DB171023 - De forhold Dagbladet forespør omhandler reiser og representasjon før både styreleder og jeg tiltrådte våre posisjoner i Oslo Havn KF.
VG171022 Inntil nå har vi kun omtalt opplysninger som omhandler virksomhetene til statsministeren og hans familie, sier Stundin-redaktøren til VG.
DB171022 Hun har imidlertid kortet ned meldingen noe i ettertid, men ordlyden er den samme og omhandler at hun mener ingen sto opp for henne.
DB171021 Tall fra organisasjonen FARE viser at antallet saker som omhandler rasisme i Russland har gått betraktelig ned de siste årene.
VG171020 Så vi setter veldig pris på de klagene vi får som omhandler dette, det er noe vi ønsker å følge opp.
VG171020 Han sier at Nettbuss har et eget kapittel i deres sjåførinstruks som omhandler bruk av håndholdt mobilt utstyr i jobbsammenheng.
DB171020 Blant annet omhandler boka nå terroren som rammet Norge den 22. juli i 2011, da 77 mennesker ble drept, mange ble hardt skadd, og utallige etterlatt i sinne, sorg, sjokk og fortvilelse etter at Anders Behring Breivik skjøt og drepte 69 mennesker på Utøya og sprengte en 950 kilos bombe ved høyblokken i regjeringskv
DA171019 Også den nye tiltalen omhandler tippebedragerier, og blir han funnet skyldig, risikerer han å måtte sone den betingede delen fra den forrige dommen.
DA171019 De siste ukene har vi sett en rekke saker i media som omhandler barn og unges forhold til sex, seksualitet og porno.
DA171019 - En kjent problemstilling gjennom mange år mellom petroleums- og fiskerinæringen, omhandler seismikkskyting.
DA171019 - En kjent problemstilling gjennom mange år mellom petroleums- og fiskerinæringen, omhandler seismikkskyting.
VG171018 * Politiet har rett til å straffeforfølge personer som deler informasjon om hvordan man unngår straffeforfølgelse som omhandler overgrepsmateriale.
VG171018 I tillegg får alle de tre utsatte klokkene og enkelte av appene som er knyttet til dem, stryk på det meste som omhandler personvern og brukervilkår.
SA171018https://www.aftenbladet.no/digital/Slar-alarm-etter-sjekk-av-GPS-klokker-for-barn-10684b.html I tillegg får Gator, Viksfjord og Xplora strykkarakter på nesten alle punktene som omhandler personvern.
SA171018 Hver for seg, og til sammen, vil disse filmene bidra til å vise norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspillingssteder og temaer som omhandler norsk virkelighet.
SA171018 I tillegg får Gator, Viksfjord og Xplora strykkarakter på nesten alle punktene som omhandler personvern.
DN171018 I tillegg får alle de tre utsatte klokkene og enkelte av appene som er knyttet til dem, stryk på det meste som omhandler personvern og brukervilkår.
DN171018 Hver for seg, og til sammen, vil disse filmene bidra til å vise norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspillingssteder og temaer som omhandler norsk virkelighet.
DA171018 Hver for seg, og til sammen, vil disse filmene bidra til å vise norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspillingssteder og temaer som omhandler norsk virkelighet.
BT171018https://www.bt.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html I tillegg får Gator, Viksfjord og Xplora strykkarakter på nesten alle punktene som omhandler personvern.
AP171018https://www.aftenposten.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html I tillegg får Gator, Viksfjord og Xplora strykkarakter på nesten alle punktene som omhandler personvern.
AA171018 I tillegg får alle de tre utsatte klokkene og enkelte av appene som er knyttet til dem, stryk på det meste som omhandler personvern og brukervilkår.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pJJGX/Store-varsler-at-Ap-skal-bli-toffere-mot-EOS Avtalen omhandler de fire friheter - fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital, og tilknyttede bestemmelser innen områder som sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljøvern, likestilling med mer.
AA171016 - Vi mener - på bakgrunn av forholdene beskrevet i tiltalen, tidligere dom fra 2012 som omhandler vold og de rettspsykiatrisk sakkyndiges vurdering - at det i dag er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd.
DB171015 « Han ( personen komposisjonen omhandler , ifølge Berlioz. red.anm. ) ser seg selv i en hekseseremoni - midt mellom onde ånder, trollmenn og monstre som har samlet seg i anledning hans begravelse ».
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l713A/--Oljefondet_-Facebook-og-falske-nyheter----Carine-Smith-Ihenacho Vi har stemmeretningslinjer som blant annet omhandler ansvarlig forretningsdrift og aksjonærforslag.
AA171014 Vi var mange fagfolk i Trondheim som deltok i dette arbeidet som omhandler 16 sentrale tema om seksualitet.
DB171012 * Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår.
VG171011 Hun reagerer også på at boken omhandler Jan Helges besteforeldre.
DB171011 Mannen er tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.
DB171011 Straffesaken mot mannen er den fjerde i Asker og Bærum som omhandler spredning av intime bilder eller videoer av unge jenter i sosiale medier siden oktober i fjor, ifølge Budstikka.
DB171010 Spesialenheten er i en innledende fase av etterforskningen og har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/E3JgG/Politimann-lagt-i-kunstig-koma-etter-eksplosjonsulykke-pa-ovingsarena - Vi er i en innledende fase av etterforskningen og har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sa Helle Gulseth, etterforskningsleder og påtaleansvarlig i Spesialenheten til NTB, tirsdag.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/E3JgG/Politimann-alvorlig-skadd-etter-hendelse-pa-ovingsarena - Vi er i en innledende fase av etterforskningen og har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sier Helle Gulseth, etterforskningsleder og påtaleansvarlig i Spesialenheten til NTB.
AA171010 - Vi har opprettet en sak som gjelder straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver, sier hun.
VG171009 Ungdommene er også tiltalt for flere andre forhold som omhandler hasjrøyking, tyveri og dokumentforfalsking.
VG171009 De erkjente imidlertid straffeskyld for mindre forhold som omhandler hasjbruk og tyveri.
AA171008 Denne omhandler parkering i parker, grøntanlegg med mer.
DB171007 Prosjektet holder til på Stovner politistasjon og jobber med forebygging, sikkerhet og oppfølging i saker som omhandler alle typer vold i nære relasjoner til knyttet bydelene i Oslo øst.
DB171007 Totalt har Utenriksdepartementet gitt avslag i 46 dokumenter som omhandler forhandlingene.
DB171007 Dagbladet har lenge forsøkt å få innsyn i dokumentene som omhandler forhandlingene.
DA171007 - Mange av dem som lager ting i Fredrikstad lager også ting som bare omhandler Fredrikstad, men hvis ambisjonen er å komme ut og videre, da går ikke det.
NL171006 Tilsvarende omhandler feltkursrapporter på planfaget på ISV forskjellige typer organisering av kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling i Nord-Norge.
DA171006 Syria deltar med « Little Gandhi » i regi av Sam Kadi- Filmen omhandler menneskerettsaktivisten Ghiyath Matar som døde bare 26 år gammel.
VG171004 Da rettssaken startet i Oslo tingrett onsdag morgen, begjærte 34-åringens forsvarere, advokatene Siri Langseth og Elisabeth Myhre, saken utsatt og avvisning av tiltaleposten som omhandler IS-deltakelse, rekruttering og økonomisk støtte.
