DA171207 - På tross av dette, er det viktig å legge til at jeg stemte for den nye ordningen .
NL170814 Patruljen har avverget flere redningsoppdrag, og selv om det også er mange teltere, bobil-turister og gratispassasjerer som også nyter godt av innsatsen til " Besseggenpatruljen " - virker det som de 14 reiselivsbedriftene som i år tar regningen er fornøyd med ordningen og de mener tiltaket er nødvendig for at Besseggen skal forbli et attraktivt, bærekraftig turmål i årene som kommer.
AA170814 Ordningen sikrer dem inntekt i perioder hvor de på grunn av sykdom eller skade har bruk for hjelp fra Nav for å komme i arbeid.
AA170814 Den nye ordningen ble også kritisert i formannskapet i Trondheim sist tirsdag.
DB170813 Konklusjon : - Jeg er positiv til at en forsøker denne typen tiltak, men ordningen er ikke evaluert.
DB170813 Også Island og Liechtenstein er med på ordningen .
DB170813 I gjennomgangen av flere titalls uregelmessighets-rapporter fra ordningen er det ett mønster som går igjen : Rapporter som viser at det meste er i orden blir det gitt fullt innsyn i, mens hemmeligstempling og sladding er respons der dokumentene avdekker grovere svikt og misbruk av norske skattepenger.
DB170813 I en serie artikler retter Dagbladet søkelyset mot forvaltningen av norske skattepenger gitt til EØS gjennom ordningen « Norway Grants » og « EEA Grants ».
VG170812 Hun avviser samtidig at ordningen med skolenorm er « distriktsfiendtlig ».
DA170811 Et viktig punkt i det nye kulturløftet, er å få tilbake ordningen med at 1 prosent av statsbudsjettet skal settes av til kultur.
AP170810 Etter at Trump ble innsatt har han advart mot ordningen som gir presidenten makt til å beordre et angrep på egen hånd.
AP170810 Løftet om en kraftig utvidelse av ordningen med såkalte « lærerspesialister », er imidlertid nytt.
AP170810 - Det var delvis skepsis da vi startet ordningen , men evalueringen sier at dette fungerer veldig bra.
AA170810 Høyre vil utvide ordningen med lærerspesialister. Én lærer på hver barneskole skal gjøres til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring.
DB170809 Målet med ordningen er å sette utvalgte turmål i stand til å tåle det store besøkstallet, og la lokale og tilreisende oppleve trygge fjellturer.
DB170809 I regjeringens reiselivsmelding står det at ordningen kan redusere risiko og ulykker - og samtidig ivareta naturgrunnlaget og øke verdiskapningen.
DB170809 Ordningen Nasjonale turstier ble i vinter tildelt 7,5 millioner kroner over statsbudsjettet, og denne våren fulgte Sparebankstiftelsen DNB opp med en tildeling på ti millioner kroner.
AP170809 Lae Solberg er imidlertid skeptisk til fordelingen av ordningen .
AP170809 Han kritiserer også ordningen hvor barn på ulike alderstrinn får gratis kjernetid på skolefritidsordningen, AKS, i åtte bydeler.
AP170809 Ordningen undergraver norsk alkoholpolitikk og ordningen fører til at sprit- og vinkunder finansierer flyplasser.
AP170809 Det argumenteres med inntekter til Avinor, med arbeidsplasser og med at om vi avviklet ordningen , ville de reisende kjøpe sine kvoter andre steder.
AP170809 Ordningen undergraver norsk alkoholpolitikk og ordningen fører til at sprit- og vinkunder finansierer flyplasser.
AP170809 Ordningen er en overlevning fra en svunnen tid og ingen hadde vel funnet på å innføre en slik ordning i dag om vi ikke hadde hatt den.
AA170809 I Trondheim er NTNU Technology Transfer, SINTEF materialer og kjemi og Stavne arbeid og kompetanse KF blant dem som benytter seg av ordningen .
VG170808 Men han innrømmer at den nye ordningen kan være problematisk.
VG170808 Denne ordningen ga Nokas-hovedmannen et mer åpent soningsregime med blant annet økt frigang og permisjoner.
DB170808 Også Island og Liechtenstein er med i ordningen .
DB170808 Ordningen er offisielt frivillig.
DB170808 Omkranset av de med tykke lommebøker advarer hun om at dersom Ap reverserer ordningen med fritt behandlingsvalg, vil det gå ut over de som ikke har en tykk lommebok.
DA170808 Hun mener ordningen er preget av at de ansatte får lite tid til hver bruker, og at brukerne stadig får fremmede pleiere på døren.
AP170808 Bør ordningen eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes ?
VG170807 Derfor vil vi utvide ordningen til også å gjelde for rus og psykisk helse, samt pakkeforløp for utmattelsessykdommer og for smerte-, muskel- og skjelettlidelser, sier Solberg.
AP170807 Senere er ordningen blitt utvidet til å gjelder visse andre ting, men dette er ikke blitt en ordning for alle.
AP170807 Regjeringen innførte ordningen for pasienter som trengte behandling i psykiatrien og med rusproblemer fra november 2015.
AP170807 Nå er det over 4000 pasienter som har benyttet seg av ordningen , mellom 3 til 400 hver måned. » 3.
AP170807 Kun 17 pasienter fra Finnmark har dratt nytte av ordningen .
AP170807 Høies svar : « Jeg ser at ordningen blir mer og mer populær.
AP170807 - Det er nesten parodisk at denne ordningen , som overfører penger fra sykehusene til en privat sykehussektor som er dyr, byråkratisk og lite effektiv skal utvides til å nå 12.000 nye pasienter i et Sykehus-Norge som behandler bortimot halvannen million pasienter, sier han.
AP170807 - De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning, skriver lagmannsretten.
AA170807 - De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning, skriver lagmannsretten.
AA170807 Høyre vil også utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.
AA170807 Høyre går til valg på å utvide ordningen med pakkeforløp også for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.
AA170807 Ordningen innebærer at det etableres pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold, i første omgang for kreftpasienter.
AA170807 Høyre går til valg på å utvide ordningen med pakkeforløp.
AA170807 Flere av Høyres varslede helsesatsinger var kjent allerede før mandagens presentasjon, som at de vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.
AA170807 Ordningen innebærer at det etableres pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold, i første omgang for kreftpasienter.
VG170806 I et brev til Legeforeningen går de hardt ut mot ordningen : ¶
DB170806 Også Island og Liechtenstein er med på ordningen .
DB170806 Også Island og Liechtenstein er med i ordningen .
AP170806 Vi tror at pasientene blir bedre ivaretatt med den nye ordningen , sier Høie.
AP170806 Den nye ordningen innebærer at pasientrettet informasjon om de enkelte studiene skal overføres automatisk til helsenorge.no når forskningsprosjektet er godkjent av de etiske komiteene.
AP170806 ¶ Bent Høie ( H ) skal nå få på plass ordningen med et ekspertpanel som vurderer enkeltpasienters muligheter for eksperimentell behandling av alvorlige sykdommer.
DA170805 r i gang, og i går tok kommunalminister og nestleder i Høyre Jan Tore Sanner turen til elvebyen, med utdeling boller og flygeblader på Drammen stasjon, kafébesøk hos Baker Klausen på Union Brygge, besøk hos drammensbedriften Piql og hjemmebesøk hos en familie som har fått kjøpt seg bolig gjennom ordningen leie til eie i Drammen.
DA170805 - Drammen har vært en suksess og er blant de beste i Norge på dette, og vi ønsker at flere byer skal benytte seg av denne ordningen .
AP170805 Med nærmest full barnehagedekning blir kritikken mot ordningen mer treffende.
AP170805 Helt siden ordningen ble innført i 1998 er den blitt kritisert for å gi en for sterk økonomisk stimulans til å være hjemme med barna fremfor å jobbe.
AA170805 Ordningen skal gjelde alle dødssyke pasienter. ( ©NTB ) ¶
DB170804 Røe Isaksen viser på sin side til at ordningen i dag fungerer godt i flere av landets fylker.
DB170804 Med denne ordningen kan elevene få gå det de har lyst til, sier Røe Isaksen.
DB170804 I partiprogrammet står det at Høyre vil « innføre fritt skolevalg i alle fylker », men det er først nå at det er kjent at fylker som tidligere har sagt nei til ordningen nå skal tvinges til å innføre den.
DB170804 Han tror det vil få store følger for skoletilbudet dersom ordningen blir innført i Sør-Trøndelag mot fylkespolitikernes vilje.
DB170804 For fylkesordfører Sandvik i Sør-Trøndelag er det ikke et argument at ordningen fungerer godt i Sogn og Fjordane.
DB170804 - Sogn og Fjordane sier de har gode erfaringer med ordningen ?
AP170804 Det er bred enighet om at ordningen ikke er heldig.
AP170804 Andre mener politiet misbruker ordningen .
AP170804 Men politiet mener ordningen ikke er permanent.
AP170804 I et avsnitt på side 271 i rapporten kommer utvalget med klar kritikk av ordningen : ¶
AP170804 Hun sier ordningen er å anse som en « mobil ambassadevakt », som også utfører « vakthold og oppgaveløsning opp mot andre sårbare objekter ».
AP170804 april stilte leder for justiskomiteen Hadia Tajik ( Ap ) spørsmål om hjemmelen for ordningen som beskrives i bevæpningsutvalgets rapport.
AP170804 - Ordningen omfatter enkelte patruljer og funksjoner, og er hjemlet i våpeninstruksen, sier Grøndal, og understreker at også etter gammel våpeninstruks var ambassadevakter bevæpnet.
AA170804 Ordningen ble styrket i 2017, skriver departementet i pressemeldingen.
VG170803 - Jeg syntes ordningen med utjevningsmandat i hvert fylke var rar da den kom, men jeg har gått fra ganske skeptisk til relativt positiv, sier Lahlum - og tilføyer : ¶
VG170803 Ordningen skal evalueres senere.
DB170803 Flere land har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen .
DA170803 Regjeringen har fredet ordningen i inneværende periode, men Høyre har vedtatt å sette ned et utvalg som skal vurdere ordningen .
DA170803 Regjeringen har fredet ordningen i inneværende periode, men Høyre har vedtatt å sette ned et utvalg som skal vurdere ordningen.
DA170803 Regjeringen har fredet ordningen i inneværende periode, men Høyre har vedtatt å sette ned et utvalg som skal vurdere ordningen .
DA170803 Regjeringen har fredet ordningen i inneværende periode, men Høyre har vedtatt å sette ned et utvalg som skal vurdere ordningen.
AP170803 Ordningen skal evalueres senere. | « Gutten med matboksen » er sett av 250 millioner ¶
AA170803 Hun hevder samtidig at regjeringen har styrket norskopplæringen og viser til ordningen med « supermottak », der spesielt motiverte flyktninger får ekstra tilbud om språkkurs og arbeidstrening.
AA170803 Ordningen skal evalueres senere. ( ©NTB ) ¶
DB170802 Ordningen med forhåndsmelding er til for å gjøre politiet i stand til å vurdere sikkerheten, ikke for å drive forhåndssensur av ytringer.
DN170801 I den timelange forsvarstalen tirsdag, på tampen av den 18 måneder lange rettssaken mot henne, sa Yingluck at hun innførte ordningen i god tro om å øke inntektene til landets fattigste.
DB170801 ¶ REAGERER PÅ EØS-PENGEBRUK : Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil avvikle ordningen med en egen EU-minister - og på sikt jobbe for en kraftig redusjon i EØS-midlene.
DB170801 Ordningen med EØS- og EU-minister ble innført i 2013 av Erna Solbergs regjering.
DB170801 Vi går til valg på å fjerne ordningen og erstatte den med en venteordning, så får forhandlinger med andre parti og valget avgjøre, sier Grande i Arbeiderpartiet.
DB170801 Sp er for ordningen , men satt i sin tid i en regjering som reduserte den, sier Hareide.
DB170801 KrF-lederen vil kreve at kontantstøtten opprettholdes uansett hvem KrF skal samarbeide med etter valget - og mener KrF er den eneste garantisten for at støtten opprettholdes på dagens nivå i en tid da ordningen er truet fra alle kanter.
DB170801 - Vi har som ambisjon å avvikle ordningen og erstatte den med en ventestøtte-ordning.
DA170801 Byråden vil flytte midlene fra kontanstøtte til å utvide ordningen med gratis kjernetid.
VG170731 Men vi ser ingen grunn til å endre på hovedprinsippene i dagens abortlov, hverken når det gjelder grensen på 12 uker for selvbestemt abort, eller ordningen med nemnder for senaborter.
NL170731 Samferdselsetaten i Troms fylkeskommune bør forklare hva de mente med løftet i sin søknad om at ordningen kunne iverksettes « umiddelbart » ?
NL170731 I invitasjonen til å søke stilte Samferdselsedepartementet som betingelse at fylkeskommunen kunne iverksette ordningen raskt for brukerne ( rullestolbrukere, blinde, svaksynte ).
DN170731 Han forteller at han kom over ordningen da han leste seg opp på EFTAs historie i forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt.
DB170731 Også Island og Liechtenstein er med på ordningen .
DB170731 Ordningen skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse. 4.
DB170731 ¶ VINN-VINN : Nestleder i Ap Hadia Tajik mener ordningen kan bli en vinn-vinn situasjon..
DB170731 Nestleder i Ap Hadia Tajik mener ordningen kan bli en vinn-vinn situasjon.
DB170731 Dette etter min mening i strid med ISO 45013, som spesifiserte at dersom det ikke er interesse for å sette sammen et råd, så er det ikke tilstrekkelig interesse i markedet, og ordningen burde følgelig nedlegges.
DB170731 Ordningen innebærer en overføring av rundt 200 dollar per år til hver enkelt person, som vil si nok til å løfte dem ut av ekstrem fattigdom.
DA170731 Det følgende er teksten fra statsbudsjettet som beskriver den ordningen HRS mottar støtte under : « De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet.
DA170731 » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
DA170731 Nestleder i Ap Hadia Tajik mener ordningen kan bli en vinn-vinn situasjon.
DA170731 Det følgende er teksten fra statsbudsjettet som beskriver den ordningen HRS mottar støtte under : « De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet.
DA170731 » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
BT170731 Da familien flyttet til Oslo ville hun fortsette med ordningen .
AP170731 Han forteller at han kom over ordningen da han leste seg opp på EFTAs historie i forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt.
AP170731 Ordningen skal ifølge Ap gi ekstraordinære investeringstilskudd « til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.
AA170731 Nestleder i Ap Hadia Tajik mener ordningen kan bli en vinn-vinn-løsning.
VG170730 Verdensmesteren ble da også kåret slik en liten periode, men sjakk har ellers som boksing ordningen med at verdensmesteren bare stiller i en finale - og alle de andre kjemper om å bli hans/hennes motstander.
DB170730 Også Island og Liechtenstein er med på ordningen .
DB170729 Den nye ordningen med tildeling av såkalte utviklingskonsesjoner for teknologiutvikling er en viktig insentivordning, men bare dersom utviklingskonsesjonene utelukkende gis til teknologikonsepter som gjør det mulig å nå målene om null lus, null rømming og null ressurser på avveie.
AA170729 | SV vil avskaffe ordningen med abortnemnd ¶
AA170729 SVs Kari Elisabeth Kaski mener ordningen med abortnemnder for svangerskapsavbrudd etter tolvte uke bør avskaffes.
AA170729 SV ønsker å fjerne ordningen og utvide tidsrammen for selvbestemt abort, skriver Klassekampen.
AA170729 Flere søker om voldsoffererstatning, men fortsatt er det få som kjenner til ordningen , hevder Kontoret for voldsoffererstatning.
AA170729 Direktør Marit Zahl Jonassen har respekt for at ikke alle ønsker å søke, men mener tallet betyr at det er behov for bedre opplysning om ordningen .
AA170729 - Vi er opptatt av at alle som kan ha krav på det, vet om ordningen og kan velge om de vil søke eller ikke, sier hun.
SA170728 I 1998 innførte Kulturdepartementet ordningen med opprettelse av nasjonalanlegg.
AP170728 I 1998 innførte Kulturdepartementet ordningen med opprettelse av nasjonalanlegg.
DA170727 Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 dollar per aksje for andre kvartal, og fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter, eller nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.
AA170727 Reformen innebærer at ordningen for arbeidsavklaringspenger legges om, slik at unge som kommer inn i ordningen får en jobbgaranti.
AA170727 Reformen innebærer at ordningen for arbeidsavklaringspenger legges om, slik at unge som kommer inn i ordningen får en jobbgaranti.
NL170726 Det er også årsaken til at så få kommuner har innført denne ordningen .
AA170726 Ungarn og Slovakia hevder det ble gjort formelle feil da ordningen ble vedtatt, og at kvotene heller ikke er noe hensiktsmessig svar på den krisen som oppsto i 2015.
AA170726 Tre land - Polen, Ungarn og Østerrike - har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen .
AA170726 Norge er på sin side frivillig med i ordningen og har nå fylt sin kvote på 1.500 asylsøkere.
AA170726 Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen , gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert vedtaket.
DB170724 Det vil bli gjort en vurdering i morgen om ordningen med ekstra avganger om natten skal fortsette, opplyser Vegvesenet.
AA170723 Kvotene har vært svært kontroversielle i Europa, og flere sentraleuropeiske land har strittet kraftig imot ordningen .
VG170722 Uten ordningen med listeforbund ville stemmetallene gitt solid flertall til de to røde partiene.
DA170722 De ble først oppmerksom på ordningen etter å ha lest om det på nettaviser etter skjelvet.
AA170722 Ordningen med at ordføreren alene i praksis kan sile saker, sende dem tilbake og gi politiske føringer, er uheldig av mange årsaker.
VG170721 PRØVEPROSJEKT : Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer at ordningen med hurtigdomstol er et prøveprosjekt i Oslo Tingrett.
VG170721 Ordningen med hurtigdomstol er et prøveprosjekt som nylig ble tatt i bruk i Oslo tingrett etter et initiativ fra tingrettsdommer Margrethe Lund.
VG170721 Men ordningen fremstår tilfeldig.
AP170721 Anniken Huitfeldt ( innfelt ) skriver at hverken denne ordningen eller Høyres europapolitikk fungerer.
VG170720 Ved valget fire år senere gjør den gamle ordningen med listeforbund en gjesteopptreden, før utjevningsmandatene lanseres i 1989.
NL170720 Enda mer kan gjøres, ordningen kan som sagt justeres.
DN170720 Ordningen med eksportkreditter er blant de første som kan falle.
DA170720 Nå utvides ordningen . uten sirener : Hadde det ikke vært for disse bilene, ville ambulansene i Oslo og Akershus ha vært nødt til å transportere 6.663 ekstra pasienter i fjor, påpeker ( f. v.
AP170720 SP : - Styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd, slik at utgiftsdekningen står i forhold til de faktiske utgiftene.
AP170720 Ordningen skal beskytte mot at enkelte får for høy egenandel.
VG170719 40,5 millioner av ordningen gikk til « Snømannen ».
VG170719 - Vi mistenker at denne ordningen er mest populær blant unge motor- og bilinteresserte menn, sier Vinje.
DN170719 - For å sikre at også Storbritannia bindes av ordningen som utvides til å gjelde hele EØS, trenger man derfor en tilleggsavtale der Storbritannia formelt forplikter seg til dette, sier Hillion til NTB.
DB170719 Republikanerne har lovet å fjerne Obamacare og erstatte ordningen med et nytt system.
AP170719 Weisser-Svendsen erkjenner at det er vanskelig å måle om ordningen faktisk har hatt direkte innvirkning på sykefraværet.
AP170719 Siden 2006 har bedriften evaluert ordningen årlig - og hver gang fornyet forsikringen.
AP170719 Men at de ansatte har behov, er grunn nok til å fortsette ordningen .
AP170719 - Den dagen vi ser at de ansatte kommer til behandling innen rimelig tid i det offentlige, så avvikler vi ordningen .
AP170719 ansatt anslår han at ordningen kan ha spart dem for opp mot 350 år i fraværsdager, sammenlignet med gjennomsnittlige ventetider i det offentlige.
AA170719 I år er et prøveår for ordningen her i Trøndelag.
VG170718 I senere tid skrev Vegdirektoratet i en intern rapport til Samferdselsdepartementet at betalingsandelen hadde gått ned fra 92 prosent til 86 prosent etter at ordningen med obligatorisk bombrikke ble innført, forteller Stein Inge Stølen, kommunikasjonsrådgiver for Norges Lastebileier-forbund.
VG170718 - Vi forventer at det blir gjort en gjennomgang med hele ordningen .
NL170718 Det er altså denne ordningen , som Støre og Giske selv innførte, Arbeiderpartiet nå vil til livs.
DA170718 En lang rekke næringsbygg er allerede sertifisert gjennom ordningen .
DA170718 Ordningen er resultatbasert.
AP170718 Denne ordningen finnes allerede, avslutter statsråden.
AA170718 I den tradisjonelle ordningen får ansatte en gravert gullklokke som heder for 25 års tro tjeneste i bedriften. ( ©NTB ) ¶
AA170718 Ordningen skal sikre fersk fisk til Øst-Finnmark utenom sesongen.
AA170718 Ordningen er hjemlet i havressursloven, som gir myndighetene adgang til å ta regionale hensyn når kvotene skal fordeles. ( ©NTB ) ¶
DA170717 Regjeringen har snudd etter at bransjeorganisasjoner reagerte sterkt på at ordningen med regionale verneombud ble vedtatt uten høring.
DA170717 Men i høringsforslaget forsvarer departement bruk av næringskoder, selv om det vet at flere er imot ordningen .
DA170717 Det etter at partene i ordningen har henvendt seg til departementet.
DA170717 Derfor er det foreslått at ordningen kun skal omfatte virksomheter som er registrert innenfor de aktuelle næringsgruppene, og de som leier ut arbeidstakere innenfor næringene.
DA170717 Delp mener, i likhet med Hansen, at flere bedrifter vil falle ut av ordningen helt bevisst.
DA170717 Da unngår de også innbetaling til ordningen .
DA170717 - Vi er imot hele ordningen .
DA170717 - Det som bekymrer oss mest er at man kan bevisst feilregistrere seg i Brønnøysundregistrene til en annen bransje som ikke omfattes av ordningen .
AA170717 I Trondheim har mange mye lengre erfaring med ordningen , siden byen var en forsøkskommune i flere år på 1990-tallet.
AA170717 Ordningen har hatt sine svakheter, men de fleste er i dag enige om at den er vellykket.
VG170716 Klima- og miljødepartementet arbeider fremdeles med å utvikle ordningen , og målet er at den tas i bruk i løpet av båtsesongen 2017, får NTB opplyst.
VG170716 Helgesen må gjerne ringe om han trenger hjelp til å lage ordningen , sier Frp-representanten.
VG170716 Forsinket ¶ Ordningen skulle opprinnelig være på plass innen sommeren, men er forsinket.
VG170716 - Budsjettavtalen benyttet ikke ordet vrakpant, men omtaler ordningen som tilskudd til vraking.
VG170715 Dersom det ikke gjøres, kommer ikke ordningen til å bestå.
DN170715 - Denne ordningen er helt urimelig slik den er innrettet i dag.
DA170714 Så langt har om lag 250 personer fått hjelp av de 16 syklistene som er tilknyttet ordningen .
DA170714 - Det at vi kommer fortere fram er jo et av hovedpoengene med denne ordningen , at vi når syke pasienter på kortere tid enn ambulansebilen, sier han.
AP170714 Vi fikk ordningen raskt på plass.
AA170714 Kun én av tre av forbrukere har kjennskap til ordningen som ble innført av Stoltenberg.
AA170714 En evaluering gjennomført av Forskningsstiftelsen Fafo viser at ordningen har hatt gode resultater, men også at bransjen fremdeles har en lang vei å gå.
VG170713 Da man hadde denne relokaliseringsordningen, var en forutsetning at de som skulle inngå i ordningen var personer som hadde en innvilgelsesprosent på 75 prosent i EU.
AA170713 Tre land - Polen, Ungarn og Østerrike - har ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen .
AA170713 Denne ordningen trådte i kraft i 2012, og gjorde at alle renholdsvirksomheter måtte ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig.
DB170712 Det måtte de gå tilbake på, da det viste seg at ordningen ble brukt som et sparetiltak i kommunene.
DB170712 Under " Frp fra A til Å " står det " Likestillingsloven og ordningen med likestillingsombud bør derfor oppheves.
DA170712 KrF har allerede programfestet å utvide ordningen med gratis prevensjon ved å heve den øvre aldersgrenen til 24 år.
AP170712 Sp har programfestet at denne ordningen skal endres og at mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere, heller enn antall innbyggere.
AP170712 Denne dannet modell for ordningen i EU.
AA170711 Men nå er ordningen overbelastet.
NL170710 Til sist så skal jeg forklare min begrunnelse for at eksamen ikke burde bestå slik ordningen er i dag.
NL170710 Når man blander konkurranse inn i ordningen så sier det seg selv at ikke alle presterer optimalt.
NL170710 Noen elsker eksamen, andre hater ordningen og noen bryr seg lite.
NL170710 I alle fall inngår såpass mange andre faktorer i eksamen at ordningen ikke for det vesentlige tester hva studentenes faglige kompetanse.
NL170710 Her bør jo alle studenter være samlet om å mene at ordningen fungerer.
NL170710 Eksamen skal måle studentene sin faglige kompetanse, det er i alle fall det formelle formålet bak ordningen .
DA170710 SV var motstander av denne ordningen , og fikk med seg Ap.
DA170710 Ordningen gir skattefradrag på opp til 500.000 kroner for dem som vil investere i norske småbedrifter.
VG170709 Medikamentet ble dermed innført før den nye ordningen for godkjenning av medisiner i Norge kom på plass i 2014, forteller Kristin Svanqvist i Legemiddelverket til VG.
DN170709 ¶ Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ) har innført kriterier som innebærer en mindre detaljstyring av nasjonalstatene som er med i ordningen .
AA170709 Men Amundsen viser til at departementet har innledet en helhetlig gjennomgang av ordningen for fri rettshjelp, som følge av et anmodningsvedtak fra Stortinget.
AA170709 Hensikten er å sikre at ordningen blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv, heter det i vedtaket som regjeringen nå skal følge opp.
VG170708 Arbeiderpartiet har mest å tape på den nye ordningen , som gir mindre fordel til de største partiene.
AA170708 UDI bekrefter at ordningen eksisterer, men påpeker at den kun gjelder de som har noen som kan ta dem imot.
DB170707 Videre kan det være elever med udiagnostiserte psykiske lidelser som det sitter langt inne å snakke om, som blir skadelidende under ordningen .
DB170707 Det har man gjort i Sverige, ved å innføre ordningen Jobbskatteavdraget, som er en utgave av det som på norsk kalles jobbskattefradrag.
DB170707 Ordningen har vært så vellykket at da den svenske regjeringen i statsbudsjettet for 2016 begrenset Jobbskatteavdraget for dem med de høyeste inntektene, advarte det Finanspolitiske rådet i sin rapport om at fradraget virket så effektivt på arbeidstilbudet at en fjerning ikke ville gi de økte skatteinntekten
DB170707 Vi ser konsekvensene av ordningen de siste årene og vil gjøre noe med det.
DB170707 Gjennom 50 år har folketrygden nærmest blitt politisk allemannseie, og ordningen er populær blant nordmenn flest.
VG170706 Med denne ordningen ville Stortinget sett brutalt annerledes ut i 1945.
DN170706 Men de som har satt seg grundig inn i ordningen , legger ikke like mye vekt på det, sier Skretteberg.
DB170706 De deler 1,4 milliarder kroner mellom seg : - Lett å utnytte ordningen , sier Christer Falck ¶
DA170706 Molde har vært begunstiget siden ordningen startet i 1995, og får sju millioner kroner fra staten i år.
DA170706 Derfor må det komme en utjevning når den nye ordningen trer i kraft, noe Molde sannsynligvis allerede har begynt å forberede seg på, og Kongsberg sikkert gleder seg til.
VG170705 - Ordningen er sånn at når man får henlagt en sak, så skal man ha erstatning for belastningen når man urettmessig blir beskyldt for noe, forteller han til VG.
VG170705 Ordningen kalles « Named Patient Program ».
VG170705 Ordningen er veldig tilfeldig, sier Schjevold.
AA170705 Etter at ordningen ble lansert 20. juni, har det kommet inn 11.000 kroner ifølge tall Nettavisen har hentet inn fra Skattedirektoratet.
AA170705 - Så da er det fortsatt 39.000 kroner igjen før ordningen går i null.
AA170705 - Problemet i Norge og svært mange andre land er ikke folks manglende mulighet til å betale mer skatt enn de må, men at noen sniker seg unna og overlater regninga til andre, har Arbeiderpartiets finanspolitiske rådgiver Harald Jacobsen sagt om ordningen .
AA170705 Ordningen er blitt sett på som et stikk fra regjeringen til Arbeiderpartiet, siden forslaget kom kort tid etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at det er dypt urimelig at noen med hans økonomi får skattekutt.
AA170705 - De brukte ganske mange år på å etablere denne ordningen .
AA170705 NTNU vil også bidra til økt bruk av ordningen med PhD i offentlig sektor.
VG170704 To av Aps mulige samarbeidspartnere i regjering, SV og KrF, vil skrote hele ordningen med midlertidig opphold.
NL170704 EDL mener derfor at ordningen bør avvikles fordi den under-graver det etniske og demokratiske likeverdet som Staten bør etterstrebe i sin politikk og forvaltning.
DN170704 « På denne bakgrunn kan slik samordning ikke foretas etter den nye ordningen . » 6.
DN170704 « Den nye ordningen skal avgrenses til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalene. » 2.
DN170704 Nå skattes ordningen som netto på både inn- og uttak.
DN170704 Jeg håper sterkt at neste regjering ikke tukler med denne nye ordningen , legger Staavi til.
DN170704 Hvem som kan tilby ordningen
DN170704 Det kommer til å bli en hard slåsskamp om å kunne tilby denne ordningen , forteller Staavi.
DN170704 Den nye ordningen skal være en ren spareordning, med en årlig maksimal ramme på 40.000 kroner.
DN170704 - Jeg tror den nye ordningen for individuell sparing til pensjon gjør at alle får en mulighet til å spare mer, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.
DN170704 - Jeg kan ikke se hvordan denne ordningen kan være negativ.
DN170704 en såkalte au-pair-saken der tidligere meglertopp Ragnar Horn og hans kone i februar ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel blant annet for å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse for sine filippinske au pairer, bidro trolig til ytterligere stigmatisering av ordningen .
AP170704 Møllergruppen håper å kunne utvide ordningen fremover.
AP170703 Foreløpig ser ordningen ut til å virke.
AP170703 I bakgrunnsnotatet som foreningen har laget om saken heter det : ¶ « Ordningen er pr. 2016 gjennomført i ulike varianter i 21 EU-land hvorav 11 land innrømmer avgiftsreduksjoner helt opp til taket på 20 millioner liters årsproduksjon.
AP170703 I bakgrunnsnotatet som foreningen har laget om saken heter det : ¶ « Ordningen er pr. 2016 gjennomført i ulike varianter i 21 EU-land hvorav 11 land innrømmer avgiftsreduksjoner helt opp til taket på 20 millioner liters årsproduksjon.
VG170702 CNN har vært særlig høylytte om sin misnøye med denne ordningen .
DB170702 Kritiserer ordningen
BT170702 Ordningen med at borgere av byen skulle beskytte byen ved angrep fra ytre fiender, oppsto i 1599.
BT170702 Ordningen ble endelig opphevet ved lov i 1881.
