DN171210 Vi oppfyller nå alle kapitalkrav fra myndighetene, noe som gjør at vi kan få tydeligere fokus på vekst.
DA171210 I de fleste av dem kan nemlig fremdeles cruiseskip og cowboyskippere på gamle, utrangerte båter, som oppfyller sikkerhetskravene, nesten forurense så mye de vil - mens de dumper billettpriser - og drit.
DN171208 Når det gjelder den daglige lederen fastslår tingretten at han ikke oppfyller de subjektive vilkår for straff og at han derfor må frifinnes.
DB171208 fastslår tingretten at han ikke oppfyller de subjektive vilkår for straff, og at han derfor må frifinnes.
BT171208 I motsetning til meg er Utdanningsdirektoratet svært opptatt av formalkompetanse, og sier at anslagsvis 15 000 lærere ikke oppfyller de formelle kravene til å undervise matematikk.
AA171208 Når det gjelder den daglige lederen fastslår tingretten at han ikke oppfyller de subjektive vilkår for straff og at han derfor må frifinnes.
DB171207 Men menneskerettighets-konvensjonene støtter henne, og hun oppfyller både Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) og Det internasjonale vektløfterforbundets ( IWF ) krav for transkjønnede idrettsutøvere.
VG171206 Han forteller at Miljødirektoratet i gjennomsnitt finner ti prosent produkter som ikke oppfyller regelverket innenfor alle kategoriene av stikkprøver.
DB171206 Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.
DB171205 Og hvis de ikke oppfyller pliktene sine, vanker det straff.
AP171205 For å kjøre taxi må man ha en kjøreseddel fra politiet som bevis på at sjåføren har bestått kjentmannsprøve for distriktet, oppfyller helsekravene, og har alminnelig god vandel.
AP171205 I tillegg opplyser den franske finansministeren at 47 land står på en « gråliste » over land som foreløpig ikke oppfyller EUs skattestandarder, men som har lovet å forandre på skattereglene sine.
AP171204 Han anbefaler at partiet inntar en konstruktiv holdning til regjeringen, oppfyller valgløfter om borgerlig samarbeid og sier nei « til å flørte med Ap.
AP171202 - Kan selskaper i ytterste konsekvens bli kastet ut av fondet hvis de ikke oppfyller skattekravene ?
AP171202 Men hos norske politikere er like fullt bekymringen stor for at barna sitter for mye stille, blant annet fordi andelen som oppfyller minimumsanbefalingene synker kraftig når barna blir 15 år.
AP171202 Et sted mellom 80 og 90 prosent av ungene i barneskolealder oppfyller disse anbefalingene, ifølge Folkehelsedirektoratets kartlegging blant 6- og 9-åringer. 3rd-party-bio ¶
AA171202 Noen hørselshemmede barn lærer allerede i barnehagen at det er viktig å late som om man oppfyller voksnes forventninger om at man skal være mest mulig som sine hørende jevnaldrende.
VG171201 De siste syv årene har topputøverne som oppfyller kriteriene for A-stipend fått 120.000 kroner, B-stipendet har vært 70.000 kroner og Utviklingstipendet 60.000 kroner.
DN171201 Nå vil vi teste om den oppfyller våre kvalitetskrav, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge i en pressemelding.
SA171130 En stor andel av dem som oppfyller internasjonal fagstandard for å bli diagnostisert med psykisk lidelse, går til legen fordi de er plaget med symptomer.
SA171130 * Diagnose stilles hvis man oppfyller et visst antall av utvalgte kriterier for den enkelte lidelsen.
DN171130 Men det må være snakk om kandidater som oppfyller de krav som Stortinget setter, sier han.
DN171130 Men det må være snakk om kandidater som oppfyller de krav som Stortinget setter, sier han.
DB171130 Rent konkret innebærer vedtaket at asylsøkere som er kommet til Norge som enslige mindreårige skal få sakene sine vurdert på nytt dersom de oppfyller visse kriterier.
DB171130 Men det må være snakk om kandidater som oppfyller de krav som Stortinget setter, sier han til NTB.
DA171130 Men det må være snakk om kandidater som oppfyller de krav som Stortinget setter, sier han.
BT171130 FÅR IKKE RIKTIG DIAGNOSE : En stor andel av dem som oppfyller internasjonal fagstandard for å bli diagnostisert med psykisk lidelse, går til legen fordi de er plaget med symptomer.
AP171130 I november fikk HiOA nyheten fra Nasjonal komité for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ) om at høgskolen oppfyller kravene til å bli akkreditert som universitet. 12. desember skal NOKUT vedta om de følger anbefalingen fra sakkyndig komité.
SA171129 » Et viktig krav for å bli britisk statsborger oppfyller Meghan Markle lett når hun har giftet seg med prins Harry : Den britiske ektefellen må tjene minst 18.600 pund i året, altså 205.000 kroner.
AP171129 Bekymringen til jusprofessorene er at medlemmene i komiteen ikke oppfyller kravet om at den skal være sammensatt av « de best kvalifiserte ut fra fredsprisens formål. » - For at fredsprisen skal beholde sin stilling som en uavhengig pris må det gjennomføres endringer som sikrer en faglig forankring, sier professor Malcolm Langford ved Institutt for offentlig rett.
VG171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
NL171128 ¶ Hvorfor kan man ikke betrakte forskning som ikke oppfyller vanlige forskningskrav som ordinære konsulentoppdrag - og kvitte seg med alle pynteordene om forskning og objektivitet ? skriver Arne-Wilhelm Theodorsen.
NL171128 Hvorfor kan man ikke heller betrakte forskning som ikke oppfyller vanlige forskningskrav som ordinære konsulentoppdrag og kvitte seg med alle pynteordene om forskning og objektivitet ?
DB171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
DA171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
BT171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
AP171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
AP171125 Mange små kommuner oppfyller allerede normens krav, og vil dermed ikke få friske penger.
DA171124 Det er i møtet med publikum jeg får energi, det er i opplevelsen av denne spenningen at jeg oppfyller mitt potensial.
SA171122 Paragraf 10-13 dekker tilbakekallelse dersom rettighetshaver ( e ) ikke oppfyller sine forpliktelser.
VG171121 Myndighetenes begrenser alle livets aspekt til rohingya-folket, og oppfyller kravene til den juridiske definisjonen av apartheid, mener Amnesty.
DN171121 Enkelte mener at Nord-Korea ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en slik oppføring på en liste sammen med Iran, Syria og Sudan.
DB171121 Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring, skriver NTB.
DA171121 Men det er viktig at alle parter aksepterer de vedtakene byens folkevalgte har behandlet og vedtatt slik at elevene og ansatte som hører til Ruseløkka kan få et skolebygg som oppfyller dagens krav til et godt fysisk miljø, avslutetr byråden.
VG171120 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
VG171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.
DN171120 Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring.
DB171120 Denne saken handler om hvorvidt IRN oppfyller forutsetningene som er stilt for driftstilskuddet i 2017.
DB171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian.
DA171120 - Departementet mener IRN ikke lengre oppfyller formålet med midlene.
AP171120 Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring.
AP171120 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
AP171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.
AP171116 Rapporten indikerer at de vurderinger som gjøres er for svake og ikke oppfyller barnekonvensjonens krav.
AP171116 De kan gis til dem som ikke oppfyller vilkårene for å få asyl, men som får opphold på humanitært grunnlag fordi de ikke har omsorgspersoner om de sendes hjem.
VG171114 Vi kan ikke betale NAV-penger til innvandrere som ikke oppfyller sine forpliktelser.
DN171114 Hvis han vinner, bør Senatet stemme for å utvise ham, da han ikke oppfyller de etiske og moralske kravene som stilles til senatorer, sa Cory Gardner, som leder National Republican Senate Committee, mandag kveld.
DB171114 UNHCR, som har mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, var klare på at rimelighet må vurderes hvis internflukt skal anvendes.
AA171114 Enkelte av kandidatene publikum har foreslått oppfyller ikke kriteriene til å kunne bli Årets trønder.
SA171113 | Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om mottakerne oppfyller kravene ¶
SA171113 Riksrevisjonen reagerer på at Nav-kontorene de har snakket med, ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.
SA171113 Nav-kontorene Riksrevisjonen har snakket med, innrømmer å ikke ha sjekket om dagpengemottakere oppfyller alle kravene for å få pengene utbetalt.
DB171113 Vi skal fortsatt verne om asylinstituttet, og sørge for at de som har behov for opphold skal få bli, mens de som ikke oppfyller kravene skal returneres, sier innvandringspolitisk talsperson i Ap, Stein Erik Lauvås, til Dagbladet.
BT171112 BLIR LOV : Nye vedovner ( fra etter 1998 ) som oppfyller forskriften om rentbrennende ovner, vil fortsatt være tillatt.
VG171111 For sårbare broer kan veimyndighetene pålegge kortere tid mellom hver inspeksjon, mens for korte og enkle broer som oppfyller en del krav, kan de godta lengre tid mellom hver inspeksjon.
DB171110 Reguleringsplanen som ble vedtatt i august, oppfyller bare Politiets aller, aller minste behov i forhold til bruk av senteret.
VG171109 For sårbare broer kan veimyndighetene pålegge kortere tid mellom hver inspeksjon, mens for korte og enkle broer som oppfyller en del krav, kan de godta lengre tid mellom hver inspeksjon.
NL171109 Bare i Sverige har 10.000 afghanere hittil i år fått avslag på sine asylsøknader, nettopp fordi de ikke oppfyller kriteriene for asyl.
DA171109 - Nå har det gått noe tid og det er viktig for oss at vi gjør det vi kan for at elever og ansatte er trygge og at vi oppfyller lovens krav.
AP171109 Det er avdekket at om lag 80 prosent av alle barn i barnevernets institusjonstiltak oppfyller kriterier for én eller flere psykiatriske diagnoser og at bare 40 prosent fikk hjelp av helsevesenet ( Kayed et al, 2015 ).
DB171108 Denne saken handler om hvorvidt IRN oppfyller forutsetningene som er stilt for driftstilskuddet i 2017.
AP171105 Dessverre er det de som oppfyller fordommenes krav, som peker seg ut og representerer oss.
AP171105 Dessverre er det de som oppfyller fordommenes krav, som peker seg ut og representerer oss, skriver Mathilde ( 17 ).
NL171103oppfyller imidlertid ikke drivstoffavgiften funksjonen sin lenger, og det er det hovedsakelig to grunner til : ¶
AA171102 Alle bankene oppfyller også kravet til såkalt uvektet kjernekapitaldekning som ble innført i sommer.
VG171101 - Jeg mener vi bør støtte Sverige som aldri har hatt vinter-OL og som oppfyller de samme kravene som Norge.
VG171031 Det oppfyller dere ikke.
AP171030 Kavli og Erika Braanen Sterri, har evaluert hvordan norske kommuner oppfyller Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP171030 En gruppe Fafo-forskere, Anne Britt Djuve, Hanne C Kavli og Erika Braanen Sterri, har i to år evaluert hvordan norske kommuner oppfyller Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP171030 Når jeg i tillegg får helt gyldig borteboerstipend fordi jeg oppfyller kravet om at man må bo 40 kilometer unna hjemmet for å få støtte, var valget enkelt.
AP171029 Det innebærer å påse at Aserbajdsjan oppfyller de forpliktelsene det har på demokrati og menneskerettigheter som medlem av Europarådet.
AP171029 Det innebærer å påse at Aserbajdsjan oppfyller de forpliktelsene det har på demokrati og menneskerettigheter som medlem av Europarådet.
BT171026 85 kommuner oppfyller ikke kravet i dag.
AP171026 Det må skrives detaljert legeerklæring om barnets diagnoser og pleiebehov fra lege i spesialisthelsetjenesten som igjen skal vurderes av NAV om oppfyller vilkårene.
VG171025 Artikkelen slår blant annet fast at regjeringen kan ta makten fra et selvstyre som ikke oppfyller forpliktelsene sine.
SA171024 I disse paragrafene ligger det dermed at klubblisensnemnda kan, men ikke skal, trekke tilbake en klubblisens dersom det åpnes konkurs i et selskap hvis økonomi er av betydning for om klubben oppfyller lisenskravene.
