AP171022https://www.aftenposten.no/verden/i/2MGVG/I-40-ar-har-Kina-skjult-sin-militare-styrke-for-omverdenen-Na-varsler-presidenten-en-helt-ny-linje Pant , en kommentator i den indiske storavisen Hindustan Times.
DA171018 * Långivere uten pant : 6,75 prosent ¶
DA171018 * Långivere med pant i selskapets fabrikker : 90,75 prosent.
DA171018 * Långivere uten pant : 6,75 prosent ¶
DA171018 * Långivere med pant i selskapets fabrikker : 90,75 prosent ¶
BT171018https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/GzvX6/DN-Enighet-om-redningsplan-i-Norske-Skog * Långivere uten pant : 6,75 prosent ¶
BT171018https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/GzvX6/DN-Enighet-om-redningsplan-i-Norske-Skog * Långivere med pant i selskapets fabrikker : 90,75 prosent.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/zWRzO/Enighet-om-redningsplan-i-Norske-Skog * Långivere uten pant : 6,75 prosent ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/zWRzO/Enighet-om-redningsplan-i-Norske-Skog * Långivere med pant i selskapets fabrikker : 90,75 prosent ¶
AA171018 Pant
AA171018 * Långivere uten pant : 6,75 prosent ¶
AA171018 * Långivere med pant i selskapets fabrikker : 90,75 prosent ¶
DN171011 De sikrede kreditorene, den såkalte seniorgruppen, har pant i Norske Skogs syv papirfabrikker og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sine verdier.
DA171011 Den innebærer at store deler av gjelda blir konvertert til aksjer, og at de sikrede kreditorene - som har pant i selskapet - får det alt vesentligste av eierskapet i konsernet.
DA171011 * Långivere uten pant : 6,3 prosent ¶
DA171011 * Långivere med pant i selskapets fabrikker : 91,0 prosent.
AA171011 Forslaget innebærer blant annet at all usikret obligasjonsgjeld på rundt 500 millioner euro gjøres om til egenkapital i selskapet, og at utstedes et nytt lån til kreditorene som har pant i Norske Skogs papirfabrikker.
AA171011 De sikrede kreditorene har pant i Norske Skogs syv papirfabrikker, og har allerede satt inn tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt som styreleder i selskapet Norske Skog AS som fabrikkene ligger under.
AA171011 Den innebærer at store deler av gjelda blir konvertert til aksjer, og at de sikrede kreditorene - som har pant i selskapet - får det alt vesentligste av eierskapet i konsernet.
AA171011 * Långivere uten pant : 6,3 prosent ¶
AA171011 * Långivere med pant i selskapets fabrikker : 91,0 prosent.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap I mai i år tok Pareto Bank pant i hytta på 20 millioner kroner.
DN171010 I mai i år tok Pareto Bank pant i hytta på 20 millioner kroner.
AA171010 Styret i Norske Skog AS er satt inn av kreditorene som har pant i papirkonsernets fabrikker, og ledes av Norske Skogs tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt.
AA171010 Men det forslaget vendte den andre gruppen långivere, som har pant i Norske Skogs fabrikker, tommelen ned for.
AA171010 Det ville imidlertid gruppen av långivere som ikke har pant i selskapets fabrikker, ikke gå med på.
VG171009 Riktignok kan boksene leveres i panteautomatene til resirkulering, men det er kanskje ikke kult å stå på Kiwi med handlevogna full av polske ølbokser - uten å få utbetalt pant ? * 1 Likevel ; noen gjør det : i 2016 gikk 24 millioner utenlandske bokser gjennom pantesystemet. * 1 « Hold Norge Rent » melder at en tredjedel av tomgodset som plukkes opp i naturen er utenlandsk.
DA171009 | Brun pant og grønt flagg i Nybyen ¶
DA171009 Blegeberg i butikken tok imot flasker til pant i en tomkasse.
AA171009 Styret i Norske Skog AS er satt inn av kreditorene som har pant i papirkonsernets fabrikker, og ledes av Norske Skogs tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt.
AA171009 Men det forslaget vendte den andre gruppen långivere, som har pant i Norske Skogs fabrikker, tommelen ned for.
AA171009 Det ville imidlertid gruppen av långivere som ikke har pant i selskapets fabrikker, ikke gå med på.