DB170701 ¶ FAREN TIL ORDNINGEN : Venstres nestleder og finanspolitiske talsmann Terje Breivik smiler fra øre til øre over at engleinvestorer nå får skattefradrag.
DB170701 Siden 2010 har han vært pådriveren for å få til dette i Norge, og blir omtalt som selve pappaen til ordningen , selv om han har hatt både eget parti og høyre i ryggen.
DB170701 Hele hensikten med ordningen er at det skal være mer lukrativt for private investorer å putte penger i startups enn i eiendom.
DB170701 Tilbakemeldingene var ifølge Wulf så gode at de valgte å gjøre ordningen permanent ved en nyåpnet bakeriutsalg på Åsane senter.
DB170701 I Bergen var flere serveringssteder så fornøyd med resultatet at de har valgt å gjøre ordningen permanent, skriver Bergens Tidende ( BT ).
DB170701 Hos enkelte var opplevelsen så god at de har valgt å gjøre ordningen permanent.
DB170701 Blant kravene i tiltakspakken fra LO og NHO var en kraftig økning i finansieringen av læreplasser, en utvidelse av ordningen med lønnstilskudd til bedrifter som ansetter unge med hull i CV-en, og tettere oppfølging av ungdom som mottar arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
VG170630 De måtte ta buss til hotell og arenaer sammen med deltagere og frivillige, med noen unntak for de som ikke var gode nok til beins, sier Holmestad som legger til at IOC-medlemmene taklet ordningen godt.
SA170630 Nkom vil ikke gi Telenor noe pålegg i denne omgang, men de forventer at Telenor endrer ordningen slik at den blir mer åpen.
SA170630 Blant annet har Forbrukerrådet og TV 2 tatt til orde mot ordningen i Dagens Næringsliv.
SA170630 - Telenor har uttrykt at de ønsker å åpne for at også andre innholdstilbydere kan inkluderes i ordningen , og da er det rimelig å gi selskapet anledning til å gjøre dette først, sier seniorrådgiver Frode Sørensen til Dagens Næringsliv.
DN170630 Gassled ble etablert som et nasjonalt rørmonopol i 2001 for å avløse den tidligere ordningen med en rekke ulike interessentskap bak forskjellige eksportrør.
DN170630 Ordningen er relevant for aktører i nesten 300 kommuner, og vi håper å sparke i gang markedet i flest mulig av disse, sier Kvam.
AP170630 Ordningen er relevant for aktører i nesten 300 kommuner, og vi håper å sparke i gang markedet i flest mulig av disse, sier Kvam.
AA170630 Nkom vil ikke gi Telenor noe pålegg i denne omgang, men de forventer at Telenor endrer ordningen slik at den blir mer åpen.
AA170630 Blant annet har Forbrukerrådet og TV 2 tatt til orde mot ordningen i Dagens Næringsliv.
AA170630 - Telenor har uttrykt at de ønsker å åpne for at også andre innholdstilbydere kan inkluderes i ordningen , og da er det rimelig å gi selskapet anledning til å gjøre dette først, sier seniorrådgiver Frode Sørensen til Dagens Næringsliv.
DN170629 ¶ Problemet med ordningen er at « grønnheten » i norsk vann- og vindkraft selges som verdipapirer i Tyskland og Nederland, selv om den fysiske strømmen tar korteste vei gjennom ledningene - og dermed stort sett brukes i Norge, sier forfatteren.
DB170629 Podiedame-kritikk ¶ Ordningen med podiedamer i Tour de France har blitt kritisert fra flere hold de siste åra.
DB170629 De deler 1,4 milliarder kroner mellom seg : - Lett å utnytte ordningen , sier Christer Falck ¶
VG170628 Ordningen med kompensasjon for tap av sommerbeite gjelder fortsatt med seks kroner per dyr per dag, opplyser Marthe Conradi hos Fylkesmannen i Oppland til lokalavisen.
DN170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
DA170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
DA170628 Vi endret ordningen for å få likere praksis og sikre at alle SFO- og Aks-søknader behandles så rettferdig som mulig.
DA170628 Man kan søke digitalt, men den gamle ordningen med å bekrefte på papir henger igjen, forklarer rådgiver Marianne Støa i Drammen kommune, og viser til at digitaliseringsprosjektet har som et av sine mål å gjøre barnehagesøknader heldigitale.
AA170628 Problemene med den danske ordningen trenger ikke å oppstå i Norge.
AA170628 Forbildet for ordningen er det danske Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
AA170628 Det venstreradikale partiet Enhedslisten har kritisert ordningen for at bedrifter som ikke tar imot lærlinger, ikke får svi nok.
AA170628 Den liberale, danske tankesmien Cepos hevder at den danske ordningen er for dyr for bedriftene, og at den høye prislappen forklarer mangelen på lærlingplasser.
AA170628 Den danske ordningen er ikke uten barnesykdommer.
AA170628 De bør lære av problemene med den danske ordningen .
VG170627 Om pensjonistene tjener på den nye ordningen , vil med andre ord avhenge av veksten i norsk økonomi.
VG170627 Mens ordningen i dårligere perioder vil kompensere motsatt vei : Får vi en reallønnsnedgang på 0,4 prosent, vil pensjonene reduseres med 0,2 prosent.
VG170627 KRITISK TIL BEGGE ORDNINGENE : Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg er kritisk både til dagens pensjonsordning, og til den nye ordningen som Støre nå foreslår.
VG170627 I den nye ordningen vil pensjonistene få halvparten av det arbeidstakerne får : Pensjonene øker med 0,4 prosent dersom reallønnsveksten for arbeidstakere blir på 0,8 prosent.
VG170627 Hvorfor har dere ikke fått gjort noe med denne ordningen som dere mener er så urettferdig ?
VG170627 Hun mener at også Ap selv har vurdert og forkastet ordningen tidligere.
VG170627 Går det dårlig vil ordningen bli gunstigere enn dagens, mens den blir mindre gunstig hvis det går bra.
VG170627 For pensjonistene kan risikere å få mindre penger med ordningen som Ap nå foreslår.
VG170627 Det er viktig å skape forutsigbarhet rundt ordningen , og ikke gjøre endringer ved hver minste hump i veien, sier Dørum.
VG170627 - Hvis regjeringen har rett i sine anslag i perspektivmeldingen, der de regner med en produktivitetsvekst på 1,7 prosent, og reallønnen følger produktivitetsveksten, så vil pensjonistene komme dårligere ut i den foreslåtte ordningen enn med dagens ordning, sier Dørum.
VG170627 - Det er nok en del pensjonister som tror at denne ordningen vil føre til vekst for deres del, men det vil det ikke gjøre i det lange løp, hevder statsministeren.
VG170627 For den spesielle anledningen fikk han selskap av Torbjørn Aamodt, en av ildsjelene bak ordningen med personlige skilt.
VG170627 Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene.
DB170627 Men ordningen har primært håndtert somatiske behandlinger.
VG170625 Da blir man kvitt ordningen med at enkelte leier inn arbeidskraft til oppdragene, og baserer virksomheten på den måten.
VG170625 Ordningen slik den er i dag, er ikke god nok i dag, mener Hauglie.
DN170625 Regjeringen fattet onsdag beslutningen om å forlenge ordningen med ett år, som et utgangspunkt, noe som gir amerikanerne anledning til å øve og trene på Værnes ut 2018.
DN170625 Men Solberg avviser påstanden om at ordningen bryter med norsk basepolitikk, som slår fast at det ikke skal være permanente baser med fremmede styrker på norsk jord i fredstid.
BT170625 Gjennom denne ordningen kan kommunen hjelpe barnefamilier inn på boligmarkedet, samtidig som de frigjør kommunale utleieboliger til andre grupper.
AA170625 Regjeringen fattet onsdag beslutningen om å forlenge ordningen med ett år, som et utgangspunkt, noe som gir amerikanerne anledning til å øve og trene på Værnes ut 2018.
AA170625 Men Solberg avviser påstanden om at ordningen bryter med norsk basepolitikk, som slår fast at det ikke skal være permanente baser med fremmede styrker på norsk jord i fredstid.
DB170624 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
DB170624 Det innebærer at ordningen med tilhold av amerikanske marineinfanterister på Værnes videreføres for en periode på ett år.
BT170624 Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.
AP170624 Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.
AA170624 Adresseavisen har den siste tiden trykket flere leserinnlegg fra folk som har reagert på ordningen .
AA170624 I mai i år ble det kjent at norske og amerikanske myndigheter diskuterte en videreføring av ordningen .
AA170624 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170624 Det innebærer at ordningen med tilhold av amerikanske marineinfanterister på Værnes videreføres for en periode på ett år.
AA170624 Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.
SA170623 Til tross for internasjonalt press har palestinske selvstyremyndigheter ( PA ) ingen planer om å avslutte ordningen med lønn til fanger og etterlatte til terrorister som har drept eller skadet israelere.
DN170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppen som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, fremholder Tajik.
AP170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppa som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, framholder Tajik.
VG170622 * Ordningen ble foreslått fjernet i jordbruksforhandlingene for 2018, men er nå sikret i de videtre forhandlingene etter et stortingsflertall om dette.
DB170622 - Mange gjester har allerede gitt oss gode tilbakmeldinger om den nye ordningen .
AP170622 Når går dere tilbake til den gamle ordningen med ett skift ?
AP170622 Hvis bedriften er medlem i ordningen med inkluderende arbeidsliv ( IA ) kan arbeidstageren bruke egenmelding i inntil åtte dager.
AA170622 Den nye ordningen gjør det enklere og raskere for både deg og Skatteetaten, sier Rune Langsø Johansen, fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge i pressemeldingen.
DN170621 Ordningen med aksjesparekonto innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto.
DA170621 Med denne ordningen kan han nemlig ansette hvem han vil.
DA170621 Dette ligger i ordningen med fritt brukervalg, sier kommunalsjefen.
DA170621 - Det kan virke som at løsningen her er å bli med i den kommunale ordningen .
DA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
DA170621 Beslutningen innebærer at ordningen med tilhold av styrker fra US Marines på Værnes videreføres, i utgangspunktet for en periode på ett år.
BT170621 Torsdag kan ordningen ta slutt, til tross for at rådmannen anbefaler at avtalen videreføres.
BT170621 Ordningen med utslippsbudsjetter er et svært viktig prinsipp, selv om detaljene nødvendigvis blir kompliserte.
AP170621 Barnevoldsutvalget vil ha gjennomført en evaluering av ordningen med barnehus med sikte på en lovfesting av virksomheten.
AA170621 Å forlenge ordningen som lar amerikanske soldater trene på Værnes, innebærer ikke et brudd på norsk basepolitikk, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170621 Å forlenge ordningen som lar amerikanske soldater trene på Værnes, innebærer ikke et brudd på norsk basepolitikk, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170621 Beslutningen innebærer at ordningen med tilhold av styrker fra US Marines på Værnes videreføres, i utgangspunktet for en periode på ett år.
AA170621 Ordningen med frivillig vern av privateid skog startet opp i 2003, og siden er rundt 300 områder vernet.
VG170620 - Denne ordningen kunne være til hjelp for pasienter i Norge som er i en fortvilet situasjon når det ikke lenger finnes mer behandlinger, sier Aamdal.
VG170620 Han understreker at avgjørelsen ikke skaper ny presedens, og at ordningen med at partiene selv velger representanter til internasjonale verv kan fortsette som før.
VG170619 Overskuddet av ordningen skal gå til trafikksikkerhetstiltak.
VG170619 Hvis halvparten av dem som har søkt betaler, vil ordningen gå med et godt overskudd, sier Øwre.
VG170619 - Hvis 9000 har søkt og det koster 9000 kroner, da vil ordningen allerede ha tilført samfunnet 81 millioner kroner til trafikksikkerhet ?
FV170619 Nav-leder Heidy Døsvik sier den nye ordningen ikke skal være en sanksjon, men en gulrot for de unge.
FV170619 Ordningen innebærer imidlertid ingen endringer i tjenestepliktens lengde på 19 måneder, heter det.
DN170619 - Nofis utlånstap er høyere enn andre « vanlige » banker, men kreditorvernet i Norden er særlig sterkt sammenlignet med andre markeder, sier Tunaal, og viser til ordningen med at namsmannen kan pålegge arbeidsgiver å trekke arbeidstager i lønn til fordel for tredjemann.
DN170619 Ordningen innebærer imidlertid ingen endringer i tjenestepliktens lengde på 19 måneder, heter det.
DB170619 - Bare i mai var det 378 pasienter som fikk raskere behandling og større valgfrihet som følge av denne ordningen som Ap nå vil ta fra dem, påpeker Høie.
VG170618 Denne ordningen vil kanskje gjøre at arbeidet kommer i gang raskere, sier hun.
DN170618 - Den norske ordningen er også sterkere, og det er en klar juridisk forankring av prinsippet om nettnøytralitet.
DB170617 Men det kan være grunn til å se nærmere på ordningen , uten at jeg vil være bastant på det, sier Grande.
DA170617 Han er enig med Andersen at selvevaluering er en svak kontrollform, men sier ordningen ikke først og fremst var ment som kontroll.
AP170617 Det har den siste tiden vært skriving i mediene om hvorvidt obligatorisk megling ved familievernkontorene er en hensiktsmessig ordning, eller om ordningen i noen tilfeller kan oppleves som en byrde.
SA170616 Selv om norske bistandsmidler ikke finansierer ordningen , vil Norge, som stor bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter, også i fremtiden uttrykke at vi finner praksisen uakseptabel og anbefale at den avvikles.
SA170616 Brende mente da at ordningen med belønning til fanger og etterlatte etter terrorister bør opphøre.
NL170616 For den til enhver tid sittende minister er ordningen i midlertid fantastisk.
DB170616 Eurosport har i utgangspunktet inngått en treårsavtale med denne ordningen .
AA170616 - I den gamle ordningen var det en lang sløyfe i to departement og politiet og Forsvaret.
AA170616 - Den nye ordningen ivaretar lekmannselementet på en god måte, og sikrer en bedre utnytting av domstolenes ressurser.
AA170616 Ordningen vil dessuten ivareta rettssikkerheten på en bedre måte når avgjørelsen av skyldspørsmålet i alle straffesaker vil bli gitt en grundig begrunnelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170615 Et av Høyres nye forslag er å gjøre inndrivelse av utestående lønn til en del av ordningen med fri rettshjelp.
VG170615 | Rekordmange får glutenstøtte - nå vil NAV at ordningen revurderes ¶
VG170615 VG har også vært i kontakt med Norsk cøliakiforening, som er positive til at ordningen skal vurderes.
VG170615 Nå stiller NAV spørsmål ved om ordningen fortsatt treffer målgruppene som den er ment å hjelpe.
VG170615 Kan få 23.724 kroner i året ¶ Ordningen for å få dekket kostholdsutgifter ble utvidet ved starten av 2000-tallet.
VG170615 I en ny rapport fra NAV kommer det frem at de nye brukerne av ordningen først og fremst er personer med cøliaki og andre glutenintoleranser.
VG170615 I dag er nesten bare fordyret kosthold i bruk, og vi må da stille spørsmål ved om ordningen treffer godt nok, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.
VG170615 Hun mottar ikke grunnstønad, men synes det er dumt dersom ordningen skulle forsvinne for dem som er avhengig av den.
VG170615 Foto : NAV ¶ - Ordningen har endret karakter dramatisk, mener NAV, som nå vil at den vurderes på nytt.
VG170615 Da vil det ikke bli så ille om ordningen snevres inn.
VG170615 Av de nye mottakerne av ordningen i 2016, mottok 74 prosent stønad på grunn av cøliaki og glutenintoleranse.
VG170615 - Vi mener ordningen har endret karakter dramatisk de siste årene.
VG170615 Vegvesenet mottok 5.500 søknader om personlige bilskilt i løpet av de første fire timene etter at ordningen ble sparket i gang.
DN170615 For å gjøre eksamensperioden mer effektiv, foreslår gruppen at eleveksamen prioriteres, noe som gjør at ordningen kan bli noe mindre fleksibel for privatisteksamen.
DN170615 Vegvesenet mottok 5.500 søknader om personlige bilskilt i løpet av de første fire timene etter at ordningen ble sparket i gang.
DB170615 Over denne ordningen kan det gis tilskudd til beitebrukere som må iverksette spesielle tiltak for å ivareta beitedyrene.
DB170615 Det borgerlige flertallet har kuttet i sykehusenes budsjetter, i fysioterapi, i barnetillegget for uføre forsørgere, kastet tusenvis ut av ordningen for bostøtte og fjernet målet om et universelt utformet Norge innen 2025.
DA170615 Vegvesenet mottok 5.500 søknader om personlige bilskilt i løpet av de første fire timene etter at ordningen ble sparket i gang.
DA170615 Vegvesenet mottok 5.500 søknader om personlige bilskilt i løpet av de første fire timene etter at ordningen ble sparket i gang.
BT170615 Hvis det er slik at bare rundt halvparten av oss ønsker kirkelig begravelse fremtiden, så skurrer denne ordningen veldig.
AP170615 - Det viktige her er at ordningen oppfattes urimelig og strider mot folks rettsfølelse.
AP170615 Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615 Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen , slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615 Avinors store overskudd fra ordningen brukes til å holde billettprisene på fly på et kunstig lavt nivå.
AP170615 Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615 Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen , slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615 Avinors store overskudd fra ordningen brukes til å holde billettprisene på fly på et kunstig lavt nivå.
AA170615 Vegvesenet mottok 5.500 søknader om personlige bilskilt i løpet av de første fire timene etter at ordningen ble sparket i gang.
SA170614 - Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding tidligere denne uken.
SA170614 Myrstad karakteriserer « Roam Like At Home » - som er navnet ordningen har fått internasjonalt - som en gladnyhet, men han mener det er viktig at nordmenn fortsetter å bruke mobilen på en fornuftig måte.
SA170614 - Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding tidligere denne uken.
DB170614 Slik er ordningen selvfinansierende og ikke mer attraktiv enn finansiering gjennom egenkapital.
BT170614 Myrstad karakteriserer « Roam Like At Home » - som er navnet ordningen har fått internasjonalt - som en gladnyhet, men han mener det er viktig at nordmenn fortsetter å bruke mobilen på en fornuftig måte.
BT170614 - Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding tidligere denne uken.
AP170614 Myrstad karakteriserer « Roam Like At Home » - som er navnet ordningen har fått internasjonalt - som en gladnyhet, men han mener det er viktig at nordmenn fortsetter å bruke mobilen på en fornuftig måte.
AP170614 - Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding tidligere denne uken.
VG170613 Målet med ordningen er å gi forbrukerne lett tilgjengelig informasjon om hygiene, rengjøring og vedlikehold før du går ut for å spise på restaurant eller kafé.
VG170613 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en mail at ordningen i første omgang bare har blitt innført for serveringsteder, fordi den krever mye kapasitet fra Mattilsynets side.
VG170613 - Vi har foreløpig ingen planer om å innlemme gatekjøkken i ordningen , men det kan bli aktuelt på sikt.
VG170613 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170613 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170613 Ordningen innebærer at det er vergene som heretter skal betale regningene og godkjenne alle overføringer til brødrenes private kontoer.
VG170613 Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol forsvarer innsnevringen av tilgangen til medisiner, men sier at ordningen ikke må hindre at de som trenger hjelp får det.
VG170613 Det var i sin tid Arbeiderpartiet som gikk fra behovsprøvd til diagnosebasert blå resept, og Camilla mener ordningen gjør det vanskelig å få medisinene hun trenger.
NL170613 Vi er de første til å innrømme at ordningen kan fremstå merkelig, men påstanden om at dette er særnorsk er direkte feil.
NL170613 Folk slutter ikke å kjøpe alkohol selv om ordningen fjernes i Norge.
NL170613 Fjernes ordningen vil derfor flyplassene rundt om i Europa være de første til å juble over handlelystne nordmenn.
NL170613 En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at alkoholforbruket kun vil reduseres med 2 - 4 prosent dersom ordningen fjernes.
NL170613 Driften her sikres av en årlig inntektsoverføring fra ordningen til Avinor på 2,5 milliarder kroner.
NL170613 Derfor er ordningen like smart som den er merkelig.
NL170613 Avskaffes ordningen vil flyplassene i Europa juble, samtidig som forutsigbarheten for flyplasstilbudet i distriktsnorge forsvinner.
DN170613 - Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier og arbeidsreiser til de aktuelle landene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DB170613 Som erstatning for alderspensjon og uføretrygd foreslo de den behovsprøvde ordningen « supplerende stønad ».
DB170613 Ordningen vil også gjelde på Viking stadion fredag og lørdag, blant annet når lokalyndlingene Mods skal på scenen.
AA170613 - Den nye ordningen betyr at vi i utgangspunktet ikke trenger å bekymre oss for dyre mobilregninger etter ferier og arbeidsreiser til de aktuelle landene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170613 Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn stemte mot ordningen da de ble vedtatt.
AA170613 Flere medlemsland øst i EU har hele tida motsatt seg ordningen .
AA170613 Ordningen vil også gjelde på Viking stadion fredag og lørdag, blant annet når lokalyndlingene Mods skal på scenen.
VG170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
VG170612 Ordningen i Sverige : Disse personlige bilskiltene fikk nei ¶
VG170612 Regjeringen har lagt frem forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger, slik at de unge skal få tettere oppfølging.
VG170612 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170612 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170612 - For å gjøre det lettere for arbeidsgiverne å ta sjansen på å ansette denne gruppen av unge, har regjeringen styrket ordningen med lønnstilskudd.
SA170612 Ordningen bør bli permanent for hele landet ved alle valg.
SA170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
FV170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
DN170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
DB170612 Vi har sagt at denne ordningen er byråkratisk og unødvendig, og at vi ikke trenger å lage en søknadsbasert tilskuddsordning.
DB170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
BT170612 Prisen på 9000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
AP170612 Hvis vi skal klare å forvalte de store nye festivalene som kommer til ordningen , samtidig som vi skal skape en slags omfordeling av midlene, så trenger vi økte ressurser, sier Agnes Kroepelien.
AP170612 Derfor ble dette fulgt opp i den nye ordningen , sier Rege.
AP170612 - Norsk Kulturråd har hatt en festivalstøtteordning i mange år, det nye er egentlig bare at pengene fra knutepunktordningen er flyttet over til den eksisterende ordningen , sier Agnes Kroepelien, seksjonsleder for musikkseksjonen i Kulturrådet.
AP170612 - Den nye ordningen gjør det langt mer krevende enn tidligere, først og fremst fordi det er kommet politiske signaler om at det vil komme endringer.
AP170612 - Den nye ordningen er en fantastisk mulighet til å se hele festivalfeltet under ett.
AP170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
AA170612 Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
AA170612 Prisen på 9 000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen , men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.
VG170611 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170611 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170611 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
VG170611 Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.
DA170610 Advokatforeningen har også argumentert for at ordningen er et brudd på likhetsprinsippet.
DA170610 Ordningen er ment for å være midlertidig, og det skal være norsk straffegjennomføringslov som gjelder for de norske innsatte der.
DA170610 Neste år vil vi utvide ordningen som sørger for gratisbilletter til dem som trenger det, sier Selvig.
AA170610 Ordningen besto frem til 1965.
VG170608 Selv om Strengen er fornøyd med den nye tilskuddsordningen, har han regnet på at hans borettslag faktisk kunne fått mer penger i støtte med den gamle ordningen .
VG170608 Også styringsverktøy, såkalt « smarte løsninger » for å kunne lade flest mulig biler uten å måtte oppgradere trafostasjonen, dekkes av ordningen .
VG170608 Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, sier den nye ordningen er helt i tråd med det de selv har foreslått.
DN170608 Tre av fire innbyggere i Finland ser helst at ordningen med sommertid avvikles.
DN170608 I Finland pågår nå en folkeaksjon for å avvikle ordningen .
DB170608 I disse dager vurderer man ordningen med levering av dødsbud.
DB170608 Grunnene er forskjellige, noen prester synes ordningen er en stor belastning ( prester får ikke automatisk oppfølging/debriefing etter å ha gått med dødsbud ), og andre vil ikke ha et religiøst menneske på døren.
AA170608 Hun er oppgitt over at det har tatt lang tid fra Stortinget for to år siden ba om en evaluering av ordningen med besøksforbud og bruken av omvendt voldsalarm.
VG170607 Ifølge NTB inneholder budsjettavtalen også økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
SA170607 Denne ordningen medførte at 399 personer fikk oppholdstillatelse i Norge.
SA170607 Ordningen bør m.a.o. også omfatte de personer som selv er skyld i/sin uholdbare situasjon og/eller de som ikke selv har medvirket til at hjemreisen kan effektueres.
SA170607 Nå skal det samme forsøkes i Egersund, men hvorfor ikke like godt innføre ordningen over alt ? 10 kroner billetten var det som skulle til for at det skulle bli skjønt å kjøre buss igjen.
SA170607 Denne ordningen varte fra 1986 til omtrent da jeg gikk av som rektor i 2005, sier Hempel.
SA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
NL170607 Ordningen fungerer godt i dag, og fagmiljøet har vært tindrende klar på at en oppsplitting av eksisterende fagmiljø ville føre til et dårligere tilbud.
NL170607 Ordningen fungerer godt i dag, og fagmiljøet har vært tindrende klar på at en oppsplitting av eksisterende fagmiljø ville føre til et dårligere tilbud, skriver Senterpartiets Kjersti Toppe.
AA170607 Endrede EU-regler gjør det mulig for Norge å gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
AA170607 Det er svært gledelig at vi nå kan gjeninnføre ordningen for transport og energi, legger hun til.
AA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
VG170606 KrF, SV og Venstre har vært tydelige på at de vil skrote ordningen med å bare gi barn midlertidig opphold til de er 18 år.
VG170606 Et KrF-forslag om å avskaffe ordningen med midlertidig opphold for asylbarn ble også behandlet i justiskomiteen i dag.
VG170606 Ap vil beholde ordningen med midlertidig opphold - og det vil regjeringen også.
NL170606 Ordningen administreres kommunalt ( drosjemodellen ).
NL170606 .Men tilbake til LEVERINGSFORPLIKTELSENE : Nåværende Fiskeriminister har forsøkt å avslutte denne ordningen , men fikk nei fra Stortinget.
NL170606 At Hurtigruta ikke anløper Narvik, og at hovedkontoret ble liggende der, er en kuriositet, for det gikk jo ikke lang tid før ordningen ble for tungvint og for dyr.
FV170606 Bård Vegar Solhjell i SV vil at ordningen skal oppfattes som rimelig blant unge som ikke er med på å finansiere NRK i dag, blant annet den voksende gruppen som ikke har TV.
AA170606 Bård Vegar Solhjell i SV vil at ordningen skal oppfattes som rimelig blant unge som ikke er med på å finansiere NRK i dag, blant annet den voksende gruppen som ikke har TV.
AA170606 I februar i år ble ordningen utvidet med Saupstad og Kolstad.
DN170605 De understreket i sin flertallsinnstilling i forrige uke at ordningen bør ha en sosial profil, gjerne med et minimums- og et maksimumsbeløp.
AP170605 Ordningen med trygderettigheter opphører.
DB170604 Ezarris tekst er kanskje det viktigste innspillet når ordningen med Arbeidsavklaringspenger nå skal endres, spesielt når den samme generasjonen er overrepresentert i nettopp den statistikken ?
NL170602 I forberedelsene til ordningen med fritt brukervalg ble aktuelle private leverandører invitert til et møte med kommunen.
NL170602 Det er altså ikke noe folkekrav om at vi skal opprettholde ordningen .
NL170602 Det er altså ikke noe folkekrav om at vi skal opprettholde ordningen , skriver Gunhild Johansen.
NL170602 Dersom kommunen hadde fortsatt med å lyse ut nye tjenestekonsesjoner hvert år, ville vi måtte bruke stadig mer ressurser på ordningen .
DB170602 Stortingsflertallet mot Høyres og Frps stemmer vedtok også i dag at familier som har misbrukt ordningen , eller begått straffbare handlinger mot au pairer, ikke skal få ha au pair igjen.
DB170602 Men de som misbruker ordningen eller har begått straffbare handlinger mot au pairer, skal ikke få bruke denne ordningen igjen.
DB170602 Men de som misbruker ordningen eller har begått straffbare handlinger mot au pairer, skal ikke få bruke denne ordningen igjen.
DB170602 Alle partiene unntatt regjeringspartiene vil imidlertid hindre at familier som blir tatt i å utnytte ordningen og de unge kvinnene, skal få ha au pair igjen.
DB170602 I sitt forsvar av ordningen maler Ropstad med bred pensel.
BT170602 For øvrig : At det blir galt å sammenligne pensjonsordningene i Akasia med ordningen i offentlige barnehager, slik det hevdes i innlegget, er også en påstand som er høyst diskuterbar.
AP170602 Statsråd Bent Høie forsvarer Vinmonopolet og mener at finnene med sitt forslag til ny alkohollov kan undergrave denne nordiske ordningen .
AP170602 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske forslaget vedtas som det er nå.
AP170602 Det er viktig å sørge for at monopolordningen er utformet på en konsekvent og sammenhengende måte og at argumentasjonen er helhetlig, slik at ordningen kan bestå, også rettslig.
AP170602 Denne ordningen med å protestere mot et lands nye regler kan også EFTA-EØS-landene bruke.
AA170602 Leder Stig Klomsten i kollektivtrafikkomiteen sier at innstillingen skal endelig vedtas i fylkestinget, og at rådmannen nå skal i dialog med atb for å bringe på det rene hva ordningen vil koste.
AA170602 - Så lenge ordningen er begrenset til studenter, trenger den ikke bli så dyr.
AA170602 Til Aftenposten sier helse- og omsorgsminister Bent Høie at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske lovforslaget vedtas.
NL170601 ¶ Hver gang noen prøver å tale imot ordningen blir det argumentert med at Avinor vil tape store summer.
NL170601 I og med at inntektene fra taxfree bidrar til å holde billettprisene nede og til å finansiere små flyplasser i mindre sentrale deler av Norge er det lett å se hvorfor Avinor stiller seg på bakbeina når det snakkes om å avvikle ordningen .
NL170601 Hver gang noen prøver å tale imot ordningen blir det argumentert med at Avinor vil tape store summer.
NL170601 Ordningen tilhører fortiden og bør avvikles straks.
DN170601 Tidligere denne uken meldte Telenor at de kutter ut den tradisjonelle ordningen med å binde seg til et abonnement i 12 måneder.
DN170601 Tirsdag ble det kjent at Venstre og KrF sikrer ordningen videre liv.
DN170601 LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik vil kjempe mot au-pair-ordningen, og langer ut mot Venstre og Krf som støtter ordningen .
DN170601 Ifølge VG lover Følsvik å kjempe imot ordningen helt til den er fjernet.
DN170601 Han påpeker at Venstre har fremmet flere forslag for å stramme inn den omdiskuterte ordningen .
DB170601 Og var du blant de 680 000 nordmennene som bestilte helsetrygdkortet da ordningen ble innført i 2014, må du ha nytt kort i år.
DB170601 Ordningen omfatter i mange tilfeller også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år.
DB170601 Men vi trenger nå en grundig gjennomgang om ordningen fungerer som den skal, sier Ap-representanten.
DB170601 Men skolen skal utdanne hele mennesket, og nå er tiden inne til å utvide ordningen og sette elevene bedre i stand til å møte både en helt ny digital og medial hverdag og et nytt og annerledes arbeidsliv, sier hun.
DB170601 SV og Arbeiderpartiet er begge mot forslaget, men uenige om alternativene, mens Senterpartiet blankt avviser å fjerne ordningen , har NTB tidligere omtalt.
DB170601 Den ordningen de har nå koster dem bare cirka 7 prosent.
