AP171207 Jeg sier ikke at det ikke er utfordringer ved reindriften i dag eller at antall rein aldri overstiger ressursgrunnlaget, men det hjelper ikke å tvinge Sara ut av reindriften.
VG171203 Reindriften skal også bære sine driftsutgifter, men når de overstiger det som er rimelig, mener jeg Bane Nor er pliktig til å bidra med økonomisk støtte.
NL171203 Foto : Avisa Nordland ¶ «... mange av overgrepssakene har en grovhet som overstiger de fleste sakene vi ser innenfor denne sakskategorien ».
DB171203 Reindriften skal også bære sine driftsutgifter, men når de overstiger det som er rimelig, mener jeg Bane Nor er pliktig til å bidra med økonomisk støtte.
AP171203 Reindriften skal også bære sine driftsutgifter, men når de overstiger det som er rimelig, mener jeg Bane Nor er pliktig til å bidra med økonomisk støtte.
SA171130 « Det kan være rett å kjøpe et idrettstadion som Viking stadion, gitt at fordelene overstiger kostnadene.
SA171130 Det kan være rett å kjøpe et idrettstadion som Viking stadion, gitt at fordelene overstiger kostnadene.
SA171129 - Mange av disse har hodet under vann, det vil si at gjelden overstiger verdien av boligen deres, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil Steffensen.
AA171129 - Mange av disse har hodet under vann, det vil si at gjelden overstiger verdien av boligen deres, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil Steffensen.
SA171122 Og dersom boliglånet overstiger 60 prosent av boligens verdi, mister du muligheten til å ha et fleksibelt boliglån.
FV171122 Og dersom boliglånet overstiger 60 prosent av boligens verdi, mister du muligheten til å ha et fleksibelt boliglån.
DB171122 Man ser altså at kostnadene av konsekvensene av mishandling av barn langt overstiger det man i dag investerer for å forebygge og behandle dem.
AP171122 Og dersom boliglånet overstiger 60 prosent av boligens verdi, mister du muligheten til å ha et fleksibelt boliglån.
AA171122 Og dersom boliglånet overstiger 60 prosent av boligens verdi, mister du muligheten til å ha et fleksibelt boliglån.
DB171119 - Selv om utbyggingen gikk over budsjett og ble forsinket viser operatørens tall at samlede inntekter fra Goliat overstiger samlede driftskostnader og investeringskostnader i 2022.
AP171119 Kan ikke fortsette å jobbe fullt ved siden av pensjon, får fradrag i pensjon dersom overstiger et gitt beløp.
AP171119 Kan ikke fortsette å jobbe fullt ved siden av pensjon, får fradrag i pensjon dersom overstiger et gitt beløp.
SA171118 For å komme i gang før 2024 har Stortinget åpnet for å ta opp lån som blir nedbetalt med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren, så lenge gjelden ikke overstiger 7 milliarder.
DN171113 Han får 20 prosent av det han klarer å skape av avkastning som overstiger referanseindeksen ( fondsindeksen OSEFX ) og forvaltningsgebyret på 1,5 prosent.
DB171109 Operatøren anslår at feltes samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden i løpet av 2019 », skriver Aamot i e-posten datert 9. oktober.
BT171105 Konsentrasjonen vil øke så lenge menneskeskapte og andre utslipp overstiger mengden, som på naturlig eller annen måte blir fjernet fra atmosfæren.
DN171031 - Bankens kjernekapitaldekning på 16,6 prosent overstiger minstekravet på 15,3 prosent med god margin og banken er godt posisjonert for videre vekst, sa finansdirektør Pål Svenkerud på presentasjonen.
DB171023 « I mitt svar oppga jeg, basert på informasjon fra operatøren, 2019/2020 som årstall for når samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringkostnaden.
DB171017 Det ryktes nemlig at lønnskravet til Fabio Aru overstiger tre millioner euro ( rundt 28 millioner kroner ), noe som skremte blant andre Trek-Segafredo unna.
VG171016 Mange bilkjøpere i luksusklassen kjøper dessuten ekstrautstyr som langt overstiger avgiftshoppet.
DN171015 Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.
AP171013 Kommunikasjonsdirektøren i Boligbygg svarer DN med at 16 av kontraktene ikke overstiger grensen for bystyrebehandling.
