SA171210 Etter tre minutter og 16 sekunder fikk gjestene oppfylt det de jobbet for.
AP171210 På vår skole er det mange små klasser, og lærernormen er oppfylt på papiret.
DA171209 Hun fikk etter hvert leukemi, og i Japan er det en tradisjon som sier at hvis du bretter 1.000 « papirtraner », får du oppfylt et ønske.
NL171208 Selv om kravet til befolkningsdekning var oppfylt ved inngangen til 2015, og befolkningsdekningen i dag er 99,7 prosent, fortsetter vi å forbedre DAB-nettet vårt.
DN171208 Flertallet vil bemerke at selv om det ikke kan utelukkes at kortholderens forklaring er korrekt, har den ikke en slik sannsynlighet ved seg at kortholderens bevisbyrde er oppfylt .
DA171208 - Kapitalistspeidere ! fnyste far avslutningsvis, og jeg skjønte at mitt bursdagsønske ikke ville bli oppfylt .
DA171208 Hadde vi fått oppfylt ønsket ville sannsynligvis denne klassen falt bort i år, på grunn av for få påmeldte.
DA171208 Og tingretten mener i tillegg at vilkårene for foretaksstraff er oppfylt og at straff bør idømmes, sier Jarland.
SA171207 Det var året han fikk oppfylt drømmen om å både vinne på de største scenene med klubb og landslag. 2017 har ikke vært mye dårligere.
SA171207 Steg én av drømmen blir oppfylt ved å spille på Sparebanken Sør Arena.
FV171207 Steg én av drømmen blir oppfylt ved å spille på Sparebanken Sør Arena.
DB171207 De finner også at lovens krav om « særlig nærliggende gjentakelsesfare », i utgangspunktet var oppfylt .
BT171207 I saker der foreldre ber om tilpasset opplæring er det vanskelig å se at dette skulle gi grunn til å tro at vilkårene for meldeplikt er oppfylt .
BT171207 Det var året han fikk oppfylt drømmen om å både vinne på de største scenene med klubb og landslag. 2017 har ikke vært mye dårligere.
AP171207 Det var året han fikk oppfylt drømmen om å både vinne på de største scenene med klubb og landslag. 2017 har ikke vært mye dårligere.
AP171207 Steg én av drømmen blir oppfylt ved å spille på Sparebanken Sør Arena.
AA171207 Jobber sammen ¶ 22 ansatte jobber på avdelingen, det er sekretærer, sykepleiere, leger og bioingeniører som jobber i team for at par skal få oppfylt drømmen om å få barn.
AA171207 Jobber sammen ¶ 22 ansatte jobber på avdelingen, det er sekretærer, sykepleiere, leger og bioingeniører som jobber i team for at par skal få oppfylt drømmen om å få barn.
AA171207 Det var året han fikk oppfylt drømmen om å både vinne på de største scenene med klubb og landslag. 2017 har ikke vært mye dårligere.
VG171206 - Hvis IOCs krav blir oppfylt , kan utestengningen fra IOC bli opphevet på den siste dagen av OL.
AP171206 Utleier er uenig i at forliket er oppfylt .
VG171205 Det betyr at det ikke vil vaie noe russisk flagg, og at den eneste muligheten til å få delta som russer, er under nøytralt flagg dersom et spesifikt sett av kriterier er oppfylt .
NL171205 Nå snart 50 år etter kan vi slå fast at forventningene slik de ble presentert den gang, er oppfylt , ja overoppfylt.
DB171205 Det koster selvsagt penger, men til gjengjeld kan du få oppfylt drømmen om å oppleve det ville vesten relativt risikofritt.
DB171204 Gabriel har en stor framtid foran seg, og det er bare et spørsmål om tid før han får oppfylt drømmene sine.
DA171204 I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av hyperkinetiske forstyrrelser står det at « ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt ».
SA171203 Dermed kan Trump få oppfylt sitt ønske om skattereform til jul.
BT171203 Forslaget legger opp til at lærere bruker stoppeklokken for å oppfylt pålegget om nok daglig bevegelse for elevene.
SA171202 President Donald Trump kan få oppfylt sitt ønske om skattereform til jul etter at Senatet med knapt flertall har vedtatt en historisk skattereform.
AA171202 Alle barn skal oppleve grunnleggende trygghet, de skal få oppfylt både sine generelle rettigheter og eventuelle særrettigheter, og de skal få oppleve å være verdsatte bidragsytere i barnehagefellesskapet.
VG171130 Vi har selvfølgelig forståelse for hennes standpunkt, men NAVs oppgave er å vurdere om vilkårene i folketrygdloven er oppfylt .
VG171130 I denne saken ble det i første instans konkludert med at vilkårene ikke var oppfylt , sier avdelingsdirektør Hansen.
SA171130 * For å få diagnose vurderes man for 11 kriterier, der oppfyllelse av 2 - 3 betegner mildt misbruk, 4 - 5 er moderat misbruk og 6 eller flere kriterier oppfylt defineres som alvorlig misbruk.
SA171130 * For å diagnostisere depresjon må fire hovedpunkter være oppfylt , inkludert at tilstanden forårsaker betydelig funksjonsnedsettelse sosialt eller i yrkessammenheng, og det må heller ikke skyldes ruslidelse eller annen medisinsk tilstand.
AA171130 Trondheim folkebibliotek : « Nok en ettermiddag der jeg tusler av sted til biblioteket i byen, bare for å se alle plassene oppfylt » skriver innleggsforfatteren.
AA171130 Nok en ettermiddag der jeg tusler av sted til biblioteket i byen, bare for å se alle plassene oppfylt og studenter gå som vandrende lik rundt i øverste etasje for å kapre seg en plass i lesesalen.
DA171129 Når den formelle tillatelsen er i orden, må søkeren sannsynliggjøre at en rekke krav til trafikksikkerhet, kjøretøykontroll og nødprosedyrer er oppfylt .
VG171127 Samferdselsministeren opplyser at det ifølge Vegdirektoratet ser ut som om de fleste av prosjektene som omfattes av ordningen har oversendt dokumentasjon som viser at kravene for å få utbetalt tilskudd er oppfylt .
VG171127 november til å oversende dokumentasjon som viser at disse kravene er oppfylt .
SA171127 Det er utleieren som ikke har oppfylt sine vedlikeholdsforpliktelser og som nå vil ha mer penger.
SA171127 - Vi har oppfylt vår del av avtalen.
AP171127 For å ta høyde for dette benyttet forskerne et sett kriterier, der de fleste måtte være oppfylt for at snus skulle regnes som helsefarlig.
AP171127 Flere av de andre kriteriene var heller ikke oppfylt .
SA171126 Det ønsket får han oppfylt neste sesong.
DB171126 - Klanen er i ferd med å få ønsket sitt oppfylt .
AP171126 Det ønsket får han oppfylt neste sesong.
AA171126 Det ønsket får han oppfylt neste sesong.
DB171125 ( Dagbladet ) : Den tidligere « Playboyjentene»-stjerna Kendra Wilkinson ( 32 ) har alltid hatt en drøm om å plukke bomull, og da hun og ektemannen Hank Baskett ( 35 ) var på kjøretur i sørstatene onsdag fikk hun endelig oppfylt ønsket sitt.
VG171123 Her får han sitt første ønske oppfylt : ¶
SA171123 En frifinnelse vil alltid bygge på at beviskravet ikke er oppfylt og at tvilen har vært til stede.
DA171122 For som Julemannen sier her : « De som er snille og gode får i hvert fall en del av ønskene sine oppfylt .
VG171121 Spesialenheten mener skuddet ble direkte utløst av at 29-åringen sprang mot den ene politibetjenten, og at lovens vilkår for en nødvergehandling er oppfylt .
DA171121 Verdens største langrennsprofil fikk som ventet ikke oppfylt sitt ønske om å gå verdenscupåpningen i langrenn i finske Ruka kommende helg.
AA171121 Generelt er jeg en sterk tilhenger av jul og at flere får ønskene sine oppfylt .
DA171120 Petter Northug fikk ikke oppfylt sitt ønske om å gå verdenscupåpningen i langrenn i Ruka kommende helg.
AP171120 « På denne bakgrunn må lagmannsretten konkludere med at påtalemyndigheten ikke har oppfylt sin bevisbyrde.
AP171120 På bakgrunn av vitneforklaringer kunne retten konkludere med at vilkår for straff er oppfylt .
AA171120 I dommen legges det vekt på om de ulike straffbarhetsvilkårene er oppfylt , som når tiltalte dro til Syria, hvor lenge han hadde tenkt å bli der, hvem han var i kontakt med før og under reisen, hvem han var i kontakt med under oppholdet, hva han visste og mente om IS før og under oppholdet.
DB171119 Fordommene ble oppfylt da Philip i den første perioden ble servert gratinerte poteter med fløte og ost.
DB171119 Ved å tilby en prøveperiode i form av en lisens i Norge vil Staten få oppfylt så vel sitt kontrollbehov av utenlandskutdannet helsepersonell, som sin plikt til fri bevegelighet av arbeidskraft innen EØS-området.
AP171119 Tinashe håper at endringene som nå skjer, vil føre til at han får oppfylt sitt høyeste ønske : En jobb.
NL171117 Deltakerloven sier for øvrig at en fartøyeiers ervervstillatelse skal trekkes tilbake dersom ikke nasjonalitetskravet er oppfylt .
AP171117 Nå får politikerne oppfylt sitt ønske.
AP171117 For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt .
AA171117 En barnehage hvor lovverk og forskrifter ikke bare er sovende formuleringer, men er oppfylt i barnas hverdag.
DB171116 WADA-styret konkluderte under sitt møte i Seoul med at RUSADA fortsatt ikke har oppfylt kravene som er satt for å ta russerne inn i varmen igjen.
DN171115 Hvilke krav som skal være oppfylt for å motta en ytelse, vil ha stor innvirkning på budsjettet.
BT171115 Hvilke krav som skal være oppfylt for å motta en ytelse, vil ha stor innvirkning på budsjettet.
AA171115 Har ikke flyselskapet det offisielle bekreftelsesdokumentet som berører flyvningen, da er ikke bevisbyrden oppfylt og de kan ligge dårlig an i en klagesak, sier han.
DN171114 Høgskolen fikk tirsdag beskjed fra den sakkyndige komiteen nedsatt av Nokut om at alle kravene til å bli universitet er oppfylt .
AP171114 Høgskolen fikk tirsdag beskjed fra den sakkyndige komiteen nedsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga ( NOKUT ) om at alle kravene til å bli universitet er oppfylt .
VG171113 Østby sier at heller ikke han, om han hadde vært yngre, ville oppfylt kravet om å publisere forskning på nivå to.
VG171113 Lagmannsretten mener nakenbildene og beslaglagte private meldinger, av flørtende og seksuell karakter, etterlater et inntrykk av et nært vennskap og at kravet til uavhengighet til klient ikke er oppfylt .
DB171113 « Vi er blant annet kritisk til kommisjonens prioriteringer i granskingsarbeidet og mener også at den dessverre på flere punkter ikke har oppfylt sitt eget mandat », heter det i en pressemelding.
AP171113 « Vi er blant annet kritisk til kommisjonens prioriteringer i granskingsarbeidet og mener også at den dessverre på flere punkter ikke har oppfylt sitt eget mandat », heter det i en pressemelding.
VG171112 Libanons avgåtte statsminister Saad Hariri åpner for å fortsette hvis enkelte krav blir oppfylt .
SA171112 Jeg har vært på begge sider av bordet, og jeg ser frem til å hjelpe spillere med å få oppfylt sitt potensial og hjelpe dem igjennom karrieren deres, skriver Riise på Twitter.
BT171112 Årets panteordning gjør at eiere av ildsteder kan få 5000 kroner i pant, dersom disse forutsetningene er oppfylt : ¶
BT171112 Jeg har vært på begge sider av bordet, og jeg ser frem til å hjelpe spillere med å få oppfylt sitt potensial og hjelpe dem igjennom karrieren deres, skriver Riise på Twitter.
AP171112 Jeg har vært på begge sider av bordet, og jeg ser frem til å hjelpe spillere med å få oppfylt sitt potensial og hjelpe dem igjennom karrieren deres, skriver Riise på Twitter.
DB171111 minutt fikk de danske tilskuerne ønsket oppfylt .
VG171110 Statsansatte kan bare sies opp dersom en av de alternative oppsigelsessituasjonene som er beskrevet i lovens paragraf 20 er oppfylt , sier han.
AP171110 I sin rekvisisjon tar de høyde for frafall i tjenesten frem til dimisjon for å sørge for å ha oppfylt styrkestrukturen ved avslutning av førstegangstjenesten.
AP171110 De 25 ansatte som hun foreslo å flytte skal i liten grad ha oppfylt dette kravet.
DB171109 Og ifølge statsmeteorolog Steinar Skare skal Asp få ønsket sitt oppfylt .
DA171109 Ian Burchnall ønsket å fortsette i Viking for å ta klubben opp igjen fra OBOS-ligaen, men fikk ikke det ønsket oppfylt .
DB171108 « Ved denne ansettelsen kan det også argumenteres for at man har oppfylt et av IRNs hovedformål, brubygging, ved å gi plass til denne gruppen muslimer i arbeidslivet.
AA171108 Ifølge Heidenborg er det imidlertid flere kriterier som skal være oppfylt : Det skal være snakk om én enkelt utlending, man skal ikke ha tatt betalt, og det skal ha vært en engangsforeteelse.
SA171107 Vi avslutter ikke vårt arbeid før alle kriteriene er oppfylt , slår Andersen fast.
FV171107 Vi avslutter ikke vårt arbeid før alle kriteriene er oppfylt , slår Andersen fast.
BT171107 Vi avslutter ikke vårt arbeid før alle kriteriene er oppfylt , slår Andersen fast.
AA171107 Vi avslutter ikke vårt arbeid før alle kriteriene er oppfylt , slår Andersen fast.
DB171106 Bortsett fra at det var en guttedrøm som endelig ble oppfylt , hvordan tenkte han at det ville bli oppfattet ?
VG171105 Man kan således si at ønsket er oppfylt .
DB171105 TIL VANLIG : Fatnes fikk ikke oppfylt drømmen om « Farmen », men sier han gjerne vil jobbe mer med tv.
NL171104 Men det ser ut til at Oddvar Nygård likevel kan få sitt ønske oppfylt om at det ikke skal legges til rette for sykkel som transportmiddel i Tromsø.
DA171104 Til tross for at Republikanerne har flertall både i Representantenes hus og Senatet, har flere av Trumps viktigste valgløfter ikke blitt oppfylt .
DA171104 - Det er meget problematisk for Trump at ingen av hans valgløfter har blitt oppfylt : ingen helsereform, ikke noe innreiseforbud, ingen mur mot Mexico, som han for øvrig mente Mexico skulle betale for.
NL171103 Norsk Lektorlag deltok i dette partssammensatte utvalget, men valgte å trekke seg ut fordi den mente utvalget ikke hadde oppfylt sitt mandat, nemlig å utrede organiseringen av arbeidstiden i skolen.
AA171103 - Antagelig har Råger blitt avvist, eller ikke fått oppfylt de forventninger som han hadde, så har det hele eskalert, sa statsadvokaten.
AA171103 Vi mener bevisbyrden ikke er oppfylt , og at NTE derfor må frifinnes.
VG171102 Samuel Adegbenro og Nicklas Bendtner sørget - nesten - for at ønsket ble oppfylt .
NL171102 Ikke før Bodø får oppfylt sin ambisjon om å være hovedstad i nord.
DA171101 - Jeg er opptatt av at barn og ungdom med behov for helse- og omsorgstjenester skal bli møtt på en god måte og få oppfylt sin rett til nødvendig hjelp og til rett tid, understreker Høie i svaret, og skryter av styrkingen av årsverk i helsestasjoner og skolehelsetjeneste som har kommet under hans partis regjering.
AP171101 Hans siste ønske ble ikke oppfylt
VG171031 Det vil avgjøre om 64 år gamle Hareide får drømmen om et fotball-VM oppfylt .
DB171031 Det vil avgjøre om 64 år gamle Hareide får drømmen om et fotball-VM oppfylt .
DA171031 Det vil avgjøre om 64 år gamle Hareide får drømmen om et fotball-VM oppfylt .
DA171030 Kanskje har hun aldri hatt større gjennomslag, som etter at Manu Chao bidro til at hennes visjon om å stadig dytte grensene for hva calypso kan være ble oppfylt på fjorårsalbumet « Far From Home ».
AP171030 - Om lovens formål blir oppfylt på en god eller tilstrekkelig måte, er det vanskeligere å svare på.
AP171030 - Om lovens formål blir oppfylt på en god eller tilstrekkelig måte er det vanskeligere å svare på.
AP171030 - Det overordnede målet om « å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet », er formulert på en slik måte at det skal mye til at det ikke i noen grad blir oppfylt , heter det.
AP171030 - Det overordnede målet om « å styrke ny-ankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet », er formulert på en slik måte at det skal mye til at det ikke i noen grad blir oppfylt , heter det.
