DA171031 Nå må bystyret bestemme om vi skal kutte i skole og omsorg eller innføre eiendomsskatt ».
NL171030 Vårt vedtak hindret selskap som Aleris Omsorg , Adecco, Attendo, Norlandia Care og Orange Helse å få innpass i hjemmetjenesten i Tromsø.
NL171030 Oslo kommune sa i september 2017 opp avtalen med den private hjemmetjenesteleverandøren Aleris Omsorg på bakgrunn av mange alvorlige forhold, blant annet bruk av ufaglærte til hjemmesykepleiertjenester ( Aftenposten. ) ¶
NL171030 At journalist Tone Angell Jensen i Nordlys er en varm tilhenger av privat omsorg , har hun grundig dokumentert gjennom flere kommentarer i avisa.
AP171030 Syke barns behov for pleie og omsorg skal dekkes fullt ut av fellesskapet.
AP171030 Selvfølgelig er det et gode at flere barn som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg får ha foreldrene sine til stede med kompensasjon for inntektstap.
NL171029 Sist ut er Tone Angell Jensen som i lørdagsavisa 28.10 presterer å hevde at fordi eier av det kommersielle omsorgsfirmaet Privat Omsorg Nord i følge skattetallene kun har en nettoinntekt på ca 175.000,- er det urimelig å betegne private kommersielle drivere som " velferdsprofitører » !
DB171029 Nå dempes dette til fordel for følelser og omsorg .
NL171027 Våre skattepenger skal gå til velferd og omsorg og ikke til privat profitt, er omkvedet fra SV og Rødt.
NL171027 Tor Ingebrigtsen ved UNN ( 1.833.712.- ), Lars Vorland i Helse Nord ( 2.020.919.- ) og Tromsø kommunes egen avdelingsdirektør for helse og omsorg , Trond Brattland ( 916.906.- ), for eksempel.
NL171027 Privat Omsorg Nord har svært fornøyde brukere og et sykefravær på 1,8 prosent.
NL171027 Gunhild Johansen og SV har vært aktive i å fjerne private tilbydere innen pleie og omsorg i kommunen.
NL171027 Denne uforsonlige holdningen gikk hardt ut over selskapet Privat Omsorg Nord.
AP171027 | Aleris Omsorg ute av hjemmetjenesten i Oslo fra midten av desember ¶
AP171027 Sandøy opplyser også at Aleris Omsorg har en dialog med de ansatte og gir uttrykk for at han tror de har gode muligheter for fortsatt jobb hos dem som overtar brukerne.
AP171027 Sandøy i Aleris Omsorg bekrefter det har vært uenighet knyttet til hvor store avvik det har vært.
AP171027 Ifølge byråd Inga Marte Thorkildsen er det « flere alvorlige forhold » som har ført til at Oslo kommune og Aleris Omsorg er enige om at Aleris ikke lenger skal tilby hjemmetjenester for kommunen.
AP171027 Han mener også at Aleris Omsorg har rettet opp i alle avvik og at dette er blitt dokumentert grundig overfor kommunen.
AP171027 Drøyt 200 brukere av hjemmetjenester i Oslo, som til nå har fått hjelp av Aleris Omsorg , må bytte hjelpere like før jul.
AP171027 Aleris omsorg AS inngikk kontrakt med kommunen om å levere praktisk bistand og hjemmesykepleie i 2015.
AP171027 Aleris Omsorg har ca. 60 ansatte i hjemmetjenestene i Oslo.
AP171027 - Vi blitt enige med Oslo kommune om å avvikle vår hjemmehjelpsdrift, sier Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge.
SA171026 Omsorg for byens framtid betyr at vi ikke planter tjue-etasjes bygg der noen utbyggere tilfeldigvis har skaffet seg avtale.
BT171026 « Normtidene har fratatt pleiere muligheten til å utøve nødvendig omsorg for pasientene », melder en av de ansatte i evalueringen av normtider i hjemmetjenestene.
AP171026 Vis støtte og omsorg når de gjør det.
AP171026 Singer argumenterte for at nyfødte babyer hverken forstår at de selv eksisterer eller har preferanser for sitt eget liv, derfor kan det være forsvarlig å utføre barmhjertighetsdrap dersom babyen har utsikter til liv som innebærer mye lidelse og utilstrekkelig omsorg .
AP171026 Å vedta lovendringen tyder på omsorg .
AP171026 Å vedta lovendringen som gjør det vanskeligere å bruke tvang overfor psykisk syke, tyder på omsorg .
DB171025 Derfor foreslår partiet nå at såkalte sårbarhetskriterier skal legges til grunn for behandlingen av asylsøknadene til enslige mindreårige asylsøkere som mangler nettverk, omsorg eller ressurser i hjemlandet.
AP171025 - Det er svært viktig at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep får omsorg og god og helhetlig oppfølging av helsetjenesten.
SA171024 | Rådmannen vil ikke kutte mer helse og omsorg
AP171024 Men jeg kan ikke forlate datteren min i noen andres omsorg .
AP171024 Jeg synes det er flott at elevene klemmer på hverandre og viser hverandre omsorg .
SA171023 Jeg synes det er flott at elevene klemmer på hverandre og viser hverandre omsorg .
NL171023 Når Nordlys skriver på lederplass at det er intet nytt med at jeg utviser omsorg for kapitalinteressene i en næring hvor inntekstmillionene har flokket seg på bankkontoene, viser det hvor lite Nordlys har satt seg inn i denne saken og hvor lite Nordlys kjenner næringa.
NL171023 Når Nordlys skriver på lederplass at det er intet nytt med at jeg utviser omsorg for kapitalinteressene i en næring hvor inntekstmillionene har flokket seg på bankkontoene, viser det hvor lite Nordlys har satt seg inn i denne saken og hvor lite Nordlys kjenner næringa, skriver fiskeriminister Per Sandberg.
DB171023 « Lille Eyolf » handler om så mangt, men også om den nærheten som strever med å håndtere friksjon og rusk, varierende intensitet og omsorg som må deles på flere, det vil si det som kjennetegner relasjoner i hverdagen.
DB171023 Men også Alfreds omsorg er egoistisk : Han er mer opptatt av at de andre skal gi hans eget liv innhold, enn at de skal finne mål og mening i sitt eget.
DA171023 Les mer om det her : Altomfattende, faderlig omsorg
BT171023 Pyramiden må snus opp ned, der det viktigste er møtet mellom den som gir og den som får omsorg .
NL171022 Hvilken omsorg og støtte utløses da fra omgivelsene ?
NL171022 Det er behov for mer kunnskap på feltet, og det er behov for et offentlig ordskifte som kan ta skambrodden bort, og heller bidra til støtte og omsorg til de det gjelder.
VG171021 Etter at de gikk fra hverandre har Märtha Louise og Ari Behn hatt delt omsorg for de tre barna.
DB171021 Støttet av nyere forskning om hvor viktig nærhet og omsorg i tidlig alder er for barnas utvikling - helt inn i voksenlivet, har det såkalte « biologiske prinsippet » måttet vike plassen.
AP171021 Grad av omsorg fra fødselen av har derfor stor betydning for senere helse, læringsevne, sosial fungering og kapasitet.
AP171021 Selv om temaet som er dekkes er omfattende og tidslinjen mildt sagt er lang, får man aldri som leser følelsen av at Bojs har det travelt : Tidlige europeiske samfunn som Gravettien- og Solutréen-kulturene omtales med like stor omsorg og grundighet som bronsealderen og 1800-tallets svenske bondekultur.
VG171020 Alle sammen har vist oss hva omsorg og mot betyr i praksis når det gjelder som mest.
NL171020 Det er imidlertid ingen nyhet at fiskeriministeren viser omsorg for kapitalinteressene i oppdrettsnæringa.
AP171020 Stykket tar opp om det virkelig er barnets beste å være i delt omsorg .
SA171019 100.000 barn i Norge får redusert omsorg fordi foreldrene drikker.
DA171019 Det er ingen tvil om at foreldrene er de som best kan gi disse barna trygghet og omsorg , sier Annexstad, som er spesialist i barnesykdommer og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset i Østfold.
VG171018 * Barna vil få forsvarlig omsorg fra mor og far, fra annen familie samt et offentlig dagtilbud.
BT171018 Ifølge en ny rapport fra FAFO har én av fem i hotell og restaurant og helse- og omsorg opplevd seksuell trakassering på jobb.
AP171018 Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg .
AP171018 Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg .
AP171018 En risiko de fleste med sosiale antenner og omsorg for eget navn og rykte forsøker å unngå, mange ved å velge standpunkt via magefølelsen : Mener venstresiden det, mener jeg det også.
AA171018 Morspresumpsjonen ble innført i ekteskapsloven i 1909, men når det gjaldt ugifte foreldre, het det allerede i barnebidragsloven av 1821 at « Barnet forbliver hos Moderen, eller under dens Omsorg , som hun anbetroer det til, saalænge det upaaklageligt behandles ».
NL171017 ¶ Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager, skriver Willy-Tore Mørch.
NL171017 Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager.
DB171017 - Falsk omsorg
DB171017 - Dette vrøvlet fra Vedum viser at han bare er en pratmaker med masse falsk omsorg og leder av et parti uten politikk som folk vil ha.
VG171016 Han sier Røde Kors selv har sett at de frivillige som helhet opptrer godt og viser god omsorg for flyktningene.
AP171016 Han har lært meg mye om hvordan man tar vare på hverandre, hvordan man viser omsorg og ikke minst hjelper hverandre når det trengs.
DB171014 Oljevernberedskap er ingen imot, men ingen bør la seg lure til å tro at denne regjeringen plutselig har fått voldsom omsorg for oljevernberedskap i dette området akkurat nå, sier Hansson til Dagbladet.
DB171014 - INGEN BØR LA SEG LURE : Rasmus Hansson i MPG tror ikke på at regjeringen har fått omsorg for oljevern.
DB171014 På tross av Sylvi Listhaugs omsorg for AUF-ungdommen, er nok den koalisjonen ennå et stykke unna i Norge.
AP171014 Omgjøringen vektlegger hva som er best for barna og at Parwin har hatt « faktisk omsorg ». 7. oktober er alle dokumenter og billetter i orden, og Shamina, Shewa, Waheeda og Maryam gjenforenes med mor på norsk jord.
AA171014 De unge søker spenning oppmerksomhet og omsorg også på disse arenaer og det bør innebære at vi anerkjenner deres nettoppførsel før vi løfter pekefingeren.
DB171013 Dette barnet kan ikke tale for seg selv, men vi håper at denne historien kan få andre til å tenke seg om to ganger før de injiserer denne giften mens de har et barn i sin omsorg .
DA171013 LEDER : Den norske modellen innebærer at helse og omsorg , utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
DA171013 Helse, omsorg og samferdsel må ha førsteprioritet i et statsbudsjett, men sektorer som forskning, undervisning og kultur er også sterkt statsavhengige.
DA171013 Den norske modellen innebærer at helse og omsorg , utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
DB171012 Så skal vi bruke mye penger på helse og omsorg , blant annet investere i sykehusbygg.
DB171012 Märtha og Ari vil ha delt omsorg for døtrene, som fortsetter på sine skoler.
DA171012 I budsjettforslaget, som omtales som et nøytralt budsjett, foreslås relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg , forskning og utdanning, og det legges inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner i tråd med skatteforliket fra i fjor.
AA171012 Støre påpeker at Norge har en stor oppgave i å få flere ut i arbeid, klimautslippene ned, bedre omsorg for de eldre og å få flere elever til å lykkes i skolen.
AA171012 I budsjettforslaget, som omtales som et nøytralt budsjett, foreslås relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg , forskning og utdanning, og det legges inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner i tråd med skatteforliket fra i fjor.
VG171011 Derfor bør innretningen stimulere til større likestilling i familiene når det kommer til omsorg for barn.
NL171011 Alt fra akuttmedisinsk hjelp, til pleie og omsorg .
NL171011 Alltid fulgt opp til punkt og prikke, og fikk mye stell og omsorg .
DN171011 « Søsken»-regissør Mari Storstein ( i rullestol i midten med ryggen til ) ville vite om Erna Solberg var villig til å flytte ordningen med brukerstyrt personlig assistanse ( BPA ) ut av helse- og omsorg og inn under likestillings-departementet.
DN171011 Man sier at den funksjonshemmede trenger pleie og omsorg , og ikke likestilling.
DN171011 - Jeg vil flytte det ut, fordi jeg mener at når det ligger under helse-og omsorg opprettholdes et medisinsk syn på funksjonshemming.
DB171011 Tamagotchi er et slags elektronisk kjæledyr, som er avhengig av « eieren » sin for å blant annet få mat, omsorg og vask.
AP171011 Flere eldre vil bidra til økte utgifter i helse og omsorg .
SA171010 - Vær en forelder som er til stede og fortsetter å vise omsorg , selv om det ikke alltid blir godt mottatt.
DB171010 - Etter å ha støttet alle endringer i inntektssystemet i favør av de store byene og til skade for distriktene, så kommer Venstre nå og har veldig omsorg for distriktene for nettopp å kunne fri til Senterpartiet.
BT171010 - Vær en forelder som er til stede og fortsetter å vise omsorg , selv om det ikke alltid blir godt mottatt.
AP171010 Flere eldre vil bidra til økte utgifter i helse og omsorg .
AP171010 - Vær en forelder som er til stede og fortsetter å vise omsorg , selv om det ikke alltid blir godt mottatt.
AA171010 Også mannens kolleger, som arbeider for å gi barn trygghet og omsorg , var krenket av den tiltaltes handlinger, mente aktor. 33-åringen har erkjent å ha begått 22 overgrep mot fem gutter, men har nekter for seksuelle handlinger mot to andre gutter.
VG171009 Bygdnes spiller henne troverdig og med stor omsorg .
AP171009 Midlene skal hovedsakelig gå til opprettelsen av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har stort behov for psykisk helsehjelp, samtidig som de får langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet.
AA171009 * De har kunnskap om omsorg - de kan skape gode pedagogiske tilbud som ivaretar barns trygghet og behov for omsorg .
AA171009 * De har kunnskap om omsorg - de kan skape gode pedagogiske tilbud som ivaretar barns trygghet og behov for omsorg.
VG171008 Han leder den sentrale fagenheten for tvungen omsorg ved St.
VG171008 Skole, kommune og alle instanser har vært helt fantastiske med støtte og omsorg , sier han til VG.
AP171007 Hennes nære forhold til Knut, og nesten alle andre dyr, får mye plass, men egentlig handler dette om Lindells tilsynelatende ubegrensede omsorg . 3rd-party-bio ¶
AP171007 Hennes nære forhold til Knut, og nesten alle andre dyr, får mye plass, men egentlig handler dette om Lindells tilsynelatende ubegrensede omsorg .
AP171007 Gjennom hele boken ligger en varme og omsorg som gjør selv mindre begivenheter mer enn leseverdige nok.
SA171006 | Skoleforsker : Disse mobbetiltakene fungerer ¶ - Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er noe av nøkkelen.
SA171006 Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er nøkkelen, mener hun.
FV171006 | Skoleforsker : Disse mobbetiltakene fungerer ¶ - Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er noe av nøkkelen.
FV171006 Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er nøkkelen, mener hun.
BT171006 | Skoleforsker : Disse mobbetiltakene fungerer ¶ - Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er noe av nøkkelen.
BT171006 Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er nøkkelen, mener hun.
AP171006 | Skoleforsker : Disse mobbetiltakene fungerer ¶ - Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er noe av nøkkelen.
AP171006 Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er nøkkelen, mener hun.
AA171006 | Skoleforsker : Disse mobbetiltakene fungerer ¶ - Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er noe av nøkkelen.
AA171006 Omsorg og kontroll i riktig kombinasjon er nøkkelen, mener hun.
NL171004 I stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg heter det da også at målet for regjeringens frivillighetspolitikk er å støtte aktivt opp om et levende sivilsamfunn, selve fundamentet for et demokratisk samfunn.
NL171004 I 2009 utførte den voksne befolkningen i Norge nesten 200 millioner timer frivillig arbeid ( hvorav andelen knyttet til omsorg har vært stadig dalende ), og seniorer står for en betydelig andel av denne innsatsen.
AP171004 Statsministeren signaliserer også at Forsvaret, samferdsel og helse- og omsorg blir budsjettvinnerne.
AA171004 Å vite at det ikke bare er meg, men også noen andre liv som skal ut og trenger omsorg , gir veldig mye mening.
VG171002 I de forferdelige bildene av det som utspant seg denne vonde og mørke natten, ser vi også eksempler på menneskelig omsorg og godhet.
DN171002 Videre er komitéfordelingen : Ole André Myhrvold og Sandra Borch ( energi- og miljø ), Åslaug Sem-Jacobsen ( familie- og kultur ), Kjersti Toppe ( helse- og omsorg ), Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl ( justis ), Marit Arnstad ( kirke-, utdanning og forskning ), Heidi Greni og Willfred Nordlund ( kommunal ) og Ivar Odnes og Siv Mossleth ( transport- og kommunikasjon ).
DB170930 Det er lett å se for seg at det blant annet kan være saker som miljø, utdanning, omsorg for rusmisbrukere og andre sårbare grupper.
DA170930 Han viser er en type omsorg som de andre ikke viser.
VG170929 Og hva er det reelle ønsket ? * 1 Omsorg for utøveres fysiske ve og vel ? * 1 Et medisinsk mål om å forebygge ? * 1 Hindre senskader ? * 1 Eller er medisinen de facto brukt som middel, med bedre prestasjoner i sporet som mål ?
VG170929 En firkant for medmenneskelighet, omsorg og tillit, liksom.
DB170929 Undervisning var eneste yrkesgruppe med flere helt ledige enn i september i fjor, mens helse, pleie og omsorg var uendret.
DB170929 Han sier at han synes det er spennende med nye måter å produsere mat på, men at kommunens penger heller bør brukes på pleie og omsorg for de av Oslos innbyggere som måtte trenge dette.
DA170929 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger denne måneden var helse, pleie og omsorg ( 377 ), bygg og anlegg ( 277 ) og meklere og konsulenter ( 175 ). | - En bybane på hjul ¶
DA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret.
AA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret. ( ©NTB ) ¶
AP170928 Mønstre i internasjonal forskning viser at eldre skeive har lave forventninger til at eldreomsorgen har kunnskap og kompetanse til å gi god omsorg .
AP170928 Men hva innebærer en inkluderende og likeverdig eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og omsorg , uavhengig av kjønn, seksualitet, kjønnsuttrykk, hudfarge og etnisk bakgrunn i praksis ?
AP170928 Bekymring for negative reaksjoner og usynliggjøring ved behov for pleie og omsorg .
AP170928 Det betyr jo at vi leverer Norges beste matordning innen hjemmebasert omsorg , sier kjøkkensjef Gunnvor Sunde, som nylig ble premiert av Landbruks- og matdepartementet og Forbrukerrådet for å levere et mat-tilbud i særklasse.
VG170927 Hjemmebasert omsorg får 125 nye årsverk i 2018.
DN170927 Faktorer som ifølge rapporten regnes som viktige for folks lykke er omsorg , frihet, generøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170927 Ideen er at dette kvadratiske feltet, som er avmerket foran det kongelige kunstmuseet i Stockholm, er en sone der man skal vise omsorg for hverandre.
NL170926 Hvilke konsekvenser får plasseringen av sykehusene for fødselsberedskap og - omsorg veid opp mot demografi og bosettingsmønstre ?
DN170926 Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg , utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DB170926 Stian fortjener noen som har tid til ham og kan gi han den kjærlighet og omsorg han trenger.
DA170926 KS-beregninger tilsier at det bare fram til 2026 vil være behov for 37-38.000 flere årsverk hvis oppgavene innen helse og omsorg skal løses på samme måte som i dag.
DA170926 Bærum kommune har gode erfaringer med å ta i bruk nye digitale løsninger, opplyser både skolesjef Siv Herikstad og kommunalsjef for pleie og omsorg Morten Svarverud.
DA170925 Hvilken kommune du bor i og hvor mye penger du eller din familie har til å kjøpe privat omsorg , skaper allerede i dag store forskjeller.
AA170925 De to barna som politiet ønsker å avhøre, er i dag i barnevernets omsorg .
AP170924 Dette skyldes at de store utgiftene i kommunene ikke går til å drifte rådhus, men til å drive tunge tjenester som omsorg og skole.
DB170923 Siden hun og eksmannen hadde delt omsorg for datteren etter at de skilte seg for noen år siden, gikk hun til retten for å kreve full omsorg .
DB170923 Siden hun og eksmannen hadde delt omsorg for datteren etter at de skilte seg for noen år siden, gikk hun til retten for å kreve full omsorg.
DB170923 Inntil videre må hun tåle at eksmannen også får omsorg .
DB170923 Faren fikk beholde delt omsorg for datteren.
DB170923 En mor tapte nylig kampen om full omsorg for datteren sin.
AA170923 Han mener alvorlig syke barn som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg , trenger foreldrene sine.
DB170922 - De vil takke for all omsorg , omtanke, forbønn og varme gjennom en svært opprivende og vanskelig tid de siste ukene, sier Ove Eikje.
DA170922 - De vil takke for all omsorg , omtanke, forbønn og varme gjennom en svært opprivende og vanskelig tid de siste ukene, sier Eikje.
DA170922 De fratas alle sine rettigheter de har som barn, herunder rett til skolegang, helsehjelp, omsorg , beskyttelse, liv og utvikling, lek, hvile, bistand til å få kontakt med familien, rett til ikke-diskriminering, rett til å bli hørt, rett på informasjon og vern mot vold og utnytting.
AP170922 - De vil takke for all omsorg , omtanke, forbønn og varme gjennom en svært opprivende og vanskelig tid de siste ukene, sier talsmannen.
AA170922 - De vil takke for all omsorg , omtanke, forbønn og varme gjennom en svært opprivende og vanskelig tid de siste ukene, sier Eikje.
AA170921 Og så skriver han om de rause, de uselviske, de med stor omsorg .
AA170921 Og så skriver han om de rause, de uselviske, de med stor omsorg .
AA170921 Men vi strekker oss mot andre for å få omsorg , kjærlighet og nærhet.
DB170920 Den oppleves kanskje som skremmende av mange, men kunstneren selv legger blant annet vekt på edderkoppens omsorg for eggene ( glasskulene ) under kroppen når hun beskriver verket fra 1999.
AP170920 Kvinnens eldste datter skal allerede være i barnevernets omsorg .
AP170920 Da jeg jobbet som sykepleier og hadde omsorg for barn som døde på sykehuset, fant jeg ut at jeg hadde mer lyst til å forebygge at folk blir syke.
AA170920 Kvinnens eldste datter skal allerede være i barnevernets omsorg .
NL170919 Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen ( Ap ) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg .
DB170919 Det kommer aldri til å bli for mange som jobber med å oppdra barn eller gi omsorg til eldre og syke.
