VG171210 4 av de syv dommerne mente dommen skulle opprettholdes .
BT171208 Det er grunnen til at evakueringen opprettholdes for de tre boligene.
SA171207 Selv paven er kommet på banen og har krevd at status quo opprettholdes - altså at Jerusalem skal være en by like mye for kristne og muslimer som for jøder.
NL171206 Nye opptakskrav stenger mange fra utdanninga, og avskiltinga av tusenvis av lærere med lang og tro tjeneste i den norske skole opprettholdes .
DN171206 Meglerhuset tror kravene til boliglån som gjelder Oslo spesielt fjernes, men at de opprettholdes for resten av landet.
DA171205 Varselet ble mandag satt til det nest høyeste nivået for snøskred, og med mildvær og mye nedbør opprettholdes dette også tirsdag.
BT171205 Det var uendret tirsdag ettermiddag, og varselet opprettholdes .
AA171205 Varselet ble mandag satt til det nest høyeste nivået for snøskred, og med mildvær og mye nedbør opprettholdes dette også tirsdag.
DB171204 Da han ble utfordret til å melde seg på realityprogrammet visste han godt at oppholdet potensielt kunne bremse formen, når faste treningsrutiner og matmengde ikke kan opprettholdes .
VG171203 Bane Nor varsler at saktekjøringen vil opprettholdes fram til tamreinen er samlet inn og flyttet nærmere kysten.
AP171130 En kultur formes og opprettholdes ikke bare gjennom hva du gjør, men like mye gjennom hva du ikke gjør.
AP171130 En kultur formes og opprettholdes ikke bare gjennom hva du gjør, men like mye gjennom hva du ikke gjør, skriver Daniel Milford med utgangspunkt i « the locker room talk » - garderobepraten mellom menn.
DB171129 For at den høye tilliten og det gode omdømmet skal opprettholdes også i framtida, må de ansatte forstå og kommunisere godt med alle lag og miljøer i befolkningen.
AP171127 Bare slik vil insektene fortsatt kunne gi oss mat, gjennom å bestøve matplantene våre, være mat for dyr vi kan spise, og resirkulere næring så jordens produksjonsevne opprettholdes .
DB171126 Likevel spesifiserer han at produsentene fremover skal sørge for å designe et system for å sørge for at et minimum av dyrevelferdsstandarder opprettholdes .
BT171126 Tiltak skal fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet, og det skal være et mål at den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets historiske særpreg sikres og opprettholdes .
BT171126 I slike miljøer skal tiltak fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet, og det skal være et mål at den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets særpregede kulturmiljø sikres og opprettholdes .
AP171126 Det offisielle dogmet om at den norske versjonen av menneskerettighetene er universelle verdier vil derfor ikke kunne opprettholdes i det øyeblikk teksten i Kairo-erklæringen blir erkjent som dypt ment, og de som står bak den blir tatt på alvor som tenkende mennesker med sine egne overbevisninger og prosjekter.
VG171125 Det som virkelig betyr noe er at disse flyrutene opprettholdes og at havnene i Hodeidah og Saleef åpnes både for humanitær hjelp og kommersiell import, sier talsmannen Jens Lærke.
VG171125 - Så lenge en blokade på kommersiell import opprettholdes , vil barn i Jemen fortsette å lide.
NL171123 Når væskebalansen ikke opprettholdes blir man fort dehydrert med den ekstra lidelse dette innebærer.
DN171123 Tildelingen av oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag opprettholdes etter at Statens vegvesen har behandlet de to klagene som kom inn.
DN171123 « Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til vesentlig høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå », skriver SSB.
AA171123 Tildelingen av oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag opprettholdes etter at Statens vegvesen har behandlet de to klagene som kom inn.
SA171122 Systemet kan opprettholdes så lenge mange nok, tror på og aksepterer de samme premissene.
SA171122 Systemet opprettholdes så lenge alle andre profitterer på ordningen og ingen setter spørsmålstegn ved premissene.
BT171122 Utslippene skal ned samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes .
DB171117 Slik opprettholdes det kinesiske angiveriet i en mer subtil form.
DA171117 Borten Moe, som i 2015 var med å starte oljeselskapet Okea i Trondheim, er klar på at aktiviteten på Goliat må opprettholdes .
DB171116 Siden både Legkov og Vylegzjanin nå mister sine medaljer, betyr det at Martin Johnsrud Sundby vil få sølv på distansen, dersom utestengelsen opprettholdes .
DA171114 - Det er viktig at aktiviteten opprettholdes for å forebygge og gi mer kunnskap om likestilling på flere områder, inkludert seksuell trakassering, sier Mari Wattum i KUN.
VG171113 - Jeg og flere med meg er bekymret for hvordan kompetansen på dette feltet skal opprettholdes .
DB171109 Siden både Legkov og Vylegzjanin nå mister sine medaljer, betyr det at Martin Johnsrud Sundby vil få sølv på distansen, dersom utestengelsen opprettholdes .
DB171107 Det er derfor avgjørende at USAs engasjement i Europa opprettholdes .
BT171103 Samtidig kan slik behandling, der væskebalansen opprettholdes og ernæring tilføres via blodbanen, føre til at en potensielt plagsom siste livsfase forlenges.
VG171102 Det er en delikat balanse som skal opprettholdes for å bevare freden i regionen.
NL171101 Hvis Stakkevollvegens barriereeffekt opprettholdes eller endog forsterkes, ja, da vil områdene på sjøsida virkelig bli et Atlantis - en øy avskåret fra resten av verden.
NL171101 Hvis Stakkevollvegens barriereeffekt opprettholdes eller endog forsterkes, ja da vil områdene på sjøsida virkelig bli et Atlantis - en øy avskåret fra resten av verden, skriver Gaute Rein på vegne av Borgtun bydelsråd - som ber om en tre felts-løsning på veien.
DA171101 Målet er å utvide områdene der en våpenhvile opprettholdes .
VG171027 - Politiets eneste mål er å sikre at ro og orden opprettholdes , og at det ikke etableres bosteder i disse offentlige områdene, skriver en talsperson for Paris-politiet, Prefecture de Paris, i en e-post til VG.
VG171026 Men til tross for at de er løslatt, opprettholdes terrortiltalen mot dem.
VG171026 Samtidig avklarer Støre at det likevel ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å kreve at Andøya opprettholdes som base for maritime overvåkningsfly, slik partiet åpnet for i valgkampen.
AP171026 Samtidig sier Støre at det ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å kreve at Andøya opprettholdes som base for maritime overvåkingsfly, slik partiet åpnet for i valgkampen.
AP171025 Tiltalene mot aktivistene opprettholdes , men Gharavi og tyske Peter Steudtner er frie til å forlate landet.
AP171025 Men tiltalene opprettholdes .
AA171025 Sivilombudsmannen har i ettertid grepet tak i planen og i 2012 konkluderte han med at : « På de punktene som er undersøkt her, det vil si de eiendommene der det står en bygning som er bortregulert, kan reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka ikke opprettholdes i sin nåværende form.
NL171024 Troms fylkesting krever at hovedbasen for helikopter på Bardufoss opprettholdes , og med et tilstrekkelig antall Bell 412 for understøttelse av Hæren i Nord.
NL171024 Troms fylkesting er tilfreds med at kapasiteten på Heimevernet opprettholdes i nord, men er bekymret for reduksjonen på landsbasis, samt at Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt uten noen erstatning for denne kapasiteten.
AP171023 Nivå gult opprettholdes for Vestfold og Vest-Agder, men ved ettermiddagstider tirsdag oppjusteres det til oransje i Telemark og Aust-Agder.
AA171023 Nivå gult opprettholdes for Vestfold, men ved ettermiddagstider tirsdag oppjusteres det til oransje i Telemark og Aust-Agder.
SA171022 Flomvarselet opprettholdes på oransje nivå for Aust-Agder.
DN171022 | Flomvarsel opprettholdes i regntungt Agder ¶
AP171022 Og at problemet opprettholdes og forsterkes av sosiale kontrollmekanismer som skam og frykt for å bli stemplet.
DB171021 - Industrien opprettholdes av uvitende turister, fortsetter han.
DB171021 - Opprettholdes av uvitende turister ¶
VG171020 Jordskredfaren opprettholdes på gult nivå gjennom helgen, Gult er det laveste farenivået - deretter kommer oransje og så det høyeste - rødt.
