DA171230 Senter for oppvekst, som organiserer helsetjenester for barn og unge i Drammen, styrkes i tillegg med 2,7 mill. til tre stillinger i et lavterskelteam, og 1,4 mill. til familiehjelp på Marienlyst helsestasjon.
DA171212 Det er uakseptabelt, fastslår Nina Sandborg, leder for juridisk avdeling i Lektorlaget, som organiserer solistene ved Den Norske Opera & Ballett.
DA171212 - Sannsynligheten for at noe kommer før jul er svært liten, sier Christine Thomassen, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon, som organiserer danserne ved operaen.
SA171211 Norges Taxiforbund og Transportarbeiderforbundet, som organiserer sjåførene, har vært svært kritiske til tjenesten.
DB171208 Norsk Americana Forum, som organiserer mange av Norges country-, bluegrass-, countryrock- og sanger / låtskriver-artister, er av en annen oppfatning enn Thorsby og Hovde.
AP171207 Årlig organiserer hackergruppen Anonymous, aktivister og andre organisasjoner flere operasjoner rettet mot Norge, Island, Japan og Færøyene.
AA171207 Avisen skriver at såkalte « hacktivister » fra Anonymous jevnlig organiserer aksjoner rettet mot hvalfangstnasjonene Norge, Island, Japan og Færøyene.
DB171206 Vi møtte fagforeningen som organiserer arbeidere i landbruket i området rundt Cape Town.
DB171205 Såkalte kredittfilmer er noe Norsk filmforbund, som organiserer norske filmarbeidere, reagerer svært sterkt på og advarer kraftig mot.
DB171205 Såkalte kredittfilmer er noe Norsk filmforbund, som organiserer norske filmarbeidere, reagerer svært sterkt på og advarer kraftig mot.
DN171204 I 2016 hadde Carnegie as, som organiserer meglerhusets norske virksomhet en omsetning på drøyt 300 millioner kroner, og et driftsresultat på rundt 83 millioner kroner.
DN171204 Forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet, som organiserer hotell- og restaurantansatte, sier til FriFagbevegelse at forbundet nesten daglig hører om servitører som får ubehagelige kommentarer.
DB171204 Forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet, som organiserer hotell- og restaurantansatte, sier til FriFagbevegelse at forbundet nesten daglig hører om servitører som får ubehagelige kommentarer.
AP171204 Forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet, som organiserer hotell- og restaurantansatte, sier til FriFagbevegelse at forbundet nesten daglig hører om servitører som får ubehagelige kommentarer.
VG171203 Yrkestrafikkforbundet, som organiserer minst 10.0000 sjåfører som ville mistet store deler av diettpengene, er fornøyd med at det er blitt en løsning.
VG171203 Dette er en detaljstyring som skolen ikke trenger, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet, som organiserer rektorer og ledere i skole- og oppvekstsektoren.
SA171201 Dette er en detaljstyring som skolen ikke trenger, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet, som organiserer rektorer og ledere i skole- og oppvekstsektoren.
DB171201 Skolelederforbundet organiserer over 3700 ledere i grunnskolen og videregående.
DB171201 Forbundet organiserer 170 000 lærere i skolen.
VG171128 Under et foredrag i denne uken sa Pound at « idrettsledere er livredd utøvere som organiserer seg - så fortsett med det ! ».
DA171128 KIGO, eller Kultur I Gamle Oslo organiserer musikk-klasser, biblioteklek, dramaklubb, dansekurs.
DA171128 Begge er lærere på Gamlebyen skole, men organiserer Kigo på fritiden og mellom slagene.
AP171124 - Vi er også skeptiske til å pålegge familier opphold på senter for foreldre og barn, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen ( FO ) som organiserer de fleste sosionomer og barnevernspedagoger i barnevernet.
AP171123 Hos Norges Bondelag, som organiserer en stor del av meieri-eierne, forstår kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen at kartong-ulven pådrar seg en vrimmel av kommentarer.
AP171122 NTL Forskningsinstitutter organiserer ansatte ved disse.
VG171120 Vårt mandat var å skrive en lov, ikke å gå inn i detaljer på hvordan SSB organiserer sitt arbeid.
DA171120 Et viktig krav fra Utdanningsforbundet, som blant annet organiserer barnehagelærere, har vært 50 prosent pedagogtetthet i barnehagene.
DA171118 I den trivelige fjellbyen er det lett å organisere turen din, med en rekke kontorer som organiserer utleie av både guider og bærere.
DA171117 - Men #metoo-kampanjen viser at dette er et problem i hele samfunnet, ikke bare mediebransjen, sier Nybø, som organiserer over 700 norske medieledere i Norsk Redaktør- forening.
DA171117 Industri Energi Ung organiserer alle medlemmer under 33 år i Industri Energi.
DA171117 - Det er spesielt viktig å drive med forebyggende arbeid for oss som organiserer folk i en mannsdominert bransje.
DN171116 I Norge organiserer vi det i fellesskap.
DB171116 NHO Service organiserer drøye halvparten av utleiemarkedet innen bygg og anlegg.
VG171115 - Vi mener denne type virksomhet er ulovlig pirattaxivirksomhet utifra dagens lovvverk og vil stanse sjåfører og lederne som organiserer slik virksomhet og bøtelegge og eventuelt sikte dem, sier Knudsen.
VG171114 I LO-forbundet Fellesorganisasjonen, som blant annet organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, deler man bekymringen for fattigdom blant nordmenn med innvandrerbakgrunn.
AP171114 Vi har ikke råd til alt, men vi kan bruke pengene mer fornuftig enn i dag dersom vi organiserer oss riktig.
VG171112 - Aktivitetsplikten ble innført fra nyttår, og vi tror rett og slett ikke det er mulig, så kort tid etter, å konkludere med at det har vært en suksess, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen i LO, som blant annet organiserer ansatte i NAV.
NL171108 Målsettingen legger føringer for hvordan en organiserer den nye enheten.
NL171108 Kan vi bli dem som kaster de etablerte norske modellene for hvordan mennesker organiserer sine regioner i sentrum mot periferi - og skape helt nye ?
VG171107 Bakgrunnen er at det er FIS som organiserer kvalifiseringen til OL og selve konkurransen, og snowboarderne mener formen er altfor kjedelig og standardisert.
BT171107 Mange multinasjonale selskaper organiserer seg ut av skattlegging, ofte ved hjelp av skatteparadisene.
DB171105 ( Finansavisen ) : Interesse- og arbeidstagerorganisasjonen Econa, som organiserer siviløkonomer og økonomer med mastergrad, gjennomfører hvert år en lønnsundersøkelse blant medlemmene.
AP171105 Derfor vokser debatten om det i det hele tatt er mulig å opprettholde velferdssamfunn på det nivået vi har i Norge, når deler av næringslivet organiserer seg ut til lavskattland.
NL171101 Det nye fylket vil måtte tenke nytt og spenstig både i måten de organiserer arbeidet og fordeler ulike funksjoner, både politisk og administrativt.
AP171101 Det er ingenting i veien for at bedriftene som NHO organiserer lager egne kurs og tester for sine tolker.
DB171031 - Tidligere kunne vi finne tonnevis med smuglerkjøtt på våre inspeksjoner i mat- og restaurantbedrifter, men den senere tid merker vi at de kriminelle organiserer seg på en ny måte - og at varene ligger gjemt helt andre steder.
DN171030 Innenfor verdikjeden vår er det endringer i samspillet mellom aktørene og hvordan man organiserer verdikjeden.
DN171030 Innenfor verdikjeden vår er det endringer i samspillet mellom aktørene og hvordan man organiserer verdikjeden.
AP171030 NHO Service og Handel organiserer bedrifter som leverer tolketjenester.
AP171030 Det finnes likevel eksempler til etterfølgelse, forteller Oudmayer, og trekker frem skoler og foreldregrupper som organiserer et felles arrangement for alle barna på trinnet eller skolen.
DB171029 Jeg stemmer for at vi som blir klådd på organiserer oss og øver oss.
AP171029 De organiserer ansatte i kriminalomsorgen, og de har kritisert Regjeringens bruk av fengselsplasser i Nederland.
DB171028 Fondet henviser til Det kongelige hoff, som organiserer kronprinsparets bedriftsbesøk.
SA171027 Det finnes likevel eksempler til etterfølgelse, forteller Oudmayer, og trekker frem skoler og foreldregrupper som organiserer et felles arrangement for alle barna på trinnet eller skolen.
AP171027 Det finnes likevel eksempler til etterfølgelse, forteller Oudmayer, og trekker frem skoler og foreldregrupper som organiserer et felles arrangement for alle barna på trinnet eller skolen.
