VG171210 Siden oppstart og frem til 2016 har selskapet solgt tjenester for 20,7 millioner kroner ¶
VG171210 Selskapet har siden oppstart i 2012 solgt tjenester for 9,8 millioner kroner.
DB171210 Mellbye har også selv vært en del av programmet, da han var trainee i kull syv, med oppstart i 2012.
DB171210 Høsten 2014 kom det inn 1.700 søkere til 17 trainee-stillinger med oppstart 2015.
BT171209 Faktisk har ingen norske filmer blitt nominert i klassen beste film siden prisens oppstart i 1988.
SA171208 Tidligere denne uken uttalte han at de har gitt beskjed til Petroleumstilsynet om at Goliat-polattformen nå anses klar til oppstart .
SA171208 - Nå skal vi først få en oppstart , så vi må ta en ting av gangen.
DA171208 Retten skriver i dommen at « systemet med « telefonkatalogregistrering » og tilhørende fremsettelse av økonomisk krav var både ulovlig og kritikkverdig », men finner at den tidligere daglige lederen « i praksis ikke har sittet i en slik posisjon når det gjelder beslutninger om oppstart og vedlikehold av « telefonregistermetoden » til at han med rimelighet skal kunne holdes strafferet
SA171207 Wulff har en rekke ganger satt ny dato for oppstart , ingen har vist seg å stemme.
DN171207 Dato for oppstart og overgangsperiode til det nye systemet vil bli kommunisert til markedet i slutten av mars 2018, ifølge meldingen, skriver TDN Finans.
DA171207 nyttårsdag, har vært et av TV 2s mest kjente ansikter siden kanalens oppstart i 1992.
DA171207 nyttårsdag, har vært et av TV 2s mest kjente ansikter siden kanalens oppstart i 1992.
SA171206 TU og Dagbladet har de siste ukene avdekket at Ptil krevde at Statoil skulle sjekke arbeidet Eni gjorde på Goliat, før de ville gi tillatelse til oppstart .
DB171206 Ser man på statitistikken gjennom årenes løp, er det jevn stigning fra gjeldende forbudstids oppstart , mot slutten av 60-tallet, og en ytterligere økning fra grepet ble strammet på begynnelsen av åttitallet ( Ronald Reagans « Just say no»-æra ) helt fram til skadereduseringstilnærmingen fikk rotfeste og substitusjonsmedisineringen ble landsdekkende fra 2004.
NL171205 Selv ønsker jeg sterkt at vi skal få til tilførsel av kapital som kan utvikle og foredle lovende forskningsfunn til oppstart av morgendagens bedrifter.
DB171205 Planlagt oppstart er 2022, og investeringskostnadene beregnes til 49 milliarder kroner.
DA171205 Planlagt oppstart er 2022, og investeringskostnadene beregnes til 49 milliarder kroner.
AP171205 Planlagt oppstart er 2022, og investeringskostnadene beregnes til 49 milliarder kroner.
SA171201 Men vedtaket om oppstart blir stående.
DN171201 Torsdag skulle være tredje forsøk på oppstart , men onsdag ettermiddag fikk Økokrim beskjed om at Abrahamsen igjen er innlagt og fikk 35 sider på russisk som skal være erklæringer om Abrahamsens helsetilstand.
DN171201 Da straffesaken i Oslo tingrett skulle begynne i oktober, fikk retten beskjed like før oppstart av den tre måneder lange saken at Abrahamsen var innlagt på sykehus i Moskva etter et illebefinnende på en forretningsreise dit.
VG171130 i rekken, har oppstart i februar og avsluttes i mai 2018.
SA171130 og siste sesongen har oppstart i februar, før den avsluttes i mai 2018.
DB171130 i rekken, har oppstart i februar og avsluttes i mai 2018.
BT171130 og siste sesongen har oppstart i februar, før den avsluttes i mai 2018.
AA171130 og siste sesongen har oppstart i februar, før den avsluttes i mai 2018.
NL171129 Vi har siden vår oppstart jobbet mot nasjonale politikere, gjennom ulike folkeaksjoner, møter, i samarbeid med kunst og musikkmiljøer.
AP171129 80 mill : Oppstart bygging av skøytehall på Valle Hovin. 60 mill : 1000 nye elbil-ladestasjoner. 46 mill : Generelt økning i grunnskolebudsjettet. 20 mill : Mer gatebelysning. 20 mill : Støtte så barn fra fattig hjem kan delta i fritidsaktiviteter og idrett. 20 mill : Rehabilitering av kirker.
SA171127 Planlagt oppstart : Første halvår 2019.
SA171127 Ingen tegn til oppstart for Goliat.
SA171127 For oss blir det viktig å gå gjennom prosjektet og teknisk status i Sør-Korea før vi kan si noe om oppstart , sier Nylund.
DN171127 Før jobben er gjort og kjøpet er formelt godkjent vil ikke Nylund kommentere så mye på Totals planer, som tilsier oppstart i første halvår 2019.
DN171127 Vidare er det høyere kostnader knyttet til økt antall prosjektpersonell involvert i ferdigstilling og oppstart », heter det i budsjettdokumentene fra olje- og energidepartementet.
BT171126 Å sette krav om 50 prosent utslippsreduksjon innebærer ikke at det må være 50 prosent utslippsreduksjon fra oppstart i 2021.
NL171124 Hvordan kan en oppstart i Svea/Lunkefjell gjennomføres ?
NL171124 Alle kalkyler i forbindelse med mulig oppstart og drift i Svea/Lunkefjell er unntatt offentligheten, men en kan nok gå ut fra at det er tatt utgangspunkt i samme opplegg som før driftshvileperioden.
NL171124 Oppstart i Svea/Lunkefjell, til 1050 mill kroner, eller 2.
NL171124 Oppstart etter dette alternativet vil være ukomplisert om den sammenraste beltestollen ryddes slik at man får adkomst til Lunkefjell.
DN171124 For å sikre best mulig oppstart av prosjektet vil vi nå fortsette dialogen med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag.
SA171122 - Det blir oppstart i ruten fra Lauvvik 1015, men med noe forsinkelser utover dagen på grunn av været, opplyser Norled.
SA171122 » Min mor var elev på Kampen skole fra oppstart i 1925, fetter Torgeir Torgersen gikk på denne skolen i sju år på 1930-tallet, min bror og jeg var elever der fra 1951 til 1960, min kamerat Reidar Frafjord var skoleleder der i 38 år etter selv å ha gått på skolen som elev.
DA171122 Det er meldt oppstart igjen i ruten fra Lauvvik klokken 10.15, men med noe forsinkelser utover dagen på grunn av været.
SA171121 Midlene er øremerket drift og oppstart på Holmeegenes.
DB171121 Dem som ivrer for videre aktivitet og et fortsatt « investeringsvennlig » skattesystem vil for eksempel peke på det langt større Johan Castberg-feltet lenger nordvest, som har planlagt oppstart i 2022.
DB171121 Der oppfølgingsprogrammet fungerer godt, gir det veiledning til å slutte med rus, hjelp med skole og arbeid, bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat, samtale hos psykolog og bistand til oppstart av annen behandling.
NL171120 Da de ble spurt om det skulle opprettes en slagalarm, altså diagnosering og eventuell oppstart med behandling ( trombolyse ) av slagpasienter, var det arrogante svaret;snakk med Siv Jensen, dette har ikke Finnmarkssykehusets ledelse hørt noen ting om.
DB171120 Siden oppstart 30. september 2011 har Borea Global Equities en årlig avkastning på 18,6 prosent i gjennomsnitt.
SA171119 450 barn - siden oppstart høsten 2016.
DB171119 - Vanskelig oppstart
SA171116 Oljedirektoratet melder at samtykke er gitt oppstart av Maria-feltet i Norskehavet.
SA171116 I mai i år uttalte Winthershall at framdriften i Maria-prosjektet var så god at selskapets konserndirektør Mario Mehren regnet med oppstart i første halvdel av 2018.
SA171116 Deepsea Stavanger har boret brønner på Maria-feltet som nå er klart til oppstart .
DB171115 « Holmsen oppsummerte FINs vurdering med at Meyer hadde levert godt på den hovedkurs som ble staket ut ved oppstart i åremålet i 2015, » står det i referatet.
DB171115 - Jeg har vært med på mange rettspsykiatriske undersøkelser, men denne saken har fått en veldig spesiell oppstart , som vanskeliggjør at vi kan fullføre vårt mandat for retten på en tilfredsstillende måte.
SA171114 Får konsekvenser for oppstart av nye byggeprosjekter ¶
AP171114 Får konsekvenser for oppstart av nye byggeprosjekter ¶
AA171114 Får konsekvenser får oppstart
DB171113 Det har gått til arbeid med å få på plass konsesjoner, lisenser og garantier i forbindelse drift og oppstart , sier Tveit.
DB171111 Det forhindrer oppstart av flere nye ruter mellom Norge og Asia.
DN171110 Seabird venter at omsetningen i fjerde kvartal vil bli negativt påvirket av treg ledetid på kontraktstildelinger og at dette vil resultere i lediggangsperiode, samt til reposisjonering av skip før oppstart på arbeid.
DA171109 Det er HMS-avdelingen i Utdanningsetaten som skal gjennomføre etatens revisjon av samtlige 23 videregående skoler i Oslo, med oppstart på Etterstad videregående skole førstkommende tirsdag.
DA171108 Gründere må våge å tenke oppskalering i stedet for bare oppstart .
DA171108 Skolen har nå rett i underkant av 1.000 elever - som nesten er en dobling siden oppstart .
