DA171215 Denne uka ble dommen opprettholdt , og Vasquez må sone de gjenværende 20 årene av dommen.
VG171214 Pionerer protesterer ¶ 21 Internett-pionerer, blant dem Apples medgrunnlegger Steve Wozniak, ber Kongressen sørge for at nettnøytraliteten blir opprettholdt .
VG171214 En domstol opprettholdt onsdag dommen mot en 34 år gammel kvinne som ble dømt til 30 års fengsel etter en dødfødsel.
DB171214 Men dommerne opprettholdt straffen.
DB171214 Den straffen ble opprettholdt tross nye bevis.
DB171214 Forbudet gjelder inntil videre, og vil bli opprettholdt så lenge det er fare for snøskred i området, forutsatt at skredsikring ikke er iverksatt, opplyser Askholt.
DA171214 Hun opprettholdt også tilståelsen i avhør med politiet.
AP171214 Pionerer protesterer ¶ 21 internett-pionerer, blant dem Apples medgrunnlegger Steve Wozniak, ber Kongressen sørge for at nettnøytraliteten blir opprettholdt .
AA171214 Forbudet gjelder inntil videre og vil bli opprettholdt så lenge det er fare for snøskred i området, forutsatt at skredsikring ikke er iverksatt, opplyser Askholt.
BT171212 Slik ble presteutdanningen opprettholdt .
VG171210 Prosessen for å få omgjort dommen, har nå endte med at en ankedomstol likevel har opprettholdt den i en 4 - 3 avgjørelse blant dommerne.
VG171210 Nå har appelldomstolen opprettholdt dommen med en 4 - 3 avgjørelse.
VG171210 I juni i år opprettholdt 3 dommere i ankedomstolen Duffins avgjørelse med 2 - 1 avgjørelse, skriver CNN.
DA171208 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som administerer tilskuddsordningen for trossamfunn, vedtok at OKB måtte tilbakebetale nettopp 40,5 millioner kroner, og Kulturdepartementet opprettholdt vedtaket da bispedømmet klaget.
SA171207 Men vi vet at støtten til kunst ble opprettholdt gjennom krigen.
VG171205 Den spanske arrestordren mot Puigdemont, etter siktelsene for oppvikleri, opprør og underslag, er opprettholdt .
AA171205 I sin fengslende framføring skapte de utvikling og klarhet steg for steg, og opprettholdt spenningen og gleden ved involvert lytting, fram mot en endelig naturlig katarsis.
SA171204 november opprettholdt Eidsivating lagmannsrett straffen på 11 måneders fengsel, samt at han må betale over 600.000 kroner i erstatning til de rammede parter og et forsikringsselskap.
DN171204 RiksTV anket til Borgarting lagmannsrett, som i en fersk dom opprettholdt Tingrettens avgjørelse.
DN171204 RiksTV anket til Borgarting lagmannsrett, som i en fersk dom opprettholdt Tingrettens avgjørelse.
AP171204 november opprettholdt Eidsivating lagmannsrett straffen på 11 måneders fengsel, samt at han må betale over 600.000 kroner i erstatning til de rammede parter og et forsikringsselskap.
DB171202 I andre omgang klarte aldri Newcastle å true Chelsea i nevneverdig grad, og i stedet var det gjestene som opprettholdt trykket.
VG171201 En enstemmig lagmannsrett opprettholdt den tidligere kjennelsen fra Oslo byfogdembete.
DB171201 - Det tyder på at konseptet står sterkt i befolkningen, og at kvaliteten er opprettholdt .
AP171201 Han var en av seks bosnisk-kroatiske ledere som hadde fått opprettholdt dommene på 20 år for drap, voldtekter, forfølgelse, fordrivelse og terrorisering av bosniske muslimer Bosnia-krigen på begynnelsen av 1990-tallet.
VG171129 Men også etter at det formelle samarbeidet ble brutt, har utvekslingen mellom klubbene blitt opprettholdt .
VG171129 Dommen på 25 års fengsel for Prlic ble opprettholdt .
SA171129 Før retten ble hevet onsdag, opprettholdt ICTY også dommene mot de fem øvrige bosnisk-kroatiske lederne som ble dømt i 2013, blant dem Jadranko Prlic.
SA171129 Dommen ble opprettholdt .
SA171129 Bosniere følger med på fjernsynsoverføring fra domstolen i Haag og ser på Slobodan Praljak drikker gift, sekunder etter at ICTY opprettholdt dommen mot ham.
SA171129 72 år gamle Slobodan Praljak reiste seg og drakk gift da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia ( ICTY ) onsdag opprettholdt dommen mot ham på 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
SA171129 Før retten ble hevet onsdag, opprettholdt ICTY også dommene mot de fem øvrige bosnisk-kroatiske lederne som ble dømt i 2013, blant dem Jadranko Prlic.
SA171129 Da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia ( ICTY ) onsdag avviste anken og opprettholdt dommen, reiste han seg og drakk fra en liten brun flaske med gift.
SA171129 Bosnisk-kroaten Slobodan Praljak drakk gift i retten da FNs krigsforbryterdomstol i Haag opprettholdt dommen mot ham.
SA171129 72 år gamle Slobodan Praljak reiste seg og drakk gift da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia ( ICTY ) onsdag opprettholdt dommen mot ham på 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
DN171129 Før retten ble hevet ble også dommen mot den bosnisk-kroatiske lederen Jadranko Prlic opprettholdt .
DN171129 En krigsforbryterdømt bosnisk-kroat drakk gift og tok sitt eget liv da FNs krigsforbryterdomstol opprettholdt dommen mot ham onsdag. 72 år gamle Slobodan Praljak ble i 2013 dømt til 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet.
DN171129 Før retten ble hevet ble også dommen mot den bosnisk-kroatiske lederen Jadranko Prlic opprettholdt .
DN171129 En krigsforbryterdømt bosnisk-kroat drakk gift og tok sitt eget liv da FNs krigsforbryterdomstol opprettholdt dommen mot ham onsdag. 72 år gamle Slobodan Praljak ble i 2013 dømt til 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet.
AP171129 Da FNs krigsforbryterdomstol opprettholdt dommene mot seks bosnisk-kroatiske ledere, tok en av de domfelte opp en brun flaske og drakk fra den.
AA171129 Før retten ble hevet ble også dommen mot den bosnisk-kroatiske lederen Jadranko Prlic opprettholdt .
AA171129 En krigsforbryterdømt bosnisk-kroat drakk gift og tok sitt eget liv da FNs krigsforbryterdomstol opprettholdt dommen mot ham onsdag. 72 år gamle Slobodan Praljak reiste seg og drakk gift da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia ( ICTY ) onsdag opprettholdt dommen mot ham på 20 års fengsel for krigsforbrytelser og
AA171129 72 år gamle Slobodan Praljak reiste seg og drakk gift da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia ( ICTY ) onsdag opprettholdt dommen mot ham på 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
NL171128 ¶ Paradokset er at fiskerimyndighetene de siste 10 årene har bygget ned kystfiskeflåten som bidrar best til fiskerilovgivningens formål om verdiskaping for sysselsetting og bosetting, mens havfiskeflåten har opprettholdt sin kapasitet og øket sine kvote andeler, skriver Torbjørn Trondsen.
NL171128 Paradokset er således at fiskerimyndighetene de siste 10 årene har bygget ned kystfiskeflåten som bidrar best til fiskerilovgivningens formål om verdiskaping for sysselsetting og bosetting, mens havfiskeflåten har opprettholdt sin kapasitet og øket sine kvote andeler.
VG171124 Frostating lagmannsrett opprettholdt straffen på elleve års fengsel for en mann som er dømt for å ha drept sin kone i Levanger i mars i fjor.
VG171123 På den ene siden stod blant andre sametingspresident Aili Keskilato som mente Jensen opprettholdt « kolonist-holdninger », mens den andre siden bestod blant annet av skribent Esther Moe som diagnostiserte de negative reaksjonene som « krenkomani ».
VG171123 Ideene om at « negrene » var underutviklede og « indianerne » barbariske ble opprettholdt gjennom populærkultur.
VG171123 Den juridiske diskrimineringen er kanskje over, men de rasistiske strukturene blir fortsatt opprettholdt og reprodusert gjennom vårt kollektive minne.
AP171121 Denne ordningen er foreslått opprettholdt .
AA171121 Da kommunen opprettholdt sitt vedtak, klaget museet i sommer saken inn til Fylkesmannen.
