DN171228 - Jeg opplever ikke at det er noe unisont krav om å oppheve forskriften.
AP171228 Senere i måneden vedtar parlamentet i den autonome regionen å løsrive seg, men Spania svarer med å oppheve selvstyret og avsette den katalanske regjeringen.
SA171227 Leder for amerikanske FCC, Ajit Pai, etter vedtaket om å oppheve nettnøytraliteten.
DN171224 Dommer James Robart i Seattle fulgte lørdag anmodningen fra American Civil Liberties Union og Jewish Family Service om å oppheve deler av forbudet.
DB171224 Konklusjonen var at Russland ikke hadde oppfylt nok av kriteriene WADA hadde satt for å oppheve utestengelsen.
SA171220 Vedtaket blir den første store seieren for president Trump i Kongressen siden han tiltrådte i januar, etter at blant annet forsøket på å oppheve Barack Obamas helsereform endte i dramatisk nederlag.
DN171220 Vedtaket blir den første store seieren for president Trump i Kongressen siden han tiltrådte i januar, etter at blant annet forsøket på å oppheve Barack Obamas helsereform endte i dramatisk nederlag.
DA171220 Vedtaket blir den første store seieren for president Trump i Kongressen siden han tiltrådte i januar, etter at blant annet forsøket på å oppheve Barack Obamas helsereform endte i dramatisk nederlag.
BT171220 Vedtaket blir den første store seieren for president Trump i Kongressen siden han tiltrådte i januar, etter at blant annet forsøket på å oppheve Barack Obamas helsereform endte i dramatisk nederlag.
BT171220 Det er klart etter at flertallet i den amerikanske Federal Communications Commission ( FCC ) besluttet å oppheve prinsippet om nettnøytralitet.
AP171220 Vedtaket blir den første store seieren for president Trump i Kongressen siden han tiltrådte i januar, etter at blant annet forsøket på å oppheve Barack Obamas helsereform endte i dramatisk nederlag.
AP171220 Vi kan derfor oppheve evakueringen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.
AA171220 Vedtaket blir den første store seieren for president Trump i Kongressen siden han tiltrådte i januar, etter at blant annet forsøket på å oppheve Barack Obamas helsereform endte i dramatisk nederlag.
DB171219 Sammenstøtene i landsbyen kom dagen etter at en kommisjon ledet av tidligere FN-sjef, Kofi Annan, anbefalte myanmarske myndigheter å oppheve restriksjonene mot rohingyaene, for å unngå mer ekstremisme både blant dem og i den buddhistiske majoritetsbefolkningen.
DN171217 Statsminister Mariano Rajoy svarte samme dag med å oppheve Catalonias selvstyre, avsette regionens lederne og oppløse regionforsamlingen.
DN171217 Folk i Catalonia protesterer mot artikkel 155 som gir spanske myndigheter mulighet til å ta direkte kontroll over regionen og oppheve selvstyret.
VG171216 Ved å oppheve den Obama-initierte loven om nettnøytralitet, åpner Trump-administrasjonen for sensur og knebling av sider og tjenester som nettselskapene ikke liker. â -  I USA eier de største nettleverandørene Verizon og Comcast også noen av de største innholdsleverandørene.
VG171216 OPPHEVER KRAV : Telekom-kommisjonen FCC vedtok denne uken å oppheve kravet om nettnøytralitet i USA.
VG171216 I et omstridt vedtak torsdag har amerikanske myndigheter besluttet å oppheve loven som sikrer alle lik tilgang til et nøytralt og åpent internett. â -  Nettnøytralitet innebærer i praksis at alle skal kunne nå hele internettet ; at trafikken skal behandles likt, uavhengig av avsender, mottager, utstyr, tjeneste eller innhold.
SA171216 Målingen viser at mindre enn en firedel av amerikanerne mener Trump har oppfylt valgløftene sine, som blant annet gikk ut på å oppheve Obamacare, trekke USA fra atomavtalen med Iran og investere store penger i landets infrastruktur.
NL171216 Folket i nord har i realiteten bare to valg ; fortsette å diskutere i fire år til og satse på at et nytt stortingsflertall skal oppheve vedtaket, eller gå i gang og få det gjort.
AP171215 Men han avviser kommisjonens anbefaling om å oppheve sølibatet for prester, og han vil heller ikke følge anbefalingen om at overgrep som kommer fram i skriftemål, må anmeldes.
VG171214 Tre av de fem medlemmene av FCC er republikanere, og torsdag vedtok kommisjonen med tre mot to stemmer å oppheve nettnøytraliteten.
DN171214 Tre av de fem medlemmene av FCC er republikanere, og torsdag vedtok kommisjonen med tre mot to stemmer å oppheve nettnøytraliteten.
DN171214 Planene om å oppheve kravet om nettnøytalitet har blitt møtt med store protester.
DB171214 Utvalget vil også inkludere butikker som selger husflid og suvenirer og oppheve dagens krav om at slike butikker må være lokale.
DB171214 ¶ OPPHEVER NETTNØYTRALITET : Lederen for USAs Federal Communications Commission ( FCC ), Ajit Pai, har idag fått gjennomslag i FCC for å oppheve den såkalte nettnøytralitets-lovgivningen som skal sikre at innholdsleverandører på internett behandles likt.
AP171214 Europarådet vurderer å oppheve sine sanksjoner mot Russland.
AP171214 Tre av de fem medlemmene av FCC er republikanere, og torsdag vedtok kommisjonen med tre mot to stemmer å oppheve nettnøytraliteten.
AP171214 Utvalget vil også inkludere butikker som selger husflid og suvenirer og oppheve dagens krav om at slike butikker må være lokale.
DA171213 Stavanger kommune gir Blidensol-styret tre måneders frist til å oppheve hijab-forbudet.
DA171213 I forlengelsen av mandagens bystyre og dagens møte i kommunalstyret for levekår, ble det besluttet å sende et skriftlig varsel til Blidensol-styret om å oppheve det omstridte hijab-forbudet.
DA171213 - Vi sender et varsel hvor styret får tre måneder på seg til å oppheve hijab-forbudet.
DA171213 Samtidig har finanskomiteen vedtatt å endre regnskapsloven og oppheve kravet om at små foretak må levere årsberetning, som altså er der de også skal rapportere om arbeidet med likestilling - med andre ord : Oppfylle redegjørelsesplikten.
VG171211 - Alle indikasjoner fra den nye regjeringen viser at de er fast bestemt på å oppheve avtalen.
VG171211 KrF burde kunne støtte forslaget fra SV om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepenger for syke barn.
SA171211 Samtidig er direktør for digitalisering og fornying, Christine Korme, positiv til at regjeringen nå går inn for å oppheve behovsprøvingen og sentraltilknytningen for løyvene.
SA171211 Hun mener det er bra at regjeringen går inn for å oppheve behovsprøvingen og sentraltilknytningen for løyvene.
SA171211 - Regjeringen foreslår å oppheve behovsprøving og sentraltilknytning av løyver.
DN171211 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslår blant annet å oppheve kravet om at en drosje må være tilknyttet en sentral, samt ta bort taket på antall løyver.
DN171211 Regjeringen foreslår nå blant annet å oppheve kravet om at en drosje må være tilknyttet en sentral, samt ta bort taket på antall løyver.
DN171211 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foreslår blant annet å oppheve kravet om at en drosje må være tilknyttet en sentral, samt ta bort taket på antall løyver.
DN171211 Regjeringen foreslår nå blant annet å oppheve kravet om at en drosje må være tilknyttet en sentral, samt ta bort taket på antall løyver.
AA171211 Hun mener at det er bra at regjeringen går inn for å oppheve behovsprøvingen og sentraltilknytningen for løyvene.
VG171209 Advokatene hennes motsatte seg dette og ba dommerne oppheve den snart ti år gamle dommen.
AP171209 Advokatene hennes motsatte seg dette og ba dommerne oppheve den snart ti år gamle dommen.
AP171208 Seniorrådgiver Marius Vamnes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier at terskelen for å oppheve et påklaget reguleringsvedtak normalt er høy.
VG171207 « IOC kan oppheve suspensjonen helt eller delvis fra avslutningsseremonien starter, gitt at denne avgjørelsen blir fullt ut respektert og implementert av den russiske olympiske komité, inviterte utøvere og folk i støtteapparatet » heter det i tirsdagens avgjørelse.
SA171207 Så, kan ikke Arbeiderpartiet da vurdere å oppheve også dette tvangsvedtaket ?
SA171207 - Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet være med på å oppheve denne her tvangssammenslåingen ? spurte Greni.
DB171206 Han har også forlatt forhandlinger om handel med partnere i Europa og Asia, og truet med å oppheve en internasjonal atomavtale med Iran, skriver The Guardian.
DB171206 Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, og USAs president, Donald Trump, vil derimot oppheve avtalen og styrte regimet i Iran.
AP171204 Innreiseforbudet ble stanset av to lavere rettsinnstanser tidligere i år, men Høyesterett vedtok overraskende mandag kveld å oppheve disse dommene.
DB171203 Spanias statsminister Mariano Rajoy svarte samme dag med å oppheve Catalonias selvstyre, avsette regionens lederne og oppløse regionforsamlingen.
DN171201 I retten viste Kavlie til at Økokrim har gjort gjentatte forsøk på å få kontakt med sykehuset, men at Abrahamsen har nektet å oppheve de russiske legenes taushetsplikt.
DB171130 Hun synes det er leit at Ap og Sp ikke ble med på å oppheve de andre innstrammingene fra hastebehandlingen i 2015.
NL171129 For ytterligere å intensivere fornorskningsarbeidet, vedtok Stortinget i 1904 å oppheve friplassordninga og dermed gjøre slutt på all undervisning i samisk og kvensk på Tromsø lærerskole. ( endret navn fra seminar til lærerskole i 1903. ) ¶
AA171127 Når de valgte å oppheve tvangssammenslåingen av kommunene i Ytre Namdal, så er det først og fremst en kniv i ryggen til de gamle bestevennene i Venstre.
DN171122 Pai ønsker å oppheve et krav om at nettleverandører må sørge for at deres brukere har lik tilgang til alle nettsteder og alle typer innhold på internett.
DB171122 Etter at FN innførte nye sanksjoner mot Nord-Korea, svarte de med nye trusler om krig og med å oppheve alle våpenhvileavtaler med Sør-Korea.
SA171121 Men først må Stortinget oppheve vedtaket om å slå sammen Forsand og Sandnes.
DN171121 Justisdepartementet ba mandag om å oppheve en dom fra Hawaii som forhindret forbudet bare timer før det skulle innføres.
DA171121 Både Østfold og Buskerud Krf har forsøkt å få stortingsgruppen sin til å stemme for opposisjonens forslag om enten oppheve eller å dele regionen i Østre og Vestre Viken, men nå går de altså med det opprinnelige vedtaket.
AP171121 Justisdepartementet ba mandag om å oppheve en dom fra Hawaii som forhindret forbudet bare timer før det skulle innføres.
AP171121 Det har likevel vært knyttet spenning til om det nye « anti-tvang-flertallet » ville bruke flertallet til å oppheve tvangsvedtakene.
AP171121 KrFs fylkesledere i Buskerud og Østfold har ønsket å oppheve Viken-vedtaket, men fikk altså ikke gehør i egen stortingsgruppe.
AA171121 Det har likevel vært knyttet spenning til om det nye « anti-tvang-flertallet » ville bruke den nye flertallskonstellasjonen til å oppheve stortingsvedtaket av 8. juni i år.
BT171119 Det kan imidlertid ikke gjøres ved å « oppheve » arbeidslivets særlige og samfunnets generelle regler om personvern.
VG171118 Trumps begrunnelse for å oppheve forbudet har vært at jakt på elefanter vil skaffe penger til miljøvernarbeid i Zimbabwe, ettersom storviltjegere fra hele verden er villige til å betale godt for å få jakte der.
DB171118 En av dem er instruksen som Stortinget vedtok å oppheve tirsdag, fordi UDI har protestert mot den, og fordi den skal ha fått negative konsekvenser for enslige mindreårige asylsøkere.
DB171118 De to partiene har imidlertid varslet at de ikke vil støtte alle midlertidige innstrammingene de gikk med på i 2015, og som de nå skal ta stilling til om de skal oppheve eller ikke.
DB171117 Nå prøver han å få Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen til å oppheve forbudet, men ledet uansett valgkampen for Forza Italia.
VG171116 WADA nekter å oppheve utestengelsen av Russlands antidopingbyrå.
VG171116 Vi håper de vil oppheve blokaden og bli med oss på å gjenoppbygge GCC. 5.
BT171116 Da regjeringen foreslo å oppheve rimelighetsvilkåret i 2016 opplyste de til Stortinget at de som mistet retten til opphold på grunn av dette i stedet ville få opphold på humanitært grunnlag.
AP171116 Tunge høringsinstanser var sterkt kritiske til å oppheve vilkåret, de mente det stred mot våre rettslige forpliktelser.
AP171116 Denne effekten av å oppheve urimelighetsvilkåret ble ikke flagget i Regjeringens lovproposisjon til Stortinget.
AP171116 Den skyldtes at Stortinget vedtok å oppheve et vilkår i bestemmelsen som regulerer om en flyktning kan få asyl ; « urimelighetsvilkåret », et krav om at en person ikke kunne henvises til å flykte internt i sitt eget hjemland dersom dette var urimelig.
DB171114 I tillegg foreslår Ap i dag også forslag om å oppheve en instruks fra mars i år som skal ha ført til økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser blant enslige mindreårige asylsøkere.
DB171114 Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
DA171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
DA171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » ( NTB ) ¶
AP171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AP171114 Vil oppheve Listhaug-instruks ¶
AP171114 Arbeiderpartiet vil også oppheve en instruks Sylvi Listhaug sendte til UDI i mai 2017 der departementet understreket at « manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse ».
AP171114 * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve " Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8 - 8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
AP171114 Formelt skjer dette : Stortingsflertallet pålegger Regjeringen å oppheve « Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. » | Forsker om asylvedtak : Endrer ikke ankomstbildet til Europa ¶
VG171113 Dette er instruksen Ap vil oppheve : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
DB171113 ¶ BER OM STOPP : Arbeiderpartiet ber regjeringen oppheve instruksen om utsendelse av de såkalte oktoberbarna, melder NRK.
DB171113 Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
DB171113 Partiet ber regjeringen om å oppheve instruksen om utsending, og ønsker en ny vurdering av saken, melder NRK.
AA171113 Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
SA171107 Men først må Stortinget oppheve vedtaket om å slå sammen Forsand og Sandnes.
