AP171230 Disse ulikhetene bør reflekteres i tilskuddssystemet, men det vil være ulike oppfatninger om hva som er rimelig forskjellsbehandling.
VG171227 Magnus ønsker normalt å opptre som sjakkspiller og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellig politiske oppfatninger .
SA171225 - For Magnus er det viktig å opptre som sjakkspiller, og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellige politiske oppfatninger .
FV171225 - For Magnus er det viktig å opptre som sjakkspiller, og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellige politiske oppfatninger .
BT171225 - For Magnus er det viktig å opptre som sjakkspiller, og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellige politiske oppfatninger .
AP171225 - For Magnus er det viktig å opptre som sjakkspiller, og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellige politiske oppfatninger .
AA171225 - For Magnus er det viktig å opptre som sjakkspiller, og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellige politiske oppfatninger .
SA171223 Forskerne i Leipzig går løs på gamle oppfatninger blant så vel teologer som antropologer om at vi er fødte egoister, bærere av arvesynd.
NL171222 Fagmiljøene i Tromsø og Bodø har sett forskjellig på kunnskapsgrunnlaget, men begge har åpenbart argumentert ut fra velmente oppfatninger om hva som vil være best for pasientene.
NL171221 Reindriftens skjebne er at den alltid har vært forvaltet og forstått gjennom de skiftende politiske oppfatninger som til enhver tid har hersket i det norske samfunn.
AP171221 Befolkningene er delt på midten i synet på skattereformen, men blant dem med « sterke oppfatninger », er et flertall mot.
VG171220 Og her har det vært ulike oppfatninger om hva som er greit.
VG171220 - Ulike oppfatninger
AP171215 I hvert fall ikke menneskerettighetene eller moderne oppfatninger om likestilling som han likevel nevner.
AP171215 Da er det hans « universelle » og rette oppfatninger, mot mine « gale » oppfatninger .
AP171215 Da er det hans « universelle » og rette oppfatninger , mot mine « gale » oppfatninger.
AP171215 Alt som ikke passer med oppfatninger av egne verdier som universelle må retusjeres, og det er også derfor det blir umulig å reflektere over seg selv som en politiker fanget og farget av sin tid.
AP171215 I hvert fall ikke menneskerettighetene eller moderne oppfatninger om likestilling som han likevel nevner.
AP171215 Da er det hans « universelle » og rette oppfatninger, mot mine « gale » oppfatninger .
AP171215 Da er det hans « universelle » og rette oppfatninger , mot mine « gale » oppfatninger.
AP171215 Alt som ikke passer med oppfatninger av egne verdier som universelle må retusjeres, og det er også derfor det blir umulig å reflektere over seg selv som en politiker fanget og farget av sin tid.
NL171214 Slik nedlatende debatteknikk, eller mangel på folkeskikk, kan man mene mye om men det må åpenbart være et uttrykk for ganske etablerte oppfatninger i og rundt Tromsø.
NL171214 Kanskje var det slike oppfatninger som dannet grunnlag for - og preget forhandlingsviljen og - evnen til Willy Ørnebakk og hans fylkesråd i møte med Finnmark fylkeskommune ?
DB171214 Det blir også nevnt at « samtlige seksuelle påstander av Salma ikke er korrekte og andre som var vitne til hendelsene har andre oppfatninger av hva som hendte.
AP171214 - Det har vært en veldig tilspisset og opphetet debatt, og den offentlige samtalen har vært preget av veldig sterke oppfatninger , og enten et ja eller nei til søndagsåpent.
NL171213 Det er sunt å stille spørsmål ved allmenne oppfatninger .
BT171213 Erfaringen fra andre land er også at gode kandidater bidrar til endre å folks oppfatninger .
NL171212 Det gir nemlig muligheter til å basere oppfatninger om kriminaliteten blant innvandrere på fakta, ikke på følelser og fordommer.
DA171212 Det er en kjent sak at klima og innvandring er et politikkfelt hvor Venstre og Frp har mange ulike oppfatninger .
DA171212 Det er en kjent sak at klima og innvandring er et politikkfelt hvor Venstre og Frp har mange ulike oppfatninger .
BT171211 Omfanget av negative oppfatninger av muslimer i den norske befolkningen er såpass stort at det må tas alvorlig.
AP171210 - Dette er en visjon vi deler, men vi har ulike oppfatninger av nytten av Forbundstraktaten for å nå målet.
BT171208 Det sier bare at der er to ulike oppfatninger av hva som har skjedd i denne konsultasjonen.
VG171207 Enkelte statsråder fra Frp har opptrådt som privatpraktiserende statsråder, som kommer med oppfatninger i strid med regjeringens linje.
AP171206 Skulle slike oppfatninger forsvinne bare fordi man flytter til et nytt land ?
AP171206 En kan stille spørsmål ved om FN fremmer verdensfreden « på et objektivt vi » på denne måten, men det er naivt av våre myndigheter å tro at slike nyheter ikke er med på å forme folks oppfatninger , også på nasjonalt nivå.
VG171205 - Vi er en situasjon hvor vi har fått veldig mye dokumentasjon og beskrivelse av prosessen som har vært fra Finansdepartementet, samtidig som vi har en motpart som ikke har lagt til grunn noe som helst dokumentasjon, men kommet med personlige oppfatninger , vist til private samtaler og så videre gjennom mediene, sier han.
BT171205 Du setter spørsmål ved om mine oppfatninger om en kvalitativ fortettingspolitikk bygger på analyser og vurderinger knyttet til fortettingspolitikk i kommuneplanens arealdel ( KPA ).
AP171205 En kan stille spørsmål ved om FN fremmer verdensfreden « på et objektivt vi » på denne måten, men det er naivt av våre myndigheter å tro at slike nyheter ikke er med på å forme folks oppfatninger , også på nasjonalt nivå. 3rd-party-bio ¶
DN171204 Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å analysere utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse på arbeidsplassene.
AP171204 Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å analysere utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse på arbeidsplassene.
AP171204 For å kunne motvirke hatytringer, slik Regjeringen gjerne vil, er det nødvendig å forstå sammenhengen mellom enkeltindividers hatytringer av typen « jævla homse » og « forbanna neger » og de fortellingene som skaper negative følelser, oppfatninger og holdninger overfor grupper av mennesker.
AP171204 En kan stille spørsmål ved om FN fremmer verdensfreden « på et objektivt vi » på denne måten, men det er naivt av våre myndigheter å tro at slike nyheter ikke er med på å forme folks oppfatninger , også på nasjonalt nivå.
SA171202 Det er høyst ulike oppfatninger om det virkelig finnes unnlatelsessynder og om det drives en uheldig personalpolitikk.
DN171202 - Det som er krevende, er at den ene parten legger fram omfattende dokumentasjon i form av tildelingsbrev, referater og skriftlig kommunikasjon, mens den andre kommer med muntlige gjengivelser og personlige oppfatninger via media, sier han.
NL171201 Han sparker målrettet og brutalt mot de som står i veien for hans proteksjonistiske verdenssyn, og mot de som forsvarer menneskerettigheter på tvers av religion, menneskerettigheter og politiske oppfatninger .