DN171120 Det har vært viktig at søppelhentingen blir opprettholdt , og mye av arbeidet de første ukene var knyttet til å overføre kontraktene til de nye driftsselskapene, sier Ottesen til DN i forkant av mandagens skiftesamling.
DN171120 Det har vært viktig at søppelhentingen blir opprettholdt , og mye av arbeidet de første ukene var knyttet til å overføre kontraktene til de nye driftsselskapene, sier Ottesen til DN i forkant av mandagens skiftesamling.
DA171115 Warner Bros har gått offentlig ut og forsikret ( eventuelt advart ) publikum om at Zack Snyders opprinnelige visjon for « Justice League » er opprettholdt , men filmen bærer sannelig preg av mye panikkfikling.
VG171113 Flytter vi oss til kvalifiseringene siden EM 2000, finner vi en forskjell som er skremmende : ¶ * 1 Danmark og Sverige har opprettholdt sitt plass-siffer fra 1992-2000 ( 2 ), mens Norge har gått fra 1,8 til 3. * 1 Sverige har økt poengsnittet pr. kvalik med fire og et halvt poeng, Danmark har økt sitt med 1,9 poeng, mens Norges snitt har sunket med tre poeng pr kvalik.
AP171113 * Henleggelsen ble påklaget, men ble opprettholdt av statsadvokaten.
VG171110 FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, mener Norge burde opprettholdt tallet på rundt 3000 - og håper samtidig regjeringen på sikt vil ta inn 5000 kvoteflyktninger i året.
DA171110 Både i 2017 og i 2016 har dette tallet vært på 3.000, noe Grandi mener Norge burde opprettholdt også for neste år.
DN171109 Rederiet opprettholdt samtidig målet om 100 millioner dollar i synergieffekter innen 2019.
DB171105 Det som var et poengsnitt som kunne ende i nedrykk, har i stedet blitt forvandlet til et poengsnitt som ville gitt seriegull om det ble opprettholdt over en hel sesong.
VG171103 LERKENDAL ( VG ) ( Rosenborg-FC Zenit 1-1 ) Nicklas Bendtner opprettholdt sin perfekte straffestatistikk, og Rosenborg hadde seieren i sin hule hånd.
AA171103 I juni opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen.
SA171102 Etter rammetillatelsen har det dukket opp forhold som det ikke var enkelt å forutse og som dessverre har ført til at vi ikke har kunnet opprettholdt antatt fremdrift på byggeplassen, svarer Eriksen.
BT171102 Etter rammetillatelsen har det dukket opp forhold som det ikke var enkelt å forutse og som dessverre har ført til at vi ikke har kunnet opprettholdt antatt fremdrift på byggeplassen, svarer Eriksen.
AP171102 Etter rammetillatelsen har det dukket opp forhold som det ikke var enkelt å forutse og som dessverre har ført til at vi ikke har kunnet opprettholdt antatt fremdrift på byggeplassen, svarer Eriksen.
AA171102 Etter rammetillatelsen har det dukket opp forhold som det ikke var enkelt å forutse og som dessverre har ført til at vi ikke har kunnet opprettholdt antatt fremdrift på byggeplassen, svarer Eriksen.
BT171026 EU-retten har opprettholdt boten på 188 millioner kroner ilagt Marine Harvest.
AP171026 Holder presset oppe ¶ 'Samtidig opprettholdt sentralregjeringen i Madrid det politiske presset.
SA171025 Det vi ikke gir dem honnør for, er at de fortsatt opprettholdt Lervigbukta som sitt heteste tomtealternativ for brannstasjonen.
AP171025 - På Ring 3 vil det i all hovedsak bli opprettholdt trafikk i to felt begge veier.
DB171024 Den grunnmuren som Marit hadde før, ble ikke opprettholdt fordi hun trente så mye hardt og for lite mengde.
DA171024 Det er også blitt opprettholdt en større folkestrøm i gaten selv etter at biltrafikken kom tilbake.
DN171023 Ifølge Nasser har Saudi Aramco opprettholdt et robust leteprogram selv under oljekrisen som har gjort at det kan bidra til å holde oljereservene oppe.
DB171022 Liverpool yppet seg litt mot slutten av omgangen, og et par glimrende inngripener fra Lloris sørget for at differansen på tre mål ble opprettholdt .
AP171022 Normen var å ikke gjøre det, og normen ble opprettholdt av frykten for sosiale sanksjoner.
DA171020 - Denne økte bevilgningen ble opprettholdt i 2017.
DA171019 Utdanningsforbundets andre hovedkrav er at dagens tredeling av arbeidstiden blir opprettholdt , med en deling mellom undervisningstid, tid til kollektivt for- og etterarbeid og tid til individuelt for- og etterarbeid.
DB171017 Etter pause opprettholdt Start trykket på gjestene, og 12 minutter ut i omgangen var snuoperasjonen fullbyrdet.
DB171015 Han forteller at han har opprettholdt formen og at han ønsker å vise at han fortsatt kan.
AA171015 De tre tiltalepunktene som gjelder voldtekt ble henlagt av statsadvokaten i mai 2014, som etter klage ble opprettholdt av Riksadvokaten i august samme år.
VG171013 Nedleggelsen av Sjøheimevernet ligger også an til å bli opprettholdt .
VG171013 bataljon ble opprettholdt som stående avdeling, og spørsmålet er om langtidsplanens ramme på 180 milliarder over 20 år er stor nok til å gi Hæren tilstrekkelig kapasitet, sier Ola Elvestuen.
AA171012 Da hadde farenivået blitt opprettholdt på oransje i noen dager i påvente av mye nedbør.
AA171012 Da hadde farenivået blitt opprettholdt på oransje i noen dager i påvente av mye nedbør.
DN171009 Spania vil ikke bli splittet, og nasjonal enhet vil bli opprettholdt .
DA171009 Spania vil ikke bli splittet, og nasjonal enhet vil bli opprettholdt .
AA171009 Spania vil ikke bli splittet, og nasjonal enhet vil bli opprettholdt .
AA171009 Spania vil ikke bli splittet, og nasjonal enhet vil bli opprettholdt .
AP171008 Klokka 13.38 meldte politiet at brannen var slukket, men at mye røyk gjorde at evakueringen av beboere ble opprettholdt .
AP171008 Klokka 13.38 meldte politiet at brannen var slukket, men at mye røyk gjorde at evakueringen av beboere ble opprettholdt .
AA171008 Klokka 13.38 meldte politiet at brannen var slukket, men at mye røyk gjorde at evakueringen av beboere ble opprettholdt .
VG171007 Laget gjorde kort prosess med Ungarn på hjemmebane lørdag, og opprettholdt med det tre poengs forsprang til Portugal, som på sin side gjorde jobben mot Andorra.
AA171006 Den vurderingen har blitt opprettholdt gjennom fredagen også.
AP171005 For mange år siden, i fjellene, og bare for noen uker siden på den tusen kilometer lange fronten vi så godt som alene har opprettholdt mot Den islamske staten.
AA171003 Nå kan stengingen bli opprettholdt frem til 13. oktober.
DB170930 I stedet var det United som opprettholdt trykket mot gjestenes mål.
AP170930 Like før valget rykket Gro Harlem Brundtland ut i VG og erklærte at skillelinjen mellom Høyre og Ap var visket ut fordi høy oljepengebruk var opprettholdt tross store skatteletter.
DA170927 Disse er vurdert som ikke realistiske og Skatt Vest opprettholdt konkursbegjæringen.
AA170927 Putin brukte også talen til å kritisere Washington, og sa det er beklagelig at USA ikke har opprettholdt sine internasjonale forpliktelser om å destruere kjemiske våpen innenfor tidsrammen.
NL170926 Flere regjeringer og helseministere, med ulik politisk plattform, har igjen og igjen opprettholdt og tydelig markert at vedtatt sykehusstruktur er den som ønskes satset videre på alle forhold tatt i betraktning.
DB170926 Flere regjeringer og helseministere, med ulik politisk plattform, har igjen og igjen opprettholdt og tydelig markert at vedtatt sykehusstruktur er den som ønskes satset videre på - alle forhold tatt i betraktning.
DN170921 Selv om bankens innlånsrente i markedet har falt jevnt og trutt, har bankene opprettholdt omtrent samme nivå på utlånsrentene.
AA170921 37-åringens samboer som altså er avdødes søster, ble løslatt i mai, men siktelsen for medvirkning til forsettlig drap er så langt opprettholdt .
