VG171212 Mannen ble uttransportert til et land nær Norge, hvor han hadde oppholdstillatelse , allerede søndag ettermiddag.
DA171212 - Jeg ventet i et år og åtte måneder på å få oppholdstillatelse , men deretter gikk det fortere å få familien hit.
VG171207 Hun innvandret til Norge i 2013 og har midlertidig oppholdstillatelse .
AP171207 Etter det VG kjenner til skal hun være en somalisk statsborger som innvandret til Norge i 2013 og hadde midlertidig oppholdstillatelse .
DB171204 Han var også i et forhold med en australsk mann og hadde søkt om permanent oppholdstillatelse .
AP171202 Coombs vil endre kravene om hvor mye man må tjene for at en ektefelle skal få oppholdstillatelse . 5.
VG171130 Jeg regner med at mine klienter får oppholdstillatelse i Norge etter denne dommen, sier han.
DB171130 Blant annet må de ha blitt henvist til såkalt internflukt i hjemlandet, og de må ha hatt midlertidig oppholdstillatelse fram til de fikk endelig svar på sin søknad om beskyttelse fra UDI og UNE.
AP171130 Han regner med at asylsøkerne får oppholdstillatelse i Norge etter denne dommen.
AA171130 De fikk i tingretten i april i 2016 medhold i at det var feil av staten å inndra familiens oppholdstillatelse i 2015 Retten mente blant annet at vurderingen av barnas beste var mangelfull.
AA171130 Advokat Arild Humlen mener UNE har brukt feil rettsanvendelse da de trakk tilbake familiens midlertidige oppholdstillatelse i 2015.
SA171129 Du må ha « god karakter », ha god mental helse ( « Be of sound mind » ), kunne engelsk og ha permanent oppholdstillatelse i landet.
SA171121 - Vi har på gang til å søke fornyet oppholdstillatelse , men forsto at han ikke kunne bli værende her, sier Eirik W.
AP171121 - Vi har på gang til å søke fornyet oppholdstillatelse , men forsto at han ikke kunne bli værende her, sier Eirik W.
AA171120 - Det som virkelig bekymrer meg, er de som fyller 18 år i høst, og kanskje stikker av til steder de heller ikke har oppholdstillatelse og utsetter seg for menneskesmuglere, sier Lykke.
VG171119 * 1 90 prosent av Qatars innbyggere er gjestearbeidere ( hovedsakelig fra Nepal, India og Bangladesh ), og de færreste av dem har oppholdstillatelse og sosiale sikkerhetsnett.
DB171118 Da vedtakene etter hvert kom, fikk de fleste barna oppholdstillatelse .
DB171117 2016 : Av 1485 behandlede saker fra enslige mindreårige asylsøkere fikk 295 personer begrenset oppholdstillatelse . 1.1 - oktober 2017 : Av 687 behandlede asylsøkere fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan fikk 342 afghanske mindreårige begrenset oppholdstillatelse.
DB171117 2015 : Av 551 behandlede asylsaker fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, fikk 10 personer begrenset oppholdstillatelse . 2016 : Av 1485 behandlede saker fra enslige mindreårige asylsøkere fikk 295 personer begrenset oppholdstillatelse. 1.1 - oktober 2017 : Av 687 behandlede asylsøkere fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan fikk 342 afghanske mindreårige begrenset opphol
DB171117 1.1 - oktober 2017 : Av 687 behandlede asylsøkere fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan fikk 342 afghanske mindreårige begrenset oppholdstillatelse .
DB171117 Når man får norsk statsborgerskap har man allerede vært igjennom flere runder med søknad og innvilgelse av midlertidige oppholdstillatelser, og eventuelt permanent oppholdstillatelse i Norge.
AA171117 Vi er på vent, vi skader oss selv, vi får ingen hjelp fordi vi ikke har oppholdstillatelse og menneskerettighetene blir ikke ivaretatt.
BT171116 Vi har lenge vært urolige for situasjonen til de unge asylsøkerne som har hatt midlertidig oppholdstillatelse og som skal returneres til et annet sted enn der de flyktet fra ( internflukt ) etter at de har fylt 18 år.
BT171115 At så mange fyller 18 år i løpet av høsten og dermed skal sendes ut av landet fordi de bare har fått oppholdstillatelse frem til de er myndige, har aktualisert spørsmålet om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. 5.
BT171115 august 2017 var det 302 enslige, mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse på norske asylmottak.
DB171114 - Vi har ikke full oversikt, men det kan være snakk om et betydelig antall, siden bruk av midlertidig oppholdstillatelse har skutt i været etter at fjerningen av rimelighetskravet ble fjernet i oktober 2016.
DB171114 2016 : Av 1485 behandlede saker fra enslige mindreårige asylsøkere fikk 295 personer begrenset oppholdstillatelse . 1.1 - oktober 2017 : Av 687 behandlede asylsøkere fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan fikk 342 afghanske mindreårige begrenset oppholdstillatelse.
DB171114 2015 : Av 551 behandlede asylsaker fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, fikk 10 personer begrenset oppholdstillatelse . 2016 : Av 1485 behandlede saker fra enslige mindreårige asylsøkere fikk 295 personer begrenset oppholdstillatelse. 1.1 - oktober 2017 : Av 687 behandlede asylsøkere fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan fikk 342 afghanske mindreårige begrenset oppholdsti
DB171114 1.1 - oktober 2017 : Av 687 behandlede asylsøkere fra enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan fikk 342 afghanske mindreårige begrenset oppholdstillatelse .
DA171114 Hun hadde akkurat fått oppholdstillatelse i Norge da hun ble drept, sa den etterlatte familiens bistandsadvokat Seiran Ahmadi til VG i august.
AP171114 At så mange fyller 18 år i løpet av høsten og dermed skal sendes ut av landet fordi de bare har fått oppholdstillatelse frem til de er myndige, har aktualisert spørsmålet om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. 5.
AP171114 august 2017 var det 302 enslige, mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse på norske asylmottak.
AP171114 Arbeiderpartiet vil også oppheve en instruks Sylvi Listhaug sendte til UDI i mai 2017 der departementet understreket at « manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse ».
VG171110 De reformene vi ser nå ville aldri ha skjedd foruten den : 80 land har fått visumfri innreise til Qatar, vi har åpnet opp for utenlandsk investering som aldri før, og minimumslønn og permanent oppholdstillatelse til migranter er underveis.
VG171109 De innebar blant annet at flere flyktninger skal få komme ut av leirene, at de som har permanent oppholdstillatelse også skal få arbeidstillatelse, at de skal øke tilgangen til utdannelse på alle nivåer og tilby dyrkbar mark til 100.000 personer.
DA171109 Disse såkalte oktoberbarna hadde en tidsbegrenset oppholdstillatelse og norske myndigheter har bestemt at de skal returneres til Afghanistan når de fyller 18 år.
AA171108 Lagmannsrettens dom slår fast at UNE hadde anledning til å inndra familiens oppholdstillatelse i 2015.
BT171107 Det var Ap-regjeringen som innførte regelverket som gir ungdommene midlertidig oppholdstillatelse .
BT171107 Det er flere grunner til at det er slik, men at det har vært lettere for dem under 18 år å få oppholdstillatelse er sannsynligvis en av dem.
BT171107 De som får midlertidig oppholdstillatelse , klarer naturligvis ikke å nyte tilværelsen her når de vet at de må ut på 18-årsdagen.
VG171103 Sayfullo Saipov forlot hjembyen Tashkent, hovedstaden i Usbekistan i 2010, etter å ha vunnet et lotteri som ga han permanent oppholdstillatelse i USA.
AP171102 For De Grønne er det en selvfølge å stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere og i tillegg lovfeste retten til videregående skolegang for barn som søker trygghet i Norge.
AA171102 - Det er veldig viktig å få ut personer som ikke har oppholdstillatelse eller som har gjort kriminelle handlinger, men samtidig mener vi at det ikke må bli slik at man bruker for mye tid og krefter på å oppsøke, sier Ropstad, som påpeker at det også har sammenheng med at antall asylsøkere er betydelig lavere enn i toppåret 2015.
VG171101 De får da et « green card » til USA, altså oppholdstillatelse .
VG171101 Ifølge amerikanske medier hadde mannen et såkalt « green card », og dermed oppholdstillatelse .
VG171101 Ifølge amerikanske medier hadde mannen et såkalt « green card », og dermed oppholdstillatelse . * 1 Påstått IS-støtte : På åstedet skal det ha blitt funnet en lapp som antyder tilknytning til terrorgruppen IS.
VG171101 Ifølge amerikanske medier hadde mannen et såkalt « green card », og dermed oppholdstillatelse .
VG171101 De får da et « green card » til USA, altså oppholdstillatelse .
DN171101 Trump tar til igjen til orde for et kvalifikasjonsbasert system der oppholdstillatelse kan bli tildelt etter en vurdering av for eksempel kompetanse og arbeidserfaring.
DN171101 Onsdag opplyste presidenten at gjerningsmannen fikk oppholdstillatelse gjennom en ordning som går under navnet « Diversity Visa Lottery Program ».
DN171101 Han skal ha oppholdstillatelse , være gift og ha barn.
DB171101 Han hadde mistet sin svenske oppholdstillatelse , og hadde et utvisningsvedtak hengende over seg.
BT171101 Kvinnen har filippinsk statsborgerskap, men har oppholdstillatelse i Norge.
AP171101 Visumlotteriet gir permanent oppholdstillatelse til 50.000 personer i året.
DB171031 Bakteppet for bråket er utsendelsen av 130 afghanske ungdommer som denne høsten fyller 18 år, og som de siste årene har levd i Norge med midlertidig oppholdstillatelse i påvente av myndighetsdagen.
SA171027 I dag er praksis at barna gis en midlertidig oppholdstillatelse som gjelder til 18 årsdagen.
VG171026 Odinga den eldre skal på 1960-tallet ha søkt og fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, uten at det noen gang ble en realitet.
DA171023 Organisasjonene har hentet tall fra UDI om de mindreårige barna som har fått midlertidig oppholdstillatelse siden ordningen ble innført i 2009, ifølge VG.
BT171023 Organisasjonene har hentet tall fra UDI om de mindreårige barna som har fått midlertidig oppholdstillatelse siden ordningen ble innført i 2009, ifølge VG.
AP171023 De har hentet tall fra UDI om de mindreårige barna som har fått midlertidig oppholdstillatelse siden ordningen ble innført i 2009.
VG171022 FORDØMMER : Sveriges utenriksminister Margot Wallström fordømmer at en iransk domstol har dømt en forsker som hadde oppholdstillatelse i Sverige til døden.
VG171022 Djalali er iransk statsborger, men hadde permanent oppholdstillatelse i Sverige.
DA171020 Myndighetene har bestemt at afghanerne som har hatt en midlertidig oppholdstillatelse skal returneres.
DA171020 Han har fått en ettårig oppholdstillatelse som kan fornyes om et år.
DA171020 Myndighetene har bestemt at afghanerne som har hatt en midlertidig oppholdstillatelse skal returneres.
DA171020 Han har fått en ettårig oppholdstillatelse som kan fornyes om et år.
AP171020 Hun er født i Norge og har dermed oppholdstillatelse , i motsetning til moren sin.
AP171020 Helsesenteret for papirløse gir helsetjenester til mennesker i Norge som av ulike årsaker ikke har oppholdstillatelse .
AP171020 For tre år siden flyktet hun fra krigen i Somalia, men hun har ikke fått oppholdstillatelse .
AP171020 Hun er født i Norge og har dermed oppholdstillatelse , i motsetning til moren sin.
AP171020 Helsesenteret for papirløse gir helsetjenester til mennesker i Norge som av ulike årsaker ikke har oppholdstillatelse .
AP171020 For tre år siden flyktet hun fra krigen i Somalia, men hun har ikke fått oppholdstillatelse .
VG171019 Det er 130 asylbarn som fyller 18 år i høst - og da mister sin midlertidige oppholdstillatelse i Norge.
VG171018 Samtidig ba han UNE om å vurdere saken på nytt og omgjøre vedtakene slik at familien innvilges oppholdstillatelse .
VG171018 - Hva er begrunnelsen for at de tre barna i familien ikke får oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn ?
DB171018 Returer til Afghanistan er brudd på folkeretten og praksisen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige flyktninger er kortsiktig og umenneskelig, og må umiddelbart opphøre.
NL171017 I 2015 fikk nesten alle enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan permanent oppholdstillatelse , mens man i 2016 ga 2/3 permanent opphold.
NL171017 Hittil i år har bare 1/4 fått innvilget permanent oppholdstillatelse , noe som ikke reflekterer hvordan forholdene i Afghanistan er. 2016 var det blodigste året på flere år, og barn blir rammet i større grad enn tidligere.
DB171017 Det vil si : De er « norske » på mange måter ; som lovlydige borgere med oppholdstillatelse og etter hvert kanskje statsborgerskap.
AA171017 Sylvi Listhaug ( Frp ) forslår at utenlandske ansatte i humanitære organisasjoner skal unntas kravet om oppholdstillatelse på svært korte arbeidsoppdrag i Norge.
