DA171222 - De fleste tenker gjerne først på havbruk og oppdrett , og det er jo riktig.
NL171213 I tillegg til oppdrett , er også tråling av scampi ekstremt dårlig for miljøet.
NL171213 I områdene hvor oppdrett av scampi er sentralt finner man også forferdelige tilfeller av barnearbeid.
NL171213 Oppdrett av scampi fører mange steder til utrydning av disse mangroveskogene og forurensning av miljøet.
AP171206 I dag er oppdrett den husdyrproduksjonen som vokser raskest.
DN171205 Her mener jeg for øvrig at Norge har mye å bidra med som en av verdens ledende innen alt fra fiske og oppdrett til offshore og skipsfart og med høy anseelse internasjonalt når det kommer til ressursforvaltning.
DN171205 Her mener jeg for øvrig at Norge har mye å bidra med som en av verdens ledende innen alt fra fiske og oppdrett til offshore og skipsfart og med høy anseelse internasjonalt når det kommer til ressursforvaltning.
AA171205 Oscar Mørch Solem vil gjøre oppdrett til en enda viktigere næring.
AA171205 Det kan virke som det er en stilltiende enighet om at det er greit selv om oppdrett går på bekostning av naturen.
DN171130 Treforedling og oppdrett
DN171128 Samtidig vil du ikke ha de samme utfordringene med lakselus og rømming som i sjøbasert oppdrett , sier Bøhren.
DN171128 - Ulempene er at fullskala landbasert oppdrett er ganske tidlig i utviklingsfasen.
DN171128 - Ser man på produksjonskostnadene i Norge, har de doblet seg de siste ti årene i tradisjonell merdbasert oppdrett .
DN171128 - Det er nok ikke skrevet i stein at de vil nå dette produksjonsvolumet, men får de til volumene og klarer å få kostnader som er konkurransedyktige med sjøbasert oppdrett , virker kalkylene ganske fornuftige, sier Bøhren.
DN171128 Samtidig vil du ikke ha de samme utfordringene med lakselus og rømming som i sjøbasert oppdrett , sier Bøhren.
DN171128 - Ulempene er at fullskala landbasert oppdrett er ganske tidlig i utviklingsfasen.
DN171128 - Ser man på produksjonskostnadene i Norge, har de doblet seg de siste ti årene i tradisjonell merdbasert oppdrett .
DN171128 - Det er nok ikke skrevet i stein at de vil nå dette produksjonsvolumet, men får de til volumene og klarer å få kostnader som er konkurransedyktige med sjøbasert oppdrett , virker kalkylene ganske fornuftige, sier Bøhren.
SA171127 Det er alvorlig når mange dyr lider og dør i kommersiell oppdrett , og flere av disse sakene burde gå for domstolene.
NL171127 Både fiskeri, oppdrett og turisme hadde en kraftig økning i både omsetning og transportbehov.
DN171126 Tubilah driver flytende og lukkede oppdrett av kveite i Bømlo på Vestlandet.
BT171116 | Grieg er skeptisk til oppdrett på land ¶
NL171115 « Det er viktig at kommunene som har lagt til rette for oppdrett i årevis, skal få igjen noe for den viktige jobben.
NL171115 Samtidig er det nødvendig å belønne kommunene som sett av nye areal til oppdrett , for at næringa skal kunne oppnå veksten vi treng i årene framover ».
DA171114 Noen hovedkilder er fiskeri, oppdrett og havindustrien, landbruk, industri, reiseliv og forbrukerprodukter.
DN171106 Sandberg har allerede fått kritikk for å ha sett bort fra fagråd og gitt grønt lys til mer oppdrett i sitt hjemfylke Nord-Trøndelag.
BT171105 Norge lever av havet - fiskeri, oppdrett og petroleumsvirksomhet.
NL171031 | Urfolk, oppdrett og okkupasjoner ¶
NL171031 Skuffelsen ser ut til å resultere i en avvisning av mer forskning på miljøeffektene av oppdrett blant urfolksgrupper som lever med oppdrettsanleggene.
NL171031 Også i vår kontekst er lokal og vitenskapelig kunnskap på kollisjonskurs, særlig om effektene av oppdrett på villfisk i fjordene.
NL171031 Også i British Columbia har det vært mye fokus på forskning på effektene av oppdrett på villaks og det marine miljøet.
NL171031 Imidlertid står det strid om hvilke konkrete påvirkninger oppdrett har for villfisk, særlig torskefisket og miljøet i fjordene, ettersom det er vanskelig å vitenskapelig påvise sammenhengen mellom oppdrett og negativ påvirkning på villfisken.
NL171031 Imidlertid står det strid om hvilke konkrete påvirkninger oppdrett har for villfisk, særlig torskefisket og miljøet i fjordene, ettersom det er vanskelig å vitenskapelig påvise sammenhengen mellom oppdrett og negativ påvirkning på villfisken.