DB170601 Det kan like gjerne ha med den såkalte « konsensus-linjen » i norsk utenrikspolitikk å gjøre, samt ordningen med lukkede høringer i utvidet utenriks- og forsvarskomité, som effektivt hindrer offentlig debatt rundt Norges deltagelse i internasjonale militære operasjoner.
BT170601 Vi ønsker ikke at ordningen skal omgjøres til arbeidsinnvandring for ufaglært arbeidskraft.
BT170601 Vi mener det er gode grunner for at reglene i husarbeidsforskriften til Arbeidsmiljøloven innarbeides i regelverket for au pairer for den tiden au pairene arbeider, men vi ønsker ikke å omgjøre ordningen til en ordning for arbeidsinnvandring for ufaglært arbeidskraft.
BT170601 Vi mener det er behov for endringer i ordningen og et sterkere vern om au pairer.
BT170601 Tanken bak ordningen som en kulturutveksling er god, og flertallet av vertsfamilier sørger for ordnede og gode forhold for au pairene.
BT170601 KrFs holdning til au pair ordningen er konsekvent.
BT170601 KrF er skeptisk til hvordan ordningen fungerer i dag, og krever en rekke forbedringer.
BT170601 Hva som vil skje dersom ordningen blir lagt ned er usikkert.
BT170601 Flertallet av de som vil legge ned ordningen , foreslår at det samtidig skal opprettes en ordning med mer reell kulturutveksling.
BT170601 Dersom vi ser til europeiske land som har lagt ned ordningen som for eksempel England, ser man at resultatet er at filippinske kvinner erstattes av øst-europeiske kvinner.
BT170601 AU PAIR-ORDNINGEN : Hva som vil skje dersom ordningen blir lagt ned er usikkert.
BT170601 mai hevdet KrF hadde snudd i sin holdning til au pair ordningen .
AP170601 Er du håndbagasjepassasjer kan du gå rett igjennom, forutsatt at du er med i ordningen , sier han.
AP170601 Avinor opplyser at noen mindre utenlandsmål ikke er omfattet av ordningen som følge av tekniske problemer med blant annet Amadeus- og Altea-systemene.
AP170601 - Dersom destinasjonene ikke er omfattet av ordningen , så skal våre samarbeidspartnere på flyplassen informere om dette.
AP170601 Ordningen gjelder kun for passasjerer med gjennomgående billett.
AP170601 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) mener det å fjerne ordningen er et dårlig forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere.
AP170601 Fakta : Dette er den tollfrie ordningen
VG170531 Regjeringen mener ordningen , hvor familier som misbruker au pairer havner i karantene, er sterkt nok virkemiddel for å hindre at de unge kvinnene blir misbrukt.
VG170531 Nå som Høyre og Frp verner om ordningen og får støtte fra Venstre og KrF, er det de to sentrumspartiene som får kjenne på LO-pisken.
VG170531 Noen innstramminger har kommet på plass, blant annet karantenetid dersom man ikke forholder seg til ordningen slik den er tiltenkt å være, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold ( KrF ) ¶
VG170531 LO begynte kampen mot ordningen i 2012 og fulgte opp med et nytt initiativ overfor Solberg-regjeringen i 2015.
VG170531 - Vi i LO har gått inn for å stenge ned hele ordningen .
VG170531 - Selve ordningen må gjennomgås slik at den blir det den var ment å være, og ikke en ordning med billig arbeidskraft for folk flest som trenger hjelp i huset, understreker Geir Jørgen Bekkevold.
VG170531 * Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling.
VG170531 * Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling.
SA170531 Dessuten var ordningen dårlig økonomi, fordi det krevde at fengselet måtte ha ekstrabemanning for å håndtere de innsattes sanitærbehov.
DN170531 DN kjenner til at Arbeiderpartiet få dager tilbake vurderte det som problematisk å gå vekk fra den etablerte ordningen med at Stortinget vedtar statens siste forhandlingstilbud ved brudd.
DN170531 Telenor avvikler ordningen med å binde mobilabonnementer 12 måneder.
DN170531 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) i Finansdepartementet er derimot svært skeptisk til fjerning av ordningen som den borgerlige regjeringen økte fra 200 kroner til 350 kroner i 2014.
DN170531 - Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere.
DB170531 Ordningen med at fylkesmennene måtte godkjenne gebyrreglementet i byggesaker opphørte i tiden omkring ny kommunelov i 1992.
BT170531 Knapt noen tror at ordningen primært handler om « kulturutveksling » lenger.
BT170531 Ett av argumentene for å opprettholde ordningen , er ønsket om at norske kvinner i større grad skal ha heltidsstillinger, og delta i politikk og samfunnsliv.
BT170531 Dette fikk SV til å komponere et forslag om å legge ned hele ordningen , og partiet fikk raskt støtte fra fagbevegelsen, Ap og Sp.
BT170531 De saklige grunnene for å legge ned ordningen er vektige nok.
BT170531 Ordningen er moden for skraphaugen.
AA170531 Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse brukes i altfor stor grad.
VG170530 Stikkprøvekontroll-rapporten, som ble offentliggjort sammen med ILPI-rapporten i dag, slår blant annet fast at : ¶ * 1 I to tilfeller var søkeren ikke søknadsberettiget under den aktuelle ordningen . * 1 Habilitetsvurderinger er ikke rutinemessig gjennomført. * 1 Budsjettvurderingene fremstår som gjennomgående svak.
DN170530 Venstre og KrF sikrer ordningen videre liv.
DN170530 Flere partier er kritiske til ordningen , og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
DN170530 - Vi er veldig kritiske til at Venstre og KrF går med på å sikre ordningen .
DB170530 Ledelsen har over tid vært kjent med, og ikke strammet inn, bruk av ordningen hvor forhåndsgodkjenning ikke har vært dokumentert, det har vært mangelfull innlevering av kvittering samt kjøring når offentlig transport trolig har vært tilgjengelig.
DB170530 Han har selv innrømmet at han har kjørt flere taxi-turer som har vært på kanten av reglementet, og beskriver selv dette som « å ha utnyttet ordningen », ifølge Kommunerevisjonens rapport om saken.
DB170530 ¶ IKKE KJENT : JURK opplever at ordningen om omvendt voldsalarm ikke er kjent i rettssystemet.
DB170530 Du kan vinne utrolige 42 millioner på nye Vikinglotto ¶ fra norsk tipping ¶ Ordningen med omvendt voldsalarm ble innført i 2013 og gir retten mulighet til å idømme voldsutøver å bruke en elektronisk fotlenke for å sikre at besøksforbud overholdes.
DB170530 Dette er ikke et uttrykk for at voldsproblemet er større i Follo, men heller hvordan kjennskap til ordningen og fokus på bekjempelse av vold i nære relasjoner gir resultater.
DB170530 Dessverre opplever JURK til stadighet at personer i yrker der man jobber med voldsutsatte ikke kjenner til ordningen .
DB170530 Bred politisk enighet om at ordningen med omvendt voldsalarm skal brukes er ikke tilstrekkelig.
DB170530 Ordningen fungerer preventivt og gjør at byrden flyttes fra voldsoffer til voldsutøver.
DB170530 Et er ordningen « personlig brukerstyrt assistanse » som skal sikre at personer med særlige omsorgsbehov skal få et verdig tilbud i kommunen sin.
DA170530 Selv om de flere ganger har uttalt seg svært kritiske til au pair-ordningen, sikrer Venstre og KrF nå flertall for å beholde ordningen . 1. april i år var det kroken på døra for au pair-senteret i Oslo på grunn av kutt i støtten.
DA170530 SV og Senterpartiet ønsker også å avvikle ordningen .
DA170530 Men når Stortinget fredag skal avgjøre saken, kommer de to partiene til å stemme for å beholde ordningen .
DA170530 Etter en lang rekke saker der au pair-ordningen har blitt misbrukt de siste årene, har flere partier blitt kritiske til ordningen .
DA170530 Det får de ikke, til tross for at begge regjeringens støttepartier tidligere har åpnet for å skrote ordningen .
DA170530 Både Venstre og KrF har tidligere truet med å avvikle ordningen om man ikke får gjort noe med au pairenes situasjon.
DA170530 Arbeiderpartiet var sist ut, og vedtok på sitt landsmøte at de ønsker å avvikle ordningen .
DA170530 - Vi er veldig kritiske til at Venstre og KrF går med på å sikre ordningen .
DA170530 Selv om de flere ganger har uttalt seg svært kritiske til au pair-ordningen, sikrer Venstre og KrF nå flertall for å beholde ordningen . 1. april i år var det kroken på døra for au pair-senteret i Oslo på grunn av kutt i støtten.
DA170530 SV og Senterpartiet ønsker også å avvikle ordningen .
DA170530 Men når Stortinget fredag skal avgjøre saken, kommer de to partiene til å stemme for å beholde ordningen .
DA170530 Etter en lang rekke saker der au pair-ordningen har blitt misbrukt de siste årene, har flere partier blitt kritiske til ordningen .
DA170530 Det får de ikke, til tross for at begge regjeringens støttepartier tidligere har åpnet for å skrote ordningen .
DA170530 Både Venstre og KrF har tidligere truet med å avvikle ordningen om man ikke får gjort noe med au pairenes situasjon.
DA170530 Arbeiderpartiet var sist ut, og vedtok på sitt landsmøte at de ønsker å avvikle ordningen .
DA170530 - Vi er veldig kritiske til at Venstre og KrF går med på å sikre ordningen .
AP170530 Jensen peker på ordningen med frivillig retting av skatten.
AP170530 Slik kan folk få fritak for et mye høyere beløp enn det som var intensjonen med ordningen , sier Slagsvold Vedum.
AP170530 Og tar vi det ikke nå, vil omfanget bare vokse og gjøre det mye verre å fjerne ordningen senere, sier Sp-lederen og gir følgende eksempel på hvordan han mener ordningen slår feil ut : ¶
AP170530 Og tar vi det ikke nå, vil omfanget bare vokse og gjøre det mye verre å fjerne ordningen senere, sier Sp-lederen og gir følgende eksempel på hvordan han mener ordningen slår feil ut : ¶
AP170530 Nå lever hele ordningen på nåde.
AP170530 Men det er ingen tvil om at ordningen , slik den er i dag, har medført mang en diskusjon internt hvorvidt vi skal satse mer på utlandet og eventuelt flytte ut deler av driften, sier finansdirektør Kolbjørn Ertzeid i Brandsdal Group til Aftenposten.
AP170530 Kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF sier at partiets prinsipielle syn er at ordningen må bort, og at KrF jobber for å fjerne den.
AP170530 I Finansdepartementet er statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) svært skeptisk til at ordningen kan forsvinne etter valget til høsten : ¶
AP170530 Det vi derimot vet er at ordningen har store huller fordi det ikke finnes noen grense for hvor mange forsendelser a 350 kroner folk kan importere.
AP170530 - Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere, sier han.
AP170530 - Jeg regner med at både Arbeiderpartiet og KrF, som begge har klare standpunkter mot ordningen, vil sikre flertall for straks å kutte ut ordningen - helst allerede fra 2018 av, sier Slagsvold Vedum.
AP170530 - Jeg regner med at både Arbeiderpartiet og KrF, som begge har klare standpunkter mot ordningen , vil sikre flertall for straks å kutte ut ordningen - helst allerede fra 2018 av, sier Slagsvold Vedum.
AP170530 Venstre og KrF sikrer ordningen videre liv.
AP170530 Flere partier er kritiske til ordningen , og landsmøtene til både Arbeiderpartiet og SV vedtok denne våren at de vil avvikle den.
AP170530 - Vi er veldig kritiske til at Venstre og KrF går med på å sikre ordningen .
DN170529 Ordningen gjelder for EU- og EØS-land og trer i kraft 25. mai 2018.
DN170529 Skeptikerne hevder at ordningen kommer til å flytte køene fra USA til Norge, og at reisende fra Norge blir nødt til å betale dyrt for amerikanernes grensekontroll.
DN170529 Ordningen skal tilby reisende til USA å gjennomføre immigrasjonsprosessen på Gardermoen før de går om bord i flyet over Atlanteren.
DB170529 Selv om de endelige reglene ennå ikke er klare, er ordningen allerede vedtatt i Stortinget.
DA170529 » Men la meg presisere to ting : Ordningen er ikke hogget i stein og mye kan endres fram til 2021.
AP170529 Den sier likevel ingenting om et grunnleggende problem ved ordningen , nemlig at flere misbruker varslingsreglene til å manøvrere seg inn i et vern som reglene åpenbart ikke skal gi.
VG170528 Når dette slår ut i en endret holdning til den kollektive ordningen , slik som Nato, og den sentrale globale lederrollen USA har hatt, blir det et spørmål om at Europa må ta mer ansvar for sin egen sikkerhet.
VG170528 - Siden Trump ble president, og kanskje før den tid, har man kunnet se en viss nedtoning av USAs vilje til å engasjere seg i den kollektive ordningen , og de har også holdt en lavere profil i Nato.
AP170528 Norwegian har sagt ja, mens SAS har gjort det klart at selskapet hverken kommer til å benytte seg av ordningen, eller ønsker å være med på å dekke Avinors utgifter for å få ordningen på plass.
AP170528 Norwegian har sagt ja, mens SAS har gjort det klart at selskapet hverken kommer til å benytte seg av ordningen , eller ønsker å være med på å dekke Avinors utgifter for å få ordningen på plass.
AP170528 Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn sier at det ikke er tatt endelig stilling til om preclearance skal etableres i Oslo, man at det i så fall blir god plass til alle, og at ordningen skal være brukerfinansiert.
AP170528 Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik sier at selskapet er villig til å betale for ordningen avhengig av hva selskapet får tilbake i form av økt trafikk og inntekter.
AP170528 Hun sier at det ennå er uklart hvilke kostnader ordningen vil påføre flyselskapene.
AP170528 Han sier at ingen av medlemsselskapene i Barin er interessert i å være med på å etablere ordningen .
AP170528 Fakta : Slik virker preclearance ¶ Ordningen fungerer slik hvis den blir innført på USA-reiser fra Gardermoen : ¶
DB170527 Til nå har ordningen med pleiepenger innlemmet alvorlig syke barn med døgnkontinuerlige pleiebehov.
DB170527 Foreldre til alvorlig syke barn vil med den nye ordningen presses enda tidligere ut av et arbeidsliv.
DB170527 For barn med psykisk utviklingshemming har ordningen også vart utover 18 år.
DB170527 Det å legge litt mer penger i ordningen og gi et anstendig og verdig tilbud til de få dette gjelder, bør Norge klare å prioritere !
DB170527 Dersom den nye ordningen hadde eksistert når gutten vår ble født, hadde vi etter 130 dager fått redusert begge våre arbeidsinntekter til 66 prosent lønn.
DB170527 Den nye ordningen er langt fra så god som sykelønnsordningen.
DB170527 Ordningen dekker 100 % tap av lønn når barnet har vært innlagt på sykehus, og i første tid hjemme om situasjonen fortsatt krevde døgnkontinuerlig pleie.
DA170527 Bildelingstjenesten som selskapet DriveNow så langt tilbyr i 12 europeiske byer, blant annet i Stockholm, Helsinki og København, er en slags parallell til ordningen med bysykler i Oslo.
DA170527 Bare i løpet av det første året etter at ordningen kom på plass i København, i august 2015, fikk DriveNow 30.000 kunder der.
DA170527 - Tilbudet med bysykler er populært, og ordningen er enkel å bruke.
DA170527 Ordningen har vært en gedigen suksess, skal vi tro DriveNow.
BT170527 I korrespondansen fremhever kommunen at det er for knapp tid til å gjennomføre en anbudsprosess dersom ordningen skal etableres i 2017.
BT170527 Bergen kommune var altså selv aktiv i å legge til rette for ordningen , forhåndsvalg av leverandør og kontakt mellom Sparebanken og leverandøren.
BT170527 mai uttalte Schjelderup at årets sykkelordning er midlertidig, men at den permanente ordningen skal settes ut på anbud senere.
AA170527 Derfor håper vi å eskalere ordningen .
DB170526 Ordningen er byråkratisk og årlig fattes det 21 000 enkeltvedtak i kommunene for å gi støtte.
AP170526 Ordningen kan fange opp familier som har behov for hjelp og gjøre dem kjent med familievernets tilbud, mener hun.
AA170526 Siden et enstemmig Storting i 1977 innførte 100 prosent lønn ved sykefravær for norske arbeidstakere, har ordningen så å si stått uforandret.
AA170526 Siden 1977, da Norge var ruset på oljeeventyret, har vi holdt oss med ordningen som sier vi skal ha full lønn selv om vi er syke.
AA170526 Mot slutten av oljeeventyret er det på tide å se om den ordningen fortsatt har livets rett.
AA170526 Men det er all mulig grunn til å tro at misbruk av ordningen vil bli mindre interessant dersom staten og arbeidsgiver ikke stiller opp med 100 prosent lønn fra første sykedag.
AA170526 Det er misbruk av ordningen , selv om disse tilfellene neppe utgjør en veldig stor andel av det totale fraværet.
AP170525 Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), mener det er fastlegenes ansvar å sørge for at ordningen med second opinion fungerer for de sykeste.
AP170525 Kari Kjønaas Kjos ( Frp ) mener det er fastlegene som har ansvaret for at ordningen fungerer.
AP170525 I en begrunnelse skrev Helsedirektoratet at ordningen var for juridisk og økonomisk komplisert.
AP170525 Da må vi sørge for at fastlegene kjenner til denne ordningen og bruker den.
AP170525 - Synes du ordningen fungerer som den skal i dag ?
DN170524 For snart et år siden ga næringskomiteen beskjed om at fiskeriministeren skulle vurdere ordningen og komme tilbake til Stortinget.
DA170524 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) vil fortsette og utvide ordningen med skattefritak for norskkontrollerte rederier.
DA170524 Den ønsker også å utvide ordningen til å gjelde vindmøllefartøyer.
DA170524 Administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund mener ordningen er svært viktig, spesielt for offshorebransjen og viser til oljepriskollapsen i 2014 som sørget for at oljeservicefartøyene mistet halvparten av inntektene sine på tre år, riggselskapene på to år.
DA170524 Ordningen har også inkludert seismikk- og andre fartøyer i offshorevirksomheten, og skal nå utvides til å inkludere skip engasjert i havvindmølleprosjekter.
AP170524 Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen svarer følgende på hvorfor man valgte å fjerne de to nevnte antihistaminene fra forhåndsgodkjent refusjon ( blå resept ), til tross for at Legemiddelverket heller anbefalte å videreføre ordningen fra 2006.
AP170524 Legeforeningen er også enig i at ordningen kan være tungvint for pasienter, i tillegg til å skape ¶
AP170524 Helse - og omsorgskomiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viste i innstillingen til Statsbudjettet for 2009 til at Stortinget tidligere har gått inn for å begrense bruk av ordningen med individuell refusjon, da dette medfører lengre ventetid for pasientene og mer omfattende saksbehandling.
AP170524 Blå resept omfattes av ordningen med frikort.
AP170524 Ordningen om såkalt foretrukket legemiddel var allerede innført i 2006, og hadde gitt gode effekter, ifølge Legemiddelverket.
AA170524 Den ønsker også å utvide ordningen til å gjelde vindmøllefartøyer.
AA170524 Administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund mener ordningen er svært viktig, spesielt for offshorebransjen og viser til oljepriskollapsen i 2014 som sørget for at oljeservicefartøyene mistet halvparten av inntektene sine på tre år, riggselskapene på to år. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Ordningen har også inkludert seismikk- og andre fartøyer i offshorevirksomheten, og skal nå utvides til å inkludere skip engasjert i havvindmølleprosjekter.
DN170523 Siv Jensen vil i tillegg utvide ordningen .
BT170523 Ordningen har vært vanlig i offentlig sektor, men kommer til å endre seg i fremtiden.
AP170523 Ordningen fungerer åpenbart ikke godt nok, sier Bjørnø.
AA170523 Evalueringer av ordningen viser at de sentrale intensjonene i stor grad er oppfylt. men særlig på mindre steder kan det være vanskelig å gi alle pasienter egen fastlege.
AA170523 Ordningen med fastleger ble innført over hele landet i 2001.
BT170522 Lagmannsretten legger til grunn at denne ordningen ble videreført etter at Innovest ble stiftet som aksjeselskap.
AP170521 MDG gikk inn for å fjerne den omstridte ordningen med bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
SA170520 Selskapets kommunikasjonsdirektør, Anne-Sissel Skånvik, mener ordningen vil være en stor fordel for passasjerene og øke verdiskapningen i luftfarten.
SA170520 Selskapet har regnet ut at ordningen vil kunne koste dem opptil 120 mill kr i økte utgifter på grunn av forventet økte forsinkelser og økte utgifter til bakkeservice.
SA170520 SAS er så negativ til prosjektet at det har gått til det uvanlige skritt å fraskrive seg adgangen til å benytte ordningen hvis den kommer på plass.
SA170520 Preclearance, som ordningen heter, er en fremskutt grensekontroll.
SA170520 Fordi det er uklart hvem som skal dekke denne merkostnaden, har SAS fått aksept for Avinor om at vi ikke vil forplikte oss til å bruke eller betale for denne ordningen dersom den skulle bli innført, sier Myrold.
SA170520 Et tema er hvor mye vertslandet skal dekke av amerikanernes utgifter til ordningen .
SA170520 Ordningen fungerer slik at reisende til USA sjekker inn som normalt og går gjennom sikkerhetskonrtrollen før de kommer til det amerikanske preclerance-området på flyplassen.
DN170520 Selskapet vil ikke benytte ordningen hvis den kommer på plass.
DN170520 Norwegian sier selskapet vil bruke ordningen som Avinor nå forhandler om.
DN170520 I motsetning til SAS mener Norwegian ordningen vil være en stor fordel for passasjerene og øke verdiskapningen i luftfarten, og de vil benytte den.
DN170520 De mener ordningen Norge forhandler om blir dyr og forsinkende.
DB170520 Vi ønsker å avskaffe ordningen så raskt som mulig, sier han.
AP170520 I årene 2013 - 2015 ble tilskuddet til ordningen « kompetansepluss arbeid » doblet.
VG170519 En strategi som forutsetter brudd for å kunne reforhandle statens tilbud i Stortinget, kan gi kortsiktig gevinst, men vil være begynnelsen på slutten for denne ordningen .
SA170519 Trondheim kommune opprettet ordningen med æresborgere av Trondheim by i 1993.
DN170519 Ved Økokrim er vi, ikke minst etter Transocean-saken, sterkt opptatt av hvordan ordningen virker både kvalitets-, effektivitet og rettssikkerhetsmessig, sier forfatteren.
DB170519 De får nå holde på, og ordningen med det delte lederskapet skal uansett ikke opp til votering på dette landsmøtet.
BT170519 I budsjettforliket vedtatt i desember 2016 ble ordningen med økt lærertetthet styrket med 460 millioner kroner med virkning allerede fra 1. januar 2017.
BT170519 Både i kirken og alle andre norske barnehager har de enten den ordningen ansatte i Akasia hadde, eller den som de ansatte nå krever.
BT170519 Trondheim kommune opprettet ordningen med æresborgere av Trondheim by i 1993.
AP170519 Selskapets kommunikasjonsdirektør, Anne-Sissel Skånvik, mener ordningen vil være en stor fordel for passasjerene og øke verdiskapningen i luftfarten.
AP170519 Selskapet har regnet ut at ordningen vil kunne koste dem opptil 120 mill kr i økte utgifter på grunn av forventet økte forsinkelser og økte utgifter til bakkeservice.
AP170519 SAS er så negativ til prosjektet at det har gått til det uvanlige skritt å fraskrive seg adgangen til å benytte ordningen hvis den kommer på plass.
AP170519 Preclearance, som ordningen heter, er en fremskutt grensekontroll.
AP170519 Fordi det er uklart hvem som skal dekke denne merkostnaden, har SAS fått aksept for Avinor om at vi ikke vil forplikte oss til å bruke eller betale for denne ordningen dersom den skulle bli innført, sier Myrold.
AP170519 Et tema er hvor mye vertslandet skal dekke av amerikanernes utgifter til ordningen .
AP170519 Ordningen fungerer slik at reisende til USA sjekker inn som normalt og går gjennom sikkerhetskonrtrollen før de kommer til det amerikanske preclerance-området på flyplassen.
AP170519 Selskapets kommunikasjonsdirektør, Anne-Sissel Skånvik, mener ordningen vil være en stor fordel for passasjerene og øke verdiskapningen i luftfarten.
AP170519 Selskapet har regnet ut at ordningen vil kunne koste dem opptil 120 mill kr i økte utgifter på grunn av forventet økte forsinkelser og økte utgifter til bakkeservice.
AP170519 SAS er så negativ til prosjektet at det har gått til det uvanlige skritt å fraskrive seg adgangen til å benytte ordningen hvis den kommer på plass.
AP170519 Preclearance, som ordningen heter, er en fremskutt grensekontroll.
AP170519 Fordi det er uklart hvem som skal dekke denne merkostnaden, har SAS fått aksept for Avinor om at vi ikke vil forplikte oss til å bruke eller betale for denne ordningen dersom den skulle bli innført, sier Myrold.
AP170519 Et tema er hvor mye vertslandet skal dekke av amerikanernes utgifter til ordningen .
AP170519 Ordningen fungerer slik at reisende til USA sjekker inn som normalt og går gjennom sikkerhetskonrtrollen før de kommer til det amerikanske preclerance-området på flyplassen.
AP170519 Trondheim kommune opprettet ordningen med æresborgere av Trondheim by i 1993.
FV170518 Men nå blir ordningen med 16 års stemmerett slutt.
DN170518 Det var ikke slik ordningen opprinnelig var tenkt.
DN170518 - Jeg tror ikke vi vil se store endringer, men det er noen såkalte feller som har ligget i ordningen hele tiden, blant annet at man mister retten til Afp dersom bedriften går konkurs eller dersom man nedbemannes, altså at man blir uforskyldt arbeidsledig.
DB170518 Da skulle man tro at flere fikk bostøtte, men det er tvert om blitt færre som nyter godt av ordningen , sier Karin Andersen, SVs sosialpolitiske talsperson.
DB170518 - Det Karin Andersen og flere har misforstått, er at ordningen nylig har blitt endret.
DB170518 - Ordningen med bostøtte er på et punkt faktisk noe forbedret, ved at inntekten til et barn under 18 år med inntekt, ikke lenger regnes med i beregningsgrunnlaget for bostøtte.
DA170518 Arbeidsretten uttalte i dommen at DNT har « vist til saklige grunner for ordningen », og at « søndagsforestillinger blitt brukt i begrenset omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager ».
BT170518 Imidlertid innser de at den tradisjonelle ordningen ikke er bærekraftig i lengden.
BT170518 Ordningen innebærer også at når en person dør, vil den oppsparte pensjonen gå i arv til personens etterlatte.
BT170518 Ordningen har vært vanlig i offentlig sektor, men kommer til å endre seg i fremtiden.
VG170516 Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn.
VG170516 Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990 i første omgang.
SA170516 De fleste har inkludert ordningen i sine abonnementer, men vi vet at enkelte har valgt å kutte ut muligheten til å bruke sms og data utenfor Norges grenser, slik at kundene deres enten må oppgradere abonnementet sitt for å kunne bruke det i utlandet eller velge et annet.
FV170516 De fleste har inkludert ordningen i sine abonnementer, men vi vet at enkelte har valgt å kutte ut muligheten til å bruke sms og data utenfor Norges grenser, slik at kundene deres enten må oppgradere abonnementet sitt for å kunne bruke det i utlandet eller velge et annet.
DA170516 Hvordan ordningen skal innrettes og hvordan det vil fungere, skal Utdanningsdepartementet nå vurdere nærmere.
DA170516 Flertallet valgte også å beholde Fylkesmannen som klageinstans, til tross for at det hersker en bred oppfatning om at ordningen ikke har fungert godt nok.
DA170516 Erfaringene viser at om lag halvparten av dem som er med på ordningen går over i fast jobb.
DA170516 Begge organisasjonene vil oppfordre alle sine medlemsvirksomheter om å ta ordningen med arbeidstrening mer aktivt i bruk enn i dag, og vil informere mer aktivt om mulighetene som ligger i denne ordningen overfor sine medlemsvirksomheter.
DA170516 Begge organisasjonene vil oppfordre alle sine medlemsvirksomheter om å ta ordningen med arbeidstrening mer aktivt i bruk enn i dag, og vil informere mer aktivt om mulighetene som ligger i denne ordningen overfor sine medlemsvirksomheter.
BT170516 De fleste har inkludert ordningen i sine abonnementer, men vi vet at enkelte har valgt å kutte ut muligheten til å bruke sms og data utenfor Norges grenser, slik at kundene deres enten må oppgradere abonnementet sitt for å kunne bruke det i utlandet eller velge et annet.
AP170516 Siden ordningen ble opprettet i november 2016 har NOKUT mottatt 300 søknader.
AP170516 - Vi er glade for at vi nå kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner.
AP170516 De fleste har inkludert ordningen i sine abonnementer, men vi vet at enkelte har valgt å kutte ut muligheten til å bruke sms og data utenfor Norges grenser, slik at kundene deres enten må oppgradere abonnementet sitt for å kunne bruke det i utlandet eller velge et annet.
AA170516 Polen og Ungarn har kraftig motsatt seg ordningen med obligatoriske asylkvoter som ble innført i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 for å avlaste hardt pressede Hellas og Italia.
AA170516 Norge har frivillig gått med på å ta imot 1.500 asylsøkere gjennom ordningen .
AA170516 Siden ordningen ble opprettet i november 2016 har NOKUT mottatt 300 søknader.
AA170516 - Vi er glade for at vi nå kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner.
VG170515 Denne ordningen ble opphevet i 2010.
DA170515 Venstre foreslår at denne ordningen fortsetter.
DA170515 - Gjennom ordningen Enovatilskuddet støtter vi 15 ulike energitiltak i hjemmet, og vi opplever en sterkt økende pågang, opplyser kommunikasjonsrådgiver Daniel Milford Flathagen.
BT170515 Ordningen må inneholde både muligheter til avgjøre saker i bydelene og muligheter til å påvirke saker som skal vedtas sentralt, enten av byrådet eller bystyret.
VG170514 Så langt er ordningen etablert som en oppfordring til butikker og håndverkere i « Norges husflidslag », som har 24.000 medlemmer.
VG170514 Jacobsen håper ordningen også vil spre seg til andre som produserer bunad i Norge.
VG170514 Stiftelsen avviklet ordningen etter press fra kommunen.
VG170513 Denne ordningen er nå foreslått fjernet i jordbruksforhandlingene for 2018.
SA170513 Rapporten må følges opp og hele ordningen med foreldrepermisjon evalueres, krever Venstre.
DN170513 Vil evaluere hele ordningen
DN170513 Rapporten må følges opp og hele ordningen med foreldrepermisjon evalueres, krever Venstre.
DA170513 Rapporten må følges opp og hele ordningen med foreldrepermisjon evalueres, krever Venstre.
AP170513 Når ordningen blir permanent i løpet av året og neste år tidobles satsene ; beboere må betale fra 3000 kroner året for tillatelse til å stå på de reserverte plassene.
AA170513 Vi må videreutvikle ordningen over tid ut fra de erfaringene vi gjør oss underveis, skriver han i en epost til avisa. ( ©NTB ) ¶
AA170513 - Men ordningen er fortsatt relativt ny.
AA170513 Ordningen skal gjøre det attraktivt å spille inn film og tv-serier i Norge, ettersom produsenter kan få refundert inntil 25 prosent av kostnadene de har i forbindelse med innspilling.
AA170513 Denne ordningen er nå foreslått fjernet i jordbruksforhandlingene for 2018.
