VG171213 De kan ikke lage seg noen sidesystem og andre ordninger med regneark, påpeker direktøren i Vegtilsynet.
AP171213 Dermed kunne staten Nevada fortsette med sportsveddemål, og i Delaware, Oregon og Montana kunne man fortsette med tippelignende ordninger .
SA171212 Det er viktigere med en enkel modell og ordninger som virker, enn unødvendig og utmattende politisk spill som ikke gagner noen.
NL171212 Det har nok også å gjøre med at dette er folk som kjenner hverandre fra før, som har samarbeidet med hverandre om mange interkommunale ordninger i regionen og som respekterer og stoler på hverandre.
NL171212 Lage strukturer og ordninger , skape holdninger som endrer.
DB171211 Gjennom ordninger som beskytter mot inntektsbortfall, er risikoen ved globalisering fordelt mellom arbeidstaker og staten.
AP171211 Slike ordninger er vanskelige å ivareta dersom man stenger rommet for å hente inn personell i perioder fra bemanningsbransjen.
AP171210 Vi har ordninger som gjør at hvem som helst kan delta i den offentlige debatten, og vi har et lovverk som skal beskytte oss mot hatefulle ytringer.
AP171210 I Norge har vi forskjellige ordninger for dem som av ulike årsaker ikke kan jobbe.
SA171209 Ellers kan det friste både arbeidsgivere og arbeidstakere til å ty til spekulative ordninger .
SA171209 Og at det er nødvendig å opprette ordninger som avlaster eier.
VG171208 TROR PÅ ENDRING : - Jeg skulle like å se den arbeidsgiveren som ikke nå har satt dette på dagsorden i sin egen organisasjon, eller den tillitsvalgte som ikke har forsikret seg om at det finnes gode regelverk og ordninger på arbeidsplassen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
DA171208 Men skal vi kunne gjøre det, må vi kunne analysere data mye raskere enn i dag og uten de store kostnadene dagens ordninger medfører.
DA171207 Men skal vi kunne gjøre det, må vi kunne analysere data mye raskere enn i dag og uten de store kostnadene dagens ordninger medfører.
AA171206 Hva slags stipend- og støtteordninger den nye fylkeskommunen vil ha er ennå ikke avklart, men fylkespolitikerne som var tilstede på onsdagens seanse er klare på at dette er viktige ordninger som må videreføres i en eller annen form.
DN171205 Stugu mener krav om kompenserende ordninger vil gi bedre pensjoner for langt flere, hvis organisasjonen vinner fram : ¶
DB171205 Istedenfor å opprette en ny ordning i tillegg til Helsetilsynet, som i dag har tilsynsansvaret i helsetjenestene, foreslår Arianson-utvalget flere tiltak for å styrke og forbedre dagens ordninger .
AA171205 Ap, SV, Sp og KrF står bak kravet om å innføre ordninger med en « trim-time » som skal klemmes inn sammen med matematikk- og norskundervisningen.
VG171204 - Vi vil motivere kvinnene med gode ordninger til arbeidstrening, til deltagelse i samfunnet og til at barna deres kommer i barnehage.
VG171204 - Vi må ha ordninger som sikrer at de familiene vi snakker om får overført disse pengene til arbeidsopplæring og gratis barnehageplasser.
DN171204 Foruten spørsmålet om hvilke ordninger som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland, har disse forhandlingene handlet om rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i EU og om hvor mye penger Storbritannia skal spytte inn i EUs pengekasse.
AP171204 Foruten spørsmålet om hvilke ordninger som skal gjelde langs grensen mellom Irland og Nord-Irland, har disse forhandlingene handlet om rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i EU og om hvor mye penger Storbritannia skal spytte inn i EUs pengekasse.
AP171204 At hvilket postnummer man hadde, skulle avgjøre hvilke goder og ordninger man kunne få, og at byrådet manglet interesse for å gjøre lokalområdene i vest tryggere og bedre.
AA171204 Foruten spørsmålet om hvilke ordninger som skal gjelde langs grensa mellom Irland og Nord-Irland, har disse forhandlingene handlet om rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i EU og om hvor mye penger Storbritannia skal spytte inn i EUs pengekasse.
DA171131 - Dette kan føre til at færre kommer i jobb og at det tar lengre tid før folk kommer i arbeid, fordi de presses over på ordninger lenger borte fra arbeidsmarkedet.
AP171129 Nyutdannede lærere skal møte et godt og profesjonelt arbeidsfellesskap med erfaringsdeling og gode ordninger for veiledning.
VG171128 - Vi avslutter på en måte vi er fornøyd med, fordi vi har fått til frivillige ordninger med dem som slutter, og vi kan starte i 2018 med den bemanningen vi skal ha.
NL171128 | Fleksible ordninger for konsultasjoner ¶
NL171128 Vi er kjent med at mange kommuner og fylkeskommuner allerede har gode ordninger for å involvere samiske innbyggere i beslutninger som berører dem.
NL171128 Samtidig er det klart at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige ordninger for konsultasjoner også når kommuner og fylkeskommuner fatter beslutninger.
DN171128 Men så har den noen effekter som gjør at vi trenger noen ordninger i tillegg til folketrygden, sier hun.
DB171128 Men så har den noen effekter som gjør at vi trenger noen ordninger i tillegg til folketrygden, sier hun.
DB171128 Vi lager ordninger som skal skape mindre forskjeller, men ordningen i seg selv er null verdt hvis målgruppa ikke klarer å bruke den.
DB171128 Samtidig er ordninger som sprøyteutdeling og metadonprogram en innrømmelse av at narkotika er en del av samfunnet.
BT171128 Men så har den noen effekter som gjør at vi trenger noen ordninger i tillegg til folketrygden, sier hun.
DA171127 De er ekstremt opptatt av å snakke om insentivordninger, og hvilke land som har gode ordninger .
DB171126 - Bakgrunnen for forslagene ligger i et politisk ønske om finne ordninger som gjør at de som jobber i Arendal, blir med når administrasjonen flytter til Kristiansand.
AP171126 Personlig synes jeg synd på barna som blir « offer » for sånne ordninger .
NL171123 ¶ I oktober i fjor la det regjeringsoppnevnte samiske språkutvalget fram NOU-en Hjertespråket/Vaajmoegïele / Vájmo giella/Váibmogiella med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk.
DB171123 De dekker mange forhold for arbeidsliv og sosiale ordninger , under de tre overskriftene « Like muligheter og tilgang til arbeidsmarkedet », « Rettferdige arbeidsvilkår » og « Sosial trygghet og inkludering ».
AP171122 KrF kan nok en gang vise til at Norge nå vil få mer eller mindre fornuftige ordninger som hadde vært utenkelige uten KrF rundt bordet.
AP171122 For nyutdannede er det ekstra viktig med et godt og profesjonelt arbeidsfellesskap, med erfaringsdeling og gode ordninger for veiledning.
AP171122 Næringsspesifikke ordninger er gjerne også oftere gjenstand for politiske debatter, som skaper usikkerhet om forutsigbarheten i ordningene.
DB171121 - Fordi det er regelstyrte ordninger er det liten hjelp i å legge inn så mye mer.
AP171121 - Tiden har løpt litt fra ordninger med politiker-privilegier.
DB171119 Da han var i skolealder, kom jeg med Philip på kommunens fritidsordning om sommeren, og da jeg skal hente får høre : « Det er ikke nødvendig at han kommer i morgen, vi har egne ordninger for ham. » - Du har sterke meninger om sorteringssamfunnet ?
DB171119 Bedre ordninger for organisert trening er avgjørende.
DB171119 - At vi får en folkeopplysning overfor alle som jobber med barn og unge med spesielle behov og mye bedre utdanning og ordninger .
AP171119 Det er ordninger som videreutvikles.
AP171119 Det er ordninger som videreutvikles.
AA171119 Han begrunner dette med at styret har tatt tak i saken og utviklet nye rutiner og ordninger som skal sikre en bedre praksis i framtida.
SA171118 Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv.
SA171118 DEBATT : Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv.
DB171118 - Vi har denne saken til nøye vurdering, det var jo en grunn til at vi mente dette burde være midlertidige ordninger .
AA171118 De har gode ordninger for å bli kjøpt fri fra jobben, slik at de kan drive politikk.
DA171117 - Dette er typiske universelle ordninger som kan bidra til at folk flest over hele landet får mer tilgang til kultur.
DA171117 Da kan hurtiglading i verste fall bli dyrere enn diesel og bensin, sier Haugneland, som vil anbefale ladeaktørene å opprette egne ordninger for storforbrukere av hurtigladere.
DB171116 Det er uklart om de mener dette er overlappende ordninger .
VG171115 - Det er flere butikker rundt om som benytter seg av slike ordninger for å ha bedre oversikt, og for at alle som er i butikken skal ha en god opplevelse : ¶
DA171115 Universelle ordninger vil heller ikke skape fattigdomsfeller der man mister et gode i det man kommer i jobb.
DA171115 Og det er positivt at også folk med god råd kan ta del i universelle ordninger , svarer Øvstegård.
DA171115 Når dere først skal bruke 1,8 milliarder til fattige familier, finnes det ikke ordninger som treffer den gruppen bedre ?
DA171115 Derfor er det fint med universelle ordninger .
VG171109 Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.
SA171109 Om MBL eller andre mener at slike ordninger har negative konsekvenser, må vi kunne forvente at de gjennomfører en faglig forsvarlig økonomisk analyse av markedet som dokumenterer disse skadevirkningene.
DN171109 Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.
DB171109 Hun fikk på plass ordninger som er blitt stående, og som skapte varige endringer i nordmenns liv.
DA171109 I andre land med andre ordninger , for eksempel utvalgsbasert, gir mindre rom for å løfte fram kunsterisk spenstige prosjekter og går mer mot konsensusvedtak.
DA171109 De fleste europeiske demokratier har ordninger tilsvarende våre.
AP171109 Om MBL eller andre mener at slike ordninger har negative konsekvenser, må vi kunne forvente at de gjennomfører en faglig forsvarlig økonomisk analyse av markedet som dokumenterer disse skadevirkningene.
AA171109 Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.
AA171109 Om MBL eller andre mener at slike ordninger har negative konsekvenser, må vi kunne forvente at de gjennomfører en faglig forsvarlig økonomisk analyse av markedet som dokumenterer disse skadevirkningene.
NL171106 Derfor har man også lagt for mye vekt på å beskytte gamle ordninger , for eksempel leveringsplikten, som aldri kommer til å fungere i en globalisert økonomi.
DB171106 Det skal være femti ordninger lik Lewis Hamiltons i Paradise Papers.
DN171105 - Venstre vil fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottagere.
DN171105 - Venstre vil fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottagere.
DB171104 Ute på den enkelte bedrift snakker man seg til gode ordninger .
VG171103 Om det er helsemessige grunner for at du ikke kan jobbe, så har vi ordninger for det.
DB171103 Vi har et godt samfunn med ordninger som gir like muligheter.
VG171102 - Jeg er helt klar på at det jeg skylder, er å få ordninger på plass og få det inn i de rammene vi har vedtatt.
DB171102 Familiene skal komme ut som vinnerene, men vi kan se på forskjellige ordninger .
DB171102 Willand bekrefter at de har sett på muligheten for å kutte i administrative ordninger og lokalavtalene.
BT171102 Men det går an å tenke litt større enn seg selv, på de mange foreldrene og familiene som kunne fått en forbedret hverdag med noe mer fleksible ordninger .
BT171101 Catalonia mottar mye penger gjennom europeiske ordninger som del av Spania.
AP171101 Selv uten private ordninger kan de komme til å få like mye i pensjon som de i dag har i lønn.
AP171031 Det årlige matsvinnet her til lands har etter mitt syn mye å gjøre med datomerking på matvarer, giddeløshet i politikken og hos folk flest, og for dårlige ordninger hos butikkjedene. 3rd-party-bio ¶
AP171031 Dovre kommune syns det er svært beklagelig at det denne gangen ikke har vært mulig å få til det samarbeidet som er nødvendig for å få til gode ordninger først og fremst for pasienten, men også for resten av familien.
SA171029 De prøver å lage et budsjett og ordninger som skal få oss til å tjene penger.
AP171029 Dette er ordninger som har virket hensiktsmessig i en tid der etterspørselen etter olje og gass var stabilt stigende, og staten trygt kunne regne med å gå i pluss som følge av den høye overskuddsskatten.
VG171028 Juristene får krangle om hvilke ordninger som er praktisk mulige, men det sentrale spørsmålet som krever svar, er om forbundet har gjort alt som er mulig for å ta vare på sine egne.
DA171026 Mange av de overtallige har også tatt sluttpakke i sluttpakkerunde to, eller funnet andre minnelige ordninger .
AP171026 Vi mener ikke foreldre med varig syke barn skal motta pleiepenger i en evighet, men der hvor det ikke er mulig å få på plass forsvarlige nok ordninger hos kommunen eller hvor barnet har progredierende sykdom med døden til følge, der må pleiepengene være en sikkerhet.
AP171026 Jeg vil for øvrig råde Riise og alle som tror at offentlige ordninger er løsningen til å lese forskningsresultatene av Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene på telemarksforskning.no.
SA171025 Civita-rapporten tar til orde for å vurdere ordninger for midlertidig arbeidsmigrasjon fra fattige land til Norge.
