VG170913 Av temperament ligner Jonas pAĆ„ Trygve Bratteli og Olof Palme - og skiller seg kraftig fra andre nordiske statsministere i nyere tid.