NL171031 I regi av forskningsprosjektene IndGov ( Framsenteret ) og TriArc ( om triangelen mellom urfolk, industri og stat i Arktis ) ved UiT - Norges Arktiske Universitet, følger vi utviklingen i forholdet mellom urfolk og oppdrett , og sammenligner situasjonen i British Columbia med situasjonen for samer og andre urfolk.
NL171031 Høstens okkupasjon som er omtalt i avisene, er bare den siste i en rekke av protester som har foregått over nesten tretti år, siden oppdrett av atlantisk laks ble etablert i British Columbia av blant annet selskaper med norsk eierskap.
NL171031 Gjennom våre samtaler med urfolkene i Alert Bay denne høsten viste mange stor interesse for hvordan samer opplever oppdrett i Norge, og hvilke bekymringer de har for miljø og levevilkår.
NL171031 oktober i Nordlys, der forskerne har sett nærmere på hvem som egentlig er mot økt oppdrett i Nord-Norge.
BT171030 Både kraftverk i elven og oppdrett i fjorden gjør livet for lærdalslaksen vanskelig, påpeker organisasjonen.
DB171029 Det er ille, oppdrett tar jo utgangpsunkt i fellesskapets ressurser.
DB171027 For en bransje som er avhengig av videre vekst, for myndighetene som vil firedoble ( ! ) eksportinntektene fra oppdrett - og for de mange lokalsamfunnene som etterhvert har blitt avhengig av næringen, er dette dramatisk.
DN171026 Det er spesielt stor interesse innen olje og gass, fisk og oppdrett , fornybar energi og shipping.
NL171023 I likhet med Fylkesnes ønsker jeg at kommunene skal få fordeler av å legge til rette for oppdrett og vekst i havbruk.
NL171023 | Hvem er mot økt oppdrett i Nord-Norge ?
NL171023 Videre er det slik at det selv blant disse ikke er noen sterk motstand mot økt oppdrett , men mer en likegyldighet.
NL171023 Undersøkelsen vår gir en betinget støtte til planene om økt oppdrett i Nord-Norge.
NL171023 Undersøkelsen vår gir altså en betinget støtte til planene om økt oppdrett i Nord-Norge.
NL171023 Mens folk indikerte at de ikke kunne ta stilling til det første utsagnet, så var en overveldende majoritet enige i utsagnet vedrørende effekter fra oppdrett .
NL171023 Med disse resultatene som bakteppe så ville det være interessant å undersøke hvem det er som målbærer motstanden til oppdrett i nord.
NL171023 Det andre overraskende resultatet var at hvis folk måtte velge mellom økt fisketurisme eller økt oppdrett så valgte de oppdrett .
NL171023 Det andre overraskende resultatet var at hvis folk måtte velge mellom økt fisketurisme eller økt oppdrett så valgte de oppdrett.
NL171023 Dersom man ser til tidligere nevnte motstand mot oppdrett uttrykt i media så blir dette resultatet enda mer overraskende.
NL171021 Man tar fra organisasjoner som prioriterer arbeid med dyrevelferd og dyrevern og gir til en næring som gang på gang har vist at økonomiske interesser går foran dyrevelferd, som gang på gang har vist at det faktisk IKKE er mulig å drive dyrevennlig oppdrett av pelsdyr.
BT171020 Et flertall av befolkningen vil forby oppdrett av dyr til pelsproduksjon, og særlig blant unge mennesker er motstanden i vekst.
DN171017 - Det er stor aktivitet og interesse fra norske bedrifter spesielt i sektorer som fisk, oppdrett , olje og gass, fornybart, shipping og diverse infrastrukturprosjekter, sier hun til NTB.
AP171017 - Det er stor aktivitet og interesse fra norske bedrifter spesielt i sektorer som fisk, oppdrett , olje og gass, fornybart, shipping og diverse infrastrukturprosjekter, sier hun til NTB.
AA171017 - Det er stor aktivitet og interesse fra norske bedrifter spesielt i sektorer som fisk, oppdrett , olje og gass, fornybart, shipping og diverse infrastrukturprosjekter, sier hun til NTB.
DB171012 Hun mener nordmenn flest allerede har valgt å distansere seg fra pels, på grunn av de etiske aspektene ved oppdrett .
NL171006 Klarest ser vi problemet i fiskeri og oppdrett , der sørnorske storkapitalinteresser overtar stadig mer av nordnorske fiskekvoter og oppdrettskonsesjoner.
NL171006 Det savnes ei klargjøring fra fylkeskommune og stat om hvordan ansvaret for kontrollen med disse naturressursene skal organiseres, slik at for eksempel vi kan unngå den typen koloniseringsutvikling som er på gang innen fiskeri og oppdrett .
NL171005 Men fem fra Grieg-familien kunne for 2016-2017 notere seg for en formue-økning på 2 300 millioner kroner, mye fra oppdrett i Finnmark og mer skal det bli !
NL171005 Fylket kan komme til å åpne alt av kystareal for oppdrett .
NL171005 De har slått seg opp på shipping, finans, og de siste 20 årene også oppdrett .