AP171129 Forskning som har undersøkt hvordan andre psykiatriske diagnoser fremstilles på lerretet, har kommet til lignende konklusjoner og fremhever at dette kan påvirke publikums oppfatninger i form av å forsterke negative holdninger og stigmatisering.
AP171126 Konsekvensen ble at norsk offentlighet ; mediene, forskningsmiljøene og det politiske lederskap, i disse tiårene gjorde seg selv språkløs og i realiteten prinsipielt holdningsløs stilt overfor ideologier og religiøse og kulturelle oppfatninger som forkastet de norske oppfatningene om at de representerte det universelle.
SA171125 Ikke bare er det sånn at romantiske forhold er sterkt knyttet opp mot økonomiske og sosiale realiteter, sier Illouz, men både oppfatninger av og forventninger til kjærligheten er i litt for stor grad formet av samfunnet og kulturen vi lever i.
DB171124 Noen mener åpenbart det er viktig at deres personlige oppfatninger av hva som er sunt og « normalt » formidles på tv-skjermen.
NL171123 Konsekvensen blir uansett at Høyre og Frp går inn i valgkampen uten å ha låst seg fast med støtte til det velgerne har delte oppfatninger om, men som er en kontroversiell sak.
SA171121 Petter Northug har alltid likt å utfordre etablerte regler og oppfatninger .
FV171121 Petter Northug har alltid likt å utfordre etablerte regler og oppfatninger .
AP171121 Petter Northug har alltid likt å utfordre etablerte regler og oppfatninger .
AA171121 Petter Northug har alltid likt å utfordre etablerte regler og oppfatninger .
DN171120 Den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer og finansminister Siv Jensen ( Frp ) har svært ulike oppfatninger om hva som har foregått i konflikten som endte med Meyers avgang.
DB171115 Erfaringene motsa de rådende oppfatninger .
VG171112 Bakgrunnen var at Meyer ved flere anledninger før hun tiltrådte som SSB direktør, har fremmet liberale oppfatninger i innvandringsdebatten.
DN171112 - Jeg tror det er ulike oppfatninger om hva uavhengigheten betyr.
AP171112 - Jeg tror det er ulike oppfatninger om hva uavhengigheten betyr.
AP171112 - Styret tar ikke stilling til, og har ikke oppfatninger om hvem som er administrerende direktør, sa Reymert til NTB fredag.
VG171111 - Jeg tror det er ulike oppfatninger om hva uavhengigheten betyr.
AP171111 - Styret tar ikke stilling til - og har ikke oppfatninger om - hvem som er administrerende direktør, sier SSBs styreleder Morten Reymert til NTB.
AA171111 Slike oppfatninger skal vi ikke avfeie, men mange av dem er nok uunngåelige fordi Nye Veier er opprettet for å utfordre den « tradisjonelle orden » i norsk veibygging.
VG171110 Festivalens styreleder sier han lever godt med at det er forskjellige oppfatninger .
DB171110 - Det er ikke noen hemmelighet at det er ulike oppfatninger på dette området, og på flere andre områder, men slik har det nok vært hele veien, sier hun.
DA171110 - Styret tar ikke stilling til, og har ikke oppfatninger om hvem som er administrerende direktør, understreker Reymert.
BT171110 - Styret tar ikke stilling til, og har ikke oppfatninger om hvem som er administrerende direktør, understreker Reymert.
VG171109 Tvert imot har vi hatt brede inkluderingsprosesser hvor både tillitsvalgte og alle ansatte har fått gitt uttrykk for sine oppfatninger i flere runder.
SA171106 Ulike oppfatninger
SA171106 Selv innad i Brann-laget er det ulike oppfatninger .
BT171106 Ulike oppfatninger
BT171106 Selv innad i Brann-laget er det ulike oppfatninger .
VG171104 Vi inkluderte forskjellige faktorer, inkludert stereotypiske oppfatninger av voldtekt ( aksept for seksuell vold ) og fiendtlige holdninger til kvinner eller menn, samt pornobruk.
NL171103 Og så forsikret hun at hun er en profesjonell leder som holder jobb og egne oppfatninger strengt adskilt.
DN171102 Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen.
DA171102 - Jeg forstår at det kan være ulike oppfatninger , og at ulike mennesker oppfatter ting ulikt, men dette stemmer ikke.
VG171031 Både fagfolk og andre interesserte er preget av egne tolkningshorisonter, som for eksempel politisk ståsted og ulike oppfatninger av drivere for endring.
VG171031 Jeg tror personlig ikke at det er sånn det er i realiteten, men i blant teller oppfatninger mer.
DN171031 Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen.
BT171031 - Det er mange ulike oppfatninger , noe vi ønsket å belyse gjennom våre kommentarer, bemerker Hjertenes.
AP171031 Men så er det jo forskjellige oppfatninger mellom politikerne om hvorvidt et bredt utvalg av nasjonaliteter i et lokalmiljø er positivt.
AP171030 - Det kan være ulike oppfatninger gjennom hele organisasjonen.
AP171030 Vi vet at mange barn og unge står i et krysspress mellom foreldrenes kulturelle og religiøse oppfatninger og egne ønsker om retten til å bestemme over eget liv. ltfor mange utsettes for negativ sosial kontroll.
AP171030 Undersøkelser viser at mange har stereotype oppfatninger av muslimer i Norge.
AP171030 Det gjelder både holdninger blant en del muslimer om viktige verdispørsmål, men det gjelder også Ola og Karis oppfatninger av norske muslimer.
DB171028 Så er det de som ikke er fullt så motivert, som har blitt lokket med tanken om å leve i en, etter sine oppfatninger , islamsk idealstat.
VG171027 Det finnes mange forskjellige oppfatninger om hva likhet er - og hva som er rettferdig.
BT171027 Det finnes ulike oppfatninger av samme situasjon.
NL171024 Dette kan være en årsak til at det har utviklet seg gale oppfatninger av hva som er lovlig kjøring.
VG171016 I USA finnes det stereotype oppfatninger av meksikanere som late og harde på flaska.
AP171016 For det første utfordrer den våre oppfatninger om at kulturelt mangfold skal være bra for samfunnet ; at det stimulerer innovasjon og forhindrer stagnasjon.
DA171014 De har dannet seg et bilde av hvordan jeg er ut fra den musikken de har hørt, og alle har bestemte oppfatninger om hvordan Nick Cave burde se ut, og oppføre seg.
AP171013 I juridiske kretser har det vært ulike oppfatninger om hvilke overgangsregler som skal gjelde - noe annet ville ha vært overraskende.
AP171012 Regjeringen deler visjonen årets vinner av Nobels fredspris har om en verden fri for atomvåpen, men vi har ulike oppfatninger om veien dit ¶
DB171009 - Det var sikkert delte oppfatninger om den vrien.
DB171009 - Jeg opplever også at barn og foreldre har ulike oppfatninger av hendelser.
VG171006 Katalanerens politiske oppfatninger om regionens løsrivelse fra Spania har gjort til at han over tid har blitt buet på når landslaget spiller hjemmekamper andre steder enn i Catalonia.
VG171006 - Sport er ikke politikk og vi må klare å skille de to, sa Ramos før kampen og understreket at han har et « veldig godt forhold » til Piqué selv om de har ulike oppfatninger om ting.
