DA170420 Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen, er skeptisk til at panteprisene øker mye.
DA170420 - Men panteprisene har stått stille siden 1981, så en liten justering hadde nok vært på sin plass, sier Nome.