NL171005 Fornybar energi ? Oppdrett ?
AA171004 Hun driver dessuten oppdrett hjemme på Saksvik, under navnet Kennel Skarvdalen.
DB171001 - Vi har i flere år hatt en klar posisjon innenfor oppdrett , så det merkes at bransjen har gått bra de siste årene, sier Karlsen til Finansavisen.
DN170928 Det kan være fordi kineserne har bygget opp egen oppdrett av ferskvannsørret og er redde den fisken kan bli smittet.
DN170928 Jeg er ikke imot norsk oppdrett , men jeg tror ikke på visjonen om en mangedobling.
VG170918 Mannen har selv fortalt Tollvesenet at han driver med oppdrett , og at han var på vei til Norge for å selge reptilene til en person i Sarpsborg.
DN170918 Han har ikke noe mot kryssubsidieringen mellom oppdrett og hotelldrift.
SA170915 - Mye tid går jo dit, men utenom det har vi en gård i England der vi driver med oppdrett av hest.
BT170915 - Mye tid går jo dit, men utenom det har vi en gård i England der vi driver med oppdrett av hest.
AP170915 - Mye tid går jo dit, men utenom det har vi en gård i England der vi driver med oppdrett av hest.
DN170914 På kysten av Sogn og Fjordane har Ola Braanaas bygget opp et milliardkonsern på oppdrett av laks og ørret.
NL170908 I årene som ligger foran oss vil vi også se formidable økninger i bærekraftig produksjon og eksport av nye fiskearter til oppdrett , så vel som produkter utviklet fra tang, tare, mikroalger og andre marine organismer.
AA170906 Viktige næringer som oppdrett , fiskeforedling, reiseliv er avhengig av arbeidsinnvandring.
DN170905 Nordlaks-eier Inge Berg truet med utflagging om han ikke fikk flere konsesjoner for å realisere gigantsatsingen på oppdrett til havs.
DN170905 Champagnen er sprettet både her i Stokmarknes og hos våre samarbeidspartnere, sier Inge Berg kort tid etter at fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) har vært innom bedriften med nyheten om at Nordlaks likevel får nok utviklingskonsesjoner til å realisere drømmen om oppdrett til havs.
NL170904 Nordlys brakte lørdag en reportasje om havbruksnæringa, der det kom fram at oppdrett i Nord-Norge samlet sett hadde en omsetning på 23 milliarder kroner i fjor, et overskudd på 9 milliarder og hele 3 milliarder i utbytte.
VG170831 Lier-Hansen kan rope så høyt han vil på vegne av disse gigantene innen oppdrett , men hvis de tror jeg jeg skriver ut sjekker i hytt og vær til selskaper som går med milliardoverskudd, så må de tro om igjen, svarer Sandberg.
VG170831 OPPDRETT TIL BESVÆR : Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) blir angrepet av sentrale aktører i oppdrettsnæringen.
VG170831 - 18 måneder er gått siden Norway Royal Salmon og Aker i mars 2016 søkte om 15 utviklingstillatelser for oppdrett av laks i Troms og Finnmark.
SA170827 - Hesten ble kjøpt som åring og den har gjort det veldig bra hele veien, sier sunnmøringen, som også driver med oppdrett i Frankrike, ved siden av at han har leid en stall i Sande i Vestfold.
DN170827 Mandag vil en rekke norske bedrifter innen fiskeri, shipping og oppdrett møte kinesiske aktører for å signere avtaler verdt flere milliarder kroner.
DA170827 Norske bedrifter innen fiskeri, shipping og oppdrett møter mandag kinesiske aktører for å signere avtaler verdt flere hundre millioner dollar.
DA170827 Mandag vil en rekke norske bedrifter innen fiskeri, shipping og oppdrett møte kinesiske aktører for å signere avtaler verdt flere hundre millioner dollar.
AP170827 - Hesten ble kjøpt som åring og den har gjort det veldig bra hele veien, sier sunnmøringen, som også driver med oppdrett i Frankrike, ved siden av at han har leid en stall i Sande i Vestfold.
NL170823 På AquaNor 2017 snakket mange på et seminar som NOFIMA i Tromsø arrangerte at vi står foran et paradigmeskifte, det vi si et systematisk skifte i hvordan vi løser utfordringene, innen oppdrett .
NL170822 Det finnes i dag ikke sikker kunnskap som dokumenterer at dette eliminerer hovedproblemet, som er forurensing og spredning av sykdom ¶ Oppdrett er en uhyre viktig næring med stor verdiskapning og sysselsetting langs hele kysten.
NL170821 Å kjøre ned Kaperdalen er en naturopplevelse i seg selv, men vel ned er fjordene produksjonslokaler for oppdrett , og både Sifjord og Flakstadvåg har stor verdiskaping og folk lever gode liv, sa de i alle fall til meg.
DN170816 Kina vil inn i oppdrett ¶ ¶
DB170816 - Grunnen til revenes store pels er at de har blitt utvalgt for oppdrett .