SA171024 En lisensinnehaver fortsatt ikke oppfyller lisenskriteriet ved utløpet av en handlingsplan etter § 2-6 ¶
SA171024 Det åpnes konkurs i et selskap hvis økonomi er av betydning for om klubben oppfyller lisenskriteriene ¶
DN171024 I år oppfyller 3037 bedrifter kriteriene for å bli gaselle.
BT171023 Norge holder hundrevis av regnskogmillioner tilbake inntil landet oppfyller betingelser i regnskogavtalen.
AP171023 Norge holder hundrevis av regnskogmillioner tilbake inntil landet oppfyller betingelser i regnskogavtalen.
AP171023 Kritiske resolusjoner om Aserbajdsjan ble vedtatt av forsamlingen i begynnelsen av oktober, og en prosess er startet for å vurdere om Aserbajdsjan oppfyller sine forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
VG171021 Artikkel 155 i Spanias grunnlov slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
VG171021 Artikkel 155 i Spanias grunnlov slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
DB171021 Loven slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
DB171020 Det er heller ikke åpenbart at det er kommunene som i dag ikke oppfyller en eventuell lærernorm som har størst behov for statlig hjelp, skulle den følges opp av nasjonale tilskudd.
VG171019 - Kommuneøkonomien må styrkes slik at de settes i stand til å øke antall lærlinger ; kommunene som oppfyller kravet om lærlingplasser, bør belønnes gjennom en ny statlig belønningsordning, sier Nord og legger til at offentlige anbud kun skal gis der kontraktører og underleverandører er godkjente lærlingbedrifter.
VG171019 * 1 Alle som oppfyller kravene, skal ha rett til lærlingplass.
AP171019 Hans ansvar gjelder det mellomstatlige samarbeid, og å påse at Aserbajdsjan oppfyller de folkerettslige forpliktelser landet har tatt som medlem av Europarådet, herunder at landet retter seg etter dommene fra Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ).
DB171018 - De har bokset jevnt og oppfyller kravene med blodtesting og hodescanning, forteller Moen.
DB171018 Hennes Sp-kollega i justiskomiteen, Emilie Enger Mehl, mener regjeringen ikke oppfyller intensjonene i nærpolitireformen.
DB171018 Verger og representanter forteller at de opplever å bli vurdert som uegnede dersom de oppfyller mandatet som følger rollen deres, og føler seg motarbeidet av Fylkesmannen.
AA171018 - Valget slik det er planlagt, oppfyller ikke de mest grunnleggende betingelsene for et troverdig valg.
SA171016 Norge er det eneste landet som oppfyller EUs krav til grønn energi, noe de andre EU-landene ikke er i nærheten av.
DN171016 I år oppfyller 3037 bedrifter kriteriene for å bli gaselle.
DN171016 I år oppfyller 3037 bedrifter kriteriene for å bli gaselle.
DN171016 I år oppfyller 3037 bedrifter kriteriene for å bli gaselle.
DN171016 I år oppfyller 3037 bedrifter kriteriene for å bli gaselle.
AA171016 Den lavafargede San Agustin-stranden strekker seg et par hundre meter langs sørøstkysten og har vært innehaver av EUs blå flagg i mer enn ti år, noe som betyr at den oppfyller strenge krav til vannkvalitet.
DN171013 Selskapets interne kontroll oppfyller heller ikke kravene om å gjennomføre en årlig gjennomgåelse av vesentlige risikoer, ifølge tilsynet.
AP171011 Hun peker på at kritikken mot HRS går på at de ikke oppfyller kriteriene for å motta statsstøtten.
AP171011 Hun peker på at kritikken mot HRS går på at de ikke oppfyller kriteriene for å motta statsstøtten.
AP171011 Det er opp til legene å vurdere hvem som oppfyller kravene.
VG171010 Både Senterpartiets leder av stortingsgruppen og andre i opposisjonen viser til at mange tidligere utdannede, erfarne lærere som ikke oppfyller de nye kravene til studiepoeng for å undervise i norsk, matte og engelsk ( på ungdomsskolen ), gjør en glimrende jobb i skolen.
VG171010 - Det er i dag 33.000 lærere i skolen som ikke oppfyller de nye kompetansekravene.
DN171009 Skolen trenger de 33.000 lærerne som i dag ikke oppfyller de nye kompetansekravene, heter det i KrF-forslaget.
DA171009 Men femårsregelen oppfyller han ikke, og dermed ble det avslag på søknaden om kontantstøtte.
DA171009 Det bør derfor vurderes hvordan det kan gjøres unntak for slike familier, selv om ikke begge oppfyller botidskravet, heter det i det skriftlige spørsmålet fra Ap til Hauglie.
AP171009 Hun utdyper til forskning.no at sukker ikke oppfyller alle kriterier for å være avhengighetsskapende.
AP171009 Heller ikke de oppfyller kravene for støtten de mottar, og de bør derfor miste statsstøtten i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet som kommer på torsdag, uttaler Vågslid.
AP171009 De oppfyller ikke kriteriene for å motta slik støtte.
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissæren syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissærens syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
AP171005 Vi som lytter trenger egentlig ingen begrunnelse, fordi hver enkelt sang oppfyller sin berettigelse.
AP171003 - Det er klart det er krevende når ett av de tre returselskapene ikke oppfyller forpliktelsene sine.
AP171003 Strategien beskriver den potensielle gevinsten som et kinderegg som oppfyller ( minst ) tre ønsker på en gang : En lederposisjon innen forskning, etableringen av en inntektsbringende og strategisk viktig industri og tilgang til viktige varer og tjenester.
AP171003 Ifølge forskningsgruppen bak studien oppfyller oppimot 1 % av engelsk ungdom kravene for ME diagnose, en langt større gruppe enn det vi diskuterer i Norge.
VG171002 - Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk : Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i hovedorganisasjonen Virke. 50 øre per solgte plastpose skal øremerkes miljøfondet.
DA171002 - Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk : Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i hovedorganisasjonen Virke. 50 øre per solgte plastbærepose skal øremerkes miljøfondet.
AA171002 - Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk : Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.
AA170930 Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller kravene, vil din fullmektig kunne handle i samsvar med fullmakten.
VG170929 Ingen av oss oppfyller samfunnets krav til det perfekte menneske.
AA170929 - Stort sett oppfyller tiltaket de rammene som ligger i reguleringsplanen, men prosjektet er ikke kommet langt nok i å konkretisere valgt estetikk.
VG170928 Svar : Utgangspunktet er at du skal være skodd etter forholdene og at bilen oppfyller kravene om tilstrekkelig veigrep.
NL170928 Mange veger som var gode nok - ja kanskje direkte imponerende da de ble bygd, oppfyller ikke dagens krav til sikkerhet og framkommelighet.
DN170928 De bilprodusentene som ikke oppfyller kravene må ifølge myndighetene kjøpe kvoter eller betale store bøter.
DN170926 - Allerede i selvbetjeningsløsningen blir det sjekket om ønsket tegnkombinasjon er ledig og om den oppfyller de tekniske kravene.
DB170926 Og hvis de ikke oppfyller pliktene sine, vanker det straff.
AA170926 Tirsdag legger Barneombudet fram sin rapport til FN om hvordan Norge oppfyller barnekonvensjonen.
AP170925 En gruppe pasienter med tørre øyne og tørr munn som ikke oppfyller kravene til Sjögrendiagnosen, hadde like store subjektive plager som Sjögrenpasientene.
AP170925 Tirsdag legger barneombudet frem sin rapport til FN om hvordan Norge oppfyller barnekonvensjonen.
AP170925 Det er åtte år siden Norge sist rapporterte til FN om hvordan vi oppfyller FNs barnekonvensjon.
DB170924 « Nord-Korea samarbeider ikke med USAs regjering på noen måte og oppfyller ikke krav til informasjonsdeling », lyder den korte begrunnelsen for hvorfor Nord-Korea nå er på lista.
DN170923 - Land som nekter å delta i dialog oppfyller ikke Sikkerhetsrådets resolusjoner som tar til orde for en fredelig løsning på krisen, sa Lavrov fredag, uten å nevne USA ved navn.
AA170923 Det er ikke enkelt å finne et sted som oppfyller kravspesifikasjonen uten å ligge helt avsides.
VG170922 - Land som nekter å delta i dialog oppfyller ikke Sikkerhetsrådets resolusjoner som tar til orde for en fredelig løsning på krisen, sa Lavrov fredag, uten å nevne USA ved navn.
DN170922 Disse kravene oppfyller altså ikke Uber i London.
AA170922 - Land som nekter å delta i dialog oppfyller ikke Sikkerhetsrådets resolusjoner som tar til orde for en fredelig løsning på krisen, sa Lavrov fredag, uten å nevne USA ved navn. ( ©NTB ) ¶
VG170921 Norges statsminister Erna Solberg, som var på mottagelse med Trump og kona Melania tirsdag, mener også at Iran oppfyller forpliktelsene sine.
VG170921 Han var da klar på at Iran ikke oppfyller forventningene i avtalen.
DN170921 - Avtalen fungerer og oppfyller sitt formål, sa hun.
AP170921 - Avtalen fungerer og oppfyller sitt formål, sa hun, og understreket at EU vil jobbe for å bevare den.
AA170921 - Avtalen fungerer og oppfyller sitt formål, sa hun.
VG170920 NEW YORK ( VG ) Etter Donald Trumps tordentale ber Erna Solberg USA legge frem konkrete bevis dersom det er slik at de mener Iran ikke oppfyller forpliktelsene i atomavtalen.
DA170920 Den havgående trålflåten er etter hvert blitt omstridt, og det er bred enighet om at fiskerireguleringen ikke oppfyller intensjonene.
VG170919 Det hvite hus må innen midten av oktober gi beskjed til Kongressen om hvorvidt man mener Iran oppfyller punktene som ble fremforhandlet av Obama-administrasjonen.
DB170919 I det første kullet der både jenter og gutter har verneplikt, 1997-kullet, er det 22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene som ikke oppfyller minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå. det viser en studie fra Forsvarets forskningsinstitutt.
AP170919 I det første kullet der både jenter og gutter har verneplikt, 1997-kullet, er det 22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene som ikke oppfyller minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå.
AA170919 I det første kullet der både jenter og gutter har verneplikt, 1997-kullet, er det 22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene som ikke oppfyller minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå. det viser en studie fra Forsvarets forskningsinstitutt.
AA170918 Det er imidlertid forutsatt at tilbyderne oppfyller en rekke minstekrav regjeringen stiller.
AA170918 Det er imidlertid forutsatt at tilbyderne oppfyller en rekke minstekrav regjeringen stiller.
AA170918 Kommunen har inngått en bymiljøavtale med staten, hvor kommunen får milliarder i tilskudd mot at de oppfyller en målsetting om null vekst i biltrafikk.
VG170916 - Hvis du er i god fysisk form, oppfyller kravene til førerkort, og har lisens til å kjøre rally sprint, kan du også være med i løpet.
AP170915 Også skoler som oppfyller « definerte kvalitetskrav », såkalte profilskoler, kan nå få penger fra det offentlige.
DN170914 oktober har Trump frist til å fastslå om Iran oppfyller kravene i avtalen eller ikke.
DB170914 « Vi oppfyller også de rettigheter de reisende har i situasjoner som dette, med forpleining og overnatting, og booker om og refunderer billetter der det er behov for dette », skriver han i en e-post til Dagbladet.
DB170914 - Flere tusen blir berørt ¶ - Oppfyller rettigheter ¶
VG170913 KRISTIANSAND ( VG ) I Agder lagmannsrett argumenterte forsvareren til den dobbeltdrapsdømte 16-åringen med at saken ikke oppfyller vilkårene for forvaringsstraff.
AP170910 Så godt som alle drap oppfyller minst ett av disse, anfører de.
DA170908 Dorian Andersens leilighet oppfyller alle ovennevnte betingelser.
AP170908 Trond Giske : - Det er mer enn nok elever i videregående skole som oppfyller kravet om 3 i matematikk og som kunne bestått et slikt forkurs til at vi kunne fylle lærerutdanningen mange ganger, så det er ingen grunn til å senke kravet.
