AA171208 Politiadvokat Kåre Svepstad ved Krimvakta opplyser at eleven er siktet for brudd på paragraf 390a i straffeloven : « Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år ».
VG171207 Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for det vi er for, og mot det vi er mot, og viser til Stortingets forretningsordens paragraf 59, sa Hans Andreas Limi, Frps parlamentariske leder, til VG.
SA171207 Fremskrittspartiet henviser til paragraf 59 i Stortingets forretningsorden.
DN171207 Videre står det i paragraf 60 at én representant er nok til å kreve skriftlig votering når det gjelder valg, som dette dreier seg om, sier Hagen.
DN171207 Fremskrittspartiet henviser til paragraf 59 i Stortingets forretningsorden i sine merknader til valgkomiteen.
DN171207 Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor henvise til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heter det i merknaden som partiet torsdag formiddag sendte til Stortingets valgkomité.
DA171207 Fremskrittspartiet henviser til paragraf 59 i Stortingets forretningsorden.
DA171207 Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor henvise til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heter det i merknaden som partiet torsdag formiddag sendte til Stortingets valgkomité.
BT171207 Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor henvise til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heter det i merknaden som partiet torsdag formiddag sendte til Stortingets valgkomité.
AP171207 Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor henvise til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heter det i merknaden som partiet torsdag formiddag sendte til Stortingets valgkomité.
AP171207 For å få en sak gjenopptatt foreligger det krav som angis i straffeprosesslovens paragraf 391.
AP171206 Allerede på 1850-tallet ga flere uttrykk for at mormoner ikke burde tåles i Norge, med assosiasjoner til ordlyden i Grunnlovens paragraf 2.
DB171205 Nå er politiførstebetjenten i Namdal tiltalt etter straffelovens paragraf 157 om motarbeiding av rettsvesenet.
DN171203 Det er alvorlig at en slik paragraf kan brukes mot presidenten, forteller han.
DB171202 straffelovens paragraf 233, som kan gi lovens maksstraff, 21 års fengsel.
DB171201 Kravet om hvem som får lov til å velges som meddommer står oppført i domstollovens paragraf 70.
DB171201 Tiltalen er tatt ut etter straffelovens paragraf om « Uaktsom forvoldelse av død ».
AP171201 Bakgrunnen for forhandlingene i tingretten var en tiltale mot mor og far for mishandling av « en slektning i rett nedstigende linje » - paragraf 219 i den gamle straffeloven fra 1902.
SA171130 En dom fra Oslo Tingretten viser for eksempel at en mann på 36 år ble idømt en bot på 9500 kroner, tap av førerkort i seks måneder og han fikk inndratt 62.000 kroner i henhold til straffeloven paragraf 67.
AP171130 Tiltalen mot den nigerianske mannen er tatt ut etter den gamle straffelovens paragraf 192, om grov voldtekt fordi den er utført av flere.
DB171128 Politiet holder seg strengt til lovens definisjon i paragraf 185 ; det vil si at begrepet hatefulle ytringer bare omfatter etnisitet, religion og livssyn, homofil legning og nedsatt funksjonsevne.
DB171126 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », het det i brevet, som utløste jubelrop og dans da det ble lest opp i nasjonalforsamlingen tirsdag ettermiddag.
AP171126 » Erklæringens siste paragraf ( para 25 ) slår fast : « The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration ».
BT171125 Vi politikere må innse at vi er rettslig forpliktet til å følge opp Grunnlovens paragraf 112 og ikke ødelegge kloden for kommende generasjoner.
BT171125 I Grunnlovens paragraf 112 satte Stortinget en rettslig grense for hva politikerne kan bestemme i miljøsaker.
BT171125 november skriver han at å prøve viktige avgjørelser innen miljøpolitikken ikke er en rettsliggjøring i seg selv, men « dersom politikarane meiner at domstolsprøving og forvaltningsvedtak på miljøretten sitt område er uheldig, kan dei endre paragraf 112 i Grunnlova ».
VG171124 Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger ( UiS ), som har tatt avgjørelsen, mener at vilkårene for avskjed i statsansatteloven paragraf 26 er til stede.
DA171124 * Naturmangfoldlovens paragraf 9, føre var-prinsippet, taler også sterkt for at boring ikke skulle tillates.
DA171124 * Naturmangfoldlovens paragraf 9, føre var-prinsippet, taler også sterkt for at boring ikke skulle tillates.
BT171124 Universitetet henviser til statsansattelovens paragraf om avskjed, og skriver følgende : ¶
AP171124 Universitetet henviser til statsansattelovens paragraf om avskjed, og skriver følgende : ¶
VG171123 Ådne Søndrål ( sitter i marketing comittee i IOC ) bekrefter overfor VG at BWT-skiene er i strid med paragraf 50.2 i det olympiske charter.
SA171123 Etter paragraf 9-3 i forskrifter til Folkeregisterloven så kan en offentlig myndighet når det foreligger et begrunnet behov, gi opplysninger om noen personers fulle navn, fødested, fødselsdato, personnummer eller D-nummer, adresse, sivilstand, ektefelle/registrert partner, barn, foreldre og eventuell død
SA171123 Det er paragraf 62 i Grunnloven som fastsetter reglene for når man kan tre ut av Stortinget.
DB171123 - Jeg ønsker observasjon i henhold til straffeprosesslovens paragraf 167, og Brøset, som ligger under St.
DA171123 Stridens kjerne har vært regjeringens tildeling av blokker for oljeleting i Barentshavet, og hvorvidt dette er i strid med paragraf 112 i Grunnloven, den såkalte miljøparagrafen.
DA171123 - Grunnlovens paragraf 112 setter en grense for hva myndighetene kan og ikke kan gjøre, understreker Skjoldvær.
DA171123 Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget.
DA171123 - Jeg vil nå få satt i gang en gjennomgang av de lovbestemmelser som regulerer dette spørsmålet, se nærmere på Grunnlovens paragraf 63 og valgloven, i tillegg til å se på parlamentarisk praksis for permisjoner, da dette spørsmålet også kommer opp nå, sier stortingsrepresentant Olemic Thommessen i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.
DA171123 Stridens kjerne har vært regjeringens tildeling av blokker for oljeleting i Barentshavet, og hvorvidt dette er i strid med paragraf 112 i Grunnloven, den såkalte miljøparagrafen.
DA171123 - Grunnlovens paragraf 112 setter en grense for hva myndighetene kan og ikke kan gjøre, understreker Skjoldvær.
AP171123 Det er paragraf 62 i Grunnloven som fastsetter reglene for når man kan tre ut av Stortinget.
AP171123 * Det samme gjelder om man er utsatt for trakassering som kan rammes av straffelovens paragraf 298 om seksuelt krenkende adferd offentlig eller uten samtykke.
VG171122 Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget.
SA171122 I paragraf 3-7 står det : « Når særlige grunner tilsier det kan departementet foreta skifte av operatør ».
SA171122 Paragraf 10-17 beskriver straffebestemmelser.
SA171122 Paragraf 10-16 beskriver tvangsmidler.
SA171122 Paragraf 10-13 dekker tilbakekallelse dersom rettighetshaver ( e ) ikke oppfyller sine forpliktelser.
SA171122 Med « barn » i straffeloven paragraf 311 menes imidlertid « person under 18 år ».
SA171122 Fakta : Straffeloven paragraf 311 ¶
SA171122 Dette rammes av straffeloven paragraf 311 ( se faktaboks ).
SA171122 De viste til paragraf 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunkt for innrømmelse.
DN171122 konsesjonsrunden, er i strid med Grunnlovens paragraf 112.
DB171122 Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget.
DA171122 Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget.
DA171122 Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget.
BT171122 Stortinget viser til Grunnlovens paragraf 63 som fastslår at den som blir valgt til representant har plikt til å ta imot valget.
BT171122 De viste til paragraf 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunkt for innrømmelse.
AP171122 I Grunnlovens paragraf 63 står det : « Den som blir vald til representant, har plikt til å ta imot valet ».
AP171122 Fakta : Grunnlovens paragraf 63 : ¶
AP171122 - Jeg vil nå få satt i gang en gjennomgang av de lovbestemmelser som regulerer dette spørsmålet, se nærmere på Grunnlovens paragraf 63 og valgloven, i tillegg til å se på parlamentarisk praksis for permisjoner, da dette spørsmålet også kommer opp nå.
AP171122 Privatlivets rettslige vern angis av Grunnloven paragraf 102, som fastslår at « Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon ».
AP171122 8 og Grunnloven paragraf 102.
AP171122 8 og Grunnloven paragraf 102, skriver debattanten.
AP171122 De viste til paragraf 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunkt for innrømmelse.
AA171122 De viste til paragraf 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunkt for innrømmelse.
VG171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », heter det i brevet som Mudenda leste opp.
SA171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », het det i brevet, som utløste jubelrop og dans da det ble lest opp i nasjonalforsamlingen tirsdag ettermiddag.
DN171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », heter det i brevet.
DN171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », heter det i brevet.
DB171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, går i henhold til paragraf 96 i Zimbawes grunnlov, av med umiddelbar virkning.
DA171121 Mugabe skal ha meldt om avgangen i et brev : « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », heter det i brevet.
BT171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », heter det i brevet.
AP171121 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å
AP171121 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å
AP171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », heter det i brevet presidenten i nasjonalforsamlingen leste opp.
AA171121 « Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt », heter det i brevet.
DB171120 Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for brudd på grunnlovens paragraf 112.
AP171120 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å
AP171120 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å
AP171120 En rettssak vil avklare om UDIs vilje til å bevege seg i gråsoner har medført grunnstøting på Grunnlovens paragraf 110 : « statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.
SA171117 I paragraf 14.12 ( 5 ) står det : « Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.
SA171117 I Grunnlovens kapittel om menneskerettigheter slår paragraf 112 fast at folket har rett på et levelig klima.
SA171116 « Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring », slås det fast i opplæringslova paragraf 9-A2.
DB171116 « Ombudsmannen mener videre at departementet i saken har lagt til grunn en uriktig forståelse av unntaksbestemmelsen i forvaltningsloven paragraf 19 annet ledd bokstav b ».
DB171116 Eller « Paragraf 112 gjelder ikke globale eller framtidige klimakonsekvenser av statens handlinger ».
DA171115 I paragraf 3 heter det blant annet følgende : ¶
AA171115 Rettssaken, som savner sidestykke her hjemme, reiser ikke bare juridiske spørsmål om hva Grunnlovens paragraf egentlig sier noe om, men utfordrer helt grunnleggende prinsipper i vår rettsstat.
AA171115 Natur og Ungdom og Greenpeace, med støtte fra Besteforeldrenes klimaaksjon, har saksøkt staten for brudd på Grunnlovens paragraf 112.
DN171114 Miljøvernerne mener at staten ved å tildele nye oljefelt i sårbare områder i Barentshavet har brutt grunnlovens paragraf 112, som stiller krav om at et godt miljø skal sikres for fremtidige generasjoner, og at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.
DN171114 * Det er første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten.
AP171114 Hva sier Grunnlovens paragraf 112 ?
AP171114 Det er første gang Grunnlovens paragraf 112 - den såkalte miljøparagrafen - prøves for retten.
DN171113 Tirsdag starter rettssaken der Greenpeace sammen med Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på Grunnlovens paragraf 112, som slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for fremtidige generasjoner.
DB171113 Hans støtte til NATOs paragraf fem i Brussel ble tatt imot med høylydte takksigelser i alle medlemsland.
DN171112 Sammen med Natur og Ungdom og med støtte fra Besteforeldrenes klimaaksjon har Greenpeace anlagt sak mot staten for brudd på grunnlovens paragraf 112.
SA171111 Politiet mener at forbikjøringen kvalifiserer til et brudd på vegtrafikklovens paragraf 3 og har utferdiget et forelegg, sier Amundsen.
VG171110 Statsansatte kan bare sies opp dersom en av de alternative oppsigelsessituasjonene som er beskrevet i lovens paragraf 20 er oppfylt, sier han.
DB171110 Valen er tiltalt etter straffelovens paragraf 263 for « i ord eller handling å ha truet med en straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å framkalle alvorlig frykt ».
DB171110 Og etter straffelovens paragraf 156 for « ved annen utilbørlig atferd å ha forulempet en offentlig tjenestemann på grunn av utføringen av tjenesten ».
DA171110 Ledende jurister pekte på at ny oljeleting i Arktis trolig var i strid med Grunnlovens såkalte miljøparagraf - paragraf 112, som gir oss rett til et levelig klima, og forplikter staten til tiltak som sikrer denne retten, også for våre etterkommere.
DN171109 Boe viser til statistikkloven - Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, paragraf 4 - 1 ( 1 ) der det heter at « Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon som er underlagt det departement Kongen bestemmer ».
DB171109 Valen er tiltalt etter straffelovens paragraf 263 for « i ord eller handling å ha truet med en straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å framkalle alvorlig frykt ».
DB171109 Og etter straffelovens paragraf 156 for « ved annen utilbørlig atferd å ha forulempet en offentlig tjenestemann på grunn av utføringen av tjenesten ».
DB171109 Han er også tiltalt for å ha vært i besittelse av en etterlikning av en 9mm P30 pistol ( straffeloven paragraf 189 ).
DA171106 Der skal grunnlovens paragraf 112 om at « enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares », prøves for retten, med bakgrunn i 23. konsesjonsrunde og oljeplanene i Arktis.
DB171104 Og han ble nærmest tvunget til å si at han støtter Natos paragraf fem - om at et angrep på en er et angrep på alle - i Brussel, etter lang tids trassig nøling.
DB171103 NOE OM DEN HER : _ Grunnlovens paragraf 112 - slik og slik.
DB171103 ( Dagbladet ) : Landsorganisasjonen i Norge ( LO ) har gjennom fordelsprogrammet LOfavør markedsført kredittlån i strid med finansavtalelovens paragraf 46.
AP171103 - Jeg mener at korrekt paragraf for henleggelsen må være at intet straffbart forhold er bevist, sier Lærum.
BT171101 Det andre tiltalepunktet, grovt skadeverk, står i paragraf 352.
BT171101 Det alvorligste punktet i tiltalen gjelder såkalt mordbrann, nedfelt i straffelovens paragraf 355.
SA171031 Dyrevelferdsloven paragraf 3 og 4 som omhandler behandling av dyr og hjelpeplikt - gir dyr bedre rettsvern mot denne type overgrep enn mennesker.
SA171030 Ifølge Loven om sosiale tjenester, paragraf 27, er det kommunenes oppgave å hjelpe innbyggere som ikke klarer å skaffe seg bolig selv.
DB171030 Kort tid etter vedtok senatet i Spania å iverksette paragraf 155 i Grunnloven.
DB171030 Kort tid etter vedtok senatet i Spania å iverksette paragraf 155 i Grunnloven.
DB171030 Rajoy truet med å bruke paragraf 155 i Grunnloven, som gir ham rett til å gripe inn i styret av Catalonia.
DB171030 Baskerne ville for all del unngå bruk av paragraf 155, fordi de lik katalanerne vi ha økt frihet fra Madrid.
VG171029 I likhet med det spanske sosialistpartiet PSOE som støttet erkefienden PP i iverksettelse av paragraf 155, lovverkets « atomknapp ».
VG171029 Operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo politidistrikt, henviser til veitrafikklovens paragraf 12, der det heter at dersom trafikkuhellet har medført død eller alvorlig skade på person må innblandet kjøretøy bare flyttes med politiets samtykke.
DN171029 Å aktivere paragraf 155 for å oppheve en regions selvstyre, omtales i Spania som « å trykke på atomknappen ».
DN171029 Det skjedde etter at senatet i Madrid ga grønt lys for en midlertidig iverksettelse av paragraf 155 i grunnloven, som opphever regionens selvstyre.
DN171029 - Den beste måten å forsvare det vi har oppnådd så langt, er ved demokratisk motstand mot iverksetting av paragraf 155, sa Carles Puigdemont, som fram til lørdag var president i den spanske regionen Catalonia, i en tale.
DB171029 I mangel av det ville han iverksette paragraf 155 i grunnloven, som gir anledning til å frata en opprørsk region selvstyret.
DB171029 TV 2s nyhetssending dreide seg om at Catalonia vedtok uavhengighet, mens senatet i Spania vedtok å iverksette paragraf 155 i Grunnloven, og overtok styret av den til nå autonome regionen.
DB171029 - Planlegger Spania å bruke paragraf 155 på Portugal også ?
DA171029 « Leiemorder » ¶ 43-åringen er tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.
AP171029 - Den beste måten å forsvare det vi har oppnådd så langt, er ved demokratisk motstand mot iverksetting av paragraf 155, sa Carles Puigdemont, som fram til lørdag var president i den spanske regionen Catalonia, i en tale.
SA171028 Iverksettingen av paragraf 155 ble omtalt som « illegitim » av Puigdemont, som også oppfordret katalanerne til å avstå fra vold og fornærmelser, også mot borgere som er motstandere av løsrivelse fra Spania.
SA171028 - Den beste måten å forsvare det vi har oppnådd så langt, er ved demokratisk motstand mot iverksetting av paragraf 155, sa Carles Puigdemont, som fram til lørdag var president i den spanske regionen Catalonia, i en tale.
DN171028 I en tale tidlig lørdag ettermiddag oppfordret Puigdemont ikke bare til demokratisk motstand mot Madrid, men han sa også at iverksettingen av paragraf 155 er illegitim.
DN171028 Fredag ga senatet i Madrid statsminister Mariano Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
DA171028 - Han, og bare han, er skyld i at grunnlovens paragraf 155 aktiveres, sa Rajoy.
SA171027 Kort tid senere godkjente det spanske senatet regjeringens plan om å bruke grunnlovens paragraf 155 til å frata Catalonia selvstyret.
DN171027 Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
DN171027 Tidligere på dagen fikk regjeringen grønt lys av nasjonalforsamlingen til å iverksette grunnlovens paragraf 155 som innebærer at Catalonia blir fratatt selvstyret midlertidig.
DB171027 Samtidig vedtok Spanias senat å iverksette paragraf 155 i grunnloven.
DB171027 I mangel av det ville han iverksette paragraf 155 i grunnloven, som gir anledning til å frata en opprørsk region selvstyret. 27. oktober vedtok det katalanske parlamentet en uavhengighetserklæring.
DB171027 Kort etter at Catalonias parlament i ettermiddag vedtok uavhengighet for den spanske regionen i nord-øst, vedtok senatet i Spania å iverksette paragraf 155 i Grunnloven.
