DA171230 Hun karakteriserer det som nedslående at Drammen kommune velger å organisere seg på en annen måte enn retningslinjene tilsier.
DB171216 De ansatte går gjerne videre lenge før de når pensjonsalder, og dermed blir AFP et argument mot å organisere seg på arbeidsgiversiden.
DN171215 - Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for en åpen forfatterforening i Norge, sier Jan Ove Ekeberg til Aftenposten.
DN171215 - Det vesentlige er at man ikke bare skal ha rett til å organisere seg, men også mulighet til å uttale seg i saker som gjelder egne arbeids- og inntektsforhold.
DB171215 - Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for en åpen forfatterforening i Norge, sier Jan Ove Ekeberg til Aftenposten.
DB171215 - Det vesentlige er at man ikke bare skal ha rett til å organisere seg, men også mulighet til å uttale seg i saker som gjelder egne arbeids- og inntektsforhold.
DA171215 Som del av den europeiske fellesforbundet European Cockpit Association har det norske flygerforbundet deltatt i kampen for å få Ryanair til å la sine piloter organisere seg.
DA171215 Det er viktig at Ryanair har anerkjent ansattes rett til å organisere seg og forhandle gjennom tillitsvalgte.
DA171215 - Den viktigste hendelsen i europeisk luftfart dette tiåret, fastslår Ynge Carlsen, leder for Norsk Flygerforbund, etter at Ryanair i dag anerkjente pilotenes rett til å organisere seg i fagforeninger.
AP171215 I Norge har YS-forbundet Parat vært i årelang konflikt med Ryanair, og lederen Petter Førde i Norsk pilotforbund mener at dette er et gjennombrudd for at Ryanair-piloter kan organisere seg slik som ellers i arbeidslivet.
NL171214 Et sentralt spørsmål vil være hvordan en vil organisere de administrative oppgavene som en slik organisering forutsetter.
AP171214 En forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske forfattere uavhengig av sjanger.
AP171214 Det er en selvsagt rettighet å kunne organisere seg.
AP171214 - Vi skal stifte en forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, sier initiativtagerne.
AP171214 - Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for en åpen forfatterforening i Norge, sier en av initiativtagerne, Jan Ove Ekeberg.
AP171214 - Jeg skjønner ikke hvorfor de eksisterende foreningene ikke innser at det er ekstremt viktig å organisere de som skriver bøker i dag.
AP171214 - Det vesentlige er at man ikke bare skal ha rett til å organisere seg, men også mulighet til å uttale seg i saker som gjelder egne arbeids- og inntektsforhold.
AP171214 - Vi skal stifte en forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, sier initiativtagerne.
AP171214 - Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for en åpen forfatterforening i Norge, sier en av initiativtagerne, Jan Ove Ekeberg.
AP171214 - Jeg skjønner ikke hvorfor de eksisterende foreningene ikke innser at det er ekstremt viktig å organisere de som skriver bøker i dag.
AP171214 - Det vesentlige er at man ikke bare skal ha rett til å organisere seg, men også mulighet til å uttale seg i saker som gjelder egne arbeids- og inntektsforhold.
AP171213 Han dro på kryss og tvers i Alabama for å organisere grupper som kunne jobbe for Jones.
AP171213 EFTA Surveillance Authority ( ESA ) tror nesten alle de kommunale svømmehallene vil gå fri fra kravet om å organisere næringsvirksomheten i egne selskaper.
SA171211 Trenere som er mer opptatt av å organisere lagene enn å skape spilleglede.
FV171211 Trenere som er mer opptatt av å organisere lagene enn å skape spilleglede.
BT171211 Trenere som er mer opptatt av å organisere lagene enn å skape spilleglede.
AP171211 Trenere som er mer opptatt av å organisere lagene enn å skape spilleglede.
AA171211 Trenere som er mer opptatt av å organisere lagene enn å skape spilleglede.
SA171210 José Mourinho er kjent for å være en mester til å organisere lagene sine, og Manchester United pleier som regel å være bunnsolide defensivt.
FV171210 José Mourinho er kjent for å være en mester til å organisere lagene sine, og Manchester United pleier som regel å være bunnsolide defensivt.
DA171210 Vi kan ikke organisere oss likt som i dag i 2026.
BT171210 José Mourinho er kjent for å være en mester til å organisere lagene sine, og Manchester United pleier som regel å være bunnsolide defensivt.
BT171210 José Mourinho er kjent for å være en mester til å organisere lagene sine, og Manchester United pleier som regel å være bunnsolide defensivt.
AP171210 - Kommunenes og fylkeskommunene må ha frihet til å organisere sitt tjenestetilbud etter de de ser som mest hensiktsmessig, sier hun.
AP171210 José Mourinho er kjent for å være en mester til å organisere lagene sine, og Manchester United pleier som regel å være bunnsolide defensivt.
AA171210 José Mourinho er kjent for å være en mester til å organisere lagene sine, og Manchester United pleier som regel å være bunnsolide defensivt.
DB171206 Det er ingen som kommer til å redde arbeidsfolk i Sør-Afrika, men de er i ferd med å ta saken i egne hender og organisere seg på nytt.
DN171205 - Vi har hatt en debatt i partiet lenge om hvordan vi skal organisere samarbeidet på borgerlig side og hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for, forklarer Grande.
DB171205 - Vi har hatt en debatt i partiet lenge om hvordan vi skal organisere samarbeidet på borgerlig side og hvilke saker det er viktig å få gjennomslag for, forklarer Grande.
BT171204 Det viser seg at det er fullt mulig å få på plass en times fysisk aktivitet hver dag ved å organisere skoledagen litt annerledes : En liten utviding av skoledagen, og ved at elevene er fysisk aktive i friminuttene.
BT171204 Det er fullt mulig å få på plass en times fysisk aktivitet hver dag ved å organisere skoledagen litt annerledes.
VG171202 Vi snakker tross alt om statens grunnleggende ansvar for å organisere en kollektiv beskyttelse for det som kan true oss.
SA171202 Papadopoulos forsøkte ifølge Washington Post å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
DN171202 Jeg tenkte det ville være mye å spare på å organisere spåtjenester samlet, med felles vaktlister, markedsføring og fakturering.
AP171202 Den griper nemlig svært langt inn i lærernes frihet til å organisere undervisningen slik de selv finner hensiktsmessig.
VG171201 Han forsøkte å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
BT171201 Papadopoulos forsøkte ifølge Washington Post å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
AP171129 Samtidig har eierne valgt å organisere sin virksomhet i lavskattland og hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis.
AP171128 For egentlig er jeg litt av en kontrollfrik som liker å organisere mine egne ting.
DN171127 | Måtte organisere seg for å sikre oppdrag ¶ ¶
DN171127 - Vi blir presset til å organisere oss for å få lov til å arbeide på større anleggsprosjekter, sier daglig leder Knut Thorkildsen i maskinentreprenørselskapet Br.
AA171127 En kjernegruppe på rundt 15 medlemmer jobber sammen med Heldal for å organisere solidaritetsdagen 3. desember.
DB171126 - På generelt grunnlag kan sies at dersom nordmenn har gyldig reiseforsikring, vil forsikringsselskapet kunne organisere hjemtransport ved sykdom.
BT171125 Jeg er overrasket over manglende vidsyn og manglende vilje til å se at friheten til å både ytre seg, organisere seg og saksøke staten er nettopp korrektivet et frihetsorientert Høyre kunne ha støttet.
AA171125 Det gjelder samarbeidsmåter med næringslivet, med andre universitet eller nye måter å organisere seg på.
SA171124 Det bør være et to-årig skoleløp, og vi må organisere det sammen med andre relevante fag - eller la det bli et eget fagområde.
BT171122 Og ikke minst må vi organisere bebyggelsen på en måte som fremmer kontakt og naturlige møteplasser i hverdagen.
SA171118 Ole Einar Bjørndalen har en ny hverdag som far, men 43-åringen hadde ikke trodd at det var så mye å organisere med to satsende skiskytterforeldre.
DA171118 I den trivelige fjellbyen er det lett å organisere turen din, med en rekke kontorer som organiserer utleie av både guider og bærere.
DA171118 Den er også en god base for å organisere fjellturer i annapurnaområdet.
NL171117 Men hvis man for alvor begynte å forstå hvor hen det bærer, så måtte alle rike land, selvfølgelig inklusive oss, organisere en ekstraordinær finansiering av forebyggende tiltak i de land det gjelder, demninger, ny byggeskikk, flytende byer, flytende landbruk, kolonisering av ubebodde strøk osv.
DN171116 I mange andre land måtte mine foreldre betalt for å få noen til å organisere dette for meg.
DA171116 Vi må organisere dette slik at vi har tid til å stille opp, og da lar det seg ikke gjøre å reservere personer.
DA171116 Vi må organisere dette slik at vi har tid til å stille opp, og da lar det seg ikke gjøre å reservere personer.
AA171116 - Vi arbeider med å organisere alternativ transport, meldte NSB på sin nettside torsdag kveld.
AP171115 Hvordan vi kommuniserer og takler hverdagen, hvordan vi ønsker å organisere livene våre og omgås i det daglige, er ganske forskjellig, i tillegg til interesser, humor og andre mer overfladiske ting.
AA171115 Richard bidrar med nye måter å tenke og organisere oss på, slik at vi i en større grad kan bli en global aktør, sier Köpple.
AA171115 - Richard Chen bidrar med nye måter å tenke og organisere oss på, slik at vi i en større grad kan bli en global aktør, sier Johannes Köpple ( bak til høyre ), administrativ leder for guttekoret.
VG171114 Hvordan i all verden skulle han klare å organisere det stolte danske landslaget ?
DB171114 « Han ser også ut til å ha et stort behov for å organisere andre inn i nye grupper, ofte mot deres vilje, og alltid med seg selv som leder ».
BT171114 Han viser til at det i denne saken har vært en faglig basert uenighet i og utenfor SSB om hvordan virksomheten skal organisere sin forsknings- og utredningsvirksomhet.
BT171114 - Finansministeren overstyrer den ansvarlige ledelses faglige vurderinger når hun forlanger at direktøren skal følge uformelle styringssignaler om hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
BT171114 - Finansministeren går inn og overstyrer faglige vurderinger når det gjelder hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
AP171114 Han viser til at det i denne saken har vært en faglig basert uenighet i og utenfor SSB om hvordan virksomheten skal organisere sin forsknings- og utredningsvirksomhet.
AP171114 - Finansministeren overstyrer den ansvarlige ledelses faglige vurderinger når hun forlanger at direktøren skal følge uformelle styringssignaler om hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
AP171114 - Finansministeren går inn og overstyrer faglige vurderinger når det gjelder hvordan SSB skal organisere sin forskning og virksomhet.
AP171114 Tesla tar gladelig imot statssubsidier for å lage luksusbiler, men går hardt til verks mot egne arbeidere som ønsker rett til å organisere seg.
DB171113 Ikke hvordan SSB skal utforme og organisere forskningsavdelingen.
SA171112 Vi vet alle at Lagerbäck er god til å organisere lag, slik at disse målene ikke kommer.
FV171112 Vi vet alle at Lagerbäck er god til å organisere lag, slik at disse målene ikke kommer.
BT171112 Vi vet alle at Lagerbäck er god til å organisere lag, slik at disse målene ikke kommer.
AP171112 Både når det gjelder faglige spørsmål og retten til å organisere SSB.
AP171112 Vi vet alle at Lagerbäck er god til å organisere lag, slik at disse målene ikke kommer.
AA171112 Vi vet alle at Lagerbäck er god til å organisere lag, slik at disse målene ikke kommer.
VG171111 - Mange av disse gruppene har eksistert i flere tiår, men de var tidligere ikke så gode til å organisere seg, og ble derfor en veldig smal nisje uten særlig appell til de brede massene.
NL171111 Ifølge en kjennelse fra FNs juridiske hovedorgan, Den internasjonale domstolen ( IJC ), om Kosovo, er det ifølge folkeretten ikke ulovlig av Krim og organisere en folkeavstemming og erklære seg sjøl uavhengig eller å erklære at provinsen ønsker å slå seg sammen med Russland.
AP171111 Hun ble leder av komiteen for opplysningsvirksomhet og var med på å organisere det sovjetiske skolevesenet i årene 1917 - 1918.
VG171109 Vi kan legge et spill og organisere det så bra som mulig, men det er spillerne som tar valgene, sier Lagerbäck til VG og utdyper : ¶
VG171109 Hun sier LO også ønsker å endre regelverket for å legge til rette for at bedrifter kan organisere seg i fellesordninger.
SA171109 Derfor glir min teknologioptimisme over i en dyp bekymring for hvordan vi skal organisere samfunnet når full sysselsetting blir en umulighet.
SA171109 - Min teknologioptimisme går over i en dyp bekymring for hvordan vi skal organisere samfunnet når full sysselsetting blir en umulighet, skriver Sven Egil Omdal.
DB171109 UAE-laget peker mot UCI-regelverket, og i et tillegg til WorldTour-reglementet kalt " Organsiatoriske spesifiseringer " blir det spesifisert at lagene selv skal organisere rytternes trening.
VG171108 Det er en vanlig måte å organisere folket på for å få kontroll, og stammer fra Mao Zedongs måte å kontrollere folket på.
DB171108 Da må vi organisere samarbeidet i NATO i henhold til en ny situasjon, med nye våpen og nye måter å gjøre det på, sier statsråden..
BT171108 Det finnes mange måter å organisere opptak på, og jeg mener det er på tide å se på hvordan vi skal sikre oss de best egnede studentene.
BT171108 DE BEST EGNEDE : Det finnes mange måter å organisere opptak på, og jeg mener det er på tide å se på hvordan vi skal sikre oss de best egnede studentene, skriver Ragnhild Tryti Forsberg fra Unge Venstre.
DB171107 Og det er et problem når flernasjonale selskaper kan organisere seg til helt andre skattevilkår enn bedriftene de konkurrerer med.
BT171107 De har ikke ressurser til å organisere seg ut av skattlegging.