VG171003 - Det sier noe om hvordan politikk og media kan forvrenge og fordreie på ulike typer oppfatninger .
DA171003 Piqués velkjente politiske oppfatninger har gjort at han ofte er blitt buet ut når landslaget spiller hjemmekamper andre steder enn i Catalonia, men så ille som mandag har det ikke vært.
VG171002 Pårørende er de som kjenner pasienten best og de vil kunne ha oppfatninger om ulike behandlingsalternativer pasienten ville ha ønsket, sier klinikksjef Schøyen.
DB171001 « Meningspolitiet mener at alle som har andre oppfatninger enn dem selv er rasister, fascister og nazister. » sier du.
DB171001 Hvis « meningspolitiet » er en liten, avgrenset gruppe mennesker som de facto mener at alle som har andre oppfatninger enn dem selv er rasister, fascister og nazister, syns jeg det er fint om du benevner dem med navn eller tilhørighet.
AP170930 - Spørsmål knyttet til mobilitet påvirker vår daglige adferd direkte, og det råder veldig ulike oppfatninger om hvordan den ideelle byen bør se ut.
AP170930 Ekern er en lyttende formidler som ikke tvinger sine oppfatninger på hverken leseren eller de han møter.
DN170929 - Vi forsøkte å gjøre akkurat det samme med « Gråtass », men der hadde vi sterke opphavsmenn med egne oppfatninger av hvordan ting skulle gjøres, sier hun.
DN170929 - Vi forsøkte å gjøre akkurat det samme med « Gråtass », men der hadde vi sterke opphavsmenn med egne oppfatninger av hvordan ting skulle gjøres, sier hun.
DB170927 Jeg har derfor besluttet å gi innsyn i de deler av referatene hvor det kommer fram ulike oppfatninger som omhandler spørsmålet om antall gjerningsmenn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170927 juli, får belyst sin oppfatning av hva som ble kommunisert og lagt til grunn under aksjonen, og jeg har derfor besluttet å gi innsyn i de deler av referatene hvor det kommer fram ulike oppfatninger som omhandler spørsmålet om antall gjerningsmenn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ). 22. juli-kommisjonen har fastslått at
AP170926 - Jeg tror det er ganske vanlig, for et par er to stykker som har ulike visjoner og ønsker og oppfatninger .
AP170926 - Har man ulike oppfatninger , blir det nødvendig å forhandle.
DA170925 - Vi har våre klare oppfatninger om hvilke mål som bør inn, men også de andre partiene har hver sin bukett med klimatiltak som de hver for seg ikke har flertall for.
DB170921 Vi lever i en urolig verden der mennesker har behov for noe verdifullt som bidrar til å holde oss sammen og utfordre våre vante oppfatninger om oss selv.
AP170920 Dette er nok et spørsmål mange har tenkt lite på og derfor mangler klare oppfatninger om før de blir intervjuet.
VG170919 Møtet mellom enkeltmenneskets seksualitet og driftsliv, og samfunnets normer og oppfatninger , kan skape friksjon og ulykkelighet.
AP170919 Det er veldig vanlig å krangle i forbindelse med oppussing, for man er gjerne to stykker med ulike visjoner, ønsker og oppfatninger , mener psykolog Peder Kjøs.
DA170909 Politiet skal ikke ha noen politiske oppfatninger , og jeg vil ikke påvirke valget i noen retning, sier Johansen til TV 2.
AP170909 Men når du blir kjent med menneskene gjennom en dramaserie, kan du endre folks oppfatninger av dem, sier serieskaperne.
AA170909 Politiet skal ikke ha noen politiske oppfatninger , og jeg vil ikke påvirke valget i noen retning, sier Johansen til TV 2. ( ©NTB ) ¶
NL170908 Å få fram slike oppfatninger handler om å sikre seg det Kristin Clemet i tenketanken « Civita » har kalt problemformuleringsprivilegiet.
NL170908 I en betydning i Store norske leksikon refererer ideologisk til interessebestemte oppfatninger .
NL170908 Forståelsen vil preges av hvordan en forstår menneske og samfunn, altså idébegrunnede oppfatninger .
NL170906 Når en minister på en riksdekkende tv-sending forteller at han vet best, og at de som har andre oppfatninger snakker usant, ja, da har han ikke mye respekt for folk.
AA170902 Deres oppfatninger og utspill blir lagt merke til og lyttet til, og kreft er kanskje den sykdommen som får mest oppmerksomhet i norske medier.
DB170901 Ifølge bloggteksten kan vi forvente at så mange som 14.000 nordmenn vil stumpe røyken som direkte konsekvens av innføringen av SI, og at det er liten tvil om at SI vil redusere feilaktige oppfatninger om helserisiko tilknyttet røyking.
DB170901 I noen tilfeller kan altså grønn innpakking redusere allerede eksisterende negative oppfatninger av tobakksvarer, skal vi tro forskningen.
SA170831 - Spør du en spiller som ikke spiller, og en som spiller, får du ofte totalt forskjellige oppfatninger .
SA170831 - Hvordan kan man ha så forskjellige oppfatninger av hva som har skjedd rundt landslaget ?
FV170831 - Spør du en spiller som ikke spiller, og en som spiller, får du ofte totalt forskjellige oppfatninger .
FV170831 - Hvordan kan man ha så forskjellige oppfatninger av hva som har skjedd rundt landslaget ?
DB170831 Det er en velsignelse å bli frigjort fra andres oppfatninger av deg.
BT170831 - Spør du en spiller som ikke spiller, og en som spiller, får du ofte totalt forskjellige oppfatninger .
BT170831 - Hvordan kan man ha så forskjellige oppfatninger av hva som har skjedd rundt landslaget ?
AP170831 - Spør du en spiller som ikke spiller, og en som spiller, får du ofte totalt forskjellige oppfatninger .
AP170831 - Hvordan kan man ha så forskjellige oppfatninger av hva som har skjedd rundt landslaget ?
AP170830 Resultatene viser stadig mer positive oppfatninger om muslimske trossamfunn i Norge, og om innvandreres bidrag til norsk økonomi og kultur.
DA170828 - Vi i Frp kan vel ha våre subjektive oppfatninger om mediedekningen, og det er jo et faktum at norske journalister ofte stemmer til venstre.
AP170825 Det er sammenfallende med Alsabeehgs oppfatninger .
DB170824 Dessverre er det all grunn til å tro at terroren fortsetter - som religiøst-fanatisk inspirert ondskap, som hat mot « alle » med andre oppfatninger enn de Den islamske staten - eller andre salafi-jihadister - mener er riktige.
DA170823 - Det er ikke overraskende, det er helt forventet og snarere regelen enn unntaket, med dommere fra ulike rettstradisjoner og ulike oppfatninger , sier Meltvedt.
DA170823 De mange olje- og gassrelaterte bedriftene i så mange kriker og kroker av landet, spenner bein på en del oppfatninger .
VG170822 Takten i samfunnsendringene er nå så hurtige og verden mer urolig enn på mange år, så jeg tror vi trenger noe bortenfor politikken, nyhetsbildet og markedet som både bidrar til å holde oss sammen og utfordre våre vante oppfatninger om oss selv.
