DN171205 På plass i supre sportsseter i en dypblå lekker BMW M5 trykker vi på den røde knappen merket M1 på det fyldige rattet, og følger etter « Pace car » med en profesjonell racerfører som skal lose oss rundt den tidligere Formel 1-banen Estoril like utenfor den portugisiske hovedstaden.
DN171205 På plass i supre sportsseter i en dypblå lekker BMW M5 trykker vi på den røde knappen merket M1 på det fyldige rattet, og følger etter « Pace car » med en profesjonell racerfører som skal lose oss rundt den tidligere Formel 1-banen Estoril like utenfor den portugisiske hovedstaden.
DB171130 Løpet blir for anledningen ofte referert til som Giro della Pace , altså « fredsrittet » eller « fredsrunden ».
AP171118 Nå truer russiske myndigheter med å stoppe å følge avgjørelsene fra Strasbourg hvis ikke den russiske delegasjonen til Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) får igjen stemmeretten.
AP171118 PACE velger Europarådets generalsekretær, menneskerettighetskommissæren og dommerne til Menneskerettighetsdomstolen, og Matvienko mente at dommere som er valgt uten Russlands deltagelse, ikke har full legitimitet.
VG171113 De presenterte i stedet en liste med kandidater bestående av blant andre nåværende forsvarsminister James Mattis, general Peter Pace og admiral William McRaven, som spilte en sentral rolle i aksjonen mot Osama bin Laden.
DA171103 Parhestene Gillan og Glover er fortsatt med, sammen med trommeslageren Ian Pace .
AP171029 Torbjørn Frøysnes, som de siste åtte årene har vært Europarådets ambassadør i Brussel, fremholder at Jagland ikke har ansvar for PACE .
AP171029 Selv om Jagland ikke kunne ha initiert en uavhengig granskning av forholdene fordi PACE er uavhengig, mener Schou at generalsekretæren har flere arenaer han kunne ha brukt for å presse politikerne til handling : ¶
AP171029 Samtidig understreker hun at PACE er den mest skyldige fordi forsamlingen vil ha seg frabedt innblanding, men samtidig har den latt det skure og gå uten å undersøke korrupsjonsbeskyldningene.
AP171029 Korrupsjonsanklagene har undergravd tilliten til hele Europarådet, og han burde ha gjort det for å hegne om organisasjonens mandat og integritet, sier Ingjerd Schou ( H ), som leder den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter til PACE .
AP171029 Jagland har tidligere sagt at han ikke kunne gjøre noe med korrupsjonsbeskyldningene fordi PACE er uavhengig, og at det var politikerne selv som har vært ansvarlige for å rydde opp.
AP171029 Ingjerd Schou ( H ) leder den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter til Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AP171029 Flere politikere har pekt på at Aserbajdsjan fikk stor makt i PACE , og at et nettverk som forsvarte landet, klarte å stoppe politikere fra Norge og andre land som forsøkte å gjøre noe med problemet.
AP171029 Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) for å stoppe kritikk av menneskerettighetsbrudd.
AP171029 Torbjørn Frøysnes, som de siste åtte årene har vært Europarådets ambassadør i Brussel, fremholder at Jagland ikke har ansvar for PACE .
AP171029 Selv om Jagland ikke kunne ha initiert en uavhengig granskning av forholdene fordi PACE er uavhengig, mener Schou at generalsekretæren har flere arenaer han kunne ha brukt for å presse politikerne til handling : ¶
AP171029 Samtidig understreker hun at PACE er den mest skyldige fordi forsamlingen vil ha seg frabedt innblanding, men samtidig har den latt det skure og gå uten å undersøke korrupsjonsbeskyldningene.
AP171029 Korrupsjonsanklagene har undergravd tilliten til hele Europarådet, og han burde ha gjort det for å hegne om organisasjonens mandat og integritet, sier Ingjerd Schou ( H ), som leder den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter til PACE .
AP171029 Jagland har tidligere sagt at han ikke kunne gjøre noe med korrupsjonsbeskyldningene fordi PACE er uavhengig, og at det var politikerne selv som har vært ansvarlige for å rydde opp.
AP171029 Ingjerd Schou ( H ) leder den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter til Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AP171029 Flere politikere har pekt på at Aserbajdsjan fikk stor makt i PACE , og at et nettverk som forsvarte landet, klarte å stoppe politikere fra Norge og andre land som forsøkte å gjøre noe med problemet.
AP171029 Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) for å stoppe kritikk av menneskerettighetsbrudd.
