DA171031 De har vist at vi er best og billigst i egen organisasjon , svarer Borgli.
NL171016 Tør ikke en mektig organisasjon som FIFA å kritisere Israels Fotballforbund, IFA, offentlig ?
DN171016 Men kanskje er det mindre tilfeldig når det skjer flere ganger, sier førsteamanuensis Jarle Bastesen ved institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania.
DB171016 Hackerne forsøkte å overføre 20 millioner dollar til Shalika Foundation, en non-profit organisasjon på Sri Lanka.
AA171016 Sànchez leder Assemblea Nacional Catalana ( ANC ), en organisasjon som kjemper for full uavhengighet for Catalonia.
VG171015 Leder av Frihetspartiet, Heinz-Christian Strache, ble som 20-åring arrestert av tysk politi da han deltok i en nynazist-marsj arrangert av en forbudt nynazistisk organisasjon som var modellert etter av Hitler-jugend, skriver den britiske avisen.
DN171015 Det er et privilegium å lede en organisasjon hvor alle ansatte drar i samme retning mot felles mål.
DN171015 Det er en annerledes rolle enn mange andre topplederstillinger, fordi jeg både skal utvikle en organisasjon og være et fyrtårn i mediene og på ulike arrangementer.
AA171015 Det var jeg også i 2007, da vår organisasjon startet hele ICAN ( International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ) i Australia, opplyser Hilt.
DB171014 WOA representerer tidligere olympiske utøvere, og er ifølge egne nettsider en organisasjon som jobber for tidligere olympieres muligheter etter karrieren, i tillegg til å spre den olympiske ideen videre til alle verdens hjørner.
DB171014 Jakobsen spår at IS nå vil gå fra å være en territoriell organisasjon som ønsker å styre, til å bli en gerilja eller terrorbevegelse.
AP171014 Royal British Legion, en organisasjon for krigsveteraner, sier man kan kjøpe de velkjente jakkemerkene formet som valmuer med gamle mynter helt frem til den store minnedagen for falne i krig 11. november.
AP171013 Reaksjoner : I deler av Forsvaret er det skepsis til at en organisasjon som i dag primært driver med samband nå blir en sentral vokter mot cyberangrep.
AA171013 Det dramatiske ledervalget skjer dagen etter at USA kunngjorde at landet trekker seg fra UNESCO, som er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.
AA171013 Leder Gunn Marit Helgesen, leder i kommunenes organisasjon KS, sier til NRK at norske kommuner nå har mer enn god kapasitet til å ta imot flere flyktninger.
AA171013 Solberg II-regjeringen har også kuttet støtten til en rekke organisasjoner innen både landbruk og dyrevern, samt organisasjoner som Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) og Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
VG171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
VG171012 * FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.
DB171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
DB171012 Erna Solberg skeptisk til å ta millioner fra islamkritisk organisasjon
DB171012 Ja, det var en form for dugnad som involverte frivillige og lokalbefolkningen i stor grad, og som viste at lokalstyre er en mer smidig og effektiv organisasjon i slike situasjoner enn det tungrodde sentralbyråkratiet.
DB171012 Godt hjulpet av populærkultur har NRA, en eldgammel organisasjon som først ble politisk aktiv i 1975, bygd myten om at våpen er en del av den amerikanske identiteten.
DB171012 I en pressemelding forteller norske Noah, en organisasjon for dyrs rettigheter, at de håper dette vil inspirere andre til å gå liknende veier.
AP171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
AP171012 - Amerikanerne snakker om å utvikle en egen organisasjon som skal ha ansvaret for alle cyberoperasjonene.
AA171012 UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og har blant annet ansvar for verdensarvlisten.
AA171012 - UNESCO er en forholdsvis liten organisasjon , den dreier seg ikke om viktige interesser.
AA171012 Haqqani-nettverket regnes som en terrorgruppe av USA, men det opererer også som en kriminell organisasjon og foretrekker å få utbetalt løsepenger for vestlige gisler framfor å drepe dem for å få oppmerksomhet. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Antirasistisk senter får 2,175 millioner kroner og Norsk organisasjon for asylsøkere får 2,63 millioner kroner fra den samme budsjettposten.
VG171011 Denne uken viste kulturministeren handlekraft overfor en annen organisasjon rundt det samme spørsmålet.
DB171011 Denne uka viste kulturministeren handlekraft overfor en annen organisasjon rundt det samme spørsmålet.
DB171011 Jeg er svært opptatt av at NRK skal være en åpen og vennlig organisasjon som er åpen for kritikk, synspunkter og forslag utenfra.
DA171011 Som Dagsavisen kunne melde i går, er det nå snakk om at utbryterne starter sin egne, muslimske organisasjon .
DA171011 Det hadde ikke vært mulig i en annen organisasjon at en så splittende generalsekretær blir sittende så lenge at han til slutt klarer å senke hele skuta, sier Chaudhry.
DA171011 - IRN var en unik organisasjon og et godt tiltak i den virkeligheten vi befinner oss i, men den har sklidd ut og gjør nå kanskje mer skade enn noe annet.
DA171011 Denne uka viste kulturministeren handlekraft overfor en annen organisasjon rundt det samme spørsmålet.
DA171011 Som Dagsavisen kunne melde i går, er det nå snakk om at utbryterne starter sin egne, muslimske organisasjon .
DA171011 Det hadde ikke vært mulig i en annen organisasjon at en så splittende generalsekretær blir sittende så lenge at han til slutt klarer å senke hele skuta, sier Chaudhry.
DA171011 - IRN var en unik organisasjon og et godt tiltak i den virkeligheten vi befinner oss i, men den har sklidd ut og gjør nå kanskje mer skade enn noe annet.
DA171011 Denne uka viste kulturministeren handlekraft overfor en annen organisasjon rundt det samme spørsmålet.
AA171011 Tofa er en ideell organisasjon som blant annet forvalter fiskerettighetene til Trondheim kommune og en rekke grunneierlag i kommunen.
AA171011 Denne uka viste kulturministeren handlekraft overfor en annen organisasjon rundt det samme spørsmålet.
NL171010 NATO er, selv om enkelte motstander hevder det motsatte, en demokratisk organisasjon grunnlagt på konsensus, en stat en stemme.
NL171010 lv sier har « middels bra arealfordeling og studentarealer », « middels bra samspill med uteområdene » og « utendørsarealer med lavt opparbeidelsesnivå », men allikevel vinne hele konkurransen, fordi prisen er lav og fordi tekniske løsninger ( det vil si ventilasjon og kjøling ) og entreprenørens organisasjon vurderes som « meget bra ».
NL171010 Det kan like gjerne være det billigste bygget ( selv om alle de tilbudte byggene er innenfor budsjettet fastsatt i konkurranseprogrammet ) eller at kriteriene pris, tekniske løsninger og organisasjon veier så tungt at de skviser ut arkitektonisk kvalitet og reell brukbarhet, og man ender opp med en vinner som er middelmådig på alle punkter, inkludert pris.
DA171010 Lederne i moskeene som har brutt ut fra Islamsk Råd Norge ( IRN ), er i dialog om en ny organisasjon .
AP171010 « Rystende », mener UNESCO, FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, om resultatene fra sin egen undersøkelse : Mer enn 617 millioner barn og unge i skolealder får aldri grunnleggende kunnskaper i matematikk og lesning.
AP171010 IOM er en anerkjent internasjonal organisasjon med ansvar for bistand til migranter over hele verden.
AA171010 Lederne i moskeene som har brutt ut fra Islamsk Råd Norge ( IRN ), er i dialog om en ny organisasjon .
AA171010 Noen av utbryterne vurderer å starte en ny muslimsk organisasjon .
VG171009 Rafiq selv er usikker på IRNs fremtid, men er bekymret for at Norge nå mister en organisasjon som samfunnet trenger i 2017.
VG171009 Han håper det snart vil etableres en ny organisasjon , som kan begynne på nytt.
VG171009 Da er min dør vidåpen til å lytte, så får vi politikere se om vi klarer å støtte en ny organisasjon istedenfor, uten at det ligger noen lovnader i det, sier Raja.
VG171009 - I den tiden vi lever i er det å skape dialog, bygge bro og å være forsonende veldig viktig for en organisasjon som IRN.
NL171009 Både vegavdelingen og avdelingene på regionvegkontoret stiller sin organisasjon og fagkompetanse til disposisjon for den enkelte fylkeskommune i deres arbeid med utredning, planlegging, utvikling av kontraktsmaler, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg.
DB171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB.
DB171009 - IOM er en anerkjent internasjonal organisasjon med ansvar for bistand til migranter over hele verden.
DB171009 VIL HA NY ORGANISASJON : Abid Raja ( V ) oppfordrer organisasjonene og moskeene som har brutt med IRN, til å stifte en ny samlende og dialogfremmende paraplyorganisasjon.
DB171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB da.
DB171009 - Vi trenger en organisasjon som representerer norske muslimer på en balansert og tillitsfull måte, med en ledelse som forstår sin rolle og sitt ansvar for å ivareta denne viktige oppgaven, sier SV-politikeren.
DB171009 - Muslimer og det norske samfunnet har behov for en troverdig og sterk paraplyorganisasjon, og jeg vil derfor oppfordre utbryterne fra IRN til å stifte en ny samlende dialogfremmende organisasjon .
DA171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar.
DA171009 Ønsker å starte egen, muslimsk organisasjon .
DA171009 Vil starte egen organisasjon
DA171009 Venstres Abid Raja oppfordret på sine Facebook-sider mandag utbryterne fra IRN til å starte en ny, dialogfremmende organisasjon .
DA171009 Ifølge Saqib er det nå snakk om at utbryterne starter sin egne, muslimske organisasjon til erstatning for IRN.
AP171009 Ifølge Simor er en slik analyse i overensstemmelse med holdningen til sentrale britiske og europeiske aktører og eksperter på EUs organisasjon .
AP171009 « Landets mektigste muslimske ektepar » : - Vi må få en ny muslimsk organisasjon
AP171009 Vurderer ny organisasjon
AP171009 Ifølge Najim Saqib i Islamic Cultural Centre er det nå snakk om at utbryterne starter sin egen, muslimske organisasjon som kan være en erstatning IRN.
AP171009 Ønsker ny, muslimsk organisasjon : Her er et av Norges mektigste muslimske ektepar ¶
AP171009 Han oppfordrer i så fall organisasjonene og moskeene som har brutt med IRN, om å stifte en ny samlende og dialogfremmende organisasjon .
AP171009 - Samme organisasjon har under Afsars ledelse valgt polarisering basert på svært marginale saker.
AP171009 Ønsker ny, muslimsk organisasjon : Her er et av Norges mektigste muslimske ektepar ¶
AA171009 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA171009 | Raja håper ny muslimsk organisasjon kan erstatte IRN ¶
AA171009 - Jeg oppfordrer i mellomtiden utbryterne fra IRN til å stifte en ny samlende dialogfremmende organisasjon - så må vi politikere diskutere om hvordan vi kan støtte det politisk og eventuelt økonomisk, skriver Raja på sin Facebook-side.
AA171009 - Jeg mener først og fremst at dette er en veldig beklagelig dag for muslimer i Norge, for de er helt avhengige av at vi har en troverdig organisasjon som kan målbære dem og utfordringene unge muslimer står overfor, sier Raja til NRK.
AA171009 Noen av utbryterne vurderer å starte en ny muslimsk organisasjon .
AA171009 Ifølge Najim Saqib i Islamic Cultural Centre er det nå snakk om at utbryterne starter sin egen, muslimske organisasjon som kan være en erstatning IRN.
DB171008 Det vil veie tungt for en organisasjon som ASO.
DA171008 Essam Karrar, som leder en sivil organisasjon i Sabratha, sier 1.700 av migrantene ble funnet ved den vestlige utkanten av byen, som har vært under al-Ammus kontroll.
AA171008 Essam Karrar, som leder en sivil organisasjon i Sabratha, sier 1.700 av migrantene ble funnet ved den vestlige utkanten av byen, som har vært under al-Ammus kontroll.
AA171008 Kvinnens identitet eller hvilken organisasjon hun jobbet for, opplyses ikke.
DB171007 Norge vil helst at en uavhengig organisasjon skal fordele pengene.
DB171007 - Hva synes du om den polske regjeringens forslag om å legge forvaltningen av pengene under en regjeringstyrt organisasjon ?
AA171007 Når vi i ettertid ser framover, må vi huske at dette akademiske gründerarbeid skjedde i en organisasjon uten de forskningsmessige basisbevilgninger som våre klassiske universiteter i en årrekke har hatt.
VG171006 Han kommer også til å fortsette som direktør for FairSport, en organisasjon som jobber mot juks i idretten og som blant annet har støttet den russiske doping-varsleren Grigorij Rodtsjenkov.
VG171006 NOBEL-JUBEL : Beatrice Fihn, direktør i Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ) feirer etter at det ble kjent at deres organisasjon blir tildelt Nobels fredspris 2017.
DA171006 SV nominerte ICAN til fredsprisen allerede i januar, og partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.
DA171006 - Dette er en organisasjon som har arbeidet hardt siden 2007 ut fra en moralsk og humanitær synsvinkel, sier hun.
DA171006 Høykommissæren har vært klar på at fjerningen av rimelighetsvilkåret er et folkerettsbrudd, sier Møkkelgjerd som til daglig jobber i Norsk organisasjon for asylsøkere.
DA171006 Høykommissæren har vært klar på at fjerningen av rimelighetsvilkåret er et folkerettsbrudd, sier Møkkelgjerd som til daglig jobber i Norsk organisasjon for asylsøkere.
AA171006 - Dette er en organisasjon som har arbeidet hardt siden 2007 ut fra en moralsk og humanitær synsvinkel, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA171006 SV nominerte ICAN til fredsprisen allerede i januar, og partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.
DB171005 Masahiko Yamauchi, en av sjefene i NHK, sier ifølge The Guardian at hennes død illustrerer « et problem for deres organisasjon », og at de ikke presenterte « karoshi » som dødsårsak av hensyn til familien.
AP171004 - Det er ikke mulig for Miss Tyrkia-organisasjonen, som har som målsetning å promotere Tyrkia ute i verden, å akseptere en slik melding, sa Can Sandikcioglu, leder for Miss Tyrkias organisasjon .
VG171003 * 1 Handlingen eller gjerningspersonen må tvinge offentlige organ eller en mellomstatlig organisasjon til å enten gjøre noe, eller avstå fra en handling. * 1 Handlingen må destabilisere eller forstyrre grunnleggende politiske konstitusjonelle økonomiske eller sosiale strukturer.
DB171003 Under Bastaki er direktøren for fondets organisasjon i London, Osama Al-Ayoub.
DB171003 - Jeg mener at det er et tankekors at en slik organisasjon som etter mitt syn driver med det motsatte av integrering, spiser av den samme potten som organisasjoner som driver med integrering, sier Bekkevold.
DA171003 Jeg har bakgrunn fra organisasjon , media og politikk, noe jeg tror er nyttig når man skal jobbe med organisasjoner, media og forstå politikk.
DB171002 Kvalevåg tror det er mulig å modernisere NIF til tross for at Dale kunngjorde at 2018-søknaden handler om å overleve som organisasjon .
DB171002 Det er oppsiktsvekkende at Norges største frivillige organisasjon søker om mindre penger enn de selv mener de har behov for, men all julingen NIF har fått de siste åra har satt sitt preg på hele organisasjonen.
DA171001 Den islamske paraplyorganisasjonen har også mottatt utmelding fra en femte organisasjon , Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge, men understreker at disse fra før ikke var medlem av IRN.
DA171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN, som understreker at de syns det er synd at medlemmer melder seg ut : ¶
AP171001 Dreyer i meglerforetakenes organisasjon Eiendom Norge er mer på Laugens linje.
AP171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN.
AA171001 Den islamske paraplyorganisasjonen har også mottatt utmelding fra en femte organisasjon , Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge, men understreker at disse fra før ikke var medlem av IRN.
AA171001 - Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN, som understreker at de syns det er synd at medlemmer melder seg ut : ¶
AP170930 Han har drevet skobutikk i sentrum av byen i 47 år og er i tillegg leder i en organisasjon som representerer deler av handelsstanden i sentrum.
NL170929 | I hvilken annen organisasjon ville direktøren avslå å møte eierne ?
NL170929 I hvilken annen organisasjon ville direktøren avslå å møte eierne ?
DN170929 - Kostnadskutt vil ha innvirkning på en organisasjon og arbeidsplass, og bemanningsreduksjoner er smertefullt.
DB170929 Vi har en sterk organisasjon rundt laget, og alt det henger ikke bare på én mann.
DB170929 Nå har laget en veldig god organisasjon , og da blir det ikke like merkbart at jeg forsvinner ut, påpeker han.
DB170929 Whelan, som studerer fotografi, jobber nå sammen med veldedig organisasjon som heter World Child Cancer om en fotoserie.
DB170929 Jobber med veldedig organisasjon
SA170928 - Selv om dette stiller større krav til oss som organisasjon , gir dette oss helt andre muligheter til å generere en større økonomi selv, sier Hege Jørgensen, daglig leder i SFK i en pressemelding.
AP170928 - Selv om dette stiller større krav til oss som organisasjon , gir dette oss helt andre muligheter til å generere en større økonomi selv, sier Hege Jørgensen, daglig leder i SFK i en pressemelding.
VG170927 Men det er dumt at vi har en organisasjon ( WADA ) som får 30 millioner kroner i året, samtidig om én enkelt fotballspiller tjener det samme i lønn, sier Howman til VG.
AA170927 Britisk politi har pågrepet elleve personer som er siktet for å være medlemmer av en ulovlig nynazistisk organisasjon .
NL170926 Et forbud må derfor ledsages av et kontrollregime, antakelig i form av en internasjonal organisasjon med både myndighet og evne til å hindre ethvert tilløp til ny produksjon, over hele kloden.
DN170926 - Det jeg begynner med er en organisasjon som består av en stor, betydelig programvarevirksomhet, sier hun.
DN170926 - Det jeg begynner med er en organisasjon som består av en stor, betydelig programvarevirksomhet, sier hun.
DN170926 Derfor har vi de siste årene endret vår organisasjon , ved at vi har satt ut på lisens til andre det vi selv har gjort tidligere i Norge.
DA170926 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sier Afsar til NTB.
DA170926 I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon .
DA170926 Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ), Stefanusalliansen, Mellomkirkelig Råd, Bispemøtet og Norges Kristne Råd har sammen utarbeidet en ny rapport om iranske kristne konvertitter som søker asyl i Norge.
AA170926 IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sier Afsar til NTB.
AA170926 I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon .
AA170926 Årsakene til utilsiktede hendelser og pasientskader er som regel sammensatte og må sees i lys av organisasjon , system, struktur og kultur.
VG170925 Vi har skapt fantastiske resultater de siste ti årene og er en resultatbasert organisasjon .
SA170925 - Ja, jeg tror det er mange med meg som ønsker å gi litt tilbake etter den fantastiske VM-uken, til en organisasjon som åpenbart trenger det nå.
DB170925 Flyselskapet SAS skal ta seg av sine primæroppgaver og så ser vi at vi må ha en annen organisasjon for å utvikle fremtidens bonusprogram, sier Eivind Roald.
BT170925 - Ja, jeg tror det er mange med meg som ønsker å gi litt tilbake etter den fantastiske VM-uken, til en organisasjon som åpenbart trenger det nå.
BT170925 - Ja, jeg tror det er mange med meg som ønsker å gi litt tilbake etter den fantastiske VM-uken, til en organisasjon som åpenbart trenger det nå.
AP170925 I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon .
AP170925 - Ja, jeg tror det er mange med meg som ønsker å gi litt tilbake etter den fantastiske VM-uken, til en organisasjon som åpenbart trenger det nå.
AA170925 - Det er en del av det å jobbe i en politisk styrt organisasjon .
DB170924 Han forteller videre at det er en organisasjon som gjennom sin historie har vært tilknyttet en lang rekke voldsepisoder, med voldelige sammenstøt mellom motdemonstranter og politi.
DB170924 - At en organisasjon som dette vil demonstrere, er foruroligende nok.
DB170923 Det samme inntrykket har Eirik Høyme Rogn som på heltid jobber som « fjell- selger » for Mountains of Norway, en fersk organisasjon som sist vinter slo seg sammen for å markedsføre fjellheimen i det norske innlandet.
DB170923 Svenske Peter Eriksson, sjef for det britiske Paralympics-laget under lekene i London i 2012, mener klassifisering burde gis av en uavhengig organisasjon i likhet med hvordan WADA takler doping innen sport.
DB170923 Med en uavhengig organisasjon tror jeg det ville blitt færre mistenkelige klassifiseringer, sier Eriksson til BBC.
DB170923 Ber om organisasjon lik WADA ¶
VG170922 I en stor organisasjon med 11.000 medarbeidere kan det skje feil, men vi har naturligvis sørget for å følge opp sakene og vi har brakt alle forhold i orden, skriver direktør Anders Jensen i en e-post til VG.
DB170922 - Vi jobber i en flat organisasjon med korte beslutningsveier som gjør at vi kan snu oss raskt, skriver Meller.
DA170922 Dit kommer blant andre Kommunesektorens organisasjon for å presentere innovasjon og verdiskaping mellom kommuner og innbyggere.
VG170921 Den iranske advokaten Mohammad Mostafaei bisto Bayat da hun fortsatt var i Norge, og skrev en rapport, som rådgiver for NOAS ( Norsk organisasjon for asylsøkere ) med en vurdering av den iranske dommen som han sendte til norske myndigheter.
DB170921 - Jeg husker at jeg møtte en mann under en prisutdeling, arrangert av en organisasjon som jobbet med homofiles familier.
AP170921 - Jeg har vært innom media, politikk og organisasjon før, men dette er første gang jeg skal jobbe som byråkrat.
AP170921 - I en tid da atomspørsmålet vender tilbake, ville det være veldig passende å gi prisen til en organisasjon eller person som bidrar til å få kontroll med og begrense atomvåpen.
AA170921 Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO ), LO og staten ved Helsedirektoratet. ( ©NTB ) ¶
VG170920 I etterkant har vårt eget nyavgåtte IOC-medlem, Gerhard Heiberg, erkjent at hans egen organisasjon opptrådte naivt den gangen.
NL170920 Så er det heller ikke slik at det nødvendigvis er en motsetning mellom å skulle bli en felles organisasjon og å opprettholde ulike arbeidsted.
DB170920 - Vi har ikke fått beskjed om at det ikke var der det skulle være, sier Gustavsen, som forklarer at bildet har hengt i en organisasjon i kommunen.
DB170920 - Jeg ønsker ikke å kommentere hvilken organisasjon det er.
AP170920 Venstres gruppemøte er den første av flere runder Venstre skal ta i egen organisasjon om hva partiet nå skal gjøre.
AA170920 Venstres gruppemøte i dag blir en av flere runder Venstre skal ta i egen organisasjon om hva partiet nå skal gjøre.
VG170919 Antirasistisk organisasjon ber Manchester United stoppe fansens sang til lagets nye superspiss, Romelu Lukaku ( 24 ).
VG170919 Han har tidligere kritisert FN ved flere anledninger, senest mandag, da han under et møte om FN-reformen fortalte de fremmøtte at han mener FN ikke har tatt ut sitt potensial som organisasjon .
VG170919 Forsmaken kom i går da han i en kort tale på et møte om FN-reformen leste opp en kort tale der det handlet om at han mener at FN ikke har tatt ut sitt potensiale som organisasjon .
SA170919 Vikings største private eier, Ole Rugland, mener det vil være en veldig fordel å få til én ansvarlig organisasjon .
SA170919 | United-fansen refses for Lukaku-sang : - Ikke akseptabelt ¶ Organisasjon mener sang om Manchester United-stjernen er diskriminerende.
FV170919 | United-fansen refses for Lukaku-sang : - Ikke akseptabelt ¶ Organisasjon mener sang om Manchester United-stjernen er diskriminerende.
DN170919 Også Cuba og Venezuela fikk passet påskrevet av Trump, og han kritiserte også FN som organisasjon .
DN170919 - Jeg er svært motivert for å ta lederrollen i Gabler som er en organisasjon jeg kjenner svært godt både innad og utad.
DN170919 Enklere organisasjon
DN170919 - En enklere organisasjon vil bli i stand til å bevege seg raskere i markedet.
DA170919 Også Cuba og Venezuela fikk sitt pass påskrevet av Trump, og han kritiserte FN som organisasjon .
AP170919 I dag er det en all-europeisk organisasjon med 47 medlemmer, deriblant Tyrkia, Russland og flere tidligere Sovjet-republikker slik som Aserbajdsjan.
AP170919 Vikings største private eier, Ole Rugland, mener det vil være en veldig fordel å få til én ansvarlig organisasjon .
AP170919 | United-fansen refses for Lukaku-sang : - Ikke akseptabelt ¶ Organisasjon mener sang om Manchester United-stjernen er diskriminerende.
AA170919 I talen kritiserte han også FN som organisasjon .
NL170918 Tiden er inne til å etterlyse oppgavene, samtidig som regionens organisasjon skal fastlegges.
NL170918 For enhver organisasjon og avdeling er mangfold, det at ikke alle har samme ståsted og interesser, en styrke.
DN170918 Knut Ivar Karevold, førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI og førsteamanuensis II ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo, sier møteleder på forhånd bør definere hvilke spørsmål det skal tas stilling til og be om motforestillinger og spørsmål.
DB170918 Ingen organisasjon har 100 prosent garanti for at alle som jobber der følger reglene.
DB170918 Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI og korrupsjonsekspert Petter Gottschalk, er veldig overrasket.
DB170918 Amro og hans Hebron-baserte organisasjon Youth against Settlements er kjent i utlandet, og arrestasjonen førte til en bølge av internasjonale protester, blant annet fra Europaparlamentets komité for menneskerettigheter.
DB170918 Justisdepartementet unnskylder seg med at organisasjonen som har utformet kampanjen i Somalia, er en internasjonalt anerkjent organisasjon med ansvar for bistand i hele verden, IOM.
AP170918 Han understreket at USA støttet reformprosessen og at den vil gjøre FN til en « sterkere og mer effektiv » organisasjon .
AP170918 FN er en organisasjon som er « grunnlagt på edle premisser », sa USAs president Donald Trump da han gjorde sin første opptreden her i FN-bygningen mandag morgen.
AP170918 Enger forandret Jernbaneverket fra å være en innadvendt organisasjon som fikk stor kritikk for måten den ble drevet på, til å sette kunden i fokus.
AP170918 Vi ønsker å være en åpen og transparent organisasjon .
VG170917 Ifølge Hellenic Register of Shipping, en uavhengig organisasjon som arbeider for trygghet i den greske sjøfartsnæringen, opplyste om at Agia Zoni II ikke var sertifisert til å seile, skriver The New York Times.
VG170917 I en lignende sak i karanteneutvalget fra desember 2013, så ble tidligere utenriksminister Espen Barth Eide ( 53 ) ikke ilagt hverken karantene eller saksforbud da han fikk jobb som Managing Director i World Economic Forum i Genève, samme organisasjon som Brende nå skal jobbe for.
VG170917 Dette er en stor global organisasjon med 650 ansatte, svarer Barth Eide.
FV170917 Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon .
DB170917 Cali-kartellet var ifølge amerikansk narkopoliti en « profesjonell, intelligent, effektiv, fantasirik og nesten ugjennomtrengelig organisasjon » som på sitt mektigste hadde kontroll over 80 prosent av verdens kokainproduksjon.
VG170916 - Vi er en liten organisasjon , så denne turneen har vært viktig for at folk blir kjent med oss.
VG170916 Det skjer tre dager etter at han ble bedt om å avslutte sitt arbeidsforhold i vår organisasjon .
VG170916 Mellom 10.000 og 20.000 rohingyaer kommer nå daglig til Bangladesh som flyktninger fra Myanmar, ifølge FNs organisasjon for migrasjon ( IOM ).
SA170916 Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon .
DB170916 De siste tre åra har Styrkeprøven A/S - en ideell organisasjon - årlig betalt 525.000 kroner til politiet.
BT170916 Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon .
AP170916 Vi har mange frivillige som bidrar og vi har en mindre, men effektiv organisasjon .
SA170915 - Vi er opptatt av å ikke være en politisk organisasjon .
SA170915 Kloster Aasen kommer inn i en kritisert organisasjon .
SA170915 Bildbyrån Norway ¶ | « Start er i ferd med å bygge en organisasjon i norgestoppen - nå er det snart bare laget som mangler » ¶
SA170915 De har sammen bygd opp en organisasjon og en spillefilosofi som alle spillerne forstår.
DB170915 Ifølge Frontex, EUs organisasjon for grensekontroll, er dette en vanskelig overfart som setter flyktningene i større fare.
DA170915 Men jeg var jo sikker på at de er en profesjonell organisasjon .
BT170915 - Vi er opptatt av å ikke være en politisk organisasjon .
AP170915 - Vi er opptatt av å ikke være en politisk organisasjon .
AP170915 Kloster Aasen kommer inn i en kritisert organisasjon .
AP170915 De har sammen bygd opp en organisasjon og en spillefilosofi som alle spillerne forstår.
AA170915 Rapporten er laget av FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling ( IFAD ), Verdens barnefond ( UNICEF ), Verdens matvareprogram ( WFP ) og Verdens helseorganisasjon ( WHO ). ( ©NTB ) ¶
FV170914 FOTO : Skjermdump Fredrikstad FK ¶ | « Start er i ferd med å bygge en organisasjon i norgestoppen - nå er det snart bare laget som mangler » ¶
DB170914 Partiet fikk bibelskulestyrar Nils Lavik inn på Stortinget i 1933, men det var etter krigen at det ble fart på organisasjon og agitasjon.
AP170914 FOTO : Lars Eidissen ¶ | « Start er i ferd med å bygge en organisasjon i norgestoppen - nå er det snart bare laget som mangler » ¶
VG170913 Det er ikke gøy å være i en sånn situasjon med en klubb i vår organisasjon .
VG170913 - Det er veldig mye som er ullent og ikke mulig å bevise, men flere i vår organisasjon kjenner seg igjen i det som fotballen står oppe i.
DB170913 Det er tøff sjø, og en vanskelig overfart, sier Krysztof Borowski i Frontex, EUs organisasjon for grensekontroll, til The Guardian.
VG170912 Det går en grense for hvor lenge toppen i en frivillig organisasjon som Norges idrettsforbund kan være i en kronisk konflikt med matmor.
VG170912 * 1 Når slike føringer kommer, påfører idrettspresidenten sin egen organisasjon problemer, dersom han velger å ignorere signalene fra politisk hold og rope høyt om « autonomi » hver gang han får sjansen.
SA170912 Ingen drømmestart som daglig leder for landets største frivillige organisasjon .
DN170912 Der er det masse aktivister, og vi bygger organisasjon hver dag, sier Hansson.
DB170912 Hvis noen av dem som delte artikkelen, hadde gjort et enkelt Google-søk, ville de sett at det falske argumentet kom fra Russland og har grobunn i en tvilsom NGO ( ikke-statlig organisasjon ) kalt « Russiske mødre ».
BT170912 Ingen drømmestart som daglig leder for landets største frivillige organisasjon .
AP170912 - Dersom etterforskningen bekrefter det vi hittil har hørt, er det snakk om et folkemord som kommer som en direkte følge av hvordan brasilianske myndigheter har mislykkes med å beskytte isolerte stammer, sier Sarah Shenker fra Survival International, en organisasjon som jobber for urfolks rettigheter, til The New York Times.
