DA171229 Service 5 ¶ Ovenfor Grønland og bortenfor Grünerløkka ligger Vintage Kitchen i en gammel, verneverdig gård midt i et hav av nytt glass og metall.
VG171215 - Jeg kan ikke være mer takknemlig ovenfor alle de som har hjulpet meg med å komme så langt.
NL171214 Jeg innser selvsagt at en slik løsning som nevnt ovenfor rommer mange problemstillinger som ikke er tatt opp her.
DB171214 Om nå EU skulle føle seg generøs er det selvfølgelig mulig at denne summen kan senkes noe i forhold til det tapet av vekst og velstand som Storbritannia nå står ovenfor .
NL171213 Mitt opp i dette står vi ovenfor et teknologiskskifte som er helt nødvendig og det er her mine gamle sitater kommer inn.
NL171213 Det er allment akseptert at menneskeskapte klimaendringer er blant de største utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor dette århundret.
NL171212 I en sak som mangler faglig anbefaling, ikke kan sies å tjene det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet, og der økonomiske omdisponeringer for å etablere tilbudet vil kunne gå ut over andre prioriterte tjenester ovenfor innbyggerne i landsdelen, blir det et spørsmål om legitimitet og tillit.
NL171212 Det verste med det som har skjedd nå, etter mitt syn, er derfor den « dobbeltkommunikasjonen » som partiledelsen har bedrevet ovenfor andre tillitsvalgte og valgkampmedarbeidere i denne saken.
DB171212 « Denne saken omhandler alvorlige seksuelle overgrep ovenfor svært unge jenter.
NL171211 Ovenfor har jeg altså gjengitt kostnadene for foretaksgruppen.
SA171210 Det å utnytte samhandlingen mellom det private, det ideelle og det offentlige, tror vi vil gi et flott løft i å finne løsninger på de store omsorgsoppgavene vi står ovenfor i nær fremtid.
SA171210 Det tror vi vil gi et flott løft til å finne løsninger på de store omsorgsoppgavene vi står ovenfor i nær fremtid.
NL171210 Som redegjort ovenfor , er det feil.
DB171210 Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke leverte bedre ovenfor de andre, men det må jeg bare stå for, sier Solemdal til NRK.
AP171210 Hatske holdninger ovenfor en bestemt gruppe mennesker har fått rotfeste i landet.
AP171209 Her forklarte hun hvordan såkalt mansplaining - at menn har rett til å være belærende ovenfor kvinner uansett situasjon - er forankret i en dypere ulikhet mellom kjønnene.
NL171208 Dere har jo selv vært i samme situasjon ovenfor styre og stell sørpå.
VG171207 PS 2 : I VGs regnestykke ovenfor er det også flere usikkerhetsmomenter.
SA171207 Troen på at vi kan innføre dødshjelp i « strengt regulerte former », faller fort når vi utforsker hvilke juridiske, etiske og filosofiske utfordringer vi står ovenfor , samt overveldende empiri fra land som ligner vårt eget.
DB171207 Johannson begrunner påstanden ovenfor med at sprintløypa i Davos er en høyhastighetsløype som han ikke tror passer Klæbo optimalt.
AP171207 Dingstad skriver jo ovenfor at jødehatet « var grunnlovsfestet fra 1814, og stort bedre ble det ikke etter opphevelsen av forbudet i 1851 ».
SA171206 IOC hevder bevisene ovenfor er nok til å vise at prøvene er tuklet med.
FV171206 IOC hevder bevisene ovenfor er nok til å vise at prøvene er tuklet med.
BT171206 IOC hevder bevisene ovenfor er nok til å vise at prøvene er tuklet med.
AP171206 IOC hevder bevisene ovenfor er nok til å vise at prøvene er tuklet med.
AA171206 IOC hevder bevisene ovenfor er nok til å vise at prøvene er tuklet med.
NL171204 Er dette oppfordring til sivil ulydighet ovenfor departementet, og vil kommunestyret akseptere det ?
DN171203 Ved off market salg må eiendomsmegler i henhold til det som fremgår ovenfor kunne dokumentere rådgivning til kunden, salgsstrategi og prisfastsettelsen.
DB171203 Rykket opp den lange, sugende bakken ovenfor skistadion var utspekulert.
SA171202 Se høydepunktene i vinduet ovenfor
DB171130 Nå er vi på banen for alvor, selv om det er noen skritt til å gå for å få det helt i mål og for å konkretisere det ovenfor forbrukerne, sier hun.
AA171130 Posisjon forsvarer status quo : Det er påfallende at moderniseringsministeren bruker mest tid på å forsvare status quo og på å fortelle hvor mye bra som er gjort - og minst på å beskrive de utfordringer vi står ovenfor .
SA171129 I tillegg til missiltestene nevnt ovenfor , prøvesprengte Nord-Korea det landet selv hevder var en hydrogenbombe 3. september.
SA171129 I tillegg til missiltestene nevnt ovenfor , prøvesprengte Nord-Korea det landet selv hevder var en hydrogenbombe 3. september.
NL171129 Forslaget om en nasjonal sjømatlinje tar utgangspunkt i dagens utfordringer og muligheter som sjømatnæringen står ovenfor .
NL171129 Det har vist seg vanskelig og nå frem med argumentasjonen ovenfor kunnskapsdepartementet og regjeringen til tross for de nasjonale ambisjonene om å øke verdiskapningen og kunnskap i sjømatnæringen.
NL171128 Vi står ovenfor en økende eldre befolkning med omsorgsbehov, mens antallet yngre som kan forsørge seg selv går ned.
DA171127 Ruters pressevakt Sofie Bruun, forklarer det slik ovenfor Dagsavisen.
AP171127 Området ovenfor Smestad forteller kanskje om en sensasjon fra dyre- eller mineralriket ?
VG171125 Dette har også legen beklaget ovenfor kvinnen, sier Barth-Hofstad til VG.
DB171125 Ikke minst trengs fagbevegelsen i de store endringene vi står ovenfor med digitalisering, migrasjon og grønn omstilling.
BT171125 , som ligger rett ovenfor Ulvik.
AA171124 Det er ikke engang et plaster på såret ovenfor utfordringene vi står ovenfor . : ¶
AA171124 Det er ikke engang et plaster på såret ovenfor utfordringene vi står ovenfor. : ¶
SA171123 I likhet med Sverre Nesvåg ser også jeg nødvendigheten av at man ovenfor enkelte av de som lever i både indre og ytre kaos, må ha lov til å « tvinge seg inn » i boligen, og at kommunene bør kunne plassere enkelte i mindre, skjermede institusjoner da endel ikke ser sitt eget beste og der relasjonelle ferdigheter er utilstrekkelig.
SA171123 Det at behandlingen ovenfor personer med en alvorlig psykisk lidelse i stor grad skal styres av hvorvidt pasienten til enhver tid er samtykkekompetent, skaper unødvendige store bekymringer hos mange pårørende.
DN171123 Dokumentasjon : Ved et salg « off market » må eiendomsmegler i henhold til det som fremgår ovenfor kunne dokumentere : Rådgivningen til kunden, salgsstrategi og prisfastsettelsen.
AA171123 Billettkontrollørene bør påpeke dette ovenfor passasjerene.
AP171121 - Alt jeg har gått igjennom dette året av sentimentale følelser ovenfor det å miste et hus, samlivsbrudd, og alt det fører med seg.
AA171121 - Områdene og værforholdene som er angitt ovenfor , må foreløpig vurderes som anslag på potensial, ikke et detaljert ekstremvarsel, understreker Meteorologisk institutt.
VG171120 Tallene ovenfor teller kun « rene » albumsalg - hvilket vil si fysisk kopi eller nedlastning av platen i sin helhet.
VG171120 Vi må ta innover oss de nye truslene barna står ovenfor .
DN171120 ¶ Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ( i midten ) måtte forsvare NRK ovenfor andre ledere i mediebransjen da Medietilsynet arrangerte et innspillsmøte om NRK og mediemangfold.
DB171120 I dette tilfellet handler avkriminaliseringen om å tilby den unge et valg mellom enten å motta hjelp for en avgrenset tidsperiode eller å ta de ovenfor nevnte konsekvenser av straffeforfølgelsen.
AP171120 Høsten 2015 ble det på oppdrag fra Bymiljøetaten beregnet høye tettheter av laksunger ovenfor og nedenfor trappen, et resultat av vellykket klekking våren 2015.
AP171120 Flere gytegroper ovenfor Nedre Foss allerede høsten 2014 viser at laks og sjøørret benyttet fisketrappen.
DN171118 På avstand er de svære bolleformasjonene ovenfor øverste heismast svært iøynefallende.
DB171118 På spørsmål om NFF i større grad skulle ha kommet med en offentlig uttalelse ovenfor FIFA sier Høgli til Dagbladet at NFF ikke har noe å tape på å gi en offentlig uttalelse om at forholdene i Qatar må forbedres.
AP171118 Opplevelsen av å stå ovenfor et apparat med så vide mandater var ubehagelig.
AA171118 Jeg visste dessuten at jeg måtte bruke høflighetsformen « De » når jeg snakket med eldre mennesker og de som befant seg over meg i hierarkiet, og stort sett ovenfor folk jeg ikke kjente.
VG171117 - Det er åpenbart at norsk politi ikke er rustet til å møte de utfordringene vi står ovenfor knyttet til overgrep på nett.
NL171117 Er det noe vi kan gjøre for å unngå det skrekkscenario jeg har beskrevet ovenfor ?
DB171117 Min forsking på hvordan ordningen praktiseres ovenfor voksne mennesker med psykisk utviklingshemming viser at vergemålsmyndighetenes interesser i stor grad går foran interessene til de enkeltmenneskene ordningen er ment å hjelpe.
DB171117 Det jeg skriver ovenfor er spekulasjoner.
DB171117 Om du mener det er produksjonsfeil på produktet, så må det synliggjøres ovenfor produsentene.
NL171116 Ta noe så enkelt som fisk, som dere tror er så uendelig komplisert og vanskelig : Jeg har nevnt Vartdal ovenfor .
DB171116 Advokaten påpeker i kommentaren at han er « i stand til å beklage det også ovenfor de som fikk kommentarene i den nevnte form ! ».
AP171116 Ordene ovenfor kommer fra Lou Leonard.
AP171116 Mange står ikke engang ovenfor et valg.
VG171113 Beslutningen er gjort etter at elgen gjentatte ganger har oppført seg aggressivt ovenfor mennesker.
DA171113 I Bragernesåsen ovenfor Hotvet snegler veiene seg opp mot Underlia, boligområdet som ble bygget på 1960-tallet og fikk sitt navn fordi den lå i « lia under Hamborgstrømskogen ».
BT171113 Så til deg som mener at mer innvandring er et gode : Jeg er enig med deg, men jeg håper også du våger å snakke om utfordringene med integrering som vi står ovenfor .
NL171109 Det er en humor som er internalisert i landsdelen og som langt på vei regulerer nordmenns adferd ovenfor samer.
DB171108 Problemet vi som samfunn står ovenfor er at fellesskapet blir mindre og velferden svakere.
VG171107 Det er ikke engang et plaster på såret ovenfor utfordringene vi står ovenfor .
VG171107 Det er ikke engang et plaster på såret ovenfor utfordringene vi står ovenfor.
SA171107 Det er plass til langt flere tiltak, men de ovenfor kan være en god begynnelse.
DB171105 - Jeg stemte ikke « ingen av de ovenfor » som president, og republikanerne i 2016, sa Bush.
SA171103 Se situasjonen i vinduet ovenfor
NL171103 Men hva slags respekt viser vi ovenfor Troms når man stiller krav som at Vadsø må være hovedstad ?
FV171103 Se situasjonen i vinduet ovenfor
AP171103 Kurvene ovenfor ( gul linje ) viser en vekst i innvandrere fra hovedsakelig fattige afrikanske og asiatiske land til drøyt 40.000 i året frem mot 2060 og deretter en utflating.
AP171103 Effekten av innvandring gjør at dette skjer noen år tidligere ( lilla kurve i grafen ovenfor ) sammenlignet med en situasjon der null personer flyttet inn og ut av landet ( grønn kurve ).
AP171103 Se situasjonen i vinduet ovenfor
DB171102 Sitatet ovenfor ble omtalt av Washington Post tilbake i mai.
SA171030 Syklister er i trafikken definert som kjørende og skal utvise aktsomhet og varsomhet ovenfor de mykeste av alle trafikanter - nemlig de gående.
