DN171214 Energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet, men selskapet har forsøkt å dreie seg inn mot nye virksomhetsområder.
DN171214 Energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet, men selskapet har forsøkt å dreie seg inn mot nye virksomhetsområder.
DN171214 Energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet, men selskapet har forsøkt å dreie seg inn mot nye virksomhetsområder.
DN171213 Facebook kunngjorde denne uken at i alle land der selskapet har et lokalkontor, skal inntektene føres i landet der den reelle omsetningen skjer.
AP171213 De viser til undersøkelser om at lavinntektsfamilier står for uforholdsmessig mye av omsetningen .
SA171212 Omsetningen på kjøpesentrene har vokst med 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
FV171212 Omsetningen på kjøpesentrene har vokst med 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
DN171212 « Vi mener at en flytting til en lokal salgsstruktur vil gi mer transparens til myndigheter og politikere i hele verden, som har ønsket økt synlighet for omsetningen som er assosiert med lokalstøttede salg i deres land », skriver Wehner.
DN171212 På nettsidene skriver Facebook at selskapet i alle land der man har et lokalkontor som støtte for lokale annonsører, skal inntektene føres i landet der den reelle omsetningen skjer.
DN171212 Facebook påpeker i bloggposten at omsetningen som vil skattes av i hver enkelt land, er omsetningen som det lokale kontoret er med på å skape.
DN171212 Facebook påpeker i bloggposten at omsetningen som vil skattes av i hver enkelt land, er omsetningen som det lokale kontoret er med på å skape.
DB171212 Selskapet har det meste av omsetningen i Norge, og frakter daglig åtte tonn godteri over grensen, før jul mye mer.
DB171212 70 prosent av omsetningen har inntil nylig vært i Norge, men nå har selskapet utvidet til Finland, hvor omsetningen også er i sterk vekst.
DB171212 70 prosent av omsetningen har inntil nylig vært i Norge, men nå har selskapet utvidet til Finland, hvor omsetningen også er i sterk vekst.
DB171212 - Omsetningen vår gjennom dem er bitte liten.
DA171212 Både omsetningen av brennevin, vin, øl og rusbrus går ned, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som ble publisert fredag.
BT171212 Dermed skal ikke lenger pengene sluses rett til Irland, men isteden føres i landet der den reelle omsetningen skjer, skriver Dagens Næringsliv.
AP171212 Facebook vil nå betale skatt til det land der omsetningen skjer, heter det i en melding fra selskapet.
AP171212 Dermed skal ikke lenger pengene sluses rett til Irland, men isteden føres i landet der den reelle omsetningen skjer, skriver Dagens Næringsliv.
AP171212 Omsetningen på kjøpesentrene har vokst med 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
AA171212 Dermed skal ikke lenger pengene sluses rett til Irland, men isteden føres i landet der den reelle omsetningen skjer, skriver Dagens Næringsliv.
DB171211 Kickback har rabattkoder og digitale fordelsprogrammer som forretningsidé, og doblet omsetningen i fjor.
DB171211 Forutsatt jevnt at omsetningen over året, tilsier det en 2017-omsetning på rundt 32 milllioner kroner, ifølge avisen.
DB171211 Den reelle omsetningen anslås imidlertid å være om lag 2,5 milliarder kroner.
AP171211 I slike områder er det fortsatt en god del som begynner å røyke, og her finner vi gjerne den åpne omsetningen av narkotika.
AA171209 I takt med trenden, øker omsetningen av turutstyr.
VG171208 Totalt sett i tredje kvartal har omsetningen gått opp med 1,4 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.
VG171208 Ser vi kun på tredje kvartal viser tallene at omsetningen av øl og rusbrus de siste tre måneden har gått opp, mens omsetningen av vin og brennevin har gått ned.
VG171208 Ser vi kun på tredje kvartal viser tallene at omsetningen av øl og rusbrus de siste tre måneden har gått opp, mens omsetningen av vin og brennevin har gått ned.
VG171208 Mest ned går omsetningen av vin, med hele 2,6 prosent målt i liter per person.
VG171208 Både omsetningen av brennevin, vin, øl og rusbrus går ned, viser Statistisk sentralbyrås ( SSB ) tall for alkoholomsetningen i Norge.
DN171207 Jarlsberg står for rundt 40 prosent av den internasjonale omsetningen på 2,9 milliarder kroner, sier Tine-sjefen.
DN171207 Omsetningen var i fjor på 82 millioner dollar, som ga et driftsoverskudd før nedskrivninger og avskrivinger ( ebitda ) på 10 millioner kroner.
DA171207 Rapporten, som konsulentselskapet Menon Economics står bak, slår fast at hvis omsetningen norsk næringsliv taper som en følge av den økende grensehandelen hadde kommet i Norge, ville det ha kunnet bidra til nærmere 11.750 flere arbeidsplasser, 7,8 milliarder kroner i økt verdiskaping og 4,9 milliarder kroner i økte offentlige inntekter her i landet.
VG171206 Har pålagt importørene å stanse omsetningen
VG171206 - Miljødirektoratet har pålagt importørene å stanse omsetningen , og informere kundene, enten direkte dersom importørene har oversikt over kundene som hadde kjøpt produktene, eller dersom det ikke er mulig, gi offentlig og synlig informasjon gjennom nettsider og oppslag i butikkene.
SA171206 Direktoratet har pålagt importørene å stanse omsetningen og informere kundene om funnene.
DN171206 - Omsetningen har falt litt i Oslo de siste to årene.
DN171206 Direktoratet har pålagt importørene å stanse omsetningen og informere kundene om funnene.
DN171206 Dette var flere år før felleskiene kom på markedet og nå har reddet omsetningen i langrennsbransjen.
DB171206 Omsetningen av sukkerholdig brus minsket fra 63 til 55 liter per innbygger fra 2010 til 2015.
DA171206 - Omsetningen har foregått via blant annet Snapchat.
AP171206 Direktoratet har pålagt importørene å stanse omsetningen og informere kundene om funnene.
DN171205 - Omsetningen har falt litt i Oslo de siste to årene.
DN171205 Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund peker på at november som normalt er en svak måned i boligmarkedet, men omsetningen er god og kjøpere og selgere finner hverandre til et prisnivå som begge parter kan leve med.
DN171205 Men Aase påpeker at omsetningen i enkeltaksjer kan være svært høy noen dager, og at denne myntenheten bedre kan sammenlignes med en enkeltaksje enn hele børsen.
DN171205 Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund peker på at november som normalt er en svak måned i boligmarkedet, men omsetningen er god og kjøpere og selgere finner hverandre til et prisnivå som begge parter kan leve med.
DN171205 Særlig i boligmarkedet, der omsetningen og byggingen av nye boliger har begynt å avta, skriver DNB Markets.
AA171205 Tar vi med omsetningen til Trondheim jazzfestival og Dokkhuset Scene AS, ser vi en mangedobling av omsetning i jazzorganisasjonene i Trondheim i løpet av de siste 20 årene.
DN171204 Baidu er ikke å finne utenfor Kina, mens Tencent har under fem prosent av omsetningen internasjonalt.
DN171204 Apple, Facebook og Google har over 50 prosent av omsetningen fra internasjonale markeder.
DB171204 Selskapet hans Jysk med 2.500 butikker over hele verden økte omsetningen til 25 milliarder danske kroner i forretningsåret 2016/2017, som løper fra september til august.
SA171202 Vi budsjetterte med 48 millioner kroner, men omsetningen blir mye større med cupfinale og spillersalg.
FV171202 Vi budsjetterte med 48 millioner kroner, men omsetningen blir mye større med cupfinale og spillersalg.
DB171202 I løpet av de siste ti årene har omsetningen økt med 200 millioner kroner, men i regnskapsåret 2016/2017 var salgsutviklingen negativ for første gang i kjedens norske historie, skriver Finansavisen.
AA171202 Vi budsjetterte med 48 millioner kroner, men omsetningen blir mye større med cupfinale og spillersalg.
DN171201 Omsetningen er fortsatt på et høyt nivå, faktisk høyere enn i november for et år siden, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.
DB171201 For varene som rammes av norsk avgiftsøkning, ser svenskene for seg en dobling av omsetningen .
DA171201 Det siste året har forventningsindeksen til bedrifter med mer enn 50 prosent av omsetningen knyttet til olje og gass steget fra 52 til 65.
DA171201 Det er særlig bedrifter med en mer moderat andel av omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet som driver den positive utviklingen i fylket.
SA171130 Vi budsjetterte med 48 millioner kroner, men omsetningen blir mye større med cupfinale og spillersalg.
SA171130 Vi budsjetterte med 48 millioner kroner, men omsetningen blir mye større med cupfinale og spillersalg.
AP171130 Vi budsjetterte med 48 millioner kroner, men omsetningen blir mye større med cupfinale og spillersalg.
VG171128 - Du har støttet et meget ambisiøst og omstridt mål for havmat-bransjen, en femdobling av omsetningen innen 2030, hvor lakseoppdrett er hoveddelen ?
SA171128 Tallene deres fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
SA171128 SHOPPINGFEBER : Virkes tall fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
FV171128 Tallene deres fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
FV171128 SHOPPINGFEBER : Virkes tall fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
DN171128 Tirsdag morgen presenterte instituttet sin årlige prognose av omsetningen i annonsemarkedet det kommende året.
DB171128 M Sørensen hadde i fjor en omsetning som ligger 52 prosent over nivået i 2013, og prognosene viser at omsetningen blir omtrent den samme i år.
BT171128 Tallene deres fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
BT171128 SHOPPINGFEBER : Virkes tall fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
AP171128 Tallene deres fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
AP171128 SHOPPINGFEBER : Virkes tall fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
AA171128 Tallene deres fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
AA171128 SHOPPINGFEBER : Virkes tall fra 2016 viser at omsetningen i desember er hele 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året.
DN171126 Advisor forsøker å kapitalisere på at omsetningen i advokatbransjen vokser, samtidig som antallet advokater her i landet er mer enn fordoblet fra 1995 til 2015.
VG171124 De to siste årene har fenomenet virkelig slått an i Norge, og i fjor økte omsetningen på Black Friday med 10,6 prosent sammenlignet med året før.
VG171124 - Særlig er det omsetningen i elektro- og sportsbutikker som forflytter seg til november.
AP171124 I fjor økte omsetningen på landsbasis med 10,6 prosent på denne fredagen sammenlignet med året før.
AP171124 Fredriksstad Blad kan melde at ølbutikken Ølgaarden tar et oppgjør med kjøpepress på Black Friday, ved å donere ti prosent av omsetningen til en veldedig organisasjon.
AA171124 I fjor økte omsetningen på landsbasis med 10,6 prosent på denne fredagen sammenlignet med året før.
DN171123 Mens butikkene må gi store rabatter for å lokke kunder på Black Friday, er det en annen gruppe som utelukkende tjener penger når omsetningen fyker i været.
DN171123 Halvparten av denne omsetningen er julehandel som fremskyndes.
DN171123 - Noen er veldig glade i Black Friday fordi det booster omsetningen , mens andre må selge rabatterte varer de ellers kunne fått full pris for.
DB171123 Det bidro også til Søm, hobby- og håndarbeidskjeden Stoff & Stil økte omsetningen økte årlig med mellom 9 og 14 prosent fra 2013, skriver Finansavisen.
DB171123 Dermed øker omsetningen ikke i samme takt, og det vil den nok heller ikke gjøre i årene framover, sier daglig leder Fred Løwe i Stoff & Stil Norge, til avisa.
DA171123 I fjor økte omsetningen med 10,6 prosent fra året før, og Virke anslår at nordmenn i år vil handle for 3,4 milliarder på Black Friday, i så fall rekord.
AP171123 Mens Rema har slitt med fall i omsetningen i hele år, viser tallene nå en liten vekst.
DN171122 I løpet av en vinter ble driften snudd og omsetningen økt fra 6,3 millioner kroner til 9,5 millioner kroner.
DN171122 En tidlig start på sesongen er viktig for omsetningen for de mange mindre lokale anleggene i landet.
SA171121 Til Norge kom den imidlertid helt klart i den moderne amerikanske innpakningen, og den var drevet av bedrifter som så sitt snitt til å øke omsetningen akkurat denne dagen.
DB171121 Omsetningen steg dermed 5,2 prosent fra året før.
DN171120 - Vi har et mål om å øke omsetningen sammenlignet med i fjor og forventer et salg på en halv milliard bare i Norge, sier Åshild Indresøvde som er kommunikasjonsdirektør i Elkjøp Nordic.
DN171120 - Særlig er det omsetningen i elektro- og sportsbutikker som forflytter seg til november.
DN171120 Omsetningen er så enorm at alle aktørene har kjøpt inn varer for å sikre seg kamanjetilbud.
DB171120 I fjor økte omsetningen med 10,6 prosent sammenlignet med året før.
DB171120 I 2016 økte omsetningen på fire av fem kjøpesentre på Black Friday sammenlignet med året før.
DB171120 Det er særlig omsetningen i elektro- og sportsbutikker som forflytter seg til november.
AA171120 I fjor økte omsetningen med 10,6 prosent sammenlignet med året før.
AA171120 I 2016 økte omsetningen på fire av fem kjøpesentre på Black Friday sammenlignet med året før.
AA171120 Det er særlig omsetningen i elektro- og sportsbutikker som forflytter seg til november.
DB171117 ¶ EVENTYR : De seneste årene har Kähler-salget stått for 90 prosent av omsetningen til det drammensbaserte agenturet Bo Bedre.
DB171117 Nå selger også emaljeskålene fra Cathrineholm, som er designet av Grete Prytz Kittelsen, utrolig godt, og står for en stor andel av omsetningen .
DB171117 De seneste årene har Kähler-salget stått for 90 prosent av omsetningen til det drammensbaserte agenturet.
DB171117 - Man vet at oppsigelsen kan komme og vi var forberedt på å leve videre uten Kähler, men det er klart det er vondt å miste 90 prosent av omsetningen .
BT171117 Omsetningen til Ostegården er nå fire millioner kroner i året, men det gikk fem-seks år før Jørn Hafslund begynte å tjene penger.
AP171117 Omsetningen til Ostegården er nå fire millioner kroner i året, men det gikk fem-seks år før Jørn Hafslund begynte å tjene penger.
AP171117 Hvorfor IT-eksperten ville gi sin ufaglærte venn halvparten av omsetningen for å lage et skript, ble det ikke gitt noen forklaring på.
NL171116 Hurtigruten har gjort et poeng av at anbudet kun vil utgjøre rundt 10 prosent av omsetningen i 2018 - av hele den globale virksomheten.
DN171116 Omsetningen økte med 61 prosent til 65,2 milliarder yuan ( 80,6 milliarder kroner ).
DB171116 Ifølge Aaløkken har ikke klienten bestridt at det ble benyttet digitale penger - eller at omsetningen skjedde på det mørke nettet.
DB171116 Deres medlemsbedrifter økte omsetningen med over 200 prosent fra 2009 til 2016.
DN171114 Om selskapet gjør det likt i årets fjerde kvartal som i de tre foregående, vil omsetningen i år ligge på rundt 2,3 milliarder.
DN171114 Mellom 2014 og 2016 økte Leboncoin omsetningen med over 42 prosent, fra drøyt 1,4 milliarder til godt over to milliarder kroner.
DN171113 Omsetningen har økt fra 1,5 til nesten 20 millioner på bare to år.
DB171113 Antallet brukere er tidoblet, de er omtalt i mediene over to tusen ganger og omsetningen skyter i været.
DB171113 kunde, vekst og omsetningen vår med en stort nettverk VC-er ( venture capital-selskaper ).
DN171110 Seabird venter at omsetningen i fjerde kvartal vil bli negativt påvirket av treg ledetid på kontraktstildelinger og at dette vil resultere i lediggangsperiode, samt til reposisjonering av skip før oppstart på arbeid.
DN171109 Selskapet venter at omsetningen i 2018 vil være omtrent på linje med estimatet for 2017.
DN171109 Til tross for en økning i omsetningen faller resultatet før skatt fra 31,6 millioner kroner i kvartalet i fjor til 28,1 millioner kroner i år.
DN171109 Til tross for en økning i omsetningen faller resultatet før skatt fra 31,6 millioner kroner i kvartalet i fjor til 28,1 millioner kroner i år.
SA171108 Omsetningen steg med 21 prosent sammenlignet med forrige regnskapsperiode.
SA171107 Det er særlig bygging av skip og oljeplattformer som trekker opp omsetningen .
SA171106 Virkes statistikk viser at omsetningen i desember tradisjonelt er 30 prosent høyere enn snittet i resten av året.
SA171106 Handelen elsker å selge og elsker kampanjer, men man ser det er et tveegget sverd, fordi det betyr at omsetningen foregår med lavere priser enn ellers og at det påvirker marginene.
SA171106 For varer som leketøy, ur, smykker og bøker, er omsetningen dobbelt så høy i desember som gjennomsnittet for de øvrige månedene.
DN171106 I løpet av to år føk omsetningen opp fra 7 millioner til 96 millioner kroner i fjor.
DN171106 Strøm Fjære peker på to faktorer bak oppgangen i omsetningen .
DN171106 - For det første skyldes den høye omsetningen i oktober dels en ekstra virkedag i oktober i år.
AA171106 Virkes statistikk viser at omsetningen i desember tradisjonelt er 30 prosent høyere enn snittet i resten av året.
AA171106 Handelen elsker å selge og elsker kampanjer, men man ser det er et tveegget sverd, fordi det betyr at omsetningen foregår med lavere priser enn ellers og at det påvirker marginene.
AA171106 For varer som leketøy, ur, smykker og bøker, er omsetningen dobbelt så høy i desember som gjennomsnittet for de øvrige månedene.
DN171105 Hvis inntjeningen holder seg og de øker omsetningen sånn som jeg tror, blir dette veldig bra, sier han.
AP171105 Tilliten til skattesystemer fordrer at vi har en viss oversikt : Hvem er eierne, hvem sitter i styret, hvem er sjefen, hva er omsetningen og hva betaler selskapet i skatt ?
DN171103 I Svenska Dagbladet falt omsetningen fra 218 millioner svenske kroner til 212 millioner.
DN171103 Omsetningen i VG var på 428 millioner kroner i kvartalet, mot 401 millioner kroner året før.
DB171103 Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, avslutter Dreyer.
DA171103 Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.
BT171103 - Men til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, skriver han.
DN171102 I kvartalet vi nå er inne i, spår Apple-ledelsen at omsetningen vil havne på mellom 84 og 87 milliarder dollar.
DN171102 Etter at Donald J Trump kom til makten for snart ett år siden, har omsetningen av religiøse hodeplagg gått ned.
NL171101 Omsetningen i familiebedriften på Husøya har sakte men sikkert gått oppover, og passerte nylig en milliard kroner i året.
DN171101 Omsetningen var ventet til 9,84 milliarder dollar i tredje kvartal, mot 7,01 milliarder dollar i fjorårsperioden, ifølge CNBC.
DN171101 Felleskiene har reddet omsetningen i skibransjen, men produktene har vært mest rettet mot tur og trim.
BT171101 Ti prosent av omsetningen går også til arrangør.
VG171031 Omsetningen skjøt fart etter første året, og ifølge E24 omsatte hun for 45 millioner kroner i 2009.
FV171031 Obs dobler omsetningen i desember, forteller han.
DN171031 Omsetningen i kvartalet ble på 62.050 milliarder won ( 452 milliarder kroner ) og et resultat før skatt på 14.910 milliarder won ( 108,9 milliarder kroner, ifølge kvartalsresultatet.
DB171031 april i år - ble underskuddet på 18,7 millioner kroner, etter at omsetningen steg til 316,4 millioner kroner.
SA171030 Omsetningen økte fra 248 millioner dollar i 2016 til 596 millioner dollar i 2017, noe som var mer enn hva analytikere hadde ventet på forhånd.
SA171030 Obs dobler omsetningen i desember, forteller han.
SA171030 Han forteller at Obs dobler omsetningen i desember.
SA171030 Bedre enn forventet ¶ Omsetningen i tredje kvartal for oljeselskapet Kjell Inge Røkke kontrollerer, endte på 596 millioner dollar ( 4,9 milliarder kroner ).
BT171030 Obs dobler omsetningen i desember, forteller han.
AP171030 Obs dobler omsetningen i desember, forteller han.
AA171030 I 2016 gikk om lag 20 prosent av omsetningen til Asia, 25 prosent til det skandinaviske markedet og 55 prosent til det europeiske markedet.
AA171030 Fra da har omsetningen økt fra 80 til forventet 647 millioner norske kroner i 2017, skriver EY i en pressemelding.