DB171023 Da blir det enda viktigere å prioritere det viktigste først, ikke ordninger som motvirker arbeid.
DA171022 Hvis man skyves over på denne typen ordninger , kommer man lenger bort fra arbeidsmarkedet.
DA171022 - Dette kan føre til at færre kommer i jobb og at det tar lengre tid før folk kommer i arbeid, fordi de presses over på ordninger lenger borte fra arbeidsmarkedet.
DA171022 Hvis man skyves over på denne typen ordninger , kommer man lenger bort fra arbeidsmarkedet.
DA171022 - Dette kan føre til at færre kommer i jobb og at det tar lengre tid før folk kommer i arbeid, fordi de presses over på ordninger lenger borte fra arbeidsmarkedet.
DA171021 * Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP171021 Andre barnehus har lignende ordninger .
AP171021 Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
VG171020 Venstres partiprogram sier klart at de vil « støtte frivillige ordninger i regi av Jussbuss, JURK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner ».
AP171020 KrF foreslo vår at regjeringen skulle sørge for at også papirløse gis eksplisitt rett til helsetjenester i primærhelsetjenesten, og at regjeringen utarbeider ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.
AP171020 KrF foreslo vår at regjeringen skulle sørge for at også papirløse gis eksplisitt rett til helsetjenester i primærhelsetjenesten, og at regjeringen utarbeider ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.
DA171019 Det er ordninger som har en helt annen skala og som er altfor uforpliktende.
VG171018 * Catalonia mottar mye penger gjennom europeiske ordninger som del av Spania.
DA171018 Med insentivordningen, som er en refusjonsbasert ordning tar vi ikke stilling til innholdet i filmen, det har vi andre ordninger som gjør.
DB171016 De er ikke bare et viktig supplement til offentlige ordninger , men et lavterskeltilbud som styrker rettssikkerheten og tilliten til rettssystemet blant de mest rettsløse av oss.
BT171016 Norge har ingen naturlig hovedrolle i slike ordninger , men kan jobbe for at land som er interessert, får tilgang til den beste tilgjengelige kunnskapen og hjelp til finansieringen.
VG171015 Vi har siden 1949 bygget vår utenrikspolitikk på forpliktende samarbeid med USA gjennom kollektive ordninger og institusjoner som Nato.
VG171015 Dette er ikke bare en enkelthendelse, men en del av et nytt mønster der Trump vil frigjøre USA fra forpliktende ordninger , understreker Melby.
VG171015 - Et USA med redusert tro på slike ordninger kan bety at vi må være forberedte på at Trump har samme grunnlag holdning til alliansene, sier han og utdyper : ¶
BT171015 Blant tiltakene var en nasjonal konkurransearena for undervisning, en ny kvalitetsportal og krav om ordninger for merittering av gode undervisere.
DB171014 Ved å heve terskelen for å kunne motta dagpenger, vil de som ikke kommer seg inn i arbeid bli henvist til sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger - to ordninger som har en innlåsingseffekt på mottakerne.
AP171013 Statsminister Erna Solberg forsvarer økt makspris med at Regjeringen har innført ordninger som fører til at lavtlønnede enten kan få gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling.
AP171013 Det finnes to ordninger .
AA171013 Oppgangen i norsk økonomi er svært skjør, og det er altfor tidlig å kutte i ordninger som rammer arbeidsløse, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.
SA171012 - Men det er bra med ordninger som inspirerer til sparing.
DB171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DB171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
BT171012 - Men det er bra med ordninger som inspirerer til sparing.
AP171012 KrF vil blant annet prioritere flere lærere i småskolen, bedre ordninger for barnefamilier og økt minstepensjon.
AP171012 - Men det er bra med ordninger som inspirerer til sparing.
AA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DN171011 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
VG171010 - Det er helt andre behov i distriktene, hvor det er viktig å opprettholde ordninger som sikrer drosjetransport også i mindre samfunn.
DB171010 - Det finnes ordninger som gjør at både bønder og andre tiltakshavere ikke skal belastes urimelig for arkeologiske utgravinger.
DB171010 Statssekretæren sier det også finnes andre ordninger som kan være aktuelle for foreldre som mottar pleiepenger.
DB171009 Helt uavhengig av landets politikk eller økonomiske ordninger , så er det slik at leger først og fremst skal hjelpe de som har behov, sier hun.
DB171007 Dersom bagasjen din blir forsinket på utreise vil du kunne bruke reiseforsikringen eller flyselskapets egne ordninger til å kjøpe nødvendig klær og utstyr for helgen.
AA171007 Trump-administrasjonen får kritikk fra flere hold etter å ha åpnet for at arbeidsgivere og forsikringsselskaper kan fjerne ordninger med gratis prevensjon.
DA171006 Trump-administrasjonen åpner for at flere arbeidsgivere og forsikringsselskaper kan fjerne ordninger med gratis prevensjon for kvinner som jobber.
VG171004 Simen går Utenriksdepartementets prestisjetunge aspirantkurs, men på grunn av norske ordninger har han kunnet være hjemme med sønnen i flere måneder mens mamma Lena Karlsen jobber som ingeniør.
VG171004 Mange private firmaer har imidlertid bedre ordninger for sine ansatte.
VG171004 - Selv i firmaer med gode ordninger , er det et stort press på medarbeiderne for ikke å ta ut den permisjonen de har krav på.
NL171004 De så lokale behov, initierte nye ordninger , for så å la det offentlige ta over.
DB171003 Når forutsetningen for at andre skal få det bedre er at du får litt mindre gunstige ordninger , er det lett å la være å støtte forslag til endringer.
DB171003 Da må vi se på redusering av byråkratiske ordninger , rekruttering, spesialistutdanningen, organisering av primærhelsetjenesten og finansieringsordningen.
DB170930 Det er ingen andre næringer hvor oppstartsbedrifter nyter godt av liknende ordninger .
DN170928 Og det bør være mulig med ordninger som ikke rammer de kronisk syke, sier han.
DA170928 Og det bør være mulig med ordninger som ikke rammer de kronisk syke.
DA170928 - Vi vil gjerne at KS støtter vårt fokus på sykelønnen, etter som dagens ordninger rammer også kommunene i så stor grad, sier Thommessen.
AA170928 Og det bør være mulig med ordninger som ikke rammer de kronisk syke, sier han.
VG170926 « Det er vårt mål å bidra med kvoteflyktningplasser og andre lovlige ordninger for opphold på et nivå som gjør det mulig å møte de årlige behovene som FNs høykommissær for flyktninger identifiserer », lovte statsminister Erna Solberg på vegne av Norge, ved sin tilslutning til New York-erklæringen for flyktninger og migranter for ganske nøyaktig ett år siden.
DN170923 - Forslaget om ny IPS-ordning føyer seg inn i rekken av noe som ser ut til å være en strategi fra regjeringens side : Å oppmuntre til privat sparing, men trenere arbeidet med å få på plass bedre kollektive ordninger , sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.
DB170923 Tross en enorm velstandsvekst de siste tiårene ønsker befolkningen et samfunn bygget på fellesskap, en omfattende velferdsstat og universelle velferdstjenester, ordninger som Arbeiderpartiet og venstresiden har vært pådrivere for.
AP170923 Det finnes ingen felles ordninger eller avtaler for hvordan forskeres samlinger skal deponeres etter at forskere avslutter sine prosjekter eller slutter/dør.
AA170923 - Forslaget om ny IPS-ordning føyer seg inn i rekken av noe som ser ut til å være en strategi fra regjeringens side : Å oppmuntre til privat sparing, men trenere arbeidet med å få på plass bedre kollektive ordninger , sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.
DB170922 I den anledning har den supporterdrevne klubben AFC Wimbledon innført flere ordninger for å unngå å blusse opp under fansens mishag overfor motstanderne.
AA170922 Men den må være tidsbegrenset, og i den grad det er mulig, bør enkelte nye ordninger kunne fases inn raskere.
DA170921 - Vi må ta på større alvor alternative sikkerhetspolitiske instrumenter og ordninger som vi kan supplere NATO med.
AA170920 Det kan byggesakskontorene gjøre innenfor dagens ordninger .
VG170914 Vi har etablert ordninger for oppfølging som skal fungere, svarer Høie.
DB170914 Siden har det kommet på plass flere ordninger i Danmark ( ikke uten debatt ).
SA170913 # En gjennomgang av ordninger med gjestende kunstnere, samt kommunens leilighet i Berlin til bruk for byens kunstnere.
DA170913 De har skapt noen ordninger som er lite egnet for å løse det de er til for, fordi de ikke er fundert i kunstfeltet, fastslår Tørdal.
DA170913 Da trenger vi gode ordninger som gir solide rammevilkår for kunstnere som skal produsere kulturen.
AP170913 Politikerne som har gått inn for dette, får et alvorlig forklaringsproblem om de ikke godtar tilsvarende ordninger til andre klubber.
DN170911 SAS avviser det, og hevder de ville gi lønnsvekst på linje med frontfagene og opprettholde dagens ordninger .
DN170911 I pressemeldingen fra pilotene sto det også at SAS ville « erstatte dårlige ordninger med enda dårligere løsninger ».
DN170911 - Det er nærmest som at man ikke tar oss på alvor, men i stedet bare ønsker å erstatte dårlige ordninger med enda dårlige løsninger.
DB170911 Det er nærmest som at man ikke tar oss på alvor, men i stedet bare ønsker å erstatte dårlige ordninger med enda dårlige løsninger.
DB170911 Slik svarer Moxnes : - Alle som kjenner fagbevegelsen veit at det også er et pampevelde på toppen med millionlønn, lukrative ordninger og frynsegoder, alt på medlemmenes kontingentpenger.
DB170910 Norske diplomater reiste rundt i verden på diplomatisk frierferd, og klarte etter hvert å overbevise fattige land om at det kunne være penger å tjene på slike ordninger .
AA170910 » Etter at Finnset hadde bekreftet sitt løfte om bispetjenesten til preses Helga Byfuglien, og fått forbønn ved håndpåleggelse ved alteret, erklærte Byfuglien at « du er rett kalt biskop i vår kirke, med den myndighet og det ansvar som hører til ditt hellige kall, etter Guds ord og vår kirkes ordninger ».
DN170909 Det betyr at man som arbeidsgiver bør gjøre seg så attraktiv som mulig, blant annet ved å åpne for fleksible ordninger .
DN170909 - Bli attraktiv - lokk med fleksible ordninger
DN170908 Derfor er det viktig at vi har en makspris som er lav, som gjør at flest mulig kan delta, og at vi har gode ordninger for søskenmoderasjon, sier Tajik.
DB170908 Den viser hvordan ulike ordninger slår ut for tre typer eksempler : en ung funksjonshemmet i full jobb med behov for bistand, en ung ufør, og en familie med sterkt funksjonshemmet barn.
DA170908 Derfor er det viktig at vi har en makspris som er lav, som gjør at flest mulig kan delta, og at vi har gode ordninger for søskenmoderasjon, sier Tajik.
NL170907 Tvert imot vil dagens regjering fjerne en rekke distriktsvennlige ordninger og dermed svekke muligheten for å drive landbruk i hele landet.
NL170907 Ordninger som er helt nødvendig for å sikre at bonden får fritid og at generasjonsskifte kan skje på et tidligere tidspunkt enn i dag.
DA170906 - Investere i ordninger som støtter næringslivet og offentlige virksomheter som tar i bruk ny teknologi.
VG170905 Helsesjefer og kommuneleger over hele landet sier til VG at unge, kvinnelige, nyutdannede leger i stor grad velger sykehusjobb med fast arbeidstid og gode sosiale ordninger .
DB170905 Forskning på uføretrygd i Norge har avdekket at det er en betydelig restarbeidsevne blant dem som i dag går på ordninger som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.
SA170904 Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden ( for eksempel kortere/dårligere permisjonsordninger ).
SA170904 Når det gjelder matservering i barnehagene, så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger .
SA170904 Kommuner kan også lage egne ordninger for mat i grunnskolen. 13.
NL170904 Det er faktisk mange som vil være på ordninger på større båter, som gir forutsigbarhet i både inntekt og fritid.
FV170904 Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden ( for eksempel kortere/dårligere permisjonsordninger ).
FV170904 Når det gjelder matservering i barnehagene, så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger .
FV170904 Kommuner kan også lage egne ordninger for mat i grunnskolen. 13.
AP170904 Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden ( for eksempel kortere/dårligere permisjonsordninger ).
AP170904 Når det gjelder matservering i barnehagene, så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger .
AP170904 Kommuner kan også lage egne ordninger for mat i grunnskolen. 13.
SA170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
FV170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
BT170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
AP170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
NL170901 Deltagelse på sport og fritidsaktiviteter må bli billigere og det må være ordninger der utstyr kan lånes eller byttes.
AP170831 Byråd Rina Mariann Hansen er positiv til et møte, men « har ingen ordninger i dag som kan dekke det akutte behovet Ellingsrud har fått ».
VG170830 Vi kan øke de laveste lønningene eller fjerne ordninger som reduserer lønnsomheten av å jobbe - som kontantstøtte og skatteklasse 2.
DA170830 Det finnes forøvrig allerede ordninger som kan benyttes for å gjøre legemidler uten markedsføringstillatelse tilgjengelig for en gruppe pasienter, såkalt Compassionate Use-program.
DA170830 - Det må bygges flere boliger for single, og lages ordninger som gjør det enklere å komme inn på boligmarkedet med én inntekt.
