AA171225 - Det var knust en rute i butikklokalet og noen hadde forsynt seg med lett omsettelige varer.
DN171128 Selskapet er ikke børsnotert og aksjene er heller ikke fritt omsettelige .
AA171121 Ofte opererer to sammen, og de er kjappe til å raske med seg smykker eller andre lett omsettelige verdisaker, sier politiførstebetjent Tonje Reiten, leder for Spesiell innsats Enhet vest i Oslo-politiet, til Aftenposten.
AP171120 Ofte opererer to sammen, og de er kjappe til å raske med seg smykker eller andre lett omsettelige verdisaker, sier Reiten.
VG171114 - Beslagene kan likevel være lett omsettelige ting, og det er en risiko, sier Digranes.
DN171020 Fredriksens oppkjøp betyr derfor at han ikke eier mer enn 1,79 prosent av de lett omsettelige og børsnoterte egenkapitalbevisene, som til sammen utgjør rundt halvparten av bankens kapital.
NL170908 Senterpartiet vil bort fra dagens kvotesystem med konsekvensene fra struktureringa og omsettelige kvoter.
NL170908 Men FrP har programfestet at de ønsker omsettelige kvoter for landet som helhet.
AP170822 Aksjeinvesteringene ga i kvartalet en avkastning på 3,4 prosent, mens avkastningen på de omsettelige rentepapirene var 1,1 prosent.
DN170703 Siden det ble innført restriksjoner i 2013 har prisene på fritt omsettelige boliger falt med over 13 prosent.
SA170616 Lett omsettelige verdigjenstander som PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, samt smykker og kontanter er alltid attraktivt.
BT170616 Lett omsettelige verdigjenstander som PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, samt smykker og kontanter er alltid attraktivt.
AP170616 Lett omsettelige verdigjenstander som PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, samt smykker og kontanter er alltid attraktivt.
FV170614 Politiet og forsikringsbransjen oppfordrer folk til å sikre båter, motorer og utstyr for å unngå at tyver får tilgang til lett omsettelige varer i sommer.
AP170525 Alt er investert i aksjer, omsettelige rentepapirer og fast eiendom i utlandet.
AP170525 Alt er investert i aksjer, omsettelige rentepapirer og fast eiendom i utlandet.
DB170413 Erfaringene tilsier at verken såkalte deadlock-låser på 2017-modellene eller innbruddsalarm stopper fingerneppe innbruddstyver på jakt etter omsettelige deler, sier politioverbetjent Stig Vasbø ved etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon til Dagbladet.
AP170409 Pengene i fondet blir investert i aksjer, omsettelige rentepapirer og fast eiendom verden rundt.
AP170409 Pengene i fondet blir investert i aksjer, omsettelige rentepapirer og fast eiendom verden rundt.
AP170407 Avkastningen på aksjeinvesteringene ble 5,5 prosent i første kvartal, mens de omsettelige rentepapirene ga 0,8 prosent i kvartalet.
AP170407 Avkastningen på aksjeinvesteringene ble 5,5 prosent i første kvartal, mens de omsettelige rentepapirene ga 0,8 prosent i kvartalet.
AP170407 Avkastningen på aksjeinvesteringene ble 5,5 prosent i første kvartal, mens de omsettelige rentepapirene ga 0,8 prosent i kvartalet.
DN170327 Rundt 20 prosent av de fritt omsettelige aksjene skal ha vært shortet siden slutten av 2016.
DN170327 Han sier ikke noe om hvilke bransjer han har pekt ut, men i intervjuet er han kritisk til eierstrukturen og hvor liten andel av aksjene i børsnoterte selskaper er fritt omsettelige .
DN170327 - Det største enkeltproblemer for markedet i Hong Kong er at er så mange selskaper som har en liten andel fritt omsettelige aksjer.
AP170313 Avkastningen på Oljefondets aksjer og omsettelige rentepapirer blir tilsvarende svak.
AP170307 Resten er i omsettelige rentepapirer ( obligasjoner ).
AP170307 Avkastningen på de omsettelige rentepapirene ( obligasjoner ) ble 2,2 prosent.