SA171030 Det er respektløst ovenfor både skoler og elever at regjeringen nok en gang foreslår kutt som får store konsekvenser og som strider med regelverket og intensjonen i dette.
DA171030 Jeg har tidligere uttalt at jeg vil annonsere mitt veivalg til bystyret ovenfor alle folkevalgte representanter.
NL171029 Jeg har ikke her tenkt å kommentere pengestrømmen i det ovenfor nevnte firmaet ; både fordi debatten bør føres på et overordnet og prinsipielt plan og fordi jeg ikke kjenner godt nok den aktuelle bedriften.
DA171029 Senere kjøpte han hus i Villåsen ovenfor Raufoss, hvor Hoel bodde i oppveksten.
DA171029 Senere kjøpte han hus i Villåsen ovenfor Raufoss, hvor Hoel bodde i oppveksten.
VG171027 En talsperson for Cowell bekrefter hendelsen ovenfor både People og The Sun.
SA171027 Se bildeserie i vinduet ovenfor
DB171027 Se videoen ovenfor ! 30 ¶ 20 ¶
DB171027 Dersom det er friheten til å velge mellom familieliv og karriere, er det ikke et valg noen burde stilles ovenfor .
DA171027 Veien i nedre bildekant er Tord Pedersens gate, som den gang sluttet rett ovenfor tennisbanen på bildet.
DA171027 Bebyggelsen ovenfor Bragernes sentrum og nedenfor Bragernesåsen var glissen fram tidlig på 1900-tallet.
AP171027 Se bildeserie i vinduet ovenfor
AA171027 Se bildeserie i vinduet ovenfor
VG171025 - Vi har ikke gjort noe innspill ovenfor valgkomiteen om endring av forbundsstyret.
VG171024 Ovenfor VG har Zahoor nektet for å ha hatt noe med svindelen å gjøre.
VG171024 Prisene ovenfor er i 2017-kroner og vil også bli prisjustert, det vil si økt.
SA171024 En ovenfor og ned holdning til klubbene rundt seg har ført til at mange medlemmer i de lokale fotballklubbene har fått et lite positivt syn på Viking.
DN171024 Corker og Trump har de siste to ukene kranglet om skattereformen landet står ovenfor .
AP171024 En ovenfor og ned holdning til klubbene rundt seg har ført til at mange medlemmer i de lokale fotballklubbene har fått et lite positivt syn på Viking.
DB171021 Vi har lenge snakket om at vi står ovenfor et paradigmeskifte i motebransjen der det tradisjonelle skjønnhetsidealet utfordres, forteller hun og fortsetter : ¶
SA171020 Vi har alle som kristne vår personlige relasjon til Gud, og jeg håper vi kan være enige om at vi alle skal alle stå til ansvar med våre liv ovenfor Gud, ikke mennesker.
DB171019 OSLOS INDRE LIV : Bortenfor, innenfor, nedenfor og ovenfor .
DB171019 Expressen har vært i kontakt med « Fangåd av en stormvind»-sangeren, som utdyper hendelsen ovenfor avisa.
DA171019 Det handler om å risikere å åpne deg selv ovenfor et annet menneske, å gjøre seg selv sårbar.
DA171018 En « dobbel spessial », for de som hadde den lille pølsebua i Strømsveien 256, rett ovenfor Alnasenteret som fast lunsjsted fram til et sted på 90-tallet kanskje.
NL171016 Den politiske og administrative ledelsen bør ha sitt tilhold der det gir best mulighet for makt og myndighet på vegne av hele Troms og Finnmark, i den politiske kampen som vil måtte kjempes i konkurranse med andre deler av landet, ovenfor Oslo.
DB171016 Stilt ovenfor et slikt pessimistisk scenario ber nå alle katalanere alle internasjonale parter som ønsket dialog, og som nå har sett den katalanske regjeringen redusere spenningen og åpne for slik dialog, om å kreve det samme fra Spanias regjering.
DB171016 Disse var ansvarlige for det Human Rights Watch kalte overdreven maktbruk ovenfor fredelige borgere, og det endte med 893 sårede.
BT171016 Et annet spørsmål er selvsagt hvor fornuftig det er å måtte kutte sengeplasser med tanke på eldrebølgen vi står ovenfor .
SA171014 - Jeg får beskjed om at han har protestert på en voldsom måte, har forlatt teknisk sone, løpt ned langs siden og reagert voldsomt ovenfor assistentdommeren og meg.
SA171014 - Jeg får beskjed om at han har protest på en voldsom måte, har forlatt teknisk sone, løpt ned langs siden og reagert voldsomt ovenfor assistentdommeren og meg.
AP171014 - Jeg får beskjed om at han har protest på en voldsom måte, har forlatt teknisk sone, løpt ned langs siden og reagert voldsomt ovenfor assistentdommeren og meg.
NL171013 Enkelte miljøer i Tromsø vil endog legge regionhovedstaden til Vadsø for at byen Tromsø skal få vise sitt storsinn ovenfor Finnmark.
DB171012 Sitatet ovenfor smalt fra Seth MacFarlane ( 43 ) da han var Oscar-vert i 2013.
AA171012 De vil også diskutere de svært vanskelige utfordringene frilansjournalister i konfliktsoner står ovenfor i dag.
DA171011 I videoen, der Eminem kommer med flere kraftsalver, beskylder rapperen presidenten blant annet for rasist, hykler, inkompetent, respektøls ovenfor veteraner i det amerikanske militæret, og dessuten en « bitch », i den nesten fem minutter lange videoen.
DB171010 På en side er det forståelig at forslaget fra topp seks klubbene er fremmet, selv om det kan virke urettferdig ovenfor de mindre klubbene.
VG171008 Den savnede er fra Bergen, og antas å ha være tilknyttet en hytte i dette populære hytteområdet som ligger ovenfor turistattraksjonen Låtefoss i Odda.
VG171007 Novartis bekrefter ovenfor VG at de er i dialog med europeiske helsemyndigheter om godkjenning.
AP171005 Liv Jorun Andenes ( midt på bildet ovenfor - i lang, stort regnfrakk med belte ) fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune peker på at 1.746.206 sykler trillet forbi byens åtte passeringspunkter i fjor.
AA171005 Det krever guts og styrke for å « skille seg ut », og ikke minst ærlighet ovenfor familien i noe som er en veldig privat sak, egentlig.
AP171004 I videoen ovenfor forteller Abdirahman Hassan om sitt første møte med det han opplever som hverdagsrasisme og forskjellsbehandling i arbeidslivet.
VG171002 Som vi ser i grafen ovenfor har det en sterk sammenheng mellom antallet midlertidige tillatelser, altså at færre får bli i Norge, og hvor mange enslige mindreårige som kommer.
NL171002 Og så har vi dem som reiste ut fra Tromsø, slik som Roald Amundsen, for å nevne en av de best kjente og som allerede har sitt monument rett ovenfor den nye terminalen.
DN171002 Om ikke advarslene ovenfor skulle være nok, så er nå en av de store « skurkene » for at det gikk så galt som det gjorde under finanskrisen tilbake for fullt.
AA170930 I enkelte saker vil det være enklere for fullmektig å benytte fullmakten ovenfor tredjepersoner, dersom Fylkesmannen gjennom en attest har bekreftet at fremtidsfullmakten kan benyttes.
AP170929 Overfallsvoldtekten skjedde mens den nå 72 år gamle kvinnen skulle finne turorienteringsposter i området ovenfor Bykrysset i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann.
AA170929 Overfallsvoldtekten skjedde mens den nå 72 år gamle kvinnen skulle finne turorienteringsposter i området ovenfor Bykrysset i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann.
SA170928 Adressa-TV lader opp : Følg TV-sendingen før kampen i vinduet ovenfor ¶ 17.000 tilskuere er ventet når Rosenborg torsdag kveld spiller første hjemmekamp i Europaligaens gruppespill.
AP170928 Adressa-TV lader opp : Følg TV-sendingen før kampen i vinduet ovenfor ¶ 17.000 tilskuere er ventet når Rosenborg torsdag kveld spiller første hjemmekamp i Europaligaens gruppespill.
VG170927 kroner til ovenfor nevnte gateopprustning i sentrum.
DA170926 - Sverige, Tyskland, Finland og Sveits har også beskrevet sin praksis ovenfor oss, og deres praksisbeskrivelser er til forveksling lik vår norske, sier kommunikasjonsdirektøren.
VG170925 Alle prisene som er oppgitt ovenfor er uten rabattavtale.
DB170924 Det ovenfor nevnte er utenrikspolitikk.
SA170923 Se scoringene i vinduet ovenfor .
DB170923 Rett ovenfor ligger en rekke restauranter.
DB170923 Rett ovenfor ligger en rekke restauranter.
DA170923 Jeg visste ikke at det var noe som het Vestkanten, før vi begynte på Smestad skole, og kom hjem på karneval til en i klassen som bodde i åsen ovenfor skolen et sted.
BT170923 Se scoringene i vinduet ovenfor .
AP170923 Se scoringene i vinduet ovenfor .
AA170923 Overgrepet mannen er tiltalt for, skjedde mens den nå 72 år gamle kvinnen skulle finne turorienteringsposter i området ovenfor Bykrysset i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann. 41-åringen bodde i en campingvogn i Lommedalen sammen med broren da overgrepet skjedde.
AP170922 Det er lov å fiske i elven opp til grensestolpen ovenfor Mathallen ved Nedre Foss.
AP170922 Det er lov til å fiske i elven opp til grensestolpen ovenfor ved Øvre Foss.
SA170921 Vi er innom alle sakene nevnt ovenfor , og utfordrer også Svendsen på hvor synlig han selv har vært i disse sakene, vurdert mot hvor synlig han mener han bør være.
AP170921 Vi er innom alle sakene nevnt ovenfor , og utfordrer også Svendsen på hvor synlig han selv har vært i disse sakene, vurdert mot hvor synlig han mener han bør være.
AA170921 Beretningen ovenfor viser at det folkelige engasjement, interessen og engasjement for lokalhistorien ikke er død og begravet ( ! ) men kan vende tilbake om de rette grepene tas.
AA170921 Vi er innom alle sakene nevnt ovenfor , og utfordrer også Svendsen på hvor synlig han selv har vært i disse sakene, vurdert mot hvor synlig han mener han bør være.
DN170919 Mye av tirsdagen på Fornebu ble benyttet til å snakke om de enorme endringene både handelsbransjen og andre sektorer står ovenfor .
DN170919 Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, til NTB.
DN170919 Schibsted står ovenfor flere endringer og enda flere muligheter i årene som kommer.
DB170919 Norge står ovenfor nok utfordringer om vi ikke skal svartmale det utgangspunktet vi faktisk har.
DA170919 Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.
DA170919 Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, til NTB.
DA170919 Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.
DA170919 Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.
AA170919 Veien er sperret i ett felt i sørgående retning ovenfor fotoboksen, forteller operasjonsleder Trond Volden hos politiet i Sør-Trøndelag.
AA170919 - Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud.
AA170919 Flyet styrtet på et jorde mellom Frøbergvegen og Kårtorpvegen, cirka 500 meter ovenfor Olrud, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.
NL170918 Norge står ovenfor krevende tider.
NL170918 Jeg støtter likevel analysen om de økonomiske realitetene Norge står ovenfor .
DN170918 I tillegg så inkluderer ikke den estimerte komponentprisen på 412,75 dollar selve produksjonskostnaden ( sette sammen delene ), logistikkostnader samt forsknings- og utviklingskostnader, der Apple-ansattes lønn nevnt ovenfor utgjør en stor del.
DB170918 « Mangelfull drenering i grøft ovenfor eiendommen er årsak til at skaden har skjedd.
NL170915 Slik jeg bedømmer det, har ikke Arbeiderpariet i tilstrekkelig grad gjort det som jeg viste i eksemplet ovenfor med Høyre, skarppolert sin profil i arbeidet i Stortinget og klargjort seg til valgkampinnspurten, selv om programarbeidet og programmet var utmerket.
DB170914 Senere korrigerte han dette ovenfor Faktisk, og sa at det skulle stått Emma Bakkevik i bylinefeltet.
DB170914 Allikevel var det hennes bestevenninne som donerte en nyre til den tidligere Disney-stjernen, og artisten uttrykker sin evige takknemlighet ovenfor venninnen : ¶
DB170913 Advokat Pål Øyvind Tjernshaugen bekrefter ovenfor Dagbladet at han er forsvarer for en person som er siktet i saken.