AA171017 Etter dagens regelverk må utlendinger ha oppholdstillatelse med rett til å arbeide for å kunne på delta på for eksempel møter, strategisamlinger og opplæring i Norge.
AA171017 Departementet foreslår at utenlandske ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, skal unntas kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold, ved deltakelse på kurs, seminarer og møter i Norge inntil 14 dager per kalenderår.
AP171014 I sommer ble det klart at hennes fire døtre får oppholdstillatelse i Norge.
DN171009 Trump-administrasjonen krever 10.000 flere ansatte i innvandringsmyndighetene, bygging av grensemuren til Mexico og en gjennomgang av « green card»-ordningen, som gir oppholdstillatelse til USA.
DN171009 Blant ønskene er en grundig gjennomgang av ordningen om oppholdstillatelse .
AA171009 Trump-administrasjonen krever 10.000 flere ansatte i innvandringsmyndighetene, bygging av grensemuren til Mexico og en gjennom gang av « green card»-ordningen, som gir oppholdstillatelse til USA.
AA171009 Blant ønskene er en grundig gjennomgang av ordningen om oppholdstillatelse .
DA171008 | Vil betale oppholdstillatelse for EU-borgere etter brexit ¶
DA171008 Det skotske nasjonalistpartiet ( SNP ) lover at det vil betale alle utgifter til oppholdstillatelse for EU-borgere som jobber i offentlig sektor etter brexit.
AA171008 Det skotske nasjonalistpartiet ( SNP ) lover at det vil betale alle utgifter til oppholdstillatelse for EU-borgere som jobber i offentlig sektor etter brexit.
DN171006 Andenæs mener endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse , har økt kraftig det siste året.
DA171006 Hvis man nå har et beskyttelsesbehov på hjemstedet, men har et trygt og tilgjengelig, men like fullt urimelig internfluktalternativ et annet sted i hjemlandet, vil man isteden kunne få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, og slike tillatelser gis med ulike begrensninger.
DA171006 Endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse har skutt i været det siste året.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Hvis man nå har et beskyttelsesbehov på hjemstedet, men har et trygt og tilgjengelig, men like fullt urimelig internfluktalternativ et annet sted i hjemlandet, vil man isteden kunne få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.
DA171006 Endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse har skutt i været det siste året.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 For en del av dem tok det bare to uker fra de landet på Gardermoen til de var plassert i ordinære mottak eller allerede har fått permanent oppholdstillatelse .
AP171006 Andenæs mener endringen har vært en avgjørende årsak til at antallet enslige mindreårige asylsøkere som får en midlertidig oppholdstillatelse , har økt kraftig det siste året.
AA171004 106-åringen har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse på 13 måneder. ( ©NTB ) ¶
VG171003 Hun er kritisk til Ap, som nylig sa i VG at de vil fremme et forslag for å få ned bruken av midlertidige oppholdstillatelse for enslige asylsøkere.
DA171002 Ine Johannessen, er nestleder i Vergeforeningen og verge for fem afghanske ungdommer som har en midlertidig oppholdstillatelse .
DA171002 At majoriteten av de afghanske asylsøkerne har fått en midlertidig oppholdstillatelse , skyldes også at UDI omdefinerte sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
VG170928 Pappa, som var ingeniør, måtte jobbe som parkeringsvakt inntil han lærte seg språket og fikk oppholdstillatelse .
VG170928 Alle borgere fra alle land har lik rett til adgang og opphold på Svalbard, og utlendinger trenger ikke visum eller oppholdstillatelse .
DB170928 Alle borgere fra alle land har lik rett til adgang og opphold på Svalbard, og utlendinger trenger ikke visum eller oppholdstillatelse .
AA170928 Flyktningene som velges ut i programmet, blir sikkerhetssjekket og tatt inn i USA, hvor de etter hvert kan kvalifisere seg til å få permanent oppholdstillatelse .
AA170928 Alle borgere fra alle land har lik rett til adgang og opphold på Svalbard, og utlendinger trenger ikke visum eller oppholdstillatelse .
DA170926 Kristne konvertitter fra Iran - i utsatte posisjoner - har ifølge norske myndigheter et beskyttelsesbehov som vil gi grunnlag for oppholdstillatelse .
AP170926 Midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårige asylsøkere var hett debatt-tema under Aps landsmøte i vår.
DB170924 De fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, men i 1994 innhentet fortida henne.
DB170919 Det siste halvannet året har flere kommuner i Sverige kjøpt opp leiligheter som blant annet skal leies ut til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i landet.
AP170915 Regjeringen har gjennomført en rekke innstramninger, som å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innføring av nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, og strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse .
AP170915 Regjeringen har gjennomført en rekke innstramninger, som å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innføring av nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, og strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse.
AP170914 Det er kun en uke siden presidenten skrotet den eksisterende avtalen som sikret denne gruppen oppholdstillatelse og rett til lovlig arbeid.
DB170913 Årsaken til avslaget om opphold var at UDI og UNE hadde vurdert Jabalys utdanning og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse .
DB170913 Avslaget om Jabalys oppholdstillatelse fikk innvendinger fra blant annet Norske Filmregissører, interesseorganisasjonen for filmregissører, som Jabaly selv er medlem av.
AA170913 Han viser til at enkelte har fått barn og noen har barn med oppholdstillatelse .
AP170912 Dette kan dreie seg om barnefordeling ved skilsmisse, oppholdstillatelse for utlendinger, oppsigelse i arbeidsforhold og krav på millionerstatninger for kontraktsbrudd.
DA170909 Han mener det er « svært bekymringsverdig » at stadig flere mindreårige får en midlertidig oppholdstillatelse .
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse , men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse , men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
AA170907 I gruppen som returnerte fra Iran var ( og er ) det overveiende single menn, som søker arbeid eller planlegger å dra til Europa, men som mangler oppholdstillatelse .
AA170905 - For det er ingen av disse menneskene som har visum eller oppholdstillatelse i Europa, sier han.
AA170904 Han hadde fått oppholdstillatelse i Uruguay etter å ha lagt fram et brasiliansk pass.
DN170902 Mannen skal ha etablert fiktive arbeidsforhold med to personer og gjennom dette ordnet oppholdstillatelse for to personer.
DB170902 Dansken hadde permanent arbeids- og oppholdstillatelse i i USA, og erkjente seg skyldig i 37 tilfeller av nedlastning av overgrepsmateriale.
DA170902 Dansken hadde permanent arbeids- og oppholdstillatelse i i USA, og erkjente seg skyldig i 37 tilfeller av nedlastning av overgrepsmateriale.
AA170902 Dansken hadde permanent arbeids- og oppholdstillatelse i i USA, og erkjente seg skyldig i 37 tilfeller av nedlastning av overgrepsmateriale.
AA170902 Mannen skal ha etablert fiktive arbeidsforhold med to personer og gjennom dette ordnet oppholdstillatelse for to personer.
AA170902 Dansken hadde permanent arbeids- og oppholdstillatelse i i USA, og erkjente seg skyldig i 37 tilfeller av nedlastning av overgrepsmateriale.
AP170901 Her kan innvandrere snurre lykkehjulet og vinne oppholdstillatelse hvis de lander på blått område.
AA170831 Svar var ikke ventet før om to-tre uker, men allerede torsdag, kun en dag etter høringen, kom avgjørelsen om at firebarnsfamilien får oppholdstillatelse .
AA170831 Som følge av dette fikk de i mellomtiden midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
NL170830 Man må oppheve det såkalte utvidede flyktningbegrepet, og innføre en bestemmelse om oppholdstillatelse til utlendinger med rett til subsidiær beskyttelse.
AP170830 Regjeringen foreslår nå at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse , kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført. 2.
VG170825 Grunnsund har hatt oppholdstillatelse hver gang han har vært i Norge de siste årene.
VG170825 Det vi har kunnet informere om er at han kan søke oppholdstillatelse fordi han er født norsk.
VG170825 Hashemi hadde akkurat fått oppholdstillatelse i form av asyl, opplyser den etterlatte familiens bistandsadvokat Seiran Ahmadi til VG.
DB170825 Vi sett på saken og har opplyst han om muligheten for å søke oppholdstillatelse for personer som er født norske, sier områdeleder Anne Kari Kollstrøm i UDI til Dagbladet.
DB170825 I utgangspunktet måtte han reise ut av Norge tirsdag med mindre han søkte om oppholdstillatelse - tre måneder etter han fikk brevet fra politiet 29. mai i år.
DB170825 Han må nå først søke oppholdstillatelse hos politiet, og fylle ut riktig søknad.
DB170824 Ikke gjøre permanent oppholdstillatelse avhengig av inntekt.
DB170824 De må likevel kunne få den ro og stabilitet som en oppholdstillatelse sikrer. · ¶
AA170824 Thune sier at det har ført til stor, ledig kapasitet ved mottakene, samtidig med at flere asylsøkere har fått oppholdstillatelse .
VG170822 - I dag starter integreringen når man får oppholdstillatelse , og mange lever altfor lenge i passivitet i mottak.
DB170822 Årsaken til avslag om opphold var at UDI og UNE hadde vurdert Jabalys utdanning innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse .
DB170822 Hun understreket også at det i så tilfelle stilles krav til grundig dokumentasjon av arbeidserfaring ved søknad om oppholdstillatelse .
VG170819 Jabaly har tidligere hatt kunstnervisum, men har nå fått avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse av både UDI og UNE.
DA170819 Til uka møter Jabaly i retten for å forsøke å unngå at han må betale statens saksomkostninger etter at både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) sa nei til hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.
SA170817 Stabæk understreker at arbeids- og oppholdstillatelse må være på plass før Hernández kan få sin debut for laget fra Bærum.
DA170817 I mars måtte den palestinske dokumentarfilmregissøren Mohamed Jabaly forlate Norge, etter at både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) sa nei til hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse .
AP170817 Stabæk understreker at arbeids- og oppholdstillatelse må være på plass før Hernández kan få sin debut for laget fra Bærum.
DB170816 Stortinget bør lovfeste en standard og minstemål for kommunenes bo-, omsorgs- og oppfølgingstilbud for flyktninger mellom 15 og 18 år og reversere dagens praktisering av midlertidig oppholdstillatelse for barn.
DA170816 - Det er beklagelig om enkelte opplever å bli stoppet av politiet flere ganger uten at det var hold i mistanken om manglende oppholdstillatelse .
DA170816 | Listhaug vil frata foreldre oppholdstillatelse
AA170816 | Listhaug vil frata foreldre oppholdstillatelse
DB170815 - Vi har foreslått at du raskere skal kunne få oppholdstillatelse hvis du er godt integrert, har lært deg språket og kommet i jobb.
VG170810 | AP : Dette er politiets hovedmistenkte ¶ 37-åringen er algerisk statsborger med oppholdstillatelse i Frankrike som ikke er kjent for å være radikalisert.
VG170810 Onsdag kveld identifiserte franske medier ham som 37-åringen Hamou Benlatrèche, en algerisk statsborger med oppholdstillatelse i Frankrike.
VG170808 Nå håper de på å få rask oppholdstillatelse slik at de kan komme igang med livene sine.
VG170808 Mammaen hans, Meron ( 37 ), dro fra Etiopia til Norge da han var bitteliten, men fordi det var trøbbel med papirene deres fikk de ikke oppholdstillatelse - før nå.
VG170808 Familien håper på å oppholdstillatelse slik at de kan flytte for seg selv.
VG170808 - For oss er det viktig å ta med dem aktiviteter som er vanlige i Norge, slik at de er forberedt hvis de får oppholdstillatelse .
AP170806 Han har vært i Norge i to år, og har på den tiden gått fra å bo på asylmottak uten å kunne språket til å ha lært seg norsk og fått oppholdstillatelse .
DA170805 Så hvordan skal egentlig en nabo vite om du er flyktning, og om så hva som kan bryte med ditt grunnlag for oppholdstillatelse ?
DA170805 Hun opplyser også om at hvis personen har fått permanent oppholdstillatelse og forholdene i hjemlandet har bedret seg, vil det ikke være grunnlag for å trekke tilbake til oppholdstillatelsen.
DA170805 Fungerende avdelingsdirektør Torun Mølstad opplyser til Dagsavisen at de har 80 saker på bordet hvor en flyktning kan ha reist på ferie til et land som han eller hun har flyktet fra, og som de derfor mistenker kan ha fått oppholdstillatelse på feil grunnlag.
DA170805 Så hvordan skal egentlig en nabo vite om du er flyktning, og om så hva som kan bryte med ditt grunnlag for oppholdstillatelse ?
DA170805 Hun opplyser også om at hvis personen har fått permanent oppholdstillatelse og forholdene i hjemlandet har bedret seg, vil det ikke være grunnlag for å trekke tilbake til oppholdstillatelsen.
DA170805 Fungerende avdelingsdirektør Torun Mølstad opplyser til Dagsavisen at de har 80 saker på bordet hvor en flyktning kan ha reist på ferie til et land som han eller hun har flyktet fra, og som de derfor mistenker kan ha fått oppholdstillatelse på feil grunnlag.
VG170804 Om man garanterer oppholdstillatelse i et europeisk land ved innvilgelse av asyl i et asylsenter i Afrika, vil den store interessen og de lange køene gjøre det nødvendig med temmelig mange slike sentre.
