SA171210 | Høyre ønsker flere og bedre omsorgsboliger i Sandnes ¶
SA171210 Omsorgsboliger med bemanning det meste av døgnet, der de fleste tjenester ytes av ansatte i omsorgsboligen.
DB171204 Mange av de innleide konsulentene jobber ved omsorgsboliger , der beboerne av ulike grunner ikke er i stand til å ta vare på seg selv.
SA171126 Levekårsjefen i Stavanger foreslår at Ramsvigtunet sykehjem og omsorgsboliger bygges om til demenslandsby.
SA171126 I tilknytning til sykehjemmet er bofellesskap, omsorgsboliger og café.
DA171123 - Det gamle sykehjemmet har en struktur som passer godt som omsorgsboliger .
SA171115 Mange kan også flytte over til omsorgsboliger spesielt tilrettelagt for denne gruppen.
DB171115 Samtidig gir kommunen beboerne på sykehjem og omsorgsboliger ( og kanskje også kommunale leiligheter ? ) et dårligere tilbud enn de hadde tidligere.
DB171115 Det er for oss pårørende viktig å understreke at dette ikke bare gjelder mor, men alle de som bor på Stavangers sykehjem og omsorgsboliger .
DB171115 Samtidig gir kommunen beboerne på sykehjem og omsorgsboliger ( og kanskje også kommunale leiligheter ? ) et dårligere tilbud enn de hadde tidligere.
DB171115 Det er for oss pårørende viktig å understreke at dette ikke bare gjelder mor, men alle de som bor på Stavangers sykehjem og omsorgsboliger .
DA171115 Tordis visste ingenting da Red Army Stavanger og pressen møtte opp på Rosendal sykehjem og omsorgsboliger på Storhaug i Stavanger.
DA171112 90-åringen bor på Rosendal sykehjem og omsorgsboliger på Storhaug.
SA171030 Etter å ha gjennomført en såkalt mulighetsstudie, konkluderer rådmannen med at dette kan man få til på en god måte ved å bygge om Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger .
SA171030 De som bor i trygghetsboligene ( omsorgsboligene ), vil få tilbud om omsorgsboliger med eller uten innskudd andre steder.
SA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
DA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
DA171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
AP171018 Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.
SA171010 Beboere i omsorgsboliger og sykehjem ¶
AA171010 Frivillighetskorpset har blant annet faste besøksdager på helsehus og omsorgsboliger i kommunen og et vidt spekter av aktiviteter som blant annet trim, høytlesning, sang, musikk, dans, vaffelsteking, grillfester og en egen turmarsj - Eikertun-marsjen.
DA170928 Dette er strategiske oppkjøp, med tanke på blant annet nye skoler, barnehager og omsorgsboliger for eldre.
DA170925 I rapporten slår de fast at bemanningsmangel og underdekning av omsorgsboliger allerede er et stort problem i kommunene, og at det også er stor mangel på frivillige.
DB170919 Vi vil raskt fremme forslag om å sikre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger .
AP170919 Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, forslag om statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger , og om modernisering av arbeidsmiljøloven.
AP170919 Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger og fremme forslag til å modernisere arbeidsmiljøloven.
AA170919 * Statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger .
AP170915 Sykehjem : Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger .
AP170906 Utenfor stedet hvor det trønderske entreprenørselskapet HENT fører opp omsorgsboliger , sjekker innkjøpsrådgiver Trond Håvard Søreng på en medbrakt Ipad hvilke arbeidere som tidligere denne dagen har sjekket seg inn gjennom adgangsportene på byggeplassen.
AP170905 Likevel viser deres undersøkelser at det er enda større underdekning av omsorgsboliger .
AP170905 Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er det nå stor interesse for det statlige investeringstilskuddet som gis til bygging av sykehjem og omsorgsboliger .
AP170905 Det er i siste fireårsperiode satt av penger til å kunne gi klarsignal om støtte til 10.600 omsorgsboliger og sykehjemsplasser tilsammen, basert på at halvparten av pengene brukes til sykehjemsplasser.
AP170905 Den gang konkluderte de med at de fleste kommunene bygde plasser som omsorgsboliger fremfor sykehjem.
AP170905 Både Disch og Vetvik, og andre forskere, viser til at kommunene hevder det er rimeligere å drifte omsorgsboliger med hjemmetjenester enn å drifte sykehjem med heldøgnsbemanning.
AP170905 Billigere med omsorgsboliger og større mangel der ¶
DB170904 Gjeninnføre statstilskudd til for oppussing av sykehjem og omsorgsboliger .
DA170829 Det kan være at satsing på omsorgsboliger er en bedre løsning.
AP170823 Han har søkt seg videre til et av få omsorgsboliger i Oslo der det ikke er lov å ruse seg.
AA170821 - At eldre og unge som bor i omsorgsboliger og på sykehjem bør få anledning til å få oppleve kulturinnslag.
DB170815 Eilertsen har jobbet ved ulike omsorgsboliger i to år.
DB170809 - Vi vil la studenter bo billig i studentboliger nær sykehjem og omsorgsboliger mot at de forplikter seg til å bruke tid sammen med de eldre.