DB171027 - Han, og bare han, er skyldig i at grunnlovens paragraf 155 ( en paragraf som innebærer at spanske myndigheter kan overstyre Catalonia. red. anm. ) aktiveres, sa Rajoy til landets senatorer.
DB171027 - Han, og bare han, er skyldig i at grunnlovens paragraf 155 ( en paragraf som innebærer at spanske myndigheter kan overstyre Catalonia. red. anm. ) aktiveres, sa Rajoy til landets senatorer.
DA171027 Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
DA171027 Dette vil skje ved å ta i bruk paragraf 155 i den spanske grunnloven.
DA171027 Lagmannsretten kom til at berettiget harme « kan ha betydning som formildende moment i forbindelse ved straffeutmålingen, men ikke at straffen skal settes ned slik straffelovens paragraf 56 b gir åpning for ».
BT171027 Kort tid senere godkjente det spanske senatet regjeringens plan om å bruke grunnlovens paragraf 155 til å frata Catalonia selvstyret.
AP171027 Ifølge Rajoy handler ikke iverksettelsen av paragraf 155 om å oppheve selvstyre, men om å gjenopprette lov og orden.
AP171027 Ifølge Rajoy handler ikke iverksettelsen av paragraf 155 om å oppheve selvstyre, men om å gjenopprette lov og orden.
AP171027 Spania-eksperten tror ikke aktiveringen av paragraf 155 kommer til å føre til fredelige demonstrasjoner, tvert imot.
AP171027 De er imot iverksettelsen av paragraf 155, forklarer Izquierdo og legger til : ¶ - Paragraf 155 fører til ydmykelse av alle katalanere.
AP171027 De er imot iverksettelsen av paragraf 155, forklarer Izquierdo og legger til : ¶
AP171027 Paragraf 155 i den spanske grunnloven er ikke utformet slik at den avvikler Catalonias selvstyre.
AA171027 Kort tid senere godkjente det spanske senatet regjeringens plan om å bruke grunnlovens paragraf 155 til å frata Catalonia selvstyret.
AA171027 - Vi har fått melding om at en politiansatt i Vest politidistrikt er siktet for brudd på straffelovens paragraf 219 første ledd bokstav a.
DB171026 Forelegget var for brudd på straffelovens paragraf 165 for å ha utgitt seg for å være en offentlig myndighet.
DB171026 Det har vært vanskelig for den konservative statsministeren i Spania, Mariano Rajoy fra Folkepartiet ( PP ), å samle politisk bred støtte for å ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven overfor Catalonia.
BT171026 Videre i lovtekstens paragraf 19 a heter det at departementet ved forskrift « kan fastsette at visse kjøretøygrupper eller visse typer arbeid faller utenfor reglene (... ) ».
AP171026 Puigdemont sa at det var hans plikt som regionleder å finne en forhandlingsløsning på krisen for å unngå at den mye omtalte paragraf 155 i grunnloven om overstyring av Catalonia, blir satt i verk.
VG171025 * Spanias sentralregjering aktiverte lørdag den spanske grunnlovens paragraf 155.
SA171025 På sett og vis kan en se på det pensumet rundt EU i dag som et brudd på paragraf 100 i Norges Grunnlov.
SA171025 Brudd på paragraf 100 ¶
DB171024 Saken vil bli behandlet ut fra paragraf 24 som omhandler at man ikke stiller opp til kamp.
DA171024 » * « Eiendommen ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde, og etter paragraf 5 er bygge- og anleggsdrift forbudt i marka, med mindre det foreligger dispensasjon. » * « Plan- og bygningsetaten ser alvorlig på overtredelsen, da befaringen avdekket et stort omfang på de utførte arbeider.
VG171023 Den spanske regjeringen, med støtte fra opposisjonspartier, bruker en tidligere ubenyttet paragraf i grunnloven for å tvinge katalanere til å oppgi planen om uavhengighet.
VG171023 » Kampen mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak er i følge paragraf 10 sentral.
DA171023 Det er brudd på statsrådenes opplysningsplikt overfor Stortinget som følger av paragraf 82 av Grunnloven.
VG171022 * Spanias sentralregjering aktiverte lørdag den spanske grunnlovens paragraf 155.
VG171022 Lørdag førte det til at regjeringen i Madrid utløste grunnlovens paragraf 155, som gir mulighet til å frata regionen selvstyret under gitte betingelser.
DN171022 Avgjørelsen i Madrid ble tatt i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven, som åpner for å avvikle regioners selvstyre under gitte betingelser.
DB171022 Rajoy opphever ikke sjølstyret for Catalonia gjennom å bruke paragraf 155, som mange, også i Spania, tror.
DB171022 President Puigdemont truer i sitt brev til statsminister Rajoy med å legge fram forslaget om å erklære uavhengighet for landsdelens parlament, « som ikke ble stemt over », dersom Rajoy tar i bruk paragraf 155.
DB171022 Og kan Puigdemont nå likevel utskrive nyvalg i Catalonia før Senatet vedtar å bruke paragraf 155 ?
DB171022 Lederen, Pablo Iglesias, er imot å bruke paragraf 155.
DB171022 Idet Rajoy vil ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven for å overstyre Catalonia, er det omsider slutt på den juridiske kampen mellom lederne i Barcelona og Madrid, der de første har gjort det ene vedtaket etter det andre som så de siste har gått til domstolene med og fått dem kjent lovstridige.
DB171022 Fra Baskerland, som nyter større sjølstyre enn Catalonia, mener lehendakari ( statsminister ) Iñigo Urkullu at bruken av paragraf 155 er unødvendig fordi Catalonia ikke har erklært seg uavhengig.
DA171022 Lørdag førte det til at regjeringen Madrid utløste grunnlovens paragraf 155, som gir mulighet til å frata regionen selvstyret under gitte betingelser.
VG171021 - Vi har blitt tvunget til å bruke paragraf 155.
DN171021 I paragraf 155 står det kort fortalt at myndighetene kan ta over kontrollen med de regionale myndighetene, dersom de ikke møter sine forpliktelser i henhold til grunnloven eller skader Spanias generelle interesser.
DN171021 - Regjeringen har vært nødt til å iverksette paragraf 155 i grunnloven, sier Spanias statsminister Mariano Rajoy om Catalonias uavhengighetsprosess.
DB171021 Krisemøte om Catalonia i Madrid ¶ Paragraf 155 i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve myndigheten til regionale myndigheter, men har aldri tidligere vært benyttet.
DB171021 - Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy etter et krisemøte i regjeringen lørdag.
DB171021 ( Dagbladet ) : Den spanske regjeringen tar i bruk grunnlovens paragraf 155 og varsler nyvalg i Catalonia innen seks måneder.
DA171021 Beslutningen ble tatt under et regjeringsmøte i Madrid lørdag, med henvisning til paragraf 155 i den spanske grunnloven.
DA171021 - Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy da han kunngjorde beslutningen.
BT171021 Beslutningen ble tatt under et regjeringsmøte i Madrid lørdag, med henvisning til paragraf 155 i den spanske grunnloven.
BT171021 - Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy da han kunngjorde beslutningen.
BT171021 Beslutningen om å oppløse regjeringen i Catalonia ble tatt under et regjeringsmøte i Madrid lørdag, med henvisning til paragraf 155 i den spanske grunnloven.
BT171021 - Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy da han kunngjorde beslutningen.
AP171021 Spanias regjering har ifølge Reuters begrunnet iverksettelsen av paragraf 155 slik : ¶
AP171021 Det var under et varslet krisemøte i regjeringen lørdag formiddag aktiverte Spanias statsminister Mariano Rajoy paragraf 155 i grunnloven.
AP171021 - Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy på pressekonferansen etter regjeringsmøtet.
AP171021 Under et krisemøte lørdag aktiverte Spanias statsminister Mariano Rajoy paragraf 155 i grunnloven.
AP171021 Rajoy møtte pressen etter at regjeringen i Madrid hadde avholdt krisemøtet der paragraf 155 ble aktivert.
AP171021 - Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy etter et krisemøte i regjeringen lørdag.
AA171021 Avgjørelsen i Madrid lørdag ble tatt i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven, som åpner for å avvikle regioners selvstyre under gitte betingelser.
VG171020 Fakta om bruk av paragraf 155 i Catalonia ¶
VG171020 * Spanias sentralregjering akter lørdag å aktivere den spanske grunnlovens paragraf 155 for å stoppe Catalonias forsøk på løsrivelse.
DA171020 Den spanske regjeringen tar i bruk en paragraf i grunnloven som aldri er brukt.
DA171020 * Spanias sentralregjering akter lørdag å aktivere den spanske grunnlovens paragraf 155 for å stoppe Catalonias forsøk på løsrivelse.
DA171020 ( NTB ) ¶ Paragraf 155 ¶
AP171020 Vil paragraf 155 føre til en slutt på « krisen » ?
AP171020 Iverksettes paragraf 155, har Carles Puigdemont gjort det klart at han vil ta forslaget om å erklære uavhengighet til regionforsamlingen.
AP171020 Hvordan vil den spanske regjeringen ta kontroll over Catalonia ? Paragraf 155 er ikke utformet slik at man avvikler Catalonias selvstyre, men den skal forsikre at selvstyret opererer innenfor den spanske grunnloven.
AP171020 Hvis katalanske separatister bestemmer seg for å kjempe mot paragraf 155, vil det mest sannsynlig være i form av streik eller ved å danne menneskelenker rundt viktige regionale bygninger, skriver The Guardian.
AP171020 Dette gjennom å aktivere paragraf 155 i den spanske grunnloven.
AP171020 - Paragrafen er en ren kopi av en paragraf i den tyske grunnloven, men noe utvannet.
AA171020 Vi vet hvordan vi kan gå inn i paragraf 155, men vi vet ikke hvordan vi kan forlate den.
AA171020 Regjeringen svarte mindre enn en halvtime senere med å varsle at den lørdag holder ekstraordinært regjeringsmøte for å iverksette aktivering av grunnlovens paragraf 155.
AA171020 Rajoy har antydet at beslutningen om å iverksettelse paragraf 155 har sittet langt inne.
AA171020 Enigheten mellom regjeringen og PSOE innebærer at iverksettelsen av paragraf 155 skal være « svært begrenset » i omfang og at tiltaket kun skal gjelde over et « kortest mulig » tidsrom.
AA171020 Det er aktivering av grunnlovens paragraf 155 som åpner for at sentralregjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.
AA171020 I juni ila Trøndelag statsadvokatembeter bedriften et forelegg på 600.000 kroner for brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 19.
VG171019 Da er det ventet at regjeringen i Madrid vedtar å aktivere grunnlovens paragraf 155 for første gang.
DN171019 Dersom regionens president Carles Puigdemont ikke gjør dette, vil spanske myndigheter med henvisning til grunnlovens paragraf 155 helt eller delvis frata Catalonia selvstyret, lød beskjeden fra regjeringen.
DN171019 Dersom Spanias statsminister Mariano Rajoy tar i bruk paragraf 155, vil det ta mellom tre og fem dager før regionen effektivt er fratatt selvstyret, skriver nyhetsbyrået.
DN171019 Dersom Carles Puigdemont ikke gjør dette, vil spanske myndigheter med henvisning til grunnlovens paragraf 155 helt eller delvis frata Catalonia selvstyret.
DB171019 Dersom ikke Puigdemont lover å avstå fra å erklære uavhengighet, truer Rajoy med å iverksette grunnlovens paragraf 155, og tilsidesette regionen Catalonias selvbestemmelse.
DA171019 Ketil Størdal, leder i Barnelegeforeningen, mener også at stortingspolitikerne ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til Grunnlovens paragraf 104.
AP171019 Siden president Carles Puigdemont i Catalonia ikke gjorde dette innen fristen, vil spanske myndigheter nå utløse grunnlovens paragraf 155 for å frata Catalonia selvstyret, lød beskjeden fra regjeringen klokken 10.30.
AP171019 Paragraf 155, som slår at fast den spanske sentralregjeringen i en krisesituasjon kan innføre direktestyre av en autonom region, har aldri tidligere vært benyttet.
AP171019 Siden president Carles Puigdemont i Catalonia ikke gjorde dette innen fristen, vil spanske myndigheter nå utløse grunnlovens paragraf 155 for å frata Catalonia selvstyret, lød beskjeden fra regjeringen klokken 10.30.
AP171019 Paragraf 155, som slår at fast den spanske sentralregjeringen i en krisesituasjon kan innføre direktestyre av en autonom region, har aldri tidligere vært benyttet.
AP171019 Nå fortsetter den med politisk maktbruk - paragraf 155 i grunnloven er aldri blitt brukt før.
AP171019 Catalonia kan - ved bruk av den spanske grunnlovens paragraf 155 - bli lagt under direkte styre fra Madrid.
VG171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven.
VG171018 - Hvis ikke Puigdemont gir et tilfredsstillende svar innen torsdag, vil han forårsake anvendelsen av paragraf 155, sa visestatsminister Soraya Saenz de Santamaria i den spanske nasjonalforsamlingen ett døgn før fristen utløper, skriver NTB.
VG171018 Velger de å komme med en offisiell uavhengighetserklæring torsdag, kan den spanske regjeringen iverksette paragraf 155 i grunnloven.
VG171018 Dette er en paragraf som aldri før har blitt brukt, og som innebærer at Catalonia vil miste all selvstendighet de har i dag.
DN171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven.
DN171018 - Hvis ikke Puigdemont gir et tilfredsstillende svar innen torsdag, vil han forårsake anvendelsen av paragraf 155, sa visestatsminister Soraya Saenz de Santamaria i den spanske nasjonalforsamlingen ett døgn før fristen utløper.
DB171018 Dersom Spanias statsminister Mariano Rajoy tar i bruk paragraf 155, vil det ta mellom tre og fem dager før regionen effektivt er fratatt selvstyret, skriver nyhetsbyrået.
DB171018 Dersom Carles Puigdemont ikke gjør dette, vil spanske myndigheter med henvisning til grunnlovens paragraf 155 helt eller delvis frata Catalonia selvstyret.
AP171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven.
AP171018 - Hvis ikke Puigdemont gir et tilfredsstillende svar innen torsdag, vil han forårsake anvendelsen av paragraf 155, sa visestatsminister Soraya Saenz de Santamaria i den spanske nasjonalforsamlingen ett døgn før fristen utløper.
AP171018 Dersom Spanias statsminister Mariano Rajoy tar i bruk paragraf 155, vil det ta mellom tre og fem dager før regionen effektivt er fratatt selvstyret, skriver nyhetsbyrået.
AP171018 Dersom Carles Puigdemont ikke gjør dette, vil spanske myndigheter med henvisning til grunnlovens paragraf 155 helt eller delvis frata Catalonia selvstyret.
AA171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven.
AA171018 - Hvis ikke Puigdemont gir et tilfredsstillende svar innen torsdag, vil han forårsake anvendelsen av paragraf 155, sa visestatsminister Soraya Saenz de Santamaria i den spanske nasjonalforsamlingen ett døgn før fristen utløper.
DN171016 Hvis Puigdemont ikke innretter seg etter lovverket innen den tid, kommer sentralregjeringen til å vurdere muligheten for å iverksette grunnlovens paragraf 155, som åpner for at Madrid overtar deler av Catalonias nåværende selvstyre.
DB171016 Hvis Puigdemont ikke innretter seg etter lovverket innen den tid, kommer sentralregjeringen til å vurdere muligheten for å iverksette grunnlovens paragraf 155, som åpner for at Madrid overtar deler av Catalonias nåværende selvstyre.
AA171016 Hvis Puigdemont ikke innretter seg etter lovverket innen den tid, kommer sentralregjeringen til å vurdere muligheten for å iverksette grunnlovens paragraf 155, som åpner for at Madrid overtar deler av Catalonias nåværende selvstyre.
DB171012 oktober klokka 10 til å omgjøre vedtaket, ellers vil Rajoy straks ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven og sette det katalanske sjølstyret til side.
DB171012 - Grunnlovsretten : Tre fjerdedeler av våpeneiere mener at retten til å eie et våpen er en grunnleggende frihet - og at den er forankret i grunnlovens andre paragraf .
VG171011 Selvstyret vil i så fall bli fjernet i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven.
VG171011 Spesialenheten har tidligere bekreftet at de har opprettet sak med hjemmel i Straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.
VG171011 Grunnlaget for begjæringen er straffeprosesslovens kapittel som angår forsvarere, og videre paragraf 106.
DB171011 Mannen er tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.
DB171011 Spesialenheten opplyste tirsdag at de har opprettet sak med hjemmel i straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.
DA171011 Spesialenheten opplyste tirsdag at de har opprettet sak med hjemmel i straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver. 20 politifolk på stedet ¶
AP171011 Spesialenheten opplyste tirsdag at de har opprettet sak med hjemmel i straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.
AA171011 Spesialenheten opplyste tirsdag at de har opprettet sak med hjemmel i straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver. 20 politifolk på stedet ¶
AA171011 Spesialenheten opplyste tirsdag at de har opprettet sak med hjemmel i straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.
VG171010 - Vi har opprettet sak med hjemmel i Straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sier Gulseth til VG.
DB171010 Spanske myndigheter kan sette regionen under administrasjonen i Madrid, gjennom å benytte seg av grunnlovens paragraf 155.
DB171010 Dersom paragraf 155 iverksettes, kan det bli opprør, ifølge eksperten.
DB171010 Spesialenheten er i en innledende fase av etterforskningen og har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.
AP171010 Engelske Sky News varslet i Twitter - meldinger sent tirsdag kveld at den katalanske presidenten allerede har signert et dokument som erklærer regionens uavhengighet, mens den spanske regjeringen vurderer å bruke grunnlovens paragraf 155 og dermed suspendere Catalonias selvstyre : ¶
AP171010 Spesialenheten opplyste tirsdag at de har opprettet sak med hjemmel i straffelovens paragraf 188, som gjelder uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver. 20 politifolk på stedet ¶
AP171010 - Vi er i en innledende fase av etterforskningen og har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sa Helle Gulseth, etterforskningsleder og påtaleansvarlig i Spesialenheten til NTB, tirsdag.
AP171010 - Vi er i en innledende fase av etterforskningen og har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sier Helle Gulseth, etterforskningsleder og påtaleansvarlig i Spesialenheten til NTB.