DN171105 Page ikke den eneste i Trump-sfæren som har endret forklaring i saken : I rettsdokumenter som ble frigitt i forbindelse med av tiltalen mot Manafort, kommer det frem at George Papadopoulos, en annen Trump-medarbeider, gjentatte ganger forsøkte å organisere møter mellom Trump og høytstående russere under valgkampen.
AP171105 Det er lett å forstå at selskaper som opererer i mange land, har behov for å organisere sin drift slik at de unngår dobbeltbeskatning.
VG171104 Ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
NL171103 Regionreformen vil få betydning når Staten skal organisere sin regionale virksomhet.
DA171103 - Frivillighet er ikke gratis, det koster å organisere .
DB171031 Jeg tror nemlig ikke vi er så verst til å organisere den kvinnelige toppfotballen i Norge.
DA171031 Ikke bare ble gudstjenestene endret i form og innhold, og latin som kirkespråk ble erstattet av nasjonale språk - reformasjonen førte også til nye måter å organisere statene på.
VG171030 Ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
VG171030 Ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
NL171030 Mange bedrifter nekter å organisere seg og de ansatte nektes tariffavtaler.
DA171030 Papadopoulos forsøkte ifølge Washington Post å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
DA171030 Men det er opp til muslimene selv hvordan de velger å organisere seg, sier hun til Vårt Land.
BT171030 Papadopoulos forsøkte ifølge Washington Post å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
AP171030 Papadopoulos var utenrikspolitisk rådgiver, og ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
AP171030 Men det er opp til muslimene selv hvordan de velger å organisere seg, sier hun til Vårt Land.
AA171030 Papadopoulos forsøkte ifølge Washington Post å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.
AA171028 Vi må klare å finne en like god løsning for å legge til rette for og organisere ferdselen av dem som går med og uten ski.
VG171026 Når VG er på besøk, er han i ferd med å organisere neste vikaroppdrag.
DN171026 - Vi fortsetter å tilføre ressurser til stedet og organisere søket.
DN171026 XXL klarte å organisere en lang kø før åpningen av sitt første varehus i Østerrike, i handelsparken Shopping City Syd utenfor Wien.
DB171026 Regjeringen kan ikke organisere seg bort fra norsk lov.
BT171026 - Vi fortsetter å tilføre ressurser til stedet og organisere søket, sier redningsleder Tore Hongset ved HRS til NTB.
BT171026 Den viser at hele måten å organisere hjemmetjenestene på er en form for New Public Management som ikke fungerer.
AP171026 Derfor er det familiene som skal bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag.
VG171025 - Hvis man skal organisere deltakelse i kulturelle aktiviteter ut fra hva foreldrene eller enkelte lærere mener om det, er det å trekke det alt for langt.
SA171025 Her tilligger det sykkelforbundet å organisere seg på sin måte, sa idrettspresident Tvedt onsdag.
NL171025 I følge den ukrainske konstitusjonen av 1996 har den autonome republikken Krim rett til å organisere og gjennomføre folkeavstemninger.
DB171025 Blant annet avslørte lekkasjen at DNBs filial i Luxembourg over flere år hadde tilbudt kunder å organisere postboksselskap på skatteparadiset Seychellene, slik at de kunne unngå skatt.
DB171025 NSB opplyser at de reisende må regne med forsinkelser, og det arbeides med å organisere alternativ transport.
DA171025 NSB opplyser at de reisende må regne med forsinkelser, og det arbeides med å organisere alternativ transport.
AP171025 Det innebærer at de må organisere tilbudet på en måte som sikrer at alle innbyggerne har et godt og tilgjengelig tilbud, uavhengig av hvor de bor, sier hun ¶ | 16 år gammel jente dømt for å ha filmet og spredt sexvideo på Snapchat ¶
AP171025 Det innebærer at de må organisere tilbudet på en måte som sikrer at alle innbyggerne har et godt og tilgjengelig tilbud, uavhengig av hvor de bor, sier hun ¶
AP171025 Nåværende rektor sier de forsøkte å organisere det slik at det var få assistenter involvert for å bygge gode relasjoner og oppnå et tillitsforhold.
AP171025 Slikt er vanskelig å organisere seg bort fra.
AP171025 Her tilligger det sykkelforbundet å organisere seg på sin måte, sa idrettspresident Tvedt onsdag.
AA171025 NSB opplyser at de reisende må regne med forsinkelser, og det arbeides med å organisere alternativ transport.
DA171024 Nå kan historiker Bodil Stenseth dokumentere at Quisling godt visste at de norske jødene aldri kom tilbake igjen, og at han personlig fikk sin betrodde byråsjef Hans Næss til å organisere plyndringen av Philip Watchmans bo.
AP171024 NSB opplyser at de reisende må regne med forsinkelser, og det arbeides med å organisere alternativ transport.
SA171023 - Vi så etter hvert behovet for å organisere oss bedre, og fikk hjelp av Kristiansand Sandvolleyballklubb.
FV171023 - Vi så etter hvert behovet for å organisere oss bedre, og fikk hjelp av Kristiansand Sandvolleyballklubb.
DN171023 Han kunne ha ventet til slutten av 2018, men utbrytergrupper fra regjeringspartiet var i ferd med å organisere seg og hadde fått stor oppslutning i Tokyo.
DN171023 Han tok til orde for å etablere en nasjonal overgangsregjeringen for å forberede samtaler med myndighetene i Bagdad og organisere nyvalg.
AP171023 - Vi så etter hvert behovet for å organisere oss bedre, og fikk hjelp av Kristiansand Sandvolleyballklubb.
VG171020 Koblingene mellom Jet Set Sports og NIF har handlet om mer enn sponsoravtale og et monopol på salg av OL-billetter : NIF betalte også store summer til Jet Set Sports for å organisere representasjonshuset Norway House under OL i Sotsji.
DN171019 - Høyre har til nå forsvart posten som EU-minister, men hvis statsministeren nå fjerner den, bekrefter hun at det har vært en dårlig måte å organisere dette arbeidet i regjeringen på, mener Vedum.
AP171019 - Dette er et velmenende råd om hvordan Regjeringen skal organisere seg.
DN171018 Har app som gir deg prisforslag, mulighet til overvåke prosessen og organisere levering.
AP171018 Få toppledere kan besvare følgende spørsmål : ¶ • Hvilken blanding av « disruptiv » innovasjon og forbedring av eksisterende produkter og tjenester skal vi ha ? • Hvordan skal vi organisere arbeidet ? • Hvordan bør de forskjellige delene av innovasjonsaktivitetene åpnes opp for samarbeidspartnere som gründere, forskningsmiljøer og kunder ?
AA171017 Organisere en nasjonal satsing for å hente inn avfall fra de områdene hvor enkeltmenneskers innsats og dugnad kommer til kort. 8.
AA171017 « Du må innrette deg og organisere hverdagen bedre », tipser en kollega.
AA171017 Jeg synes ikke jeg gjør annet enn å stresse, organisere , være proaktiv og innrette meg.
NL171016 Her skal jeg bare nevne noen : Promotere fotballen globalt ( ikke i palestinske Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem ), organisere nasjonale konkurranser ( palestinske Gaza er utelukket ), kontrollere all slags organisert fotball ( ikke i Israel ), sikre kampenes integritet og hindre misbruk ( ikke i Israel og ingen integritet i de førnevnte palestinske områdene ).
DN171016 Tom Barrack ( helt til venstre ) var sjef for å organisere Donald Trump tiltredelsesseremoni i Washington i januar.
DN171016 Investoren og eiendomsmagnaten Tom Barrack ( 70 ) er blant president Trumps få gamle venner, og han var blant annet sjef for å organisere Trumps innvielsesseremoni i Washington 20. januar.
DA171016 Ved å organisere tjenestene etter en tillitsmodell, skaper vi større grad av kontinuitet og forutsigbarhet, som er vesentlig for at mennesker skal oppleve trygghet i sin hverdag.
AP171016 FN kunne organisere dette på ein god måte.
VG171013 Moren er spent på hvordan trener Myhre kommer til å organisere laget, men er sikker på én ting : ¶
FV171013 Bokseprofilen kunne blitt nervøs av mindre, av å ha sitt eget promotionselskap, være administrator, organisere stevnet, sørge for at sponsorer og presse får sitt, svare på veldig mange henvendelser og selvsagt trene to ganger om dagen.
SA171012 Bokseprofilen kunne blitt nervøs av mindre, av å ha sitt eget promotionselskap, være administrator, organisere stevnet, sørge for at sponsorer og presse får sitt, svare på veldig mange henvendelser og selvsagt trene to ganger om dagen.
DN171012 Onsdag utstedte en føderal domstol i Irak arrestordre på de kurdiske representantene som sto ansvarlig for å organisere folkeavstemningen, ifølge BBC.
DB171012 At de skal kunne organisere seg som de vil.
BT171012 Bokseprofilen kunne blitt nervøs av mindre, av å ha sitt eget promotionselskap, være administrator, organisere stevnet, sørge for at sponsorer og presse får sitt, svare på veldig mange henvendelser og selvsagt trene to ganger om dagen.
AP171012 Bokseprofilen kunne blitt nervøs av mindre, av å ha sitt eget promotionselskap, være administrator, organisere stevnet, sørge for at sponsorer og presse får sitt, svare på veldig mange henvendelser og selvsagt trene to ganger om dagen.
AP171010 Professoren sier det generelle problemet til de som vil bli i Spania, har vært at de ikke klarer å organisere effektiv motstand.
AP171010 Professoren sier det generelle problemet til de som vil bli i Spania, har vært at de ikke klarer å organisere effektiv motstand.
AP171010 NSB jobbet med å organisere busstransport forbi Lier- Brakerøya, og opplyste flere ganger over høyttaleranleggene at de beklaget mangelfull informasjon.
AA171009 Ukrainas riksadvokat Juriij Lutsenko anklager nå den russiske etterretningstjenesten FSB for å ha betalt en russisk kriminell fra den sibirske byen Bratsk for å organisere attentatet.
DB171008 Marcus Thrane begynte å organisere landsomfattende organisasjoner for arbeiderne.
AP171007 Mandag ble den 41-år gamle opposisjonslederen fengslet i 20 dager fordi han prøvde å organisere en ny demonstrasjon i St.
AP171007 - Vi har bare hatt noen dager på å organisere dette. | 2017 ble året da butikkdøden inntok USA.
AP171007 På samme måte som i sin andre barnebokserie, Clue, gjør Horst en god jobb med å organisere hendelsen slik at leserne kan løse mysteriene sammen med hovedpersonene.
DB171005 Noen av oss legger ting på riktig plass, lager planer, tar tid til å rydde og organisere - og noen gjør det ikke.
AP171005 Jeg bryter inn igjen og nevner de som mistenkte Barzani for å organisere folkeavstemningen slik at han ville bli sittende lenger med makten.
DB171004 På ett nivå er dette et godt poeng : Det er helt urealistisk, og definitivt ikke ønskelig, å organisere alle de treningstimene som må til for å bli toppfotballspiller.
DA171004 Deretter må vi finne ut hvordan driften skal bli og hvordan vi skal organisere oss.
AP171004 Deretter må vi finne ut hvordan driften skal bli og hvordan vi skal organisere oss.
AA171004 Deretter må vi finne ut hvordan driften skal bli og hvordan vi skal organisere oss.
AA171004 Deretter må vi finne ut hvordan driften skal bli og hvordan vi skal organisere oss.
AP171003 Renas AS er ett av tre selskaper som er godkjent for å organisere henting av elektrisk og elektronisk avfall ( EE-avfall ).
AA171003 Og det er mye god læring i å organisere en demonstrasjon.
DB171002 Å organisere renovasjonen i kommunal egenregi kan derimot forhindre at slike urimeligheter finner sted.
AP171002 Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj bruker sosiale medier meget aktivt til å organisere demonstrasjoner mot Putin.
SA171001 Skal man organisere barnas uteaktivitet ?
DN170930 Kina har hele tiden insistert på at sanksjonene må følges opp med forsøk på å organisere forhandlinger.
AA170930 Kina har hele tiden insistert på at sanksjonene må følges opp med forsøk på å organisere forhandlinger. ( ©NTB ) ¶
DB170928 Som fotballspiller, har du en tanke om hvordan det er å organisere dette her, men det er langt fra lett.
DB170928 Dette etter at hun provoserte en rekke muslimer ved å organisere en tegneseriekonkurranse av profeten Muhammad i Texas.
DB170928 Samtidig fyller vi AKS med innhold som støtter opp om læringen på skolen, og vil gjøre forsøk med nye måter å organisere leksearbeidet.
AP170928 Det finnes en pårørendeproblematikk som er bekymringsfull med tanke på at voksne barn i økende grad bistår med å organisere og tilrettelegge for at foreldre med omsorgsbehov får den hjelp de behøver.
DB170927 Holberg-prisen hegner om sine egne, og er i kveld med på å organisere en samtale mellom Greenblatt og dramatiker Tony Kushner, som streames fra hovedbiblioteket i New York.
DB170926 « Ut over sponsorbidraget og at Sjømatrådet (... ) har vært behjelpelig med å organisere besøk for opptak i Japan, har « laksenæringen » - naturligvis - ikke hatt noen påvirkning på produksjon eller innhold ».
AA170925 Påtalemyndigheten har allerede bedt politiet etterforske alle forsøk på å organisere avstemningen og gitt ordre om etterforskning av 700 katalanske ordførere.
VG170923 - Et rikt samfunn som har overflod burde sørge for å organisere seg slik at alle har nok midler til å klare seg.
VG170922 I papirene påstår han at det var to kameraer i huset som kona visste om, og han sier at han fikk melding om Audrinas besøk kun 15 minutter i forkant, og at det derfor ikke var nok tid til å organisere overleveringen av eiendelene.
AA170922 Vi var i startgropa med å organisere en dugnad der alle båteierne måtte bidra for å renske anlegget.