AA171030 - Antagelig har Råger blitt avvist, eller ikke fått oppfylt de forventninger som han hadde, så har det hele eskalert.
DB171025 I dag får han ønsket sitt oppfylt
DA171025 Det er ikke nødvendigvis den beste måten å sikre at intensjonene i Nobels testamente blir oppfylt , sier professor Nils A.
SA171024 Det under planperioden etter gjentatte fristoversittelser er klart at lisenskriteriet ikke vil være oppfylt ved handlingsplanens sluttdato ¶
DA171024 Det ønsket kan Bentzen ikke regne med å få oppfylt , etter som det er lite trolig at han vil få innvilget et unntak fra byggeforbudet i Marka, opplyser Plan- og bygningsetaten.
VG171023 Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen blir heller ikke denne gang oppfylt siden partifellen Inger-Marie Ytterhorn ønsker å fortsette.
VG171023 I denne saken mente det sentrale ansettelsesrådet at dette kravet ikke var oppfylt , sier Skulstad, som ikke vil kommentere vedtaket ytterligere fordi det er en personalsak.
BT171023 I denne saken mente ansettelsesrådet at dette kravet ikke var oppfylt , sier Skulstad til VG.
AP171023 I denne saken mente ansettelsesrådet at dette kravet ikke var oppfylt , sier Skulstad til VG.
SA171022 Dermed kan Bruttern få ønsket sitt oppfylt , slik han snakket om lørdag.
AP171022 Dermed kan Bruttern få ønsket sitt oppfylt , slik han snakket om lørdag.
SA171021 Da virket det som at opprykksdrømmen skulle bli oppfylt , men kun to minutter senere headet Andreas Storsveen Romøren inn 2 - 2 foran de 2154 fremmøtte tilskuerne.
DB171021 « For at en bokser skal kunne delta på et av FLPs arrangementer må følgende grunnleggende kritereier være oppfylt ; De medisinske kravene i knockoutforskriften må være oppfylt , det må foreligge en tillatelse fra bokserens forbund, en såkalt « permission to box ».
DB171021 « For at en bokser skal kunne delta på et av FLPs arrangementer må følgende grunnleggende kritereier være oppfylt ; De medisinske kravene i knockoutforskriften må være oppfylt, det må foreligge en tillatelse fra bokserens forbund, en såkalt « permission to box ».
DB171021 Alle disse 3 kriteriene er oppfylt for van Poetsch.
DB171021 Samtlige av de fire dommerne håpet at det ble Myhrer som fikk være med videre i « Skal vi danse » etter duellen, og de fikk altså ønsket sitt oppfylt .
BT171021 HØYESTE ØNSKE : - Jeg prøver å få et av mine høyeste ønsker oppfylt .
AP171021 Da virket det som at opprykksdrømmen skulle bli oppfylt , men kun to minutter senere headet Andreas Storsveen Romøren inn 2 - 2 foran de 2154 fremmøtte tilskuerne.
VG171018 - Før eller senere vil målet om en kurdisk stat bli oppfylt , men i dag er dagen for å tro på en enhetlig nasjon, sier han.
DB171018 Kuttene vil få vesentlig betydning for brukerne og deres mulighet til å få oppfylt helt grunnleggende rettigheter.
DA171018 - Vi har hatt en sak der vi har truffet vedtak om at skolen / kommunen ikke fullt ut har oppfylt sin aktivitetsplikt, opplyser Fuglesang.
AA171018 Han legger til at Niklas Baarli har fått oppfylt drømmen sin om en mekanisk okse, og at det skjer mye annet snadder de kommende dagene.
SA171017 | VM-playoff : Hareide fikk ønsket oppfylt - Danmark møter Irland ¶
SA171017 Han fikk ønsket oppfylt da Irland blir danskenes motstander.
DB171017 - Jeg trodde jeg skulle chatte med folk som betalte for tjenesten for å få oppfylt en fantasi.
AP171017 | VM-playoff : Hareide fikk ønsket oppfylt - Danmark møter Irland ¶
AP171017 Han fikk ønsket oppfylt da Irland blir danskenes motstander.
AA171017 | VM-playoff : Hareide fikk ønsket oppfylt - Danmark møter Irland ¶
AA171017 Han fikk ønsket oppfylt da Irland blir danskenes motstander.
SA171016 I 2001 fikk elleve år gamle Harry Kane fra Nord-London oppfylt en drøm.
DN171016 Nå er drømmen oppfylt Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶
DN171016 Kirurg og hobbyinvestor Karl Iver Hanvold kjøpte ytterligere én million aksjer i Norske Skog forrige uke, og får nå oppfylt drømmen om å « leke med de store gutta » ¶
DB171016 At han skulle få oppfylt sitt ønske om å lage noe eget var uaktuelt for NRK så lenge han våget å bevege seg vekk fra den eksotiske suksessoppskriften.
AP171016 I 2001 fikk elleve år gamle Harry Kane fra Nord-London oppfylt en drøm.
AA171016 Det er stor avstand fra helsemyndighetenes anbefalte minimums norm for helse-søsterdekning til oppfylt norm.
AA171016 I 2001 fikk elleve år gamle Harry Kane fra Nord-London oppfylt en drøm.
VG171015 I 1999 fikk Tyrkia kandidatstatus, og i 2005, etter at Tyrkia hadde oppfylt flere av de såkalte København-kriteriene om medlemskap, startet forhandlingene.
DN171015 - Jeg ser på ledelse som et verktøy til å få frem det som er viktigst for organisasjonen og formålet vårt - å kjempe for barn som ikke får sine rettigheter oppfylt .
DB171014 Folk vet hva det vil si å inngå kompromisser i forhold, i forsøk på å få oppfylt sine romantiske ønsker, skriver Goffard, som samtidig understreker at « Dirty John » er et ekstremt eksempel på hvor galt det kan gå.
VG171013 Søndag får Ella Askevold-Larsen ( 12 ) oppfylt en stor drøm, når hun og 32 andre barn skal utfordre to Eliteserien-kapteiner.
DB171011 På hjemmebane har de blant annet godtatt at han omtaler deltakere i en nazimarsj i Charlottesville som « veldig fine folk », samtidig som ingen større politiske løfter er oppfylt .
DA171011 - Man går gjennom og ser om krav er oppfylt .
SA171010 Ingen vet på forhånd hvem som kommer til å få oppfylt sine drømmer.i ¶
NL171010 Det betyr at de stiller bakerst i køen når det kommer til helse, skolegang og økonomiske rettigheter - generelt når det gjelder å få oppfylt rettighetene sine.
DN171010 Fikk ingen ønsker oppfylt - uro i stortingsgruppen ¶
BT171010 Ingen vet på forhånd hvem som kommer til å få oppfylt sine drømmer.
AP171010 Ingen vet på forhånd hvem som kommer til å få oppfylt sine drømmer.
AA171010 Ingen vet på forhånd hvem som kommer til å få oppfylt sine drømmer.
DN171007 Fikk ingen ønsker oppfylt - uro i stortingsgruppen ¶
DN171007 Fikk ingen ønsker oppfylt - uro i stortingsgruppen ¶ ¶
DN171007 Fikk ingen ønsker oppfylt - uro i stortingsgruppen ¶
SA171006 Om et års tid kan drømmen bli oppfylt .
NL171006 Det skjer i altfor stor grad at nynorskbrukere ikke får oppfylt rettighetene sine, og mange ender opp med å bytte målform.
DN171006 | Fikk ingen ønsker oppfylt - uro i stortingsgruppen ¶
DN171006 Sentralstyremedlem Jette Christensen fikk ingen av sine tre ønsker om komité oppfylt .
DN171006 Ingen ønsker oppfylt
DN171006 Hverken Jette Christensen eller Martin Kolberg fikk sine ønsker om stortingskomité oppfylt .
AP171006 Om et års tid kan drømmen bli oppfylt .
DB171005 Bare tre land har oppfylt sin kvote - Malta, Liechtenstein og Norge.
DN171004 Når jeg ikke skal fortsette på finansfeltet var det mitt fremste ønske, og jeg er utrolig glad for å ha fått det ønsket oppfylt .
DN171004 Når jeg ikke skal fortsette på finansfeltet var det mitt fremste ønske, og jeg er utrolig glad for å ha fått det ønsket oppfylt .
AP171004 Han fikk oppfylt flere av sine drømmer i Katusha og vant 65 ritt på seks sesonger.
DN171003 Dermed fikk ikke tidligere utenriksminister Espen Barth Eide oppfylt sitt ønske om å overta denne posisjonen.
DB171003 Der skal Ap-medlemmene ledes av Espen Barth-Eide, som ikke fikk oppfylt førsteønsket sitt om å bli Aps utenrikssjef.
VG171002 - I dag har demokratiet seiret, fordi det har oppfylt konstitusjonen, sa statsministeren søndag.
VG171001 - I dag har demokratiet seiret, fordi det har oppfylt konstitusjonen, sa statsministeren.
VG171001 I dag er drømmen mer enn oppfylt .
VG170929 - Testamentet som ble lagt til grunn, var fra 1992, fordi formkravene ikke var oppfylt i det nyere testamentet fra 2001.
VG170928 Om de får ønsket oppfylt , er tvilsomt.
VG170928 - Testamentet som ble lagt til grunn, var fra 1992, fordi formkravene ikke var oppfylt i det nyere testamentet fra 2001.
SA170928 - Lagets prestasjoner under sesonginnledningen har ikke oppfylt våre forventninger.
DB170928 Karlsson skal etter alt å dømme ha fått ønsket sitt oppfylt .
AP170928 Tre land, Malta, Norge og Liechtenstein, har oppfylt hele kvoten.
AP170928 De grønne landene er dem som i stor grad har oppfylt sine kvoter, mens de brune er land som ligger langt unna målet.
AP170928 Dette valgløftet har partiet oppfylt .
AP170928 - Lagets prestasjoner under sesonginnledningen har ikke oppfylt våre forventninger.
AP170927 Løftene om flere lærere, hjemmehjelper, sykehjemsansatte og barnehageplasser blir oppfylt .
AP170927 Handlingsrommet er så stort at byrådet fint kunne klart seg uten eiendomsskatten, i hvert fall på boliger, og likevel oppfylt valgløftene.
AA170926 Men bare timer i forveien varslet opposisjonen at den ikke vil møte fordi regjeringen ikke har oppfylt betingelsene som opposisjonen har satt for å forhandle.
DN170925 Milleniummålene som ble satt opp, er for alle praktiske formål oppfylt , sa Stensrud.
DB170925 Hareide innser at mulighetene for å få oppfylt primærønsket om en sentrum-høyre-regjering er små.
DA170925 - Problemet er bare at den vedtatte klimapolitikken ikke blir oppfylt .
AA170925 Men de juridiske betingelsene for en pågripelse må være oppfylt , sa riksadvokat Jose Manuel Maza mandag.
AA170925 Hovedproblemstillingen i straffesaken blir dermed hvorvidt vilkåret for å dømme mannen til tvungent psykisk helsevern er oppfylt . ( ©NTB ) ¶
AA170923 Om lovens vilkår der er oppfylt , sier mannens forsvarer Rolf Christensen til NRK.
AA170923 Om lovens vilkår der er oppfylt , sier mannens forsvarer Rolf Christensen til NRK.
AA170922 Fem år etter nedleggelsene av fødeavdelingene i Nordfjordeid og Lærdal har ingen av spådommene om fødsler i veikanten uten fagfolk til stede blitt oppfylt .
DB170921 Får han ønsket sitt oppfylt , blir det slutt på de tre stjernene.
DB170921 ( Dagbladet ) : TV3 er i gang med den sjette sesongen av konseptprogrammet « Boligjakten », der erfarne meglere forsøker å hjelpe mennesker rundt om i det ganske land med å få oppfylt boligdrømmene sine.
DA170921 Men reformene lar vente på seg, og FN har i mange tilfeller fortsatt ikke oppfylt løftene om å stanse overgrep og hjelpe ofrene, skriver det amerikanske nyhetsbyrået torsdag.
AA170921 Men reformene lar vente på seg, og FN har i mange tilfeller fortsatt ikke oppfylt løftene om å stanse overgrep og hjelpe ofrene, skriver det amerikanske nyhetsbyrået torsdag.
DB170920 Grensekontrollen i det landet der vedkommende krysser Schengens yttergrense, vil imidlertid alltid foreta en vurdering av om vilkårene for innreise er oppfylt , skriver pressevakt Ane Haavardsdatter i en e-post til Dagbladet.
VG170919 * Ikke ett eneste valg siden Lukasjenko tiltrådte, har oppfylt Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas krav til frie og rettferdige valg.
DA170919 Han fikk ikke ønsket oppfylt .
DA170919 Der har de kjennskap til et titall saker der søker ville klart det tidligere og nåværende inntektskravet, men som fikk avslag fordi det forhøyede kravet i perioden mai 2016 til august 2017 ikke var oppfylt .
DA170919 - De det gjelder fortjener at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tar en gjennomgang og omgjør vedtakene der det opprinnelige inntektskravet var oppfylt , sier Tønnessen.
VG170917 Til Lister24 sier Kaddeberg Skaar at det er riktig at aktor skal legge ned påstand om frifinnelse dersom vilkårene for straff ikke er oppfylt , men poengterer at det at Paulsen har uttrykt lettelse over frifinnelsen, ikke er det samme som å mene at hun var uskyldig.
VG170916 Aktor i saken, Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten, opplyser til VG at de har vurdert å begjære varetektsfengsling av Jensen, men mener at lovens vilkår for dette ikke er oppfylt .
VG170915 Onsdag sovnet han inn, og fikk ikke oppfylt ønsket om å holde sin siste bok i hånden.
VG170915 Et ønske han derimot ikke fikk oppfylt , var å få holde boken « Per dør » i hånden.
VG170915 Retten mener vilkårene for å idømme forvaring er oppfylt , og trekker spesielt frem Hansens pille- og alkoholmisbruk, og hans dyssosiale og emosjonelle personlighetsforstyrrelse som risikofaktorer.
VG170915 I dommen skriver lagmannsretten blant annet følgende om hvorfor lagmannsrettens flertall mener vilkårene for forvaring ikke er oppfylt i saken : ¶
DN170915 I en pressemelding skriver Nokut ( Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ) at en ny vurdering viser at krav i studietilsynsforskriften fortsatt ikke er oppfylt for åtte studietilbud innen eiendomsfag som Høgskolen i Østfold.
AA170914 - Vi anser at vilkårene for varetektsfengsling ikke er oppfylt .
AA170914 - Vi anser at vilkårene for varetekt ikke er oppfylt , sier politiadvokat Kåre Svepstad.
VG170912 Rapperne Black Thought og Method Man får oppfylt pimp-«drømmen » her.
VG170912 - Vi mener forvaring ikke er riktig, og at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt .
VG170912 - Vi mener forvaring ikke er riktig, og at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt .
DB170912 - Vi hadde en drøm, men den drømmen ble dessverre aldri oppfylt i Afghanistan.
AA170912 - Vi mener forvaring ikke er riktig, at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt .
AA170912 16-åringens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa i retten at han mener det ikke var riktig å idømme gutten forvaring, at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt og at den utmålte lengden på straffen er for streng.
VG170910 Han fikk oppfylt Eliteseriedrømmen da han skrev under en toårskontrakt med Lillestrøm i fjor. 28-åringen hadde vært i Strømmen i to sesonger før det, men har tidvis vært meget viktig for de kanarigule i år.
VG170910 Vilkårene for forvaring for unge lovbrytere er ekstraordinært strenge, og ingen av disse kravene er oppfylt , mente forsvareren.
VG170910 Retten mente imidlertid at en tidsbestemt straff ikke var tilstrekkelig, og at de helt ekstraordinære vilkårene for å dømme mindreårige til forvaring var oppfylt .
VG170909 Det er imidlertid uklart om den syriske regjeringshærens offensiv i området betyr at vilkårene for avtalen med IS nå vil bli oppfylt , og om bussene får fortsette mot den syriske grensebyen Bukamal i Deir al-Zor-provinsen.
DA170909 Men nå drømmer mange kurdere om å få oppfylt de historiske håpene de ble frarøvet under de skjebnesvangre årene etter første verdenskrig, da regionens grenser ble trukket opp, og de forble statsløse.
DA170909 Men nå drømmer mange kurdere om å få oppfylt de historiske håpene de ble frarøvet under de skjebnesvangre årene etter første verdenskrig, da regionens grenser ble trukket opp, og de forble statsløse.
VG170908 Deretter ringte jeg de to kildene for å gi dem vårt syn på saken, at Støre har oppfylt Stortingets reglement, og vennetjenesten ikke utløser problemer knyttet til habilitet eller skatt.
DA170907 Det ønsket får han trolig ikke oppfylt , slik det ser ut nå.
AA170907 Arbeidet har gått sakte, men et av HIGs viktigste krav om at deres leder Hekmatyar skulle kunne returnere til Kabul har blitt oppfylt .
AA170907 Solberg erkjente at hun heller ikke nå vil få sitt primærønske om en firepartiregjering oppfylt .