SA171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt. 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
SA171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
DN171012 Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.
BT171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt. 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
BT171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
AP171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt. 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
AP171012 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.
DB171009 I likhet med utvalgsleder Svein Gjedrem, argumenterer de som om Oljefondet er en næring, og viser til at kontantstrømmen fra fondet overstiger eksportinntektene fra fisk og nesten når halvparten av olje- og gassinntektene.
DB171003 Når man er klar over at statens samlede forpliktelser til pensjon ifølge Finansdepartementet overstiger verdien av statens pensjonsfond utland og folketrygdfondet til sammen med over 1000 milliarder kroner, skulle man tro denne ubalansen var av en slik art at den ble debattert i stort alvor av f.eks.
DB170927 En viktig forutsetning for å kunne kutte nok i CO2-utslippene til at temperaturen på jorda ikke overstiger klimamålene, er kunnskap om hvor mye planeten tåler.
VG170926 Hva hvis du overstiger kvoten ?
AP170926 Har du minustimer, får du trekk i lønn når kontoen overstiger mer enn 10 minustimer.
DN170921 - Utbyttene mottatt fra Veon overstiger våre samlede investeringer i selskapet.
AP170917 Behovene overstiger mulighetene.
DN170916 Når temperaturen overstiger 26 grader lagrer bobilen varme for å holde oppe temperaturen om natten.
VG170912 En prosent endring i fondets avkastning vil langt overstiger de foreslåtte skattekutt eller skatteøkninger som partiene kranglet om i valgkampen.
DB170907 Frp ønsker å legge til rette for mer fyll, til tross for at alkoholens skadevirkninger langt overstiger de avgiftene vi har lagt på bruken.
SA170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
BT170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
AP170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
AA170905 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt - det gjelder over hele landet.
VG170904 - Alle statlige byggeprosjekter som overstiger 750 millioner skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikringsprosess.
AA170901 - Hver uke dør fire barn av underernæring, mangelen på medisiner overstiger 90 prosent og millioner av venezuelanere flykter fra landet, skriver Borges.
VG170831 Resultatet overstiger Høies mål på 70 prosent.
AA170827 Oppmerksomheten rundt Diana i norske medier overstiger den rundt en rekke av dagens nålevende kongelige i Europa.
DB170812 Håndbagasje som overstiger gjeldende regler kan bli henvist til å sendes i bagasjerommet.
VG170811 - Det overstiger alle drømmer og ambisjoner.
AA170807 Enden på visen er at fylkesmannen, og kanskje rådmannen, må inn i saker som har åpenbare « glipper », hvor andres ulemper klart overstiger fordelene ved fortetting og blir tilsidesatt i håp om at ingen skal merke det.
DN170803 I tillegg skriver Kjus at skiferoljeproduksjonen i USA vil ødelegge markedet dersom prisene overstiger 55 dollar per fat.
DN170803 I tillegg skriver Kjus at skiferoljeproduksjonen i USA vil ødelegge markedet dersom prisene overstiger 55 dollar per fat.
AA170802 Forskerne bak studien, som er publisert i Science Advances, advarer om « sommerhetebølger med temperaturer og luftfuktighet som overstiger hva mennesker kan overleve uten beskyttelse ».
VG170730 I plussgrader som overstiger 20-tallet har de tre venninnene Caroline Vammeli ( 22 ), Maria Elin Hustadnes ( 24 ) og Maria Barstad ( 24 ) tatt turen til Sørenga i Oslo for å sole seg.
DB170729 Pass på så du ikke overstiger Lånekassens grense for hvor mye du kan tjene før du får avkorting i stipend og lån.
AP170720 Det finnes også et egenandelstak som innebærer at det gis fradrag i prisen dersom utgifter overstiger 3000 kroner.
DB170711 - Reisende som handler mat- og drikkevarer i store mengder som overstiger kvoten forklarer gjerne at det er til eget bruk.
DB170706 Statsminister Philippe la fram en tettpakket politisk dagsorden som spente fra å få ned statsgjelda, som overstiger 2 147 milliarder euro og nærmer seg 100 prosent av brutto nasjonalprodukt ( BNP ), noe han kalte uholdbart, og til å love gratis tannlege, briller til svaksynte og høreapparater til hørselshemmede.
