VG171231 Den statlige tv-kanalen i landet siterer en anonym kilde på at reaksjonene er i tråd med å opprettholde fred og sikkerhet for innbyggerne.
DB171231 Søndag har myndighetene bestemt seg for å midlertidig blokkere Instagram og Telegram for å « opprettholde borgernes fred og sikkerhet ».
DA171230 Da tror jeg vi vil opprettholde tilliten hos de mange som har stemt på oss og ønsker at vi skal jobbe for gjennomslag for vår politikk.
AA171230 Hun er også opptatt av at USA har en viktig rolle i å opprettholde spillereglene i internasjonale organisasjoner.
SA171229 » DEBATT : Det er ikke til å undres over at kjøttbransjen nå mobiliserer for å opprettholde sin posisjon.
SA171229 mens seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning Bob van Oort i en kronikk i Nationen skriver at det « å legge om til et mer plantebasert kosthold som er bedre for klima, bedre for helsen og bedre for matsikkerheten er også nødvendig », − så fremstiller Reksnes det slik som om det å opprettholde det høye kjøttforbruket er viktig for matsikkerheten.
DN171229 Det er besluttet å etablere et nytt aksjeselskap, som i første omgang skal ha som oppgave å opprettholde ruten Ørland - Oslo - Ørland.
DN171229 januar 2018, mens FlyViking gjennom etableringen av et nytt aksjeselskap vil forsøke å opprettholde ruten Ørland og Oslo.
DB171229 Rick Hasen, jussekspert og professor ved University of California, sier til Time Magazine at han tror årsaken til søksmålet er for å opprettholde støtten blant tilhengerne.
AP171229 De vil forsøke å opprette et nytt selskap, med mål om å opprettholde ruten Ørland - Oslo - Ørland.
AP171229 For Theresa May kan hennes fremtid som statsminister avhenge av hvor lenge hun greier å opprettholde illusjonen om at det finnes en løsning som kan tilfredsstille begge fløyene i partiet.
VG171228 - Jeg er opptatt av hvorfor internasjonale avtaler er viktig, spesielt for små land som Norge, og at USA har en viktig rolle med å opprettholde spillereglene i de internasjonale organisasjonene, sier hun.
DN171228 For å være konkurransedyktige har vi måttet investere mer i lav pris for å opprettholde salgsvolumet vårt, og det slår ut på resultatet, sier Tønnesen.
DB171228 Sterke krefter ønsker å opprettholde dagens situasjon.
DA171228 Han mener det er viktig å opprettholde det frie brukervalget i hjemmetjenesten.
VG171227 Forsker Anders Romarheim sier Erna Solbergs møte er viktig for å opprettholde det gode forholdet til USA - og at president Trump liker Norges posisjon som styrtrik alliert.
VG171227 Der kommer han ikke med noe til bordet, så skal vi klare å opprettholde et godt forhold med USA, er det i det bilaterale møtene det må skje, slår Romarheim fast.
DB171227 Amerikanerne har andre tradisjoner enn oss i Skandinavia, og Persson mener derfor det er viktig å opprettholde det hun har lært fra barndommen av.
BT171227 At sultkatastrofer i verden skyldes overbefolkning, er ikke bare en feilslått analyse, det er en analyse som bidrar til å opprettholde et urettferdig system.
DB171226 Tigrene er bare avlet fram for at noen skal tjene penger, og turistene bidrar til å opprettholde misbruken, fortsetter han.
BT171226 Det stadige arbeid med kvalitetsforbedring er avgjørende for å opprettholde og bedre pasient- og brukersikkerhet.
DB171224 Enhver selvpublisert forfatter eller Instagram-poet kan ikke bli medlem, man må opprettholde profesjonaliteten.
AP171224 Med en systematisk og planmessig utvalgshugst er det mulig å holde liv i nytteorganismene i jorden, opprettholde en stor andel av produksjonsapparatet og samtidig unngå den voldsomme omsetningen i humusen som vi får ved flatehugst.
AP171224 For at vi skal klare togradersmålet er det mye bedre å opprettholde skogens karbonlager enn å hugge skogen ned for å få en teoretisk klimagevinst om hundre år eller mer.
NL171222 Behandling av pasienter fra hele landsdelen er vesentlig for å opprettholde pasientvolumet som er nødvendig for å kunne drive spesialiserte regionfunksjoner med høy kvalitet på UNN.
DN171222 Reite sier at behovet for å betale mer avdrag for å opprettholde fleksibilitet synker inn, og at det er en mer sunn holdning til avdrag når boligprisene flater ut og faller.
DN171222 Reite sier at behovet for å betale mer avdrag for å opprettholde fleksibilitet synker inn, og at det er en mer sunn holdning til avdrag når boligprisene flater ut og faller.
DA171222 FOTO : NTB SCANPIX De besteborgerlige sliter med å opprettholde fasaden i « Happy End ».
NL171221 Jovsset Ántes pålagte reduksjon med 41 dyr er m.a.o nødvendig for å opprettholde reindriftsamfunnets eksistens og ikke en krenkelse av hans rett til å utøve sin kultur, iflg.
DN171221 Analytiker Westby mener Norwegian derfor har to alternativer for å opprettholde driften.
DN171221 Analytiker Lars-Daniel Westby mener Norwegian derfor har to alternativer for å opprettholde driften.
DN171221 Analytiker Westby mener Norwegian derfor har to alternativer for å opprettholde driften.
DN171221 Analytiker Lars-Daniel Westby mener Norwegian derfor har to alternativer for å opprettholde driften.
DB171221 Vi er indirekte med på å opprettholde en ukultur, både med og uten ball. #Fjøra og Bjørn D., tar dere fVIPPS ?
DA171221 Her oppgis årsaken som for lav timepris til å opprettholde kvaliteten kommunen krever.
BT171221 Bergensavisen har rett i at politiet har ansvaret for å opprettholde lov og orden, men de overser totalt det faktum at utesteder er kommersielle aktører som tjener penger på skjenke alkohol til gjestene sine.
VG171220 WWF mener begge vedtakene er feil og ber retten opprettholde det midlertidige jaktforbudet.
VG171220 WWF har bedt tingretten om å opprettholde beslutningen om å stanse all jakt i region 4 og 5 i påvente av at retten skal ta stilling til om ulvejakta er i tråd med norsk lov og internasjonale avtaler.
VG171220 JAKTSTANS : WWF har bedt tingretten om å opprettholde beslutningen om å stanse all jakt i flere regioner.
DN171220 For å opprettholde en jevn kjøpstakt vil disse reinvesteringene starte allerede i januar og fortsette frem til og med juni 2019.
DN171220 For å opprettholde en jevn kjøpstakt vil disse reinvesteringene starte allerede i januar og fortsette frem til og med juni 2019.
DB171220 WWF mener begge vedtakene er feil og ber retten opprettholde det midlertidige jaktforbudet.
DB171220 WWF har bedt tingretten om å opprettholde beslutningen om å stanse all jakt i region 4 og 5 i påvente av at retten skal ta stilling til om ulvejakta er i tråd med norsk lov og internasjonale avtaler.
DA171220 - Samtidig som jeg kan forstå den betydelige belastningen du er påført som følge av noen av anklagene som har vært rettet mot deg de siste ukene, vet jeg at du deler mitt ønske om å opprettholde de høye kravene som offentligheten stiller til landets ministre, skriver May, som deretter takker Green for innsatsen.
NL171219 For å opprettholde den posisjonen Tromsø har fått, trengs det hardt og kontinuerlig arbeid.
DN171219 - Prosjektene vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien og vil skape lønnsomme arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger i samfunnet for øvrig.
DB171219 På lengre sikt vil det imidlertid være evnen til å omstille seg som blir avgjørende for å opprettholde det norske velstandsnivået, fastslår OECD.
DB171219 - Slik jeg ser det, ønsker Russland å opprettholde en autoritær orden hjemme og da trenger de en ytre fiende.
DA171219 Etter at alle hans rådgivere rådet ham til å opprettholde Iran-avtalen og heller kritisere Iran for andre ting, nektet han å anerkjenne at Iran holder sin del av avtalen.
BT171219 For andre brukere er det grunn til å frykte at både Høyre og Arbeiderpartiet vil opprettholde et strafferegime som gjør vondt verre.
AP171219 SJ vil opprettholde tilbudet mellom Oslo og Stockholm.
AP171219 For når Ishaqs bok, som inneholder den største og mest omfattende undersøkelsen av hvem norske muslimer er og deres holdninger noensinne, fungerer som en vitenskapelig korreks til sementerte stereotypier om norske muslimer, beveger de som søker å opprettholde status quo i islamdebatten seg ut på krigsstien og angriper legitimiteten til hennes bok : ¶ 3rd-part
DB171218 Magasinet har undersøkt hvilke konsekvenser det har å opprettholde den store nisseløgnen overfor barn.
SA171217 Lettbrus inneholder søtningsstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diareen.
AP171217 Lettbrus inneholder søtningsstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diareen.
AA171217 Lettbrus inneholder søtningsstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diareen.
VG171216 - Dette var et tiltak for å opprettholde og styrke bånd mellom jenter og gutter som har blitt splittet opp, og tenkt som et positivt engasjement.
BT171216 Som beskrevet litt lenger oppe vil jo fagforeninger opprettholde arbeidsplasser, og det er ikke i henhold til målsettingen.
AA171216 Verdien i å opprettholde Posten handler om mer enn nostalgi, men oppgavene må definitivt endres.
AA171216 Det er like fullt et stort men her : For har det ikke en verdi å opprettholde en nasjonal infrastruktur som post ?
FV171215 Lettbrus inneholder søtningsstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diareen.
VG171214 - Vi må opprettholde en « fair » konkurranse.
DN171214 - Jeg vil minne om at et nøkkelord for det å opprettholde stabilitet rundt enhver valuta er at det står en sentralbank bak som skaper tillit til den verdien.
AP171214 Han peker på at Den europeiske menneskrettighetskonvensjonen og Menneskerettighetsdomstolen har vært svært viktig for å opprettholde russernes rettigheter, og at det er årsaken til at fremtredende russiske menneskerettighetsforkjempere ønsker at landet skal forbli i Europarådet.
AP171214 For Norge blir spørsmålet da om vi skal opprettholde vår rettighet eller ikke.
AP171214 Hvis foreldre kjøper dyre merkeklær til barna sine, kan de være med på å opprettholde et stort, uønsket merkepress.
VG171213 « Tiltaltes manglende innsikt i denne dynamikken er fremtredende og bidrar i særlig grad til å opprettholde risikonivået.
NL171213 Når vi i tillegg vet at Senja vgs ønsker at Nordkjosbotn vgs skal opprettholde sitt tilbud på RM Vg1, fordi elevene tradisjonelt har vært viktige for oppfylling av Vg2 tilbudene ved deres skole, blir vedtaket om at RM ved Nordkjosbotn vgs ikke skal være søkbart, enda mer uforståelig sett med våre øyne.
DB171213 De har laget en sjekkliste for å gjøre det lettere for entreprenørene å overholde sine forpliktelser til å opprettholde et seriøst arbeidsliv.
DA171213 - Det handler om at straffedømte skal ha mulighet til å sone straffen så nært hjemmet som mulig, for å kunne opprettholde kontakten med familie, venner og sitt sosiale nettverk under soning.
AP171213 Ekspertgruppens råd til Helsedirektoratet at man skal ta hensyn til at det foreligger en risiko for skade hos barnet, og at denne må vektes sterkere enn morens behov for å opprettholde behovet for medikamenter.
AP171213 Den andre gangen var i 2016, da han krevde at skifterettsdommere skulle opprettholde delstatens forbud mot likekjønnet ekteskap, selv om USAs høyesterett hadde kommet frem til at forbudet var grunnlovsstridig.
VG171212 Flere kjendiser har likevel valgt å opprettholde støtten til Keaton.
VG171212 * Sett i gang endringsprosesser knyttet til strukturelle forhold som bidrar til å opprettholde asymmetriske maktrelasjoner i akademia.
DB171212 GLADE I JUL : Den danske dronningen er glad i sine juletradisjoner, og skal trolig opprettholde dem - selv om det blir ensomt på julaften.
DA171212 - Det handler om at straffedømte skal ha mulighet til å sone straffen så nært hjemmet som mulig, for å kunne opprettholde kontakten med familie, venner og sitt sosiale nettverk under soning.
BT171212 Samtidig er det viktig å opprettholde institusjonens selvstendige rolle og forsvare den lovfestede autonomi som universiteter skal og må ha.
DN171211 Med fem millioner kroner mer i året er det mulig å opprettholde utdannelses- og forskningsaktivitetene på nåværende nivå.
DN171211 Vi må opprettholde liberalisme og en sexpositivitet i samfunnet vårt, på tross av at vi ønsker å redusere omfanget av seksuell trakassering ¶
AP171211 Bruk av innleie i helsevesenet undergraver ikke kvaliteten på helsehjelp - tvert imot gjør innleie fra bemanningsbransjen at man klarer å opprettholde forsvarlig kapasitet gjennom året.
AP171211 Bruk av innleie i helsevesenet undergraver ikke kvaliteten på helsehjelp - tvert imot gjør innleie fra bemanningsbransjen at man klarer å opprettholde forsvarlig kapasitet gjennom året, skriver innleggsforfatteren.
NL171210 Dette har også vært et argument fra UNN-Tromsø for å opprettholde ett sentralisert og faglig sterkt PCI-tilbud i Nord-Norge.
DB171210 - Konsekvensene av at Dagbladet stilte spørsmål om Roger Wilhelmsen er at 17 arbeidere ble permittert med øyeblikkelig virkning, og at firmaet ikke er i stand til å opprettholde sine forpliktelser.
VG171209 Det har vært skuffende å se hvor langt enkelte har vært villig til å gå for å opprettholde sin makt og posisjoner, skriver Mogstad.
SA171209 I mellomtiden vil Israel fortsette å blomstre økonomisk og opprettholde sin genuine demokratiske karakter, men med følgende store fare : Israel vil herske over landområder med millioner av mennesker som mangler fulle politiske rettigheter.
DB171209 Spørsmålet er om de klarer å opprettholde et tydelig Venstre som står for noe annet enn Høyre og Frp, sier Jenssen, som er valgforsker ved NTNU, til NTB.
AA171209 Spørsmålet er om de klarer å opprettholde et tydelig Venstre som står for noe annet enn Høyre og Frp, sier Jenssen, som er valgforsker ved NTNU, til NTB.
VG171208 Northug må ha et OL på nivå med VM 2015 for å opprettholde sine økonomiske avtaler, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerknes.
VG171208 Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerknes til Finansavisen.
SA171208 Han mener at Northug må ha et OL på linje med VM i 2015 for å opprettholde verdien på avtalene.
SA171208 Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerkenes til Finansavisen.
SA171208 Han mener at Northug må ha et OL på linje med VM i 2015 for å opprettholde verdien på avtalene.
SA171208 Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerkenes til Finansavisen.
FV171208 Han mener at Northug må ha et OL på linje med VM i 2015 for å opprettholde verdien på avtalene.
FV171208 Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerkenes til Finansavisen.
BT171208 Han mener at Northug må ha et OL på linje med VM i 2015 for å opprettholde verdien på avtalene.
BT171208 Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerkenes til Finansavisen.
AP171208 - Vi må opprettholde en balanse mellom plikter og rettigheter.
AP171208 Han mener at Northug må ha et OL på linje med VM i 2015 for å opprettholde verdien på avtalene.
AP171208 Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerkenes til Finansavisen.
AA171208 Han mener at Northug må ha et OL på linje med VM i 2015 for å opprettholde verdien på avtalene.
AA171208 Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerkenes til Finansavisen.
SA171207 Etter et møte på kommunehuset torsdag ettermiddag, ble det besluttet å opprettholde evakueringen av åtte hus i området.
DB171207 Samtidig er det etter et møte på kommunehuset torsdag ettermiddag, besluttet å opprettholde evakueringen av åtte hus i området.
DB171207 Om de er med på å bygge opp under elendighetsbeskrivelser, kan dette være med på å opprettholde et unyansert bilde av fattige land og påvirker vår virkelighetsforståelse, sier Øgård.
DB171207 52 kampfly er et minimum av det vi vil trenge for å kunne opprettholde norsk forsvarsevne.
DA171207 Etter et møte på kommunehuset torsdag ettermiddag, ble det besluttet å opprettholde evakueringen av åtte hus i området.
AA171207 Etter et møte på kommunehuset torsdag ettermiddag, ble det besluttet å opprettholde evakueringen av åtte hus i området.
DA171206 DUP, som er et unionistisk parti som ønsker å opprettholde så sterke bånd til resten av Storbritannia som mulig, ønsker ikke en ordning som skiller dem økonomisk eller politisk fra Storbritannia.
NL171205 For den eneste funksjonen mange av disse produktene har, er å opprettholde manglende selvtillit, drømmer som aldri kommer til å gå i oppfyllelse og sykelige vrangforestillingen at vi er underernærte på viktige næringsstoffer.
DB171205 - Jeg tror ingen i Frps stortingsgruppe har andre planer enn at vi skal opprettholde vårt forslag på Carl I.
DB171205 Og en instans som dette er viktig for å opprettholde en rockekultur og musikkultur i Norge.
BT171205 Regiondirektør i vest, Ketil Schreiner Evjen, mener nivået er så lavt at det så vidt er mulig å opprettholde sikkerheten.
VG171204 Oslo skal ansette 700 nye lærere alene for å oppfylle normen, og det kommer i tillegg til de lærerne de må ansette bare for å opprettholde dagens gruppestørrelser når det blir flere elever.
SA171204 To av de ni høyesterettsdommerne, Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor, var uenige i kjennelsen og tok til orde for å opprettholde kjennelsene fra de lavere domstolene.
DB171204 - Vi er nede på et nivå der vi så vidt kan opprettholde sikkerheten.
DB171204 Høyesterettsdommerne Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor var uenige i kjennelsen og tok til orde for å opprettholde kjennelsene fra de lavere domstolene.
DB171204 31-åringen er fast bestemt på å opprettholde et vegetarisk kosthold også inne på « Farmen ».
BT171204 - Vi er nede på et nivå der vi så vidt kan opprettholde sikkerheten.
AP171204 #metooakademia krever også at det skal settes i gang « endringsprosesser knyttet til strukturelle forhold som bidrar til å opprettholde asymmetriske maktrelasjoner i akademia ».
AP171204 Kun to av de ni dommerne stemte for å opprettholde dommene som hadde satt kjepper i hjulene for Trumps innreiseforbud.
AA171204 To av de ni høyesterettsdommerne, Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor, var uenige i kjennelsen og tok til orde for å opprettholde kjennelsene fra de lavere domstolene.
NL171203 Det er i seg selv et argument for å opprettholde sterke redaksjonelle miljøer utenfor hovedstaden.
DB171203 - Incest-paringer har vi sett lite av, men for å opprettholde reproduksjonen har det vært eksempler på dette i tilfeller der en av mødrene eller fedrene har gått bort, forklarer seniorforskeren.
SA171202 I dag beskriver ordfører Trond Arne Pedersen perioden med Sørensen som rådmann slik til Dalane Tidende : « Kan det være at noen ønsker å opprettholde den gamle kulturen på Soknatun ; den som ble totalslaktet av Telemarksforskning.
VG171201 - Det gjør meg trist at Kygo og a-ha, artister jeg respekterer og beundrer, bruker sine stemmer til å opprettholde denne avskyelige okkupasjonen, i stedet for å støtte palestinernes rett til selvbestemmelse og menneskerettigheter.
VG171201 Politiet har likevel valgt å opprettholde sperringene rundt julemarkedet.
VG171201 - Det svensk forskning har sagt, er at 340 ulv vil være tilstrekkelig for å opprettholde den sørskandinaviske ulvebestanden.
VG171201 Ifølge nettsidene til EUs statistikkontor, gir ESGAB råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.
DN171201 ESGAB skal sørge for at medlemmene av Det europeiske statistiske system, som Norge er en del av, følger vedtatte retningslinjer for europeisk statistikk og gi råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.
DB171201 ESGAB skal sørge for at medlemmene av Det europeiske statistiske system, som Norge er en del av, følger vedtatte retningslinjer for europeisk statistikk og gi råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.
DB171201 Han er samtidig klar på at det er en veldig sterk prestasjon av Tufte Johansen og resten av « Nytt på nytt»-teamet å opprettholde det høye seertall-nivået etter Almaas-exiten : ¶
AP171201 ESGAB skal sørge for at medlemmene av Det europeiske statistiske system, som Norge er en del av, følger vedtatte retningslinjer for europeisk statistikk og gi råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.
AP171201 Politiets hovedoppgaver er dels å etterforske kriminalitet, dels opprettholde ro og orden.
AP171201 Nasjonalgalleriet må være en integrert del av Nasjonalmuseet, og derved opprettholde verdigheten og sitt viktige historiske imperativ, mener arkitekt Fredrik Torp i aksjonen Redd Nasjonalgalleriet, her avbildet foran nevnte galleri.
AP171201 Men én sak må slås fast og som vi må være enige om : Nasjonalgalleriet må være en integrert del av Nasjonalmuseet, og derved opprettholde verdigheten og sitt viktige historiske imperativ.
DB171130 Advokatene har også varslet at de akter å anke saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dersom østerriksk høyesterett velger å opprettholde ordren om utlevering.
AP171130 I tillegg har barnevernet gjort en veldig god jobb for å la meg opprettholde forholdet mitt med slektninger, og jeg har i realiteten ingen restriksjoner for å dra til hvem som helst når som helst, så lenge jeg sier ifra og de vet hvor jeg er.
VG171129 - Vi har hatt en runde i stortingsgruppen, og gruppen ønsker å opprettholde Hagen som vårt medlem i Nobelkomiteen, sier parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, til VG.
SA171129 Dodson forteller at forventningene til Barentshavet er lavere neste år, men at Statoil vil opprettholde aktiviteten og bore fem eller seks brønner, skriver Bloomberg.
NL171129 I dag er vi i regionhovedstaden Vadsø svært avhengig av arbeidsplasser innen offentlig sektor for å opprettholde både sysselsetting og beholde våre innbyggere.
DN171129 NHOS sjeføkonom Øystein Dørum tror ikke Norge kan opprettholde dagens velferdsordninger uten å ta grep.
DN171129 - Vi kan ikke opprettholde velferdsordningene med mindre vi gjør noe.
DN171129 - Den slo klart fast at hvis vi skal bevare oljefondet for kommende generasjoner, så er det ikke nok penger, gitt det eksisterende skattenivået og ressursutnyttelsen, til å opprettholde nivået på velferdsordningene.
DB171129 For å opprettholde legitimiteten i at Stortinget utnevner medlemmene til Nobelkomiteen, er derfor tydelige prinsipper det eneste mulige forsvarsverket.
DB171129 Dagens rekrutteringsmodell er en etatsutdanning som bidrar til å skape og opprettholde barrierer mot mangfold ( jf. bl.a.
AP171129 - Vi kan ikke opprettholde velferdsordningene med mindre vi gjør noe.
AP171129 - Den slo klart fast at hvis vi skal bevare oljefondet for kommende generasjoner, så er det ikke nok penger, gitt det eksisterende skattenivået og ressursutnyttelsen, til å opprettholde nivået på velferdsordningene.
AP171129 Vi etablerte hyppige ledelsesmøter med dem for å opprettholde et profesjonelt og godt samarbeid.
AA171129 Som faglig ansatt på ILU er jeg mer bekymret over at det nå vil bli vanskelig å opprettholde produktivitet og effektiv jobbing, at faglig ansatte vil finne seg andre og mer egnede steder for å skrive og arbeide, og at terskelen for å møte studenter, kolleger og samarbeidspartnere nå vil bli betydelig høyere.
SA171128 Kritikerne mener loven opprinnelig var et forsøk på å opprettholde raseskillet, ettersom den særlig ble brukt mot de mange jazzklubbene i Harlem der svarte og hvite svingte seg sammen på dansegulvet.
DB171128 » Etter hva Dagbladet erfarer vil et stort flertall i onsdagens gruppemøte opprettholde vedtaket om at Carl I.
DA171128 - I denne perioden, mens vi arbeider med å utarbeide nytt program og nye kritikk-formater, har ikke NRK tatt sitt ansvar alvorlig for å opprettholde en faglig kompetent litteraturkritikk, mener Straume.
DA171128 Noen hevder at elevene fra Skoger og Åskollen er verdifulle for Marienlyst skole for å opprettholde mangfoldet, så det ikke blir overvekt av elever med minoritetsbakgrunn, hva er din kommentar til det ?
AA171128 Kritikerne mener loven opprinnelig var et forsøk på å opprettholde raseskillet, ettersom den særlig ble brukt mot de mange jazzklubbene i Harlem der svarte og hvite svingte seg sammen på dansegulvet.
AA171128 Kritikerne mener loven opprinnelig var et forsøk på å opprettholde raseskillet, ettersom den særlig ble brukt mot de mange jazzklubbene i Harlem der svarte og hvite svingte seg sammen på dansegulvet.
DN171127 Japan er et samfunn som eldes raskt og hvor kvinner føder for få barn til å opprettholde befolkningen.
DB171127 Over tid trenger man minst 4 prosent i avkastning for å opprettholde kjøpekraften.
SA171126 - Vi har begynt å tenke over om det finnes andre alternative måter å opprettholde helårsdriften på, men vi håper jo at Forsvaret skal falle ned på den rette avgjørelsen, sier Vatle.
AP171126 - Vi har begynt å tenke over om det finnes andre alternative måter å opprettholde helårsdriften på, men vi håper jo at Forsvaret skal falle ned på den rette avgjørelsen, sier Vatle.
AP171125 Å opprettholde strømmen av SSB-utredning og modellanalyser som gir næring til strømmen av stortingsmeldinger og offentlige utredninger.
AA171125 Skal vi lykkes med å opprettholde velferdsstaten, må vi gjøre som vi alltid har gjort : Se til havet, havrommet og ressursene der.
DB171124 Med kun 8 påmeldte utgivelser i år ser vi det ikke naturlig å opprettholde Danseband som egen kategori, legger hun til.
VG171123 Det er tegn som tyder på at dette ikke er en forbigående trend, og med åtte påmeldte i år er det for lite til å opprettholde en egen kategori, sier styreleder i Spellemann, Marte Thorsby til VG.
NL171123 Ikke for å samle inn penger til mennesker i nød, men for å opprettholde saksbehandlerstillinger i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) ».
NL171123 I stedet for å se det viktige i at dette bidrar til å opprettholde og forlenge et menneskes liv, heter det i palliasjonskapitlet bl.a. at « væske- og ernæringsbehandling kan forlenge en naturlig dødsprosess ».
VG171122 Også Hørsdals produsentkollega Yngve Sæther i Motlys satt i panelet, og innrømmet at han nok har bidratt til å opprettholde mannsdominansen ved å jobbe med mange av sine mannlige venner.
SA171122 Her har Mladić forsøkt å opprettholde sitt image som en barsk type, men han lever til å få sin dom, i motsetning til serbernes øverste leder, Slobodan Milošević, som døde under rettssaken.
AA171122 - Der har vi nå sørøstlig vind rett inn i moloåpningen ved kaia i Vanvikan som gjør at vi ikke kan opprettholde ruta, sier operasjonsleder Fredric Overby ved Fosen Namsos sjø som opererer dette sambandet for AtB.
DB171121 I tillegg handler det om at jeg klarer å opprettholde et høyt nivå i høy alder, og på den måten klarer å inspirere en del mosjonister.
AP171121 I stedet er ordningen med på « å opprettholde tradisjonelle kjønnsroller ved å holde menn i en annenrangs rolle når det gjelder å utføre foreldreoppgaver ».
AP171120 Det kan altså bli utfordrende å opprettholde USAs fokus på europeisk sikkerhet det neste tiåret.
AP171120 Den sikkerhetspolitiske tilnærmingen ser i større grad ut til å være en tilbaketrukket « fortifisering », der USA bruker militærmakt til å straffe og drepe terrorister og despoter, men er mindre interessert i å bygge eller opprettholde en global sikkerhetsorden.
AA171120 Han bidro til å opprettholde IS frem til han ble fengslet for siste gang i Syria i månedsskiftet november / desember 2015 ved at han fremsto som en bevæpnet Anwar al-Awlaki da reiste rundt sammen men en fremmedkriger fra Latvia.
VG171119 Ikke for å samle inn penger til mennesker i nød, men for å opprettholde saksbehandlerstillinger i NOAS.
DN171119 Ifølge energimeldingen som Stortinget behandlet i fjor, må det investeres fire milliarder kroner hvert år de neste 30 årene for å opprettholde rundt 85 prosent av dagens produksjon.
DB171119 Det handler om å opprettholde lagets rytme og taktikk.
DB171119 Sammenliknet med for et tiår siden, kan det virke som om Sør-Koreas yngre generasjon har større vanskeligheter med å opprettholde tradisjonelle kjærlighetsforhold.
DB171119 - Koreas populasjonsfall har gjort stevnemøter og ekteskap viktigere enn det var før, men dagens unge koreanere er for klumsete og opptatte til å opprettholde sunne forhold, sier professor i emnet, Jang Jae-sook til The Sunday Telegraph.
VG171118 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sa forsvarsministeren.
SA171118 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, framholder han.
NL171118 Slike som Seljelid og jeg er en større trussel mot velferdsstaten de kommende tiårene enn innvandringen vi er helt avhengige av for å opprettholde en stabil arbeidsstyrke.
NL171118 Fødselstallene er på veg nedover i alle regioner bortsett fra i Europa og Nord-Amerika, der de ligger stabilt på godt under de to barn per kvinne som er nødvendig for å opprettholde en stabil aldersfordeling i befolkningen.
DN171118 - Tyrkia er en viktig alliert i Nato, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sier forsvarsministeren.
AP171118 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sa forsvarsministeren.
VG171117 Men om han klarer å opprettholde formen, så vil han være medaljekandidat i OL, sier skøyteeksperten til VG.
VG171117 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sier forsvarsministeren.
VG171117 En annen grunn til at regjeringspartiene stritter imot er at Luftforsvaret mangler både piloter og vedlikeholds-kapasitet til å opprettholde to baser for Bell-helikoptrene.
VG171117 - Vi vil opprettholde Sjøheimevernet, og mener det er avgjørende at HV har en tilstrekkelig styrke til å være til stede i hele landet, sier Navarsete.
SA171117 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, tilføyer han.
SA171117 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, tilføyer han.
SA171117 Tilskuddet bidrar til forutsigbarhet og muligheten til å kunne opprettholde kvalitet i opplæringen.
SA171117 Med deltakeravgift i bunnen og voksenopplæringsmidlene på toppen, har lagene noe sikker grunnfinansiering som gjør det mulig å satse litt bredere og opprettholde et større mangfold i fag og emner.
SA171117 Opprettholde kvaliteten ¶
NL171117 Ønsket om å opprettholde styringsverktøyene som lå nedfelt i disse to lovene ble grundig aktualisert i forbindelse med kampen mot EU.
DN171117 Det er enighet om å opprettholde kontakt og dialog gjennom helgen, og sannsynligheten er stor for et nytt forhandlingsmøte søndag ettermiddag.
DB171117 - Nord-Korea har ikke ressursene til å opprettholde et moderne medisinsk behandlingstilbud.
DB171117 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sier forsvarsministeren.
DB171117 Løkkeberg mener derimot at med å si at det er en tilleggsbelastning for varsleren, bidrar man til å opprettholde offerets skam.
DB171117 Ifølge BBC fant retten det nemlig urimelig at Lario skal kunne kreve å opprettholde den samme livsstilen som hun hadde gjennom ekteskapet med Berlusconi.
DA171117 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sier forsvarsministeren.
AP171117 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sier forsvarsministeren.
DB171116 NÅ reagerer den russiske ledelsen hardt på WADAs vedtak om å opprettholde utestengelsen av RUSADA,.
DB171116 I dag vedtok Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) å opprettholde suspensjonen av det russiske nasjonale dopingbyrået ( RUSADA ).
AP171116 - Hvis man vil opprettholde prinsippet om Nobelkomiteens uavhengighet, bør ikke en sittende stortingsrepresentant sitte i komiteen.
AP171116 Sannsynligvis blir det også vanskelig å opprettholde prisgapet mellom deres biler og de tradisjonelle drosjene, noe som åpenbart er av stor betydning for Ubers popularitet.
VG171115 - Jeg var sliten og psykisk utmattet og klarte ikke å opprettholde selvbeherskelsen.
SA171115 Også EU er urolig, og unionen ba onsdag alle parter innlede dialog og opprettholde borgernes grunnleggende rettigheter.
DB171115 Samtidig vil vi opprettholde muligheten til å leie arbeidskraft mellom byggebedrifter, noe som gir bransjen nødvendig fleksibilitet.
DA171115 Også EU er urolig, og unionen ba onsdag alle parter innlede dialog og opprettholde borgernes grunnleggende rettigheter.
VG171114 Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag, oppfordrer irakiske myndigheter til å opprettholde praksisen de tidligere har hatt med å ikke fengsle journalister for deres arbeid.
DB171114 Og altså en forbløffende ny pustepers for en ekstraordinært veltrent 33-åring som med den alderen etter læreboka skulle ha konsentrert seg om å opprettholde maks VO2.
AP171114 Arbeids- og velferdsetaten må sørge for at forvaltningen av ordningen har god kvalitet, også for å opprettholde tilliten til dagpengeordningen som en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet, sier Foss i en pressemelding.
AP171114 Var finansminister Siv Jensens handlinger i SSB-saken motivert av et ønske om å opprettholde den type analyse som det beryktede innvandrerregnskapet representerer som premissleverandør for norsk politikk ? spør artikkelforfatteren.
AP171114 Var finansminister Siv Jensens handlinger i SSB-saken motivert av et ønske om å opprettholde den type analyse som det beryktede innvandrerregnskapet representerer som premissleverandør for norsk politikk ?
AP171114 Christine Meyers avgang har bidratt til å opprettholde et system som ikke tjener det norske folks interesser.
VG171113 - Dette ser vi meget alvorlig på, da det er viktig for oss å opprettholde et godt reisetilbud til ansatte ved Oslo Lufthavn, heter det i advarselen.
DA171113 Vi er to land som er tjent med å opprettholde et tett samarbeid.
DA171113 Vi er to land som er tjent med å opprettholde et tett samarbeid.
DA171113 - Spørsmålet er om partene er villige til å opprettholde ordningen hvis staten plutselig skal hente inn skatt fra den.
AP171113 Europa klarer ikke å opprettholde de siste årenes store utslippsreduksjoner.
AA171113 - Selv om kravene i driftskontraktene er høyere enn tidligere, og entreprenørene setter sin ære i å opprettholde riktig og avtalt vinterstandard, må man likevel regne med krevende vinterforhold.
VG171112 Men det at han fortsattt gjør mange av stuntene selv handler ikke bare om å opprettholde myten om Ethan Hunt, men vel så mye om å opprettholde myten om Tom Cruise.