DA170906 Erdogan står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
AP170906 Tyrkias president står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
AA170906 Erdogan står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
SA170904 Simo Valakari tror en friskmeldt Aron Sigurdarson ( 23 ) får oppfylt drømmen om en overgang - dersom han fokuserer 100 prosent på TIL ¶
DB170904 Det var altså langt fra gitt at Olson, som er en sportsinteressert fyr, skulle få drømmen oppfylt .
DB170904 - På lørdag var jeg så heldig at jeg fikk oppfylt en livslang drøm.
DB170903 Jeg visste at jeg ikke kunne la den gutten glippe, så jeg grep etter en papirserviett og skrev at jeg forpliktet meg til å signere Lionel Messi dersom det vi avtalte ble oppfylt , sier han.
AP170902 Denne kvoten er nå oppfylt .
DB170901 - Vi ønsker at de barna som trenger hjelp fra barnevernet skal ha rett til tiltak når vilkårene i loven er oppfylt .
AA170901 Nå foreslås det å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tiltak når vilkårene er oppfylt , ifølge Barne- og likestillingsdepartementet.
AA170901 - Hovedproblemstillingen i straffesaken vil dreie seg om hvorvidt vilkåret for å dømmes til tvungent psykisk helsevern er oppfylt , sier Sandøy.
SA170831 Tida i Vålerenga har vært helt fantastisk, og selv om jeg nå får oppfylt drømmen er det også trist å forlate klubben i mitt hjerte, sier Zahid.
DB170831 Tida i Vålerenga har vært helt fantastisk, og selv om jeg nå får oppfylt drømmen er det også trist å forlate klubben i mitt hjerte, sier Zahid i pressemeldingen.
DB170831 - I samarbeidsavtalen med regjeringspartiene er alle punkter oppfylt , bortsett fra dette.
DA170831 Tida i Vålerenga har vært helt fantastisk, og selv om jeg nå får oppfylt drømmen er det også trist å forlate klubben i mitt hjerte, sier han.
AP170831 Tida i Vålerenga har vært helt fantastisk, og selv om jeg nå får oppfylt drømmen er det også trist å forlate klubben i mitt hjerte, sier Zahid.
AA170831 - Den tragiske siden ved dette er at alle vilkår for familiegjenforening er oppfylt , sier Joachimsens advokat Arild Humlen.
DB170827 Dette er den største drømmen som er oppfylt .
DB170827 En atlet skal personlig sørge for at disse forpliktelsene blir oppfylt .
DB170827 Dette ble vurdert av lagmannsretten, som kom frem til at vilkåret om « tvingende nødvendig » likevel ikke var oppfylt .
VG170826 LARVIK ( VG ) Jørn Lier Horst-imperiet vokser - og da han bygget seg nytt drømmehus i Larvik, fikk han både eget skrivetårn og barndomsdrømmen om basseng i hagen oppfylt .
DA170826 Den tyrkiske regjeringen hadde oppfylt en del av de grunnleggende kravene EU stilte til medlemsland - som opphevelsen av dødsstraff - og det kunne se ut som begge partene var villige til å ta medlemskapsforhandlingene på alvor.
VG170825 Bård Hoksrud engasjerte seg i saken da han så lokalavisens oppslag fra Drangedal, og sier til avisen at det var helt galt at den tidligere motstandsmannen ikke skulle få oppfylt ønsket om å bli begravet i Norge.
NL170825 I dag ser vi tydelig at dette formålet ikke lenger blir oppfylt .
VG170824 Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er ikke ulovlig i Norge, men det kreves at sentrale punkter er oppfylt : ¶
VG170823 Men selv etter at to rettsinstanser har kommet til at hun ikke har oppfylt undersøkelsesplikten, fortsetter den norske skileiren å utvise overraskende lite ydmykhet.
VG170823 Neymar, som forlot Barcelona til fordel for PSG tidligere denne måneden, anklages for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
VG170823 Her kom domstolen til at staten ikke hadde oppfylt sin plikt til å sikre en fornærmet kvinne mot forfølgelse fra en gjerningsmann som hadde opptrådt truende mot kvinnen.
SA170823 - Det blir spekulativt, men Therese kunne ikke gått siden hun måtte hatt et skirenn under FIS - og oppfylt et krav for verdenscuppoeng i løpet av det siste året - for å kunne starte 16. mars, skriver Løfshus til Aftenposten i en tekstmelding tirsdag kveld.
FV170823 - Det blir spekulativt, men Therese kunne ikke gått siden hun måtte hatt et skirenn under FIS - og oppfylt et krav for verdenscuppoeng i løpet av det siste året - for å kunne starte 16. mars, skriver Løfshus til Aftenposten i en tekstmelding tirsdag kveld.
BT170823 - Det blir spekulativt, men Therese kunne ikke gått siden hun måtte hatt et skirenn under FIS - og oppfylt et krav for verdenscuppoeng i løpet av det siste året - for å kunne starte 16. mars, skriver Løfshus til Aftenposten i en tekstmelding tirsdag kveld.
AP170823 - Det blir spekulativt, men Therese kunne ikke gått siden hun måtte hatt et skirenn under FIS - og oppfylt et krav for verdenscuppoeng i løpet av det siste året - for å kunne starte 16. mars, skriver Løfshus til Aftenposten i en tekstmelding tirsdag kveld.
AP170823 - Det blir spekulativt, men Therese kunne ikke gått siden hun måtte hatt et skirenn under FIS - og oppfylt et krav for verdenscuppoeng i løpet av det siste året - for å kunne starte 16. mars, skriver Løfshus til Aftenposten i en tekstmelding tirsdag kveld.
VG170822 I dette tilfellet dreier den seg om at Johaug-siden mener undersøkelsesplikten hennes ble oppfylt ved å spørre en erfaren lege, og det er et sentralt poeng at Fredrik Bendiksen bekrefter historien hennes.
VG170822 Det er selvsagt Johaugs eget ansvar, som ikke har oppfylt undersøkelsesplikten sin.
SA170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
DB170822 Mange lurer nok på hva Johaug gjør om hun ikke skulle få drømmen oppfylt om å slå tilbake i de olympiske lekene kommende vinter.
DB170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
DB170822 Mange lurer nok på hva Johaug gjør om hun ikke skulle få drømmen oppfylt om å slå tilbake i de olympiske lekene kommende vinter.
DB170822 Hun argumenterte overfor panelet med at hun trodde hun hadde oppfylt sine undersøkelsesplikter da hun forhørte seg med landslagslege Fredrik Bendiksen om hudkremen han ga henne var trygg, men CAS-panelet slår fast at Johaug hadde et personlig ansvar for å selv dobbeltsjekke det.
DB170822 Amnesty International har kilovis med rapporter om mennesker på flukt som ikke får oppfylt grunnleggende rettigheter i områdene rundt og i Syria.
DA170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
AP170822 Neymar anklages av sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ha oppfylt vilkårene i arbeidsavtalen som var inngått dem imellom.
SA170821 I Domsutvalget argumenterte advokatene for at når hun hadde spurt legen om alt var trygt og godt, så var hennes undersøkelsesplikt oppfylt .
SA170821 CAS kan også mene at undersøkelsesplikten ikke er oppfylt , men at hun bør få en kortere straff, eller en like lang straff som hun fikk av Domsutvalget i Norges idrettsforbund. i ¶
DB170821 Det er helt avgjørende at eldre som bor hjemme, får oppfylt behovet for riktig mat, sosiale fellesskap, aktivitet og god helsehjelp, sier han.
DB170821 Dette regelverket er politisk bestemt og det er spesifikke krav som må være oppfylt før UNE kan innvilge en slik tillatelse, har seksjonssjef Mats Risbakken sagt til Dagbladet.
DA170821 Det er helt avgjørende at eldre som bor hjemme, får oppfylt behovet for riktig mat, sosiale fellesskap, aktivitet og god helsehjelp, sier han.
AP170821 I Domsutvalget argumenterte advokatene for at når hun hadde spurt legen om alt var trygt og godt, så var hennes undersøkelsesplikt oppfylt .
AP170821 CAS kan også mene at undersøkelsesplikten ikke er oppfylt , men at hun bør få en kortere straff, eller en like lang straff som hun fikk av Domsutvalget i Norges idrettsforbund.
DB170820 Like etter fikk han ønsket oppfylt .
DB170820 - Jeg er overbevist om to ting : For det første er hun et pliktoppfyllende menneske, som til tross for at hun personlig er litt keitete ( prinsesse Benedikte har en langt mer naturlig stil ), alltid har oppfylt sine dronning-plikter med engasjement og trofasthet.
NL170818 Tromsø kommune må ta inn over seg at situasjonen per i dag er så alvorlig at elever risikerer å vente hele skoleår på å få oppfylt denne sentrale retten.
VG170817 Kollegaen hadde, hvis jeg skulle gjette, på sin side fått alle fordommene sine om hovedstaden og folket der som arrogante og bedrevitende, oppfylt til punkt og prikke.
AA170816 » Om saksbehandlingen heter det at « Etter rettens syn er lovens krav til utredning av saken oppfylt .
AA170816 » Om saksbehandlingen heter det at « Etter rettens syn er lovens krav til utredning av saken oppfylt .
AA170815 Ifølge Per Sandberg, selv om det er opp til andre enn ham selv om han får sitt ønske oppfylt .
VG170814 Men Berntsens ønske om at Hagen skal holde kjeft blir ikke oppfylt .
VG170814 Det ønsket får ikke den gamle Ap-toppen oppfylt .
DA170814 - Et godt og trygt samfunn er et samfunn hvor alle barn, uansett hvem og hvor de er, har fått oppfylt sine rettigheter.
VG170813 Alle myndighetskrav er oppfylt , og prosjektet ligger godt innenfor statlige retningslinjer for støy, skriver Herse.
SA170813 Deres ønsker ble i hvert fall delvis oppfylt da Farah så vidt klarte å knipe annenplassen i spurten mot Chelimo.
FV170813 Deres ønsker ble i hvert fall delvis oppfylt da Farah så vidt klarte å knipe annenplassen i spurten mot Chelimo.
AP170813 Deres ønsker ble i hvert fall delvis oppfylt da Farah så vidt klarte å knipe annenplassen i spurten mot Chelimo.
AA170813 Deres ønsker ble i hvert fall delvis oppfylt da Farah så vidt klarte å knipe annenplassen i spurten mot Chelimo.
VG170810 Den 18 år gamle mannen har sittet i varetekt siden hendelsen, men torsdag besluttet Oslo tingrett at fengslingsvilkårene ikke lenger var oppfylt , og at han derfor skal løslates.
DB170810 Ikke alle ønsker og behov er blitt oppfylt , men appen hadde aldri hatt så mange trofaste brukere, hvis vi ikke hadde kunnet basere utviklingen på løpende innspill fra kundene, sier en ydmyk Erik Kolbjørnsen som også omtales som « appens far ».
DA170810 Øyasjef Tord Rønning Krogtoft fikk ikke ønsket oppfylt første festivaldag...
AP170810 - Vilkårene var ikke oppfylt , sier han om tingrettens kjennelse.
NL170808 Nordlys antyder at Arbeiderpartiets løfte om 10.000 nye hender i eldreomsorgen ikke er oppfylt .
DA170808 For et par måneder siden fikk han guttedrømmen oppfylt , da han ble invitert til NASA og fikk studere mikrometeoritter som de hadde samlet inn.
FV170806 Nadia har oppfylt også hennes ønske.
SA170805 Da vi ikke fikk det ønsket oppfylt , håpet vi selvfølgelig at de vant finalen, sier Bjerke Ils Christine Aas. 14-åringen forteller om et spennende møte mellom to forskjellige kulturer, som deler fotballinteressen.
FV170805 Da vi ikke fikk det ønsket oppfylt , håpet vi selvfølgelig at de vant finalen, sier Bjerke Ils Christine Aas. 14-åringen forteller om et spennende møte mellom to forskjellige kulturer, som deler fotballinteressen.
BT170805 Da vi ikke fikk det ønsket oppfylt , håpet vi selvfølgelig at de vant finalen, sier Bjerke Ils Christine Aas. 14-åringen forteller om et spennende møte mellom to forskjellige kulturer, som deler fotballinteressen.
AP170805 Da vi ikke fikk det ønsket oppfylt , håpet vi selvfølgelig at de vant finalen, sier Bjerke Ils Christine Aas. 14-åringen forteller om et spennende møte mellom to forskjellige kulturer, som deler fotballinteressen.
AP170805 Da vi ikke fikk det ønsket oppfylt , håpet vi selvfølgelig at de vant finalen, sier Bjerke Ils Christine Aas. 14-åringen forteller om et spennende møte mellom to forskjellige kulturer, som deler fotballinteressen.
SA170804 Først i en alder av 27 år får lokale Fredrik Torsteinbø guttedrømmen om å spille for Viking oppfylt .
DB170804 Under VM i London får imidlertid 19 russere delta som uavhengige utøvere, etter å ha oppfylt strenge kriterier.
DB170804 IAAF-kongressen fulgte som ventet anbefalingen fra Andersens arbeidsgruppe og IAAF-styret om å forlenge utelukkelsen av Russland, men ga styret fullmakt til å oppheve utelukkelsen når alle kravene er oppfylt .
DB170804 Lysbakken mener det vil føre til segregering og sentralisering i skolen, ved at svake elever risikerer å måtte flytte på seg for å få oppfylt sine førstevalg i større grad enn de gjør i dag.
DB170804 Det dette vil gjøre er å hindre fylkenes muligheter til å lage egne modeller der de prøver å få til at de fleste får oppfylt sitt førsteønske.
DB170804 Selv pave Frans og Donald Trump blandet seg inn i den lille guttens sak, og mente foreldrene burde få ønsket sitt oppfylt .
AP170804 Først i en alder av 27 år får lokale Fredrik Torsteinbø guttedrømmen om å spille for Viking oppfylt .
VG170803 Rafik Zekhnini fikk oppfylt utenlandsdrømmen da han gikk til italienske Fiorentina i sommer.
DB170803 Bare tre land har oppfylt sin kvote - Malta og de to EØS-landene Norge og Liechtenstein.
SA170802 Nadia har oppfylt også hennes ønske.
BT170802 Nadia har oppfylt også hennes ønske.
AP170802 Nadia har oppfylt også hennes ønske.
SA170801 Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt , men fortsatt gjenstår en del arbeid.
DB170801 Vi har også oppfylt vår kvote med å relokalisere 1500 asylsøkere fra Italia og Hellas.
DB170801 Dette er det få andre land som har oppfylt , sier hun til Dagbladet.
AP170801 Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt , men fortsatt gjenstår en del arbeid.
AA170801 Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt , men fortsatt gjenstår en del arbeid.
VG170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
SA170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
DB170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
DB170731 Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt , men fortsatt gjenstår en del arbeid.
DB170731 19 russere får delta i London-VM, men det er som uavhengige utøvere og etter at de har oppfylt en rekke krav.
BT170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
AP170731 Hvorfor ble ikke eldreløftene til Jens Stoltenberg oppfylt ?
AP170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
VG170727 VG har sett på åtte av de store forbundene, og sammensettingen av kjønn i styrene - i presidentskapene finnes det ikke en eneste kvinne, og ofte er det kun et minimumskrav av kvinnekvote som er oppfylt .
VG170727 Og det er nettopp minimumskravet som er oppfylt hos FIFA - av i alt 36 medlemmer, er seks av dem kvinner.
SA170727 Senere på dagen fikk treneren ønsket oppfylt .
AP170727 Senere på dagen fikk treneren ønsket oppfylt .
VG170726 Norge har også, som ett av bare tre land, oppfylt sine forpliktelser til å ta imot sin kvote med asylsøkere fra Italia og Hellas, gjennom EUs såkalte relokaliseringsprogram.
NL170725 En er at Norge, i tillegg til de 8.000, også er et av tre land i Europa som faktisk har oppfylt sine løfter i forhold til EUs relokaliseringsprogram for asylsøkere.
VG170724 Vi mener at svaner kan ha det utmerket i fangenskap, når alle kriterier er oppfylt , opplyser Sølvi Bugge leder for Svanehjelpen i Os til VG.
VG170722 Vi gleder oss over alle som får sine fiskedrømmer oppfylt , men det gjør oss jo litt ekstra stolte og lykkelige når en gjest får en verdensrekord, sier Odd Inge Gribbestad, som eier og driver Smøla Feriesenter sammen med sin kone, til Hooked.
SA170721 I 2017 blir ønsket oppfylt , for blant de nye emojiene finner vi blant annet en kvinne med hijab, en mann med skjegg, personer sittende i lotusstilling, ånden i lampen, samt en ammende kvinne.
FV170721 I 2017 blir ønsket oppfylt , for blant de nye emojiene finner vi blant annet en kvinne med hijab, en mann med skjegg, personer sittende i lotusstilling, ånden i lampen, samt en ammende kvinne.
BT170721 I 2017 blir ønsket oppfylt , for blant de nye emojiene finner vi blant annet en kvinne med hijab, en mann med skjegg, personer sittende i lotusstilling, ånden i lampen, samt en ammende kvinne.
