DN170913 « Tiltredelse av pantesikkerhetene vil være en komplisert og usikker prosess for alle involverte parter.