DB171117 Årets produksjon er i følge UNODC mer enn verdens etterspørsel etter opiater .
VG171026 En viktig undergruppe er opiumsalkaloider, også kalt opiater .
VG171026 Opiater står for over halvparten av disse dødsfallene, ifølge president Trump.
AP171024 Førstedamen skal få en rolle i kampen mot heroin og opiater , ifølge amerikanske medier.
AP171024 Den forrige presidenten klarte ikke å stanse den ukontrollerte spredningen av heroin og syntetiske varianter av opiater .
AP171024 Bølgen av heroin, fentanyl og opiater på resept har rammet spesielt hardt i områdene der Donald Trump har sine kjernevelgere.
DB171021 Den viste at hun hadde spor av opiater i kroppen, skriver Kyiv Post.
DB171019 Til CBS News sier Moore at legemiddelindustrien la fram en undersøkelse som viste at mindre enn én prosent av folk som tar opiater , blir avhengige dersom det skjer under tilsyn fra lege.
DB171019 Nå leder han an i en krig mot de delene av legemiddelindustrien som produserer medikamenter som inneholder opiater i et forsøk på å bremse den voldsomme opiumsepidemien som har rammet USA.
DB171019 Han mener selskapene som produserer avhengighetsskapende smertestillende medikamenter som inneholder opiater , ikke kan skjule seg bak at de er godkjent av myndighetene.
AP171008 Behandlingen av slike abstinenser er å tilføre kroppen opiater i form av metadon eller tilsvarende preparat, for så å trappe forsiktig ned.
DB170829 En viktig dødsårsak er flommen av syntetiske opiater på markedet.
AP170809 Noen tiår senere, på nittitallet, begynte Colombia og Mexico å produsere opiater .
AP170809 Dette sammenfalt med at det ble vanskeligere å få fatt i smertestillende piller som inneholdt opiater .
AP170809 Dette omfatter alle typer overdoser, men nesten all økningen er drevet av opiater og fentanyl.
AP170809 De siste par årene har dødstallene skutt i vært på grunn av inntoget av store mengder syntetiske opiater - såkalt fentanyl.
AP170804 Over halvparten av disse var opiater , både i form av lovlige reseptbelagte piller og ulovlig stoff som heroin og fentanyl.
AP170804 Legen som behandlet brannskadene sendte ham hjem med et stort glass smertestillende piller som inneholder opiater - de samme virkestoffene som heroin.
AP170804 En ukontrollert spredning av opiater i form av piller, heroin og syntetiske varianter av stoffet tar titusenvis av menneskeliv i året og øker raskt.
AP170804 Antall overdoser som følge av opiater ble firedoblet fra 1999 til 2015.
BT170629 Det kalles bare « The opioid epidemic » eller « The opioid crisis », fordi det er opiater og syntetiske opioider, som heroin, oksokodyn, morfin og fentanyl som er mordere.
DB170430 fte i full offentlighet, at fornavnet hennes uten noen videre forklaring kunne brukes som metafor for kokain på refrenget i en raplåt, slik rapperen Pimp C fra UGK gjorde på låten « The Game Belong To Me », en låt gitt ut knapt et år før han selv ble funnet død i et hotellrom i West Hollywood med opiater og sedativer i kroppen, fem år før Whitney Houston selv ble funnet druknet i badekaret i sitt hotellro
VG170423 Mens morfin, heroin, oksykodon og kodein er opiater , er fentanyl, ketobemidon og metadon opioider.
VG170423 Betegnelsen opioid inkluderer både noen opiater ( naturlig eller semisyntetisk legemiddel fremstilt av opium ) og flere helsyntetiske opioider.
VG170420 Kontrollen viste at mannen hadde tatt med seg 520 tabletter Imovane, 510 tabletter Tramadol og 22 tabletter med opiater som står på narkotikalisten.
AA170420 I sokken lå det 520 tabletter med Imovane, 510 tabletter Tramadol samt 22 tablettar med opiater som står på narkotikalista, ifølge en pressemelding fra Tolletaten.
AA170420 Det ble funnet 520 tabletter Imovane, 510 tabletter Tramadol og 22 tabletter med opiater som står på narkotikalisten.
VG170417 Testene viste også store doser opiater .
DB170417 Dokumentene forteller ikke hvor Prince fikk fentanylen som drepte ham, men de antyder at slet med en avhengighet at syntetiske opiater .
BT170326 Men vi har sett en økende tendens til at debut på heroin går via syntetiske opiater , som ofte er kjøpt på åpne russcener.
AP170305 Hun fant en nidobling i bruk av opiater på sykehjem på ti år, ifølge Dagens Medisin.
BT160817 Jeg var avhengig av opiater og hver dag var en kamp å komme seg igjennom.
AP160423 Mye av det skyldes leger som villig vekk skriver ut resepter på avhengighetsdannende opiater .
AP160419 Mye av det skyldes leger som villig vekk skriver ut resepter på avhengighetsdannende opiater .
AP160419 De faktorene som begrenser risikoen for død, overskygges nå av de faktorene som øker den : misbruk av opiater , alkoholisme, røyking og andre former for selvdestruktiv adferd.
AP160419> De faktorene som begrenser risikoen for død, overskygges nå av de faktorene som øker den : misbruk av opiater , alkoholisme, røyking og andre former for selvdestruktiv adferd.