AP171024 Spørsmålet er ikke hvorvidt Aserbajdsjan har misbrukt sin tilknytning til Europarådet og PACE , men om noe kunne vært gjort tidligere for å stoppe uvesenet.
AP171024 Medlemskap i Europarådet og parlamentarikerforsamlingen PACE var en naturlig arena for arbeidet.
AP171024 Fremfor å bruke ressurser på å utvikle rettsstaten, demokratiet og alt disse forutsetter, har landet prioritert bokstavelig talt å kjøpe seg fra kritikk i PACE .
AP171024 For det første legger kritikerne, som den tyske sosialdemokraten Frank Schwabe, nederlenderen Pieter Omtzigt, sveitseren Andreas Gross - som foreslo å frata Aserbajdsjan stemmeretten i PACE i 2006 - og Den norske Helsingforskomité, frem en rimelig kritikk mot europeiske stater og Jagland.
AP171024 De mener Jagland kunne ha utgjort en forskjell tidligere ved å få oppmerksomhet om korrupsjonsproblemene i PACE .
AP171024 Medlemskap i Europarådet og parlamentarikerforsamlingen PACE var en naturlig arena for arbeidet.
VG171020 Foto : Sandro Pace , AP ¶
AP171019 Saken om Aserbajdsjan i PACE er beklagelig, men trekkes for langt når det påstås at innlemmelsen av de østeuropeiske land i Europarådet generelt sett har ført til at de gamle demokratiene ble overkjørt : « Istedenfor at Europarådet endret de nye medlemslandene, skjedde det motsatte ».
AP171019 Noen påstand om at generalsekretæren ikke foretok seg noe overfor PACE , møtte jeg ikke fra EU.
AP171019 Etter statuttene i Europarådet har PACE egen ledelse gjennom presidentskapet og egen generalsekretær, med mandat og plikt til å iverksette tiltak mot uregelmessigheter i arbeidet.
AP171019 De kritikkverdige forhold om Aserbajdsjans kaviardiplomati gjelder først og fremst mot aktiviteter i PACE .
AP171019 oktober fremkommer flere kritiske betraktninger om forholdene i organisasjonen, med særlig fokus på generalsekretæren og Parlamentarikerforsamlingen ( PACE ).
DN171018 Som generalsekretær har Jagland flere instrumenter, blant annet gjennom en såkalt spørretime i PACE fire ganger i året, sier Schou til NTB.
DN171018 Høyres Ingjerd Schou, som ledet Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling ( PACE ) i forrige periode, mener at Jagland ventet for lenge med å ta opp sin uro over situasjonen i Aserbajdsjan.
DN171018 Høyres Ingjerd Schou ledet Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling ( PACE ) i forrige periode.
DN171018 Hun mener at Jagland ventet for lenge med å ta opp sin uro over situasjonen i Aserbajdsjan overfor PACE .
DN171018 - I etterpåklokskapens lys burde han ha adressert sin uro for disse tingene overfor PACE .
DN171018 Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) ble ifølge varsleren vartet opp med blant annet rådyre luksusreiser og rene pengeoverføringer.
AP171018 Hun forteller at hun begynte å skjønne at noe var galt i PACE allerede i 2006 da hun var tiltenkt rollen som rapportør for Aserbajdsjan.
AP171018 Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene.
AA171018 Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) ble ifølge varsleren vartet opp med blant annet rådyre luksusreiser og rene pengeoverføringer.
DB171017 Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) ble ifølge varsleren vartet opp med rådyre luksusreiser, middager, gullklokker, ekstravagante gaver, kilovis med kaviar og rene pengeoverføringer.
AP171017 Tiltakene hans mot landet, inkludert kravet om en uavhengig, ekstern granskning av korrupsjonsanklager mot medlemmer av rådets parlamentarikerforsamling, PACE , er blitt bredt dekket.
AP171017 47 prosent av deltagerne i PACE hadde en psykiatrisk diagnose, og KAT reduserte depresjon i denne gruppen.
AP171016 Også i saken om CIA-fengslene førte det til forbedringer og endringer etter PACE tok opp saken, fremholder Drzemczewski.
AP171016 Hvordan kunne ett av verdens mest autoritære regimer kuppe PACE på denne måten ?
AP171016 Han peker på at PACE tidligere spilte en viktig rolle i mange saker.
AP171016 Drzemczewski forteller at en rapport og en resolusjon i PACE om smuglingen av organer i Kosovo førte til en stor EU-granskning, flere er blitt stilt for retten og det har ført til en rekke institusjonelle endringer i Kosovo.
AP171016 Aftenposten har skrevet om hvordan Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene.
