VG171018 Han var sjef for Forsvarets operative hovedkvarter FOH i Bodø da det ble bestemt å sende helikoptre til Afghanistan i 2008.
VG171018 - Å beholde helikoptrene på to baser i fredstid med for mange oppgaver gir svekket nytteeffekt, og er derfor ikke den beste løsningen for Forsvarets operative evne.
VG171013 - Vi vil flytte grunnleggende soldatutdanning til utdanningsavdelinger i stedet for i de operative avdelingene, og ha flere innrykk i året, sier Søreide.
DB171013 I tillegg foreslås det å ha flere innrykk i året samt skille rekrutt- og fagutdanningen fra operative avdelinger.
DB171013 - Vi vil flytte grunnleggende soldatutdanning til utdanningsavdelinger i stedet for i de operative avdelingene, og ha flere innrykk i året, sa Søreide da hun presenterte landmaktutredningen fredag.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme - Den operative evnen er bedret gjennom inneværende år.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem I tillegg foreslås det å ha flere innrykk i året samt skille rekrutt- og fagutdanningen fra operative avdelinger.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem - Vi vil flytte grunnleggende soldatutdanning til utdanningsavdelinger i stedet for i de operative avdelingene, og ha flere innrykk i året, sa Søreide da hun presenterte landmaktutredningen fredag.
VG171012 - De norske avdelingene som deltok under øvelse Aurora har ikke rapportert om uønskede hendelser som det refereres til i svenske medier, sier Brynjar Stordal, major og pressetalsmann i Forsvarets Operative Hovedkvarter ( FOH ), til VG.
NL171006 Ikke om å være operative leger, ha lisens, ha hovedansvar for pasienter - det krever at du er helt up-to-date med alt det nye, og det er ikke åttiåringer flest, men som rådgivere, forelesere, deltagere i ekspertkomitéer.
DN171005 Cirka halvparten av verdens 440 operative atomreaktorer i verden ligger ved kysten.
AA171005 Det hadde vært en fordel for de operative enhetene at det kom en avklaring snart.
AA171003 Det hadde vært en fordel for de operative enhetene at det kom en avklaring snart.
NL171002 Reell stedlig ledelse med plassjef som har det operative ansvaret ved Alta nærsykehus.
DN171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative .
DA171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Finansdepartementet fastsetter mandat for forvaltningen av fondet, mens Norges Bank står for den operative gjennomføringen, skriver statssekretær Tore Vamraak ( H ) i en e-post.
AA171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative .
AA171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative .
DB170929 - IS' bil var fullastet med eksplosiver, som også er et kjent operasjonsmønster fra IS, sier pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til Dagbladet.
DB170929 - Bilene var fulle av eksplosiver og ble beskutt av både norske og irakiske styrker, bekrefter pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til Forsvarets Forum.
DA170929 - Bilene var fulle av eksplosiver og ble beskutt av både norske og irakiske styrker, bekrefter pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/4yQX6/Norske-soldater-skjot-mot-selvmordsbombere-under-IS-angrep - Bilene var fulle av eksplosiver og ble beskutt av både norske og irakske styrker, bekrefter pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.
AA170929 - Bilene var fulle av eksplosiver og ble beskutt av både norske og irakiske styrker, bekrefter pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.
DB170928 Han sier videre at IS ikke er « spesielt operative » til å kunne drive krigføring via internett.
DB170927 Ifølge VG hevdes det i boka at deler av kommisjonens kritikk mot politiets operative innsats under terrorangrepet på Utøya er bygget på faktafeil.
SA170922https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/Gpd7l/Norske-jagerfly-fulgte-russiske-bombefly-ved-Tromso Det var på onsdag hvor to F-16 fra Bodø tok av og identifiserte russiske bombefly nordvest av Tromsø, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) til avisen.
NL170922 Samtlige norske selskap vil i fremtiden ha stort behov for operative ledere i roller som sjefsflyger, flygesjef, treningssjef, kabinbesetningssjef etc.
NL170922 Dette er ledere som må evne å trene, lede og utvikle det operative personellet til å imøtekomme moderne flysikkerhetskrav.
NL170922 Den samlede luftfartsnæring har via sin egen bransjeorganisasjon, NHO-Luftfart, ønsket å få etablert et utdannelses- og forskningsmiljø ved UIT som evner bidra til å øke kvaliteten på fremtidens operative spesialister og ledere.
NL170922 Målet er at flygere, teknikere, og annet luftoperativt personell skal tilegne seg oppdatert forskingsbasert kunnskap i operative , praksisnære omgivelser Dette vil øke karrieremulighetene til luftfartspersonell og styrke norsk sivil luftfart.
AA170922 Det var på onsdag hvor to F-16 fra Bodø tok av og identifiserte russiske bombefly nordvest av Tromsø, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) til avisen.
VG170921 - Jeg kan ikke gå i detalj ettersom det går på vårt operative arbeid, sier Hellqvist til Aftonbladet.
DB170921 ( Dagbladet ) : Svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ), Stockholms-politiet og den svenske Nasjonale operative avdelingen skal ha satt stab i forbindelse med trusselen, melder svenske Aftonbladet.
DN170920 Det tar ifølge Politidirektoratet så lang tid at søket « mister sin operative betydning ».
DB170919 Dette kommer i tillegg til de analysene og den operative planleggingen som blir gjort av de lokale myndighetene i vertslandene.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/p3ROG/Renovasjonsgiganten-RenoNorden-er-konkurs-Se-hvem-som-kan-fa-problemer-med-soppeltommingen Det er ikke bankene som har det operative ansvaret for driften av renovasjonstjenestene, så den enkelte kommune må nesten svare på hvordan de vil løse det konkret, sier Westerveld.
DB170915 For å gjøre store beslag og holde ulovlige og farlige varer borte fra markedet er tolletaten helt avhengige av å ha operative tolltjenestemenn på grensen som dekker opp bemannede og ubemannede grenseoverganger, og kontrollerer når det er behov for det.
NL170914 Like viktig er det at hver krone brukes riktig, ikke bare i investeringer, men også for å bevare sterke kompetansemiljø og øke Forsvarets operative evne.
NL170914 Bodø- og Andøya flystasjoner med betydelige operative kapasiteter, tilpasset infrastruktur og et høyt kompetansemiljø, skal nedlegges.
NL170914 Operative forhold ¶
NL170913 Det er ikke uten grunn at mye nå handler om å ikke bli knyttet til den operative ledelsen av valgkampen de siste ukene.
DN170913 Av hensyn til de operative virksomhetene i Norske Skog, så tiltrer nå de sikrede obligasjonseierne pantet og jeg settes inn i styret til Norske Skog as som styreleder for å hjelpe til at de syv fabrikkene drives videre uten problemer, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt.
DN170913 Av hensyn til de operative virksomhetene i Norske Skog, så tiltrer nå de sikrede obligasjonseierne pantet og jeg settes inn i styret til Norske Skog as som styreleder for å hjelpe til at de syv fabrikkene drives videre uten problemer, sa tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til DN.no tirsdag.
AA170912 Vi ønsker at de operative enhetene skal få en helt annen balanse og gjeldssituasjon, slik at en kan fokusere på drift og utvikling av selskapet.
AA170912 Av hensyn til de operative virksomhetene i Norske Skog, så tiltrer nå de sikrede obligasjonseierne pantet og jeg settes inn i styret til Norske Skog as som styreleder for å hjelpe til at de syv fabrikkene drives videre uten problemer, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til DN.no.
NL170910 Å feil-investere i en base på Evenes kan derfor gi store operative konsekvenser i en krise- eller krigssituasjon.
NL170910 PwC vurderer ikke operative forhold eller kostnader ved å flytte overvåkingsflyene ( MPA ) fra Andøya til Evenes, men kostnader og konsekvenser ved lokalisering av fremskutt kampflybase ( QRA ).
NL170910 Loggførte diskusjoner i Stortinget indikerer at Evenes sine operative utfordringer er kjent, likeledes at det knytter seg store militærfaglige motforestillinger til å ta den i bruk.
NL170910 Konstruerte flyprofiler og underdimensjonerte kostnader endrer ikke det faktum at Evenes har store operative utfordringer og konsekvenser.
NL170908 Vi ønsker å styrke den operative evnen.
NL170908 Spesialstyrkenes operative evne vil få en nødvendig styrking og vi får en bedre beskyttet base for luftoperasjoner i nordområdene, en løsning som også gir økt beskyttelse av allierte mottaksområder i Ofoten og basen i Ramsund.