DB170918 Heidi har mye omsorg i seg og kommer til å bli en fantastisk mamma en gang, sier Uhrenholdt Jacobsen og smiler.
DN170917 - Det sies i juryens begrunnelse for denne prisen at du har en uvanlig kombinasjon av gjennomføringskraft og omsorg , kjenner du igjen den beskrivelsen ?
VG170916 Bakgrunnen skulle være en konflikt i familien, hvor én del mente hun ikke fikk god nok omsorg og helsehjelp.
SA170915 « Tusen takk for all kjærlighet og omsorg han har fått den siste tiden, og for alle gode ord.
SA170915 Tusen takk for all kjærlighet og omsorg han har fått den siste tiden, og for alle gode ord.
NL170915 Dere forteller også om flinke fagfolk i helsetjenestene, og om gleden ved å bidra og å gi omsorg , om læring og om endrede personlighetstrekk som kan være positive og gi bedre relasjoner.
DB170915 Politistasjonen har en filosofi som går ut på omsorg , inkludering og respekt, og vil til det fulle gjennomgå denne saken.
DA170915 - Bruk gjerne pappas historie til å gjøre en del enkle grep, som dere ikke trenger å kalle reformer, men omsorg , folkeskikk og sunn fornuft, utfordrer hun.
BT170915 « Tusen takk for all kjærlighet og omsorg han har fått den siste tiden, og for alle gode ord.
BT170915 Tusen takk for all kjærlighet og omsorg han har fått den siste tiden, og for alle gode ord.
AP170915 Utfordringen er at vi blir færre som skal bære økte pensjonskostnader og økte utgifter til omsorg , omtrent samtidig med at norske regjeringer må dempe veksten i oljepengebruken. | - Jeg er så glad for at ingen drepte mamma da hun fikk meg Åshild Ulstrup ¶
AP170915 Utfordringen er at vi blir færre som skal bære økte pensjonskostnader og økte utgifter til omsorg , omtrent samtidig med at norske regjeringer må dempe veksten i oljepengebruken. 3rd-party-bio ¶
AP170915 « Tusen takk for all kjærlighet og omsorg han har fått den siste tiden, og for alle gode ord.
AP170915 Tusen takk for all kjærlighet og omsorg han har fått den siste tiden, og for alle gode ord.
AA170915 | Svensk studie : Delt omsorg best for skilsmissebarn ¶
AA170915 Under høringen oppfordret Mannsforum familiekomiteen og Stortinget til å vedta endringer i Barneloven, slik at delt omsorg blir hovedregelen etter samlivsbrudd inntil annet er avtalt eller avgjort av en domstol. ( ©NTB ) ¶
AA170915 Studien er den første i sitt slag i Sverige, der det er mer vanlig enn i andre land i Europa med delt omsorg for barna.
AA170915 Pedagogenes svar viser derimot at barn i kjernefamilier klarer seg noe bedre enn barna i familier med delt omsorg .
NL170914 Dette skulle med all tydelighet vise at å kunne velge mellom offentlig og privat drevet omsorg er uinteressant for folk flest.
DB170914 Å vise omsorg blir aldri galt.
DB170914 Vi vet at det å bli vist omsorg , få høre at du er bra, at noen har sett deg, tar seg tid til å fortelle at det som skjer hjemme ikke er din feil, disse små handlingene, ordene, blikkene og bekreftelsene - de gjør en forskjell og er livsviktige for sårbare barn.
DB170914 Men glem aldri SAMTIDIG å vise barnet omsorg i barnehøyde, ved å være i direkte kontakt med barnet.
AP170914 Ikke noe hos denne karakteren får meg til å tro at han har kjærlighet for torsken og tømmeret, omsorg for bestemor på sykehjem, sut for tenåringsgutten som har droppet ut av skolen, forståelse for ambulansepersonellet på nattevakt eller bekymring over stopp i sysselsettingen.
AA170914 De to øvrige siktede er overført til barnevernets omsorg , sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt.
VG170913 Men Fugelli manet oss også til å ha omsorg for hverandre.
DA170913 Fugelli torde også å reise de mest kritiske debattene om omsorg og helsevesen, mener Åmås.
DA170913 Dessuten skal vi bli mye flinkere til å fronte hva de økte skattene faktisk vil gi oss - av økt lærertetthet, flere ansatte innen helse- og omsorg - og innen samferdsel.
VG170912 - Marthe var veldig takknemlig for all hjelp, omsorg og støtte hun fikk både fra helsepersonell og andre.
NL170911 La oss snakke om helse og omsorg , fordi det angår og vil angå oss alle.
NL170911 La oss snakke om helse og omsorg , fordi det angår og vil angå oss alle.
DB170911 Trygg omsorg og raskere behandling.
DB170911 Helse og eldre : SV vil prioritere penger til helse og omsorg foran skattekutt.
DA170911 Maja Malm, leder av stemmestyret i valglokalet på Øren, er til daglig prosjektkoordinator i kommunens virksomhet for helse, sosial og omsorg .
AP170911 Helse, omsorg og fjerning av helsekøene.
VG170910 Og at hovedtyngden vil komme fra land i Afrika og Asia, grupper som i dag har lav yrkesdeltagelse og som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av velferdstjenester, som skole, utdanning, pleie og omsorg eller trygd.
DB170910 Inntektssystemet sikrer at kommunen får midler til viktige tjenester som skole, helse og omsorg .
VG170909 Når vi lover trygg omsorg og raskere behandling, så vil det komme flere sykehjemsplasser, ventetiden på behandling vil kuttes, det vil bli et kompetanseløft for helsepersonell.
DB170909 I byrådserklæringen lover Johansen-byrådet å « øke antall ansatte i hjemmetjenesten med 500 årsverk slik at flere kan få hjelp og at det blir mer tid til omsorg ».
DB170909 - Det har vært vondt å si at vi mistet barnet, men samtidig har vi kjent på mye omsorg og støtte, uttalte partilederen i et intervju med VG - som først omtalte saken om spontanaborten.
DA170909 Vi har også foreslått at disse barna må bli tatt under omsorg av barnevernet, og ikke UDI, slik det er i dag.
AA170909 Noen trenger litt hjelp, et besøk om dagen, en trygghetsalarm eller et rehabiliteringsopphold, andre har behov for heldøgns omsorg eller sykehjemsplass.
NL170908 Den ene siden mener alt som er privatisert er det beste, mens den andre siden sverger til at bare det offentlige kan sikre god omsorg .
NL170908 mai vedtok likevel det røde flertallet å avvikle fritt brukervalg når kontraktene med Privat omsorg nord og Prima omsorg utløper 1. september 2019.
NL170908 mai vedtok likevel det røde flertallet å avvikle fritt brukervalg når kontraktene med Privat omsorg nord og Prima omsorg utløper 1. september 2019.
DB170908 ¶ TATT FOR KONTRAKTSBRUDD : Eller « avvik » som Aleris Omsorg AS kaller det.
DB170908 Karin Andersen i SV mener saken Dagbladet har avdekket viser hvorfor partiet er mot aktører som vil tjene penger på omsorg .
DB170908 Ifølge skrivet fra Helseetaten har Aleris omsorg blant annet « i stor utstrekning brukt ufaglærte ansatte til å utføre hjemmesykepleietjenester ».
DB170908 Helseetaten vurderer at Aleris Omsorg AS ikke utfører de tjenester de fakturerer bydelene for », står det videre i skrivet datert 14. juni i år.
DB170908 Etter skrivet fikk Aleris mulighet til å iverksette tiltak, men dokumentasjonen gir ifølge kommunen « ikke grunnlag for Helseeaten til å vurdere at Aleris Omsorg AS evner å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere ».
DB170908 Det var etter et uanmeldt besøk hos Aleris Omsorg AS i april i år at Oslo kommune avdekket forholdene.
DB170908 Avvikene som ble avdekket er nå lukket, hevder Ingvild Kristiansen, viseadministrerende direktør i Aleris Omsorg .
DB170908 Aleris Omsorg AS bekrefter forholdene overfor Dagbladet.
DB170908 ( Dagbladet ) : Aleris Omsorg AS er tatt i kontraktsbrudd overfor Oslo kommune.
DB170908 september ) ¶ institusjonen må være i stand til å tilby tilfredsstillende behandling og omsorg
AA170908 - Det er nettopp slik at den innvandringen vi får framover, vil være dominert av folk som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av offentlig, skattefinansiert velferd, enten det er skole, utdanning, pleie og omsorg eller kontantytelser, sier Holmøy, som anslår den ekstra skattekostnaden til 10.000 kroner per år per person.
VG170907 Humana AS' datterselskaper, som også inkluderer selskaper innen helse og omsorg , sørget i fjor for inntekter til morselskapet på 71 millioner kroner.
VG170907 * 1 Den svenske velferdsgruppen Team Olivia Ab eier seks norske barnevernselskap, i tillegg til selskaper innenfor helse og omsorg .
NL170907 Kommunal helse- og omsorg byr seg frem.
VG170906 Hun er enhetskoordinator for helse og omsorg i Tysfjord kommune i Nordland.
DB170906 I eldreomsorgen er det for få ansatte med for lite tid til omsorg for våre eldre.
DB170906 De svært sosiale, som trives best sammen med andre, og som trives best med å jobbe med omsorg eller utvikling av mennesker, skårer typisk høyt her.
DA170906 I eldreomsorgen er det for få ansatte med for lite tid til omsorg for våre eldre.
DA170906 For å ha råd til et tryggere tilbud for de yngste barna, omsorg for våre eldste, dyre kreftmedisiner og et løft for å skape nye, klimavennlige jobber vil vi øke skattene moderat for å få råd til taktskiftet for Norge, sier Jonas Gahr Støre.
AA170906 Forandringsfabrikken bruker unge som selv har erfaring med barnevern og annen omsorg .
DN170905 - Vi ser en tydelig selektering - mindre leiligheter i Oslo trenger litt ekstra nærhet og omsorg fra meglerne, mens familieboliger er en vinner.
DB170905 Og : « Barn starter på et stort eventyr som med hell og omsorg kan være et livsløp.
SA170904 Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling.
SA170904 Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel. 4.
SA170904 Mange kan yte god omsorg for barn, også uten fagutdanning. 11.
SA170904 Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg , fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor.
SA170904 Helt ferske familier trenger tid, hjelp og omsorg .
NL170904 Han ser « kapitalister » som er uten tanke og omsorg på det sted og det distrikt der de opererer.
NL170904 Det handlet om et av de store stridsspørsmålene mellom Høyre og Arbeiderpartiet i denne valgkampen, nemlig om privat eller offentlig omsorg .
FV170904 Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling.
FV170904 Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel. 4.
FV170904 Mange kan yte god omsorg for barn, også uten fagutdanning. 11.
FV170904 Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg , fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor.
FV170904 Helt ferske familier trenger tid, hjelp og omsorg .
DB170904 Kommunen har satset på omsorg i hjemmet, og har løftet fram maten som en viktig del av tilbudet.
AP170904 Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling.
AP170904 Vi vil fjerne profitt på omsorg, helse og barnehager, og bruke pengene på et sterkt og godt offentlig helsevesen med tid til å yte kompetansebasert omsorg .
AP170904 Vi vil fjerne profitt på omsorg , helse og barnehager, og bruke pengene på et sterkt og godt offentlig helsevesen med tid til å yte kompetansebasert omsorg.
AP170904 Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel. 4.
AP170904 Mange kan yte god omsorg for barn, også uten fagutdanning. 11.
AP170904 Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg , fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor.
AP170904 Helt ferske familier trenger tid, hjelp og omsorg .
AA170904 Vi kan velge en vei der vi tar ansvar, viser omsorg og setter det viktigste først.
AA170904 Hvor er kunnskap og visdom i beslutningene, ansvar for konsekvensene av våre handlinger, omsorg for omgivelser og medmennesker ?
AA170904 Enten viser vi omsorg for omgivelsene og medmenneskene, eller så styrer vi etter andre mål.
DN170902 Med det mener han strenge krav, men med kjærlighet og omsorg .
DB170902 Utelukkende kommersielt motivert eierskap og kortsiktig mål om mest mulig inntjening er ikke positivt, sier administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge.
DB170902 Selv om vi ikke kan kommentere De Facto-tallene spesielt, er det åpenbart at det er mulig for kommersielle aktører å operere med overskudd i markeder også innenfor helse og omsorg , sier Trommald.
DB170902 SLÅR TILBAKE : Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge.
DB170902 Innenfor det videre bransjebegrepet « helse og omsorg » som helhet har totalrentabiliteten de siste åra ligget på 10-12 prosent, viser tall fra SSB.
DB170902 - Felles for alle aktører bør være en grunnleggende forutsetning om at penger bevilget til offentlig hjelp og omsorg skal komme brukerne til gode, og driften bør være langsiktig, sier Sandøy.
AA170902 Hensikten med møtet var da heller ikke å slå argumenter i hodene på hverandre, men å føre en dannet samtale om de utfordringene som er mest aktuelle i norsk kreftbehandling og - omsorg i dag.
VG170901 Når du blir dømt for vold og overgrep er det en straffesak, men når du skal ha samvær og omsorg er det en privatrettslig sak.
DB170901 For det andre symboliserer en Mater Familias omsorg .
DA170901 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger denne måneden var helse, pleie- og omsorg ( 382 ), bygg- og anlegg ( 361 ), butikk- og salgsarbeid ( 177 ) og industriarbeid ( 133 ).
DA170901 | Lover å kjempe mot privat omsorg
DA170901 Sammen med stortingsrepresentant, og igjen Østfold Aps førstekandidat til kommende stortingsperiode, Stein Erik Lauvås, troppet hun opp på Dagsavisen Østfolds kontor fredag - med en tirade mot privat omsorg .
DA170901 Privat omsorg vil Tollerud og Ap ikke ha i Moss eller i landet for øvrig.
DA170901 MOT PRIVATISERING AV OMSORG : Aps ordførerkandidat i Moss, Hanne Tollerud, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Moss, Frank Bergflødt og stortingskandidat Stein Erik Lauvås.
DA170901 For privat omsorg blir det møkk og larver av, sier han.
DA170901 Avslutningsvis slår Stein Erik Lauvås fast at stortingsvalget blir et verdivalg, og spår at privatisering av omsorg blir et avgjørende punkt for mange velgere.
DA170901 - Jeg vil kjempe hardt mot privat omsorg uansett hvem vi samarbeider med, for jeg har ikke noen tro på at privat omsorg fungerer som det skal.
DA170901 - Jeg vil kjempe hardt mot privat omsorg uansett hvem vi samarbeider med, for jeg har ikke noen tro på at privat omsorg fungerer som det skal.
DA170901 - I stedet burde selvsagt hver eneste krone gå til omsorg .
AP170901 Når man sørger trenger man omsorg og trøst, men først og fremst forståelse og rom for å ha det sånn.
AA170901 Gjennom å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov, tar vi barna på alvor som hovedpersoner i sitt eget liv, som etter loven har krav på omsorg og beskyttelse, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna. ( ©NTB ) ¶
AA170901 - Definitivt, svarte Moxnes, som mener Ap er for unnfallende når det gjelder arbeidslivskriminalitet og private selskaper innen helse, omsorg og barnehagedrift.
AA170901 I Norge har vi omsorg for bygda, selv om det ikke alltid ser slik ut.
DB170831 Overdoser kan i likhet med selvskading være et rop om hjelp, et håp om å bli møtt i den ekstremt vanskelige situasjonen man står i, og et håp om forståelse, omsorg og å bli sett.
AP170831 Hennes omsorg for minoritetskvinner som meg, virker ikke ekte, svarer Aydar.
AA170831 Statene ble gradvis sterkere, og tok større ansvar for innbyggernes ve og vel, spesielt det som gjaldt skolegang og omsorg for fattige, gamle og syke.
VG170830 - Hovedsakene vi planla å markere oss skikkelig med, var innen helse og omsorg , skolepolitikken og skatteproblematikken.
VG170830 - Det er den typen informasjon vi har sett at politikere og samfunn mister tilgang på når omsorg privatiseres.
NL170830 Dette burde også tas inn i vurderingene om hvor man får mest omsorg for det offentliges penger, og retorikken om 'velferdsprofitører' må tones ned.
DN170830 Ved siden av å fronte en streng asylpolitikk, er skatt, samferdsel, helse og omsorg Frps hovedsaker i valgkampen.
DB170830 Svære velferdskonsern tjener store penger på barnevernsbarns og asylsøkeres behov for trygghet og god omsorg .
DA170830 Og i partilederdebattene er det ingen som spør om hva partiene vil gjøre for enslige mindreårige asylsøkere eller barn i barnevernets omsorg .
NL170829 Og vi venter fortsatt på at Privat Omsorg Nord as skal legge frem sin statistikk som viser 1 prosent sykefravær.
NL170829 Dette er ingen idealistisk virksomhet fra eierne av PON eller Prima Omsorg som de to fra Høyre også sier.
NL170829 Byrådsleder Øyvind Hilmarsen ( H ), skreiv uoppsigelige tjenestekonsesjonskontrakter med Tromsø Private Omsorg as ( nå Privat Omsorg Nord as ( PON ) og med Prima Omsorg as ( PO ) gjeldene i fire år fra 1. september 2015, vel en uke før høyresidas valgnederlag.
NL170829 Byrådsleder Øyvind Hilmarsen ( H ), skreiv uoppsigelige tjenestekonsesjonskontrakter med Tromsø Private Omsorg as ( nå Privat Omsorg Nord as ( PON ) og med Prima Omsorg as ( PO ) gjeldene i fire år fra 1. september 2015, vel en uke før høyresidas valgnederlag.
NL170829 Byrådsleder Øyvind Hilmarsen ( H ), skreiv uoppsigelige tjenestekonsesjonskontrakter med Tromsø Private Omsorg as ( nå Privat Omsorg Nord as ( PON ) og med Prima Omsorg as ( PO ) gjeldene i fire år fra 1. september 2015, vel en uke før høyresidas valgnederlag.
NL170829 Dette skjer før de for delt ut en brosjyre fra Prima Omsorg, Privat Omsorg Nord, og, verd og merke seg, ikke Tromsø kommune.
NL170829 Dette skjer før de for delt ut en brosjyre fra Prima Omsorg , Privat Omsorg Nord, og, verd og merke seg, ikke Tromsø kommune.
DB170829 Dette barnet kan ikke tale for seg selv, men vi håper at denne historien kan få andre til å tenke seg om to ganger før de injiserer denne giften mens de har et barn i sin omsorg .
DA170829 LO har gitt støtte til venstresiden for å sikre innflytelse mot privatisering innen helse- og omsorg og for å støtte en utvikling som går mot de sosiale ulikhetene i Norge.
AP170829 Jeg håper at de føler en omsorg fra oss på scenen.
AP170829 Jeg håper at de føler en omsorg fra oss på scenen.
NL170828 ¶ DEBATT OM OMSORG : Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, skriver Erlend Svardal Bøe og Jens Johan Hjort.
NL170828 Tryggheten for at man skal kunne få hjelp og omsorg når man trenger det er selve grunnstenen i velferdssamfunnet.
DB170828 Kampen mot utenforskap, investeringer i « velferdsteknologi » og omsorg for bedrifter som skal gjennom en grønn omstilling er alle temaer som mange kan nikke anerkjennende til, men det er ikke problemstillinger som får velgerne til å tenke at det vil endre hverdagen deres til det bedre.
VG170827 Da må hun velge, enten investere sammen i en bedre skole med flere lærere og en trygg eldreomsorg med flere ansatte til å gi hjelp og omsorg , eller skattekutt som øker forskjellene i Norge.
AA170827 Barn som ikke får omsorg og beskyttelse hjemme er avhengig av å få det offentlig, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170826 Men budskapet er sammenheng - ikke minst mellom den opprinnelige jødedom og den senere kristendom, dypt alvor, glimt av humor, større omsorg ( enn vanlig ) for kvinneperspektivet, skepsis mot dogmerytteri samt avvæpnende åpenhet om det Bibelens av og til meget problematiske sider.
DA170826 Ikke bare innen byutvikling og samferdsel, men også innenfor helse og omsorg - noe også samarbeidet med Ap om handlingsplanen gjenspeiler, svarer Rundblad.
VG170825 - Jeg er ikke blitt nødt til å forlate mine barn for godt, men jeg har delt omsorg for dem.
NL170824 God omsorg er viktig uansett hvor du bor.
DA170824 Hvem har egentlig ansvaret for at beboerne i Skoggata får forsvarlig omsorg ?
DA170824 FriFagbevegelse og Fagbladet har fått innsyn i dokumentasjon som forteller om Kristiansens siste leveår under selskapet Norlandias omsorg og ansvar.
AA170824 Og dette er det mange av de små kommunene som sliter med : De klarer ikke å rekruttere nok fagfolk til å fylle stillingene innen helse, omsorg , skole og barnevern.
DB170823 SV mener det trengs kompetansebaserte bemanningsnormer på sykehjem og i omsorg , nettopp for å ha tid til alle viktige oppgaver og mer selvbestemmelse for eldre, og riktig kompetanse til å ha høy standard på alle områder, også ernæring.
AP170823 » På kontorer kysten rundt sitter hardt prøvede havnesjefer og lurer på hvorfor den mannevonde kollegaen i Os har fått slik med- følelse og omsorg , mens de selv må slite med gjen- stridige bryggearbeidere og bare får kjeft.
AA170823 » Glede, omsorg , stolthet og undring.
AA170823 Det at vi har en sosial omsorg som skal hjelpe folk som har spesielle utfordringer eller sliter med sine liv, slik at alle innbyggere skal kunne leve verdige liv.
NL170822 Så finnes det selvsagt kristne enkeltmennesker som har viet hele sitt liv både til å snakke om, og å praktisere nestekjærlighet og omsorg for de som trenger det mest.
NL170822 Det samme gjelder for bruken av ordene omsorg , trygghet og respekt.
NL170822 Omsorg , trygghet og respekt har skapt trygge og gode lokalsamfunn ».
NL170822 Snever bedriftsøkonomi har altfor lenge hatt prioritet over fag og omsorg .
DN170822 Brødrene kjøpte i fjor ut alle minoritetseierne og samlet all drift av hotell, eiendom, omsorg og bemanning i et eget underselskap.
DN170822 Brødrene Kristian og Roger Adolfsen har uansett tjent fett på den diverserte porteføljen sin i Hospitality Invest, som omfatter både omsorg , bemanning, hotelldrift og eiendom.
DB170821 - Vår far var i republikkens armer og mottok bare kjærlighet og omsorg fra partiet fram til han gikk bort 74 år gammel, sa eldstesønnen Ted ifølge The Guardian.
DB170821 Under sitt innlegg i forbindelse med arrangementet « Den norske modellen 2.0 » under Arendalsuka forrige uke var LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ikke innom disse problemstillingene, men han kunne fortelle at å bevare den norske modellen krever « kjærlighet og omsorg ».