AA171030 Omsetningen i 2017 er forventet å bli 310 millioner, skriver selskapet i pressemeldingen.
AA171030 Obs dobler omsetningen i desember, forteller han.
DB171029 Flo har ikke forventninger om å overgå toppårene 2012 og 2013, da selskapet omsatte for over 330 millioner kroner i året, men omsetningen kommer likevel til å bli betydelig, ifølge Moods-veteranen. 200 mill. i omsetning ¶
DB171029 - Jeg regner med at omsetningen i konsernet blir i overkant av 200 millioner kroner.
DA171029 De mener også det er viktig å få fram at nesten 90 prosent av omsetningen til Nammo skjer i Nord-Amerika og Europa.
DA171029 De mener også det er viktig å få fram at nesten 90 prosent av omsetningen til Nammo skjer i Nord-Amerika og Europa.
VG171028 I løpet av fem år vil ledelsen i selskapet at omsetningen skal øke til én milliard svenske kroner, mot 55 millioner i år.
DN171028 Omsetningen for den norske virksomheten falt også med syv prosent til 534 millioner kroner i fjor.
DB171028 Omsetningen er 20 milliarder i året.
SA171027 Omsetningen gikk veldig raskt, og det var veldig stor konkurranse om å få oppdrag.
DN171027 Knuste forventningene ¶ Omsetningen nådde en ny rekord i siste kvartal og endte på 47,3 milliarder dollar.
DN171027 Gründer Jan Carlo Tangen fikk fart i sagene og mangedoblet omsetningen da han fikk med AF Gruppen på laget.
DN171027 De siste par årene har 70 prosent av omsetningen kommet fra Sverige.
DB171027 Ifølge Dagens Næringsliv økte Adolfsen-brødrenes selskap Hospitality Invest omsetningen med nær sju millioner kroner i 2016.
AP171027 Omsetningen gikk veldig raskt, og det var veldig stor konkurranse om å få oppdrag.
SA171026 Omsetningen i årets tredje kvartal gikk opp fra 8,3 milliarder i fjor til 10 milliarder kroner i år.
SA171026 Håper å doble omsetningen
SA171026 Han har 12 års erfaring med drift av både Tjørhomfjellet og Ålsheia, som samlet har omtrent doblet omsetningen på heiskort de siste ti årene.
SA171026 - Målet er å også doble omsetningen på Knaben, men over en betydelig kortere periode, allerede i sesongen 2018/19, heter det i pressemeldingen. | - Finnes ikke ord som beskriver disse forholdene ¶
BT171026 Omsetningen i årets tredje kvartal gikk opp fra 8,3 milliarder i fjor til 10 milliarder kroner i år.
AP171026 Nintendo har fordoblet omsetningen på grunn uventet høyt salg av sin Switch-konsoll.
VG171025 Om Fifa brukte doping selv, eller om han hadde med omsetningen av stoffene å gjøre, er ikke kjent.
DN171025 Statistikken viser også at omsetningen for mobiltjenester var på 10 milliarder kroner i årets første halvår, en økning på 216 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
DN171025 I første halvår 2017 var omsetningen for TV-abonnement nesten 4,7 milliarder kroner.
DN171025 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ Omsetningen økte, men resultatet falt for Aker-kontrollerte Akastor.
DN171025 Omsetningen var på 9,86 milliarder kroner i tredje kvartal, noe bedre enn omsetningen på på 9,43 milliarder kroner på samme tid i fjor.
DN171025 Omsetningen var på 9,86 milliarder kroner i tredje kvartal, noe bedre enn omsetningen på på 9,43 milliarder kroner på samme tid i fjor.
DN171025 Omsetningen i kvartalet var ventet å bli 2,5 milliarder kroner, mens resultat før skatt ventes til 197 millioner kroner.
DN171025 I lokal valuta økte omsetningen derimot med 13 prosent, mens trafikk- og abonnementsinntektene steg med 15 prosent i kvartalet.
DN171025 Omsetningen til Mynewsdesk var på 55 millioner kroner i kvartalet, en fremgang på åtte millioner.
DN171025 Omsetningen i tredje kvartal utviklet seg stabilt til tross for 23 prosent fall i annonseinntektene.
DN171025 Tv-virksomhetenes brukerinntekter utgjorde 41,9 prosent av omsetningen i 2016, skriver tilsynet i pressemeldingen. Én prosent av BNP ¶
DB171024 Omsetningen kommer dels fra sluttkunder som bestiller utstyr, og dels fra elektrikere.
DN171023 Bakgrunn : Tror « Snømannen » smelter i USA ¶ Omsetningen til « Snømannen » er lavere enn blant annet Stephen King-skrekkfilmen « It », som er inne i sin syvende uke på kino i USA.
AP171023 Millioninntekt for Blodkreftforeningen ¶ 5 prosent av omsetningen under poker-NM går til Blodkreftforeningen, som er veldedig partner i arrangementet.
AP171023 Omsetningen på serveringssteder i Oslo økte med over 60 prosent i perioden 2008 - 2015.
DN171020 Den siste omsetningen i desember 2016 skjedde til 18,2 millioner kroner.
DB171020 De samme bryggeriene står for bare 4,2 prosent av omsetningen av øl i Norge, og i dagligvarehandelen har de en markedsandel på skarve 1,1 prosent av det totale ølsalget.
DA171020 Driftsresultatet var på 217 millioner kroner, en nedgang fra 286 millioner kroner i samme periode i fjor, mens omsetningen var på 5,4 milliarder kroner, mot 6,0 milliarder kroner i fjor.
DN171019 Telia Norge økte omsetningen med 11,6 prosent i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor til 2,6 milliarder kroner.
DN171019 Lervig hadde i fjor omsetningen fordelt med en tredjedel hver på eksport, norske hotell og restauranter og det norske forbrukermarkedet.
DN171019 Omsetningen i tredje kvartal var 13,2 milliarder euro, hvorav 3,3 milliarder i Europa, tilsvarende en nedgang på 1,6 prosent fra samme periode året før.
DN171019 Utover på 80-tallet ble omsetningen på Børsen mangedoblet på kort tid.
AP171019 - De seks største leverandørene i norsk dagligvarehandel står for 50 prosent av omsetningen .
AP171019 Produktene fra Tine, Orkla, Nortura og Ringnes utgjør en betydelig del av omsetningen i dagligvarehandelen.
DN171018 Storhusholdningsmarkedet står i dag for 25 prosent av den samlede omsetningen til Voss.
DN171018 Omsetningen falt med 15 prosent og resultat før skatt falt med 18 prosent sammenlignet med andre kvartal 2016.
DN171017 Omsetningen endte på 65,7 millioner dollar, mot 52,3 millioner dollar i tredje kvartal foregående år.
DB171017 Videre har Det Kongelige Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi anslått at omsetningen i sjømatnæringen vil kunne økes til 250 milliarder kroner i 2030.
AP171016 Grev Wedels plass auksjoner omsatte for 20 millioner kroner i fjor, og Elgheim forventer at omsetningen i år vil lande på ca. 25 millioner kroner. heidi.borud@aftenposten.no ¶ | 16-åring skutt og drept i København ¶
AP171016 Grev Wedels plass auksjoner omsatte for 20 millioner kroner i fjor, og Elgheim forventer at omsetningen i år vil lande på ca. 25 millioner kroner. heidi.borud@aftenposten.no ¶
AP171016 Omsetningen har økt fra ca. 52 millioner kroner i 2011 til 85 millioner i 2016.
DB171015 Turiststrømmen inn til landet har økt, det samme har omsetningen og antallet arbeidplasser.
DB171014 Om lag 10 prosent av omsetningen skjer i nettbutikken.
DB171014 I 2012 var omsetningen 6,6 millioner.
DN171013 Amerikanske dollar står for 27 prosent av omsetningen og koreanske won syv prosent.
DN171013 I 2016 var omsetningen fra disse virksomhetene på 1,3 milliarder euro, mens resultatet før nedskrivninger, avskrivninger, renter og skatt kom på 385 millioner euro.
DN171013 Omsetningen anslås å ha steget rundt 29,7 prosent, ifølge Samsung.
DB171012 Ikke legge enda mer av omsetningen i statskassa, sier Normann.
DB171012 Momsøkningen vil ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino koste kinokundene 28 millioner kroner i året, basert på tallene fra omsetningen i 2016.
DB171012 Kinoene betaler allerede en avgift på 2,5 prosent av den årlige omsetningen til staten.
AA171012 Omsetningen torsdag endte på 4 milliarder kroner.
AA171012 Ikke legge enda mer av omsetningen i statskassa, sier Normann.
VG171011 Du er avhengig av meget god beliggenhet for å øke omsetningen .
VG171010 I etterkant har omsetningen og markedsandelene flatet ut.
DN171010 I etterkant har omsetningen og markedsandelene flatet ut.
DN171010 Omsetningen forventes å økte med 34 prosent til 64.100 milliarder won.
DB171010 For Lille Vinkel Sko vokser omsetningen i nettbutikken raskere enn i de fysiske butikkene.
DB171010 ( Finansavisen ) : Skobransjen som helhet har hatt en årlig gjennomsnittlig nedgang i omsetningen på 1,3 prosent de fire siste årene, ifølge Hovedorganisasjonen Virke.
DA171010 « Lagmannsretten finner det bevist at tiltalte vinteren/våren 2012 var en aktiv og sentral bakmann i omsetningen av narkotika, i alle fall i Stavanger-området », heter det i dommen.
AP171010 I etterkant har omsetningen og markedsandelene flatet ut.
AP171010 Coop Prix står stille, mens både Coop Obs, Coop Mega Og Coop Marked har lavere andel av omsetningen tredje kvartal i år enn i fjor.
AA171010 I etterkant har omsetningen og markedsandelene flatet ut.
AA171010 Coop Prix står stille, mens både Coop Obs, Coop Mega Og Coop Marked har lavere andel av omsetningen tredje kvartal i år enn i fjor.
DB171009 Den blir enda større og dyrere, ikke minst fordi Lloyd Webber skal ha 25 prosent av omsetningen , sier hun.
AA171007 Økte omsetningen
AA171007 Samtidig økte omsetningen fra 56 millioner i 2015 til 86 millioner kroner i fjor.
VG171006 - Samtidig har omdømmevinneren Vinmonopolet opplevd at omsetningen har stått stille og gått ned 1,7 prosent hittil i år : Veksten skjer i taxfree og i grensehandelen.
VG171004 Samfunnsøkonomisk Analyse AS har hatt en god økonomi i mange år og omsetningen er blitt mangedoblet på fire år.
DN171004 Aamdal trekker frem at omsetningen av boliger samlet sett har vært høy.
AP171003 Omsetningen de første par timene er bare 750.000 kroner.
AA171003 Omsetningen de første par timene er bare 750.000 kroner. ( ©NTB ) ¶
AP171001 - Snakker du nå for « din syke mor », der siktemålet er å holde oppe omsetningen i boligmarkedet ?
AP170930 - Vi har mistet 30 prosent av omsetningen etter at denne sonen kom på plass.
AP170930 Vi doblet omsetningen forrige uke, sier han.
DN170929 Inntektene fra lisensierte produkter har økt omsetningen .
DN170929 Inntektene fra lisensierte produkter har økt omsetningen .
AA170929 | Vi shopper mindre enn ventet ¶ Omsetningen i varehandelen falt med 0,6 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall.
DB170928 Inkluderes disse franchisetakerne falt omsetningen i fjor med 10 prosent, ifølge Frantzen.
AA170927 Omsetningen onsdag endte på 4,17 milliarder kroner.
SA170926 Storsenteret rykket fra, økte omsetningen med ti millioner kroner og innkasserte salgsgullet.
DN170926 Inntil videre står energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet med rundt 13.000 ansatte globalt, men nye sektorer har fått en viktig rolle.
DN170926 Inntil videre står energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet med rundt 13.000 ansatte globalt, men nye sektorer har fått en viktig rolle.
DN170926 Foto : Gorm Gaare ¶ Omsetningen i varehandelen vil vokse med rundt fire prosent til neste år, viser prognoser som hovedorganisasjonen Virke la frem tirsdag.
DN170926 Spark as, som står bak bøkene og NRK-serien om bjørnen « Brillebjørn » er blant barnefilmkonseptene som økte omsetningen sin i fjor.
DN170926 Også andre kjente norske barnefilmkonsepter sliter med omsetningen .
DN170926 Også andre kjente barnekonsepter sliter med omsetningen .
BT170926 Storsenteret rykket fra, økte omsetningen med ti millioner kroner og innkasserte salgsgullet.
AP170926 Storsenteret rykket fra, økte omsetningen med ti millioner kroner og innkasserte salgsgullet.
AP170925 Omsetningen i markedet ligger på rekordnivå, sier Bjørn-Erik Øye.
DB170924 Regnskapene for de to første selskapene er nå tilgjengelige i brønnøysundregistrene, og viser en dobling av omsetningen fra året før.
DB170924 - Showbiz er lite forutsigbart, så man må stadig kjempe for å holde relevansen og omsetningen ved like.
DB170922 Doblet resultatet ¶ Omsetningen økte ifølge avisen med 17 prosent i fjor, fra 187,4 millioner kroner i 2015 til 218,6 millioner.
AP170921 Mens enkelte butikker på Bergen Storsenter opplever en eventyrlig vekst i handelen under sykkel-VM, ser mange forretninger i sentrum en markant svikt i omsetningen .
AA170921 I Norge var omsetningen i 2016 på 105 millioner kroner, en dobling siden 2013.
AA170921 I Norge var omsetningen i 2016 på 105 millioner kroner, en dobling siden 2013.
SA170920 Mens enkelte butikker på Bergen Storsenter opplever en eventyrlig vekst i handelen under sykkel-VM, ser mange forretninger i sentrum en markant svikt i omsetningen .
BT170920 Mens enkelte butikker på Bergen Storsenter opplever en eventyrlig vekst i handelen under sykkel-VM, ser mange forretninger i sentrum en markant svikt i omsetningen .
DN170919 Omsetningen endte i 2016 på 15,9 milliarder kroner.
DN170918 Utbryteren Pexip har økt omsetningen med 170 prosent på ett år.
DN170918 I fjor økte selskapet omsetningen med 170 prosent : Fra snaut 41 til 110 millioner kroner.
DN170918 Han er også styreleder i Videxio, som i fjor økte omsetningen fra 38 til 50 millioner kroner.
DN170917 Med storsatsing på lokalmat, egen gård, ysteri og ølproduksjon økte hotellet omsetningen fra 22,4 millioner i 2015 til 27 millioner i fjor.
DB170917 Omsetningen i selskapet stammer fra undervisning, kurs og foredragsvirksomhet.
DB170916 Tolv av disse millionene ble hentet ut i 2014, da omsetningen til En Enkel Manns Foretak nådde rekordhøye 12,9 millioner kroner, ifølge Kapital.
DB170916 Den samlede omsetningen har nådd 40 millioner kroner siden selskapet ble etablert i 2012, mens nettoresultatet er nærmere 22 millioner kroner.
DN170915 Da falt omsetningen med 40 prosent nærmest over natten.
DN170914 Rundt 70 prosent av omsetningen kommer fra asiatiske fabrikker, som produserer nesten alt av elektronisk utstyr som selges i verden.
DN170914 Vil ha skatt av omsetningen
DN170914 Ifølge rapporten betaler Google tilsvarende ni prosent av omsetningen sin i skatt i de fleste land utenfor EU.
DN170914 Et av forslagene i rapporten er at selskapene skal betale skatt basert på omsetningen , og ikke som nå av de bokførte overskuddene i de landene hvor Google og Facebook er fysisk tilstede.
DN170914 - Digitale multinasjonale selskaper minimerer sine skatteinnbetalinger i EU ved å bokføre omsetningen gjennom medlemsland med lave skatteprosenter, som Irland og Luxembourg, heter det i rapporten, ifølge Reuters.
VG170913 * 20 selskaper står for over tre fjerdedel av omsetningen i hele bransjen.
AA170913 Aksjen steg 18,4 prosent før omsetningen ble satt på hold i påvente av at selskapet skulle komme med enda en melding - som ble beskjeden om at kreditorene tar over fabrikkene til selskapet.
AA170913 Aksjen styrket seg med 18,4 prosent før omsetningen ble satt på hold i påvente av at selskapet skulle komme med enda en melding - som ble beskjeden om at kreditorene tar over fabrikkene til selskapet.
DN170912 De neste fem årene venter Norvestor at omsetningen vil nå en halv milliard kroner og en tredobling av ebitda til rundt 150 millioner kroner.
DN170912 Det var også generelt fokus på aluminium blant investorene tirsdag, noe som er med på å forklare den forholdsvis høye omsetningen i Hydro.
DN170911 september med å endre praksis, eller betale en bot som tilsvarer opp til fem prosent av den gjennomsnittlige omsetningen til morselskapet Alphabet per døgn.
DB170911 Økte omsetningen
DB170911 Omsetningen økte til 4.131,6 millioner kroner i fjor, opp fra 3.783,0 millioner kroner året før.
AA170908 Kongsberg Protech Systems har slitt med en kraftig nedgang i omsetningen , som var 18,4 prosent lavere i andre kvartal i år enn i samme periode i fjor.
VG170907 Det utgjør rundt to tredjedeler av den totale omsetningen i bransjen, ifølge regnskapene til alle selskaper som ifølge Brønnøysundregistrene driver innen barnevern.
DN170907 Siden vi har lykkes i å få opp omsetningen på Business og SAS Plus med seks prosent i kvartalet, tyder det på at kundene våre er villige til å betale litt mer for å få det rette produktet, sa han til DN tirsdag.
DB170907 Med unntak av Venstre og MDG, som begge ønsker å utrede alternative reguleringsmodeller for ulovlige rusmidler, er partiene skjønt enige om at det er best å la kriminelle miljøer stå for produksjonen og omsetningen av andre rusmidler enn alkohol.
VG170906 * 20 selskaper står for over tre fjerdedel av omsetningen i hele bransjen.
AP170906 Slik politiet ser det har ansatte mottatt lønn svart og at deler av omsetningen har vært svart.
SA170905 I 2017 ligger omsetningen an til å bli nesten to millioner kroner mer.
DN170905 Siden vi har lykkes i å få opp omsetningen på Business og SAS Plus med seks prosent i kvartalet, tyder det på at kundene våre er villige til å betale litt mer for å få det rette produktet, sier konserndirektøren.
AA170905 Foto : Erik Johansen / NTB scanpix ¶ Omsetningen var på 12,2 milliarder svenske kroner, en økning fra 11,1 milliarder i samme kvartal i fjor.
AA170905 Omsetningen var på 12,2 milliarder svenske kroner, en økning fra 11,1 milliarder i samme kvartal i fjor og i tråd med det analytikerne ventet på forhånd.
DB170902 Omsetningen økte med hele 29 prosent til 36 millioner kroner.
DA170902 Kanskje skal skatten ikke bare henges på overnattingstilbudene, men legges som en promilleandel av omsetningen til alle bedriftene som tjener på reiselivet.
DN170901 For den sykkelbaserte matleveringstjenesten Foodora har både omsetningen og underskuddene hatt rakettfart.
DN170901 De tar en avgift av kundene, og også en andel av omsetningen til restauranten.
AA170901 Omsetningen fredag ble 4,02 milliarder kroner.
DN170831 Mens ringvirkningene fra oljeselskapene er stabile i Hammerfest, med 1,5 milliarder kroner i omsetning og 650 årsverk i de lokale leverandørbedriftene, faller omsetningen i resten av landsdelen, der mange politikere har håpet på at oljeboring i nord skal skape lokale arbeidsplasser.
DN170831 Inntektene til leverandørnæringen i Troms og Nordland er til sammen like stor som omsetningen rundt Hammerfest, viser tallene.
DN170831 Det største fallet kom i Nordland, der omsetningen ble halvert fra 2015 til 2016.
DN170831 Selskapet skriver at det mener flere fremtidige lansering har potensial til å blåse opp omsetningen .
DN170831 Med nesten en dobling av omsetningen fra andre kvartal 2016 og finansinntekter snarere enn finansutgifter, kunne selskapet avslutte kvartalet med nettoresultat på 199.000 dollar, eller rundt 1,5 millioner kroner.
DN170831 Egmont tar med dette opp kampen mot det skandinaviske nettverket United Influencers, som med Caroline Berg Eriksen og Anna « Mamma til Michelle Rasumussen » i spissen doblet omsetningen på sin norske avdeling til 30 millioner kroner i fjor.
DB170831 Han hevder at det viktigste argumentet for å kunne kjøpe cannabis over disk er at omsetningen flytter seg fra Akerselva og skolegården til butikker som utfører produktkontroll og som krever legitimasjon av kjøperne.