VG171020 - De burde ha en avtale i kontrakten der det blir gjort klart at hvis ikke sikkerheten opprettholdes , mister en jobben, sier Knutli.
DA171020 Hvis kuttene opprettholdes , vil det gå ut over tiden Gatejuristen kan bruke på kontor og ute i felten.
DA171020 Hun håper støtten opprettholdes .
DA171020 Det er kanskje tidlig å omtale Intility Arena som et fort, men om denne statistikken opprettholdes kommer fort-metaforen til å bli stadig hyppigere brukt i sesongene som kommer.
AA171020 Byggingen av en ny bru på Sluppen må ikke utsettes, men samtidig må politikerne finne en løsning slik at den viktige viltkorridoren mellom Leirelva og Bymarka opprettholdes , skriver Adresseavisen på lederplass.
VG171019 * Utdanningsforbundets krav er at denne tredelingen skal opprettholdes slik den er.
DA171019 Forslaget tar ikke stilling til ferjeleiets plassering, men viser at trafikken kan løses selv om dagens plassering opprettholdes .
DA171019 Det vil være en skandale om kryssingen ikke kan samordnes, og tragedie for byen om toget går og veimyndighetene står igjen med en dyr og dårlig løsning, som også kan resultere i at dagens kvelende rv19 opprettholdes i lang tid framover.
SA171018 Rødt farenivå opprettholdes .
DN171018 De største norske skistedene, Trysil og Hemsedal, er nemlig avhengige av at trafikken fra utlandet opprettholdes .
DA171018 - Negotia har i drøftingsmøtet krevd at arbeidsoppgavene på de berørte lokasjonene opprettholdes og tilpasses det reelle arbeidsbortfallet.
VG171017 På søndag hevet NVE farenivået til rødt, og farenivået opprettholdes inntil videre.
VG171017 Farenivå rødt opprettholdes
AA171017 Rødt farenivå opprettholdes . 02.20 natt til tirsdag startet nok en runde med vanntilførsel på Veslemannen, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).
AA171017 Rødt farenivå opprettholdes . 02.20 natt til tirsdag startet nok en runde med vanntilførsel på Veslemannen, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).
AA171017 Rødt farenivå opprettholdes .
VG171016 Rødt farenivå opprettholdes inntil videre, og NVE betegner rasfaren som ekstrem.
AA171016 - Så må vi vurdere om siktelsen skal opprettholdes eller ikke, sier Sparby. #Teveldalen : melding om brann i bolighus - nødetatene rykker ut - mere kommer.
AA171016 Rødt farenivå opprettholdes , opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat mandag ettermiddag.
AA171016 Rødt farenivå opprettholdes , opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat mandag ettermiddag.
NL171015 For å kunne gjøre dette, kreves det lang trening og erfaring, som kun opprettholdes gjennom volum, eller et visst antall operasjoner per år.
BT171015 Men er frykten grunnløs, bidrar unngåelsen bare til at vi ikke oppdager at det ikke er noe å frykte, og angsten opprettholdes .
DA171014 Farenivået for Veslemannen i Møre og Romsdal opprettholdes på oransje nivå.
AA171014 Farenivået for Veslemannen i Møre og Romsdal opprettholdes på oransje nivå.
VG171013 Artilleribataljonen opprettholdes også og får etter hvert 24 nye artillerivogner med større rekkevidde.
SA171012 I dag må man betale 2,5 prosent til staten ved tinglysing kjøp av fast eiendom, det opprettholdes .
DN171012 - De norske ordningene er unike, og vi er opptatt av at de opprettholdes i statsbudsjettet for neste år, sier Ida Lee-Wright.
DB171012 Støtten opprettholdes trass i at organisasjonen møtte massiv motbør da den ba leserne om å sende inn sine egne bilder av « den kulturelle revolusjonen » i Norge.
DB171012 Slik skal verdien av oljeformuen opprettholdes for senere generasjoner.
BT171012 I dag må man betale 2,5 prosent til staten ved tinglysing kjøp av fast eiendom, det opprettholdes .
AP171012 I dag må man betale 2,5 prosent til staten ved tinglysing kjøp av fast eiendom, det opprettholdes .
VG171011 Begge organisasjonene har ønsket seg et styrket HV, men ifølge Søreide ligger det an til at antallet fra Forsvarets langtidsplan opprettholdes , altså 38.000 HV-soldater.
DN171011 - Jeg vil flytte det ut, fordi jeg mener at når det ligger under helse-og omsorg opprettholdes et medisinsk syn på funksjonshemming.
DN171011 Derfor opprettholdes en generell salgsanbefaling på lakseselskaper.
DN171010 Deretter opprettholdes den samme støtten ved en varig rammeøkning.
VG171009 Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes .
DN171009 Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes .
DB171009 På den måten må altså KrF stemme motsatt av det de gjorde i juni for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes .
DA171009 Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes .
AP171009 Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes .
AA171009 For å sikre alle barna like god kvalitet og jevnbyrdige vilkår for barnehagene, samtidig som et stort mangfold av ulike barnehageaktører opprettholdes , trengs mer enn en minstenorm for bemanning og høyere andel barnehagelærere.
DB171006 Slik opprettholdes tradisjonen fra fordums danskebåter, som hadde ry på seg for å være bugnende fulle av retter mer asketiske nordmenn ikke engang hadde hørt rykter om.
DA171006 UDIs klare budskap har lenge vært at senteret er en effektiv ressurs som bør opprettholdes .
VG171005 - Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipp følges.
DA171004 Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, er klar på at Lauvvik-Oanes-sambandet skal opprettholdes , mens Høyres gruppeleder i Stavanger, John Peter Hernes, er bekymret over svekket inntjening for Ryfast.
AA171004 - Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipper følges.
DN171003 - Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipp følges.
DA171003 - Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipp følges.
AP171003 - Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipp følges.
AA171003 - Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipp følges.
AA171003 - Vi må sikre at konstitusjonell orden opprettholdes og at rettsprinsipp følges.
AA171003 Med bakgrunn i slike hastigheter, og med værprognoser som tilsier fortsatt mye nedbør og usikre temperaturprognoser, opprettholdes oransje farenivå, skriver NVE i sin dagsrapport onsdag.
NL171002 Våre simuleringer har bidratt til oppklaringen av dette fenomenet og dermed til forståelsen av hvordan liv kan opprettholdes i de kalde farvannene her i Nord-Norge.
DB171001 Han forteller at det røde nivået på flomskalaen opprettholdes både i dag og i morgen.
VG170929 I rapporten reises det sterk tvil om eieren vil kunne sikre at Nødnett opprettholdes på et « relevant og kurant teknisk og funksjonelt nivå ».
DB170929 Han sier kritikken mot myndighetene opprettholdes , og at saken fortsatt vil gå via Sivilombudsmannen, som tok tak i den i sommer.
AP170929 Han sier kritikken mot myndighetene opprettholdes , og at saken fortsatt vil gå via Sivilombudsmannen, som tok tak i den i sommer.
AA170929 Han sier kritikken mot myndighetene opprettholdes , og at saken fortsatt vil gå via Sivilombudsmannen, som tok tak i den i sommer.
VG170928 I første omgang fikk kvinnen besøksforbud, men Kristiansand tingrett besluttet at det ikke skulle opprettholdes .
DN170928 - Dersom velferdsordningene skal opprettholdes , eller bedres, må flere jobbe, og de må jobbe mer.
DA170927 Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag.
AP170927 Hvordan sikkerheten skal opprettholdes på området, er inntil videre unndratt offentligheten.
AA170927 Hvordan sikkerheten skal opprettholdes på området, er inntil videre unndratt offentligheten.
VG170926 Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag, heter det i pressemeldingen.
AP170926 Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag.
AA170926 For et område på rundt 40 dekar i områdets sørlige del opprettholdes innsigelsen, noe som ifølge brevet er i tråd med kommunens tilbakemelding.
AA170925 Gursel var ventet å bli sluppet fri mandag kveld, men tiltalen opprettholdes .
AA170921 Selv om de løslates, opprettholdes siktelsen mot begge de to mennene som politiet mener var involvert i dødsfallet til Hjalmar Johnsen i Skien forrige fredag.
AP170920 I etterkant av tørkeperioder dør omtrent like mange narkomane som etter en kald vinter - ikke på grunn av kulden, men av dødelige substanser som blandes i dopet, slik at fortjenesten på svartebørs opprettholdes .