VG170921 I 1995 fikk Trond Bakkevig en telefon fra generalsekretær Stig Utnem i Mellomkirkelig Råd : Kan du reise til Jerusalem og organisere samtaler mellom jøder, kristne og muslimske ledere ?
SA170921 - Som et resultat av denne tragedien er vi fullstendig enig om at fokuset til mexicanske myndigheter burde være å komme seg og bygge opp igjen, og ikke organisere to store sportsarrangementer, sa IPC-president Andrew Parson.
DN170921 Målet til obligasjonseierne som har engasjert advokatene, er ifølge Bloomberg å organisere eierne av minst en tredjedel av Seadrills 2,3 milliarder dollars usikrede obligasjonslån.
AP170921 Vi ønsker at våre ansatte i Bangladesh skal få organisere seg, men det må være forankret i lokalt regelverk.
AP170921 - Vi mener at det er viktig uansett at folk kan organisere seg.
AP170921 - Er det spesielt viktig at de ansatte i land som Bangladesh får organisere seg ?
AP170921 - Som et resultat av denne tragedien er vi fullstendig enig om at fokuset til mexicanske myndigheter burde være å komme seg og bygge opp igjen, og ikke organisere to store sportsarrangementer, sa IPC-president Andrew Parson.
VG170920 - Det er en kombinasjon av mangel på evne til å organisere seg, samt at forsvarsspillerne til Liverpool ikke er gode nok sammenlignet med lagene Liverpool ønsker å sammenligne seg med.
DN170919 - Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn.
DA170919 - Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn.
AA170919 - Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn.
DB170918 - Guadeloupe var logistikksenteret hvor vi kunne gi Saint Martin tilgang på forsyninger og organisere alle luftbruene, sa den franske innenriksministeren Gerard Collombe søndag.
AP170918 Det foregikk en aggressiv konkurranse mellom høvdingene om hvem kunne gi de største gavene, organisere de største festene.
AP170918 Det foregikk en aggressiv konkurranse mellom høvdingene om hvem kunne gi de største gavene og organisere de største festene.
AP170918 - Guadeloupe var logistikksenteret hvor vi kunne gi Saint Martin tilgang på forsyninger og organisere alle luftbroene, sa den franske innenriksministeren Gerard Collombe søndag.
AA170918 - Guadeloupe var logistikksenteret hvor vi kunne gi Saint Martin tilgang på forsyninger og organisere alle luftbroene, sa den franske innenriksministeren Gerard Collombe søndag.
VG170916 Spørsmålet er om dagens LO klarer å fange opp og organisere nye grupper.
DN170915 Madrid innfører strengere tilsyn med pengebruken i Catalonia for å hindre regionen i å organisere en folkeavstemning om løsrivelse.
DN170915 I juli ba regjeringen myndighetene i Catalonia sendte dem ukentlige oversikter over utgiftene sine, slik at de kunne forsikre seg om at ingenting gikk til å organisere den omstridte folkeavstemningen.
DA170915 Foreldre må få muligheten til å organisere barnets liv selv, mener Gudmundsen.
AP170915 Det er opp til Regjeringen å organisere sitt arbeid, det gjelder i stor grad også departementsstrukturen.
AA170915 Madrid innfører strengere tilsyn med pengebruken i Catalonia for å hindre regionen i å organisere en folkeavstemning om løsrivelse.
AA170915 I juli ba regjeringen myndighetene i Catalonia sendte dem ukentlige oversikter over utgiftene sine, slik at de kunne forsikre seg om at ingenting gikk til å organisere den omstridte folkeavstemningen.
DB170913 - Det er også klart at å organisere et landslag krever finansiering.
DB170912 - Vi får organisere oss godt.
DN170911 - Ansatte kan oppfatte dette som et press for å ikke organisere seg.
DB170911 Vi har sett i Europa at myndighetene i kjølvannet av terror går løs på viktige personlige frihetsverdier, som retten til å mene hva du vil og organisere deg.
DB170911 Selv om det er borgerlig flertall, er det uklart hvordan det flertallet kommer til å organisere seg.
DB170911 - Ansatte kan oppfatte dette som et press for å ikke organisere seg.
DA170911 - Ved å organisere arbeidet på denne måten, må fagstatsrådene som er tett på de aktuelle problemstillingene på sitt felt, også ta ansvar for forskningen på feltet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170911 For å organisere folkeavstemningen har katalanske myndigheter måttet printe ut valgsedler, sette opp valglister og organisere valglokaler med diskresjon for å unngå motstand fra spanske myndigheter.
AA170911 For å organisere folkeavstemningen har katalanske myndigheter måttet printe ut valgsedler, sette opp valglister og organisere valglokaler med diskresjon for å unngå motstand fra spanske myndigheter.
AA170911 Ifølge avdelingsdirektør Nils Audun Karbø er det ikke mulig for Vegvesenet å organisere arbeidet i det stengte løpet på en annen måte.
DB170908 Skal du være med å forme politikken må du nemlig organisere seg.
DA170908 Men vi velger å organisere arbeidet på den måten, for det gjør at fagstatsrådene som er tett på de aktuelle problemstillingene på sitt felt, også må ta ansvar for forskningen, påpeker Isaksen videre.
AA170908 Bøtene for å organisere religiøse samlinger uten tillatelse har nå blitt hevet til 300.000 yuan, eller 358.000 kroner.
DN170907 Advokatene skal gripe fatt i gjelden på 400 millioner dollar som forfaller 2018, som vil hjelpe Toys « R » Us å organisere seg før juleferien.
DA170907 - Nye Veier er et glimrende eksempel på hvordan det går an å organisere ting på en annen måte og bygge vei billigere og raskere.
DA170907 - Nye Veier er et glimrende eksempel på hvordan det går an å organisere ting på en annen måte og bygge vei billigere og raskere.
DB170906 Dette betyr at « oppdragstakerene » selv må slåss for hvert eneste oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, organisere og regnskapsføre sitt enkeltmannsforetak, forhåndsbetale forventet skatt pr kvartal, selv spare opp til feriepenger, innbetale pensjonsoppsparing og betale for yrkesskadeforsikring.
SA170905 Landslagssjef Lars Lagerbäck mangler ledertyper og laget hans viste seg ute av stand til å organisere seg bort fra et stortap.
AP170905 Landslagssjef Lars Lagerbäck mangler ledertyper og laget hans viste seg ute av stand til å organisere seg bort fra et stortap.
DN170904 Ifølge avisen er det så mange som 20 potensielle presidentkandidater i det demokratiske partiet, som i dag benytter tiden til å skaffe penger fra rike donorer, skaffe stab og organisere pengeinnsamlinger.
DA170903 - De politiske ungdomsorganisasjonene har vært veldig flinke til å organisere skoledebattene.
AA170903 - De politiske ungdomsorganisasjonene har vært veldig flinke til å organisere skoledebattene.
AP170902 - Vi vil organisere et møte i løpet av 2017 for å finne en løsning.
AA170901 - Vi får håpe at hun husker godt, og kan hjelpe oss med å organisere dette.
DN170830 Som partisekretær hadde han ansvar for å organisere tre valgkamper, men han vil ikke svare på spørsmål fra avisen om hva partiet sentralt og leder Jonas Gahr Støre gjør feil i årets kamp om velgernes gunst.
DN170828 Felix Sater, som jobbet med Moskva-planen, skal ifølge seg selv ha bidratt med å organisere Ivanka Trumps, Donald Trumps datter, reise til Moskva i 2006.
DB170828 E-poster viser også at valgkamprådgiver George Papadopoulos gjentatte ganger forsøkte å organisere møter mellom valgkampmedarbeidere og Trump selv og Putin og andre russere.
DB170828 E-poster viser også at valgkamprådgiver George Papadopoulos gjentatte ganger forsøkte å organisere møter mellom valgkampmedarbeidere og Trump selv og Putin og andre russere.
AA170828 Og for det tredje at de gis muligheter til å organisere hjelpen barn har rett på, på en slik måte at det er til beste for barna.
DN170825 I tillegg skal hun organisere egne møter i det franske presidentpalasset, med hovedvekt på veldedige organisasjoner som jobber med utdannelse, funksjonshemmede, helsespørsmål og beskyttelse av barn, skriver NTB.
AP170825 Det er også helt nødvendig, som tidligere Sp-statsråd Eivind Reiten minner om i NRK, at ny teknologi fører til nye måter å organisere ting på.
AA170825 - Vi vurderer nå å organisere en leteaksjon i området rundt Hospitalskirka, sier Kevinth.
DB170823 Sammen med studentlederne Nathan Law og Alex Chow bidro han til å organisere masseprotesten mot at Beijing skulle overstyre lokalvalget i Hongkong i 2017.
AP170822 I nattens tale trakk også Trump frem et av sine viktigste tema fra valgkampen og innsettelsestalen : at USA ikke lenger skal drive med nasjonsbygging, eller diktere hvordan andre land skal leve og organisere seg.
AA170822 Som mange vet, kan kommuner organisere seg på to måter her til lands : I en formannskapsmodell, eller i en parlamentarisk modell.
DB170821 Målet er at vi skal få til en helt ny måte å organisere tjenestene til eldre i kommunene, sier han. ( ©NTB ) ¶
DA170821 Målet er at vi skal få til en helt ny måte å organisere tjenestene til eldre i kommunene, sier han.
BT170821 Fakta : Tre måter å organisere et kollektiv på ¶ 1.
AP170821 Fakta : Tre måter å organisere et kollektiv på ¶ 1.
AA170821 Hun skal også organisere egne møter i det franske presidentpalasset, med hovedvekt på veldedige organisasjoner som jobber med utdanning, funksjonshemmede, helsespørsmål og beskyttelse av barn.
AA170821 Det var knyttet stor spenning til denne rapporten og de fremtidige anbefalingene til hvordan politiet skal organisere sine særorganer.
DB170820 I spurten var det flere lag som hadde problemer med å organisere seg.
DB170819 Slike bilangrep er enkle å organisere , billige, og nesten umulig å forsvare seg mot.
DB170819 Også al-Shibh skulle etter planen være med på flykapringene, men fordi han ble nektet visum til USA ble han i stedet pekt ut til å organisere angrepene.
SA170818 Om de stiller spørsmål eller begynner å organisere seg, risikerer de at oppdragene blir færre og kortere.
AA170818 LO, Unio, YS og Akademikerne slår seg for første gang sammen for å få flere til å organisere seg.
SA170814 Da Kasparov annonserte comebacket, snakket Carlsens manager Espen Agdestein om muligheten for å organisere en Kasparov-Carlsen-kamp.
BT170814 - Og lag en oversikt for hvordan du vil organisere din studenthverdag.
AP170814 Utredningen viste at det ikke finnes noen bedre måte å organisere sykehusene på, og det førte til at Høyres helseminister snudde i saken.
AP170814 - Og lag en oversikt for hvordan du vil organisere din studenthverdag.
AP170814 Da Kasparov annonserte comebacket, snakket Carlsens manager Espen Agdestein om muligheten for å organisere en Kasparov-Carlsen-kamp.
NL170811 Venstre innførte sosiale ytelser, lov om arbeidervern, fabrikktilsyn og åttetimers arbeidsdag mens Arbeiderpartiet var opptatt med å organisere arbeidere til klassekamp og finne sosialistisk modell for sitt arbeid.
DB170811 - NFF er med på å organisere de nasjonale seriene på guttesiden.
AA170808 Nå skal vi organisere denne tjenesten på en bedre måte, og det neste skrittet er å diskutere dette med de tunge fagmiljøene som finnes i og utenfor kommunen.
DB170807 « Arbeiderpartiet ble stiftet for å organisere arbeidstakere og fagbevegelsen til kamp for et mer rettferdig, og sosialistisk samfunn.
DA170807 Fagbevegelsen er grunnmuren i et sosialdemokratisk samfunn, for i tillegg til stemmeretten har vi også makt til å påvirke gjennom å organisere oss og stå samlet.
VG170805 I flere land er det ikke lov å snakke fritt, å kritisere myndighetene eller organisere seg mot makten.
AP170805 En granskningskommisjon konkluderte med at president Uhuru Kenyatta trolig var med på å organisere opptøyene etter presidentvalget for et tiår siden.
DA170804 - Hvordan i huleste klarte man å organisere det på den måten at man hele tiden sender fremmede folk hjem til noen, sier eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen om den tradisjonelle hjemmesykepleieordningen.
DA170804 Recep Tayyip Erdogan henspilte på slike understrømninger allerede da han som borgermester i Istanbul i 1994 begynte å organisere en årlig parade og folkefest som mintes osmanernes erobring av byen i 1453.
AP170804 Også Nick og Kathy har begynt å organisere seg.
AP170804 For å organisere dette bedre vil vi satse på lokalmatsamvirker.
DA170803 - Aps tvangsløsning for hvordan familier skal organisere sin hverdag passer ikke for alle, sier Ropstad.
AP170803 Vi ser økt vilje til å organisere seg og vi ser også økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
AP170803 PST bekymret over økt vilje blant høyreekstreme til å organisere seg samt økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige.
AA170803 Vi ser økt vilje til å organisere seg og vi ser også økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
AA170803 PST bekymret over økt vilje blant høyreekstreme til å organisere seg samt økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige.
DB170802 ¶ FOR DE RIKE : Trond Giske mener Erna Solberg åpner for å gi dem med store nok formuer og ressurser muligheten til å organisere seg bort fra å betale skatt.
DB170802 Erna Solberg åpner for å gi dem med store nok formuer og ressurser muligheten til å organisere seg bort fra å betale skatt.
VG170801 - Jeg er sterkt kritisk til at Solberg åpner for å gi dem med store nok ressurser muligheten til å organisere seg bort fra å betale skatt.
DB170731 Arbeiderpartiet vil legge til rette for nye måter å organisere bistand, hjelp og frivillighet på.
VG170729 Der kunne politiet gjort en bedre jobb ved å organisere den demonstrasjonen annerledes, sier Toldnæs til VG.
DB170728 At WHOs norske folkehelsenettverk Sunne kommuner arbeider for å organisere en nasjonal folkehelseallianse, må mottas med glede og støtte.