AP170705 Forslaget kom i retten etter at partene har vært i konflikt med hverandre gjennom tre år, med advokatutgifter som overstiger 100 millioner kroner.
AP170705 Forslaget kom i retten etter at partene har vært i konflikt med hverandre gjennom tre år, med advokatutgifter som overstiger 100 millioner kroner.
VG170704 Kanskje reagerte man i februar, da det ble erklært hungersnød i Sør-Sudan, for hungersnød er det høyeste nivået av fem i definisjonene av matmangel ( det betyr ifølge FN blant annet at underernæring blant barn under fem år overstiger 30 prosent ).
DB170626 * Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn : ¶ * 2 timer ved flygning opptil 1500 km ¶ * 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km ¶ * for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km ¶ * 4 timer for alle øvrige flygninger.
AP170622 Russerne har selv opplyst at slepet vil bli vanskelig å gjennomføre dersom vindstyrken overstiger 15 meter pr. sekund.
AA170622 Passasjerer som flyr fra Genova flyplass for lov til å ta med seg 500 gram pesto i håndbagasjen, noe som overstiger de 100 milliliterne med væske som er tillatt å ta gjennom sikkerhetskontrollen.
SA170621 FOTO : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ 4.300 personer har en nettoformue som overstiger 52 millioner kroner.
DN170621 Årsaken til at prisen faller bratt skal være at tilbudet i markedet igjen langt overstiger etterspørselen.
DN170621 Foto : Linda Næsfeldt ¶ 4.300 personer har en nettoformue som overstiger 52 millioner kroner.
DA170621 Av Mats Rønning ¶ 4.300 personer har en nettoformue som overstiger 52 millioner kroner.
AA170621 Foto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ 4300 personer har en nettoformue som overstiger 52 millioner kroner.
DB170620 Det er også lov til å ta med inntil tre tomme kjempemuslinger per person, så fremt det ikke overstiger tre kilo totalt.
DB170615 * Væske i beholdere som overstiger 100 ml ¶
DN170614 Forutsetningen er at kapitaldekningsmålet er oppfylt etter tilbakekjøpet og at det totale beløpet som benyttes til utbytte og tilbakekjøp, ikke overstiger 75 prosent av årsresultatet for 2016.
BT170613 Overstiger man dette, er det skummelt.
DA170612 - Russerne har selv opplyst at slepet vil bli vanskelig å gjennomføre dersom vinden overstiger 15 meter per sekund.
AA170612 - Russerne har selv opplyst at slepet vil bli vanskelig å gjennomføre dersom vinden overstiger 15 meter per sekund.
DA170610 Likevel kommer retten til at kravet om nivået på saksomkostningene langt overstiger det som er rimelig.
BT170608 Eller kuttet utgiftene til byen, slik at man ikke er avhengig av inntekter fra båtene som ligger til kai, som for øvrig har et utslipp som overstiger mange ganger hele bilparken i Bergen.
DB170602 Uansett mener Fredriksens norske husadvokat Harald Herstad, som er styreleder, at eiendommen på Aker Brygge har « en samlet markedsverdi som i betydelig grad overstiger det udekkede tapet i balansen ».
AP170601 Tusenvis av pakker stanses fordi verdien på innholdet overstiger den toll- og momsfrie grensen på 350 kroner.
DA170531 Årsaken er naturligvis at Espira som et børsnotert selskap er helt avhengige av å kunne levere et overskudd til sine eiere som overstiger ordinær bankrente.
AP170531 » ‘Ikke med hverken' blir en nektelse for mye, og en opprydding ville resultere i følgende : « Varer (... ) belegges hverken med moms eller avgifter når kjøpesummen (... ) ikke overstiger » osv.
AP170531 mai : « Varer nordmenn kjøper i utenlandske nettbutikker, belegges ikke med hverken moms eller avgifter når kjøpesummen, inkludert frakt, ikke overstiger 350 kroner. » ‘Ikke med hverken' blir en nektelse for mye, og en opprydding ville resultere i følgende : « Varer (... ) belegges hverken med moms eller avgifter når kjøpesummen (... ) ikke overstiger » osv.
AP170531 » ‘Ikke med hverken' blir en nektelse for mye, og en opprydding ville resultere i følgende : « Varer (... ) belegges hverken med moms eller avgifter når kjøpesummen (... ) ikke overstiger » osv.