AA170831 Her ble omsetningen fra leveransene halvert.
DN170830 I fjor økte selskapene i Nøstdalhs strømkonsern omsetningen fra 171 til 230 millioner.
DN170830 Det er langt under toppen på rundt 90 noen år før vi overtok, men vi mener det ligger et betydelig potensial for å få opp omsetningen med en god del millioner.
AA170830 Den samlede omsetningen i konsernet endte på 2,4 milliarder kroner i fjor.
AA170830 Omsetningen onsdag ble 3,95 milliarder kroner.
AA170830 Omsetningen i mai-juni gikk ned med 0,6 prosent, så tallene for perioden juni-juli føyer seg dermed inn i den langsiktige trenden, som har vist en jevn stigning siden i fjor høst, ifølge SSB.
SA170829 Google har milliardomsetning i Norge og Danmark, men det meste av omsetningen registreres i Irland, der selskapsskatten er svært lav.
DB170829 Går ting som de skal i høst, ender omsetningen på sju millioner kroner.
AA170829 Omsetningen økte imidlertid til 4,17 milliarder kroner, som er 1,5 milliarder mer enn mandag.
DN170828 I samme periode har omsetningen falt fra 650 millioner kroner til et budsjett i år på 135 millioner kroner.
DN170828 I juli økte omsetningen med 18 prosent, og selskapet solgte 247.000 is hver eneste dag.
DB170828 - En god tommelfingerregel er å styre unna selskaper som verdsettes over fem ganger omsetningen .
AA170828 Omsetningen mandag var lav, bare 2,62 milliarder kroner.
DB170826 I gjennomsnitt kommer 30 prosent av omsetningen fra Norge og Sverige, mens 70 prosent er eksport.
VG170825 Rekordomsetning : Doblet omsetningen i familieselskapet ¶
DN170825 Mediekonsernet Polaris Media øker overskuddet kraftig fra i fjor, men annonseinntektene trekker omsetningen ned.
DN170825 Konsert i Oslo Spektrum og den beste omsetningen siden 2008 gjorde 2015 til et jubelår for den tidligere rockepresten Bjørn Eidsvågs majoritetseide konsertselskap, Quint as.
DN170825 Fra høydepunktet i 2015 på 18,4 millioner kroner falt omsetningen ned til snaut 11,2 millioner kroner i fjor - en nedgang på 39 prosent.
AA170825 | Kjøpesenter-stagnasjon er ingen ulykke ¶ Omsetningen har sunket på fem av de sju største kjøpesentrene i Trondheim det siste halvåret.
AA170825 Veksten har vært enorm i mange år, og i Trøndelag økte nesten alle kjøpesentrene omsetningen i 2016.
AA170825 Men omsetningen har sunget ved fem av de sju største kjøpesentrene i Trondheim.
AA170825 Hvis den synkende omsetningen skyldes at folk heller handler på internett enn i lokale forretninger, er det en beklagelig utvikling for hele handelsnæringen.
AA170825 Den synkende omsetningen i kjøpesentrene første halvår 2017 sammenliknet med første halvår 2016, er ikke stor, og flere av sentrene peker på spesielle forhold som forklaring.
DN170824 Tore Kjos' teknologiselskap femdoblet samtidig omsetningen .
DN170824 Femdoblet omsetningen
DN170824 Fallet i omsetningen skyldes ifølge selskapet i hovedsak et inntektsfall på 14,2 prosent for Kongsberg Maritime mot andre kvartal 2016.
DN170824 Så har omsetningen i bransjen doblet seg i løpet av ti år, og det blir mer og mer krevende å ta store jafs.
DN170824 Da lå omsetningen over 15 milliarder kroner.
DN170824 Så har omsetningen i bransjen doblet seg i løpet av ti år, og det blir mer og mer krevende å ta store jafs.
DN170824 Da lå omsetningen over 15 milliarder kroner.
AP170824 Målet vårt er å doble omsetningen innen tre til fem år, forteller styreleder John Vegar Holten i Alta Skiferbrudd.
DN170823 Det står for i alle fall en fjerdedel av omsetningen vår.
AP170823 Omsetningen var på 2,85 milliarder kroner, mot 2,89 milliarder i samme kvartal i fjor.
AA170823 Omsetningen var på 2,85 milliarder kroner, mot 2,89 milliarder i samme kvartal i fjor.
DN170822 I fjor økte brødrenes selskap Hospitality Invest omsetningen med 28 prosent til nær syv milliarder kroner.
DN170822 Omsetningen var også noe lavere, mens driftsresultatet ( ebit ) var mer enn halvert i kvartalet.
DB170822 Ifølge Finansavisen solgte de i fjor eiendommer i Oslo for 125,1 millioner kroner, en kraftig vekst fra året før da omsetningen landet på 42,1 millioner kroner.
DN170821 Tesla Motors Norway solgte færre biler i 2016 enn året før, men økte omsetningen .
DN170821 Ettersom 1430 av disse bilene var av den dyrere Model X, klarte selskapet likevel å øke omsetningen .
DN170821 Tesla Motors Norway solgte færre biler i 2016 enn året før, men økte omsetningen .
DN170821 Ettersom 1430 av disse bilene var av den dyrere Model X, klarte selskapet likevel å øke omsetningen .
DB170821 Ifølge Finansavisen har omsetningen i Azure Holding, som er Websteps morselskap og selskapet som skal børsnoteres, økt fra 534 til 563 millioner kroner siden 2014, mens driftsresultatet før avskrivninger har steget fra 62 til 73 millioner.
DA170819 Det merkes på omsetningen , forteller hun.
DA170819 - Det at vi har arrangementer, gjør at vi dobler omsetningen veldig mange ganger.
AP170819 Det er bare kino av norske kulturtilbud som slår konserter, og halvparten av omsetningen i norsk musikkbransje kommer fra konserter.
AP170819 Omsetningen for ti av de største lå totalt sett på nesten én milliard kroner - rundt 300 millioner mer enn året før.
DB170818 Vi fokuserer ikke så mye på omsetningen , men er fornøyde med året som gikk. 2016 var et godt driftsår, sier daglig leder Jan Axel Syberg i Off Piste, ifølge avisen.
DN170817 Omsetningen i kvartalet ble på 123,36 milliarder dollar, mot ventede 123,15.
DN170817 Omsetningen økte med 59 prosent til 56,6 milliarder yuan ( 67,2 milliarder kroner ) - den høyeste veksten på syv år.
DN170816 Kid øker omsetningen ¶ ¶
DN170816 Kid øker omsetningen ¶ ¶ | - Ikke i nærheten av et overopphetet marked ¶
DN170816 | Kid øker omsetningen
DN170816 Til tross for at påsken ga fire færre handledager enn ifjor økte Kid Interiør omsetningen med 4,9 prosent til 278 millioner kroner i andre kvartal.
DN170816 Størst vekst sto det helnorske Atomic Soul-konsernet for, som økte omsetningen med over 80 millioner fordelt på to selskaper rettet mot henholdsvis det norske og internasjonale artistmarkedet - Atomic Soul Booking as og Friction as. - 2016 var et av de beste årene vi har hatt noensinne, tror jeg, sier styremedlem og promotør Rune Lem i Live Nation.
DN170816 I fjor hadde Friction artister som Justin Bieber, Ellie Goulding og Shawn Mendes på Norgesbesøk, og økte omsetningen med 64 millioner kroner.
DN170816 Artister som Justin Bieber, Bruce Springsteen og Adele bidro til at Norges største bookingbyråer økte omsetningen med 180 millioner kroner i fjor.
AA170816 Kafeene og utestedene får omsider fart på omsetningen igjen og det blir nesten ikke mulig å få sitteplass på bussen.
DN170815 Uber doblet omsetningen i Norge ¶ ¶
DN170814 | Uber doblet omsetningen i Norge ¶
AA170814 Omsetningen endte på sommerlige 3,26 milliarder kroner.
DA170812 En sånn tidlig lørdagskonsert er strategisk viktig for Øyafestivalen, for å få folk til å komme inn i parken tidlig, og sette fart i omsetningen av mat og drikke.
DN170811 Selskapet er nå på god vei mot milliardomsetning og økte i fjor omsetningen med 26 prosent til 758 millioner kroner.
VG170810 Den skyldes i hovedsak at vi økte omsetningen på eventer og i restauranten på Latter.
DB170810 - 70 prosent av omsetningen vår er fra andre produkter enn boksere, sier han, og trekker frem Bambull-undertøyet som har solgt mye.
AP170810 I første kvartal 2017 var den sesongjusterte omsetningen 19,2 prosent høyere enn fjoråret.
AP170810 De anslår at medlemsbedriftene står for 80 prosent av omsetningen i det norske bemanningsmarkedet.
DN170809 Tesla løfter omsetningen og taper mindre enn ventet ¶
DN170808 Det er en forverring av situasjonen fra året før, da omsetningen var nesten dobbelt så høy og underskuddet bare 12 millioner kroner.
DB170808 Selve omsetningen vises ikke før eiendommen er solgt til sluttbruker.
DB170808 ( Finansavisen ) : - Målet for fjoråret var å doble omsetningen , og det greide vi, sier adm. direktør Thomas Bergum Bø i Bonum.
AP170808 Nå står de for 67,4 prosent av omsetningen .
AP170808 I 2005 sto lavpriskjedene for 46,9 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet i Norge.
AP170808 Aftenposten og flere andre medier har skrevet om Remas nedgang i omsetningen enkeltmåneder.
AP170808 - Vi skjønte at omsetningen var kunstig høy.
AP170808 Omsetningen viser en nedgang på 0,6 prosent.
AP170808 Omsetningen og bruken av disse stoffene er regulert på ulike måter.
DB170807 I USA er privateide selskaper sparsomme med finansiell informasjon, men basert på pressemeldinger har omsetningen for lengst passert 1 milliard kroner årlig.
DB170807 I 2006 hadde selskapet en årlig omsetning på 22 millioner, mens Dagens Næringsliv nylig skrev at omsetningen i år trolig vil være over 3000 millioner.
DN170806 - I tillegg til at nordmenn bruker mer på luksusvarer gir også turister et godt bidrag til omsetningen .
DN170805 Omsetningen steg imidlertid seks prosent, til 57,52 milliarder dollar.
DB170805 Siden oppstarten av selskapet i Norge i 2010 har omsetningen økt markant.
DB170805 Da var omsetningen nær 30 millioner kroner.
AA170805 Siden oppstarten av selskapet i Norge i 2010 har omsetningen økt markant.
AA170805 Da var omsetningen nær 30 millioner kroner.
DN170804 Tesla løfter omsetningen og taper mindre enn ventet ¶
DN170804 Tross den skyhøye omsetningen er det imidlertid ikke musikkstrømming noen lukrativ virksomhet selskapet driver.
DN170804 Inntektsnedgang ¶ Omsetningen på 804 millioner er en nedgang for selskapet, som omsatte for drøyt 819 millioner kroner i 2015.
DN170804 Tross den skyhøye omsetningen er imidlertid ikke musikkstrømming noen millionbutikk for selskapet.
DN170804 I fjor ga det United Influencers inntekter på nesten 30 millioner kroner - nær en dobling av omsetningen i 2015.
DN170804 Doblingen av omsetningen fra 2015 til 2016 handler stort sett om at flere bedrifter ser effekten av å jobbe med influencer marketing, og at vi som selskap har utviklet oss, sier tidligere daglig leder, nå COO i United Influencers International, Julie Holst Berntsen.
DN170804 Bloggnettverket United Influencers doblet omsetningen til 30 millioner kroner i 2016.
DN170804 - Vi har fått inn over 400 nye profiler, så vi har ikke merket noen nedgang i omsetningen , sier hun.
AP170804 Obama-administrasjonen valgte ikke å håndheve bestemmelsene strengt, men Sessions har varslet at han vil slå ned på omsetningen av stoffet.
AP170804 I tillegg kommer salget til butikker og restauranter over hele landet, som tross alt utgjør den største delen av omsetningen .
AP170804 I april i fjor var omsetningen i vår egen gårdsbutikk rundt 8000 kroner.
AP170804 Hittil i år har Tingvollost omsatt ost for 5,9 millioner kroner, nesten to millioner mer enn omsetningen i samme periode i fjor.
DN170803 Tesla løfter omsetningen og taper mindre enn ventet ¶
DN170803 I siste kvartal falt omsetningen med 10 prosent.
DN170803 For sjette kvartal på rad falt omsetningen fra Kina-markedet.
DN170803 Apple økte den globale omsetningen i siste kvartal, men det kinesiske markedet henger etter.
DB170803 Og siden programmet ble spilt inn i fjor har omsetningen økt.
DA170803 - Noe av det som har dratt prisene opp tidligere har vært omsetningen av eneboliger.
AA170803 Omsetningen var beskjedne 3,5 milliarder kroner.
DN170802 Øker omsetningen ¶ Omsetningen endte på 2,79 milliarder dollar, mot 1,56 milliarder dollar i tilsvarende kvartal i fjor og 2,7 milliarder dollar i første kvartal i år.
DN170802 Øker omsetningen
DN170802 | Tesla løfter omsetningen og taper mindre enn ventet ¶
DN170802 Øker omsetningen ¶ Omsetningen endte på 2,79 milliarder dollar, mot 1,27 milliarder dollar i tilsvarende kvartal i fjor og 2,7 milliarder dollar i første kvartal i år.
DN170802 Øker omsetningen
DN170802 | Tesla løfter omsetningen og taper mindre enn ventet ¶
DN170802 For inneværende kvartal guidet selskapet høyere omsetningen enn ventet, noe som sendte aksjen til det høyeste nivået noensinne i etterhandel tirsdag.
DN170802 Omsetningen var også bedre enn ventet.
DN170802 Det viste over en dobling i omsetningen fra 209,7 millioner dollar i andre kvartal i fjor, til 464,6 millioner dollar i andre kvartal i år.
DN170802 Klassekampen økte omsetningen sin med over ti prosent i 2016, med en regnskapsført inntekt på drøyt 142 millioner kroner.
DN170802 | Ylvis-brødrene tjener fortsatt millioner - storebror sitter igjen med mest penger ¶ Omsetningen i komikerbrødrenes aksjeselskap falt litt, men Vegard ( 38 ) og Bård Ylvisåker ( 35 ) satt igjen med mer penger enn året før.
AA170802 Den gode omsetningen skyldtes økt salg av modellene Model S og Model X.
AA170802 Den amerikanske elbilprodusenten Tesla doblet omsetningen det siste kvartalet, men samtidig økte underskuddet til 2,7 milliarder kroner.
AA170802 Den gode omsetningen skyldtes økt salg av modellene Model S og Model X.
AA170802 Den amerikanske elbilprodusenten Tesla doblet omsetningen det siste kvartalet, men samtidig økte underskuddet til 2,7 milliarder kroner.
AA170802 Totalt var omsetningen på 169 milliarder kroner.
DN170801 Mac-salget sto for 5,59 milliarder dollar av omsetningen i kvartalet.
DN170801 - Med omsetningen opp syv prosent på årsbasis er vi glade for å kunne rapportere økende vekst for tredje kvartal på rad og den høyeste omsetningen innen tjenester i et kvartal noensinne, sier Cook i en pressemelding fra selskapet tirsdag.
DN170801 - Med omsetningen opp syv prosent på årsbasis er vi glade for å kunne rapportere økende vekst for tredje kvartal på rad og den høyeste omsetningen innen tjenester i et kvartal noensinne, sier Cook i en pressemelding fra selskapet tirsdag.
DN170801 I tilsvarende kvartal i fjor var omsetningen på 42,36 milliarder dollar.
DN170801 Omsetningen endte på 45,41 milliarder dollar i kvartalet, mens det var ventet 44,89 milliarder dollar.
DN170801 Omsetningen var også bedre enn ventet og selskapet fikk økte antallet abonnementer med 61.000.
AP170801 Totalt var omsetningen på 169 milliarder kroner.
AA170801 Omsetningen steg med 7 prosent til 45,4 milliarder dollar, tilsvarende 360 milliarder kroner.
DN170731 Svak vekst i både antall brukere og omsetningen ble trukket frem som årsaker til den brutale nedturen.
DN170731 Thomas Giertsens produksjonsselskap Feelgood økte omsetningen i 2016, men endte med et resultatfall på nesten 50 prosent.
DN170731 I Feelgood Scene falt omsetningen fra 25,6 millioner til 15,4 millioner kroner i 2016 - og selskapet endte med et resultat før skatt på minus 0,8 millioner kroner.
DN170731 Thomas Giertsens produksjonsselskap Feelgood økte omsetningen i 2016, men endte med et resultatfall på nesten 50 prosent.
DN170731 I Feelgood Scene falt omsetningen fra 25,6 millioner til 15,4 millioner kroner i 2016 - og selskapet endte med et resultat før skatt på minus 0,8 millioner kroner.
DB170729 Resultatet er en konsekvens av høy organisk vekst, hvor vi klarer å holde marginene oppe samtidig som kostnadene går ned i prosent av omsetningen , forteller sjefen til Finansavisen.
DN170728 Ifølge estimater fra Citi og Handelsbanken var det ventet en nedgang i omsetningen på henholdsvis 0,7 og 1,0 prosent, ifølge data fra Bloomberg News.
DN170728 Omsetningen for netthandel og salg av klær og sportsutstyr hadde derimot en økning i samme periode og bidro dermed til å dra tallene opp.
AP170728 I 2014 ble det anslått at over 80 prosent av omsetningen ved norske verft var knyttet til bygging av offshorefartøyer.
DN170727 Omsetningen landet på 38 milliarder dollar, 0,8 milliarder dollar mer enn ventet, mens resultat per aksje landet på 0,4 dollar, solid lavere enn de 1,42 dollarene analytikerne hadde ventet, ifølge estimater innhentet av Bloomberg, skriver Business Insider.
DN170726 Subsea 7 legger frem en omsetningen på 1022 millioner dollar, mot ventede 977 millioner.
DN170726 Selv om bare omsetningen var fem prosent høyere enn Citis estimater, var resultatene høyere som følge av : ¶
DN170726 Omsetningen var også høyere enn forventet.
AA170726 Omsetningen økte med 45 prosent til over 73 milliarder kroner, og Facebook hadde ved utgangen av juni 2,01 milliarder aktive brukere, opplyser selskapet.
AA170726 Dersom de tyske bilprodusentene blir funnet skyldige i å ha brutt EUs konkurranseregler, kan de bli idømt bøter på opptil 10 prosent av omsetningen .
VG170725 Ifølge The Guardian gikk omsetningen ned med 84 prosent fra 2014-2015.
DN170725 Også fjoråret endte med minus for Hydrolift, som opplevde nesten halvering av omsetningen , og mer enn 20 millioner kroner i underskudd i fjor.
DN170725 Annonsegiganten øker omsetningen i sitt norske aksjeselskap, men tallene forteller ikke hele bildet.
DB170725 Kjeden har hatt vekst i omsetningen hvert år siden årtusenskiftet, og har tjent penger hvert år siden oppstarten i 1994.
DB170725 Omsetningen steg til 173 millioner kroner, tilsvarende 28 prosent vekst fra 2015.
DN170724 Omsetningen er på hele 26 milliarder dollar, opp fra 21,5 milliarder for et år siden og omtrent en halv milliard dollar bedre enn analytikerne ventet.
DN170724 Omsetningen er på hele 26 milliarder dollar, opp fra 21,5 milliarder for et år siden og omtrent en halv milliard dollar bedre enn analytikerne ventet.
DN170724 - Omsetningen i USA økte 23 prosent.
DB170724 Omsetningen steg ifølge avisen fra 77,9 til 95,1 millioner kroner.
DB170724 | Avslører Johnny Depps ville pengesløsing ¶ ¶ OMSETNINGEN NED : Eiendomsmegler og TV-profil Fredrik Eklund ( 40 ) har gjentatte ganger blir kåret til en av New Yorks beste innen sitt fag.
DN170722 Fremantlemedia, som produserer tv-serier som Idol og Norske Talenter, økte i 2016 omsetningen tross trange tider.
DN170721 Fremantlemedia, som produserer tv-serier som Idol og Norske Talenter, økte i 2016 omsetningen tross trange tider.
DN170720 Omsetningen endte i overkant av 10 millioner kroner, men med et underskudd på 1,88 millioner kroner før skatt.
DB170720 Hovedforskjellen vil ligge i en konseptendring, der den mer tradisjonelle restauranten til Dolly Dimple's blir byttet ut med Domino's, der brorparten av omsetningen vil komme fra take away-virksomhet.