SA171004 Dét omhandler blant annet miljøvennlig snøproduksjon, forteller Trondheims-ordfører Rita Ottervik.
NL171004 Som en del av et større forskningsprosjekt som omhandler samarbeid mellom formelle og uformelle omsorgsytere for hjemmeboende personer med demens, gjorde vi intervju med eldre voksne som var involvert i frivillig arbeid knyttet til helse- og omsorgsfeltet.
AP171004https://www.aftenposten.no/viten/i/p7e9R/Hvordan-takler-kroppen-havets-kulde I tillegg til dybde, som er omtalt i denne teksten, omhandler boken høyde, kulde og varme.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/mO2rE/For-99-dollar-kan-amerikanere-gjore-om-vapen-til-a-skyte-flere-hundre-skudd-i-minuttet Forslaget er en del av en større lov som omhandler jakt og fiske.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Trondheim-presenterte-sin-VM-soknad---Den-er-unik-pa-flere-omrader-243338b.html Dét omhandler blant annet miljøvennlig snøproduksjon, forteller Trondheims-ordfører Rita Ottervik.
NL171003 Innsigelsen omhandler plan 1782B og kan innhentes hos kommunen.
NL171003 Et nytt fullskala skytebaneanlegg omhandler implementering av Tromsdalen.
DB171003 åtalemakten og forsvaret tolker de tyrkiske rettdokumentene ulikt, etter det Dagbladet får opplyst ; mens påtalemakten finner opplysningene ufullstendige og forvirrende, forstår forsvaret dokumentene dit hen at trønderen allerede er domfelt for IS-deltakelse i Tyrkia, og at punktet i tiltalen som omhandler dette, de
DA171003 Dermed kom retten til at den 46 år gamle entreprenøren var skyldig i samtlige punkt i forhold til saken som omhandler innførsel av 21,25 kilo amfetamin.
NL171002 Det skal tas store beslutninger i den nye regionen som omhandler arbeidsplasser, status, kjøttvekt og balanserende eller konsentrerende utvikling.
AA171002 Samtidig viser rettspraksis fra saker som omhandler brudd på disse bestemmelsene straffeutmålinger på syv og et halvt år til åtte års fengsel, har statsadvokat Sundet tidligere opplyst til Adresseavisen.
DB171001 « Varselets påstander omhandler havnedirektøren som leder av Oslo Havn.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Vi har offentlige stemmeretningslinjer som blant annet omhandler ansvarlig forretningsdrift.
AA171001 Samtidig viser rettspraksis fra saker som omhandler brudd på disse bestemmelsene straffeutmålinger på syv og et halvt år til åtte års fengsel, opplyser Sundet.
DB170929 « Varselets påstander omhandler havnedirektøren som leder av Oslo Havn.
DB170929 Ingen arbeidstakere skal utsettes for utilbørlig atferd, ifølge arbeidsmiljølovens kapittel som omhandler krav til det psykososiale miljøet.
VG170928 Den første delen av den pågående rettssaken omhandler narkotika, og Betew er en av de siste tiltalte som skulle forklare seg.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen, og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
SA170928 Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen, og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
DB170928 Det er eposter som omhandler Edvartsen og Hauge, og som NFF har bevis for er sendt av Edvartsen.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen, og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen, og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing.
AA170928 Kontrakten har en verdi på rundt 75 millioner kroner og omhandler vedlikehold av hjulsatsen - boggiene - på Flirt-tog.
DB170927 Men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
DB170927 Jeg har derfor besluttet å gi innsyn i de deler av referatene hvor det kommer fram ulike oppfatninger som omhandler spørsmålet om antall gjerningsmenn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRKJv/Nekrologen-om-rusmisbruker-Petter-Ludvig-Steina-48-rorer-titusenvis Nekrologer som leses, likes og deles i sosiale medier omhandler vanligvis folkekjære kjendiser.
AA170927 juli-kommisjonens egne intervjuer med beredskapstroppen, men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
AA170927 juli, får belyst sin oppfatning av hva som ble kommunisert og lagt til grunn under aksjonen, og jeg har derfor besluttet å gi innsyn i de deler av referatene hvor det kommer fram ulike oppfatninger som omhandler spørsmålet om antall gjerningsmenn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ). 22. juli-kommisjonen har fastslått at
VG170926 Den første delen omhandler narkotika : Påtalemyndigheten mener Nokas-raneren Metkel Betew ( 39 ) ledet en narkoliga i Oslo kriminelle underverden - og at den aktuelle storebroren var en del av ligaen.
VG170926 Den første delen omhandler narkotika : Påtalemyndigheten mener Nokas-raneren Metkel Betew ( 39 ) ledet en narkoliga i Oslo kriminelle underverden - og at den aktuelle 30-åringen var en del av ligaen.
DB170925 Ordene tilhører Bordeaux-manager Jocelyn Gourvennec og omhandler en 20 år gammel brasilianer.
DB170925 Debatten i Storbritannia omhandler hvor lett tilgjengelig disse syrene er for angriperne.
VG170924 Det innebærer en skjerping av paragrafen som omhandler « utilbørlig utnytting av utlendinger som tilbys arbeid eller bolig i Norge ».
AA170924 De kurdiske selvstyremyndighetene har lenge planlagt å holde en folkestemning mandag, som omhandler frigjøring fra Irak både i Kirkuk og andre kurdisk-kontrollerte områder.
VG170922 - Jeg er oppgitt, sier Tinas mor, Torunn Austdal Rasmussen til VG etter å ha lest delen av boken som omhandler alibikandidat-prosjektet som ble avsluttet.
NL170922 Hittil i år har de fått inn 74 forslag, 61 av dem omhandler legemidler.
DB170922 To tragedier, som begge omhandler tenåringer, har den siste tiden igjen minnet oss om den kampen som pågår for kvinners rettigheter i Norge.
AA170922 Selskapet har sagt seg enig i et forlik og er nå ferdig med alle spørsmål som omhandler Usbekistan.
AA170922 - Det er gledelig å kunne sette et punktum for dette og gå videre, der selskapet har sagt seg enig i et forlik og nå er ferdig med alle spørsmål som omhandler Usbekistan.
VG170921 Den første delen omhandler narkotika.
DN170921 Begrepet betegner at et selskap går konkurs, men omhandler også en rett et selskap eller en person har til å søke reorganisering av selskapets aktiva.
DB170919 Sangteksten omhandler størrelsen på Lukakus penis, og synges til melodien av Stone Roses' « Made of Stone ».
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Det er ni spørsmål som omhandler politikk, i tillegg til spørsmål om blant annet fartstid og verv i partiet.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yanpg/Direktesending-na-Folg-dommen-mot-Eirik-Jensen Dommerne leste fra den delen av dommen som omhandler de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte, blant annet kommunikasjonen etter innbruddet i Cappelens hasjlager.
DA170917 - Om du sjekker artiklene fra Aftenposten og Dagbladet som omhandler obduksjonsrapporten er det ikke ett ord om at Mary Olsen var blitt voldtatt.
VG170915 Skandalen omhandler statsministeren og hans far, Benedikt Sveinsson, melder NTB.
DA170915 - Hvordan blir SVs strategi for å få gjennomslag for saker som omhandler miljø og klima ?
DA170914 Begrepet betegner at et selskap går konkurs, men omhandler også retten til å søke reorganisering av selskapets verdier, skriver avisen.
AA170914 Denne paragrafen omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver.