SA170907 Tydeligere kan vel ikke kulturministeren si at hun ikke synes idretten oppfyller målene i idrettspolitikken.
DB170907 Det må få konsekvenser om man ikke oppfyller kravene.
AP170907 Tydeligere kan vel ikke kulturministeren si at hun ikke synes idretten oppfyller målene i idrettspolitikken.
AA170907 Tydeligere kan vel ikke kulturministeren si at hun ikke synes idretten oppfyller målene i idrettspolitikken.
DA170906 Samtidig viser Forsell til at overdragelsen ikke oppfyller aksjelovens formkrav.
AP170905 Rundt 1,9 millioner mennesker oppfyller kravene for å omfattes av DACA-ordningen.
AA170904 Slik vi i dag definerer samfunnsansvar, er ikke inkluderingsperspektivet med, og alle virksomheter oppfyller sitt samfunnsansvar kun ved å følge loven.
AA170904 Det er også gjort forsøk på å ISO-standardisere samfunnsansvar ( NS-ISO 26000 ), men det viste seg at bedrifter som følger norske regler, allerede oppfyller prinsippene.
AP170903 Jonas Gahr Støres hastesaker etter et eventuelt regjeringsskifte oppfyller tre formål : LO får kvittering for sin valgkampstøtte.
VG170902 På grunn av hennes helsetilstand oppfyller hun kriteriet om å være sårbar og i særlig behov for hjelp ; samtidig som hun kan engelsk og har en jusutdanning som gjør at hun er å anse som en ressurs for et eventuelt mottagerland.
VG170901 - Nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning ble innført i 2015, og målinger viser at politiet oppfyller kravene.
SA170901 - Det viktigste oppfyller vi.
FV170901 - Det viktigste oppfyller vi.
DA170901 Vi skal selvfølgelig hjelpe dem som oppfyller kravene for å få bli her, men må erkjenne at vi ikke kan hjelpe alle.
BT170901 - Det viktigste oppfyller vi.
AP170901 - Det viktigste oppfyller vi.
AA170831 - Det er en rettighet som er nedfelt i utlendingsloven når man oppfyller vilkårene som er satt, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170830 Det oppfyller ikke målene til det jeg tenker skal være et landslag.
DN170830 - Kommisjonen oppfyller ingen grunnleggende krav til gjennomsiktighet og upartiskhet til å kunne gjennomføre en uavhengig og ikke-politiske motivert gransking av brudd på menneskerettigheter og overgrep, sier Al Hussein.
DB170830 Elever og foreldre kan nå klage til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet hvis skolen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt.
DB170830 - Barn og foreldre har mulighet til å klage hvis barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt, lik den elever i skolen har med mulighet for dagbøter.
AA170830 - Kommisjonen oppfyller ingen grunnleggende krav til gjennomsiktighet og upartiskhet til å kunne gjennomføre en uavhengig og ikke-politiske motivert gransking av brudd på menneskerettigheter og overgrep, sier Al Hussein.
FV170829 Men jeg tviler på at foreldre i dag kommer til å gjøre Olga og Gunda populære igjen, selv om de oppfyller noen av kriteriene, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
SA170828 Men jeg tviler på at foreldre i dag kommer til å gjøre Olga og Gunda populære igjen, selv om de oppfyller noen av kriteriene, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
SA170828 Men jeg tviler på at foreldre i dag kommer til å gjøre Olga og Gunda populære igjen, selv om de oppfyller noen av kriteriene, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
BT170828 Men jeg tviler på at foreldre i dag kommer til å gjøre Olga og Gunda populære igjen, selv om de oppfyller noen av kriteriene, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
BT170828 Men jeg tviler på at foreldre i dag kommer til å gjøre Olga og Gunda populære igjen, selv om de oppfyller noen av kriteriene, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
AP170828 Men jeg tviler på at foreldre i dag kommer til å gjøre Olga og Gunda populære igjen, selv om de oppfyller noen av kriteriene, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
AP170828 Men jeg tviler på at foreldre i dag kommer til å gjøre Olga og Gunda populære igjen, selv om de oppfyller noen av kriteriene, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
AA170828 Målet med møtet var å komme fram til tiltak som kan stanse ulovlig innvandring fra Afrika til Europa, samtidig som døra ikke lukkes helt for mennesker som oppfyller betingelsene for å få asyl.
DA170825 Jabalys rettssaken mot den norske staten gikk over to dager i Oslo tingrett denne uka, og handlet om at Utlendingsnemnda ( UNE ) har nektet Jabaly arbeidsopphold i Norge fordi de mener han ikke oppfyller kravene til formell kompetanse.
DB170824 - Jeg vil jobbe for det, og må tro det er vilje til å se på realitetene og ikke bare på hva som er politisk opportunt i Norge, og da må det handle om den konkrete situasjonen i Afghanistan og hva som gjør at vi oppfyller våre forpliktelser.
DA170824 Dersom man ikke oppfyller kravene, kan det bli det juridiske hovedargumentet for å kaste vedkommende ut.
AP170824 Men de færreste som melder seg oppfyller kravene vi stiller, så det er for tidlig å konkludere.
SA170822 Man kan høre på råd, men dette oppfyller ikke kravet om at Johaug uansett har ansvaret for hva hun får inn i kroppen.
FV170822 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
FV170822 Man kan høre på råd, men dette oppfyller ikke kravet om at Johaug uansett har ansvaret for hva hun får inn i kroppen.
DA170822 Ordfører Ringdal sier Lier kommune oppfyller regjeringens mål om tidlig innsats gjennom sine budsjetter.
BT170822 Man kan høre på råd, men dette oppfyller ikke kravet om at Johaug uansett har ansvaret for hva hun får inn i kroppen.
AP170822 Man kan høre på råd, men dette oppfyller ikke kravet om at Johaug uansett har ansvaret for hva hun får inn i kroppen.
SA170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
DN170821 De som er født etter 1983 er ifølge undersøkelser mindre opptatt av fast jobb og karriere, de vil helst starte noe eget, ønsker balanse mellom jobb og fritid og foretrekker merkevarer som oppfyller en større mening i samfunnet.
BT170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
AP170821 Dersom Johaug oppfyller kravene til « ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.
AP170820 Høyre, Frp, KrF og Venstre oppfyller Erna Solbergs drøm om å regjere sammen.
DN170816 Håpet er å komme frem til en fornyet avtale som alle sider kan være fornøyd med og som oppfyller president Donald Trumps gjentatte valgløfter om å hjelpe amerikanske arbeidere.
AA170816 Håpet er å komme fram til en fornyet avtale som alle sider kan være fornøyd med, og som oppfyller Trumps gjentatte valgløfter om å hjelpe amerikanske arbeidere og redusere det amerikanske handelsunderskuddet.
AP170814 Kommunene fikk ti år på seg til å sørge for at alle lærerne oppfyller kravene.
AP170814 Ifølge tall fra grunnskolens informasjonssystem ( GSI ) fra 2015/2016 er det 33.255 av lærerne som underviser i disse fagene, som ikke oppfyller de nye kompetansekravene.
VG170813 I tillegg skriver hun at det prosjekterte anlegget oppfyller alle funksjonelle forventninger fra departementet og politiet.
DB170811 Arbeiderpartiet skal sørge for at Norge oppfyller Paris-forpliktelsen om 40 prosent utslippskutt innen 2030.
VG170806 Forbudet skal være utformet slik at bare de nyeste dieselbilene, de som oppfyller de strengeste utslippskravene, som skal få kjøre på dager med høy forurensning.
VG170805 - Fraværet av kritiske uttalelser fra vitner og mangelen på drøftelser relatert til de ulike straffbarhetsvilkår styrker min oppfatning av en etterforskning som ikke oppfyller grunnleggende objektivitetskrav, skriver han.
DN170802 Det er klart at vi er sårbare for store rokeringer, men samtidig kan vi ikke nekte aktører som oppfyller kriteriene for støtte å få det, sier han.
DN170801 Ellers kan det nevnes at Snap ikke oppfyller kriteriene for å bli inkludert i S&P 500-indeksen grunnet en ny regel som sperrer for selskaper med flere aksjeklasser.
DB170731 ¶ JORDA RUNDT : Oppfyller du kriteriene, kan du få jobb som Jorda Rundt-reporter for det nederlandske flyselskapet KLM.
DB170731 Det store bildet er at private barnehager oppfyller disse kravene - og flere til.
DA170731 SV mener på sin side HRS ikke oppfyller kriteriene for støtten de får.
DA170731 SV mener på sin side HRS ikke oppfyller kriteriene for støtten de får.
AA170730 Under tilsynene ble det undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
DB170729 Bare 20 prosent av undersøkte bestander oppfyller minstekravene.
AP170728 Under tilsynene ble det undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
AA170728 Noen blir også avviklet ved tvang fordi de ikke oppfyller kravene om revisor, antall styremedlemmer eller daglig leder.
AA170728 Den er basert på 72 tilsynsrapporter fra rundt om i hele landet, der det ble undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
VG170727 - Enhver amerikaner som oppfyller opptakskravene, bør få lov til å tjenestegjøre.
VG170727 I fjor ble statsminister Erna Solberg ( H ) utnevnt av FNs generalsekretær til å lede en pådrivergruppe med internasjonale ledere som skal jobbe for at verdens land oppfyller målene innen 2030.
DN170727 - En hver amerikaner som oppfyller opptakskravene, bør få lov til å tjenestegjøre.
AA170727 - En hver amerikaner som oppfyller opptakskravene, bør få lov til å tjenestegjøre.
DA170726 Lykkes Philippe-regjeringen i det, vil det være første gang på 10 år at Frankrike oppfyller kravet fra Brussel.
DB170725 Når det oppdages produkter som er farlige eller som ikke oppfyller kravene i regelverket kan DSB følge opp og iverksette tiltak.
NL170721 En vanlig feriehytte med all luksus man kan drømme seg om oppfyller som regel ikke kravene !
DB170719 I begynnelsen av mars ba Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag, Pelsdyralslaget og Småbrukarlaget om å utarbeide et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram som oppfyller strenge krav til dyrevelferd.
VG170718 Leger, psykologer og optikere gir blaffen i å varsle fylkeslegen om bilførere som ikke oppfyller helsekravene til førerkortet.
VG170713 Han viser til at andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekrav nasjonalt er 24 prosent i norsk, 36 prosent i matematikk og 48 prosent i engelsk.
AA170712 For HV's innsatsstyrker står det noe bedre til, og de fleste områdene oppfyller « evne til krise- og bistandsberedskap ».
DB170711 - Den artikkelen oppfyller ikke vitenskapelige og medisinske krav, og den ballen ble vel lagt ganske død da det kom fram.
DB170710 Og hvis de ikke oppfyller pliktene sine, vanker det straff. norsk tipping ¶
VG170706 Søknaden ble først avslått av kirkeadministrasjonen, med begrunnelse at konserten ikke oppfyller kriteriene for bruk av kirken.
SA170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
DA170706 Polen er et av få land som oppfyller kravet, som er en kampsak for Trump. 3.000 amerikanske tropper er stasjonert i landet, som en del NATO-styrker mot den russiske aggressjonen i Ukraina.
BT170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
AP170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
AA170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
VG170705 Etter å ha undersøkt Hagens påstand, mener Faktisk-redaksjonen at den ikke oppfyller kravene de har satt for at en påstand vurderes som sann.
DB170705 Når Jussbuss møter klienter som sitter på narkotikadommer opp mot ti år og kun tilbys å snekre paller, stiller vi oss tvilende til at fengselet oppfyller rehabiliteringsformålet.
DA170705 Konkursbegjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.
VG170701 Siden har prosentandelen som oppfyller kravene steget raskt, til rekordhøye 93 prosent i år.
DB170701 Den med best sammenlagttid, som oppfyller dette kravet, vil bære den hvite trøya.
DB170701 Med den nye loven oppfyller Norge våre menneskerettslige forpliktelser bedre enn før, blant annet ved at retten til privatliv og forbudet mot diskriminering nå står sterkere.
