DA171214 Et slikt arbeid krever fokus, fristilling fra andre oppgaver og man må jobbe på tvers av etat-, næringsliv- og kommunegrensene, poengterer Rana overfor RA og fortsetter : ¶
DA171029 Vi har ikke mer å kutte i skolen før det kuttes i lovpålagte oppgaver , sier Thomas Instefjord, som er hovedtillitsvalgt skole i Utdanningsforbundet Stavanger, til RA.
DA171008 Sub Sea Services har erfaringen, og har beviselig løst denne typen oppgaver før, sier Simonsen.
VG170906 Venstre vil frigjøre en time i uken fra byråkrati og psykososiale oppgaver til læring og tilstedeværelse for elevene for hver eneste lærer.
NL170906 Å kjøre den omvendte strategien, som handler om at uante oppgaver kommer etterpå, viser liten forståelse for situasjonen man står i som folkevalgt, representant for et fylke i en sammenslåingsprosess.
NL170906 Med den ferskeste først var den kjente strategien bli større først, så skal dere se at dere får makt, myndighet og oppgaver .
DB170906 Som en konsekvens av diagnosen vil prinsen framover trappe ytterligere ned på kongelige opptredener og oppgaver , opplyser kongehuset videre. 83-åringen gikk som kjent av med pensjon i 2015, og har vært mindre synlig i offentlig sammenheng de siste åra.
DA170906 Vi mener dette er oppgaver som er langt viktigere enn mer skattekutt til de som har mest fra før, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til LO-Aktuelt.
DA170906 Oppgaver sammen ¶
AP170906 Som følge av diagnosen vil prins Henrik få færre oppgaver i tiden fremover.
AA170906 Sykdommen påvirker 83-åringens kognitive evner, og han vil få færre oppgaver fremover.
AA170906 Som følge av diagnosen blir det færre oppgaver fremover for prins Henrik, som ble pensjonert for halvannet år siden.
AA170906 Som følge av diagnosen vil prins Henrik få færre oppgaver i fremtiden.
VG170905 I tillegg til å se på fastlegenes oppgaver på lang sikt, støtter vi opp under rekrutteringen på kort sikt.
VG170905 Derfor har vi bedt Helsedirektoratet kartlegge hvilke oppgaver fastlegene bruker tid på.
AP170905 Robotrevolusjonen handler om at maskiner gjør oppgaver som tidligere ble utført av mennesker.
AP170905 Rask forbedring i robotteknologi, kunstig intelligens og datakapasitet innebærer stort potensial for maskiner til å overta oppgaver som nå utføres av mennesker.
AP170905 I de siste århundrene har vi på imponerende vis erstattet menneskelige oppgaver med maskiner.
SA170904 Derfor ønsker vi at praktiske oppgaver knyttet til natur og miljølære integreres i barnehage hverdagen. 11.
FV170904 Derfor ønsker vi at praktiske oppgaver knyttet til natur og miljølære integreres i barnehage hverdagen. 11.
DB170904 - Jeg mener Ødegaard er best i en offensiv kantrolle der han er fritatt for defensive oppgaver .
DB170904 Bak jobber Kevin ( 5 ) med sine oppgaver .
AP170904 Derfor ønsker vi at praktiske oppgaver knyttet til natur og miljølære integreres i barnehage hverdagen. 11.
AA170904 trinn i løpet av perioden er blant ti prioriterte oppgaver .
AA170904 Norge har klart store oppgaver før.
AA170904 Men i Norge har vi også fått en arv som gir oss de beste forutsetningene for å lykkes med vår tids oppgaver .
VG170903 Mer definerte oppgaver , mer troskap mot systemet.
NL170903 Og i en nasjonal krise- og krigssituasjon vil jo både redningshelikoptre og kystvakthelikoptre ha andre, viktige oppgaver .
DB170903 Vi står foran store oppgaver som vil kreve det beste av oss alle.
AP170903 Jeg fikk ingen store oppgaver lenger, så jeg sluttet etter hvert å gå til både lege og psykolog, skriver jente ( 20 ).
DB170902 Det er naturlig å forvente at landets justisminister har vern av rettsstaten som en av sine viktigste oppgaver .
DB170902 Stoltenberg gikk videre til større oppgaver i NATO, og Støre ble kronet som etterfølger.
VG170901 I stedet møter de alle mulig oppgaver som tar veldig mye tid og gjør jobben vanskelig å kombinere med familieliv.
DB170901 − Etaten er midt i en stor omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon, med nye oppgaver og oppmøtested.
AA170901 − Etaten er midt i en stor omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon, med nye oppgaver og oppmøtested.
AA170901 De skal blant annet avlaste store regionale sykehus med en del oppgaver .
VG170831 - Hvor har det blitt av de 2000 nye fastlegestillingene som daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen mente var nødvendig da kommunene skulle overta oppgaver fra sykehusene i 2012 ?
VG170831 Tidligere hadde hun 900 pasienter, men for å få mer tid til administrative oppgaver reduserte hun lista ved å gå sammen med en kollega og dele kontor.
VG170831 NYE OPPGAVER : I oktober 2016 ble det innført endringer som blant annet sier at det er fastleger som skal avgjøre om det er forsvarlig at pasientene deres kjører bil.
VG170831 I tillegg til pasientkonsultasjoner og administrative oppgaver kommer kommunale oppgaver , som tilsyn på sykehjem, daglegevakter og legevakter.
VG170831 I tillegg til pasientkonsultasjoner og administrative oppgaver kommer kommunale oppgaver, som tilsyn på sykehjem, daglegevakter og legevakter.
VG170831 Færre administrative oppgaver og mindre papirarbeid er noe av det som lokker henne bort fra allmennmedisinen.
VG170831 Fra Alta er reiseveien til nærmeste sykehus på to timer, noe de tre fastlegene mener fører til enda flere oppgaver .
VG170831 - Fastlegenes oppgaver blir bare flere og flere, og samtidig blir det hele tiden mindre tid til pasientene, sier hun.
SA170831 Kalsium er viktig for å bygge et sterkt skjelett og har også andre viktige oppgaver i kroppen.
DB170831 Finn oppgaver som passer deg, og hvor det å oppføre deg uvant, er noe du ikke må gjøre for ofte.
DB170831 De mye ekstraverte tar gjerne ledelsen, de er ofte lette å motivere, de foretrekker å holde på med oppgaver som krever lite fordypning, de vil være med der det skjer.
DB170831 De lite ekstraverte er mer tilbakeholdne og reserverte, de foretrekker å holde på med oppgaver som krever fordypning, og de vil være med der det skjer først og fremst hvis det som skjer, interesserer dem.
DB170831 Jeg ser frem til å fortsette å ivareta mine oppgaver .
BT170831 Kalsium er viktig for å bygge et sterkt skjelett og har også andre viktige oppgaver i kroppen.
AP170831 - Etaten er midt i en store omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon, med nye oppgaver og oppmøtested.
AP170831 Kalsium er viktig for å bygge et sterkt skjelett og har også andre viktige oppgaver i kroppen.
AA170831 Han etterlyser de 2.000 nye fastlegestillingene som daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen mente var nødvendig da kommunene skulle overta oppgaver fra sykehusene i 2012. ( ©NTB ) ¶
NL170830 Stortinget og Regjeringens inngangsbillett til debatten om regionreformen har vært at hvis det skal overføres flere oppgaver og ansvarsområder til de nye fylkene - så må det bli færre og større fylker.
NL170830 En sammenslåing av Troms og Finnmark, vil føre til en god og balansert utvikling i den nye regionen, med store muligheter for nye oppgaver ikke minst til Finnmark.
NL170830 Derfor må statens oppgaver og myndighet flyttes utover i landet.
NL170830 Viktigheten av at Norge, sammen med NATO, besitter et overlegent antall kampfly i operasjonsområdet som kan etablere og holde luftherredømme over tid er avgjørende i en militær konflikt ; Uten luftherredømme kan hverken Hæren eller Marinen utføre sine oppgaver i krig.
DB170830 Sjøforsvaret er den militære grenen i Norges forsvar som ivaretar de maritime oppgaver i fred og krise og har en styrke på omtrent 4200 personer.
AP170830 Innvandring og integrering er to ganske ulike oppgaver , sier Hareide.
AP170830 Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvilke oppgaver de utfører.
AA170830 BUP kommer på skolen for å hjelpe til, ikke overta skolens oppgaver .
NL170829 I tillegg må kommunen utføre oppgaver hos flere av pasientene der PON eller PO ikke har kompetanse.
NL170829 Grunnen for at vi betaler skatt er for at enkelte oppgaver i samfunnet løser vi best i felleskap og bør ikke styres av en usynlig hånd.
DB170829 Da jeg måtte dra, klarte jeg ikke å tilpasse meg det som ble forventet av meg, jeg måtte forsvare meg mer og ta på meg forskjellige oppgaver som jeg ikke var vant til fra Barcelona.
DB170829 Jeg besøkte for noen dager siden et integreringsmottak i Larvik hvor vi nå foreslår å åpne opp for at asylsøkere kan bidra til å gjøre jobb i mottaket som vasking, rydding, maling og andre oppgaver .
NL170828 For mye ansvar og oppgaver på idretten utover dette sliter ut de frivillige.
DN170828 - Det er veldig positivt at bedriftene svarer at en motivasjon for automatisering og digitalisering er å frigjøre arbeidskraft til å gjøre andre oppgaver i bedriften.
DB170828 Det er bruk av ny teknologi og å frigjøre arbeidskraft til nye oppgaver som har gitt oss den økonomiske veksten og velferdsutviklingen vi har sett siden 1900-tallet.
DB170828 Personen som klarer seg gjennom individuelle oppgaver , lagoppgaver og i flest episoder, står igjen som vinner av programmet.
DA170828 Vi vil i denne prosessen fortsette å vurdere hvilke oppgaver som må utføres av oss og hva som kan løses av andre fagmiljøer utenfor vårt institutt, sier Bukholm.
DA170828 De må, som på andre områder, gjøre en løpende vurdering av hvilken kompetanse de trenger for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.
DA170828 Bukholm håper at andre nå kan begynne å utføre oppgaver som FHI selv så langt har tatt hånd om.
AA170828 Sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag ble gjort ut fra forutsetninger om at det skulle følge med flere og større oppgaver .
AA170828 For meg og Senterpartiet blir det derfor viktig å flytte oppgaver fra stat til fylkeskommunene.
AA170828 Flere oppgaver innen helse, barnevern og fylkesmannens oppgaver innen miljø og landbruk kan løses best av fylkeskommunen.
AA170828 Flere oppgaver innen helse, barnevern og fylkesmannens oppgaver innen miljø og landbruk kan løses best av fylkeskommunen.
VG170827 Om det blir et år til som juniorfører eller om jeg får andre oppgaver gjenstår å se.
VG170827 Staten har mange oppgaver .
DN170827 Vi vet jo at de fleste gode ideer dukker opp når man gjør alle andre ting enn å sitte på jobben nedgravd i oppgaver , sier han.
DN170827 - Vi erfarer at kvinner ser større verdi i å ta ytterligere utdannelse, få flere kvalifikasjoner, ta i bruk en mentor og påta seg oppgaver som ikke primært er deres ansvar, sier Anne Mørup-Andersen, prosjektleder for Årets Unge Ledere Assessit.
DB170827 Fra Sjarapova-dommen : « Selv om det er atletens personlige ansvar å sørge for at en ikke inntar forbudte substanser og at en alltid er ansvarlig for å være kjent med den nye dopinglista, hindret ingenting, en atlet av høy klasse, fra å delegere oppgaver som sikrer at det ikke skjer brudd på antidopingreglene.
AA170827 Ifølge Øverland skal han i løpet av det sistnevnte mesterskapets fire dager løse ni ulike oppgaver som skal utføres på et dukkehode og en modell.
AA170827 Men siden da har fastlegene blitt pålagt flere oppgaver , noe som reduserer tiden de kan bruke på pasientene.
DB170826 Løse oppgaver sammen ¶
DB170826 Målet må jo være å fylle de gamle lokalene til postkontoret med noe nytt, ikke tviholde på strukturer som smuldrer opp fordi vi har funnet bedre måter å løse oppgaver på.
DB170826 Jeg ser frem til å fortsette å ivareta mine oppgaver .
AP170826 Alle regjeringer har fått uforutsette oppgaver i hendene, spørsmålet er hvordan oppgaven løses, svarer Tajik.
SA170824 Vi ønsker å takke han for fremragende innsats gjennom mange år, og ønsker han lykke til videre med nye oppgaver , sier klubbdirektør Geir Vik.
NL170824 Det er nok derfor at innbyggerne rundt om i bygdene eksempelvis i Kattfjord selv må trå til med dugnadsarbeid både når det gjelder oppsett av veglys, preparering av skiløyper og andre oppgaver som blir besørget i kommunal regi dersom man har urban postadresse.
NL170824 Og det er en sannhet som for lenge siden er opplest og vedtatt - det er antall timer med regning av oppgaver som gir resultater.
DN170824 | Når staten tar på seg oppgaver som løses bedre av andre ¶
DA170824 Jentene er klare for å leie hester i runderidningen for barn, som er en av mange oppgaver .
AP170824 Vi ønsker å takke han for fremragende innsats gjennom mange år, og ønsker han lykke til videre med nye oppgaver , sier klubbdirektør Geir Vik.
AA170824 - Det startet med at vi skulle få så mange nye oppgaver .
VG170823 Når staten skal detaljregulere kommunenes oppgaver , blåser vi i lokalkunnskap.
NL170823 Verken Vadsø eller tettsteder i det nye fylket vil tape på at nye oppgaver og arbeidsplasser blir opprettet.
NL170823 Kommunene kunne fått flere oppgaver , og flere avgjørelser kunne vært tatt nærmere innbyggerne.
NL170823 Flere fylker er godt i gang med prosessen, og mange nye oppgaver vil tilfalle de nye fylkene.
DB170823 Når lærerne blir utbrent, er det ofte det ikke skyldes at de er utslitt av å formidle faget, men fordi det er så mange andre belastende oppgaver som det ikke finnes nok støtteapparat til å bidra med, sier han.
AP170823 Den samme diplomaten varslet sikkerhetsrådet om økende vold mot humanitære aktører, som hindrer dem i gjennomføre mange av deres oppgaver .
AA170823 Mist-direktøren har mange oppgaver .
AA170823 Hun er også fornøyd med at Mist har greid å opparbeide en egenkapital som har gjort det mulig å gjennomføre ymse oppgaver i driftsbudsjettet.
AP170822 Vi har pusset opp skoler og sykehus, lagt asfalt, uløste oppgaver er blitt løst og vi har senket skatter og fått fart på økonomien.
VG170821 - Men det som synes å ha vært tendensen de siste årene er at det blir stadig flere ansatte i POD - og at de får flere oppgaver som heller burde blitt tildelt politidistriktene.
VG170821 For meg nå, drar valgkampen seg til rundt om vi skal gi titalls millioner i skattekutt som øker forskjellene i Norge eller om vi skal investere i oppgaver som vi burde løse sammen.
AA170821 Mens Emmanuel Macron opprinnelig ønsket en lovendring som ville gi presidentfruen konkrete offisielle oppgaver og plikter, er dette forslaget lagt til side etter reaksjonene.
AA170821 Trafikktjenesten ble i realiteten en salderingspost for andre oppgaver , og i dag er det vel omtrent bare Oslo politidistrikt av politidistriktene som har en egen avdeling/seksjon som jobber operativt med trafikk.
AA170821 Dette er basert på grunnprinsippet om at oppgaver som kan løses lokalt, bør løses lokalt.
AA170821 Det vil etter min mening føre til at politiets trafikksikkerhetsarbeid blir nedprioritert og at ressursen blir brukt til andre oppgaver .
AA170821 Samtidig er det et av statsrådens viktigste oppgaver å kjempe for å få bevilgninger til området sitt.
AA170821 På veien skal de også løse mindre oppgaver med belønninger.
DB170819 Og ja da, retorisk fremførelse er også en reell del av en topp-politikers oppgaver : Deres taler og uttalelser kan ha direkte innvirkning ved å påvirke holdninger i befolkningen og folks adferd i hverdagen.
AP170819 Til gjengjeld fikk hun desto større oppgaver i den festival- og snart kinoaktuelle sci-fi-thrilleren What Happened to Monday.
AP170819 Til gjengjeld fikk hun desto større oppgaver i den festival- og snart kinoaktuelle sci-fi-thrilleren What Happened to Monday.
VG170818 Det er fint at så vokser til større oppgaver , sier vingen med 65 landskamper.
AA170817 De gjorde noen av våre oppgaver , og så skal vi foreta en åstedsundersøkelse i løpet av dagen.
AA170817 Skriv oppgaver .
DB170816 Å binde denne opp i oppgaver som det offentlige allerede løser fremfor verdiskapning i privat sektor er en dårlig prioritering for samfunnet.
DB170816 Når stadig flere stemmer i næringslivet heller vil overta oppgaver det offentlige allerede gjør enn å skape noe som kan omsettes på et fritt marked vitner det egentlig om dårlig selvtillit til en egen evne til å skape verdier.
AP170816 Ulike nettverk passer for ulike oppgaver .
AP170815 Skal vurdere struktur og oppgaver
AP170815 Domstolskommisjonen skal blant annet utrede : ¶ organiseringen av domstolene, ny domstolstruktur ¶ domstolenes oppgaver , effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet ¶ dommeres og domstolers uavhengighet, forholdet mellom statsmaktene : regjering, storting, domstoler ¶
DN170814 Det er nødvendig fordi vi står overfor oppgaver i landet vårt nå som vi ikke kan fortsette å pøse på med enda mer oljepenger.
DB170814 Noen viktige oppgaver har falt på plass, men det må komme mer, og det er vi veldig tydelige på, sier Senterparti-politikeren.
DB170814 Nemlig å gi fylkeskommunene nye, tunge oppgaver .
DB170814 Fylkesordfører Følling ( Sp ) sier hun deler Aps syn på at det må komme flere oppgaver til fylkeskommunen for at fylkessammenslåingen skal bli noe av.
DB170814 Det vi venter på nå er hva Stortinget vil levere og jeg er spent på hva ekspertutvalget vil tilrå ( staten har opprettet et ekspertutvalg som skal utrede nye oppgaver til fylkene, journ.anm ).
DB170814 Både Navarsete, Jonas Gahr Støre og Erna Solberg må svare på hva nye oppgaver fylkeskommunene skal få, sier Følling.
DB170814 - Hele poenget med regionreformen er jo at vi skal få oppgaver fra stat og til regionalt folkevalgt nivå, det er ikke bare for oppgavene vi har i dag.
DB170814 - Det jeg er mest usikker på av alt, er hva Stortinget vil prioritere å gi av oppgaver .
DB170814 - Det er nødvendig og rettferdig, fordi vi står overfor oppgaver vi ikke kan løse ved å pøse på med mer oljepenger.
AA170814 - Økt skatt er nødvendig, fordi vi står overfor noen oppgaver i landet vi ikke kan løse med enda mer oljepenger, sa Støre.
DN170813 Dette er jo altfor mye - dyrebar tid som kunne blitt brukt til mer nyttige oppgaver , sier Bjarte Bogsnes.
DB170813 Costa Sr, som var i tidlig 50-årene, har vært en del av Blaugrana siden 2003, opprinnelig som en ninera ( en « barnepasser » som hjelper spillerne med daglige oppgaver ) og nå som Messis mest lojale og fortrolige person.
AP170813 Men alt som lukter av å flytte oppgaver fra kommuner til stat blir vondt og vanskelig.
DB170812 Ofte er det snakk om en vei som blir til mens man leser, lytter, prøver seg ut på forskjellige oppgaver og ser hva andre med samme interesser bruker dem til.
AP170812 NEW YORK ( Aftenposten ) : Er det greit for en mann å si at kvinner er dårligere egnet til enkelte oppgaver ?
AP170812 NEW YORK ( Aftenposten ) : Er det greit for en mann å si at kvinner er dårligere egnet til enkelte oppgaver ?
DA170811 Akkurat nå gleder jeg meg veldig til å ta fatt på nye oppgaver i ny jobb i Kirkens Bymisjon.
AP170811 Markedsdirektør Annette Skaarnæs konstaterer at Entur har fått flere oppgaver : ¶
AP170811 Strengt tatt som en arbeidsuke der man starter bra, men likevel ikke kommer helt i mål med sine oppgaver når fredagen renner ut, og man må avslutte jobben brått og ufullstendig.
AA170811 I en kommune som vokser så mye som Trondheim, er det politikernes oppgaver å sørge for at det tilrettelegges for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser.
NL170810 Konsekvenser kan bli at tiltaket pulveriseres og nedprioriteres i konkurranse med andre oppgaver kommunene har ansvar for.
DA170810 Oppgaver har hopet seg opp under rødgrønt styre, og det koster dessverre både tid og penger å fikse.
AA170810 Det at man får utfordringer med å løse oppgaver i en av våre store byer.
DB170809 Når den tid kommer vet jeg også at jeg har flinke folk som kan overta og videreføre mine oppgaver som kulturbygger.
NL170808 Utfordringen er å få tilstrekkelig mange unge til å velge et yrke i pleie- og omsorgssektoren, og sørge for at de får meningsfulle oppgaver og anstendige lønns- og arbeidsforhold.
AP170808 Vi burde også gjøre det lettere å stille andre krav enn karakterer ved opptak til høyere utdanning, som intervjuer og oppgaver . 10.
VG170807 Nå som jeg prøver å fikse og ordne for meg og barna, innser jeg hvor horribelt mange oppgaver som hørte til mannen i huset, før mannen forlot huset.
DB170807 Men samtidig fratas han angivelig oppgaver når klubben skal ut i gruppespillet i Europa League.
DB170807 I stedet for å forhandle med nabokommunene om arbeidsplasser og oppgaver , venter han nå på at de rødgrønne skal vinne høstens valg.
AA170807 Nasjonalforsamlingen planla å samles mandag for å vise at de kommer til å fortsette med sine oppgaver uavhengig av hva forsamlingen måtte finne på.
DA170806 Det frigir arbeidskraft og vi kan fokusere mer på komplekse oppgaver , ifølge Ekeland.
DA170806 - Hva med dem som ønsker enkle oppgaver i arbeidet sitt ?
DA170806 Det frigir arbeidskraft og vi kan fokusere mer på komplekse oppgaver , ifølge Ekeland.
DA170806 - Hva med dem som ønsker enkle oppgaver i arbeidet sitt ?
VG170805 - Spesialenheten har avhørt en rekke personer som har eller har hatt oppgaver ved org.krim seksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon.
VG170804 Når selskapet legger et utilbørlig press, inkludert trusler, for å få til mer salg, så er det klart det vil fjerne fokus fra andre oppgaver .
VG170804 FNs Høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) er allerede tungt inne, men bør få mye mer ressurser for å bistå med retur, rådgivning av afrikanske land i flyktningspørsmål og andre humanitære oppgaver .
DN170804 - Ja, hvis det er begrensede oppgaver som skal utføres.
DB170804 Hvis våre folk er opptatt med andre oppgaver , vil nødpass-utskriving måtte vente.
AP170804 Sessions har sagt gjentatte ganger at hans viktigste oppgaver er å hjelpe lokalt politi.
VG170803 Pengene han får fra staten går til lovpålagte oppgaver som skole og omsorg.
DN170803 Medvedev sier at Russland nå vil fortsette arbeidet med å utvikle sin egen økonomi og først og fremst ta fatt på sine statlige oppgaver .
DB170803 ¶ MANGE BALLER I LUFTEN : Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her sammen med hunden Dovre, får stadig flere viktige oppgaver utenfor langrennssporet.
DB170803 Medvedev sier at Russland nå vil fortsette arbeidet med å utvikle sin egen økonomi og først og fremst ta fatt på sine statlige oppgaver .
DA170803 For å klare å få noe ut, måtte jeg gi meg selv oppgaver , som å skrive musikk til bestemte filmer.
AA170803 47 prosent er misfornøyd med opptredenen til de fire partiene på borgerlige side, mens 21 prosent mener de håndterte sine oppgaver godt.
AA170803 Medvedev sier at Russland nå vil fortsette arbeidet med å utvikle sin egen økonomi og først og fremst ta fatt på sine statlige oppgaver .
AA170803 | Fastlegen trenger mer tid, ikke bli fratatt oppgaver
AA170803 Jeg ber dere - stopp opp - fastlegen trenger mer tid til å gjøre fastlegearbeid på hver enkelt pasient, ikke fratas oppgaver som gjør bildet enda mer fragmentert og uoversiktlig - for pasientens skyld.
AA170803 - Så fint vil du kanskje tenke - nå får fastlegen min bedre tid til meg - nå som han får avlastning fra så mange oppgaver - hvorfor skriver han om dette som bekymring ?
VG170802 Medvedev sier at sanksjonene er ensbetydende med en åpen handelskrig, og at Russland nå vil fortsette arbeidet med å utvikle sin egen økonomi og først og fremst ta fatt på sine statlige oppgaver .
DB170802 De gis oppgaver som å lage mat til opptil flere hundre personer på turisthyttene, være med på arrangementer for skoleklasser, ha ansvar for cafedriften på våre hytter, prøve seg som turledere for våre turgrupper, opprette nye turgrupper, komme med ideer og innspill og jobbe med vedlikeholdsarbeid på hyttene,
DB170802 Fastlegene har fått en rekke nye oppgaver de siste 15 år spesielt som følge av Samhandlingsreformen.
DB170802 I en situasjon hvor det nesten ikke skapes flere jobber, hvor vi har betydelige uløste oppgaver i skolen, helsesektoren og eldreomsorgen, og hvor regjeringen selv skriver at det økonomiske handlingsrommet blir langt mindre framover, er det både uklokt og uansvarlig å love mange milliarder kroner i skattekutt til dem helt i toppen.
AP170802 Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver , regnes ikke som udokumentert.
VG170731 De russiske ansatte gjør ulike oppgaver som oversettelser, arbeid med visumsøknader, matlaging og bilkjøring.
SA170731 De tar seg av alle oppgaver som ikke er direkte idrettsrelatert.
NL170731 Kan ansvarlige politikere være tilfreds med at samferselsetaten utfører sine oppgaver på et slikt lavmål ? | - Sørlandets sandvolleyballfremtid ser veldig lys ut ¶
DB170731 Arbeiderpartiet vil også styrke og utvikle nye plattformer for mobilisering av frivillige, hvor hjelp til praktiske oppgaver , mobilisering mot ensomhet og sosiale møteplasser står sentralt. 6.
AP170731 De tar seg av alle oppgaver som ikke er direkte idrettsrelatert.
VG170729 Ifølge Politico's kilder skal Priebus ha vært presset så langt ut på sidelinjen at han knapt fikk gjennomført grunnleggende oppgaver .
DB170729 Vi er ikke dimensjonert for å gjøre andre oppgaver for de andre etatene.
DB170729 . Trond Busterud i Brannforbundet sier at brannvesenet gjerne samarbeider med de andre etatene, og at førstehjelp og gjenopplivning er naturlige oppgaver for brannvesenet i påvente av ambulansen.
DB170729 Du kan som student tjene inntil 6 000 kroner per arbeidsgiver på oppgaver som gjøres innenfor hjemmet. 4.
DB170728 - Grunnen til at det kan oppleves som en gråsone, har sannsynligvis litt å gjøre med kunnskap om hvem som skal gjøre hva, altså roller og oppgaver , sier redningsleder Stein Solberg ved Hovedredningssentralen til Dagbladet.