DN170802 Strenge vilkår skal stilles til dem som vil ha oppholdstillatelse .
DN170802 Det innebærer nye begrensninger som blant annet gjør at engelskkunnskaper, yrkesbakgrunn og andre kvalifikasjoner skal vektlegges i vurderingen av hvem som skal få oppholdstillatelse i USA.
AA170802 Rundt 1 million innvandrere får permanent oppholdstillatelse i USA hvert år, men planen er å redusere tallet med rundt 50 prosent.
AA170802 Lovforslaget innebærer nye begrensninger som blant annet gjør at engelskkunnskaper, yrkesbakgrunn og andre kvalifikasjoner skal vektlegges i vurderingen av hvem som skal få oppholdstillatelse i USA.
VG170729 Ifølge rettsdokumentene ble de underskrevne dokumentene presentert som et visum, som omhandler særlig oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i USA for blant annet skuespillere.
DA170729 Han må ha proffkontrakt for å få oppholdstillatelse .
DB170727 Uavhengig av om en person kun er på besøk, har en oppholdstillatelse eller søker om beskyttelse, må norske myndigheter vite hvem de er.
DB170726 I et møte i Tunisia mandag ble land i Nord-Afrika og EU enige om opprette kontorer langs flyktningrutene i Afrika for å informere flyktninger på vei til Libya om farene ved flukten over Middelhavet, og farene for ikke å få oppholdstillatelse i EU.
AA170726 Han har permanent oppholdstillatelse i Norge, men har russisk statsborgerskap og familie i Russland.
VG170724 juli ble det klart at Charlie ble innvilget permanent oppholdstillatelse i USA, slik at han kunne overføres til landet for å motta behandling.
VG170723 Kongressen i USA har gitt den lille babyen permanent oppholdstillatelse i USA, slik at han kan motta eksperimentell behandling.
DB170723 Den amerikanske kongressen har gitt Charlie permanent oppholdstillatelse , om han kommer seg til USA.
VG170721 Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et utvisningsvedtak om varig utvisning fra Norge.
DB170721 Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et utvisningsvedtak om varig utvisning fra Norge.
AA170721 Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et utvisningsvedtak om varig utvisning fra Norge.
AA170721 Av dommen framgår det at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et vedtak om varig utvisning fra Norge.
DN170720 Men da Asif søkte om permanent oppholdstillatelse fikk han i stedet beskjed om at han skal utvises.
DB170719 De visste at guttene var ute etter oppholdstillatelse og politisk asyl, forteller Kyvåg til Dagbladet.
VG170716 Trebarnsmoren fra Ålesund ble med det en av de først asylantene på norsk jord hvor saken ikke dreier seg om oppholdstillatelse .
DA170714 Den palestinske dokumentarfilmregissøren måtte forlate Norge i mars, etter at han fikk avslag på sin søknad om arbeids- og oppholdstillatelse .
AA170714 Jabaly har oppholdt seg på turistvisum i London siden mars, da han måtte reise fra fast jobb og bolig i Tromsø etter at norske myndigheter avslo søknaden om arbeids- og oppholdstillatelse .
VG170713 Fordi det rett og slett er mulig å livnære seg i Italia uten en oppholdstillatelse .
AA170713 Siden familien var gjenforent, ble familiens midlertidige oppholdstillatelse tilbakekalt i 2013.
DB170708 I Norge kan du få oppholdstillatelse for ett år av gangen, men kravene fra UDI er mange : Du må ha et konkret tilbud fra en arbeidsgiver her.
DB170706 Hun mener myndighetene burde gi permanent oppholdstillatelse til de som ble rammet av brannen.
DB170705 Fikk oppholdstillatelse
DB170705 Den amerikanske artisten fikk nemlig oppholdstillatelse i Norge.
DB170705 - I dag fikk jeg innvilget søknaden om permanent oppholdstillatelse i Norge.
DA170705 De aller fleste flyktninger som får oppholdstillatelse , blir tildelt en kommune å bosette seg i.
DA170705 Karam hadde bodd 8,5 av sine ti leveår i Norge, mens familien ventet på å få svar på søknaden om oppholdstillatelse .
DN170704 Den såkalte au-pair-saken der tidligere meglertopp Ragnar Horn og hans kone i februar ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel blant annet for å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse for sine filippinske au pairer, bidro trolig til ytterligere stigmatisering av ordningen.
VG170701 I utgangspunktet er syrerne i Tyrkia under « midlertidig beskyttelse », og skal ikke få permanent oppholdstillatelse .
VG170628 Britene tilbyr også at alle EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse etter fem år.
VG170628 Moren, som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, kollapset under avhøret mandag ettermiddag.
VG170628 Kvinnen har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, mens stefaren har oppholdstillatelse i et annet europeisk land.
VG170628 Kvinnen har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, mens stefaren har oppholdstillatelse i et annet europeisk land.
DB170628 Han skal ha oppholdstillatelse i Italia, ifølge politiet.
VG170627 Stefaren har oppholdstillatelse i et annet europeisk land, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag, sier politiet på tirsdagens pressekonferanse.
VG170627 Kvinnen har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
DB170627 Han skal ha oppholdstillatelse i Italia, ifølge politiet.
AP170627 Stefaren har oppholdstillatelse i Italia.
AP170627 - Siktede mor er i 20-årene og har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, sier Viken.
AA170627 Stefaren har oppholdstillatelse i Italia.
AA170627 - Siktede mor er i 20-årene og har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, sier Viken.
AA170627 Konen hadde fått midlertidig oppholdstillatelse i Norge gjennom familiegjenforening med sin mann.
AA170627 Stefaren som er i 30-årene har oppholdstillatelse i Italia og moren i 20-årene, har midlertidig oppholdstillatelse i Norge i tre år.
AA170627 Stefaren som er i 30-årene har oppholdstillatelse i Italia og moren i 20-årene, har midlertidig oppholdstillatelse i Norge i tre år.
AA170627 - Lagmannsretten har kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i forbindelse med tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for en afghansk kvinne og hennes datter, er ugyldig.
DN170626 Hovedprinsippet i det britiske tilbudet er at alle EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse etter fem år.
AP170626 Hovedprinsippet i det britiske tilbudet er at alle EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse etter fem år.
AP170626 Hovedprinsippet i det britiske tilbudet er at alle EU-borgere som oppholder seg lovlig i Storbritannia, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse etter fem år.
AA170626 Politikerne må i hvert fall ta stilling til tre spørsmål : Skal vi holde fast ved systemet med at unge asylsøkere får midlertidig oppholdstillatelse til de er 18 og deretter blir sendt ut ?
AA170626 De som drar, har midlertidig oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år og drar rett før de når den alderen.
DB170625 Det er vanskelig å vite hvor mange personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse .
DB170625 Det eneste de papirløse har til felles er at de ikke har oppholdstillatelse i det land de befinner seg i, og det kan være mange ulike årsaker til dette.
DN170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse .
DB170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse .
AA170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse .
AA170623 De fleste som bodde i høyhuset hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag, og flere skal ha manglet permanent oppholdstillatelse .
AA170623 Det ene spørsmålet det kan bli uenighet om, er datoen for når EU-borgere skal slutte å få krav på permanent oppholdstillatelse .
DA170622 Enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse .
AP170622 Enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse .
AP170622 EU-borgere som flytter til EU mindre enn fem år før den gitte datoen, vil få oppholdstillatelse når de fem årene har gått.
DA170620 29-åringen har slitt med å få oppholdstillatelse , og har bodd i landet i omkring ti år uten å få en avklaring på dette.
SA170619 Vi låser mennesker som ikke har fått oppholdstillatelse , men som heller ikke kan returneres, til et liv som statsløse i stedet for å la dem bidra i samfunnet.
SA170619 Vi gir barn som flykter hit alene, midlertidig oppholdstillatelse , slik at de må leve i frykt til de blir 18 år og sendes ut.
VG170617 Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
AA170616 Departementet foreslår nå at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge, kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført.
FV170615 Etter å ha vært sju måneder i kirkeasyl i Vågsbygd kirke, kan endelig hele familien ferdes fritt etter å ha midlertidig oppholdstillatelse .
VG170611 Ifølge spesialenhetens rapport hadde Pimsiri Songngam svart nei på om hun ble utsatt for vold, og vært mer opptatt av sønnens oppholdstillatelse etter det forestående ekteskapsbruddet.
VG170610 * Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
DA170609 Hvis UNE hadde ment at hans helseproblemer var så alvorlige at han ikke kunne returnere til hjemlandet, ville han fått en oppholdstillatelse i Norge, skriver seksjonssjef Mari Kjenner.
NL170608 Amnesty internasjonal og andre medier meldte at aktivisten Mohammad al-Otaibi ble arrestert i Qatar på vei til Norge etter at han fikk oppholdstillatelse og beskyttelsesbehov.
SA170607 Utlendingsforskriftens § 8 - 7 kan gi oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, men terskelen for å falle innenfor er så høy at nær sagt ingen kommer over den.
SA170607 Rapporten foreslo i konklusjon at « personer som har oppholdt seg i Norge i åtte år eller lenger etter endelig avslag på søknad om asyl, kan få oppholdstillatelse i Norge.
SA170607 I rapporten « Lengeværende i mottak » fra 2003 anbefalte UDI at en spesiell gruppe skulle få amnesti : « Dette begrunnes i at situasjonen de facto er slik at oppholdstillatelse bør gis.
SA170607 Denne ordningen medførte at 399 personer fikk oppholdstillatelse i Norge.
DB170602 « Norske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse , som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag.
DB170602 Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer ».
DB170602 Er det foretatt en risikovurdering og faglig psykologisk gjennomgang av de utfordringer som kan vedhefte gruppen ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse som kan bli medlemmer av skytterlag ? 2.
DB170602 Det er den siste setningen jeg reagerer på, at mindreårige som ikke har permanent oppholdstillatelse , skal lære seg å skyte for så å bli sendt ut igjen.
DB170602 - Første setning om at personer med permanent oppholdstillatelse kan være medlem av et skytterlag, er grei.
AA170602 Kravet vil kun gjelde personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, og skal ikke gjelde etter den som søker har fått permanent oppholdstillatelse . ( ©NTB ) ¶
AA170602 Kravet innebærer at familiemedlemmer kan nektes oppholdstillatelse i Norge dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.
VG170531 Og at au pairenes oppholdstillatelse knyttes til au pairen og ikke til vertsfamilien.
AA170531 Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse brukes i altfor stor grad.
AA170531 Hovedårsaken er at stadig flere asylbarn får midlertidig oppholdstillatelse .
DA170530 * Fjerne adgangen til å gi midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere.
SA170529 Svært mange av disse kvinnene har barn og barnebarn med oppholdstillatelse og gode liv i Norge.
DA170527 Nå kan de få permanent oppholdstillatelse i Moss.
AP170521 MDG gikk inn for å fjerne den omstridte ordningen med bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
SA170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
SA170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
FV170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
FV170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
DB170520 Det svarte passet Dette er pass som gis til utenlandske personer og som har søkt oppholdstillatelse i Norge og som trenger pass, men som av ulike grunner ikke kan få søkt om pass i sitt hjemland.
DB170520 Flere av barna hadde en såkalt begrenset oppholdstillatelse .
DB170520 - Vi vet at mange av dem som forsvinner, har midlertidig oppholdstillatelse og vet at de skal sendes ut når de blir 18, sier Øystein Kolstad Kvalø, leder i Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.
BT170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
BT170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
AP170520 Vi vet at mange av dem som forsvinner, har midlertidig oppholdstillatelse og vet at de skal sendes ut når de blir 18, sier Øystein Kolstad Kvalø, leder i Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.
AP170520 Flere av barna hadde en såkalt begrenset oppholdstillatelse .
AP170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
AP170520 Migrantarbeiderne i Russland er sårbare for utnyttelse fordi prosedyrene for å få bosteds- og oppholdstillatelse er så omstendelige og tidkrevende, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
AA170520 Vi vet at mange av dem som forsvinner, har midlertidig oppholdstillatelse og vet at de skal sendes ut når de blir 18, sier Øystein Kolstad Kvalø, leder i Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.
AA170520 Flere av barna hadde en såkalt begrenset oppholdstillatelse .
DB170519 Den ene av dem har permanent oppholdstillatelse, mens den andre har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
DB170519 Den ene av dem har permanent oppholdstillatelse , mens den andre har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
AA170519 Den ene av dem har permanent oppholdstillatelse, mens den andre har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
AA170519 Den ene av dem har permanent oppholdstillatelse , mens den andre har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
VG170517 Snowden, som har midlertidig oppholdstillatelse i Russland, sier til The Guardian at han mener at løslatelsen av Manning kommer til riktig tid, med tanke på Donald Trumps sparking av FBI-direktøren.
AA170513 De er alle bosatte ungdommer, som har oppholdstillatelse i Norge.
VG170511 Regjeringens forslag om gratis kjernetid for to- og treåringer gjelder bare for dem som allerede har fått oppholdstillatelse .