AA170815 - Det er enorm interesse for messa, og det er den største messa i verden for oppdrett .
AA170815 Det andre er kritikere av næringen som mener oppdrett må flyttes på land.
DN170814 Så ja, perspektivene for dem som driver med tradisjonell oppdrett i sjøen kan bli dystrere.
DN170814 Sjømatanalytiker i DNB, Dag Sletmo, tror landbasert oppdrett av laks kan få en betydelig størrelse.
DN170814 Professor Trond Bjørndal ved NTNU Ålesund og SNF ved NHH har sammen med forskningsassistent Amalie Tusvik forfattet rapporten som konkluderer med at landbasert oppdrett kan være svært attraktivt.
DN170814 Lakselus og sykdommer, skyhøye markedspriser for laksekonsesjoner og kostbar flyfrakt fra Norge gjør at det trolig er mer lønnsomt å starte landbasert oppdrett i fjerne markeder som USA og Kina, viser ny rapport.
DN170814 Gjør man dette i større kommersiell skala, er det naturlig å etablere landbasert oppdrett i de store markedene USA og Kina.
DN170814 Forskningsassistent Amalie Tusvik og professor Trond Bjørndal konkluderer med at landbasert oppdrett kan utgjøre en stor trussel for tradisjonell produksjon i åpne merder i sjøen.
DN170814 Det er logisk at landbasert oppdrett vil kunne komme slike steder, på kontinenter som i dag ikke har oppdrettsnæring.
DN170814 Dag Sletmo, senioranalytiker i DNB, sier det fortsatt « early days » for landbasert oppdrett .
DN170814 - Mange europeiske land har enormt gunstige støtteordninger innen fiske og oppdrett , og en voksende foredlingsindustri.
DN170814 - Klarer man kostnadsnivået man håper på i landbasert oppdrett, er man ikke langt unna kostnadsnivået i sjøbasert oppdrett i Norge.
DN170814 - Klarer man kostnadsnivået man håper på i landbasert oppdrett , er man ikke langt unna kostnadsnivået i sjøbasert oppdrett i Norge.
DN170814 - I landbasert oppdrett kan du dermed ha inntil 15 kroner høyere kostnad per kilo og likevel ha lik pris ut i de lokale markedene.
DN170814 - Er landbaserte anlegg en trussel mot tradisjonell norsk oppdrett i åpner merder i sjø ?
DN170813 - Vi håper at en utbygging av vindmølleparken kan føre til økte inntekter, og i tillegg har vi fått en konsesjon for landbasert oppdrett , forteller Klovning.
DN170809 Han nevner både havvind og oppdrett til havs som nye muligheter som har sprunget ut med basis i offshore-kompetansen vestpå.
DB170807 WWF mener ASC-standarden er god nok, men Framtiden i våre hender er skeptiske og mener scampi ikke egner seg til oppdrett .
DB170807 - Vi ser det som lite realistisk at oppdrett og import av varmtvannsreker opphører og mener det er viktig å støtte opp under de standardene som jobber med å sikre at oppdretten er så bærekraftig som mulig.
DB170807 - Vi deler bekymringene knyttet til miljøutfordringene ved tradisjonelt oppdrett av scampi, og ikke-sertifisert villfanget scampi.
DB170807 - I Norge har konsumet også økt kraftig, og mye tyder på at scampi er en art som ikke egner seg for oppdrett .
DB170805 Vi skal ikke velge mellom villaks og oppdrett .
DB170805 Like fullt er det nødvendig å få oppdrettsnæringen over i et annet spor, og Stortinget har pekt ut retningen som er det nye vekstsystemet for oppdrett .
DB170805 Oppdrett gir aktivitet og viktige arbeidsplasser langs kysten, men veksten må spille på lag med naturen.
DB170805 - Han sa at jo, hunden ble brukt til oppdrett , så det kunne jeg.
NL170804 ¶ Diskusjonen om oppdrett minner om en stammekrig, med rettroende på begge sider.
NL170804 Deler av argumentasjonen mot oppdrett fremstår som aggressiv og personrettet.
NL170802 Fra etablering av lokale næringsområder, til regionale næringshager, til forskning utfordringer med lakselus i oppdrett , til de banebrytende arbeidet ved Finnfjord smelteverk med Co2-fangst og som viktige fødselshjelper til både Arctic Race of Norway og at Reistadløpet skulle bli en del av Visma Ski Classics.
DB170802 Braanaas er likedan innstilt til landbasert oppdrett .
AA170726 I årevis har vi reist på utstillinger, og vi er nå mestvinnende i Norge på oppdrett av whippet-rasen.
VG170725 Spekkhoggerungen var den yngste i fornøyelsespark-imperiet SeaWorld i USA og dermed ble hun også den siste etter at selskapet har gitt etter for press og sluttet med oppdrett av dyrene.
VG170725 Dermed er det slutt på den amerikanske vannpark-kjedens oppdrett av de spektakulære dyrene.