AA171027 De organiserer buss og taxi på de innstilte strekningene.
AA171027 Det finnes likevel eksempler til etterfølgelse, forteller Oudmayer, og trekker frem skoler og foreldregrupper som organiserer et felles arrangement for alle barna på trinnet eller skolen.
AP171026 Solveig Hvidsten Dahl, leder av Skolelederforbundet, som organiserer rundt 1150 av rektorene i Norge.
AP171026 Det er jo liten tvil om at foreldre til barn med ADHD har utfordringer nok, om de ikke også skal oppleve at skolen ikke tar dem på alvor, sier Solveig Hvidsten Dahl, leder av Skolelederforbundet, som organiserer rundt 1150 av rektorene i Norge.
BT171024 I avisene kan vi jevnlig lese om « kjærester » som organiserer reise og opphold for fattige tenåringsjenter som selger sex på Lido-hjørnet.
BT171022 Vi må også forstå hvordan de organiserer seg i møte med klimarelaterte utfordringer.
DA171021 Vi har ikke vært i dialog med andre trenere, men vi må gjøre en evaluering internt på hvordan vi organiserer oss i 2018.
SA171020 TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningi ¶ 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteeri ¶ 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner døreri ¶
DA171020 Han er direktør for Virke Produsentforeningen, som organiserer arbeidsgiversida i film- og TV-bransjen.
VG171019 Over 60 prosent av lærerne svarte i en undersøkelse tidligere i år at de har fått mindre tid til å følge opp hver elev de siste tre årene, ifølge Utdanningsforbundet, som organiserer et stort flertall av norske lærere og barnehagelærere.
DN171019 Leder Odd Christian Øverland i Postkom, som organiserer ansatte i Posten, reagerer på at regjeringen ikke vil betale det Posten mener er nødvendig.
DA171019 Hovedkravet fra Utdanningsforbundet, som organiserer brorparten av landets lærere, er en reduksjon i undervisningstid for lærerne, og særlig for kontaktlærerne.
DN171018 Når det gjelder spørsmål om hvordan jeg organiserer regjeringen, så tenker jeg at dere må vente og se.
DN171018 Dette medfører at vi må endre hvordan vi arbeider og hvordan vi organiserer oss i Telenor Norge.
DA171018 Når det gjelder spørsmål om hvordan jeg organiserer regjeringen, så tenker jeg at dere må vente og se.
BT171018 Når det gjelder spørsmål om hvordan jeg organiserer regjeringen, så tenker jeg at dere må vente og se.
AA171013 - Generalene ved fronten sier at de organiserer seg og venter på å forsvare byen mot et angrep, sier Shoresh Kadir, representant i Sverige for den kurdiske regionregjeringen.
DB171012 I noen av de yngste årgangene organiserer fotballklubbene rundt halvparten av alle norske unger.
SA171011 - De organiserer dagen slik at det er høy personaltetthet i utetiden og personalet er opptatt av å følge opp barns initiativ, sier Kaarby og Tandberg.
BT171011 - De organiserer dagen slik at det er høy personaltetthet i utetiden og personalet er opptatt av å følge opp barns initiativ, sier Kaarby og Tandberg.
AP171011 - De organiserer dagen slik at det er høy personaltetthet i utetiden og personalet er opptatt av å følge opp barns initiativ, sier Kaarby og Tandberg.
FV171010 - De organiserer dagen slik at det er høy personaltetthet i utetiden og personalet er opptatt av å følge opp barns initiativ, sier Kaarby og Tandberg.
DA171010 Hun er administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ), som organiserer norske aviser, magasiner, og andre medier, inkludert en del radio- og TV-kanaler utenom NRK.
DB171009 NSB organiserer busstransport mellom Skøyen og Sandvika, og mellom Skøyen og Drammen.
AP171009 Kontrolløren må kjenne indre forhold og ha store kunnskaper om barneoppdragelse for å vite om trossamfunn « organiserer eller oppmuntrer til oppvekstvilkår for barn som er klart skadelige ».
DB171007 De organiserer 50 organisasjoner.
VG171006 BR Food selger hovedsaklig varer fra Balkan og Midtøsten, og organiserer bussreiser med nordmenn som vil komme hit og handle varer.
AP171005 - Når man organiserer barnehagene slik noen av konsernene nå gjør, er det mer krevende å følge pengestrømmen, sier Asheim.
SA171002 En viktig grunn til at aktivitet på den lokale løkka nær deg har forsvunnet, er at vi trolig altfor ofte organiserer barn til passivitet.
BT171002 En viktig grunn til at aktivitet på den lokale løkka nær deg har forsvunnet, er at vi trolig altfor ofte organiserer barn til passivitet.
AP171002 En viktig grunn til at aktivitet på den lokale løkka nær deg har forsvunnet, er at vi trolig altfor ofte organiserer barn til passivitet.
AA171002 NSB organiserer busstransport og ifølge Bane Nor vil strekningen være stengt hele mandag.
DB170929 - Begge må gjøre en del valg, tenke over alt fra sexlivet til hvordan man organiserer hverdagslivet.
VG170928 Trenerveteranen Ulf Johansen organiserer og planlegger, og med seg på lasset har han ikke helt ukjente Ole Klemetsen.
DN170926 Representerer 20.000 bedrifter ¶ Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DB170926 At partene i arbeidslivet blander seg inn i hvordan SSB organiserer interne forhold og hvilke faglige veivalg byrået tar, kan på sikt bidra til å svekke SSBs nøytrale rolle, og må ikke trekkes for langt.
DA170924 Vi organiserer buss og taxi direkte fra Oslo S til Lillestrøm.
DA170921 Svein Kamfjord er direktør i KS Bedrift Avfall, som organiserer avfallsselskaper som eies av kommunene direkte, eller gjennom interkommunale selskap.
AP170921 Nå har de fire fagforeningene som organiserer de ansatte i Telenor i Norge, i et felles brev bedt om møte med Monica Mæland for å forsøke å rydde opp i saken.
VG170916 Offentlig sektor vokser, og det mektige Fagforbundet som organiserer mange av de ansatte her, blir stadig mektigere.
VG170916 Det skjer på bekostning av forbundene som organiserer industrien og andre deler av det private næringsliv.
DB170916 Så syndig er det altså, at religiøse fanatikere organiserer seg, og sier de er villige til å dø for å stanse filmen Matilda, og det de mener er skjendingen av hennes elsker.
NL170914 De organiserer sin virksomhet i egen bedrift, der de selv jobber i førstelinjen.
DA170913 - Vi hadde håpet på et rødgrønt flertall med et nytt kulturløft og mulighetene det ville gi for norsk kulturliv, sier Hans Ole Rian, leder i Musikernes Fellesorganisasjon som organiserer over åtte tusen musikere og musikkpedagoger.
AP170911 Her sitter 25 heltidsansatte som organiserer både lokalvalg, sametingsvalg og stortingsvalg.
AP170907 Hun sitter i forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen ( FO ) som organiserer blant annet barnevernspedagoger og sosionomer.
DB170905 Metaforen organiserer slik politikken, debatten og virkeligheten.
DA170905 - Det kommer helt an på hvordan de organiserer seg, sier styreleder Thoresen.
AA170904 Norsk musikkråd, som organiserer korps og kor, beskyldte ved leder Bjarne Dæhli nylig regjeringen for løftebrudd.
VG170903 Men så lenge ni-åringen ikke er funnet, fortsetter vi å lete, sier en brannmann som organiserer en gruppe bestående av venner og kolleger.
DN170903 Fellesforbundet organiserer 140.000 medlemmer innen blant annet industri-, bygg-, hotell-, restaurant- og bilbransjen.
DB170831 Mette Nord, leder i Fagforbundet ( organiserer 360 000 medlemmer, mange av dem på sykehjem ) : Urovekkende tilstander ¶
DB170831 Leder Arnt R Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet i Delta ( organiserer mange sykehjemskokker ) : - La kjøkkenpersonell ta seg av maten ¶
DA170831 Laurent Berger i Frankrikes største fagforening CFDT, som organiserer de fleste i privat sektor, er også mer misfornøyd enn ventet.
DA170831 En representant fra CGT, Frankrikes andre største fagforening, som organiserer offentlig sektor og har tilhørighet på venstresiden, sier reformen bekrefter det de fryktet : Dette er slutten på arbeidskontrakten, sier CGT-leder Philippe Martinez, og ber franskmenn ta til gatene.
DA170831 CFDT, som er Frankrikes største fagforening, og organiserer flest i privat sektor, har vist tålmodighet med Macron.
AP170831 Her finner du ytterst få turister, og du kommer tett på lokalbefolkningen og kan observere hvordan matriarkene organiserer bunnløse kjølebager med treretters lunsj, kald drikke og frosne druer.