VG170822 Derfor er det så viktig at de kulturpolitiske virkemidlene også må legge grunnlaget for nyskaping, og stille spørsmål til dagens selvbestaltete oppfatninger .
AP170816 I en meningsmåling fra Rasmussen Reports sier 69 prosent at de er motstandere av å fjerne historiske symboler som ikke er i tråd med samtidens oppfatninger . 19 prosent vil fjerne dem.
VG170815 Blant partiene på Stortinget er det delte oppfatninger om tiggeforbud.
DA170815 Blant partiene på Stortinget er det delte oppfatninger om tiggeforbud.
AP170815 - Det har skjedd en realitetsorientering i den betydning at folks oppfatninger av hvilke grupper som har det godt eller dårlig er mye mer i samsvar med de svar levekårsdokumentasjonen gir, svarer Hagen.
AA170815 Blant partiene på Stortinget er det delte oppfatninger om tiggeforbud.
DB170810 For å redusere de skadelige effektene produsert av unyanserte oppfatninger av islam, religiøse vel så mye som ikke-religiøse, er det svært vesentlig å sette det selvkritiske prosjekt på dagsorden.
AP170808 De er handelsvarer som omsettes i ulike typer av markeder, og det er ulike oppfatninger blant politikere og i befolkningen generelt med hensyn til hvordan disse stoffene bør reguleres.
AA170804 Dette er skremmende og tankevekkende øyeblikk hvor aktøren konfronteres med alle typer hindringer : i egne oppfatninger , i de andres utspill, maktfordeling i handlingen og hindringer utløst av pest og storm.
DB170803 - Det må være helt i orden å ha ulike oppfatninger om oljevirksomhet utenfor LoVeSe uten at man trenger å så tvil om motpartens motiver.
VG170802 Våre tradisjoner, oppfatninger og uttrykk møter på denne måten nye impulser og utvikler seg videre.
AP170802 Noen republikanere setter nå ord på oppfatninger som lenge har vært holdt i sjakk, om en mann som i realiteten sto bak en fiendtlig overtagelse av deres politiske parti.
DB170730 Hun trekker linjer tilbake til 1970-tallet - og to ulike oppfatninger om hva EU er.
DB170724 Grensene for de private beslutningene er ikke nødvendigvis lovregulert, men kan være like hugget i stein sosialt sett ved at de ligger i normaliserte oppfatninger og forventninger.
DB170721 En av de viktigste grunnene til avstanden mellom eliten og folk flest ligger i oppfatninger av at økonomisk makt kan konverteres til politisk makt.
DB170718 dighet ville være kritikkverdig fra enhver debattant - men især når det kommer fra en som er både bystyrepolitiker ( for Porsgrunn Høyre ) og talsmann for en organisasjon som ønsker å « bidra positivt til integreringsarbeidet », « fremme en konstruktiv integreringsdebatt » og « forebygge stereotype oppfatninger ».
NL170717 Det er også et problem at faktisk.no går politikerne i rette på den måten de gjør, i et subjektivt norsk ordskifte, selve drivhjulet i en politisk virkelighet der oppfatninger og synspunkter ustanselig støter mot hverandre.
AA170717 Begge parter ber motparten innlede en dialog slik at krisen kan få en politisk løsning, men de ser ut til å ha høyst ulike oppfatninger av hva en slik dialog innebærer.
DB170707 - Finn Halvorsens oppfatninger om meg og hvordan ting henger sammen har overhode ikke rot i virkeligheten Jeg kjenner ikke Finn Halvorsen, og har ikke hatt kontakt med ham opp gjennom åra.
DB170704 Det kan gjelde opptaksmusikk, men det kan også gjelde flere ting, eksempelvis hvis seremonien blir for mye show-preget eller dersom flere som vil holde minneord har ulike oppfatninger om avdøde.
VG170701 ( Store norske leksikon definerer ordet slik : Propaganda, bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. ) ¶
VG170628 Dermed kan ikke jeg gå inn med mine politiske oppfatninger i en slik prosess.
AP170627 Beskriver et samfunn der objektive fakta betyr mindre enn følelser og subjektive oppfatninger .
DB170626 Kohn mener å kunne påvise historie- og perspektivløshet hos hans meningsmotstandere, Denne karakteristikken kan benyttes med større rett om hans egne oppfatninger .
DB170624 Og selvbevisst som han er, henger Tillman seg fort opp i andres oppfatninger .
AP170624 På spørsmål om hvordan justisministeren og innvandrings- og integreringsministeren kan ha så ulike oppfatninger om hvorvidt det er « svenske tilstander » i Norge, svarer Per-Willy Amundsen følgende i en e-post til Aftenposten : ¶
DB170623 ¶ SPARKER NEDOVER : Sacha Baron Cohen og filmen « Borat : Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan » synliggjør våre fordommer og utfordrer våre oppfatninger , skriver artikkelforfatteren.
DB170623 « Borat » synliggjør våre fordommer og utfordrer våre oppfatninger , og den får det til fordi den også tør å sparke nedover.
DN170622 Begrepene haukete og duete er to oppfatninger om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen.
DA170621 - En mer representativ mediedekning kunne bidra til at folks oppfatninger om terror ble mer i takt med virkeligheten, skriver de.
VG170620 « Uansett hva som måtte være terroristens hensikt, oppfatninger eller mentale status, har han løpt de ekstreme jihadistenes ærend ».
NL170620 Boka er et kor, en kakofoni, av stemmer fra enkeltindivid som forteller sine, oftest tragiske, historier og har sterke, ofte motstridende, oppfatninger .
DB170619 Orwell lanserer også begrepet « dobbeltenke », som betyr « makten til å holde to motstridende oppfatninger i hodet samtidig, og akseptere begge to ».
BT170615 Til en viss grad må ofres, pårørendes og andres oppfatninger spille en rolle i straffeutmålingen.
DN170612 Hvor stor denne blir, er det imidlertid svært ulike oppfatninger om.
DB170612 Samtidig er det meningsløst - og et farlig blindspor - å tillegge alle muslimer denne type oppfatninger .
AA170609 Det kan det herske skiftende oppfatninger om, men tilbake står uansett en opplevelse av at gjennom driften av Spelet, den aktive kontakten med Kirken, de gjentatte påminnelsene om Stiklestads nasjonale betydning for kristningsverk og nasjonsbygging og den lumre omgangen med mytiske objekter som « Olavssteinen », har SNKs historieformid
AA170609 Det kan det herske skiftende oppfatninger om, men tilbake står uansett en opplevelse av at gjennom driften av Spelet, den aktive kontakten med Kirken, de gjentatte påminnelsene om Stiklestads nasjonale betydning for kristningsverk og nasjonsbygging og den lumre omgangen med mytiske objekter som « Olavssteinen », har SNKs historieformid
AP170607 Uansett mener Kaufmann at den eliteforakten ytre høyre spiller på, egentlig ikke stikker så dypt, men at helt ulike oppfatninger om innvandring og rasisme, er med på å øke splittelsene.
AP170607 Professor Kaufmann har kartlagt folks oppfatninger av hva som er rasisme i kjølvannet av valget av Donald Trump og Brexit.