DA171108 Helse Sør-Øst RHF er nå i sluttfasen når det gjelder å inngå avtaler med arkitekter og rådgivere for den videre gjennomføringen av prosjektet og planlegger oppstart av forprosjektet i januar 2018. | - Gjesping er viktig ¶
SA171107 Oppstart - forutsatt at reguleringsplanen blir vedtatt første halvår 2018 - er på nyåret i 2019 ¶ * * Alfheim stadion II eies av Tromsø kommune ( 51 prosent ), TIL ( 24,5 prosent ) og Troms Kraft ( 24,5 prosent ).
DB171107 Vi ønsker tilbud på bistand fra senior kommunikasjonsrådgiver til arbeid med oppstart neste uke - tirsdag 15.november.
AA171107 Oppstart - forutsatt at reguleringsplanen blir vedtatt første halvår 2018 - er på nyåret i 2019 ¶ * * Alfheim stadion II eies av Tromsø kommune ( 51 prosent ), TIL ( 24,5 prosent ) og Troms Kraft ( 24,5 prosent ).
DN171106 For å sikre best mulig oppstart på prosjektet vil vi snarlig inngå i dialog med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag.
DB171106 Juventus har vunnet samtlige kamper siden oppstart .
DA171106 - Høsten 2016 hadde vi oppstart og møtte både den profesjonelle og amatørkulturen for å høre direkte med dem som har skoen på, forklarer Ann Magritt Bekink, rådgiver i virksomhet kultur i Drammen kommune.
AA171106 For å sikre best mulig oppstart på prosjektet vil vi snarlig inngå i dialog med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag.
DA171104 Den første er når vi varsler oppstart av reguleringsprosess, rundt nyttår.
AA171104 Handegaard mener et system der kundene betaler på forhånd eller gir fra seg et betalingskort ved drosjeturens oppstart hadde løst de fleste sakene av denne typen.
SA171103 Aftenbladet har tidligere avslørt at en plattformsjef på Goliat sa opp på dagen, på grunn av uenigheter rundt sikkerheten ved oppstart . 5. oktober gir Petroleumstilsynet beskjed om at Eni må fullføre kartleggingen av det elektriske anlegget og komme opp med tiltak før oljeproduksjonen kan starte opp igjen.
SA171102 En av plattformsjefene på Goliat sa opp etter uenigheter rundt sikkerheten på plattformen ved oppstart .
SA171102 Oppstart er om ett år.
DN171102 Oppstart av produksjonen på feltet planlegges sent i 2020/2021.
VG171030 Vi støtter oppstart av uavhengige medier og gir midler og veiledning til prosjekter som oppmuntrer til politisk deltakelse og samfunnsengasjement.
SA171028 Også sambandet Stavanger-Tau fikk merke værforholdene, og ble innstilt, men Norled opplyste klokken 01.07 at det var oppstart i sambandet igjen.
DN171026 Prosjekt Sentral-Europa har tatt opp mye kapasitet hos XXL de siste par årene, og nå gleder Steenbuch seg over en lovende oppstart i Østerrike.
AP171022 Er med i Nasjonal transportplan, men det foreligger ikke datoer for oppstart eller ferdigstillelse ¶
SA171020 Før oppstart lovet hotelleier KLP Eiendom at 90 prosent av arbeidskraften skulle hentes lokalt.
SA171020 Mens Norsk Helikopterservice var i full sving med å forberede oppstart for helikopteravtalen, kom det fra ledelsesnivå i Statoil beskjed om at det ble lagt en plan for å kansellere avtalen.
SA171019 DEBATT : At oppstart av ny virksomhet i et marked for lovlige tjenester er ulovlig, sier alt om hvor håpløs lovgivingen er.
SA171019 At oppstart av ny virksomhet i et marked for lovlige tjenester er ulovlig, sier alt om hvor håpløs lovgivingen er.
BT171019 Vi har hatt en økning på cirka 15 prosent siden oppstart , sier Steen.
DN171018 Litt over ett år etter oppstart teller bedriften 20 ansatte og har fått en rekke profilerte eiendomsinvestorer og - utbyggere inn på eiersiden.
DN171017 Regnestykket inkluderer både byggekostnader, inntektstap i forbindelse med forsinkelser og produksjonsproblemer etter oppstart .
DA171017 - Vi kommer også til å dele ut reflekser i forbindelse med oppstart av arbeidet, sier hun.
AP171016 Oppstart høsten 2018 blir med 32 plasser for 8. klasse ved de nåværende lokalene på Alfheim stadion.
DA171013 Hans oppstart som kunstner knyttes ofte til et møte med forfatteren Axel Jensen ved urinalen i Kunstnernes Hus, i etterkant av romanen « Epp ».
DN171012 En oppstart av de to gruvene kan kreve så mye som 1,05 milliarder kroner i ny kapital, og selv da er lønnsomheten tvilsom.
DN171012 I torsdagens statsbudsjett fremgår det at en oppstart av de to gruvene kan kreve så mye som 1,05 milliarder kroner i ny kapital og at det i realiteten er få alternative finansieringskilder til staten.
DN171012 Vidare er det høgare kostnader knytte til auka tal prosjektpersonell involvert i ferdigstilling og oppstart ", heter det fra departementet.
DN171012 I juli bekreftet franske Total i en pressemelding at Martin Linge-feltet ikke kommer i drift før en gang ut i 2019, nær tre år etter opprinnelig planlagt oppstart .
DN171012 Oppstart og ferdigstilling ble skjøvet ut i ut i tid, sa Halvorsen.
DB171011 « Litteratur ut i verden » får oppstart i 2018, men siden programmet ikke er ferdig utviklet ennå, er det ikke bestemt nøyaktig hvordan det skal gjennomføres.
DA171011 Ved oppstart av Groruddalssatsingen i 2007, delte Oslo kommune og staten utgiftene likt mellom seg og spyttet inn 50 millioner kroner hver.
AA171006 Oppstart av resten av prosjektet vil følge rett etterpå, og vi kan jo uansett ikke bygge alt på en gang.
DA171005 Arbeider på Skøyen har oppstart i oktober.
NL170928 Det er neppe uten grunn at Samferdsels-departementet krever dokumentasjon fra tilbyderne på at de har kompetanse til å gjennomføre oppdraget herunder en plan for oppstart .
AA170928 Med kupévarmer blir for øvrig oppstart hver vintermorgen en komfortabel opplevelse.
AP170927 Følgende prosjekt er aktuelle for oppstart i 2018 og 2019 : ¶
AP170927 Det er slutt på den tiden da ønskedrømmer, som ikke var klare for oppstart , ble lagt inn i budsjettet, sier hun, med spark til ikke-navngitte forgjengere.
AP170921 Oppstart bør skje i den varme årstiden.
AA170921 I starten av september satte selskapet Værnes lufthavn på sitt rutenett, med oppstart av ei rute som forbinder Værnes med Bodø, Stokmarknes og Tromsø.
AA170921 Avtalen mellom Ørland kommune og Flyviking ble klar torsdag, med oppstart fra 16.oktober.
DB170920 - Vi fikk medhold i det viktigste bevispunktet vårt ved at tingretten avviste økonomiberegningene til Spesialenheten som bevis, og dermed også hele grunnlaget for hasjtiltalens oppstart i 2004.
AA170919 - Er det imidlertid noen som ser at verneplikten og dens innhold går på tvers av egen overbevisning, bør dette avklares før oppstart , sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170919 Oppdraget lyses ut i høst, mens realistisk oppstart av prosjektet er starten av 2018, skriver direktoratet. ( ©NTB ) ¶
AA170918 Rådmannen har også en tilføyelse om mulig oppstart av detaljregulering for enkelte delområder, men dette krever også avklaring med innsigelsesmyndighetene.
AA170918 - Endelig oppstart , jubler daglig leder og medeier i den nye butikken Nobu Home på Sirkus Shopping, Stine Dahle ( til høyre ).
NL170917 Et massivt flertall på Stortinget ga i Nasjonal transportplan grønt lys til oppstart raskest mulig med lokale midler.
SA170914 Det er lenge siden Carlsen melder seg på en turnering så kort tid før oppstart , forteller sjakkekspert Atle Grønn.
DB170914 - Det er definert en fast timesats, og antall timer er kun beregnet til den aktive tjenesten pluss 30 minutter før og etter oppstart av tjenesten.
AP170914 Det er lenge siden Carlsen melder seg på en turnering så kort tid før oppstart , forteller sjakkekspert Atle Grønn.
AA170914 Det er lenge siden Carlsen melder seg på en turnering så kort tid før oppstart , forteller sjakkekspert Atle Grønn.
DN170913 - United Influencers er en utrolig spennende start-up som jeg har fulgt nøye siden oppstart .
AP170907 Nye videreutdanninger med oppstart høsten 2018 skal gi økt kompetanse i arbeidet med krevende barnevernssaker.
VG170906 For Rune Haugan har barnevernsdriften kastet svært godt av seg siden oppstart i 2008.
DA170830 Indikatoren supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart for helsehjelp, som har vist en reduksjon på 18 færre dager de fire siste årene, opplyser departementet.
AA170830 Indikatoren supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart for helsehjelp, som har vist en reduksjon på 18 færre dager de fire siste årene, opplyser departementet.
DB170829 - Å kalle din sene oppstart for en fordel er kanskje å strekke det litt langt ?
NL170828 Ikke mer konsekvensutredning, men politisk handling og garanti for at ditt parti vil gå inn for planlegging og bygging av veier og jernbane med oppstart i kommende planperiode.
DN170828 Siden oppstart blir summen 319 millioner kroner.
DA170826 Men jeg har hatt en fantastisk oppstart med det nye bandet, og prikken over i-en er jo at det er marked for en høstturné.