AA170831 Her finner du ytterst få turister, og du kommer tett på lokalbefolkningen og kan observere hvordan matriarkene organiserer bunnløse kjølebager med treretters lunsj, kald drikke og frosne druer.
AA170828 Skal vi lykkes må vi bli mer kreative når det gjelder hvordan vi organiserer offentlig sektor.
AA170824 Men det er i LO og YS, de to organisasjonene som organiserer i de tradisjonelle arbeideryrkene, andelen går mest ned.
AA170823 Men visst nytter det, folk som står sammen og organiserer seg, som stemmer for miljøet og rettferdig fordeling utgjør en viktig forskjell, en forskjell som betyr noe, som gir oss mulighet for endring.
DA170822 De kommersielle barnehagene organiserer seg gjerne i et driftsselskap, et selskap for administrasjon og regnskap og et selskap for eiendommene.
DA170821 NHO Abelia, som organiserer Kreftforeningen, mener på sin side at det ikke er snakk om streikebryteri.
AA170820 Demonstrantene organiserer årlige marsjer til Hess' ære.
AA170820 - Vi organiserer busstransport på den innstilte strekningen, melder NSB.
AA170819 De organiserer årlige marsjer til hans ære.
DA170818 Men de to bandene organiserer turen hver for seg.
AP170818 PBL organiserer 1940 barnehager, rundt 55 prosent av de private barnehagene, med 27 000 ansatte.
DB170817 I januar i fjor sa NRK opp tariffavtalen med foreningen, som også̊ organiserer mange av landets regissører.
DB170817 juli, men forbauses av at den relativt sterke kritikken ikke resulterer i mer kraftfulle forslag til endringer i hvordan vi organiserer bistanden.
AP170817 Private Barnehagers Landsforbund ( PBL ), som organiserer det store flertallet av norske private barnehager, sier de er i ferd med å gjøre en tilsvarende undersøkelse for barnehagesektoren, men denne er ikke klar.
DA170815 Når ytre høyre organiserer seg, kommer det motdemonstrasjoner, tror Raknes.
AP170815 Måten vi organiserer samfunnet på, kan alltid forbedres.
DB170814 FO er landets største fagforening for sosialarbeidere, og organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
AP170814 - ISF har i noen tilfeller gitt for høyt innslag av markedstilpasning, ved at noen foretak organiserer seg for å øke inntektspotensialet fremfor å tenke på hva som er ideelt for pasienten.
AA170813 Lovløse tilstander har åpnet for kyniske bakmenn som organiserer turer over Middelhavet til Italia. ( ©NTB ) ¶
DB170810 Det skapte uro i NHO, som organiserer bemanningsforetakene.
DA170810 Her organiserer de sommerleire, der deltakerne får trening i kampsport og mediehåndtering.
DB170807 Det hjelper ikke at administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, påstår noe annet, når vi enkelt kan dokumentere en enda større kommersiell og mannlig eierkonsentrasjon i sektorene hun organiserer .
DB170806 De som lærte latviske lærere at Norge og EU organiserer overgrep mot sine barn fikk beholde pengene sine.
AA170806 - Det skyldes dyktige ansatte som organiserer seg annerledes.
DN170804 Og at jeg styrer og organiserer omgivelsene mine i overkant ofte.
AP170804 - Dette med « kort vei til tjenestene » handler om hvordan vi organiserer offentlig sektor.
AP170802 Derfra sammenlignet hun hvordan vi i Norden organiserer samfunnene våre med den amerikanske modellen.
AA170802 Lovløse tilstander har åpnet for kyniske bakmenn som organiserer turer over Middelhavet til Italia. ( ©NTB ) ¶
AA170729 - Nå organiserer vi og skaffer overnatting til alle for helga, så regner vi med at kommunen har mer permanente boliger klar til mandagen.
DA170721 Refugee Greenspace er en arbeidsgruppe som organiserer hageprosjekter for flyktninger og asylsøkere i Norge.
VG170719 Tiedemann Hansen mener utviklingen løper fra podiedamene, enten Holm liker det eller ikke, og påpeker at Vuelta a España halvveis eies av ASO, som også organiserer Tour de France.
DB170714 De etterlyser en grundig gjennomgang av hvordan vi som samfunn organiserer vår beredskap, og om vi får den effekten - den sikkerheten og tryggheten - vi må forvente ut av et ukjent antall milliarder brukt på området.
DB170713 Kvålsvoll mener det er mulig for bruddene å holde helt inn også på flate etapper, hvis de riktige rytterne organiserer seg smart sammen.
DB170712 NSL organiserer bedrifter som omsetter for 10 milliarder kroner i året.
DN170704 - Fra mine ulike posisjoner og roller i norsk samfunnsliv har jeg opplevd Spekter som en svært kompetent, nytenkende og offensiv arbeidsgiverorganisasjon som organiserer medlemmer med et viktig samfunnsoppdrag, sier Brustad.
VG170703 Han understreker at han har jobbet godt sammen med Årsæther de siste to og et halvt årene, og at fremover nå skal de se på hvordan de organiserer seg videre.
AA170630 - Nor freeski fasiliterer og organiserer for det såkalte « egenorganiserte ».
AA170627 - Negotia ( som organiserer arbeidstakere i privat sektor ), kjenner seg dessverre godt igjen i disse tallene.
SA170626 - Det viktigste i Norge akkurat nå er å få idretten ut til flere, og det som kan være en hemsko er den tradisjonelle måten norsk idrett organiserer seg på, ved at alle må være medlem av et idrettslag, mener Sparby.
DB170626 Søndag uttalte komiteen som organiserer paraden følgende, ifølge BBC : ¶
AP170626 - Det viktigste i Norge akkurat nå er å få idretten ut til flere, og det som kan være en hemsko er den tradisjonelle måten norsk idrett organiserer seg på, ved at alle må være medlem av et idrettslag, mener Sparby.
VG170625 Samtidig er det egentlig ingen overraskelse at den overdrevne målstyringen fører med seg en god del byråkrati, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, som organiserer både lærere og skoleledere ¶
VG170624 De fraktes videre med transport som NSB organiserer , sier Hoft.
VG170623 Norsk Motorsportforbund ( NMF ), som organiserer båtsportgrenene i idretten, mener noe av vannskuterkjøringen må reguleres som idrettsanlegg i egnede områder.
DN170621 - I dag flyr vi asiater inn til Norge og slipper dem der, så er det andre reiseselskaper som organiserer aktivitetene de gjør her i landet.
DN170621 - Det er helt naturlig at vi organiserer samfunnet annerledes når vi endrer fylkessammensetningen.
DB170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en epost til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd.
AP170617 Den femte mannen som deltok i angrepet, skal ha tilhørt Salman Farsi Qatibah, en gruppe som organiserer persere og blushere.
AP170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en e-post til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd.
AA170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en epost til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd.
VG170616 Selskapet som organiserer X Games i Norge ( SAHR Productions ) regner med at skateboarding over tre dager i Skur 13 i Oslo vil koste 6,6 millioner.
VG170616 Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også er visepresident i WADA, hadde i forrige uke et møte med Anders Solheim ( Antidoping Norge ), Travis Tygart ( USAs antidopingbyrå ), Tim Reed ( ESPNs X Games-sjef ) og Henning Andersen i SAHR, som organiserer X Games Norge.
VG170616 Det norske selskapet som organiserer X Games for ESPN i Norge mislyktes i forsøket på å få i stand en skateboardkonkurranse i Skur 13 ved Aker Brygge.
DB170616 - For øvrig har Oslo selv store muligheter til å bestemme hvordan de organiserer skoleåret så lenge elevene får det timetallet de har krav på.
AA170614 I dag er det Trondheim kommunes Enhet for Voksenopplæring ( EVO ) som organiserer skoletilbudet til minoritetsungdommene, men fra høsten 2018 vil opplæringen foregå i videregående skoler.
DB170613 Likevel er det helt nødvendig at vi gjennomfører reformer som gjør at vi organiserer samfunnet på en smartere måte, sier Helge André Njåstad.
BT170613 Jan Erik B-J Rossow setter ord på kjente dilemmaer i et travelt familieliv - og spør klokelig om det ikke snart er på tide å tenke nytt om måten vi organiserer hverdagen på.
AP170613 NSB organiserer taxi, opplyser togselskapet.
AP170612 De lever i kolonier, og organiserer familielivet som maur og bier. Én dronning får alle barna med noen få utvalgte hannrotter, mens resten av rottene finner mat og jobber med tuen.