VG170606 Men, og det er ikke noe lite « men », denne saken handler ikke bare om oppfatninger av Therese Johaug her på berget.
VG170606 Hvem av oss vil vel stole på et helsevesen der hele yrkesgrupper ikke tillates å følge tunge, livsviktige oppfatninger om rett og galt ?
NL170604 Det er også ulike oppfatninger om livet ved internatene alt etter hvem som blir spurt.
VG170603 Bakgrunnen er 74 år gamle Courts oppfatninger om ekteskap mellom personer av samme kjønn.
DA170601 Hvordan kan to mennesker vokse opp i samme familie, men ha vidt forskjellige, ofte til og med motstridende, oppfatninger av hvordan det var ?
AA170601 Han sier han fortsatt lytter til forskjellige oppfatninger fra begge sider.
DA170531 Den viser samtidig til Marguerite Duras både modige og originale måte å utfordre våre oppfatninger på - om barn og læring, eller om vårt syn på barn, og vårt syn på kunnskap.
DB170530 - Slike beskrivelser, til tross for « lærepengen » Radøy poengterer til slutt, vekker ( for noen av oss ) ubehagelige bilder og assosiasjoner til historiske dehumane oppfatninger og forestillinger av « Afrikaneren », skriver norsk-afrikanske Janvier Nzigo, forsker på migrasjonsspørsmål ved Senter for Fredsstudier ved Universitetet i Tromsø.
DB170530 Eldre vurderes som vennlige, men inkompetente, og folk har generelt oppfatninger av at alderdom er synonymt med glemsomhet.
DB170526 rett for kvinner eller for eiendomsløse menn, jøder og jesuitters manglende adgang til riket, alle mulige ting som har blitt nektet LHBT-folk, jenter som ikke kan få hoppe på ski, urbefolkningsbarn som ikke får snakke sitt eget språk, tvangssterilisering av reisende som ikke « burde » få barn, oppfatninger om hvem som ikke bør få bestemme over klesdraktene sine selv av den ene eller andre grunnen, papirløs
DB170526 ved å gjøre et nummer av selvfølgeligheter som at mennesker siden tidenes morgen har hatt oppfatninger om seg selv tilhørende ulike « vi»-grupper, avgrenset mot « andre ».
DA170522 Ulike oppfatninger
DA170522 Monica Bickert, direktør for Facebooks globale policy, sier ulike oppfatninger rundt om i verden gjør det vanskelig å avgjøre hvor grensen skal gå.
BT170522 Monica Bickert, direktør for Facebooks globale policy, sier ulike oppfatninger rundt om i verden gjør det vanskelig å avgjøre hvor grensen skal gå.
AP170522 Monica Bickert, direktør for Facebooks globale policy, sier ulike oppfatninger rundt om i verden gjør det vanskelig å avgjøre hvor grensen skal gå.
AA170521 - De to partene har foreløpig to ulike oppfatninger av hva som skjedde.
AP170519 Men et utsagn i retning av « det har jeg aldri sagt » kan være en benektelse, et dementi, eller en fortrengning : I det siste tilfellet klarer man ( kanskje ) å overbevise seg selv om at dette er oppfatninger man aldri har hatt og i hvert fall ikke gitt uttrykk for.
DB170518 Hun fortalte at det var ulike oppfatninger i styret, men hun er glad for at det ble besluttet å sette i gang prosessen umiddelbart.
DB170513 HRW-visedirektøren understreker at De Hvite Hjelmene har flere tusen medlemmer, og at det nok fins ulike oppfatninger blant dem.
DA170513 Hun er ventet å engasjere seg for kvinners rettigheter, og skal ha klare oppfatninger om utdanningspolitikken som ble ført under Hollande.
VG170512 Her kan det være ulike oppfatninger mellom de ulike partene.
DB170511 Men i en fransk undersøkelse publisert i 2004 av Rios og Magni-Berton ble akademikeres oppfatninger om fordeling kartlagt.
DN170508 - Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger .
DA170508 Her var fordomsfulle oppfatninger av småborgeres hverdagsliv, men også frisinnede skildringer av alternative livsstiler.
AA170508 - Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger .
VG170507 - Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger , sa Macron, som gjentok noen av sine viktigste programposter ¶
DN170507 - Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger .
DB170507 - Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger .
AP170507 Det kan dreie seg om hvordan velgernes meninger og verdier kommer frem i mediene og hvordan velgernes oppfatninger og meninger blir representert gjennom de folkevalgte.
DB170504 - Det er lov å ha ulike oppfatninger .
DB170504 Velgerne skulle, den lange onsdagskvelden i fjernsyn, for siste gang foran andre valgomgang få anledning til å sette seg inn i to helt motsatte oppfatninger av hvordan Frankrike bør møte sine tallrike og store utfordringer.
DA170504 - Det vil helt sikkert være ulike oppfatninger om hvor omfattende en reforhandling skal være, men jeg håper majoriteten på landsmøtet gir tilslutning til programkomiteen, sier han.
VG170503 Det er også ulike oppfatninger om hvorvidt departementene har et selvstendig ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet for hele sin sektor.
BT170501 De beste løsningene kommer gjennom samarbeid og dialog med innspill fra alle parter, også meningsmotstandere og miljøer som kan virke korrigerende på ens oppfatninger av verden.
AP170501 Mekanismen her synes å være at man ubevisst forsøker å beskytte identiteten sin, man tror på forskning som passer med sterke oppfatninger man allerede har, snarere enn med virkeligheten utenfor en selv.
VG170430 Det er ulike oppfatninger av i hvilken grad han gjorde dette.
VG170429 - Vi kommer helt sikkert til å komme i situasjoner der vi har ulike oppfatninger , sa han.
DB170429 Han og tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold ( i Bondevik II-regjeringen 2001 - 2005 ) har hatt ulike oppfatninger både da og seinere.
AA170429 - Vi kommer helt sikkert til å komme i situasjoner der vi har ulike oppfatninger , sa han.
DB170428 ¶ RUSSEVOLDTEKT : Politiet mener det er ulike oppfatninger av hva som skjedde i saken der en mann er siktet for voldtekt av en medruss.
DB170428 - Jeg ønsker ikke å kommentere hva som har blitt forklart til nå, men det er ulike oppfatninger om hva som har skjedd, forteller Løwengreen.
AP170428 - Jeg ønsker ikke å kommentere hva som har blitt forklart til nå, men det er ulike oppfatninger om hva som har skjedd, forteller Løwengreen.
AA170428 - Jeg ønsker ikke å kommentere hva som har blitt forklart til nå, men det er ulike oppfatninger om hva som har skjedd, forteller Løwengreen.
AA170428 - Jeg ønsker ikke å kommentere hva som har blitt forklart til nå, men det er ulike oppfatninger om hva som har skjedd, forteller Løwengreen. ( ©NTB ) ¶
SA170427 Svært ulike oppfatninger
VG170426 De ulike partene har sterkt ulike oppfatninger om striden som har skapt kaos i Alpin-Norge.
SA170425 - Det er positivt at sykkel-VM forstår hvilken signaleffekt det har hvordan man gjennomfører arrangementet, og at man vil motvirke stereotype og gammeldagse oppfatninger av kjønn og kvinner som pyntegjenstand under sykkelmesterskap, sier Thorsen.