NL170908 Lobbyister og folkevalgte har bestemt seg, uten konsekvensanalyse, å trosse klare meldinger fra det operative miljøet rundt MPA - som sier at Evenes ikke er egnet som base for MPA !
NL170907 Derfor styrker FrP Forsvarets operative evne, aktivitet og tilstedeværelse - særlig i nord.
NL170907 Den irrasjonelle ideen om å la Evenes flystasjon, en base med betydelige operative begrensninger, ta seg av forsterkningen i nordområdene og anvende sivile flystasjoner for mottak allierte flystyrker hører hjemme i en Monty Python episode og ikke i forsterkningsplanverket.
AA170907 Oppdraget har blitt ansett som meget vellykket, og den afghanske styrkens operative evne forbedres stadig. 2.2 Regionalt ¶
NL170904 Fregatter som er blitt operative gjennom økt vedlikehold og tilgang til reservedeler ¶
NL170904 Det sentrale er at styrkene faktisk er operative på kort varsel og fleksible til å møte sannsynliggjorte trusler.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/xn9XV/Ikke-siden-krigen-har-Heimevernet-fatt-en-sa-merittert-leder Går fra jobben som sjef for plan- og øvingsseksjonen i operasjonsstaben ved Forvarets operative hovedkvarter til sjef for HV 1. november 2017, når dagens sjef Tor-Rune Raabye går av med pensjon.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/xn9XV/Ikke-siden-krigen-har-Heimevernet-fatt-en-sa-merittert-leder - Er HV i dag på det nivået de bør være, sett fra jobben du har i dag, Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) ?
AA170903 Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) bekrefter besøket overfor Aldrimer.no, uten å ville gå inn på formålet med og utfallet av besøket.
AA170903 Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) har bekreftet besøket, uten å ville gå inn på formålet med og utfallet av besøket.
NL170902 Loggførte diskusjoner i Stortinget indikerer at det politiske miljøet er godt kjent med Evenes sine operative utfordringer og at det knytter seg store militærfaglige motforestillinger til å ta den i bruk.
NL170902 Et sjette eksempel gjelder de operative vilkår QRA og MPA skal operere under.
NL170902 Den mangelfulle redeligheten handler om at PwC-rapporten gir inntrykk av å vurdere operative , miljømessige og økonomiske konsekvenser av basevalg, noe som ikke er tilfelle og direkte villedende.
DA170902 Kontrollene er trappet opp, de kriminelle straffes hardere og det operative samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Nav er styrket, sier Jensen.
NL170831 Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger.
DA170831 Det er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens dom over Forsvarets operative evne.
DA170831 - Gradert informasjon om operative forhold har alltid vært gradert.
NL170830 Det har alltid vært et misforhold mellom Norges operative kapasiteter og den nasjonale basestrukturen.
NL170829 » Siden Andøya Flystasjons operative fortreffelighet og strategiske plassering for både jagerfly og overvåkingsfly er viden kjent, var vi Andværinger ganske så sikker på at Andøya ikke kunne legges ned, til fordel for Evenes !
NL170829 Som andre lokale politikere, har også jeg prøvd meg med faglige og operative innspill til Høyre, både i Nordland og sentralt.
NL170829 Kanskje mener de det er nok plass, og er det en fordel at de operative flatene er nettopp det - flate ?
NL170829 I tillegg er flyplassen allerede i dag avhengig av dispensasjoner fra Luftfartstilsynet på grunn av for liten plass til operative flater.
NL170829 Evenes, en sivil flyplass plassert innerst i en fjord, og dermed lite strategisk plassert i forhold til militære operasjoner, og med klare operative begrensninger.
NL170829 Dette skyldes både min operative bakgrunn, men også manglende vilje fra Nordland Høyre til å bidra for å finne en god løsning for Nordland.
NL170829 De operative flatene er allerede for små.
AA170829 - Han sa at mange var involvert i de operative inngrepene og behandlingen, så hva Hansen var gitt av informasjon rundt egen tilstand vet vi ikke, sier Rønning, og understreker at Moen var veldig forbeholden og ikke turte å spekulere.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/OM6W1/Siktet-etter-Feiring-drap-erkjenner-straffskyld - Jeg vil ikke kommentere den operative ledelsen, sier Holm Hansen.
DB170826 Politiet i Søndre Buskerud ( Drammen ) har det operative ansvaret for nødetatenes arbeid på stedet, mens politiet i Nordre Buskerud ( Hønefoss ) har etterforskningsansvaret i saken.
VG170825 For dem som likevel kommer seg forbi og ender i havsnød, er det godt at operative redningsmannskaper er på plass og berger skipbrudne.
NL170824 Dette krever igjen at vi har operative flybaser med god mottakskapasitet.
NL170824 " Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner professor og ekspert på sikkerhetsforhold ved Forsvarets høgskole ), Joar Holen Sveen ( Forsvarets spesialstyrker ), John Reidar Nilsen ( visepolitimester i Vest politidistrikt ), Ann-Kristin Kvilekval ( visepolitidirektør i Politidirektoratet ) og Leif Petter Sommerseth ( brigader ved Forsvarets operative hovedkvarter ).
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Politisjefer, PST eller politidirektoratet kan hver for seg ta direkte kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Med ny instruks blir det mye enklere for politiet å be om hjelp, konstaterer justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), generalløytnant Rune Jakobsen.
VG170823 Vi ønsker å flytte de administrative oppgavene til politiavdelingen i Justisdepartementet, og det operative ansvaret ned til politimestrene.
VG170821 Jeg mener at den operative siden må avgrenses, og det må tydeliggjøres at de har en faglig og administrativ rolle overfor politidistriktene.
NL170817 vanskelig ikke å tenke at det i tillegg, i store deler av forsvarsorganisasjonen, må dreie seg om en betydelig frustrasjon over viktig materiell som mangler reservedeler, fartøyer som ikke kan seile, helikoptre som ikke kan brukes og tusenvis av godt lønnede kontorkrigere som ikke bidrar til den operative kraften.
NL170815 Målet er at flygere, teknikere og annet luftoperativt personell skal tilegne seg oppdatert forskningsbasert kunnskap i operative , praksisnære omgivelser.
AA170815 - Det norske bidraget er konsentrert rundt hovedstaden Bamako, opplyser oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB. ( ©NTB ) ¶
DB170812 ( Finansavisen ) : - Selskapets operative drift ( EBITDA ) er i tråd med forventning og bedre enn i 2015.
DB170812 Formålet med de økonomiske transaksjonene er fra IS sin side at de framtidige krigerne skal bruke dem til « operative » handlinger i landet sitt.
DB170812 Amerikanske Elshinawy, som ble arrestert i fjor, skal ha fortalt etterforskerne at idet han fikk pengene, fikk han også instruksjoner om å bruke summen til « operative formål » i USA.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/rqwP3/Norske-Skogs-gjeldsfrist-utsatt-i-n-uke Ifølge E24 understreker han likviditetslånet sikrer at Norske Skogs operative drift ikke blir berørt at forhandlingene med kreditorene.
AA170811 Ifølge E24 understreker han likviditetslånet sikrer at Norske Skogs operative drift ikke blir berørt at forhandlingene med kreditorene.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/dV19q/Svensk-politi-er-i-krise-Antallet-problemomrader-oker_-mens-antallet-politifolk-gar-ned I hele Sverige var det 6886 operative politifolk i patruljetjeneste i desember 2015.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/dV19q/Svensk-politi-er-i-krise-Antallet-problemomrader-oker_-mens-antallet-politifolk-gar-ned I Stockholm var det tilsammen 81 færre operative politifolk i juni enn ved årsskifte, til tross for at det i samme måned ble ansatt 74 nyutdannede politifolk, skriver SvD.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/dV19q/Svensk-politi-er-i-krise-Antallet-problemomrader-oker_-mens-antallet-politifolk-gar-ned - Mange i politiet flykter fra den operative tjenesten i gatene, sier politiforsker og jusprofessor Bo Wennström ved Uppsala universitet til Aftenposten.
NL170807 Cyberforsvaret, E-tjenesten, Forsvarets Logistikkorganisasjon, Kystvakten og Redningstjenesten er operative deler av vårt forsvar.
VG170804 - Vi skal fra nå til september produsere 700 tonn med betong og trekke kilometer ned fiber- og strømkabler, for da skal alle fasilitetene være operative .
DB170804 - At man leter etter modeller for verneplikten som kan øke den operative evnen.