VG171112 Men det at han fortsattt gjør mange av stuntene selv handler ikke bare om å opprettholde myten om Ethan Hunt, men vel så mye om å opprettholde myten om Tom Cruise, mener filmekspert Jon Selås.
VG171112 Men det at han fortsattt gjør mange av stuntene selv handler ikke bare om å opprettholde myten om Ethan Hunt, men vel så mye om å opprettholde myten om Tom Cruise.
VG171112 Men det at han fortsattt gjør mange av stuntene selv handler ikke bare om å opprettholde myten om Ethan Hunt, men vel så mye om å opprettholde myten om Tom Cruise, mener filmekspert Jon Selås.
SA171112 I sin bok « The Dictator's Learning Curve » ( diktatorens læringskurve ) fra 2012 forklarte William Dobson med forsyn at den nye typen av sterke menn rundt om i verden har lært seg et sett med triks for å opprettholde makt og kontroll som er langt mer smart og sofistikert enn tidligere : « I stedet for å arrestere medlemmer av menneskerettighetsgrupper og andre, bruker dagens m
SA171112 De arbeider for å beholde flertallet ved hjelp av favorisering, populisme og trusler utenfra for å opprettholde nasjonal solidaritet og sin egen popularitet.
DB171112 Spørsmål om hvorvidt lederen har en sterk nok stilling for å opprettholde den, sier hun.
AP171112 Det er en kjempefin start på uken, det er lettere å opprettholde aktivitet utover i uken, forteller Sæther.
AP171112 Det er en kjempefin start på uken, det er lettere å opprettholde aktivitet utover i uken, forteller Sæther.
VG171110 Dette kan få en rekke alvorlige konsekvenser om SSB ikke klarer å opprettholde avtalen, og andre instanser må beregne tallene til FN-rapporteringen, heter det videre i uttalelsen.
VG171110 De frykter det vil være vanskelig å opprettholde byråets forpliktelser dersom denne statistikken flyttes til Kongsvinger.
DB171110 « Det vil være vanskelig for oss i departementet å opprettholde en slik avstand til SSB som vi har gjort til nå, med mindre dere gjør slik og slik ».
DB171110 - Det er selvsagt interessant å se på innovasjoner som kan opprettholde butikker over hele landet, og kanskje også skape muligheten for å etablere flere distriktsbutikker.
DB171110 - Det handler om opprettholde en løgn, sier hun og legger til : ¶
DA171110 Vi som undertegner dette oppropet oppfordrer alle yrkesgrupper til å slå ring om Arktis for å opprettholde et levelig klima på kloden.
DA171110 Alle landets yrkesgrupper bør slå ring om Arktis for å opprettholde et levelig klima på kloden, oppfordrer nær 200 norske kunstnere.
SA171109 Det gir en styrke til prinsippene som preger norsk arbeidsliv generelt, og bidrar til å opprettholde arbeidsmiljølovens posisjon som rettesnor for norsk arbeidsliv.
DB171108 Gjennom slike bilder og spontane statusoppdateringer bidrar vi selv til å opprettholde det stereotypiske bildet av « Afrika » eller « fattige land » der ute et sted.
SA171107 Med behendig diplomati og skruppelløs bruk av militære og ikke-militære maktmidler vil Russland i en årrekke kunne fortsette sin nåværende kurs : Opprettholde utenrikspolitisk momentum og surfe videre på en bølge av internasjonal prestisje og innflytelse.
DN171107 Han påpeker for eksempel at kronprins Salman i Saudi-Arabia er interessert i høye oljeinntekter for å opprettholde ordenen i landet etter de politiske utrenskningene.
DA171107 Poenget er at lovlig bruk av skatteparadis bidrar til å opprettholde og legitimere en plattform som også brukes til å skjule kriminell virksomhet og unndra penger fra beskatning.
DA171107 - Taxfree utgjør en viktig del av Avinors inntektsgrunnlag og bidrar til å opprettholde nettverket av lufthavner over hele landet, som igjen er en forutsetning for bosetting og næringsliv i distriktene.
BT171107 Da er det avgjørende viktig å opprettholde tilliten til at alle bidrar etter evne.
VG171106 Når det nå er behov for å få statens utgifter ned, må vi spørre om det er rimelig at staten bidrar til å opprettholde en ordning for folk som ikke trenger den, sier Breivik.
NL171106 Behandling av pasienter fra Helgeland er vesentlig for å opprettholde pasientvolumet som er nødvendig for å kunne drive spesialiserte regionfunksjoner med høy kvalitet på UNN.
VG171105 Dette kan for eksempel skje ved at en så langt det er mulig prøver å opprettholde aktiviteter/gjøremål den demente tidligere har satt pris på ».
AP171105 Derfor vokser debatten om det i det hele tatt er mulig å opprettholde velferdssamfunn på det nivået vi har i Norge, når deler av næringslivet organiserer seg ut til lavskattland.
SA171104 Før dagens kamp hadde de fem seiere på rad, denne rekken klarte de ikke å opprettholde i sesongens siste kamp.
DB171104 - Du har den elementære filosofien om å opprettholde en god defensiv struktur, og angripe som et lag, men på torsdager og fredager vil han at spillerne skal forstå planen, og spesielt hvor motstanderen er svakest så du kan utnytte det, han er hensynsløs på den måten, sier han.
AP171104 Før dagens kamp hadde de fem seiere på rad, denne rekken klarte de ikke å opprettholde i sesongens siste kamp.
DB171103 Vi fortsetter å jobbe for å opprettholde et trygt og respektfullt arbeidsmiljø og vil fortsette med dette ».
DB171103 Regjeringen er opptatt av å styrke og opprettholde de gode velferdsordningene i Norge.
SA171102 Men, vi trenger økt støtte for å klare å opprettholde og utvikle dagens drift, fornye utstillinger og vedlikeholde våre unike kulturhistoriske bygg og samlinger.
SA171102 Men museets store utfordring er at vi ikke har penger til å opprettholde dagens nivå i vår drift.
NL171102 Dette er altså ikke et avgrenset prosjekt og en døgnflue, men en livskraftig organisasjon som treger forutsigbarhet for å kunne opprettholde aktiviteten.
NL171102 I tillegg til å være en læringsplattform skal Woz U også være en plattform for teknologiselskaper hvor de gjennom skreddersydde programmer kan rekruttere, lære opp og opprettholde sin arbeidsstyrke.
DA171102 « Juleblod » klarer ikke helt å opprettholde spenningen og er dramaturgisk skranglete, men er med god margin Kiils mest profesjonelle, ambisiøse og polerte film.
BT171102 Denne prosessen - som ennå pågår - har vært svært utmattende for legevaktens ansatte, som hele denne tiden har forsøkt å opprettholde den gode pasientbehandlingen.
SA171101 Man kjenner igjen det de sier, og det er betryggende ; det bidrar til å opprettholde vår tro på samfunnets orden og at morgendagen vil være omtrent som dagen i dag.
NL171101 Erfaringen med bruk terskler i andre vassdrag har vist gode resultater med å opprettholde levedyktige stammer av sjøvandrende laksefisk.
DB171101 - Sammen skal disse tre linjene skape et bilde av hvordan Norge klarte å beskytte og opprettholde demokratiet, og forhindre trusselen fra det voldelige ytre høyre, står det i pressemeldingen fra Netflix.
AP171101 På F-35 plasseres missilene inne i flyet, for å opprettholde Stealth-funksjonen.
AA171101 Men på begynnelsen av 600-tallet hadde kirken vedtatt at det ikke var grunnlag for å opprettholde dette skillet mellom den åndelige delen av sjelen og dens evner.
DN171031 - Rent forsvarsmessig er det ingen tvil om at det beste er å opprettholde Andøya.
AP171031 På F-35 plasseres missilene inne i flyet, for å opprettholde Stealth-funksjonen.
AP171031 Og hver gang en bemanningsnorm vedtas, presses fremtidens politikere til å opprettholde bevilgningene til akkurat dette området, uavhengig av øvrige behov.
SA171030 Ved å opprettholde og satse på Bergeland, ivaretar man behovene til den delen av elevmassen som er mest sårbar.
DB171030 Strategien til Kim Jong-un er å opprettholde status quo lenge nok til at våpenprogrammet hans har avansert nok til at han kan holde hele fastlands-USA som kjernefysisk gissel.
AP171030 For at barn og unge skal klare å gjennomføre dagens oppgaver med alt det innebærer med å opprettholde konsentrasjon, lek og fysisk aktivitet, må det næringsrik mat til.
DA171029 - Målet er å opprettholde kvaliteten på tjenestene, sier Vareide.
BT171029 Det er bransjen selv som har et sterkt behov for å opprettholde seg selv, slik at den kan fortsette å tjene gode penger på en tjeneste de færreste egentlig trenger.
VG171028 Det ser ut til at det er flertall mot denne flyttingen på Stortinget, og dersom den blir nedstemt må det finnes budsjettmidler til å opprettholde to helikopteravdelinger.
VG171028 At det ikke er forlagets ansvar å vurdere om de bidrar til å opprettholde gammeldagse kjønnsstereotyper ? » spør Busch i sitt innlegg.
DB171028 Jubilanten selv sørget imidlertid for å opprettholde sitt diskrete offentlige image : Stefan Persson sneik seg inn bakveien, sammen med kona Carolyn Denise Persson.
SA171027 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
DN171027 Kværners robuste ordrereserve kombinert med omfattende forbedringsarbeid har likevel gjort det mulig å opprettholde gode resultater gjennom denne syklusen, sier Haugan.
DN171027 Kværners robuste ordrereserve kombinert med omfattende forbedringsarbeid har likevel gjort det mulig å opprettholde gode resultater gjennom denne syklusen, sier Haugan.
DN171027 Murseksjonene skal nå testes av arbeidere med slegger, fakler, hakker og batteridrevne verktøy for å sjekke om de er sterke nok til å opprettholde grensen mellom USA og Mexico.
DB171027 Men, flyplassen hadde lån å betjene, og uten inntektsgivende trafikk, måtte ledelsen finne nye inntektskilder for å opprettholde forpliktelsene sine.
DA171027 Murseksjonene skal nå testes av arbeidere med slegger, fakler, hakker og batteridrevne verktøy for å sjekke om de er sterke nok til å opprettholde grensen mellom USA og Mexico.
AP171027 Murseksjonene skal nå testes av arbeidere med slegger, fakler, hakker og batteridrevne verktøy for å sjekke om de er sterke nok til å opprettholde grensen mellom USA og Mexico.
AA171027 Murseksjonene skal nå testes av arbeidere med slegger, fakler, hakker og batteridrevne verktøy for å sjekke om de er sterke nok til å opprettholde grensen mellom USA og Mexico.
VG171026 - Vi jobber for å opprettholde og øke rekrutteringen til jakt, og yngre grupper er en prioritert målgruppe, sier kommunikasjonskonsulent Håvard Skjerstad Andersen i NJFF.
SA171026 - Men disse kuttene gjorde at vi kunne opprettholde grunnbemanningen på sykehjemmene, sier rådmannen.
NL171026 To dager senere ba Aksionov offisielt om militær hjelp fra Russland for å « opprettholde ro og orden », selv om den russiske invasjonen allerede var et faktum.
DA171026 - Entusiasmen har nok vært vanskelig å opprettholde .
DA171026 Han kan heller ikke si sikkert hvor mange asylsøkere de kan ta imot per dag, før de ikke lenger kan opprettholde PUMA-prosessen med tre ukers behandlingstid.
DA171026 Han kan heller ikke si sikkert hvor mange asylsøkere de kan ta imot per dag, før de ikke lenger kan opprettholde PUMA-prosessen med tre ukers behandlingstid.
AA171026 Helt sikkert er det at Rv 706 fortsatt blir påkjøringen til E6 i mange år framover, dersom rådmannen får medhold i å opprettholde rekkefølgekravet i møtet i Bygningsrådet i desember.
VG171025 - Jeg håpet på å opprettholde kontakten, men ikke på en romantisk eller seksuell måte.
VG171025 Huitfeldt mener regjeringen har unnlatt å redegjøre hvor mye det vil koste å la noen av dagens helikoptre bli igjen på Bardufoss, og opprettholde helikopterkapasitet begge steder.
SA171025 Når resultatene uteblir og man blir kjørt over av forskjellige kaffelag, blir motivasjonen som trengs vanskelig å opprettholde .
DB171025 - Han har vært opptatt av å opprettholde regler og ordnede forhold innad i partiet.
AP171025 Det er sykehusenes ansvar å opprettholde beredskap med voldtektsmottak som skal sørge for trygg ivaretagelse av voldtektsofre og som skal sørge for å sikre biologiske spor etter gjerningspersoner.
AP171025 Når resultatene uteblir og man blir kjørt over av forskjellige kaffelag, blir motivasjonen som trengs vanskelig å opprettholde .
AA171025 Når resultatene uteblir og man blir kjørt over av forskjellige kaffelag, blir motivasjonen som trengs vanskelig å opprettholde .
NL171024 Troms fylkesting viser også til innsigelser mot å redusere antall grenaderer i Panserbataljonen, og de faglige argumenter for å opprettholde dagens andel av grenaderer.
DN171024 Kjøpesummen på 520 millioner kroner vil tilføres Silvers kunder og bidrar til å opprettholde gode pensjoner for kundene, lover Storebrand.
AP171024 Det er riktigere og viktigere at vi bruker penger på gratis barnehage eller SFO til lavtlønnede familier framfor å opprettholde en velferdsordning som ikke er bærekraftig.
VG171023 « Vi menn har en vei å gå », skrev en av oss, Tony, på Facebook : « Ikke bare er vi gjennom passivitet delaktige i å opprettholde patriarkalske strukturer, men vi opplever også negativ sosial kontroll.
DA171023 Slik må det være hvis vi skal opprettholde både topp og bredde.
AP171023 Nasjonalgarden svarer direkte til Putin og har som oppgave å håndtere terrorisme og organisert kriminalitet, samt å opprettholde ro og orden.
DA171022 Samtidig understreker Jensen at det er viktig å få et tydelig Frp-stempel på fire områder i en eventuell ny regjeringsplattform : Streng asylpolitikk, større statlig ansvar i eldreomsorgen, opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.
VG171021 Å opprettholde sosial velferd og økonomisk vekst ¶
VG171021 NVE vil opprettholde det oransje nivået også på søndag.
SA171021 Derfor kan det være et poeng å tilrettelegge for å forebygge ulykker og opprettholde en god statistikk.
DB171021 Mannen var medlem av det femte kompaniet i SS-Totenkopf-Verbände, soldater som sto for vaktholdet i konsentrasjonsleirer og som fikk i oppgave å opprettholde orden i leiren.
DB171021 Det er trist at Rolness bruker sin plattform til å opprettholde en mannssjåvinisme vi trodde hadde gått ut på dato.
DB171021 Det er snart bare H, Frp og Sp ( dessverre med støtte fra KrF ) som ikke ser det meningsløse i å opprettholde ei næring på rundt to hundre røktere, som i følge alle sterke faginstanser har en driftsform som innebærer dyrelidelser.
AP171021 Hun nevner fire saker det er viktig å få Frp-stempelet på i en ny regjeringsplattform : Streng innvandringspolitikk, at staten må ta en større del av ansvaret for å videreutvikle eldreomsorgen, opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.
DN171020 - De vil klare å opprettholde majoriteten uten problemer, men det skyldes at opposisjonen er splittet.
DN171020 Det er viktig å opprettholde idealet om en atomvåpenfri verden, sier Raja. 8 millioner ¶
DA171020 Hun vil opprettholde 15 millioner kroner til fri rettshjelp.
DA171020 Det veier tyngre å opprettholde en tradisjonell næring, mener Jostein Rensel ( KrF ), som tilhører fløyen i partiet som vant fram med å fortsatt støtte pelsdyrnæringen på partiets landsmøte i april.
AP171020 For kraftige mottiltak har gjort det vanskelig opprettholde slike islamistiske miljøer i Norge.
VG171019 Ved å bagatellisere ukulturen bidrar du dessverre til å opprettholde den.
DN171019 - Det som er klart, er at de ønsker å opprettholde en tredeling av arbeidstiden.
DN171019 Men hvis det viser seg å gå tregt, tror jeg de vil opprettholde tiltakene litt lenger, sier han.
DB171019 Da Rosenborg ikke lenger evnet å opprettholde presisjonen og begynte å gi bort ballen upresset, det skjer ofte når du blir sliten i hodet, kom sjansene og etter hvert scoringene.
DB171019 Hvis det imidlertid viser seg å gå veldig tregt, tror vi de vil opprettholde tiltakene litt lenger, sier Aamdal.
DA171019 - Det som er klart, er at de ønsker å opprettholde en tredeling av arbeidstiden.
DA171019 Etter år med opplagsnedgang redder man ikke en presset mediebransje ved å opprettholde nivået på en konserverende pressestøtte der noen få store aviser tar den største delen av potten.
DA171019 - Man redder ikke en presset mediebransje ved å opprettholde nivået på produksjonstilskuddet.
DA171019 - Det som er klart, er at de ønsker å opprettholde en tredeling av arbeidstiden.
AP171019 Men hvis det viser seg å gå tregt, tror jeg de vil opprettholde tiltakene litt lenger, sier han.
AA171019 Forsvareren mener han dermed ikke har bidratt til å opprettholde terrororganisasjon gjennom sitt opphold der nede.
AA171019 - Det som er klart, er at de ønsker å opprettholde en tredeling av arbeidstiden.
SA171018 - Vi avsluttet vanntilførselen da vi så at vi ikke kunne opprettholde noen stor bevegelse.
DN171018 - Alle og enhver i partiet må gjøre mer for å opprettholde partiets lederskap og Kinas sosialistisk system.
DN171018 - Alle og enhver i partiet må gjøre mer for å opprettholde partiets lederskap og Kinas sosialistiske system.
AP171018 - Alle og enhver i partiet må gjøre mer for å opprettholde partiets lederskap og Kinas sosialistiske system.
AA171018 - Alle i partiet må gjøre mer for å opprettholde partiets lederskap og Kinas sosialistiske system.
AA171018 - Vi avsluttet vanntilførselen da vi så at vi ikke kunne opprettholde noen stor bevegelse.
AA171018 - Vi avsluttet vanntilførselen da vi så at vi ikke kunne opprettholde noen stor bevegelse.
DN171017 OECD legger til at landet bør opprettholde nære økonomiske bånd til EU for å motvirke brexit-effekten.
DB171017 Det som er spesielt med Michelin-guiden er at man er bundet til en viss standard som man må opprettholde hver dag, sier han.
DB171017 - Hvis man ønsker å skifte konsept er det vanskelig å opprettholde standarden.
DA171017 Tilgang til nye arealer er selve grunnlaget for å kunne opprettholde produksjonen på dagens nivå.
DA171017 Den nye direktøren mener imidlertid at operaen skal klare å opprettholde antall forestillinger.
DA171017 Tilgang til nye arealer er selve grunnlaget for å kunne opprettholde produksjonen på dagens nivå.
DA171017 Mye tyder på at særlig Frp vil kjempe med nebb og klør i budsjettforhandlingene med KrF og Venstre for å opprettholde støtten.
AP171017 Tvert om vil Regjeringens forslag utelukkende bidra til å svekke det mediemangfoldet støtten skal bidra til å opprettholde .
AP171017 Som Mediemangfoldsutvalget påpeker, er det en « styrke at produksjonstilskuddet over tid har virket konserverende, i den forstand at det har bidratt til å opprettholde en stabil og geografisk differensiert pressestruktur ».
AP171017 Regjeringens forslag om kutt i pressestøtten vil utelukkende bidra til å svekke det mediemangfoldet støtten skal bidra til å opprettholde , skriver innleggsforfatterne.
AP171017 Mediemangfoldsutvalget oppsummerer i sin innstilling at produksjonstilskuddet har « bidratt til å opprettholde en differensiert presse i Norge », nøyaktig slik intensjonen med støtten er.
AP171017 Amerikanske kinokjeder har slåss mot Netflix lanseringspolitikk og ønsker å opprettholde et vindu dedikert kinolansering.
AA171017 OECD legger til at landet bør opprettholde nære økonomiske bånd til EU for å motvirke brexit-effekten.
AA171017 Tirsdag avtok hastigheten, og NVEs vanntilførsel gjør ikke annet enn å opprettholde den.
AA171017 Tirsdag avtok hastigheten, og NVEs vanntilførsel gjorde ikke annet enn å opprettholde den.
VG171016 edelever, lærere og andre tilfeldig forbipasserende innsyn, gir dårlige ytre rammer for den eleven som vil fortelle læreren om noe forferdelig som har skjedd på skolen eller utenfor, eller for at læreren skal kunne nå inn til den frustrerte, sinte, utagerende eleven, som er veldig opptatt av å opprettholde rollen som « tøff » overfor de andre elvene.
SA171016 Mange stilte seg tvilende til om Kane kunne opprettholde sin utrolige scoringsform.
DN171016 Min frykt er egentlig at betalingsevnen blir såpass svekket at de ikke kan opprettholde den nylig forbedrede betalingsavtalen med DNO på kort sikt.
DN171016 Min frykt er egentlig at betalingsevnen blir såpass svekket at de ikke kan opprettholde den nylig forbedrede betalingsavtalen med DNO på kort sikt.
DB171016 Og derfor handlet denne ekstremt viktige kampen mot Brann om å opprettholde momentum, skaffe seg en luke til bergenserne og legge press på Sarpsborg som møter Stabæk hjemme i kveld.
DB171016 Nei, løsningen er ikke å opprettholde støtten til alle.
AP171016 Vi ønsker å opprettholde de sosiale og psykologiske rammebetingelsene for den formen for meningsutveksling som hører uløselig sammen med forskning og høyere utdanning.
AP171016 Mange stilte seg tvilende til om Kane kunne opprettholde sin utrolige scoringsform.
AA171016 Mange stilte seg tvilende til om Kane kunne opprettholde sin utrolige scoringsform.
DB171015 Utenriksministeren sa videre at USA ønsker å opprettholde atomavtalen med Iran, og benektet at Kina er forvirret over landets Nord-Korea-politikk.
DB171015 For å prøve å opprettholde de 4,5 prosentene i årlig avkastning, tar pensjonsselskapene økende risiko, men hvis dette feiler, går de konkurs.
DA171015 Akademiets styre vil derfor fortsette å arbeide for å opprettholde en etisk standard for oppførsel som alle akademiets medlemmer forventes å følge » het det i sin helhet i pressemeldingen, i følge nettstedet Variety.
BT171015 Men intoleranse for tanker kan sette i gang og opprettholde en tvangslidelse.
AP171015 I lørdagens møte med Nordrum oppfordret presidenten til at også Norge spiller en konstruktiv rolle i å opprettholde avtalen.
AP171015 Men Microsoft regnes ikke å ha vekstpotensialet til å opprettholde konkurransen i det lange løp.
AP171015 Så hvis vi i fremtiden klarer å øke produktiviteten, kan vi kutte arbeidstiden og opprettholde nivået på helsetjenester, skoleundervisning og eldreomsorg.
AA171015 I lørdagens møte med Nordrum oppfordret presidenten til at også Norge spiller en konstruktiv rolle i å opprettholde avtalen.
DN171014 Utenriksminister Børge Brende ( H ) påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen med Iran gjør det de kan for å opprettholde den.
DN171014 Brende påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
DB171014 Jakobsen påpeker at det er vanskelig å opprettholde kontrollen over et område slik IS har forsøkt med Raqqa.
DB171014 - Kulturbudsjettet er i det hele tatt mer preget av å opprettholde status qou enn av nytenkning.
AA171014 Brende påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
AA171014 Utenriksminister Børge Brende ( H ) påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen med Iran gjør det de kan for å opprettholde den.
AA171014 Brende påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
VG171013 I Troms vil regjeringen trolig opprettholde panserbataljonen med støttesystemer, basert på vernepliktige soldater i førstegangstjeneste.
SA171013 Slik vil denne bankens samfunnskapital kunne opprettholde sin eierbrøk, fordi den også får utdelt utbytte.
FV171013 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
BT171013 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
AP171013 Utenriksminister Børge Brende ( H ) påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen med Iran gjør det de kan for å opprettholde den.
AP171013 Statsråden påpeker viktigheten av at alle landene bak atomavtalen gjør det de kan for å opprettholde den.
AP171013 Men som student er det ekstra viktig å opprettholde treningen, sier postdoktor ved Institutt for samfunnsøkonomi hos NHH, Mathias Ekström.
AP171013 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
SA171012 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
DN171012 Selskapet venter at oljeeksporten vil fortsette som normalt, grunnet oljens viktighet for det globale markedet, og antallet parter som har en interesse av å opprettholde eksportvolumene fra området, skriver nyhetsbyrået TDN Finans.
DA171012 Gharahkhani stiller også spørsmålstegn ved at Høyre ønsket å opprettholde statsstøtten på 1,8 millioner kroner til den omstridte, islamkritiske organisasjonen Human Rights Service ( HRS ), som det var et flertall på Stortinget for å kutte støtten til, når de samtidig kutter støtten til Islamsk Råd Norge - som han mener er helt riktig.
DA171012 Det er derfor spesielt at Høyre vil opprettholde støtten til HRS.
AP171012 Dersom våre folkevalgte mot formodning velger å opprettholde dagens ruspolitikk, gjør de det mot bedre vitende.
DN171011 EFTAs overvåkingsorgan Esa har ment tilskudd for å opprettholde dagens vilkår kunne regnes som ulovlig statsstøtte.
DB171011 Kostnadene må ned for at Norge kan opprettholde en bærekraftig velferdsstat de neste tiårene, sier Svendsrud.
DA171011 - Hun gjorde en god jobb med å opprettholde freden i Liberia.
DA171011 Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har varslet at de vil opprettholde helikopterbasen på Bardufoss.
AP171011 Solberg signaliserer likevel at forslaget til statsbudsjettet som legges frem torsdag inneholder forslag om å opprettholde statsstøtten til islamkritiske HRS, som utgjør 1.835.000 kroner i år.
AP171011 Solberg signaliserer likevel at forslaget til statsbudsjettet som legges frem torsdag inneholder forslag om å opprettholde statsstøtten til islamkritiske HRS som utgjør 1.835.000 kroner i år.
AP171011 Men det foregår med harelabb, og de internasjonale bindingene og mekanismene som tillater Bashar al-Assad å opprettholde makten, forblir dunkle og man føler seg ikke klokere etterpå.
VG171010 - Det er helt andre behov i distriktene, hvor det er viktig å opprettholde ordninger som sikrer drosjetransport også i mindre samfunn.
NL171010 Alt for å opprettholde den glansede fortellingen i sine årsrapporter om at « ni av ti nordmenn bruker NRK.
DB171010 For Arbeiderpartiet er det viktig å opprettholde tanken om at « det alltid skal lønne seg å jobbe », mens SV og Sp ønsker å gi full støtte så lenge foreldrene behøver det og barnet lider av en varig sykdom.
DA171010 Den formen for kontakt ønsker vi å opprettholde uansett.
AP171010 Obama opphevet mange urimelig harde narkotikastraffer, som viser at benådning kan være med på å opprettholde dårlige lover, som en enkel snarvei i stedet for å gjøre nødvendige lovendringer.
AA171010 - Dette er for å opprettholde allmennhetens tillit til den statlige forvaltningen og til landets valgte politikere.
VG171009 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) mener det ikke er riktig å opprettholde støtten til organisasjonen.
VG171009 Som et ledd i undercover-operasjonen delte australsk politi månedlige statuser og overgrepsbilder for å opprettholde troverdigheten som administratorer.
DN171009 Kværner kan tilby kundene svært effektiv, industrialisert prosjektgjennomføring når vi kan opprettholde et relativt jevnt aktivitetsnivå.
DN171009 For det andre, for å opprettholde dette inn i neste år kan det hende man må gjøre ekstraordinære tiltak for å bevare denne stabiliteten på en bærekraftig måte fremover, sier Barkindo, ifølge nyhetsbyrået.
DN171009 - Opec lykkes med å rebalansere et overfylt marked, men det kan være de trenger å ta ytterligere steg for å opprettholde oppgangen utover i 2018, sier Opecs generalsekretær Mohammad Barkindo i New Delhi søndag, ifølge Bloomberg News.
DB171009 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) mener det ikke er riktig å opprettholde driftstilskuddet, fordi rådet ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon og dialogpartner.
DB171009 For IRN har tilskuddet en vesentlig betydning for å kunne opprettholde det samfunnsnyttige arbeidet som gjøres i organisasjonen.
VG171007 Vi beklager at dette skjedde, og setter i gang passende tiltak internt for å sikre at vi fortsetter med å opprettholde vår høye standard innen produksjon og kvalitetssikring, sier en representant fra Telltale til nettstedet Gamasutra.
DB171007 Når de kommer i 20-årene kan det bli vanskelig å opprettholde normalt liv, sier Strandheim og forklarer : ¶
DB171007 - De klarer å gå på skolen og opprettholde et normalt liv i en lang periode.
AP171007 Innvandringen oppleves også som en trussel mot Arbeiderpartiets verdier, fordi den gjør det vanskeligere å finansiere velferdsstaten, opprettholde likheten og bevare den norske arbeidslivsmodellen.
NL171006 Det er utvilsomt et sterkt behov for å opprettholde bosetting og arbeidsplasser i Øst-Finnmark.
AP171006 Det ser ikke ut til at vi får den store effekten av vanntilførsel, og vi klarer ikke å opprettholde hastigheten vi hadde tidligere, sier Blikra.
AA171006 Erdogan kunngjorde også planer om å bygge en moské i Caracas, og han hyllet det nasjonale flyselskapet Turkish Airlines for å opprettholde flyginger til Venezuela i en tid der andre har lagt ned sine ruter til landet. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Det ser ikke ut til at vi får den store effekten av vanntilførsel, og vi klarer ikke å opprettholde hastigheten vi hadde tidligere, sier Blikra.
DN171005 Det legges igjen store beløp i økonomien, noe som vil opprettholde den økonomisk veksten.
DA171005 For dette handlet om å opprettholde konsentrasjon og kraft uansett hvor mye man ledet.
NL171004 Men - vi jobber for å opprettholde og videreutvikle Finnmark som en egen demokratisk enhet.
DA171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
AP171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
AA171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
AA171004 Samtidig understreket han at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men at denne maktbruken må være proporsjonal.
AA171004 Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.
DN171003 De skal blant annet forske på selvforsyning av mat, energi og vann, og målet er at dette skal gi viktige erfaringer med å kunne opprettholde menneskelig liv i tøffe og menneskefiendtlige miljøer på fremmede planeter.
AP171003 Når nå også Hamas' viktigste økonomiske bidragsyter, Qatar, er under boikott av Egypt, De forente arabiske emirater, Bahrain og Saudi-Arabia og ikke kan opprettholde pengestrømmen til Gaza, er situasjonen blitt ganske prekær, sier Butenschøn.
NL171002 Andreprioritet er å opprettholde en sykehusstruktur som ikke er forenelig med den demografiske endringen som er i dagens og fremtidens Finnmark, ei heller de klimatiske utfordringer vi står overfor med et klima i endring.
NL171002 Det åpner slik : « Vi vil opprettholde og videreutvikle Finnmark som en egen demokratisk enhet, og tror at en sammenslåing med Troms fylke blir et tilbakeslag for hele Finnmarks-området.
DB171002 I æreskulturen dreper man sine barn for å opprettholde ære, man truer jenter til å passe på familiens ære, man kontrollerer og undertrykker kvinner slik at de ikke bringer skam over familien.
DA171002 - Hvis folk insisterer på å bryte loven og gjøre noe som konsekvent har blitt erklært ulovlig og som bryter grunnloven, må politiet opprettholde loven, sier Dastis til nyhetsbyrået AP.
AA171002 - Hvis folk insisterer på å bryte loven og gjøre noe som konsekvent har blitt erklært ulovlig og som bryter grunnloven, må politiet opprettholde loven, sier Dastis til nyhetsbyrået AP.
DB170930 Kostnadene ved å vedlikeholde og opprettholde bestanden blir kanskje for stor i forhold til nytteverdien, samtidig som andre planter kan ha en bedre klimafunksjon enn disse palmene har, sier Fjellheim.
DB170930 Da var alle enhetene undersøkt, og vi satte ned tiltak for å opprettholde og forbedre arbeidsmiljøet, sa Hamran.
VG170929 VG har fått innsyn i rapporten, hvor EY slår fast at det er risiko for at Nødnett ikke vil få penger til å reinvestere, og dermed opprettholde en forventet standard.
DA170929 - Vårt oppdrag er enkelt men samtidig dypt og går ut på å beskytte det amerikanske folk og opprettholde grunnloven.
AP170929 De to damene kunne ikke lagt noe på bordet som kunne overbevist KrF om å opprettholde den tette relasjonen, eller gjøre den sterkere ved å gå i regjering.
AA170929 - Vårt oppdrag er enkelt men samtidig dypt og går ut på å beskytte det amerikanske folk og opprettholde grunnloven.
AA170929 Det er avgjørende at konsernstyret ikke lar juniorlångivernes verdiløse krav gå foran viktigheten av å fortsette restruktureringen og opprettholde verdiene for selskapets mange interesseholdere, skriver gruppen.
DB170928 Kristiansand tingrett mente at det ikke var grunn til å tro at kvinnen ville begå noe straffbart eller krenke ekssamboerens fred, og politiets krav om å opprettholde besøksforbudet ble derfor avslått, skriver avisen.
DB170928 Selv om dansingen tar mye av tiden hennes i disse dager, forsøker hun å holde bakebloggen ved like, samt at hun også forsøker å opprettholde en normal møtevirksomhet og å få tid til kjæresten.
AP170928 Om NRK og Gisle Agledahl ikke bidrar til å forsterke dette stresset, står de i hvert fall på barrikadene for å bekrefte og opprettholde det.
AA170928 Kristiansand tingrett mente at det ikke var grunn til å tro at kvinnen ville begå noe straffbart eller krenke ekssamboerens fred, og politiets krav om å opprettholde besøksforbudet ble derfor avslått, skriver avisen.
NL170927 På NRK TV i vår sa tidligere helseminister Jonas Gahr Støre at det var riktig av Stortinget og gripe inn og opprettholde akuttilbudet ved Odda sykehus, fordi det var fare for stengt vei til neste sykehus.
AP170927 Det har jeg lyst til å bidra til å opprettholde , sier Eidsvåg, som har med seg Anne Grete Preus og Herborg Kråkevik, det Grammynominerte koret Uranienborg vokalensemble og kantor Inger-Lise Ulsrud.
AA170927 Taliban har lovet å gjøre Afghanistan til en gravplass for utenlandske styrker, og har utført brutale angrep for å opprettholde kontroll over store områder av landet.
AA170927 Taliban har lovet å gjøre Afghanistan til en gravplass for utenlandske styrker, og har utført brutale angrep for å opprettholde kontroll over store områder av landet.
SA170926 For oss er det vrient å opprettholde et skyhøyt nivå hele tiden.