AP170912 Ingen drømmestart som daglig leder for landets største frivillige organisasjon .
AA170912 Hun er også ambassadør for « It´s on us » - en organisasjon startet av tidligere visepresident Joe Biden, forklarer moren.
VG170911 Organisasjon mot seksuell utnyttelse : - Kamuflert inngang til prostitusjon ¶
DA170911 Ap har alltid vært et parti med en sterk organisasjon og mange lytteposter ute i lokalsamfunnene, som har spilt partiledelsen sin god med innspill, sier Thorsen, og fortsetter : ¶
AA170911 - National Action er en rasistisk, antisemittisk og homofob organisasjon som egger til hat, glorifiserer vold og fremmer en ondskapsfull ideologi, sa innenriksminister Amber Rudd da hun kunngjorde forbudet. ( ©NTB ) ¶
DN170910 Tallene stammer fra Det internasjonale handelssenteret, en organisasjon der WTO og FN er sentrale aktører.
AA170910 Å gå åpent ut med omdømmemålinger som viser store utfordringer, forteller mye om en organisasjon som fokuserer på forbedring på alle områder.
AA170910 Når en organisasjon befinner seg i en selvforskyldt krise er det et enkelt råd å legge seg flat.
DB170909 Spørsmålet er da hvorvidt et nytt ressurssenter og en mulig ny organisasjon kan bidra til å gjøre noen forskjell i hverdagen.
DB170909 PARTIET Venstre er nærmest til å svare på det ettersom denne smått originale ideen om å lage en organisasjon for de uorganiserte dukket opp som et forslag derfra inn i revidert nasjonalbudsjett.
DB170909 Om vi får et slags konkurrerende nasjonalt idrettsforbund ; en ironisk sagt « organisasjon for de uorganiserte ».
DB170909 Avisa skriver at teksten er en referanse til rivalen Tottenham, men at klubben, eid av Roman Abramovich - som også er styreformann for en organisasjon for russiske jøder, er lite begeistret for låta.
NL170908 Og de tenker på norske humanetikere og deres organisasjon som ser ut til å oppfatte sitt oppdrag som det å bekjempe den historiske sammenheng mellom kristendom og norsk kultur - formulert som « norske verdier » av de to politikerne.
AA170908 - Ingen organisasjon eller person får bruke religionen til å gjennomføre ulovlige handlinger som kan sette den nasjonale sikkerhet i fare, undergrave den sosiale orden eller utføre andre aktiviteter som kan skade nasjonale interesser, heter det.
VG170907 Triaden er en internasjonal kriminell organisasjon med forgreninger i Kina, Singapore, Taiwan og andre land med stor kinesisk befolkning.
DB170907 Det er nemlig ikke hva som er best for meg, min klubb eller min organisasjon som kan snu skuta og skape utvikling og resultater.
DB170907 For dem som ikke kjenner til Vigrid, er det altså en nynazistisk organisasjon , ledet av den lett forstyrrede Tore W.
DB170907 Thorbjørn Jagland er gitt stor tillit for å bekle stillingen som generalsekretær i Europarådet, en organisasjon bestående av 47 medlemsland.
DA170907 - At midlene er øremerket og skal være lavbyråkratisk er fint, og det er et godt signal å ta med seg at pengene ønskes kanalisert gjennom en organisasjon som Frilynt, sier Fredrik Haaning, leder i Drammen Høyre og mangeårig amatørteaterpappa.
AA170907 Da jeg så debatten mellom Fahad Qureshi, som er leder i en stor muslimsk organisasjon ved navn IslamNet, og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), tenkte jeg at Qureshi er et av de beste eksemplene på at det finnes sterke krefter i det norske samfunnet som jobber på heltid for å undergrave de sentrale verdiene våre.
DB170906 I tillegg er han etterlyst for å tilhøre en kriminell organisasjon som driver med narkotikahandel, sier Minniti.
DA170906 De har en solid organisasjon og en bred tropp og har mange gode spillere.
DA170906 Får disse mennene de beste kandidatene inn i sin organisasjon eller bedrift ?
AP170906 Han ble avhørt om to Facebook-poster som ble ansett som for kritiske mot president Mahmoud Abbas og hans organisasjon Fatah.
VG170905 - National Action er en rasistisk, antisemittisk og homofob organisasjon som egger til hat, glorifiserer vold og fremmer en ondskapsfull ideologi, sa innenriksminister Amber Rudd da hun kunngjorde forbudet. ( ©NTB ) ¶
SA170905 Hun opplever klubben som en nøktern organisasjon , men er glad for at medalje er målet.
DN170905 Knudstorp forklarer nedskjæringene med et behov for å slanke en organisasjon som er blitt for « kompleks ».
DA170905 Sammen med blant andre Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina, har han stått i spissen for kritikken mot Afsar og har både truet med å melde seg ut av Islamsk Råd og varslet at de planlegger en ny organisasjon som kan bli en konkurrent.
DA170905 Ny organisasjon
DA170905 Sammen med blant andre Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina, har han stått i spissen for kritikken mot Afsar og har både truet med å melde seg ut av Islamsk Råd og varslet at de planlegger en ny organisasjon som kan bli en konkurrent.
DA170905 Ny organisasjon
AP170905 Nytt styremedlem trakk seg etter kort tid på grunn av tiltale om bedrageri av en annen organisasjon enn IRN.
AA170905 - National Action er en rasistisk, antisemittisk og homofob organisasjon som egger til hat, glorifiserer vold og fremmer en ondskapsfull ideologi, sa innenriksminister Amber Rudd da hun kunngjorde forbudet. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Knudstorp forklarer nedskjæringene med et behov for å slanke en organisasjon som er blitt for « kompleks ».
VG170904 Balbina Hwang, som er en av flere eksperter tilknyttet The National Comitee on North Korea, en partiuavhengig organisasjon i Washington D.C. hvis mål er å skape forståelse og tillit mellom regjeringene i USA og Nord-Korea, mener media er med på å skape et overdrevent hysteri rundt konflikten mellom de to landene.
VG170904 Balbina Hwang, som er en av flere eksperter tilknyttet The National Comitee on North Korea, en partiuavhengig organisasjon i Washington D.C. hvis mål er å skape forståelse og tillit mellom regjeringene i USA og Nord-Korea, mener media er med på å skape et overdrevent hysteri rundt konflikten mellom de to landene.
AP170904 Slensvik mener det faktum at regjeringshæren og deres allierte har klart å komme seg frem til Deir ez-Zor uten at IS har klart å gjennomføre en strategisk defensiv, viser hvor sterk svekket IS er som organisasjon .
AP170904 - IS i ferd med å rakne som territoriell organisasjon
AP170904 - De er mer eller mindre i ferd med å rakne som en territoriell organisasjon , sier han.
VG170903 En organisasjon som blant annet overvåker prøvesprengninger, CTBTO, basert i Wien i Østerrike anslår ifølge Reuters kraften i søndagens prøvesprengning til ti ganger sterkere enn den i januar i 2016.
DB170903 Rettsbegjæringen kom fredag kveld som svar på et søksmål fra American Oversight, en organisasjon som kjemper for offentlighet, skriver CNN.
DB170903 Rumenske justismyndigheter skulle finne en rumensk organisasjon som kunne fungere som en partner.
VG170902 Vi blir med henne til ASAM, som er en FN-tilknyttet organisasjon for asylsøkere og migranter i Tyrkia, og som følger opp registreringene.
VG170902 HJELPER ANDRE FLYKTNINGER : Noor jobber for en organisasjon ledet av irske Anne O'Rourke, der hun hjelper andre syriske flyktninger med å få sine saker registrert i det tyrkiske systemet.
VG170902 I motsetning til samtlige av de andre medlemmene i hans organisasjon , dyrker Anibal legale vekster ved siden av kokaplantene.
DN170902 En ny utviklingsbank er blant satsingene som er blitt etablert for å styrke samarbeidet mellom landene, men eksperter tror den nyeste utviklingen er i ferd med å velte en allerede sårbar organisasjon .
DB170902 Man sier også at Frelsesarmeen er en internasjonal organisasjon der man må ha en felles oppfatning og handlingsmønster til blant annet homofili.
AP170902 Rettsbegjæringen kom fredag, som et svar på et søksmål fra American Oversight, en organisasjon som kjemper for offentlighet.
AP170902 - Ap har en større organisasjon og dere har mer penger i valgkampkassen enn noe annet parti, hva er det som går så feil med denne valgkampen ?
AA170902 Rettsbegjæringen kom fredag kveld som svar på et søksmål fra American Oversight, en organisasjon som kjemper for offentlighet, skriver CNN.
VG170901 Mer alvorlig enn reklamerot er det imidlertid dersom toppledelsen i en organisasjon avsløres i å uttale seg galt om kontroversielle spørsmål.
VG170901 Eller er det surmaget å stille krav til at en organisasjon av Norges Skiforbunds størrelse har kunnskap om enkle kommunikasjonsfaglige prinsipper ?
VG170901 Det handler om hvordan en organisasjon bør jobbe systematisk med å overvåke og fange opp forhold som har potensial til å bli problematiske, slik at man er i stand til å løse dem før noe utarter.
VG170901 Men en sunn organisasjon sørger for at folk ikke skal føle seg redde for å åpne munnen.
VG170901 Hva er det rimelig å forvente at en organisasjon skal foreta seg for å gjøre døren høy og porten vid, men uten at det blir polsk riksdag rundt hver eneste avgjørelse ?
VG170901 - Vi ble fortalt at militæret omringet landsbyen og angrep folk da de flyktet, sier Chris Lewa i Arakan-prosjektet, en organisasjon som støtter rohingyaenes sak.
DN170901 Tengberg mener selskapet investerer tungt, men er langt mer fokusert på å ha en slank organisasjon og bruke penger kun på det som fungerer enn enkelte andre rasktvoksende oppstartsselskaper.
DB170901 Det vil veie tungt for en organisasjon som ASO.
DB170901 − Etaten er midt i en stor omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon , med nye oppgaver og oppmøtested.
AA170901 − Etaten er midt i en stor omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon , med nye oppgaver og oppmøtested.
DN170831 - Siden den gang har det vært å jobbe med å planlegge hvordan organisasjon skal se ut og hvordan vi skal hente ut synergieffekter.
AP170831 - Etaten er midt i en store omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon , med nye oppgaver og oppmøtested.
AA170831 Her fikk kvinnene trening i å ta ordet, styre og lede en organisasjon .
NL170830 I forrige uke lanserte Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) en velgerguide i forbindelse med årets valg.
NL170830 Det er jo tross alt snakk om en organisasjon som fremdeles lever i de multikulturelle teoriers fantasiverden, og følgelig leser de Fremskrittspartiets partiprogram som fanden leser bibelen.
VG170829 Solberg sier målingen gir en vitamininnsprøytning til hele Høyres organisasjon .
SA170829 Jeg er overrasket over at Ivar Koteng, som har vært flink til å løfte frem kvinner i sin organisasjon og har skaffet Rosenborg et godt omdømme med å plassere en dyktig kvinne som daglig leder, ikke er mer åpen for kvinnefotball.
DA170829 Solberg sier målingen gir en vitamininnsprøytning til hele Høyres organisasjon .
DA170829 Solberg sier målingen gir en vitamininnsprøytning til hele Høyres organisasjon .
AP170829 Jeg er overrasket over at Ivar Koteng, som har vært flink til å løfte frem kvinner i sin organisasjon og har skaffet Rosenborg et godt omdømme med å plassere en dyktig kvinne som daglig leder, ikke er mer åpen for kvinnefotball.
AA170829 Solberg sier målingen gir en vitamininnsprøytning til hele Høyres organisasjon .
SA170828 Landets største frivillige organisasjon har store utfordringer foran seg som den bare kan løse med politisk hjelp, men det er blitt så merkelig stille fra idrettens hus.
DB170828 Pappa Trumps organisasjon betalte hundretusener i honorar til mafiaadvokat før sønnens skandalemøte ble kjent ¶
AP170828 Tall fra FAO ( FN sin organisasjon for mat og landbruk ) viser at husdyrraser er i ferd med å forsvinne verden over i et raskt tempo.
AP170828 Hans kunnskap og erfaring fra Forsvaret, gode forståelse for humanitært arbeid og internasjonale erfaring er av en slik karakter at vi vurderer ham som en av de ypperste til å lede vår organisasjon videre, sier Karina Spilde i valgkomiteen Røde Kors.
AP170828 Landets største frivillige organisasjon har store utfordringer foran seg som den bare kan løse med politisk hjelp, men det er blitt så merkelig stille fra idrettens hus.
VG170826 Artemio Muniz er formann ved « Texas Federation of Hispanic Republicans » - en organisasjon for republikanere med latinamerikansk bakgrunn i Texas.
AP170826 Neville Crabbe i Atlantic Salmon Federation, en organisasjon som jobber for villaks, sier at den største bekymringen rundt oppdrettslaksene er at sykdom på oppdrettslaksen kan spre seg til villaks.
VG170825 Leger uten grenser ( MSF ) er en organisasjon vi har stor respekt for.
VG170825 Vi er en organisasjon som favner all ungdom, sier hun til avisen.
DN170825 OECD er en internasjonal organisasjon av industriland.
VG170824 MMA-kollega McGregor har i løpet av fire år tatt idrettens største organisasjon , UFC, med storm.
DB170824 I noen tilfeller vil « flokken » være en gruppe likesinnede man treffer og omgås, en kompisgjeng eller en organisasjon som utvikler eller slutter seg til en ekstrem ideologi.
AP170824 Akhanli etterlyses for et overfall begått av en « terroristisk organisasjon » i 1989, en forbrytelse han ble frikjent for i Tyrkia i 2011.
VG170823 Southern Poverty Law Center er en uavhengig antirasistisk organisasjon som ble grunnlagt i 1971 - som et advokatkontor med fokus på menneskerettigheter.
VG170823 - Det er veldig godt at vi ikke er en korrupt organisasjon , og det viser at det er en høy terskel og troverdighet på betjentene her.
DB170823 For Hizbollah er ikke bare en militær organisasjon , men også et av Libanons største, viktigste og mest innflytelsesrike politiske partier.
DB170823 « For første gang opplever jeg at det stilles spørsmål ved Norges legitimitet i flyktningpolitikken », sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen, som er Nordens største organisasjon på feltet.
DB170823 De var medlemmer av Norsk fysioterapeutforbund inntil de brøt ut, laget sin egen organisasjon og meldte seg inn i LO.
DA170823 - Det er en uheldig situasjon for enhver organisasjon , også for Islamsk Råd, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, om saken.
AP170823 Det blir også omvisning i utstillingen Grossraum og hør om Organisasjon Todt og tvangsarbeid i byggeprosjektene i Norge.
AA170823 Flere fryktet at de skulle bli mindre selvstendige og miste identitet i en stor organisasjon .
VG170822 Jeg er opptatt av kvinner og likestilling, og ser frem til å jobbe med dette i en internasjonal organisasjon som Care, sier Ali i pressemeldingen.
VG170822 Enhver som viser den minste støtte til dem ved å hevde at det er « gode folk » blant dem fortjener ikke å ha verken meg eller min organisasjon som kunder.
VG170822 Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ) har trillet terningen på partienes asylpolitikk.
SA170822 Jeg har sett ledere i vår organisasjon som har knekt sammen i gråt.
FV170822 Jeg har sett ledere i vår organisasjon som har knekt sammen i gråt.
BT170822 Jeg har sett ledere i vår organisasjon som har knekt sammen i gråt.
AP170822 Jeg har sett ledere i vår organisasjon som har knekt sammen i gråt.
VG170821 Norwac er en humanitær organisasjon som jobber med helserelatert hjelpearbeid i flere land i Midtøsten.
VG170820 Han er senioranalytiker ved Global Initiative Against Transnational Organized Crime, en organisasjon som blant annet dokumenterer menneskesmugling i Libya.
DA170819 Flere bar merket til Identity Evropa, en ny organisasjon i USA som er inspirert av den europeiske Identitærbevegelsen, som i Europa kalles « alt-right-hipstere ».
DA170819 De ble grunnlagt i 1865 og karakteriserer seg som en kristen organisasjon .
NL170818 Det er en form for virkelighetsforståelse som et styre i en organisasjon med 6000 ansatte ikke kan holde seg med.
NL170818 Deretter tok han pulsen på egen organisasjon og friskmeldte den, med et lite forbehold om at den kan bli enda friskere.
DB170818 Det kan tyde på ideologisk tilknytning, men ikke logistisk hjelp fra en større organisasjon .
DA170818 Hva/hvorfor : Styreleder i « Holder de ord », en organisasjon som denne uka har lansert en løftesjekk-nettside, hvor du kan gå inn og se på alle regjeringens løfter, og om de er blitt holdt eller brutt. holderdeord.no ¶
AP170818 13.... når du oppdager at det finnes en organisasjon kalt Hyperion ( Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser ) og en rekke andre foreninger du aldri før har hørt om - og at de har eget telt. 14.... når du på en tur gjennom sentrum kan få sjekket kolesterolet, teste risikoen for diabetes, prøve en selvkjørende buss og bli tilbudt vaffel fo
NL170817 Paradoksalt nok kan disse åpenhetsvindene som feide gjennom vår militære organisasjon også ha bidratt til at flere har ment at åpenheten ikke har gått langt nok, og at Forsvarets ledelse har holdt tilbake informasjon, ikke fordi det har satt rikets sikkerhet i fare, men fordi det ikke har vært politisk opportunt å fortelle alt.
NL170817 Det norske Forsvaret av i dag er en helt annen organisasjon når det gjelder åpenhet, transparens og fri meningsbrytning enn det var for tjue år siden.
AA170817 Just Unity, en organisasjon som har som formål å forebygge radikalisering og ekstremisme stiftes fredag.
AP170816 Han sier at SIAN ikke er en ulovlig organisasjon i Norge og at Arendalsuka dermed er åpen for dem.
SA170815 Det er en organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
DB170815 - Så etter landsmøtet har jeg opplevd en veldig lettelse over at vi nå er en organisasjon som heter Ap, som består av veldig engasjerte folk, som nå er samlet, og som gjør det enklere å være leder helt i spissen, sier Støre.
AA170815 Det BfR mener er innenfor trygge marginer, er langt høyere enn grenseverdiene for sprøytemiddelrester av fipronil satt av både Verdens helseorganisasjon, FNs organisasjon for ernæring og landbruk og EU.
AA170814 Nå skal mottakere av arbeidsavklaringspenger få mulighet til å jobbe i en frivillig organisasjon , sier Hauglie.
VG170813 For første gang i TV-aksjonens historie, har en organisasjon ikke klart å bruke opp alle pengene som ble samlet inn.
DB170813 Ifølge avisa er det første gangen det skjer at en organisasjon ikke har klart å bruke opp alle pengene som er samlet inn.
SA170812 Men selv om det ikke var mange rundt bordet i den japanske restauranten denne kvelden, fikk Football League ( klubbenes organisasjon ) nyss i hva som hadde blitt diskutert.
FV170812 Men selv om det ikke var mange rundt bordet i den japanske restauranten denne kvelden, fikk Football League ( klubbenes organisasjon ) nyss i hva som hadde blitt diskutert.
DA170812 Kunden kan være alt fra et selskap til en organisasjon eller lokalpolitikere som vil få gjennom sin hjertesak.
BT170812 Men selv om det ikke var mange rundt bordet i den japanske restauranten denne kvelden, fikk Football League ( klubbenes organisasjon ) nyss i hva som hadde blitt diskutert.
AP170812 Men selv om det ikke var mange rundt bordet i den japanske restauranten denne kvelden, fikk Football League ( klubbenes organisasjon ) nyss i hva som hadde blitt diskutert.
VG170811 - Man kan jo oppløse en organisasjon , hvis den utøver vold og kriminalitet.
VG170811 - Kirkens Nødhjelp er en politisk nøytral organisasjon .
AA170811 Ifølge de siste tallene til Den internasjonale organisasjon for migrasjon ( IOM ) 6. august har 8.200 migranter og flyktninger kommet til Spania så langt i år.
DB170810 Så prosjektet i seg selv har vært bra for oss som organisasjon i forhold til hva det har krevd av kompetanse fra oss, sier Bruun til Finansavisen.
DB170810 Ifølge seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) har noen av dem som har fulgt denne ruta endt opp i Norge.
DA170810 Den neste ASSS-analysen kommer først i september, og ansatte i ulike tjenesteområder deltar i arbeidet som ledes av Kommunenesektorens organisasjon KS.
AA170810 Forsvaret må tilpasse organisasjon og planer til det vedtatte antallet. ( ©NTB ) ¶
VG170809 Like fullt opplyste Dagens Næringsliv på fredag at Qadri er « grunnlegger av Minhaj Ul-Quran, en organisasjon som jobber mot ekstremistisk islam ».
VG170809 Allerede for 20 år siden advarte Per Lønning mot Qadri og hans organisasjon over en helside i...
AA170809 Den internasjonale organisasjon for migrasjon ( IOM ) opplyser at hendelsen skjedde onsdag morgen.
NL170808 Det er selvfølgelig absurd at hans organisasjon også ønsker å påta seg en rolle i forhold til brobygging i Norge når det gjelder ekstremisme.
DN170808 Huseiernes organisasjon i Presidio Terrace hadde ikke betalt en eiendomsskatt på 14 dollar over de siste 30 årene.
DB170807 Der Danmark er strengere enn Norge, bruker Listhaug det som eksempel for at Norge bør bli strengere, og motsatt, beskriver generalsekretær Ann Magritt Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ), som følger tett med på innvandringspolitikken i begge land.
DB170807 ASC står for Aquaculture Stewardship Council og er en uavhengig organisasjon som setter like krav til produksjon.
DA170807 Hvordan skal man best kunne forholde seg til en organisasjon som dette ?
DB170805 Mata var for en måneds tid siden i India og så hva en slik veldedig organisasjon kan gjøre.
DB170805 ROSENBORG ER EN ærlig klubb og organisasjon , de vet de ikke er der de en gang var i det internasjonale hierarkiet, de vet de ikke er gode nok for Champions League.
VG170804 Global organisasjon : Dette er korrupsjon ¶
VG170804 * Progressiv og sosialliberal organisasjon , som er sterkt for åpenhet og å bryte ned tradisjonelle politiske barrierer.
VG170804 Hva hvis jeg hadde brukt appen til å betale en veldedig organisasjon eller kjøpe ett produkt ?
DA170804 I begynnelsen av juli ble en offisiell organisasjon med navnet « Run the Rock 2020 » formelt registrert.
DN170803 - Realisering av gevinsten fra digitalisering i olje- og gassindustrien krever ledelse som evner å utvikle både organisasjon og forretningsmodeller.
DB170803 Jeg samlet inn penger for en stor ideell organisasjon for at barn skulle få lære seg økonomi.
DB170803 RAINFOREST ALLIANCE : Rainforest Alliance er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i USA i 1987.
VG170802 Van Zandt forteller at hans organisasjon allerede skriver flere timer med pensum og timer som legges ut på nett.
VG170802 Hans organisasjon « Rock and Roll Forever Foundation » og Notodden Bluesfestival arrangerer hvert år « Little Stevens Blues School » i forbindelse med festivalen.
SA170802 - IOC er en mektig organisasjon , og når de har bestemt seg for noe er det lite vi kan gjøre.
DB170802 Det andre sitatet : - Mine etterforskning viser at noen i ledelsen i Washington, enten i demokratenes nasjonale komité eller i Clintons organisasjon , blokkerer drapsetterforskningen.
DB170802 Bulls Defenders United, en organisasjon som jobber aktivt mot tyrefekting, delte videoen på sin Facebook-side.
DB170802 FRIVILLIG ORGANISASJON : Redningsselskapet mottar blant annet penger over statsbudsjettet, og redder årlig flere mennesker på havet.
DB170802 Må man være tilknyttet en offentlig eller ideell organisasjon for å ha et troverdig og sterkt sosialt engasjement ?
DB170802 Ivar Halvorsen er delegat til de europeiske allmennlegenes organisasjon , UEMO ( fra 2015 ).
AP170802 KPiN - Organisasjon for koreansk popkultur i Norge ønsker deg velkomne til Omona.
AP170802 - IOC er en mektig organisasjon , og når de har bestemt seg for noe er det lite vi kan gjøre.
AA170802 - Økologisk Norge, Norges eneste landsdekkende, demokratiske organisasjon som utelukkende jobber for å fremme økologisk produksjon og forbruk ¶
VG170801 Hadde en organisasjon med pedofile fått behov for å demonstrere for deres rett til å ha sin « legning » skulle jeg med både glede og avsky stått og observert.
DN170801 - I en organisasjon som vår er resultatet avhengig av hvilke bonuser vi tar ut til slutt.
DB170801 Geving kjenner ikke til saker som har havnet på tilsynets bord, men viser til at meldingen om strengere praksis kom fra meglernes egen organisasjon .
DB170801 Han får jobben med å få orden på en organisasjon som ser ut til å trenge en real oppstrammer, og det tok ikke lang tid før den tidligere generalen var i gang.
DB170801 Det ville rett og slett være helt utenkelig at så mange hadde forsvart en voldelig, islamistisk organisasjon uten å nevne volden, eller ved å nedtone den.
DB170801 Det er snakk om en utpreget voldelig organisasjon , noe merkelig mange unnlater å problematisere.
DB170801 At gruppens fokus nå er homofile, endrer ikke på at det er snakk om en grunnleggende rasistisk - ikke minst - antisemittisk - organisasjon .
AP170801 - Økologisk Norge, Norges eneste landsdekkende, demokratiske organisasjon som utelukkende jobber for å fremme økologisk produksjon og forbruk ¶
DB170731 Etter at han og Luminski ble uvenner, har han startet sin egen nye organisasjon , som heter « Razem pracujemy, razem się bawimy » ( sammen vi jobber, sammen vi spiller ), og som også driver med kulturutveksling og dans.
DB170730 Gresk politi beskriver russeren som « en internasjonalt ettersøkt mesterhjerne fra en kriminell organisasjon ».
DB170729 Lørdag ettermiddag skal medlemmer fra samme organisasjon ha delt ut brosjyrer ved kjøpesenteret Fanatorget på Sandsli i Bergen, skriver Bergens Tidene.
DB170729 - I regjeringens politiske plattform er det nedfelt at vi vil omstrukturere norsk politi for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.
DB170729 I gårsdagens Klassekampen gikk Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, og jussprofessor Mads Andenæs hardt ut mot forslaget om å gjøre det lettere å utvise asylsøkere.
VG170728 Det er i seg selv en organisasjon som har vært knyttet til en lang rekke grove voldshandlinger, Tidligere denne måneden ble tre menn med bånd til organisasjonen dømt for flere bombeangrep i Göteborg i vinter.
SA170728 - Enhver støtte til en paramilitær organisasjon eller terrororganisasjon hører ikke hjemme på Celtic Park, uttalte en representant for klubben ifølge BBC.
DA170728 Direktør Helge Eide for interessepolitikk i Kommunesektorens organisasjon vil ikke kritisere NVE, som han mener er en viktig samarbeidspartner.
AP170728 - Enhver støtte til en paramilitær organisasjon eller terrororganisasjon hører ikke hjemme på Celtic Park, uttalte en representant for klubben ifølge BBC.
AA170728 Han har fått reise ut før, han har gyldig schengen-visum, og han representerer en respektert organisasjon , sier Ness.
VG170727 * World Heritage List ( WHL ), eller verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO ( FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur ).
DA170726 Kommunesektorens organisasjon ser at behovet for detaljert kartlegging er større enn hva NVE greier å skaffe med midlene de har.
DA170726 Direktør Helge Eide for interessepolitikk i Kommunesektorens organisasjon vil ikke kritisere NVE, som han mener er en viktig samarbeidspartner.
DB170725 Eksempelet jeg løfter fram handler ikke om prinsippet bak ytringsfriheten, men om vår kollektive reaksjon avhengig av hvilken organisasjon det er som skal benytte seg av den friheten.
DB170725 Da burde også vi svensker forbys å innvandre til Norge med den samme argumentasjonen, siden NMR i all hovedsak er en svensk organisasjon .
VG170724 » Slik starter en video publisert på YouTube i april i år av National Rifle Association ( NRA ), som er en uvanlig mektig organisasjon som kjemper for amerikanernes rett til å bære våpen, blant annet ved å gi store pengesummer i støtte til politikere.
VG170724 Bedre blir det ikke av at budskapet kommer fra en organisasjon som kjemper for at folks rett til å bære skytevåpen.
DN170724 Frisørbransjens organisasjon mener de raserer frisørfaget.
AP170724 Kommunen har støvsuget egen organisasjon og gir ungdommene seks måneders praksisplass.
AA170724 - Å hevde at jeg var i kontakt med Gülens organisasjon er ulogisk og strider mot all fornuft, sa Gursel da rettssaken åpnet mandag.
VG170722 - Å bekjempe rasisme og diskriminering i fotballen er en av de viktigste prioritetene i vår organisasjon .
NL170721 Det så ut som om Top of the World ikke kunne bli noe av i 2017, da en avgjørende håndstrekning på en million kroner kom fra uventet hold, gjennom en kinesisk organisasjon ( Sino Nordic Association ), som også sto bak konkurransens 2. premie.
NL170721 Ved multiple diagnoser, medfødte syndrom, sammensatte lidelser eller flere samtidige symptomer, merker en fort hvordan sykehusets organisasjon settes på prøve.
NL170721 Som organisasjon står imidlertid UNN for en menneskefiendtlig virksomhet.
AA170721 Blant dem er lederen for Fatah-bevegelsens kontor i Jerusalem, Hatem Abdel Khader, ifølge en organisasjon for palestinske fanger.
AA170720 - Idet vi får kontroll over epidemien, blir helsesituasjonen bedre og land blir sterkere, sier Michel Sidibe, sjefen for FNs egen organisasjon for bekjempelse av hiv og aids, UNAIDS.
AA170720 o AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. ( ©NTB ) ¶
VG170719 På overflaten ser de ut som en organisasjon med gode intensjoner, men etter hvert har det blitt klart at de er en ideologisk ekstremistisk organisasjon med intensjonen om å ta over den tyrkiske staten, sier ambassadør Göktürk.
VG170719 På overflaten ser de ut som en organisasjon med gode intensjoner, men etter hvert har det blitt klart at de er en ideologisk ekstremistisk organisasjon med intensjonen om å ta over den tyrkiske staten, sier ambassadør Göktürk.
VG170719 - FETÖ er en organisasjon som over tiår har engasjert seg i forskjellige deler av samfunnet.
DN170719 Nord-Korea gjennomfører offentlige henrettelser i skolegårder og på markedsplasser, ifølge en rapport publisert av en sørkoreansk ikke-statlig organisasjon .
DN170719 - Stort sett ikke en veldig disiplinert organisasjon
DB170719 - Russland og Kina har i økende grad fått et militært samarbeid, blant annet gjennom Shanghaigruppen ( en mellomstatlig organisasjon ), og på mange måter naturlig med tanke på geografi, sier Wilhelmsen, og legger til : ¶
AA170719 Nord-Korea gjennomfører offentlige henrettelser i skolegårder og på markedsplasser, ifølge en rapport publisert av en sørkoreansk ikke-statlig organisasjon .
AA170719 Nord-Korea gjennomfører offentlige henrettelser i skolegårder og på markedsplasser, ifølge en rapport publisert av en sørkoreansk ikke-statlig organisasjon .
NL170718 Dette er også en religiøs organisasjon med flere gode fokusområder - blant dem er veldedighet.