VG170630 Fly og besetning som oppfyller de felleseuropeiske reglene får på den bakgrunn tillatelse til å operere i Norge », skriver hun.
VG170629 Bruce Springsteen oppfyller uten tvil kravene om å « bruke sin posisjon til å forsvare dem som trenger det, påpeke urettferdighet og oppmuntre når det er mulig », slik det heter i akademiets begrunnelse.
VG170629 Hensynet til samfunnsvernet er da så tungtveiende at det oppfyller lovens meget strenge vilkår for å idømme tiltalte forvaring », heter det i dommen.
FV170629 Hensynet til samfunnsvernet er da så tungtveiende at det oppfyller lovens meget strenge vilkår for å idømme forvaring.
AA170629 Kirken sa nei fordi de mente konserten ikke oppfyller kriteriene for hva som kan få slippe til i kirken.
VG170628 - Nå er det en tvil hos oss om at IRN oppfyller forutsetningene for pengene de får.
AA170628 Men det er bare fem land som oppfyller dette målet.
AA170628 ( ©NTB ) ¶ | 120 høyblokker i Storbritannia får stryk på branntest ¶ 120 høyhus i Storbritannia oppfyller ikke kravene til brannsikkerhet, ifølge statsminister Theresa May.
DB170623 Vi vil for første gang få et eget utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktige utslipp, vi må systematisk rapportere på framdriften og vi kan bli møtt med sanksjoner hvis vi ikke oppfyller forpliktelsene.
SA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
DA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
AA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
AA170622 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, heter det i meldingen.
VG170621 Det er slik vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag.
DN170621 Regjeringen vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå en felles forståelse av hvordan et fond best kan innrettes, og hvordan sikre at en slik løsning oppfyller kravene i direktivet, fremkommer det i meldingen.
BT170621 Regjeringens strategi vil sikre at vi oppfyller det utslippsbudsjettet vi får fra EU.
BT170621 AMBISIØS PLAN : Regjeringens strategi er ambisiøs og den vil sikre at vi oppfyller det utslippsbudsjettet vi får fra EU, skriver klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170620 Det er ingen, verken på på Overvik, Rotvoll eller Leangen, som tar opp regningen dersom vi ikke oppfyller bymiljøavtalen, sier Geirmund Lykke ( KrF ).
DB170617 - Rapporten legger også grunnlaget for omtalen av NRKs oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget i budsjettproposisjonen, slik at Stortinget får anledning til å stilling til om NRK oppfyller sitt oppdrag, sier hun.
VG170616 Til sammenligning har Cecilia Brækhus og hennes private selskap First Lady Promotion fått på plass et antidopingopplegg som oppfyller kravene til det internasjonale antidopingbyrået WADA og dermed Antidoping Norge.
NL170616 Fakultetet oppfyller sitt samfunnsoppdrag ved å utdanne jurister som jobber som dommere, politijurister, advokater, forvaltningsjurister og rettshjelpere.
DB170616 Han mener det viktigste er at elevene oppfyller timetallet sitt, og er positiv til forslaget om det kan hjelpe til med dette.
DB170616 Det viktigste er at elevene oppfyller timetallet og gjennomfører eksamen på en god måte, sier Rahman Chaudhry, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.
DB170616 - Det viktigste når man prøver å organisere skoleåret er at elevene oppfyller timetallet sitt.
AA170616 Dersom de ikke selv oppfyller kravet om full barnehagedekning med kommunale barnehager, er det fritt frem for de private.
DB170615 Dette er stikk i strid med flyktningkonvensjonens prinsipp om at de som oppfyller konvensjonens krav er flyktninger og har rett til all den hjelp og beskyttelse som oppstilles der.
BT170615 Vikings aksjonærer stiller med friske penger og oppfyller trener Ian Burchnalls ønske om å hente nye spillere allerede til sommeren.
DB170613 Samtidig vil det ikke vært realt overfor de medlemslandene som faktisk oppfyller sine forpliktelser, ikke å gå videre med saken.
AP170613 Så lenge vi oppfyller den lovfestede retten til barnehageplass, har vi stor frihet i hvordan løse dette konkret, sier hun.
AP170613 Det har de lov til, så fremt de oppfyller retten til barnehageplass.
DB170612 ( Dagbladet ) : Medietilsynet vil reise tilsynssak mot TV 2 og P4, fordi de mener de ikke oppfyller kravene som er satt til allmennkringkastere.
AP170612 - Vi har ingen grunn til å tro at Iran ikke oppfyller avtalen, snarere tvert om.
SA170609 Det er ikke alle som oppfyller disse målene.
DA170606 Men New York, California og en rekke andre amerikanske delstater har inngått et samarbeid hvor de lover å bidra til at USA likevel oppfyller utslippsmålene i klimaavtalen.
AP170606 Men New York, California og en rekke andre amerikanske delstater har inngått et samarbeid hvor de lover å bidra til at USA likevel oppfyller utslippsmålene i klimaavtalen.
AA170606 Men New York, California og en rekke andre amerikanske delstater har inngått et samarbeid hvor de lover å bidra til at USA likevel oppfyller utslippsmålene i klimaavtalen.
VG170605 Samtidig gjorde flere amerikanske delstatsguvernører det klart at de vender sin egen president ryggen, og akter å oppfyller Parisavtalen uten ham.
VG170602 De akter å oppfyller Paris-avtalen uten ham. byer vender sin egen president ryggen.
VG170602 De akter å oppfyller Paris-avtalen uten ham.
DB170602 - Dessuten var konklusjonen i Paris-avtalen at temperaturen ikke ville bli redusert med mer enn 0,17 grader i 2100 dersom alle oppfyller krav til reduksjon i CO2-utslippene, sier Stray Spetalen.
BT170602 Ta internasjonalt lederskap ved en ambisiøs nasjonal klima- og energipolitikk som oppfyller målene fra Paris.
AA170602 Han viser også at USA kan gjøre som de vil, samtidig som han oppfyller et løfte fra valgkampen.
AP170531 Det jeg har sagt, i samsvar med det undersøkelsen viser, er at UD har unnlatt å arkivere i både åpne og graderte arkiver - og at dette ikke oppfyller arkivlovens bestemmelser, altså er lovstridig.
AA170531 Det kan regnes med i drivstoff som oppfyller omsetningskravet.
DB170530 Norsk lov sier at man må informere om opphavsland, dersom det utgjør mer enn 50 prosent av produktet, noe Gultvedt mener de oppfyller .
SA170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 åri ¶ over 40 år og har født barn føri ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligerei ¶ har BMI på over 25i ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europai ¶ har foreldre med diabetesi ¶
FV170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 år ¶ over 40 år og har født barn før ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligere ¶ har BMI på over 25 ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa ¶ har foreldre med diabetes ¶
DB170529 Jeg kan ikke skjønne at disse oppfyller kriteriene i anbudene og det er i alle fall ikke i tråd med målet om et seriøst arbeidsliv.
DA170529 Vegvesenet skriver at begge alternativer har sine styrker og svakheter, og alle løsninger oppfyller hovedmålet i prosjektet om en forsinkelsesfri bussvei.
DA170529 Anbefalt løsning oppfyller best målsettingen om videreutvikling av vernemiljøet i Norestraen.
DA170529 Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene.
DA170529 Departementet skal nå vurdere om forslaget fra dagligvarebransjen oppfyller kravene fra EU.
DA170529 Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene.
DA170529 Departementet skal nå vurdere om forslaget fra dagligvarebransjen oppfyller kravene fra EU.
BT170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 år ¶ over 40 år og har født barn før ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligere ¶ har BMI på over 25 ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa ¶ har foreldre med diabetes ¶
AP170529 Ifølge de nye retningslinjene er det kvinner som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene : ¶ førstegangsfødende og over 25 år ¶ over 40 år og har født barn før ¶ har hatt svangerskapsdiabetes tidligere ¶ har BMI på over 25 ¶ har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa ¶ har foreldre med diabetes ¶
AA170529 Departementet skal nå vurdere om forslaget fra dagligvarebransjen oppfyller kravene fra EU.
AA170527 Sanksjonene kan trappes ned når Russland oppfyller sine forpliktelser, heter det i en uttalelse fra G7-toppmøtet.
NL170526 Alle offentlige anbud krever minimum samme lønn som i offentlig sektor, ikke bare oppfyller vi vilkårene, men ligger altså over.
AP170526 Men i stedet holdt Trump en krass tale der han gikk til angrep på de andre allierte og det faktum at kun 5 av 28 land oppfyller målsettingen om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.
AP170526 Men i stedet holdt Trump en krass tale der han gikk til angrep på de andre allierte og det faktum at kun 5 av 28 land oppfyller målsettingen om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.
AP170526 Men i stedet holdt Trump en krass tale der han gikk til angrep på de andre allierte og det faktum at kun 5 av 28 land oppfyller målsettingen om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.
AP170525 i dag er det bare fem land som oppfyller kravet.
SA170524 Den første delen av formålet oppfyller Avinor gjennom styrkingen av Gardermoen som internasjonal storflyplass, men dette går selvsagt på bekostning av de andre regionale flyplassene i Norge.
DN170524 Ingeniørstudenter sliter med å finne relevante sommerjobber som oppfyller praksiskravet på studiet.
DB170524 Og hvis de ikke oppfyller pliktene sine, vanker det straff.
SA170523 Vikings aksjonærer stiller med friske penger og oppfyller trener Ian Burchnalls ønske om å hente nye spillere allerede til sommeren.
AP170523 Vikings aksjonærer stiller med friske penger og oppfyller trener Ian Burchnalls ønske om å hente nye spillere allerede til sommeren.
VG170522 - Men det oppfyller ikke to prosent-målet i 2024 ?
BT170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
BT170522 I verste fall oppfyller du alle borgernes verste fordommer, på ren trass.
AP170522 Polen, Tsjekkia, Ungarn Kroatia, Romania og Bulgaria har ikke innført euro, både fordi de ikke oppfyller de økonomiske kravene som EU stiller, men også fordi Polen, Tsjekkia og Ungarn av politiske grunner er sterkt imot innføring av euro.
AP170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
AA170522 Statens legemiddelverk har vurdert at legemiddelet oppfyller prioriteringskriteriene, og at behandling er kostnadseffektiv ut fra den hemmelige prisen som er fremforhandlet med legemiddelselskapet MSD.
VG170520 Dersom det ligger klart til grunn for tildelingen at Fyrlykta skal være ideell og at betalingen skal gå til oppfyllingen av allmennyttige formål, er det grunn til å stille spørsmål om Fyrlykta oppfyller kravene, mener Vordahl.
DA170518 * Frata trålere som ikke oppfyller pliktene sine kvoter, og tildele kvotene til fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn.
DA170518 De vil frata trålere kvoter dersom de ikke oppfyller sine plikter - det er dagens lovverk, sier Sandberg, som ikke ser det nye med Aps forslag til fiskeripolitikk.
AA170518 Også Eli Taugbøl, kandidat for Telemark Venstre, mener tilbudet ikke oppfyller Stortingets vedtatte mål.
DB170515 - Otterstad har vært en viktig samfunnsaktør, både innen frivillighetsarbeid innen musikk- og kulturliv i Fredrikstad i en årrekke - og som forsvarsadvokat, og han oppfyller etter vårt syn de nødvendige kriteriene for å få medaljen tildelt.
BT170515 Med en sammenslåing oppfyller en Kunnskapsdepartementets ønsker om sterkere fagmiljø, uten kompliserte fusjoner mellom forskjellige institusjoner.
SA170514 Oppfyller man ikke finalelagenes strenge krav, må man derimot regne med å måtte punge ut atskillig mer.
BT170514 Oppfyller man ikke finalelagenes strenge krav, må man derimot regne med å måtte punge ut atskillig mer.
AP170514 Oppfyller man ikke finalelagenes strenge krav, må man derimot regne med å måtte punge ut atskillig mer.
SA170511 To av tre nordmenn oppfyller ikke anbefalingen om 30 minutters bevegelse med moderat intensitet hver dag.
DB170511 For selv om boka trolig ikke oppfyller kriterier for rasehat i juridisk forstand, er konflikten som skildres mellom raser, ikke mellom kulturer.