AA170914 Denne paragrafen omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver samt å framstille ulovlig sprengstoff som kan sette liv og helse i fare.
VG170913 Tanker som omhandler hvilken plass hun har i verden, om hun i det hele tatt har en verdi.
DN170913 Begrepet betegner at et selskap går konkurs, men omhandler også en rett et selskap eller en person har til å søke reorganisering av selskapets aktiva.
AA170913 Denne paragrafen omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver samt å framstille ulovlig sprengstoff som kan sette liv og helse i fare.
VG170912 Det er særlig delene som omhandler Donald Trump - mannen som gikk seirende ut av presidentvalget i fjor - som har fått mye oppmerksomhet.
NL170910 Merk at de fleste forhold som her er påpekt omhandler QRA.
VG170908 Han avviser også påstandene om at han skal stå bak en rekke e-poster sendt i andres navn, der fellesnevneren er at samtlige omhandler nettopp Svein-Erik Edvartsen.
VG170908 Sør-Øst politidistrikt sendte fredag ut en pressemelding som omhandler en større pågående etterforskning mot en mann som har begått nettovergrep mot jenter mellom 12 og 18 år.
DB170908 Enkelte innlegg omhandler programmet direkte, mens andre innlegg baserer seg på hverdagslighet.
DB170907 Kvinnen hevdet overfor Menneskerettsdomstolen at hennes rettigheter under artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ), som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv, er krenket.
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/621GW/Sugardating-reklamen-fjernes-fra-Oslos-gater Jeg vil ta opp kommunalt om vi bør anmelde firmaet som står bak reklamekampanjen etter Veilovens paragraf 33, som omhandler reklameskilt ved offentlig vei.
VG170906 43-åringen står tiltalt for brudd på blant annet straffelovens paragraf 115, som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/32ozL/Siktet-ubatkaptein-krever-seg-loslatt Madsen er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/628qQ/Venstre-Noen-kjorer-kampanje-mot-oss-med-falske-Venstre-brosjyrer Partiet har blant annet forpliktet seg til ikke å bidra til å spre falskt materiale som omhandler andre partier eller deres politikere. | 15 studenter til sykehus etter forgiftning på fest ¶
DB170904 Sjåføren er tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 som omhandler at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke oppstår fare eller voldes skade, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170904 Søndag la Arbeiderpartiet fram sin 10-punktsplan for sine første 100 dager i regjering, som blant annet omhandler mer penger til sykehus og en økning i fedrekvoten.
DA170904 I ti av sakene som omhandler voldtekt, truet mannen jentene til å utføre seksuell omgang med seg selv.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpXJd/Norge-vil-ikke-ha-britene-i-EOS---men-kan-gjore-lite-for-a-stoppe-dem Avtalen omhandler de fire friheter - fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital, og tilknyttede bestemmelser innen områder som sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljøvern, likestilling med mer.
AA170904 Sjåføren er tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 som omhandler at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke oppstår fare eller voldes skade, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170904 I ti av sakene som omhandler voldtekt, truet mannen jentene til å utføre seksuell omgang med seg selv.
DB170903 Delen av prosjektet som omhandler et shelter i Bucuresti vil han helst ikke svare på.
DB170902 - Det var ikke et enkelt valg for meg, ettersom dette omhandler min sønn.
VG170831 Hensikten er å gi et innblikk i hjelpeapparatets arbeid med saker som omhandler vold i nære relasjoner.
DB170831 Dagbladet ) : Fra sin ni kvadratmeter store fengselscelle i Vestre Fengsel i København følger den drapssiktede ubåt-oppfinneren Peter Madsen TV-sendingene som omhandler drapssaken han selv er hovedpersonen i, skriver Expressen.
VG170830 Den danske oppfinneren er i dag siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
VG170830 Madsen er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
AA170830 Madsen er siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært.
AA170830 Mannen er dømt etter straffelovens paragraf 185, som omhandler forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer.
DB170829 - Det er også en mulighet til å sette ting på sakskartet som omhandler hjemløshet, rus, ettervern, aktivitet, fellesskap og nettverk.
DN170827 - Avtalen omhandler intensjon om kjøp av om lag 10.000 tonn med laks og torsk, grovt estimert til en verdi på 500 millioner kroner i løpet av et års tid, sier salgssjef Yi Guan til NTB.
DA170827 - Avtalen omhandler intensjon om kjøp av om lag 10.000 tonn med laks og torsk, grovt estimert til en verdi på 500 millioner kroner i løpet av et års tid, sier salgssjef Yi Guan til NTB.
DA170826 I asylforliket i 2015 støttet alle partiene på Stortinget, bortsett fra MDG og SV en formulering som omhandler å gjennomgå internasjonale konvensjoner som er mindre tilpasset dagens flyktningsituasjon.
SA170825 Han ønsker å få frem at boken ikke er noen kostholdsbok for barn og at det bare er et par sider som omhandler mat.
FV170825https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barnebok-vekker-kraftige-reaksjoner--Det-er-provoserende-10499b.html Han ønsker å få frem at boken ikke er noen kostholdsbok for barn og at det bare er et par sider som omhandler mat.
DB170825 - Hvorfor ikke bare alliere seg med Sp og legge ordentlig press på Ap i alt som omhandler familiepolitikk nå ?
DB170825 Selv om mange av de viktigste sakene som omhandler diskriminering ikke gjelder klesplagg, velger vi likevel å fokusere på klær når vi snakker om innvandrere eller våre muslimske søstre.
BT170825https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnebok-vekker-kraftige-reaksjoner--Det-er-provoserende-10499b.html Han ønsker å få frem at boken ikke er noen kostholdsbok for barn og at det bare er et par sider som omhandler mat.
AP170825https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnebok-vekker-kraftige-reaksjoner--Det-er-provoserende-10499b.html Han ønsker å få frem at boken ikke er noen kostholdsbok for barn og at det bare er et par sider som omhandler mat.
DN170824 The Hill rapporterer at Citizens for Ethics and Responsibility in Washington ( CREW ), har bedt om dokumentene som omhandler kostnadene for turen til Kentucky.
DB170824 Dagbladets anmelder Fredrik Wandrup kaller boka, som omhandler slaveriet i USA rundt 1850, « en slags « Røtter » på høyeste turtall ».
SA170823 I sin argumentasjon viste Johaugs advokater til paragrafen 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunktet for innrømmelse.
FV170823https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/En-detalj-kunne-pyntet-pa-Johaug-straffen-Men-ordene-hun-gjentok-pa-denne-pressekonferansen-odela-240812b.html I sin argumentasjon viste Johaugs advokater til paragrafen 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunktet for innrømmelse.
DN170823 Onsdag offentliggjorde regjeringen dokumenter som omhandler Storbritannias posisjoner i brexit-forhandlingene med EU.
BT170823https://www.bt.no/100Sport/langrenn/En-detalj-kunne-pyntet-pa-Johaug-straffen-Men-ordene-hun-gjentok-pa-denne-pressekonferansen-odela-240812b.html I sin argumentasjon viste Johaugs advokater til paragrafen 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunktet for innrømmelse.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/ejMly/Terrorsiktet-17-aring-far-mildere-tiltale Isteden har Oslo-politiet valgt å tiltale den russiske gutten etter straffelovens paragraf 191 b, som omhandler « oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en straffbar handling », skriver Nettavisen.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/En-detalj-kunne-pyntet-pa-Johaug-straffen-Men-ordene-hun-gjentok-pa-denne-pressekonferansen-odela-240812b.html I sin argumentasjon viste Johaugs advokater til paragrafen 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunktet for innrømmelse.