VG171104 « Forslaget om å oppheve 12-månedersregelen kan isolert gi arbeidsgiverne en kostnadsøkning på 300 millioner kroner årlig », heter det.
VG171104 Departementet har også bedt om innspill til et forslag om å oppheve kravet om tolvmåneders ansettelse for å få med seg pensjonskapital.
DB171101 Da Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) for en stund siden besluttet å oppheve utestengelsen av ham i påvente av at det internasjonale skiforbundet ( FIS ) gikk til en eventuell rettssak på grunnlag av avsløringene i McLaren-rapportene, var dommerne helt tydelige på at Legkov bærer en personlig skyld for svindelen.
DB171101 Det var Espinal som tok opp forslaget om å oppheve loven.
SA171031 FORSAND : Flertallet i kommunestyret i Forsand ber Stortinget oppheve vedtaket om å slå sammen Forsand og Sandnes har gått inn for å stanse alt arbeidet med sammenslåingen.
AA171030 Spanias regjering, ledet av statsminister Mariano Rajoy, svarte med å oppheve katalanernes selvstendighet, avsette Puigdemonts regjering og utlyse nyvalg 21. desember.
AA171030 Det sosialdemokratiske PSOE og det liberale partiet Ciudadanos støtter regjeringen i å oppheve Catalonias selvstyre.
DN171029 Å aktivere paragraf 155 for å oppheve en regions selvstyre, omtales i Spania som « å trykke på atomknappen ».
DN171029 Spanias regjering tok i helgen i bruk « atomknappen » for å midlertidig oppheve selvstyret i Catalonia.
DN171028 Fredag ga senatet i Madrid statsminister Mariano Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
SA171027 | Senatet i Spania gir regjeringen lov til å oppheve selvstyret i Catalonia ¶
SA171027 Statsminister Mariano Rajoy har lenge truet med å oppheve regionens selvstyre hvis ikke regionregjeringen i Catalonia oppga sin kamp for uavhengighet.
DN171027 Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
DN171027 Regjeringen har truet med å oppheve regionens selvstyre helt eller delvis hvis ikke Catalonias regionspresident Carles Puigdemont klargjør at han ikke har erklært uavhengighet.
DA171027 Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
BT171027 Statsminister Mariano Rajoy har lenge truet med å oppheve regionens selvstyre hvis ikke regionregjeringen i Catalonia oppga sin kamp for uavhengighet.
AP171027 Ifølge Rajoy handler ikke iverksettelsen av paragraf 155 om å oppheve selvstyre, men om å gjenopprette lov og orden.
AP171027 Ifølge Rajoy handler ikke iverksettelsen av paragraf 155 om å oppheve selvstyre, men om å gjenopprette lov og orden.
AP171027 Etter at de folkevalgte i Catalonia erklærte uavhengighet fredag ettermiddag, svarte Madrid med med å oppheve selvstyret.
AA171027 Statsminister Mariano Rajoy har lenge truet med å oppheve regionens selvstyre hvis ikke regionregjeringen i Catalonia oppga sin kamp for uavhengighet.
NL171026 Fakta : Det var ikke regjeringen, men parlamentet som vedtok å oppheve en lov fra 2012 som gir russisk offisiell status i områder med mange russisktalende blant lokalbefolkningen.
DB171025 Det skyldes delvis lovendringen om å oppheve rimelighetsvilkåret for internflukt i utlendingsloven, som Ap, Sp, og regjeringspartiene fjernet i fjor sommer.
DA171025 - I 2015 handlet Merkel på egen hånd ved å oppheve Dublin-konvensjonen for syriske flyktninger.
AP171025 Lørdag starter prosessen med å oppheve Catalonias selvstyre.
VG171022 De er pro-russiske og vil oppheve de vestlige sanksjonene som ble innført etter Russlands annektering av Krim og innblanding i Øst-Ukraina.
AP171021 I dag starter prosessen med å oppheve Catalonias selvstyre.
AP171021 Lørdag starter han prosessen med å oppheve regionens selvstyre.
AP171021 I dag starter prosessen med å oppheve Catalonias selvstyre.
DA171020 Den åpner for at regjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.
AP171020 | Lørdag starter prosessen med å oppheve Catalonias selvstyre.
AP171020 Spørsmålene er mange før prosessen med å oppheve Catalonias selvstyre begynner lørdag.
AP171020 Lørdag starter han prosessen med å oppheve regionens selvstyre.
AA171020 Det er aktivering av grunnlovens paragraf 155 som åpner for at sentralregjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.
DN171019 Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
DN171019 Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
BT171019 | Spanias regjering vil oppheve Catalonias selvstyre ¶
AP171019 Deretter kom signalet fra Madrid : Lørdag vil den spanske regjeringen møtes for å starte prosessen med å oppheve Catalonias betydelige selvstyre.
AA171019 Artikkelen åpner for at regjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.
VG171018 | Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
VG171018 Regjeringen i Spania vil oppheve Catalonias selvstyre hvis regionen ikke gir etter for krav, melder AFP.
SA171018 | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
DN171018 Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶ Én tidel sparte den britiske sentralbanksjefen for ekstraarbeid ¶ ¶
DN171018 Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
DN171018 | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
DN171018 Tidligere har regjeringen sagt den vil vurdere å oppheve selvstyret hvis ikke Catalonias ledere klargjør at de ikke har erklært uavhengighet fra Spania.
DN171018 Spanias regjering bekrefter at den vil oppheve Catalonias selvstyre hvis ikke regionen oppgir sin kamp for full uavhengighet.
AP171018 | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
AP171018 Tidligere har regjeringen sagt den vil vurdere å oppheve selvstyret hvis ikke Catalonias ledere klargjør at de ikke har erklært uavhengighet fra Spania.
AP171018 Spanias regjering sier den vil oppheve Catalonias selvstyre hvis ikke regionen gir etter for regjeringens krav.
AA171018 | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
AA171018 Tidligere har regjeringen sagt den vil vurdere å oppheve selvstyret hvis ikke Catalonias ledere gjør det klart at de ikke har erklært uavhengighet fra Spania.
AA171018 Spanias regjering bekrefter at den vil oppheve Catalonias selvstyre hvis ikke regionen oppgir sin kamp for full uavhengighet.
VG171017 - Vi krever øyeblikkelig løslatelse av våre politiske fanger og ber katalanske myndigheter oppheve utsettelsen av uavhengighetserklæringen og proklamere en katalansk republikk, sier en av lederne i studentorganisasjonen Universitats per la Republica, Aina Delgado Morell.
AA171017 - Vi krever øyeblikkelig løslatelse av våre politiske fanger og ber katalanske myndigheter oppheve utsettelsen av uavhengighetserklæringen og proklamere en katalansk republikk, sier en av lederne i studentorganisasjonen Universitats per la Republica, Aina Delgado Morell.
BT171016 Det betyr at partiet ikke kommer til å støtte Senterpartiets forsøk på å oppheve sammenslåingsvedtaket med Hordaland fra i vinter.
DN171015 - Ingen president kan oppheve en internasjonal avtale, sa Rouhani.
AP171015 - Ingen president kan oppheve en internasjonal avtale, sa Rouhani.
AA171015 - Ingen president kan oppheve en internasjonal avtale, sa Rouhani.
AP171014 - Ingen president kan oppheve en internasjonal avtale, sa Rouhani i talen.
VG171013 Mike Pence : Førsteprioritet å oppheve Obamacare ¶
SA171013 - Kongressen må oppheve og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikanske folket, het det i en pressemelding fra Det hvite hus torsdag.
SA171013 Han er utestengt fra fotballen i ti år, en straff han har bedt Idrettens voldgiftsrett om å oppheve . ( ©NTB ) ¶
DN171013 Han er utestengt fra fotballen i ti år, en straff han har bedt Idrettens voldgiftsrett om å oppheve .
DN171013 - Kongressen må oppheve og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikanske folket, het det i en pressemelding fra Det hvite hus torsdag.
DA171013 - Kongressen må oppheve og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikanske folket, het det i en pressemelding fra Det hvite hus torsdag.
AP171013 « Kongressen må oppheve og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikanske folket », het det i en pressemelding fra Det hvite hus torsdag.
AP171013 Nå setter Spanias statsminister Mariano Rajoy hardt mot hardt : allerede lørdag starter regjeringen arbeidet med å oppheve Catalonias selvstyre.
AP171013 Han er utestengt fra fotballen i ti år, en straff han har bedt Idrettens voldgiftsrett om å oppheve . ( ©NTB ) ¶
AA171013 - Kongressen må oppheve og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikanske folket, het det i en pressemelding fra Det hvite hus torsdag.
AA171013 - Kongressen må oppheve og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikanske folket, het det i en pressemelding fra Det hvite hus torsdag.
AA171013 Han er utestengt fra fotballen i ti år, en straff han har bedt Idrettens voldgiftsrett om å oppheve . ( ©NTB ) ¶ " ¶
DN171012 Regjeringen vil oppheve fradragsretten for merutgifter til kost for skattytere som har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen.
VG171010 Den gir Rajoy mulighet til å oppheve eller innskrenke det katalanske selvstyre, og arrestere lokale ledere som ikke bøyer av.
NL171010 Her prøvde presidentskapet å oppheve utvalgets taushetsplikt.
DB171010 I CAS-AVGJØRELSEN om å oppheve utestengelsen av Legkov blir det presisert at skihelten selv egentlig ikke har klart å komme med en eneste grunn til at han skulle få lov til å konkurrere igjen.
DN171009 Ifølge NTC vil et krav til eiere av selvkjørende biler om å holde seg edru oppheve mange av fordelene med den nye teknikken.
VG171008 Det kan igjen lede til at Spanias statsminister Mariano Rajoy tar i bruk artikkel 155 i grunnloven, som tillater sentralmakten å oppheve regionens selvstyre.
VG171008 Den kan brukes til å oppheve katalansk selvstyre, noe som vil bety en alvorlig opptrapping av krisen.
SA171008 « Vi må oppheve Høyre-skolens favorisering av teoretiske « basisfag », og likestille alle fag med et særlig søkelys på de forsømte praktiske og estetiske fagene », skriver Torstein Tvedt Solberg.
SA171008 Vi må oppheve Høyre-skolens favorisering av teoretiske « basisfag », og likestille alle fag med et særlig søkelys på de forsømte praktiske og estetiske fagene.
VG171006 Sammenholdt med signaler fra enkelte politikere om å legalisere cannabis og ungdomspartier som vil oppheve forbudet mot å drikke medbrakt alkohol på offentlig sted, tyder dette på at mange ikke synes det er så farlig med lovbrudd så lenge det « bare » handler om øl eller hasj.
AA171006 Oslo tingrett fattet raskt vedtak om at hele saken skulle gå bak lukkede dører, men Norsk Redaktørforening anket på vegne av pressen, og fredag ettermiddag kom Borgarting lagmannsretts konklusjon om å oppheve tingrettens kjennelse.
AA171006 Sannsynligvis vil Rajoy oppheve Catalonias selvstendighet og avsette Puigdemont, til tross for at et slikt inngrep vil gjenåpne dype sår i Catalonia.
AA171006 Etter flere måneder preget av angst og beven over Nord-Koreas atomprogram og usikkerhet om USA vil oppheve atomavtalen med Iran, er det nærliggende å tenke at tiden var inne for å hedre ICAN.
DB171004 Han startet jobben med å oppheve strengere våpenlovgivning, som ble innført under Obama-administrasjonen, omtrent da han flyttet inn i Det hvite hus.
DB171003 Jobben med å oppheve strengere våpenlovgivning, som ble innført under Obama-administrasjonen, startet mer eller mindre samme dag som Trump flyttet inn i Det hvite hus.
DB171003 Særlig ikke baskerne vil godta å oppheve sjølstyret for en søsternasjon.
AA171003 Retten valgte å oppheve resultatet etter at opposisjonsleder Raila Odinga sendte inn en klage.
DN171002 Han bekrefter at en av mulighetene er å oppheve Catalonias selvstyre.
VG170930 Ønsker å avgjøre Syria-krigen ¶ * 1 Tomater : Russland har gått med på å oppheve handelsblokaden på tyrkiske tomater, skriver al-Monitor.
DB170930 Der står hotellarving Jan Erik Rivelsrud med lua i hånda og ber på sine knær om å få lov til å oppheve festekontrakten slik at boligeierne får eie sine egne tomter.
AP170930 Vi legger fortiden bak oss og lar minus og pluss oppheve hverandre i et regnskap der vi alle er brøker av godt og ondt.
AP170929 Justis- og beredskapsdepartementet kan i fremtiden oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.
AA170929 Justis- og beredskapsdepartementet kan oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.
AA170929 Justis- og beredskapsdepartementet kan oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.
AA170928 Men regjeringen foreslår å oppheve kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven og erstatte disse tre med en felles lov.
VG170927 Presidentens støttespillere ønsker å fremme et forslag om å endre grunnloven for å oppheve denne aldersgrensen.
VG170927 Hendelsen i parlamentet kom etter at lovendringen for å oppheve aldersgrensen ble nevnt første gang.
SA170926 Mandag sa senatoren at hun vil motsette seg den siste planen om å oppheve og erstatte helseloven.
DN170926 Bakgrunnen for at myndighetene ønsker å oppheve kjøreforbudet, er at forbudet har gjort stor skade på landets omdømme.
DN170926 Mandag sa senatoren at hun vil motsette seg den siste planen om å oppheve og erstatte helseloven.
AP170926 Mandag sa senatoren at hun vil motsette seg den siste planen om å oppheve og erstatte helseloven.
DB170925 Mandag sa senatoren at hun vil motsette seg den siste planen om å oppheve og erstatte helseloven.
AP170922 Jeg ser at de formelle vedtakene hindrer det nå, men det går an å oppheve gamle vedtak og gjøre nye vedtak, som i 1983.
AP170921 - Ved å oppheve Eufrat som en klar geografisk skille mellom styrkene, øker risikoen for sammenstøt, mener Slensvik.
SA170919 President Hassan Rouhani og hans regjering ønsker å oppheve forbudet, men har ikke fått støtte av de islamske skriftlærde som styrer landet.
DA170919 President Hassan Rouhani og hans regjering ønsker å oppheve forbudet, men har ikke fått støtte av de islamske skriftlærde som styrer landet.
AP170919 President Hassan Rouhani og hans regjering ønsker å oppheve forbudet, men har ikke fått støtte av de islamske skriftlærde som styrer landet.
DA170918 Grünerløkka leieboerforening arbeidet for å oppheve saneringsplanene til fordel for gradvis byfornyelse og modernisering av eksisterende boligmasse.