DB170918 Men anklagene mot ham blir opprettholdt , og han risikerer minst ett års fengsel.
AP170918 Slik opprettholdt de makt og fred i sitt eget samfunn.
AP170918 Slik opprettholdt de makt og fred hjemme.
SA170917 Lillestrøm opprettholdt presset også i siste del av omgangen, men klarte ikke tippe kampen i sin favør, til tross for at de fikk en ny enorm sjanse på overtid.
DB170917 Lillestrøm opprettholdt presset også i siste del av omgangen, men klarte ikke tippe kampen i sin favør, til tross for at de fikk en ny enorm sjanse på overtid.
AP170917 Lillestrøm opprettholdt presset også i siste del av omgangen, men klarte ikke tippe kampen i sin favør, til tross for at de fikk en ny enorm sjanse på overtid.
VG170916 Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) skal ha opprettholdt Belgias forbud i juli, da de avviste klager fra to kvinner som gikk med nikab, ifølge Al Jazeera.
AP170916 Ikke minst fordi Lieberman har opprettholdt en steil holdning til palestinerne.
DB170915 Og så får man en ny runde noen år seinere fordi man ikke har opprettholdt et system.
VG170914 De er begge overført barnevernet, men siktelsene mot dem er opprettholdt .
DN170914 Selve produksjonen vil bli opprettholdt på Langøya utenfor Holmestrand.
DB170914 - Siktelsen på de to som blir overført til barnevernet er svekket, men den er opprettholdt .
DB170913 Liverpool opprettholdt trykket og ti minutter før pause hadde laget snudd kampen.
AP170911 På denne måten har hun holdt seg aktuell, og opprettholdt noe av spenningen før dette debutalbumet.
DB170910 Stjerneangriperne straffet et godt Godset-lag på knallhardt vis og opprettholdt luken til serietoer Sarpsborg på seks poeng.
DB170910 Fangene skal først ha blitt holdt under kontroll av væpnede voktere, men det ble ikke opprettholdt særlig lenge.
DB170909 Avisa har snakket med president Paul Exner i selskapet Modern Geographic Sailing som kan fortelle at fangene først ble holdt under kontroll av væpnede voktere, men at dette ikke ble opprettholdt særlig lenge.
VG170907 I mai ble utestengelsen behandlet i CAS, og selv om russerne mente de der hadde blitt lyttet til, tapte de mot FIS og den midlertidige utestengelsen ble opprettholdt .
VG170907 Da de konsekvensene kom på bordet, bevilget regjeringen en årlig styrking av forsvarsbudsjett så begge deler ble opprettholdt , sier Sunde.
AP170905 Politiet har i tillegg opprettholdt siktelsen om forsettlig drap, melder blant andre Berlingske Tidende.
AP170905 Politiet har i tillegg opprettholdt siktelsen om forsettlig drap, melder blant annet Berlingske Tidende.
DN170904 NLRB er et uavhengig føderalt byrå som har ansvar for å passe på at rettighetene til amerikanske arbeidere blir opprettholdt .
VG170901 Mannen ble nylig løslatt fra varetekt, men siktelsen er opprettholdt .
DA170831 Sperrepunktet ved Fisketorget blir opprettholdt .
DB170828 Han avviser at de to sykehusene ville vært berget dersom han hadde ventet på planen - og sier pasientgrunnlaget og avstandene uansett var for små til at sykehusene ville blitt opprettholdt .
DA170828 Deler av produksjonen i Nydalen ble opprettholdt til 2010.
AA170824 Iran og Qatar har opprettholdt verdifulle handelsbånd på tross av det diplomatiske bruddet i fjor.
VG170823 Den siktelsen opprettholdt politiet etter at Madsen endret forklaringen fra at han hadde satt av Wall på en strandrestaurant til at hun døde i ubåten.
AP170823 Der ble boten opprettholdt , men den betingede fengselsstraffen sløyfet.
AA170823 Også fellingstillatelsene som er gitt utenfor ulvesonen, blir opprettholdt .
AA170823 Der ble boten opprettholdt , men den betingede fengselsstraffen sløyfet.
VG170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles sk
DB170822 Mannen har hele tiden nektet for at det var han som tente på huset, og har opprettholdt den forklaringen også i Borgarting lagmannsrett.
AP170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles sk
AA170822 Siktelsen om « terrorrelatert drap » ble opprettholdt for to av de andre, som ble varetektsfengslet, mens dommeren beordret ytterligere etterforskning av fjerdemann.
AA170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under sær
VG170821 - Drapssiktelsen mot ham er opprettholdt .
DN170821 Siktelsen blir opprettholdt , ifølge politiet.
DA170821 Siktelsen blir opprettholdt , ifølge politiet.
DA170821 Blir straffen på 13 måneder opprettholdt , er det en lettelse for Johaug.
AP170821 Siktelsen blir opprettholdt , ifølge dansk politi.
AA170821 De ble sluppet fri få dager senere, men siktelsen ble opprettholdt . 30. august ble paret nok en gang pågrepet, da av norsk politi på et hotell i Trondheim etter anmodning fra svensk politi. ( ©NTB ) ¶
AA170821 Siktelsen blir opprettholdt , ifølge politiet.
AA170821 Siktelsen blir opprettholdt , ifølge politiet.
AA170821 Siktelsen blir opprettholdt , ifølge politiet.
SA170820 Ryttere fra FDJ, Orica, LottoNL-Jumbo og Sunweb deiset i bakken, men resten av hovedfeltet opprettholdt tempoet i jakten på utbryterne.
FV170820 Ryttere fra FDJ, Orica, LottoNL-Jumbo og Sunweb deiset i bakken, men resten av hovedfeltet opprettholdt tempoet i jakten på utbryterne.
AP170820 Ryttere fra FDJ, Orica, LottoNL-Jumbo og Sunweb deiset i bakken, men resten av hovedfeltet opprettholdt tempoet i jakten på utbryterne.
VG170819 Terrornivået i Spania blir opprettholdt på nivå fire, men myndighetene opplyser at det ikke er noe som tyder på at nye angrep er nært forestående.
VG170817 Rivingsvedtaket ble først opprettholdt , men Fylkesmannen slo i februar i år fast at uthuset skal bli stående.
DB170816 Selv om Madsen er fengslet for uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter, er siktelsen for forsettlig drap opprettholdt .
DA170816 Kemneren i Sandnes ønsket ikke dette og opprettholdt konkursbegjæringen.
AP170816 Selv om Madsen er fengslet for uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter, er siktelsen for forsettlig drap opprettholdt .
VG170812 Det er foreløpig uklart om den opprinnelige siktelsen er opprettholdt .
VG170811 I avhøret, som varte i mer enn fem timer, opprettholdt han forklaringen om at han ikke husker noe fra selve drapshandlingen.
AA170811 Men det har hittil vært uklart om kontakten ble opprettholdt , og om den favnet bredere enn diskusjonene om amerikanske fanger.
DN170810 De diplomatiske forbindelsene er riktignok blitt opprettholdt .
DB170810 Politiet opplyser at mannen i et nytt avhør i går opprettholdt sin forklaring der han erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld for forsettlig drap.
DN170808 James Damore, som var ansatt som ingeniør, sier til Bloomberg i en e-post at han ble sparket for å ha " opprettholdt kjønnsstereotyper " i selskapet.
DN170808 USAs utenriksminister Rex Tillerson er i Bangkok for å be om at presset mot Nord-Korea blir opprettholdt .
DB170808 Måten han manøvrerte laget gjennom Europa League og til Champions League opprettholdt myten om fotballfaglig genialitet.
SA170807 Hvem tjener på at myten blir opprettholdt ?
AA170807 - Likene ble hentet opp i dag tidlig, og politiet har pågrepet seks ansatte i gruveselskapet for å ikke ha opprettholdt sikkerhetstiltak.
DN170803 Likevel melder Apptix at det har kommet til forlik med Fusion, og forklarer forliket med at « så lenge Fusion opprettholdt kravet, ville det hindre nye strategiske initiativer for Apptix ».
VG170731 Selv om Maduro opprettholdt makten ved å stoppe flere valg i 2016, så skal det være presidentvalg i 2018.
VG170730 juli i fjor ble mannen ilagt vedtak om delvis utelukkelse fra fellesskapet i fengselet, et vedtak han påklaget, men som ble opprettholdt av Kriminalomsorgen og som fortsatt gjelder overfor mannen.