DB170720 Norgesgruppen konstaterer at omsetningen av vegetarprodukter allerede er doblet, sammenlignet med tall fra hele 2016.
DA170720 I den samme perioden har omsetningen til strømmebransjen syttendoblet seg, sier Urfjell.
AA170720 Omsetningen i andre kvartal var på 23,3 milliarder dollar, noe som tilsvarer 189 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
DN170718 Schibsteds kvartalsrapport forteller at disse avisene mister inntekter fra digitale salg - samtidig som omsetningen fra papiravisene faller sterkt.
AA170718 I andre kvartal i år var den digitale omsetningen i VG på 216 millioner kroner, opp fra 163 millioner kroner fra samme periode i fjor.
AA170718 Den digitale omsetningen øker samtidig.
AA170718 Omsetningen i Norge for rubrikkannonsemarkedet i andre kvartal økte fra 429 millioner kroner i fjor til 486 millioner kroner i samme periode i år.
AA170718 Omsetningen for papiravisen sank fra 259 millioner kroner i andre kvartal 2016 til 224 millioner kroner i andre kvartal i år.
AA170718 I første halvår falt omsetningen med 2,9 milliarder kroner.
DN170717 Tall fra 1.800 nettbutikker i Norge viser at omsetningen har økt med 9,6 prosent i første halvår av 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.
DN170717 Selskapet kuttet guidingen for omsetningen for inneværende år.
DN170717 Omsetningen steg med 15,8 prosent i annet kvartal til 3.432 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.
DN170717 Omsetningen i Digi falt annet kvartal med 10,6 prosent til 3.049 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
DA170717 Hvor mye betyr turister for omsetningen ?
DA170717 - I sommermånedene står de for en høy andel av omsetningen i sentrum.
AP170717 Telenor økte omsetningen med en drøy halv milliard kroner til snaut 31,5 milliarder, mens resultat før skatt falt fra 3,8 til 2,4 milliarder kroner.
AA170717 Telenor økte omsetningen med en drøy halv milliard kroner til snaut 31,5 milliarder, mens resultat før skatt falt fra 3,8 til 2,4 milliarder kroner.
AA170717 Telenor økte omsetningen med en drøy halv milliard kroner til snaut 31,5 milliarder, mens resultat før skatt falt fra 3,8 til 2,4 milliarder kroner.
AA170717 Tall fra 1.800 nettbutikker i Norge viser at omsetningen har økt med 9,6 prosent i første halvår av 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.
DN170715 Omsetningen økte til 2,85 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 2,69 milliarder i første kvartal, skriver E24.
DN170715 Kommersiell TV mistet 4,9 prosent av omsetningen og fikk 202 millioner reklamekroner.
AA170715 - Av omsetningen i andre kvartal kom 144 millioner fra bompengeløsninger, som tilsvarer 60 prosent. 40 prosent kommer dermed fra andre typer løsninger, sier Volldal.
SA170714 Old Trafford-dynastiet er den klubben i verden som sammen med Real Madrid og Barcelona som har den største omsetningen , men foreløpig brukes ingen av de 5,8 milliarder kronene som sklir gjennom systemet, på et kvinnelag.
SA170714 - Budsjettene til damelagene er en beskjeden del av omsetningen i de europeiske storklubbene.
FV170714 Old Trafford-dynastiet er den klubben i verden som sammen med Real Madrid og Barcelona som har den største omsetningen , men foreløpig brukes ingen av de 5,8 milliarder kronene som sklir gjennom systemet, på et kvinnelag.
FV170714 - Budsjettene til damelagene er en beskjeden del av omsetningen i de europeiske storklubbene.
DN170714 Orklas merkevarevirksomhet ( Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Foods ) hadde tilsammen en omsetningsvekst på fem prosent i første halvår, veksten uten omsetningen fra oppkjøpte selskaper var på 1,1 prosent.
DN170714 Ferske halvårstall fra Mediebarometeret viser at videoannonsering på internett er i sterk vekst - omsetningen er nå 29 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.
DN170714 Ferske halvårstall fra Mediebarometeret viser at videoannonsering på internett er i sterk vekst - omsetningen er nå 29 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.
AP170714 Old Trafford-dynastiet er den klubben i verden som sammen med Real Madrid og Barcelona som har den største omsetningen , men foreløpig brukes ingen av de 5,8 milliarder kronene som sklir gjennom systemet, på et kvinnelag.
AP170714 - Budsjettene til damelagene er en beskjeden del av omsetningen i de europeiske storklubbene.
AA170714 Omsetningen av brokkoli går bra, men det har vært litt lite vare tilgjengelig.
VG170713 Da var omsetningen på beskjedne 831.000 kroner, og overskuddet på like beskjedne 148.000 kroner.
DN170713 Vi har ambisjoner om minst en dobling i omsetningen innen tre til fem år gjennom både organisk vekst og nye oppkjøp, sier han.
DN170713 Driftsresultatet var på oppunder 200 millioner kroner, nesten en tredobling fra fjorårskvartalet, mens omsetningen falt fra 1,9 til 1,5 milliarder kroner.
DN170713 Omsetningen var i kvartalet på 873 millioner kroner, mot 1 326 millioner kroner i samme periode i 2016.
AA170713 På samme tid i fjor var omsetningen 6,6 milliarder kroner.
DN170712 Dæhlie har doblet omsetningen de siste tre årene og det ble bekreftet at omsetningen nærmet seg rundt 200 millioner kroner.
DN170712 Dæhlie har doblet omsetningen de siste tre årene og det ble bekreftet at omsetningen nærmet seg rundt 200 millioner kroner.
DN170712 Avtalen med langrennslandslaget var dyr for Dæhlie-merkevaren, men de har doblet omsetningen de siste tre årene og har forlenget avtalen med Skiforbundet.
DN170712 Active Brands økte ikke bare omsetningen i konsernet med 225 millioner kroner fra året før, til 878 millioner kroner i 2016.
AP170712 Jens Olav Dankertsen er svært fornøyd, selv om omsetningen er noe lavere enn målsettingen.
VG170710 Det er manager Harald Wiik som kan se tilbake på fjoråret med den største omsetningen i sitt selskap, Scoundrel Days AS - oppkalt etter a-has andre album.
DN170710 | Nettbutikken til dette søskenparet økte omsetningen med 57 prosent ¶
DB170709 I fjor bidro avtalen om salg av den solcellebaserte lampen SunBell til at selskapet tredoblet omsetningen til 165 millioner kroner.
DA170708 Det har gjort at omsetningen i de tre sommermånedene har økt med nesten 30 prosent i denne perioden.
DA170707 De fire største kommersielle selskapene i barnehagesektoren har økt omsetningen sin fra 3 milliarder i 2013 til 5,7 milliarder i 2016.
DN170706 Antall usolgte Oslo-boliger har mer enn tredoblet seg i løpet av det siste året, omsetningen har falt med vel 10 prosent og det tar vesentlig lengre tid å selge en bolig.
DN170706 Omsetningen ved taxfreeutsalgene ved Doha-flyplassen falt med 25 prosent den første uken etter at blokaden startet i juni, ifølge al-Baker.
VG170705 Resultatet før skatt ble på 5, 1 millioner kroner, en soleklar rekordforbedring fra det det tidligere toppåret i 2014 da omsetningen var på ti millioner og overskuddet på 1, 3 milllioner kroner.
NL170705 I Tromvik jobber 75 personer på fiskebruk og fartøyer, og omsetningen er omlag 100 millioner.
DN170705 Omsetningen i selskapet har vært rimelig stabil mellom 10 og 15 millioner kroner de siste ti årene, med unntak av toppåret 2011, da det omsatte for 22,8 millioner kroner.
DB170705 Vi har doblet omsetningen siden åpningen og er klart best i Norden og blant de beste i Europa, sier Ådne Søndrål.
DB170705 Vi har doblet omsetningen siden åpningen og er klart best i Norden og blant de beste i Europa, sier Ådne Søndrål til Finansavisen.
DB170705 - 2016 var et svært godt år med god vekst i omsetningen , sier Søndrål som håper Finland-etableringen skal bli like bra.
AA170705 Unntaket er i 2011, da omsetningen var hele 22,8 millioner kroner.
AA170705 Tall presentert av DN viser at selskapet i 2016 omsatte for 12,1 millioner kroner, mens omsetningen var på 13,2 millioner i 2015.
AA170705 De siste årene har omsetningen til selskapet holdt seg stabilt mellom 10 og 15 millioner kroner.
DB170704 - Vi har i 2016 ikke hatt fokus på vekst, men tvert imot arbeidet for å redusere den delen av omsetningen som er ulønnsom, forklarer sjefen til Finansavisen på spørsmål om den svekkede omsetningen .
DB170704 - Vi har i 2016 ikke hatt fokus på vekst, men tvert imot arbeidet for å redusere den delen av omsetningen som er ulønnsom, forklarer sjefen til Finansavisen på spørsmål om den svekkede omsetningen.
DN170703 I 2016 falt omsetningen med 6,8 prosent til 1084 millioner kroner.
DB170703 Januar 2015 skrev VG at omsetningen av kylling falt med 20 prosent i verdi i fjerde kvartal.
AP170703 Det var 2.1 prosent bedre enn året før og den fjerde største omsetningen i stiftelsens historie.
AP170703 største omsetningen i stiftelsens 34-årige historie.
AA170701 Hurtigruten utgjør 6 prosent av omsetningen i Tromsø havn.
VG170630 Og selv i dag, ti år etter, har den totale omsetningen i spillmarkedet fortsatt ikke tatt igjen 2005-tallene.
VG170630 Man anslår at cirka 200 000 problem- og risikospillere står for 90 prosent av omsetningen på automatene, og antallet spilleavhengige er om lag 70 000.
DN170630 Regnskapet for shippingaktivitetene for i fjor viser at omsetningen sank med over 330 millioner kroner.
DN170629 Tre Michelin-stjerner sendte omsetningen til værs for topprestauranten Maaemo.
DN170629 Regnskapet viser en økning i omsetningen for hele konsernet på cirka syv prosent.
DN170627 Gaare ¶ Omsetningen til NRK-komikerens Seegood AS gikk ned med 14 prosent i 2016, fra drøye syv millioner kroner i 2015 til en bokført omsetning på litt over seks millioner i fjor.
AA170627 Omsetningen tirsdag var på 2,9 milliarder kroner.
DB170625 Fjorårets comeback med a-ha var den viktigste årsaken til at omsetningen til Multitainment fikk et løft.
AA170622 I vest hadde både Voss Resort og Eikedalen en nedgang i omsetningen på 12 prosent.
VG170621 Lotteriene står også for den største andelen av omsetningen .
VG170621 For selv om vi lever i en tid der den digitale utviklingen går i rasende fart, kommer halvparten av omsetningen til Norsk Tipping fortsatt fra fysisk handel.
DN170621 I vest hadde både Voss Resort og Eikedalen en nedgang i omsetningen på 12 prosent.
DN170620 Samtidig jobbet man for å få ned kostnadene frem til omsetningen hadde tatt seg opp.
DN170619 Geelmuyden Kiese derimot, økte omsetningen med nesten 30 prosent til 175,4 millioner kroner i 2016.
DB170619 - Inkludert alle sidevirksomheter i Synnøve Finden ble omsetningen 1,4 milliarder kroner i 2016, men resultatet er noe svakere enn tidligere, fastslår Trond Haug, adm. direktør i Synnøve Finden overfor Finansavisen.
SA170617 Oversikten viser at omsetningen ved hans feriested Mar-a-Lago i Florida økte, og at han har hatt 20 millioner dollar i inntekter fra det nye hotellet som ble åpnet i Washington i september i fjor.
DN170617 Oversikten viser at omsetningen ved hans feriested Mar-a-Lago i Florida økte, og at han har hatt 20 millioner dollar i inntekter fra det nye hotellet som ble åpnet i Washington i september i fjor.
AA170617 Oversikten viser at omsetningen ved hans feriested Mar-a-Lago i Florida økte, og at han har hatt 20 millioner dollar i inntekter fra det nye hotellet som ble åpnet i Washington i september i fjor.
AA170617 Oversikten viser at omsetningen ved hans feriested Mar-a-Lago i Florida økte, og at han har hatt 20 millioner dollar i inntekter fra det nye hotellet som ble åpnet i Washington i september i fjor.
VG170616 Så populær at den tollfrie omsetningen av vin og brennevin truer Vinmonopolets legitimitet.
DB170616 ¶ MCDONALD´S : Selv om omsetningen øker, sliter flere av restaurantene med å tjene penger.
DB170616 Inkludert de 60 restaurantene som drives av franchisetagere, ble omsetningen 1.741 millioner.
DB170616 ( Finansavisen ) : Omsetningen , som inkluderer inntektene fra eget hamburgersalg og franchiseavgifter, endte på 645 millioner kroner.
DB170616 - Vi har vokst med nesten 400 prosent siden ifjor, omsetningen har økt fra 500 000 pund, så vi er veldig fornøyde, uttalte James Middleton den gang - selv om selskapet hadde til gode å gå med overskudd.
DB170615 Ifølge Finansavisen kommer rundt 99 prosent av omsetningen fra andre land enn Norge, og USA er det største markedet med en andel på 47 prosent.
BT170615 Omsetningen var nedadgående og selskapet måtte flere år på rad tåle valutatap som stammer fra et lån i sveitsiske franc.
VG170614 Omsetningen har primært foregått i Norge og Norden, men ifølge DN planlegger Kygo Life å ekspandere globalt i 2018, samt opprette en egen butikk for utsalg i Oslo.
NL170614 Tromsø sentrum syder av folk, kafeer og restauranter får også opp tempoet, da gjelder det omsetningen , og hotellene er fullbooket i god tid på forhånd.
DN170614 Også turutstyrsprodusenten Helsport, som har vært ledende på telt og campingutstyr i Norden, har gjort et byks de to foregående årene da de økte omsetningen fra 77,9 millioner kroner til 120 millioner kroner i 2016.
DN170614 Devold har økt omsetningen med 30 prosent siden 2015.
DN170614 Bergans økte omsetningen til 665 millioner kroner i 2015.
DA170609 Selv om billettene er utsolgt på forhånd, påvirker været omsetningen .
AA170609 Omsetningen av øl og vin falt med 5,8 og 5,3 prosent, mens nedgangen for brennevin og rusbrus var henholdsvis 1,3 og 2,4 prosent.
AP170608 I 2015 økte omsetningen av ebøker med 18 prosent fra året før, mens økningen i 2016 kun var på 6 prosent.
AA170608 I 2015 økte omsetningen av ebøker med 18 prosent fra året før, mens økningen i 2016 kun var på 6 prosent.
AA170608 | Omsetningen i industrien økte ¶ Omsetningen i norsk industri har økt med 2,6 prosent, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170608 De sesongjusterte tallene fra SSB for månedene februar til april viser at det særlig er oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trekker omsetningen opp sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.
AA170608 ( ©NTB ) ¶ | Omsetningen i industrien økte ¶
DB170607 Drivstoffsalg utgjør rundt 30 prosent av omsetningen ved stasjonen. 19,5 millioner kroner, eller 26 prosent, kommer fra boller og kaffe, mens det resterende er andre kioskvarer.
DB170607 Selv om insulin er mest kjent for sin sentrale rolle i metabolismen ( forbrenningen og omsetningen ) av karbohydrater, så påvirker hormonet fett- og proteinmetabolismen nesten like mye.
DA170607 Omsetningen økte fra 47 mill i 2015 til 51,4 mill i 2016, og et overskudd på 2,5 millioner.
DN170606 Rognkjeksoppdretteren Norsk Oppdrettsservice i Flekkefjord økte omsetningen med nær 50 prosent i fjor.
DA170606 Vi ser at omsetningen øker, salgstiden går ned og prisene øker.
FV170604 Over 100 innleide ansatte og 40 millioner av omsetningen forsvant for Bemanningsbyraaet Sørlandet i fjor.
FV170602 NorgesEnergi økte omsetningen med 290 millioner kroner i fjor.
DN170602 Dermed steg omsetningen med nær 50 prosent.
DA170602 Færre folk kommer seg ut, og da de politiske myndighetene endret skjenketidene fra klokka 03.00 til 02.00 for omkring tre år siden, så falt omsetningen kraftig.
SA170601 Omsetningen i fjor var på 300 milliarder norske kroner.
DB170601 Alt i alt endte omsetningen på 380 millioner kroner og resultat før skatt ble imponerende 111 millioner.
AP170601 Omsetningen i fjor var på 300 milliarder norske kroner.
SA170531 Rema-sjef Ole Robert Reitan sliter fremdeles at omsetningen faller i Rema-butikkene.
AP170531 Rema-sjef Ole Robert Reitan sliter fremdeles at omsetningen faller i Rema-butikkene.
AP170531 I mars falt omsetningen med 7,1 prosent, mens konkurrentenes omsetning steg, ifølge VG.
AP170531 Da vil jo omsetningen preges av det, sa Reitan til Aftenposten under resultatpresentasjonen i mars.
AA170531 Rema-sjef Ole Robert Reitan sliter fremdeles at omsetningen faller i Rema-butikkene.
AA170531 I mars falt omsetningen med 7,1 prosent, mens konkurrentenes omsetning steg, ifølge VG.
AA170531 Da vil jo omsetningen preges av det, sa Reitan til Aftenposten under resultatpresentasjonen i mars.
DN170530 I deler av 2016 strammet japanske forbrukere inn og omsetningen er nesten den samme som i 2014.
DB170530 Bare fra 2014 til 2016 økte selskapet omsetningen med 800 millioner kroner til 5,73 milliarder kroner.
SA170528 Det sier seg selv at kriminaliteten ikke blir helt borte, men som med alkohol vil mesteparten av omsetningen selvsagt flytte seg innenfor loven på sikt.
DB170528 Norges største byggevarekjede, Optimera, økte omsetningen med nesten 16 prosent til over 9 milliarder kroner.
DN170527 Siden 2011 er omsetningen mer enn doblet og havnet i fjor på 14 millioner kroner, til tross for at de ikke tilbyr mer enn 16 sengeplasser.
VG170526 Rekordomsetning : Doblet omsetningen i familieselskapet ¶
AP170526 Forskeren omtaler flyplassen som « Norges største kjøpesenter, » på grunn av den store omsetningen flyplassen genererer.
FV170525 | Økte omsetningen med nesten 100 mill. : - Alt i alt er vi middels fornøyd ¶
AA170524 Omsetningen var imidlertid lav.
DN170523 « Den svake utviklingen i omsetningen fra 2014 til 2016 reflekterer den interne vektleggingen av å transformere selskapet og tap av inntekter som følge av at kontrakten med DNB ikke ble fornyet », skriver selskapet i meldingen og viser til at Evry mistet en kontrakt om drifting av DNBs nettbank i 2013.
DN170523 Omsetningen i selskapet falt fra 12,8 milliarder kroner i 2014 til 12,3 milliarder i 2026 ¶
AA170523 Omsetningen var snaut 3,3 milliarder kroner, som er noe under normalen.
NL170522 | Omsetningen stoppet på snaue 80 mill.
DN170522 Jeg tror ikke det er andre land i Europa hvor aktørene investerer 32 prosent av omsetningen i ekom-markedet som man gjør i Norge, sier Olsen.
DN170522 Den totale omsetningen ble nesten 34 milliarder - en nedgang på 101 millioner fra året før.
DN170522 - En tredjedel av omsetningen i bransjen går tilbake til investeringer.
DN170522 Man kan få store bøter på opp mot fire prosent av omsetningen , legger han til.
AP170522 Over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge kommer fra under 10 prosent av dem som spiller.
AP170522 Over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge kommer fra under 10 prosent av dem som spiller.
VG170520 Men vi ville ikke hatt suksess og økt omsetningen av Jarlsberg i utlandet om kvaliteten ikke var god.
SA170520 Men vi ville ikke hatt suksess og økt omsetningen av Jarlsberg i utlandet om kvaliteten ikke var god.
DN170520 Men vi ville ikke hatt suksess og økt omsetningen av Jarlsberg i utlandet om kvaliteten ikke var god.
DB170520 Men vi ville ikke hatt suksess og økt omsetningen av Jarlsberg i utlandet om kvaliteten ikke var god.
DB170520 I år vil omsetningen stige ytterligere når de åpner 65 nye rom i Bergen neste måned.
BT170520 I år vil omsetningen stige ytterligere når Smith-Sivertsen åpner 65 nye rom i Bergen neste måned, skriver Finansavisen videre.
AP170520 Men vi ville ikke hatt suksess og økt omsetningen av Jarlsberg i utlandet om kvaliteten ikke var god.
NL170519 Omsetningen endte på over 180 millioner kroner - ikke veldig langt unna rekordåret 2011.