AA170918 - Høyesterett har utstedt ordre om å oppheve gjennomføringen av den planlagte avstemningen i påvente av behandling av klager som høyesterett har mottatt om at folkeavstemningen kan være grunnlovsstridig, heter det i en uttalelse fra Bagdad.
DB170915 Sp vil nemlig fremme forslag i Stortinget om å oppheve tvangssammenslåinger av kommuner, i de tilfellene der kommunene ber om det.
DB170915 I UTGANGSPUNKTET NEI : KrF-nestleder Olaug Bollestad sier i utgangspunktet nei til å oppheve tvang i kommunereformen, til tross for at partiet stemte i mot tvangssammenslåingene i Stortinget i juni.
DA170909 - SV har flere ganger støttet og fremmet forslag om å oppheve midlertidig opphold for barn.
SA170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning.
DA170907 - Vi ønsker å oppheve kontrakten med Norlandia med umiddelbar virkning.
BT170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning.
AP170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning.
AA170907 CAS skal altså ha avstått fra å oppheve utestengelsen med umiddelbar virkning.
DN170906 Trump ventet å oppheve migrantamnesti ¶
VG170905 * 1 Oppheve Høyre-skolens favorisering av teore tiske « basisfag », og likestille alle fag med et særlig fokus på de forsømte praktiske og estetiske fagene.
DN170905 Flere medier meldte mandag at president Donald Trump ville oppheve programmet.
DN170905 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk og ikke trenger å gå via Kongressen.
DN170905 Flere medier meldte mandag at president Donald Trump vil oppheve programmet.
DN170905 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk.
DB170905 Flere medier meldte mandag at president Donald Trump ville oppheve programmet.
DB170905 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk og ikke trenger å gå via Kongressen.
DB170905 ¶ AMNESTI : Flere hadde møtt opp utenfor Det hvite hus mandag og protesterte mot president Donald Trump og ryktene om at han vil oppheve migrantamnestiet. 800 000 risikerer å bli kastet ut, dersom de har gjort noe kriminelt.
DB170905 Flere medier meldte mandag at president Donald Trump ville oppheve programmet.
DB170905 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk og ikke trenger å gå via Kongressen.
AA170905 Flere medier meldte mandag at president Donald Trump ville oppheve programmet.
AA170905 Flere hadde møtt opp utenfor Det hvite hus mandag og protesterte mot president Donald Trump og ryktene om at han vil oppheve migrantamnestiet.
AA170905 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk og ikke trenger å gå via Kongressen.
AA170905 Flere medier meldte mandag at president Donald Trump vil oppheve programmet.
AA170905 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk.
AA170905 Hun har sendt inn et notat der hun foreslår at formannskapet går inn for å oppheve ordningen, ettersom « de opprinnelige begrunnelsene for konsesjonsordningen ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne et så inngripende tiltak ».
VG170904 USAs president Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in er samtidig blitt enige om at Sør-Korea skal oppheve sin selvpålagte begrensning når det gjelder størrelsen på stridshodene på sine raketter.
SA170904 Vi vil oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon.
FV170904 Vi vil oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon.
DN170904 Trump ventet å oppheve migrantamnesti ¶ ¶
DN170904 Trump ventet å oppheve migrantamnesti ¶
DN170904 | Trump ventet å oppheve migrantamnesti ¶
DN170904 USAs president Donald Trump skal ifølge nyhetsbyrået AP oppheve beskyttelsen for folk som kom ulovlig til landet som barn.
DN170904 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk.
DB170904 ¶ VIL OPPHEVE : Ifølge flere kilder nær presidenten vil migrantamnestiet oppheves.
DB170904 USAs president Donald Trump skal ifølge nyhetsbyrået AP oppheve beskyttelsen for folk som kom ulovlig til landet som barn.
DB170904 Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk.
AP170904 Vi vil oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon.
NL170830 Man må oppheve det såkalte utvidede flyktningbegrepet, og innføre en bestemmelse om oppholdstillatelse til utlendinger med rett til subsidiær beskyttelse.
NL170830 Et av tiltakene som går igjen, er løftet om å oppheve praksisen med å gi midlertidig opphold til såkalte « enslige mindreårige asylsøkere » mellom 16-18 år.
AA170830 FNs generalsekretær António Guterres er rystet over forholdene på Gazastripen og ber Israel oppheve blokaden av området.
VG170825 Presidenten mener han ikke har gjort en god nok jobb for å oppheve helsereformen Obamacare.
AA170825 Sammenstøtene i Rathedaung kommer dagen etter at en kommisjon ledet av tidligere FN-sjef Kofi Annan anbefalte myanmarske myndigheter å oppheve restriksjonene mot rohingyaene, for å unngå mer ekstremisme både blant rohingyaer og i den buddhistiske majoritetsbefolkningen.
AA170825 Meldingen om angrepet kommer dagen etter at en kommisjon ledet av tidligere FN-sjef Kofi Annan anbefalte myanmarske myndigheter å oppheve restriksjonene mot rohingyaene, for å unngå mer ekstremisme både blant rohingyaer og i den buddhistiske majoritetsbefolkningen.
SA170824 - At salven hadde en pakke med dopingvarsel på, er med på å oppheve litt av virkningen det har at landslagslegen ga henne grønt lys.
FV170824 - At salven hadde en pakke med dopingvarsel på, er med på å oppheve litt av virkningen det har at landslagslegen ga henne grønt lys.
DB170824 Vi må oppheve og erstatte Obamacare, skrev Trump i en av flere twittermeldinger denne måneden, som angrep McConnell. 9. august skal Trump ha ringt McConnell fra golfklubben sin i New Jersey og anklaget McConnell for ikke å ha klart å få fjernet Obamas helsereform.
BT170824 - At salven hadde en pakke med dopingvarsel på, er med på å oppheve litt av virkningen det har at landslagslegen ga henne grønt lys.
AP170824 - At salven hadde en pakke med dopingvarsel på, er med på å oppheve litt av virkningen det har at landslagslegen ga henne grønt lys.
AA170824 | Rapport : Myanmar må oppheve restriksjoner for rohingyane for å unngå ekstremisme ¶
AA170824 - At salven hadde en pakke med dopingvarsel på, er med på å oppheve litt av virkningen det har at landslagslegen ga henne grønt lys.
AA170822 Frp skulle sende mulla Krekar ut av landet, gjøre nynorsk valgfritt i skolen og oppheve bo- og driveplikten i løpet av de første 100 dagene i regjering.
SA170821 Uheldige og urutinerte Jonsson holdte på å ødelegge festen, først ved å lage et unødvendig straffespark, så ved å oppheve offsiden, men Brann kjempet seg tilbake, ikke med det vanlige tålmodige spillet, men med offensiv kraft.
BT170821 Uheldige og urutinerte Jonsson holdte på å ødelegge festen, først ved å lage et unødvendig straffespark, så ved å oppheve offsiden, men Brann kjempet seg tilbake, ikke med det vanlige tålmodige spillet, men med offensiv kraft.
AP170821 Uheldige og urutinerte Jonsson holdte på å ødelegge festen, først ved å lage et unødvendig straffespark, så ved å oppheve offsiden, men Brann kjempet seg tilbake, ikke med det vanlige tålmodige spillet, men med offensiv kraft.
DB170818 To viktige anbefalinger fra rapporten er å oppheve ordningen med begrensede midlertidige tillatelser som gis til barn mellom 16 og 18 år etter Utlendingsforskriften § 8-8, og at omsorgsansvaret for enslige asylbarn overføres fra UDI til barnevernet.
DB170817 Dommen slo fast at NRKs forsøk på å oppheve tariffavtalen ikke var gyldig.
DB170816 At Frp vil vurdere å oppheve vedtatte verneområder og legger mer vekt på privat eiendomsrett framfor allemannsretten gir også dårlig uttelling hos friluftsfolket.
FV170812 IAAF besluttet imidlertid å oppheve utestengelsen, med den argumentasjon at Gatlin hadde en « ekte medisinsk forklaring » på den positive dopingprøven.
SA170811 IAAF besluttet imidlertid å oppheve utestengelsen, med den argumentasjon at Gatlin hadde en « ekte medisinsk forklaring » på den positive dopingprøven.
BT170811 IAAF besluttet imidlertid å oppheve utestengelsen, med den argumentasjon at Gatlin hadde en « ekte medisinsk forklaring » på den positive dopingprøven.
AP170811 IAAF besluttet imidlertid å oppheve utestengelsen, med den argumentasjon at Gatlin hadde en « ekte medisinsk forklaring » på den positive dopingprøven.
AA170811 IAAF besluttet imidlertid å oppheve utestengelsen, med den argumentasjon at Gatlin hadde en « ekte medisinsk forklaring » på den positive dopingprøven.
AP170810 Og det er virkelig forfriskende å se hvordan Nolan - en mester i å oppheve seernes følelse av sted og tid i filmer som Inception og Interstellar - bruker det samme grepet i en realistisk krigsfilm.
VG170809 Noen eksempler : Han var en varm forsvarer av blasfemiparagrafen inntil Muhammad-karikaturene ble publisert, og ville da oppheve denne paragrafen.
AA170809 Statsminister Philippe sier onsdag ettermiddag at til tross for et fortsatt høyt trusselnivå, holder myndighetene fast ved planen om å oppheve unntakstilstanden som ble innført etter angrepene i Paris i 2015.
VG170807 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DN170806 En motvillig Trump signerte tidligere i august en pakke med nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea, og fjernet samtidig sin rett til å oppheve dem.
AP170806 En motvillig Trump signerte tidligere i august en pakke med nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea, og fjernet samtidig sin rett til å oppheve dem.
VG170805 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DB170805 ¶ DYTTES FORAN : Funksjonsfriske må slutte å dytte funksjonshemmede foran seg for å rettferdiggjøre egne ønsker om å oppheve sexkjøpsloven, skriver artikkelforfatterne.
DB170805 Funksjonsfriske må slutte å dytte funksjonshemmede foran seg for å rettferdiggjøre egne ønsker om å oppheve sexkjøpsloven, på samme måte som mennesker med funksjonsnedsettelser må slutte å bruke funksjonshemmingen i seg selv som et argument for å kunne kjøpe sex.
VG170804 Det er helt riktig som utenriksminister Brende sier, russerne selv som sitter med nøkkelen til å oppheve sanksjonene.
VG170804 - Vi må ta innover oss at ikke Russland kommer til å forlate Krim, sier politikeren til Aftenposten, og ber om at utenriksminister Børge Brende jobber for å oppheve sanksjonene.
DB170804 IAAF-kongressen fulgte som ventet anbefalingen fra Andersens arbeidsgruppe og IAAF-styret om å forlenge utelukkelsen av Russland, men ga styret fullmakt til å oppheve utelukkelsen når alle kravene er oppfylt.
DA170804 Jeg var selv motstander av å oppheve statskirkeordningen, sier Lundteigen.
DA170804 - Jeg kan bare kvittere ut at jeg ikke hørte fra Helleland eller Borten Moe om at de var mot å oppheve statskirken.
VG170803 Loven er formulert på en slik måte at presidenten ikke kan oppheve sanksjonene mot landet uten at Kongressen, som for øvrig vedtok loven med overveldende, tverrpolitisk flertall, er enig.
DB170803 Loven innebærer også at han må ha Kongressens støtte for å oppheve sanksjonene, ifølge NTB.
AP170803 Presidenten måtte bite i seg at han undertegnet en pakke med sanksjoner som han ikke selv kan oppheve .
AA170803 Trump hadde havnet i åpen konflikt med et stort flertall av de folkevalgte dersom han hadde latt være å signere loven, som også innebærer at han må ha Kongressens støtte for å oppheve sanksjonene.
DN170802 Siden loven har bred støtte blant både demokrater og republikanere ville det vært enkelt for Kongressen å oppheve et eventuelt veto fra presidenten, skriver New York Times.
DN170802 Loven begrenser også presidentens muligheter til å oppheve sanksjonene på egenhånd, ifølge avisen.
DB170802 Derfor er det nå enda viktigere enn før å oppheve APs forbud om rett til videregående opplæring etter fylte 24 år.
DA170802 USAs president Donald Trump har uvillig signert en pakke med nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea, og fjernet samtidig sin rett til å oppheve dem.
AP170802 For Frp ønsker at Norge på egen hånd skal påta seg en aktiv pådriverrolle for å oppheve sanksjonene vår mektige nabo i øst er underlagt av vestlige land.
AA170802 USAs president Donald Trump har uvillig signert en pakke med nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea, og fjernet samtidig sin rett til å oppheve dem.
VG170801 Les også : Anklages for å oppheve demokratiet ¶
DB170731 Nå må Trump gå til Kongressen for å eventuelt myke opp og oppheve sanksjonene mot Russland.
VG170730 Med folkeavstemningen beskyldes regjeringen for å ville oppheve demokratiet i landet.
VG170730 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DB170730 Nå må Trump gå til Kongressen for å eventuelt myke opp og oppheve sanksjonene mot Russland.
VG170728 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DN170728 Lovgivningen de stemte over kalles « Skinny Repeal », og ville oppheve individenes og de ansattes mandater i « The Affordable Care Act », og midlertidig oppheve skatten på medisinsk utstyr.
DN170728 Lovgivningen de stemte over kalles « Skinny Repeal », og ville oppheve individenes og de ansattes mandater i « The Affordable Care Act », og midlertidig oppheve skatten på medisinsk utstyr.
DB170728 Senatet stemte nei til å oppheve store deler av Obamacare ¶ 51 stemte mot og 49 stemte for forslaget.
DA170728 Likevel er det at Frp vil oppheve sexkjøpsloven ikke nok til å endre kristenvelgerens standpunkt.
VG170727 juli 1948 signerte en ordre som forpliktet regjeringen til å oppheve raseskiller i militæret.
DN170726 Senatet stemte nei til å oppheve store deler av Obamacare ¶
DN170726 | Senatet stemte nei til å oppheve store deler av Obamacare ¶
DN170726 Senatet stemte sent tirsdag lokal tid mot å oppheve store deler av Obamas helsereform og erstatte den med en mer restriktiv plan.
AA170726 Senatet har sagt ja til en ny behandling av Donald Trumps forslag til helsereform, men vil ikke oppheve store deler av Obamacare, slik Trump ønsket. 57 senatorer stemte natt til tirsdag mot forslaget om å oppheve helsereformen til ekspresident Barack Obama, mens 43 stemte for.
AA170726 57 senatorer stemte natt til tirsdag mot forslaget om å oppheve helsereformen til ekspresident Barack Obama, mens 43 stemte for.
AA170726 Senatet har sagt ja til en ny behandling av Donald Trumps forslag til helsereform, men vil ikke oppheve store deler av Obamacare, slik Trump ønsket.