AA170730 Azaria anket dommen, men en militærdomstol avviste søndag anken, fastslo at sersjantens versjon av hendelsen ikke var troverdig og opprettholdt drapsdommen.
DN170726 Aksjemarkedet opprettholdt oppgangen som startet tidligere på dagen etter uttalelsen, mens dollaren faller.
AA170725 - Bærekraftig sikkerhet og stabilitet kan kun oppnås når menneskerettigheter er fullt tilgjengelig, garantert og opprettholdt , sa Mogherini på en felles pressekonferanse, etter å tidligere ha beskrevet Egypt som en sentral samarbeidspartner for EU.
VG170724 Trykket ble opprettholdt helt til siste sekund, men det ville seg ikke for Norge.
AA170723 Videre heter det at de ønsker velkommen forsikringer av Israels statsminister om at status quo vil bli opprettholdt og respektert i området.
AP170720 Allerede klokken 10.30 var det lange køer på Aker brygge, som ble opprettholdt av solsultne også utover ettermiddagen.
AA170717 - Siktelsen er opprettholdt fordi vi ennå ikke vet hva svaret er, og det vil vi først få når den endelige obduksjonsrapporten kommer, sier Mørkved.
VG170716 Hadde Zekhnini opprettholdt , og utviklet, det han viste for halvannet år siden, ville, etter det VG erfarer, en overgangssum fort ligget på 50-70 millioner kroner.
AA170715 Den offisielle responsen fra Cuba på Trumps kunngjøring tidligere i år er opprettholdt .
AA170715 Gundersen opplyser til NTB lørdag ettermiddag at når også avhøret av kvinnen er avsluttet, vil politiet ta stilling til om siktelsen mot de to blir opprettholdt , og om de eventuelt skal fremstilles for varetektsfengsling.
AA170713 I juni opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen.
DB170710 Begge henleggelsene ble anket til Riksadvokaten, som opprettholdt vedtakene.
AA170710 - Dersom denne kjennelsen blir opprettholdt , vil regjeringen se på den som grønt lys for fortsatt våpensalg og støtte til brutale diktaturstater og overgripere som Saudi-Arabia, som helt åpenbart unnlater å rette seg etter internasjonal lov, sier han til BBC. ( ©NTB ) ¶
DB170707 Momsstriden har vart i nesten tre år, men Finansdepartementet har opprettholdt skatteetatens vedtak.
AA170707 Momsstriden har vart i nesten tre år, men Finansdepartementet har opprettholdt skatteetatens vedtak.
FV170705 Han opprettholdt sulten.
DB170705 Han sier legger likevel til at hele stasjonsområdet fortsatt ikke er gjennomsøkt, og at sperringene vil bli opprettholdt inntil videre.
VG170703 Min religiøse overbevisning var det eneste som opprettholdt min negative holdning mot de av annen seksuell orientering.
DN170703 Siden USA har opprettholdt sanksjoner mot Iran, har også europeiske selskaper nølt med å avtale nye investeringer i landet.
DN170703 Produksjon av ferskost og yoghurt vil bli opprettholdt ved meieriet som gikk konkurs for tre uker siden.
DN170703 Avtalen ble inngått før det britiske EU-medlemskapet og ville derfor fortsatt vært opprettholdt etter at Storbritannia etter planen har fullført sitt brexit i mars 2019.
AA170703 Siden USA har opprettholdt sanksjoner mot Iran, har også europeiske selskaper nølt med å avtale nye investeringer i landet.
AA170703 Avtalen ble inngått før det britiske EU-medlemskapet og ville derfor fortsatt vært opprettholdt etter at Storbritannia etter planen har fullført sitt brexit i mars 2019.
DB170630 En ankedomstol opprettholdt den såkalte midlertidige forføyningen mot innreiseforbudet 25. mai.
DA170629 Høyesterett opprettholdt dommen fra lagmannsretten.
AP170629 De to har nektet straffskyld hele tiden, og har ifølge politiet opprettholdt sine forklaringer også etter at det ble kjent at barnet døde av skadene.
AP170629 - De var fra før siktet for grov kroppsskade, og denne paragrafen inkluderer også dødsfall, så selve siktelsen er opprettholdt som den er, men det er lagt inn at barnet døde av skadene, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.
AA170629 De to har nektet straffskyld hele tiden, og har ifølge politiet opprettholdt sine forklaringer også etter at det ble kjent at barnet døde av skadene.
AA170629 - De var fra før siktet for grov kroppsskade, og denne paragrafen inkluderer også dødsfall, så selve siktelsen er opprettholdt som den er, men det er lagt inn at barnet døde av skadene, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.
NL170628 Kreve at menneskerettighetene ble opprettholdt ?
BT170628 De to har nektet straffskyld hele tiden, og har ifølge politiet opprettholdt sine forklaringer også etter at det ble kjent at barnet døde av skadene.
BT170628 - De var fra før siktet for grov kroppsskade, og denne paragrafen inkluderer også dødsfall, så selve siktelsen er opprettholdt som den er, men det er lagt inn at barnet døde av skadene, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.
AA170628 De to har nektet straffskyld hele tiden, og har ifølge politiet opprettholdt sine forklaringer også etter at det ble kjent at barnet døde av skadene.
AA170628 - De var fra før siktet for grov kroppsskade, og denne paragrafen inkluderer også dødsfall, så selve siktelsen er opprettholdt som den er, men det er lagt inn at barnet døde av skadene, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.
VG170627 Vekten er redusert med opptil 55 kg, og med 50 - 50 fordeling mellom for- og bakakselen er vektbalansen opprettholdt på BMW-standard.
VG170627 Bredde og høyde er omtrent opprettholdt , mens akselavstand og lengde er strukket med cirka 50 mm - noe som kommer passasjerene til gode siden bagasjerommet har samme kapasitet som tidligere ( 550 liter ).
VG170626 53-åringen fra Oslo har opprettholdt den personlige kontakten mellom den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades og den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci, også når ingen av dem har villet vite av hverken motparten eller Barth Eide selv.
DB170626 En ankedomstol opprettholdt den såkalte midlertidige forføyningen mot innreiseforbudet 25. mai.
AP170626 I resten av landet har kravet om 10 prosent blitt opprettholdt .
AA170626 I resten av landet har kravet om 10 prosent blitt opprettholdt . ( ©NTB ) ¶
SA170624 Et kanonskudd fra Fedor Smolov smalt i stolpen, men det russiske laget opprettholdt trykket og i neste bølge kom Samedov på bakre stolpe og satte inn 1-0 med venstrefoten.
AP170624 Et kanonskudd fra Fedor Smolov smalt i stolpen, men det russiske laget opprettholdt trykket og i neste bølge kom Samedov på bakre stolpe og satte inn 1-0 med venstrefoten.
VG170623 Den overgrepssiktede fotballdommeren ble varetektsfengslet i en kort periode før han ble løslatt, men siktelsen mot ham ble opprettholdt .
BT170623 Mannen satt varetektsfengslet en kort periode før han ble løslatt, men siktelsen ble opprettholdt .
AA170623 Torsdag opprettholdt et dommerpanel i Chicago kjennelsen som innebærer at dommen mot Dassey annulleres.
AA170623 Mannen satt varetektsfengslet en kort periode før han ble løslatt, men siktelsen ble opprettholdt .
DB170622 Det er ankedomstolen 7th Circuit i Chicago som nå har opprettholdt den føderale domstolens avgjørelse om å oppheve drapsdommen, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170620 Frp opprettholdt den andre delen av forslaget, men her fikk de stortinget mot seg med 58 mot 48 stemmer.
DB170620 Ifølge organisasjonen blir industrien delvis opprettholdt av uvitende, internasjonale turister.
VG170619 * Støttefunksjoner som logistikk, etterretning og sanitet vil bli opprettholdt , men ikke nødvendigvis helt likt som i dag.
DB170619 Dersom Phelps rent teoretisk hadde opprettholdt den samme hastigheten i en time, ville han tilbakelagt 200 bassenglengder.
SA170618 Det portugisiske laget opprettholdt trykket etter sjansen, og i neste bølge kom Gelson Martins på høyre.
DN170618 Tidligere var det ikke et eget norsk lovverk som opprettholdt nettnøytraliteten, sier han.
DB170618 Portugal opprettholdt trykket etter sjansen, og i neste bølge kom Gelson Martins på høyre.
BT170618 Portugal opprettholdt trykket etter sjansen, og i neste bølge kom Gelson Martins på høyre.
AP170618 Det portugisiske laget opprettholdt trykket etter sjansen, og i neste bølge kom Gelson Martins på høyre.