VG170509 I mars meldte SVT at mannen har forklart at han drepte kjærestens far for å øke sjansene for oppholdstillatelse . 42-åringen skal ha lovet å gifte seg med mannen dersom han drepte foreldrene hennes, ifølge en politikilde SVT har snakket med.
DB170509 Direktoratet for innvandring og flyktninger ( BAMF ) må forklare hvordan det var mulig å tildele 28-åringen oppholdstillatelse som flyktning - og hvordan de involverte medarbeiderne kunne overse at den falske asylsøkeren med det jødiske navnet verken forsto eller snakket sitt påståtte hjemlands språk.
AP170509 EB-5-programmet åpner for at utlendinger som investerer mer enn 500.000 dollar i prosjekter som skaper jobber i USA, får et « green card » - altså permanent oppholdstillatelse i USA - på kjøpet.
AP170509 Siden de ikke har oppholdstillatelse , får hverken Adnan eller Hanin gå på skolen.
AP170509 Han fortalte at Adnan ikke kan få behandling før han får oppholdstillatelse .
DA170508 Overfor Dagsavisen påpeker UDI at det ikke kan utelukkes at enkelte med permanent oppholdstillatelse opprinnelig har kommet som flyktning.
DA170508 12 prosent av de innvilgede familietillatelsene ble gitt til noen som søkte gjenforening med en person med permanent oppholdstillatelse i Norge.
BT170508 Men midlertidig oppholdstillatelse uten utsikter til å få varig oppholdstillatelse er en dårlig løsning.
BT170508 Men midlertidig oppholdstillatelse uten utsikter til å få varig oppholdstillatelse er en dårlig løsning.
BT170508 Jeg må innrømme at jeg selv har lurt på om midlertidig oppholdstillatelse for flyktninger kunne være et nødvendig onde.
BT170508 I tilfeller der det kommer svært mange flyktninger på kort tid, og det er konkrete grunner til å tro at de raskt kan returnere, kan midlertidig oppholdstillatelse være en løsning.
AA170505 I regjeringens asyl- og integreringsforlik fra 2015, samlet stortingsflertallet seg om en formulering der det fremgikk at religiøse ledere som « svekker integreringen » ikke bør få innvilget oppholdstillatelse . ( ©NTB ) ¶
AA170505 Departementet varslet da at de vil gjennomgå regelverket rundt oppholdstillatelse for imamer, religiøse ledere og predikanter.
AA170502 - Jeg er med på at det kan være god grunn til ikke å gi en rekke av disse personene oppholdstillatelse .
SA170501 Labour lover å rive i stykker regjeringens Brexit-plan og garantere alle EU-borgere oppholdstillatelse i Storbritannia hvis partiet vinner valget.
DA170501 Det er ikke første gang IMI-kirken stiller seg bak en konvertitt for å hjelpe til med oppholdstillatelse .
DA170430 * Fjerne adgangen til å gi midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere.
AP170430 Nei til midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ¶ 9.
AA170430 Fjerne muligheten til å gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ¶
VG170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
DN170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere, ifølge NTB.
DB170429 I august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.
BT170429 KrF har gått inn for å fjerne midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige.
AP170429 I august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.
AA170429 Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. ( ©NTB ) ¶
AA170429 I august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland. ( ©NTB ) ¶
VG170428 Barnemoren skal deretter ha meldt flytting til Norge og søkt om arbeids- og oppholdstillatelse .
DA170428 Mélenchon har blant annet tatt til orde for å gi oppholdstillatelse til papirløse innvandrere.
DN170426 EU vil nå kreve at alle som har bodd i Storbritannia sammenhengende i fem år eller mer, skal ha rett til permanent oppholdstillatelse .
DB170426 EU vil nå kreve at alle som har bodd i Storbritannia sammenhengende i fem år eller mer, skal ha rett til permanent oppholdstillatelse .
AA170426 34-åringen som nå sitter i varetekt i Kongsvinger fengsel, er somalisk statsborger med oppholdstillatelse i Norge.
AA170425 Labour lover å rive i stykker regjeringens brexitplan og garantere alle EU-borgere oppholdstillatelse i Storbritannia dersom opposisjonen vinner valget.
AP170424 23-åringen er opprinnelig fra et afrikansk land og har oppholdstillatelse i Norge, men skulle ut på reise.
BT170423 Og vil ikke oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel være en god måte å forebygge menneskehandel på ?
AP170423 ekke innstramninger, blant annet er det blitt lettere å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innført nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, lettere å henvise til såkalt « internflukt », strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse , lettere å nekte å re
AP170423 Det er gjennomført en rekke innstramninger, blant annet er det blitt lettere å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innført nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, lettere å henvise til såkalt « internflukt », strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse
DB170422 Det har ifølge leder av Norges Politilederlag, Geir Krogh, ført til at enkeltpersoner med annen etnisitet oftere enn før blir utsatt for gjentatte kontroller, selv om de har norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse .
DB170421 Han skal ha brukt to identieter, i likhet med en stor andel utlendinger i Sverige med uavklart eller avslått oppholdstillatelse .
DB170421 Helt konkret handler det om regjeringens utstrakte bruk av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag, som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
DA170420 Forslaget fra fylkeslaget lyder « Arbeiderpartiet vil stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) ".
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag, som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
DA170420 Forslaget fra fylkeslaget lyder « Arbeiderpartiet vil stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) ".
DB170419 Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
DB170419 - Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap og bør aldri få oppholdstillatelse , sa Amundsen til Aftenposten i 2010.
DA170419 Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
DA170419 - Radikale islamister bør verken få statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge, sa Per-Willy Amundsen i 2010.
DA170419 - Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap og bør aldri få oppholdstillatelse , sa Amundsen til Aftenposten i 2010.
BT170419 Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
BT170419 JUSTISMINISTER : - Radikale islamister bør verken få statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge, sa Per-Willy Amundsen i 2010.
BT170419 - Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap og bør aldri få oppholdstillatelse , sa Amundsen til Aftenposten i 2010.
AP170419 | Medlemskap i islamistgruppe kan gi oppholdstillatelse i Norge ¶
AP170419 Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov fra Usbekistan kobles til av flere svenske medier, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
AP170419 - Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap og bør aldri få oppholdstillatelse , sa Amundsen til Aftenposten i 2010.
AA170419 Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.
AA170419 - Radikale islamister bør aldri få statsborgerskap og bør aldri få oppholdstillatelse , sa Amundsen til Aftenposten i 2010.
BT170418 I 2016 fikk 316 barn midlertidig oppholdstillatelse uten rett til fornyelse i Norge.
DA170416 Hun opplyste også i retten at hun nå har fått flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
DA170412 - Vi skal ha ordninger for dem som får oppholdstillatelse , men det er samtidig viktig at vi ikke har velferdsordninger som er vesentlig bedre enn alle andre land, sier Hauglie.
VG170411 Akilov, som søkte om oppholdstillatelse i Sverige i 2014, fikk avslag da flere av opplysningene han la frem ikke stemte.
VG170411 Gutten har russisk statsborgerskap, men har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. 17-åringens familie kom fra Russland til en by i Nord-Norge i 2010 og bodde de første årene på et asylmottak der.
DA170411 Midlertidig oppholdstillatelse har blitt hovedregelen.
SA170410 Rakhmat Akilov søkte oppholdstillatelse i Sverige i 2014, ifølge politiet.
AP170410 Domstolen fant ikke grunnlag for å gi Rakhmat Akilov oppholdstillatelse .
AP170410 Da han søkte om oppholdstillatelse i Sverige brukte han i stedet navnet Rahmatjon Kurbonov, og det er også det navnet som Migrationsdomstolen har forholdt seg til.
VG170409 Siden har han fått oppholdstillatelse , opplyste Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) søndag.
SA170409 Avslag på asylsøknad eller søknad om oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, påpeker statsministeren.
SA170409 Usbekeren er firebarnsfar og søkte om oppholdstillatelse i Sverige i 2014, en søknad som ble avslått sommeren 2016.
DB170409 Usbekeren skal ha søkt om oppholdstillatelse i Sverige i 2014, men fikk avslag i juni 2016.
DB170409 Han skal ha brukt to identeter, i likhet med en stor andel utlendinger i Sverige med uavklart eller avslått oppholdstillatelse .
DA170409 Avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, sier statsministeren.
DA170409 Avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, sier statsministeren.
BT170409 Politiet opplyser også at den terrorsiktede 39-åringen søkte oppholdstillatelse i Sverige i 2014.
AP170409 Rakhmat Akilov søkte oppholdstillatelse i Sverige i 2014, ifølge politiet.
AP170409 Den terrorsiktede 39-åringen søkte oppholdstillatelse i Sverige i 2014, ifølge politiet.
AA170409 Under en pressekonferanse søndag formiddag fortalte politiet at 39-åringen i 2014 søkte om oppholdstillatelse i Sverige, men fikk avslag på denne i juli 2016.
AA170409 Under en pressekonferanse søndag formiddag fortalte politiet at 39-åringen i 2014 søkte om oppholdstillatelse i Sverige, men fikk avslag på denne i juni 2016.
AA170409 Avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, påpeker statsministeren.
AA170409 Avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, påpeker statsministeren.
AA170409 Avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, påpeker statsministeren.
AA170409 Usbekeren er firebarnsfar og søkte om oppholdstillatelse i Sverige i 2014, en søknad som ble avslått sommeren 2016.
DB170407 Begrunnelsen for at de er bortvist fra Norge, er at de har arbeidet i Norge uten gyldig arbeids- og oppholdstillatelse .
AA170407 Marihuanakjøp og registrering vil kun bli tilgjengelig for statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse .
AA170407 Begrunnelsen for at de er bortvist fra Norge, er at de har arbeidet i Norge uten gyldig arbeids- og oppholdstillatelse .
DB170406 Selv mener han at pågripelsene skyldes mangel på arbeidstillatelse og oppholdstillatelse , og at det hele er en misforståelse.
SA170405 Mour Samb ble hentet fra Diambars-akademiet i vinter, men spissen hadde før i dag ikke fått arbeids- og oppholdstillatelse .
DB170405 - Men vi ser det nå i behandlingen av statsborgerskapssaker og saker vedrørende oppholdstillatelse .
AP170405 Mour Samb ble hentet fra Diambars-akademiet i vinter, men spissen hadde før i dag ikke fått arbeids- og oppholdstillatelse .
AA170405 Enslige mindreårige fra Afghanistans kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år.
AA170404 - De som får oppholdstillatelse skal tilbys tilstrekkelige og forsvarlige ordninger.
DB170403 Folk fra Midtøsten, Etiopia og Iran må vente lengst før oppholdstillatelse blir gitt.
DB170403 En tredjedel av disse er folk med innvilget oppholdstillatelse , men som bor på mottak i påvente av bosetting.
DA170403 Der har han oppholdstillatelse til over sommeren. 26 år gamle Jabaly ble opprinnelig invitert til Norge på kunstnervisum, for å gjøre ferdig sin dokumentarfilm fra Gaza, « Ambulance ».
DA170403 Den palestinske dokumentarfilmskaperen Mohamed Jabaly har igjen fått nei fra UNE om oppholdstillatelse i Norge.
DA170403 Da Jabalyså søkte om videre arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, fikk han nei fra UNE.
AA170403 Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt.
AA170403 - I saker der vi fatter vedtak om opphør, vil vi samtidig vurdere om personen likevel bør få fortsatt oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn som tilknytning til Norge, eventuelle barns beste eller helseproblemer, sier Jendal. ( ©NTB ) ¶
DB170402 Det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn.
VG170331 Forfang bekrefter at flere 16-åringer fra Afghanistan da ville fått opphold i Norge, fremfor midlertidig oppholdstillatelse .
VG170331 Enslige mindreårige asylsøkere på 16 til 18 år kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år - da kan de sendes til Kabul på internflukt.
VG170331 Departementet understreker at momenter som manglende nettverk og ressurser ikke, samt dårlige sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en ordinær oppholdstillatelse , skriver Justisdepartementet.
AA170331 Enslige mindreårige på 16 til 18 år kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år.
VG170330 De tre som er pågrepet, er alle fra Kosovo og har oppholdstillatelse i Italia.
DB170330 Fredag kveld hadde innnenriksdepartementet iverksatt forbudet, men de hadde unntatt mennesker med permanent oppholdstillatelse , såkalt grønt kort.
DB170330 Da unntas de med fast oppholdstillatelse fra forbudet.
AP170330 De tre som er pågrepet, er alle fra Kosovo og har oppholdstillatelse i Italia.
AA170330 De tre som er pågrepet, er alle fra Kosovo og har oppholdstillatelse i Italia.
DA170329 Tiltalte opplyste at barnas mor bodde i Danmark og hadde ikke oppholdstillatelse i Norge, men ønsket å flytte til Norge.
SA170328 Det er ikke klart når han eventuelt blir spilleklar siden han må få arbeids- og oppholdstillatelse .
DA170328 Etter tre måneder fikk lillebror Ahmad Alyoussef oppholdstillatelse .
DA170328 Etter tre måneder fikk han oppholdstillatelse , familiegjenforening og tildelt bosted på Sola.
DA170328 Utlendinger som søker permanent oppholdstillatelse kan ikke ha mottatt sosialhjelp de siste tolv månedene.