AP170531 mai : « Varer nordmenn kjøper i utenlandske nettbutikker, belegges ikke med hverken moms eller avgifter når kjøpesummen, inkludert frakt, ikke overstiger 350 kroner. » ‘Ikke med hverken' blir en nektelse for mye, og en opprydding ville resultere i følgende : « Varer (... ) belegges hverken med moms eller avgifter når kjøpesummen (... ) ikke overstiger » osv.
DA170523 Verden vil nok likevel huske ham som James Bond, men noen vil forhåpentligvis aldri glemme at det han utrettet for andre i den virkelige verden, langt overstiger de fiktive verdenene han reddet i kraft av sin lisens til å drepe.
DA170518 « Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet barnehager, er at de tror at de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente.
DB170511 Temaet for boka virket nesten profetisk : et massivt innsig av båtflyktninger ankommer Europa og europeiske ledere må velge mellom sine humanitære instinkter og vissheten om at antallet overstiger evnen til å ta imot.
FV170507 Antall kremasjoner i Kristiansand overstiger grensen for hva som er et lovlig antall uten renseanlegg.
DB170505 Med den type tankegods under panseret overstiger det imidlertid min fatteevne at de 19 Stavangerjentene ikke har klart å kalle bussen « Simone de BAEuvoir ».
BT170505 - På noen områder overstiger produksjonen etterspørselen i markedet.
AP170505 Loven kutter i pensjonen til den tidligere øverstkommanderende når inntekten overstiger nettopp 400.000 dollar.
AP170505 Loven kutter i pensjonen til den tidligere øverstkommanderende når inntekten overstiger nettopp 400.000 dollar.
AA170505 - På noen områder overstiger produksjonen etterspørselen i markedet.
AA170428 Oppvarmingen vil påføre verden kostnader som langt overstiger gevinsten ved økt olje- og gassutvinning og økt skipsfart i nord.
SA170427 Eller om leieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner i året.
AP170427 Eller om leieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner i året.
VG170424 Resten av livet overstiger overføringen det du økonomisk tilfører samfunnet.
DB170424 Fradraget du får på selvangivelsen, er for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger dette bunnfradraget.
DB170424 - Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for primærboligen overstiger 30 prosent av boligens markedsverdi, har du krav på å få formuesverdien satt ned.
VG170423 - De tiltalte vendte det blinde øyet til problemene med opioid-spredning, og profitterte fra salget av reseptbelagte opioid-preparater til borgerne i Cherokee Nation - i kvantiteter som i betydelig grad overstiger antallet resepter som hadde vært rimelig for lovlig medisinsk bruk, står det i anklagen.
DA170420 Det er lett å regne ut at billettomsetningen til de tre konsertene overstiger 16 millioner kroner, selv om vi samtidig er erfarne nok til å ikke forveksle dette med hva Karpe Diem « tjener » på de tre kveldene.
VG170419 Virksomheten NRK har dokumentert minner mest av alt om mafiaoperasjoner med et utkomme som overstiger basale behov for mat og drikke.
DB170417 - Som arbeidstaker kan du få sykepenger tilsvarende full lønn, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, sier Øde mens Isaksen understreker : ¶ - 6G utgjør for tiden cirka 555.456 kroner.
DB170417 - Dersom den ansatte har en årlig lønn som overstiger dette, anbefaler vi at vedkommende undersøker arbeidsavtalen eller arbeidsgivers arbeidsreglement eller personalhåndbok for å se om arbeidsgiver kompenserer beløp som overstiger 6G.
DB170417 - Dersom den ansatte har en årlig lønn som overstiger dette, anbefaler vi at vedkommende undersøker arbeidsavtalen eller arbeidsgivers arbeidsreglement eller personalhåndbok for å se om arbeidsgiver kompenserer beløp som overstiger 6G.
DB170415 Du må da fortolle varene som overstiger den.
DB170412 Kompensasjonen reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn : ¶ * 2 timer ved flygning opptil 1500 km ¶ * 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km ¶ * 4 timer for alle øvrige flygninger ¶
DB170412 For dersom du får kompensasjonen i form av flyreiser så vil du kunne skaffe gratis reiser som langt overstiger verdien av det du kunne kjøpt for pengene.