AA171010 - Vi har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sier hun.
VG171009 Ernst og Ivar var svært aktive i homobevegelsen på 70-tallet, og jobbet med å få avskaffet straffelovens paragraf 213, som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn.
VG171008 SIER NEI : - Demonstranter med spanske flagg demonstrerer i Barcelona til fordel for grunnloven og paragraf 155.
DB171008 Blant annet brukte grunnloven paragraf om ytringsfrihet til å kreve stemmerett og de mente også at grunnloven ga dem forsamlingsfrihet, sier Ringvej, som forteller at Thrane var opptatt av å følge loven.
DB171006 Da Stortinget behandlet NRK-plakaten i vår, gikk alle partier inn for at den skulle inneholde en paragraf som sier at : « NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet ».
DN171005 Tsotsoria bemerker også at hun finner det vanskelig å forstå rasjonaliteten bak de norske domstolenes foreslåtte oppdeling av menneskerettslovens paragraf 10, om beskyttelse av journalister som er blitt assistert av ukjente personer som senere har stått frem under etterforskningen.
DB171004 straffelovens paragraf 147.
NL171003 Om søkelister står det i offentlighetsloven paragraf 25 : »Organet skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut, sette opp ei søkerliste som skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker.
DB171003 Strafferammen for terrordeltakelse og terrorforbund etter straffelovens paragraf 147 er hhv. seks og ti års fengsel.
DB171003 Hvis Catalonia erklærer seg uavhengig, vil nok hardhausene presse Rajoy for å ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven og sette det katalanske sjølstyret til side.
AP171003 I svaret, som ble gjort tilgjengelig for alle konkurrenter, ble det vist til anskaffelsesforskriftens paragraf 3 - 8 som sier at oppdragsgiver kan motta råd fra aktører med økonomiske interesser, dersom det skjer på en måte som ikke utelukker konkurranse.
VG171002 17-åringen var først siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven, men politiet valgte senere å tiltale ham etter en mildere paragraf om « å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse ».
DB171002 17-åringen var først siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven, men politiet valgte senere å tiltale ham etter en mildere paragraf om « å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse ».
AA171002 Verdalingen er tiltalt etter straffelovens paragraf 147a, for å ha sluttet seg til terrororganisasjonen ISIL ( IS ) i perioden desember 2014 til april 2016.
DB171001 straffelovens paragraf 147.
AP171001 Nå har statsadvokat Marit Bakkevig i stedet tatt ut tiltale etter en paragraf som har ti års strafferamme.
AP171001 17-åringen var opprinnelig siktet for terror etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som har en strafferamme på 15 års fengsel.
DB170927 Tre kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter straffelovens paragraf 315, melder Troms politidistrikt.
VG170926 » Slik lyder norsk Lov om ekteskap, paragraf 1a.
DB170923 Han innrømmer imidlertid at rutinene ikke er gode nok, men at de forholdt seg til straffeprosesslovens paragraf 213 om at beslag faller bort når saken er avgjort.
NL170921 Allerede i første paragraf er det jo full kræsj mellom Nussirprosjektet og Finnmarksloven, og om man tar de andre paragrafene i vurdering, så er det jo krystallklart at Fylkestingets representanter ikke har forståelse eller respekt for det mandatet og ansvaret de er tildelt.
NL170920 2 : Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv... Paragraf 1 lyder : " Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn " ¶ 3 : Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som i artikkel 14 omtaler " F
DN170918 Jensen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 162, den såkalte proffparagrafen, for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha medvirket til ulovlig innførsel eller forsøk på innførsel av narkotika, nærmere bestemt 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 14. november 2013.
DB170918 Jensen sto tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170918 Jensen sto tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170918 Oslo tingrett finner også Jensen skydig for grov korrupsjon etter paragraf 276 b - strafferamme på ti år.
AA170918 Jensen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 162, den såkalte proffparagrafen, for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha medvirket til ulovlig innførsel eller forsøk på innførsel av narkotika, nærmere bestemt 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 14. november 2013.
DA170916 Ifølge operasjonsleder Steinkopf er sjåføren anmeldt etter paragraf 3 i Vegtrafikkloven, som handler om å være « aktpågivende og varsom ».
AA170916 Avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet viser til politilovens paragraf 25, som regulerer særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementer.
AA170916 Avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet viser til politilovens paragraf 25, som regulerer særskilt politioppsyn som utføres i umiddelbar tilknytning til arrangementer. ( ©NTB ) ¶
DB170915 De baltiske land og Polen er medlemmer av NATO, og etter at også Donald Trump har bekreftet gyldigheten av alliansens paragraf fem, om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle, er et russisk angrep på disse landene nærmest utenkelig.
DB170915 I politilovens paragraf 7a heter det at politiet kan visitere personer eller kjøretøy på offentlig sted når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av, eller oppbevarer, våpen.
NL170914 Vår dør er like lukket i dag som da Henrik Wergeland i 1842 skrev sitt berømte dikt « Jøden », og med det bidro sterkt til at grunnlovens paragraf som forbød jøder og jesuitter adgang til riket ble opphevet.
AA170914 Mannen som ble pågrepet i den væpnede aksjonen i Ogndal er siktet for brudd på straffelovens paragraf 188.
AA170914 Den pågrepne mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 188.
NL170913 Paragraf 57 sier at det skal være 19 valgkretser i landet.
AA170913 Han er siktet for brudd på straffelovens paragraf 188, sier etterforskningsleder Leif Gundersen ved Steinkjer politistasjon.
AA170909 Nato tok for første gang i bruk paragraf 5 i charteret sitt.
AP170907 Jeg vil ta opp kommunalt om vi bør anmelde firmaet som står bak reklamekampanjen etter Veilovens paragraf 33, som omhandler reklameskilt ved offentlig vei.
AP170907 I Politivedtektenes paragraf 5, punkt 3 står det svart på hvitt at det er « forbudt å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag eller lignende uten tillatelse fra berørt kommunal myndighet. » - Jeg er glad for at Fabian Stang påpeker dette, og at vi kan hjelpe hverandre i å fjerne
VG170906 43-åringen står tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.
AP170905 Madsen er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
DB170904 Sjåføren er tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 som omhandler at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke oppstår fare eller voldes skade, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170904 Sjåføren er tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 som omhandler at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke oppstår fare eller voldes skade, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170903 « Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3 - 3 a.
AA170903 « Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3 - 3 a.
SA170902 Dette blir første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten ¶
AP170902 Dette blir første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten ¶
VG170901 Tenåringsgutten er i tillegg tiltalt etter straffelovens paragraf 266 for å ha krenket jentas fred i forbindelse med det samme forholdet som i det første tiltalepunktet.
VG170901 « Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv » går det fram av paragrafen.
DB170901 Før dette ble en paragraf i dyrehelseloven benyttet ( ! ).
AP170831 Paragraf ni i Stortingets register over verv og økonomiske interesser slår fast at stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers eierandeler i aksjefond eller andre verdipapirfond ikke skal oppgis.
AA170831 Verdalingen er tiltalt etter Straffelovens paragraf 147a, den såkalte terrorparagrafen.
VG170830 Den danske oppfinneren er i dag siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
VG170830 Madsen er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
AA170830 Madsen er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
AA170830 Mannen er dømt etter straffelovens paragraf 185, som omhandler forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer.
AA170830 Han er en islamist med alt hva det innebærer » ikke faller inn under grunnlovens paragraf 100 om vern av ytringsfriheten.
AA170830 Retten konkluderer med at utsagnet ikke faller inn under Grunnlovens paragraf 100 om vern av ytringsfriheten.
SA170826 « Selv om Johaug valgte en glimrende kvalifisert lege til å hjelpe henne med hennes antidopingplikter, ligger det endelige ansvaret hos henne », het det i paragraf 192.
FV170826 « Selv om Johaug valgte en glimrende kvalifisert lege til å hjelpe henne med hennes antidopingplikter, ligger det endelige ansvaret hos henne », het det i paragraf 192.
AP170826 « Selv om Johaug valgte en glimrende kvalifisert lege til å hjelpe henne med hennes antidopingplikter, ligger det endelige ansvaret hos henne », het det i paragraf 192.
AP170826 « Selv om Johaug valgte en glimrende kvalifisert lege til å hjelpe henne med hennes antidopingplikter, ligger det endelige ansvaret hos henne », het det i paragraf 192.
DB170825 I dag er også siktelsen utvidet til likskjending etter den danske straffelovens paragraf 139.
AP170824 Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 191 b jfr 191 a jfr. 188.
AP170824 Gutten har vært siktet etter en paragraf i straffelovens terrorkapittel med en strafferamme på inntil 15 år i fengsel, straffelovens paragraf 142.
AP170824 Gutten har vært siktet etter en paragraf i straffelovens terrorkapittel med en strafferamme på inntil 15 år i fengsel, straffelovens paragraf 142.
VG170823 Drammens Tidende skriver at Yousuf Gilani er siktet for brudd på straffelovens paragraf 202 om identitetskrenkelse.
DN170823 Drammens Tidende skriver at Yousuf Gilani er siktet for brudd på straffelovens paragraf 202 om identitetskrenkelse.
DA170823 Demokratenes leder i kongressen, Jacki Speier, ønsker at man for første gang i historien skal bruke paragraf 25 i konstitusjonstillegget, som stadfester at visepresidenten og en majoritet av ministerne kan frata presidenten embetet om han er ute av stand til å gjøre sin jobb.
DA170823 Demokratenes leder i kongressen, Jacki Speier ønsker at man for første gang i historien skal bruke paragraf 25 i konstitusjonstillegget, som stadfester at visepresidenten og en majoritet av ministerne kan frata presidenten embetet om han er ute av stand til å gjøre sin jobb.
DA170823 Yousuf Gilani er siktet for brudd på straffelovens paragraf 202 om identitetskrenkelse.
DA170823 Drammens Tidende skriver at Yousuf Gilani er siktet for brudd på straffelovens paragraf 202 om identitetskrenkelse.
AP170823 Isteden har Oslo-politiet valgt å tiltale den russiske gutten etter straffelovens paragraf 191 b, som omhandler « oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en straffbar handling », skriver Nettavisen.
AA170823 Isteden har Oslo-politiet valgt å tiltale den russiske gutten etter straffelovens paragraf 191 b, som omhandler « oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en straffbar handling », skriver Nettavisen.
VG170822 Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjorde at forbundet kunne opprettholde pengestøtten til Johaug gjennom et treningsstipend.
DB170822 Årsaken er paragraf 12-18 i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov, som gir Johaug muligheten til å bli en del av den norske troppen og bli med på høydesamlinger to måneder før utestengelsesperioden er over.
AA170822 Gutten er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273.
AA170822 Gutten er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273.
DN170821 Det er deler av bedrageriene de er tiltalt for, som faller inn under straffelovens paragraf 60, den såkalte mafiaparagrafen.
AP170821 Fem tamilske menn er nå satt under tiltale av det nasjonale statsadvokatembetet for overtredelse av straffelovens paragraf 60, den såkalte mafiaparagrafen, i forbindelse med deler av bankbedrageriene de er anklaget for å ha utført.
AA170821 Gutten er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273.
AA170821 Det er deler av bedrageriene de er tiltalt for, som faller inn under straffelovens paragraf 60, den såkalte mafiaparagrafen.
DB170819 Som får en redaksjon til å glatt ignorere Vær varsom-plakatens paragraf 3.2 om å « Være spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder » når en statsråd som alle vet ikke har et hverdagsrasistisk bein i kroppen forteller en harmløs vits i privat lag ?
NL170814 Som grunnlag for kravet viser de til lov om posttjenester paragraf 19 ( utleveringspostkasse ) med videre henvisning forskriftenes paragraf 11 ( plassering av utleveringspostkasse ).
NL170814 Som grunnlag for kravet viser de til lov om posttjenester paragraf 19 ( utleveringspostkasse ) med videre henvisning forskriftenes paragraf 11 ( plassering av utleveringspostkasse ).
SA170811 Fylkesmannen kan etter kommunelovens paragraf 59 ta et kommunalt vedtak opp til lovlighetskontroll på eget initiativ og statens forlengede arm har varslet om at dette er aktuelt.
SA170811 I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
DN170811 Han ble deretter kalt inn av forbundets sentralkontor til et drøftingsmøte etter en paragraf i arbeidsmiljøloven som omhandler « drøfting før beslutning om oppsigelse ».
DA170811 Han ble deretter kalt inn av forbundets sentralkontor til et drøftingsmøte etter en paragraf i arbeidsmiljøloven som omhandler « drøfting før beslutning om oppsigelse ».
BT170811 I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
AP170811 I dag er det plan- og bygningslovens paragraf 83 som gjelder.
DA170810 Det er på tide at regjeringen nå endrer den utdaterte havne- og farvannslovens paragraf 39, lovverket som havnesjefer gjemmer seg bak når de peker på plikten til å ta imot cruiseskip ved offentlige havner.
AA170810 I alt er mannen tiltalt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten omfatter brudd på straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, og paragraf 199 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorg for.
AA170810 I alt er mannen tiltalt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten omfatter brudd på straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, og paragraf 199 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorg for.
AA170810 I alt er mannen tiltalt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten omfatter brudd på straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, og paragraf 199 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorg for.
AA170810 I alt er mannen tiltalt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten omfatter brudd på straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, og paragraf 199 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorg for.
FV170806 Det gjorde at hun fikk problemer med en paragraf hos Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), som sier at hun en spiller må vente fem år med å spille landskamper etter at hun har byttet statsborgerskap.
AP170803 Anmeldelsen ble levert mandag og er basert på straffelovens paragraf 185 også kalt rasismeparagrafen.
AA170803 Grunnlovens paragraf 100 sikrer at alle har rett til ytringsfrihet.
SA170802 Det gjorde at hun fikk problemer med en paragraf hos Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), som sier at hun en spiller må vente fem år med å spille landskamper etter at hun har byttet statsborgerskap.
BT170802 Det gjorde at hun fikk problemer med en paragraf hos Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), som sier at hun en spiller må vente fem år med å spille landskamper etter at hun har byttet statsborgerskap.
AP170802 Fritidsfiske av leppefisk er regulert i paragraf 3 og 4 i ny forskrift fra Fiskeridirektoratet : « Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor.
AP170802 Det gjorde at hun fikk problemer med en paragraf hos Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ), som sier at hun en spiller må vente fem år med å spille landskamper etter at hun har byttet statsborgerskap.
AA170802 Et flertall av de nyankomne later til å respektere et samfunn som er bygget på « den kristne og humanistiske arven vår », slik det slås fast i Grunnlovens paragraf 2.
DN170731 En sovende paragraf åpner for assosiert medlemskap i EFTA.
DN170731 EFTA-konvensjonen inneholder nemlig en paragraf som åpner for assosiert medlemskap i klubben.
AP170731 En sovende paragraf åpner for assosiert medlemskap i EFTA.
AP170731 EFTA-konvensjonen inneholder nemlig en paragraf som åpner for assosiert medlemskap i klubben.
AA170731 Foran valgkampen i 1995 hevdet TV2 at forbudet strider mot Grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, samt at det ikke var særskilte grunner til å forskjellsbehandle kringkastingsselskaper fra resten av pressen.
VG170729 Politiadvokat Morten Lundén opplyste natt til lørdag at mennene var pågrepet med grunnlag i utlendingslovens paragraf 106.
DB170729 De er siktet etter straffelovens paragraf 291, voldtekt med strafferamme på ti år.
DB170729 SKAMMELIG : Tunisiske kvinner demonstrerer mot paragraf 227 B i straffeloven, kalt « Skammens paragraf », utenfor parlamentet i hovedstaden.
DB170729 SKAMMELIG : Tunisiske kvinner demonstrerer mot paragraf 227 B i straffeloven, kalt « Skammens paragraf », utenfor parlamentet i hovedstaden.
DB170729 Og « Skammens paragraf » har stått ved lag.
DB170729 Et av de store framstegene er å avskaffe den illgjetne og forhatte paragraf 227 B i Straffeloven, kalt « Skammens paragraf » av kvinnebevegelsen, som fritar en mann for straff etter voldtekt av ei mindreårig jente dersom han gifter seg med henne.
DB170729 Et av de store framstegene er å avskaffe den illgjetne og forhatte paragraf 227 B i Straffeloven, kalt « Skammens paragraf » av kvinnebevegelsen, som fritar en mann for straff etter voldtekt av ei mindreårig jente dersom han gifter seg med henne.
AA170729 Politiadvokat Morten Lundén opplyste natt til lørdag at mennene var pågrepet med grunnlag i utlendingslovens paragraf 106.
DB170728 - De er pågrepet på grunnlag av utlendingslovens paragraf 106b, og vil bli fulgt opp på morgenkvisten, opplyser Nygård til Dagbladet.
AA170728 Mannen sitter i arresten etter straffeprosesslovens paragraf 171, som går på bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.
AA170728 Han er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 291, som omhandler voldtekt og straffelovens paragraf 302, som omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.
AA170728 Han er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 291, som omhandler voldtekt og straffelovens paragraf 302, som omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.
DB170727 Strand opplyser videre at 18-åringen er siktet etter den nye straffelovens paragraf 274, om grov kroppsskade.
AA170726 PST har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170726 Han er siktet etter en terrorbestemmelse der strafferammen er 15 år, paragraf 142, tredje ledd.
AA170726 17-åringen er siktet etter en terrorbestemmelse der strafferammen er 15 år, paragraf 142, tredje ledd.
VG170722 En ny paragraf i statsborgerskapsloven er det som trengs.
NL170721 » Så sent som i 2014 ble det i Grunnlovens paragraf 102 tatt inn bestemmelser om privatlivets fred, og at staten skal sikre et vern om den personlige integriteten.
NL170721 Straffelovens paragraf 267 sier at « den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
AA170716 - De to personene er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 281 - for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.
AA170714 Fredag ettermiddag opplyser politiet i en pressemelding at politiet i en innledende fase har gjennomført flere undersøkelser av både teknisk og taktisk art, og det er funn herfra som gjør at en mann og en kvinne er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 281 - for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.
AA170714 - De to personene er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 281 - for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.
VG170713 Den kjente islamisten er siktet for brudd på våpenlovgivningen, etter paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.