DA170911 - Vi står ovenfor noen politiske veivalg.
VG170910 - Vi kan bare beklage den situasjonen som har vært, ovenfor velferdsetaten og spesielt ovenfor brukerne med deres foreldre.
VG170910 - Vi kan bare beklage den situasjonen som har vært, ovenfor velferdsetaten og spesielt ovenfor brukerne med deres foreldre.
SA170910 Heerenveen - PSV Eindhoven 2 - 0 ( se høydepunktene fra kampen i videovinduet ovenfor ) ¶
AP170910 Heerenveen - PSV Eindhoven 2 - 0 ( se høydepunktene fra kampen i videovinduet ovenfor ) ¶
NL170908 Er deres uttrykk « norske verdier » det samme som jeg har beskrevet ovenfor ?
NL170908 Flere av dem vil komme til Breivika og området ovenfor Grønnåsen skole.
DB170908 Symptomene er som nevnt ovenfor .
VG170907 Tallene ovenfor gir ifølge avisen bare en pekepinn på de faktiske verdiene Kygo genererer.
VG170906 I kronikken viser Høie til flere tiltak som han mener vil løse utfordringene fastlegeordningen nå står ovenfor .
DN170906 - Styrets beslutning om å flytte hovedkontoret til Finland kommer etter et halvt års grundige undersøkelser og analyser av konkurranseforholdene og utfordringene Nordea står ovenfor .
VG170904 Zidane, som ble kåret til mesterskapets beste spiller i 2006, har sagt han aldri vil beklage seg ovenfor Materazzi.
NL170904 Med bakgrunn i disse situasjoner som er nevnt ovenfor - og garantert blir å oppstå igjen - må minste avstand fra vei til hytta fjernes i sin helhet.
DA170904 Av de 125 eiendommene disse « myrmennene » fra Kristiania eide, var 24 ørsmå parseller av eiendommen Myrerhaugen lengst nord på Grefsen, nærmere bestemt i myra omkring Småvannene ovenfor Langsetløkka.
DA170904 Arne Garborg fikk stemmerett på grunnlag av noen kvadratmetere med starr, pors, bukkeblad og multer ved Småvannene ovenfor Langsetløkka på Grefsen.
DB170903 - Står du ovenfor en slik innrapportering til skatteetaten, vil jeg oppfordre til å gi skatteetaten tilleggsopplysninger om hvordan du har foretatt beregningen.
DB170903 - Kryptovalutaen Ethereum stod ovenfor en lignende splitt i juli 2016 som endte med å skape Ethereum og Ethereum Classic.
AP170903 Beboere ovenfor åsene rundt den nordlige forstaden Burbank følger brannutviklingen.
DB170901 Aktiv-megleren som håndterer resalget av leiligheten til 13,2 millioner kroner, som ble lagt ut på Finn.no for over to måneder siden, ville ikke uttale seg ovenfor Finansavisen.
DB170831 Strategien avsluttes formelt ved neste årsskifte, men det gjør ikke de sammensatte utfordringene vi står ovenfor .
AP170831 Tiltakene som er vurdert i forbindelse med alternativ 2 og 3 ovenfor viser at det er potensial for kostnadsbesparelser opp mot 1300 - 1400 millioner kroner, eller ca. 25- 30 prosent, sammenlignet med alternativet som ligger inne i NTP 2018 - 2029.
NL170830 En slik tenkning for nordområdene vil i så fall være et fait accompli ovenfor Nord-Norge og dette må befolkningen som er opptatt av forsvarspolitikk tenke på valgdagen 11. september 2017.
DB170830 - Vi står ovenfor et utrolig spennende valg i Norge, og 1 million nordmenn vet ikke hvem de skal stemme på.
SA170829 Jeg er lei meg ovenfor rytterne og hele støtteapparatet.
FV170829 Jeg er lei meg ovenfor rytterne og hele støtteapparatet.
NL170828 Av taktiske og populære årsaker ignoreres det viktigste temaet og problemstillingen som menneskeligheten globalt noensinne har stått ovenfor .
DB170828 Analysen ble møysommelig bygget opp, fra å beskrive hvilke muligheter og utfordringer Norge har og står ovenfor , til hvorfor det kreves en Arbeiderparti-ledet regjering, som øker skattene litt, for å få det beste ut av situasjonen.
AA170828 Vår oppfatning er at det vil være respektløst ovenfor Trondheims-Ørns historie og posisjon.
SA170827 Hovedstadslaget har gått fem kamper uten seier i hjemlig serie, og nå står de ovenfor en knalltøff oppgave om å nå semifinale i cupen.
NL170827 Det er også viktig å huske på at språkpolitikken har vært tilsvarende ovenfor samene i Sverige og Finland, men der har de respektive nasjonalstatenes språk vært fremmet.
DB170827 - Begge sakene reiser spørsmål om antidopingen har riktig prioriteringer, utypder han ovenfor Dagbladet.
AP170827 Hovedstadslaget har gått fem kamper uten seier i hjemlig serie, og nå står de ovenfor en knalltøff oppgave om å nå semifinale i cupen.
DB170824 I motsetning til Arbeiderpartiet er vi klare i vårt standpunkt ovenfor industrien og alle de som arbeider der : Vi ønsker fortsatt å satse på dere, og på næringen dere representerer.
DB170824 Det skremmende er at intet annet parti har et så uklart standpunkt ovenfor Norges viktigste næring som nettopp Arbeiderpartiet.
AP170824 De tolv masterstudentene på befaring ovenfor Kjeller flyplass.
SA170822 Se uttaket i vinduet ovenfor
FV170822 Se uttaket i vinduet ovenfor
AP170822 Se uttaket i vinduet ovenfor
NL170821 Likninga ovenfor kalles Kayas identitet.
DA170820 Er det et spøkelse Tottenham står ovenfor ?
DA170819 I krysset av handelspulsåren Hegdehaugsveien og Josefines gate ligger en liten park, og ovenfor denne ligger Fyr som et peilepunkt i et ellers litt trist område rent kulinarisk sett.
DA170818 38-åringen forklarte også i retten at han trodde at forbudet mot motorferdsel kun gjaldt sanddynene ovenfor gresset.
NL170817 Byen trenger bolig, næring og infrastruktur som kan ta unna veksten som Tromsø står ovenfor .
DB170817 Solberg bommer totalt i sin sammenligning som dessverre tyder på at statsministeren ikke tar innover seg den trusselen vi som samfunn står ovenfor .
DB170817 Viner mener Craig, med slike kommentarer som ovenfor , har krenket alle skuespillere som er villige til å kutte av seg høyrearmen for å spille James Bond.
DA170816 Navnet kommer fra det imponerende venetianske fortet som ligger rett ovenfor sandstranden.
AA170816 Det samme ansvaret bør andre aktører i bransjen føle på, inkludert restauranter og skribenter som er med å sette dagsorden og har stor påvirkningskraft ovenfor et bredt publikum.
DB170815 På partiets presselunsj benyttet statsministeren anledningen til å love videre satsing på kunnskap, samferdsel og skattelettelser, og å snakke om at landet nå står ovenfor to store utfordringer de kommende åra.
NL170814 Endog er de frekke nok til å kreve at kostnadene forbundet med flyttingen, skal kundene selv stå for, noe de selvsagt ikke har hjemmel for, jamført ovenfor .
AP170814 Regneeksempelet ovenfor tar utgangspunkt i at boliger følger den gjennomsnittlige prisutviklingen slik den er målt ved SSBs boligprisindeks.
AA170813 - Det var beboere i området som meldte fra om et slagsmål ovenfor Samfundet.
SA170812 Det er bare å beklage ovenfor de som ble berørt av dette.
BT170812 Det er bare å beklage ovenfor de som ble berørt av dette.
AP170812 Se hele konserten med Lars Vaular, som avsluttet Øyafestivalen 2017, i opptak i videospilleren ovenfor .
AP170812 Det er bare å beklage ovenfor de som ble berørt av dette.
VG170811 Alsaker påpekte nemlig ovenfor VG at Coutinho er Liverpools beste og viktigste spiller, og at støy rundt stjernespilleren er svært uheldig for en klubb som snart tar fatt på en ny sesong, hvor de skal kjempe om titler og Champions League-spill. | « Ukjente » Dennis Johnsen klar for Ajax : - Vi gjorde alt for å beholde ham ¶
VG170810 Jeg har mest dårlig samvittighet ovenfor familien min.
DB170810 I oversendelsen til Helsetilsynet, skriver de følgende : « Fylkesmannen har heller ikke funnet grunnlag for å gjøre tilsynsmessige kommentarer ovenfor rollen til (... ) helsepersonell ved kommunelegekontoret i Sula.
DB170810 Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettet tilsynssak, men fant ikke grunnlag for å gjøre tilsynsmessige kommentarer ovenfor rollen til kommunelegekontoret i Sula.
NL170809 Et slikt konsept må legge til grunn hele spennet av trusler som flybaser står ovenfor i dag.
NL170809 Dette er i tråd med NATO landenes økonomiske forpliktelser ovenfor alliansen og et krav fra USA.
DA170809 Folk har så vidt begynt å snike seg inn fra Hagens venstre siden etter Young Thug, før regnet gir signal om at det ikke har noen som helst planer om å utvise nåde ovenfor onsdagens Øya-publikummere.
DB170807 Dette er profesjonelle bedrifter med ressurser til å selge seg inn ovenfor kommunene.
SA170806 TUIL-trener Gaute Helstrup bekrefter ovenfor iTromsø at det ble litt styr rundt akkurat dette.
DB170806 MISFORNØYD ITALIENER : Viviani med en misfornøyd og italiensk gest ovenfor Kristoff etter målgang.
AP170806 TUIL-trener Gaute Helstrup bekrefter ovenfor iTromsø at det ble litt styr rundt akkurat dette.
AP170805 Helikopterplattformen vil ligge like ovenfor E6.
NL170804 I kampen mot høyreesktremisme og økende nasjonalisme trenger Norge Venstre som ønsker å integrere ovenfor å segrere, og som ønsker å samarbeide med andre land ovenfor å stenge verden ute.
NL170804 I kampen mot høyreesktremisme og økende nasjonalisme trenger Norge Venstre som ønsker å integrere ovenfor å segrere, og som ønsker å samarbeide med andre land ovenfor å stenge verden ute.
DB170804 - Fokuset med seminaret er det økende radikaliseringsproblemet og terroren i Islams navn som Europa står ovenfor .
DB170802 I en episode av den amerikanske dramaserien The West Wing fra tidlig 2000-tall blir president Bartlet og hans rådgivere satt ovenfor et vanskelig valg.
DB170802 Fram mot 2030 skal Norge, på grunn av en snart bindende forpliktelse ovenfor EU, kutte 40 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.
DB170802 Det er godt mulig at Støre egentlig ikke er så avvisende ovenfor en EU-avtale som han framstår av oppslagets overskrift.
AP170802 Møt familien Fosse Farstad i videoen ovenfor .
NL170801 Gruppen begrenset sitt mandat til å vurdere eutrofieringseffekten i vannmassene ovenfor sprangsjiktet, og på hard havbunn.
DN170801 ¶ Det er merkelig at Taxiforbundet ikke ser de store utfordringene næringen står ovenfor , skriver artikkelforfatteren.
DB170801 I gamle dager var politisk korrekthet å respektere alle og å være åpen og fordomsfri ovenfor andre kulturer.
VG170731 Etter å ha dekket terrorangrepet i Nice i fjor skrev jeg om den vanvittige oppgaven europeiske sikkerhetsmyndigheter sto ovenfor dersom terrorgruppen ikke lenger trengte å bruke ressurser på å rekruttere eller ha tett kontakt med sine selverklærte martyrer før de begikk terror.
NL170731 Gagliato er en helt vanlig italiensk landsby uten åpenbar konkurransekraft stående ovenfor de samme utfordringene som en rekke andre steder over hele verden gjør : fraflytting, aldrende befolkning, lav tiltrekningskraft og dårlig kommuneøkonomi.
DN170728 Alle de fem selskapene nevnt ovenfor har en uoversiktlig selskapsstruktur, aksjonærer skjules via hemmelige selskaper og ingen vet hvor stor gjeld de har påtatt seg etter tidenes oppkjøpsfest - heller ikke myndighetene.
AA170727 Vi har sjøen, i tillegg er det jaktterreng rett ovenfor her, og da har jeg det jeg trenger.
AP170726 Når du i tillegg må stå ovenfor dommen og forsvare det livet du har levd og den jobben du har gjort ?