DB170718 Williams er nå engasjert i en organisasjon som jobber for hjemløse barn og ungdom.
DB170718 Pappa Trumps organisasjon betalte hundretusener i honorar til mafiaadvokat før sønnens skandalemøte ble kjent ¶
DB170718 En slik lemfeldighet ville være kritikkverdig fra enhver debattant - men især når det kommer fra en som er både bystyrepolitiker ( for Porsgrunn Høyre ) og talsmann for en organisasjon som ønsker å « bidra positivt til integreringsarbeidet », « fremme en konstruktiv integreringsdebatt » og « forebygge stereotype oppfatninger ».
DA170718 - På samme måte som en som spiller fotball, kom jeg inn i en organisasjon med mennesker som tenker ganske likt som meg selv.
DA170718 - På samme måte som en som spiller fotball, kom jeg inn i en organisasjon med mennesker som tenker ganske likt som meg selv.
AA170718 Vi er en organisasjon med flat struktur og hvor alle tilbyr tjenester gratis, vi har ikke engang bankkonto, sier Hunt.
DN170717 Venezuela er en del av Opec, en internasjonal organisasjon som består av oljeeksporterende land.
DB170717 Pappa Trumps organisasjon betalte hundretusener i honorar til mafiaadvokat før sønnens skandalemøte ble kjent ¶
AA170717 Dette monumentet er for nåtiden, og for framtidige generasjoner, sa Evert van Zijtveld, som leder en organisasjon for de pårørende.
AA170717 Selv om han understreker at de har en stor sentral organisasjon er han sikker på at entreprenøren vil være nysgjerrige på lokalmarkedet i Trøndelag på leverandørsiden.
SA170714 Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
FV170714 Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
DB170714 Geir Ove Ystmark, administrerende direktør Sjømat Norge sier deres organisasjon ikke jobber på samme måte som NSL.
DB170714 Det er sterkt beklagelig og vi skal ikke som organisasjon være kjent med denne typen arbeidsformer, sier han til Dagbladet fredag.
DB170714 Dyrebeskyttelsen er en frivillig organisasjon som lever av penger fra Grasrotandelen og donasjoner.
BT170714 Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
AP170714 Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova, en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
VG170713 Natalja Veselnitskaja skal ha representert en organisasjon som betalte for en visning av filmen i Washington, D.C.
VG170713 Filmen er kritisk til narrativet rundt Magnitskijs død, og Veselnitskaja skal ha representert en organisasjon som betalte en visning i Washington D.C., ifølge Radio Free Europe.
SA170713 Vi gleder oss til å følge utviklingen hans i vår organisasjon , sier Will.
DB170713 Vi skal jobbe fra en åpenhetskultur og være en organisasjon som jobber for små og mellomstore bedrifter i sjømatnæringen.
DB170713 Han forteller at NSL er en organisasjon som er svært opptatt av og jobber for å sikre best mulig rammebetingelser for sine medlemsbedrifter.
DA170713 Vi ser fram til å følge utviklingen hans i vår organisasjon , fortsetter Will.
DA170713 Johnsens undersøkelser viste at behovet for en organisasjon som Rett Fram Opplevelser var « ekstremt ».
AA170713 | Organisasjon : Minst 200 miljøvernere drept i 2016 ¶
AA170713 Konflikten gjelder en ny ungarsk lov som sier at en organisasjon som mottar mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som " utenlandsstøttet ".
SA170711 Og om å få tilliten tilbake til en organisasjon i krise.
SA170711 Dessuten reflekterer de mye bedre det geografiske og kjønnsmessige mangfoldet i en internasjonal organisasjon , sier en talsperson i FIFA, og legger til : ¶
FV170711 Og om å få tilliten tilbake til en organisasjon i krise.
FV170711 Dessuten reflekterer de mye bedre det geografiske og kjønnsmessige mangfoldet i en internasjonal organisasjon , sier en talsperson i FIFA, og legger til : ¶
DB170711 URIKTIG FREMSTILLING : En seriøs organisasjon må ta ansvar for å presentere egne undersøkelser korrekt, så ikke en feilaktig fremstilling sprer seg videre i det uendelige i mediene, skriver Doremus Schafer.
DB170711 Og på samme måte som journalister har et ansvar for å faktisk sjekke tall mot primærkilden og ikke bare stole blindt på andres gjengivelse, så bør også en organisasjon ta ansvar for å dobbeltsjekke tallene i de studiene som de selv formidler til offentligheten. Én ting er dersom man ikke har statistisk kompetanse til å ettergå mer detaljerte faglige beregninger, men så elementære kontroller som å sj
DA170711 - Dette er nok en fantastisk nyhet å kunne overbringe til vår organisasjon .
AP170711 Og om å få tilliten tilbake til en organisasjon i krise.
AP170711 Dessuten reflekterer de mye bedre det geografiske og kjønnsmessige mangfoldet i en internasjonal organisasjon , sier en talsperson i FIFA, og legger til : ¶
DB170710 I intervjuet med CNNs Christiane Amanpour snakker også forfatteren om hvordan Lumos, hennes veldedige organisasjon for barn, ble til.
DA170710 Vi har en organisasjon som er gode på å mobilisere, og vi har allerede banket på 10.000 dører.
DB170709 - Vi er en liten bedrift som har brukt de to siste årene på å bygge opp en organisasjon .
FV170707 Men det er en stor organisasjon som skal bygges, og det er en finansiering som skal på plass.
DB170707 Men det er en stor organisasjon som skal bygges, og det er en finansiering som skal på plass.
BT170707 Men det er en stor organisasjon som skal bygges, og det er en finansiering som skal på plass.
AP170707 Men det er en stor organisasjon som skal bygges, og det er en finansiering som skal på plass.
VG170706 Jeg er leder i Ap og har en samlet organisasjon for å vinne valg.
DB170706 Sannheten er at Elevorganisasjonen har blitt en organisasjon for en liten klikk som gjør det godt på skolen og klarer seg uten undervisning hver dag.
AA170706 Som en ideell organisasjon med en klar oppgave, får de muligheten til å avdekke faktafeil som ellers kunne ha passert uten at noen hadde protestert.
DB170705 Vi tror mer på Thommessens partikollega Michael Tetzschner som sier : « Når det fra styret av en organisasjon brer seg et inntrykk av at penger ikke spiller noen rolle, får man den ukulturen man bestiller ».
SA170704 I tillegg skal hun være en av hovedtrenerne i en organisasjon som skal hjelpe skiløpere med å forberede seg til Vasaloppet.
DB170704 Hvordan finner man direkte sammenheng mellom et enkelt fagutvalgsmedlems facebookbekjentskap og en hel organisasjon ?
AP170704 Jeg har jobbet på grunnplanet i idrettens organisasjon i 45 år.
AP170704 I tillegg skal hun være en av hovedtrenerne i en organisasjon som skal hjelpe skiløpere med å forberede seg til Vasaloppet.
AP170704 I tillegg skal hun være en av hovedtrenerne i en organisasjon som skal hjelpe skiløpere med å forberede seg til Vasaloppet.
VG170703 - Når det fra styret av en organisasjon brer seg et inntrykk av at penger ikke spiller noen rolle, får man den ukulturen man bestiller, sier Tetzschner.
SA170703 På trøyen står det « Africa's Team » og en veldedig organisasjon er en av dem som nyter godt av arbeidet i laget.
SA170703 På trøyen står det « Africa's Team » og en veldedig organisasjon er en av dem som nyter godt av arbeidet i laget.
FV170703 På trøyen står det « Africa's Team » og en veldedig organisasjon er en av dem som nyter godt av arbeidet i laget.
BT170703 På trøyen står det « Africa's Team » og en veldedig organisasjon er en av dem som nyter godt av arbeidet i laget.
AP170703 På trøyen står det « Africa's Team » og en veldedig organisasjon er en av dem som nyter godt av arbeidet i laget.
VG170702 I Maryland vil en lov forsøke å dempe følgende av eventuelle kutt i føderal støtte til Planned Parenthood, en organisasjon som blant annet tilbyr abort og informasjon om abort.
VG170702 Petronin ble bortført fra Gao i Mali, der hun drev en organisasjon for underernærte barn, sent i 2016, ifølge AFP.
VG170702 Drev organisasjon for barn ¶
VG170702 Hver fjerde nordmann opplever Forsvaret som en åpen organisasjon i 2017, ifølge innbyggerundersøkelsen.
SA170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
BT170702 En spesiell bergensk organisasjon for og av barn, der eksersis, marsjering, idrett, turer og utflukter er vesentlige elementer, og hvor offiserene er støtter for de unge soldatene.
AP170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
AP170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
VG170630 Årsaken er en Youtube-video av fem sammenredigerte opptak gjort i skjul, av en journalist fra O'Keefes organisasjon Project Veritas ( PV ).
VG170630 Det virker som en stadig mer umulig oppgave for en organisasjon som har havnet i konflikt både med seg selv og med storsamfunnet.
VG170630 Kombinasjonen av stor tilgang på økonomiske midler, svak demokratisk kontroll, lite innsyn, og liten måloppfølging, er oppskriften på en selvgod, selvopptatt, og gammelmodig organisasjon .
VG170630 For det handler ikke om en organisasjon som bare har gjort noen omdømmemessige blundere.
SA170630 Når man da velger NHO som ny organisasjon , hvor mange av tobakksindustriens norske avdelinger er organisert, setter i alle fall jeg spørsmålstegn ved om det var uenighet interessepolitisk.
DN170630 Men den oppdaterte « svartelisten » blir kritisert av Tax Justice Network, en ideell organisasjon med base i Storbritannia.
DB170630 Under « de lange knivers natt » i 1934 spilte SS en sentral rolle, og ble en selvstendig organisasjon innenfor NSDAP.
DB170630 Konsekvensen for « de lange knivers natt » ble at nazistpartiet inngikk mektige allianser og at SS ble en mektig organisasjon .
DA170630 - Den åpenheten vi nå har tilrettelagt for, er antagelig den mest omfattende i noen organisasjon , sier han.
BT170630 Selv om Idrettsforbundet er en privat organisasjon , er tippemidlene offentlig pengestøtte.
AA170630 Mye av det som kommer frem om en litt for fri flyt av alkohol, kostbare fester for fiffen, kjøp av positiv omtale og smøring av IOC-representantene, kan aksepteres hver for seg, men summen vitner om en ukultur som Norges største frivillige organisasjon ikke kan leve med.
AA170630 Innsynet i Idrettsforbundets regnskaper etterlater et bilde av en organisasjon i utakt med sitt eget verdisyn.
AA170630 Det som i utgangspunktet kunne virke som en utidig innblanding i en organisasjon som har lang historikk for å styre seg selv, ser nå ut til å være helt på sin plass.
VG170629 For det er ikke en kjendis eller en gallionsfigur som trengs for å bekle generalsekretærjobben, men en erfaren og effektiv leder, som har kjent på kroppen hva som skal til for å lede den daglige driften i en kompleks organisasjon .
VG170629 Det siste halvåret har hun vært øverste sjef for Oslo Maraton, og hun har idrettslederbakgrunn fra Vidar, samt et halvt liv som tillitsvalgt i landets største frivillige organisasjon .
VG170629 - I NIF skal vi fortsette med å bygge en sterk og verdiforankret organisasjon , melder Kvalevåg.
VG170629 Rent konkret holdt kulturarbeiderens organisasjon en håndfull forestillinger og en litteraturdiskusjon, i tillegg til å besøke to skoler og ha et seminar.
SA170629 Det er ingen tvil om at hun overtar en organisasjon i endring og i hardt vær.
DN170629 Organisasjonene bak søksmålet er Sherpa, som forsvarer ofre for økonomisk kriminalitet, Ibuka France, en organisasjon for ofre fra folkemordet i Rwanda, og Collective of Civil Parties for Rwanda, som etterforsker antatte gjerningspersoner etter folkemordet.
DB170629 Vi er en stor frivillig organisasjon , sier idrettspresident Tom Tvedt.
DB170629 - Vi skal fortsatt bygge NIF som en sterk organisasjon , sier Kvalevåg.
DB170629 Så dukker det opp ting, som i enhver organisasjon .
DB170629 Det foregår en handel med ulovlige rusmidler, og derfor er vi som organisasjon forpliktet til å handle deretter.
DA170629 Her reddes migranter og flyktninger utenfor kysten av Libya av en spansk organisasjon .
AP170629 Det er ingen tvil om at hun overtar en organisasjon i endring og i hardt vær.
VG170628 Idretten er en frivillig organisasjon , som ikke akkurat mangler gode formål å bruke penger på.
VG170628 Det er oppsiktsvekkende uklokt at en frivillig organisasjon spanderte opptil 200.000 kroner på alkohol under et arrangement for ungdom.
VG170628 Kaldt vær, god organisasjon , fine arenaer og et imøtekommende folk satte scenen.
VG170628 Hawras medisinske behandling er blitt betalt av en frivillig organisasjon fra Qatar, men faren har også fått løfter om en form for kompensasjon fra USA, uten at noe er bekreftet.
VG170628 - Det er flere ting som gjør at jeg er nødt til å forsikre meg om at når staten bevilger så mye penger til en organisasjon , så må jeg sørge for at de pengene forvaltes på en måte som gjør at de følger forutsetningene for at de skal få de pengene, svarer Helleland.
SA170628 Til tross for en solid bemannet organisasjon , klarte ikke NFF å fange opp at Ajer skulle stå over U21-kampen.
FV170628 Til tross for en solid bemannet organisasjon , klarte ikke NFF å fange opp at Ajer skulle stå over U21-kampen.
DB170628 Til toss for en solid bemannet organisasjon , klarte ikke NFF å fange opp at Ajer skulle stå over U21-kampen.
DB170628 Avisen skrev at Sara Palins « Political Action Committee » ( en organisasjon som samler støtte ) distribuerte et kart i tiden før skytingen i 2011.
DA170628 En organisasjon for dialog, for brobygging, et representativt organ for alle muslimer.
BT170628 En organisasjon for dialog, for brobygging, et representativt organ for alle muslimer.
AP170628 Han var med på å jobbe frem to sterke organisasjoner, Norsk Trepleieforum, for profesjonelle trepleiere/arborister, og Treets Venner, en viktig organisasjon for leg og lærd som er opptatt av trærnes betydning spesielt i urbane miljøer og i landskapet.
AP170628 I kjølvannet av bråket arbeider også en del krefter med å etablere en ny organisasjon for norske muslimer.
AP170628 En mindre fotballklubb eller en organisasjon er et typisk scenario.
AP170628 Til tross for en solid bemannet organisasjon , klarte ikke NFF å fange opp at Ajer skulle stå over U21-kampen.
AA170628 En organisasjon for dialog, for brobygging, et representativt organ for alle muslimer.
VG170627 - Det blir helt feil å sammenligne dette med vaffelstekerne, fordi da kritiserer vi samtidig at vi er det eneste landet som har para-idrett, en olympiske komité og idrettsforbund under én organisasjon .
VG170627 Samtidig danner deler av kostnadene, blant annet det VG tidligere har avslørt rundt Norway House, eller skjenkingen under ungdoms-OL, grunnlag for å diskutere hva som er greit i en frivillig organisasjon .
VG170627 Det kan opplagt diskuteres om en organisasjon som dette bør betale for sengene kongelige sover i.
DB170627 Videoen ble frigitt av American Civil Liberties Union ( ACLU ), en amerikansk ideell organisasjon som arbeider for å fremme borgerrettigheter i landet.
DA170627 Det gjør at offentligheten nå får innsyn i hvordan en frivillig organisasjon , som langt på vei driftes på fellesskapets midler, faktisk har brukt penger.
DA170627 Dette er femte året på rad at Liverpool FC er representert med fotballskole i Råde, men det er første året det skjer i form av Jamie Carraghers organisasjon .
AP170627 Farc-medlemmene forbereder seg på sivile liv og på å gå over til å være en politisk organisasjon , i henhold til fredsavtalen.
AP170627 Han etterforsker også om Temer er medlem av en kriminell organisasjon og om han har forsøkt å hindre håndhevelsen av det brasilianske lovverket.
AA170627 Det er farlig, sier John Raskin, som leder en organisasjon kalt Riders Alliance som jobber for bedre offentlig transport i New York. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Farc-medlemmene forbereder seg på sivile liv og på å gå over til å være en politisk organisasjon , i henhold til fredsavtalen.
AA170627 FARC går samtidig over til å være en politisk organisasjon .
AA170627 Han etterforsker også om Temer er medlem av en kriminell organisasjon og om han har forsøkt å hindre håndhevelsen av det brasilianske lovverket.
AA170627 - Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere.
VG170625 - I den digitale tiden har forkortelsen vår fått negative konnotasjoner, som ikke har noe med vår organisasjon å gjøre, forklarer taekwondo-president Chungwon Choue ifølge nettstedet Inside the Games.
SA170625 Vi er ikke en organisasjon som vil pålegge noen å være med på noe de ikke ønsker å være med på.
DN170625 Høie mener de nordiske landene har et ansvar for å være pådriver i internasjonale fora som EU, FN og underliggende organer som Verdens helseorganisasjon og FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
DB170625 Vi er ikke en organisasjon som vil pålegge noen å være med på noe de ikke ønsker å være med på.
AP170625 - LO som organisasjon er kjempeviktig og spiller en positiv rolle i norsk økonomi.
AP170625 - LO som organisasjon er kjempeviktig og spiller en positiv rolle i norsk økonomi.
AP170625 Vi er ikke en organisasjon som vil pålegge noen å være med på noe de ikke ønsker å være med på.
SA170624 - I den digitale tidsalderen har vår forkortelse fått negative konnotasjoner, som ikke har noe med vår organisasjon å gjøre.
BT170624 Dermed vet jeg inderlig godt hva som skal til for at Språkrådet skal bli en god organisasjon , sier Ottar Grepstad.
AP170624 - I den digitale tidsalderen har vår forkortelse fått negative konnotasjoner, som ikke har noe med vår organisasjon å gjøre.
VG170623 Etter det VG forstår er enkelte i NIF-styret mer usikre på om Sørlie-Lybekk har den nødvendige erfaringen som skal til for å lede en så stor organisasjon som idrettsforbundet.
SA170623 - Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere.
DB170623 Hvis ikke, kan de forvitre som organisasjon , sier Slensvik.
DA170623 Landinfos vurdering blir stående, uten kritisk vekting og prøving, og andre ekspertkilder som kan være uenige, blir sjelden vektlagt, konkluderer Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ) i en rapport.
DA170623 Det mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere og flere advokater kan true rettssikkerheten og medføre at folk blir returnert til forfølgelse.
AP170623 - Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere.
AP170623 - Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere.
AA170623 - Oppgavene med å forvalte SPU og den tradisjonelle sentralbankvirksomheten er hver for seg er så omfattende at de kan forsvare en egen organisasjon , sier Gjedrem.
AA170623 - Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere.
AA170623 - Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere.
VG170622 Ifølge TV 2 er Stabæks nåværende sportslige leder Inge André Olsen klubbens førstevalg som ny sportslig leder i Starts nye organisasjon . 39-åringen er fra Sørlandet og har spilt for Start ved to anledninger.
VG170622 Kommunenes organisasjon , KS, betviler at kommunene kan iverksette et lokalt forbud allerede i sommer.
NL170622 Man har satt i gang en prosess som har gått alt for raskt, i en stor organisasjon som er sliten etter flere store fusjoner de siste årene.
DN170622 Den populære pestoen fra Genova er så ettertraktet at flyplassen i den italienske byen lar deg tar med et glass hvis du donerer penger til den veldedig organisasjon for barn.
DB170622 Det kunne vært enda lurere å ta steget fullt ut og slå de to grenene sammen fullstendig, så man fikk en smidigere organisasjon for ledelse, logistikk og utdanning.
DA170622 Deretter ba en representant for en frivillig organisasjon om unnskyldning, og forklarte at det var best at hun denne gangen ikke uttalte seg.
DA170622 - Å blokkere nettsteder er i strid med den egyptiske grunnloven, sier Forbundet for ytrings- og tankefriheten, en egyptisk organisasjon .
AP170622 Kommunenes organisasjon , KS, betviler at kommunene kan iverksette et lokalt forbud allerede i sommer. Én kilde til forvirring i kommunene skal være i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannscootere og andre farkoster ¶
VG170621 For dette er en ordning som passer landets største frivillige organisasjon aldeles ypperlig.
NL170621 Å gjøre enhver diskusjon om til et angrep på en ungdomsvennlig, nyttig, frilufts-elskende, lovlig og samfunnsnyttig organisasjon ?
NL170621 TJFF ville få mer goodwill om man hevdet at organisasjon har utviklet seg siden den gang.
DA170621 - Livet her er forferdelig, sier Ahmed Yousef, en av de intellektuelle topplederne innad i Hamas-bevegelsen, og leder også en organisasjon kalt Visdommens Hus.
DN170620 Statsministeren har solgt sin andel av huset til søsknene og gitt gevinsten til en veldedig organisasjon .
DA170620 Senest fredag var Tell Mama, en organisasjon som overvåker angrep og trakassering mot muslimer, på besøk i Muslim Welfare House for å oppfordre menigheten til å rapportere muslimhat og passe på sikkerheten under ramadan, skriver The Guardian.
AP170620 Han er advokat og jobber for P24, en organisasjon som støtter uavhengig journalistikk.
NL170619 Styret kan ikke kaste en organisasjon på 16000 ansatte og studenter ut i stort forsøksprosjekt, uten å ha kartlagt konsekvensene.
NL170619 I mange år på begynnelsen av 2000-tallet var i praksis det norske forsvaret en organisasjon som skulle løse ett eneste oppdrag : Utenlandsoperasjonene der vi bidro til alliansens - NATOs - ønsker og behov.
DA170619 Mens barneasylene som oftest var drevet av en organisasjon og bemanna av en diakonisse eller menighetssøster og hennes medhjelper, var de frøbelske barnehagene gjerne eid og drevet av sjøllærte, enslige kvinner fra de høyere lag og helfinansiert gjennom egenbetalinga.
AA170619 Starmus-sjefen øste lovord over kunnskapsministeren, NTNU, Starmus-teamet i Trondheim, Trondheim kommune, sponsorene og sin egen organisasjon i åpningstalen.
VG170618 * Progressiv og sosialliberal organisasjon , som er sterkt for åpenhet og å bryte ned tradisjonelle politiske barrierer.
VG170618 * Progressiv og sosialliberal organisasjon , som er sterkt for åpenhet og å bryte ned tradisjonelle politiske barrierer.
DB170618 Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) har konflikter i særlig disse fire landene ført til at omtrent 30 millioner mennesker, de fleste barn, opplever alvorlig matvareusikkerhet, slik at 20 millioner risikerer å sulte.
BT170618 Initiativtakerne til underskriftsaksjonen etablerer i disse dager et kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet med spesialkompetanse innen klinisk praksis, organisasjon , forskning og sakkyndighet knyttet opp mot barnevern.
AA170618 I et intervju i det ukentlige nyhetsmagasinet Epoca lørdag sier Batista at " Temer leder Brasils største og farligste kriminelle organisasjon ", uten å legge til noen detaljer som støtter påstanden.
SA170616 Men Brann har sagt nei, og grunnen er den langvarige konflikten mellom TV 2 på den ene siden og norske toppfotballklubber med sin egen organisasjon Norsk Toppfotball ( NTF ) og Norges Fotballforbund ( NFF ) på den andre siden.
DB170616 Ifølge NBC News har også Trump blokkert Twitter-kontoen VoteVets.org, en organisasjon som representerer omlag 500 000 amerikanske militærveteraner og deres familier.
DA170616 Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter karakteriserer DNM som er svært voldelig og rasistisk organisasjon som ved flere anledninger har truet, banket opp og kanskje også drept mennesker.
DA170616 Den nordiske motstandsbevegelsen blir karakterisert som en rasistisk organisasjon med vold som virkemiddel. disiplin I REKKENE : Den nordiske motstandsbevegelsen regnes som en godt organisert nasjonalsosialistisk organisasjon.
DA170616 Den nordiske motstandsbevegelsen ( DNM ) er en nasjonalsosialistisk organisasjon med hovedsete i Sverige og som opererer over hele Norden.
DA170616 disiplin I REKKENE : Den nordiske motstandsbevegelsen regnes som en godt organisert nasjonalsosialistisk organisasjon .
BT170616 Men Brann har sagt nei, og grunnen er den langvarige konflikten mellom TV 2 på den ene siden og norske toppfotballklubber med sin egen organisasjon Norsk Toppfotball ( NTF ) og Norges Fotballforbund ( NFF ) på den andre siden.
AP170616 Men Brann har sagt nei, og grunnen er den langvarige konflikten mellom TV 2 på den ene siden og norske toppfotballklubber med sin egen organisasjon Norsk Toppfotball ( NTF ) og Norges Fotballforbund ( NFF ) på den andre siden.
AA170616 Jeg ser fram til å ta tak i jobben sammen med en sterk og landsdekkende organisasjon i vekst, sier 48-åringen fra Steinkjer.
AP170615 En veldedig organisasjon styrte stedet, og beboerne var fattige afrikanske familier.
AP170615 En veldedig organisasjon styrte stedet og beboerne var fattige afrikanske familier.
VG170614 I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme.
VG170614 For FIFA er vi ikke bare der at skandalene rundt deres egen organisasjon skjemmer oppfattelsen av internasjonal fotball-ledelse, de må regne med å bli tett forbundet med skandalene som har preget arrangørland i lang tid fremover.
VG170614 Er det rart at deres organisasjon , Pensjonistforbundet, reagerer ?
VG170614 På grunnlag av dette har Bufdir konkludert med at stiftelsen ikke lenger er å anse som en ideell organisasjon og har sagt opp rammeavtalen med Fyrlykta ".
VG170614 Granskingen kommer etter VGs avsløring og en påfølgende ekstern rapport, som i forrige uke konkluderte med at Fyrlykta ikke var en ideell organisasjon og dermed hadde seilt under falskt flagg.
VG170614 juni, og med tittelen " Informasjon om Stiftelsen Fyrlykta om mulig brudd på forutsetninger for skattefritak for ideell organisasjon ", skriver Bufdir at de legger ved rapporten slik at Skatteetaten på selvstendig grunnlag kan vurdere om det foreligger brudd på skatteloven.
SA170614 I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme.
SA170614 Ifølge en internasjonal organisasjon for fagforeninger ( Building and Woodworkers' International ) har 17 personer omkommet i forbindelse med byggearbeidene som har foregått over hele Russland.
FV170614 I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme.
DN170614 Norge står på sin side steilt på at pengene må forvaltes av en organisasjon som er uavhengig av myndighetene, og som plukkes ut gjennom en åpen anbudsrunde.
DN170614 Loven sier at en organisasjon som mottar mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som " utenlandsstøttet ".
DB170614 I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme.
DB170614 Normalt sett er dette en profesjonell organisasjon .
DB170614 Det er for å få svar på konkrete spørsmål, og det er akkurat det samme som en gransking, sier professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, Petter Gottschalk til NRK.
DA170614 88 prosent av afghanske barnefamilier fikk avslag på asylsøknaden i fjor, mot om lag 50 prosent året før, ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
DA170614 Etter å ha jobbet i menneskerettsorganisasjonen B'Tselem, som jobber med å overvåke menneskerettsbrudd på oppkupert område og endre israelsk politikk, startet han etterhvert en egen organisasjon som fokuserte primært på menneskerettsbrudd begått av palestinske myndigheter.
DA170614 I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme.
BT170614 I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme.
AP170614 I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme.
AP170614 Ifølge en internasjonal organisasjon for fagforeninger ( Building and Woodworkers' International ) har 17 personer omkommet i forbindelse med byggearbeidene som har foregått over hele Russland.
AA170614 Loven sier at alle organisasjon som får mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som en " utenlandsstøttet organisasjon ".
AA170614 Loven sier at alle organisasjon som får mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som en " utenlandsstøttet organisasjon ".
AA170614 88 prosent av afghanske barnefamilier fikk avslag på asylsøknaden i fjor, mot om lag 50 prosent året før, ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
AA170614 Direktoratet mente stiftelsen hadde lurt til seg konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon .
VG170613 Snowboardpresidenten opplyser at Norges idrettsforbund har finansiert arbeidet som ligger bak avtalen mellom hans forbund og Norsk organisasjon for rullebrett.
VG170613 Målet for Snowboardforbundet og Norsk organisasjon for rullebrett ( NORB ) er imidlertid å danne et eget særforbund : Brettforbundet.
VG170613 Det er ifølge Hetland i NORB en utradisjonell amerikansk organisasjon , bestående av en « gjeng skatere fra USA ».
VG170613 I 2015 tok han kontakt med the Midwest Innocence Project, en organisasjon som jobber med uskyldig dømte, og fortalte om en mann kalt Ricky som han hadde fått høre om gjennom medfanger.
VG170613 De mest kjente politikerne fra partiet inkluderer en tidligere miljøminister som var klimaskeptisk, en utdanningspolitisk talsmann som ikke ville at evolusjonsteorien skulle være på læreplanen i skolen, og en partiprofil som ikke visste at heteroseksuelle kunne bli smittet av HIV før en veldedig organisasjon opplyste ham om det, skriver BBC.
SA170613 Selv om denne golfturneringen først og fremst handlet om å samle inn penger til en organisasjon som hjelper barn, var det ingen av de nåværende og tidligere toppidrettsutøverne som liker å tape.
DN170613 - NHO er en stor organisasjon .
DB170613 ¶ VOKSER : Nordiska motståndsrörelsen er en organisasjon som opplever sterk vekst, skriver artikkelforfatteren. 1. mai demonstrerte nazigrupperingen i Falun, der den ble møtt med motdemonstrasjoner.
DB170613 Når vi snakker om svenske tilstander, la oss da rette fokuset mot nynazistiske Nordiska Motståndsrörelsen ( NMR ) i Sverige, en organisasjon som opplever sterk vekst og har en medlemsmasse som har en enorm voldskapital.
DB170613 I mars 1942 endte « Wonder Woman » på svartelisten til USAs Nasjonale organisasjon for sømmelig litteratur fordi hun var for lettkledd.
AP170613 Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier : ¶ - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling ¶ - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region ¶ - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen ¶
AP170613 Selv om denne golfturneringen først og fremst handlet om å samle inn penger til en organisasjon som hjelper barn, var det ingen av de nåværende og tidligere toppidrettsutøverne som liker å tape.
AA170613 Ungarn har forsøkt å ta politisk kontroll over disse tildelingene, men Norge har nektet å gå med på kravene og har stått steilt på at pengene skal forvaltes av en uavhengig organisasjon .
AA170613 Den sier at alle organisasjon som får mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som en " utenlandsstøttet organisasjon ".
AA170613 Den sier at alle organisasjon som får mer enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrere seg som en " utenlandsstøttet organisasjon ".
AA170613 Flyktningene hadde inntatt et måltid de fikk av en lokal organisasjon da de skulle bryte fasten mandag kveld. 752 mennesker ble syke, opplyser Iraks helseminister Adila Hamoud.
DN170612 Eika bekrefter at han ikke ble spurt, men selv søkte sjeføkonomjobben etter Per Richard Johansen i kommunenes organisasjon KS.
DN170612 - Fjoråret bar bud om forsiktig optimisme, med en organisasjon som har vært og fortsatt går gjennom krevende reduksjoner for å tilpasse organisasjonen til den aktiviteten vi har i dag, forklarer Eide til nettstedet.