AA170513 Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen , men Ap har ment at ordninger skal være universelle, sier hun. ( ©NTB ) ¶ | - Kuttet til potetsprit truer norsk akevitt ¶
AA170513 De borgerlige partiene har innført en ny ordning : 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med inntekt under 417.000 kroner får tjue timers gratis kjernetid i barnehage, og ordningen gjelder over hele landet.
AA170513 Ap har programfestet vedtaket om å « gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer. » - Høyre mener i stedet at inntekt, ikke bosted, bør være kriteriet for målrettede velferdsordninger.
AA170513 Denne ordningen er nå foreslått fjernet i jordbruksforhandlingene for 2018.
AA170513 Ordningen ble etablert i 2008, og er et samarbeid mellom NTNU og Jazzfest, og tildeles en artist eller et band som på en fremragende måte fungerer som ambassadør for NTNU og jazzmiljøet i Trondheim.
VG170512 Hele ordningen med ulike faktorer bør sees på.
VG170512 Marine Corps i saken, for å utveksle erfaringer og for å vurdere nytten av en eventuell videreføring av ordningen .
VG170512 Det er for tidlig å kommentere om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir », skriver FD.
SA170512 Ordningen bør utvides. 16- og 17-åringer bør få stemmerett, mener Aftenbladet.
NL170512 Tromsø er en av storbyene som kan benytte ordningen .
FV170512 Formålet med ordningen er å øke interessen for klassisk musikk på Sørlandet, og bidra til å oppmuntre ungdom til å satse på en musikalsk karriere.
DN170512 Det er for tidlig å kommentere på om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir, sier han.
DN170512 Podkasten Finansredaksjonen diskuterer den nye ordningen og kommer med tips til hva man skal tenke på når man sparer til pensjon.
DN170512 Journalist Anita Hoemsnes, kommentator Bård Bjerkholt, innholdssjef Terje Erikstad og journalist Marte Ramuz Eriksen diskuterer den nye ordningen med individuell pensjonssparing.
DB170512 Det er for tidlig å kommentere på om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir, sier han.
DB170512 Jeg er enig med Strafferettsutvalget som har foreslått at ordningen fjernes, altså at man enten må frifinnes helt eller dømmes.
DA170512 Det er for tidlig å kommentere på om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir, sier han.
DA170512 Han forsvarer ordningen , men åpner for debatt om lønnsnivået.
DA170512 - Gjør man det, eller burde ordningen endres ?
AP170512 Selv om Ap nå har programfestet at det vil gjeninnføre den ordningen som har vært geografisk rettet, forklarer Aps Anette Trettebergstuen, partiets familiepolitiske talskvinne, at de ikke vil fjerne den nye ordningen .
AP170512 Selv om Ap nå har programfestet at det vil gjeninnføre den ordningen som har vært geografisk rettet, forklarer Aps Anette Trettebergstuen, partiets familiepolitiske talskvinne, at de ikke vil fjerne den nye ordningen.
AP170512 Og der sies det at Ap vil « gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.
AP170512 Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen , men Ap har ment at ordninger skal være universelle, sier hun.
AP170512 Drammen kommune fikk teste ut den ordningen som nå gjelder i hele landet.
AP170512 De fire borgerlige partiene har i stedet innført en ny ordning : 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med inntekt under 417.000 kroner får tyve timers gratis kjernetid i barnehage, og ordningen gjelder over hele landet.
AP170512 - Betyr dette at dere vil beholde den nye ordningen i tillegg til at dere vil gjeninnføre en tilsvarende ordning for barn i utvalgte bydeler ?
AP170512 Ordningen har vært en del av den såkalte « områdesatsingen » i bl.a.
AA170512 Det er for tidlig å kommentere om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir, skriver han i en e-post.
AA170512 - Det er for å utveksle erfaringer og for å vurdere nytten av en eventuell videreføring av ordningen .
AA170512 Det er for tidlig å kommentere på om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir, sier han.
VG170511 Ordningen med midlertidige tillatelser, som skaper stor usikkerhet og frykt, må stoppes.
SA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
SA170511 Da familien flyttet til Oslo ville hun fortsette med ordningen .
FV170511 Da familien flyttet til Oslo ville hun fortsette med ordningen .
DA170511 Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon.
DA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
BT170511 Dette er fint å ha med seg før ordningen blir permanent, sier han.
BT170511 Byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti ( Ap ), forteller at ordningen med bysykler blir permanent fra 2018.
BT170511 Da familien flyttet til Oslo ville hun fortsette med ordningen .
AP170511 Da familien flyttet til Oslo ville hun fortsette med ordningen .
AA170511 Ordningen skal evalueres i løpet av 2017.
AA170511 - Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper.
AA170511 - Ordningen vil derfor, slik Kirkemøtet og Bispemøtet har sagt, være slik at likekjønnede som ber om vielse i sin lokale kirke vil få det på samme måte som andre.
AA170511 Finansdepartementet anslår at denne ordningen vil gi et årlig tap av skatteinntekter til staten på 330 millioner kroner.
AA170511 Denne ordningen vil i realiteten utsette beskatningen av opsjoner til realiseringstidspunktet, ikke på tildelingstidspunktet. ( ©NTB ) ¶
AA170511 - Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper.
AA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
AA170511 Praksisen må foregå i kontrollerbare former, men denne ordningen bør ikke være finansiert av staten.
FV170510 Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ikke har full kontroll på yttergrensene.
DN170510 Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ikke har full kontroll på yttergrensene.
DB170510 » Ordningen går ut på at fiskebåter som får søppel i trålen, skal kunne levere dette gratis til land.
DA170510 Et viktig mål med ordningen , med navnet ENT3R, er å øke landsprestasjonene i matte.
BT170510 Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ikke har full kontroll på yttergrensene.
AA170510 Det er om lag 425 sjøfolk på skipene som vil bli omfattet av ordningen .
AA170510 Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ikke har full kontroll på yttergrensene.
VG170509 På spørsmål om man burde forutsett at ordningen kunne utfordres, svarer han : ¶
DN170509 Ordningen ble innført under Tor Aspengren i 1969, sier Yngve Hågensen til DN.
DB170509 Ordningen har vært benyttet for avgåtte LO-ledere i flere tiår.
DB170509 Ordningen ble innført under Tor Aspengren i 1969, sier Yngve Hågensen.
BT170509 Etter at denne ordningen ble innført for rundt halvannet års tid siden, opplever vi at kundene er svært fornøyde med å slippe å stå i kø, sier konsulent Britt Aasebø ved Askøy lensmannskontor.
AP170509 Ordningen har vært benyttet for avgåtte LO-ledere i flere tiår.
AP170509 Ordningen ble innført under Tor Aspengren i 1969, sier Yngve Hågensen.
AA170509 Trondheim kommune opprettet ordningen med æresborgere av Trondheim by i 1993.
AA170509 Rådmannen vist derfor til at kommunen burde vurdere om ordningen skulle videreføres, eller om det isteden skulle etableres en ny hedersbevisning som kan erstatte æresborgertittelen.
AA170509 I saksforberedelsene heter det at det siden 1995 ikke har vært fremmet politiske saker om ordningen med æresborgere eller forslag om flere æresborgere.
AA170509 Den nye ordningen får tittelen Trondheim bys hederspris.
AA170509 - Vi i Høyre ønsket egentlig å videreføre ordningen , men vi har ikke flertall for vår holdning, da aksepterer vi det så lenge det opprettes en slik hederspris, sier Berit Tiller ( H ).
AA170509 Ordningen har vært benyttet for avgåtte LO-ledere i flere tiår.
AA170509 Ordningen ble innført under Tor Aspengren i 1969, sier Yngve Hågensen. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Ordningen vil gi små og mellomstore bedrifter tilgang til utstyr, kompetanse og fasiliteter til å teste nye ideer i industriell skala.
DN170508 Totalt vil regjeringen bevilge 197 millioner til ordningen Kompetansepluss arbeid ( tidligere Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA ) i år.
DN170508 I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev, ifølge Kompetanse Norge, som har ansvar for ordningen .
DN170508 Gjennom ordningen kan bedrifter søke om å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, IKT eller til norsk- eller samiskopplæring.
DN170508 Den er ubyråkratisk og enkel, og hvert år er det en stor oversøkning til ordningen , derfor ønsker vi å styrke den, sier kunnskapsmininister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til NTB.
DN170508 Bedrifter i en rekke bransjer bruker ordningen , som innebærer støtte til kurs og skolegang i arbeidstiden.
DB170507 I forbindelse med åpningen av nye Pir Nord på Gardermoen er ordningen nå kraftig utvidet og navnet er endret til Domestic Transfer.
DB170507 Automatisk sjekking ¶ Ordningen gjelder kun for passasjerer som reiser med gjennomgående billett.
DB170507 - Den ordningen bortfalt for noen år siden, så nå mottar de fattige barnefamilier heller ikke denne støtten før 17. mai, sier Sejer.
BT170507 Ordningen fører til at de som har høy risiko for fravær og de som har hatt høyt sykefravær i tidligere jobber, ofte ikke får innpass på arbeidsmarkedet.
VG170506 Men tidligere har økonomidirektør i NAV, Geir Axelsen kommunisert at ordningen innføres etter politiske styringssignaler om at økonomiske NAV-ytelser skal digitaliseres.
VG170506 For en nærmere avgrensning om hva slags behov det skal være, vil jeg henvise til NAV, skrev Hauglie i en epost til VG etter at den nye ordningen var innført. | 100 akutt magesyke på svensk luksushotell ¶
DB170506 Den danske håndballprofilen mener den ordningen er helt nødvendig for å bevare håndballens interesse.
DB170506 Forsvarte ordningen
DB170506 Da debatten om ordningen raste rundt juletider i fjor, rykket hun ut for å ta ordningen i forsvar på bloggen sin.
DB170506 Da debatten om ordningen raste rundt juletider i fjor, rykket hun ut for å ta ordningen i forsvar på bloggen sin.
DB170506 Med Frp-vedtaket i dag er det i utgangspunktet flertall for ordningen på Stortinget.
DB170506 Hovedargumentet for denne ordningen , er at det da vil bli enklere for politiet å få has på personer som begår kriminalitet på internett.
DB170506 At ordningen bygger på et stort paradoks.
VG170505 februar i år uttalte Listhaug til VG at hun var åpen for å fjerne ordningen med kontantstøtte.
SA170504 Denne ordningen blir et supplement til NSBs egne buss for tog-ruter og varer så lenge Jærbanen er stengt.
SA170504 Rådmann Per Kristian Vareide forsikret i Stavanger formannskap torsdag at det er kommunens klare mål å videreføre ordningen med tilrettelagt arbeid i friområdene.
DB170504 Uefa vil finne ut om den nye ordningen endrer på det.
DA170504 Denne ordningen blir et supplement til NSBs egne buss for tog-ruter og varer så lenge Jærbanen er stengt.
AP170504 Saken er blant de mest betente i Washington - ikke minst fordi partiet har lovet helt siden Obamacare ble innført i 2010 at de skulle avskaffe ordningen .
AP170504 Saken er blant de mest betente i Washington - ikke minst fordi partiet har lovet helt siden Obamacare ble innført i 2010 at de skulle avskaffe ordningen .
AP170504 Ordningen startet med noen at noen få fylkesmenn arrangerte seremonier i 2006.
VG170503 - Hvordan ordningen skal innrettes må vi komme tilbake til, legger hun til.
SA170503 Men det svært alvorlige er at det er nå er blitt et økonomisk tak på ordningen .
DB170503 Rådmannen vil avvikle ordningen , mens det gjør bl.a. tidligere ordfører Marvin Wiseth ( H ) oppgitt.
DB170503 I dag skal formannskapet i Trondheim diskutere ordningen med å utnevne æresborgere.
DB170503 - Å avvikle ordningen er en god idé, for å være æresborger er for meg svært kunstig, sier Tellefsen til Adressa.
AA170503 Rådmannen foreslår å forandre ordningen med æresborgere til en ny pris : Trondheim bys hederspris.
AA170503 Det har vært grunnlag for å se på ordningen igjen, sier Wolden.
AA170503 | Trondheim bør fortsatt ha æresborgere ¶ Ordningen med æresborgere i Trondheim er bra for byen og et godt tiltak for å hedre de som virkelig har bidratt til å sette trønderhovedstaden på kartet.
AA170503 Rådmannens argumentasjon for å avvikle ordningen og heller innføre en ny pris, er tynn og merkelig.
AA170503 Rådmannen foreslår overfor formannskapet å avvikle ordningen og heller innføre « Trondheim bys hederspris ».
AA170503 Det er derfor på tide å hente frem nye kandidater til en slik tittel, fremfor å avvikle ordningen .
AA170503 Ordningen bør opprettholdes, og det finnes flere kandidater som bør vurderes.
DB170502 De argumenterer for at denne ordningen vil gi mer til oss andre over tid ved at 10H-midlene fryses på 2015-nivå.
DA170502 ID-kontrollen, som har vært til bry for pendlere over Øresund, kan fjernes nettopp fordi den separate ordningen med midlertidige grensekontroll skjerpes, forklarer Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson.
DA170502 I stedet skal ordningen med midlertidig grensekontroll skjerpes.
DA170502 Den nåværende ordningen med ID-kontroll utløper 4. mai.
DA170502 Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ennå ikke har full kontroll på yttergrensene.
BT170502 Det stemmer ikke at KrF er i utakt med folket når det gjelder kontantstøtte, for folket benytter seg fortsatt i utstrakt grad av denne ordningen - selv om vi i dag har tilnærmet full barnehagedekning, noe som KrF har vært med å kjempe frem.
BT170502 Starten var ikke enkel, og det tok en tid før nasjonale dommere ble vant til ordningen .
AP170502 I stedet skal ordningen med midlertidig grensekontroll skjerpes.
AP170502 Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ennå ikke har full kontroll på yttergrensene.
AA170502 Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ennå ikke har full kontroll på yttergrensene. ( ©NTB ) ¶
AA170502 ¶ Flere spørsmål : På formannsskapsmøtet onsdag har kommunalråd Ingrid Skjøtskift ( H ) flere spørsmål til rådmannens forslag om å avvikle ordningen med æresborgere.
AA170502 Og etter kun det som argument ender saksfremlegget egentlig bare opp med å skifte navn på ordningen , fra æresborger til hederspris, og attpåtil mener rådmannen at dette navneskiftet vil koste 400 000 kroner.
AA170502 Etter den tid har ingen fått tittelen, og i formannskapet onsdag kommer rådmannen med en innstilling om å avvikle hele ordningen .
AA170502 Begrunnelsen er dermed ganske lik, men rådmannen skriver at siden ordningen med æresborgere var så direkte knyttet til byjubileet, så vil han ut fra en samlet vurdering anbefale at ordningen med æresborgere avvikles.
AA170502 Begrunnelsen er dermed ganske lik, men rådmannen skriver at siden ordningen med æresborgere var så direkte knyttet til byjubileet, så vil han ut fra en samlet vurdering anbefale at ordningen med æresborgere avvikles.
AA170502 - Rådmannen har ingen argumenter mot å fortsatt ha en ordning med æresborgere, annet enn at ordningen ble etablert i forbindelse med byjubileet i 1997.
VG170501 I innstillingen til LO-kongressen anbefales det at arbeidet med sekstimersdagen de neste fire årene best skjer ved at man viderefører ordningen med prøveprosjekter.
AP170430 Barnetrygden skal økes betydelig for alle og skattlegges ¶ Ordningen skal sikre en « styrking av økonomien for alle barnefamilier og en større grad av sosial utjevning. » 2.
AA170430 Nå har vi vedtatt at hele ordningen gjennomgås.
AA170430 Landsmøtet vedtok at ordningen skal utvides fra 11 til 14 måneder.
SA170429 Flere byer skal komme inn i ordningen etter hvert.
DA170429 - I Høyres oslobudsjett er hele ordningen med gratis AKS kuttet på alle osloskoler.
BT170429 Da risikerer vi fort at bydelsstyrene blir uinteressante, slik som i siste runde før ordningen ble avviklet.
VG170428 Denne nye ordningen handler om forebygging og grensenes integritet.
VG170428 Ordningen ble innført høsten 2015 og siste forlengelse gjelder fra 11. februar til 11. mai.
SA170428 Spørsmål om opprinnelsesgarantier kan slik sett like gjerne stilles til Statnett som administrerer ordningen , eller til Olje- og energidepartementet ( OED ) og Norges Vassdrags- og Energidirektorat ( NVE ).
SA170428 Slik sett har både Sætre og Hovland et poeng når de hevder at ordningen virker forvirrende sett med norske øyne.
SA170428 Produsentene som produserer fornybar strøm, ble ved ordningen gitt en mulighet til en ekstra inntekt gjennom salg av opprinnelsesgarantier som skal stimulere til mer fornybar kraftproduksjon.
SA170428 Ordningen kan forenklet sammenlignes med den frivillige ordningen hvor flypassasjerer kjøper utslippskvoter for å kompensere for CO₂-utslipp som flyreisen medfører.
SA170428 Lyse deler oppfatningen til både Sætre og Hovland om at ordningen med opprinnelsesgarantier ikke fremstår som spesielt godt tilpasset norske forhold.
SA170428 april ) stiller i Aftenbladet spørsmål til Lyse om ordningen med opprinnelsesgarantier for fornybar kraft.
SA170428 Ordningen springer ut av EUs 16 år gamle første fornybar direktiv ( Direktiv 2001/77/EC ), og ble gjort gjeldende i Norge gjennom EØS i 2005.
SA170428 Ordningen kan forenklet sammenlignes med den frivillige ordningen hvor flypassasjerer kjøper utslippskvoter for å kompensere for CO₂-utslipp som flyreisen medfører.
SA170428 For å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, styrker regjeringen ordningen « Inkludering i Idrettslag » med 1 million kroner, til 15,5 millioner for 2018.
DB170428 Ordningen vil med dette i større grad virke sosialt utjevnende.
DB170428 Verken Høyre eller Arbeiderpartiet kommer til å fjerne ordningen hvis de kommer til makta etter høstens stortingsvalg, men det er ikke et bevis på ordningens popularitet.
DB170428 Fornyingen av ordningen kommer i en tid med knallhard konkurranse om velgerne for KrF.
BT170428 Den bakstreverske ordningen førte med seg folkebevegelsen « Kvinner mot Valgerd ».
BT170428 Den bakstreverske ordningen førte med seg folkebevegelsen « Kvinner mot Valgerd ».
AP170428 Hun mente en økt - men skattlagt - barnetrygd ville føre til at alle argumenter om at barnetrygden går til foreldre som ikke trenger det, ville falle bort og at ingen heretter ville tørre å fjerne ordningen .
AP170428 For å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, styrker regjeringen ordningen « Inkludering i Idrettslag » med 1 million kroner, til 15,5 millioner for 2018.
AA170428 Dette kan være en måte å sikre ordningen mer legitimitet på, uttalte programkomiteens leder, avtroppende nestleder Dagrun Eriksen, til NTB, i forkant av avstemningen.
VG170427 Regjeringen håper ordningen vil stimulere kommuner til å tenke nytt om anleggsbygging.
SA170427 Erfaringsmessig er ordningen like god nå som tidligere, da vakthavende lege kommer på hjemmebesøk ved behov.
SA170427 Han fremhevet kontantstøtten som en viktig ordning for KrF til tross for all kritikken ordningen har møtt.
DN170427 I bedriftsmarkedet er ikke alle abonnenter omfattet av ordningen , men Telenor sier alle bedriftsabonnementer skal få fri roaming nå. 920 prosent økning ¶
AA170427 Han fremhevet kontantstøtten som en viktig ordning for KrF til tross for all kritikken ordningen har møtt.
AA170427 Han fremhevet kontantstøtten som en viktig ordning for KrF til tross for all kritikken ordningen har møtt.
VG170426 Deler av partiet skjønner at slike overdrivelser kan bringe hele ordningen i vanry.
DB170426 Russlands idrettsminister, Vitalij Mutko, ser ingen problemer med ordningen .
DB170426 Forsvarer ordningen
DB170425 - Regjeringen lovet å vurdere hele ordningen på nytt.
DB170425 - Det gir økonomisk forutsigbarhet for de som er inne i ordningen , sier Næsje.
DB170425 - Det er svært viktig at NAV har god oversikt over hvem disse brukerne er, og hvordan disse skal følges opp på best mulig måte innenfor den nye ordningen .
DA170425 Det betyr at de to første trinnene på aktivitetsskolen vil fortsette å være gratis ( i kjernetiden ), mens ordningen avsluttes for tredje- og fjerdeklassingene.
DA170425 - Skatteklasse 2 er et incentiv for kvinner til å ikke jobbe fullt, ordningen gjelder kun for ektepar der en jobber og den andre er hjemme.
AA170425 Flere politiske partier vil også fjerne, endre eller erstatte ordningen , blant annet Høyre, Venstre, Rødt, SV, Ap og Frp. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Ordningen er omdiskutert, og det offentlige utvalget som i mars la fram sine konklusjoner etter å ha sett på støtten til barnefamilier, foreslo å fjerne den for å finansiere gratis barnehage til alle barn.
AP170424 Sentrale politikere sendte nylig ut et signal om at ordningen med norsk-svenske el-sertifikater blir forlenget frem mot 2030.
AP170424 Kanskje vi bør gå tilbake til ordningen med offentlig godkjenning av lærebøker.
AA170424 Bilister som i dag har autopassbrikke og betaler full pris vil imidlertid komme mye bedre ut med den nye ordningen .
SA170423 Varer ut 2018 ¶ Ordningen med å gi ekstra mye spillemidler til storbyene varer bare ut 2018.
SA170423 Det er regjeringen som skal bestemme hva som blir ordningen fremover.
SA170423 - Det er foreløpig ikke tatt stilling til i hvordan ordningen vil bli videreført etter 2018, sier Fredriksen.
DB170423 ¶ GRUNDIG ARBEID : For to år siden mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) en rapport om ordningen for endring av juridisk kjønn og om helsetilbudet til personer med kjønnsdysfori.
BT170423 En annen fordel er at ordningen er universell og på den måten ubyråkratisk.
BT170423 Varer ut 2018 ¶ Ordningen med å gi ekstra mye spillemidler til storbyene varer bare ut 2018.
BT170423 Det er regjeringen som skal bestemme hva som blir ordningen fremover.
BT170423 - Det er foreløpig ikke tatt stilling til i hvordan ordningen vil bli videreført etter 2018, sier Fredriksen.
AP170423 Ordningen vil bli evaluert høsten 2017. 5.
AP170423 Varer ut 2018 ¶ Ordningen med å gi ekstra mye spillemidler til storbyene varer bare ut 2018.
AP170423 Det er regjeringen som skal bestemme hva som blir ordningen fremover.
AP170423 - Det er foreløpig ikke tatt stilling til i hvordan ordningen vil bli videreført etter 2018, sier Fredriksen.
DN170422 Forslaget om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger skaper hodebry på Arbeiderpartiets landsmøte.
DA170422 Arve Høiberg, som var blant de fem som gikk inn for å forkaste forslaget, mener diskusjonen ofte bygger på en misforståelse om hva AAP er og hvem ordningen omfatter.
BT170422 Flertallet i programkomiteen mente at ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ) ikke fungerer godt nok.
AA170422 Tallene fra juli 2016, før ordningen startet, viste at Lilleby hadde 87 prosent deltakelse, Kolstad hadde 64 prosent og Saupstad 62 prosent.
AA170422 Hun har tro på videreføring av prosjektet til tross for at det er statlige midler som har gjort denne ordningen mulig.
AA170422 Partiledelsen har argumentert for at det er nødvendig å legge om ordningen .
AA170422 Arve Høiberg, som var blant de fem som gikk inn for å forkaste forslaget, mener diskusjonen ofte bygger på en misforståelse om hva AAP er og hvem ordningen omfatter.
VG170421 Venstre vil egentlig gå enda lenger og skrote hele ordningen med midlertidig opphold.
AP170421 Den nye utvekslingen får konsekvenser for ordningen med tilgivelse for den som frivillig oppgir skjulte penger i utlandet.
AP170421 | Aftenposten mener : Ordningen med arbeidsavklaringspenger må strammes inn ¶
AP170421 Rett før starten på Arbeiderpartiets landsmøte sendte Regjeringen en proposisjon til Stortinget som inneholder innstramninger i ordningen .
AP170421 I utkastet til partiprogram foreslår Arbeiderpartiet at ordningen med arbeidsavklaringspenger strammes inn.
AP170421 I dag sørger ordningen for ytelse i fire år.
AP170421 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik får forhåpentligvis med seg partiet på forslaget om innstramninger i ordningen med arbeidsavklaringspenger.
DN170420 Kunnskapsdepartementet, som vedtar regler for opptak til høyere utdanning, viser til at ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov.
DB170420 Samtidig er det pussig at Dagbladet, i tillegg til å kritisere ordningen på feil premisser, avviser bruk av økonomiske insentiver.
DB170420 På lederplass skrev Dagbladet nylig at avisen er kritisk til denne ordningen , først og fremst fordi den ifølge Dagbladet blir dyr ( 134 millioner kroner årlig ) og fordi avisen tviler på om sletting av opp mot halve studielånet vil få flere til å bli lærere.
DB170420 Med den nye ordningen vil lærerstudenter som tar femårig mastergrad på normert tid få bare marginalt høyere studielån enn de som tar den nåværende fireårige utdanningen.
DB170420 Det er ikke mulig å vite nøyaktig hvor stor effekt ordningen vil ha, fordi mange faktorer spiller inn.
BT170420 Nå vurderer de å skrote hele ordningen fordi den kan være ulovlig.
VG170419 I Bundesliga tyvstarter de med ordningen allerede kommende sesong.
DN170419 Kritikere av ordningen sier den i hovedsak løper konsulentbransjens ærend ved å la teknologiselskaper spare penger på å leie inn utenlandsk arbeidskraft.
DB170419 Dette er en tvilsom praksis antidopingbevegelsen forsøker å avskaffe over hele verden, og ordningen rimer ikke med svenskenes ellers korrekte oppfatning av egen høye dopingmoral.
DB170419 De mener ordningen vil være uheldig, også fordi det vil kunne føre til handelslekkasjer.
BT170419 Danmark og England har nasjonale forbud mot tigging, mens andre europeiske land har gitt kommunene hjemmel til å regulere selv, i tråd med den norske ordningen .
AP170419 SV vil redusere prisen på SFO og på sikt gjøre ordningen gratis.
AP170419 Det går også ut over aksepten for ordningen i samfunnet, sier Hussaini.
AA170419 - Jeg mener at ordningen vi har i Norge i dag, som tillater alternative livssyn og pedagogiske alternativer i skolen, har gitt en god balanse mellom fellesskap og alternativ pedagogikk, sier Støre til Dagen.
SA170418 Kritikere av ordningen sier den i hovedsak løper konsulentbransjens ærend ved å la teknologiselskaper spare penger på å leie inn utenlandsk arbeidskraft. ( ©NTB ) ¶
SA170418 Et ledd i denne er at ordningen med arbeidsavklaringspenger kuttes til to år for personer født etter 1990.
DB170418 Utdanningsdirektoratet har i over 100 år stått for godkjenning av læremidler i skolen, men ordningen ble avskaffet av Bondevik- og Stoltenberg-regjeringen i 2001.
DA170418 KrF foreslo i 2016 å innføre ordningen « Livsmestring i skolen » etter modell av den kulturelle skolesekken.
DA170418 Felles for både Stortinget og regjeringen er at de uttaler tydelig at de vil at ordningen med et kringkastingsråd skal bestå, om enn i ny utgave.
AP170418 Et ledd i denne er at ordningen med arbeidsavklaringspenger kuttes til to år for personer født etter 1990.
AA170418 Tung forsvarer ordningen
AA170418 - Vi må innrette dette slik at ordningen blir rettferdig, sier Tung.
AA170418 Ordningen fra 2016 er videreført i 2017 med totalt 1,3 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
DB170417 Nå gjelder riktignok ikke ordningen for nordmenn når vi handler i de andre nordiske landene, derfor er det bare i 32 av landene du kan gjøre deg nytte av denne formen for taxfree-handel.
DB170417 Eller spør de som jobber der om butikken er med i ordningen .
DB170417 Disse er med i ordningen
BT170417 VIL ENDRE LOVEN : Ordningen med arbeidsavklaringspenger har ikke fungert godt nok, mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
BT170417 Fra 2018 ønsker regjeringen å stramme inn denne ordningen .
AP170417 Han ønsker at ordningen må evalueres i neste periode.
DN170416 Ordningen skal evalueres etter fire år, slik at en permanent lovendring kan tre i kraft før seksårsperioden utløper.
BT170416 Du kan pante - i Norge har vi den fantastiske pante ordningen og det er så lett, så å pante flasken du kjøper er det minste du kan gjøre.
AP170416 Denne ordningen har eksistert siden Rådhuset ble reist.
AP170416 De er svært takknemlige for plassen de har til låns, og opptatt av at den sjenerøse ordningen ikke må rokkes ved : ¶
AP170416 - Ordningen med fritt atelier er god for å få unge kunstnere til å etablere seg, sier Apichaya Wanthiang.
AP170416 Ordningen skal evalueres etter fire år, slik at en permanent lovendring kan tre i kraft før seksårsperioden utløper.
DB170415 Utvider ordningen
BT170415 Nå er i det minste protestene registrert, og ordningen skal kun gjelde som forsøk i seks år, i seks kommuner.
SA170414 Når Bergens Tidende konfronterer Norsk Tipping med uttalelsene fra den misfornøyde kunden i Hordaland, bekrefter Roar Jødahl ordningen med å holde igjen 10.000 kroner dersom ikke kunden foretar seg noe.
FV170414 Når Bergens Tidende konfronterer Norsk Tipping med uttalelsene fra den misfornøyde kunden i Hordaland, bekrefter Roar Jødahl ordningen med å holde igjen 10.000 kroner dersom ikke kunden foretar seg noe.
BT170414 Når Bergens Tidende konfronterer Norsk Tipping med uttalelsene fra den misfornøyde kunden i Hordaland, bekrefter Roar Jødahl ordningen med å holde igjen 10.000 kroner dersom ikke kunden foretar seg noe.
AP170414 Når Bergens Tidende konfronterer Norsk Tipping med uttalelsene fra den misfornøyde kunden i Hordaland, bekrefter Roar Jødahl ordningen med å holde igjen 10.000 kroner dersom ikke kunden foretar seg noe.
AP170413 Men kan ordningen også ha konkrete, positive effekter for deg personlig ? spør Torunn Bjerve Eide.
DN170412 Venstres landsmøte gikk nylig inn for å kutte i sykelønnsordningen, mens Høyre tidligere i vår besluttet å la et utvalg se nærmere på ordningen .
DA170412 Hun understreker at regjeringen foreslår å utvide ordningen med supplerende stønad - en slags statlig sosialhjelp - til også å gjelde uføre personer med flyktningstatus.
DA170412 Venstres landsmøte gikk nylig inn for å kutte i sykelønnsordningen, mens Høyre tidligere i vår besluttet å la et utvalg se nærmere på ordningen .
BT170412 Når det gjelder opprinnelsesgarantier mener jeg det er viktig å unngå at ordningen virker villedende om sammenhengen mellom produksjon, forbruk og selv opprinnelsesgarantien.
AA170412 Asylkvotene har møtt kraftig motstand i flere medlemsland, spesielt i Polen og Ungarn, som ennå ikke har tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen .
DN170411 Han foreslår at moderniseringsministeren skroter hele ordningen og går over til oppgjør etter regning.
VG170410 I forkant av landsmøtet som arrangeres den første helgen etter påske, har det kommet inn forslag om å oppheve hele ordningen med midlertidig opphold eller myke opp på midlertidigheten.