VG170713 Seniorrådgiver Bjarte Buanes i Kystverket bekrefter at det er mulig for kommunene å innføre lokalt forbud mot vannscootere med hjemmel i en ny paragraf 9 a i den nye forskriftsmalen over lokale ordensforskrifter i Havne- og farvannsloven.
VG170713 * Et eventuelt lokalt vedtatt forbud mot vannscootere må kommunen hjemle i en ny paragraf ( 9A ) i forskriftsmalen ut fra hensynet til trygg ferdsel, forvaltning av farvannet, miljø- eller friluftsliv.
DA170711 Hovde Skjelbostad refererte til Markedsføringslovens paragraf 20, som lyder « Det er forbudt å ta med i reklame direkte oppfordringer til barn om å kjøpe annonserte ytelser eller overtale foreldrene eller andre voksne til å kjøpe de annonserte ytelsene til dem.
SA170710 Tiltalte ble i retten dømt etter paragraf 266 for skremmende eller hensynsløs adferd.
SA170710 I utgangspunktet var 18-åringen også tiltalt for paragraf 311, som omfatter fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, men ble frikjent fordi det ikke kunne bevises at han visste at jenta var under 18 år.
AP170710 Tiltalte ble i retten dømt etter paragraf 266 for skremmende eller hensynsløs adferd.
AP170710 I utgangspunktet var 18-åringen også tiltalt for paragraf 311, som omfatter fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, men ble frikjent fordi det ikke kunne bevises at han visste at jenta var under 18 år.
AA170709 Av paragraf 12 i rettshjelpsloven framgår det at staten kan dekke utgifter til juridisk hjelp og veiledning.
SA170708 Saken fra Gulating lagmannsrett er ekstraordinær fordi i straffelovens paragraf 299, « Voldtekt av barn under 14 år », heter det : « Med fengsel inntil 10 år straffes den som har seksuell omgang med barn under 14 år, får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år
VG170707 Gutten hadde ikke bedt om å få bildet tilsendt, men ble likevel dømt etter straffeloven paragraf 311, for å være i besittelse av bildet.
VG170706 Bora-hansgrohe påpeker at Sagan selv ikke har fått sjangsen til å forklare seg for rittkommisærene, og viser til paragraf 12.2.006 i UCIs regelverk, hvor det står at kommisærene bare kan fatte en slik beslutning dersom rytteren har fått muligheten til å uttale seg.
DB170706 Videre viser laget til paragraf 12.2.006 i UCIs regelverk, som ble brukt som hjemmel for å kaste Sagan ut av rittet.
DB170704 Han henviser til paragraf tre i trafikkreglene, som lyder slik : ¶
DA170703 Hovde Skjelbostad refererer til Markedsføringslovens paragraf 20, som lyder « Det er forbudt å ta med i reklame direkte oppfordringer til barn om å kjøpe annonserte ytelser eller overtale foreldrene eller andre voksne til å kjøpe de annonserte ytelsene til dem.
AA170703 Den siktede er mistenkt for overtredelse av straffelovens paragraf 274 - grov kroppsskade.
DA170701 I 1972 ble paragraf 213 i straffeloven, den som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn, opphevet.
AA170701 Gjerningspersonen er ifølge etterforskningslederen siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 274, første ledd jamfør paragraf 273 - grov kroppsskade.
AA170701 Gjerningspersonen er ifølge etterforskningslederen siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 274, første ledd jamfør paragraf 273 - grov kroppsskade.
VG170630 Samme paragraf og straff - inntil ett år - omhandlet for øvrig « den som har utigtig Omgjængelse med Dyr ». 1972.
BT170630 Straffeloven paragraf 288 ¶
VG170629 Kvinnen er dømt etter paragraf 37 ledd 14 i dyrevelferdsloven for å ha utøvd vold mot dyr.
SA170629 Med seg i helikopteret hadde Pérez et banner med teksten « 350Libertad » - 350Frihet - en henvisning til paragraf 350 i Venezuelas grunnlov, som tar avstand fra ethvert regime som ikke respekterer demokratiske rettigheter.
DN170629 Han viser til finansavtaleloven paragraf 54, og gjør gjeldende at ved bruk i utlandet og på internett er debetkort likestilt med kredittkort.
DN170629 - Betaling med debetkort faller utenfor den beskyttelsen som finansavtaleloven paragraf 54 gir ved bruk av kredittkort.
DB170629 Det viser til paragraf 350 i Grunnloven, som ble skrevet under president Chávez.
AP170629 Dette står i skarp motsetning til det norske idealet om et likeverdig utdanningstilbud basert på tilpasset opplæring for den enkelte elev, forankret i opplæringsloven paragraf 1-3 : « Opplæringen skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven ».
AP170629 Dette står i skarp motsetning til det norske idealet om et likeverdig utdanningstilbud basert på tilpasset opplæring for den enkelte elev, forankret i opplæringsloven paragraf 1-3 : « Opplæringen skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven ».
DB170628 Moren og stefaren ble først siktet etter straffelovens paragraf 282, mishandling i nære relasjoner, for å ha utøvd grov vold mot barnet.
DB170628 Denne siktelsen ble seinere endret til å omfatte straffelovens paragraf 274, som gjelder grov kroppsskade og har en strafferamme på 10 års fengsel.
AA170628 De er begge siktet for brudd på straffelovens paragraf som omhandler grov kroppsskade.
AA170628 Nå er de derimot siktet for brudd på paragraf 274 - grov kroppsskade.
AA170628 Barnets mor og stefar var først siktet for brudd på straffelovens paragraf 282 - mishandling i nære relasjoner - for å ha utøvd vold.
SA170627 Det alvorligste punktet i tiltalen handler om straffeloven paragraf 232, grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på ti år.
SA170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
FV170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DN170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DB170627 Moren og stefaren er siktet etter straffelovens paragraf 282, mishandling i nære relasjoner, for å ha utøvd grov vold mot barnet.
DB170627 Barnets mor og stefar er nå pågrepet og siktet etter straffelovens paragraf 282, mishandling i nære relasjoner, for å ha utøvd grov vold mot barnet.
BT170627 Det alvorligste punktet i tiltalen handler om straffeloven paragraf 232, grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på ti år.
AP170627 I luftfartslovens paragraf 5 om bemanning, heter det at « fartøy som brukes til luftfart etter denne lov, skal være bemannet på en betryggende måte », og viser utelukkende til sikkerhet : Det skal være forsvarlig å fly.
AP170627 I luftfartslovens paragraf 5 om bemanning, heter det at « fartøy som brukes til luftfart etter denne lov, skal være bemannet på en betryggende måte », og viser utelukkende til sikkerhet : Det skal være forsvarlig å fly.
AP170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170627 Det alvorligste punktet i tiltalen handler om straffeloven paragraf 232, grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på ti år.
AP170627 Barnets mor og stefar er nå pågrepet i saken og siktet etter straffelovens paragraf 282 - mishandling i nære relasjoner - for å ha utøvd vold, ifølge pressemeldingen.
AP170627 Nå er de derimot siktet for brudd på paragraf 274 - grov kroppsskade.
AP170627 Barnets mor og stefar var først siktet for brudd på straffelovens paragraf 282 - mishandling i nære relasjoner - for å ha utøvd vold.
AA170627 Nå er de derimot siktet for brudd på paragraf 274 - grov kroppsskade.
AA170627 Barnets mor og stefar var først siktet for brudd på straffelovens paragraf 282 - mishandling i nære relasjoner - for å ha utøvd vold, ifølge pressemeldingen.
AA170627 Nå er de derimot siktet for brudd på paragraf 274 - grov kroppsskade.
AA170627 Barnets mor og stefar var først siktet for brudd på straffelovens paragraf 282 - mishandling i nære relasjoner - for å ha utøvd vold.
AA170627 Barnets mor og stefar er nå pågrepet i saken og siktet for brudd på straffelovens paragraf 274 - grov kroppsskade.
AA170627 Barnets mor og stefar er nå pågrepet i saken og siktet etter straffelovens paragraf 282 - mishandling i nære relasjoner - for å ha utøvd vold, ifølge pressemeldingen.
AA170627 PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170623 Tilsammen ble rundt 68.300 menn dømt etter paragraf 175 i tiårene etter krigen.
AP170623 Her ble paragraf 175 også med fra nazilovene, men loven ble mildnet i 1957.
AP170623 Avkriminaliseringen kom på slutten av 1960-tallet, men loven - kjent som paragraf 175 - besto frem til 1994.
DB170622 Mannen ble pågrepet mandag denne uka, og er siktet for brudd på straffelovens paragraf 299, som gjelder voldtekt av barn under 14 år - som straffes med inntil 10 års fengsel.
DB170621 På facebooksiden til partiet skriver Johansen at fanesaken hans er å gjeninnføre grunnlovens paragraf 2, som nektet jøder adgang til riket - med noen tillegg, slik at teksten blir : ¶
DA170620 Etter høringen fremmet hun en lov med helt motsatt fortegn som gikk i rettighetshavernes disfavør, noe som skapte opprør i kulturlivet og forvirring rundt den omstridte paragraf 71.
AA170620 I straffeloven går dette under paragraf 185 som omhandler hatefulle ytringer og kan straffes med fengsel eller bøter.
AA170620 Sjefen for Spesialenheten mente at politimannen brøt straffelovens paragraf 188 fordi han utviste uforsiktig omgang med maskinpistolen under øvelsen.
DB170619 - Da ingen andre kandidater har meldt seg, og med hjemmel i artikkel 40, paragraf E, stykke to i klubbens vedtekter, er hr.
DA170619 Dette mente Hagen var et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som fastslår at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AP170619 PST har siktet gutten for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170619 Dette mente Hagen var et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som fastslår at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AA170619 Dette mente Hagen var et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som fastslår at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AA170619 PST har siktet gutten for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
VG170618 Ryan Wiik er anmeldt for grovt bedrageri etter paragraf 271 i Straffeloven.
VG170618 Hvis ikke ville jo ikke nordmenn gjort det, eller ? * 1 Nordmenn respekterer lovene ned til den minste paragraf .
VG170618 Prosedyren for å oppnevne og erstatte parlamentarikere i Europarådet finnes i paragraf 11 i deres regelverk.
BT170617 UD viste til straffelovens paragraf 165 B, som foreskriver bøter eller fengsel for den som « uhjemlet bruker et norsk eller utenlandsk våpen, merke eller segl ».
DA170616 Fordi politiet vurderer at arrangementet medfører en stor fare for alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlige ferdsel, nedlegges forbud mot gjennomføring i medhold av politilovens paragraf 11, tredje ledd og politiinstruksens paragraf 8-5.
DA170616 Fordi politiet vurderer at arrangementet medfører en stor fare for alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlige ferdsel, nedlegges forbud mot gjennomføring i medhold av politilovens paragraf 11, tredje ledd og politiinstruksens paragraf 8-5.
BT170615 Det andre tiltalepunktet, grovt skadeverk, står i paragraf 352.
BT170615 Det alvorligste punktet i tiltalen gjelder såkalt mordbrann, nedfelt i straffelovens paragraf 355.
AA170615 Offentlig bruk av hakekors rammes i Norge av straffelovens paragraf 185 : ¶
SA170614 Jeg lurer på om Time kommune ikke kjenner til opplæringslovens paragraf 4A-2, som handler om rett til spesialundervisning.
SA170614 Det står i blant annet i vedtaket : « Kommunen må se til at PPT på ny utarbeider en sakkyndig vurdering der det blir gjort en helhetlig vurdering av... rett til spesialundervisning etter paragraf 4A-2.
NL170613 " - I det nye forslaget som er fremmet nå, tar man den gamle tanaloven inn i Finnmarkslovens paragraf 28, men man unnlater å ta med dette med at rettighetene har grunnlag i alderstidsbruk og lokal sedvane, og hvis det blir stående, så er det en svekking av rettighetene.
DA170613 Illustrasjonfoto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ 22-åringen ble pågrepet lørdag, og er siktet for siktet etter straffelovens paragraf 282 som omhandler mishandling i nære relasjoner.
AA170613 Statsadvokatene i Oslo har tatt ut tiltale etter straffelovens paragraf 291, som omfatter å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd.
SA170610 Clemens sine tre søknader er ikke er i tråd med Vassdrag- og reguleringsloven paragraf 8, som sier at fordelene må være større enn ulempene, ved en kraftutbygging.
DB170610 Han henviser til paragraf tre i trafikkreglene, som lyder slik : ¶
DB170610 Mannen har erkjent at det er hans, og han er siktet for ulovlig befatning med sprengstoff etter paragraf 190 i den nye straffeloven.
DB170610 » Den klokka som hun satte i gang ved å varsle EU om utmelding i henhold til paragraf 50 i Lisboa-traktaten, tikker ubønnhørlig.
DB170610 En del folk har i det offentlige ordskiftet, og på sosiale media, spurt om britenes varsel om å bruke paragraf 50 kan trekkes tilbake.
AA170610 I paragraf 2 i kapittel I i friluftsloven heter det : ¶
VG170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DB170609 Kunstneren er tiltalt etter straffelovens paragraf 292, som har en øvre strafferamme på 15 års fengsel.
AP170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AA170609 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
VG170608 - En ansatt ved en Oslo-skole er under etterforskning etter straffelovens paragraf 298 ( Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke, journ.anm ) som har ett års strafferamme, sier etterforskningsleder i Oslo-politiet, Thomas Stang, til VG.
DB170608 Den ansatte er siktet for brudd på straffelovens paragraf 298, som omhandler « seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke ».
AP170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018.
AA170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018. ( ©NTB ) ¶ | 20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror ¶
VG170607 Fordi det er kort tid til Stortinget trer fra hverandre før sommeren, fremmes Arbeiderpartiets forslag i tråd med Stortingets forretningsorden paragraf 39 C.
SA170607 Da paragraf 34 ble spilt inn, var det ingen andre muligheter.
SA170607 Avgjørelsen om å bruke paragraf 34, som var spilt inn, på nye saker i møtet ble tatt av ordfører.
SA170606 Etter et gruppemøte innså flertallskonstellasjonen at de måtte sette fram saken, og at de ville bli nedstemt dersom 1/3 av representantene stemte mot å sette saken på saklisten ( kommunelovens paragraf 34 ).
AA170606 Bredesen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390, for å ha « krenket privatlivets fred ved å ha gitt offentlig meddelelse om personlige forhold.
SA170605 Vegtrafikklovens paragraf 3 forteller oss blant annet at ingen skal være til hinder for annen trafikk.
VG170604 Dette er ikke som eksempelvis første generasjon VW Touran som var skapt ut fra en paragraf og hvor føreren så ut som et paragraftegn etter å ha sittet en stund bak rattet.
BT170603 Også det en sovende paragraf, men det er likevel vanskelig å forstå at en så nedverdigende og menneskefiendtlig paragraf fikk stå så lenge.
BT170603 Også det en sovende paragraf , men det er likevel vanskelig å forstå at en så nedverdigende og menneskefiendtlig paragraf fikk stå så lenge.
BT170603 Lenge siden, ja, men forbudet mot samboerskap var en sovende paragraf helt frem til 70-tallet.
VG170601 Lastebilsjåføren er tiltalt for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 281, som har en strafferamme på inntil seks års fengsel.
AA170601 Lastebilsjåføren er tiltalt for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 281, som har en strafferamme på inntil seks års fengsel.
DB170531 Samtidig unnlot han i sin tale å nevne paragraf fem i Atlanterhavspakten, som sier at et angrep på en alliert skal regnes som et angrep på alle.
DB170531 For Norge vil en svekkelse av paragraf fem i NATO-pakten innebære en sikkerhetspolitisk og militær omveltning.
DA170530 Mannen ble dømt for brudd på rasismeparagrafen - straffelovens paragraf 185 - og straffelovens paragraf 266 som omhandler skremmende eller plagsom opptreden som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse.
DA170530 Mannen ble dømt for brudd på rasismeparagrafen - straffelovens paragraf 185 - og straffelovens paragraf 266 som omhandler skremmende eller plagsom opptreden som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse.
AA170530 Mannen ble dømt for brudd på rasismeparagrafen - straffelovens paragraf 185 - og straffelovens paragraf 226 som omhandler skremmende eller plagsom opptreden som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse. ( ©NTB ) ¶
AA170530 Mannen ble dømt for brudd på rasismeparagrafen - straffelovens paragraf 185 - og straffelovens paragraf 226 som omhandler skremmende eller plagsom opptreden som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse. ( ©NTB ) ¶
DA170529 Og paragraf 377, som forbyr sodomi og sex med en person av samme kjønn eksisterer fortsatt, sier Wiræus.
VG170528 Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.
DB170528 Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.
DA170528 De foreslåtte endringene i utlendingsloven, hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf , innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
DA170528 Før G7-møtet var Merkel også til stede på NATO-toppmøtet i Brussel der Trump igjen kritiserte de øvrige medlemmene for ikke å bidra med sin skjerv, og unnlot å si om USA fortsatt vil respektere NATOs grunnleggende paragraf om gjensidig hjelp i tilfelle aggresjon.
BT170528 Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.
AP170528 Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.
AA170528 Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.
DB170526 I lovens andre paragraf heter det blant annet at « den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann ».
DB170526 EUs protester øker for hver dag ; nå snakkes det åpent om å utløse « atomknappen », altså paragraf 7 som innebærer at Ungarn kan bli ekskludert fra EU.
DA170526 Oppstyret Pamuk refererer til var da myndighetene - i hvert fall halvparten - ville dra Orhan Pamuk for retten for å ha brutt med grunnlovens paragraf 301 og « fornærmet det tyrkiske », da han i et intervju i Sveits nevnte at 30.000 kurdere og en million armenere hadde blitt drept i landet.
DB170523 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170523 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170523 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170523 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170523 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170523 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
AA170523 - Grunnlovens paragraf 100, retten til å ytre seg, står sterkt i Norge.
SA170522 Men bare når det gjaldt den omstridte paragraf 71.
DB170521 Forsikringsselskapene viser i disse sakene dessuten til bilansvarslovens paragraf 7 : « Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort (... ) ».
NL170519 mai er dagen da vi feirer kongerikets grunnlov, og paragraf 100, om ytringsfrihet, er en av pålene i Grunnloven.
DB170519 Ved paragraf 162 er det særdeles skjerpende omstendigheter og et betydelig kvantum med en strafferamme på 21 år, sier Kleppe. 21 år for en tidel ¶
DB170519 - Cappelen skal dømmes etter paragraf 162 tredje ledd.