DB170725 - Dette er den vanligste måten å organisere brann- og redningstjenesten på.
AP170724 Vår måte å organisere arbeidslivet på har tjent landet godt.
AP170724 Tidlig denne måneden var både arbeidsministeren, LO-sjefen og en NHO-direktør i Genève for å reklamere for vår måte å organisere samfunnet på.
AP170724 Filosofene burde heller diskutere hvorfor det er så uhyre vanskelig for utdannede mennesker, mennesker med makt eller midler, å bruke sine ressurser til å organisere land og virksomheter på en måte som ivaretar dette håpløse folket - slik at det ikke faller for fristende retoriske begavelser og kyniske ledere.
VG170722 Nå skal man være forsiktige med den evinnelige Island-sammenligningen, alt er lettere å organisere på en liten øy, men det var mer måten han svarte på, om tankegangen.
VG170722 - Det er ingen tvil om at vi er det tydeligste opposisjonspartiet i diskusjonen om hvordan vi skal organisere Norge.
AA170722 Utredningen hun viser til handler om hvordan vi skal organisere den nye kommunen når Trondheim og Klæbu slår seg sammen.
VG170718 Men man kan ikke organisere seg slik som i dag.
DB170718 Christie valgte nemlig å organisere det slik at president Barack Obama ringte til hans personlige mobiltelefon på valgnatta når han skulle gratulere Trump med valgseieren.
DB170718 I utlysningen listes arbeidsoppgaver, som blant annet å organisere og delta på dørbank- og standaktiviteter, arbeide med sosiale medier og generelle valgkampaktiviteter.
AP170718 NSB arbeider med å organisere alternativ transport. » 22. mai : « En feil hindrer Bane Nor i å gi grønt lys til togene fra Oslo S, og stasjonen er stengt for trafikk.
DA170717 Stillingen innebærer blant annet å organisere valgkampaktiviteter, bistå i skolevalgkampen og oppdateres Venstres nettsider og kontoer på sosiale medier.
AA170717 Utgangspunktet, og den klare hovedregel, er imidlertid at statsansatte har frihet til å organisere sin egen økonomi uten arbeidsgivers innblanding.
VG170715 Vil ikke organisere seg ¶
AP170715 I 2007 var jeg med på å organisere en av landets første eksamener på datamaskin i ungdomsskolen.
VG170714 Begge de norske satellittene har en ny generasjon AIS-mottager om bord som kan hjelpe Kystverket, Hovedredningssentralen, Forsvaret og andre myndigheter med å overvåke norske farvann, organisere redningsaksjoner, oppdage ulovlig fiske, spore oljesøl fra skip og lignende.
AA170711 Det pågår nå et arbeid for å organisere en begravelse av den døde jenta.
AA170708 desember skal jeg organisere et nytt møte for å ta nye skritt for klimaet, blant annet innenfor finansiering, sa Macron lørdag.
SA170706 Fredag kveld avkreftet Agdestein at det har vært aktuelt å organisere en kamp mellom Carlsen og Kasparov.
BT170706 Fredag kveld avkreftet Agdestein at det har vært aktuelt å organisere en kamp mellom Carlsen og Kasparov.
AP170706 Fredag kveld avkreftet Agdestein at det har vært aktuelt å organisere en kamp mellom Carlsen og Kasparov.
AA170706 Fredag kveld avkreftet Agdestein at det har vært aktuelt å organisere en kamp mellom Carlsen og Kasparov.
SA170705 - Har det noen gang vært aktuelt å organisere en kamp mellom Kasparov og Carlsen ?
AP170705 - Har det noen gang vært aktuelt å organisere en kamp mellom Kasparov og Carlsen ?
AP170705 La oss være enige om at barna våre trenger kvalifiserte trenere som er upartiske, som har pedagogisk bakgrunn, som kan organisere morsomme, lærerike treninger som inspirerer til å lære mer.
NL170703 Identifisere internasjonale samarbeidsbyer og organisere samarbeid på tvers av landegrenser ¶
AA170703 Så har også domstolene selv et ansvar for i størst mulig grad å organisere « det merkantile arbeidet » som lagdommer Stensrud omtaler.
BT170701 En lokal imam, Mohammed Mahmoud ( i midten ), sier han klarte å organisere en gruppe personer som beskyttet mannen frem til politiet kom til stedet.
DA170631 Vestre Viken har ikke avgjort hvordan de skal organisere ambulansetjenesten framover.
BT170629 - Alt avhenger av de økonomiske rammebetingelsene vi får, og tiden vi har til disposisjon for å organisere en god flytteplan, sier Kapoor som går av som direktør i august da åremålsstillingen er over.
AP170628 - Alt avhenger av de økonomiske rammebetingelsene vi får, og tiden vi har til disposisjon for å organisere en god flytteplan, sier Kapoor som går av som direktør i august da åremålsstillingen er over.
VG170627 Med hundrevis av selskaper der nordmenn deltar, tror jeg ikke det lar seg gjøre å organisere det.
SA170627 De som måtte være uenig i Nordfronts demonstrasjon, noe jeg antar er et overveldende flertall, burde absolutt organisere en motdemonstrasjon, og vise med sin ytringsfrihet at slike holdninger ikke hører hjemme i 2017.
DB170627 Vi ønsker mest mulig kunst og kultur for de offentlige midlene vi forvalter, og selv om systemet ikke er perfekt, mener vi at dagens system er den beste måten å organisere det på.
DA170627 Det er en utfordring å organisere 1600 medlemmer i ni sporter.
SA170626 Jeg har brukt flere måneder på å organisere dette, og få programmet til å stemme.
SA170626 - Vi tror at med en ikke så formell måte å organisere seg på, vil vi også klare å rekruttere flere, sier Sparby.
BT170626 Jeg har brukt flere måneder på å organisere dette, og få programmet til å stemme.
AP170626 Jeg har brukt flere måneder på å organisere dette, og få programmet til å stemme.
AP170626 - Vi tror at med en ikke så formell måte å organisere seg på, vil vi også klare å rekruttere flere, sier Sparby.
DB170624 - Vi håper å kunne organisere denne typen iftar-måltider også i andre byer i Ghouta-regionen, sier Muhieddine.
VG170623 Det gjør at vi ikke lenger vil organisere reiser til Nord-Korea for amerikanske statsborgere, sier Troy Collings til avisen NKNews.
DB170623 Konspirasjonsteorien går kort forklart ut på at Hillary Clinton skal ha vært delaktig i å organisere barneprostitusjon fra hemmelige kjellerlokaler i pizzarestauranten i Washington.
VG170622 Han forklarte at han var med på å organisere smuglerruten fra Bolivia til Norge.
BT170621 Det nye kommunestyret får 45 medlemmer, og en fellesnemnd med 17 medlemmer får ansvaret for å organisere kommunevalget i 2019.
DB170620 Basert på det vi vet og dette tragiske utfallet, har vi konkludert med at vi ikke lenger vil organisere turer for amerikanske statsborgere til Nord-Korea.
BT170620 En lokal imam, Mohammed Mahmoud ( i midten ), sier han klarte å organisere en gruppe personer som beskyttet mannen frem til politiet kom til stedet.
AP170620 Medgrunnlegger Brian Maloney i Media Equality sier til avisen at man kan organisere slike ting raskt og effektivt nå.
SA170619 En lokal imam, Mohammed Mahmoud, sier han klarte å organisere en gruppe personer som beskyttet mannen fram til politiet kom til stedet.
FV170619 En lokal imam, Mohammed Mahmoud, sier han klarte å organisere en gruppe personer som beskyttet mannen fram til politiet kom til stedet.
AA170619 En lokal imam, Mohammed Mahmoud, sier han klarte å organisere en gruppe personer som beskyttet mannen fram til politiet kom til stedet.
VG170617 Navalnyj har flere ganger blitt dømt til kortere straffer for å organisere demonstrasjoner mot Kreml.
DB170617 Dog klarte ikke FDJs fire ryttere i tetgruppen å organisere noe samarbeid, og det ble mye rot.
DB170617 Det er en dyd av nødvendighet for outsidere og backbenchere å organisere seg på andre måter når de skal utfordre partiledelsen, men den flate organisasjonen er samtidig en viktig del av appellen.
AP170617 De ser ikke verdien av å organisere seg til felles front, noe som kunne skapt flere resultater ut fra selve « kjøttvekten ».
DN170616 Yakuzaen har fått konkurranse av yngre gangstere som er i ferd med å organisere seg.
DB170616 Det blir for lite læringstid i juni fordi skolen er så opptatt med å organisere eksamen.
DB170616 - Det viktigste når man prøver å organisere skoleåret er at elevene oppfyller timetallet sitt.
AA170616 Hvis flere arbeider i full stilling, vil det bli lettere å organisere virksomheten på en effektiv måte.
DN170615 Perioden med skriftlig eksamen bør kortes ned til fem dager slik at elevene får en uke mer med undervisning, mener arbeidsgruppen, som har sett på hvordan man kan organisere skoleåret i videregående skole bedre.
DN170615 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal se på forslaget fra en arbeidsgruppe om hvordan man bedre kan organisere skoleåret i videregående skole.
DA170615 På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
DA170615 Men tenk også på dette : På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av systematisk underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
DA170615 På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
DA170615 Men tenk også på dette : På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av systematisk underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
AA170614 - På møtet var det en samling av mange mennesker fra ulike miljøer, og nå skal vi se hva de ulike kan bidra med framover og hvordan vi skal organisere arbeidet med både å håndtere den aktuelle situasjonen og for å jobbe forebyggende, understreker hun.
VG170613 Grunnen er at rulleskøytesporten « har ligget under » skøyteforbundet i Norge, og at det er det internasjonale rulleskøyteforbundet FIRS som formelt - i utgangspunktet - skal organisere skateboarding for IOC i OL.
FV170613 34-åringen utga seg da for å være nevrokirurg med spesialitet på MS, og hevdet at hun ville organisere en tur til USA for behandling.
DB170613 Som i fotball og ski er det idrettsdemokratiet som vil organisere ledelsen sin med betalt to-leder modell der både president og generalsekretær sitter i full jobb.
BT170613 Det er utrolig at vår såkalte spydspiss innenfor økonomisk kriminalitet kan organisere seg slik.
BT170613 Det er et svært relevant spørsmål, og jeg mener at utfordringene Rossow peker på kan løses ved å organisere skoledagen annerledes enn i dag.
NL170612 Så lenge man ikke har nok fast ansatte, vil det alltid bli spesielt vanskelig å organisere sommerdriften.
DB170612 Han kan organisere og bygge et kollektiv.
AP170611 I Luxembourg gjelder det imidlertid å organisere eierskapet slik at skatten kan reduseres.
AP170611 I Luxembourg gjelder det imidlertid å organisere eierskapet slik at skatten kan reduseres.
VG170610 Lørdagen er hennes siste dag som ansatt i forbundet : Hennes siste prosjekt var å organisere rammene rundt kongressen, som ble avsluttet lørdag ettermiddag.
DA170610 Det kan gjøre mye med hvordan vi kan organisere byen, tror Høgåsen-Hallesby.
BT170608 Denne typen analyse har både praktiske og politiske konsekvenser, fordi den kan hjelpe oss å organisere tjenestene våre på en bedre måte.
BT170608 På de skolene der FAU har klart å skaffe egne midler til noen aktivitetstilbud, bistår SFO-personalet med å organisere logistikken og følge opp aktivitetene.
BT170608 Med et slikt utgangspunkt, hvorfor har vi da endt opp med å organisere hverdagsfritiden til å bli et rent logistisk mareritt preget av stress ?
BT170608 Det er på tide å samle alle kloke og kreative hoder - alt fra politikere, idrettsråd/idrettskrets, kulturråd/kulturskole, skoler, lærere, SFO og foreldreorganisasjoner til å tenke helhetlig om hvordan vi ønsker å organisere hverdagen og livet vårt.
AP170608 Stortinget har et overordnet ansvar for hvordan vi skal organisere landet vår, sier kommunalminster Jan Tore Sanner ( H ).
AP170608 Stortinget har et overordnet ansvar for hvordan vi skal organisere landet vår, sier kommunalminster Jan Tore Sanner ( H ).
VG170606 Det er så mye å organisere av transport, klær, mat og alt mulig.
AA170606 Scientologene i Russland etterforskes nå for å « nøre opp under hat, drive illegalt entreprenørskap og organisere en ekstremistgruppe ».
AA170605 De vil, og de har vist at de kan, organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne.
VG170602 Samtidig med vår prosess, utredet Helse- og omsorgsdepartementet hvordan de skulle organisere sin nødmeldetjeneste.
DN170602 « Den mest interessante endringen er kanskje ikke egentlig en bil uten sjåfør, men at kombinasjonen av elektrifisering, selvkjøring og delingsøkonomi åpner for helt nye kategorier og måter å organisere transport på », skriver Ida Aalen.
BT170601 ) og Vivian Skaten Nesse forteller at det er vanskelig å organisere hverdagen uten et skikkelig barnehagetilbud.
NL170531 De vil, og de har vist at de kan organisere god tannhelsetjeneste.
DB170531 Paris-avtalen er et dugnadsarbeid for å holde kontroll over flammene, og organisere de ulike landenes innsats for å sikre at flammene ikke sprer seg.
BT170531 En barndomsvenninne har endatil påtatt seg å organisere strikking av hele Peer Gynt i genserversjon.
VG170530 Det er en måte å organisere de krisene som skjer både ute og hjemme.
NL170528 Hvordan skal vi organisere og finansiere dette ?
DN170528 For den enkelte ansatte handler det om å lære seg både å organisere arbeidsdagen sin, men også lære seg teknikker for å håndtere stress og uro, sier Breiby.
AP170528 Rattsø ledet Regjeringens produktivitetskommisjon og leverte to tykke utredninger om hvordan vi kan organisere økonomien litt smartere hvert år.
DB170527 Men på de 14 kilometerne mellom Foza og Asiago klarte Dumoulin å organisere et samarbeid med Bob Jungels, Bauke Mollema og Adam Yates.