DN171007 Økokrim har tatt pant på 18 millioner kroner i huset der Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Økokrim har tatt pant på 18 millioner kroner i huset der Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Økokrim har sikret seg pant på 18 millioner kroner i eiendommen hvor Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DB171007 ¶ DYR LUKSUS : Det var i utgangspunktet en kostbar Audi A6 av denne typen Alf-Helge Aarskog unnet seg, men dyrere ble den med et skjult pant .
DB171007 Ifølge anmeldelsene skal han i en årrekke ha solgt biler med pant i, uten å gjøre opp pantet.
VG171005 Svært mange leverer bokser det ikke er pant på, forteller administrerende direktør Kjell Olav Maldum.
DN171005 Den tidligere Norske Skog-sjefen leder gruppen av sikrede kreditorer med pant i det gjeldstyngede industrikonsernets syv fabrikker, den såkalte seniorgruppen.
DN171005 Den såkalte seniorgruppen har pant i selskapets syv fabrikker, og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sine verdier og sørge for at fabrikkene kan drives videre uansett utfall.
DN171005 De sikrede obligasjonseierne i Norske Skog tok i midten av september kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker.
AA171005 Sven Ombudstvedt, tidligere konsernsjef i Norske Skog, leder en gruppering av kreditorer som har sikret sine lån med pant i papirfabrikkene til Norske Skog.
AA171005 Selskapet skriver videre at kreditorene som har pant i papirfabrikkene ikke støttet en utsettelse av fristen, og at man trenger godkjennelse fra denne gruppen for at fristen skal forlenges.
AA171005 Kreditorgruppen som har pant i fabrikkene, ledet av Norske Skogs tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt, har tidligere varslet at de vil benytte seg av sin pantsikkerhet og overta fabrikkene dersom man ikke blir enige om en redningsplan.
AA171005 Jeg mener det ikke er i kreditorenes interesse med en konkurs, men dersom de tiltrer sine pant så er det konsekvensen.
AA171005 Av praktiske grunner klarte vi ikke å holde fristen klokka 17, noen av oss gjør av og til andre ting også, sier Sven Ombudstvedt, som leder gruppen av kreditorer som har pant i Norske Skogs fabrikker.
AA171005 - Kan kreditorene nå tiltre sine pant og overta fabrikkene ?
AA171005 Pant i fabrikkene ¶
AA171003 Ombudstvedt representerer en gruppe kreditorer med pant i Norske Skogs papirfabrikker, og ble i september satt inn som styreleder i selskapene fabrikkene ligger under.
AA171003 Sven Ombudstvedt, tidligere konsernsjef i Norske Skog, leder en gruppering av kreditorer som har sikret sine lån med pant i papirfabrikkene til Norske Skog.
DN171002 En CDO ( collateralised debt obligation ) er lån ( gjeld ) som er samlet sammen og gjort om til et salgbart verdipapir, hvor lånene er sikret med pant i for eksempel boliger.
DB171002 Alexander Viks far vant mot Deutsche Bank - bankens pant i IT-selskapet Confirmit oppheves ¶
SA170930 Kostnaden med å transportere båtvraket til én av disse mottakssentrene, vil for de fleste være betydelig høyere enn den 1000-lappen man nå får i « pant ».
SA170930 Eller, det er ikke pant i ordets rette forstand, ettersom man ikke betaler en panteavgift når man kjøper båt.
AP170930https://www.aftenposten.no/bil/Na-kan-du-pante-baten-din-10548b.html Kostnaden med å transportere båtvraket til én av disse mottakssentrene, vil for de fleste være betydelig høyere enn den 1000-lappen man nå får i « pant ».
AP170930https://www.aftenposten.no/bil/Na-kan-du-pante-baten-din-10548b.html Eller, det er ikke pant i ordets rette forstand, ettersom man ikke betaler en panteavgift når man kjøper båt.
AA170929 Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.
AA170929 Dette ble kontant avvist av kreditorene som er sikret med pant i fabrikkene, de såkalte seniorlångiverne, der flertallet støttet Norske Skog-styrets forslag.
AA170929 Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.
AA170929 Dette ble kontant avvist av kreditorene som er sikret med pant i fabrikkene, de såkalte seniorlångiverne, der flertallet støttet Norske Skog-styrets forslag.
AA170929 Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.
AA170929 I en børsmelding fra gruppen som representerer 65 prosent av långiverne som sitter med pant i selskapets fabrikker, de såkalte seniorene, opplyses det at de usikrede långiverne og aksjonærene har fått forelagt et forbedret tilbud.