VG170829 Den stilte også krav til den enkelte og en del ordninger ble strammet inn.
VG170829 Norge har blant verdens beste helsevesen, et godt regulert arbeidsliv, lang ferie, god folkehelse, høy levealder, generøse ordninger som foreldrepermisjon, lav egenandel, full barnehagedekning også videre.
VG170829 De advarer mot å ordninger uten egenandel, nettopp fordi de overforbrukes.
DN170829 Andre ordninger gjør at skattebetalerne dekker opp mot nitti prosent av kostnadene ved eventuelle utbygginger.
DA170829 NFIs ordninger dreies i stadig større grad mot underholdningsfilm.
DA170829 Du har Amanda-priser, A-festivaler, priser - det er fullt mulig å lage ordninger som er tilpasset flere typer filmprodusenter, sier Maimouni.
AP170829 Resultatet er at andre ordninger får urimelige økninger av egenandelene, at andre skatter må økes, eller at gode velferdstiltak ikke kan iverksettes.
AP170827 Han har erfart at slike ordninger må eksistere noen år for å kunne fungere etter hensikten.
VG170824 Også AUF-leder Mani Hussaini vil se på andre ordninger for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.
VG170824 - Vi er for opptatt av å bevare dagens ordninger .
DB170824 Men per i dag har vi ikke slike ordninger , sier UP-sjefen.
DN170823 Macron viste til at bemanningsselskaper i lavkostland i EU sender midlertidig arbeidskraft til andre land i unionen, som kan nyte godt av rause sosiale ordninger der, mens selskapene de er ansatt i, skatter til hjemlandet.
DN170823 Ifølge avisen Telegraph påpeker regjeringen at lignende ordninger i dag omfatter Norge, Moldova og flere andre land som står utenfor EU.
DB170823 - Vi er på jakt etter ulike ordninger som skal sørge for utjevning mellom forskjellige nettselskaper, uten at det trenger å være over statsbudsjettet, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe til Dagbladet.
DB170823 Skattelette alltid vil bety mindre penger til offentlig velferd, og framover vil det også komme på bekostning av eksisterende ordninger .
AP170823 Det kan bety slutten for ordninger der staten refunderer selskapenes leteutgifter.
AA170823 Ifølge avisa Telegraph påpeker regjeringen at lignende ordninger i dag omfatter Norge, Moldova og flere andre land som står utenfor EU. ( ©NTB ) ¶
AA170823 Macron viste til at bemanningsselskaper i lavkostland i EU sender midlertidig arbeidskraft til andre land i unionen, som kan nyte godt av rause sosiale ordninger der, mens selskapene de er ansatt i, skatter til hjemlandet.
VG170822 - Å høre Erna snakke om småbarnsforeldre, er som et gufs fra 60-tallet, før kvinnekampen tok av på 70-tallet : Hun kjemper for ordninger som reverserer likestillingen.
DA170822 - Høyre har styrket kunst og kultur gjennom å ha etablert fire helt nye ordninger på statsbudsjettet som ikke eksisterte under de rødgrønne, påpeker Helleland : ¶
DA170822 Han viser til at det er andre økonomiske ordninger uføre kan søke på.
DA170821 Høyre vil styrke ordninger som hjelper sårbare grupper med overgangen til arbeidslivet.
DA170821 Høyre vil styrke ordninger som hjelper sårbare grupper med overgangen til arbeidslivet.
AP170821 45 prosent er ganske enig i følgende utsagn : « Ytelsene i det norske velferdssamfunnet bør bli mer målrettet mot dem som trenger det mest i stedet for å ha like ordninger for alle ». 22 prosent sier seg « helt enig ».
AA170821 Høyre har etablert fire helt nye ordninger på statsbudsjettet som ikke eksisterte under den rødgrønne eller tidligere regjeringer, sier hun.
AA170821 Fire ordninger
AP170820 En del selskaper har imidlertid ordninger som gir de ansatte mulighet for permisjon, skriver E24.
DA170819 Jeg er ikke kjent med at det fins ordninger i NFI der dette prosjektet ville vært mulig.
AP170819 Totalt bruker byrådet 30 millioner kroner i 2017 på rekrutteringsoffensiven, som inkluderer utvidede ordninger med gratis kjernetid, åpne barnehager der foreldre kan prøve barnehage med barnet sitt noen timer i uken og norsktilbud for barn utenfor barnehage.
NL170818 Den politiske styringen kan ikke lengre brukes på å opprettholde og beskytte utdaterte ordninger , men istedet legge bedre til rette for det utrolig lønnsomme nordnorske kystfisket.
DN170817 Sosiolog og komiker Harald Eia startet likestillingsdebatten i DN-teltet i Arendal med tall og påstander om at gode ordninger i velferdsstaten, høye skatter og at det er dyrt å kjøpe hjelp i hjemmet som forklaringer på den lave andelen kvinnelige toppledere i Norge.
AP170817 Den er laget av aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag fra PBL, og den viser at med dagens ordninger får de fleste mer utbetalt i pensjon om de jobber i en av organisasjonens medlemsbarnehager enn i en offentlig barnehage.
DB170816 Sammen med SV går de inn for å grunnlovsfeste allemannsretten, begrense motorferdsel og foreslår ordninger for utlån av aktivitetsutstyr.
DA170816 Arbeiderpartiet vil øke antallet tiltaksplasser og ordninger hvor også personer med uføretrygd får muligheten til å delta i arbeidslivet.
DB170815 Dette er nye ordninger Solberg-regjeringen har etablert for å bringe norsk kunst og kultur videre.
DA170815 - Antall uføretrygdede har økt, men andelen på AAP og andre ordninger har gått ned, sa Solberg.
AA170815 Studentene ved Det humanistiske fakultet har kommet tettere på næringslivet, gjennom ordninger som « Humanister i praksis », sier dekan Anne Kristine Børresen til Adresseavisen.
VG170814 Også langt inne i hans eget Arbeiderparti, ja sågar også i LO, har man jobbet med å finne ordninger som gjør at man kan fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
VG170812 - Arbeidsgivere vil velge det trygge fremfor det usikre, og derfor viktig at det finnes ordninger hvor ungdommer får prøvd seg som i midlertidige jobber og vikariater.
AP170812 Men Kolberg « understreker at han ikke tar til orde for å reversere dagens ordninger , for eksempel innen barnehagesektoren ».
NL170811 Så gjelder det å gi alle lik rett til nødvendig utdanning for å skaffe seg en jobb, men også for å kunne skape en jobb og en bedrift og samtidig få del i de samme sosiale ordninger som arbeidstakere nyter godt av.
DB170811 Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å styrke Enova, sikre CO₂-kompensasjonsordningen og utvikle nye ordninger for pilotering og uttesting av ny teknologi.
DA170811 Vi vil også se på muligheten for å utvide denne typen ordninger til å gjelde mennesker som sitter i fengsel. 50 prosent kvinneandel ¶
DA170811 Vi mener at de varige festivalstøttene må få gode og forutsigbare ordninger .
DA170811 Vi har sagt at vi kommer med nye ordninger , og vil se på mulighetene for at barn i barnehagen får oppleve kultur.
DA170811 Jeg vil påstå at UKM er en av de fineste kulturaktivitetene vi har for ungdom, fordi den favner så bredt og favner hele landet, sier Liadal, som også vil styrke ordninger som den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken.
DA170811 Dette er ordninger som den nåværende Høyre- og Frp-regjeringen ønsker å svekke, eller legge ned.
NL170810 Mange vil ganske sikkert være mot slike ordninger , blant annet mange reiselivsaktører, som vil mene at myndighetene skal ordne opp.
NL170810 Man må også finne fram til ordninger som fritar lokalbefolkningen for avgiftene, om man ønsker det.
AP170810 - Det er bare mulig å tjene penger hvis arbeidstagerne får dårligere lønn, arbeidsvilkår og pensjon, sier Kolberg, som understreker at han ikke tar til orde for å reversere dagens ordninger , for eksempel innen barnehagesektoren.
VG170808 Flere partier var i første halvdel av 1900-tallet opptatt av utvikling av universelle ordninger , men Folketrygden ble først en realitet under en borgerlig regjering utgått av Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet ( Borten-regjeringen ).
AP170808 Mitt inntrykk ble at danskene har flere systemer og ordninger for såkalte smale filmer.
AA170808 * Forbedring av sosiale ordninger for selvstendige næringsdrivende ¶
NL170807 Universitetet i Tromsø, der jeg selv studerer en bachelor i bioteknologi, har flere ordninger for studenter.
DA170807 Vi vil fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere.
DA170807 Vi vil fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere.
VG170806 - Det er delvis riktig at man kan få til det gjennom noen fikse ordninger , men jeg tror ikke at folk driver og finner på sånt.
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
DA170805 Med dagens ordninger er det opp til enhver arbeidsgiver i privat sektor om de ønsker å tilby sine ansatte avtalefestet pensjon ( AFP ) eller en god tjenestepensjon.
VG170803 Hun mener det er viktig å avdekke det når folk forsøker å jukse, enten det handler om asylsystemet eller andre ordninger .
DB170802 Heiberg-Andersen anslår at 90 prosent av arabica-bønnene fra Brasil brukt i Nescafé er sertifisert eller verifisert av eksterne organisasjoner eller Nestlés egne ordninger .
DB170802 Det er nettopp den tette forbindelsen mellom den enkelte pasient og en fritt valgt fastlege som er suksessfaktor nummer én, det er her de andre landene har svakere ordninger .
DB170730 Dette er en sentral del av EØS-kritikken til Frp, med manglende kontroll med grensene og folk som ønsker å begå kriminalitet og utnytte våre ordninger .
AP170729 Vårt oppdrag er å bidra til å senke risikoen de første månedene og våre folk og ordninger er eksplisitt innrettet for å bistå gründerne med ( 1 ) å avklare om det finnes mulige kunder og ( 2 ) kommersialisere løsningen.
AP170729 Også her mener jeg vi har en viktig rolle med å avlaste for risiko gjennom ordninger som presåkorn og såkornfondene.
DB170728 Til forskjell fra andre ordninger er det ingen bindinger på hva familier skal bruke barnetrygden på.
DB170728 Folketrygden, supplert av målrettede ordninger , bidrar til å motvirke skjevhet og ulikhet i samfunnet.
VG170727 Hun forteller at det er et mål for regjeringen å redusere ulikhet og fattigdom i Norge og at regjeringens tiltak i hovedsak handler om å få flere ut i jobb, å sørge for en god skole og gode ordninger knyttet til rus og psykiatri, samt innvandrere.
NL170727 Vi støtter at Regjeringen faser ut ordninger som elsertifikater for moden energiteknologi.
AA170725 Gjeldende ordninger ( status quo ) for den hellige høyden må opprettholdes og respekteres, sa Brende i forrige uke.
DB170724 Men på grunn av kostnadene vil det kreve politikere som er villige til å gjøre djerve endringer i det norske velferdssystemet, og stramme inn ordninger som ikke lenger er den beste bruken av skattebetalernes penger.
DB170724 Det er lettere å frede ordninger som folk er blitt vant til og jevnlig benytter seg av enn å erstatte dem med nye og mer nødvendige ordninger .
DB170724 Det er lettere å frede ordninger som folk er blitt vant til og jevnlig benytter seg av enn å erstatte dem med nye og mer nødvendige ordninger.
AA170723 Gjeldende ordninger ( status quo ) for den hellige høyden må opprettholdes og respekteres, påpekte han.
AA170722 Gjeldende ordninger ( status quo ) for den hellige høyden må opprettholdes og respekteres, sier Brende.
DN170720 Over en halv million nordmenn har i dag privat helseforsikring, men den egentlige effekten av slike ordninger er ifølge forskerne vanskelig å måle.
DN170720 Helseforsikringen utgjorde en veldig liten del av bildet, selv om mange mente slike ordninger hadde stor effekt, sier Hem.
DA170720 For strømmetjenestene og bredbåndleverandørene finnes ikke slike ordninger . ( ©NTB ) ¶
AP170720 For mens alle over 20 som hovedregel må helfinansierte tannlegen på egen hånd har både Danmark og Sverige ordninger der man refunderer en andel av tannbehandlingen.
AP170720 - Mens vi har ganske gode ordninger for personer med sykdom i Norge, har vi ikke i like stor grad tatt hensyn til personer med svak økonomi.
AA170720 Vi har tidligere ikke greid å få noen hit, fordi vi har manglet ordninger .
AP170719 Men den egentlige effekten av slike ordninger er ifølge forskere vanskelig å måle.
AP170719 Helseforsikringen utgjorde en veldig liten del av bildet, selv om mange mente slike ordninger hadde stor effekt.
NL170717 På samme måte som vi i næringslivets organisasjoner bør være positive til et lobbyregister, så burde pressen jublet over at det testes ut nye ordninger som kan bygge tillit til norske journalister og mediehus.
NL170717 I den grad faktisk.no kunne hatt et viktig oppdrag, så er det å rydde opp i virale saker fra lavkost-nettsteder, som verken anerkjenner eller vet om pressens egne regelverk eller ordninger .
DB170717 Og det må finnes ordninger for den følsomme grensa mellom Irland og Nord-Irland, som nå blir yttergrense for EU.
AA170715 Vi tar ikke vare på de innvandrerne vi har ved generøse og ikke-bærekraftige sosiale ordninger .