DB170725 Vi måtte gi opp å gå opp til den, for vannmassene hadde da fått tak i materialene til et trelastlager like ovenfor huset hans.
DB170725 Et flott hvitmalt hus like ovenfor sentrum av Utvik.
DB170725 - VI VAR HELDIGE : Joar Skåden ( 51 ) tror huset han og kona bor i like ovenfor Utvik sentrum hadde gått med om regnet hadde fortsatt noen timer til.
DB170724 På kontoret rett ovenfor Ivarssons sitter de tyske assistentene, de tror hun har det travlere.
VG170722 Det har han tidligere bekreftet ovenfor VG.
DB170722 Han går rett bort til dem, og titter inn i linsa så hele ansiktet hans fyller storskjermen i møterommet to etasjer ovenfor .
VG170720 Holdninger som de også tar med seg ovenfor egne barn.
DB170720 Mye tyder på at vi står ovenfor tilsvarende endringer, og midt i dette står Tesla-eier Elon Musk.
VG170719 De ovenfor nevnte tilfellene er produkt av indoktrinering, ikke frustrasjon.
DB170719 Netanyahu ba de fire statslederne om å lobbe i EU sånn at unionen endrer sin politikk ovenfor Israel.
NL170717 Den er verdensledende, de etiske og faglige rammene for pressen er allerede på plass, pressen har gode sanksjonsordninger ovenfor seg selv og det er i følge Fjellheim en velfungerende selvkritisk ånd i norske aviser.
DB170717 Under årets Tour de France har Brailsford tilnærmet konsekvent valgt å forholde seg taus ovenfor pressen.
DB170716 Det har vært en fin atmosfære, poengterer Froome ovenfor procycling.no i pressesonen etter etappen.
DB170716 Det har vært en fin atmosfære, poengterer Froome ovenfor procycling.no i pressesonen etter etappen.
DB170713 Vi beklager på det sterkeste ovenfor de berørte passasjerene og forstår at dette har vært svært frustrerende.
SA170712 Usikker på finske spillere ¶ Ovenfor iTromsø lanserer Valakari muligheten til å hente utenlandske spillere, og da fra sitt eget hjemland.
SA170712 Ville ikke hentet noen fra Finland ¶ Ovenfor iTromsø lanserer Valakari muligheten til å hente utenlandske spillere, og da fra sitt eget hjemland.
SA170712 - Underveis i prosessen var jeg tydelig ovenfor styret at de måtte hente en utenfra.
AP170712 Usikker på finske spillere ¶ Ovenfor iTromsø lanserer Valakari muligheten til å hente utenlandske spillere, og da fra sitt eget hjemland.
AP170712 Ville ikke hentet noen fra Finland ¶ Ovenfor iTromsø lanserer Valakari muligheten til å hente utenlandske spillere, og da fra sitt eget hjemland.
AP170712 - Underveis i prosessen var jeg tydelig ovenfor styret at de måtte hente en utenfra.
NL170710 Holdninger som de også tar med seg ovenfor egne barn.
DB170709 Senterpartiet er blant dem som har ivret særlig for en fortsatt restriktiv politikk ovenfor genmodifisert mat : ¶
DA170708 - Jo, men det ville i så fall vært et resultat av at man ikke realitetsorienterer seg til virkeligheten vi står ovenfor .
VG170707 Bussjåføren mener bilisten også gjorde noen ulovlige manøvre underveis, noe bilisten benekter ovenfor Budstikka.
DB170707 Norges forpliktelser ovenfor Nato er Brendes andre motargument.
VG170706 Som jeg nevnte ovenfor , var festivalområdet lite, og kontrollen for å komme seg inn på området var veldig, veldig grundig.
DB170705 Bildene ovenfor viser at Cavendish var i ubalanse allerede før Sagan slo ut med albuen.
DB170705 Jeg får hvile så mye som mulig til i morgen, så får vi se hvordan dagen er da, om vi kjører for meg eller Mark, konkluderer Boasson Hagen ovenfor TV-kanalen.
AP170704 - Det økende antallet cyberangrep stiller Tyskland ovenfor store utfordringer, sa de Maiziére og viste til erfaringene fra valget i USA og Frankrike.
AP170704 - Det økende antallet cyberangrep stiller Tyskland ovenfor store utfordringer, sa de Maiziére og viste til erfaringene fra valget i USA og Frankrike.
VG170703 Det finnes allerede mange gode initiativ og organisasjoner som arbeider hardt for å redde mennesker og for å forstå utfordringene vi står ovenfor .
AP170703 Det er noe veldig spesielt med å gå i flatt terreng for så å plutselig stå ovenfor et stup på over 1000 meter.
AA170703 Det er noe veldig spesielt med å gå i flatt terreng for så å plutselig stå ovenfor et stup på over 1000 meter.
AA170703 Jeg har « oversatt » institusjonen « Magistrat » med « byrådet », og også her sløyfet « pynteordene » « Høy- og Velviise », av samme grunn som nevnt ovenfor .
AP170702 Eide hevder at Solberg-regjeringen er preget av forsiktighet ovenfor stormaktene, og mener dette ikke tjener norske interesser.
SA170701 Daglig leder Frode Thomassen vil ikke kommentere saken ovenfor avisa.
AP170701 Daglig leder Frode Thomassen vil ikke kommentere saken ovenfor avisa.
DB170630 Vulture mener at tekstlinja ovenfor er en referanse til følgende tekstlinje fra « Lemonade»-låta « Pray You Catch Me » : ¶
DA170630 Han viser også anger ovenfor både sine barn og kona ; « You did what with who ?
AP170630 Kjønnsidentitet omhandler din indre opplevelse av å være kjønn, og kjønnsuttrykk er den måten vi ønsker å uttrykke vårt kjønn ovenfor samfunnet.
DB170629 SARA legger til rette for utvikling og tydeliggjøring av samarbeid både internt i politietaten og eksternt ovenfor øvrige relevante aktører.
DB170627 Alliansen er et parti, et prosjekt for å endre den politiske debatten i Norge, noe jeg mener er helt nødvendig for å finne nye og bedre løsninger på de problemene vi står ovenfor .
DB170627 Sørland forstår imidlertid frustrasjonen over det voldsomme kroppspresset unge mennesker står ovenfor i dag.
NL170626 Med respekt og melde, dette respektløst ovenfor helikoptermiljøet og befolkningen i nord.
AA170626 Og ovenfor ser vi nå hva det er som driver samene bort fra sitt levesett, fra sin levevei og fra sin kultur.
FV170625 Etter han gikk av bussen kom han med trusler ovenfor politiet.
DA170624 - Vi har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder aksept ovenfor transpersoner i Norge.
VG170622 Sammen må vi ha felles holdning ovenfor industrien.
VG170621 Sammen må vi ha felles holdning ovenfor industrien.
VG170621 Ofte opplever vi å stå ovenfor en industri som krever priser som er langt over akseptabelt.
DB170621 Det bekrefter TV 2 ovenfor VG.
VG170620 Ofte opplever vi å stå ovenfor en industri som krever priser som er langt over akseptabelt.
AA170620 Men vi andre kan neppe føle oss stolte over vårt bystyre, som altså innehar den tvilsomme norgesrekorden som er nevnt ovenfor .
FV170619 Ovenfor NRK sier de at de ikke kommenterer enkeltsaker, men tar den type saker alvorlig.
BT170619 Om kort tid vil beboere ovenfor den nye Ulrikstunnelen kjenne og høre duringen når den kraftige boremaskinen eter seg fremover mot Fløen.
VG170618 For som forklart ovenfor : Nordmenn har humor !
VG170615 * 1 Hvis dagens partier forløper som ovenfor , vil det kun skille 0,9 rankingpoeng før siste runde.
VG170615 Det er en utfordring at noen muslimer opptrer som « moralpoliti » ovenfor andre, mener han.
DB170615 Gadot bekrefter også det Kathrine Sørland var inne på ovenfor - nemlig at hun ikke deltok i Miss Universe for å vinne.
BT170615 For som nevnt ovenfor er kapitalbeskatningen for en investor grovt sett redusert de siste årene.
NL170614 Det kan utledes av protokollen at Høyres ledelse er for at det blir lovfestet en konsultasjonsplikt som ovenfor beskrevet, og at det videre er enighet mellom KMD og Sametinget om at det « ikke ( blir ) lagt fram noen proposisjon i inneværende periode om lovregler om konsultasjoner ».
NL170613 Igjen er dette en utfordring vi alle står ovenfor , men Nord-Norge deler igjen utfordringer på det som gjør oss endringsdyktige - utdanningsnivå og kompetansestruktur, innovasjonsnivå og infrastruktur.
DB170613 Selv om noen av hendelsene nevnt ovenfor skjedde mer plutselig, er det haugevis av eksempler på problemer som vokser gradvis.
DB170613 Men konsekvensen av ikke å gjøre noe, er - som man kan se ovenfor - mye verre på lengre sikt.
AA170612 Adressa.no møtte Krogstad og en del av mannskapet en kilometer ovenfor brua som krysser Gaula ved Kvål.
DB170610 Den billigste hytta Tangen har for salg nå ligger på en kolle ovenfor Vinjestranda i Bamble ( de to neste bildene ).
DA170610 Jobbdialekten og Sandnesdialekten, som jeg bare bruker ovenfor familie og venner.
DB170609 Debatten på de britiske øyer har rast, og flere foreslår en tøffere holdning ovenfor de ekstremistiske miljøene i storbyene - fra å frata terrormistenktes statsborgerskap til økt overvåking av ekstremistiske miljøer.
AP170609 Se hele saken i videoen ovenfor .
DA170608 Vi er tydelige ovenfor kommunen, på at når de nå utvikler en bilfri by, må de ikke gjøre den mindre tilgjengelig for funksjonshemmede.
AP170608 Tidligere har han uttalt ovenfor Aftenposten : ¶
DB170607 Alle disse kostmønstrene er også forenelig med kostrådene ovenfor : ¶
VG170605 Torbjør Holt forteller at politikerne i England står ovenfor en stor utfordring når det kommer til å takle ekstreme islamister.
VG170605 - Det er vanskelig for politikere og religiøse ledere å balansere hvilke reaksjoner man skal komme med ovenfor radikale muslimske miljøer.
SA170605 Kvartalet ovenfor Nytorget har lenge stått til nedfalls, i påvente av et nytt tinghus som neppe havner der.
VG170604 Da valgte Petter meg som partner ovenfor Rebecca, som mange likte veldig godt.
BT170604 Fra mylderet på Fisketorget tok jeg meg ut på Nordnes, inn i smauene ovenfor Fløibanen og en liten kaffepause i Botanisk hage på Nygårdshøyden.
AA170604 Dette er ti enkle regler som forteller hvordan man skal oppføre seg ovenfor andre og ta vare på stiene.
NL170602 Sett at vi hypotetisk hadde tenkt oss at punktene ovenfor hadde skjedd i motsatt rekkefølge - slik mange fortsatt tror, altså at gruppe N1c kom til Finnmark i steinalderen.
DB170529 Så per dags dato har dere ingen oversikt eller noen pågående saker for å løse problemstillingen ovenfor ?
AA170529 Gjennom å sette høye klimakrav i norske anbud på ferjer og hurtigbåter, fremmes norsk industri sin konkurranseevne ovenfor konkurrenter i andre land.
NL170528 Om dagens skatteregler ble endret til det som er skissert ovenfor ville imidlertid kostnadene for et slikt prosjekt stupt.
DB170527 Og selv om de jeg selv møtte på gatene i Manchester i løpet av tirsdag og onsdag uttrykte helt andre tanker og føleleser ovenfor meg, skal man ha i bakhodet at Morrissey selv befant seg i hjemben mandag kveld, og at også sinne, ja kanskje til og med et spontant uttrykk for hat, er en legitim reaksjon på ugjerninger av denne arten, i alle fall en menneskelig reaksjon som man skal passe seg for å sette seg til doms over.
DB170527 Og det var da Morrissey skrev tekstlinjene nevnt ovenfor , til noen gitarakkorder skrevet av hans nyfunnede musikalske partner Johnny Marr, det som skulle bli til en av sangene på debutalbumet til bandet de var i ferd med å starte, « The Smiths » ( 1984 ).
DA170527 Christian Skrede, medeier og daglig leder i Eldorado Bokhandel, understreket fredag ovenfor NRK at bokhandelen ikke er arrangører.
DB170526 Da er det bedre å begynne et sted du får det til, erklærer Mohn ovenfor procycling.no.