AP171016 Like etter sluttet Jagland å komme med « grunnløse » påstander, selv om Europarådet selvsagt merket seg at deler av rådets parlamentarikerforsamling, PACE , var fullstendig på jordet i sin milde omtale av regimet i Aserbajdsjan.
AP171016 De færreste tror at det er lett å endre ukultur i organer som Europarådet og PACE .
AP171014 Likevel ble Agramunt valgt til president i PACE i fjor, og han ble gjenvalgt i januar i år.
AP171014 I PACE blir politikerne delt opp etter politisk tilhørighet - ikke etter land - og de sitter i partigrupper som går på tvers av landene.
AP171014 I 2010 ble Agramunt såkalt rapportør for Aserbajdsjan, noe som betyr at han skal følge med på den demokratiske utviklingen i landet og rapportere om det til PACE .
AP171014 Han har ødelagt for Europarådets renommé i lang tid, og det har skapt store problemer for vårt arbeid, sier Ingjerd Schou ( H ) som leder den norske delegasjonen med stortingsrepresentanter til PACE .
AP171014 For første gang i historien trekker en president seg fra Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ). 6. oktober trakk Pedro Agramunt seg som president for Europarådets parlamentarikerforsamling.
AP171014 Et massivt flertall av parlamentarikerne i PACE krevde tidligere i år at Agramunt måtte trekke seg, men det nektet han.
AP171014 Aftenpostens gjennomgang av en rekke rapporter og avstemninger i PACE bekrefter dette, og de aserbajdsjanske politikerne i forsamlingen har konsekvent støttet Agramunt når han er blitt valgt til ulike verv.
AP171014 Aftenposten har skrevet om hvordan det kaukasiske landet skal ha bestukket parlamentarikere i PACE med dyre gaver og store pengebeløp for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene.
AP171014 PACE har aldri kastet en sittende president, og man har ikke et system for å stille mistillitsforslag.
AP171014 Andreas Gross og Arif Mammadov kritiserer Jagland for ikke å ha gjort noe med den mulige aserbajdsjanske korrupsjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AA171013 Riktignok kom Jagland med kritiske kommentarer for fem år siden, blant annet om at « Aserbajdsjansk kaviar er en trussel mot uavhengigheten til PACE ».
AA171013 Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) ble ifølge varsleren vartet opp med rådyre luksusreiser, middager, gullklokker, ekstravagante gaver, kilovis med kaviar og rene pengeoverføringer.
AA171013 Også sveitsiske Andreas Gross, som var medlem av PACE fra 1995 til 2016, kritiserer Jagland for ikke å ha gjort noe med den mulige aserbajdsjanske korrupsjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ). ( ©NTB ) ¶
AA171013 Også sveitsiske Andreas Gross, som var medlem av PACE fra 1995 til 2016, kritiserer Jagland for ikke å ha gjort noe med den mulige aserbajdsjanske korrupsjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ). ( ©NTB ) ¶
AA171013 PACE er uavhengig, og han som generalsekretær kunne derfor ikke ha tatt initiativ til en granskning.
AA171009 Siden Agramunt nå trekker seg, skal PACE mandag stemme om hvem som skal være formann for forsamlingen året ut.
AA171009 Han har tidligere forklart at det kom som en stor overraskelse for ham at presidenten plutselig dukket opp, men besøket skapte likevel stor furore under vårsesjonen i PACE .
AA171009 Etter et mistillitsforslag undertegnet stortingsrepresentant Ingjerd Schou ( H ), trakk presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) seg mandag.
AA170830 I området rundt Arco della Pace , den ligger helt øverst i den herlige parken Parco Sempione, ligger kafeene tett og det er en magisk stemning av typen « jeg vil ikke legge meg, ikke i kveld, absolutt ikke i kveld ».
VG170716 Da Tyrkia i vår gjennomførte en folkeavstemming om grunnlovsendringer fastslo observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid ( OOSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) at den ikke levde opp til demokratiske standarder.
SA170630 SANDRO PACE / AP ¶
DN170630 « Siden den gang er situasjonen i PACE bare blitt verre.
DN170630 Det russiske utenriksdepartementet forklarer beslutningen med det som kalles en « voksende krise » i Europarådets parlamentarikerforsamling, som gjerne kalles PACE .
BT170630 SANDRO PACE / AP ¶
AP170630 « Siden den gang er situasjonen i PACE bare blitt verre.
AP170630 Det russiske utenriksdepartementet forklarer beslutningen med det som kalles en « voksende krise » i Europarådets parlamentarikerforsamling, som gjerne kalles PACE .