FV170425 - Det er positivt at sykkel-VM forstår hvilken signaleffekt det har hvordan man gjennomfører arrangementet, og at man vil motvirke stereotype og gammeldagse oppfatninger av kjønn og kvinner som pyntegjenstand under sykkelmesterskap, sier Thorsen.
BT170425 - Det er positivt at sykkel-VM forstår hvilken signaleffekt det har hvordan man gjennomfører arrangementet, og at man vil motvirke stereotype og gammeldagse oppfatninger av kjønn og kvinner som pyntegjenstand under sykkelmesterskap, sier Thorsen.
AP170425 - Det er positivt at sykkel-VM forstår hvilken signaleffekt det har hvordan man gjennomfører arrangementet, og at man vil motvirke stereotype og gammeldagse oppfatninger av kjønn og kvinner som pyntegjenstand under sykkelmesterskap, sier Thorsen.
AA170425 - Det er positivt at sykkel-VM forstår hvilken signaleffekt det har hvordan man gjennomfører arrangementet, og at man vil motvirke stereotype og gammeldagse oppfatninger av kjønn og kvinner som pyntegjenstand under sykkelmesterskap, sier Thorsen.
SA170421 Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.
BT170419 I forbindelse med en rettssak i 2005 ba Mohammads forsvarer om en utredning av hans psykiske psyke, og begrunnet dette med at han tilsynelatende hadde noen « bisarre oppfatninger ».
AA170419 I forbindelse med en rettssak i 2005 ba Mohammads forsvarer om en utredning av hans psykiske psyke, og begrunnet dette med at han tilsynelatende hadde noen " bisarre oppfatninger ".
SA170418 I forbindelse med en rettssak i 2005 ba Mohammads forsvarer om en utredning av hans psykiske psyke, og begrunnet dette med at han tilsynelatende hadde noen " bisarre oppfatninger ".
VG170416 Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger .
SA170416 Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger .
DN170416 Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger .
DA170416 Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger .
BT170416 Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger .
AA170416 Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger .
AA170416 Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger .
AP170415 Og de har totalt ulike oppfatninger om landets president, Recep Tayyip Erdogan.
VG170409 De liker nemlig ikke å få påvist at det Folket de fremstiller som en harmonisk helhet, i stedet er et konglomerat av ulike grupper med ofte motstridende interesser og oppfatninger .
AA170409 Når jeg leser Lunde sitt innlegg, og hans oppfatninger basert på nyhetsoppslag i TV, skjønner jeg veldig godt hvor det kommer fra da det innen mange medier er et klart fokus på å dekke slåssingen, slik at en kan få inntrykk av at hockey er en sport for hjernetomme tullinger som bare elsker å ta en fight.
DB170406 - Vi har forskjellige oppfatninger om arbeidstillatelse for mannskap utenfor EU og Schengen.
AP170405 - Jeg forstår at det norske folk ikke liker det, og at de fleste er uenige i den type oppfatninger .
VG170403 Vi kommer til å diskutere en lang rekke saker under mitt besøk, også saker hvor Norge og Kina har ulike oppfatninger .
DN170403 Man posisjonerer personer, holdninger og oppfatninger som investeringer som kan høstes kanskje tiår senere.
VG170331 - Det er jo trasig når man opplever at man har ulike oppfatninger av virkeligheten i forhold til hva som er blitt lovet og sagt.
VG170331 Vi kommer til å diskutere en lang rekke saker under mitt besøk, også saker hvor Norge og Kina har ulike oppfatninger .
DB170330 Det er sikkert ulike oppfatninger om hvorvidt man kunne vært mer ydmyke og slike ting, men disse dommerne hadde ikke vært der om de ikke hadde vært gode på dialog, sier Terje Hauge.
VG170328 - Hvor henter han sine oppfatninger om meg fra ?
VG170327 « Sannlighet er den virkelighetsoppfatningen som man intuitivt føler er riktig, uten å ta hensyn til liberale oppfatninger om fornuft og logikk.
VG170327 Men rektor har i et skriv til elever og foreldre understreket at det er ulike oppfatninger av hva som har skjedd.
VG170327 Ordet kjetter brukes gjerne om en person med meninger som avviker fra vedtatte oppfatninger , da særlig innenfor religion.
DB170326 Ikke bare mot å underbygge eksisterende klisjeer, men å direkte skape falske oppfatninger .
AA170324 Liberale demokratier skal ikke bare håndtere ulike, men også uforenelige oppfatninger og målsettinger.
DB170322 Hun trekker frem at blant annet lavkarbodietten har hatt stor innflytelse på forbrukernes oppfatninger og spisemønster.
VG170321 Varslingsgruppen tar ikke stilling til om det er begått lovbrudd, og peker på at det er delte oppfatninger om et slikt pålegg har eksistert.
VG170321 Delte oppfatninger
DB170316 Det er betydelige kontroverser til oppfatninger av at gutter dominerer blant genier og vidunderbarn.
AP170315 Hva som er unormal slitasje på en tre-fire år gammel bil kan det nok fort være ulike oppfatninger om.
AP170315 Hva som er unormal slitasje kan det nok fort være ulike oppfatninger om, sier Rylander.
DB170314 Men Trump ringte Merkel før han ringte Putin, og i Berlin tror man at dette ble arrangert av noen av Trumps rådgivere som ville at presidenten skulle snakke med Merkel først, slik at han - Trump - skulle være briefet om Merkels oppfatninger av Putins Russland, før han snakket med Putin selv.
DA170314 - Vi fant at menn med mørkere hudfarge og mer stereotypiske svarte ansiktstrekk hadde størst risiko for å lokke fram oppfatninger om feil kroppsproporsjoner.
VG170313 Det var ulike oppfatninger om utvisningen var riktig eller ikke : ¶
VG170313 Det finnes flere definisjoner og oppfatninger , avhengig av hvilke oppslagsverk man bruker, og ikke minst har folk sine egne definisjoner, svært ofte knyttet til utseende.
BT170313 Det er heller ikke hatprat eller vold å mene at biologisk kjønn finnes, eller at det må være lov å ha ulike oppfatninger om hva kjønn er.
BT170313 Det er heller ikke hatprat eller vold å mene at biologisk kjønn finnes, eller at det må være lov å ha ulike oppfatninger om hva kjønn er.
BT170309 Tanken er å bruke Bergen og menneskene i byen som scene og publikum, og se hvordan man kan utfordre forutinntatte oppfatninger om kormusikk.
AP170308 I et intervju med Aftenposten sa Thommessen at stortingsdirektør Ida Børresen og EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer hadde ulike oppfatninger av møtet som førte til at EOS-utvalget sendte sin særmelding, men at det ikke eksisterte noe møtereferat.
VG170304 De legger etter min mening ofte sine egne oppfatninger til grunn for saker og kommentarer, og blir dermed oppfattet som aktører i stedet for objektive formidlere med et kritisk blikk i begge retninger.
DB170304 Her hjemme hevder stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ( Frp ) at folket har våknet og gjennomskuet « mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger , holdninger og reaksjoner på falske premisser ».