DB170527 De to samarbeidet godt, mens Dumoulin og Pinot prøvde å organisere et samarbeid bak.
AP170527 Grunnen til dette er at politiet har lykkes i å organisere arbeidet sitt på en god måte.
AP170526 - Men jeg åpner gjerne for en diskusjon om å organisere dette på en annen måte hvis kreftpasienter opplever at det er vanskelig å få en vurdering av en annen lege, sa helseminister Bent Høie ( H ) til Aftenposten for noen dager siden.
SA170524 På mange bedrifter over det ganske land, mindre og større, er det et internt press på de ansatte om å organisere seg.
DB170524 Og ingen lag lyktes å organisere jakten for å hente ham inn.
NL170523 UiT Norges arktiske universitet skal og må opptre og organisere seg samlende for hele Nord-Norge.
DN170522 Vi er ikke negative til nye måter å organisere arbeidslivet på, men vi har ansvar for å ta vare på et trygt arbeidsliv, sier leder av YS Jorunn Berland til Klassekampen.
DN170522 Delingsøkonomien er en samlebetegnelse for ulike nettbaserte måter å organisere tjenesteutveksling på.
DB170522 - Dette er den vanligste måten å organisere brann- og redningstjenesten på.
BT170522 Når man har valgt å organisere ekstern forskning ved å danne et aksjeselskap, må man følge aksjelovens regler.
AA170522 Det vakte bestyrtelse i Israel da amerikanske diplomater tidligere i måneden avslo et israelsk tilbud om å organisere Trumps planlagte besøk ved Klagemuren, med henvisning til at Øst-Jerusalem er ulovlig okkupert og ikke en del av Israel.
VG170521 Vi tenker at det er fornuftig å organisere det gjennom dykkerklubbene, fordi de fleste dykkere er med i en klubb.
AP170521 | Kina og USA vil organisere verden på hver sin måte.
SA170520 - Etter det jeg har sett er jeg veldig sikker på at vi vil organisere et fantastisk arrangement som blir det beste i fotballens historie.
FV170520 - Etter det jeg har sett er jeg veldig sikker på at vi vil organisere et fantastisk arrangement som blir det beste i fotballens historie.
BT170520 - Etter det jeg har sett er jeg veldig sikker på at vi vil organisere et fantastisk arrangement som blir det beste i fotballens historie.
AP170520 - Etter det jeg har sett er jeg veldig sikker på at vi vil organisere et fantastisk arrangement som blir det beste i fotballens historie.
AA170520 Siden festivalen har langt flere besøkende enn det er plass til i salene, er det laget et sinnrikt kastesystem for å organisere festivaldeltakere i kø.
SA170519 De vil, og de har vist at de kan, organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne.
SA170519 De vil, og de har vist at de kan organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne.
NL170518 Men det er nå en gang « Stortingets fordømte plikt » å organisere det offentlige Norge på den til enhver tid beste måten.
AP170518 Da amerikanske diplomater denne uka avslo et israelsk tilbud om å organisere Trumps planlagte besøk ved jødenes helligste sted, Klagemuren, ved å vise til at den ligger i Øst-Jerusalem som er ulovlig okkupert, vakte det bestyrtelse i Israel.
NL170516 ¶ Sametinget forestiller seg nok at de og den norske staten i fellesskap skal organisere en eventuell sannhetskommisjon.
NL170516 Sametinget forestiller seg nok at de og den norske staten i fellesskap skal organisere en eventuell sannhetskommisjon.
DN170516 Jeg er så inspirert av alle dem som står fram for å organisere og lede, skriver hun i en rekke Twitter-meldinger.
DN170516 - Vi lanserer Onward Together for å oppmuntre folk til å bli involvert, organisere og til og med stille til valg, ifølge Clinton.
AP170516 Jeg er så inspirert av alle dem som står frem for å organisere og lede, skriver Hillary Clinton ( 69 ) i en rekke Twitter-meldinger.
AP170516 - Vi lanserer Onward Together for å oppmuntre folk til å bli involvert, organisere og til og med stille til valg, skriver Clinton på Twitter.
AA170516 Jeg er så inspirert av alle dem som står fram for å organisere og lede, skriver hun i en rekke Twitter-meldinger.
AA170516 - Vi lanserer Onward Together for å oppmuntre folk til å bli involvert, organisere og til og med stille til valg, ifølge Clinton.
SA170515 - Vi er opptatt av å organisere oss slik at ikke ordføreren får trenere det viktige arbeidet med kommunesammenslåing som nå pågår.
NL170511 Men så er det også slik at en pasient kan etter regelverket organisere reisen selv og legge ut og få refundert på reiseregning.
NL170511 Men så er det også slik at en pasient kan etter regelverket organisere reisen selv og legge ut og få refundert på reiseregning.
VG170510 Her åpnes det for utallige omkamper i lokallagene, og man kan organisere seg frem til innflytelse på kongresser og andre møter.
NL170510 Hvordan kan så LOVESE-regionen organisere og bidra aktivt for sin egen fremtid og utvikling ?
DA170510 - Alle har behov for å diskutere hvordan vi skal organisere arbeidslivet og hvor mye vi skal jobbe.
DA170509 Det er en gruppe LO sliter med å organisere ?
DA170509 DNO mener påstanden om arbeidstakernes manglende rett til å organisere seg er udokumentert - og at det er ubestridt at de har organisert seg.
AP170509 Flere høytstående amerikanske tjenestepersoner, deriblant general Joseph Dunford, har møtt tyrkiske myndigheter for å forsøke å organisere en offensiv mot Raqqa som er akseptabel for Ankara.
AA170509 Flere høytstående amerikanske tjenestepersoner, deriblant general Joseph Dunford, har møtt tyrkiske myndigheter for å forsøke å organisere en offensiv mot Raqqa som er akseptabel for Ankara.
VG170508 De som får kontrakter med det offentlige, med oppdrag å organisere fosterhjem, skaffe fosterforeldre, lære dem opp og gi dem hjelp og støtte underveis.
DB170508 Med mer oversiktlige forhold på arbeidsplassene gir det dessuten bedre mulighet for å organisere - også utenlandsk arbeidskraft fra EØS-området.
AA170508 Frivillige fra Syria : Ahmad Khatib, Yones Alhusain og Majd Irqsosi lærer språk gjennom å organisere seg i frivillighet på butikken Te og tøy.
AP170507 I sitt nylig vedtatte stortingsvalgprogram står det at Frp skal jobbe for at « kommunene må få større mulighet til å kontrollere sine inntekter og utgifter og større frihet til å organisere sine tilbud på den måten de mener innbyggerne har størst nytte av ».
DA170506 Kunstneren tegner dem ved hjelp av magneter som får jernsponet til å organisere seg i fine mønstre, før resultatet fikseres slik at verkene kan vises frem.
BT170506 Det må organisere dette videre og få finansiert arbeidet med rydding.
DB170505 En modell som legger en buffer mellom direkte politisk styring og organisasjonene er et klok finansieringsmodell, all den tid vi har valgt å organisere pengespill i Norge slik vi gjør.
DB170505 « Det vi trenger, er intet mindre enn en helt ny visjon for hvordan vi skal organisere økonomien og samfunnet ».
DB170505 Men det finnes mange andre måter å organisere en kapitalistisk økonomi på.
DB170503 Da han var 23 år gammel hadde han innsett sine begrensninger som spiller og tok flere kurs som trener, noen under veiledning fra det engelske og det skotske fotballforbundet, hvor den tidligere Skottland-manageren Andy Roxburgh var en viktig figur - særlig når det gjaldt å organisere treninger og vise teknikkene du trengte for å etablere treningsøkter.
DB170503 - Jeg har kjent ham lenge, og han har en spesiell måte å organisere spillerne på og han vet hvordan de ønsker å spille.
DB170503 Politikk er blitt dyrere å organisere .
DB170503 Forsvaret har således nok med å organisere seg selv og eget hierarkisystem.
VG170502 Så vil vi vurdere hvordan vi skal organisere den sportslige delen framover.
DB170502 - Vi skal bruke tiden vi har til rådighet for hvordan vi ønsker å organisere klubben videre.
DA170502 Hun er leder for Norwegian Youth Chamber Music Festival ( NYCMF ) og er med å organisere blant annet festforestillingen « Han dypper penselen i solen » i Stavanger konserthus.
AP170502 NSB opplyser at de jobber med å organisere alternativ transport og opplyser i ettermiddag at det blir busspendel mellom Langhus og Ski/Ås/Kråkstad på linje L2, L21 og L22.
AP170502 Det vil derfor være krevende å organisere tjenesten så nær pasientene som mulig, heter det.
VG170501 Grunnprinsippet for arbeiderbevegelsen var å organisere seg og selge arbeidskraften sin samlet, for slik å presse fram avtaler om lønn og arbeidsvilkår.
SA170501 NSF ønsker å være løsningsorientert, og vi mener at momenter som heltidserklæringen i KS, « gi og ta » mentaliteten i virksomhetene bidrar til gode løsninger, alternative måter å organisere arbeidstidsordninger på og ikke minst ta høyde for å få en balanse mellom oppgaver og ressurser viser at det er fullt mulig å etablere gode arbeidsordning for begge parter innenfor nåværende lovverk.
SA170429 Det har i lang tid svirret rykter om redningsfartøyenes aktivitet, og politikere i den populistiske Femstjernersbevegelsen i Italia har beskyldt organisasjoner for å organisere rene « taxiturer » for flyktninger og migranter som prøver å komme seg til Italia fra Libya.
DB170429 ¶ RESPEKTFULL : « Vi ga også tydelig uttrykk for at vi respekterer medarbeidernes rett til å organisere seg », skriver Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i sin kommentar til Dagbladets intervju med Sara Nelson.
DB170429 Vi ga også tydelig uttrykk for at vi respekterer medarbeidernes rett til å organisere seg.
DB170429 Vi ga også tydelig uttrykk for at vi respekterer medarbeidernes rett til å organisere seg.
DA170429 Lokalhistoriker Tom Nielsen forteller at så å si alle arbeiderne på Rjukan var organisert : - Hydro fikk panikk fordi arbeiderne viste at de kunne organisere arbeidet selv.
AP170429 Nettopp fokus på måten å organisere undervisningen er totalt fraværende i dagens debatt om lærertetthet.
DB170428 Derfor er det ikke bare mulig, men også vanlig, å organisere reisen i små familiegrupper som har lite til felles med den type nettverk som « Brennpunkt » viste.
AA170428 Jeg har fått flere signaler om at rettstilstanden gjør det utfordrende å organisere et godt og forsvarlig tjenestetilbud i kommunene.
DB170427 Å organisere samfunnet slik at vi bruker beina igjen, at det er godt, trygt og hyggelig å gå til og fra skolen, er en av de aller mest effektive måtene å gjøre noe for folkehelsa.
AP170427 Vår jobb er å organisere humanitær hjelp i samarbeid med FNs organisasjon for the Coordination of Humanitarian Affairs ( OCHA ) i Djibouti for å hindre at ulovlig våpen og raketter blir smuglet fra Iran til Houthi-militsen.
VG170424 Samlet gir det en skattelette på rundt en milliard kroner, som kan stige hvis det frister flere til å organisere seg.
VG170424 Målet er å få flere til å organisere seg.
AP170423 - Nei det betyr det ikke, sier han, og påpeker at det fortsatt vil være opp til den enkelte kommune og det politiske flertallet der å avgjøre hvordan de selv vil organisere eget tjenestetilbud.
AP170423 - Hvordan vi skal organisere det, må vi komme tilbake til, sier han.
AP170423 - Nei det betyr det ikke, sier han, og påpeker at det fortsatt vil være opp til den enkelte kommune og det politiske flertallet der å avgjøre hvordan de selv vil organisere eget tjenestetilbud.
AP170423 - Hvordan vi skal organisere det, må vi komme tilbake til, sier han.
DA170420 Dagsavisen er flue på veggen når valgmedarbeider Poulson, som var med på å organisere Obamas presidentkampanje i 2008, underviser Macrons tilhengere i hvordan de skal sikre seg flest velgere - og unngå å havne i Hillary-fellen.
AP170420 Det var Rouanet som sto i spissen for å organisere den store demonstrasjonen i Narbonne i slutten av mars.
SA170419 Samtidig besluttet Brasils fotballforbund å organisere en egen konkurranse, som til slutt ble vunnet av Sport Retife. 87 é, indiscutivelmente, nosso.
FV170419 Samtidig besluttet Brasils fotballforbund å organisere en egen konkurranse, som til slutt ble vunnet av Sport Retife. 87 é, indiscutivelmente, nosso.
DA170419 Ett av disse tiltakene er å gi flere ansatte lyst til å organisere seg, blant annet gjennom å doble skattefradraget for fagforeningskontingenten.
DA170419 Dette vil gi en samlet skattelette på rundt en milliard kroner, en sum som kan øke om flere ansatte velger å organisere seg.
DA170419 - Det er ikke så stor innsats som kreves for at man skal kunne organisere dette annerledes.
BT170419 Samtidig besluttet Brasils fotballforbund å organisere en egen konkurranse, som til slutt ble vunnet av Sport Retife. 87 é, indiscutivelmente, nosso.
AP170419 Samtidig besluttet Brasils fotballforbund å organisere en egen konkurranse, som til slutt ble vunnet av Sport Retife. 87 é, indiscutivelmente, nosso.
AA170419 Blant de pågrepne er Mesut Gecgel fra det venstreorienterte partiet ODP, som bisto med å organisere demonstrasjonene.
DN170417 Presidenten takket førstedame Melania Trump for å ha bidratt til å organisere årets arrangement.
DB170417 I forkant hadde OFA hyret inn 14 profesjonelle strateger til å organisere protester i delstater hvor sentrale republikanske folkevalgte kommer fra.
DB170417 Er en amerikansk nonprofit-organisasjon for å organisere aktivister på lokalnivå.