AA170407 Hensikten er å sikre at ingen overstiger det maksimalt tillatte månedlige konsumet som er satt til 40 gram.
SA170405 Det vil si at stoffet betraktes som doping først når verdien overstiger en gitt grense.
SA170404 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
SA170404 I enkelte land kan du betale boten på stedet, med mindre den overstiger et betydelig beløp.
FV170404 I enkelte land kan du betale boten på stedet, med mindre den overstiger et betydelig beløp.
BT170404 I enkelte land kan du betale boten på stedet, med mindre den overstiger et betydelig beløp.
AP170404 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP170404 I enkelte land kan du betale boten på stedet, med mindre den overstiger et betydelig beløp.
AA170404 I enkelte land kan du betale boten på stedet, med mindre den overstiger et betydelig beløp.
DB170403 Se også hva som skjer om du overstiger kilometerstanden på forsikringen.
SA170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
BT170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP170328 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
DB170327 Trekk i lønn eller feriepenger etter bokstav c, e og f skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand, forklarer Østli.
DB170327 Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned.
DB170327 Verdiene overstiger i så fall mange ganger Medvedevs offisielle lønn.
DA170325 om kom fra Delingsøkonomiutvalget i februar, stiller man seg positivt til Airbnb-konseptet, men foreslår å endre skattereglene slik at privatpersoner som driver korttidsutleie ( under 30 dager ) av mindre enn 50 prosent av egen bolig, skal skatte 25 prosent av leieinntekten, dersom leieinntekten overstiger 10.000 kroner i året.
AP170322 - Dette krever imidlertid at leieinntektene ikke overstiger 20.000 kroner i året, sier Reitan.
DB170318 Og i noen tilfeller lønner det seg faktisk å kjøpe mer enn det kvota tillater - så lenge du passer på å fortolle det som overstiger grensen.
DA170316 Det var styret i stiftelsen som hadde besluttet oppbudet og det ble opplyst i retten at den samlede gjelden overstiger stiftelsens aktiva.
VG170315 Det er også strenge krav om at det blir stilt økonomisk sikkerhet for slike lån, det vil si at lånesummen ikke overstiger selskapets frie egenkapital.
AP170314 Kristin Skogen Lund i NHO sier at alle nå er sikret en reallønnsvekst fordi man mener at prisveksten ikke overstiger 2,0 prosent.
AP170314 Kristin Skogen Lund i NHO sier at alle nå er sikret en reallønnsvekst fordi man mener at prisveksten ikke overstiger 2,0 prosent.
AA170313 Årsaken er at det ikke stilles krav til bærekraft og klimagassreduksjon til den delen biodrivstoff som overstiger omsetningskravet på 7 prosent.
DA170309 Målet er å kunne holde et øye med « toppnivåene » og varsle når nivåene overstiger det som er helsemessig forsvarlig.
VG170307 Utvalgets flertall vil øke barnetrygden til 23 000 kroner per barn samtidig som ytelsen avtrappes med 13,5 prosent for hver krone familieinntekten overstiger en friinntektsgrense på henholdsvis 386 000 kroner for enslige og 478 000 kroner for par.
VG170307 For et par med ett barn vil barnetrygden forsvinne helt når familieinntekten overstiger 648 000 kroner.
DB170307 Allikevel hevder kineserne at dette foregår helt trygt, der temperaturen ikke overstiger 39 grader under lading.
SA170306 Målet er å kunne holde et øye med « toppnivåene » og varsle når nivåene overstiger det som er helsemessig forsvarlig.
VG170303 En hopper på 175 centimeter kan ikke ha ski som overstiger dette med mer enn 45 prosent.
DA170303 Omlag 1,5 milliarder kvoter skal slettes i det europeiske kvotemarkedet, og det er anslått at kvoteprisen overstiger 30 euro.
DN170301 « Saudi-Arabia var ansvarlige for 70 prosent av hele reduksjonen, og overstiger det avtalte produksjonskuttet med mer enn 50 prosent.
AA170228 Dette skal følges opp med årlig sletting av kvoter som overstiger en bestemt mengde.
DA170225 I tillegg er fag med få timer i året særlig utsatte, da det ikke skal mye fravær til før man overstiger de 10 prosentene.
DA170222 Sør-Korea kan bli det første landet hvor kvinners forventede levealder overstiger 90 år, ifølge en ny studie.