AA170804 De utenlandske ofrenes nasjonalitet er ikke kjent, men Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til NTB at ingen nordmenn er involvert.
AA170804 Forsvarets operative hovedkvarter opplyste til NTB torsdag kveld at ingen nordmenn var involvert i hendelsen.
AA170804 Da skal Luftforsvaret være delvis operative med F-35 og starte utfasingen av F-16.
AA170804 Operative i 2021 ¶
NL170803 De som er opptatt av den operative evnen til det norske forsvaret klør seg dessuten i hodet : Det er da ingen moderne hær i verden som ikke har helikoptre ?
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/gqm05/n-NATO-soldat-drept-og-seks-saret-i-selvmordsangrep-i-Kabul Ingen nordmenn er involvert i hendelsen, opplyser pressetalstalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.
DN170802 Det skyldes operative utfordringer, høyere pris på returpapir og vedvarende lave priser på asiatisk avispapir, skrev Norske Skog i en oppdatering som ble sendt ut i midten av juli.
AA170802 - Dette er materiell vi normalt har god kontroll på og det skal være mulig å finne ut av dette, sier pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.
VG170801 - Vi finner i gjennomsnitt en granat, mine eller eksplosiv om dagen, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AA170801 Onsdag morgen informerer Brynjar Stordal, pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter om at søket er avsluttet og området ryddet.
VG170731 Pressesjef Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter forteller til VG at mentoreringen av de afghanske styrkene foregikk på normal måte.
DA170731 Det er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens dom over Forsvarets operative evne.
DA170731 - Gradert informasjon om operative forhold har alltid vært gradert.
AA170728 - Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men vi mener det er nødvendig med en økning av mannskapsstyrken som et forebyggende tiltak, sier Morten Ørn, som er fungerende leder for felles operative tjenester i Vest politidistrikt, til kringkasteren.
VG170724 - Ikke innvirkning på Forsvarets operative evner ¶
VG170724 - Dette er en alvorlig hendelse, men det har ikke hatt noen innvirkning på Forsvarets operative evner, sier øverstkommanderende i Forsvaret, Micael Bydén.
AA170724 Øverstkommanderende Micael Bydén i det svenske forsvaret sier deres samlede vurdering er at selv om det som har skjedd er alvorlig, har det ikke hatt noen merkbar innvirkning på forsvarets operative evne. ( ©NTB ) ¶
DA170723 Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15.000 mennesker som det var på den siste VG-konserten i Bergen, sier stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt, Gustav Landro. 8000 kroner i bot ¶
AA170723 Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15.000 mennesker som det var på den siste VG-konserten i Bergen, sier stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt, Gustav Landro. 8.000 kroner i bot ¶
AA170720 Ingen beslutningstagere er operative .
AA170718 Vi har ingen grunn til å være bekymret for atomreaktorene om bord, sier talskvinne ved Forsvarets operative hovedkvarter, major Elisabeth Eikeland.
AA170718 Vi har ingen grunn til å være bekymret for atomreaktorene om bord, sier talskvinne ved Forsvarets operative hovedkvarter, major Elisabeth Eikeland.
AA170718 - Selv om verdiutviklingen i dette kvartalet er negativ, så er jeg fortsatt optimistisk, delvis fordi verdiendringene ble utløst av raske endringer i oljeprisen og delvis av at våre operative enheter fortsetter å gi gode resultater, sier Aker-president og konsernsjef Øyvind Eriksen.
VG170715 Da VG i mai ville ha svar på hvordan tolkene i Irak ble avlønnet, svarte Forsvarets operative hovedkvarter at det er kurdiske selvstyremyndigheter som har stilt og lønnet tolkene.
NL170714 Det er forsvarets operative evne som til syvende og sist kommer til å lide for slike pengeslukende og unødvendige flytteprosjekter.
VG170713 GENERALMAJOR RUNE JAKOBSEN : Sjef for forsvarets operative hovedkvarter ¶
VG170713 Forsvarets operative hovedkvarter har ansvaret for å koordinere de militære ressursene.
DB170711 I rapporten heter det : « Forsvarssjefen vurderer Forsvarets operative evne til mindre god, på grensen mot ikke tilfredsstillende ved utgangen av 2016.
VG170710 Forsvarets operative evne vurderes til « mindre god », mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren « god », skriver Klassekampen.
DN170710 Forsvarets operative evne vurderes til « mindre god », mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren « god ».
DB170710 Forsvarets operative evne vurderes til « mindre god », mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren « god ».
DA170710 Forsvarets operative evne vurderes til « mindre god », mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren « god ».
DA170710 Hendelsene ble til 102 føringer i politiets operative logg og 47 straffesaker.
DA170710 Forsvarets operative evne vurderes til « mindre god », mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren « god ».
AA170710 Forsvarets operative evne vurderes til « mindre god », mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren « god ».
AA170710 Forsvarets operative evne vurderes til « mindre god », mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren « god ».
DN170709 - Som tidligere kommunisert vil vi over sommeren se på operative grensesnitt, mandat og roller i forlengelse av implementeringen av kanalavdelingen og deres oppgaver, skriver organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 i en epost.
DN170709 Operative grensesnitt ¶
VG170708 - Regjeringen selv beskriver store og kritiske mangler i forsvarets operative evne.
DB170708 Den siste testen viser at Nord-Korea kan nå Alaska og kanskje også andre mål i USA, med forbehold for nyttelast og operative evne.
AA170708 - Regjeringen selv beskriver store og kritiske mangler i forsvarets operative evne.
VG170705 Vi er helt avhengige av å få inn de som er best egnet og mest motiverte, og det å da kunne velge både jenter og gutter, er avgjørende for den operative evnen i Forsvaret, sier Eriksen Søreide.
AA170704 Det forteller Ivar Moen, oberstløytnant og talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.
AA170701 Hun viser til at 915 av politiets 1.656 operative biler er eldre enn anbefalt levetid på fem år.
AA170701 - I denne regjeringsperioden har vi prioritert flere operative politifolk, den satsingen fortsetter i neste periode.
VG170628 Krigsskipet har samme størrelse som den amerikanske marinens Arleigh Burke klasse skip, som er USAs hovedklasse med operative jagere.
VG170628 Åpenhet kan i mange tilfeller gi økt sikkerhet : Gjennom en åpen prosess fikk vi et klarere bilde av Forsvarets reelle operative evne i arbeidet med vår langtidsplan for Forsvaret.
NL170628 Å skulle geografisk skille ut de forebyggende fagene fra de operative øvelsene, kan medføre kultur for splittelse mellom de ulike fagretningene i brann og redningsvesenet. 2.
NL170628 utkast studieplan, er å styrke den tverrfaglige forståelsen og samarbeid mellom det forebyggende arbeid og den operative delen av yrket.
VG170627 - Den faglige vurderingen er at den beste operative bruken av Bell-helikoptrene er å samle dem på Rygge og gi spesialstyrkene den mobiliteten de trenger på Rygge, så vi kan styrke beredskapen og bistå politiet bedre, sier Søreide til VG.
NL170626 Det omfattende nærværet skaper allerede operative og logistiske gevinster gjennom kraftsamling i denne regionen, og det skal vi bygge videre på.
VG170623 Brigadegeneral Khalaf al-Badran, Federal Police sin operative leder, forteller VG følgende om utfordringene med gatekampene som raser akkurat nå : ¶
DB170623 - Av operative sikkerhetsgrunner og for å bevare sikkerheten til vårt personell og våre koalisjonspartnere, diskuterer vi ikke nøyaktige detaljer om når og hvordan denne hendelsen fant sted, heter det videre.
DB170622 Men mer penger på bordet vil i dette konseptet gi stor økning i landmaktens operative effekt.
VG170620 Til sammenligning har forsvaret sitt operative hovedkvarter inne i fjellet utenfor Bodø, mens forsvarsledelsen sitter i Oslo.
BT170620 Det er Miljødirektoratets operative feltorgan, Statens naturoppsyn ( SNO ), som er bedt om å forberede uttak av villreinbukken.
AA170620 Dette er stillingene som leder for forebyggende enhet, leder for enhet for operative tjenester og leder for enhet for sivil rettspleie.
AA170620 Det er Miljødirektoratets operative feltorgan, Statens naturoppsyn ( SNO ), som er bedt om å forberede uttak av villreinbukken.
VG170619 Felles ledelse har operative fordeler.
NL170619 Målet er å modernisere og øke kampkraften, øke den operative evnen til landmakten.
AP170617 Rune Jacobsen, i dag sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.