DB170410 ¶ UPOPULÆRT : Norge har en lang tradisjon for å finansiere veiprosjekter gjennom bompenger - men ordningen er like fullt sterkt mislikt av mange.
DB170410 Og det før ordningen har overtalt en eneste ny eller bedre student til å søke seg til lærerutdanningen framfor noe annet.
DB170410 Hvis ordningen gjaldt fra 2012-kullet ( som fullførte i 2016 ) på grunnskolelærerutdanning for 1 - 7 trinn, og 5 - 10 trinn, ville nesten 50 millioner kroner ( av 134 ) gå til de som allerede fullfører på normert tid.
DB170410 Den nye ordningen blir gjeldende fra høsten 2017, og kommer med en høy prislapp.
DN170409 En talsmann fra Coca-Cola fortalte Skynews i februar at 63 prosent av deres konsumenter støtter en panteordning i Storbritannia og at rundt 50 prosent vil resirkulere dersom ordningen innføres.
DN170409 At Coca-Cola UK støtter opp om ordningen i Skottland kan gjøre Tomras milliardbedrift enda større.
DN170409 Jeg har snudd i synet på stemplingsur etter å ha hørt oppglødde folk fortelle om sine positive erfaringer med ordningen .
DB170409 Heller ikke den nye ordningen med utstrakt bruk av husarrest vitner om noen form for humanisme, bare at det er penger å tjene på fotlenker med innebygd GPS, og penger å spare på å forvandle folks hjem til vedlikeholdsfrie, overvåkede fengsler.
BT170409 Kommuner som ønsker å ta del i ordningen , kan søke Klima- og miljødepartementet om å få delta.
BT170409 Ingen kan heller si at den svenske velferdsstaten er rasert og svenskene lever godt med ordningen .
VG170407 Også Ap har sagt klart nei til å skrote ordningen med midlertidig opphold.
VG170407 KrF foreslår også å skrote hele ordningen med midlertidig opphold, slik også Venstre og SV har tatt til orde for.
DA170407 - Utenom de åtte pilotene har vi fått 30 henvendelser fra ulike arbeidsplasser, noen for å få mer informasjon om ordningen , mens andre er mer klare for å sette i gang prosessen.
SA170406 For mange har fått arbeidsavklaringspenger, og for mange har gått på ordningen for lenge.
SA170406 april med feilaktige påstander om regjeringens motiv for å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
SA170406 Regjeringen foreslo å avvikle avløsertilskudd og ordningen med tidligpensjon, men stoppes av komiteen.i ¶
DN170406 Løsningen er å justere og modernisere samt holde dialog med aktørene for å tilpasse ordningen , understreker han.
DN170406 Det springer ut fra tilbakemeldinger om at bearbeiding og videreutvikling av fisk i dag er mer spesialisert enn da ordningen først ble etablert.
DA170406 Preikestolen og Kjerag får til sammen 4,3 millioner i tilskudd fra ordningen Nasjonale turstier.
DA170406 Det er regjeringen, Venstre og KrF som har bevilget 7,5 millioner kroner til den nye ordningen Nasjonale turstier.
DA170406 - Regjeringen har i fire år somlet med å inngå bymiljøavtaler, og nå unnlater de i NTP å utvide ordningen til flere byer.
AA170406 Han peker også på at økningen kan bety at NPE i større grad også når fram med informasjon om ordningen til berørte personer.
SA170405 Hele 32 prosjekter søkte om penger fra den nye ordningen Nasjonale turiststier, men kun Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen får tilskudd i denne omgang.
SA170405 Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.
FV170405 Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.
DB170405 ¶ KRITISK : Stefan Heggelund ( H ) krever svar fra Arbeiderpartiet om ordningen med arbeidsavklaringspenger.
DB170405 Vi har ikke noe vedtak på å kutte i ordningen .
DB170405 Det er flere som har gått på denne ordningen over tre år som kommer tilbake til arbeidslivet.
DB170405 Ordningen er opprettet for å sikre folk inntekt i perioder de på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.
DA170405 Ifølge Solvik-Olsen vil ordningen gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.
DA170405 Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.
DA170405 Kari Henriksen slo nylig fast i VG at Ap ikke vil skrote ordningen med midlertidige tillatelser til mindreårige asylsøkere.
DA170405 Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.
BT170405 En liten parykk i suppen for denne ordningen er at jeg bor i Bergen.
BT170405 Denne ordningen er i år falt bort.
AP170405 Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.
AA170405 Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.
VG170404 KAN BLI VARIG : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) åpner for å gjøre ordningen permanent.
VG170404 Ordningen er midlertidig, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier de jobber for å endre forskriftskravet.
VG170404 Venstre, KrF og SV vil avvikle ordningen , men uten Ap eller regjeringen har de ikke flertall i Stortinget.
VG170404 Regjeringen er ikke villig til å avvikle ordningen med midlertidig opphold, en ordning som ble innført under den rødgrønne regjeringen.
SA170404 Nesten all soya som importeres til Norge, er sertifisert gjennom ordningen ProTerra.
DN170404 Sandberg mener imidlertid at leveringsplikten er utdatert, og at ordningen i realiteten har liten oppslutning.
DB170404 Venstres landsmøte gikk i helgen inn for å opprettholde leveringsplikten, og KrFs Dagrunn Eriksen har overfor NRK kalt ordningen en bærebjelke.
DB170404 Sandberg mener imidlertid at leveringsplikten er utdatert, og at ordningen i realiteten har liten oppslutning.
DB170404 Olaug Bollestad frykter for at ordningen vil skape et press på kvinner til å føde barn mot sin vilje, og mener det er vanskelig å sette grenser for hva som anses som betaling og ikke.
DB170404 Når ordningen foregår i andre land har vi ingen garantier for at verken helsesystemet er godt nok for mor, eller at det juridiske er tilfredsstillende for begge parter.
DA170404 Mange av dem som tar fagbrev gjennom ordningen « Fagbrev på jobb », har droppet ut av videregående skole av ulike årsaker.
DA170404 Ordningen « Fagbrev på jobb » er del av regjeringens satsing på livslang læring og yrkesfag, og tiltaket ble varslet i meldingen « Fra utenforskap til ny sjanse ».
AP170404 mars at eksamen er tilfeldig og urettferdig, og at ordningen burde fjernes.
AA170404 Flyktninger over 67 år og uføre flyktninger vil i stedet falle inn under ordningen med supplerende stønad, en slags statlig sosialhjelp.
AA170404 Ordningen er god og bør videreføres, men hærverk kan sette den i fare.
SA170403 Ministeren snur seier til nederlag for alle som er i ordningen , fordi det aldri er godt nok.
DB170403 Ifølge Konjunkturinstitutet ville ordningen lønne seg når antallet som gikk fra svart til hvitt arbeid oversteg 10000.
DB170403 Ordningen har dessuten endret svenskenes skattemoral, i følge Katarina Nordblom, samfunnsøkonom ved Göteborgs Universitet.
DB170403 Ordningen er svært enkel å benytte seg av for forbrukerne, og den har massiv støtte i befolkningen.
DB170403 Ordningen ble innført for å bekjempe svart arbeid og sikre ryddige arbeidsforhold.
AA170403 De flyktningene fra Somalia som omfattes av ordningen , er 1.600 personer som har fått midlertidig opphold og beskyttelse i Norge.
VG170402 Nå ble forslaget delvis imøtekommet, og de tror at ordningen er på plass innen fem år.
SA170402 Venstre og KrF er pådrivere for å fjerne ordningen , en ordning som for øvrig Norge er aleine om.
SA170402 Det uttrykte hovedargumentet er at Avinor vil miste milliardinntekter om ordningen forsvinner.
AP170402 - Jeg vil ikke lokke folk inn i denne ordningen med rabatter.
AP170402 - Jeg vil ikke lokke folk inn i denne ordningen med rabatter.
VG170401 I en uttalelse het det at ordningen vil vare så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten.
VG170401 Jeg kunne ikke reise hjem og stilt til valg med noe annet utfall av denne debatten, enn at ordningen ble opprettholdt, sier Carl-Erik Grimstad fornøyd.
VG170401 Ordningen sikrer Avinor nærmere tre milliarder kroner i årlige inntekter.
DB170401 Den gjeldende ordningen innebærer 49 ukers foreldrepermisjon, hvorav 10 uker er forbeholdt far.
BT170401 Her foreslår de at man skal starte med sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag, og konkluderer : « Ordningen med egen karakter i sidemål skal videreføres ».
AP170401 Målet med ordningen er at pasienter som er feilbehandlet skal få sitt økonomiske tap erstattet.
AP170401 Disse uttalelsene er knyttet til enkeltsaker og blir brukt til å kritisere hele ordningen .
AA170401 I en uttalelse het det at ordningen vil vare så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten.
AA170401 Den reklamefinansierte ordningen er et samarbeid mellom Clear Channel og Trondheim kommune.
AA170401 Ordningen er så populær at det neste år skal bli tre ganger så mange sykler og stativer i byen.
AA170401 Abid Raja, som har gått hardt inn for en tredeling, mener ordningen ivaretar en god balanse.
VG170331 KUNNSKAPSMINISTER : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er svært fornøyd med ordningen og håper at det vil gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen.
VG170331 - Svært god ordning ¶ Ordningen er tredelt.
VG170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
SA170331 - Svært god ordning, ¶ Ordningen er tredelt.
SA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
FV170331 Stortingsrepresentant og nestleder i Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget, Iselin Nybø ( V ), sier partiet var veldig fornøyd med å få satt av penger til lærerstudenter i statsbudsjettet, men at de nå så behov for å justere den opprinnelige ordningen .
FV170331 Partiet er likevel positive til den nye ordningen , fordi det retter seg spesielt mot de tre nordligste fylkene.
FV170331 Norsk studentorganisasjon ( NSO ) er imidlertid kritiske til den nye ordningen .
FV170331 Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal ordningen inn i revidert budsjett.
FV170331 Bakgrunnen for den nye ordningen , er altså penger Venstre fikk inn i budsjettforhandlingene i høst.
FV170331 - Vi har sammen med Venstre funnet bedre måter å innrette ordningen på.
FV170331 Ordningen handler om å ettergi studielån for alle som fullfører den nye masterutdanningen på normert tid.
DN170331 - Svært god ordning, ¶ Ordningen er tredelt.
DN170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
DB170331 Denne ordningen ble forlenget med ytterligere to år, men nå vil altså Harberg og Høyre avslutte den etter ytterligere ett års forlengelse.
DB170331 - Poenget er at vi mister muligheten til å planlegge med den ordningen regjeringen foreslår.
DA170331 - Svært god ordning ¶ Ordningen er tredelt.
DA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
DA170331 Ordningen har ført til at antallet psykologer har økt fra 130 i 95 kommuner og bydeler i 2013 til 377 psykologer i 265 kommuner og bydeler i dag.
AP170331 Ordningen skal administreres av Finanstilsynet.
AP170331 Stortingsrepresentant og nestleder i Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget, Iselin Nybø ( V ), sier partiet var veldig fornøyd med å få satt av penger til lærerstudenter i statsbudsjettet, men at de nå så behov for å justere den opprinnelige ordningen .
AP170331 Partiet er likevel positive til den nye ordningen , fordi det retter seg spesielt mot de tre nordligste fylkene.
AP170331 Norsk studentorganisasjon ( NSO ) er imidlertid kritiske til den nye ordningen .
AP170331 Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal ordningen inn i revidert budsjett.
AP170331 Bakgrunnen for den nye ordningen , er altså penger Venstre fikk inn i budsjettforhandlingene i høst.
AP170331 - Vi har sammen med Venstre funnet bedre måter å innrette ordningen på.
AP170331 Ordningen handler om å ettergi studielån for alle som fullfører den nye masterutdanningen på normert tid.
AA170331 Ordningen skal administreres av Finanstilsynet.
AA170331 Ordningen skal administreres av Finanstilsynet.
AA170331 Ordningen har ført til at antallet psykologer har økt fra 130 i 95 kommuner og bydeler i 2013 til 377 psykologer i 265 kommuner og bydeler i dag.
AA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
AA170331 Ordningen er tredelt.
AA170331 - Svært god ordning ¶ Ordningen er tredelt.
AA170331 Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.
DN170330 Nå vil Høyre stramme inn ordningen .
DN170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger og stiller strengere krav.
DN170330 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier det er meningsløst å kutte ordningen uten å sikre jobb.
DB170330 Når Eliteserien starter lørdag vil spillerne gå tilbake til den vanlige ordningen med å takke hverandre for kampen inne i midtsirkelen.
DB170330 ¶ AAP : Regjeringen vil stramme inn ordningen med arbeidsavklaringspenger.
DB170330 Nå vil Høyre stramme inn ordningen .
DB170330 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier det er meningsløst å kutte ordningen uten å sikre jobb.
DA170330 Når Eliteserien starter lørdag vil spillerne gå tilbake til den vanlige ordningen med å takke hverandre for kampen inne i midtsirkelen.
BT170330 Nå vil Høyre stramme inn ordningen .
BT170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger og stiller strengere krav.
BT170330 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier det er meningsløst å kutte ordningen uten å sikre jobb.
AP170330 Ordningen med at norsk industri får kompensert økte kraftkostnader på grunn av EUs klimapolitikken skal videreføres.
AA170330 Samtidig sier flere LHBT-grupper at også den nye ordningen er urettferdig for dem.
AA170330 Nå vil Høyre stramme inn ordningen .
AA170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger og stiller strengere krav.
AA170330 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier det er meningsløst å kutte ordningen uten å sikre jobb.
AA170330 Ordningen kan først begynne i 2018 og vil vare i fem år.
VG170329 Regjeringen strammer fredag inn ordningen med arbeidsavklaringspenger, som 143 000 nordmenn går på.
VG170329 I dag går en av fem AAP-mottagere på ordningen i mer enn fire år.
VG170329 Hauglie innrømmer at mange frem til nå har fått lov å gå på ordningen tilnærmet i det uendelige.
VG170329 Blir det flertall ligger det an til at ordningen endres fra nyttår.
VG170329 - Hovedregelen har vært fire år, men mange har søkt og fått lov å fortsette i ordningen i mange år.
VG170329 - Det er meningsløst å kutte ordningen uten å også sikre jobb.
VG170329 For å vurdere sammenhengen med leasingforholdet, må det også undersøkes om, og eventuelt hvordan, ordningen er regulert i leasingkontrakten, sier Skarbøvik.
SA170329 La oss diskutere fordeler og ulemper med denne ordningen , mest av alt på politisk nivå.
DN170329 Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
DN170329 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) ventes i statsråd fredag å foreslå endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger.
DA170329 Utvalget var bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
AP170329 Denne ordningen omfatter både pistoler og, for mange patruljebiler, også maskinpistoler.
AP170329 Bevæpningsutvalget er bedt om å evaluere både ordningen med fremskutt lagring, som i full skala har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016.
AP170329 Ordningen med fremskutt lagring av skytevåpen i politiets kjøretøy fungerer i det store og hele godt, og bør ifølge utvalget videreføres.
AP170329 Jeg er enig i at prinsippet med ordningen er god, men den har utviklet seg til en maktarrogant bastion som ikke ivaretar mandatet sitt.
AP170329 Ordningen skulle også verne ansatte i helsevesenet.
AP170329 Ordningen ble innført for å gjøre det lettere å klage uten å måtte henge ut enkeltpersoner.
AA170329 Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
AA170329 Utvalget var bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
AA170329 Utvalget mener denne ordningen bør videreføres. ( ©NTB ) ¶
VG170328 Nåværende regjering har, i et høringsnotat om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, uttalt at det ikke er planer om å utvide ordningen til barna over 15 år, uten å gi noen nærmere begrunnelse for dette.
VG170328 Norske myndigheter har tidligere signalisert, både i lovforslag og til FNs barnekomité, at det ble tatt sikte på å utvide ordningen med omsorgssentrene til de over 15 år i løpet av 2009.
VG170328 Venstres nei til kontantstøtte, kan gi flertall for å fjerne ordningen .
VG170328 Derfor bør ordningen fjernes.
VG170328 Både i Frp, Høyre og Ap er det sterke krefter som vil fjerne ordningen .
DN170328 Venstre er også positive til ordningen som sådan, men skeptiske til å lovfeste den.
DA170328 Siden gjenopprettelsen av ordningen i 2015 har utvalget mottatt 114 søknader om oppreisning. 70 av disse kom første året. 42 kom i 2016.
DA170328 Likevel viste det seg at mange ikke visste om ordningen eller at den opphørte.
DA170328 Derfor valgte bystyret å gjenopprette ordningen , sier leder for den kommunale oppreisningsordningen i Stavanger, Helge Bjørnestad, til RA.
DA170328 Bjørnestad tror likevel ikke at ordningen vil bli gjenåpnet igjen når fristen nå utløper.
DA170328 - Hensikten med ordningen er at plasseringskommunen, i dette tilfellet Stavanger, tar et moralsk ansvar for det som har skjedd med disse barna og ber om unnskyldning, sier Bjørnestad. 106 avslag ¶
DA170328 - Det er snakk om flere hundre millioner kroner i erstatning for de kommunene som har sluttet seg til ordningen i Rogaland, sier Bjørnestad.
DA170328 Ordningen inkluderer altså ikke personer som senere enn dette har opplevd overgrep mens de var under barnevernets ansvar.
DA170328 22 av sakene ble avvist fordi de ifølge kommunen falt utenfor ordningen .
DA170328 Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, g den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
DA170328 - Det at man fjerner ordningen med enkeltvedtak i mobbesaker, svekker elevenes rettigheter og rettssikkerhet.
DA170328 Stortingsrepresentant for Akershus Venstre, Abid Raja, sier fylkeslaget har årsmøtevedtak på å beholde ordningen , men at han samtidig ser negative sider ved forslaget.
DA170328 En lang rekke fylkeslag som blant annet Nordland, Telemark, Akershus, Østfold, Hedmark og Finnmark, krever å beholde ordningen .
DA170328 - Jeg vet at landsstyret har innstilt på å avvikle ordningen gitt at det kommer på plass en realistisk finansiering av kortbanenettet for flytrafikk.
AP170328 Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
AA170328 Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, g den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
AA170328 Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen , som har eksistert siden 2013, g den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.
SA170327 I tillegg er ordningen en risiko for vinmonopolordningens framtid.
SA170327 Hele 80 prosent av befolkningen ønsker å beholde ordningen med Vinmonopol, viser en undersøkelse Sentio har utført for Actis.
AA170327 Ordningen med beskytterskap fungerer ifølge Kongehuset som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet.
DB170326 Samtidig som ordningen kan være til stor hjelp for kvinner med mensturasjonssmerter, kan den også skape ulemper.
BT170326 Også i fjor ble ordningen utvidet slik at barna som ble født i september og oktober fikk plass.
BT170326 En av utfordringene med den nye ordningen er nemlig at barnehagene enten må la plasser bli stående tomme og tape penger, eller tilby foreldrene plass etter sommerferien.
AA170326 Landsmøtet i Senterpartiet avviste imidlertid forslaget, og går inn for at ordningen skal fortsette som i dag der utenlandske studenter kan studere gratis i Norge. 3.
AA170326 Ordningen koster samfunnet om lag fem milliarder kroner i året, og Ola Borten Moe mener pengene heller burde være brukt på å heve kvaliteten på utdanning her hjemme.
VG170325 Ordningen sikret helsetjenester for store deler av befolkningen.
SA170325 Vi kommer til å leve med ordningen i nærmeste fremtid, fortsetter Ryan.
DN170325 Vi kommer til å leve med ordningen i nærmeste fremtid, fortsetter Ryan.
AP170325 Vedum varslet i sin landsmøtetale at Sp ønsker å skrote ordningen med en egen Europaminister.
AP170325 I stedet vil Sp gjenopprette ordningen med en egen bistandsminister.
AP170325 Andre forslag er oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger, egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.
AA170325 Vi kommer til å leve med ordningen i nærmeste fremtid, fortsetter Ryan.
DN170324 Det er særlig den ordningen vi ser at i økende grad har blitt brukt innen bygg og anlegg og i industrien, sier Melsom.
DA170324 Beregninger viser at 24 millioner amerikanere ville mistet tilgang på rimelig helsehjelp de neste ti årene om den ordningen som gjelder nå, populært kalt Obamacare, hadde blitt erstattet med det forslaget Trump nå har trukket.
DA170324 Ofte de aller svakeste, elever som med ordningen din vil gå inn i et dypere hull, og slite med å komme seg opp.
DA170324 For ordningen drar mange elever ned.
AA170324 Ordningen er basert på tillit.
AA170324 Oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger, egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.
AA170324 Det er særlig den ordningen vi ser at i økende grad har blitt brukt innen bygg og anlegg og i industrien, sier Melsom.
VG170323 Objektivt ansvar : Anne Holt og Gunnar Martin Kjenner er blant dem som har stilt spørsmål ved ordningen som sier at det er utøverens ansvar å bevise egen uskyld dersom det oppdages et forbudt stoff i kroppen på vedkommende. 2.
VG170323 Han mener blant annet ordningen med « omvendte bevisbyrde » må opp til debatt.
SA170323 Vi vet at det er marginale helse- og miljøgevinster ved å fjerne ordningen .
SA170323 Utredningen peker på marginale klimagevinster ved å fjerne ordningen .
SA170323 Offentlige utredninger har vist at miljø- og helsegevinstene ved å fjerne ordningen er svært begrensede.
SA170323 I den offentlige utredningen har Folkehelseinstituttet anslått at alkoholkonsumet vil gå ned med 2-4 prosent dersom ordningen fjernes.
SA170323 Folk slutter ikke å kjøpe alkohol selv om ordningen fjernes i Norge, de flytter sine kjøp til flyplasser i utlandet.
SA170323 Det er også risiko for at Vinmonopolet selv taper på å forvalte ordningen .
SA170323 Den ventede utredningen vil gi oss svar på om det er hensiktsmessig at Vinmonopolet forvalter ordningen .
SA170323 Den norske ordningen er en solidarisk modell som gjør det mulig å ha et godt flyplasstilbud ute i distriktsnorge.
SA170323 Avinor har sagt at de frykter at inntektene går dramatisk ned dersom Vinmonopolet skal overta ordningen .
DN170323 Jensen mener ordningen vil sikre en god konkurranse i markedet.
DN170323 Jensen mener ordningen vil sikre en god konkurranse i markedet.
DN170323 - At det i 2016 ble opprettet et digitaliseringsråd, kan bedre kvalitetssikringen av beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter for ikt-prosjekter, men dette forutsetter at statlige virksomheter gjør bruk av ordningen , sier Foss.
AP170323 avvikle ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder og fase ut leterefusjonsordningen.
AA170323 Da kommunen avviklet ordningen i 2010 falt andelen år for år, nå er den på vei opp igjen, sier sjefsingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170323 " Før ordningen kan tre i kraft, må det reguleres nærmere hvem som skal kunne tilby den og hvilke tjenester som skal inngå i ordningen ", heter det på departementets hjemmesider.
AA170323 " Før ordningen kan tre i kraft, må det reguleres nærmere hvem som skal kunne tilby den og hvilke tjenester som skal inngå i ordningen ", heter det på departementets hjemmesider.
DA170322 Da kommunen avviklet ordningen i 2010, falt andelen år for år, nå er den på vei opp igjen, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.
VG170321 Ordningen « Students at risk » er initiert av studentorganisasjoner, opprettet av Stortinget og finansieres i dag av UD.
VG170321 At en leder i AUF fra Bjørkelangen vil kjempe mot ordningen betyr vel at hun ikke har forstått noe som helst.
DB170321 Ved nyttår nå i år forsvant ordningen med gratis superlading for nye kunder.
DB170321 Regjeringen har falt ned på en god konklusjon i spørsmålet om hvordan pengespillmarkedet skal reguleres : Enerettsmodellen er utvilsomt den ordningen som best ivaretar hensynet til sårbare spillerne.
DA170321 - Den foreslåtte oppfølgingen er å bevege seg i motsatt retning, sier Handal, som har liten tro på at ordningen vil gi skolen det kvalitetsløftet den trenger.
DA170321 Alle landets politidistrikter har blitt orientert om ordningen ved en rekke anledninger både fra Riksadvokaten og Politidirektoratet.
DA170321 - Selv om ordningen ble innført i 2013, er dette fortsatt en relativt ny ordning for politiet.
SA170320 Mange partier har hatt oppe forslag om avvikling av ordningen , eller at vinmonopolet skal ta over, uten at det har hendt noen verdens ting.
SA170320 En politiker uttalte ( DN, 2014 ) at de fleste vet at ordningen er prinsipielt uheldig, men man blir ikke populær ved å gå for avskaffelse.
SA170320 Det er på høy tid å gjøre noe med denne ordningen .
SA170320 Ordningen med en så generøs taxfreeordning er i direkte konflikt med alkoholpolitikken som ellers håndheves i Norge, hvor grunnpilarene er høye særavgifter og vinmonopol.
SA170320 Grovt misbruk av ordningen er ikke så vanlig, mener hun.
DB170320 Bush eller Barack Obama skal ha benyttet seg ordningen .
DA170320 Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav.
AP170320 Dette viser at ordningen fortsatt virker som et viktig incentiv for anleggsbyene, skriver Fredriksen.
AA170320 Siden har mange flere blitt testet, og ordningen har kostet skattebetalerne mange titalls millioner kroner. 27 organisasjoner sendte i desember et brev til Erna Solberg der de krevde at dagens praksis for aldersvurdering må stoppes.
AA170320 Brevet krevde også at det blir slutt på ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige.
DN170319 I gode tider strammes ordningen inn, og i dårlige tider tilpasses den etter situasjonen på arbeidsmarkedet.
DN170319 Ordningen er dynamisk, og er et godt og viktig virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken.
DB170319 Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås ønsket å votere over forslaget, men innstillingen fra redaksjonskomiteen om å arbeide for å avskaffe ordningen ble vedtatt.
DB170319 Holmås ønsket ikke å avskaffe ordningen .
DB170319 Begrunnelsen baserer seg på at ordningen , slik den fungerer i dag, medfører høy risiko for sosial dumping.
DB170319 SV vil « redusere prisen på SFO og på sikt gjøre ordningen gratis », heter det i programmet.
AP170319 SV vil « redusere prisen på SFO og på sikt gjøre ordningen gratis », heter det i programmet.
AA170319 I begrunnelsen heter det at ordningen slik den fungerer i dag, medfører høy risiko for sosial dumping. ( ©NTB ) ¶
AP170318 Vinmonopolet bekrefter at ordningen de har gjelder for hele landet, og at de ikke trenger å søke om salgsbevilling for nettsalget i hver enkelt kommune, slik nettbutikkene må.
AP170318 Fakta : Tiende ¶ Ordningen minner om « tiende-ordningen » som flere kristne trossamfunn opererer med, der medlemmene som en frivillig fromhetshandling betaler 1/10 av sin inntekt til kirken.
DB170317 Det kan godt tenkes at det finnes andre og bedre inndelinger enn ved kjønn, men at det potensielt kan finnes slike inndelinger er ikke noen god kritikk av ordningen .
AP170317 Sandberg karakteriserer leveringsplikten som et utdatert næringspolitisk virkemiddel og vil avvikle restene av ordningen og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
AA170317 Sandberg karakteriserer leveringsplikten som et utdatert næringspolitisk virkemiddel og vil avvikle restene av ordningen og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
VG170316 Diakonhjemmet Sykehus stiller med fysioterapeuter og administrerer denne ordningen frem til januar.
DB170316 Da endringene ble gjennomført i 2015 ble det likevel kuttet i ordningen samlet sett, og regjeringas overgangsordning medfører ifølge Lysbakken at tusenvis av uføre taper store summer.
DA170316 Årets « Karsten og Petra»-film fikk støtte gjennom denne ordningen .
DA170316 Ved første tildelingsrunde i 2017 fikk to filmer støtte gjennom denne ordningen : « Askeladden » med 15 millioner og « Dragens hjerte » med sju millioner.
DA170316 Hadde vi hatt mer, kunne « Karsten og Petra på skattejakt » kommet med i ordningen , sier Sveinung Golimo i Norsk Filminstitutt.
BT170316 KONTANTSTØTTEN : Hvis ordningen avskaffes for å unngå manglende integrering av innvandrergrupper, så vil det også ramme norske småbarnsfamilier, skriver artikkelforfatterne.
BT170316 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug « lufter tanken » i eget parti for å finne måter å forbedre ordningen på, men å avskaffe den helt blir neppe aktuelt.
BT170316 Hvis hele ordningen skal avskaffes for å unngå « misbruk » og manglende integrering av innvandrergrupper, så vil det også ramme vanlige norske småbarnsfamilier.
BT170316 Det virker helt unødvendig å avskaffe hele ordningen for å få bukt med dette problemet.
BT170316 BT argumenterer for at kontantstøtteordningen bør fjernes, og viser til Brochmann-2 utvalgets rapport hvor det hevdes at innvandrerkvinner med minoritetsbakgrunn ikke får den ønskete integreringen som følge av ordningen .
AP170316 To regjeringsoppnevnte utvalg anbefaler at ordningen fjernes.
AP170316 Grovt misbruk av ordningen er ikke så vanlig, mener hun.
VG170315 Denne ordningen utløste blant annet at Hydro brukte milliarder av kroner på sitt pilotanlegg på Karmøy, sier Aasland og viser til at Helgesen overfor Stortinget har sagt at han på grunn av fremtidig revidering av EU-regelverk ikke kan garantere for den norske støtteordningen fra 2021.
VG170315 - Vår ambisjon er å videreføre ordningen etter 2020, og det er derfor vi har arbeidet hardt og lenge i Brussel for å sikre at det fortsatt blir handlingsrom for dette.
DB170315 - Det var nettopp fordi ordningen ble så grundig pilotert i nærmere ti år at den er blitt så bra.
DA170315 Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav.
DA170315 Ifølge Holm Jensen er den nye ordningen mer treffsikker enn den gamle, som baserte seg på ligningsinntekt framfor månedsinntekt.
BT170315 Det eneste landet som har innført denne ordningen for fullt er Østerrike, noe som ser ut til å fungere godt for dem.
AP170315 De vil også beholde ordningen som gjør det mulig for barn å være på foreldrenes forsikring til de er 26.
AA170315 Målet med ordningen Senter for fremragende forskning er at Norge skal få flere verdensledende fagmiljøer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
AA170315 Ordningen skal hjelpe de beste vitenskapelige miljøene til å etablere sentre med høye ambisjoner.
VG170314 I Aps forslag til nytt partiprogram for 2017-2021 står det nemlig at de vil « lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet ».
VG170314 Fengselsgruppa i Jussbuss mener ordningen må avvikles.
VG170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen.
VG170314 Det eneste midlertidige med den ordningen er loven selv, sier Ap-lederen.
VG170314 - Jeg mener ordningen er for kostbar og byråkratisk, og at den svekker fellesskapets sykehus ved å overføre penger fra sykehusene til privat sykehusindustri.
SA170314 | Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i Nederland ¶
SA170314 Sivilombudsmannen kommer med kraftig kritikk av ordningen Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶
SA170314 Også Jussbuss reagerer på ordningen med soning i Norgerhaven-fengselet i Nederland.
SA170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Karen Hjelmervik Nerbø i Jussbuss til NTB.
DB170314 Danmark er, sammen med Storbritannia, det eneste landet som står utenfor ordningen med kvoteflyktninger.
AP170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Nerbø.
AA170314 | Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i Nederland ¶
AA170314 Også Jussbuss reagerer på ordningen med soning i Norgerhaven-fengselet i Nederland.
AA170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Karen Hjelmervik Nerbø i Jussbuss til NTB.