AA170222 Sør-Korea kan bli det første landet hvor kvinners forventede levealder overstiger 90 år, ifølge en ny studie.
VG170220 En har ikke klart å generere inntekter som overstiger produksjonskostnadene.
DN170220 Med etterspørsel som langt overstiger tilbudet, går prisene til himmels.
DB170219 55 tilfeller fordelt på 26 ansatte der den ukentlige arbeidstiden overstiger 50 timer per uke ¶ 48 tilfeller fordelt på 25 ansatte ikke har hatt sammenhengende arbeidsfri på til sammen 35 timer i løpet av en uke ¶ 25 tilfeller fordelt på 15 ansatte der den ansatte har arbeidet to, eller flere, søndager på rad.
DB170218 I Danmark har Folketinget tatt bladet fra munnen, for ei uke siden vedtok de en bekymret uttalelse om områder hvor « innvandrere og deres etterkommere » overstiger 50 prosent.
DN170214 En firedel indikerer at kostnadene overstiger 1 million kroner.
DN170213 En firedel indikerer at kostnadene overstiger 1 million kroner.
AP170213 Hovedprinsippet er at eleven normalt mister karakteren i faget dersom det udokumenterte fraværet i et fag overstiger ti prosent.
DB170210 Christys Figur 4 ovenfor viser hvordan et gjennomsnitt av scenarier fra klimamodellene over en lang periode gir en temperaturtrend som langt overstiger de observerte temperaturer.
AP170210 Oppdretterne er selv ansvarlige for å sikre at mengden lus ikke overstiger grensen.
AP170210 Alt tyder på at det fortsatt er mye som skal bearbeides, og at han har et behov for ro, trygghet og forutsigbarhet som langt overstiger det andre barn på samme alder trenger, heter det i dommen.
AP170210 Alt tyder på at det fortsatt er mye som skal bearbeides, og at han har et behov for ro, trygghet og forutsigbarhet som langt overstiger det andre barn på samme alder trenger, heter det i dommen.
AP170210 Alt tyder på at det fortsatt er mye som skal bearbeides, og at han har et behov for ro, trygghet og forutsigbarhet som langt overstiger det andre barn på samme alder trenger, heter det i dommen.
DB170207 55 tilfeller fordelt på 26 ansatte der den ukentlige arbeidstiden overstiger 50 timer per uke ¶ 48 tilfeller fordelt på 25 ansatte ikke har hatt sammenhengende arbeidsfri på til sammen 35 timer i løpet av en uke ¶ 25 tilfeller fordelt på 15 ansatte der den ansatte har arbeidet to, eller flere, søndager på rad.
DN170206 Går det som Fredriksen vil kan Frontline og DHT få til sammen 79 tankskip og en samlet børsverdi som overstiger 13 milliarder kroner, som gjør det til verdens klart største tankrederi.
AA170206 februar, innebar at en korrupt tjenestemann bare kunne straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.000 kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170205 februar, innebar at en korrupt tjenestemann bare kunne straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.000 kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170205 februar, innebar at en korrupt tjenestemann bare kunne straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.000 kroner. ( ©NTB ) ¶
VG170204 Det nye dekretet innebar at en korrupt tjenestemann bare kan straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.000 kroner.
BT170204 Det nye dekretet innebærer at en korrupt tjenestemann bare kan straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.00 kroner.
AP170204 Endringer som regjeringen la frem ville innebære at en korrupt tjenestemann bare kan straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.000 kroner.
VG170203 Det nye dekretet innebærer at en korrupt tjenestemann bare kan straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.00 kroner.
AA170203 Det nye dekretet innebærer at en korrupt tjenestemann bare kan straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.00 kroner. ( ©NTB ) ¶
AP170202 Helårsvirkningen blir på 360 millioner, over fire år overstiger summen 1,4 milliarder kroner på fire år.
AP170202 Helårsvirkningen blir på 360 millioner, over fire år overstiger summen 1,4 milliarder kroner på fire år.
DB170201 Det krever at innvandringen ikke overstiger det de kaller samfunnets « absorberingskapasitet ».
AP170129 Etter lov om offentlige anskaffelser i den aktuelle tidsperioden, skulle som hovedregel alle kontrakter som det var grunn til å anta overstiger 500.000 kroner, legges ut på anbud, skriver Aftenbladet.