DA170821 Er det sånn at alle spørsmål knyttet til familie og omsorg oppfattes som kvinnepolitiske ?
AA170821 Vi mener kultur er blant de viktigste tiltakene på et statsbudsjett på linje med helse og omsorg .
VG170820 - Dette er en veldig dårlig idé, og viser at politikernes omsorg for nye arbeidsplasser i distriktene er sterkere enn viljen til å yte maksimalt for de som ligger i sykesengen akkurat nå, sier Askvik.
DB170818 I tillegg plikter enhver stat å fremme utvikling og forsvarlig omsorg etter artikkel 6.
DB170818 I tillegg blir disse barna diskriminert, enten ved at de ikke får tilstrekkelig omsorg eller ved at de blir forskjellsbehandlet etter en vilkårlig aldersgrense på 16 år.
DB170818 Heller ikke får barna en forsvarlig omsorg som fremmer utvikling som alle stater er pålagt å gi, snarere tvert imot.
DB170818 Gladsø Røberg mener Tysland viste en type omsorg som bør etterfølges.
DA170818 Og det er lett å få til med en progressiv skatt - at man skattlegges etter betalingsevne, sier han, og trekker samtidig fram at Rødt er imot velferdsprofitører og vil forby profitt på helse, skole og omsorg .
VG170817 offentlige kroner går til helse og omsorg .
DA170817 Nå har vi hatt en regjering som har forfordelt i fire år, men vår regjering vil heller bruke disse pengene på å løse utfordringer innen helse, omsorg og skole.
AA170817 - Politikerne må slutte å omtale økt antall sykehjemsplasser som synonymt med god kvalitet i pleie og omsorg , skriver kommunalsjef Lasse Fure i Aurskog-Høland.
VG170815 Men også frivillige vil ha noe å tilby, både på sykehjem og i hjemmebasert omsorg . 3 ) Skape et eldreinkluderende samfunn ¶... som fremmer eldres deltagelse i alt fra arbeidslivet til sosiale aktiviteter når arbeidsdagen er over.
DB170815 Usynlig omsorg
DB170815 Hun opplyser at seks av ti pårørende bor sammen med den de har omsorg for.
DB170815 25 prosent av de pårørende ytte omsorg 30 timer eller mer hver uke. 40 prosent av de pårørende har brukt egenmeldinger, 44 prosent har vært sykemeldt i kortere eller lengre perioder for å ta vare på sine nære.
AP170815 Jeg måtte straks vise omsorg , solidaritet og støtte til alle innbyggerne på Madeira, sa presidenten til reportere da han landet på øya.
AP170815 - Mange eldre i Norge har det bra og er ressurssterke, men vi må fortsatt gjøre mer for eldre som trenger det, som for minstepensjonister eller de som ikke får god nok omsorg , eller alle de som føler at de ikke har noen å prate med, sier AUF-leder Mani Hussaini.
VG170814 I tillegg til å gi familien omsorg , som å passe barn og foreldre, bidrar nordmenn over 60 år med frivillig arbeid verdt rundt 25 milliarder kroner i året.
NL170814 Fra Trønder-Avisa har forfatteren sakset fra det private foretaket Mestring og læringssentret, som driv med omsorg for personer med adferdsvansker, som i fjor hadde et resultat før skatt på 17 millioner, en driftsmargin på 22 prosent.
DA170814 | Altomfattende, faderlig omsorg
AP170814 Big Ben er moden for litt omsorg .
AP170814 I Tromsø har den kommunale hjemmehjelpstjenesten 13 - 14 prosent sykefravær, mens Privat Omsorg Nord har 1 prosent.
AP170814 Den forskjellen utgjør enorme summer i overtid og vikarbruk, og gjør at Privat Omsorg Nord kan bruke mer penger på å utvikle tilbudet og samtidig drive med overskudd, sier han.
AP170814 FrP vil innføre et såkalt ROS- ( renhold, omsorg og servicearbeid ) og ROT-fradrag ( rehabilitering, ombygging og tilbygg ) i inntekt for utførelser av tjenester i hjemmet. en offentlig utredning fra 2014 beregnet inntektstapet bare fra ROT-fradraget : 8 mrd. kr netto ¶
AP170814 å innføre et såkalt ROS-fredag ( utgifter til renhold, omsorg og servicearbeid ) etter modell fra ordningen i Sverige. å gi skattefradrag for innskudd til privat pensjon på inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp, altså 46.800 kroner.
AP170814 Forskerne har gjort et overraskende funn : Andelen barn under barnevernets omsorg er høyest for familier med bare én utenlandsk forelder.
VG170813 Og - hvem kan egentlig trøste og gi omsorg til Carla.
DA170812 Nå kan han holde henne i hånda ved sengekanten, og vise omsorg .
DA170812 Her kan Jan ta vare på kona, og vise henne omsorg .
VG170810 Det er ingen grunn til overdreven omsorg for skatteflyktninger.
DB170810 På samme måte som jeg ble overraska over Trump sitt frieri til homofile ble jeg overraska over Sylvi Listhaugs plutselige omsorg for lhbt-personer da hun uttalte at hun fryktet homokritikere på Politisk Kvarter her om dagen.
AP170810 Å stanse mulighetene til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, er ett av SVs fem krav for å støtte en ny regjering med Ap : ¶ « Omsorg er omtanke, ikke butikk.
AP170810 Kontantstøtten sikrer økonomisk valgfrihet og gir foreldre en større mulighet for omsorg for egne barn litt lenger.
AP170810 Dette blir feil - hensikten var å gi dem som ønsket omsorg for egne barn en økonomisk mulighet til å velge dette.
AA170810 I alt er mannen tiltalt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten omfatter brudd på straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, og paragraf 199 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorg for.
AA170810 I alt er mannen tiltalt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten omfatter brudd på straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, og paragraf 199 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorg for.
VG170809 Han hadde veldig omsorg for spillere, og jeg hadde inntrykk av at han led ganske store kvaler da han måtte utelate noen, sier han til VG.
DB170809 Temaene er økonomi, arbeid, skole, helse og omsorg .
DB170809 · Helse og omsorg : 630 stillinger ¶
DB170809 Det skjedde på tankesmien Civitas frokostmøte, og temaene var definert på forhånd : Økonomi, skole og utdanning og helse og omsorg .
VG170808 Hun havnet derfor under barnevernets omsorg .
NL170808 Under nåværende regjering er den årlige årsverksveksten i pleie og omsorg nesten halvert, sammenlignet med rødgrønn periode.
NL170808 Kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig med økonomiske og faglige ressurser må settes inn for å gi bedre pleie og omsorg for eldre som trenger det ; hjemmebasert, i omsorgsbolig eller sykehjem - ut fra den enkeltes behov.
DB170808 Hver eneste ungdom som havner under offentlig omsorg har sin egen historie, og noen vil trenge mer tilrettelagt faglig hjelp enn andre.
AA170808 Fagforbundet, Legeforeningen, Unio, Utdanningsforbundet, Negotia, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykologforening, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Fellesorganisasjonen, Norsk Tjenestemannslag, Handel og Kontor, Politiets Fellesforbund, Delta, LO Oslo, Omsorg for døende og Pensjonistforbundet støtter alle streiken.
AP170807 Conradi viser til at både NHO og NSF ble enige i en felles nemnd om at Kreftforeningen i hovedsak ikke driver med pleie- og omsorg .
AA170807 Helse og omsorg : ¶
AA170807 Conradi viser til at både NHO og NSF ble enige i en felles nemnd om at Kreftforeningen i hovedsak ikke driver med pleie- og omsorg .
DA170806 Conradi viser til at både NHO og NSF ble enige i en felles nemnd om at Kreftforeningen i hovedsak ikke driver med pleie- og omsorg .
DB170805 Vi ber om et barnevern som møter barn og unge med kjærlighet, forståelse og omsorg .
DB170805 Barneministeren og helseministeren har sagt at Norge skal ha et prøveprosjekt der barn i barnevernets omsorg også kan få psykisk helsebehandling der de bor.
DA170805 Likeverd, tillit, omsorg , solidaritet og ansvar.
DA170805 Likeverd, tillit, omsorg , solidaritet og ansvar.
DA170804 Kapasiteten eller overskuddet til å vise andre omsorg minsker.
DA170804 Hun søker omsorg fra datteren sin, pleie fra pasienter, og at den svært gamle moren hennes « fortsatt skal være mor » og trøste henne.
DA170804 Viste omsorg og støtte ¶
DA170804 - De viste omsorg og fortalte at de hadde konfrontert mannen som kommenterte kjolen min - med klar beskjed om at sånt ikke er greit.
DA170804 Kapasiteten eller overskuddet til å vise andre omsorg minsker.
DA170804 Hun søker omsorg fra datteren sin, pleie fra pasienter, og at den svært gamle moren hennes « fortsatt skal være mor » og trøste henne.
AP170804 Moren til Melina strever fortsatt med rusproblemer, og har ikke lenger omsorg for barnet.
AA170804 Det er særlig innen sektorene helse, omsorg og restauranter det er blitt lettere å få jobb.
VG170803 Pengene han får fra staten går til lovpålagte oppgaver som skole og omsorg .
DB170803 Et liberalt demokrati bygger på at man føler omsorg for fremmede ; toleranse for at regler og lover også skal ta hensyn til dem vi er uenige med og aksept for at skattepenger går til å hjelpe folk som er i en annen situasjon enn oss selv.
AA170803 Et slagord hos våre helsepolitikere er « helhetlig omsorg ».
AA170803 Denne måten å se menneske på gir i høyeste grad mening og sikrer en helhetlig forståelse for og omsorg for den enkelte, og har vært et mantra for allmennmedisinen i Norge.
DB170802 Dette er institusjoner hvor barn i barnevernets omsorg også får psykisk helsehjelp.
DB170802 - I dag morges døde min modige bror Gary Griffin i palliativ omsorg etter en brutal kamp mot kreft, skrev Kathy Griffin på Instagram etter brorens bortgang.
DA170802 Folk over hele verden benytter seg av tjenesten der hensikten er å dele livet sitt med andre, skape nettverk verden over, oppleve nye ting, vise omsorg og gjøre verden generelt mindre - og mer vennlig.
AP170802 Hvis du har behov for omsorg , det være seg i egen bolig eller en sykehjemsplass, så skal det være når legen mener det behovet utløses, ikke styrt av en politiker eller en byråkrat, sa hun under Frps valgkampåpning i 2013.
AP170802 Den vil ikke bli utarbeidet før et forsøk med statlig finansiert omsorg er evaluert.
AP170802 De blir neppe klare før et forsøk med statlig finansiert omsorg er ferdig.
AA170802 Dette er institusjoner hvor barn i barnevernets omsorg også får psykisk helsehjelp.
VG170801 Vi forsøker å lindre smertene og bistå med omsorg , sier Sandblost.
VG170801 Alle skal kunne få god og lindrende behandling og omsorg .
VG170801 Stort behov for omsorg
VG170801 Moren min, som har stort behov for omsorg , blir tatt godt, profesjonelt og verdig imot.
NL170801 Her er samfunnsforskeren og spionen på linje, og begge drives like mye av omsorg for innvandrere som for etniske nordmenn.
DB170801 Den 15 år gamle jenta var under omsorg av det private aksjeselskapet NOS AS Næromsorg Sør på oppdrag fra Bufetat og den lokale barneverntjenesten.
DB170801 | Den politiske moten ¶ ¶ OMSORG : Erna Solberg og hennes allierte prøver å late som det er en slags feminisme å berike seg på offentlige pengestrømmer, skriver artikkelforfatteren.
DB170801 Han mener formålet med omsorg må være omsorgen selv.
DB170801 For formålet med omsorg må være omsorgen selv.
AP170801 Det å være hjemme i ett år ekstra er en fin investering i omsorg , som samfunnet skal sette pris på, sier Grøvan.
DB170731 Samtidig skal alle som trenger omsorg få et tilbud av høy kvalitet uansett hvilken kommune de bor i.
DB170731 Når systemet for kvalitetskrav er innført vil Arbeiderpartiet etablere egne innsatsteam som skal følge opp kvaliteten i omsorgstjenestene og gi kommunene bistand og veiledning slik at alle gir omsorg av høy kvalitet.
DB170731 Legge bedre til rette for frivillige får en nøkkelrolle i morgendagens omsorg .
DB170731 Innføre kvalitetskrav for omsorg i norske kommuner.
DB170731 Det har jeg selv erfart fordi mine foreldre har vært i pleie og omsorg .
DB170731 Det er summen av tilbudet som avgjør om alle eldre får en omsorg av god kvalitet. 12.
DB170731 Den nå drapssiktede 15-åringen var under omsorg av aksjeselskapet Næromsorg Sør ( NOS ), på oppdrag fra Bufetat og den lokale barnevernstjenesten, skriver NOS selv i en pressemelding.
AP170731 Slik gikk det til at en formulering om privat omsorg ble klippet ut, omtalt i avisen og dermed limt inn igjen i Aps partiprogram.
AA170731 Med på møtet var Nav, avdelingen for eiendom og kommunalteknikk, og pleie og omsorg med helsesøster og psykososialt team, Frivilligsentralen og politi.
AP170730 Det er rett og slett fordi venstresiden har en formening om at det er galt å tjene penger på omsorg , sier FpU-lederen.
AP170730 - Det finnes mange land hvor private aktører driver i større skala enn i Norge, og leverer veldig god omsorg .
DB170729 - Ulikheten blir mindre, og fattigdommen omtrent halvvert, når vi tar med verdien av de store offentlige tjenestene som barnehage, skole og pleie- og omsorg til eldre, sier han.
DB170729 De beskriver hendelsen som upassende, og at deres ansatte må behandle pandaene med omsorg , selv om de skulle bite.
VG170728 VISTE OMSORG : Skuespiller Rob Lowe ( 53 ).
DB170728 Pleie og omsorg blir i denne sammenheng sørgelig foreldet.
DA170728 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger i juli var helse, pleie og omsorg ( 290 ), akademiske yrker ( 162 ), bygg og anlegg ( 133 ) og industriarbeid ( 89 ).
VG170727 Hun har hatt en trøblete oppvekst med problemer i hjemmet og havnet under barnevernets omsorg .
DA170727 Vi møter også noen eksentriske « cat ladies » av begge kjønn ; folk som sliter psykisk, men har gjenfunnet livsgleden ved å vise omsorg for løskatter.
NL170726 orskjell på politikere som sier at vi hele tiden skal strekke oss etter å bli bedre, satse på dyktige ansatte med gode fagkunnskaper, legge forholdene til rette for utvikling og innovasjon - og på den andre siden de som kapitulerer og sier at de ansatte i kommunen er ikke i stand til å yte god nok omsorg så derfor må vi satse på private alternativer fordi det er så mye bedre.
NL170726 I dagens situasjon, der vi har satt i gang flere omfattende utviklingsprosjekt innen helse og omsorg for å møte morgendagens utfordringer, kan det få svært uheldige virkninger at kommunen må bruke stadig mer penger på å få utført tjenester som man kunne få utført til halve prisen med egne ansatte.
NL170726 Galskapen i systemet kan illustreres med at 18 av de som jobber i privat omsorg i Tromsø, også jobber i kommunens hjemmetjeneste.
NL170726 Det ville være helt uansvarlig dersom vi i Tromsø, som sliter med et stort overforbruk innen helse og omsorg , ikke skulle slå ned på en kostnadsdriver som fritt brukervalg.
SA170725 Her er Ladsteins liste over planter som trenger minimalt med omsorg : ¶
NL170725 Å ha vært en del av en familie, enten den lille og sårbare, eller den sterke og beskyttende, gjør det forståelig : Ikke alle aktiviteter er forenlig med god omsorg .
NL170725 Det blir verken tid til omsorg eller matsøk når man må flykte for livet i tide og utide.
FV170725 Her er Ladsteins liste over planter som trenger minimalt med omsorg : ¶
DB170725 » Lise Tanum Aulie, Kommunalsjef Helse, sosial og omsorg i Sandefjord Kommune ¶
DB170725 Tidligere startet middagsserveringen klokken ett eller halv to, nå starter den halv fire eller fire, når kveldsvaktene er kommet på jobb, forteller Lise Tanum Aulie, kommunalsjef for helse, sosial og omsorg .
DB170725 LA OM : Lise Tanum Aulie, Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Sandefjord Kommune.
BT170725 Her er Ladsteins liste over planter som trenger minimalt med omsorg : ¶
AP170725 Her er Ladsteins liste over planter som trenger minimalt med omsorg : ¶
NL170724 ¶ PRIVAT OMSORG : Ansatte i Privat Omsorg Nord til tjeneste hos bruker Edith Kamilla Andreassen.
NL170724 ¶ PRIVAT OMSORG : Ansatte i Privat Omsorg Nord til tjeneste hos bruker Edith Kamilla Andreassen.
NL170724 Livets start med omsorg og trygghet ifra mor og far, glemmes ei.
NL170724 De fleste som nå trenger hjelp til helse og omsorg , er en generasjon som ble voksen under krigen, og som har sørget for vår og nye generasjoners velferd.
DB170724 Disse eksemplene - det finnes sikkert flere - er privat forbruk og organisering av familieliv, omsorg og oppdragelse.
DB170724 oppdragelse og omsorg .
VG170722 Det handler om vold og drap, men det handler også om hvordan vi stiller opp for hverandre, hvordan vi går i rosetog og hvordan vi viser omsorg , og det er viktig - både for å bidra til å skape holdninger som kan redusere sannsynligheten for terror i fremtiden, men også sikre at vi slår ring om verdiene som terroren ønsker å angripe, sier
DB170721 De har også større rekrutteringsproblemer både i grunnskole og pleie- og omsorg .
DB170721 pleie- og omsorg som lavere enn større kommuner.
AA170721 Stoltenberg forteller NTB at arrangementer som vitnesamtalene er en måte fellesskapet kan vise omsorg og trøst for dem som ble rammet og pårørende etter angrepene i 2011.
AA170721 Eller skal det tas fra helse- og omsorg ?
VG170720 Men venstresiden rettferdiggjør dette ved å antyde at bestemor får dårligere omsorg når hun får omsorgen på en mer effektiv metode.
NL170720 Derfor : Her er en forespørsel om omsorg og ivaretakelse de neste årene, mens kameraene pakkes bort og avisforsidene ikke lenger ryddes til 22. juli-stoff.
AP170719 For de tre kunstnerne vi omtaler her er det ikke normbrudd og villskap, men omsorg , aldring og sårbarhet som definerer hva en kunstner er.
DB170718 Få nasjoner er like glad i å krige som USA, og få nasjoner viser like lite omsorg for sine veteraner som USA.
DA170718 En fullfinansiert barnehagesektor er felleskapets investering i utdanning, omsorg og velferd for ungene våre.
NL170717 Når det er skole og stat som stiller skyhøye krav for å få prestisje internasjonalt, hvem skal vise omsorg for eleven ?
DB170717 Muligens har de et nettverk som kan gi syvåringen god omsorg .
DB170717 Mor vil med støtte av et godt nettverk muligens kunne gi barnet sitt god nok omsorg og barnet vil kunne unngå traumatisering.
DB170714 Målingen tar utgangspunkt i 6 utvalgte sektorer ; skole, pleie- og omsorg , barnevern, barnehage, økonomi og kostnadsnivå.
DB170714 Et viktig forebyggende tiltak for å unngå tap av omsorg , er tettere oppfølging i den tidligere fasen av barnets liv.
DA170714 - Jeg tror at riktig gjennomført vil det bli lettere for brukerne å finne fram, enten spørsmålene gjelder sykdom, pleie eller omsorg , eller råd, kunnskap, veiledning og regler knyttet til forhold av betydning for helsa.
DB170713 Det er påfallende mange menn i denne filmen som øser av sin omsorg ; de klapper, børster og mater, de bekymrer seg når den utvalgte ikke dukker opp til vanlig tid, men må innrømme at det er katters privilegium ; de gjør som de vil.
AP170713 Den rører oss og får frem ønsket om å ta vare på hverandre og vise omsorg , sier Mari Trommald.
AP170713 Vi har snakket om eldrebølgen og behovet for å stå i jobb lenger, og vi har bekymret oss for en fremtidig mangel på arbeidskraft i pleie og omsorg .
DB170712 I begrunnelsen for forslaget, som er lagt ut på internett, skriver Sherman at han håper det vil føre til en « intervensjon » i Det hvite hus, og at « inkompetanse erstattes med omsorg ».
DB170712 Sykepleieren med ansvar for pasientens daglige omsorg er særlig viktig.
DB170712 Ekte omsorg inkluderer riktig mat.
DB170712 ¶ KUNNSKAP : Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande.
DB170712 Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem.
VG170711 Fordelene som mye omsorg fra begge foreldrene gir over tid, vil ha betydning for den nye generasjonen som vokser fram.
VG170711 Familiens tapte inntekter må ikke komme i veien for at barna skal få viktig emosjonell omsorg fra begge sine foreldre, allerede fra første leveår.
VG170711 Det er på tide å innse at mor og far har viktige roller som utfyller hverandre, og at delt foreldreskap og delt omsorg - ikke bare det første leveåret, men også videre gjennom hele oppveksten, selv om mor og far skulle ønske å gå ifra hverandre underveis, ikke bare vil gagne likestillingen, men også barna og samfunnets framtid.
VG170711 Delt foreldrepermisjon og delt omsorg vil ikke bare gagne likestillingen mellom foreldrene, men også barna og vårt samfunns framtid.
VG170711 Debatt Delt foreldrepermisjon og delt omsorg vil ikke bare gagne likestillingen mellom foreldrene, men også barna og vårt samfunns framtid.
DA170711 Helse og omsorg er et veldig stort fagfelt, og det betyr ofte at eldreomsorg bare blir en liten del av det, sier Hoksrud til NRK.
AP170711 Folk må føle tilknytning og lojalitet til landet og omsorg for våre medborgere.
AA170711 Tenk hvor godhjerta hun var hele livet, og hvilken raushet og omsorg hun viste dem.
VG170710 De kan godt kombineres med de gode somaliske verdiene om omsorg for andre, respekt for de eldre, og tette bånd mellom nære og kjære.
AP170710 Var politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe 2001 - 2004, byråd i Oslo for velferd og sosiale tjenester 2006 - 2010 og for helse og omsorg 2010 - 2012.
DB170709 Dødsannonsen, som Expressen har gjengitt i sin helhet, avsluttes med at familien retter en takk til ASIH ved Ersta sykehus, en avdeling som tilbyr pleie og omsorg i hjemmet i livets sluttfase.
VG170707 Les også : Flertall for ny lov om hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på ¶
NL170707 Så dette handler ikke om Privat Omsorg Nord eller Prima Omsorg Tromsø, som begge har vist at de er dyktige og driftige.
NL170707 Så dette handler ikke om Privat Omsorg Nord eller Prima Omsorg Tromsø, som begge har vist at de er dyktige og driftige.