DA170826 Men jeg har hatt en fantastisk oppstart med det nye bandet, og prikken over i-en er jo at det er marked for en høstturné.
DB170825 - Det er helt klart at vi tar den svenske suksessen til etterretning når vi nå planlegger oppstart i Norge.
DA170825 * I juni ble det vedtatt en ekstra millioner kroner til oppstart av prosjektet, byråd Tone Tellevik Dahl forsikrer at vil få ytterligere midler bevilget når budsjettet legges fram i september.
AP170825 11.492 transplantasjoner er gjennomført i Norge siden oppstart i 1969 ¶
AP170825 1 million personer i Norge har sjekket sin kjernejournal siden oppstart for to år siden, opplyser Helsedepartementet.
DN170822 I løpet av første kvartalet passerte fondets samlede avkastning siden oppstart den samlede tilførselen til fondet.
DN170817 Oppstart i 2014 ¶
AA170817 Oppstart i 2014 ¶
DN170816 Ifølge DNs beregninger har Silvers aksjonærer bidratt med totalt rundt 900 millioner kroner siden oppstart i 2004 / 2005.
DN170816 - Grieg Gruppen og tilstøtende selskaper har brukt rundt 100 millioner kroner på Silver siden oppstart i 2005.
DN170815 Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.
AA170815 - Vi har permittert ansatte ut uka, og vurderer fortløpende hvor lang tid vi trenger på oppstart av produksjonen.
AA170815 Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.
AA170812 Planen er å tappe ned Theisendammen og Baklidammen med oppstart rundt 15. september.
DB170810 Inkludert næring og barnehage blir de totale inntektene siden oppstart 5,2 milliarder kroner.
NL170809 Vi har eksempler på at gruver og vindmølleparker får tillatelser til oppstart selv om det samiske folk tydelig har sagt nei fordi prosjektene påvirker samiske interesser, samiske næringer og samisk kultur på en negativ måte.
DA170808 Siden prosjektets oppstart i 2013, har Yngling hatt en stigende økning i popularitet for målgruppa, som er ungdom i alderen 14 til 18 år.
AA170808 Oppstart ser ut til å bli mandag 4. september og opereres med selskapets Dash 8-100, ifølge hangar.no.
DA170807 Da må vi legge til rette for at veien inn i arbeidslivet er kort for dem som står utenfor, enten veien går via redusert arbeidstid eller oppstart av egne arbeidsplasser.
DN170806 Mens både statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen har startet sine valgkamper, hadde ungdomsorganisasjonene hos regjeringskollegaene Høyre og Fremskrittspartiets begge oppstart på sine sommerleirer torsdag.
DB170803 Han kan fortsatt nå målene for sitt presidentskap - Bill Clinton og JFK hadde også en trøblete oppstart , mener Hilmar Langhelle Mjelde, USA-viter og postdoktor ved Universitetet i Bergen.
DA170801 Optimisme er helt avgjørende for å starte nye bedrifter, men må følges av økonomiske virkemidler som muliggjør oppstart og ansettelser også i perioden før gründerbedriftene blir lønnsomme.
NL170728 ¶ Et vegprosjekt til 8,7 milliarder og 150 km med veger og tunneller nærmere oppstart i den mest folkerike regionen i Nord-Norge, skriver artikkelforfatteren.
NL170728 Dermed er et vegprosjekt på 8,7 milliarder og 150 km med veger og tunneller nærmere oppstart i den mest folkerike regionen i Nord-Norge.
AP170727 Holmlia skole vil også arrangere en minnestund for elever og lærere ved skolens oppstart i august.
AA170727 Leie : EMGS har inngått en ny leiekontrakt for Bjørnevik-skipet « Boa Thalassa » med oppstart 1. oktober.
AA170727 Wam opplyser at skolen også vil arrangere en minnestund for elever og lærere ved skolens oppstart i august. ( ©NTB ) ¶ | 25-åring må betale klekkelig bot for brudd på riksgrenseloven ¶
SA170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
SA170726 - Beregn god tid til oppstart og unngå lange dager i begynnelsen.
FV170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
FV170726 - Beregn god tid til oppstart og unngå lange dager i begynnelsen.
DN170726 Ugland har leid inn åtte fly og syv helikoptre, men tapte i år to av sine kontrakter i nye anbud på henholdsvis helikopterambulanse med oppstart neste sommer, og loskontrakt med oppstart i juli i år.
DN170726 Ugland har leid inn åtte fly og syv helikoptre, men tapte i år to av sine kontrakter i nye anbud på henholdsvis helikopterambulanse med oppstart neste sommer, og loskontrakt med oppstart i juli i år.
DN170726 Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til større modifikasjon, installasjon og oppstart av en ny modul på Troll B.
BT170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
BT170726 - Beregn god tid til oppstart og unngå lange dager i begynnelsen.
AP170726 - Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.
AP170726 - Beregn god tid til oppstart og unngå lange dager i begynnelsen.
DB170724 Borea Høyrente har levert 53,5 prosent avkastning siden oppstart i januar 2012, mens hedgefondet Borea Global Equities har gitt 165 prosent avkastning siden oppstart september 2011.
DB170724 Borea Høyrente har levert 53,5 prosent avkastning siden oppstart i januar 2012, mens hedgefondet Borea Global Equities har gitt 165 prosent avkastning siden oppstart september 2011.
DN170721 Nå går Onepiece på sitt største fall i inntektene siden selskapets oppstart .
FV170719 Vil ha oppstart neste år ¶
FV170719 Vi håper på oppstart i 2018 og at alt skal være på plass til da, så det begynner å haste litt, sier Jørgensen.
DN170719 I år må søkerne til denne linjen, med oppstart på høsten, ha minst 68,5 karakterpoeng for å komme inn på den ordinære kvoten, mot 68,3 i fjor.
SA170718 Vil ha oppstart neste år ¶
SA170718 Vi håper på oppstart i 2018 og at alt skal være på plass til da, så det begynner å haste litt, sier Jørgensen.
BT170718 Vil ha oppstart neste år ¶
BT170718 Vi håper på oppstart i 2018 og at alt skal være på plass til da, så det begynner å haste litt, sier Jørgensen.
AP170718 Vil ha oppstart neste år ¶
AP170718 Vi håper på oppstart i 2018 og at alt skal være på plass til da, så det begynner å haste litt, sier Jørgensen.
AA170717 - I september vil det skje en oppstart med mobilisering og etablering av maskiner, kontorer og lignende.
AA170717 Oppstart i september ¶
VG170713 Vi tilbyr en grundig sjekk ved oppstart og hvert år etterpå.
DN170713 Siden Norwegians oppstart i 2002 har nå mer enn 200 millioner passasjerer vist oss tillit og reist med oss, sier Kjos.
DB170713 Uno-X har nemlig sagt seg villige til å sponse U23-satsingen i Nations Cup med oppstart i 2018-sesongen.
DN170711 ¶ Når en gründer ved vurdering av om et nytt selskap skal startes opp må ta hensyn til skatt, vil terskelen for oppstart heves og færre selskaper vil startes.
DA170711 Kontrakten, som har forbehold om partner- og styregodkjenning, har oppstart i mars 2018.
DA170711 Denne kontrakten har oppstart i første kvartal 2018.
VG170708 Og Husbanken, tidligere Den Norske Stats Husbank, har siden sin oppstart i 1946 finansiert halvparten av alle boliger i Norge, ifølge fjorårets årsrapport.
AP170707 Vi vil nok oppleve mer av dette når flere prosjekter i Nye veier er klare til oppstart .
DN170706 200 millioner siden oppstart
NL170705 Fylkeskommunen er kjent med at kommunen arbeider med en plan for tilrettelegging av området, med oppstart av arbeidet allerede i sommer.
VG170704 Av Helsetilsynets vedtak fremgår det at legen siden oppstart av virksomheten rutinemessig har « hatt diatermiapparatet ( et elektrisk apparat brukt ved ulike kirurgiske inngrep, journ.anm. ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
DB170704 Dette med utgangspunkt i en søknad om oppstart av muslimsk skole i Oslo.
DN170703 Siden våren 2014 har Probana arrangert mini-MBA-programmer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim med oppstart flere ganger i året.
DN170626 Monica Ekstrøm ble tvunget til å kaste kortene kun ett år etter oppstart av eget eiendomsmeglerfirma.
VG170624 Det er uheldig om noen pasienter opplever at økt ventetid gjør at de ikke får vurdering for oppstart denne type behandling etter at puberteten har startet, skriver overlege Anne Wæhre og seksjonsleder og professor Trond Diseth i en e-post til VG.
SA170622 Over 650 personer er i innspurten for å gjøre klar Gina Krog-plattformen for oppstart i sommer.
DN170622 Fra å ha gått i minus siden oppstart i 2012, kunne Tinden Eiendom notere seg for et årsresultat på 12,8 millioner kroner i 2015.
DB170622 For tiden jobber Fagerli med oppstart av offshorebåter, men ifølge 32-åringen skal man ikke se bort ifra at han vil være å se på catwalken i tiden fremover.
DN170621 Det er snakk om lange kontrakter med oppstart i 2018 og syv år kontraktstid, med femårige opsjoner deretter.
DN170620 Siden oppstart har Propr signert om lag 300 oppdrag og omsatt boligeiendom for 500 millioner kroner.
DN170620 Første kvartal er Proprs beste siden oppstart , ifølge selskapets kvartalsrapport.
DA170620 Ved varsling av oppstart av planarbeidet var det altså strengere retningslinjer som gjaldt.