VG170313 I tillegg bryter ordningen med det som har vært praksis for USAs presidenter, og Shaub mente Trump burde gjøre som sine forgjengerne : Selge alle aktiva og sette fortjenesten i et fond, styrt av en uavhengig part.
SA170313 Bru sier at ordningen " betyr mindre nå enn ( den ) gjorde før " og at det vil være bedre med gratis barnehage og skolefritidsordning.
DB170313 januar avviklet TV2 ordningen .
DB170313 Etter press fra EU stoppet Norge de statlige selfangstsubsidiene i 2015, men gjeninnførte ordningen i 2016.
DA170313 Selv om tiltaket har fått et betydelig omfang allerede må det ikke nøles med å utvide ordningen om det skulle være pengene det står på.
DA170313 Ordningen med arbeidstrening gjennom lønnstilskudd ser ut til å være et tiltak som er effektivt både overfor ungdom og andre.
DA170313 Istedenfor å kutte, vil partiet sette ned et utvalg som skulle vurdere ordningen .
BT170313 Men én ting går etter min mening i gal retning : Den nye PT ordningen .
AP170313 Mange av dem burde ikke vært i den ordningen i det hele tatt, men i en form for aktivitet, eller i andre, kortere stønadsløp, sier Hauglie.
VG170312 I tillegg er det satt av 200 millioner i statsbudsjettet for 2017 til ordningen .
VG170311 I år gikk NRK tilbake til ordningen med å involvere en internasjonal jury bestående av ti land, som fikk si sin mening i den første delen av finalen.
DA170311 Denne ordningen innebærer at Color Line får refundert alle innbetalte skatter og avgifter knyttet til skipet.
VG170310 - Dette er et velment og godt innspill fra Kjenner, men denne ordningen er allerede på plass.
VG170310 Ordningen har blitt kritisert ved flere anledninger tidligere.
VG170310 Et flertall i programkomiteen gikk inn for å beholde ordningen med barnetrygd, men med åpning for andre tiltak for å hjelpe barnefamilier med svak økonomi, ¶
SA170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen .
DB170310 Men husk at du ikke får dekket hjemtransport ved hjelp av denne ordningen , og du kan også risikere en høy egenandel.
DB170310 Barnetrygden har lenge vært en av Willochs kampsaker, og partiveteranen advarte klart mot å gå vekk fra den universelle ordningen i sin tale i dag.
BT170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen .
AA170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen .
AA170310 Sånn sett er ordningen til Trondheim kommune om prøve elsykkel et meget godt initiativ.
VG170308 Dette er ikke spesielt for akkurat denne ordningen , men er noe vi har i en rekke inntektssikrings- og moderasjonsordninger på mange samfunnsområder.
VG170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
VG170308 Venstre, KrF og SV vil skrote denne ordningen , men Ap sier nei.
VG170308 Venstre og KrF mener at hele ordningen skader barna, viser til uroene i mottakene nå og vil ha ordningen vekk.
VG170308 Venstre og KrF mener at hele ordningen skader barna, viser til uroene i mottakene nå og vil ha ordningen vekk.
VG170308 Statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i Justisdepartementet sier det ikke er aktuelt for regjeringen å avvikle ordningen med midlertidig opphold.
VG170308 SVs Karin Andersen understreker også at ordningen må oppheves.
VG170308 Regjeringen ville i fjor utvide ordningen så de kunne gi alle barn midlertidig opphold til de er 18 år - selv om de for eksempel er 10 eller 11 år når de kommer.
VG170308 Regjeringen : Ikke aktuelt å avvikle ordningen
VG170308 De tre partiene vil skrote ordningen med å bare gi barn midlertidig opphold til de er 18 år.
VG170308 - Hvorfor er det viktig for dere at ordningen med midlertidig opphold består ?
SA170308 Vi arrangerer også egen håndballturnering siste helga i april, og der taper vi rundt 700.000 kroner på denne ordningen , fortalte daglig leder i Kolstad Håndball, Jostein Sivertsen.
FV170308 | Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon ¶
DN170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
DB170308 I tillegg vil ressursene til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre ( RKK ) omdisponeres til den nye ordningen .
DB170308 Et viktig tiltak er ordningen med familievoldskoordinatorer i alle landets politidistrikt.
DB170308 I tillegg sliter universelle ordninger mindre på solidariteten siden det ikke er noen fare for at noen, som ikke « fortjener » ordningen , lurer til seg godet, slik det kan være tilfelle om tjenesten eller støtten kun gis til dem som har en viss inntekt.
DB170308 For å ikke gjøre dette fryktelig dyrt foreslår de å skattlegge barnetrygden, noe som gjør ordningen mer egalitær enn den er i dag.
DB170308 Det er derfor grunn til å tro at universalismen i ordningen ikke er en tilstrekkelig forutsetning for at folk vil hegne om ordningen .
DB170308 Det er derfor grunn til å tro at universalismen i ordningen ikke er en tilstrekkelig forutsetning for at folk vil hegne om ordningen.
DA170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen , kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
DA170308 « Elin » mener det er vanvittig at kun fem voldsutøvere går med omvendt voldsalarm, fire år etter at ordningen ble innført 1. februar 2013.
DA170308 - Grunnen til at ordningen ikke er tatt i bruk i større grad, er at det ikke har vært avsagt flere dommer på kontaktforbud med elektronisk kontroll ( OVA ), sier seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirekoratet.
DA170308 Et flertall går inn for en tredeling av permisjonen, mens et mindretall, som Grande selv er en del av, vil ha en todeling av ordningen .
AP170308 Ordningen ble innført av Kjell Magne Bondeviks første regjering i 1998.
AP170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen , kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
AP170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
AP170308 Vi arrangerer også egen håndballturnering siste helga i april, og der taper vi rundt 700.000 kroner på denne ordningen , fortalte daglig leder i Kolstad Håndball, Jostein Sivertsen.
AA170308 Venstre, KrF og SV vil skrote ordningen som gjør at 326 barn i norske mottak bare har opphold fram til de blir 18 år.
AA170308 Arbeiderpartiet sier derimot nei til å skrote ordningen med midlertidig opphold.
AA170308 Seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirektoratet forklarer den manglende bruken av ordningen med at det ikke er blitt avsagt flere dommer på kontaktforbud med elektronisk kontroll ( OVA ).
AA170308 Det viktigste vil være at vi treffer de gruppene som låses inn i fattigdom av denne ordningen , kombinert med god nok barnehagedekning i disse bydelene som kan ta imot disse barna, sier han.
AA170308 Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.
AA170308 Han svarte eller rettere truet om at han personlig skulle få avviklet denne ordningen med å gå til politiet.
VG170307 Medicaid gir helsehjelp til lavinntektsfamilier, og ordningen er behovsprøvd.
VG170307 En universell barnetrygd på samme nivå ( 23 000 kroner per barn ) og med tilnærmet den samme fattigdomsreduserende effekt ville kostet i overkant av 30 milliarder kroner - altså vel det dobbelte av dagens barnetrygd og fem ganger så mye som den foreslåtte inntektsprøvde ordningen .
VG170307 De samlede utgiftene til den inntektsprøvde ordningen anslås til 6 mrd. kroner mot om lag 15 mrd. kroner for dagens universelle barnetrygd, og fattigdomsraten vil bli redusert med 1,7 prosentpoeng.
DN170307 Samtidig viderefører og utvider den nye planen ordningen Medicaid med føderal bistand til de med ekstra lav inntekt fram til 2020.
DB170307 Samtidig viderefører og utvider den nye planen ordningen Medicaid med føderal bistand til de med ekstra lav inntekt fram til 2020.
DB170307 En ekstra gulrot er det at denne ordningen ikke bare gjelder i Norge, men i hele EU/EØS.
DB170307 Denne ordningen var ikke gjennomførbar, men det så verken Oslo kommune eller Veireno.
DA170307 Samtidig viderefører og utvider den nye planen ordningen Medicaid med føderal bistand til de med ekstra lav inntekt fram til 2020.
DA170307 Husbanken kan ikke si hvor mange som nå faller utenfor ordningen , men bekrefter overfor Dagsavisen at færre vil ha krav på støtte med de nye inntektsgrensene.
DA170307 Vidar Helgesen avviser at han er uklar om ordningen for CO2-kompensasjon.
BT170307 Også Brochmann-utvalget, som så på innvandring og integrering, konkluderte med at ordningen må avskaffes.
BT170307 Mediemangfoldsutvalget, med Knut Olav Åmås i spissen, har fått i oppgave å revurdere denne ordningen .
BT170307 Også Brochmann-utvalget, som så på innvandring og integrering, konkluderte med at ordningen må avskaffes.
AP170307 Det republikanske forslaget beholder denne populære ordningen .
AP170307 Denne ordningen sørget for at ytterligere ti millioner mennesker ble gitt et subsidiert helsetilbud gjennom Obamacare i de 31 delstatene som valgte å inkludere denne biten.
AP170307 Den nye ordningen blir mer fleksibel for både forsikringsselskaper og kunder, noe som potensielt betyr lavere premier for unge, friske mennesker og høyere premier for eldre, sykere mennesker.
AA170307 Samtidig viderefører og utvider den nye planen ordningen Medicaid med føderal bistand til de med ekstra lav inntekt fram til 2020.
AA170307 - Vi har latt være å røre den i 20 år, og det er en unnlatelsessynd om vi ikke tar stilling til hva vi nå vil med denne ordningen , sier Vinje.
DB170306 Det kan umulig være hensikten med ordningen ?
DA170306 * Ordningen med bidragsforskudd ( som gis når den ene forelderen ikke betaler barnebidrag ) opprettholdes.
BT170306 Når det gjelder skolekort, kan vi opplyse at denne ordningen er knyttet til et nasjonalt regelverk som sier at kommunene skal finansiere skolereisen for elever som etter gitte kriterier har rett på gratis skoleskyss.
AP170306 En forklaring er utvidelse av ordningen med fødselspenger.
AP170306 Ordningen innebærer at avisene får mer penger av staten jo flere aviser de greier å selge.
AA170306 Kristelig Folkeparti, som fikk ordningen innført, vil protestere, og enkelte i Høyre og Frp vil være imot.
VG170305 De protesterer dessuten mot ordningen med ID-begrenset tillatelse, som gir opphold som må fornyes hvert år frem til det skaffes dokumentasjon på identitet.
VG170305 60 verger for enslige asylsøkere har signert et opprop mot regjeringen med krav om å fjerne ordningen med midlertidig opphold som betyr at de unge må reise hjem igjen når de fyller 18 år.
DB170305 Trump ønsker en slutt på ordningen der de som krysser grensa får mulighet til å oppholde seg i USA mens de venter på at saken deres kommer opp.
DB170305 Utvalget går inn for helt å droppe en slik ordning for dagens yrkesaktive som er omfattet av det nye systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, og man vil dessuten redusere verdien av den eksisterende ordningen med virkning for alle som er født etter 1943.
DB170305 I dag er vel en tredel av alle kvinnelige alderspensjonister enker, og i gjennomsnitt blir deres alderspensjon om lag 25 000 kroner høyere takket være den eksisterende ordningen .
DB170304 Siden en måtte velge mellom å slutte i jobben og ta ut Afp, eller fortsette i jobben og dermed miste den lukrative ordningen , ble den i realiteten en betydelig statlig sponset ordning som stimulerte til tidlig pensjon for mange som ikke trengte det.
DB170304 Men med tida ble stadig flere grupper inkludert i ordningen .
DB170304 I den anledning bør flere melde seg på i debatten om alternativer til ordningen , som bedre ivaretar målet om et pensjonssystem som både er bærekraftig og rettferdig.
DB170304 Det er likevel grunn til å tro at ordningen passer bedre på papiret enn i praksis.
DB170304 desember skal de levere sin dom over ordningen .
DB170304 Ordningen har imidlertid flere svakheter ved seg.
DA170304 Vil regjeringen kjempe for dagens kompensasjonsordning eller godta EU-parlamentets svekkelse av ordningen , spør Aps Per Rune Henriksen.
DA170304 EU-parlamentet vil svekke ordningen , og vi har gang på gang forsøkt å få regjeringens standpunkt på dette.
DA170304 - Regjeringen har alt forsøkt å svekke ordningen , men det måtte de gå tilbake på da stortingsflertallet presset dem på plass, sier han.
DA170304 Ordningen
AA170304 Også jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen mener ordningen på butikken er lovlig.
AA170304 I innlegget på adressa.no spør Eide om ordningen med egen kø for skoleelever er lovlig.
AA170304 Denne ordningen gjelder bare denne timen, når det kommer 150 elever på en gang, sier Kusæther.
VG170303 I slutten av mai i fjor tok ordningen slutt, og Toska ble brått overført til lukket fengsel i Bergen.
VG170303 Ordningen ga Nokas-raneren et betydelig mildere soningsregime og han fikk økt frigang og permisjoner - som han blant annet benyttet til studier og korte turer til familien i Oslo.
DN170303 Evalueringen av den gunstige ordningen starter fredag.
DN170303 Parlamentet mener Kommisjonen burde suspendere ordningen med visumfritak for amerikanske statsborgere i 12 måneder.
AP170303 Ordningen med trygderettigheter opphører.
AP170303 Ordningen med trygderettigheter opphører.
AP170303 Parlamentet mener Kommisjonen burde suspendere ordningen med visumfritak for amerikanske statsborgere i 12 måneder.
AA170303 Parlamentet mener Kommisjonen burde suspendere ordningen med visumfritak for amerikanske statsborgere i 12 måneder.
DN170302 På en konferanse i regi av Pensjonsforum torsdag, kom forsker Knut Røed ved Frischsenteret med forslag til hvordan ordningen kan endres, slik at den i større grad omfatter de som Afp-ordningen opprinnelig var rettet mot ; « sliterne » i arbeidslivet.
DN170302 Fredag samles representanter fra LO og NHO og Arbeids - og sosialdepartementet på Lysebu i Oslo for å ha det første møtet i evalueringen av ordningen med Avtalefestet pensjon ( Afp ).
DN170302 Evalueringen av den gunstige ordningen starter fredag.
DN170302 De er definitivt i den gruppen som har tapt på ordningen .
DN170302 De er definitivt i den gruppen som har tapt på ordningen , sier Knut Røed ved Frischsenteret.
DN170302 desember skal partene legge frem forslag til om ordningen skal bestå eller endres.
DN170302 Hovedorganisasjonen Virke mener den norske sykelønnsordningen er for dyr og fører til høyt fravær, og organisasjonen etterspør endringer i ordningen .
DB170302 Vi må evaluere alle de ordningene som alt eksisterer andre steder i verden, og prøve å lage den beste mulige ordningen for Norge.
AA170302 Danmark og Storbritannia har valgt å stå helt utenfor ordningen . ( ©NTB ) ¶
AA170302 Hovedorganisasjonen Virke mener den norske sykelønnsordningen er for dyr og fører til høyt fravær, og organisasjonen etterspør endringer i ordningen .
VG170301 Berg ( MDG ), ordningen
VG170301 Dessverre ser vi i dette tilfellet at folk kan prøve å utnytte denne ordningen på ulike måter, men vi velger å stole på kundene og vil at de skal vite at det er lov å ombestemme seg, sier Kristian Willanger, kommunikasjonsrådgiver i Ikea.
VG170301 - Vi har sett ulike eksempler på folk som har prøvd å utnytte ordningen vår.
DN170301 Støre vil redusere antall år i ordningen fra fire til to, og gi Nav eller kommunen ansvar for å skaffe en tilpasset jobb i løpet av de to årene.
DN170301 ESMA har varslet at ordningen med skyggerating bør opphøre fordi slik virksomhet kun kan drives med nødvendig konsesjon.
DN170301 Heller ikke tirsdagens tale kom med noen store avsløringer, utover at ordningen med offentlig godkjent helseforsikring ligger an til å avskaffes, men hans kritikk av ordningen ble møtt med rungende applaus fra republikanere i salen, ifølge medier som var til stede.
DN170301 Heller ikke tirsdagens tale kom med noen store avsløringer, utover at ordningen med offentlig godkjent helseforsikring ligger an til å avskaffes, men hans kritikk av ordningen ble møtt med rungende applaus fra republikanere i salen, ifølge medier som var til stede.
DB170301 « For å demonstrere hvor tåpelig denne ordningen er ».
DB170301 Når Oslo kommune skal vurdere suksessen av denne ordningen vil det ikke vurderes ut fra hvor mange som har søkt, men effekten det får på at andre kjøper slike sykler.
DB170301 Nå vil vi evaluere ordningen , og se om den har hatt den ønskede effekten.
DB170301 Kritikk mot ordningen
DB170301 Han sier videre at denne ordningen gjør det mer sannsynlig at de skaffer seg en el-lastesykkel.
DB170301 Denne ordningen her handler om å sparke i gang et marked, med levende reklameobjekter, slik at man kan vise fram til folk hvordan man kan organisere en travel og hektisk hverdag, i en by som blir mer sunn og klimavennlig enn den er i dag, sier Sørensen om kritikken rundt tilskuddsordningen.
DB170301 - Ordningen var jo der, så da søkte vi.
DB170301 Jubelen var ikke like stor da han sa han ville erstatte ordningen med noe enda bedre.
DA170301 Hun mener blant annet regjeringa i praksis har lagt ned ordningen for gratis kjernetid i barnehagene.
DA170301 Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.
AA170301 I januar oppsto det kaos på en rekke flyplasser da ordningen brått ble innført.
AA170301 Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.
VG170228 Og med den nye ordningen kan jeg risikere å gå ledig i et helt år.
VG170228 Og konklusjonen er neppe noen god nyhet for arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ), som etter langvarig press fra LO og NHO i fjor utvidet ordningen .
VG170228 Og det er et tankekors for jeg tror ikke hverken bedrifter eller ansatte utnytter ordningen , men man benytter seg av den tiden man har til å finne ut hva man gjør videre.
VG170228 Jeg synes egentlig det er ganske kynisk at de utvidet ordningen , for det betyr bare enda mer usikkerhet for arbeideren, sier Lindland.
VG170228 Da Hauglie gikk med å endre ordningen, uttalte hun at den nye ordningen ville være bra for alle parter.
VG170228 Da Hauglie gikk med å endre ordningen , uttalte hun at den nye ordningen ville være bra for alle parter.
VG170228 - Vil det være aktuelt å endre ordningen igjen ?
VG170228 - Men det var likevel dere som utvidet ordningen ?
VG170228 - Først skal vi nå se på ordningen sammen med partene og så jeg er åpen for å kunne stramme inn igjen.
VG170228 - Det han beskriver her var en av grunnene til at vi var skeptiske til å utvide ordningen .
DB170228 Flere har tatt til orde for at ankenemnda bør gjeninnføres under den skjønnlitterære ordningen .
DB170228 Faglig fordi man mente at ordningen ville kunne framstå som mer konsistent ved å gi ett utvalg helhetlig ansvar for den samlede vurderingen av alle påmeldte titler innenfor en sjanger i løpet av ett år.
DB170228 Et avslag går enten på manglende litterær kvalitet eller på at verket av ulike grunner faller utenfor ordningen .
DB170228 Det første premisset omhandler forvaltningen av ordningen , fra forlagets påmelding til boka står i bibliotekhylla.
AA170228 Ordningen gir foreldrene, som normalt er de som kjenner barnet best, mulighet til å finne løsninger som er til barnets beste i samarbeid med barnevernstjenesten.
DN170227 Men selv om konseptet faller inn under ordningen , er Fiskeridirektoratet « i tvil om det vil være formålstjenlig å innvilge det omsøkte antallet tillatelser ».
DN170227 Fredag ble det kjent at Fiskeridirektoratet mener at NRS og Akers omsøkte utviklingskonsept med nedsenkbare offshore-merder med kunstig overflate faller inn under ordningen med utviklingstillatelser.
DN170227 - Vi er fornøyd med at Fiskeridirektoratet har vurdert konseptet til å falle inn under ordningen for utviklingstillatelser, sier Høstlund.
DB170227 Men ordningen har massiv støtte i skole-Norge, fra skoleledere og næringsdrivende.
DB170227 Jeg er litt mer usikker på om denne ordningen har virkning på frafall.
DB170227 Høyres Henrik Asheim oppfordrer Ap til å støtte ordningen for å skape ro i skole-Norge, men Ap mener ordningen er for rigid og byråkratisk.
DB170227 Høyres Henrik Asheim oppfordrer Ap til å støtte ordningen for å skape ro i skole-Norge, men Ap mener ordningen er for rigid og byråkratisk.
DB170227 - Men ordningen betyr mer byråkrati ?
DB170227 Der foreslår de å avvikle ordningen med taxiløyver, slik at det skal bli lovlig å kjøre Uber.
SA170226 Eurosport-kommentator og tidligere langrennsjef i skiforbundet, Åge Skinstad, støtter den nåværende ordningen .
FV170226 Eurosport-kommentator og tidligere langrennsjef i skiforbundet, Åge Skinstad, støtter den nåværende ordningen .
DA170226 - Jeg mener ordningen med slike tidsbegrensede tillatelser er nødvendig, fordi den gir et signal om at de som ikke har beskyttelsesbehov ikke kan påregne å få permanent og varig opphold i Norge, sier Åmland.
BT170226 Vi håper Stortinget går inn for en kunnskapsbasert lovgivning, slik at ordningen kan nå sitt fulle potensial.
BT170226 Av sprøyteromslovens formålsparagraf følger det at ordningen skal « bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ».
BT170226 MILJØTILTAK : Ordningen med hjemmekontor som et generelt miljøtiltak i Bergen kommune ut over dager med høy luftforurensning bør også vurderes, skriver Natacha Vallebona Rivera.
BT170226 Eurosport-kommentator og tidligere langrennsjef i skiforbundet, Åge Skinstad, støtter den nåværende ordningen .
AP170226 I en e-post til Aftenposten forklarer hun at de ikke har endret prinsippet i tipsordningen, men revidert ordningen .
AP170226 januar endret ledelsen ytterligere i ordningen og nå sitter servitørene igjen med 32 prosent av tipsen.
AP170226 Eurosport-kommentator og tidligere langrennsjef i skiforbundet, Åge Skinstad, støtter den nåværende ordningen .
AA170226 EUs innskuddsgarantidirektiv tillater i dag bare tilbakebetaling av 100.000 euro, om lag 880.000 kroner, så den norske ordningen garanterer mer enn dobbelt så mye.
VG170224 Les også : - Når ordningen er der kan man ikke klandre folk for at de benytter seg av den ¶
VG170224 Bakgrunn : Slik forsvarer Nikolai Astrup ordningen
DB170224 « Når ordningen er der kan man ikke klandre folk for at de benytter seg av den », sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup fra Høyre til VG.
VG170223 Jeg tror ikke de over 2000 pasientene som til nå har fått større valgmulighet og kortere ventetider i ordningen er enig i dette.
VG170223 Det er selvsagt ulike grunner til at pasientene velger behandling gjennom denne ordningen .
VG170223 Det AP kaller for økt byråkrati og kostnader til byråkrati i ordningen , handler om å gi pasientene moderne enklere nettbaserte løsninger for å kunne velge behandling, også mellom offentlige sykehus.
VG170223 Både antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg og antall institusjoner som slutter seg til ordningen , fortsetter å øke når reformen nå er bedre kjent.
VG170223 At ordningen er ønsket viser også den stadig økende bruken.
VG170223 Ordningen med en utpekt talsperson må bort.
DN170223 EU's overvåkningsorgan for verdipapirmarkedet, ESMA, har tilkjennegitt at ordningen med skyggerating bør opphøre fordi slik virksomhet kun kan drives med nødvendig konsesjon.
DB170223 Men det som skjer nå, er et misbruk av ordningen , sier Lars Haltbrekken ( SV ) til Finansavisen.
AA170223 - Ordningen er til for at folk som vil ta bussen fra området kan parkere her.
VG170222 « Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange som benytter seg av ordningen , men ut fra betydningen den har for den enkelte pasient ».
VG170222 Norske pasienter har helt siden 2001 hatt mulighet til fritt å velge behandling ved sykehus over hele landet, gjennom ordningen « fritt sykehusvalg ».
VG170222 Helseminister Bent Høie hevder at de pasientene som er behandlet i regi av « fritt behandlingsvalg », har fått raskere hjelp enn de ville ha fått uten ordningen .
VG170222 Tellevik Dahl har benyttet seg av ordningen 40 ganger siden den første omtalen av Oslo-byrådets bruk av biltjenesten i april 2016.
VG170222 I ettertid har kommunen engasjert et konsulentselskap til å vurdere tjenestebilordningen utfra et sikkerhetsbehov, og fått medhold i at ordningen bør videreføres.
VG170222 Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forslag om endring av ordningen på høring i desember i fjor.
VG170222 Nå - ti år etter - har Astrup snudd, og mener at barnetrygden bør beholdes i sin nåværende form, samtidig som myndighetene bør vurdere å gjøre endringer i ordningen , slik at den treffer bedre.
VG170222 Men da Boverket evaluerte ordningen , konkluderte de med at de som fikk støtte trolig hadde skiftet vindu uavhengig av støtten, og at effekten av støtteordningen derfor var forholdsvis liten.
VG170222 I år rettet vi inn ordningen mot lastesykler, basert på faglige råd om å bidra til å sette større fart i dette markedet.
VG170222 Evalueringen av ordningen med støtte til utskifting av oljefyr, konkluderte derimot svenskene med at var en suksess, men : ¶
VG170222 Da VG i 2010 omtalte at Orkla-eier Stein Erik Hagen hadde fått støtte fra Oslo kommunes klimafond, varslet daværende byråd, Jøran Kallmyr ( Frp ), en full gjennomgang av ordningen .
VG170222 - Når ordningen er der kan man ikke klandre folk for at de benytter seg av den.
VG170222 ( VG + ) : Se dokumentaren om hvordan Island og Lars Lagerbäck rystet Europa : ¶ | - Når ordningen er der kan man ikke klandre folk for at de benytter seg av den ¶
DN170222 Løyveordningen i Norge er omstridt, og nylig foreslo det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget å avvikle ordningen , for å slippe til konkurrenter som for eksempel transportplattformen Uber.
DA170221 Vi prøver å skaffe oss en fordel der vi kan, og gjennom den ordningen her blir spillerne bedre kjent med hverandre og det bygger lagfølelsen, sier Viking-trener Ian Burchnall.
AA170221 Vi tror grunnen er at etaten kraftig har underkommunisert denne ordningen , den har ikke informert innbyggerne om dette.
VG170220 Ordren er imidlertid et langt stykke fra å oppfylle løftet om å erstatte hele ordningen .
DB170220 Det kom også frem anbefalinger om å oppheve ordningen med midlertidig opphold.
DB170220 Bedre tilgang til psykisk helsevern i mottakene, ¶ Ordningen med midlertidig opphold avvikles, ¶
AP170220 Vi tror grunnen er at etaten kraftig har underkommunisert denne ordningen , den har ikke informert innbyggerne om dette.
AP170219 Hun stusser imidlertid på at byrådet ikke vil opplyse om hvor lenge denne ordningen skal vare og ikke vil forplikte seg til igjen å legge renovasjonen ut på anbud.
DN170217 Ordningen kalles « ingen erstatning - ingen regning ».
BT170217 MILJØTILTAK : Ordningen med hjemmekontor som et generelt miljøtiltak i Bergen kommune ut over dager med høy luftforurensning bør også vurderes, skriver Natacha Vallebona Rivera.
BT170217 Ordningen med hjemmekontor som miljøtiltak er blant annet prøvd ut i Cardiff County som ligger i Wales.
BT170217 Ordningen med hjemmekontor som et generelt miljøtiltak i Bergen kommune ut over dager med høy luftforurensing bør også vurderes.
VG170216 Mange frykter imidlertid at Donald Trump kommer til å fjerne denne ordningen med et pennestrøk.
VG170216 Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange pasienter som benytter seg av ordningen , men ut fra betydningen den har for hver enkelt pasient.
VG170216 I statsbudsjettene for 2015 - 17 er det satt av til sammen 750 millioner kroner til ordningen .
VG170216 Høie tror både antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg og antall institusjoner som slutter seg til ordningen kommer til å fortsette å øke i 2017.
VG170216 Han måler suksessen ut fra betydningen ordningen har for hver enkelt pasient.
VG170216 For å kunne benytte ordningen , må man ha henvisning fra fastlegen.
VG170216 Even Holt, avtalespesialist i kardiologi, mener ordningen har fått mye urettferdig kritikk.
VG170216 Et drøyt år etter innføringen hadde bare 1700 pasienter benyttet seg av ordningen .
VG170216 Villig til å se på ordningen
VG170216 Men nå åpner Amundsen for å endre ordningen .
VG170216 Jeg er villig til å se på ordningen , og jeg tenker at det er viktig å få fortgang i arbeidet.
VG170216 IKKE IMPONERT : Mildrid Mikkelsen i ROSA sier til VG at det ikke er første gangen hun hører en politiker sier at han vil se på ordningen .
VG170216 - Men det er vel positivt at Amundsen nå sier at han vil se på ordningen rundt refleksjonsperioden ?
SA170216 Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen sier ordningen er bra for de 1.700, men kaller likevel reformen mislykket.
SA170216 - Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange pasienter som benytter seg av ordningen , men ut fra betydningen den har for hver enkelt pasient, sier Høie, men snakker også om tall.
SA170216 januar hadde 1.712 personer benyttet seg av ordningen som skulle få ned køene og gjøre privat helseforsikring overflødig, viser tall VG har fått fra Helsedirektoratet.
DB170216 Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen og vil ta imot søknader.
DA170216 KDI mener det kan være flere årsaker til nedgangen, blant annet at ordningen for godkjenning av programmer var for komplisert.
BT170216 Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen og vil ta imot søknader.
AA170216 Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen og vil ta imot søknader.
SA170215 i forventede økte refusjonsinntekter på ordningen for ressurskrevende brukerei ¶
DN170215 Treåringene inn i ordningen
DN170215 Svært gledelige tall, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), som likevel håper enda flere oppdager ordningen .
DN170215 Kunnskapsministeren la inn 10 millioner kroner til kommunene i statsbudsjettet slik at de kan orientere om ordningen og drive oppsøkende virksomhet.
DN170215 Det kom i stand etter at regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å utvide ordningen .
DB170215 Å endre ordningen , vil bety færre arbeidsplasser, mindre verdiskaping og at vi ikke får realisert alle verdiene på sokkelen.
DA170215 I forbindelse med utredningen har flere fylker allerede forsøkt den nye ordningen , som innebærer mer makt til forbundene og mindre til de lokale LO-kontorene.
DA170215 Den nye ordningen betyr at fagforeningene har større makt på fylkeskonferansen.
BT170215 Til tross for at byrådet satte av fire millioner i 2017, en dobling av ordningen , tok det bare tre timer før årets liste var fulltegnet.
BT170215 Mange ender opp på venteliste, og byråden tror flere ikke får med seg ordningen før den er fullbooket.
BT170215 Kommunen bruker rekordoverskudd til å sette av 50 millioner kroner til ordningen .
BT170215 Det fornuftige vil være å ha den ordningen over tid.
BT170215 BYTTER UT : Ordningen med panteordning for gamle vedovner mer enn tidobles.
BT170215 Likevel ser han bort fra kritikken og viderefører ordningen .
BT170215 Jeg er redd for at den nye ordningen blir en kraftig svekkelse for elevene, sier Dragland. ( ©NTB ) ¶
AP170215 Han anbefaler kommunene å benytte seg av ordningen så lenge de kan for å få fortgang i rehabiliteringen.
AP170215 Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020.
SA170214 Sivert Heltne Nilsen synes ordningen med pappatrener, som han også er vant med fra tiden i Hødd, fungerer godt.