DB170713 Stortingsrepresentanten sier det er vanskelig å vite om det foregår skjult lobbyvirksomhet i politikken, men at det legges merke til at det etableres plutselige ordninger som er helt spesielle og skreddersydde for enkeltaktører.
DB170713 - Sandberg tar plutselig i bruk sovende ordninger og tildeler Mehamn 3000 tonn fisk for å hjelpe Arne Hjeltnes' industriprosjekt.
DB170709 Slike ordninger trenger vi.
DA170708 - Det finnes ordninger hvor man kan registrere fingeravtrykket sitt en gang, og da holder det bare å ha med seg fingeren sin neste gang man skal kjøpe alkohol i butikken.
DB170707 « Vi må alltid være åpne for at dagens ordninger må kunne endres når det er behov for det », fortsetter hun.
DB170707 Kutt i folketrygdens ordninger er feil medisin for et Norge der forskjellene øker.
DB170707 I stedet for å føre en mer kraftfull sysselsettingspolitikk eller holde igjen på skattekuttene, hinter Solberg både til nye skattekutt og nye kutt i folketrygdens ordninger .
DB170707 I min generasjon opplevde vi nye ordninger som både mamma- og pappapermisjon.
DA170707 Spesielt rettes det gunstige ordninger mot ungdommen.
AP170707 Verden over kommer nå slike ordninger .
DB170706 Vi må alltid være åpne for at dagens ordninger må kunne endres når det er behov for det.
NL170704 Hva disse " gjennomførbare ordninger " som vil gjøre det " bedre for alle " går ut på, angår også ikke-samiske interesser i ca 40% av Norges landområde, fra Hedmark til grensen mot Russland.
NL170704 " Vi legger opp til fleksible og gjennomførbare ordninger , som vi mener er en forenkling og forbedring av dagens prosedyrer for konsultasjoner.
DN170704 Jeg håper flere prioriterer å putte mer penger i denne typen ordninger , enn å spare mer i bolig, sier Staavi.
AP170703 Ulike ordninger i Norden ¶
AP170703 I notatet vises det også til at det er ulike ordninger i Norden.
AP170703 I dag nyter små norske bryggerier godt av dette i de EU-landene som har slike ordninger .
AP170703 - Det finnes i dag ulike ordninger for produsenter i EU der en gir lettelser til små produsenter.
AP170703 Ulike ordninger i Norden ¶
AP170703 I notatet vises det også til at det er ulike ordninger i Norden.
AP170703 I dag nyter små norske bryggerier godt av dette i de EU-landene som har slike ordninger .
AP170703 - Det finnes i dag ulike ordninger for produsenter i EU der en gir lettelser til små produsenter.
AP170703 Mange er i ferd med å bygge opp gode ordninger , men denne samarbeidsformen mellom fotballforbund og spillerforening, vet han ikke om noen andre som har.
SA170702 Mange er i ferd med å bygge opp gode ordninger , men denne samarbeidsformen mellom fotballforbund og spillerforening, vet han ikke om noen andre som har.
SA170630 Når skiftet kom, lovte generalsekretær Anne Lise Ryel at ingen ansatte skulle få dårligere ordninger enn det man hadde tidligere.
NL170628 Høyre har også fremmet privat forslag der de vil frata skoleledelsen ved Sommerlyst skole den sjølsagte retten og plikten skoleledelsen har til å lage pedagogiske ordninger som er tilpasset både den nye bygningsmassen på Sommerlyst, og til beste for undervisninga av elevene.
DB170628 Partiet må konkurrere med SV og MDG om miljøsaker og sosialt engasjement, samtidig som Arbeiderpartiet gjerne kniver med Venstre om midler til sosiale ordninger .
NL170626 Vi legger opp til fleksible og gjennomførbare ordninger , som vi mener er en forenkling og forbedring av dagens prosedyrer for konsultasjoner.
NL170626 Mange kommuner og fylkeskommuner har allerede gode ordninger for å involvere samiske innbyggere i beslutninger.
DA170626 Høyre og Frp har vært mer opptatt av frivillige ordninger .
DB170625 En reel tilgang til helsetjenester vil ikke være sikret før myndighetene etablerer praktiske ordninger som gir lik tilgang til helsehjelp for alle.
DB170625 De ville også at regjeringen utarbeider ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.
DA170623 Bare Høyre og Frp har i stedet tatt til orde for fortsatt frivillige ordninger for bransjen.
DA170620 Rådet vil også utvide filminsentivordningen til å omfatte flere typer audiovisuelle produksjoner, som underholdningsprogrammer, eller å iverksette egne ordninger for slike produksjoner.
AA170620 Særlig fordi det er så mye som bindes opp i nye ordninger når grensene flyttes.
NL170619 Brandvik sier dette betyr å bibeholde en brigadestruktur, men modernisere den betydelig i forhold til dagens ordninger .
DB170619 ¶ ALLE VIL TIL OSLO : Artikkelforfatteren har ingen tro på at statlige ordninger skal sørge for at alle som vil kan få kjøpe seg bolig i Oslo.
DB170619 juni ber Kari Elisabeth Kaski staten om å ta grep så « vanlige folk » kan få råd til å bo i Oslo ; og i klassisk sosialistisk ånd skal dette gjøres gjennom statlige ordninger som på et eller annet utopisk vis skal føre til at alle som ønsker det kan kjøpe seg bolig i Oslo.
AP170619 Inngående kjennskap til norske institusjoner, historie, ordninger og regelverk er helt avgjørende.
AP170619 Inngående kjennskap til norske institusjoner, historie, ordninger og regelverk er helt avgjørende.
AA170619 » Konsekvensen av et slikt luthersk grunnsyn er, ifølge « Kirkens grunn », nettopp at staten ikke urettmessig kan ta seg til rette når det gjelder forkynnelsens innhold og kirkelige ordninger .
AA170619 « Kirkens grunn », som ble skrevet i hemmelighet av kristent samråd, starter ved å vise at verdslige myndigheter ikke har rett til å blande seg inn i forkynnelsen av evangeliet eller ta seg til rette når det gjelder kirkens ordninger , for eksempel slik : « Kirkens tjenere kan derfor ikke utenom kirkens orden motta direktiver for hvordan Guds ord skal forkynnes i en aktuell situasjon.
DB170618 Et godt tiltak kunne være å innføre ordninger man har i andre land som Tyskland, hvor de som blir født på høsten ikke begynner på skolen før neste skoleår.
VG170616 Dermed fører allmenngjøring av denne typen ordninger til at det fort blir betydelig dyrere å bruke utenlandsk arbeidskraft enn norsk, som allerede i utgangspunktet har konkurransefortrinn.
SA170616 I USA har man ikke lovbestemt betalt ferie, selv om mange bedrifter har ordninger for iallfall noen dager betalt ferie. 41 prosent av de spurte sier at de ikke får betalt ferie på sin arbeidsplass, og det gjelder særlig yngre og lavtlønte.
DN170616 I USA har man ikke lovbestemt betalt ferie, selv om mange bedrifter har ordninger for iallfall noen dager betalt ferie. 41 prosent av de spurte sier at de ikke får betalt ferie på sin arbeidsplass, og det gjelder særlig yngre og lavtlønte.
DA170616 I USA har man ikke lovbestemt betalt ferie, selv om mange bedrifter har ordninger for iallfall noen dager betalt ferie. 41 prosent av de spurte sier at de ikke får betalt ferie på sin arbeidsplass, og det gjelder særlig yngre og lavtlønte.
AP170616 - Nei, det har ikke hatt betydning, vi har vært opptatt av å lage ordninger som sørger for at dette ikke gjentar seg, sier Kolberg som også understreker at det heller ikke har vært noe tema at det bare er dager igjen av perioden.
AA170616 Norge mangler et lovverk og ordninger som sørger for en fornuftig skattelegging av delingsøkonomien.
AA170616 Det burde være nok byråkrater og skatteeksperter i dette landet til å etablere ordninger som virker.
AA170615 Nå må Husbanken på banen for å komme med ordninger for unge med lav egenkapital, mener Jæger. ( ©NTB ) ¶
NL170614 Etnokratiske ordninger undergraver demokratiet.
DN170614 Hun er redd Facebooks nye valgtjeneste bare blir en dårligere versjon av ordninger som allerede er på plass i Norge.
DB170614 Innføre ordninger som gjør at folk med normal inntekt, men som ikke har arv eller hjelp fra foreldre, kan få kjøpe bolig, og i tillegg forsterke ordningene for de mest sårbare.
AP170614 Men det er klart at bydelsmyndighetene vil gjennomgå lokale ordninger i lys av detnne tragiske hendelsen, sier en talsperson til BBC.
AA170614 Dersom en kommune ikke oppnår full barnehagedekning i kommunal regi, kan ikke politikerne holde seg med ordninger der de skiller mellom ideelle og kommersielle aktører.
AA170613 Det er lett for kommunen å høste erfaringer og få inspirasjon fra firmaet R+F+S Arkitekter i Trondheim for å få gjennomført ordninger som gjør det mulig å parkere sykler under tak.
DN170610 Spørsmål om skiftkompensasjon og ordninger med tap av helseattest, skal tas videre i avtalte utvalgsarbeider.
AA170610 Spørsmål om skiftkompensasjon og ordninger med tap av helseattest, skal tas videre i avtalte utvalgsarbeider.
DN170609 Det bøndene « får » er sammensatt ¶ av direkte statsstøtte, anslag over hva som kan tas ut fra økte priser, fra skattefradrag, fondsavsetninger og flere andre ordninger .
SA170608 Det kan virke som om dagens ordninger som er ment å ivareta rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern, ikke er konstruert på noen måte som er egnet til å beskytte pasientene mot overgrep.
SA170608 Det kan virke som om dagens ordninger [... ] ikke er konstruert på noen måte som er egnet til å beskytte pasientene mot overgrep.
DA170607 Vi må derfor forsøke å etablere ordninger som kan samordnes med Moss.
AA170607 Hvilke ordninger EU og Storbritannia får på plass for sine statsborgere, kan bli avgjørende også for disse.
AP170606 Slike ordninger virker negativt på både verdiskaping, produktivitet og lønn ¶
NL170601 Det er godt dokumentert at der en har gode kunnskaper om økosystemer og ressurser, forvaltningsplaner og effektive reguleringer, samt ordninger for å håndheve disse, er fiskeriene bærekraftige.
DB170601 Færre trusler om kutt i allerede etablerte ordninger ?
DA170601 Hovedargumentet for å beholde slike ordninger er at innvandrere ikke skal måtte leve i fattigdom.
DA170601 Det er uheldig for integreringen, og utrolig provoserende for mange nordmenn at de ser at innvandrere har bedre ordninger enn dem selv.
DA170601 Det er ingen grunn til at fattige innvandrere skal få bedre ordninger enn fattige nordmenn.
AP170601 Hun refererer til ordninger der utenlandske nettaktører bevisst oppgir feil verdi på innholdet for å holde pakken under den tollfrie grensen.
AA170601 - Jeg finner meg ikke i at nyankomne innvandrere skal ha bedre ordninger enn folk som er født og oppvokst i Norge, sier Wiborg.
DN170531 Han vil særlig snu på noen av regjeringens ordninger han mener vil begunstige store bruk, men true de mindre i vanskeligere jordbruksområder.
DN170531 Rådgivningsselskapet Telehjelpen sier ordninger som Swap neppe vil komme hos alle operatører.
DN170531 - I andre markeder er denne typen ordninger stort sett tilgjengelig hos premium-operatører, som i Norge betyr Telenor og Telia.
DB170531 I et land med god skattemoral, ser vi stygt på de som misbruker ordninger som er ment for de som faktisk trenger dem, og på de som skulker unna å bidra.
AA170530 Hvorfor prøver den ikke å finne ordninger som er sykkelbyen Trondheim verdig ?
DN170528 Arbeidsgivere over hele verden har vridd seg bort fra tradisjonelle ytelsesbaserte pensjonsordninger og mot innskuddsbaserte ordninger .
BT170528 Målet med norske velferdstjenester er å sørge for at alle får tilgang på trygge og kvalitetsrike ordninger når behovet er der.
AA170526 Fremtidens generasjoner, som også skal nyte godt av velferdsstatens ordninger , fortjener en grundig gjennomgang av dagens sykelønnsordning.
DB170525 I årets valgkamp har førstnevnte bebudet rekordstøtte på 17 millioner til Arbeiderpartiet, nettopp for å bidra til et tryggere arbeidsliv hvor den slags ordninger begrenses eller forbys helt.
DB170525 Fagbevegelsen mener slike ordninger gjør det vanskelig å fagorganisere de ansatte, som gjerne er utlendinger, og at ansatte som tar tillitsverv eller klager risikerer å ikke få nye oppdrag.
NL170523 Går det som KMD legger opp til med lovfestet konsultasjonsplikt, vil kommunestyrerer og fylkesting diskrimineres i forhold til Sametinget og samiske organisasjoner, og næringslivet i " de tradisjonelle samiske områder " påføres kostnadsdrivende ordninger som er ukjent for næringslivet ellers i landet.
DA170523 Nåværende Klima- og energifond er et bundet fond som innebærer begrensninger på hvilke tiltak og ordninger som kan støttes.
DA170523 Derfor foreslår byrådet å sette av 75 millioner kroner til ordninger for å stimulere gjennomføring av klima- og miljøtiltak, sier finansbyråd Robert Steen.