AP170612 De lever i kolonier, og organiserer familielivet som maur og bier. Én dronning får alle barna med noen få utvalgte hannrotter, mens resten av rottene finner mat og jobber med tuen.
AP170612 Her organiserer NSB alternativ transport, opplyser togselskapet på sine nettsider.
VG170610 Tilstanden er så ille at generalsekretæren i fagforeningen som organiserer på vingårdene sier at det har blitt verre etter apartheid.
VG170610 Bedriftsforbundet ¶ Organiserer rundt 4000 små og mellomstore bedrifter.
AA170609 NSB organiserer derfor taxi mellom Lundamo og Heimdal, og opplyser at passasjerene må regne med forsinkelser og innstillinger.
BT170608 Er det på tide å løfte blikket og tenke nytt om måten vi organiserer hverdagen på ?
AA170608 Virke organiserer blant annet norske butikker innen en lang rekke bransjer, blant annet dagligvarebutikker.
AA170608 I tillegg til å kontrollere enkeltsjåførene, var det også viktig å kartlegge de som bestiller og organiserer transportene.
DA170607 Hun organiserer valgkampen rundt partiets kandidat i kretsen, den profilerte politikeren Simon Hughes.
VG170604 Juristforbundet organiserer politiadvokatene i Norge, de mener politiet har annet å gjøre enn å håndheve dette.
BT170602 Generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen i fagforeningen Tekna, som organiserer 72 000 sivilingeniører og teknologer, advarer mot å avdramatisere situasjonen på arbeidsmarkedet.
AA170602 Generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen i fagforeningen Tekna, som organiserer 72 000 sivilingeniører og teknologer, advarer mot å avdramatisere situasjonen på arbeidsmarkedet.
AP170601 Norsk Petroleumsinstitutt organiserer bensinstasjonskjedene i Norge.
DB170531 - Organiserer du laget riktig, vil du få et høyt lavestenivå.
DB170531 Enkelte har antydet at det er partiet som organiserer de lyserøde nettrollene, men noen klare forbindelseslinjer finnes ikke.
AA170531 Norsk Petroleumsinstitutt organiserer bensinstasjonskjedene i Norge.
DA170529 - Poenget er at dersom de organiserer seg som småkraften, så vil det bli underordnet hvem som eier og driver kraftverkene.
DA170529 - Poenget er at dersom de organiserer seg som småkraften, så vil det bli underordnet hvem som eier og driver kraftverkene.
DN170524 Norsk Pilotforbund, som organiserer de fleste offshorepilotene, er svært fornøyde med avgjørelsen.
AP170524 Politiet har et stort digitalt utviklingsbehov, og dette krever en grundig vurdering av hvordan politiet langsiktig finansierer og organiserer sin IKT-utvikling, drift og forvaltning.
VG170519 FRAKTER NØDHJELP : Syriske Adnan ( 32 ) og Kamal ( 30 ) forklarer VG hvordan de organiserer transport av nødhjelp fra Tyrkia og inn i Idlib.
AP170518 - De kriminelle organiserer seg sammensatt.
AP170518 - De kriminelle organiserer seg sammensatt.
VG170516 Men de organiserer denne pest-virksomhet som en bedrift der forretningsmodellen rett og slett er å forsøke å smitte og låse så mange datamaskiner de klarer i ordinær arbeidstid i det landet de opererer fra.
DB170516 - Jeg gleder meg stort til å kunne bruke min erfaring til å lede dette forbundet som organiserer så mange viktige og gode bedrifter rundt om i hele landet, sier Julie M.
AP170516 - Jeg gleder meg stort til å kunne bruke min erfaring til å lede dette forbundet som organiserer så mange viktige og gode bedrifter rundt om i hele landet, sier Julie M.
AA170516 - Jeg gleder meg stort til å kunne bruke min erfaring til å lede dette forbundet som organiserer så mange viktige og gode bedrifter rundt om i hele landet, sier Julie M.
DN170515 Hovedtyngden av medlemsbedriftene i MEF driver maskinell anleggsvirksomhet, men organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.
DA170514 Denne uka har det vært konferanse for FIFA, som organiserer fotballen for hele verden.
VG170513 Bedriftsforbundet er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ).
DB170512 Når andelen yrkestakere som organiserer seg synker ned mot 50 prosent, ringer det noen bjeller.
VG170511 Bedriftsforbundet er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ).
SA170511 Det suverent største forbundet i LO er Fagforbundet, som i hovedsak organiserer offentlig ansatte.
AP170511 Det suverent største forbundet i LO er Fagforbundet, som i hovedsak organiserer offentlig ansatte.
AP170511 Senere har den økt også i Fellesforbundet, som primært organiserer industriarbeidere.
AA170511 Ifølge statistikk for sikkerhetsbransjen ga vekterne førstehjelp 2 120 ganger i fjor, melder NHO Service, som organiserer så å si hele denne bransjen.
AA170511 Det suverent største forbundet i LO er Fagforbundet, som i hovedsak organiserer offentlig ansatte.
VG170510 For Fagforbundet, som organiserer mange i offentlig sektor, bør man tenke seg nøye om.
VG170510 Dette vet Fellesforbundet, som organiserer de av LOs medlemmer som jobber i industrien.
NL170510 Mulighetene ligger i hvordan regionen organiserer og tar initiatiativ og medansvar for sin utvikling.
FV170510 - Vi organiserer buss på den innstilte strekningen.
DB170510 * Støttespillerne organiserer seg som oftest via internett.
DN170508 Halvveis gjennom opptaksperioden rapporterer 64 prosent av amerikanske utdannelsesinstitusjoner et fall i antall utenlandssøkere, ifølge GMAC, institusjonen som organiserer opptaksprøven GMAT.
AP170507 Verdens største oppdretter Marine Harvest meldte seg nylig ut av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ( FHL ) som organiserer de fleste oppdretterne, fordi de mente organisasjonen ikke tok problemet med lakselus på alvor.
DB170505 Vi organiserer også mange voksne som selv har vært kjønnskreative barn.
DB170504 Vi vil ikke tillate ham å bruke byen vår som bakgrunn, sier Joe Dinkin, en talsperson for Working Families Party, som organiserer protestene, til AM New York.
BT170504 Jeg registrerer at høyrefolk gjør et poeng av at LO, som organiserer mer enn 900.000 norske arbeidstakere, gir pengestøtte til Arbeiderpartiet.
AP170504 Han ber om at byrådet « organiserer dette slik at det blir plass for mange flere enn 100 ».
DB170503 Vi konsentrerer oss derfor om å bedre situasjonen for de som vi organiserer og som skal jobbe i SAS. sier Lippestad.
BT170503 Linnea organiserer og delegerer med full kontroll.
AP170503 Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Helge Andre Njåstad ( FrP ), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Helge Andre Njåstad ( FrP ), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
DN170430 Forbundet organiserer om lag halvparten av de ansatte ved bedriften Aerospace Industrial Maintenance Norway as ( AIM ), et heleid statlig selskap som ligger under Forsvarsdepartementet.
AA170430 Men fylkeskommunene må også gjøre noe med hvordan de organiserer dette.
DB170429 Nelson leder fagforbundet AFA som organiserer amerikanske kabinansatte i Norwegian.
VG170428 VG har intervjuet flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet, som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ).
DB170428 MEKTIG : Sara Nelson leder den amerikanske fagforeningen AFA, som organiserer amerikanske kabinansatte i Norwegian.
DB170428 Grunnen til at de fire partiene som regel forstås som sentrumspartier, er at de befinner seg omtrent midt på den såkalte venstre-høyreskalaen, som fortsatt organiserer måten mange orienterer seg i det politiske landskapet på.
DA170428 Forbundet, som blant annet organiserer oljearbeidere, er blant de tydeligste pådriverne for en offensiv norsk olje- og gasspolitikk.
BT170427 Forbundene organiserer to tredeler av de ansatte i helseforetaket.
AP170427 Folk organiserer i økende grad trening selv eller med familie og venner.
DB170423 Flere steder i Frankrike organiserer en rekke grupper transport til valglokalene, ifølge Le Figaro.
DB170420 NSB organiserer busstransport, men det må påregnes forsinkelser, heter det videre.
BT170420 NSB organiserer busstransport, og det må påregnes forsinkelser.
AP170420 NSB organiserer busstransport, og det må påregnes forsinkelser.
DN170419 | Oljemotstandere organiserer seg i Rogaland ¶
DA170419 | Oljemotstandere organiserer seg i Rogaland ¶
DA170419 I oversikten over medlemsbedriftene i Opplærings-kontoret for Bygg og Anlegg, som organiserer lærlingordning for praktisk talt alle bedriftene innen dette fagområdet i Rogaland, har kun 48 prosent nord for Boknafjorden lærlinger og 52 prosent sør for.