DN170214 Lokal tilpasning ¶ Ordningen som komiteen til slutt endte på, skal ikke lovfestes, men ha form som et nasjonalt rammeverk som samtidig åpner for lokal tilpasning.
DB170214 ¶ MISBRUKES : - Hensikten med aupairordningen er å bidra til kulturutveksling, men ordningen er blitt misbrukt over lengre tid, skriver artikkelforfatteren.
DB170214 Med bedre kontroll vil aupairordningen fremdeles kunne eksistere som et alternativ for unge mennesker og vertsfamilier som ønsker kulturutveksling, og ordningen kan igjen benyttes slik den er ment.
DB170214 Derfor bør ordningen endres, ikke avvikles.
DB170214 Ordningen er blitt misbrukt over lengre tid.
DA170214 Selv om ordningen åpner for at man kan slippe å betale hvis bilen ikke er i bruk, ryker skiltene hvis kjøretøyet brukes uten at årsavgiften er betalt.
BT170214 Sivert Heltne Nilsen synes ordningen med pappatrener, som han også er vant med fra tiden i Hødd, fungerer godt.
AP170214 Et flertall av de spurte i en meningsmåling ønsker imidlertid denne ordningen velkommen.
AP170214 Et flertall av de spurte i en meningsmåling ønsker imidlertid denne ordningen velkommen.
AP170214 Sivert Heltne Nilsen synes ordningen med pappatrener, som han også er vant med fra tiden i Hødd, fungerer godt.
VG170213 Denne ordningen må endres.
AP170213 Dette er finansiert av Norges forskningsråd gjennom ordningen « yngre toppforskere i havbruk » og Universitetet i Bergen.
AP170213 Klassekampens saker i slutten av forrige uke trekker frem det som foreløpig synes å være to tydelige konsekvenser av ordningen .
VG170211 - Kongressen vedtok tidligere i år å forlenge den føderale ordningen med skatteincentiver for fornybar energiproduksjon til 2020 - den mest stabile og langsiktige føderale incentivordningen for fornybar energi i USA noensinne.
VG170211 Vi vet at det også finnes flere eksempler på misbruk av ordningen .
VG170211 Men det er ikke misbruket av ordningen som gjør at vi ønsker at den skal avskaffes.
VG170211 Det er ordningen i seg selv som er problemet.
SA170210 VIL SKAPE LOUNGE-FØLELSEN : Den nye ordningen innebærer at kunden kan vente i en stue, i stedet for å komme tilbake senere på dagen.
SA170210 Ordningen erstatter det tradisjonelle verkstedløpet der man må vente lenger og har færre mennesker som jobber med bilen.
FV170210 VIL SKAPE LOUNGE-FØLELSEN : Den nye ordningen innebærer at kunden kan vente i en stue, i stedet for å komme tilbake senere på dagen.
FV170210 Ordningen erstatter det tradisjonelle verkstedløpet der man må vente lenger og har færre mennesker som jobber med bilen.
DN170210 Schlumberger mener dette er en fordel - til tross for at flere større amerikanske selskaper er i ferd med å gå vekk fra denne ordningen .
DB170210 - Trump har lekt med tanken om å bruke denne ordningen som brekkstang, men jeg tror han ble overbevist av utenriksminister Tillerson om at dette ikke er der den amerikanske administrasjonen kan få innflytelse, sier Paul Haenle til CNN.
DB170210 Arbeiderpartiets programkomité mener regelverket er for rigid og byråkratisk, mens SV og Elevorganisasjonen vil fjerne hele ordningen .
DB170210 De som mottar 100% uføretrygd ( som i dag utgjør det store flertallet av uføretrygdede ) vil ikke omfattes av ordningen ( eller av Aps 1.000-anslag ).
DB170210 Ordningen kan gjøres permanent slik at vi slipper valg.
BT170210 VIL SKAPE LOUNGE-FØLELSEN : Den nye ordningen innebærer at kunden kan vente i en stue, i stedet for å komme tilbake senere på dagen.
BT170210 Ordningen erstatter det tradisjonelle verkstedløpet der man må vente lenger og har færre mennesker som jobber med bilen.
AP170210 Arbeiderpartiets programkomité mener regelverket er for rigid og byråkratisk, mens SV og Elevorganisasjonen vil fjerne hele ordningen .
AP170210 VIL SKAPE LOUNGE-FØLELSEN : Den nye ordningen innebærer at kunden kan vente i en stue, i stedet for å komme tilbake senere på dagen.
AP170210 Ordningen erstatter det tradisjonelle verkstedløpet der man må vente lenger og har færre mennesker som jobber med bilen.
AA170210 Arbeiderpartiets programkomité mener regelverket er for rigid og byråkratisk, mens SV og Elevorganisasjonen vil fjerne hele ordningen .
SA170209 Om at ordningen er en særbehandling som ingen andre næringer er i nærheten av å nyte godt av.
DB170209 februar kunne vi lese nettopp denne argumentasjonen i Universitas, hvor Senterpartiets programkomite skriver at gratis utdanning er fint, men Norge må likevel innføre skolepenger for internasjonale studenter, fordi vi « nesten er alene om å ha denne ordningen ».
DB170209 Ordningen skal stimulere store utenlandske filmproduksjoner til å lage film og tv-serier i Norge ved å refundere prosjektutgiftene, men har blitt sterkt kritisert for å være for forsiktig.
BT170209 - Den nye ordningen kan bety lenger ventetid, advarer seksjonssjef i Pasientreiser.
BT170209 Det er også gledelig at både spillefilmer, dramaserier og animasjoner nå får tilbud om tilskudd i ordningen , og at et stort norsk prosjekt er blant dem, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold ved Norsk filminstitutt, i en pressemelding.
BT170209 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
BT170209 - Generelt sett har fastlegeordningen fått tilført stadig flere oppgaver etter innføringen av ordningen 2001, og i 2012 da samhandlingsreformen ble innført.
AA170209 Nå har hun hatt en natt på en studenthybel på Moholt gjennom ordningen « coachsurfing » før hun skal møte vertsfamilien sin.
AA170209 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
AA170209 - Generelt sett har fastlegeordningen fått tilført stadig flere oppgaver etter innføringen av ordningen 2001, og i 2012 da samhandlingsreformen ble innført.
VG170208 Fire land - Danmark, Polen, Ungarn og Østerrike - har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen .
VG170208 Den gangen hadde Senterpartiet en voldsom og innbitt motstand mot den nye ordningen .
VG170208 Så registrerer jeg at det er en politisk debatt rundt ordningen .
VG170208 Samtidig vet vi at veldig mange barnefamilier bruker ordningen i Norge, og de aller, aller fleste gjør dette på en helt problemfri måte, sier Kambe.
VG170208 Rett etter kom Aps Hadia Tajik på banen : Partiet programfester nå at ordningen skal avvikles - og fikk raskt støtte fra både KrF og Venstre.
VG170208 På spørsmål fra VG, velger de også å være tause om hvor mange enkeltpersoner som har bodd i deres hjem i Drammen siden 2009, som følge av ordningen .
VG170208 Maktparet i det største regjeringspartiet vil heller ikke opplyse om i hvor mange år de har benyttet seg av ordningen .
VG170208 Inne i regjeringskontorene har man opprettholdt ordningen , sier Kambe.
VG170208 Historien viser at jo lenger unna regjeringskontorene er, jo mer kritiske er man til ordningen .
VG170208 Hessen i LO sier at de begynte kampen mot ordningen i 2012.
VG170208 Helleland ( 39 ) vil ikke kommentere LOs påstand om ordningen egentlig er « vestkant-slaveri ».
VG170208 Han avviser imidlertid ikke å forandre ordningen .
VG170208 Dette er et forslag om å endre ordningen .
VG170208 Det at det kommer konkrete forslag til å forbedre ordningen er vi i Høyre positive til.
VG170208 Debatten om aupairordningen har tatt fyr etter at LO i helgen forlangte at hele ordningen fjernes.
VG170208 - Vi benytter oss av den vanlige ordningen , men har ikke noe ønske om å si noe mer om det.
VG170208 - Trond Helleland, når LOs 1.-sekretær karakteriserer den ordningen dere benytter dere av for « vestkant-slaveri », må det vel la seg gjøre å reflektere litt rundt dette ?
VG170208 - Jeg ønsker ikke å kommentere dette utover at vi benytter oss av den ordinære ordningen med au pair.
VG170208 - Jeg oppfatter ikke Aps forslag dit hen at de ønsker å avvikle ordningen .
VG170208 - Jeg kan bekrefte at vi benytter den ordinære ordningen med au pair, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til VG.
VG170208 - Høyre ønsker å beholde ordningen .
VG170208 - Hvor lenge har dere benyttet dere av denne ordningen ?
VG170208 - Det er alltid viktig at med samfunnsdebatt, men jeg ønsker ikke å si noe utover å bekrefte at vi benytter oss av ordningen , sier Trond Helleland.
VG170208 Hun ble med på ordningen via Lions foreningen som hun var med i tidligere.
SA170208 Pendlere i Strand kan spare over 1200 kroner i måneden, hvis de får være med på HjemJobbHjem ordningen .
SA170208 Høie påstår at de ca 1500 pasientene som er behandlet i regi av « fritt behandlingsvalg », har fått raskere hjelp enn de ville ha gjort uten ordningen .
SA170208 Ordningen har i svært liten grad kommet pasienter i andre regioner til gode.
DB170208 Nå truer ligaen med å bryte denne ordningen .
DB170208 - Foreldre er fullt informert og støttende til ordningen .
DB170208 Selvstendig næringsdrivende skal også inkluderes i ordningen , i bytte mot at de da betaler trygdeavgift og forplikter seg til å forsikre seg hos private for å få dekket arbeidsgiverbetalingen arbeidstakere får.
DA170208 Ap har hele tida uttalt seg negativ til denne avtalen, og i utkastet til nytt partiprogram foreslår Aps programkomité å : « Lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet. » - Vi vil heller bygge i Norge, og det er en rekke fengselsplasser som er prosjekterte, men som trenger penger.
DA170208 I utkastet til nytt partiprogram skriver programkomiteen at de vil avvikle ordningen med leie av soningsplasser i utlandet, og samtidig lovfeste at straffedømte nordmenn skal sone i Norge.
BT170208 Ordningen med « folkekirke » er en urimelig forskjellsbehandling av religioner.
AP170208 - Hvis folk får oppleve Grønland uten biler en dag i uken, tror jeg ikke det vil ta lang tid før flere ønsker å utvide ordningen , sier Aas.
AP170208 Danmark og Storbritannia har valgt å stå helt utenfor ordningen .
AP170208 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
AP170208 - Generelt sett har fastlegeordningen fått tilført stadig flere oppgaver etter innføringen av ordningen 2001, og i 2012 da samhandlingsreformen ble innført.
AA170208 Men så ble jeg arbeidsledig - høyst ufrivillig - og måtte forholde meg til Nav - denne ordningen som jf.
AA170208 Det skal bli vanskeligere å komme inn i ordningen og lettere å komme tilbake i jobb.
AA170208 Den samme tankegangen ligger til grunn for at regjeringen i fjor sendte på høring en rekke forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
VG170207 Cappelen derimot var fornøyd med ordningen .
VG170207 Parallelt med en diskusjon om au pair-ordningens framtid, må vi som samfunn sikre au pairenes rettssikkerhet og bedre vilkår så lenge ordningen finnes.
VG170207 Nå tar både LO, SV og Ap til orde for å skrote ordningen .
VG170207 Grunnideen om kulturutveksling er nobel, men har lite å si så lenge viljen til å sikre ordningen mot misbruk er fraværende.
VG170207 AU PAIR : - Nå tar både LO ( her ved her ved førstesekretær Peggy Hessen Følsvik ), SV og Ap til orde for å skrote ordningen .
VG170207 Skal de få som misbruker ordningen få ødelegge for alle de andre som ikke gjør det ?
VG170207 LO har gått ut og kalt ordningen for vestkantslaveri.
VG170207 Er det au pair-ordningen det er noe galt med eller er det systemene rundt som ikke klarer å fange opp misbruk av ordningen ?
VG170207 - Men vi ønsker å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagene der det ligger til rette for det, legger Støre til. 15 milliarder mer ¶
SA170207 Skattedirektør Hans Christian Holte tror mange med skjulte formuer er redde for å bli avslørt når ordningen med automatisk utveksling av skatteopplysninger mellom 96 land trer i kraft i år og neste år.
SA170207 Pendlere i Strand kan spare over 1200 kroner i måneden, hvis de får være med på HjemJobbHjem ordningen .
SA170207 Fabrikkdirektør Martin Mildestveit og HR-sjef Merethe Moen i Øglænd System trodde de skulle bli en Hjem-Jobb-Hjem-bedrift, men selskapet som er nærmeste nabo til Øksnevad stasjon fikk ikke bli med i ordningen .
SA170207 Dersom forsøket er vellykket, håper de også å få med seg andre leverandører på ordningen .
DN170207 De kaller det « Ta med data » og ordningen gjelder alle abonnement med en datapakke fra februar.
DN170207 - Telenor i Sverige har anslått at mobiloperatørene stjeler for milliarder i ubrukt data fra sine kunder, og denne nye ordningen løser store deler av dette problemet, sier Evjen.
DN170207 Ordningen gjelder abonnementene Fritt ( 3 og 5 GB ) og Fritt + EU ( 2, 4, 8 og 12 GB ) fra nå.
DN170207 Dersom forsøket er vellykket, håper de også å få med seg andre leverandører på ordningen .
DB170207 Ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som arbeidsgiverne betaler ut lønn.
DB170207 FEBRUAR : Sean Spicer ville ikke forskuttere presidentens planer, men sa noe om ordningen .
DB170207 Men mange får ikke en slik avklaring og ordningen blir ofte en vei inn til å bli 100 prosent ufør.
DB170207 Ordningen har som hensikt å få folk som ikke kan jobbe på grunn av helsa tilbake i arbeid eller over på uførepensjon.
DA170207 Ifølge pressemeldingen vil styret foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal 2016 opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar per aksje, samt å fortsette ordningen med utbyttekasjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.
DA170207 Tre kvinner fra henholdsvis Kurdistan, Algerie og Iran er alt plukket ut til å fungere som arbeidsledere når ordningen kommer i gang.
DA170207 Rundt 40 norske bedrifter som drives av miljøvennlig fossekraft får kompensasjon gjennom ordningen .
DA170207 Partiet må avklare hva det ønsker å gjøre med ordningen etter 2020, sier Aasland.
DA170207 Arbeiderpartiet ønsker å frede ordningen som sikrer Hydro og andre industribedrifter kompensasjon for høye kraft- og karbonpriser.
DA170207 Ordningen utløper i 2020.
AP170207 Tidligere har Senterpartiet, KrF, Venstre og SV varslet lignende endringer av ordningen .
AP170207 Høyre ønsker å beholde ordningen , men vil diskutere forbedringer.
AA170207 Kommuner som ønsker å søke om bredbåndstilskudd, finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen på Nkoms hjemmesider.
AA170207 Dersom forsøket er vellykket, håper de også å få med seg andre leverandører på ordningen .
AA170207 Dersom forsøket er vellykket, håper de også å få med seg andre leverandører på ordningen . ( ©NTB ) ¶
AA170207 Rundt 40 norske bedrifter som drives av miljøvennlig fossekraft får kompensasjon gjennom ordningen .
AA170207 Partiet må avklare hva det ønsker å gjøre med ordningen etter 2020, sier Aasland.
AA170207 Arbeiderpartiet ønsker å frede ordningen som sikrer Hydro og andre industribedrifter kompensasjon for høye kraft- og karbonpriser.
AA170207 Ordningen utløper i 2020.
DN170206 Over 1.900 nordmenn har frivillig meldt inn tidligere skjulte formuer og inntekter i løpet av de ti årene ordningen har eksistert.
DB170206 Hun tror ikke det vil komme et pålegg om å innføre denne ordningen fra sentralt hold, men at de vil sende ut signaler om at « dette var en fin måte å gjøre det på ».
DB170206 Eli Strand, kommunikasjonsrådgiver i Meny, forteller til Dagbladet at ordningen ble innført for en drøy måned siden, og at butikken har fått veldig positive tilbakemeldinger på initiativet.
DB170206 Gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språks- og levekårsutfordringer ¶
DB170206 Begge operatørene mener de er først i Norge : Ice.net var først med lanseringen, mens Talkmore påpeker at de allerede har innført ordningen .
DB170206 Det skal bli vanskeligere å komme inn i ordningen og lettere å komme tilbake i jobb.
DA170206 Så for at denne ordningen skal bestå er vi avhengig av flere søkere og kjøpere, sier Ness, som tror det er flere grunner til få søknader.
DA170206 Nylig endret ordningen navn til etablererordningen, hvor huseier ikke lenger må ta seg av betongarbeidet.
DA170206 Ness synes ordningen er god, og sier Stavanger er eneste kommune i landet som har en slik ordning.
DA170206 Ordningen gikk ut på at kommunen skaffet byggegrunn og prosjekterte boliger, mens de som skulle overta boligene bidro med egeninnsats i form av mure- og malearbeid.
AP170206 Slipper straff ¶ Ordningen hvor man melder seg for Skatteetaten har nå eksistert i ti år.
AP170206 Men ordningen vil likevel blir videreført, selv med mer internasjonalt samarbeid.
AP170206 Han rår sine kunder til å bruke ordningen .
AA170206 Skattedirektør Hans Christian Holte tror mange med skjulte formuer er redde for å bli avslørt når ordningen med automatisk utveksling av skatteopplysninger mellom 96 land trer i kraft i år og neste år.
AA170206 Over 1 900 nordmenn har frivillig meldt inn tidligere skjulte formuer og inntekter i løpet av de ti årene ordningen har eksistert.
AA170206 Over 1.900 nordmenn har frivillig meldt inn tidligere skjulte formuer og inntekter i løpet av de ti årene ordningen har eksistert.
AA170206 Mandag ble det debatt om endringene partiet ønsker i ordningen med arbeidsavklaringspenger.
AA170206 Uttalelsen kommer dagen etter at LO gikk ut og hevdet at ordningen har utspilt sin rolle.
VG170205 Statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) hos innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) lukker ikke døren for å avvikle ordningen , men vil ikke konkludere nå : ¶
VG170205 SV har i arbeidet med å fremme forslaget, hentet inn informasjon om ordningen : ¶
VG170205 Regjeringen vil derfor følge nøye med på ordningen , sier Åmland til VG.
VG170205 Hun sier SVs forslag har flere etapper, hvor avvikling er utgangspunktet, men at au-pairene må sikres bedre, før ordningen legges ned.
VG170205 Hun fremholder at ordningen svikter på flere nivåer : ¶
VG170205 Det er klare tegn på at mange utnytter ordningen for å skaffe seg billig hushjelp og barnepass, tjenester som ville kostet mye mer ved en vanlig ansettelse.
VG170205 Da er det på tide å ta konsekvensen : SV vil derfor fremme et forslag overfor Stortinget, hvor ordningen legges ned, sier SVs arbeiderpolitiske talskvinne, Kirsti Bergstø til VG.
VG170205 - Vi skulle veldig gjerne beholdt ordningen , men det er så mange som utnytter den, at vi må handle.
VG170205 - Vi mener støtten til Au pair-senteret må videreføres, slik at de får nødvendig hjelp til ordningen er avviklet og at det jobbes for å sikre deres rettigheter og at det lages ordninger som straffer de som utnytter dem.
VG170205 - Følger ordningen
VG170205 sekretær Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundsleder Mette Nord hardt ut mot ordningen i VG, fordi de mener den er blitt en hushjelp-ordning for velbestående.
VG170205 Regjeringen vil derfor følge nøye med på ordningen , sier Åmland til VG.
VG170205 LO-leder Gerd Kristiansen sa allerede etter VGs avsløring av misbruk av ordningen i 2015, at den bør skrotes.
VG170205 Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen , hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier han.
VG170205 Dette innebærer at Arbeiderpartiet følger opp LOs kamp mot ordningen .
VG170205 - Jeg er ikke spesielt positiv til den ordningen , blant annet fordi vi ser at den blir misbrukt, så jeg er mer enn villig til å se på endringer, sier Venstres arbeiderpolitiske talsmann, Sveinung Rotevatn.
VG170205 * Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling.
VG170205 * Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling.
SA170205 Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen , hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier Bekkevold til avisa.
SA170205 Hun sier at Arbeiderpartiet vil erstatte den gamle ordningen med en ny ordning hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, slik at au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.
DN170205 Hvert år ansetter teknologiselskaper titusenvis av talenter fra hele verden under denne ordningen .
DN170205 ¶ Modellen går ut på at pensjonskontoen består av to deler ; én obligatorisk del ( pensjonskapital oppspart i ordningen ), og en tilleggskapital som kan bestå av pensjonskapital fra pensjonskapitalbevis og individuell sparing.
DB170205 ¶ VIL LEGGE NED ORDNINGEN : - Fordi den ikke lenger fungerer etter hensikten, mener Hadia Tajik i Arbeiderpartiet.
DB170205 Uttalelsen kommer dagen etter at LO gikk ut og hevdet at ordningen har utspilt sin rolle.
DB170205 Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen , hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier KrFs talsperson Geir Bekkevold. ( ©NTB ) ¶ | 1500 migranter berget fra skrøpelige båter i Middelhavet ¶
AP170205 Uttalelsen kommer dagen etter at LO gikk ut og hevdet at ordningen har utspilt sin rolle.
AP170205 Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen , hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier KrFs talsperson Geir Bekkevold. ( ©NTB ) ¶
AA170205 Uttalelsen kommer dagen etter at LO gikk ut og hevdet at ordningen har utspilt sin rolle.
AA170205 Jeg håper det er mulig å stramme inn ordningen , hvis ikke vil jeg anbefale at den avvikles, sier KrFs talsperson Geir Bekkevold. ( ©NTB ) ¶
VG170204 Men for at ordningen skal bli noe av, må legemiddelfirmaene søke om å komme inn under ordningen .
VG170204 Men for at ordningen skal bli noe av, må legemiddelfirmaene søke om å komme inn under ordningen.
VG170204 Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling.
VG170204 Når det senteret forsvinner, så forsvinner også mye av rammene som kunne gitt disse jentene støtte og trygghet fremover, sier hun og legger til : ¶ - Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, hvor det ikke er noe reelt tilsyn med hva som skjer og hvor mye de tvinges til å jobbe.
VG170204 Hun sier en eventuell avskaffelse av ordningen må følges opp.
VG170204 Hun sier at de begynte kampen mot ordningen i 2012.
VG170204 Følsvik understreker at de ikke mener at alle au pair-familier utnytter ordningen .
VG170204 Det ideelle grunnlaget for ordningen var god, kulturutveksling for unge mennesker som kunne komme ut og lære seg språk og møte nye kulturer.
VG170204 Det eneste som har hendt er at det er kommet karantenebestemmelser for familier som blir tatt for å utnytte ordningen .
VG170204 DN skrev i fjor at stadig flere vertsfamilier blir tatt for å bryte ordningen : ¶
VG170204 - Det bidrar til å undergrave hele ordningen .
VG170204 Ordningen ble innført da Norge sluttet seg til Europarådets avtale fra 1969 som fastslår at formålet med ordningen er kulturutveksling.
VG170204 - Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, sier hun.
VG170203 Rapporten bekrefter det et utall andre undersøkelser, granskinger, ettersyn og studier ettertrykkelig har slått fast : Ordningen med å premiere arbeidsføre folk for å holde seg hjemme er feilslått.
VG170203 Når en av tre som bruker ordningen har innvandrerbakgrunn betyr det at disse kvinnene ikke kommer i jobb.
VG170203 Den i seg selv var så drepende at vi ikke begriper hvorfor Regjeringen valgte å videreføre denne på alle måter kostbare og kontraproduktive ordningen .
VG170203 " Ordningen med å premiere arbeidsføre folk for å holde seg hjemme er feilslått.
DN170203 De to familiene ble tiltalt etter at det ble kjent at familien Horn hadde hatt to au pairer samtidig, mens ordningen kun åpner for å ha én au pair om gangen.
BT170203 - Den nye ordningen kan bety lenger ventetid, advarer seksjonssjef i Pasientreiser.
AA170203 Siden jurysystemet ble innført i 1887 har ordningen vært debattert og flikket på, skriver kronikkforfatteren.
AA170203 Helt siden Straffeprosessloven av 1887 ble vedtatt, da jurysystemet ble innført, har ordningen vært debattert og flikket på.
DN170202 - Det er fordi ordningen er rettighetsbasert og gjelder over hele landet, sier Mæland.
SA170201 Kontantstøttens forkjempere presiserer ofte at denne ordningen handler om barns beste, ikke om likestilling.
BT170131 Regjeringen har nylig igjen anbefalt at Norge ikke støtter ordningen , angivelig fordi dette vil innskrenke vårt nasjonale handlingsrom.
BT170131 Fra første stund har Norge vært motvillig til hele prosessen i FN frem mot vedtaket om å etablere ordningen , og siden stilt seg avvisende til å ratifisere den.
BT170131 At ordningen også er forbundet med en individuell belønning, har skapt opphav til det som ikke kan sies å være annet enn usaklige innsigelser.
BT170131 Ordningen med å belønne fremragende undervisere handler om å øke statusen til og kvaliteten på undervisningen på institusjonen.
BT170131 At ordningen også er forbundet med en individuell belønning, har skapt opphav til det som ikke kan sies å være annet enn usaklige innsigelser.
BT170131 Ordningen med å belønne fremragende undervisere handler om å øke statusen til og kvaliteten på undervisningen på institusjonen.
SA170129 Ordningen er innført i Premier League med stor suksess.
BT170129 Ordningen er innført i Premier League med stor suksess.
AP170129 Trump gjeninnfører også ordningen med et eget sikkerhetsråd for innenlandssikkerhet.
AP170129 Trump gjeninnfører også ordningen med et eget sikkerhetsråd for innenlandssikkerhet.
AP170129 Ordningen er innført i Premier League med stor suksess.
AP170128 Noen timer senere var det demonstrasjoner mot den nye ordningen utenfor terminalen.
SA170127 « Vårt mål har vært å modernisere ordningen, og bevare de gode elementene fra den gamle ordningen », skriver Peter C.
SA170127 « Vårt mål har vært å modernisere ordningen , og bevare de gode elementene fra den gamle ordningen », skriver Peter C.
SA170127 Vårt mål har vært å modernisere ordningen, og bevare de gode elementene fra den gamle ordningen .
SA170127 Vårt mål har vært å modernisere ordningen , og bevare de gode elementene fra den gamle ordningen.
SA170127 januar 2018 er denne ordningen historie.
DB170127 Dette ble starten på ordningen med statskirke i en lang rekke land i Nord-Europa.
DB170127 Hele poenget med ordningen er at undervisningsinnsats skal anerkjennes av ledelsen ved universitetet eller høyskolen i større grad enn i dag.
DB170127 Nå vet vi en del om konsekvensene av den nye ordningen .
AP170127 Vi ser allerede at det skjer ved at et 50-talls skip har flagget hjem etter at vi innførte ordningen , avslutter Monica Mæland.
SA170126 Man kunne jo finne ordninger som gjorde at det ble mindre avvik fylkesvis - samtidig som ordningen kunne tilpasses fylkesmessig kulturvariasjon ?
SA170126 Er ordningen ment til det som likner institusjoner ?
BT170126 Tanken er at ordningen med heroinassistert behandling skal være en del av LAR-programmet.
BT170126 Bergen fikk i fjor sitt første sprøyterom, og jeg ser ingen grunn til hvorfor vi skal vente med å iverksette ordningen med heroinassistert behandling.
SA170125 Norske pasienter har helt siden 2001 hatt mulighet til fritt å velge behandling ved sykehus over hele landet, gjennom ordningen « fritt sykehusvalg ».
SA170125 Mens Erna Solberg før valget hevdet at reformen skulle gi behandling til bortimot 20.000 pasienter, viser tallene at bare rundt 1500 pasienter er behandlet i ordningen hittil.
DB170125 Johannes Skaar, NTNU-professoren som i fjor ble en av landets « fantastiske forelesere » i Morgenbladets kåring, er skeptisk til ordningen .
DB170125 Eksperter har kalt ordningen « den største enkeltstående sosialpolitiske tabben de siste 15 åra ».
BT170125 Hun mener derfor den nye ordningen er mer rettferdig.
BT170125 Han mener den nye ordningen straffer barnefamilier.
BT170125 Flere mener at den nye ordningen bidrar til at flere velger bilen.
BT170125 En gammel ordning ¶ Ordningen som nå skrotes har vært gjeldende siden 2007.
BT170125 Dropper ordningen i ukedagene ¶
BT170125 - En av grunnene til at vi gjør om på denne ordningen er gjentatte henvendelser fra personer med periodebillett som har syntes dette har vært veldig urettferdig.
BT170125 Ordningen gjelder kun i helgene og på offentlige fridager.
SA170124 Ordningen er allerede innført på biblioteket på Madla.
SA170124 De private gavene i ordningen utgjør over en halv milliard, som kommer i tillegg til de 136 mill. kronene regjeringen har brukt på ordningen.
SA170124 kronene regjeringen har brukt på ordningen .
DB170124 Seljevoll i Vegvesenets region Sør mener den nye ordningen , hvor Statens vegvesens kontrollører kan holde igjen kjøretøy en halv time etter at bilen er ferdig med EU-kontrollen, fungerer godt.
BT170124 Sp har gjentatte ganger fremmet forslag om å avvikle hele ordningen .
BT170124 Hvis denne ordningen faktisk er ment som kulturutveksling, er karantene en feig løsning.
BT170124 Ordningen inviterer til utnyttelse og misbruk.
BT170124 Ordningen er moden for skraphaugen.
DN170123 Nå utvides ordningen til grunnskolen.
DN170123 IKT Norge er sterkt kritisk til ordningen som får 70 millioner årlig til digitale læremidler.
DN170123 - Jeg forstår bekymringen de har for at ordningen kan svekke konkurransen og gi mindre innovasjon og mindre motivasjon for andre til å drive utvikling av læremidler, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
DB170123 Videre vil ressursene til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre ( RKK ) omdisponeres til den nye ordningen , slik at totalbevilgningen blir 28 millioner kroner.
DB170123 Den ordningen gjør vi nå nasjonal, og noen bedre utredning enn det kan vi vel egentlig ikke få, parerer han.
DB170123 Felles for bedriftene er at de betaler mindre skatt, det har blitt billigere å ansette lærlinger og 31 flere kommuner har kommet inn under ordningen med redusert arbeidsgiveravgift - som betyr store besparelser for bedriftene.
DB170123 Vikør forteller at denne ordningen er bundet både formelt og juridisk.
DB170123 Og Helsedirektoratet har gått aktivt ut mot ordningen .
DB170123 Nå som våre folkevalgte er gjort kjent med ordningen , håper vi at de sporenstreks tar grep for å få på plass et slikt fellesskandinavisk system.
BT170123 Det nye systemet, med to fagdommere og fem lekdommere, vil videreføre det beste fra den gamle ordningen , samtidig som den sørger for den nødvendige åpenheten.
AP170122 Ordningen skal gjøre det enklere å oppdage sikkerhetstrusler, men myndighetene skal også ha håp om at det vil øke turisttrafikken til landet.
DN170121 | Alt kjøtt skal merkes med opprinnelsesland ¶ Ordningen med å merke kjøtt med opprinnelsesland utvides til å omfatte svin, sau, geit og fjærfe.
DB170121 Ettersom Jensen satt på Stortinget i mer enn 12 år er hun garantert minst 431 000 kroner i året som pensjonist under den gamle ordningen .