DB170728 27-åringen mener hun rett og slett fikk for store oppgaver for tidlig i livet.
VG170727 Opposisjonen anklager regjeringen for ikke å ha tatt saken på alvor og for å ha vanskjøttet sine oppgaver slik at store mengder sensitiv informasjon kan ha kommet på fremmede hender.
VG170727 Å sette offentlige oppgaver ut på anbud til privat sektor er jo sånt som arbeiderbevegelsen pleier å være mot.
AA170727 IBM delegerte oppgaver videre til underleverandører i Tsjekkia og Romania, og sensitive personopplysninger om millioner av svensker kan dermed ha kommet på avveie.
AA170727 Opposisjonen anklager regjeringen for ikke å ha tatt saken på alvor og for å ha vanskjøttet sine oppgaver slik at store mengder sensitiv informasjon kan ha kommet på fremmede hender.
SA170726 Han har fått et par enkle oppgaver av Johan ( Setterberg, analysesjef i Norges Svømmeforbund ), sier Løvberg.
DA170726 I det lekkede dokumentet står det at Heimevernet trenger mer enn 50.000 soldater for å løse sine oppgaver .
BT170726 Han har fått et par enkle oppgaver av Johan ( Setterberg, analysesjef i Norges Svømmeforbund ), sier Løvberg.
AP170726 Han har fått et par enkle oppgaver av Johan ( Setterberg, analysesjef i Norges Svømmeforbund ), sier Løvberg.
VG170725 - Vi har god selvtillit når vi går inn i dette, men vi vet at vi ikke har hatt noen større oppgaver på de tre årene jeg har vært her, sier Ingebrigtsen.
SA170725 Sebastian Jensen er veldig klar for nye oppgaver etter å ha levert varene i lavere divisjoner.
SA170725 Simo Valakari mener en av hans viktigste oppgaver er å få Tromsø til å spille som et lag igjen.
NL170725 En av våre viktigste oppgaver er å løse klimautfordringene for oss selv og fremtidens generasjoner.
DN170725 Selv om Paint aldri har vært noe avansert illustrasjonsprogram, har det kunnet løse enkle grafiske oppgaver for brukerne, også på jobb-pc.
DB170725 At hver etat gjør sine oppgaver .
AP170725 Sebastian Jensen er veldig klar for nye oppgaver etter å ha levert varene i lavere divisjoner.
AP170725 Simo Valakari mener en av hans viktigste oppgaver er å få Tromsø til å spille som et lag igjen.
AA170725 - Det er tunge oppgaver som venter.
VG170724 - Han hadde tillitsverv og folkevalgte posisjoner, ordfører, forsvarsminister, arbeidsminister, stortingspresident og riksrevisor, som forteller om en usedvanlig bredt anlagt politiker som kunne løse varierte oppgaver , og som hadde stor tillit i alle politiske leire, sier Støre.
DN170724 Enkelte oppgaver kan man ikke gjøre hjemme, for eksempel det som handler om personlige opplysninger - det kan man ikke jobbe med utenfor arbeidsplassen.
DN170724 I lys av it-skandalen i Sverige sier statsminister Stefan Löfven at det skal bli vanskeligere å sette ut oppgaver .
DN170724 - Fremover vil regjeringen sette en klarere grense for hvilke oppgaver som kan være mulig å « outsource ».
DN170724 Selv om Paint aldri har vært noe avansert illustrasjonsprogram, har det kunnet løse enkle grafiske oppgaver for brukerne, også på jobb-pc.
AA170724 I mai prøvde 503 besøkende å løse oppgaver for å komme seg ut av « escape room » i Carl Johans gate.
VG170722 Jeg ønsker ham fortsatt suksess når han nå gir seg i kast med nye oppgaver .
SA170722 FLYTTER : Martin Schaal Mortensen er klar for nye oppgaver .
VG170721 Det blir også spekulert i det motsatte, at ettersom assistenten hans i stor grad har overtatt pressebriefene, ville han i praksis nå ikke ha noen konkrete oppgaver lenger.
DN170721 Det er mange interessante oppgaver å jobbe med hvis det skulle skje at vi ikke er i regjering etter valget, men det tror jeg vi er.
DB170721 - Jeg må bare skru om hodet og tenke på andre oppgaver .
DB170721 Kommunenes oppgaver har blitt utvidet på en rekke områder de siste ti-årene, og dette gir økt krav til kompetanse og kapasitet.
AA170721 Oppgaver dyktige barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter tar på største alvor.
DB170720 Ofte er det en negativ klisjé, gjerne brukt for å vise hvor pedantisk og livsfiendtlig fjellfolket er : Kjedelige roboter som lydig utfører sine oppgaver .
DA170720 Men vi i bransjen ser at det er mange viktigere oppgaver som ligger og venter, og de prosjektene som settes i gang nå har perspektiver 50 år fram i tid, legger Schjøtt-Pedersen til.
DA170720 Men vi i bransjen ser at det er mange viktigere oppgaver som ligger og venter, og de prosjektene som settes i gang nå har perspektiver 50 år fram i tid, legger Schjøtt-Pedersen til.
DN170719 Det er sånne kjedelige, repetitive oppgaver som jeg veldig gjerne kan delegere bort.
DB170719 Hjernene våre kan hoppe fram og tilbake mellom ulike oppgaver , men vi er ikke bygd slik at vi kan gjøre mer enn en ting samtidig.
AP170719 Spjelkavik påpeker at utlysningen har konkrete oppgaver og arbeidstid, og dermed nærmer seg et arbeidsforhold som « skal lønnes ».
VG170718 Vi har også ansatte som får lønn for slike oppgaver , sier Kristine Kallseth, assisterende partisekretær, i AP ¶
DB170718 Spjelkavik forklarer at hos LO er med deltaker i en aksjon, mens man hos Venstre har flere oppgaver .
DB170718 Nå under tre måneder senere har Bannon fått andre oppgaver .
DB170718 · Sosialistisk Venstreparti søker etter frivillige til mange ulike oppgaver under valgkampen, inkludert nettaktivisme.
AP170718 Næringsminister Monica Mæland ( H ) peker på styrenes oppgaver og ansvar.
DA170717 Men det blir mange oppgaver .
SA170716 Der venter oppgaver for hans nye klubb FC Gröningen.
DB170716 - Det er treneren som tar ut laget og jeg fokuserer på egne oppgaver .
DB170716 Tom Willy Christiansen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, er bekymret over det økende antallet oppgaver fastleger får.
DA170716 Siden fokus var på defensive oppgaver , så Norges formasjon ut som klassisk 4-4-2, uten « diamanten » Sjögren foretrekker på midtbanen.
AP170716 Der venter oppgaver for hans nye klubb FC Gröningen.
AA170716 Foreldre til barn med spesielle behov har faktisk mer enn nok av andre organisatoriske oppgaver for våre barn.
VG170715 Samtidig som fastlegene får stadig flere oppgaver , venter fremtidens leger i en app.
VG170715 - Fastlegene har fått mange flere oppgaver .
VG170715 De setter kun begrensninger i hvilke oppgaver disse kan utføre, sier han til VG.
VG170714 * Når det gjelder ansatte i særforbundene med sportslige oppgaver som primært arbeidsområde, er kun 26 prosent kvinner.
NL170714 I følge Mørch ( 2013 ) vil en psykisk uhelse medføre at eleven ikke er i læringsposisjon, ikke opplever mestring og ikke klarer å utføre oppgaver skolen forventer av dem.
NL170714 Det å stille strenge krav til ungdommen fenger godt hos mange - til og med hos de som har tatt varig skade av å stadig møte krav og oppgaver de ikke hadde mulighet for å mestre.
NL170714 I følge Mørch ( 2013 ) vil en psykisk uhelse medføre at eleven ikke er i læringsposisjon, ikke opplever mestring og ikke klarer å utføre oppgaver skolen forventer av dem.
NL170714 Det å stille strenge krav til ungdommen fenger godt hos mange - til og med hos de som har tatt varig skade av å stadig møte krav og oppgaver de ikke hadde mulighet for å mestre.
DA170714 Deres oppgaver består i å reise gjennom tid og rom for å vokte Jordens interesser.
AP170714 - Det er større oppgaver i det norske samfunnet enn vannscootere, Segway, import av reptiler eller for den slags skyld salg av lakrispiper, sa Ap-lederen.
AA170714 - Patruljen der oppe er klar over hendelsen og prioriterer det sammen med andre oppgaver , sa Kvaal til avisen torsdag kveld. ( ©NTB ) ¶
VG170713 Patruljen der oppe er klar over hendelsen og prioriterer det sammen med andre oppgaver , sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Merete Kvaal, til VG tidlig torsdag kveld.
DB170713 Ingen barn er like, men alle barn i 2017 liker en leken tilnærming til vanskelige oppgaver .
DB170713 Jeg ser frem til å fortsette å ivareta mine oppgaver .
VG170712 Hoksrud mener helseministerens oppgaver spenner over et så stort område at det er behov for en statsråd som kun befatter seg med eldre.
DB170712 I dag er det faktisk slik at flertallet av landets kommuner er helt avhengige av frivillige brannmannskap for å løse sine oppgaver .
DA170712 - Sps standpunkt er ja til Buskerud, og at flere oppgaver kan overføres fra kommunene til fylket, slik som barnevern og visse typer rehablitering.
AA170712 | Heimevernet må kunne utføre sine oppgaver
AA170712 Med sine viktige oppgaver i ulike krisesituasjoner, er det urovekkende når det nå avdekkes at Heimevernets beredskap er « ikke tilfredsstillende ».
AA170712 Heimevernet står sentralt i denne sikringen og ble i fjor tildelt flere slike oppgaver .
AA170712 Her går Lotte og Joakim Gjertsen gjennom noen av dagens oppgaver i kontor- og pauserommet bak i butikken på Frøya.
NL170711 Fremskrittspartiet er klare på at store kommuner kunne overtatt fylkeskommunene sine oppgaver .
AP170711 Staten har flere oppgaver når det gjelder terrorbekjempelse.
AA170711 Stikkord : Tidspress, stadig nye oppgaver og økt byråkrati.
AA170711 Siden fastlegeordningens start i 2001 har fastlegene fått stadig flere oppgaver , uten at rammene er endret.
AA170711 Andre oppgaver oppleves som tidstyver på bekostning av pasientkontakten.
VG170710 Alle som er stortingsrepresentanter må være villige og motiverte til å påta seg alle oppgaver partiet mener de skal ta.
VG170710 Dette er oppgaver som ikke er så lett å automatisere, sier Ekeland.
DN170709 For hva innebærer egentlig et godt arbeidsmiljø eller interessante oppgaver på akkurat den arbeidsplassen ?
DN170709 - Som tidligere kommunisert vil vi over sommeren se på operative grensesnitt, mandat og roller i forlengelse av implementeringen av kanalavdelingen og deres oppgaver , skriver organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 i en epost.
VG170707 Vokalgruppens store suksess banet vei for en kø av oppgaver de neste 50 årene.
DA170707 Vokalgruppens store suksess banet vei for en kø av oppgaver de neste 50 årene.
AP170707 Det er større oppgaver i det norske samfunnet enn vannscootere, Segway, import av reptiler eller for den slags skyld salg av lakrispiper.
AA170707 Vokalgruppens store suksess banet vei for en kø av oppgaver de neste 50 årene.
DN170706 - Han har gjort en meget solid innsats i Norwegian helt siden oppstarten av selskapet, og jeg har stor forståelse for at han etter hele 15 år som finansdirektør ønsker å konsentrere seg om andre oppgaver , skriver Kjos i meldingen.
DN170706 Han har gjort en meget solid innsats i Norwegian helt siden oppstarten av selskapet, og jeg har stor forståelse for at han etter hele 15 år som finansdirektør ønsker å konsentrere seg om andre oppgaver , sier konsernsjef Bjørn Kjos.
AA170706 Man kan innvende at det til alle tider har vært en av norsk presses viktigste oppgaver å sjekke fakta.
DN170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
DB170705 ¶ KRITISERER SENTERPARTIET : Senterpartiet burde være de første som jubler på barrikadene når kommunene mottar nye oppgaver , men det er altså ikke tilfellet, skriver André N.
DB170705 Senterpartiet burde være de første som jubler på barrikadene når kommunene mottar nye oppgaver , men det er altså ikke tilfellet.
DB170705 Nå når fylkeskommunen tar på seg nye oppgaver er det helt naturlig at dette nivået også styrkes økonomisk.
DB170705 Greni mener det var feil å først tegne nye fylkeskommunale grenser, for så å fokusere på oppgaver .
DB170705 For Venstre var det en klar forutsetning for regionreformen at de nye fylkeskommunene skulle sikres tilstrekkelig sterk økonomi for å håndtere nye oppgaver .
DB170705 Det hadde vært uforsvarlig å overføre konkrete oppgaver før vi visste om det ville bli 11 eller 15 nye fylkeskommuner.
DB170705 Det er ellers trist at Senterpartiet bestemte seg for å melde seg ut og ikke samarbeide mer med Venstre for å overføre flere oppgaver til de nye fylkeskommunene.
DB170705 Sannheten er dessverre at veldig mye går til byråkrati, prestisjeprosjekter og andre oppgaver som det er uforståelig for meg at skattebetalerne skal tvinges til å betale for, skriver Slåseriombudsmannen.
AP170705 Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver , regnes ikke som udokumentert.
AP170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
AA170705 - Når den samlede sysselsettingen har steget med 30.000 til tross for bortfallet av 50.000 sysselsatte knyttet til oljevirksomheten, har det vært en betydelig jobbvekst, i form av nye oppgaver for 80.000 sysselsatte.
DN170704 I tillegg til ansiktsgjenkjenning, tester Apple også prototyper av neste generasjons Iphone som inkluderer en egen chip som kan behandle oppgaver ved hjelp av kunstig intelligens og skjermbilder som kan vise innhold med høyere billedfrekvens.
DN170704 Chipen skal forbedre batterilevetiden ved å håndtere oppgaver bildegjenkjenning og skriveforslag, skriver Bloomberg.
AP170704 - Vi kan ikke velge bort lovpålagte oppgaver , slik det forrige byrådet gjorde da de så bort fra de økonomiske tilsynene.
VG170703 - Det er mange jobber og oppgaver i norsk skisport og norsk idrett som vi kan ha behov for å bruke Marit på.
VG170703 På den andre siden blir det et eksempel på litt uforståelig pengebruk som ikke er knyttet til Stortingets egentlige funksjon og oppgaver , sier Arnstad.
NL170703 Men styrker som kan løse et begrenset spekter av militære oppgaver .
BT170703 En FN-talsmann slo i mai fast at det « simpelthen er umulig » for verdensorganisasjonen å utføre viktige oppgaver dersom USA kutter sitt bidrag så mye som Trump vil.
AA170703 En av våre viktigste oppgaver er å se makten i kortene, og gjøre folk i stand til å forstå samfunnet rundt seg.
AA170703 En helt vesentlig utfordring ligger i mer eller mindre løpende ad hoc innfall om regelutvikling, finansiering, oppgaver som gis til og som tas ut av domstolene m.v.
AA170703 knyttet til oppgaver , finansiering, uavhengighet m.v. er dessverre ikke til å underslå.
DN170702 Der er det sol og varme og morsomme oppgaver som jeg tror jeg hadde likt å konkurrere i.
BT170701 Kompetanse, initiativ og oppgaver deles på tvers av institusjonsgrenser, og det er vanskelig å kjenne seg igjen i bildet som Haualand tegner av fagmiljøene utenfor Oslo.
VG170630 Le Pen er siktet etter anklager om at partiet hennes ulovlig brukte millioner av euro fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.
VG170630 FN har tidligere advart om at organisasjonen ikke kan utføre viktige oppgaver dersom Trump kutter så mye i USAs bidrag som han har foreslått.
SA170630 Le Pen er siktet etter anklager om at partiet hennes ulovlig brukte millioner av euro fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.
SA170630 - I Washington hadde jeg to oppgaver .
DN170630 Le Pen er siktet etter anklager om at partiet hennes ulovlig brukte millioner av euro fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.
DN170630 - At selskapet nå har gjennomført en grundig sårbarhetsanalyse og tatt en beslutning om blant annet å bruke egne ansatte til kritiske oppgaver og å bygge et robust internt fagmiljø, bør skape presedens for andre private og offentlige virksomheter, sier Randeberg.
AP170630 Le Pen er siktet etter anklager om at partiet hennes ulovlig brukte millioner av euro fra EU-parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.
AP170630 Statoil konkluderer med at det er for høy risiko knyttet til å drifte IKT-infrastruktur i India og henter hjem alle sikkerhetskritiske oppgaver .
AP170630 - I Washington hadde jeg to oppgaver .
AA170630 FN har tidligere advart om at organisasjonen ikke kan utføre viktige oppgaver dersom Trump kutter så mye i USAs bidrag som han har foreslått.
AA170630 Hvis alle oppfører seg som de skal, så har vi andre prioriterte oppgaver vi vil gjennomføre.
VG170629 Faktisk dyrker landslagssjef Martin Sjögren relasjonen Caroline Graham Hansen/Ada Stolsmo Hegerberg såpass grundig at han i sitt 4-3-1-2-system flytter ned den ene spissen ( ikke Hegerberg ) i en midtbanerolle når Norge skal forsvare seg - og fritar delvis Caroline Graham Hansen for defensive oppgaver .
VG170629 En viktig forskjell på Norad og departementet er at Norad bare har ansvar for utviklingspolitikk, mens Utenriksdepartementet har en mengde andre oppgaver i tillegg.
VG170629 Det innebærer store fristelser til å bruke bistand til å løse andre oppgaver enn å bekjempe fattigdom.
SA170629 Pérez selv - som etter filmen fikk tilnavnet Venezuelas James Bond - erklærte seg riktignok fornøyd, fordi målet hans med filmen var å vise hvordan en pilot jobber for fedrelandet sitt, og hvordan politiet løser kompliserte oppgaver , sa den slanke, muskuløse og solbrune Pérez, som også frilanser som fotomodell.
SA170629 Til tross for at vi i stadig økende grad omgir oss med robotstøvsugere, robotklippere og stemmestyrte assistenter i huset, har kun én av fire nordmenn tro på at roboter vil ta over praktiske oppgaver i hjemmene våre.
SA170629 Sørg for at de ikke tar opp alt som blir sagt rundt kjøkkenbordet og at opptakene ikke blir brukt til andre ting enn de skal - nemlig å hjelpe deg med ulike oppgaver i hjemmet.
SA170629 1000 PERSONER ER SPURT : I undersøkelsen svarer tre av fire « nei » på spørsmål om de tror roboter vil ta over praktiske oppgaver i deres daglige liv innen to-tre år.
FV170629 Til tross for at vi i stadig økende grad omgir oss med robotstøvsugere, robotklippere og stemmestyrte assistenter i huset, har kun én av fire nordmenn tro på at roboter vil ta over praktiske oppgaver i hjemmene våre.
FV170629 Sørg for at de ikke tar opp alt som blir sagt rundt kjøkkenbordet og at opptakene ikke blir brukt til andre ting enn de skal - nemlig å hjelpe deg med ulike oppgaver i hjemmet.
FV170629 1000 PERSONER ER SPURT : I undersøkelsen svarer tre av fire « nei » på spørsmål om de tror roboter vil ta over praktiske oppgaver i deres daglige liv innen to-tre år.
DB170629 Riksadvokatens oppgaver skal nå ivaretas av Folkets Ombudsmann, Tarek William Saab, som er lojal til Maduro.
AP170629 - Våre flyvere vil få den nødvendige treningen og opplæringen slik at F-35 kan begynne å overta oppgaver fra dagens F-16 i 2019, sier Tesli.
AP170629 Men mange andre mindre oppgaver har tydeligvis tatt helt overhånd for Norwegian og bidratt til at ledelsen har mistet gangsynet - og at driften ikke ruller og går.
AP170629 Til tross for at vi i stadig økende grad omgir oss med robotstøvsugere, robotklippere og stemmestyrte assistenter i huset, har kun én av fire nordmenn tro på at roboter vil ta over praktiske oppgaver i hjemmene våre.
AP170629 Sørg for at de ikke tar opp alt som blir sagt rundt kjøkkenbordet og at opptakene ikke blir brukt til andre ting enn de skal - nemlig å hjelpe deg med ulike oppgaver i hjemmet.
AP170629 1000 PERSONER ER SPURT : I undersøkelsen svarer tre av fire « nei » på spørsmål om de tror roboter vil ta over praktiske oppgaver i deres daglige liv innen to-tre år.
AA170629 - Våre flygere vil få den nødvendige treningen og opplæringen slik at F-35 kan begynne å overta oppgaver fra dagens F-16 i 2019, sier Tesli.
VG170628 Hele 64 prosent svarer i år at Forsvaret er for lite til å gjennomføre sine oppgaver .
DA170628 Nå er det Roja Maria Claudia fra Colombia som er ny leder av den etiske komiteen, som kan få nye oppgaver i fanget. 178 saker ¶
VG170627 Fra morgen til kveld pågår et tankekjør med oppgaver , bekymringer, grubling og ( selv )kritikk.
VG170627 Hun forteller at det foregår en løpende dialog for å sikre nok ressurser til oppgaven, men at det ikke skal gå utover andre viktige oppgaver .
NL170627 Og når et nasjonalt utvalg skal vurdere hvilke nye oppgaver som kan flyttes ut til de nye regionene, tar vi for gitt at Ørnebakk er aktiv i denne prosessen.
DN170627 Formann i underhuset Rodrigo Maia, vil overta presidentens oppgaver om Temer suspenderes.
VG170626 - Direktoratet har et selvstendig ansvar for å forvalte sine oppgaver , og skal varsle departementet dersom det oppstår vesentlige avvik.
VG170625 - Som medlem av sivilforsvaret i Hawija, hvilke oppgaver måtte du gjøre ?
DB170625 - Vil ut ¶ 22-åringen legger nemlig ikke skjul på at han føler seg klar og moden for større oppgaver i en større liga.
BT170624 En av pressens viktigste oppgaver er å rapportere om maktpersoner som ikke gjør jobben sin.
VG170623 Høsten 2016 ble Norges daværende ambassadør til Indonesia hjemkalt, og fikk nye oppgaver i Utenriksdepartementet.
VG170623 - Selvfølgelig ønsker jeg at politiet skal håndheve et forbud, men politiet må selv prioitere sine oppgaver , bemerker Lan Marie Berg.
SA170623 Mener Norges Bank har for mange oppgaver
SA170623 Kommunene har mange viktige oppgaver og er ofte presset på tid og ressurser.
AP170623 Mener Norges Bank har for mange oppgaver
AP170623 Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil endre etterfølgerens oppgaver .
AP170623 Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil endre etterfølgerens oppgaver .
AP170623 Mener Norges Bank har for mange oppgaver
AA170623 Hittil har Norges Banks hovedstyre vært i stand til både å ivareta sentralbankens oppgaver og verne om oljefondets verdier i et internasjonalt kapital- og eiendomsmarked, mener Gjedrem, som likevel legger til : ¶
SA170622 Debattene har nærmest hatt et totalt fravær av lokalpolitikere som har beskrevet egne kvaliteter tilpasset oppgaver i et større samfunn.
DB170622 Forgaard ser nå frem til å ta fatt på nye og spennende oppgaver på nasjonalarenaen.
AA170622 Tung tar på seg store oppgaver i et samlet Trøndelag og vil bli en politiker som vi vil se mer til.
AA170622 Også Høyres Frank Jenssen skal over til nye oppgaver og blir Fylkesmann i et samlet Trøndelag.
AA170622 Når livet på Løvebakken er over, finnes det andre meningsfulle oppgaver å ta fatt på.
AA170622 Flere av dem kommer tilbake til nye oppgaver i Trøndelag og kan tilføre kompetanse og kraft i sine nye roller.
AA170622 Flere etater og tjenester har viktige oppgaver i å støtte foreldre i deres foreldreoppgaver.
SA170621 Skiskytterpresident Erlend Slokvik forklarer at Idlands oppgaver skal overtas av idrettssjef Morten Aa Djupvik og utviklingssjef Per Arne Botnan.
SA170621 Det blir en omfordeling av oppgaver .
DB170621 Man bør passe på å få i seg en god blanding av alle næringsstoffer, for de ulike stoffene har ulike oppgaver i kroppen, forklarer han.
DB170621 En ny regjering hvor Senterpartiet er med, vil ha fokus på overføring av oppgaver FRA stat TIL fylkeskommuner og kommuner.
DB170621 Dagens regjering vil tappe fylkeskommunen for viktige oppgaver , splitte opp ansvaret for kollektivtrafikken rundt de store byene og ansvaret for tannhelsetjenesten.
DA170621 Viktige oppgaver
DA170621 - Kravet om effektivisering og omstilling medfører at Folkehelseinstituttet må redusere omfanget av en del tjenester, løse oppgaver mer effektivt og avvikle lavere prioriterte oppgaver , fortsetter Hestnes i sitt svar.
DA170621 - Kravet om effektivisering og omstilling medfører at Folkehelseinstituttet må redusere omfanget av en del tjenester, løse oppgaver mer effektivt og avvikle lavere prioriterte oppgaver, fortsetter Hestnes i sitt svar.
AP170621 Skiskytterpresident Erlend Slokvik forklarer at Idlands oppgaver skal overtas av idrettssjef Morten Aa Djupvik og utviklingssjef Per Arne Botnan.
AP170621 Det blir en omfordeling av oppgaver .
AP170621 Skiskytterpresident Erlend Slokvik forklarer at Idlands oppgaver skal overtas av idrettssjef Morten Aa Djupvik og utviklingssjef Per Arne Botnan.
AP170621 Det blir en omfordeling av oppgaver .
AA170621 Hun er blitt beskyldt for å ha brukt millioner av euro til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.
AA170621 Han ble under høstens valgkamp beskyldt for å ha brukt støtte fra den franske nasjonalforsamlingen til å lønne sin kone og sine barn, uten at han har kunnet dokumentere hvilke konkrete oppgaver de utførte. ( ©NTB ) ¶
AA170621 Han opplyser at politiet blant annet har konkrete oppgaver knyttet til et spor i Tyskland.
VG170620 I dette varselet og et nytt brev i mars tegnet de et bilde av et høy sykefravær, gjentatte oppsigelser og mye uerfarent personell som ble satt til å gjøre høyspesialiserte oppgaver .
NL170620 Det er tregt og bruker lang tid på de enkleste oppgaver og det er så utsatt for virus at kun dataeksperter kan beskytte det.
NL170620 Fakultet for juss har tydeligvis vært i den heldige situasjon at samme enhet både ivaretar fjerde nivå ( faglige ) tredje ( institutt ) og annet nivås ( fakultet ) oppgaver .
AA170620 Leder av Nasjonal front, Marine Le Pen, er blitt beskyldt for å ha brukt millioner av euro til å lønne medarbeidere som utførte oppgaver knyttet til hennes rolle som politiker i Frankrike, ikke i EU.
AA170620 Goulard er ikke den eneste franske politikeren som er blitt anklaget for å ha misbrukt midler fra parlamentet til å lønne medarbeidere som utførte helt andre oppgaver enn de skulle i henhold til regelverket.
AA170620 Den tidligere presidentkandidaten François Fillon ble i høstens valgkamp beskyldt for å ha brukt støtte fra nasjonalforsamlingen til å lønne sin kone og sine barn, uten at han har kunnet dokumentere hvilke konkrete oppgaver de utførte.