NL170619 I vårt forslag til revidert budsjett foreslår Arbeiderpartiet å bevilge 50 millioner kroner til oppstart av et verdiskapingsprogram for havet.
BT170619 Men realistisk oppstart nå, med god finansiering og gjennomføring, er anslått til 2022.
BT170619 Jeg jobber videre for å fremskynde oppstart .
VG170617 - Du har vært en del av ledelsen siden oppstart .
VG170615 Slik sett er det en oppstart av valgkampforberedelsene, sier seniorforskeren.
DA170615 I dagens avis hevder prosjektlederen for Bane NOR at en langtunnel med stasjon ( under Moss sentrum ) er utredet både før og etter oppstart av detaljprosjekteringen.
DN170613 Oppstart av utlånsvirksomhet er planlagt til tidlig i 2018.
VG170612 - Målet er oppstart i første periode.
SA170612 Ved å få klarsignal til tidligere oppstart , kan vi få avklart hvilke kostnader det faktisk er snakk om og som vil påløpe senere i NTP-perioden, sier Tengesdal.
SA170612 Senterpartiet øremerker ifølge Pollestad 500 millioner kroner i statlige midler for å få en kjappere oppstart .
SA170612 Nord-Jæren-alliansen viser også til at endelig statlig bidrag skal fastsettes etter at KS2 er gjennomført, og slår fast at de vil arbeide for å få gjennomført E 39 Hove - Ålgård med oppstart i 2019.
SA170612 Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø ( Ap ) er glad for at det kan bli tidligere oppstart , men liker ikke at løsningen er bompenger og å « skyve regningen i enda større grad over på bilistene », ifølge Fjeldsbø.
SA170612 - Det ser nå mulig ut med oppstart i 2019, men jeg blir litt irritert av å framstille dette som en veldig seier.
SA170612 Senterpartiet øremerker ifølge Pollestad 500 millioner kroner i statlige midler for å få en kjappere oppstart .
DN170612 - Målet er oppstart i første periode.
DB170612 - Målet er oppstart i første periode.
DA170612 - Målet er oppstart i første periode.
AP170612 Oslo-Bergen 4,5 timer, oppstart senest i 2021.
AP170612 Oslo-Bergen skal ta 4,5 timer, oppstart senest i 2021.
AP170612 Oslo-Bergen 4,5 timer, oppstart senest i 2021.
AA170612 Statoil er operatør for feltet, og planlegger oppstart i slutten av juni, ifølge direktoratet.
AA170612 - Målet er oppstart i første periode.
AA170612 - Målet er oppstart i første periode.
VG170611 Som styremedlem har Salström-Leyh også bevilget stadig høyere lønninger til de daglige lederne i Norge, som har vært en del av Fyrlykta siden oppstart .
SA170610 Det var 1800 deltakere ved oppstart i 1993.
AP170610 Det var 1800 deltakere ved oppstart i 1993.
VG170609 STANSET AV SEILAS : Det ble en sakte oppstart hos danskebåten denne gang.
FV170609 | Passerte milliarden i omsetning siden oppstart
FV170609 Selv om administrerende direktør Stein Viggo Karlsen i Vikingbad er godt fornøyd med 2016, skyldes bekledning og sjampanjeglass feiringen av at selskapet nå har passert en milliard i omsetning siden oppstart .
VG170608 Ifølge Fredheim har Bufdir helt siden oppstart har vært fornøyd med kvaliteten stiftelsen leverer.
VG170606 Antagelig siden oppstart , sier eier Volker Röwer til VG.
SA170604 Et av slagordene som farer over storskjermen, som anslag ved oppstart , lyder slik : « You never know what tomorrow brings.
NL170604 Ved sølvgruvene på Svensk side i Nasafjellet, oppstart i 1634, var det bare tysk arbeidskraft.
NL170604 På samme vis var det ved oppstart av Kengis Bruk ved Pajala og gruven i Svappavaara i 1643.
SA170602 Utdanningen har oppstart i slutten av juni hvert år, i sammenheng med NFFs Talentleir i Porsgrunn.
AP170602 Utdanningen har oppstart i slutten av juni hvert år, i sammenheng med NFFs Talentleir i Porsgrunn.
AA170602 Vi beklager også overfor dem som søkte opptak på våre bachelorstudier med oppstart til høsten og som hadde planene klare for både studier, arbeid og husvære i Trondheim.
AA170602 Den dagen vi ble gjort oppmerksomme på nedleggelsen hadde HK Trondheim en økning i antall inngåtte kontrakter på 41,5 prosent sammenlignet med oppstart høsten 2016.
FV170531 Oppstart er tenkt høsten 2019.
DN170531 Ingen av de tre andre partene har akseptert straffskyld, og det er berammet rettssak over 55 dager i Oslo tingrett med oppstart 22. januar.
DN170531 De tre amerikanske byene er New York, Los Angeles og San Francisco, og rutene vil ha oppstart i november i år.
DN170531 Ventet oppstart på kontrakten er andre eller tredje kvartal 2018.
AP170531 Saken er berammet over 55 dager i Oslo tingrett med oppstart 22. januar 2018.
DB170530 Til sammenlikning har det store oljefeltet Johan Sverdrup, som har beregnet oppstart i 2020, en såkalt break even på 35 dollar fatet.
BT170530 For å bedre håndtere risiko i prosjektet - både økonomisk og teknisk - har vi valgt oppstart i 2021.
AA170529 Buss- og ferjekontraktene med oppstart i 2019 representerer alene en kontraktsverdi på omtrent 10 milliarder kroner.
VG170519 Norske skattepenger er i flere år brukt på medlemskontingenter til Estland og oppstart av stiftelser i andre land.
VG170519 Ved oppstart er det dog 4WD-programmet som er aktivt.
SA170519 Oppstart og nedgang ¶
AA170518 Rådmannen bes særlig vurdere oppstart av forlengelse av Nidelvstien og forsterket sti til Storheia.
DB170516 Nubu trekker fram at problembelastningen ved oppstart var alvorligere med hensyn til kriminalitet, rus og vold i Oslo enn for landet som helhet. 8000 behandlet ¶
DN170515 - Dette samarbeidet gir oss det vi trenger for å få en raskere oppstart med våre egne styrker.
BT170515 kr før 2023 gjennom bompengelån for raskere oppstart , og lover 15 mrd. statlige kroner til vei og bane etter 2024.
VG170513 Tungvektdivisjonen har siden oppstart på 90-tallet vært fullstendig strippet for kontinuitet hvor mesterbeltet i UFC har skiftet hender omtrent like ofte som det har vært tittelkamper.
SA170513 mai står det i kunngjøringen på annonseplass : « Varsel om oppstart av planarbeid av Fylkesvei 509 Oalsgata », « Statens vegvesen skal, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, i gang med å lage en reguleringssak for Oalsgata.
DN170513 Ifølge Financial Times har indeksen siden oppstart i 1993 bare vært lavere enn mandagens sluttnotering ved tre andre anledninger.
SA170512 Det må skje ved utbygging av nødvendig infrastruktur som alle har glede av, og som kan legge tilrette for oppstart av nye og lønnsomme bedrifter.
AP170512 Også i USA har etiske komiteer godkjent kliniske forsøk med CRISPR på kreftpasienter, med planlagt oppstart i 2017.
AP170512 Også i USA har etiske komiteer godkjent kliniske forsøk med CRISPR på kreftpasienter, med planlagt oppstart i 2017.
SA170509 Kampene er blitt vist eksklusivt på Viasats kanaler helt siden turneringens oppstart i 1992, men fra og med 2018 blir det en endring.
FV170509 Kampene er blitt vist eksklusivt på Viasats kanaler helt siden turneringens oppstart i 1992, men fra og med 2018 blir det en endring.
DN170509 Han har tatt ut over 80 millioner kroner i utbytte fra bedriften siden oppstart i 1995.
DA170509 - Fra oppstart i oktober 2015 og fram til nå har helsestasjonen hatt 377 kvinner totalt på etterkontroll og tatt 262 celleprøver ( kvinner under 25 år skal ikke ta celleprøve ).
BT170509 Kampene er blitt vist eksklusivt på Viasats kanaler helt siden turneringens oppstart i 1992, men fra og med 2018 blir det en endring.
AP170509 Kampene er blitt vist eksklusivt på Viasats kanaler helt siden turneringens oppstart i 1992, men fra og med 2018 blir det en endring.
VG170508 Selv om det ikke er tatt stilling til et endelig konseptvalg, er det i NTP satt av 4,5 milliarder kroner til anleggskostnader for bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.
DN170508 Selv om det ikke er tatt stilling til et endelig konseptvalg, er det i NTP satt av 4,5 milliarder kroner til anleggskostnader for bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.
DB170508 Videoene ble så populære at Wahl, nå mest kjent som programleder for NRK-serien « Folkeopplysningen » og « Med livet som innsats », åtte år etter oppstart , får ukentlige meldinger fra lærere som etterlyser videoene, som ble borte da Dagbladet oppgraderte sine tekniske systemer.
DA170508 Allerede fra arbeidsanstaltens oppstart i 1819 huset Storgata 36 urolige og syke personer, men først med innretningen av et dollhus ( fra tysk galehus ) i nordfløyen i 1829, ble « sinnssyke » skilt fra arbeidsanstalten.
AP170505 - NYE IMPLANTATER i anledning oppstart EN-TIL-EN-coaching #cleavagespot ¶
SA170504 - Vi kommer med mer detaljert informasjon om dette i god tid før oppstart , sier Brekkan.
SA170503 Nå vurderer Stortinget tidligere oppstart - ved hjelp av bompenger.