DN170926 - Landene må gjennomføre produktivitetsforberedende reformer, investere i høyst nødvendig infrastruktur og opprettholde en forsvarlig makroøkonomisk styring for å sørge for at det langsiktige vekstpotensialet kan nås, sa Sawada.
DA170926 Søndag bekreftet Pittsburgh Penguins-ledelsen av klubben akter å opprettholde tradisjonen, til tross for den pågående ordkrigen.
AP170926 Hvis LO ikke lar seg rikke, kan Sanner enten forlenge dagens avtale, eller han kan inngå en ny, separat, avtale med de tre øvrige arbeidstagerorganisasjonene og opprettholde dagens avtale bare med LO Stat.
AP170926 Nyhetsmedienes rolle som sentral bidragsyter til å opprettholde den norske verdien « tillit » er under sterkt press, hovedsakelig fordi store deler av annonseinntektene går til internasjonale giganter.
AP170926 For oss er det vrient å opprettholde et skyhøyt nivå hele tiden.
AA170926 Det er viktig for byen at vi klarer å opprettholde dette, og det er jeg kjempesulten på og klar for, sa Bones.
DN170925 Rederiet skriver i en pressemelding at det grunnet svake markedsforhold ikke har klart å opprettholde kravet om en positiv tolvmåneders rullende ebitda-rate, samt et minimum av likvide midler på over syv millioner dollar.
DA170925 Søndag bekreftet Pittsburgh Penguins-ledelsen av klubben akter å opprettholde tradisjonen, til tross for den pågående ordkrigen.
AP170925 Det er primært to grunner til det : For det første er det lite kunnskap hos helsepersonell om betydningen av å opprettholde god munnhelse hos pasienter som behandles for andre sykdommer.
DN170924 Det er dog i turistnæringen vi virkelig bidrar til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser.
DB170924 Hun sa også at Nord-Korea må huske at deres strategi om å opprettholde regimet gjennom å utvikle atomvåpen « vil feile til slutt ».
DB170924 Også de siste årene har norsk klimapolitikk bidratt til å opprettholde skillet mellom olje og klima : Gjennom vedtaket om å knytte klimapolitikken tettere til EU har regjeringen i praksis « flagget ut » ansvaret for oljevirksomhetens klimagassutslipp til EUs kvotemarked.
DB170924 Men den viktigste forutsetningen for at det har blitt umulig å opprettholde et klart skille mellom olje- og klimapolitikk, er likevel en ny vitenskapelig forståelse av klimaproblemet som har vokst fram i løpet av de siste åtte årene : Tanken om at verden har et « karbonbudsjett » som avgjør hvor mye klimagasser vi kan slippe ut.
DB170924 Fokuset på olje i norsk klimadebatt er derfor neppe noe som vil forsvinne med det første - det er tvert imot en varig utfordring for dem som ønsker å opprettholde det gamle norske skillet mellom olje- og klimapolitikk.
AP170923 Moskva har fått et nytt landemerke som bidrar til å opprettholde Putins høye popularitet.
AP170923 Fortsatt konkurranse mellom allmennkringkasterne er avgjørende for å opprettholde bredde og kvalitet i tilbudet, mener TV 2-sjef Sandnes.
VG170922 - Men så er det jo også sånn at man etter fylte 40 ikke kan får en mye, mye større kapasitet, så det handler om å opprettholde det man har og bli enda bedre på teknikk, forteller Flodin.
SA170922 Han mener par som klarer å opprettholde intimiteten i småbarnsperioden, har mye større sannsynlighet for å bestå som par på sikt.
SA170922 Det går an å kose på flere måter, det viktigste er å sørge for å opprettholde den fysiske nærheten.
DB170922 Selv for Lionel Messi er det umulig å opprettholde den formen han har vist hittil.
BT170922 Han mener par som klarer å opprettholde intimiteten i småbarnsperioden, har mye større sannsynlighet for å bestå som par på sikt.
BT170922 Det går an å kose på flere måter, det viktigste er å sørge for å opprettholde den fysiske nærheten.
AP170922 Putin opptrådte på flere PR-show som er beregnet på å opprettholde og øke hans oppslutning.
AP170922 Han mener par som klarer å opprettholde intimiteten i småbarnsperioden, har mye større sannsynlighet for å bestå som par på sikt.
AP170922 Det går an å kose på flere måter, det viktigste er å sørge for å opprettholde den fysiske nærheten.
SA170921 Retten, som finner det formildende at tiltalte erkjente delvis straffskyld, mener at en betinget del kan virke som et « ris bak speilet » og hjelpe ham til å opprettholde den gode utviklingen.
NL170921 Menneskerettighetene krever blant annet at hvis en folkegruppe har blitt utsatt for systematisk statlig diskriminering, men likevel har greid å opprettholde faktisk bruk av naturen, så er statene forpliktet til å gi tilbake bruksrettigheter som statene har forsøkt å ta fra lokalbefolkningen ( CCPR §27, ESCR §1, UNDRIP og ILO168 ).
DN170921 Norges Bank tror ikke bankene kan opprettholde den økte marginen, og tror på fall i lånerentene til husholdningene på kort sikt, men at renten vil øke igjen mot 2020 i takt med at pengemarkedsrenten øker.
AA170921 Giske avviser at det handler om å opprettholde en form for maktbalanse mellom de to nestlederne : ¶
VG170920 40 millioner i året å opprettholde FM-nettet den anslåtte tid det har igjen.
NL170920 Så er det heller ikke slik at det nødvendigvis er en motsetning mellom å skulle bli en felles organisasjon og å opprettholde ulike arbeidsted.
DB170920 I et narkotikapolitisk og politijuridisk system som direkte kan oversettes til arbeidsplasser, politisk makt og en evig tilførsel av ressurser gjennom over femti år, bør det ikke være fryktelig vanskelig å forestille seg at mange mennesker ønsker å opprettholde det, og at de nå føler seg tvunget til å slå ned på omdømmemessige katastrofer som Jensen.
DB170919 Men man tenker kanskje ikke på at man bidrar til å skape og opprettholde et fiendebilde som fremmer radikalisering heller enn å bekjempe den.
AP170919 Skal vi opprettholde vår velferdsmodell i et langsiktig perspektiv må flere flyktninger bli bidragsytere og betale skatt istedenfor å leve av offentlige overføringer.
AP170919 Et ensomt liv i sengen, et liv hvor det å komme seg i dusjen krever alt du har av krefter, et liv hvor vennene forsvinner en etter en, fordi du ikke klarer å opprettholde kontakten med dem.
VG170918 Og opprettholde at vi har vært solide defensivt ¶
DN170918 Men jeg er skogeier og opptatt av å opprettholde et sted hvor man kan få levert hugget tømmer.
AP170918 Herjinger og plyndring i utlandet var derfor den beste utveien for å konger og høvdinger for å opprettholde sine maktposisjoner.
AP170918 Herjinger og plyndring i utlandet var derfor den beste utveien for konger og høvdinger som ville opprettholde sine maktposisjoner.
AP170918 De kunne bare i beskjeden grad opprettholde sine forpliktelser overfor sine venner og hirdmenn.
AP170917 Bunkeren er dessuten malt i knallsterke, tidsriktige nyanser av grønt, oransje og gult - kanskje for å bidra til å opprettholde humøret mens atomkrigen raste utenfor.
VG170916 Senterpartiet som åpent har drevet valgkamp på å opprettholde Andøya-basen, fikk 72,1 prosent av stemmene i forsvarskommunen.
DB170916 Ved å fortsette og kjøpe masseprodusert sjokolade bidrar vi til å opprettholde disse alvorlige forholdene.
VG170915 Dommeren sto fast ved å opprettholde siktelsen, mens det er åpnet for at forklaringen kan endres, ifølge KWWL.
VG170915 - Til de får tak i den rette personen må de opprettholde sikkerheten, sier Claire.
SA170915 Derfor er det også et krav at Molde HK Elite skal ha et godt omdømme og opprettholde høy etisk og moralsk standard, herunder også forsvarlig økonomistyring.
DN170915 Qatar Airways, som tidligere i år ble kåret til verdens beste flyselskap av analysebyrået Skytrax, fikk blant annet ansvar for å fly inn 4000 melkekyr til det isolerte landet for å opprettholde meieriproduksjonen.
AP170915 Derfor er det også et krav at Molde HK Elite skal ha et godt omdømme og opprettholde høy etisk og moralsk standard, herunder også forsvarlig økonomistyring.
DN170914 - Etter vårt syn er dette et forslag som balanserer nødvendigheten av å opprettholde Schengen-regelverket med behovet for å gi medlemsstatene de nødvendige verktøy for å opprettholde sin egen indre sikkerhet, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170914 - Etter vårt syn er dette et forslag som balanserer nødvendigheten av å opprettholde Schengen-regelverket med behovet for å gi medlemsstatene de nødvendige verktøy for å opprettholde sin egen indre sikkerhet, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170914 Kineserne advarer som vanlig mot innblanding i andres indre anliggender og mener at verden heller bør støtte Myanmars forsøk på å opprettholde nasjonal stabilitet.
AP170914 Sp har i valgkampen kjørt hardt på å opprettholde helikopterbasen.
DB170913 Så vil den videre etterforskningen vise om det er grunnlag for å opprettholde siktelsene, sier hun videre.
AA170913 Høyesterett i USA lar Trump-administrasjonen opprettholde det strenge innreiseforbudet etter at en lavere rettsinstans opphevet det.
AA170913 Høyesterett i USA lar Trump-administrasjonen opprettholde det strenge innreiseforbudet etter at en lavere rettsinstans opphevet det.
AA170912 - Vi mener at verdenssamfunnet burde støtte Myanmars forsøk på å opprettholde nasjonal stabilitet, og at det burde skape gode eksterne betingelser for en skikkelig løsning for Rakhine-staten, uttalte en talsmann for utenriksdepartementet i Beijing, Geng Shuang, tirsdag.
DN170911 I 2013 fikk Boeing åtte milliarder dollar i incentiver fra Seattle for å opprettholde flyproduksjonen i byen.
DN170911 SAS avviser det, og hevder de ville gi lønnsvekst på linje med frontfagene og opprettholde dagens ordninger.
DB170911 - Min hjertesak må være å opprettholde den perfekte riggen vi har fått til, og ikke kåle det til.
DA170911 Flere europeiske land har sendt militære styrker til flere av de små karibiske øystatene for å opprettholde ro og orden etter meldinger om plyndring.
AP170911 Jeg synes vi har gjort det, samtidig som den andre siden har forsøkt å opprettholde sitt fiendebilde.
AA170911 Flere europeiske land har sendt militære styrker til flere av de små karibiske øystatene for å opprettholde ro og orden etter meldinger om plyndring.
SA170910 En sterk triumf som var viktig for å opprettholde luken til lagene bak.
DB170910 Del Bosque hjalp til med å blidgjøre de som følte at de ikke fikk muligheter, og opprettholde en likevekt mellom det harde arbeidet og den avslappede, enkle atmosfæren som han trodde bidro til harmoni.
DB170910 Vi kan kanskje krangle til oss noen ekstra millioner, men vi bidrar også til å opprettholde en vrangforestilling av hele landsdelen vår.
DB170910 ENGASJERT : Mari Fjermedal farer opp når Dagbladet spør henne hvorfor skattepengene bør gå til å opprettholde beboelse i bygder som Iveland.
AP170910 En sterk triumf som var viktig for å opprettholde luken til lagene bak.
VG170909 Sp har allerede lovet folk på Andøya at de vil kjempe for å opprettholde flybasen, om de vår regjeringsmakt sammen med Ap.
VG170909 Overfor VG går han nå enda lengre i et varsel om at Ap kan snu og opprettholde Andøya flystasjon : ¶
VG170909 - Så nå bryter dere forsvarsforliket og vil opprettholde Andøya ?
VG170909 - Du ordlegger deg som om Ap nå løper fra forliket og vil opprettholde Andøya ?
DB170909 31-åringen er fast bestemt på å opprettholde et vegetarisk kosthold også inne på « Farmen ».
DN170908 Det er positivt at vi klarer å opprettholde det samme trykket.
DN170908 - Høyesterett har involvert seg for å korrigere avgjørelser i lavere rettsinstanser tidligere, og vi vil nå gå tilbake til høyesterett for å opprettholde plikten vi har til å beskytte nasjonen, heter det i en uttalelse fra departementet.
DB170908 Men når vi vet at det ikke er fordi smuglernettverkene har blitt knust, men tvert imot fordi Europa nå kynisk medvirker til å opprettholde det, er det ingen grunn til jubel.
DB170908 Men lovlige og sikre veier til å søke asyl er den eneste måten å respektere mennesker på flukt, opprettholde grensekontrollen samtidig som man forhindrer de perverse insentivene som får markedet for menneskesmugling til å blomstre.
DB170908 De som prøver å redde folk fra drukningsdøden eller de som muliggjør og betaler for å opprettholde et system hvor mennesker er en handelsvare ?
AP170908 - Høyesterett har involvert seg for å korrigere avgjørelser i lavere rettsinstanser tidligere, og vi vil nå gå tilbake til høyesterett for å opprettholde plikten vi har til å beskytte nasjonen, heter det i en uttalelse fra departementet.
AA170908 - Høyesterett har involvert seg for å korrigere avgjørelser i lavere rettsinstanser tidligere, og vi vil nå gå tilbake til høyesterett for å opprettholde plikten vi har til å beskytte nasjonen, heter det i en uttalelse fra departementet.
VG170907 De velger fortsatt å sette sin lit til, og reprodusere, den upartiske informasjonen som springer ut fra oljeindustriens forståelige behov for å opprettholde status quo.
VG170907 Regjeringen snur : Vil opprettholde Telemark Bataljon ¶
VG170907 Opprettholde Andøya som flybase ¶ Opprettholde helikopterbase på Bardufoss.
VG170907 Opprette Sjøheimevernet ¶ Opprettholde Andøya som flybase ¶
NL170907 Det er allerede utfordrende for landbruket i Troms å opprettholde produksjon og produksjonsmiljø.
DN170907 Det var på forhånd også ventet at ECB ville opprettholde dette krisetiltaket en stund til.
DB170907 Likevel handler valgkampen om skatter der man implisitt legger til grunn at man skal opprettholde ineffektivitet og sløseri.
DB170907 Eller bare sant hvis forutsetningen er at vi skal opprettholde antall ansatte i det offentlige som ikke utøver det offentlige mandat.
DB170907 Hvorfor bør Norge prioritere å opprettholde drift av Andøya flystasjon ?
DB170907 Flere mener årsaken til dette er uvitenhet rundt viktigheten av å opprettholde en operativ flystasjon på Andøya.
DB170907 Opprettholde mulighet for et tett samarbeide med andre NATO land i nord gjennom felles operasjoner.
DA170907 Svaret på finansieringsgapet må innebære mer enn å øke skattene og opprettholde utgiftsnivået.
DA170907 Svaret på finansieringsgapet må innebære mer enn å øke skattene og opprettholde utgiftsnivået.
AA170907 - Det er svært positivt at rettighetshaverne på Ekofisk investerer i nye tiltak for å opprettholde produksjonen fra et modent felt og på den måten sikre at alle lønnsomme ressurser utvinnes.
VG170906 | Regjeringen vil opprettholde Telemark Bataljon ¶
VG170906 Regjeringen har også besluttet å opprettholde HV 11 på Setnesmoen, som dekker Nordvestlandet.
NL170906 Avslutningsvis vil vi understreke at de små og mellomstore gårdene er svært viktig for å opprettholde både samlet volum matproduksjon i Norge og ivareta vårt kulturlandskap.
DA170906 I disse valgkamptider er det viktig at de politiske partiene lover å opprettholde stabile rammevilkår for industrien, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.
DN170905 Derfor ser han Søviknes' argumenter for å opprettholde stor ny letevirksomhet i stadig dyrere områder som høyrisikoadferd.
DN170905 Air Berlin ble erklært konkurs i midten av august etter at hovedeier Etihad Airways fra De forente arabiske emirater ikke lenger ville tilføre nye midler for å opprettholde driften.
SA170904 De Grønne er også for å opprettholde kontantstøtten for barn mellom ett og to år. 6.
FV170904 De Grønne er også for å opprettholde kontantstøtten for barn mellom ett og to år. 6.
AP170904 Å opprettholde og styrke helsestasjonene er en essensiell del av oppfølginga.
AP170904 De Grønne er også for å opprettholde kontantstøtten for barn mellom ett og to år. 6.
VG170903 Valget av ordet " threat " ( trussel ) er noe Mattis har valgt for å opprettholde en viss tvetydighet, slik at Kim Jong-un skal være redd for å gjennomføre nestenangrep, sier Tønnesson til VG, og eksemplifiserer med Guam. 14. mai i år avfyrte Nord-Korea en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet.
VG170903 « Det er opp til oss, gjennom handling og eksempel, å opprettholde den internasjonale ordenen som har vokst frem siden slutten av Den kalde krigen og som vår velstand og sikkerhet avhenger av. » 3.
VG170903 Det er opp til oss, gjennom handling og eksempel, å opprettholde den internasjonale ordenen som har vokst frem siden slutten av Den kalde krigen og som vår velstand og sikkerhet avhenger av.
AP170903 Innvandrerne har bidratt til å opprettholde dem.
AA170903 - Vi har vært opptatt av at vi er nødt til å opprettholde kompetansen.
AA170903 Amundsens politiske rådgiver Arne-Petter Lorentzen har kontaktet VG for å be om at sitatet ble justert, men VG valgte å opprettholde sitatet fordi det var godkjent av statsråden før publisering.
VG170902 Derfor vil jeg opprettholde kontantstøtten, slik at foreldre har frihet til å velge hva som er best for sitt barn, sier han.
DN170902 På møtet i USA spurte Islands ambassadør i Washington - Geir Haarde - om Davis hadde vurdert å bli med i EFTA for å opprettholde markedsadgang.
DB170902 Dermed har Oslo-byrådet fulgt opp sine valgløfter, som var å opprettholde takten på utbygging av ladestasjoner etter det forrige byrådet.
AP170902 Om hvordan hun vokste opp i et hjem med full omsorgssvikt, med en alkoholisert, psykisk syk og etter hvert voldelig mor, som bryter datteren ned, samtidig som hun med alle midler prøver å opprettholde den vellykkede middelklassefasaden.
AA170902 På møtet i USA spurte Islands ambassadør i Washington - Geir Haarde - om Davis hadde vurdert å bli med i EFTA for å opprettholde markedsadgang.
VG170901 En talsmann for sentralbanken opplyser imidlertid at banken vil opprettholde sitt normalt vakthold.
VG170901 Det mange spør seg nå, er hvorfor styringspartiene ikke gjør like mye for å sikre at Norge tar del i fremveksten av det enorme nye globale energimarkedet, som de gjør for å opprettholde tempoet i det gamle.
VG170901 Hun understreker at det er viktig å opprettholde dagens skille der det ikke er domstolenes oppgave å igangsette saker.
SA170901 IKKE TILSTREKKELIG : For de fleste strekker ikke folketrygden til dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde samme levestandard som den man hadde som yrkesaktiv.
SA170901 - De aller fleste må nok belage seg på å spare selv dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde om lag samme levestandard som yrkesaktiv.
NL170901 Det handler om menneskers muligheter til å opprettholde en levestandard som er vanlig i det samfunnet der en bor og delta i aktiviteter.
NL170901 Derfor må vi både jobbe for å redusere de direkte negative konsekvensene av fattigdom for barn, samtidig som vi må endre de strukturelle årsakene som er med på å opprettholde den negative utviklingen.
BT170901 IKKE TILSTREKKELIG : For de fleste strekker ikke folketrygden til dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde samme levestandard som den man hadde som yrkesaktiv.
BT170901 - De aller fleste må nok belage seg på å spare selv dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde om lag samme levestandard som yrkesaktiv.
AP170901 « I vårt alternative budsjett for 2018 valgte vi å opprettholde Jernbanedirektoratet og Bane Nor.
AP170901 IKKE TILSTREKKELIG : For de fleste strekker ikke folketrygden til dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde samme levestandard som den man hadde som yrkesaktiv.
AP170901 - De aller fleste må nok belage seg på å spare selv dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde om lag samme levestandard som yrkesaktiv.
AA170901 IKKE TILSTREKKELIG : For de fleste strekker ikke folketrygden til dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde samme levestandard som den man hadde som yrkesaktiv.
AA170901 - De aller fleste må nok belage seg på å spare selv dersom man som pensjonist ønsker å opprettholde om lag samme levestandard som yrkesaktiv.
DB170831 Seks av ti mener at liberaliseringen i andre land vil føre til at det blir vanskeligere for Norge å opprettholde kriminaliseringen av cannabisbruk.
AA170831 Frankrike argumenterte med at UNIFIL hadde lyktes med å opprettholde fred i Sør-Libanon, men USA presset på for å få styrken til å aksjonere mot Hizbollah som amerikanerne anklager for å lagre våpen og forbedre seg på krig.
VG170830 Det er fortsatt bare rand-partiene som ikke grunnleggende sett ønsker å opprettholde den nordiske modellen, med et rimelig sterkt innslag av offentlig økonomi og styring.
NL170830 Et sentralt spørsmål Elvenes må svare på er hvor mange kampfly en slik basestruktur kan understøtte og om dette er tilstrekkelig for å opprettholde et luftherredømme i nordområdene ?
DB170830 45 prosent av de spurte svarte da at sykelønnen er for raus, og bør reduseres, mens like mange mente vi har råd til å opprettholde dagens ordning med full dekningsgrad.
DA170830 oktober 2014 erkjente 33-åringen at han med viten og vilje sendte inn uriktige meldekort for å opprettholde dagpenger fra Nav som han trodde han ikke hadde krav på.
DA170830 Når de nå går sammen blir denne illusjonen av høyre/venstre dynamikk så undergravet at det blir fryktelig vanskelig å opprettholde troverdigheten i dette spillet.
AA170830 Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse.
NL170829 At manglende jernbane utvilsomt er det beste midlet til å opprettholde vår uoffisielle kolonistatus på mange områder, er nok en vesentlig del av bildet.
DN170829 Men jeg kan ikke tie stille bare for å opprettholde fred og ro, sa Merkel.
AP170829 Hensikten med tiltaket er å bidra til aktivitet på norske skipsverft, til å opprettholde innovasjonsevnen i Norge og til verdiskapning og omstilling, særlig langs kysten.
AA170829 Men jeg kan ikke tie stille bare for å opprettholde fred og ro, sa Merkel.
NL170828 Og vi skal selvsagt opprettholde en variert fiskeflåte langs kysten, med lønnsomhet slik at fiskerne sikres ei inntekt.
NL170828 Vi er stolte av å ha EN idrettsarena i Norge, hvor alle får den samme muligheten, det må vi jobbe bevisst for å opprettholde .
NL170828 Det kan vanskelig tenkes at vi klarer å opprettholde vårt mangfoldige og brede idrettstilbud uten dette familieperspektivet i bunn.
DN170828 I en ny måling sier 38 prosent at skattene bør økes for å opprettholde et godt velferdstilbud.
DB170828 Å kreve inn mer i skatt for å opprettholde gamle arbeidsmønstre eller ikke tenke nytt, øker skattene og reduserer velferden.
DB170828 Skatteøkninger for å opprettholde ineffektive og gammeldagse arbeidsmetoder og organisering betyr mindre velferd til høyere pris.
AA170828 I en ny måling sier 38 prosent at skattene bør økes for å opprettholde et godt velferdstilbud.
AA170828 Stortinget sier vi skal ha som ambisjon å opprettholde bosetting i alle deler av landet, men det blir bare snakk så lenge vi ikke satser sterkere på å sikre arbeidsplasser der folk helst vil bo.
AA170828 I fremtiden vil færre kjøpe påstanden om at økonomisk vekst basert på økt utvinning av olje og gass er en forutsetning for å opprettholde et godt velferdssamfunn.
DB170827 For klarer Vålerenga å opprettholde det trøkket som ga dem seieren på Lerkendal er det ingen fare med dette laget.
DB170827 Dette fordi Wahlberg ikke besvarte et brev om hvorvidt han ønsket å opprettholde begjæringen.
AP170827 Mest problematisk er saken likevel fra en prinsipiell synsvinkel : Trump representerer en holdning om at det er legitimt å bryte regler for å opprettholde lov og orden.
AP170827 Den 85-årige eks-sheriffen i Maricopa fylke i Arizona brøt i en årrekke selv lover for å « opprettholde lov og orden ».
DB170826 Vi betaler altså 360 millioner kroner mer i skatt hvert år enn vi trenger for å opprettholde arbeidsplasser skatteetaten sier er overflødige, fordi vi ikke vil gjøre ting annerledes.
DB170826 Likevel insisterer vi på å opprettholde kontorene, slik at vi bruker ressurser på å opprettholde gårsdagens strukturer og arbeidsplasser, i stedet for å bruke ressursene på å sørge for at innbyggerne får best mulig tjenester.
DB170826 Likevel insisterer vi på å opprettholde kontorene, slik at vi bruker ressurser på å opprettholde gårsdagens strukturer og arbeidsplasser, i stedet for å bruke ressursene på å sørge for at innbyggerne får best mulig tjenester.
DA170826 EU er avhengig av å opprettholde en åpen forhandlingslinje med Tyrkia, fordi alternativet kan komme til å fortone seg mye verre, ganske raskt.
AA170826 På landsbasis svarer 70 prosent ja på spørsmålet om « det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien i Norge ». 16 prosent svarer nei, mens 13 prosent sier « vet ikke ».
AA170826 Et klart flertall - 70 prosent - mener det er viktig å opprettholde norsk oljeindustri, viser en måling gjort for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.
DB170825 Det må også mer til for å opprettholde de mindre partiene.
NL170824 Uten dette vil vi ikke kunne etablere og opprettholde luftherredømme og heller ikke være i stand til å beskytte soldater, baser, bakkeoperasjoner, forsyningsskip m.m.
NL170824 La oss slippe å selge vafler og lodd for å ha råd til å opprettholde en robust redningstjeneste som håndterer økningen for turistnæringen.
DN170824 - Jeg tror neppe utbyggerne vil opprettholde nivået fremover, da vil de til slutt møte seg selv i døren, sier han.
DB170824 Tusenvis av arbeidsplasser er avhengige av næringen, og olje- og gassindustrien er en av årsakene til at vi kan opprettholde verdens beste velferdssamfunn.
AA170824 I tillegg er det bred oppslutning, både i byen og på landet, om å opprettholde bosettingen i distriktene.
VG170823 Et flertall i partiets programkomité gikk også i år inn for å opprettholde dette standpunktet.
DB170823 - Den viser en komplett mangel på forståelse for vårt lands historie av rasisme, og for politimyndighetens rolle i å opprettholde diskriminering.
DB170823 Det de foreslår er et incentiv til å opprettholde små og ineffektive selskaper slik at nettleia blir dyrere enn den må være.
AA170823 Trump lovet å opprettholde USAs støtte til landet, som lenge har mottatt rundt 10 milliarder kroner i året. ( ©NTB ) ¶
VG170822 Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjorde at forbundet kunne opprettholde pengestøtten til Johaug gjennom et treningsstipend.
AA170822 To menn ble pågrepet og siktet for uaktsomt bildrap, men politiet klarte ikke å skaffe nok bevis til å opprettholde siktelsen og henla saken.
AA170822 Og de gode nyhetene sett med bygde-briller stopper ikke der : Et stort flertall mener det er viktig å opprettholde bosetting i distriktene.
NL170821 Dette er det eneste akseptable langsiktige målet for de av oss som er opptatt av å opprettholde en sivilisasjon som ikke sprenger planetens grenser.
DN170821 Det understrekes i meldingen at Total vil opprettholde den sterke posisjonen til Mærsk Oil i Nordsjøen, og da spesielt med sterke baser i København og Esbjerg.
DA170821 - Kreftforeningen har ikke gjort noen omlegging for å opprettholde full drift.
AA170821 - Det viktigste er å opprettholde de kreative fagene i den videregående skolen der musikk, dans og drama er under press.
VG170820 De ønsker å fjerne all statsstøtte til trossamfunn som ikke respekterer kvinner eller LHBT-personer, og som bidrar til å opprettholde æreskulturen.
AP170819 At det også er tilnærmet risikofritt å benytte svart arbeid for eksempel i privatmarkedet for håndverkertjenester, er også med på å opprettholde det svarte markedet i de næringene.
SA170818 Så er vi nødt til å omstille oss og skape flere nye jobber, opprettholde veksten og modernisere offentlig sektor, avslutter Astrup.
NL170818 Den politiske styringen kan ikke lengre brukes på å opprettholde og beskytte utdaterte ordninger, men istedet legge bedre til rette for det utrolig lønnsomme nordnorske kystfisket.
DB170818 Det betyr blant annet å opprettholde en relativt høy pris på alkohol og begrense tilgjengeligheten.
DA170818 Forbundsleder Jan Olav Andersen mener rapporten viser at det er fult mulig å opprettholde velferdsnivået selv om vi faser ut oljevirksomheten.
DA170818 Forbundsleder Jan Olav Andersen mener rapporten viser at det er fult mulig å opprettholde velferdsnivået selv om vi faser ut oljevirksomheten.
DA170818 Styrelederen i Viken Skog viser til at de to fabrikkene i Skogn og Halden går med overskudd og framholder at skogeierne vil kjempe for å opprettholde den siste store aktøren innen avis- og magasinproduksjon i Norge.
AA170818 Styrelederen i Viken Skog viser til at de to fabrikkene i Skogn og Halden går med overskudd og framholder at skogeierne vil kjempe for å opprettholde den siste store aktøren innen avis- og magasinproduksjon i Norge.
VG170817 Skal vi opprettholde tilliten til skattesystem og velferdsstat er vi avhengige av at alle bidrar.
DB170817 Nå må vi opprettholde de fødeinstitusjonene som er, sier hun, og påpeker at de aller fleste fødsler skjer på de store sykehusene.
DB170817 Det har bidratt til å skape engasjement hos investorer og opprettholde aksjonærenes interesse - og interesse hos Finanstilsynet.
DB170817 For om likestilling også skal gjelde muslimske kvinner, barn og menn må vi som samfunn gjennom politiske tiltak bidra til å støtte de kreftene som kjemper mot det islamske segmentet som hver dag bruker Allah, koranen og klanen til å opprettholde et kvinnesyn og en kvinneundertrykkelse vi ikke godtar fra noen andre her i landet.
DB170817 Lee og Stonewall Jackson sloss derimot mot unionen for å opprettholde slaveriet.
AP170817 De tre har i dag ingen kontakt med sin far, men har jevnlig samvær med andre familiemedlemmer for å opprettholde kontakt med familien og deres kultur.
AP170817 Nå må vi opprettholde de fødeinstitusjonene som er, sier hun, og påpeker at de aller fleste fødsler skjer på de store sykehusene.
AA170817 Nå må vi opprettholde de fødeinstitusjonene som er, sier hun, og påpeker at de aller fleste fødsler skjer på de store sykehusene.
VG170816 Det gjorde de med en tsunami av satiriske bilder på nettet, og mange av dem forestilte den tegnede frosken Pepe, som de kidnappet og gjorde til sitt fremste symbol, ved å håne både venstresiden, liberalere og til og med konservative som ønsket å opprettholde en viss anstendighet i debatten.
NL170816 * Styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten, og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.
DN170816 Dette har bidratt til å opprettholde en stabil høy økonomisk vekst.
DB170816 Maintenance viser ballbesittelse der laget ser ut til å opprettholde og sikre at de har ballen i laget på egen banehalvdel ( se bildet under ).
DB170816 Regjeringen foreslo å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men å forby gruppehold av mink, slik at det kan være maksimalt en hann og en hunn i hvert bur for å unngå at dyrene skader hverandre.
DB170816 - For å opprettholde dagens velferdssystem, må folk i snitt jobbe mer, sykefraværet må reduseres og offentlig sektor må effektiviseres.
DN170815 Obamacare, eller Affordable Care Act ( ACA ) som er det offisielle navnet, er avhengig av overføringer fra statskassen for å opprettholde dagens prising på flere av forsikringsordningene.
AP170815 Fondet skal nemlig opprettholde sin reelle verdi til evig tid.
AP170815 Fondet skal nemlig opprettholde sin reelle verdi til evig tid.
AA170815 Det ble klart tirsdag, etter at hovedeieren Etihad nektet å bidra med nye midler til å opprettholde driften.
AA170815 Det ble klart tirsdag, etter at hovedeieren Etihad nektet å bidra med nye midler til å opprettholde driften.
SA170814 Under VM i London bestemte kongressen i Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) seg for å opprettholde utestengelsen av Russland.
DN170814 I Kina er det lagt frem nye statistikker for juli som viser at det kan bli vanskelig å opprettholde den solide veksttrenden i bruttonasjonalprodukt fra første halvår på 6,9 prosent.
AP170814 I Kongsberg bør man gjeninnføre akuttkirurgi, Rjukan bør få medisinsk sengepost og akuttberedskap, mens man bør opprettholde avdelingssykehus i Kristiansund selv om det bygges nytt på Hjelset utenfor Molde, mener Sp.
AP170814 Under VM i London bestemte kongressen i Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) seg for å opprettholde utestengelsen av Russland.
DB170813 - Borussia Dortmund har bestemt å opprettholde suspensjonen til Ousmane Dembélé inntil videre, heter det i en uttalelse fra Bundesliga-klubben søndag.
AA170813 For å klare seg økonomisk, eller for å opprettholde en viss livsstil etter boligkjøpet, må de ha hjelp fra foreldrene sine, mener Reitan. ( ©NTB ) ¶
NL170812 Men også å opprettholde en variert fiskeflåte langs kysten og ikke åpne for strukturering for båter under 11 meter.
AP170812 Opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk.
SA170811 Det kan være hundrevis av fisker i en stor karpedam, men man må da huske på at jo flere fisker det er, og jo større de er, desto større blir utfordringen med filtrering for å opprettholde god vannkvalitet, opplyser Kjetil Skjellerud.i ¶
DA170811 * Styrke staten sitt ansvar for å opprettholde og videreutvikle en nasjonal infrastruktur av selvstendige autonome, profesjonelle kulturinstitusjoner over hele landet.
BT170811 Det kan være hundrevis av fisker i en stor karpedam, men man må da huske på at jo flere fisker det er, og jo større de er, desto større blir utfordringen med filtrering for å opprettholde god vannkvalitet, opplyser Kjetil Skjellerud.
AP170811 Det kan være hundrevis av fisker i en stor karpedam, men man må da huske på at jo flere fisker det er, og jo større de er, desto større blir utfordringen med filtrering for å opprettholde god vannkvalitet, opplyser Kjetil Skjellerud.
DB170810 Her er fokuset på å opprettholde harmoni og fredelig sameksistens mellom de ulike religiøse gruppene i samfunnet.
DA170810 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Dagsavisen at norsk økonomi må omstilles hvis vi ønsker å opprettholde velferdsnivået på lang sikt.