VG170619 For det andre, vil vi at faste oppgaver skal gjennomføres av faste ansatte.
VG170618 Selv var hun svært fortvilet, ettersom hun som vara i Europarådet har fått flere tillitsverv med viktige oppgaver hun ikke vil få løst i tiden fremover.
VG170618 For meg er dette oppgaver jeg har jobbet med i alle disse komiteene, og det er bedre for alle at jeg får gjort meg ferdig i stedet for å bare sende et brev om at jeg var kastet ut, sier hun til VG.
BT170618 Men å legge bedre til rette for verdiskaping må være blant den neste regjeringens viktigste oppgaver .
AP170618 Mens elevråd ofte har som viktigste oppgaver å skaffe penger til ødelagte vannautomater og arrangere fotballturneringer, har elevrådet på Elvebakken videregående skole i Oslo ambisjoner om noe større og viktigere.
VG170617 Avlyser internasjonale oppgaver
AP170617 « Vi har i dag et solid og effektivt forsvar som ivaretar sine oppgaver i fredstid hjemme og ute.
AP170617 « Vi har et meget godt forsvar, ett av de mest moderne i Europa, og det er i stand til å løse de oppgaver Stortinget har gitt oss.
DB170616 ¶ IKKE REDD : - Er er det noe vi ikke skal blande, så er det skolens og kirkens oppgaver , skriver Madeléne Leidland i et svar til Charlotte Rode.
DB170616 Og er det noe vi ikke skal blande, så er det skolens og kirkens oppgaver .
AP170616 - Jeg har som utgangspunkt at jeg stiller på de oppgaver som Høyre ønsker at jeg skal ta, sier Thommessen.
AA170616 Telemark blir imidlertid ikke helt uten oppgaver .
VG170615 Det er en krevende ressurssituasjon, som gjør at vi har forståelse for at POD har mange andre utfordrende oppgaver , sier Rygh Pedersen.
NL170615 Kommunen har som en av sine oppgaver å holde friluftsområder for sine innbyggere.
DN170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
AA170615 Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren.
AA170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
VG170614 Ingen nye oppgaver
VG170614 Dagens innstilling fra justiskomiteen innebærer hverken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket.
SA170614 hvor mesteparten av tiden går med til formidling/gjennomgang, løse oppgaver alene, testing, reproduksjon og til slutt retting.
NL170614 Eksempel på hvordan helt grunnleggende oppgaver i en kommune - å sørge for de basale behovene for alle innbyggerne, for at den nederste og viktigste delen av behovspyramiden dekkes, for verdighet og anstendighet for alle som sliter og lider i det stille - går tapt i ståket fra alle andre.
NL170614 At anstendigheten viker til fordel for oppgaver eller prosjekter som virker viktigere der og da, at farta tidvis blir så stor at det er lett å overse saker som fortjener større oppmerksomhet.
NL170614 Fondet mener de driver i tråd med regelverket og lovpålagte oppgaver .
DN170614 | Utvalg skal finne nye oppgaver til fylkene ¶
DN170614 Hagen ved Universitetet i Oslo, får i oppdrag å foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.
DN170614 - Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP170614 De ble omplassert til administrative oppgaver , og fikk ikke ha kontakt med elever.
AA170614 Han sier at reisene rundt om i verden, for blant annet å lege sårene etter andre verdenskrig, har vært en av keiserens viktigste oppgaver . ( ©NTB ) ¶
AA170614 - Jeg ønsker å legge hjerte og sjel i hver eneste plikt, inkludert offentlige oppgaver jeg allerede har overtatt fra keiseren, sa 57-åringen.
VG170613 Dette må være tre prioriterte oppgaver inn mot landskampene i september.
VG170613 Jeg utviklet mine sosiale ferdigheter og fikk oppgaver og utfordringer som økte min selvtillitt.
NL170613 Vi bør legge alle tanker om reversering på is, og jobbe for gode løsninger, klare for å imot nye oppgaver og løse de eksisterende bedre.
DA170613 Nå som regioner skal slås sammen, vet jeg at det jobbes aktivt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser med tanke på innbyggertall.
DA170613 Hun legger til at barna også får tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve, og kan løse oppgaver knyttet til denne.
BT170613 Departementet kan gjerne gi politiets etater ekstra midler når de står overfor store oppgaver , men øremerking av midler bør ikke finne sted, påpeker han.
AP170613 Departementet kan gjerne gi politiets etater ekstra midler når de står overfor store oppgaver , men øremerking av midler bør ikke finne sted, påpeker han.
AA170613 Mange oppgaver : « Vi er så få på jobb og har fått så mange tilleggsoppgaver at arbeidsdagen oppleves som et eneste langt løp for å komme i mål » skriver kronikkforfatteren.
AA170613 Hva gjør man da når det ikke er flere oppgaver å legge på skuldrene våre ?
VG170612 En kombinasjon av en stadig eldre kropp, langt mer å gjøre på hjemmebane med kone og to barn, og en « del andre oppgaver » gjør at de godt over tusen treningstimene i året trolig blir vesentlig færre inn i OL-sesongen.
FV170612 Kristiansand Eiendom har 120 renholdere, en gjennomsnittsalder på 50 år og ansatte som må gjøre mange fysiske oppgaver .
AP170612 Denne formen innebærer å følge med på lærer som forteller nytt fagstoff, og deretter gjøre oppgaver .
AP170612 Denne formen innebærer å følge med på lærer som forteller nytt fagstoff, og deretter gjøre oppgaver .
AA170611 Norge vil fortsatt være et lappeteppe av små og store kommuner med varierende evne til å løse sine oppgaver .
VG170610 Den har kommet fordi vi gjør ting annerledes, noe som også har ført til endrede oppgaver og krav til ansatte.
DB170610 F-35 skal etter planen begynne å overta oppgaver fra dagens F-16 i 2019.
DA170610 Dahle Flesjå tar Nordsjørittet som en oppkjøring fram mot viktigere oppgaver .
SA170609 Å få dem til å sitte stille og konsentrere seg om oppgaver etter skoledagens slutt, blir en krevende øvelse.
NL170609 En stat med lite oppgaver trenger ikke samme grad av skattefinansiering.
NL170609 Alle de etablerte partiene er stort sett enige i at staten burde ha mange oppgaver .
NL170609 Ekspertutvalget som skulle peke på hvilke statlige oppgaver som kan flyttes nordover fra Oslo, vil ikke få tid til å starte sitt arbeid, før Støre drar i bremsen.
NL170609 Det dreier seg om en annen inndeling av statens forvaltning og oppgaver enn i dag, med færre sentralstyrte direktorater og mer folkestyre.
NL170609 Dette er overhodet ikke privatisering av kommunal drift, det er å flytte oppgaver til dugnadsdrevet idrettslag - oppgaver som er et stykke unna kjerneoppgavene en kommune bør bruke fokus og ressurser på.
NL170609 Dette er overhodet ikke privatisering av kommunal drift, det er å flytte oppgaver til dugnadsdrevet idrettslag - oppgaver som er et stykke unna kjerneoppgavene en kommune bør bruke fokus og ressurser på.
DB170609 Jeg ser frem til å fortsette å ivareta mine oppgaver .
DA170609 Striden har stått om tvangsvedtakene, om hvilke nye oppgaver kommunene skal få, og om at det mange steder lokalt er gjennomført folkeavstemninger der befolkningen har vendt tommelen ned til sammenslåing.
VG170608 Det gis uttrykk for at man mestrer sine oppgaver og at en opplever både å ha ansvar og myndighet ».
SA170608 Roller, ansvar, oppgaver og rammene for det praktiske HMS-arbeidet må være tydelige og klare for alle som bidrar i virksomheten.
DB170608 Offentlighetsloven vil derimot sikre at allmenheten får innsyn i hvordan hoffet forvalter over 200 millioner kroner til oppgaver som statsbesøk, vedlikehold av vår felles kulturarv og kontakt med store aktører innen næringsliv i inn- og utland.
DA170608 Avstemningen skal skje så snart debatten om både kommune- og regionreform er ferdig, inkludert en sak om nye oppgaver til kommunene.
DA170608 Det er ingen nye oppgaver , bare rare nye fylkesgrenser, sier Arnstad.
AA170608 Avstemningen skal skje så snart debatten om både kommune- og regionreform er ferdig, inkludert en sak om nye oppgaver til kommunene.
AA170608 Avstemningen skal skje så snart debatten om både kommune- og regionreform er ferdig, inkludert en sak om nye oppgaver til kommunene. ( ©NTB ) ¶
VG170607 Tajik bekrefter at forslaget ikke innebærer verken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket.
NL170607 Regjeringens problem er at de ikke har vist vilje til å flytte vesentlige oppgaver til kommunene.
NL170607 Et hovedargument har vært at kommunene skal få nye oppgaver .
DN170607 Politidistriktene alene bør ikke løse alle politiets oppgaver i fremtiden.
DA170607 En av Christopher Wrays oppgaver de siste årene har vært å bistå New Jerseys guvernør Chris Christie.
DA170607 Skolene kaller det selvstudium, og elevene kan bli bedt om å lese en tekst, løse noen oppgaver , se en film - eller finne på noe selv.
BT170607 En av Christopher Wrays oppgaver de siste årene har vært å bistå New Jerseys guvernør Chris Christie.
AA170607 En av Christopher Wrays oppgaver de siste årene har vært å bistå New Jerseys guvernør Chris Christie.
AA170607 Aldrin returnerte til flyvåpenet, men det var ikke lett å finne nye oppgaver til en fyr som hadde vært på månen.
VG170606 Hva om helsepersonell kunne si fra seg oppgaven om å utføre blodoverføring, jobbe med vanskelige pasienter, tørke eldre nedentil eller lignende oppgaver ?
NL170606 Svært mange, herunder Arbeiderpartiet, mener det er feil bruk av ressurser å satse på nok en ressurskrevende undersøkelsesenhet, som attpåtil kommer til å ha delvis overlappende oppgaver med de tilsynene vi allerede har.
NL170606 I kjølvannet av regionreformen som snart vedtas på Stortinget : Hvordan vil det gå med fordelingen av makt og administrative oppgaver ?
DN170606 Men han er respektert på begge sider av det politiske spekteret fordi han har hjulpet NATO til å fjerne enhver form for selvtilfredshet og forberedt alliansen til å møte hele bredden av oppgaver i det 21. århundre, sa hun blant annet.
DN170606 Apple sier i sin pressemelding at den nye A10x-prosessoren i Ipad Pro yter like godt som de fleste bærbare pc-er og skal kunne håndtere krevende oppgaver som 3D-design og videoredigering i 4K-oppløsning.
DB170606 Vi må nesten tretti år tilbake i tid for å finne sist gang Stortinget for alvor diskuterte prinsippene de legger til grunn for statens oppgaver og organisering.
DB170606 Politiet klager for eksempel over at de på toppen av kutt har fått oppgaver som psykiatrien burde tatt seg av, men ikke lenger har kapasitet til.
AA170606 Men han er respektert på begge sider av det politiske spekteret fordi han har hjulpet NATO til å fjerne enhver form for selvtilfredshet og forberedt alliansen til å møte hele bredden av oppgaver i det 21. århundre, sa hun blant annet.
AA170605 Regjeringen vil gi kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
VG170603 Offentliggjorde oppgaver dagen før eksamen ¶
VG170603 - Jeg har beklaget disse uttalelsene, Sør-Øst politidistrikt er inne i en stor omstillingsfase ved at fire politidistrikt skal bli til ett, hvilket innebærer at et betydelig antall ledere vil få andre oppgaver .
SA170603 Nå venter betydelig tyngre oppgaver i Danmark og USA.
AP170603 Nå venter betydelig tyngre oppgaver i Danmark og USA.
VG170602 - Hvis det går gjennom Kongressen og de får flertall for det, betyr det at departementet ikke vil være i stand til å gjennomføre sine oppgaver og sørge for at miljøvernreguleringer blir fulgt, sier Bang.
VG170602 Han mener skolen bør ha mer fokus på nettopp det å utdanne folk til å kunne gjøre andre oppgaver enn å pugge tall.
SA170602 God språkstimulering og tidlig hjelp dersom språkutviklingen er forsinket er en del av barnehagens grunnleggende oppgaver .
NL170602 Dette er ikke oppgaver enkeltkommuner eller små reiselivsbedrifter kan klare alene.
DA170602 Det er stor kompetanse på sykehjemskjøkkenet Stavanger Byggdrift driver, Måltidets Hus har kloke hoder og jakter på nye oppgaver - og som en av Norges beste matbyer har Stavanger stjernekokker som gjerne bidrar med bedre mat på sykehjemmene.
AP170602 Det ga også, for flere elever, grunnlag for forvirring under eksamen ettersom elevene begynte å bla frem og tilbake i eksamensheftet da de så at det var to ikke-identiske oppgaver .
AP170602 Oppgaver skjemmet av språkfeil ¶
VG170601 Norge har deltatt i FN operasjonen MINUSMA ( The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali ) siden 2013 som har som mål å støtte politiske prosesser i landet samt å utføre en rekke sikkerhetsrelaterte oppgaver , skriver Forsvaret på sine nettsider ( ekstern lenke ).
VG170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
SA170601 - Jeg gleder meg til å jobbe med ordføreren, og ser frem til spennende oppgaver i Stavanger kommune, sier Lunde.
SA170601 Han understreker at politiet hjelper så godt de kan, men at passløse reisende må vente dersom politiet er opptatt med viktigere oppgaver .
FV170601 Rett over pinse trer han inn i nye oppgaver i Agder politidistrikt.
FV170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
DN170601 Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ( Imdi ) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt.
DN170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner.
DB170601 Men dersom det er andre oppgaver som er viktigere så må nødpassutstedelse vente.
DB170601 Han forklarer dette med at kjeden ikke er sterkere enn det svakeste leddet og at kommunene dermed ikke kan få overført flere oppgaver og ansvar når de minste kommunene ikke er rustet til å håndtere dette.
DB170601 Et annet alternativ en kan se for seg er at staten styrer enda strammere for å sikre innbyggernes tjenester, ved at de løfter oppgaver ut av kommunene.
DB170601 - Dette vil ikke gi en måloppnåelse i kommunesektoren som helhet når det kommer til regjeringens mål om å kunne gi mer frihet, mer selvstendighet og mer oppgaver til kommunene.
DA170601 Han understreker at politiet hjelper så godt de kan, men at passløse reisende må vente dersom politiet er opptatt med viktigere oppgaver .
DA170601 - Jeg gleder meg til å jobbe med ordføreren, og ser frem til spennende oppgaver i Stavanger kommune, sier Lunde.
DA170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
BT170601 Mange har etterlyst oppgaver til de nye kommunene.
BT170601 Han understreker at politiet hjelper så godt de kan, men at passløse reisende må vente dersom politiet er opptatt med viktigere oppgaver .
BT170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner.
AP170601 Mange har etterlyst oppgaver til de nye kommunene.
AP170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
AA170601 Han understreker at politiet hjelper så godt de kan, men at passløse reisende må vente dersom politiet er opptatt med viktigere oppgaver . ( ©NTB ) ¶
AA170601 Han understreker at politiet hjelper så godt de kan, men at passløse reisende må vente dersom politiet er opptatt med viktigere oppgaver .
AA170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner.
AA170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
AA170601 Særorganutvalget har lagt opp til en mer tydelig fordeling av oppgaver mellom hva som er de ulike politidistrikts oppgaver , og hva som skal håndteres av politiets nasjonale enheter.
AA170601 Særorganutvalget har lagt opp til en mer tydelig fordeling av oppgaver mellom hva som er de ulike politidistrikts oppgaver, og hva som skal håndteres av politiets nasjonale enheter.
AA170601 Gjennom politireformen gis politidistriktene flere og mer kompliserte oppgaver , og hovedregelen er at etterforskning skjer i distriktene der lovbruddene har sitt opphav.
NL170531 Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
DB170531 Førstedamer pleier å gjøre slik ukontroversielle og seremonielle oppgaver , som ingen kan kritisere, skriver han i en e-post.
DA170531 Forskning viser også at de som kan flere språk har lettere for å drive problemløsning og å veksle raskt mellom ulike oppgaver , noe som blir stadig mer avgjørende i en tid der « omstilling » har blitt et moteord.
DA170531 22 ( 2015-2016 ) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver foreslått å utrede en overføring av ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene ".
DA170531 22 ( 2015-2016 ) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver foreslått å overføre ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene ".
DA170531 Kommunene lar private i dag ta dag ta oppgaver som egentlig skal løses av det offentlig.
VG170530 Han strevde også med å gjennomføre « visse oppgaver » i veikanten.
VG170530 Før valgseieren i 2013 var også signalene fra Høyre og kretsen rundt Solberg at reformer i politi- og justissektoren var høyt prioriterte oppgaver for hennes nye regjering.
SA170530 Det er også ventet at kontraktforlengelsen vil innebære noen små forandringer i klubben, men det skal ikke være snakk om å hente inn en « director of football » som skal overta flere av Wengers nåværende oppgaver .
FV170530 Det er også ventet at kontraktforlengelsen vil innebære noen små forandringer i klubben, men det skal ikke være snakk om å hente inn en « director of football » som skal overta flere av Wengers nåværende oppgaver .
DB170530 Det er også ventet at kontraktforlengelsen vil innebære noen små forandringer i klubben, men det skal ikke være snakk om å hente inn en « director of football » som skal overta flere av Wengers nåværende oppgaver .
DB170530 Tidsskriftene bærer større ansvar for oppgaver som er svekket i de tradisjonelle dagsmediene.
DA170530 Men vi har fått klare roller og oppgaver vi skal gjøre.
DA170530 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver .
AP170530 Det er også ventet at kontraktforlengelsen vil innebære noen små forandringer i klubben, men det skal ikke være snakk om å hente inn en « director of football » som skal overta flere av Wengers nåværende oppgaver .
AA170530 Svaret de fikk var at styrken var opptatt med andre oppgaver .
VG170529 Prinsen gjør det videre klart at han er avhengig av stabiliteten familielivet gir ham, for å kunne gjøre sine offentlige oppgaver på en god måte.
SA170529 I England har Eddie Howes suksess med Bournemouth gjort ham attraktiv for større oppgaver .
DB170529 Når NAVs viktigste oppgaver splittes opp på denne måten mister vi kontrollen og muligheten til å gjøre NAV bedre.
AA170529 I en tid med usikker økonomisk utvikling, kraftig økning i velferdsforpliktelser og mange andre uløste oppgaver , blir det kamp om milliardene.
AA170529 Det er ikke forsvarlig å pøse mye mer penger inn i Forsvaret uten en grundig gjennomgang av struktur, investeringsbehov og oppgaver : Hvilken trussel er det vi ruster opp for, og hva slags forsvar skal vi ha ?
NL170528 For å illustrere hvorfor dette kommer til å bli økende oppgaver for Tromsø kommune kan det være nyttig å se det på en bakgrunn for hvordan hovedfordeling av oppgaver og finansiering av disse har vært mellom staten og Tromsø kommune de siste 45 år, og hvordan dette bør gjøres fremover - en kortversjon av Tromsø 1.0 til 3.0 ¶
NL170528 For å illustrere hvorfor dette kommer til å bli økende oppgaver for Tromsø kommune kan det være nyttig å se det på en bakgrunn for hvordan hovedfordeling av oppgaver og finansiering av disse har vært mellom staten og Tromsø kommune de siste 45 år, og hvordan dette bør gjøres fremover - en kortversjon av Tromsø 1.0 til 3.0 ¶
DB170528 Rundt 1 000 personer er involvert i etterforskningen av terrorangrepet, i tillegg til hundrevis av politifolk som har oppgaver knyttet til sikkerheten i Manchester.
DB170528 Rundt 1.000 personer er nå involvert i etterforskningen foruten hundrevis av politifolk som har oppgaver knyttet til sikkerheten i Manchester.
DB170528 Etter å ha gjort oppgaver som fører gruppene sammen, ber man medlemmene i gruppene gi karakteristikker av medlemmene i egen og andres grupper.
AP170528 « Har litt andre oppgaver denne uken.
VG170527 - Jeg har tatt med meg joggeskoene mine, og håper jeg lov til å ta en joggetur når alle mine oppgaver er gjort og vi er ferdig for dagen, forteller hun.
DB170527 Rundt 1.000 personer er nå involvert i etterforskningen foruten hundrevis av politifolk som har oppgaver knyttet til sikkerheten i Manchester.
DN170526 Det er hele tida slik at vi får enighet og får ting på plass på noen områder, og så får vi nye oppgaver og utfordringer vi må løse på andre, sier Stoltenberg.
DB170526 Nå skulle det, i prinsippet, ikke være mindre trygt å sette bort denne type oppgaver til private selskaper i utlandet enn i Norge.
BT170526 Det er hele tiden slik at vi får enighet og får ting på plass på noen områder, og så får vi nye oppgaver og utfordringer vi må løse på andre, sier Stoltenberg.
BT170526 POD var underdimensjonert, og hadde behov for mer ressurser og nye typer kompetanse for å løse sine oppgaver .
BT170526 Hva som er riktig størrelse på et direktorat, avhenger både av størrelsen på etaten det skal lede og hvilke oppgaver som skal løses.
AP170526 - Jeg er et sånt menneske som får energi av denne typen oppgaver , sier han.
AP170526 Jeg vil tro det var litt mye heiarop i søknadsprosessen og litt for lite systematisk oversikt over hvilke oppgaver og kostnader som ville påløpe for Bergen kommune, skriver byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ) i en epost til avisa.
AP170526 Halvparten av sensorene har hatt oppgaver der de mistenker plagiat, men de har ikke tid til å avdekke det.
AA170526 Det er hele tida slik at vi får enighet og får ting på plass på noen områder, og så får vi nye oppgaver og utfordringer vi må løse på andre, sier Stoltenberg.
AA170526 Dermed får våre flygere den nødvendige treningen og opplæringen, slik at F-35 kan begynne å overta oppgaver fra dagens F-16 i 2019, sier statssekretær Øystein Bø ( H ) i Forsvarsdepartementet.
AA170526 Ettersom vi er poteter kan vi fylle de fleste roller og overta de fleste oppgaver .
DB170525 For rundt knuten ligger oppgaver som skal utlyses og oppgaver som åpenbart kan være veldig fristende.
DB170525 For rundt knuten ligger oppgaver som skal utlyses og oppgaver som åpenbart kan være veldig fristende.
BT170525 Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener Nato bør prioritere.
AA170525 Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener NATO bør prioritere.
AA170525 I Mænage fordeles oppgaver på ved å dra eller skyte dem ned i et familiemedlems beholder.
AA170525 Fordeling : På appen Mænage dras eller skytes oppgaver ned til en beholder som representerer et familiemedlem.
NL170524 Og Sameting, Storting og regjering vil fremdeles ha viktige oppgaver , debatter og utfordringer.
NL170524 Nordlys mener videre at en sannhetskommisjon blir å drive med samepolitikk, at kommisjonen blir å ta over Sametingets oppgaver .
DB170524 - Dette betyr at bevæpnede politibetjenter, som har ansvaret for oppgaver som å bevokte nøkkelsteder, kan bli erstattet av militærpersonell, sa statsminister Theresa May i går om endringene.
DB170524 Byrdefordeling har vært en av Jens Stoltenbergs viktigste oppgaver som generalsekretær.
DB170524 - Dette betyr at bevæpnede politibetjenter, som har ansvaret for oppgaver som å bevokte nøkkelsteder, kan bli erstattet av militærpersonell, sa statsminister Theresa May i går om endringene.
DB170524 - Dette betyr at bevæpnede politibetjenter, som har ansvaret for oppgaver som å bevokte nøkkelsteder, kan bli erstattet av militærpersonell, sa statsminister Theresa May i går om endringene.
BT170524 Et åpenbart problem er at politikerne har lempet så mange sentrale oppgaver over på POD, at de har frarøvet seg selv all kontroll.
AA170524 En av kommisjonens oppgaver er å undersøke påstander om uanstendig og usømmelig fjernsynsinnhold.
VG170523 Denne turneringen er en fin mulighet for ham til å imponere sin nye italienske arbeidsgiver og vise at han er klar for store oppgaver allerede.
DB170523 - Dette betyr at bevæpnede politibetjenter, som har ansvaret for oppgaver som å bevokte nøkkelsteder, kan bli erstattet av militærpersonell.
AA170523 Det følger store kostnader med etableringen, og arbeidspresset er ofte stort med mange pålagte oppgaver og mye papirarbeid.
DN170522 - Kulturen nå er at det å være dyktig handler om å regne flest mulige oppgaver på kortest mulig tid.
DB170522 Hun var optimistisk og jobbet seriøst med alle oppgaver .
DA170522 Politidistriktene har så mange oppgaver de skal prioritere at det er stor fare for at de vil nedprioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen.
DA170522 - Vi frykter at trafikksikkerhet vil bli nedprioritert i politidistriktene i konkurranse med andre oppgaver .
DA170522 Dette vil for noen bli krevende, og foran fylkeskommunen ligger det nye betydelige kostnader som skal dekkes inn i konkurranse med andre offentlige oppgaver .
BT170522 Tvert imot er det nærliggende at institusjonene ved å velge å opprette et aksjeselskap som " sitt redskap " for å administrere oppdragsforskning nettopp har sett hen til at aksjeselskapet er et selvstendig selskap med de konsekvenser det har for kanalisering av ansvar for oppgaver og ansvarsbegrensning for eierne.
BT170522 Innovests ansvar er dog avgrenset til de oppgaver som er spesifisert i den enkelte kontrakt ".
BT170522 Det framgår videre av kontraktens signaturside at Gulsvik ikke har signert avtalen som part, men som " Principal Investigator ", som har definerte oppgaver i gjennomføringen av prosjektet.
AA170522 - Jeg ser frem til spennende og utfordrende oppgaver , og ikke minst til å bli kjent med de ansatte, styret og medlemmene.
DN170521 Av en samlet vekst i nye årsverk på drøyt 7.900, kommer 1.700 fra oppgaver innenfor drift, mens 6.200 årsverk er knyttet til vedlikehold.
DN170521 | Denne bedriften ansetter flere, selv om roboter tar unna flere og flere oppgaver
AP170521 Tydelige krav til responstid, responskvalitet og samsvar mellom oppgaver og bemanning måtte etableres.
AP170521 Samsvar mellom oppgaver og bemanning ¶ 22. juli-kommisjonen : Den operative virksomheten må forsterkes.
DB170520 ( Offisielle oppgaver ).
VG170519 » | Offentliggjorde oppgaver dagen før landsomfattende eksamen ¶
SA170519 Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
SA170519 Derimot får vi en regionreform - der partiene leter etter oppgaver de nye fylkene kan løse.
NL170519 Når man leser Regjeringens melding om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken blir fredsbevegelsens oppgaver fort åpenbare : Hvordan kan vi ivareta ikke-militære perspektiver og virkemidler i en verden som preges av usikkerhet, gjensidig frykt, militarisme og opprustning ?
NL170519 En kommisjon kan ikke overta Sametingets eller historieforskernes oppgaver .
AA170519 For den prisen kan roboten brukes til oppgaver der de profesjonelle tidligere har vært nødt til å bruke dykkere eller dyre og kostbare undervannsfarkoster.
AA170519 * Landsmøtets viktigste oppgaver er å behandle årsmelding, vedta partiets programmer og vedtekter samt velge partiets ledelse.