AP170617 Sunde har vært sjef for Norges spesialstyrker, arbeidet ved NATO og vært sjef for Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
NL170616 Resultatet av dette sløseriet er at resten av Forsvaret svekkes og at det operative handlingsrommet innskrenkes.
NL170616 Prosjektet ble sterkt kritisert for at den strategiske plasseringen av basen var svakere enn dagens skarpe kampflybase i Bodø, men denne strategiske og operative dimensjonen ble overkjørt av Stoltenberg-regjeringen.
NL170616 Den alvorligste konsekvensen for forsvarsevnen og Forsvarets operative handlingsrom er at vi er i ferd med å flytte vår viktigste enkeltkapasitet - jagerflyene - ut av en strategisk riktig plassert, fullt utviklet og stridsklar kampflybase i Bodø og ut av det selvsagte operasjonsområdet.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html « Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell, beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det ( Forsvarets enheter på papiret )..skulle tilsi, » skriver Holme.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html De nye kampflyenes operative kapasitet ( kampkraft ) vil bli mer enn doblet.
AP170614 « Underfinansiering over tid har ført til så store mangler i personell, beholdninger av materiell og ammunisjon, vedlikehold og øvelser at den faktiske operative kapasiteten er langt lavere enn det ( Forsvarets enheter på papiret )..skulle tilsi, » skriver Holme.
AP170614 De nye kampflyenes operative kapasitet ( kampkraft ) vil bli mer enn doblet.
SA170613 Her gis en oversikt over hvilke kaier som skal være operative for å ivareta beredskapen i Rogaland etter at Rogfast/Ryfast er åpnet.
AA170613 De siste to årene har han vært ansatt som for øvingsseksjonen, trening og øvning, ved Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan ved Bodø.
FV170612 Det jobbes også med en mulig tredje person, forteller politiets operative uteleder Torgeir Brenden.
DB170612 Året startet med 19 rigger i operasjon, og ved utgangen av 2017 vil 25 rigger være operative , ifølge IHS, på bakgrunn av kontrakter som allerede er inngått.
DA170611 Et samlet utvalg gikk for øvrig inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen, samt at politidistriktenes operative kapasitet styrkes.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-flytter-eiendommene-hjem-622344b.html « Norges Bank etablerte i 2011 en plattform for å samle den operative og administrative forvaltningen av eiendomsinvesteringene i kontinental-Europa.
AP170611 « Norges Bank etablerte i 2011 en plattform for å samle den operative og administrative forvaltningen av eiendomsinvesteringene i kontinental-Europa.
AA170611 Et samlet utvalg gikk for øvrig inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen, samt at politidistriktenes operative kapasitet styrkes.
AA170611 Et samlet utvalg gikk for øvrig inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen, samt at politidistriktenes operative kapasitet styrkes.
AA170609 Vi har vurdert den til å ikke være reell, ingen operative tiltak er iverksatt.
AA170608 Ørland-ordfører Myrvold, som selv har 26 år bak seg i Forsvaret, viser til de klare fordelene ved at en slikt utdanningsmiljø finnes nært de operative miljøene.
DA170607 - Det er besluttet i samråd med Hovedredningssentralen at det operative søket etter savnede avsluttes i påvente av eventuelle nye opplysninger eller observasjoner, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politdistrikt.
DA170607 - Det er motiverende at prosjekt Rygge beredskapssenter gir konkrete resultater for operative mannskaper og at Regjeringen og Stortinget igjen anerkjenner satsingen ved å bevilge ressurser til videre drift, sier prosjektleder Svein Holtan.
DB170606 Det vil si at vi ser ukjente radarplot som vi har lyst til å finne ut hva er, sa pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, kaptein Brynjar Stordal, til Dagbladet i 2016.
SA170605 Hos Østjyllands Politi bekrefter politiinspektør Jesper Bøjgaard, som leder den operative innsatsen, at det er laget en god plan i samarbeid med arrangørene.
DB170605 Vi skulle gjerne hatt flere operative biometrikiosker slik at vi fikk gjennomført enda flere bestillinger, men vi har hatt utfordringer med sykdom de siste dagene så køene har blitt ekstra lange.
DB170602 -  Teknisk sett, hvis vi får beskjed i dag om å drifte et sentralt bevisarkiv, så kan vi være operative fra og med mandag, sier han.
VG170601 - Alle militære som er i Mali er gjort rede for, og er ikke involvert i angrepet, sier Ivar Moen talsmann ved forsvarets operative hovedkvarter.
NL170529 Et beslutningsgrunnlag som sier svært lite om konsekvensene hva gjelder kostnader så vel som operative forhold.
DN170529 Selv om BAs datasystemer skulle være fullt operative igjen nå, vil det derfor ta noen dager før flyvningene går etter normalt ruteskjema, sier Strickland til The Guardian.
DN170529 Datasystemene er snart fullt operative , uttaler flyselskapet mandag.
AA170529 Selv om BAs datasystemer skulle være fullt operative igjen nå, vil det derfor ta noen dager før flygingene går etter normalt ruteskjema, sier Strickland til The Guardian.
AA170529 Datasystemene er snart fullt operative , uttaler flyselskapet mandag.
AA170529 Selv om BAs datasystemer skulle være fullt operative igjen nå, vil det derfor ta noen dager før flygningene går etter normalt ruteskjema, sier Strickland til The Guardian.
AA170529 Datasystemene er snart fullt operative , uttalte flyselskapet mandag.
SA170525 USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i North Dakota.
DN170525 USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i North Dakota.
AP170525 USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i North Dakota.
AA170525 USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i North Dakota.
DN170524 Sikkerhetsmyndighetens operative senter NorCERT følger utviklingen fortløpende og vil varsle dersom situasjonen forverres.
AA170524 Sikkerhetsmyndighetens operative senter NorCERT følger utviklingen fortløpende og vil varsle dersom situasjonen forverres.
AA170524 Det er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.
AA170524 Sikkerhetsmyndighetens operative senter NorCERT følger utviklingen fortløpende og vil varsle dersom situasjonen forverres. ( ©NTB ) ¶
DA170523 Etterretning og kartlegging av miljøet er en del av forberedelsene som nå gjøres, og vi vil gjennomføre de operative tiltak vi finner nødvendige.
AP170521 Facebooks operative sjef siden 2008.
AP170521 juli-kommisjonen : Den operative virksomheten må forsterkes.
AA170521 - Vi ønsker ikke fra norsk side å kommentere eventuelle utfordringer som våre allierte opplever med sitt materiell, svarer major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter i en e-post.
DN170519https://www.dn.no/nyheter/2017/05/19/2120/Teknologi/nsm-tar-hemmelige-adresser-fra-nettleseren-publiserer-dem-pa-nett Det er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.
DN170519 Det er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.
AA170519 Som følge av krigen er dessuten mindre enn halvparten av landets sykehus og klinikker operative . ( ©NTB ) ¶
VG170518 Blikket må hele tiden må være vendt mot den operative virksomheten, påpeker Elvenes.
VG170517 Midlertidig leder for operative tjenester i Vest politidistrikt, Morten Ørn, sa til VG tidligere i mai at bergenspolitiet øker sikkerhetsnivået noe på nasjonaldagen : ¶
VG170517 Leder ved enhet for operative tjenester i Øst politidistrikt Olav Unnestad sier at de hvert år setter i verk tiltak for å sørge for at det er trygt på 17. mai.
DN170515 Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.
DB170515 OVERVÅKER ANGREPET : Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
AP170515 Som følge av krigen er dessuten mindre enn halvparten av landets sykehus og klinikker operative .
AA170515 Som følge av krigen er dessuten mindre enn halvparten av landets sykehus og klinikker operative .
NL170513 Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) sier til Nordlys at Forsvaret ikke kan gå i detalj på hvilke ressurser som ble brukt under oppdraget.
VG170512 - Ser mange ønsker vi skal sende live på Facebook, vi sjekker om vi har lov... men vi har ingen kameraer operative heller, så må bli mobil.
DA170512 Til sommeren vil metoden tas i bruk av de fleste operative politipatruljer i landet.
AA170512 Til det samme nettstedet sier oberst Elisabeth Michelsen, sjef for logistikkavdelinga i Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) at de vil vurdere kolonnekjøring i den kommende NATO-øvelsen, Trident Juncture, der 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner skal delta.
DB170505 Ifølge Ann Kristin Brunborg vil en representant fra Beredskapsetaten i år sitte sammen med politiets operative stab for å korte ned responstiden ved en eventuell hendelse.