BT170417 Presidenten takket førstedame Melania Trump for å ha bidratt til å organisere årets arrangement.
AP170417 Hvis vi for eksempel klarer å organisere samfunnet i mindre enheter, får både barn og voksne en sterkere sosial tilhørighet.
DN170415 Nå ser det ut til at de er villige til å organisere valg, men opposisjonen kan ikke stille i noen særlig grad.
SA170411 - Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det.
SA170411 - Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det.
FV170411 - Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det.
DB170411 Eksperter : Bilangrep er enkle å organisere , vanskelige å forhindre ¶
BT170411 - Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det.
BT170411 - Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det.
AP170411 - Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det.
AP170411 - Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det.
VG170410 Jobben fant hun i en Facebookgruppe, der Zoaring spurte om noen kunne bruke ti timer på å organisere papirer for dem.
SA170410 Liker å organisere , arrangere og skape strukturi ¶
SA170410 Men vi kan organisere oss bedre for å ivareta dem som gir på en bedre måte.
FV170410 Liker å organisere , arrangere og skape struktur ¶
BT170410 Men vi kan organisere oss bedre for å ivareta dem som gir på en bedre måte.
AP170410 Liker å organisere , arrangere og skape struktur ¶
AP170410 Men vi kan organisere oss bedre for å ivareta dem som gir på en bedre måte.
AP170409 Erik Reiten ønsket å organisere skolens funksjoner på en enkel og tydelig måte, blant annet med en grønn korridor som hovedforbindelse gjennom prosjektet.
DB170408 Mine tanker går først og fremst til de pårørende, ofrene og de som står midt oppi dette og som skal organisere det, sier Solberg.
VG170407 Norge vil gjennom avtalen tilrettelegge for deling av erfaringer med å organisere vinter-OL i tiden fram mot Kinas vinterolympiske leker i Beijing 2022.
DB170407 Mine tanker går først og fremst til de pårørende, ofrene og de som står midt oppi dette og som skal organisere det, sier Erna Solberg.
DB170407 Mine tanker går først og fremst til de pårørende, ofrene og de som står midt oppi dette og som skal organisere det, sier Erna Solberg.
DB170406 - Vil du og Trump organisere en internasjonal koalisjon for å fjerne Assad ? spurte en journalist på pressekonferansen.
DB170406 5-6 mrd skulle spares inn blant annet ved å " organisere undervisningen annerledes ", å ha flere elever i klassen.
DA170406 Kondo har en filosofi rundt hvordan du skal rulle sammen tøyet ditt og organisere tingene dine, blant annet etter farge.
DN170404 - Hvis DNB er oppriktig på at de skal gi kundene meravkastning, er de nødt til å organisere seg slik at det blir mulig, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.
DN170404 Pedersen sier til Klassekampen at arbeidskraften som blir innleid, spesielt fra Øst-Europa, er livredde for å organisere seg, fordi flere av dem som gjør det blir sendt hjem.
AA170404 Opposisjonen krever at det blir dannet en regjering av teknokrater som får i oppgave å organisere " frie og rettferdige valg " i landet.
SA170403 Liker å organisere , arrangere og skape strukturi ¶
FV170403 Liker å organisere , arrangere og skape struktur ¶
DB170403 Pedersen sier til Klassekampen at arbeidskraften som blir innleid, spesielt fra Øst-Europa, er livredde for å organisere seg, fordi flere av dem som gjør det blir sendt hjem.
BT170403 Liker å organisere , arrangere og skape struktur ¶
AP170403 Det er nettopp dette som gjør det nødvendig å organisere stridskreftene på en annen måte, for å løse problemene vi har, sier Aril Brandvik.
AP170403 Det er nettopp dette som gjør det nødvendig å organisere stridskreftene på en annen måte, for å løse problemene vi har, sier Aril Brandvik.
AP170403 Liker å organisere , arrangere og skape struktur ¶
VG170331 Derfor forsvarer LO « det cubanske folkets rett til å organisere samfunnet på andre premisser enn de kapitalistiske, og under egne demokratiprosesser ».
DB170330 AFAs tariffkrav kan gi færre ruter og mindre jobb, har vært arbeidsgiversidens budskap i deres nei-argument mot å organisere seg.
DB170330 ( Dagbladet ) : Ledelsen i flyselskapet Norwegian har advart de kabinansatte i USA mot å organisere seg i det mektige fagforbundet Association of Flight Attendants ( AFA ) - USAs største i bransjen med om lag 50 000 medlemmer.
VG170328 Samtidig kan vi organisere utfordringer - challenges - og publikumsavstemninger om hva programlederne skal gjøre - spise is eller sukkerspinn eller andre ting - der alt vises på storskjermer.
AP170328 - Turkmenistan er et av verdens strengeste diktaturer, og hvis man skal være der i mer enn flere dager må man organisere turen via et turkmensk reisebyrå.
AA170328 - Turkmenistan er et av verdens strengeste diktaturer, og hvis man skal være der i mer enn flere dager må man organisere turen via et turkmensk reisebyrå.
VG170327 Og hva slags anlegg skal prioriteres - for hvem ? * 1 Hvilken rolle skal og bør den organiserte idretten ha når det gjelder tilbud til dem som helst vil organisere seg selv ?
BT170327 Rekker dere det ? 46 minutter på å kontakte foreldre, skaffe lag, fikse drakter, organisere kjøring, og komme dit tidsnok - bare kjøreturen tar 12 minutter alene.
BT170327 ORGE ET LAG : 46 minutter på å kontakte foreldre, skaffe lag, fikse drakter og organisere kjøring.
BT170327 Rekker dere det ? 46 minutter på å kontakte foreldre, skaffe lag, fikse drakter, organisere kjøring, og komme dit tidsnok - bare kjøreturen tar 12 minutter alene.
BT170327 ORGE ET LAG : 46 minutter på å kontakte foreldre, skaffe lag, fikse drakter og organisere kjøring.
AP170327 - Dersom vi ikke bruker nok ressurser til å ruste opp og organisere det offentlige helsevesenet bedre, vil de private helseforetakene øke kapasiteten og behandle raskere og bedre.
SA170326 Men Lagerbäck må også ha ment at det var mulig å organisere laget slik at de verste svakhetene ble skjult.
FV170326 Men Lagerbäck må også ha ment at det var mulig å organisere laget slik at de verste svakhetene ble skjult.
DB170326 Da må vi være best på å organisere laget, sier Mathisen. Én seier ¶
BT170326 Men Lagerbäck må også ha ment at det var mulig å organisere laget slik at de verste svakhetene ble skjult.
AP170326 Målet vårt om å organisere tjenester nært der folk, troen på smådriftsfordeler, ønsket om et nærværende politi og heimevern over hele landet - det er mange av dimensjonene som vil være der like mye om fire år som nå.
AP170326 Men Lagerbäck må også ha ment at det var mulig å organisere laget slik at de verste svakhetene ble skjult.
SA170325 Landslagssjef Lars Lagerbäck er en mester i å organisere lag.
SA170325 Hans lag har tradisjonelt alltid vært gjerrige, og han er en mester i å organisere lag.
DB170325 Så akkurat den biten, selv om ingen forsvar kan organisere seg til enn fullgod gardering mot personlige feil, synes å være på plass om alle mann løper beina av seg uten ball.
BT170325 Landslagssjef Lars Lagerbäck er en mester i å organisere lag.
BT170325 Hans lag har tradisjonelt alltid vært gjerrige, og han er en mester i å organisere lag.
AP170325 Landslagssjef Lars Lagerbäck er en mester i å organisere lag.
AP170325 Hans lag har tradisjonelt alltid vært gjerrige, og han er en mester i å organisere lag.
AA170325 Hun har brukt store deler av sin tid og kapasitet til å organisere internasjonale nettverk for andre kvinnelige poeter og forfattere.
FV170324 Studentvelferd » takker for seg ¶ 41 år etter at han fikk i oppdrag å organisere studentvelferden på Sørlandet, forlater Steinar Finseth en organisasjon med 150 årsverk og omsetning på rundt 250 millioner kroner.
VG170323 - Det som skjedde i Marseille er ikke fansens feil, men politiet som ikke er i stand til å organisere den slags arrangementer skikkelig, fastslo Lebedev, og utdypet til life.ru : ¶
SA170323 Jeg regner med at han ikke slarver ¶ Organisere og oppmuntre ¶
SA170323 Det handlet om å organisere , oppmuntre, lese kampbildet, den type ting.
DB170323 Eksperter : Bilangrep er enkle å organisere , vanskelige å forhindre ¶ 29 personer får behandling på sykehus i London.
DA170323 Retten til å protestere og organisere seg innskrenkes i mange land.
DA170323 Ikke bare har det blitt vanskeligere å organisere seg og protestere.
DA170323 I Latin-Amerika har det utviklet seg en tendens mot det som blir kalt en « kriminalisering av protest » : Mens det på papiret er lov å organisere seg, risikerer aktivister likevel å bli kastet i fengsel av myndighetene hvis de velger å protestere mot spesielt kontroversielle saker.
DA170323 De griper inn i retten deres til å organisere seg, og vi ser også flere overgrep, vold og drap, sier Folkehjelp-rådgiveren.
BT170323 Jeg regner med at han ikke slarver ¶ Organisere og oppmuntre ¶
BT170323 Det handlet om å organisere , oppmuntre, lese kampbildet, den type ting.
AP170323 Jeg regner med at han ikke slarver ¶ Organisere og oppmuntre ¶
AP170323 Det handlet om å organisere , oppmuntre, lese kampbildet, den type ting.
AA170323 Men dersom det er små muligheter for å få lønnet arbeid gjennom denne aktiviteten så ønsker vi å være forsiktig med å binde opp store ressurser på å organisere eller følge opp slik aktivitet.
FV170322 Jeg regner med at han ikke slarver ¶ Organisere og oppmuntre ¶
FV170322 Det handlet om å organisere , oppmuntre, lese kampbildet, den type ting.
AP170322 « Det er rart om Kreml tror jeg vil slutte å reise rundt i landet og organisere demonstrasjoner, hvis de bare kaster grønn maling på meg. », skrev han videre.
VG170321 JOBBER MED VALGENE TIL SPILLERNE : Lars Lagerbäck er i gang med å organisere det norske landslaget under samlingen i London.
SA170321 Da har du kanskje igjen noen hundre e-poster som du kan sortere og organisere , og vips så har du null e-poster på innboksen.
FV170321 Da har du kanskje igjen noen hundre e-poster som du kan sortere og organisere , og vips så har du null e-poster på innboksen.
DB170321 Ved å peke nettleseren til iCloud.com, kan du se på, organisere og laste ned iCloud-bildene på maskinen.
AP170321 Da har du kanskje igjen noen hundre e-poster som du kan sortere og organisere , og vips så har du null e-poster på innboksen.
AA170320 Slik som det er i dag er det altfor mye opp til hver enkelt kommune og opp til hver enkel skole hvordan hva de vil organisere dette.
SA170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
FV170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
BT170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
AP170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
SA170317 Det har vært veldig mye å organisere denne sesongen, men jeg har hatt mye energi, så det har gått greit.
AP170317 Det har vært veldig mye å organisere denne sesongen, men jeg har hatt mye energi, så det har gått greit.
VG170316 Mantraet : For medlemmer av norsk idrett skal det være enkelt å delta, dele og organisere .
VG170316 Delta, dele, organisere
DA170315 Folk sier ifra, folk går sammen, og jeg tror at Bernie Sanders kommer til å få fagforeningsfolk til å organisere flere til å gå i streik.
VG170314 Det må vi se nærmere på, og om dette er riktig måte å organisere veiutbygging, sier Ap-lederen.
SA170314 Vi tror det er en god måte å organisere arbeidet fremover. 18.48 : « Det var litt enklere da vi forholdt oss til byrådet.
DN170314 Anklagene går ut på at Business France lot det internasjonale markedsføringsselskapet Havas organisere arrangementet uten at oppdraget ble lyst ut i en offentlig anbudsrunde, skriver Le Monde.
DB170314 EN TRENER KAN strukturere, organisere , knipe igjen og forklare akkurat så mye han vil.
DB170314 Slike jobber er mat på bordet, og det er vanskelig å se hvorfor ikke Seefood kan organisere seg.
AP170314 Vi tror det er en god måte å organisere arbeidet fremover. 18.48 : « Det var litt enklere da vi forholdt oss til byrådet.
AP170314 Vi tror det er en god måte å organisere arbeidet fremover. 18.48 : « Det var litt enklere da vi forholdt oss til byrådet.
AA170314 Anklagene går ut på at Business France lot det internasjonale markedsføringsselskapet Havas organisere arrangementet uten at oppdraget ble lyst ut i en offentlig anbudsrunde, skriver Le Monde.
DA170313 Det handler ikke bare om å bevilge mer penger, men å organisere oss bedre, sier Solberg.
VG170310 Chris Hughton er flink til å organisere defensive lag som ikke står ukritisk høyt, har et bra grunnspill og mange gode tekniske spillere.
DN170310 Det er bare en måte å organisere seg på når noen ønsker å gjøre mer, sier han.
DB170310 Hvis familier på død og liv ønsker en annen fordeling av foreldrepermisjonen, så kan de organisere det, men da for egen regning.
AP170310 Det virker som Regjeringen prøver å organisere seg vekk fra det faktum at det bor folkhele landet.
DB170309 Som å organisere opprydding, og kanskje også få til et samarbeid med lag og foreninger, som igjen får belønning for arbeidet sitt.
BT170309 Mot slutten av talen kom Solberg inn på det som kommer til å bli hyppig diskutert fram mot valget, nemlig hvordan hun skal samle troppene og organisere samarbeidet ved et eventuelt nytt borgerlig flertall.
DB170308 Hvis vi gjør det, kan vi bedre løse utfordringer og organisere samfunnet vårt slik at det fortsetter å være er et godt og likestilt samfunn, også i framtida.
VG170307 Hvordan dere nordmenn klarer å organisere et vinter-OL her, det begriper jeg ikke.