DA170523 til ordninger for å stimulere til gjennomføring av klima- og miljøtiltak.
AA170523 Uten bedre ordninger for å stimulere til at flere leger velger denne utdanningsveien, kan fastlegeordningen være i fare, mener Allmennlegeforeningen.
DB170521 Om vi i stedet skal bruke arenaen til la menn og kvinner skylde på hverandre, fremfor å sammen lete etter gode ordninger , statlige hjelpetiltak, bedre forskning eller eventuelle lovendringer for barnets beste i samværssaker, da sklir debatten ut i meningsløshet.
SA170520 Delegatene ble også enige om at de vil utrede ordninger for borgerlønn, tilpasset norsk kontekst.
DA170520 Som samfunnsøkonom mener jeg at det å åpne opp for ordninger som hjelper borettslag er viktig politikk, sier Thorsheim.
DA170520 MDG vil ha egne ordninger for borettslag og næringslivet, men har ikke konkretisert hva de vil tilby.
NL170518 Ikke minst gjennom satsing på forskning og ordninger som belønner høy kvalitet i høyere utdanning.
DA170518 Det betyr også at alle teatre, som er ulike både i størrelse og økonomi, kan lage ordninger som passer for dem, mener Ulfsby.
AA170513 Skal det virkelig være slik at vi har ordninger som oppfordrer folk til å slutte å jobbe når de er 58 år, slik de gjør i politiet og Forsvaret ?
AA170513 Jeg mener vi må se på alle slike ordninger , og ta bort dem som ikke går utover over de svakeste.
AA170513 Allerede i starten av februar skrev han en kronikk der han tok et oppgjør med ordninger i velferdstaten han synes er for gode.
AA170513 Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen, men Ap har ment at ordninger skal være universelle, sier hun. ( ©NTB ) ¶ | - Kuttet til potetsprit truer norsk akevitt ¶
DB170512 Frp og Høyre kutter i ordninger for multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke.
AP170512 » Ønsker universelle ordninger
AP170512 Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen, men Ap har ment at ordninger skal være universelle, sier hun.
DA170511 Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.
AA170511 Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.
SA170510 Breivik fremhever bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige Venstre-saker.
NL170510 Breivik fremhever bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige Venstre-saker.
DA170510 Breivik fremhever bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige Venstre-saker.
AP170510 Med dagens ordninger vil en feilansettelse påføre store kostnader for hvilket som helst selskap.
AA170507 Alle vet at det er svært lett å innføre nye ordninger .
SA170506 Pengene brukes til å finansiere skatteletter, blant annet mer romslige ordninger for den gruppen pensjonister som sitter bedre i det enn minstepensjonister.
DA170504 Det gjelder både overgangsordninger og permanente ordninger .
DA170502 Korsmo mener det vil presse fram en ny debatt om alle skal få være med når fagforeningene framforhandler nye ordninger .
AP170502 Nøyaktig hvilke ordninger det er snakk om, er ikke klart.
AP170430 I landsbyer og byer opptrer styrkene som rekrutterer til radikal islam, helt åpenlyst : Regionen er blitt ignorert av regjering etter regjering og sliter med høy arbeidsledighet, fattigdom og dårlige sosiale ordninger .
DB170429 Det forteller at fotballen landet rundt tar sitt sosiale ansvaret på alvor selv om flere av klubbene ennå ikke har fått på plass ordninger som garanterer at alle barn uansett økonomi får være med.
DA170429 Stortinget har også slått fast at til og med en bonde fortjener ferie, sosiale ordninger og hjelp ved sykdom.
AP170427 kontantstøtte og en rekke ordninger som gir familien mer tid til egne barn. å styrke kristendommens rolle i skolen og ellers i samfunnet. en rekke tiltak for å motvirke barnefattigdom. satsing på frivillig sektor. høye avgifter på alkohol og en forholdsvis restriktiv ruspolitikk.
AA170427 Derfor må vi inn med bedre ordninger , som viser større forståelse for småbarnsfamilier.
AA170427 Derfor må det etableres en rekke nye organer som Vinsand omtalte både som nye nærdemokratiske ordninger , kommunedelsorgan, områdeorgan og bygdeutvalg.
VG170426 - Høyre skal være varsomme med å fremstille dette forslaget som et tiltak, når de samtidig har styrket ordninger som for eksempel kontantstøtten.
AA170426 Det heter i forslaget at « rådmannen bes gå i dialog med Statens vegvesen og AtB og redegjøre for formannskapet hvilke tiltak som kan gjennomføres, lengde på eventuelle midlertidige ordninger og ikke minst hvor store forsinkelser det blir for buss i rute hvis flere trafikkgrupper skal bruke kollektivfeltene.
AP170424 Vi må få felles og bedre sosiale ordninger i EU, men kravene til lave budsjettunderskudd hindrer dette, sier hun.
AA170424 Det sier antakelig mye om nordmenns søken etter trygghet, og om lav arbeidsledighet og våre gode lønns- og sosiale ordninger , sier han til avisen.
DA170423 Da må vi styrke ordninger som kulturelle skolesekken, spaserstokken, fortsette å bygge ned terskler for å delta.
SA170420 Mange av konkurrenter i andre land har slike ordninger , der de formelt er ansatt i militæret eller politiet, men kan satse fullt ut på idretten.
AP170420 Mange av konkurrenter i andre land har slike ordninger , der de formelt er ansatt i militæret eller politiet, men kan satse fullt ut på idretten.
VG170419 Godal-utvalget anbefalte i sin rapport at dagens ordninger med lukkede orienteringer i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen burde forbedres.
VG170419 Men det er gode ordninger for å få hjelp i Norge, både statlig og kommunalt, sier Thomassen.
VG170419 Eller de ender på kommunens sosialhjelpsbudsjett, eller aller verst, de som ender utenfor alle ordninger .
AP170418 De kvinnelige spillerne har langt ifra like gode tilbud og ordninger som det motsatte kjønn, mindre TV-tid og er ikke i nærheten av å få den økonomiske støtten de trenger og fortjener.
DA170412 - Vi skal ha ordninger for dem som får oppholdstillatelse, men det er samtidig viktig at vi ikke har velferdsordninger som er vesentlig bedre enn alle andre land, sier Hauglie.
VG170411 For å trygge bosetting og matvaresikkerhet er dette gode ordninger som det er bred politisk og folkelig oppslutning om, noe Næringskomiteens innstilling også viser.
SA170411 For å greie det, trenger vi forutsigbare ordninger i ryggen.
SA170411 Dette sikres gjennom markedsordningene, ordninger regjeringa ønsker å fjerne.
SA170411 Det ligger langsiktige, politiske ordninger til grunn for at vi produserer mat på små og mellomstore gårdsbruk, i ulike klimasoner, på jordstykker som er både bratte og vanskelig tilgjengelige, fra lengst nord i Finnmark til helt sør i Agder.
VG170410 Man sa heller at det var andre ordninger som kunne dekke opp for det rimelighetsvilkåret.
AP170410 Studentene er opptatt av norsk natur, Edvard Munch og sosiale ordninger , men engasjementet er størst rundt festing, kjærester og norsk ungdomskultur i TV-serien Skam.
AA170410 Marie ( 21 ) fra Vest-Kina og de andre studentene er opptatt av norsk natur, Munch og sosiale ordninger , men engasjementet er størst rundt festing, kjærester og norsk ungdomskultur i TV-serien Skam.
VG170407 På bakgrunnen av situasjonen med deres tilbakeslag for frihandel i de multilaterale kanalene opplever jeg at de ønsker å se på gode bilaterale ordninger , sier Solberg.
DN170407 Også Danmark og Finland har gunstige ordninger som betyr mange nye vindmølleprosjekter både til lands og til vanns.
DN170407 Også Danmark og Finland har gunstige ordninger som betyr mange nye vindmølleprosjekter både til lands og til vanns.
SA170406 Regjeringen vil ha færre ordninger i jordbruket, men komiteen bestiller en « finmasket » struktur på virkemidlene også i framtiden.i ¶
DB170406 Foreldre gjør lurt i å bestrebe seg på å finne ordninger som gjør at de minste ikke trenger å være åtte timer i barnehagen hvis det er praktisk mulig.
DN170404 Tre ordninger
DN170404 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
DN170404 Den pågående restruktureringen av selskapet vil « trolig involvere Chapter 11»-konkursbeskyttelse eller « andre ordninger », heter det i meldingen.
DB170404 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
AA170404 - De som får oppholdstillatelse skal tilbys tilstrekkelige og forsvarlige ordninger .
SA170403 Ikke et nederlag som regjeringen sier, når de nå strammer inn på gode ordninger .
SA170403 Derfor har vi en velferdsstat med gode ordninger som sikrer oss et godt liv når vi ikke klarer jobbe lenger.
SA170403 De vil gjøre det vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger, og lettere og å hive folk ut av ordninger sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) i VG.
SA170403 For reiselivet finnes det ikke tilsvarende ordninger .
DN170402 I partiets nye program, som ble vedtatt på landsmøtet i Ålesund søndag, heter det at dagens ordninger er uoversiktlige og at det er for store sprik, særlig mellom sykelønn og dagpenger under arbeidsløshet.
DA170402 I partiets nye program, som ble vedtatt på landsmøtet i Ålesund søndag, heter det at dagens ordninger er uoversiktlige og at det er for store sprik, særlig mellom sykelønn og dagpenger under arbeidsløshet.
DB170331 Grande påpekte også at de som skaper jobber, må betale skatt før de har tjent penger, og at selvstendig næringsdrivende betaler mer i trygdeavgift enn vanlige lønnsmottakere, men har dårligere ordninger .
DB170331 - Dette er urettferdige ordninger som Venstre vil gjøre noe med, slo hun fast.
DA170331 Det skal også inngås skriftlig avtale om slike ordninger .
BT170331 Det bør ses på ordninger der det donerte blodet kan lagres og testes.
AP170331 klasse ? ), halvtimesrute mellom Lillehammer, Skien og Halden innen 2025 eller bedre sosiale ordninger for gründere.
AP170331 Fra sentralt hold har det vært et eget Finnmarkstillegg for lærere, en virkemiddelordning som ga mulighet for lønnstillegg, og generelle ordninger med lavere inntektsskatt og nedskriving av studielån for arbeidstagere i nord, for å nevne noen tiltak.
DB170330 Og selv om investeringer i velferd kan gi store inntekter i den andre enden, må vi selvsagt likevel vurdere både eksisterende og nye ordninger kritisk.
DA170330 Etter det Dagsavisen forstår, er det knyttet spenning til hvordan KrF og Venstre stiller seg overfor regjeringens forslag om å gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg, og om å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10.
AP170330 klasse ? ), halvtimesrute mellom Lillehammer, Skien og Halden innen 2025 eller bedre sosiale ordninger for gründere.
AP170328 Andre vil ha tilsvarende ordninger , og vil gjøre det de kan for å påvirke kongressrepresentanter og senatorer.
VG170327 Tom Tvedt støtter mer penger til egenorganisert idrett, skriver han - men mener det må skje gjennom allerede etablerte ordninger .
VG170327 Det må være lov å prøve nye ordninger i dette landet, selv på idrettsfeltet, uten at det blir full krig hver eneste gang.
DB170327 Slike ordninger kan imidlertid ikke ensidig bestemmes av arbeidsgiver.
DB170327 Selv om lovforslaget er nytt, både i Italia og i Europa generelt, er det innført lignende ordninger andre steder i verden.
AA170327 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
DA170325 - Jeg er villig til å se på utformingen av de ordningene vi har i dag, men jeg mener vi må ha gode ordninger som ikke spenner bein under det gode elbil-eventyret vi har hatt Norge.
BT170324 | - Regjeringen må spesialsy ordninger for store cruisehavner.
AP170324 Og politikken vår virker, folk i byen kjører mindre bil, det er færre som tar « lappen » og det er stadig flere som er med på ordninger som gjør at de har tilgang til bil de få gangene de har behov for den, sier Marcussen som også viser til at utbyggere er fornøyde med å bygge færre parkeringsplasser.
DA170323 Dale ville også gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg.
AA170323 Vi ser det som uheldig å bruke store ressurser på å etablere ordninger og aktiviteter som i seg selv er positive, men som ikke fører til jobb.
DA170322 Dette fordi NAV er blitt pålagt å konkurranseutsette sine ordninger .
DA170322 Tidligere kulturminister Torhild Widvey innkalte distributørene og produsentene til en rundebordskonferanse i 2015 for å komme fram til frivillige ordninger for bidrag til filmfinansiering.
AP170322 Mange tror de er dekket gjennom foreldrenes ordninger .
DA170321 Man må heller gå i dialog med bransjen for å til ordninger .
DA170321 Dessverre tar det ofte litt tid før nye ordninger tas i bruk.
DB170320 Dette ettersom ordninger bryter med vanlig tjenestevei innad i departementene.
SA170319 Vi er omgitt av bestemmelser og ordninger som ivaretar sikkerhet og trygghet i utallige sammenhenger i hverdagen.
BT170317 Tilsvarende ordninger for sportsfiske finnes i mange land.
BT170317 Jeg har troen på samfunnsøkonomisk effektive ordninger , hvor de som påfører andre enn seg selv skade ved sitt eget konsum, må betale for det, og de som gagner andre, bør bli betalt for det.
