FV160527 Ved å gå gjennom disse ulike trinnene, utvikler barnet symmetri, vektbæring på leddene, balanse, rotasjon og oppreisningskontroll .
FV160527 Oppreisningskontroll : Kroppens evne ( via påvirkning og kontroll av nervesystemet ) til å opprettholde en stilling ved at kroppens tyngdepunkt har et samarbeid med understøttelsesflaten.
SA160525 Ved å gå gjennom disse ulike trinnene, utvikler barnet symmetri, vektbæring på leddene, balanse, rotasjon og oppreisningskontroll .
SA160525 Oppreisningskontroll : Kroppens evne ( via påvirkning og kontroll av nervesystemet ) til å opprettholde en stilling ved at kroppens tyngdepunkt har et samarbeid med understøttelsesflaten.
AP160525https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Den-viktige-veien-til-krabbing-8556b.html Ved å gå gjennom disse ulike trinnene, utvikler barnet symmetri, vektbæring på leddene, balanse, rotasjon og oppreisningskontroll .
AP160525https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Den-viktige-veien-til-krabbing-8556b.html Oppreisningskontroll : Kroppens evne ( via påvirkning og kontroll av nervesystemet ) til å opprettholde en stilling ved at kroppens tyngdepunkt har et samarbeid med understøttelsesflaten.
AP160525 Ved å gå gjennom disse ulike trinnene, utvikler barnet symmetri, vektbæring på leddene, balanse, rotasjon og oppreisningskontroll .
AP160525 Oppreisningskontroll : Kroppens evne ( via påvirkning og kontroll av nervesystemet ) til å opprettholde en stilling ved at kroppens tyngdepunkt har et samarbeid med understøttelsesflaten.