VG170504 Midlertidig leder for operative tjenester i Vest politidistrikt, Morten Ørn, sier til VG at bergenspolitiet øker sikkerhetsnivået noe på nasjonaldagen i år : ¶
VG170504 - Det er noen som har hørt om andre som er bekymret, men til det vil jeg si at politiet har ansvaret for den operative beredskapen 17. mai, og de legger vekt på at Oslo er en trygg by, at det ikke har kommet trusler om hendelser 17. mai - og de har egne, både synlige og usynlige sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen, sier Moxnes.
DB170503 Det var et operativt prosjekt, jeg var ikke inne i den operative planleggingen.
DB170503 Eirik hadde ansvar for den operative MC-bekjempelsen.
DA170503 Flyene er ikke lenger operative , og Norge solgte to av dem til 116.000 kroner stykket.
DB170502 I september i fjor gikk USAs Drug Enforcement Adninistration ( DEA ) ut med en advarsel til alle operative politimyndigheter om være ekstremt forsiktig i all omgang med de syntetiske opiatene fentanyl og det mye sterkere karfentanil.
AA170501 Ifølge talsmann og oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter ( FOH ) er det utstyr og kjøretøy som tilhører ​​Telemark bataljon.
DB170428 I september i fjor gikk USAs Drug Enforcement Adninistration ( DEA ) ut med en advarsel til alle operative politimyndigheter om være ekstremt forsiktig i all omgang med de syntetiske opiatene fentanil og det mye sterkere karfentanil.
BT170427 Alt vil nok ikke være på plass til disse datoene, men de mest vitale delene skal være operative , sier Cathrine Fuglesang Framholdt, som er kommunikasjonsansvarlig i Avinor på Flesland.
AA170425 Sju er tatt inn tidligere, sier politileder Malin Källström Bendrik, som er gruppeleder i politiets nasjonale operative avdeling Noa.
AP170424 I et samarbeid med NATO er vi i full gang med å spore opp gamle miner, sier minedykkeroffiser og orlogskaptein Wiggo Korsvik fra Forsvarets operative hovedkvarter.
DB170421 Det vil si at vi ser ukjente radarplot som vi har lyst til å finne ut hva er, sa pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, kaptein Brynjar Stordal, til Dagbladet i 2016.
AA170421 Det vil gi en trygg og effektiv håndtering av fly på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenet sin operative evne, sier Eriksen Søreide.
AA170421 Det vil gi en trygg og effektiv behandling av flyene på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenets operative evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
AA170421 - Mange av disse er britiske bunnminer droppet fra fly under andre verdenskrig, og inneholder relativt store sprengladninger - opp mot 500 kilo netto eksplosivinnhold, men muligens også større, sier minedykkeroffiser, orlogskaptein Wiggo Korsvik fra Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
VG170420 - Det finnes ingen andre operative rosa brannbiler i Norge i dag, mens i USA er dette mer og mer vanlig, sier kommunikasjonssjef Elena Solberg i Hurum kommune.
SA170420 - Det finnes ingen andre operative rosa brannbiler i Norge i dag, mens i USA er dette mer og mer vanlig, sier kommunikasjonssjef Elena Solberg i Hurum kommune.
DN170420 Det må utvikles et testprogram for om denne tilfredsstiller operative og funksjonelle krav for tauing av F-35 », heter det i en evalueringsrapport.
DB170420 I september i fjor gikk USAs Drug Enforcement Adninistration ( DEA ) ut med en advarsel til alle operative politimyndigheter om være ekstremt forsiktig i all omgang med de syntetiske opiatene fentanil og det mye sterkere karfentanil.
DB170420 I USA har DEA bedt operative politimyndigheter om å ikke sjekke beslag som minner om Karfentanil i bil eller på gata, men å transportere det direkte til et laboratorium der stoffet sikkert kan håndteres.
DB170420 I september i fjor gikk USAs Drug Enforcement Adninistration ( DEA ) ut med en advarsel til alle operative politimyndigheter om være ekstremt forsiktig i all omgang med stoffet karfentanil.
DB170420 I USA har DEA bedt operative politimyndigheter om å ikke sjekke beslag som minner om Karfentanil i bil eller på gata, men å transportere det direkte til et laboratorium der stoffet sikkert kan håndteres.
AP170420 Landets første operative rosa brannbil har garasje på Tofte i Hurum.
AA170420 - Det finnes ingen andre operative rosa brannbiler i Norge i dag, mens i USA er dette mer og mer vanlig, sier kommunikasjonssjef Elena Solberg i Hurum kommune.
DN170419 Derfor er det meget gledelig at Forsvaret er blitt hørt når det gjelder behovet for et økonomisk løft for å øke den operative evnen, sier han i oppsummeringen.
DN170419 - Et godt eksempel på dette er Sjøforsvarets omdisponering av personell for å øke antallet operative besetninger til fartøyene.
DA170419 Vi har den nødvendige kompetansen og operative ressurser for bistand ved utbrudd av smittsomme sykdommer.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-krigsfartoyer-blir-til-fire--her-forklarer-forsvarssjefen-hvorfor-619485b.html Ett av resultatene fra vedtaket i Stortinget i fjor høst om ny langtidsplan for Forsvaret betyr nemlig at de fem MTB-fartøyene skal skrotes, så snart de nye kampflyene F-35 er på plass i Norge og er operative , inkludert sjømålsmissilet NSM.
AP170419 Ett av resultatene fra vedtaket i Stortinget i fjor høst om ny langtidsplan for Forsvaret betyr nemlig at de fem MTB-fartøyene skal skrotes, så snart de nye kampflyene F-35 er på plass i Norge og er operative , inkludert sjømålsmissilet NSM.
DB170415 Dette er baner som ligger et stykke unna banene hvor operative satellitter suser rundt, men også der begynner det å bli fullt.
VG170411 Major Jørgen Petersen i Forsvarets operative hovedkvarter sier dette : ¶
VG170411 Da PST skjerpet trusselvurderingen på grunn av en konkret trussel mot Norge sommeren 2014, iverksatte de blant annet generell bevæpning av alle landets operative polititjenestepersoner.
BT170410 Samme dag uttalte forsvarsminister Jim Mattis at angrepet mot den syriske flybasen ødela 20 prosent av Assads operative fly.
AP170410 Samme dag uttalte forsvarsminister Jim Mattis at angrepet mot den syriske flybasen ødela 20 prosent av Assads operative fly.
AA170410 Samme dag uttalte forsvarsminister Jim Mattis at angrepet mot den syriske flybasen ødela 20 prosent av Assads operative fly.
SA170409 Man kan være medhjelpere på flere måter, sa politiets operative leder Jonas Hysing under pressekonferansen.
DN170409 - De fire døde er identifisert og de pårørende er varslet, sier politiets operative leder Jonas Hysing til SVT.
DN170409 Politiets operative leder Jonas Hysing sier til SVT at i alt syv personer er hentet inn til avhør.
AA170409 - Tre av de fire døde er identifisert og de pårørende er varslet, sier politiets operative leder Jonas Hysing til SVT.
AA170409 Politiets operative leder Jonas Hysing sier til SVT at i alt sju personer er hentet inn til avhør.
AA170409 - Tre av de fire døde er identifisert og de pårørende er varslet, sier politiets operative leder Jonas Hysing til SVT.
AA170409 Man kan være medhjelpere på flere måter, sa politiets operative leder Jonas Hysing under pressekonferansen.
DN170408 Politiets innsatsstyrke Nasjonale operative avdeling ( NOA ) var raskt på plass og virket forberedt.
VG170407 Personen er sett i umiddelbar nærhet til denne hendelsen, sa Mats Löfving i politiets nasjonale operative avdeling.
DB170406 Han sier han ikke var kjent med alle operative saker som skjedde da de skjedde, og ikke visste om den aktuelle spaningen av danskene.
DB170405 Oberstløytnant og talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, understreker overfor NRK at det ikke er noe spesielt med at en russisk ubåt tar turen rundt Norge, men at Dmitrij Donskoj er noe litt spesielt.
DA170404 Heimevernet tar tre prosent av forsvarsbudsjettet, men har 70 prosent av de operative soldatene.
SA170403 Ifølge departementet er det fortsatt slik at de første AW101-helikoptrene skal settes i operativ drift i 2018 og at alle 330-skvadronens baser skal være operative med de nye helikoptrene i løpet av 2020, skriver Teknisk Ukeblad. ( ©NTB ) ¶
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Tidligere har Brandvik vært seksjonssjef ved operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), bataljonssjef ved Brigade Nord og bataljonssjef i KFOR ( internasjonal operasjon i Kosovo ).