DB170121 - Jeg registrerer at SV gjør seg høy og mørk i denne saken, men det kommer fra samme parti som etter åtte år i regjering gang på gang stemte mot å gjøre noe med den den svært urimelige ordningen hvor staten avkorter hver pensjon for gifte og samboende pensjonister, sier finansministeren.
DB170121 - Hvorfor stemte du mot å gi ordningen tilbakevirkende kraft, Jensen ?
DB170121 ¶ JURYEN AVGJØR SKYLDSPØRSMÅLET : Nå blir denne ordningen erstattet av en meddomsrett med fem lekdommere og to juridiske dommere.
AP170121 Republikanerne mener at ordningen er for dyr og at den gir det føderale statsapparatet for mye makt.
AP170121 Både Riksadvokaten og Stortinget har flere ganger krevd at ordningen , som kostet 49 millioner kroner å innføre, skal brukes oftere.
AP170121 Ordningen ble innført i Norge i 2013 og gjør det mulig at personer som oppfører seg truende, dømmes til å bruke en elektronisk lenke som varsler politiet når han eller hun nærmer seg offeret.
SA170120 Torsdag kunne samme avis fortelle at KrF hadde fått regjeringspartiene Høyre og Frp med seg på forslaget om å fjerne ordningen .
SA170120 Torsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for at den 130 år gamle ordningen skal bort.
SA170120 Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok allerede da til orde for å fjerne ordningen , og pekte blant annet på at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at resultatet blir begrunnet.
DB170120 Selv Trump har tatt signalet og innimellom forsikringer om at Obamacare er historie, understreker han at det var ordningen som var dårlig, ikke ideen.
AP170120 Nå mener flere fagfolk at ordningen ikke er god nok.
AP170120 Men ifølge tall som P4 har samlet inn, har den bare blitt brukt i ni saker siden ordningen ble innført for fire år siden.
SA170119 Blant partiene er det særlig KrF, Frp og Ap som har gått til angrep på ordningen .
FV170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
FV170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
FV170119 Slik blir den nye ordningen
FV170119 Nå er det klart hvordan den nye ordningen blir.
FV170119 Nå er den nye ordningen klar.
FV170119 Lagdommeren i Gulating er klinkende klar i sin dom over den nye ordningen .
FV170119 Fakta : Dette blir den nye ordningen
FV170119 Blant dommerne er det svært liten jubel å spore over den nye ordningen .
DN170119 - I dag har ordningen til formål å stimulere til tidligere generasjonsskifter.
DB170119 Ordningen møtte motstand fra første stund, særlig fra Høyre og den sosiale eliten.
BT170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
BT170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
BT170119 Slik blir den nye ordningen
BT170119 Nå er det klart hvordan den nye ordningen blir.
BT170119 Nå er den nye ordningen klar.
BT170119 Lagdommeren i Gulating er klinkende klar i sin dom over den nye ordningen .
BT170119 Fakta : Dette blir den nye ordningen
BT170119 Blant dommerne er det svært liten jubel å spore over den nye ordningen .
BT170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
BT170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
BT170119 Slik blir den nye ordningen
BT170119 Nå er det klart hvordan den nye ordningen blir.
BT170119 Nå er den nye ordningen klar.
BT170119 Lagdommeren i Gulating er klinkende klar i sin dom over den nye ordningen .
BT170119 Fakta : Dette blir den nye ordningen
BT170119 Blant dommerne er det svært liten jubel å spore over den nye ordningen .
AP170119 Torsdag skrev han under på avtalen som sikrer den nye ordningen sammen med Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ).
AP170119 Torsdag skrev Ulf Leirstein, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Peter Frølich ( Høyre ) under på en avtale som sikrer flertall for den nye ordningen i lagmannsretten.
AP170119 Slik blir den nye ordningen
AP170119 Nå er det klart hvordan den nye ordningen blir.
AP170119 Nå er den nye ordningen klar.
AP170119 Lagdommeren i Gulating er klinkende klar i sin dom over den nye ordningen .
AP170119 Fakta : Dette blir den nye ordningen
AP170119 Blant dommerne er det svært liten jubel å spore over den nye ordningen .
DN170118 - Dette er et informasjonsbrev for å informere om ordningen med tvangsmulkt og forberede virksomheter på kommende frister og minne om viktigheten av å levere opplysninger til rett tid.
DB170118 Det var regionale myndigheter i Sør-Australia, en av WorldTour-rittets viktigste økonomiske støttepartnere, som ønsket ordningen med kvinnelige premieutdelere fjernet fra årets ritt.
DB170118 Det er en symbolverdi at vi gjør det på den måten, ettersom menn har hatt podiumjenter i så mange år, sa rittdirektør Roy Moberg da ordningen ble innført.
DB170118 - Jeg skjønner det ( at ordningen virker for mange utdatert og gammeldags ).
BT170118 | Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon ¶
SA170117 - Vi mener at det bør skje tidligere siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss. ( ©NTB ) ¶ | 20.000 lot bilen stå ¶
SA170117 Slik var det tidligere, men fra nyttår avsluttet vi den faste ordningen .
DN170117 Men ordningen blir ikke like fleksibel som han foreslo.
DN170117 Reiten og utvalget angrep blant annet den særegne ordningen med to uker på plattform og fire uker hjemme.
DN170117 - Vi mener at det bør skje tidligere siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss.
DN170117 Reiten og utvalget angrep blant annet den særegne ordningen med to uker på plattform og fire uker hjemme.
AP170117 Vi mener at det bør skje tidligere, siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss.
AP170117 Riksrevisjonen mener at denne ordningen ikke har fungert slik Stortinget har forutsatt, fordi den ikke har klart å dekke kostnadene for vedlikehold, heller ikke når det også har blitt gitt ekstrabevilgninger.
DN170116 71 prosent av dem som har hatt praksisopphold, sier seg godt fornøyd med ordningen .
DB170116 SV valgte som eneste parti å fremme et forslag om at den nye ordningen skulle få tilbakevirkende kraft og gjelde fra 2009.
DB170116 Det var først etter at Riksrevisjonen satte i gang granskinger av omfattende misbruk av den rause ordningen at flertallet på Stortinget viste den minste vilje til å se på egne pensjoner.
DB170116 Det har med andre ord ikke skortet på anledninger der Frp og Siv Jensen kunne stemt mot den ordningen hun er så flau over i dag.
DB170116 For Norges Mållag er det naturligvis et « angrep på nynorsken » når Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité, foreslår å avvikle ordningen med egen sidemålskarakter på ungdomstrinnet og i videregående skole.
BT170116 I tillegg mener aktoratet at paret som ønsket to au pairer, misbrukte ordningen til å skaffe seg billige hushjelper.
AP170116 Dersom ordningen videreføres kan det bli snakk om større investeringer bl.a. på Værnes. 8.
AP170116 Ordningen skal i første omgang være en prøveordning i ett år.
SA170115 Foreløpig gjelder ordningen med MF « Sulafjord » som reserveferje ut februar.
SA170115 Ordningen som finansierer Opplysningskontoret for egg og kjøtt, som driver nettsiden Matprat, skal avvikles.
AP170115 Men dette må godkjennes av Samferdseldepartementet før ordningen kan tre i kraft.
AP170115 Men dette må godkjennes av Samferdseldepartementet før ordningen kan tre i kraft.
AP170115 - Jeg mener rettssikkerheten er god slik ordningen er i dag.
AP170115 Hvorvidt ordningen skal erstatte alle ytelser Nav i dag utbetaler til folk som ikke er i arbeid, kan ikke lederen av programkomiteen svare på.
AP170115 - Jeg mener rettssikkerheten er god slik ordningen er i dag.
DB170114 Ordningen er blitt merkbart mindre populær etter et prishopp på 25 prosent i fjor.
AP170114 - I løpet av 2017 vil ordningen bli evaluert med tanke på en eventuell forlengelse, skriver presseoffiser Rune Haarstad i en epost.
DB170113 Denne ordningen er svært skattegunstig og er sterkt å anbefale for næringsdrivende med høy lønn, understreker pensjonsøkonomen.
DB170113 Arbeidet med en ny lov for tros- og livssynssamfunn er allerede i gang, og den neste ordningen må kunne virke like godt i framtida som her og nå.
DB170112 Det er ikke mye du får gjort på den tida, og Erna Solberg avviste å utvide ordningen i Stortinget i går.
AP170112 Fra høsten 2017 vil ordningen med 20 timer gratis kjernetid i barnehagen tilbys familier med under 428 000 kroner i årlig inntekt.
AP170112 Ordningen har vært prøvet ut siden 2007.
AP170112 | Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon ¶
DB170111 Helsedirektoratet hevder det ikke er behov for ordningen , en påstand jeg ikke har funnet at de har belegg for, snarer tvert imot.
DB170111 Det er den eneste rettferdige ordningen og noe vi alle bør jobbe mot - uavhengig av livssynstilknytning.
DB170111 Ordningen , finansieringen, må være lik for alle anerkjente tros- og livssynssamfunn i Norge og for alle beboere i Norge, uavhengig av statsborgerskap.
AP170111 Vi ønsker å bruke tekster i nynorsk og bokmål i hele skoleløpet og erstatte ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring med én felles norskkarakter, sier han.
DN170110 Norsk Petroleumsinstitutt mener satellittbasert prising av bilbruk er framtidens avgiftssystem og ber regjeringen om å utrede ordningen .
AP170110 Norsk Petroleumsinstitutt mener satellittbasert prising av bilbruk er framtidens avgiftssystem og ber Regjeringen om å utrede ordningen .
VG170109 Nå protesterer Mack sammen med andre produsenter som er blitt utelatt av ordningen .
DB170109 ne til en oppblomstring av statsbaserte trusler - aller mest synlige i Russlands handlinger i Syria og Ukraina ; terror og ekstremisme truer sikkerheten vår ; cyberangrep øker fra både statlige og ikke-statlige aktører, og vi står overfor nye utfordringer knyttet til den regelbaserte internasjonale ordningen som er grunnsteinen i sikkerheten vår.
DN170108 Vi anbefaler kommunene å opprettholde ordningen som var, som er et av de beste virkemidlene kommunene kan bruke for å få ned CO2-utslippene.
DB170108 - Disse firmaene burde vært overflødige, siden flyselskapene er tydelig forpliktet til å erstatte når en hendelse berettiger kompensasjon, mener informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS og får støtte av informasjonssjefen i Widerøe, Catharina Solli : ¶ - Ordningen med flyklagenemnda som ankeinstans når man ikke når frem hos flyselskapet, er også normalt en garanti for forbrukeren til at man får
BT170108 Ordningen gir innbyggerne i Bergen rett til å fremme forslag til Bergen bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.
BT170108 Vanligvis pleier det å være utsolgt, sier Gunnarson, som er storfornøyd med ordningen .
BT170108 Hun bodde selv i Danmark da hun fikk kjennskap til ordningen , som også finnes i Tyskland, England, Frankrike og snart i New York.
BT170108 Firmaet « Too good to go » har nå en person ansatt i Bergen og satser på at stadig flere matbutikker og hoteller skal bli med på ordningen . - 150.000 mennesker har lastet ned appen siden vi startet i februar i fjor, så vi er fornøyde.
BT170108 Daglig leder og medeier hos Søstrene Hagelin, Torodd Iversen, sier de har vært med i ordningen siden midten av november.
BT170108 At de har startet med fire daglige porsjoner, forklarer han med at de ville prøve ut ordningen først.
DB170107 I januar 2016 strammet regjeringen kraftig inn på ordningen .
DB170107 Ordningen er god.
SA170106 Da passer det veldig dårlig at helseminister Bent Høie i 2015 fjernet den åtte år gamle ordningen med nasjonal kultursatsing til de eldre, den såkalte kulturelle spaserstokken.
DB170106 Hvordan skal man definere hvem som skal med under ordningen ?
DB170106 Det vanskelige, ifølge Lind, kommer når man skal utvide ordningen til å gjelde andre utsatte grupper.
DB170106 Bakgrunnen for at denne nye ordningen nå prøves ut, er landets kompliserte og tidvis meget lukrative trygdesystem.
DB170106 Ordningen med assistert retur innebærer at UDI betaler flybilletten og gir familien et kontantbeløp. ( ©NTB ) ¶
SA170105 Når hun går god for Nuarts oppfylling av dette byrommet med underlødige veggbilder - en ordning som går utenom denne styringsmekanismen - gjør hun rett og slett ikke jobben sin, som er å forvalte den demokratiske, regulerte ordningen som gjelder for utsmykking av dette uterommet.
SA170105 Denne tristessen skyldes også at ordningen ikke er god nok når det gjelder gatekunstbemalte husfasader som forfaller pga. manglende vedlikehold.
DN170105 Hovedorganisasjonen Virke krever at Regjeringen opphever ordningen med toll- og avgiftsfri import for privatpersoner for inntil 30 kroner.
DB170105 På spørsmål fra en borger, via ordningen Freedom of Information, svarte forsvarsdepartementet at regjeringen ville lede arbeidet med å « returnere England til sin storhet fra før angrepet », skriver Telegraph.
DB170105 Vi har hatt ordningen i under et år, og den må virke en liten stund før vi gjør endringer.
DB170105 Nå sier kulturminister Linda Hofstad Helleland at hun ønsker å utvide ordningen til å bli et samarbeid mellom alle landene i Norden.
DB170105 Kulturministeren forklarer at for hennes del spiller det ingen rolle hvor ordningen ligger.
DB170105 Kritikk mot ordningen ¶ Ordningen har fått jubel fra reiselivsbransjen, mens flere i filmbransjen mener den er lite forutsigbar, og at potten produksjonsselskapene kan søke om er for liten.
DB170105 Kritikk mot ordningen
DB170105 Denne ordningen skal bidra til at store utenlandske filmproduksjoner lager film og tv-serier i Norge, siden de kan få refundert inntil 25 prosent av utgiftene om de legger produksjonen hit.
DB170105 Kan hun ikke fokusere på å gjøre den norske ordningen enda bedre ?, spør han.
AP170105 Neste år vil ordningen utvides til 500 domfelte.
AP170105 Det er kø av søkere til ordningen .
DN170104 Ofte er det for eksempel brudd på formålet med ordningen , som er kulturutveksling.
AP170104 Hovedorganisasjonen Virke krever at Regjeringen opphever ordningen med toll- og avgiftsfri import av godteri for privatpersoner for inntil 350 kroner.
AP170104 Denne ordningen må stanses, sier Størksen.
AP170104 Ordningen gir nordmenn mulighet til å importere varer fra utlandet uten å måtte betale toll, moms eller særavgifter hvis den totale handelen ikke overstiger 350 kroner.
AP170104 - Ordningen er en direkte sponsing av grensehandel med usunne varer til norske forbrukere.
AP170104 Hovedorganisasjonen Virke krever at Regjeringen opphever ordningen med toll- og avgiftsfri import for privatpersoner for inntil 350 kroner.
AP170104 Denne ordningen må stanses, sier Størksen.
AP170104 Ordningen gir nordmenn mulighet til å importere varer fra utlandet uten å måtte betale toll, moms eller særavgifter hvis den totale handelen ikke overstiger 350 kroner.
AP170104 - Ordningen er en direkte sponsing av grensehandel med usunne varer til norske forbrukere.
SA170103 Nå vil kommunen utvide ordningen til flere deler av byen, men da trenger de større biler med mer kapasitet.
DN170103 Tidligere meglertopp Ragnar Horn er tiltalt for å ha utnyttet au-pair ordningen .
DN170103 Tidligere meglertopp Ragnar Horn er tiltalt for å ha utnyttet au-pair ordningen .
AP170103 Republikanerne besluttet å erstatte etikkomiteen med en klageinstans som, i motsetning til den tidligere ordningen , ikke ville vært uavhengig og fristilt fra politikerne den var opprettet for å holde i ørene.
DB170102 Flere stemmer fra politisk hold har kritisert ordningen og det er grunn til å vurdere om denne ordningen var hensiktsmessig.
DB170102 Flere stemmer fra politisk hold har kritisert ordningen og det er grunn til å vurdere om denne ordningen var hensiktsmessig.
AA161231 The Internet Association, som blant annet representerer Facebook, Google og Twitter, har argumentert for at ordningen både er en trussel mot ytringsfriheten og en personvern- og sikkerhetsrisiko for utlendinger som kommer til USA.
AA161231 Norge er en del av denne ordningen .
AA161231 Foto : Morten Fyhn/Aftenposten ¶ Ordningen ble godkjent av USAs regjering 19. desember og satt i verk allerede tirsdag før jul, skriver Politico.
AA161231 Ordningen med skuddsekund ble innført i 1972 og det siste ble lagt til natt til 1. juli i 2015.
AA161231 Siden årsskiftet 1945-1946 har det ikke vært noen brudd i ordningen , og siden 1960-1961 er talene også sendt på TV.
AA161231 Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ Ordningen med nyttårstaler i radio ble til etter at kong Haakon, kronprins Olav og statsminister Johan Nygaardsvold hadde holdt taler hjem fra London i krigsårene, skriver regjeringen.
AA161231 Ordningen med nyttårstaler i radio ble til etter at kong Haakon, kronprins Olav og statsminister Johan Nygaardsvold hadde holdt taler hjem fra London i krigsårene, skriver regjeringen.
AP161229 Målet er å gjøre ordningen mer effektiv slik at de som blir rammet av naturskader får utbetalt erstatning raskere. 11.
AP161213 Men etter alle reaksjonene på saken tok l Støre en ny runde for å forsikre seg om at vedtaket ikke vil fungere som en generell utvidelse av ordningen .
AP161213 Den nye ordningen gir stortingsrepresentanter mulighet for en etterlønn i inntil 24 måneder etter de tre månedene med full godtgjørelse.
AP161213 I løpet av kort tid tirsdag ettermiddag rant det inn meldinger fra alle partiene som opprinnelig stemte for å utvide ordningen .
AP161213 Han forsvarte ordningen , men understreket at den kun skulle gjelde i spesielle tilfeller.
AP161212 - Ordningen er ment å være en snever unntaksregel.
AP161209 Derfor gjeninnfører vi også ordningen med at man kan løse billett til et konsertsted for en hel kveld, sier programsjefen, og snakker varmt om by : Larm-opptredenene til internasjonale storheter som Mayhem og Ulver, som har headlinet tidligere.
AP161209 Derfor gjeninnfører vi også ordningen med at man kan løse billett til et konsertsted for en hel kveld, sier programsjefen, og snakker varmt om by : Larm-opptredenene til internasjonale storheter som Mayhem og Ulver, som har headlinet tidligere.
AP161208 De som blir uttransportert av PU omfattes av ordningen i Afghanistan.
AP161201 - Samtidig kan man jo spørre seg hvor reel valgfriheten er når man ser tilbudet fra Canal Digital, og vet at ordningen ikke gjelder enkeltkunder i borettslag.
VG161115 SV vil at alle barnefamilier fortsatt skal omfattes av ordningen .
VG161115 Men enda viktigere er det at de universelle ordningen er selve navet i vår velferdsstat.
AP161024 Statsråden understreker at ordningen er i tråd med basepolitikken.
AP161024 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) mener ordningen er en fordypning og videreføring av norsk-amerikansk militært samarbeid og peker på at den har klare begrensninger.
AP161024 Det synes jeg ikke noe om, sa Venstre-leder Trine Skei Grande før ordningen ble formelt presentert.
AP161024 Ordningen kom i stand etter en amerikansk henvendelse.
SA161007 Vegdirektoratet har allerede sendt inn forslag til høring og ordningen kan komme på plass allerede tidlig neste år.
AP161007 Vegdirektoratet har allerede sendt inn forslag til høring og ordningen kan komme på plass allerede tidlig neste år.
AP161006 Regjeringen utvider ordningen og inkluderer foreldre til syke barn med behov for pleie, men som i dag ikke har rett til pleiepenger.
AP161006 Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle tre- fire, og femåringer i familier med lav inntekt, videreføres.
AP161006 Ordningen vil neste år gjelde barn i familier med samlet inntekt på inntil 428.000 kroner.
AP161006 Ordningen kan forlenges til inntil 2600 dager ( 10 år ) dersom en for eksempel tar ut 50 prosent pleiepenger og jobber resten.
AP161006 Regjeringen utvider ordningen og inkluderer foreldre til syke barn med behov for pleie, men som i dag ikke har rett til pleiepenger.
AP161006 Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle tre - fire, og femåringer i familier med lav inntekt, videreføres.
AP161006 Ordningen vil neste år gjelde barn i familier med samlet inntekt på 428.000 kroner.
AP160930 Slik er ordningen på fly i dag, sier hun.
SA160921 Men misbruk av ordningen må fortsatt unngås, sier EU-kommisjonens visepresident Andrus Ansip.
FV160921 Men misbruk av ordningen må fortsatt unngås, sier EU-kommisjonens visepresident Andrus Ansip.
SA160915 Allerede to år etter innføringen benyttet rundt 60 prosent av fedre med rett til fedrekvote seg av ordningen .
AP160915 Allerede to år etter innføringen benyttet rundt 60 prosent av fedre med rett til fedrekvote seg av ordningen .
AP160908 Vi oppfordrer folk til å komme til Skatteetaten for å ordne opp for eksempel gjennom ordningen frivillig retting, en ordning der du slipper straff så lenge du kommer til Skatteetaten på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon, sier skattedirektør Holte.
AP160907 - Slik ordningen er nå, fungerer den ikke, konstaterer han.
AP160830 Apple kan fremdeles nyte godt av ordningen , for endringen i skattereglene gjelder i første omgang nye selskaper.
BT160815 Det kan stilles spørsmål ved om kvinners rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt ved denne ordningen . og et viktig rettspolitisk arbeid vil være å vurdere om det er riktig at en påtalejurist alene skal kunne « frikjenne » gjerningsmannen, og om mange nok saker blir fremmet for domstolsbehandling.
SA160812 Grunnen er at ordningen med åpen soning stilte krav til Toska, blant annet at han ikke skulle treffe noen av de andre ranerne, skriver avisen.
AP160811 Ordningen er avviklet, og i år mottar derfor Øya penger fra Kulturrådet.
SA160808 Den samme ordningen kalles AKS i Oslo.
FV160808 Den samme ordningen kalles AKS i Oslo.
BT160808 Den samme ordningen kalles AKS i Oslo.
AP160808 Den samme ordningen kalles AKS i Oslo.
VG160803 Ordningen med pappapermisjon har vært en rettighet i flere tiår, men det ble ikke fart på sakene før deler av permisjonen ble reservert far.
SA160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
FV160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
BT160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
AP160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
SA160706 Vi skal bidra med vårt gjennom ordningen « Trygg e-handel », og vil jobbe for å gjøre ryddighet rundt brukeromtaler en del av den.
BT160706 Vi skal bidra med vårt gjennom ordningen « Trygg e-handel », og vil jobbe for å gjøre ryddighet rundt brukeromtaler en del av den.
AP160623 Årsaken er at ordningen som gjør at studentene kan ha turnus i Norge, forsvinner etter 2018.
NL160621 Gjennom denne ordningen blir klasser lagt ned og opprettet etter antallet elever som søker på tilbudene rundt om i Finnmark.
AP160617 Seksjonssjef Tor Fredriksen i Tollvesenet sier at det har vært et par tilfeller der etaten ikke har fått tilgang til bagasje de ønsket å kontrollere, men at han mener ordningen fungerer bra.
AP160617 Norwegian og Widerøe - som er med i ordningen så langt.
AP160617 Noen har opplevd å bli henvist til den nye ordningen uten å reise med noen av de flyselskap - SAS.
AP160617 Avinor er likevel fornøyd med prøvedriften, og vil utvide ordningen når den nye terminalen innvies neste år.
AP160617 fordi det bare en svært liten del av de reisende som kan benytte se av ordningen i dag, men Landevaag sier at rundt 70 prosent av dem som kan benytte seg av den forenklede tollbehandlingen, også gjør det.
AP160617 Ordningen skal evalueres i 2018.
AP160617 Seksjonssjef Tor Fredriksen i Tollvesenet sier at det har vært et par tilfeller der etaten ikke har fått tilgang til bagasje de ønsket å kontrollere, men at han mener ordningen fungerer bra.
AP160617 Norwegian og Widerøe - som er med i ordningen så langt.
AP160617 Noen har opplevd å bli henvist til den nye ordningen uten å reise med noen av de flyselskap - SAS.
AP160617 Avinor er likevel fornøyd med prøvedriften, og vil utvide ordningen når den nye terminalen innvies neste år.
AP160617 fordi det bare en svært liten del av de reisende som kan benytte se av ordningen i dag, men Landevaag sier at rundt 70 prosent av dem som kan benytte seg av den forenklede tollbehandlingen, også gjør det.
AP160617 Ordningen skal evalueres i 2018.
AP160524 STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX ¶ Ordningen med skatteamnesti ble alminnelig kjent i 2007 da Oslos daværende ordfører Per Ditlev-Simonsen innrømmet å ha hatt penger på konto i Sveits - i familien bare omtalt som « tantene i Sveits » - som ikke var oppgitt til skattemyndighetene her i landet.
AP160524 Oslos tidligere ordfører Per Ditlev-Simonsen bidro i 2007 til å gjøre ordningen med skatteamnesti kjent.
AP160428 Stortinget behandler nå Regjeringens forslag om å utvide ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, slik at dette kan gis til flere og enda yngre barn.
AP160421 Kommunene skal gjennom den nye ordningen stimuleres til å slå seg sammen.
BT160419 - Vi var spent på hvordan ordningen ville fungere, men det har gått over all forventning.
AP160403 Regjeringen har stått imot presset fra organisasjonene lenge, med prinsipielle argumenter mot hvordan ordningen fungerer.
AP160403 Men både Fellesforbundet og Norsk Industri har lenge ønsket å utvide ordningen der arbeidere kan fortsette å være ansatt i bedriften, mens de hever dagpenger og venter på nye oppdrag.
AP160325 Hvis en legger til grunn en gjennomsnittlig skattesats på 30 prosent på disse inntektene, tilsvarer dette rundt 600 millioner kroner i økte skatteinntekter som en følge av ordningen med tilgivelse.
AP160325 Den som vil ha tilgivelse uten straffeskatt bør melde seg før ordningen trer i kraft.
AP160315 EDEL BAKKEMOEN ¶ - 13 rådgivere er knyttet til ordningen .
AP160315 - Gavner ikke ordningen også arkitektstanden ?
AP160315 - Er det regler for om den enkelte rådgiver kan kapre kunder på denne ordningen ?
AP160315 Ordningen er den samme som tidligere, men i fornyet versjon.
SA160307 Thunem er daglig leder i Uninett Norid og sier de tidligere har hemmeligholdt listen fordi de ikke har ønsket at « folk skal bruke den bevisst til å omgå ordningen . » - Men vi ser at i det siste har det skapt en del spekulasjon om innholdet på listen, og vi fant dermed at det enkleste var å gjøre den tilgjengelig for alle.
AP160307 Thunem er daglig leder i Uninett Norid og sier de tidligere har hemmeligholdt listen fordi de ikke har ønsket at « folk skal bruke den bevisst til å omgå ordningen . » - Men vi ser at i det siste har det skapt en del spekulasjon om innholdet på listen, og vi fant dermed at det enkleste var å gjøre den tilgjengelig for alle.
AP160307 Thunem er daglig leder i Uninett Norid og sier de tidligere har hemmeligholdt listen fordi de ikke har ønsket at « folk skal bruke den bevisst til å omgå ordningen . » - Men vi ser at i det siste har det skapt en del spekulasjon om innholdet på listen, og vi fant dermed at det enkleste var å gjøre den tilgjengelig for alle.
SA160306 Ordningen har fått oppmerksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i amerikanske Huffington Post.
AP160306 Ordningen har fått oppmerksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i amerikanske Huffington Post.
FV160304 Ordningen har fått oppmerksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i amerikanske Huffington Post.
SA160303 Ordningen må fortsatt avtales mellom kommunen og fosterhjemmet.
SA160226 Ifølge Kirsten Jørgensen og Jordmorforeningen kan den nye ordningen også være med på å avlaste fastlegene.
SA160226 Fastlegene liker ikke den nye ordningen
FV160226 Ifølge Kirsten Jørgensen og Jordmorforeningen kan den nye ordningen også være med på å avlaste fastlegene.
FV160226 Fastlegene liker ikke den nye ordningen
AP160226 Ifølge Kirsten Jørgensen og Jordmorforeningen kan den nye ordningen også være med på å avlaste fastlegene.
AP160226 Fastlegene liker ikke den nye ordningen
AP160223 Sosiallærer Susanne Andreassen mener ordningen gjør det enklere å se hver enkelt elev og å bygge gode relasjoner.
AP160222 Det var også ytret ønske fra reiselivsnæringen om at ordningen skulle gjelde norske skolebarn, ikke bare svenske.
AP160221 Problemet er at ordningen kun er satt opp med et budsjett på 45 millioner kroner.
AP160215 For å håndtere den nye ordningen trenger man både et nytt IKT-system og nye parkeringsautomater.
AP160215 Det må også lages en detaljert plan for hver enkelt gate som blir med når ordningen utvides.
AP160215 Bymiljøetaten er gitt i oppdrag å gjennomføre planen og jobber for å få ordningen iverksatt.
AP160212 For å komme med i den nye ordningen , må foreldre søke innen 1. mars.
DA160211 Rektor Tora Bjordal på Ullandhaug skole er også blant dem som svært gjerne ser at ordningen fortsetter.
DA160211 Effekten av ordningen har vært veldig bra.
DA160211 - Det er synd at denne ordningen forsvinner.
AP160211 Så hvis vi får denne ordningen til å fungere, vil kommunen også bruke mindre penger på snørydding, ser Gjøs.
AP160211 Ordningen skal innføres i andre gater hvis den er vellykket.
DA160206 Uansett finansieringsmetode er altså ordningen på vei, men det kan ta noe tid.
DA160206 Høyre er imidlertid ikke enig i at ordningen skal finansieres av piggdekkavgift, en avgift partiet er mot.
DA160206 Uansett finansieringsmetode er altså ordningen på vei, men det kan ta noe tid.
DA160206 Høyre er imidlertid ikke enig i at ordningen skal finansieres av piggdekkavgift, en avgift partiet er mot.
AP160202 Når en forskrift er på plass kan Oslo innføre ordningen på kommunale veier, men ikke statlige, som Statens vegvesen - og dermed Samferdselsdepartementet - bestemmer over.
AP160131 Politiet går tilbake til ordningen med våpen plassert i patruljebilene, slik at de raskt kan bevæpne seg hvis situasjonen krever det.
SA160128 Nettopp derfor fungerte denne ordningen så bra, siden fritaket var automatisert, sier Kvistad, som også sitter i styret til Yngre legers forening ( Ylf ).
SA160128 Han sier Spekter valgte å forfølge en av sakene hvor det har oppstått konflikt rundt denne ordningen til arbeidsretten.
AP160126 Skal ordningen med asyl bestå, må det fortsatt være opp til landene som mottar asylsøkere om de vil gjenbosette noen av disse menneskene, skriver artikkelforfatteren.
AP160124 Ordningen ble skrinlagt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i 2014 etter at den ble utprøvd ved valgene i 2011 og 2013 i henholdsvis ti og tolv kommuner.
AP160118 Liberalisere ordningen med midlertidig ansatte.
AP160105 En slik godkjennelse ville vært umulig å få til med dagens lovgivende forsamling i Washington, DC.Obama valgte i juli 2015 å omgå denne ordningen ved å inngå atomavtalen med Iran som en såkalt « eksekutivavtale » der to tredjedeler av Senatet i stedet måtte samles om å motstille seg avtalen.
AP160105 Ordningen er midlertidig og kan omgjøres av den neste presidenten.
AP160105> Ordningen er midlertidig og kan omgjøres av den neste presidenten.