AP170307 Nå begynner de å organisere seg og har allerede opprettet dialog med de etablerte kvinnesaksorganisasjonene.
VG170306 Anklager om stemmejuks florerte på Twitter, og nettstedet ble brukt til å organisere og promotere demonstrasjoner mot presidenten.
DN170306 - Så har vi de regionale helseforetakene og det enkelte foretaket, som må organisere seg på en sånn måte at pasientsikkerheten blir ivaretatt, sier hun.
AA170304 I mange land er det vanskelig for opposisjonsgrupper og menneskerettighetsaktivister å organisere seg.
DB170303 I mange land er det vanskelig for opposisjonsgrupper og menneskerettighetsaktivister å organisere seg.
DA170303 I en tid da nynazistene begynner å organisere seg på nytt og klasseperspektivet blir bekjempet av sterke krefter i inn- og utland, er denne historien viktig å ta med seg.
DB170301 Denne ordningen her handler om å sparke i gang et marked, med levende reklameobjekter, slik at man kan vise fram til folk hvordan man kan organisere en travel og hektisk hverdag, i en by som blir mer sunn og klimavennlig enn den er i dag, sier Sørensen om kritikken rundt tilskuddsordningen.
DB170228 Det er Obamas politiske gruppe, Organizing for Action, som skal ha hjulpet til med å organisere de mange protestene, som hovedsakelig har funnet sted under allhusmøter organisert av republikanere.
AP170228 - Hvis man beholder de gamle valgkretsene, vil partiene organisere seg etter disse gamle fylkesgrensene.
VG170227 Teambaserte lavterskeltjenester kan organisere seg som tverrfaglige primærhelseteam, Familiens hus, helsehus eller tilsvarende.
AA170227 - Etter hvert kan vi kanskje se på om det finnes mer hensiktsmessige måter å organisere seg på.
SA170224 | Elisabeth Gording Stang : Vi kan ikke organisere oss vekk fra krevende vurderinger i barnevernet ¶
DB170224 Vikan forteller at hun i dag nesten bare bruker Facebook til å holde kontakten med medstudenter og organisere ting.
SA170222 Dette kan vi ikke organisere oss vekk fra.
SA170221 - Arbeidet med å organisere antidopingarbeidet startet allerede for tre år siden, forteller hun.
DN170221 Anti-Trump-aktivister benyttet fridagen, som feirer amerikanske presidenter, til å organisere demonstrasjoner i flere byer, inkludert Los Angeles, Chicago, Atlanta og Washington.
DB170221 En annen rolle slike typer kunne ha, var å organisere fester og skaffe damer - en av de uoffisielle rollene Kaiser så ut til å mestre.
DA170221 Det er bedre å organisere helhetlig når man går fra 19 til 10 fylkeskommuner, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ) til NRK.
AP170221 - Arbeidet med å organisere antidopingarbeidet startet allerede for tre år siden, forteller hun.
AA170221 Anti-Trump-aktivister benyttet fridagen, som feirer amerikanske presidenter, til å organisere demonstrasjoner i flere byer, inkludert Los Angeles, Chicago, Atlanta og Washington.
DB170220 Stiftelsen pleier å organisere gruppeturer til platået på vanskelige dager.
DB170220 Stiftelsen pleier å organisere gruppeturer til platået på vanskelige dager.
DB170220 - Men vi må organisere virksomheten vår på den måten vi synes er mest hensiktsmessig.
AP170220 Stiftelsen pleier å organisere gruppeturer til platået på vanskelige dager.
AA170220 Stiftelsen pleier å organisere gruppeturer til platået på vanskelige dager.
SA170219 Stiftelsen pleier å organisere gruppeturer til platået på vanskelige dager - nå avlyses også dette tilbudet.
SA170217 Dette inntrykket bekreftes av en annen hooligan i dokumentaren, som skal ha vært med på å organisere bråket i Marseille.
BT170217 Dette inntrykket bekreftes av en annen hooligan i dokumentaren, som skal ha vært med på å organisere bråket i Marseille.
AP170217 Dette inntrykket bekreftes av en annen hooligan i dokumentaren, som skal ha vært med på å organisere bråket i Marseille.
AA170217 Tingretten mener han i flere år tok betalt for å smugle folk til Sverige, organisere reisene deres og utstyre dem med falske pass.
VG170216 I Venezuela skulle det tilsi makt til å vinne kontroll over høyesterett, fjerne presidenten, organisere nyvalg - altså full politisk kontroll.
VG170216 Capriles ledet an for å organisere en folkeavstemming for å felle Maduro - som regimet avlyste i fjor høst.
SA170216 Generalsekretæren må få lov til å se på hvordan han ønsker å organisere virksomheten på Ullevaal og sette sitt stempel på.
DB170216 For 20 år siden var vi kanskje verdens beste nasjon til å organisere oss gjennom alle ledd.
BT170216 Generalsekretæren må få lov til å se på hvordan han ønsker å organisere virksomheten på Ullevaal og sette sitt stempel på.
AP170216 Generalsekretæren må få lov til å se på hvordan han ønsker å organisere virksomheten på Ullevaal og sette sitt stempel på.
SA170215 Svensken kommer til å jobbe mye taktisk, organisere laget, slik at spillerne forstår sine roller.
FV170215 Svensken kommer til å jobbe mye taktisk, organisere laget, slik at spillerne forstår sine roller.
DB170215 Jeg tror det handler om å organisere spesielt forsvarsspillet, men også angrepsspillet, sier Lagerbäck.
DB170215 Det gjelder å organisere laget " off-def ", sier Lagerbäck.
DB170215 For 20 år siden var vi kanskje verdens beste nasjon til å organisere oss gjennom alle ledd.
DA170215 Etter en opphetet debatt om organisering av LO under kongressen i 2013 ble det satt ned et utvalg som skulle vurdere hvordan LO kunne organisere seg best mulig.
BT170215 Den lærte tusenvis av ungdommer hvordan man skal organisere seg politisk, enten det er å registrere velgere eller samle en gruppe til å banke på dører.
BT170215 Den lærte tusenvis av ungdommer hvordan man skal organisere seg politisk, enten det er å registrere velger eller samle en gruppe til å banke på dører.
BT170215 Svensken kommer til å jobbe mye taktisk, organisere laget, slik at spillerne forstår sine roller.
AP170215 Svensken kommer til å jobbe mye taktisk, organisere laget, slik at spillerne forstår sine roller.
SA170214 Nå har jeg så pass erfaring at jeg klarer å organisere livet mitt til å bli gjennomførbart som småbarnsfar, sier Bjørndalen.
BT170214 Nå har jeg så pass erfaring at jeg klarer å organisere livet mitt til å bli gjennomførbart som småbarnsfar, sier Bjørndalen.
AP170214 Nå har jeg så pass erfaring at jeg klarer å organisere livet mitt til å bli gjennomførbart som småbarnsfar, sier Bjørndalen.
AP170214 Nå har jeg så pass erfaring at jeg klarer å organisere livet mitt til å bli gjennomførbart som småbarnsfar, sier Bjørndalen.
AA170212 - Nå skal vi bruke tiden fremover på å organisere og klargjøre hvordan Sp Trøndelag blir, sier Tomas Iver Hallem.
AA170211 - Men jeg er heldig som får komme rett hjem til svigermor på middag på søndag, sier hun og hinter både til mannen og hans familie om å organisere nettopp det.
AP170210 Mossack Fonseca spesialiserer seg på organisere postboksselskaper i skatteparadiser.
AP170210 Advokatfirmaet skal ha instruert sin ansatte i Brasil toil å « gjemme dokumenter og fjerne bevis » og til å organisere overføringen av hvitvaskede bestikkelsespenger til Panama.
DA170209 - Dette gjelder særlig publisering av digitale læremidler og det å organisere open access.
DB170207 For å hindre utnyttelse og lav betaling mener de at de enkelte tjenesteyterne i selskapene må kunne organisere seg og gjøre kollektive avtaler, hvis de ikke selv får sette prisen på tjenestene de tilbyr.
SA170206 - Vi vil bruke våre ressurser til å organisere aktiviteter i Sunndal.
AP170206 - Vi vil bruke våre ressurser til å organisere aktiviteter i Sunndal.
VG170205 - Han er veldig flink til å organisere laget defensivt, og til å få det kollektive til å fungere.
DB170203 Videre fikk de en slags ordre fra russiske myndigheter om å organisere folkeavstemningen.
AP170203 - Gjennomgangen skal se på hvordan vi kan organisere Deichman på en best mulig måte.
DN170131 Et nytt selskap skal organisere spleiselag som gjør at småsparere kan eie andeler i en faktisk leilighet.
AP170131 JuD varsler at de vil organisere landsomfattende protester mot pågripelsen.
DB170130 « Borgere som bruker sin grunnlovsfestede rett til å samle seg, organisere seg og sørge for at stemmene deres blir hørt av de folkevalgte, er akkurat det vi forventer å se når amerikanske verdier står på spill », heter det i uttalelsen.
BT170130 - Borgere som bruker sin grunnlovsfestede rett til å samle seg, organisere seg og sørge for at stemmene deres blir hørt av de folkevalgte, er akkurat det vi forventer å se når amerikanske verdier står på spill, heter det i uttalelsen.
BT170130 - Borgere som bruker sin grunnlovsfestede rett til å samle seg, organisere seg og sørge for at stemmene deres blir hørt av de folkevalgte, er akkurat det vi forventer å se når amerikanske verdier står på spill, heter det i uttalelsen.
AP170130 - Borgere som utøver sin grunnlovsfestede rett til å samles, til å organisere seg og til å få sine stemmer hørt av sine folkevalgte, er nøyaktig hva vi forventer å se når amerikanske verdier er utsatt, sier Obama via sin talsmann Kevin Lewis.
DB170126 - Det er sjokkerende for bevisstheten at en lege vil ødelegge tilliten ved å organisere og delta i en så farlig og bedragersk aktivitet.
BT170126 Selvsagt kan hvem som helst organisere seg i forbund med de reglene man ønsker.
DN170125 - Vi må ikke avfinne oss med USAs spilleregler, sa han og tok til orde for at Europa må « organisere seg selv » i møte med Trumps « aggressive tone ».
DB170125 En nasjon som er villig til å organisere for doping blir altså most i filler av en gjeng norske astmatikere.
SA170124 Er dette en lovlig måte å organisere arbeidet på ?
SA170123 For å lære, må elevene snakke fag med egne ord, koble inn egne tanker og følelser eller egen førforståelse, organisere kunnskapen, sjekke hva de har lært, være kreative og så videre.
DB170123 Den anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg og legger til rette for representasjon og kollektiv forhandlingsrett.
AP170122 Til Putins fortvilelse hadde han og hans folk ikke klart å organisere motdemonstrasjoner med sine egne tilhengere.
DB170119 Sissel vil rose Foreningen med hjerte for hunder, som hjalp med å organisere søket.
DB170119 - De siste fire dagene har gått med til å lete etter hunden, og å organisere søk.
DB170118 Folkehelseinstituttets gruppe skal organisere utvikling av vaksiner mot tre allerede kjente sykdommer som alle har det i seg at de kan utvikle seg og bli epidemier.
DB170117 Vi trenger bare å organisere Nato på en måte som er riktig i det 21. århundre, sier han til Dagbladet på vei ut fra en panelmøte med et hundretalls tilhørere.
AP170116 På møtet var det mange som undret på samme måte og det var åpenbart sterk stemning for at de måtte organisere seg, samarbeide med andre i tilsvarende posisjon andre steder i byen og stå sammen mot det mange oppfatter som politikernes forsøk på å rasere veletablerte bomiljøer.
DN170115 - Hvis myndighetene i Washington kommer med en formell forespørsel til den islandske regjeringen om å organisere et møte i Reykjavik, vil vi se positivt på dette og gjøre det til vårt bidrag for å forbedre forholdet mellom USA og Russland, husk møtet i Höfdi i 1986, legger han til.
AP170115 - Hvis myndighetene i Washington kommer med en formell forespørsel til den islandske regjeringen om å organisere et møte i Reykjavik, vil vi se positivt på dette og gjøre det til vårt bidrag for å forbedre forholdet mellom USA og Russland, husk møtet i Höfdi i 1986, opplyser landet utenriksminister ¶ ●Trump wants Putin summit in Reykjavik ¶ ●May calls for clean
AP170113 Kort tid etter at Barack Obama overtok som president i januar 2009, begynte konservative grupper over hele USA å organisere seg i såkalte « teselskaper » ¶
AP170113 For tiden bruker Shields rundt 20 timer i uken på å organisere grasrotopprøret i denne tidlige fasen.
AP170113 Kort tid etter at Barack Obama overtok som president i januar 2009, begynte konservative grupper over hele USA å organisere seg i såkalte « teselskaper » ¶
AP170113 For tiden bruker Shields rundt 20 timer i uken på å organisere grasrotopprøret i denne tidlige fasen.
DB170111 Underveis har noen norske ledere ivret for at det europeiske forbundet skal trekke seg ut av IHF og fritt organisere sin egen sport.
DB170111 Så kjære helseminister Bent Høie, som jobber med spørsmålet om levende giver : Vær så snill og se nærmere på erfaringene fra andre land og på nye måter å organisere organdonasjon på.
DB170106 Det betyr at vi skal og må stille noen krav tilbake til den idrettsbevegelsen som vi mener er best til å organisere dette, sa hun for seks år siden, og plasserte med det partiet midt i en tradisjonell sosialdemokratisk idrettspolitikk.
DB170106 Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn.
DN170102 Når vi nå har valgt å organisere hele nyhetsavdelingen inn under nyhetskanalen er det desto mer gledelig at vi opplever denne utviklingen, sier nyhets - og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 i meldingen.
SA170101 Å være en smart kommune, et smart tettsted eller et smart lokalsamfunn, handler om å organisere kommunen og samfunnet på en måte som er bærekraftig.
AA161231 I uttalelsen står det også at Ban håper utviklingen kan føre til produktive samtaler i Kasakhstan og bidra til de syriske forhandlingene FN skal organisere i Genève om en uke.