DA170526 Forestillingen « 11 år » peker på en rekke problemstillinger skole, foreldre og barn stilles ovenfor i forbindelse med mobbing.
AA170524 Mussa er, som nevnt ovenfor , leder for SAFOD, fellesorganisasjonen for funksjonshemmede i det sørlige Afrika.
AA170523 På den annen side vil det ikke skade sjelen om kroppen blir iført verdslige klær, om den ferdes på verdslige steder, om den spiser og drikker som vanlig, om den ikke ber høylydt og ellers lar være som er nevnt ovenfor , det som hyklerne gjør.
NL170522 Utfordringer finnes også ved den nye fiskerihavna i Breivika Nord : Det anmodes om at det legges inn en rundkjøring ovenfor den nye fiskerihavna, slik at en kan begynne en veiutbedring mellom de to planlagte rundkjøringene, med framtidig veisammenknytning.
BT170522 Som det framgår ovenfor har lagmannsretten kommet til at institusjonene ikke var parter i GenKols-avtalen.
BT170522 Som det framgår ovenfor har den samlede lagmannsretten konkludert med at forskningsmidlene ikke tilhørte institusjonene da arbeidsavtalene ble inngått.
BT170522 På bakgrunn av drøftelsen ovenfor er det lagmannsrettens konklusjon at Innovest ikke inngikk avtalen som fullmektig for institusjonene, slik at de på det grunnlaget er parter i avtalen.
BT170522 Dommen er avsagt med slik dissens som framgår ovenfor . - 31 - 16-025171ASD-BORG/03 DOMSSLUTNING 1.
BT170522 Det vises til drøftelsen av partsforholdet i avtaleinngåelsen ovenfor .
BT170522 Bevisførselen underbygger heller ikke at Innovest gjennom vedtak i styre eller generalforsamling var underlagt noen form for begrensninger i sin myndighet til å inngå slike arbeidsavtaler som nevnt ovenfor .
BT170522 ovenfor .
BT170522 Pløyer oss gjennom boligområdene ovenfor Steinsviksveien.
AA170522 Han skal ha ranet Joker-butikken i Kingos gate ovenfor Alexander Kiellands plass i Oslo i 6-tiden mandag morgen.
DB170518 De svakeste batteriene, som det som sitter i Biltema-sykkelen vi nevner ovenfor , har en kapasitet på 8,8 Ah ( amperetimer ).
VG170517 Kunnskapsdepartementet bekrefter ovenfor VG at utvalget har sendt flere forslag på høring.
NL170516 For det tredje mener jeg at det er på tide å si unnskyld til kvenene, på samme måte som både kongen og kirken har gjort ovenfor samene.
NL170515 Selv om i en kreds flerheden af børnene ikke forstaar norsk, maa læreren dog altid have de ovenfor givne bestemmelser for øie og saaledes lade sig det være magtpaaliggende, at det lappiske eller kvænske sprog ikke bruges i videre udstrækning, end forholdene gjør uomgjængelig fornødent ( Meløy, L.L. ( 1980 ) Internatliv i Finnmark, vedlegg 1 ) ¶
VG170514 Fyrlykta bekrefter at de har tilbudt penger, slik skissert ovenfor , til fosterfamilier om de klarer å verve flere familier til stiftelsens fosterhjemsvirksomhet.
VG170513 Det bekrefter Nysæter ovenfor VG, og sier invitasjonen kom ut av det blå.
BT170513 Kanskje sitter en ovenfor deg på bussen, eller står foran deg i matbutikken.
DA170511 I et så sjangersprengende prosjekt som dette er det ikke helt lett å sette fingeren på hvor det har skjært seg, men en del av problemet er at blant sjangerne nevnt ovenfor , så har filmen sitt fremste fotfeste i performancekunst, og det bidrar til at satiredelen blir overtydelig.
AP170511 Klikk for å se alle bildene i bildespillet ovenfor .
DB170510 For er det en ting vi vet, er det at de store utfordringene verden står ovenfor - klimakrisen, fattigdom, grønn omstilling av næringslivet og å ta vare på millioner av mennesker som flykter fra krig, nød og elendighet - disse utfordringene klarer vi aldri å løse alene, hver for oss.
AA170510 Nav reiser ut til brukerne og på arbeidsplassene, og de har med seg fullt brukerutstyr ( ! ) på nettbrettet eller PC-en » tegner og forklarer Hauglie ovenfor VG.
VG170509 Bildet ovenfor viser stuen i leiligheten der Uteng ble drept.
AP170508 De grensesprengende fremskrittene som er nevnt ovenfor , skjedde nemlig under betingelser der forskerne kunne tenke mye friere og mer langsiktig enn i dag.
AP170508 De grensesprengende fremskrittene som er nevnt ovenfor , skjedde nemlig under betingelser der forskerne kunne tenke mye friere og mer langsiktig enn i dag.
AP170508 NUPI-forsker Pernille Rieker tror Macron står ovenfor en stor utfordring når han skal lede Frankrike, et land hun beskriver som dypt splittet.
DB170506 De foreslåtte reformene står i fare for å lide samme skjebne som eksemplene ovenfor .
SA170505 Han mener området like ovenfor Strondavika er en perfekt plass.
VG170504 - Vi ser at politiet står ovenfor særskilte utfordringer når det kommer til disse sakstypene.
FV170504 Byggefeltet Iveland Panorama ligger ovenfor Birketveit, kommunesenteret i Iveland.
FV170504 KRISTIANSAND : Rykket ut etter melding om slåsskamp ¶ 19.05 : Politiet rykket ut etter at de fikk melding om det som kunne være en slåsskamp i Tollbodgata, like ovenfor politihuset.
SA170503 Situasjonen skjer 32 sekunder ut i høydepunktvideoen ovenfor .
FV170503 Situasjonen skjer 32 sekunder ut i høydepunktvideoen ovenfor .
BT170503 Situasjonen skjer 32 sekunder ut i høydepunktvideoen ovenfor .
AP170503 Situasjonen skjer 32 sekunder ut i høydepunktvideoen ovenfor .
AA170501 Vi står ovenfor et grønt skifte og ny teknologi påvirker nesten alle delene av våre liv.
SA170429 Da må hun som ovenfor forklart gå til domstolene med det kravet.
VG170428 Etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen ved Agder politidistrikt bekrefter ovenfor VG at flere av truslene nå er politianmeldt.
BT170427 Det må undervises om normalseksualitet som en motvekt til en industri som tillater krenkelse og ydmykende seksuelle handlinger ovenfor andre mennesker.
VG170425 LANDEMERKE : Fra hyttefeltet i Geitryggen er utsikten til Fakkelmannen i lia ovenfor Hunderfossen meget god.
SA170424 STOR TRO PÅ RESULTATER : Initiativtaker Ove Gudding, fagleder i havnevesenet, Andreas Dyrdal og miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, håper tiltak som Port Bin kan bidra til å endre folks holdninger ovenfor marin forsøpling.
DB170424 BEKKELAGET, OSLO : Vinterpreget mandag i boligområdene i høyden rett ovenfor Oslo sentrum.
BT170424 STOR TRO PÅ RESULTATER : Initiativtaker Ove Gudding, fagleder i havnevesenet, Andreas Dyrdal og miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, håper tiltak som Port Bin kan bidra til å endre folks holdninger ovenfor marin forsøpling.
DB170422 SWIX hevder imidlertid at disse tallene ikke stemmer, som nevnt ovenfor .
VG170421 Når vi står ovenfor en justert kulturell og etnisk sammensetning av forsvarets og politiets rekrutter endrer vi uniformsreglene.
SA170421 Det er godt at norsk velstand ikke også tar med seg nivået av folkeskikk, ytringer og holdninger ovenfor andre mennesker.
SA170421 DEBATT : Det er godt at norsk velstand ikke tar med seg nivået av folkeskikk, ytringer og holdninger ovenfor andre mennesker.
DA170421 I et brev til sykehjemmet skriver Fylkesmannen i Rogaland at han over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
DA170421 Fylkesmannen i Rogaland har opprettet innsynssak for å vurdere Blidensol sykehjems bruk av tvang ovenfor sine pasienter.
DA170421 - Det er veldig inngripende å bruke tvang ovenfor personer, og vi er derfor svært opptatte av at det er god forvaltning av dette regelverket, sier Fylkeslegen i Rogaland og avdelingsdirektør, Janne Dahle-Melhus.
DA170421 mars står det at Fylkesmannen i Rogaland over tid har vært « økende bekymret over bruken av tvang ovenfor pasienter ved Blidensol sykehjem ».
SA170419 Ingen av forholdene nevnt ovenfor : 6 prosenti ¶
SA170419 Se video i vinduet ovenfor
SA170419 Se diskusjonen videovinduet ovenfor .
BT170419 Ingen av forholdene nevnt ovenfor : 6 prosent ¶
BT170419 Se video i vinduet ovenfor
BT170419 Se diskusjonen videovinduet ovenfor .
AP170419 Ingen av forholdene nevnt ovenfor : 6 prosent ¶
AP170419 Se video i vinduet ovenfor
AP170419 Se diskusjonen videovinduet ovenfor .
SA170417 Perspektivmeldingen 2017 gir et bilde av hvilke langsiktige utfordringer vi står ovenfor dersom vi ønsker å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den.
SA170417 Dermed sto TIL ovenfor en meget tøff oppgave.
DB170417 Året før ble en kamp mellom Hammarby og Gais stoppet da rundt 40 svartkledde fans tok seg inn på den tomme tribunen ovenfor Gais-fansen og startet med å kaste alt fra øl, mynter og knallskudd ned på dem.
AP170417 Dermed sto TIL ovenfor en meget tøff oppgave.
AP170413 Gudshuset på høydedraget ovenfor Bislett i Oslo bærer preg av alderdom.
AP170413 Gudshuset på høydedraget ovenfor Bislett i Oslo bærer preg av alderdom.
VG170412 Og da de to igjen sto ovenfor hverandre for første gang siden bitingen i Brasil, var det i en vennlig tone både under og umiddelbart etter Barcelonas stygge Champions League-tap i den første kvartfinalen.
AP170412 I videoen ovenfor blir vi med bilentusiaster fra Ski på en kjøretur.
DB170411 Arkivverket står ovenfor et generasjonsskifte blant sine ansatte, og vi er usikre på om rekrutteringen inn i disse fagmiljøene sikres.
DA170410 Hva er de største utfordringene NNN står ovenfor i årene som kommer ?
AP170409 Oppfyller rettsdannelsen kriteriene ovenfor , er det en stiftelse, uavhengig av om den betegnes som legat, fond, institusjon eller lignende.
DB170407 Muslimske organisasjoner i for eksempel USA ser dette komme, og driver med aktive mottiltak både ovenfor storsamfunnet, men også rettet internt mot den amerikansk-islamske identiteten.
DB170406 « Tkts»-kiosken som du kan se på bildet ovenfor , er den offisielle billettkiosken for restbilletter fra teatrene.
DB170406 Dette framgår også av sitatene ovenfor fra budsjettsøknaden : « et av Arkivverkets mindre arbeidssteder » og « på flere geografiske arbeidssteder » - begrepet statsarkiv er borte.
DB170405 Gamletrener Bergersen er, som nevnt ovenfor , overrasket.
AA170405 arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 ) I rettspraksis er det lagt til grunn en mild aktsomhetsnorm for slik offentlig tjenesteyting som man her står ovenfor .
VG170404 « Jeg vil (... ) uttrykke min dype takknemlighet ovenfor alle som har stått opp for meg disse dager, alle som har ringt, sendt meldinger, tagget meg i sine innlegg og kommentarer.
VG170404 Gjevilvasshytta er innfallsporten til Trollheimens eventyrverden, og ligger majestetisk til som en kongsgård i lia ovenfor Gjevilvatnet.
DB170403 Og dagens ungdom bør utvikle en bedre selvdisiplin ovenfor digitale « godteposer » enn det dagens studenter og voksne viser.
VG170402 Busselskapet Bergkvarabussers markedssjef og pressetalsmann, Simon Sandberg, bekrefter ovenfor VG at det var en av deres busser som var involvert i ulykken.
DB170401 Siden metanis er følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, mener forskerne som står bak studien at den globale oppvarmingen øker trusselen for at metanhydrater i Arktis smelter og at gassen slippes ut i atmosfæren.
DB170401 Punktene ovenfor kombinert med psykiske lidelser gjør at han bestemmer seg for å ta selvmord ved å kjøre et propellfly inn i Hotel Cæsar.