DN170519 Selskapet har økt omsetningen med nesten 30 prosent siden 2015.
BT170519 | Bedrifter i Kong Oscars gate sliter mens gaten rustes opp ¶ Omsetningen hos Frank Olsen Brilleoptikk i Kong Oscars gate har falt drastisk siden opprustningen av gaten startet i fjor.
DN170517 Den begredelige vinteren gjorde at omsetningen i sportskjedene falt i årets tre første måneder.
DN170517 Omsetningen på 1,5 milliarder kroner har økt betydelig i etterkant av oppkjøpet av Anton Sport.
DN170517 Brødboksen øker omsetningen sin med 50 prosent i 17. mai-uken.
SA170516 Ferdigmatprodusenten Fjordkjøkken AS på Varhaug har økt omsetningen hvert eneste år siden etableringen i 1996, kun med unntak av finanskriseåret 2009.
DN170516 Den børsnoterte spillprodusenten Funcom femdoblet omsetningen i første kvartal i 2017 sammenlignet med samme kvartal i fjor, og landet på 10,9 millioner dollar.
DN170516 Den børsnoterte spillprodusenten Funcom femdoblet omsetningen i første kvartal i 2017 sammenlignet med samme kvartal i fjor og landet på 10,9 millioner dollar.
DN170516 Snart er omsetningen av utendørsreklame større enn reklameomsetningen i papiravisene, viser ferske tall fra Mediebarometeret.
SA170515 På denne måten har man fått omsetningen inn i mer kontrollerte former.
DN170515 Snart er omsetningen av utendørsreklame større enn reklameomsetningen i papiravisene, viser ferske tall fra Mediebarometeret.
DB170515 I fjor økte omsetningen med 12,5 prosent til 286 millioner kroner netto.
DB170515 I tillegg har mange av disse egne bunadssystuer, og om lag 70 prosent av omsetningen i disse butikkene er knyttet til bunad. 36 av Husfliden-butikkene er medlem i kulturorganisasjonen Norges Husflidslag.
AA170515 Signicat økte omsetningen fra 57 millioner i 2015 til hele 93 millioner kroner i fjor.
AP170512 Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen rapporterer samlet, og kan ikke vise til vekst i omsetningen - men hele 14 prosent lavere kostnader gir langt bedre tall.
AA170512 Schibsted tjener også godt på rubrikkannonsene på Finn - som økte omsetningen i årets første kvartal med hele 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. ( ©NTB ) ¶
SA170511 Oppgangen er på 286 prosent sammenlignet med for ett år siden, men Wall Street anslo at omsetningen ville ligge på 158 millioner dollar.
NL170511 Omsetningen var 5,5 milliarder kroner i første kvartal 2017 - en økning på 43 prosent fra første kvartal i fjor.
DN170511 Omsetningen var 243 millioner dollar i kvartalet mot 249 millioner dollar på samme tid året før, mens driftsresultatet var 18 millioner dollar i kvartalet, en nedgang fra fjorårets på 41 millioner dollar.
DN170511 Sjømatgiganten Lerøy Seafood Group dobler resultatet, øker omsetningen med 43 prosent og melder om tidenes beste kvartal.
DN170511 Omsetningen til selskapet økte med 43 prosent, til 5,5 milliarder kroner i første kvartal 2017.
AP170511 Oppgangen er på 286 prosent sammenlignet med for ett år siden, men Wall Street anslo at omsetningen ville ligge på 158 millioner dollar.
AP170511 Remas omdømme har sunket som en stein - og dratt omsetningen med seg i dragsuget.
AA170511 Oppgangen er på 286 prosent sammenlignet med for ett år siden, men Wall Street anslo at omsetningen ville ligge på 158 millioner dollar.
AA170511 Oppgangen er på 286 prosent sammenlignet med for ett år siden, men Wall Street anslo at omsetningen ville ligge på 158 millioner dollar.
AA170511 Omsetningen var 5,5 milliarder kroner i første kvartal 2017 - en økning på 43 prosent fra første kvartal i fjor.
DN170510 Og selv om omsetningen i hotellene vil svinge, er svingningene mindre enn i kontormarkedet.
DN170509 - Dette vil påvirke omsetningen i neste kvartal, men vi kan ikke tallfeste det, sa Ruzicka, som har sittet som Orkla-sjef siden 2014 da han erstattet Åge Korsvold.
AP170509 Tirsdag morgen melder Orkla at omsetningen i første kvartal økte med fem prosent til 9081 millioner kroner.
DN170508 Justert resultat før skatt og av- og nedskrivninger i første kvartal var på 50,6 millioner dollar, mens omsetningen i kvartalet var på 14,3 millioner.
DN170508 Justert resultat før skatt og av- og nedskrivninger og finanskostnader i første kvartal var på 50,6 millioner dollar, mens omsetningen i kvartalet var på 70,7 millioner dollar.
DN170508 Vi bør kunne både doble og tredoble omsetningen på litt sikt, sier konsernsjef Lars Røiri i Scandinavian Business Seating ( SBS ).
DN170508 Faktisk er ikke våre direkte lønnskostnader høyere enn transportkostnadene, sier Røiri og legger til at konsernet, som etter oppkjøpet i Sverige vil telle over 600 ansatte, har et design- og utviklingsmiljø med over 50 ansatte og bruker fem prosent av omsetningen på produktutvikling.
DN170508 « Selv om omsetningen vil bli lavere i 2017, vil aktivitetsnivået ved verftene være høyere enn i 2016 på grunn av ulike prosjektfaser og porteføljemiks », heter det i presentasjonsmaterialet mandag.
DB170508 Mange bedriftsledere laller seg inn i en falsk virkelighet der de spretter champagnen fordi omsetningen på nett går opp helt uten å ta inn over seg at totalmarkedet for netthandel har økt ekstremt mye mer, sier søkeeksperten til Finansavisen.
DN170507 I første kvartal økte solenergiselskapet omsetningen med over 20 prosent til 276 millioner kroner og driftsresultatet økte med nesten 50 prosent til 160 millioner kroner.
DN170505 I fjor passerte omsetningen 770 millioner kroner med et overskudd før skatt på 86 millioner.
DN170505 Omsetningen på 52,5 millioner kroner i 2016 var en økning på 6,3 millioner kroner fra året før.
DN170504 Selskapet økte omsetningen , men opplevde resultatdal sammenlignet med samme kvartal i 2016.
DN170504 Men nå er de fleste markedene godt dekket og omsetningen er fallende for svært mange av verdens mobiloperatører.
DN170504 I Thailand falt omsetningen til datterselskapet Dtac med 9,7 prosent til 4.751 millioner kroner, mens driftsresultatet stupte med hele 62,5 prosent.
DN170504 Fra 2010 til 2015 økte omsetningen fra 22,4 til 115 millioner kroner, og selskapet fikk et resultat før skatt på 3,5 millioner kroner i 2015.
DB170504 Omsetningstiden er imidlertid kommet ned til mer normale 40 dager, mens omsetningen er opp med 28 prosent sammenlignet med i fjor.
DA170504 Klart det har gått utover omsetningen .
SA170503 Likevel er omsetningen mindre enn forventet fordi salget av iPhone har flatet ut.
SA170503 Omsetningen øker også, med 4,6 prosent til nærmere 52,9 milliarder dollar.
SA170503 Samtidig har omsetningen til supermarkedene og hypermarkedene falt med nær 12 prosentpoeng, mens omsetningen til nærbutikkene er halvert.
SA170503 Samtidig har omsetningen til supermarkedene og hypermarkedene falt med nær 12 prosentpoeng, mens omsetningen til nærbutikkene er halvert.
SA170503 Ifølge Aftenposten viser tall fra analysebyrået Nielsen at lavpriskjedene har økt omsetningen med 20 prosent siden 2005.
SA170503 I Oslo og Rogaland steg omsetningen med henholdsvis syv og fire prosent.
DN170503 | Tesla taper mer enn ventet ¶ Omsetningen økte kraftig, mens tapene falt mindre enn ventet.
DN170503 | Tesla taper mer enn ventet ¶ Omsetningen økte kraftig, men underskuddet minket langt mindre enn ventet.
DN170503 Omsetningen var dermed høyere enn analytikerne hadde sett for seg på forhånd.
DN170503 Omsetningen endte på 2,7 milliarder dollar, opp fra 1,6 milliarder dollar året før.
DN170503 Salget utenfor Norge øker og i 2016 kom mer enn halve omsetningen i andre land enn Norge.
DN170503 Samtidig har omsetningen til supermarkedene og hypermarkedene falt med nær 12 prosentpoeng, mens omsetningen til nærbutikkene er halvert.
DN170503 Samtidig har omsetningen til supermarkedene og hypermarkedene falt med nær 12 prosentpoeng, mens omsetningen til nærbutikkene er halvert.
DN170503 Ifølge Aftenposten viser tall fra analysebyrået Nielsen at lavpriskjedene har økt omsetningen med 20 prosent siden 2005.
DN170503 Reklameomsetningen står for en svært høy andel av omsetningen .
DN170503 I tilsvarende kvartal i fjor var omsetningen på 5,2 milliarder dollar.
BT170503 I Oslo og Rogaland steg omsetningen med henholdsvis syv og fire prosent.
AP170503 I Oslo og Rogaland steg omsetningen med henholdsvis syv og fire prosent.
DN170502 Resultatet var sterkere enn analytikerne ventet, mens omsetningen var noe lavere.
DN170502 I tilsvarende kvartal i fjor endte omsetningen på 50,6 milliarder dollar.
DN170502 I sin guiding til markedet tidligere i år anslo selskapet selv at omsetningen ville bli på et sted mellom 51,5 og 53,5 milliarder dollar.
DN170502 Apple-sjef Tim Cook opplyser i en pressemelding tirsdag at omsetningen i kvartalet er den høyeste for et kvartal bestående av 13 uker i selskapets historie.
DN170502 Omsetningen endte på 52,9 milliarder dollar i kvartalet.
DN170502 It-selskapet tjente langt mer penger i fjor, selv om omsetningen falt.
DA170502 Kjernen i konflikten dreier seg om at de ansatte i McDonalds i Frankrike mener kjeden på papiret gir inntrykk av at den går i underskudd, mens den i realiteten flytter overskuddet av omsetningen til Luxembourg.
AP170502 Ti store leverandører står i dag for 40 prosent av omsetningen i Meny.
AP170502 Samtidig er omsetningen i nærbutikkene halvert, viser tallene fra analysebyrået Nielsen offentliggjorde i vår.
AP170502 I 2005 sto lavpriskjedene for 46,9 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet i Norge.
AP170502 De siste fem årene har kjeden økt omsetningen med 6 milliarder kroner og har snart 11 prosent markedsandel.
AP170502 Likevel er omsetningen mindre enn forventet fordi salget av iPhone har flatet ut.
AP170502 Omsetningen øker også, med 4,6 prosent til nærmere 52,9 milliarder dollar.
SA170428 Mellom 160 og 420 milliarder kroner, som er blant anslagene for omsetningen i den svarte økonomien.
DN170428 Selv om omsetningen økte, klarte ikke Hydro å nå analytikernes forventninger til underliggende driftsresultat.
DN170427 I fjor økte butikkene omsetningen fra 186 til 349 millioner kroner.
DN170427 Også her synker omsetningen , men kun med fem prosent fra fjerde kvartal - og 18 prosent fra første kvartal i fjor.
DN170427 Omsetningen i årets første kvartal økte med 1,54 prosent til 50.500 milliarder won ( 380 milliarder kroner ).
FV170426 På seks år har hun nesten doblet omsetningen .
DN170426 Pareto Securities skriver at avviket i resultatene fra konsensus er drevet av svakere enn ventet resultater i Sverige, og trekker frem at selv om omsetningen var fem prosent under konsensus, var det delvis motvirket av sterke enn ventet bruttomarginer.
DN170426 Pernod Ricard, som står bak merker som Chivas Regal og Absolut, sa i forrige uke at forbudet vil påvirke omsetningen i India.
DN170426 I 2016 var omsetningen på over 170 milliarder kroner.
DN170426 Youtube-nettverket til TV 2-utbryterne i Nordic Screens nær doblet omsetningen i fjor.
DN170426 Youtube-nettverket til TV 2-utbryterne i Nordic Screens nær doblet omsetningen i fjor.
DN170426 Grusracere, det vil si sykler du kan bruke både på landevei og skogsbilveier, som fungerer godt til både seriøs trening og pendlertrafikken vil fremover utgjøre en vesentlig del av omsetningen for spesialbutikken som selger rundt 500 sykler i året og er en av butikkene for kjennere i Oslo.
DN170426 En av Oslos største spesialforretninger tror salget av grusracere vil utgjøre en stor del av omsetningen i år.
DN170426 Grusracere, det vil si sykler du kan bruke både på landevei og skogsbilveier, som fungerer godt til både seriøs trening og pendlertrafikken vil fremover utgjøre en vesentlig del av omsetningen for spesialbutikken som selger rundt 500 sykler i året og er en av butikkene for kjennere i Oslo.
DN170426 En av Oslos største spesialforretninger tror salget av grusracere vil utgjøre en stor del av omsetningen i år.
DN170426 Omsetningen i perioden var på 1,7 millliarder kroner, opp to prosent fra samme periode i 2016, men lavere enn ventede 1,8 milliarder kroner.
AA170426 Veksten er den største som er notert siden organisasjonen startet å lage årlige oversikter over omsetningen globalt i 1997 - et tidspunkt da internett for alvor var i ferd med å sende bransjen inn i en nedgang.
AA170426 CD-salget fortsetter å stupe, men likevel vokste omsetningen av musikk med 5,9 prosent på verdensbasis i 2016, ifølge bransjeorganisasjonen IFPI.
AA170426 Konsernet økte omsetningen fra 308 til 322 millioner kroner fra første kvartal i fjor til samme periode i år.
FV170425 I fjor økte omsetningen til 63,1 millioner uka før Pink Party, og dermed ny omsetningsrekord.
DN170425 Selskapet venter at omsetningen i 2017 blir 38 - 41 milliarder dollar, som er oppjustert fra januar-guidingen på 36 - 39 milliarder dollar.
DN170425 Utjevner man for alt unntatt påsken, er omsetningen kun opp to millioner kroner, ifølge konsernsjefen.
DN170425 Og oppgangen i omsetningen ville sett enda bedre ut om det ikke var for valutaeffekter.
DN170425 Omsetningen endte på 322 millioner kroner.
DB170425 I fjor økte omsetningen av mat til 16 milliarder kroner på verdensbasis.
DB170425 Frem mot 2020 planlegger Ikea ifølge E24 å doble omsetningen .
DB170425 Omsetningen for hele konsernet var på 315 milliarder kroner, en økning på 7,4 prosent sammenlignet med året før.
DN170424 På selskapsfronten har Halliburton lagt frem sin rapport for første kvartal 2017, hvor det justerte resultatet kom inn marginalt sterkere enn ventet og omsetningen kom inn omtrent på linje med analytikernes forventninger.
DN170424 På selskapsfronten har Halliburton lagt frem sin rapport for første kvartal 2017, hvor det justerte resultatet kom inn marginalt sterkere enn ventet og omsetningen kom inn omtrent på linje med analytikernes forventninger.
AA170424 Inntekter fra Bluetooth-produkter sto for rundt halvparten av omsetningen , og økningen var på 33,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
DA170423 Wayne's Coffee betaler ni prosent av omsetningen i husleie hver måned, ifølge daglig leder.
AP170423 Vi var bekymret for omsetningen , men det har gått kjempebra.
AP170423 Selv om loppemarkedene konkurrerer om kundene, forteller flere arrangører at omsetningen slett ikke går ned, men opp.
AP170423 - Vi har tredoblet omsetningen siden 2012.
DA170421 Ifølge Eckbo Endresen er omsetningen i det norske markedet for offentlig salg av kunst på 759 millioner kroner i året.
SA170420 Og hvis salget til eksterne kunder faller, holder de omsetningen oppe ved å kjøre opp mengden fossil gass i sin egen fjernvarme.
AA170420 - I oppbudsbegjæringen skriver eierne at omsetningen har vært meget svak i årets tre første måneder, og at situasjonen er vurdert som alvorlig.
DN170419 Nedgangen gir et fall i omsetningen på over tre millioner kroner i løpet av to år og underskudd for arrangøren, noe som betyr betydelige nedskjæringer i bemanningen.
AP170419 Over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge kommer fra under 10 prosent av dem som spiller.
DN170418 I 2015 var omsetningen til Stein Erik Hagens nettbutikk på 7,3 milliarder kroner.
DB170418 WWF etterlyser bedre og bredere innsats fra myndighetene for å både å stoppe ulovlig jakt og omsetningen .
DN170416 I fjor satt flere av de største hyttedestinasjonene rekord i omsetningen av fritidsboliger.
DN170416 I fjor satt flere av de største hyttedestinasjonene rekord i omsetningen av fritidsboliger.
AP170416 Salg av parabolantenner og TV-utstyr utgjør 50 prosent av omsetningen hans, røper han. 180 piskeslag for å surfe på internett ¶
FV170412 I fjor passerte omsetningen 55 millioner kroner.
DN170411 Tirsdag var omsetningen i aksjene på hovedindeksen på Oslo Børs om lag 2,5 milliarder kroner, rundt 21 prosent lavere enn gjennomsnittsomsetningen i forrige uke.
DN170411 Omsetningen , blant annet fra salgskommisjoner, økte med 153 prosent.
AP170411 Maxgodis, den svenske nettbutikken som selger avgiftsfri snop og snacks til søtsugne nordmenn, henter penger for å øke omsetningen kraftig.
AP170411 I fjor økte omsetningen til 11,2 millioner, mens målet for 2017 er 38 millioner, skriver Finansavisen.
DB170409 Resultatet er at omsetningen til ØsterHus Gruppen i fjor ble redusert med en tredjedel fra toppen, og endte på 1 milliard kroner.
DN170408 I 2016 økte selskapet omsetningen med ikke mindre enn 43 prosent til snaut 128 millioner kroner i fjor.
DA170408 Kundetellerne viste 2,25 millioner besøkende i fjor, og fra 2015 til 2016 økte omsetningen med seks prosent.
DA170408 Omsetningen er svært bra i forhold til hvor stor butikken er.
FV170406 Administrerende direktør Tom Cantero i Air Products måtte se omsetningen falle med 191 millioner kroner fra 2015 til 2016.
DN170406 På de 13 årene Pål Syversen har ledet konsernet har omsetningen firedoblet seg, og resultatet før skatt har tatt åttegangeren.' ¶
DN170405 Youtube-nettverket United Screens doblet omsetningen i fjor.
AP170405 I 2014 var omsetningen i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten på ca. 3 milliarder kroner, tilsammen ca. 3400 årsverk.
AP170405 I 2014 var omsetningen i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten på ca. 3 milliarder kroner, tilsammen ca. 3400 årsverk.
AA170405 I 2014 var omsetningen i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten på ca. 3 milliarder kroner, tilsammen ca. 3400 årsverk.
DN170404 Youtube-nettverket United Screens doblet omsetningen i fjor.
DN170403 I fjor steg omsetningen i Reckitt Benckisers matvirksomhet med fem prosent til 411 millioner pund, men marginene falt, ifølge avisen.
DN170403 Omsetningen kommer i hovedsak fra Storbritannia, men selskapet har også økende eksport til Europa.
DB170403 I rekordåret 2015 økte omsetningen med hele 61 prosent, og tallene for 2016 skal ifølge Dvergsdal være på omtrent samme nivå for omsetning og lønnsomhet.
DB170403 Omsetningen i bedriften ble tredoblet fra 2009 til 2015, og det har vært overskudd hvert år.
AP170403 Den totale omsetningen til selskapene er på 400 milliarder kroner, meldte avisen Cumhuriyet den 15. oktober.
FV170401 | Lego seksdoblet omsetningen - nå blir det oppsigelser ¶
FV170401 Fra 2004 til 2016 økte omsetningen fra 6,3 milliarder danske kroner tl 37,9 milliarder danske kroner.
DN170331 Trøsten er at omsetningen bare falt marginalt fra 3,6 milliarder kroner i 2016 til 3,54 milliarder ifjor.
DN170331 Til tross for at dette markedet vokste med 6,6 prosent totalt i Norge ifjor, klarte Gresvig-konsernet som eier G-Sport, G-Max og Intersport ikke å øke omsetningen i det hele tatt.
DB170331 I 2015 var omsetningen på 3,5 millioner kroner, mens det året i forveien var på 2,5 millioner.
DN170330 På forhånd var det ventet en oppgang på 0,2 prosent i omsetningen , viser estimater innhentet av Bloomberg News.