AA170823 Onsdag offentliggjorde regjeringen dokumenter som omhandler Storbritannias posisjoner i brexit-forhandlingene med EU.
AA170823 Den ene tiltaleposten omhandler trusler mot politifolk.
AA170823 - Vi mener - på bakgrunn av forholdene beskrevet i tiltalen, tidligere dom fra 2012 som omhandler vold og de rettspsykiatrisk sakkyndiges vurdering - at det i dag er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd.
AA170823 Isteden har Oslo-politiet valgt å tiltale den russiske gutten etter straffelovens paragraf 191 b, som omhandler « oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en straffbar handling », skriver Nettavisen.
DB170821 Jabaly står bak den internasjonalt anerkjente dokumentaren « Ambulance », som omhandler bombingen av Gaza i 2014.
DB170821 Klippet som omhandler denne saken er hentet fra episode tre, som sendes på TV 2 Livsstil onsdag 21.30.
VG170818 - Vi er i besittelse av en e-post mellom de to som omhandler forberedelsen av en tur med ubåten med utsikt for en reportasje.
VG170818 - Vi er i besittelse av en e-post mellom de to som omhandler forberedelsen av en tur med ubåten med utsikt for en reportasje.
DA170818 Leder i Drammen Høyre, Fredrik Haaning, opplyser at det i løpet av dagen også vil sendes ut resultater fra undersøkelsen som omhandler blokkbebyggelse på Marienlyst.
DB170817 Striden omhandler opphavsrettighetene regissørene har til egne produksjoner og ble behandlet i arbeidsretten i april i år.
DB170815 Alle landets universiteter har retningslinjer som omhandler forholdet mellom ansatte og studenter.
VG170812 Protestene omhandler blant annet at siktelsen er så uklar, at det ville være et problem for rettsikkerheten, hvis man lukket dørene.
DB170812 Nugatti-rosen er en del av en større artikkel som omhandler norske myndigheter og næringslivs miljøengasjement.
DN170811 Han ble deretter kalt inn av forbundets sentralkontor til et drøftingsmøte etter en paragraf i arbeidsmiljøloven som omhandler « drøfting før beslutning om oppsigelse ».
DA170811 Han ble deretter kalt inn av forbundets sentralkontor til et drøftingsmøte etter en paragraf i arbeidsmiljøloven som omhandler « drøfting før beslutning om oppsigelse ».
DB170810 Filmen omhandler et forhold mellom om en kvinnelig lærer og hennes 16 år gamle elev.
DB170810 - Det blir mye spekulasjoner når vi lager en erotisk thriller, og fordi omhandler forholdet mellom en kvinne og en mye yngre mann.
DB170809 Det er viktig å påpeke at regnestykket kun omhandler penger som er i en formuesskattposisjon.
DB170809 Tekstene omhandler gjerne desperasjon, ensomhet og feilslåtte forhold.
DB170808 « Jeg har lagt merke til flere av innleggene på denne siden ofte omhandler kritikk mot Ruter og Sporveiens sjåfører.
DB170808 Googles svar er at selskapet ikke kan snakke om saker som omhandler ansatte.
AA170808 Videre under kapitelet som omhandler Undervisning og veiledning : Sykepleiere har ansvar for å informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer og behov som oppstår ved sykdom, lidelse og død.
DB170807 Thrilleren, som skal ha premiere neste høst, omhandler et forhold mellom en kvinnelig lærer og en 16-årig elev.
DB170807 Bræin Hovig har også tidligere spilt en rolle som omhandler en kvinnelig lærer og en yngre elev.
DB170802 136 000 tweeter som omhandler de fleste av verdens store flyplasser er analysert. 1.
DB170802 I boken får man innblikk i USAs største saker som omhandler seriemordere, blant annet « The Atlanta child murderer », mannen som jaktet på prostituerte i Alaska og « Green River Killer » i Seattle.
DB170731 - Det som ikke kommer fram i rapporten, er at det som følge av dette prosjektet, ble en presedens, at i alle EØS-prosjekter som omhandler kultur, skal alle parter ha rett til innsyn i regnskap og endringer i budsjett underveis i prosessen.
AA170731 - Vi mener at saksforholdet som omhandler Nord-Koreas atompolitikk og handelsforholdet mellom Kina og USA er saker som hører hjemme i totalt forskjellige områder av politikken, sa visehandelsminister Qian Keming på et pressetreff i Beijing.
DB170730 Ifølge seinere kontroller og kommunens egen revisjon ble minst 240 000 norske kroner misbrukt i prosjektet, men kommunens granskning viser at misbruket mest sannsynligvis omhandler langt høyere summer.
VG170729 Ifølge rettsdokumentene ble de underskrevne dokumentene presentert som et visum, som omhandler særlig oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i USA for blant annet skuespillere.
DB170729 Hun påpeker videre at ingen brukere kontaktet Jodel direkte om ting som ble publisert i kanalen som omhandler bloggerne.
AA170728 Han er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 291, som omhandler voldtekt og straffelovens paragraf 302, som omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.
AA170728 Han er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 291, som omhandler voldtekt og straffelovens paragraf 302, som omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.
VG170727 De siste ukene har VG sett nærmere på problemstillinger som omhandler likestilling i idretten.
DN170727 Han gikk senere med på å godkjenne forslaget mot forsikringer om at avsnittene som omhandler Nord-Korea finjusteres på et senere tidspunkt. 419 representanter stemte for og tre stemte mot lovforslaget i Representantenes hus onsdag.
DB170727 Boka omhandler et spektakulært bankran, og Hoskins selv så flere likheter mellom påskeranet i London, og det Connelly i sin tid skisserte.
AA170727 Han gikk senere med på å godkjenne forslaget mot forsikringer om at avsnittene som omhandler Nord-Korea finjusteres på et senere tidspunkt. 419 representanter stemte for og tre stemte mot lovforslaget i Representantenes hus onsdag.
DA170726 Lederen i Norges Offisersforbund tar et knallhardt oppgjør med forsvarsledelsens håndtering av et lekket dokument som omhandler Heimevernet.
DA170726 Et dokument som omhandler hva som bør være Heimevernets framtidige størrelse, og som ikke var ment for offentligheten, er lekket til en rekke personer og noen medier.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1Lbre/KrF-og-Frp-kjemper-om-de-kristne-velgerne_-Listhaug-med-apenbar-kristenflort Likevel tror jeg mange ser at det er en stor forskjell mellom KrF og Frps politikk som omhandler søndagen, aktiv dødshjelp, alkohol og FrPs vedtak om å forby omskjæring av guttebarn.
AA170726 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
VG170725 Han sier til VG at forslaget ikke skiller på kjønn, men omhandler opplegget for både gutter og jenter.
VG170725 » Et tilsynelatende uskyldig punkt i Kristelig Folkepartis partiprogram vil « sikre samvittighetsfriheten for helsepersonell i spørsmål som omhandler liv og død.
VG170725 Debatt Et tilsynelatende uskyldig punkt i Kristelig Folkepartis partiprogram vil « sikre samvittighetsfriheten for helsepersonell i spørsmål som omhandler liv og død.
DA170725 Det er dessuten en mulighet for at flere av henvendelsene omhandler samme pasient.