AP170721 I 2017 blir ønsket oppfylt , for blant de nye emojiene finner vi blant annet en kvinne med hijab, en mann med skjegg, personer sittende i lotusstilling, ånden i lampen, samt en ammende kvinne.
AA170721 I 2017 blir ønsket oppfylt , for blant de nye emojiene finner vi blant annet en kvinne med hijab, en mann med skjegg, personer sittende i lotusstilling, ånden i lampen, samt en ammende kvinne.
DB170720 Karlsson skal etter alt å dømme ha fått ønsket sitt oppfylt , da han nå bekrefter overfor nettstedet at han blir å se i den niende sesongen.
DA170720 - Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine.
AP170720 Så får tiden vise om guttegjengen får ønsket sitt oppfylt .
VG170719 - Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine.
SA170719 | Endelig kan Norges kaptein få ønsket sitt oppfylt
SA170719 For nå kan hun omsider få ønsket sitt oppfylt .
DA170719 - Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine.
BT170719 | Endelig kan Norges kaptein få ønsket sitt oppfylt
BT170719 For nå kan hun omsider få ønsket sitt oppfylt .
AP170719 | Endelig kan Norges kaptein få ønsket sitt oppfylt
AP170719 For nå kan hun omsider få ønsket sitt oppfylt .
AA170719 - Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine.
SA170718 Sørg for at behovet blir oppfylt , råder ekspertene.
FV170718 Sørg for at behovet blir oppfylt , råder ekspertene.
AP170718 Sørg for at behovet blir oppfylt , råder ekspertene.
AA170718 Også tilleggsvilkårene unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare er fortsatt klart oppfylt , konstaterer lagmannsretten.
AA170718 Lagmannsretten har funnet at vilkår for varetektsfengsling er oppfylt etter flere lovparagrafer.
DA170717 Alle partier støtter asylinstituttet, det vil si retten til å søke asyl og til å få beskyttelse hvis vilkårene for dette er oppfylt .
DB170716 Kåre Ingebrigtsens menn så ut til å få ønsket oppfylt , men tre minutter på overtid satte Patrick Mortensen inn kampens eneste scoring.
DB170714 Etter elleve forsøk fikk Cilic fredag endelig oppfylt drømmen om å ta seg til finalen i den prestisjefulle Grand Slam-turneringen.
DB170714 Universitetene og høyskolene har ansvaret for å sikre et godt læringsmiljø og ved alle institusjoner er det et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at studentenes krav til arbeidsmiljø blir oppfylt .
DB170713 Arrangøren siktet mot å designe en åpnere tour og har kanskje fått ønsket sitt oppfylt , ifølge Portal.
DB170713 Kanalen skriver at Awan kan få ønsket sitt oppfylt , men bare hvis han får medhold fra landets høyesterett.
DB170713 Det ble oppfylt i går.
VG170712 VG-lista : Markus ( 15 ) fikk VG-lista-drømmen oppfylt
DB170712 Joel Fry, vokalist i London-bandet Animal Circus, fikk kanskje oppfylt hver manns drømmerolle da han dukket opp i sesong fire og fem som Hizdahr zo Loraq, en tidligere slavehandler av Mereen, som vekker selveste Daenerys' interesse.
VG170710 Nå får 14-åringen en stor drøm oppfylt - hun kan snart bruke øreringer.
SA170710 Lysten til å spille for Viking var så stor at Fredrik Torsteinbø ( 26 ) går ned i lønn for å få drømmen oppfylt .
AP170710 Lysten til å spille for Viking var så stor at Fredrik Torsteinbø ( 26 ) går ned i lønn for å få drømmen oppfylt .
VG170709 Det er denne uken et år siden Trump i et intervju med New York Times for første gang luftet muligheten for at artikkel 5 ville kunne settes til side, om ikke landet som ble angrepet hadde « oppfylt sine forpliktelser ».
DB170708 Selv om vi, som statssekretær i utenriksdepartementet Michael Roth sa til NTB i går, har oppfylt våre forpliktelser, har vi likevel kapasitet til å ta imot flere.
SA170707 To år etter at Ruben Kristiansen kom til Brann, er det uttalte håpet hans oppfylt .
BT170707 To år etter at Ruben Kristiansen kom til Brann, er det uttalte håpet hans oppfylt .
SA170706 Produktene får rødt surfjes, dersom to av disse kriteriene er oppfylt : ¶ produktet inneholder regulerte fluorstoffer over tillatt grenseverdii ¶ samlet mengde regulerte fluorstoffer overskrider 10 mikrogram/m²i ¶ produktet inneholder fem eller flere fluorstofferi ¶
FV170706 Produktene får rødt surfjes, dersom to av disse kriteriene er oppfylt : ¶ produktet inneholder regulerte fluorstoffer over tillatt grenseverdi ¶ samlet mengde regulerte fluorstoffer overskrider 10 mikrogram/m² ¶ produktet inneholder fem eller flere fluorstoffer ¶
BT170706 Produktene får rødt surfjes, dersom to av disse kriteriene er oppfylt : ¶ produktet inneholder regulerte fluorstoffer over tillatt grenseverdi ¶ samlet mengde regulerte fluorstoffer overskrider 10 mikrogram/m² ¶ produktet inneholder fem eller flere fluorstoffer ¶
AP170706 Produktene får rødt surfjes, dersom to av disse kriteriene er oppfylt : ¶ produktet inneholder regulerte fluorstoffer over tillatt grenseverdi ¶ samlet mengde regulerte fluorstoffer overskrider 10 mikrogram/m² ¶ produktet inneholder fem eller flere fluorstoffer ¶
VG170705 Drømmen oppfylt
DA170705 | Joa får håndballdrøm oppfylt med landslaget ¶
AA170704 Advokatfirmaet har konkludert med at det « ikke foreligger straffbare forhold, og at verken subjektive eller objektive vilkår for straff er oppfylt ».
AP170703 Da var Timochenko kritisk til at flere deler av fredsavtalen ikke var oppfylt fra regjeringens side.
AA170703 Vilkårene for forvaring for unge lovbrytere er ekstraordinært strenge, og ingen av disse kravene er oppfylt , sier forsvareren til NTB.
DB170701 Martin fikk ikke drømmen oppfylt
DA170631 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt .
DA170630 * Partiet vil ha fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til kvalitet er oppfylt .
VG170629 - Påtalemyndigheten var av den oppfatning at vilkår for forvaring ikke var oppfylt i denne saken fordi han var så ung som han var.
SA170629 Retten har imidlertid vurdert saken annerledes og mener de helt ekstraordinære vilkårene for å dømme mindreårige til forvaring er oppfylt . 16-åringen er også dømt til å betale erstatning til Hassans og Ilebekks pårørende, henholdsvis 43.574 og 47.745 kroner.
DB170629 16-åringens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo mener vilkårene for forvaring ikke er oppfylt og også at straffen er for lang.
AP170629 Vi mener som statsadvokaten, at vilkårene for å bruke forvaring ikke er oppfylt , sier advokat Svein Kjetil Stallemo til Fædrelandsvennen.
AA170629 Retten har imidlertid vurdert saken annerledes og mener de helt ekstraordinære vilkårene for å dømme mindreårige til forvaring er oppfylt .
DB170628 « Knappe ti dager før møtet mellom verdens politiske elite, har politiet fra Berlin oppfylt sin rolle som rollemodeller og organisert en fantastisk fest », heter det i uttalelsen.
AP170628 Alternativt kan dyret stå i isolat til vilkårene er oppfylt .
AP170628 Riksrevisjonen har vist til mangelfull arkivering i forvaltningen og at kravet om løpende journalføring ikke er oppfylt .
AP170628 Riksrevisjonen har vist til mangelfull arkivering i forvaltningen og at kravet om løpende journalføring ikke er oppfylt .
DA170626 Støres forsikringer om at Ap skulle framstå som et tydelig motstander for Høyre og Frp, er dermed heller ikke oppfylt , mener Bru, med henvisning til noe Ap-lederen sa under partiets landsstyremøte i april i fjor.
AA170626 Ordfører Tom Myrvold i Ørland fleipet med at han fikk oppfylt en guttedrøm, da han mandag fikk sette seg bak spakene i en gravemaskin.
VG170625 | Markus ( 15 ) fikk VG-lista-drømmen oppfylt
VG170625 Ikke bare er det hans siste dag som 14-åring, men gjennom organisasjonen « Make a Wish » fikk han drømmen sin oppfylt : Å se VG-lista på Rådhusplassen.
VG170625 - Han var etterlyst basert på gode kilder og er pågrepet i henhold til loven, fremstilt for varetekt, og vil få sine rettigheter oppfylt .
VG170625 - Den foreliggende tiltalen er tatt ut etter en grundig vurdering av bevisene i saken sett opp mot strafferettens strenge beviskrav som må være oppfylt for at en tiltalt skal kunne dømmes for et straffbart forhold.
DB170623 Nå kan Kim få drømmen oppfylt .
AA170623 Så når hun skulle opptre i Steinkjer fikk endelig Ragnhild oppfylt bursdagsønsket sitt da, forklarer Julie.
AA170623 Fikk bursdagsønsket oppfylt
SA170622 - Nå er alle krefter forente og ønsker oppfylt , sier han.
AP170621 - I regjeringserklæringen står det at vi skulle ha oppfylt kravet til ny bemanningsnorm innen 2020, så sånn sett er dette overoppfylt.
VG170620 Hverken statsråd Amundsen eller DSB kan svare på hvor mange år det vil ta før Stortingets vedtak om samlokaliserte nødmeldingssentraler blir oppfylt .
VG170620 | Egil ( 5 ) skrev brev til politiet - fikk sitt største bursdagsønske oppfylt
VG170620 - Politiuniformen har ikke vært av siden, forteller moren om femåringen som fikk sin største drøm oppfylt på lørdag.
AP170620 To tredjedeler av løftene i regjeringsplattformen oppfylt .
AP170620 Nesvik svarer også at de er fornøyde med 194 punkter helt eller delvis oppfylt .
AP170620 Her kan du se hvilke som er oppfylt, og løftene som ble delvis oppfylt eller aldri gjennomført.
AP170620 Her kan du se hvilke som er oppfylt , og løftene som ble delvis oppfylt eller aldri gjennomført.
AP170620 Han mener Høyre og Frp kan være fornøyde med hva de har fått til på fire år til tross for at nær en tredjedel av punktene fra regjeringserklæringen som Aftenposten har gått gjennom bare er delvis eller ikke oppfylt .
AP170619 Han mener Høyre og Frp kan være fornøyde med hva de har fått til på fire år til tross for at nær en tredel av punktene fra regjeringserklæringen som Aftenposten har gått gjennom bare er delvis eller ikke oppfylt .
DB170617 NRK ble kritisert for å ikke ha oppfylt kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk, og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
DA170617 Jeg hadde unt henne at hun hadde fått sine drømmer og mål oppfylt .
VG170616 Nå er den fotrappe angriperen nær ved å få ønsket sitt oppfylt .
VG170616 Komiteen slår enstemmig fast at presidentskapet har brutt formelle krav som skal være oppfylt for at Stortinget skal ha kontroll ved bruken av skattebetalernes penger.
SA170616 Om 2017-18 sesongen har oppfylt alle forpliktelser, kan kanskje diskuteres.
DN170616 Lagmannsretten kom til at grunnvilkåret for gjennomskjæring - at skattyters hovedsakelige motivasjon var å unngå skatt - ikke var oppfylt .
DB170616 ¶ EN DRØM : Karsten Warholm drømte om å vinne, og fikk drømmen oppfylt .
VG170615 - Nei, det er ikke bra at den tidsfristen vi selv ga oss ikke er oppfylt .
AA170615 På bildet får han sin drøm om å være vektløs oppfylt gjennom å stupe med et spesialfly.
NL170614 Hvor mye det skjæres i fisken, kan ikke være avgjørende for om bearbeidingsplikten er oppfylt .
DN170614 Forutsetningen er at kapitaldekningsmålet er oppfylt etter tilbakekjøpet og at det totale beløpet som benyttes til utbytte og tilbakekjøp, ikke overstiger 75 prosent av årsresultatet for 2016.
DB170614 KATY STARSTRUCK : Katty Perry fikk oppfylt drømmen om å møte Ylvis på rød løper før MTV Awards i Amsterdam.
VG170613 Da svarte Ronaldos agentbyrå, Gestifute, at han hadde oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
SA170613 Jordbruksavtalen skal sørge for at de målene Stortinget til enhver tid har satt for norsk landbruk, blir oppfylt .
SA170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
SA170613 Omtalen av Dæhli bærer imidlertid bud om at muligheten for at kommentatorer og eksperter får sine ønsker oppfylt absolutt er til stede.
DB170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
AP170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
AP170613 Omtalen av Dæhli bærer imidlertid bud om at muligheten for at kommentatorer og eksperter får sine ønsker oppfylt absolutt er til stede.
DN170612 Medietilsynet reiser tilsynssak mot både TV 2 og P4 for ikke å ha oppfylt kravene til en allmennkringkaster.
DB170612 Når det gjelder Radio Norge har Medietilsynet under tvil kommet til at kravet til lokalisering utenfor Oslo er oppfylt i 2016. 40 prosent av befolkningen vet ikke om de klarer å oppdage « fake news » ¶
DA170612 I henhold til avhendingsloven slik den fortsatt er, kan boligkjøpere kun reklamere hvis minst ett av følgende forhold er oppfylt : ¶
DA170612 - Det er en rekke kriterier som blir lagt til grunn for at vesentlighetskravet i avhendingsloven skal være oppfylt og at boligkjøperen kommer noen vei med sitt krav, påpeker Huseiernes Landsforbund i den nye undersøkelsen.
DA170612 I henhold til avhendingsloven slik den fortsatt er, kan boligkjøpere kun reklamere hvis minst ett av følgende forhold er oppfylt : ¶
DA170612 - Det er en rekke kriterier som blir lagt til grunn for at vesentlighetskravet i avhendingsloven skal være oppfylt og at boligkjøperen kommer noen vei med sitt krav, påpeker Huseiernes Landsforbund i den nye undersøkelsen.
AA170612 Medietilsynet reiser tilsynssak mot både TV 2 og P4 for ikke å ha oppfylt kravene til en allmennkringkaster.
VG170611 BERGEN ( VG ) En mulig TV-avtale med amerikanske Showtime kan bane veien for at Brækhus får oppfylt drømmen om å bokse i Las Vegas.
SA170610 FRIPENN : Det er vakkert å få oppfylt sitt siste ønske.
DB170610 - En venn besøkte henne på sykehuset og fortalte om en legende som sier at hvis man bretter tusen origamitraner, vil man få et ønske oppfylt , forteller hun.
AP170609 Mens fredagens signering legger til rette for mer salg av Statoils olje til sin store kinesiske partner, er det fortsatt et like åpent spørsmål om det norske selskapet i nær fremtid vil få oppfylt sitt ønske om å få bli med som partner i Sinopecs oljeleting offshore.
DA170608 Den forutsetningen ble ikke oppfylt .
NL170607 Kvotene for lisensfelling om vinteren blir ikke oppfylt .
FV170607 Nå får hun ønsket oppfylt .
VG170606 Alle disse kriteriene er trolig oppfylt for både Steen og Grimmark.
SA170606 | Søndag fikk Leo ( 17 ) eliteseriedrømmen oppfylt .
AP170606 Men selv om Orknøyenes konstitusjonelle status er skjør, ifølge Donna Heddle, så vil neppe en slik drøm noen gang bli oppfylt .
AP170606 | Søndag fikk Leo ( 17 ) eliteseriedrømmen oppfylt .
DB170605 De to første trinnene er allerede oppfylt .
AP170602 - DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt , fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne.
VG170531 Etter det VG forstår kan en mulighet være at Stortinget ber justisministeren om å gjøre en ny vurdering av om søknadskriteriene fra 2015 er oppfylt da Tønsberg ble valgt som hovedsete.
VG170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt .
DB170531 Vilkåret om at det bare er de « nødvendige " kostnadene det kan kreves inndekking for er i så fall ikke oppfylt , og selvkostprinsippet vil ikke være ivaretatt.
DA170531 Den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt Trump-administrasjonen om flere soldater for å kunne stabilisere situasjonen, men så langt er det uvisst om han får ønsket sitt oppfylt .
DA170531 Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt .
BT170531 Den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt Trump-administrasjonen om flere soldater for å kunne stabilisere situasjonen, men så langt er det uvisst om han får ønsket sitt oppfylt .
AA170531 Den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt Trump-administrasjonen om flere soldater for å kunne stabilisere situasjonen, men så langt er det uvisst om han får ønsket sitt oppfylt .
AA170531 Den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt Trump-administrasjonen om flere soldater for å kunne stabilisere situasjonen, men så langt er det uvisst om han får ønsket sitt oppfylt .
VG170530 Nå får 25-åringen ønsket oppfylt .
VG170530 Nå kan drømmen bli oppfylt .
DN170530 - Han har ikke oppfylt første del av avtalen.
DA170530 I verste fall kan verden bli 0.3 grader varmere ved århundreskiftet enn hvis USA hadde oppfylt målene sine, ifølge forskere.