FV170615 - Ettersom de har opprettholdt et stort aktivitetsnivå antar jeg at de vil bli framstilt for varetekt i morgen.
SA170613 For folk som allerede var foreldre, forsvant sammenhengen mellom fulltidsjobb og intensjon om å få barn for kvinner, men den ble opprettholdt for menn.
AP170613 Avslaget ble opprettholdt av Fylkesmannen.
DB170612 Det er mange land som har innført lignende forbud, og den Europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) har opprettholdt retten til å innføre lignende forbud, sier Sandberg.
DN170611 Trump-administrasjonen har diskutert flere endringer, inkludert forbud mot forretningsvirksomhet med den cubanske hæren samtidig som de diplomatiske forbindelsene blir opprettholdt .
AA170611 Trump-administrasjonen har diskutert flere endringer, inkludert forbud mot forretningsvirksomhet med den cubanske hæren samtidig som de diplomatiske forbindelsene blir opprettholdt .
DB170610 Ja, vi lever i kyniske tider, men som i alle andre tider så blir også vår tids rådende verdensbilde opprettholdt av oss selv, ikke av en ytre, objektiv kraft.
VG170607 At Qatar har opprettholdt gode forbindelser til sjiamuslimske Iran oppfattes som et svik av de andre sunnimuslimske monarkiene.
NL170607 Gjennom flere saker til stortinget har regjeringen opprettholdt tannhelseforslaget, som fikk mer og mer motstand mot seg.
DN170607 - Vi ville hatt en svakere økonomi enn det vi har hatt hvis husholdningene hadde opprettholdt sparingen sin, sier Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
DN170607 - Vi ville hatt en svakere økonomi enn det vi har hatt hvis husholdningene hadde opprettholdt sparingen sin på samme måte som før, sier Hov.
DB170607 Den vestlige okkupasjonen tok formelt slutt i 1955 da Vest Tyskland ble medlem av NATO, men ble i praksis opprettholdt helt fram til 1994, da britene avviklet sin Rhin-armé på 53 000 mann, og amerikanerne hadde redusert sitt nærvær fra 300 000 mann til bare noen få brigader.
SA170606 Mandag innrømmet likevel Johaugs manager, Jørn Ernst at skiløperen ville være fornøyd om straffen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneders utestengelse vil bli opprettholdt .
FV170606 Mandag innrømmet likevel Johaugs manager, Jørn Ernst at skiløperen ville være fornøyd om straffen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneders utestengelse vil bli opprettholdt .
BT170606 Mandag innrømmet likevel Johaugs manager, Jørn Ernst at skiløperen ville være fornøyd om straffen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneders utestengelse vil bli opprettholdt .
BT170606 Mandag innrømmet likevel Johaugs manager, Jørn Ernst at skiløperen ville være fornøyd om straffen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneders utestengelse vil bli opprettholdt .
AP170606 Mandag innrømmet likevel Johaugs manager, Jørn Ernst at skiløperen ville være fornøyd om straffen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneders utestengelse vil bli opprettholdt .
AP170606 Mandag innrømmet likevel Johaugs manager, Jørn Ernst at skiløperen ville være fornøyd om straffen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneders utestengelse vil bli opprettholdt .
FV170605 CAS opprettholdt nylig suspensjonen.
DA170605 Og Ring 3 vil bli opprettholdt for lokaltrafikk i Oslo mellom Ryen og Lysaker, sier hun.
SA170604 CAS opprettholdt nylig suspensjonen.
BT170604 CAS opprettholdt nylig suspensjonen.
AP170604 CAS opprettholdt nylig suspensjonen.
AP170604 CAS opprettholdt nylig suspensjonen.
SA170603 Skulle straffen på 13 måneder bli opprettholdt , vil Johaug få mulighet til å delta i kommende sesongs store mål : OL i Pyeongchang i Sør-Korea.
FV170603 Skulle straffen på 13 måneder bli opprettholdt , vil Johaug få mulighet til å delta i kommende sesongs store mål : OL i Pyeongchang i Sør-Korea.
BT170603 Skulle straffen på 13 måneder bli opprettholdt , vil Johaug få mulighet til å delta i kommende sesongs store mål : OL i Pyeongchang i Sør-Korea.
AP170603 Skulle straffen på 13 måneder bli opprettholdt , vil Johaug få mulighet til å delta i kommende sesongs store mål : OL i Pyeongchang i Sør-Korea.
AP170603 Skulle straffen på 13 måneder bli opprettholdt , vil Johaug få mulighet til å delta i kommende sesongs store mål : OL i Pyeongchang i Sør-Korea.
DB170602 Ankedomstolen i Maryland slo i forrige uke fast at innreiseforbudet, som skal stanse utstedelse av nye visum til borgere fra seks overveiende muslimske land, trolig bryter med grunnloven fordi forbudets primære mål er å ramme muslimer, og opprettholdt dermed kjennelsen.
AA170602 Trump-regjeringen anket, men kjennelsen fra Maryland ble opprettholdt i ankedomstolen i Virginia for en uke siden.
VG170601 De siktede satt tre uker i varetekt på grunn av tvil rundt bevisene, men siktelsen ble opprettholdt etter at de ble løslatt.
DB170601 Henleggelsen ble påklaget, men ble opprettholdt av Oslo statsadvokatembeter.
DB170530 - Jeg tror domstolen ville vurdert avskjeden som ugyldig og heller ikke opprettholdt den som en oppsigelse.
DB170529 EUs ministerråd uttaler at sanksjonene vil bli opprettholdt så lenge undertrykkelsen av sivile syrere vedvarer.
DB170529 Camilla og Charles var nære på 70-tallet, og skal ha opprettholdt kontakten - selv om de begge gikk separate veier med andre forhold.
AA170529 EUs ministerråd uttaler at sanksjonene vil bli opprettholdt så lenge undertrykkelsen av sivile syrere vedvarer. ( ©NTB ) ¶
DB170528 Helt siden Erlend Elias gikk ut av komfortsonen gjennom flere serier hos DBTV, der han både søkte lykken og var urutinert festivaldeltaker, har han opprettholdt imaget som småprippen og forfengelig fargeklatt - en som ikke liker å få skitt under neglene.
DB170526 Post i butikk, som tilbys i over 1.300 butikker, er et populært tilbud som blir opprettholdt .
DA170526 Post i butikk, som tilbys i over 1300 butikker, er et populært tilbud som blir opprettholdt .
AP170526 Post i butikk, som tilbys i over 1.300 butikker, er et populært tilbud som blir opprettholdt .
AA170526 Post i butikk, som tilbys i over 1.300 butikker, er et populært tilbud som blir opprettholdt . ( ©NTB ) ¶
DB170525 Da Dagbladet tidligere i år skrev en reportasje om hvordan realitydeltakerne opprettholdt hygienen og utseendet inne på gården, hadde Gran-Jansen noen lure tips på lager.
DN170522 Det skal også bety en sterkere norsk krone, og vi har i vår månedlige prognoseoppdatering opprettholdt anslaget for EURNOK på 8,90 om tre måneder, skriver Østnor.
VG170520 Vi har opprettholdt varselet, men utviklingen er at ting avtar, sier vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat Per Glad.
DA170516 Det kan godt hende at det er ganske fornuftig at hvert fall en del av pliktene blir opprettholdt , sier næringspolitisk talsperson i Venstre, Pål Farstad.
VG170512 Blokkeringen er blitt opprettholdt av kriminalretten i Ankara, etter at Wikipedia nektet å etterkomme et krav om å fjerne to artikler som tyrkiske myndigheter reagerer på.
FV170510 Amina Dahin har selv bodd i asylmottak og ba om at mottaket i Kristiansand blir opprettholdt .
VG170509 Grunnlovsdomstolen opprettholdt 10. mars 2017 beslutningen om å stille henne for riksrett.
VG170509 Grunnlovsdomstolen opprettholdt 10. mars 2017 beslutningen om å stille henne for riksrett.
DB170509 Suspensjonene ble opprettholdt i avgjørelser av FIS' antidopingpanel i januar og februar, og russerne tok da saken til voldgiftsretten.
DA170509 Suspensjonene ble opprettholdt i avgjørelser av FIS' antidopingpanel i januar og februar, og russerne tok da saken til voldgiftsretten.
DN170508 Hvis beslaget blir opprettholdt , åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke, sa NUUG i en epost til NTB den gang.
DB170508 Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, bjørn, gaupe og jerv.