DB170330 Fra 2013 til i fjor har omsetningen vokst med 26 prosent, til 53,3 milliarder kroner ¶
DB170330 Han kan ikke gå ut med målsetning for hva omsetningen i Norge skal ligge på i løpet av 2020 av børshensyn, men forteller at de ser for seg å ansette rundt 500.
DB170330 ( Finansavisen : ) - På konsernbasis er ambisjonen å doble omsetningen fra 2016 til 2020 fra 1 til 2 milliarder euro.
AA170330 Det fremgår av dagligvarekonsernets årsrapport som ble lagt fram torsdag at tilsvarende tall for 2015 var 2,36 milliarder kroner og omsetningen på 76,22 milliarder kroner.
DN170329 Konsernet tar nå første steg mot målet om å øke omsetningen til over ti milliarder kroner innen 2020, ved å kjøpe opp Toyota-forhandleren Burlin Motor nordøst i Sverige.
DN170329 Omsetningen for Miklagruppen øker med 650 millioner kroner etter oppkjøpet.
DN170329 Omsetningen til selskapet på 8000 ansatte, med 4000 av dem i Norge, er på 2,9 milliarder kroner.
AP170329 I rapporten anslår GFI omsetningen i ulike « næringer » innen kriminalitet over landegrensene.
AP170329 I en ny rapport prøver den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity ( GFI ) å anslå omsetningen i internasjonal kriminalitet.
AP170329 | Omsetningen i internasjonal krim : 16.000 milliarder kroner ¶
AP170329 I rapporten anslår GFI omsetningen i ulike « næringer » innen kriminalitet over landegrensene.
AP170329 I en ny rapport prøver den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity ( GFI ) å anslå omsetningen i internasjonal kriminalitet.
AP170329 | Omsetningen i internasjonal krim : 16.000 milliarder kroner ¶
SA170328 Vårt neste steg er å øke omsetningen slik at vi kan tilby våre lokale spillere enda litt mer i lønn slik at vi kan klare holde dem her lenger, sier Fagermo.
FV170328 Vårt neste steg er å øke omsetningen slik at vi kan tilby våre lokale spillere enda litt mer i lønn slik at vi kan klare holde dem her lenger, sier Fagermo.
DB170328 I fjor omsatte det for 27,8 milliarder dollar, som riktignok var en kraftig nedgang fra året før da omsetningen nådde 35,5 milliarder.
AP170328 Likevel tjener Rema godt med penger, mye fordi hovedkontoret får franchiseavgiften beregnet av omsetningen til butikkene, ikke resultatet.
AP170328 Vårt neste steg er å øke omsetningen slik at vi kan tilby våre lokale spillere enda litt mer i lønn slik at vi kan klare holde dem her lenger, sier Fagermo.
DN170327 Tross i at kinesiske myndigheter gjentatte ganger har forsøkt å dempe temperaturen i næringseiendomsmarkedet, steg omsetningen i årets to første måneder, ifølge Reuters.
AA170327 Kripos opplyser at omsetningen blant annet har foregått på det såkalte mørke nettet.
AA170327 Kripos opplyser at omsetningen blant annet har foregått på det såkalte mørke nettet.
DB170325 Ifølge Øystein Moan kan verdien av Confirmit være fem-seks ganger omsetningen i konsernet, som i 2015 var på drøyt 600 millioner kroner.
DN170324 Venter dobling av omsetningen
DN170324 Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå økte omsetningen for båtbransjen fra 3,2 milliarder i 2014 til 3,6 milliarder kroner i 2015, og tallene for 2016 ser ut til å bli omtrent som året før.
DN170324 I 2016 økte omsetningen til 125 millioner kroner fra 108 millioner året før, og Askvik tror på videre vekst i 2017.
DN170324 Venter dobling av omsetningen
DN170324 Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå økte omsetningen for båtbransjen fra 3,2 milliarder i 2014 til 3,6 milliarder kroner i 2015, og tallene for 2016 ser ut til å bli omtrent som året før.
DN170324 I 2016 økte omsetningen til 125 millioner kroner fra 108 millioner året før, og Askvik tror på videre vekst i 2017.
DB170324 Alkoholbruken i Norge er relativt lavt, om man sammenlikner med andre europeiske land, men omsetningen av alhohol har økt med 40 prosent siden begynnelsen av 90-tallet.
DN170323 De to skiprodusentene, som nå lager sine egne bindingssystemer, har stått for 30 prosent av omsetningen til fabrikken. 30 prosent av Rottefellas omsetning i 2015 utgjør rundt 48 millioner kroner.
DN170323 Administrerende direktør i Rottefella Torstein Myklebostad gjorde klart rett før jul, da de to store kundene Fischer og Rossignol glapp, at de hadde et år på seg til å erstatte omsetningen .
DN170322 Ved utgangen av februar ligger altså omsetningen seks prosent over fjorårssesongen.
DB170322 Øyvind Therkelsen leder en virksomhet som har doblet omsetningen hvert eneste år siden oppstarten i 2013 og nå teller 14 ansatte, samt rundt 20 tilknyttede frilansere.
DB170322 En regulering av omsetningen av cannabis kan gi tryggere bruk av et mindre skadelig, kvalitetssikret rusmiddel, og stoppe rekrutteringen til sterkere stoffer.
DB170322 Vi har ikke klart å ta igjen den omsetningen vi hadde gjennom Interpress, fortsetter forleggeren.
DA170322 I en ny rapport som ble presentert under gårsdagens seminar, foreslår NFI en obligatorisk avgift på minst to prosent av omsetningen for alle strømmetjenester i det norske markedet, inkludert internasjonale aktører som Netflix og HBO.
DA170321 Strømmetjenester som Netflix og HBO bør ilegges en avgift på minst to prosent av omsetningen , foreslår Norsk Filminstitutt i en rapport bestilt av Kulturdepartementet.
DN170320 Hvis prognosen slår til vil omsetningen være 210 milliarder kroner i 2017.
DN170320 I fjor utgjorde den norske omsetningen av vin og brennevin hos Arcus 29 prosent.
DB170320 Der gikk omsetningen av vinylplater forbi salget av CD-plater i fjor, etter en sammenhengende vekst i åtte år.
AP170318 I en gjennomsnittlig norsk matbutikk står ølsalget for 5,9 prosent av omsetningen .
SA170317 I fjor sank omsetningen i butikken hennes med en halv million kroner.
SA170317 - Målet er at vi kan øke omsetningen med 200 millioner kroner og sammen sikre 140 nye arbeidsplasser, sier Aarbakke til DN.
DN170317 Konsernet økte omsetningen fra rundt 4,5 milliarder kroner, til nær 4,7 milliarder kroner i 2016.
DA170317 Det festet ikke retten lit til og viste til at han hadde kjøpt disse midlene fra personer han kom i kontakt med på et treningssenter og at omsetningen av disse har foregått på gaten utenfor treningssenteret.
AA170316 Mack vil beholde om lag 50 prosent av omsetningen de har hatt i Rema med avtalen som sikrer et bredt sortimet av Mack-øl i alle Rema-butikkene i Nord-Norge.
SA170315 Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.
SA170315 Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.
FV170315 Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.
DA170315 Siden da har omsetningen falt jevn og trutt.
DA170315 Omsetningen falt med 23 prosent fra 158 milliarder kroner i 2015 til 121 milliarder kroner i 2016.
BT170315 Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.
BT170315 Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.
AP170315 Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.
AP170315 Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.
AA170315 Siden da har omsetningen falt jevn og trutt.
AA170315 Omsetningen falt med 23 prosent fra 158 milliarder kroner i 2015 til 121 milliarder kroner i 2016.
FV170314 Siden 2013 har omsetningen til Hotel Norge falt med snaue 30 millioner kroner.
FV170314 Hotelldirektør Benedikte Rosland ved Hotel Norge i Kristiansand har måttet se omsetningen falle med snaue 30 millioner siden 2013.
FV170314 | « Nok et år med kraftig nedgang i omsetningen » ¶
DN170313 I løpet av fem-seks år har omsetningen i Larvik-selskapet gått fra vel 100 millioner kroner til nesten en halv milliard.
DN170313 Aksjekursen på Country Garden er doblet på ett år ved Hong Kong-børsen, men kun seks prosent av omsetningen i fjor kom fra Malaysia-prosjektet.
DB170313 I løpet av året bør omsetningen dobles, slik at vi når 50-60 millioner kroner.
DB170313 I løpet av et par-tre år bør omsetningen være på godt over 100 millioner kroner, sier adm. direktør Michael Stensrød Juuhl i Aquafence til Finansavisen.
DB170313 De seneste årene har omsetningen ligget på rundt 30 millioner kroner, og i fjor fikk selskapet et lite plussresultat.
DN170312 - Og nå skal vi doble omsetningen .
DN170311 Samtidig øker salget utenfor Norge og i 2016 kom mer enn halve omsetningen i andre land enn Norge.
DN170311 Omsetningen endte på 971 millioner kroner, mens driftsresultatet klokket inn til 68,6 millioner kroner.
DB170311 I fjor økte selskapet omsetningen med 6 prosent til 971 millioner kroner, mye takket være oppkjøpet av Hard Rocx, men også vekst i hjemmemarkedet og utendørssegmentet.
AA170311 Men selv om vi taper på noe, er omsetningen totalt god, sier Sollie.
AA170311 - De taper kanskje på enkelte salgsvarer, men totalt er omsetningen god.
AP170310 Når de selger billigere varer, faller likevel omsetningen .
AP170310 Nå selger vi dobbelt så mye taco, men fortsatt har vi tapt 30 prosent av omsetningen .
AP170310 Dersom vi tar ut omsetningen fra butikkene Reitan ikke selv eier, ble omsetningen 23 milliarder lavere i 2015, ifølge årsrapporten.
AP170310 Dersom vi tar ut omsetningen fra butikkene Reitan ikke selv eier, ble omsetningen 23 milliarder lavere i 2015, ifølge årsrapporten.
AP170310 Avgiften er i dag rundt 7 prosent av omsetningen i butikk.
FV170309 45 prosent av omsetningen deres er i USA, og hovedoppgaven er å levere ut pizza, ikke å drive restauranter.
DA170309 Omsetningen av vin var over 76 millioner liter, mens det ble omsatt 15,5 millioner liter rusbrus og vel 11 millioner liter brennevin.
AP170309 45 prosent av omsetningen deres er i USA, og hovedoppgaven er å levere ut pizza, ikke å drive restauranter.
AA170309 Omsetningen av vin var over 76 millioner liter, mens det ble omsatt 15,5 millioner liter rusbrus og vel 11 millioner liter brennevin.
AA170309 Omsetningen av vin var over 76 millioner liter, mens det ble omsatt 15,5 millioner liter rusbrus og vel 11 millioner liter brennevin.
DN170308 Omsetningen øker, men resultatet før skatt havnet på - 697 millioner svenske kroner.
DN170308 Sportsbransjen har nesten doblet omsetningen de siste ti årene. 2016 var et nytt godt år for bransjen, med en omsetningsvekst på 6,6 prosent.
DB170308 Omsetningen ble 8.957 millioner kroner, sammenlignet med 8.275 millioner kroner fra første kvartal i samme kvartal foregående år.
AP170308 Det virket så negativt at til og med Polet fikk en betydelig nedgang i omsetningen .
AA170308 Omsetningen ble 8.957 millioner kroner, sammenlignet med 8.275 millioner kroner fra første kvartal i samme kvartal foregående år.
AA170308 Omsetningen ble 8.957 millioner kroner, sammenlignet med 8.275 millioner kroner fra første kvartal i samme kvartal foregående år.
SA170307 Nå selger vi dobbelt så mye taco, men fortsatt har vi tapt 30 prosent av omsetningen .
SA170307 En av grunnene til at omsetningen faller, er at kjeden bytter ut kjente merkevarer med egne merkevarer, såkalte « Private Labels ».
SA170307 Aldri før har de sett et så stort fall i omsetningen - ned 3,6 prosent målt « organisk » - som de gjorde i løpet av de to første månedene i 2017.
DN170307 Sport Outlet vil helst ligge vegg-i-vegg med konkurrentene og har nær doblet omsetningen det siste året.
BT170307 Et fall i omsetningen i denne størrelsesorden har fått Remas markedsandel til å falle med 0,6 prosentpoeng, til 23,5 prosent.
AP170307 Det vil si at en kjøpmann betaler en avgift av omsetningen for å få lov til å drive en Rema-butikk.
AP170307 Dermed spiller det ingen rolle om kjøpmannen har et godt eller dårlig resultat, Rema 1000 får sine inntekter basert på omsetningen , ikke resultatet.
AP170307 Aldri før har de sett et så stort fall i omsetningen - ned 3,6 prosent målt « organisk » - som de gjorde i løpet av de to første månedene i 2017.
AP170307 Omsetningen endte på 67,8 milliarder kroner, med et driftsresultat på 2,3 milliarder kroner.
AP170307 Nå selger vi dobbelt så mye taco, men fortsatt har vi tapt 30 prosent av omsetningen .
AP170307 En av grunnene til at omsetningen faller, er at kjeden bytter ut kjente merkevarer med egne merkevarer, såkalte « Private Labels ».
AP170307 Aldri før har de sett et så stort fall i omsetningen - ned 3,6 prosent målt « organisk » - som de gjorde i løpet av de to første månedene i 2017.
AA170307 Kioskvirksomheten, som er organisert under selskapet Reitan Convenience, økte også omsetningen i løpet av fjoråret.
AA170307 For bensinstasjonene ble det registrert en liten nedgang i omsetningen , fra 9,6 milliarder i 2015, til 8,5 milliarder i fjor.
AA170307 Omsetningen er en økning på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med 2015.
AA170307 Omsetningen for Rema 1000 endte på 68,8 milliarder kroner, opp fra 63,3 milliarder i 2015.
AA170307 Omsetningen for Reitangruppen i fjor ble 89 milliarder kroner, en økning på 3,7 milliarder sammenlignet med 2015.
SA170306 Et fall i omsetningen i denne størrelsesorden har fått Remas markedsandel til å falle med 0,6 prosentpoeng, til 23,5 prosent.
DN170306 Organisk omsetningsutvikling er et mål på omsetningen i eksisterende butikker, som ikke skal påvirkes av om det åpnes eller stenges butikker.
DN170306 Sport Outlet vil helst ligge vegg-i-vegg med konkurrentene og har nær doblet omsetningen det siste året.
DN170306 Kjeden nær doblet omsetningen fra 2015 til 2016, fra 186 millioner til 349 millioner kroner.
AP170306 Et fall i omsetningen i denne størrelsesorden har fått Remas markedsandel til å falle med 0,6 prosentpoeng, til 23,5 prosent.
AA170306 Legemidlene sto for 25,3 milliarder av omsetningen , ifølge legemiddelstatistikken for 2016.
AA170306 Omsetningen har økt mer enn forbruket, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.
AA170306 Ukeadressa fortalte lørdag at omsetningen av brukte gjenstander øker kraftig.
SA170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst.
SA170305 - I tillegg har vi økt utvalget av vin og øl, hvor vi nå på Oslo Lufthavn har vi over 600 ulike viner og over 50 ulike øl, så omsetningen blir ikke særlig skadelidende ved at brennevinssalget har falt så kraftig, sier Dagestad.
DN170305 Tanum sikter mot å øke omsetningen med 50 prosent etter å ha kapret 100-millionerskontrakten på Gardermoen fra Ark.
BT170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst.
BT170305 - I tillegg har vi økt utvalget av vin og øl, hvor vi nå på Oslo Lufthavn har vi over 600 ulike viner og over 50 ulike øl, så omsetningen blir ikke særlig skadelidende ved at brennevinssalget har falt så kraftig, sier Dagestad.
AP170305 Både for brennevin og vin gikk omsetningen ned, mens øl viste en meget beskjeden vekst.
AP170305 - I tillegg har vi økt utvalget av vin og øl, hvor vi nå på Oslo Lufthavn har vi over 600 ulike viner og over 50 ulike øl, så omsetningen blir ikke særlig skadelidende ved at brennevinssalget har falt så kraftig, sier Dagestad.
AA170303 Omsetningen i fjor falt til 3,77 milliarder kroner, ned fra 4,15 milliarder i 2015.
SA170302 Nordmenn er på strømmetoppen, seervaner er i endring og tall fra Nkom viser at omsetningen fra kabel-TV i første halvår 2016 gikk ned for første gang.
SA170302 I første halvår 2016 var den totale omsetningen av TV-signaler mer enn 4,35 milliarder kroner.
SA170302 Det er første gangen omsetningen for kabel-TV går ned.
SA170302 Omsetningen fra kabel-TV går ned med nesten 49 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015.
FV170302 Nordmenn er på strømmetoppen, seervaner er i endring og tall fra Nkom viser at omsetningen fra kabel-TV i første halvår 2016 gikk ned for første gang.
FV170302 I første halvår 2016 var den totale omsetningen av TV-signaler mer enn 4,35 milliarder kroner.
FV170302 Det er første gangen omsetningen for kabel-TV går ned.
FV170302 Omsetningen fra kabel-TV går ned med nesten 49 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015.
DN170302 Dagligvareforretningene står for om lag 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen.
DN170302 Bruktboligsalget sto på stedet hvil i fjor, men Sem & Johnsen økte omsetningen med nær 50 prosent og mer enn doblet overskuddet.
BT170302 Nordmenn er på strømmetoppen, seervaner er i endring og tall fra Nkom viser at omsetningen fra kabel-TV i første halvår 2016 gikk ned for første gang.
BT170302 I første halvår 2016 var den totale omsetningen av TV-signaler mer enn 4,35 milliarder kroner.
BT170302 Det er første gangen omsetningen for kabel-TV går ned.
BT170302 Omsetningen fra kabel-TV går ned med nesten 49 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015.
AP170302 Nordmenn er på strømmetoppen, seervaner er i endring og tall fra Nkom viser at omsetningen fra kabel-TV i første halvår 2016 gikk ned for første gang.
AP170302 I første halvår 2016 var den totale omsetningen av TV-signaler mer enn 4,35 milliarder kroner.
AP170302 Det er første gangen omsetningen for kabel-TV går ned.
AP170302 Omsetningen fra kabel-TV går ned med nesten 49 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2015.
AA170302 Omsetningen etter tre timer er på nesten 800 millioner, fire ganger så mye som Statoil på andreplass.
DN170301 Geelmuyden Kiese Gruppen økte omsetningen fra 210 millioner kroner i 2015 til 245 millioner kroner i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.
DN170301 Datterselskapet Geelmuyden Kiese Norge økte omsetningen med 41 millioner kroner til 175 millioner i fjor, sammenlignet med året før.
DN170228 At omsetningen i 2016 likevel ble lavere enn året før skyldes at selskapet i 2015 hadde ekstraordinære inntekter på salg av en tomt.
DN170228 I samme periode falt omsetningen med syv prosent fra året før, og endte på 143,9 millioner dollar.
AP170228 Omsetningen tilsvarer en femtedel av landets brutto nasjonalprodukt.
AA170228 Tiltakene det gis penger til, har til hensikt å øke omsetningen og slaktingen av reinkjøtt.
SA170227 Også omsetningen minnet om påskestemning.
FV170227 Også omsetningen minnet om påskestemning.
DN170227 Pending home sales er regnet for å være en ledende indikator for omsetningen av brukte boliger.
DN170227 Bakkafrost la frem resultater for fjerde kvartal mandag, der både omsetningen , operasjonelt driftsresultatet og utbytte var lavere enn det analytikerne ventet på forhånd.
DA170227 - Der stadig mer av omsetningen og verdiskapingen blir knyttet til færre arbeidsplasser, må staten ha et sosialt sikkerhetsnett, mener Hansson.
AA170227 Omsetningen for i fjor vokste med 940 millioner kroner fra 2015 og endte på 12,3 milliarder kroner.
BT170225 Det gikk ikke lang tid før det viste seg at når kaffen ble servert av lettkledde piker, så økte omsetningen kraftig.
DN170223 Hotellkjeden Scandic økte omsetningen og bedret bunnlinjen i fjor.
DN170223 Omsetningen for de norske hotellene økte med kun 0,8 prosent til vel 3,7 milliarder svenske kroner i fjor.
AA170223 I 2016 var omsetningen 26,4 milliarder kroner, en økning på 9,4 prosent fra 2015, mens resultat før skatt var på 1,180 milliarder kroner, en økning på 7,0 prosent.
VG170222 Le Petit Cambodge er en av stedene som har opplevd en vekst i omsetningen etter angrepene. les også : - Derfor blir Paris angrepet av terrorister ¶
DN170222 Omsetningen endte på 2,28 milliarder dollar, mens det var ventet en omsetning på 2,16 milliarder dollar, ifølge Marketwatch.