DB170914 Siktelsen opprettholdes
DB170914 - Dersom ikke det ekstremt høye aktivitetsnivået som sørger for et høyt kaloriforbruk opprettholdes vil det høye kaloriinntaket før til et overskudd av kalorier og en vektøkning som igjen øker risikoen for diabetes type to, sier Sundfør til Dagbladet.
SA170912 Han er opptatt av at BSU-ordningen skal opprettholdes .
AP170912 Han er opptatt av at BSU-ordningen skal opprettholdes .
NL170911 ¶ Hovedsetet for Midt-Troms lensmannsdistrikt må opprettholdes på Andselv, mener pensjonert lensmann Bjørnar Fredheim.
NL170911 Hovedsetet for Midt-Troms lensmannsdistrikt må således opprettholdes på Andselv.
DN170910 Revisorforeningens direktør mener samlet inntekt fra formuesskatten opprettholdes dersom dagens verdsettingsrabatt på aksjer byttes ut med bunnfradrag.
DB170909 Som idrettsutøver på toppnivå vet Trym Nygaard Løken at et « Farmen»-opphold potensielt kan bremse formen, når faste treningsrutiner og matmengde ikke kan opprettholdes .
VG170908 Sunde og Brovold mener at HV-styrken må økes til 50 000 mann, Andøya flytasjon må opprettholdes og Sjøheimevernet må gjenopprettes, etter at regjeringspartiene og Ap gjorde opp et forsvarsforlik tidligere i år.
DB170908 Ap tar til etteretning at det er den tomta regjeringa har valgt, at den har søkt regulering, men man skal lytte behørig til befolkningens krav til både trygghet og støyregulering, samtidig som fremdriften opprettholdes , sier han.
AA170908 Antall statlige arbeidsplasser skal opprettholdes , fastholder justisministeren.
AA170908 - Statlige arbeidsplasser opprettholdes
AA170908 - Antallet statlige arbeidsplasser i Kristiansund skal opprettholdes .
VG170907 I det som kan kalles generalenes Sul-deklarasjon, står det at Sp må reversere vedtakene fra langtidsplanen for forsvaret mellom Ap, Høyre og Frp, og kreve at Andøya flystasjon og helikopterbase på Bardufoss opprettholdes , og at Sjøheimevernet gjenopprettes.
DB170905 I den samme børsmeldingen går det frem at konsernet har fått på plass en låneavtale på 16 millioner euro, tilsvarende rundt 150 millioner kroner, som skal bidra til at driften i selskapet opprettholdes i refinsieringsprosessen.
AP170905 Dersom historien om Oslo-skolens fortreffelighet skal opprettholdes , så innebærer det å se bort fra elevene på yrkesfag, skriver innleggsforfatterne.
AA170905 Sivilombudsmannen mente reguleringsplanen ikke kunne opprettholdes i sin nåværende form, fordi det var utøvd en usaklig forskjellsbehandling mellom eiendommene på Lian.
DA170901 De stedene hvor fly er eneste alternativ må tilbudet opprettholdes .
AA170901 Disse skal opprettholdes , samarbeide og utvikle seg.
AA170901 Dette gir en trygghet for at sykehusene opprettholdes med akuttfunksjon og fødeavdeling.
DN170831 Totalt for 2017 opprettholdes tidligere prognose med en forventet økning av slaktevolumet mellom én og tre prosent.
DA170831 Sperrepunkt ved Fisketorget opprettholdes .
DA170831 * Klokken 24.00 vil sperringene bli fjernet, men vær oppmerksom på at politiets helgestenging opprettholdes .
DA170831 * Klokken 24.00 blir sperringene fjernet, men vær oppmerksom på at politiets helgestenging opprettholdes .
AP170829 Trafikken opprettholdes på : ¶
AP170828 De velger planter som botanikerne er spesielt opptatt av at skal beites for at mangfoldet i artsrike naturenger skal opprettholdes .
VG170826 Dersom fete incentiver opprettholdes for elektriske biler etter 2020, kan en elektrisk modell bane vei for Genesis i Norge.
DB170825 Dermed kunne ikke utestengelsen av Veerpalu opprettholdes .
VG170824 Gravlunden opprettholdes den dag i dag av organisasjonen United Daughters of the Confederacy.
AA170824 Innsigelsen som opprettholdes , gjelder de to alternativene i kommunedelplanen som innebærer utfylling av gammelelva ved Langøra sør.
AA170824 Der opprettholdes ikke bare innsigelsen fra 2015, men det fremmes også en ny innsigelse.
DB170823 Han mener stimulansene inn i økonomien må opprettholdes .
DB170823 En løsning finnes i det landskapet Norge har fjernet seg fra de siste åra, der hvor internasjonale avtaler inngås, rettigheter etableres og en slags orden opprettholdes .
VG170822 Da mener jeg de bør være garantister for å bevare søndagen, sørge for fortsatte skolegudstjenester, at barna skal lære om kristendommen på skolen og at støtten til trossamfunn opprettholdes . 5.
VG170822 Advokat Hilde Ruus, som representerer staten ved Justisdepartementet, mener tingrettens vurdering var riktig og at dommen bør opprettholdes .
DB170822 Opprettholdes eller minskes dommen, rekker Therese Johaug OL.
AA170822 Advokat Hilde Ruus, som representerer staten ved Justisdepartementet, mener tingrettens vurdering var riktig og at dommen bør opprettholdes .
VG170821 København-politiet kan supplerende opplyse at siktelsen for drap opprettholdes , skriver de i pressemeldingen.
DB170821 Eiendomsskatten på bolig opprettholdes , og i tillegg innføres skatt på næringseiendom fra neste år ¶
DB170821 Siktelsen for drap opprettholdes .
DA170817 Dersom du ikke er lokalisert opprettholdes etterlysningen.
VG170816 Siktelsen for forsettelig drap opprettholdes .
VG170816 Siktelsen opprettholdes , og han er altså mistenkt for å ha myrdet den svenske journalisten.
DA170816 Vedkommende er løslatt mot meldeplikt og siktelsen mot ham opprettholdes .
DA170816 Siktelsen opprettholdes .
AA170816 Han er nå løslatt mot meldeplikt, men siktelsen opprettholdes .
AA170816 Han er nå løslatt mot meldeplikt, men siktelsen opprettholdes .
VG170815 ELDRES PSYKE : - Det sentrale er at den enkeltes ressurser og restfunksjoner kan opprettholdes lengst mulig til glede for fellesskapet.
VG170815 Det sentrale er at den enkeltes ressurser og restfunksjoner kan opprettholdes lengst mulig til glede for fellesskapet.
DB170810 Men så lenge en ureflektert tenkning opprettholdes av muslimske religiøse fellesskaper, vil muligheten for å synliggjøre en sunn og påkrevd religionskritikk være begrenset.
DN170809 Vi mener det er viktig at styrets lønn opprettholdes på et hensiktsmessig nivå, slik at det er mulig å rekruttere de rette medlemmene og beholde best mulig kompetanse i styret, heter det.
DA170808 Bakgrunnen for dette var en hypotese om at ME opprettholdes av pasientenes egen frykt for at aktivitet skal gjøre dem verre igjen.
SA170807 Men siktelsene opprettholdes , sier han.
DB170807 Erfaringene fra tidligere sammenslåinger er at ressurser flyttes fra administrasjon til bedre tjenester og at et desentralisert tjenestetilbud opprettholdes , skriver han i eposten.
BT170807 Men siktelsene opprettholdes , sier han.
AP170807 Men siktelsene opprettholdes , sier han.
AA170807 Men siktelsene opprettholdes , sier han.
DB170803 Følelsen av at vi, til tross for at vi lever i forskjellige omstendigheter, er en del av den samme historien og deler noen av de samme referansene, har en rolle å spille når denne omsorgen skal opprettholdes .
DA170803 Dersom velferdsnivået og kjøpekraften skal opprettholdes må husholdningene betale 45 prosent i 2060, om vi opprettholder det samme antallet arbeidstimer som i dag.
DA170803 Dersom velferdsnivået og kjøpekraften skal opprettholdes må husholdningene betale 45 prosent i 2060, om vi opprettholder det samme antallet arbeidstimer som i dag.
DN170802 I årsberetningen til regnskapet understreker styret at det er avgjørende for Klassekampens drift at nivået på pressestøtten opprettholdes .