AA170726 Foto : NTB Scanpix ¶ 57 senatorer stemte natt til tirsdag mot forslaget om å oppheve helsereformen til ekspresident Barack Obama, mens 43 stemte for.
VG170725 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DB170725 USAs president Donald Trump, som har brukt de siste dagene på å kritisere republikanerne for deres tilsynelatende manglende vilje til å oppheve og erstatte Obamacare, roste McCain i kveld.
DB170725 Republikanernes vanskeligheter med å erstatte og oppheve Obamacare, har ikke gått ubemerket hen i amerikansk presse.
DB170725 er nå ett skritt nærmere å oppheve og erstatte Obamacare - Barack Obamas omstridte helsereform - etter at kreftsyke John McCain avga en en avgjørende stemme i Senatet i kveld.
DB170724 ¶ REFSET EGNE : I et siste forsøk på å piske nok republikanske stemmer til å oppheve Obamacare, gikk Trump på talerstolen mandag kveld.
DB170724 I morgen skal Senatet etter planen stemme over deres forslag som skal oppheve og erstatte Obamacare, men reformforslaget ventes å bli nedstemt.
DB170724 Et av hans største valgløfter var også å oppheve og erstatte Obamcare.
DB170724 ( Dagbladet ) : Etter alt å dømme venter et nytt helsenederlag USAs president Donald Trump i dag tirsdag, når Senatet skal stemme over et forslag om å oppheve og erstatte Obamacare.
DB170724 lovet å oppheve og erstatte helsereformen.
DB170721 Når den polske regjeringen nå vil oppheve alle stillinger i høyesterett, for selv å utnevne nye dommere, så er dette et dramatisk brudd på EUs demokratiske regelverk, som alle medlemsland må følge.
DN170720 Han tror heller ikke at Tyrkia har noen interesse av å oppheve flyktningavtalen med EU, som innebærer at tyrkerne nekter flyktninger fra blant annet Syria å reise videre til EU.
AA170719 President Donald Trump har ifølge nyhetsbyrået Reuters vurdert å oppheve begrensningene til Obama-administrasjonen og eventuelt gi mer direkte militær støtte til golfland som kjemper mot houthiene.
DN170718 Senatorene Shelley Moore Capito, Lisa Murkowski og Susan Collins sier alle at de stemmer nei til å gå videre med forslaget om å bare oppheve Obamacare.
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 Tre republikanske senatorer sier nei til forslaget om å oppheve Obamacare uten å erstatte ordningene.
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170718 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
AA170718 | Ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
AA170718 Tre republikanske senatorer sier nei til forslaget om å oppheve Obamacare uten å erstatte ordningene.
VG170717 Høyesterett gir seg selv lovgivende makt : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DB170717 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170717 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶ ¶
DB170717 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170717 | Trump får ikke flertall for å oppheve Obamacare ¶
DB170716 - Og siden tvangsutsendelsen likevel skjedde før Høyesterett fikk tatt stilling til om de ville oppheve Lagmannsrettens avgjørelse, vil ikke den saken nå bli prøvet - for nå er jo barnet allerede ute av landet.
AP170716 « Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve », heter det i høringsbrevet om å oppheve nasjonale reglene.
DB170715 juni 2016 sendte departementet ut et forslag om å oppheve forskriften i Hardangerfjorden.
DN170714 Kina må også oppheve alle begrensninger på familiens bevegelsesfrihet, og Liu Xia og hennes bror Liu Hui må få lov til å forlate Kina dersom de ønsker det, mener de to EU-presidentene.
AA170714 Kina må også oppheve alle begrensninger på familiens bevegelsesfrihet, og Liu Xia og hennes bror Liu Hui må få lov til å forlate Kina dersom de ønsker det, mener de to EU-presidentene. ( ©NTB ) ¶
VG170713 Nå har Naturvernforbundet klagd på vedtakene på å skyte inntil 36 ulver i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold, og ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å oppheve vedtakene.
VG170713 Han var samtidig en av forkjemperne i regjeringssystemet og Frp for å oppheve den nasjonale forskriften.
VG170713 Det er uansvarlig av regjeringen og Frp å oppheve regelverket rett før badesesongen som et valgkampstunt, sier Bastholm til VG.
DB170713 De kan hoppe flere meter fra tak og balkonger, foreta spektakulære akrobatiske øvelser som synes å oppheve tyngdekraften og lande kattemykt uten å la seg merke, mens tilskuerne har hatt hjerte i halsen.
AA170713 Kina må også oppheve alle begrensninger på familiens bevegelsesfrihet, og Liu Xia og hennes bror Liu Hui må få lov til å forlate Kina dersom de ønsker det, mener de to EU-presidentene.
DB170712 Og hvordan våger en minister fra et regjeringsparti som vil oppheve likestillingsloven å anklage andre for galt fokus i kvinnekampen ?
VG170711 Han setter også spørsmålstegn ved tidspunktet for å dele avgjørelsen om å oppheve flyforbudet for Airbus H225 og AS332L2, også kalt Super Puma.
DB170711 prøvde å framstille det som, dreier seg etter alt å dømme om en samtale om mulighetene for å oppheve sanksjonene knyttet til Magnitskij-saken.
DA170711 Han setter også spørsmålstegn ved tidspunktet for å dele avgjørelsen om å oppheve flyforbudet for Airbus H225 og AS332L2, også kalt Super Puma.
DA170711 Fagforbundet Industri Energi reagerer med vantro og skuffelse over avgjørelsen fra Luftfartstilsynet om å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene.
AP170710 Oppheve sanksjonene ?
DB170709 I Ukraina, til tross for Trumps tidligere antydninger om at han ville oppheve sanksjonene mot Russland, i Syria og i forholdet til Iran.
DN170707 Han mener det er skremmende at Luftfartstilsynet ikke har ventet med å oppheve forbudet før Havarikommisjonen kommer med endelig rapport.
DB170706 Det er som å oppheve tyngdekraften, slippe taket i det faste underlaget og « fly » bortover vannflaten.
AA170705 - For å oppheve beleiringen krever Saudi-Arabia at vi gir slipp på vår suverenitet, sier Thani, som understreker at dette er helt uaktuelt.
VG170704 Qatar : Naboland stiller 13 krav for å oppheve blokaden ¶
AP170704 Les Harald Stanghelles kommentar : Fritt frem for å motarbeide egen regjering ¶ Oppheve sanksjonene mot Russland ¶
AP170704 Les Harald Stanghelles kommentar : Fritt frem for å motarbeide egen regjering ¶ Oppheve sanksjonene mot Russland ¶
AA170703 Macron lover videre å oppheve unntakstilstanden som ble innført etter terrorangrepene som kostet 130 mennesker livet i Paris i november 2015.
AA170703 - Jeg vil gjenopprette det franske folks friheter ved å oppheve unntakstilstanden til høsten, for disse frihetene er en forutsetning for et sterkt demokrati, sa han mandag. ( ©NTB ) ¶
AP170702 - Vi har sagt at vi ser ingen grunn til å oppheve grensekontrollen når høsten kommer, uavhengig av hva Schengen-avtalen sier, sier Leirstein.
VG170630 Franske etterforskere ba i april EU-parlamentet oppheve immuniteten til Le Pen for å kunne avhøre henne i forbindelse med anklagene.
SA170630 Franske etterforskere ba i april EU-parlamentet oppheve immuniteten til Le Pen for å kunne avhøre henne i forbindelse med anklagene.
SA170630 Da vil Fylkesmannen ha grunnlag for å oppheve vedtaket som ugyldig når de tre klagene som er innlevert, skal behandles.
DN170630 Franske etterforskere ba i april EU-parlamentet oppheve immuniteten til Le Pen for å kunne avhøre henne i forbindelse med anklagene.
DB170630 - Det er mulig Hans Olav Syversen og KrF har aksept for at partilederen kan oppheve et landsmøtevedtak.
DB170630 Han prøver å få Den europeiske menneskerettighetsdomstolen til å oppheve forbudet, men sier at han uansett utfall vil lede valgkampen for Forza Italia.
AP170630 Franske etterforskere ba i april EU-parlamentet oppheve immuniteten til Le Pen for å kunne avhøre henne i forbindelse med anklagene.
DB170624 I stedet ventet man til ledermøtet nylig med å oppheve utestengelsen av den dopingdømte treneren.
DB170624 Da ba finnene det internasjonale skiforbundet ( FIS ) om å oppheve livstidsdommen ; en søknad om benådning som også ble støttet av Anti Doping Finland.
VG170623 | Qatar : Naboland stiller 13 krav for å oppheve blokaden ¶
DN170623 Fire arabiske stater har sendt en liste med 13 inngripende krav som Qatar må innfri innen ti dager for at nabolandene skal oppheve blokaden.
DB170623 « Jeg forstår at å oppheve og erstatte « the Affordable Care Act» ( Obamacare, journ.anm ) har blitt en kjernesak for det republikanske partiet.
DN170622 Trump : - Ville vært et stort sjokk å oppheve NAFTA ¶
DB170622 Det er ankedomstolen 7th Circuit i Chicago som nå har opprettholdt den føderale domstolens avgjørelse om å oppheve drapsdommen, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170621 Men nå gjelder det ikke å svare på en måte som gir laget mulighet til å oppheve kontrakten umiddelbart.
DB170621 Det er liten tvil om hva Trump i utgangspunktet vil, nemlig å gi samarbeidet med Russland en ny start, og oppheve sanksjonene mot landet på grunn av Ukraina.
NL170620 Da hun søkte om ny stol, måtte vi undersøke om vi kunne oppheve fartssperren på akkurat denne stolen.
DN170617 I mai stemte Representantenes hus over å oppheve Obamacare, hvor det ble vedtatt å skrote deler av den.
DN170617 Oppheve innreiseforbud : ¶
DN170616 - Vi vil forslå å oppheve Lov om eiendomsskatt og avvikle formuesskatten helt, sier Frps finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi.
DN170615 Blant argumentene for å oppheve monopolet er at oppmålingen i dag tar lang tid og forsinker boligbygging.
DB170615 Opposisjonen vil snu retningen, ta tilbake milliarder av skattekutt og oppheve tvangssammenslåingen av kommunene.
DB170615 Et av de første løftene de blåblå innfridde, var å oppheve forbudet mot proffboksing. 1.oktober i fjor bokset Cecilie Brækhus sin første proffkamp i Norge, med statsminister Erna Solberg og andre regjeringstopper ringside i Oslo Spektrum.
AA170615 EU-parlamentet har nok en gang stemt for å oppheve Marine Le Pens immunitet.
NL170613 Et annet eksempel på sametingets amatørmessige arbeid var da sametingsrådet og Miljøverndepartementet i 2012 ville oppheve Tanaloven av 1888, og innlemme det i Finnmarksloven, og dermed sette framtidig forvaltning av Tanavassdraget under Fefo og fylkeskommunen.
DA170612 Dagens innsats virker ikke, og SV foreslår derfor at den norske innsatsen må evalueres for å finne ut hvordan Norge kan presse Israel til å oppheve okkupasjonen og bidra til en varig løsning, fremholder SV-leder Audun Lysbakken.
VG170611 Denne taushetserklæringen har Fyrlykta senere ikke ønsket å oppheve .
DB170610 Statsminister May har tidligere tilsynelatende gått inn for såkalt « hard Brexit », det vil si å gå ut av det indre markedet og tollunionen og oppheve fri adgang til øyriket for EU-borgere.
DB170608 Også Senterpartiet lover å oppheve tvangsbruken, dersom Stortinget vedtar det.
AA170608 - De kommunene som er tvangssammenslått, kommer til å få beskjed om at vi kan oppheve det hvis de vil.
AP170607 Aftenposten har tidligere skrevet at en Ap/Sp-regjering sier de vil oppheve vedtak om tvang for de kommunene som ønsker det.
AA170605 I forskriften ser vi en klar tendens til at regjeringen søker å oppheve skillet mellom privat og offentlig sektor, gi svakere stillingsvern for ansatte, og samtidig øke styringsretten til arbeidsgivere.
DN170602 Donald Trump ber høyesterett i USA oppheve beslutningen fra lavere rettsinstanser om å stanse hans innreiseforbud.
SA170601 Hvis Arbeiderpartiet sikrer nytt flertall etter valget, vil de ikke stoppe kommuner eller fylkeskommuner som vil oppheve tvangsvedtak.
DB170601 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
DB170601 Fiskeriministeren ble møtt med raseri og et kystopprør over forslaget, som gikk ut på å oppheve torsketrålernes plikt til å levere fisk til nordnorske anlegg, mot en avkorting på 20 prosent.
DA170601 Han foreslo å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DB170531 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
DB170531 Hun sier at en av grunnene til at regjeringen ønsket å oppheve vannscooterforskriften, var for å gjøre regelverket enklere for vannscooterførerne.
AP170531 Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie ¶
AP170531 Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie ¶
DB170530 Underforstått : USA måtte oppheve sanksjonene mot banken.
NL170529 Han har satt en stopper for Per Sandberg og Solberg-regjeringens forsøk på å oppheve reglene mot flytting av kvoter fra småbåtflåten til større fiskebåter.
DB170528 Det internasjonale skiforbundet bestemte søndag seg for å oppheve Kyrös utestengelse.
VG170527 Regjeringen vurderer å oppheve konsesjonsloven.
VG170526 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
SA170526 Det burde være med glede og lettelse at lokalpolitikerne kunne oppheve sparetiltakene og investere pengene tilbake dit de ble tatt i fra !
DB170526 Det var på denne bakgrunn at Sp på Stortinget foreslo å oppheve arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd, slik at bemanningsforetak bare skal kunne brukes ved arbeid av midlertidig karakter.
NL170523 Det er som en skulle oppheve fartsgrensene i trafikken fordi noen kjører for fort.
DB170523 Dommer Heger avbryter Elden og påpeker at det ikke har kommet noen begjæring fra Jensens forsvarere om å oppheve kjennelsen om å ikke snakke om dette hemmelige prosjektet i retten.
DA170523 Carina krysser spor med Henry Turner ( Brenton Twaites ), en ung eventyrer som har viet livet til å finne noe som kan oppheve forbannelsen til pappa Will ( Orlando Bloom ).
VG170522 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
VG170522 I mellomtiden har Storbritannias statsminister Theresa May gjort det klart at hennes regjering har som mål ikke bare å gjennomføre Brexit, men også å begrense bruken av standarder for menneskerettigheter, enten ved å oppheve landets lov om menneskerettigheter eller trekke seg tilbake fra den europeiske konvensjon om menneskerettigheter.