DB170302 Hvordan mediene dekker saker med tanke på vinkling er ikke bare subjektivt, og slik eksemplene jeg viser til så kan de også være basert på feil oppfatninger hos journalisten som det ikke er grunnlag for.
DB170302 Det finnes også ferskere eksempler som viser medienes opptreden skaper uriktige, ja falske oppfatninger hos folk.
AP170228 - Generelt virker det som om støtten til høyrepopulistiske partier henger tettest sammen med personlige verdier og oppfatninger av identitet og kultur.
SA170227 - Det er litt ulike oppfatninger om det.
FV170227 - Det er litt ulike oppfatninger om det.
DB170227 Det er ulike oppfatninger , sier den svenske landslagslegen Per Andersson til Aftonbladet etter møtet.
DA170227 - Vi må legge til side tradisjonelle oppfatninger om hva man kan og ikke kan gjøre, sier han.
DA170227 - Vi må legge til side tradisjonelle oppfatninger om hva man kan og ikke kan gjøre, mener stortingsrepresentanten.
AP170227 - Det er litt ulike oppfatninger om det.
SA170226 Hva som er unormal slitasje på en tre-fire år gammel bil kan det nok fort være ulike oppfatninger om.
SA170226 Hva som er unormal slitasje kan det nok fort være ulike oppfatninger om, sier Rylander.
FV170226 Hva som er unormal slitasje på en tre-fire år gammel bil kan det nok fort være ulike oppfatninger om.
FV170226 Hva som er unormal slitasje kan det nok fort være ulike oppfatninger om, sier Rylander.
BT170226 Hva som er unormal slitasje på en tre-fire år gammel bil kan det nok fort være ulike oppfatninger om.
BT170226 Hva som er unormal slitasje kan det nok fort være ulike oppfatninger om, sier Rylander.
AP170226 Elever på Elvebakken videregående skole forteller om erfaringer og oppfatninger .
AP170226 Elever på Elvebakken videregående skole forteller om erfaringer og oppfatninger .
AP170226 Hva som er unormal slitasje på en tre-fire år gammel bil kan det nok fort være ulike oppfatninger om.
AP170226 Hva som er unormal slitasje kan det nok fort være ulike oppfatninger om, sier Rylander.
AA170226 Hva som er unormal slitasje på en tre-fire år gammel bil kan det nok fort være ulike oppfatninger om.
AA170226 Hva som er unormal slitasje kan det nok fort være ulike oppfatninger om, sier Rylander.
DB170224 « Folket har takket være direkte kanaler i sosiale medier våknet og gjennomskuet mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger , holdninger og reaksjoner på falske premisser », skriver Mazyar Keshvari ( i Aftenposten ) i dag.
DB170224 Nordmenn deler, mer eller mindre, en tykk kultur, et sett med praksiser, oppfatninger , verdier og holdninger, som går utover det å respektere lover og regler.
DA170224 Vi vet også at det er delte oppfatninger i posisjonspartiene, sier Gilani.
AP170224 Folket har - takket være direkte kanaler i sosiale medier - våknet og gjennomskuet mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger , holdninger og reaksjoner på falske premisser, skriver Mazyar Keshvari.
AP170224 Folket har - takket være direkte kanaler i sosiale medier - våknet og gjennomskuet mediene og deres systematiske forsøk på å skape oppfatninger , holdninger og reaksjoner på falske premisser, skriver Mazyar Keshvari.
VG170223 - Vi er uenige i den beskrivelsen, og vi har heller ikke lagt skjul på at det er ulike oppfatninger av hvordan innspillingen av « Snømannen » har foregått, dette har også kommet fram i sakene vi har publisert, sier hun, og viser blant annet til denne formuleringen : ¶
SA170223 - Det er en diskusjon om prinsipper, der det er ulike oppfatninger .
FV170223 - Det er en diskusjon om prinsipper, der det er ulike oppfatninger .
BT170223 - Det er en diskusjon om prinsipper, der det er ulike oppfatninger .
AP170223 - Det er en diskusjon om prinsipper, der det er ulike oppfatninger .
SA170222 februar fremfører uriktige påstander om Spekter og Spekters oppfatninger , ser jeg likevel behov for å opplyse om hva Spekter mener.
SA170222 februar fremfører uriktige påstander om Spekter og Spekters oppfatninger , ser jeg likevel behov for å opplyse om hva Spekter mener.
AA170221 - Vi har ulike oppfatninger i saker som Ukraina og Krim.
DB170220 - Hun viste alltid respekt for andres oppfatninger og sterk grad av kollegialitet.
DA170217 « At 66-åringen for svært mange representerer ekstreme oppfatninger , og at han har en forståelse for situasjonen som er ganske fjern for personer som ikke deler hans oppfatning, og av den grunn ikke klarer å fange opp budskapet slik det var ment, er utvilsomt », heter det i dommen.
DB170215 De hevder at alle som mener kjønn er medfødt er skadet av normative oppfatninger .
VG170213 OL-vinneren er bekymret med tanke på folks oppfatninger om toppidrettsutøvere.
AA170205 - Det finnes fremdeles mange stereotype oppfatninger om samene og det samiske liv, og jeg vil formidle at det samiske er mye mer enn rein og kofte.
AA170204 - Det er i dag ulike oppfatninger om hvem som har hovedansvaret for det forebyggende arbeidet knyttet til turisme og sikkerhet, og vi ber derfor myndighetene om å avklare dette, sier Bernt G.
AP170129 Gapet mellom ungdommenes fornorskede holdninger og foreldrenes verdisyn eller de gjengse oppfatninger i familiens hjemland, er også en kime til problemer.
AP170129 Gapet mellom ungdommenes fornorskede holdninger og foreldrenes verdisyn eller de gjengse oppfatninger i familiens hjemland, er også en kime til problemer.
AP170129 Gapet mellom ungdommenes fornorskede holdninger og foreldrenes verdisyn eller de gjengse oppfatninger i familiens hjemland, er også en kime til problemer.
SA170126 I barneverntjenesten er det sprikende og ulike oppfatninger av hvilke situasjoner som kvalifiserer for bruk av hastevedtak.
SA170126 Det viser seg at det er et stort spekter av begrunnelser, og at barneverntjenester har ulike oppfatninger av hvilke situasjoner som kvalifiserer for bruk av hastevedtak.
SA170126 Barneverntjenester har ulike oppfatninger av hvilke situasjoner som kvalifiserer for bruk av hastevedtak.
SA170126 I barneverntjenesten er det sprikende og ulike oppfatninger av hvilke situasjoner som kvalifiserer for bruk av hastevedtak.
SA170126 Det viser seg at det er et stort spekter av begrunnelser, og at barneverntjenester har ulike oppfatninger av hvilke situasjoner som kvalifiserer for bruk av hastevedtak.
SA170126 Barneverntjenester har ulike oppfatninger av hvilke situasjoner som kvalifiserer for bruk av hastevedtak.
DB170126 De skal ikke legge fram teorier og oppfatninger under en eksaminasjon.
DN170125 Transparency Internationals Korrupsjonsoppfattelsesindeks ( CPI ) måler oppfatninger av korrupsjon i 176 land på en skala fra 0 til 100 hvor 100 er best.