DB170612 Å tillate en nazistisk organisasjon å marsjere i våre gater er det motsatte av forebygging.
DB170612 Å tillate en nazistisk organisasjon som Nordisk motstandsbevegelse å marsjere i Fredrikstad er risikosport.
DB170612 På den andre siden handler det om en kompleks fiende med fleksible metoder og organisasjon , og motiver som helt utelukker noen form for empati med de utpekte ofrene.
VG170611 Stiftelsen Fyrlykta står fast på at de er en ideell organisasjon .
VG170610 Allikevel må vi være kostnadsbevisste, og legge grunnlaget for en solid og bærekraftig organisasjon .
DB170610 Mannen bak skranken på arbeidskontoret viser seg å være kommandør i en hemmelig organisasjon som lover ham et bedre liv i en ny verden, og som gir ham den anerkjennelsen og respekten han sårt savner.
DA170610 Alshaers organisasjon jobber kun med palestinsk ungdom, ikke israelsk.
DA170610 Marsjene arrangeres av en organisasjon kalt ACT for America, som har som formål å bekjempe terror og fremme nasjonal sikkerhet.
DA170610 Angelvik forteller om forskning som International Transport Forum, en organisasjon under OECD, gjorde i Lisboa for et par år siden.
AA170610 Marsjene arrangeres av en organisasjon kalt ACT for America, som har som formål å bekjempe terror og fremme nasjonal sikkerhet.
AA170610 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004.
AA170610 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004.
AA170610 NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser, skriver NOTS på sitt nettsted nots.no.
AA170610 For eksempel å påvirke folk slik som NOTS ( Norsk Organisasjon for Terrengsykling ) har gjort gjennom stivettreglene for syklistene.
DA170609 Ikke dårlig for en non-profit organisasjon .
DA170609 Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyde med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar har nå dannet en ny norsk muslimsk organisasjon .
BT170609 Jeg synes DNT er en fantastisk organisasjon , med unntak av denne ene turen dere arrangerer.
AA170609 Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyde med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar har nå dannet en ny norsk muslimsk organisasjon .
VG170608 - Slik direktoratet ser det har Stiftelsen Fyrlykta lurt seg til konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon , sier direktør Mari Trommald i en pressemelding.
SA170608 På det stadiet Norge er nå, mangler det mest elementære - duellstyrke, presisjon, ledertyper, defensiv organisasjon og offensiv slagkraft.
SA170608 På det stadiet Norge er nå, mangler det mest elementære - duellstyrke, presisjon, ledertyper, defensiv organisasjon og offensiv slagkraft.
SA170608 - Vi har vært enormt glade for å ha Stig i vår organisasjon , og vi håpet på et fortsatt samarbeid i superligaen.
AP170608 Han sa også at han reagerte negativt da Trump-administrasjonen begrunnet oppsigelsen med at FBI var en kaotisk og dårlig ledet organisasjon .
AP170608 - Slik direktoratet ser det har Stiftelsen Fyrlykta lurt seg til konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon , sier Trommald.
AP170608 - Vi har vært enormt glade for å ha Stig i vår organisasjon , og vi håpet på et fortsatt samarbeid i superligaen.
AA170608 - Slik direktoratet ser det har Stiftelsen Fyrlykta lurt seg til konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon , sier Trommald.
SA170607 - Det er en frivillig organisasjon .
DN170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
DB170607 - Det er en frivillig organisasjon .
DB170607 ¶ REAGERER : Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, Ann-Magrit Austenå, er svært kritiskt til hvordan organisasjonen hun leder omtales av TV 2.
DB170607 TV 2 slår blant annet fast at « Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) spurte aldri familien Mousavi om å være en del av kampanjen, de sendte dem aldri noen takk etter å ha samlet inn fire millioner kroner, og de har avslått å gi familien juridisk bistand.
DB170607 ( Dagbladet ) : Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ), Ann-Magrit Austenå, er svært kritisk til hvordan organisasjonen hun leder framstilles i TV 2-reportasjen « NOAS tjente millioner på Listhaug-kampanje - nektet å hjelpe familien de brukte ».
DB170607 Verdens Meteorologiske Organisasjon har aldri registrert noe varmere år enn 2016.
DA170607 En organisasjon for ansatte i FBI har tidligere uttalt at den neste FBI-sjefen selv bør ha bakgrunn fra det føderale politiet.
BT170607 En organisasjon for ansatte i FBI har tidligere uttalt at den neste FBI-sjefen selv bør ha bakgrunn fra det føderale politiet.
AP170607 Christensen peker også på at det for dem er viktig at Riksrevisjonen så klart understreker hvor komplekst prosjektet er og hvilke krav dette stiller til byggeherre og dennes organisasjon .
AP170607 - Det er en frivillig organisasjon .
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
AA170607 En organisasjon for ansatte i FBI har tidligere uttalt at den neste FBI-sjefen selv bør ha bakgrunn fra det føderale politiet. ( ©NTB ) ¶
AA170607 OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.
VG170606 Vi har bestemt oss for å etablere en non-profit organisasjon som skal tilby de samme tjenestene som Elukaar har tilbudt.
DB170606 Bare det er en underlig tenkning for en organisasjon som burde ha alt å tjene på å gjøre kampen mot juks til en åpen, inkluderende kampanje for hele sporten.
DB170606 Physicians for Human Rights, en organisasjon som dokumenterer angrep på sykehus, har registrert hundrevis av slike angrep, de fleste av dem av syriske eller russiske fly eller helikoptre.
VG170605 Nå kommer en annen organisasjon på banen.
SA170605 The Guardian skriver at terroristen var tilhenger av den forbudte islamistgruppen al-Muhajiroun - en organisasjon som skal ha drevet med terrorrekruttering. 27-åringen skal senest forrige måned ha forsøkt å overtale folk til ikke å stemme i valget som skjer senere denne uken.
SA170605 The Guardian skriver at terroristen var tilhenger av den forbudte islamistgruppen al-Muhajiroun - en organisasjon som skal ha drevet med terrorrekruttering. 27-åringen skal senest forrige måned ha forsøkt å overtale folk til ikke å stemme i torsdagens parlamentsvalg i Storbritannia.
AP170605 The Guardian skriver at terroristen var tilhenger av den forbudte islamistgruppen al-Muhajiroun - en organisasjon som skal ha drevet med terrorrekruttering. 27-åringen skal senest forrige måned ha forsøkt å overtale folk til ikke å stemme i torsdagens parlamentsvalg i Storbritannia.
AP170604 Alle som har hund, har ansvar for å rydde etter hunden, sier Kjetil Johansen i Norsk Kennel Klub, som er en organisasjon for dem som eier eller jobber med hunder.
AA170604 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004.
AA170604 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) jobber for å bedre kårene for terrengsykling og sikre at syklistene får adgang til naturen.
AA170604 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004.
AA170604 NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser, skriver NOTS på sitt nettsted nots.no.
VG170602 « Man undervurderte kompleksiteten, og hadde ikke en stor nok organisasjon .
NL170602 Styret har dessuten pekt på at UiT etter fire fusjoner er blitt en kompleks og sammensatt organisasjon med utfordringer knyttet til styringsevne og god ressursutnyttelse.
DN170602 Samtidig har Labour et solid grunnfjell og en sterk organisasjon , og Kokkvold minner om at det britiske arbeiderpartiet er mer populært enn sin nåværende leder og er Vest-Europas største parti med over 520.000 medlemmer.
AA170602 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004.
AA170602 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004.
AA170602 NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser, skriver NOTS på sitt nettsted nots.no.
AA170602 Man skulle forvente at en profesjonell organisasjon gir budsjetter å styre etter hvor alle kostnader framkommer.
VG170601 Dersom vi finner feil i våre vurderinger, så vil vi ta det med oss inn i vår organisasjon , og lære av det.
SA170601 Og så var det en hel organisasjon som ble litt lammet og virkelig måtte brette opp ermene og gjøre en jobb.
NL170601 Det første er at UiT går for raskt frem, med for mange store endringer på for kort tid, uten forankring, verken regionalt eller i en organisasjon som er trøtt etter å ha vært gjennom flere store fusjoner de siste åra.
DN170601 Ifølge en av Guardians kilder er Farage interessant fordi han står folk i Trumps organisasjon nær som er i søkelyset i saken om mulig russisk påvirkning av valget i USA i fjor.
DN170601 Påtalemyndigheten avviste først at det var grunnlag for å etterforske saken, men ombestemte seg torsdag fordi det angivelig er kommet inn nytt materiale fra Anticor, en organisasjon som bekjemper korrupsjon.
DB170601 De henvises til internflukt, men for mange vil et slikt alternativ ikke være reellt, sier pressekontakt Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, til Dagbladet.
DB170601 at mål og organisasjon retter seg inn mot områder med svak sikkerhet og mulighet for stor oppmerksomhet.
AP170601 Hun nevner ikke DIFIs evaluering fra februar 2017, hvor DIFI slår fast at POD er en helt annen organisasjon enn i 2013.
AP170601 Og så var det en hel organisasjon som ble litt lammet og virkelig måtte brette opp ermene og gjøre en jobb.
AP170601 Og så var det en hel organisasjon som ble litt lammet og virkelig måtte brette opp ermene og gjøre en jobb.
AA170601 Ifølge en av Guardians kilder er Farage interessant fordi han står folk i Trumps organisasjon nær som er i søkelyset i saken om mulig russisk påvirkning av valget i USA i fjor.
SA170531 Norges Røde Kors er en stor organisasjon , men styreleder Sven Molleklev får kr 0 i styrehonorar.
DA170531 Som organisasjon har vi stor respekt fra de ulike grupperingene her, og aldri opplevd å bli angrepet selv.
AP170531 Norges Røde Kors er en stor organisasjon , men styreleder Sven Molleklev får kr 0 i styrehonorar.
AA170530 Rundt 7.000 FARC-medlemmer har 26 plasser i landet der de kan levere inn våpen og forberede seg på å gå over til å være en politisk organisasjon , i henhold til fredsavtalen.
NL170529 Ingen organisasjon opprettet med et rent ønske om makt er bygd på etiske prinsipper.
NL170529 Hvorfor lar vi en slik organisasjon få fritt spillerom ?
DN170529 FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) har estimert verdien av ulovlig fangst til over 190 milliarder kroner årlig, eller om lag 15 prosent av verdens fiskefangster.
DA170529 Noe av det som gjør at vi har et mindre gap mellom velgerne og politikerne her i Norge, handler også om at vi har en sterk organisasjon med sterk lokal tilstedeværelse, sier Arbeiderpartiets Kjersti Stenseng.
DA170529 Den nordiske motstandsbevegelsen er ikke bare homofiendtlig, men har markert seg som en nazistisk organisasjon , selv om de selv betegner seg som nasjonalsosialister.
VG170528 WAKF er ingen fersk organisasjon , selv om moskeen i Malmø er splitter ny.
AP170528 Det er kort og godt økokrimsjefens ansvar at Økokrim har en organisasjon som i praksis kvalitetssikrer etterforskning, siktelser og tiltaler, skriver Cato Schiøtz.
VG170527 Faren sa da at han ikke trodde sønnen var tilknyttet noen militant organisasjon eller kan ha vært ansvarlig for angrepet i Storbritannia.
DN170526 Forskere er engasjert og en internasjonal organisasjon bidrar også noe.
DN170526 * G7 er ingen internasjonal organisasjon eller institusjon og bygger ikke på noe juridisk grunnlag.
DB170526 - Det er alltid en utfordring å være generalsekretær i en organisasjon med 28 land.
DB170525 BRUSSEL ( Dagbladet ) : I går ble det klart at NATO som organisasjon går inn i den USA-ledede koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.
DB170525 I går ble det klart at NATO som organisasjon går inn i den USA-ledede koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.
DB170525 Al-Muhajiroun ble ansett som en organisasjon som støttet terror, men etter London-terroren for 12 år siden, ble organisasjonen forbudt.
VG170524 Det sier Abedis far, Ramadan Abedi, til nyhetsbyrået AP, og fortsetter videre at han ikke tror sønnen var tilknyttet noen militant organisasjon eller kan ha vært ansvarlig for angrepet i Storbritannia.
DA170524 Jeg kan forsikre Kvadsheim om at det i hele Espiras organisasjon , fra barnehagenivå og til ledelsesnivå, finnes dyktige og svært engasjerte ansatte som hver dag jobber for å gi barna i våre barnehager en best mulig barnehagetid.
DA170524 Men flere asylsøkere har sluppet retur og fått beskyttelse i andre europeiske land, ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere og European Legal Network on Asylum.
BT170524 Noe av det unike med arbeidet - også i verdenssammenheng - er at det mest sannsynlig er første gang en forsker har fått tilgang til å studere ledelse fra innsiden av en organisasjon mens krisen pågår.
AP170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon .
AP170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon .
AA170524 Ivanka, som konverterte til jødedommen da hun giftet seg med Kushner, skulle i løpet av dagen delta i en rundebordskonferanse om menneskesmugling i regi av en katolsk organisasjon , og hun skulle møte afrikanske kvinner som har vært ofre for menneskesmugling.
AA170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon .
AA170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon .
AA170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon .
AA170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon .
AA170524 Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk dør 1,2 millioner funksjonshemmede hvert år på grunn av fattigdom og underernæring.
DN170523 I meldingen omtaler Evry seg selv om en « gjenstyrket ( re-energized ) organisasjon ledet av en erfaren og betrodd ledelse ».
DB170523 City Harvest er en frivillig organisasjon som skal sørge for at mat ikke kastes bort.
DA170523 Det å lede en slik organisasjon er kunnskap i seg selv.
DA170523 - Dette er en jobb hvor jeg får brukt min lange erfaring fra politikken, og samtidig være en del av en bredt forankra organisasjon .
FV170522 Idrettspresident Tom Tvedt sammen med NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine tirsdag ettermiddag etter utallige intervjuer om hvordan en skadeskutt organisasjon skal drives videre.
DN170522 Det vil alltid være nødvendig å reise, konstateres det i notatet, men « som organisasjon må vi demonstrere at vi mener alvor og vil håndtere dette på en skikkelig måte », heter det videre.
DB170522 MS-13 er den eneste kriminelle gategjengen amerikanske myndigheter betegner som en « transnasjonal kriminell organisasjon ».
BT170522 Det vil alltid være nødvendig å reise, konstateres det i notatet, men « som organisasjon må vi demonstrere at vi mener alvor og vil håndtere dette på en skikkelig måte », heter det videre.
AP170522 Tiltalen inkluderer « forsøk på å avvikle det tyrkiske parlamentet med bruk av vold, ledelse av en væpnet organisasjon , forsøk på å drepe presidenten, drap på 250 borgere, legemsbeskadigelse på 2735 andre ».
AP170522 Etter å ha gått til retten fikk han vite at han fikk sparken fordi han hadde skrevet to innlegg i den regjeringskritiske avisen Today's Zaman, hadde uttalt seg på vegne av en organisasjon som jobber for menneskerettigheter og hadde offentliggjort et bilde som viste ham selv sammen med journalister i Today's Zaman.
AA170522 Det vil alltid være nødvendig å reise, konstateres det i notatet, men « som organisasjon må vi demonstrere at vi mener alvor og vil håndtere dette på en skikkelig måte », heter det videre. ( ©NTB ) ¶
AA170522 Sammen skal vi sørge for å være en synlig og tydelig organisasjon, men også en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene, uttaler han i pressemeldingen.
AA170522 Sammen skal vi sørge for å være en synlig og tydelig organisasjon , men også en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene, uttaler han i pressemeldingen.
SA170521 Kristen organisasjon
DA170521 Jeg bodde i Tromsø og tenkte at jeg var ferdig med å være leder i en organisasjon .
AP170521 Det vil alltid være nødvendig å reise, konstateres det i notatet, men « som organisasjon må vi demonstrere at vi mener alvor og vil håndtere dette på en skikkelig måte », heter det videre.
AP170521 Rederiets administrerende direktør Kristin Remøy henviser til havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt for kommentarer.
AP170521 Informasjonsmedarbeider Astrid Sehl i Utenriksdepartementet ( UD ) viser til at det fredag var et møte mellom Fiskeridirektoratet, UD, rederiet og havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.
VG170520 - En ideell organisasjon kjennetegnes ved at midlene går til oppfylling av allmennyttige formål.
DN170520 Erik Solheim går inn i EAT - Gunhild Stordalens organisasjon som jobber for en sunnere og mer bæreklraftig matindustri.
VG170519 Her snakker vi om en organisasjon der idrettspresidenten, den avgåtte NIF-generalsekretæren, 87 prosent av særforbundspresidentene, 80 prosent av særforbundsgeneralsekretærene, 79 prosent av kretslederne og 82 prosent av landslagstrenerne alle er menn.
VG170519 Den strengheten vil i tilfelle basere seg på at jeg har den nødvendige AUTORITETEN som trengs for å styre det administrative i en stor organisasjon som Norges idrettsforbund er.
VG170519 OPPRØRERNES PROVINS : Et kart over Syria, med Idlib-regionen markert med blå tusj, er hengt opp på vinduet hos en syrisk organisasjon i Hatay.
SA170519 Kommunesektorens organisasjon går imot.
NL170519 Det er nettstedet til havfiskeflåtens organisasjon , fiskebåt.no som melder dette.
NL170519 ¶ TILLITSKRISE : UNN er en stor organisasjon .
NL170519 UNN er en stor organisasjon .
DB170519 Dette fordi de ser på den som en terrorgruppe, og en forlenget arm av PKK - en organisasjon som står på EUs og NATOs terrorliste.
AP170519 I 1990 ble nesten 25 prosent av mottakene drevet av en ideell organisasjon , og nå er andelen nede i under åtte prosent.
AP170519 Eg klarer meg bra på skulen, er aktiv i ein organisasjon , har ofte folk eg kan henge med og er aldri blitt mobba.
VG170518 Sammen med kona drev drev Cornell en veldedig organisasjon for vanskeligstilte barn.
NL170518 Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at landets mektigste organisasjon velger en ledelse med åtte personer helt ribbet for nordlendinger.
FV170518 - Det å skulle være generalsekretær i en så stor og kompleks organisasjon , handler også om å være dyktig til å delegere.
DB170518 Mange har ventet på å se hva WADA foretar seg, og vi må vise at vi er en organisasjon som er i stand til å identifisere hva som må til for å skape endringer, og som er i stand til å handle, sa hun.
SA170517 - Det å skulle være generalsekretær i en så stor og kompleks organisasjon , handler også om å være dyktig til å delegere.
BT170517 - Det å skulle være generalsekretær i en så stor og kompleks organisasjon , handler også om å være dyktig til å delegere.
AP170517 Av de fire gjenværende kandidatene mente ekspertene at det bare er to som har vinnersjanser, sittende president Hassan Rouhani og Ebrahim Raisi, leder for en mektig organisasjon med ansvar for å hegne om en av Irans viktigste gravsteder.
AP170517 Av de fire gjenværende kandidatene mente ekspertene at det bare er to som har vinnersjanser, sittende president Hassan Rouhani og Ebrahim Raisi, leder for en mektig organisasjon med ansvar for å hegne om en av Irans viktigste gravsteder.
AP170517 - Det å skulle være generalsekretær i en så stor og kompleks organisasjon , handler også om å være dyktig til å delegere.
VG170516 Ved å definere seg selv som en ideell organisasjon har tysk-norske Peer Salström-Leyhs stiftelse kunnet motta mange hundre millioner kroner fra felleskassen og samtidig sluppet å betale skatt.
VG170516 I likhet med Fyrlyktas forståelse av egen finansieringsmodell, er norske myndigheters tolkning av stiftelsens organisasjon preget av uklare rammer.
AP170516 Tidligere minister og presidentkandidat i fjorårets presidentvalg, Hillary Clinton, inntar igjen den politiske scenen, nå med en ny politisk organisasjon .
NL170515 Det skal ha blitt oppdaget en formalitetsfeil i dokumenter knyttet til lisensiering av fartøyet, ifølge havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.
BT170515 EU-kommisjonen delte mandag ut priser i regi av Europa Nostra - en organisasjon som skal bedømme kulturminner over hele verdensdelen.
AP170514 Julian Assanges organisasjon Wikileaks ble først kjent for mange da den publiserte de hemmeligstemplede materialene Chelsea Manning lekket.
VG170513 Nå er den tilliten i fritt fall, sier professor Tom Karp ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.
SA170513 - Vi er tilbake slik situasjonen var da jeg startet i 2007, sier Paule, som ble den første og hittil eneste kvinnen som har vært president i Norges største frivillige organisasjon .
BT170513 - Vi er tilbake slik situasjonen var da jeg startet i 2007, sier Paule, som ble den første og hittil eneste kvinnen som har vært president i Norges største frivillige organisasjon .
AP170513 Utenfor Doonbeg på Irlands vestkyst ble golfresorten kjøpt av Trumps organisasjon i 2014.
AP170513 Det er antagelig umulig for en organisasjon av Statoils størrelse å se for seg en verden som ikke lenger trenger dem.
AP170513 - Vi er tilbake slik situasjonen var da jeg startet i 2007, sier Paule, som ble den første og hittil eneste kvinnen som har vært president i Norges største frivillige organisasjon .
VG170512 Skjønner de at det som har preget ordskiftet i over et år er et prinsipielt spørsmål om lederkulturen i en organisasjon som rommer store deler av det norske folket ?
VG170512 Vi snakker her om en organisasjon som det virker som bevisst har gått inn for å lure til seg midler.
VG170512 Hvis det er en organisasjon som bevisst unndrar seg loven her, må vi se på hvordan det skal følges opp videre.
VG170512 - Dette skal vær en ideell organisasjon som ikke skal ha mulighet til å ta utbytte.
NL170512 - Innsynet vil gjelde for NIFs sentrale organisasjon , Olympiatoppen, faglige og oppnevnte organer i NIF, sa Tvedt.
DB170512 Etter at datteren forsvant i 2012, grunnla Martinez en lokal organisasjon for familier som er ofre for vold i Mexicos blodige narkotikakrig.
DA170512 Det fikk hun i gave fra en svensk organisasjon , sier hun og ler.
DA170512 Vi har bevist at vi er en demokratisk organisasjon .
DA170512 - Innsynet vil gjelde for NIFs sentrale organisasjon , Olympiatoppen, faglige og oppnevnte organer i NIF, sa Tvedt.
DA170512 Er dette en demokratisk organisasjon verdig ? spurte Hovind.
DA170512 - Jeg tror LO som organisasjon på sikt vil tape hvis det ikke gis rom for mangfoldet vårt i ledelsen.
BT170512 Idrettspresident Tom Tvedt sammen med NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine tirsdag ettermiddag etter utallige intervjuer om hvordan en skadeskutt organisasjon skal drives videre.
AA170512 Det skal ha blitt oppdaget en formalitetsfeil i dokumenter knyttet til lisensiering av fartøyet, ifølge havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.
VG170511 ANN-MAGRIT AUSTENÅ, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
VG170511 Det har spredt seg en fryktkultur i vår lille organisasjon som vi må få stanset, sa Hassel, blant annet.
NL170511 Ifølge havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt ble tråleren hentet av russisk kystvakt og ligger nå for anker i Murmansk.
NL170511 Ifølge havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt ble tråleren hentet av russisk kystvakt og ligger nå for anker i Murmansk.
NL170511 Ifølge havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt ble tråleren hentet av russisk kystvakt og ligger nå for anker i Murmansk.
NL170511 En organisasjon hun for tiden også er styreleder i.
DN170511 Uber er ikke bare en app, men en organisasjon som administrerer et komplett system for transport på bestilling, fastslår han.
DB170511 En annen organisasjon med kompetanse på å håndtere konkret rasisme er Organisasjonen mot offentlig diskriminering.
DA170511 Kommentarer som skal ha blitt brukt mot Christian er « neger », « svarting », « svart apekatt », « negerarbeid er for ham og andre lik ham » og « driftsleder for negerarbeid », ifølge dokumenter Organisasjon mot offentlig diskriminering ( OMOD ) har sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ).
DA170511 Men om LO-lederen har klart å slå et slag for likestilling på arbeidsmarkedet, tyder tall fra hennes egen organisasjon på at hun ikke har lykkes like godt på hjemmebane.
AP170511 Sørkoreanere flest er seg ikke bevisst hvilken fare de befinner seg i, mener forfatteren Do Myung-hak ( 53 ), generalsekretær for den internasjonale PEN-klubbens organisasjon for nordkoreanske eksilforfattere.
AP170511 Sørkoreanere er seg ikke bevisst hvilken trussel de daglig er utsatt for, mener Do Myung-hak ( 53 ), generalsekretær for den internasjonale PEN-klubbens organisasjon for nordkoreanske eksilforfattere.
AA170511 « Ledelse er viktig i en dynamisk organisasjon , og veien fremover må alltid ledes..... », skriver Kirsti Øyum-Jakobsen.
SA170510 - Det er ingen tvil om at Infantino har satt en ny kurs og gjennomfører reformer, sier Svendsen, som minner om at det er noe helt annet å lede et fotballforbund i Norge, enn å lede en organisasjon med 211 medlemsland med veldig mange forskjellige kulturer og holdninger.
NL170510 Det er et av våre langsiktige mål som organisasjon , tilføyer han.
DB170510 Ultimate Fighting Championship ( UFC ) er verdens største organisasjon som arrangerer mixed martial arts-kamper.
BT170510 Fyrlykten hadde solgt tjenester til Bufdir i over tre år før direktoratet begynte å spørre hvorfor en ideell organisasjon satt igjen med flere titalls millioner i overskudd, og hvor pengene ble av.
AP170510 - Dette er psykologisk krigføring som ventet fra Israel for å stoppe streiken, sier Qadora Fares, som leder en organisasjon som støtter palestinske fanger.
AP170510 - Det er ingen tvil om at Infantino har satt en ny kurs og gjennomfører reformer, sier Svendsen, som minner om at det er noe helt annet å lede et fotballforbund i Norge, enn å lede en organisasjon med 211 medlemsland med veldig mange forskjellige kulturer og holdninger.
VG170509 En sånn sak er vond for en organisasjon .
VG170509 Den er vanskelig å forholde seg til, og er belastende for en organisasjon .
VG170509 Bjerketvedt : - Belastende for en organisasjon
VG170509 Den er vanskelig å forholde seg til, og er belastende for en organisasjon .
VG170509 - En sånn sak er vond for en organisasjon .
VG170509 I november samme år fikk de medhold i Oslo byfogdembete om at stiftelsen hadde « et kommersielt preg som ikke er forenlig med å være en " ideell organisasjon " etter konkurransegrunnlaget ».
VG170509 Jeg kan heller ikke se at øvrig dokumentasjon viser at Fyrlykta var en ideell organisasjon .
VG170509 Hva Stiftelsestilsynet mener er irrelevant, da en stiftelse ikke nødvendigvis er det samme som en ideell organisasjon .
VG170509 - Gitt at stiftelsen driver sin virksomhet i tråd med stiftelseslovgivningen, vurderte vi derfor at kravet om ideell organisasjon var oppfylt, skriver direktoratet i en redegjørelse.
VG170509 - Dersom Bufdir har stilt krav om at det skal være en ideell organisasjon, vil det være dagjeldende regler for inngåelse av kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon som kommer til anvendelse, og da vil det ikke foreligge en ulovlig direkteanskaffelse.
VG170509 - Dersom Bufdir har stilt krav om at det skal være en ideell organisasjon , vil det være dagjeldende regler for inngåelse av kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon som kommer til anvendelse, og da vil det ikke foreligge en ulovlig direkteanskaffelse.
DA170509 For meg, som jobber for en organisasjon som jobber med å hjelpe barn, var det å tenke på at jeg skulle være redd for barn noe helt nytt, sier Björn.
DA170509 Prisen gis til en person, organisasjon , institusjon eller bedrift som har gjort en særskilt innsats for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i norsk arbeids- og samfunnsliv.
DA170509 - Denne prisen henger høyt og er veldig viktig for vår organisasjon , sier LO-leder Gerd Kristiansen, og omtaler Kadra Yusuf som « en av de sterkeste stemmene i moderne tid ».
VG170508 - Hvis man med sammenslutning mener oppløsning av Hæren og HV, slik vi kjenner dem i dag, til en helt ny organisasjon , så klarer jeg ikke nå å se at det er noe å tjene på en slik sammenslåing, sier Brandvik til VG.
VG170508 - Som organisasjon har vi også sendt en klage på vegne av våre medlemmer, både til NAV og Arbeids- og sosialdepartementet, opplyser Sandbekk.
DB170508 Nå er det en stor internasjonal organisasjon , med titusenvis av medlemmer i flere mellomamerikanske land og amerikanske stater.
BT170508 Vi har å gjøre med en « self-made » topp-politiker, som i løpet av mindre enn ett år har klart å etablere en ny politisk organisasjon ( ennå ikke et parti ).
BT170508 Da har den nye presidentens politiske organisasjon , « En Marche » ( merk presidentens initialer i navnet ) muligheter til å få rent flertall blant representantene som skal velges fra 577 enmannskretser i to valgomganger.
AP170508 For det første er det lavt fremmøte ved disse valgene, og det kan absolutt være en fordel for de partiene som over år har bygget opp en sterk organisasjon .
DN170507 Fredag ble store mengder hacket materiale fra presidentkandidat Emanuelle Macrons organisasjon lagt ut på nett.
DA170507 SÅRBARE : Flere returnerte afghanske flyktninger er blitt ofre for angrep, enten skadet eller drept, forteller Abdul Ghafoor, som driver en organisasjon for returnerte i Kabul.
VG170506 Macrons organisasjon har tidligere også hevdet at russiske medier har spredd falske nyheter om Macron.
VG170506 Ifølge Macrons organisasjon er falske dokumenter blandet med ekte som omhandler vanlige valgkampaktiviteter, åpenbart for å forvirre velgerne og påvirke søndagens valgutfall.
VG170505 Det skal hun være blant annet ved å starte en organisasjon som har som mål å finansiere ulike grupperinger som har imponert henne i måten de står opp mot Trump på, melder samme TV-kanal.
VG170505 Clinton jobber angivelig nå sammen med tidligere rådgivere og økonomiske støttespillere for å få sin nye organisasjon opp og gå.
AA170505 - Vi har ikke gjort noen undersøkelse, for vi er en ganske liten organisasjon .
VG170504 UDI må ta hensyn til at de mindreårige ikke vil ha forsvarlig omsorg ved retur, siden norske myndigheter ikke kan tilrettelegge for en gjenforening med familie, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour, som har særlig fokus på enslige mindreårige asylsøkere i Norsk organisasjon for asylsøkere ( Noas ), til VG.
VG170504 Norsk organisasjon for asylsøkere ( Noas ) kritiserer praksisen i et brev til UDI og UNE.
VG170504 Foto : Norsk organisasjon for asylsøkere ¶
DB170504 De kan ikke tvinges inn i verken den ene eller den andre organisasjon , sier Netskar til Dagbladet.
DB170504 Derfor vi er kritiske, sier Sandersen, som påpeker at ingen énprosentklubber i Norge er dømt for å være en kriminell organisasjon .
VG170503 * Høsten 2016 ba DSB om at Justisdepartementet og regjeringen tok stilling til Sivilforsvarets fremtidige ansvar og organisasjon , og om sivil beskyttelse skal opprettholdes.
DN170503 - Dette betyr i praksis at det for eksempel skal være mulig for en frivillig organisasjon å kontakte sine givere.
AP170503 Hun opplyser at hun arbeider for SPARK, en organisasjon som går inn for å fremme solidaritet, fred og gjenforening av de to koreanske statene.