NL170801 Det er viktig at denne ruten opprettholdes for å unngå den situasjonen at skjærgården utenfor Tromsø blir ytterligere privatisert.
DB170801 KrF-lederen vil kreve at kontantstøtten opprettholdes uansett hvem KrF skal samarbeide med etter valget - og mener KrF er den eneste garantisten for at støtten opprettholdes på dagens nivå i en tid da ordningen er truet fra alle kanter.
DB170801 KrF-lederen vil kreve at kontantstøtten opprettholdes uansett hvem KrF skal samarbeide med etter valget - og mener KrF er den eneste garantisten for at støtten opprettholdes på dagens nivå i en tid da ordningen er truet fra alle kanter.
AA170728 Fredag kunngjorde imidlertid myndighetene at forbudet er opphevet for ruter fra Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul, mens det opprettholdes på direkteruter fra Atatürk-flyplassen.
DN170727 Ebba Busch Thor, leder for Kristendemokraterna, skriver på Twitter at mistilliten opprettholdes .
DB170726 Denne terskelen må opprettholdes .
AP170726 Opprettholdes karantenen på to kamper, må han stå over også onsdag.
AA170725 Gjeldende ordninger ( status quo ) for den hellige høyden må opprettholdes og respekteres, sa Brende i forrige uke.
AA170723 Gjeldende ordninger ( status quo ) for den hellige høyden må opprettholdes og respekteres, påpekte han.
VG170722opprettholdes i offisielle kamper i 17/18.
AA170722 Gjeldende ordninger ( status quo ) for den hellige høyden må opprettholdes og respekteres, sier Brende.
VG170721 - Vi var veldig forberedt på at det ville komme en terrorhandling før eller senere, og at vi skulle gjøre hva vi kunne med at rettsstatsprinsippet skulle opprettholdes , sier Busch.
NL170717 Beredskapshelikopter på Østlandet opprettholdes med et detasjement fra 339-skvadronen. 5 ) Vi vil opprettholde Andøya flystasjon for maritime overvåkningsfly og ikke flytte disse til Evenes. 6 ) For å finansiere vår styrking av Hæren og Heimevernet, må vi om nødvendig være villige til å faseforskyve kjøp av 52 F-35.
AP170717 Om kontantstøtte bør opprettholdes eller heves er ikke spørsmålet jeg diskuterer her.
DB170716 Siktelsen opprettholdes , og saken vil bli ytterligere etterforsket, opplyser politiet i en pressemelding.
AA170716 Siktelsen opprettholdes , og saken vil bli ytterligere etterforsket, opplyses det om i pressemeldingen.
AA170716 De to siktede i saken er løslatt, men siktelsen opprettholdes , melder politiet.
AA170716 Siktelsen opprettholdes , og saken vil bli ytterligere etterforsket, opplyser politiet i en pressemelding.
DN170714 Vi er skeptiske til om den nåværende importveksten kan opprettholdes gitt nye signaler om en innstramning i den innenlandske økonomien », skriver Capital Economics i en oppdatering.
DN170711 Metlid mener løsningen er å understøtte politireformen med sterkere og mer solide politidistrikt, og at kompetansen i disse distriktene opprettholdes .
AA170709 Prosjektet skal opprettholdes i perioden juli 2015-juni 2018.
DB170708 Derfor vil det i noen tilfeller være dekning også i et slukkeområde etter slukkingen, og noen sendere i fylker som er slukket, må opprettholdes .
DB170705 Anken/protesten når ikke frem, og avgjørelsen vedrørende Peter Sagan opprettholdes .
AA170703 Tingrettens beslutning om å varetektsfengsle den siktede moren fra barnedødsfallsaken i Namdalen i to uker med brev- og besøkskontroll, samt mediekontroll, opprettholdes dermed.
AA170703 Tingrettens beslutning om at den siktede barnemoren varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud opprettholdes av Frostating lagmannsrett.
AA170701 Det er viktig at flyten i trafikken opprettholdes , men det er klart det er en vanskelig sak å håndtere.
AA170630 Dermed opprettholdes straffen fra tingretten.
AA170628 På alle andre punkter opprettholdes dommen fra lagmannsretten.
NL170627 Det er altså et jordbruk som opprettholdes gjennom en politisk vilje.
SA170624 Utvikling av gode leseferdigheter begynner tidlig og må opprettholdes .
SA170624 Utvikling av gode leseferdigheter begynner tidlig og må opprettholdes , det er derfor viktig å ha tilgang på gode bibliotektjenester gjennom hele livet, enten det er som bruker av skole-, universitets- og høyskolebiblioteket, eller av folkebiblioteket.
AA170621 Hvis dagens velferdsnivå opprettholdes , vil den offentlige pengebruken være større enn statens inntekter i 2030, i følge regjeringens perspektivmelding.
VG170619 Han ser for seg at HV-sjefen blir underlagt en felles landforsvarssjef, men at HVs distrikter opprettholdes , i alle fall inntil en ny fylkesinndeling er avklart og gjennomført.
VG170618 Hvilke konsekvenser det bør få for ambassadøren er en personalsak, men skal tilliten til norsk forvaltning, som stort sett holder en høy etisk standard, opprettholdes , så bør reaksjonen være tydelig.
DA170617 Mandag i forrige uke bestemte en distriktsdomstol at to dommer fra lokale rettsinstanser skal opprettholdes : Ikke bare er innreiseforbudet religiøst diskriminerende.
VG170616 Og storebror Henrik - som selv er skadet - lanserte på NRK i går tanken om at familiens mål for året om to blad Ingebrigtsen på plass i senior-VM, kunne opprettholdes .
DN170616 Dette er også tilfelle i USA, og fredagens rapport fra Japan viser at Bank of Japan vurderer økonomien som sterkere enn før, men den lave inflasjonen gjør at styringsrenten holdes uendret på - 0,1 prosent og målet for tiårsrenten opprettholdes på 0 prosent.
DA170616 Vi vil be byrådet sørge for at skolen får de 400.000 kronene den trenger for at dagens tilbud kan opprettholdes .
DA170616 kan opprettholdes .
AP170616 Ikke-anonym sæddonasjon opprettholdes .
NL170615 I tillegg er vi som bor i Nord helt avhengig av en god dialog med våre naboland, og det gode samarbeidet vårt på kryss av landegrensene kan bare opprettholdes av forutsigbarhet.
DN170615 - Derfor er vi opptatt av at det opprettholdes en høy leteaktivitet i modne områder, sier Sølvberg.
DB170615 For dagens og morgendagens undertrykte og forfulgte mennesker er det viktig at den opprettholdes og styrkes.
DA170615 - Derfor er vi opptatt av at det opprettholdes en høy leteaktivitet i modne områder, sier Sølvberg.
DA170614 Det skjedde på tross av at et stort flertall av de kommunene som deltok i høringen mente at regelverket burde opprettholdes da regjeringen sendte forslaget på høring i vinter.
AP170614 Det forutsettes videre som et minimum at 2 prosent av BNP opprettholdes også etter 2024.
AP170614 Det forutsettes videre som et minimum at 2 prosent av BNP opprettholdes også etter 2024.
VG170611 Om forholdet bryter sammen skal regjeringen i London steppe inn, men nå som regjeringen er avhengig av unionstilhengerne stilles det spørsmål om denne nøytrale rollen kan opprettholdes .
BT170611 Ja, vår jobb er å sørge for at disse individene er så få at vi andre samlet holder overtaket på mikrobene, og at den livsviktige flokkbeskyttelsen opprettholdes .
AA170611 - I Troms og Finnmark opprettholdes gule varsler søndag og mandag siden vi fremdeles har flomvannføringer i enkelte av de store og mellomstore vassdragene, sier Stranden.
AP170610 - I Troms og Finnmark opprettholdes gule varsler søndag og mandag siden vi fremdeles har flomvannføringer i enkelte av de store og mellomstore vassdragene, sier Stranden.
AP170610 - I Troms og Finnmark opprettholdes gule varsler søndag og mandag siden vi fremdeles har flomvannføringer i enkelte av de store og mellomstore vassdragene, sier Stranden.
VG170609 Men påtalemyndigheten i Los Angeles argumenter imidlertid fortsatt for at utleveringsbegjæringen - og arrestordren på Roman Polanski skal opprettholdes .