BT170419 De organiserer internasjonale leirer for barn og unge fra de er 11 år gamle og oppover.
DN170418 Det var musikk i ørene til LO-forbundet som organiserer nærmere 30.000 ansatte i matindustrien.
DA170418 Han viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag for Utdanningsforbundet, som organiserer over 166.000 medlemmer i utdanningssektoren. 19 prosent mener Høyre har den beste skolepolitikken, mens 17 prosent mener Arbeiderpartiet har de beste løsningene, mens hele 38 prosent er usikre på hvem de mener har den beste politikken.
VG170416 Fagforbundet organiserer rundt 80 prosent av de ansatte i Tolletaten.
DB170411 De organiserer og sørger for at artister får betalt når musikken brukes og spilles på radio, film og tv, såkalte royalties.
DN170404 NNN har rundt 30.000 medlemmer og organiserer ansatte i matindustrien, blant annet bakerier, fiskeindustri, bryggerier og slakterier.
DB170404 De organiserer virksomheten og selger oppdragene, så utføres jobben av østeuropeere.
DB170403 Det er bakmenn som organiserer dette.
DB170403 NNN har rundt 30 000 medlemmer og organiserer ansatte i matindustrien, blant annet bakerier, fiskeindustri, bryggerier og slakterier.
DA170403 - Vi organiserer grensekryssingen til mange menneskerettighetsorganisasjoner, skriver Israels koordinator for aktiviteter i territoriene ( COGAT ) i en uttalelse.
AA170403 - Vi organiserer grensekryssingen til mange menneskerettighetsorganisasjoner, skriver Israels koordinator for aktiviteter i territoriene ( COGAT ) i en uttalelse.
AA170403 Det skyldes at vi er dyktige til å kontinuerlig forbedre oss internt, både med hensyn til hvordan vi arbeider, våre systemer og hvordan vi organiserer oss.
DA170401 Blant argumentene som har vært fremme er at rådet organiserer et veldig lite antall av Norges totale antall muslimer.
DA170401 - Men det er klart at det er en underliggende forventning at man organiserer seg på en demokratisk måte.
SA170331 Reformen blir imidlertid godt mottatt i Fagforbundet, som også organiserer barnevernsansatte.
DB170331 Vi har også erfart at våre kilder selv har opplevd dødstrusler enten mot seg selv eller arbeidere de organiserer , bekrefter rådgiver Sigurd Jorde overfor Dagbladet.
AA170331 - Vi kommer ikke til å bestemme hvordan vi organiserer interimsstyret før etter at landsmøtet til Ap er ferdig i slutten av april.
AA170331 Reformen blir imidlertid godt mottatt i Fagforbundet, som også organiserer barnevernsansatte.
AP170330 Det er ikke bransjeorganisasjonen Norsk Petroleumsinstitutt ( NP ), som organiserer eierne av landets 1800 bensinstasjoner, udelt enig i.
DB170329 Er det virkelig blitt slik i Denne Kommuniststaten at de som sliter, stiller opp, organiserer , reiser, spiser, får det til, heier og gråter en skvett skal måtte stå til rette for noen millioner her og der ?
VG170327 Mye av den egenorganiserte aktiviteten er avhengig av at noen organiserer og tilrettelegger.
SA170325 WWF organiserer Earth Hour, og koordinator Siddarth Das sier store steg er tatt siden 2007.
AA170325 WWF organiserer Earth Hour, og koordinator Siddarth Das sier store steg er tatt siden 2007.
AA170325 WWF organiserer Earth Hour, og koordinator Siddarth Das sier store steg er tatt siden 2007.
SA170324 Ifølge statistikk for sikkerhetsbransjen ga vekterne førstehjelp 2.120 ganger i fjor, melder NHO Service, som organiserer så å si hele denne bransjen.
BT170324 Mannen organiserer pirattaxier på Facebook, og tilbyr utleie av bil på kommisjon.
AA170323 Ifølge statistikk for sikkerhetsbransjen ga vekterne førstehjelp 2.120 ganger i fjor, melder NHO Service, som organiserer så å si hele denne bransjen.
DB170322 Han må vise at han bryr seg, sier Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen ( FO ), som organiserer 80 prosent av de ansatte i barnevernstjenesten.
DB170322 bør ikke forhindre oss fra å tenke klokere om hvordan vi organiserer samfunnet med sikte på å fremme fellesskap og tilhørighet.
DA170322 Heller ikke NHO Service, som organiserer bemanningsbyråene, ønsker å kommentere saken før dommen, som er ventet tidligst førstkommende fredag.
SA170321 Organiserer du e-postene tar det kun noen timer, og da har du et system som vil fungere i lang tid, sier Røvik.
FV170321 Organiserer du e-postene tar det kun noen timer, og da har du et system som vil fungere i lang tid, sier Røvik.
AP170321 Organiserer du e-postene tar det kun noen timer, og da har du et system som vil fungere i lang tid, sier Røvik.
DA170320 Virke, som organiserer organisasjonene, reagerer.
DA170320 Til høyre : Inger Helene Venås i Virke, som organiserer organiasjonene.
SA170318 Vi organiserer bare måten klubbene ønsker å fordele pengene, sier Leif Øverland, direktør i NTF.
FV170318 Vi organiserer bare måten klubbene ønsker å fordele pengene, sier Leif Øverland, direktør i NTF.
BT170318 Vi organiserer bare måten klubbene ønsker å fordele pengene, sier Leif Øverland, direktør i NTF.
AP170318 Vi organiserer bare måten klubbene ønsker å fordele pengene, sier Leif Øverland, direktør i NTF.
DB170317 Leder Jan Levi Skogvang i ScanNor flygerforening, som også organiserer SAS-piloter, vil også ha utflaggingen opp i tarifforhandlingene.
AP170317 - For å støtte den allrussiske patriotiske utdannelsen av ungdommen, anmoder vi om at dere organiserer at 500 studenter, lærere og universitetsansatte deltar på eventet, skrev Putins guvernør til rektoren ved Universitetet i Tomsk ifølge lokale fjernsynsstasjonen i Sibir TV2.
AA170317 Selv organiserer jeg gjerne en kronerulling for at Ivar Koteng skal få tilbake sine 11 millioner kroner, og legger 5000 kroner av egen lomme i potten.
AA170316 - Det er AtB som har ansvaret og organiserer transporten.
VG170315 - Hvordan UDI organiserer og gjennomfører oppgavene sine for å nå målene, er opp til dem.
FV170315 - Han låser som oftest døren, sier kona Kim i det nye intervjuet, om hvordan de organiserer seg når han intervjues på TV.
AP170315 - Han låser som oftest døren, sier kona Kim i det nye intervjuet, om hvordan de organiserer seg når han intervjues på TV.
AA170315 - Hvordan UDI organiserer og gjennomfører oppgavene sine for å nå målene, er opp til dem.
DN170314 Nyetablerte Parat Kabinforbund har 2.400 medlemmer og organiserer ansatte i Norwegian, SAS, Widerøe, TUI og Thomas Cook.
AP170314 Forundet organiserer blant annet renholdere som største enkeltgruppe.
AP170314 Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer en kvinnedominert og lavtlønnet arbeidstakergruppe, sier hun er fornøyd med innretningen på oppgjøret.
AP170314 Forundet organiserer blant annet renholdere som største enkeltgruppe.
AP170314 Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer en kvinnedominert og lavtlønnet arbeidstakergruppe, sier hun er fornøyd med innretningen på oppgjøret.
AA170314 Nyetablerte Parat Kabinforbund har 2.400 medlemmer og organiserer ansatte i Norwegian, SAS, Widerøe, TUI og Thomas Cook.
DB170313 - Siden jeg ofte, og i dette konkrete tilfellet, er den som organiserer transporten til byråden, er det ryddig at jeg svarer, forklarer Riise.
DB170312 I følge de som organiserer møtene til Icten er det naturlig at den kommende folkeavstemmingen vil bli diskutert.
DB170312 I følge de som organiserer møtene til Icten er det naturlig at den kommende folkeavstemmingen vil bli diskutert.
VG170311 Norges Skiforbund, som organiserer freekskikjørerne ( Bråten og Killi ), brøt samarbeidet med rettighetshaver TV 2 rett før konkurransestart.
VG170310 Før han var tilskuer under X Games slopestylefinaler for snowboard i Hafjell fredag kveld, deltok han på en såkalt work shop i regi av selskapet som organiserer ESPN-eide og TV 2-arrangerte X Games Norway, Henning Andersens Sahr.