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Oberstløytnant Øyvin Ravndal - Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) Gruppeleder for operasjonsanalyse og konseptutvikling i planavdelingen ( J5 ) FOH.
AP170403 Tidligere har Brandvik vært seksjonssjef ved operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), bataljonssjef ved Brigade Nord og bataljonssjef i KFOR ( internasjonal operasjon i Kosovo ).
AP170403 Oberstløytnant Øyvin Ravndal - Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) Gruppeleder for operasjonsanalyse og konseptutvikling i planavdelingen ( J5 ) FOH.
AA170403 Ifølge departementet er det fortsatt slik at de første AW101-helikoptrene skal settes i operativ drift i 2018 og at alle 330-skvadronens baser skal være operative med de nye helikoptrene i løpet av 2020, skriver Teknisk Ukeblad. ( ©NTB ) ¶
AA170403 Ifølge departementet er det fortsatt slik at de første AW101-helikoptrene skal settes i operativ drift i 2018 og at alle 330-skvadronens baser skal være operative med de nye helikoptrene i løpet av 2020, skriver Teknisk Ukeblad.
DN170402 I den nye enheten inngår de operative selskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics, Eukor Car Carriers og American Roll-on Roll-off Carrier, samt flesteparten av skipene og tilknyttede verdier.
DB170330 Og da var Eirik leder for den operative delen eller styrken, sier han til aktor Kleppe.
VG170329 * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. » « Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk.
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ), i den sentrale øvelsesplanleggingen, setter krav til sikkerhetsnivå i kampsoner for å sikre avvikling av sivil veitrafikk på strekninger med militære kjøretøy uten ledsagerbil. » « Undersøkelsen har vist at vilkårene i fritaket for ledsagerbil fra Statens vegvesen v
DB170329 Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, sier at Forsvaret nå ser på tilrådingene som Havarikommisjonen kommer med i rapporten og videre hvordan Forsvaret kan bedre sikkerheten når de øver.
DB170329 * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
AP170325 Rapporten foreslår også at det forskes mer på veteraner, at alle skal tilhøre en avdeling ved hjemkomst, og at alle operative avdelinger skal ha et opplegg for mental trening.
AA170324 Rapporten foreslår også at det forskes mer på veteraner, at alle skal tilhøre en avdeling ved hjemkomst, og at alle operative avdelinger skal ha et opplegg for mental trening.
DB170323 Eirik Jensen har nok oppfattet sjefen som en regelrytter uten slingringsmonn og med liten forståelse for det operative politiarbeidet.
DA170322 Skal man øke den operative evnen må sjefene for de ulike forsvarsgrenene få større kontroll over sine ressurser, både bygg og anlegg, vedlikehold av våpen og utstyr og utdannelse av personellet.
DA170318 Oljefondet på godt over 7.000 milliarder ( 7 billioner ) kroner er en underliggende virksomhet av Finansdepartementet i dag, men den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank.
AP170318 Ekspertene jobber « hands on » med bomben, det brukes ikke fjernstyrt robot, får Aftenposten opplyst av major og pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter, som leder operasjonen.
AA170318 - Men det er politimyndighetene som har det operative ansvaret, sier Säpos pressevakt Simon Bynert. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Innføring av arbeidsmetoden " Politiarbeid på stedet " sikrer at alle operative mannskap får tre dager med opplæring i gjennomføring av avhør og sporsikring.
DB170317 IRLAND, LONDON, SPANIA : - Vi kommer til å ha hovedkontor i Irland og operative baser i London og Spania, sier Mikael Wångdahl.
DB170317 - Vi kommer til å ha hovedkontor i Irland og operative baser i London og Spania, sier Wångdahl til Dagbladet.
DB170316 Le Dauphiné Libéré skriver at gutten skal ha vært bevæpnet med en hagle, revolver, pistol og granater, uten at man vet om alle våpnene var operative .
AP170316 Det « operative målet » i oppdraget fra Finansdepartementet er å holde prisveksten rundt 2,5 prosent over tid.
AP170316 Det « operative målet » i oppdraget fra Finansdepartementet er å holde prisveksten rundt 2,5 prosent over tid.
AA170316 De ansatte opplever at VR har et stort potensiale sammenlignet med det de er vant til fra den operative treningen, forteller Torgeir Moholt, stabssjef ved Trøndelag politidistrikt.
DB170314 - Kan vi oppsummere at jobben din gikk bort fra det operative og over til mer strategisk fra 2001 ? spurte Schilling.
DB170314 Operative strategiske råd i forbindelse med bruk av informater i avanserte saker. " | Enighet mellom LO og NHO i lønnsoppgjøret ¶ ¶
DA170313 Forsvarssjefens fagmilitære råd mener radarsystemet, som brukes av Forsvarets operative hovedkvarter, kan erstattes med en kombinasjon av satellitter og ubemannede overvåkingsfly.
DA170313 - I teorien skal vi være operative til bryteren skrus av.
AA170313 Norske spesialsoldater bidro i militæraksjonen ved å " mentorere og monitorere " de afghanske styrkene, har talsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter opplyst til VG.
DB170312 - Jo, men de nye regionene skal ikke være operative før i 2020.
VG170310 Mer vil jeg ikke si på nåværende tidspunkt, sier Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter til VG.
VG170310 - Vi har fått bekreftet at det var tre mann ombord og at det har gått bra med dem, opplyser Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter til VG.
BT170310 Forsvarets operative hovedkvarter har nylig økt antallet objekter som skal sikres med 40 prosent, men likevel skal HV nå kuttes med 7000 soldater.
AP170310 Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter sier til NTB at han er sikker på at de klarer å få panservognen opp av vannet.
AA170310 Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter sier til NTB at han er sikker på at de klarer å få panservognen opp av vannet.
VG170309 De norske spesialstyrkene i Marinejegerkommandoen mentorerte og monitorerte de afghanske styrkene som deltok i operasjonen ved sykehuset, sier talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal til VG.
DB170309 De norske spesialstyrkene i Marinejegerkommandoen mentorerte og monitorerte de afghanske styrkene som deltok i operasjonen ved sykehuset, sier talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal til VG.
DN170308https://www.dn.no/nyheter/2017/03/08/0801/Luftfart/sas-smell-i-forstekvartal SAS etablerer en ny luftfartstillatelse ( AOC ) i Irland med operative baser i London og Spania, opplyste flyselskapet 1. februar.
DN170308 SAS etablerer en ny luftfartstillatelse ( AOC ) i Irland med operative baser i London og Spania, opplyste flyselskapet 1. februar.
AA170308 Klokka 11.40 varslet politiet på Twitter at de avslutter den operative innsatsen på skolen.
AA170308 SISTE : Politiet avslutter den operative innsatsen på skolen.
VG170306 Politidirektoratet sendte en fast liaison til Forsvarets Operative Hovedkvarter ( FOH ).
VG170306 Men får vi et bedre helsevesen ved å bygge ned det operative beredskaps- og kompetansemiljøet ?
SA170228 De må være instrumentelt operative og nettopp ikke eksplisitterte, fordi de representerer eklatante brudd på hele den humanistiske moral- og etikktradisjon vi mener å bekjenne oss til, og som vi hegner om. 11. september er det igjen stortingsvalg.
DB170228 - Hun rakk ikke flyet, for å si det slik, sier Elin Lien, som leder den operative seksjonen ved politistasjonen på Gardermoen.
DA170228 I dag har vi 72 operative trikker, og vi vil kjøpe 87 nye trikker til Oslo.
AP170227 Det er antatt at de første B61 - 12 bombene er klare i 2020, men at de ikke vil være operative i Europa før i 2024.
AA170227 For å ivareta sikkerheten i luften innfører vi derfor droneforbud, sier oberstløytnant og talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen.
VG170226 - Vi mistenker at en stor del av de 53 brannene er påsatt av utenforstående personer, sier Ola Stoltz, seksjonssjef i politiets nasjonale operative avdeling ( Noa ), til SVT.
VG170224 En fersk rapport fra Riksrevisjonen slår fast at fregattene ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt.
VG170224 Dårlig tilgang på reservedeler gjorde fregattene mindre operative enn vedtatt, ifølge Riksrevisjonens rapport.
AP170224 Kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring skulle først og fremst handle om at Norges nyanskaffede fregatter ifølge Riksrevisjonen ikke har den operative evnen Stortinget har forutsatt.