DB170609 Westerdals-krav opprettholdes
VG170608 Dessuten er et bærekraftig landbruk, der kulturlandskapet opprettholdes , en viktig del av kampen mot miljøendringer.
DA170608 Om dagens anbud opprettholdes blir avrusningskapasiteten i regionen halvert.
NL170604 Regjeringen foreslår at ruten opprettholdes .
AP170604 Dette regnes som den første turen på et fremkomstmiddel med to hjul hvor hjulene står på linje etter hverandre, hvor balansen opprettholdes av farten fremover og hvor drivkraften er rytterens muskelkraft.
DN170601 Strategien om å stenge ned 7-8 fabrikker per år opprettholdes .
DN170601 Samtidig opprettholdes utbyttepolitikken om stabilt utbytte på minimum 2,5 kroner per aksje per år samtidig som selskapet skal beholde « investment grade ».
DB170601 Klubben fikk redusert den økonomiske straffen, men selve forbudet opprettholdes , melder Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170601 Forliket må opprettholdes , samtidig som alle må ha fokus på kostnader ved utbyggingen, sier Sivertsen.
DN170530 | Westerdals-krav opprettholdes
DA170530 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
AA170530 | Westerdals-krav opprettholdes
SA170529 Suspensjonen til seks russiske langrennsløpere, blant dem Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin, opprettholdes minst fram til 31. oktober.
DB170529 ¶ UTESTENGT : Suspensjonen til seks russiske langrennsløpere, blant dem Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin, opprettholdes minst fram til 31. oktober.
DB170529 Suspensjonen til seks russiske langrennsløpere, blant dem Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin, opprettholdes minst fram til 31. oktober.
AP170529 Suspensjonen til seks russiske langrennsløpere, blant dem Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin, opprettholdes minst fram til 31. oktober.
AP170529 Suspensjonen til seks russiske langrennsløpere, blant dem Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin, opprettholdes minst fram til 31. oktober.
DB170528 - Kina har forpliktet seg til å løse tvister med alle nasjoner som er involvert gjennom forhandlinger, samtidig som fred og stabilitet opprettholdes i Øst-Kinahavet og Sør-Kinahavet, sier den kinesiske talsmannen og legger til : ¶
DB170528 Når Nubu kontakter familiene 18 måneder etter behandlingsslutt, forteller de at målsetningene om at ungdommen kan fortsette å bo hjemme, gå på skole og slippe ut av vold, kriminalitet og rusavhengighet i stor grad opprettholdes over tid. 7. juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som sier at tilbud om spesialiserte hjelpeti
VG170527 - Den andre siden opprettholdes av grådighet og hat og kraft og ideologi, og de slutter aldri.
DN170524 « Myndighetene legger opp til at den økonomiske veksten opprettholdes .
DB170524 Støttegruppen etter ulykken og flere andre klaget på henleggelsen, men Oslo statsadvokatembeter besluttet tidligere i mai at henleggelsen opprettholdes .
AA170524 Støttegruppen etter ulykken og flere andre klaget på henleggelsen, men Oslo statsadvokatembeter besluttet tidligere i mai at henleggelsen opprettholdes .
DN170523 Om det statlige eierskapet bør opprettholdes på dagens nivå, om formuesskatten bør beholdes og om fagforeningsfradraget bør økes til det dobbelte er andre spørsmål.
AP170523 Men først vil jeg understreke at mobiliteten skal opprettholdes .
AP170523 - Kvaliteten skal opprettholdes
AA170519 Seks måneder etter avhørene av WikiLeaks-gründer Julian Assange skal svensk påtalemyndighet avgjøre om arrestordren mot ham opprettholdes .
DN170516 - Av respekt for samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som sier at avtaleinstituttet i jordbruket skal opprettholdes , er vårt utgangspunkt å anbefale Høyre å stemme for det fremlagte tilbudet, sier Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen.
DB170516 Når Nubu kontakter familiene 18 måneder etter behandlingsslutt, forteller de at målsetningene om at ungdommen kan fortsette å bo hjemme, gå på skole og slippe ut av vold, kriminalitet og rusavhengighet i stor grad opprettholdes over tid.
DB170516 - Av respekt for samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som sier at avtaleinstituttet i jordbruket skal opprettholdes , er vårt utgangspunkt å anbefale Høyre å stemme for det fremlagte tilbudet, sier Gundersen.
DA170515 Avgjørelsen skal bankes gjennom senere i år, men er ventet å opprettholdes .
AP170515 Oppe på Chimborazo slo det plutselig ned i ham : Naturen er ikke en samling av ting og gjenstander side om side, men et flettverk som opprettholdes gjennom et mylder av usynlige tråder og vekselvirkninger.
AA170511 Siktelsen mot ham opprettholdes .
NL170510 - Hvis gjestene ikke stenges ute, opprettholdes inntektene, selv om arbeidsdager går tapt.
AA170510 - Siktelsen opprettholdes , men det er vurdert slik at vilkårene for fengsling ikke lenger er til stede, og at det vil være uforholdsmessig å fortsatt holde henne varetektsfengslet, opplyser politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.
AA170509 Nå skal vi sørge for at den høye utdanningskvaliteten og det gode læringsmiljøet opprettholdes i utfasingsperioden, sier Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania i pressemeldingen.
DN170508 - Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes .
VG170506 Russiske myndigheter har opplyst at landet kommer til å gjøre alt som står i dets makt til å sikre at flyforbudet opprettholdes .
DB170506 Der kommer det fram at avtalen partene undertegnet i Kasakhstans hovedstad Astana torsdag, legger opp til at de sikre sonene skal opprettholdes i minst seks måneder.
AA170506 Der kommer det fram at avtalen partene undertegnet i Kasakhstans hovedstad Astana torsdag, legger opp til at de sikre sonene skal opprettholdes i minst seks måneder.
DA170505 Russiske myndigheter har opplyst at landet kommer til å gjøre alt som står i dets makt til å sikre at flyforbudet opprettholdes .
AA170505 Russiske myndigheter har opplyst at landet kommer til å gjøre alt som står i dets makt til å sikre at flyforbudet opprettholdes .
VG170503 Da slo Amundsen fast at tilfluktsrommene skal opprettholdes som en permanent beskyttelse for sivilbefolkningen dersom det blir nødvendig, men erkjente klare svakheter : ¶
VG170503 * Om tilfluktsrommene fortsatt skal opprettholdes som beskyttelse for sivilbefolkningen, vil det koste store summer og kreve økt kompetanse på mange nivåer.
VG170503 * Høsten 2016 ba DSB om at Justisdepartementet og regjeringen tok stilling til Sivilforsvarets fremtidige ansvar og organisasjon, og om sivil beskyttelse skal opprettholdes .
AA170503 Ordningen bør opprettholdes , og det finnes flere kandidater som bør vurderes.
BT170501 Odda-modellen skal både opprettholdes og utvikles, sier Ruth Grung ( Ap ) til BT.
AP170501 Odda-modellen skal både opprettholdes og utvikles, sier Ruth Grung ( Ap ) til BT.
AA170501 - Dagens akuttkirurgi i Odda skal opprettholdes og videreutvikles, sier Ruth Grung ( Ap ) til rikskringkasteren.
DA170430 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
AA170430 Heimevernets bemanning og områdestruktur skal opprettholdes og helst styrkes, ikke reduseres, slik stortingsflertallet har vedtatt.
VG170429 Regelen opprettholdes likevel i de fleste russemiljøene.
AA170429 I resolusjonen som ble vedtatt av landsmøtet heter det blant annet : « Ved behandlingen av landmaktstudien etter valget vil KrF arbeide for at alle HV-distriktene opprettholdes og at Heimevernet får nok ressurser til utrustning og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
VG170426 Samarbeidet skal opprettholdes selv som seniorlandslagsløper i en OL-sesong.
DB170424 Et viktig spørsmål for Pentagon er hvordan presset på Taliban kan opprettholdes uten å forlenge en hengemyr som koster amerikanske skattebetalere milliarder av dollar hvert år.
AA170424 Et viktig spørsmål for Pentagon er hvordan presset på Taliban kan opprettholdes uten å forlenge en hengemyr som koster amerikanske skattebetalere milliarder av dollar hvert år.
AP170421 Forvaringsdommen opprettholdes .
AA170420 Skal den politiske målsettingen om full sykehjemsdekning opprettholdes og med bedre kvalitet, vil det bety store kostnader.