AP170228 Dette fordelte seg med 8,7 prosent på aksjer, 4,3 prosent på omsettelige rentepapirer og 0,8 prosent avkastning på fast eiendom.
AP170228 Dette er utbetalt utbytte på aksjer, utbetalte renter på omsettelige rentepapirer og leieinntekter fra eiendommene fondet eier i London, New York og andre storbyer.
AP170228 Når det gjelder omsettelige rentepapirer er listen slik, i milliarder kroner : ¶
AP170228 Avkastningen fordeler seg med 8,7 prosent på aksjer, 4,3 prosent på omsettelige rentepapirer ( obligasjoner ) og 0,8 prosent på fast eiendom.
AP170228 Dette fordelte seg med 8,7 prosent på aksjer, 4,3 prosent på omsettelige rentepapirer og 0,8 prosent avkastning på fast eiendom.
AP170228 Dette er utbetalt utbytte på aksjer, utbetalte renter på omsettelige rentepapirer og leieinntekter fra eiendommene fondet eier i London, New York og andre storbyer.
AP170228 Når det gjelder omsettelige rentepapirer er listen slik, i milliarder kroner : ¶
AP170228 Avkastningen fordeler seg med 8,7 prosent på aksjer, 4,3 prosent på omsettelige rentepapirer ( obligasjoner ) og 0,8 prosent på fast eiendom.
AP170227 En global indeks for omsettelige rentepapirer, Barclays Global Aggregate, sank med hele 6,7 prosent i siste kvartal, regnet i dollar.
AP170227 Alle pengene blir investert i utlandet, fordelt på aksjer, omsettelige rentepapirer ( obligasjoner ) og fast eiendom.
AP170216 Ned til 35 prosent kan plasseres i omsettelige rentepapirer.
AP170129 Han vil ut av langsiktige, omsettelige lånepapirer utstedt av stater.
AP170129 Omsettelige lånepapirer skal dermed bidra til å utjevne risikoen ved aksjeinvesteringene.
AP170129 Han vil ut av langsiktige, omsettelige lånepapirer utstedt av stater.
AP170129 Omsettelige lånepapirer skal dermed bidra til å utjevne risikoen ved aksjeinvesteringene.
DB170117 Hun stiller også spørsmål ved at det ble beslaglagt to millioner kroner hjemme hos Cappelen og en rekke lett omsettelige forbruksgjenstander, i tillegg til at det ble funnet en bil med 3,4 millioner kroner.
AP161201 Økt aksjeandel skal motsvares av mindre andel oljepenger i omsettelige rentepapirer ( obligasjoner ).
AP161201 I et foredrag torsdag sier visesentralbanksjef Egil Matsen at egenskapene til de omsettelige rentepapirene har endret seg de siste ti årene.
AP161201 Etter dagens regler kan inntil 35 prosent av fondets penger plasseres i omsettelige rentepapirer og inntil 5 prosent i fast eiendom.
DA161109 Tyvene tar med seg GPS-er, lykter og andre fastmonterte deler som er lett omsettelige .
AP160830 Hele Oljefondet blir plassert i utlandet i aksjer, omsettelige lånepapirer og eiendom.
AP160830 En gitt fordelingen på aksjer og omsettelige rentepapirer er ikke det samme som en gitt risiko.
AP160830 Aksjer svinger mer enn omsettelige rentepapirer ( obligasjoner ).
AP160828 Med en historisk årlig ekstraavkastning på 4 prosentenheter på aksjer kan dette bety rundt 30 milliarder kroner mer i forventet avkastning, regnet i forhold til å plassere i omsettelige lånepapirer.
AP160828 Hele Oljefondet blir plassert i utlandet i aksjer, omsettelige lånepapirer og eiendom.
AP160828 Avkastningen av omsettelige lånepapirer med fast rente er nesten bare ensifrede, positive tall.
AP160828 Alternativene til aksjer er fast eiendom og omsettelige rentepapirer, også kalt obligasjoner.
AP160828 Aksjene og den dårlige nattesøvnen har i gjennomsnitt gitt bare 0,4 prosentenheter ekstra avkastning hvert år, sammenlignet med de omsettelige lånepapirene.