DB170125 Orwell lanserer også begrepet « dobbeltenke », som betyr « makten til å holde to motstridende oppfatninger i hodet samtidig, og akseptere begge to ».
SA170124 Merete Hodne sier til Aftenbladet at Gulating lagmannsrett har tolket hennes utsagng og oppfatninger feil.
FV170124 I partiarbeid skal man ta hensyn til sine partikollegaer og respektere deres meninger og oppfatninger , selv når de er uenig med en selv.
AP170124 Hodne sier til Stavanger Aftenblad at Gulating lagmannsrett har tolket hennes utsagn og oppfatninger feil.
BT170123 Jeg har bare en 30 år lang bakgrunn som rusmisbruker, mens eksperten tross alt baserer synet sitt på fordomsbaserte oppfatninger .
AP170123 Den britiske regjeringens nonchalante håndtering av tragedien ga næring til ekstreme oppfatninger .
SA170121 En stor og raskt voksende mengde forskning viser at folks temperament, karakteristiske motivasjon og mål, samt egne oppfatninger av seg selv, er sterke forutsigelser om hva de vil føle, tenke og gjøre i fremtiden, og de er effektive hjelpemidler til å forklare hvorfor.
SA170121 En stor og raskt voksende mengde forskning viser at folks temperament, karakteristiske motivasjon og mål, samt egne oppfatninger av seg selv, er sterke forutsigelser om hva de vil føle, tenke og gjøre i fremtiden, og de er effektive hjelpemidler til å forklare hvorfor.
AP170120 Thommessen mener at direktøren og Løwer har hatt ulike oppfatninger av dette møte som førte til at EOS-utvalgets sendte sin særmelding.
AP170118 Over 20 prosent ga uttrykk for oppfatninger og holdninger som i litteraturen oppfattes som vitenskapelig uredelighet. 10 prosent fant det ikke uriktig å rapportere eksperimentelle data uten å ha gjennomført eksperimentet.
AP170118 Over 20 prosent ga uttrykk for oppfatninger og holdninger som i litteraturen oppfattes som vitenskapelig uredelighet. 10 prosent fant det ikke uriktig å rapportere eksperimentelle data uten å ha gjennomført eksperimentet.
SA170116 - Nå vil offentligheten bare få påtalemyndighetens argumenter fra innledningsforedraget om disse tingene, ikke de kommentarer og oppfatninger Eirik Jensen har, sier Elden til NTB mandag morgen før retten settes.
DB170113 Det er jo forskjellige oppfatninger her, sa Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Dagbladet.
DB170112 I samvittighetsspørsmål er det ulike oppfatninger i mange partier.
DB170112 Dette blir kimen til mer konspiratoriske oppfatninger av styresmaktene, der de som kan være korrupte eller inkompetente eller begge deler, antagelig er det, der kløn eller arroganse eller maktmisbruk i enkeltsaker blir et symptom på et sykt system, der alle er besmittet.
DB170109 Det er verd spørre seg om systemene passer for gutter og menn, og om det er tatt høyde for at vi ikke bare har forskjellige måter, men også forskjellige ord for dem, forskjellige ønsker, og forskjellige oppfatninger om hva slags støtte som trengs.
AP170104 Her er det så ulike juridiske oppfatninger at man må skjære gjennom politisk.
AP161212 Store utdanningsforskjeller gir ikke bare et dårligere økonomisk og sosialt utgangspunkt, men kan også gi store forskjeller i oppfatninger og verdisyn, og, slik flere analyser etter Trumpvalget har pekt på, grobunn for populisme.
SA161001 Ved å kombinere andres oppfatninger av en situasjon eller løsning med ens egne forståelser, kan deltakerne komme frem til løsninger som de alene ikke ser.
BT161001 Jeg har bare en 30 år lang bakgrunn som rusmisbruker, mens eksperten tross alt baserer synet sitt på fordomsbaserte oppfatninger .
BT161001 Jeg har bare en 30 år lang bakgrunn som rusmisbruker, mens eksperten tross alt baserer synet sitt på fordomsbaserte oppfatninger .
AP160928 Forskningen om skatteparadiser og kapitalflukt viser et utviklingsmønster stikk i strid med rådende oppfatninger både i befolkningen, blant politikere og blant mange eksperter.
AP160803 De tallene bekrefter meglernes oppfatninger .
AP160803 De tallene bekrefter meglernes oppfatninger .
AP160707 Det er ulike oppfatninger blant de allierte om hvorvidt og hvordan NATO kan skape stabilitet i sør.
AP160508 - Det var ulike oppfatninger om hvordan vi skal arbeide, måten beslutninger fattes på.
AP160423 Slike bilder, med Aeroflot og kommunistpampene fra Kreml, er preger fortsatt manges oppfatninger om flyselskapet.
AP160423 Slike bilder, med Aeroflot og kommunistpampene fra Kreml, er preger fortsatt manges oppfatninger om flyselskapet.
AP160415 Dersom dette skyldes oppfatninger som formidles i moskeene, er det svært uheldig.
AP160410 Det er noe vi ikke ser, subjektive oppfatninger kan lure oss, og vi trenger å se andre perspektiver, mener Røhder Tvedt. 350.000 kroner i støtte ¶
BT160406 Krenkelser, som grov hets eller sjikane, er ofte knyttet til politisk tilhørighet, oppfatninger , religion, seksualitet, etnisitet eller landsbakgrunn og er svært vanlig blant barn og unge.
AP160317 Ulike stater har ulike prioriteringer, med hensyn til det faktum at de har forskjellige oppfatninger av trusler og utfordringer.
AP160316 Hans mål er å knytte kontakt med meningsfeller for å videreføre sine egne holdninger og oppfatninger , sier Kursetgjerde.
AP160316 To motsatte oppfatninger
AP160316 Det er mulig å ha forståelse for begge oppfatninger .
AP160316 | Snakker mer om sine forkvaklede politiske oppfatninger enn om soningsforholdene ¶
AP160316 Anders Behring Breivik snakker mer om sine forkvaklede politiske oppfatninger enn om soningsforholdene.
AP160316 Han er like opptatt av sine forkvaklede politiske oppfatninger som før.
AP160225 Han er en fotballspiller som står opp og har oppfatninger .
AP160224 Til deg som tenker at dette er helt alminnelige oppfatninger .
AP160126 Bispedømmet har en uavklart politisak hengende over seg og må leve med at det verserer ulike oppfatninger om ansvar og skyld.
AP160119 Hvordan skal man da vurdere dem som ikke ønsker å si noe om for eksempel sine politiske holdninger eller oppfatninger om rettsspørsmål som politikerne vet at Høyesterett vil måtte ta stilling til etter hvert ?
AP160119> Hvordan skal man da vurdere dem som ikke ønsker å si noe om for eksempel sine politiske holdninger eller oppfatninger om rettsspørsmål som politikerne vet at Høyesterett vil måtte ta stilling til etter hvert ?
AP160119> target="avis" href= Hvordan skal man da vurdere dem som ikke ønsker å si noe om for eksempel sine politiske holdninger eller oppfatninger om rettsspørsmål som politikerne vet at Høyesterett vil måtte ta stilling til etter hvert ?