VG170510 Sammen med andre forhold mente retten at « forholdene samlet var av en slik karakter og omfang at de oppfyller kriteriene for sosial dumping.
VG170510 Men om ESA ( organ som sikrer at EFTA-stater oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, journ.anm ) er av samme oppfatning, er jeg ikke sikker på.
DN170510 - Republikken på vei ! - opplyste onsdag at Valls ikke oppfyller kriteriene for å bli en av bevegelsens kandidater.
AA170510 - Republikken på vei ! - opplyste onsdag at Valls ikke oppfyller kriteriene for å bli en av bevegelsens kandidater.
DB170509 - Nav-regelen det er på tide å endre ¶ Oppfyller du vilkårene, kommer feriepengene på konto innen 31. mai.
DB170506 Han mener at innholdet ikke oppfyller minimumskravene i arbeidsmiljøloven, fordi det ikke vises til hvilken lovbestemmelse som legger grunnlaget for ansettelsen.
DB170505 Han mener at innholdet ikke oppfyller minimumskravene i arbeidsmiljøloven.
AP170505 Stiftelser som oppfyller et bestemt formål, blinker seg ofte ut som en mulighet hvis man vil gi tilbake til samfunnet, ifølge professor i forretningsjus og instituttleder på BI, Tore Bråthen.
SA170504 Det vil si at vi alle må ha den samvittighetens drivkraft som gjør at vi oppfyller våre plikter som medmennesker.
SA170504 Alle må ha den samvittighetens drivkraft som gjør at vi oppfyller våre plikter som medmennesker.
AA170503 Hvis et forslag blir drøftet offentlig og man blir nedstemt etterpå, så er det ikke så koselig for en person som man egentlig vil løfte frem, men som man så mener ikke oppfyller kriteriene for æresborger, sier Wolden.
VG170502 Regelendringen vil imidlertid antakelig få store konsekvenser for kjente friidrettsutøvere, fordi deres verdensrekorder ble satt før 2005 - og de dermed ikke oppfyller kravene til å få dem godkjent som verdensrekorder.
DB170502 Disse er satt under forhold som oppfyller de nye kriteriene til dopingkontroller, skriver avisa.
DB170502 Meglersjefen opplever at det nå er vanskeligere å få solgt objekter som ikke oppfyller alle krav.
DB170429 Nylig kom svaret, nemlig at ektemannen ikke oppfyller kravene for å få innvilget hjelp.
AP170429 Bakgrunnen er krisen i landet og om det oppfyller Det interamerikanske demokratiske charter.
DA170428 Så gikk det som det gikk, og innholdet på albumet oppfyller intensjonene om å være ei partyplate for en verden som er i ferd med å gå fra forstanden.
VG170427 - CE-merket brukes for produkter i Europa som oppfyller alle sikkerhetskrav.
SA170427 Også forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord, mener at resultatet oppfyller kravet om å sikre alle ansatte reallønnsutvikling.
DB170427 2, 5 millioner voksne oppfyller ikke anbefalingen om 30 minutters daglig fysisk aktivitet og norske 15-åringe gutter er blant de minst fysisk aktive i Europa, ifølge Folkehelsemeldingen.
AA170427 Også forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord, mener at resultatet oppfyller kravet om å sikre alle ansatte reallønnsutvikling.
VG170426 De vil blant annet kunne kutte midler i enkelttilfeller der distrikter ikke oppfyller krav knyttet direkte til overføringene.
VG170426 Hvis man oppfyller krav om kommunal bolig, så er det for tiden ventetid på inntil 12 måneder, skriver kommunaldirektør Arild Hammerhaug i Skedsmo kommune på Facebook.
SA170426 De vil blant annet kunne kutte midler i enkelttilfeller der distrikter ikke oppfyller krav knyttet direkte til overføringene.
DN170426 De vil blant annet kunne kutte midler i enkelttilfeller der distrikter ikke oppfyller krav knyttet direkte til overføringene.
BT170426 De fleste oppfyller ikke nynorskkravet.
AA170426 De vil blant annet kunne kutte midler i enkelttilfeller der distrikter ikke oppfyller krav knyttet direkte til overføringene.
AA170426 De fleste oppfyller ikke nynorskkravet.
AP170425 Hun opplyser at UNE har mange familieinnvandringssøknader som ikke oppfyller alle vilkår.
VG170423 Når de gir pålegg om bedring, mener Arbeidstilsynet at arbeidsgiveren ikke oppfyller de lovfestede kravene til å sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø.
AP170423 Nå er dette kravet myket opp, slik at skoler som oppfyller definerte kvalitetskrav ( profilskoler ) også kan få støtte.
DN170422 Om forslaget blir vedtatt, oppfyller det ønsket til tidligere statsminister og nåværende NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, som gjester landsmøtefesten lørdag kveld.
DA170422 Bare en håndfull land oppfyller dette i dag, og USA er den suverent største bidragsyteren med et bidrag på omlag 3,6 prosent av BNP.
AA170422 Dermed oppfyller Arbeiderpartiet ønsket til tidligere statsminister og nåværende NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, som gjester landsmøtefesten lørdag kveld. ( ©NTB ) ¶
VG170421 Les også : NATO-sjefen møtte Trump midt i hans første Russland-krise ¶ Oppfyller Stoltenbergs mål ¶
VG170421 Dermed oppfyller Ap målet som deres tidligere partileder og statsminister Jens Stoltenberg har brukt mest tid på siden han ble NATOs generalsekretær i 2014.
DN170421 Selskapet kan ikke selge bilene tilbake før jukseprogrammene er fjernet, og bilene oppfyller kravene i regelverket.
AP170420 I dag ligger derfor flertallet av skoler som oppfyller lærernormen, på østkanten.
AP170420 For eksempel oppfyller samtlige av kommunene i Finnmark normen i dag.
DA170419 Bare en håndfull land oppfyller dette i dag, og USA er den suverent største bidragsyteren med et bidrag på omlag 3,6 prosent av BNP.
DB170418 Dette betyr at kommunen er innstilt på å gi fritak til de barnehagene som oppfyller kravene som stilles i eiendomsskatteloven, sier han.
SA170415 Så lenge vinduet oppfyller kravet til rømningsvei er kravet om dagslys oppfylt.
SA170415 • Har du nok takhøyde, eller må du grave ut kjelleren ? • Vurder drenering og fuktsikre løsninger ¶ • Pass på at du får inn nok dagslys og at du oppfyller kravene til rømningsvei.
AP170415 Så lenge vinduet oppfyller kravet til rømningsvei er kravet om dagslys oppfylt.
AP170415 • Har du nok takhøyde, eller må du grave ut kjelleren ? • Vurder drenering og fuktsikre løsninger ¶ • Pass på at du får inn nok dagslys og at du oppfyller kravene til rømningsvei.
DN170413 Månedsrapporten til Det internasjonale energibyrået ( IEA ) publisert torsdag viser at Opec-landene oppfyller kuttmålene.
FV170411 Så lenge vinduet oppfyller kravet til rømningsvei er kravet om dagslys oppfylt.
FV170411 • Har du nok takhøyde, eller må du grave ut kjelleren ? • Vurder drenering og fuktsikre løsninger ¶ • Pass på at du får inn nok dagslys og at du oppfyller kravene til rømningsvei.
AP170409 Oppfyller rettsdannelsen kriteriene ovenfor, er det en stiftelse, uavhengig av om den betegnes som legat, fond, institusjon eller lignende.
AP170409 Oljefondet går faktisk såpass høyt på banen at det kan stilles spørsmål ved om fondet selv fullt ut oppfyller de kravene det nå vil stille til selskapene de investerer i.
VG170406 KJEFTER PÅ KOMMUNENE : Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener mange kommuner ikke oppfyller plikten de har om å la folk klage i saker om å få nedsatt eller slettet eiendomsskatt.
DN170406 Trålere som ikke oppfyller pliktene sine, skal fratas kvotene.
DB170406 Rapportforfatteren mener det er grunn til å tro at enkelte piloter jukser på engelskprøvene sine, samt at noen får tildelt bekreftelse på at de oppfyller minimumskravet i engelsk, uten å ha bestått testen.
DB170406 I tillegg har Dagbladet stilt spørsmål om hvorvidt piloter som er omfattet av en damp lease-avtale kun oppfyller minimumskrav.
DA170406 Ombudet vil ikke være i like god stand til å gi veiledning, være pådriver og føre tilsyn med at Norge oppfyller sine forpliktelser etter konvensjonene, sier Bjurstrøm til Dagsavisen.
DA170405 På pressekonferansen fikk han spørsmål om hvor mange tonn CO2 som er kuttet i planen og om det er nok til at Norge oppfyller forpliktelsene i Parisavtalen.
DB170404 Men de midlene som jeg fordeler og som et samla storting stiller seg bak, må jeg vite at oppfyller de kriteriene som er lagt til grunn, sier Helleland ¶
DB170404 REDEGJØR : Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar på vei in ti møtet med kulturminister Linda Hofstad Hellelands kontor fo rå redegjøre for om Islamsk Råd oppfyller kravene til statsstøtte med bakgrunn i den situasjonen organisasjonen har satt seg i Foto : Øistein Norum Monsen / Dagbladet ¶
DB170404 Og hvis de ikke oppfyller pliktene sine, vanker det straff.
DA170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AP170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet, og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170403 Fly og besetning som oppfyller de felleseuropeiske reglene får på den bakgrunn tillatelse til å operere i Norge, sier Nordheim.
VG170402 - Her er et slående eksempel : Den nye nasjonale transportplanen legger enorme beløp inn på vei og jernbane, og så blir den mottatt med slakt over hele landet fordi den ikke oppfyller forventningene. som politikerne selv har bygget opp, sier Rotevatn, ¶
AP170402 Fly og besetning som oppfyller de felleseuropeiske reglene, får på den bakgrunn tillatelse til å operere i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet.
AA170402 Juryleder Bernt Olufsen sier i begrunnelsen på Skup lørdag kveld at avsløringen " til de grader " oppfyller pressens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner.
VG170401 « Sjelden har vi sett et prosjekt som så til de grader oppfyller pressens selvpålagte samfunnsoppdrag.
FV170401 - Sjelden har vi sett et prosjekt som så til de grader oppfyller pressens selvpålagte samfunnsoppdrag, sa juryleder Bernt Olufsen da han delte ut prisen i Tønsberg.
AP170401 - Sjelden har vi sett et prosjekt som så til de grader oppfyller pressens selvpålagte samfunnsoppdrag, sa juryleder Bernt Olufsen da han delte ut prisen i Tønsberg.
AA170401 Juryleder Bernt Olufsen sier i begrunnelsen på Skup lørdag kveld at avsløringen " til de grader " oppfyller pressens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner.
VG170331 - Det er drivstoffbransjen som må finne løsninger med en produktmiks som ivaretar bilene og som samlet gir et volum som oppfyller myndighetenes krav.
BT170331 I FNs siste gjennomgang av hvordan Norge oppfyller barns rettigheter ( 2010 ), påpekes det at FN er bekymret for at barns rett til å ha kontakt med begge foreldrene ikke alltid blir ivaretatt - selv når det er til barnets beste.
AA170331 Retten mener at handlingen til tiltalte var straffri og lovlig, og etter deres syn oppfyller handlingen vilkårene for nødverge.
AA170331 Ifølge Helgesen er lovforslaget fullt forenlig med at Norge oppfyller klimamålet for 2030 i samarbeid med EU.
VG170330 - Idrettsforbundet bør nå bare være opptatt av hvem som oppfyller kriteriene de leter etter.
SA170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
DB170330 Men selv om han mener han har riktig holdning og oppfyller Pelés kriterier for suksess, ser ikke den brasilianske legendens spådom ut til å bli en realitet.
AP170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
AA170330 Hvis ikke USAs oppfyller sine utslippsforpliktelser i Parisavtalen, frykter eksperter at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe den globale oppvarmingen kan rakne.
AA170330 Lloyd's konsernsjef Inga Beale la til at Brussel oppfyller selskapets krav til et " solid regelverk sentralt plassert i Europa ".