AP170518 - POD har oppgaver som vi mener bør vurderes flyttet ut til politidistrikter eller andre bistandsenheter, sier Frøstrup og mener POD har behov for en « husopprydning ».
AA170518 * Landsmøtets viktigste oppgaver er å behandle årsmelding, vedta partiets programmer og vedtekter samt velge partiets ledelse.
VG170517 Tirsdag formiddag møtte Daae sin « eier », justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ), for å forklare regjeringen hvordan hun har måttet kutte både ansatte og en rekke pålagte oppgaver .
VG170517 MINDRE PENGER : DSB-sjef Cecilie Daae varsler nå hvilke oppgaver hun ikke kan løse etter store budsjettkutt de siste to årene.
VG170517 - Dette er gjort for at alle skoletogsjefer og foreldre med oppgaver i toget skal vite hva som forventes av dem, hvilket ansvar de har og hvem de henvender seg til - dersom noe skulle skje, sier rådgiver i Rådmannens fagstab, Ole Bjørn Nordland til Adresseavisen.
AP170517 Hanssen sa at de nye legene skulle bruke tid på pasienter og oppgaver innen skolehelsetjeneste og sykehjem.
VG170516 MER OG MER : Brannmennen hevder de er blitt pålagt stadig nye oppgaver de seneste årene, selv om lønna reelt har gått ned.
VG170516 En utfordring er at ansvar og oppgaver for denne type trusler er spredt : PST, Økokrim, NSM, Politiet, Etterretningstjenesten og Norsis for å nevne noen.
VG170516 Hvor mange ansatte i Norge, av vanlige arbeidstagere med faste oppgaver , gjennomgår arbeidsplassens regnskap for å se hvordan pengene disponeres ? ​ - Her i Norge har vi en kultur hvor vi ønsker å bli gode i den jobben vi har, og vi er ikke mistenksomme til hvordan det økonomiske forvaltes, sier Fredheim til VG.
DN170516 Nå ser jeg frem til å nye og spennende oppgaver i NRK, sier Bartnes.
DB170516 ¶ NY JOBB : Tidligere statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor, Julie Brodtkorb, er klar for nye oppgaver .
DB170516 * Landsmøtets viktigste oppgaver er å behandle årsmelding, vedta partiets programmer og vedtekter samt velge partiets ledelse.
DA170516 Det gjenstår også noen avklaringer og fordelinger av oppgaver når det gjelder de to nye fagområdene Samfunnsutvikling og Samfunnsoppgaver, men dette arbeidet vil være fullført før sommeren, opplyser rådmann Per Kristian Vareide, som tar sikte at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.
BT170516 Ingen var villige til å ta på seg jobben med å lede komiteen før noen driftige damer ( som har mange verv og oppgaver fra før ) slo nevene i bordet og kjørte på. 17. mai skulle det bli, om det så var det siste de gjorde.
AP170516 Tidligere statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor, Julie Brodtkorb, er klar for nye oppgaver .
VG170515 Og det er grunnlaget for at samfunnet skal kunne løse sine oppgaver best mulig.
VG170515 Spesialenhetens mener at de skjønnsmessige vurderingene som ligger til grunn for føringene som innebærer en nedprioritering, ikke er av en karakter som kan medføre straffansvar, verken sett i forhold til politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver.
DB170515 ¶ KLAR FOR STØRRE OPPGAVER : Johannes Johannessen er i ferd med å gjennomføre et nytt godt VM for Norge.
DB170515 Føringene som innebærer en nedprioritering medfører ikke lovmessig brudd på politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver, konkluderer Spesialenheten.
DA170515 Vi tenker oss at bydelene kan bli færre og større og få flere oppgaver med mer beslutningsmyndighet enn i dag.
DA170515 Vi bør ta debatten og beslutningen om kommunedelsutvalgenes struktur og oppgaver nå, slik at dette er klarlagt før kommunevalget i 2019.
DA170515 Utvalgene må gis oppgaver , muligheter, ansvar og mandat for å få innbyggerne mer delaktig i kommunedelens liv og virke.
DA170515 Det er også en forutsetning at kommunedelsutvalgene med utvidet oppgaver får tilgang til nødvendig sekretærfunksjon.
BT170515 I diskusjoner om ytterligere delegasjon av oppgaver og ansvar innen rammen av lokaldemokratiet i Bergen har det vært argumentert med at politiske organ i bydelen vil føre til ulikhet for innbyggerne.
AA170515 Føringene som innebærer en nedprioritering medfører ikke lovmessig brudd på politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver, konkluderer Spesialenheten.
DN170514 Samtidig erkjente han at store og vanskelig oppgaver ligger foran ham.
BT170514 Samtidig erkjente han at store og vanskelig oppgaver ligger foran ham.
AA170514 Studenter ved en rekke universiteter har mistet tilgangen til egne oppgaver og presentasjoner, skriver Beijing News.
SA170513 Hovedtrekket er at det nesten 50 - 50 menn og kvinner blant dem som jobber med administrative oppgaver , men bare en fjerdedel kvinner er blant dem som jobber med sport.
DA170513 Går utviklingen som direktøren håper og tror, er han sikker på at Berge er moden for store oppgaver .
BT170513 Hovedtrekket er at det nesten 50 - 50 menn og kvinner blant dem som jobber med administrative oppgaver , men bare en fjerdedel kvinner er blant dem som jobber med sport.
AP170513 Hovedtrekket er at det nesten 50 - 50 menn og kvinner blant dem som jobber med administrative oppgaver , men bare en fjerdedel kvinner er blant dem som jobber med sport.
AA170513 Langø gir de forventningsfulle ungdommene en innføring i hotellets daglige drift, samt hvilke oppgaver de vil få i løpet av sommeren.
VG170512 Susanna mener det å løse oppgaver også er viktig i eksamensperioden.
VG170512 - Slik jeg ser det, er det viktigste å ha gjort nok oppgaver og lagt ned nok arbeid på forhånd.
VG170511 Nå blir det litt andre oppgaver på mannen med 32 A-landskamper for Norge.
VG170511 Hun ( Brigitte Macron ) vil selv bli med på å definere sine oppgaver . (...
SA170511 Vanligvis vil mannskapene har 15 - 20 minutter på seg til å fordele oppgaver og forberede seg på hva som møter dem.
DB170511 - BILLIGERE : Byggmester Harald Langemyhr mener Spesialenhetens takstmann har priset enkelte materialer for dyrt og satt av for mye tid til enkle oppgaver som montering av dorull- og håndkleholder.
BT170511 Vanligvis vil mannskapene har 15 - 20 minutter på seg til å fordele oppgaver og forberede seg på hva som møter dem.
AP170511 Vanligvis vil mannskapene har 15 - 20 minutter på seg til å fordele oppgaver og forberede seg på hva som møter dem.
AA170511 - Slik jeg oppfatter kommunestyret handler vedtaket vårt i dag hovedsakelig om at det er for stor utrygghet omkring hvordan en regionkommune skal løse nye oppgaver .
AA170511 Dette er oppgaver som relativt enkelt kan flyttes litt på uten at det skaper mye krøll i ellers nøye planlagte hverdagsliv.
VG170510 Dessuten har de særlig kompetanse på tyngre oppgaver , noe som ikke virker å være inkludert i analysen.
NL170510 I eget notat har jeg gjennom 9 punkter beskrevet noen av de oppgaver i den prosess som vil være nødvendig for fiskeriregionens utvikling.
NL170510 Den har helt spesielle oppgaver fra naturens side å ivareta, og kan forklares ut fra at regionens sjøterratorium og fjordene innafor er gyte- og oppvekstområde for flere fiskeslag, og har det mangfold av næringsinnhold og kvaliteter som er avgjørende for at yngel, fisk og andre marine arter kan overleve og forbli eller vende t
DN170510 - Det var én gruppe som skilte seg klart ut i disse eksperimentene : de som hadde generelt høy motivasjon for å mestre nye oppgaver .
DB170510 Høyre anerkjenner at vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt i også neste periode.
DA170510 I år kan elevene både få én til én-hjelp av en mentor eller delta i gruppesamtaler der mentoren gjennomgår oppgaver i plenum via nettsiden lær.no.
DA170510 Elevene har også mulighet til å sende inn bilder av eksamenssett og oppgaver de spesifikt lurer på.
VG170509 Men et offentlig helsevesen har forebyggende oppgaver .
VG170509 Hun kan ikke påstå at hovedproblemet med midlertidige ansettelser er prosjektmedarbeidere som ansettes for å gjøre oppgaver i et avgrenset tidsrom med forutsigbarhet både for lønn og arbeid, sier hun.
DN170509 Vi løser uløste oppgaver og bidrar til flere mennesker settes i arbeid.
DN170509 Dette viser at forebygging av finansrisiko er blitt en av regjeringens viktigste oppgaver i år, uttaler analytiker George Xu i forbindelse med en ny rapport fra Moody's som ble lagt frem tirsdag.
DB170509 I artikkelen som ble skrevet i fjor høst, understreker DiMaggio at hun mener at en gjennomgang av amerikansk politikk overfor Nord-Korea burde ligge høyt på lista over oppgaver for USAs neste president - som vi i dag vet heter Donald J.
DB170509 Solberg-regjeringen har nylig lagt fram forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov, forslag til endringer i håndhevingsapparatets ( ombudets og klagenemndas ) oppgaver og ressurser og forslag om at nemnda flyttes fra Oslo til Bergen.
DB170509 Det foreslås å innskrenke ombudets oppgaver og ressurser ved at ombudet ikke lenger skal håndheve enkeltsaker, men rendyrkes som et pådriverorgan.
DB170509 Han ønsker å tildele kona flere oppgaver som førstedame, og en egen stab, ifølge The Times - som i likhet flere andre medier sammenlikner Brigitte med USAs forrige presidentfrue, Michelle Obama.
DA170509 Han står overfor enorme oppgaver når han tiltrer.
DA170509 Da ble man enige om at Edvardsen ikke settes opp til noen kamper i inneværende sesong, men kan kvalifisere seg til oppgaver neste år.
DA170509 Det mest oppsiktsvekkende med etableringen av Nye Veier AS er at selskapet skal ha akkurat samme oppgaver som Statens vegvesen, men i flere sammenhenger mindre ansvar enn det Statens vegvesen har.
DA170509 Til tross for at antall eldre har økt de siste tre årene, og kommunene har overtatt flere oppgaver fra sykehusene, så har utgiftene til hjemmesykepleie blitt redusert.
DA170509 Aarseth listet opp en rekke arbeidsoppgaver som BRP-en hadde før, men ikke lenger har i dag, samt oppgaver som nå er redusert i omfang.
SA170508 | Verdens aviser hyller Macron-seier, men advarer mot tunge oppgaver
SA170508 Han ser det som en av sine viktigste oppgaver « å jobbe så hardt han kan for at ingen slipper inn i landet for å drepe amerikanere ».
DN170508 Macron har store oppgaver å ta fatt på.
DB170508 - Jeg har sluppet unna ( hjelperytterjobb ) inne på siste delen i finalene og bare hatt ganske vanlige oppgaver egentlig.
BT170508 | Verdens aviser hyller Macron-seier, men advarer mot tunge oppgaver
AA170508 Macron har store oppgaver å ta fatt på.
VG170507 Macron har store oppgaver å ta fatt på.
DN170507 Nå venter store oppgaver med å reformere og samle.
DN170507 Nå venter store oppgaver med å reformere og samle.
DA170507 Nå venter store oppgaver med å reformere og å samle, sier Støre.
SA170506 Jeg har mine defensive oppgaver som kantspiller, og føler at jeg gjør framskritt.
DN170506 Det skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
DN170506 Hagen er overrasket over forslaget, men påpeker at det går an å sikre finansieringen til oppgaver som dåpsopplæring og konfirmantopplæring gjennom lovendringer.
DN170506 Frps kirkepolitiske talsperson Bente Thorsen bekrefter overfor Dagen at forslaget innebærer at den statlige og kommunale støtten til kirken fjernes, men at det fortsatt vil bevilges penger til å ivareta kirkebygg og lovpålagte oppgaver .
DN170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
DB170506 Hagen er overrasket over forslaget, men påpeker at det går an å sikre finansieringen til oppgaver som dåpsopplæring og konfirmantopplæring gjennom lovendringer.
DB170506 Frps kirkepolitiske talsperson Bente Thorsen bekrefter overfor Dagen at forslaget innebærer at den statlige og kommunale støtten til kirken fjernes, men at det fortsatt vil bevilges penger til å ivareta kirkebygg og lovpålagte oppgaver .
DB170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
DB170506 Han har tidligere forklart til Dagbladet at nedleggelsen skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
DA170506 Hagen er overrasket over forslaget, men påpeker at det går an å sikre finansieringen til oppgaver som dåpsopplæring og konfirmantopplæring gjennom lovendringer.
DA170506 Frps kirkepolitiske talsperson Bente Thorsen bekrefter overfor Dagen at forslaget innebærer at den statlige og kommunale støtten til kirken fjernes, men at det fortsatt vil bevilges penger til å ivareta kirkebygg og lovpålagte oppgaver .
DA170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
BT170506 Det skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
AP170506 Jeg har mine defensive oppgaver som kantspiller, og føler at jeg gjør framskritt.
AA170506 At politikere og administrasjoner i kommuner ikke klarer å prioritere sine oppgaver og budsjetter, og i stedet velger å dytte regningen videre til innbyggere gjennom eiendomsskatt, er helt uakseptabelt.
AA170506 Hagen er overrasket over forslaget, men påpeker at det går an å sikre finansieringen til oppgaver som dåpsopplæring og konfirmantopplæring gjennom lovendringer.
AA170506 Frps kirkepolitiske talsperson Bente Thorsen bekrefter overfor Dagen at forslaget innebærer at den statlige og kommunale støtten til kirken fjernes, men at det fortsatt vil bevilges penger til å ivareta kirkebygg og lovpålagte oppgaver .
AA170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
VG170505 - Vi veteraner ønsker ikke å bli oppfattet som sutrete, men som ressurssterke mennesker som har evnen til å løse vanskelige oppgaver i vanskelige situasjoner.
DB170505 Nå under tre måneder senere har Bannon fått andre oppgaver .
DB170505 Skattesystemet, som også har mange andre oppgaver enn fordeling, står for ca. 27 prosent.
DB170505 Forslag til en ny barnevernsreform med overføring av oppgaver fra stat til kommune ble nylig lansert.
DA170505 Det er lovpålagte oppgaver , uten nettet, så...
AA170505 Fengselsgeitene har flere oppgaver enn å klippe gresset.
VG170504 En av rettsstatens grunnleggende oppgaver er å sørge for at vi kan leve uten å bli truet eller utsatt for vold.
DB170504 - Dronning Margrethe sa den gang at hun så fram til å fortsatt ivareta sine oppgaver , men det er vel liten tvil om at hun likevel har følt seg ensom uten sin make ved sin side i offisielle sammenhenger.
DB170504 Jeg har en fin familie og en jobb med mange spennende oppgaver .
DB170503 Nå venter altså nye oppgaver for 40-åringen : direktør i Roma.
DB170503 - Det er ingen rød tråd i måten de har laget kartet på, og man kaller det reform, mens man netto fjerner oppgaver fra det regionale folkevalgte nivå, sier hun.
DB170503 Slike distraksjoner ødelegger, og de gjør at vi lettere rømmer fra krevende og kjedelige oppgaver .
DB170503 Eksempelvis vil det være behov for å øve på å utføre oppgaver under ulike typer ledelses- og organisasjonsformer.
DA170503 - Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver .
DA170503 - Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver .
AA170503 - Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver .
SA170502 Nødvendig kompetanse er en forutsetning for å overføre ansvar og oppgaver fra stat til kommune.
SA170502 Sander Sagosen er klar for nye oppgaver .
DB170502 Med ansienniteten og veteranrollen kommer imidlertid også interessante oppgaver .
AP170502 Under direktørens ledelse ligger både den juridiske utredningsenheten som har oppgaver for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum og saksbehandlingsenheten.
AP170502 Sander Sagosen er klar for nye oppgaver .
SA170501 NSF ønsker å være løsningsorientert, og vi mener at momenter som heltidserklæringen i KS, « gi og ta » mentaliteten i virksomhetene bidrar til gode løsninger, alternative måter å organisere arbeidstidsordninger på og ikke minst ta høyde for å få en balanse mellom oppgaver og ressurser viser at det er fullt mulig å etablere gode arbeidsordning for begge parter innenfor nåværende lovverk.
BT170501 Den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver , som nå er lansert, slår fast at barna i barnehagen skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og gi dem tro på at de kan forandre verden.
DA170430 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver .
DA170429 I Adelheid Seyfarths nye bok jobber arbeidsfolk lange skift for dårlig lønn, med livsfarlige oppgaver som sliter på helsa.
DA170429 Det gir ingen mening å lovfeste 100 prosent stilling om det ikke er oppgaver eller økonomi til det.
DA170429 - Det er jo bedriftenes oppgaver og bæreevne som avgjør om man i det hele tatt kan ansette, og i hvilken stillingsbrøk.
AP170429 - Nei, jeg vil ikke bruke slike ord, sier hun før hun presiserer at hun har fått mange oppgaver i partiet og at det vil være « veldig feil å si » at hun er blitt urettferdig behandlet.
AA170429 I resolusjonen som ble vedtatt av landsmøtet heter det blant annet : « Ved behandlingen av landmaktstudien etter valget vil KrF arbeide for at alle HV-distriktene opprettholdes og at Heimevernet får nok ressurser til utrustning og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver .
SA170428 Heltne Nilsen er som kjent det dype ankeret, mens Barmen og Haugen er indreløpere med nokså ulike oppgaver .
DB170428 Du kan for eksempel omprogrammere Bixby-knappen til å åpne kameraet, skru på lommelykten, åpne en egendefinert app eller utføre andre oppgaver .
DA170428 Dette er det samme området i FHI som ifølge ham har « desidert flest lovpålagte oppgaver ».
DA170428 De føler at dette rammer oss fordi instituttledelsen har vært lojal overfor Helse- og omsorgsdepartementet i den forstand at vi har funnet oss i kutt etter kutt over en årrekke, samtidig som vi har påtatt oss oppgaver og nye mandat uten finansiering, sier Gayorfar.
BT170428 Heltne Nilsen er som kjent det dype ankeret, mens Barmen og Haugen er indreløpere med nokså ulike oppgaver .
AP170428 Heltne Nilsen er som kjent det dype ankeret, mens Barmen og Haugen er indreløpere med nokså ulike oppgaver .
DA170426 Men en stor utfordring fremover er at automatiseringen ikke bare erstatter manuelle oppgaver, men erstatter krevende oppgaver som har krevd høy kompetanse og gitt godt betalte jobber.
DA170426 Men en stor utfordring fremover er at automatiseringen ikke bare erstatter manuelle oppgaver , men erstatter krevende oppgaver som har krevd høy kompetanse og gitt godt betalte jobber.
DA170426 Det er en ny situasjon hvis « roboter » overtar krevende og høyt betalte oppgaver , mens de nye arbeidsplassene, for mennesker kommer i dårligere betalte jobber.
AP170426 Til CNN har hun fortalt om sine opplevelser med styreformann Ailes, for eksempel da hun som fersk medarbeider møtte på kontoret hans med forespørsel om flere og mer prestisjefylte oppgaver .
AA170426 Resolusjonen innebærer at FNs fredsbevarende oppgaver i Vest-Sahara utvides med ett år til.
FV170425 - Vi har nok av andre oppgaver .
DB170425 I tirsdagens episode av realityprogrammet på TV 3 får deltakerne sine første oppgaver .
DA170425 Toppledere i Stavanger kommune vil få mer makt, bli fratatt makt eller få nye oppgaver i en storstilt endring Stavanger-politikerne vedtok tirsdag ettermiddag.
DA170425 Hvis stillingen ikke lenger eksisterer, må nye oppgaver drøftes, sier Forsell.
DA170425 - Det er ingen som mister jobben, men noen kan få andre oppgaver .
SA170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
SA170424 Jeg ser at de som er velstående, prater mye med barna sine om økonomi og noen drar dem med inn i investeringsselskap hvor de tidlig får gjøre små oppgaver .
SA170424 Gi dem ansvar for noen faste oppgaver som de får lommepenger for å gjennomføre.
FV170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
FV170424 Jeg ser at de som er velstående, prater mye med barna sine om økonomi og noen drar dem med inn i investeringsselskap hvor de tidlig får gjøre små oppgaver .
FV170424 Gi dem ansvar for noen faste oppgaver som de får lommepenger for å gjennomføre.
BT170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
BT170424 Jeg ser at de som er velstående, prater mye med barna sine om økonomi og noen drar dem med inn i investeringsselskap hvor de tidlig får gjøre små oppgaver .
BT170424 Gi dem ansvar for noen faste oppgaver som de får lommepenger for å gjennomføre.
BT170424 Det er flere pålagte formaliserte oppgaver som tidligere var av en mer naturlig og sosial karakter, for eksempel å snakke med elevene.
AP170424 Knytt pengene opp mot oppgaver : Når barna blir eldre, bør de lære at penger og arbeid hører sammen.
AP170424 Jeg ser at de som er velstående, prater mye med barna sine om økonomi og noen drar dem med inn i investeringsselskap hvor de tidlig får gjøre små oppgaver .
AP170424 Gi dem ansvar for noen faste oppgaver som de får lommepenger for å gjennomføre.
BT170423 Det er et gode å gå inn i en tid der vi trenger mindre menneskelig arbeidskraft for å utføre en rekke oppgaver .
DB170422 Man snakker om den eneste regionen i landet med et tydelig utenrikspolitisk oppdrag og vår faglige spydspiss når det gjelder forvaltningen av landets arktiske oppgaver .
DB170422 Den sittende, eller den neste regjering, bør beslutte å slå sammen Nordland, Troms og Finnmark til en region med tydelig nasjonale oppgaver , med Tromsø som landsdelshovedstad.
VG170421 » Vi kan løse de store oppgaver hvis vi « tar vare på det sterke samholdet og de små forskjellene.
VG170421 Der regjeringen synes det er positivt at flere blir midlertidig ansatte selv om oppgavene er permanente, mener Ap vi skal begrense midlertidige ansettelser til midlertidige oppgaver .
DN170421 Han sier noen av de rammede muligens kan flyttes til andre avdelinger og oppgaver i Skanska, men sier oppsigelser er uunngåelig.
DB170421 Den tidligere toppspissens oppgaver er å jobbe med de offensive spillerne hver torsdag.
DA170421 Han sier noen av de rammede muligens kan flyttes til andre avdelinger og oppgaver i Skanska, men sier oppsigelser er uunngåelig.
AA170421 Du kan bli hentet på døra og bli med på tur i marka med ungdommer fra helse- og oppvekstfag som turkamerat, du kan få besøk hjemme av « livsgledehandyman » i form av politistudenter som hjelper til med små oppgaver , og du kan få livsgledefotballag på besøk til å hjelpe med å bære varer, eller være en støttende arm på tur i nærmiljøet.
VG170420 - La meg gi et løfte som det blir enkelt å holde : Vi skal følge Barak Obamas råd : « Don't do stupid shit », sa Støre, og viste til Aps fem viktigste oppgaver i regjering : ¶
AA170420 Myrvold er også skeptisk til om det vil komme sikkerhet og garantier nok dersom en storkommune på Fosen skal bli nasjonal test-kommune og få tilført mange nye oppgaver .
AA170420 Det siste Myrvold peker på etter å ha lest hele rapporten er at den ikke sier nok om kommunesentrene og hvordan oppgaver og funksjoner fordeles.
AA170420 - Jeg håper at den skulle være veldig tydelig og konkret på hvilke oppgaver vi kan få tilført.
DB170419 Det norske velferdssamfunnet med gode helsetjenester, skoler, en eldreomsorg som tar vare på deg og en rekke andre viktige tjenester og oppgaver , er helt grunnleggende avhengig av at folk flest er i arbeid og betaler skatt.
DA170419 Politiet har andre og viktigere oppgaver å prioritere, og i tilfelle bråk skal det fremdeles være nok hjemler igjen i lovverket til å ta seg av ordensforstyrrelser, beruselse og andre negative sider av et overstadig og usunt alkoholinntak.
BT170419 - Det er dessverre ikke alle som klarer å skille mellom hva som er politiets oppgaver , og hva som er akseptable former for engasjement fra alle oss som ikke har politioppgaver, sier Dahle om at tiggere skal ha blitt sjikanert i etterkant av dokumentaren.
BT170419 Gradvis tar man på seg oppgaver man kan mestre, og etter hvert kommer ansvarsfølelsen.
AP170419 - Vi må se dette i sammenheng med kystvaktfartøyene og bredden i Sjøforsvarets oppgaver , i fredstid og til en militær situasjon, sier forsvarssjef Bruun-Hanssen til Aftenposten.
AP170419 - Vi må se dette i sammenheng med kystvaktfartøyene og bredden i Sjøforsvarets oppgaver , i fredstid og i en militær situasjon, sier forsvarssjef Bruun-Hanssen til Aftenposten.
DN170418 Datamaskiner med kunstig intelligens gjør nå enkelte oppgaver like bra som Gordons legekolleger.
DN170418 Og som med spesifikke oppgaver innen visse områder kan gjøre tolkninger like bra som en menneskehjerne.
DB170418 Han forteller at han har laget 2000 oppgaver i løpet av sin tid som « Påskelabyrinten»-general, og at han gjerne fortsetter i 30 år til - så lenge kreativiteten er på topp.
AA170418 Løser oppgaver : Deltagere ved talensenteret i Trondheim er Daniel Skauge ( f.v ), Frida Isachsen, Solvår Tegnander, Sigve Lysne og Håvard Krogstie.
VG170415 De henvender seg til sårbare individer og tilbyr dem spesielle oppgaver i Syria.
DB170415 Serien låner også fra den irske forfatteren i en rekke scener : I utførelse av hverdagslige oppgaver kommer flashbacks til hoder som hamres mot veggen og til festvoldtekter.
AP170415 Kommunene skal løse stadig mer komplekse og omfangsrike oppgaver .
AA170415 Men det er skummelt for et land å basere seg på at viktige oppgaver skal løses av andre lands innbyggere.
AA170415 Det er flott for det norske samfunnet, som får utført en rekke oppgaver , og det er flott for de utlendingene som kommer hit, jobber og tjener penger.
DB170414 « Påskelabyrinten»-vinner : - Ikke bare å google seg fram til rett svar ¶ 2000 oppgaver
DB170414 Han forteller at han har laget 2000 oppgaver i løpet av sin tid som « Påskelabyrinten»-general, og at han gjerne fortsetter i 30 år til - så lenge kreativiteten er på topp.
DB170413 En av politiets oppgaver blir nå å finne ut om det har vært andre gjerningspersoner som har bistått gjerningsmannen.
AA170413 En av politiets oppgaver blir nå å finne ut om det har vært andre gjerningspersoner som har bistått gjerningsmannen.
AA170413 Det må tilrettelegges for tid til samarbeid og input fra universitet, og det krever lærere som i en travel hverdag finner felles tid til møter med sine kollegaer når det skal reflekteres og drøftes oppgaver relatert til studiet.
DB170412 - For når det virkelig gjelder står etaten opp og gjør sitt beste for å utføre sine oppgaver , uansett om det innebærer å hjelpe en gammel dame over gata eller løpe rett mot fare.