SA170419 Dersom detaljer og vedlikehold ikke opprettholdes på et høyt nivå, forfaller fort plassens arkitektur.
DB170419 40 opplyser politiet at brannen skal være slukket, men at evakueringen opprettholdes på grunn av at det er mye røyk i området.
DB170418 Siste : Politiet i Follo opplyser klokka 13.29 at de har kontroll på mistenkt gjerningsperson, men legger til at evakuering opprettholdes til området er klarert.
DB170416 Flere mener selvmordsangrepet kan være til stor hindring for at evakueringsavtalen opprettholdes framover.
AP170415 Splittelsen opprettholdes uansett ¶
AP170411 Den midlertidige bevæpningen, som ble iverksatt fredag, opprettholdes på ubestemt tid, forteller Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.
AA170411 Sperringene opprettholdes til gjenstanden er demontert og uskadeliggjort, sier Kamben.
AA170411 Sperringene opprettholdes til gjenstanden er demontert og uskadeliggjort, sier Kamben. ( ©NTB ) ¶
SA170410 Politiet melder at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres.
SA170410 Den midlertidige bevæpningen som fredag ble innført i de største byene og ved Oslo Lufthavn Gardermoen, opprettholdes .
DN170410 Politiet melder at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres.
DB170410 Den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag opprettholdes inntil ny vurdering gjøres.
DA170410 Politiet melder at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres.
DA170410 Politiet melder at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres.
AA170410 Politiet melder at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres.
AA170410 Den midlertidige bevæpningen som fredag ble innført i de største byene og ved Oslo Lufthavn Gardermoen, opprettholdes .
SA170408 Sør-Øst politidistrikt har valgt å avslutte bevæpningen i distriktene der det er nå er mange påsketurister, men økt beredskap opprettholdes i de store byene ¶
DN170408 Terror-delen av siktelsen er derfor trukket, mens siktelse for brudd på våpenloven opprettholdes .
DA170408 Sør-Øst politidistrikt har valgt å avslutte bevæpningen i distriktene der det er nå er mange påsketurister, men økt beredskap opprettholdes i de store byene.
AA170408 Terror-delen av siktelsen er derfor trukket, mens siktelse for brudd på våpenloven opprettholdes .
DA170407 I formannskapet la Ap fram et forslag som freder svømmetilbudet i Hetlandshallen, og som understreker at svømmetilbudet i bydelene skal opprettholdes også når Folkebadet kommer.
DN170406 Videre mener Ap at aktivitetsplikten skal opprettholdes i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.
AA170404 - Ut fra det som er opplyst om saksbehandlingstid for rettsanmodninger synes det usikkert om påtalemyndighetens plan for når rettssaken kan skje kan opprettholdes .
DA170330 SV vil derfor fremme forslag om at kravet om enkeltvedtak i mobbesaker opprettholdes .
AA170329 | Boforbud opprettholdes ved Sukkertoppen på Svalbard ¶
AA170329 Forbudet gjelder til sammen 13 hus og opprettholdes fordi det fortsatt er fare for enkeltpersoners- eller allmennhetens sikkerhet.
SA170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
FV170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
DA170327 og at Jomfrubråten holdeplass opprettholdes .
AP170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
VG170326 Hovedtrekket er at sanksjonene etter Krim opprettholdes .
VG170326 I landbrukskommunen med 1043 innbyggere, har det lenge ligget an til at Moldjord skole i sentrum blir nedlagt, mens Trones skole skal opprettholdes .
DA170325 Sentralstyret har innstilt på at selskapet skal opprettholdes til veiprosjektene de har inne er fullført, mens Sp-topp og leder av næringskomiteen Geir Pollestad vil beholde Nye Veier og legge det under Statens Vegvesen.
AA170324 - Ytringsfrihet er en høyt anerkjent verdi i Sveits, sier Burkhalter, som legger til at Sveits " håper denne friheten også vil opprettholdes for tyrkiske statsborgere, uansett om de avlegger stemme i Sveits eller i sitt eget land ". ( ©NTB ) ¶
DB170323 Vi ønsker å bidra til desentralisert kinostruktur og til at bygdekinoene opprettholdes , slik at folk i hele landet skal kunne gå på kino uten å måtte reise langt for å få det til.
DB170322 - Jeg vil mene at begge sider taper på at en god dialog og kontakt ikke oppnås og opprettholdes .
AA170322 - Jeg vil mene at begge sider taper på at en god dialog og kontakt ikke oppnås og opprettholdes .
DB170321 Snøskredfaren er nå avtagende, men opprettholdes på 4-stor ut dagen i dag.
DB170321 Ved istandsetting er det viktig at bygningens fine arkitektoniske virkning i byrommet ved Studenterlunden og Universitetet opprettholdes i nåværende form dersom teatret skal utvide driftsareal.
DA170321 Han vil ta Frankrike ut av unntakstilstanden etter terroren, mens 61 prosent vil at den opprettholdes .
VG170320 Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som også deltok på Stortingets høring, har bedt HV-sjefen om å vurdere om deler av Sjøheimevernets oppgaver skal opprettholdes i HV.
DB170317 Måtte den statistikken opprettholdes .
DB170317 Det betyr at stadig flere benytter seg av Norwegians Skandinavia-ruter, som igjen betyr at behovet for skandinaviske ansatte opprettholdes », skriver han til Dagbladet.
DB170317 Og dette selvbildet kan opprettholdes fordi politi som begår forbrytelser i beste hensikt, ikke blir stilt til ansvar.
DA170317 - Vi har allerede laget en del støy, og mer støy skal vi lage for å sørge for at trykket mot dette store samfunnsproblemet opprettholdes , legger han til.
DA170317 De fryktet at skolen skulle miste sitt TIP-tilbud, men fikk fredag beskjeden om at klassene opprettholdes .
AA170317 Det er usikkert om regjeringen på nytt vil få flertall på Stortinget, dersom forslaget opprettholdes etter høringsrunden som utløp i forrige uke.
AA170317 Det er usikkert om regjeringen på nytt vil få flertall på Stortinget, dersom forslaget opprettholdes etter høringsrunden som utløp i forrige uke.
FV170316 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
DA170316 lengdegrad, bør ifølge programutkastet opprettholdes .
AA170316 I tillegg forutsettes det at grensekontrollene internt i Schengen og på Vest-Balkan stort sett opprettholdes som i dag.
VG170315 I dag er det faktisk innvandrerne som sørger for at mange velferdsordninger kan opprettholdes .
SA170315 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
AP170315 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
VG170314 Samtidig opprettholdes ønsket om en restriktiv praksis, slik at bestanden ivaretas på et bærekraftig nivå.
DA170314 Skal den fliken av en drøm opprettholdes , må nordirene slås i Belfast.
DA170314 Skal den fliken av en drøm opprettholdes , må nordirene slås i Belfast.
AP170314 - Da bør oppgjøret sikre at kjøpekraften opprettholdes og litt til, sier hun.
AP170314 - Da bør oppgjøret sikre at kjøpekraften opprettholdes og litt til, sier hun.
VG170313 Støtten må opprettholdes også utenom krisetider.
SA170311 Lyses kraftverk i Maudal er snart 100 år gammel, og helt nødvendige investeringer er nå nødvendig for at fortsatt drift skal kunne opprettholdes .
AA170311 Evakueringen opprettholdes lørdag.
VG170310 Erdogan sluttet seg til dette og sa at det også er Tyrkias målsetting at dagens syriske grenser skal opprettholdes .
DB170310 Lederen i Raw Air, Arne Åbråten, håper de har fått i stand en turnering som kan opprettholdes .
BT170310 I tillegg fastslås det altså at lokalisering i både Sogn og Fjordane og Hordaland opprettholdes .
BT170310 Embetene i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes som i dag.
AA170310 Erdogan sluttet seg til dette og sa at det også er Tyrkias målsetting at dagens syriske grenser skal opprettholdes . ( ©NTB ) ¶
AA170310 Embetene i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes som i dag.
AA170310 - Embetene i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes som i dag.
DN170308 Vi tviler på at importveksten kan opprettholdes , sier Evans-Pritchard.
VG170307 Poenget er å sikre at vitale funksjoner i samfunnet kan forsvares og opprettholdes i en nasjonal krisesituasjon.