VG170725 California forbyr oppdrett av spekkhoggere ¶
NL170724 Nå er disse under økende press, ikke bare fra oppdrett , men også fra oljeleting, dumping av gruveavfall og turistfiske.
DN170724 Vil mangedoble oppdrett på Island ¶
AA170722 Målet er at Sintef og det marintekniske forskningsmiljøet i Trondheim skal styrkes, slik at de kan levere konkurransedyktige tjenester til flere næringer, deriblant olje- og gassnæringen, skipsfart og oppdrett .
NL170718 ¶ Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker.
NL170718 Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker.
NL170718 lange kyststrekning, er det lett å forstå at ikke minst oppdrett av laks kunne gi kystkommunene en trygg framtid.
DB170715 I vinter bestemte regjeringen at strenge restriksjoner i Hardanger-fjorden kan oppheves fordi vi får på plass et nytt vekstsystem for oppdrett med strenge nasjonale retningslinjer.
DB170715 Vi har nøyet oss med å skrive fakta i saken, som er at e-poster er sendt privat, at de ikke er blitt journalført og at det har skjedd midt under arbeidet med en kontroversiell sak - oppheving av restriksjoner for mer oppdrett i Hardangerfjorden.
AA170713 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett , med strenge retningslinjer.
AA170713 Det nye vekstsystemet for oppdrett ivaretar Hardangerfjorden like godt som den gamle forskriften.
NL170712 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett , med strenge retningslinjer.
NL170712 Det nye vekstsystemet for oppdrett ivaretar Hardangerfjorden like godt som den gamle forskriften.
DB170712 Fjorden har hatt særlige restriksjoner mot mer oppdrett på grunn av lus og sykdomsfare, og Frode Reppe og NSL har jobbet hardt for å lempe på dem.
DB170712 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett , med strenge retningslinjer.
DB170712 Det nye vekstsystemet for oppdrett ivaretar Hardangerfjorden like godt som den gamle forskriften.
NL170711 Vi vil legge til rette for mer bærekraftig oppdrett av innlandsfisk, og vil sørge for mer lik skilting til reiselivsbedrifter.
DB170711 Forskere har funnet negative miljøeffekter av lakselus på villaksfisk fra oppdrett , som kan true veksten i oppdrettsnæringa.
NL170708 Når den diffuse paraplybetegnelsen " sjømat " de senere år er tatt i bruk, er det egnet til å forlede miljøbevisste forbrukere ; man må selvsagt skille et forsøplende og naturstridig oppdrett fra naturens gaver fra et intakt økomiljø.
DB170707 Tempelet hevdet at de var et dyrereservat, men har likevel fått hard medfart av dyrevernaktivister de siste åra, og munkene ble beskyld for å drive med ulovlig oppdrett og smugling.
DB170704 Du skal få litt ytringsfrihet i mårå ¶ som rein og oppdrett står ¶ med blanke laks og fargerike sedler tel.
NL170630 Havbruk som næring er viktig for verdiskapningen i kystsamfunnene, og for noen vil det være naturlig å stille kritiske spørsmål vedrørende deres evne til å bære vedtaket om produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.
NL170630 juni 2017 vedtok Stortinget et representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen.
BT170629 OPPDRETTSMILLIARDÆR : Ola Braanaas eier 13 konsesjoner for oppdrett av laks og sjøørret, én visningskonsesjon, samt fire settefiskanlegg, slakteri og et eget rederi som driver med servicebåter FOTO : Arve Henriksen ¶
AP170629 Ola Braanaas eier 13 konsesjoner for oppdrett av laks og sjøørret, én visningskonsesjon, samt fire settefiskanlegg, slakteri og et eget rederi som driver med servicebåter FOTO : Arve Henriksen ¶
NL170628 Vi ildsjelene bak toktet har trua på at lukka oppdrettsanlegg vil løse mange av de problemene som følger med oppdrett .
NL170628 Sterke krefter jobber for eksempel nå for at oppdrett skal tillates i Ytre Karlsøy Verneområde.
NL170628 Rundt sist årsskifte signerte nesten 1700 personer en kampanje mot oppdrett i Ullsfjorden - et sårbart økosystem som både fiskeindustrien i Karlsøy, Ullsfjorddelen av Tromsø og fiske- og rekeindustrien i Lyngen er helt avhengig av.
NL170628 Fra Lubben/Nordeidet på østsida av Reinøya går vi i « tog » med båtene våre mot Karlsøya, hvor det skal være seminar/debatt om oppdrett .
NL170628 juli skal være ei markering mot forurensende og fiskerifortrengende oppdrett i åpne merder.
NL170628 Oppdrett har pressa torsken lengre og lengre ut i fjordsystemet, for den skyr områder hvor laksen står tett.
DA170627 Gjesdal Pels AS har drevet med oppdrett av mink i Sandnes.