SA170529 - Vi fikk oppfylt det som kanskje var den egentlige drømmen vår, nemlig en isolert og robust hagestue.
BT170529 - Vi fikk oppfylt det som kanskje var den egentlige drømmen vår, nemlig en isolert og robust hagestue.
AP170529 - Vi fikk oppfylt det som kanskje var den egentlige drømmen vår, nemlig en isolert og robust hagestue.
VG170528 Petter Solberg har fra 2017 fått oppfylt sin drøm med å ha en bilfabrikk i ryggen, og samarbeidet med VW ser ut til å bære frukter.
DB170528 Lagmannsretten viser til at det ikke framkommer verken av tingrettsdommen eller anmeldelsen hvorvidt disse vilkårene er oppfylt .
BT170527 Der det offentlige ikke er forpliktet til å gi en motytelse, eller kun er forpliktet til å opplyse hvem som har levert varen eller tjenesten, vil kontraktsvilkåret ikke være oppfylt .
AP170527 Kjøs understreker at barn har en juridisk rett til å bli hørt, en rett som altfor sjelden blir oppfylt .
AP170527 Kjøs understreker at barn har en juridisk rett til å bli hørt, en rett som altfor sjelden blir oppfylt .
NL170526 Dette kravet har vi til fulle oppfylt .
DB170526 Da skal i utgangspunktet disse kravene til passbilde være oppfylt , men politiet skal utvise skjønn ved veldig små barn.
BT170526 Så langt har presidenten imidlertid ikke oppfylt løftet, og Trump har sagt at han vil høre hva USAs partnerland har å si før han tar en beslutning.
AP170526 Han har akkurat fått oppfylt en tretti år gammel drøm : gjøre Donald Trump til amerikansk presidentkandidat, og du skal følge ham den neste halvannen timen. | « Familien som kunne snakke om alt : » Et forrykende familiehelvete ¶
AA170526 Så langt har presidenten imidlertid ikke oppfylt løftet, og Trump har sagt at han vil høre hva USAs partnerland har å si før han tar en beslutning.
DB170525 Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sa prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels R.
AP170525 Problemet er bare at målet neppe kommer til å bli oppfylt , ifølge eksperter og NATO-kilder Aftenposten har snakket med.
AP170525 Jorge Benitez, seniorforsker ved tenketanken Atlantic Council, sier han kun tror et mindretall av landene i alliansen vil ha oppfylt toprosentmålet innen 2024.
VG170524 - Vi har tilskrevet personen du spør om som fikk et negativt utfall i denne saken og vi vil i løpet av meget kort tid sende et rundskriv til alle klareringsmyndigheter som tydeliggjør kravet til begrunnelse og dokumentasjon, samt klareringsmyndighetenes ansvar for å kontrollere at kravet er oppfylt ved anmodning om sikkerhetsklarering.
DA170524 - Ap har vært for E18-utbyggingen, slik det har vært enighet om i Oslopakke 3, men det er også viktig at klimaforliket blir oppfylt , sier Sivertsen.
AA170524 Et mindretall på tre dommere fant « etter en samlet vurdering at det er sannsynliggjort at vilkårene for dobbelt straffbarhet er oppfylt ».
VG170523 Han er dypt uenig i rettens vurdering og mener det er åpenbart at lovens vilkår for å oppnevne bistandsadvokat er oppfylt med god margin.
VG170523 Så med de fakta som ligger på bordet per nå, så er det vanskelig å se at Stortingets vedtak og intensjoner er blitt oppfylt gjennom å nedlegge Drammen, for så å opprette et nytt initiativ som ikke bygger på de gode erfaringene i Drammen, sier Tajik til VG.
AA170523 Evalueringer av ordningen viser at de sentrale intensjonene i stor grad er oppfylt . men særlig på mindre steder kan det være vanskelig å gi alle pasienter egen fastlege.
VG170522 Men dommerne må bli enige om hvilke vilkår som er oppfylt .
SA170522 Nå får de ønsket sitt oppfylt , mot Frp's stemmer.
SA170522 - De som skal bygge spør oss om vilkårene for å bygge uten søknad er oppfylt .
AP170522 - De som skal bygge spør oss om vilkårene for å bygge uten søknad er oppfylt .
VG170521 « Retten er etter en samlet vurdering av de momentene som aktor har vist til i hjelpedokumentet, kommet til at kravet til sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått handlingen ikke er tilstrekkelig oppfylt . », står det i kjennelsen, som kan gjengis offentlig i anonymisert form.
VG170521 Han er dypt uenig i rettens vurdering og mener det er åpenbart at lovens vilkår for å oppnevne bistandsadvokat er oppfylt med god margin.
AP170520 - På disse områdene har han ikke oppfylt det han lovte.
NL170519 Det tilligger imidlertid ikke kommisjonen å vurdere om beviskravet for tilregnelighet er oppfylt , kun om det er grunnlag for gjenåpning », skriver kommisjonen.
FV170519 Hans ønske ble oppfylt litt senere.
FV170519 Nå får hun sitt livs mulighet til å bli forfatter og få sin innerste drøm oppfylt .
DB170518 ) Kameraovervåking kan bare finne sted der vilkårene for dette er oppfylt etter § 37 ». § 37 : « Ved vurderingen av hva som er en berettiget interesse etter personopplysningsloven § 8 bokstav f skal det for kameraovervåking legges vesentlig vekt på om overvåkingen bidrar til å verne om liv eller helse eller forebygger gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. »
VG170516 På dette vis har de oppfylt sitt mandat.
SA170516 Fikk ønsket oppfylt
SA170516 Erlandsen fikk sitt ønske oppfylt , for det var et langt friskere og farligere LSK-mannskap som kom ut på gresset.
AP170516 Fikk ønsket oppfylt
AP170516 Erlandsen fikk sitt ønske oppfylt , for det var et langt friskere og farligere LSK-mannskap som kom ut på gresset.
DN170512 Da får du enten de aller fineste eiendommene uten egen strandlinje, eller eiendommer med strandlinje med en del gode kvaliteter, hvor likevel ikke alle krav er oppfylt , sier Jørstad.
DB170511 NÅDELØS : Expressens musikkredaktør Andreas Nunstedt slaktet Norge, men fikk « ønsket » sitt om norsk finaleplass oppfylt .
BT170511 Selv om Obamas Clean Power Plan var blitt fulgt til punkt og prikke, ville den bare ha oppfylt en tredjedel av USAs løfter under Paris-traktaten.
AP170511 Ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen viser undersøkelsen at forventningene hos de unge, som på forhånd var høye, er mer enn oppfylt : ¶
AP170511 Ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen viser undersøkelsen at forventningene hos de unge, som på forhånd var høye, er mer enn oppfylt : ¶
VG170510 Dette er et virkemiddel vi burde utforske nærmere, og jeg vil mene kravet er oppfylt i byggebransjen i Norge.
DN170510 Sterkest i troen er sørlendingene, men selv der sier 82 prosent at de ikke tror regjeringens mål vil bli oppfylt .
DB170510 - Om kriteriene når det gjelder størrelse, geografisk utbredelse er oppfylt .
VG170509 Men det har vært løsningsforslag som aldri har blitt aktualisert helt ut, grunnet forutsetninger som ikke er blitt oppfylt , sier generalsekretæren, som sier det har vært godt å få en slutt på saken.
VG170509 Seksjonsleder i plan og- bygningsavdelingen i Asker Kommune, Hansvold Gudbrand, sier til VG at kommunen anser vilkårene for ekspropriasjon som oppfylt .
VG170509 Hans advokat skriver i et brev at vilkårene for ekspropriasjon ikke er oppfylt , at reguleringsplanen er gammel og at en ekspropriasjon vil påføre Vigeland betydelige tap.
VG170509 - Gitt at stiftelsen driver sin virksomhet i tråd med stiftelseslovgivningen, vurderte vi derfor at kravet om ideell organisasjon var oppfylt , skriver direktoratet i en redegjørelse.
SA170509 Jeg har noen drømmer jeg ikke har oppfylt helt ennå.
FV170509 Jeg har noen drømmer jeg ikke har oppfylt helt ennå.
AP170509 I et leserinnlegg viser utlendingsrettsgruppen i Juss-Buss til en familieinnvandringssak der alle vilkår for gjenforening er oppfylt , men der UDI har avslått søknaden fordi den ene parten hadde konvertert til en annen religion.
AP170509 Jeg har noen drømmer jeg ikke har oppfylt helt ennå.
AP170509 Jeg har noen drømmer jeg ikke har oppfylt helt ennå.
AA170509 Jeg har noen drømmer jeg ikke har oppfylt helt ennå.
VG170508 Arne Erlandsens menn står med to strake hjemmtap, og har så langt ikke oppfylt løftene om at det « skal være vondt » å komme på besøk til Romerike.
AP170508 Han understreker at for å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at alle de objektive som subjektive betingelser for siktedes straffskyld er oppfylt , og dessuten være av den oppfatning at straffskylden kan bevises i retten.
VG170507 Trolig får han drømmen oppfylt .
AA170507 Dermed fikk Sør-Trøndelag Frp sitt ønske oppfylt .
VG170506 Han fikk den første drømmen oppfylt og sikter seg nå glatt inn på neste drøm. 17. juni står gitaristen Emil Meek på scenen med Autokarma.
DN170506 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener hun har oppfylt løftet hun ga partifellene under sist landsmøte.
AA170506 Dermed fikk Sør-Trøndelag Frp sitt ønske oppfylt .
SA170505 Casper Ruud håpet på å få plass i kvalifiseringen til helgens ATP-turnering i Madrid, og fredag fikk han ønsket sitt oppfylt .
AP170505 Endel vilkår må være oppfylt , men da kan man både skjerme inntekts- og formuesskatt, samt ha kontroll med hva midlene skal brukes til, påpeker hun.
AP170505 Casper Ruud håpet på å få plass i kvalifiseringen til helgens ATP-turnering i Madrid, og fredag fikk han ønsket sitt oppfylt .
VG170504 SJUSJØEN ( VG ) I jakten på OL-gull 2018 får Johannes Thingnes Bø ( 23 ) og skiskyttergutta et stort ønske oppfylt : Daglig oppfølging av gulltrener Siegfried Mazet.
SA170504 Her er Bystasjonen lagt inn, Ruten er lagt inn, samt et nytt parkeringshus nord for Tingshuset som sannsynligvis vil bli mer enn oppfylt av alt det nye som skal bygges i indre Vågen.
DN170504 Ifølge Bloomberg har landet, som er verdens største oljeprodusent, oppfylt sin del av avtalen ved å kutte dagsproduksjonen med 300.000 fat.
DB170504 I 2013 fikk kong Harald et av sine største ønsker oppfylt - nemlig en tur til Amazonas-regnskogen.
DB170504 EN DRØM : I 2013 fikk kong Harald en stor drøm oppfylt - han reiste til Amazonas-regnskogen.
VG170503 Samordningsrollen som justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har overfor alle øvrige departementer er ikke oppfylt , ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.
DN170503 Statistikk fra Medietilsynet viser at TV 2s nisjekanaler og Discovery-eide TVNorge ikke har oppfylt kravene til europeisk programandel de fire siste årene.
DB170503 Den representerer det at jeg har oppfylt drømmen min.
BT170502 Etter 25 år er det rett å si at EØS-avtalen har mer enn oppfylt forventningene.
SA170501 Og de fikk ønsket sitt oppfylt fra start.
BT170501 Og de fikk ønsket sitt oppfylt fra start.
AP170501 Dermed kan en mangeårig grønn drøm om å flytte last fra vei til sjø, bli oppfylt .
AP170501 Og de fikk ønsket sitt oppfylt fra start.
DA170431 Retten kom til at dette vilkåret ikke var oppfylt .
DA170430 Jim var i sin tid blitt valgt til den avgangseleven som var « most likely to succeed », men uten at den forventningen på noen måte ble oppfylt .
AP170430 Løftene om økonomisk vekst som kom etter revolusjonen, er ikke blitt oppfylt , og midt på dagen er kafeene fylt av unge menn i sin beste alder som ikke har noe å gjøre.
VG170429 Næss var en stund redd for at kampen ville bli stoppet, men 32-åringen fikk oppfylt ønsket om å fullføre.
DB170429 Så hvorfor har ikke Trump fått til mer og i større grad oppfylt sine egne store vyer han lanserte i valgkampen ?
AA170429 ne jobbet på norske skip i utenlandsfart i kortere eller lengre perioder, og selv om begge persongrupper betalte sjømannsskatt av lønnen de mottok fra arbeid på norske skip til norske myndigheter, er det såpass store ulikheter mellom persongruppene at vilkåret om sammenlignbare situasjoner ikke er oppfylt », skriver tingrettsdommer Jørgen Monn.
VG170428 Årsak : Vilkårene for å avgjøre foreldreansvar og fast bosted etter barneloven var ikke oppfylt siden norsk domstol manglet domsmyndighet.
SA170428 FOTO : Rune Robertsen ¶ 20-åringen fra Melbu i Vesterålen fikk oppfylt guttedrømmen da han i midten av mars ble tilbudt en ettårskontrakt med TILs A-lag.
AP170428 FOTO : Rune Robertsen ¶ 20-åringen fra Melbu i Vesterålen fikk oppfylt guttedrømmen da han i midten av mars ble tilbudt en ettårskontrakt med TILs A-lag.
VG170426 VG meldte allerede mandag kveld at Klæbo blir tatt ut på sprintlaget, og altså ikke får oppfylt sitt ønske om å trene med Tor-Arne Hetlands allround-lag.
VG170426 Klæbo har overfor VG sagt at han blir skuffet dersom han ender sammen med sprinterne, men nå er det klart at han ikke får ønsket sitt oppfylt .
SA170426 Det fikk han oppfylt .
SA170426 Dermed ble ikke stjerneskuddets eget ønske oppfylt .
SA170426 - Det er nok en del i dette rommet her som ikke får oppfylt den olympiske drømmen sin.
DB170426 ¶ PÅ SPRINTLAGET : Johannes Høsflot Klæbo fikk ikke ønsket oppfylt om å bli en del av allroundlandslaget.
BT170426 - Ingen har oppfylt målloven til punkt og prikke i år, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås, til NRK.
AP170426 Det fikk han oppfylt .
AP170426 Dermed ble ikke stjerneskuddets eget ønske oppfylt .
AP170426 - Det er nok en del i dette rommet her som ikke får oppfylt den olympiske drømmen sin.
AA170426 - Ingen har oppfylt målloven til punkt og prikke i år, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås, til NRK.
VG170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets vedtak bryter med naturmangfoldsloven.
SA170425 - Hvis eiendommen har over 500 mål produktiv skog spredd rundt om, så er kriteriene oppfylt .
DB170425 Hvis Krogh og Klæbo skal få ønsket sitt oppfylt om å bli tatt ut på dette allroundlaget, må ytterligere to ut.
DB170425 Følgende vilkår må være oppfylt : ¶
DB170425 - Det er ingen tvil om at merknadene i innstillingen vil gi flere knagger å henge ting på enn det vi hadde i lovforarbeidene, men det er i det enkelte vedtak det må avgjøres om vilkårene for felling er oppfylt , sa Helgesen i salen.
DA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets flertall legger opp til å bryte naturmangfoldsloven.
AP170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets flertall legger opp til å bryte naturmangfoldsloven.
AA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets vedtak bryter med naturmangfoldsloven.
AA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets vedtak bryter med naturmangfoldsloven.
AA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets flertall legger opp til å bryte naturmangfoldsloven.
SA170424 Sønnen fikk nylig oppfylt en barndomsdrøm da han trente fire dager sammen med nevnte Rafael Nadal.
DB170424 Nå er den delen av prosjektet oppfylt .
AP170424 Hvis land som Sverige hadde oppfylt forpliktelsene sine på samme måte som Norge, hadde vi ikke kommet noe sted, sier han, og legger til : ¶
AP170424 Sønnen fikk nylig oppfylt en barndomsdrøm da han trente fire dager sammen med nevnte Rafael Nadal.
VG170421 Samtidig sier stortingsflertallet at Helgesen ikke har oppfylt den lovgivende nasjonalforsamlingens vedtak.
VG170421 Med en mer pragmatisk tilnærming kunne klimaministeren bevart både samarbeidsklimaet i regjeringskoalisjonen og med samarbeidspartiene og samtidig oppfylt Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv.
AP170421 Kokepunktet er nådd før 4-prosentregelen er oppfylt .
AP170421 Kokepunktet er nådd før 4-prosentregelen er oppfylt .
AP170421 Kokepunktet er nådd før 4-prosentregelen er oppfylt .
SA170420 | Endelig får Tordis ( 102 ) oppfylt RBK-drømmen ¶
AP170420 En lærernorm på kommunenivå, som ledelsen i Arbeiderpartiet går inn for, er for eksempel allerede oppfylt for to tredjedeler av landets kommuner hvis forholdstallet settes etter Utdanningsforbundets standard ( 15 elever pr. lærer på 1. - 4. trinn.