AA170503 - Dette betyr i praksis at det for eksempel skal være mulig for en frivillig organisasjon å kontakte sine givere.
DB170502 Jensen sier til Dagbladet at hun ikke er redd for rolleblanding, og at den vitenskapelige komiteen som skal avgjøre hvem som får bruke båten, ikke vil være knyttet til Røkke eller hans organisasjon på noen som helst måte.
DB170502 Festen i går var etterlengtet for mange i vår organisasjon .
AA170502 Professor Petter Gottschalk ved institutt for ledelse og organisasjon på BI er blant dem som har vært kritisk til gjennomføringen av fusjonen mellom politiet i Oslo og Asker og Bærum.
AA170502 - Det er dessverre vanlig at en fusjon mellom en stor og en liten organisasjon skjer på den størstes premisser.
DB170501 ¶ VIL BEDRE NORSK BARNEVERN : En ny organisasjon av fagfolk med erfaring fra barnevernssaker vil varsle om feil som blir begått og foreslår en rekke tiltak de mener vil bedre norsk barnevern.
DB170501 KRITISK : Psykologspesialist Einar Salvesen er initiativtaker til en ny organisasjon som ønsker endringer i norsk barnevern.
AP170501 Jeg er veldig motivert, og vi har en organisasjon som er veldig motivert.
FV170430 Han er president i Kondis, en ideell organisasjon for kondisjonsidretter i Norge.
SA170429 Han er president i Kondis, en ideell organisasjon for kondisjonsidretter i Norge.
DB170429 Pengene vil gå til hans veldedige organisasjon , The Klitschko Foundation.
DB170429 NRA er en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, og ble opprettet i New York i 1871.
BT170429 Han er president i Kondis, en ideell organisasjon for kondisjonsidretter i Norge.
AP170429 Han er president i Kondis, en ideell organisasjon for kondisjonsidretter i Norge.
VG170428 Han har fått støtte til utvidelsen fra blant andre lærernes største organisasjon - Utdanningsforbundet.
VG170428 Det har spredt seg en fryktkultur i vår lille organisasjon som vi må få stanset.
VG170428 - Vi er en organisasjon som skal hjelpe og gi råd til små og mellomstore bedrifter.
SA170428 En tilfeldig deltaker som trekkes ut vil da få 25.000 kroner og så 75.000 kroner som de selv kan velge om de vil gi til et idrettslag eller en frivillig organisasjon , forteller daglig leder Nils I.
DB170428 Vi er en stor og viktig organisasjon , og da trenger vi dyktige folk til å bli med oss videre, sa Tvedt til NTB.
DA170428 - Kina har en klassisk leninistisk organisasjon , der fagforeninger i veldig stor grad har vært en institusjon som har organisert velferdstiltak, men ikke vært en pådriver for fagorganisertes rettigheter, forklarer Pedersen ved Fafo.
VG170427 Derfor søker vi råd fra vår organisasjon , sier Tom Tvedt til VG.
VG170427 Kortsiktig å bruke av konsernkontoordningen er god likviditetsstyring i en organisasjon med svingende pengestrømmer.
VG170427 Airwars, som er en uavhengig organisasjon , hadde torsdag registrert 20.871 flyangrep gjennomført av den internasjonale koalisjonen, 12.500 i Irak og 8.371 i Syria.
DB170427 Styret i Norges Idrettsforbund ber ledermøtet om råd før de eventuelt gir innsyn i pengebruken i organisasjon før juni 2015.
DB170427 En politisk organisasjon støttet av den republikanske speakeren i Kongressen, Paul Ryan, har på motsatt side brukt om lag 2 millioner dollar ( om lag 17 millioner kroner ) på negative reklamer mot Ossoff, ifølge nyhetsbyrået AP.
AP170427 Vår jobb er å organisere humanitær hjelp i samarbeid med FNs organisasjon for the Coordination of Humanitarian Affairs ( OCHA ) i Djibouti for å hindre at ulovlig våpen og raketter blir smuglet fra Iran til Houthi-militsen.
VG170426 Men samtidig gjør man egen organisasjon en bjørnetjeneste.
VG170426 For hvordan skal den øverste valgte ledelsen kunne gjøre jobben sin - i en tid som krever endring - når en ansatt nekter dem innsyn om driften i egen organisasjon ?
SA170426 Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen.
DB170426 Derfor ble det i går opprettet en tverredaksjonell organisasjon som heter Fjaktisk, flink bisk.
BT170426 - Jeg følger med på hva som skjer i vår organisasjon , det gjør jeg, er alt Hansen vil si om den saken.
BT170426 Høsten 1941 ble Kristian Steins organisasjon i Bergen infiltrert av en angiver.
AP170426 Idretten skal være for alle, være en moderne organisasjon med full åpenhet og det skal være et mangfold av befolkningen i ledelsen.
VG170425 « I en organisasjon som løpende har vært utsatt for anklager for manglende ydmykhet, er det svært urovekkende å se hvordan beslutningsprosessen innad i NSF egentlig henger sammen.
VG170425 Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for » skrev han blant annet.
VG170425 Skuespilleren, som ble kjent da hun som 10-åring spilte filmen i « Little Miss Sunshine », delte først et bilde med statistikk fra en amerikansk organisasjon som viser at få voldtekter blir anmeldt.
DA170425 Nå er organisasjonsmodellen en seksdeling : Oppvekst og levekår ( direktør : Per Haarr ), kultur og byutvikling ( Gunn Jorunn Aasland ) økonomi ( konstituert direktør Olve Molvik ), kommunikasjon ( sjef : Marianne Jørgensen ), personal og organisasjon ( direktør : Olve Molvik ) og bymiljø og utbygging ( direktør Leidulf Skjørestad ).
DA170425 Han ville også ha to stabsenheter, enten inndelt i én for finans og økonomi og én for organisasjon og digitalisering, eller én for strategi og virksomhetsutvikling og én for interne tjenester.
BT170425 Dette folkets egen organisasjon i Romania gir myndigheter og forskere råd om at tiggerforbud i Norge er et av de få virkemidler vi har mot uvesenet.
DB170424 Vi ønsker ikke å være en lukket organisasjon , sier Bente Bratland Holm.
DB170424 Modellen har nylig inngått et samarbeid med InterACT, en organisasjon som jobber for unge født som interkjønn.
DB170424 I løpet av sekvensen skal Lively ha uttalt at hun var til stede for å promotere arbeidet med ovennevnte organisasjon , og ba dermed reporteren strengt om å stille henne et annet spørsmål.
DB170424 29-åringen har tidligere inngått samarbeid med Child Rescue Coalition, en organisasjon som blant annet jobber for å beskytte barn mot seksuelle overgrep.
DA170424 - E-posten er sendt til politikerne i arbeidsutvalget, med kopi til ordføreren, rådmannen og direktøren for personal og organisasjon .
DA170424 Vi treffer 33-åringen på hjemmebane i Paris, der hun og fransk films internasjonale organisasjon Unifrance selger « Raw » ( fransk « Grave » ) til hele verden.
DA170424 Vi har brukt mye ressurser på å bygge opp kompetanse i egen organisasjon , og på å drive god valgkamp på ulike digitale plattformer, sier Stenseng.
BT170424 Dette folkets egen organisasjon i Romania gir myndigheter og forskere råd om at tiggerforbud i Norge er et av de få virkemidler vi har mot uvesenet.
VG170423 En ganske ung mann uten parti, sterk organisasjon eller politiske forbundsfeller skulle være sjanseløs mot eldre og mer erfarne ledere for store partier.
VG170423 En ganske ung mann uten parti, sterk organisasjon eller politiske forbundsfeller skulle være sjanseløs mot eldre og mer erfarne ledere for store partier.
DA170423 Hans reklamestunt for Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) ga masse penger i kassa, men det gjorde også Listhaugs « motaksjon » for å samle inn penger til verdens forfulgte kristne.
AP170423 Det er grenser for hva en liten frivillig organisasjon kan få til.
DB170422 Ingen organisasjon eller bedrift ville satt i gang en så stor organisasjonsreform uten samtidig å forklare hva man ønsket å oppnå.
AP170422 Floskler er ofte selvfølger, som bare blir trylleformularer, mener Jan Ketil Arnulf, psykolog og professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved BI.
AP170422 - Vedtaket er en tydelig illustrasjon av holdningen i Arbeiderpartiets organisasjon .
VG170421 Eller enda mer, om forslaget blir en suksess og flere melder seg inn i en organisasjon .
DN170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra Natos medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for Nato og de folkevalgte.
DB170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for NATO og de folkevalgte.
DA170421 Andre europeiske land legger til grunn at hvis man skal benytte seg av internflukt-alternativet, så må det være trygt, tilgjengelig og rimelig, påpeker Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ).
DA170421 Andre europeiske land legger til grunn at hvis man skal benytte seg av internflukt-alternativet, så må det være trygt, tilgjengelig og rimelig, påpeker Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ).
DA170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for NATO og de folkevalgte.
AP170421 I hver periode arrangerer EØS-sekretariatet i Brussel en åpen anbudsrunde og velger en organisasjon som skal forvalte midlene.
AP170421 Politimannen som ble drept, er medlem av den franske organisasjonen Flag !, en organisasjon for LGBT-politifolk ( lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede ), identifisert som Xavier Jugelé.
AA170421 Politimannen som ble drept, er av den franske organisasjonen Flag !, en organisasjon for LGBT-politifolk ( lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede ), identifisert som Xavier Jugelé.
AA170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for NATO og de folkevalgte.
SA170420 De mener gruppa er en « ekstremistisk » organisasjon .
SA170420 Det er en organisasjon som skal ivareta alle toppklubbenes interesser, så det forholder vi oss til, sier Stig Arne Engen innledningsvis til iTromsø om boikotten.
DB170420 Jehovas vitner ble første gang registrert som en religiøs organisasjon i Russland i 1991.
AP170420 De mener gruppa er en « ekstremistisk » organisasjon .
AP170420 Det er en organisasjon som skal ivareta alle toppklubbenes interesser, så det forholder vi oss til, sier Stig Arne Engen innledningsvis til iTromsø om boikotten.
AA170420 De mener gruppa er en « ekstremistisk » organisasjon .
DN170419 Samtidig er det viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet, sier Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.
DN170419 - Peter Batta har bygget en meget solid organisasjon , utviklet et omfattende og attraktivt medlemstilbud og sørget for et av landets beste juridiske rådgivingsmiljø for boligeiere.
DB170419 Blant gatemagasin som selges av personer i tiggermiljøer i Norge, er bladet « Folk er folk » som drives av en ideell organisasjon .
BT170419 Busstoppet der drapene skjedde, ligger nær en katolsk organisasjon .
AA170419 - Det er et helt grunnleggende prinsipp i vår organisasjon å avvise dødsstraff, sier han.
AA170419 Busstoppet hvor drapene skjedde ligger nær en katolsk organisasjon .
SA170418 Busstoppet hvor drapene skjedde ligger nær en katolsk organisasjon .
DB170418 Busstoppet ligger nær en katolsk organisasjon .
SA170417 Sammen med broren William og hans kone Kate har Harry støttet en frivillig organisasjon som jobber med mental helse.
DN170417 På besøk hos politiets organisasjon der, fikk jeg vite at slike var trukket inn igjen fordi stillingene trengtes i Politidirektoratet, eller fordi distriktet ikke hadde råd til å besette dem, sier han.
DN170417 - Men jo større organisasjon , jo større byråkrati, legger han til.
BT170417 Sammen med broren William og hans kone Kate har Harry støttet en frivillig organisasjon som jobber med mental helse.
AP170417 Sammen med broren William og hans kone Kate har Harry støttet en frivillig organisasjon som jobber med mental helse.
SA170416 Gjennom dette utspillet fremstår LO som en organisasjon bare for de i offentlig sektor, men mange av medlemmene er ansatt i konkurranseutsatt privat næringsliv.
DA170416 Gjennom dette utspillet fremstår LO som en organisasjon bare for de i offentlig sektor, men mange av medlemmene er ansatt i konkurranseutsatt privat næringsliv.
VG170415 Gjennom dette utspillet fremstår LO som en organisasjon bare for de i offentlig sektor, men mange av medlemmene er ansatt i konkurranseutsatt privat næringsliv.
BT170415 En organisasjon deltar i en redningsaksjon i Middelhavet utenfor kysten av Libya, hvor over 90 personer fryktes omkommet etter et forlis torsdag.
AP170415 En organisasjon deltar i en redningsaksjon i Middelhavet utenfor kysten av Libya, hvor over 90 personer fryktes omkommet etter et forlis torsdag.
VG170414 PKK er en ulovlig organisasjon i en væpnet kamp.
BT170413 Jeg tenker her spesielt på Alver-gruppen og Kristian Steins hemmelige organisasjon på bortimot 15.00 mann med gode kontakter til Storbritannia og SIS.
AP170413 Szilvasi forklarer at ett av formålene med rapporten er å få testet dette i retten, ECCR er først og fremst en juridisk organisasjon .
VG170412 Hvor idrettstoppene deretter klarte å banke gjennom den formelle forankringen i egen organisasjon om Oslo 2022, selv om det er høyst tvilsomt hvor reell støtten var også der, men hvor den nasjonale oppslutningen ikke var på plass i folket.
VG170411 Det er en god organisasjon som behandler og betaler deg godt, sier 30-åringen fra Illinois.
VG170411 | Gulen-bevegelsen : Scientologi-aktig pengemaskin eller frivillig organisasjon ?
VG170411 Konkrete spørsmål om økonomi må stilles for å avklare om Gulen-bevegelsen er en Scientologi-aktig pengemaskin, slik Der Spiegel har antydet, eller en ideell, frivillig organisasjon for dialog og felleskap, slik Mangfoldhuset hevder.
SA170411 Dette mediedyret er mer og mer krevende for vår organisasjon , og da måtte jeg tre litt tilbake.
FV170411 Dette mediedyret er mer og mer krevende for vår organisasjon , og da måtte jeg tre litt tilbake.
DB170411 Han er også frivillig i Røde Kors, en annen organisasjon Trettebergstuen vil sikre faste tippemilder.
BT170411 Dette mediedyret er mer og mer krevende for vår organisasjon , og da måtte jeg tre litt tilbake.
BT170411 Dette mediedyret er mer og mer krevende for vår organisasjon , og da måtte jeg tre litt tilbake.
AP170411 Dette mediedyret er mer og mer krevende for vår organisasjon , og da måtte jeg tre litt tilbake.
DB170410 Jeg fulgte selv en liten organisasjon som gikk i oppløsning da lederne beskyldte hverandre for underslag.
DB170410 Det å være « eksnarkoman » i en organisasjon eller andre steder kan være deres beste mulighet til å finne seg rimelig inntekt og meningsfult arbeid.
AA170410 Det er ingen grunn til å være spesielt obs på terrorfare fra avviste asylsøkere, mener Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
DB170409 Leger uten grenser, Røde Kors, Blindeforbundet eller Kreftforeningen : I mange tilfeller kan du få skattefradrag for det du har gitt i gave til en organisasjon - men ikke alltid.
DB170409 Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon .
DB170409 Ruth Glenn, direktør i en landsomfattende organisasjon som jobber mot partnervold i USA, sier til People at volden ofte utløses når offeret oppnår en grad av suksess eller selvstendighet.
VG170408 De oppfattes som en organisasjon som sløser med penger.
VG170408 - Vi har nok vært lukket som organisasjon .
VG170408 # NFF oppfattes som en ineffektiv organisasjon .
SA170408 - Jeg ser frem til å jobbe med strategisk kommunikasjon i en så stor og sammensatt organisasjon .
DN170408 Men savnes en større organisasjon rundt slike gjerningsmenn, er de svært vanskelige å oppdage, ifølge Ranstorp.
DB170408 I et brev som har kommet til det britiske kringkastingsselskapet BBC i går kaller ETA seg fra denne lørdagen en « avvæpnet organisasjon », men advarer mot inngripen fra « fredens fiender » i siste liten.
DB170408 De kan fortsette som en politisk og sosial organisasjon .
DB170408 Vi vet foreløpig ikke om han er tilknyttet en organisasjon eller handlet på egen hånd.
DA170408 Han og hans organisasjon har nå begynt å sette seg inn i regjeringens forslag om ny åndsverklov, som onsdag ble lagt fram for Stortinget.
BT170408 Men savnes en større organisasjon rundt slike gjerningsmenn, er de svært vanskelige å oppdage, ifølge Ranstorp.
AP170408 - Jeg ser frem til å jobbe med strategisk kommunikasjon i en så stor og sammensatt organisasjon .
AA170408 Men savnes en større organisasjon rundt slike gjerningsmenn, er de svært vanskelige å oppdage, ifølge Ranstorp.
VG170407 Utmerkelsen Årets Rookie i Get-ligaen gir prisvinneren 10.000 kroner som personlig stipend, pluss 50.000 kroner som spilleren må gi til en klubb eller organisasjon etter eget ønske.
VG170407 Plateselskapenes organisasjon Ifpi har offentliggjort sine tall for 2016.
SA170407 Doner 5000 kr til en valgfri veldedig organisasjon .
SA170407 Hans organisasjon la frem svake økonomiske resultater for 2016.
DB170407 Vi trenger en organisasjon som kan vise storsamfunnet at vi faktisk er interessert i å bidra for å fremme alles interesser, og ikke bare våre egne, som kan dempe interne konflikter knyttet til ulik kulturell bakgrunn, nasjonalisme og sekterisme.
DB170407 I et fritt og åpent demokrati som Norge må det være plass til en aktivist som Leyla Hasic som kjemper for sine rettigheter på sine premisser, men i en organisasjon som Islamsk Råd Norge så er det ikke noe som heter « på privaten » og « på jobb ».
DB170407 I en organisasjon som Islamsk Råd Norge, selv om man bare sitter på kontoret, så er man med på å representere 80.000 muslimer.
DB170407 Denne uka møter to hundre og tolv spanske sjøfolk og sjøfolkenes organisasjon Long Hope, den norske stat i Oslo tingrett.
BT170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, fremholder Peskov.
AP170407 Hans organisasjon la frem svake økonomiske resultater for 2016.
AA170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, framholder Peskov.
AA170407 ETA beskriver seg videre som en avvæpnet organisasjon .
AA170407 Vår rolle i alliansen betyr at vi kan utnytte ekspertisen og leveringsevnen fra hele Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Fornebu, sier Kværners konsernsjef Jarn Arve Haugan i pressemeldingen.
VG170406 Dette er saken : ¶ * 1 På slutten av fjoråret mottok Norges idrettsforbund ( NIF ) en evalueringsrapport på IT-arbeidet i egen organisasjon .
SA170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst.
SA170406 I enhver organisasjon bør det være takhøyde for å gi uttrykk for sine meninger, til å komme med innspill og ha åpne diskusjoner for å løfte og utvikle organisasjonen ytterligere », skriver Dahl.
DN170406 - Litt av utfordringen vi står oppe i nå, er at vi jobber med å motivere en organisasjon som går forferdelig bra, til endring.
DB170406 Samtidig ble det etablert en egen organisasjon ( OPCW ) som skal sørge for at de landene som har signert avtalen, følger den.
DB170406 Det viste seg for eksempel at transporten ikke oppfylte IATA-reguleringene ( organisasjon som regulerer transport av farlig last ) eller tilfredsstilte reglene fra CITES ( multilateral avtale mellom land om å kontrollere handel med ville dyr og planter ), skriver ABC News.
DB170406 Konferansen ble holdt i Kensington Palace, der prinsen selv entret talerstolen på vegne av organisasjonen HALO Trust - verdens eldste og største organisasjon innen minerydding.
AP170406 Som sjef for nettstedet Breitbart.com ledet han en organisasjon som tilhørte den ytterste høyrefløyen i amerikansk politikk.
AP170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst.
AP170406 I enhver organisasjon bør det være takhøyde for å gi uttrykk for sine meninger, til å komme med innspill og ha åpne diskusjoner for å løfte og utvikle organisasjonen ytterligere », skriver Dahl.
AP170406 I enhver organisasjon bør det være takhøyde for å gi uttrykk for sine meninger, til å komme med innspill og ha åpne diskusjoner for å løfte og utvikle organisasjonen ytterligere », skriver Dahl.
AA170406 Stiftelsen er en godt etablert organisasjon som kan utvikle boligbygging og utleie i nærområdet.
SA170405 En stor og profesjonell organisasjon som NIF bør kunne håndtere det på en effektiv og god måte.
SA170405 - Det er allerede en velfungerende organisasjon , men jeg håper å få brukt kreativiteten min litt og ikke minst nettverket til å skaffe enda mer oppmerksomhet og få de unge til å skjønne at dette er en artig og sosial ting, sier Buhaug til Adresseavisen.
SA170405 En utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
BT170405 En utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
AP170405 En stor og profesjonell organisasjon som NIF bør kunne håndtere det på en effektiv og god måte.
AP170405 En utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.
VG170404 FNs Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) opplyser at de er svært bekymret over meldingene om at angrepet i Khan Shaykhun skal ha vært med kjemiske våpen.
DB170404 Som en offentlig organisasjon , som mottar statlige overføringer fra norske skattebetalere, må de finne seg i at det blir stilt krav til at pengene brukes slik de er ment til å brukes.
DB170404 - Vi kan ikke som organisasjon diskriminere en person ut fra hva slags klær hun går med, sa Afsar på pressekonferansen.
DB170404 - Vi kan ikke som organisasjon diskriminere en person ut fra hva slags klær hun går med, sa Afsar på pressekonferansen.
SA170403 Det skal ikke være mulig å adoptere et ukjent barn utenom en organisasjon dersom en norsk organisasjon har adopsjonssamarbeid med det landet barnet blir adoptert fra.
SA170403 Det skal ikke være mulig å adoptere et ukjent barn utenom en organisasjon dersom en norsk organisasjon har adopsjonssamarbeid med det landet barnet blir adoptert fra.
DN170403 Ideen om et objektivt ansvar for underordnedes handlinger er koblet til toppsjefers spesielle ansvar for kulturen i en organisasjon .
DN170403 Storvik tiltrekkes av en organisasjon han mener framstår utenfra som veldig kompetent.
DN170403 Kompetent organisasjon
DA170403 Hvorfor er det behov for en slik organisasjon ?
AP170403 Nå driver han en organisasjon som jobber med å sette forskning ut i praksis.
AA170403 Storvik tiltrekkes av en organisasjon han mener framstår utenfra som veldig kompetent.
AA170403 Det skal ikke være mulig å adoptere et ukjent barn utenom en organisasjon dersom en norsk organisasjon har adopsjonssamarbeid med det landet barnet blir adoptert fra.
AA170403 Det skal ikke være mulig å adoptere et ukjent barn utenom en organisasjon dersom en norsk organisasjon har adopsjonssamarbeid med det landet barnet blir adoptert fra.
DN170402 Ideen om et objektivt ansvar for underordnedes handlinger er koblet til toppsjefers spesielle ansvar for kulturen i en organisasjon .
DB170401 Sands NI, en organisasjon for etterlatte etter dødfødsler og krybbedød, publiserte en advarsel mot showet på sin Facebook-side.
VG170331 Det er lett å sitte på utsiden av en organisasjon og kaste bensin på bålet uten å måtte ta hensyn til demokratiske prosesser.
VG170331 Terrororganisasjoner med politiske og religiøse motiver ønsker oppmerksomhet sin organisasjon og ideologi, og søker makt over vårt samfunn ved å påvirke velgerne følelsesmessig.
VG170331 Det viktigste er at en etablerer et felles mål som skaper entusiasme samt en felles forståelse for hvordan komme dit - fra idrettsstyret til administrasjonen og ut i hele organisasjon - helt ut i ytterste ledd.
SA170331 Kommunenes organisasjon KS er også positiv til satsing på kompetanse, men ønsker at kommunene skulle fått enda mer ansvar og handlingsrom.
AP170331 | Islamsk Råd-bråket : Muslimske menigheter har hatt møter om ny organisasjon
AP170331 Generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar, sier at han kjenner til at det har vært møter der noen moskeer har vurdert å danne egen organisasjon .
AP170331 Derfor ønsker jeg i utgangspunktet ikke en ny organisasjon , sier Kobilicia til Aftenposten.
AP170331 Derfor argumenterte jeg imot en ny organisasjon .
AP170331 Allerede i fjor høst møtte representanter fra flere store muslimske menigheter i Oslo for å drøfte etableringen av en ny organisasjon : Muslimsk Råd Norge.
AP170331 - Det er liten tvil om at bosetting og oppfølging av slike barn vil bli svært krevende for de kommuner det vil gjelde, særlig hvis spesialistbehandlingen ikke virker som forutsatt, sier Yngve Carlsson, spesialrådgiver i Kommunesektorens organisasjon , KS.
AA170331 Politiske taler er viktige, denne talen skal oppildne egen organisasjon , og det krever mye øving.
AA170331 Kommunenes organisasjon KS er også positiv til satsing på kompetanse, men ønsker at kommunene skulle fått enda mer ansvar og handlingsrom.
AA170331 De er en organisasjon mange kan lære av, sier Rånes.
VG170330 Det er en ganske vanskelig jobb å være toppleder for en så svar organisasjon , med alle kretser og klubber, og hun eller han skal også forholde seg til departementer, uten å over presidentrollen.
VG170330 - Da er det lite forståelig at man i ettertid skal klage over at en organisasjon ikke jobber ordentlig.
VG170330 Men IRN er en åpen og frivillig demokratisk organisasjon hvor alle melder seg inn og ut frivillig.
SA170330 | Planlegger ny norsk islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
SA170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
SA170330 Formålet med den planlagte organisasjonen er nærmest identisk med dagens organisasjon .
SA170330 - Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon , sier Basim Ghozlan, forstander i Rabita.
SA170330 - Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon , sier Basim Ghozlan, forstander i Oslo-moskeen Rabita, til Klassekampen.
DN170330 - Dommen innebærer en betydelig inngripen i forsvarssjefens styringsrett over egen organisasjon , og Forsvarsdepartementet er overrasket over resultatet, sier Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling.
DA170330 Et parti som ikke har orden i egen organisasjon , svekker sin egen styringsdyktighet.
DA170330 Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, sier det er uvanlig at en organisasjon ikke offentliggjør navnene på nyvalgte styremedlemmer umiddelbart.
DA170330 Med ansvar for skole og utdanning i kommunesektorens egen organisasjon KS, er han opptatt av at skoleeiere og skoleansatte rundt omkring i hele landet skal ha forutsigbarhet og trygghet i arbeidet med å bekjempe mobbing i skolen.
AP170330 Szilvasi forklarer at ett av formålene med rapporten er å få testet dette i retten, ECCR er først og fremst en juridisk organisasjon .
AP170330 | Norske muslimer planlegger ny islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
AP170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
AP170330 Formålet med den planlagte organisasjonen er nærmest identisk med dagens organisasjon .
AP170330 - Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon , sier Basim Ghozlan, forstander i Rabita.
AP170330 - Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon , sier Basim Ghozlan, forstander i Oslo-moskeen Rabita, til Klassekampen.
AA170330 | Planlegger ny norsk islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
AA170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
AA170330 Formålet med den planlagte organisasjonen er nærmest identisk med dagens organisasjon .
AA170330 - Jeg ser ingen annen utvei enn at det blir en ny organisasjon , sier Basim Ghozlan, forstander i Oslo-moskeen Rabita, til Klassekampen.
AA170330 - Dommen innebærer en betydelig inngripen i forsvarssjefens styringsrett over egen organisasjon , og Forsvarsdepartementet er overrasket over resultatet, sier Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling.
AA170330 Antrekket er uegnet i en organisasjon som har som en av sine viktigste oppgaver å styrke dialogen med storsamfunnet og som får betydelig offentlig støtte.
VG170329 Det beste for en organisasjon , er sjelden en toppledergruppe som velger å tie for å sikre seg selv ?
SA170329 - Når du har ansatt i en organisasjon tuftet på frivillighet og som samler inne penger på dugnad må du være åpen på alt du gjør, og ikke sette opp den ene mot den andre.
SA170329 Idrettspresident Tom Tvedt sammen med NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine tirsdag ettermiddag etter utallige intervjuer om hvordan en skadeskutt organisasjon skal drives videre.
DB170329 Som leder for likestillingsutvalget på Stortinget er jeg selvfølgelig opptatt av disse tingene, men for en organisasjon som er i medienes søkelys kan noen kanskje kvie seg mer for å søke seg dit.
DB170329 Men de signalene jeg får om prosessen som nå skal komme, forteller meg at EU er en organisasjon som vil takle også dette, sier Bakke-Jensen på telefon til NTB.
DB170329 At en statsstøttet organisasjon ( som IRN, red.anm. ) går i en så ekstrem retning, betyr at vi må stoppe deres tilgang på skattebetalernes penger, har Keshvari uttalt til Dagbladet ¶
DB170329 Å beskylde en organisasjon som Islamsk Råd for å støtte ekstremisme er utrolig.
DB170329 At en statsstøttet organisasjon ( som IRN, red.anm. ) går i en så ekstrem retning, betyr at vi må stoppe deres tilgang på skattebetalernes penger, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, til Dagbladet ¶
BT170329 Begge deler er kritikkverdig for en organisasjon som har som uttalt mål å skape gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.
BT170329 - Når du har ansatt i en organisasjon tuftet på frivillighet og som samler inne penger på dugnad må du være åpen på alt du gjør, og ikke sette opp den ene mot den andre.
AP170329 Men de signalene jeg får om prosessen som nå skal komme, forteller meg at EU er en organisasjon som vil takle også dette, sier Bakke-Jensen på telefon til NTB.
AP170329 Vi er en demokratisk organisasjon og kan ikke tvinge noen til å være medlem.
AP170329 Klassekampen skriver tirsdag at det går mot full splittelse i organisasjonen, og anonyme kilder sier til avisen at flere moskeer nå drøfter om de skal bryte ut og starte en ny organisasjon .
AP170329 - Når du har ansatt i en organisasjon tuftet på frivillighet og som samler inne penger på dugnad må du være åpen på alt du gjør, og ikke sette opp den ene mot den andre.
AP170329 Idrettspresident Tom Tvedt sammen med NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine tirsdag ettermiddag etter utallige intervjuer om hvordan en skadeskutt organisasjon skal drives videre.
AA170329 Vi er en demokratisk organisasjon og kan ikke tvinge noen til å være medlem.
AA170329 Klassekampen skriver tirsdag at det går mot full splittelse i organisasjonen og anonyme kilder sier til avisen at flere moskeer nå drøfter om de skal bryte ut og starte en ny organisasjon .
VG170328 - Det som jeg har sagt, er at i vår organisasjon avslutter vi regnskapet hvert fjerde år, og i Trondheim i 2015 ble de avsluttet under idrettstinget.
VG170328 Vi er en åpen organisasjon , og da tar vi de diskusjoner som kommer.
VG170328 I dag overleverer jeg en solid organisasjon med en solid økonomi og stor, stor sportslig aktivitet både i bredde og topp.
VG170328 - Jeg har vært toppleder for Norges desidert største organisasjon i 13 år.
VG170328 - Putin, hans regjering og hans organisasjon gjorde, på en omfattende måte, en seriøs innsats for å blande seg inn i vår grunnleggende, fundamentale demokratiske prosess, sier Cheney.
VG170328 Det er en bevisst provokasjon fra en organisasjon som en gang spilte en viktig rolle i dette arbeidet, men som de siste årene under sin nåværende ledelse dessverre har hatt en negativ utvikling.