NL170808 Da Stoltenberg II- regjeringen innførte investeringstilskuddet for sykehjem og omsorgsboliger i 2008, var nettopp begrunnelsen at det var bygget og renovert for få plasser.
DB170802 Han mener den største uenigheten mellom Høyre og Ap innen eldreomsorgen, er at Ap igjen vil gi investeringstilskudd til renovering av sykehjem og omsorgsboliger .
DB170731 Å tilby rimelige studentboliger til studenter i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger skal i første omgang være et prøveprosjekt etter modell fra Nederland.
DB170731 Vi vil blant annet gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i sosiale aktiviteter med eldre beboere.
DB170731 Sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger .
DB170731 Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger .
DB170731 Partiet vil starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger .
DA170731 Partiet vil starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger .
AP170731 Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av EKSISTERENDE sykehjem og omsorgsboliger .
AP170731 Ap vil sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger .
AP170731 Ap vil blant annet gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i sosiale aktiviteter med eldre beboere.
AP170731 - Kan det ikke bli så stort behov for omsorgsboliger at man må ha en kombinasjon av offentlig og privat innsats for å klare utbyggingen ?
AP170731 - Kan Ap se for seg at det offentlige bidrar med investeringstilskudd til private omsorgsboliger ?
AA170731 Forslaget går ut på å starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger .
VG170724 Men brev om byggesaker, hjemmehjelp, omsorgsboliger og brev fra Nav er vanskeligst å forstå.
DB170628 Så man kan jo lure litt på om dette er et egnet sted for omsorgsboliger og aktivitetshus for rusmisbrukere med sinnslidelser, hvis de har store behov for et skjermet tilbud ?
AP170614 Fem omsorgsboliger , flere leiligheter og forretninger ble totalskadet i Hole kommune etter at brannen gikk utvendig i 2006.
AP170614 Fem omsorgsboliger , flere leiligheter og forretninger ble totalskadet i Hole kommune da brannen gikk utvendig i 2006.
SA170609 Marit Windstad, som både som mor og arbeidstaker har kjennskap til omsorgsboliger i Stavanger, reagerer sterkt på det som er kommet fram i Aftenbladets artikler om tilstanden i én av dem.
SA170530 Leverandør til sivil sektor innen petroleumsvirksomhet, bygg og anlegg, samt offentlige prosjekter som barnehager, skoler, omsorgsboliger , sykehus osv.i ¶
DA170529 Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem i kommunene.
NL170511 | Kommunen vil bygge omsorgsboliger på barnas lekeplass ¶
DA170508 Rapporten viser at anslagsvis 3500 omsorgsboliger og 4500 sykehjemsplasser må saneres og erstattes av nybygg i løpet av de neste ti årene.
DA170508 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har et etterslep på 37 milliarder kroner, viser kartleggingen.
DA170508 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger .
DA170508 Arbeiderpartiet vil derfor videreføre dagens investeringstilskudd til bygging og renovering av sykehjem og omsorgsboliger .
AP170507 Fakta : Omsorg+ ¶ Omsorgsboliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har store problemer med å klare seg i egen bolig.
AP170507 Byråd Inga Marte Thorkildsen vil ha noe helt nytt når sykehjemmet fra 1970-tallet skal erstattes av omsorgsboliger for fremtiden.
AP170423 Aps landsmøte vedtok lørdag prøveprosjekt med å etablere studentboliger i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger .
AP170423 Aps landsmøte vedtok lørdag prøveprosjekt med å etablere studentboliger i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger .
VG170420 - Vi vil ikke gjøre de eldste til tapere, sa Støre og lovet flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og reform for kvalitet i eldrehelsen.
DB170330 Vi ser samme holdning til private sykehjem, omsorgsboliger , rusinstitusjoner og barneverntjenester.
AP170326 « Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AP170326 Det vil koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere gamle sykehjem og omsorgsboliger .
AA170320 Nødetatene rykket mandag morgen ut til melding om brann i omsorgsboliger på Lade, meldte politiet på Twitter. 110-sentralen i Sør-Trøndelag opplyser til Adresseavisen at de fikk automatisk varsling om brann klokka 05.46.
BT170302 Så jeg oppfordrer alle til å sloss for at de kan få flotte omsorgsboliger , kule fritidsaktiviteter, treningsopphold og ferier.
BT170302 Så jeg oppfordrer alle til å sloss for at de kan få flotte omsorgsboliger , kule fritidsaktiviteter, treningsopphold og ferier.
AA170301 Utviklingshemmede plasseres i omsorgsboliger og bofellesskap med minimumsløsninger.
AA170301 For dårlige tjenester : « Utviklingshemmede plasseres i omsorgsboliger og bofellesskap med minimumsløsninger » skriver kronikkforfatterne.
DA170225 - Vi har øket tilskuddet til nye sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns pleie.
BT170217 I tråd med dette vedtok vi også byggingen av flere omsorgsboliger som skal stå ferdig i 2020/2021, slik at vi kan møte utfordringene med flere eldre i perioden 2020 - 2030.