NL170619 Store muligheter venter innenfor næringsrettet forskning, som utvikling av autonome skip, bærekraftig fôrproduksjon, oppdrett av nye arter og høsting lenger ned i næringskjeden.
NL170615 Oljeleting, Nord-Norgebanen, fiskeriene, oppdrett , sannhetskommisjonen, universitetet, regionreformen osv.
DN170614 Men i områder uten oppdrett finner vi aldri dette, sier Ørjan Karlsen til NTB.
AA170614 Men i områder uten oppdrett finner vi aldri dette, sier Ørjan Karlsen til NTB.
VG170613 Produksjonsprosessen går ut på at kjøttet produseres uten at faktiske dyr har vært involvert, hverken i oppdrett eller slakting - kjøttet er nemlig dyrket frem fra dyreceller : ¶
VG170611 Norge har ikke oppdrett av denne typen hunder, men Statens naturoppsyn er i kontakt med sine svenske kolleger for å få hundene hit når det blir behov for det.
AP170610 Partiet vil vri støtten til oljenæringen over mot andre mulige vekstnæringer, som nye former for oppdrett og offshore vindkraft.
AP170610 Partiet vil vri støtten til oljenæringen over mot andre mulige vekstnæringer, som nye former for oppdrett og offshore vindkraft.
AP170610 Bøndene har en bedre inntektsutvikling enn andre grupper, distriktsnæringer som turisme, oppdrett og skogbruk går så det suser, ikke minst takket være regjeringens politikk for å bedre rammevilkårene, slår Helleland fast.
BT170608 OPPDRETT : Nå er det på tide at myndighetene fjerner juridiske hindringer for ny vaksineteknologi, skriver innsender.
NL170607 Vi oppfordrer nå folk til å ta avstand fra kommersielt oppdrett og salg av reptiler.
AA170606 Når næringen rydder opp i sin egen bransje og tar større samfunnsansvar ved å betale for sjøområdene der pengene yngler, vil det føre til at oppdrett får bedre omdømme.
AA170530 Tjener mindre på oppdrett enn Frøya ¶
NL170519 Han varsler skrinne kår for oppdrett , fiskere og for bedriftene i Mo Industripark.
NL170519 Er oppdrett og Nordlands rike prosessindustri avhengig av en EØS-avtale ?
DN170511 Analytikere mener at kvartalstallene til Lerøy, som ble offentliggjort torsdag morgen, var bedre enn ventet drevet av høyere slaktevolum og gode marginer, primært innen oppdrett .
DN170509 Intensivt oppdrett
DN170509 Forskerne slår også fast at det er en klar sammenheng mellom oppdrett og smitte av lakselus.
VG170508 Forbyr oppdrett av spekkhoggere ¶
DN170508 Flere vil bygge om rigger til oppdrett
DN170508 | Flere vil bygge om rigger til oppdrett
DN170508 Roxel planlegger å hente inn 500 millioner kroner i ny kapital og søke Fiskeridirektoratet om mellom ti til 20 utviklingskonsesjoner for oppdrett til havs.
AP170507 Skal næringen bli det vi ønsker, må oppdrett utvikle seg til å bli verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produsenter av proteiner.
AP170507 Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet.
AP170507 - Vi må lykkes med å utvikle oppdrett til en stor næring.
VG170506 Ved å hylle oppdrett av laks hisset han på seg dem som ser oppdrettsfisk som en trussel mot villaksen.
DB170506 Ved å hylle oppdrett av laks hisset han på seg dem som ser oppdrettsfisk som en trussel mot villaksen.
DN170430 - Tidligere var det i hovedsak kandidater med bakgrunn fra havbruksnæringen eller som kom fra steder hvor det ble drevet oppdrett som søkte.
AA170428 Basert på norsk offshoreteknologi og et bredt næringsrettet forskningssamarbeid bygges nå verdens største havmerd for oppdrett til havs.
DN170427 | Europeiske tungvektere satser milliarder på landbasert oppdrett i Florø ¶
DN170425 Trøim var i mange år høyre hånd for skipsreder og milliardær John Fredriksen og styrte gruppens virksomheter innen blant annet shipping, rigg, oljeservice og oppdrett .
DA170425 * Hold og oppdrett av vilt.
DN170424 Fiskeriprofessor Jeppe Kolding mener statlige Norfunds uttalelser i forbindelse med satsingen på oppdrett av fiskearten niltilapia i Afrika er groteske.
DA170420 - For bransjen er det nødvendig å finne nye markeder, enten det dreier seg om oppdrett eller vind, sa Meland.
DA170420 Støre mener Norge kan bli verdensledende innen hav - det vil si fisk, oppdrett , energi og nye arter.
DN170419 | Transportselskap kjøper seg inn i oppdrett
DN170419 - Kombinasjonen NTS og Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode muligheter for vekst innenfor både oppdrett , transport- og servicetjenester, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS.
DN170418 Norges satsing i hundremillionersklassen på oppdrett av ferskvannsfisken Niltilapia i Afrika blir slaktet.