DA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
AA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
AA170502 | Raskere oppstart av oljefelt utenfor Trøndelag ¶
AA170502 - Hvis dette fortsetter, kan oppstart i første halvdel av 2018 være mulig.
AA170502 Bladet.noskriver at øvelsen har oppstart i dag, tirsdag 2. mai.
SA170501 Programmet fikk forsinket oppstart på grunn av været, og selve reinflyttingen har dessuten strukket ut i tid.
SA170501 - Han må gjerne få mene og synse, men Norges Skiforbunds offisielle politikk er oppstart av Raw Air i Holmenkollen lørdag og søndag, forklarer Lund.
AP170501 - Han må gjerne få mene og synse, men Norges Skiforbunds offisielle politikk er oppstart av Raw Air i Holmenkollen lørdag og søndag, forklarer Lund.
VG170430 Årsaken til at NRK må stoppe programmet tidligere enn planlagt er at programmet fikk forsinket oppstart , og at selve reinflyttingen strekker mye ut i tid.
VG170428 Selskapet, som hadde ansvaret for å tømme søppelet for 700 000 mennesker, fikk imidlertid en trøblete oppstart med titusenvis av klager på manglende henting, kjøring med ulovlig tunge biler og hundrevis av tonn søppel som ble liggende ute.
VG170428 I øremerkingen er det lagt inn en spesifikasjon på arbeidet med å få godkjent en oppstart av avfallsplanene inne i Yucca Mountain, et prosjekt som i årevis har blitt stoppet av søksmål og en sterk lokal opposisjon.
AP170428 Byrådets overordnede fremstilling av fadesen bekreftes til fulle av Deloittes granskningsrapport : Renovasjonsetaten som gjorde et for dårlig forarbeid, undervurderte risikoen ved å satse på ett lite selskap for hele Oslo, oppfattet ikke faresignalene før oppstart tydelig nok, innså ikke alvoret da klagestrømmen fosset inn og rapporterte for dårlig når krisen var e
AA170427 I vedtaket står at det at man skal « fremskynde oppstart av utbedring av veien så mye som mulig », ifølge avisa.
AP170426 Salongen på Oslo Lufthavn er nummer 14 i rekken i Norge og kjeden har ansatt rundt 100 stykker siden oppstart for ett år siden.
DB170425 45-åringen fikk kort tid før rettssakens oppstart legeerklæring på at hun har diabetes 1 og derfor bare kan være til stede under sin egen forklaring.
DA170425 2018 er det oppstart for elbuss ut i vanlig trafikk.
FV170421 | Sørlandsk gründerbedrift i svensk giftermål ¶ 20 år etter oppstart inngår Pegasus Kontroll ekteskap over Kjølen.
DN170420 Norwegian begynner med oppstart av ruten 28. september i år.
DA170419 Nytt anbud for fergesambandet har oppstart 1. januar 2020.
DN170417 Siden dotcom-boomen har et stadig økende antall teknologiselskaper hatt sin oppstart i den tidligere beryktede og belastede sentrumsnære bydelen Soma i San Francisco.
BT170417 Det til tross for at regjeringen tidligere har snakket om en oppstart for prosjektet allerede i 2021.
AA170417 Bystyret ber Statens vegvesen vurdere oppstart i 2018.
AA170417 : « RV706 Nydalsbrua må prioriteres med tidligere oppstart enn det som er beskrevet i handlingsplanen.
DB170416 Ved oppstart av en restaurant er innehaverne pålagt å kjøpe alt av staten.
BT170414 Lederen innser at påskeslaget er tapt, og flytter oppstart til tirsdag etter påske.
BT170414 - Jeg ser at du planlegger oppstart mandag etter palmesøndag.
DB170412 Velg Flere detaljer, Oppstart , og høyreklikk på ting du vil deaktivere fra oppstarten.
DA170411 Oppstart er satt til høsten.
DB170410 Han ble med på laget i 1961, to år etter oppstart , og fikk tidlig det musikalske ansvaret.
DA170410 Normalt tar det minst to-tre år fra det meldes oppstart av vern for et konkret areal, til vernevedtak i statsråd, foreligger.
SA170409 Leting-utbygging : Totalinvesteringer vil være 20-35 milliarder kroner, oppstart produksjon vil bli mellom 2030-2035.
SA170409 EOR-reaktivering : Totalinvesteringene vil være 4-6 milliarder kroner, oppstart økt oljeproduksjon 2019-2023.
SA170409 Leting-utbygging : Totalinvesteringer vil være 20-35 milliarder kroner, oppstart produksjon vil bli mellom 2030-2035.
SA170409 EOR-reaktivering : Totalinvesteringene vil være 4-6 milliarder kroner, oppstart økt oljeproduksjon 2019-2023.
DN170407 Her var det tidligere planlagt oppstart og pengebruk i NTP-perioden 2014 - 2023.
BT170407 Nå ligger jernbane/vei inne med nesten 15 milliarder og oppstart i første periode.
BT170407 Nå kommer det oppstart i 2022/2023.
BT170407 Mange, inkludert meg, hadde håpet på oppstart ett år tidligere.
BT170407 Både E16 og E39 Hordfast får oppstart i første periode.
AP170407 * Jotunfjell Partners AS kjøpte denne uken alle aksjene i selskapet og planlegger oppstart i 2018 eller 2019.
AA170407 Skuddet skal ha gått av i forbindelse med oppstart av tjenesten sent på kvelden tirsdag.
DN170406 - Hvordan er tidsplanen om oppstart innen fem måneder sammenlignet med dine forventninger ?
DB170406 Det er flyselskapet « People's ViennaLine » som står bak flyvningen, og de hadde ved oppstart et håp om å frakte 40 000 passasjerer årlig med billettpriser fra 350 kroner.
DB170406 må ta fire poeng på de tre siste seriekampene for å unngå sisteplassen på antall poeng på Old Trafford siden Premier Leagues oppstart i 1992.
DN170405 Det tas sikte på oppstart med lokale bidrag på opp mot 600 millioner kroner.
DB170405 Olsen vil ikke si helt spesifikt når man satser på oppstart av flyplassen.
DB170405 Oppstart i 2018 eller 2019 ¶
DA170405 | Klar til oppstart av Rogfast ¶
DA170405 - Det er klart vi er glade for at Rogfast nå er enda et skritt nærmere oppstart .
AA170405 Han viser blant annet til at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen.
AA170405 Det tas sikte på oppstart med lokale bidrag på opp mot 600 millioner kroner.
SA170404 Forskere etterspør kapital for oppstart av nye industrier og politiske reguleringer som kan favorisere bærekraftige fôrråvarer.
DN170404 Kanskje blir det oppstart i 2018, men det godt mulig at det ikke skjer før 2019, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partners AS.
DN170404 Det offentlige kan stille opp med mer kapital ved oppstart , for eksempel ved et akselerator-program hvor det er femti prosent offentlig og femti prosent privat finansiering.
DB170404 Han vil ikke si helt spesifikt når man satser på oppstart av flyplassen, men sier at det kanskje skjer allerede i 2018, men utelukker ikke at flyplassen ikke åpnes før i 2019.
DB170404 Oppstart i 2018 eller 2019 ¶
DB170404 Pasientene kan møte uten timeavtale og uten henvisning for vurdering - og kan få poliklinisk oppstart også med metadon.
DB170404 Det kreves verken urinprøver eller rusfrihet før oppstart .
DA170404 Kanskje blir det oppstart i 2018, men det godt mulig at det ikke skjer før 2019, sier Kristoffer Olsen, en av grunnleggerne av selskapet.
DA170404 Han vil ikke si helt spesifikt når man satser på oppstart av flyplassen, men sier at det kanskje skjer allerede i 2018, men utelukker ikke at flyplassen ikke åpnes før i 2019.
DA170404 Oppstart i 2018 eller 2019 ¶
AP170404 Han vil ikke si helt spesifikt når man satser på oppstart av flyplassen, men sier at det kanskje skjer allerede i 2018, men utelukker ikke at flyplassen ikke åpnes før i 2019.
AP170404 Da kan du risikere å måtte reise med fremmede flyselskap som du kanskje aldri har hørt om før ¶ Oppstart i 2018 eller 2019 ¶
AP170404 april 2017 og planlegger oppstart i 2018 eller 2019.
AA170404 Olsen vil ikke si helt spesifikt når man satser på oppstart av flyplassen.
FV170401 Vi tar det her som en oppstart på noe som kan vare.
DB170401 Så er det spørsmålet rundt to-statløsningen og mulig oppstart av forhandlingene igjen, sier utenriksminister Børge Brende til Dagbladet.
BT170401 HILSEN TIL BERGENSBANEN : For to år siden lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) at oppstart for Ringeriksbanen skulle skje i 2019.
SA170331 Vi tar det her som en oppstart på noe som kan vare.
BT170331 Kontraktene for rutepakke 2 og 5 har oppstart 1. januar 2020, med kontraktslengde på 9+1 år.
AP170331 Vi tar det her som en oppstart på noe som kan vare.
AA170331 Partisekretær Stenseng vi ikke svare direkte på hvorvidt en oppstart av en korrupsjonsetterforskning vil kunne skade partiet seks måneder før valget.
AA170329 Arbeidet i Verdal starter umiddelbart, mens oppstart i fabrikasjon er planlagt til midten av september i år.
DA170326 Hvem vil du sette deg på ? oppstart : Driftssjef Yasir Islam og Jasmina Vele i Oslo bysykkel henter opp sykler fra fjellhallen under St.