DB170519 Ved paragraf 162 er det særdeles skjerpende omstendigheter og et betydelig kvantum med en strafferamme på 21 år, sier Kleppe.
DB170519 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170519 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170519 Jensen er i tillegg tiltalt for en rekke overtredelser av våpenlovens paragraf 33.
DB170519 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170519 Jensen er tiltalt etter straffeloven paragraf 162 for medvirkning til innførsel av narkotika under særdeles skjerpende omstendigheter - strafferamme på 21 år og straffeloven paragraf 276 b for grov korrupsjon - strafferamme på ti år.
DB170519 Jensen er i tillegg tiltalt for en rekke overtredelser av våpenlovens paragraf 33.
VG170518 I 2008 ble Bhatti funnet skyldig i å ha medvirket til å skyte mot synagogen, men ble frifunnet for brudd på paragraf 147 i straffeloven om terrorhandlinger.
VG170518 Bhatti er siktet etter straffelovens paragraf 190 som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.
AP170517 « Nav har ( dato ) mottatt krav om paragraf 11 - 5 nedsatt arbeidsevne.
DB170515 Utvalget krever at selgeren faktisk gjør som han først lovet : Følge kjøpslovens paragraf 64.
DB170515 Selgeren hadde derfor brutt kjøpslovens paragraf 17, som krever at kjøperen skal vite hva han kjøper.
DB170515 Men også « brukt»-kjøpslovens paragraf 17 krever at « tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen ».
DB170515 I tråd med kjøpslovens paragraf 39 gir de kjøperen krav på å heve kjøpet ; altså å få alle pengene tilbake, slik kjøpslovens paragraf 64 krever.
DB170515 I tråd med kjøpslovens paragraf 39 gir de kjøperen krav på å heve kjøpet ; altså å få alle pengene tilbake, slik kjøpslovens paragraf 64 krever.
DB170515 Tiltalen for grovt bedrageri etter Straffelovens paragraf 372/371a, har en strafferamme på inntil seks års fengsel.
BT170515 Teksten i paragraf 71 gjelder bare i arbeidsforhold, eller i oppdragsforhold som kan sammenlignes med dette.
BT170515 En annen uheldig faktor er at den omstridte formuleringen i paragraf 71 ble tilføyet etter at høringsrunden var ferdig.
BT170515 Det er andre ledd i paragraf 71 omtrent samtlige kunstner- og vederlagsorganisasjoner i kulturfeltet har gjort opprør mot.
SA170512 Nei, kulturminister, hvis du mener noe med å fornye åndsverkloven slik at den faktisk beskytter kunstnere og deres verk, må du snarest se til å stryke paragraf 71.
SA170512 Blir paragraf 71 vedtatt, vil man i stedet bruke åndsverkloven til å skape et insentiv for kommersielle aktører og bedrifter.
SA170512 mai, kom det fram at regjeringen i forslag til ny åndsverklov ( paragraf 71 ) vil at opphavsretten til et verk overdras til arbeidsgiveren.
DN170512 Kulturminister Linda Hofstad Helleland trekker nå den omstridte paragraf 71 fra forslaget om ny åndsverklov.
DN170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver hun videre.
DN170512 Den mye omtalte paragraf 71 innebar at opphavsretten til et kunstverk kunne gå til arbeidsgiveren, og ikke kunstneren selv.
DB170512 ¶ STRYKER FORSLAGET : Kulturminister Linda Hofstad Helleland støtter at den omstridte paragraf 71 fra forslaget om ny åndsverklov strykes.
DB170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver hun videre.
DB170512 Den mye omtalte paragraf 71 innebar at opphavsretten til et kunstverk kunne gå til arbeidsgiveren, og ikke kunstneren selv.
DA170512 Så hvis regjeringens intensjon var å ikke endre noe hvorfor kom da denne paragraf 71 på bordet ?
DA170512 Odd Nordstoga har forklart konsekvensene av paragraf 71 slik : ¶
DA170512 Norske artister har protester kraftig mot forslaget til ny åndsverklov denne uka, og det er spesielt paragraf 71, som har skapt støy.
DA170512 Linda Helleland mener det ikke vil ha noen konsekvenser om hun fjerner den omstridt paragraf 71, og vil nå lytte til Stortinget.
DA170512 - Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland på Facebook fredag ettermiddag.
DA170512 - Det er overraskende at en minister kommer på banen mot sitt eget lovforslag etter at hun har levert lovforslaget til Stortinget, sier Rian, som har vært blant de mest aktive kritikerne av forslaget til ny paragraf 71 i åndsverkloven.
DA170512 - Det er bra at regjeringen tok til vettet og fjernet en paragraf som ville fått katastrofale konsekvenser for norsk kulturliv, hevder førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.
DA170512 Paragraf 71 sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.
AA170512 Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver hun videre.
AA170512 Den mye omtalte paragraf 71 innebar at opphavsretten til et kunstverk kunne gå til arbeidsgiveren, og ikke kunstneren selv.
AA170512 Stridens kjerne er paragraf 71, som sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.
DB170510 De har gjort så mye for å hindre klimaforandring, sa Thompson, og skrøt videre av paragraf 112 i Grunnloven, populært kalt « Grunnlovens miljøparagraf » : ¶
DB170510 », heter det blant annet i paragraf 112.
VG170509 - Du er siktet for straffelovens paragraf 192, som omhandler seksuell handling med barn under 14 år.
AP170508 Fakta : FRA STRAFFELOVENS PARAGRAF 142 ¶
DB170507 SISTE : Bilføreren som frontkolliderte med en motorsykkel i dødsulykken utenfor Larvik lørdag ettermiddag, er siktet for uaktsom kjøring etter Vegtrafikklovens paragraf 3.
DB170506 - Det som skjer videre nå er at spesialenheten vil etterforske dette etter hva som framgår av våpeninnstruksen paragraf 4.3, og politiloven paragraf 6, sier jourhavende jurist ved Sør-Vest politidistrikt Sveinung Andersen til Dagbladet.
DB170506 - Det som skjer videre nå er at spesialenheten vil etterforske dette etter hva som framgår av våpeninnstruksen paragraf 4.3, og politiloven paragraf 6, sier jourhavende jurist ved Sør-Vest politidistrikt Sveinung Andersen til Dagbladet.
DB170506 Der bes det om at politiet retter seg etter Helsedirektoratets tolkning av alkoholloves paragraf 8-9, fjerde bokstav, om å nyte medbrakt alkohol på offentlig sted.
DA170506 « Når en samlet kunstnerbransje i Norge så klart og entydig påpeker at paragraf 71 ikke er til å leve med sine høringssvar, så er vi veldig bekymret og sjokkerte over at regjeringen likevel velger å legge fram en proposisjon og lovforslag der det faktisk er dette som skjer », uttalte Filmforbundets leder Sverre Pedersen til Dagsavisen, da den nye lovproposisjonen ble lagt f
DA170506 ntet, helt imot meget tydelige råd og innspill fra alle samtlige kunstnerorganisasjonene, i innstillingen til Stortinget foreslår at opphavsretten til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker eller en oppdragstaker automatisk skal overføres til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren ( forslag til ny paragraf 71 ).
DA170506 Norsk Filmforbund er blant dem som allerede har uttalt seg kritisk om forslaget til paragraf 71.
DA170506 Det er særlig forslaget til ny paragraf 71 om overdragelse av opphavsmanns rettigheter til arbeidsgiver som har vakt sterke protester.
DB170505 Vegtrafikklovens paragraf 3 gjelder imidlertid også for syklister : ¶
AP170505 Rådmannen ber politiet vurdere om det som er skjedd er i strid med straffelovens paragraf 387, som omhandler korrupsjon.
AP170505 Norge var aldri en del av Sverige, og i unionstraktatens første paragraf ble det slått fast at Norge skulle være et selvstendig kongerike.
SA170504 Du må følge helsepersonellovens paragraf 17 og varsle.
AP170504 Dette fremgår av eforvaltningsforskriftens paragraf ni.
BT170502 Politimannen ble siktet i november etter straffelovens paragraf 311.
SA170501 Selv om de ikke fikk medhold - fordi Grunnloven hadde en paragraf som ga Kongen suverenitet i slike saker - sier Høyesterett likevel at menighetene ut fra lovens forarbeider og ordlyd har en god sak.
SA170501 Selv om de ikke fikk medhold - fordi Grunnloven hadde en paragraf som ga Kongen suverenitet i slike saker - sier Høyesterett likevel at menighetene ut fra lovens forarbeider og ordlyd har en god sak.
BT170429 Ifølge utlendingsloven ( paragraf 4 ) har asylsøkere lovlig opphold i Norge med de samme rettighetene og pliktene som norske statsborgere.
DB170428 » Det vises videre til arbeidsmiljølovens paragraf 2-4, 2-5 og 3-6s, som regulerer arbeidstakers rett til å varsle, vern mot gjengjeldelse og arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling.
DB170428 Der bes det om at politiet retter seg etter Helsedirektoratets tolkning av alkoholloves paragraf 8-9, fjerde bokstav, om å nyte medbrakt alkohol på offentlig sted.
DA170428 De foreslåtte endringene i utlendingsloven, hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf , innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.
VG170427 - I forvaltningslovens paragraf 11 er det en bestemmelse om plikt til å gi veiledning som dekker partens behov og §11D om rett for den som har saklig grunn for det, til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken.
DA170427 - Måten vi forvalter rovdyrene våre på nå, er høyst tvilsom med tanke på naturmangfoldsloven, Grunnlovens paragraf 112, og internasjonale forpliktelser som Bernkonvensjonen.
BT170427 Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Delta og Ergoterapiforbundet mener ledelsen har satt i verk et prosjekt innen kirurgi uten at de ansatte eller deres tillitsvalgte er rådført, slik paragraf 29 i hovedavtalen sier de skal eller bør gjøre, melder NRK.
BT170427 Striden sto om naturmangfoldlovens paragraf 18c, der det står at regjeringen kan tillate uttak av ulv « for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
DB170426 Riktignok gir ikke den endrede rovviltforskriften noen blankofullmakt for lisensjakt ; lovens paragraf 18 c sier at hvert enkelttilfelle må vurderes for seg.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
DB170426 Det handler om et videre spillerom for uttak enn hvis bare paragraf 18 b, som handler om skadepotensialet på sau og rein, legges til grunn.
AP170426 Sjåføren er anmeldt for brudd på paragraf tre, den såkalte aktsomhetsparagrafen, men politiet har ennå ikke tatt stilling til hvilken straffereaksjon han vil få.
AA170426 Begge foreldrene er siktet etter paragraf 282 som gjelder vold i nære relasjoner.
VG170425 - Lovavdelingen i Justisdepartementet har aldri vurdert naturmangfoldsloven paragraf 18 c.
VG170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
BT170425 Dette er forhold som er omtalt i vegtrafikklovens paragraf 3.
BT170425 Dette er forhold som er omtalt i vegtrafikklovens paragraf 3.
AA170425 - Lovavdelingen i Justisdepartementet har aldri vurdert naturmangfoldsloven paragraf 18 c.
AA170425 - Lovavdelingen i Justisdepartementet har aldri vurdert naturmangfoldsloven paragraf 18 c.
AA170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
VG170424 17-åringen har sittet i varetekt siden hendelsen, siktet for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
SA170424 Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe leste opp den alvorlige tiltalen, som er tatt ut etter straffelovens paragraf 219, den såkalte familievoldsparagrafen.
DB170424 Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt etter straffelovens paragraf 219 og 283, men nekter straffskyld.
DB170424 Han har sittet i varetekt siden hendelsen, siktet for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
BT170424 Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe begynte så å lese opp den alvorlige tiltalen, som er tatt ut etter straffelovens paragraf 219, den såkalte familievoldsparagrafen.
AP170424 Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe leste opp den alvorlige tiltalen, som er tatt ut etter straffelovens paragraf 219, den såkalte familievoldsparagrafen.
DB170423 I paragraf 152 står det at representanter skal utpekes « av de respektive parter uten innblanding, påvirkning, eller press fra noen av partene », og at « ingen part skal på noen måte blande seg inn i, påvirke eller presse den andre i dens valg av representanter ».
AA170422 Norske myndigheters utvisningsvedtak ble fattet på grunnlag av utlendingslovens paragraf 122, som omhandler « utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet ».
VG170421 I brevet påpeker NAV at de forvalter lovverket som Stortinget har vedtatt, og at det er lovteksten i paragraf 14-5 i folketrygdloven som medfører at medmor må definere seg som far.
VG170421 I 2007 konkluderte Barne- og likestillingsdepartementet i en proposisjon til Stortinget med å ikke endre alle aktuelle lover knyttet til det å være far til et barn, men heller lage en ny regel i Barneloven ( paragraf 4 a ).
AA170421 Han har sittet i varetekt siden hendelsen, siktet for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
SA170420 Det er tatt ut tiltale mot en 81 år gammel mann fra Stavanger for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 3 etter at han i fjor sommer som fører av en bil rygget på kona.
SA170420 - Her ser du at syklisten blir forstyrret av den parkerte bilen, og da slår paragraf 3 i vegtrafikkloven inn. 7.
FV170420 - Her ser du at syklisten blir forstyrret av den parkerte bilen, og da slår paragraf 3 i vegtrafikkloven inn. 7.
DB170420 Under paragraf 12.1.005 står det at UCI kan suspendere ryttere fra én til seks måneder for ryttere som oppfører seg voldelig, eller bruker krenkende eller fornærmende språk mot eller om kommissærer eller UCI - eller setter sporten eller UCIs rykte eller interesser i et dårlig lys.
BT170420 - Her ser du at syklisten blir forstyrret av den parkerte bilen, og da slår paragraf 3 i vegtrafikkloven inn. 7.
AP170420 - Her ser du at syklisten blir forstyrret av den parkerte bilen, og da slår paragraf 3 i vegtrafikkloven inn. 7.
AA170420 - Her ser du at syklisten blir forstyrret av den parkerte bilen, og da slår paragraf 3 i vegtrafikkloven inn. 7.
VG170419 Det vi snakker om nå, er en utvidet mulighet til å vurdere lisensfelling av ulv etter naturmangfoldlovens paragraf C.
DN170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
DB170419 Foreløpig blir saken kategorisert som innbrudd, og brudd på paragraf ni i dyrevelferdsloven som omhandler seksuelle handlinger mot dyr.
BT170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AP170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AP170419 Disse tre tiltalte mennene ble domfelt for å ha vært medlemmer av en organisert kriminell gruppe, etter straffelovens paragraf 60 - den såkalte mafiaparagrafen.
AA170419 Dette er nedfelt i Grunnlovens paragraf 110a, som pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske befolkningen skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
AA170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AP170417 Han er varetektsfengslet i to uker, siktet etter paragraf 142, tredje ledd, som er en del av terrorlovgivningen.
DB170415 Forsvareren omtaler det hele som « guttestreker », mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
DB170415 Den unge gutten er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omhandler besittelse av sprengstoff som skal brukes til terror. 17-åringen nekter straffskyld og sier sprengladningen skulle fyres av i et folketomt område.
AA170415 Han blir anmeldt for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 3 om uaktsom kjøring, melder politiet.
AA170415 Forsvareren omtaler det hele som « guttestreker », mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
VG170414 Dale er siktet både etter straffelovens paragraf 147 d for deltagelse i en terrorgruppe og for 147 a, som gjelder såkalt terrorforbund.
DB170413 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
DB170413 I dommen heter det at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er tale om mindreårige fornærmede og voksen gjerningsperson.
AP170413 Mandag ble han varetektsfengslet i to uker, siktet etter paragraf 142, tredje ledd, som er en del av terrorlovgivningen.
AP170413 Fakta : Straffelovengs paragraf 142, tredje ledd.
AP170413 I dommen heter det at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er tale om mindreårige fornærmede og voksen gjerningsperson.
AA170413 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
AA170413 I dommen heter det videre at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er snakk om mindreårige fornærmede og en voksen gjerningsperson. ( ©NTB ) ¶
SA170412 » Jeg vises her til Plan- og bygningsloven paragraf 28-1 : « Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
DB170412 Det følger av barnehagelovens paragraf 22, at personalet uten hinder av taushetsplikt, av eget tiltak skal gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker
VG170411 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
FV170411 Domfelte ble dømt for brudd på straffelovens paragraf 271, kroppskrenkelse, og må i fengsel i 30 dager, 14 av dem betinget. 48-åringen ble også dømt for å ha kjørt i 128 kilometer i timen i en 70-sone i desember i fjor, og mister førerkortet i 16 måneder for dette.
DB170411 Den unge gutten er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omhandler besittelse av sprengstoff som skal brukes til terror. 17-åringen nekter straffskyld og sier sprengladningen skulle fyres av i et folketomt område.
AP170411 Forsvareren omtaler det hele som « guttestreker », mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
AA170411 Forsvareren omtaler det hele som " guttestreker ", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.
VG170410 Fakta om siktelsen ¶ * 17-åringen som ble pågrepet med eksplosivt materiale på Grønland i Oslo lørdag, er siktet etter paragraf 142 i straffeloven.
VG170410 Dette førte igjen til at flere mindreårige fikk avslag på asyl og fikk sine saker vurdert etter lovens paragraf 38, skriver statssekretær Torkil Åmland i Justisdepartementet i en e-post til VG.
DB170410 Den unge gutten er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omhandler besittelse av sprengstoff som skal brukes til terror. 17-åringen nekter straffskyld og sier sprengladningen skulle fyres av i et folketomt område.
DA170410 Aalling sier videre at den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170410 Fakta : Fra straffelovens kapittel 18 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger, paragraf 142, 3. ledd : ¶
VG170409 17-åringen er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, for ulovlig befatning med blant annet eksplosivt materiale.
FV170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland bekrefter overfor Aftenposten at 17-åringen er siktet etter en paragraf om sprengstoff i straffelovens terrorkapittel.
FV170409 En 17-åring er siktet etter en paragraf i straffelovens terrorkapittel etter at politiet lørdag pågrep ham med en sprengladning på Grønland i Oslo.
DB170409 Gutten erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, som er under straffelovens paragraf 142, tredje ledd.
DA170409 Aalling sier den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DA170409 Aalling sier den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
BT170409 - Smitteeffekt ¶ 17-åringen er siktet etter terrorlovgivningen, straffelovens paragraf 142, 3. ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
AP170409 PST-sjef Benedicte Bjørnland bekrefter overfor Aftenposten at 17-åringen er siktet etter en paragraf om sprengstoff i straffelovens terrorkapittel.