AP170317 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
AP170317 - Varslingsplikten er relativt ny, og vi vet at det tar tid før nye ordninger er fullt implementert i alle virksomheter, påpeker fungerende direktør Heidi Merete Rudi ¶
AA170317 Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff.
DA170313 Slike ordninger er det all grunn til å advare mot.
DA170313 For eksempel ordninger men samfunnslønn uavhengig om du er i arbeid eller ikke.
VG170311 Vi hadde workshops og møter sammen med NIF der formålet var å lage gode produkter og ordninger til beste for klubber og lag i norsk idrett.
BT170311 Mange får allerede dekt hele eller deler av utgiftene til barnehage, gjennom diverse lokale og statlige ordninger .
BT170311 Og da tenker jeg ikke bare rent medisinsk, men også i form av økonomiske ordninger som skal sikre dem som ikke kan delta i ordinært arbeidsliv.
BT170311 Mange mener at svaret på de økende helseutgiftene er å kutte i ordninger som skal gi denne gruppen et økonomisk grunnlag for et verdig liv.
BT170311 Derfor kan vi ikke bygge ned ordninger vi har i dag som har til hensikt å sikre et verdig liv også for syke og uføre.
VG170310 Kollektive ordninger
VG170310 Alle NISO-medlemmer betaler via medlemskontingenten en andel til kollektive ordninger som rettshjelp, forsikringer og forhandlinger, sier Thomas Kristensen.
DB170310 Frem til da hadde imidlertid Norge et utall ulike ordninger for å kåre vinneren, ofte med store variasjoner fra år til år.
AA170310 ¶ Vil skrote : Siv Jensen er en av mange politikere som gjerne vil skrote ordninger de ikke liker.
AA170310 Andre ordninger som skal eller ikke skal skrotes for tiden er barnetrygd, pappaperm og kontantstøtte.
AP170309 Ordninger som gratis kjernetid og aktivitetsskole er riktignok bydelsavhengige i Oslo, men da er det snakk om å gi et ekstratilbud, ikke å fjerne et lovfestet gode.
AA170309 Som i en del andre slike ordninger , er det lagt opp til at det skal være enkelt å klage.
DB170308 Totalt vil de nye forslagene beløpe seg til mellom 700 og 800 millioner kroner årlig ekstra i tiltak til norske medier, utover de om lag 8,5 milliardene som allerede ligger i dagens ordninger .
DB170308 Land med brede ordninger, som går til alle, omfordeler mer enn land med målretta ordninger mot dem med lave inntekter.
DB170308 Land med brede ordninger , som går til alle, omfordeler mer enn land med målretta ordninger mot dem med lave inntekter.
DB170308 Ikke fordi universelle ordninger nødvendigvis får flertallets støtte, som vi har sett er ikke det alltid tilfelle, men også fordi en konstruerer en ordning som lett vil få skylden for kvinner og innvandreres manglende arbeidsdeltakelse.
DB170308 I tillegg sliter universelle ordninger mindre på solidariteten siden det ikke er noen fare for at noen, som ikke « fortjener » ordningen, lurer til seg godet, slik det kan være tilfelle om tjenesten eller støtten kun gis til dem som har en viss inntekt.
DB170308 Hvis universelle ordninger ofte er best, hvorfor vil utvalget, og muligens Høyres landsmøte, gå inn for en målretting av barnetrygden mot dem med lavest inntekt ?
AP170308 - Men tanke på kunnskapen og erfaringene vi har med kontantstøtten, og hvordan det spesielt hemmer integrering, så er det nødvendig med både debatt og konkrete tiltak for å finne bedre ordninger . | 10 tips for helgen ¶
AA170308 - I tilknytning til arbeidet må det i samtlige kommuner etableres ordninger for mottak av fremmede skadelige arter fra hageeierne, som sikrer destruering og ikke ytterligere spredning, sier Pedersen.
DB170307 Det kan derfor hende at det i fremtiden vil komme regler som diskvalifiserer ordninger som Music freedom.
DB170307 Betydelige subsidier til barnehager, en svært sjenerøs foreldrepermisjonsordning og barnetrygd, er alle ordninger som gjør det mulig å kombinere barn og arbeid.
DA170307 Jeg har imidlertid tatt opp at det må være handlingsrom for nasjonale ordninger .
AP170307 Mediemangfoldsutvalget mener at det er behov for ordninger som sikrer samfunnsviktig journalistikk.
AP170307 Det trengs styrkede offentlige ordninger for å sikre den kritiske, årvåkne journalistikken - raskt.
AP170307 Mediemangfoldsutvalget mener at det iallfall i en begrenset periode er behov for ytterligere ordninger som sikrer samfunnsviktig journalistikk.
AP170307 Mediemangfoldsutvalget mener at det er behov for ordninger som sikrer samfunnsviktig journalistikk.
AP170307 Det trengs styrkede offentlige ordninger for å sikre den kritiske, årvåkne journalistikken - raskt.
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger , og også forslag til helt nye tiltak.
AA170307 Derfor må vi få nye ordninger for å sikre uavhengige medier, sier Mørseth.
AA170307 Dagens utfordringer trenger nye og mer presise ordninger .
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger , samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
AA170307 Derfor må vi få nye ordninger for å sikre uavhengige medier.
AA170307 Dagens utfordringer trenger nye og mer presise ordninger .
VG170306 Venstres programkomité har foreslått å gjøre både barnehagen og SFO gratis og droppe dagens ordninger med barnetrygd og kontantstøtte.
FV170306 Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene : ¶ 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
DN170306 Det er innbakt sjenerøse ordninger , og hovedsakelig er det høy grad av tilfredshet med systemet.
DB170306 Der kommer utvalget med flere kontroversielle forslag om omdiskuterte ordninger som barnetrygd og kontantstøtte.
DA170306 Derfor er det viktig for meg at vi har ordninger som gir god velferd for familiene og fleksibilitet, men vi må heller ikke glemme arbeidslinjen.
BT170306 Utvalgslederen medgir at det er et dilemma at gode ordninger for småbarnsfamilier generelt kan motvirke målet om at foreldrene, og da særlig mødre med innvandrerbakgrunn, kommer ut i arbeid, men sier at det må løses også gjennom for eksempel arbeidsmarkedspolitikken.
BT170306 Horne vil ikke gi slipp på prinsippet om fleksible ordninger for foreldrene.
BT170306 - Dette er jo ikke obligatoriske ordninger , det er tilbud, sier hun, og viser til at foreldre godt kan ta lengre permisjon når barna er små, uten lønn.
AP170306 Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene : ¶ 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
AP170306 Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene : ¶ 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
AP170306 Den politiske debatten handler for ofte om enkeltordninger og for sjelden om sammenhengen mellom ulike ordninger , som til sammen beløper seg til rundt 90 milliarder kroner i året.
AP170306 Utredningen som legges frem tirsdag inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger , samt forslag til helt nye tiltak.
AA170306 Utvalgslederen medgir at det er et dilemma at gode ordninger for småbarnsfamilier generelt kan motvirke målet om at foreldrene, og da særlig mødre med innvandrerbakgrunn, kommer ut i arbeid, men sier at det må løses også gjennom for eksempel arbeidsmarkedspolitikken.
AA170306 Horne vil ikke gi slipp på prinsippet om fleksible ordninger for foreldrene.
AA170306 - Dette er jo ikke obligatoriske ordninger , det er tilbud, sier hun, og viser til at foreldre godt kan ta lengre permisjon når barna er små, uten lønn.
DB170305 Utvalget har blitt bedt om å se på alt fra bedre kompensasjonsordninger for komponister og bedre representasjon av funksjonshemmede i mediene til ordninger med gratis avis til ungdommer, endret lovgiving for medieansvar og tiltak for å styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte.
DB170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger , samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
AP170305 Men fem ordninger står for størstedelen av utgiftene : ¶ 80 av milliardene går til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn.
AP170305 Barna i familier der betingelsene for et godt foreldresamarbeid er svake, trenger noe annet enn ordninger som forutsetter gjensidig tillit og vilje til samarbeid, skriver innleggsforfatterne.
AA170305 Utvalget har blitt bedt om å se på alt fra bedre kompensasjonsordninger for komponister og bedre representasjon av funksjonshemmede i mediene til ordninger med gratis avis til ungdommer, endret lovgiving for medieansvar og tiltak for å styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte.
AA170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger , samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
VG170304 Det må etableres ordninger som ivaretar den nødvendige avstanden - og som sikrer både de sterke redaksjonene, og de som finner på nye ting.
VG170304 Jeg møter et NAV som tilbyr meg gode, midlertidige ordninger i påvente av at jeg skal bli frisk igjen, men det eneste varige de kan tilby meg hvis jeg ikke lykkes, er en tilværelse som ufør.
VG170304 Det skrives bindsterke verk om hvordan velferdssamfunnets rause ordninger er termitter som snart vil fortære statenes økonomiske pilarer.
AA170304 - Har dere slike ordninger også for andre kundegrupper ?
VG170303 NASJONALE REGLER : SV og V vil ha ordninger som gjør det lettere å lade elbilen - og dermed friste flere til å kjøpe en utslippsfri bil.
AP170303 - Bekymringen har vært at vi lager ordninger som gjør at elever med dysleksi ikke får den samme likeverdige utdanningen som andre, og at en slik ordning gjør det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge undervisningen, sier Røe Isaksen.
AP170303 - Bekymringen har vært at vi lager ordninger som gjør at elever med dysleksi ikke får den samme likeverdige utdanningen som andre, og at en slik ordning gjør det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge undervisningen, sier Røe Isaksen.
SA170302 Et proteksjonistisk tiltak er å gi ordninger som favoriser egne borgere eller industri.
DN170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger , sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger , sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger , sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
VG170301 - Slike ordninger er stort sett bortkastet.
DN170301 Trump har tidligere uttalt støtte til ordninger der hele befolkningen skal sikres helsevern - som var målet til Obamacare i utgangspunktet.
BT170301 Men hvordan skal dette skje i praksis, når Spekter - hvor Nilssen selv er styreleder - truer med å fjerne eksisterende ordninger for kompetanseutvikling hos sykehusleger ?
AP170301 Der sa presidenten at han var åpen for å få til ordninger som kan gi en del av USAs ulovlige innvandrere amnesti, ifølge The New York Times.
AA170301 Noen få, ressurssterke, har oppnådd gode ordninger med brukerstyrt personlig assistanse 24 timer i døgnet 7 dager i uka, mens flertallet må ta til takke med minstestandard for eldre i sykehjem ved utmåling av tjenester.
AP170226 Private pensjoner den enkelte sparer til innenfor spesielle ordninger .
VG170224 Miljøvennlige politikere kan ikke ha ordninger der den eneste hensikten er at privatpersoner får avslag på den jordvarmen eller elsykkelen de uansett skulle kjøpe.
VG170224 Da er det i tilfelle flertall på Stortinget for å innføre flere enn de fem mobbeombudene som allerede er i gang enten som forsøk eller permanente ordninger i Buskerud, Østfold, Nordland, Hordaland og Oslo.
DN170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.
DB170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende til NTB.
DB170224 Slikt får mange til å kritisere myndighetene, og spesielt Miljøpartiet De Grønne, for å komme med teite ordninger som lett lar seg misbruke.
DB170224 Politikerne har en plikt til å lage ordninger som både er rettferdige og effektive.
AA170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.
AA170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.
DB170223 Nav forvalter mange og kompliserte ordninger , og brukerne skal føle seg trygge på at vi er eksperter på regelverkene og gir kompetent hjelp.
BT170223 Ordninger som går til alle uavhengig av inntekt er, i motsetning til behovsprøving, ikke stigmatiserende.
AP170223 Det gjør noe med oss når mennesker som ikke er skyld i foreldres juks og misbruk av ordninger , blir skadelidende.
AP170223 Det gjør noe med oss når mennesker som ikke er skyld i foreldres juks og misbruk av ordninger , blir skadelidende.
AA170223 De fortsetter å mase om næringsinteressene, men har fortsatt ikke gitt oss noe svar på hvorfor de ikke vil ha ordninger som også bidrar til en rask utskiftning av bilparken., sier hun.
VG170222 Er det virkelig greit for Høie at vi bruker flere millioner av helsebudsjettene på ordninger som bare kommer noen få til gode ?
VG170222 Vi har en flere ulike støtteordninger gjennom klimafondet, og prøver også ut nye ordninger , som støtte til elsykler som har bidratt til å løfte elsykkelmarkedet i Oslo.
DN170222 Vi skal uansett utfall sørge for ordninger som ivaretar viktige behov som drosjetilbud i distriktene, syketransport, skoletransport og TT-transport.
AA170222 ​ Helsedirektoratet opplyser at den nye forskriften om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten også fører til nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering.
SA170219 Når motparten, som ved en malplassert vits, sammenligner legers arbeidsplaner med en gymnasiasts timeplan, avfeier reelle bekymringer som propaganda, eller truer med å fjerne alle ordninger som ivaretar nødvendig faglig fordypning og utvikling, undrer jeg egentlig om vi har samme mål.
DB170218 I tillegg til Mar-a-Lago-turene trekker Washington Post fram flere kostbare utflukter og ordninger : ¶
DB170218 Vi får ikke friske, velfungerende mennesker ved å behandle dem som barn og tvinge dem inn i ordninger på mekanistisk vis.