DB170107 Endringene innebærer at tollmyndighetene vil kunne ilegge forenklet forelegg dersom bøtebeløpene til sammen ikke overstiger 20.000 kroner.
SA170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
FV170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
DB170106 Konsekvensene av å ikke søke om skattekort, er ekstra høy skatt på beløpet som overstiger fribeløpet.
BT170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
AP170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
AA170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
DB170104 Han påpeker også overfor avisen at det « vinduet » Statoil opplever, med betydelig positiv kontantstrøm som overstiger dagens utbyttenivå og organiske investeringer, kan vare i flere år før investeringsnivået igjen må øke betydelig.
BT170104 Til tross for økt usikkerhet i norsk økonomi, har hver femte boliglånskunde under 35 år nå en gjeld som overstiger fem ganger inntekten.
BT170104 Til tross for økt usikkerhet i norsk økonomi, har hver femte boliglånskunde under 35 år nå en gjeld som overstiger fem ganger inntekten.
AP170104 Ordningen gir nordmenn mulighet til å importere varer fra utlandet uten å måtte betale toll, moms eller særavgifter hvis den totale handelen ikke overstiger 350 kroner.
AP170104 Ordningen gir nordmenn mulighet til å importere varer fra utlandet uten å måtte betale toll, moms eller særavgifter hvis den totale handelen ikke overstiger 350 kroner.
AP170104 Helgesen opphevet rett før jul vedtaket om å felle 32 ulver som overstiger Stortingets vedtatte bestandsmål.
DB170103 . Ifølge forskriften skal forenklet forelegg ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter bestemmelsene overstiger 18.000 kroner.
FV161229 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
FV161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
FV161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
BT161229 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
BT161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
BT161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP161229 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
AP161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
AP161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AA161229 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
AA161229 NYE REGLER : Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.
AA161229 Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
SA161214 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
SA161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
FV161214 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
FV161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
BT161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP161214 Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.
AP161214 Lån skal ikke innvilges om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.
AP160908 I tillegg åpnet Regjeringen for å etablere et gjeldsregister og avdragsplikt for lån som overstiger 70 prosent av boligverdien.
AP160908 I tillegg åpnet Regjeringen for å etablere et gjeldsregister og avdragsplikt for lån som overstiger 70 prosent av boligverdien.
AP160908 I tillegg åpnet Regjeringen for å etablere et gjeldsregister og avdragsplikt for lån som overstiger 70 prosent av boligverdien.
AP160908 I tillegg åpnet Regjeringen for å etablere et gjeldsregister og avdragsplikt for lån som overstiger 70 prosent av boligverdien.
AP160830 betale nest høyeste sats ( 10,7 prosent ) av brutto inntekt mellom ca 565.000 og 910.000 kroner og høyeste sats ( 13,7 prosent ) av den delen av inntekten som overstiger ca 910.000 kroner.
FV160817 - Sett i lys av de betydelige skader og ulemper utbyggingen kan medføre, særlig for naturmangfold, og de lokalpolitiske avveiingene av konsekvensene av vindkraftutbyggingen, overstiger ikke fordelene ved utbygging av Storehei vindkraftverk de skader og ulemper tiltaket kan medføre, sier olje- og energiminister Tord Lien ( FrP ) i en pressemelding torsdag.
SA160810 Overstiger du dette må du skatte av hele summen.
FV160810 Overstiger du dette må du skatte av hele summen.
BT160810 Overstiger du dette må du skatte av hele summen.
AP160810 Overstiger du dette må du skatte av hele summen.
AP160715 Overstiger leieinntektene 10.000 kroner pr. år må du skatte av 85 prosent av overskytende beløp.
AP160715 Overstiger beløpet 20.000 kroner blir alle utleieinntektene skattepliktige.
AP160510 †" Hovedforskjellene fra tidligere nettverk er omfanget - fordi vi nå har et antall fremmedkrigere i Syria som overstiger alt vi har sett i et historisk perspektiv.
AP160510 †" Hovedforskjellene fra tidligere nettverk er omfanget - fordi vi nå har et antall fremmedkrigere i Syria som overstiger alt vi har sett i et historisk perspektiv.