AA170330 Ghozlan sier han arbeider for å starte en ny organisasjon fordi han mener dagens IRN ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag.
VG170329 Samtidig vurderer juristene i Kulturdepartementet om Islamsk Råd oppfyller vilkårene for bevilgning.
DB170329 Kulturministeren har også bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte, skriver NTB.
DB170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
DB170329 Kulturdepartementet vurderer om organisasjonen oppfyller kravet til statsstøtte.
DA170329 En skole oppfyller aktivitetsplikten først når den gjør alt som faglig er rimelig å forvente, og ikke stopper opp arbeidet før eleven opplever at skolemiljøet er trygt og godt.
AP170329 Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AP170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Venstre-leder Trine Skei Grande viste til Dagens Næringslivs oppslag om at arbeidsgivere kan risikere bøter eller straffeskatt om de ikke oppfyller kravene, dersom Skatteetatens forslag blir regelen.
AA170329 Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Det skal mye til for at frykten for ulv er stor nok til at det oppfyller vilkårene for å gi tillatelse for å felle ulv, sier Vidar Helgesen ( H ).
AA170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) varslet onsdag at hun har bedt om en vurdering om hvorvidt organisasjonen oppfyller vilkårene for å få statsstøtte og har kalt organisasjonen inn på teppet.
DN170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
DB170328 Dette oppfyller ifølge dommen vilkår for straff, og begge de tiltalte ble dømt. 3000 kroner i bot.
DB170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
DB170328 Det er deres mandat, og deres bidrag til at Bergens Tidende oppfyller sin samfunnsrolle, skriver BT i klagen.
DA170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
BT170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.
AP170328 I hovedsak har ikke de fengslede fått diagnosen, men de oppfyller kriteriene, viser studien til forsker Erik Søndenaa ved Kompetansesenteret for sikkerhet-, fengsel- og rettspsykiatri ( Sifer ).
AA170328 I hovedsak har ikke de fengslede fått diagnosen, men de oppfyller kriteriene, viser studien til forsker Erik Søndenaa ved Kompetansesenteret for sikkerhet-, fengsel- og rettspsykiatri ( Sifer ).
SA170327 Men fremfor alt bekrefter det mistanken om at vi ikke har spillere som vinner nok dueller, som er tøffe nok med seg selv og som oppfyller den forholdsvis enkle målsettingen om å være til stede i kampen.
BT170327 Men fremfor alt bekrefter det mistanken om at vi ikke har spillere som vinner nok dueller, som er tøffe nok med seg selv og som oppfyller den forholdsvis enkle målsettingen om å være til stede i kampen.
AP170327 Men fremfor alt bekrefter det mistanken om at vi ikke har spillere som vinner nok dueller, som er tøffe nok med seg selv og som oppfyller den forholdsvis enkle målsettingen om å være til stede i kampen.
AP170323 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket.
AP170323 Regjeringen, med fiskeriminister Per Sandberg i spissen, foreslår altså med vitende vilje å premiere de som ikke oppfyller kontrakten, skriver Lena Amalie Hamnes som driver bloggen www.nakenutenfisk.no.
AA170323 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket.
DB170322 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket.
DB170322 ADAC viser også til at dieselbiler som oppfyller Euro 5-reglene i enkelte tilfeller er renere enn de mer moderne, som oppfyller Euro 6-reglene.
DB170322 ADAC viser også til at dieselbiler som oppfyller Euro 5-reglene i enkelte tilfeller er renere enn de mer moderne, som oppfyller Euro 6-reglene.
AP170322 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket.
AA170322 Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysninger, heter det i vedtaket.
DB170321 Fortgang i forhandlingene om EU-medlemskap samt visumfrihet for tyrkere er andre deler av avtalen, som EU har lovet å innfri dersom Tyrkia på sin side oppfyller 72 ulike krav og betingelser.
AA170321 Bare én av fire voksne nordmenn oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger på dette området.
DB170320 Mangel på uavhengige kontrollinstanser og åpenhet, gjør det også umulig for oss å vite om soyaprodusentene faktisk oppfyller kravene sertifiseringsordningen lover.
AP170320 I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at kommuner som ikke oppfyller en minstestandard for kvalitet, skal få tilbud om egen veiledning. 100 millioner kroner skal bevilges til lokal skoleutvikling i år, en pott som etter hvert skal økes til en halv milliard kroner årlig.
AA170320 Vi anbefaler minimum 30 minutter aktivitet om dagen, men dessverre er det altfor få som oppfyller dette, sier Linhave. ( ©NTB ) ¶
AA170320 Vi anbefaler minimum 30 minutter aktivitet om dagen, men dessverre er det altfor få som oppfyller dette, sier Linhave.
DB170319 Fortgang i forhandlingene om EU-medlemskap samt visumfrihet for tyrkere er andre deler av avtalen, som EU har lovet å innfri dersom Tyrkia på sin side oppfyller 72 ulike krav og betingelser.
DB170318 Som Daalder skriver oppfyller altså fem land målet om to prosent, men det er altså et mål, ikke et krav.
BT170318 De 21 kommunene som har levert klager som ikke oppfyller kravene til nå, får anledning til å endre på klagene, skriver Politiforum.
AA170318 De 21 kommunene som har levert klager som ikke oppfyller kravene til nå, får anledning til å endre på klagene, skriver Politiforum.
DA170317 Ingen har påvist feil i rapportene og analysene våre, sier hun og er ikke i tvil om at HRS oppfyller kriteriene for å få støtte.
AA170317 Ingen har påvist feil i rapportene og analysene våre, sier hun og er ikke i tvil om at HRS oppfyller kriteriene for å få støtte.
AA170316 Det finnes imidlertid ingen kontrollinstans som har myndighet til å stanse eller avvise utredninger som ikke oppfyller den nye instruksens krav. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Sirkus oppfyller ikke de medfødte kravene dyrene har som areal, temperatur og aktivitetsmuligheter.
VG170314 Og selv om Scott viet mye av taletiden sin til viktigheten av et likt regelverk over hele verden - et regelverk som innebærer straff om man ikke oppfyller det - så snakket hun også om Therese Johaug med VGs journalist i en av pausene mandag.
VG170314 Fulham-spilleren oppfyller de kriteriene Lagerbäck forteller VG at hans leder bør inneha, som er følgende : ¶
VG170313 - Dersom sykehuset ikke oppfyller sine lovpålagte plikter, skal kontrollkommisjonen være på dem og få dette rettet opp.
AP170313 I NATO er det totalt kun fem land som oppfyller målet, det samme antallet som i 2015.
DN170312 Dette er et viktig moment, fordi mange NATO-land ikke oppfyller dette kravet, understreker Halleraker.
DB170312 Venter du med å registrere deg, vil du gå glipp av støtte fra Nav selv om du ellers oppfyller kravene. #3 : Her må du alltid krysse « ja » når du søker om dagpenger ¶
AA170312 Dette er et viktig moment, fordi mange NATO-land ikke oppfyller dette kravet, understreker Halleraker.
VG170310 GARDERMOEN ( VG ) Det er et massivt ønske fra velgerne at Norge oppfyller NATOs mål og bruker to prosent av BNP på forsvar.
SA170310 CE-merking betyr at produktet oppfyller myndighetenes krav.
BT170310 CE-merking betyr at produktet oppfyller myndighetenes krav.
AP170310 CE-merking betyr at produktet oppfyller myndighetenes krav.
VG170309 Hun oppfyller ikke til kravene for å kunne søke om kommunal leilighet.
DA170309 Det er veldig få som oppfyller stereotypen, og det gjør jo at man kan forsvinne.
AA170309 Neste uke varsler oppfyller definisjonen til fulle med dagtemperaturer godt over fem grader mange steder og nattetemperaturer i underkant av 0 grader.
SA170308 Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, og Justervesenet som har kontrollansvaret, sier Grøtterud ¶
FV170308 Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, og Justervesenet som har kontrollansvaret, sier Grøtterud ¶
AP170308 Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, og Justervesenet som har kontrollansvaret, sier Grøtterud ¶
DB170307 Dermed oppfyller denne historien ikke Dagbladets standarder for verifisering.
DB170307 Dermed oppfyller denne historien ikke Dagbladets standarder for verifisering.
DA170307 Basert på innrapporterte årsverk i skolehelsetjenesten, er det kun helsesøsterårsverk i ungdomsskolen som på landsbasis oppfyller eller ligger over den normerte anbefalingen.
AA170307 En bot på ytterligere 300 millioner dollar gjøres betinget i sju år dersom selskapet ikke oppfyller vilkårene for avtalen.
AA170307 « Og mens Rema 1000 hiver ut noen, og blir bestevenn med andre for å få gode innkjøpsbetingelser, bruker Norgesgruppen markedsmakten sin for å få leverandørene til å levere nye produkter som oppfyller dagligvaregigantens krav.
VG170306 Vi finner lav kompetanse, og vi ser en maktesløshet i foreldrenes kamp mot skoler og kommuner som ikke oppfyller barnas rettigheter.
DA170306 det klart fram at Fylkesmannen er bekymret for skolens saksbehandling rundt « Ragne » og varsler Utdanningsdirektoratet som rette instans for å vurdere tilsyn ved Rudolf Steinerskolen i Oslo : « Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av ovennevnte foresatt er grunn til bekymring knyttet til om skolen oppfyller kravene i opplæringsloven § 5-4, saksbehandling i samband med vedtak om spesialundervisning », heter
DA170306 trinn, oppfyller ikke opplæringslovens krav til arbeid med elevenes psykososiale miljø på flere punkter, ifølge direktoratet.
BT170306 Det er kun reell fare for skade på mennesker som oppfyller kravet i loven, og slik fare utgjør ikke ulven.
AP170304 - Folk foretrekker å leve i vakuumet de bygger, og sier til seg selv at de oppfyller Guds vilje.
AP170304 Omtrent 4000 kvinner får i dag screening med en såkalt KUB-test ( kombinert ultralyd- og blodprøvetest ) fordi de oppfyller kriteriene for fosterdiagnostikk.
VG170302 Etter å ha hørt Trumps visepresident Mike Pence gjenta budskapet i München noen dager senere, sa Erna Solberg til VG at langtidsplanen for Forsvaret og forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Ap gjelder, og at planen oppfyller NATOs felles vedtak fra Cardiff : ¶
AA170302 Avdelingsleder Ira Haraldsen ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Oslo universitetssykehus sier de følger internasjonale retningslinjer, og at man kan starte behandling etter et halvt til ett år om man oppfyller kriteriene.
AA170302 - Ingen som oppfyller disse kriteriene, blir holdt igjen fra å få hjelp, sier hun. ( ©NTB ) ¶ | 16 år gammel jente tiltalt for å ha spredt sexvideo ¶
VG170301 Det er en rekke former for handel vi ikke aksepterer selv om de oppfyller disse kriteriene.
VG170301 Alle som oppfyller kravene til å få tilskudd, får. * 1 Lund, og kona Else Lund, mottok i 2010 drøyt 46 000 kroner i støtte fra Oslo kommunes klimafond for blant annet å skifte ut oljefyr med en varmepumpe i en enebolig i Hamborgveien på Nordberg i Oslo.
DB170301 Han bemerket likevel at det er viktig at NATO-landene oppfyller sine økonomiske forpliktelser.
DB170301 Terrordømte Breivik oppfyller denne gjennom studiene sine, ifølge lagmannsrettens dom.
VG170228 Over de siste fem årene har det skjedd en firedobling av barn og unge med stressrelaterte plager, og av disse er det rundt åtte prosent som oppfyller kriteriene til en psykisk lidelse.
DN170228 Demokraten Bill Pascrell sa mandag at Kongressen har et ansvar for å sørge for at « den utøvende makt oppfyller den ypperste standard når det kommer til åpenhet, for å sikre at publikums interesse står i høysetet ».
DB170224 Tilbud som er unormalt lavt fordi det ikke oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler skal avvises, påpeker NHO-advokaten.
DB170224 Og hvis de ikke oppfyller pliktene sine, vanker det straff.
VG170223 Forholdene rundt stadion oppfyller ikke kravene til UEFA, så derfor spiller de på Wembley i stedet.