SA170329 I stedet for å så tvil om faktagrunnlaget fra fageksperter og spre usannheter om andre partier, burde Frp konsentrere seg om å ta tak i de samfunnsutfordringene vi sammen står ovenfor .
DB170328 - Retten har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at begge de tiltalte - idet de ble geleidet unna av politiet som beskrevet ovenfor - fikk et tydelig pålegg fra politiet om å forlate stedet umiddelbart, fastslår Sør-Trøndelag tingrett.
AP170328 Se brannetaten teste ut hva som skjer om et elbilbatteri brenner i videoen ovenfor .
VG170327 Alle vil spille hele tiden, men når man ikke er tett nok oppi og de får satt 1-0, så blir det en vurdering, det, sier han ovenfor VG.
DB170327 - Vi har ingen forutsetning for å mene noe om påstandene om at Din utviklings veileder skal ha oppført seg truende ovenfor kvinnen, da vi ikke var tilstede under samtalene de hadde, skriver avdelingsleder Karen Pedersen i en e-post til Dagbladet.
DB170325 Min forpliktelse ovenfor ham som mor er å ta det ansvaret som ble gitt meg på Aker sykehus for 20 år siden alvorlig.
BT170325 Spesielt er det krevende fordi våre tanker er preget av samvittighet og ansvarsfølelse ovenfor familie.
SA170324 Et passord bidrar til å identifisere oss ovenfor en tjeneste.
DB170324 Det alle de nevnte ovenfor har til felles, er at de er en del av den populære bevegelsen.
BT170324 Et passord bidrar til å identifisere oss ovenfor en tjeneste.
AP170324 Et passord bidrar til å identifisere oss ovenfor en tjeneste.
VG170322 Talsperson for Ravn Alaska William Walsh bekrefter hendelsen ovenfor nettstedet og sier at en passasjer har brutt reglene ved å ta med seg slangen på flyet.
DB170322 Derfor ble « International Atomic Time » ( TAI ) etablert - og dette er altså basert på definisjonen som vi har beskrevet ovenfor , som har vært slik siden 1967.
BT170321 EU står ovenfor store interne utfordringer som må løses.
BT170321 Det er ikke slik at utfordringene Europa står ovenfor i dag bunner i ingenting.
AA170321 Forsvareren viser til hvilke utfordringer Belinda Skibnes sto ovenfor , når verken Arbeidstilsynet eller brannvesenet avdekket feil eller mangler da de kontrollerte bedriften, kort tid før dødsbrannen.
AA170320 Innsenderen spekulerer på om det arbeides med saken - etter det vi har fortalt ovenfor behøver han altså ikke å spekulere lenger ».
AP170318 Bakgrunnen er at Sivilombudsmannen mener norske myndigheter ikke kan etterforske straffbare handlinger ovenfor norske innsatte i Nederland.
AP170318 Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene verden står ovenfor .
VG170317 Departementet kunne heller ikke bekrefte ovenfor nettstedet at det var Jenner som meldte fra om ranet selv.
DB170317 Følsomt møte med ny « Bloggerne»-profil : - Kan ikke holde på sånn her i fire år til ¶ Ovenfor Dagbladet forklarer TV 2s kommunikasjonsrådgiver, Nina Engh, at det å slette facebookinnlegget ble det lureste valget.
AP170316 Tilbakemeldingene fra administrasjonen, uteteamet, forskere og ungdom var at utfordringer ungdom selv mener de står ovenfor og kontra hvilke utfordringer myndighetene mener vi står ovenfor , er veldig spennende.
AP170316 Tilbakemeldingene fra administrasjonen, uteteamet, forskere og ungdom var at utfordringer ungdom selv mener de står ovenfor og kontra hvilke utfordringer myndighetene mener vi står ovenfor, er veldig spennende.
DB170315 Det er ikke greit at folk sitter og roper ut ting som nevnt ovenfor bare fordi « de er sånn ».
AP170315 I videoen ovenfor forteller Svedberg om tre venninner som konkurrerte om hvem som kunne gå mest ned i vekt under graviditet.
AP170315 I videoen ovenfor forteller Svedberg om tre venninner som konkurrerte om hvem som kunne gå mest ned i vekt under graviditet.
AA170315 Noen av forklaringene på hvorfor akademikere som oftest er venstreorienterte, ifølge ASI, er sosial homogenitet, konformitet og gruppepress på campus og arbeidsplassen, og diskriminering ovenfor dem som ikke deler samme tankesett som majoriteten.
DB170314 - Det er kjempegøy, det blir kjempebra, beskriver nordmannen ovenfor procycling.no.
DB170314 Han hevder på sin side at Belsvik fortsatt er til vurding, og at rollen ikke er besatt, men som Dagbladet omtaler ovenfor må fagorganiserte Belsvik imidlertid bryte med egen tariffavtale for å bli med på produksjonen, noe hun ikke ønsker.
BT170314 - Vi ønsker å opptre ryddig ovenfor våre ansatte, kreditorer og huseier og har derfor iverksatt en styrt avvikling av butikken.
AP170314 « Retten har ovenfor konstatert at den ikke finner en innsovning som mer sannsynlig årsak til ulykken enn en besvimelse.
AA170314 Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil foreslå ovenfor årsmøtet at sammenslåingsprosessen av fylkespartiene og valg av fellesstyre utsettes frem til Sør-Trøndelag Arbeiderparti har fått en avklaring på de forholdene som vil kunne ha innvirkning på valg av styre og leder i Trøndelag Arbeiderparti.
AA170313 Se resultatet ovenfor .
DB170312 Cuma Icten kommer til å besøke ulike tyrkiske organisasjoner i Oslo og Drammen for å høre på problemene og utfordringene som tyrkere i Norge står ovenfor .
AP170312 Erik Gran sveiser T-baneskinne ovenfor Carl Berners plass.
AP170311 Nettopp dette skjeve forholdet ser Trumps handelspolitiske rådgiver Peter Navarro som et stort problem, og han har anklaget europeerne for bevisst å holde eurokursen lav for å få en fordel ovenfor amerikanske konkurrenter.
AP170311 Nettopp dette skjeve forholdet ser Trumps handelspolitiske rådgiver Peter Navarro som et stort problem, og han har anklaget europeerne for bevisst å holde eurokursen lav for å få en fordel ovenfor amerikanske konkurrenter.
VG170310 Nærmere klokken 10.30 kom Sundby til smøretraileren ovenfor Holmenkollen skistadion og rett ved hoppbakken.
DB170310 - Ja, det var det de var redd for, sier Juan Pablo Escobar i intervjuet ( se NRK1-klippet ovenfor ).
AA170310 Den ukulturen som jeg har beskrevet ovenfor er farlig, og bidrar dessverre også til å svekke tilliten til alle de ærlige og dyktige journalistene som arbeider i avisa.
AA170309 - Vi ønsker å lage en serie om Hegra festning og kampene her gjennom de personlige og universelle dilemmaene personene sto ovenfor , sier Arnstad.
DB170308 Fellesnevneren for tekstlinjene ovenfor er at de alle er hentet fra originalversjonen av russelåta « Playboy 2017 », som er spesialskrevet til russegjengen med samme navn.
DB170307 Arbeidet med « Gutten i plastposen » er beskrevet ovenfor , men generelt er vi opptatt av at Magasinet skal tørre å fornye seg og ta i bruk nye fortellerteknikker.
AP170307 Å dømme andre kvinners valg, som i eksemplene ovenfor . 2.
DB170306 Tidligere lød tekstlinja ovenfor « Er du tretten er du med », noe som vakte reaksjoner blant annet hos politiet.
DB170306 Jeg har aldri i min lange karriere kommentert eller tatt til motmæle ovenfor anmeldere, men nå må jeg få gjøre et unntak.
SA170303 Hver eneste time, hele skoledagen, må vi elever sørge for å gjøre vårt beste, og sørge for at vi viser interesse og initativ ovenfor temaet, fordi da får vi pluss.
DB170303 Under videointervjuet - som du kan se ovenfor - svarte Kriukov også nei på at hans russiske rival snakker engelsk.
BT170303 Selv om vi er glad i dyrene våre og viser omsorg for dem, er mye av vår atferd ovenfor dyr forutbestemt av våre folkevalgte på Stortinget.
DB170302 Effektene kan de ikke forstå, og de viser total likegyldighet ovenfor effekten.
AP170302 Se hele videoen i reportasjen ovenfor .
AP170302 Møt dem og hunden « Santi » i videoen ovenfor .
FV170301 Onsdag morgen fikk politiet melding om at en liten varebil hadde trillet utfor en skrent i byggefeltet ovenfor Bekkeveien i Flekkefjord, og landet et titalls meter lenger nede på den trafikkerte veien.
FV170301 FOTO : Knut Senum Bilen tok med seg gjerdet på gangstien ovenfor veien, før den landet i veibanen på Bekkeveien.
FV170301 - En mann har vært på et oppdrag utenfor en bolig like ovenfor , der det er veldig bratt ned.
BT170301 Ved å bevege deg rundt i kartet ovenfor får du oversikt over alle ulykkene.
DN170228 « Etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av de momentene beskrevet ovenfor har vi kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reglene om nattarbeid.
DB170228 Nei, dette er et mellomledd, et kjøretøy som vil være med og bygge bro mellom vår tid og den forhåpentligvis fortsatt fjerne epoken som beskrives ovenfor .
DB170228 MINUS FOR HANKEN : Denne er ganske lik den ovenfor , men denne hanken er liten, litt vond og plundrete - så den får karakteren 4 minus.
DA170228 « Etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av de momentene beskrevet ovenfor har vi kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reglene om nattarbeid.
AA170228 " Etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av de momentene beskrevet ovenfor har vi kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reglene om nattarbeid.
SA170227 FIN HYTTE : Kiellandbu turisthytte ligger på toppen av Løkjedalsnuten ovenfor Fyksesund i Kvam i Hardanger.
BT170227 Rangeringen ovenfor er gjort på basis av forholdene i norsk arbeidsliv.
BT170227 Ledere i kategori 3 og 4 ovenfor kan derfor være i en dobbelt utsatt posisjon : Utsiktene til å oppnå gode langsiktige resultater er ikke gode, samtidig som vilkårene for varsling, og oppdaging av trusler mot bedriften, er bekymringsfulle.
DB170226 Han sier denne typen hensynsløs advferd ovenfor ansatte som jobber i barnevernet er uakseptable.
BT170226 FIN HYTTE : Kiellandbu turisthytte ligger på toppen av Løkjedalsnuten ovenfor Fyksesund i Kvam i Hardanger.
VG170225 Mannen fra Vestre Slidre står ovenfor enorme utfordringer i sin nye jobb : Ekstrem tørke gjør at landet står i fare for å oppleve en sultkatastrofe i år.
FV170225 KRISTIANSAND : Truet dørvakter ¶ 01.07 : En mann ble bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt truende ovenfor dørvakter på et utested i Markens gate.
DB170225 Spørsmålet de stiller seg er « hvor strengt kan vi få det, og samtidig få det gjennom rettsvesenet ? », sier USA-eksperten ovenfor Dagbladet.
DB170225 I boksen ( se illustrasjon ovenfor ) sitter det en såkalt HAN ( Home Area Network )-port.
BT170225 Strydom og konens hus ligger i en bratt skråning ovenfor Hardangerveien.
AP170225 - Kongsveien er det eneste sykkelalternativet for dem som bor på Ekeberg i områdene ovenfor Kongsveien mot Ekebergveien.
AP170225 Like ovenfor kommer en dame nedover på fortauet, og etter at vi passerer hverandre hører jeg at hun sklir og faller på det glatte fortauet, og jeg ser hun blir liggende på ryggen.
DA170224 Når presidenten senere oversender Senatets daglige leder og Speaker i Representantenes hus en skriftlig erklæring om at ingen uskikkethet nå lenger foreligger, skal han overta makten, med mindre visepresidenten og et flertall av en slik forsamling som ovenfor er beskrevet, innen fire dager overrekker de samme lederne av de to kongresskamrene en erklæring som tilkjennegir at presidenten er ute av stand til å utføre s
VG170223 - Han står ovenfor store utfordringer, et Somalia som må finne en balanse mellom regionalstatene og sentralmakten, også når det gjelder rettigheter til naturressurser, der det er lite tillit mellom regionene og sentralregjeringen.
AP170223 « Dette er et rettslig dilemma hvor alle er like ovenfor loven.