DB170724 - Serien er skapt og regissert av Peter Kosminsky, som både har regissert den strålende « Wolf Hall » og filmen « Britz », som omhandler den samme tematikken, slik sett tenker jeg at utgangspunktet er bra.
DB170721 Videre ler de av noe som omhandler kjeksspising.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zqbgb/Andr-Miguel-15-anbefaler-Takk-til-Jostein-Gaarder-for-a-ha-skapt-dette-mesterverket Men stopp litt, vi må ikke glemme klassikeren Modern family som omhandler en amerikansk storfamilie !
DB170720 Forrige uke avslørte Wallgren blant annet at han virkelig har fått kjenne på reality-medaljens bakside, spesielt når det omhandler kjærlighetslivet. 53-åringen har vært singel i to år, etter bruddet med den 18 år yngre Carin.
VG170718 UEFA sier i en uttalelse at de er klar over rapportene som omhandler Villar, men de har ikke noen kommentarer på nåværende tidspunkt.
SA170718 UEFA sier i en uttalelse at de er klar over rapportene som omhandler Villar, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.
FV170718https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Spansk-fotballskandale-Fotballpresidenten-arrestert-238932b.html UEFA sier i en uttalelse at de er klar over rapportene som omhandler Villar, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Spansk-fotballskandale-Fotballpresidenten-arrestert-238932b.html UEFA sier i en uttalelse at de er klar over rapportene som omhandler Villar, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Spansk-fotballskandale-Fotballpresidenten-arrestert-238932b.html UEFA sier i en uttalelse at de er klar over rapportene som omhandler Villar, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-spanske-fotballpresidenten-arrestert-238932b.html UEFA sier i en uttalelse at de er klar over rapportene som omhandler Villar, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.
AA170717 Hun synes også det er synd at ikke flere filmer omhandler andre spiseforstyrrelser enn anoreksi.
VG170715 Spesielt reagerer bloggerne på egne Jodel-fora som omhandler bloggerne selv.
DB170715 Netflix fikk tidligere i år krass kritikk for serien « 13 Reasons Why », som omhandler selvmord og også viser en svært detaljert selvmordsscene.
DB170715 I den sterke dokumentaren, som omhandler Morbergs liv med kona Inese, takker han sin hustru for at hun hjalp ham med å bremse alkoholinntaket.
VG170714 De kommende dagene skal VG se nærmere på problemstillinger som omhandler likestilling i idretten.
DB170714 I et større intervju med svenske Hänt avslører imidlertid Wallgren at han virkelig har fått kjenne på reality- medaljens bakside, spesielt når det omhandler kjærlighetslivet. 53-åringen har nå vært singel i to år, etter bruddet med den 18 år yngre Carin.
VG170713 offentliggjorde selv e-postene som omhandler møtet med en russisk advokat.
DB170712 Med 33 000 engasjerte fans foran seg blir det i « kampens hete » sagt noe som omhandler kjøp av eget merchandise, forklarte Schei og la til at dette ikke var noe som ble sagt som en del av regien på showet.
VG170711 Store britiske medier som Sky News og The Guardian trekker også fram Mays skjøre majoritet i artikler som omhandler suspensjonen av Morris.
VG170710 Kardashian får heller ikke publisere noe innhold som omhandler ekskjæresten, skriver magasinet People.
DN170709 I delen av slutterklæringen som omhandler handel, er landene blitt enige om å bekjempe proteksjonisme.
DB170709 Regjeringen jobber med å utarbeide en ny grunnlov i landet, som blant annet omhandler at regjeringen ikke skal søke støtte i folket gjennom valg.
DB170709 Regelverket som omhandler genmodifiserte organismer ( GMO ) i Norge er komplekst, og ansvaret er fordelt mellom ulike aktører og departementer.
DB170708 Teorien om kreftene bak lekkasjen omhandler et politisk spill hvor formålet er å sverte utøvere og systemet.
DN170707 Saken omhandler samarbeid mellom to taxisentraler i Follo-området i to anbudskonkurranser om pasienttransport til Oslo universitetssykehus.
DB170707 Med 33 000 engasjerte fans foran seg blir det i « kampens hete » sagt noe som omhandler kjøp av eget merchandise, skriver Schei og fortsetter : ¶
DB170707 Med 33 000 engasjerte fans foran seg blir det i « kampens hete » sagt noe som omhandler kjøp av eget merchandise, skriver Schei og fortsetter : ¶
DA170705 Den største sakskategorien nå omhandler nasking, som har hatt en fordobling i forhold til i fjor.
VG170701 På en småspydig kommentar fra en annen twitterbruker som omhandler hvordan Ollies far skal forklare hvem Monica Lewinsky er for sønnen sin, svarer Lewinsky med å legge ut en video.
DN170701 TØI sender i disse dager ut en spørreundersøkelse som omhandler dette.
DA170701 - Den store svakheten ved markaloven er at den ikke omhandler skogbruket.
SA170630 Behandlingen omhandler imidlertid viktige prinsipielle spørsmål som jeg som medlem av KBU ønsker å få avklart.
DB170630 Swift skrev singelen « Bad Blood » som omhandler det trøblete forholdet, samtidig som flere kjendiser tok Perrys side av saken.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Skeiv-i-Helse-Norge--Solberg_-Rosmo-Hansen-og-Arntzen-624189b.html Kjønnsidentitet omhandler din indre opplevelse av å være kjønn, og kjønnsuttrykk er den måten vi ønsker å uttrykke vårt kjønn ovenfor samfunnet.
SA170628 Det viser også den nye planen som omhandler bygging av brannstasjonen der.
NL170628 Her vil studentene ha behov for teori som omhandler matematiske modeller og håndregler for vannføring og trykktap for å sikre tilstrekkelig leveranse av vann til brannslokking.
AA170628 De er begge siktet for brudd på straffelovens paragraf som omhandler grov kroppsskade.
SA170627 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
FV170627 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
DN170627 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/PST-opprettholder-skjerpet-trusselvurdering---har-gjort-vapenbeslag-624111b.html Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/PST-Fortsatt-sannsynlig-med-terrorangrep-i-Norge-624111b.html Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AA170627 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Misvisende-om-Regjeringens-ambisjonsniva-i-klimapolitikken-623853b.html I Aftenposten uttaler statsråd Vidar Helgesen ( H ) seg om den nye stortingsmeldingen, som omhandler Regjeringens klimastrategi for 2030 ( Meld.
AA170624 For to av dem omhandler siktelsen oppbevaring av dopingmidler.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/wqg74/Aftenposten-mener-Et-katastrofalt-svik-mot-barna Det verste er selvsagt å ta inn over seg det barna rapporten omhandler har opplevd.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Et-katastrofalt-svik-mot-barna-623760b.html Det verste er selvsagt å ta inn over seg det barna rapporten omhandler har opplevd.
VG170622 - Vi forstår FAs avgjørelse med tanke på deres kommersielle avtaler som omhandler gambling.
DA170622 * Totalt omhandler 17 av de 20 anmeldelsene trusler/knuffing samt slagveksling/dytting mellom elever.
DB170621 Blant bøkene som hadde blitt konfiskert var « The Magic Toyshop » av Angela Carter og verker som omhandler homoseksualitet av DH Lawrence.
AA170620 I straffeloven går dette under paragraf 185 som omhandler hatefulle ytringer og kan straffes med fengsel eller bøter.
NL170619 Vi har i dag ingen internasjonal avtale som omhandler tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av plast.