DA170810 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Dagsavisen at norsk økonomi må omstilles hvis vi ønsker å opprettholde velferdsnivået på lang sikt.
DA170809 Kvam mener det er en elite i oljelobbyen som prøver å spre et budskap om at Norge ikke kan opprettholde velferdsnivået uten olje.
DA170809 Hun sikter til at hvis flere får jobb i tjenesteyting, produksjon av fornybar energi og bærekraftig utnyttelse av naturen, kan man opprettholde dagens velferdsnivå, også i framtida.
DA170809 Kvam mener det er en elite i oljelobbyen som prøver å spre et budskap om at Norge ikke kan opprettholde velferdsnivået uten olje.
DA170809 Hun sikter til at hvis flere får jobb i tjenesteyting, produksjon av fornybar energi og bærekraftig utnyttelse av naturen, kan man opprettholde dagens velferdsnivå, også i framtida.
DN170808 - Denne administrasjonen ser ikke på den liberale verdensordenen og tenker at USA har hovedansvaret for å opprettholde den, sier Melby, og understreker at dette er et brudd med tradisjonell amerikansk utenrikspolitikk.
DN170808 Det gjør at kjedene må kjempe for å opprettholde veksten.
DN170808 - Man tømte lagrene i fjor, så det har ikke vært nok boliger til å kunne opprettholde like høye salgstall, sier Jæger.
DN170808 Vi ønsker å opprettholde det velferdssamfunnet vi er blitt så godt vant med.
DB170808 Derfor kunne politiet neppe ha stoppet demonstrasjonen i Kristiansand med begrunnelse i å opprettholde lov og orden og heller ikke drevet forhåndssensur.
AA170808 - Uten jordmor kan man kanskje opprettholde tilbudet for dem som har fått ungen, men hva med de gravide ?
DB170807 Rune Andersen, leder for IAAFs « Taskforce » rettet mot Russland, anbefalte medlemsnasjonene om å opprettholde utelukkelsen av russiske utøvere. 166 medlemsnasjoner stemte for en opprettholdelse av utestengelsen, mens 21 nasjoner stemte mot.
DA170807 - At vi til tross for den negative utviklingen i flere andre land, klarer å opprettholde velferdssamfunnet.
AP170807 - Vi foretrekker å beholde språket slik det er, skriver en ansatt i en e-post og begrunner det med behovet for å opprettholde vitenskapelig integritet i arbeidet.
AA170806 Å anskaffe seg og deretter opprettholde klassiske vipper koster i de dyreste tilfellene litt over 15 000 kroner.
AA170806 Å opprettholde bambi-vipper i form av volumvipper i ett år koster i de dyreste tilfellene i underkant av 20 000 kroner.
DB170805 Om man med nåværende mannskap ikke er i stand til å opprettholde ro og orden, krever det en forklaring fra politiet, sier Henriksen til BT.
DB170805 Men det er grenser for hvor lenge selv oljebransjen kan opprettholde en løgn.
VG170804 Hele 166 medlemsnasjoner støttet Rune Andersens anbefalingen om å opprettholde utestengelsen. 21 nasjoner stemte for å gi Russland klarsignal, mens noen få nasjoner lot være å avgi sin stemme i den åpne avstemningen.
SA170804 Penger er bare en nødvendighet for å opprettholde satsingen.
NL170804 Det er helt riktig, slik det ble sagt i reportasjen : nisjebutikkene er med på å opprettholde kallenavnet « Nordens Paris ».
FV170804 Penger er bare en nødvendighet for å opprettholde satsingen.
DB170804 sialiserende ( allmennfag, journ.anm ) på prestisjeskoler i byen før det blir for dyrt å drive et bredt fagtilbud på distriktsskolene, og elevene som bor i distriktskommunene mister da tilbudet sitt på bekostning av påfunnet til en kunnskapsløs kunnskapsminister, som vil gjøre at vi ikke klarer å opprettholde den desentraliserte skolestrukturen, sier fylkesordføreren.
DB170804 Det vil igjen gjøre det utfordrende å opprettholde et bredt fagtilbud på distriktsskolene, forklarer Sandvik, som på sikt er redd for at skolene i distriktene må legges ned, slik utredningene viser.
DB170804 « Høyre : Vil opprettholde pelsdyrproduksjon samt ha vekst i fiskeoppdrett.
DB170804 Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ha vekst i fiskeoppdrett.
DB170804 KrF : « Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og øke produksjonen samt satse på nye arter i fiskeoppdrett.
DB170804 Frp : « Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ekspandere samt satse på nye arter i fiskeoppdrett.
DB170804 Det kan både føre til at det blir vanskelig å opprettholde et godt skoletilbud i distriktene, og til en segregering i skolen, slik vi ser klare tendenser til i Oslo, med A- og B-skoler, sier Lysbakken til Dagbladet.
DA170804 Administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs forteller at de forsøker å opprettholde driften som normalt selv om gjeldsspøkelset henger over selskapet.
AP170804 Arbeiderpartiet vil opprettholde en stor del av kuttene i inntektsskatten for personer, de vil ikke gjeninnføre arveavgiften og de vil ikke ta tilbake skattelettelsen som er gitt til næringslivet.
AP170804 Penger er bare en nødvendighet for å opprettholde satsingen.
AA170804 AUF-leder Mani Hussaini har lovet å opprettholde tradisjonen med tøffe spørsmål til Støre.
AA170804 Penger er bare en nødvendighet for å opprettholde satsingen.
DN170803 Petoro fremhever for øvrig i rapporten fire faktorer som selskapet mener er avgjørende for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft : kostnadseffektivitet, tillit til reservegrunnlaget, en fungerende og bærekraftig leverandørindustri samt tilgang på nye prosjekter.
DN170803 Opec, ledet an av Saudi-Arabia, vil bli nødt til å opprettholde produksjonskuttene helt til oljelagrene er trukket ned nok, skriver han.
DB170803 Borgervern er et frivillig ordensvern eller liknende privat virksomhet som har som formål å opprettholde ro og orden på offentlig sted, og er et alternativ eller et supplement til politiet, ifølge Store Norske Leksikon.
DB170803 På spørsmål fra journalisten på om hun ikke er med på å opprettholde en dobbeltstandard når det bare vises tynne modeller i bladet, svarer Fardal : ¶
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv, forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn.
DA170803 Mindre forskjeller krever politikere som vil opprettholde et seriøst arbeidsliv, forsvare arbeidsfolk mot sosial dumping som utnytter utsatte grupper og undergraver lønnsnivået, mot uthuling av arbeidsmiljøloven og mot vikarbyråenes midlertidige « ansettelser » av folk i jobber uten fast lønn, skriver Rune Pedersen ( Rødt ) i dette debattinnlegget.
DA170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
AP170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
AA170803 I årene som kommer, er vi nødt til å sørge for at det blir skapt flere hundre tusen nye arbeidsplasser for at det skal bli skapt nok verdier til at vi kan opprettholde det velferdstilbudet som vi vil ha, sier Tajik til NTB.
DB170802 Det forteller ikke minst beslutningen fra IAAF-styret om å opprettholde utestengelsen av Russland fordi russerne ennå ikke har klart å legge fram troverdige planer for hvordan de skal stoppe sin utstrakte svindel.
SA170801 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015.
NL170801 Det er en påstand like meningsløs som å spørre hvorfor vi i all verden skal opprettholde Ofotbanen som jo kun betjener Narvik.
DN170801 ¶ Bortsett fra Kristelig Folkeparti ( KrF ) er det ingen stortingspartier som egentlig brenner for å opprettholde kontantstøtten, selv om Fremskrittspartiet og Høyre kanskje har en viss sans både for tradisjonelle kjønnsroller ( uoffisielt ) og for ideen om familiens valgfrihet ( offisielt ), skriver artikkelforfatteren.
DB170801 To av Aps foretrukne samarbeidspartnerne - KrF og Senterpartiet - er forkjempere for å opprettholde den som i dag.
DB170801 Sps Marit Arnstad påpeker at også Sp går til valg på å opprettholde støtten, men vil ikke si noe om hvor viktig saken blir for Sp i eventuelle regjeringsforhandlinger.
AP170801 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015.
AA170801 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015.
DN170731 ¶ Bortsett fra Kristelig Folkeparti ( KrF ) er det ingen stortingspartier som egentlig brenner for å opprettholde kontantstøtten, selv om Fremskrittspartiet og Høyre kanskje har en viss sans både for tradisjonelle kjønnsroller ( uoffisielt ) og for ideen om familiens valgfrihet ( offisielt ), skriver artikkelforfatteren.
DB170731 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015. 19 russere får delta i London-VM, men det er som uavhengige utøvere og etter at de har oppfylt en rekke krav.
DB170731 Men hun er ikke interessert i å fortsette blodige konflikter i det uendelige, for å opprettholde familiens ære.
AA170731 232.000 soldater var utstasjonert for å opprettholde ro og orden, men flere steder kom det til harde sammenstøt med rasende demonstranter.
AA170731 Internett og sosiale medier har endret mediebilde og mediebruk så sterkt, at å opprettholde et særforbud mot politisk reklame på lineær tv, vanskelig lar seg forsvare.
AP170730 « Bare ved å opprettholde Kim Il-sung kan folk vinne sin kamp »...
DB170728 Det vil alltid lønne seg å være i arbeid, og slik mener jeg det også må være hvis vi skal klare å opprettholde et velferdssamfunn som er bærekraftig.
DA170727 IMF mener at endringene som er foreslått vil enten føre til at færre omfattes av helseforsikringer, eller et økt behov for føderale subsidier for å opprettholde det samme dekningsnivået.
DA170727 Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 dollar per aksje for andre kvartal, og fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter, eller nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.
NL170726 Derfor prøver høyresida stadig oftere å fortelle oss at vi ikke har råd til å opprettholde velferden på det nivået vi har i dag.
VG170725 Det var en skikkelig Jekyll & Hyde-kamp fra Bayern München, som var totalt overlegne i første omgang, men de tyske gigantene klarte å opprettholde dominansen i andre omgang.
DB170725 Omstruktureringer som den Statoil gjorde etter 2012-endringene bidrar til å legitimere og opprettholde karusellen med aggressiv skatteplanlegging og belønner stater som legger til rette for dem.
AA170725 Men Nav har en rolle sammen med din arbeidsgiver når det gjelder å finne gode og tilrettelagte løsninger for deg i din situasjon, slik at du til tross for helseprob-lemer etter hvert kan komme tilbake på jobb, og dermed også kan opprettholde ditt inntekts-nivå.
VG170724 - Det viktigste er at vi må opprettholde høyeste kvalitet på gressteppet.
AA170723 Det regnes som avgjørende for å opprettholde kontrollen på det okkuperte Vestbredden.
DB170722 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
AP170722 Mannen har gjort sitt beste for å opprettholde det minimum av kontakt president Donald Trump ønsker å ha med journalister.
DN170721 - Målet vårt er å opprettholde den materielle virksomheten i regionen i tiårene som kommer, sier selskapet, ifølge Wall Street Journal.
VG170720 - Det er veldig viktig å opprettholde et godt naboskap, det bør verdsettes høyt.
AA170719 - Mediene kan ha vært med på å opprettholde sorg og savn.
DB170718 Nå som det er sommer, sol og varmt i store deler av verden, er det imidlertid ikke alle som klarer å opprettholde kodeksen.
AA170718 Foreløpig er det trolig flertall for å opprettholde denne ytelsen som en universell ordning.
VG170717 Midtstopperen trener med klubben for å opprettholde formen, og skal være i diskusjoner med klubben om en avtale.
NL170717 Hærens brigadestruktur er nødvendig å opprettholde for å kunne samvirke med allierte.
NL170717 5 ) Vi vil opprettholde Andøya flystasjon for maritime overvåkningsfly og ikke flytte disse til Evenes. 6 ) For å finansiere vår styrking av Hæren og Heimevernet, må vi om nødvendig være villige til å faseforskyve kjøp av 52 F-35.
DN170717 Intensjonen for fremtiden er fortsatt å investere langsiktig i leting, utbygging og videreutvikling av felt samt mulige oppkjøp, for å opprettholde et høyt og stabilt produksjonsnivå.
DA170717 I går advarte EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, Tyrkia mot ikke å opprettholde europeiske verdier, om landet ønsker å bli medlem av EU.
VG170715 Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde disse høye kravene, mens vi samtidig jobber for å redusere vår påvirkning på miljøet.
AA170715 Slike bortforklaringer og forsøk på å avideologisere og individualisere terrorhandlingene tåkelegger de strukturelle årsakene som ligger til grunn for terroren, forhindrer effektive mottiltak og bidrar dermed til å opprettholde den.
VG170714 Ved vesentlig avlingssvikt kan det ifølge FFI bli vanskelig og dyrt å opprettholde importen til Norge.
DA170714 Merkel og Macron har diskutert hvordan de skal opprettholde det transatlantiske forholdet, som er viktig for alle parter, tror Rieker.
DA170714 Frankrikes utenrikspolitikk er tuftet på et ønske om å opprettholde eller gjenvinne innflytelse og status internasjonalt.
VG170713 - Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo, skriver hun i en uttalelse fra Nobelkomiteen.
VG170713 Moderniseringen av totalforsvaret vil bidra til et betydelig nasjonalt løft for vår evne til å forsvare landet, beskytte befolkningen og opprettholde et fungerende samfunn ved en krise.
NL170713 Men likevel opprettholde to fylkesmannsembeter.
NL170713 Den satser sammen med V på en utdanning som gjør det umulig å opprettholde akuttberedskap i Lofoten, i Vesterålen og på Helgeland.
NL170713 Jeg velger å tro at det ikke ligger automatikk i at et mer urbant samfunn betyr mindre fellesskap, men jeg tror det vil kreve mer av oss alle å opprettholde de menneskelige samfunnsfunksjonene etter hvert som byene blir større.
DN170713 Kværner kan tilby kundene svært effektiv, industrialisert prosjektgjennomføring når vi kan opprettholde et relativt jevnt aktivitetsnivå.
DB170713 Vi har et lag som vi ønsker å opprettholde , og vi har sagt at om muligheten dukker opp, så ønsker vi å ta steget opp til prokonti, sier Van Oudenhove.
DA170713 De kan ikke opprettholde et så sterkt styre i Kina over tid.
DA170713 - Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo, sier hun.
AP170713 Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo », sier nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, en erklæring.
AA170713 - Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo, sier hun.
AA170713 Departementenes politiske ledelse har et tungt ansvar for å opprettholde demokratiske normer.
AA170713 Det er bare slik vi kan opprettholde en fremtidsrettet næring.
NL170712 Det er bare slik vi kan opprettholde en fremtidsrettet næring.
DB170712 Det er bare slik vi kan opprettholde en fremtidsrettet næring.
VG170711 Filmer som « To the Bone » kan inspirere til å opprettholde sultregimet, eller føre til et savn etter tiden da man var syk og skam over at man ikke lenger « klarer det ».
VG170711 Det hele mente hun at førte leserne inn i en tankegang hvor anoreksi ble noe å hige etter, savne, opprettholde .
DB170711 Tolltjenestemenn som er tilstede når et aktuelt kontrollobjekt passerer grensen inn til Norge, er helt sentralt for at Tolletaten skal kunne opprettholde kontrollen på grensen.
DA170711 Vi skal ikke opprettholde et fag bare for å opprettholde det.
DA170711 Vi skal ikke opprettholde et fag bare for å opprettholde det.
DB170710 Avgifter er et effektivt politisk tiltak for å begrense uønsket virksomhet, men levering av varer for å kunne opprettholde butikktilbudet og på den måten ha et levende bysamfunn kan da umulig sees på som uønsket virksomhet.
VG170707 En stor del av pengene som Plan og andre organisasjoner mottar til arbeidet i de sultrammede områdene, går også til langsiktig utvikling - som blant annet å opprettholde skolegang til barn, trygghet for sårbare jenter og opplæring til familier i ernæring.
DB170707 For å opprettholde en slik klart røffere kamp mot doping, er det helt nødvendig å ha et testregime som systematisk etterprøver de utøverne som har verdier eller variasjoner i blodpasset som kan indikere juks.
DB170707 Skillet har vært spesielt tungt å opprettholde i perioder med alkoholisme, depresjon og selvmordstanker.
VG170706 Dette nettopp for å opprettholde funksjonaliteten og lang levetid av disse produktene.
DN170705 - Det siste vi trenger nå når det gjelder spørsmålet om migrasjon, er at INPS-sjefen henger seg på dette tøyset og ber om flere innvandrere for å opprettholde vårt trygde- og sosialsystem, sa Maurizio Gasparri, en tidligere minister under Silvio Berlusconi.
DA170705 Gir du oppdrag til en virksomhet som gir deg valget mellom å kjøpe svart eller hvitt, bidrar du til å opprettholde et useriøst og ulovlig marked.
VG170704 Ifølge VGs opplysninger prøvde politiet å opprettholde et oppholdsforbud i store deler av Oslo for en mann de mener har tilknytning til et gjengmiljø.
DB170704 USA skal forsterke sin kampkraft med 4000 soldater, og NATO ba nylig medlemslandene om å opprettholde og om mulig også styrke sin deltakelse.
VG170703 Han er ikke opptatt av å opprettholde « presidensielle kutymer », dersom han ikke ser hensikten i det, og har blant annet avvist å holde gi intervjuer på Frankrikes nasjonaldag den 14. juli, slik tradisjonen tilsier.
BT170703 - Vi anmoder på det sterkeste Kongressen om å avvise presidentens forslag til bistandsbudsjett og opprettholde dagens bevilgning på 500 milliarder kroner, skriver de i en felles uttalelse.
DB170702 For mange i de mest islam-fiendtlige ekkokamrene er det tilsynelatende ikke behovet for en streng og ansvarlig innvandringspolitikk som er hovedmotivasjonen lenger, men behovet for å opprettholde en konfrontasjonslinje mot muslimer, hele tiden, uansett.
DN170701 Da den britisk-kinesiske avtalen ble implementert, tillot dette prinsippet at Hong Kong kunne opprettholde sitt økonomiske og sosiale system i 50 år.
VG170630 Og Helleland og andre kritikere har selvsagt rett i at staten ikke bør opprettholde støtten når det viser seg at offentlige midler går til noe annet enn det som var hensikten.
VG170630 De tjener penger både som eier og formålsmottaker, og er helt avhengige av disse inntektene for å kunne opprettholde driften.
DN170630 Bærums avtale med NordRen innebærer at Bærum kommune kan opprettholde en forsvarlig renovasjonstjeneste for innbyggerne inntil en mer langvarig avtale kommer på plass, opplyser kommunen.
DN170630 - Jeg tror det « Allsang på Grensen » er viktig for TV2 med tanke på å opprettholde en status som den store kommersielle allmennkringkastingen.
AA170630 - Dette viser, mener vi, vår støtte til Taiwans evne til å opprettholde et levedyktig selvforsvar.
DB170629 Thorkildsen sier ingen av byrådspartiene lovte å bygge flere sykehjemsplasser eller å opprettholde dagens sykehjem uavhengig av hvilken stand de er i.
DB170629 På neste generalforsamling i borettslaget kommer jeg til å argumentere for å opprettholde husleien for å bygge opp en buffer mot fremtidige vedlikeholdskostnader.
DB170629 Bør styret da opprettholde sin lovnad om å redusere husleien til glede for dagens andelseiere ?
BT170629 Det beregnes at hver ansatt bør reise minst 6 ganger i året til Oslo eller andre byer, totalt 180 flyreiser årlig, om de skal « opprettholde den faglige tilknytningen til bistandsmiljøet, fagetater og det norske sivilsamfunnet ».
DB170628 Oppvasken etter VIP-festene på Lillehammer forteller imidlertid at det kan bli vanskelig nok bare å opprettholde en slik posisjon.
DB170628 NÅR norsk idrett er med på å opprettholde et olympisk system bygget på slik tuskhandel, viser det hvor etisk utfordrende det blir å få vinter-OL tilbake til Norge.
AP170628 Overvåkingen finansieres av Mattilsynet for at Norge kan opprettholde status som « fri for E. multilocularis ».
AP170628 Det beregnes at hver ansatt bør reise minst 6 ganger i året til Oslo eller andre byer, totalt 180 flyreiser årlig, om de skal « opprettholde den faglige tilknytningen til bistandsmiljøet, fagetater og det norske sivilsamfunnet ».
AA170628 Blant dem er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot å opprettholde de norske villaksstammene.
SA170627 Hennes anbefaling er derfor å opprettholde en jevn måltidsrytme gjennom dagen og planlegge for de sunne valgene.
NL170627 Spørsmålet er om fylket har råd til å opprettholde en desentralisert struktur, eller om svaret bør bli å samle flere studietilbud på færre skoler, særlig innenfor yrkesfag.
DA170627 Vi håper å kunne opprettholde antall forestillinger på dette nivået uten ytterligere kutt, men det avhenger av den rammebevilgningene fra staten, sier Anne Carine Tanum.
BT170627 Hennes anbefaling er derfor å opprettholde en jevn måltidsrytme gjennom dagen og planlegge for de sunne valgene.
AP170627 Hennes anbefaling er derfor å opprettholde en jevn måltidsrytme gjennom dagen og planlegge for de sunne valgene.
VG170626 Strengt tatt har ingen av dem noe som helst å tjene på å opprettholde dagens konfliktnivå.
VG170626 Hvis både Putin og Erdogan ser seg tjent med å opprettholde et delt Kypros, får Espen Barth Eide en tilleggsutfordring, for å si det mildt.
DB170626 Vi er inspirert av motet til mer enn 270 klimaordførere fra USA som over de siste ukene har forpliktet seg til å hedre og opprettholde Parisavtalen.
DB170626 Da Huffington Post kontaktet ABC for å få en kommentar fra Myers, viste det seg at pressekontakten var svært ivirig på å opprettholde skuespillet.
AA170626 De konservative er enige med DUP om å opprettholde forsvarsbudsjettene på et nivå over 2 prosent av BNP, som er det målet som er satt i NATO.
DN170625 Jeg er blitt positivt overrasket over det sterke svaret fra resten av verden om å opprettholde og forsterke forpliktelsene fra Paris.
DN170625 - Det er en advarsel til alle, enten de er i parlamentet eller andre steder, om at de må gjøre alt de kan for å opprettholde cybersikkerheten, sier han.
DB170625 Det kan bli vanskelig å opprettholde kultur - og næringsliv på steder med der befolkningsgrunnlaget svinner.
DB170625 Å leve uten lovlig opphold er i seg selv svært vanskelig, en slik utrygg livssituasjon kan både skape og opprettholde helseproblemer.
AA170625 Han sier løslatelsen skjedde for å " opprettholde forsøkene på nasjonal forsoning og fedrelandets samhold ".
SA170624 En ny rapport slår fast at folkebibliotekene er helt sentrale i å opprettholde leseferdighetene i Finland.
SA170624 Den slår fast at folkebibliotekene er helt sentrale i å opprettholde leseferdighetene i Finland.
SA170624 DEBATT : Folkebibliotekene er helt sentrale i å opprettholde og utvikle leseferdighetene, og hver investerte krone i bibliotekene gir firedobbelt igjen.
DA170624 Av alle biene i kuben er det kun dronningen som kan legge egg, hun er den eneste som kan opprettholde et bifolk.
AP170624 Ikke bare den som tror at man må opprettholde en perfekt fasade for å ha verdi i andres øyne.
VG170623 Vi skal ikke opprettholde asylmottak i landet som er tomme. 2.
SA170623 Et stort flertall av landets kommuner ønsket å opprettholde strenge felles regler for vannskuterkjøring. 18. mai i år opphevet regjeringen likevel disse reglene.
SA170623 Jeg kan kanskje ikke påstå at jeg er blitt hektet, men den fysiske fordelen yogaen gir meg i form av økt fleksibilitet ønsker jeg absolutt å opprettholde .
NL170623 For om ikke Hurtigruten klarer å opprettholde samfunnskontrakten med lokalsamfunnene langs kysten, er det rederiet selv som seiler i farlig farvann.
DB170623 En måte flere kvinner kjemper seg til dyrekjøpt frihet internt er ved å opprettholde kontrollen overfor andre kvinner i miljøet og tyste på alle dem som bryter med normen.
AP170623 Jeg kan kanskje ikke påstå at jeg er blitt hektet, men den fysiske fordelen yogaen gir meg i form av økt fleksibilitet ønsker jeg absolutt å opprettholde .
VG170622 KrFs Line Henriette Holten Hjemdal legger ikke mest vekt på omsorgen for sluttproduktet i sin begrunnelse for å opprettholde den statlige støtten til akevitt-poteter.
VG170622 - Det er viktig for verdiskapningen å opprettholde denne støtten.
SA170622 De tjener på konflikten økonomisk og politisk, og de gjør alt for å opprettholde status quo.
DN170622 Det er også mange land i verden der fertiliteten er lavere enn det som kreves for å opprettholde befolkningen.
DA170622 Mens mange før revolusjonen ikke så noe poeng i å opprettholde en politisk bevissthet - siden 30 år med diktatur vanligvis gjorde det meningsløst - er egyptere i dag langt mer klare over sin nedslående politiske virkelighet, og er bevisste på at det hele kan være bedre.
BT170622 Det samme gjelder den lokale industribedriften som har hatt flere leveranser til de store oljeselskapene, og som de siste årene har måttet kjempe for å opprettholde lokale arbeidsplasser.
AA170622 Det er også mange land i verden der fertiliteten er lavere enn det som kreves for å opprettholde befolkningen.
AA170622 « OmAdresserts » panel diskuterer hva som må skje for at Midtbyen kan opprettholde mangfoldet og utvikle seg i konkurransen mot de store kjøpesentrene som omkranser byen.
NL170621 skal få juristene til seg vil selvfølgelig være interessert i å opprettholde og videreutvikle en god relasjon til Oslo og Bergen.
DA170621 NATO har nylig bedt medlemslandene om å opprettholde og mulig også styrke sin deltakelse.
DA170621 NATO har nylig bedt medlemslandene om å opprettholde og mulig også styrke sin deltakelse.
AA170621 Dette vil bidra til at Norge kan opprettholde sin produksjon av olje og gass til verden.
VG170620 For Ukraina vil det også være viktig å få bekrefte at Det hvite hus ønsker å ¶ opprettholde sanksjonene som er innført mot Russland etter 2014, inntil de trekker sine militære styrker ut av landet.
DB170620 Slik sett er den mest presise parallellen kanskje i « Coriolanus », der overklassen vil opprettholde status quo, men ikke har følere ute, og ikke får med seg at misnøyen vokser i det hardt pressede folket.
AA170620 Innenriksminister Gérard Collomb mener mandagens angrepsforsøk viser at det er gode grunner til å opprettholde unntakstilstanden. ( ©NTB ) ¶
VG170619 Derfor er Heimevernets desentraliserte struktur viktig å opprettholde .
SA170619 Innenriksminister Gérard Collomb mener mandagens angrepsforsøk viser at det er gode grunner til å opprettholde unntakstilstanden.
NL170619 Vår satsning på hav henger tett sammen med vårt ønske om å opprettholde og videreutvikle sterke lokalsamfunn.
FV170619 Innenriksminister Gérard Collomb mener mandagens angrepsforsøk viser at det er gode grunner til å opprettholde unntakstilstanden.
DN170619 Oljegiganten Saudi-Arabia har vært den største pådriveren for å opprettholde kuttavtalene.
BT170619 Innenriksminister Gérard Collomb mener mandagens angrepsforsøk viser at det er gode grunner til å opprettholde unntakstilstanden. | - Slår vi ikke Dundalk, har vi ingenting i Europa å gjøre.
AA170619 Innenriksminister Gérard Collomb mener mandagens angrepsforsøk viser at det er gode grunner til å opprettholde unntakstilstanden. ( ©NTB ) ¶
AA170619 Ordfører Bjørn Iversen ( Ap ) mener det vedtatte forslaget strekker seg så langt som mulig når det kommer til å opprettholde den desentraliserte skolestrukturen i kommunen.
VG170618 Skal norsk bistand opprettholde den relativt brede støtten i befolkningen, så må også saksbehandlingen og kontrollen bli bedre.
VG170618 100 år etter at vi oppga Orknøyene, fastslo det skotske parlamentet sin plikt til å opprettholde norske lover på øyene.
VG170617 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
DA170617 Samtidig er han helt enig i kritikken mot etisk-merkingen hvis det viser seg at merkingen ikke lever opp til det den lover, og sier Vinmonopolet ikke er komfortabel med å opprettholde merking dersom ikke forholdene bedres innen rimelig tid.
BT170617 VIKTIGSTE KROPPSDEL : Øynene tørker fort ut når de skal opprettholde all kommunikasjon med omverdenen.
AP170617 Hvordan kan man da opprettholde disiplin ?
VG170616 Trump kommer også til å opprettholde ambassaden i Havanna, som ble gjenåpnet i 2015, etter at USA ikke hadde hatt ambassade på øya siden 1961.
VG170616 Dersom Norge som eneste land skal opprettholde den i nåværende form, vil lovgiverne på Stortinget uansett ikke gi seg før Vinmonopolet overtar.
NL170616 Våre kolleger ved fakultetene i Oslo og Bergen vet hvor viktig det er å ha fakultetsstatus er for rekruttering og for å opprettholde et faglig bredt og sterkt kompetansemiljø i en tid hvor vi er i hard konkurranse med store universiteter i andre land om å få de flinkeste forskerne til å undervise våre studenter.
DB170616 - Eneste krav var at vi måtte opprettholde samme profil, altså lage en ungdomskanal med fokus på sysselsetting.
AP170616 Bent Høie vil opprettholde forbud mot surrogati, og pålegge foreldre å fortelle barn at de er kommet til verden med sæddonor når barnet er 15 år.
DN170614 Flere har stilt spørsmål ved om Opec for det første klarer å opprettholde kuttene, men også om de klarer å kutte nok for å kompensere for amerikanske oljeprodusenter som fortsetter å pumpe mer og mer olje i markedet.
DB170614 Dette for å opprettholde skillet mellom lovgivende og utøvende makt, sier Fredericksen til avisa.
DB170614 Skillet har vært spesielt tungt å opprettholde i perioder med alkoholisme, depresjon og selvmordstanker.
DA170614 For å opprettholde det helhetlige tilbudet de hadde i skoleåret 2016/17, trenger Kirkeveien 400.000 kr, forteller lærer Bendik Indreeide.
AP170614 - En avtale med Avinor vil også sikre oss en så stor markedsandel av alkoholomsetningen i Norge at vi vil opprettholde legitimiteten for monopolordningen i det norske samfunnet.
AP170614 - En avtale med Avinor vil også sikre oss en så stor markedsandel av alkoholomsetningen i Norge at vi vil opprettholde legitimiteten for monopolordningen i det norske samfunnet.
AA170614 Det er imponerende hva de har fått til, men daglig leder Trond Åm sier at de vanskelig kan opprettholde samme aktivitetsnivå uten mer støtte.
SA170613 Mulighet for å forme og opprettholde en husholdning og en familie - definert som å ha full jobb.i ¶
SA170613 Dette er for lite til å opprettholde vår befolkning.
DN170613 - For å opprettholde tilliten til regjeringen, må de valgte tjenestemennene svare på hva de gjør og sier - det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.
DB170613 Men vi vil selvfølgelig vinne kampen og opprettholde vår gode form, sier John Guidetti.
DB170613 - For å opprettholde tilliten til regjeringen, må de valgte tjenestemennene svare på hva de gjør og sier - det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.
DB170613 Hvis man vil opprettholde noenlunde likt pensjonsnivå i forhold til lønn, må man finne seg i å utsette pensjoneringen, sier Stølen.
DB170613 I dag skal leger og helsepersonell oppfordre kvinner som blir gravide mens de bruker metadon eller buprenorfin ( eks Subutex ) til å opprettholde - eller øke - dosen med medikamenter.
BT170613 - For å opprettholde tilliten til regjeringen, må de valgte tjenestemennene svare på hva de gjør og sier - det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.
AP170613 - For å opprettholde tilliten til myndighetene, må valgte tjenestemenn svare for hva de gjør og sier - det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.
NL170612 Samtidig som vi har klart å opprettholde et relativ desentralisert samfunn, og kanskje nettopp derfor, topper vi en rekke internasjonale kåringer.
DB170612 Oljeselskapene ser behovet for å erstatte olje som tas ut med ny og å opprettholde produksjonen og at olje som tas ut må erstattes av ny, og har begynt å se på gamle og nye feltutviklinger og boreprogrammer.
DB170612 « Uten en forvalter, kan ikke en trust opprettholde eller forsvare ( seg mot ) en stevning », skriver dommeren.
AA170612 Finnset mener Kirkens hovedutfordring er å « opprettholde og stadig ny-definere og arbeide med sin rolle og oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke ».
AA170612 - Kirkens hovedutfordring er å opprettholde og stadig nydefinere og arbeide med sin rolle og oppgave som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke, mener Finnset.
AP170611 Gjenopprettelsen av den tapte æren er viktig fordi familien ønsker å opprettholde sitt omdømme.
VG170610 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
SA170610 - Det er dokumentert at anstrengende fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde et høyt fysisk prestasjonsnivå.
DB170610 Han har bare fått inntrykk av at Sana ikke liker ham, fordi, du vet, hun PLUTSELIG TRODDE HUN MÅTTE SLETTE HAM SOM VENN OG OPPFØRE SEG ISKALDT MOT HAM FOR Å OPPRETTHOLDE JEG VET IKKE HVA og endelig snakker folk sammen her.
DB170610 Men det er ingen selvfølge at et kronestykke er verdt det samme som en kontokrone - at de kan byttes i forholdet 1:1 - - det er vårt moderne penge- og bankvesen som sørger for å opprettholde denne pariteten.
SA170609 Et steg i riktig retning her i Rogaland kan være å opprettholde et tilbud med hurtigbåt som vil ivareta syklisters interesse for fleksibel transport.
VG170608 Han forsikret dem om han ønsker å opprettholde stabiliteten i regionen og fortsette kampen mot terrorisme og finansieringen av all terrorvirksomhet.
VG170608 Vi trenger sau for å opprettholde kulturlandskapet.
VG170608 Du sier at ulven er en viktig del av økosystemet, og nødvendig for å opprettholde biologisk mangfold i Norge.
DN170608 Han forsikret dem om han ønsker å opprettholde stabiliteten i regionen og fortsette kampen mot terrorisme og finansieringen av all terrorvirksomhet.
DB170608 Hvorfor investere milliarder for å opprettholde et kompetent, profesjonelt, god finansiert og velutstyrt kanadisk militære ? spør utenriksminister Freeland og fortsetter : ¶
DA170608 Da går våre stemmer for å opprettholde skolen og rehabilitere skolebygget ! | - Å spille inn filmer er som ferie for meg ¶
DN170607 - Når inflasjonen i eurosonen øker må den norske kronen styrke seg for å opprettholde kjøpekraften.