DB170412 Og de skal løse oppgaver basert på kunnskap og ferdigheter !
DB170411 Politireformen fjerner politifolk fra distriktene og kommunereformen overlater oppgaver fra stat til kommune.
DB170411 En av foreldrenes viktigste oppgaver er å trygge barna og beskytte dem mot farer.
DA170411 Vil pårørende at pasienter som kan være demente, urolige, forvirret, sinte, døende, eller med en infeksjon, skal tas hånd om av personer som ikke behersker grunnleggende oppgaver ? spør Krüger.
DA170411 - Bedriftene outsourcer viktige oppgaver , som renhold og kantinevirksomhet.
BT170411 Eiendomsskatt gir kommunene muligheten til å oppfylle lovpålagte oppgaver og håndtere uventede utfordringer.
VG170410 De har begge som en av sine oppgaver å undersøke om lover gitt av politikerne strider mot Grunnloven.
DN170410 Programvaren skal være smart nok til å tilpasse oppgaver til hver enkelt elevs nivå for å styrke undervisningen, men det har ingen ambisjoner om å gjøre lærerne arbeidsløse.
DN170410 - Men hvis roboten er min samarbeidspartner, som foreslår hva elevene kan jobbe videre med, gir dem nivåtilpassede oppgaver og hoster opp aktiviteter som kan gi variasjon i timene, så kan det være kjempebra, sier han.
DA170410 Det er en pågående aktivitet dagen igjennom, med oppgaver man skal løse.
AP170410 Barnevernet står ofte overfor svært vanskelige oppgaver .
DA170409 I 20 minutter spør bankdirektøren om den ansattes kvalifikasjoner, oppgaver , hva som er bra og hva som kan bli bedre med banken.
DA170409 Hva den enkelte kan og hvilke oppgaver der har.
AP170409 Instruktør Tony Totinos jobb er å gi oppgaver til skuespillerne og få fortgang i historiene.
BT170408 Høyresidens François Fillon er i hardt vær etter at konen og barna har blitt lønnet for oppgaver det er uklart om de har utført.
VG170407 - Her sjanser jeg på Snonsøy Elda og Torpa Mai, som begge har fine oppgaver på papiret, sier Olsbu.
SA170407 - En av barnehagens viktigste oppgaver er å utvikle barnets språk, fordi språket er nøkkelen til lek og nye vennskap.
BT170407 Löfven sier alle andre oppgaver er nedprioritert de neste dagene.
BT170407 Mer ansvar og flere oppgaver bør flyttes fra Politidirektoratet til de nye politidistriktene.
AA170407 - En av barnehagens viktigste oppgaver er å utvikle barnets språk, fordi språket er nøkkelen til lek og nye vennskap.
SA170406 Etter å ha fått gradvis flere oppgaver og større ansvar, har hun gått over i en lønnet traineestilling.
SA170406 En nerve for kvinner og menn gjennom uttallige generasjoner - i fortid som i nåtid der travle mennesker strømmer fra busser og jernbane gjennom Byparken på vei til dagens oppgaver eller sightseeing.
DB170406 Nå under tre måneder senere har Bannon fått andre oppgaver .
DB170406 Nå under tre måneder senere har Bannon fått andre oppgaver .
DB170406 Et statsarkiv har ingen oppgaver , intet budsjett, ingen leder, intet personale.
DB170406 Noe Sanner også indirekte innrømmer, når han slår sammen og reformerer først, for så å sette ned et ekspertutvalg som skal se på hvilke nye oppgaver fylkeskommunene kan få.
DB170406 Blant regionenes nye oppgaver finner vi ansvar for fiskerihavner ( så nært, men akk så fjernt, for Innlandet ), kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kulturinstitusjoner, friluftsoppgaver og mer forpliktende regional planlegging.
AP170406 Oslo kommune må altså ikke bare betale for å få tilbake en tomt den ga bort, men også for å avlaste selgeren for oppgaver !
AP170406 Lae-Solberg mener det er mange oppgaver Oslo kommune mer fornuftig kan bruke disse pengene på, enn å betale for sin egen tomt.
AP170406 Oslo kommune må altså ikke bare betale for å få tilbake en tomt den ga bort, men også for å avlaste selgeren for oppgaver !
AP170406 Lae-Solberg mener det er mange oppgaver Oslo kommune mer fornuftig kan bruke disse pengene på, enn å betale for sin egen tomt.
VG170405 - I et dialogmøte der departementet hadde varslet at IRNs grunnleggende oppgaver og vilkårene for statstilskuddet var temaet, er det naturlig/åpenbart at jeg forholder meg til de ansvarlige, nemlig styret og dets leder, skriver Helleland i e-posten onsdag ettermiddag.
DN170405 Sanner avviser at omleggingen er et forsøk på å fjerne oppgaver fra fylkeskommunen for senere å fjerne mellomnivået mellom stat og kommune.
DN170405 Onsdag legger kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) fram tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen, blant annet om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.
DN170405 Også når det gjelder barnevernet skal kommunen få flere oppgaver og mer ansvar.
DN170405 Også fylkeskommunen får nye oppgaver i proposisjonen Sanner legger fram onsdag.
DN170405 Kommunene vil få ansvar for tannhelsen, deler av kollektivtrafikken og en rekke andre mindre oppgaver .
DB170405 Nå under tre måneder senere har Bannon fått andre oppgaver .
DB170405 Nå under tre måneder senere har Bannon fått andre oppgaver .
DB170405 - Det mener jeg det var for tilrettelagte avhør, men nå ser vi gode resultater og det kan som sagt godt hende at det er viktig å lempe på disse fristene så vi setter politiet i bedre stand til å håndtere flere oppgaver samtidig, sier han.
BT170405 Regjeringen foreslår å overføre oppgaver fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til en ny og styrket likestillings- og diskrimineringsnemnd i Bergen.
BT170405 | Nye oppgaver til kommunene ¶
BT170405 Sanner avviser at omleggingen er et forsøk på å fjerne oppgaver fra fylkeskommunen for senere å fjerne mellomnivået mellom stat og kommune.
BT170405 Onsdag legger kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) frem tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen, blant annet om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.
BT170405 Også når det gjelder barnevernet skal kommunen få flere oppgaver og mer ansvar.
BT170405 Også fylkeskommunen får nye oppgaver i proposisjonen Sanner legger frem onsdag.
BT170405 Kommunene vil få ansvar for tannhelsen, deler av kollektivtrafikken og en rekke andre mindre oppgaver .
BT170405 Fakta : Lovproposisjonen om nye oppgaver til kommunene ¶
BT170405 Enkelte oppgaver etter forurensningsloven.
BT170405 Andre oppgaver
AP170405 Sanner mener flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å utvikle et helhetlig tjenestetilbud.
AP170405 Samtidig tilføres fylkene nye oppgaver .
AP170405 Også når det gjelder barnevernet, som i dag er et felles ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune, skal kommunene få flere oppgaver og mer ansvar, for å sikre at tilbudet er forsvarlig.
AP170405 Nye oppgaver og mer forpliktende regional planlegging vil bidra til dette, seier Sanner.
AP170405 Kommunene skal ta over ansvaret for tannhelsen, deler av kollektivtransporten og en rekke andre oppgaver .
AP170405 I proposisjonen vil imidlertid fylkeskommunen få noen nye oppgaver , bl.a.
AP170405 Han avviser at dette gjøres for å fjerne flest mulig oppgaver fra fylkeskommunene, slik at han senere helt kan fjerne mellomnivået mellom stat og kommune : ¶
AP170405 Færre oppgaver for fylkene ¶
AP170405 Fakta : Her er andre mulige nye kommunale oppgaver : ¶
AP170405 Enkelte oppgaver fra 2020.
AP170405 Derfor flytter vi også nye oppgaver til fylkene, sier Sanner.
AP170405 Derfor flytter vi flere oppgaver til kommunene, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.
AP170405 Barnevern : Mer ansvar og oppgaver overføres fra staten.
AP170405 - Vi flytter oppgaver og ansvar til kommunene for å gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester.
AP170405 - Noen oppgaver er tett knyttet opp til kommunale oppgaver , og kan løses bedre når disse sees i sammenheng.
AP170405 - Noen oppgaver er tett knyttet opp til kommunale oppgaver, og kan løses bedre når disse sees i sammenheng.
AA170405 Sanner avviser at han nå legger opp til å fjerne flest mulig oppgaver fra fylkeskommunene, slik at man senere helt kan fjerne mellomnivået mellom stat og kommune : ¶
AA170405 Kommunal minister Jan Tore Sanner gir kommunene nye oppgaver .
AA170405 I proposisjonen vil imidlertid fylkeskommunen få noen nye oppgaver , bl.a.
AA170405 Færre oppgaver for fylkene ¶
AA170405 Enkelte oppgaver fra 2020.
AA170405 Derfor flytter vi også nye oppgaver til fylkene, sier Sanner.
AA170405 Derfor flytter vi flere oppgaver til kommunene, sa kommunalminister Jan Tore Sanner til Aftenposten onsdag.
AA170405 Barnevern : Mer ansvar og oppgaver overføres fra staten.
AA170405 - Vi flytter oppgaver og ansvar til kommunene for å gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester.
AA170405 Få uker etter at den nye regionreformen ble presentert, vedtok Høyres landsmøte en programformulering om å « overføre flere oppgaver fra staten til kommunene og regionene og gi større kommuner og regioner mer ansvar ».
AA170405 For de smulene av noen oppgaver Sanner gir til fylkene, tar han tilbake med den andre hånda.
AA170405 De har minst oppgaver og den slappeste dagsorden av alle folkevalgte, uttalte han til Aftenposten.
DA170404 - Brannvesenet har ansvar for mange oppgaver .
DA170404 Jeg mener vi i større grad bør legge til rette for sosiale entreprenører som kan utføre kommunale oppgaver på en mer fleksibel og variert måte.
DN170403 TVNorges nye virtuelle gameshow, « Lost in time », skulle revolusjonere tv med virtual reality - og ved å la seerne hjemme bruke mobiler og nettbrett til å løse lignende oppgaver av de deltagerne løste på skjermen.
AP170403 Forsvaret fikk i fjor høst i oppgave å fortelle hva Hæren og Heimevernet er i stand til og hvordan de best kan løse sine oppgaver .
AP170403 Forsvaret fikk i fjor høst i oppgave å fortelle hva Hæren og Heimevernet er i stand til og hvordan de best kan løse sine oppgaver .
VG170402 De får store oppgaver hos partileder Trine Skei Grande, åpenbart for å trenes til fremtidige toppverv i partiet ¶
VG170402 Ifølge Listhaugs brev til Stortinget, rokker forslaget ved selve « maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver », meldte Klassekampen.
AP170402 Klar for nye og større oppgaver
VG170401 Og en som er moden for større oppgaver .
DN170401 Norgesmesterskapet er et samarbeid med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utvanning ( NRØA ), BDO, Danske Bank og DN, der samarbeidspartnerne bidrar med oppgaver og/eller premier.
BT170331 Det er bare en av mange oppgaver for ungdomsskolelærer Rebekka Blomvågnes.
SA170330 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
FV170330 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
DB170330 Konsekvensen av det er vi heller ikke får mange nye tanker og ideer til hvordan man kan løse ulike oppgaver .
DB170330 Antakelig er det også rom for å løse offentlige oppgaver bedre.
DA170330 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd « knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offen
BT170330 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
AP170330 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
AA170330 Antrekket er uegnet i en organisasjon som har som en av sine viktigste oppgaver å styrke dialogen med storsamfunnet og som får betydelig offentlig støtte.
VG170329 Selv om protesen foreløpig er på eksperimentstadiet, håper forskerne at arbeidet en dag vil føre til at folk med lammelser kan gjøre dagligdagse oppgaver på egen hånd.
SA170329 De velger også gjerne utfordrende oppgaver som de vokser på, engasjementet stiger fordi det de holder på med blir interessant, resultatene blir gode og de er inne i en god sirkel.
SA170329 De har også gode utsikter til å klare seg godt i livet etter skolen, i studier eller i yrkeslivet, ettersom både studier og yrkesliv krever at man skaper eierskap til og fullfører oppgaver - og stiller til forelesninger/kommer på jobb.
SA170329 De bruker tid på oppgaver på skolen og de gjør lekser.
SA170329 Vil du bli bedre på å finne smarte løsninger, løse oppgaver og automatisere ting i hverdagen ?
SA170329 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
FV170329 Vil du bli bedre på å finne smarte løsninger, løse oppgaver og automatisere ting i hverdagen ?
FV170329 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
DB170329 Selv om protesen foreløpig er på eksperimentstadiet, håper forskerne at arbeidet en dag vil føre til at folk med lammelser kan gjøre dagligdagse oppgaver på egen hånd.
DA170329 Midt i all diskusjon om grenser og størrelse og oppgaver , er dette det aller viktigste perspektivet for diskusjonen om lokaldemokrati og et inkluderende folkestyre.
DA170329 På første rad sitter elever som i tiden frem mot konserten har fått brynt seg på en rekke utfordrende oppgaver .
DA170329 - I forkant av konsertene har de klassene som har vært interessert fått oppgaver de skulle løse med rot i koder og matematikk.
BT170329 Vil du bli bedre på å finne smarte løsninger, løse oppgaver og automatisere ting i hverdagen ?
BT170329 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
AP170329 Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter de
AP170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offe
AP170329 Vil du bli bedre på å finne smarte løsninger, løse oppgaver og automatisere ting i hverdagen ?
AP170329 Da etterfulgte han Rune Pedersen, som etter ti år i jobben ble overført til andre oppgaver i NFF.
AA170329 Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfun
AA170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjone
AA170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjone
AA170329 For noen uker siden hadde jeg en opplevelse som får meg til å stille spørsmål om flybuss-sjåførenes oppgaver og ansvar på holdeplassene : ¶
AA170329 For noen uker siden hadde jeg en opplevelse som får meg til å stille spørsmål om flybuss-sjåførenes oppgaver og ansvar på holdeplassene : ¶
VG170328 Republikanernes problemer med å nå enighet rundt helsereformen, stiller nå spørsmål rundt partikollegenes evne til å takle andre tøffe oppgaver .
VG170328 - Hun skal jobbe med kontorrelaterte oppgaver , hvor IT, skriving av ulike dokumenter og besvare henvendelser elektronisk vil være hennes arbeidsoppgaver.
SA170328 " Departementet vil understreke at videre driftstilskudd betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte ", står det i brevet.
SA170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
SA170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
FV170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
FV170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
BT170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
BT170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
AP170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
AP170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
AA170328 Ifølge stillingsbeskrivelsen skal Hasics oppgaver være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.
AA170328 " Departementet vil understreke at videre driftstilskudd betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte ", står det i brevet.
AA170328 " Departementet vil understreke at videre driftstilskudd betinger at IRN kan ivareta ovennevnte formål og oppgaver på en tilfredsstillende måte ", står det i brevet.
DN170327 Sturgeon forventet at statsminister May ville snakke om hvilke oppgaver som vil bli overført fra Brussel til Edinburgh når den britiske utmeldingen av EU er et faktum.
DN170327 TVNorges nye virtuelle gameshow, « Lost in time », skulle la seerne hjemme bruke mobiler og nettbrett til å løse lignende oppgaver av de deltagerne løste på skjermen.
DA170327 - Vil ikke det å bygge opp to organisasjoner som dels skal drive med samme oppgaver være en dobbeltkjøring og feil bruk av ressurser ?
DA170327 - Er det feil bruk av offentlige penger å bygge opp en ny organisasjon som skal utføre samme oppgaver som Region Stavanger allerede gjør ?
AA170327 Sturgeon forventet at statsminister May ville snakke om hvilke oppgaver som vil bli overført fra Brussel til Edinburgh når den britiske utmeldingen av EU er et faktum.
DB170326 - Der måtte jeg gjennom klatring og fysiske oppgaver i « 71 grader nord»-stil.
AP170326 Automatisering har i tillegg bidratt til at stadig flere oppgaver kan utføres av maskiner.
VG170325 Når han nå skal velge sin første ellever, som han helt riktig sier at er en av fotball-lederens viktigste oppgaver , så ser han ganske sikkert at han må beskytte forsvaret godt.
SA170325 Det handler om hvor mange oppgaver den enkelte barnevernsarbeider har, det handler om den støtte og oppfølging den enkelte barnevernsarbeider får.
AA170325 Det skal ikke bare skrives og legges ut bilder, men også utføres oppgaver som programmering, kobling av databaser og forbedring av brukervennligheten, sier Martinsen.
AA170325 Vi forstår at noen oppfatter prosjektet som underlig og kanskje overflødig, siden en av pressens aller viktigste oppgaver er å sjekke fakta i alle saker de skriver om.
SA170324 Midt i all diskusjon om grenser og størrelse og oppgaver er dette det aller viktigste perspektivet for diskusjonen om lokaldemokrati og et inkluderende folkestyre.
SA170324 - Jeg ba ham kun konsentrere seg om kampen og sine oppgaver , sa Ermer Fulgoni, daværende keepertrener i Parma, om debuten til Buffon, ifølge NTB.
DN170324 Opp gjennom årene har maskiner overtatt stadig flere oppgaver som tidligere ble gjort manuelt.
DN170324 Flere arbeidstagere må være åpne for å ta på seg nye oppgaver , sier Sanner.
DN170324 - Dette er en positiv utvikling som bidrar til å frigjøre ressurser til andre oppgaver .
DB170324 - Jeg ba ham kun konsentrere seg om kampen og sine oppgaver , sa Ermer Fulgoni, daværende keepertrener i Parma, om debuten til Buffon.
AP170324 - Jeg ba ham kun konsentrere seg om kampen og sine oppgaver , sa Ermer Fulgoni, daværende keepertrener i Parma, om debuten til Buffon, ifølge NTB.
AA170324 Det gjenstår fortsatt oppgaver som må utredes.
AA170324 Du skal få vite hvorfor vi har blod og hva slags oppgaver blodet har i kroppen - og hvorfor myggen er så interessert i blodet vårt heter det blant annet i introduksjonen.
VG170323 Han mener en nektelse av oppnevning fra Fylkesnemnda uten at saken til advokat Shariati er behandlet i de relevante disiplinærorganer er uhjemlet, ulovlig og meget upassende innblanding i Tilsynsrådet for advokater sine oppgaver .
SA170323 En av kapteinens viktigste oppgaver er å ta ansvar og lede der ute.
DN170323 Da er det viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til.
DA170323 Han minner om at om en ser EU utenfra, er EU en union med stadig flere medlemmer og stadig dypere oppgaver .
BT170323 En av kapteinens viktigste oppgaver er å ta ansvar og lede der ute.
AP170323 En av kapteinens viktigste oppgaver er å ta ansvar og lede der ute.
SA170322 Skal Tvedt overhodet få arbeidsforhold og unngå å havne i offside, er det særlig to oppgaver han må kaste seg over.
FV170322 Skal Tvedt overhodet få arbeidsforhold og unngå å havne i offside, er det særlig to oppgaver han må kaste seg over.
FV170322 En av kapteinens viktigste oppgaver er å ta ansvar og lede der ute.
DA170322 Han hevder også at det er et problem at Forsvaret outsourcer for mange oppgaver, spesielt på vedlikehold - oppgaver han mener Forsvaret kunne gjort mye billigere selv.
DA170322 Han hevder også at det er et problem at Forsvaret outsourcer for mange oppgaver , spesielt på vedlikehold - oppgaver han mener Forsvaret kunne gjort mye billigere selv.
DA170322 Den er etter min mening under det man kan kalle kritisk masse, altså under nivået der det er noen som helst sammenheng mellom oppgaver og størrelse.
DA170322 Fokus på færre oppgaver av gangen er ofte et suksesskriterie.
DA170322 Det er lett at både enkeltpersoner og team tar på seg flere og flere oppgaver uten å prioritere noe vekk.
BT170322 Skal Tvedt overhodet få arbeidsforhold og unngå å havne i offside, er det særlig to oppgaver han må kaste seg over.
AP170322 Og uansett om man bor i en liten eller stor kommune, skal staten legge til rette for at alle kommuner har « likeverdige økonomiske forutsetninger for å løse sine oppgaver .
AP170322 Skal Tvedt overhodet få arbeidsforhold og unngå å havne i offside, er det særlig to oppgaver han må kaste seg over.
AA170322 Ifølge Weekendavisens korrespondent i Seoul, Markus Bernsen, begynte skandalen da medstudenter til 20-åringen ved et anerkjent universitet i Seoul begynte å stille spørsmål ved hvorfor hun ikke møtte opp til timene eller avleverte oppgaver .
VG170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
SA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. ( ©NTB ) ¶
DN170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
DB170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
DA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
DA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
BT170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. ( ©NTB ) ¶
AP170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
AA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
AA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. ( ©NTB ) ¶
VG170320 Langt ut på venstresiden ønsker partiene private til å ta oppgaver det offentlige tradisjonelt har hatt.
VG170320 Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som også deltok på Stortingets høring, har bedt HV-sjefen om å vurdere om deler av Sjøheimevernets oppgaver skal opprettholdes i HV.
VG170320 Sveip til siden og du får appoversikten der du kan veksle mellom ulike oppgaver , og eventuelt avlive ulydig programvare.
DA170320 Rammer andre oppgaver
DA170320 - Utkastet viser at det er veldig lite av våre oppgaver som er skjermet mot kutt.
DA170320 Rammer andre oppgaver
BT170320 Tenk hva det innebærer at kvinnenes viktige tradisjonelle oppgaver på feltet barneoppdragelse, helsestell og omsorgsarbeid er tatt ut av privat- og frivillighetssfæren og omgjort til viktige og lønnede samfunnsoppgaver, samtidig som oppgavene har fått et sterkt politisk fokus.
BT170320 Samfunnsutviklingen og norsk skole stemmer bedre med jentenes evner og oppgaver .
AA170320 Nye oppgaver for kulturhusene : - Kulturhusene kan ikke lenger bare tilby lokaler til leie.
SA170317 Enkelte oppgaver er for nært knyttet til menneskelig natur og instinkter til at de uten videre kan skyves over på motsatt kjønn.
DN170317 Kandidatene i EY skal blant annet arbeide med like relevante oppgaver som andre yngre medarbeidere i selskapet, opplyser Vihovde.
DN170317 Hele saken dreier seg om tolkningen av en delstatslov og et manglende Oxford-komma, såkalt seriekomma, etter ordet « forsendelse » i lovteksten under - som omfatter hvilke oppgaver som ikke utløser overtid.
FV170316 Hun sier at hvilke oppgaver som skal ligge til administrasjonssted vil være en viktig del av arbeidet som begynner når resultatene etter klagebehandlingen er klare.
DB170316 Vi har en fordel i at det er høy arbeidsledighet blant ingeniører for tida, og de har arbeidet med oppgaver som krever nytenking og høyteknologisk kunnskap.
DB170316 Hva slags oppgaver trives de med, hva kan de settes til, og hva bør de absolutt ikke gjøre ?
DB170316 Dette må da avdekkes for hver enkelt person - som da vil settes til en tilpasset blanding av behandling opplæring og oppgaver - avhengig av hvem vedkommende er.
AA170316 Den russiske sikkerhetseksperten og forfatteren Andrej Soldatov, som har skrevet boka " Red Web ", sier at fremgangsmåten med å sette bort oppgaver til stråmenn og private aktører gjør det mulig for russiske myndigheter å benektet enhver befatning med den kriminelle virksomheten.
AA170316 Jeg ser at Opoku tror ansatte alltid kan bestemme selv hvilke oppgaver de skal løse og ikke, men slik er det ikke ute i virkelighetens verden.
VG170315 PS : NIF-toppene tillegger at supportsenteret i organisasjonen, som ligger under IT-avdelingen, også har mange andre oppgaver enn å drive med IT.
DB170315 - Jeg har fått to oppgaver av Audun før landsmøtet.
DB170315 I et debattinnlegg i Dagbladet i dag advarer fastlegene Kari Løvendahl Mogstad, Tone Dorthe Sletten og Nils Ivar Leraand mot å la jordmødrene få utvidede oppgaver i helsevesenet.
DB170315 Fastleger er lei av å høre at de ikke har tid, ikke er lavterskeltilbud, at enkelteksempler forteller hvor dårlige de er, av å forties, og av å høre at andre vil ha oppgavene deres fordi legene visstnok har mer enn nok av andre oppgaver .
DA170315 På brannvesenets øvingssenter på Lahaugmoen fikk hun prøve forskjellige oppgaver som en brannkonstabel har.
DA170315 - Selv om lovpålagte oppgaver blir vernet, er vi bekymret for at viktig forskning og overvåkning, særlig innen rusfeltet, samt støttefunksjoner for helsepersonell og publikum, vil bli nedprioritert eller falle bort, fortsetter Gerhardsen.
DB170314 Ifølge Billedbladet har prinsessa hatt forskjellige offisielle oppgaver i Danmark i løpet av helga og forrige uke.
AA170314 Vi mener at læringsbegrepet må defineres bredt, og at kompleksiteten og helheten i barnehagens oppdrag og oppgaver må ligge til grunn for de utdanningspolitiske valgene som tas.
SA170313 Utlånsavtalen med Twente går ut denne våren og Celina føler seg klar for større oppgaver .
SA170313 Han er tent på nye oppgaver i landslagsmålet, men tror de resterende kampene i EM-kvaliken blir tøffe.
FV170313 Utlånsavtalen med Twente går ut denne våren og Celina føler seg klar for større oppgaver .
FV170313 Han er tent på nye oppgaver i landslagsmålet, men tror de resterende kampene i EM-kvaliken blir tøffe.
DN170313 Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som gjennom sin virksomhet har opptrådt i strid med forretningsorden og dermed utenfor sine fullmakter og oppgaver .
DA170313 En god del oppgaver blir ikke tilfredsstillende ivaretatt selv med mange ledige hender.
BT170313 Utlånsavtalen med Twente går ut denne våren og Celina føler seg klar for større oppgaver .
AP170313 Han lekset opp for stortingspresidenten at presidentskapets oppgaver handler om å være møteplanlegger og for øvrig håndtere oppgaver knyttet opp mot Stortingets administrasjon.
AP170313 Han lekset opp for stortingspresidenten at presidentskapets oppgaver handler om å være møteplanlegger og for øvrig håndtere oppgaver knyttet opp mot Stortingets administrasjon.
AP170313 Utlånsavtalen med Twente går ut denne våren og Celina føler seg klar for større oppgaver .
AP170313 Han er tent på nye oppgaver i landslagsmålet, men tror de resterende kampene i EM-kvaliken blir tøffe.
DB170312 ¶ HEMMELIGHETSFULL : Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) sier det vil bli framlagt helt nye oppgaver i proposisjonen som kommer før påske.
DB170312 Tilsvarende nå lager vi en struktur som kan gjøre at fylkene i framtida kan ta på seg nye oppgaver , sier Sanner, og påpeker at regjeringen vil se gjennomgangen i sammenheng med hvordan statlige etater er organisert rundt om i landet.
DB170312 Sanner vil heller ikke si hva slags oppgaver det kan være snakk om.
DB170312 Når vi nå endrer det regionale nivået ønsker vi også et bredest mulig samarbeid for å få tilført dem nye oppgaver , sier Høyre-nestlederen.
DB170312 Nå som de har lekt seg på bakrommet og tegna kart, må vi vente at de er både tydelig og offensiv når det gjelder å overføre oppgaver til det nye nivået, sier Pedersen.