DN170222 På de 13 årene Pål Syversen har ledet konsernet har omsetningen firedoblet seg, og resultatet før skatt har tatt åttegangeren.
DN170222 Rapporten viste et større tap enn ventet, samtidig som omsetningen overgikk analytikernes forventninger.
DN170221 | Markert fall i norsk industriproduksjon ¶ Omsetningen i norsk industri falt med 7,5 prosent fra 2015 til i fjor og særlig eksportmarkedet trakk omsetningen ned, viser SSB-tall.
DN170221 Omsetningen i norsk industri falt med 7,5 prosent fra 2015 til i fjor og særlig eksportmarkedet trakk omsetningen ned, viser SSB-tall.
DN170221 Den petroleumsrettede leverandørindustrien sto da for 33 prosent av den samlede omsetningen .
BT170221 Regjeringen har tidligere anslått et betydelig potensial med mangedobling av omsetningen fra fiskeri, havbruk og ny marin industri innen 2050.
AA170221 | Markert fall i norsk industriproduksjon ¶ Omsetningen i norsk industri falt med 7,5 prosent fra 2015 til i fjor og særlig eksportmarkedet trakk omsetningen ned, viser SSB-tall.
AA170221 Omsetningen i norsk industri falt med 7,5 prosent fra 2015 til i fjor og særlig eksportmarkedet trakk omsetningen ned, viser SSB-tall.
AA170221 Den petroleumsrettede leverandørindustrien sto da for 33 prosent av den samlede omsetningen .
AA170221 PGS er opp 4,1 prosent, mens DNO stiger 6 prosent, men omsetningen er bare 70 millioner kroner.
SA170220 Porselensfabrikken Figgjo økte omsetningen i 2016, og går i pluss på driften, men må bokføre et lite, negativt resultat før skatt.
DN170220 Omsetningen er mer enn doblet de siste fem årene, og selskapet leverer resultatmarginer få om noen i turistbransjen kan matche.
DA170220 Varehandelsrapporten fra SR-Bank viser at omsetningen innen varehandel i Sandnes Sentrum er på 2.197 milliarder en vekst på 15,9 prosent fra 2009 til 2015.
VG170218 Omsetningen av uvasket potet har sunket med 26 prosent siden 2013, viser tall fra Gartnerhallen og Bama.
SA170218 Omsetningen av uvasket potet har sunket med 26 prosent siden 2013, viser tall fra Gartnerhallen og Bama.
DB170218 På det meste ble det produsert og solgt rundt 50.000 Cinet-PC-er i året, omsetningen var oppe i 1,5 milliarder kroner, men i 2003 var det helt slutt.
AP170218 Omsetningen av uvasket potet har sunket med 26 prosent siden 2013, viser tall fra Gartnerhallen og Bama.
AA170218 Omsetningen av uvasket potet har sunket med 26 prosent siden 2013, viser tall fra Gartnerhallen og Bama. ( ©NTB ) ¶
DN170217 Omsetningen var også bedre enn analytikerne så for seg på forhånd - til tross for hva selskapet kaller « svakhet i jordbrukssektoren ».
DN170217 Omsetningen ble på 1.912 millioner kroner, mens det justerte driftsresultatet ( ebitda ) endte på 695 millioner kroner.
DB170217 Tar man med driftsselskapet Leve Montasje vil omsetningen øke fra 68 millioner kroner i 2015 til anslått 195 millioner dette året.
DB170217 63 prosent av omsetningen kommer fra Oppland, hvor Hafjell og Kvitfjell ligger, 16 prosent i Buskerud, 15 i Telemark og seks prosent i Hedmark.
AA170217 I september og oktober økte omsetningen for salg og reparasjon av motorkjøretøyer med 8,4 prosent i forhold til samme periode i 2015.
DN170216 Prosjekt på 60.000 kvadratmeter på Storo ¶ Omsetningen av eide kjøpesentre endte på 16,3 milliarder kroner, mot 14,8 milliarder i fjerde kvartal 2015.
DN170216 Skuffer også på topplinjen ¶ Omsetningen falt fra 229 millioner dollar i fjerdekvartal 2015 til 154 millioner dollar i fjerdekvartal 2016.
DN170216 Omsetningen ble på 1.370 millioner kroner - et fall på 46 prosent mot samme periode året før.
DB170216 Siden store enkeltsalg kan slå voldsomt ut på gjennomsnittpriser der omsetningen er begrenset, rangerer Eiendom Norge de « dyreste » kommunene etter medianprisen ( den midterste observasjonen ).
DN170215 « Omsetningen og driftsinntjeningen er på linje med både våre og markedets forventninger, mens nettoresultatet er høyere grunnet positive regnskapsmessige effekter fra biomassen i havet », skriver Nordea Markets.
DN170215 Frittstående butikker står for 10 prosent av omsetningen totalt som da er tillegg til kjedenes totaltall.
DA170215 De siste fem årene har NGI hatt en stor økning i omsetningen innenfor offshore vind.
SA170214 Omsetningen av forbrukerelektronikk økte med totalt 2,8 prosent, viser nye tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.
SA170214 Omsetningen av elektronikk når nye rekorder.
SA170214 Regnes nettbrett med sim-kort med, stiger omsetningen ifølge Røsholm for første gang over ti milliarder.
FV170214 Regnes nettbrett med sim-kort med, stiger omsetningen ifølge Røsholm for første gang over ti milliarder.
DN170214 I fjor utgjorde den norske omsetningen av vin og brennevin hos Arcus 29 prosent.
DN170214 Norgessjef Isak Åsbrink ønsker ikke å gå inn på økonomien i selskapet, men opplyser at 2016 var et rekordår for omsetningen i Norge.
BT170214 Regnes nettbrett med sim-kort med, stiger omsetningen ifølge Røsholm for første gang over ti milliarder.
AP170214 Regnes nettbrett med sim-kort med, stiger omsetningen ifølge Røsholm for første gang over ti milliarder.
AA170214 Omsetningen av forbrukerelektronikk økte med totalt 2,8 prosent, viser nye tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.
DN170213 | Kid økte omsetningen i 2016 ¶
DN170213 VG har en høy digitalandel av total omsetningen , mens abonnementsavisene henger etter.
AA170213 Den andre økte omsetningen , men overskuddet forduftet.
AA170213 Omsetningen ble på 16 millioner kroner, mot 17,6 millioner året før. ( ©NTB ) ¶
DN170212 Mens VG og Dagbladets digitale inntekter utgjør rundt halvparten av den totale omsetningen , henger abonnementsavisene etter.
DN170210 Klesmilliardæren og miljøvernforkjemperen Yvon Chouinard står bak sportsmerket Patagonia og gjør god butikk på bærekraftig mote : I år vil omsetningen passere én milliard dollar.
DN170210 Som en konsekvens falt omsetningen og resultatene.
DN170210 Omsetningen falt med 22 prosent i 2016.
AA170210 Halvparten av omsetningen totalt i Trondheim i disse bransjene foregår i Midtbyen.
AA170210 Krogstad forklarer at over 70 prosent av omsetningen hans kommer fra netthandel.
VG170209 I Norge har den ikke vært like høy per program, selv om TVNorge-gruppen under Strømme har firedoblet både omsetningen og bunnlinjen.
SA170209 Vi må få mer av denne omsetningen til sentrumsnære områder og kreve åpnere fasader.
DN170209 Omsetningen var noe lavere enn ventet og selskapet hadde den svakeste omsetningsveksten kvartalsvis siden selskapet ble notert.
DN170209 - Bildet er at det er så vidt sterkere vekst i omsetningen i forhold til i fjor, men at det er mye mer volum og mindre prisvekst enn i fjor, sier Haartveit.
DN170209 Omsetningen endte over forventningene på 22,17 milliarder kroner.
DN170209 Omsetningen i kvartalet endte på 6138 millioner kroner, mot ventet 6099 millioner kroner.
BT170209 Takket være en fantastisk innsats av alle de ansatte i Nydalen, har vi doblet seerandelene og firedoblet både omsetningen og bunnlinjen, sier Strømme.
AP170209 Til sammenligning var omsetningen i 2007 i underkant av 1,7 milliarder.
AA170209 Der går det også fram at omsetningen av økologiske matvarer på verdensbasis er mer enn firedoblet siden år 2000, og utviklingen er ventet å fortsette.
AA170209 Takket være en fantastisk innsats av alle de ansatte i Nydalen, har vi doblet seerandelene og firedoblet både omsetningen og bunnlinjen, sier Strømme.
SA170208 I de fleste butikkene står salget av frukt og grønt for mellom 16 og 20 prosent av omsetningen .
SA170208 Bama er den desidert største aktøren på frukt og grønt i Norge og står for over 70 prosent av omsetningen i disse varegruppene.
DN170208 Ifølge kvartalsrapporten venter Atea å øke omsetningen i 2017, men ikke i like stor grad som ifjor.
DA170208 Bedriften har økt omsetningen med rundt 50 prosent hvert år siden den ble etablert, gradvis bygget seg opp både som takeaway-sted, restaurant, som cateringleverandør og på bedriftsavtaler.
BT170208 Omsetningen endte på 746 millioner kroner, ned 2,7 prosent fra samme kvartal i fjor, skriver Kampanje.
AP170208 Omsetningen endte på 746 millioner kroner, ned 2,7 prosent fra samme kvartal i fjor, skriver Kampanje.
AP170208 I de fleste butikkene står salget av frukt og grønt for mellom 16 og 20 prosent av omsetningen .
AP170208 Bama er den desidert største aktøren på frukt og grønt i Norge og står for over 70 prosent av omsetningen i disse varegruppene.
AA170208 Omsetningen endte på 746 millioner kroner, ned 2,7 prosent fra samme kvartal i fjor, skriver Kampanje.
AA170208 Omsetningen endte på 746 millioner kroner, ned 2,7 prosent fra samme kvartal i 2015, skriver Kampanje.
AA170208 Omsetningen av tjenester med delingsøkonomi vil være avhengig av sosiale og politiske faktorer, ifølge Haakon Vennemo, samfunnsøkonom og styreleder i Vista Analyse.
SA170207 Særlig i områder der Hansa Borg og Mack står sterkt, var det fall i omsetningen på opp mot 40 prosent.
SA170207 Målet deres var å øke omsetningen .
SA170207 Flere butikker merket nedgang i omsetningen på 20 - 30 prosent.
SA170207 I samme periode vokste omsetningen med 8,5 prosent.
DN170207 Omsetningen var også bedre enn ventet.
DN170207 Omsetningen i fjerde kvartal i fjor sank videre med ni prosent fra kvartalet før - og med hele 58 prosent fra samme kvartal i 2015.
DN170207 Omsetningen ble mer enn halvert fra 2015.
DB170207 Kiwi hadde en økning i omsetningen på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent, skriver Nettavisen.
DA170207 Kiwi hadde en økning i omsetningen på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent, skriver Nettavisen.
BT170207 Særlig i områder der Hansa Borg og Mack står sterkt, var det fall i omsetningen på opp mot 40 prosent.
BT170207 Målet deres var å øke omsetningen .
BT170207 Flere butikker merket nedgang i omsetningen på 20-30 prosent.
BT170207 Særlig i områder der Hansa Borg og Mack står sterkt, var det fall i omsetningen på opp mot 40 prosent.
BT170207 Målet deres var å øke omsetningen .
BT170207 Flere butikker merket nedgang i omsetningen på 20-30 prosent.
AP170207 Særlig i områder der Hansa Borg og Mack står sterkt, var det fall i omsetningen på opp mot 40 prosent.
AP170207 Målet deres var å øke omsetningen .
AP170207 Flere butikker merket nedgang i omsetningen på 20 - 30 prosent.
AA170207 John Fredriksens Seadrill er foreløpig dagens taper med et fall på 4,1 prosent, men omsetningen er lav.
AA170207 Kiwi hadde en økning i omsetningen på 5,28 prosent i året som gikk, Coop Extra vokste med 4,97 prosent, mens Rema hadde en vekst på 0,29 prosent, skriver Nettavisen.
DN170206 Om ti år kan omsetningen i delingsøkonomien utgjøre 40 millioner, tror Delingsøkonomiutvalget.
AP170206 Vi har fått større forståelsen for sykdommen og omsetningen av amyloid enn for bare få år siden.
AP170206 Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i omsetningen av amyloid i hjernen.
AP170206 Vi har fått større forståelsen for sykdommen og omsetningen av amyloid enn for bare få år siden.
AP170206 Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i omsetningen av amyloid i hjernen.
AP170206 Omsetningen i de norske offshorerederiene var i 2003 på knapt 20 milliarder kroner.
AA170206 | Lavere omsetning i industrien ¶ Omsetningen i norsk industri gikk ned 7,2 prosent i løpet av fjoråret, viser ferske SSB-tall.
AA170206 Ser man samlet på omsetningen innen industri, utvinning- og utvinningstjenester, bergverksdrift og kraftforsyning, gikk den opp 3,7 prosent i 2016.
AA170206 Maskinindustri hadde et særlig stort omsetningsfall på 46,1 prosent i 2016, mens omsetningen innen bygging av skip og oljeplattformer gikk ned 28,2 prosent.
AA170206 Innen næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var omsetningen 14,8 prosent lavere enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrås kalenderjusterte tall.
AA170206 I fjerde kvartal falt omsetningen 2,1 prosent mot tredje kvartal.
DN170203 Vi spår at butikker i de kommende år vil oppleve en lignende utvikling og at omsetningen av fysiske varer på nett vil øke fra dagens 6 prosent, og på et punkt passere omsetningen i butikk.
DN170203 Vi spår at butikker i de kommende år vil oppleve en lignende utvikling og at omsetningen av fysiske varer på nett vil øke fra dagens 6 prosent, og på et punkt passere omsetningen i butikk.
AP170203 - Omsetningen går svært raskt i dette området.
AA170203 Overskuddet til nettbutikken og IT-konsernet Amazon gjorde et hopp i julehandelen, men omsetningen nådde ikke opp til forventningene.
AA170203 Rema selger dagligvarer for rundt 65 milliarder kroner i året, men en rabatt på ti prosent på det kundene handler mest, vil fort vises på omsetningen .
AA170203 - Omsetningen går svært raskt i dette området.
DN170202 Omsetningen for Deutsche Bank var 7,1 milliarder euro i fjerde kvartal, sammenlignet med 6,6 milliarder euro i samme kvartal året før.
DN170202 | TV3-eier økte omsetningen med én milliard ¶
DN170202 Totalt økte omsetningen til MTG med litt over én milliard svenske kroner i 2016.
DN170202 Han påpeker videre at omsetningen vokste med 28 prosent i fjerde kvartal, til tross for vanskeligere valutasituasjon og kostnader knyttet til innkjøp av nytt innhold.
DB170202 Det finnes nesten ikke en stand eller en bedrift som ikke har et uttalt mål om hvor mange millioner de skal øke omsetningen med på kort tid, der havbruksnæringen samlet skryter på seg verdens beste fisk og 500 milliarder kroner i omsetning i 2050.
AP170201 Sponsormarkedet i Norge økte omsetningen til 4,62 milliarder kroner i 2016, opp 3,5 prosent fra 2015.
DN170131 | Fire av ti oljekroner borte ¶ Omsetningen blant 1200 norske oljeservicebedrifter vil i år bli 40 prosent lavere enn i 2014, ifølge en ny undersøkelse.
DN170131 For annen industri, som blant annet prosessindustri og produsenter av konsumvarer, venter organisasjonen omsetningsøkning i år og som vil sørge for at omsetningen samlet sett utvikler seg i moderat positiv retning.
DN170131 Derfor er det utsikter til nedgang i omsetningen i industribedriftene tilknyttet oljenæringene også i år.
DB170131 Visma har en uttalt skystrategi, og i 2017 vil halvparten av omsetningen til Visma være skybasert.
DN170129 Tess økte omsetningen og doblet resultatet i 2016.
DB170129 Ni millioner innsatser gjøres fra hele verden og omsetningen i dette ene løpet er på over 360 millioner kroner.
DB170129 90 prosent av omsetningen er i Norge.
DN170127 Nær 900 millioner kroner av omsetningen er knyttet til omsetning av boliger i Sør-Rogaland.
DN170127 Omsetningen endte på 26 milliarder dollar, opp 22 prosent fra samme periode året før.
DN170126 Mens omsetningen i fjor ble på samme nivå som året før, har overskuddene kommet.
DN170126 Det er forespeilet at Ringnes nå vil få 75 prosent av omsetningen i Rema-hyllene.
DN170126 Ifølge Factset, som har innhentet prognoser fra rundt 40 Apple-analytikere, forventes det at omsetningen vil ende på 77,5 milliarder dollar - en svak vekst på to prosent.
DN170126 I tredje kvartalskvartal falt omsetningen med nesten 30 prosent i Kina.
BT170126 Da må vi jobbe med dem som styrer resten for å se om vi kan øke omsetningen gjennom disse leverandørene, sier Lars Midtgaard.
AP170126 Omsetningen var på 26 milliarder dollar, opp 22 prosent fra samme periode året før.
DN170125 Den tradisjonelle netthandelsvirksomheten økte omsetningen med 45 prosent til 6,7 milliarder dollar.
DN170125 Skisalget lider under snømangelen, men felleski redder omsetningen for skiprodusenten Madshus.
DN170125 Det var et strategisk valg som ble tatt i Finland, der omsetningen har vært liten for merket.
DB170125 Hvis man i tillegg trekker fra byggråstoffer som grus, pukk, leire og naturstein, som utgjorde mellom 6-7 milliarder kroner av omsetningen og som både konsumeres og utvinnes i storbyene, så kan heller ikke denne næringen trekkes frem som veldig vesentlig for Norges verdiskapning.
DN170124 Selskapet kontrollerer alene 67 prosent av omsetningen i dette markedet.
DN170124 Selskapet kontrollerer alene 67 prosent av omsetningen i dette markedet.
AP170122 10 prosent av omsetningen er investert i forskning og utvikling, og nær 80 000 av selskapets 180.000 ansatte jobber med forskning.
AP170122 10 prosent av omsetningen er investert i forskning og utvikling, og nær 80 000 av selskapets 180.000 ansatte jobber med forskning.
DB170120 Undersøkelsen viser at rundt fem prosent av omsetningen innenfor ni undersøkte bransjer havner i lomma til piratkopi-leverandører.
DN170119 Ifølge den norske Mediebyråforeningens reklamestatistikk økte omsetningen av annonser i norske papiraviser med 15,7 prosent i desember måned, fra 65 til 75 millioner kroner.
AP170118 Over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge kommer fra under 10 prosent av dem som spiller.
AP170118 Over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge kommer fra under 10 prosent av dem som spiller.
DN170116 Dagligvareleverandørenes forening, som har over 100 medlemmer og står for over 95 prosent av omsetningen av merkevarer i dagligvarebutikkene, har reagert hardt mot Remas strategi.
DN170116 Offshorerederiet Farstad er i alvorlig krise som følge av at omsetningen har stupt under oljekrisen.
DB170116 - Ja, men foreløpig er andelen el- og hybridbiler så lav at det ikke synes på omsetningen .
AP170116 Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum sier til Aftenposten at de merker at det går ut over omsetningen enkelte steder.
AP170116 Enkeltbutikker har hatt en nedgang i omsetningen på 40 prosent noen av dagene.
DN170115 Norske Adax, som har eksistert siden 1948, økte omsetningen med rundt 40 millioner kroner i fjor, og landet rundt 190 millioner, forteller Otterlei, som mener markedet totalt ikke har vokst.
DN170115 Han opplever at dette fungerer i utlandet, og anslår at 30 til 40 prosent av omsetningen deres kommer fra land utenfor Norden.
DN170115 Omsetningen har økt kraftig fra 77 millioner i 2015, til rundt 130 millioner i 2016.
DB170114 Tredoblet omsetningen
DB170114 Det Norske Brenneri mer enn tredoblet omsetningen i fjor.
DB170113 Den største veksten for reiselivsnæringen skjer innen opplevelsesbasert reiseliv, og da særlig i Nord-Norge - der omsetningen i perioden 2005-2014 økte fra 508 til 1268 millioner kroner.
BT170113 Den andre grunnen er at noe av omsetningen er flyttet til slutten av november på grunn av Black Friday, sier handelsanalytiker Tore Kvarud, som også trekker fram økt netthandel som en årsak.
SA170110 Omsetningen spås å øke til 55 milliarder kroner, noe som vil føre til en profitt på over fem milliarder.