DB170418 For å få på plass satsningen har de hentet folk med erfaring fra sjøbasert oppdrett , og landbasert smolt- og postsmoltproduksjon.
DB170418 - Her kan man komme inn i oppdrett på en lavere pris enn hva man gjør i de børsnoterte selskapene, målt etter dagens prising.
DB170418 Oppdrett på land opp til 5-6 kilo går fint i ferskvann, og gir like bra kvalitet på fisken som i sjø.
DB170415 Han vil heller holde på med oppdrett og drive gården, sier datteren.
DB170413 - Om jeg hadde jobbet med oppdrett vil sikkert jeg også nevnt biologiske utfordringer som bransjens største utfordring, sier Søraa til Finansavisen, og fortsetter ; ¶
AP170410 Da skal man i område etter område langs kysten vurdere lakselusas effekt på vill laksefisk før det bestemmes om oppdrett kan økes, stå på stedet hvil eller må reduseres.
DB170405 I tillegg til diplomater og politikere er det over 200 næringslivsledere fra reiseliv, oppdrett , olje og helseteknologi som skal sørge for at Norge igjen blir bestevenner med kineser'n etter at Jagland & co. var så frekke i 2010 ved å gi Nobelprisen til den opposisjonelle Liu Xiaobo.
AA170331 Bakkafrost, som også driver med oppdrett og ble omsatt for sjette mest, gikk ned 4,2 prosent.
DA170330 Selve oppdrett vil ikke generere mange arbeidsplasser.
DA170330 Regiondirektør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, sier der gis færre konsesjoner til oppdrett i Rogaland enn for eksempel Hordaland.
DA170330 Nordland, Hordaland og Trøndelag er større enn Rogaland på oppdrett .
DA170330 Flytt oppdrett ut på åpnet hav !
AA170325 Oppdrett i lukkede anlegg ¶
AP170317 Havnæringene - fiskeri, oppdrett , skipsfart og energiproduksjon - utgjør ryggraden i norsk økonomi.
DN170315 Trøim var i mange år høyre hånd for skipsreder og milliardær John Fredriksen og styrte gruppens virksomheter innen blant annet shipping, rigg, oljeservice og oppdrett .
DN170313 Kina vil inn i oppdrett
DN170313 | Kina vil inn i oppdrett
DB170310 Til nå har ekspansjonen i oppdrett skjedd uten sikker kunnskap om de langsiktige konsekvensene for vår viktigste naturressurs : Kyst-Norge.
DB170310 Lokale fiskere har gjennom mange år opplevd at oppdrett har sterke negative konsekvenser for kysttorsken.
DB170310 Det skyldes først og fremst at næringen ikke har kontroll med sine miljøproblemer og de biologiske utfordringene som oppdrett medfører.
DB170310 Det foregår en kontinuerlig dragkamp om hvordan oppdrett påvirker miljøet, ikke minst på lengre sikt.
BT170309 Sars » skal være fortøyd like ved, visningsarealer for oppdrett , restaurant med fasade ut mot plassen, åpent forskningssenter for barn, akvariepark på taket og mye mer.
VG170305 Vi mener det har vært helt ukontrollert oppdrett , og det er svært tragisk at det endte på denne måten, sier Møller.
AP170228 Oppdrett og fiske har opplevd fenomenal prisvekst de siste årene.
AP170228 Oppdrett og fiske har opplevd fenomenal prisvekst de siste årene.
BT170221 Samspill mellom en verdensledende forskningsklynge og marine næringer - mange av de største aktørene innenfor oppdrett har hovedkontor i Bergen - kan bidra til innovasjon og verdiskaping basert på utnyttelse av nye marine ressurser.
AA170221 Selskapene har fått dispensasjon til oppdrett av såkalt triploid fisk, og Mattilsynet gir nå selskapene frist til 15. mars med å få plass tilstrekkelige tiltak.
AA170221 Det er Mattilsynets avdeling i Salten som mener at selskapene har for dårlige internkontrollprosedyrer i forbindelse med oppdrett av steril laks.
AA170221 Fiskeriforvaltningen skal i framtiden se flere arter i sammenheng, og regjeringen vil legge til rette oppdrett av flere arter i framtida.
AA170221 - Forslagene påfører en enda større miljøbelastning på havområdene våre, med mer olje, mer oppdrett , mer bunntråling, og mer gruvevirksomhet, sier NU-leder Ingrid Skjoldvær.
DN170220 | Satser på fly og oppdrett
AA170220 Triploid laks er fisk som er sterilisert under trykk og oppdrett krever dispensasjon fra akvakulturforskriften.
DN170213 - Jeg er fullstendig innforstått med at det må tas grep ut fra føre var-hensyn, selv om det ikke er klarlagt hvor stor del av problemene i fjorden som skyldes oppdrett eller andre forhold som klimaendringer, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett AS. ( ©NTB ) ¶
AA170213 - Jeg er fullstendig innforstått med at det må tas grep ut fra føre var-hensyn, selv om det ikke er klarlagt hvor stor del av problemene i fjorden som skyldes oppdrett eller andre forhold som klimaendringer, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett AS. ( ©NTB ) ¶
BT170211 Don Staniford ble dømt for slagord mot norsk oppdrett på sigarettpakker. 45-åringen er mannen oppdrettsnæringen er møkka lei av.