AA170607 - Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ¶
SA170606 - Mange foreldre vil trenge ekstra støtte for å opprettholde hverdagsrutiner, og kan ha behov for praktisk hjelp og avlastning.
DB170606 - De gangene jeg var i fullt kostyme og sminke under innspillingen, var jeg verken en snill eller tullete klovn, men forsøkte å opprettholde karaktertrekkene til Pennywise, sier Skarsgård.
BT170606 - Mange foreldre vil trenge ekstra støtte for å opprettholde hverdagsrutiner, og kan ha behov for praktisk hjelp og avlastning.
AP170606 Det er verdt å bruke midler over statsbudsjettet for å opprettholde norsk landbruk.
AP170606 Det er verdt å bruke midler over statsbudsjettet for å opprettholde norsk landbruk.
AP170606 - Mange foreldre vil trenge ekstra støtte for å opprettholde hverdagsrutiner, og kan ha behov for praktisk hjelp og avlastning.
AA170606 Men for å opprettholde aktivitet på facebookgruppen er det viktig at politiet selv også er aktiv, sier han.
VG170605 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
DN170605 Disse konfliktene har foregått i så mange tiår, og likevel har man stort sett klart å opprettholde samholdet som oljeeksporterende land.
SA170604 - Hovedtrekkene i det vi sa i domsutvalget vil vi opprettholde også i CAS med referanse til ytterligere noen saker.
SA170604 Franskmannen antyder at avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om å opprettholde Atléticos overgangsnekt har spilt inn.
FV170604 - Hovedtrekkene i det vi sa i domsutvalget vil vi opprettholde også i CAS med referanse til ytterligere noen saker.
DB170604 Franskmannen antyder at avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om å opprettholde Atléticos overgangsnekt har spilt inn.
BT170604 - Hovedtrekkene i det vi sa i domsutvalget vil vi opprettholde også i CAS med referanse til ytterligere noen saker.
BT170604 Franskmannen antyder at avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om å opprettholde Atléticos overgangsnekt har spilt inn.
AP170604 - Hovedtrekkene i det vi sa i domsutvalget vil vi opprettholde også i CAS med referanse til ytterligere noen saker.
AP170604 - Hovedtrekkene i det vi sa i domsutvalget vil vi opprettholde også i CAS med referanse til ytterligere noen saker.
AP170604 Franskmannen antyder at avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om å opprettholde Atléticos overgangsnekt har spilt inn.
DB170603 Han oppfordret samtidig FNs medlemsstater til å gjøre framtidige valg i sikkerhetsrådet mer konkurranseutsatte, slik at generalforsamlingen kan « velge om de stoler på at et land som Ekvatorial Guinea skal kunne opprettholde internasjonal fred og sikkerhet ».
VG170602 Li understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig flernasjonale regler.
NL170602 Det er altså ikke noe folkekrav om at vi skal opprettholde ordningen.
NL170602 Det er altså ikke noe folkekrav om at vi skal opprettholde ordningen, skriver Gunhild Johansen.
DA170602 Det er viktig at disse ikke ødelegger seeropplevelsen i for stor grad, sier Grande, og understreker at det for Ap og KrF er viktig å opprettholde en klar regulering av bruken av reklame og sponsing i TV-sendinger.
BT170602 Han understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AP170602 Russland har ikke råd til å opprettholde det ekspertene mener er et « tilfredsstillende forsvar ».
AP170602 Han understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AP170602 I forslaget til endringer av finsk alkohollov slås det fast at landet skal opprettholde sitt vinmonopol Alko, men at de samtidig vil liberalisere handelen.
AA170602 Han understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AA170602 Li understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.
AA170602 Ifølge forslaget skal Finland opprettholde sitt vinmonopol Alko, men samtidig liberalisere handelen.
VG170601 Systemet går ut på at partiene avtaler seg imellom hvor mange representanter som må møte for å opprettholde styrkeforholdet mellom partiene ved avstemninger.
SA170601 New York vil opprettholde avtalen ¶
SA170601 Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen.
DA170601 Da snakker vi om investeringer for å opprettholde dagens produksjon, og ikke utvidelse av de eksisterende kraftverkene, sier Ulseth, og fortsetter : ¶
AP170601 New York vil opprettholde avtalen ¶
AP170601 Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen.
AP170601 Da må de utvikle strategier for å holde på de unge, og det må de må klare for å opprettholde egen legitimitet, sier kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskolen på Vestlandet.
AA170601 Da må de utvikle strategier for å holde på de unge, og det må de må klare for å opprettholde egen legitimitet, sier kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskolen på Vestlandet.
DB170531 For å opprettholde myten om kunstneres inngrodde trang til rus, føler mange forfattere en forpliktelse til å heve glassene utover natta.
BT170531 Sammen med Høyre og Frp sikrer de to partiene flertall på Stortinget for å opprettholde dagens ordning.
BT170531 Ett av argumentene for å opprettholde ordningen, er ønsket om at norske kvinner i større grad skal ha heltidsstillinger, og delta i politikk og samfunnsliv.
AA170531 Blant annet har flere partier signalisert på sine landsmøter at de ønsker å opprettholde Sjøheimevernet ¶
AA170530 Sagen sier saken blir sendt videre, og at det blir opp til politiets jurist eventuelt å opprettholde beslaget.
AA170530 Det betyr midler til å opprettholde velferdstilbud, samt til å utvikle kultur- og fritidstilbud som gjør det mer spennende og attraktivt å bo i og besøke kommunen.
AA170530 - Dessuten betyr det ekstra kroner for oss vertskommuner, som gjør at vi kan opprettholde gode tjenester og videreutvikle lokalsamfunnet.
NL170529 De skal med sitt budskap få opprettholde skeive menneskers topplassering på selvmordsstatistikkene.
DB170529 - Nord-Korea ønsker å opprettholde et inntrykk av beslutningskraft, og ved å skyte opp missiler, viser de befolkningen at de er i mobiliseringsmodus for ytre trusler.
AA170529 - Dette vil opprettholde intens snøsmelting og høy vannføring i elver med mye snø i nedbørsfeltet.
VG170528 Melby mener at selv om både forsvarsministeren og utenriksministeren i USA har uttalt at de skal opprettholde sine forpliktelser, har ikke Europa lenger råd til å bare tro at dette skal rette seg opp.
NL170528 Hva om staten ikke var en begrensning for all type utvikling med sine lover og regler, men heller bare konsentrerte seg om primæroppgavene : å opprettholde lov og orden ?
DB170528 Der har imidlertid ikke den franske magikeren klart å opprettholde det gode snittet over store målsjanser skapt.
DB170528 Det moderne monarkiet må bruke krefter på å opprettholde avstanden, under trusler fra sultne medier og aggressive republikanere.
NL170527 Et område kan livnære så så mange individer, nå snakker vi om beitedyr, her er evnen til gjenvekst/produksjon år etter år viktig for å opprettholde næringsgrunnlaget.
NL170527 Da er det faktisk fornuftig for denne ene reineieren å opprettholde et alt for høyt antall dyr, for det gjør at han har « en buffersone » ift hvor mange dyr som kan gå tapt og fortsatt opprettholde en økonomi.
NL170527 Da er det faktisk fornuftig for denne ene reineieren å opprettholde et alt for høyt antall dyr, for det gjør at han har « en buffersone » ift hvor mange dyr som kan gå tapt og fortsatt opprettholde en økonomi.
DA170527 Hvis du ser det slik, er det ikke dårlig å opprettholde et demokrati under slike forhold, sier Taub til Dagsavisen.
VG170526 President Nicolás Maduros oppslutning ligger på rundt 20%, og den polariserte situasjonen i landet er med på å opprettholde splittelsen.
VG170526 Landet har en veldig polarisert politisk situasjon som er med på å opprettholde spilttelsen i landet, og gjør en løsning på konflikten svært vanskelig.
VG170525 Spansk høyesterett valgte i går å opprettholde dommen.
SA170525 Han foreslår å opprettholde hurtigbåtruten, i første omgang fram til sommeren 2018.
DB170525 Men samtidig ville jeg opprettholde et image på TV som en ålreit fyr som ikke tar ting så innmari personlig.
SA170524 Reelle verdensrelasjoner ( opprettholde relasjoner med andre mennesker ) i ¶
DB170524 JEG VET IKKE om det var ekstremt press, mannens iboende arroganse eller bare forståelig selvtilfredshet som fikk José Mourinho til stort sett å holde seg i ro kampen igjennom, i hvert fall fram til 2-0 da alt handlet om å opprettholde disiplinen og komme seg i press og på riktig side av ballen.
BT170524 Reelle verdensrelasjoner ( opprettholde relasjoner med andre mennesker ) ¶
AP170524 Men allerede i forrige uke varslet Russland og OPECs største medlemsland, Saudi-Arabia, at de var enige om å opprettholde produksjonskuttet frem til mars neste år.
AP170524 Men allerede i forrige uke varslet Russland og OPECs største medlemsland, Saudi-Arabia, at de var enige om å opprettholde produksjonskuttet frem til mars neste år.
AP170524 Reelle verdensrelasjoner ( opprettholde relasjoner med andre mennesker ) ¶
AA170524 Kutt i ytelser, mer midlertidighet og fleksible åpningstider i barnehagene blir nødvendig for å opprettholde den norske velferdsstaten som i dag, ifølge IMF.
AA170524 Samtidig utviklet våpenteknologien seg så raskt, og med en mye høyere prisstigning enn i samfunnet ellers, at det ble umulig å opprettholde den gamle strukturen.
VG170523 « Verdens beste melk », som Tine skryter på seg i reklamen, er ikke god nok til å kunne opprettholde produksjon for eksport av det som Nationen på lederplass karakteriserer som kanskje den største og viktigste eksportsuksessen fra norsk jordbruk.
DN170523 - Jeg sier alltid etter sånne angrep at det er viktig at vi fortsetter å opprettholde den livsstilen og verdiene vi har, og at vi ikke lar oss skremme, selv om det er tungt å si etter sånne angrep, sier Mustad.
SA170522 Da samfunnet har vedtatt å opprettholde de nødvendige togrutene, blir den totale vekten, rulle- og luftmotstanden av lokomotivet og vognene og derved energiforbruket til turen lite påvirket, med Erlend i tillegg som passasjer.
SA170521 Partiet vil opprettholde forbudet mot å kjøpe sex og sier nei til nasjonale nikab-regler.
DB170521 Ok folkens, bær over med meg her... dette blir litt ( * host*..veldig ! mye ) lengre enn FB anbefaler for å « opprettholde oppmerksomheten ».
AP170521 MDG ønsker altså å opprettholde dagens sperregrense på 4 prosent.
DB170520 Han skal opprettholde advokatvirksomheten i Oslo.
BT170520 Dette er virksomheter som til sammen vil bidra til å opprettholde Norge og Bergen som en verdensledende aktør innen sjømat, fiskeri og forskning.
AA170520 Det er mange som ønsker å være med på Matfestivalen, så utfordringen vår de neste to årene blir å opprettholde denne interessen, sier Rustad.
VG170519 Jordbruket selv bør ha all mulig interesse av å opprettholde forhandlingsinstituttet.
SA170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
SA170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
NL170519 Innenfor EØS-avtalen blir det svært, svært vanskelig å opprettholde en lavere strømpris for norsk industri.
NL170519 Med andre ord : De kjemper for og søker støtte til å opprettholde eller gjenopprette sin integritet og sin livskraft.
DN170519 Statsadvokaten skriver at alle muligheter for å drive etterforskningen fremover er uttømt - og at det derfor ikke er lenger er mulig å opprettholde arrestordren.
DB170519 De har hatt frist på seg til i dag med å bestemme seg for om de vil opprettholde ordren.
DB170519 Assange lot seg avhøre om saken i ambassaden i fjor, og riksadvokaten kommer derfor til at det ikke lenger er hensiktsmessig å opprettholde arrestordren.
DB170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
DB170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
DA170519 - Med hensyn til at alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømte, framstår det ikke lengre forholdsmessig å beholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
DA170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
DA170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
AP170519 - Med hensyn til at alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømte, fremstår det ikke lengre forholdsmessig å beholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
AA170519 - Med hensyn til at alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømte, framstår det ikke lengre forholdsmessig å beholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
AA170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
AA170519 - Siden alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømt, framstår det ikke lengre forholdsmessig å opprettholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.
DN170518 Dale sier han langt fra ønsker å ramme sterke norske merkevarer og regner med at produsenten også vil ønske å opprettholde disse.
DA170518 ), opprettholde aktivitetsplikten utvalgte steder og gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel.
AA170518 Skal vi klare å opprettholde matsikkerheten må vi forstå at småbruk er kjempeviktig.
SA170517 Marine Le Pens Nasjonal front kritiserer også Macron og uttaler at utnevnelsen av statsråder fra sentrum-venstre og sentrum-høyre bare viser at Macron fortsatt ønsker å opprettholde et system der to gamle partier « fortsatt har kontroll ».
NL170517 De angrepne områdene kan ikke lenger opprettholde sine normale funksjoner, noe som kan føre til diaré.
AP170517 Under rettssaken i 2010 fortalte enken til den drepte sjåføren, Olendjeke Bibiche, at hun ønsket å opprettholde dødsdommen for Tjostolv Moland og Joshua French.
AP170517 Under rettssaken i 2010 fortalte enken til den drepte sjåføren, Olendjeke Bibiche, at hun ønsket å opprettholde dødsdommen for Tjostolv Moland og Joshua French.
AA170517 Marine Le Pens Nasjonal front kritiserer også Macron og uttaler at utnevnelsen av statsråder fra sentrum-venstre og sentrum-høyre bare viser at Macron fortsatt ønsker å opprettholde et system der to gamle partier « fortsatt har kontroll ».
NL170516 De holder å så tvil nok til å opprettholde apatien som gjør at hundrevis av rettsakter hvert år sklir gjennom Stortinget uten noen debatt.
DB170516 I den sammenheng er det interessant å registrere at både toprosent-forventningen og vedtaket om styrket motstandsdyktighet i sivil sektor er forankret i artikkel 3 i Atlanterhavspakten, som sier at partene enkeltvis og i fellesskap skal opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep.
DA170516 Det var ment å sørge for at torsketrålerne leverer fisk til landindustrien langs kysten i Nord-Norge for å opprettholde sysselsetting og bosetning.
DN170515 Begrunnelsen for modellen er at pensjonister skal opprettholde kjøpekraften, men ikke nødvendigvis ta del i reallønnsveksten til arbeidstagere.
AP170515 Nå skal vi velgere få inntrykk av at Stortinget, med vedtaket om å opprettholde akuttkirurgien ved Odda sjukehus, har tatt innersvingen på foretakene.
VG170514 Men de som er russ i år, vet jo at vi har en fraværsgrense som de må opprettholde .
DB170514 mai sa Nord-Koreas ambassadør til Storbritannia, Choe II, til Sky News at Nord-Korea vil opprettholde sine ballistiske og kjernefysiske utviklingsprogrammer, og hevdet at en sjette, kjernefysisk prøveoppskyting ville skje så fort landets leder bestemte seg for tid og sted.
DB170514 - Om det gjorde meg til en bedre president, vet jeg ikke, men det har gjort at jeg har kunnet opprettholde balansen i disse åtte åra, sa Obama.
DB170514 Det er fullt mulig å opprettholde et høyt velferdsnivå og lav arbeidsledighet, samtidig som vi faser ut norsk petroleumsproduksjon.
DB170513 mai sa Nord-Koreas ambassadør til Storbritannia, Choe II, til Sky News at Nord-Korea vil opprettholde sine ballistiske og kjernefysiske utviklingsprogrammer, og hevdet at en sjette, kjernefysisk prøveoppskyting ville skje så fort landets leder bestemte seg for tid og sted.
AP170513 » Hele resonnementet går ut på at Norge opplagt bør opprettholde sanksjonene sammen med sine allierte.
AP170513 Skribenten mente Norge bør opprettholde sanksjonene mot Russland etter annekteringen av Krim for tre år siden.
AP170513 Men så var det neste avsnitt : « Årsaken til sanksjonene er fordi det er viktig å opprettholde kjørereglene i internasjonal politikk, og for å opprettholde fred og stabilitet.
AP170513 Men så var det neste avsnitt : « Årsaken til sanksjonene er fordi det er viktig å opprettholde kjørereglene i internasjonal politikk, og for å opprettholde fred og stabilitet.
VG170512 Skal vi opprettholde velferdsnivået, må nordmenn ifølge Regjeringens nylig fremlagte Perspektivmelding i snitt jobbe 218 timer mer i året i 2060.
VG170512 Offentlig sektor-forbundene synes også å overse at mange private bedrifter må øke produktiviteten mer enn i dag for å være lønnsomme og kunne opprettholde arbeidsplasser.
VG170512 « Jeg er vel en av dem som absolutt forstår at for noen så er faktisk NAV og velferdsordningene livsviktige systemer for å opprettholde et verdig liv.
BT170512 De har levd komfortabelt med statlige lover og en grunnlov som ble etablert for å opprettholde slike privilegier på bekostning av dem som er mest marginalisert.
AA170512 Vi må opprettholde den gode energien, for det gikk så utrolig bra i dag.
VG170511 Man kan ikke stoppe mennene og kvinnene i FBI fra å gjøre det riktige, beskytte folket og opprettholde grunnloven, svarte McCabe.
SA170511 Vi må opprettholde den gode energien, for det gikk så utrolig bra i dag.
DB170511 Å sikre rett ytelse til rett person er viktig for å opprettholde tilliten til velferdsordningene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
DB170511 Mitt håp er at dere vil fortsette å leve opp til våre verdier og oppdraget med å beskytte det amerikanske folk og opprettholde Grunnloven », skriver Comey.
DA170511 - Ved å gi til Hanvold bidrar man bare til å opprettholde grådighetskulturen de har bygd opp, konstaterer hun.
VG170510 - Etterforskningen må være uavhengig og grundig for å opprettholde landets rettssystem, sier Casey.
VG170510 På samme måte som den muslimske førstegenerasjonen i Norge og andre land er med på å opprettholde sosial kontroll med jentebarn, og tradisjonene med arrangert ekteskap/tvangsekteskap.
VG170510 Kanskje fordi identitet er viktigere å opprettholde i diasporaen.
DN170510 - Det hjelper oss å opprettholde et positivt selvbilde når det butter imot.
DN170510 Dette er viktig for å opprettholde leteaktiviteten, som er avgjørende for framtidig sysselsetting, verdiskaping og inntekter til velferd for folk flest, sier oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
AP170510 Dette er viktig for å opprettholde leteaktiviteten, som er avgjørende for fremtidig sysselsetting, verdiskaping og inntekter til velferd for folk flest, sier oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) til NTB.
VG170509 FNs klimaforhandlere i Bonn satt frustrerte igjen tirsdag da Det hvite hus utsatte et møte der det skulle avgjøres om USA vil opprettholde Paris-avtalen, med spesielt fokus på å bekjempe bruken av fossilt brensel i jordbruket.
DB170509 ( Dagbladet ) : Norge trengte virkelig en seier for å opprettholde et realistisk håp om å nå en kvartfinale i ishockey-VM i Frankrike og Tyskland.
DA170509 Ambassadør Choe sier til Sky News at Nord-Korea vil opprettholde sine ballistiske og kjernefysiske utviklingsprogrammer, og hevder en sjette, kjernefysisk prøveoppskyting vil skje når landets leder har bestemt seg for tid og sted.
DA170509 I tillegg til den kjente, og betente, striden om Lofoten, Vesterålen og Senja, har LOs største forbund, Fagforbundet, valgt å opprettholde et annet oljeforslag som får privat-LO til å se rødt : De vil ha slutt på petroleumsinvesteringer innen 2050.
AP170509 Som sjef for FBI var Comey den personen som hadde det største ansvaret for å opprettholde lov og orden i USA.
DN170508 - Du ser ikke oss være avhengig av overdreven gjeldsgrad for å opprettholde utbytter, skrev DHT-styret i et stikk til Fredriksen-systemet.
DN170508 - Du ser ikke oss være avhengig av overdreven gjeldsgrad for å opprettholde utbytter, skrev DHT-styret i et stikk til Fredriksen-systemet.
DN170508 Nå skal han være mer interessert i å opprettholde sitt spesielle forhold til Storbritannia.
AP170508 DSB mener at nødetatene også har et særskilt ansvar for å opprettholde god sambandsdisiplin.
SA170507 Rosenborg klarte ikke å opprettholde det samme trykket gjennom hele omgangen, men var det klart beste laget på Lerkendal før hvilen.
DB170507 Puster vedkommende normalt, kan man ved å sitte opprettholde frie luftveier til ambulansepersonellet overtar, sier Meyer.
DA170507 Frps strategi handler altså om å tvinge KrF og Venstre til å kaste regjeringen dersom det er uaktuelt for de to partiene å opprettholde dagens samarbeid.
DA170507 Frps strategi handler altså om å tvinge KrF og Venstre til å kaste regjeringen dersom det er uaktuelt for de to partiene å opprettholde dagens samarbeid.
AP170507 Rosenborg klarte ikke å opprettholde det samme trykket gjennom hele omgangen, men var det klart beste laget på Lerkendal før hvilen.
VG170506 I Israel, hvor så mange som 44 prosent av jødene anser seg for å være verdslige og 24 prosent i tillegg regner seg for å være « ikke veldig religiøse », lar likevel tilnærmet alle sine barn omskjære fordi det er helt sentralt for å opprettholde den jødiske identiteten.
DN170505 « Vi vil opprettholde en høy grad av kommunikasjon og koordinering for å takle mulig finansiell ustabilitet i forbindelse med økt usikkerhet for verdensøkonomien og geopolitiske spenninger », heter det i sluttkommunikeet.
DN170504 " Styret har besluttet å opprettholde et utbytte på 0,2201 USD per aksje for første kvartal ", heter det.
DN170504 Nordea Markets er ute med sin månedlige Kina-rapport og bankens sjefanalytiker med ansvar for Asia advarer om at vil komme mindre offentlig støtte for å opprettholde den økonomiske veksten.
VG170503 Psykologen Jonathan Haidt ved New York University mener stormen av mistillit skyldes økende økonomisk ulikhet, men også fremveksten av sosiale medier som sprer alternative kilder og økende kritikk i stor skala, gjør det vanskeligere å opprettholde tillit til etablerte institusjonene, også de som driver med forskning.
VG170503 - Regjeringen har valgt å opprettholde varsling med sirener, blant annet med oppfordring om å søke tilflukt.
DN170503 Hvorfor opprettholde en slik ordning når forbrukerne er imot ?
DB170503 Ingen tjener på å opprettholde illusjonene.
DB170503 La oss nevne grader som « Flotiljemestere », « Sjefsmestere » og « Ledende visekonstabler », alt for å opprettholde og forsterke et allerede gjennomsyret uniformert hierarki.
AP170503 Undersøkelsen viser likevel at de arabiske borgerne er godt fornøyde - mer enn sine jødiske medborgere - med landets evne til å opprettholde økonomisk stabilitet, redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov.
AP170503 Undersøkelsen viser likevel at de arabiske borgerne er godt fornøyde - mer enn sine jødiske medborgere - med landets evne til å opprettholde økonomisk stabilitet, redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov.
AP170503 Undersøkelsen viser likevel at de arabiske borgerne er godt fornøyde - mer enn sine jødiske medborgere - med landets evne til å opprettholde økonomisk stabilitet, redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov.
DN170502 Selskapet skriver at hovedprioriteringen for øyeblikket er å sikre videre støtte fra kreditorene for å kunne opprettholde driften, samtidig som selskapet søker finansiering for å sikre produksjon fra andre gruver.
DB170502 Vi er avhengig av midler for å kunne gi dem et godt tilbud og opprettholde lokal aktivitet.
DB170502 Ved å argumentere for å opprettholde 10H sin dominans over tippemidlene, gjør Arbeiderpartiet og KrF hele Frivillighets-Norge en bjørnetjeneste.
DB170501 President Frank Underwood ( Kevin Spacey ) må kjempe for sitt politiske liv i et omstridt presidentvalg, samtidig som han på hjemmebane prøver å opprettholde ekteskapet med sin kone Claire ( Robin Wright ).
BT170501 - Arbeiderpartiet mener det er faglig rett å opprettholde tilbudet.
AP170501 - Arbeiderpartiet mener det er faglig rett å opprettholde tilbudet.
VG170430 - Nei, dette kommer vi til å opprettholde .
SA170430 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
SA170430 - Det er viktig å opprettholde antallet studieplasser for å sikre at det er nok folk i fremtiden.
DB170430 VENTER PÅ BEDRE TIDER : Den tyrkiske hotellbransjen sliter med svak tilstrømming, men satser på å opprettholde servicen til en lavere pris i påvente av bedre tider.
BT170430 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
AP170430 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
AA170430 KrF vil også opprettholde alle HV-distriktene og Sjøheimevernet.
AA170430 Ettersom dette også er et turområde kommer vi til å opprettholde vaktholdet, sa operasjonslederen.
DA170429 Fortsatt er det mye å kjempe for, og minst like viktig er det å kjempe for å opprettholde de godene vi har opparbeidet oss over 100 år, svarer Westerås.
AP170429 EU-lederne la alle stor vekt på viktigheten av å opprettholde en felles front på lørdagens møte.
AP170429 Det kan også oppstå uenighet mellom land som ønsker å vise at det straffer seg å melde seg ut av EU og land som først og fremst er opptatt av å opprettholde gode handelsforbindelser til britene.
AP170429 - Det er viktig å opprettholde antallet studieplasser for å sikre at det er nok folk i fremtiden.
AA170429 Han mener det er viktig å opprettholde produksjonen og finne flere ressurser hvis staten skal ha en sikker inntekt fra olje og gass.
FV170428 Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.
DB170428 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
AA170428 Wang påpeker at verdenssamfunnet må jobbe for å « opprettholde fred og stabilitet på halvøya og ikke tillate at kaos bryter ut ».
VG170427 Og det har vært for få tiltak rettet mot å opprettholde kontakt på diplomatisk nivå, lytte til hverandre, og forsøke å overbevise den andre siden om at det man gjør bare er defensivt.
DB170427 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DA170427 - En annen ting er selskapets behov for åpenhet for å opprettholde troverdigheten, fortsetter hun med henvisning til Bestsellers egne retningslinjer.
DA170427 - En annen ting er selskapets behov for åpenhet for å opprettholde troverdigheten, fortsetter hun med henvisning til Bestsellers egne retningslinjer.
BT170427 Nedlastning og deling bidrar til å opprettholde en skadelig og ulovlig industri.
AP170427 Årsaken til sanksjonene er fordi det er viktig å opprettholde kjørereglene i internasjonal politikk, og for å opprettholde fred og stabilitet.
AP170427 Årsaken til sanksjonene er fordi det er viktig å opprettholde kjørereglene i internasjonal politikk, og for å opprettholde fred og stabilitet.
VG170426 Kan vi for eksempel opprettholde våre velferdsytelser på samme nivå som i dag, dersom det viser seg at forholdstallet mellom de som er i jobb og de som lever på offentlige ytelser, ikke vil være bærekraftig over tid ?
VG170426 Det gjør det enda verre å opprettholde folketallet her, beskriver Lundgren.
DN170426 Nå har sportsgiganten lagt seg på en ny prisstrategi for å opprettholde marginene.
DN170426 Jeg går til valg på å opprettholde velferden i kommunene, sier Hareide til Klassekampen.
DB170426 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DA170426 Vi kan aldri vinne på å være billigst, men særnorske skatter kan bidra til at Norge går glipp av både arbeidsplasser og skatteinntekter som vi trenger for å opprettholde dagens velstandsnivå.
AP170426 Han forklarer at Jae-in ikke ønsker rakettskjoldet eller å opprettholde trusler mot nabolandet, at han ønsker å mykere tone.
AA170426 Jeg går til valg på å opprettholde velferden i kommunene, sier Hareide til Klassekampen.
DB170425 - Jeg er mer hensynsløs enn tidligere, og jeg vil opprettholde den gode formen, sa 25-åringen.
DB170425 Jeg går til valg på å opprettholde velferden i kommunene, sier Hareide til Klassekampen.
AA170425 Det er viktig for byen at vi klarer å opprettholde dette, og det er jeg kjempesulten på og klar for, sier Bones.
BT170424 Det vil skapes et slikt press på velferdsstaten sies det, at vi ikke lenger kan opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den i dag.
AP170424 Disse favoriserte interessene blir deretter en stadig sterkere pressgruppe for å opprettholde subsidieordningen enten den er gunstig for miljøet eller ikke.
AP170424 Macron vil opprettholde dagens sanksjoner mot Russland.
AP170424 Macron vil opprettholde dagens sanksjoner mot Russland.
VG170422 Det er avgjørende for Røros å opprettholde flyplassen, og å sikre stabile betingelser fremover.
DB170422 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DA170422 Sp feirer hver gang de greier å opprettholde status quo.
AA170422 Tre komitémedlemmer valgte dermed å opprettholde dissensforslaget.
AA170422 Julie Indstad holde valgte likevel å opprettholde sitt forslag, som hun mener er godt og allerede finnes i andre land, som Spania, Østerrike og Frankrike.
AA170422 - Jeg opprettholde forslaget fordi det handler om å redde flere liv, sa Hole da hun gikk på talestolen lørdag ettermiddag.
AA170422 Tre komitémedlemmer valgte dermed å opprettholde dissensforslaget.
AA170422 Vi kommer nå til å jobbe for å opprettholde forslaget om foreldelsesfrist for statsborgerskap og prøve å vinne denne i salen.
SA170421 - Den statistikken har gitt selvtillit, og hvis man klarer å opprettholde det er det jo fint.
BT170421 - Eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å opprettholde en nasjonal forsvarsindustri, sier forsvarsministeren.
AP170421 - Den statistikken har gitt selvtillit, og hvis man klarer å opprettholde det er det jo fint.
DN170420 Det hersker en bekymring i markedet om at de økte amerikanske oljelagrene vil påvirke Opecs beslutning om å opprettholde sine kutt i andre halvår.
DN170420 Det hersker en bekymring i markedet om at de økte amerikanske oljelagrene vil påvirke Opecs beslutning om å opprettholde sine kutt i andre halvår.
DB170420 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DB170420 Et sånt programkonsept bidrar til å opprettholde en forenklet forestilling om hva overvekt er, og er med på å berede grunn for fordommer, sier Graff.
BT170420 Samtidig håper han at politiet vil opprettholde nødvendig sikkerhet rundt rumenerne som befinner seg på gaten.
AP170420 Samtidig håper han at politiet vil opprettholde nødvendig sikkerhet rundt rumenerne som befinner seg på gaten.
AP170420 Fulle av fargestoffer for å opprettholde en pen fasade.
AP170420 Fulle av fargestoffer for å opprettholde en pen fasade.
DN170419 Målet var å opprettholde beredskapen og tilstedeværelsen i Nordøst-Asia.
DB170419 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DB170419 ¶ USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DB170419 VIKTIG : - Birøkt bidrar også til pollinering av ville vekster, og er dermed med på å opprettholde artsmangfoldet, sier Eli Åsen i Norges Birøkterlag ( bildet ).
DB170419 Professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Institutt for naturforvaltning på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ) vektlegger betydningen av å opprettholde leveområdene til biene og andre insektarter.
DB170419 - Småskala- og hobbyvirksomhet er også viktig for rekrutteringen til næringen, og for å opprettholde et viktig fagmiljø innen birøkt i Norge, påpeker Åsen.
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur, selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltakelse av disse folk. » ( ILO nr. 169 Art. 23 ).
AA170419 Flere av dagens markedsreguleringer er nødvendig for å opprettholde distriktsjordbruket, og tilskudd til avløsere er avgjørende i en næring som sliter med nedleggelser og dårlig rekruttering.
VG170418 Akkurat idet vitner som skulle være til stede for å se Davis få en giftsprøyte, var på vei til henrettelseskammeret, besluttet imidlertid USAs høyesterett å opprettholde en tidligere kjennelse fra en distriktsdomstol i Arkansas om å utsette henrettelsen.
VG170418 Påtalemyndigheten har derfor tatt ut ny tiltale mot 41-åringen for å opprettholde dommen.
SA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
DN170418 Hun har klart å opprettholde bred støtte fra begge sider av brexit-debatten i sitt eget parti samtidig som de andre politiske partiene har vært gjennom tøffe perioder som trolig vil slå dårlig ut i et eventuelt valg.
DN170418 Hun har klart å opprettholde bred støtte fra begge sider av brexit-debatten i sitt eget parti.
DN170418 Denne ekspansjonstakten kan bli vanskeligere å opprettholde , ifølge Wall Street Journal.
DN170418 Men samtidig har Norge et klart ønske om å opprettholde et samarbeid, understreker Leira.
DN170418 Han mener Norge har forsøkt å signalisere at vi støtter sanksjonsregimet mot Russland, samtidig som vi ønsker å opprettholde lavnivåkontakt.
DN170418 Salmon skryter av sin « 37,5-teknologi » som skal hjelpe utøverne å opprettholde optimal kropps- og kjernetemperatur selv i møte med ekstreme forhold.
DB170418 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DB170418 USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DB170418 ¶ USS CARL VINSON : Dette hangarskipet ble flyttet til farvannet utenfor Koreahalvøya for å opprettholde beredskap i forholdet til Nord-Korea.
DB170418 Saudi-Arabia gjør nøyaktig som de vil og insisterer på å opprettholde sine religiøse og brutale leveregler med jernhånd.
AP170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
AA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
AA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
SA170417 Perspektivmeldingen 2017 gir et bilde av hvilke langsiktige utfordringer vi står ovenfor dersom vi ønsker å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den.
AP170417 Det ble vanskeligere å opprettholde samme nivå som de andre lagene.
AA170417 - Dersom vi skal opprettholde kunnskapen og uvikle oss på flerkameraproduksjon, er det veldig viktig at vi produserer slike programmer.
VG170416 Amerikanerne sier nå de samarbeider med allierte i Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerheten.
DA170416 Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement, opplyser at USA samarbeider med allierte i Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerheten.
AA170416 Pentagon, hovedkvarteret til USAs forsvarsdepartement, opplyser at USA samarbeider med allierte i Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerheten.
DN170415 Imidlertid mener han at det blir vanskelig å opprettholde protestnivået som er nå.
DN170415 - Vi har tenkt på om vi må flytte ut av byen for å klare å opprettholde et friluftsliv.
DB170415 Amerikanske myndigheter melder at de vil jobbe tett med sine allierte i Sør-Korea og Japan for å « opprettholde sikkerheten ».
AP170415 USAs forsvarsdepartement opplyser at USA samarbeider med allierte i Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerheten.
AA170415 Alt for å opprettholde en god tone dem imellom.
SA170414 Om vi skal opprettholde trygghet og tillit til hverandre som førstehjelpere, krever det at vi også tar vare på førstehjelperne i etterkant av hjertestans-hendelsen.
SA170414 Om vi skal opprettholde trygghet og tillit til hverandre som førstehjelpere, krever det at vi også tar vare på førstehjelperne i etterkant av hjertestans-hendelsen.