BT170223 desember, og som oppfyller kravet om konsekvensutredning.
VG170222 Altså den gis til alle som oppfyller visse kriterier, uavhengig av inntekt eller formue.
DN170222 Statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet sier til DN det kan bli « fritt frem for de som oppfyller kravene til å søke og få drosjeløyve » om Esa får det som de vil.
DA170221 Bare 15 av Oslos 160 grunnskoler oppfyller lærerorganisasjonens ønskede lærernorm med maks 15 elever per lærer på 1. - 4. trinn, og 20 elever fra 5. - 10. trinn.
SA170220 Professor Bindoffs prosjekt oppfyller begge krav.
DB170220 Professor Bindoffs prosjekt oppfyller begge krav.
DB170220 Det er opp til Utlendingsdirektoratet å vurdere om han oppfyller vilkårene for en slik tillatelse.
DB170220 Det er opp til Utlendingsdirektoratet å vurdere om han oppfyller vilkårene for en slik tillatelse.
BT170220 Professor Bindoffs prosjekt oppfyller begge krav.
AP170220 USAs visepresident med hilsen fra Trump München : NATO oppfyller ikke sine løfter ¶
AA170220 Pence understreket at USA oppfyller løftet om å bruke 2 prosent av BNP forsvar.
AA170220 - Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmon ( NRS ), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller kravene.
AA170220 Professor Bindoffs prosjekt oppfyller begge krav.
VG170218 Først gikk han nok en gang til angrep på media, deretter hadde han en bred gjennomgang av løftene han ga i valgkampen - og kom også med et spark til NATO-land som ikke oppfyller 2-prosentmålet.
BT170218 - USAs president forventer at allierte holder ord og oppfyller løftet.
AP170218 | USAs visepresident med hilsen fra Trump : NATO oppfyller ikke sine løfter ¶
DN170217 Grunnen til at Silver blir satt under offentlig administrasjon, er at de ikke oppfyller kravene til tross for at selskapet har fått utsatt frist.
DB170217 Ingen produksjoner bør kunne få offentlig støtte eller privat forsikring uten at de oppfyller arbeidsmiljølovens krav, mener forbundslederen.
DA170217 Eller at selskapet ikke oppfyller resten av kontrakten ?
DB170216 Positive effekter for pasienter som bare oppfyller de vide Oxford-kriteriene har imidlertid gjort det mulig å hevde at kognitiv atferdsterapi og gradert trening reduserer noen symptomer for noen pasienter.
DB170216 Årets fredsprisvinner, Hajer Sharief ( 24 ) fra Libya, oppfyller disse kriteriene med glans.
VG170215 Jeg synes det er veldig synd at langtidsplanen vi har vedtatt nå ikke oppfyller det målet, og det tror jeg vi vil måtte gjøre noe med, sier Navarsete til VG.
FV170215 De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene.
FV170215 " Med mindre Silver oppfyller kapitalkravene innen midnatt, ventes det at driften av selskapet overtas av et administrasjonsstyre, som trolig får mandat til å nedskrive pensjonene for å dekke manglende kapital ", skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.
DN170215 Fortsatt får 19 prosent dispensasjon fra kravet, mens 7 prosent ikke oppfyller normen.
DN170215 Dermed går 15.000 barn i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen.
DN170215 Den årlige oversikten viser også at flere barnehager enn tidligere oppfyller norm om pedagogisk bemanning, opp 4 prosentpoeng fra året før.
AP170215 Kun fem av NATOs 28 medlemsland oppfyller toprosentkravet.
AP170215 Fem oppfyller målet ¶
AP170215 - De som ikke oppfyller målet, må øke forsvarsbudsjettene, sier Stoltenberg.
AP170215 Kun fem av NATOs 28 medlemsland oppfyller toprosentkravet.
AP170215 Fem oppfyller målet ¶
AP170215 - De som ikke oppfyller målet, må øke forsvarsbudsjettene, sier Stoltenberg.
AP170215 De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene.
AP170215 " Med mindre Silver oppfyller kapitalkravene innen midnatt, ventes det at driften av selskapet overtas av et administrasjonsstyre, som trolig får mandat til å nedskrive pensjonene for å dekke manglende kapital ", skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.
AA170215 Bare fem allierte oppfyller målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.
AA170215 De øvrige norske livsforsikringsforetakene oppfyller kravene.
AA170215 " Med mindre Silver oppfyller kapitalkravene innen midnatt, ventes det at driften av selskapet overtas av et administrasjonsstyre, som trolig får mandat til å nedskrive pensjonene for å dekke manglende kapital ", skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.
DN170214 Leier og utleier må selv møtes for overlevering, mens Nabobil.no verifiserer at leier har gyldig førerkort og oppfyller kravene ellers.
AP170214 NATOs offisielle tall for 2015 viser at kun fem av 28 land oppfyller toprosentmålet, og alliansen har enda ikke lagt frem tall for 2016.
AP170214 Surrogati oppfyller et ønske to voksne har om å få barn.
AP170214 Surrogati oppfyller et ønske to voksne har om å få barn.
AP170214 Ved HiOA opplever vi at en bieffekt av arbeidet med kvalitetstiltak er at vi oppfyller kravene til å være universitet.
AA170214 I dag er det bare fem land i alliansen som oppfyller dette målet.
AP170213 Kun fem av 28 medlemsland oppfyller kravet i dag.
AA170212 KAM på Kalvskinnet - og andre deler av universitetet sentralt - vil gi en mer byintegrert campus, men samtidig ligge så nært Gløshaugen at det oppfyller kriteriet om en samlet bycampus.
AA170211 Men for hver utbetaling må Hellas vise at landet oppfyller kravene fra kreditorene. ( ©NTB ) ¶
AP170209 Disse oppfyller nemlig en rekke kvalitetskrav både til behandlingen og arbeidsforholdene til veterinærene.
AA170209 Likevel veier de spesielle aspektene i Vollen-saken, som oppfyller de svært strenge kravene Justisdepartementet har satt for å kunne dømme mindreårige til forvaring, tyngst.
DB170207 FDs historikerprosjekt konkluderte med at « Det er mulig å identifisere udekorerte falne som oppfyller statuettenes kriterier.
AP170207 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AP170207 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AP170207 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AA170207 I denne sakne, som i alle andre reguleringssakr, blir vi nødt til å ta en politisk vurdering om rådmannens detaljplan er er godt nok og om planen oppfyller det kriteriene somer lagt for trafikken.
DB170206 De ansatte skal jobbe for at museet oppfyller sin samfunnsoppgave.
AP170206 En rekke land oppfyller ikke dette målet.
AP170206 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
AP170206 - Et passivt styre som definerer kontroll som sin viktigste oppgave oppfyller ikke lederrollen, sier han.
DN170204 januar signerte en presidentordre som skal sørge for at han oppfyller valgløftet om å bygge en mur mot Mexico.
VG170203 - Prosedyrene for anskaffelser ble fulgt og oppfyller de krav som er beskrevet i kravdokumentet.
DB170203 - Oppfyller strenge krav ¶
DN170202 Hi-Fi-klubben oppfyller fire av de fem kriteriene og er ifølge Forbrukerrådets undersøkelse den mest forbrukervennlige elektronikkjeden i Norge.
DN170202 Han sier undersøkelsen ikke betyr at Euronics-butikkene ikke oppfyller kriteriene, bare at kjeden ikke gjør det.
DN170202 Euronics er den eneste kjeden i undersøkelsen som ikke oppfyller noen av kriteriene.
DN170202 Det eneste kriteriet kjeden ikke oppfyller , er at den ikke lover markedets beste pris.
DN170202 - Det stemmer at vi ikke oppfyller disse kravene på kjedenivå.
DB170202 * Enhetene står fritt til å kjøpe eller benytte kurs som verken oppfyller faglige krav til godkjenning, som ikke er under kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring, eller der læringseffekten er udokumentert ( eller udokumenterbar ).
DB170202 * Det største hinderet for å bestille kurs og opplæring av ansatte er ikke at man ikke vet hva man trenger av kunnskap i enheten, men at den som styrer pengesekken i enheten, eller kommunen, henviser til tilgjengelige ( rimelige/gratis ) kurs som ikke oppfyller de faglige kravene.
SA170201 Derfor er jeg takknemlig for at de oppfyller mitt ønske, sier han.
DN170201 Lærerne som ikke oppfyller kompetansekravene har dermed mindre enn et halvt års utdanning i fagene de underviser i.
DB170201 Dommer Gorusch har vist vilje til å begrense kvinners tilgang til helsetjenester, noe som antyder at presidenten oppfyller sitt løfte, sier den demokratiske senatoren, Patrick Leahy, til CNN.
BT170201 Derfor er jeg takknemlig for at de oppfyller mitt ønske, sier han.
AP170201 Derfor er jeg takknemlig for at de oppfyller mitt ønske, sier han.
AP170131 Oppfyller rettsdannelsen kriteriene ovenfor, er det en stiftelse, uavhengig av om den betegnes som legat, fond, institusjon eller lignende.
DB170130 Behovene er fortsatt store, og vi må bidra til at alle givere oppfyller målene som ble satt på London-konferansen i 2016.
DB170128 Terrassemarkiser oppfyller gjerne flere behov : De hindrer sol som forstyrrer inne, de skjermer vinduene så man slipper oppvarmingen, men de gjør også uteplassen lunere og forlenger dermed sesongen for uteplassen, mener Sandvoll.
DB170123 Det er med andre rikelig med rom for å være særdeles politisk aktiv og engasjert på Facebook, uten at man oppfyller studiens snevre kriterier for å regnes med i den gruppen.
AP170120 Fremover forventes det et enda hardere press på de medlemslandene som ikke oppfyller NATO-målet om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.
AP170120 Amatørskuespillerne i Skorpen Dramatiske Selskap oppfyller alle selvpålagte krav til the show must go on i The Play that goes Wrong, denne engelske farsens originaltittel. 3rd-party-bio ¶
AP170120 Amatørskuespillerne i Skorpen Dramatiske Selskap oppfyller alle selvpålagte krav til the show must go on i The Play that goes Wrong, denne engelske farsens originaltittel.
DB170119 Men jeg håper og tror jeg skal kunne kjøre bra på ski, og så lenge jeg oppfyller det målet, vil jeg være fornøyd, sier en litt ydmyk Kristoffersen til NTB.
DB170119 Oppfyller ikke kriteriene ¶
DN170118 Men heldigvis for oppskremte næringsdrivende, dette var ikke noe varsel om tvangsmulkt, dette var et informasjonsbrev om at man kan bli ilagt tvangsmulkt dersom man ikke oppfyller sin rapporteringsplikt.
SA170117 - Vi mener at det bør skje tidligere siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss. ( ©NTB ) ¶ | 20.000 lot bilen stå ¶
DN170117 - Vi mener at det bør skje tidligere siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss.
DB170117 Han får prisen fordi han med romanen oppfyller en av skjønnslitteraturens viktigste oppgaver : å vise oss verden på en slik måte at vi ser den bedre og skarpere enn vi gjorde tidligere, og på den måten få oss til å føle oss litt mindre alene, opplyser forlaget.
AP170117 Vi mener at det bør skje tidligere, siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss.
DB170116 - I utgangspunktet kan man altså få støtte til slike utdanninger hvis de oppfyller de andre kravene som stilles, men det er en annen regel som ekskluderer en del av utdanningene det er snakk om, nemlig at vi ikke gir støtte til det som kalles « etatsopplæring ».
DB170112 Fører av kjøretøyet har ansvaret for at det oppfyller vilkårene for å kunne anses som sykkel.
BT170112 Det er vanskelig å se at Bybanen oppfyller kravene i Jernbanetilsynets forskrifter, der det blant annet står : « Virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskelig eller alvorlig personskade ».
BT170110 - Vedlikehold og sikkerhet av Bybanen oppfyller ikke de kravene Jernbanetilsynet setter til slik drift.
AP170110 - Dette forutsetter at landene i OPEC i stor grad oppfyller sin avtale.
AP170110 - Dette forutsetter at landene i OPEC i stor grad oppfyller sin avtale.