AP170420 | Endelig får Tordis ( 102 ) oppfylt RBK-drømmen ¶
VG170419 Stridens kjerne er at Helgesen, hans departement og justisdepartementets lovavdelingen mener det ikke er hjemmel til å felle flere ulv fordi skadepotensialet ikke er oppfylt i henhold til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.
VG170418 I Bane Nors logger er disse innstillingene ført opp med årsakskoden « plan ikke oppfylt » : ¶
SA170418 Ikke nok med det : - Over 60 prosent svarer også at de ville ha gjort en ekstra anstrengelse for å få oppfylt ønsket om å reise med verdens største passasjerfly, forteller hun.
DB170418 OPPFYLTE ØNSKE : Ed Sheeran sørget for at en av hans fans fikk sitt største ønske oppfylt før hun døde.
DB170418 Ifølge Mirror fikk hun drømmen oppfylt , og nylig besøkte hennes bror, Aiden, det irske tv-showet « Ray D'Arcy ».
DB170418 I 2015 skapte Taylor Swift overskrifter for å ha oppfylt 4 år gamle Jalene Salinas største ønske.
AP170418 JUNGELENS KONGE : I 2013 fikk kong Harald fikk oppfylt sin gamle drøm om å besøke Amazonas.
DB170417 Arbeidstaker har en medvirkning- og opplysningsplikt etter folketrygdloven som må overholdes for å sørge for at vilkårene for mottak av sykepenger til enhver tid er oppfylt .
AP170417 Ikke nok med det : - Over 60 prosent svarer også at de ville ha gjort en ekstra anstrengelse for å få oppfylt ønsket om å reise med verdens største passasjerfly, forteller hun.
SA170416 Helt til han får sitt ønske oppfylt og jamrer over tett kampprogram og altfor få spillere på treningen.
BT170416 Helt til han får sitt ønske oppfylt og jamrer over tett kampprogram og altfor få spillere på treningen.
AA170416 Helt til han får sitt ønske oppfylt og jamrer over tett kampprogram og altfor få spillere på treningen.
VG170415 På forhånd var det ventet at regimet ville vise fram de største og mest avanserte våpenet i sitt arsenal, og forventningene ble oppfylt .
SA170415 Så lenge vinduet oppfyller kravet til rømningsvei er kravet om dagslys oppfylt .
AP170415 Så lenge vinduet oppfyller kravet til rømningsvei er kravet om dagslys oppfylt .
VG170414 Rapportene som ligger ute på delstatens egne nettsider viser at restauranten har oppfylt minimumskravene under alle de seks kontrollene som har blitt utført siden juni 2014.
VG170413 ISTANBUL ( VG ) En analyse av tidligere folkeavstemninger om grunnlovsendringer, kan tyde på at president Recep Tayyip Erdogan vil få oppfylt ønsket om utvidet makt.
DN170413 Dette fører til at hele 99 prosent av kuttmålene så langt er oppfylt .
FV170411 Så lenge vinduet oppfyller kravet til rømningsvei er kravet om dagslys oppfylt .
SA170410 Alle klagene fikk medhold, nettopp fordi kommunen hadde brutt opplæringsloven ved at retten til et trygt skolemiljø ikke var oppfylt for de elevene sakene gjaldt.
SA170410 Der kan supporterne være til hinder for andre tilskuere i tillegg til at kravene for ståplasser på tribune ikke er oppfylt .
DB170410 PS : Samtidig som « cruise lights » er i ferd med å bli oppfylt , legges drømmen om teksttavle foreløpig på is.
AP170410 Der kan supporterne være til hinder for andre tilskuere i tillegg til at kravene for ståplasser på tribune ikke er oppfylt .
VG170409 Vilkårene for å dømme de tiltalte er således ikke oppfylt og de frifinnes, står det i dommen.
DB170409 Det er noen vilkår som ifølge Skatteetaten må være oppfylt for å få fradraget : ¶
SA170408 Med seier i de to neste kampene, kan Camilla Herrem få oppfylt håndballdrømmen som klubbspiller.
AP170408 Med seier i de to neste kampene, kan Camilla Herrem få oppfylt håndballdrømmen som klubbspiller.
VG170407 Pengene som følger med utmerkelsen gir han til Lørenskog ishockeys Team Unified, slik at laget bestående av barn med spesielle behov kan få oppfylt sin drøm.
AA170407 Samtidig understreker Kina selv at landet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom de siste 35 årene og sånn sett har oppfylt mange av de sentrale menneskerettighetene.
VG170405 Og jeg kommer til å få ønsket mitt oppfylt .
VG170404 - IRN er nødt til å finne seg i at når de mottar statlig støtte, så må de stå til rette for hvordan de pengene blir brukt, og svare for om de mener vilkårene til denne tildelingen blir oppfylt .
VG170404 Per Sandberg skriver i brevet til Barneombudet at han ikke er enig i at barna ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen.
DA170404 - Jeg er heldig og har fått støtte, og eldstedatteren kan nå få oppfylt dansedrømmen.
DA170404 Vi vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for muslimer er oppfylt , sier Helleland.
AP170404 - Nå har jeg innhentet deres vurdering av situasjonen, og jeg vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for alle muslimer, er oppfylt , sier Helleland.
AA170404 Vi vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for muslimer er oppfylt , sier Helleland.
AA170404 Helleland sier departementet nå vil gå videre i arbeidet med å kartlegge om kriteriene for statsstøtte er oppfylt eller ikke.
VG170331 Da må du faktisk gå helt inn til den nye delen av Marrakech for å få oppfylt ønsket ditt.
VG170330 Helsekrav oppfylt ved bruk av : ¶
SA170330 Wanja fikk drømmen oppfylt med paragliding under Ekstremsportveko.
AP170330 Tre vilkår må alle være oppfylt : ¶
VG170329 Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
SA170329 Statsminister Solberg erter SV med at partiets ambisiøse klimakrav alt er oppfylt av regjeringen, støttet av Venstre og KrF.
SA170329 Det å sette opp en lettvegg er i seg selv ganske enkelt, man står også veldig fritt til å endre dette så lenge alle krav blir oppfylt .
SA170329 - Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndas vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
SA170329 Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
FV170329 Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
DB170329 - Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
DB170329 Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
DA170329 Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
DA170329 Statsminister Solberg erter SV med at partiets ambisiøse klimakrav alt er oppfylt av regjeringen med støtte av Venstre og KrF.
DA170329 Er foreldrene ikke fornøyd, er det fylkesmannen som tar stilling til om aktivitetsplikten er oppfylt .
DA170329 - Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som avgjør om retten til et godt psykososialt miljø er oppfylt , fastslår kunnskapsministeren.
BT170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har nå bedt juristene i departementet vurdere om betingelsene for statsstøtte fortsatt er oppfylt .
BT170329 Det å sette opp en lettvegg er i seg selv ganske enkelt, man står også veldig fritt til å endre dette så lenge alle krav blir oppfylt .
AP170329 Det å sette opp en lettvegg er i seg selv ganske enkelt, man står også veldig fritt til å endre dette så lenge alle krav blir oppfylt .
AP170329 - Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndas vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
AP170329 Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig Niels R.
AA170329 Statsminister Solberg erter SV med at partiets ambisiøse klimakrav alt er oppfylt av regjeringen, støttet av Venstre og KrF.
VG170328 - Hvor mange av disse virksomhetene har fortsatt ikke oppfylt kravene ?
DB170328 Emil Iversen håper Krogh får ønsket oppfylt .
DB170328 Dette forholdet kan gjøre at Krogh ikke får ønsket oppfylt .
DB170328 - Tiden vil vise hvilket landslag Finn vil være en del av neste sesong, skriver Løfshus i en SMS til Dagbladet - uten å kunne garantere at Krogh får ønsket oppfylt .
DB170327 Mens ytringsfrihet innebærer at man kan ytre seg om alt hvis det ikke er forbudt, har varslingsreglene den funksjon at varsling er forbudt dersom vilkårene for varsling ikke er oppfylt .
DN170324 - Vi gjør oss klar til å ta rettslige skritt mot folk som ikke har oppfylt kravene til skatteamnestiet, sier pressetalsmann Hestu Yoga Saksama i den indonesiske skatteetaten til Reuters.
DB170324 Dersom Senterpartiet får oppfylt drømmen om å styre Norge etter stortingsvalget, er Arnstad en åpenbar statsrådkandidat med sin erfaring både som olje- og energiminister i Bondevik-regjeringen i 1997-2000 og samferdselsminister i Stoltenbergs rødgrønne regjering 2012-13.
DN170323 Min bekymring er at det implisitte løftet om å bringe alle de tapte jobbene tilbake, ikke vil bli oppfylt , sier Sonders.
DB170322 Hvis vilkårene for overtid er oppfylt og bedriftens ledelse pålegger en ansatt å jobbe overtid, har den ansatte i utgangspunktet plikt til å jobbe, sier Brodschöll.
DB170322 Hvis vilkårene for overtid er oppfylt , kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil : ¶ 10 timer i løpet av sju dager ¶ 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker ¶ 200 timer i løpet av 52 uker ¶
VG170321 Statsminister Erna Solberg sa i sin innledning at instruksen skulle vært på på plass innen 1.januar 2014, men at hennes rødgrønne forgjengere ikke hadde gjort nok for å få instruksen oppfylt : ¶
AA170321 Den situasjonen mange enslige mindreårige er i nå, med det som for mange innebærer opphold i mottak på ubestemt tid, gjør at vi mener enslige mindreårige nå ikke får oppfylt rettighetene sine etter barnekonvensjonen ", heter det i brevet fra Barneombudet.
DB170320 Knutsen tror kanskje dysleksien hans, og følgene av den, kan ha vært utslagsgivende for hvorfor det ønsket ikke har blitt oppfylt .
DN170319 Han mener denne har foretatt en rekke disposisjoner bak hans rygg, tilbakeholdt informasjon og ikke oppfylt sin del av avtalevilkårene.
SA170318 Forutsetningene er oppfylt
SA170318 Den nevnte forutsetningen er derved oppfylt .
SA170318 | Legger opp etter skademareritt : - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt
SA170318 Jeg vil gjerne bidra til at andre jenter kan få oppfylt sine, sier Jahr.
SA170318 - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt , sier 33-åringen, som har « holdt ut » lengst blant kvinnene i norsk hoppsport.
SA170318 - Det er mange drømme jeg ikke har oppfylt .
FV170318 | Legger opp etter skademareritt : - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt
FV170318 Jeg vil gjerne bidra til at andre jenter kan få oppfylt sine, sier Jahr.
FV170318 - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt , sier 33-åringen, som har « holdt ut » lengst blant kvinnene i norsk hoppsport.
FV170318 - Det er mange drømme jeg ikke har oppfylt .
DB170318 Trump har også tidligere kritisert flere NATO-allierte for ikke å ha oppfylt de økonomiske forpliktelsene.
DA170318 Lørdag fikk han ønsket oppfylt etter å ha gått i mål i ensom majestet etter å ha brukt 2.20.53,6 over 54 kilometer i klassisk stil fra Rena til Lillehammer.
BT170318 | Legger opp etter skademareritt : - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt
BT170318 Jeg vil gjerne bidra til at andre jenter kan få oppfylt sine, sier Jahr.
BT170318 - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt , sier 33-åringen, som har « holdt ut » lengst blant kvinnene i norsk hoppsport.
BT170318 - Det er mange drømme jeg ikke har oppfylt .
AP170318 | Legger opp etter skademareritt : - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt
AP170318 Jeg vil gjerne bidra til at andre jenter kan få oppfylt sine, sier Jahr.
AP170318 - Jeg har fortsatt mange drømmer jeg ikke har oppfylt , sier 33-åringen, som har « holdt ut » lengst blant kvinnene i norsk hoppsport.
AP170318 - Det er mange drømme jeg ikke har oppfylt .
AP170317 Den eldste tenåringens forsvarer, Arild Almklov, mente påtalemyndigheten ikke hadde oppfylt beviskravet for hans klient.
AA170317 Den eldste tenåringens forsvarer, Arild Almklov, mente påtalemyndigheten ikke hadde oppfylt beviskravet for hans klient.
DB170316 Det foretas imidlertid en vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge som tilsier at det skal gis oppholdstillatelse, selv om vilkårene for tillatelsen det er søkt om ikke er oppfylt , fortsetter hun.
DB170316 Den drømmen ble oppfylt etter at hans far døde i november 2013.
DB170316 - Når de sier at vilkårene ikke er oppfylt , ser de ikke på en forholdsmessighetsvurdering.
DB170315 Sundby får ikke ønsket oppfylt .
DB170314 Ifølge Kapital trakk han seg etter noen måneder, med påstand om at forutsetningene for en avtale ikke var oppfylt .
DB170314 Pelsdyr vil aldri få oppfylt sine behov i bur.
DB170314 - Pelsdyr vil aldri få oppfylt sine behov i bur.
VG170313 Så gjenstår det å se om han får ønsket oppfylt .
DB170313 Det første ønsket har han delvis oppfylt , selv om denne sikkerheten på langt nær gjelder alle.
BT170313 Får du oppfylt drømmen om millionlønn, treroms på Frogner og Tesla i garasjen ?
BT170313 Får du oppfylt drømmen om godt betalt offshoreturnus med millionlønn, treroms på Frogner og Tesla i garasjen ?
VG170312 Wilders forteller at han er åpen for en « norsk løsning » med EØS-medlemskap hvis han får oppfylt drømmen om å melde Nederland ut av EU.
VG170312 Bent Høie ( H ) gjeninnførte den gylne regel i 2014, men den har fortsatt ikke blitt fullt oppfylt .
FV170311 CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres, skriver Forbrukerrådet.
VG170310 Nå kan stortingspolitikeren få sitt ønske om X Games Norden oppfylt .
DB170310 Da må følgende vilkår være oppfylt : ¶ « a ) Det har gått tre år siden saksopprettelse uten at avslaget er iverksatt, og det er heller ikke sannsynlig at iverksettelse vil kunne la seg gjennomføre. b ) Det er ikke tvil om søkerens identitet.
AP170310 - Helsetilsynet ser ikke det store bildet, men bryr seg bare om retningslinjene er oppfylt i enkelttilfeller.
AA170310 CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres, skriver Forbrukerrådet.
VG170309 Gull-Øystein : Drømmen oppfylt
VG170309 Jeg tenker det er naturlig at man går gjennom regelverk, opplæring, regler for skilting og hvilke krav som skal være oppfylt for å få tillatelse til å jobbe med slike tunge kjøretøy når det er barn på disse veiene, sier han.
SA170309 På bakgrunn av Unicefs rapporter og basert på egne observasjoner, stilte stortingsrepresentant Stine Renate Håheim ( Ap ) i 2015 følgende spørsmål til Utenriksminister Børge Brende : « Hvordan vil utenriksministeren bidra til at palestinske barn i israelske fengsler får oppfylt sine grunnleggende krav til rettssikkerhet og menneskerettigheter.
DA170309 Når eiere av målestasjoner, i dette tilfelle kommunen, skal plassere ut målestasjoner for luftkvalitet står de i prinsippet fritt til å velge målested og målemetoder så lenge kravene i den nevnte kvalitetshåndboken er oppfylt .
AA170309 Lengter du etter våren, kan du snart få dine ønsker oppfylt .
AP170308 Hedmark-representanten har vært hærfører i Høyre, for de som mener statsråden ikke har oppfylt Stortingets marsjordre om ulvejakt i Norge.
DN170307 - Vi tar dommen til etterretningen og noterer oss at tingretten er enig i at skjøtet som ble tinglyst taler for at det er snakk om et salg og at vilkårene for forkjøpsrett derfor er oppfylt .
DB170307 Tegneren Matthieu Bonhomme ( 44 ) fikk oppfylt en gammel drøm da han ble bedt om å tegne og skrive en hyllest til sin « barndomsvenn og reisekamerat », opprinnelig skapt av Maurice de Bevere ( 1923 - 2001 ) alias Morris.
VG170306 Rapporten viser at barn ikke får oppfylt sin rett til spesialundervisning.
SA170306 Plasseringskriteriene for trafikkorienterte stasjoner i luftkvalitetsdirektivet er oppfylt .
SA170306 Eiere av målestasjoner, i dette tilfelle kommunen, står i prinsippet fritt til å velge målested og målemetoder så lenge kravene i den nevnte kvalitetshåndboka er oppfylt .
AA170306 I utgangspunktet ser det altså ikke ut til at Tønnessens ønske om mer dokumentasjon vil bli oppfylt med det første.
VG170305 Etter rennet innrømmer Northug at han håpet lagkameratene skulle bremse litt opp med fem kilometer igjen, men han fikk ikke ønsket sitt oppfylt .
VG170304 Dere skal vite at Norge vil hjelpe til at dere får deres ønsker om fred og forsoning oppfylt , fortalte den norske utenriksministeren til en lydhør landsbybefolkning og en time senere til noen hundre tidligere geriljasoldater og familiene deres. 52 år i krig ¶
DA170304 Klima- og miljødepartementet før jul satte foten, og sa nei til felling av 32 av ulvene fordi man mente ulvens skadepotensial i henhold til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen ikke var oppfylt .