DB170312 Mange vil trolig mene at det virker usannsynlig at regjeringen plutselig kommer med nye store oppgaver til de nye regionene, siden det ikke har kommet tidligere.
DB170312 Han understreker at det er viktig for ham at regionene ikke får tilført nye oppgaver « bare for at de skal få mer å gjøre. » - Vi flytter oppgaver når det gir bedre løsninger for innbyggere og næringsliv, sier han.
DB170312 Fylkene får noen nye oppgaver og vi peker også framover på hva fylkene skal gjøre i framtida, sier kommunal- og moderniseringsministeren til Dagbladet.
DB170312 Det vi kan konstatere er at Høyre og Frp til nå har vist null vilje til å overføre oppgaver til fylkene.
DB170312 Da startet man med å lage en kommunestruktur som gjorde at du kunne tilføre nye oppgaver .
DB170312 - Tror du det kommer oppgaver av betydning i proposisjonen ?
DB170312 - Sogn og Fjordane og Hordaland har blant annet vedtatt frivillig sammenslåing under forutsetning at de skal få flere oppgaver ?
DB170312 - Jada, og det blir mer oppgaver .
DB170312 - Dere dytter i praksis alt et slikt ekspertutvalg vil ta stilling til av oppgaver , til neste stortingsperiode ?
DB170312 ( Dagbladet ) : Både opposisjonen på Stortinget og fylkespolitikere har kritisert regjeringen for å slå sammen fylker med tvang uten å ha oppgaver å tilføre dem.
DB170312 » - Vi flytter oppgaver når det gir bedre løsninger for innbyggere og næringsliv, sier han.
AA170312 Fillon, som er presidentkandidat for det borgerlige partiet Republikanerne, er allerede under politietterforskning for å ha lønnet både kone og barn med flere millioner kroner i offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
AA170312 Først vedtok landsmøtet å legge formuleringen " overføre flere oppgaver fra staten til kommunene og regionene og gi større kommuner og regioner mer ansvar " inn i partiprogrammet.
DB170311 Der de kongelige mistet tilgang til tjenesteytere som også utførte oppgaver på deres private eiendommer, ble det laget særskilte underhåndsavtaler man ikke snakket så mye om.
VG170310 Dypt på bortelagets midtbane hadde 19-åringen først og fremst defensive oppgaver i torsdagens oppgjør, men han viste også frem en voksen ro med ballen i føttene.
VG170310 - Erfaring viser at disse gruppene utnytter yngre personer som vil inn i gruppen eller klatre i hierarkiet, sier politietterforsker Gunnar Appelgren, som samordner politiets prioriterte oppgaver i Stockholms-området.
VG170310 Det blir derfor misvisende å bruke den siste tids økning i antall objekter som et argument for at Heimevernet ikke er dimensjonert for å løse sine oppgaver », skriver forsvarssjefens talsmann, oberst Sven H.
DB170310 Vi må i så fall også bestemme oss for hvilke oppgaver de kan settes til, for eksempel i isolerte områder, sier paven i intervjuet.
DA170310 Han påtok seg store internasjonale oppgaver , og mitt pussigste minne om ham stammer fra Mexico by i 1986.
AP170310 - Det er ingen ansatte som vil miste jobben på grunn av dette, men man må være forberedt på å flytte på seg, eventuelt å få ny oppgaver , sier Sanner som legger til at staten vil hente ut effektivitetsgevinster ved sammenslåingen, men det skal skje over tid.
AA170310 Vi må i så fall også bestemme oss for hvilke oppgaver de kan settes til, for eksempel i isolerte områder, sier paven i intervjuet.
SA170309 - Med tanke på regionsreformen må vi se på hvilke oppgaver staten skal gjøre, og en tydeliggjøring av hvor de ulike oppgavene skal løses, sier han.
DN170309 Erna Solberg : - Vi har to store politiske oppgaver foran oss ¶
DN170309 | Erna Solberg : - Vi har to store politiske oppgaver foran oss ¶
DN170309 Solberg mener hun og partiet har to store politiske oppgaver foran seg.
DN170309 Erna Solberg peker på to viktige oppgaver hun må løse for å ta Norge ut av en tøff omstillingsperiode.
DB170309 Barna som tar seg gjennom verden i dokumentarene til Olin og Melkeraaen, er gitt sysler og oppgaver som holder fingrene deres unna ipaden.
AA170309 - Vi har to store oppgaver foran oss.
SA170308 Stavanger har store oppgaver med å skaffe tilfredsstillende forhold for bussene i bydelene.
DB170308 - Johannes og jeg hadde to ulike oppgaver og møtte ulike motstandere.
DB170308 Under atferd under prøving står det : « Det er slående hvor godt han snakker norsk etter under tre år, men han hjelper seg også med fransk i språklige oppgaver ».
DB170308 Fredag før fredagsbønn leste vi oppgaver fra uka før, og fikk nye lekser.
DB170308 Dette er oppgaver jordmødrene mer enn gjerne vil utføre fordi de er en naturlig forlengelse av de nåværende oppgavene, sier Siri von Krogh.
DB170308 Familievoldskoordinatorene er tillagt koordinerende oppgaver og skal ha en oversikt over politidistriktets samlede innsats innen familievoldsfeltet.
AA170308 Mediemangfoldsutvalget har nå levert gode forslag til hvordan vi kan sikre at mediene beholder sine viktige oppgaver i det norske demokratiet.
VG170307 For på toppen sitter en Siv Jensen, mildt sagt travelt opptatt med sine krevende oppgaver i Finansdepartementet, og ser sin egen lederposisjon og autoritet svinne hen i takt med Listhaug-euforien.
VG170307 - Poenget er at fengselsbetjenter over de siste årene har fått langt flere oppgaver , fangesammensetningen har endret seg til å være sykere og mer utagerende samtidig som det kuttes i budsjettene.
VG170307 Og spriket mellom ressuser og oppgaver er følgelig ikke blitt mindre, sier Liestøl.
VG170307 Nå slår de tillitsvalgte i Heimevernet alarm om det de mener er en skrikende mangel på sammenheng mellom pålagte oppgaver , og antallet soldater som skal utføre oppgavene.
VG170307 - Misforholdet mellom Heimevernets ressurser og pålagte oppgaver dokumenterer det Riksrevisjonen har rapportert, at det er alvorlige mangler ved samfunnets sikring av skjermingsverdige objekter.
DB170307 Han mener Pogba, med sine offensive kvaliteter, ikke passer til å ha store defensive oppgaver .
DA170307 Ville den virkelige Vestlandsregionen, og ikke kvasiregionen med Hordaland og Sogn og Fjordane, ha blitt noe av med tydeligere oppgaver servert av regjeringen ?
AA170307 Anklagene går ut på at han skal ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de utførte konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170306 Nok en gang feilet helt grunnleggende oppgaver .
VG170306 Men flere oppgaver , mer ansvar og utvidet forskningsportefølje har ikke medført friske midler til å dekke opp for de nye tilleggsfunksjonene.
VG170306 Det har nasjonale oppgaver innen psykisk helse, rusmiddelforskning, smittevern, miljømedisin, epidemiologi og kunnskapsproduksjon.
AA170306 - Et scenario er at man skal legge ned regioner og erstatte disse med nasjonale fagmiljøer, noe som innebærer at regionsjefene mest sannsynlig vil få nye oppgaver .
AA170306 Det er veldig profesjonelt her, vi følger en litt sånn Hollywood-modell, hvor alle har sine spesifikke oppgaver .
DN170305 Ett av forslagene går ut på å legge ned regionene og gi toppsjefene nye oppgaver .
DB170305 Det blir heller ikke klart før på et senere tidspunkt hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene eventuelt får i tillegg til dem som allerede er kjent.
BT170305 Når Folkekongressen ikke er samlet, er det en fast komité på rundt 150 representanter som ivaretar mange av dens oppgaver .
BT170305 Hvis ikke må staten overta enda flere oppgaver .
BT170305 Også en rekke sentraladministrative oppgaver innen forskning og høyere utdanning som i dag er lokalisert til Oslo, skal flyttes ut.
AP170305 Sykepleier og kursleder Rita Danese lærer elevene å tenke bevisst på hvordan de kan løse oppgaver og utfordringer i hverdagen.
AA170305 - Han trengte en person til å utføre noen oppgaver .
VG170304 Da kan vi fordele oppgaver .
SA170303 ULIKE OPPGAVER : En 5-åring kan være med å dekke bordet, mens en 10-åring kan smøre matpakken sin selv, mener psykolog Per Schultz Jørgensen.
SA170303 I boken « Robuste barn » kommer han med konkrete råd til hvilke oppgaver barna bør få ut ifra hvor gamle de er.
SA170303 Hjelpe til med i hagearbeid og andre oppgaver i hjemmet.i ¶
SA170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
FV170303 ULIKE OPPGAVER : En 5-åring kan være med å dekke bordet, mens en 10-åring kan smøre matpakken sin selv, mener psykolog Per Schultz Jørgensen.
FV170303 I boken « Robuste barn » kommer han med konkrete råd til hvilke oppgaver barna bør få ut ifra hvor gamle de er.
FV170303 Hjelpe til med i hagearbeid og andre oppgaver i hjemmet.
FV170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
BT170303 ULIKE OPPGAVER : En 5-åring kan være med å dekke bordet, mens en 10-åring kan smøre matpakken sin selv, mener psykolog Per Schultz Jørgensen.
BT170303 I boken « Robuste barn » kommer han med konkrete råd til hvilke oppgaver barna bør få ut ifra hvor gamle de er.
BT170303 Hjelpe til med i hagearbeid og andre oppgaver i hjemmet.
BT170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
AP170303 ULIKE OPPGAVER : En 5-åring kan være med å dekke bordet, mens en 10-åring kan smøre matpakken sin selv, mener psykolog Per Schultz Jørgensen.
AP170303 I boken « Robuste barn » kommer han med konkrete råd til hvilke oppgaver barna bør få ut ifra hvor gamle de er.
AP170303 Hjelpe til med i hagearbeid og andre oppgaver i hjemmet.
AP170303 - Det varierer hvem som gjør hva, men vi prøver å hele tiden finne oppgaver som barna selv liker å gjøre.
AA170303 Vi har en regjering som gjennomfører reform etter reform som trekker oppgaver inn mot sentrum og hvor det byrålkratiseres mer og mer, sier Ola Borten Moe.
VG170302 Færre journalister skal gjøre flere oppgaver .
DN170302 Hvilke oppgaver jeg får da, vet jeg ennå ikke, opplyser Duckert.
DN170302 Hun skal tilbake til NRK høsten 2018, hvilke oppgaver hun får da, er ikke bestemt.
DB170302 Granskingen innebærer full gransking av anklager om at han ga kona lønn uten at hun skal ha utført konkrete oppgaver . 4Årets franske valgkamp likner ikke på noe man har sett før Kommentar ¶
DB170302 Samtidig som Ali har kontroll i oppvasken er det som regel flere oppgaver han sørger for.
DN170301 Fondet har gått med store tap, samlet sett på 650 millioner kroner fra 2008 til 2014, og regjeringen ønsket å endre dets oppgaver og trekke tilbake 1,25 milliarder kroner fra fondet.
DB170301 Viktige oppgaver i mai og juni ¶ 2017-oppladningen er så langt unna en kopi av grunnlaget han la for fem år siden det er mulig å komme.
DB170301 Granskingen innebærer full gransking av anklager om at han ga kona lønn uten at hun skal ha utført konkrete oppgaver .
DB170301 Han ble bedt om å gjøre oppgaver som lå utenfor hans ansvarsområde, og som han ikke hadde kompetanse til.
DB170301 Viv skal være en langt mer avansert løsning, som blant annet kan skrive sin egen kode for å løse nye oppgaver .
DB170301 Å sikre reell konkurranse i ei tid da noen firmaer tar kontrollen over hele markeder, vil bli en av myndighetens viktigste oppgaver framover.
DB170301 Det er statens evne til å finansiere sine oppgaver og faren for massearbeidsledighet som motiverer forslagene.
AP170301 Granskingen innebærer full gransking av anklager om at han ga kona lønn uten at hun skal ha utført konkrete oppgaver .
AP170301 Ifølge Klassekampen mener Listhaug at forslaget rokker ved selve " maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver ".
AA170301 Etterforskningen innebærer full gransking av anklagene om at han ga kona lønn uten at hun skal ha utført konkrete oppgaver .
VG170228 - Han vil ganske sikkert ha som en av sine viktigste oppgaver å ha tett kontakt med klubber og spillere der.
SA170228 Når et søsken kommer til verden, råder hun til å være bevisst på å la storebror eller storesøster få være med på å ta stellet og hjelpe til hjemme med oppgaver som ikke er vanskeligere enn at de får mestringsfølelse.
SA170228 Man vet nøyaktig hva man skal gjøre og hvilke oppgaver det skal fokuseres på, man visualiserer løypa.
SA170228 Alle som har vært så heldige at de har fått jobbe med mennesker som er bedre enn dem, vet hva det handler om : Lære litt her, lære litt der, finne nye måter å løse oppgaver på.
SA170228 Han har lang erfaring gjennom ulike oppgaver både i Norge og Sverige.
FV170228 Alle som har vært så heldige at de har fått jobbe med mennesker som er bedre enn dem, vet hva det handler om : Lære litt her, lære litt der, finne nye måter å løse oppgaver på.
DN170228 Det er statsminister og fungerende president Hwang Kyo-ahn, som tar seg av Parks oppgaver mens saken pågår, som satte foten ned for en forlengelse av etterforskningen, skiver AFP.
DN170228 Vi har store oppgaver foran oss.
DB170228 Toppfotballsjef Nils Johan Semb sier at spillerobservasjoner i både inn- og utland blir blant assistenttrenerens viktigste oppgaver . | « Perry » skal hjelpe Norge opp av sumpa : - Han er litt annerledes ¶
DA170228 Toppfotballsjef Nils Johan Semb sier at spillerobservasjoner i både inn- og utland blir blant assistenttrenerens viktigste oppgaver .
BT170228 Når et søsken kommer til verden, råder hun til å være bevisst på å la storebror eller storesøster få være med på å ta stellet og hjelpe til hjemme med oppgaver som ikke er vanskeligere enn at de får mestringsfølelse.
BT170228 Alle som har vært så heldige at de har fått jobbe med mennesker som er bedre enn dem, vet hva det handler om : Lære litt her, lære litt der, finne nye måter å løse oppgaver på.
BT170228 Han har lang erfaring gjennom ulike oppgaver både i Norge og Sverige.
AP170228 En av Donald Trumps viktigste oppgaver i tirsdagens tale blir å berolige finansmarkedene, som begynner å bli utålmodige og vil se konkrete resultater.
AP170228 Når et søsken kommer til verden, råder hun til å være bevisst på å la storebror eller storesøster få være med på å ta stellet og hjelpe til hjemme med oppgaver som ikke er vanskeligere enn at de får mestringsfølelse.
AP170228 Man vet nøyaktig hva man skal gjøre og hvilke oppgaver det skal fokuseres på, man visualiserer løypa.
AP170228 Han har lang erfaring gjennom ulike oppgaver både i Norge og Sverige.
AA170228 Ifølge Klassekampen mener Listhaug at forslaget rokker ved selve " maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver ".
FV170227 Når et søsken kommer til verden, råder hun til å være bevisst på å la storebror eller storesøster få være med på å ta stellet og hjelpe til hjemme med oppgaver som ikke er vanskeligere enn at de får mestringsfølelse.
DN170227 Det er statsminister og fungerende president Hwang Kyo-ahn, som tar seg av Parks oppgaver mens saken pågår, som har satt foten ned for en forlengelse, skiver AFP.
DB170227 Deretter er både soving og dusjing mindre morsomme oppgaver på programmet for morgendagens sykkelstjerner.
DB170227 Vi har ingen oppgaver om motorer ennå og heller ikke alle dimensjoner.
AA170227 Det er statsminister og fungerende president Hwang Kyo-ahn, som tar seg av Parks oppgaver mens saken pågår, som har satt foten ned for en forlengelse, skiver AFP.
DN170226 Alt dette er både tidkrevende og ressurskrevende oppgaver som krever kapital, sier Johannessen til Smaalenenes Avis.
DB170226 Dette oppnås best, så langt det er mulig, ved at tilstedeværelsen er basert på naturlig samvær og reelle oppgaver i fellesskapssituasjonen, og at kontrollelementet utføres med respekt uten at hensikten bortfaller ».
AA170226 Alt dette er både tidkrevende og ressurskrevende oppgaver som krever kapital, sier Johannessen til Fredriksstad Blad.
DB170225 Da må sette deg godt inn i jobben du søker og vise til konkrete oppgaver og løsningsforslag der du kan tilføre bedriften noe de kanskje ikke hadde tenkt på, understreker Jagge.
DB170225 Dessverre er det fortsatt for mange kommuner som er for små til å kunne ta over flere oppgaver .
BT170225 » Enhver beslutning om å flytte ut oppgaver og statlig virksomhet bør tiljubles, og den som får tildelingen bør gratuleres - selv om vi på bakrommet i Bergen måtte mene at forutsetninger og faktagrunnlag tilsa at tildelingen burde havnet i Norges nest største by.
BT170225 Da kunne Vestlandet blitt en reell motvekt mot en stadig sterkere osloregion, og stilt tøffere krav ved overføring av oppgaver og utflytting av statlig virksomhet.
AP170225 Vi har også en offensiv plan for å vurdere ytterligere flytting av viktige oppgaver innenfor blant annet kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, kulturoppgaver og tilsyn.
AP170225 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
AP170225 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
AP170225 Bodø - 10 arbeidsplasser - Norsk kulturråd, museumsfaglige oppgaver
AP170225 Oppgaver og enheter kan bli flyttet til Nord-Norge eller Vestlandet.
AA170225 Som pleier står du midt i en konflikt - du skal løse mange oppgaver samtidig.
AA170225 Da blir løsningene lettvinte for å rekke dagens oppgaver .
VG170224 Det norske håpet har blitt matchet forsiktig så langt, men kan være moden for større oppgaver om ikke så altfor lenge.
SA170224 Det pågår nå et forsøksprosjekt der flere kommuner får økt ansvar for oppgaver og tiltak på barnevernsområdet.
FV170224 Nå er Havnaa klar for større oppgaver , og aller helst ser han fram til en gang å få bokse hjemme i Arendal.
FV170224 Senere la Robert Gilman til kriteriet at en økolandsby bør ha flere « tiltakssentre », at beboerne har faste oppgaver de utfører selvstendig til det felles beste.
DN170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
DB170224 Men når Steve Bannon først hadde trådt ut av skyggen, var det viktigere å høre hva han ser på som Trumps viktige oppgaver i tida framover.
DB170224 Flerspråklige gjør det bedre i oppgaver hvor man må undertrykke en automatisk respons eller skifte mellom ulike perspektiv raskt.
DB170224 Stortinget har få viktigere oppgaver enn å ivareta dette fellesskapet.
DB170224 Kjekt er det imidlertid at du kan lage egne oppgaver om du vil.
DB170224 Deltakerne har så tre oppgaver på seg til enstemmig å gjette hvem som er fakeren.
DA170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
DA170224 - Miljødirektoratet må kunne prioritere nye oppgaver , som forvaltning av tilskudd.
AP170224 Nyheten ble kjent fredag kveld og innebærer full gransking av anklagene om at Fillon i årevis sørget for at kona fikk lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver .
AP170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
AA170224 Nyheten ble kjent fredag kveld og innebærer full gransking av anklagene om at Fillon i årevis sørget for at kona fikk lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver .
AA170224 Fillon er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning uten at hun utførte konkrete oppgaver som hans assistent i nasjonalforsamlingen.
AA170224 Helga Pedersen savner klare svar på hvilke oppgaver de nye regionene skal få, og spør spesifikt om KrF har fått gjennomslag forat ansvaret for videregående opplæring, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten ikke skal overføres til kommunene, noe stortingsflertallet gikk inn for for to år siden.
AA170224 - De første dagene var det så intenst og kaotisk, så mange ukjente mennesker og nye oppgaver .
SA170223 De går inn i en funksjonær-rolle hvor tiden til elevrelaterte oppgaver blir redusert på bekostning av et endeløst kontor-/dokumentasjonsarbeid.
DB170223 Det er ganske normalt i et konsernforhold at man kjøper tjenester fra morselskapet for å få utført diverse administrative oppgaver , innenfor regnskap, HR og marked.
DB170223 Om kommuner som i praksis er fungerende arbeidsmarkeder ble slått sammen, ville man fått mer likestilte enheter som kunne overtatt større oppgaver og fått bedre økonomi enn i dag.
AA170223 Konsernsjef Terje Male sier Møllergruppen har store oppgaver foran seg med å tilpasse seg de store endringene han mener kommer fort i bilbransjen.
AA170223 Fortsatt er det ikke bestemt hvilke oppgaver de nye regionene skal få.
AA170223 Bevisst eller ubevisst, vil derfor ærgjerrige forskere velge oppgaver som er av internasjonal interesse. 4 ) Enkelte språklige artikler som f. eks « Ibsens bruk av dialektuttrykk fra Gudbrandsdalen » kan umulig komme til sin rett på engelsk i et internasjonalt tidsskrift, men kan være ypperlig forskning og viktig for oss i Norge. 5 ) Folk flest får mindre igjen f
VG170222 Koreografene har gitt dem overkommelige oppgaver , som de løser greit.
VG170222 I de 40 årene Beredskapstroppen har eksistert, har den løst oppgaver i hele bredden av sitt oppdragsspekter.
VG170222 Når det gjelder kostnader viser jeg til at sjåførene også har andre oppgaver i rådhuset knyttet til sikkerhet.
VG170222 Ap har sammen med Senterpartiet og SV fremmet forslag i Stortinget om hvilke oppgaver et regionalt folkevalgt nivå skal ha.
SA170222 Dette er blant velferdsstatens mest krevende oppgaver .
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 Ved å innføre mer formell læring og mindre frilek mener vi det vil medføre mer tid til planlegging og gjennomføring av oppgaver enn tid til hvert enkelt barn.
DB170222 Ved at kunnskapsministeren nå ønsker å innføre mer formell læring, og da særlig innenfor språk og realfag, er vi i barnehagen redde for hva det vil ha å si for noen av punktene i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver .
DB170222 Med mere styrt hverdag lærer ikke barna lenger dette, og det kan føre til at de blir mindre selvstendige og mer avhengig av andre mennesker for å kunne utføre oppgaver senere i livet.
DA170222 Hele 80 prosent av de spurte i Difis undersøkelse mener at tilsynenes oppgaver ble skadelidende på grunn av flyttingen.
BT170222 De har dessverre stemt mot Aps forslag til nye oppgaver .
BT170222 - Høyre og Frp har ikke vært villige til å gi noen nye oppgaver til regionene.
BT170222 I tillegg vil det tilkomme en rekke nye oppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene, deriblant oppgaver innen landbruk, samferdsel og integrering, påpeker Schou. ( ©NTB ) ¶
BT170222 I tillegg vil det tilkomme en rekke nye oppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene, deriblant oppgaver innen landbruk, samferdsel og integrering, påpeker Schou. ( ©NTB ) ¶
BT170222 Hun mener også Arbeiderpartiets partileder tar feil med sin påstand om at regionene ikke får nye oppgaver .
BT170222 De har dessverre stemt mot Aps forslag til nye oppgaver .
BT170222 - Høyre og Frp har ikke vært villige til å gi noen nye oppgaver til regionene.
AP170222 Han råder ordførerne i kommuner som blir slått sammen med tvang til å jobbe for å finne løsninger, fordi de nå vil få flere oppgaver .
AP170222 - Vi ønsker større kommuner med mange oppgaver .
AP170222 » Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning, forskning, næringsutvikling og miljø.
AP170222 oppgaver Innovasjon Norge i dag har.
AP170222 Han sier situasjonssenteret skal ivareta direktoratets operasjonelle rolle ved alvorlige hendelser og krisehåndtering uten å overta politidistriktenes oppgaver .
AP170222 I tillegg vil det tilkomme en rekke nye oppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene, deriblant oppgaver innen landbruk, samferdsel og integrering, påpeker Schou. ( ©NTB ) ¶
AP170222 I tillegg vil det tilkomme en rekke nye oppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene, deriblant oppgaver innen landbruk, samferdsel og integrering, påpeker Schou. ( ©NTB ) ¶
AP170222 Hun mener også Arbeiderpartiets partileder tar feil med sin påstand om at regionene ikke får nye oppgaver .
AP170222 De har dessverre stemt mot Aps forslag til nye oppgaver .
AP170222 - Høyre og Frp har ikke vært villige til å gi noen nye oppgaver til regionene.
AA170222 Tre av fire kommuner har sagt nei fordi vi ikke ble enige om fordeling av oppgaver .
AA170222 Etter denne sammenslåingen vil landet fortsatt være et lappeteppe av små og store kommuner med varierende evne til å løse oppgaver .
VG170221 Nå er jeg spent på hvilke oppgaver de nye regionene skal ha, sier Ryberg.
SA170221 Men det forutsetter betydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra staten om det skal ha noe for seg - ikke minst når det gjelder næringsutvikling, høyere utdanning, forskning, utvikling og kultur.
DB170221 Kongefamilien kan nok være bærere av tradisjoner og representere historisk kontinuitet, men det blir stadig vanskeligere å finne nye oppgaver og gjøremål som er relevante og viktige i samtida.
BT170221 SENTRALISERING : - De vil sentralisere en rekke oppgaver .
AP170221 Nå ønsker Regjeringen å gi kommunene større oppgaver , men det forutsetter at enhetene er store nok.
AP170221 At Østfold, Buskerud og Akershus skal slås sammen, med tvang og uten nye oppgaver , er enda mer meningsløst, sier Brenna.
AA170221 - Trøndelag skal slås sammen og det mangler ikke på spennende og krevende politiske oppgaver å ta fatt på hjemme.
AA170221 Regjeringen har halvert distriktspolitiske virkemidler og har ingen nye store oppgaver , mener hun.
AA170221 - Det er meningsløst å ommøblere hele norgeskartet og lage store regioner uten oppgaver og penger.
AA170221 At Østfold, Buskerud og Akershus skal slås sammen, med tvang og uten nye oppgaver , er enda mer meningsløst, sier Brenna.
VG170220 Hun visste at hun hadde tatt på seg oppgaver som krevde alt av henne, samtidig som hun hadde familie hjemme som også trengte henne.
DB170220 Lag en prioriteringsliste og bryt ned komplekse prosjekter i håndbare oppgaver som du synes er interessante og oppnåelige.
DB170220 Kriminalitet er et onde, og en av statens fremste oppgaver er å bekjempe denne og straffe dem som bryter lovene.
DA170220 Som alltid er politiets oppgaver mange og varierte.
VG170219 Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver , og det er vårt hovedbudskap, svarer Bruvik.
VG170219 - Her vil det være store forskjeller mellom kommunene, men det er ingen tvil om at de som jobber på sykehjem har fått endrede oppgaver etter innføringen av reformen, sier Frøydis Bruvik.
BT170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver , og det er vårt hovedbudskap.
AP170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver , og det er vårt hovedbudskap.
AA170219 - Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver , og det er vårt hovedbudskap. ( ©NTB ) ¶
SA170218 Nye oppgaver venter for Morten Giæver ( 34 ), som nå blir spillende assistenttrener for den tidligere storheten Moss FK.