NL170707 juli blir jeg utfordret i en kronikk av NHO, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg Tromsø på hva jeg og Arbeiderpartiet mener i debatten rundt fritt brukervalg.
NL170707 juli blir jeg utfordret i en kronikk av NHO, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg Tromsø på hva jeg og Arbeiderpartiet mener i debatten rundt fritt brukervalg.
NL170707 Til slutt har jeg en liten oppfordring til Rødvei om hva han kanskje kan bruke sin nyervervede omsorg for ferge i Troms til.
NL170707 Samt at hans regjeringsparti sammen med sitt stortingsflertall i vår vedtok ytterligere endring som reduserer vår ramme til båt/ferge med ytterligere 15 millioner i året fra 2018, da ville kanskje Rødveis nyervervede omsorg for ferge framstå noe mere troverdig i et stortingsvalgår.
AA170707 - Dette er i utgangspunktet en gladnyhet, forteller Astrid Waatland fra Stjørdal Røde Kors Omsorg .
NL170706 To NHO-direktører og lederne av Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg Tromsø hevder at jeg i min kronikk i Nordlys mandag 3.juli, « Myten om valgfrihet », kommer med « grove beskyldninger og feil vi verken kjenner oss igjen i eller kan la stå uimotsagt ».
NL170706 To NHO-direktører og lederne av Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg Tromsø hevder at jeg i min kronikk i Nordlys mandag 3.juli, « Myten om valgfrihet », kommer med « grove beskyldninger og feil vi verken kjenner oss igjen i eller kan la stå uimotsagt ».
NL170706 Heller ikke at jeg stiller spørsmål ved å sammenlikne sykefraværsstatistikkene hos Privat Omsorg Nord, med 0,5% og Tromsø kommunes, med 13,4% blir kommentert.
NL170706 Den ene virksomheten som har tjenestekonsesjon har til og med « privat omsorg » i navnet sitt.
NL170706 Trude Wester, direktør Privat Omsorg Nord ¶
NL170706 Stine Harila, daglig leder Prima Omsorg Tromsø ¶
NL170706 Privat Omsorg og Prima Omsorg jobber på oppdrag av Tromsø kommune - dette er gratis helse- og omsorgstjenester for brukerne.
NL170706 Privat Omsorg og Prima Omsorg jobber på oppdrag av Tromsø kommune - dette er gratis helse- og omsorgstjenester for brukerne.
NL170706 For det andre insinuerer Olsen at Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg sammen med NHO Service har lyssky kartellvirksomhet mellom nevnte bedrifter og kommunens byråkrater og politikere.
NL170706 For det andre insinuerer Olsen at Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg sammen med NHO Service har lyssky kartellvirksomhet mellom nevnte bedrifter og kommunens byråkrater og politikere.
NL170706 Fakta er at det ble holdt en åpen leverandørkonferanse i regi av Tromsø kommune hvor Privat Omsorg og noen flere bedrifter deltok sammen med ansatte og politikere i kommunen.
NL170706 De har bestemt ned i minste detalj hva brukernes behov er og hvordan Privat Omsorg og Prima Omsorg skal utføre jobben.
NL170706 De har bestemt ned i minste detalj hva brukernes behov er og hvordan Privat Omsorg og Prima Omsorg skal utføre jobben.
AP170705 Jan Roar Saltvik har omsorg for de svake.
DB170704 Det er reell fare for at de blir skadelidende og ikke får den omsorg og beskyttelse de trenger.
AA170704 Frostating lagmannsrett mener det er særdeles skjerpende at fosterfaren misbrukte tilliten han ble gitt av samfunnet for å ta vare på og gi omsorg til et sårbart barn som har vært utsatt for omsorgssvikt i sine første leveår.
NL170703 | Skjerming - en tvetydig omsorg
NL170703 Skjerming på sitt beste betyr at pasienten opplever omsorg i en svært krevende situasjon.
NL170703 Både begrunnelse for og utførelse av skjerming befinner seg i skjæringspunkter mellom autonomi, spørsmål om samtykkekompetanse, omsorg for pasienten selv og hans omgivelser, samt makt og avmakt både hos pasient og behandlingsgruppe.
DB170703 Det handler nok mer om hans eget ståsted enn omsorg for Venstre, og han hopper bukk over det faktum at Ap først og fremst går til valg på å reversere viktige reformer som Venstre har jobbet for i denne Stortingsperioden.
AP170703 Dette forutsetter at den årlige standardveksten innen helse og omsorg blir slik den var i årene 1992 - 2013.
AP170703 Dette forutsetter at den årlige standardveksten innen helse og omsorg blir slik den var i årene 1992 - 2013.
AP170703 Vi er født med evne til omsorg , men noen ganger bør vi holde velmente råd for oss selv.
AP170703 Ett av disse er simpelthen omsorg og kjærlighet.
VG170701 « Festivalens mangel på tilstrekkelig mat, vann, ly og medisinsk omsorg skapte en farlig og panisk situasjon blant deltakerne, som plutselig var strandet på en øde øy uten forsyninger.
DB170701 - Festivalens mangel på tilstrekkelig mat, vann, ly og medisinsk omsorg skapte en farlig og panisk situasjon blant deltakerne.
BT170701 Vigdis Anita Gåskjenn er byråd for helse- og omsorg , hun representerer Kristelig Folkeparti som i sitt arbeidsprogram har mottoet : « Det handler om mennesker.
AA170701 Forhåpentligvis vil det bidra til at de som trenger heldøgns omsorg , får tilfredsstillende pleie.
DA170631 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
NL170630 | Fra oppdrettsfisk til omsorg
NL170630 Dette vil resultere i at kommunenes evne til å levere gode omsorg , skole, helse- og barnehagetjenester styrkes.
NL170630 I anbudsprosessen ble NHO-service, Tromsø Private Omsorg ( nå Privat Omsorg Nord ) og andre interessenter invitert av byrådet til å fremme sine ønsker for hvordan kontraktene burde utformes slik at de var tilpasset de potensielle leverandørenes ønsker.
NL170630 I anbudsprosessen ble NHO-service, Tromsø Private Omsorg ( nå Privat Omsorg Nord ) og andre interessenter invitert av byrådet til å fremme sine ønsker for hvordan kontraktene burde utformes slik at de var tilpasset de potensielle leverandørenes ønsker.
NL170630 Finansminister Siv Jensen og 1.kandidat for Frp i Troms, Per Willy Amundsen, har vært på bedriftsbesøk hos Privat Omsorg Nord ( PON ) i Tromsø.
NL170630 Det ble inngått tjenestekonsesjonsavtaler med Tromsø Private Omsorg as ( nå PON ) og det Oslo-baserte franchiseselskapet Prima Omsorg as for Tromsøya, Tromsdalen og sentralt på Kvaløya.
NL170630 Det ble inngått tjenestekonsesjonsavtaler med Tromsø Private Omsorg as ( nå PON ) og det Oslo-baserte franchiseselskapet Prima Omsorg as for Tromsøya, Tromsdalen og sentralt på Kvaløya.
NL170630 - Dette er et eksempel på at de ideologiske skylappene har tatt fullstendig overhånd, samtidig som brukere og pårørende ikke betyr noe » Om bakgrunnen for Jensens uttalelse skriver journalisten : « Som Nordlys tidligere har omtalt, har kommunen sagt opp kontrakten med Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg på samme tid som avviklingen av fritt brukervalg trer i kraft 1. september i 2019.
NL170630 - Dette er et eksempel på at de ideologiske skylappene har tatt fullstendig overhånd, samtidig som brukere og pårørende ikke betyr noe » Om bakgrunnen for Jensens uttalelse skriver journalisten : « Som Nordlys tidligere har omtalt, har kommunen sagt opp kontrakten med Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg på samme tid som avviklingen av fritt brukervalg trer i kraft 1. september i 2019.
DB170630 - Dette er en forferdelig situasjon som utspilte seg på et sted som folk forbinder med pleie og omsorg , en situasjon som kom ut av ingenting, sier ordfører Bill de Blasio på en pressebrief fredag kveld.
DA170630 Flest ledige vart lyst ut i helse, pleie og omsorg ( 440 ), bygg- og anlegg ( 229 ) og undervisning ( 198 ).
BT170630 På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.
AA170630 Barnas biologiske far var på det tidspunktet fradømt retten til omsorg for barna.
VG170629 For noen flotte mennesker : inkluderende, blide og spøkefulle og som viser stor omsorg for hverandre.
DB170629 At hun har samvittighet til å nekte pleietrengende mennesker den hjelp og omsorg de trenger, er hårreisende, sier han.
DA170629 Et halvt år etter at kvinnen og barnets far var enige i et rettsforlik om delt foreldreansvar og omsorg , tok kvinnen med seg datteren og forlot landet.
VG170628 - Alle endringer i behandlingen fremover vil bli diskutert og planlagt med omsorg , sier hun.
DB170628 NIM har gjort en gjennomgang av barnekonvensjonens bestemmelse om plikt til å gi alternativ omsorg til enslige mindreårige asylsøkere.
DB170628 Men det kan virke som om Stortinget ikke er enig med seg selv, for denne uka stemte Stortingsflertallet mot et forslag om å sørge for at barn som er asylsøkere har et likeverdig tilbud sammenliknet med andre barn som er underlagt statens omsorg .
DB170628 Barn som har flyktet alene til Norge har gjennom FNs barnekonvensjon rett til omsorg og beskyttelse på lik linje med alle andre barn i Norge.
BT170628 Er du ? | Omsorg er omtanke, ikke butikk ¶
SA170627 Vi er alle født fullstendig avhengig av andres omsorg for å kunne overleve, og mange av oss vil trenge omsorg og hjelp før livet tar slutt.
SA170627 Vi er alle født fullstendig avhengig av andres omsorg for å kunne overleve, og mange av oss vil trenge omsorg og hjelp før livet tar slutt.
NL170627 Et sted å starte, er at alle som har ansvar for barns oppvekst, oppdragelse, omsorg og velvære, er klar over hva mange barn utsettes for, og konsekvensene av dette.
DB170627 I tillegg ser vi at antall nye årsverk per år i kommunal pleie og omsorg er halvert under denne regjeringen, sammenliknet med rødgrønn periode.
DB170627 Foreldrene vil ha delt omsorg , og barna fortsetter på sine skoler. » - Samtidig som Ari skilte lag med Märtha, skar det seg for meg også ¶
DA170627 Fellesskapets skattepenger skal komme fellesskapet til gode ! Omsorg er omtanke, ikke butikk.
DA170627 - For barns rettigheter og omsorg for barn, da vil jeg kunne stille raskt.
AA170627 I de første årene lå senteret på hemmelig adresse for å verne brukerne og arbeidet dreide seg om å tilby rekreasjon, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
DB170626 Jeg hadde ledet Norlandia Omsorg i ti år, og det var på tide å slippe til nye krefter.
DB170626 Hvorfor skal brødrene mine som er sivilingeniører kunne tjene så mye de vil, mens vi som driver innen omsorg skal jobbe mye og tjene lite, spør Nina Torp Høisæter som er utdannet sykepleier, nå gründer, sjef og tidligere eier i Aberia, ifølge Finansavisen.
DB170626 Da jobbet hun med drift av sykehjem i Bærum kommune, men hun ble rekruttert til å bli markedssjef i Norlandia Omsorg , som var det første private omsorgsfirmaet i Norge.
BT170626 Men bare den siste gruppen møtes med straff og fengsel i stedet for helse og omsorg .
AP170623 Ved siden av strengere asyl- og innvandringspolitikk, vil Frp gjøre samferdsel, helse- og omsorg og skatte-og avgiftslettelser til sine hovedsaker i valgkampen.
AP170623 Man trenger ofte varme, omsorg og bekreftelse på at man er attraktiv og ønsket - helst ansikt til ansikt.
VG170622 Tuastad synes å mene at svermerier som dette ikke har noen betydning for Corbyns ideolo giske og dem okratiske posisjon, men at disse heller må settes på kontoen for idealisme og omsorg for de fattige.
VG170622 PRIORITERER VERDISKAPING : Line henriette Hjemdal ( KrF ) velger å argumentere for verdiskaping og produksjon av norske poteter fremfor å vise omsorg for norsk akevitt.
BT170622 I et annet tilfelle fikk en omsorgsperson tilbake omsorg for et barn etter å ha blitt dømt for omsorgssvikt.
AP170622 I vedtaket som kom fra UNE torsdag, har Parwin og hennes advokat fått gjennomslag for argumentasjonen om at hun faktisk har hatt omsorg for barna.
NL170621 « SPIONBILDE » : Bildet viser et møte mellom ordfører Kristin Røymo ( Ap ) og avdelingsdirektør for helse og omsorg , Trond Brattland, på ordførerens kontor.
NL170621 Samme dag som bystyret i Tromsø samles for å ta flere viktige beslutninger, kan vi lese at Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe har tatt bilde av et møte mellom ordfører Kristin Røymo ( Ap ) og avdelingsdirektør for helse og omsorg , Trond Brattland.
FV170621 Vis omsorg
FV170621 OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg , er mye gjort, ifølge ekspertene.
FV170621 Men jeg mener det er enda viktigere å være til stede og gi omsorg når alt det andre som ikke er like hyggelig skjer - enten det dreier seg om snørrete unger, bæsjebleier, sykdom eller husarbeid, sier høyskolelektoren.
FV170621 De to ekspertene trekker begge frem omsorg som den viktigste faktoren i barneoppdragelsen.
FV170621 - Ved å vise omsorg , bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
FV170621 OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg, er mye gjort, ifølge ekspertene.
DB170621 Byråden og kommunaldirektøren viste til at at både Fylkesmannen og Statens helsetilsyn har fastslått at Lars og Jonas, de to unge mennene med alvorlig autisme, i flere år fikk uforsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik.
AP170621 Jeg fikk ingen støtte i systemet for ønsket om å ha 50 prosent omsorg for sønnen min, sier Henrik Hammerhei Slevigen.
SA170620 Vis omsorg
SA170620 OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg , er mye gjort, ifølge ekspertene.
SA170620 Men jeg mener det er enda viktigere å være til stede og gi omsorg når alt det andre som ikke er like hyggelig skjer - enten det dreier seg om snørrete unger, bæsjebleier, sykdom eller husarbeid, sier høyskolelektoren.
SA170620 De to ekspertene trekker begge frem omsorg som den viktigste faktoren i barneoppdragelsen.
SA170620 - Ved å vise omsorg , bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
SA170620 OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg, er mye gjort, ifølge ekspertene.
NL170620 Barnegråt ble tolket som at barnet trengte hjelp og omsorg i stedet for å være styrt av djevelens ondskap som måtte undertrykkes.
DN170620 Kunnskap i skolen, trygg omsorg , raskere behandling, flere jobber og sterkere beredskap er områdene Solberg sier at regjeringen har levert på.
DB170620 Tilsynsmyndighetene har slått fast at de i årevis ikke fikk forsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik i Bydel Bjerke i Oslo.
DB170620 - Dette gjelder særdeles sårbare mennesker som trenger unik omsorg , sier leder Anette Drangsholt i Autismeforeningen i Norge.
DB170620 Til CNN forteller familien at Savannah kom ut med budskapet til foreldrene sine i fjor sommer, og at de svarte med aksept og omsorg .
DB170620 - Derfor varmer det ekstra godt når politikerkolleger viser omsorg , sier hun.
DB170620 Kunnskap i skolen, trygg omsorg , flere jobber og styrket forsvar og beredskap vil være Solbergs hovedsatsinger om hun får fire nye år i regjering.
BT170620 Vis omsorg
BT170620 OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg , er mye gjort, ifølge ekspertene.
BT170620 Men jeg mener det er enda viktigere å være til stede og gi omsorg når alt det andre som ikke er like hyggelig skjer - enten det dreier seg om snørrete unger, bæsjebleier, sykdom eller husarbeid, sier høyskolelektoren. 4.
BT170620 De to ekspertene trekker begge frem omsorg som den viktigste faktoren i barneoppdragelsen.
BT170620 Aftenposten og Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) ¶ OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg, er mye gjort, ifølge ekspertene.
BT170620 - Ved å vise omsorg , bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
AP170620 Vis omsorg
AP170620 OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg , er mye gjort, ifølge ekspertene.
AP170620 Men jeg mener det er enda viktigere å være til stede og gi omsorg når alt det andre som ikke er like hyggelig skjer - enten det dreier seg om snørrete unger, bæsjebleier, sykdom eller husarbeid, sier høyskolelektoren.
AP170620 De to ekspertene trekker begge frem omsorg som den viktigste faktoren i barneoppdragelsen.
AP170620 - Ved å vise omsorg , bidrar du til at barnet utvikler en god selvfølelse og empati.
AP170620 OMSORG : Gir du barnet ditt nok omsorg, er mye gjort, ifølge ekspertene.
AA170620 Tenker vi gjennom de fire årene som er gått, har politikken gitt bedre veier, mer tog, bedre helse, omsorg og skole.
NL170619 Tvang handler også om omsorg .
NL170619 Er recovery egentlig en eufemisme for det faktum at mange vestlige land ikke har penger til å ta vare på og gi omsorg til mennesker med alvorlige psykiske sykdommer ?
DB170619 Det er blir vanskelig å innføre kjærlighetsgaranti når Ap er imot å lovfeste rett til heldøgns pleie- og omsorg .
VG170617 Men der robotselen blir brukt til å gi omsorg , er Leenbys funksjon praktisk.
BT170617 Gjennom nær oppfølging og opplæring av pasient, pårørende og helsepersonell, samt teknologiske hjelpemidler og frivillige, får hver enkelt pasient tilpasset omsorg .
AA170616 Dersom det er enighet om at barn og unge skal kunne oppleve opphold i barnevernsinstitusjon som noe i nærheten av å bo i et hjem som byr på omsorg og bidrar til trygghet, trivsel og livskvalitet.
BT170615 Som en leder i byrådsavdelingen for helse og omsorg skrev i en e-post : « Jeg har full tillit til etaten og barnevernstjenestene.
BT170615 I noen tilfeller er det også så ille at offentlig omsorg er best for barna.
VG170614 juli, både det som var vondt og svart og grusomt, men også det som var heltemot, omsorg og fellesskap.
SA170613 Det skal legges grunnlag for en bærekraftig økonomisk utvikling, der tjenestene innen skole, tidlig innsats og omsorg prioriteres.i ¶
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg .
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg.
AP170613 FrP « later som de er motivert av omsorg for flyktninger og asylbarn », skriver AUFs Simon Frigessi di Rattalma 1. juni.
VG170611 Det spørs om Williamsons kjærlighet og omsorg blir tilstrekkelig i de tøffe politiske kampene som ligger an til å komme.
DB170611 Fylkesnemnda vedtok i fjor å frata foreldrene daglig omsorg for barna fordi konfliktnivået var uholdbart og skadelig.
AA170611 Fylkesnemnda vedtok i fjor å frata foreldrene daglig omsorg for barna fordi konfliktnivået var uholdbart og skadelig.
AA170610 Trøndere gjør kristendom, viser omtanke og omsorg .
AA170610 Jeg pleier å si til folk som opplever mye omsorg , at du får tilbake det du har gitt tidligere.
AA170610 Trøndere gjør kristendom, viser omtanke og omsorg .
AA170610 Jeg pleier å si til folk som opplever mye omsorg , at du får tilbake det du har gitt tidligere.
SA170609 I 18 år som ansatt i Stavanger kommune innenfor pleie og omsorg kjenner jeg til mange tilfeller hvor vi har såkalt måtte kle oss i kjeledress før vi gikk inn og ga helsehjelp.
SA170609 I 18 år som ansatt i Stavanger kommune innenfor pleie og omsorg kjenner jeg til mange tilfeller hvor vi har såkalt måtte kle oss i kjeledress før vi gikk inn og ga helsehjelp ¶
NL170609 De vil ikke tilbake i kommunen sin omsorg .
BT170608 Samtidig er det slik at når vi lovfester rett til omsorg , husly, mat, sikkerhet og så videre, etterfølges det alltid av spørsmål om hvem som har plikt til å gi hva til dem som har rettigheter.
DA170607 49 prosent av de ansatte i helse- og omsorg arbeider heltid.
DA170607 Han har også tidligere hatt oppdrag for Drammen kommune og var innleid kommunaldirektør for helse og omsorg i 2010 - 2011.
AP170607 Han mener at foreldre forveksler omsorg med service, og at resultatet blir hjelpeløse barn.
VG170606 VG skrev i mars om at UDI ville lovfeste hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på.
VG170606 UDI påpekte at ulike asylmottak kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi barna forsvarlig omsorg , men regjeringen sa en slik lov ikke var aktuelt.
VG170606 OMSORGSKRAV : UDI har flere ganger tatt til orde for at Norge trenger en egen lov for hva slags omsorg asylbarna har krav på, slik som barnevernsbarn har i barnevernsloven.
VG170606 Der påpekte Ap og Sp at « det er behov for å lovfeste hva slags omsorg asylbarna har krav på og stille tydeligere krav til asylmottakene ».
VG170606 Da må man ha en formening og en standard for hvilken omsorg de skal ha.
VG170606 Ap, Sp og KrF vil ha en ny lov for hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på.
VG170606 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernslov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg , så finnes ikke det på dette feltet, sa assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG i mars.
NL170606 Den ene siden mener alt som er privatisert er det beste, mens den andre siden sverger til at bare det offentlige kan sikre god omsorg .
NL170606 en prosent av kommunens samlede pleie- og omsorgstjenester vært drevet av to private firmaer, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg AS.
NL170606 en prosent av kommunens samlede pleie- og omsorgstjenester vært drevet av to private firmaer, Privat Omsorg Nord og Prima Omsorg AS.
DB170606 Retninger innen radikalfeminismen har gjort menn til hovedfienden, og ikke minst brukt media til å svartmale mannen og søkt å definere ham som en voldelig overgriper eller også som en umoden stakkar uten evne til å kommunisere eller ha omsorg for andre.
VG170605 - Vi er et lokalsamfunn som bryr seg, og som vil vise omsorg for de familiene som har mistet sine kjære i dag, sa Jacobs.
AA170605 » Han trekker fram eksempel på en konflikt mellom målet om å etablere så lønnsomme omsorgssenter som mulig ( på plasser med så kostnadseffektive kunder som mulig ), og målet om å gi alle mennesker omsorg på like vilkår.
SA170602 - Du fikk gitt henne litt moderlig omsorg ?
NL170602 Det foregår mye spennende utvikling og innovasjon i kommunesektoren for tida, og mye av dette skjer nettopp innen helse, omsorg og velferd.
BT170602 Før noen beskylder meg for å være sveiseblind markedsliberalist : Jeg støtter at et bredt kulturliv skal ha omfattende offentlig støtte og omsorg .
BT170602 - Du fikk gitt henne litt moderlig omsorg ?
AP170602 - Du fikk gitt henne litt moderlig omsorg ?