BT170217 Først vil vi presisere at ingen vil bli kastet ut fra sine omsorgsboliger .
BT170217 | Eldre kastes ut av sine omsorgsboliger
AP170215 Tilskuddet kan brukes til å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold, til fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger , og til bl.a. installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
AP170215 Tilskuddet kan brukes til å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold, til fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger, og til bl.a. installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
AP170215 Skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
AP170215 Rambøll anslår at 3500 omsorgsboliger og 4550 sykehjemsplasser må saneres og erstattes av nybygg i løpet av de neste ti årene.
AP170215 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem ¶
AP170215 Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.
AP170215 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger .
AA170215 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har ført til et etterslep på 37 milliarder kroner, viser en ny kartlegging.
AA170215 Der kommer det fram at drøyt halvparten av 13.300 omsorgsboliger og 24.000 institusjonsplasser bygget før 1998 er i brukbar stand, skriver Aftenposten.
BT170207 | Eldre kastes ut av sine omsorgsboliger
BT170207 Frp ville ha en utbyggingsplan for omsorgsboliger , Ap sa nei, de hadde tydeligvis planer om nedleggelser i stede.
BT170207 Aps siste stikk var å legge ned en avdeling med omsorgsboliger på Kleppestø, arealet trengte de til andre tjenester.
BT170130 De tradisjonelle aldershjemmene er på vei over i historien, for å bli erstattet med omsorgsboliger .
SA170120 I kommunal regi : Flyktningboliger, omsorgsboliger , utleieboliger.
BT170120 I kommunal regi : Flyktningboliger, omsorgsboliger , utleieboliger.
AP170120 I kommunal regi : Flyktningboliger, omsorgsboliger , utleieboliger.
SA170101 Vi har fått på plass flere boliger for de som trenger hjelp i boligmarkedet og flere omsorgsboliger .
AP160801 Mange av dem som i dag kommer på sykehjem kunne fått et bedre tilbud hvis det fantes flere bemannede omsorgsboliger og en bedre hjemmetjeneste - i tillegg til flere dagtilbud og annet som gir mennesker mening, fellesskap og trygghet.
AP160609 Tallene er bakteppe når KS og SSB legger fram hver sin rapport om behovet for omsorgsboliger i årene som kommer, når eldrebølgen nærmer seg for alvor. 12.000 flere plasser - eller 12.000 nye plasser ?
AP160609 I tillegg kom kapasitetsveksten i omsorgsboliger .
AP160601 Oslo har mottatt investeringstilskudd for 567 omsorgsboliger og 453 sykehjemsplasser siden 2008.
AP160601 Antall omsorgsboliger har økt med 279 plasser i samme periode.
AP160525 I regjering har Høyre og Frp økt investeringstilskuddet som går til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene.
AP160421 Så har vi endret på investeringstilskuddene, nettopp for å stimulere kommunen til å øke utbyggingsaktiviteten, sier hun og sikter til statlige investeringstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tilbud.
AP160223 Store, små, omsorgsboliger og sykehjem, slik at man får et minisamfunn innenfor et område.
AP160221 Ved å redusere de gode og helsefremmende tilbudene i sykehjem og omsorgsboliger , kan liggetiden fort bli kortere grunnet mistrivsel, og Oslos behov for sykehjemsplasser i 2016 blir redusert i samsvar med byrådets vedtatte strategi.
AP160221 Som erstatning for sykehjem har vi omsorgsboliger , hvor eldre kan flytte inn i en tilrettelagt leilighet som er betjent store deler av døgnet.
AP160125 Og for de fleste som tilhører de store årskullene med stort sett spreke « ung-pensjonister » som kommer frem mot 2030, er omsorgsboliger trolig et godt tilbud. 3rd-party-bio ¶
AP160125 Men de alvorlig syke som skrives ut fra sykehusene og som krever avansert medisinsk behandling og pleie, vil neppe passe i omsorgsboliger .
AP160125 Mange norske kommuner er i ferd med å avvikle sykehjemsplasser, mens det satses på omsorgsboliger .
AP160125 Lenger nede på listen kommer hensynet til kommunebudsjettet, da omsorgsboliger er betydelig billigere for kommunene enn sykehjemsplasser.
AP160125 Dette er ikke lett å få til i dagens sykehjem, men omsorgsboliger er neppe hele svaret.
AP160125 Det kan godt tenkes at mange at disse syke eldre kan greie seg i omsorgsboliger dersom pleiekapasiteten er tilstrekkelig.
AP160125 Den andre gruppen som ikke uten videre kan plasseres i omsorgsboliger , er personer med langt kommen demens.
AP160125 Alvorlig syke og demente passer ikke i omsorgsboliger .
AP160121 trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Alle fra fylte 65 år Barn og voksne med bla diabetes, kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt Personer med svært alvorlig fedme ( KMI over 40 ) Personer med alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individu
AP160103 - Vi må ikke passivisere folk med den konsekvens at de havner raskere på et sykehjem, men legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme med tett oppfølging fra hjemmetjenesten og frivillige, enten i egne hus eller i omsorgsboliger , sier byråden.