AA170927 En gruppe obligasjonseiere som ikke har sikret seg pant for sine lån til Norske Skog, legger fram sin egen kriseplan for det kriserammede selskapet, ifølge Dagens Næringsliv.
AA170927 En gruppe obligasjonseiere som ikke har sikret seg pant for sine lån til Norske Skog, legger fram sin egen kriseplan for det kriserammede selskapet, ifølge Dagens Næringsliv.
DB170920 Med høyeste prioritets pant har bankene allerede gått etter kontantbeholdningen : ¶
DA170919 Det ble holdt utleggsforretning mot kvinnen tidligere i år der det blant annet ble tatt pant i kvinnens bil, uten at dette ga betryggende sikkerhet for kravet til Skatt Vest som i dag er på 103.360 kroner.
VG170918 Ny eier kan selge kjøretøyet videre, eller låne penger med pant i kjøretøyet », står det i revisjonsrapporten.
AA170918 Av dette er 1,7 milliarder kroner sikret med pant i fabrikkene.
NL170904 De fleste av de redere jeg kjenner lånte penger hos familien, satte både hus og andre eiendeler i pant for å klare å etablere sin egen næringsvirksomhet.
DB170831 at lån tatt opp med pant i bolig også går til forbruk, og at mye kredittkortgjeld omgjøres til usikrede forbrukslån, og senere til boliglån.
DB170830 at lån tatt opp med pant i bolig også går til forbruk, og at mye kredittkortgjeld omgjøres til usikrede forbrukslån, og senere til boliglån.
DA170824 Det ble da tatt pant i bankinnskudd og en lastebil, men dette var ikke i nærheten av å dekke det skyldige beløpet.
AA170818 I gjennomsnitt satses 12 prosent av all pant i Pantelotteriet.
AA170818 I første halvår i år er det blitt satset pant for 64 millioner kroner i Pantelotteriet.
DN170717 ¶ Utvalget foreslår også at Norges Bank skal få ansvar for å fastsette forskrifter for utlån med pant i boliger.
DB170717 Red Bull Simply Cola ( 0,33, l, kr 21, 90 + pant ) ¶
DB170717 Coca-Cola Zero ( 0,5 l, kr 22,90 + pant ) ¶
DB170713 Pant og vaffelsalg finansierer beredskapen i norske fjell ¶
DB170708 Løsningen er rett og slett pant på gjenbruksflaskene.
DB170704 IS til desperat mor : - Tar du gutten ( 3 ) med til sykehus, vil vi ha dattera di ( 9 ) i pant
BT170615 Valle Sparebank hadde pant i konkursboet til firmaet Uppstad Transport & Anlegg, der altså dynamitten inngikk som en del av boet.
SA170613 Når namsmannen mottar en utleggsbegjæring er det namsmyndighetenes oppgave å finne ut om vedkommende har noe det kan tas pant i, eller om det er mulighet for trekk i inntekt.
AP170613https://www.aftenposten.no/bolig/Huseier-fortviler-etter-at-hybelen-ble-nedgriset-10262b.html Når namsmannen mottar en utleggsbegjæring er det namsmyndighetenes oppgave å finne ut om vedkommende har noe det kan tas pant i, eller om det er mulighet for trekk i inntekt.
AP170613 Når namsmannen mottar en utleggsbegjæring er det namsmyndighetenes oppgave å finne ut om vedkommende har noe det kan tas pant i, eller om det er mulighet for trekk i inntekt.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/I-vinter-var-det-fa-boliger-til-salgs-i-Oslo-og-prisene-fok-i-varet-Na-flommer-markedet-over-og-prisene-synker-622960b.html Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
AP170611 Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
VG170608 Valgløftet gikk ut på at eldre som trenger hjelp i hjemmet, må betale for det selv, og dersom pengene ikke strekker til, skal det kunne tas en slags pant i boligen.
DN170608 En typisk boliglånsrente, som rammelån med pant i bolig, ventes å falle litt det kommende halvåret til i underkant av 2,5 prosent og forbli der fram til neste økning i styringsrenten i 2020, viser byråets prognoser.
VG170607 En såkalt « demensskatt » satte også sinner i kok, da Mays parti foreslo at pleietrengende eldre skal betale selv for hjelp i hjemmet, og dersom pengene ikke strekker til, skal man kunne ta pant i husene deres.
BT170518 ØNSKER PANT : - En pantordning kan være både lokal og nasjonalt, sier Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne.
BT170518 Miljøpartiet De Grønne foreslår pant på gassballonger.