AP170328 Det er ikke klart når han eventuelt blir spilleklar siden han må få arbeids- og oppholdstillatelse .
AA170328 Utlendinger som søker permanent oppholdstillatelse kan ikke ha mottatt sosialhjelp de siste tolv månedene.
AP170327 Skal få ny oppholdstillatelse uten å måtte søke.
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall.
AP170327 Dette vil gjelde personer som innfrir krav om ny oppholdstillatelse - enten fordi men er født og oppvokst i Norge, har en sterk tilknytning til landet eller at andre menneskelige hensyn tilsier at man bør få opphold.
AP170327 Skal få ny oppholdstillatelse uten å måtte søke.
AP170327 I dagens vedtak om tilbakekall av statsborgerskap understrekes det at både foreldre og barn kan søke om ny oppholdstillatelse etter tilbakekall.
AP170327 Dette vil gjelde personer som innfrir krav om ny oppholdstillatelse - enten fordi men er født og oppvokst i Norge, har en sterk tilknytning til landet eller at andre menneskelige hensyn tilsier at man bør få opphold.
AP170327 I en sak ble barnebarn av innvandrere som ikke hadde uttalt seg sannferdig da de søkte oppholdstillatelse lenge før barnebarna var påtenkt, fratatt sitt norske statsborgerskap.
VG170326 februar, med at enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert ID, skal bosettes etter førstegangsfornyelse, skriver Åmland i en e-post til VG.
AP170326 Den skal gjøre det mulig å stille krav om jobbtilbud og norske lønns- og arbeidsvilkår for å få oppholdstillatelse .
AP170323 Selv om EØS-avtalen medfører fri flyt av arbeidskraft mellom landene, kunne man med overgangsordningen be arbeidsinnvandrere om å dokumentere et konkret tilbud om fulltidsstilling før de fikk oppholdstillatelse .
VG170321 Midlertidig opphold innebærer en tidsbegrenset oppholdstillatelse i Norge som gjelder fram til fylte 18 år.
DB170321 ( Dagbladet ) : En 24 år gammel mann fra Uganda får ikke oppholdstillatelse i Norge, slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom mandag 20. mars.
AA170320 Den innebærer at " verken visum eller noen form for oppholdstillatelse vil bli utstedt til noen person som ikke er israelsk statsborger eller har permanent opphold, dersom han, eller organisasjonen eller organet han er aktiv i, med viten har oppfordret offentlig til å boikotte staten Israel eller lovet å delta i en slik boikott ".
DB170319 48-åringen har hele tiden vært kinesisk statsborger, men hadde oppholdstillatelse i Norge.
AP170319 | Mann med norsk oppholdstillatelse fengslet på livstid i Kina ¶
AP170319 48-åringen har hele tiden vært kinesisk statsborger, men hadde oppholdstillatelse i Norge.
AA170319 | Mann med norsk oppholdstillatelse fengslet på livstid i Kina ¶
AA170319 48-åringen har hele tiden vært kinesisk statsborger, men hadde oppholdstillatelse i Norge.
VG170318 Sverige i går : 18-åring hevder samboeren ( 42 ) lovte oppholdstillatelse for drap ¶
AA170318 Donald Trump utstedte i januar en presidentordre rettet mot personer uten oppholdstillatelse som er anklaget for å ha begått kriminalitet.
VG170316 | SVT : 18-åring hevder samboeren ( 42 ) lovte oppholdstillatelse for drap ¶ 18-åringen som har innrømmet at han drepte kjærestens far i Sverige i fjor, har opplyst i avhør at han gjorde det for å øke sjansene for oppholdstillatelse , forteller politikilder til SVT.
VG170316 | SVT : 18-åring hevder samboeren ( 42 ) lovte oppholdstillatelse for drap ¶ 18-åringen som har innrømmet at han drepte kjærestens far i Sverige i fjor, har opplyst i avhør at han gjorde det for å øke sjansene for oppholdstillatelse, forteller politikilder til SVT.
DB170316 I Trumps reviderte innreiseforbud er Irak fjernet fra lista, i tillegg slipper personer fra de aktuelle landene, som har visum eller oppholdstillatelse i USA, inn i landet.
DB170316 « En utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse », heter det i utlendingsforskriften.
DB170316 « Det faktum at Alexanders nærmeste familie, hans mor og hans bror, er innvilget oppholdstillatelse i Norge, samt sett hen til tiden han har bodd her, tilsier at Alexander i høy grad er tilknyttet Norge.
DB170316 UNE skriver at Alexander Prue er voksen med hele sin oppvekst i USA, og at det ikke kan sees på som urimelig at han ikke får innvilget oppholdstillatelse sammen med moren og broren.
DB170316 I mai 2014 hadde alle tre søkt om oppholdstillatelse fra det norske generalkonsulatet i New York.
DB170316 Han kan også søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag, eksempelvis på grunn av studier eller arbeid, sier seksjonssjef i UNE, Kjersti Trøseid.
DB170316 Han har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse og kan reise inn i Norge som visumfri borger dersom han ønsker det.
DB170316 Det foretas imidlertid en vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge som tilsier at det skal gis oppholdstillatelse , selv om vilkårene for tillatelsen det er søkt om ikke er oppfylt, fortsetter hun.
DB170316 Det at moren var amerikansk statsborger, og ikke norsk, da Alexander Prue ble født, førte til avslag på 24-åringens søknad om midlertidig oppholdstillatelse .
DB170316 Der fikk hun oppholdstillatelse og hun giftet seg i 1982 med en amerikansk mann.
DB170316 - Når en søknad om oppholdstillatelse avslås vurderes det ikke om avslaget vil være uforholdsmessig.
DB170316 - Klageren er ikke utvist, men har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse .
DB170316 » - Det er strenge krav for å få en oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige eller særlig tilknytning til Norge.
VG170315 * 1 De som allerede har gyldig visum eller oppholdstillatelse ikke blir omfattet av innreiseforbudet. * 1 I likhet med det forrige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men de som allerede har fått innvilget opphold får ankomme landet. * 1 Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
SA170315 - Vi jobber hardt for å få arbeids- og oppholdstillatelse på plass.
BT170315 Kritikerne argumenterer også for at det vil ramme både skoler, universiteter og næringsliv selv om det denne gangen ikke gjelder for personer som allerede har oppholdstillatelse .
BT170315 Den store forskjellen fra det forrige innreiseforbudet er at det denne gangen ikke gjelder for personer som skal reise til USA og som allerede har visum eller annen type oppholdstillatelse .
AP170315 - Vi jobber hardt for å få arbeids- og oppholdstillatelse på plass.
AA170315 Kritikerne argumenterer også for at det vil ramme både skoler, universiteter og næringsliv selv om det denne gangen ikke gjelder for personer som allerede har oppholdstillatelse .
AA170315 Den store forskjellen fra det forrige innreiseforbudet er at det denne gangen ikke gjelder for personer som skal reise til USA og som allerede har visum eller annen type oppholdstillatelse .
DN170314 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
AP170314 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
AA170314 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
AA170314 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
VG170313 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
VG170313 Etter at saken har blitt behandlet i domstolen sitter retten igjen med til dels betydelig skepsis til den historien Mahamud har fortalt om sin bakgrunn, reise til Norge og identitet som ligger til grunn for at han fikk oppholdstillatelse og senere statsborgerskap.
VG170313 * Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
SA170313 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
FV170313 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
DA170313 Det andre forslaget gikk ut på at rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia skal beskyttes under utmeldingsprosessen.
DA170313 | Fikk klem av politiet da UDI ga oppholdstillatelse
DA170313 Uken etter fikk han svaret : Tre års oppholdstillatelse i Norge.
DA170313 Nå har han endelig fått oppholdstillatelse .
DA170313 Hele familien er lykkelige for at onkel får oppholdstillatelse , sier Ahamad Alyoussef til RA.
BT170313 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
AP170313 Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.
DB170312 Etter at mannen først hadde fått avslag på søknaden sin, søkte han fire dager etter ekteskapet om arbeids- og oppholdstillatelse som gift mann.
DB170310 I utlendingsforskriften omhandler § 8-7 UNEs mulighet til å gi oppholdstillatelse , der retur ikke er mulig å gjennomføre.
DB170310 Gitt at Mahamud verken har oppholdstillatelse eller statsborgerskap i verken Somalia eller Djibouti, er man nødt til å søke om å få returnere.
DB170310 Det finnes en snever unntaksregel i utlendingsforskriften som åpner for oppholdstillatelse for personer som er ureturnerbare, men den er svært lite brukt i praksis og vil nok ikke være relevant for en person som er fratatt statsborgskapet i Norge.
DB170310 I Trumps reviderte innreiseforbud er Irak fjernet fra lista, i tillegg slipper personer fra de aktuelle landene, som har visum eller oppholdstillatelse i USA, inn i landet.
VG170309 Gabriel Orozco ( 30 ) bor i El Paso, men har gått over grensen for å besøke kjæresten som bor her og som ikke har oppholdstillatelse i USA.
DN170309 Det gjelder heller ikke for personer som allerede har visum eller annen oppholdstillatelse .
BT170309 Ikke registrert som ansatt og ansatte uten oppholdstillatelse .
BT170309 Ikke registrert som ansatt og ansatte uten oppholdstillatelse .
AP170309 Det gjelder heller ikke for personer som allerede har visum eller annen oppholdstillatelse .
VG170308 Loven forbyr utstedelse av visum eller oppholdstillatelse til utenlandske statsborgere som oppfordrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten det er av Israel eller bosetningene.
VG170308 I dag kan personer med midlertidig oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring bare få bli i Norge dersom de har blitt mishandlet av sin partner.
VG170308 Det er i dag barn over 16 år som kan få en midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år.
DB170308 I dag kan personer med midlertidig oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring bare få bli i Norge dersom de har blitt mishandlet av sin partner.
DB170308 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170308 Personer fra de aktuelle landene som har visum eller oppholdstillatelse i USA, slipper inn i USA.
AP170308 I dag kan personer med midlertidig oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring bare få bli i Norge dersom de har blitt mishandlet av sin partner.
AP170308 I dag kan personer med midlertidig oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring bare få bli i Norge dersom de har blitt mishandlet av sin partner.
AA170308 I dag kan personer med midlertidig oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring bare få bli i Norge dersom de har blitt mishandlet av sin partner.
DN170307 I august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.
DB170307 Om lag 11 millioner innvandrere bor i landet uten oppholdstillatelse , ifølge Pew Research Center.
AA170307 I august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.
SA170306 Loven forbyr utstedelse av visum eller oppholdstillatelse til utenlandske statsborgere som oppfordrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten det er av Israel eller bosetningene.
SA170306 " Verken visum eller noen form for oppholdstillatelse vil bli utstedt til noen person som ikke er israelsk statsborger eller har permanent opphold, dersom han, eller organisasjonen eller organet han er aktiv i, med viten har oppfordret offentlig til å boikotte staten Israel eller lovet å delta i en slik boikott ", heter det i en uttalelse fra Knes
DN170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA.
DN170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
DB170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA.
DB170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
DB170306 Personer fra de aktuelle landene som har visum eller oppholdstillatelse i USA, slipper inn i USA.
DB170306 I et intervju med Fox News tidligere idag, bekreftet Trump-rådgiver Kellyanne Conway at personer med oppholdstillatelse og visum kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 I 2012 innledet de etterforskning mot en personer de mente hadde fått oppholdstillatelse i Norge under falsk identitet.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Jeg vet ikke om de hadde oppholdstillatelse der.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag.
DB170306 Ingen stiller spørsmål ved at asylsøkere som får flyktningstatus får oppholdstillatelse .
DB170306 Ingen av konvensjonene sier eksplisitt at de som omfattes har krav på en oppholdstillatelse .
DB170306 En oppholdstillatelse er nødvendig for å nyte godt av de rettighetene som konvensjonene sikrer.
DA170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA. ( ©NTB/Dagsavisen ) ¶
DA170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
DA170306 Folk som allerede har oppholdstillatelse eller visum, skal ikke nektes innreise.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
BT170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA. ( ©NTB ) ¶
BT170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
BT170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AA170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
AA170306 Folk som allerede har oppholdstillatelse eller visum, skal ikke nektes innreise.
AA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AA170305 Migrantene har ikke oppholdstillatelse i Mexico.
AA170305 Like før han gikk av, gjorde USAs president Barack Obama om regelen som i praksis ga automatisk oppholdstillatelse til cubanere som klart å sette føttene på amerikansk jord.
DA170304 Da stemte et stort flertall, 358 mot 256, for et forslag fra Labour om at regjeringen må garantere at EU-borgere som nå er bosatt i Storbritannia får beholde oppholdstillatelse og rettigheter, og at dette må garanteres innen tre måneder etter at artikkel 50 er utløst.
VG170303 Vi vet at det er tusenvis av personer som har fått opphold og tusenvis som har fått oppholdstillatelse - hvorfor ikke konsentrere seg om å hjelpe dem ?
VG170302 I 22 år har han bodd i USA uten lovlig oppholdstillatelse , mens kona og deres tre barn som nå er 25, 26 og 27 år ble igjen i hjemlandet.