BT160421 I Miami skyter de deg for sikkerhets skyld først som sist, i Oslo begynner de å mumle om ordenspoliti straks tallet overstiger 3, i Bergen begynner andre å legge seg begeistret opp i samtalen når tallet overstiger 9 ».
BT160421 I Miami skyter de deg for sikkerhets skyld først som sist, i Oslo begynner de å mumle om ordenspoliti straks tallet overstiger 3, i Bergen begynner andre å legge seg begeistret opp i samtalen når tallet overstiger 9 ».
SA160418 Men hvis man gjør det til såpass høy pris og så ofte at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
SA160418 Men hvis man gjør det til en så høy pris at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
BT160418 Men hvis man gjør det til såpass høy pris og så ofte at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
BT160418 Men hvis man gjør det til en så høy pris at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
AP160418 Men hvis man gjør det til såpass høy pris og så ofte at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
AP160418 Men hvis man gjør det til en så høy pris at inntektene overstiger verdien av å leie ut eget boareal i huset, da må det betales skatt.
SA160330 Overstiger leieinntektene 10.000 kroner pr. år må du skatte av 85 prosent av overskytende beløp.
SA160330 Overstiger beløpet 20.000 kroner blir alle utleieinntektene skattepliktige.
BT160330 Overstiger leieinntektene 10.000 kroner pr. år må du skatte av 85 prosent av overskytende beløp.
BT160330 Overstiger beløpet 20.000 kroner blir alle utleieinntektene skattepliktige.
AP160330 Overstiger leieinntektene 10.000 kroner pr. år må du skatte av 85 prosent av overskytende beløp.
AP160330 Overstiger beløpet 20.000 kroner blir alle utleieinntektene skattepliktige.
AP160326 En helt normal lønn for nyutdannede piloter, etter mange års utdannelse, overstiger ikke sjelden så vidt 300.000 kroner i tillegg til dietter.
SA160310 - Dette overstiger forventningene vi hadde med stor margin, og lover godt for resten av året, sier Olsen.
SA160228 Fotballtinget ber forbundsstyret vektlegge moderasjon av kostnader for sentraladministrasjonen i NFF, samt sikre at avlønninger for administrative stillinger i NFF ikke overstiger nivå som gjelder for statsrådsstillinger.
AP160228 Fotballtinget ber forbundsstyret vektlegge moderasjon av kostnader for sentraladministrasjonen i NFF, samt sikre at avlønninger for administrative stillinger i NFF ikke overstiger nivå som gjelder for statsrådsstillinger.
AP160216 Statsministeren har lagt vekt på at dette er en antagelse - og at Regjeringen ikke slår fast at sekundærinnvandringen overstiger primærinnvandringen, men at det kan skje.
AP160208 Han viste blant annet til at støtten Norsk filminstitutt gir til TV-serier sjelden overstiger 15 prosent av totalbudsjettet.
AP160204 Helt konkret er spørsmålet om mengden nitrogenoksid ( NO2 ) i luften overstiger en bestemt grense i større deler av Oslo.
AP160127 I tillegg skal pengebeløp som overstiger 10.000 kroner pr. asylsøker beslaglegges.
AP160126 Sveits beslaglegger verdier som overstiger 8.700 kroner, mens den tyske delstaten Baden-Württemberg angivelig har satt grensen på om lag 3.300 kroner.
AP160126 Har asylsøkerne pengebeløp som overstiger 10.000 kroner, skal dette beslaglegges.
AP160118 Loven viser til at utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk - eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, kan holde åpent på søndager.
AP160118 Kjededirektør i Joker, Kjell Arne Bjerklund, sier at Joker-kjøpmennene må påse at butikkene ikke overstiger 100 kvadratmeter salgsareal, slik lovens grense er.
AP160118 Loven viser til at utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk - eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, kan holde åpent på søndager.
AP160118 Kjededirektør i Joker, Kjell Arne Bjerklund, sier at Joker-kjøpmennene må påse at butikkene ikke overstiger 100 kvadratmeter salgsareal, slik lovens grense er.
AP160105 Det vil si at hvis den samlede inntekten i familien overstiger et visst beløp, blir størrelsen på barnetillegget redusert eller faller helt bort.
AP160105 januar medfører kutt i barnetillegget hvis uføretrygd og barnetillegg overstiger 95 prosent av den inntekten man hadde før man ble syk.