DB170414 - Dette er rette type våpen for å redusere IS' forsvarsmuligheter i området og for oss å opprettholde momentum i kampen mot IS, sier General John W.
VG170413 Og så må vi opprettholde dialogen, Vi er tross alt naboer, sa Stoltenberg.
AP170413 Dessuten blir jenter hjemme fra skolen når de har menstruasjon, siden de mangler mulighet til å opprettholde personlig hygiene.
DN170412 Mesteparten av pengene går vekk i overtid for å opprettholde lov og orden.
BT170412 Nei, jeg tror sammenhengen er mer subtil : For å opprettholde livsløgn nummer 1, går bergenserne i hi når det regner som verst.
VG170411 Eller Russland kan opprettholde sin allianse med denne gruppen.
VG170411 Politiet vil opprettholde andre trygghetsskapende tiltak som er iverksatt, skriver politidistriktet.
SA170411 Eller Russland kan opprettholde sin allianse med denne gruppen.
DN170411 Denne kapitaltilførselen vil hjelpe til med å opprettholde posisjonen, sier senioranalytiker Kerry Rice hos Needham til The Street.
BT170411 Eller Russland kan opprettholde sin allianse med denne gruppen.
AA170411 Eller Russland kan opprettholde sin allianse med denne gruppen.
VG170410 Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen sier hun misliker skatten sterkt, men at de ikke har noe valg fordi de trenger inntektene til å opprettholde viktige velferdstilbud ?
FV170410 Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen ( H ) sier derimot at selv om hun misliker skatten sterkt, trenger kommunen inntektene for å opprettholde viktige velferdstilbud.
FV170410 I lys av forrige ukes hendelser i Stockholm og Oslo, vil imidlertid politiet opprettholde bevæpningen blant annet ved Oslo lufthavn Gardermoen og i de største norske byene.
DN170410 Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen ( H ) sier derimot at selv om hun misliker skatten sterkt, trenger kommunen inntektene for å opprettholde viktige velferdstilbud.
DB170410 Burgeren er dekket med masse ost, foruten sylteagurk og mye løk som er med på opprettholde fuktighet.
DA170410 Det er krevende å opprettholde medlemstallet og øke det.
DA170410 Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen ( H ) sier derimot at selv om hun misliker skatten sterkt, trenger kommunen inntektene for å opprettholde viktige velferdstilbud.
BT170410 Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen ( H ) sier derimot at selv om hun misliker skatten sterkt, trenger kommunen inntektene for å opprettholde viktige velferdstilbud.
BT170410 Å opprettholde fokuset på disse viktige byggesteinene også under innleggelser, er viktig, og vår erfaring er at det bærer frukter.
SA170409 - Den amerikanske stillehavskommandoen har beordret Carl Vinson Strike Group nordover som et tiltak for å opprettholde beredskap og tilstedeværelse vest i Stillehavet, sier kommandør Dave Benham.
DB170409 - I forhold med partnervold prøver mishandleren å få og opprettholde makt og kontroll over ofrene.
DA170409 Selv om hun forstår frustrasjonen over at FNs sikkerhetsråd ennå ikke har greid å bli enige om en felles tilnærming til Syria-konflikten, mener hun det er viktig å opprettholde viktige prinsipper, som respekten for folkeretten.
AP170409 - Den amerikanske stillehavskommandoen har beordret Carl Vinson Strike Group nordover som et tiltak for å opprettholde beredskap og tilstedeværelse vest i Stillehavet, sier kommandør Dave Benham.
AP170409 Skal vi kunne opprettholde eller øke standarden i offentlig finansierte tjenester, har vi ikke noe valg : Vi må bli mer effektive.
AA170409 - Den amerikanske stillehavskommandoen har beordret Carl Vinson Strike Group nordover som et tiltak for å opprettholde beredskap og tilstedeværelse vest i Stillehavet, sier kommandør Dave Benham.
DB170408 - Iran og deres agenter i Libanon, Hezbollah, har sammen med Assad-regimet, strevet for å opprettholde en sjiamuslimsk sone fra Iran, gjennom Syria og ut til Middelhavet ved Libanon.
DA170408 - Vi ønsker å opprettholde et tilbud til publikum, og de kan fremdeles svømme både onsdag og fredag på Hundvåg, Kvernevik og Hetland, sier Eie til RA.
DA170408 Sps forslag om å opprettholde kontanter som et tvunget betalingsmiddel er basert på personvernet, samfunnsberedskapen og forbrukernes valgfrihet.
AP170408 Mål : Å opprettholde eller styrke det amerikanske hegemoniet i Midtøsten ved å beskytte Israel, knuse IS og stabilisere Syria og Irak - helst med USA-vennlige ledere ved makten.
AP170408 Mål : Å opprettholde eller styrke det amerikanske hegemoniet i Midtøsten ved å beskytte Israel, knuse IS og stabilisere Syria og Irak - helst med USA-vennlige ledere ved makten.
DN170407 Selv om hun forstår frustrasjonen over at FNs sikkerhetsråd ennå ikke har greid å bli enige om en felles tilnærming til Syria-konflikten, mener hun det er viktig å opprettholde viktige prinsipper, som respekten for folkeretten.
DA170407 - Sp sin sak her er at vi ønsker å øke Heimevernet til 50.000 soldater i stedet for å redusere tallet til 35.000 slik Høyre vil, og at Sp vil opprettholde Sjøheimevernet, som er særs viktig for et land med så lang kyst som Norge har.
BT170407 Selv om hun forstår frustrasjonen over at FNs sikkerhetsråd ennå ikke har greid å bli enige om en felles tilnærming til Syria-konflikten, mener hun det er viktig å opprettholde viktige prinsipper, som respekten for folkeretten.
AP170407 Norge : Den norske regjeringen legger stor vekt på å opprettholde et godt forhold til USA og har også stått fast på at Assad må gå.
AP170407 De sier at det internasjonale samfunnet må opprettholde sin motstand mot « barbariet » til syriske myndigheter.
DN170406 « Japan er avhengig av å opprettholde eksportveksten for å fortsette den økonomiske ekspansjonen », skriver ADBs økonomer i Asian Development Outlook 2017.
DB170406 - Vi har prøvd å være venner med alle, men vi må opprettholde jurisdiksjonen vår nå, spesielt hva gjelder områdene som ligger under vår kontroll.
DB170406 Et forbud det valgte å opprettholde selv etter at saken har fått bred dekning over hele landet, og faren til Bryce møtte skoleledelsen i et møte mandag ettermiddag.
AP170406 - Vi har forsøt å være venner med alle, men nå må vi opprettholde jurisdiksjonen, i hvert fall over de områdene som er under vår kontroll.
AP170406 Tatt i betraktning de betydelige utfordringene som ligger i befolkningsvekst, urbanisering og klimautfordringer vil nye teknologi, og nye, smarte måter å løse oppgavene på, være den eneste mulige vei for å opprettholde dagens velferd og livskvalitet, sier Hagerup.
SA170405 Sesongpremieren ga bud om at laget nok har klart å opprettholde kvaliteten fra fjorårssesongen.
DN170405 Trump skapte usikkerhet i Kina om han ville opprettholde den holdningen etter en rekke offentlige uttalelser i kjølvannet av at han mottok en gratulasjonssamtale fra Taiwans øverste politiske leder etter at han ble valgt.
DN170405 Utbyggingen er et viktig bidrag for den videre utviklingen av Norskehavet, og for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen fra sokkelen.
DN170405 Trestakk er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil i en separat melding.
DN170405 USAs stillehavskommando lover å jobbe tett sammen med Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen.
BT170405 USAs stillehavskommando lover å jobbe tett sammen med Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen.
AP170405 USAs stillehavskommando lover å jobbe tett sammen med Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen.
AP170405 Oslo tingrett har slått fast at han likevel bidro til å opprettholde IS.
AP170405 Sesongpremieren ga bud om at laget nok har klart å opprettholde kvaliteten fra fjorårssesongen.
AA170405 USAs stillehavskommando har lovet å jobbe tett sammen med Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen. ( ©NTB ) ¶
AA170405 Trestakk er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i pressemeldingen.
AA170405 - Utbyggingen er et viktig bidrag for den videre utviklingen av Norskehavet, og for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen fra sokkelen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i en pressemelding.
VG170404 Det aller rimeligste oppussingsanslaget, som i praksis er en reparasjon for å opprettholde status quo, ligger i underkant av 900 millioner kr.
VG170404 Det er nærliggende å tro at koblingene mellom de mest ytterliggående islamistene og bredere muslimske miljøer i Sverige har latt seg opprettholde fordi det har vært mindre oppmerksomhet fra storsamfunnet om hva slags trussel de radikale islamistene representerer.
DN170404 I helgen gikk Venstres landsmøte inn for å opprettholde leveringsplikten.
DN170404 I sin innstilling skriver kulturkomiteen at en kommersiell allmennkringkaster først og fremst skal opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK, og produsere og sende riksnyheter fra utenfor Oslo.
DB170404 Venstres landsmøte gikk i helgen inn for å opprettholde leveringsplikten, og KrFs Dagrunn Eriksen har overfor NRK kalt ordningen en bærebjelke.
DB170404 KrF gikk i Stortinget tidligere i år sammen med Høyre, Frp og SP inn for å opprettholde pelsdyrholdet.
DA170404 - Så lenge det legges til rette for at befolkningen skal vokse, er det nødvendig med en tilsvarende økning i antallet arbeidsplasser, slik at man klarer å opprettholde sysselsettingen på samme nivå som i dag.
DA170404 Kulturkomiteen skriver i sin innstilling at en kommersiell allmennkringkaster først og fremst skal opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK, og at riksdekkende nyheter skal bli produsert og sendt utenfor Oslo.
DA170404 Kulturkomiteen skriver i sin innstilling at en kommersiell allmennkringkaster først og fremst skal opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK, og at riksdekkende nyheter skal bli produsert og sendt utenfor Oslo.
AP170404 Likevel ble han tiltalt for rekruttering til en terrororganisasjon, og nå har Oslo tingrett slått fast at Oslo-mannen bidro til å opprettholde IS.
AP170404 Likevel ble han tiltalt for rekruttering til en terrororganisasjon, og nå har Oslo tingrett slått fast at Oslo-mannen bidro til å opprettholde IS.
VG170403 Det handler om respekten for trenerstanden, for å opprettholde at dette er et yrke med en profesjonsstandard, på linje med det å være advokat eller lærer.
AP170403 I fremtiden vil vi måtte trenge et svært høyt skattenivå hvis vi skal greie å opprettholde standarden på offentlig velferd.
AP170402 Etter en avstemningsthriller av de sjeldne landet Venstre på å opprettholde dagens fraværsgrense i videregående skole - med 107 mot 105 stemmer.
DN170401 Etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden vår.
DB170401 ÅLESUND ( Dagbladet ) : Venstre går også inn for å framskynde tidspunktet for når landets grunnskoleelever skal få undervisning i sidemål, samt at å opprettholde karakter i sidemål i ungdomsskolen.
BT170401 Etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden vår.
BT170401 Vestlandsjordbruket handler ikke om kulturlandskap eller nostalgi, men om å opprettholde kapasiteten til nyvinning.
AP170401 Etter at Johan Castberg i Barentshavet er bygd ut trenger vi nye store funn for å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskapning for å sikre velferden vår.
VG170331 Det ble sagt i klartekst at avdelinger, arbeidsplasser og milliardinntektene fra denne bransjen ville bli flyttet ut av Storbritannia for å opprettholde full tilgang til EUs indre marked.
SA170331 - Da kan vi opprettholde at vi kan kose oss, samtidig som du lærer deg hva som er en riktig porsjonsstørrelse, sier Lekhal. 4.
DB170331 Vi har et høyt bunnivå som vi ønsker å opprettholde , sier Ingebrigten.
DB170331 Det vil koste 80 millioner for kommunen i investeringer og rentekostnader å opprettholde skolen, dobbelt så mye som å busse til en nærliggende skole i « overkommelig avstand », som Britt Iren Sanden, lokalpolitiker fra Senterpartiet, sier til VG.
BT170331 - Da kan vi opprettholde at vi kan kose oss, samtidig som du lærer deg hva som er en riktig porsjonsstørrelse, sier Lekhal. 4.
AP170331 Men samtidig vil Venstre opprettholde skatte- og avgiftsnivået « omtrent på dagens nivå » og har en lignende formulering om overføringene til landbruket.
AP170331 - Da kan vi opprettholde at vi kan kose oss, samtidig som du lærer deg hva som er en riktig porsjonsstørrelse, sier Lekhal. 4.
AP170330 Dessuten blir jenter hjemme fra skolen når de har menstruasjon, siden de mangler mulighet til å opprettholde personlig hygiene.
AP170330 Men samtidig vil Venstre opprettholde skatte- og avgiftsnivået « omtrent på dagens nivå » og har en lignende formulering om overføringene til landbruket.
VG170329 - Det har vært viktig å opprettholde en dialog med Russland mens det har vært et kaldt politisk klima.
SA170329 Da står vi nemlig overfor følgende dillemma : Skal vi stanse den økonomiske veksten og dermed risikere økonomisk kollaps - eller skal vi opprettholde økonomisk vekst og risikere økologisk kollaps som følge av global oppvarming og artsutryddelse ?
DA170329 For å kunne opprettholde den høye tilliten de i dag har, er det viktig at de folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner forstår og forvalter alle disse rollene.
AP170329 I første halvdel av februar skrev den ungarske ukeavisen Figyelö om at tidligere avtaler om å opprettholde CEU fra regjeringens side anses ugyldige etter at Donald Trump ble valgt til president i USA.
AP170329 - Jeg ber om at regjeringen forhandler med oss for å finne en tilfredsstillende vei fremover som tillater CEU å fortsette i Budapest og å opprettholde den akademiske friheten som er essensiell for vårt arbeid, sier rektor Michael Ignatieff ifølge pressemeldingen.
AP170329 I første halvdel av februar skrev den ungarske ukeavisen Figyelö om at tidligere avtaler om å opprettholde CEU fra regjeringens side anses ugyldige etter at Donald Trump ble valgt til president i USA.
AP170329 - Jeg ber om at regjeringen forhandler med oss for å finne en tilfredsstillende vei fremover som tillater CEU å fortsette i Budapest og å opprettholde den akademiske friheten som er essensiell for vårt arbeid, sier rektor Michael Ignatieff ifølge pressemeldingen.
AP170329 Vil opprettholde reproduksjonen ¶
AP170329 Rekrutteringen av ungfisk til voksenbestanden var under alle scenariene tilstrekkelig for å opprettholde reproduksjonsevnen til skreien.
AP170329 I 2004 advarte daværende kommunalminister Erna Solberg mot å opprettholde de gamle valgkretsene ved en eventuell regionreform.
AP170329 « Regjeringen vil sikre videreføring av et godt tjenestetilbud på strekningen gjennom å opprettholde dagens seilingsmønster.
DB170328 Begrunnelsen den gang var åpenbar : det ville øke faren for rustningskappløp og atomkrig, og begge supermaktene var tjent med å opprettholde status quo.
DA170328 - Kullindustrien sliter for tiden veldig med å opprettholde sin stilling i energimarkedet, fordi fornybar energi som sol og vind har blitt bedre og billigere.
DA170328 Partiet vil at to prosent av BNP skal gå til Forsvaret innen 2024 og oppbemanne Heimevernsstyrken til 50.000 mann, beholde blant andre Andøya som base og opprettholde Sjøheimevernet og Kystjegerkommandoen.
VG170327 En talsmann for Secret Service har skrevet i en e post at de gjør det de kan for å samarbeide med næringsvirksomhet og naboer samtidig som de søker å opprettholde en best mulig sikkerhet for personene de har ansvaret for.
SA170327 - Vi ber russiske myndigheter om å holde fast ved de internasjonale forpliktelsene som landet har sluttet seg til, også i Europarådet, å opprettholde disse rettighetene og umiddelbart løslate de fredfulle demonstrantene som ble pågrepet, legger han til.
DN170327 - Vi mener makrohistorien i seg selv er sterk nok til å opprettholde et sterkt markedssentiment.
DA170327 Det vil si å beholde blant annet Andøya som base, samt opprettholde Sjøheimevernet og Kystjegerkommandoen.
BT170327 Noen har hevdet at vi kunne ha en arbeidsdag på seks timer, betale litt mer skatt og fremdeles opprettholde alle velferdsordninger.
BT170327 Dette er i så fall forhold som bidrar til en god og meningsfull tilværelse for brukerne, og noe som en burde strekke seg langt for å opprettholde .
BT170327 Derfor slår Høyre fast at vi skal opprettholde to levende, norske skriftspråk.
AA170327 - Vi ber russiske myndigheter om å holde fast ved de internasjonale forpliktelsene som landet har sluttet seg til, også i Europarådet, å opprettholde disse rettighetene og umiddelbart løslate de fredfulle demonstrantene som ble pågrepet, legger han til.
VG170326 - Vi skal styrke samarbeidet om fiskeriforvaltning, atomsikkerhet, kystvakt, grensevakt, søk og redning, og vi skal opprettholde den gode kontakten vi har på politisk nivå mellom de to landene, sier Brende til VG foran Russland-besøket.
DB170326 Vi har mange frivillige, men det koster penger å opprettholde volumet.
AP170326 Andøya flystasjon ønsker de å opprettholde .
AP170326 : Opprettholde baser Sp har prioritert i Langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2017 - 2021.
AA170326 Forslaget ble oppfattet som et forsøk på å gjøre det mindre attraktivt å kjøpe elbiler som Tesla, men landsmøtet gikk inn for å opprettholde dagens ordning.
DB170325 I desember i fjor avgjorde Oslo byfogdembete å la Deutsche Bank opprettholde utleggspantet i Confirmit-aksjene.
DA170325 Nå er Nye Veier etablert, og jeg mener det nå er fornuftig å legge Nye Veier under Statens Vegvesen, sier Pollestad som på landsmøtet vil forsvare opprettholde Nye Veier.
DA170325 Dermed er det risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kriser », heter det i dokumentet DN gjengir.
VG170324 - Det er vanskelig å være kategorisk, men for elevene i første- til fjerde klasse - på barnetrinnet - kan man tåle å gå ned til rundt 15 elever og opprettholde skolen når alternativet er en reisetid på over en halvtime, svarer Sp-veteranen.
VG170324 - Da denne skolen ble lagt ned, var vi nok under den kritiske grensen i antall elever som må til for å opprettholde skolen, vedgår Navarsete.
VG170324 Konsulentene beregnet at å opprettholde Ljøsne skole ville kreve totalt 80 millioner i investeringer og årlige rentekostnader i Lærdalsskolen.
SA170324 For å kunne opprettholde den høye tilliten de i dag har, er det viktig at de folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner forstår og forvalter alle disse rollene.
DN170324 Dette er behovet hvis man tar sikte på å opprettholde dagens nivå på tjenestene, forklarer statsråden.
DB170324 Banken mener de må utfordre seg selv for å opprettholde statusen som banken med de mest fornøyde kundene, og tar derfor sikte på å lansere flere nye spareprodukter i nærmeste fremtid.
AP170324 Kjus tror Opec-landene vil vedta å opprettholde kuttpolitikken når de møtes igjen 25. mai.
AP170324 Lundteigen anslår, uten å ville være kategorisk, at på barnetrinnet kan man tåle å gå ned til rundt 15 elever og likevel opprettholde en skole der alternativet er en reisetid på over en halvtime.
VG170323 Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet ¶
DB170323 * Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet.
DA170323 - Her kommer jeg til å opprettholde det som er flertallsinnstillingen fra programkomiteen, sier Moe.
AP170323 Atkinson viser imidlertid til at Norge har en lang historie i Nordsjøen for å skape og opprettholde lønnsomhet.
AP170323 Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet ¶
AP170323 Det viktigste vil være å opprettholde dialogen om hvor grensene går, selv om noen generell løsning og grenseoppgang aldri vil bli mulig.
DB170322 Moran var kjent for å være en mann som ønsket å opprettholde en streng disiplin i klubben, skriver Liverpool Echo.
AP170322 å kjempe for å opprettholde matproduksjon, også på små og mellomstore gårdsbruk i hele landet. å gå inn for et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå, men foreslå lettelser i formuesskatt og gå mot statlig eiendomsskatt. å kjempe for sterk kommuneøkonomi. å forsvare små kommuner og gå mot at kommuner slås sammen med and
AP170322 si nei til å opprettholde en egen ulvestamme i Norge.
AA170322 Presidentens rolle er hovedsakelig seremoniell, men betegnes som viktig i forbindelse med å opprettholde freden under de stadige feidene mellom politikerne.
AA170322 Det forventes at vi skal opprettholde samme driftsnivå som tidligere.
FV170321 Jeg håper dette vil bidra til å opprettholde en god og opplyst samfunnsdebatt.
DN170321 OECD tror Kina vil klare å opprettholde en høy økonomisk vekst - under forutsetning av at det gjennomføres reformer.
DN170321 OECD foreslår en hestekur for den kinesiske økonomien for å opprettholde en stabil økonomisk vekst.
DB170321 Dette for å opprettholde habilitet.
DB170321 Presidentens rolle er hovedsakelig seremoniell, men betegnes som viktig i forbindelse med å opprettholde freden under de stadige feidene mellom politikerne.
DB170321 OPPRETTHOLDER TILLIT : Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, tror « Faktisk » kan være med på å opprettholde publikums tillit til norske medier.
DA170321 - Generalsekretæren vil opprettholde sin regelmessige kontakt med den amerikanske administrasjonen, som har bekreftet sin sterke forpliktelse til NATO både i ord og i gjerning, sier tjenestemannen.
DA170321 - Det er dem som utfører omskjæring, og som har en liten interesse i å opprettholde det, sier han.
BT170321 - Generalsekretæren vil opprettholde sin regelmessige kontakt med den amerikanske administrasjonen, som har bekreftet sin sterke forpliktelse til NATO både i ord og i gjerning, sier tjenestemannen.
AP170321 - De skal snakke om hvor viktig NATOs rolle er for å opprettholde et kollektivt forsvar og for å drive fram stabilitet utenfor alliansens grenser, het det i en uttalelse fra Stoltenbergs kontor tirsdag kveld.
AA170321 Presidentens rolle er hovedsakelig seremoniell, men betegnes som viktig i forbindelse med å opprettholde freden under de stadige feidene mellom politikerne.
AA170321 - De skal snakke om hvor viktig NATOs rolle er for å opprettholde et kollektivt forsvar og for å drive fram stabilitet utenfor alliansens grenser, het det i en uttalelse fra Stoltenbergs kontor tirsdag kveld.
AA170321 Jeg håper dette vil bidra til å opprettholde en god og opplyst samfunnsdebatt.
VG170320 Riksrevisjonen slo derfor fast at det er « risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner ».
SA170320 Før konkurransene var jeg spent på om man klarte å opprettholde overskuddet til å konkurrere.
DB170320 Restauranten må også raskt sørge for å få mye omtale og spredning blant den ønskede målgruppe i sosiale medier, og også lykkes med å opprettholde dette over tid..
DA170320 Rundt dem lusker også deres usympatiske kollega Truls Berntsen, og er med på å opprettholde kontinuiteten i fortellingen.
AA170320 Trumps talsmann Sean Spicer meldte i januar at presidenten overfor Sisi har lovet å opprettholde USAs militære og økonomiske støtte til landet.
AA170320 Presidentens rolle er hovedsakelig seremoniell, men betegnes som viktig i forbindelse med å opprettholde freden under de stadige feidene mellom politikerne. ( ©NTB ) ¶ | - Sveitsisk storbank tiltalt for skattesnusk i Frankrike ¶
VG170319 Om han forsøker å opprettholde luken til forfølgerne eller slipper seg ned til gruppen før en spurt vil tiden vise.
DN170318 Vi vil få se banebrytende teknologi som sørger for å opprettholde dialogen mellom relevante jobbsøkere og bedrift direkte, dialogen vil være én til én, online og med løpende informasjonsflyt begge veier.
DB170318 - På generelt grunnlag er det slik at kostnader til juridisk bistand for å imøtegå påstander om regelbrudd, avtalebrudd eller lignende, kan være fradragsberettigede dersom kostnadene er pådratt for å opprettholde inntekt eller fremtidig inntektsevne, sier seksjonssjef Solberg til Dagbladet.
BT170318 Det er tydelig at de vil opprettholde illusjonen som var før PISA-sjokket i 2001.
FV170317 Fire av Høyres representanter ønsket å opprettholde innsigelsen.
DB170317 Dette er den viktigste sikkerhet for at vi kan opprettholde et seriøst arbeidsliv, og også nå store resultater i politikken.
DB170317 Hvis man er avhengig av å opprettholde et bredt nettverk av kontakter, og lever et komplisert liv med høyt aktivitetsnivå, da takler man ikke konkurransen, og blir utmanøvrert.
AA170317 - For å klare å opprettholde små og mellomstore bruk i hele landet, trenger vi mer regulering og styring enn det nåværende regjeringen legger opp til, sier Strøm.
SA170316 Etter pause klarte ikke hjemmelaget å opprettholde trykket.
FV170316 Etter pause klarte ikke hjemmelaget å opprettholde trykket.
DB170316 » Den samme strategien fulgte Høyre i valget 2013 da de lovet å opprettholde faste ansettelser som hovedregelen i arbeidslivet.
DA170316 Petoro understreker selv at trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien, men samtidig skryter de av kostnadskutt mens de borer rekordmange brønner.
DA170316 Hun legger likevel vekt på at å opprettholde gode miljøer er viktig.
DA170316 - Jeg tror at en ikke nødvendigvis må være samlokaliserte for å opprettholde et godt miljø og en cluster-tankegang, legger hun til.
AP170316 Etter pause klarte ikke hjemmelaget å opprettholde trykket.
VG170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
DA170315 Petoro understreker at denne trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien.
DA170315 - Hvor lenge er dere villige til å opprettholde tilbudet ?
AA170315 Petoro understreker at denne trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien. ( ©NTB ) ¶
VG170314 All stigmatisering personer i prostitusjon opplever, blir nok ikke mindre når rettsvesenet bidrar til å opprettholde dårlige holdninger, som i denne saken !
SA170314 Mange kan utvikle en form for medavhengighet, der de i tillegg til å tilsidesette egne behov kan bidra til å gjøre det komfortabelt for den rusavhengige å opprettholde misbruket.
DB170314 De tyr til en rekke gjengangere for å opprettholde etablerte sannheter som gir monarkiet legitimitet : kongen har bred støtte i folket, han er en av oss, og han er et nødvendig, samlende symbol i vanskelige tider.
DB170314 Argumentet er ofte at det er produksjon i andre land som er verre, så vi må opprettholde bransjen her hjemme.
AP170314 Da snakker vi om å opprettholde bevegeligheten og holde vekten for å opprettholde følelsen i bakken. » | Visepolitimester sier han ikke kjente til Cappelen-kontakt ¶
AP170314 Da snakker vi om å opprettholde bevegeligheten og holde vekten for å opprettholde følelsen i bakken. » | Visepolitimester sier han ikke kjente til Cappelen-kontakt ¶
VG170313 Landsmøtet vedtok å opprettholde fedrekvoten på 10 uker i foreldrepermisjonen, etter at de to forrige landsmøtene ville fjerne den.
VG170313 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
SA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
SA170313 Jeg advarte også mot at det bare var et spørsmål om tid før også Tromsø Storm kom til å slite med å opprettholde satsingen som en gang i tiden brakte 2.500 mennesker inn i Tromsøhallen.
DN170313 Norwegian velger å opprettholde flyvningene tirsdag til østkysten av USA.
DN170313 Trump har senere bekreftet at han ønsker å opprettholde « ett Kina»-politikken.
DB170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
DB170313 På 80- og 90-tallet kom de nye og moderne modellene A310 og A610 på markedet, men solgte ikke godt nok til at Renault fant det verdt å opprettholde produksjonen av Alpine.
DA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
DA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
BT170313 Etter noen dager ombestemte han seg, byttet forsvarer og ga beskjed i februar om at han ville opprettholde anken.
BT170313 Det førte til lønninger som ble presset opp langt forbi et bærekraftig nivå vi kunne opprettholde ved en ny nedgangskonjunktur - som vi nå sitter i.
AP170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
AP170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
AP170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet, sier Søviknes.
AP170313 mars FpU og meg for å ha et forklaringsproblem, fordi vi i likhet med 85 prosent av befolkningen ønsker å opprettholde norsk olje- og gassnæring.
AA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
AA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
AA170313 For oss er det ekstremt viktig å gi tilgang på nye letearealer for å kunne opprettholde langsiktig aktivitet.
SA170312 Da snakker vi om å opprettholde bevegeligheten og holde vekten for å opprettholde følelsen i bakken, sier Moan.
SA170312 Da snakker vi om å opprettholde bevegeligheten og holde vekten for å opprettholde følelsen i bakken, sier Moan.
AP170312 Da snakker vi om å opprettholde bevegeligheten og holde vekten for å opprettholde følelsen i bakken, sier Moan.
AP170312 Da snakker vi om å opprettholde bevegeligheten og holde vekten for å opprettholde følelsen i bakken, sier Moan.
AA170312 På den ene siden preker landene for frie valg og en rettsstat, men de klarer ikke selv å opprettholde dette, sier Mogens Pelt ved Københavns Universitet.
DN170311 Partiet vedtok også å opprettholde barnetrygden slik som i dag.
DN170311 Flertallet gikk inn for å opprettholde dagens fedrekvote på ti uker.
BT170311 Høyre vil beholde barnetrygd og kontantstøtte, og opprettholde foreldrebetaling i barnehage og SFO.
BT170311 Det kreves for mye av en enkelt kirurg å opprettholde god kvalitet på mer enn et begrenset felt.
AP170311 Nå har tyskerne nytt håp om at USA tross alt vil støtte fredsprosessen i Ukraina og opprettholde sanksjonene mot Russland.
AP170311 Nå har tyskerne nytt håp om at USA tross alt vil støtte fredsprosessen i Ukraina og opprettholde sanksjonene mot Russland.
SA170310 Det er de unge som skal opprettholde Norges posisjon som foregangsnasjon innen energi.
DN170310 Partiet vedtok også å opprettholde barnetrygden slik som i dag.
DN170310 Høyre har vedtatt å snu i pappaperm-saken : Partiet vil opprettholde dagens fordeling av foreldrepermisjonen.
DN170310 Flertallet gikk inn for å opprettholde dagens fedrekvote på ti uker.
DB170310 Dersom retten finner at det er overveiende sannsynlighet for at Mahamud har gitt uriktige opplysninger, og at UNE kan opprettholde vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap, kommer man til spørsmålet om utvisning.
DA170310 Det er de unge som skal opprettholde Norges posisjon som foregangsnasjon innen energi.
DA170310 DEBATT : Det er de unge som skal opprettholde Norges posisjon som foregangsnasjon innen energi, skriver Øyvind Knoph Askeland.
DA170310 Programkomiteens forslag om å opprettholde dagens fedrekvote, ble vedtatt.
AA170310 Programkomiteens forslag om å opprettholde dagens fedrekvote, ble vedtatt.
SA170309 Bråthen sier at han og flere har vært litt urolige og opptatte av om det i fremtiden ville være mulig å opprettholde alle de verdenscuprennene Norge har hatt i en tid da flere nasjoner ønsker slike renn, og der sesongen er relativt kort.
SA170309 Frem til nå har det vært uklart om skiforbundet ville opprettholde støtten til Johaug.
FV170309 Frem til nå har det vært uklart om skiforbundet ville opprettholde støtten til Johaug.
FV170309 Bråthen sier at han og flere har vært litt urolige og opptatte av om det i fremtiden ville være mulig å opprettholde alle de verdenscuprennene Norge har hatt i en tid da flere nasjoner ønsker slike renn, og der sesongen er relativt kort.
BT170309 Frem til nå har det vært uklart om skiforbundet ville opprettholde støtten til Johaug.
BT170309 Bråthen sier at han og flere har vært litt urolige og opptatte av om det i fremtiden ville være mulig å opprettholde alle de verdenscuprennene Norge har hatt i en tid da flere nasjoner ønsker slike renn, og der sesongen er relativt kort.
BT170309 Frem til nå har det vært uklart om skiforbundet ville opprettholde støtten til Johaug.
AP170309 Bråthen sier at han og flere har vært litt urolige og opptatte av om det i fremtiden ville være mulig å opprettholde alle de verdenscuprennene Norge har hatt i en tid da flere nasjoner ønsker slike renn, og der sesongen er relativt kort.
AP170309 Frem til nå har det vært uklart om skiforbundet ville opprettholde støtten til Johaug.
AA170309 Sentralbanken kommer derfor til å opprettholde tiltakspakkene på dagens nivå, for å stimulere til større økonomisk vekst i de 19 landene i eurosonen.
VG170308 I oktober ble forbudet opphevet av Europeiske luftfartsmyndigheter ( EASA ), men det norske luftfartstilsynet valgte imidlertid, i likhet med britiske luftfartsmyndigheter, å opprettholde flyforbudet inntil videre.
VG170308 - Det er viktig at den består fordi det er en veldig farefull reise for disse barna, de er lett ofre for menneskerettighetsbrudd på sin reise, så det er viktig å opprettholde et sterkt signal om at å sende barn til Norge alene, det er en risikofylt situasjon og en fare for barnet, sier Henriksen.
AA170308 - Jeg gjorde det klart at ensidige skritt som dette ikke er til hjelp, og jeg oppfordret Kosovos myndigheter til å opprettholde tett kontakt med Beograd, sier Stoltenberg.
AA170308 En tredje mann, som ble dømt til 15 års fengsel i tingretten, må dømmes til 17 års fengsel ifølge aktor, som ønsker å opprettholde dommen på ni års fengsel som en hedmarksmann ble idømt i tingretten.
FV170307 Karuss barnehage opplyser at de har kalt inn ekstra bemanning for å opprettholde normal drift.
DN170307 - Vi kan glede oss over at avkastningen har vært relativt høy over flere år, men verden er omskiftelig, og det kan være krevende å opprettholde en høy avkastning fremover.
DB170307 Selskapet hevder også at batteriet skal opprettholde 80 prosent av kapasiteten etter 800 ladesykluser.
DB170307 - Men enda mer alvorlig er det at vi ikke har mulighet til å opprettholde velferdstilbudet vi har i dag : For tyve år siden bodde det mange oppegående folk på sykehjemmene.
DB170307 Det vil opprettholde den viktige avstanden mellom myndighetene og mediene, og den er et incentiv for mediehusene til å beholde ansatte.
BT170307 Hennes forslag om å opprettholde akuttkirurgien fikk bare hennes egen stemme.
BT170307 Han er til daglig leder av stiftelsen Fritt Ord, som skal opprettholde og utvide rommet for ytrings- og pressefrihet her i landet.
AP170307 Barnehagen har innkalt ekstra bemanning for å opprettholde normal drift i dag, opplyses det på kommunens hjemmeside.