VG170328 Generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar sier til VG at IRN foreløpig ikke har mottatt en offisiell utmelding fra noen, men at det må være rom for uenigheter i en organisasjon .
VG170328 Det gjør jobben vår krevende og derfor er det viktig å lære å leve med en uenighetskultur i en demokratisk organisasjon .
SA170328 Stadig flere i egen organisasjon har reagert på det de ser som hemmelighold.
SA170328 Rydde i egen organisasjon gjorde Tvedt dagen før.
SA170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon .
SA170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
SA170328 Vi er en organisasjon som alle andre, og vi har spilleregler i arbeidslivet vi må forholde oss til.
SA170328 Professoren legger til at det i en vanlig, privat organisasjon kan tenkes at man mer kjører sin egen linje, har sitt opplegg.
SA170328 Matthiesen har over tid fulgt med på det som har skjedd i Norges største frivillige organisasjon .
SA170328 Det er vanskelig å akseptere at en organisasjon og ledere man stiller opp for, ikke vil gjengjelde med stor grad av åpenhet.
SA170328 - Vil det være forskjell på en privat og en frivillig organisasjon ?
SA170328 - Hva skiller da en frivillig organisasjon fra andre ?
SA170328 - Det kan være at en organisasjon utvikler uheldige sider over tid.
SA170328 - Det betyr at en organisasjon som har hatt ledere som har vært i stillingen lenge, kan ha overgangsproblemer.
FV170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
FV170328 Vi er en organisasjon som alle andre, og vi har spilleregler i arbeidslivet vi må forholde oss til.
DB170328 Nå blir USA og deres allierte gjenstand for kritikk fra samme organisasjon .
DB170328 - Vi er en demokratisk organisasjon , der vi må tåle å leve med uenigheter og uenighetskultur.
DA170328 Navalnyjs organisasjon oppfordret før helgen til å demonstrere mot korrupsjon.
DA170328 Det opplyser Kira Jarmysj, som er talsperson Navalnyjs organisasjon .
BT170328 Stadig flere i egen organisasjon har reagert på det de ser som hemmelighold.
BT170328 Rydde i egen organisasjon gjorde Tvedt dagen før.
BT170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon .
BT170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
BT170328 Vi er en organisasjon som alle andre, og vi har spilleregler i arbeidslivet vi må forholde oss til.
BT170328 Professoren legger til at det i en vanlig, privat organisasjon kan tenkes at man mer kjører sin egen linje, har sitt opplegg.
BT170328 Matthiesen har over tid fulgt med på det som har skjedd i Norges største frivillige organisasjon .
BT170328 Det er vanskelig å akseptere at en organisasjon og ledere man stiller opp for, ikke vil gjengjelde med stor grad av åpenhet.
BT170328 - Vil det være forskjell på en privat og en frivillig organisasjon ?
BT170328 - Hva skiller da en frivillig organisasjon fra andre ?
BT170328 - Det kan være at en organisasjon utvikler uheldige sider over tid.
BT170328 - Det betyr at en organisasjon som har hatt ledere som har vært i stillingen lenge, kan ha overgangsproblemer.
AP170328 - IRN er en demokratisk organisasjon der medlemskap er frivillig.
AP170328 Stadig flere i egen organisasjon har reagert på det de ser som hemmelighold.
AP170328 Rydde i egen organisasjon gjorde Tvedt dagen før.
AP170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon .
AP170328 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sa Andersen til Aftenposten.
AP170328 Vi er en organisasjon som alle andre, og vi har spilleregler i arbeidslivet vi må forholde oss til.
AP170328 Professoren legger til at det i en vanlig, privat organisasjon kan tenkes at man mer kjører sin egen linje, har sitt opplegg.
AP170328 Matthiesen har over tid fulgt med på det som har skjedd i Norges største frivillige organisasjon .
AP170328 Det er vanskelig å akseptere at en organisasjon og ledere man stiller opp for, ikke vil gjengjelde med stor grad av åpenhet.
AP170328 - Vil det være forskjell på en privat og en frivillig organisasjon ?
AP170328 - Hva skiller da en frivillig organisasjon fra andre ?
AP170328 - Det kan være at en organisasjon utvikler uheldige sider over tid.
AP170328 - Det betyr at en organisasjon som har hatt ledere som har vært i stillingen lenge, kan ha overgangsproblemer.
AA170328 At de ikke skjønner at en som dekker seg til slik at ingen kan se ansiktet på vedkommende, umulig kan drive med " kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet ", viser hva slags ekstrem radikal organisasjon de er, sier han til NTB.
VG170327 Som eventuelt - selv om det ikke høres veldig språklig logisk ut - kan bli en « organisasjon for de uorganiserte ».
VG170327 For idrettsbevegelsen frykter å få økonomisk svarteper dersom deler av tippemidlene vris vekk fra dem, og liker ikke ideen som er spilt inn om en mulig ny organisasjon utenfor NIF-paraplyen.
VG170327 Denne problemstillingen er alt annet enkel - og en rekke representanter for idrettsbevegelsen argumenterer godt for hvorfor deres egen organisasjon er så viktig her.
VG170327 Spørsmålet er om han ble litt for opptatt nettopp av å bygge organisasjon - slik at NIF fikk utvikle seg til et litt sendrektig slagskip snarere enn en moderne og omstillingsdyktig virksomhet.
VG170327 Nå får Inge Andersen med seg en sjenerøs sluttpakke etter 13 år i stolen, mens Norges idrettsforbund må stake ut hva slags organisasjon de ønsker å være fremover.
VG170327 - NIF skyter spurv med kanoner når de mobiliserer hele sin organisasjon for å drepe et positivt initiativ fra noen enkeltpersoner, hevder Andersen.
VG170327 Han foreslo i dag å etablere en egen organisasjon på utsiden av Norges idrettsforbund.
VG170327 At jeg som politiker skal etablere en slik organisasjon blir også feil.
SA170327 Oljeaktivitet kan demme opp for dette og skape nye arbeidsplasser, sier Ørjan Pedersen i foreningen LoVe Petro - en organisasjon bestående av 150 bedrifter fra Lofoten og Vesterålen som jobber for konsekvensutredning.
SA170327 I Lofoten-spørsmålet har oljetilhengerne ikke funnet noen organisasjon som er villig til å kjempe for saken, sier Aarebrot.
SA170327 Men slik skal det være i en demokratisk organisasjon , og den som har orden i huset, tåler det.
SA170327 Når en organisasjon bruker mye energi utad, skjer det lite innad.
SA170327 Golfpresident Marit Wiig er enig i at det er lurt å gjøre noen endringer en så stor organisasjon .
SA170327 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.
FV170327 Men slik skal det være i en demokratisk organisasjon , og den som har orden i huset, tåler det.
FV170327 Når en organisasjon bruker mye energi utad, skjer det lite innad.
FV170327 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.
DN170327 Dette er en av Japans mektigste lobbyorganisasjoner og blir sett på som en nasjonalistisk organisasjon langt ut på høyresiden.
DB170327 Hun er selv grunnlegger av en organisasjon mødre som ønsker strengere våpenregulering, og har fem jentebarn.
DB170327 De fant det « uhørt at en organisasjon som prøver å ødelegge våre forretninger i USA så mye som har en sjanse til å representere dere ».
DB170327 I 1951 hadde de samme landene inngått Kull og Stålunionen, en felles organisasjon for kull- og stålindustrien i Tyskland og Frankrike.
DA170327 Inge Andersen kom inn som redningsmann i en organisasjon i dyp økonomisk krise i 2004.
DA170327 - Er det feil bruk av offentlige penger å bygge opp en ny organisasjon som skal utføre samme oppgaver som Region Stavanger allerede gjør ?
BT170327 Men slik skal det være i en demokratisk organisasjon , og den som har orden i huset, tåler det.
BT170327 Når en organisasjon bruker mye energi utad, skjer det lite innad.
BT170327 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.
AP170327 Oljeaktivitet kan demme opp for dette og skape nye arbeidsplasser, sier Ørjan Pedersen i foreningen LoVe Petro - en organisasjon bestående av 150 bedrifter fra Lofoten og Vesterålen som jobber for konsekvensutredning.
AP170327 I Lofoten-spørsmålet har oljetilhengerne ikke funnet noen organisasjon som er villig til å kjempe for saken, sier Aarebrot.
AP170327 Golfpresident Marit Wiig er enig i at det er lurt å gjøre noen endringer en så stor organisasjon .
AP170327 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.
AP170327 Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.
VG170326 Planned Parenthood er en organisasjon som jobber for familieplanlegging og kvinnehelse.
FV170326 Planned Parenthood er en organisasjon som jobber for familieplanlegging og kvinnehelse.
DB170326 - Det er pinlig at en minister i Norge deler innhold fra en svært ytterliggående organisasjon , sier han videre.
DA170326 Planned Parenthood er en organisasjon som jobber for familieplanlegging og kvinnehelse.
DA170326 En kilde i en humanitær organisasjon opplyser til AFP at tre av de drepte er fra Kenya og tre av dem er sørsudanere.
DA170326 Andre hjelpearbeidere fra samme organisasjon som kom til stedet senere, fant dem på veien et sted mellom Juba og Pibor i den østlige delen av landet.
BT170326 - Skjønner du at flere kan reagere på at en minister i den norske regjeringen videreformidler budskapet til en organisasjon som Britain First ?
AP170326 | Olje- og energiminister Terje Søviknes delte Facebook-video fra britisk høyreradikal antiislamistisk organisasjon
AP170326 - Skjønner du at flere kan reagere på at en minister i den norske regjeringen videreformidler budskapet til en organisasjon som Britain First ?
AA170326 Planned Parenthood er en organisasjon som jobber for familieplanlegging og kvinnehelse.
AA170326 En kilde i en humanitær organisasjon opplyser til AFP at tre av de drepte er fra Kenya og tre av dem er sørsudanere.
AA170326 Andre hjelpearbeidere fra samme organisasjon som kom til stedet senere, fant dem på veien et sted mellom Juba og Pibor i den østlige delen av landet.
SA170325 - Etter opprykket i fjor bestemte vi oss for at vi skulle bygge kultur, organisasjon og økonomi i år.
SA170325 - Etter opprykket i fjor bestemte vi oss for at vi skulle bygge kultur, organisasjon og økonomi i år.
SA170325 Det er også viktig for regionen, da kunden gjennom Prosjekt Tilhørighet støtter en valgfri organisasjon med tilsvarende sum.
DA170325 Selv om Nye Veier skal ligge under Statens Vegvesen vil ikke Pollestad endevende organisasjon .
AP170325 - Etter opprykket i fjor bestemte vi oss for at vi skulle bygge kultur, organisasjon og økonomi i år.
AP170325 Det er også viktig for regionen, da kunden gjennom Prosjekt Tilhørighet støtter en valgfri organisasjon med tilsvarende sum.
VG170324 Det er en organisasjon som jobber fra bunnen og opp, og ikke toppen og ned.
SA170324 Fridtjof Nansen blir sentral i Nansenprogrammet som administreres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) og som siden 1975 har operert i mer enn 60 utviklingsland.
SA170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
FV170324 Studentvelferd » takker for seg ¶ 41 år etter at han fikk i oppdrag å organisere studentvelferden på Sørlandet, forlater Steinar Finseth en organisasjon med 150 årsverk og omsetning på rundt 250 millioner kroner.
FV170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
DB170324 - Et sunnhetstegn for en demokratisk organisasjon , sier Hordnes selv som gleder seg over at tinget i Bergen har flest delegater siden denne sportens norske gullalder midt på 1990-tallet.
BT170324 NY ORGANISASJON : Politi-Norge skal organiseres på ny, og politimester Kaare Songstad har planene klare for hvordan han mener Vest politidistrikt bør organiseres.
BT170324 Fridtjof Nansen blir sentral i Nansenprogrammet som administreres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) og som siden 1975 har operert i mer enn 60 utviklingsland.
BT170324 FARLIG : I en lukket og fryktpreget organisasjon kan risikohåndtering og varsling bli en krevende øvelse, skriver innsender.
BT170324 Et varsel inngitt i politiet behandles ikke av påtalemyndigheten, men av politiets organisasjon .
BT170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
AP170324 I tillegg viser transaksjonene at en liten polsk organisasjon , som driver prorussisk lobbyvirksomhet i EU, skal ha mottatt penger fra kontoer involvert i hvitvaskingsoperasjonen, skriver OCCRP. millfieldschool.com ¶
AP170324 For noen minutter siden sto Said Aqil Siradj, lederen av Indonesias største muslimske organisasjon , Nahdlatul Ulama ( NU ), klemt opp mot speilet i heisen mens han besvarte spørsmål fra lokale journalister.
AP170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
AA170324 Fridtjof Nansen blir sentral i Nansenprogrammet som administreres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) og som siden 1975 har operert i mer enn 60 utviklingsland.
VG170323 Selv ikke når ansatte i egen organisasjon slår alarm.
VG170323 I et moderne samfunn er den eneste farbare veien for en slik organisasjon å ha reell åpenhet.
VG170323 » Dette er saken : ¶ * 1 På slutten av fjoråret mottok Norges idrettsforbund ( NIF ) en evalueringsrapport på IT-arbeidet i egen organisasjon .
VG170323 Maroof Hussein jobber i en organisasjon som kartlegger hatkriminalitet i Storbritannia.
VG170323 Det samme registrerte hans organisasjon også etter terrorangrepene i Brussel og Paris.
SA170323 Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus framholder at de tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
DB170323 Tvedt ville naturlig nok fungere som den sjefen han med unison trampeklapp var valgt til å være, og da var det duket for den klassiske utfordringen for maktbalansen i enhver organisasjon som har en god administrasjon under en sterk daglig leder og en svært synlig valgt president.
AP170323 Det er mye som kan gå galt når en helt ny organisasjon skal i gang, så vi vil starte litt forsiktig.
VG170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
SA170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
DB170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
DB170322 Av Linn Winsnes Rosenborg får Menneskeverd så hatten passer, for å « jobbe aktivt mot mangfold » og for å være en « kristenkonservativ organisasjon som vil frata kvinner retten til å bestemme over sin egen kropp, frata homofile deres rett til å gifte seg, med mer ».
DB170322 Izaadeen er blitt kjent som hatpredikant, og var blant annet talsmann for organisasjonen Al Ghurabaa, en britisk islamistisk organisasjon som ble forbudt av britiske myndigheter i 2006 for forherligelse av terror.
DA170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
BT170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
AP170322 - Det er kanskje noen som har reiseforsikring, men ikke vet at de har det gjennom mor og far, eller gjennom å være medlem av en organisasjon som har reiseforsikring.
AP170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
AA170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
AA170322 Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
VG170321 Faktisk er en selvstendig organisasjon .
VG170321 - Generelt vil jeg si at jeg opplever at ledelsen og organisasjonene i Vest politidistrikt jobber aktivt for at vi skal være en lærende og inkluderende organisasjon .
DB170321 - Først vil jeg si at vi er en stor og voksende organisasjon med 120 000 medlemmer, og det er vanlige mennesker i alle varianter.
BT170321 Å få den vanlige bergensere tilbake til parken hver dag kan ingen frivillig organisasjon klare alene.
AP170321 I tillegg har en kristen organisasjon skaffet en frivillig jente som hjelper til i løpet av dagen.
AP170321 Fembarnsmamma Oksana med mormor Olga ( til høyre ) og en frivillig fra en lokal kristen organisasjon er ute på lekeplassen utenfor høyblokken i Odessa hvor de fikk gratis leilighet.
AP170321 I tillegg viser avsløringene at en liten polsk organisasjon , som driver prorussisk lobbyvirksomhet i EU, skal ha mottatt penger fra kontoer involvert i hvitvaskingsoperasjonen.
VG170320 I fjor sommer ble han kontaktet av folk i sitt eget nettverk som ba ham opprette en organisasjon som skal hjelpe varslere i dopingsaker.
FV170320 | Kirkens konservative starter egen organisasjon
DN170320 Da har det vært fint i en slik prosess å bli kjent med veldig interesserte mennesker, og putte dem inn i vår organisasjon , sier hun.
DN170320 Da har det vært fint i en slik prosess å bli kjent med veldig interesserte mennesker, og putte dem inn i vår organisasjon , sier hun.
AA170320 Årsaken var at de nektet å bli medlemmer av en organisasjon som hadde nazifisering av skolen som formål.
AA170320 Norsk barnelegeforening, Norsk Sykepleierforbund, Redd Barna, Frelsesarmeen og Norsk organisasjon for asylsøkere er noen av organisasjonene som skrev under.
AA170319 Målet er å få en bedre organisasjon gjennom praksis- og brukernær ledelse : Mellomlederne i skolen får undervisningsplikt som de ikke kan overlate til andre og ansvar for fag, økonomi og personal.
SA170317 På Nord-Jæren mangler mange bedrifter, det offentlige og innbyggerne kunnskap om Smartby, både hva begrepet inneholder og hvordan arbeidet og endringene skal drives fram i egen organisasjon .
SA170317 Derfor bygger de sin egen organisasjon for å kunne satse begge to.
DA170317 Tjessem var generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ) i ni år fra 2001.
AP170317 En familie som sitter og spiser av maten de har fått av en veldedig organisasjon , forteller oss om hva som skjedde dagen før.
AP170317 Derfor bygger de sin egen organisasjon for å kunne satse begge to.
AA170317 - Det er klart at de to brevbombene kommer fra samme sted, samme organisasjon , restene av Nuclei som ble oppløst av politiet i 2011, la Toskas til.
VG170316 Og så er det sånn, i enhver organisasjon , at det er helt sikkert ting man kunne gjort annerledes på tidspunktet dette ble gjort på, men for oss er veldig viktig å se fremover, svarer Tvedt.
VG170316 Dette er saken : ¶ * 1 På slutten av fjoråret mottok Norges idrettsforbund ( NIF ) en evalueringsrapport på IT-arbeidet i egen organisasjon .
DA170316 Nå vil han bygge organisasjon i SV.
AA170316 Politiske taler er viktige, denne talen skal oppildne egen organisasjon , og det krever mye øving.
VG170315 Når vi skriver at NIF ikke har en digitalstrategi, må vi huske på at de ikke er alene om det som organisasjon .
VG170315 Det er ikke en vanlig organisasjon .
VG170315 » Møre og Romsdal Idrettskrets : ¶ «... en fornuftig rapport, og det er ikke tvil om at noe må gjøres innen IKT for at vi som organisasjon skal fortsette å ha den statusen vi har i dag.
VG170315 Rapporten ble omtalt i VG onsdag denne uken, og i den males det et dystert bilde av IT-situasjonen i Norges største frivillige organisasjon .
SA170315 Nå er Koss en av grunnleggerne av en ny, veldedig organisasjon kalt Fair Sport.
FV170315 Nå er Koss en av grunnleggerne av en ny, veldedig organisasjon kalt Fair Sport.
DB170315 Stig Berge Matthiesen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, mener at det varierer fra person til person hva som oppleves som stressende og mindre stressende i jobbsammenheng.
AP170315 Nå er Koss en av grunnleggerne av en ny, veldedig organisasjon kalt Fair Sport.
AA170315 De er eksperter fra universiteter i Beirut, Storbritannia og USA, sammen med en syrisk-amerikansk medisinforening og en frivillig organisasjon .
SA170314 USAs president Donald Trump sier han vil donere presidentlønnen til en veldedig organisasjon , og han ber pressen hjelpe ham velge en verdig mottaker.
SA170314 KrF vil at vi skal gjøre avtale med en ideell organisasjon som har døgnvakt, en organisasjon som kan ta seg av de som kommer tilbake etter å ha fått behandling.
SA170314 KrF vil at vi skal gjøre avtale med en ideell organisasjon som har døgnvakt, en organisasjon som kan ta seg av de som kommer tilbake etter å ha fått behandling.
DB170314 Lenge slet den tyske regjeringen med i det hele tatt å få kontakt med Trumps organisasjon .
DA170314 Hun har startet sin egen organisasjon som aktiviserer flyktningene med utdanning og kulturprosjekter.
AA170314 USAs president Donald Trump sier han vil donere presidentlønnen til en veldedig organisasjon , og han ber pressen hjelpe ham velge en verdig mottaker.
AA170314 USAs president Donald Trump sier han vil donere presidentlønnen til en veldedig organisasjon , og han ber pressen hjelpe ham velge en verdig mottaker.
VG170313 Forbes hevder formuen hans er i underkant av halvparten, 38 milliarder kroner, men uavhengig av hva som stemmer, er det store summer som forvaltes av Trumps organisasjon .
VG170313 Ay er styreleder i Mangfoldhuset Oslo, en ideel organisasjon stiftet med inspirasjon fra Gülen, men ment til å være et politisk og religiøst nøytralt møtested ifølge ham selv.
AA170313 - Jeg tenker at det er naturlig i en politisk organisasjon at man har diskusjon om politikk og verv.
DB170312 Som forteller om intriger og maktspill og en dysfunksjonell organisasjon .
DB170312 Det viser ukulturen som kan oppstå i en opphøyet organisasjon som er skjermet fra kritikk, der de på innsiden kan manipulere og manøvrere fordi tilgangen på informasjon er så ulikt fordelt.
AA170312 Gjennom en sterk teknologisk plattform, solid organisasjon og ledelse, og et godt samarbeid med øvrige investorer, er det mulig å skape selskaper som Bergenbio, sier Jensen i pressemeldingen.
VG170311 - Skulle det skje noe, og da snakker jeg ikke kun om doping, men et tilfelle hvor en utøver for kostnader på grunn av at vi har sviktet som organisasjon , da skal vi være klare for å ta kostnadene.
VG170311 - Hun stolte på forbundets organisasjon , det fikk disse konsekvensene og nå tar de ansvaret for det, sier Sares, sjef for distanseløperne på langrennslandslaget i Sverige, til svenske Expressen.
DB170311 Den underliggende hensikten var å strømlinjeforme Hoffets organisasjon mot et uunngåelig, framtidig regentskifte.
AP170311 Hun har nå startet en organisasjon som skal hjelpe russiske voldtektsofre, startet egen YouTube-kanal.
DB170310 André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ), sier at norske myndigheter er avhengig av å få en form for aksept fra staten personen skal returneres til.
DB170310 ¶ SERVERE : FBI etterforsker en merkelig kobling mellom en server i en russisk bank og en server brukt av Trumps organisasjon .
DB170310 Sjefer i banken har bodd på Trump-hoteller, noe som kan ha ført til at de fikk reklame fra Trumps organisasjon på et senere tidspunkt, mener banken.
DB170310 Cendyn, som driftet serverne for Trump Organization, sendte i februar en uttalelse fra Trumps organisasjon til CNN, der det ble understreket at nettaktiviteten ikke viser noe tegn til at det har vært en toveiskommunikasjon.
DB170310 Tyrkia slåss sammen med Den frie syriske hær, FSA, mens USA støtter De syriske demokratiske styrker, SDF, en organisasjon etablert av amerikanerne sjøl.
AA170310 De mest brukte ettervernstiltakene er økonomisk hjelp, bolig med oppfølging og videre fosterhjem, ifølge kommunenes organisasjon KS.
VG170309 Fordi Høyre er fleksibelt, løsningsorientert og opptatt av resultater, der Arbeiderpartiet ( og Senterpartiet ) er forstokket, handlingslammet og mest opptatt av form og organisasjon .
DB170309 Sitteplassen foran er lavere enn før og setene skal være siste generasjon ergonomiske AGR-seter med elektrisk justerbare sidevanger, massasje og ventilasjon AGR er en tysk organisasjon for bedre rygghelse og Opel har sørget for å få sertifisering fra dem til setene i flere av sine modeller siden andre generasjon Meriva kom på markedet.
DA170309 « - Det er helt utrolig at en organisasjon som jobber for samfunnets mest marginaliserte kvinner blir angrepet på en dag vi feirer internasjonal solidaritet og kvinnekamp.
AA170309 | Organisasjon for sexarbeidere hevder de ble angrepet i 8. mars-toget ¶
DN170308 Dessuten er SAS en stor og kompleks organisasjon som fortsatt kan bli mye mer effektiv, sier SAS-toppen.
DB170308 Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) har kjempet kvinnens sak, og argumentert for at tvilen i saken bør komme kvinnen til gode.
DA170308 - Skal du ha langvarig suksess, da må det være en robust og solid organisasjon i bunn.
DA170308 - Det er helt utrolig at en organisasjon som jobber for samfunnets mest marginaliserte kvinner blir angrepet på en dag vi feirer internasjonal solidaritet og kvinnekamp.
AP170308 Min første tanke var : « Endelig har det dukket opp en organisasjon jeg og andre unge jenter med minoritetsbakgrunn kan relatere oss til. » | Jeg byttet profilbilde i dag.
VG170307 NIF-generalsekretær Inge Andersen finner det « naturlig å jobbe gjennom vår organisasjon », i stedet for å ta debatten i åpent lende.
DB170307 Men fotballtinget 2017 - her ved fotballpresident Terje Svendsen ( tv ), dirigent Kjartan Berland og generalsekretær Pål Bjerketvedt - forteller at Norges Fotballforbund er en solid organisasjon og at norsk fotball går så det griner.
DB170307 Det forteller alt om en bunnsolid organisasjon hvis framtid er fundamentert på en historisk godTV-avtale.
DA170307 Ian Burchnall skulle gjerne hatt en større organisasjon , men klager ikke over at han må gjøre mesteparten av de ikke fotballrelaterte oppgavene på egen hånd.
AA170307 Målet med kampanjen er å sette søkelys på fattigdom i verden, og samtidig samle inn penger til en organisasjon for verdens fattigste.
AA170307 Målet med kampanjen er å sette søkelys på fattigdom i verden, og samtidig samle inn penger til en organisasjon for verdens fattigste.
DB170306 Men Donald Trump og hans organisasjon viste i går ingen tegn til å rygge.
DB170306 Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) prøver nå flere saker for retten, for å gi statsløse de rettighetene de har krav på etter norsk lov.
SA170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
SA170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
SA170305 For NIF er det naturlig å jobbe gjennom vår organisasjon .
FV170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
FV170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
FV170305 For NIF er det naturlig å jobbe gjennom vår organisasjon .
DB170305 Nå er det en stor internasjonal organisasjon , med titusenvis av medlemmer i flere Sentral-Amerikanske land og amerikanske stater.
DB170305 The Anti-Defamation League ( ADL ), en organisasjon som jobber for å bekjempe antisemittisme, lover en belønning på 5000 dollars til den som gir informasjon som kan oppklare hvem som står bak vandalismen mot gravplassene.
DA170305 Som jeg har sagt noen ganger : Noe av det som er vanskelig med denne saken for oss som organisasjon er at når en utøver kommer i den verste situasjonen en utøver kan havne i, gir ikke reglementet oss muligheten til å hjelpe henne fullt ut.
DA170305 - Vi er en organisasjon som det er mye oppmerksomhet rundt.
DA170305 - Seg selv, sin egen politiske organisasjon , sitt parti eller de signaler de er fornøyde med å sende ut.
BT170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
BT170305 For NIF er det naturlig å jobbe gjennom vår organisasjon .
AP170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
AP170305 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus, som senere beklaget utspillet.
AP170305 For NIF er det naturlig å jobbe gjennom vår organisasjon .
VG170304 Han leder en organisasjon som nylig signerte en avtale med « BUA », om gratis utlån av sportsutstyr til barn og unge.
VG170304 At en så tradisjonsrik organisasjon ser verdien av å sette fokus på den virkeligheten dagens unge lever i, er inspirerende og ærefullt, sier produsent Marianne Furevold-Boland i en pressemelding.
VG170304 I dag nådde han nye høyder, da han anklaget Obama selv for å ha beordret avlytting av Trump Tower og hans organisasjon i ukene før valget i fjor.
DB170304 Donald Trumps sønn, Donald junior, var i Frankrike i oktober i fjor og talte til en pro-russisk organisasjon , ifølge ABC News.
AP170304 Jeg jobber i en kristen organisasjon som ikke praktiserer full norsk likestilling.
AP170304 For jeg jobber i en kristen organisasjon som ikke praktiserer full norsk likestilling.
AP170304 Jeg jobber i en kristen organisasjon som ikke praktiserer full norsk likestilling.
AP170304 For jeg jobber i en kristen organisasjon som ikke praktiserer full norsk likestilling.
VG170303 - Jeg vil naturligvis konkurrere for verdens største organisasjon UFC.
SA170303 Fotballfamilien har vært veldig samlende i tiden, og hvis vi kan være med å hjelpe en såpass viktig organisasjon til å vokse seg større og sterkere, er ingenting bedre enn det.
FV170303 Jeg skal ikke si at jeg ligger våken om natten, for jeg sover stort sett veldig bra, men dette er nesten vanskelig å snakke om : Når en utøver som har vært en så stor bidragsyter som Therese Johaug havner i den aller verste situasjonen en idrettsutøver kan havne i, så har vi som organisasjon ikke mulighet til å hjelpe henne fullt ut.
DB170303 Nå er det en stor internasjonal organisasjon , med titusenvis av medlemmer i flere Sentral-Amerikanske land og amerikanske stater.
DB170303 Foruten å jobbe med bekjempelse av kreft, står hun ansvarlig for en organisasjon som hjelper karibiske studenter som går på skole i USA.
DA170303 Ahmed Yousef fra Hamas sier til Dagsavisen at hans organisasjon er villig til « å leve med en tostatsløsning », altså Israel og Palestina side om side.
AP170303 Fotballfamilien har vært veldig samlende i tiden, og hvis vi kan være med å hjelpe en såpass viktig organisasjon til å vokse seg større og sterkere, er ingenting bedre enn det.
AA170303 Økningen skyldes i stor grad en skattevekst på 6 milliarder mer enn beregnet, heter det i en pressemelding fra kommunenes organisasjon .
VG170302 For det første : Dette er en åpent nasjonalsosialistisk organisasjon .
VG170302 For det andre : Det er en organisasjon som er uløselig knyttet til voldsbruk, og som har vært det helt siden tre aktivister i forgjengeren Nationell Ungdom ble dømt i forbindelse med drapet på den syndikalistiske fagforeningsmannen Björn Söderberg.
VG170302 Renovasjonsetaten understreker at de « jobber intensivt med å bygge opp en robust organisasjon internt » etter virksomhetsoverdragelsen 20. februar.
SA170302 Jeg skal ikke si at jeg ligger våken om natten, for jeg sover stort sett veldig bra, men dette er nesten vanskelig å snakke om : Når en utøver som har vært en så stor bidragsyter som Therese Johaug havner i den aller verste situasjonen en idrettsutøver kan havne i, så har vi som organisasjon ikke mulighet til å hjelpe henne fullt ut.
DB170302 Han bestilte og lagret medisiner til ryttere i hovedkvarteret i Manchester, men uten å spesifisere hvilken organisasjon utøveren tilhørte.
DB170302 Renovasjonsetaten understreker at de " jobber intensivt med å bygge opp en robust organisasjon internt " etter virksomhetsoverdragelsen 20. februar.
DA170302 Men i forrige uke ble et medlem av et sikkerhetsteam suspendert, mistenkt for å lekket informasjon til en kriminell organisasjon .
BT170302 Buekorps er en organisasjon for og av barn, der eksersis, marsjering, idrett, turer og utflukter er vesentlige elementer, og hvor offiserene er støtter for de unge soldatene.