BT170521 Regjeringen vedtok sist torsdag å oppheve den såkalte vannskuterforskriften med umiddelbar virkning.
AP170521 Under innspurten av landsmøtet søndag vedtok MDG å « oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon, samtidig skal kunne benytte sæddonasjon ».
VG170519 - Jeg har i dag besluttet å oppheve Stockholm tingretts beslutning fra 18. november 2010 om å pågripe Julian Assange in absentia, og oppheve den europeiske arrestordren, skrev Ny i en uttalelse fredag formiddag.
VG170519 november 2010 om å pågripe Julian Assange in absentia, og oppheve den europeiske arrestordren, skrev Ny i en uttalelse fredag formiddag.
NL170519 Norge brakte saken inn for WTO, EU tapte og måtte oppheve tiltaket.
DB170519 « Jeg har i dag besluttet å oppheve Stockholms tingsrätts kjennelse av den 18. november 2010 om fengsling av Julian Assange i hans fravær, og tilbakekalle den europeiske arrestordren », skriver riksadvokat Marianne Ny til tingsrätten.
VG170518 - Myndighetene i Aceh må umiddelbart oppheve dommen og stokkeslag-straffene og avslutte bruken av denne straffen, som er en grusom, umenneskelig og nedverdigende straff som kan sammenlignes med tortur, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.
VG170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.
FV170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljøer var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.
DN170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.
DA170518 Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljøer var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.
AA170518 Konkret foreslås det å oppheve vannscooterforskriften og i stedet gi kommunene ansvaret for å regulere bruken.
AP170515 Fra å unngå uopprettelige menneskeskapte klimaendringer og beskytte retten til ren luft og rent vann, til å nekte for endringenes realitet og å oppheve restriksjoner på forurensning og skadelige utslipp.
AP170512 Andre tolker gigantreformen dithen som et skritt i å oppheve den private eiendomsretten for vanlige mennesker.
AA170510 1 Brennevinsforbudet : I en folkeavstemning stemte 76 prosent av trondhjemmerne for å oppheve brennevinsforbudet som ble innført under den første verdenskrig.
DN170509 Trump : - Ville vært et stort sjokk å oppheve NAFTA ¶
DB170509 Hjemme i Norge har regjeringen fremmet forslag om å oppheve de gamle reglene om at vannscootere må holde seg minst 400 meter fra land, og isteden få et regleverk som ligner småbåter.
AP170508 | Søgne-drapet : Dømt til å oppheve sikkerhetstiltak rundt gutt ( 16 ) ¶
VG170507 Hun vil oppheve de vestlige sanksjonene mot Russland.
DB170507 I Norge har regjeringen lagt fram forslag om å oppheve de gamle reglene om at vannscootere må holde seg minst 400 meter fra land, og isteden få et regleverk som ligner småbåter.
VG170506 Hun vil oppheve vestlige straffereaksjoner, som ble innført etter Russlands annektering av Krim.
FV170506 | Søgne-drapet : Dømt til å oppheve sikkerhetstiltak rundt gutt ( 16 ) ¶
AA170506 Blant dem som frarådet å oppheve forskriften, er Politidirektoratet.
VG170505 Les også : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
VG170504 Lagmannsretten fant det ikke bevist at krenkelsen var av et tilstrekkelig omfang, og Høyesterett så ingen grunn til å oppheve denne avgjørelsen.
DN170504 Representantenes hus har med knapp margin stemt for lovforslaget som åpner for å oppheve store deler av Obamacare.
DN170504 Et stillbilde fra den offisielle tv-sendingen fra Representantenes hus torsdag der Republikanernes forslag om å oppheve store deler av Obamacare ble vedtatt med knapt flertall.
DN170504 Donald Trump kan få en etterlengtet seier i Kongressen torsdag når det skal stemmes over et nytt forslag som vil oppheve store deler av Obamacare.
DB170504 Å erstatte og oppheve Obamacare - som er svært utskjelt i USA - var et av de største valgkampløftene til Donald Trump.
DB170504 Etter at Trumps forsøk på å oppheve og erstatte det som på folkemunne er kjent som Obamacare, strandet i Kongressen i mars, er Trump og republikanerne klare for å gi det et nytt forsøk.
DB170504 Et av de aller største valgløftene til Trump var å oppheve og erstatte Obamacare.
DB170504 Demokratene har hele tiden vært i mot å oppheve og erstatte Obamacare, men til sist var det politikere fra Det republikanske parti - Trumps eget parti - som sviktet ham.
AP170504 - Jeg var i ferd med å oppheve NAFTA-avtalen.
AP170504 dag i Det hvite hus til å signere en dramatisk ordre om å oppheve avtalen.
AP170504 - Jeg var i ferd med å oppheve NAFTA-avtalen.
AP170504 dag i Det hvite hus til å signere en dramatisk ordre om å oppheve avtalen.
DB170503 Også USA vil nok kunne oppheve sine sanksjoner, så det høres ut som noe kineserne kan ha forespeilet nordkoreanerne, sier PRIO-forskeren og fortsetter : ¶
DB170503 - Da vil FNs sikkerhetsråd kunne oppheve dem.
DA170503 Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles, blant annet ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.
AP170503 Le Pen har støtte fra flere store selskaper i Frankrike når hun ønsker å oppheve sanksjonene mot Russland.
AA170503 Helsedirektoratet foreslår at registreringspraksisen forbedres og at regelverket forenkles, blant annet ved å oppheve skillet mellom rett til utredning og rett til behandling.
SA170429 WADA besluttet fredag å oppheve suspensjonen som har hengt over det spanske laboratoriet i nesten elleve måneder.
DB170429 Fortidsminneforeningen mener forhåndsavtalen mellom Riksantikvaren og Naturhistorisk museum er ulovlig, og reagerer på at departementet ikke opphevet forhåndsavtalen om at museet skulle få dispensasjon fra fredningen istedenfor å oppheve fredningen.
BT170429 Derfor er vedtaket om å oppheve midlertidighet utrolig viktig !
AP170429 WADA besluttet fredag å oppheve suspensjonen som har hengt over det spanske laboratoriet i nesten elleve måneder.
SA170428 Politiet kaller e-poststuntet til Landstreffet for en dårlig spøk og har ingen planer om å oppheve forbudet mot medbrakt alkohol.
SA170428 Samferdselsministeren tygger på anmodning om å oppheve flyforbud for helikoptertypen som styrtet ved Turøy, samt hvorvidt Norge vil innføre et europeisk sikkerhetsregime for norsk sokkel.
DN170428 Knut Arild Hareide ber statsminister Erna Solberg oppheve regjeringens hemmelighold av den alvorlige kritikken fra Riksrevisjonen.
DN170428 Trump : - Ville vært et stort sjokk å oppheve NAFTA USA, Mexico og Canada skal reforhandle NAFTA Nå går Trump etter Canada Proteksjonismebløffen Trump vil granske handelsunderskudd og handelsmisbruk Militsen i Arizonas ødemark Trumps overtramp ¶
DN170427 Å oppheve frihandelsavtalen NAFTA ville vært et « stort sjokk for systemet », erkjenner USAs president Donald Trump.
DN170427 | Trump : - Ville vært et stort sjokk å oppheve NAFTA ¶
DN170427 - Jeg besluttet at vi vil reforhandle i stedet for å oppheve NAFTA, noe som ville vært et stort sjokk for systemet, sier Trump.
DB170427 I stortingsmeldinga som nylig ble lagt fram, foreslår han å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
AP170427 Det er uklokt om Norge unilateralt og på tvers av våre allierte - og uavhengig av Russlands videre handlinger i Ukraina - skal oppheve sanksjonene mot Russland.
AA170427 Å oppheve frihandelsavtalen NAFTA ville vært et « stort sjokk for systemet », erkjenner USAs president Donald Trump.
AA170427 | Trump : - Ville vært et stort sjokk å oppheve NAFTA ¶
AA170427 - Jeg besluttet at vi vil reforhandle i stedet for å oppheve NAFTA, noe som ville vært et stort sjokk for systemet, sier Trump.
AA170427 Franske dommere har bedt EU-parlamentet oppheve Le Pens immunitet slik at hun kan etterforskes av franske myndigheter.
AP170426 Han fortsatte med å oppheve forbudet mot at kullgruveselskapene kan slippe ut bly og kvikksølv i lokale bekker og elver.
AP170426 Han fortsatte med å oppheve forbudet mot at kullgruveselskapene kan slippe ut bly og kvikksølv i lokale bekker og elver.
AA170426 Under dagens møte i bystyret legger miljøpakkekameratene ( alle partier minus Fremskrittspartiet og Rødt ) fram et forslag om å oppheve taxiforbudet.
SA170423 « Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester », skriver Inge Takle Mæstad.
SA170423 Fremskrittspartiet klarer det ikke når de på ene siden ville forby tigging for å hindre prostitusjon, og på den andre siden oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
SA170423 Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
SA170423 Gir opp å oppheve superstjernens suspensjon.
AP170423 En Ap/Sp-regjering kommer til å oppheve vedtak om tvang for de kommunene som ønsker det.
AP170423 Gir opp å oppheve superstjernens suspensjon.
DN170422 Tidligere ble nesten ingen enslige mindreårige asylsøkere sendt ut når de fylte 18 år, men antallet går nå opp etter at Arbeiderpartiet i fjor høst var med på å oppheve rimelighetsvilkåret.
VG170421 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DA170420 Så fort Stortinget er samlet, ønsker vi å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse.
AA170420 | Mæland : - Ikke aktuelt å oppheve sanksjoner mot Russland ennå ¶
AA170420 Næringsminister Monica Mæland ( H ) sier det ikke er aktuelt å oppheve de økonomiske sanksjonene mot Russland ennå.
AA170420 Men Mæland er samtidig veldig tydelig på at dette ikke betyr at det er aktuelt å oppheve Vestens sanksjoner mot Russland, sanksjoner som deler av det norske næringslivet har vært kritiske til.
DB170419 Stortinget har full anledning til å oppheve graderingen av dokumentet, noe som støttes av hele opposisjonen og av Venstre.
VG170418 Til syvende og sist er det USAs høyesterett som har siste ord i saken, og den har besluttet å ikke oppheve stansen nå, sier statsadvokaten.
VG170418 Høyesterett har ikke gitt noen begrunnelse for sin beslutning, men ingen av dommerne stemte for å oppheve stansen, skriver AP.
DB170418 Attpåtil kom den en gang svært populære Labour-statsministeren Tony Blair på banen etter brexit var et faktum og sa at han ville jobbe for å oppheve avgjørelsen.
VG170417 Trump : - Fremdeles mulig å oppheve Obamacare ¶
AA170417 Dette prosjektet vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som blant annet hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport.
VG170415 - Dersom grunnloven endres slik det er foreslått, så vil presidenten kunne oppheve parlamentet.
DA170415 Franske etterforskere ba denne uka EU-parlamentet oppheve immuniteten til Nasjonal front-lederen, som et ledd i etterforskningen av henne.
DN170414 - Det er ikke slik at et pennestrøk vil oppheve tyrkisk demokrati.
AA170414 | Frankrike ber EU-parlamentet oppheve immunitet for Marine Le Pen ¶
AA170414 Franske etterforskere ber EU-parlamentet oppheve immuniteten til Nasjonal front-leder Marine Le Pen som et ledd i etterforskningen av henne.
AA170414 Anmodningen om å oppheve immuniteten ble sendt i slutten av mars, men ble først kjent fredag.
DA170411 Høyre vedtok på sitt landsmøte tidligere i år å oppheve sexkjøploven, samt tilpasse lovverket for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere.
VG170410 I forkant av landsmøtet som arrangeres den første helgen etter påske, har det kommet inn forslag om å oppheve hele ordningen med midlertidig opphold eller myke opp på midlertidigheten.
DB170410 Vi foreslår å oppheve arbeidsgiveres redegjørelsesplikt, som uansett ikke er et likestillingsverktøy som fungerer i praksis.
DB170408 Husk å oppheve eventuell regionsperre på kortet før du reiser ut.
DB170408 - For meg ser det ut som departementet begrunner sin avgjørelse om å oppheve fredningen, med at Riksantikvaren hadde inngått en forhåndsavtale hvor de forpliktet seg til ikke å frede inventaret.
SA170406 Komiteen vil oppheve dagens mål, men ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et oppdatert mål.i ¶
AP170406 Bannon sier han har gjort det han skulle i Det nasjonale sikkerhetsrådet, nemlig å oppheve det han kaller Obama-administrasjonens « operasjonalisering » av dette organet.
DN170405 Regjeringen foreslår også å oppheve en bestemmelse om at reklame ikke skal overstige 15 prosent av daglig sendetid, men det vil fortsatt være en begrensning på tolv minutter reklame per klokketime.
DB170405 Å oppheve en bestemmelse om at reklameinnslag ikke skal overstige 15 prosent av kringkasternes daglige sendetid, oppheves.
DB170405 Å oppheve en bestemmelse i kringkastingsloven om presentasjon av premier.
AA170405 Regjeringen foreslår også å oppheve en bestemmelse om at reklame ikke skal overstige 15 prosent av daglig sendetid, men det vil fortsatt være en begrensning på tolv minutter reklame per klokketime.
AA170405 Regjeringen foreslår også å oppheve en bestemmelse om at reklame ikke skal overstige 15 prosent av daglig sendetid, men det vil fortsatt være en begrensning på tolv minutter reklame per klokketime.
SA170404 Sist sommer konkluderte « Fjørtoft-utvalget » med at de ser ingen grunn til å oppheve spillmonopolet i Norge.
FV170404 Sist sommer konkluderte « Fjørtoft-utvalget » med at de ser ingen grunn til å oppheve spillmonopolet i Norge.
DB170404 ¶ MØTER MOTSTAND : Fiskeriminister Per Sandberg ønsker å oppheve torsketråleres pliktsystem, men møter stadig sterkere motstand.
DB170404 Regjeringen går inn for å oppheve torsketrålernes pliktsystem mot at næringen innbetaler 100 millioner kroner.
BT170404 Sist sommer konkluderte « Fjørtoft-utvalget » med at de ser ingen grunn til å oppheve spillmonopolet i Norge.
AP170404 Sist sommer konkluderte « Fjørtoft-utvalget » med at de ser ingen grunn til å oppheve spillmonopolet i Norge.
VG170402 « Samtaler om å oppheve og erstatte Obamacare har pågått og pågår fremdeles, og det vil det gjøre frem til en ny avtale forhåpentligvis er i boks », skriver Trump.