DN170307 I 2016 ble det gitt en skattelette for vannkraft på om lag 85 millioner kroner, mens i 2017 opprettholdes skatten på samme nivå som 2016, sier Næsje, som mener det er et tverrpolitisk mål å beholde skatteinntektene fra stedbundne aktiviteter.
DB170307 For at mediemangfoldet i Norge skal opprettholdes , trenger vi livskraftige lokalaviser over hele landet, i tillegg til riksdekkende mediehus og innovative allmennkringkastere.
AA170307 - Mens vi lenge nærmest tok for gitt en stadig styrking av denne verdensordenen, spør vi oss nå hvordan den kan opprettholdes .
DA170306 Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om også dette bidraget skal opprettholdes .
DA170306 * Ordningen med bidragsforskudd ( som gis når den ene forelderen ikke betaler barnebidrag ) opprettholdes .
AP170306 Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om også dette bidraget skal opprettholdes .
AA170306 Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om også dette bidraget skal opprettholdes .
BT170302 Det vil bli smalere midtdeler enn i dag, og dagens reduserte fartsgrense ( 50 km/t ) opprettholdes .
DN170228 Et mer positivt syn på lang sikt opprettholdes ettersom offshore utvikling vil være en viktig del av tilbudskjeden for olje og gass fremover for å møte fremtidens energietterspørsel », heter det.
AA170228 | YS krever at kjøpekraften opprettholdes
AA170224 | Evakueringen på Svalbard opprettholdes
AA170224 Evakueringen opprettholdes inntil videre.
AP170223 Selvsagt er det trist for de det gjelder, men loven må opprettholdes .
AP170223 Men først vil jeg understreke at mobiliteten skal opprettholdes .
AP170222 Ferdselsforbudet og evakueringen er delvis opphevet, men opprettholdes inntil videre for 13 leiligheter, opplyser Sysselmannen.
AA170222 Ferdselsforbudet og evakueringen er delvis opphevet, men opprettholdes inntil videre for 13 leiligheter, opplyser Sysselmannen.
SA170221 Ankedomsstolen CAS har nemlig bestemt at utestengelsen opprettholdes .
DB170221 LAHTI/OSLO ( Dagbladet ) : Suspensjonen mot Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksander Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin opprettholdes .
DB170221 februar ber Kathleen Rani Hagen oss om å skrive mindre litteratur om anoreksi fordi det kan bidra til at sykdommen opprettholdes .
AP170221 Ankedomsstolen CAS har nemlig bestemt at utestengelsen opprettholdes .
VG170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes .
SA170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes .
SA170219 Vi er født med lysten til å lære, men selve kunsten må læres og videre opprettholdes .
DN170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes .
BT170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes .
AP170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes .
AA170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes .
AA170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes .
VG170217 Vi er bortskjemte med gull og har naturlig nok et mål om at den statistikken opprettholdes , sier Svendsen og viser til at samarbeidet med de to andre har gitt fem gull og et sølv på syv forsøk.
DN170217 Finanstilsynet melder fredag at det nå er vedtatt at det ikke skal innvilges noen utsettelse av vedtaket, vedtaket opprettholdes , og fra i dag iverksettes tilbakekallingen av lisens.
AP170217 - Jeg mener at surrogatiforbudet i Norge må opprettholdes og at fritaket for eventuell straffeforfølgelse må oppheves.
AP170217 - Jeg mener at surrogatiforbudet i Norge må opprettholdes og at fritaket for eventuell straffeforfølgelse må oppheves.
DB170213 Likevel opprettholdes evakueringsorderen.
AP170213 Rutene som ble kuttet på grunn av flypassasjeravgiften var mindre ruter som ikke lenger kunne opprettholdes over tid på grunn av lav lønnsomhet, sier Sandaker-Nielsen.
AA170213 Siktelsen opprettholdes likevel, opplyser politiet.
SA170211 Styreleder i Helse Stavanger, Grethe Høiland, sier at hun har fått forsikringer om at kvaliteten i tilbudene vil opprettholdes , og at dette er et faglig forsvarlig budsjett.
SA170211 Hvordan opprettholdes den faglige kvaliteten, når man fjerner en spesialisert psykologstilling ?
AP170211 Tirsdag denne uken avholdt ankedomstolen i San Francisco høring og torsdag kveld kom avgjørelsen : Kjennelsen fra Seattle om å stanse innreiseforbudet opprettholdes .
VG170210 Abe understreket også at sikkerhetssamarbeidet mellom landene skal opprettholdes , og at USA skal styrke nærværet sitt i regionen.
DB170209 Dermed opprettholdes dommen på ni års forvaring, med en minstetid på seks år.
AP170209 Tirsdag denne uken avholdt ankedomstolen i San Francisco høring og torsdag kveld kom avgjørelsen : Kjennelsen fra Seattle om å stanse innreiseforbudet opprettholdes .
AP170209 Dermed opprettholdes dommen på ni års forvaring, med en minstetid på seks år.
AA170209 Dommen på ni års forvaring, med en minstetid på seks år, opprettholdes fordi Høyesterett mener det foreligger " helt ekstraordinære omstendigheter " i tilfellet til den nå 17 år gamle jenta.
SA170208 På den måten skal rutetilbudet kunne opprettholdes dersom det oppstår problemer med hydrogendriften.
SA170208 På den måten skal rutetilbudet kunne opprettholdes dersom det oppstår problemer med hydrogendriften.
VG170207 Suspensjonen mot Russland opprettholdes av det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ).
VG170207 - Men driften skal være slik at pasientsikkerheten og kvaliteten skal opprettholdes .
DA170207 Ifølge pressemeldingen vil styret foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal 2016 opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar per aksje, samt å fortsette ordningen med utbyttekasjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.
DB170206 Det er også slik at våre institusjoner dels er skapt av og opprettholdes av kulturen.
DB170206 Er det så ille med en løsning hvor kravet man har på utdanning kan opprettholdes ?
DB170203 Torsdag trakk Fillon seg tilbake fra Paris til Ardennene, langt unna « det fordervelige opprøret som hver dag opprettholdes av den lille verden ».
FV170202 I hovedsak skal det opprettholdes to kjørefelt i hver retning i byggeperioden, men det vil bli unntak fra dette, skriver veivesenet.
FV170202 - Det skal opprettholdes gang- sykkelveg gjennom anleggsområdet i byggeperioden.
DB170202 Norge er avhengig av at gjeldende rett på området opprettholdes , ikke at den undergraves av stormaktene - eller at vi unnlater å protestere mot dem som gjør det.
DN170124 Mange analytikere forventer at kjennelsen opprettholdes , og regjeringen har allerede utarbeidet et forslag som kan legges fram for den folkevalgte forsamlingen, ifølge britiske medier.
DB170124 Jeg brenner for partiet og frykter det verste hvis ekskluderingen opprettholdes .
DB170124 Derfor forventet mange analytikere at kjennelsen skulle opprettholdes .
DB170118 Vi opplever at ledelsen i TV 2 vil gå svært langt for å sørge for at kontinuiteten i den lokale klubbledelsen opprettholdes , sier Ovesen.
DB170111 Og de som finnes, skal opprettholdes - det har Stortinget bestemt.
DB170111 Det finnes cirka 25.000 tilfluktsrom i Norge, og alle som finnes i dag, skal opprettholdes .
SA170110 - Sanksjonene må opprettholdes helt til russisk idrett innfører troverdige og kontrollerbare antidopingtiltak basert på WADA-koden, sier Andrea Gotzmann, som er leder i Tysklands antidopingbyrå ( NADA ).
FV170110 - Sanksjonene må opprettholdes helt til russisk idrett innfører troverdige og kontrollerbare antidopingtiltak basert på WADA-koden, sier Andrea Gotzmann, som er leder i Tysklands antidopingbyrå ( NADA ).
DB170110 - Sanksjonene må opprettholdes helt til russisk idrett innfører troverdige og kontrollerbare antidopingtiltak basert på WADA-koden, sier Andrea Gotzmann, som er leder i Tysklands antidopingbyrå ( NADA ).
DB170110 - Når du legger til deg et høyt forbruk basert på en høy oljepris, så har du etter hvert et forbruk som ikke kan opprettholdes når oljeprisen faller.
BT170110 - Sanksjonene må opprettholdes helt til russisk idrett innfører troverdige og kontrollerbare antidopingtiltak basert på WADA-koden, sier Andrea Gotzmann, som er leder i Tysklands antidopingbyrå ( NADA ).