AP170630 SANDRO PACE / AP ¶
AA170630 « Siden den gang er situasjonen i PACE bare blitt verre.
AA170630 Det russiske utenriksdepartementet forklarer beslutningen med det som kalles en « voksende krise » i Europarådets parlamentarikerforsamling, som gjerne kalles PACE .
AA170630 Foto : SANDRO PACE / AP ¶
DA170428 Et poeng han er inne på selv i « Still Not Dead » : « They say my pace would kill a normal man/But I've never been accused of being normal anyway ».
VG170419 At observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) fastslår at folkeavstemmingen ikke levde opp til demokratiske standarder gjør selvsagt ikke inntrykk på Tyrkias egenrådige president.
DN170419 Valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) konkluderte med at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.
DB170419 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
DA170419 Valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) konkluderte med at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.
AA170419 Valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) konkluderte med at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.
AA170419 Valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) konkluderte med at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.
AA170419 - Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har bidratt til å gjøre Europa til et kontinent uten dødsstraff, sier Cruchten.
SA170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har konkludert med at søndagens folkeavstemning ikke nådde opp til demokratiske standarder. ( ©NTB ) ¶
DN170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har konkludert med at søndagens folkeavstemning ikke nådde opp til demokratiske standarder.
DN170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har slått fast at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.
BT170418 Søndagens folkeavstemning nådde ikke opp til demokratiske standarder, konkluderte valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AP170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har slått fast at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.
AP170418 Søndagens folkeavstemning nådde ikke opp til demokratiske standarder, konkluderte valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AA170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har konkludert med at søndagens folkeavstemning ikke nådde opp til demokratiske standarder. ( ©NTB ) ¶ | 113 døde i ekstremvær i Peru ¶
AA170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har slått fast at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.
SA170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
SA170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
SA170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE . 51,41 prosent stemte for grunnlovsendringene som vil gi presidenten mer makt i Tyrkia, mens 48,59 prosent stemte imot.
SA170417 President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) etter søndagens avstemning.
SA170417 Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DN170417 President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) etter søndagens avstemning.
DN170417 Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DN170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
DN170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DB170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
DB170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DB170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg.
DB170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
DB170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DA170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
DA170417 President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) etter søndagens avstemning.
DA170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DA170417 Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DA170417 President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) etter søndagens avstemning.
DA170417 Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
AP170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
AP170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
AA170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE .
AA170417 Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
AA170417 President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) etter søndagens avstemning.
AA170417 Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
AA170417 Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE . 51,41 prosent stemte for grunnlovsendringene som vil gi presidenten mer makt i Tyrkia, mens 48,59 prosent stemte imot.
AA170417 President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken fra valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) etter søndagens avstemning.
AA170417 Ifølge OSSE og PACE gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.
DA170407 Parhestene Gillan og Glover er fortsatt med, sammen med trommeslageren Ian Pace .
VG170325 Komiteen som overvåker menneskrettigheter i Europarådet ønsker at Tyrkia settes under det som kalles « full monitoring procedure » allerede på april-møtet til parlamentarikerforsamlingen PACE i Strasbourg.
VG170325 Ingebjørg Godskesen ( Frp ) sier at hun reiser til Tyrkia i påsken på vegne av Europarådets parlamentarikerforsamling, PACE .
VG170325 En uke senere møtes PACE og skal ta stilling til hvordan de skal reagere på Tyrkias gjentatte brudd på menneskerettighetene.
VG170325 Det betyr tettere overvåkning og fire årlige rapporter og debatter i PACE om situasjonen.
DN170316 Gitt at det er bevilget 350 millioner dollar til senteret fra utenlandske selskaper, bør det være et skikkelig fint og iøynefallende forskningssenter, sa Barnaby Pace i den internasjonale organisasjonen Global Witness til DN i fjor da saken først ble omtalt.
DN170316 Gitt at det er bevilget 350 millioner dollar til senteret fra utenlandske selskaper, bør det være et skikkelig fint og iøynefallende forskningssenter, sa Barnaby Pace i den internasjonale organisasjonen Global Witness til DN i fjor da saken først ble omtalt.
AP170225 Volontè var et sentralt medlem i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AP170225 Volontè sluttet i PACE i slutten av 2013, men han har fortsatt å troppe opp på møtene som lobbyist.
AP170225 Volontè er én av 324 europeiske politikere som møter i Europarådets parlamentarikerforsamling, også kjent som « PACE ».
AP170225 Til det aserbajdsjanske nyhetsbyrået APA sa han at PACE fortalte sannheten og nektet å fremstille et løgnaktig bilde av Aserbajdsjan.