AP170619https://www.aftenposten.no/osloby/Bombesiktet-17-aring-fengslet-pa-nytt-623470b.html Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/-Regjeringen-far-hard-medfart-etter-lukket-stortingsmote-623535b.html - Det betyr at selv om det ville vært mest bekvemt og populært å gjør dette, er mitt ansvar det som omhandler sikkerheten, sier hun til NTB.
AP170619 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AP170619 - Det betyr at selv om det ville vært mest bekvemt og populært å gjør dette, er mitt ansvar det som omhandler sikkerheten, sier hun til NTB.
AA170619 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
BT170618 Kryptering blir mer og mer dagligdags i narkotikasaker, vi ser det i saker som omhandler terror og kjøp og salg av våpen på nettet.
BT170618 Kritikken omhandler ikke dette konkrete laget.
DB170617 Går du hele ruta - og den er ikke så lang - får du se Felix Mendehlsons hus, du kommer inn i den gjenskapte leiligheten til Robert og Clara Schumann, du får hilse på Richard Wagner, som ble født i Leipzig - og ikke minst er det en rekke stopp som omhandler den kanskje største av dem alle - Johannes Sebastian Bach.
SA170616 Siden OL har flere av de nybyggede gigantanleggene ligget urørt, men sportsdepartementet la denne uken ut en plan som omhandler fire av arenaene som ble bygget.
FV170616 Siden OL har flere av de nybyggede gigantanleggene ligget urørt, men sportsdepartementet la denne uken ut en plan som omhandler fire av arenaene som ble bygget.
DN170616 Ett notat omhandler en forespørsel fra Trump i februar om at Comey måtte avsluttet granskingen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DN170616 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
DB170616 Det vil også bli større tilsyn ved sårbare sektorer som som omhandler blant annet energi og datasystem.
BT170616 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
BT170616 Siden OL har flere av de nybyggede gigantanleggene ligget urørt, men sportsdepartementet la denne uken ut en plan som omhandler fire av arenaene som ble bygget.
AP170616https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nye-sjokktall-Rio-OL-ble-40-milliarder-kroner-dyrere-enn-planlagt-237341b.html Siden OL har flere av de nybyggede gigantanleggene ligget urørt, men sportsdepartementet la denne uken ut en plan som omhandler fire av arenaene som ble bygget.
AP170616 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
AP170616 Siden OL har flere av de nybyggede gigantanleggene ligget urørt, men sportsdepartementet la denne uken ut en plan som omhandler fire av arenaene som ble bygget.
AA170616 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
AA170616 Ett notat omhandler en forespørsel fra Trump i februar om at Comey måtte avsluttet granskingen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
AA170616 Fremfor alt baserer jeg denne innsikten på de forskningsstudier jeg har gjennomført som omhandler barn og unges hverdag i barnevernsinstitusjoner, hvor jeg har anvendt både intervju og feltarbeid som metodiske tilnærminger.
DN170615 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
BT170615 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
AP170615 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
AA170615 Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.
DA170614 Den delen av utredningen som omhandler Oslofjordtunnelen ble gjort ferdig i november.
DA170614 - Vi har i første omgang prioritert å få gjennomført en tilleggsutredning som omhandler Oslofjordtunnelen.
AA170614 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sa tirsdag til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
AA170614 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sa tirsdag til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
DB170613 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sier til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
DA170613 Illustrasjonfoto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ 22-åringen ble pågrepet lørdag, og er siktet for siktet etter straffelovens paragraf 282 som omhandler mishandling i nære relasjoner.
DA170613 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sier til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
DA170613 Gharahkhani opplever tvert imot at Drammen har fått en utfordring fra de andre kommunene om å ta ansvar for det som omhandler eget område.
DA170613 - Det som omhandler Drammen må Drammens politikere nesten begynne å mene noe om.
AA170613 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sier til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
DB170612 Vi diskuterer barnehageplasser, kontantstøtte, barnevern og skolepolitikk som politiske tiltaksfelt som omhandler barn - men uten at barn selv regnes med som aktører.
DB170612 Barn blir langt oftere omtalt som « objekter » for politikk, som noen som politikken omhandler og gjelder, enn som egne aktører.
DA170612 Avhendingsloven, som har vært uforandret siden den trådte i kraft i 1993, omhandler avhending av fast eiendom ved frivillig salg, ved byttehandler eller når den blir gitt bort som gave.
DA170612 Avhendingsloven, som har vært uforandret siden den trådte i kraft i 1993, omhandler avhending av fast eiendom ved frivillig salg, ved byttehandler eller når den blir gitt bort som gave.
DN170611 I tillegg har vi både kostnader og inntekter knyttet til hospitality-telt og Zerokonferansen vi arrangerer som omhandler klima og miljø.
DB170611 Det spekuleres i om Swift-låta « Bad Blood » og Perry-låta « Swish Swish » begge omhandler konflikten, skriver BBC.
VG170609 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven. | « Manspreading » : Nå er dette forbudt i Madrid ¶
DB170609 Det spekuleres også om Swift-låta « Bad Blood » og Perry-låta « Swish Swish » begge omhandler konflikten, skriver BBC.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Retten-tror-17-aring-ville-utfore-terror-i-Oslo-622880b.html Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AP170609 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AA170609 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
DB170608 Den ansatte er siktet for brudd på straffelovens paragraf 298, som omhandler « seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke ».
VG170607 Lula er allerede tiltalt i flere korrupsjonssaker, og blant spesialetterforskerne er han den som var edderkoppen i den store Lava-Jato-saken ( bilvask ), som omhandler korrupsjon i og rundt oljeselskapet Petrobras.
SA170605 Flere britiske medier skriver at Butt er filmet i forbindelse med en TV-dokumentar som omhandler flere britiske jihadister.
SA170605 Flere britiske medier skriver at Butt i 2016 deltok i en TV-dokumentar som omhandler flere britiske jihadister.
AP170605 Flere britiske medier skriver at Butt i 2016 deltok i en TV-dokumentar som omhandler flere britiske jihadister.
VG170604 De offentlige helligdagene er en viktig del av kristen kulturarv, og vi har ingen ønske om at loven som omhandler dette skal avvikles., sier generalsekretær Mehtab Afsar.
BT170603 Når neste punkt i samme seksjon omhandler bistand til Vest-Balkan, fjernes imidlertid enhver tvil om at fellesnevneren er migrasjon.
AA170602 Hele Trondheim ble vitalisert med å sette samisk kultur på dagsorden, ifølge direktør Helena Holmberg som nå har lagt en ny strategi for Kunsthallen der de har bestemt seg for å jobbe med det som omhandler urfolk, klima, bærekraftig utvikling og økologi.
VG170601 The New York Time skriver at « mens president Trump forsøker å reversere Obama-administrasjonens politikk som omhandler klimaendring, framstår staten California som den amerikanske nasjonens virkelige klimaforhandler med omverdenen » ¶
DB170601 Tariffavtalen som konflikten omhandler burde ha vært ferdigforhandlet i 2016, slik alle andre tariffavtaler innenfor barnehagesektoren ble i fjor.
DN170531 - Denne saken er alvorlig fordi skattesviket omhandler et betydelig beløp og innebærer misbruk av leterefusjonsordningen for oljeselskaper, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i meldingen fra Økokrim.