VG170402 | Trump : - Fremdeles mulig å oppheve Obamacare ¶
VG170402 GIR SEG IKKE : President Donald Trump twitret søndag at han fremdeles ikke har gitt opp håpet om å oppheve og erstatte den såkalte Obamacare, som gjør helseforsikring obligatorisk med mindre man betaler en avgift.
AA170402 | Venstre vil oppheve søndagsloven ¶
AA170402 Til overraskelse for mange gikk Venstres landsmøte inn for å oppheve loven om helligdager og helligdagsfred.
AA170402 Landsstyret hadde innstilt på av avvise forslaget, men et flertall på landsmøtet i Ålesund ville det søndag annerledes og stemte for å oppheve loven.
VG170401 Bakgrunn : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
DB170401 « Venstre mener taxfreeordningen har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår derfor å oppheve muligheten til å selge alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt. » - Taxfree gir ingen mening, hevdet Marit Kristine Vea i sitt støtteinnlegg.
DB170401 Landsmøtet har vedtatt å oppheve aldersgrensen for rett til videregående opplæring.
AA170401 I utkastet til partiprogram het det at " Venstre mener taxfreeordningen har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår derfor å oppheve muligheten til å selge alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt ".
VG170331 | Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
VG170330 For to dager siden kunngjorde Trump en slutt på « krigen mot kull » og ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
AA170330 | Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet ¶
AA170330 Reformen skulle oppheve forgjengeren Barack Obamas helsereform, noe som var et viktig valgkampløfte for Trump.
AA170330 En avtale om å oppheve loven ble inngått sent onsdag mellom representanter for republikanerne og delstatens demokratiske guvernør Roy Cooper.
AA170330 Den amerikanske delstaten North Carolina vil oppheve den kontroversielle loven om hvilke toaletter transpersoner kan bruke i offentlige bygg.
DA170329 Tirsdag ga han ordre om å oppheve Clean Power Plan, som skulle kutte utslipp fra amerikanske kullkraftverk.
AP170329 Nå varsler leder for justisdepartementet i delstaten New York at lovverket kan sette en stopper for planene om å oppheve den såkalte Clean Power Plan, Obama-administrasjonens restriksjoner for klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverket.
AP170329 MÅ LEVERE ET ALTERNATIV : Selv om president Donald Trump vil oppheve Obamas klimaplan, må han forholde seg til regelverket som sier at han må levere en alternativ plan.
AP170329 Han varsler samme krav til Trump som da han forsøkte å oppheve Obamacare.
AP170329 anm ) vil nok ikke høre dette igjen, men hvis de vil oppheve , må de erstatte, sier leder for justisdepartementet i New York, Eric T.
AA170329 Tirsdag ga han ordre om å oppheve Clean Power Plan, som skulle kutte utslipp fra amerikanske kullkraftverk.
VG170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på « krigen mot kull » da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
SA170328 President Donald Trump ventes tirsdag å gi ordre om å oppheve flere av Barack Obamas viktigste klimatiltak.
DN170328 President Donald Trump ga tirsdag ordre om å oppheve flere av Barack Obamas viktigste klimatiltak.
DA170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på " krigen mot kull " da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
BT170328 Trump har også besluttet å oppheve en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av staten.
BT170328 Krigen mot kull er over, sa Donald Trump da han ga ordre om å oppheve eller revurdere flere av Barack Obamas viktigste klimatiltak.
AP170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på « krigen mot kull » da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
AA170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på " krigen mot kull " da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
DB170327 Om det er et nettverk du stoler på, kan du oppheve VPN-oppkoblingen.
AP170326 Senterpartiets landsmøte skulle for eksempel ta stilling til forslag om å kutte i fordelene for de mest kostbare elbilene og oppheve gratisprinsippet for utenlandsstudenter.
SA170324 Vi må oppheve og erstatte.
DN170324 Vi må oppheve og erstatte.
DN170324 Vi må oppheve og erstatte.
DN170324 Vi må oppheve og erstatte.
DN170324 EU ser helst at en suspendering skjer frivillig slik de unngår å tvinge et forbud på Brasil, som senere vil ta tid å oppheve .
DN170324 Vi må oppheve og erstatte.
DB170324 - I sju og et halvt år har vi lovet det amerikanske folket at vi vil oppheve og erstatte denne ødelagte loven, fordi den har kollapset og sviktet familier, sier Paul Ryan, Republikanernes leder i Representantenes hus.
DB170324 Nå trekker Det hvite hus hele Trumps foreslåtte reform som skulle oppheve og erstatte utskjelte Obamacare, etter initiativ fra Trump selv, ifølge CNN.
DB170324 Vi må oppheve og erstatte.
DB170324 - Vi må oppheve og erstatte ¶
DB170324 Å erstatte og oppheve Obamacare - som er svært utskjelt i USA - var et av de største valgkampløftene til Donald Trump.
DB170324 Trumps foreslåtte reform skulle oppheve og erstatte Barack Obamas helsereform fra 2010, såkalte Obamacare.
DB170324 Etter at Trumps helsereform i dag ble lagt i grus - en reform som ville oppheve Obamacare - delte Obamas nåværende talsperson dette bildet av den tidligere presidenten.
BT170324 Vi må oppheve og erstatte.
AP170324 Vi må oppheve og erstatte.
AA170324 Vi må oppheve og erstatte.
AA170324 EU ser helst at en suspendering skjer frivillig slik de unngår å tvinge et forbud på Brasil, som senere vil ta tid å oppheve .
VG170323 De har tidligere vist sin motstand til Trumps forslag, siden de mener at forslaget ikke går langt nok i å oppheve Obamacare.
VG170323 Vi må oppheve og erstatte.
AP170323 Venstres Sveinung Rotevatn og Norsk Kennel Klub vil oppheve raseforbudet i hundeloven.
AP170323 Venstres Sveinung Rotevatn og Norsk Kennel Klub vil oppheve raseforbudet i hundeloven.
AP170323 Han er kritisk til å oppheve raseforbudet og ønsker at Norge fortsetter å forebygge potensielt farlig hundehold.
VG170322 Slagsvold Vedum kan ikke oppheve norsk lov og forbigå rettsstaten.
SA170322 Det helt korrekte er imidlertid at vi hadde laget en fireårig avtale med en opsjon etter to år, til at hvis én av partene ikke har lyst til å fortsette samarbeidet, kan man oppheve avtalen.
AP170322 Det helt korrekte er imidlertid at vi hadde laget en fireårig avtale med en opsjon etter to år, til at hvis én av partene ikke har lyst til å fortsette samarbeidet, kan man oppheve avtalen.
DN170321 - Vi ønsker et stort skattekutt, men vi kan ikke innføre det før vi holder løftet om å oppheve og erstatte katastrofen som også blir kalt Obamacare.
DB170321 - Vi ønsker et stort skattekutt, men vi kan ikke innføre det før vi holder løftet om å oppheve og erstatte katastrofen som også blir kalt Obamacare.
BT170321 - Vi ønsker et stort skattekutt, men vi kan ikke innføre det før vi holder løftet om å oppheve og erstatte katastrofen som også blir kalt Obamacare.
AA170321 - Vi ønsker et stort skattekutt, men vi kan ikke innføre det før vi holder løftet om å oppheve og erstatte katastrofen som også blir kalt Obamacare.
AA170321 KrFs Geirmund Lykke sa i formannskapet at han er redd for at regjeirngen kommer til å oppheve forskriften, og sende dette ut som en gladmelding i forkant av badesesongen.
AA170321 Klima- og miljødepartementet har foreslått å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscooter med småbåter.
AA170321 - Vårt forslag legger opp at til Trondheim kommune skal støtte forslaget oppheve forskriften.
AA170320 New Zealands utenriksminister Murray McCully sier han er skuffet over at USA nektet å oppheve diplomatens immunitet slik han kunne avhøres av politiet.
AA170320 New Zealand har utvist en amerikansk diplomat etter at USA nektet å oppheve immuniteten hans slik lokal etterretning kunne avhøre ham i en straffesak.
AA170320 Denne ba New Zealand amerikanske myndigheter om å oppheve , noe som ble avvist.
VG170319 * Innføre livssynsnøytral rammeplan for barnehager og utvide den med opplæring i seksualitet og grensesetting ¶ * Oppheve vedtak om tvangssammenslåing dersom fylker eller kommuner kommer med et slikt initiativ ¶
AP170319 * Innføre livssynsnøytral rammeplan for barnehager og utvide den med opplæring i seksualitet og grensesetting ¶ * Oppheve vedtak om tvangssammenslåing dersom fylker eller kommuner kommer med et slikt initiativ ¶
DB170318 Frp-toppen foreslår også å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten, og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DN170317 Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen : ¶ * Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 mill. kroner fra næringen.
DN170317 | Regjeringen vil oppheve pliktsystemet for torsketrålere ¶
DN170317 Han foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DN170317 Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen : ¶ * Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 mill. kroner fra næringen.
DB170317 Han foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
AA170317 Sandberg karakteriserer pliktene som et utdatert næringspolitisk virkemiddel, og foreslår å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten, og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
VG170314 - Vi skal oppheve adgangen til midlertidige ansettelser.
AP170314 Min mor fikk heller ikke skikkelig informasjon da hun forsøkte å oppheve adopsjonen.
AP170314 I forarbeidet til loven heter det : « Siden det etter gjeldende rett ikke er adgang til å oppheve en adopsjon, legger departementet til grunn at adopterte ikke omfattes av paragraf 6 om rett til å reise farskapssak for domstolene ».
DN170313 Island vil fra tirsdag oppheve kapitalkontrollen som ble innført for privatpersoner, bedrifter og pensjonsfond etter bankkollapsen for åtte år siden.
BT170313 Donald Trump vil oppheve et direktiv som gjør at transkjønnede skoleelever kan velge å bruke det toalettet som stemmer med deres opplevde kjønnsidentitet.
AP170313 * Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener at presidentskapet verken hadde anledning til å oppheve taushetsplikt eller endre mandat.
AA170313 Island vil fra tirsdag oppheve kapitalkontrollen som ble innført for privatpersoner, bedrifter og pensjonsfond etter bankkollapsen for åtte år siden.
AA170312 I forbindelse med evalueringen forsøkte presidentskapet å oppheve EOS-utvalgets taushetsplikt - noe kontrollkomiteen kom fram til at de ikke hadde anledning til.
VG170311 Snart er det ventet at den nye administrasjonen vil oppheve handlingsplanen for renere energi, som ble innført under Barack Obama, og som begrenser utslippene av drivhusgasser fra blant annet kullkraftverk.
AP170310 Mot slutten av mars skal Japan oppheve evakueringsordren for deler av Namie og tre andre byer.
AP170310 Mot slutten av mars skal Japan oppheve evakueringsordren for deler av Namie og tre andre byer.
AP170310 Rettsvern og straff : SV-lederen er uenig i ett punkt : Høyres ønske om å oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.
AP170310 Det er bare Høyres ønske om å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester han er uenig i.
AA170309 Departementet begrunnet avgjørelsen med at fusjonen ville oppheve konkurransen mellom de to selskapene og motivere til økte priser.
DB170308 I Norge er også menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty en av de organisasjonene som jobber, lobber og bruker midler på å oppheve sexkjøploven.
DA170308 I forbindelse med evalueringen, forsøkte presidentskapet å oppheve EOS-utvalgets taushetsplikt - noe kontrollkomiteen kritiserer.
DA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
DA170308 * Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170308 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
AA170308 I forbindelse med evalueringen, forsøkte presidentskapet å oppheve EOS-utvalgets taushetsplikt - noe kontrollkomiteen kritiserer.
AA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
AA170308 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa til NTB i februar at sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå.
VG170307 Natt til tirsdag norsk tid offentliggjorde republikanere i Representantenes hus planen som mange har ventet på : Hvordan de vil oppheve og erstatte Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare.
VG170307 Natt til tirsdag norsk tid offentliggjorde republikanere i Representantenes hus planen som mange har ventet på : Hvordan de vil oppheve og erstatte « Affordable Care Act », bedre kjent som Obamacare.
VG170307 I fall ingen lykkes med å tråkle sammen et styringsdyktig alternativ, vil Westminster og Downing Street ha kun to utveier : Å utlyse et tredje valg, eller oppheve det nordirske parlamentet.
AA170307 Når og hvis firmaet kan fremlegge dokumentasjon som tilfredsstiller kravene, vil vi oppheve stansen, og de kan fortsette arbeidet, sier Pedersen.
AA170303 Vi er også bekymret for hvilken effekt dette kan få for andre sårbare og truede arter i Norge, hvis det skal være mulig å utvanne og oppheve arters beskyttelse gjennom hastige lovendringer og uten et naturfaglig grunnlag, sier WWFs generalsekretær.
DN170302 EU-parlamentet har besluttet å oppheve immuniteten til Marine Le Pen, lederen av det franske høyrepopulistiske partiet Nasjonal front.
AA170302 EU-parlamentet har besluttet å oppheve immuniteten til Marine Le Pen, lederen av det franske høyrepopulistiske partiet Nasjonal front.
DN170301 « I kveld ber jeg Kongressen om å oppheve og erstatte Obamacare med reformer som utvider valgfriheten, øker tilgangen, demper kostnaden og samtidig sørger for bedre helsevern.
AA170301 Statens vegvesen forslo allerede i 2012 å oppheve forbudet, men det ble ikke noe av.
AP170227 Den teknologiske utviklingen den senere tiden har imidlertid gjort at myndighetene i USA i sommer foreslo å oppheve finansieringsstansen, med virkning fra januar i år.
DB170225 Han understreket samtidig at det nå vil være mulig å « oppheve forbudet » i enkelte saker.
AA170225 Han understreket samtidig at det nå vil være mulig å " oppheve forbudet " i enkelte saker. ( ©NTB ) ¶
BT170223 - Må vurdere å oppheve suspensjonen ¶
DB170222 I går kveld ble det klart at de seks russiske langrennsløperne ikke får medhold i idrettens voldgiftsrett, CAS, i kravet om å oppheve suspensjonen av dem.
AA170222 Vi må få en veldig grundig vurdering før vi eventuelt kan beslutte å oppheve evakueringen, sier Askholt.
VG170221 Blir det et tvangsvedtak vil vi gå tilbake og oppheve det. | - Ble rørt av å se Christensen ¶
DA170221 - Var det en tabbe å oppheve klassedelingstallet i 2003 ?
DB170220 ¶ OPPHEVE MIDLERTIDIG OPPHOLD : I ny rapport kommer det frem en anbefaling om å oppheve midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170220 Slutt ¶ ¶ OPPHEVE MIDLERTIDIG OPPHOLD : I ny rapport kommer det frem en anbefaling om å oppheve midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170220 Det kom også frem anbefalinger om å oppheve ordningen med midlertidig opphold.