AP170409 En 17-åring er siktet etter en paragraf i straffelovens terrorkapittel etter at politiet lørdag pågrep ham med en sprengladning på Grønland i Oslo.
AA170409 En 17 år gammel gutt er arrestert og siktet etter en paragraf i straffelovens terrorkapittel etter at politiet lørdag pågrep ham med en sprengladning på Grønland i Oslo.
AA170409 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.
DA170408 Forslaget til paragraf 71 slår effektivt beina vekk under alle de fine ordene som kommer fra regjeringen, om at deres intensjon med denne lovrevisjonen er å styrke opphavsretten for kunstnerne, og at det skal være mulig å leve av det man skaper, sier Filmforbundets forbundsleder Sverre Pedersen opprørt til Dagsavisen
DA170408 - Når en samlet kunstnerbransje i Norge så klart og entydig påpeker at paragraf 71 ikke er til å leve med sine høringssvar, så er vi veldig bekymret og sjokkerte over at regjeringen likevel velger å legge fram en proposisjon og lovforslag der det faktisk er dette som skjer, sier Pedersen.
DB170407 maitalenasjonen som lener seg på paragraf 100 - hvis vi da ser litt bort fra feigheten rundt karikaturstriden.
AA170407 Sjefen for Spesialenheten mente at politimannen brøt straffelovens paragraf 188 fordi han utviste uforsiktig omgang med maskinpistolen under øvelsen.
VG170406 I jurykjennelsen ble Ahmed frifunnet for terrorforbund etter paragraf 147a, men funnet skyldig for deltakelse etter paragraf 147 d, og er nå blitt dømt til fire års fengsel.
VG170406 I jurykjennelsen ble Ahmed frifunnet for terrorforbund etter paragraf 147a, men funnet skyldig for deltakelse etter paragraf 147 d, og er nå blitt dømt til fire års fengsel.
DB170406 Det unntaket beskyttes da også naturlig i den samme paragraf 6,1.
DB170406 Der understreket kontrollgruppa at de dømmende myndighetene måtte være uavhengige, og viste til den europeiske menneskerettskonvensjonens paragraf 6,1 : ¶
DB170406 Han er ikke sikret å få behandlet anken i lagsmannsretten, siden ingen av punktene i dommen gir mer enn seks års fengsel, men advokat Elden sier til Aftenposten at han regner med at han vinner fram, siden det er første gang loven om terrorrekruttering ( straffelovens paragraf 147d anvendes.
BT170406 Han er siktet for brudd på den gamle straffeloven paragraf 195, som blant annet omhandler seksuelle overgrep mot barn under 10 år.
AP170406 Han er siktet for brudd på den gamle straffeloven paragraf 195, som blant annet omhandler seksuelle overgrep mot barn under 10 år.
AA170406 Mannen, som er kommunestyrerepresentant i en vestlandskommune, er siktet for brudd på den gamle straffeloven paragraf 195, som omhandler seksuelle overgrep mot barn under 14 år.
VG170405 Taksten skal gjenspeile forventet markedsverdi ( Eiendomskatteloven paragraf 8 A ) og likebehandling skal ligge til grunn ¶
VG170403 Taksten skal avspeile omsetningverdien slik det fremgår av eiendomsskattelovens paragraf 8 A-2.
SA170402 I paragraf 45a i Åndsverksloven heter det nemlig at TV-kanaler vederlagsfritt kan « sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten som et annet fjernsynsselsskap har eksklusive rettigheter til å sende fra ».
SA170402 Fakta : Her er delen av Ånsverkslovens paragraf 45a som er bakgrunn for konflikten : ¶ (...
FV170402 I paragraf 45a i Åndsverksloven heter det nemlig at TV-kanaler vederlagsfritt kan « sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten som et annet fjernsynsselsskap har eksklusive rettigheter til å sende fra ».
FV170402 Fakta : Her er delen av Ånsverkslovens paragraf 45a som er bakgrunn for konflikten : ¶ (...
BT170402 I paragraf 45a i Åndsverksloven heter det nemlig at TV-kanaler vederlagsfritt kan « sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten som et annet fjernsynsselsskap har eksklusive rettigheter til å sende fra ».
BT170402 Fakta : Her er delen av Ånsverkslovens paragraf 45a som er bakgrunn for konflikten : ¶ (...
AP170402 I paragraf 45a i Åndsverksloven heter det nemlig at TV-kanaler vederlagsfritt kan « sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten som et annet fjernsynsselsskap har eksklusive rettigheter til å sende fra ».
AP170402 Fakta : Her er delen av Ånsverkslovens paragraf 45a som er bakgrunn for konflikten : ¶ (...
VG170401 I 2002 opphevet Odelstinget paragraf 1b i lov om Norsk språkråd, der Språkrådet var pålagt å « følge utviklingen av norsk skriftspråk og talespråk og på dette grunnlag fremme samarbeid i dyrkingen og normeringen av våre to målformer og støtte opp om utviklingstendenser som på lengre sikt fører målformene nærmere sammen ».
SA170401 Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal i henhold til likestillingslovens paragraf 12 arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene.
SA170401 likestillingslovens paragraf 7 og forskrift til lov.
AA170401 Mannen er nå siktet etter straffelovens paragraf 297, som omfatter " seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det ".
VG170331 I ekteskapslovens paragraf 4 står det at « dersom et barn er født etter assistert befruktning, kan morens kvinnelige samboer vedgå medmorskap etter reglene i paragrafen her ».
VG170331 I diskrimineringsloven om seksuell orientering paragraf 12 står det at « offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ».
DN170331 Fredag skal formannskapet avgjøre om Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystad-saken, melder Adresseavisen.
AP170331 Fredag skal også formannskapet avgjøre om Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystad-saken.
AA170331 Fredag skal også formannskapet avgjøre om Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystad-saken.
VG170330 Taksten skal avspeile omsetningverdien slik det fremgår av eiendomsskattelovens paragraf 8 A-2.
DB170330 - Om det ikke blir fulgt, sier paragraf fem og ti at det er straffbart, med bøter og fengsel.
DA170330 I dag har familiene rett til å kreve at det fattes enkelt vedtak i mobbesaker ( paragraf 9A-3 ).
AA170330 Behandlingen gjelder om Trondheim kommune formelt skal anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel i Kystadsaken.
AA170330 - Vi må ha en presisering av hva " sykdom " i lovens paragraf 2c egentlig betyr og at ikke stadig flere skal falle inn under begrepet, sier Lindheim.
DB170329 Ironisk nok er paragraf 50 skrevet av en britisk diplomat, John Kerr, nå baron, på et kjøkken i Brussel.
DB170329 Brevet utløser paragraf 50 i Lisboa-traktaten, som gir britene to år på å tre ut av EU.
DB170327 Trekk i lønn og feriepenger reguleres av arbeidsmiljølovens paragraf 14-15 ( 2 ).
DB170327 Ser en bort fra lønnstrekk som skatt, pensjon med videre, kan trekk i lønn bare gjennomføres dersom det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale, jf paragraf 14-15 ( 2, bokstav c ).
DB170327 I utgangspunktet skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, ifølge ferielovens paragraf 11.
DB170327 Dette ifølge ferieloven paragraf 11-1.
DB170327 - I arbeidsmiljøloven paragraf 14-15 er det gitt ytterligere begrensninger i retten til trekk i lønn og feriepenger.
DB170327 Juristen viser til forvaltningslovens paragraf 17 : « Forvaltningsorganets utrednings - og informasjonsplikt ».
DB170325 Hvis det er arbeidsgiveren som sier opp arbeidstakeren, og oppsigelsestiden er mindre enn tre måneder, kan arbeidstakeren motsette seg at ferie legges i oppsigelsestiden, ifølge ferieloven paragraf 8, nummer 1.
DB170325 Ferieåret følger kalenderåret, jamfør ferieloven paragraf 4.
DB170325 Dette følger av ferieloven paragraf 8, nummer 3.
DB170325 Dette er hjemlet i Ferieloven paragraf 8, del 1 og del 2.
DB170325 - Når arbeidstaker selv sier opp, kan ferie fritt fastsettes og avvikles etter de vanlige bestemmelsene i ferielovens paragraf 6 og 7, opplyser Larsen.
DB170325 - Ferieloven paragraf 8 regulerer ferieavvikling i oppsigelsestiden.
DB170325 september, jamfør ferieloven paragraf 7, første ledd.
DB170325 september ifølge Ferieloven paragraf 8 del 4.
AA170324 Mannen vil bli anmeldt for brudd på vegtrafikklovens paragraf tre.
VG170323 De to var tiltalt for deltagelse i IS etter straffelovens paragraf 147 d og for såkalt terrorforbund etter den « gamle » terrorparagrafen 147 a.
VG170323 - Hasan Ahmed frikjent for terrorforbund, paragraf 147a, men funnet skyldig for deltagelse i en terrorgruppe etter 147d.
VG170323 Paragraf 7a : « Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten » ¶ Paragraf 7b : « Bygning som har historisk verdi. » | Test : Sinnssykt gode øretelefoner - men det koster ¶
VG170323 Dette er fritak som gjelder i Eiendomsskatteloven : ¶ Paragraf 7a : « Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten » ¶
DA170323 I februar mottok restauranten Villa 22 en advarsel fra kommunen om mulig tildeling av prikk for brudd på alkohollovens paragraf om alkoholreklame.
VG170322 Leder av Hatkrimgruppen ved Oslo politidistrikt, Monica Lillebakken sier at bakgrunnen for ransaking, var en pågående etterforskning hvor Tvedt er siktet for straffelovens paragraf 185 - hatefulle ytringer.
VG170322 « At nedstengning av aktivitet er et vesentlig beredskapstiltak i sektoren kan knapt kalles noen hemmelighet, det fremgår blant annet klart av petroleumsloven paragraf 9-5, jfr også paragrafene 9-2 og 9-3.
VG170322 - Dette er regulert i petroleumslovens paragraf 9-5 som sier at man skal stenge ned.
DB170322 Nord-Troms tingrett slår fast i dommen at miljølovverket Elkaim er dømt for å ha brutt, ikke strider mot traktatens paragraf tre.
SA170321 Svendsen mener handlingen er straffbar, og viser til paragraf tre i veitrafikkloven : ¶
SA170320 FIFA skriver at de har funnet dommeren skyldig i å bryte artikkel 69, paragraf 1 under regelverket om å ulovlig påvirke kampresultatet i kamper.
SA170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
FV170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
BT170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
AP170320 FIFA skriver at de har funnet dommeren skyldig i å bryte artikkel 69, paragraf 1 under regelverket om å ulovlig påvirke kampresultatet i kamper.
AP170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
AA170320 FIFA skriver at de har funnet dommeren skyldig i å bryte artikkel 69, paragraf 1 under regelverket om å ulovlig påvirke kampresultatet i kamper.
AP170318 Fakta : SVs paragraf om partiskatt ¶
BT170317 Disse dokumentene ble holdt hemmelig med henvisning til en paragraf i offentlighetsloven hvor det står at dokument om lovbrudd kan unntas offentligheten.
AA170317 Klemenskirken er så vidt jeg kan lese meg til i kulturminneloven ( paragraf 3 ), et automatisk fredet kulturminne, og omfattet av en vernesone på fem meter rundt selve kulturminnet.
SA170316 Minimumsstraffen for voldtekt er tre års fengsel ( straffeloven paragraf 292 ), men lovgiver har bestemt at normalstraffenivået i voldtektssaker uten skjerpende eller formildende omstendigheter skal være fire års fengsel ( Prp.97 L ( 2009-2020 ) s. 19 ).
AA170316 Utvidelsen av straffelovens paragraf 62 er ment å kunne brukes i forbindelse med personer som er strafferettslige utilregnelige, men som begår « gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art ».
FV170315 Nå er kvinnen anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som lyder som følger : « Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. » - Paragrafen gjelder alle som ferdes i trafikken, også denne rågjengeren, sier Klausen
DB170315 september kunne hun i så fall ha sluttet seg til den norske troppen og trene med lagvenninne - grunnet paragraf 12-1 i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov.
DA170314 Ombudet konkluderte i desember med at det å forby bruk av religiøse plagg er i strid med diskrimineringslovens paragraf 6, om etnisitet.
BT170314 Mannen er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 305, som handler om seksuelt krenkende og uanstendig atferd.
BT170314 Mannen er siktet etter paragraf 305 i straffeloven, « Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år ».
AP170314 Ifølge barneloven ( paragraf 6 ) har barn, etter fylte 18 år, rett til å skaffe seg kunnskap om hvem som er den biologiske faren.
AP170314 I forarbeidet til loven heter det : « Siden det etter gjeldende rett ikke er adgang til å oppheve en adopsjon, legger departementet til grunn at adopterte ikke omfattes av paragraf 6 om rett til å reise farskapssak for domstolene ».
AP170314 Mannen er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 305, som handler om seksuell krenkende og uanstendig adferd.
SA170313 Utkastet til Christian Magnus Falsen og Johan Gunder Adler med dens krav om trykkefrihet ( se paragraf 26 ) regnes som det viktigste.
DB170313 En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på ekstraferie med seks virkedager, altså en arbeidsuke, ifølge ferieloven paragraf 5 annet ledd.
DB170313 Dette er hjemlet i Ferieloven paragraf 6.
DB170313 Arbeidsgiver kan ikke fritt frem bestemme dette selv, ferielovens paragraf 7 sier at man for eksempel har krav på minst 18 virkedager, tre uker sammenhengende, i hovedferieperioden og den øvrige ferien som er en uke, samlet, forklarer Larsen videre.
DB170313 august i ferieåret, ifølge ferieloven paragraf 7 første ledd.
DB170313 Den tyrkiske valglovens paragraf 94/A forbyr valgkampanjer i utlandet.
AP170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse, men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
AA170309 50-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 311 som omhandler fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn.
AA170309 - Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse, men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.
DB170308 Domstolen gav ham en mildere dom enn han ellers ville fått, med henvisning til straffelovens paragraf 80 bokstav e, første ledd - om såkalt berettiget harme.
DA170308 Hun viste til en dom i Stavanger tingrett nylig, der en mann fikk mildere dom med henvisning til en paragraf i straffeloven om berettiget harme.
BT170308 Traktorsjåføren er siktet etter Veitrafikklovens paragraf 3, som gjelder uaktsomhet.
AP170308 Og at forskriften henviser til hele paragraf 18 i Naturmangfoldloven og ikke bare de bokstavene departmentet mener er « hensiktsmessige », skriver Gunnar Gundersen i en SMS til Aftenposten.
SA170307 Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre rettighetene til pasientene, og i paragraf 5-2, Retting og sletting av journal, står det at pasienten kan kreve å få rettet og slettet opplysninger i journalen etter reglene i helsepersonelloven, paragraf 42 til paragraf 44.
SA170307 Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre rettighetene til pasientene, og i paragraf 5-2, Retting og sletting av journal, står det at pasienten kan kreve å få rettet og slettet opplysninger i journalen etter reglene i helsepersonelloven, paragraf 42 til paragraf 44.
SA170307 Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre rettighetene til pasientene, og i paragraf 5-2, Retting og sletting av journal, står det at pasienten kan kreve å få rettet og slettet opplysninger i journalen etter reglene i helsepersonelloven, paragraf 42 til paragraf 44.
DB170307 For første gang var det i 2016 paragraf 3.2 norske medier ble felt flest ganger på i PFU.
DB170307 KILDEKRITIKK : Paragraf 3.2 i Vær Varsom-plakaten omhandler kildekritikk.
VG170306 I viltlovens paragraf 20, der bruk av våpen under jakt omtales, står det blant annet at kunstig lys i jaktøyemed er forbudt, med unntak av revejakt der man kan benytte fast montert lyskilde.
DB170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
BT170306 Han påpeker at det dreier seg om en paragraf fra i fjor, med et innhold som på ingen måte er allment kjent.
BT170306 Definert i den nye straffelovens paragraf 261.
AA170306 Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på " vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn ".
VG170303 Han sier videre at slike dukker går inn under straffelovens paragraf 311, som forbyr seksualisering av barn.
VG170303 Han forteller at Tolletaten mener straffelovens paragraf 311 dekker anskaffelse av denne typen sexdukker.
DB170303 Straffelovens paragraf 311 ¶
DB170303 Slike dukker rammes av straffelovens paragraf 311, som forbyr seksualisering av barn.
DB170303 Etter ransaking og avhør er alle fire siktet og under etterforskning for brudd på straffelovens paragraf 311.
DB170303 Det er paragraf 311 i den nye straffeloven som gir grunnlag for etterforskning etter beslagene.
DA170303 Etter rettens oppfatning falt mannens reaksjon innunder straffelovens paragraf om « berettiget harme ».
BT170303 - I Straffelovens paragraf 291 står det at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.
BT170303 - I Straffelovens paragraf 291 står det at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.
AP170303 - I Straffelovens paragraf 291 står det at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.
AA170303 Politiet undersøker nå hver enkelt dukke, for å vurdere om de rammes av straffelovens paragraf 311, som omhandler fremstilling som seksualiserer barn, opplyser hun videre.
AA170303 - Vi vurderer nå siktelser etter straffelovens paragraf 311, og må deretter legge opp etterforskning videre, sier politiadvokaten.
AA170303 Kripos opplyser at barna er beskyttet gjennom straffelovens paragraf 311 : " Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn ".
AA170303 Kripos opplyser at barna er beskyttet gjennom straffelovens paragraf 311 : " Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn ".
AA170303 - I Straffelovens paragraf 291 står det at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.
DB170302 Politiet opplyser at kvinnens ektemann er pågrepet og siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273.
DA170302 « Videre finner retten det sannsynliggjort at siktede har bestilt en sexdukke fra et firma i Hong Kong, og at dukkens utforming gjør at vilkåret i straffelovens paragraf 311, første ledd, om å anskaffe materiale som seksualisere barn er oppfylt », heter det i fengslingskjennelsen.
DA170302 Når det gjelder dukken, sier Rand at politiet vil anføre at denne rammes av straffelovens paragraf 311 som forbyr seksualisering av barn.
VG170301 Tvert imot skjerper det Sturgeons forståelse av at hennes momentum er nå ; SNP-landsmøtets sammenfall i tid med regjeringens formelle iverksettelse av paragraf 50 er ikke bare et symbolsterkt øyeblikk, det er også førsteministerens største og i praksis siste mulighet til å mobilisere sine egne.