BT170518 - Hvis det blir laget ytterligere innstramminger, om det nå blir pant eller forbud, bør det komme ganske raskt.
DB170516 Det endte med at studenten tok ut 2 000 kroner i i kontanter fra minibank og ga til kvinnen - mens hun fikk de 200 dollarene i « pant ».
DN170515https://www.dn.no/nyheter/2017/05/15/1436/Eiendom/rekordpris-for-minihytte-som-deler-utedo-med-naboen De millionene man spytter inn for å sikre seg noen kvadratmeter, må derfor skaffes via egenkapital eller pant i annen eiendom.
DN170515 De millionene man spytter inn for å sikre seg noen kvadratmeter, må derfor skaffes via egenkapital eller pant i annen eiendom.
DB170508 Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp, sier de er takknemlig for de ekstra midlene de fikk fra regjeringa, men sier at organisasjonen er basert på frivillighet, pant , vaffelsalg og hytteutleie.
DB170508 Pant og vaffelsalg finansierer beredskapen i norske fjell ¶
BT170506 Mindretallet vill slå fast at « økt pant på panteflasker og bokser vil kunne føre til økt gjenbruk ».
BT170506 Pant på flasker ¶
DN170504 - Vi tror fremdeles at de viktigste kildene til mer avdempet boligprisvekst er at renten ikke faller ytterligere, i tillegg til at den nye forskriften for lån med pant i egen bolig gjør at bankene fører en strengere kredittpraksis, skriver seniorøkonomen.
DN170504 - Vi tror fremdeles at de viktigste kildene til mer avdempet boligprisvekst er at renten ikke faller ytterligere, i tillegg til at den nye forskriften for lån med pant i egen bolig gjør at bankene fører en strengere kredittpraksis, skriver Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
DB170502 I et avsnitt om industrien og næringslivets rammebetingelser for å stimulere økt kildesortering og gjenbruk, vil mindretallet skvise inn et forslag som ville skapt ovasjoner på et MDG-landsmøte : økt pant på panteflasker og bokser.
DB170427 Økonomi Trykk AS er en av flere parter som har krav mot Reikerås med pant i boligen hans. 4. januar i år ble hans del av familieboligen i Bergen begjært tvangssolgt.
DN170420 | Uenighet om økt pant
DN170420 Hun mener økt pant vil være bra både for økonomien og miljøet.
DN170420 Denne trafikken er drevet av prisgapet, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne.
DN170420 - Jeg har hørt at enkelte miljøorganisasjoner vil ha fem kroner i pant for småflasker, og 10 for store.
DB170420 Ønsker økt pant
DB170420 ¶ MER PANT ?
DB170420 Ikke alle er for økt pant , selv om også Miljødirektoratet har foreslått dette tidligere.
DB170420 Hun mener økt pant vil være bra både for økonomien og miljøet.
DB170420 Her får du pant på piggdekkene ¶
DB170420 Har du fått med deg at det er pant på disse plastflaskene ?
DB170420 Denne trafikken er drevet av prisgapet, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne.
DB170420 - Jeg har hørt at enkelte miljøorganisasjoner vil ha fem kroner i pant for småflasker, og 10 for store.
DA170420 Naturvernforbundet har tidligere tatt til ordet for en økt pant på fem kroner.
DA170420 Ledre for Oslo Frp, Aina Stenersen, vil ha høyere pant på flasker og bokser.
DA170420 Et mindretall i landsstyret til Frp ønsker økt pant på flasker og bokser, og mener dette vil føre til større miljøgevinster.
DA170420 Denne trafikken er drevet av det store prisgapet mellom Norge og nabolandene, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne, noe som ytterligere vil øke smuglertrafikken, sier Nome til Dagsavisen.
DA170420 - Røde Kors har jo også fått mye glede av mye innlevert pant etter at pantelotteriet kom i gang på de fleste av landets panteautomater, sier hun.
DA170420 - Jeg har hørt at enkelte miljøorganisasjoner vil ha fem kroner i pant for småflasker, og 10 for store.
AP170420 | Uenighet om økt pant
AP170420 Hun mener økt pant vil være bra både for økonomien og miljøet.
AP170420 Denne trafikken er drevet av prisgapet, og vår frykt er at økt pant vil fremstå som økt pris for forbrukerne.
AP170420 - Jeg har hørt at enkelte miljøorganisasjoner vil ha fem kroner i pant for småflasker, og 10 for store.