AA170602 Det er nettopp disse globalt trua artene vi i Sør-Trøndelag bør ha særlig omsorg for.
VG170601 Kjersti Nordanger er sjef for helse og omsorg i Voss kommune.
NL170601 | Å utestenge privat omsorg er misbruk av politisk makt ¶
NL170601 Privat omsorg med overskudd ¶
NL170601 I tillegg kommer mangelen mht rapportering av unnlatt eller skadelig omsorg og andre misligheter.
NL170601 At privat omsorgstjeneste tjener penger er likegyldig, forutsatt at de yter minst lik god omsorg som offentlig tjeneste og til samme pris for brukeren.
NL170601 Som pårørende har jeg erfaring med både kommunal og privat omsorg .
DN170601 « Inntil nylig har det vært lite oppmerksomhet om innovasjon i hjemmebasert omsorg , i planlegging av måltidene på sykehjemmet eller i samhandling på tvers av tjenestenivåer og enheter », skriver innleggsforfatteren.
AP170601 Det er alltid rørende når Frp-ere later som de er motivert av omsorg for flyktninger og asylbarn.
NL170531 La oss få tilbake de politiske styrene innenfor landbruk og næring, skole og oppvekst, helse og omsorg med engasjerte politikere med kunnskap om sakene.
AA170531 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
VG170530 Det er bare en tynn hinne mellom omsorg og ondskap, skrev psykologen og forfatteren Ludvig Igra.
NL170530 Hverken Prima Omsorg , den kommunale hjemmetjenesten eller Tromsø Private Omsorgstjenester kan gi mer eller mindre bistand til den enkelte enn det tildelingskontoret bestemmer.
NL170530 Hilmarsen-byrådet inngikk 4 års uoppsigelig kontrakt med Prima Omsorg as og Tromsø Private Omsorgstjeneste as fra 1.9.2015 - 1.9.2019.
NL170530 Dette har ingenting med arbeids-, lønns- og pensjonsforhold for ansatte i Prima Omsorg eller Tromsø Private Omsorgstjeneste.
DB170530 To har vært innlagt på sykehus med blodig diaré, opplyses det i meldingen fra byrådsavdelingen for helse- og omsorg i Bergen.
DA170530 Vi kan ikke slutte med alle andre typer tiltak fordi man ønsker å yte mer på pleie og omsorg , svarer hun.
AP170530 Det vitner om en omsorg for våre naturomgivelser, som ikke ivaretas av sittende regjering jakt på iskanten i Barentshavet. | 18-årig kvinne skutt i Malmö ¶
AP170530 Det vitner om en omsorg for våre naturomgivelser, som ikke ivaretas av sittende regjering jakt på iskanten i Barentshavet.
NL170529 | De skal ikke klare å knekke Privat Omsorg !
NL170529 Vi må legge bedre til rette for aktive eldre, samtidig som vi sørger for å gi god og trygg omsorg når det trengs.
NL170529 Slik kunne en ta frem mange gode historier der brukerne og pårørende takker Privat Omsorg for en utmerket jobb.
NL170529 Sist måtte kommunen overlate til Privat Omsorg å overta døgnkontinuerlig pleie av sengeliggende multihandikapet Steffen på 31 år.
NL170529 Privat Omsorg fortjener det, og også de brukere som har valgt Privat Omsorg .
NL170529 Privat Omsorg vet hva det dreier seg om.
NL170529 Privat Omsorg sin administrerende direktør Trude Wester har imøtegått dette punkt for punkt.
NL170529 Privat Omsorg har hatt en egen evne til å velge ut de rette folkene, enten de selv eller sitt opphav opprinnelig er kommet fra Bulgaria, Finland, Eritrea, Somalia, Sverige eller Tyskland.
NL170529 Privat Omsorg har en liten administrasjon.
NL170529 Privat Omsorg fortjener det, og også de brukere som har valgt Privat Omsorg.
NL170529 Nå har Gunnhild Johansen måtte bekrefte at det som Privat Omsorg utfører utgjør 30 prosent.
NL170529 Jeg kunne derfor si til Privat Omsorg - send bare nye folk om så hver dag.
NL170529 Jeg gikk så over til å gjøre bruk av Privat Omsorg .
NL170529 I saksfremlegget sto det at det som Privat Omsorg står for, bare utgjorde 1 prosent, slik at det ikke ville være noe problem å overta dette etter at Privat Omsorg var sluttet.
NL170529 I saksfremlegget sto det at det som Privat Omsorg står for, bare utgjorde 1 prosent, slik at det ikke ville være noe problem å overta dette etter at Privat Omsorg var sluttet.
NL170529 Etter at Privat Omsorg hadde overtatt pleie av Steffen - ja da - kunne familien få sin første ferie på lang tid.
NL170529 Dette får nok Privat Omsorg igjen mange ganger i og med at de bare har 1 prosent sykefravær mot at kommunen i samme tjeneste har tilsvarende 13 prosent sykefravær.
NL170529 Det koster det samme enten folk benytter seg av kommunal hjemmetjeneste eller benytter seg av Privat Omsorg sine tjenester.
NL170529 Det er en skam når SV, Rødt og Ap har til hensikt å sparke Privat Omsorg ut av hjemetjenesten, skriver Einar Johansen ( bildet ).
NL170529 Det er en skam når SV, Rødt og Ap har til hensikt å sparke Privat Omsorg fra 01.09.2019.
NL170529 Det er en hardt arbeidende Trude Wester fra Namsos som med egne midler har bygd opp Privat Omsorg fra ingen ting til en mønsterbedrift, nå med over 200 motiverte medarbeidere.
NL170529 De har derfor vært nødt for å la Privat Omsorg overta mange oppdrag av det som kommunen selv har påtatt seg, for brukere som har valgt kommunens hjemmetjeneste.
DN170529 USAs president Donald Trump foreslår i en Twitter-melding å bruke mer penger på helse og omsorg .
DN170529 - Jeg foreslår at vi legger til flere dollar til helse og omsorg og gjør det til det beste som finnes.
DB170529 Dette viser nok en gang at regjeringens omsorg for de ideelle aktørene er fraværende, sier Aasrud.
DB170529 Serie eller ikke : Noen ungdommer er mer sårbare enn andre, trenger mer omsorg , trenger å bli sett og spurt av særlig voksne som tar seg tid til dem.
DB170529 Rektorer i Trondheimskolene oppfordret i et brev til alle foreldre : det finnes noen ekstra sårbare som trenger økt omsorg fra foreldre og andre voksenpersoner rundt seg.
BT170529 Risikoen for traumatisering kan øke når overgriperen forbindes med omsorg og beskyttelse, og opplevelsen av svik kan bli større.
NL170528 Det handler blant annet om å omstille seg fra dagens hovedfokus på pleie og omsorg til økt fokus på forebygging, diagnostikk, behandling og mestring.
SA170527 De store pengene i byens budsjett brukes på skoler, barnehager, vann, vei, kloakk, pleie og omsorg .
DB170527 Om barnet overlever vil det kunne ha varige behov for pleie og omsorg , og gjentakende sykehusopphold.
DB170527 Ett unntak, etter 1 300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn som på grunn av en livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
AP170527 Vise omsorg og kjærlighet, skape tillit og til slutt gi slipp - for å la datteren finne sine egne tråder.
AP170527 Vise omsorg og kjærlighet, skape tillit og til slutt gi slipp - for å la datteren finne sine egne tråder.
VG170526 Vi prøver selvfølgelig å forebygge, og når det skjer prøver vi å trøste og vise omsorg for elevene.
SA170526 Jeg kan ikke annet enn å håpe at om jeg selv en gang skulle bli klient i disse etater, så har kommunen ryddet opp og klart å innføre en ledelseskultur og en omsorg hvor klienten og de ansatte settes i fokus, og hvor problemer som påvises, blir tatt på alvor og forsøkt ordnet opp i.
NL170526 ¶ Gjennom flere år har vi hatt et godt samarbeid med Tromsø kommune og ser frem til å fortsette med det, skriver de ansatte i Privat Omsorg Nord.
NL170526 I løpet av tiden som har gått, opplever vi i Privat Omsorg Nord at stadig flere velger oss.
NL170526 En hjelp hun selv har avgjort skal utføres av vårt firma, Privat Omsorg Nord, der Zainab er en av bortimot 230 ansatte.
NL170526 Da tida etter hvert var moden for det store skrittet fra institusjon til normalisert omsorg , sto Trastad overfor mange krevende prosesser.
AP170526 - På bakgrunn av forskningen vår har vi foreslått at det bør være obligatorisk megling for foreldre som ikke klarer å bli enige om en skriftlig avtale om videre omsorg for barna.
SA170525 Fortida og egen omsorg
DB170525 Tall fra SSB ( 2015 ) viser at jo mindre omsorg far har for barnet etter samlivsbrudd, jo mindre jobber mor.
DB170525 Samtlige har da argumentert imot delt omsorg som utgangspunkt i loven, altså at foreldrene skal ha samme avgjørelsesmyndighet.
DB170525 mars-toget : « STOPP HETSEN MOT MOR - NEI TIL TVUNGEN DELT OMSORG ».
SA170524 Retten finner at 51-åringen har bidratt til at hennes datter kan fortsette med å holde sitt barn borte fra barnevernets omsorg .
DA170524 - Her er det mye falsk omsorg fra Arbeiderpartiets side.
DA170523 Det mest kjente symbolet er edderkoppen, som hun så som den omsorgsfulle reparatøren, inspirert av morens kjærlige omsorg og yrke som restauratør av tekstile tepper og gobeliner.
DA170523 - Jeg er villig til å gå for å hjelpe alle barn som ikke får god nok omsorg .
BT170523 Eldre med trygg økonomi skaper muligheter for at de både kan gi omsorg og kjøpe nødvendige tjenester etter behov.
BT170523 Slik kan folk få mer tid til familie, venner, omsorg og livskvalitet.
AP170523 Både med riktig politisk lederskap og som et samfunn som viste omsorg og samhold, sier han.
VG170522 Når alt kommer til alt, er ikke forsvaret mot populisme sterkere enn folkets omsorg for verdiene som ligger til grunn for demokratiske samfunn.
BT170522 Motivet er ikke omsorg for landets arbeidere, men at alle skal få mindre å rutte med, slik at forbruksveksten reduseres.
BT170522 Spørsmålet vi bør stille oss, er om det er slik at undervektige oppfattes som verdige mottakere av støtte og omsorg fra omgivelsene, mens overvektige skal ordne opp i sin egen situasjon.
VG170520 Omsorg skal være omtanke, og ikke profitt.
NL170520 Det kan vi takke den Norske bonden for, som gir dyrene ekstra stell og omsorg i stedet for å velge det enkleste måten, unødvendig overforbruk av antibiotika.
BT170520 Fordi det sosiale systemet her viser at Norge har omsorg for sine samfunnsborgere.
NL170519 Unngåelsen har sin motkraft i involvering, deltagelse og vår omsorg for andre, det er med på å skape rom og åpenhet.
DB170518 Kort etter innrømmet Trump at det ikke var omsorg for Hillary Clinton, men irritasjon over Comeys etterforskning av Trumps russiske forbindelser, som fikk ham til å sparke ham.
AP170518 | Oslo kommune idømt millionbot for manglende omsorg
VG170517 - Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle.
VG170517 - Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle.
SA170517 Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.
FV170517 Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.
DN170517 Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.
DB170517 Morens omsorg har gjort inntrykk ¶
DB170517 Hennes omsorg har gjort inntrykk, uttalte Solberg.
DB170517 Hennes omsorg har gjort inntrykk, sier Solberg.
BT170517 Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sier Solberg.
AP170517 - Hennes innsats og omsorg for sin sønn, har gjort inntrykk på oss alle, sier statsministeren.
AA170517 Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.
AA170517 Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.
VG170516 Hvem vet hvor jeg hadde endt opp i livet uten mamma og pappas omsorg og kjærlighet i Telemark.
VG170516 - Du var et eneste stort smil, du var bare blid hele tiden, pleier mamma og pappa å fortelle meg fra tiden, som ble tilbrakt i trygge omgivelser fylt av kjærlighet og omsorg i ei bygd i Telemark.
VG170516 En del av ungdommer i risikofasen vil ha foreldre og familie som selv sliter med psykiske problemer, og som selv kan være utsatte eller har få ressurser å sette inn på ungdommenes omsorg , sier hun.
DA170516 Omsorg er omtanke, ikke butikk.
BT170516 Men det er ikke slik at for at eldre skal få god omsorg , så må noen kunne gjøre seg rik.
BT170516 | Omsorg er omtanke, ikke butikk ¶
BT170516 Omsorg er omtanke, ikke butikk.
DB170515 Og faktisk blir utviklingen verre og verre : På 1980-tallet fikk flere fedre tildelt omsorg etter slike rettssaker enn på 2010-tallet.
VG170514 « Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå », står det i brevet.
DB170513 Ute i skolegården forteller Noora om hvordan det gikk lørdag morgen da Elias våknet, og Eskild utviste en blanding av omsorg og flørting i et forsøk på å konvertere den bakfulle og forvirrede stakkaren.
VG170512 Samtidig tenkte jeg på barna som er under Fyrlyktas omsorg og at vi skal ivareta dem.
VG170512 Men i en situasjon der barnet trenger trygghet og god omsorg , har du kanskje kjøpt en pakke fra dem som leverer fosterhjem.
DB170512 MATOMSORG : Å sørge for god mat er også omsorg .
VG170511 Faren har også tidligere sendt en epost til moren, der han lovet å beholde datteren i kun én uke, og så kontakte moren med en endelig løsning på konflikten om hvem som skal ha omsorg for barnet.
VG170511 Vi mener alle enslige mindreårige asylsøkere bør være barnevernets ansvar og ha rett til omsorg på lik linje med andre barn.
VG170511 Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn.
VG170511 Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn, skriver kronikkforfatterne.
VG170511 Bedre omsorg for enslige mindreårige asylsøkere ¶
VG170511 Barn i asylmottak er en spesielt sårbar gruppe som trenger god omsorg og oppfølging.
AP170511 Det handler om å se pasienten, lytte og vise omsorg , skriver Emilie Schei ( 18 ).
AP170511 Men det var én ting jeg bet meg merke i - hans nesten rørende omsorg for Rema.
AA170511 Sammen har de herset med barneskolen i et halvt århundre ; det eneste som har kommet ut av det, er desillusjonerte lærere som ikke har tid til omsorg for sine elever, men må bruke sin dyrebare tid til møter og rapporter til byråkratisk statistikk.
AA170511 God læring stimuleres best ved at elevene får oppmerksomhet og omsorg fra sine lærere ; det er hva våre barn trenger.
VG170510 Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå », står det i brevet.
DB170510 Om å se han som ikke vet hvordan kjærlighet uttrykkes, han som ikke har noe ordforråd til begreper som har opphav fra omsorg .
DB170510 Jeg ber deg om å se det lille barnet fullt av frykt som ber så desperat om hjelp, om anerkjennelse og omsorg .
DB170510 Din trygge stemme kan være en veiviser i deres indre kaos, din varme kan lyse den lange mørke tunnelen de befinner seg i og din omsorg kan gi opplevelse av å ha verdighet.
DA170510 - Helse og omsorg er en sektor der det er en øvre grense for effektivisering.
VG170509 Samvær og omsorg fra far bør ikke avhenge av mors økonomiske, sosiale status og vilje.
VG170509 Barn trenger god omsorg fra både sine mødre og fedre når de skal utvikle seg til å leve gode og sunne liv.
DB170509 Barn kan, og skal, nyte livet, få utfordringer, få hjelp til å mestre, få omsorg , mat, klær og en del andre ting.
DA170509 Et nytt, toppmoderne sykehjem med et flott eget kjøkken, legesenter og alt man kan ønske seg for våre eldre som trenger en mere omfattende omsorg og pleie de siste årene av sitt liv.
AA170509 « Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå.
AA170509 Men det finnes noen ekstra sårbare som trenger økt omsorg fra foreldre og andre voksenpersoner rundt seg.
AA170509 Hvis en ungdom sliter mener Espeland det er viktig at foreldrene viser omsorg , i tillegg til at man snakker med dem om hvordan de har det.
BT170508 CSI har et forskningsmessig partnerskap med Bergen kommune innen helse og omsorg og finans, innovasjon og eiendom.
DA170507 Og å kartlegge situasjonen i mottakene, vi kan jo ikke være bekjent av at vi ikke gir omsorg og helsehjelp til ungdom fordi de har en annen herkomst enn norsk.
DA170507 Med en innstendig omsorg for folk som faller utenfor har hun gått tett på livene til folk som tidvis har vært i ekstreme situasjoner.
AP170507 Noe sånt vil hun prøve ut i det nye Oppsal-hjemmet, som skal bli et Omsorg +-tilbud.
AP170507 april handler det om Akerselva, skjult i en 500 meter lang tunnel under Gamle Oslo og sporområdet til Oslo S, før den et kort stykke i utløpet vises ny omsorg i Bjørvika.
SA170506 ( Arkivfoto ) ¶ | - Kjøring av barn er misforstått omsorg
DB170506 Det var særlig ubehagelig for barna mine, som har stor omsorg for dyr, sier Nilsen til Dagbladet, som hadde med seg sine tre barn på kjøreturen.
DB170506 Omsorg .
DB170506 God eldreomsorg skjer i møtet mellom den eldre og den som yter pleie- og omsorg .
DB170506 Allikevel vet vi at mange lever uverdige liv både med hjemmebasert omsorg og på institusjonspregede sykehjem på grunn av dårlig bemanning og kompetanse.
BT170506 Denne viste at de barna som hadde hatt nær omsorg av far, også i spedbarnsfasen, fikk en bedre relasjon både til far og mor senere i livet.
DB170505 Plan d er helse og omsorg .
AP170505 Hvis vi mister noen, blir vi triste og trenger trøst og omsorg .
VG170504 UDI må ta hensyn til at de mindreårige ikke vil ha forsvarlig omsorg ved retur, siden norske myndigheter ikke kan tilrettelegge for en gjenforening med familie, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour, som har særlig fokus på enslige mindreårige asylsøkere i Norsk organisasjon for asylsøkere ( Noas ), til VG.
VG170504 - Etter regelverket skal UDI avslå asylsøknaden hvis personen ikke har et beskyttelsesbehov og har forsvarlig omsorg i hjemlandet.
DB170504 Da det ble åpenbart at Trump ikke ville lykkes med å få gjennomslag for reformen i første runde, sa presidenten blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
BT170504 Hun ligger stolt plassert med utsikt over byen, hun har døgnåpen dør og gir omsorg i livets viktigste øyeblikk.
AP170504 Men samtidig vil Frp frata landets lokalpolitikere makt til å prioritere ressurser mellom de virkelig store budsjettpostene : skole og omsorg .
DB170503 Everton skriver i en pressemelding at Lennon « mottar omsorg og behandling for en stressrelatert sykdom ».
DA170503 Da trenger vi flere til å gi omsorg og pleie til de som trenger det.
SA170502 Jeg har dokumentert mangelfull pleie, omsorg og behandling.
SA170502 VÆR TIL STEDE : Vis omsorg og snakk med ungdommen om hva det trenger av deg i eksamenstiden.
SA170502 Vis omsorg : Spør hva ungdommen ønsker og trenger.
DB170502 Ingen vil ha private aktører helt ut av barnehagene, men det handler om at pengene som foreldre betaler inn skal gå til barna, til omsorg og trygghet og ikke tas ut i fortjeneste for eierne.
DB170502 Valgkampbudskapet skal spisses, og Jensen og hennes nestledere ville hamre inn de fire hovedsatsningsområdene : skatt og avgifter, helse og omsorg , innvandring og samferdsel.
BT170502 Det har vært en omsorg som skaper oppmerksomhet rundt temaet.
BT170502 - En omsorg som skaper oppmerksomhet ¶
AP170502 Det har vært en omsorg som skaper oppmerksomhet rundt temaet.
AP170502 - En omsorg som skaper oppmerksomhet ¶
AP170502 VÆR TIL STEDE : Vis omsorg og snakk med ungdommen om hva det trenger av deg i eksamenstiden.
AP170502 Vis omsorg : Spør hva ungdommen ønsker og trenger.
DB170501 - Festivalens mangel på tilstrekkelig mat, vann, ly og medisinsk omsorg skapte en farlig og panisk situasjon blant deltakerne.
BT170501 Ett av bærekraftsmålene er at alle barn skal ha tilgang til god og tidlig omsorg og førskole innen 2030.
BT170501 Barn må ha næring og mat, de må ha god helse med tilgang på medisin, noen voksne må ta hånd om dem og vise dem omsorg , de må få tankemessig stimulans.
VG170430 Da det begynte å gå trått med reformen, sa Trump blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
DN170430 Da det begynte å gå trått med reformen, sa Trump blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
DB170430 Her får du fradrag for utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret, eller som er eldre men har et særskilt behov for omsorg og pleie.
BT170430 Da det begynte å gå trått med reformen, sa Trump blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
AA170430 KrFs landsmøte vil lovfeste hva slags omsorg enslige mindreårige asylsøkere skal ha.
DB170429 - Det er godt å se at de som skulle inn og jobbe praktisk med ungene, så det samme som oss, sier Gro Greftegreff, mor og verge for Lars som i årevis ikke fikk forsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik i Bjerke bydel i Oslo.
BT170429 - Men vi må vise omsorg og tørre å ta vare på hverandre.
BT170429 Tilbudet til de enslige mindreårige skal i tillegg omfatte nødvendig omsorg .
VG170428 Halvorsen problematiserte Listhaugs takksigelse ved å hevde at Gud tydeligvis ikke fant grunn til å uttrykke samme omsorg hverken overfor den omkomne eller hans familie.
SA170428 Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg ( 384 ), undervisning ( 195 ) og bygg- og anlegg ( 186 ).
DB170428 Enslige mindreårige på flukt var allerede en sårbar gruppe uten tilstrekkelig omsorg i mottaksapparatet, men uten det minste fremtidshåp, ble det verre.
DB170428 Foreldrene vil ha delt omsorg , og barna fortsetter på sine skoler.
DB170428 Foreldrene vil ha delt omsorg , og barna fortsetter på sine skoler.
DA170428 Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg ( 384 ), undervisning ( 195 ) og bygg- og anlegg ( 186 ). | - Liten sprekk utløste ulykken ¶
BT170428 Det må skje med omsorg og over tid, sier han.
AA170428 Håndballklubben har bidratt til å involvere Steinkjers kommunale krisegruppe for psykisk og sosial omsorg , og de unge spillerne som ønsket det fikk også noen timer på lekelandet Lykkeland.
VG170427 Han viste blant annet til at han mener det er dokumentert for retten at ansatte i kommunen - i skolen, i helsetjenesten og i barnevernet - var klar over at hun ikke fikk god nok omsorg i hjemmet.