DB170220 Anbefaler å oppheve midlertidig opphold ¶
AA170220 Begge har varslet at de vil oppheve Assanges asyl hvis de vinner. ( ©NTB ) ¶
DA170219 Men hvis byrådet ikke vil oppheve kontrakten, vil vi fremme et forslag om mistillit mot samferdselsbyråd Berg, sa han.
DA170219 Men hvis byrådet ikke vil oppheve kontrakten, vil vi fremme et forslag om mistillit mot samferdselsbyråd Berg, sa han.
AP170219 Han gjentok også at han vil oppheve « Obamacare » - helseforsikringen som Obama innførte.
AA170219 Begge har varslet at de vil oppheve Assanges asyl hvis de vinner.
BT170218 Han gjentok også at han vil oppheve « Obamacare » - helseforsikringen som Obama innførte.
DB170217 Lovproposisjonen til Stortinget om likestilt foreldreskap er til behandling i familie- og kulturkomiteen, og før sommeren 2016 vedtok Stortinget, etter forslag fra regjeringen, å oppheve tidsfrister i farskapssaker.
BT170217 Flere av dem hadde sendt toppsjefene sine til Det hvite hus for å være til stede da Trump undertegnet vedtaket om å oppheve den.
BT170216 I Kongressen prøver det republikanske flertallet å oppheve lover som ble vedtatt mot slutten av Barck Obamas tid som president.
AA170216 I Kongressen prøver det republikanske flertallet å oppheve lover som ble vedtatt mot slutten av Barck Obamas tid som president.
AP170215 Tiltak som styrket våpenkontroll og miljøregler for kull og oljeindustrien : Dette står på listen over tiltak som Kongressens republikanske flertall nå vil oppheve .
AP170215 Nyhetsbyrået AP skriver at en rekke pressgrupper som står republikanerne nær har vært med å lage listen over lover man vil oppheve .
AP170215 Godt hjulpet av de mektige Koch-brødrene og deres team av jurister har republikanerne funnet metoden : En egen lov som gir Kongressen mulighet til å oppheve lover med alminnelig flertall.
DN170214 Det var i påvente av endelig rettslig behandling av søksmålet at dommer James Robart i Seattle-domstolen besluttet å oppheve innreiseforbudet midlertidig, en avgjørelse Trump-administrasjonen anket og tapte.
DB170214 Men Flynns avgang vil i første omgang gjøre det mye vanskeligere for Trump å oppheve sanksjonene.
BT170214 De stemte mot sekstimersdagen, for å oppheve juridisk kjønn, og fikk fjernet Kvinnefrontens paroleforslag med hjelp fra LO og Ap.
BT170214 De stemte mot sekstimersdagen, for å oppheve juridisk kjønn, og fikk fjernet Kvinnefrontens paroleforslag med hjelp fra LO og Ap.
AA170214 Det var i påvente av endelig rettslig behandling av søksmålet at dommer James Robart i Seattle-domstolen besluttet å oppheve innreiseforbudet midlertidig, en avgjørelse Trump-administrasjonen anket og tapte.
DB170212 Bare presidenten kan innføre og oppheve unntakstilstand.
FV170210 Riksadvokaten i delstaten Washington, Bob Ferguson, uttaler at Trump burde oppheve sitt " feilslåtte, forhastede og farlige " innreiseforbud, og menneskerettighetsorganisasjoner og andre motstandere av innreiseforbudet jubler.
DN170210 Riksadvokaten i delstaten Washington, Bob Ferguson, uttaler at Trump burde oppheve sitt " feilslåtte, forhastede og farlige " innreiseforbud, og menneskerettighetsorganisasjoner og andre motstandere av innreiseforbudet jubler.
DA170210 De var enige om å ikke oppheve avgjørelsen fra en lavere rettsinstans, som har blokkert innreiseforbudet siden 3. februar.
BT170210 Riksadvokaten i delstaten Washington, Bob Ferguson, uttaler at Trump burde oppheve sitt " feilslåtte, forhastede og farlige " innreiseforbud, og menneskerettighetsorganisasjoner og andre motstandere av innreiseforbudet jubler.
BT170210 Riksadvokaten i delstaten Washington, Bob Ferguson, uttaler at Trump burde oppheve sitt " feilslåtte, forhastede og farlige " innreiseforbud, og menneskerettighetsorganisasjoner og andre motstandere av innreiseforbudet jubler.
AA170210 Riksadvokaten i delstaten Washington, Bob Ferguson, uttaler at Trump burde oppheve sitt " feilslåtte, forhastede og farlige " innreiseforbud, og menneskerettighetsorganisasjoner og andre motstandere av innreiseforbudet jubler.
AP170209 - Sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå, og at vi da fortsetter i tre måneder til.
AA170209 - Sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå, og at vi da fortsetter i tre måneder til.
AA170209 - Sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå, og at vi da fortsetter i tre måneder til.
DB170208 Her foreslo de å oppheve det strenge skillet mellom syk og frisk og gjøre også sykdomsrelaterte trygdeytelser avhengig av viljen til arbeid.
DA170208 Justisdepartementet anket, men en domstol i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles.
AP170207 Ankedomstolen i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles.
AP170207 Ankedomstolen i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles.
AA170207 Merkel sa tirsdag at det foreløpig ikke er aktuelt å oppheve de europeiske sanksjonene mot Russland, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
AA170207 Da kan det bli vanskelig for begge sider å få de minst fem stemmene som skal til for å oppheve en rettskjennelse fra domstolene.
DB170206 9 ) Husk å oppheve eventuell regionsperre på kredittkortet. 10 ) Vær fleksibel i forhold til reisedager.
AP170206 | Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie ¶
AP170206 Utvalget foreslår å oppheve løyvekravet, slik at mulighetene for å skape effektiv konkurranse blir bedre.
AP170206 | Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie ¶
AP170206 Utvalget foreslår å oppheve løyvekravet, slik at mulighetene for å skape effektiv konkurranse blir bedre.
AA170206 | Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie ¶
AA170206 Utvalget foreslår å oppheve løyvekravet, slik at mulighetene for å skape effektiv konkurranse blir bedre.
VG170205 I skrivet ber departementet en føderal ankedomstol oppheve den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i Seattle.
VG170205 I et skriv som ble sendt lørdag kveld norsk tid, der anken ble varslet, ber departementet en føderal ankedomstol oppheve den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i Seattle.
VG170205 I et skriv som ble sendt lørdag kveld norsk tid, der anken ble varslet, ber departementet en føderal ankedomstol oppheve den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i Seattle.
DB170205 Ankedomstolen i San Francisco avviste søndag kravet om å oppheve den midlertidige forføyningen mens anken behandles.
AA170205 I en hastig innkalt pressekonferanse lovet statsminister Sorin Grindeanu søndag å oppheve vedtaket som avkriminaliserer enkelte typer korrupsjon.
AA170205 Demonstrantene er ikke overbevist om at regjeringen innfrir løftet om å oppheve et omstridt korrupsjonsdekret.
AA170205 Da lovet Grindeanu i en hastig innkalt pressekonferanse å oppheve vedtaket, som avkriminaliserer enkelte typer korrupsjon.
VG170204 - Beslutningen om å oppheve innreiseforbudet setter en umiddelbar stopper for presidentordren.
VG170204 Washingtons delstatsadvokat Bob Ferguson møter pressen etter at en dommer i staten åpnet for å oppheve Trumps innreiseforbud.
AP170204 Trump fremstiller seg selv som verdens beste forhandler og kan neppe, slik Putin drømmer om, oppheve sanksjonene uten å få noe tilbake.
SA170201 Russiske myndigheter ville at Norge skulle oppheve visumforbudet mot russiske parlamentarikere før den norske delegasjonen fikk komme til Moskva.
SA170201 Russiske myndigheter ville at Norge skulle oppheve visumforbudet mot russiske parlamentarikere før den norske delegasjonen fikk komme til Moskva.
AP170201 Russiske myndigheter ville at Norge skulle oppheve visumforbudet mot russiske parlamentarikere før den norske delegasjonen fikk komme til Moskva.
AP170201 Russiske myndigheter ville at Norge skulle oppheve visumforbudet mot russiske parlamentarikere før den norske delegasjonen fikk komme til Moskva.
AP170201 Russiske myndigheter ville at Norge skulle oppheve visumforbudet mot russiske parlamentarikere før den norske delegasjonen fikk komme til Moskva.
DB170130 Konflikten var så betent at selv den mexicanske presidenten Guillermo Diaz Ordaz måtte gripe inn ( selv om han innrømmet at han ikke hadde noen makt til å oppheve avtalen ).
DN170127 May gjorde det veldig klart at hun er imot å oppheve sanksjonene mot Russland før Russland respekterer Minsk-avtalen om Ukraina.
DB170127 ( Dagbladet ) : Arbeiderpartiet har fått krass kritikk etter at de lovet å oppheve tvangssammenslåing av kommuner hvis de vinner valg.
DB170127 Og han er kritisk til Vladimir Putins Russland, selv om store deler av SPD har tatt til orde for å oppheve sanksjonene mot landet.
BT170127 May gjorde det veldig klart at hun er imot å oppheve sanksjonene mot Russland før Russland respekterer Minsk-avtalen om Ukraina.
AP170126 4 minutter før den ble oppheve , sier Sveen.
DN170125 Ifølge Reuters vil Trump heller ha enkeltavtaler med land, avtaler USA kan oppheve på 30 dagers varsel dersom « noen ikke oppfører seg ».
DN170125 Han hadde nærmest bare åpnet døren til det ovale kontor før han klemte til med en ordre om å oppheve Barack Obamas helsereform, Obamacare og blant annet innføre helseforsikring for alle.
AP170125 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
DB170124 Hamon går til valg på en sterk miljøprofil og en mykere flyktningpolitikk, og vil oppheve den omstridte arbeidsloven, som Valls banket gjennom mot stor motstand.
SA170123 Ingeborgrud er villig til å justere forslaget for å sikre framdriften, men ikke å oppheve det.
SA170123 Ingeborgrud er villig til å justere forslaget for å sikre framdriften, men ikke å oppheve det.
SA170120 I dokumentet om energipolitikk varsles det at den nye administrasjonen vil oppheve en rekke reguleringer som legger begrensninger på USAs energiproduksjon.
SA170120 Videre opplyser departementet at « en sammenslåing vil oppheve konkurransen mellom de to, og dette vil motivere til økte priser.
DN170120 - En sammenslåing vil oppheve konkurransen mellom de to, og dette vil motivere til økte priser.
BT170120 I dokumentet om energipolitikk varsles det at den nye administrasjonen vil oppheve en rekke reguleringer som legger begrensninger på USAs energiproduksjon.
BT170120 « En sammenslåing vil derfor oppheve konkurransen mellom de to de, og dette vil motivere til økte priser.
FV170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
FV170119 - Etter at man bestemte at man skulle oppheve juryordningen har signalene vært klare på at man ønsket å øke legmannselementet, sier Dahl.
DN170119 Men Paris-avtalen kan han ikke formelt trekke USA ut av før om tre år, Iran-avtalen er en multilateral avtale, forankret i FN, som flere av hans egne ministre er imot å oppheve , og en straffetoll mot Kina vil nok økonomer advare ham mot.
DN170119 Kongressen har startet jobben med å oppheve reformen, men noen republikanere skjønner at man ikke kan fjerne en reform som har hjulpet 20 millioner mennesker uten at det samtidig innføres et alternativ.
DN170119 Dersom han for eksempel går inn for å oppheve sanksjonene mot Russland, kommer han på kant med mange land i Europa og USAs egen kritiske holdning til den russiske annekteringen av Krim.
DN170119 Blant løftene er en mur mot Mexico, å utvise millioner av innvandrere, innføre straffetoll mot Kina, droppe handelsavtalen for stillehavsområdet, oppheve atomavtalen med Iran, ta USA ut av Paris-avtalen om klimaendringer og flytte USAs Israel-ambassade til Jerusalem.
DN170119 * Presidenten kan benåde fanger og oppheve dødsdommer.
DB170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med en meddomsrett.
BT170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
BT170119 - Etter at man bestemte at man skulle oppheve juryordningen har signalene vært klare på at man ønsket å øke legmannselementet, sier Dahl.
BT170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
BT170119 - Etter at man bestemte at man skulle oppheve juryordningen har signalene vært klare på at man ønsket å øke legmannselementet, sier Dahl.
AP170119 En annen strid var at presidentskapet mente det hadde rett til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
AP170119 - Etter at man bestemte at man skulle oppheve juryordningen har signalene vært klare på at man ønsket å øke legmannselementet, sier Dahl.
AP170119 I 2015 ba flertallet på Stortinget Regjeringen om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett.
AP170119 - Etter at man bestemte at man skulle oppheve juryordningen har signalene vært klare på at man ønsket å øke legmannselementet, sier Dahl.
AP170118 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
DB170117 Når britene vil « ta tilbake kontrollen med våre grenser », altså oppheve fri adgang til Storbritannia for borgere fra andre EU-land, da får britene heller ikke tilgang til det indre markedet i EU.
AP170117 - Har dere mulighet til å oppheve kontrakten eller har dere ikke det ?
AP170117 Bymiljøetaten har besluttet å oppheve dieselforbudet med virkning fra tirsdag 18.00.
DB170116 Grunnen er åpenbar, Trump har selv gitt uttrykk for at han beundrer Putin, og at han vil vurdere å oppheve sanksjonene mot Russland.
AP170115 - Ifølge prognosene nå vil det bli mer sirkulasjon i luften onsdag kveld, og vi kan da oppheve forbudet, sier Alise Davidsen i Bymiljøetaten.
AP170115 - Ifølge prognosene nå vil det bli mer sirkulasjon i luften onsdag kveld, og vi kan da oppheve forbudet, sier Alise Davidsen i Bymiljøetaten.
DB170113 De ba derfor om at avgjørelsen om å oppheve taushetsplikten måtte forankres hos de folkevalgte.
AP170113 » EOS-utvalget slo alarm fordi de mente at å oppheve taushetsplikten krevde en lovendring.
AP170113 Stortingets presidentskap mente at det kunne oppheve taushetsplikten.
AP170113 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170113 » EOS-utvalget slo alarm fordi de mente at å oppheve taushetsplikten krevde en lovendring.
AP170113 Stortingets presidentskap mente at det kunne oppheve taushetsplikten.
AP170113 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170113 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
AP170113 Denne perioden gjør motstand fra KrF - og store deler av Høyre - det vanskelig for partiene på borgerlig side å oppheve forbudet.