VG170222 Vi oppfatter dommen som urimelig streng, men likevel veier hensynet til forutsigbarhet tyngst, sa advokat Hjort ovenfor VG da.
VG170222 Styrken holder til i Oslo og har et bistandsansvar ovenfor alle landets politidistrikt.
AP170222 Se direktesendingen ovenfor !
AA170221 Dere var de eneste som opptrådte profesjonelt både ovenfor meg, og de som tilfeldigvis fanget meg opp i en periode da jeg var svært dårlig.
SA170220 Selv vil ikke advokaten kommentere saken ovenfor E24 før saken har vært oppe hos tilsynsrådet.
DB170220 Det er en dag hvor organisasjoner, politiske partier og folk flest samles for å markere at vi er villige til å anerkjenne, adressere og kjempe mot de utfordringer vi står ovenfor med diskriminering og mangel på likestilling i samfunnet.
DB170220 marskomiteen sier at menn ikke har stemmerett på parolemøtet, men ingenting om det ovenfor nevnte.
DA170220 Ikke ? » ), gjennom « the cool and edgy part of town » ( Grünerløkka, hvis du skulle være i tvil ), og Akerselva hele veien opp til Sagene, til vi befinner oss på broen ovenfor Hønse-Lovisas hus.
AA170219 Fanafjellsvegen ble i en periode stengt ovenfor Hamrevegen på grunn av brannen i eneboligen, men det var aldri aktuelt å evakuere andre hus i området.
AA170219 Sysselmannen fikk melding om skredet nederst i Longyearbreen ovenfor Tverrdalen klokken 13.53 søndag, skriver Svalbardposten.
SA170218 Å vinne rett før VM er stort, slo unggutten fast ovenfor NRK.
FV170218 Å vinne rett før VM er stort, slo unggutten fast ovenfor NRK.
BT170218 Å vinne rett før VM er stort, slo unggutten fast ovenfor NRK.
BT170218 Å vinne rett før VM er stort, slo unggutten fast ovenfor NRK.
AP170218 Å vinne rett før VM er stort, slo unggutten fast ovenfor NRK.
VG170217 Det er likevel et annet team-medlem som står ovenfor de største utfordringene.
VG170217 Den indonesiske politisjefen, Tito Karanavian, opplyste ovenfor indonesiske reportere at de to kvinnene har forklart at de ble betalt for å være med i et tv-show som gikk ut på å få menn til å lukke øynene mens de sprayet dem i ansiktet, skriver avisen.
DB170217 ¶ Barn må lese : Bøker og historiefortellinger er på ingen måte hele løsninga på alle problemene framtidas voksne kommer til å stå ovenfor .
DB170217 Bøker og historiefortellinger er på ingen måte hele løsninga på alle problemene framtidas voksne kommer til å stå ovenfor .
AP170217 Også KrFs helsepolitiker Olaug Bollestad misliker fremstøtene fra utenlandske surrogati-selskaper, selv om hun forstår at det kan være vanskelig å gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170217 Også KrFs helsepolitiker Olaug Bollestad misliker fremstøtene fra utenlandske surrogati-selskaper, selv om hun forstår at det kan være vanskelig å gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
DB170216 Derfor må vi ta ansvar, gå foran og vise disiplin ovenfor det globale karbonbudsjettet.
DB170216 Det er også slik at mange ungdommer selv utøver sosial kontroll ovenfor hverandre fordi de er livredde for at egne hemmeligheter skal komme ut, så passer de på å holde miljøet opptatt med å snakke om alle, de skaper seg et rom av frihet ved å holde andre nede, som en overlevelsesmekanikk.
AP170216 Grafen ovenfor viser fordelingen mellom de tre landene på spørsmålet « Har du noen gang gått foran i køen til sikkerhetskontrollen ? ».
VG170215 Seeberg ovenfor NTB.
DB170215 Santana understreker også ovenfor den australske avisa at han mener Adele hverken trenger dansere eller andre rekvisitter på scenen for å imponere.
AP170215 Fagdirektør hos Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad opplyser til Aftenposten at forbrukermyndighetene i utgangspunktet ikke kan gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170215 Fagdirektør hos Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad opplyser til Aftenposten at forbrukermyndighetene i utgangspunktet ikke kan gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
SA170214 Det beklager vi ovenfor kundene våre, men nå blir det altså ordnet, sier Sandstø.
VG170213 - Valget av Sirwar kan oppfattes som et signal fra Hamas om at de ønsker å vise en tøffere tone ovenfor Israel : ¶
VG170213 - Det at Sinwar har blitt valgt som leder kan tyde på at « hardlinere », som ønsker strengere politikk ovenfor Israel, er i sterkere posisjon på Gaza nå.
DB170213 Ruddy påstår ovenfor Washington Post at han etter CNN-intervjuet har fått støtte fra medlemmer av Trumps regjering.
DB170213 Fotografiet viser den tyrkiske politimannen Melvut Mert Altintas som står ovenfor liket av den russiske ambassadøren Andrei Karlov.
DA170213 Stavanger kommune skal i gang med anleggsarbeid i Madlamarkveien og krysset ved Madlakrossen, inn mot Amfi Madla, like ovenfor Madlaveien.
AP170213 Forvaltningen står ovenfor særdeles krevende avveininger.
AP170213 FN-sambandet mener at internasjonalt forpliktende samarbeid er løsningen på de utfordringene verden står ovenfor i dag, og at folkeretten og menneskerettighetskonvensjonene må ligge til grunn.
DB170212 Også vi med bakglatte ski lærte oss å være mindre arrogante ovenfor fjellets iboende farer av skavler og langturer.
DB170211 Hagen ønsket ikke å kommentere partifelle Keshvaris bruk av begrepet ovenfor Dagbladet.
SA170210 Plastforurensning er en av de største truslene havet står ovenfor , og det påvirker alle havets økosystemer og akkumuleres til slutt til vårt eget matfat.
DB170210 I dag melder CNN at Conway skal ha sagt unnskyld ovenfor Trump i et eget møte for å ha kommet med disse kommentarene under intervjuet.
DB170210 Dette har jeg allerede nevnt ovenfor .
DB170210 Christys Figur 4 ovenfor viser hvordan et gjennomsnitt av scenarier fra klimamodellene over en lang periode gir en temperaturtrend som langt overstiger de observerte temperaturer.
BT170209 Det finnes, litt lenger oppe i lien ovenfor Tyrifjorden.
AA170209 Det var 7-Eleven-kiosken i Elgesetergate 2, rett ovenfor Studenteramfundet, som ble ranet torsdag i 19-tiden.
DB170208 ( Dagbladet ) : En mann i 50-åra ble onsdag ettermiddag funnet død i fjellet ovenfor bygda Norddal på Sunnmøre.
AA170208 En mann i 50-åra ble onsdag ettermiddag funnet død i fjellet ovenfor bygda Norddal på Sunnmøre.
VG170206 Det er mange måter å gjøre det på, men det er det jeg mener med at passiviteten og forsvaret ble mer dominerende enn det å faktisk være offensiv og ta til motmæle der organisasjonen mente det var grunnlag for det, forteller Bjerketvedt, uten å sikte spesielt til VGs eksempel ovenfor .
SA170205 Dette fordi vi har et ansvar både ovenfor matsikkerhet og klima.
AP170203 Det finnes naturligvis flere grunner til at Jan Olav, fra scenen ovenfor , har falt ut av skolen.
DB170202 Oppskriften finner du ovenfor .
DB170202 På sikt kan vi stå ovenfor en global krise hvis ikke vi gjør noe drastisk snarest.
AP170202 Se hvordan det gikk da Bjørn Håvard Larsen deltok på burgunder-slipp på Aker brygge, i videoen ovenfor .
DB170201 - Vi skal ikke gå rundt og være bekymret eller redd, men vi skal være bevisst utfordringer vi kan stå ovenfor , slik at vi kan ta eventuelle forhåndsregler, tilføyer han.
AP170131 Se hele videoen ovenfor .
AP170131 Oppfyller rettsdannelsen kriteriene ovenfor , er det en stiftelse, uavhengig av om den betegnes som legat, fond, institusjon eller lignende.
DB170128 Og jeg hadde i og for seg rotet det bort, men det lå på den hylla ovenfor der hvor det hang små barneboblejakker, forteller Stoltenberg.
DB170128 Man må anta at de stripete fargene ikke avgir farge når det er kombinasjon hvitt og farge, har Malin Skaar, leder for Lilleborgs forbrukerservice, tidligere understreket ovenfor Dinside. #4 : Unngå full vasketrommel ¶
AP170128 Flere av USAs allierte i Europa er bekymret etter at Trump har kalt NATO-alliansen « avleggs » og har hintet om at USA ikke nødvendigvis vil komme til unnsetning hvis Russland opptrer aggressivt ovenfor et annet NATO-land.
AP170128 Flere av USAs allierte i Europa er bekymret etter at Trump har kalt NATO-alliansen « avleggs » og har hintet om at USA ikke nødvendigvis vil komme til unnsetning hvis Russland opptrer aggressivt ovenfor et annet NATO-land.
AP170127 Se de historiske filmklippene i videospilleren ovenfor .
SA170126 Men jeg er ikke alene om å tenke i de baner som er skissert ovenfor .
AP170126 Som grafen ovenfor viser, er det nå sårbare arter i alle 16 familier av primater.
AP170125 Bli med inn i båten i videoen ovenfor .
DB170123 - Kvinner og barn kan ikke opptre ovenfor det offentlige uten tillatelse fra vergen.
DB170122 Vi håper dette vil forbedre forbrukernes stilling ovenfor leiebilselskapene, og at man unngår ubehagelige overraskelser, uttaler Wiik.
BT170121 Videre forsikrer han om at det blir tatt tak i den krevende situasjonen vi står ovenfor .
SA170120 Se bildegalleri i vinduet ovenfor og følg innsettelsen i boksen under disse lenkene : ¶
DB170120 Da var det de fem navnene ovenfor som gikk igjen.
AP170119 « Presidentskapet håper den redegjørelsen som er gitt ovenfor , bidrar til å klargjøre de spørsmål komiteen har hatt i saken.
SA170118 - Problemet vi står ovenfor ved nybygg, er at de oppføres i bygningsmaterialer som ikke er spesielt egnet til å endre farge på eller male om : stein, mur, fasadeplater, glass, og så videre.
DB170118 Som du kan se i videoen ovenfor : Her blir der virkelig mye søl om du skulle være så uheldig å velte koppen !
AP170118 - Problemet vi står ovenfor ved nybygg, er at de oppføres i bygningsmaterialer som ikke er spesielt egnet til å endre farge på eller male om : stein, mur, fasadeplater, glass, og så videre.
SA170116 Viking tør forståelig nok ikke å inngå seriøse forpliktelser ovenfor nye spillere før de vet at de har råd til dem.
DB170116 Selv om leverandøren retter forholdet ovenfor egne ansatte er dette ikke til hinder for at oppdragsgiver kan heve kontrakten », heter det her.
BT170116 Fabrikken har 8 ansatte, som nå er tatt ut i 50 prosent permisjon på grunn av Remas hensynsløse oppførsel ovenfor sine leverandører.
BT170116 Fabrikken har 8 ansatte, som nå er tatt ut i 50 prosent permisjon på grunn av Remas hensynsløse oppførsel ovenfor sine leverandører.
AP170116 Viking tør forståelig nok ikke å inngå seriøse forpliktelser ovenfor nye spillere før de vet at de har råd til dem.
DB170115 Da Seoghør.no møtte hovedrolleinnehaverene Wentworth Miller og Dominic Purcell i Los Angeles i 2008 gav skuespilleren uttrykk for stolthet ovenfor vårt langstrakte land : ¶
BT170114 I kallsboken for Balestrand har Sverdrup beskrevet hvordan hagen på Lunde prestegård var da han kom i 1849 : " hele Fjeldfoten ovenfor Husene nøgne med Undtagelse af noget Birkekrat og enkelte Hasselbuske hist og her.
DB170113 Vi fikk beskjed på forhånd at det ville bli mye venting, men vi var alle veldig omtenksomme ovenfor hverandre.
BT170113 Hør podkasten i vinduet ovenfor
AP170113 Da står de ovenfor et svært vanskelig valg.
AP170113 Hør podkasten i vinduet ovenfor
SA170112 For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sa Larsen til avisen.
DB170112 Hun er en beundringsverdig kvinne, og jeg foretrekker henne ovenfor Trump !