DB170427 I skarpe ordelag fastslo Helsetilsynet at bydelen ikke har sikret forsvarlig omsorg for Lars og Jonas på Villa Eik, to unge menn med alvorlig autisme, til tross for at bydelen over lengre tid har « fått anledning til å bringe den uforsvarlige virksomheten til opphør ».
AA170427 Han ønsker en mildere asylpolitikk ( Midlertidig bosetting skaper ikke god integrering ) Innenfor helse og omsorg banker hans hjerte for det ideelle, og han lover til slutt at han vil være på bondens side i landbruksspørsmål.
DB170426 Det er på tide at vi stikker hodene sammen og tilbyr fastlegene muligheten til å yte omsorg uavhengig av om det skjer digitalt eller på et kontor.
DB170425 Men det løsningsorienterte partiet som sikret flere kvinner muligheten til å delta i arbeidslivet, som ga flere kvinner mulighet til å starte egen bedrift i en kvinnedominert sektor og som ga flere barn et godt pedagogisk tilbud og god omsorg fra dyktige ansatte, er nå erstattet av et sosialistisk vingleparti.
BT170425 Det skjedde med « Eline » i « Mammas svik » og gjorde at hun ikke klarte å gi sin egen datter trygghet og omsorg da hun selv ble mamma.
VG170424 Vi deler Braut-Hegghammers omsorg for ikkespredningsregimet, men ikke hennes redsler.
VG170424 ) men også utgiftene til skattefinansierte tjenester rettet mot enkeltindivider ( utdanning, helse, omsorg for barn, eldre, pleietrengende ).
SA170424 Misforstått omsorg
SA170424 Det er ikke noe omsorg å la være å lære barna om økonomi, tvert imot mener jeg det er omsorgssvikt.
SA170424 Den andre halvparten styres av en slags misforstått omsorg ; de vil beskytte barna for noe de mener er vondt og vanskelig å lære.
FV170424 Misforstått omsorg
FV170424 Det er ikke noe omsorg å la være å lære barna om økonomi, tvert imot mener jeg det er omsorgssvikt.
FV170424 Den andre halvparten styres av en slags misforstått omsorg ; de vil beskytte barna for noe de mener er vondt og vanskelig å lære.
DB170424 I tillegg er det satt inn to teamledere under barnevernslederen, som har ansvar for henholdsvis team undersøkelse og tiltak, og team omsorg .
DB170424 Lovendringen innebærer at utilregnelige personer, selv om de var psykotiske da de begikk de kriminelle handlingene, kan dømmes til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg dersom de begår vedvarende « samfunnsskadelig eller særlig plagsomme handlinger ».
DB170424 Får man et mer stabilt liv med tilstrekkelig omsorg og meningsfulle aktiviteter, så viser erfaring at personene det gjelder får et mindre behov for å begå kriminelle handlinger, sa Hoven, som påpekte at dette arbeidet i hovedsak må foretas når personene er ute i samfunnet, ikke inne på institusjon.
BT170424 Misforstått omsorg
BT170424 Det er ikke noe omsorg å la være å lære barna om økonomi, tvert imot mener jeg det er omsorgssvikt.
BT170424 Den andre halvparten styres av en slags misforstått omsorg ; de vil beskytte barna for noe de mener er vondt og vanskelig å lære.
AP170424 Misforstått omsorg
AP170424 Det er ikke noe omsorg å la være å lære barna om økonomi, tvert imot mener jeg det er omsorgssvikt.
AP170424 Den andre halvparten styres av en slags misforstått omsorg ; de vil beskytte barna for noe de mener er vondt og vanskelig å lære.
DA170423 Byråd for helse, omsorg og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen ( SV ) kom onsdag hjem fra påskeferie i Japan, men har fått med seg debatten rundt 68-åringen, som kastes ut fra sin kommunale leilighet på Kampen.
VG170422 Hvem skal være med i avgjørelsen og diskusjonen rundt delt bosted og omsorg ?
DB170422 « Barn på flukt trenger særlig omsorg .
DB170422 « Barn på flukt trenger særlig omsorg .
DB170422 I dag skal de ha kommet til en enighet og har delt omsorg for åtteåringen.
VG170421 - Det har vært viktig for oss å sikre trygghet og en god omsorg for disse barna.
SA170421 Det forteller imidlertid det meste om en person som ved siden av alt han er kjent for som leder, også har en integritet, omsorg og vidsyn som matcher kvalitetene som trener.
DB170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
DB170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
DB170421 Kan vi klare å ta oss råd til å gi omsorg til flere barn på flukt ?
DB170421 I Norge fikk han omsorg , medisinsk oppfølging og et nettverk i sivilsamfunnet som ønsket ham det beste.
DB170421 Barn skal være forbundet med grenseløs kjærlighet, stort ansvar, ekte og dyptfølt omsorg .
DB170421 Likevel var det med kjærlighet og omsorg både hun, smuglerens ekssamboer og sistnevntes eksmann forklarte seg i retten i går.
DA170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
DA170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
AP170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AP170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
AA170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AA170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
AA170421 Jeg har lært så mye som har fått meg til å utvikle meg, både om lederskap, ansvar og omsorg , og jeg får overskudd.
AA170421 29 Morgendagens omsorg , og i 2012 ble sertifiseringsordningen « Livsglede sykehjem » en nasjonal strategi for å få mer frivillighet inn i eldreomsorgen.
VG170420 « NN er imidlertid i en situasjon hvor hun trenger mye oppfølging og omsorg .
VG170420 Seks måneder etter dommen mot faren slår lederen av barneverntjenesten selv fast i et notat at : « Da hennes mor heller ikke har vært fullt ut i stand til å ivareta ekstra trygghet og omsorg i denne vanskelige perioden for NN, har muligens dette medført større sosio/emosjonelle problemer for jenta enn ventet ».
SA170420 VIS OMSORG : Vis at du bryr deg og snakk gjerne om barnet, er rådet fra ekspertene.
DA170420 Det ble også lagt vekt på at 40-åringen har omsorg for barna og at saken var blitt gammel.
AA170420 Andre kan ha behov for heldøgns omsorg .
AP170419 Men Aps uttalte motstand mot privat omsorg er fjernet.
AP170419 Direktør Ole Christian Apeland i Apeland viser en bevegende omsorg for en av landets hardest prøvede yrkesgrupper - journalistene i hovedstadspressen - og « håper avisen ikke blir nødt til å skrive en tilsvarende sak om fem år ».
BT170417 Det kan også ligge noen gamle kjønnsstereotypier her, som at kvinner jobber mer med omsorg , og dette er noe man må konfrontere og endre syn på, sier leder Silje Marie Bentzen.
AP170417 Alle fordømmer den dårlige moren, den egoistiske uten omsorg for barnet.
DB170415 I memoarene forteller Baldwin om oppveksten som den eldste av fem søsken, i et ikke særlig funksjonelt hjem der det verken var penger eller omsorg til så mange.
BT170415 Så treffsikker er altså statens økonomiske omsorg .
AP170415 Det kan også ligge noen gamle kjønnsstereotypier her, som at kvinner jobber mer med omsorg , og dette er noe man må konfrontere og endre syn på, sier leder Silje Marie Bentzen.
VG170414 Ifølge People leverte de papirene sammen, og de ønsker begge delt foreldreansvar og daglig omsorg .
DB170413 Vi trenger ikke omsorg fordi vi er annerledes, men vi trenger å være menneske slik som alle andre.
BT170412 Smart omsorg skal både bidra til bedre tjenester for innbyggerne og en bedre arbeidshverdag for ansatte.
BT170412 Jeg deler ikke bekymringen for Smart omsorg som nedskjæringstiltak.
BT170412 Arbeidet foregår som et prosjekt i Smart omsorg , som er kommunens program for modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.
AP170412 Dermed lærer de også omsorg , empati og ansvarsfølelse.
AP170409 Uten produktivitetsøkning vil antall årsverk som går til helse og omsorg , eksplodere.
AP170409 Delt bostsed, omsorg med profitt, lærerdekning, innvandrerungdom og forskerkarantene.
SA170408 Å sikre barn god omsorg i en stabil familie er samfunnets beste investering.
SA170408 « Vi vet at god omsorg kan reparere en dårlig start på livet », skriver Ragne Rødstøl FOTO : Emma With ¶
SA170408 Og vi vet at god omsorg kan reparere en dårlig start på livet.
SA170408 For å bygge stater med et slikt innhold trenger vi at neste generasjon voksne har hatt en oppvekst med god omsorg , skolegang og helsetilbud - slik at de har vokst og utviklet seg til ressurssterke voksne.
SA170408 Derfor vil jeg påstå at å gi god omsorg til barn er det viktigste vi kan gjøre.
SA170408 Derfor er god omsorg den beste løsningen både for barna og for samfunnet.
SA170408 Derfor er det meningsfylt å kunne hente frem fire regnestykker som hvordan omsorg for barn gir utvikling til et helt samfunn. Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet.
SA170408 Da er det fint å vite at ved hjelp av god omsorg , beskyttelse og en trygg oppvekst i en familie, kan de fleste sår leges.
FV170408 Svært mange av dem er under barnevernets omsorg uten å få den hjelpen de trenger.
DB170408 Hun har selv besøkt flere helsetun og aldershjem, og beskriver en situasjon hvor pleiere gjør sitt ytterste for å gi de gamle en verdig omsorg , men mangler ressurser.
VG170407 Bakgrunn : UDI vil gjøre det tydeligere hva slags omsorg asylbarna har krav på ¶
VG170407 Ap er imidlertid litt mer åpne for et tredje forslaget som KrF torsdag vil fremme i Stortinget : Å lovfeste hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på.
DA170407 Hotellkongen og president Donald Trump vil kanskje forsøke å redde jobbene i olje-, gass- og kullindustrien, men han har tydeligvis ikke samme omsorg for de 14,2 millionene jobbene som genereres av turistindustrien - som han selv har bygget mye av sin milliardformue på.
DB170406 ¶ BARN : Omsorg for barn skal ikke være butikk, skriver Audun Lysbakken ¶
DB170406 I SV er vi tydelig på at omsorg for barn ikke skal være butikk.
DB170406 En fullfinansiert barnehagesektor er fellesskapets investering i utdanning, omsorg og velferd - ikke en bankboks for milliardærer.
DA170406 Lykke for meg er omsorg og å føle seg trygg.
BT170406 Det at kvinners tradisjonelle innsats innen barneoppdragelse, omsorg og helsestell i løpet av noen årtier ble flyttet ut fra privat- og frivillighetssfæren til viktige og lønnede samfunnsoppgaver, gjorde sitt til - sammen med oppblomstring av andre tjenesteytende næringer - at jentene fikk en slags drahjelp når de var forventet for fullt å aspirere til yrkeslivet.
SA170405 Det de mest av alt elsket, var likevel hans omsorg for dem.
DA170405 - God omsorg for de aller minste fordrer flere pedagoger og en generell bemanningsnorm for voksentetthet.
BT170405 Men nå har vi åpenbart fått et nytt regime i Bergen kommune innen helse og omsorg .
BT170405 I stedet sender Byrådsavdeling for helse og omsorg ut retningslinjer til Etat for tjenester til utviklingshemmede ( 20. des. 2016 ) hvor de dreper ethvert fornuftig initiativ for ferieavvikling.
BT170405 De tjener kun kommunen og de ansatte, og neglisjerer dem de er satt til å tjene og yte omsorg for.
BT170405 Det de mest av alt elsket, var likevel hans omsorg for dem.
AP170405 | « Innovasjon » innen omsorg betyr ofte forverring, ikke forbedring Elin Ørjasæter ¶
VG170404 Sangeren ba der om delt omsorg for parets fem år gamle datter, noe som står i kontrast til den ferske og nå innvilgede søknaden om besøksforbud.
SA170404 Statoils kommunikasjonstrategi avdekkes i en ny dokumentarbok av Anne Karin Sæther : Statoils omstridte oljesand ble rettferdiggjort med omsorg for verdens fattige og deres energibehov.
SA170403 Men mest av alt har de rundt vært opptatt av å vise omsorg og støtte.
DB170403 Det som har gjort meg bedre var en oppriktig omsorg .
DB170403 Det som har gjort meg bedre var en oppriktig omsorg , s kriver Celine Henriksen i dette innlegget.
DB170403 Det ble ofte til at jeg påtok meg ansvaret om å vise omsorg overfor mine medpasienter.
DA170403 Du trenger ikke være kvinne for å vise omsorg , og tunge løft er ikke det som gjør deg til en mann, mener de tre mennene som nå er helserekrutter på Stokka sykehjem.
DA170403 - Du trenger ikke være kvinne for å vise omsorg , og det er ikke tunge løft som gjør deg til en mann, sier Eliassen, til enighet fra de to andre.
DB170402 Det samme skal gjelde foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn.
SA170401 Det er lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn i barnehager, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner.
SA170401 Derfor er det lov å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er undervisning av og omsorg for barn, eksempelvis stillinger i barnehager, skolefritidsordninger, grunnskolen og i barneverninstitusjoner.
BT170401 Den dufter av kjærlighet, omsorg og gjestfrihet.
SA170331 Det foreslås egne institusjoner til å ta seg av barn og ungdommer som både trenger omsorg og psykisk helsevern.
BT170331 LIKESTILT : Barn fortjener omsorg fra to likeberettigede foreldre, skriver Eivind Meland.
BT170331 Å ville at skattepenger og foreldrebetaling i barnehage skal gå til omsorg for barn, og ikke i private lommer er ikke symbolpolitikk, men å ta velferden på alvor.
BT170331 | Barnehage skal være omsorg , ikke butikk ¶
BT170331 En fullfinansiert barnehagesektor er felleskapets investering i utdanning, omsorg og velferd for barna våre- ikke en bankboks for milliardærer.
AP170331 Særlig viktig er det at standardveksten innen helse og omsorg fortsetter fra slik det var i årene 1992 - 2013.
AP170331 For å holde standarden uendret, må derfor de som blir igjen bli stadig mer effektive, blant annet i pleie og omsorg .
AP170331 Der stopper standardveksten i pleie og omsorg nesten opp.
AA170331 Det foreslås egne institusjoner til å ta seg av barn og ungdommer som både trenger omsorg og psykisk helsevern.
SA170330 « KrFU og KrF er helt enige i at alle skal ha rett på verdighet i siste fase, men dette handler mer enn noe annet om å gi smertelindring og omsorg », skriver Jonas Andersen Sayed.
SA170330 KrFU og KrF er helt enige i at alle skal ha rett på verdighet i siste fase, men dette handler mer enn noe annet om å gi smertelindring og omsorg .
DB170330 Jo, de kombinerer god omsorg med god forretningsdrift og sunn økonomistyring, slik at det danner seg et overskudd man kan reinvestere i bedriften eller hente ut i utbytte.
DB170330 Hvis vi skal ha like mange omsorgsarbeidere per bruker i 2060 som i dag, så vil hver tredje sysselsatte i Norge måtte jobbe innen helse- og omsorg .
DB170330 Det er selvsagt andre krav til de som skal drive barnehage og ivareta deres behov for omsorg , lek, dannelse og læring, enn det er til de som leverer IT-tjenester til det offentlige eller legger asfalten vi kjører på.
DB170330 Dersom vi opprettholder samme velferdstilbud med samme ressursinnsats, må omtrent én av tre jobbe innen helse og omsorg , viser andre framskrivninger.
BT170330 Vi har i dag historisk mye bedre grunnlag for å gi omsorg til både barn og foreldre.
AA170330 Det er alltid, uten unntak, den som eier dyret som er ansvarlig for at dyret blir behandlet med omsorg og respekt, ut fra dyrets egenart, presiserer Schei-Berg.
DB170329 I deres omsorg har det skjedd store framskritt », skrev hun.
AA170329 Tettsteder i mindre kommuner fortjener å bli planlagt med like stor omsorg som sentrum i større byer.
VG170328 Og som andre barn, har disse barna behov for nødvendig omsorg .
VG170328 Nødvendig omsorg er ikke bare et behov for barn.
VG170328 Arbeiderpartiet prioriterer ideologi foran god omsorg .
VG170328 Vil ha samme omsorg i alle mottak ¶
VG170328 VIL HA OMSORGS-KRAV : Assisterende direktør Birgitte Lange i UDI sier de vil lovfeste UDI sitt ansvar for forsvarlig omsorg av asylbarna.
VG170328 UDI vil lovfeste hva slags omsorg asylbarna har krav på og stille tydeligere krav til asylmottakene.
VG170328 UDI vil lovfeste ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere og gjøre det tydeligere hva slags omsorg de egentlig har krav på.
VG170328 IKKE LOVFESTET : Hva som er forsvarlig omsorg av asylbarna er i dag ikke lovfestet, og UDI argumenterer for at det blir gjort.
VG170328 Hun sier at mottakenes tolkning av hva omsorg er, kan bli veldig skjønnsmessig med de rundskrivene de sender ut i dag.
VG170328 De ser at to mottaksledere kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi forsvarlig omsorg .
VG170328 Da må man ha en formening og en standard for hvilken omsorg de skal ha.
VG170328 - Vi foreslår å lovfeste UDIs omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år for å gjøre det tydeligere både for UDI og mottakene hva slags omsorg disse ungdommene har krav på, sier Lange.
VG170328 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernlov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg , så finnes ikke det på dette feltet, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.
FV170328 Trygg Hjemme-leder Toril Bøhler er skuffet over at Kristiansand kommunes helseplan for de neste tre årene knapt inneholder et ord om privat omsorg .
FV170328 Kristiansand kommunes helseplan for de neste tre årene inneholder nesten ikke et ord om privat omsorg .
DB170328 Å gi omsorg til, istedenfor å kvitte seg med, må bli det signalet offentligheten sender ut til samfunnet om hjemløse katter.
DB170328 Katteutvalget påpekte at : « Etiske verdier som medmenneskelighet, respekt for liv, evne til empati og omsorg er viktige verdier i dagens samfunn, som vi bør stå vakt ved.
DB170328 Etterlys flere uavhengige ¶ ¶ OMSORG : TNR/Omsorgsprogram for hjemløse katter er utbredt i flere land.
DA170328 Den har som formål å sikre mindreårig nødvendig hjelp og omsorg dersom de lever under forhold som kan skade dem.
DA170328 Omsorg man kan tåle. » ved siden av nestoren Else Marie Jakobsens to billedvever « Der møll tærer » og « Der rust tærer ».
SA170327 Det er ikke omsorg for distriktsnorge som er driveren for forretningsvirksomheten til Travel Retail Norway.
SA170327 Kommunenes satsning innen helse- og omsorg varierer fortsatt betydelig, viser en fersk rapport Illustrasjonsfoto : Frank May / NTB scanpix ¶
DA170327 Vi vil også jobbe for å beholde et trygt arbeidsliv, utjevne forskjeller ved en mer rettferdig skattepolitikk, styrke fellesskolen, gi de eldre god omsorg og ikke minst ha offentlige sykehus med nok ressurser.
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
BT170327 Kommunaldirektør med ansvar for helse og omsorg i Bergen Nina Mevold skrev nylig i et debattinnlegg at « Bergen kommune behandler mennesker med utviklingshemming med varme, faglighet og respekt ».
BT170327 Kanskje noen har trodd at dette kan oppnås ved hjelp av såkalt « smart omsorg ».
BT170327 Er « smart omsorg » bare klassisk nedskjæringstiltak i tilbudene til utviklingshemmede ?
BT170327 Eller skal den såkalte « smarte omsorgen » rett og slett ende opp som en kjipere omsorg ?
BT170327 , skriver Nina Mevold, Kommunaldirektør, byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.
AP170327 I dette inngikk kostnader til helsehjelp, omsorg , pleie og produksjonstap.
AA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
SA170325 ) ikke får hjelp og støtte og dermed mister omsorg for barna sine.
BT170325 Han har gjort viktig nybrottsarbeid med musikk i barnevernet, og leder prosjektet « Kom Nærmere », der barn og ungdom under offentlig omsorg får skrive og lage sin egen musikk.
AP170325 I flere dvelende scener strekker han seg mot naturen på måter som hverken har med rekreasjon eller skjønnhetsopplevelser å gjøre, men ydmykhet og omsorg .
AP170325 Dvelende omsorg
AA170324 For fjerde år på rad kjører Agria Dyreforsikring en kampanje for å « sette fokus på alle dyrehelter som gir oss trygghet og omsorg i hverdagen. ».
AA170324 « I dagens samfunn er det godtatt å ta fra barn med funksjonsnedsettelser muligheten til utdanning fordi det blir begrunnet i omsorg », skriver Marianne Knudsen i dette debattinnlegget.
AA170324 I dagens samfunn er det godtatt å ta fra barn med funksjonsnedsettelser muligheten til utdanning fordi det blir begrunnet i omsorg !
SA170323 Gjennom lektyren kan man fornemme at Gud formelig flyter over av moderlig omsorg .
DN170323 Sektorene justis og beredskap, helse og omsorg , samferdsel, universitet og høyskole og arbeid og sosial er de største brukerne av konsulenttjenester, og hadde i 2015 samlet rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten.
DB170323 Kvaliteter som « omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet » blir fremhevet.
DB170322 En særkontakt skal ivareta den mindreåriges daglige omsorg , sikre at den enslige mindreårige får mulighet til å si sin mening og bli hørt i saker som angår ham eller henne.
AP170322 Folk skal være trygge på at psykisk helsevern tar oppgaven med behandling og omsorg på alvor.
VG170321 Sangeren ber om delt omsorg for parets fem år gamle datter.
VG170321 De i førstnevnte gruppe er underlagt barnevernets omsorg , mens de over 15 er underlagt UDI.
AA170321 Barnevernets viktigste oppgave er å hjelpe de mest sårbare familiene slik at barna kan få forsvarlig omsorg i hjemmet sitt, hos foreldrene sine.
AA170321 Barnevernet gjør sin del av jobben for å oppnå formålet med barnevernsloven, som er å sikre alle barn en forsvarlig omsorg .
AA170321 Blant de som arbeider med helse, omsorg og renhold i Hitra kommune, var sykefraværet svært høyt.
VG170320 De fire øverste landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
SA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
SA170320 Å få så mye omsorg , trygghet, oppmerksomhet og kjærlighet ga meg et fundament som aldri gikk i stykker.
FV170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DN170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DB170320 Hvis ikke, har dere vært gift i minst fem år eller har du omsorg for avdødes barn ?
DB170320 Du kan også ha rett til etterlattepensjon dersom avdøde hadde barn du har omsorg for.
DB170320 Alle landene som topper lista scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DA170320 - Vi må få større dreining mot forebygging for å få nok hender til dem som trenger omsorg og pleie framover.
DA170320 - Vi må få større dreining mot forebygging for å få nok hender til dem som trenger omsorg og pleie framover.
BT170320 Og jentene har i sine yrkesvalg for det meste holdt seg til den sektoren jenter i lang tid har vært oppdradd til - helse, omsorg og barneoppdragelse.