AP170307 Det er viktig å være bevisst på små og store ting som er med på opprettholde et skjevt kjønnsrollemønster.
AA170307 Svarva bemerker at det kan være krevende å opprettholde en høy avkastning fremover.
AA170307 Barnehagen kalte inn ekstra bemanning for å opprettholde normal drift tirsdag.
VG170306 Nye opplysninger : Trumps svigersønn i ukjent Russland-møte ¶ 
Dermed må Secret Service opprettholde komplett døgnbemanning og sikkerhetstjeneste på alle disse stedene.
VG170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
SA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
FV170306 Men Thomassen understreker at kontrakten løper over 20 år, og at inntektene per år ikke er tilstrekkelig til å opprettholde dagens bemanning.
FV170306 - Da blir økt effektivisering ved automatisering av prosesser avgjørende for å opprettholde konkurransekraft for norsk elektronikkproduksjon, sier administrerende direktør Hans Petter Thomassen i pressemeldingen.
DB170306 Der har vi et felles ansvar for å opprettholde interessen og utvikle produktet.
BT170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
BT170306 Svenskene har god grunn til å opprettholde en normgivende barnelov som sikrer barns helse og velferd ved å likestille foreldrene etter skilsmisse.
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
VG170305 Da Trump gikk på nok et sviende nederlag etter at en føderal ankedomstol i San Fransisco fattet beslutning om å opprettholde opphevelsen av forbudet, twitret Trump med store bokstaver : ¶
SA170305 Salget av taxfreevarer tilfører Avinor årlige inntekter på rundt 2,5 milliarder kroner, som brukes til å opprettholde driften av 46 flyplasser rundt om i landet.
DB170305 Det er vesentlige dyrere å leve som enslig etter at partneren dør, og den gjenlevende må derfor ha en høyere inntekt enn halvparten av parets samlede inntekt for å kunne opprettholde den samme levestandarden.
BT170305 Salget av taxfreevarer tilfører Avinor årlige inntekter på rundt 2,5 milliarder kroner, som brukes til å opprettholde driften av 46 flyplasser rundt om i landet.
AP170305 Salget av taxfreevarer tilfører Avinor årlige inntekter på rundt 2,5 milliarder kroner, som brukes til å opprettholde driften av 46 flyplasser rundt om i landet.
DN170303 » Han peker spesielt på nye arbeidsledighetstall fra USA denne uken, som var de sterkeste på 44 år og dermed tyder på at sentralbanken vil favorisere en renteøkning i mars og opprettholde sine anslag om tre renteøkninger dette året.
BT170303 Men det er vår oppgave å jobbe videre for å opprettholde og utvikle likestillingen.
AP170303 - Arbeidet til diplomater går faktisk ut på å opprettholde kontakter i det landet de er utplassert, sa Zakharova.
DA170302 I det som er en film om å opprettholde sin selvstendighet og personlighet ut fra lokalisering, tradisjon og verdslig omdreiningspunkt, blir Claras motstand mot markedskreftene også en prosess av indre erkjennelse, ikke bare for henne selv, men for omgivelsene, det være seg naboer eller barn.
AP170302 - For å opprettholde tilliten i det amerikanske folket, bør han erklære seg inhabil, sa Kevin McCarthy, som er majoritetsleder i Representantenes Hus.
AA170302 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
AA170302 Vi som møtte ble fortalt hva vi måtte gjøre av øvelser for å opprettholde best mulig funksjonsdyktighet.
DN170301 Litt forenklet mener LO det sentrale lønnsoppgjøret må gi fem kroner timen i tillegg for dem som ikke har lokale forhandlinger for å opprettholde kjøpekraften.
DN170301 La oss si at vi har som mål å opprettholde kjøpekraften, sier NHO-sjefen ¶
DA170301 Vi må opprettholde en kulturell ramme som er noe større enn bare lover og regler.
SA170228 Likevel er klubben avhengig av hjelp fra Trond Mohn for å opprettholde satsningen.
DN170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
DN170228 De fremvoksende landene i Asia har behov for infrastrukturinvesteringer på rundt 200.000 milliarder kroner frem til 2030 for å opprettholde den økonomiske veksten.
DB170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
DA170228 Ikke fordi det høres fint ut, men rett og slett for å opprettholde velferdsstaten.
DA170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
BT170228 Likevel er klubben avhengig av hjelp fra Trond Mohn for å opprettholde satsningen.
VG170227 Hvor mange innvandrere som kommer og hvordan de tilpasser seg det norske samfunnet er avgjørende for om vi lykkes med å opprettholde det sterke samholdet vi har i dag.
DN170227 Derfor er det et paradoks at de aktørene som brukere duopolretorikk mot Phonero-kjøpet, samtidig bidrar til å opprettholde Telenors dominerende stilling og suverene konkurransekraft, sa Foss til DN 24. januar.
VG170226 - Samtidig er det viktig å understreke at vi ønsker å opprettholde en levedyktig ulvebestand.
FV170226 Men vi hadde bare trengt å bruke 40 milliarder for å opprettholde standarden på boligene våre.
DB170226 Dette er primært for å opprettholde ro og orden.
SA170225 En verdensorden norske politikere hver dag er med på å opprettholde .
DA170225 Med tida ser vi at disse mennene bedre forstår hvor viktig det er at kvinner må gå til kontroll før fødsel, og vi ser at flere fødsler skjer ved helseklinikker, sier UNFPA-lederen, som viser til at paven og andre religiøse ledere er med på å opprettholde en konservativ politikk mot reproduktive rettigheter.
DA170225 Målet er å kle av det absurde i mennenes kjekling om hva det vil si å være mann og hvordan man regner seg fram til hvem som har mest ære, helt til de ligger på gulvet, som sårede dyr, baskende og avkledd all verdighet i forsøket på å opprettholde sin manndom.
VG170224 - Åpenbart er det ikke det vi ønsker, men han ble spurt om andre staters økende atomvåpenlagre, og vårt mål er å opprettholde USAs dominans i verden, så hvis andre land øker kan ikke vi lene oss tilbake og tillate det, sier han.
VG170224 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
DB170224 Og er forfekting av moral mest en snedig måte å opprettholde makt på ?
AP170224 Vi vil støtte de fantastiske kvinner og menn som jobber med å opprettholde lov og orden, sa Trump.
VG170223 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
VG170223 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
FV170223 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
BT170223 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
AP170223 I vårt alternative budsjett valgte vi å opprettholde Jernbanedirektoratet og Bane Nor.
AP170223 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
VG170222 Nå handler det om, i beste fall, å opprettholde kjøpekraften.
VG170222 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
SA170222 Men dette gjelder kun for 48 timer, da leder for fylkesnemnda etter gjeldende lovverk må fatte beslutning om det er grunnlag for å opprettholde flyttingen, eller om barnet skal tilbakeføres til foreldrene.
SA170222 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
DB170222 Fremover blir det avgjørende å opprettholde den gode trenden, sier treneren.
DB170222 Men for å opprettholde befolkningstallet, og for å kunne ta vare på eldregenerasjonen, kreves mellom 2 og 3.
DA170222 Forskerne sier de må studere de sju planetenes atmosfære før de kan slå fast om planetene kan opprettholde livsformer.
BT170222 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
AP170222 Hun mener Northug og Iversen bidrar til å opprettholde gamle stereotypier om kvinnelige idrettsutøvere.
AA170222 Forskerne sier de må studere de sju planetenes atmosfære før de kan slå fast om planetene kan opprettholde livsformer.
VG170221 juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.
DN170221 - Optimismen i markedet er sterk, og det virker på meg som om Opec klarer å opprettholde kuttene sine inntil videre, sier Saltvedt.
DN170221 Foreløpig har Vipps en særdeles sterk posisjon hos kundene, men det blir viktig for oss nå å utvikle blant annet denne type funksjonalitet som Facebook kommer med i dag for å opprettholde den lederposisjonen, sier Rune Garborg til TDN Finans.
DB170221 Avgjørelsen om å opprettholde suspensjonen vil imidlertid svekke russernes sjanser i mesterskapet.
DB170221 Å være til stede ved utvalgte begivenheter og holde kontakt med hele landet, er viktig for å opprettholde omdømmet som et folkelig og nært kongehus.
DB170221 Til tross for at skuespilleren valgte å gå tilbake til Hershey, hadde han et stort ønske om å opprettholde kontakten med sønnen.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
VG170220 Hun var også preget av en sterk kollegialitet, som er viktig for å opprettholde troen på politikken. sier han.
FV170220 Folkemøtet om sykehuset i Flekkefjord startet med en heftig krangel mellom politikerne om hvem som har vedtatt hva når det gjelder løfter om å opprettholde akuttkirurgi og traumeteam.
DB170220 Han minnes en politiker som bidro til å opprettholde troen på politikken.
DB170220 Det var viktig for å opprettholde troen på politikken.
BT170220 Vestlandsjordbruket handler ikke om kulturlandskap eller nostalgi, men om å opprettholde kapasiteten til nyvinning.
BT170220 Vestlandsjordbruket handler ikke om kulturlandskap eller nostalgi og vern av gammelt jordbruk, men om å opprettholde kapasiteten til nyvinning.
BT170220 På beitet bidrar storfe og småfe til å opprettholde mangfoldet av arter som har tilpasset seg kulturlandskapet gjennom årtusener.
AA170220 - Personlig og faglig utvikling samt erfaringsutveksling er viktig, og det får man ikke med dette anbudet, sier Denstad, og legger til at sjåførene har innført hilseplikt når man møtes på veien for å opprettholde det sosiale.
AA170220 Det tror jeg var veldig viktig for å opprettholde politikkens anseelse, Jagland.
VG170219 På tredje skyting var det kun lillebror Johannes som klarte å opprettholde den gode trenden, og akkurat da lå han på 7. plass i en tett og stjernespekket tetgruppe på åtte utøvere, anført av østerrikske Simon Eder.
SA170219 Den som lykkes i å ta grep på små og store endringer for å opprettholde tilstrekkelig kontroll på en skiftende hverdag, har en fleksibel læringskapasitet.
DB170219 Så langt det er mulig skal barnevernet opprettholde et godt forhold til foreldrene, men det er ikke alltid det er mulig.
VG170218 De vil gjerne opprettholde kontakten, men kunne ikke si at NATO var klar til å gjenoppta samarbeidet, Det er trist, sa Lavrov til sikkerhetskonferansen i München lørdag ettermiddag.
VG170218 Det er åpenbart at Putin og hans folk gjør det de kan for å opprettholde denne usikkerheten.
DB170218 Han gjentok sitt budskap om hvor dårlig Nafta-avtalen har vært for landet, og trakk fram viktigheten av å stoppe land i å opprettholde kunstige valutakurser.
DB170218 To UNE-vedtak om å opprettholde utvisningen ble kjent ugyldige av Oslo tingrett, med henvisning til hensynet til kona og barna.
DB170218 « Kulturrådets museumsfaglige avdeling er ikke et regionkontor, men har hele landet som virkefelt » svarte kulturministeren på spørmålet om hvordan museumsseksjonen skal opprettholde sin rådgivende funksjon overfor kulturdepartementet på samme nivå som i dag.
DB170218 Ny teknologi gjorde at den totale sensuren ikke lot seg opprettholde .
DB170218 I Sovjetunionen var sensur det viktigste middelet for å opprettholde sosial og politisk kontroll.
AP170218 - Jens Stoltenberg vil gjerne opprettholde kontakten, men kunne ikke si at NATO var klar til å gjenoppta samarbeidet, Det er trist, sa Lavrov.
AA170218 Reaksjonsevnen er for dårlig, styrkene er for lite mobile, kampkraften - spesielt i form av artilleri og missiler levert fra avstand - er for svak, og styrkene har får dårlig utholdenhet til å opprettholde strid over lengre tid, sier brigader Aril Brandvik til Klassekampen.
VG170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier han.
VG170217 Greit nok, filmen inneholder ikke de store overraskelsene, men den makter å opprettholde spenningsnivået fra start til slutt.
SA170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til VG.
DN170217 Skulle USA trekke seg tilbake og ikke lenger greie å opprettholde denne stabiliteten, vil det kunne få store konsekvenser for norsk økonomi og for våre sparepenger, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebanken 1 Gruppen, om hvorfor USA er så viktig for Norge.
DN170217 Undersøkelsen har som utgangspunkt at Norge med dagens oljepris må doble verdien av eksport av varer og tjenester fra andre næringer for å opprettholde samme levestandard i 2040.
DN170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til avisen.
DB170217 Men i Norge har vi mange små flyplasser, og i tillegg endel ruter som flys på oppdrag fra staten ; ikke fordi de er lønnsomme, men fordi det anses som samfunnsmessig viktig å opprettholde et flytilbud der.
DA170217 Men det er interessesant det de skriver om forholdet til Norge, at norske myndigheter er med på å opprettholde en spent situasjon.
BT170217 Landets kvinner føder nå i gjennomsnitt bare 1,4 barn, og ingenting tyder på at fødselsraten vil øke til 2,1 barn med det første, noe som trengs for å opprettholde befolkningen.
AP170217 Administrasjonsstyret vil av hensyn til kundene så raskt som mulig vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, mens administrasjonsstyrets arbeid pågår.
AP170217 - Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til VG.
AA170217 Landets kvinner føder nå i gjennomsnitt bare 1,4 barn, og ingenting tyder på at fødselsraten vil øke til 2,1 barn med det første, noe som trengs for å opprettholde befolkningen.
AA170217 " Administrasjonsstyret vil av hensyn til kundene så raskt som mulig vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene helt eller delvis mens administrasjonsstyrets arbeid pågår.
AA170217 Men å opprettholde 35,5 timers arbeidsuke for nattsykepleierne, det skal vi ?
VG170216 Den kom rett før jul, og der gikk Kulturdepartementet inn for å opprettholde det norske spillmonopolet i årene fremover.
VG170216 Å opprettholde en ambisjon om at Norge en dag skal bli medlem av Den europeiske union, er en slik strategi.
SA170216 Heldigvis har jeg klart å opprettholde en god kvalitet på den, sier Lihaug, som har hentet svenske Sven Fornling og norske Alexander Hagen inn som sparringspartnere.
DB170216 Rekdal opplever at det i norske klubber blir brukt mye tid på å kritisere bak ryggene til folk, i stedet for å opprettholde en åpen diskusjon.
DB170216 - Siden det var et ønske fra Venstre i budsjettforhandlingene å opprettholde og styrke virksomheten i 2017, gjorde vi det, mens prosessen med å legge ned Sjøheimevernet altså vil ta lenger tid enn det, sier Halleraker.
DB170216 nisjonsmakten i alle ledd av livet, inkludert skilsmisse ved ekteskap, der mannen bare kan ta seg en kone nummer 2, mens kone nummer 1 blir stående i en limbo der hun ikke kan gifte seg på nytt uten skilsmisse, og ikke kan få en skilsmisse uten mannens godkjennelse, som imamer igjen er med på å opprettholde .
DB170216 Derfor er det slik at til tross for at moskeene ikke er en viktig pådriver av sosial kontroll, eller roten til det, ender opp med å bli en fellesarena som er med på å opprettholde det.
BT170216 Heldigvis har jeg klart å opprettholde en god kvalitet på den, sier Lihaug, som har hentet svenske Sven Fornling og norske Alexander Hagen inn som sparringspartnere.
AP170216 - Det er bred enighet i Norge om å opprettholde et bredt bosettingsmønster.
AP170216 Heldigvis har jeg klart å opprettholde en god kvalitet på den, sier Lihaug, som har hentet svenske Sven Fornling og norske Alexander Hagen inn som sparringspartnere.
VG170215 - Etter å ha vært rundt i miljøene, er tilbakemeldingene at aktivitet og kvalitet på aktivitet er vanskelig å opprettholde .
DA170215 Nå skal vi i stedet gå mer etter de rette turistene, de såkalte « high yield, low impact»-turistene, sier hun, og lover å jobbe for å opprettholde det Norges veletablerte internasjonale omdømme som et foregangsland innen bærekraftig turisme, som åtte norske destinasjoner har utmerket seg spesielt på.
AP170215 Der bekrefter kommunikasjonssjef Marte Svenneby at det kun er vedlikehold som er nødvendig for å opprettholde driften som utføres i bygningsmassen på Lambertseter.
AA170215 Onsdag besluttet Svea hovrätt å opprettholde livstidsdommen.
AA170215 Vi diskuterte derfor hvordan vi kan opprettholde og få opp farten på landenes innsats for å nå målet, for eksempel gjennom nasjonale planer om mål for å sikre jevn framgang, sa han.
DN170214 - USA må opprettholde sanksjonene mot Russland så lenge de fortsetter å bryte med Ukrainas selvstendighet og territorium, sier McCain.
DB170214 For Moskva var Trumps valgseier en triumf, hvis USA opphever sine sanksjoner vil det bli mye vanskeligere for et splittet EU å opprettholde sine.
DA170214 Men bransjeaktørene er tydelige på at de heller vil opprettholde sine bransjekrav enn å oppdatere dagens Norsk Standard.
AP170214 Tendensen var åpenbar allerede under Obama, men er blitt forsterket av Trump : USA har ikke lenger den politiske viljen til å opprettholde sin dominerende rolle i internasjonal politikk.
AP170214 Tendensen var åpenbar allerede under Obama, men er blitt forsterket av Trump : USA har ikke lenger den politiske viljen til å opprettholde sin dominerende rolle i internasjonal politikk, skriver innleggsforfatteren.
AA170214 - USA må opprettholde sanksjonene mot Russland så lenge de fortsetter å bryte med Ukrainas selvstendighet og territorium, sier McCain. ( ©NTB ) ¶
VG170213 Vi må opprettholde jakten på doperne, og før vi skroter det systemet som vi har nå, må vi ha et som er bedre.
SA170213 I distrikter med store avstander er det viktig å opprettholde fødeavdelinger og fødestuer.
DN170213 Han viser til at mens Bane Nor står i fare for å kutte en halv milliard, bevilges det også langt mindre til det som kalles « fornyelse », eller arbeid knyttet til å opprettholde standarden av jernbanen.
DN170213 - I nye studier og beregninger som ligger til grunn for den nye planperioden til ny Nasjonal transportplan, viser at man de neste 12 årene må bruke minst 3,5 milliarder kroner årlig for å opprettholde jernbanens standard.
DN170213 Dette er de såkalte « tjenestekjøpene » - tilskudd for å opprettholde togtilbud staten vil ha, men som ikke kan drives lønnsomt.
DB170213 ¶ MÅ BYGGE MER : - Regjeringen har valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet, skriver finansminister Siv Jensen i dette svaret til SV-leder Audun Lysbakken ( SV ).
DB170213 Regjeringen har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet.
DA170213 Han beskyldte Trump for å « opprettholde ondskap », og harselerte med « det mislykkede forbudet mot muslimer ».
AA170213 - Rikslønnsnemnda vil stort sett opprettholde eksisterende avtaler.
SA170212 Thingnes Bøs sølvmedalje bidro til å opprettholde Norges kruttsterke sprintstatistikk på herresiden i VM-sammenheng.
FV170212 Thingnes Bøs sølvmedalje bidro til å opprettholde Norges kruttsterke sprintstatistikk på herresiden i VM-sammenheng.
BT170212 Thingnes Bøs sølvmedalje bidro til å opprettholde Norges kruttsterke sprintstatistikk på herresiden i VM-sammenheng.
AP170212 Thingnes Bøs sølvmedalje bidro til å opprettholde Norges kruttsterke sprintstatistikk på herresiden i VM-sammenheng.
AA170212 Politiet opplyser at tre opprørere kom seg unna med livet i behold, og at store politistyrker er sendt til området for å " opprettholde lov og orden ".
AA170212 Vi har allerede begynt å se fremover, og for å opprettholde denne gode stemningen, trekker undertegnede og Martin Konstali dette resolusjonsforslaget, sa Langemyr.
VG170211 Kort tid etter at en føderal ankedomstol i San Francisco torsdag fattet beslutning om å opprettholde opphevelsen av Trumps omstridte innreiseforbud, raste Trump og twitret en melding som tydet på at presidenten ikke synes saken på noen måte er over : ¶
VG170211 Det hvite hus uttaler at de ser på andre muligheter for å opprettholde Trumps ordre.
VG170211 Avgjørelsen om å ikke anke skal ifølge kilden i Det hvite hus ha kommet etter at Det hvite hus ser på andre muligheter for å opprettholde Trumps presidentordre om å begrense immigrasjon.
VG170211 For å opprettholde dette volumet skal det ifølge varsleren bli slurvet med hygienen.
VG170211 At slike lovbrudd straffes, og det hardt, er med på å opprettholde vårt gode samfunn med høy tillit mellom folk og til myndighetene.
VG170211 Søvn er helt nødvendig for å opprettholde hjernens funksjoner og rydde plass til nye lærdom og videre utvikling, sier Bjorvatn som er professor i medisin ved Universitetet i Bergen og lege ved Bergen søvnsenter til VG.
DB170211 Også den britiske regjeringen tok sterk avstand fra valget og uttalte at det å holde et valg midt under en blodig borgerkrig « bare er en måte å opprettholde diktaturet på ».
DB170211 Den har holdt det gående siden år 2000 og klart å opprettholde sitt gode rykte.
VG170210 Kort tid etter at en føderal ankedomstol i San Francisco fattet beslutning om å opprettholde opphevelsen av Trumps omstridte innreiseforbud, twitret presidenten følgende - med blokkbokstaver : ¶
DB170210 Nå vil han se på nye muligheter for å opprettholde det.
DB170210 ( Dagbladet ) : Ifølge kilder CNN har snakket med, ser Det hvite hus på flere muligheter for hvordan de skal opprettholde det kontroversielle innreiseforbudet president Donald Trump innførte i slutten av januar uten at det strider mot domstolene.
DB170210 Utdanning og arbeid er også de viktigste faktorene for å opprettholde tillitsnivået i det norske samfunnet.
DB170210 ( Dagbladet ) : Donald Trump led et bittert nederlag natt til fredag, da en føderal ankedomstol besluttet å opprettholde kjennelsen som opphevet presidentens innreiseforbud.
DB170210 Det heter : « FNs medlemsland overdrar til Sikkerhetsrådet hovedansvaret for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet.
AP170210 - Dersom vi bekymrer oss for å fornærme minoriteter ved å kritisere æresdrap, vold og undertrykkelse, er vi medvirkende til å opprettholde vold, misbruk og restriksjoner i kvinners liv.
AP170210 - Dersom vi bekymrer oss for å fornærme minoriteter ved å kritisere æresdrap, vold og undertrykkelse, er vi medvirkende til å opprettholde vold, misbruk og restriksjoner i kvinners liv.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AP170210 Hovedregelen er at foreldre har rett til samvær, basert på det biologiske prinsipp om at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barnet og dets biologiske foreldre.
AA170210 Muligheten til å opprettholde den tradisjonelle beitenæringen med rein er også blitt sterkt svekket som følge av vindkraft, gruvedrift, kraftutbygging, turisme og landbruk.
AA170210 Hovedmotivasjonen er knyttet til ønsket om å bidra til at vi kan opprettholde de norske velferdsgodene.
AA170210 Da vil vi være i stand til å opprettholde velferdsgodene til de som trenger det, og dermed opprettholde vår posisjon som et av verdens beste land å bo i.
AA170210 Da vil vi være i stand til å opprettholde velferdsgodene til de som trenger det, og dermed opprettholde vår posisjon som et av verdens beste land å bo i.
VG170209 Under høringen fikk Sessions' konservative standpunkt rundt blant annet abort og homofilt ekteskap demokratene til å spørre ham om hvordan han kan opprettholde loven som en justisminister med slike synspunkt.
SA170209 Vi setter ord på hva god psykisk helse faktisk er, og vi jobber med hva som skal til for å opprettholde en god psykisk helse.
DB170209 Det i seg selv var slett ikke denne aksjonens primære mål, men det at de aktive stod opp for strengere dopingstraffer gjorde det umulig for styret i det internasjonale skiskytterforbundet ( IBU ) å opprettholde den tankeløse beslutningen fra i fjor høst om å tildele russerne et verdensmesterskap samtidig som all toppidretten deres var under internasjonal etterforskning.
DB170209 Siden 2014 har lagbussen også kjørt rundt med en klokke i frontvinduet som minner spillerne igjen og igjen på hvilken tradisjon de skal opprettholde .
DB170209 Boikotter er vanskelige å opprettholde , fordi de krever at forbrukerne opprettholder et intenst engasjement over tid, og som alle intense følelser, har denne det med å være kortlivet.
BT170209 « Politiet finner ikke lenger grunnlag for å opprettholde trusselnivået.
DN170208 Det er ikke første gang DCC gjør et slikt oppkjøp, og Dybvad peker på dette oppkjøpet som en del av en større trend i markedet som en konsekvens av lave oljepriser og press for å opprettholde utbytte i oljeselskapene.
DN170208 Det er helt klart en ulempe å avlyse når man forsøker å opprettholde deltagelsen, sier Håvard Lillegård, rennleder for Grenaderløpet.
DB170208 De er viktige for å opprettholde et vitalt sentrumsområde som ikke bare består av kjedebutikker og subsidierte teaterhus.
DA170208 Men selv om han skulle komme på plass, er det ikke gitt at han vil stemme for å opprettholde innreiseforbudet Trump har utstedt, påpeker jusseksperter overfor magasinet National Journal.
DA170208 - Regjeringen argumenterer for at det er viktig å opprettholde praksisen for å sende signal til andre barn om å ikke legge ut på flukt.
AA170208 Seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) synes det er uheldig " dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap ".
SA170207 - Bercow burde opprettholde våre flotte parlamentariske tradisjoner og forholde seg nøytral, sier Farage, som er en av Trumps sterkeste støttespillere i Storbritannia.
DN170207 Andelen har også økt i lys av at Statoil i nedgangsperioden har valgt å opprettholde utbyttet.
DN170207 Selskapet reduserer årlig utbytte til 60 cent per aksje fra 1,10 dollar, og opplyser at de prøver å opprettholde en sterk balanse mens markedet innhenter seg.
DB170207 Tidligere vakter, offiserer og fanger fra fengselet bekrefter i rapporten at fanger måtte opprettholde stillhet til alle tider.
DA170207 Opprettholde finansiell kapasitet med finansiering av prosjekter og positiv kontantstrøm med en pris på 50 dollar fatet i 2017.
AP170207 For frivillige organisasjoner, foreslås det å opprettholde dagens regler.
AP170207 Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde denne muligheten, og alt tyder derfor på at partiet går imot forslaget.
AA170207 - Bercow burde opprettholde våre flotte parlamentariske tradisjoner og forholde seg nøytral, sier Farage, som er en av Trumps sterkeste støttespillere i Storbritannia. ( ©NTB ) ¶
AA170207 Hvordan skal vi klare å opprettholde våre gode ordninger med stadig flere eldre, innvandrere og uføre ?
VG170206 Folkvord forklarer at ettersom Myanmar nå har internasjonale forpliktelser er det viktig for myndighetene og armeen å opprettholde et godt omdømme.
VG170206 Jeg er vel en av dem som absolutt forstår at for noen så er faktisk NAV og velferdsordningene livsviktige systemer for å opprettholde et verdig liv.
SA170206 Dermed blir vekst i brukerinntektene ekstremt viktig for å kunne opprettholde journalistikk av høy kvalitet.
DB170206 Selv om det godt kan tenkes at det er noe i vårt kulturelle jordsmonn som gjorde det enklere å skape gode institusjoner, kan institusjonene selv opprettholde viktige verdier, selv om det kommer et tilfang av mennesker fra andre kulturer.
BT170206 - Bercow burde opprettholde våre flotte parlamentariske tradisjoner og forholde seg nøytral, sier Farage, som er en av Trumps sterkeste støttespillere i Storbritannia.
BT170206 I Høyres utkast til nytt program sies det at « Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU » og at Høyre vil være « en garantist for EØS-avtalen og opprettholde et tett samarbeid med EU gjennom en aktiv europapolitikk. » | Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet ¶
AP170206 - Bercow burde opprettholde våre flotte parlamentariske tradisjoner og forholde seg nøytral, sier Farage, som er en av Trumps sterkeste støttespillere i Storbritannia.
AP170206 I Høyres utkast til nytt program sies det at « Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU » og at Høyre vil være « en garantist for EØS-avtalen og opprettholde et tett samarbeid med EU gjennom en aktiv europapolitikk. » | Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet - igjen ¶
AA170206 Jeg er vel en av dem som absolutt forstår at for noen så er faktisk Nav og velferdsordningene livsviktige systemer for å opprettholde et verdig liv.
DB170205 City greide ikke å opprettholde det konstante presset - og Swansea beit seg fast i oppgjøret.
AP170205 Vi i Norge kan unngå å gå den veien, men det er ikke gitt at vi kan klare å opprettholde de forholdsvis små forskjellene, da må vi ta i bruk aktive politiske grep, sier Støre.
AP170205 Vi i Norge kan unngå å gå den veien, men det er ikke gitt at vi kan klare å opprettholde de forholdsvis små forskjellene, da må vi ta i bruk aktive politiske grep, sier Søre.
VG170204 Ekteparet Ivanka Trump ( 35 ) og Jared Kushner ( 36 ), som flere ganger har forsvart homofiles rettigheter, skal ifølge Politicos kilder ha vært avært aktive i denne saken, og på det sterkeste anbefalt president Donald Trump om at han burde signalisere at han akter å opprettholde Obamas presidentordre fra 2014.
VG170204 Da er det ekstremt viktig for mediene å opprettholde troverdighet.
SA170204 - For soldatene blir det å spise kjøtt en symbolsk måte å opprettholde og bekrefte sin maskuline identitet på, sier Syse.
AP170204 - For soldatene blir det å spise kjøtt en symbolsk måte å opprettholde og bekrefte sin maskuline identitet på, sier Syse.
AA170204 Erfaringsmessig ser vi at det å opprettholde dette også i et samlivsbrudd, er med på å gi forutsigbarhet som igjen gir trygghet i en ellers ny og forvirrende situasjon. | 130 Isfit-deltakere mangler husrom i Trondheim ¶
SA170203 Fremdeles skal vi opprettholde sterke gulrøtter for at folk skal kjøpe og eie elbiler.
SA170203 Fremdeles skal vi opprettholde sterke gulrøtter for at folk skal kjøpe og eie elbiler.
DB170203 Rapporten konkluderer med at sykehjemmene som klarer å opprettholde et lavt sykefravær, er de som har tatt grep innen oppfølgning av sykmeldte, arbeidsmiljø og omdisponering av ressurser.
DB170203 Har du boret deg gjennom en flis på badet, er det viktig å opprettholde membranen og sørge for at veggen fortsatt er vanntett.
BT170203 Det kan bli vanskelig å opprettholde et så spredt skoletilbud som vi har i Sogn og Fjordane i fremtiden, sier Heen.
BT170203 Vestlige konvensjonelle styrker har tapt mye av sitt teknologiske overtak, og sliter med å opprettholde beredskapen.
AP170203 Dette gir et godt utgangspunkt for de langsiktige samarbeidsrelasjonene vi trenger for å opprettholde en troverdig ubåtkapasitet for fremtiden.
AP170203 Det er ikke noe hyggelig, men det er helt nødvendig om vi skal opprettholde et strengt og rettferdig regelverk.
AA170203 Like avgjørende som språket, er muligheten til å opprettholde en levedyktig reindriftsnæring.
VG170202 Det betyr at folk trenger to prosent lønnsvekst for å opprettholde kjøpekraften : ¶
DB170202 Men vi er glade for at vi kan opprettholde tilbudet, sier Asperud.
AP170202 Produksjonen skal dobles de neste fem årene, noe som er avgjørende for å opprettholde Russlands oljeproduksjon.
SA170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
DB170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
DB170201 Samtidig mente amerikanske politikere at det var akseptabelt, til og med fordelaktig, for de eksisterende atommaktene å opprettholde egne atomvåpenarsenaler.
DB170201 Likestilling er en forutsetning for å kunne opprettholde en sjenerøs velferd og bør slik sett ikke være valgfritt.
DB170201 Det gir en mer formyndersk velferdsstat, men kan samtidig være gunstig for å opprettholde tilliten til velferdsstaten, stimulere til arbeid og for å sørge for at barn av innvandrerforeldre lærer språk og ferdigheter i barnehagen.
DB170201 Kennedy er som alderen tilsier, moden for pensjon, men visstnok bekymret for at den balansen han har bidratt til å opprettholde , skal forrykkes.
BT170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
AP170201 Økte forskjeller på toppen bidrar til å opprettholde lønnsgapet.
AP170201 Det er et uttalt mål fra russisk side å svekke oppslutningen om å opprettholde sanksjonene, sier hun.
AP170201 - Det er ikke selvsagt at europeiske land vil stå samlet om å opprettholde sanksjonen over lang tid.
AP170201 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
DB170131 Det gjør at jeg kan opprettholde formen.
DB170131 « For å opprettholde lovpålagt beredskap skal Lødingen kommune ta inn deltids brannkonstabler/aspiranter til brann- og redningstjenesten.
DB170130 Dette kan være med på å opprettholde og forsterke sosial urettferdighet.
BT170130 Hyblifiseringspresset og mangelen på stabile barnefamilier for å opprettholde den sosiale strukturen er ikke blitt mindre.
DN170129 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
DB170129 Med den mediedekningen saken fikk, spesielt i Finland, var det vanskelig å opprettholde satsningen der.
AP170129 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
DN170128 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
DB170128 Marit Bjørgen klarte ikke opprettholde det høye tempoet hun hadde i prologen, og røk ut i semifinalen.
DB170128 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
AP170128 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
AP170128 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
AP170128 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
SA170127 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
SA170127 Ved å bygge nye idrettsanlegg er kommunen med på å opprettholde arbeidsplasser.
DN170127 Mexico stiller gjerne i samtaler med USA for å opprettholde et godt forhold, men utenriksminister Luis Videgaray utelukker at det er aktuelt å forhandle om betalingen for en grensemur.
DB170127 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
DB170127 Jada, men så klarer heller ikke landet å opprettholde sin egen befolkning.
DB170127 - Om det gjorde meg til en bedre president, vet jeg ikke, men det har gjort at jeg har kunnet opprettholde balansen i disse åtte åra, sa Obama.
BT170127 Situasjonen forverres av at Vestens væpnede styrker har mistet mye av sitt teknologiske overtak og sliter med å opprettholde beredskapen.
AP170127 - Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred.
DN170126 - Til å begynne med kan en halvering av bestanden greit opprettholde seg selv, men så begynner det å gå utforbakke.
DB170126 - Bikinifitness legger opp til en idealisering av en kropp som ikke er biologisk naturlig, og for de fleste umulig å opprettholde over lang tid, sier hun til Dagbladet.
DB170126 Skal vi opprettholde dagens velferd i framtida er vi avhengige av å få flere av de på arbeidsavklaringspenger i jobb.