VG170309 Henning Andersen i Sahr, som organiserer ESPN-eide X Games for arrangør TV 2 i Norge, vedgår at sviktende fart har vært « en issue » - altså en sak - for løperne, selskapet som sørger for utformingen av slopestyle og Big Air, samt ¶ organisasjonsledelsen.
BT170308 De fleste av oss vil applaudere når ungdom får til noe, organiserer seg og lager musikk.
BT170308 De fleste av oss vil applaudere når ungdom får til noe, organiserer seg og lager musikk.
AA170308 Menneskesmuglere organiserer hyppige reiser, ofte i skrøpelige båter og under elendige forhold, fra den libyske kysten i retning Lampedusa, ei italiensk øy som ligger 300 kilometer unna.
AA170308 De to LO-forbundene organiserer henholdsvis ansatte i helse- og omsorgssektoren og hotell- og restaurantbransjen.
SA170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
DN170307 Taxiforbundet mener Uber organiserer opp mot 1.000 piratdrosjer uten lovpålagt tillatelse i Norge, og at selskapet medvirker og tilrettelegger for kriminell virksomhet.
BT170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
BT170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
AP170307 Fagforbundet Industri Energi organiserer mange av de ansatte innenfor olje- og gassektoren.
AA170307 Det er en kjent sak at Iran organiserer såkalte " frivillige " grupper som består av sjiamuslimer fra land som Afghanistan og Pakistan.
AA170307 Taxiforbundet mener Uber organiserer opp mot 1.000 piratdrosjer uten lovpålagt tillatelse i Norge, og at selskapet medvirker og tilrettelegger for kriminell virksomhet.
DA170304 Gjennom fjoråret opplevde Hilmarsen at bakmennene som organiserer flyktningbåtene ble stadig mer kyniske.
AP170304 Det er UNSA, som organiserer flyveledere, som har annonsert streik fra mandag til torsdag til uken.
BT170302 Både han og Larsen medgir at det legges ned ganske mye arbeid i forbindelse med jubileet, men de organiserer seg godt og får god hjelp og støtte fra flere hold, blant annet fra gamlekarene.
AA170301 Dobbeltmoralens voktere i Idrettsforbundet og Håndballforbundet bør heller konsentrere seg om å hjelpe Byåsen håndball elite og de andre klubbene de organiserer .
AA170228 LO organiserer desidert flest arbeidstakere i denne sammenhengen.
DB170227 USO organiserer piloter og kabinansatte ved Norwegians base i Malaga helt sør i Spania.
DB170227 Firmaene som organiserer drosjesjåfører bør ha en tillatelse før de kan operere - og alle sjåfører må pålegges å tilknytte seg et firma.
DA170227 Ny norsk forskning viser at om de ansatte organiserer seg, så vanker det mer i lønningsposen.
AA170227 Museet Midt organiserer flere ulike museer i Nord-Trøndelag, blant dem Kystmuseet i Nord-Trøndelag og Kunstmuseet i Nord-Trøndelag.
SA170225 Ifølge Bratten er det « uvanlig i partsforhold å ha offentlige meninger om hvordan motparten organiserer seg ».
DB170224 Om hver kommune organiserer motstanden raskt, slik jeg tar til orde for, vil Jan Tore Sanner møte et velsmurt geriljaapparat i hver bygd han ankommer.
DB170223 Fastlegene er selvstendige og det er ikke noe overordnet organ som organiserer deres prioriteringer.
DA170223 - Vi organiserer det nå.
SA170222 Seldals forslag om at Spekter må byttes ut, får stå for hans egen regning, men det er uvanlig i partsforhold å ha offentlige meninger om hvordan motparten organiserer seg.
SA170222 Seldals forslag om at Spekter må byttes ut, får stå for hans egen regning, men det er uvanlig i partsforhold å ha offentlige meninger om hvordan motparten organiserer seg.
VG170221 Lederen i LOs desidert største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer de kommunalt ansatte, sier verken industrien eller Norge er tjent med at det blir reallønnsnedgang også i år.
BT170221 Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer kommunalt ansatte, mener norsk økonomi er lite tjent med nok et år med lønnssvekkelse.
AP170221 Trusseltelefonene har vært rettet mot 54 forskjellige jødiske sentre i 27 amerikanske delstater og én i Canada, ifølge paraplyorganisasjonen JCC som organiserer sentrene.
AA170221 Trusseltelefonene har vært rettet mot 54 forskjellige jødiske sentre i 27 amerikanske delstater og én i Canada, ifølge paraplyorganisasjonen JCC som organiserer sentrene.
AA170221 Nelfo, landsforeningen som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene, er en av initiativtakerne bak Gnizt.
DA170220 Stiftelsen Preikestolen organiserer vanligvis gruppeturer på dager med vanskelige forhold, men nå avlyser også organisasjonen det tilbudet.
BT170220 Bergensungdom organiserer slåsskamper, tar betaling fra tilskuerne og viser kampene på sosiale medier, forteller politiet.
DA170219 Jeg har selv dannet en forening som organiserer teater og matlagingskurs.
DA170219 De forteller at de organiserer matlagingen etter en turnus hvor de jobber to og to.
AA170219 MEF organiserer renovasjonsselskapene som har håndtert avfallet i Oslo i en årrekke.
SA170217 I panelet satt barne- og likestillingsminister Solveig Horne, direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen ( FO ), som organiserer de fleste barnevernarbeiderne, og direktør Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund ( KS ).
SA170217 Det som skjedde i Marseille og i andre franske byer er ikke fansens feil, det handler om at politiet ikke organiserer det godt nok, skrev han videre.
BT170217 Det som skjedde i Marseille og i andre franske byer er ikke fansens feil, det handler om at politiet ikke organiserer det godt nok, skrev han videre.
AP170217 Det som skjedde i Marseille og i andre franske byer er ikke fansens feil, det handler om at politiet ikke organiserer det godt nok, skrev han videre.
VG170216 Tre år før fristen for « Kompetanseløft 2020 » går ut, har hverken Norsk Sykepleierforbund eller Fagforbundet, som organiserer cirka 55.000 helsefagarbeidere, glemt statsministerens løfter.
DB170216 Og etter Donald Trumps « alternative fakta » organiserer også forskere protester etter modell fra « womens march », for å understreke vitenskapens integritet.
DB170215 Han er forbundssekretær i Norsk transportarbeiderforbund, som organiserer 30 Veireno-ansatte.
SA170214 - Det er jo ganske mye som må organiserer .
DN170214 Hun sier at situasjonen viser at det er helt nødvendig å endre måten kommunen organiserer avfallshentingen i Oslo på fremover.
BT170214 - Det er jo ganske mye som må organiserer .
AP170214 - Det er jo ganske mye som må organiserer .
AP170214 - Det er jo ganske mye som må organiserer .
AA170214 Hun sier at situasjonen viser at det er helt nødvendig å endre måten kommunen organiserer avfallshentingen i Oslo på fremover.
SA170213 Parat, som organiserer 1600 piloter og 2.500 kabinansatte i Norwegian, SAS og Widerøe, er enig med Norwegian om at norske myndigheter må reforhandle avtalen, skriver Dagens Næringsliv.
DN170213 Parat organiserer 1600 piloter og 2500 kabinansatte i Norwegian, SAS og Widerøe.
DB170213 - Trine Skei Grande sier hun blir kvalm av å høre på landets største fagforening som organiserer rundt en million arbeidsfolk.
AP170213 Mette Pauline Skjævestad Strand ( 27 ) er wwoof-ansvarlig i Norge, og organiserer frivillig arbeid på økologiske gårder landet rundt.
AA170213 Parat, som organiserer 1600 piloter og 2.500 kabinansatte i Norwegian, SAS og Widerøe, er enig med Norwegian om at norske myndigheter må reforhandle avtalen, skriver Dagens Næringsliv.
SA170209 Når vi organiserer næringslivet på denne måten, styrkes også regionens attraktivitet for bedrifter som ønsker å etablere seg her og for kompetent arbeidskraft som søker spennende miljøer.
BT170209 I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.
AA170209 I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.
VG170208 Andersen og hans firma organiserer X Games på vegne av ESPN og TV 2 i Norge, i år 8. til 11. mars i Hafjell - med blant annet Big Air ski og snowboard.
DN170208 Representerer 20.000 bedrifter ¶ Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DA170208 Ideen fikk hun etter selv ha vært med på en strikketur til Toscana i Italia, med amerikanske Trips for knitters, som organiserer strikkeferier rundt i verden.
DA170208 Derfor har selskapet også knyttet til seg en ekte tekstilkunstner, Bente Vold Klausen, som organiserer og er med på mange av turene.
AP170208 I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.
AP170208 I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.