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Over-3000-boligeiere-i-Oslo-kan-ha-betalt-altfor-mye-eiendomsskatt-622275b.html I e-posten legger byråden til at majoriteten av klager på eiendomsskatt i år omhandler klage på takst på næringseiendom.
AP170531 I e-posten legger byråden til at majoriteten av klager på eiendomsskatt i år omhandler klage på takst på næringseiendom.
AP170531 - Denne saken er alvorlig fordi skattesviket omhandler et betydelig beløp og innebærer misbruk av leterefusjonsordningen for oljeselskaper, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.
AP170531 Torstrup har nå levert et ankeskriv til Høyesterett hvor han blant annet viser til menneskerettighetskonvensjonen artikkel 14, som omhandler forbud mot diskriminering ( se faktaboks ).
VG170530 Ved siden av saken om omhandler hvordan klubben er rammet av sykdommen, er også et intervju med 17 år gamle Jens Petter Hauge, som håper å bli kvitt sykdommen.
VG170530 - Gjennomgangen omhandler departementets saksbehandling.
VG170530 Sakene som omhandler direktesendte overgrep er av internasjonalt format, og det skaper tidvis problemer.
DB170530 Det er filmstudioet Paramount Pictures som står bak spillefilmversjonen av Baywatch-konseptet, som omhandler eventyrene til en gjeng veltrente livvakter på Santa Monica Beach i California, USA.
DA170530 Mannen ble dømt for brudd på rasismeparagrafen - straffelovens paragraf 185 - og straffelovens paragraf 266 som omhandler skremmende eller plagsom opptreden som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html UD mener de har en « betydelig mengde » dokumenter i arkivet som omhandler Kina fra den aktuelle perioden.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Ifølge Riksrevisjonen omhandler de fleste helt sentrale politiske spørsmål som : ¶ hvordan Norges forhold til Kina vil kunne bli påvirket av besøket, ¶ omdømmevurderinger, ¶ hvordan spørsmål rundt besøket skulle håndteres i Stortingets spørretime.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html I UDs arkiv er det kun registrert én sak som omhandler besøket i mai 2014, ifølge rapporten.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html I UDs arkiv er det kun registrert én sak som omhandler Dalai Lamas besøk i Oslo i 2014.
AP170530 UD mener de har en « betydelig mengde » dokumenter i arkivet som omhandler Kina fra den aktuelle perioden.
AP170530 Ifølge Riksrevisjonen omhandler de fleste helt sentrale politiske spørsmål som : ¶ hvordan Norges forhold til Kina vil kunne bli påvirket av besøket, ¶ omdømmevurderinger, ¶ hvordan spørsmål rundt besøket skulle håndteres i Stortingets spørretime.
AP170530 I UDs arkiv er det kun registrert én sak som omhandler besøket i mai 2014, ifølge rapporten.
AP170530 I UDs arkiv er det kun registrert én sak som omhandler Dalai Lamas besøk i Oslo i 2014.
AA170530 Mannen ble dømt for brudd på rasismeparagrafen - straffelovens paragraf 185 - og straffelovens paragraf 226 som omhandler skremmende eller plagsom opptreden som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse. ( ©NTB ) ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Multikunstneren-som-loste-nordlysgaten-622095b.html Birkelands første store avhandling omhandler forekomsten og variasjonene av solflekker.
AP170529 Birkelands første store avhandling omhandler forekomsten og variasjonene av solflekker.
AA170529 « Oss » som tema omhandler både det dype og det nære.
NL170527 Dette er en justisminister som har ansvaret for flere lover som omhandler samer og samerett.
DB170527 - Vi kommenterer ikke saker som omhandler tapt bagasje.
DB170526 Blant de hemmelige klagene finnes drøyt 630 knyttet til takst på eiendommen, rundt 350 omhandler bunnfradrag, og rundt 490 omhandler lovligheten av utskrevet eiendomsskatt.
DB170526 Blant de hemmelige klagene finnes drøyt 630 knyttet til takst på eiendommen, rundt 350 omhandler bunnfradrag, og rundt 490 omhandler lovligheten av utskrevet eiendomsskatt.
DB170525 Norge er bedt om å redegjøre for sitt syn i klagesaken som omhandler et foreldrepar som ble fratatt sin datter like etter fødselen.
NL170524 Det er fullt mulig å se for seg at de store UiT-prosjektene som omhandler 2.verdenskrig i nord, kan være en slags modell.
DB170524 Det skal sies at Kardashian har flere meldinger om Manchester-terroren på sin Twitter-konto, som omhandler ofrene.
DA170524 Han håper den vil sette et eksempel i andre saker som omhandler retur til Norge.
DB170523 - Og tolkningen er viktig fordi dersom kommunikasjonen omhandler noe sosialt, forretningsmessig eller noe om informantvirksomhet - for da er jo Jensen uskyldig.
AP170523https://www.aftenposten.no/meninger/sid/AUF-svartmaler-dagens-arbeidsmarked--Ola-Berg-Edseth-og-Johan-N-Hertzberg-621689b.html AUF overser glatt at rapporten omhandler helt forskjellige land med helt forskjellig arbeidsliv, som Sør-Korea, Chile og Polen.
AP170523 AUF overser glatt at rapporten omhandler helt forskjellige land med helt forskjellig arbeidsliv, som Sør-Korea, Chile og Polen.
DA170522 Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker.
AA170522 Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker.
FV170520 Lars Mehlum er kritisk til fiksjonsserier som omhandler selvmord.
FV170520 Netflix-serien som omhandler selvmord, kan føre til at noen unge som ser den velger å ta livet sitt, mener to seniorrådgivere ved RVTS Sør.
NL170519 mai i år, under tittelen « Livet under rakettskjoldet » skriver Nordlys om rakettforsvar, basert på Klassekampens sak om et dokument som omhandler behovet for avansert luftvern.
DB170519 Grov narkotikakriminalitet omhandler så store pengesummer at det ikke er utenkelig at en og annen offentlig lønnet tjenestemann lar seg friste.
DB170518 Sjåføren har to tidligere dommer på seg som omhandler fyllekjøring, melder Independent.
AP170518https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Sikkerhet-og-apenhet--Per-Willy-Amundsen-621404b.html Lovforslaget omhandler EOS-utvalgets rett til å kreve innsyn i særlig sensitiv informasjon fra PST, slik det i dag er for Etterretningstjenesten.
AP170518 Lovforslaget omhandler EOS-utvalgets rett til å kreve innsyn i særlig sensitiv informasjon fra PST, slik det i dag er for Etterretningstjenesten.
SA170517https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krystallklar-Helleland-ber-om-felles-front-i-kampen-mot-doping-235753b.html En av sakene omhandler hvordan manglende etterlevelse av WADA-koden skal kunne sanksjoneres i lys av de siste årenes skandaler.
SA170517 En av sakene omhandler hvordan manglende etterlevelse av WADA-koden skal kunne sanksjoneres i lys av de siste årenes skandaler.
BT170517 En av sakene omhandler hvordan manglende etterlevelse av WADA-koden skal kunne sanksjoneres i lys av de siste årenes skandaler.
AP170517https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krystallklar-Helleland-ber-om-felles-front-i-kampen-mot-doping-235753b.html En av sakene omhandler hvordan manglende etterlevelse av WADA-koden skal kunne sanksjoneres i lys av de siste årenes skandaler.
AP170517 En av sakene omhandler hvordan manglende etterlevelse av WADA-koden skal kunne sanksjoneres i lys av de siste årenes skandaler.