DB170302 - I dag fikk jeg innvilget søknaden om permanent oppholdstillatelse i Norge.
DB170302 ( Dagbladet ) : Den amerikanske artisten Chris Medina ( 33 ) feirer nå at han har fått permanent oppholdstillatelse i Norge.
VG170301 Nå melder CNN at de har kilder som forteller at den nye versjonen vil skåne mennesker som har lovlig oppholdstillatelse og de som allerede har visum.
DN170301 Ifølge forslaget, som er lagt frem av opposisjonspartiet Labour, må regjeringen garantere at EU-borgere som er bosatt i Storbritannia, får beholde oppholdstillatelse og rettigheter når de formelle EU-forhandlingene starter.
DN170301 Ifølge forslaget, som er lagt fram av opposisjonspartiet Labour, må regjeringen garantere at EU-borgere som er bosatt i Storbritannia, får beholde oppholdstillatelse og rettigheter når de formelle EU-forhandlingene starter.
DB170301 Så seint som for et år siden var Eigil Nansen sterkt engasjert i forhold til en kristen afghaner som ikke fikk oppholdstillatelse i Norge og som har søkt tilflukt i Iran.
DB170301 USA har allerede en av verdens strengeste regimer når det gjelder innvandring og oppholdstillatelse .
AA170301 Ifølge forslaget, som er lagt fram av opposisjonspartiet Labour, må regjeringen garantere at EU-borgere som er bosatt i Storbritannia, får beholde oppholdstillatelse og rettigheter når de formelle EU-forhandlingene starter.
VG170228 Ofte vil man få ny oppholdstillatelse , særlig barn.
DB170227 Jurister fra ACLU opprettet provisoriske kontorer i ankomsthaller og hindret at folk med gyldig visa og oppholdstillatelse ble deportert.
VG170226 - Jeg følte meg som en flyktning i eget land, sier trebarnsmoren, som trolig er den første norske asylanten i en sak som ikke dreier seg om oppholdstillatelse i Norge.
DA170226 Lykkes ikke norske myndigheter i å oppspore barnets omsorgspersoner, og barnet er 16 år eller eldre, kan det gis en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til fylte 18 år, opplyser han.
DA170226 For to uker siden kom beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet : Enslige mindreårige asylsøkere som har fått en midlertidig oppholdstillatelse skal bosettes ute i kommunene.
DA170226 - Barn kan også gis oppholdstillatelse av humanitære grunner, og terskelen for å gi opphold til barn er lavere enn den er for voksne.
VG170224 * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
DB170224 Dagbladet har tidligere skrevet at UDI og UNE har vurdert Jabalys utdanning, kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse .
DA170224 Mohamed Jabaly har fått nei på søknaden om arbeids- og oppholdstillatelse .
DA170224 Hvis du for eksempel har fagbrev i renhold på videregående skoles-nivå, og har tilbud om vaskejobb i Norge, så har du rettskrav på arbeids- og oppholdstillatelse som faglært.
DA170224 Både Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og Utlendingsnemnda ( UNE ) har sagt nei til hans søknad om arbeids- og oppholdstillatelse .
DA170224 - Jeg vil ikke gi opp ennå, selv om jeg har fått nei på søknaden min om arbeids- og oppholdstillatelse .
VG170223 - Tilbakekallet er ikke til hinder for at brødrene kan søke om eller få innvilget oppholdstillatelse på nytt grunnlag hvis vilkårene for det er oppfylt.
VG170223 * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
VG170223 * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
SA170223 - I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering, og dersom personen ikke utvises, bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet.
DA170223 Hvem rammes ? 11 millioner innvandrere oppholder seg i USA uten oppholdstillatelse , ifølge tall fra Pew Research Centre.
DA170223 Av de flere millionene innvandrere som oppholder seg i USA uten oppholdstillatelse , har vel 820.000 blitt dømt for lovbrudd, ifølge Migration Policy Institute.
DA170223 Mange av disse flyktningene har fått oppholdstillatelse i Norge i løpet av året og er derfor registrert som bosatte.
BT170223 Mange av disse flyktningene har fått oppholdstillatelse i Norge i løpet av året og er derfor registrert som bosatte.
AP170223 Han har stor forståelse for at slike saker utløser engasjement og reaksjoner, men minner om at UDI kan gi familien ny oppholdstillatelse hvis man vurderer at det er det beste for barna som er født og oppvokst i Norge.
AP170223 Han har stor forståelse for at slike saker utløser engasjement og reaksjoner, men minner om at UDI kan gi familier i slike saker ny oppholdstillatelse hvis man vurderer at det er det beste for barna som er født og oppvokst i Norge.
VG170222 * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
DN170222 Om lag 11 millioner innvandrere bor i USA uten oppholdstillatelse , ifølge Pew Research Center.
DN170222 Nesten 11 millioner innvandrere som bor i USA uten oppholdstillatelse risikerer å bli rammet av Trump-administrasjonens nye tiltak mot ulovlig innvandring.
BT170222 Om lag 11 millioner innvandrere bor i USA uten oppholdstillatelse , ifølge Pew Research Center.
BT170222 Nesten 11 millioner innvandrere uten oppholdstillatelse i USA kan bli rammet av Trump-administrasjonens nye tiltak mot ulovlig innvandring.
AP170222 - I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering, og dersom personen ikke utvises, bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet.
AA170222 Om lag 11 millioner innvandrere bor i USA uten oppholdstillatelse , ifølge Pew Research Center.
AA170222 Nesten 11 millioner innvandrere som bor i USA uten oppholdstillatelse risikerer å bli rammet av Trump-administrasjonens nye tiltak mot ulovlig innvandring.
AA170222 Den nye Utlendingsloven krever for eksempel bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis og flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.
VG170221 * Fikk avslag på asylsøknad, menble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.
DB170221 Han sier han ikke hadde oppholdstillatelse , men var flykning i Etiopia og at han kom derfra.
DB170221 Disse opplysningene har lagt grunnlaget for oppholdstillatelse og stasborgerskap.
DA170221 Men i desember i fjor kom det siste avslaget fra Utlendingsnemnda ( UNE ) om arbeids- og oppholdstillatelse .
BT170221 Jeg ventet på oppholdstillatelse i fire år, begynte på introduksjonsprogrammet, og så begynte jeg å jobbe.
AP170221 Om lag 11 millioner innvandrere bor i USA uten oppholdstillatelse , ifølge Pew Research Center.
AA170221 Om lag 11 millioner innvandrere bor i USA uten oppholdstillatelse , ifølge Pew Research Center.
AA170221 Loven sier riktignok at personer som ikke har oppholdstillatelse , ikke skal få arbeid.
SA170220 g i 2015, i et møte med folk knyttet til dagens Mennesker i Limbo, at nettopp de var politikernes dårlige samvittighet og at ingen våget å gjøre noe av frykt for konsekvensene med alle som da ville komme til Norge og skjule seg for myndighetene til det var gått så lang tid at de måtte bli tilkjent oppholdstillatelse .
DB170220 Månedene og åra som går med på å ta seg til landet, få oppholdstillatelse og bosettes, sluker tiden og kreftene som de som er født i Norge, kan bruke til å mure på den profesjonelle grunnmuren i livet sitt.
DB170220 UDI, og seinere UNE, har vurdert Jabalys utdanning, kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse .
DB170220 UDI, og seinere UNE, har vurdert Jabalys utdanning, kompetanse og erfaring innen filmskaping som ikke tilfredsstillende nok til å få arbeids- og oppholdstillatelse .
AA170220 I dagens regelverk heter det at « Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse , kan få bøter eller fengselsstraff ». ( ©NTB ) ¶
AA170219 I dagens regelverk heter det at « Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse , kan få bøter eller fengselsstraff ». ( ©NTB ) ¶
DB170217 Det er foreløpig uklart hvilke deler av det opprinnelige innreiseforbudet som får bli med videre i neste utgave, men det er kjent at rettsvesenets fremste bekymringer med forbudet var diskriminering og mulige rettslige følger for dem som har permanent oppholdstillatelse i USA, men statsborgerskap fra ett av de syv navngitte landene.
DA170217 For en uke siden kom beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet : Enslige mindreårige asylsøkere som har fått en midlertidig oppholdstillatelse skal bosettes ute i kommunene.
VG170216 - Jeg mener det må være en klar terskel, og dom er en klar terskel, sa Anundsen, og refererte til at kun der bakmennene er dømt burde ofrene få oppholdstillatelse .
DA170216 Den ser for seg at folk som søker oppholdstillatelse i Norge, må lære å bli norske på et sted som kalles « Akademiet ».
DA170216 I scenen der Ramin skal søke om oppholdstillatelse , blir han henvist til det ene kontoret etter det andre.
VG170215 På grunn av sikkerhetssituasjonen i landet fikk han oppholdstillatelse i Norge.
DN170215 « Det norske hus » - der Ramin ( Sharukh Kavousi ) må gjennom et opphold i Det norske hus før han kan få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge - tar ikke det norske på kornet og mislykkes som satire, som komedie og som samfunnskritikk.
VG170214 Midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere gis enten : ¶ * 1 Med tidsbegrensning, altså at de får midlertidig opphold til de fyller 18 år og må reise hjem. * 1 Eller med ID-begrensning, altså at de får opphold, men tillatelsen må fornyes hvert år til de skaffer dokumentasjon på sin identitet.
VG170214 For at disse ungdommene skal få en ordinær oppholdstillatelse , må de dokumentere identiteten sin.
VG170214 - Dette gjelder barn som har fått begrenset oppholdstillatelse i påvente av å få dokumentert identiteten sin, og vi vet at de fleste i denne gruppen blir i Norge for godt.
DA170214 « The Wait » viser hvordan 14 år gamle Roksahr slites ut av å vente på oppholdstillatelse .
VG170213 Mange av dem er utsatt for en umenneskelig krenkelse på norsk jord, og de burde vi gi oppholdstillatelse istedenfor å sende dem rett tilbake bakmennene.
VG170213 - I 2015 vedtok Stortinget at alle mulige ofre for menneskehandel burde få oppholdstillatelse Norge.
DB170213 En enkeltturist som skal reise til Disneyland og en person med permanent oppholdstillatelse likestilles i ordren, og det er to ganske forskjellige juridiske posisjoner, sier hun.
DB170212 ¶ Småbarnsfryd : Da han var ni år fikk familien til Aiman Shaqura ( 35 ) oppholdstillatelse i Norge.
VG170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med « et par år ».
SA170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med " et par år ". ( ©NTB ) ¶
DN170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med " et par år ".
DB170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med « et par år ».
DB170211 Videre skriver The New York Times at alle bøndene de har snakket med, vedgår at de er helt avhengig av arbeidere som enten ikke har lovlig oppholdstillatelse , eller har falske dokumenter.
AP170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med " et par år ".
AA170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med " et par år ". ( ©NTB ) ¶
AA170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med " et par år ".
AA170211 Få dager før innsettelsen av Trump opplyste en talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva at Snowden hadde fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland med " et par år ". ( ©NTB ) ¶
VG170210 Jeg er enig i kritikken om at « green cards » burde vært utelatt fra starten, men man lærer når man går, sier 71-åringen med referanse til at personer med permanent arbeids- og oppholdstillatelse , såkalte « green cards », først var omfattet av forbudet.
SA170210 Videre bor det en del asylanter som har fått oppholdstillatelse og venter på å bli bosatt i en kommune.
DB170210 BLE STOPPET : Den kurdiske kvinnen skulle gjenforenes med ektemannen som fikk oppholdstillatelse i USA i fjor sommer.
DB170210 Trumps begrunnelse for hvorfor det er en god idé å nekte mennesker fra de i hovedsak muslimske landene innreise - med mindre de har gyldig oppholdstillatelse i USA - er « landets sikkerhet ».
DB170210 BLE STOPPET : Den kurdiske kvinnen skulle gjenforenes med ektemannen som fikk oppholdstillatelse i USA i fjor sommer.
DB170210 Men i dette nye systemet måtte den kvisete tenåringen søke om oppholdstillatelse i en annen landsdel for å få oppleve sin politiske utopi.
VG170209 UDI anslår 70 prosent av dem som får vedtak nå, rundt 630 personer, bare vil få en begrenset oppholdstillatelse i Norge.
VG170209 Norge har hele tiden ment at Russland skulle ta tilbake et stort antall av flyktningene, fordi de hadde ulike former for oppholdstillatelse i Russland.
VG170209 Da opplyste Listhaug til Stortinget at det « har i møter vært enighet om at tredjelandsborgere som har gyldig oppholdstillatelse eller multivisum til Russland, kan returnere ».
SA170209 Men før dette ble oppdaget, fikk hun oppholdstillatelse i rakettfart i Nederland, tok en bachelorgrad i statsvitenskap, erklære seg som ateist og ble en sterk kritisk stemme til sin egen tidligere religion, islam.
DB170209 Han fikk midlertidig oppholdstillatelse , men i 2013 kom det endelige avslaget.
DA170209 » UDI vil at departementet revurderer dagens praksis som tilsier at ingen personer med begrenset oppholdstillatelse blir bosatt : ¶
DA170209 I 2016 økte bruken av midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige kraftig.