AP170110 - Sanksjonene må opprettholdes helt til russisk idrett innfører troverdige og kontrollerbare antidopingtiltak basert på WADA-koden, sier Andrea Gotzmann, som er leder i Tysklands antidopingbyrå ( NADA ).
AP170109 - Vi er glad for Stortingets standpunkt - at de sørger for at garantiordningen på fem år opprettholdes .
AP170105 Et utvalg på 5 - 6 medlemmer som innen sitt område har ansvar for at bestandene opprettholdes på det nivået Stortinget har fastsatt.
AP170104 - Hvis vedtaket opprettholdes , går vi inn i et valgår med åpent bygdeopprør i Høyre, sier førstekandidat i Hedmark og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.
DB170103 At det blir en utfordring for stats- og kommunefinansene når nivået på bevilgninger til Dnk opprettholdes , til tross for denne kirkes medlemsnedgang, er enkel matematikk.
VG161018 I stedet for å etterforske slike angrep opprettholdes det et gjensidig ansvar mellom maktapparatet og de som kritiserer makten..
AP160918 Flere land mener forpliktelsen om aldri å fengsle barn må opprettholdes .
AP160910 Hjorth utporsjonerer hemmelighetene med ibsensk presisjon, slik at spenningsnivået opprettholdes til den siste av de 343 sidene.
AP160830 Offisielt er det på begge sider sagt at disse ambisjonene skal opprettholdes , og at det ikke er aktuelt med en « TTIP Light ».
AP160807 Den tyske regjeringens egne oppnevnte for menneskerettigheter Bärbel Kofler har stilt spørsmål ved om flyktningavtalen kan opprettholdes i lys av Tyrkias mange menneskerettighetsbrudd.
AP160718 Han forteller at en tredjedel av ungdommene i fremtiden må velge helsefag, dersom nivået i dagens eldreomsorg skal opprettholdes .
AP160718 En tredjedel av ungdommene i fremtiden må velge helsefag, dersom nivået i dagens eldreomsorg skal opprettholdes .
AP160629 Konsekvensen for utestedet ville blitt at driften ikke kunne opprettholdes og stedet måtte ha permitert de ansatte.
AP160629 Konsekvensen for utestedet ville blitt at driften ikke kunne opprettholdes og stedet måtte ha permitert de ansatte.
AP160621 Det kom ikke som noen overraskelse at IOC fulgte beslutningen i IAAF sist fredag om at suspensjonen av det russiske friidretsforbundet skulle opprettholdes .
AA160621 Det kom ikke som noen overraskelse at IOC fulgte beslutningen i IAAF sist fredag om at suspensjonen av det russiske friidretsforbundet skulle opprettholdes .
AP160618 Regjeringen satte alt inn på å sikre fortsatt import av mat og kull, og at normal økonomisk aktivitet skulle opprettholdes og arbeidsledighet unngås.
AP160617 Fredag skal IAAF bestemme om utestengelsen skal opprettholdes eller avvikles.
AP160605 Den må opprettholdes samtidig som Mattilsynet håndterer alle nye utfordringer etter hvert som de dukker opp.
AP160528 All kollektivtransport langs E18 opprettholdes .
AP160518 De aller fleste busser har en ansvarssjef på rulling som sørger for at reglene opprettholdes , slik at alle kan ha en morsom russetid på best mulig måte !
AP160501 - Vi har vært opptatt av at bibliotekets funksjon skal opprettholdes i størst mulig grad.
NL160429 Jeg oppfordrer alle gode krefter til å bidra til at kveldsskolen kan opprettholdes som et åpent tilbud.
AP160418 Samtidig skal Oslo fengsels andre avdeling, « Bayer'n », opprettholdes som før.
DA160414 I et brev påpeker de at når anledningen for en langhelg i denne bransjen gir seg så sjeldent, burde det opprettholdes av hensyn til de ansatte.
AP160405 De sentrale innstrammingsgrepene i saker om familiegjenforening opprettholdes , men kravet om at flyktninger skal ha fire års arbeid eller utdanning i Norge, før de kan søke om familiegjenforening, reduseres til tre år.
AP160402 Det at den økonomiske veksten opprettholdes sånn noenlunde, er bra for norsk økonomi.
AP160331 Samtidig vedtok det daværende borgerlige flertallet at antall sykehjemsplasser skal opprettholdes .
AP160331 Samtidig vedtok det daværende borgerlige flertallet at antall sykehjemsplasser skal opprettholdes .
AP160330 Samtidig vedtok det daværende borgerlige flertallet at antall sykehjemsplasser skal opprettholdes .
SA160329 Det er ekstremt viktig at verdien av å være på Instagram opprettholdes .
BT160329 Det er ekstremt viktig at verdien av å være på Instagram opprettholdes .
AP160329 Det er ekstremt viktig at verdien av å være på Instagram opprettholdes .
AP160322 Det er det som folkekirkebegrepet søker å uttrykke ved å knytte kirke og folk sammen, at livets verdi og kvalitet, opprettholdes i buen som spennes mellom det hverdagslige og det hellige.
AP160321 - Forfang bør ta det inn over seg og ikke komme med tolkninger av hva en eventuell avtale med Tyrkia vil innebære for norsk grensekontroll, sier Keshvari, som selv mener kontrollen ved grensene bør opprettholdes .
AP160317 Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes , og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.
AP160316 Det kan komme litt påfyll, og skiforholdene opprettholdes på de typiske skidestinasjonene, forteller Eriksen.
AP160316 Ved hvert eneste stortings - og kommunevalg blir opinionens holdning til velferdsstaten målt gjennom valgundersøkelsens spørsmål om trygdeordningene bør opprettholdes , økes eller minskes i omfang.
AP160316 I fjor høst svarte 58 prosent at nivået på trygdeordningene bør opprettholdes .
AP160308 Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes , og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.
AP160308 Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes , og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.
AP160307 Det vil være et tap hvis dialogen ikke opprettholdes .
AP160307 Det vil være et tap hvis dialogen ikke opprettholdes .
AP160223 LO-lederen gjorde det helt klart at tiden for lønnsfester er over, og at man ikke vil kreve mer enn at medlemmenes kjøpekraft opprettholdes .
AP160219 Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes , og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.
AP160205 juni 2015 må opprettholdes ».
DN160204 Styret i Statoil vil foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal i år opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar per aksje, og at det innføres et toårig program for utbytteaksjer med start i fjerde kvartal 2015, heter det i Statoils kvartalspresentasjon torsdag.
DN160204 Forslaget innebærer at utbyttet opprettholdes samtidig som vi tilbyr aksjonærene et alternativ med å re-investere sitt utbytte i nyutstedte aksjer, sier Statoil-sjef Eldar Sætre i en melding.
AP160204 Slik opprettholdes politiske føringer på hjelpearbeid.
AP160202 Kravet om aktivitet skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes , og knytter fartøy og anlegg sammen slik at industrivirksomheten og eierskapet til fiskefartøy forblir én enhet.
AP160202 En skulle ikke tro det var så grensesprengende å kreve at Flyktningkonvensjonen opprettholdes - begår du alvorlig kriminalitet mister du beskyttelsesretten.
AP160126 Det er viktig at også ordningen globalt med « kvoteflyktninger » som tillates gjenbosatt, opprettholdes ikke minst for de mest sårbare av de sårbare, slik Norge i mange år har praktisert ordningen.
DN160120 Anslaget på investeringer i 2016 for det sammenslåtte selskapet Shell og BG Group opprettholdes på 33 milliarder dollar.
AP160117 Internasjonale sanksjoner mot Irans angivelige støtte til terror og mot menneskerettighetsbrudd opprettholdes også, sier Lodgaard.
AP160117 Selv om flere økonomiske tiltak mot Iran nå oppheves, opprettholdes fortsatt en rekke sanksjoner og forbud.
AP160112 Smalere kjørefelt : Innebærer at to kjørefelt og ett kollektivfelt opprettholdes i Bygdøy allé mellom Solli plass og Olav Kyrres plass.
AP160112 Smalere kjørefelt : Innebærer at to kjørefelt og ett kollektivfelt opprettholdes i Bygdøy allé mellom Solli plass og Olav Kyrres plass.
AP160112> Smalere kjørefelt : Innebærer at to kjørefelt og ett kollektivfelt opprettholdes i Bygdøy allé mellom Solli plass og Olav Kyrres plass.