DN161226 Ledelsen er uten vilje til at organisere disse ting tilfredstillende, og den er vistnok uten evne om den hadde viljen.
AP161209 - Vi ser at metalmiljøet har vært flinke til å organisere seg, akkurat som norsk musikkbransje er blitt proffere de siste årene.
AP161209 - Vi ser at metalmiljøet har vært flinke til å organisere seg, akkurat som norsk musikkbransje er blitt proffere de siste årene.
SA161121 Lovverket knytter fremmedarbeiderne i en tvangsmessig kontrakt med arbeidsgiveren, og gjør at de ikke har mulighet til å skifte arbeid eller organisere seg i fagforeninger.
AP161121 Lovverket knytter fremmedarbeiderne i en tvangsmessig kontrakt med arbeidsgiveren, og gjør at de ikke har mulighet til å skifte arbeid eller organisere seg i fagforeninger.
SA161110 I Stavanger, som andre steder, må samtidskunsten ta tak og organisere seg for å skape et alternativ.
SA161031 Selv får en vist at en har overskudd og ressurser til å organisere , sier Hval.
SA161031 - Jeg ble slått av hvor mye disse foreldrene, og da særlig mødrene, tenkte på hvordan de skulle organisere livet rundt barna og hjelpe dem med det sosiale spillet, sier hun.
BT161031 Selv får en vist at en har overskudd og ressurser til å organisere , sier Hval.
BT161031 - Jeg ble slått av hvor mye disse foreldrene, og da særlig mødrene, tenkte på hvordan de skulle organisere livet rundt barna og hjelpe dem med det sosiale spillet, sier hun.
AP161031 Selv får en vist at en har overskudd og ressurser til å organisere , sier Hval.
AP161031 - Jeg ble slått av hvor mye disse foreldrene, og da særlig mødrene, tenkte på hvordan de skulle organisere livet rundt barna og hjelpe dem med det sosiale spillet, sier hun.
AP161011 - Så hvis en klarer å organisere sine toalettartikler, så får en med seg mye klær i håndbagasje.
AP161002 For å kompensere litt bør de sekulære kreftene få støtte til å organisere seg bedre og få komme mer til orde i dialogprosesser.
SA161001 Likeledes ulike måter å organisere arbeidet på.
AP160906 En behøver hverken være doktorand eller rakettforsker for å organisere et liv med hjemmerespirator, det er komplekst fordi det omfatter mye, men komplisert er det ikke.
AP160906 En behøver hverken være doktorand eller rakettforsker for å organisere et liv med hjemmerespirator, det er komplekst fordi det omfatter mye, men komplisert er det ikke - jeg anbefaler det til alle som står overfor valget og som er glad i livet !
AP160904 - Det er trist at barnefamiliene mister et parti som alliert i valgfriheten for familier til å organisere sitt privatliv.
AP160902 Organiseringen, hvordan organisere tjenesten ¶
SA160826 I lys av dette er jegtilfreds med måten langrennskomiteen i Skiforbundet har signalisert at de vil organisere gjennomgangen.
SA160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
FV160826 I lys av dette er jegtilfreds med måten langrennskomiteen i Skiforbundet har signalisert at de vil organisere gjennomgangen.
FV160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
BT160826 I lys av dette er jegtilfreds med måten langrennskomiteen i Skiforbundet har signalisert at de vil organisere gjennomgangen.
BT160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
AP160826 I lys av dette er jegtilfreds med måten langrennskomiteen i Skiforbundet har signalisert at de vil organisere gjennomgangen.
AP160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
AP160822 - Politiet mener kvinnen hjalp til med å organisere skattejuks ?
AP160821 Under et konstant press på ressurser og der man kan organisere vekk sine fiender, er det en fare for at maktkamper internt i politiet sluker ressurser og oppmerksomhet som skulle gått til tjenesteproduksjon.
AP160702 Jeg ser etter bedre måter å organisere dette på.
AP160626 Hans evne til å organisere et lag å få maksimalt ut av en gruppe, til å innprente en arbeidsmoral i spillerne er veldig god, sier Hodgson, og legger til : ¶
AP160617 Så har de gitt meg anledning til å komme tilbake gjennom en landmarkstudie og se nærmere på hvordan vi skal organisere landmakten og det oppfatter jeg til å være både Hæren og Heimevernet inn i en ny ramme, og hvordan jeg vil prioritere for å få dette best mulig.
AP160615 Carter nevner logistikk som ett område han ser for seg mulige NATO-bidrag på, samt at alliansen kan organisere små land så de kan stille med mindre bidrag sammen.
SA160602 I tillegg må vi lage kurs hvor man i løpet av noen kvelder er i stand til å lede og organisere en økt med barn.
AP160602 I tillegg må vi lage kurs hvor man i løpet av noen kvelder er i stand til å lede og organisere en økt med barn.
AA160602 I tillegg må vi lage kurs hvor man i løpet av noen kvelder er i stand til å lede og organisere en økt med barn.
NL160531 Slik kan man organisere tilbudet i LOSA på en måte som sikrer kvalitet og samtidig holder kostnadene nede.
SA160514 « Hvordan kan vi organisere oss, slik at de får en mest mulig effektiv kommune ?
SA160514 Hvordan kan vi organisere oss, slik at de får en mest mulig effektiv kommune ?
AP160512 Hadde vi fått tid til å organisere ett besøk i god tid i forkant, kunne resultatet blitt annerledes, skriver Holann.
AP160512 H&M samarbeider også med IndustriALL, for å styrke lokale fagforeninger og arbeideres rett til å organisere seg, skriver Holann.
AP160512 Det er positivt at stadig flere vil jobbe for å sikre alle tekstilarbeidere en trygg jobb, en lønn de kan leve av og retten til å organisere seg.
AP160512 - Mener H&M at retten til å organisere seg er reell hos selskapets leverandører ?
AP160512 - Fri rett til å organisere seg er et grunnleggende krav til alle våre leverandører, ifølge vår Sustainability commitment.
AP160511 organisere lærerpoolen så lenge det er et behov, basert på erfaringene med tiltaket 10. ha gode rutiner for å følge med på at barn og unge får opplæringstilbudet de har krav på 11. utrede hvordan helsepersonell kan bruke asylsøkere med helsefaglig utdanning og arbeidserfaring som medhjelpere i sitt arbeid
AP160510 - Sentralt for denne Regjeringen er familiens valgfrihet og retten til å organisere sine egne liv.
AP160510 om at de har tilstrekkelig med kapasitet til å organisere og samordne mellom kommunale tjenester, frivillige organisasjoner, næringslivet og relevante offentlige etater.
AP160502 - Vi holder på å organisere litt nå.
AP160501 Vi har hatt en gradvis og sunn vekst uten at vi er blitt for mange til å kunne organisere en skikkelig treningsøkt.
DA160429 - Vi bistår også med å organisere det taktiske politiarbeidet.
AP160428 - Hvis man beholder de gamle valgkretsene, vil partiene organisere seg etter disse gamle fylkesgrensene.
AP160425 Nettverket for undersøkende journalistikk har blant annet vært med på å organisere arbeidet med LuxLeaks og Panama Papers.
AP160412 - Partier som kunne tenkes å organisere kandidater som er kritiske til presidenten, er blitt forbudt, påpeker professor Leif Stenberg ved universitetet i Lund på telefon til Aftenposten.
AP160412 - Det vil bli svært problematisk å organisere et valg i deler av Syria, sier Stenberg. 3.
AP160406 Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) understreket at byrådet er opptatt av å organisere prosjektet på en god måte.
AP160405 Dette er delvis en dyd av nødvendighet, men fremfor alt en god mulighet til å organisere det offentlige Norge bedre.
AP160401 I tillegg blir mulighetene for innovasjon, i form av å forsøke andre måter å organisere omsorgen på, svekket.
AP160323 Videre skriver rektoren at universitetet vil organisere en samling for studentene som ønsker det, i tillegg til ett minutts stillhet både i dag, torsdag og fredag kl. 12.00.
AP160320 Det anslås at det trengs et mannskap på rundt 4000 mennesker på de greske øyene for å organisere alt.
AP160314 Vi er nødt til å få selvtilliten tilbake i spillerne og organisere laget på en måte vi ønsker.
AP160303 Ifølge The Washington Post møttes en rekke uavhengige, konservative grupper onsdag for å organisere et siste frontalangrep i kampen om å forhindre at Trump blir partiets kandidat.
AP160303 De fikk ikke tid til å organisere seg.
AP160225 Byrået skal både organisere og gjennomføre uttransport fra medlemsstatene i Schengen.
DA160223 - De har også lov til å organisere seg, samles og bruke sentrum, på samme måte som alle andre innbyggere i Norge, sier Wedler.
AP160223 Marquez har brukt de siste ukene på å organisere og motivere den spansktalende befolkningen til å delta i republikanernes valgmøter.
AP160223 I paragraf 26 heter det at det « er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted.
AP160222 Dermed ble det aktuelt å gi barn og ungdom meningsfylte utendørsaktiviteter i denne perioden - og skiturer i fjellet ble én av dem, og en forening begynte å organisere fjellreiser for ungdommer.
AP160216 Som human-etisk ateist tror jeg på den sosialantropologiske forklaringen av religion : At religion er et resultat av naturens behov for å organisere seg og fordele makt mellom for eksempel kjønn og ulike grupper, og menneskets behov for mening og svar.
AP160216 Dette er alt sammen grunnbetingelser for å kunne mestre vanskeligheter, til å utvikle seg og organisere sine liv på en god måte.
AP160211 En stotrende mexicaner fulgte opp med at hun personlig hadde sørget for filmvisninger for flyktninger i Tyskland, skaffet leker til barn og at hun hadde vært med på å organisere tyskundervisning for flyktninger.
AP160210 Produktivitetsvekst handler om evnen til å organisere arbeidskraften, kapitalen, naturressursene og teknologien bedre enn året før.
AP160210 Men evnen til å organisere seg stadig smartere er blitt dårligere både i Norge og utlandet : ¶
AP160210 Land utenfor Europa skal ikke ha innvendinger mot å organisere flyktningleire hvorfra Europa kan velge ut « sine flyktninger ».
AP160205 Samtidig understreker han at det er mulig å organisere denne typen prosjekter på en god måte som er i tråd med Mattilsynets regler.
AP160205 Kommunikasjonsansvarlig på Forus Midlertidig Mottak, Lars Petter Einarsson, tror det er vanskelig å organisere en rabattordning og foreslår gratis busstilbud for asylsøkerne.
AP160204 - Det er kundene som bestemmer hvordan bankene skal organisere seg.
AP160204 Den kommende debatten om hvordan vi skal organisere sykehusene i fremtiden, blir en av de viktigste i helsevesenet på mange år.
AP160203 - Ettersom dette er en stor beslutning om hvordan vi skal organisere kollektivprosjekter til flere titalls milliarder kroner, er jeg opptatt av å ta den på et godt grunnlag.
AP160131 Samtidig er det skrevet flere konsulentrapporter om hvordan ulike måter å organisere prosjektet på kan føre til at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ikke får refundert merverdiavgiften, noe som i praksis vil gjøre prosjektet 25 prosent dyrere.
AP160131 Samtidig er det skrevet flere konsulentrapporter om hvordan ulike måter å organisere prosjektet på kan føre til at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ikke får refundert merverdiavgiften, noe som i praksis vil gjøre prosjektet 25 prosent dyrere.
AP160123 Gartner mener bruken av slike « kontekstuelle data », vil føre til at slike enheter allerede i nær fremtid vil bli så smarte at de vil være i stand til å organisere våre liv uten at vi engang merker at de gjør det.
AP160122 Førsteamanuensis Anders Vassenden ved Universitetet i Stavanger forteller at de store barnehagene kunne fremstå som mer krevende å organisere .
AP160121 De prøver å stille med varme telt, tepper og suppe underveis og organisere transport.
AP160121 De prøver å stille med varme telt, tepper og suppe underveis og organisere transport.
AP160120 - Noen ser for seg en helt ny måte å organisere arbeidet på.
DA160118 Myndighetene klarte ikke å organisere hjelpen og distribuere den godt nok ut til alle de rammede områdene, forteller den sympatiske legen, som - som så mange andre nordmenn - har et hjerte som banker litt ekstra for det spektakulære fjellandet.
AP160118 Vi må forstå at tidsperspektivet i disse sakene er spesielt viktig og organisere oss slik at sakene ikke unødig blir liggende.
DA160117 Vi bestemte oss tidlig for å organisere en nasjonal bestillingsliste for å sørge for at kundene får bilen i den rekkefølgen de har bestilt, sier administrerende direktør i Opel Norge, Bernt G.
DA160117 Vi bestemte oss tidlig for å organisere en nasjonal bestillingsliste for å sørge for at kundene får bilen i den rekkefølgen de har bestilt, sier administrerende direktør i Opel Norge, Bernt G.
AP160116 Tradisjonelt sett har det vært gode grunner til å organisere formidling av handel og tjenester i mellomleddene som kjeder og bedrifter utgjør.
AP160107 Det var slektningene selv som måtte organisere letearbeidet og fant liket.
AP160107 Hun ser helt klart at den teknologiske utviklingen muliggjør nye tjenester og nye måter å arbeide på som utfordrer tradisjonelle måter å organisere seg og tenke på.
AP160107 Det er mulig det er et brudd med en tverrpolitisk enighet, men den enigheten forutsatte en verden der det ikke var mulig å organisere seg smartere, bedre og billigere.
AP160104 Det alvorligste som kan skje, er at Saudi-Arabia og Iran ikke bare beskylder hverandre for å støtte terror, men at de blir fristet til å organisere aksjoner på hverandres territorium.
AP160101 Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere , sier han.
AP160101 Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere , sier han.
AP160101> Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere , sier han.
AP160101> target="avis" href= Alle de 24 forbundene i LO har hver sine avtale- og organisasjonsområder som definerer hvilke yrkesgrupper, bransjer og sektorer de skal organisere , sier han.