VG170324 Dette er hovedpunktene som partiene og regjeringen er enige om : ¶ * 1 Det legges til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra kommunen og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig. * 1 Det skal etableres en dialog med lokale parter om en avtale som gir grunnlag for lokal medfinansiering og sluttføring med statlige midler fra andre periode. * 1 Det åpnes for alte
VG170324 Oppstart raskest mulig ¶
DB170324 Foreningen Ilmr arbeider imot alle former for høyreekstremisme, og er under oppstart .
AP170324 - Partiene legger til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra Rana kommune og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig.
AA170324 - Partiene legger til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra Rana kommune og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig.
DA170323 Planlagt oppstart for dette arbeidet er i først i 2024, men Pettersen håper det vil være mulig å sette i gang tidligere.
DA170323 Nå vil ordføreren ha en raskere oppstart av den nye riksvei 19-utbyggingen.
DA170323 - Hvert eneste år som vi klarer å kutte fram oppstart er viktig for Moss by, sier han.
BT170322 Nyheten har blitt tatt svært negativt imot lokalt, blant annet fordi at fagetatene i sin innstilling anbefalte oppstart tre år tidligere.
BT170322 Der ble hun utfordret av Magne Rommetveit ( Ap ) på om hun i likhet med Knut Arild Hareide ( KrF ) og Terje Breivik ( V ) vil jobbe for en tidligere oppstart enn 2024.
DB170321 - Det stemmer sikkert også at vi var på Ila sammen, det resulterte i oppstart av en sak i Vestfold, sier Jensen.
BT170320 Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak pilotprosjektet, som skal vare i ett år, med oppstart i høst.
AP170320 Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak pilotprosjektet, som skal vare i ett år, med oppstart i høst.
AP170320 Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak pilotprosjektet, som skal vare i ett år, med oppstart i høst.
DN170319 Han har tatt ut over 80 millioner kroner i utbytte fra bedriften siden oppstart i 1995.
DB170319 De går dermed i direkte konkurranse med Norwegian som også har planlagt oppstart av ruter fra Barcelona til San Francisco og Los Angeles, i tillegg til New York og Fort Lauderdale, i juni 2017.
DB170319 Oppstart vil være i juni.
BT170319 Tidligere har regjeringen snakket om oppstart i 2021.
BT170319 Så må vi alle gjøre vårt for å få pengene til å strekke til samt jobbe for en så rask mulig oppstart som mulig.
BT170319 Skansen sa han forstår at det er vanskelig å prioritere oppstart i 2021.
BT170319 - Vi forstår at det er vanskelig å prioritere oppstart i 2021.
AA170319 Forsinket oppstart
AA170319 Oppstart i neste uke ¶
FV170317 Planlagt oppstart : Uklart.
FV170317 Planlagt oppstart : Allerede i produksjon, oppgraderer anlegget slik at en økt andel av bioetanolen kan brukes til innblanding i drivstoff.
FV170317 Derfor er det umulig å sette en dato for oppstart , sier han.
DN170317 - Studentene vi ser etter til summer internship har begynt på sin mastergrad, slik at de er klare for en eventuell oppstart året etter dersom de får tilbud om fast ansettelse, forklarer Omholt i Deloitte.
DA170317 EN SLASK I OPPSTART : Det finnes en ny mennesketype.
AP170316 Han jobber både med oppstart av nye og videreutvikling av eksisterende teknologiselskaper gjennom sitt investeringsselskap A-Grade Investments.
AA170313 Ved oppstart til høsten kan veiprosjektet stå ferdig sent i 2020.
AA170313 105 ungdommer har fått ungdomsstraff og 648 ungdomsoppfølging mellom oppstart i juli 2014 og utgangen av 2016.
SA170310 Planlagt oppstart er tidlig neste år.
BT170310 Da sa hun, på spørsmål om det nå blir oppstart , at hun « tror nå det ».
AA170310 " Pensjonsavtaler hvor utbetaling ikke var startet på tidspunktet for administrasjonsvedtaket, men hvor avtalen under vanlige forhold nå skulle tilsi oppstart av pensjonsutbetaling, er under vurdering ", skriver selskapet.
VG170308 Av vedtaket fremgår det at legen siden oppstart av virksomheten rutinemessig har « hatt diatermiapparatet ( et elektrisk apparat brukt ved ulike kirurgiske inngrep, journ.anm. ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
AP170308 Drøyt tre år etter oppstart flytter de rundt hjørnet fra et nedlagt postkontor til nye, faste lokaler : En hel nyoppusset bygård som består av fire hus.
VG170303 PS : De fire partiene er enige om flere andre jernbane-tiltak innenfor Nasjonal Transportplan : ¶ * * Det bygges dobbeltspor på Bergensbanen mellom Arna og Stanghelle ¶ * * Oppstart av Grenlandsbanen, som skal koble Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen ¶ * * Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen ¶ * * Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vo
DN170303 « Fremover vil selskapet nå gjennomføre en avgrensningsbrønn på Peshakabir i løpet av tredje kvartal eller tidlig i fjerde kvartal, og en fremskyndet oppstart på feltet er også under vurdering », skriver DNB Markets, som legger til at på sikt ser selskapet en mulig utvidelse av aktiviteten til Iran som et naturlig skritt.
BT170303 Vi vil påstå at Hordaland kommer godt ut i Nasjonal transportplan, men det er behov for raskere oppstart .
BT170303 Vi skjønner at både utvidelsen av prosjektet og lokale avklaringer har tatt tid, men nå må det settes full fart på oppstart og gjennomføring.
AP170302 Som Aftenposten skrev mandag blir planlagt oppstart utsatt fra 2019 til 2020/21.
AP170302 Byggingen kunne vært utsatt til 2024, nå blir det oppstart 2018.
AP170302 Som Aftenposten skrev mandag blir planlagt oppstart utsatt fra 2019 til 2020/21.
AP170302 Byggingen kunne vært utsatt til 2024, nå blir det oppstart 2018.
FV170301 I tillegg er det flertall for firefelts vei til Kjevik med mulig oppstart om to år.
DN170301 Den norske avdelingen starter øyeblikkelig, og får dermed et forsprang på Nordic Trustee ( Norsk Tillitsmann ) som tidligere denne måneden varslet oppstart av en tilsvarende virksomhet, Nordic Credit Rating AS.
DN170301 De går rett i strupen på Nordic Trustees nordiske ratingbyrå som er under oppstart .
DN170228 Så hvis pengene kommer, kunne det blitt oppstart om et år, sier konsernsjef Rolf Domstein i fiskerikonsernet Domstein.
DN170228 Så hvis pengene kommer, kunne det blitt oppstart om et år - i 2018.
DN170228 - Det viktigste er uansett at det holdes fast på oppstart i 2021, sier Vaksdal-ordfører Eirik Haga.
AP170227 Ringeriksbanen : Aftenposten skrev mandag at banen får en senere oppstart enn planlagt, i 2021 - 2022, i stedet for 2019.
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
AP170227 Ringeriksbanen : Aftenposten skrev mandag at banen får en senere oppstart enn planlagt, i 2021 - 2022, i stedet for 2019.
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
AP170227 Planen er likevel ikke bindene, det er i statsbudsjettene og gjennom øvrige bevilgninger at prosjektene sikres oppstart og finansiering.
AA170227 For å gjøre våre arbeidsforhold mer klare, kunne en begynt med noe så enkelt som å gi næringsdrivende minstefradrag på lik linje med vanlige lønnsmottagere, slik at flere i oppstart har råd til å tegne kostbar sykeforsikring.
DB170224 - Det er klart at oppstart og innkjøring i nye renovasjonskontrakter kan medføre ekstra arbeidsbelastning, men det må man planlegge og ta høyde for, slik at man sikrer at det skjer lovlig.
AA170224 Oppstart blir i løpet av 2017. ( ©NTB ) ¶
DN170223 Regionen har en lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi, og har sterke og kompetente investeringsfond.
BT170223 Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth tolker dette i dagens BT som « bybane, vei og bane til Voss og tidlig oppstart for Hordfast.
AA170223 De peker på at regionen har « lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi, og har sterke og kompetente investeringsfond ».
VG170222 * Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til mer enn 7000 prosjekter som har gitt en samlet besparelse på 22 TWh energi.
VG170222 * Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til mer enn 7000 prosjekter som har gitt en samlet besparelse på 22 TWh energi.
DB170222 Vi tok frem stoppeklokka og tok tiden på oppstart av en iPhone 7 256GB og enkelte apper, men der var forskjellen minimal.
AA170222 Kommunen skal melde fra til Helfo når det er inngått avtale med en lege om oppstart i spesialisering, eller ved inngåelse av vikariater.
DN170221 Veireno-eier Jonny Enger tok ut 11 millioner rett før oppstart i Oslo ¶
SA170220 Ved oppstart ser Førland for seg å ansette rundt 15 personer.
DN170220 Veireno-eier Jonny Enger tok ut 11 millioner rett før oppstart i Oslo ¶
DN170220 | Veireno-eier Jonny Enger tok ut 11 millioner rett før oppstart i Oslo ¶
DN170220 Eieren tok ut over 11 millioner kroner før oppstart hos Oslo kommune.
DN170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
DB170220 i har blant annet stilt etaten disse spørsmålene : ¶ 1 ) Hvorfor aksepterte Renovasjonsetaten overskridelser av arbeidsmiljølovens regler for bruk av overtid allerede før oppdraget var i gang ? 2 ) Leverte Veireno noen sinne redegjørelsen vedrørende søknad om samtykke til bruk av utvidet overtid før oppstart 3. oktober ?
DB170220 Satt på fil med søppel-lovbrudd en uke uten å varsle byråden ¶ 3 ) Kan Renovasjonsetaten overfor Dagbladet dokumentere at det fra etatens side ble gjort forsøk på å følge opp at Veireno faktisk søkte om samtykke til bruk av overtid før oppstart ?