DN170110 | Doblet øltilbudet - økte omsetningen
BT170110 Som grossisten på toppen av pyramiden for omsetningen av den innsmuglede hasjen hevder han å ha videresolgt varene for 5000 kroner kiloen.
BT170110 Som grossisten på toppen av pyramiden for omsetningen av den innsmuglede hasjen hevder han å ha videresolgt varene for 5000 kroner kiloen.
BT170110 Omsetningen spås å øke til 55 milliarder kroner, noe som vil føre til en profitt på over fem milliarder.
AP170110 Omsetningen spås å øke til 55 milliarder kroner, noe som vil føre til en profitt på over fem milliarder.
DB170107 Omsetningen falt med 25 prosent og selskapet tapte 174 millioner kroner.
SA170106 Med en nedgang i omsetningen på over 160 millioner, fikk Aarbakke også merke det i sitt private investeringsselskap Sydvesten.
DN170106 Også i november økte omsetningen , ifølge analytikere hos Liberum.
DN170106 Det japanske markedet er fortsatt størst, men i desember falt omsetningen med fem prosent.
DN170106 Omsetningen i de ni månedene frem til oktober økte med 11 prosent.
SA170105 Hos​ voksne med moderat fysisk aktivitet er omsetningen av vann omtrent 2 - 2,5 liter om dagen, ifølge Helsedirektoratet.
FV170105 Hos​ voksne med moderat fysisk aktivitet er omsetningen av vann omtrent 2 - 2,5 liter om dagen, ifølge Helsedirektoratet.
DN170105 Gruppens norske kjøpesentre økte omsetningen med to milliarder kroner i fjor.
DN170105 Omsetningen vokste ifølge meldingen med tre prosent i fjor, tilsvarende oppunder to milliarder kroner.
BT170105 Hos​ voksne med moderat fysisk aktivitet er omsetningen av vann omtrent 2 - 2,5 liter om dagen, ifølge Helsedirektoratet.
AP170105 Med andre ord : Faller omsetningen , blir varene automatisk dyrere for Rema.
AP170105 Med andre ord : Faller omsetningen , blir varene automatisk dyrere for Rema.
AP170105 Hos​ voksne med moderat fysisk aktivitet er omsetningen av vann omtrent 2 - 2,5 liter om dagen, ifølge Helsedirektoratet.
DB170103 Siden Auksjonen.no ble etablert i januar 2012 har omsetningen i selskapet tatt av.
DB170103 Et lignende ståsted kan også underbygges slik : Ved å la kjøpesentrene ta seg av omsetningen av klær og mat, handelen som i stadig større grad går gjennom online klesbutikker og matkasser, lar man også kjøpesentrene ta støyten for den økende netthandelen.
AP170103 Vi driver med netthandel både i Norge og Sverige, men 70 prosent av omsetningen skjer mot Norge.
AP170103 Omsetningen lå i fjor på rundt 30 millioner kroner.
AP170103 Det er også flere Rema-butikker som krysser 100-millionersgrensen for omsetningen i 2016 enn i tidligere.
DN170102 De siste ti årene har Lego økt omsetningen med rundt 15 prosent på årsbasis.
DN170102 De siste ti årene har Lego økt omsetningen med rundt 15 prosent på årsbasis.
DB170102 Statoil og Norsk Hydro faller med henholdsvis 0,1 og 0,3 prosent, men omsetningen er lav.
DB170101 Selskapet spesialiserer seg på IT-tjenester tilknyttet internett, big data, integrasjon og dataanalyse i forbindelse med at strømnettet er i ferd med å oppgraderes, og de to neste årene er planen ifølge avisen å tredoble omsetningen , ansette 30 personer og åpne kontorer i Asia og USA.
AP170101 Selv om disse timene tas med i regnestykket, er omsetningen likevel større enn tidligere år.
AP170101 Juleuken økte Rema omsetningen med nær 40 prosent sammenlignet med i fjor.
AP170101 Doblet omsetningen på Meny ¶
AP170101 - Vi doblet omsetningen siste uken før jul sammenlignet med en gjennomsnittsuke.
DB161226 Ifølge Pedersen vil omsetningen i år bli på samme nivå som i fjor.
AP161218 Mange kommuner er avhengig av denne omsetningen for å opprettholde et godt tilbud til lokalbefolkningen resten av året, så reiseliv er svært viktig for sysselsetting over hele landet, sier NHO Reiseliv-sjefen.
AP161218 Både opplevelsesbedrifter, bilutleieselskaper, restauranter, overnattingsbedrifter og butikker får sin del av omsetningen .
AP161218 Mange kommuner er avhengig av denne omsetningen for å opprettholde et godt tilbud til lokalbefolkningen resten av året, så reiseliv er svært viktig for sysselsetting over hele landet, sier NHO Reiseliv-sjefen.
AP161218 Både opplevelsesbedrifter, bilutleieselskaper, restauranter, overnattingsbedrifter og butikker får sin del av omsetningen .
AP161216 Omsetningen for 2016 ligger på ca 15 millioner kroner.
AP161216 Omsetningen for 2016 ligger på ca 15 millioner kroner.
AA161201 - Hva tror dere omsetningen vil øke på de to nye butikkene ?
VG161125 Ådne Søndrål så at omsetningen på hans Norwegian Outlet, som ligger i Vestby utenfor Oslo, dalte.
AP161125 - Det vi ser er at omsetningen flyttes noe fra den viktige handlemåneden i desember til november.
AP161122 Hos de store kjedene gnir man seg i hendene over den enorme omsetningen .
DN161111 I år forventes omsetningen å ende på over 165 milliarder kroner i løpet dagen.
DN161111 Alibaba, som er børsnotert i USA, har vært under etterforskning av amerikanske myndigheter på hvordan de innrapporter omsetningen fra blant annet singeldagen.
DN161110 - Hvis du blir kjempepopulær i en målgruppe med høy piratkopiering, vil det gå utover omsetningen din, men det finnes mange mindre målgrupper med betalingsvilje, sier hun.
DN161025 I desember ifjor var omsetningen til Kolonial på over tre millioner kroner i uken.
DN161024 Morgenlevering på døren brer seg i en fart som gjør at gründerbedriften Brødboksen på en gjennomsnittlig uke ansetter to nye personer og øker omsetningen med ti prosent.
AP161020 Han legger til at slike samarbeid er beskjedne i forhold til den totale omsetningen for Orkla, som vi kjenner blant annet gjennom merkevarene Grandiosa, Nora, Toro og Lilleborg.
AP161020 De 100 leverandørene står for mer enn 95 prosent av omsetningen av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, restauranter og annen storhusholdning.
AP161020 - Det jeg mener man burde måle, er hvor stor andel av omsetningen butikkjedene nå reelt sett har kontroll over, sier han og ser ut over den dresskledte forsamlingen av leverandører fra Stabburet, Lerum, Coca-Cola, Ringnes, Gilde med mange flere.
DN161002 - Skal dere tidoble omsetningen parallelt med at dere skal inn i et nytt land ?
DN160921 Du må vise mye omsetning og muligheter før det, men det er ikke gitt at omsetningen skal være investeringsmidlene dine.
DN160912 Komplett-sjefen legger ikke skjul på at volumet og omsetningen i Marked.no må opp på et høyere nivå.
DN160912 - Synes du Wie lyktes med å få den ønskede omsetningen i Marked.no ?
DN160813 Vil doble omsetningen i lakseelvene ¶
AP160812 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
AP160812 Fremdeles er virksomheten til netthandel liten i forhold til omsetningen i de fysiske butikkutsalgene, men Fagerlid sier han er imponert over hvor raskt nettselskapene som Kolonial.no.
AP160807 Dette ga selskapet en resultatmargin ( nettoresultat i prosent av omsetningen ) på 12,4 prosent.
AP160622 I fjor hadde omsetningen tredoblet seg - til 12,4 millioner.
AP160619 Litteraturhusets egeninntekter i fjor utgjorde 9,6 millioner kroner og utgjør 40 prosent av omsetningen .
AP160613 Halvparten av omsetningen gjelder handel av 5 prosent av vareutvalget. 90 prosent av alle som handler, kjøper varer de ikke hadde planlagt på forhånd. 60 prosent av oss bruker handleliste.
SA160524 Selv ikke i 2015 da omsetningen økte med 80 prosent til drøyt 18 milliarder kroner unngikk man røde tall.
FV160524 Selv ikke i 2015 da omsetningen økte med 80 prosent til drøyt 18 milliarder kroner unngikk man røde tall.
AP160524 Selv ikke i 2015 da omsetningen økte med 80 prosent til drøyt 18 milliarder kroner unngikk man røde tall.
AP160509 Bare det siste året har omsetningen økt med 10 prosent, og flere nye gullsmeder er ansatt.
DN160503 TV 2 økte omsetningen med 118 millioner kroner til nær 3,9 milliarder kroner i 2015.
AP160427 Det handler ikke bare om å øke omsetningen , men å gjøre det vi gjør på en bedre måte, forbedre selskapet.
SA160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
FV160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
BT160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
AP160426 Dette er ikke noe selskapene gjør for å være grei, men for å få omsetningen tilbake, sier Mentzoni.
AP160421 | Nettgiganter øker omsetningen i Norge ¶
AP160415 Det er forøvrig kunstnerorganisasjonene, ikke vi, som styrer med omsetningen av kunstnerboligene i OBOS, sier Pettersen.
AP160415 Det er forøvrig kunstnerorganisasjonene, ikke vi, som styrer med omsetningen av kunstnerboligene i OBOS, sier Pettersen.
AP160331 Ruter-appen tar av : Salg av mobilbilletter står for en tredjedel av omsetningen
AP160330 Der ligger det på mellom 5-10 prosent av omsetningen , mens det her i landet ikke utgjør mer enn rundt en prosent, sier Korneliussen.
AP160330 Omsetningen endte på 76,2 milliarder kroner i fjor, en økning fra 71,4 milliarder i 2014, en vekst på 6,8 prosent.
AP160329 - De kan ikke utvide produksjonen fort nok, og omsetningen går så det suser.
AP160326 Profilerings-Spesialisten, som har en rekke klesagenturer og lager reklameartikler og firmagaver, har de siste årene økt omsetningen betydelig.
AP160322 Den viktigste omsetningen vår er altså ikke alkohol, men varer som sjokolade og parfyme.
AP160322 Den er omsetningsbetinget, og for 2015 kostet husleien nokså nøyaktig halvparten av den totale omsetningen på de fem flyplassene TRN har butikker på.
AP160316 Reitan Convenience, som eier Narvesen, anslår at omsetningen på kioskene vil være på rundt tre milliarder kroner i avtaleperioden.
AP160316 I løpet av de to siste regnskapsårene har de doblet omsetningen , og hadde et sammenlagt overskudd på over 6 millioner kroner i 2013 og 2014.
AP160316 I løpet av de to siste regnskapsårene har de doblet omsetningen , og hadde et sammenlagt overskudd på over 6 millioner kroner i 2013 og 2014.
NL160308 Innkreving av avgift har etter manges mening vært i strid med friluftsloven, kommunen har sett lite til skatteinntekter fra den store omsetningen , og fremmed arbeidskraft har tatt med seg sin personbeskatning til andre himmelstrøk.
AP160308 I første omgang kan omsetningen gå ned, selv om prosentmarginen holder seg stabil.
AP160308 I første omgang kan omsetningen gå ned, selv om prosentmarginen holder seg stabil.
DN160302 Omsetningen var imidlertid lavere enn ventet, og i kvartalsrapporten opprettholder selskapet guidingen om at omsetningen vil bli betydelig lavere i år sammenlignet med fjoråret, melder TDN Finans.
DN160302 Omsetningen var imidlertid lavere enn ventet, og i kvartalsrapporten opprettholder selskapet guidingen om at omsetningen vil bli betydelig lavere i år sammenlignet med fjoråret, melder TDN Finans.
AP160302 Ifølge rapporten utgjorde økologisk mat 1,45 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen i 2014.
AP160302 Ifølge rapporten utgjorde økologisk mat 1,45 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen i 2014.
SA160227 Omsetningen og inntektene har steget kraftig, i likhet med antall ansatte.
AP160227 Omsetningen og inntektene har steget kraftig, i likhet med antall ansatte.
SA160226 - Med mine løfter vil en fjerdedel av omsetningen på 43 milliarder kroner ( for fireårsperioden frem til neste VM ) gå til slike utviklingstiltak.
AP160226 I fjor var omsetningen passert 14 milliarder.
AP160226 - Med mine løfter vil en fjerdedel av omsetningen på 43 milliarder kroner ( for fireårsperioden frem til neste VM ) gå til slike utviklingstiltak.
AP160224 Mens billettsalget på selskapets innenriksruter de fem siste årene har vokst med 50 prosent, har omsetningen på den internasjonale trafikken eksplodert og blitt syv ganger større.
AP160224 Europol anslår også at omsetningen i nettverkene kan bli doblet eller tredoblet i 2016.
DA160223 Retten fant det noe vanskelig, på grunn av manglende regnskap i selskapet, å si noe om omsetningen i tiltaleperioden.
DA160223 I dommen fra Stavanger tingrett kommer det fram at bostyrer har opplyst at omsetningen minst må ha vært på 250.000 kroner.
SA160222 Hos leketøysgrossisten Fritz Hansen sank omsetningen med rundt 15 prosent i fjor.
SA160222 FOTO : www.BillionPhotos.com/Shutterstock, NTB scanpix ¶ Omsetningen svikter hos flere leketøysgrossister.
SA160222 Omsetningen er synkende for flere av leketøygrossistene.
FV160222 Hos leketøysgrossisten Fritz Hansen sank omsetningen med rundt 15 prosent i fjor.
FV160222 FOTO : www.BillionPhotos.com/Shutterstock, NTB scanpix ¶ Omsetningen svikter hos flere leketøysgrossister.
FV160222 Omsetningen er synkende for flere av leketøygrossistene.
AP160222 Hos leketøysgrossisten Fritz Hansen sank omsetningen med rundt 15 prosent i fjor.
AP160222 FOTO : www.BillionPhotos.com/Shutterstock, NTB scanpix ¶ Omsetningen svikter hos flere leketøysgrossister.
AP160222 Omsetningen er synkende for flere av leketøygrossistene.
FV160219 Omsetningen var på 61 millioner kroner.
AP160219 Resultateter riktignok langt bak fjoråret i tall, men fordi omsetningen er 200 millioner kroner lavere også - blir driftsmarginen fortsatt på15 prosent.
AP160219 Omsetningen i konsernet var i 2015 på 15,1 milliarder kroner, litt over 2014.
AP160218 Importørene venter at elsykkelen med tiden skal utgjøre 50 prosent av omsetningen .
AP160218 I dag står elsykler for knappe to prosent av omsetningen i norske sykkelbutikker.
AP160218 Importørene venter at elsykkelen med tiden skal utgjøre 50 prosent av omsetningen .
AP160218 I dag står elsykler for knappe to prosent av omsetningen i norske sykkelbutikker.
AP160213 I fjor skal omsetningen ha vært på rundt 28 millioner kroner inkludert moms.
AP160213 - Banan har i 2015 økt omsetningen med hele 173 millioner kroner.
AP160212 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
AP160212 5 prosent av varene står for 50 prosent av omsetningen . 90 prosent av alle som handler, kjøper varer de ikke hadde planlagt på forhånd. 60 prosent av oss bruker handleliste.
SA160211 Det er registrert på Malta, og halvparten av omsetningen til de 13,5 millioner kundene kommer fra de nordiske landene.
FV160211 Det er registrert på Malta, og halvparten av omsetningen til de 13,5 millioner kundene kommer fra de nordiske landene.
BT160211 Det er registrert på Malta, og halvparten av omsetningen til de 13,5 millioner kundene kommer fra de nordiske landene.
AP160211 Det er registrert på Malta, og halvparten av omsetningen til de 13,5 millioner kundene kommer fra de nordiske landene.
AP160211 Dersom regjeringen åpner for utlendingene, tilbyr de 15 prosent av omsetningen til norsk idrett.
FV160210 Det har man ikke på steder i Norge der omsetningen av boliger er for lav.
AP160210 Mindre enn et halvt år senere er omsetningen på over 4,5 millioner kroner i uken.
AP160210 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
AP160210 Han viser til at kundemassen øker, omsetningen øker, vareutvalget øker og antall steder som folk kan plukke opp varene øker.
AP160210 Mindre enn et halvt år senere er omsetningen på over 4,5 millioner kroner i uken.
AP160210 I England står omsetningen av mat på nettet for 10 prosent av det samlede matsalget hos enkelte kjeder.
AP160210 Han viser til at kundemassen øker, omsetningen øker, vareutvalget øker og antall steder som folk kan plukke opp varene øker.
BT160209 Det har man ikke på steder i Norge der omsetningen av boliger er for lav.
AP160209 Det har man ikke på steder i Norge der omsetningen av boliger er for lav.
AP160204 I 2014 utgjorde omsetningen av billetter til svenske filmer nær tre prosent av det totale kinomarkedet i Norge.
BT160201 Det er salg til distributør og uten avgifter, og omsetningen til butikker og utesteder er derfor vel det dobbelte, 16 millioner.
BT160201 Omsetningen i butikk var derfor vel dobbelt så stor som tallene viser.
AP160130 Av disse sier halvparten at de enten regner med mer enn 10 prosents vekst i omsetningen , eller mer enn 10 prosents fall.
DA160129 Økte omsetningen
DA160129 - Vågen var stengt, men omsetningen vår var likevel fantastisk.
AP160129 Omsetningen kunne måles i milliarder av pund.
DA160128 Tre store plateselskaper har 87 prosent av omsetningen av innspilt musikk i Norge.
DA160128 De siste årene har markedsandelen til de store multinasjonale selskapene, Universal, Sony og Warner, sakte, men sikkert, økt til rundt 87 prosent av omsetningen av innspilt musikk i Norge.
DA160128 Tre store plateselskaper har 87 prosent av omsetningen av innspilt musikk i Norge.
DA160128 De siste årene har markedsandelen til de store multinasjonale selskapene, Universal, Sony og Warner, sakte, men sikkert, økt til rundt 87 prosent av omsetningen av innspilt musikk i Norge.
AP160126 | På to år vil Norges nest største bransje miste 25 prosent av inntektene ¶ Omsetningen og overskuddet faller for selskapene i oljeservicenæringen.
AP160126 Undersøkelsen omfatter 1113 norskregistrerte selskaper med mer enn halvparten av omsetningen i den norske oljeservicenæringen.
AP160126 Eksporten, som i 2014 var på 175 milliarder kroner, eller 35 prosent av omsetningen , ventes også å falle.
AP160126 EY anslår en nedgang i omsetningen på 9 prosent fra 2014 til 2015 og ytterligere 17 prosent fra 2015 til 2016.
AP160126 Driftsmarginen, som er driftsresultatets andel av omsetningen , anslås å falle fra 7,2 prosent i 2014 til 6,5 prosent i fjor og 5,3 prosent neste år.
AP160126 Omsetningen anslås å ha falt til 460 milliarder kroner i fjor og 382 milliarder kroner neste år.
AP160120 ), fordi vi var nødt til å få opp omsetningen .
AP160120 Kiwi har imidlertid bygget om en rekke av sine butikker, noe som ofte øker omsetningen .
AP160120 Kiwi har imidlertid bygget om en rekke av sine butikker, noe som ofte øker omsetningen .
AP160120 Kiwi har imidlertid bygget om en rekke av sine butikker, noe som ofte øker omsetningen .
AP160120 Kiwi har imidlertid bygget om en rekke av sine butikker, noe som ofte øker omsetningen .
AP160118 - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118 Omsetningen øker på søndag fordi flere handler på søndag, og flere butikker åpner.
AP160118 - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118 Omsetningen øker på søndag fordi flere handler på søndag, og flere butikker åpner.
DA160114 plass over verdens største eksportører av våpen og militært utstyr, selv om den totale omsetningen gikk ned med 15 prosent.
AP160114 I dag står egne merkevarer for rundt 18 prosent av omsetningen .
AP160109 MACAU ( Aftenposten ) : Styrtrike kommunistpartipamper tør ikke lenger bruke tvilsomme millioner på kasinoene i Macau, der omsetningen nå faller som en stein.
AP160109 I 2015 falt omsetningen med 34 prosent fra året før og var for første gang på fem år under 30 milliarder dollar.
AP160109 †" Uten fastlandskinesiske storspillere som gambler for millioner, går omsetningen naturligvis kraftig ned. †" Er det Beijing-myndighetenes antikorrupsjonskampanje og innstramninger som skremmer spillerne fra å komme tilbake ? †" Ja heltåpenbart, sier Sama til Aftenposten.