AP170207 Hovedorganisasjonen Virke, som organiserer callsenter-bransjen, opplyser at flere aktører hevder arbeidsstokken kan bli redusert med 40 - 50 prosent dersom forslaget blir vedtatt.
AA170207 De organiserer attføringsbedriftene.
SA170206 Fagforbundet Rogaland organiserer de fleste hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.
SA170204 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
DB170204 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
AP170204 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
AA170204 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
AA170204 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
SA170203 Junit organiserer medlemmer i blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
DN170203 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
DB170203 Det skjer hvis det ikke blir enighet i forhandlingene mellom NHO Luftfart og fagforeningen Junit som organiserer medlemmer i blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
BT170203 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
AA170203 Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling.
VG170202 Leder i LOs største forbund, Fagforbundet, som organiserer de kommunalt ansatte, sier hun ikke opplevde noen negativ stemning eller strid.
VG170202 Det må alltid være bakteppet i et oppgjør, men signalene i år er ikke entydige, sier Andersen i El og It-forbundet i LO, som blant annet organiserer elektrikere og ansatte i Telenor.
DN170202 Det er ett tema som får selv de tryggeste lederne blant oss til å bli usikre : Hvordan organiserer vi oss for å drive teknologisk innovasjon ?
DB170202 Samtidig etterlyser Høie « ledere som vet hvor skoen trykker, som vet å etterspørre ansatte med riktig kompetanse og som organiserer arbeidet slik at kompetansen blir godt utnyttet ».
SA170201 Fagorganisasjonen CAU, som organiserer kabinansatte i SAS, er lite begeistret for SAS-ledelsens nye grep.
SA170201 - Han organiserer lagene sine veldig godt, og det blir det første man ser med Norge også.
FV170201 - Han organiserer lagene sine veldig godt, og det blir det første man ser med Norge også.
DN170201 Fagorganisasjonen CAU, som organiserer kabinansatte i SAS, er lite begeistret for SAS-ledelsens nye grep.
DN170201 Det er imidlertid uforståelig at LO og YS, som organiserer et mindretall av arbeidstakerne i LHL, velger å streike mot en pensjonsordning de andre fagforeningene nå har tariffestet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
BT170201 - Han organiserer lagene sine veldig godt, og det blir det første man ser med Norge også.
AP170201 - Han organiserer lagene sine veldig godt, og det blir det første man ser med Norge også.
DN170130 Junit, tidligere Luftfartens Funksjonærforening, organiserer rundt 500 medlemmer i skrankene ved innsjekking og ombordstigning på norske flyplasser.
SA170124 Junit organiserer rundt 500 medlemmer i skrankene ved innsjekking og ombordstigning på norske flyplasser.
FV170124 Junit organiserer rundt 500 medlemmer i skrankene ved innsjekking og ombordstigning på norske flyplasser.
DN170124 Junit, tidligere Luftfartens Funksjonærforening, organiserer snaut 500 medlemmer i skrankene ved innsjekking og ombordstigning på norske flyplasser.
DN170124 Junit, tidligere Luftfartens Funksjonærforening, organiserer snaut 500 medlemmer i skrankene ved innsjekking og ombordstigning på norske flyplasser.
DB170124 Stiftelsen Bocuse d'Or Norge er « norske mesterkokkers olympiatopp », og organiserer det nasjonale uttaket « Årets kokk » og det norske teamets deltakelse i Bocuse d'Or Europa og verdensfinalen i Bocuse d'Or.
AP170124 Junit organiserer rundt 500 medlemmer i skrankene ved innsjekking og ombordstigning på norske flyplasser.
DB170123 Stiftelsen Bocuse d'Or Norge er « norske mesterkokkers olympiatopp », og organiserer det nasjonale uttaket « Årets kokk » og det norske teamets deltakelse i Bocuse d'Or Europa og verdensfinalen i Bocuse d'Or.
BT170123 Næringsorganisasjonen Virke organiserer store deler av handelsnæringen.
AP170123 Næringsorganisasjonen Virke organiserer store deler av handelsnæringen.
DB170117 Vi står nemlig overfor en hel sektor som gradvis organiserer seg vekk fra sitt samfunnsansvar.
DB170116 Vi kjører dem hit og dit og organiserer for at alt skal bli så enkelt for dem.
DB170114 De organiserer og sørger for at artister får betalt når musikken brukes og spilles på radio, film og tv, såkalte royalties.
DB170113 De organiserer og sørger for at artister får betalt når musikken brukes og spilles på radio, film og tv, såkalte royalties.
AP170112 Foreldres religiøse krav bør heller ikke instruere skoler i hvordan de best organiserer undervisningen i skjæringspunktene mellom ressurser, verdier og læringsutbytte.
DB170111 Slike grupper organiserer man blant annet i Nederland, Storbritannia, Australia og ved flere sykehus i USA.
DN170110 Fagforeningen Unión Sindical Obrera ( USO ), som organiserer Norwegians spanske kabinansatte, truer med å gå ut i streik eller gjennomføre andre aksjoner i løpet av de neste ukene eller månedene.
DA170109 I det vi organiserer oss i en stor region vil det være betydelig lettere å forlange nye oppgaver !
DB170107 Det gjør de ved at en rekke reiselivsaktører organiserer seg i et nytt selskap : « Mountains of Norway ».
AP170107 Assad hevder også at de er innstilt på å delta under fredsforhandlingene som Vladimir Putin organiserer i Astana i Kasakhstan.
BT170105 NITO er fagforeningen som organiserer ingeniører og teknologer.
AP161225 - Vi har et kreativt hjørne hvor vi av og til organiserer brainstorm våre studenter, kunstnere og fotografer.
AP161126 Fagforeningene som organiserer grensevaktene krever flere vakter, flere dommere og utvidede muligheter for å holde asylsøkere sperret inne.
SA161031 MOR I FRONT : Serieskaperen Lene Hval tror mange foreldre er gått lei hele halloween, men i de tilfellene der foreldre står bak og organiserer for og med ungene, tror hun nok det er mor, ikke far som står i front.
SA161031 Hun tror mange foreldre er gått lei hele halloween, men i de tilfellene derforeldre står bak og organiserer for og medungene, tror hun nok det er mor, ikke far som står i front.
BT161031 MOR I FRONT : Serieskaperen Lene Hval tror mange foreldre er gått lei hele halloween, men i de tilfellene der foreldre står bak og organiserer for og med ungene, tror hun nok det er mor, ikke far som står i front.
BT161031 Hun tror mange foreldre er gått lei hele halloween, men i de tilfellene derforeldre står bak og organiserer for og medungene, tror hun nok det er mor, ikke far som står i front.
AP161031 MOR I FRONT : Serieskaperen Lene Hval tror mange foreldre er gått lei hele halloween, men i de tilfellene der foreldre står bak og organiserer for og med ungene, tror hun nok det er mor, ikke far som står i front.
AP161031 Hun tror mange foreldre er gått lei hele halloween, men i de tilfellene derforeldre står bak og organiserer for og medungene, tror hun nok det er mor, ikke far som står i front.
VG161018 Istedenfor offentlige handlinger etableres « trolling-fabrikker » av samme sort som den russiske Olgino, hvor internettbrukere med falske profiler organiserer masseangrep mot de som er uenige med maktapparatets handlinger.
AP161002 En knapp uke tidligere deltok unge, muslimske jenter på « Skamløs dag på Stortinget », mens eks-muslimer og sekulære muslimer organiserer seg i stadig større grad.
AP160916 Dette krever trolig en større omlegging i hvordan vi organiserer opplæring i ny kompetanse på arbeidsplassene.
SA160828 Bevegelsen organiserer protester etter at fargede har blitt drept av politimenn, og jobber med saker rundt brutalitet mot og urettferdig behandling av fargede.
AP160828 Bevegelsen organiserer protester etter at fargede har blitt drept av politimenn, og jobber med saker rundt brutalitet mot og urettferdig behandling av fargede.
SA160715 I tillegg organiserer han sitt eget ritt Cadel Evans Great Ocean Road Race.
AP160715 I tillegg organiserer han sitt eget ritt Cadel Evans Great Ocean Road Race.
AP160621 I tillegg til musikk, organiserer festivalen også ymse friluftsaktiviteter.
AP160618 Det spiller ingen rolle hvem de møter eller hvordan de organiserer seg, islendingene holder seg på plassen sin uten å ta hensyn til motstanderne, uansett.
SA160613 Det som skjedde i Marseille og i andre franske byer er ikke fansens feil, det handler om at politiet ikke organiserer det godt nok, skriver han.
BT160613 Det som skjedde i Marseille og i andre franske byer er ikke fansens feil, det handler om at politiet ikke organiserer det godt nok, skriver han.