BT170302 Jeg skal ikke si at jeg ligger våken om natten, for jeg sover stort sett veldig bra, men dette er nesten vanskelig å snakke om : Når en utøver som har vært en så stor bidragsyter som Therese Johaug havner i den aller verste situasjonen en idrettsutøver kan havne i, så har vi som organisasjon ikke mulighet til å hjelpe henne fullt ut.
AP170302 FBI etterforsker forbindelsene mellom russerne og Donald Trumps organisasjon , ifølge Reuters.
AP170302 FBI etterforsker forbindelsene mellom russerne og Donald Trumps organisasjon , ifølge Reuters.
AP170302 Vært aktiv i en annen politisk organisasjon ¶ 3.
AP170302 Dersom ungdommene er med i en upolitisk organisasjon , er sannsynligheten høyere for at de også er politisk aktive.
AP170302 Jeg skal ikke si at jeg ligger våken om natten, for jeg sover stort sett veldig bra, men dette er nesten vanskelig å snakke om : Når en utøver som har vært en så stor bidragsyter som Therese Johaug havner i den aller verste situasjonen en idrettsutøver kan havne i, så har vi som organisasjon ikke mulighet til å hjelpe henne fullt ut.
AA170302 Renovasjonsetaten understreker at de " jobber intensivt med å bygge opp en robust organisasjon internt " etter virksomhetsoverdragelsen 20. februar.
DB170301 UTSATTE YRKER : - Det er allerede masse artikler og bøker som er skrevet av roboter, flere nyhetsbyrå har roboter som skriver artikler, forteller Jan Ketil Arnulf, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.
DB170301 Det sier Jan Ketil Arnulf, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.
DB170301 I en kombinasjon av den største selvfølgelighet og tilfeldigheter ble han sterkt medvirkende til etableringen av NOAS ( Norsk organisasjon for asylsøkere ).
DB170301 Dagbladet har avslørt at forsvarets båter har endt opp hos en paramilitær organisasjon knyttet til den tidligere krigsherren Government « Tompolo » Ekpemupolo.
DB170301 Jeg kunne jo å gitt det til en organisasjon , men jeg synes det var finere å kunne glede en enkeltfamilie.
DA170301 Et politisk parti bør være uhildet av en annen organisasjon .
AA170301 - Forbudet mot vaierrekkverk bør oppheves for å spare liv, mener de trafikkskaddes organisasjon Personskadeforbundet.
VG170228 Samtidig mener han det kan være godt for demokratene å i en periode ha en form for anarkilignende organisasjon , og få rom for nye stemmer.
VG170228 Etter avisens opplysninger, kan Anis Amri, terroristen som angrep julemarkedet i Berlin med en lastebil, ha hatt tilknytning til en organisasjon eller personer med virksomhet i de gjennomsøkte lokalene.
VG170228 Det hele viste seg å være en innsamling til Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ), som Joner hadde fått hjelp til fra et reklamebyrå.
VG170228 - Vi visste ikke om muligheten for familiegjenforening før en organisasjon i Hellas fortalte oss om det.
SA170228 De mistenker at stedene har en forbindelse til en organisasjon bak en omstridt moské.
DB170228 - Det viser seg at hans organisasjon står bak mye av organiseringen i forbindelse med protestene mot deg.
AP170228 De mistenker at stedene har en forbindelse til en organisasjon bak en omstridt moské.
AA170228 De mistenker at stedene har en forbindelse til en organisasjon bak en omstridt moské.
VG170227 Carolina startet derfor en egen organisasjon i Robins minne : « Fuck Våldet » jobber med informasjonsarbeid mot ungdomsmiljøer i nabolagene rundt Stockholm.
DB170227 Er du under 18 år må bekreftelsen fra arbeidsgiver/frivillig organisasjon inneholde signaturen til dine foresatte.
DB170227 Sitteplassen foran er lavere enn før og setene skal være siste generasjon ergonomiske AGR-seter med elektrisk justerbare sidevanger, massasje og ventilasjon AGR er en tysk organisasjon for bedre rygghelse og Opel har sørget for å få sertifisering fra dem til setene i flere av sine modeller siden andre generasjon Meriva kom på markedet.
BT170227 I en lukket og fryktpreget organisasjon kan risikohåndtering og varsling bli en krevende øvelse.
BT170227 FARLIG : I en lukket og fryktpreget organisasjon kan risikohåndtering og varsling bli en krevende øvelse, skriver innsender.
AA170227 Nedgangen er positiv, men antall dyr som drepes, er forsatt " uakseptabelt høyt ", heter det i en kommentar fra TRAFFIC, en organisasjon som overvåker handelen med ville dyr.
AA170227 For oss er det viktig at den enkelte butikk gir mening for kundene, for kjøpmannen og for vår organisasjon .
VG170225 Kort tid etter at den irakiske byen Ramadi ble gjenerobret av irakiske styrker, oppdaget et team fra Conflict Armament Research ( CAR ), en britisk organisasjon , en dronefabrikk drevet av IS.
AP170225 Selskapene var eid av en ikke-statlig aserbajdsjansk organisasjon som etter sigende jobbet for demokrati og menneskerettigheter, men i realiteten var den kontrollert av president Alijev.
AP170225 Mesteparten av pengene gikk til Volontès organisasjon Novae Terrae, men flere hundre tusen euro ble overført til hans kones firma.
AP170225 I dag er det en alleuropeisk organisasjon med 47 medlemmer, deriblant Tyrkia, Russland og flere tidligere Sovjet-republikker slik som Aserbajdsjan.
VG170224 VAR OVERTALLIG : Reporter Ronnie Baraldsnes fikk beskjed om at han ikke hadde fått plass i TV 2s nye organisasjon .
SA170224 Den gir langrennsledelsen frifinnelse for medisineringen, men peker på mange og til dels alvorlige svakheter i systematikk, ledelse, organisasjon og struktur.
DN170224 Hennes organisasjon X-Net, som består av nettaktivister, hackere og helt vanlige mennesker, fremskaffet dokumentasjonen som trengtes for å få banktoppene dømt.
DB170224 Vi er dypt sjokkert over denne avgjørelsen og setter stor pris på at de andre korrespondentene i Det hvite hus' organisasjon valgte å protestere i solidaritet.
AP170224 Den gir langrennsledelsen frifinnelse for medisineringen, men peker på mange og til dels alvorlige svakheter i systematikk, ledelse, organisasjon og struktur.
AA170224 Hæren i Guatemala vil ikke la en nederlandsk organisasjon som utfører aborter om bord på et skip i internasjonalt farvann, hente kvinner fra havnen.
DB170223 Mørch og Christiansen hadde samtidig roller som sjef og ansatt i en annen organisasjon , nemlig Dansk Kulturinstitutt, en relasjon som har blitt beskrevet som problematisk sett opp mot Eurovision-forhandlingene.
AP170223 Han benektet også at det har vært noen kontakt mellom medlemmer av Trumps organisasjon og russiske agenter.
AA170223 NAF er landets største organisasjon for trafikanter, men vurderte ikke funksjonen for trafikkvarsling som viktig da de valgte adapter til forbrukerne.
DN170222 Møllergruppen-sjef Terje Male sier utfordringen nå er å få en organisasjon « som går forferdelig bra » til å endre seg. 2016 ble et rekordår for Møllergruppen.
DN170222 - Litt av utfordringen vi står oppe i nå er at vi jobber med å motivere en organisasjon som går forferdelig bra, til endring.
VG170221 - Vi var en stresset organisasjon .
VG170221 - Vi var en stresset organisasjon .
SA170221 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus.
DN170221 Det holder ikke å være en privatperson som er misfornøyd, en forarget nabo, en organisasjon som reagerer på et formål eller forsmådd kommunepolitiker.
DB170221 Samtidig som de to mennene var motparter i forhandlingene om millionregninga etter Eurovision, var de tilknyttet hverandre som sjef og medarbeider i en tredje organisasjon . 1. januar 2014 - fire måneder før Eurovision-finalen i København - ble nemlig Mørch ansatt som direktør for Dansk Kulturinstitutt av nettopp Christiansen, som er styreleder for den uavhengige institusjone
BT170221 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus.
AP170221 Oppbygging av ny organisasjon var krevende og var kostbar.
AP170221 I realiteten innebar flyttingen at virksomheten ble lagt ned i Oslo og at det ble etablert en helt ny organisasjon et annet sted.
AP170221 - Hvis det var noe som gjorde at Therese-saken glapp, så var det at vi var en organisasjon som var utsatt for stort stress og som var veldig jaget av mediene, sa Løfshus.
AA170221 Det er ikke Kirken som organisasjon som står bak oppfordringen.
DN170220 SAS og flyselskapenes organisasjon IATA krever tilbakebetaling av avgifter.
DB170220 D og professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, fortelle.
DB170220 Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) mente den gang at den nye svenske sikkerhetsvurderingen talte for at også Norge burde gjøre en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
DB170220 Derfor er det grunn til å være litt ekstra forsiktig, særlig når det gjelder barnefamilier, og man bør nok ta en ny vurdering på om alle provinsene bør betegnes som trygge, sa rådgiver Cecilia Sognæss i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
DA170220 Det gjør at nye allianser oppstår mellom kristne og islamske organisasjoner, som innflytelsesrike Organisasjon for islamsk samarbeid ( OIC ), samt afrikanske land og Russland.
DA170220 Med på laget er Henning Braaten, generalsekretær i Norsk organisasjon for rullebrett ( NORB ) og kvadrupel-vinner av skate-NM tidligere.
AP170220 I forrige uke ble tre serbiske statsborgere fengslet for fem måneder etter å ha tilstått å ha vært med på å « grunnlegge en kriminell organisasjon ».
AP170220 - Det er forferdelig at jeg var del av en slik kriminell organisasjon .
AA170220 - NRC er en nøytral organisasjon og har ingen prosjekter finansiert av Saudi-Arabia i Jemen, sier kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes.
DA170219 På denne måten klarte han innenfra murene å rekruttere en hær på godt over tusen fotsoldater til sin nye kriminelle organisasjon , Nye Organiserte Camorra.
BT170219 - Vi er en liten organisasjon .
VG170218 En seiersrekke mot tøffe motstandere i en organisasjon som Cage Warriors er en av de få garanterte rutene.
DB170218 en nonprofit organisasjon som ble opprettet av FN i 1986 for å promotere kulturell forståelse etter at terrorhandlinger begynte å skape spenninger mellom nasjoner.
AA170218 Oddane er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved NTNU Handelshøyskolen.
VG170217 Men ungdoms-OL legitimerer NIF som organisasjon, det « beviser » at Norge ikke trenger noen annen organisasjon for idrett og ungdom, sier Strittmatter til nih.no.
VG170217 Men ungdoms-OL legitimerer NIF som organisasjon , det « beviser » at Norge ikke trenger noen annen organisasjon for idrett og ungdom, sier Strittmatter til nih.no.
VG170217 Jeg som langrennskomiteen, er opptatt av vi som organisasjon tar lærdom av det som kommer fram.
DB170217 Judicial Watch er en konservativ, frivillig organisasjon som jobber for åpenhet og integritet hos amerikanske myndigheter, politikere og med hensyn til loven.
DB170217 Forfatteren var også kjent for sitt arbeid med kriminelle og seksuelt misbrukte barn, og var med å stifte en organisasjon .
AA170217 Norge og Bonos organisasjon One samarbeider i forbindelse med en giverkonferanse for landene rundt Tsjadsjøen.
AA170217 Hun har også rukket å bygge opp sin egen organisasjon i hjemlandet, og samarbeider både med Kofi Annan og Ban Ki-moon.
VG170216 Og ærlig talt ; dersom tilsvarende svakheter i en organisasjon hadde vært avdekket i næringslivet, hadde den øverste lederen vært ute av døren på minuttet.
VG170216 Men det er nå en gang en toppleders gebet å ha kontroll på det strukturelle i en organisasjon .
SA170216 Granskingsutvalget oppdaget litt av hvert som ikke har vært bra, og inntrykket av en organisasjon som sliter med dårlig styring, uryddig organisering og svake rutiner befestet seg.
DN170216 Telenor Norges nye organisasjon skal tre i kraft 1. april.
DN170216 Men som organisasjon ønsker vi mer for andelseierne våre, sier Øyvind Schancke, administrerende direktør i Skagen.
DB170216 Susanne Brovold Hvidsten er tillitsvalgt i Delta Fredskorpset, en organisasjon som representerer 30 av de 40 ansatte i Fredskorpset.
DA170216 - Dette er et godt resultat, men som organisasjon ønsker vi mer for andelseierne våre.
AP170216 Granskingsutvalget oppdaget litt av hvert som ikke har vært bra, og inntrykket av en organisasjon som sliter med dårlig styring, uryddig organisering og svake rutiner befestet seg.
AP170216 Granskingsutvalget oppdaget litt av hvert som ikke har vært bra, og inntrykket av en organisasjon som sliter med dårlig styring, uryddig organisering og svake rutiner befestet seg.
AP170215 Said Aqil Siradj leder verdens største muslimske organisasjon , Nadhlatul Ulama ( NU ).
AP170215 Han leder verdens største muslimske organisasjon , Nadhlatul Ulama ( NU ).
AP170215 - Vi har brukt 16 år på å utvikle en organisasjon med en fantastisk spisskompetanse.
AP170215 Så mange mennesker omkom i Middelhavet i fjor eller har status som savnet, ifølge FNs organisasjon for migrasjon, IOM.
AP170215 Hansen /Byrå ¶ 5.082 mennesker omkom i Middelhavet i 2016, ifølge FNs organisasjon for migrasjon, IOM.
AP170215 5.082 mennesker omkom i Middelhavet i 2016, ifølge FNs organisasjon for migrasjon, IOM.
AP170215 Så mange mennesker omkom i Middelhavet i fjor eller har status som savnet, ifølge FNs organisasjon for migrasjon, IOM.
AP170215 Hansen /Byrå ¶ 5.082 mennesker omkom i Middelhavet i 2016, ifølge FNs organisasjon for migrasjon, IOM.
AP170215 5.082 mennesker omkom i Middelhavet i 2016, ifølge FNs organisasjon for migrasjon, IOM.
VG170214 - Når det gjelder målet om rene utøvere, kan det ikke være snakk om noen snarveier og London 2017 er sikker på at man har gitt kontrakten til en utmerket organisasjon , sier en talsmann for friidretts-VM 2017 angående det oppsiktsvekkende valget av tyske antidopingselskapet.
DB170214 EBU er en stor organisasjon , og jeg tror det skal mye til for at hele EBU-systemet kommer til å sitte å se på at showet sklir ut mellom fingrene, sier Tangen.
DB170214 Ifølge Guardian har sjefideologen, rasisten og katastrofe-romantikeren Steve Bannon opprettet en parallell organisasjon til Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus.
DA170214 - Samlet sett er det snakk om en reell nedgang i regjeringens finansiering av tiltak for seksuell helse og reproduktive rettigheter dersom man ser på støtten til FN-organisasjonen UNFPA og vår organisasjon , sier Olsen.
VG170213 Den amerikansk-kinesiske bærekraft-idealisten Peggy Liu ( 48 ), som i 2007 grunnla organisasjon JUCCCE for samarbeid mellom USA og Kina innen bærekraft og fornybarsamfunnet, mener også at Kina kan innta en ledende klimarolle i verden.
AA170213 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder at Altintas var med i den muslimske predikanten Fethullah Gülens organisasjon , som også anklages for å ha stått bak kuppforsøket i juli. ( ©NTB ) ¶
AA170213 Sparebank 1 SMNs konserndirektør for organisasjon og utvikling, Nelly Maske, utdyper.
AA170213 Konserndirektør for privatmarked, Svein Tore Samdal, og konserndirektør for organisasjon og utvikling, Nelly Maske i Sparebank 1 SMN sier at flere av funksjonene i Mcash vil bli videreført i Vipps.
VG170212 En organisasjon som hjelper til i slumkvartalene i Rio forteller til AAP at folket lider etter de olympiske lekene.
VG170212 Sosionom i ressurssenteret Dixi, Lisa Arntzen, ønsker stiftelsen til Voldum og Holm velkommen, selv om formålet til deres stiftelse ser ut til å oppfylle mye av den sammen funksjonen som hennes organisasjon .
AP170212 I dag tillater de bare én sentral organisasjon .
AP170212 I dag tillater de bare én sentral organisasjon .
VG170211 Ashley ( 35 ) har en mastergrad i sosialarbeid og har tidligere jobbet for en veldedig organisasjon som tilbød utdanning og hjelp til folk i rettssystemet.
VG170211 På kontoret til Lifeline Syria, en organisasjon som hjelper syriske flyktninger til å etablere seg i Canada, har Beshr Shjhamid ( 28 ), opprinnelig fra Aleppo, kommet på besøk.
DB170211 Likestillingsombudet viser til forskriften når de skal forsvare mannunderskuddet i sin egen organisasjon : Vi trenger ikke være likestilt, fordi vi ikke driver med undervisning eller omsorg for barn !
AA170211 Vi er fryktelig skuffet over Femundløpet som organisasjon og deres manglende kommunikasjon, skriver Pontiers handler, Stéphanie Prades, i en e-post til Adresseavisen.
VG170210 Dermed ble ingen avtale signert og ingen internasjonal organisasjon tar over antidopingarbeidet i spansk fotball.
SA170210 Innledninger : Ruzzel Solberg, leder, Landsforeningen for barnevernsbarn ( LFB ), Merete Løland, leder, Organisasjon for barnevernsforeldre ( OBF ), Jarle Nilsen, barnevernet, Kristiansand kommune, Jeanette Engedahl, Institusjonsteamet, barnevernet, Kristiansand kommune, Erik Sandøy, direktør, Aleris ¶ 14.15 - 14.30 Pause ¶ 14.30 - 16.00 Hvordan kan vi forstå og lære av historien om « Glassjenta » ?
DA170210 - Når det gjelder oss som organisasjon og meg som leder av Fellesforbundet, så kommer jeg fra Vestlandet.
AP170210 Ifølge Kenia Porcell i Panamas påtalemyndigheter har Mossack Fonseca operert som en antatt « kriminell organisasjon ».
VG170209 Watterdal forteller at han har en kvinnelig kollega fra en annen internasjonal organisasjon som er kidnappet, og at han hadde to andre internasjonale kollegaer som ble kidnappet i fjor.
SA170209 Hvordan er det å være kvinne i en organisasjon som setter klare begrensninger for hva kvinner kan gjøre ?
SA170209 I det er i grunnen en underlig forventning, for hvilken verdi og eksistensberettigelse vil en organisasjon på lengre sikt ha dersom man ikke tør å stå for noe som er upopulært ?
DN170209 - Det blir justeringer på bemanningssiden ja, men vi vil ikke gå ut med hvor mange arbeidsplasser det er snakk om og på hvilke fabrikker ennå, sier han, samtidig som han understreker at Yaras organisasjon ikke er veldig tung på bemanning.
DB170209 ME-foreningen er åpen på at den er en ideologisk organisasjon med et biomedisinsk ståsted.
DA170209 Det skal være Ivanka som fikk overtalt Trump til å beholde støtten til Planned Parenthood, en organisasjon som tilbyr abort og prevensjon i USA.
VG170208 « I en organisasjon som løpende har vært utsatt for anklager for manglende ydmykhet, er det svært urovekkende å se hvordan beslutningsprosessen innad i NSF egentlig henger sammen.
VG170208 Må innrømme at jeg har aldri har tatt del i en organisasjon hvor personer fra administrasjonen løper foran en i enhver sammenheng og sprer rykter og gjengivelser for hva en står for » skriver Olsen i det som må kunne karakteriseres som et særdeles åpenhjertig brev.
VG170208 - Dette er trolig det dyreste valget, per stemme, i historien, heter det i en rapport fra Marqaati, en organisasjon i Mogadishu som jobber for å bekjempe korrupsjon.
DN170208 Medlemsjakt og hensyn til egen organisasjon forklarer LOs skarpe kritikk mot utvalgsrapporten om delingsøkonomi, mener Bedriftsforbundet.
DB170208 « I en organisasjon som løpende har vært utsatt for anklager for manglende ydmykhet, er det svært urovekkende å se hvordan beslutningsprosessen innad i NSF egentlig henger sammen », skriver Olsen i brevet.
AA170208 - Dette er trolig det dyreste valget, per stemme, i historien, heter det i en rapport fra Marqaati, en organisasjon i Mogadishu som jobber for å bekjempe korrupsjon. ( ©NTB ) ¶
VG170207 Jeg ville blitt rasende på Tusk og meget irritert på Merkel og antatt at EU er en uvennlig organisasjon jeg i alle fall ikke skal besøke, understreker Matlary.
DB170207 Planned Parenthood har siden valgnatta mottatt rundt en halv million donasjoner, også det en uslåelig rekord, selv for en organisasjon som lenge har vært under voldsomme angrep fra abortmotstandere og republikanere i Kongressen.
BT170207 Det betyr at hun eller han bør kunne matche henne i tydelighet og synlighet, og ikke minst i faglig kompetanse og evne til å bygge organisasjon .
AA170207 - Bedre organisasjon
VG170206 I møte med VG mot slutten av sin første offisielle arbeidsdag på Ullevaal stadion mandag ettermiddag, forteller den tidligere mediesjefen at han i fjor oppfattet sin nye arbeidsgiver som en uprofesjonell aktør i åpenhetsdebatten og som en lukket organisasjon som altfor ofte inntok en uheldig retorisk forsvarsposisjon.
SA170206 Du er nødt til å klare å putte talentet inn i laget, for å skape god organisasjon , for å lage et lag hvor hver enkelt spiller kjenner sin posisjon og vet hva han skal gjøre med og uten ball, sier Conte ifølge klubbens nettsider.
SA170206 - Når en så stor organisasjon , med et utrolig godt rykte, kommer med en slik forespørsel, er det vanskelig å si nei.
FV170206 Du er nødt til å klare å putte talentet inn i laget, for å skape god organisasjon , for å lage et lag hvor hver enkelt spiller kjenner sin posisjon og vet hva han skal gjøre med og uten ball, sier Conte ifølge klubbens nettsider.
DN170206 Jeg vil særlig trekke frem at Eckhoff har etablert en ny organisasjon , har gjennomført en rekke vellykkede utstillingsprosjekter og har bidratt til besøksrekord senest i 2016, sier Silseth.
DB170206 Samme organisasjon som hacket Demokratene skal stå bak hackerangrepet mot Arbeiderpariet ¶
DB170206 Samme organisasjon som hacket Demokratene skal stå bak hackerangrepet mot Arbeiderpariet ¶
DB170206 Luene er hjemmestrikkede, og oppskriften ble delt av en organisasjon som kaller seg for Pussyhat Project.
AP170206 Du er nødt til å klare å putte talentet inn i laget, for å skape god organisasjon , for å lage et lag hvor hver enkelt spiller kjenner sin posisjon og vet hva han skal gjøre med og uten ball, sier Conte ifølge klubbens nettsider.
DB170205 Hun følte seg helt verdiløs, men så fikk hun hjelp av en ikke-statlig organisasjon ved navn Shaheen.
AP170205 OECD er en organisasjon av rike og mellomrike land.
SA170204 « Siddisprisen skal ifølge vedtektene tildeles « en person, gruppe eller organisasjon i Stavanger eller Sør-Rogaland som på en særskilt måte har bidratt til å skape en åpenhet og/eller debatt.
DN170204 Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.
DB170204 Jeg ber ikke om et liv uten lidelse, jeg ber om styrke til å forstå, mens jeg fortsetter å overvinne lidelsen, sier Steve Gleason, som også jobber videre med sin organisasjon Team Gleason, som forsøker å gi flere ALS-rammede en bedre hverdag.
AA170204 Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.
SA170203 Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.
SA170203 Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.
DN170203 Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.
DB170203 Ifølge Cappelen sa Jensen her at det gikk utover deres samarbeid fordi folk i Cappelens organisasjon ikke gjorde som de skulle.
BT170203 Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.
AA170203 Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.
AA170203 Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.
AA170203 Ifølge Dagbladet ble angrepet utført av samme organisasjon som hacket Det demokratiske parti under den amerikanske valgkampen.
SA170202 Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.
BT170202 Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.
AP170202 Det er dessverre slik at vi i nåværende organisasjon ikke har vært kjent med målingene fra - 96 før de dukket opp i NILUs arkiver i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten fra NILU, skriver Jakobsen.
AP170202 Det er dessverre slik at vi i nåværende organisasjon ikke har vært kjent med målingene fra - 96 før de dukket opp i NILUs arkiver i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten fra NILU, skriver Jakobsen.
AA170202 Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.
DB170201 FN-sambandet er en uavhengig organisasjon som har som oppgave å informere om FN og FNs arbeid.
DB170201 Verken NOAH eller noen annen organisasjon har noen idé om at ulver skal holdes som kjæledyr - slik Senterpartiet later som de tror.
BT170201 Eivind Roald sier at det er uklart om det nye flyselskapet vil få et eget navn, men det skal bygges opp en egen organisasjon i Dublin på irsk driftstillatelse ( AOC ) som skal sikre at drift fra i høst.
AP170201 Eivind Roald sier at det er uklart om det nye flyselskapet vil få et eget navn, men det skal bygges opp en egen organisasjon i Dublin på irsk driftstillatelse ( AOC ) som skal sikre at drift fra i høst.
AP170201 Norsk organisasjon for asylsøkere mener internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.
SA170131 Han er president i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett.
SA170131 Han er president i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett.
SA170131 Ski Region Mid Scandinavia er en organisasjon som vil utvikle skisporten i Sundsvall, Östersund og Trondheim.
FV170131 Han er president i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett.
FV170131 Ski Region Mid Scandinavia er en organisasjon som vil utvikle skisporten i Sundsvall, Östersund og Trondheim.
FV170131 Han er president i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett.
DB170131 - Superior Challenge 15 arrangeres av Nordens største organisasjon innen MMA.
DB170131 Påtalemyndigheten mente han hadde hatt en sentral rolle i Cappelens organisasjon , og at handlingene kvalifiserte til 15 år i fengsel, men han fikk to år i strafferabatt fordi han tidlig kom med en delvis innrømmelse og fordi han « fremstår fortsatt som svært preget av saken ».
DB170131 Det er selvfølgelig stor forskjell på hva justisministeren gjør på jobben sin og hva han gjør i fritidsprosjektet sitt som er en liten organisasjon de kaller " FrP ", forklarer Høyre forsiktig.
DB170131 Det er fullt forståelig at kunnskap om tilrettelegging og prosesser kan være lav innad i en organisasjon , men kunnskap kan erverves ved å spørre noen som har det.
BT170131 Han er president i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett.
BT170131 Ski Region Mid Scandinavia er en organisasjon som vil utvikle skisporten i Sundsvall, Östersund og Trondheim.
AP170131 Det er uklart hvorfor pakistanske myndigheter valgte å pågripe ham nå, men innenriksminister Chaudry Nisar sier de « hadde plikt til å gjøre noe med JuD » siden det er en internasjonalt svartelistet organisasjon .
AP170131 Han er president i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett.
AP170131 Ski Region Mid Scandinavia er en organisasjon som vil utvikle skisporten i Sundsvall, Östersund og Trondheim.
DB170130 Hovedgrepet er å sette i gang så store endringer i jernbanens struktur og organisasjon at det vil bli for dyrt og komplisert å rive det hele opp igjen.
DB170130 Det krever samling, ikke spredning, av ressurser og organisasjon .
DB170130 Mye av debatten går på organisasjon og struktur.
DB170129 Det er ingen tvil om at det ofte kan være mer rasjonelt enn å ansette mennesker i egen organisasjon for å løse alle oppgaver.
SA170126 Blant annet sier rapporten at Forsvaret er en organisasjon preget av en maskulinitetskultur og at kvinner ikke alltid passer inn i denne kulturen.
SA170126 Med sine smørebusser, store budsjetter og enorme organisasjon tror man jo at de vet hva de driver med, også når det gjelder systematisk å sikre seg mot brudd på dopingregelverket.
FV170126 Med sine smørebusser, store budsjetter og enorme organisasjon tror man jo at de vet hva de driver med, også når det gjelder systematisk å sikre seg mot brudd på dopingregelverket.
BT170126 Når folket følger med på rettssaken i « Ullevaal lagmannsrett », og ser advokater, dommere og påtalemyndighet snakke om bevisførsel, er det verdt å huske hva dette egentlig er : En privat organisasjon for folk som går på ski. | - Jeg har brukt tiden i Bergen veldig effektivt ¶
BT170126 Med sine smørebusser, store budsjetter og enorme organisasjon tror man jo at de vet hva de driver med, også når det gjelder systematisk å sikre seg mot brudd på dopingregelverket.
AP170126 EU-planen blir ikke tatt vel imot av Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
AP170126 Advokat Tom Barth-Hofstad, som forsvarer en av de voldssiktede mennene, som skal være Rock Machines Europa-leder, avviser at klubben er en kriminell organisasjon .
SA170125 I dag er jeg del av en organisasjon med et bredt spekter av meninger og historier, og det er bare en av grunnene til at jeg elsker denne organisasjonen.
SA170125 President Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet, leder en organisasjon der kvinnene ikke blir hørt.
DN170125 I mellomtiden er Ingeborg Krigsvoll innleid fra Sporveien som prosjektleder for en lett organisasjon som skal begynne planlegging i det små.
AP170125 President Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet, leder en organisasjon der kvinnene ikke blir hørt.
BT170124 Det finnes krefter i politiet som er villige til å bryte ned folks tillit, og skade politiets organisasjon og effektivitet.
SA170123 Lånekassen får en slankere organisasjon , samtidig som vi ivaretar viktige distriktspolitiske hensyn.
DN170123 - Det er ikke ansvarlig å være medlem i en organisasjon som ikke tar sin egen eksistens på alvor.
DN170123 Lånekassen får en slankere organisasjon , samtidig som vi ivaretar viktige distriktspolitiske hensyn.
DN170123 Til VG bekrefter leder Henrikke Helland i TV 2s redaksjonsklubb at de to er innplassert i TV 2s nye organisasjon , og dermed beholder jobbene sine.
DN170123 Her fikk de vite om de var innplassert i TV 2s nye organisasjon .
DB170123 En milliard mennesker i verden lider under mangel på mat, anslår FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
BT170123 Kontantenes organisasjon
BT170123 Lånekassen får en slankere organisasjon , samtidig som vi ivaretar viktige distriktspolitiske hensyn.
AP170123 Kontantenes organisasjon
DB170122 Sykehusklovnene er en ideell organisasjon , startet av Tove Karoliussen i 2001.
DB170122 I tillegg fremstilles CIA ved flere anledninger som en kynisk og hensynsløs organisasjon .
DB170122 I 2016 åpnet vi for folkefinansiering og våre støttemedlemmer vil danne livsgrunnlaget for Ubok fremover som en frivillig organisasjon .
DB170122 Planned Parenthood, en organisasjon som blant annet tilbyr prevensjon og abortråd, ikke minst til unge og fattige, vil miste offentlig støtte.
AP170122 Mens Ericssons organisasjon er så strømlinjeformet som mulig, vil Huawei ha alle tjenester innen sitt eget selskap.
AP170122 Mens Ericssons organisasjon er så strømlinjeformet som mulig, vil Huawei ha alle tjenester innen sitt eget selskap.
AP170122 Kommunesektorens organisasjon , KS, inviterer til " Seminar for kommuner som skal slå seg sammen på Gardermoen ".
SA170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
FV170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
DN170120 45 ansatte har denne uken fått vite at de ikke er innplassert i TV 2s nye organisasjon .