AP170225 Strässer sitter i PACE , og i juni 2012 publiserte han en rapport som krevde at Aserbajdsjan friga 89 politiske fanger.
AP170225 Stortingspolitikeren Ingjerd Schou ( H ) leder den norske delegasjonen i PACE .
AP170225 Meningen var at PACE skulle vedta denne, men da ble det aserbajdsjanske kaviardiplomatiet satt inn i høygir.
AP170225 Han satt i den italienske nasjonalforsamlingen fra 1996 til 2013, og i flere år var han leder for den konservative gruppen i PACE .
AP170225 Han peker på at parlamentarikerforsamlingen er den sentrale institusjonen i Europarådet, og at det er PACE som velger generalsekretæren, dommerne til menneskerettighetsdomstolen og medlemmene i antitorturkomiteen.
AP170225 Det mange ikke viste var at millioner av kroner tikket inn på kontoen til et sentralt medlem i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AP170225 - To ganger har PACE stemt for Jagland.
AP170225 PACE er imidlertid ikke en del av dette systemet.
AP170225 - PACE er kjernen i Europarådet, og parlamentarikerne har et ansvar for å ordne opp.
VG170217 Og dette ble gjort til og med til tross for at Konferansen var arrangert med direkte deltakelse av Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
DN170206 Schou peker på at PACE , en av flere institusjoner i Europarådet, er viktig fordi folkevalgte fra 47 land, blant dem Ukraina, Russland og Tyrkia, sitter sammen i forsamlingen.
DN170206 Men PACE har i en årrekke slitt med anklager og rykter om at både nåværende og tidligere medlemmer har latt seg korrumpere.
DN170206 Ifølge menneskerettsgrupper spilte Volontè en nøkkelrolle i arbeidet med å sørge for at en svært kritisk rapport om mishandling av politiske fanger i Aserbajdsjan led nederlag i PACE i 2013.
DN170206 I kjølvannet av saken har PACE blitt anklaget for å vende det døve øret til når det blir fremsatt påstander om korrupsjon.
DN170206 I en pressemelding fra PACE ser det ut til at de blir bønnhørt.
DN170206 Han etterforskes nå av påtalemakten i Milano for å ha tatt imot over 20 millioner kroner for å jobbe for Aserbajdsjan og beskytte landets utskjelte, autoritære regime innad i PACE .
DN170206 - Vi må skjerpe inn etikkodeksen for PACE .
DN170206 - Disse tre skrittene er avgjørende for å gi en utvetydig respons på de ulike anklagene som er fremsatt, og gjenopprette tilliten til PACE , sier forsamlingens president Pedro Agramunt.
DN170206 PACE engasjerer seg for å sikre menneskerettigheter og bygge demokrati i medlemsstatene gjennom å trygge forsamlings-, ytrings- og trykkefrihet.
AA170206 Schou peker på at PACE , en av flere institusjoner i Europarådet, er viktig fordi folkevalgte fra 47 land, blant dem Ukraina, Russland og Tyrkia, sitter sammen i forsamlingen.
AA170206 Men PACE har i en årrekke slitt med anklager og rykter om at både nåværende og tidligere medlemmer har latt seg korrumpere.
AA170206 Ifølge menneskerettsgrupper spilte Volontè en nøkkelrolle i arbeidet med å sørge for at en svært kritisk rapport om mishandling av politiske fanger i Aserbajdsjan led nederlag i PACE i 2013.
AA170206 I kjølvannet av saken har PACE blitt anklaget for å vende det døve øret til når det blir fremsatt påstander om korrupsjon.
AA170206 I en pressemelding fra PACE ser det ut til at de blir bønnhørt.
AA170206 Han etterforskes nå av påtalemakten i Milano for å ha tatt imot over 20 millioner kroner for å jobbe for Aserbajdsjan og beskytte landets utskjelte, autoritære regime innad i PACE .
AA170206 - Vi må skjerpe inn etikkodeksen for PACE .
AA170206 - Disse tre skrittene er avgjørende for å gi en utvetydig respons på de ulike anklagene som er fremsatt, og gjenopprette tilliten til PACE , sier forsamlingens president Pedro Agramunt. ( ©NTB ) ¶
AA170206 PACE engasjerer seg for å sikre menneskerettigheter og bygge demokrati i medlemsstatene gjennom å trygge forsamlings-, ytrings- og trykkefrihet.
AA161220 MAT, MAT, MAT : Rundt Santa Maria de la Pace i Roma er det livlig på kveldstid.