DB170126 Det bør ihvertfall være et minstekrav ( ikke minst i disse dager når man ønsker å opprettholde et tydelig kvalitetsskille mellom redaktørstyrte medier og ymse andre aktører ) at man ikke fremfører slike primærkilde-fakta uten å virkelig ha forsikret seg om at de faktisk stemmer - og dersom man likevel feilinformerer, at man korrigerer så tydelig og raskt som det overhodet lar seg gjøre.
DB170126 De med høy utdannelse og høy produktivitet, som betaler forholdsmessig mye for å opprettholde denne modellen, nyter også godt av å leve i et godt og harmonisk samfunn.
DN170125 For å opprettholde dette kravet, har oppdretterne benyttet flere legemidler og metoder for å få bort lakselusen.
DB170125 - Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap, sier Støre.
DB170125 Å opprettholde kontantene koster penger.
BT170125 - Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap, sier Støre.
AP170125 - Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap, sier Støre.
DN170124 Utenriksministeren sier det er en norsk hovedprioritet å opprettholde fred og stabilitet i Arktis.
DN170124 I en urolig verden er det å opprettholde fred og stabilitet i Arktis stadig en hovedprioritet for Norge, ifølge utenriksminister Børge Brende ( H ).
DN170124 - Dette er en situasjon vi ønsker å opprettholde , det er vår hovedprioritet.
DB170124 De er dyre og drives mindre profesjonelt, de sliter med samordningsproblemer og er for små til å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på en rekke av tjenestene de tilbyr, som barnevern, spesialundervisning, skoletilbudet og psykisk helsearbeid.
BT170124 Pensjonskassene har som målsetning å opprettholde realverdien av rettighetshavernes midler, både i opptjeningsperioden og utbetalingsperioden.
DB170123 I første omgang skal samtalene rette seg mot å opprettholde den skjøre våpenhvilen som ble innført 30. desember, sier en kilde tett på de kommende forhandlingene til nyhetsbyrået Tass.
DB170123 President Donald Trump har overfor Egypts president Abdel Fattah al-Sisi lovet å opprettholde USAs militære og økonomiske støtte til landet.
DB170123 Gjennom EØS-avtalen har vi behendig unndratt landbruket og kan opprettholde høye importrestriksjoner på matvarer.
VG170122 - Menn er dårligere til å opprettholde nettverkene sine.
SA170121 De mest effektive lederne er i stand til å opprettholde en viss grad av avstand fra den sosiale og følelsesmessige maktkampen i hverdagspolitikken.
SA170121 De mest effektive lederne er i stand til å opprettholde en viss grad av avstand fra den sosiale og følelsesmessige maktkampen i hverdagspolitikken.
DB170120 Å opprettholde sikkerheten og forhindre voldelige sammenstøt forventes å koste over 100 millioner dollar, nærmere 900 millioner kroner, som Dagbladet tidligere har skrevet.
AP170120 - Å ha en skjult adresse samtidig som en skal opprettholde omsorgs- og besøksrett til far, er ikke enkelt.
FV170118 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
DN170118 - Konsekvensene for våre medlemsvirksomheter vil være at produktet som de digitale mediene tjener mest på - salg av annonseplass - enten blir mindre verdt, eller mer komplisert å opprettholde og dyrere å drive, sier digitalsjef Allan Sørensen til Mediawatch.dk.
DB170118 Myndighetene leter febrilsk etter steder de kan kjøpe hvit sand for å opprettholde turistattraksjonen.
DB170118 For øvrig er det ikke bare Miami som sliter med å opprettholde sandstrendene sine.
DB170118 Han understreker at kvinner også er opptatte av å opprettholde familiens ære.
DB170118 Overføringene fra sentrum til periferi har også bidratt til å opprettholde industri, næringsvirksomhet og en levestandard i den norske « periferien », som har forhindret den grad av avfolkning man har opplevd i mange andre samfunn, som ikke har råd til samme grad av subsidienivå.
DB170118 - Planen fremover nå er å opprettholde humorprofilen vår.
SA170117 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
DN170117 Det har vært stor skepsis til om Opec-landene vil opprettholde kuttforpliktelsene.
DB170117 De Kontraherende Parter skal treffe de nødvendige tiltak for å opprettholde bestandene av vill flora og fauna eller å tilpasse dem til et nivå som særlig svarer til de økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav, tatt i betraktning de økonomiske og rekreasjonsmessige krav og behovene til underarter, varieteter eller typer som lokalt er i fare.
DB170117 Å opprettholde sikkerheten og forhindre voldelige sammenstøt forventes å koste over 100 millioner dollar, nærmere 900 millioner kroner, som Dagbladet tidligere har skrevet.
DB170117 Å opprettholde sikkerheten og forhindre voldelige sammenstøt forventes å koste nærmere 900 millioner kroner.
BT170117 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
AP170117 Det at alle eksponeres på en daglig basis for ledernes feil, mangler og hykleri, gjør det vanskeligere å opprettholde tillit til institusjoner, sier Haidt.
AP170117 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
DN170116 « Farstad Shipping vil ellers opprettholde driften som en videreført virksomhet.
DN170116 Rederiet varslet i forrige uke at selskapet og brorparten av dets datterselskaper har suspendert betjening av selskapets gjeld for å opprettholde likviditet.
DN170116 Det Aker- og Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP har en ambisjon om å opprettholde et utbytte på minst 250 millioner dollar per år, rundt 2,1 milliarder kroner på mellomlang sikt, og å øke dette nivået etter hvert som Johan Sverdrup-feltet kommer i produksjon.
FV170115 - Det er veldig individuelt hvordan forfallet skjer hvis man ikke gjør noe for å opprettholde bevegeligheten, men alle blir stivere i leddene.
DB170115 UDI sier i pressemeldingen søndag at etterforskningen av disse sakene « skyldes behovet for å opprettholde troverdigheten til asylordningen og for å signalisere at det ikke aksepteres at man får beskyttelse i Norge med alle de rettigheter det innebærer, på grunnlag av falske opplysninger. » - Kapasitet har likevel satt noen begrensninger for hvor mye UDI har kunne jobbe med slik
AP170115 Det er viktig å opprettholde troverdigheten til asylordningen og for å signalisere at det ikke aksepteres at man får beskyttelse i Norge, med alle de rettigheter det innebærer, på grunnlag av falske opplysninger.
AP170115 Det er viktig å opprettholde troverdigheten til asylordningen og for å signalisere at det ikke aksepteres at man får beskyttelse i Norge, med alle de rettigheter det innebærer, på grunnlag av falske opplysninger.
SA170114 - Det er veldig individuelt hvordan forfallet skjer hvis man ikke gjør noe for å opprettholde bevegeligheten, men alle blir stivere i leddene.
BT170114 - Det er veldig individuelt hvordan forfallet skjer hvis man ikke gjør noe for å opprettholde bevegeligheten, men alle blir stivere i leddene.
AP170114 - Det er veldig individuelt hvordan forfallet skjer hvis man ikke gjør noe for å opprettholde bevegeligheten, men alle blir stivere i leddene.
SA170113 I Rennesøy var vi kommet til et punkt hvor det var nødvendig med innføring av eiendomsskatt for å opprettholde tjenestenivået.
DB170113 På samme måte som reiselivet i Norge bidrar til å opprettholde bosetting over hele landet, gir den også muligheter for å styrke økonomien og bedre livsvilkårene i fattige deler av verden.
DB170113 Det er viktig å opprettholde distinksjonene, slik at ikke den offentlige debatten blir en totalt uspiselig grøt av anklager det er umulig å svare fornuftig på.
BT170113 Basert på kunnskapen om bestandsstørrelsen isolert sett, lå det derfor til rette for å opprettholde nemndenes vedtak om felling.
AP170113 Norge må ha en fødselsrate på 2,1 for å opprettholde befolkningen.
AP170113 - Vi lever i en tid hvor felles forståelse er avgjørende for å opprettholde en stabil verden.
BT170112 De skal også få leve og kunne opprettholde sine arbeidsplasser.
BT170112 De skal også få leve og kunne opprettholde sine arbeidsplasser.
DB170111 Vi må bidra til å finne løsningene, ikke til å opprettholde problemet, sier Portman til Marie Claire.
AP170111 Grubling bidrar til å opprettholde og forverre depresjon.
AP170111 Grubling bidrar til å opprettholde og forverre depresjon.
DB170110 Regjeringen går i sin Stortingsmelding inn for å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men forby gruppehold av mink for å unngå at dyrene skader hverandre.
DB170110 Dette er en krise som noen hver eneste dag tar et aktivt valg om å opprettholde .
DB170109 - Det er flere aktører som bidrar til å opprettholde et mediemangfold, og som har et konkurrerende tilbud til NRK, sa Finnslo.
DB170109 - Hvis målet er å opprettholde et mediemangfold lokalt, er ikke da nettverket av 230 norske lokalaviser viktig ?
DN170108 Vi anbefaler kommunene å opprettholde ordningen som var, som er et av de beste virkemidlene kommunene kan bruke for å få ned CO2-utslippene.
AP170108 Vi har innført lover og organisasjoner som skal opprettholde fred.
SA170106 Det finnes en rekke gode grunner til å opprettholde og sikre gode vilkår for små og mellomstore bruk som rydder utmarka : dyrevelferd og effektiv utnytting av norske ressurser står i særstilling blant disse.
DN170106 Det kan bidra til å opprettholde og øke verdiskapingen i norsk kraftbransje. mer ¶
SA170105 Vann er helt nødvendig for å opprettholde normale kroppsfunksjoner.
SA170105 Noen foretrekker også å spise en energibar eller lignende under oppvarming for å opprettholde energien og unngå sultfølelse.
SA170105 Både for å fylle energilagre, men også for å opprettholde væskebalansen.
FV170105 Vann er helt nødvendig for å opprettholde normale kroppsfunksjoner.
FV170105 Noen foretrekker også å spise en energibar eller lignende under oppvarming for å opprettholde energien og unngå sultfølelse.
FV170105 Både for å fylle energilagre, men også for å opprettholde væskebalansen.
DN170105 Selskapet vil ellers opprettholde driften som en videreført virksomhet.
DB170105 - Jeg vil si at det er viktig å opprettholde noen av mine fokusområder : Åpenhet, rak kommunikasjon, raske beslutninger, fokus på sporten og forbundets omdømme og å få fram at vi faktisk spiller en rolle i utviklingen av det vi holder på med.
BT170105 Vann er helt nødvendig for å opprettholde normale kroppsfunksjoner.
BT170105 Noen foretrekker også å spise en energibar eller lignende under oppvarming for å opprettholde energien og unngå sultfølelse.
BT170105 Både for å fylle energilagre, men også for å opprettholde væskebalansen.
AP170105 Samtidig er både lokale og sentrale myndigheter i det daglige svært opptatt av å opprettholde den økonomiske veksten, og det forutsetter selvsagt effektiv veitransport og høy aktivitet ved fabrikker og kraftverk med produksjon som fører til utslipp.
AP170105 Enighet om ulvesone i tidligere rovdyrforlik : Norsk rovdyrpolitikk har en todelt målsetting : å opprettholde en levedyktig bestand av ulv, som er fredet, og samtidig søke best mulige løsninger for dyr på beite og andre berørte interesser.
AP170105 Vann er helt nødvendig for å opprettholde normale kroppsfunksjoner.
AP170105 Noen foretrekker også å spise en energibar eller lignende under oppvarming for å opprettholde energien og unngå sultfølelse.
AP170105 Både for å fylle energilagre, men også for å opprettholde væskebalansen.
DB170104 Samme dag valgte et flertall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet å trosse alle faglige råd, og opprettholde pelsdyrnæringen i Norge.
DB170104 Kourtney har imidlertid vært opptatt av å opprettholde et godt forhold til Scott for barnas skyld.
BT170104 Samtidig må vi beklage overfor passasjerene for de ulempene arbeidet medfører, men dette arbeidet var helt nødvendig for å opprettholde en god sikkerhet for de reisende, sier Strønen.
AP170104 - Ulvesonepolitikken er et eksempel på at det store flertallet ikke får noen belastning når politiske mål skal nås, altså å opprettholde en norske ulvestamme, mens et lite mindretall pines og får hele belastningen, sier han til Klassekampen.
BT170103 Han sier at Norled ikke er pålagt å opprettholde skyss mellom Fedje og fastlandet når det er dårlig vær, men at man prøver å gjøre det beste for øyboerne.
BT170102 Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.
BT170102 Trening er ikke lenger et nødvendig onde for å se bra ut, men nødvendig for å opprettholde god helse.
BT170102 Målet hennes er at medlemmene skal klare å opprettholde treningen over tid.
SA170101 Litt for ofte handler budsjettkutt om å ta bort tilbud til de svakeste, enten det gjelder i form av tilskudd til idrettsaktiviteter, opprettholde stimulerende tilbud for rusmisbrukere eller å skape meningsfylte tilbud i skoler og andre kommunale bygg, som ellers holder stengt.
SA170101 Trening er ikke lenger et nødvendig onde for å se bra ut, men nødvendig for å opprettholde god helse.
FV170101 Trening er ikke lenger et nødvendig onde for å se bra ut, men nødvendig for å opprettholde god helse.
DB170101 Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.
DB170101 ¶ MISFORNØYD : Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet Hua Chunying understreker at Kina oppfordrer Japan til å opprettholde « ett Kina»-politikken.
DB170101 Hua Chunying understreket at Kina oppfordrer Japan til å opprettholde « ett Kina»-politikken.
DB170101 Han forteller at han vil gjøre det som trengs for å opprettholde sikkerheten til tyrkiske borgere, skriver tyrkiske medier.
BT170101 Noen trenger å hoppe mye for å opprettholde et spenningsnivå.
AP170101 Trening er ikke lenger et nødvendig onde for å se bra ut, men nødvendig for å opprettholde god helse.
SA161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst.
FV161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst.
BT161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst.
AP161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst.
AP161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst.
AA161230 - Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst.
AP161220 I motsetning til alle andre som kutter til dels hardt i sine trafikkprogrammer, tar Pegasus sikte på å opprettholde sine fem ukentlige avganger til Oslo.
AP161220 Billedkunstner Halvard Haugerud, nestleder i styret for Ekely borettslag, ber Riksantikvaren opprettholde fredningen av Kikutkollen og avvise Byantikvarens vedtak om dispensasjon.
AP161218 Mange kommuner er avhengig av denne omsetningen for å opprettholde et godt tilbud til lokalbefolkningen resten av året, så reiseliv er svært viktig for sysselsetting over hele landet, sier NHO Reiseliv-sjefen.
AP161218 Mange kommuner er avhengig av denne omsetningen for å opprettholde et godt tilbud til lokalbefolkningen resten av året, så reiseliv er svært viktig for sysselsetting over hele landet, sier NHO Reiseliv-sjefen.
SA161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
FV161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
BT161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
AP161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
AP161212 Vi må kanskje tåle at ulikheten øker noe, men god kvalitet og tilgjengelighet fra barnehage til ferdig skolegang, er uansett et av de viktigste svarene for å opprettholde sosial mobilitet og lav ulikhet på sikt.
AP161130 Styret ber Riksantikvaren opprettholde fredningen av Kikutkollen slik den er i dag og avvise Byantikvarens vedtak om dispensasjon.
AP161122 Mens vi er opptatte med å opprettholde denne masken i den fiktive virkeligheten på mobilene våre, renner det virkelige livet og alle dets vakre øyeblikk stille forbi.
AP161114 - Gjennom momsfritaket for digitale medier har mulighetene blitt større for å opprettholde et mangfold av medier.
SA161110 Han beskriver gatekunsten - Nuart - som en organisasjon med et sterkt grep om Stavanger, mens kunstnere som jobber med andre retninger, maleri, skulptur, video, tradisjonelle håndverk - desperat forsøkte å få publikums aksept og opprettholde visningssteder.
AP161108 - Det går på treningsvirksomheten som skjer der oppe, å opprettholde flyplassen og omstillingstiltak i årene som kommer for å sørge for at samfunnet ikke får for store negative konsekvenser som følge av dette, sa Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik.
AP161104 Han sa også at selv om rapporten viser at det er mulig å forby avl, så vil det være vanskelig å opprettholde forbud mot import av pels og dermed vil etterspørselen etter importert pels øke.
AP161023 At næringen produserer luksusartikler ingen strengt tatt trenger, gjør det enda vanskeligere å opprettholde den.
AP160928 Politiets vurdering i den nye rapporten var å opprettholde anbefalingen om ikke fornyet skjenkebevilling.
DA160926 - Er det noe som tyder på at bransjen vil « huske bedre », og opprettholde et edruelig kostnadsnivå når bedre tider kommer ?
DA160919 Det vil igjen gi ytterligere reduserte inntekter, og da mener styret at selskapet er ute av stand til å opprettholde sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, heter det i pressemeldingen.
AP160919 Samtidig sliter akademia i dag med å opprettholde en status som folkeuniversiteter der alle passer inn, og ei heller kan ikke hele Norge være børsmeglere.
AP160917 I retningslinjene for LAR står det at man skal opprettholde LAR-behandling under graviditeten, sekundært en anbefaling om hel eller delvis nedtrapping.
AP160912 Eller som hun ser det - så er det han som støtter henne i å opprettholde en fin kropp.
DN160909 Vi forsøker å finne den rette balansen mellom å la folk få uttrykke seg, samtidig som å opprettholde en trygg og respektfull opplevelse for vårt globale samfunn.
AP160904 Det er KrF og Senterpartiet som nå er garantisten for å opprettholde dette systemet, sier KrFs nestleder Dagrun Eriksen som også er leder av programkomitéen.
AP160830 Dernest om man skal opprettholde ambisjonsnivået for TTIP.
SA160809 - Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger.
AP160721 - Dere må stemme ut fra samvittigheten deres for kandidater som vil opprettholde grunnloven, sa Cruz i det som ble tolket som et indirekte angrep på Donald Trump.
AP160721 Det var i juni at Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) bestemte å opprettholde suspensjonen av Det russiske friidrettsforbundet.
AP160714 Trump vil opprettholde føderalt finansierte velferdsordninger og skattlegge rike hardere.
AP160713 Naboer, foreldre av folk i klassen som ikke ville la barna sine besøke meg, familie som latet som ingenting for å opprettholde en fasade.
AP160713 Jeg gjorde alt jeg kunne for å opprettholde en fin fasade.
AP160707 Stadig flere tar til orde for å oppheve sanksjonene mot Russland, og USA er tydeligere enn noen gang på at Europa må bidra mer til NATO for å opprettholde den transatlantiske forsvarsalliansen.
AP160707 NATO, som andre, må bevise sin relevans for å opprettholde sin legitimitet.
AP160623 IAAF besluttet forrige uke å opprettholde utelukkelsen av Russlands friidrettsforbund.
DB160622 Planen var å vise at å opprettholde dagens kommunestruktur vil føre til mer sentralisering og dårligere kommuneøkonomi.
DB160622 Da er det ikke rart at innbyggerne stemmer for å opprettholde dagens struktur, slik de har gjort i et stort flertall av folkeavstemningene.
AP160622 Ifølge Innovasjon Norges ferske Drømmeløftet-rapport må vi fordoble eksporten utenom petroleum for å opprettholde velferdsnivået.
AP160621 Dimitri Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, sa før beslutningen i IOC om å opprettholde utestengelsen at et slikt resultat kunne føre til noe som ingen ønsket seg.
AA160621 Dimitri Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, sa før beslutningen i IOC om å opprettholde utestengelsen at et slikt resultat kunne føre til noe som ingen ønsket seg.
AP160620 Domstolen konkluderte imidlertid med at Tine har gjort mye for å opprettholde sitt varemerke.
AP160619 Vi leter uansett etter penger i alle kanaler for å kunne opprettholde størrelsen på budsjettet for neste år, sier Wiese.
AP160617 Enkelte observatører mener IAAF kan komme til å opprettholde utestengelsen av Russland fra OL, men tillate enkelte rene utøvere å delta likevel.
AP160613 Så de ikke trenger å opprettholde fasaden om den tøffe, fysisk sterke og psykisk plettfrie machomannen.
AP160611 Delvis fordi Brofoss prinsipielt ønsket å gi regjeringen siste ord, men dels også fordi Brofoss over tid, selv om han ønsket det, ikke maktet å opprettholde noe selvstendighet i samarbeidet med regjeringen, sier universitetslektor Eivind Thomassen ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.
BT160608 Den norske oppdrettsnæringen, som er Norges største eksportnæring, uttrykker bekymring for hvordan den skal kunne opprettholde produksjonen etter dette tiltaket. 300 millioner kroner brukt, uten at noe konkret har skjedd med U-864 : ¶
AP160608 Flere av dem som på Eidsvoll stemte for å opprettholde adgangsforbudet, henviste uttrykkelig til den noe mer liberale tilstand som rådde.
AP160604 Men det kan også skape et press på andre regimer om å opprettholde sin legitimitet ved å være like bokstavtro.
AP160601 En slik organisering av meningsfeller kan være en effektiv forsvarsmekanisme mot den sekulariserte offentligheten, der debattanter som Sterri sørger for å opprettholde et tøft klima.
BT160531 UDI mener tilsynelatende at dette er en akseptabel praksis, vel vitende om at toprosentskatten bidrar til å opprettholde et regime som gjerne omtales som « Afrikas Nord-Korea ».
FV160527 Oppreisningskontroll : Kroppens evne ( via påvirkning og kontroll av nervesystemet ) til å opprettholde en stilling ved at kroppens tyngdepunkt har et samarbeid med understøttelsesflaten.
SA160525 Oppreisningskontroll : Kroppens evne ( via påvirkning og kontroll av nervesystemet ) til å opprettholde en stilling ved at kroppens tyngdepunkt har et samarbeid med understøttelsesflaten.
AP160525 Oppreisningskontroll : Kroppens evne ( via påvirkning og kontroll av nervesystemet ) til å opprettholde en stilling ved at kroppens tyngdepunkt har et samarbeid med understøttelsesflaten.
AP160523 Dersom IAAF bestemmer seg for å opprettholde utestengelsen, er hun forberedt på å gå rettens vei for å få delta i OL.
AP160518 Olje- og gassnæringen er avhengig av å kunne gjøre nye funn for å opprettholde aktiviteten.
AP160518 konsesjonsrunde er helt avgjørende for å kunne opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.
AP160510 - Må opprettholde beredskap ¶
AP160510 Dette fortrinnet gir samtidig en enestående posisjon i Arktis som vi må opprettholde .
AP160507 Enkeltmennesket finnes bare for å opprettholde Staten, sier Zubov.
AP160507 Enkeltmennesket finnes bare for å opprettholde Staten, sier Zubov.
AP160423 Vi fortsetter derfor å støtte myndighetene i å opprettholde den kursen de har lagt.
AP160417 For å opprettholde illusjonen om han fortsatt representerer en ny kraft i gresk politikk, gjør han seg vanskelig ved alle korsveier i forhandlingene med de utenlandske kreditorene.
FV160413 » Det går fint an å opprettholde en nær og god relasjon uten å være tett på hele tiden.
SA160411 - Det jeg kan si er at det er i idrettens interesse å opprettholde høy tillit i hele det norske samfunnet.
FV160411 - Det jeg kan si er at det er i idrettens interesse å opprettholde høy tillit i hele det norske samfunnet.
BT160411 - Det jeg kan si er at det er i idrettens interesse å opprettholde høy tillit i hele det norske samfunnet.
AP160411 - Det jeg kan si er at det er i idrettens interesse å opprettholde høy tillit i hele det norske samfunnet.
AP160409 Så de har en stor interesse av å opprettholde status quo og å motsette seg ekte reform.
AP160407 Hun argumenterte med at Unicare må bruke overskuddet sitt til å opprettholde bemanningen.
AP160404 Det er likevel flere grunner til at det kan være problematisk : Staten der pengene er tjent inn, får lavere skatteinntekter, som er sentralt for å opprettholde velferdssystemet i et land.
AP160402 Deretter må byrådet, når budsjettet skal revideres i mai, fremme de nødvendige forslag for å opprettholde bemanningen, sier bystyrerepresentanten.
AP160330 - I dag kan vi opprettholde aktivitetene vi tilbyr selv på veldig travle dager.
AP160328 Å opprettholde et trygt samfunn er absolutt alles ansvar.
AP160326 Myten om at man må spise kjøtt for ikke å få mangler, brukte norsk stat flere milliarder kroner på å både skape og opprettholde , helt siden 1936, da Omsetningsloven ble innført.
AP160325 - Jeg tror at folk vet at det blir flere eldre fremover og derfor er bekymret for om vi kan opprettholde den samme kvaliteten som i dag, og dt er derfor en realistisk tenkning, sier helseminister Bent Høie ( H ).
AP160315 Og forklarer dette med at « aktivitetsnivået for vedlikeholdsarbeidet ikke har vært tilstrekkelig for å opprettholde tilstanden i infrastrukturen og nivået på driftsstabiliteten i togtrafikken.
AP160311 Staten bør opprettholde likebehandlingen, men løse de økonomiske båndene til både Den norske kirke og trossamfunnene.
AP160303 - Det gjør det utfordrende å opprettholde volumet på det Forsvaret vi har i dag, sier generalløytnant Jakobsen.
AP160301 Han insisterte på at landet må opprettholde grensekontrollen for å unngå det « uorganiserte kaoset » som han mener har karakterisert EUs håndtering av migrantkrisen.
AP160301 Fico vil dermed kunne opprettholde en anti-migrasjonsfløy sammen med Ungarns Viktor Urban og Polens Jaroslaw Kaczynski.
SA160228 - Jeg har prøvd å gjøre veldig enkle grep for å opprettholde kontakten med naturen utenfor.
BT160228 - Jeg har prøvd å gjøre veldig enkle grep for å opprettholde kontakten med naturen utenfor.
AP160228 - Jeg har prøvd å gjøre veldig enkle grep for å opprettholde kontakten med naturen utenfor.
AP160227 Hun representerer hele familiens såkalte « ære », og det er hennes ansvar å opprettholde den.
AP160227 Når Freddy Kalas er strømmet over to millioner ganger, så er det med på å opprettholde aktualiseringen til MGP.
AP160226 - Det var ikke mulig å opprettholde slike høye vekstrater i lengre perioder, og det er normalt at markedet opplever en nedjustering etter en slik vekst.
AA160226 - Det var ikke mulig å opprettholde slike høye vekstrater i lengre perioder, og det er normalt at markedet opplever en nedjustering etter en slik vekst.
DA160223 Statoil bør ha som ambisjon å opprettholde en ledende rolle innenfor helikoptersikkerhet i en bransje som blant annet utfordres med økende kostnadsfokus.
DA160223 Faret Sakariassen mener at man må være tydelig på at det bare er politiet som har som oppgave å opprettholde ro og orden.
DA160223 - Vi må være veldig tydelige på at det bare er politiet som har som oppgave å opprettholde ro og orden, sier Faret Sakariassen.
DA160223 Statoil bør ha som ambisjon å opprettholde en ledende rolle innenfor helikoptersikkerhet i en bransje som blant annet utfordres med økende kostnadsfokus.
AP160223 I paragraf 26 heter det at det « er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted.
AP160223 - Det er kun politiet som har adgang til å utøve politimyndighet, og som kan benytte maktmidler for å opprettholde ro og orden.
AP160223 - Det er ikke akseptabelt at grupperinger opptrer som, eller gir inntrykk av å være en form for « borgervern », og patruljerer i gatene i den hensikt å opprettholde ro og orden, og eventuelt griper inn i situasjoner og ordensforstyrrelser, mener POD-direktøren.
DA160216 Flertallspartiene la fram forslaget om å opprettholde de to barnehagene.
DA160216 Flertallspartiene la fram forslaget om å opprettholde de to barnehagene.
AP160213 Dette skyldes at jeg ikke så lett slipper folk innpå meg, og i tillegg er dårlig til å ta kontakt og til å opprettholde et vennskap. 3rd-party-bio ¶
AP160212 Politikerne må skape ny politikk, politiet har ansvar for å opprettholde orden og mediene en plikt til å dekke alle aspekter av utviklingen.
AP160211 Det hjelper oss å øke produktiviteten og minst opprettholde velferden, sier hun.
AP160211 IOC ønsker på Lillehammer å vise at det er mulig å arrangere med langt mindre investeringer, men likevel opprettholde samme glede og moro, sier Heiberg, som mener at det ligger mye læring og erfaring i å arrangere ungdoms-OL for den oppvoksende generasjon.
AP160210 Vi foreslår å opprettholde statens nåværende finansiering av virksomhetene som overdras, men finansieringen vil skje gjennom et samlet tilskudd som Kirkemøtet skal fordele videre.
AP160209 I trallen oppbevares en rekke forskjellige hverdagsmedisiner som brukes for å opprettholde pasientenes nedadgående helse.
AP160205 Men det Kollen har klart å opprettholde er to ting : Ei hard løype.
DN160204 Regjeringen vil matche minoritetsaksjonærenes andel i programmet for utbytteaksjer og dermed opprettholde sin eierandel på 67 prosent.
AP160204 Langvarig og høyt saltinntak svekker nyrenes evne til å skille ut natrium og da øker volumet av blod i årene : Kroppen vil nemlig opprettholde lik saltkonsentrasjon.
AP160204 Vi ønsker å opprettholde et høyt nivå og gi rundtti milliarder kroner til sammen i bistand i Syria og regionen over fire år, sier statsminister Erna Solberg, ifølge en pressemelding fra regjeringen.
AP160203 Forslaget legger opp til å opprettholde Rådhusgata, som har nedkjørsel til P-hus, som bilgate.
AP160203 Satsing på klimaforskning, opprettholde støtten til bevaring av regnskog og smarte byer er andre områder de peker på.
AP160203 Alle de åtte partiene som ble valgt inn på Stortinget ved forrige valg - inkludert det konservative partiet Høyre, som nå leder Regjeringen - er forpliktet til å opprettholde velferdsstaten.
AP160202 Hvis vi skal klare å opprettholde det, så er vi avhengig av at vi får til integreringen og skape skattebetaler og ikke personer som lever på offentlige overføringer.
AP160202 For her er det en " gjør din plikt, krev din rett ", og en balansegang for at vi kan opprettholde det som vi er avhengig av for å lykkes.
AP160131 I mange europeiske land er fødselsraten altfor lav til å opprettholde befolkningstallet.
AP160129 Det er en kjent sak i fagmiljøet at det kan være vanskelig å utrykke mistillit til foreldre, samtidig som man forsøker å opprettholde en tillitsrelasjon til dem. * * Debatten om helsesøstrenes rolle ble heftig debattert etter at Aftenpostens Carl Alfred Dahl skrev en kommentar om et ubehagelig spørsmål han fikk fra sin helsesøster : ¶
AP160129 Alt ved årsskiftet sa Jørn Eggum, lederen for et av de toneangivende LO-forbundene, Fellesforbundet, at det kan bli vanskelig nok å opprettholde kjøpekraften.
AP160129 Selv vil vi gå i front med å annonsere et rekordhøyt bidrag som vi ønsker å opprettholde i de nærmeste årene.
AP160129 Både Libanon og Jordan har vist en imponerende evne til å opprettholde ro og stabilitet på tross av den alvorlige krigen på motsatt side av grensen.
SA160125 Men samtidig er det like mange som svarer at de mangler en strategi som skal hjelpe med å opprettholde innovasjon.
AP160124 Velgerne har høy tillit til valgene, og den skal vi jobbe for å opprettholde .
AP160124 Pappa tar alltid med seg en sekk til både seg selv og Henrik, innholdet kan være gull verdt i å opprettholde motet til sønnen.
AP160123 Det er avgjørende for å opprettholde en streng og rettferdig asylpolitikk.
AP160123 Det er avgjørende for å opprettholde en streng og rettferdig asylpolitikk.
AP160123 I internettøkonomien er nøkkelen til økonomisk innflytelse å opprettholde eksklusiv kontroll over den flaten der utbyttet ligger.
AP160121 Og hvis norsk gass kan erstatte kull i Europa, blir det enda viktigere å opprettholde høy produksjon på norsk kontinentalsokkel.
AP160119 - Det er mye på grunn av Johan Sverdrup at norske offshoreverft kan opprettholde aktiviteten gjennom en krevende periode.
AP160118 Men analysesjef Anne Gjøen i Handelsbanken Capital Markets tror Statoils løfter om å opprettholde utbyttet til aksjonærene vil hindre selskapet fra å investere ilandet.
AP160117 Det er i Irans åpenbare interesse å opprettholde samarbeidet med Vesten, sier Lodgaard.
AP160114 UiS volley slet med knappe ressurser både innenfor økonomi og støtteapparat, og på eget initiativ ønsket de at Randaberg volley skulle ta over for å opprettholde elitesatsingen i regionen.
AP160113 Vi har så langt gode kraftinntekter som gjør at vi kan opprettholde et høyt servicenivå.
AP160113 Listhaug valgte å opprettholde besøket til Tyrkia for å snakke med tyrkiske myndigheter om hvordan landet håndterer flyktningsituasjonen.
AP160113 Listhaug valgte å opprettholde besøket til Tyrkia for å snakke med tyrkiske myndigheter om hvordan landet håndterer flyktningsituasjonen.
AP160112 « Det var ikke juridisk grunnlag for å opprettholde refselsen.
AP160111 - Det kan være riktig å opprettholde noe Bruun-Hanssen har foreslått, eller lage annerledes innretninger, sier Søreide.
AP160110 Det er ingen grunn til å tro at du bare kan bare stenge felt og samtidig opprettholde trafikken.
AP160107 Kronekursfallet virker andre veien og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i landindustrien, men oljeprisfallet veier definitivt tyngst.
SA160105 Målet hennes er at medlemmene skal klare å opprettholde treningen over tid.
FV160105 Målet hennes er at medlemmene skal klare å opprettholde treningen over tid.
AP160105 Målet hennes er at medlemmene skal klare å opprettholde treningen over tid.
AP160103 - Vi må opprettholde de strukturene vi har.
AP160101 På spørsmål om vi kan regne med en ny forhandlingsfullmakt der LO bruker standardformuleringen om å opprettholde kjøpekraften, gjentar han at det viktigste for medlemmene er å beholde jobben.
AP160101 På spørsmål om vi kan regne med en ny forhandlingsfullmakt der LO bruker standardformuleringen om å opprettholde kjøpekraften, gjentar han at det viktigste for medlemmene er å beholde jobben.
AP160101> På spørsmål om vi kan regne med en ny forhandlingsfullmakt der LO bruker standardformuleringen om å opprettholde kjøpekraften, gjentar han at det viktigste for medlemmene er å beholde jobben.
AP160101> target="avis" href= På spørsmål om vi kan regne med en ny forhandlingsfullmakt der LO bruker standardformuleringen om å opprettholde kjøpekraften, gjentar han at det viktigste for medlemmene er å beholde jobben.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= På spørsmål om vi kan regne med en ny forhandlingsfullmakt der LO bruker standardformuleringen om å opprettholde kjøpekraften, gjentar han at det viktigste for medlemmene er å beholde jobben.