DB170220 I tråd med anbefalinger i allmenngjøringsloven ( påseplikten ), gjennomførte REN både før og etter oppstart revisjoner hos Veireno gjennom revisjonsselskapet BDO.
DB170220 - Er det gjennomført en « nødvendig kontroll » med Veireno når kommunen ikke forlangte å få se dokumentasjon på at dispensasjonen var gitt ved oppstart ?
DB170220 Veireno er nå konkurs, og ifølge DN tok Enger ut 11 millioner fra selskapet før oppstart i Oslo.
DB170220 ( Dagbladet/NTB ) : Eieren av Veireno tok ut over 11 millioner kroner før oppstart i Oslo, ifølge DN.
DA170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
DA170220 | DN : Veireno-eier tok ut 11 millioner før oppstart i Oslo ¶
DA170220 Eieren av Veireno, Jonny Enger, tok ut over 11 millioner kroner før oppstart i Oslo.
AP170220 oppstart nye kontrakter fra 3.10.2016.
AP170220 | DN : Veireno-eier tok ut 11 millioner før oppstart i Oslo ¶
AP170220 Eieren av Veireno tok ut over 11 millioner kroner før oppstart i Oslo.
AA170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
AA170220 | DN : Veireno-eier tok ut 11 millioner før oppstart i Oslo ¶
AA170220 Eieren av Veireno tok ut over 11 millioner kroner før oppstart i Oslo.
VG170219 Selskapet, som har hatt ansvaret for å tømme søppelet for 700 000 mennesker, fikk imidlertid en trøblete oppstart med titusenvis av klager på manglende henting, kjøring med ulovlig tunge biler og hundrevis av tonn søppel som ble liggende ute.
SA170219 To år etter oppstart innså vi at uten også å forstå håndens betydning for både kroppslig balanse og evnen til fokusert oppmerksomhet, sto vi i stampe.
DB170219 For å fullføre den bedrøvelige skrytelista : kommunen fikk over 30 000 klager to måneder etter oppstart , og Veireno har sannsynligvis brutt arbeidsmiljøloven over 2000 ganger.
SA170218 Det eneste svaret Aftenbladet fikk var den korte epost-uttalelsen som er gjengitt i artikkelen : « Har per i dag ingen dato for salg av leiligheter og oppstart, men arkitekt tegner og vi planlegger sammen med Norconsult fremdrift og oppstart for prosjektet.
SA170218 Det eneste svaret Aftenbladet fikk var den korte epost-uttalelsen som er gjengitt i artikkelen : « Har per i dag ingen dato for salg av leiligheter og oppstart , men arkitekt tegner og vi planlegger sammen med Norconsult fremdrift og oppstart for prosjektet.
AP170217 - Vi har hatt en krevende oppstart i Hedmark, bekrefter Riste i RenoNorden.
AP170216 - Oppdraget for rengjøring av tunnelen er planlagt, og oppstart er estimert til i slutten av mars.
DB170215 VR foretar en konkret vurdering på hvor mye overtid de maksimalt vil søke om dispensasjon for og redegjør dette overfor REN før oppstart », står det i møtereferatet skrevet av Renovasjonsetatens representant den 19. februar.
DB170215 Også dette viser at kommunen og Veireno to måneder før oppstart skjønte at søppeloppdraget kunne ende med brudd på arbeidsmiljøloven.
DB170215 * Hvorfor søkte dere ikke før oppstart Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven, når dere tross alt selv varslet Oslo kommune om at dette var noe dere skulle gjøre ?
DB170215 - Jeg ble ikke orientert om at Veireno før oppstart anså det som nødvendig å søke om dispensasjon til bruk av utvidet overtid.
DB170215 - Hvorfor fulgte dere ikke opp varselet fra Veireno selv, sju måneder før oppstart , om at de måtte jobbe så mye at det ville være i strid med arbeidsmiljøloven ?
AA170215 Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), sier hun ikke ble orientert om at Veireno før oppstart anså det som nødvendig å søke om dispensasjon til bruk av utvidet overtid.
SA170214 Den nye direkteruten fra Stavanger vil bety en ukentlig avgang mellom Stavanger og Pula på fredager, med oppstart 2. juni.
DA170214 Norwegian vil tilby en ukentlig avgang mellom Stavanger og Pula på fredager, med oppstart 2. juni.
AA170213 Han legger til at søkermassene har ført til at det nasjonale organet må utsette oppstart av nye tjenester som kvalifikasjonsvurdering for flyktninger og ny godkjenning av fagskoleutdanning.
DB170212 Hans solide CV innenfor film, tv, revy, stand up, tekstforfattervirke, oppstart med Lompelandslaget og på store - og små scener er smått imponerende.
BT170211 Byggeprosjektet hadde oppstart i 2014.
BT170211 Byggeprosjektet hadde oppstart i 2014.
AA170210 Nå har det Reitan-eide selskapet skjøvet flytteplanene ett år frem i tid, med ny mulig oppstart i 2020.
AA170210 Nå er hele flytteprosjektet skjøvet ett år frem i tid, med ny mulig oppstart i første halvdel av 2020.
DB170209 De nevner behovet for å « fjerne terskler » i form av « å fjerne krav om rusfrihet og urinprøver før oppstart , at tilbudet er sentralt beliggende og lett tilgjengelig, at pasienter bør kunne oppsøke behandlingen uten henvisning.
VG170208 Du kan overnatte i hytter med oppstart på Finse - Krækkja - Stigstuv - Sandhaug - Litlos - Hellevassbu og så Haukeliseter.
BT170208 NYE TIDER : Sorenskriver Arne Henriksen og kollegene i Bergen tingrett markerte oppstart for Aktørportalen tirsdag.
VG170207 Veireno har hatt en trøblete oppstart i Oslo, med titusenvis av klager på manglende henting, kjøring med ulovlig tunge biler og hundrevis av tonn søppel som ble liggende ute.
SA170207 Bygging av vei med oppstart 2013/2014, ferdig i 2015.i ¶
DN170207 * Prosjektporteføljen med oppstart i 2022 har en balansepris på 27 dollar fatet.
AP170206 Selv om det er indikasjoner på at medikamentene hjelper ved tidlig oppstart , gjenstår det å vise en definitiv, langvarig effekt av behandlingen, og vi er fortsatt veldig spente på disse resultatene.
AP170206 Selv om det er indikasjoner på at medikamentene hjelper ved tidlig oppstart , gjenstår det å vise en definitiv, langvarig effekt av behandlingen, og vi er fortsatt veldig spente på disse resultatene.
AA170205 Forlenget progresjonsfri overlevelse betyr også at pasientene kan utsette tidspunktet for oppstart av cellegiftbehandling.
VG170204 IHS-leder Espen Rooth understreker at planlagt oppstart for forsikringstilbudet var 1. januar 2016.
DB170204 Like før klokka 0400 i natt får Dagbladet bekreftet at partene - NHO Luftfart og fagforbundet Junit - er enige om en avtale og at streiken, med planlagt oppstart søndag, dermed er avblåst.
FV170202 Statens vegvesen/Rambøll ¶ Oppstart for byggingen av den nye Varoddbroa blir vinteren 2017.
DB170201 Veireno-sjef Jonny Enger skriver i en kommentar at han har jobbet aktivt med de tillitsvalgte i selskapet for å få en aksept for utvidet bruk av overtid, som etter planen skulle foreligge før oppstart .
DB170201 Veireno har siden oppstart jobbet hardt for at overtidsbruken reduseres til det minimale, hevder Enger.
DB170201 De er kjent med problematikken, og har erfart samme type problematikk ved oppstart av tidligere kontrakter på innsamling av avfall.
DB170201 - Det er beklagelig at brudd oppstår, men vi ser erfaringsmessig at dette oppstår ved hver eneste oppstart i bransjen generelt.
AP170201 De er kjent med problematikken, og har erfart samme type problematikk ved oppstart av tidligere kontrakter på innsamling av avfall, sier Enger.
AP170201 - Det er beklagelig at brudd oppstår, men vi ser erfaringsmessig at dette oppstår ved hver eneste oppstart i bransjen generelt.
BT170131 FEST : Lothepus og Joar Førde var klar for fest og fanteri utenfor Rick's for å markere oppstart av sesong fire.
DN170129 Foto : Fartein Rudjord « Oppstart i 2019 » ¶
DB170127 Ankesaken skulle opprinnelig gå for Gulating lagmannsrett med oppstart 6. februar, og det var satt av seks uker til saken.
FV170125 Rask oppstart
BT170125 Rask oppstart
SA170124 Den nevnte amerikanske studien slår fast at nesten alle utslipp fra nye biler kommer umiddelbart etter oppstart , når motoren er kald.
DN170122 Et klart flertall av flyanalytikerne har hatt kjøpsanbefaling på Norwegian-aksjen i tiden etter oppstart på langdistanse.
SA170120 Vi er meget glade for at et flertall bestående av Ap, V, SV, Sp, MDG, og FNB før jul anket Utdanningsdirektoratets vedtak om å godkjenne oppstart av den private ungdomsskolen Wang, til tross for et klart nei både i formannskapet og kommunalstyret for oppvekst.
DB170118 Termoegenskaper : Vi har målt temperaturene på kaffe ved oppstart , etter 30 minutter og etter halvannen time.
SA170117 Fra oppstart av ny kontraktsperiode 1. januar 2019 vil det være fire ferjer som trafikkerer sambandet Mortavika-Arsvågen.
SA170117 Ved oppstart i fjor var vi ikke så mange.