DB170218 Som Kulturrådets seksjon for museumsfaglige oppgaver , som denne uka fikk beskjed fra kulturminister Linda Hofstad Helleland om at de i løpet av 2018 skal være nyetablert i Bodø.
AP170218 De har som en av sine oppgaver å patruljere Den persiske gulfen.
AP170218 Nye oppgaver venter for Morten Giæver ( 34 ), som nå blir spillende assistenttrener for den tidligere storheten Moss FK.
AA170218 » Åpne problem er vanskelige oppgaver , som i motsetning til lukkede problem, ikke kan løses ved hjelp av kjente oppskrifter, rutiner eller fremgangsmåter alene.
AA170218 Det betyr at kreativitet involverer arbeid med en bestemt type oppgaver , nemlig det vi kaller åpne problem.
BT170217 Det er bare en av mange oppgaver for ungdomsskolelærer Rebekka Blomvågnes.
AP170217 Det er bare en av mange oppgaver for ungdomsskolelærer Rebekka Blomvågnes.
AA170217 Det er krevende og viktige oppgaver .
AA170217 - Skulstad har solid politifaglig bakgrunn og har god forståelse for politiets samfunnsoppdrag, oppgaver og rolle.
VG170216 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170216 * Statlige oppgaver , herunder Politiets Lønns- og regnskapssenter til Kristiansund ( 70 årsverk ) ¶
DN170216 Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag.
DN170216 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
DN170216 For Sanner legger nå frem en omfattende liste over hvilke oppgaver , funksjoner og enheter som regjeringen vurderer å omlokalisere.
DN170216 Det skal gjennomføres forsøk der noen kommuner tar et helhetlig ansvar for statlige og kommunale oppgaver som er knyttet til varig tilrettelagt arbeid.
DN170216 Det innebærer at miljøet i Rana blir styrket med flere oppgaver .
DN170216 Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DN170216 I tillegg skal flere oppgaver knyttet til utgående produkter og tjenester avsluttes.
DB170216 Dersom man får en stor regionreform i inneværende periode, vil en naturlig konsekvens være at fylkene får flere nye, store oppgaver , og det gjør igjen at det kan bli vanskeligere å legge ned nivået ved neste korsvei, frykter Frp-representantene.
DB170216 Dette gjelder blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DB170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DB170216 - Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DA170216 - Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DA170216 * Landbruksforvaltningen ( LMD ) : Vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DA170216 * Landbruksforvaltningen ( LMD ) : Vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DA170216 * Landbruksforvaltningen ( LMD ) : Vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag.
BT170216 Å redusere aktivitetsnivået, droppe reiser og overlate flere oppgaver til kronprinsen frister ikke for monarken som i fjor feiret 25 år på den norske tronen.
BT170216 Å redusere aktivitetsnivået, droppe reiser og overlate flere oppgaver til kronprinsen frister ikke for monarken som i fjor feiret 25 år på den norske tronen.
AP170216 Her blir det 60 morsomme minutter med kule oppgaver , utkledning, innspilling i studio og å lære å lage et flott sceneshow.
AP170216 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
AP170216 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
AP170216 Dette er stillinger som ville blitt opprettet uansett fordi det er oppgaver som skal løses.
AP170216 Oppgaver og enheter kan bli flyttet til Nord-Norge eller Vestlandet.
AP170216 − Så alt i alt er du sikker på at det ikke medfører økt antall offentlig ansatte ? − Det kan være økt antall offentlig ansatte i det fordi det er flere oppgaver som skal gjøres.
AP170216 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
AP170216 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
AP170216 Dette er stillinger som ville blitt opprettet uansett fordi det er oppgaver som skal løses.
AP170216 Oppgaver og enheter kan bli flyttet til Nord-Norge eller Vestlandet.
AP170216 − Så alt i alt er du sikker på at det ikke medfører økt antall offentlig ansatte ? − Det kan være økt antall offentlig ansatte i det fordi det er flere oppgaver som skal gjøres.
AA170216 Å redusere aktivitetsnivået, droppe reiser og overlate flere oppgaver til kronprinsen frister ikke for monarken som i fjor feiret 25 år på den norske tronen.
VG170215 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170215 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
SA170215 - Både antall barn, hva slags oppgaver barnevakten har i forbindelse med jobben og alderen på barnevakten vil kunne påvirke prisen, mener hun.
DA170215 Kommunene kan bruke tida til å løse andre oppgaver , sa han.
AP170215 - Både antall barn, hva slags oppgaver barnevakten har i forbindelse med jobben og alderen på barnevakten vil kunne påvirke prisen, mener hun.
DB170214 Da ble han intervjuet av Budstikka, og vektla de samme tingene ved politiets oppgaver som Eirik Jensen gjør i sin selvbiografi : Å være ute blant befolkningen, bli kjent i lokalmiljøet og bry seg om folk.
DA170214 Førstelinje utfører og ferdigstiller en større mengde oppgaver så tidlig som mulig på stedet.
BT170214 - Den politiske beslutningen om utflytting av museumsfaglige oppgaver til Bodø kom brått.
AP170214 at de kvinnene som får tilgang til ledergruppen ikke alltid jobber med operative oppgaver, men gjerne har oppgaver med informasjon og personalsaker.
AP170214 at de kvinnene som får tilgang til ledergruppen ikke alltid jobber med operative oppgaver , men gjerne har oppgaver med informasjon og personalsaker.
AP170214 at de kvinnene som får tilgang til ledergruppen ikke alltid jobber med operative oppgaver, men gjerne har oppgaver med informasjon og personalsaker.
AP170214 at de kvinnene som får tilgang til ledergruppen ikke alltid jobber med operative oppgaver , men gjerne har oppgaver med informasjon og personalsaker.
AP170214 - Den politiske beslutningen om utflytting av museumsfaglige oppgaver til Bodø kom brått.
AP170214 - Den politiske beslutningen om utflytting av museumsfaglige oppgaver til Bodø kom brått.
AP170214 Gundersen står fast på kritikken og sier hun aldri ville laget slike oppgaver til 10.-klassinger.
AA170214 For at denne teknologien skal utvikles videre må det forskes, og forskning er og blir en av NTNUs viktigste oppgaver .
DA170213 - VM nærmer seg slutten, får du flere oppgaver ?
BT170213 I « Vurdering av utflytting av administrative oppgaver », fra juni i fjor 2016, står det blant annet : « Vestlandet har, som flere andre steder i landet, sterke kulturnæringsmiljøer og vil kunne bidra inn i den delen av den statlige satsingen på kulturnæringer som legges til Kulturrådet.
BT170213 I Kulturrådets « Vurdering av utflytting av administrative oppgaver », datert 2. juni 2016, står det blant annet : ¶
AA170213 - Disse vil bli satt til andre oppgaver eller blir med i arbeidet med Vipps.
VG170212 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
DN170212 Foreningen har nylig hatt et møte med Skattedirektoratet om varsling av tvangsmulktene som erstatter de forsinkelsesgebyrene som selskaper får dersom momsoppgaver og andre pliktige oppgaver er forsinket.
DN170212 Foreningen har nylig hatt et møte med Skattedirektoratet om varsling av tvangsmulktene som erstatter de forsinkelsesgebyrene som selskaper får dersom momsoppgaver og andre pliktige oppgaver er forsinket.
DB170212 Etter å ha unnagjort syv av ti oppgaver , med fire poengs ledelse, kunne Lothepus endelig slippe jubelen løs.
DB170212 - Jeg ble nok satt litt tilbake da de andre deltakerne ga Lothepus flest stemmer ( stemmerunde før kunnskapsoppgavene som gir poeng ), og det ble ikke bedre da vi fikk oppgaver jeg ikke kunne svare på.
DA170212 Det var mange presserende oppgaver , og du trådde til der du kunne.
BT170212 Den teknologiske utviklingen, som gjør det mulig å automatisere enkle oppgaver , rammer også taperne hos oss og gir gevinster for høyt utdannede individer som kan mestre og videreutvikle den.
DB170211 Rekdal fikk etter hvert for mange hatter og oppgaver i Vålerenga.
DB170211 Nå er Rekdal klar for nye oppgaver .
DB170211 - Fordi jeg hadde alt for mange hatter og mye ansvar på spillerlogistikk og andre oppgaver .
AA170211 Han kan ikke si om hun kommer til å delta på det ukentlige regjeringsmøtet tirsdag, men han framholder at hun kan utføre sine oppgaver som statsminister selv om hun er innlagt.
VG170210 Det er å gi et allerede overbelastet rettsvesen enda flere oppgaver .
AP170210 De har minst oppgaver og den slappeste dagsorden av alle folkevalgte, sier han.
DB170209 I tiden rundt årets CES-messe i Las Vegas i januar, publiserte AMD en rekke videoer som demonstrerer ytelsen i diverse tunge oppgaver , sammenlignet mot kraftige Intel-prosessorer.
DA170209 Vi slipper ikke opp for oppgaver , og mennesker har bestandig behov å dekke.
DA170209 Tore Tennøe mener vi kan sitte stille i båten selv om nye tall fra SSB sier 1 av 3 jobber vil forsvinne : - Vi slipper ikke opp for oppgaver , og mennesker har bestandig behov å dekke, sier han.
DA170209 Har vi oppgaver som må løses ?
DA170209 - Det er lett å se hvilke oppgaver som forsvinner.
BT170209 Øren sier at andre oppgaver , som den nye fraværsgrensen også fører til at presset på fastlegene øker.
BT170209 Fastlegene skal samarbeide med mange, og får stadig flere oppgaver , sier Kristensen.
BT170209 - Generelt sett har fastlegeordningen fått tilført stadig flere oppgaver etter innføringen av ordningen 2001, og i 2012 da samhandlingsreformen ble innført.
AA170209 Øren sier at andre oppgaver , som den nye fraværsgrensen også fører til at presset på fastlegene øker.
AA170209 Fastlegene skal samarbeide med mange, og får stadig flere oppgaver , sier Kristensen.
AA170209 - Generelt sett har fastlegeordningen fått tilført stadig flere oppgaver etter innføringen av ordningen 2001, og i 2012 da samhandlingsreformen ble innført.
VG170208 Jeg tror både forpliktelsen til å gjøre noe på fast basis og uviljen til å ta på seg administrative oppgaver - som å bli kasserer - finnes hos en del eldre, sier Sellæg.
VG170208 I tillegg har han en 10 prosent lønnet stilling hvor han tar seg av administrative oppgaver ved senteret som drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon.
DN170208 Men selv i slike oppgaver er det et vesentlig effektiviseringspotensial », skrev SSB i rapporten « Økonomiske analyser » i september i fjor.
DN170208 Finn Haugan i Sparebank 1 SMN har funnet en haug med oppgaver som han vil overlate til roboter.
DB170208 Vi har mange uløste oppgaver som krever varme hender.
AP170208 - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
AP170208 - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
AP170208 Øren sier at andre oppgaver , som den nye fraværsgrensen også fører til at presset på fastlegene øker.
AP170208 Fastlegene skal samarbeide med mange, og får stadig flere oppgaver , sier Kristensen.
AP170208 - Generelt sett har fastlegeordningen fått tilført stadig flere oppgaver etter innføringen av ordningen 2001, og i 2012 da samhandlingsreformen ble innført.
AA170208 Et system som attpåtil ikke klarer å løse oppgavene selv, og som setter bort viktige oppgaver til firmaer med karriere eller kompetanse i navnet, og som gjør hele støtteordningen mer uoversiktlig enn hva den burde vært.
VG170207 De fem fregattene i Nansen-klassen, som er sentrale for å løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og krig, skal også være utrustet med NH90-helikoptre.
DN170207 De fem fregattene i Nansen-klassen, som er sentrale for å løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og krig, skal også være utrustet med NH90-helikoptre.
DB170207 - Det bør være færre med tydelige oppgaver , i og med at filosofien blir som den blir, sier Nordlie og legger til : ¶
DB170207 De fem fregattene i Nansen-klassen, som er sentrale for å løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og krig, skal også være utrustet med NH90-helikoptre.
DA170207 - Det blir mer ansvar på meg om de tingene, så må jeg delegere flere oppgaver til et sterkt trenerapparat som vi har her, sier Ronny Deila til Dagsavisen.
DA170207 - Vi kan ikke se at vi har fått færre oppgaver .
DA170207 Han understreker at Pod gjør flere viktige oppgaver som må gjøres uansett, men enkelte av oppgavene burde vurderes å legges ut til politidistriktene.
DA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
DA170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
DA170207 - Overføre oppgaver og ressurser ¶
DA170207 Han understreker at Pod gjør flere viktige oppgaver som må gjøres uansett, men enkelte av oppgavene burde vurderes å legges ut til politidistriktene.
DA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
DA170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
DA170207 - Overføre oppgaver og ressurser ¶
BT170207 Han understreker at Pod gjør flere viktige oppgaver som må gjøres uansett, men enkelte av oppgavene burde vurderes å legges ut til politidistriktene. | - Kraftig røykutvikling på Nøstet ¶
BT170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
BT170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
BT170207 - Overføre oppgaver og ressurser ¶
AP170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet ( Pod ) og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T.
AP170207 De er uenige om i hvilken grad private skal utføre oppgaver for det offentlige, og de er uenige om statlig eierskap.
AP170207 Han sier videre i intervjuet at Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge, og at det er mange områder hvor Politidirektoratet er viktig.
AP170207 - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
AP170207 Redningstjeneste, kystvakt, eksplosivrydding, terrorberedskap og Heimevernets bidrag ved flom er alle eksempler på god bruk av Forsvarets ressurser for å løse sivile oppgaver .
AA170207 De fem fregattene i Nansen-klassen, som er sentrale for å løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og krig, skal også være utrustet med NH90-helikoptre.
AA170207 - Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge.
AA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T.
AA170207 Han understreker at Pod gjør flere viktige oppgaver som må gjøres uansett, men enkelte av oppgavene burde vurderes å legges ut til politidistriktene. ( ©NTB ) ¶
AA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
AA170207 - Politidirektoratet løser sentrale oppgaver som er nødvendig for hele politiet, for eksempel IKT-tjenester som understøtter politiet over hele landet.
AA170207 Fremover vil kunstig intelligens og robotisering av mer komplekse oppgaver innebære automatisering også innen kunnskapstunge bransjer der yrker som lege, advokat og finansrådgivere dominerer.
AA170207 For tiden er trondheimsbandet travelt opptatt med diverse oppgaver som følger med statusen som Urørt-finalist - blant annet skal de skape mest mulig oppmerksomhet rundt seg selv i sosiale medier.
VG170206 Han understreker at dette er tidligere toppledere, som utfører ansvarstunge oppgaver i distriktene, selv om de ikke lenger er politimestre.
DN170206 Hun har slått seg ned rundt et bord på Handelshøyskolen BI i Oslo sammen med Mari Elvestad ( 24 ), Christian Glosli ( 20 ) og Carl-Johan Mattsson ( 24 ) for å løse oppgaver i faget økonomistyring.
DN170206 OSV, eller Offshore Service Vessel, er en betegnelse på forsyningsskip som er designet for å utføre oppgaver i forbindelse med offshoreproduksjon av olje og gass.
AA170206 Vi ber om at storsamfunnet ser de forpliktelser, ansvar og oppgaver som det har overfor det samiske folk, ble det sagt i bønnen.
BT170204 Uansett hvor jevnt vi fordeler oppgaver i hjemmet, har vi alle noen sjefsstillinger der vi har all makt.
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver .
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver.
BT170204 Når vi samtidig vet at Helsedirektoratet anerkjenner helsesøstrenes viktige oppgaver med å bekjempe frafall i skolen og å fremme god psykisk, fysisk og seksuell helse på en livsløpsbasis så sier det seg selv at det er problematisk at elevene i videregående blir prioritert såpass mye dårligere enn elevene i både ungdomsskolen og barneskolen.
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver .
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver.
DB170203 Hans oppgaver , selv om han nå er en milsluker, blir å oppsøke de dresskledde hos NFF, både de nåværende og tidligere, hver morgen fram til 2022.
DB170203 - I « Anno » har man faste oppgaver hele dagen lang, og det er en utrolig behagelig og deilig følelse å alltid vite hva man skal gjøre.
BT170203 - Vi gjør det med en forventning om at vi vil få større og flere oppgaver Ingen mener at dette er drømmen, men det vil gjøre oss litt mer i stand til å utføre disse oppgavene, sa Tor Andre Ljosland ( KrF ).
AA170203 Pressesjefen i NSB sier dette kan skyldes at få personer må utføre mange oppgaver når feil oppstår.
NL170202 Noe av skissen beskriver oppgaver som Tromsø kommune uansett skal gjøre i 2017.
DN170202 Vi kan hente jobber hjem fordi teknologiske nyvinninger gjør at det blir lønnsomt å gjennomføre oppgaver som tidligere ble sendt ut av landet, sa Jensen. 36 millioner « norske » middager om dagen ¶
AP170201 Vanskelige oppgaver
SA170131 Ifølge Det hvite hus skal Dana Boente overta Yates' oppgaver inntil Sessions er godkjent og innsatt.
SA170131 Og en superbruker med ekstremt krevende oppgaver skal trolig slite med å tømme Plus for strøm på kun én dag.
FV170131 Ifølge Det hvite hus skal Dana Boente, en mangeårig føderal statsadvokat, overta Yates' oppgaver inntil Sessions er godkjent og innsatt.
FV170131 Og en superbruker med ekstremt krevende oppgaver skal trolig slite med å tømme Plus for strøm på kun én dag.
DN170131 Ifølge Det hvite hus skal Dana Boente overta Yates' oppgaver inntil Sessions er godkjent og innsatt.
DB170131 De andre personene i hasjligaen fikk 1000 kroner for sine oppgaver , blant annet lagring.
DB170131 Men nå har Hamon nesten umulige oppgaver foran seg.
BT170131 SENTYRALISERING : - De vil sentralisere en rekke oppgaver .
BT170131 - De vil sentralisere en rekke oppgaver .
BT170131 Og en superbruker med ekstremt krevende oppgaver skal trolig slite med å tømme Plus for strøm på kun én dag.
AP170131 Og en superbruker med ekstremt krevende oppgaver skal trolig slite med å tømme Plus for strøm på kun én dag.
BT170130 Norsk lovgivning har flere bestemmelser om kommunenes oppgaver og plikter når det gjelder å forebygge trafikkskader.
BT170130 Norsk lovgivning har flere bestemmelser om kommunenes oppgaver og plikter når det gjelder å forebygge trafikkskader.
AP170130 - Mange tidlige oppgaver gjelder fortsatt.
DB170129 For at en stilling skal bli sett på som særlig uavhengig må den ansatte selv prioritere sine oppgaver , bestemme hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal gjøres.
DB170129 Når man i tillegg har redusert midlene til forskning og tatt på seg stadig nye og krevende oppgaver i bistandens navn, er det vanskelig å se for seg hvordan man skal løse dette uten en betydelig bruk av konsulenter.
DB170129 Det er ingen tvil om at det ofte kan være mer rasjonelt enn å ansette mennesker i egen organisasjon for å løse alle oppgaver .
BT170129 Likevel blir man presentert for snevre oppgaver som tar for seg minimalt av hva du faktisk har gått gjennom, utviklet og lært, opp gjennom årene.
AP170129 I dag har de minste kommunene flyttet flere oppgaver over til interkommunale selskap, som forholder seg til egne styrer.
DB170127 ¶ KRITISK : Aps Helga Pedersen mener litt av problemet med reformen som pågår nå, er at kommunene har hatt stramme tidsfrister, mens regjeringen har somlet med å avklare oppgaver og inntektssystem.
DB170127 Hun mener også det er sannsynlig at kommunene vil få nye oppgaver hvis Ap kommer til makta - uten at hun konkret kan si hva som er aktuelt nå.
DB170127 Hun mener litt av problemet med reformen som pågår nå, er at kommunene har hatt stramme tidsfrister, mens regjeringen har somlet med å avklare oppgaver og inntektssystem.
DB170127 - I helseforetakene forskes det hele tiden og folk etter- og videreutdannes kontinuerlig, mens kommunene de siste årene har fått flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og nå innen psykiatri og rus, uten at det samme har skjedd der, sier Pedersen.
SA170126 Som veileder for studenter med oppgaver fra olje- og gassindustrien, deriblant Statoil, har jeg registrert interessemotsetninger som oppstår mellom dem som har ansvar for økonomisk styring av driftsorganisasjon og prosjekter og ulike faggrupper og verneorganisasjonen med ansvar for helse, miljø og teknisk integritet.
DB170125 På den annen side er dette kritiske oppgaver som ligger foran oss.
AP170125 Men store datamengder fra internett, billig regnekraft og forbedrede algoritmer blåser nå frisk vind i seilene til en « smalere » kunstig intelligens, som ikke kan gjøre alt, men som til gjengjeld løser spesifikke oppgaver veldig godt.
AP170125 KI flytter stadig grensen for hvilke kognitive oppgaver maskinen kan løse.
AP170125 Intelligente digitale læremidler kan gi hver enkelt elev undervisningsmateriale og oppgaver som er tilpasset elevens individuelle utvikling, mestring og behov.
AP170125 I flere yrker kreves det i dag autorisasjon for å kunne utføre visse oppgaver .
AP170125 Flere oppgaver som i dag gjøres av mennesker, forventes gjort av KI-baserte maskiner.
AP170125 De kan også gi eleven målrettede og tilpassede tilbakemeldinger mens eleven løser oppgaver .
AP170125 56 prosent mener KI vil gjøre arbeidslivet bedre for mennesker fordi de slipper å gjøre oppgaver som er kjedelige eller farlige. 65 prosent frykter at flere vil miste jobben uten at nok nye jobber skapes, som følge av KI.
AP170125 Men store datamengder fra internett, billig regnekraft og forbedrede algoritmer blåser nå frisk vind i seilene til en « smalere » kunstig intelligens, som ikke kan gjøre alt, men som til gjengjeld løser spesifikke oppgaver veldig godt.
AP170125 KI flytter stadig grensen for hvilke kognitive oppgaver maskinen kan løse.
AP170125 Intelligente digitale læremidler kan gi hver enkelt elev undervisningsmateriale og oppgaver som er tilpasset elevens individuelle utvikling, mestring og behov.
AP170125 I flere yrker kreves det i dag autorisasjon for å kunne utføre visse oppgaver .
AP170125 Flere oppgaver som i dag gjøres av mennesker, forventes gjort av KI-baserte maskiner.
AP170125 De kan også gi eleven målrettede og tilpassede tilbakemeldinger mens eleven løser oppgaver .
AP170125 56 prosent mener KI vil gjøre arbeidslivet bedre for mennesker fordi de slipper å gjøre oppgaver som er kjedelige eller farlige. 65 prosent frykter at flere vil miste jobben uten at nok nye jobber skapes, som følge av KI.
SA170124 Vi har flyttet oppgaver over til Kulturrådet, og gitt rådet større fleksibilitet blant annet gjennom fullmakten til å omprioritere mellom de ulike fagområdene ved behov.
DN170124 Conclude er et kommunikasjonsverktøy som benytter programvare som kan automatisere oppgaver og simulere menneskelige samtaler, såkalt botteknologi.
DB170124 Videre fortalte hun at Cope ble med Wiggins videre på treningsleir, og « benyttet noen uker til å kjøre motopes foran ham som en del av treningen hans », snarere enn å løse sine oppgaver som landslagssjef for jentene.
DB170124 Å gi større kommuner mer penger og større oppgaver er viktig for å synliggjøre hvorfor kommunesammenslåing mange steder er lurt.
DB170123 Som påpekt i den påfølgende debatten etter Ulltveit-Moes artikkel, er dette spørsmål som i høyeste grad både er politiske og kan være sterkt polariserende - langt mer enn mange rent partipolitiske diskusjoner om fylkeskommunens oppgaver eller innslagspunktet for toppskatt.
AP170123 - Å sette en stopper for vold og overgrep mot barn, hører til politiets viktigste oppgaver , mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård.
AP170122 Gir sterkere fagmiljøer til å kunne håndtere stadig økende oppgaver fremover, spesielt innen velferdssektoren.
SA170121 » Når det er sagt, avtaleinngåelser er en passende beskrivelse for bare noen av en presidents oppgaver , og den moderne presidentrollen er for kompleks til hovedsakelig å være avhengig av personlige forbindelser.
SA170121 » Når det er sagt, avtaleinngåelser er en passende beskrivelse for bare noen av en presidents oppgaver , og den moderne presidentrollen er for kompleks til hovedsakelig å være avhengig av personlige forbindelser.
DA170121 Rektoren skal ha inngått et samarbeid med stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ( RKK ), hvor han fakturerte for administrative oppgaver og tjenester tilknyttet dette.
DB170120 Jobben blir et ledd i Gerrards arbeid for å bli trener med større oppgaver i fremtiden.
DB170120 - Hadde vi måttet kutte i utgifter, hadde det gått utover lovpålagte oppgaver , og det kan jeg faktisk ikke gjøre.
DB170120 Såfremt det fortsetter å komme få asylsøkere, vil den ekstra kapasiteten bli brukt til en rekke andre viktige oppgaver , blant annet å bygge ned restanser i andre type saker.
SA170119 FOTO : Privat ¶ 23-åringen som debuterte for A-laget til TUIL allerede i 2011, er nå klar for nye oppgaver etter han tidligere i uken signerte en toårskontrakt med 1.-divisjonsklubben Sandnes Ulf.
AP170119 « Det er Stortinget i plenum som kan pålegge presidentskapet konkrete oppgaver .
AP170119 FOTO : Privat ¶ 23-åringen som debuterte for A-laget til TUIL allerede i 2011, er nå klar for nye oppgaver etter han tidligere i uken signerte en toårskontrakt med 1.-divisjonsklubben Sandnes Ulf.
DB170118 Mobilen med en pris på drøyt 4000 kroner hadde både videokamera og kunne utføre flere oppgaver på én gang.
DB170118 Men jeg har også vært klasselærer, og opplevd å plutselig få mange oppgaver som jeg ikke mener en lærer burde ha : Å måtte oppdra barna.
SA170117 Vi må opp på hesten igjen, etter at vi ikke har helt på topp mot Frankrike, sier Berge, som antyder at Christian O'Sullivan og Gøran Søgard Johannessen vil få sentrale oppgaver hvis brassene prøver seg med offensivt forsvar.
DN170117 Undervisning skal stimulere studentene og sikre at de settes til relevante oppgaver .
DB170117 » I stedet ser man nå at sentrale oppgaver som forvaltningstjenester og sivil rettspleie plukkes bort fra minimumskravet til kontorene. 3.
DB170117 Stortinget ber regjeringen om å sikre at de lensmannskontor og politistasjoner som blir opprettholdt etter at politireformen er gjennomført skal ha sivile oppgaver på minst samme nivå som i dag. 7.
DB170117 I sitt oppdragsbrev til POD, skrev Justis- og beredskapsdepartementet at « politidirektatet må sikre at tjenestestedene får tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver .
DB170117 Han får prisen fordi han med romanen oppfyller en av skjønnslitteraturens viktigste oppgaver : å vise oss verden på en slik måte at vi ser den bedre og skarpere enn vi gjorde tidligere, og på den måten få oss til å føle oss litt mindre alene, opplyser forlaget.
AP170117 Vi må opp på hesten igjen, etter at vi ikke har helt på topp mot Frankrike, sier Berge, som antyder at Christian O'Sullivan og Gøran Søgard Johannessen vil få sentrale oppgaver hvis brassene prøver seg med offensivt forsvar.