VG170301 Det er en mannsperson som er under etterforskning etter straffelovens paragraf 115, som blant annet gjelder trusler mot myndighetspersoner.
VG170228 Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 304, seksuelle handlinger mot barn under 16 år, men Thorsen påpeker at flere av barna kan ha fylt 16 år i dag.
AP170228 Ifølge Grunnlovens paragraf 57 skal landet deles inn i 19 valgdistrikter ved stortingsvalg.
AP170228 - Jeg kan bekrefte at politiet har pågrepet en person siktet etter straffelovens paragraf 304, seksuelle handlinger mot barn under 16 år, sier leder for felles enhet for påtale i Agder-politiet, Terje K.
SA170227 Grunnlovens paragraf 16 oversees i vedtak på Stortinget, kommuner vedtar retningslinjer i strid med likebehandling av livssyn, og vi ser at dette feies under teppet.
DB170227 Siktelsen gjelder straffeloven paragraf 304, som rammer den som foretar seksuell handling med barn under 16 år.
BT170227 - Jeg kan bekrefte at politiet har pågrepet en person siktet etter straffelovens paragraf 304, seksuelle handlinger mot barn under 16 år, sier leder for felles enhet for påtale i Agder-politiet, Terje K.
AP170227 - Jeg kan bekrefte at politiet har pågrepet en person siktet etter straffelovens paragraf 304, seksuelle handlinger mot barn under 16 år, sier leder for felles enhet for påtale i Agder-politiet, Terje K.
AP170227 » Det betyr at de er funnet skyldig, men slipper straff etter paragraf 228, legemsfornærmelse.
AA170227 Både de to kvinnene og den 51 år gamle mannen ble alle dømt etter paragraf 60a for tre tilfeller av grov menneskehandel som ledd i virksomheten til en kriminell gruppe.
DB170225 Her kommer følgende fram i paragraf 45 og 46 : Tilbakekall av statsborgerskap kan bare foretas « hvis søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene eller har fortiet forhold av vesentlig betydning », eller om opplysninger er gitt i ond tro av utlendingen selv.
VG170224 - Staten må tilbakekalle tidligere oppholdstillatelser for så å kunne benytte paragraf 66 om utvisning.
DB170224 CNNs korrespondent i Det hvite hus, Athena Jones, skriver på Twitter at hun minner om et paragraf i grunnloven ( First amendment ) som omhandler pressefrihet.
BT170223 Politimannen ble siktet i november etter straffelovens paragraf 311 for å ha lest noveller som viste fremstilling av overgrep mot barn helt ned i femårsalderen.
BT170223 Fakta : FREMSTILLING AV SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN ¶ Paragraf 311 i den nye straffeloven regulerer « Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn ».
DA170222 Presten var tiltalt etter den nye straffelovens paragraf 305 som lyder på at presten i ord eller handling skal ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år - eller for ha å ha tvunget eller forledet et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.
DA170222 Her kan vi ikke gå inn å flikke på en og en paragraf .
AP170222 I 2009 godkjente en folkeavstemning å fjerne en paragraf i grunnloven som sier at presidenten kan sitte i maksimalt to perioder.
BT170221 Juristen er siktet for brudd på 1902-straffeloven, paragraf 204a.
BT170221 Marthinussen viser videre til alkohollovens paragraf 8 - 6a, som forbyr utdeling av alkohol i forbindelse med markedsføring.
AP170221 I brevet informerer tilsynet om Lotterilovens paragraf 16, om « pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem ».
DB170220 Han har anmeldt Lunde for brudd på paragraf 183 : « Den som offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år ».
DB170220 Dette er uansett uttrykk og begreper som må anses som skjellsord som rammes av straffelovens paragraf 156 » ¶
DB170219 Selv om det er flere hundre brudd på samme paragraf , er det like forbanna et lovbrudd, tordnet Adamsrød.
AA170219 De blir begge anmeldt for overtredelse av straffelovens paragraf 181 - ordensforstyrrelse. 1 bil har fått bulk på panseret som følge av utfall under slåssingen.
FV170218 - Vi har en paragraf 100 i grunnloven som har sikret ytringsfrihet i 200 år, med unntak av årene 1940 - 1945.
AA170218 Strafferammen for overtredelse av straffeloven paragraf 280 er fengsel i inntil tre år.
VG170217 « Her er det regulert at NIF og organisasjonsledd i NIF ( som for eksempel Norges Skiforbund ) skal helt eller delvis frata økonomisk støtte til utøver eller person som er utelukket som følge av brudd på bestemmelsene i paragraf 12 - 3 ( regelbrudd ) », skriver Rolland i en e-post, og fortsetter : ¶
VG170217 « Dette gjelder ikke dersom paragraf 12 - 9 ( ikke utvist skyld ) eller paragraf 12 - 10 ( ubetydelig utvist skyld ) kommer til anvendelse.
VG170217 « Dette gjelder ikke dersom paragraf 12 - 9 ( ikke utvist skyld ) eller paragraf 12 - 10 ( ubetydelig utvist skyld ) kommer til anvendelse.
VG170217 Rolland, henviser til Norges Idrettsforbunds lov paragraf 12 - 18 på spørsmål om hvilket grunnlag de har for å økonomisk kompensere Johaug i denne tiden hvor hun er utestengt.
VG170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier han.
SA170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til VG.
DN170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til avisen.
AP170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til VG.
SA170216 Det er ikke bare tragisk, men det er også langt utenfor rammene av lov om dyrevelferd, som krever « god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov » og at « Dyrs levemiljø skal fremme god helse » ( paragraf 23 ).
DB170216 Gladnyheten er at Johaug - i henhold paragraf 12-18 - kan allerede 18. september slutte seg til den norske troppen og bli med på høydesamlinger i høst sammen med resten av landslaget.
DA170216 Mannen møtte nylig i Gulating lagmannsrett i Stavanger tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 195 og 196 som omhandler seksuell omgang med barn under 14 og 16 år.
AA170216 Offentlig bruk av hakekors rammes i Norge av straffelovens paragraf 135a : ¶
AA170216 - Hvilke regler regulerer bruken ? - Paragraf 3 i veitrafikkloven, som omhandler aktsomhet i trafikken, tar alt sånt.
SA170215 Gode grunner vil derfor tale for at spørsmål om hvorvidt en hjemmel til Digitalt Grenseforsvar i den formen det er foreslått, vil kunne stå seg mot lex superior prinsippet og Grunnloven paragraf 102 og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon art. 8.
DB170215 Gladnyheten er at Johaug - i henhold paragraf 12-18 - kan allerede 18. september slutte seg til den norske troppen og bli med på høydesamlinger i høst sammen med resten av landslaget.
DB170214 De mener Grunnlovens paragraf 112 ble brutt da nye områder i Barentshavet ble åpnet for olje- og gassvirksomhet i 23. konsesjonsrunde.
AA170214 De mener Grunnlovens paragraf 112 ble brutt da nye områder i Barentshavet ble åpnet for olje- og gassvirksomhet i 23. konsesjonsrunde.
SA170213 Det er vanskelig å forstå at Byåsen fortsatt etterlyser en paragraf .
AP170213 Det er vanskelig å forstå at Byåsen fortsatt etterlyser en paragraf .
DB170212 I henhold til paragraf 12-18 åpnes det imidlertid opp for at Johaug kan bli med landslaget på landslagssamling de siste to månedene av utestengelsen : ¶
DB170212 I paragraf 12-1 i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov heter det at den suspenderte utøveren ikke kan delta på idrettsarrangement arrangert av et organisasjonsledd i NIF, nærmere bestemt konkurranse og organisert trening.
DB170212 Gladnyheten er at - i henhold paragraf 12-18 - kan Johaug allerede 18. september slutte seg til den norske troppen og bli med på høydesamlinger i høst sammen med resten av landslaget.
DB170212 Dommerne viser til at innholdsovervåking av kommunikasjons mellom borgere, og muligheten til å se hva de søker av informasjon, går til kjernen i retten til privatliv slik den er regulert i Grunnlovens paragraf 102 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8.
VG170210 Kan trene organisert siste to måneder av utestengelsen ¶ Paragraf 12-18, punkt fem, i NIFs lovverk leser slik.
VG170209 - Grunnlovens paragraf 97 er kort og konsis ; den sier at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.
DB170209 Etter at de har utløst paragraf 50, har de to år på å framforhandle en avtale.
FV170208 Politioverbetjent Finn Erik Grønli sier at Trafikkorpset ikke har noen statistikk over de vanligste ulykkene som forekommer i rundkjøringer, men sier at mange bryter vikepliktsreglene og paragraf 3 i Vegtrafikkloven.
FV170208 Paragraf 14 nr. 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
DA170208 Tiltalen er tatt ut etter den gamle straffelovens paragraf 270 andre ledd som gå på at han ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i data eller programutrustning eller på annen måte rettsstridig påvirker resultatet av en automatisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.
BT170208 Politioverbetjent Finn Erik Grønli sier at Trafikkorpset ikke har noen statistikk over de vanligste ulykkene som forekommer i rundkjøringer, men sier at mange bryter vikepliktsreglene og paragraf 3 i Vegtrafikkloven.
BT170208 Paragraf 14 nr. 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AP170208 Politioverbetjent Finn Erik Grønli sier at Trafikkorpset ikke har noen statistikk over de vanligste ulykkene som forekommer i rundkjøringer, men sier at mange bryter vikepliktsreglene og paragraf 3 i Vegtrafikkloven.
AP170208 Paragraf 14 nr. 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AA170208 Politioverbetjent Finn Erik Grønli sier at Trafikkorpset ikke har noen statistikk over de vanligste ulykkene som forekommer i rundkjøringer, men sier at mange bryter vikepliktsreglene og paragraf 3 i Vegtrafikkloven.
AA170208 Paragraf 14 nr. 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AP170206 Høyesterett har tidligere fastslått at grunnlovens paragraf to gir presidenten makt til å føre utenrikspolitikk og håndtere innvandring.
AP170206 Høyesterett har tidligere fastslått at grunnlovens paragraf to gir presidenten makt til å føre utenrikspolitikk og håndtere innvandring.
AA170205 Vedkommende er siktet etter straffelovens paragraf 275, for drap eller medvirkning til drap.
AA170205 I en pressemelding søndag opplyste politiet at siktelsen gjelder straffelovens paragraf 275, som omhandler drap eller medvirkning til drap.
AP170203 Statsadvokaten tok ut tiltale for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 281, og for brudd på den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikklovens paragraf 3.
AP170203 Statsadvokaten tok ut tiltale for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 281, og for brudd på den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikklovens paragraf 3.
AP170203 Statsadvokaten tok ut tiltale for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 281, og for brudd på den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikklovens paragraf 3.
AP170203 Statsadvokaten tok ut tiltale for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 281, og for brudd på den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikklovens paragraf 3.
DB170201 Selv om det er flere hundre brudd på samme paragraf , er det like forbanna et lovbrudd, tordner Adamsrød.
BT170201 De ba regjeringen se på hvordan naturmangfoldslovens paragraf om skadepotensial « kan tillegges vesentlig mer vekt ».
BT170201 Akkurat som ulveforliket ikke kan overprøve naturmangfoldsloven, kan heller ikke denne bønnen om å tillegge mer vekt på én paragraf tillegges særlig verdi.
AP170201 Selv om det er flere hundre brudd på samme paragraf , er det like forbanna et lovbrudd, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Norsk Transportarbeiderforbund ( NTF ).
BT170130 Omtalt i den nye straffelovens paragraf 272.
BT170130 Han sier til BT at føreren er siktet for uaktsomt kjøring etter veitrafikklovens paragraf 3.
DB170128 I 2015 ble en norskpakistaner dømt til åtte års fengsel etter straffelovens paragraf 147, for å ha planlagt terrorhandlinger og støttet Den islamske staten ( IS ) og Nusrafronten i Syria.
AP170128 - Siktelsen er utvidet til å omhandle straffelovens paragraf 275, drap.
DB170127 Både SV og Venstre vil ha i gang arbeid med å fjerne Den norske kirke i Grunnlovens paragraf 16 og skrote kongens bekjennelsesplikt i paragraf 4, ifølge avisa Vårt Land.
DB170127 Både SV og Venstre vil ha i gang arbeid med å fjerne Den norske kirke i Grunnlovens paragraf 16 og skrote kongens bekjennelsesplikt i paragraf 4, ifølge avisa Vårt Land.
SA170126 Av någjeldende lov ( § 4-6, annet ledd, - den mest brukte hastebestemmelsen ), og også av forslaget til tilsvarende paragraf i ny lov ( § 34, side 256 ), går det fram at dersom et barn er i en situasjon hvor det er fare for at ( det ) « blir vesentlig skadelidende », kan lederen av den kommunale barneverntjenesten fatte midlertidig ha
SA170126 Av någjeldende lov ( § 4-6, annet ledd, - den mest brukte hastebestemmelsen ), og også av forslaget til tilsvarende paragraf i ny lov ( § 34, side 256 ), går det fram at dersom et barn er i en situasjon hvor det er fare for at ( det ) « blir vesentlig skadelidende », kan lederen av den kommunale barneverntjenesten fatte midlertidig hastevedtak
DB170126 straffeprosesslovens paragraf 122, som sier at nær familie av en siktet kan reservere seg mot å forklare seg mot ham.
DB170124 May mener hun fremdeles vil rekke å utløse paragraf 50 innen den fristen hun har satt, altså før mars er omme.
DB170124 Hun kan ikke utløse paragraf 50 i Lisboa-traktaten, som i løpet av to år ugjendrivelig leder landet ut av EU, uten først å få dette godkjent i Parlamentet.
DB170124 Dessuten er det forhandlingene om « skilsmisse », om å dele boet, som skal innledes idet man tar i bruk paragraf 50.
DN170123 Han har sendt et såkalt paragraf 20-spørsmål til kulturminister Mette Bock der han spør om hun vil arbeide for at danske seere igjen skal få full tilgang til serien.
DN170123 Et paragraf 20-spørsmål må besvares av ministeren innen seks virkedager.
DB170123 Straffelovens paragraf 355 - mordbrannparagrafen ¶
DB170122 Strafferammen for hatefulle ytringer i offentligheten, som er regulert i straffelovens paragraf 185, er bot eller fengsel inntil 3 år.
DB170121 Ingen har fått rettslig sjekket om idrettsutøvernes objektive ansvar for et dopingfunn bryter med paragraf 6,2 i EMK der det står at « enhver som blir siktet for en straffbar handling skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.
DB170119 Så snart paragraf 50 ( i Lisboa-traktaten ) er utløst, i mars, kan hennes land sparkes ut av EU innen to år.
BT170117 Men det ser også betydelig fare for at DGF bryter med både Den internasjonale erklæringen om menneskerettigheter og Grunnlovens paragraf 102, den som skal sikre retten til et privatliv.
DB170116 Inntil statsminister Theresa May sist i mars tar i bruk paragraf 50 i Lisboa-traktaten om ensidig utmelding, som faktisk er ført i pennen av en britisk diplomat, holder May de andre EU-lederne i spenning.
AP170116 Og retten til å gjøre vedtak om statsborgerskap følger av forvaltningslovens paragraf 35 eller alminnelige forvaltningsrettslige regler.
AP170116 Lovhjemmel er statsborgerskapslovens paragraf 26, annet ledd.
AP170115 Og retten til å gjøre vedtak om statsborgerskap følger av forvaltningslovens paragraf 35 eller alminnelige forvaltningsrettslige regler.
AP170115 Lovhjemmel er statsborgerskapslovens paragraf 26, annet ledd.
DB170114 » Nå må 66-åringen møte i Stavanger tingrett, tiltalt etter straffelovens paragraf 157, for å ha prøvd å påvirke retten på en rettsstridig måte.
AP170114 » Nå må 66-åringen møte i Stavanger tingrett, tiltalt etter straffelovens paragraf 157, for å ha prøvd å påvirke retten på en rettsstridig måte.
DB170113 Nigel Freeman forteller videre at FIDE ser på påstandene som ærekrenkelser, og henviser til paragraf 173 i den sveitsiske straffeloven.
BT170112 Gjermund Cappelen er tiltalt etter straffelovens paragraf 162, den såkalte proffparagrafen, for ved 76 anledninger å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993-94 og 14. november 2013.
DB170111 Ifølge FA har klubben feilet med å informere om hvor spillerne er til enhver tid - noe som er et brudd på paragraf 14 ( d ).
DB170111 Tiltalen er tatt ut etter straffelovens paragraf 223 om grov uriktig med strafferamme inntil 10 års fengsel, jamfør paragraf 222 om uriktig anklage med bøter eller fengsel inntil tre år som strafferamme.
DB170111 Tiltalen er tatt ut etter straffelovens paragraf 223 om grov uriktig med strafferamme inntil 10 års fengsel, jamfør paragraf 222 om uriktig anklage med bøter eller fengsel inntil tre år som strafferamme.
DB170111 4.14-paragrafen deler nå førsteplassen med paragraf 3.2 om kildebruk og kontroll av opplysninger, altså at det som meldes faktisk er sant.
DN170110 Det betyr i praksis at hvis villaksens status er truet, vil grunnlovens paragraf 112 være et mulig grunnlag for å gå til søksmål mot staten, sier Fauchald til DN.
DN170110 - Mener du et søksmål mot staten basert på grunnlovens paragraf 112 har gode muligheter til å nå frem ?
DN170110 - Er det grunnlag for å slå fast at statusen for villaksen i dag er i strid med grunnlovens paragraf 112 ?
DB170109 Det er et grunnleggende brudd på kommunikasjonsvernet, også gjenspeilet i vår egen grunnlovs paragraf 102 som sier at « enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon ».
DB170106 Nå har lagmannsretten kommet til at vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse for de to jentene etter utlendingslovens paragraf 38, er ugyldig.
AP170105 - Retten mener det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke Betew og Harnes for overtredelse av straffelovens paragraf 233 a - forbund om å drepe Imran Saber, skriver Tønnessen i kjennelsen.
BT170104 Yrkessjåføren er tiltalt for å ha brutt I straffelovens paragraf 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse og veitrafikkloven paragraf 31.
BT170104 Yrkessjåføren er tiltalt for å ha brutt I straffelovens paragraf 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse og veitrafikkloven paragraf 31.