BT170117 Ved oppstart i fjor var vi ikke så mange.
AP170117 Ved oppstart i fjor var vi ikke så mange.
DB170116 I høst, bare tre uker etter oppstart , ble Veireno politianmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
DN170113 - Eni har lenge planlagt å arbeide med ferdigstilling av installasjonen etter oppstart .
DB170111 Antall transplantasjoner har økt hvert år siden oppstart , og i 2015 ble hele 45 transplantasjoner gjennomført via programmet.
DN170110 Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.
DN170110 Fondet forvaltes av Peter Brewer, som har hatt rollen siden fondets oppstart i 2006.
AP170110 I anerkjennelsen av den brede samfunnsbetydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverrfakultær seminarrekke i Gamle Festsal med oppstart torsdag 12. januar 2017 og følges opp med fire påfølgende lørdagsseminarer.
DN170109 Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.
DB170109 - Konsekvensene i Oslo er større enn det er for andre oppstarter i Norge, fordi det er en større oppstart enn andre steder i landet, og for eksempel den vi hadde i Vestfold.
DB170109 - Det er bare å google oppstart av renovasjonstjenester og arbeidstilsynssaker, så ser man det har vært utfordringer i flere andre kommuner.
DB170109 I det minste burde man tilby en avviklingsordning, samt forbud mot oppstart av nye dersom man ikke kan enes om en styrt avvikling nå.
DB170108 I høst, bare tre uker etter oppstart , ble Veireno politianmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
BT170108 Hittil har de solgt rundt 80 slike pakker etter oppstart .
DN170106 I sitt tredje år siden oppstart omsatte OSM Aviation, som formidler innleid flymannskap, for 1,2 milliarder kroner.
DB170103 Skianlegget hadde planlagt oppstart i går kveld.
SA170102 Vi har tatt utgangspunkt i nyere småbarnsforskning og tilknytningsteori, og fått til en ny og bedre oppstart for de minste barna i barnehagen.
SA170102 Vi har satt Stavanger kommune på kartet i forhold til oppstart .
SA170102 Vi har tatt utgangspunkt i nyere småbarnsforskning og tilknytningsteori, og fått til en ny og bedre oppstart for de minste barna i barnehagen.
SA170102 Vi har satt Stavanger kommune på kartet i forhold til oppstart .
DB170101 ( Finansavisen ) : Greenbird Integration Technology har vokst fra null til 44 millioner kroner siden 2010, og gått med overskudd hvert år siden oppstart .
DB170101 NY OPPSTART : Denne skjermen lar deg installere Mac OS X på ny fra nettet.
BT161222 OPPSTART : Planen er at Lucid Air skal settes i produksjon i 2018.
AP161222 OPPSTART : Planen er at Lucid Air skal settes i produksjon i 2018.
SA161213 Under en intervjurunde før oppstart av London Chess Classic ble imidlertid sjakk-VM, som Carlsen vant for to uker siden, likevel et tema.
AP161213 Under en intervjurunde før oppstart av London Chess Classic ble imidlertid sjakk-VM, som Carlsen vant for to uker siden, likevel et tema.
AA161201 Gradvis oppstart av bagasjehåndtering ¶
AA161201 - Det er viktig for oss at vi tar en gradvis oppstart med bagasjehåndtering, da vi har erfaringer fra mange land - terminal 5 på Heathrow var ikke en suksess, det lærte de av til terminal 2 med gradvis oppstart .
AA161201 - Det er viktig for oss at vi tar en gradvis oppstart med bagasjehåndtering, da vi har erfaringer fra mange land - terminal 5 på Heathrow var ikke en suksess, det lærte de av til terminal 2 med gradvis oppstart.
AP161125 Norwegian utvider markedet sitt hele tiden, og arbeider nå med å legge til rette for oppstart av en direkterute fra Oslo til Singapore, etter det Aftenposten kjenner til.
AP161125 Norwegian utvider markedet sitt hele tiden, og arbeider nå med å legge til rette for oppstart av en direkterute fra Oslo til Singapore, etter det Aftenposten kjenner til.
AP161018 Dobbel oppstart
AP161006 * Regjeringen setter av 50 millioner kroner til oppstart av det digitale Norsk helsearkiv på Tynset, ifølge Østlendingen. * 56,1 millioner til å etablere et nytt folkehelseprogram for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel.
AP161006 Oppstart i Rogaland, ifølge Stavanger Aftenblad. * 60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp, melder NTB.
AP161006 * 100 millioner kroner til tidligere oppstart av utbedringen av E16 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud, ifølge NRK. * 200 millioner til ny E18 vest for Oslo, ifølge Budstikka.
AP161006 * 1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, til å hjelpe elever som sliter på skolen tidligere, melder NTB. * 35 millioner kroner til innsats mot mobbing, ifølge NRK.
AP160928 Kirsti Klette mener klar oppstart av timen er blant elementene som inngår i samtlige gode undervisningsøkter.
AP160913 * Investeringsbeslutning planlegges i 2017, med endelig PUD ( plan for utbygging og drift ) i 2018 og oppstart i 2022.
DN160912 Et halvår etter oppstart innrømmet Wie at det gikk saktere enn ventet.
AP160905 Med sistnevntes oppstart gir det rundt 1300 flere seter til London hver dag.
AA160905 Med sistnevntes oppstart gir det rundt 1300 flere seter til London hver dag.
AP160817 Gull i oppstart
AP160817 Gull i oppstart
AP160728 Der varsler vi oppstart av et pilotprosjekt for å prøve ut bruk av kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på naturmangfold, sier han.
AP160528 Det blir oppstart samtidig flere steder.
SA160521 Planlagt oppstart i 2017.
BT160521 Planlagt oppstart i 2017.
AP160521 Planlagt oppstart i 2017.
DN160518 Oppstart henter penger ¶
AP160412 Oppstart for det nye vertskapet er 1. september, og målet er å få tak i noen i løpet av mai.
AP160409 Mossack Fonseca hadde sin oppstart i 1986.
AP160319 På Rælingen håper man å komme i gang i løpet av det første halvåret, Prosjektet i Asker ligger ennå bare på tegnebrettet og er i oppstart på reguleringen.
AP160316 Torbjørn Smidts engasjement i Nordea var opprinnelig et pilotprogram med oppstart i 2013.
AP160316 Torbjørn Smidts engasjement i Nordea var opprinnelig et pilotprogram med oppstart i 2013.
SA160315 Matagentprosjektet vil utredes videre i 2016, og målet er oppstart i 2017.
BT160315 Matagentprosjektet vil utredes videre i 2016, og målet er oppstart i 2017.
AP160315 Matagentprosjektet vil utredes videre i 2016, og målet er oppstart i 2017.
DA160222 Selv om Stortinget ikke fikk behandlet oppstart av Rogfast før jul, ligger det ikke an til store forsinkelser.
DA160222 Selv om Stortinget ikke fikk behandlet oppstart av Rogfast før jul, ligger det ikke an til store forsinkelser.
AP160222 Veien skulle egentlig være stengt hele dagen i forbindelse med oppstart av rehabilitering av Brynstunnelen.
AP160222 Veien skulle egentlig være stengt hele dagen i forbindelse med oppstart av rehabilitering av Brynstunnelen.
AP160213 Spørsmålet blir om man har krav på senere oppstart grunnet foreldrepermisjon når man starter i en ny stilling under permisjonstiden, og har fått en arbeidsavtale ?
AP160213 I januar tilbød arbeidsgiveren min samboer en skriftlig arbeidsavtale med oppstart 15. februar.
AP160213 Arbeidsgiver tilbød henne da oppstart 15. mars begrunnet i opplæring av flere ansatte samtidig.
DA160209 Leke- og oppholdsarealene på Espira Scala Tasta har vist seg å være større enn beregningene ved oppstart for over ti år siden.
DA160209 Leke- og oppholdsarealene på Espira Scala Tasta har vist seg å være større enn beregningene ved oppstart for over ti år siden.
AP160204 Kostnadskuttene vil medføre at prosjektene med planlagt oppstart innen 2022 er avhengige av en snittpris på 41 dollar per fat oljeekvivalenter, mot tidligere behov for minst 70 dollar for å lønne seg.
AP160203 Planlagt oppstart 2018-2023Det er også satt av penger til T-banetunnel og ny E18.
AP160203 Planlagt oppstart 2018-2023A-husbanen ligger nærmest.
AP160203 Oppstart er forutsatt 2014-17.
AP160128 Hvis de ikke heves raskt nok under oppstart slår en sikkerhetssensor inn.
AP160128 Da mislykkes oppstart .
AP160122 I den nylig avsluttede tildelingsrunden med oppstart i 2017 var det bare tre norske akademikere som fikk ERC-støtte på midterste hylle, det vil si for viderekomne forskere.
AP160109 Vi vil premiere bedrifter som har gode, fysiske anlegg til syklistene i bedriften, sier Andersson, som regner med at det blir oppstart om et halvt års tid.
AP160109> Vi vil premiere bedrifter som har gode, fysiske anlegg til syklistene i bedriften, sier Andersson, som regner med at det blir oppstart om et halvt års tid.
AP160109> target="avis" href= Vi vil premiere bedrifter som har gode, fysiske anlegg til syklistene i bedriften, sier Andersson, som regner med at det blir oppstart om et halvt års tid.
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= Vi vil premiere bedrifter som har gode, fysiske anlegg til syklistene i bedriften, sier Andersson, som regner med at det blir oppstart om et halvt års tid.
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Vi vil premiere bedrifter som har gode, fysiske anlegg til syklistene i bedriften, sier Andersson, som regner med at det blir oppstart om et halvt års tid.