DA170209 » UDI vil at departementet revurderer dagens praksis som tilsier at ingen personer med begrenset oppholdstillatelse blir bosatt : ¶
DA170209 I 2016 økte bruken av midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige kraftig.
AA170209 Han fikk midlertidig oppholdstillatelse , men i 2013 kom det endelige avslaget.
DB170208 Tiltalte kom til Norge i 2009, og fikk midlertidig oppholdstillatelse .
DB170208 Gjerningsmannen, en asylsøker fra Eritrea, forklarte i retten at han drepte fordi han var sint på svensker etter at han ble nektet oppholdstillatelse .
DA170208 I 2016 fikk 316 enslige mindreårige midlertidig oppholdstillatelse .
DA170208 Begrunnelsen var at en midlertidig oppholdstillatelse påvirker barna negativt og at det ikke er bevist at en slik praksis hindrer at flere barn legger ut på flukt.
BT170208 Han fikk midlertidig oppholdstillatelse , men i 2013 kom det endelige avslaget.
VG170207 Dersom vertsfamilien vil bryte med au pairen, vil både politi og UDI være pliktig til å starte tilbakekalling av au pairens oppholdstillatelse , uavhengig av om årsaken til konflikten er underbetaling og overarbeid.
VG170207 Au pairenes oppholdstillatelse er nemlig knyttet til vertsfamilien.
DB170207 Jurister fra ACLU opprettet provisoriske kontorer i ankomsthaller og hindret at folk med gyldig visa og oppholdstillatelse ble deportert.
VG170206 KOM INN : Pappa Alaskry, her med sønnen Hassan og datteren Dima, var overlykkelig over at familien fikk oppholdstillatelse i USA.
DN170206 Grunnleggeren av den elektriske bilprodusenten Tesla er født i Sør-Afrika og reiste til Canada før han fikk oppholdstillatelse i USA som entreprenør.
DN170206 Det startet etter at Trump kritiserte den føderale dommeren James Robert, som på fredag satte til side innreiseforbudet for mennesker fra syv land som allerede har fått visum eller oppholdstillatelse i USA.
VG170203 I november i fjor snudde innvandringsminister Sylvi Listhaug, da det ble kjent at flyktningene som kom over grensen til Storskog høsten 2015 med flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland, får behandlet asylsøknaden i Norge.
DN170203 Etter flere ukers rettssak i tingretten, konkluderte dommeren fredag med at forretningsmannen Ragnar Horn og hans kone idømmes fem måneders ubetinget fengsel blant annet for å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse for sine filippinske au pairer.
DB170201 BLE STOPPET : Den kurdiske kvinnen skulle gjenforenes med ektemannen som fikk oppholdstillatelse i USA i fjor sommer.
DB170131 BLE STOPPET : Den kurdiske kvinnen skulle gjenforenes med ektemannen som fikk oppholdstillatelse i USA i fjor sommer.
SA170130 - Med mindre det er kommet inn vesentlig negativ informasjon om en mulig trussel mot offentlig sikkerhet og velferd, vil dermed en lovlig oppholdstillatelse være en positiv faktor i vurderingene som gjøres fra sak til sak.
SA170130 | - Personer med oppholdstillatelse slipper inn i USA ¶
DN170130 Noen av enkelthistoriene som har fått mest oppmerksomhet har vært personer med gyldig permanent oppholdstillatelse i USA - såkalt green card - som ble nektet å slippe inn igjen fordi de er statsborgere av ett av de syv aktuelle landene.
DB170130 BLE STOPPET : Den kurdiske kvinnen skulle gjenforenes med ektemannen som fikk oppholdstillatelse i USA i fjor sommer.
DB170129 Ifølge AFP har kanadiske myndigheter uttalt at de ønsker å gi midlertidig oppholdstillatelse til personer som er « strandet » på grunn av Trumps politikk.
DB170129 ¶ BLE STOPPET : Den kurdiske kvinnen skulle gjenforenes med ektemannen som fikk oppholdstillatelse i USA i fjor sommer.
DB170129 Ifølge den kurdiske kvinnen jobbet ektemannen som tolk for det amerikanske militære over flere år, før han søkte om spesiell oppholdstillatelse for innvandrere i 2016.
DB170129 ( Dagbladet ) : Et halvt år etter at ektemannen fikk oppholdstillatelse i USA skulle den kurdiske kvinnen endelig komme etter.
DB170129 Loven gjelder heldigvis også for presidenter, enn så lenge, og dommeren slo fast at det er lovstridig å nekte innreise til folk som allerede har visa eller oppholdstillatelse .
BT170127 De beboerne som ikke har fått oppholdstillatelse blir nødt til å flytte til andre mottak.
VG170126 Etter at gutten kom til Sverige ble han gjenforent med søskenbarnet og fikk permanent oppholdstillatelse .
FV170126 Etter at gutten kom til Sverige ble han gjenforent med søskenbarnet og fikk permanent oppholdstillatelse .
DB170126 - Det betyr at familien får oppholdstillatelse , sier Birkeland om søstrene Hawjin og Nawjin fra Haugesund, som nå er blitt 12 og 10 år.
DN170125 Tildeling av personnummer er først og fremst en praktisk ordning for personidentifisering, ikke et spørsmål om statsborgerskap eller oppholdstillatelse .
DB170125 Tildeling av personnummer er først og fremst en praktisk ordning for personidentifisering, ikke et spørsmål om statsborgerskap eller oppholdstillatelse .
BT170124 Der sto det at jeg mistet barnetrygden min dersom jeg ikke fikk en bekreftelse fra politiet om at jeg hadde søkt om ny oppholdstillatelse innen 7. februar.
BT170124 BREV : Marion Håland fikk beskjed fra Nav om at hun mistet barnetrygden dersom hun ikke kunne legge frem en fornyelse av oppholdstillatelse i Norge.
DB170123 ( Dagbladet ) : I 2015 fikk 18 barn under 16 år midlertidig oppholdstillatelse .
DB170120 Tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse bygger på grundig utredning.
DB170120 Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som er gått, som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet.
DB170120 Likevel vil det alltid være noen som klarer å jukse seg til oppholdstillatelse på grunnlag av en falsk asylforklaring og falsk identitet.
DB170120 I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet.
DB170120 For alle andre som søker om oppholdstillatelse i Norge, er dokumentert ID en forutsetning for innvilgelse.
DB170120 Aller helst bør det senest skje ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.
DB170119 Disse handelsavtalene kan knyttes opp mot krav om returavtaler for folk som har fått avvist sin oppholdstillatelse i Norge.
AP170119 Tallene omfatter både tilbakekall av statsborgerskap og andre former for oppholdstillatelse .
AP170119 I løpet av fjoråret fikk 1425 personer sin oppholdstillatelse trukket tilbake, viser tall Aftenposten har fått fra UDI.
AP170119 - Nei, hvis de opprinnelig kom på et helt falsk grunnlag, for eksempel at de sa de kom fra ett land og i virkeligheten kommer fra et annet, så vil oppholdstillatelse kunne bli tilbakekalt.
SA170118 Varsleren Edward Snowden har fått forlenget sin oppholdstillatelse i Russland, melder nyhetsbyrået Reuters.
SA170118 I begynnelsen av august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.
DB170118 - Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som er gått som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet, skriver han i en blogg.
DB170118 - Skulle man først myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt på tiden som er gått, som en del av en helhetsvurdering, spesielt når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet, skriver han.
BT170118 Miljøpartiet De Grønne foreslår nå at voksne som har vært i landet mer enn syv år skal kunne få oppholdstillatelse .
BT170118 I et land med en så omfattende velferdsstat som vår, blir en oppholdstillatelse og et statsborgerskap en begrenset gode.
BT170118 Hvorfor skulle man gi noen oppholdstillatelse bare fordi personen trosser pålegget om å forlate landet ?
BT170118 Han kom til Norge med foreldrene som barn, men fordi han fylte 18 fikk han ikke oppholdstillatelse som de fem yngre søsknene.
BT170118 De irregulære migrantene viser tydelig hva en oppholdstillatelse egentlig betyr : Tilgang til velferdsstaten.
AP170117 I årets statsbudsjett fokuseres det på at antall ubehandlede asyl- og oppholdssaker skal ned, samtidig som det foreslås økte bevilgninger til retur av folk uten oppholdstillatelse .
AP170117 Dette gjelder både dem som får avslag på oppholdstillatelse og dem som av ulike årsaker blir utvist.
AP170116 - KrFU forventer at KrF stiller seg bak SVs forslag om å styrke rettssikkerheten til mennesker som tidligere har fått innvilget oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge, sier Ida Lindtveit, leder i KrFU.
AP170116 For at en søknad kan vurderes, kreves syv års botid og innvilgelse av permanent oppholdstillatelse .
DB170115 Derfor må vi reagere når noen oppgir gale opplysninger for å få oppholdstillatelse .
DB170110 - Har strammet inn krav til permanent oppholdstillatelse .
DB170110 Hvis UDI tilbakekaller flyktningstatus, gir vi i enkelte tilfeller en ny oppholdstillatelse basert på for eksempel barns tilknytning til Norge eller helseproblemer.
DB170110 Dette er personer som kom til Norge fra 2012 til oktober 2014 og ikke har fått permanent oppholdstillatelse .
DB170110 Derfor må vi reagere når noen oppgir gale opplysninger for å få oppholdstillatelse .
DB170106 Tingretten har dermed avgjort hvorvidt vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er gyldig.
DB170106 Nå har lagmannsretten kommet til at vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse for de to jentene etter utlendingslovens paragraf 38, er ugyldig.
DB170104 Regjeringen har innledet en prosess hvor i underkant av 2000 somaliere nå står i fare for å miste sin midlertidige oppholdstillatelse .
FV170103 Tidligere har Jensen vist til et behov for å skjerpe kravene til familiegjenforening, økt bruk av begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige og hevet botidskrav.
DB170103 Noen av dem som kom fra Syria i fjor og i 2015 venter muligens fortsatt på å få oppholdstillatelse .
DB170103 Asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse er ikke registrerte som bosatte, og er derfor heller ikke med i statistikken.
AA161231 Det er imidlertid ikke snakk om ti millioner svenske statsborgere, ettersom tallet også inkluderer asylsøkere som har fått oppholdstillatelse , men som ikke er innvilget svensk statsborgerskap.
AA161231 - Sannsynligvis vil den personen som blir nummer ti million, være en asylsøker som får oppholdstillatelse .
AP161229 Det innføres krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap for rett til permanent oppholdstillatelse .
AP161208 Hittil har 11.721 personer har fått oppholdstillatelse i Norge.
AP161115 Mange har utfordringer som konsekvens av flukt, krigsopplevelser og usikkerhet med hensyn til oppholdstillatelse , sier Sigrun Aamodt, leder av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved HiOA.
AP160907 Etter en lang flukt og nesten ett år på asylmottak i Bardu i Nord-Norge, fikk han oppholdstillatelse . 3rd-party-bio ¶
AP160831 - Adgangen til å frihetsberøve barnefamilier følger av utlendingsloven og må ses i sammenheng med at avslag på søknad om asyl eller annen form for oppholdstillatelse omfatter hele familien, og en tvangsretur innebærer at familien skal reise samlet.
AP160831 - Adgangen til å frihetsberøve barnefamilier følger av utlendingsloven og må ses i sammenheng med at avslag på søknad om asyl eller annen form for oppholdstillatelse omfatter hele familien, og en tvangsretur innebærer at familien skal reise samlet.
AP160610 Når Stortinget går til votering fredag ettermiddag, vil Høyre og Frp stå alene om å støtte forslaget fra regjeringen om midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.
AP160610 I tillegg påpekes det at forskjellen i botid fra ankomst til oppholdstillatelse ikke er relevant for alle grupper, som for eksempel ektefeller som hentes til Norge av norske statsborgere.
AP160603 Regjeringen foreslår krav om at man må fylle vilkår om selvforsørgelse de siste 12 månedene for å få permanent oppholdstillatelse .
AP160603 Ved innvilgelser kan det føre til at klageren ikke forstår betingelsene ved fornyelse av oppholdstillatelse .
AP160603 En norsk fotballeder som har forsøkt å få oppholdstillatelse for utenlandske spillere til Norge, en fastlege med bakgrunn fra Leger uten grenser og en innvandrer fra Ecuador med norsk far.
AP160521 Selv om de da ikke hadde fått oppholdstillatelse , valgte de å foreta seg noe.
AP160514 At flyktninger med oppholdstillatelse blir gjenforent med sine familier, bidrar til et betydelig antall mennesker som også skal finne sin plass i det norske samfunnet.
AP160511 Det er godt over 20 000 asylsøkere med oppholdstillatelse nå, ikke bare 500, svarer Helga Pedersen ( Ap ).
AP160511 fjerne kravet om gjennomført asylintervju som vilkår for midlertidig arbeidstillatelse, og i stedet innføre som vilkår om at det er høy sannsynlighet for at asylsøkeren vil få oppholdstillatelse i Norge.