DB170218 Staten skal dekke en del av lønna, og åpne opp for det vi allerede ser i liknende ordninger ; at det i praksis oppfordrer arbeidsgivere til å diskriminere mot normale arbeidssøkere som trenger full lønn.
BT170218 Som enslig forsørger har man allerede gode ordninger å støtte seg til, hvis man trenger det.
BT170218 Som enslig forsørger har man allerede gode ordninger å støtte seg til, hvis man trenger det.
VG170216 - Men vi har gode ordninger som sørger for ordentlig oppfølging og tilrettelegging, sier Skjelstad.
VG170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
VG170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
DN170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
DN170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
DB170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
DB170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
AP170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
AP170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
AA170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
AA170216 Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.
DB170214 Heller enn å svekke ordninger for syke, må ordninger for de som ikke har helserelaterte problemer styrkes.
DB170214 Heller enn å svekke ordninger for syke, må ordninger for de som ikke har helserelaterte problemer styrkes.
DA170214 Teltleirene skulle være midlertidige ordninger , men asylsøkerne kommer seg ikke videre i Europa og mange har vært strandet i de greske leirene i over ett år.
DA170214 Flyktningleirene i Hellas skulle være midlertidige ordninger , men mange har bodd her i over ett år fordi de ikke kommer seg videre oppover i Europa.
BT170211 Han understreker dessuten at universelle ordninger er ubyråkratiske, og virker ikke stigmatiserende.
BT170211 Han understreker dessuten at universelle ordninger er ubyråkratiske, og virker ikke stigmatiserende.
AP170210 - Med så sjenerøse ordninger kan det å sitte i fylkestinget bli en egen yrkeskarrière.
AP170210 - Du vedgår at det har vært gode ordninger .
VG170208 Så skal vi ha bedre ordninger for gründere, for eksempel på opsjonsbeskatningen.
AA170208 Brøndbo ønsker også å ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få « æren og pengene », og at man heller skal premiere bedriften.
VG170207 Men, dagens velferdsstat med rause økonomiske ordninger til mange som har grei økonomi, den blir det vanskelig å få råd til.
VG170207 Ordninger må kuttes, penger må spares, og mer penger må inn i systemet for å finansiere forpliktelsene som ligger der.
AA170207 Hvordan skal vi klare å opprettholde våre gode ordninger med stadig flere eldre, innvandrere og uføre ?
VG170206 Vi er i ferd med å ødelegge vår fantastiske velferdsstat med ordninger som gjør det alt for enkelt å velge lettvinte løsninger.
VG170206 Vi er i ferd med å ødelegge vår fantastiske velferdsstat med ordninger som gjør det alt for enkelt for noen å velge lettvinte løsninger, skriver kronikkforfatteren.
VG170206 Så mine forslag er : ¶ * 1 Ta bort ordninger som oppfordrer folk til å bli pensjonister ! * 1 Ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge NAV som hovedarbeidsgiver ! * 1 Ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få æren og pengene for den jobben som faktisk skjer i bedriften.
VG170206 Så mine forslag er : ¶ * 1 Ta bort ordninger som oppfordrer folk til å bli pensjonister ! * 1 Ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge NAV som hovedarbeidsgiver ! * 1 Ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få æren og pengene for den jobben som faktisk skjer i bedriften.
VG170206 Så mine forslag er : ¶ * 1 Ta bort ordninger som oppfordrer folk til å bli pensjonister ! * 1 Ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge NAV som hovedarbeidsgiver ! * 1 Ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få æren og pengene for den jobben som faktisk skjer i bedriften.
VG170206 Hvorfor skal vi ha ordninger som legger til rette for at folk blir mottakere av offentlige penger ?
DB170206 Det er et omfattende dokument med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk over en bred front.
AP170206 Til tross for at det ikke har kommet mange asylsøkere fra Pakistan til Norge, med unntak av en kort periode høsten 2015, er det viktig å ha gode, praktiske ordninger for samarbeid med pakistanske myndigheter for retur til Pakistan, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( FrP ) i en pressemelding.
AA170206 I en kronikk skriver DDE-frontmann Bjarne Brøndbo at det norske velferdssystemet er altfor godt, og at politikerne må « ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge Nav som hovedarbeidsgiver ».
AA170206 Vi er i ferd med å ødelegge vår fantastiske velferdsstat med ordninger som gjør det alt for enkelt å velge lettvinte løsninger.
AA170206 Hvorfor skal vi ha ordninger som legger til rette for at folk blir mottakere av offentlige penger ?
AA170206 * Ta bort ordninger som oppfordrer folk til å bli pensjonister !
AA170206 * Ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få æren og pengene for den jobben som faktisk skjer i bedriften.
AA170206 * Ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge Nav som hovedarbeidsgiver !
VG170205 - Vi mener støtten til Au pair-senteret må videreføres, slik at de får nødvendig hjelp til ordningen er avviklet og at det jobbes for å sikre deres rettigheter og at det lages ordninger som straffer de som utnytter dem.
DB170205 De fleste fylkene har ordninger der godtgjøringene for vervene legges oppå hverandre opp til et maksimalbeløp.
SA170203 Tre ordninger får halv takst som maksimumsnivå.
SA170203 Tre ordninger får halv takst som maksimumsnivå.
DB170203 Han hevder hele det politiske Norge har vært med på å lage ordninger som setter folk på tiltak for på den måten sørge for at færre blir registrert som ledige.
DN170202 - Vi mener det er god kundebehandling å ha åpne og faste ordninger som er lette å sette seg inn i for kundene.
DB170202 De viktigste tiltakene Norge bør gjøre, i tillegg til en internasjonal avtale, er å opprette tilskuddsordninger for veivasking og rensing av avløpsslam for mikroplast, styrke ordninger som « Fishing for litter » som gjør det gratis å levere søppel fra havet og forby gummigranulat i kunstgressbaner og erstatte med mer miljøvennlige alternativer.
SA170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
SA170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.  ¶
SA170201 I en kommentar til Euronics innvendinger mot undersøkelsen, sier Flønes at Forbrukerrådet mener det er en fordel med åpne og faste ordninger kundene kan sette seg inn i på forhånd, og ikke må forhandle seg frem til i butikken på egenhånd.
SA170201 Forbrukerrådet har valgt å vektlegge fem ulike ordninger , nærmere bestemt åpent kjøp ( pengene tilbake ), nettpris i fysiske butikker, annonsegaranti, prisløfte og garanti utover fem år.
SA170201 Elektrokjedene lokker med et virvar av ordninger for å tiltrekke seg deg som kunde.
SA170201 - Vi er en kjede bestående av 64 lokalt eide butikker og har ikke prisløfter eller andre sentrale ordninger , og har følgelig svart nei på det.
FV170201 I en kommentar til Euronics innvendinger mot undersøkelsen, sier Flønes at Forbrukerrådet mener det er en fordel med åpne og faste ordninger kundene kan sette seg inn i på forhånd, og ikke må forhandle seg frem til i butikken på egenhånd.
FV170201 Forbrukerrådet har valgt å vektlegge fem ulike ordninger , nærmere bestemt åpent kjøp ( pengene tilbake ), nettpris i fysiske butikker, annonsegaranti, prisløfte og garanti utover fem år.
FV170201 Elektrokjedene lokker med et virvar av ordninger for å tiltrekke seg deg som kunde.
FV170201 - Vi er en kjede bestående av 64 lokalt eide butikker og har ikke prisløfter eller andre sentrale ordninger , og har følgelig svart nei på det.
DB170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
BT170201 I en kommentar til Euronics innvendinger mot undersøkelsen, sier Flønes at Forbrukerrådet mener det er en fordel med åpne og faste ordninger kundene kan sette seg inn i på forhånd, og ikke må forhandle seg frem til i butikken hver for oss.
BT170201 Forbrukerrådet har valgt å vektlegge fem ulike ordninger , nærmere bestemt åpent kjøp ( pengene tilbake ), nettpris i fysiske butikker, annonsegaranti, prisløfte og garanti utover fem år.
BT170201 Elektrokjedene lokker med et virvar av ordninger for å tiltrekke seg deg som kunde.
BT170201 - Vi er en kjede bestående av 64 lokalt eide butikker og har ikke prisløfter eller andre sentrale ordninger , og har følgelig svart nei på det.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.
AP170201 I en kommentar til Euronics innvendinger mot undersøkelsen, sier Flønes at Forbrukerrådet mener det er en fordel med åpne og faste ordninger kundene kan sette seg inn i på forhånd, og ikke må forhandle seg frem til i butikken hver for oss.
AP170201 Forbrukerrådet har valgt å vektlegge fem ulike ordninger , nærmere bestemt åpent kjøp ( pengene tilbake ), nettpris i fysiske butikker, annonsegaranti, prisløfte og garanti utover fem år.
AP170201 Elektrokjedene lokker med et virvar av ordninger for å tiltrekke seg deg som kunde.
AP170201 - Vi er en kjede bestående av 64 lokalt eide butikker og har ikke prisløfter eller andre sentrale ordninger , og har følgelig svart nei på det.
DN170130 Slike ordninger stimulerer mobiloperatørene til at kundene bytter telefon oftere.
DB170128 10 ) Forsøk med gratis SFO for de med dårligt råd i Drammen, Oslo, Stavanger og Skedsmo ¶ 11 ) Gratis barnehage til barn ( 4 og 5 år ) i asylmottak ¶ 12 ) Bedre sosiale ordninger for gründere/selvstendig næringsdrivende ( pleie - og omsorgspenger ) ¶ 13 ) 4 nye såkornfond a 300 mill, hvorav ett øremerket IT-næringen - investeringskapital til gründere /småbedrifter ¶ 14 ) Etablering av forenklingsorgan - regelråd forenk
SA170126 Den påpeker likevel at ordninger som « mixed rooms », altså rom der kvinner og menn bor sammen, er med på å tone ned de kjønnsmessige forskjellene.
SA170126 Man kunne jo finne ordninger som gjorde at det ble mindre avvik fylkesvis - samtidig som ordningen kunne tilpasses fylkesmessig kulturvariasjon ?
SA170126 Helleland svarer « ja », det er riktig å legge ned tidligere ordninger .
SA170126 Er det ønskelig fra regjeringen å avvikle ganske så vellykkede ordninger fra regjeringer, uten å erstatte det med tilsvarende tilbud - og klarer regjeringen å kanalisere de treffsikre tiltakene til fri og uavhengig kultur ?
SA170126 Dette kunne vært et supplement, men ikke erstatning flere andre vellykkede og mer ambisiøse ordninger .
SA170124 Det krever langt flere ambisjoner enn bare penger, det krever treffsikre ordninger som sørger for aktivitet.
FV170124 Mandag skrotet han som ventet frihandelsavtalen TPP, og han har sagt at han vil foretrekke bilaterale avtaler framfor regionale ordninger .
DB170123 Flytter næringsstøtten fra viktige distriktsnæringer til generelle ordninger . 5.
DB170121 Jeg kan ikke komme på én eneste gang Siv Jensen har kjempet mot Stortingets pensjonsordning, eller noen andre gode ordninger på Stortinget for den saks skyld, forklarer Rotevatn.
DB170121 Ellers er det påfallende at politikerne har vist liten interesse for ordninger som kan kombinere bruk av jury og skriftlig begrunnelse.
DN170120 Håpet er at nedbemanningen kan løses ved bruk av frivillige ordninger .
DB170119 Problemet er at omfanget av straffen, i utgangspunktet ikke åpner for soning ved fotlenke eller andre ordninger som kan løse situasjonen.
DB170117 I tillegg utreder vi mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen.
DN170116 - Jeg benytter meg av alle tre kjedene, og bruker også alle ordninger de tilbyr som Coops medlemskort, Triumf-kortet til Norgesgruppen og Æ-appen til Rema.
DB170116 Ordninger de ikke bare har forsvart med nebb og klør, men latterliggjort meningsmotstandere for å ville endre., skriver Andreas Halse og Magnus Forsberg.
DB170116 Ordninger de ikke bare har forsvart med nebb og klør, men latterliggjort meningsmotstandere for å ville endre.
BT170116 Ethvert ærlig yrke og enhver tjeneste i sosiale ordninger som familie og politikk er å betrakte som Guds kall.
AP170116 På den annen side vil et slikt amnesti innebære at personer som bevisst har utnyttet asylinstituttet eller andre humanitære ordninger , belønnes med permanent opphold og statsborgerskap.
SA170115 Partiet vil også fjerne merverdiavgiften på reparasjon og gjenbruk, gjøre det lettere for både folk og bedrifter å gi bort brukbare ting og gi økonomiske insentiver til ordninger for å dele på ting, leie og låne ut.
DB170115 Innvandringsregler er ikke troverdige uten ordninger for tilbakesending ved tvang.
AP170115 - Før man får statsborgerskap, må andre ordninger gjelde, mener han.
SA170109 Kulturskoletimen, spaserstokken, nistepakken - alle ordninger som tilgjengeligjør kultur for mange - ble kutta.
BT170105 - Selv om slike ordninger er midlertidige, frykter vi som fagorganisasjon at det vil påvirke lønnsnivået permanent.
DB170103 I Norge nyter vi godt av fleksible ordninger som baserer seg på en viss tillit.
DB170103 Førstestatsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen forklarer Dagbladet at dagens ordninger baserer seg på tillit : ¶
DB170103 - Det er selvsagt mulig å lage ordninger for bilfinansiering og overdragelse som er bortimot umulige å misbruke.