DA170304 Klima- og miljødepartementet før jul satte foten, og sa nei til felling av 32 av ulvene fordi man mente ulvens skadepotensial i henhold til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen ikke var oppfylt .
AA170304 Etter hvert ble det klart at Momyr fikk sitt ønske oppfylt .
SA170303 LAHTI : I dag fikk Finn-Hågen oppfylt guttedrømmen - å gå Norge inn til gull på ankeretappen i VM.
FV170303 Vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade skal heller ikke være oppfylt .
DN170303 Men han kan være villig til å snakke om rapporten hvis visse betingelser blir oppfylt .
DB170303 ¶ RETTIGHETER : - Jeg er glad for å kunne legge fram forslag som styrker innsatsen for at innvandrerjenter skal få oppfylt sine basale rettigheter i Norge, sier Sylvi Listhaug.
DB170303 - Jeg er glad for å kunne legge fram forslag som styrker innsatsen for at innvandrerjenter skal få oppfylt sine basale rettigheter i Norge, sier Sylvi Listhaug ¶
DA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser.
AP170303 Vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade skal heller ikke være oppfylt .
AP170303 Vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade skal heller ikke være oppfylt .
AA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser.
AA170303 Men han kan være villig til å snakke om rapporten hvis visse betingelser blir oppfylt .
VG170302 UKIP har fått oppfylt sitt program, men det var ikke akkurat det de hadde tenkt...
DA170302 « Videre finner retten det sannsynliggjort at siktede har bestilt en sexdukke fra et firma i Hong Kong, og at dukkens utforming gjør at vilkåret i straffelovens paragraf 311, første ledd, om å anskaffe materiale som seksualisere barn er oppfylt », heter det i fengslingskjennelsen.
VG170301 Vi har hele tiden ment at Breivik skal ha oppfylt de rettighetene han har krav på innenfor rettsstatens rammer.
SA170301 Og suksess er langt nærmere når disse kriteriene er oppfylt .
DB170301 KATY STARSTRUCK : Katty Perry fikk oppfylt drømmen om å møte Ylvis på rød løper før MTV Awards i Amsterdam.
AP170301 - I fjor fikk 75 prosent oppfylt sitt første eller annet valg, sier Tellevik Dahl som mener det er helt avgjørende å få bygget barnehageplasser.
VG170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt , og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
SA170228 Han fikk guttedrømmen oppfylt .
SA170228 Han fikk guttedrømmen oppfylt .
FV170228 Han fikk guttedrømmen oppfylt .
DN170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt , og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
DN170228 I desember meldte Forland at Emas AMC ikke hadde oppfylt sine forpliktelser for skipet på grunn av finansielle problemer.
DB170228 I dag ble drømmen oppfylt .
DB170228 Fikk drømmen oppfylt
DB170228 Og det ønsket fikk hun oppfylt av politiet i den nederlandske byen Nijmegen-Zuid i forrige uke, da de gjorde nettopp det - « arresterte » henne og satte henne i arresten.
DA170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt , og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
BT170228 Han fikk guttedrømmen oppfylt .
BT170228 Han fikk guttedrømmen oppfylt .
AP170228 I denne saken anser direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal « at vilkårene for fritak er oppfylt , og anbefaler at Thorvald Stoltenberg ( A ) gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden ».
AP170228 Han fikk guttedrømmen oppfylt .
AP170228 Han fikk guttedrømmen oppfylt .
AA170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt , og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden. ( ©NTB ) ¶
VG170227 INNE : Nederlandske Annie ( 99 ) fikk oppfylt et ønske på « kistelisten » sin i ferbuar : Sitte i arresten.
VG170227 En 99 år gammel kvinne ved navn Annie fikk et spesielt ønske oppfylt tirsdag i forrige uke, skriver bydelspolitiet i den nederlanske byen Nijmegen på Facebook.
DB170227 Nå blir ønskene mine oppfylt , sier han til Dagbladet.
SA170226 Selv om det ser lyst ut må Svendsen prestere om hun skal få oppfylt ønske om verdenscupstart i Drammen.
DA170226 Som neppe får oppfylt ønsket sitt.
AP170226 Selv om det ser lyst ut må Svendsen prestere om hun skal få oppfylt ønske om verdenscupstart i Drammen.
DB170225 Sundby får ikke ønsket oppfylt .
SA170224 Forbrukerombudet reagerer mest på påstandene om at « Propr sørger for at selgers opplysningsplikt er oppfylt ».
SA170224 Dette er feil da forbruker både kan velge bort Proprs bistand med å hente inn opplysninger, samt at man ikke kan garantere at selgers opplysningsplikt blir oppfylt , sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til Dagens Næringsliv.
SA170224 Klæbo sier at han fikk guttedrømmen oppfylt .
SA170224 Klæbo sier at han fikk guttedrømmen oppfylt .
SA170224 Det ønsket fikk han altså ikke oppfylt .
SA170224 Christina Krogshede har endelig oppfylt drømmen om å bli mamma.
FV170224 Klæbo sier at han fikk guttedrømmen oppfylt .
DN170224 Forbrukerombudet reagerer mest på påstandene om at « Propr sørger for at selgers opplysningsplikt er oppfylt ».
DN170224 Dette er feil da forbruker både kan velge bort Proprs bistand med å hente inn opplysninger, samt at man ikke kan garantere at selgers opplysningsplikt blir oppfylt , sier Skjelbostad.
DB170224 Det ønsket fikk han altså ikke oppfylt .
BT170224 Klæbo sier at han fikk guttedrømmen oppfylt .
BT170224 Det ønsket fikk han altså ikke oppfylt .
AP170224 Klæbo sier at han fikk guttedrømmen oppfylt .
AP170224 Det ønsket fikk han altså ikke oppfylt .
AP170224 Christina Krogshede har endelig oppfylt drømmen om å bli mamma.
AA170224 Forbrukerombudet reagerer mest på påstandene om at « Propr sørger for at selgers opplysningsplikt er oppfylt ».
AA170224 Dette er feil da forbruker både kan velge bort Proprs bistand med å hente inn opplysninger, samt at man ikke kan garantere at selgers opplysningsplikt blir oppfylt , sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til Dagens Næringsliv.
VG170223 - Tilbakekallet er ikke til hinder for at brødrene kan søke om eller få innvilget oppholdstillatelse på nytt grunnlag hvis vilkårene for det er oppfylt .
VG170223 Vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade skal heller ikke være oppfylt .
VG170223 Både spørsmålet om hvorvidt det er adgang til uttak, og hvor stort uttak som eventuelt kan gjøres, vil avhenge av en konkret vurdering av om vilkårene for uttak er oppfylt », står det i departementets høringsbrev.
DA170223 Når blir mantraet om å « følge sine drømmer » et utslag av selvdestruktivt selvbedrag, og hvor mye er man nødt til å ofre for å få drømmene oppfylt ?
AP170223 - Jeg skal gjøre alt som står i min makt for at avtalene med kommunene skal bli oppfylt , sier Lindgren til Kapital.
DB170222 I alle tilfeller må imidlertid de generelle vilkårene, om at uttaket ikke truer bestandens overlevelse, samt at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger, være oppfylt , opplyser departementet.
AA170222 I alle tilfeller må imidlertid de generelle vilkårene, om at uttaket ikke truer bestandens overlevelse, samt at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger, være oppfylt , opplyser departementet.
SA170221 | Nå får « terroristen » likevel oppfylt drømmen om ski-VM ¶
DA170221 For at vilkårene etter konkursloven skal være oppfylt , må det være snakk om at det må være « klar og forfalt gjeld ».
BT170221 - I ettertid fikk vi opplysninger om at arrangementet ikke har oppfylt våre krav som lukket arrangement.
BT170221 | Nå får « terroristen » likevel oppfylt drømmen om ski-VM ¶
AP170221 | Nå får « terroristen » likevel oppfylt drømmen om ski-VM ¶
SA170220 Alle kravene ble oppfylt .
DA170220 - Det er i hvert fall en pott hvor alle som har søkt og oppfylt kravene har fått.
BT170220 Alle kravene ble oppfylt .
AP170220 Alle kravene ble oppfylt .
DB170219 Både Ayralt og Gabriel representerer land som ikke har oppfylt toprosentsmålet til Nato.
DB170219 | Han hadde akkurat fått oppfylt rocke-drømmen, så døde han i baksetet på en bil ¶
DB170219 DØDE DA DRØMMEN BLE OPPFYLT ; « Ain't No Fun Waiting Round To Be A Millionaire » sang Bon Scott.
DA170217 Samtidig kom retten til at innholdet i eposten opp mot tid, sted og situasjonen den ble skrevet i, samlet sett tilsier at straffbarhetsvilkårene ikke er oppfylt og at 66-åringens skulle frifinnes.
SA170216 Dermed spørs det om Vidar Løfshus får sitt ønske oppfylt om at saken skal legges død fra svenskene og finnenes side.
FV170216 Dermed spørs det om Vidar Løfshus får sitt ønske oppfylt om at saken skal legges død fra svenskene og finnenes side.
DB170216 Sundby får ikke ønsket oppfylt .
BT170216 Dermed spørs det om Vidar Løfshus får sitt ønske oppfylt om at saken skal legges død fra svenskene og finnenes side.
AP170216 Dermed spørs det om Vidar Løfshus får sitt ønske oppfylt om at saken skal legges død fra svenskene og finnenes side.
DB170214 Turisten ser grønnskimrende nordlys og får oppfylt en drøm.
DB170214 NORDLYS-LYKKE : Indiske Titas Mukherjee fikk sin store drøm oppfylt da hun fikk oppleve nordlyset i Tromsø tidligere i vinter.
AP170214 INF-avtalen ble i hovedsak oppfylt 1991 da de siste rakettene ble fjernet, men Sovjetunionens oppløsning samme år gjorde det vanskelig å følge opp forbudet mot nyanskaffelser.
AP170214 INF-avtalen ble i hovedsak oppfylt 1991 da de siste rakettene ble fjernet, men Sovjetunionens oppløsning samme år gjorde det vanskelig å følge opp forbudet mot nyanskaffelser.
VG170213 Da hadde målsettingen på fire til seks medaljer allerede vært oppfylt - før slalåmfavoritten Henrik Kristoffersen ( 22 ) hadde kommet til byen.
SA170213 Fikk oppfylt drømmen ¶
FV170213 Fikk oppfylt drømmen ¶
BT170213 Fikk oppfylt drømmen ¶
AP170213 Fikk oppfylt drømmen ¶
DB170211 Den kan hun få oppfylt ved å dra til Györ når hun nå er på utgående kontrakt i den franske hovedstadsklubben.
DB170211 Dette krever langsiktig arbeid med holdningsendring, jenter må få oppfylt sin rett til utdanning, vi må jobbe med lærere for å sikre at innholdet i undervisningen er inkluderende og av god faglig kvalitet.
VG170210 Politiadvokat Jorid Kile ved Seksjonen for organisert kriminalitet opplyser til VG at vilkårene for videre varetektsfengsling av 26-åringen ikke lenger ble ansett for å være oppfylt .
AP170210 Politiadvokat Jorid Kile ved Seksjonen for organisert kriminalitet opplyser til VG at vilkårene for videre fengsling ikke lenger ble ansett for å være oppfylt .
AA170210 Politiadvokat Jorid Kile ved Seksjonen for organisert kriminalitet opplyser til VG at vilkårene for videre fengsling ikke lenger ble ansett for å være oppfylt .
BT170209 - Men det er en del forutsetninger som skal være oppfylt .
VG170208 Bakgrunn : X Games-gull til Ski-Øystein : Drømmen oppfylt
VG170208 Drømmen hans ble aldri oppfylt : Australske myndigheter flyttet 32-åringen til leiren på tropeøya Manus i Papua Ny-Guinea sammen med andre båtflyktninger.
DN170208 Samtidig har banken nå oppfylt myndighetenes krav til egenkapital.
VG170206 Disse traktorene skal nå erstattes, og anbudet ble vunnet av selskapet Hesselberg, til tross for at leverandøren ikke skal ha oppfylt ett av de absolutte kravene i utlysningen.
BT170206 Hun skal få ønsket sitt oppfylt .
AP170206 Disse traktorene skal nå erstattes, og anbudet ble vunnet av selskapet Hesselberg, til tross for at leverandøren ikke skal ha oppfylt ett av de absolutte kravene i utlysningen.
AP170206 Regelen om skriftlige bud og dokumentasjon fra budgivere ble ønsket varmt velkommen i meglerbransjen, for nå ble evnen til sporbarhet i loggførte budjournaler oppfylt , samtidig som vi kom fiktive budrunder til livs.
AA170206 Disse traktorene skal nå erstattes, og anbudet ble vunnet av selskapet Hesselberg, til tross for at leverandøren ikke skal ha oppfylt ett av de absolutte kravene i utlysningen.
AP170204 Siden Donald Trump har overrasket mange med å følge opp spenstige utenrikspolitiske valgløfter som innreiseforbud fra flere muslimske land og bygging av mur langs Mexico-grensen, var det ventet fra flere hold at andre valgløfter ville bli forsøkt oppfylt .
VG170203 Det antyder at bare fordi en person sliter med en mental lidelse, er personen uegnet til å få oppfylt hans eller hennes andre grunnlovsbestemmelse, sier Bob Goodlatte i Representanthusets jusitskomité.
VG170203 SKUFFET : Klinikksjef Kristin Jordheim Bovim, ved Haukeland universitetssykehus har fått vite at de heller ikke i år vil få oppfylt lovnadene om et nytt journalsystem for bruk av tvangsmidler.
AA170203 Og de europeiske land som fremdeles bekjenner seg til juryordningen, senket skuldrene da Menneskerettighetsdomstolen i 2010 « fredet » jurysystemet forutsatt at de rette besvergelser blir brukt slik at konvensjonens krav til « rettferdig rettergang » kan sies å være oppfylt .
AA170203 juni 2015, om å fremme lovforslag til opphevelse av juryordningen, er med denne avtalen oppfylt .
DN170202 - DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt , fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne.
AP170202 Storbanken mener vilkårene for søksmålet ikke er oppfylt .
AP170202 - Banken mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt , fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.
AA170202 - DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt , fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne.
AP170201 - Dokumenter er ofte kun ett av flere vilkår som må være oppfylt for å kunne få til retur.
DB170131 Vi mener han ikke har gjennomført Stortingets klare vedtak i ulvesaken, og han har heller ikke oppfylt opplysningsplikten sin til Stortinget, sier Arnstad til NRK.
DB170131 I rapporten står det blant annet at barns grunnleggende menneskerettigheter ikke blir oppfylt når man utfører irreversible kirurgiske inngrep, som ikke er medisinsk nødvendig og som barnet ikke kan samtykke til.
BT170130 Vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade skal heller ikke være oppfylt .
SA170126 » Den regelen er et svakt forsvar når hun sitter på tiltalebenken for ikke å ha oppfylt kontrakten hun har signert skriftlig med WADA : Nemlig at hun har et personlig ansvar for alt hun tilfører kroppen sin.
FV170126 » Den regelen er et svakt forsvar når hun sitter på tiltalebenken for ikke å ha oppfylt kontrakten hun har signert skriftlig med WADA : Nemlig at hun har et personlig ansvar for alt hun tilfører kroppen sin.
DN170126 | Bonheur-aksjen er et opplagt kjøp om Skagen får nyttårsønsket oppfylt
DN170126 En ytterligere og betydelig oppside venter dersom Skagen Vekst får oppfylt nyttårsønsket om en dramatisk endring i Bonheur.
DB170126 Tingretten mente foreldrene « ikke har oppfylt sin plikt til å dokumentere sin identitet, og at de heller ikke har tatt nødvendige skritt for å framskaffe slik dokumentasjon », noe foreldrene bestridet.
BT170126 » Den regelen er et svakt forsvar når hun sitter på tiltalebenken for ikke å ha oppfylt kontrakten hun har signert skriftlig med WADA : Nemlig at hun har et personlig ansvar for alt hun tilfører kroppen sin.
AP170126 » Den regelen er et svakt forsvar når hun sitter på tiltalebenken for ikke å ha oppfylt kontrakten hun har signert skriftlig med WADA : Nemlig at hun har et personlig ansvar for alt hun tilfører kroppen sin.
SA170124 Tilbyderen måtte levere CV-er og dokumentasjon som viste at kravene var oppfylt , sammen med tilbudet.
SA170124 Dermed kan ikke Nav vurdere om kompetansekravene er oppfylt før rett før oppdraget settes i gang.
DB170123 Dette regelverket er politisk bestemt og det er spesifikke krav som må være oppfylt før UNE kan innvilge en slik tillatelse, har seksjonssjef Mats Risbakken sagt til Dagbladet.
DB170120 Omar Elabdellaoui får oppfylt drømmen om å bli Premier League-spiller.
DB170119 - Intervjuene med Mahads familiemedlemmer ble gjennomført for å vurdere om vilkårene for familieinnvandring var oppfylt .
DB170119 Men har politikerne samtidig oppfylt løftet om å hjelpe « der de er » ?
