AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger Familiens formue stammer i hovedsak fra salg av eierandelene i peis- og ovnselskapet J√łtul.