DB170120 Da er de russiske sportsjefene truet av de stadig mer effektive internasjonale blodpassene, og jobber for å få sin egen antidoping organisasjon ( RUSADA ) til å opprette juksepass for å holde følge med utviklingen hos de adskillig mer ærlige dopingjegerne.
DB170120 Normal, en organisasjon som jobber for regulering av cannabis, har vært i Klassekampens søkelys fordi de i en periode har søkt innsyn i korrespondanse mellom det offentlige og ulike interesseorganisasjoner på rusfeltet for å belyse hvordan offentlige midler brukes.
DB170120 Normal er derimot en bitte liten organisasjon , hvor alt skjer på frivillig basis.
BT170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
AP170120 Når vi er ferdig med denne runden, må vi påse at vi har en organisasjon som leverer i henhold til det idretten trenger.
SA170119 Skiforbundet er ikke den første organisasjon som oppdager at kulturendringer er et møysommelig arbeid, hvis man ikke er i den heldige situasjonen at man kan bytte ut medarbeidere.
SA170119 Likevel sitter vi igjen med et inntrykk av en organisasjon som sliter med å gjennomføre de endringene som er vedtatt.
SA170119 At Skiforbundet pådrar seg et underskudd på driften som følge av dopingsakene, forsterker inntrykket av en organisasjon i krise.
SA170119 Skiforbundet er ikke den første organisasjon som oppdager at kulturendringer er et møysommelig arbeid, hvis man ikke er i den heldige situasjonen at man kan bytte ut medarbeidere.
SA170119 Likevel sitter vi igjen med et inntrykk av en organisasjon som sliter med å gjennomføre de endringene som er vedtatt.
SA170119 At Skiforbundet pådrar seg et underskudd på driften som følge av dopingsakene, forsterker inntrykket av en organisasjon i krise.
FV170119 Skiforbundet er ikke den første organisasjon som oppdager at kulturendringer er et møysommelig arbeid, hvis man ikke er i den heldige situasjonen at man kan bytte ut medarbeidere.
FV170119 Likevel sitter vi igjen med et inntrykk av en organisasjon som sliter med å gjennomføre de endringene som er vedtatt.
FV170119 At Skiforbundet pådrar seg et underskudd på driften som følge av dopingsakene, forsterker inntrykket av en organisasjon i krise.
DN170119 - Vi har et enestående samarbeid med BP som organisasjon og toppledelsen i BP, og i særdeleshet Dudley, sier Eriksen.
DN170119 - Nato er en organisasjon som har vist en enestående evne til å omstille seg.
DN170119 Klubbleder Christine Mikkelsen fikk denne uken beskjed om at hun ikke er innplassert i TV 2s nye organisasjon .
DN170119 I disse samtalene får de ansatte vite om de er innplassert i TV 2s nye organisasjon .
DN170119 Mikkelsen fikk tirsdag beskjed om at hun ikke er innplassert i TV 2s nye organisasjon .
DB170119 Så falt Berlin-muren og vi ble en organisasjon som skapte fred og stabilitet utenfor vårt område.
BT170119 Skiforbundet er ikke den første organisasjon som oppdager at kulturendringer er et møysommelig arbeid, hvis man ikke er i den heldige situasjonen at man kan bytte ut medarbeidere.
BT170119 Likevel sitter vi igjen med et inntrykk av en organisasjon som sliter med å gjennomføre de endringene som er vedtatt.
BT170119 At Skiforbundet pådrar seg et underskudd på driften som følge av dopingsakene, forsterker inntrykket av en organisasjon i krise.
AP170119 - Oslo Havn er en tverrfaglig og høykompetent organisasjon med mye energi.
AP170119 Skiforbundet er ikke den første organisasjon som oppdager at kulturendringer er et møysommelig arbeid, hvis man ikke er i den heldige situasjonen at man kan bytte ut medarbeidere.
AP170119 Likevel sitter vi igjen med et inntrykk av en organisasjon som sliter med å gjennomføre de endringene som er vedtatt.
AP170119 At Skiforbundet pådrar seg et underskudd på driften som følge av dopingsakene, forsterker inntrykket av en organisasjon i krise.
DN170118 - Vi vil ha tett dialog og samarbeid med vår europeiske organisasjon , News Media Europa, sier fagsjef for digital utvikling Geir E.
DB170118 Sammen vil de finansiere opp en organisasjon som skal sørge for raskere utvikling av vaksiner.
AP170118 De advarer mot bruk av vaksiner og annen skolemedisin, og de har sin egen humanitære organisasjon , « Homeopater uten grenser ».
AP170118 I ulike avisinnlegg tegnes stadig vekk bilde av FNs klimapanel ( IPCC ) som en organisasjon som formidler politiske budskap om klimaendringene.
DB170117 En entreprenør som i følge Sacamucci vurderer en organisasjon eller en forretning og plasserer det i en av tre kategorier : ¶
DB170117 De er en profesjonell statlig organisasjon som er vant til å forholde seg til kommuner, offentlige vedtak og reguleringsplaner.
DB170117 For en underfinansiert organisasjon som UNHCR er det helt avgjørende at de viser fram alt de gjør.
DB170117 Hun har selv skrevet, i sin selvbiografi « The Trump Card : Playing to Win in Work and Life » fra 2009, at hun ville opp i farens organisasjon .
SA170116 - Denne uken skal de som er innplassert i ny organisasjon få beskjed om det, og de som ikke er innplassert i TV 2 får beskjed om det, sa nestleder i redaksjonsklubben, Stein Akre, til Kampanje.
FV170116 Hennes organisasjon mener norske myndigheter må gjøre det ulovlig for norske organisasjoner å drive denne formen for virksomhet.
FV170116 Hennes organisasjon mener norske myndigheter må gjøre det ulovlig for norske organisasjoner å drive denne formen for virksomhet.
DB170116 - Denne uken skal de som er innplassert i ny organisasjon få beskjed om det, og de som ikke er innplassert i TV 2 får beskjed om det, sa nestleder i redaksjonsklubben, Stein Akre, til Kampanje.
DN170115 The International Crisis Group er en uavhengig organisasjon som jobber for å hindre krigføring og skape politikk som vil bygge en mer fredfull verden.
DB170115 Etter endt sesong i 2009 har det vært stille fra skuespilleren, men han dukket imidlertid opp på rød løper i 2014 da « The Trevor Project », en organisasjon for unge homofile og lesbiske som har hatt problemer i oppveksten hadde show.
AP170115 Industriforbundene Fellesforbundet og Industri Energi reagerte beinhardt da de kommuneansattes organisasjon Fagforbundet ville verne Lofoten og Vesterålen mot konsekvensutredninger og eventuell oljeutvinning.
AP170115 Foreligger det en organisasjon av putinister ?
AP170115 Foreligger det en organisasjon av pasifister ?
DB170114 Amerikansk rasistisk organisasjon som tror på den hvite rases overlegenhet.
DB170114 Politiets organisasjon må endres i takt med både befolkningsutviklingen og endringer i kriminalitetsbildet.
DB170113 Med « Motstandsbevegelsen » sikter Breivik til en angivelig høyreekstrem organisasjon , « Den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen », han oppga å være medlem av da han 22. juli ringte til politiet fra Utøya for å overgi seg.
DB170113 Eller er han ansatt fordi han en gang var flink til å sparke ball, og med den bakgrunnen skal styre millioner av kroner og en stor organisasjon ?
DB170113 I Avfall Norge er det naturlig å ta ansvaret for å drive bransjen framover, ettersom vi er en samlende organisasjon for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.
DB170113 At deler av driften blir satt ut på anbud er i mange tilfeller vesentlig for en mer effektiv organisasjon totalt.
DB170113 Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ), forteller til Dagbladet at utfordringen ved sånne type tiltak kan være å skape en langvarig kobling mellom personer.
BT170113 januar 2018 er datoen da ny organisasjon skal være på plass. 126 lensmannskontorer legges ned i Norge, 17 av dem i Vest politidistrikt.
SA170112 Stikkordene hennes er « faglig innhold », « organisasjon », « ambisjoner », « planer » og « fornyelse ».
SA170112 Stikkordene hennes er « faglig innhold », « organisasjon », « ambisjoner », « planer » og « fornyelse ».
SA170112 - Vi får bygget opp en base av frivillige, vi får bygget en organisasjon som har noe å strekke seg etter og vi får VM inn som et element i rekrutteringen.
FV170112 - Vi får bygget opp en base av frivillige, vi får bygget en organisasjon som har noe å strekke seg etter og vi får VM inn som et element i rekrutteringen.
DB170112 - Ambisjonen til Obos har vært ikke å være en " lua i hånden-organisasjon ", men en organisasjon som kan tilby sine medlemmer boliger i alle prisklasser.
BT170112 - Vi får bygget opp en base av frivillige, vi får bygget en organisasjon som har noe å strekke seg etter og vi får VM inn som et element i rekrutteringen.
AP170112 - Vi får bygget opp en base av frivillige, vi får bygget en organisasjon som har noe å strekke seg etter og vi får VM inn som et element i rekrutteringen.
SA170111 I en kommentar til Forbrukerrådets bekymring og på spørsmål om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Iq
FV170111 I en kommentar til Forbrukerrådets bekymring og på spørsmål om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Ique i fel
DA170111 - En organisasjon som har vokst kraftig og går inn i en utflating, har lagt til seg vaner som krever justering.
BT170111 I en kommentar til Forbrukerrådets bekymring og på spørsmål om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Ique i fell
AP170111 Anti-Defamation League, en USA-basert organisasjon som kjemper mot antisemittisme, har bedt Trump forklare seg eller beklage sammenligningen.
AP170111 I en kommentar til Forbrukerrådets bekymring og på spørsmål om hvorfor man fortsatt selger produktene og det til nedsatte priser, skriver importøren Toptoy Norden i en e-post at de « har stor respekt for at en uavhengig organisasjon som Forbrukerrådet forholder seg til våre produkter, og at det er en av grunnene til at vi og leverandøren av Cayla og Iq
SA170110 I USA har de i mange år hatt en felles organisasjon for gass, fornybar og energieffektivisering.
DB170110 Og at hvis CIA, FBI og NSA mot formodning skulle ha rett i at russerne hacket demokratenes organisasjon , så spilte det ikke noen rolle.
DB170110 BELEIRET : På dette bildet fra forrige uke spiser disse to jentene i Øst-Aleppo mat som de har fått fra en organisasjon som samarbeider med FN.
DN170109 - Vi har fortsatt et mål om å løse den resterende overtalligheten med frivillige løsninger, og vi sikter mot å ha ny organisasjon på plass i løpet av januar.
DB170109 Det har kommet fram sterk kritikk i høringsrunden, blant annet fra den internasjonale juristkommisjonen, ICJ-Norge - en organisasjon som kjemper for menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper.
DN170108 Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen styrer en organisasjon med 40.000 medlemmer.
DB170108 - Han må forstå at så fort man går inn i dette kontoret etter at man har blitt tatt i ed, så er man ansvarlig for verdens største organisasjon , sier Obama.
DB170108 NOAH er en politisk nøytral organisasjon , og har samarbeidet godt med alle partier fra Fremskrittspartiet til Rødt, der dette gir en litt bedre verden for våre medskapninger.
FV170106 - Årsaken er den tidligere lederens rulleblad og en totalt tullete og useriøs organisasjon .
DN170106 - Vi har fortsatt et mål om å løse den resterende overtalligheten med frivillige løsninger, og vi sikter mot å ha ny organisasjon på plass i løpet av januar.
AP170106 - Årsaken er den tidligere lederens rulleblad og en totalt tullete og useriøs organisasjon .
DB170105 Å kalle dette for en organisasjon som beskytter forfulgte kristne, er på grensen til løgn ; Åpne Dører beskytter spredningen av en ideologi.
BT170105 Problemet er jo at det ikke er særlig motiverende for dem som sitter igjen og skal jobbe videre i en organisasjon som allerede er hardt presset, sier leder i Teknagruppen i Aibel, Anne Øyen.
BT170105 Grundig og oppdatert internasjonalt fagarbeid av blant annet FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) og International Food Policy Research Institute ( IFPRI ) viser at det ikke nødvendigvis er konkurranse mellom biodrivstoff og mat.
DN170104 Jeg ser frem til å lede en særdeles kompetent organisasjon , sier Steiro i pressemeldingen.
DB170104 » En studie, publisert i Studies in Conflict & Terrorism, har vist at blant terrorister som opererer i grupper ( uansett størrelse ) eller alene, men på vegne av en større organisasjon , er det lavere forekomst av psykisk lidelse enn den generelle befolkning.
BT170104 VG er i likhet med BT en kompetent og inkluderende organisasjon med høyt ambisjonsnivå.
AP170104 Sarfo ga i intervjuer med medier uttrykk for at IS forsøkte å rekruttere ham til Amniyat, en organisasjon som både er ansvarlig for intern sikkerhet i det IS-kontrollerte området, og for å planlegge terrorangrep i Europa og andre steder.
AP170104 Sarfo ga i intervjuer med medier uttrykk for at IS forsøkte å rekruttere ham til Amniyat, en organisasjon som både er ansvarlig for intern sikkerhet i det IS-kontrollerte området, og for å planlegge terrorangrep i Europa og andre steder.
AP170104 - Når en så stor organisasjon , med et utrolig godt rykte, kommer med en slik forespørsel, er det vanskelig å si nei.
SA170103 Videoen med Listhaug og hennes statssekretær Fabian Stang ( H ) var et svar til skuespiller Kristoffer Joners Facebook-aksjon til støtte for Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ).
DB170103 - Disse massakrene skjer nesten daglig i Brasil, hevder Valdir Silveiro, direktør for en katolsk organisasjon som overvåker forholdene i Brasils fengsler, ifølge Reuters.
DB170103 Videoen med Listhaug og hennes statssekretær Fabian Stang ( H ) var et svar til skuespiller Kristoffer Joners Facebook-aksjon til støtte for Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ).
AP170103 De siste månedene har Obama-administrasjonen jobbet for å beskytte Planned Parenthood, en landsdekkende organisasjon som tilbyr helsetjenester - deriblant abort - for kvinner, mot diskriminering.
AP170103 De siste månedene har Obama-administrasjonen jobbet for å beskytte Planned Parenthood, en landsdekkende organisasjon som tilbyr helsetjenester - deriblant abort - for kvinner, mot diskriminering.
AP170103 Videoen med Listhaug og hennes statssekretær Fabian Stang ( H ) var et svar til skuespiller Kristoffer Joners Facebook-aksjon til støtte for Norsk Organisasjon for Asylsøkere ( NOAS ).
SA170102 Vi tror de allerede hadde oppnådd det de ville : å drepe medlemmer av en rivaliserende organisasjon og få garantier på at de ikke skulle bli slått av politiet.
SA170102 Vi tror de allerede hadde oppnådd det de ville : å drepe medlemmer av en rivaliserende organisasjon og få garantier på at de ikke skulle bli slått av politiet.
BT170102 Vi tror de allerede hadde oppnådd det de ville : å drepe medlemmer av en rivaliserende organisasjon og få garantier på at de ikke skulle bli slått av politiet.
BT170102 Man kan gi et engangsbeløp til en organisasjon som Redd Barna eller Flyktninghjelpen.
BT170102 - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
AP170102 Vi tror de allerede hadde oppnådd det de ville : å drepe medlemmer av en rivaliserende organisasjon og få garantier på at de ikke skulle bli slått av politiet.
AP170102 Vi tror de allerede hadde oppnådd det de ville : å drepe medlemmer av en rivaliserende organisasjon og få garantier på at de ikke skulle bli slått av politiet.
SA170101 Omstilling vil prege Eigersund kommune som organisasjon og samfunnet for øvrig de neste årene.
DB170101 IS fortsetter å eksistere fordi det ikke bare er en terrororganisasjon, men en ideologi og så lenge den samme grobunn for ekstremisme finnes, så vil det antakelig alltid finnes slike radikale organisasjoner, om det er IS eller en ny, tilsvarende organisasjon , sier hun.
AP161231 Rundt 900.000 av dem som måtte forlate sine hjem, er vendt tilbake i løpet av de siste to årene, for det meste til sunni-byer som Fallujah, Ramadi og Tikrit, ifølge tall som er utarbeidet for FN og USA av den internasjonale organisasjon for migrasjon.
AP161231 Rundt 900.000 av dem som måtte forlate sine hjem, er vendt tilbake i løpet av de siste to årene, for det meste til sunni-byer som Fallujah, Ramadi og Tikrit, ifølge tall som er utarbeidet for FN og USA av den internasjonale organisasjon for migrasjon.
AP161225 Én kjent lege og aktivist for en humanitær organisasjon var om bord.
SA161222 Ikea vil i tillegg donere ytterligere 250.000 dollar, over 2,1 millioner kroner, til barnesykehus og en organisasjon som jobber for sikkerhet for barn.
AP161219 Norge har måttet finne en måte å vise respekt for Kinas reaksjon på uten å be om unnskyldning for en pris som ble gitt av en uavhengig organisasjon .
AP161204 Fundamedios, en uavhengig organisasjon som jobber for ytringsfrihet, hevder at presidentens støttespillere kalte journalistene for « leiesoldater », « rotter », « korrupt presse » og « imperiets lakeier ».
AP161108 Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon .
AP161107 « Reichsbürger»-bevegelsen er hverken forbudt eller kategorisert som en organisasjon som skal overvåkes spesielt på nasjonalt nivå, noe som snart kan endre seg, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.
AP161107 Det er antagelig også feil å kalle Reichsbürger-bevegelsen en organisasjon .
SA161010 Lars Tore Ronglan er lovet jobb i Olympiatoppen - men først skal han evaluere samme organisasjon .
BT161010 « NIF skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng » og « Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri.
AP161010 Lars Tore Ronglan er lovet jobb i Olympiatoppen - men først skal han evaluere samme organisasjon .
AP161006 Gir du en pengegave til en nasjonal ideell stiftelse eller organisasjon kan du i år trekke fra det du har gitt fra skattbar inntekt.
AP161006 Gir du en pengegave til en nasjonal ideell stiftelse eller organisasjon kan du i år trekke fra det du har gitt fra skattbar inntekt.
AP160914 - Vi må være veldig tydelig på at det er styret som beslutter, og administrasjonen som utøver, sier Espelund, og viser til Platinis forgjenger, svensken Lennart Johansson som et godt eksempel på hvordan en slik organisasjon bør ledes.
AP160907 - Vi bygger en helårs arbeidsplass og en solid organisasjon .
AP160831 Norsk organisasjon for asylsøkere mener internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.
SA160826 Ingen kan forlange at en toppleder skal være innsatt i alle detaljer i sin organisasjon , heller ikke en skipresident, fotballpresident, idrettspresident eller toppidrettssjef.
SA160826 Historien viser at idrettens toppledere, valgte og ansatte, fort ser sin organisasjon som noe de eier.
FV160826 Ingen kan forlange at en toppleder skal være innsatt i alle detaljer i sin organisasjon , heller ikke en skipresident, fotballpresident, idrettspresident eller toppidrettssjef.
FV160826 Historien viser at idrettens toppledere, valgte og ansatte, fort ser sin organisasjon som noe de eier.
BT160826 Ingen kan forlange at en toppleder skal være innsatt i alle detaljer i sin organisasjon , heller ikke en skipresident, fotballpresident, idrettspresident eller toppidrettssjef.
BT160826 Historien viser at idrettens toppledere, valgte og ansatte, fort ser sin organisasjon som noe de eier.
AP160826 Ingen kan forlange at en toppleder skal være innsatt i alle detaljer i sin organisasjon , heller ikke en skipresident, fotballpresident, idrettspresident eller toppidrettssjef.
AP160826 Historien viser at idrettens toppledere, valgte og ansatte, fort ser sin organisasjon som noe de eier.
VG160825 - Kan du ikke skjønne at biblioteket ikke ønsker å leie ut til en såpass kontroversiell organisasjon ?
VG160825 - Jeg anerkjenner dem som en lovlig organisasjon .
SA160810 Barnevakten er en organisasjon som gir råd til foreldre om barn og medier.
BT160810 Barnevakten er en organisasjon som gir råd til foreldre om barn og medier.
AP160810 Barnevakten er en organisasjon som gir råd til foreldre om barn og medier.
AP160610 Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil vite hva som foregår i Islamsk Råd Norge ( IRN ), en organisasjon som mottar offtentlig støtte.
AP160606 Heiberg sier til Aftenposten at de ser det som gledelig at IRN viser seg som en moden organisasjon som har satt en stopper for det han oppfatter som en kafka-prosess mot Afsar.
SA160603 - Dette er starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , fastslo Mark Pieth, professoren som ledet reformarbeidet i FIFA fra 2011 til 2013.
FV160603 - Dette er starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , fastslo Mark Pieth, professoren som ledet reformarbeidet i FIFA fra 2011 til 2013.
BT160603 - Dette er starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , fastslo Mark Pieth, professoren som ledet reformarbeidet i FIFA fra 2011 til 2013.
AP160603 Voksne for barn er en organisasjon som gir mange råd til foreldre, blant annet holder de kurs i å lære foreldre å lytte til barna sine.
AP160603 - Dette er starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , fastslo Mark Pieth, professoren som ledet reformarbeidet i FIFA fra 2011 til 2013.
SA160602 Idretten er en autonom organisasjon hvor de som har meldt seg inn i idrettslaget gjør det for å drive idrett, eventuelt for å støtte noen av sine nærmeste som driver idrett.
AP160602 Idretten er en autonom organisasjon hvor de som har meldt seg inn i idrettslaget gjør det for å drive idrett, eventuelt for å støtte noen av sine nærmeste som driver idrett.
BT160531 Det er jo en subjektiv betraktning, men det kan jo tenkes å være en hyggelig kommentar til en kollega, å hjelpe en venn som har det tøft, å jobbe frivillig i en organisasjon , å snakke varmt om og til andre mennesker, å være inkluderende.
SA160528 - Dette undergraver en viktig del av reformene og er bare starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , sa han.
FV160528 - Dette undergraver en viktig del av reformene og er bare starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , sa han.
AP160528 - Dette undergraver en viktig del av reformene og er bare starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , sa han. | - FIFA-topper ga seg selv bonuser på 670 millioner kroner ¶
AP160528 - Dette undergraver en viktig del av reformene og er bare starten på en ny runde med diktatur i en feilslått organisasjon , sa han.
AP160526 Hun er styreleder i Landslaget for norskundervisning ( LNU ), en landsomfattende organisasjon av og for norsklærere på alle trinn i utdanningsløpet.
SA160524 - VGs tall knyttet til Norway House er identiske med de tall Norges Idrettsforbund tidligere har kommunisert både til offentligheten og medlemmene i egen organisasjon , og er ikke nye eller ukjente, hevder generalsekretær Inge Andersen i en epost til NTB formidlet av informasjonsrådgiver Geir Owe Fredheim.
AP160524 - VGs tall knyttet til Norway House er identiske med de tall Norges Idrettsforbund tidligere har kommunisert både til offentligheten og medlemmene i egen organisasjon , og er ikke nye eller ukjente, hevder generalsekretær Inge Andersen i en epost til NTB formidlet av informasjonsrådgiver Geir Owe Fredheim.
AP160523 På steder med lite terror utgjør ett anslag som utøves av en organisasjon en betydelig endring og risikovurderingene øker - som eksempelvis i Paris.
AP160523 Men hvis en organisasjon gjennomfører et angrep i Spania, der det de siste årene har vært få slike angrep, vil risikoopplevelsen endre seg.
AP160523 Land med hyppig terror og hvor en organisasjon står bak, noe som kan minne om Israel.
AP160523 Land hvor terror forekommer sjelden, men hvor en organisasjon står bak, dette kan ligne på ETA i Spania.
AP160523 Forskerne konstruerte fire hypotetiske land for å eksperimentere med to kjennetegn : Om terrorisme forekommer hyppig eller sjelden, og om terroren er utført av en organisasjon eller en enkelt pågrepen gjerningsmann.
SA160506 Nå ville det strengt tatt ikke vært noen stor sensasjon dersom hun hadde vært tilsluttet en militær organisasjon i Hviterussland.
AP160506 Nå ville det strengt tatt ikke vært noen stor sensasjon dersom hun hadde vært tilsluttet en militær organisasjon i Hviterussland.
FV160501 Kjeldsberg sitter i styret i faggruppen Exercise is medicine, som er en ideell organisasjon .
SA160428 - Arbeidet med våre verdier pågår kontinuerlig i klubben - vi er ikke fremme ennå - men har en sterk organisasjon som kommer til å håndtere det intrufne internt.
AP160428 - Arbeidet med våre verdier pågår kontinuerlig i klubben - vi er ikke fremme ennå - men har en sterk organisasjon som kommer til å håndtere det intrufne internt.
SA160422 Vi som organisasjon er nødt til å diskutere dette.
AP160422 Vi som organisasjon er nødt til å diskutere dette.
AP160420 Hageselskapet - som er en landsomfattende, frivillig organisasjon med 24.500 medlemmer, 350 hagelag og 19 fylkesavdelinger - legger ut videoer på Facebook-siden.
BT160419 Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.
BT160419 I « vedtektene » heter det nemlig blant annet at NIF og den olympiske komiteen skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.
AP160417 Vil du stole mer på programvare som verifiseres flere ganger i minuttet, enn mennesker som utgjør en organisasjon ?
AP160417 Dersom du foretrekker å gjøre ting litt mer praktisk, kan du overføre den tilliten til en organisasjon som en bank eller en digital lommeboktjeneste.
FV160405 - Dessverre gikk denne under radaren, men jeg kan forsikre om at Drammen Røde Kors overhodet ikke hadde leid ut lokalene dersom de hadde vært klar over hvilken organisasjon dette var snakk om.
AP160310 Den femte overføringen på 170 millioner kroner til en frivillig organisasjon på Sri Lanka ble derimot stoppet.
AP160306 En av dem han møtte var Larry Taunton - som leder en organisasjon som arrangerer større debatter.
FV160302 Hjemmesiden består, men organisasjon er ikke aktiv for tiden.
SA160228 | Opprør på Fotballtinget : - Vi ødelegger vår egen organisasjon
SA160228 Til dem fortalte han at mer åpenhet er nøkkelen til en bedre organisasjon .
SA160228 Da ødelegger vi vår egen organisasjon fullstendig, sa han.
SA160228 - Ødelegger vår egen organisasjon
AP160228 | Opprør på Fotballtinget : - Vi ødelegger vår egen organisasjon
AP160228 Til dem fortalte han at mer åpenhet er nøkkelen til en bedre organisasjon .
AP160228 Da ødelegger vi vår egen organisasjon fullstendig, sa han.
AP160228 - Ødelegger vår egen organisasjon
SA160227 LEDER OMDISKUTERT ORGANISASJON : NFF-president Yngve Hallén, her sammen med Kong Harald under cupfinalen i fjor høst.
AP160227 LEDER OMDISKUTERT ORGANISASJON : NFF-president Yngve Hallén, her sammen med Kong Harald under cupfinalen i fjor høst.
SA160226 - Salman tror jeg kunne blitt en gigantisk klamp om foten til en organisasjon som roper etter et forbedret omdømme.
SA160226 Betyr dette at det er slutt på maktmisbruk og økonomisk vanstyre i verdens største organisasjon ?
SA160226 Med han som president ville FIFA gått fra å være en organisasjon som ikke bare er preget av korrupsjon, men som heller ikke står opp for spillere om de blir utsatt for tortur, svarer Raftopris-vinner Maryam Al-Khawaja da Aftenposten spør om hvorfor hun er kommet til Zürich.
AP160226 - Salman tror jeg kunne blitt en gigantisk klamp om foten til en organisasjon som roper etter et forbedret omdømme.
AP160226 Betyr dette at det er slutt på maktmisbruk og økonomisk vanstyre i verdens største organisasjon ?
AP160226 Med han som president ville FIFA gått fra å være en organisasjon som ikke bare er preget av korrupsjon, men som heller ikke står opp for spillere om de blir utsatt for tortur, svarer Raftopris-vinner Maryam Al-Khawaja da Aftenposten spør om hvorfor hun er kommet til Zürich.
AP160219 Kanskje ikke så rart at en så etterrettelig organisasjon som børsen NASDAQ allerede har tatt i bruk blockchain for å styrke aksjonærenes mulighet til medbestemmelse.
AP160219 For når du lar et dataprogram både håndtere penger og utføre ulike arbeidsoppgaver, har du ikke da en komplett organisasjon - uten mennesker til å drive den ?
AP160219 De mange sjåførene hos Uber vil ikke lenger trenge en sentral organisasjon med verdensherredømme, som stikker av med et gigantisk overskudd.
AP160214 Hun understreker at festivalen skal drives av en selvstendig organisasjon , og ha full frihet til å velge sitt program uten innblanding fra kinoselskapet.
SA160213 Han legger til at det var viktig for ham at dette ikke ble en organisasjon som kun brukte Zuccas navn uten at stjernen selv var involvert.
AP160213 Han legger til at det var viktig for ham at dette ikke ble en organisasjon som kun brukte Zuccas navn uten at stjernen selv var involvert.
DA160211 Antirasistisk arbeid er viktigere enn noensinne, derfor er det trist at en antirasistisk organisasjon framstår som uviktigere enn noensinne.
DA160211 - Storhaug og hennes organisasjon , Human Rights Service, utgir seg for å være en uavhengig kunnskapsbase.
AP160128 Som en organisasjon som skal gi råd til forbrukerne, ønsker vi å informere, heve kunnskapen slik at nordmenn kan ta riktige valg i butikken, og at de kan bruke sin forbrukermakt overfor både myndigheter og industrien, sier Flesland.
DA160121 Både når det gjelder økonomi, organisasjon og arbeidet med å få fem-seks nye spillere på plass, sier Strandfeldt til RA.
DA160121 Både når det gjelder økonomi, organisasjon og arbeidet med å få fem-seks nye spillere på plass, sier Strandfeldt til RA.
AP160115 Jeg skjønner at det tar litt tid å summe seg før han på vegne av sin organisasjon sier hva de vil gjøre i neste skritt.
DA160111 Det er sjelden i en så stor organisasjon som denne festivalen er, så her ligger Berlinalen i forkant, kunne jurypresident Meryl Streep fortelle da hun møtte pressen før den offisielle åpningen av Berlin internasjonale filmfestival, Berlinalen.
DA160111 Det er sjelden i en så stor organisasjon som denne festivalen er, så her ligger Berlinalen i forkant, kunne jurypresident Meryl Streep fortelle da hun møtte pressen før den offisielle åpningen av Berlin internasjonale filmfestival, Berlinalen.
AP160111 Vi har et stort apparat, vi har en stor organisasjon og det ser vi slå inn nå når vi ansetter nesten 200 personer på to måneder, legger Olram til.
AP160110 I Tyrkia har en veldedig organisasjon blitt inspirert av det iranske eksempelet og satte i romjulen på et Istanbul- torg opp en vegg med knagger og med budskapet « Ikke la klærne henge i skapet, hold heller gatene varme ».
AP160109 Kurdistans Arbeiderparti&nbsp ; ( Partîya Karkeren Kurdîstan  - PKK ) er en politisk og militær organisasjon blant kurdere, først og fremst i Tyrkia.
SA160108 Det Norske Måltids Hederspris tildeles en person, et firma eller en organisasjon som har hatt særlig betydning for norsk matkultur.
SA160102 - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
FV160102 - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
AP160102 - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
AP160102> - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
AP160102> target="avis" href= - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Hvis du er for våpenkontroll, kan vi sende pengene til NRA ( National Rifle Association, en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter, red.anm. ).