AP170224 Fraværet av helikoptre vil derfor svekke fregattenes operative evne i lang tid fremover.
AP170224 Det vil svekke den operative evnen vi kunne fått ut av fregattene med helikopter om bord, slik det ble planlagt og bestilt i 1999, forklarte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AP170224 - Det er planlagt nå at man skal ha operative helikoptre i 2020, men det avhenger av at det ikke blir ytterligere forsinkelser eller problemer, sier Søreide.
AP170224 Kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring skulle først og fremst handle om at Norges nyanskaffede fregatter ifølge Riksrevisjonen ikke har den operative evnen Stortinget har forutsatt.
AP170224 Fraværet av helikoptre vil derfor svekke fregattenes operative evne i lang tid fremover.
AP170224 Det vil svekke den operative evnen vi kunne fått ut av fregattene med helikopter om bord, slik det ble planlagt og bestilt i 1999, forklarte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AP170224 - Det er planlagt nå at man skal ha operative helikoptre i 2020, men det avhenger av at det ikke blir ytterligere forsinkelser eller problemer, sier Søreide.
AP170224 Planen var at tre fartøy hele tiden skulle være operative , mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold.
AP170224 Nylig konstaterte Riksrevisjonen igjen at de fem fregattene - til en pris av 20 milliarder kroner - har så store svakheter at de ikke har den operative evne Stortinget har forutsatt.
AA170224 I en fersk rapport fra Riksrevisjonen kommer det fram at de fem fregattene som Norge har kjøpt, har så store svakheter at de ikke har den operative evne som Stortinget har forutsatt. ( ©NTB ) ¶
SA170223 Det betyr mindre om noen ønsker å bruke andre betegnelser, eller gjør så godt de kan for å få verden til å passe inn i juridiske, kommersielle eller operative definisjoner.
AP170223 « I etterkant vet en at behovet for båter var prekært og at det fantes mange sivile båter i nærområdet som ville vært operative med bistand fra båteier, og som også ble brukt senere i hendelsesforløpet ».
DN170222 Vi hadde bare et par tre operative enkeltenheter med litt svake prestasjoner i 2016, og det er vanskelig å unngå med en så stor portefølje som vi har, sier Syversen.
VG170221 Boken om Oslo-politiets beredskapstropp, « På vår vakt » av Malin Stensønes, hevder at deler av kommisjonens kritikk mot politiets operative innsats under terrorangrepet på Utøya, er bygget på faktafeil.
DA170221 Riksrevisjonens rapport fra 2015 slo fast at en samlet vurdering av Heimevernets operative status, viser at den ikke er tilfredsstillende.
DA170221 Heimevernets operative evne er avhengig av materiell på oppsettings-sted, godt trente avdelinger, tilstrekkelig antall soldater, befal med riktig kompetanse, logistikk og gode planverk.
BT170221 SYNLIGE : Det som gir trygghet, er operative politifolk på patrulje.
BT170221 Lensmannskontorer med lav bemanning legges ned for å få flere operative politifolk.
BT170221 Lensmann Marit Stigen i Stjørdal fortalte nylig til Adresseavisen at hun aldri har sett flere operative politifolk i Værnes-området enn etter reformen.
BT170221 Det som derimot gir trygghet, er operative politifolk på patrulje.
AA170221 Men det opprører meg hvordan vi med så stor letthet plasserer ansvar på operative skuldre når det er helt andre som burde bære det.
AA170220 Dersom en motstander vil påvirke eller degradere den operative kapasiteten til F35, er det mange forskjellige innslagspunkter som kan gjøre ham i stand til det, advarer Kampenes.
VG170218 Da søkte han jobben som seksjonsleder for operative tjenester ved taktisk etterforskningsavdeling.
DB170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om én av de mistenkte mennene i høst.
DA170217 Det vi har gitt tillatelse til er at entreprenøren kan starte lastebiler og andre anleggsmaskiner før klokken 07, dette for at de skal være operative til arbeidsdagen starter.
AP170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om en av de mistenkte mennene i høst.
AA170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om en av de mistenkte mennene i høst.
AA170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om en av de mistenkte mennene i høst.
SA170216 Disse skal uskadeliggjøres av fagfolk, sier Elisabeth Eikeland, major og talskvinne i Forsvarets operative hovedkontor.
AA170216 Kreditering : Forsvarets Operative Hovedkvarter/Adresseavisen/Frank Cadamarteri ¶
VG170215 I forbindelse med at utenriksminister Børge Brende besøkte den afghanske hovedstaden, fikk VG et intervju med tre av de operative lederne for denne styrken.
VG170215 Han har tidligere reddet mange liv i Afghanistan og er den mest erfarne operative « medicen » vi har i Forsvaret.
DA170214 HACKERBANDE : Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, her ved sitt operative senter, NorCERT.
AP170214 at de kvinnene som får tilgang til ledergruppen ikke alltid jobber med operative oppgaver, men gjerne har oppgaver med informasjon og personalsaker.
AP170214 at de kvinnene som får tilgang til ledergruppen ikke alltid jobber med operative oppgaver, men gjerne har oppgaver med informasjon og personalsaker.
VG170212 Stiftelsen som blir offentliggjort søndag er foreløpig en forlengelse av initiativet, men de håper å være operative med et team av fagfolk snart.
DB170212 Det er ikke altfor lenge siden hun trakk hun seg ut av alle operative og administrative stillinger i forbindelse med sitt eget selvtitulerte motemerke, og fra sin utøvende rolle i Trump Organization.
VG170210 To personer, deriblant en fotgjenger, ble skadet etter at bilen til den operative lederen i ambulansetjenesten i Oslo kolliderte med en personbil fredag kveld.
AA170210 Les her om lensmann Marit Stigen, som mener politireformen har gitt færre kontorer men flere operative politifolk.
SA170209 - Det er nødvendig for å sikre at de kan være operative , sier den nye sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.
DN170209 - Det er nødvendig for å sikre at de kan være operative , sier den nye sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.
BT170209 Det operative personellet går nå tilbake til normal situasjon », skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.
AA170209 - Det er nødvendig for å sikre at de kan være operative , sier den nye sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.
VG170208 Nå er han anmeldt for å ha navngitt mistenkte kriminelle av sjefen for Örebro-politiets operative avdeling, Bo Andersson.
AA170208 Under halvparten av landets sykehus og helsestasjoner er nå operative , og 1.600 skoler er stengt siden konflikten brøt ut.
VG170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
VG170207 - Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.
VG170207 - Det er så store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, slår han fast.
SA170207 Ifølge planen skulle tre fartøy hele tiden være operative , mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold.
SA170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
SA170207 - Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.
DN170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
DN170207 - Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.
DN170207 - Det er så store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, slår han fast.
DB170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
DB170207 - Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.
DB170207 - Det er så store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, slår han fast.
BT170207 Ifølge planen skulle tre fartøy hele tiden være operative , mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold.
BT170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
BT170207 - Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.
AP170207 Leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt ( A ), sier til NTB at hun forventer at forsvarsministeren tar nødvendige grep for å sørge for at fregattene er operative .
AP170207 Ifølge planen skulle tre fartøy hele tiden være operative , mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold.
AP170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
AP170207 - Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.
AA170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen.
AA170207 - Dette er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tirsdag overleverte en undersøkelse av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.
AA170207 - Det er så store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, slår han fast.
AP170206https://www.aftenposten.no/verden/110-personer-drept-i-Sverige-i-fjor---gjengvold-far-skylden-for-stor-okning-614559b.html - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AP170206 - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AA170206 - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AA170206 Oljeselskapet har fra før vært medeier i andre felter som har vært operative en stund, men åpningen av det nye feltet bidro til å øke produksjonen i fjerde kvartal i fjor.
BT170203 Det gir stordriftsfordeler og sikrer tilgang til reservedeler, noe som skal sikre at de kan være operative hele tiden og ikke tas ut av drift for vedlikehold like mye som dagens ubåter. ( ©NTB ) ¶
BT170203 - Det som er vel så avgjørende som antallet, er at du har besetninger nok til å holde dem operative hele veien, sier hun.
AA170203 - Vi antar at nedgangen skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene, har deltatt i operasjoner i andre områder, for eksempel Syria, sier major Brynjar Stordal, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
DN170201 SAS etablerer en ny luftfartstillatelse ( AOC ) i Irland med operative baser i London og Spania, opplyser flyselskapet onsdag.