DN170116 Sommernes vil få andre oppgaver i kommunen.
DB170116 STORE OPPGAVER : Truls Korsæth legger ut på en ny økt med sitt nye lag Astana.
AP170116 Sommernes vil få andre oppgaver i kommunen, heter det i pressemeldingen.
AP170116 For et halvt århundre siden mente legemiddelprodusenten bak Ritalin at en en lett deprimert husmor kunne få økt arbeidsglede takket være en dose før hun gikk løs på dagens oppgaver .
FV170115 Dagliglivets oppgaver
FV170115 - Bevegelighet i ryggsøyle, skuldre, hofte, kne og ankel er viktig for å kunne gjennomføre dagliglivets oppgaver på en hensiktsmessig måte, sier Ann-Mari Steinsland. 72-åringen er selv tidligere turner og OL-deltager, nå mangeårig styreleder og gruppeinstruktør i Oslo Turnforening.
SA170114 Dagliglivets oppgaver
SA170114 - Bevegelighet i ryggsøyle, skuldre, hofte, kne og ankel er viktig for å kunne gjennomføre dagliglivets oppgaver på en hensiktsmessig måte, sier Ann-Mari Steinsland. 72-åringen er selv tidligere turner og OL-deltager, nå mangeårig styreleder og gruppeinstruktør i Oslo Turnforening.
SA170114 Der og da kunne landslagssjefen nærmest glemme alle oppgaver .
DN170114 Seniorrådgiveren tror dermed det vil ta mange år, tusenvis av timer og kreve et tett samarbeid mellom radiologer og programmerere før en datamaskin eventuelt overtar radiologenes oppgaver .
DN170114 - Klarer vi å bygge en sterk helseindustri i Norge, basert på å løse offentlige oppgaver , så vil vi ha store muligheter for å skape ny konkurranseevne i det internasjonale markedet, mener hun.
DB170114 Dere skal sammen løse morsomme og spennende oppgaver for å til slutt å kunne åpne kofferten for å komme videre i oppdraget.
BT170114 Dagliglivets oppgaver
BT170114 - Bevegelighet i ryggsøyle, skuldre, hofte, kne og ankel er viktig for å kunne gjennomføre dagliglivets oppgaver på en hensiktsmessig måte, sier Ann-Mari Steinsland. 72-åringen er selv tidligere turner og OL-deltager, nå mangeårig styreleder og gruppeinstruktør i Oslo Turnforening.
AP170114 Dagliglivets oppgaver
AP170114 - Bevegelighet i ryggsøyle, skuldre, hofte, kne og ankel er viktig for å kunne gjennomføre dagliglivets oppgaver på en hensiktsmessig måte, sier Ann-Mari Steinsland. 72-åringen er selv tidligere turner og OL-deltager, nå mangeårig styreleder og gruppeinstruktør i Oslo Turnforening.
AP170114 Der og da kunne landslagssjefen nærmest glemme alle oppgaver .
DB170113 Men flere foreldre ved skolen raser over det de mener er upassende oppgaver å gi til unge tenåringer, skriver den britiske kringkasteren.
AP170113 EOS-utvalget oppgaver er å granske om de hemmelige tjenestene, etterretnings, overvåkings og sikkerhetstjenestene, holder seg til norsk lov.
AP170113 EOS-utvalget oppgaver er å granske om de hemmelige tjenestene, etterretnings, overvåkings og sikkerhetstjenestene, holder seg til norsk lov.
DB170112 Helt siden Hiroshima og Nagasaki ble gruslagt i august 1945 har kjernefysisk nedrustning vært en av verdenssamfunnets fremste oppgaver .
AP170112 Disse ekstra saksbehandlerne skal nå gå i gang med andre, prioriterte oppgaver : ¶
AP170112 Disse ekstra saksbehandlerne skal nå gå i gang med andre, prioriterte oppgaver : ¶
AP170112 Disse ekstra saksbehandlerne skal nå gå i gang med andre, prioriterte oppgaver : ¶
SA170110 De har bare fått flere og flere oppgaver de skal øve på, men de kommer ikke lengre i sin utvikling.
SA170110 En maskin som automatisk kan utføre oppgaver effektivt og presist.
SA170110 Disse ubemannede, flygende kjøretøyene blir av enkelte sett på som et leketøy, men er egentlig en flyvende robot som er i stand til å utføre en rekke oppgaver .
SA170110 Det finnes utrolig mange robot-typer, og de er spesialtilpasset til et økende antall oppgaver .
NL170110 Dette betyr at fylkeskommunene må settes i stand til å løse sine oppgaver som veieier.
BT170110 Nå er utkastet til Kunnskapsdepartementets nye rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver klar.
BT170110 Nå er utkastet til Kunnskapsdepartementets nye rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver klar.
FV170109 Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
FV170109 Nyttige lenker : ¶ Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
FV170109 En lang oppramsing av oppgaver barnet skal gjøre.
DB170109 Om du ikke vet nøyaktig hvilke oppgaver du kommer til å utføre i fremtiden, er det greit siden du alltid kan gå inn å endre på beskrivelsen av hva foretaket utfører.
DB170109 Av andre funksjoner støtter roboten andre vanlige oppgaver som å stille inn alarmer, lage huskelister og gi trafikk- og værinformasjon.
DB170109 Til rent praktiske oppgaver som å kjøre til og fra, henting og levering og kanskje aller mest bykjøring, er den midt i blinken.
DA170109 Vi kan for eksempel kreve å få overta den statlige delen av barnevernet, sykehus, veivesen og en rekke andre oppgaver .
DA170109 Vi har muligheten til ytterligere løfte transportsektoren, vi kan jobbe fram felles næringspolitikk, vi kan bidra mer aktivt i miljøkampen, vi kan utvikle kulturpolitikk sammen, vi blir betydelig mer politisk slagkraftig mot sentralmakten og vi kan ikke minst forvente store nye oppgaver når vi står samlet i en sterk region.
DA170109 Rogaland fylkesting skriker etter større oppgaver .
DA170109 Og større oppgaver .
DA170109 I det vi organiserer oss i en stor region vil det være betydelig lettere å forlange nye oppgaver !
DA170109 Arbeiderpartiet roper nå på oppgaver, men glemmer at den rød-grønne regjeringens regionreform ikke akkurat var tydelig på oppgaver heller.
DA170109 Arbeiderpartiet roper nå på oppgaver , men glemmer at den rød-grønne regjeringens regionreform ikke akkurat var tydelig på oppgaver heller.
BT170109 I et tjenestedesignprosjekt innen helsesektoren kom det frem at ved å endre måten et team løser sine vante oppgaver på, er effektiviseringseffekten enorm.
BT170109 I et tjenestedesignprosjekt innen helsesektoren kom det frem at ved å endre måten et team løser sine vante oppgaver på, er effektiviseringseffekten enorm.
DN170106 - Når flere oppgaver kan gjøres av maskiner, må det bli gunstigere å jobbe og være arbeidsgiver.
DN170106 - Når flere oppgaver kan gjøres av maskiner, må det bli gunstigere å jobbe og være arbeidsgiver.
DB170106 I den norske hverdagen har idrettsbevegelsen for brede og sammensatte felles oppgaver til at det lønner seg med noen splittelse.
DB170106 Ruzicka, får i år flere ansatte gjennom både oppkjøp og nye stillinger med nye oppgaver .
DB170106 En av dens oppgaver er å regulere bestandene av hjortevilt så de ikke blir for mange.
DB170105 visepresident Gulbrandsen om overtar hans oppgaver i forbundet.
BT170105 Men staten har mer presserende oppgaver enn å nedsette komiteer for å sortere den norske kulturarven. | - Det er blitt verre å finne frem ¶
BT170105 Men staten har mer presserende oppgaver enn å nedsette komiteer for å sortere den norske kulturarven.
SA170104 - Menn og kvinner i sånne jakker utfører oppgaver vi andre ikke helt forstår.
DB170104 Nå må vi også satse mye mer på kompetanse gjennom arbeidslivet, fordi ny teknologi gjør gamle oppgaver overflødige og nye oppgaver utfordrende.
DB170104 Nå må vi også satse mye mer på kompetanse gjennom arbeidslivet, fordi ny teknologi gjør gamle oppgaver overflødige og nye oppgaver utfordrende.
AP170104 - Det er sterkt beklagelig, men slike saker vil politiet med jevne mellomrom komme opp i, og det er vanskelige og krevende oppgaver som hele tiden må tas, sier Moe.
SA170102 Denne organiseringen fører til at faget kan ivaretas på en annen måte enn i mindre barnehager hvor virksomhetsleder ofte blir alene med mange forskjellige oppgaver som budsjett, personaloppfølging og HMS.
BT170102 Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
SA170101 Stadig flere står i fare for å komme inn situasjoner med motløshet, mangel på oppgaver og mindre penger å rutte med.
SA170101 En av våre viktige oppgaver er å motivere hverandre til aktivitet og sørge for at alle har fellesskap å være en del av.
FV170101 Da vet jeg hva jeg har å gjøre, og det handler om små enkle oppgaver som jeg har jobbet med før, sa Tande etter hoppet på 135 meter.
BT170101 Da vet jeg hva jeg har å gjøre, og det handler om små enkle oppgaver som jeg har jobbet med før, sa Tande etter hoppet på 135 meter.
AP170101 Ifølge konsulentbyrået McKinsey kan robotene overta 78 prosent av arbeidsoppgavene til fabrikkansatte som gjør repetitive oppgaver .
AP170101 - Den virkelige robotrevolusjonen er i ferd med å begynne, skriver konsulentselskapet BCG i en rapport som konkluderer med at roboter vil utføre 25 prosent av alle oppgaver på verdens fabrikker innen 2025 - en kraftig økning fra dagens 10 prosent.
AP170101 Både konge- og kronprinspar har hvert år en rekke faste oppgaver , som stats- og fylkesbesøk : ¶
SA161231 Da vet jeg hva jeg har å gjøre, og det handler om små enkle oppgaver som jeg har jobbet med før, sa Tande etter hoppet på 135 meter.
AP161231 Da vet jeg hva jeg har å gjøre, og det handler om små enkle oppgaver som jeg har jobbet med før, sa Tande etter hoppet på 135 meter.
BT161216 Kommunens oppgaver med å informere om kjøperetten og klageadgangen og ellers følge opp de kjøpeberettigede og henvendelser om kjøperetten vil etter endringen bortfalle.
AP161216 Kommunens oppgaver med å informere om kjøperetten og klageadgangen og ellers følge opp de kjøpeberettigede og henvendelser om kjøperetten vil etter endringen bortfalle.
BT161215 I så fall er det beste alternativet å etablere regionene først, og så kjempe frem nye oppgaver og større autonomi med regionens egentyngde og allianser med andre regioner utenfor hovedstaden som fremste våpen.
BT161215 Gitt motstanden regionreformen er dømt til å møte i hovedstaden kan det være vanskelig å få både aksept for regioner og nye oppgaver samtidig.
BT161215 Et av argumentene mot å etablere regionen nå er at regjeringen ikke har fordelt nye oppgaver som gjør en større administrativ enhet nødvendig.
BT161215 Dessuten handler Vestlandsregionen om langt mer enn administrative oppgaver .
DN161205 Dette punktet omfatter to ting : Batterikapasitet og telefonens evne til å håndtere oppgaver .
SA161028 NYE OPPGAVER : Vidar Gjesdal ( til v. ) går inn i rollen som daglig leder for FyllingenBergen.
SA161019 - Sjekk av lys på sykkel er én av mange oppgaver vi har.
AP161019 - Sjekk av lys på sykkel er én av mange oppgaver vi har.
AP161013 Jo, det er kjøretøyer der bilen selv overtar og overstyrer stadig flere av sjåførens oppgaver .
AP160916 Paralleoppdraget hadde ulike oppgaver og ulike forutsetninger.
SA160913 Treåringen kan gjøre ganske avanserte oppgaver hvis den har fått øvet seg.
SA160913 Tenk oppgaver ut av boksen ¶
SA160913 TIDLIG KRØKES : Nettstedet Brightside.me har satt opp en alder-for-alder-oversikt over hvilke oppgaver barn kan gjøre i huset.
SA160913 Men ved hvilken alder kan man forvente at barn kan klare ulike oppgaver ?
SA160913 Men når det gjelder deltagelse i husarbeid, er det mange som ofte unnlater å la barna få den verdifulle læringen det er å gjøre oppgaver i hjemmet.
SA160913 Avansert oppgaver for treåringen ¶
SA160913 - En toåring klarer oppgaver som å riste vått tøy og henge opp.
FV160913 Treåringen kan gjøre ganske avanserte oppgaver hvis den har fått øvet seg.
FV160913 Tenk oppgaver ut av boksen ¶
FV160913 TIDLIG KRØKES : Nettstedet Brightside.me har satt opp en alder-for-alder-oversikt over hvilke oppgaver barn kan gjøre i huset.
FV160913 Men ved hvilken alder kan man forvente at barn kan klare ulike oppgaver ?
FV160913 Men når det gjelder deltagelse i husarbeid, er det mange som ofte unnlater å la barna få den verdifulle læringen det er å gjøre oppgaver i hjemmet.
FV160913 Avansert oppgaver for treåringen ¶
FV160913 - En toåring klarer oppgaver som å riste vått tøy og henge opp.
BT160913 Treåringen kan gjøre ganske avanserte oppgaver hvis den har fått øvet seg.
BT160913 Tenk oppgaver ut av boksen ¶
BT160913 TIDLIG KRØKES : Nettstedet Brightside.me har satt opp en alder-for-alder-oversikt over hvilke oppgaver barn kan gjøre i huset.
BT160913 Men ved hvilken alder kan man forvente at barn kan klare ulike oppgaver ?
BT160913 Men når det gjelder deltagelse i husarbeid, er det mange som ofte unnlater å la barna få den verdifulle læringen det er å gjøre oppgaver i hjemmet.
BT160913 Avansert oppgaver for treåringen ¶
BT160913 - En toåring klarer oppgaver som å riste vått tøy og henge opp.
FV160829 Vi målte batteridriftstiden til 6,5 timer ved videoavspilling, så vi anslår at den holder omtrent syv til åtte timer til mindre krevende oppgaver som notering og lignende.
BT160829 Vi målte batteridriftstiden til 6,5 timer ved videoavspilling, så vi anslår at den holder omtrent syv til åtte timer til mindre krevende oppgaver som notering og lignende.
AP160829 Vi målte batteridriftstiden til 6,5 timer ved videoavspilling, så vi anslår at den holder omtrent syv til åtte timer til mindre krevende oppgaver som notering og lignende.
SA160818 Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
SA160818 Nyttige lenker : ¶ Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
SA160818 En lang oppramsing av oppgaver barnet skal gjøre.
BT160818 Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
BT160818 Nyttige lenker : ¶ Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
BT160818 En lang oppramsing av oppgaver barnet skal gjøre.
AP160818 Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
AP160818 Nyttige lenker : ¶ Oppgaver og filmer : http://nb.khanacademy.org / Her er det mange flotte oppgaver og filmer.
AP160818 En lang oppramsing av oppgaver barnet skal gjøre.
FV160721 - Mange tenåringer kan være modne og ansvarsbevisste for eget liv og egne oppgaver , men likevel ha vansker med å forstå hvilke konsekvenser det kan få om de ikke følger yngre barn tett opp, sier Ekornås.
AP160710 Stiftelsen har tatt på seg flere oppgaver som i Vesten blir regnet som offentlige.
DA160620 Disse er blitt omplassert og har fått andre oppgaver .
DA160620 - Partene har vært løsningsorienterte, sier Sivertsen, som legger til at flyktningsituasjonen har åpnet opp for nye oppgaver i kommunen.
AP160617 Etterretning, overvåking og situasjonsforståelse er en forutsetning for å løse Forsvarets oppgaver og skape et godt beslutningsgrunnlag.
AP160617 - Jeg har kjørt dem hardt med undervisning og oppgaver langt over seksernivå.
FV160610 Gi ungdommen en sommerjobb, så har de mulighet til å tjene litt penger og øve på å jobbe, og dere får unna noen oppgaver i hjemmet.
FV160610 Dere har sikkert et gjerde som skal males, noe ved som skal stables eller andre oppgaver hjemme.
SA160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
SA160602 Da vil medlemmene heller gjør den type samfunnsnyttige oppgaver enn tradisjonelle dugnadsjobber som loddsalg og juletrehogst i tillegg til « vaffelsteking og pølsesalg » som er både inntektsbringende og en viktig del av idrettens sosiale arena..
AP160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
AP160602 Da vil medlemmene heller gjør den type samfunnsnyttige oppgaver enn tradisjonelle dugnadsjobber som loddsalg og juletrehogst i tillegg til « vaffelsteking og pølsesalg » som er både inntektsbringende og en viktig del av idrettens sosiale arena..
SA160514 De største kommunene i landet vil overta oppgaver som i dag ligger på høyere forvaltningsnivå.
SA160514 Bedre lokaldemokrati : Nye oppgaver til kommunen ¶
SA160514 Bedre lokaldemokrati : Nye oppgaver til bydelsutvalgene ¶
SA160514 med svært tekniske oppgaver som krever veldig ulike typer kompetanse.
BT160502 I kombinasjon med en forkortet eksamensdel 2, med noen få, men omfattende oppgaver med ulik vanskegrad - gjerne hentet fra viktige samfunnsforhold - kan eksamen bli meningsfull.
BT160502 I dagens todelte eksamen inneholder den første delen oppgaver elevene skal løse uten hjelpemidler.
BT160502 Etter ti år med matematikkundervisning skal alle, for hånd, blant annet løse oppgaver i de fire regneartene samt enkle brøkoppgaver uten tekstlig forankring.
BT160502 De siste årene har denne bestått av oppgaver som nesten utelukkende tester elevene på gjenkalling og reproduksjon, altså det laveste kognitive nivået.
BT160502 Da det skulle lages matematikkeksamen etter den nye læreplanen i 1987, var bestillingen til nemnden at det også skulle være oppgaver i de fire regneartene og enkel brøk.
BT160502 Begrunnelsen fra det som den gang het Eksamenssekretariatet var at de svakeste elevene også måtte få oppgaver de kunne få til.
SA160428 Unni fant bøkene til meg, jeg gjorde leksene, leverte inn og fikk nye bøker og oppgaver .
SA160428 Da har jeg ingen oppgaver om natta.
AP160428 Da har jeg ingen oppgaver om natta.
AP160427 Da kan vi påvirke og det vil vi gjøre, sier han og legger til at dette er familiens oppgaver som eiere.
AP160425 Jeg ser fram mot nye oppgaver , sier Gunnar Pettersen, som er i ferd med å legge en tung vinter bak seg.
AP160421 Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre, understreker at partiet har fått til en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser og flytting av makt til kommunene gjennom at forsøkskommuner får oppgaver fra Nav.
SA160420 - At folk bruker sosiale medier i løpet av arbeidsdagen betyr ikke nødvendigvis at de hopper over arbeid, det kan bety at de utfører arbeidsrelaterte oppgaver i sosiale medier.
AP160420 - At folk bruker sosiale medier i løpet av arbeidsdagen betyr ikke nødvendigvis at de hopper over arbeid, det kan bety at de utfører arbeidsrelaterte oppgaver i sosiale medier.
AP160418 Fylkesmennene er mindre kjent som klageorgan og har mange andre oppgaver .
AP160412 En av Kulturrådets oppgaver er å stimulere museene til å dokumentere og formidle også de ubehagelige, marginale historiene.
NL160411 Finnmark Arbeiderparti avviser en sammenslåing av Finnmark fylke med andre fylker og ber om at Finnmark fylke får overført nye og relevante oppgaver , samt midler til å følge disse opp.
NL160411 Eksempler på type oppgaver kan være samferdsel, næringsutvikling, distriktspolitikk, friluftsliv, landbruk, miljø, kultur og kulturbygg.
AP160411 - Det er tøft å ikke reise hjem og konstant løse alle oppgaver « i feltet », samt å være borte fra familie, kjæreste og venner, sier Pedersen.
AP160316 Han er etter min mening også meget smart og trigges av å ha oppgaver med intrikate utfordringer han kan løse.
AP160316 †" Han kan fokusere meget godt på et problem og har tålmodigheten til å gjennomføre repeterende oppgaver mange ganger, noe andre kolleger ville blitt fort lei av.
AP160315 Omfattende oppgaver kan selvsagt ikke løses på så kort tid, men vi kan peke i riktig retning.
AP160312 Innfrir man ikke som arbeidsgiver med spennende oppgaver , kan de raskt gå videre, sier Tronstad Moe.
AP160312 Det trenger ikke bare å være kursing og videreutdanning, men også jobbrotasjon eller gi ansatte nye roller eller oppgaver i ulike prosjekter.
AP160312 Da er det naturlig at den første jobben kanskje inneholder litt mindre spennende oppgaver og er mer rutinepreget, og dermed være en jobb man ikke har i veldig mange år, sier Pernille Hem, til enig hodenikking fra medstudentene. †" Får man spennende oppgaver og har mulighet til å stige i gradene, er sannsynligheten større for at man blir der lenger.
AP160312 †" Får man spennende oppgaver og har mulighet til å stige i gradene, er sannsynligheten større for at man blir der lenger.
VG160310 Hun ble sagt opp av kommunen i desember i fjor som følge av at hun nektet å utføre lovpålagte oppgaver .
SA160308 Bergo mener det er tre oppgaver du aldri skal overlate til andre : ¶
BT160308 Bergo mener det er tre oppgaver du aldri skal overlate til andre : ¶
AP160308 Bergo mener det er tre oppgaver du aldri skal overlate til andre : ¶
FV160307 Bergo mener det er tre oppgaver du aldri skal overlate til andre : ¶
AP160307 Utvalget peker på at veksten har vært spesielt kraftig i direktoratene, og mener dette langt på vei er en konsekvens av at politikerne legger til nye oppgaver uten å prioritere.
AP160307 Dette vil ofte dreie seg om oppgaver som flyttes mellom ulike direktorater eller departementer, slik at det totale antallet årsverk likevel gir et riktig bilde av den overordnede utviklingen.
AP160307 Dette betyr at årsverk knyttet til utøvende oppgaver , som foreksempel politifolk og jernbanearbeidere, lettere kan sorteres ut.
AP160307 - Vi ser at det er en vekst både i departementer og i direktoratene, selv om man gjennom tid har overført en del oppgaver til direktoratene.
AP160307 For eksempel at de må følge bestemte klokkeslett, kle seg på en bestemt måte, utføre bestemte oppgaver .
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
SA160304 Statsarkivene skal i tillegg utvikles ved å få overført nasjonale oppgaver fra Riksarkivet.
SA160304 Bredden i dagens forventinger og oppgaver gjør at Arkivverkets kompetanse, faglighet og kultur nødvendigvis må bli bredere enn før.
SA160227 Dette var oppvarming, nå er jeg klar for nye oppgaver , sier Brækhus.
SA160227 Dette var oppvarming, nå er jeg klar for nye oppgaver , sier Brækhus.
BT160227 Dette var oppvarming, nå er jeg klar for nye oppgaver , sier Brækhus.
BT160227 Dette var oppvarming, nå er jeg klar for nye oppgaver , sier Brækhus.
AP160227 Dette var oppvarming, nå er jeg klar for nye oppgaver , sier Brækhus.
AP160227 Dette var oppvarming, nå er jeg klar for nye oppgaver , sier Brækhus.
SA160226 Men det betyr ikke at Brelin tror det innebærer noen fare at helsesøstre og jordmødre nå får nye oppgaver .
SA160226 Det er jo en kjent sak at dere allerede mangler stillinger til det som er dagens oppgaver ?
SA160226 Hvis noen bruker advokater til så banale oppgaver , må det være helt greit om de erstattes av programmer.
FV160226 Men det betyr ikke at Brelin tror det innebærer noen fare at helsesøstre og jordmødre nå får nye oppgaver .
FV160226 Det er jo en kjent sak at dere allerede mangler stillinger til det som er dagens oppgaver ?
AP160226 Men det betyr ikke at Brelin tror det innebærer noen fare at helsesøstre og jordmødre nå får nye oppgaver .
AP160226 Det er jo en kjent sak at dere allerede mangler stillinger til det som er dagens oppgaver ?
AP160226 Hvis noen bruker advokater til så banale oppgaver , må det være helt greit om de erstattes av programmer.
AP160219 I slike prosjekter vil en stor andel av organisasjonen kunne automatiseres, fordi alle standardiserte oppgaver legges inn i blokkjeden og utføres automatisk.
AP160211 Sykehusene må arbeide mer i team og fordele oppgaver og kompetanse bedre.
AP160211 - Planen legger ikke opp til nedleggelse av sykehus, men en differensiering av oppgaver mellom sykehus.
DA160205 Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formal og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver .
DA160205 Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formal og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver .
AP160131 Modellen vi velger må være rustet for noen av våre viktigste oppgaver fremover.
SA160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg.
BT160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg.
AP160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg.
SA160115 Men jeg håper også at bevilgende myndigheter, både på statlig og kommunalt nivå, forstår at dette tar tid og at det stjeler tid fra andre oppgaver rektor skal løse.
FV160115 Men jeg håper også at bevilgende myndigheter, både på statlig og kommunalt nivå, forstår at dette tar tid og at det stjeler tid fra andre oppgaver rektor skal løse.
AP160115 Men jeg håper også at bevilgende myndigheter, både på statlig og kommunalt nivå, forstår at dette tar tid og at det stjeler tid fra andre oppgaver rektor skal løse.
FV160106 Med uoppmerksomhet menes at man ikke greier å fokusere på detaljer, har vansker med å holde på oppmerksomheten når man løser oppgaver eller leker, lett lar seg distrahere og ofte mister ting man trenger for å utføre oppgaver , som bøker, blyanter, verktøy m.m.
FV160106 Med uoppmerksomhet menes at man ikke greier å fokusere på detaljer, har vansker med å holde på oppmerksomheten når man løser oppgaver eller leker, lett lar seg distrahere og ofte mister ting man trenger for å utføre oppgaver, som bøker, blyanter, verktøy m.m.
FV160106 Dette har med evnen til å være organisert over tid, man er uoppmerksom på detaljer og har en tendens til å levere uferdige oppgaver .
FV160106 ADHD er en nevrobiologisk basert forstyrrelse, og problemer med å gjennomføre oppgaver er et kjennetegn/symptom på diagnosen.
AP160106 Med uoppmerksomhet menes at man ikke greier å fokusere på detaljer, har vansker med å holde på oppmerksomheten når man løser oppgaver eller leker, lett lar seg distrahere og ofte mister ting man trenger for å utføre oppgaver , som bøker, blyanter, verktøy m.m.
AP160106 Med uoppmerksomhet menes at man ikke greier å fokusere på detaljer, har vansker med å holde på oppmerksomheten når man løser oppgaver eller leker, lett lar seg distrahere og ofte mister ting man trenger for å utføre oppgaver, som bøker, blyanter, verktøy m.m.
AP160106 Dette har med evnen til å være organisert over tid, man er uoppmerksom på detaljer og har en tendens til å levere uferdige oppgaver .
AP160106 ADHD er en nevrobiologisk basert forstyrrelse, og problemer med å gjennomføre oppgaver er et kjennetegn/symptom på diagnosen.
SA160102 Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
FV160102 Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
AP160102 Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
AP160102> Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
AP160102> target="avis" href= Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det gjør også at tankene frigjøres, slik at man kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket.