DB171212 Bekymringsmeldingene fra legene i Østfold er videresendt til Helsedirektoratet, som lover å ta situasjonen opp med Helse- og Omsorgsdepartementet ..
DN171211 - De ulike departementene skiller seg vesentlig : Ser du på hvor mye Justis- og beredskapsdepartementet bruker per år på forskning, så er det en veldig, veldig lav søyle i en grafisk fremstilling, sammenlignet med Helse- og omsorgsdepartementet , som er veldig stor blant sektordepartementene.
AP171203 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider også om et forsøk med ekstra tid til kroppsøving og fysisk aktivitet på ungdomsskolen.
AA171201 Sentrale oppgaver er å utforme og følge opp styringskrav til underliggende HF, utøve strategisk styring og oppfølging av teknologi og e-helse-området, forvalte regional eiendomsportefølje og bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten gjennom møter med Helse- og omsorgsdepartementet og deltagelse i nasjonale fora....Det er ønskelig med sterke strategiske egenskaper, stor evne til
AP171130 Nå sendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet og helseminister Bent Høie.
AP171130 Helse- og omsorgsdepartementet ba for et år siden Helsedirektoratet se på konsekvensene av en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helsestasjonstjenesten.
VG171129 Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, sier hun.
VG171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
DB171129 Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, sier hun.
DB171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
DA171129 Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, sier hun.
DA171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
BT171129 I brevet til Helse- og omsorgsdepartementet , som DN har fått tilgang til, går det også frem at henvendelsen bunner i fremveksten til gründerbedriften Cutters.
AP171129 NHO, som representerer arbeidsgiverorganisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter, har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om at forskriften om hygiene i salong, klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår.
AP171129 Helse- og omsorgsdepartementet har nå kalt inn til møte fordi Cutters ikke tilbyr hårvask i sine salonger.
AA171129 Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, sier hun.
AA171129 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har fastsatt dagens hygienekrav, og helseministeren har derfor siste ord i saken.
VG171128 - Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om, er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, framholder hun.
DB171128 Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår.
AA171128 - Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om, er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, framholder hun.
SA171125 Helse og omsorgsdepartementet har nylig opprettet et hjertestarterregister for å øke tilgjengeligheten av hjertestartere ved hjertestans.
DA171124 Siden synes det som om det meste har gått galt, skal vi tro brevet FHI-direktør Camilla Stoltenberg har sendt Helse- og omsorgsdepartementet , om sine foreløpige erfaringer med konsernmodellen.
DA171124 Dette er bare noe av det Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg påpeker i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet .
DA171124 - Helse- og omsorgsdepartementet følger arbeidet med konsernmodellen, og vi er i en jevnlig dialog med våre etater om dette gjennom den ordinære etatsstyringsdialogen, påpeker Høie også.
AP171121 Statssekretær Line Miriam Sandberg ( Frp ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
AP171116 Han kan tenke seg at kommunen inngår et samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet for å utrede hvordan denne typen samarbeid kan videreutvikles og adopteres nasjonalt.
AP171116 Han kan tenke seg at kommunen inngår et samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet for å utrede hvordan denne typen samarbeid kan videreutvikles og adopteres nasjonalt.
VG171115 I stevningen av Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet i Norge kalles praksisen « tvangssterilisering », fordi det hevdes at samtykket ble gitt under sterkt press.
VG171115 Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at de har mottatt stevningen, og at den knytter seg til praktiseringen av reglene før Lov om endring av juridisk kjønn trådde i kraft 1. juli 2016.
NL171115 I 2016 etablerte Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) Nasjonalt senter for e-helseforskning ( NSE ) i Tromsø.
VG171110 Og nå sist har de utnevnt Line Miriam Sandberg, som har skrevet drøye påstander om at muslimer er mot likeverd, demokrati, frihet og ytringsfrihet, til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet .
DA171101 « Helse- og omsorgsdepartementet instruerer således ikke tilsynsmyndigheten i utførelsen av sin tilsynsvirksomhet », står det i svaret.
VG171031 Sist fredag ble hun utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet .
DA171031 Sist fredag ble hun utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet .
DB171030 Det skriver Line Miriam Sandberg ( Frp ), statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet , i en e-post til NRK i etterkant av Facebook-innlegg publisert mandag den 5. juni.
DB171027 Per Sandbergs ektefelle og leder i Troms Frp, Line Miriam Sandberg ( 47 ), blir ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet .
DB171027 « Vi vil samtidig følge nøye med på hva som konkret blir gjort, og oppfordre til forsiktig bruk av tilbud på usunne produkter », sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.
DA171027 Line Miriam Sandberg er nemlig ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet .
AP171027 | Line Miriam Sandberg blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
AA171027 Line Miriam Sandberg, kona til fiskeriminister Per Sandberg, blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet .
AA171027 Line Miriam Sandberg blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet .
AP171026 3rd-party-bio Helse- og omsorgsdepartementet
SA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
SA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
NL171025 Når evaluering av den da 4 år gamle fastlegereformen ble offentliggjort i 2005, slo Helse- og omsorgsdepartementet fast at " fastlegeordningen fungerer meget bra ".
DA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned og viser til at nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav og har vært synkende.
DA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned og viser til at nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav og har vært synkende.
BT171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
AP171025 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet slår fast at overgrepsofferets adresse ikke skal ha betydning.
AP171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
AP171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
AA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
AP171024 FOTO : Helse- og omsorgsdepartementet
DB171023 Vi vil samtidig følge nøye med på hva som konkret blir gjort, og oppfordre til forsiktig bruk av tilbud på usunne produkter, sier statssekretær Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.
AP171020 Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke ( H ) i Helse og omsorgsdepartementet sier det er opp til Oslo kommune å bestemme hvordan de velger å prioritere innenfor sitt helsebudsjett.
AP171020 Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke ( H ) i Helse og omsorgsdepartementet sier det er opp til Oslo kommune å bestemme hvordan de velger å prioritere innenfor sitt helsebudsjett.
DB171017 mai i år fra Department of Bilateral Relations i Ungarn til ekspedisjonssjef Kari Sønderland i Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet heter det at « a psychologist with a master specialization in clinical and health psychology is able to work independently and carry out multilateral and critical analysis in the field of clinical and health psychology, to use practical meth
AP171017 Hun mener hverken han eller Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) forstår alvoret, og at det er en stor svikt i rekruttering til fastlegeyrket.
DB171011 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet er tross alt glad for at mer enn halvparten av landets kommuner gjennomfører brukerundersøkelser.
DB171011 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet .
AP171008 Helse- og omsorgsdepartementet presiserte i et rundskriv fra 2007 at det er de lokale helseforetakenes plikt å finne plasser til pasienter med akutt behov for rusbehandling.
DN171005 I et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet ber han Helsedirektoratet se på praksisen.
DB171003 Slik beskriver Hans Ånstad problemet, tidligere stadslege i Tromsø, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet og « kommunehelsetjenestens far ».
NL170926 Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet har stilt seg bak vedtatt sykehusstruktur.
NL170926 Dermed sier de også at Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet ikke har deres tillit.
DB170926 Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet har stilt seg bak vedtatt sykehusstruktur.
DB170926 Dermed sier de også at Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet ikke har deres tillit.
AA170922 Det skjedde etter en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse.
AA170922 Beslutningen ble tatt på foretaksmøtet i Helse Midt-Norge fredag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.
AP170921 Den endelige avgjørelsen om NIPD-metoden skal innføres for denne typen fosterdiagnostikk tas altså av Helse- og omsorgsdepartementet .
AP170921 Anbefalingen er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet , som skal ta den endelige avgjørelsen.
DB170920 Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet - som henviser til Global Burden of disease-undersøkelsen - kan usunt kosthold alene forklare nærmere 7000 dødsfall i fjor.
DB170920 - Norge har lignende utfordringer som andre i-land, med for mye salt, sukker og mettet fett og for lite frukt, bær, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter i kostholdet, bekrefter statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet .
AA170920 Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter å ha mottatt uttalelsen fra ESA, og skriver i en epost til NTB at dette er en sak som har pågått over flere år.
AA170920 - Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket.
AP170915 Hun kommer fra en stilling som politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet , og hun er bystyrerepresentant i Oslo.
AP170914 Helse- og omsorgsdepartementet har store årlige forskningsbudsjetter som i stor grad går til helseforetakene.
NL170906 Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk Helsepark.
NL170902 Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) har nylig presisert sitt oppdrag til Helse Nord ved å be de « ta et særskilt ansvar for framdriften i prosjektet » og se dette i en større sammenheng.
NL170902 Helse og omsorgsdepartementet ( HOD ) vedtok i 2001 en egen handlingsplan for samisk spesialisthelsetjeneste.
DA170830 De siste fire årene har ventetiden gått ned med 13 dager, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet .
AA170830 De siste fire årene har ventetiden gått ned med 13 dager, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet .
VG170829 - Hele kostnadsrammen er på 3,1 milliarder 2018 kroner, sier Anne Grethe Erlandsen ( H ), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet , til VG.
DA170829 - Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå hvordan overdosestrategien skal videreføres, og hvilke tiltak som bør styrkes og målrettes i enda større grad, opplyser statssekretær Frode G.
VG170828 Forrige onsdag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut brev til de regionale helseforetakene der de ba dem jobbe for kortest mulig saksbehandlingstid, tidlig igangsettelse av metodevurderinger, prioritering av metodevurdering av metoder for livstruende og alvorlige diagnoser, samt tydeliggjøring av innhold og praktisering av unntaks
VG170828 Helse- og omsorgsdepartementet vil ifølge Høie sørge for oppfølging og utvikling av systemer for nye metoder, og legge til rette for kortere saksbehandlingstid.
DA170828 I et brev som ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke andre departementer tidligere i år, advarer NSFT på det sterkeste mot utviklingen innenfor fagområdet.
DA170828 Dagsavisen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om de deler bekymringen til NSFT og FHI-tillitsvalgt Marc Gayorfar.
DA170826 Men det mener statssekretær Frode Hestnes ( Frp ) i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) er mer enn nok for at evalueringen skal være verdifull.
DA170825 Begrunnelsen Helse- og omsorgsdepartementet oppgir når det åpner for å redusere antallet nemnder, er å unngå forskjellsbehandling.
DB170818 Avisa klaget på avslagene, og fikk medhold fra Helse- og omsorgsdepartementet , som konkluderte med at tvangsprotokoller og innhold i anonymiserte pasientjournaler er åpne for innsyn.
NL170817 Helse og omsorgsdepartementet innkalte i juni ledelsen i Helse Nord for å drøfte problemene ved UNN.
DB170815 Trøen opplyser at Høyres nasjonale pårørendestrategi skal utarbeides i nært samarbeid med de pårørende selv og tre departementer ; Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet .
AP170803 Men Helse- og omsorgsdepartementet skrev allerede den gang at de mest pleietrengende hadde en rett til sykehjemsplass, men mente at justeringer av loven var nødvendig fordi « mange brukere og pårørende ikke opplever at det foreligger en slik rett ».
AP170802 April 2015 : Helse og omsorgsdepartementet sendte ut et rundskriv til landets kommuner og varslet at det skulle igangsettes en prosess.
VG170801 Han var med å skrive rapporten « Overdiagnostikk og overbehandling » ( 2013 ) på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet .
DN170730 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Frode Hestnes mener at det alltid er rom for forbedringer i behandlingstiden og er enig med Quist at det er vanskelig for kreftpasienter når vurderingen av legemidler har tatt for lang tid.
DB170729 Dagbladet har lagt fram påstandene til Trond Busterud i Brannforbundet overfor Helse - og omsorgsdepartementet .
VG170721 Helseminister Bent Høie ( H ) sier Aps forslag er mistenkelig like flere tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet startet utredningen av før sommeren, og som Høie har fortalt om til VG og Aftenposten tidligere.
AA170721 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at det kan være mulig å gi forrang til ideelle virksomheter.
DB170720 Tufteland i Helse- og omsorgsdepartementet viser på sin side til alkoholloven.
DB170720 Han viser til at Vinmonopolet er eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet , som ikke har gitt noen føringer om innkjøp fra ulovlig okkuperte områder.
DA170720 Den viser at jeg har vært folkehelseminister helt siden jeg overtok ansvaret for Helse - og omsorgsdepartementet .
AA170720 Tufteland i Helse- og omsorgsdepartementet viser på sin side til alkoholloven.
AA170720 Han viser til at Vinmonopolet er eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet , som ikke har gitt noen føringer om innkjøp fra ulovlig okkuperte områder.
DA170714 Helse- og omsorgsdepartementet bør deles i to, mener prisvinnende spesialist i arbeidsmedisin.
DA170714 Dette uttalte statssekretær Frode Hestnes ( Frp ) i Helse- og omsorgsdepartementet , til Dagsavisen 21. juni.
DA170714 - Sykdoms-, pleie- og omsorgsdepartementet kan fortsette å konsentrere seg om de oppgavene de allerede prioriterer.
DA170714 - Hvordan bør midlene som i dag går til Helse- og omsorgsdepartementet fordeles mellom de to nye departementene du foreslår ?
VG170712 Vi mener det vil være uheldig å skille eldreomsorg fra Helse- og omsorgsdepartementet .
VG170712 I dag har en statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet dette som ansvarsområde.
DB170709 Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjent som matvarer i Norge, » skriver Helse- og omsorgsdepartementet om GMO.
DB170709 Ansvarlige myndigheter etter matloven er Helse- og omsorgsdepartementet , Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet.
VG170707 Her står det at lisensen er forlenget ut året, fordi direktoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere behovet for kompletterende utdanning i Norge.
VG170706 Nå saksøker de Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet .
AA170706 Det ekstraordinære styremøtet i dag kom i stand fordi Helse- og omsorgsdepartementet ville høre om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse.
DA170705 Helse- og omsorgsdepartementet estimerte at rundt 2000 gutter ble omskåret årlig i Norge.
SA170703 Økt bemanning det neste året skal få ned ventetiden, lover Helse- og omsorgsdepartementet .
VG170621 Derfor har jeg satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som skal se på hvordan vi kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene, sier helseministeren til VG.
DA170621 I vårt tilfelle er det Helse- og omsorgsdepartementet som selv har pålagt oss å kutte antallet ansatte, påpeker Gayorfar videre.
DA170621 Det skriver statssekretær Frode Hestnes ( Frp ) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til Dagsavisen.
VG170620 Han får støtte fra helseminister Bent Høie ( H ), som har satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å gjøre kliniske studier lettere tilgjengelig.
AP170620 Bent Høie har nå satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som ser på hvordan de kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene.
VG170615 Anundsen kalte inn Helse- og omsorgsdepartementet , Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap ( DSB ) og Hovedredningssentralen til et møte i Justisdepartementet.
AP170614 Polet har derfor fått klarsignal fra sin eier, Helse- og omsorgsdepartementet , til å gå inn i diskusjoner med Avinor for å klargjøre fakta om en eventuell overtagelse.
AP170614 Polet har derfor fått klarsignal fra sin eier, Helse- og omsorgsdepartementet , til å gå inn i diskusjoner med Avinor for å klargjøre fakta om en eventuell overtagelse.
VG170613 VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som skal til for at også gatekjøkken innlemmes i den nasjonale smilefjesordningen.
VG170613 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en mail at ordningen i første omgang bare har blitt innført for serveringsteder, fordi den krever mye kapasitet fra Mattilsynets side.
DA170613 Tilsynet har rapportert inn til Helse- og omsorgsdepartementet at de « (... ) ser med bekymring på at fylkesmennene i flere år har strevd med å ivareta sentale rettssikkerhetsfunksjoner.
BT170613 Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen.
AP170609 I høringsforslaget ønsker Helse- og omsorgsdepartementet også å endre biobankloven slik at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.
DA170608 Tygart er i Norge på et antidopingseminar i regi av Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet .
DB170607 Tygart er i Norge på et antidopingseminar i regi av Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet .
VG170602 Samtidig med vår prosess, utredet Helse- og omsorgsdepartementet hvordan de skulle organisere sin nødmeldetjeneste.
VG170602 Helse- og omsorgsdepartementet konkluderte med at en eventuell samlokaliseringsprosess må baseres på lokale forutsetninger og frivillighet.
AP170602 Aftenposten har henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet for å få det norske brevet og begrunnelsen.
FV170531 Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet , har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst.
DN170531 Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet , har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst. ( ©NTB ) ¶ ¶
AA170531 Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet , har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst. ( ©NTB ) ¶
VG170530 - Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet inviterte Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet til å bidra med grunnlagsinformasjon for å vurdere muligheten for samlokalisering under prosessen med valg av administrasjonssted i nye politidistrikter.
NL170528 Staten har i hovedsak finansiert både teoridelen ( Kunnskapsdepartementet, KD ) og praksisdelen ( Helse-og omsorgsdepartementet , HOD ) med hovedfokus på spesialisthelsetjenesten og finansiering av praksisopplæring særlig innen denne ¶
DB170526 Helsedirektoratet følger nå opp vedtaket sammen med de regionale helseforetakene, Kreftregisteret og forskningsinstitusjoner, og skal levere en plan for et nasjonalt program til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juli 2017, opplyser kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe i Helsedirektoratet til Dagbladet.
AP170526 - Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet bør klargjøre hvorfor anbefalingene ikke er fulgt opp, og om de nå vil foreta en fornyet vurdering av forslagene fra Prioriteringsrådet, Kreftforeningen og andre.
AP170524 » Ellen Birgitte Pedersen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
AP170524 Kilde : NAV og Helse- og omsorgsdepartementet
AP170524 Helse - og omsorgsdepartementet gikk imot Legemiddelverkets anbefaling da det i fjor vår ble bestemt å fjerne ¶ fra forhåndsgodkjent blå resept, slik Aftenposten.no skrev om tirsdag.
AP170524 Da Statens legemiddelverk kom med sin anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet i fjor vår, var nettopp konsekvensene for pasienter og leger tatt med i argumentasjonen for ikke å gjøre reglene enda strengere.
AP170524 Aftenposten.no har stilt flere spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet om denne saken.
AP170524 - Helse- og omsorgsdepartementet følger utviklingen nøye, både med hensyn til salgstall og søknader om individuell refusjon, sier Pedersen.
AA170523 Nå vil staten gjeninnføre en gammel tilskuddsordning som skal gjøre det mer attraktivt å etablere seg som fastlege, opplyser statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet , om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen.
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 mer penger : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet , om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen.
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170508 Kartleggingen, som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra KS og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet , avdekker en rekke urovekkende forhold om forfall.
AP170506 Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.
AP170506 Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.
AP170506 Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.
AP170505 Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at de først ble orientert om sikkerhetsbristen i en epost fra Helse sør-øst tirsdag 2. mai klokken 21.23.
AP170505 Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at de først ble orientert om sikkerhetsbristen i en epost fra Helse sør-øst tirsdag 2. mai klokken 21.23.
AA170505 Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at de først ble orientert om sikkerhetsbristen i en epost fra Helse sør-øst tirsdag 2. mai klokken 21.23.
AP170504 Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.
DA170428 De føler at dette rammer oss fordi instituttledelsen har vært lojal overfor Helse- og omsorgsdepartementet i den forstand at vi har funnet oss i kutt etter kutt over en årrekke, samtidig som vi har påtatt oss oppgaver og nye mandat uten finansiering, sier Gayorfar.
AP170426 Hastigheten kuttene skal gjennomføres med er enda ikke klart, men Helse - og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering om antallet ansatte.
AP170420 Før sommeren sender derfor Helse- omsorgsdepartementet et forslag på høring om varig lagring av blodprøvene.
DB170409 Alkoholloven, som Helse- og omsorgsdepartementet eier, er den samme som før.
DB170404 Tufteland i Helse- og omsorgsdepartementet .
DB170401 - Finnmarkssykehuset må forholde seg til oppdraget om å tilby spesialhelsetjenester i Finnmark innenfor den rammen vi er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet , sier Ivar Greiner kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
AP170327 Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) sier undersøkelsen er viktig i HODs arbeid med å forbedre tjenestene.
AA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
AA170325 Samtidig ble forskriften om sommertid overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
AP170323 Skoletallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet mens tallene for sykehus er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementet .
DA170322 * Statens strålevern sluttet å være direktorat da det ble lagt under Helsedirektoratet i fjor, men i februar foreslo regjeringen å « reetablere » Strålevernet som egen etat, denne gang under Helse- og omsorgsdepartementet .
DB170320 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet sier at god infeksjonskontroll er et av de beste redskapene mot utvikling av antibiotikaesistens, eller motstandsdyktige bakterier.
DA170320 - Folkehelseinstituttet har et innsparingsbehov på cirka 90 millioner kroner for 2017 og 2018, påpeker Stoltenberg i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet .
AA170316 Sykehuset har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forskning på metodene for de omstridte alderstestene, men rettsmedisinerne på OUS har funnet få studier som de mener holder mål.
AA170316 Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt at også gutter bør tilbys vaksinen, men Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tatt stilling til saken ennå. ( ©NTB ) ¶
DB170315 Sykehuset har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forskning på metodene for de omstridte alderstestene, men rettsmedisinerne på OUS har funnet få studier som de mener holder mål.
DA170315 I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber derfor Actis helseminister Bent Høie ( H ) om å revurdere den økonomiske situasjonen til Folkehelseinstituttet, og bruke revidert nasjonalbudsjett til å styrke og ikke svekke instituttets økonomi.
DA170315 At situasjonen ved Folkehelseinstituttet er alvorlig, går fram av et brev direktør Camilla Stoltenberg har sendt Helse- og omsorgsdepartementet .
DB170312 Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet må begynne å prate sammen, for å finne ut hvordan de mer kan beskytte barneverntjenesten - kanskje det tyngste forvaltningsorganet i Norge.
VG170306 FHI er et forskningsbasert forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet .
DB170301 - Godkjenning av metoden fører ikke til endringer i indikasjoner for fosterdiagnostikk eller organiseringen av tilbudet, presiserer Helse- og omsorgsdepartementet .
DN170226 Selv Mattilsynets overordnede, Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ), mener Mattilsynet tolker reglene helt feil.
DN170226 Kommunikasjonsrådgiver Reidar Evensen i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) skriver at saken fortsatt er til behandling mellom de tre departementene som ved siden av HOD er Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.
DA170225 Stoltenberg har nå informert Helse- og omsorgsdepartementet om at det vil være nødvendig for FHI å kunne ta i bruk en rekke virkemidler for å lykkes i sitt forsett.
DA170225 Hun nevner både en rapport, møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet , etatstyringsmøte, kontaktmøter og et brev som beskriver utfordringene.
VG170224 KRITISK : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
VG170224 Det var konklusjonen etter fredagens møte i Helse- og omsorgsdepartementet .
VG170224 BELTELAGT : Helse- og omsorgsdepartementet sier de umulig kan godta at tvangstallene fortsatt har store mangler.
VG170220 Helse- og omsorgsdepartementet sender nå et forslag til endring i abortforskriften ut på høring.
DN170216 « Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020.
DB170215 ¶ NEI, SYKEHUSET KAN IKKE NEKTE DEG Å BETALE KONTANT : Nå skjerper Helse- og omsorgsdepartementet inn praksisen med at pasienter har blitt nektet å betale med kontanter - og at de har blitt avkrevd høye fakturagebyrer i stedet.
DB170215 Helse- og omsorgsdepartementet vil sende brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner, med påminnelse om at sykehusene plikter å ta imot kontanter : ¶
DB170215 Helse- og omsorgsdepartementet er klar på at det ikke er adgang til å nekte pasienter å betale med kontanter : ¶
DB170215 Forbrukerrådet har tatt saken opp med Helse- og omsorgsdepartementet , som lover å stramme opp sykehusene.
AP170215 Kartleggingen, som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra KS og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet , avdekker en rekke urovekkende forhold om forfall.
AA170215 Kommuneorganisasjonen KS og Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt rapporten, som er utarbeidet av Rambøll.
SA170214 I et svarbrev til Forbrukerrådet fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, KS og landets fylkeskommuner.
AA170214 I et svarbrev til Forbrukerrådet fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, KS og landets fylkeskommuner.
VG170213 « FRI FORSKNING » : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet .
VG170213 Helse- og omsorgsdepartementet , Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor har besvart VGs henvendelse på e-post, og alle svarer at de er kjent med denne typen angrep, og at deres ansatte jevnlig får opplæring om sikkerhet og datasikke
DB170210 Dagbladet har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet , og har videresendt Facebook-innlegget til De Jong, og de svarer følgende på kritikken fra ham : ¶
DA170207 Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått klar beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) om dette, opplyser tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Dagsavisen.
SA170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
FV170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
DB170206 Norad ( Direktoratet for utviklingssamarbeid ), arrangerer i dag en konferanse sammen med Utenriksdepartementet ( UD ), Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ), og Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende direktorater til norsk markering av dagen.
BT170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
AP170206 I fjor ba statsminister Erna Solberg Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) finne ut hvor mange barn og unge som har utmattelsessykdommen.
AP170206 I fjor ba statsminister Erna Solberg Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) finne ut hvor mange barn og unge som har utmattelsessykdommen.
AP170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
AA170206 Det viser en kartlegging som landets fylkesmenn har gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet .
AA170204 I 2009 skrev Helse- og omsorgsdepartementet at denne makten « på grunn av konstitusjonelle forhold » må ligge hos norske myndigheter.
VG170203 VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om helseministeren fortsatt vil garantere at rapporteringen på tvangsbruk blir bedre i år.
DB170117 Helse- og omsorgsdepartementet iverksatte i fjor refusjonsordninger for fastleger for digitale pasientmøter.
AP170107 Verken Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet har tall for hvor mange norske kvinner som årlig reiser utenlands for å bli gravide.
AP170107 Verken Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet har tall for hvor mange norske kvinner som årlig reiser utenlands for å bli gravide.
AP170104 - Under våre diskusjoner i komiteen har vi spurt Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensen for foresatte som ikke møter opp til kontroller på helsestasjonen, sier han.
AP170104 - Under våre diskusjoner i komiteen har vi spurt Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensen for foresatte som ikke møter opp til kontroller på helsestasjonen, sier han.
SA170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet , Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
FV170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet , Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
BT170103 Aasebø forteller at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å få tilgang til Røde Kors Førstehjelp sitt register i forbindelse med et offentlig hjertestarterregister som skal være på plass ved nyttår.
BT170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet , Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
AP170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet , Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
AP170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet , Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
AP170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet , Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
SA161205 Helse- og omsorgsdepartementet besvarte henvendelsen fra Weber.
AP161112 I 2007, året før Helse- og omsorgsdepartementet tok initativ til prosjektet, sa daværende helseminister Sylvia Brustad til NTB at det enorme vedlikeholdsetterslepet hadde vært et uløst problem siden staten overtok sykehusene i 2002.
AP161112 Flere av bygningene er gamle og beskrives som nedslitte og utdaterte, og ønsket om å samle fagmiljøene og de ansatte var bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 besluttet å starte arbeidet med å samle de ansatte i moderne bygninger i Oslo.
AP161108 SATSING : Regjeringen har hatt en sterk satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten på over 860 millioner kroner siden regjeringsskiftet, sier statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet .
AP161108 Det er for at kommunene skal gi barn, unge og familier et bedre og mer tilgjengelig helsetilbud, sier statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet
SA161024 Foreløpig er dette et prosjekt som ledes av IRIS, Universitetet i Stavanger, Greater Stavanger og Stavanger Universitetssykehus med støtte fra Helse- og Omsorgsdepartementet .
AP160917 Høie sier at Helse- og omsorgsdepartementet også vil følge opp overfor helseregionene at kvinner får grundig informasjon om graviditet ved oppstart i LAR.
AP160815 Tjenesten driftes med midler fra Helse - og omsorgsdepartementet .
AP160810 Statssekretær Lisbeth Normann, Helse og omsorgsdepartementet ( HOD ), er enig med Rådet for sykepleieetikk i at dette ikke gir grunnlag for reservasjon.
AP160803 Micaelsen sier det blir for lettvint av Helse- og omsorgsdepartementet å skyve svarene fra sykehusledelsen foran seg.
SA160520 Begrunnelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet er at statsråden først skal uttale seg om saken i Stortinget først neste torsdag, og derfor ikke vil gi kommentar før det.
FV160520 Begrunnelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet er at statsråden først skal uttale seg om saken i Stortinget først neste torsdag, og derfor ikke vil gi kommentar før det.
AP160421 Møtet avholdes en uke etter at Helse - og omsorgsdepartementet la frem lovendringene som Frp mener styrker eldres rettigheter kraftig.
AP160421 Helse- og omsorgsdepartementet sier Regjeringens lovforslag i sum vil styrke omsorgstrengendes rettigheter « vesentlig », selv om det innrømmer at pasienter også i dag har krav på sykehjemsplass når dette er eneste tilbud som « kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
AP160414 Oppover gaten mot Helse - og omsorgsdepartementet spurter en skjelmsk smilende skikkelse.
AP160331 Da slo Helse - og omsorgsdepartementet fast at det er viktig at FHI kan gjennomføre aldersvurderinger " så tidlig som mulig i 2016 ".
AP160331 - Vi har, i vår informasjon til Helse- og omsorgsdepartementet , tatt forbehold om oppstartsdato.
AP160315 De foreløpige beregningene er gjort på oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet .
VG160310 I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet få dager tidligere skrev helsetilsynet at det er « svært problematisk » å tvinge kommuner til oppsigelser når man har sørget for at kvinnen har andre alternativ, og begrunner det med at det mange steder er mangel på leger.
AP160216 Statssekretær Lisbeth Normann i Helse - og omsorgsdepartementet mener løsningen ligger i flere mastere.
AP160216 Da blir det i hvert fall flere mastere, og Lisbeth Normann i Helse - og omsorgsdepartementet kan puste lettet ut.
AP160209 - Det er for mange ufaglærte i eldreomsorgen, og for mange sykepleiere uten mastergrad, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse - og omsorgsdepartementet
AP160128 Det meste av finansieringen må komme som lån fra Helse - og omsorgsdepartementet .
AP160128 Det meste av dette vil komme som lån fra Helse - og omsorgsdepartementet .
AP160124 Helse - og omsorgsdepartementet foreslår at produktet skal reguleres under tobakksskadeloven, noe som betyr at dampere må forholde seg til de samme reglene for bruk som dagens røykere gjør.
DA160122 Det kommer fram i et brev til Oslo kommune Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på vegne av helseminister Bent Høie ( H ).
AP160112 De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.
AP160112 Aftenposten har spurt Helse - og omsorgsdepartementet hvordan OUS, med sin hardt pressede økonomi, skal få penger til å ta vare på bygningene.
AP160112 - Det er hverken god økonomi, eller godt kulturminnevern, at bygninger står tomme og ubrukte, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.
AP160112 - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.
AP160112 De « ubrukelige lokalene » har en litt annen ordlyd i utredningen Helse - og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.
AP160112 Aftenposten har spurt Helse - og omsorgsdepartementet hvordan OUS, med sin hardt pressede økonomi, skal få penger til å ta vare på bygningene.
AP160112 - Det er hverken god økonomi, eller godt kulturminnevern, at bygninger står tomme og ubrukte, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.
AP160112 - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.
AP160112> - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.
AP160112> target="avis" href= - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.
AP160112> target="avis" href= target="avis" href= - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.