DA170508 Det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, bjørn, gaupe og jerv.
AP170506 Bush opprettholdt USAs nære allianse med det undertrykkende regimet i Saudi-Arabia og Mubarak-regimet i Egypt.
AP170506 Bush opprettholdt USAs nære allianse med det undertrykkende regimet i Saudi-Arabia og Mubarak-regimet i Egypt.
AA170506 Selv om brannvesenet har kontroll, kommer sperringene rundt området til å bli opprettholdt .
VG170505 Den har også opprettholdt fritt spillerom til ekstremistgrupper.
DA170505 Han ble imidlertid løslatt etter noen dager, men politiet opprettholdt siktelsen.
BT170505 Han ble imidlertid løslatt etter noen dager, men politiet opprettholdt siktelsen.
AA170505 Høyesterett avviste anken i desember 2015 og opprettholdt løslatelsen av mannen. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Han ble imidlertid løslatt etter noen dager, men politiet opprettholdt siktelsen.
VG170504 Samtidig har han opprettholdt en viss balanse i det verbale regnskapet ved at mer eller mindre gjennomtenkte perfiditeter også har sneiet hans egne.
SA170501 - Vi vil sørge for at tilbudet i Odda blir opprettholdt .
DA170501 - Vi vil sørge for at tilbudet i Odda blir opprettholdt .
DA170501 - Vi vil sørge for at tilbudet i Odda blir opprettholdt .
BT170501 - Etter fire års utredning var Odda eneste sykehus som ble ofret, mens andre sykehus med samme utfordringer, som Tynset og Gravdal, ble opprettholdt .
AP170501 - Etter fire års utredning var Odda eneste sykehus som ble ofret, mens andre sykehus med samme utfordringer, som Tynset og Gravdal, ble opprettholdt .
AA170501 - Vi vil sørge for at tilbudet i Odda blir opprettholdt .
AP170430 TIL-trener Bård Flovik opprettholdt også etter kampen at situasjonen kunne vært kvalifiserende for et rødt kort, men understreket da at han bare hadde sett den på storskjerm.
VG170427 Det er harde ord, men de blir opprettholdt i dag.
DB170427 Det har vært mange utfordringer underveis, men varmen og engasjementet vi har fått fra det " stille flertallet " har utvilsomt opprettholdt vår tro på menneskelig godhet.
SA170426 Hadde prioriteringen blitt opprettholdt , ville kommunen ha bevilget nærmere 18 mill kr mer til kultur i 2016.
VG170425 Til tross for sanksjonene har Kina opprettholdt mye av handelen med Nord-Korea.
AA170425 - Hun fikk førerkortet tilbake etter kort tid, men siktelsen for uaktsom kjøring ble opprettholdt i etterforskningsfasen, sier statsadvokat Jarle Wikdahl ved Trøndelag statsadvokatembeter.
AP170423 En nasjonal fraværsgrense vil bli opprettholdt , men Sp og Ap sier de ønsker en mindre rigid og byråkratisk modell.
AP170419 Klokken 15.40 opplyste politiet at brannen var slukket, men evakueringen ble opprettholdt på grunn av mye røyk i området.
AA170419 40 opplyste politiet at brannen var slukket, men evakueringen ble opprettholdt på grunn av mye røyk i området.
AA170418 Selv om Allawi mistet mye troverdighet i Washington etter fadesen, opprettholdt amerikansk etterretning kontakten med ham i årene som fulgte.
VG170417 Ekteparet Bjånes klaget på avgjørelsen, men statsadvokaten i Hordaland opprettholdt politiets henleggelse etter å ha foretatt en gjennomgang av saken.
SA170417 - Vi har sagt at vi synes slukkingen av FM-nettet er litt overilt, og mener man burde opprettholdt FM-nettet til dab-nettet er godt nok utbygget, sier Eilev Nysveen, operativ leder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.
DN170417 Ifølge ordføreren ville det være rundt 40 minutters kjøring fra nærmeste politipost til hans industrikommune dersom nedleggingsbeslutningen hadde blitt opprettholdt .
AA170416 - Vi har sagt at vi synes slukkingen av FM-nettet er litt overilt, og mener man burde opprettholdt FM-nettet til dab-nettet er godt nok utbygget, sier Eilev Nysveen, operativ leder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.
DB170415 Nok en gang skal det handle om en ung nordmann med mange motstridende identiteter i seg, og det trange handlingsrommet ( både selvpålagt og opprettholdt av ytre krefter ) som ligger i disse identitetenes skjæringspunkt.
VG170413 Pave Frans opprettholdt torsdag påsketradisjonen med å vaske føttene til fengselsinnsatte i Italia.
DB170413 I pressemeldingen heter det at han angivelig ble IS-medlem i Irak i 2014 og har opprettholdt kontakt med ekstremistgruppen etter at han ankom Tyskland i fjor.
BT170413 Pave Frans opprettholdt torsdag påsketradisjonen med å vaske føttene til fengselsinnsatte i Italia.
AP170413 I pressemeldingen fra riksadvokaten heter det at han angivelig ble IS-medlem i Irak i 2014, og har opprettholdt kontakt med ekstremistgruppen etter at han ankom Tyskland i fjor.
AA170413 I pressemeldingen heter det at han angivelig ble IS-medlem i Irak i 2014 og har opprettholdt kontakt med ekstremistgruppen etter at han ankom Tyskland i fjor.
AA170413 I pressemeldingen heter det at han angivelig ble IS-medlem i Irak i 2014 og har opprettholdt kontakt med ekstremistgruppen etter at han ankom Tyskland i fjor.
AA170413 Pave Frans opprettholdt torsdag påsketradisjonen med å vaske føttene til fengselsinnsatte i Italia.
AP170412 Våren 1917 opprettholdt Norge sin nøytralitet i skyggen av 1. verdenskrig.
AP170412 Våren 1917 opprettholdt Norge sin nøytralitet i skyggen av 1. verdenskrig.
VG170411 Dommen ble senere opprettholdt i to rettsinstanser.
AP170408 Saudi-Arabias kong Salman har opprettholdt støtten til opprørerne i Syria.
DN170405 Det sentrale for Kina vil være å nok en gang bekrefte USAs holdning overfor Taiwan gjennom « ett Kina»-politikken USA har opprettholdt siden 1970-tallet.
VG170404 Denne dommen ble opprettholdt senest i januar 2016.
DN170404 Oslo Byfogdembete opprettholdt ved kjennelse av 21. desember i fjor namsfogdens beslutning om utlegg og forkastet klagen fra Erik Martin Vik.
DB170404 - Islamsk Råd i Norge har ikke på noen måte brutt forutsetningen for utbetaling av statsstøtte og ønsker nå å gå i en konstruktiv dialog for at støtten kan bli opprettholdt , sa Aurlien.
AP170403 President Boris Jeltsin avskaffet dødsstraff i 1996, noe som senere er blitt opprettholdt av den russiske konstitusjonsdomstolen i 1999 og av presidenten i 2009.
VG170401 Jeg kunne ikke reise hjem og stilt til valg med noe annet utfall av denne debatten, enn at ordningen ble opprettholdt , sier Carl-Erik Grimstad fornøyd.
DB170401 Jeg fikk en nokså utvetydig anbefaling om å beholde klærne på i fortsettelsen, noe jeg tok til etterretning og har opprettholdt siden.
BT170331 Vi mener også å finne støtte i høyesterettspraksis, hvor et vedtak ble opprettholdt og vår begrunnelse ble ansett som tilstrekkelig, sier Kvigne.
BT170331 98 av 103 vedtak som gjaldt tilbakekall som følge av manglende edruelighet, ble opprettholdt .
AA170331 Anken skal behandles i den samme ankedomstolen i San Francisco som opprettholdt en midlertidig forføyning mot det forrige innreiseforbudet.
DN170329 Dette nektet skattekontoret, og vedtaket ble opprettholdt av Skatteklagenemnda.
DB170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
DA170327 Vi opprettholdt jo Andøya og helikopterbase på Bardufoss, sier Navarsete, og legger til : ¶
AP170327 Vi har opprettholdt våre mange avtaler med kinesiske partneruniversiteter og har kunnet videreutvikle eller etablere langsiktig forskningssamarbeid og studentutveksling.
AP170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
AA170327 Borgarting lagmannsrett opprettholdt straffene som nå altså blir stående etter at Høyesterett avviste anken.
DB170325 Samtidig har de ansatte opprettholdt illusjonen om å være landets sentrale scene.
AP170324 Etter hvert ryker tålmodigheten, og det brer seg tvil om hvorvidt kuttene blir opprettholdt , sier Kjus til næringslivsnettstedet Sysla.no.
DB170322 SV-leder Audun Lysbakken, som støttet et alternativt landsmøteforslag som ville opprettholdt straffebestemmelsen og trolig ligget nærmere opp mot Høyres vedtak, mener at « i praksis er det nok likevel ikke den helt store forskjellen » ¶
AP170322 Men Jensen opprettholdt kontakt med kilder og informanter.
DB170321 Ap-leder Jonas Gahr Støre avviste allerede kravet forrige uke, og avvisningen ble opprettholdt av nestleder Hadia Tajik i går.
DA170321 Tilbakemeldingen var at de opprettholdt vurderingen.
AA170321 Tilbakemeldingen var at de opprettholdt vurderingen.
VG170317 Imidlertid skal den ha opprettholdt de samme nasjonalistiske og ofte rasistiske prinsippene som den hadde da den ble etablert av Horthy.
DB170317 Den har han opprettholdt i vel tre år, men lørdag kommer han og sønnen Adrian med flere gode hester og sikkert også mange friske uttalelser.
DA170317 Regjeringen fulgte ikke rådet, og støtten ble opprettholdt .
AP170317 Vi har opprettholdt våre mange avtaler med kinesiske partneruniversiteter og har kunnet videreutvikle eller etablere langsiktig forskningssamarbeid og studentutveksling.
AA170317 Regjeringen fulgte ikke rådet, og støtten ble opprettholdt .
DB170315 Dommen går i samme retning som en tidligere dom i en annen domstol, nemlig Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som har opprettholdt en fransk dom om forbud mot burqa på offentlige steder.
DB170313 Appellretten opprettholdt denne dommen i januar i fjor, men det var ikke så problematisk for dommen var allerede sonet.
BT170313 - Jeg bemerket det den gangen anken ble trukket, at Lukosevicius opprettholdt forklaringen om egen uskyld.
AA170311 Lørdag ettermiddag opplyser Sysselmannen at evakueringen vil bli opprettholdt .
VG170310 Sør-Koreas grunnlovsdomstol har opprettholdt nasjonalforsamlingens avgjørelse om å stille president Park Geun-hye for riksrett for korrupsjon.
DB170308 Hun presiserer at regjeringa har opprettholdt Barnevernsløftet fra 2011, og hevder at de borgerlige samtidig har styrket barnevernet på andre vis enn å gi penger til kommunalt barnevern.
SA170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
FV170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
BT170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
AP170306 Det tyske fagforbundet IG Metall varslet mandag at ansatte kun vil akseptere oppkjøpet hvis de nåværende lønns- og arbeidsavtalene blir opprettholdt .
AA170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven.
VG170301 Selve lovligheten av innreiseforbudet har ennå ikke blitt behandlet av rettsysstemet, men Det hvite hus har tro på at presidentordren til slutt vil bli opprettholdt , og dermed vil gjelde igjen.
VG170301 Ankedomestolen opprettholdt denne avgjørelsen.
DN170301 De krever opprettholdt kjøpekraft for alle, pluss ekstra for lavlønnsgrupper.
DN170301 » Det er et formelt krav at Nato-medlemmer bruker to prosent av sitt budsjett på forsvaret - noe svært få land, Norge inkludert, har opprettholdt de siste årene.
AA170301 Nasjonalistlederen har gjort det klart at dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, kan en ny folkeavstemning « være den eneste måten å sørge for at vår stemme blir hørt, våre interesser blir ivaretatt og våre verdier blir opprettholdt ».
VG170228 En praksis norske politikere aktivt har opprettholdt gjennom behandling i Stortinget så sent som i fjor, da Midtøsten ble framhevet som et spennende marked for norsk våpenindustri.
DN170228 Selv om forbudet ble opphevet, opprettholdt Farhadi sin boikott.
AA170228 USAs høyesterett har avvist en begjæring fra de dødsdømte om å vurdere en kjennelse der en domstol i Arkansas opprettholdt loven som regulerer bruk av giftsprøyte.
AA170228 Selv om forbudet ble opphevet, opprettholdt Farhadi sin boikott.
AA170227 Både Israel og Egypt har siden da opprettholdt en blokade mot Gaza og begrenset flyten av personer og varer til og fra området.
AP170226 Han håper kinoens profil blir opprettholdt , men er ikke fremmed for at kinoen i tillegg kan fylles med andre aktiviteter, som debattmøter og andre arrangementer.
VG170223 Tottenham opprettholdt trykket mot belgieren med en mann mindre, og fikk sin fortjente belønning like etter timen var passert.
DN170223 Retten opprettholdt vedtak fra Skatteklagenemnda hvor ekteparets skatt for 2001 - 2007 ble vesentlig økt.
AA170223 Ifølge dommen opprettholdt Rato et korrupt system da han overtok i Caja Madrid, og tok det med seg videre da han ble leder i Bankia.
DN170222 - Som dere vet fikk vi god drahjelp av et knallsterkt ladbart år i Norge, der vi opprettholdt den ledende posisjonen.
DB170222 CAS har opprettholdt denne suspensjonen, og dette er nå en pågående sak for FIS, og av disse to grunnene kan jeg ikke kommentere dette på noen måte, sier Bach til Dagbladet etter møtet.
DB170222 I går ble utestengelsen av de seks suspenderte russiske langrennsstjernene opprettholdt .
DA170222 Det gjør det enda viktigere at europeerne nå trapper opp forsvarsbudsjettene for å sørge for at denne avskrekkingslogikken blir opprettholdt .
VG170221 Denne vurderingen ble opprettholdt tirsdag morgen.
SA170221 Suspensjonene ble opprettholdt i avgjørelser av FIS' antidopingpanel i januar og februar, og russerne tok da saken til voldgiftsretten.
SA170221 CAS har opprettholdt utestengelsen av fem russiske langrennsutøvere.
DA170221 Suspensjonene ble opprettholdt i avgjørelser av FIS' antidopingpanel i januar og februar, og russerne tok da saken til voldgiftsretten.
AP170221 Suspensjonene ble opprettholdt i avgjørelser av FIS' antidopingpanel i januar og februar, og russerne tok da saken til voldgiftsretten.
AP170221 CAS har opprettholdt utestengelsen av fem russiske langrennsutøvere.
BT170220 Men han opprettholdt kontakten med venner i Bergen, blant annet innen kommunen, som fant muligheter for å sende ham utenlands som julenisse og en slags byambassadør.
AP170220 Tysk høyesterett har nå opprettholdt dommen mot Oskar Gröning ( 95 ) der han dømmes for å ha vært medskyldig i 300.000 drap.
DB170217 Etter at en føderal ankedomstol vurderte Trumps innreiseforbud og opprettholdt kjennelsen som slo fast at forbudet var grunnlovsstridig, har Trump-leiren planlagt sitt neste trekk.
FV170216 februar opprettholdt tilsidesettelsen av det omstridte innreiseforbudet, som Trump kom med i januar.
DN170216 februar opprettholdt tilsidesettelsen.
DB170216 Forsvarsdepartementet mener imidlertid at de har sitt på det rene - og påpeker at enkeltkapasiteter i Sjøheimevernet blir opprettholdt i Heimevernsstrukturen.
BT170216 februar opprettholdt tilsidesettelsen.
BT170216 februar opprettholdt tilsidesettelsen av det omstridte innreiseforbudet, som Trump kom med i januar.
AP170216 februar opprettholdt den opprinnelige midlertidige tilsidesettelsen.
AP170216 februar opprettholdt den opprinnelige midlertidige tilsidesettelsen.
AA170216 februar opprettholdt tilsidesettelsen av det omstridte innreiseforbudet, som Trump kom med i januar.
AA170216 Hvor lenge den nye avdelingen vil bli opprettholdt er usikkert.
DB170215 - Man opprettholdt det eksisterende systemet, at vedtakstidspunktet er det tidspunktet man skal vurdere ting ut fra.
DB170214 En annen spekulasjon som kan forklare hvorfor Nord-Korea og Kim Jong-un hadde interesse av å drepe Kim Jong-nam, er at han skal ha opprettholdt kontakten med onkelen, Jang Song-thaek, fram til henrettelsen i 2013.
VG170213 I Norge har akkurat fire dommere opprettholdt rettsstaten Norge, sier Andenæs.
SA170212 Dermed opprettholdt Burnley sin posisjon som et av ligaens sterkeste hjemmelag, mens Chelsea og Antonio Conte økte forspranget på Tottenham og Arsenal til ti poeng, selv om den italienske manageren nok gjerne skulle hatt med seg alle tre poengene.
FV170212 Dermed opprettholdt Burnley sin posisjon som et av ligaens sterkeste hjemmelag, mens Chelsea og Antonio Conte økte forspranget på Tottenham og Arsenal til ti poeng, selv om den italienske manageren nok gjerne skulle hatt med seg alle tre poengene.
DB170212 Dermed opprettholdt Burnley sin posisjon som et av ligaens sterkeste hjemmelag, mens Chelsea og Antonio Conte økte forspranget på Tottenham og Arsenal til ti poeng, selv om den italienske manageren nok gjerne skulle hatt med seg alle tre poengene.
BT170212 Dermed opprettholdt Burnley sin posisjon som et av ligaens sterkeste hjemmelag, mens Chelsea og Antonio Conte økte forspranget på Tottenham og Arsenal til ti poeng, selv om den italienske manageren nok gjerne skulle hatt med seg alle tre poengene.
AP170212 Dermed opprettholdt Burnley sin posisjon som et av ligaens sterkeste hjemmelag, mens Chelsea og Antonio Conte økte forspranget på Tottenham og Arsenal til ti poeng, selv om den italienske manageren nok gjerne skulle hatt med seg alle tre poengene.
DA170211 En ankedomstol opprettholdt denne uka den midlertidige forføyningen fra en den føderale dommeren James Robart, som setter innreiseforbudet til side.
AP170210 Torsdag opprettholdt en føderal ankedomstol den midlertidige forføyningen som har satt Trumps omstridte innreiseforbud til side.
AP170210 De tre dommerne aviste enstemmig Trump-administrasjonens anke og opprettholdt med det den føderale dommestolens midlertidige opphevelse av Trumps presidentordre.
VG170208 Inne i regjeringskontorene har man opprettholdt ordningen, sier Kambe.
SA170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
FV170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
DB170208 Bloggeren og den politiske aktivisten Aleksei Navalny nekter å gi seg etter at en domstol i Russland idag opprettholdt dommen fra 2013 om underslag.
BT170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
BT170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
AP170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
AP170208 - Konsekvensen kunne ha vært at ingen skiskyttere ville ha kunne deltatt i OL i Pyeongchang, hvis de hadde opprettholdt den tildelingen til Tjumen, sier Hanevold til egen kanal.
AA170205 Den negative utviklingen gjør det trolig mer sannsynlig at de vestlige sanksjonene blir opprettholdt .
FV170202 Barnevernstjenesten skal ha opprettholdt kontakten med gutten etter at han flyttet tilbake til moren.
DN170201 Vi tviler på at den nåværende styrken i økonomien kan bli opprettholdt mye lenger, sier han.
DB170126 Klokka er fra 1947, da den ble stilt på 7 minutter på midnatt, og har siden da blitt opprettholdt av lederne av Bulletin of the Atomic Scientists ved University of Chicago.
DB170125 » Nei, men uten overskuddet som skapes i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland ( i tillegg til statens petroleumsinntekter ), er det tvilsomt om Norge kunne opprettholdt det subsidienivået vi har.
SA170124 Dermed opprettholdt romerikingen sin gode statistikk.
AP170124 Hirscher opprettholdt også sin litt mer negative statistikk : Dette var 11. gang han ble nummer to bak Kristoffersen...
AP170124 Dermed opprettholdt romerikingen sin gode statistikk.
SA170123 Kontoret i Ørsta blir opprettholdt , og den største nedbemanningen skal skje i Oslo, sier Røe Isaksen.
DN170123 Kontoret i Ørsta blir opprettholdt , og den største nedbemanningen skal skje i Oslo, sier Røe Isaksen.
DB170123 De satt tre uker i varetekt på grunn av tvil rundt bevisene, men siktelsen ble opprettholdt etter at de ble løslatt.
BT170123 Kontoret i Ørsta blir opprettholdt , og den største nedbemanningen skal skje i Oslo, sier Røe Isaksen.
BT170120 Det er her forpliktelsen ligger - at vi som lever i situasjoner hvor det er trygt krever at rettighetene blir opprettholdt .
SA170119 Vi må sikre at sykelønnsordningen blir opprettholdt .
DB170117 Stortinget ber regjeringen om å sikre at de lensmannskontor som blir foreslått opprettholdt etter gjennomføringen av reformen skal bestå med status som lensmannskontor. 5.
DB170117 Stortinget ber regjeringen om å sikre at de lensmannskontor og politistasjoner som blir opprettholdt etter at politireformen er gjennomført skal ha sivile oppgaver på minst samme nivå som i dag. 7.
DB170117 Oslo katolske bispedømme ( OKB ) stevnet staten da Kulturdepartementet opprettholdt kravet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
DB170117 Han har klaget saken inn til Utlendingsnemnda, men de har opprettholdt avgjørelsen.
DB170112 Fordi Roof har planer om å anke saken, vil det ta lang tid før en dødsstraffen blir fullbyrdet, dersom straffen blir opprettholdt i ankedomstolene.
DB170110 Men hun opprettholdt skillet mellom dem og de som trengs i det « produktive næringslivet ».
SA170107 Til uka blir det reparasjon av vei og fortau som ble skadet av vannlekkasjen, og lysreguleringen vil bli opprettholdt noen dagen.
SA170107 Til uka blir det reparasjon av vei og fortau som ble skadet av vannlekkasjen, og lysreguleringen vil bli opprettholdt noen dagen.
AP170107 Han opprettholdt og respekterte stort sett lovene og krevde at folk kledde seg anstendig i arenaene.
DB170106 ( Dagbladet ) : I desember 2015 opprettholdt tingretten vedtaket om å sende de to Haugesund-jentene Hawjin og Nawjin Alinejad og familien til Iran.
SA170104 ESB har opprettholdt et lavt rentenivå for å stimulere til økning i lån og for å få inflasjonsnivået opp.
DB170101 De har derfor heller ingen formell ambassade, men i realiteten har Interchange Association, Japan utført rollen som en ambassade, og har opprettholdt uformelle relasjoner med Taiwan, ifølge Reuters.
SA161214 Pokémon Go-spillerne har ikke opprettholdt aktivitetsnivået.
AP160906 - Det er et sted der man oppholder seg i en periode til man får sendt de ut av Norge og opprettholdt asylinstituttet og norsk lov, sier Listhug og spør retorisk hva som er alternativet.
AP160722 Alle de russiske friidrettsutøverne er allerede uaktuelle til lekene etter at Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) opprettholdt Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) sin utestengelse, til de russiske utøvernes store fortvilelse.
AP160618 Det som sikrer verdien av penger, er kun tilliten til at vi får opprettholdt kjøpekraft over tid.
AP160617 Det har vi gjort fram til nå, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, sa Peskov da han ble spurt om russerne har planer om å ta rettslige skritt dersom utestengelsen blir opprettholdt .
AP160605 Han bygget opp selvtilliten og opprettholdt nivået selv om budsjettet stadig måtte slankes og klubben mistet klassespillere som Niklas Landin og Bjarte Myrhol.
AP160422 Det ble forsterket mens vi bygde og opprettholdt reisverket for å fremme stabilitet og velstand i Europa og våre demokratiske verdier i hele verden, skriver Obama.
AP160217 - Siktelsen er opprettholdt .
AP160217 - Jeg kan ikke si hva vi mener på dette tidspunktet, annet enn at siktelsen for grov korrupsjon er opprettholdt , sier Nybøe, og sier det er uvisst når etterforskningen blir avsluttet.
AP160216 Forskning viser med overveldende kraft at det å kunne klare seg selv og utvikle mulighetene for seg og sine nærmeste er avhengig av at relasjoner med nære andre blir opprettholdt eller gjenetablert og at et godt nok sosialt nettverk er tilstede.
AP160215 Nå har Regjeringen, ved Olje- og energidepartementet opprettholdt avslaget.
AP160203 - For å få en kobling for biltrafikk på tvers, har vi opprettholdt bilkøring i Rosenkrantz' gate.
AP160112 Forsvarsministeren opprettholdt kritikken av offiseren ¶
AP160112> Forsvarsministeren opprettholdt kritikken av offiseren ¶
AP160112> target="avis" href= Forsvarsministeren opprettholdt kritikken av offiseren ¶