DB170112 Min forpliktelse ovenfor ham som mor er å ta det ansvaret som ble gitt meg på Aker sykehus for 20 år siden alvorlig.
BT170112 Audun Gudbrandstuen bor på Oppheim, og var på vei hjem fra jobb i 15.30-tiden da han tok opp filmen ovenfor .
BT170112 Audun Gudbrandstuen bor på Oppheim, og var på vei hjem fra jobb i 15.30-tiden da han tok opp filmen ovenfor .
BT170112 For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sa Larsen til avisen.
AP170112 For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sa Larsen til avisen.
SA170111 For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sier Peter Orry Larsen.
BT170111 For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sier Peter Orry Larsen.
AP170111 For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sier Peter Orry Larsen.
DB170110 - Vi ønsker å være åpne ovenfor våre kunder.
SA170104 Daglig leder Sture Bodahl-Pilegård bekrefter ovenfor Fædrelandsvennen at det har gått et snøskred.
DB170104 Hun skrev det nok litt på impuls, men om hun kjøper ny leilighet flytter vi sammen med en gang, bekrefter Joakim ovenfor Seoghør.no.
BT170104 Løse steiner måtte sikres etter at lastebil fikk problemer i en krapp sving rett ovenfor jernbanelinjen. 2211-TIPSER FOTO : PÅ KANTEN : Lastebilen ble stående på kanten av stupet over togsporet.
BT170104 Løse steiner må sikres etter at en lastebil fikk problemer i en krapp sving i Trengereidbrekka, som går like ovenfor togsporet.
AP170104 Løse steiner måtte sikres etter at lastebil fikk problemer i en krapp sving rett ovenfor jernbanelinjen.
AP170104 Løse steiner må sikres etter at en lastebil fikk problemer i en krapp sving i Trengereidbrekka, som går like ovenfor togsporet.
FV170102 Klatreulykken skjedde på nordsiden av den 1.883 meter høye fjelltoppen i Tinn og kommune i Telemark, like ovenfor Rjukan.
AP170102 Klatreulykken skjedde på nordsiden av den 1883 meter høye fjelltoppen i Tinn og kommune i Telemark, like ovenfor Rjukan.
AP170102 Klatreulykken skjedde på nordsiden av den 1.883 meter høye fjelltoppen i Tinn kommune i Telemark, like ovenfor Rjukan.
VG161228 Hun innrømmer ovenfor VG at hun var småredd for reaksjonene hun kunne få.
BT161228 De som bærer på fordommer har spesielt lyst til å uttrykke sin frustrasjon, ovenfor det som da er helt uskyldige utenforstående.
AP161226 Gjennom TV-serien Folk om feil følelse, som du ser i videospilleren ovenfor , møter vi blant annet Nina som mistet barnet sitt to uker før fødsel, og en pappa som føler at han aldri strekker til i julen.
AP161226 Gjennom TV-serien Folk om feil følelse, som du ser i videospilleren ovenfor , møter vi blant annet Nina som mistet barnet sitt to uker før fødsel, og en pappa som føler at han aldri strekker til i julen.
AA161226 - Vi tar ingen sjanser med været, og må tilpasse rutene når vi står ovenfor værforhold som vi har opplevd denne jula.
FV161216 Bildet ovenfor viser hvor lang distanse det tilsvarer ved ulike hastigheter.
AP161125 Se hele videoen med statistikken og forklaringene i videospilleren ovenfor .
SA161024 « Innen olje og gass finnes det en rekke insitamenter for å utvikle og ta i bruk ny teknologi, mye av de samme virkemidlene kunne utvikles ovenfor helsesektoren », skriver adm.dir.
SA161024 Innen olje og gass finnes det en rekke insitamenter for å utvikle og ta i bruk ny teknologi, mye av de samme virkemidlene kunne utvikles ovenfor helsesektoren.
SA161024 Hvis vi gjør alt rett, så kan vi kanskje se at Norge kan utvikle en leverandørindustri i helsesektoren, som også står ovenfor store utfordringer og fremtidige investeringer.
SA161024 Hvis vi gjør alt dette rett, så kan vi kanskje se at Norge kan utvikle en leverandørindustri også for en helsesektor som står ovenfor store utfordringer og fremtidige investeringer.
AP161006 - Siv Jensen snakker om omstilling, men den største omstillingen er det staten som står ovenfor
AP161006 | - Siv Jensen snakker om omstilling, men den største omstillingen er det staten som står ovenfor
AP161005 Noen søker også innflytelse, andre bare tilhørighet, men det ender i forpliktelse og konformitet ovenfor gruppen.
AP160921 Se videoen i videospilleren ovenfor .
AP160921 Se videoen i videospilleren ovenfor .
AP160916 Se intervjuet i vinduet ovenfor .
AP160907 Med tanke på at dette er svært uaktuelt, fordi assosiasjonene til tingene ovenfor har endret seg over tid, kan man heller ikke bruke disse argumentene mot hijab/burkini.
SA160825 Se video i vinduet ovenfor : Her mottar Hegerberg prisen ¶ 25 august 2016 vil for alltid være en merkedagi norsk fotball.
AP160825 Når man behandler med medikamenter som beskrevet ovenfor , er det viktig å være observant for å se om eller når vi oppnår våre behandlingsmål.
AP160825 Se video i vinduet ovenfor : Her mottar Hegerberg prisen ¶ 25 august 2016 vil for alltid være en merkedagi norsk fotball.
VG160812 - Vi har nulltoleranse ovenfor rus, og denne må mannskapet forholde seg til når de er på jobb, sier Bjørnflaten, ¶
SA160802 Bildet ovenfor viser hvor lang distanse det tilsvarer ved ulike hastigheter.
BT160802 Bildet ovenfor viser hvor lang distanse det tilsvarer ved ulike hastigheter.
AP160802 Bildet ovenfor viser hvor lang distanse det tilsvarer ved ulike hastigheter.
BT160722 Vi trenger næring fra alle slags rom for å makte den virkeligheten vi står ovenfor .
BT160722 For uten nye krefter, ny motivasjon og påfyll av næring, kan utfordringene vi står ovenfor simpelthen virke for store.
AP160721 WADA-kommisjonen skal samarbeide tett med den nye IOC-kommisjonen, nevnt ovenfor . 5.
AP160721 IOC har utnevnt en egen kommisjon for å granske personene bak systemet i Russland, inkludert personene nevnt ovenfor . 3.
SA160705 Se videoen av hennes nye hverdag i vinduet ovenfor
AP160705 Se videoen av hennes nye hverdag i vinduet ovenfor
AP160629 - Dette gir oss et pusterom til å belyse vår sak ovenfor myndighetene, sier hun.
AP160629 - Dette gir oss et pusterom til å belyse vår sak ovenfor myndighetene, sier hun.
AP160623 Jeg liker motstanderne, oppsummerer Berge ovenfor NTB.
AP160621 Se video i vinduet ovenfor
AP160620 Men vi er redde på en annen måte enn det vi er ovenfor våre landsmenn, fordi vi har en forventning til hvordan nordmenn vil oppføre seg, mens i møte med utlendinger er alt nytt.
AP160617 Dette hadde ingen relevans for artikkelen, og Aftenposten beklager ovenfor Rieber-Mohn at vi i vår dekning omtalte disse forholdene på denne måten.
AP160613 Adressa.no vet at flere av klubbene ovenfor har Svenssons navn øverst på blokka, et navn som ikke ble mindre hett etter de to landskampene han spilte mens resten av RBK-erne hadde ferie.
AP160608 Men hvis « fremdeles » i jødeparagrafen skal oppfattes i henhold til ( 2 ) ovenfor , altså i betydningen « etter dette, fra nå av og framover », brytes denne forbindelsen til den rådende tilstand.
AP160608 Enda mer rigorøs og intolerant blir den hvis man tolker « fremdeles » i henhold til betydning ( 2 ) ovenfor .
AP160608 Dette er den betydning som er forutsatt ovenfor , og som er den eneste som er i omløp i dag.
AP160604 Drapet beskrevet ovenfor er det hittil siste av minst 41 henrettelser IS har utført på menn som er anklaget for homofili, ifølge en oversikt fra den amerikanske organisasjonen Outright Action International.
SA160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor , være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen ¶
AP160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor , være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen ¶
AA160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor , være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen ¶
AP160528 Se høydepunkter fra kampen i vinduet ovenfor
AP160524 Det er lov med mark, sluk og flue, men det er forbudt å fiske rundt de to laksetrappene, samt et privat vald rett ovenfor den øverste trappen.
AP160522 Dette skal effektueres ut ovenfor alle svømmeklubbene i samarbeid med Oslo Idrettskrets.
AP160518 Hun kan være en leder som i større grad jobber med å løfte frem fotballens verdier internt i egen organisasjon, og ikke minst ovenfor omgivelsene, sier han.
AA160510 Se video i vinduet ovenfor
SA160503 Som om et læreropprør ikke var nok, står den blå-blå regjeringen nå ovenfor et barnehageopprør.
SA160503 Det er respektløst ovenfor forskningen og urovekkende for den frie politiske debatt at Røe Isaksen i sitt tilsvar i stedet mumler om « akademisk uredelighet ».
BT160421 Det er dette enkelte har begynt å kalle « sosial magi i Hollendergaten » ( husker dere fremdeles eksempelet ovenfor om antall hoder man kan snakke over i supermarkedskøen ? ) ¶
AP160419 Men her er de politiske skillelinjene og de sentrumsorienterte høyrepartienes historie så spesiell at vi kan konsentrere oss om de åtte landene ovenfor .
AP160402 Alle institusjonene nevnt ovenfor skal ivareta et velfungerende arbeidsmarked, men mens de tre første har hovedansvaret for fordeling, skal de tre siste dempe konflikter og sørge for ro og orden.
AP160322 Småhusstrøket rett ovenfor Storokrysset vil fullstendig endre karakter hvis kommuneplanen blir realisert.
AP160322 Småhusstrøket rett ovenfor Storokrysset vil fullstendig endre karakter hvis kommuneplanen blir realisert.
AP160315 Den som best klarer å definere utfordringene som velgerne står ovenfor , er også den som setter premissene for en valgkamp.
SA160310 Retten finner det likevel ikke å stå i forhold til tiltaltes voldelige atferd ovenfor fornærmede skriver dommer Jeanette Westlund Hegna i dommen.
BT160310 Retten finner det likevel ikke å stå i forhold til tiltaltes voldelige atferd ovenfor fornærmede skriver dommer Jeanette Westlund Hegna i dommen.
AP160310 Retten finner det likevel ikke å stå i forhold til tiltaltes voldelige atferd ovenfor fornærmede skriver dommer Jeanette Westlund Hegna i dommen.
AP160227 Jeg er likevel dypt ambivalent ovenfor Barney.
AP160205 Han forteller at denne typen virksomhet er meldepliktig ovenfor Mattilsynet, slik at man har mulighet til å veilede og føre tilsyn.
AP160130 For hva gjør du hvis du blir stilt ovenfor disse utsiktene ?
AP160122 Alt dette vil påvirke svarene på spørsmålene ovenfor , som for eksempel hvordan regnskogkontrakter kan utformes mest mulig effektivt.
SA160115 Hendelsene og personene i fortellingen ovenfor er oppdiktede, men jeg opplever mange foreldre som er mest opptatt av sitt barn og hvordan det skal få størst mulig utbytte av skolegangen og som ikke ser at skole er et fellesskapsprosjekt.
FV160115 Hendelsene og personene i fortellingen ovenfor er oppdiktede, men jeg opplever mange foreldre som er mest opptatt av sitt barn og hvordan det skal få størst mulig utbytte av skolegangen og som ikke ser at skole er et fellesskapsprosjekt.
AP160115 Verden står ovenfor store utfordringer som spesielt USA har et stort ansvar i og for.
AP160115 Hendelsene og personene i fortellingen ovenfor er oppdiktede, men jeg opplever mange foreldre som er mest opptatt av sitt barn og hvordan det skal få størst mulig utbytte av skolegangen og som ikke ser at skole er et fellesskapsprosjekt.
AP160107 De var skjønt enige om utfordringene arbeidslivet står ovenfor - og at disse utfordringene løses mye bedre med samarbeid, mye bedre enn med konflikt.
AP160106 Se video i vinduet ovenfor
AP160102 Hans siste arbeider antyder samtidig noe om utfordringene verden står ovenfor .
AP160102> Hans siste arbeider antyder samtidig noe om utfordringene verden står ovenfor .