DA170419 Vi skaper, designer, utvikler og leverer sensorbaserte løsninger for å optimalisere utnyttelsen av ressurser innen områdene pant , sortering av mat, avfallssortering og sortering av mineraler i gruveindustrien.
DA170419 Han brukte mye tid og ressurser på å ta imot, kontrollere hvilke flasker som ble levert inn, betale riktig pant til kundene og få en logistikk i butikken som fungerte i en travel hverdag med mange kunder.
DN170418 Huseiere kan realisere dette ved å selge eller å ta opp lån med pant i eiendommen, påpeker Amy Yuan Zhuang.
AA170412 Pant er lagt til prisene, hhv 10 NOK og 8 SEK.
DB170411 Pepsi Max, 4 x 1,5 l ( sek 29,90 + pant ) ¶
DN170409 Skottland er så langt det første landet i Storbritannia som starter samtaler om å innføre pant på drikkeemballasje.
DB170405 pant ) ¶
DB170405 pant ) ( Dette produktet faller litt utenom kategorien brus med appelsinsmak, men fikk likevel være med i testen. ) ¶
AP170404 Forbrukslån er ikke sikret med pant og renten er skyhøy sammenlignet med et boliglån.
VG170331 - Dette dreier seg om utbetaling av ordinære boliglån med pant i reelle objekter, men disse er utbetalt på feilaktig grunnlag.
DN170331 Larsen understreker at banken ikke har lidd noen tap som følge av dette, og at lånene er utbetalt med pant i reelle objekter.
DB170330 « Det er ingen pant på bokser som er kjøpt utenfor Danmark.
SA170327 - Jeg synes det er på kanten å sette torskefeltene på pant for å verne noen knauser på Lofotodden, sier ordfører Tor Arne Andreassen.
AP170327 - Jeg synes det er på kanten å sette torskefeltene på pant for å verne noen knauser på Lofotodden, sier ordfører Tor Arne Andreassen.
DB170315 Til sammenligning kan du kjøpe en dobbelt så stor flaske med mineralvann på Kiwi/Rema 1000 ( First Price/Grans ) til kr 6,20 pluss pant .
VG170310 Landsmøtet i Høyre har vedtatt å gå inn for høyere pant på tomflasker, og øke vasking av veier for å begrense spredningen av mikroplast, hvor slitasje på bildekk er en av de store forurensningskildene, ¶
DB170309 Byrået skriver at de typisk boliglånsrentene, rammelån med pant i bolig, falt med 0,6 prosentpoeng til et gjennomsnitt på 2,6 prosent i 2016.
DN170222 Fant og pant i Frankfurt ¶
DB170222 IS til desperat mor : - Tar du gutten ( 3 ) med til sykehus, vil vi ha dattera di ( 9 ) i pant
BT170218 Naturverneren mener man bør gå lenger enn å øke panten på flasker, og sier det bør være pant på alle produkter som ikke inngår i naturens kretsløp og som må gjenbrukes eller gjenvinnes.
BT170218 Mer pant
BT170218 Forbud mot plastposer, bøtelegging av forsøplere og mer pant .
DA170217 I tillegg har kreditorer med pant som har stått seg fått utbetalt 277.705.755 kroner.
DN170214 Etter at gjelden til banken var betalt, var det kun smuler igjen til å dekke skattegjelden til fellesskapet, selv om kemneren hadde tatt pant i advokatens tre eiendommer.
DN170214 Da ekteparet mot slutten av 2015 kjøpte en ny leilighet til 5,4 millioner kroner i Sandvika i Bærum, tok kemneren pant i denne også.
DA170213 LES OGSÅ : Pant for gamle vedovner i Stavanger ¶
BT170210 | Flere skal få pant for ovnene sine ¶
BT170209 Innfør høy pant på alt av plastkanner, garn, plastflasker og annet vi finner i havet.
BT170209 Forby plastposer og innfør pant på det som kan tenkes som søppel.
DN170202 Unntaket er Petromena, der obligasjonseierne med førsteprioritets pant fikk full dekning for sine krav.
DN170201 Den tiårige renten har steget til cirka 2,1 prosent, og i tillegg betaler bankene rundt 0,7 prosent for finansiering av boliglån med pant i bolig.
DB170118 Nå viser tallene at folk i Finnmark i 2015 gjennomsnitlig skrotet personbilene sine mot pant når de var blitt 20,7 år gamle.