DN170112 Republikanerne i Senatet har begynt prosessen med å oppheve president Barack Obamas helsereform.
AP170112 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
DB170111 Både Mohammed Khatami, og dagens liberale president Hassan Rouhani er Rafsanjanis politiske arvinger, med sine krav om å avblåse den ideologiske krigen mot USA, og legge landets atomproduksjon under verifiserbar kontroll av FN, slik USA, EU og FN krever for å oppheve sanksjonene.
AP170110 Ifølge The Irish Times tyder kommisjonens foreløpige diskusjoner på at den vil ta til orde for enten å oppheve eller endre forbudet.
AP170110 I fjor var det mange demonstrasjoner i Irland for å oppheve det grunnlovsfestede forbudet mot abort fra 1983.
AP170110 Hun peker på at en rekke meningsmålinger i løpet av 2016 viste at det er flertall i befolkning for å oppheve forbudet, og at flere statsråder og parlamentarikere har uttalt at landets abortregime er « uakseptabelt » og « frustrerende ».
AP170110 Demonstrasjoner for å oppheve forbudet ¶
AP170110 Ifølge The Irish Times tyder kommisjonens foreløpige diskusjoner på at den vil ta til orde for enten å oppheve eller endre forbudet.
AP170110 I fjor var det mange demonstrasjoner i Irland for å oppheve det grunnlovsfestede forbudet mot abort fra 1983.
AP170110 Hun peker på at en rekke meningsmålinger i løpet av 2016 viste at det er flertall i befolkning for å oppheve forbudet, og at flere statsråder og parlamentarikere har uttalt at landets abortregime er « uakseptabelt » og « frustrerende ».
AP170110 Demonstrasjoner for å oppheve forbudet ¶
AP170110 - Hvor mye er dette byrådet villige til å tåle før dere vil oppheve kontrakten ?
AP170110 KrFs Olaug Bollestad er blant dem som ikke vil oppheve forbudet : Eggdonasjon er et marked der barnet blir en vare som bestilles ¶
AP170110 Innvendingene skal frem, men konklusjonen i spørsmålet om eggdonasjon er at de ikke veier tyngre enn det viktigste argumentet for å oppheve forbudet : Dette er sterkt ønskede barn.
AP170110 Et annet argument mot å oppheve forbudet, er at det utfordrer sammenhengen mellom at kvinnen som har født barnet, også er barnets genetiske mor.
AP170110 Det er ikke et selvstendig argument for å oppheve forbudet.
AP170108 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
AP170106 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
AP170106 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
BT170104 MER TILGJENGELIG : Fremskrittspartiet vil oppheve Vinmonopolet, la 18-åringer kjøpe sprit og gjøre alkoholen billigere og mer tilgjengelig for folket.
AP170104 Virke mener Regjeringen må oppheve regelen som sier at nordmenn kan importere godterier for under 350 kroner toll- og avgiftsfritt fra Sverige.
AP170104 Virke mener Regjeringen må oppheve regelen som sier at nordmenn kan importere godterier for under 350 kroner toll- og avgiftsfritt fra Sverige.
SA170103 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
FV170103 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
DB170103 Knut Arild Hareide går også ut mot Hagens ferskeste råd til regjeringen, hvor Frp-veteranen tar til orde for at Norge bør gå i bresjen for å oppheve vestlige sanksjoner mot Russland.
BT170103 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
AP170103 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
AP170103 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
AP170103 MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
BT161230 Regjeringen la nylig frem forslag om å myke opp yrkestransportloven, blant annet ved å åpne for mer kompiskjøring og oppheve plikten til å være tilsluttet en sentral.
BT161230 Han vil oppheve både fylkets behovsprøving og kravet om hovederverv.
AP161229 Trump har avvist at russerne har stått bak hackingen, og avisen mener det nå blir opp til den nye presidenten om han vil oppheve sanksjonene mot russerne når han tar over i neste måned.
AP161229 Trump har avvist at russerne har stått bak hackingen, og avisen mener det nå blir opp til den nye presidenten om han vil oppheve sanksjonene mot russerne når han tar over i neste måned.
AP161215 | Sp-lederen : - En Ap/Sp-regjering vil oppheve tvangssammenslåtte kommuner ¶
AP161215 - Hvis stortingsflertallet er så arrogante at de tvangssammenslår kommuner, så vil en regjering der Sp er med helt klart oppheve disse.
AP161125 På Trumps hjemmeside heter det : « På Trump-administrasjonens dag én vil vi be Kongressen om øyeblikkelig å oppheve Obamacare fullstendig ».
SA161121 Myndighetene i Qatar har varslet at de vil oppheve det omstridte kafalasystemet i desember.
AP161121 Myndighetene i Qatar har varslet at de vil oppheve det omstridte kafalasystemet i desember.
SA161118 Utvendig skaper de ulike bygningsvolumene rom for to store terrasser, og skyvedører gir mulighet til å oppheve skillet mellom inne og ute.
FV161118 Utvendig skaper de ulike bygningsvolumene rom for to store terrasser, og skyvedører gir mulighet til å oppheve skillet mellom inne og ute.
BT161118 Utvendig skaper de ulike bygningsvolumene rom for to store terrasser, og skyvedører gir mulighet til å oppheve skillet mellom inne og ute.
AP161111 Han lovet å oppheve Barack Obamas Clean Energi Plan som pålegger kullkraftverkene store utslippskutt.
AP161111 Da Trump noen dager før valget sa han ville trekke tilbake alle føderale bevilgninger til klimatiltak, klimaforskning og utvikling av grønn teknologi, legge ned miljødirektoratet og oppheve alle Obamas reguleringer, responderte Kinas klima-sjefforhandler Xie Zhenhua.
AA161111 USAs neste president Donald Trump ønsker på sin side å « kansellere » Parisavtalen, oppheve amerikanske klimatiltak og i stedet satse på olje og kull. ( ©NTB ) ¶ | 18,1 grader på Sunndalsøra ¶
AP161110 Presidenten kan selv oppheve dem eller endre dem.
AP161110 En ny president som ønsker å oppheve lover, for eksempel Obamas helsereform, må gå samme vei som med lovendring.
AP161110 En ny president kan endre eller oppheve forgjengerens.
AP161110 Derimot kan presidenten blokkere skatteøkninger eller lettelser gjennom veto som Kongressen igjen kan oppheve med to tredjedels flertall.
AP161110 Oppheve lover ¶
AP161012 - Arbeiderpartiet prøver å overbevise opinionen om at de kan oppheve skadevirkningene av oljeprisfallet, sa han. ( ©NTB ) ¶
FV161003 Kulturministeren understreket i et intervju over høytaleranlegget før kampen at det er tre partier som har jobbet for å oppheve forbudet mot proffboksing, og at stevnet aldri ville funnet sted uten innsatsen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
BT161002 Kulturministeren understreket i et intervju over høytaleranlegget før kampen at det er tre partier som har jobbet for å oppheve forbudet mot proffboksing, og at stevnet aldri ville funnet sted uten innsatsen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
AP161002 Kulturministeren understreket i et intervju over høytaleranlegget før kampen at det er tre partier som har jobbet for å oppheve forbudet mot proffboksing, og at stevnet aldri ville funnet sted uten innsatsen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
DA160922 Etter at partiet hans har kjempet for å oppheve proffbokseforbudet, sitter stortingsrepresentant Roy Steffensen ( Frp ) neste lørdag ringside for å se Cecilia Brækhus møte Anne-Sophie Mathis i et utsolgt Spektrum.
AP160908 Eiendomsmeglerne er overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler.
AP160908 Eiendomsmeglerne er overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler.
AP160901 Vi ber norske myndigheter oppheve og gjennomgå denne praksisen umiddelbart.
AP160901 Nå ber de norske myndigheter oppheve og gjennomgå praksisen umiddelbart.
FV160817 Saken ble sendt til OED, da NVE ikke fant grunn for å imøtekomme innsigelsen eller oppheve eller endre vedtakene.
AP160728 Blant tilhengerne av å oppheve sexkjøpsloven finner man dem som mener at hva du gjør med din egen kropp er en privatsak, og man finner dem som mener at det er et fåtall av de prostituerte som har et reelt valg.
SA160712 I Norge har vi spillmonopol, men utenlandske spillselskaper presser hardt på for å oppheve monopolet og å ta markedsandeler fra Norsk Tipping.
FV160712 I Norge har vi spillmonopol, men utenlandske spillselskaper presser hardt på for å oppheve monopolet og å ta markedsandeler fra Norsk Tipping.
BT160712 I Norge har vi spillmonopol, men utenlandske spillselskaper presser hardt på for å oppheve monopolet og å ta markedsandeler fra Norsk Tipping.
AP160712 I Norge har vi spillmonopol, men utenlandske spillselskaper presser hardt på for å oppheve monopolet og å ta markedsandeler fra Norsk Tipping.
SA160708 I alle fall svarte Cecilie Bjelland dette på Aftenbladets spørsmål om hvorfor Ap ville prøve det såkalte « pilotprosjektet » med å oppheve alkoholloven langs havnefronten i Stavanger øst : « Fordi det er en stor gjennomtrekk av folk i bydelen.
AP160707 Stadig flere tar til orde for å oppheve sanksjonene mot Russland, og USA er tydeligere enn noen gang på at Europa må bidra mer til NATO for å opprettholde den transatlantiske forsvarsalliansen.
AP160707 Mange mener EU vil oppheve sanksjonene til jul, det var bare så vidt EU-landene klarte å bli enige om å forlenge dem nå i juni.
AP160706 De klarte ikke å finne grunnlag for å oppheve suspensjonen.
AA160706 De klarte ikke å finne grunnlag for å oppheve suspensjonen.
AP160621 Fredag ble det klart at Andersen og hans gruppe ikke kunne anbefale å oppheve supsensjonen.
AA160621 Fredag ble det klart at Andersen og hans gruppe ikke kunne anbefale å oppheve supsensjonen.
AP160618 Statsministeren i Luxembourg mislikte sanksjonene, men han understreket at Luxembourg aldri kan ta initiativet til å oppheve dem.
AP160530 Det tyder på at MFK har hatt en klausul som kunne oppheve avtalen i sommer.
AP160529 Hvorvidt Trump vil kunne oppheve eller kansellere Parisavtalen, er høyst usikkert.
VG160426 Norge bør oppheve forbudet mot surrogati.
VG160426 Norge bør oppheve forbudet mot surrogati, for å anerkjenne behovene disse personene har.
VG160426 Debatt Norge bør oppheve forbudet mot surrogati.
SA160426 Utenlandske spillselskaper kjemper for å oppheve det norske spillmonopolet.
FV160426 Utenlandske spillselskaper kjemper for å oppheve det norske spillmonopolet.
BT160426 Utenlandske spillselskaper kjemper for å oppheve det norske spillmonopolet.
AP160426 Utenlandske spillselskaper kjemper for å oppheve det norske spillmonopolet.
AP160419 På toppen kommer at Merkel og CDU/CSU ikke er konsekvente : De vil oppheve paragrafen som gjør det ulovlig å fornærme utenlandske statsoverhoder, men samtidig beholde den som forbyr fornærmelse av Tysklands egen president.
SA160411 Morten Klein er gründer og aksjonær i bettingselskapet Cherry, et av flere selskap som kjemper for å oppheve NTs monopol.
FV160411 Morten Klein er gründer og aksjonær i bettingselskapet Cherry, et av flere selskap som kjemper for å oppheve NTs monopol.
BT160411 Morten Klein er gründer og aksjonær i bettingselskapet Cherry, et av flere selskap som kjemper for å oppheve NTs monopol.
AP160411 Morten Klein er gründer og aksjonær i bettingselskapet Cherry, et av flere selskap som kjemper for å oppheve NTs monopol.
AP160406 Oppheve spillmonopolet.
AP160405 Oppheve visumfriheten for asylsøkere og heller gi innreise uten visum som hovedregel.
AP160405 Oppheve visumfrihet for asylsøkere, og i stedet åpne for at de som hovedregel gis rett til innreise uten visum.
AP160405 Oppheve visumfriheten for asylsøkere og heller gi innreise uten visum som hovedregel.
AP160405 Oppheve visumfrihet for asylsøkere, og i stedet åpne for at de som hovedregel gis rett til innreise uten visum.
AP160308 Før valget i 2013 advarte partiene på venstresiden mot konsekvensene av å oppheve forbudet mot å kjøpe sex.
AP160302 Så lenge Justisdepartementet ikke vil oppheve taushetsplikten, kan det heller ikke gjøres unntak.
AP160302 Før valget i 2013 advarte partiene på venstresiden mot konsekvensene av å oppheve forbudet mot å kjøpe sex.
AP160220 Negative klimavirkninger i land utenfor avtalen vil derfor oppheve noe av de positive klimaeffektene i land som er med i klimaavtalen.
AP160218 Kommunen ville oppheve festekontrakten for Akersveien 28.
AP160218 Fylkesmennene kan for eksempel pålegge skolene å gjøre bestemte tiltak og oppheve og omgjøre skolenes vedtak.
AP160211 Forslag : Det foreslås å oppheve det såkalte utvidede flyktningbegrepet og isteden innføre en bestemmelse om oppholdstillatelse til utlendinger med rett til subsidiær beskyttelse.
AP160211 Oppheve det utvidede flyktningbegrepet ¶
FV160129 Med huset går familien langt i å oppheve skillet mellom ute og inne.
FV160129 Et utgangspunkt for Ingrid Nyhus og Joakim Lie da de skulle bygge nytt hus, var at de ville gå langt i å oppheve skillet mellom ute og inne.
AP160129 Ted Cruz : - Jeg skal oppheve hvert eneste ord i Obamacare-loven.
AP160125 Reaksjonene mot at Regjeringen - i hui og hast - foreslår å oppheve en 23 år gammel instruks for å gi politiet adgang til å hente folk ut av kirkene er også til å forstå.
AP160123 Wergeland foreslo i 1839 å oppheve forbudet, og saken ble behandlet i Stortinget et par år senere.
AP160122 På bakgrunn av dette har UNE i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til Tripoli og omegn.
AP160121 I begynnelsen av januar innførte svenskene ID-kontroll ved grensa til Danmark, men vurderer nå å oppheve kontrollen dersom nedgangen i antall nye asylankomster varer ved.
AP160116 Lørdagens bekreftelse fra Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) gjør at Norge og EU må oppheve de økonomiske sanksjonene som har begrenset handel og samarbeid med Iran.
AP160105 Han sier en rekke politikere i Europa har tatt til orde for å oppheve dagens flyktningkonvensjon og avskaffe dagens asylinstitutt til fordel for et nytt og forbedret kvotesystem.