SA170129 Streikeuttaket omfatter ansatte i bakketjenestene, service og operative funksjoner, frakt, salg og administrasjon.
VG170128 De får også forsterkninger fra politiets nasjonale operative avdeling Noa.
DB170128 Streikeuttaket omfatter ansatte i bakketjenestene, service og operative funksjoner, frakt, salg og administrasjon.
BT170128 Streikeuttaket omfatter ansatte i bakketjenestene, service og operative funksjoner, frakt, salg og administrasjon.
BT170126 - Å detonere på grunt vann har vist seg mest skånsomt for livet i sjøen, forklarer orlogskaptein Viggo Korsvik ved Forsvarets operative hovedkvarter.
DN170124 - Det kan gagne oljeindustrien, sier hun, og peker på at oljeselskaper som ExxonMobil tidligere har vært operative i Russland og ønsker seg tilbake.
BT170124 Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, forteller de får rundt 300 slike oppdrag i året.
BT170124 Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, forteller de får rundt 300 slike oppdrag i året.
DB170123 - Lensmann Marit Stigen i Stjørdal opplyste til Adresseavisen onsdag at politireformen gjør det mulig for dem å ha 15 flere operative politifolk i hennes område.
SA170121 » Ja, sinne kan være den operative følelsen bak Trumps høye utadvendthet og hans lave behageliget.
SA170121 » Ja, sinne kan være den operative følelsen bak Trumps høye utadvendthet og hans lave behageliget.
AP170120 Planen var at NH90 skulle være « operative » - fullt ut i bruk - i norske fartøy i 2008.
AP170120 I dag har Norge mottatt seks av 14, men det tar minst tre-fem år før noen av disse vil være « operative ».
AP170120 De må altså etterutstyres før de kan bli « operative ».
AP170120 De er fortsatt ikke operative .
DB170118 - Hovedavtalen sier at vi skal sikre at vi har operative tillitsvalgte i omstillingsprosesser.
DB170117 Hun har nemlig trukket seg fra alle operative og administrative stillinger i forbindelse med sitt eget selvtitulerte motemerke, og fra sin utøvende rolle i Trump Organization.
FV170112 Operasjonssentralen håndterer bare den akutte situasjonen i forhold til det operative i saken.
DN170112 Nå vil i stedet Telenor-konsernets operative enheter bli samlet i følgende fire klynger : Skandinavia, Sentral- og Øst-Europa, Asia - fremvoksende markeder og Asia - modne markeder.
DN170112 - I 2015 inkluderte vi de administrerende direktørene i de operative enhetene i Telenors konsernledelse for å sikre en større nærhet til kundene og utviklingen av en felles global strategi.
DB170112 Kilder brukes ikke på samme operative måter som informanter, men har en mer passiv rolle.
DB170112 Det henvender seg til informantbehandlere som driver med informanter i operative saker.
DB170112 Luftfartsbransjen er avhengig av sterke operative ledere som er uredde og villige til å sette foten ned når innsparinger og rasjonaliseringer kan påvirke flysikkerheten.
DB170112 - Luftfartsbransjen er avhengig av sterke operative ledere som er uredde og villige til å sette foten ned når innsparinger og rasjonaliseringer kan påvirke flysikkerheten, skriver André M.
AP170112 Konsernets operative enheter vil bli samlet i fire klynger - Skandinavia, Sentral- og Øst-Europa, Asia - fremvoksende markeder og Asia - modne markeder.
DB170111 Men 25.000 er de som er operative i dag.
DB170111 Det er kun plass til 2,5 millioner mennesker i norske tilfluktsrom som fremdeles er operative .
DB170111 - Kan vi oppsummere at jobben din gikk bort fra det operative og over til mer strategisk fra 2001 ? spør Schilling.
DB170111 Operative strategiske råd i forbindelse med bruk av informater i avanserte saker. " | Mann ( 25 ) tiltalt for drapet på Galina Sandeva ¶
DB170111 Hun trekker seg fra alle operative og administrative stillinger i forbindelse med sitt eget selvtitulerte motemerke, og fra sin utøvende rolle i Trump Organization, melder Vanity Fair.
AP170111 Mye er også meddelt videre til analytikerne våre, muntlig, Det er en del informasjon som ikke egner seg for indicia, for operative saker, svarte Jensen.
AP161201 Fra 2010 til 2013 ledet han USAs sentralkommando og hadde med det den operative ledelsen over amerikanske styrker i Midtøsten.
DA161117 Operative politifolk i Fredrikstad opplever ofte både hets og trusler også uavhengig av etnisitet og hudfarge.
AP161108 Et svakt lys og en enda svakere sky av lyst mot det mørke viser hvor de tre operative kanonene står og kaster ut snø. 12 timer senere er situasjonen akkurat den samme, bortsett fra at det er lysere.
DA161016 Når på døgnet er kameraene operative ?
DA161016 Når på døgnet er kameraene operative ?
DA161016 - Kameraene er ikke operative under skoletiden, det vil si fra 07.00 til 17.00 er kameraene ikke aktive.
DA161016 Når på døgnet er kameraene operative ?
DA161016 - Kameraene er ikke operative under skoletiden, det vil si fra 07.00 til 17.00 er kameraene ikke aktive.
DA161016 Når på døgnet er kameraene operative ?
DA161016 - Kameraene er ikke operative under skoletiden, det vil si fra 07.00 til 17.00 er kameraene ikke aktive.
DA161013 Når på døgnet er kameraene operative ?
DA161013 - På barneskolene er kameraene operative mellom 17:00 og 08:00 på ukedager.
DA161008 Når på døgnet er kameraene operative ?
DA161008 - Kameraene skal være operative etter skoletid, arbeidstid og utleietid.
DA161007 Når på døgnet er kameraene operative ? 6.
DA161006 Når på døgnet er kameraene operative ?
AP160627https://www.aftenposten.no/reise/Kraftig-okning-av-nordmenn-som-trenger-nodpass-8377b.html Det har gått mange reiseglade nordmenn hus forbi : Flere ambassader i Europa, politi og Utenriksdepartementets operative senter melder om en økning av nordmenn som trenger nødpass - og det er før høysesongen setter inn.
AP160617 Virksomheten samles på færre steder, og antallet baser reduseres i tråd med det operative behovet.
AP160617 Selv om det er operative fordeler knyttet til å samlokalisere ledelsen med annen virksomhet på Reitan, anbefales det, etter en samlet vurdering og prioritering av operative og økonomiske forhold, at ledelsen forblir på Rygge.
AP160617 Selv om det er operative fordeler knyttet til å samlokalisere ledelsen med annen virksomhet på Reitan, anbefales det, etter en samlet vurdering og prioritering av operative og økonomiske forhold, at ledelsen forblir på Rygge.
AP160617 Logistikken skal videreutvikles for å styrke evnen til å understøtte den operative strukturen, og konsepter som utnytter kapasiteten som finnes i det sivile næringsliv, skal videreutvikles.
AP160617 Korvettene med langtrekkende presisjonsstyrte våpen Naval Strike Missile videreføres inntil F-35 kampfly er operative med kryssermissilet Joint Strike Missile.
AP160617 Heimevernet vil øke tilstedeværelsen og styrke sin operative evne i Finnmark.
AP160617 Forsvarets sanitet videreutvikles for å understøtte Forsvarets operative behov.
AP160617 Etter en samlet vurdering av operative og økonomiske forhold, anbefales det å redusere Heimevernets områdestruktur fra 42 000 til 30 000 mannskaper og å avvikle Sjøheimevernet.
AP160617 Det blir det som kalles " trenede reserver " som, skal fylle mange av stillingene som i dag ikke er besatt i det operative forsvaret, og dessuten overta roller som vernepliktige har i dag.
SA160517 Så får jeg en del operative mandater.
BT160517 Så får jeg en del operative mandater.
AP160517 Så får jeg en del operative mandater.
AP160316https://www.aftenposten.no/reise/Slik-skal-det-storste-turistmarkedet-kapres-av-Norge-8894b.html I år skal det brukes rundt 23 millioner kroner i operative markedsføringspenger i Tyskland.
NL160222 Banak med sin operative kapasitet, er verktøyet for å få realisert mulighetene.
AP160111 Jendal anslår at det vil kunne ta opptil seks måneder før alle de nye ansatte er operative i lik hastighet som de som de erfarne saksbehandlerne.
AP160111> Jendal anslår at det vil kunne ta opptil seks måneder før alle de nye ansatte er operative i lik hastighet som de som de erfarne saksbehandlerne.