DB170103 Helt fra vi fikk den første dissenterloven i 1845 har man prøvd å ha ordninger som sikrer at de som ikke er medlem av Dnk, men har tilknytning til et annet trossamfunn, skal slippe å bidra til finansieringen av Dnks religiøse virksomhet via skatteinnbetalingen.
SA170101 Vi må ikke forbruke ressurser, innføre ordninger eller planlegge på en måte som skaper trøbbel for våre etterkommere.
SA170101 Vi kan og på tvers av politiske skillelinjer kjempe for tiltak og ordninger som gjør det lettere for næringslivet å ansette folk i vanskelige tider, og vi kan kjempe for fortsatte « krisepakker » for vår region.
SA170101 Men som innbyggere og velgere kan vi være med å påvirke politisk, slik at vi sikrer gode ordninger for de som faller ut av arbeidsmarkedet, både midlertidig og mer permanent.
AP161213 Jeg mener vi bør ha like ordninger som andre har, sier partileder Trine Skei Grande til NRK.
AP161213 - Vi trodde dette var en ordning som speilet ordninger utenfor dette huset.
AP161211 Hvis resultatene er gode, bør slike ordninger utvides.
AP161119 Det finnes flere tilsvarende ordninger for ulike deler av mediene i Norge, nettopp for å sikre mediemangfold og norske produksjoner med kvalitetsinnhold.
VG161115 - Universelle ordninger hvor alt smøres likt ut til alle, er ikke veien å gå i det lange løp, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da partiet la frem sitt budsjett.
SA161109 De samme lederne forsvarer seg med at de har « ordninger » for de med dårlig økonomi.
AP161109 De samme lederne forsvarer seg med at de har « ordninger » for de med dårlig økonomi.
SA161024 Her behøves det attraktive ordninger for at forskere skal engasjere seg, fagfolk må ha anledning til å teste ut nye produkter og det behøves insentiver for gründere og bedrifter i omstilling.
SA161024 Attraktive ordninger
AP161007 Når svært mange land i Europa allerede har lagt til rette for lignende ordninger hvor det gis skattefradrag ved investeringer i nye bedrifter, er det ingen grunn til at vi i Norge ikke skal gjøre det samme.
AP161007 I tillegg finnes en rekke andre ordninger som bidrar til det positive gründerløftet.
AP161007 Ordninger for skattefradrag i unge bedrifter er derfor noe et samlet norsk gründermiljø etterspør.
AP160831 Det finnes gode ordninger med betydelig økonomisk støtte til hjemreise, spesielt til Afghanistan, sier Vee Lægreid.
AP160831 Det finnes gode ordninger med betydelig økonomisk støtte til hjemreise, spesielt til Afghanistan, sier Vee Lægreid.
VG160803 Når ordninger som skal sikre kjønnsbalanse fjernes, er det gjerne fordi vi tror de ikke trengs lenger.
AP160606 Det er ikke nok inntekter fra bompenger og statlige ordninger til å finansiere dette.
SA160521 « Jeg vet at også de som ut fra sin overbevisning ikke ser rom for kirkelige ordninger for par av samme kjønn, er flinke til å møte mangfoldet i vår tid med forståelse og respekt », skriver biskop Erling Pettersen.
SA160521 Jeg vet at også de som ut fra sin overbevisning ikke ser rom for kirkelige ordninger for par av samme kjønn, er flinke til å møte mangfoldet i vår tid med forståelse og respekt.
SA160521 Jeg tror at samtalen om ordninger for samliv vil fortsette i Kirken, rett og slett fordi samliv er viktig for mennesker.
SA160521 Begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger , undervisning og forkynnelse.
FV160501 Den jobber blant annet for å teste ut og etablere ordninger for fysisk aktivitet på resept, samt få inn emnekurs om fysisk aktivitet i utdanning og etterutdanning av leger.
AP160424 Disse kulepunktene, samt flere mindre forpliktende forslag om å " utrede ", " vurdere ", " opprioritere " eksisterende ordninger , ble vedtatt på Frps landsmøte søndag.
AP160423 Det kan også være avtalt særskilte ordninger som gir de ansatte bedre rettigheter i fastsetting av ferietiden enn hva som står i ferieloven.
AP160421 Det innføres flere ordninger som vil stimulere kommunene til sammenslåing.
AP160421 Det innføres flere ordninger som vil stimulere kommunene til sammenslåing.
DA160420 Vi har altså en gruppe som faller mellom ordninger og noen av dem vil ved slutten av et langt arbeidsliv måtte bryte opp og flytte for å skaffe seg arbeid.
DA160420 Her må politikere bruke fantasien og lage ordninger som også tar vare på verdigheten og selvrespekten. | « Grei-saken » : KIL/Hemne med brev til NFF : - Krever detaljert svar for bruk av ulovlig spiller ¶
DA160420 Dessverre er vi nå i en situasjon der mange av de etablerte attføringsbedriftene må bygge ned sine tilbud fordi NAV er blitt pålagt å konkurranseutsette sine ordninger .
AP160416 Det var også ordninger hvor man kunne søke om en dags-tillatelse til å kjøre inn mot et gebyr og en begrunnelse, sier Tønnesen.
AP160416 Det var også ordninger hvor man kunne søke om en dags-tillatelse til å kjøre inn mot et gebyr og en begrunnelse, sier Tønnesen.
AP160415 « De kunstnerne som får tildelt atelier med redusert husleie gjennom Oslo kommunes ordninger , synes å være en privilegert gruppe, fordi prisnivået på det private leiemarkedet er så høyt. (...
AP160415 « De kunstnerne som får tildelt atelier med redusert husleie gjennom Oslo kommunes ordninger , synes å være en privilegert gruppe, fordi prisnivået på det private leiemarkedet er så høyt. (...
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160409 Til tross for ordninger som strekker seg over mange hav, var pengene hele tiden her i hertugdømmet.
AP160408 Dette ble supplert med ordninger som likevel sikret de skjulte norske eierne herredømme over pengene sine.
AP160408 Jeg mener staten fortsatt bør føre en aktivt, støttende religionspolitikk, men likevel drøfte om vi bør gå over fra offentlige rammebevilgninger til andre ordninger .
AP160406 Til tross for at Bru foreslår å fjerne ordninger som til sammen utgjør over 20 milliarder kroner og kanalisere pengene på en annen måte, opplyser hun at forslagene er godt mottatt i Høyre.
AP160406 - Vi må sørge for at det ikke finnes ordninger i Norge som gjør det lukrativt for familier å sende sine barn hit.
AP160404 Ordninger som tre-dagers abonnement og enkeltturer på tre timer vil være mulig å benytte seg av i mai da turistsesongen begynner.
AP160404 Frivillige ordninger
AP160404 - Vi hadde en runde med frivillige ordninger før jul, og kommer nok til å drøfte dette nå også.
AP160404 - Hvordan er mulighetene for frivillige ordninger ?
AP160402 Han sier at han er glad for at arbeidsgiverne slipper « brede kollektive ordninger », nettopp slike pensjonsordninger LOs representantskap ønsket.
AP160401 I vinter presenterte Fellesforbundet avtalefesting av bedre ordninger som et hovedkrav.
AP160331 Her må staten bidra med langsiktige ordninger og et bærekraftig økonomisk fundament.
AP160322 Styrket arbeidslinjen gjennom endringer i ulike ordninger som gjør det mer lønnsomt å jobbe enn å motta stønad.
AP160320 Det er utfordrende at offentlige ordninger gjennomgående er tilpasset majoritetens behov og tradisjon.
AP160316 Vi har funnet gode ordninger for dette, og jeg forstår ikke hvorfor dagens ordninger skal enders.
AP160316 Vi har funnet gode ordninger for dette, og jeg forstår ikke hvorfor dagens ordninger skal enders.
AP160316 President i Legeforeningen, Marit Hermansen, mener Norge fikk gode ordninger for selvbestemt abort etter den store reservasjonsstriden for noen år siden.
AP160316 Hun ser utviklingstrekk som kan rokke ved et av de viktigste fundamentene i det som kalles den nordiske modellen : At de svakeste tjener på generelle og sjenerøse ordninger fordi middelklassen er med.
AP160316 - Dette viser at det er ingen garanti for at folk flest vil passe på de svakeste selv om de har sjenerøse ordninger .
AP160316 Klart nye ordninger for finansierings- og medlemsregistreringsordninger må vurderes.
AP160313 Må få bedre ordninger for studenter ¶
AP160313 Da må man ifølge ham få bedre ordninger for studenter som blir gravide, bl.a. økt engangsstønad, og gode familiepolitiske virkemidler.
BT160311 Men i forslaget til de nye utdanningene, som kom i 2014, kom det derimot fram at universitetet nå vil ha på plass ordninger som gjør at de kan hente ressurser fra arbeidsplassene på medieklyngebygget.
AP160308 Bedre økonomiske ordninger i studietiden vil også gjøre det enklere for unge foreldre til å fullføre en utdannelse, noe som kommer godt med i et lengre yrkesløp.
AP160308 - Med bedre ordninger til unge foreldre kan foreldre siden ha et mer uavbrutt karrièreløp som kan gi mer likestilling for kvinner og menn.
AP160226 Med sine knappe ordninger er USA et velferdspolitisk unntak i Vesten.
AP160226 I USA er velferdspolitikken mer selektiv og i større grad basert på behovsprøvde ordninger ut fra forestillingen om at alle har et individuelt ansvar for egen velferd.
AP160226 Det finnes ikke noen nasjonal ordning for lønnskompensasjon ved sykdom eller ytelser til mor ved barnefødsler, men slike ordninger kan i noen utstrekning finnes på delstatsnivå eller gjennom bedrifter.
AP160224 Blir avkastningen av de oppsparte pensjonsmidlene i slike ordninger lav, må bedriftene dekke mankoen.
AP160224 Benkeforslaget fra Handel og Kontor som LOs representantskap vedtok, understreker at bedriftspensjoner - tjenestepensjoner - bør utformes som « brede, kollektive ordninger ».
AP160223 Særlig de kvinnedominerte gruppene har vært klare på at de heller vil ha « brede kollektive ordninger ».
AP160223 Han la heller vekt på det man er enige om, og at det ikke er enighet om hva « brede ordninger » er.
AP160223 Arbeidsgiverne i NHO og Norsk Industri gjør det klart at de vil avvise LOs krav om å tariffeste pensjon, uansett om det er « brede kollektive » eller individuelle ordninger .
AP160223 Han er like avvisende til « brede kollektive ordninger » som pålegger ansatte å spare til pensjon i spesielle selskap.
AP160223 Derfor ville de ha inn uttrykket « brede kollektive ordninger » i fullmakten.
AP160215 KS har også innvendinger mot forslaget om at det skal innføres midlertidig opphold på inntil to år med forenklet saksbehandling som skal brukes for voksne i spesielle situasjoner og mener staten bør se nærmere på tidligere negative erfaringer kommunene har med slike ordninger .
AP160213 En undersøkelse fra EU-kommisjonen viser også at denne type ordninger i begrenset grad oppfyller krav til transparens om finansiering og hvordan data samles inn og presenteres. †" Er det slik at Forbrukerrådet selv ønsker å drifte telepriser.no ? †" Vi har tidligere tilbudt å bygge og drifte en ny portal for telepriser.no, men Nkom har ønsket å dr
AP160209 Opptjening av pensjonsrettigheter fra første krone og ordninger som sikrer pensjonsrettigheter ved jobbskifter er vedtatt av Fellesforbundets sentralstyre som prioriterte krav i årets oppgjør.
AP160206 - Norge må ikke fremstå med rausere ordninger enn land vi sammenligner oss med, sa Jensen.
AP160201 Vi må ha generelle ordninger .
AP160201 Kanskje kan slike ordninger også redusere det høye frafallet i høyere utdanning, spør hun.
AP160201 Han minner om at institusjonene selv kan søke om å få innføre ordninger som opptaksprøver, motivasjonsbrev og intervju.
AP160130 Derfor innfører Regjeringen høsten 2016 bedre og mer fleksible ordninger for støtte til språkkurs i andre språk enn engelsk, sier Haugstad.
AP160124 Flere andre amerikanske selskaper har også satt i gang eller vurderer lignende ordninger .
AP160124 - Alle ordninger har forbedringspotensial, men vi har et veldig godt utviklet demokrati.
DA160122 Det vi trenger da er fleksible ordninger , tilpasse den enkeltes behov, både bedrift og arbeidstaker og at vi får utnyttet det virkemiddelapparatet vi har på en god måte.
DA160122 Det vi trenger da er fleksible ordninger , tilpasse den enkeltes behov, både bedrift og arbeidstaker og at vi får utnyttet det virkemiddelapparatet vi har på en god måte.
AP160108 Humanitært visum : Noen land har ordninger som humanitært visum for å kunne gi beskyttelse til flyktninger eller folk i en sårbar situasjon.
AP160107 - Vi har ordninger som skal bidra til å hjelpe dem som står utenfor arbeidslivet inn, blant annet NAV.
AP160106 Det kan være et lokkemiddel for at bedrifter og ansatte organiserer seg, slik at de får større mulighet til fleksible ordninger .
SA160105 Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære liturgiske ordninger .
SA160105> Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære liturgiske ordninger .