DB170117 Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt .
DB170116 Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt .
DB170115 Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt .
DB170114 * Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
BT170114 Han har fått ønsket sitt oppfylt .
BT170114 Da Sander Sagosen ikke fikk drømmen oppfylt på direkten, hadde landslagsstjernen to muligheter.
BT170113 I dette konkrete tilfellet slo Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling fast at vilkårene i loven og konvensjonen for å kunne tillate felling ikke var oppfylt .
AP170113 Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
AP170113 Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
AP170113 Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
AP170113 Tina Avantis Johnsen ( 43 ) måtte til Praha for å få oppfylt drømmen om å bli gravid : − Jeg sa jeg gjerne ville at kvinnen som skulle donere egg, var en glad person med mørkt hår og brune øyne som meg ¶ 5.
SA170112 Likevel ligger det der som en drøm - en drøm som kan bli oppfylt om Norge får litt mer sving på keeper- og forsvarsspill enn i oppkjøringen, sier Michael Appelgren.
FV170112 Likevel ligger det der som en drøm - en drøm som kan bli oppfylt om Norge får litt mer sving på keeper- og forsvarsspill enn i oppkjøringen, sier Michael Appelgren.
BT170112 Likevel ligger det der som en drøm - en drøm som kan bli oppfylt om Norge får litt mer sving på keeper- og forsvarsspill enn i oppkjøringen, sier Michael Appelgren.
AP170112 Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
AP170112 Likevel ligger det der som en drøm - en drøm som kan bli oppfylt om Norge får litt mer sving på keeper- og forsvarsspill enn i oppkjøringen, sier Michael Appelgren.
DB170111 * Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
DB170110 Sky Sports skriver at Hogan skal være villig til å forlate Brentford i januar for å få oppfylt Premier League-drømmen.
DB170110 Han var blant annet klar på at han ville arrangere en felles begravelse for de to, et ønske han fikk oppfylt .
DB170109 - Ønsket om å få snakke med Jensen mens han var pågrepet ble ikke oppfylt , sa de Vibe.
DB170107 Det siste kravet får han ikke oppfylt .
DB170106 Tingretten mente foreldrene « ikke har oppfylt sin plikt til å dokumentere sin identitet, og at de heller ikke har tatt nødvendige skritt for å framskaffe slik dokumentasjon », noe foreldrene selv bestrider.
DB170106 Kritikerne mener Helgesens vedtak i praksis fører til at Stortingets bestandsmål ikke blir oppfylt .
AP170106 Han påpeker at Netanyahus drøm om en republikaner i Det hvite hus snart blir oppfylt .
AP170106 Kritikerne mener Helgesens vedtak i praksis fører til at Stortingets bestandsmål ikke blir oppfylt .
DB170105 ¶ DRØMMEN : Allerede som 21-åring har Sander Sagosen oppfylt mange unggutters drøm.
DB170105 MÅ PÅ PLASS : Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon mener en nordisk ordning kan være interessant, men at flere kriterier må være oppfylt først.
DB170105 Men da mener han flere kriterier må være oppfylt først.
DB170105 Men da mener han flere kriterier må være oppfylt først.
AP170104 I 2016 vil over 70 norske kvinner få oppfylt et av deres største ønsker i livet her : ¶
AP170104 I 2016 vil over 70 norske kvinner få oppfylt et av deres største ønsker i livet her : ¶
AP170104 * Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
AP170104 * Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
AP170104 * Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt , ifølge lovavdelingen.
BT170103 - Vilkårene for å fremme saken i deres fravær er ikke oppfylt , sier advokat Ingrid Breistein, som er forsvarer for den tiltalte moren.
AP170103 Foreldrene burde ikke ha mulighet til å stoppe informasjonsflyten, slik at rettigheten spedbarn har til helsekontroller ikke blir oppfylt , sier hun.
AP170103 Foreldrene burde ikke ha mulighet til å stoppe informasjonsflyten, slik at rettigheten spedbarn har til helsekontroller ikke blir oppfylt , sier hun.
AP170103 Foreldrene burde ikke ha mulighet til å stoppe informasjonsflyten, slik at rettigheten spedbarn har til helsekontroller ikke blir oppfylt , sier hun.
AP170102 Hovedhensikten med Pensjonsreformen ser dermed ut til å bli oppfylt .
AP161231 De største taperne er imidlertid ikke krigerne, som enten vil få oppfylt drømmen om døden eller kunne snike seg ut i ørkenen for å omgruppere seg, men millioner av vanlige sunnimuslimer som har fått tilværelsen rasert under islamistenes blodige berserkergang.
AP161231 De største taperne er imidlertid ikke krigerne, som enten vil få oppfylt drømmen om døden eller kunne snike seg ut i ørkenen for å omgruppere seg, men millioner av vanlige sunnimuslimer som har fått tilværelsen rasert under islamistenes blodige berserkergang.
FV161222 Merkingen brukes på en rekke produkter innen EØS-området, og er ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt .
FV161222 EGENERKLÆRING : CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.
FV161222 CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt .
AA161222 EGENERKLÆRING : CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.
AP161115 I stedet har man underkjent hvor sterkt Norge allerede har oppfylt konvensjonen.
AP161026 Flere av ofrene etter atombombene over Hiroshima og Nagasaki har gått bort i løpet av de siste årene uten at deres drømmer om en verden uten atomvåpen er blitt oppfylt .
FV161012 Etter å ha bodd i tomannsbolig noen år fikk de etter hvert oppfylt drømmen om å bygge sitt eget arkitekttegnede hus da de falt pladask for tomten på Myran Panorama.
AP161012 - Vi er fortsatt ikke gode nok til å sikre at alle faktisk får oppfylt rett til tilpasset opplæring.
BT161010 Etter å ha bodd i tomannsbolig noen år fikk de etter hvert oppfylt drømmen om å bygge sitt eget arkitekttegnede hus da de falt pladask for tomten på Myran Panorama.
AP161010 Etter å ha bodd i tomannsbolig noen år fikk de etter hvert oppfylt drømmen om å bygge sitt eget arkitekttegnede hus da de falt pladask for tomten på Myran Panorama.
BT161009 Ifølge Halvorsen kan det ta tid fra kravene er oppfylt til man får delta i mesterskap, men han er optimist.
AP160930 - Det er vanskelig å se hvorfor norske politikere med fanen høyt hevet for barns rettigheter ikke ønsker å gi barn en rett til å få prøvd om rettigheter de allerede har, blir oppfylt , sier Kjørholt.
AP160923 Det å være mønsterbedrift bak jernteppet og sørge for at femårsplanens stålkvote blir oppfylt , har sin pris.
SA160921 Så lenge disse vilkåret er oppfylt , skal man kunne bruke mobiltelefonen i andre EU-land akkurat som hjemme, uten at det koster noe ekstra.
FV160921 Så lenge disse vilkåret er oppfylt , skal man kunne bruke mobiltelefonen i andre EU-land akkurat som hjemme, uten at det koster noe ekstra.
AP160919 Josimar fremmet imidlertid opplysninger om at Ceferin ikke hadde oppfylt dette kravet.
AA160919 Josimar fremmet imidlertid opplysninger om at Ceferin ikke hadde oppfylt dette kravet.
AP160915 Norge har lykkes godt med å fremstå som en pålitelig og innsatsvillig alliert, men de andre målsetningene er i liten grad oppfylt .
AP160907 Vi må legge bedre til rette for at langt flere kan få sitt ønske oppfylt om å dø hjemme.
AP160829 Andre kriterier som må være oppfylt for at utleien skulle regnes som virksomhet, var blant annet at utleien er « egnet til å gi overskudd » og at det drives for eiers regning og risiko.
AA160829 Andre kriterier som må være oppfylt for at utleien skulle regnes som virksomhet, var blant annet at utleien er « egnet til å gi overskudd » og at det drives for eiers regning og risiko.
DA160826 Denne gang ble ikke ønsket oppfylt .
SA160816 Skolens aktivitetsplikt er oppfylt dersom de konkluderer med at det ikke skjer mobbing.
SA160816 Det kan ta lang tid før elevene er sikret en reell etterprøving av om skolen har oppfylt sine forpliktelser.
AP160623 Et utvalg bestående av Robert Hersh, Abby Hoffman og Antti Pihlakoski vil vurdere søknadene, eventuelt ved hjelp av ytterligere ekspertise, og de vil undersøke hver enkelt sak ved å undersøke om ulike kriterier er oppfylt .
AP160618 Får de poeng mot Norge-dödarne Ungarn kan den drømmen være nær å bli oppfylt .
AP160616 Nå som homofile har fått flere rettigheter skal mange reservere seg, skrive under på opprop, og så videre, for å unngå at rettighetene blir oppfylt .
AP160616 I sesong 4 får Kerman delvis ønsket oppfylt , når kvinnefengselet Litchfield Penitentiary tar inn 100 nye fanger for å gjøre den økonomiske bunnlinjen penere.
AP160611 Afghanistan-rapporten peker på at håpet om å bygge opp et nytt samfunn - ofte kalt nasjonsbygging - ikke er blitt oppfylt .
SA160610 Mette Hay fikk drømmen om å endre designet på den gode, gamle blå og gule handleposen oppfylt .
SA160610 KOMMER i 2017 : Mette Hay fikk drømmen om å endre designet på den gode, gamle blå og gule handleposen oppfylt .
BT160610 Mette Hay fikk drømmen om å endre designet på den gode, gamle blå og gule handleposen oppfylt .
BT160610 KOMMER i 2017 : Mette Hay fikk drømmen om å endre designet på den gode, gamle blå og gule handleposen oppfylt .
AP160610 Mette Hay fikk drømmen om å endre designet på den gode, gamle blå og gule handleposen oppfylt .
AP160610 KOMMER i 2017 : Mette Hay fikk drømmen om å endre designet på den gode, gamle blå og gule handleposen oppfylt .
AP160609 De mente derfor løftene ville være oppfylt om det ble gitt tilsagn om tilskudd til plasser i 2015 - selv om disse ikke står ferdig bygget før i 2020.
AP160607 Det er ikke usannsynlig at Julia Stepanova får oppfylt sin drøm.
AP160528 Da så drømmen om Champions League-triumf ut til å bli oppfylt for Atlético, men da kampklokken viste 92 minutter og 48 sekunder headet Ramos inn utligningen som sikret ekstraomganger.
AP160524 José Mourinho får oppfylt Manchester United-drømmen - tre år etter vrakingen.
AP160524 Alle kontroversene skal ha vært bakgrunnen for at Mourinho ikke fikk ønsket om å erstatte Alex Ferguson i Manchester United oppfylt .
AP160520 Det å bli gitt denne sjansen, og å bli en del av en så stor klubb er en drøm som blir oppfylt , sier Rodgers. 43-åringen overtar etter Ronny Deila som måtte gi seg i klubben etter to sesonger.
AP160504 - Ranieri fortjener en medalje fordi han sendte en flott beskjed til landet vårt : At du må tro på at selv den vanskeligste drømmen kan bli oppfylt , sa Renzi til radiostasjonen RTL 102.5.
AP160503 svangerskapsuke dersom nærmere lovfastsatte vilkår er oppfylt ( nemndsbestemt abort ).
AP160416 Drømmen oppfylt
AP160407 Dette innebærer at retten, for å straffedømme, må være praktisk talt sikker på at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt ».
AP160406 Vi er kjent med at utøver påberoper seg at hun fikk stoffet i kroppen som følge av sykdom, men det er Påtalenemndens vurdering at vilkårene for å få søknad om medisinsk fritak behandlet ikke er oppfylt , sier prosessfullmektig for Påtalenemnden Niels R.
AP160403 - Vær oppmerksom på at dette er administrative bøter våre agenter har fått etter at deresmellommenn ikke har oppfylt sin kontrakt om at de skal informere oss om at deres kunder er dømt eller oppført på sanksjonslister, heter det i svaret fra Mossack Fonseca.
AP160403 - Vær oppmerksom på at dette er administrative bøter våre agenter har fått etter at deresmellommenn ikke har oppfylt sin kontrakt om at de skal informere oss om at deres kunder er dømt eller oppført på sanksjonslister, heter det i svaret fra Mossack Fonseca.
AP160313 En midlertidig vurdering fra EU-kommisjonen viser at de har oppfylt mindre enn halvparten.
AP160311 Om Sjarapova får oppfylt drømmen om å være tilbake på banen allerede i OL-turneringen i Rio er derfor høyst usikkert.
AP160305 - Når juristen vurderer om beviskravet er oppfylt , utøver han/hun et skjønn.
AP160305 - Når juristen vurderer om beviskravet er oppfylt , utøver han/hun et skjønn.
AP160303 Menneskets rolle vil ligge i programmeringen av systemet, det å bestemme hvilke kriterier som skal være oppfylt før systemet velger å skyte, får Aftenposten opplyst.
AP160301 Forslaget innebærer at private personer kan tilby transporttjenester så lenge visse vilkår er oppfylt .
AP160301 Det haster å få fart på økonomien, slik at noen av de store forventningene kan bli oppfylt .
AP160225 Et forbud mot hijab vil være et viktig virkemiddel for å sikre at alle muslimske jenter også skal få oppfylt sin rett til å ta egne valg, og kunne bli selvstendige og likeverdige individer i et likestilt samfunn.
AP160222 Det er også et godt stykke igjen til Gjørv-kommisjonens viktigste anbefaling, å styrke beredskapsorganisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur, er oppfylt .
AP160219 Utøveren selv mener at vilkårene for suspensjonen ikke er oppfylt og at det han har gjort ikke strider med NIFs lover og regler.
AP160210 Summen av hennes forslag gjør at dette ikke er oppfylt .
AP160204 Om vi som representanter for landets unge sykehusleger kan få et ønske oppfylt fra samfunnet, er det at man ender med en organisering som lar leger få vise lojalitet til pasienten uten å måtte sette jobben sin på spill.
AP160129 Ett av målene for konferansen, der Norge vil lede arrangementene om utdanning, er å bidra til at alle syriske barn som har flyktet til nabolandene Tyrkia, Libanon og Jordan får oppfylt sin rett til utdanning.
AP160128 Rouhani kan bli mannen som hjelper dem med å få ønsket oppfylt .
SA160126 - Men det er Sonangol som har ansvaret for å oppfylle overenskomsten, sier han og påpeker at Statoil har oppfylt sin del av avtalen.
DA160126 Når du endelig får oppfylt drømmen, er det vanskelig å holde fast i den.
DA160126 Når du endelig får oppfylt drømmen, er det vanskelig å holde fast i den.
AP160126 Når de ikke vurderer om denne retten vil bli oppfylt for de som returneres til Russland, bryter norske myndigheter internasjonale regler.
AP160123 De har oppfylt kravene nedfelt i atomavtalen og får lov til å selge oljen de produserer, samtidig som vestlige selskaper igjen kan handle med den islamske republikken.
AP160123 Samtlige pålegg fra Arbeidstilsynet er nå oppfylt .
AP160119 Skolen har oppfylt jentenes ønske og innført kjønnsdelt svømming i vårsemesteret.
AP160117 Iran har oppfylt alle forpliktelser i henhold til avtalen om landets atomprogram, opplyste Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) lørdag.
AP160117 Den internasjonale atomavtalen mellom Iran og stormaktene ble realisert lørdag da atomenergibyrået IAEA slo fast at iranerne har oppfylt alle sine forpliktelser.
AP160116 Idet verdenssamfunnet kan fastslå at Iran har oppfylt forpliktelsene i avtalen fra i fjor sommer, kan sanksjonene heves.
AP160116 Også EU letter på sanksjonene mot Iran etter at landet har oppfylt forpliktelsene i atomavtalen.
AP160116 Iran har så langt oppfylt alle forpliktelsene i henhold til avtalen om landets atomprogram.
AP160116 Iran har oppfylt alle forpliktelsene i henhold til avtalen om landets atomprogram, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ).
AP160113 Det er fullt mulig å tolke Obamas tid i Det hvite hus som en beretning om skyhøye forventninger som aldri ble oppfylt . 3rd-party-bio ¶
AP160111 Etaten har dermed mer enn oppfylt regjeringens mål, som var å få transportert ut 7800 personer i fjor. 33 prosent av de uttransporterte, 2567 personer, er ilagt en straffereaksjon.
AP160111 Etaten har dermed mer enn oppfylt regjeringens mål, som var å få transportert ut 7800 personer i fjor. 33 prosent av de uttransporterte, 2567 personer, er ilagt en straffereaksjon.
AP160111 Men det er klart at USA ikke får ønskene oppfylt .
AP160109 Det kreves ganske mye frihet og beslutningsmyndighet lagt til den ansatte før vilkåret anses oppfylt , slik at vanlige arbeidstidsrammer og krav på overtidsbetaling ikke gjelder.
AP160109 Avtalefriheten er imidlertid begrenset også på dette området, og en slik avtale vil bare være gyldig så lenge lovens krav til en reell « uavhengig stilling » er oppfylt .
AP160106 Hun har ingen ting i et fengsel å gjøre, sier Sandland, som mener at fengslingsvilkårene ikke er oppfylt .