DB170118 I 2015 var gjennomsnittsalderen for å vrake bilen mot pant 18,9 år.
DB170105 Jeg var redd for at han hadde mye i gjeld, slik at det plutselig skulle bli tatt pant i bilen.
FV161229 Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
BT161229 Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
AP161229https://www.aftenposten.no/bolig/Om-fa-dager-innfores-den-nye-boliglansforskriften-9549b.html Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
FV161214 Nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen.
FV161214 Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
BT161214 Nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen.
BT161214 Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
AP161214https://www.aftenposten.no/bolig/Regjeringen-strammer-inn-boliglankravene---dette-betyr-det-9504b.html Nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen.
AP161214https://www.aftenposten.no/bolig/Regjeringen-strammer-inn-boliglankravene---dette-betyr-det-9504b.html Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig.
SA161121https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/NFF-motte-VM-arrangoren-i-Qatar-Ett-sporsmal-skapte-hoy-temperatur-223882b.html Passene blir også inndratt « som pant » av arbeidsgiveren så ikke arbeideren drar eller tar annet arbeid.
AP161121https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-motte-VM-arrangoren-i-Qatar-Ett-sporsmal-skapte-hoy-temperatur-223882b.html Passene blir også inndratt « som pant » av arbeidsgiveren så ikke arbeideren drar eller tar annet arbeid.
AP161120https://www.aftenposten.no/norge/Oppgir-fiktive-adresser-i-Norge-for-a-fa-Nav-stotte-mens-de-bor-i-utlandet-Tidligere-stortingsvara-tiltalt-for-trygdesvindel-605967b.html Det kan også tas pant i eiendom og eiendeler i Norge, eller vi kan sikre kravet gjennom den lokale namsmannen.
AP161004 SSB anslår at utlånsrenten til såkalte rammelån med pant i bolig faller fra 4 prosent i 2013 til 2,6 prosent som gjennomsnitt i år.
AP160908https://www.aftenposten.no/okonomi/Obos-vil-bremse-50-aringene-i-boligmarkedet-604097b.html - Folk tar opp lån med pant i bolig de enten allerede eier eller skal kjøpe.
SA160810 Boligverdien banken bruker som grunnlag for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boligen.
AP160810 Boligverdien banken bruker som grunnlag for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boligen.
AP160717 Langt på vei var de en slags livegne, med sjelen i pant .
SA160215 Da får man en forsinkelsesrente på 8,75 prosent, sier Sandmæl, og legger til : - Mange glemmer dessuten at manglende betaling av NRK-lisensen og kommunale utgifter kan føre til at det blir tatt pant i huset, og så må det tvangsselges.
BT160215 Da får man en forsinkelsesrente på 8,75 prosent, sier Sandmæl, og legger til : - Mange glemmer dessuten at manglende betaling av NRK-lisensen og kommunale utgifter kan føre til at det blir tatt pant i huset, og så må det tvangsselges.
AP160215https://www.aftenposten.no/bolig/Disse-regningene-bor-du-utsette-hvis-du-har-darlig-rad-9063b.html Da får man en forsinkelsesrente på 8,75 prosent, sier Sandmæl, og legger til : - Mange glemmer dessuten at manglende betaling av NRK-lisensen og kommunale utgifter kan føre til at det blir tatt pant i huset, og så må det tvangsselges.
AP160215 Da får man en forsinkelsesrente på 8,75 prosent, sier Sandmæl, og legger til : - Mange glemmer dessuten at manglende betaling av NRK-lisensen og kommunale utgifter kan føre til at det blir tatt pant i huset, og så må det tvangsselges.
DA160206 Kåre Reiten ( H ), som leder kommunalstyret for levekår, vil ha pant på gamle vedovner.
DA160206 Det går mot at du kan bytte inn din gamle vedovn mot ny og få 5000 kroner i pant , i Stavanger.
DA160206 - Jeg støtter innføring av pant på vedovner, det er et godt tiltak.
DA160206 | Pant for gamle vedovner i Stavanger ¶
DA160206 LES OGSÅ : Kronikk : Trenger tiltak for bedre luftkvalitet ¶ | Pant for gamle vedovner i Stavanger ¶
DA160206 Kåre Reiten ( H ), som leder kommunalstyret for levekår, vil ha pant på gamle vedovner.
DA160206 Det går mot at du kan bytte inn din gamle vedovn mot ny og få 5000 kroner i pant , i Stavanger.
DA160206 - Jeg støtter innføring av pant på vedovner, det er et godt tiltak.