AP170320 Norge scorer dermed høyest når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg , frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
BT170318 Folkeskikk handler om respekt, verdighet, omsorg og etikk i omgang mellom mennesker.
AA170318 Men dere har håndtert det på beste vis, og vist omsorg også for de som ikke er her, sa partileder Jonas Gahr Støre under talen han hadde til fylkespartiene i Trøndelag Ap.
AA170318 | - Dere har håndtert det på beste vis, og vist omsorg også for de som ikke er her ¶
DB170317 - Hvis han blir tatt bort så kan han død, om ikke familien hans gir ham spesiell omsorg og tar ham med inn i huset for å leke, sier Presti.
DB170317 På grunn av « Sofa » har vi fått muligheten til å vise oss fram, og vi får meldinger hver dag fra mennesker som trenger råd og omsorg .
DA170317 Ingvar Skjervø, leder Seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ¶
DB170316 Innenfor helse og omsorg handler det om pasientsikkerhet.
DB170316 Den siste utviklingen er at de er på vei inn i helse og omsorg .
DB170316 Arbeidslivskriminalitet er alltid alvorlig, men innenfor helse og omsorg får du en tilleggsdimensjon.
DA170316 Fredrik Olstad er nestleder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo.
DA170316 Det viktigste for meg er at vi viser omsorg for de tyngste brukerne.
BT170316 Listhaug har tidligere uttalt at hun støtter småbarnsfamiliers valgfrihet med tanke på omsorg for sine egne barn.
DN170315 Lysbakken presiserer at partiet vil satse på velferd, omsorg og skole.
DB170315 Grunnideen er at alle har rett til sin fastlege, noe som skulle sikre kontinuitet og en helhetlig medisinsk omsorg .
AA170315 Gjennom mitt arbeid som sosialkonsulent har jeg de siste 25 årene jobbet med barn, ungdom og familier, hvor jeg har veiledet og gitt omsorg til mennesker i små og større kriser.
AA170315 Det er derimot vår jobb som mottaksansatte å finne ut hvordan vi kan gi omsorg og støtte ungdommene, samtidig som vi ofte føler oss så maktesløse.
AA170315 De hadde reist alene, uten noen form for omsorg eller beskyttelse.
VG170314 Han var et empatisk følelsesmenneske, som virkelig hadde omsorg for menneskene bak gjerningene som ble begått, forteller politiinspektøren.
FV170314 Velferdsstaten tilbyr vern og omsorg , også eldreomsorg.
DN170314 Senteret har i det siste oppdaget flere aktører innen helse og omsorg .
DB170314 Da vil de flomme over av omsorg , kreativitet og ukuelig optimisme i forhold til alt han driver med.
AA170314 Det er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende.
AA170314 At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår også tydelig i barnehagelovens formål : Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og LEK, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
DB170313 Høyres hovedsaker i valgkampen er flere jobber, bedre skole, trygg omsorg og styrking av forsvaret.
BT170312 Vårt mål er at denne sammensatte pasientgruppen skal få leve lengst mulig og oppleve god smertelindring, omsorg og livskvalitet.
VG170310 Dauriacs advokat sier de vil kjempe for delt omsorg , i tillegg til økomisk kompensasjon for utgifter til rettssaken og barnebidrag.
VG170310 Som om motstanderne av eggdonasjon underkjenner at det viktigste i barns liv er å vokse opp med kjærlighet og omsorg .
DB170310 - Jeg tenkte det hadde vært hyggelig å treffe noen folk, fleiper frilanseren om den tidvis økte jobbkapasiteten som følger med delt omsorg .
DB170310 Våre preferanser for omsorg og arbeid formes av den bredere kulturen.
BT170310 « Er tydelig forsømt i form av omsorgssvikt der mor har manglende evne/mulighet til omsorg », skrev skolelegen om Ronny i 1992.
AA170310 For å yte god pleie og omsorg må sykepleieren stadig tilpasse seg nye krav og utfordringer.
DB170309 Vi ønsker å skape jobber, få flere i arbeid, sikre et trygt arbeidsliv for alle og en god omsorg framfor skattekutt, sier Støre i en kommentar til landsmøtetalen.
AP170309 | Kronikk : Omsorg for barn bør behandles i egne domstoler Hans Petter Graver ¶
VG170308 Den eneste grunnen til at disse barna får opphold i Norge, er at de ikke har noen omsorgsperson i hjemlandet og ikke vil få forsvarlig omsorg ved retur.
SA170308 - Heldigvis er hovedregelen slik at den som har omsorg for barn under skolepliktig alder, godskrives pensjonsopptjeningen i folketrygden tilsvarende en inntekt på minimum 4,5 G ( p.t. kroner 416.592 ).
FV170308 - Heldigvis er hovedregelen slik at den som har omsorg for barn under skolepliktig alder, godskrives pensjonsopptjeningen i folketrygden tilsvarende en inntekt på minimum 4,5 G ( p.t. kroner 416.592 ).
DB170308 De som blir utsatt må bli møtt med et samordnet apparat og god omsorg .
DB170308 Bestemmelsen rammer mishandling av nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, egne eller ektefelles eller samboers barn, egne foreldre eller andre man har i sin husstand eller har omsorg for.
BT170308 - Heldigvis er hovedregelen slik at den som har omsorg for barn under skolepliktig alder, godskrives pensjonsopptjeningen i folketrygden tilsvarende en inntekt på minimum 4,5 G ( p.t. kroner 416.592 ).
BT170308 La oss vise omsorg for jorden og den globale familien vi alle er del av.
AP170308 - Heldigvis er hovedregelen slik at den som har omsorg for barn under skolepliktig alder, godskrives pensjonsopptjeningen i folketrygden tilsvarende en inntekt på minimum 4,5 G ( p.t. kroner 416.592 ).
AA170308 LO-medlemmene i helse og omsorg opplever først og fremst trakassering fra brukere og pasienter, og legger ofte vekt på at atferden har sammenheng med pasientens diagnose og sykdomsbilde.
AA170308 Andelen var noe høyere i hotell og restaurant, med 21 prosent, mot 18 prosent i helse og omsorg .
DN170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den siste reformen, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg .
DB170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den gamle loven, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg .
DA170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den siste reformen, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg .
DA170307 Når Ap sår tvil om vår omsorg for industrien, er det grunnløst.
BT170307 Vi ønsker at mors og fars omsorg og deltakelse i familielivet skal verdsettes like høyt av samfunnet, fordi det også er til barnas beste.
BT170307 Vi ønsker at mors og fars omsorg og deltakelse i familielivet skal verdsettes like høyt av samfunnet, fordi det også er til barnas beste.
AA170307 Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den siste reformen, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg .
BT170306 Noen rammes av skyldfølelse, og noen kan fortolke at kjærlighet og omsorg er prestasjonsavhengig.
BT170306 Noen blir utsatt for overdreven diagnostisk iver fra foreldre som konkurrerer om å overgå hverandre i ytelse av den « beste omsorg ».
BT170306 LIKESTILT : Barn fortjener omsorg fra to likeberettigede foreldre, skriver Eivind Meland.
BT170306 Barn fortjener omsorg fra to likeberettigede foreldre.
AP170305 Skoler som satser på å gi elevene omsorg , tilhørighet og vise at det de gjør betyr noe for fellesskapet, får god respons.
DN170303 Unni Haug, virksomhetsleder for helse og omsorg i Nesseby, viser til at de har fått råd fra jurister, og at hun er trygg på at avtalen er innenfor loven.
DB170303 Da blir det omsorg .
BT170303 Selv om vi er glad i dyrene våre og viser omsorg for dem, er mye av vår atferd ovenfor dyr forutbestemt av våre folkevalgte på Stortinget.
AA170303 Unni Haug, virksomhetsleder for helse og omsorg i Nesseby, viser til at de har fått råd fra jurister, og at hun er trygg på at avtalen er innenfor loven. ( ©NTB ) ¶
SA170302 Før « Ida » havnet under barnevernets omsorg hadde hun aldri vært i kontakt med politiet før.
DB170302 Hun er limet, den som sørger for at fellesskapet er sterkere enn de enkeltes ego, den som passer på at alle har det bra, den som viser omsorg .
DA170302 Gi lindrende omsorg til dem som er døende.
AA170302 Paradokset er jo at arbeidslivet skriker etter faglært arbeidskraft : I dag er det over 1000 ledige jobber i Trøndelag, av disse er 500 innen helse- og omsorg .
VG170301 Fordi det finnes barn som er overlatt til seg selv eller som har foreldre som ikke ser seg i stand til å ha omsorg for dem så er det også mulig å adoptere.
SA170301 Fradragene er kjent som ROS ( renhold, omsorg , servicearbeid ) og ROT ( rehabilitering, ombygging, tilbygg ), og Sverige har hatt et slikt fradrag i mange år.
DB170301 « Til tross for gjentatte varslinger er det ikke blitt sikret at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har fått nødvendig hjelp og omsorg til rett tid », står det.
DB170301 Til tross for gjentatte varslinger er det ikke blitt sikret at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har fått nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
DB170301 For dere som snart skal ut og praktisere som barnehagelærere, vil jeg tro det er viktig med en tydelig rammeplan som gir klarere forpliktelser til arbeid med omsorg , lek, læring, danning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse.
DB170301 Den norske og nordiske barnehagetradisjonen bygger på en forståelse av at omsorg , lek, danning og læring henger sammen.
DB170301 februar skriver fire barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold mye klokt om betydningen av omsorg , lek og medvirkning i barnehagen.
AP170301 Til tross for gjentatte varslinger er det ifølge rapporten ikke blitt sikret at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har fått nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
AA170301 Svært mange kommuner velger å gi samme tjenester til utviklingshemmede som i eldreomsorgen, som er omsorg i livets sluttfase.
DB170228 Flere svenske medier omtaler det alvorlige inngrepet som nå landstinget har oversendt til den sentrale myndighetene IVO ( Inspektionen för vård och omsorg ).
DB170228 Barnevernet er gitt mandat til å utrede både nåværende og framtidig omsorgsbehov for et barn og se til at deres rett til god omsorg er ivaretatt.
AP170228 Oljefondet har likevel en stor indirekte betydning for folks inntekter ved at mye oljepenger blir brukt på statsbudsjettet til å lønne offentlig ansatte i skole, helse og omsorg .
VG170226 - Marit Bjørgen er kjent for å utvise en enorm omsorg overfor dem hun har vært tett på over tid.
VG170226 - Alle som kjenner Marit vet hvilke fantastiske verdier hun står for og hvordan hun viser omsorg for de rundt seg.
DB170226 Så lenge kjærligheten er ekte, det er ren omsorg og det kommer fra en god plass, fungerer det, sier hun.
DA170225 De burde brukt pengene på eldre som trenger pleie og omsorg i Oslo.
DA170225 - Nå Hoksrud er for anbud betyr det at han mener det er fint at penger som skulle gått til god omsorg for eldre og skikkelig lønn og pensjon til heltene i eldreomsorgen, heller går til utbytte til private selskap.
DA170225 Det er som om han virkelig viser en omsorg for skikkelsene i sangene sine - og i forlengelsen, oss som lytter på dem fortsatt.
AA170225 Jeg vil oppfordre alle helsearbeidere til å bruke den tiden det tar å utføre god omsorg med alt det innebærer.
AA170225 I dag opplever mange gamle og deres pårørende at det ikke ytes tilstrekkelig omsorg .
AA170225 Er du alene uten nær familie, kan det bli en tilværelse prisgitt kun den omsorg det offentlige kan gi.
AA170225 Behovet er god omsorg i sykehjem.
AA170225 Omsorg skal være faglighet, godhet og tid.
AA170225 Omsorg koster penger og det er lite lønnsomt.
DB170224 Foto : NTB Scnapix ¶ OMSORG : I oppvekstfilmen « Moonlight », spiller Mahershala Ali doplangeren « Juan » som tar vare på en gutt i nabolaget.
BT170224 Vårt Phd-prosjekt handler om hvordan foreldre uten omsorg for egne barn kan ivaretas.
AA170224 Organisasjonen utfører aborten med piller, og den tilbyr også rådgivning, behandling og omsorg etter aborten.
DB170222 Der det er nødvendig å beskytte langrenn med utestengelse og strenge straffer for å ta vare på de som vil konkurrere rent, burde det være like selvsagt for miljøet å vise omsorg for de som har sviktet.
DB170222 Ifølge en anmeldelse til Sveriges inspeksjonsmyndigheter for helse og omsorg , hadde den 89 år gamle svensken klaget over ryggsmerter hele dagen.
DB170222 Vi tenker da særlig på omsorg og medvirkning, og ikke minst leken.
DB170222 Dette er ikke en positiv utvikling, da barn trenger trygghet og omsorg .
DA170222 Selv om Kjetil i filmen er i en ekstrem situasjon, så er mye av det han opplever allment : Det å tvile på sin egnethet, at man føler at man ikke kan gi tilstrekkelig kjærlighet og omsorg for at et barn skal ha det bra, og hva det genererer av følelser og skam.
DA170222 Å ta godt vare på eldre koster penger, for det handler om omsorg .
DA170222 - Det hjelper ikke med et eldreombud om det ikke er nok ansatte til å yte omsorg .
VG170221 Presley søkte om skilsmisse i juni i fjor og krever full omsorg for tvillingene, og at Lockwood kun får samvær under tilsyn.
BT170221 Med sin kjære Judith trofast ved sin side gjennom et langt og omflakkende liv, har Just inspirert, oppmuntret og delt sin kunnskap med stor omsorg for oss på CMI.
AA170221 Mange kommuner har klart å styrke kompetanse i lindrende behandling og gir god omsorg til disse kreftpasientene.
AA170221 Jeg er takknemlig i dag for at dere viste omsorg når jeg ikke var i stand til det selv.
VG170220 Selv om mor og far er like viktige når det gjelder omsorg for barn, vil det være noe helt nytt hvis man åpner for at den som bærer fram og føder barnet ikke er moren.
DN170220 Det var en stor opplevelse på grunn av hennes arbeidskapasitet, samvittighetsfulle gjerning og hennes omsorg .
DB170220 Kaci hadde strålende energi, hun var svært kunnskapsrik og hun hadde stor omsorg for alle rundt seg.
DB170220 Like ens er det økning i konflikt ett år etter når mor har hatt daglig omsorg alene.
DA170220 Å bruke penger på helse, omsorg og pedagogikk er en god investering for barnet og samfunnet.
BT170220 Leder for pleie og omsorg i den aktuelle kommunen kjenner seg ikke igjen i kritikken.
BT170220 Kaci var full av energi, full av pågangsmot og hadde stor omsorg for alle rundt seg.
BT170220 Kaci hadde en strålende energi, hun var svært kunnskapsrik og hun hadde stor omsorg for alle rundt seg.
AP170220 Leder for pleie og omsorg i den aktuelle kommunen kjenner seg ikke igjen i kritikken. ( ©NTB ) ¶
AP170220 Samtidig hadde hun stor omsorg for oss som hun arbeidet sammen med, sier Syse.
AP170220 Kaci hadde strålende energi, hun var svært kunnskapsrik og hun hadde stor omsorg for alle rundt seg.
AA170220 Kaci var full av energi, full av pågangsmot og hadde stor omsorg for alle rundt seg.
AA170220 Kaci hadde en strålende energi, hun var svært kunnskapsrik og hun hadde stor omsorg for alle rundt seg.
AA170220 Leder for pleie og omsorg i den aktuelle kommunen kjenner seg ikke igjen i kritikken. ( ©NTB ) ¶
VG170219 Sykehjemmene er ikke lenger et sted man bor de siste årene av sitt liv, men et sted hvor pasienter får avansert omsorg og pleie.
AP170219 Noen gjør det for å kunne sende verdier til familien i hjemlandet, andre gjør det for å få omsorg og voksenkontakt mange av dem ikke opplever å få i asylsystemet, sier Bjørg Norli, leder ved Pro Sentret.
AP170219 Mange har opplevd ulike former for utnytting, som tvangsarbeid, kriminalitet og prostitusjon, og mangler omsorg fra voksenpersoner.
AP170218 Snikende dansk uhygge i besettende balansegang mellom omsorg og omsorgssvikt.
VG170217 - Jeg tror de aller fleste forstår at eldre som har bodd sammen hele livet, og som har et sterkt ønske om også å bo sammen når den ene har behov for mer omfattende pleie og omsorg , bør få muligheten til det.
SA170217 - I et folkehelseperspektiv så handler det jo om å skape kultur for å gå på tur både for det mentale og det fysiske, sier Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ), byråd for helse og omsorg .
DA170217 Men de som trenger pleie og omsorg trenger en tredjepart som kan bidra til å gi dem det de har krav på, sier Hoksrud.
BT170217 Det er direkte skammelig, eldre har rett på verdighet og omsorg .
BT170217 - I et folkehelseperspektiv så handler det jo om å skape kultur for å gå på tur både for det mentale og det fysiske, sier Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ), byråd for helse og omsorg .
AP170217 I National Georgraphics artikkel « Pandas Get to Know Their Wild Side », med Ami Vitales premierte fotografier, forteller Liu hvor krevende det er å gi en panda omsorg gjennom hele døgnet.
AP170217 - I et folkehelseperspektiv så handler det jo om å skape kultur for å gå på tur både for det mentale og det fysiske, sier Vigdis Anita Gåskjenn ( KrF ), byråd for helse og omsorg .
AA170217 Det er med andre ord mye spesialisert helse og omsorg i norske kommuner - til det søkes sykepleiere.
VG170216 - De eldre som bor i kommunesektoren skrives raskere ut av sykehusene, og vi må sørge for at de som jobber i sektoren får mulighet til å gi dem best mulig omsorg , uttalte Solberg til VG.
DB170216 De ser absolutt ut til å ha tatt den imot med varme og omsorg .
AP170216 Viste omsorg for medmennesker ¶
AP170216 Mitt inntrykk er at han virkelig hadde omsorg for folket der og forholdene de lever under, sier vennen til South China Morning Post. jl@ap.no ¶ facebook.com/jorgenlohne ¶ twitter.com/jorgenlohne ¶
AP170216 pesielt sårbare for dårlig erfaring med bytte av sex er ungdom med dårlig selvbilde, som tidligere har erfaring med seksuelle overgrep og vold, de med psykiske problemer, høyt rusbruk, usikkerhet knyttet til seksuell orientering, begrenset handlingsfrihet, fattigdom, som har opplevd mangel på omsorg og trygge voksenpersoner.
AP170216 De bytter også til seg ytelser som et sted å bo, omsorg eller innpass i revygrupper og andre grupper med høy sosial status.
AP170216 Betyr å tilby seksuelle tjenester i bytte mot materielle goder, slik som klær, elektronikk eller andre gjenstander, og ytelser som opplevelser, tak over hodet og omsorg fra voksenpersoner, sosial status, m.m.
VG170215 I stedet har han fått tilbud om en plass med heldøgns omsorg i et bokollektiv med tilbud om daglig kjøring til sykehjemmet.
AP170215 Rolf Øhman ¶ - Omsorg , også ved å holde utgiftene nede.
AP170215 Diakonhjemmet drives av en stiftelse - med omsorg , sykehus og høyskole i en synergi.
AP170215 Hun er ansatt i Aleris Omsorg som driver hjemmet.
AA170215 For å forebygge forsvinninger og « sikre den nødvendige omsorg og oppfølging », foreslår også rapporten at barnevernet bør overta ansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år.
VG170214 I stedet tilbys han en plass med heldøgns omsorg i et bokollektiv, med tilbud om daglig kjøring til sykehjemmet.
VG170214 Elim Bokollektiv tilbyr heldøgns omsorg med trygghet, tilsyn og trivsel, sier Atle Svendal ( Ap ), som er leder for komité for helse og omsorg i Arendal kommune, til Agderposten.
VG170214 Elim Bokollektiv tilbyr heldøgns omsorg med trygghet, tilsyn og trivsel, sier Atle Svendal ( Ap ), som er leder for komité for helse og omsorg i Arendal kommune, til Agderposten.
DA170214 « Kunsten skal ha klare berøringspunkter til virksomheten, et sted for trygghet og omsorg med vektlegging på trivsel, kultur og gode opplevelser.
SA170213 Hvis spillbaronen har så stor omsorg for Byåsen, kan han gi pengene anonymt.
AP170213 Hvis spillbaronen har så stor omsorg for Byåsen, kan han gi pengene anonymt.
VG170211 Og han har hele livet jobbet med omsorg , som hjelpepleier i Bærum.
FV170211 - Jeg trodde han skulle være trygg i kommunal omsorg , sier hun.
DB170211 Likestillingsombudet viser til forskriften når de skal forsvare mannunderskuddet i sin egen organisasjon : Vi trenger ikke være likestilt, fordi vi ikke driver med undervisning eller omsorg for barn !
FV170210 Vis omsorg og ta ansvar for din bekymring vedrørende andres alkoholbruk, var den klare oppfordringen fra generalsekretæren i Blå Kors Norge, Jan Elverum, under Næringsforeningens fredagslunsj på Blå Kors i Posebyen.
VG170209 Det er ingen motsetning mellom omsorg og å stille krav, tvert om.
VG170209 VIKTIG OPPFØLGING : Thea vil gjerne takke sykepleiere og leger ved medisinsk intensiv avdeling ved Rikshospitalet for all omsorg som ble vist familien da de var på Rikshospitalet.
DN170209 Særlig har det skjedd en effektivisering i barnehage, skole og pleie og omsorg .
SA170208 For å ivareta denne friheten er det avgjørende med fleksibel foreldrepermisjon, økt kontantstøtte, pensjonsopptjening ved ulønnet omsorg , rett til å være hjemme med syke barn, ammefri og barnehager med høy kvalitet og god bemanning.
DN170208 Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg , utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DN170208 Hun peker på at bedrifter innen tjenesteytende næringer som helse og omsorg , handel og kunnskaps, tradisjonelt har tatt unna for manglende jobbvekst i andre bransjer.
DB170208 Bevissthet om slike egenskaper gjør at du forstår egne barn bedre, og kunnskap om temperament kan med fordel anvendes i omsorg og oppdragelse av barn.
DB170208 Vi vil fortsatt ha behov for menneskelig omsorg og kontakt, og dette må koordineres på et vis.
DB170208 ARBEID TIL ALLE : Roboten er langt unna å dekke det menneskelige behovet for kontakt og omsorg .
DA170208 Aleris Omsorg AS driver i dag Boganes, men periodens drift nærmer seg slutten.
AA170208 Krav er omsorg i praksis.
DN170207 De har regnet ut at svært overvektige personer koster nesten 40.000 kroner per år i utgifter til helse og omsorg .
BT170207 Det er direkte skammelig, eldre har rett på verdighet og omsorg .
AA170207 De har regnet ut at svært overvektige personer koster nesten 40.000 kroner per år i utgifter til helse og omsorg .