AP160613 Det som skjedde i Marseille og i andre franske byer er ikke fansens feil, det handler om at politiet ikke organiserer det godt nok, skriver han.
SA160611 - Slike kamper må organiserer ordentlig.
AP160611 - Slike kamper må organiserer ordentlig.
SA160602 Vi ser en utvikling hvor private aktører utenfor idretten organiserer seg og sine konkurranser utenfor idretten.
AP160602 Vi ser en utvikling hvor private aktører utenfor idretten organiserer seg og sine konkurranser utenfor idretten.
AA160602 Vi ser en utvikling hvor private aktører utenfor idretten organiserer seg og sine konkurranser utenfor idretten.
SA160531 Det er ikke foreldre som står på sidelinjen og organiserer treningene for barn og unge, men profesjonelle trenere.
DA160531 FTTF organiserer alt fra renholdere til kontorarbeidere og produksjonsledere, sier klubbleder Heiskala.
AP160531 Det er ikke foreldre som står på sidelinjen og organiserer treningene for barn og unge, men profesjonelle trenere.
AP160512 det som påpekes i serien ( enkelt å bli kvitt ansatte som tar opp problematiske forhold, organiserer seg, krever høyere lønn, nekter overtid... ) ?
SA160422 Det holder at vi organiserer oss, slik at vi stemmer ut dem som bør fjernes.
AP160422 Det holder at vi organiserer oss, slik at vi stemmer ut dem som bør fjernes.
AA160422 Det holder at vi organiserer oss, slik at vi stemmer ut dem som bør fjernes.
AP160417 Du er plent nødt til å stole på at menneskene som organiserer og gjennomfører valget er ærlige.
AP160406 Måten man organiserer det på nå, vil trolig bli brukt i de andre store kollektivprosjektene Oslo vil ha i gang de neste årene. †" Vi ser absolutt det kritiske i situasjonen, og vi ønsker å få landet på en god organisasjonsmodell så raskt som mulig.
AP160405 Her er det bare å vise til at mange forvaltningsenheter organiserer seg regionalt på tvers av fylkesgrensene, slik at Norge egentlig har over 30 ulike regioner.
AP160404 Mange irriterer seg over at ting tar for lang tid, og en av grunnene til dette er måten det offentlige organiserer seg på.
AP160401 De mener også selv at de organiserer seg på en mer effektiv måte, og at dette gjør dem i stand til å levere mer kvalitet for pengene.
AP160322 Journalistenes og redaktørenes rolle er å være ytringsfrihetens fotsoldater : De organiserer debatten og passer på at den foregår innenfor rammen av norsk lov og i samsvar med presseetikken.
AP160318 Organisasjonen for " Frivillig samarbeid med Hæren, Luftvåpenet og Marinen " med 10.000 kontorer organiserer " militærpatriotiske arrangementer ", kurs og konkurranser.
AP160317 De som organiserer marsjen sier de vil involvere « lærdommen om oppofrelse, heroisme, kjærlighet og toleranse, som ligger i den irske ånden, sa paradesjefen John Lahey da planene ble lansert.
BT160314 Slik fungerer buekorpsene som glimrende inkluderingsarenaer hvor ungdommen selv organiserer det viktige arbeidet.
BT160314 Et like sikkert vårtegn som buekorps- trommene i Bergen, er avisskriveriene mot buekorpsene - først og fremst forestillingen om at barn organiserer slik « krigslek ».
AP160313 Trettebergstuen understreker at måten vi organiserer arbeidslivet på, er avgjørende for folks mulighet til å kombinere arbeid og familieliv.
AP160227 Jeg synes det er flott og beundringsverdig at ishockeyspilleren i New York bryr seg så mye at han setter i gang dette, sier Kolderup, før han organiserer nye øvelser for de glade skiløperne.
AP160223 Politidirektoratet sier at Odins soldater vil bli stoppet om de organiserer ordenspatruljer og borgervern.
SA160222 Mitt poeng er at løyveordningen, og måten man organiserer taxiselskapene på, har gått ut på dato.
AP160218 †" Problemet er når du organiserer islam i moskeer og bevegelser, da er vi med en gang over i lovreligionen islam, sier hun og innrømmer at hun helst hadde sett at Europa på 60-tallet hadde sagt nei til « organisering av islam i moskeer og bevegelser » knyttet til sunni - og sjiamoskeer. †" Man skulle ikke ha tillatt eta
AP160211 Næringsorganisasjonen Virke organiserer blant annet store deler av varehandelen og bedrifter i tjenestenæringene.
AP160204 Også Norsk Tjenestemannslag sentralforvaltningen - som organiserer medlemmer i blant annet departementer og tilsyn, som Justisdepartementet og UDI - har sendt et lignende høringssvar oppover i LO-systemet.
AP160202 Hvis man fjerner noen ytelser, kan det gjøre Norge mindre aktuelt, siden de som organiserer reisen ikke får pengene sine.
AP160129 Hun mener derfor at offentlige ansatte - som Unio organiserer - bør få økning i kjøpekraften.
AP160128 Det handler for eksempel om hvilke debattferdigheter vi lar de oppvoksende slekter tilegne seg i skolen, hvordan vi bygger nasjonale debattarenaer, og hvordan vi organiserer disse arenaene blant annet i nettaviser og andre digitale arenaer.
AP160127 Spørsmålet er hvordan man organiserer oss for at bedriftene kan bli sterkere og at nye bedrifter kan oppstå..
SA160125 De avtaler når barna skal leke sammen, organiserer gjerne leken for dem.
FV160125 De avtaler når barna skal leke sammen, organiserer gjerne leken for dem.
AP160125 De avtaler når barna skal leke sammen, organiserer gjerne leken for dem.
AP160122 Konklusjonen ? †" Vi mener at størrelse i seg selv ikke er avgjørende, men hvordan man organiserer og leder en stor barnehage har ekstremt mye å si for kvaliteten i tilbudet, sier forsker Beret Bråten.
AP160122 Enkelte kommuner har spurt om det er trygt å bygge stort, og da svarer Bråten « ja, bare bygg stort, men da skal dere være ekstremt bevisste på hvordan dere organiserer og leder barnehagen ».
AP160122 Det handler om hvordan du organiserer og leder barnehagen, svarer Bråten.
AP160113 Parat organiserer piloter og kabinansatte i Norwegian.
AP160113 Vi instruerer hva de skal gjøre, men ikke hvordan de organiserer seg, sier Olsen.
AP160112 ) organiserer flere av de store delingsselskapene i Norge og var godt fornøyd med signalene både fra finansminister Siv Jensen ( bildet ) og skattedirektør Hans Christian Holte.
AP160107 Så til og med Fagforbundet, som organiserer i offentlig sektor, blir merket av krisen på Sør-Vestlandet.
AP160107 Spesielt to av forbundene våre er rammet hardt, Industri og Energi, som organiserer oljearbeiderne, og Fellesforbundet, som organiserer mange på verft og i leverandørindustrien.- Men det er ingen som ikke er merket av dette.
AP160107 Spesielt to av forbundene våre er rammet hardt, Industri og Energi, som organiserer oljearbeiderne, og Fellesforbundet, som organiserer mange på verft og i leverandørindustrien.- Men det er ingen som ikke er merket av dette.
FV160106 Organiserer sommerleirer og familieseminarer.
AP160106 Forbundet organiserer blant annet hotell- og restaurantansatte.
AP160106 Det kan være et lokkemiddel for at bedrifter og ansatte organiserer seg, slik at de får større mulighet til fleksible ordninger.
AP160106 Organiserer sommerleirer og familieseminarer.
DA160105 Når vi kan få opptil sju forskjellige aktører som skal drive jernbane, i tillegg til NSB, kan det føre til mer byråkrati og dårligere kommunikasjon, mener fagforeningene som organiserer ansatte i jernbanen.
DA160105 Fagforeningene som organiserer de ansatte i jernbanen har lenge advart mot konkurranseutsetting i jernbanereformen.
DA160105 Når vi kan få opptil sju forskjellige aktører som skal drive jernbane, i tillegg til NSB, kan det føre til mer byråkrati og dårligere kommunikasjon, mener fagforeningene som organiserer ansatte i jernbanen.
DA160105 Fagforeningene som organiserer de ansatte i jernbanen har lenge advart mot konkurranseutsetting i jernbanereformen.
AP160101 Men de ser at erfarne medlemmer som får nye arbeidsoppgaver melder overgang til forbund som tradisjonelt organiserer lederyrker.
AP160101 Men de ser at erfarne medlemmer som får nye arbeidsoppgaver melder overgang til forbund som tradisjonelt organiserer lederyrker.