BT170211 Briten som har erklært krig mot norsk oppdrettsnæring Don Staniford ble dømt for slagord mot norsk oppdrett på sigarettpakker. 45-åringen er mannen oppdrettsnæringen er møkka lei av.
AP170211 Bønder i Primorskij-regionen har satt i gang med oppdrett av asiatisk Shiitake-sopp, som vokser godt i den fuktige Stillehavsluften på trestammene i skogene av mongolsk eik og amursk lind.
AP170211 Bønder i Primorskij-regionen har satt i gang med oppdrett av asiatisk Shiitake-sopp, som vokser godt i den fuktige Stillehavsluften på trestammene i skogene av mongolsk eik og amursk lind.
SA170209 | DJ, oppdrett og racing.
DB170209 Adopterer du hjemløse dyr, redder du liv i stedet for å støtte oppdrett som bidrar til å skape « overskuddsdyr ».
AP170209 | DJ, oppdrett og racing.
SA170207 De viktigste årsakene er klimaendringer og havforsuring grunnet økende CO₂-utslipp på jorden, overfiske, oppdrett , turisme og råstoffutvinning som olje, gruvedrift og lignende.
DN170201 Det stilles stadige strengere krav til oppdrett i Norge og i utlandet.
BT170127 Oppdrett og kraftregulering er utfordringer som har negativ effekt på disse bestandene.
BT170123 Går det som eierne vil, blir det oppdrett av inntil fem millioner kråkeboller i året på Austevoll.
DB170115 Likevel har dyrevelferd en svak status i oppdrett av laks.
DN170110 | Mener oppdrett kan være i strid med grunnloven ¶
DN170110 - Ja, og jeg legger også til grunn at laksebestander er truet av oppdrett .
DB170108 Dyrevernalliansen er en av landets klareste motstandere mot oppdrett av pelsdyr, og på tross av at Ayla mest sannsynlig har det langt bedre på gården til Matnisdal, fraråder de andre å gjøre noe liknende.
SA170106 Årets sjømat oppdrett
SA170106 Vinner : Rosettkål, Vang Gård, Oppland ¶ 21.57 : Årets ost ¶ 22.01 : Årets sjømat oppdrett ¶ 22.04 : Årets sjømat foredlet ¶ 22.06 : Årets sjømat - villfanget ¶ 22.09 : Juryens utvalgte 2016 ¶ 23.04 : Årets forsprang ¶ 23.07 : Publikumspris ¶ 23.09 : Årets matspire ¶ 23.11 : Matkanalen - vinner får reklameplass ¶ 23.14 : Årets hederspris ¶
AP170104 Oppdrett av steinbit : Flytt deg torsk, her kommer denne gjengen ¶
AP170104 Oppdrett av steinbit : Flytt deg torsk, her kommer denne gjengen ¶
AP161211 Pengene renner inn i oppdrett og fiske.
AP161211 Oppdrett og fiske har ikke slike særskilte skatteregler, selv om disse næringene også utnytter knappe naturressurser.
AP161009 Norlaks har fått stor oppmerksomhet for sine planer om å bygge en supertanker for oppdrett , mens Norway Royal Salmon og Aker søker om utviklingstillatelse for et halvt nedsenkbart oppdrettsanlegg i stål.
AP161009 Marine Harvest satser på et lukket « egg » som er 44 meter høyt og 33 meter bredt og skal romme 1000 tonn laks, samt oppdrett i lukkede bulkskip og heldekkende lukkede enheter med det svingende navnet Marine Donut.
AP160423 De absolutt fleste arbeidsplassene vi kan skape fremover kommer i den fornybare industrien, fisk, turisme, oppdrett og fra annen industri, sier Nina Jensen.
AP160416 » Pels blir det også langt mindre av hvis Venstre får gjennom sin politikk : Partiet vil ha forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, samt jobbe for forbud mot import av pels fra oppdrett .
AP160401 Olsen påpeker at oppdrett er en viktig del av norsk økonomi, og det er politisk vedtatt at en skal øke den virksomheten.
AP160308 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) gikk hardt ut mot « pessimister » og negativt innstilte kritikere av fiskeri og oppdrett - og varslet et oppgjør med « motkreftene ».
AP160229 I tillegg er tidlig kjønnsmodning i oppdrett et velferdsproblem som gir dårligere vekst, filetkvalitet, immunforsvar, saltbalanse og fôrutnyttelse.
AP160229 Er det kun lobbyister fra oppdrett og trålernæringen han har lært av ?
SA160108 Årets sjømat - oppdrett : Salma ( Oslo og Hordaland )i ¶
AP160105 Mangler tillatelser til oppdrett