SA170206 Det inkluderer helsefagarbeideren som, sammen med alle de andre yrkesgruppene i helsesektoren, hver dag yter pleie og omsorg av høy kvalitet overfor de som trenger det aller mest.
DB170206 Det er et problem at norske kjendiser og PR-byråer bidrar til å undergrave norsk pengespillpolitikk av omsorg for egen lommebok.
AP170206 Bedre mulighet for pleie og omsorg gjennom den nye pleiepengeordningen.
AP170206 Bedre mulighet for pleie og omsorg gjennom den nye pleiepengeordningen.
AA170206 Regjeringen prioriterer tre tiltak : nasjonal og internasjonal forskning, tett samhandling i behandlingsløpet og bedre mulighet for pleie og omsorg gjennom den nye pleiepengeordningen, sier Solberg.
AA170206 Hun ser for seg at de kan tilbys jobb innen kultur og idrett, park og anlegg eller helse og omsorg .
BT170204 Der finnes ingen fasit på hva som er riktig eller galt i forhold til grad av omsorg , ansvarstaking eller grensesetting.
AA170203 SuperHero burger : - Burgeren er laget med en omsorg og kvalitet som man ikke ante fantes innenfor rammene av denne typen serveringssted, skriver en bruker. 3.
AA170203 Vi kan med andre ord ikke bare fortsette å ta inn en hvilken som helst person fra gata med varme hender, kle den opp som en hvit engel, for så å sende den til en hvilken som helst pasient for vise omsorg .
AA170203 Adresseavisen mener fra lederplass at det ikke er nødvendig med 180 studiepoeng, men kun varme hender for å kunne yte omsorg .
AP170202 - Er man frisk og rask, så har man et stort potensial for å komme ut i jobb, selv om man har viet sitt liv til ulønnet omsorg og arbeid i hjemmet, sier utvalgslederen til NTB.
VG170201 Mye ble gjort med ekte engasjement og bekymring, ja, en nærmest faderlig omsorg for distriktets befolkning og særlig for de fattige.
SA170201 Hun har mest trening i å ha omsorg og oversikt hjemme.i ¶
SA170201 Et viktig politikkfelt gjelder omsorg for barn.
DB170201 For mange som har innvandret fra korrupte og svake stater, er det familien som garanterer trygghet og omsorg , og som man skylder lojalitet.
AP170131 Helsearbeid bør ikke utføres raskest mulig, uansett om vi snakker om kneoperasjoner eller omsorg ved livets slutt, skriver kronikkforfatteren.
AP170131 Helsearbeid bør ikke utføres raskest mulig, uansett om vi snakker om kneoperasjoner eller omsorg ved livets slutt, skriver kronikkforfatteren.
AP170130 Vi forfulgte dette spørsmålet ved å se nærmere på foreldrenes væremåte og oppdragelsesstil, og nok en gang fant vi et tydelig mønster : Ungdom i lavstatusgrupper fikk mindre omsorg , støtte og oppfølging enn andre, og foreldrene deres var også mer aksepterende i forhold til alkoholbruk.
AP170130 Løperne fikk litt pleie og omsorg , som Sven Utterstrøm på bildet, før de hastet videre. 30. - 31. januar i 1892 møtte 12 000 mennesker opp for å se 189 unge menn delta i hopprenn i Holmenkollen.
AP170129 PR-rådgiver Jarle Aabø har imidlertid meldt avisen til Pressens Faglige Utvalg av omsorg for avisens troverdighet.
DB170128 Han sier han også hadde noe omsorg for Cappelen.
BT170128 Følg på twitter.com/svelle ¶ | « De kristne, ideelle aktørene kan gi en omsorg ingen andre kan gi » ¶
AP170128 - Hensikten er å kunne våke over, ikke overvåke, beboere og brukere, sier kommunalsjef for pleie og omsorg , Morten Svarverud.
DB170127 Det burde være i alles interesse at ungdommene da får omsorg og oppfølgning.
AP170126 De jobbene vi tildeler andre er som regel kritikk tynt kamuflert som omsorg .
SA170125 Da kan jeg snappe opp signalene tidlig, sier mannen som i 2004 virkelig skjønte hva omsorg var.
BT170125 Da kan jeg snappe opp signalene tidlig, sier mannen som i 2004 virkelig skjønte hva omsorg var.
AP170125 Da kan jeg snappe opp signalene tidlig, sier mannen som i 2004 virkelig skjønte hva omsorg var.
SA170124 Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring.
FV170124 Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring.
DB170124 I Villa Eik-saken har Dagbladet dokumentert at beboerne Jonas og Lars, to unge menn med alvorlig autisme, ikke har fått forsvarlig omsorg gjennom flere år, til tross for at tilsynsmyndighetene gjentatte ganger har krevd at bydelen skal rydde opp.
BT170124 Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring.
AP170124 Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring.
AP170123 En figur som ikke har andre behov enn varm omsorg , et godt hjem og en dyp opplevelse av å være inderlig ønsket, skriver kronikkforfatteren.
SA170121 Behagelighet : Personlig varme, omsorg for andre, altruisme ( uselviskhet/offervilje ), medlidenhet, beskjedenhet.i ¶
SA170121 Behagelighet : Personlig varme, omsorg for andre, altruisme ( uselviskhet/offervilje ), medlidenhet, beskjedenhet.i ¶
AP170118 Danielsen Lie har ingen omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol, svarte Aksel Braanen Sterri og Bård Standal.
AP170118 Danielsen Lie gjør, er å vise omsorg for mennesker.
AP170116 Og da den sosialdemokratiske oppgangstiden rundt begynnelsen av 1900-tallet brakte med seg en våknende omsorg for de lavere klasser, ble det viktig å ha offentlige bad på Østkantens arbeiderstrøk.
BT170115 Svekket evne til å ta hensyn eller ha omsorg for andre kan så få tilsvarende negative konsekvenser i neste slektsledd.
BT170115 Spitz og mange andre så hvordan barnehjemsbarn utviklet apati eller antisosial atferd dersom de kun fikk materiell forsorg, men ikke direkte mellommenneskelig bekreftelse og kjærlig omsorg .
DN170114 Helsesektoren er av mange blitt utpekt som et trygt arbeidssted for fremtiden, fordi omsorg vanskelig lar seg robotisere.
SA170113 Som leder av hovedutvalg for kultur oppvekt og omsorg i åtte år, vil jeg påstå at jeg kjenner eldreomsorgen i Rennesøy svært godt.
BT170113 Det handler også om barns rettigheter : Alle barn så langt det er mulig skal ha rett til å kjenne til sine biologiske foreldre, og få omsorg fra dem ( Barnekonvensjonen §7 ).
BT170112 Det er langt viktigere å jobbe for å bekjempe skadevirkningene av rus enn å vise omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol.
BT170112 Det er langt viktigere å jobbe for å bekjempe skadevirkningene av rus enn å vise omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol, skriver Frøy Gudbrandsen FOTO : BERGENS TIDENDE ¶
AP170112 Skole, omsorg , jobb og beredskap viktigst ¶
AP170112 Isaksen sier programmet har fire hovedsatsinger : Skole, omsorg , jobbskaping, samt forsvar og beredskap.
AP170112 Skole, omsorg , jobb og beredskap viktigst ¶
AP170112 Isaksen sier programmet har fire hovedsatsinger : Skole, omsorg , jobbskaping, samt forsvar og beredskap.
DB170111 Selv om familiene gir mye hjelp og omsorg for sine foreldre og besteforeldre, er det ikke alltid mulig for barn og barnebarn å stille opp.
DB170111 Med dette vil vi også utløse ressurser som kan settes inn for å gi bedre pleie og omsorg til de aller skrøpeligste, ofte demente, eldre.
DB170111 I Dagbladets eldreserie framholder seniorforsker Svein Olav Daatland ved NOVA at vi i Norge har forsømt oss når det gjelder å satse på fleksible løsninger for hjemmebaserte tjenester og ikke-institusjonalisert heldøgns omsorg .
DB170111 Derfor er det et tankekors at dagens regjering går i stikk motsatt retning og innsnevrer de statlige virkemidlene, slik at de i altfor stor grad skal kunne fremme en institusjonsbasert omsorg .
DB170111 Den store utfordringen for vårt samfunn er hvordan vi i framtida skal kunne gi god hjelp, pleie og omsorg som er tilpasset de ulike livsfasene til de mange som blir svært gamle.
BT170111 Kommunalsjef for Helse og omsorg i Os kommune, Nils-Petter Borge, sier de har tatt imot Fylkeslegens bemerkelser med åpne armer.
SA170110 I stedet for omsorg og forståelse brukte tjenestene tvang og flytting.
AP170110 | Danielsen Lie har ingen omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol Sterri og Standal ¶
AP170110 Danielsen Lie har ingen omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol.
AP170110 | Danielsen Lie har ingen omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol Sterri og Standal ¶
AP170110 Å bo hjemme lengst mulig er fint, men hjemmebasert omsorg krever også mer personale.
AP170110 Omsorg overfor pårørende kan være svært krevende.
AP170110 | Danielsen Lie har ingen omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol Sterri og Standal ¶
BT170109 Å hjelpe infertile kvinner - på samme måte som infertile menn har fått statlig bistand i snart 100 år - er først og fremst omsorg for ufrivillig barnløse.
BT170109 Å hjelpe infertile kvinner - på samme måte som infertile menn har fått statlig bistand i snart 100 år - er først og fremst omsorg for ufrivillig barnløse.
SA170108 Dette er kjernen i god omsorg .
DN170107 Trygg omsorg , raskere behandling.
DB170107 Trygg omsorg , raskere behandling.
AP170107 - Det finnes ingen studier som viser at enslige mødre gir dårligere omsorg .
AP170107 - Det finnes ingen studier som viser at enslige mødre gir dårligere omsorg .
SA170106 Markedstenkning og omsorg hører ikke sammen !
DB170104 Bransjene med flest utlyste jobber, er bygg og anlegg, helse og omsorg og IT, forteller Schjold.
DB170104 Lovendringen innebærer at utilregnelige personer kan dømmes til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg dersom de begår vedvarende « samfunnsskadelig eller særlig plagsomme handlinger ».
SA170102 Sigurd Vik og jeg er privilegerte siden vi har mennesker rundt oss som viser oss omsorg og kjærlighet.
SA170102 Sigurd Vik beskriver en rekke situasjoner der han i løpet av julen har opplevd omsorg fra familie og venner.
BT170102 12-åringen var under barnevernets omsorg .
BT170102 Jenten var under omsorg av barnevernet da hun ble funnet død i sin egen seng hos fosterforeldrene i februar i fjor.
BT170102 - De har mistet et barn som de hadde omsorg for inntil for to år tilbake, og som de jobbet for å få tilbake, sier Anda.
AP170102 | Før trodde jeg fosterforeldres omsorg var påtvunget.
AP170102 | Før trodde jeg fosterforeldres omsorg var påtvunget.
SA170101 Omsorg , barnehage, skole, kultur, vei, vann, avløp.
SA170101 Vi har en frivillighetskultur som bunner i at vi løfter hverandre og viser ektefølt omsorg for alle.
SA170101 Vi har vært svært opptatt av å komme i dialog med dere innbyggere om viktige spørsmål som kommuneplan, sentrumsplan, det nye torget i sentrum og utforming av tjenestetilbudet i helse og omsorg .
DB170101 Svaret på denne utfordringen til politikerne er ikke at alle kaster seg over pasienten for å drepe den med omsorg .
AP170101 Vi skal gi god omsorg til en aldrende befolkning, integrere nyankomne flyktninger gjennom arbeid og utdanning, og omstille oss til lavutslippssamfunnet.
AP170101 Vi må gi disse barna en bedre start på livet, og den kjærlighet og omsorg som de ikke fikk i hjemmet.
AP170101 Hun pekte også på utfordringer knyttet til det å gi god omsorg til en aldrende befolkning, til at nyankomne flyktninger skal integreres og til en nødvendig omstilling til lavutslippssamfunnet.
BT161230 Hvordan ville du behandlet innsatte som kan være farlige, men som også trenger tid og omsorg ?
AP161230 Selvfølelse og selvtillit reduseres - man blir ofte opptatt av andres avvisning og uvennlighet, mens omsorg og vennlighet nesten ikke registreres.
VG161226 Inspeksjonen for vård och omsorg ( IVO ) retter nå kritikk mot Sunderby sykehus.
SA161217 - Svaret bør handle om hele laget, om trygghet, omsorg og aktivitet, ikke ulikt slik vi jobber i Rosenborg.
BT161217 Debatten om virkelighetslitteraturen bunner ikke i forfatterforakt, men i omsorg for dem som rammes.
AP161217 - Svaret bør handle om hele laget, om trygghet, omsorg og aktivitet, ikke ulikt slik vi jobber i Rosenborg.
AP161212 Hvis vi kan lære noe av en slik hendelse må det være at vi ikke må la hevntanker og frykt ta oss, men omsorg og omtanke sier Vik.
NL161205 Overforbruket øker innen pleie og omsorg . | - Vi trenger arbeidskraft på Fosen !
SA161124 Den oppfyller alt det en god barnehage skal være, god omsorg , nærhet, lek og læring, ikke minst i naturen rett utenfor dørstokken, forankret i en solid pedagogisk plattform.
BT161123 En utdannelse som skaper gode lærere, som viser omsorg og skaper gode relasjoner til elevene.
SA161116 Begge de to mødrene har delt omsorg for barna og da er det fint å kunne ha en barnevakt i nærheten.
AP161116 Begge de to mødrene har delt omsorg for barna og da er det fint å kunne ha en barnevakt i nærheten.
AP161008 Gutten med Downs syndrom trenger omsorg , en til å stole på.
AP161008 I en hvilken som helst Renberg-roman nå for tiden, oppviser forfatteren en dyp omsorg for persongalleriet sitt.
AP160928 PISA-undersøkelsen fra 2012 viste at det var blitt mindre bråk i norske klasserom, og i det nye videomaterialet fremstår læreren som tydelig samtidig som han eller hun viser omsorg , konkluderer prosjektlederen.
VG160822 LETTHET : - Det er rørende hvilken omsorg Ikea legger for dagen for å gi oss selvtillit til å gjøre akkurat som det passer oss, skriver Håvard Syvertsen.
VG160822 Det er rørende hvilken omsorg Ikea legger for dagen for å gi oss selvtillit til å gjøre akkurat som det passer oss.
FV160816 1500 ble intervjuet, inkludert en ekstrakvote på 500 personer med omsorg for barn under 18 år.
BT160816 1500 ble intervjuet, inkludert en ekstrakvote på 500 personer med omsorg for barn under 18 år.
DB160623 | Ideen om omsorg har blitt viktigere enn omsorgen ¶
DB160623 Ideen om omsorg har blitt viktigere enn omsorgen.
SA160604 Uten voksen omsorg
SA160604 Ungdommene vi møter, er i praksis uten autoritetsfigurer som ser og ivaretar dem, og voksen kontroll og omsorg er fraværende.
BT160601 Seksjon for fostermedisin har regelmessig omsorg for kvinner med svangerskap der fosteret har for eksempel Downs syndrom, og kvinnen velger å bære det frem til fødsel.
AP160530 Olsens budskap er : Jo mer som spares nå, desto lettere blir det å betale pensjoner, helse og omsorg når andelen eldre stiger kraftig.
AP160530 Olsens budskap er : Jo mer som spares nå, desto lettere blir det å betale pensjoner, helse og omsorg når andelen eldre stiger kraftig.
AP160527 Det blir flere, faktisk langt flere, som trenger omsorg og helsetjenester.
SA160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
SA160520 - Vi er alle fortvilet når trenden er sentralisering, økt arbeidspress og dårligere omsorg for de fødende.
FV160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
FV160520 - Vi er alle fortvilet når trenden er sentralisering, økt arbeidspress og dårligere omsorg for de fødende.
AP160512 Eldrebølgen, med sterk stigning i utgifter til helse, omsorg og pensjoner, vil komme på et tidspunkt hvor oljeinntektene er på vei nedover.
SA160506 Pass, omsorg , hjelp, trøst og penger flyter mellom generasjonene, kanskje mer enn noensinne : ¶
AP160506 Pass, omsorg , hjelp, trøst og penger flyter mellom generasjonene, kanskje mer enn noensinne : ¶
VG160426 Systemet er riktignok ikke perfekt, men USA er det eneste stedet i verden hvor surrogati gjennomføres etisk og sikkert, med omsorg og omtanke for barna, surrogatmødrene og foreldrene.
AP160425 Oppdrar det barna sine med kjærlig omsorg og fasthet ?
BT160420 Vi må stå opp for byens barnehageansatte og gi dem tillit og omsorg ».
FV160413 Psykologen mener det er mye bra ved idrett, og tenker foreldres engasjement, i all hovedsak, springer utfra klokskap og omsorg .
AP160407 Janne Sonerud er direktør i Unicare omsorg .
AP160406 Hun er direktør for helse, omsorg og ideell sektor i Virke.
AP160406 Det er ikke et mål for oss å bli størst mulig, men vi ønsker å være et supplement til det offentlige, sa direktør Helle Gjetrang i Diakonhjemmet Omsorg til Aftenposten i forkant av bystyremøtet.
AP160406 ) er direktør for helse, omsorg og ideell sektor i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.
AP160405 « Så å si alle høringsinstanser viser til at forslaget om midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere vil ramme barn som allerede er en sårbar gruppe, og som trenger trygg og god omsorg for å kunne ha en positiv utvikling.
AP160405 Midlertidige og begrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere skal bare gjelde der grunnlaget for opphold er at søkeren vil være uten forsvarlig omsorg ved retur.
AP160325 Derfor er å inkludere og vise omsorg noe av det viktigste menigmann kan gjøre.
AP160323 Brussels innbyggere forsøker å møte terroren med omsorg og medmenneskelighet : ¶
AP160322 Helse og omsorg : Innført en rekke pakkeforløp for å gi pasienter bedre og raskere behandling, og mer trygghet og forutsigbarhet. 28 pakke forløp er innført for kreftpasienter, og det skal utarbeides pakkeforløp innen hjerneslag, rus og psykisk helse.
AP160322 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Brussels innbyggere forsøker å møte terroren med omsorg og medmenneskelighet.
SA160321 Pass, omsorg , hjelp, trøst og penger flyter mellom generasjonene, kanskje mer enn noensinne, viser studie.
SA160321 FAMILIE VERSUS VELFERDSSTAT : Pleie er langt på vei blitt velferdsstatens ansvar, men sosial omsorg og kontakt er det primært familien som står for.
BT160315 Gi og få omsorg og kjærlighet.
SA160309 En stor mengde lov- og regelverk må forenkles og sees i sammenheng innen helse, justis, barnevern, opplæring, sosial omsorg osv.i ¶
AP160307 - Helse, omsorg og velferd er viktige områder for denne regjeringen.
AP160306 Om Taunton sa han i et TV-intervju : « Hvis alle i USA hadde samme evne til å vise lojalitet, omsorg og omtanke for andre som Larry Taunton, ville vi levd i et mye bedre samfunn enn vi gjør ».
SA160305 Begge deler må til for en omsorg som har vært vanskjøttet i mange år.
BT160305 Kampen om definisjonsmakten har gjort at moderne feminisme rommer alt fra motstand mot TISA, TTIP, EØS og asfalt til klimakamp, vannfødsel og omsorg for døve og « personer med funksjonsvariasjoner ».
BT160305 Omsorg for døve og overvektige er viktig, for all del.
SA160303 Jeg vil rette en stor takk til alle dem som har åpnet sine hjem for å gi trygghet og omsorg til sine fosterbarn.
SA160303 Et fosterhjem skal gi barn og unge den trygghet og omsorg de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne.
SA160225 - Vet dine nærmeste at du er gravid, vil de også lettere møte deg med støtte, trøst og omsorg dersom det går galt.
FV160225 - Vet dine nærmeste at du er gravid, vil de også lettere møte deg med støtte, trøst og omsorg dersom det går galt.
AP160225 - Vet dine nærmeste at du er gravid, vil de også lettere møte deg med støtte, trøst og omsorg dersom det går galt.
AP160221 Thorkildsen mener målet om 500 nye årsverk innen pleie- og omsorg er sentralt for at kommunen skal bli bedre.
AP160210 BRM Omsorg AS : 324 plasser totalt, hvorav 270 faste plasser.
AP160208 Dette gjelder ungdom som får bli i Norge bare fordi det ikke antas at de vil få forsvarlig omsorg i hjemlandet, ikke fordi de har et beskyttelsesbehov.
AP160207 Hans omsorg for det klassiske biblioteket er forståelig.
SA160202 Sannheten er jo dessverre slik at de fleste foreldrene ikke selv skjønner når de ikke er i stand til å gi barna god nok omsorg .
SA160202 Hvorfor er det da så vanskelig å få til en situasjon hvor vi klarer å imøtekomme barnets behov for trygg, forutsigbar og utviklingsstøttende omsorg ?
AP160130 Tradisjoner, omsorg for tradisjonene, har jeg stor sans for.
AP160130 De har ekstremt mye praksis, der de er nødt til å vise omsorg for andre.
AP160130 Action, tempo og omsorg
AP160128 Vi har omsorg , humanitet og fasthet til å håndtere situasjonen.
AP160122 Fafo-forskerne tolker den særlige tilfredsheten med små barnehager som et resultat av at foreldrene vektlegger trygghet og omsorg , kombinert med en tendens til å sette likhetstegn mellom smått og trygt, familiært og kjærlig.
SA160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg .
SA160119 Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring.
BT160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg .
BT160119 Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring.
AP160119 Selv om det etter loven er foreldrene som skal ha ansvaret for familiens dyr, bør barna ha sine faste oppgaver og plikter med hensyn til stell og omsorg .
AP160119 Men uansett hva slags dyr dere skaffer, vil familien måtte bruke tid på stell, omsorg og rengjøring.
BT160108 Hun tok meg med på mye og hadde masse omsorg i seg.
SA160106 - Fellesskap, nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160106 En dansk psykolog mener at det ikke er mulig å vise omsorg i for lange perioder Får utvalget det som det ønsker, blir hvilebestemmelse i oljesektoren endret.
AP160106 - Vi har et stort fokus på å vise en aktiv omsorg for moren.
AP160106 - Fellesskap, nærhet og omsorg er gode, gamle verdier som igjen blir mer styrende.
AP160103 Men den lavere moralens forventing - eller ønsket omsorg for minoriteter - bidrar paradoksalt nok - selv om det ikke er intensjonen - til å forsterke minoritetenes utenforskap, hvis man mener at de ikke kan underlegges de samme forventninger og krav som andre borgere.
AP160103> Men den lavere moralens forventing - eller ønsket omsorg for minoriteter - bidrar paradoksalt nok - selv om det ikke er intensjonen - til å forsterke minoritetenes utenforskap, hvis man mener at de ikke kan underlegges de samme forventninger og krav som andre borgere.