AP170105 Elektronisk kontroll går ut på at domfelte som oppfyller visse vilkår kan søke om å sone hele eller deler av dommen hjemme.
AP170105 Elektronisk kontroll går ut på at domfelte som oppfyller visse vilkår kan søke om å sone hele eller deler av dommen hjemme.
DB170104 Han understreker at CE-merking er produsentens egenerklæring som sier at de oppfyller EU kravene, men at dette på ingen måte er noe kvalitetsstempel.
DB170102 Venstre mener dette regnestykket ville gjort at Norge nesten oppfyller klimaavtalen med EU ¶
VG161230 Jeg tør å vedde på at vi oppfyller den og.
VG161230 At Norge ikke oppfyller klimamålene påstås hele tiden.
AP161230 Internasjonal forskning viser at mellom 10 og 15 prosent oppfyller kriteriene til en fødselsdepresjonsdiagnose.
AP161230 Hun understreker at undersøkelsen måler forekomst av ulike depressive plager, og at ikke alle kvinnene som forteller om slike symptomer oppfyller kriteriene til diagnosen depresjon.
FV161222 Det er ulovlig å sette CE-merket på et produkt som ikke oppfyller direktivets krav.
FV161222 CE-merkingen er kun produsentenes egenerklæring som sier at de oppfyller EU-kravene, ikke et stempel på at produktet er kvalitetstestet av en uavhengig testinstans, sier sertifiseringssjef i Nemko, Geir Hørthe, som mener CE-merket gir en falsk trygghet.
AA161222 CE-merkingen er kun produsentenes egenerklæring som sier at de oppfyller EU-kravene, ikke et stempel på at produktet er kvalitetstestet av en uavhengig testinstans, sier sertifiseringssjef i Nemko, Geir Hørthe, som mener CE-merket gir en falsk trygghet.
BT161216 Badet må rives fordi det er for lite : Kommunen krever at et av Magdas bad skal bygges om fordi det ikke oppfyller den nye tilgjengelighetskravene ¶
AP161216 Badet må rives fordi det er for lite : Kommunen krever at et av Magdas bad skal bygges om fordi det ikke oppfyller den nye tilgjengelighetskravene ¶
AA161216 Badet må rives fordi det er for lite : Kommunen krever at et av Magdas bad skal bygges om fordi det ikke oppfyller den nye tilgjengelighetskravene ¶
AP161214 - Ja, Oslo kommune oppfyller sine plikter for dem med lovfestet rett, også den utvidede, svarer byråden.
AP161214 - Ja, Oslo kommune oppfyller sine plikter for dem med lovfestet rett, også den utvidede, svarer byråden.
AP161206 Derfor bruker vi mye ressurser på å sikre at våre produkter oppfyller eller overgår EU-standarder for leketøysikkerhet.
SA161129 Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
SA161124 Den oppfyller alt det en god barnehage skal være, god omsorg, nærhet, lek og læring, ikke minst i naturen rett utenfor dørstokken, forankret i en solid pedagogisk plattform.
AP161122 Det blir klimabudsjett og årlig rapportering til EU - og sanksjoner hvis vi ikke oppfyller målene.
SA161118 Dette huset er skreddersydd til tomten samtidig som det oppfyller ønsker og behov for dem som skal leve livet sitt der, sier hun.
FV161118 Dette huset er skreddersydd til tomten samtidig som det oppfyller ønsker og behov for dem som skal leve livet sitt der, sier hun.
AP161114 - Kort fortalt mener vi at den norske foreldrepermisjonsordningen oppfyller alle kravene som følger av EØS-avtalen.
AP161006 - Det er selvsagt ikke godt nok at statsbudsjettet ikke oppfyller de løftene Erna Solberg har gitt både Stortinget og FN.
AP160930 Men rettigheter er lite verdt dersom man ikke kan få prøvd om de som er ansvarlige faktisk oppfyller sine forpliktelser, sier Kjørholt.
AP160930 - Rettigheter er lite verdt dersom man ikke kan få prøvd om de som er ansvarlig faktisk oppfyller sine forpliktelser, sier Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver i Barneombudet.
BT160921 Vi oppfyller de to første ønskene.
AP160918 - Det er en forutsetning at slik internering oppfyller internasjonale standarder og rettssikkerhetsgarantier, sier Berger Røsland.
AP160910 Skjønt, noe av morskapen ligger i at Ingrid ikke helt oppfyller forventningene til en forsmådd, femti år gammel kvinne.
AP160908 - Det kan hindre bankene å gi boliglån til to offentlig ansatte med sikre jobber og gode inntekter, men som ellers ikke oppfyller alle kravene i forskriften, sier han.
AP160908 - Det kan hindre bankene å gi boliglån til to offentlig ansatte med sikre jobber og gode inntekter, men som ellers ikke oppfyller alle kravene i forskriften, sier han.
AA160725 De vil la russiske utøvere delta i Rio hvis de oppfyller en rekke krav.
AA160725 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AA160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AA160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160713 Da handler det om at filmen ikke oppfyller kvalitetsmessige krav, sier Kalbakk.
AA160711 Men lengdehopperen Darja Klisjina ( 25 ) har allerede fått grønt lys da hun ifølge IAAF oppfyller de såkalte unntakskriteriene.
SA160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
FV160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
BT160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
AP160524 Ikke minst oppfyller det alle behovene hennes, og mer til.
AP160510 Sylvi Listhaug sier at dersom en asylsøker ikke oppfyller kravene vil han miste plassen på integreringsmottaket.
AP160421 Forslaget innebærer lovfestet plikt for kommunen til å føre ventelister over dem som oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold på institusjon, og som venter på å få tildelt plass.
AP160421 Oppfyller man kriteriene, skal man ha lovfestet rett til å få vedtak om plass.
AP160416 De sendte fredag ut en erklæring med krav om at land som ennå ikke oppfyller nye krav til åpenhet, snarest må legge om politikken.
AP160414 Her kan man lage noe som oppfyller ønskene som er forankret i byrådserklæringen ; ta arealer som i dag er forbeholdt bilen og gi en tilbake til de myke trafikanten som bruker byrommene.
AP160414 Her kan man lage noe som oppfyller ønskene som er forankret i byrådserklæringen ; ta arealer som i dag er forbeholdt bilen og gi en tilbake til de myke trafikanten som bruker byrommene.
AP160406 Men vi opprettholder det vi allerede har sagt, at om det er komplekse internasjonale forretninger kan det være akseptabelt med denne typen selskapsstruktur dersom den oppfyller regelverket.
AP160318 I tillegg skal tyrkere få visumfri innreise til Schengen-området innen utgangen av juni, " gitt av de oppfyller kravene som blir stilt, står det i avtaleteksten.
AP160313 - Vi har ikke detaljert innsikt, men har fått signaler om at søkerne i år er kvalifiserte og oppfyller karakterkravene, sier Teig.
AP160306 Han oppfyller dermed flere av Clintons sannsynlige krav i jakten på en visepresidentkandidat : Han har minoritetsbakgrunn, han er ung og han kan engasjere venstresiden i partiet.
AP160304 Hun vet for mye, og Frank oppfyller sin egen profeti ved å dytte henne foran en T-bane.
AP160303 En beklager at de ikke oppfyller forventningene om å være et land i den tredje verden og lover å være mer forsiktig en annen gang : ¶
SA160229 Eskedahl ¶ Oppfyller du det nye regelverket ?
AP160223 - Ja, men det vil gjelde land som ikke oppfyller forpliktelsene.
AP160223 - Hvis et land ikke oppfyller forpliktelsene, og heller ikke ønsker å si ja til hjelp, så må vi heller vurdere en midlertidig endring av Schengen-grensen.
AP160215 I dag har personer som ikke oppfyller kravene til flyktningstatus men likevel har krav på beskyttelse de samme rettighetene som andre flyktninger.
AP160213 En undersøkelse fra EU-kommisjonen viser også at denne type ordninger i begrenset grad oppfyller krav til transparens om finansiering og hvordan data samles inn og presenteres. †" Er det slik at Forbrukerrådet selv ønsker å drifte telepriser.no ? †" Vi har tidligere tilbudt å bygge og drifte en ny portal for telepriser.no, men Nkom har ønsket å drifte dette selv for å ta ut
AP160213 Hun har rett til foreldrepermisjon så lenge hun oppfyller arbeidsmiljølovens vilkår om dette.
AP160211 Regjeringen forslag : Enslige mindreårige asylsøkere som oppfyller kravene til opphold vil få midlertidig oppholdstillatelse frem til de fyller 18 år.
AP160211 Direktoratet ønsker et generelt unntak fra kravet om selvforsørgelse for barn som ellers oppfyller kravene til permanent opphold.
AP160210 Opera Software er noe så sjeldent som et norsk teknologiselskap som oppfyller de fleste drømmer : Unge gründere skapte et selskap som vakte internasjonal oppmerksomhet - og det på et særdeles viktig, fremtidsrettet område : Hvordan navigere raskest og mest effektivt på internett.
AP160208 Og så advarer han mot å lade mobiltelefonen om natten, eller la tørketrommel og vaskemaskin gå mens folk sover ¶ Oppfyller du det nye regelverket ?
DA160205 Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formal og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
DA160205 Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formal og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
AP160204 Skal pasientens helsetjeneste bli mer enn et slagord, må takhøyden for ytringer også bli høy nok til å ta opp forhold som ikke oppfyller alle kriterier for direkte uforsvarlighet.
AP160202 Etter det Aftenposten forstår mener Statens vegvesen at en nedskalering av dagens E18-plan, slik at den oppfyller Oslo-byrådets krav, vil innebære en løsning som gir 6 gjennomgående felt, inkludert 2 bussfelt.
AP160202 Vår sikkerhet er med andre ord ikke bare avhengig av NATO, men også av hvorvidt vi oppfyller våre forpliktelser i samarbeidet.
AP160128 CE er en deklarasjon fra produsenten om at produktet oppfyller myndighetenes minstekrav til helse, miljø og sikkerhet, og at det holder seg innenfor vedtatte standarder.
AP160128 CE er en deklarasjon fra produsenten om at produktet oppfyller myndighetenes minstekrav til helse, miljø og sikkerhet, og at det holder seg innenfor vedtatte standarder.
SA160126 Dersom det en gang skulle vise seg at Sonangol ikke oppfyller sine forpliktelser og ikke bruker midlene til avtalte formål, er ikke det nødvendigvis et brudd på antikorrupsjonslovgivningen.
AP160122 Slik jeg bedømmer forholdene i Kirkenes, oppfyller ikke de kravene, sier Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
AP160119 Og i 2012 dukket det opp en nordkoreaner, men han hadde bare med en invitasjon til Pyongyang : « Øverstkommanderende Kim Jong-un vil at du oppfyller løftet du ga ham i 2001.
AP160119 Og i 2012 dukket det opp en nordkoreaner, men han hadde bare med en invitasjon til Pyongyang : « Øverstkommanderende Kim Jong-un vil at du oppfyller løftet du ga ham i 2001.
AP160116 Norge har gitt ekstraordinær støtte med 14 millioner kroner til IAEAs arbeid med å kontrollere at Iran oppfyller sine forpliktelser.
AP160115 Man vil kunne si at enhver republikansk kandidat som slår Trump oppfyller dette kriteriet, men Rubio er en person som både vil kunne virke samlende på GOP, men også redusere den politiske splittelsen i USA.
AP160114 I tillegg oppfyller han de andre kravene : han har bodd i USA i minst 14 år og er over 35 år gammel.
AP160114 Cruz er ikke født på amerikansk jord og oppfyller dermed ikke kravet.
AP160111 Valgkomiteen mener Terje Svendsen oppfyller kriteriene som en tydelig og samlende leder for norsk fotball.
FV160106 Cirka halvparten av dem som har fått ADHD-diagnosen i oppveksten oppfyller ikke kriteriene i voksen alder.
AP160106 Cirka halvparten av dem som har fått ADHD-diagnosen i oppveksten oppfyller ikke kriteriene i voksen alder.
AP160106> Cirka halvparten av dem som har fått ADHD-diagnosen i oppveksten oppfyller ikke kriteriene i voksen alder.