AP160510 Listhaug sier disse integreringsmottakene er ment for asylsøkere som har « høy sannsynlighet for å få innvilget opphold » eller som nylig har fått oppholdstillatelse .
AP160427 DA SYLVI LISTHAUG denne uken tok til orde for å se på regelverket rundt oppholdstillatelse for imamer og religiøse ledere, var det et ekko av den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussens utspill i forrige måned.
AP160421 For noen år siden fikk omtrent 40 prosent av asylsøkere i Norge oppholdstillatelse .
AP160406 Samtidig påpeker Justisdepartementet at alle barn fra Syria og Eritrea etter dagens praksis vil få en ordinær oppholdstillatelse .
AP160406 Listhaug fremholder at barn som etter en såkalt barnesensitiv vurdering fyller vilkårene for beskyttelse, i utgangspunktet vil få en ordinær oppholdstillatelse .
AP160406 Hun mener kritikken ikke baserer seg på det regjeringen faktisk foreslår og avviser at lovforslaget avskjærer alle barn og unge fra å få permanent oppholdstillatelse .
AP160405 Botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge heves fra tre til fem år.
AP160405 Toskedal, frykter opphopning av unge asylsøkere uten oppholdstillatelse på asylmottak landet rundt.
AP160405 Splitte søsken : Dersom én i en søskenflokk fyller 18 år, og ikke får opphold, mener departementet at det « isolert sett ikke er noe i veien for at voksne ( de som er over 18 år ) i en søskenflokk kan returneres til hjemlandet selv om yngre søsken har oppholdstillatelse her ».
AP160405 Etter at den som har fått beskyttelse i Norge også har fått permanent oppholdstillatelse , er ikke lenger tilknytningskravet et vilkår for familiegjenforening.
AP160405 Botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge heves fra tre til fem år.
AP160405 Barn som fyller vilkårene for beskyttelse av andre grunner vil få en ordinær oppholdstillatelse .
AP160405 Redd Barna er skuffet over at Regjeringen opprettholder forslaget som innebærer at enslige mindreårige asylsøkere i all hovedsak kun vil få midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
AP160405 Botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge heves fra tre til fem år.
AP160330 Regjeringen har foreslått å skjerpe en rekke krav for flyktninger med oppholdstillatelse i Norge, for at de skal få mulighet til å gjenforenes med familien sin.
AP160314 Tyrkia : Syrere med oppholdstillatelse kan gå på offentlige skoler.
AP160314 Siden flyktninger ikke får oppholdstillatelse , får de færreste arbeidstillatelse.
AP160314 Irak : I den kurdiske regionen er det nok at syrere har oppholdstillatelse .
AP160314 Flyktninger må signere et løfte om å ikke arbeide for å få oppholdstillatelse .
AP160303 Men Regjeringens fagetater bruker betydelig lavere tall enn statsministeren for hvor mange familiemedlemmer en flyktning med oppholdstillatelse henter til Norge.
AP160303 I tillegg foreslås det at familiegjenforening skak avslås dersom søker ikke har oppholdstillatelse i Norge og der gjenforening er mulig i et annet land familien samlet sett har sterkere tilknytning.
AP160303 Ga Stortinget feilaktige flyktningtall : Regjeringens fagetater bruker betydelig lavere tall enn statsministeren for hvor mange familiemedlemmer en flyktning med oppholdstillatelse henter til Norge.
AP160301 Ap-lederen har varslet at partiet hans vil si nei til forslaget om fire års ventetid for familiegjenforening og at kravet om hvor lenge man må ha bodd i Norge for å få permanent oppholdstillatelse skal utvides fra tre til fem år.
AP160229 Ruth og Emilio Troncoso, her med datteren Polet, kom til USA i 2007 og søker om lovlig oppholdstillatelse .
AP160224 Sentralt i Regjeringens forslag til asylinnstramming, står innskjerping av flyktningers mulighet til å få sin familie til Norge etter at oppholdstillatelse er innvilget.
AP160224 På pressekonferansen i romjulen viste Listhaug i tillegg frem et kakediagram som fortalte at mens 20 prosent av oppholdstillatelsene til personer fra land utenfor EØS i 2014 ble gitt på grunnlag av beskyttelsesbehov, fikk 32,5 prosent fra samme gruppe oppholdstillatelse etter familiegjenforening.
AP160224 I tillegg foreslås det at familiegjenforening skak avslås dersom søker ikke har oppholdstillatelse i Norge og der gjenforening er mulig i et annet land familien samlet sett har sterkere tilknytning.
AP160224 I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
AP160224 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
AP160224 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160216 Regjeringens fagetater bruker betydelig lavere tall enn statsministeren for hvor mange familiemedlemmer en flyktning med oppholdstillatelse henter til Norge. Én faktor som kan bidra til å øke antallet som kommer på familiegjenforening, er at det kommer spesielt mange menn uten familie, sier Erna Solberg.
AP160216 I tillegg foreslås det at familiegjenforening skak avslås dersom søker ikke har oppholdstillatelse i Norge og der gjenforening er mulig i et annet land familien samlet sett har sterkere tilknytning.
AP160216 I 2013 fikk 499 enslige mindreårige oppholdstillatelse .
AP160216 Til disse bestemmelser hører begrenset oppholdstillatelse , meldeplikt og begrenset arbeidstillatelse. » ( Eitinger, 1958 : Psykiatrisk undersøkelser blant flyktninger i Norge.
AP160216 Innstramninger av muligheten for familiegjenforening, utstrakt bruk av midlertidig oppholdstillatelse og fratakelse av mindreårige tryggheten det er å vite at de kan bli selv om de fyller 18 år, er alle tiltak som vil virke mot integrering - men viktigere, de vil være potensielt helseskadelige for personer som kommer fra disse k
AP160212 Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere varslet at Ap vil si nei til minst to av Regjeringens forslag : Strengere regler for familiegjenforening og at kravet til botid i Norge for å få innvilget permanent oppholdstillatelse utvides fra tre til fem år.
AP160211 I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
AP160211 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
AP160211 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160211 Vi kan heller ikke se at asylsøkere har et reelt behov for et formelt vedtak om oppholdstillatelse inntil asylsøknaden er vurdert.
AP160211 Utlendingsmyndigheten kan gi oppholdstillatelse i opptil 2 år før utlendingsmyndigheten tar stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160211 Regjeringen forslag : Enslige mindreårige asylsøkere som oppfyller kravene til opphold vil få midlertidig oppholdstillatelse frem til de fyller 18 år.
AP160211 Kravet om selvforsørgelse vil gjøre det vanskeligere for innvandrerkvinner å få permanent oppholdstillatelse , påpeker integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
AP160211 IMDi påpeker at det ikke er avklart om de som får midlertidig oppholdstillatelse skal ha krav på å bli bosatt i en kommune, delta i introduksjonsprogram, få opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller arbeidstillatelse.
AP160211 Hva går kritikken ut på : IMDi stiller spørsmål ved om kravet om at en person må ha vært selvforsørget de siste tre årene for å tilfredsstille vilkår for permanent oppholdstillatelse vil være urimelig strengt for en svært stor andel av flyktningene.
AP160211 Forslag : Det foreslås å oppheve det såkalte utvidede flyktningbegrepet og isteden innføre en bestemmelse om oppholdstillatelse til utlendinger med rett til subsidiær beskyttelse.
AP160211 i dag, gitt stor variasjon i tilbudene som gis i ulike kommuner.«Dersom reglene for permanent oppholdstillatelse gjør at mange må leve lenge i Norge uten selvstendig rett til opphold, kan det « bidra til at flere kvinner lever lengre i det voldelige forholdet », mener Bufdir.
AP160211 I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
AP160211 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
AP160211 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160210 I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
AP160210 * For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
AP160210 * Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160210 I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
AP160210 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
AP160210 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160209 Det er vanskeligere å søke om pressekort - forutsetningen for at man skal få oppholdstillatelse .
AP160209 I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
AP160209 * For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
AP160209 * Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160209 UDI skriver også i sitt høringssvar at dersom personer får midlertidig oppholdstillatelse og ikke kan bo andre steder enn på mottak, vil det føre til økte kostnader på mottakssiden, samt at det kan gi negative konsekvenser for helsen til de som bor der.
AP160209 I tillegg foreslås det at familiegjenforening skak avslås dersom søker ikke har oppholdstillatelse i Norge og der gjenforening er mulig i et annet land familien samlet sett har sterkere tilknytning.
AP160208 Tyrkiske myndigheter har nektet å gi Aftenposten et skriftlig avslag på søknaden om oppholdstillatelse og har heller ikke gitt noen skriftlig begrunnelse for hvorfor Kampesæter ikke har fått innvilget pressekort.
AP160208 « Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig og klart ikke til barnets beste.
AP160208 I høringssvaret etterlyser Redd Barna svar på om barna som får midlertidig oppholdstillatelse skal bo på mottak frem til de blir 18 år, eller om de skal bosettes i en kommune.
AP160208 - Vi er veldig bekymret for at en del av dem som har midlertidig oppholdstillatelse , forsvinner fra mottak rett før de blir 18 år.
AP160208 I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.
AP160208 * For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
AP160208 * Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160204 Sier nei til forslaget om strengere kriterier for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening.
AP160203 Den norsk-russiske returavtalen fra 2007 sier at personer som ikke har lovlig opphold i Norge, kan returneres til Russland hvis de har gyldig visum til Russland, russisk pass eller oppholdstillatelse .
AP160126 Det innføres gebyr på søknader om oppholdstillatelse og familiegjenforening.
AP160126 Det blir vanskeligere å få permanent oppholdstillatelse .
AP160126 Samtidig er det oppstått en konflikt om de øvrige 700 av de 5.500 asylsøkerne som i fjor krysset grensen ved Storskog, og som har oppholdstillatelse eller multivisum til Russland.
AP160126 Samtidig er det oppstått en konflikt om de øvrige 700 av de 5.500 asylsøkerne som i fjor krysset grensen ved Storskog, og som har oppholdstillatelse eller multivisum til Russland.
AP160125 Mange fikk så oppholdstillatelse .
AP160124 Han holder fast ved at det er enighet om at russerne tar imot asylsøkere i Finnmark som har oppholdstillatelse i Russland, folk som har multivisum eller russisk statsborgerskap.
AP160124 november bryter mot internasjonale forpliktelser ¶ 700 av asylsøkerne som har kommet til Norge over den russiske grensen, har enten oppholdstillatelse i Russland eller russisk statsborgerskap ved siden av sitt opprinnelige statsborgerskap, ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160123 Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres.
AP160123 Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres.
AP160122 UDI airlines evakuerte Finnmark for asylsøkere : ¶ 200 med opphold i Russland er blitt sendt ut ¶ 700 av de 5440 søkerne har oppholdstillatelse i Russland, flerreisevisum til Russland, eller i noen tilfellerrussisk statsborgerskap sammen med sitt opprinnelige statsborgerskap. 200 av av disse har fått negativt vedtak på sin asylsøknad og er blitt uttransportert. 207 andre har fått avslag, men uten at vedta
AP160121 Alle som ble returnert, hadde såkalt multivisum eller annen oppholdstillatelse i Russland.
AP160121 - I bunn og grunn er det visumet som familien har en ugyldig oppholdstillatelse , selv om det ikke er noe galt med stempelet, sier Risnes til Aftenposten.
DB160120 Vi viser til at du er kommet til Norge fra Russland, hvor du har en gyldig oppholdstillatelse .
AP160120 - Vi er for å sende asylsøkere med langvarig oppholdstillatelse i Russland tilbake over grensen.
AP160120 Regjeringen vil returnere personer som både har oppholdt seg lenge i Russland og har oppholdstillatelse der, og personer som bare har visum som sikret dem gjennomreise.
AP160115 Statssekretær i Justis - og beredskapsdepartementet Jøran Kallmyr ( Frp ) opplyser at kun de som har hatt oppholdstillatelse i Russland over lang tid eller har multivisum, blir returnert på Storskog.
AP160109 I tillegg foreslås det at familiegjenforening skak avslås dersom søker ikke har oppholdstillatelse i Norge og der gjenforening er mulig i et annet land familien samlet sett har sterkere tilknytning.
AP160108 Regjeringen må også vurdere hvorvidt det er rettslig adgang til å forskjellsbehandle personer med samme type oppholdstillatelse , sier Kallmyr.
AP160108 Mens asylsøkere som får innvilget oppholdstillatelse risikerer å vente på mottak i årevis før de blir tildelt en bostedskommune, går kvoteflyktinger nemlig foran i køen.
AP160102 På Elnesvågen utenfor Molde har han afghansk kone med oppholdstillatelse og en tre år gammel datter.
AP160102 De vil nødig gi opp håpet om å få en oppholdstillatelse .
AP160102> De vil nødig gi opp håpet om å få en oppholdstillatelse .
AP160102> target="avis" href= De vil nødig gi opp håpet om å få en oppholdstillatelse .
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= De vil nødig gi opp håpet om å få en oppholdstillatelse .
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= De vil nødig gi opp håpet om å få en oppholdstillatelse .
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= De vil nødig gi opp håpet om å få en oppholdstillatelse .
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= De vil nødig gi opp håpet om å få en oppholdstillatelse .