AP161215 I de siste sakene har politiet vist til en annen paragraf i yrkestransportloven ( paragraf 9 ), som sier at « den som mot vederlag vil drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personer, må ha særskilt drosjeløyve.
AP161215 I de siste sakene har politiet vist til en annen paragraf i yrkestransportloven ( paragraf 9 ), som sier at « den som mot vederlag vil drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personer, må ha særskilt drosjeløyve.
AP161215 juni samlet alle saker som gjelder brudd på yrkestransportlovens paragraf 4 og 9.
AP161215 Skoleeleven er dømt til betinget fengsel i 90 dager med en prøvetid på to år, samt å betale 5000 kroner i bot, etter straffelovs paragraf 266 - for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.
AP161101 Angela Merkel har lovet å avskaffe paragraf 103 neste år.
AP161101 Paragraf 103 i tysk straffelov forbyr å fornærme andre lands statsoverhoder.
AP161024 Det er brudd på barnehagelovens paragraf 14a, som sier at « barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.
AP160921 De to mennene er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 191, som omfatter grov ulovlig befatning med våpen og har en strafferamme på seks års fengsel.
AP160916 I lovverket er det for øvrig en egen bestemmelse om rygging, paragraf 11 i forskrift om kjørende og gående trafikk : ¶
AP160916 Fredag kom så meldingen om at han er siktet for brudd på Veitrafikklovens paragraf 3, den såkalte aktsomhetsbestemmelsen : ¶
AP160916 - Han er siktet fordi det er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av veitrafikklovens paragraf 3, det vil si at han har opptrådt uaktsomt, sier politiadvokat Nina Magnussen Røed til Aftenposten.
DN160831 Loven som omhandler pirattaxi i Norge er yrkestransportlovens paragraf 4, første ledd.
AP160817 Han er siktet etter straffelovens paragraf 204, og er løslatt, sier han til Aftenposten ¶
SA160816 Opplæringslovens paragraf 9.a., tredje ledd, skal altså vekk.
SA160816 I henhold til opplæringslovens paragraf 9.a.3 er det i dag slik at « Dersom en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.
SA160816 Det er alvorlig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven, paragraf 9a, tredje ledd, som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor, skriver Marit Stafseth ( innfelt ) i Foreningen Mobbing i Skolen.
SA160816 Bestemmelsene om aktivitetsplikt er kun en presisering og utviding av dagens handlingsplikt i opplæringslovens paragraf 9a andre ledd, og erstatter på ingen måte kravet i 9a, tredje ledd, om å fatte enkeltvedtak og dermed sikre forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon.
SA160816 at det blir foretatt noen justeringer i lovteksten i paragraf 9.a.2. ledd.
AP160812 Hun viser også til at kommunen har med liten skrift i varslingsbrevet om eiendomsskatt vist til at vilkåret for å reise søksmål er Forvaltningsloven paragraf 27 b.
SA160722 Klagemulighet nummer to : Grannelovas paragraf 2 sier at « Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig er til skade eller ulempe på naboeiendom.
SA160719 I husleieloven paragraf 1-8 kan man lese at « ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ».
BT160719 I husleieloven paragraf 1-8 kan man lese at « ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ».
AP160719 I husleieloven paragraf 1-8 kan man lese at « ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ».
VG160707 Som regjeringsmedlem har Horne særskilt vern under førstnevnte paragraf .
AA160704 Noen kunder mener det er helt urimelig at skatten skal få tilbakevirkende kraft og hevder det er brudd på paragraf 97 i Grunnloven som sier at ingen lover kan vedtas med tilbakevirkning.
AA160704 Noen kunder mener det er helt urimelig at skatten skal få tilbakevirkende kraft og hevder det er brudd på paragraf 97 i Grunnloven som sier at ingen lover kan vedtas med tilbakevirkning.
SA160630 Videre i yrkestransportlovens paragraf 4 ( se faktaboks ) heter det at det er straffbart å kjøre persontransport mot vederlag dersom en ikke har løyve og dersom tilbudet er rettet allmennheten på offentlig plass.
SA160630 Høyesterett har ikke funnet grunnlag for å følge dette resonnementet i forhold til lovtolkningsspørsmålet, og har konkludert med at den situasjonen som var tema for de tre tiltalte - at den innledende kontakt mellom sjåfør og passasjer var via mobilapplikasjonen - ikke omfatter yrkestransportlovens paragraf 4.1 annet punktum.
DA160629 « Etter rettens syn er siktedes beskrivelse av sine handlinger ikke slik at det rammes av straffelovens paragraf 291, og heller ikke fornærmedes egen forklaring gir skjellig grunn til mistanke om seksuell omgang heter det i kjennelsen. 28-åringen er av utenlandsk opprinnelse og har liten tilknytning til Norge.
DA160629 Retten kom til at det var skjellig grunn til mistanke etter den nye straffelovens paragraf 297.
DA160629 28-åringen ble pågrepet av politiet mandag og siktet etter den nye straffelovens paragraf 291 som omhandler voldtekt.
SA160622 Hun understreker at man likevel må bruke skjønn, og viser til paragraf 4 om hjelpeplikti dyrevelferdsloven.
FV160622 Hun understreker at man likevel må bruke skjønn, og viser til paragraf 4 om hjelpeplikti dyrevelferdsloven.
BT160622 Hun understreker at man likevel må bruke skjønn, og viser til paragraf 4 om hjelpeplikti dyrevelferdsloven.
AP160622 Hun understreker at man likevel må bruke skjønn, og viser til paragraf 4 om hjelpeplikti dyrevelferdsloven.
SA160620 Når lettkledde mennesker brukes for å selge et produkt der kropp ikke er relevant, er dette direkte i strid med paragraf 2, som presiserer at utnyttelse av kropp ikke er tillatt.
SA160620 Paragraf 2 annet ledd i markedsføringsloven sier at « annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann ».
AP160620 I paragraf 8.05 i reglene gjøres det nemlig helt klart at ermer ikke kan ha forskjellige farger hvis kroppen er ensfarget.
AP160608 Uansett - med paragraf 2 i Eidsvollsgrunnloven fikk vi en entydig bestemmelse.
AP160608 Hans Fredrik Dahl mener at bruken av adverbet « fremdeles » i paragraf 2 er betydningsfull og ikke må overses ; ettertidens historikere har vært for lite opptatt av mulighetene for en betydningsglidning.
AP160608 Grunnlovens paragraf 2, siste punktum, fikk i 1814 ordlyden : « Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.
AP160603 - I behandling av slike lovsaker er det normale er at man vedtar paragraf for paragraf .
AP160603 - I behandling av slike lovsaker er det normale er at man vedtar paragraf for paragraf.
SA160523 Den endrede paragraf 49, annet ledd, lyder : « Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer.
DB160523 - Det skal du ikke tåle Mannen straffes etter straffelovens paragraf 266, for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.
AP160523 Ifølge straffeloven paragraf 204a er straffen for å produsere og besitte en fremstilling som seksualiserer barn fengsel inntil tre år.
AP160516 Og det er straffbart etter straffelovens paragraf 311, om man er over den kriminelle lavalder ( som er 15 år ).
AP160516 Med barn menes her alle under 18 år ( straffelovens paragraf 311 ).
AP160516 Barna har en egen paragraf , §104, som sier at « Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd (...
VG160510 Helsepersonellovens paragraf 56 sier at advarsel kan gis til helsepersonell som gjennom sin adferd svekker tilliten til yrkesgruppen.
AP160509 Fakta : Paragraf 185 om hatefulle ytringer ¶
AP160509 - Vi er i det landskapet der noen av ytringene kan rammes av straffelovens paragraf 185, sier Wessel-Aas til Aftenposten.
AP160506 Oslo tingrett påpeker i sin dom at straffelovens paragraf 108 forbyr hån på grunn av hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.
AP160428 Ifølge Grunnlovens paragraf 57 skal landet deles inn i 19 valgdistrikter ved stortingsvalg.
AP160427 - De har sendt ut meldinger til russen om at de risikerer å bli anmeldt for brudd på straffelovens paragraf 181 hvis de spiller for høy musikk i boligområder.
AP160419 Samtidig vil regjeringen foreslå paragraf 103 fjernet - fra 2018.
AP160419 Også den norske straffelovens paragraf 184a forbyr blant annet fornærmelse av utenlandske statsoverhoder.
AP160419 Merkel har nok fryktet reaksjonene : Om tyske myndigheter i all hast endret en gyldig paragraf for å redde mannen som fornærmet den tyrkiske presidenten, ville det fremstå som opportunistisk.
AP160419 Her bør det skytes inn at han også er anmeldt for brudd på paragraf 185, et generelt forbud mot fornærmelser, med lavere strafferamme.
AP160419 Forutsetningen for at paragraf 103 skal brukes, er at det foreligger et krav fra en utenlandsk regjering samt at den tyske regjeringen samtykker i en rettslig vurdering av det. 3rd-party-bio ¶
AP160419 Det ville ha betydd at satirikeren ikke kunne straffes etter paragraf 103.
AP160419 Den tyske straffelovens paragraf to, ledd tre, sier at hvis loven blir endret etter at en handling er utført, men før dom er falt, skal den mildeste lovformuleringen benyttes.
AP160419 Forutsetningen for at paragraf 103 skal brukes, er at det foreligger et krav fra en utenlandsk regjering samt at den tyske regjeringen samtykker i en rettslig vurdering av det.
AP160412 Mengde, type og styrkegrad er de viktigste faktorene som avgjør hvilken paragraf som blir tatt i bruk.
AP160408 Opplysningsvesenets fond, omtalt i Grunnlovens paragraf 106, har eiendom som fra gammelt hørte til det enkelte presteembete.
AP160408 I lys av at religion også brukes til å begrunne terrorhandlinger, og derfor ikke bare har en samfunnsbyggende rolle, bør vi kanskje diskutere om de tros- og livssynssamfunn som skal motta offentlig støtte, bør forplikte seg for eksempel på Grunnlovens paragraf to, om at det norske samfunn bygger på et humanistisk og kristent verdigrunnlag som « skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene. » |
AP160405 Grunnlovens paragraf 102 sier at « husransakelse ( ikke må ) finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller ».
AP160329 De mener at utlendingslovens paragraf 88 forutsetter at det må foreligge tvil om alder etter en konkret, individuell vurdering dersom aldersundersøkelse skal gjennomføres.
AP160329 - Utlendingslovens paragraf 88 er vår hjemmel til å benytte aldersundersøkelser der det er en rimelig tvil, noe vi mener det er i mange saker, skriver hun i en e-post.
AP160327 Jus-veteranen viser til Grunnlovens paragraf 1, om at Norge er udelelig.
AP160327 Han kjenner godt til Grunnlovens paragraf 1, men håper likevel at Regjeringen vil se seriøst på saken og slutte seg til jubileumsgaven. | 17. mai-været : - Det ser ikke veldig lovende ut ¶
AP160325 Jusprofessor Øyvind Ravna ved Norges arktiske universitet mener at Grunnlovens paragraf 1 neppe kommer til anvendelse når det gjelder grensejusteringer.
AP160325 Han viser til Grunnlovens paragraf 1 som bestemmer at Norge er et « udelelig og uavhendelig rike ».
AP160324 Det eneste er Grunnlovens paragraf en, om at Norge er udelelig.
AP160322 « Den norske kirke forblir Norges folkekirke » heter det i Grunnloven paragraf 16.
AP160320 Grunnlovens paragraf 16 inneholder unektelig en spenning - når den både konstituerer Den norske kirke som « Norges Folkekirke » og slår fast at alle tros- og livssynssamfunn skal likebehandles.
AP160320 Grunnlovens paragraf 16 inneholder en spenning ¶
AP160319 Selve folkekirkebegrepet, som er nedfelt i grunnlovens paragraf 16, rommer en antagelse om at religion leverer offentlige goder som er nødvendige for at samfunnet ikke skal rakne.
AP160319 Ifølge abortlovens paragraf 2 skal fastlegene gi informasjon og veiledning om den hjelpen kvinnen kan få hvis hun ikke velger å avbryte svangerskapet.
AP160316 Skjulte utgifter som ikke i dag er tatt med i beregningsgrunnlaget til samfunn utenfor Den norske kirke, strider mot ny paragraf 16 i Grunnloven av 2012, som stadfester at alle utenom Den norske kirke « skal understøttes på lik linje ».
AP160314 I spørsmålet om hvorvidt bussjåføren handlet i strid med aktsomhetsnormen i veitrafikklovens paragraf 3, delte retten seg i to.
AP160314 Videre mener han at det foreligger brudd på paragraf 8 i EMK : « Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse ».
AP160314 Han mener at staten bryter paragraf 3 i EMK ved at soningsforholdene er « umenneskelige eller nedverdigende behandling ».
AP160308 Vi mener at dette rammer den tryggheten som er nødvendig for at vi skal kunne ytre oss fritt, i tråd med Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet.
AP160303 Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, viser til Grunnlovens paragraf 82 der det heter : « Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer ».
AP160301 Svært få virker å være klar over at det i lovtekstens paragraf 1 tydelig er uttrykt at det er et mål å skape « en ansvarsbevisst holdning... slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig ».
DB160227 I 2009 gikk Høyre til valg på å fjerne paragraf 2C om rett til abort av syke fostre, en knallhard debatt fjernet forslaget fra neste valgprogram.
BT160227 Nå er dette i utgangspunktet kunnskapsløst, for ikke bare har Bergens skjenkereglement en paragraf om at MC-klubber er uønsket i byen og følgelig ikke bør få skjenkebevilling, så denne prinsippløsheten har bergenspolitikerne hatt i årevis, uten at noen har protestert.
DA160223 Politilovens paragraf 26 forbyr privat rettshåndhevelse gjennom borgervern, og paragrafen har direkte bakgrunn i mellomkrigstidens politiske klima.
DA160223 En anmeldelse av Odins soldater i henhold til politilovens paragraf 26 vil være et bevisst samfunns måte å håndtere et borgervern med høyreekstrem inspirasjon på.
DA160223 Han henviser til paragraf 26 i politiloven i sin anmeldelse, om forbud mot borgervern.
DA160223 SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen anmelder Odins soldater for brudd på politilovens paragraf 26.
DA160223 Politikeren og juristen kjenner ikke til hvordan gruppen opptrer i sentrum, og vil ikke ha noen klar mening om de opptrer som borgervern og dermed bryter paragraf 26 i politiloven.
DA160223 Han henviser til paragraf 26 i politiloven i sin anmeldelse, om forbud mot borgervern.
AP160223 I paragraf 26 heter det at det « er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted.
AP160223 - Deres virksomhet strider mot politilovens paragraf 26, der det heter at privat rettshåndhevelse gjennom borgervern er forbudt, sier Sakariassen, som er SVs gruppeleder i Stavanger, tilAftenbladet.
AP160219 Filmingen skal ha skjedd under et nasjonalt stevne i fjor høst og han er nå siktet etter paragraf 266 i straffeloven, som sier at « den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, skal straffes med bot eller fengsel inntil 2 år ».
AP160216 Straffen skal ha et rehabiliterende formål, innholdet i straffen « skal bygge på de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme domfeltes tilpasning til samfunnet » ( straffegjennomføringsloven paragraf 3 ).
AP160216 Straffegjennomføringsloven paragraf 17 gir adgang til hel eller delvis utelukkelse fra fellesskap med andre av hensyn til ro, orden og sikkerhet, eller dersom hensynet til innsatte selv eller andre innsatte tilsier det, og det ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep.
AP160216 For disse er det etter paragraf 37 foruten tidsbegrensninger, strenge vilkår knyttet til gjennomføringen av et slikt soningsregime.
AP160216 De innsatte skal være sikret tilfredsstillende forhold ( straffegjennomføringsloven paragraf 2 ).
DA160205 Komikeren er siktet etter straffelovens paragraf 155, som omhandler vold og trusler mot offentlig tjenestemann.
DA160202 Hun viser til forskriften om parkering for forflytningshemmede, paragraf 2 a og b ( se faktaboks ).
DA160202 - Paragraf a gjelder førere, mens paragraf b gjelder passasjerer.
DA160202 - Paragraf a gjelder førere, mens paragraf b gjelder passasjerer.
AP160202 Bakgrunn : India gjeninnfører lov som kriminaliserer homofili Ifølge paragraf 377 i loven som den britiske kolonimakten innførte for 148 år siden, er « sex mellom to mennesker av samme kjønn » unaturlig og kan straffes med ti år i fengsel.
AP160201 Årsaken er blant annet en regelendring i 2014 som sa at Grunnlovens paragraf 104 som omtaler barnets beste skal ha større betydning i norsk rett.
AP160122 Si ;D-innlegg : Vi har en klima- og miljøminister som bryter med Grunnlovens paragraf 112 om å ta vare på kloden.
AP160122 Litt av en ansvarsfraskrivelse, som bryter med både Parisavtalen, klimaforliket og Grunnlovens paragraf 112.
AP160115 « Prins af det kongelige Hus maa ei gifte sig uden Kongens Tilladelse, » står det i Grunnlovens paragraf 36.
AP160115 Hadde kong Olav endelig valgt barnløsheten fremfor borgerligheten, ville monarkiet ha strandet på Grunnlovens paragraf 48 : « Er den mandlige Kongestamme uddød, og ingen Tronfølger, da skal en ny Konge vælges af Stortinget.
AP160114 Foreldrene er siktet etter straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner.
AP160114 Foreldrene er siktet etter straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner.
AP160107 Av instruksen framgår det at asylsøkere som har hatt opphold i et trygt tredjeland, skal få avslag etter utlendingslovens paragraf 32.
AP160107 Det er straffbart ikke å si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep i henhold til Straffelovens paragraf 196 ( §139 av gammel straffelov ) plikt til å avverge straffbare forhold.
AP160106 Hagens anførsel, som Høyesterett skal ta stilling til, er at den reduserte stortingspensjonen er et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AP160106> Hagens anførsel, som Høyesterett skal ta stilling til, er at den reduserte stortingspensjonen er et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AP160106> target="avis" href= Hagens anførsel, som Høyesterett skal ta stilling til, er at den reduserte stortingspensjonen er et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= Hagens anførsel, som Høyesterett skal ta stilling til, er at den reduserte stortingspensjonen er et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Hagens anførsel, som Høyesterett skal ta stilling til, er at den reduserte stortingspensjonen er et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.