AA170517 Norges nasjonaldag omhandler stort sett pølse, kaker, brus og lek for barna, som kanskje ikke kan alle paragrafene i grunnloven.
AA170517 Tre av disse omhandler bruksforbud, men de fikk kjøre rett hjem med kontrollsedler, forklarer Giskås.
VG170516 Men det er godt forskningsbelegg for å si at det for de aller fleste ikke utgjør noen risiko å se en serie som omhandler selvmord.
NL170515 Selv om 22-åringen i hovedsak har erkjent skyld, nektet han straffskyld for den isolert sett mest alvorlige posten i tiltalen, som omhandler seksuell omgang med en gutt som da var under 14 år.
NL170515 De mest alvorlige postene i tiltalen omhandler fysiske overgrep i ulike grad mot syv fornærmede da de var under 16 år.
VG170514 - Vi har identifisert 50 personer som har delt eller mottatt overgrepsbilder eller deltatt i samtaler på nett som omhandler overgrep mot barn, opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.
DB170514 - Vi har identifisert 50 personer som har delt eller mottatt overgrepsbilder eller deltatt i samtaler på nett som omhandler overgrep mot barn, opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.
AA170514 - Vi har identifisert 50 personer som har delt eller mottatt overgrepsbilder eller deltatt i samtaler på nett som omhandler overgrep mot barn, opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.
DB170513 april postet Jaquesson en oppdatering på Facebook-veggen sin som omhandler et angivelig sykehus hun og gruppa besøkte i Øst-Aleppo.
DB170513 Fire av de sju hendelsene som omhandler matlaging har vært tilknyttet brannvesenet via automatisk alarmanlegg.
DB170513 Skytingene omhandler bare menn, sa politisjefen.
VG170512 Nå kan du oppleve Potters verden : Ny Harry Potter-park : Verdens beste fornøyelses-opplevelse ¶ Omhandler James og Sirius ¶
VG170512 Historien er angivelig satt til tre år før Harry Potter ser dagens lys, og omhandler trollmannens far, James Potter, og gudfaren Sirius Black da de var tenåringer.
VG170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet. ( ©NTB ) ¶
DB170512 Dette omhandler blant annet hvor de hadde befunnet seg tidligere på kvelden, samt at kvinnen, sammen med to av de tiltalte, ble med hjem til den tredje tiltalte.
BT170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet.
AP170512https://www.aftenposten.no/norge/Forfatter-og-redaktor-frikjent-for-gruppevoldtekt-av-en-kvinne-i-Oslo---ma-betale-erstatning-621105b.html Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet.
AP170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet.
AA170512 Hun har skrevet boka « Kroppsklemma » som omhandler kroppspress og gir råd til foreldrene om hvordan man skal være rollemodeller, og hvordan man kan snakke med sine barn om det presset mange opplever.
AA170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erst
NL170511 Politiet har i løpet av ett år opprettet i overkant av 120 saker som omhandler seksuelle overgrep i Tysfjord kommune, skriver Avisa Nordland.
NL170511 De 120 sakene som politiet har registrert omhandler svært alvorlige straffesaker.
DB170511 I dag omfatter det over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep, flesteparten av dem begått i kommunen, ifølge politiet.
DB170511 - Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker.
BT170511 Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker.
BT170511 Politiet i Nordland etterforsker over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep i Tysfjord.
BT170511 I dag omfatter det over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep.
AP170511 Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker.
AP170511 Politiet i Nordland etterforsker over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep i Tysfjord.
AP170511 I dag omfatter det over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep.
AA170511 Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker.
AA170511 Politiet i Nordland etterforsker over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep i Tysfjord.
AA170511 I dag omfatter det over 120 saker som omhandler seksuelle overgrep.
DB170510 - Oslo lufthavn har ikke merket noen økning i antall klager som omhandler avstander etter nye Oslo lufthavn sto ferdig, sier Lasse A.
AA170510 I et brev til alle med barn i grunnskolen skriver kommunen om den veldig populære Netflix-serien, som omhandler Hannah ( 17 ).
VG170509 Den omhandler makten mange agenter sitter med, deriblant Raiola.
VG170509 Men først fremst ønsker han at USA behandler Sør-Korea som den allierte partneren landet alltid har vært, og at forhandlinger som omhandler regimet i nord, ikke bare foregår mellom USA, Japan og Kina.
VG170509 - Du er siktet for straffelovens paragraf 192, som omhandler seksuell handling med barn under 14 år.
SA170509 Lula er tiltalt i fem ulike straffesaker som omhandler korrupsjon, aktiv og passiv, hvitvasking av penger og forsøk på å blande seg inn i domstolens etterforskning.
DB170509 Track 2-diplomati omhandler diplomati mellom ikke-offisielle personer.
DB170509 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet bekreftet overfor Dagbladet mandag at opplysningene omhandler et såkalt « Track 2»-møte, som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.
DB170509 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet bekreftet overfor Dagbladet mandag at opplysningene omhandler et såkalt « Track 2»-møte, som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.
DB170509 Dokumentet omhandler eksport av 25 Harley-Davidson i en kontainer i USA som skulle til 52-åringen i Norge.
DB170509 Videre fratas nemnda myndighet til å avgi ikke-bindende uttalelser i saker som omhandler forholdet mellom likestillings- og diskrimineringslovgivningen og andre lover.
BT170509 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier opplysningene omhandler et såkalt Track 2-møte, ifølge Dagbladet.
BT170509 Det er en type møter som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.
AA170509 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier opplysningene omhandler et såkalt Track 2-møte, ifølge Dagbladet.
AA170509 Det er en type møter som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.
AA170509 - Track 2-diplomati omhandler diplomati mellom ikke-offisielle personer, skriver avisen.
AA170509 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier opplysningene omhandler et såkalt Track 2-møte, ifølge Dagbladet.
AA170509 Det er en type møter som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Saken omhandler korrupsjon og har en strafferamme på inntil tre års fengsel, sier politioverbetjent Eivind Klokkersund ved økoteamet i Nordmøre og Romsdal politidistrikt.
AA170509 Saken omhandler fem innførsler av narkotika - eller forsøk på innførsel - til Norge fra Belgia og Nederland i 2013 og 2014.
DB170508 Slike holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.
DB170508 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier til Dagbladet at opplysningene omhandler et såkalt « Track 2»-møte.
DA170508 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier opplysningene omhandler et såkalt Track 2-møte, ifølge Dagbladet.
DA170508 Det er en type møter som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.
BT170508 En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier opplysningene omhandler et såkalt Track 2-møte, ifølge Dagbladet.
BT170508 Det er en type møter som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.
BT170508 - Track 2-diplomati omhandler diplomati mellom ikke-offisielle personer, skriver avisen.
AP170508 Twitter-meldingen inneholder også et bilde av en avisforside fra 1940 som omhandler Frankrikes overgivelse til Nazi-Tyskland.
VG170506 Ifølge Macrons organisasjon er falske dokumenter blandet med ekte som omhandler vanlige valgkampaktiviteter, åpenbart for å forvirre velgerne og påvirke søndagens valgutfall.
DB170506 ( Dagbladet ) : Senere i dag skal Frps landsmøte stemme over et spørsmål som omhandler Politidirektoratets ( POD ) skjebne.
DN170505 Avtalen omhandler utvikling av eiendommen Forusbeen 35 i Stavanger.
DB170505 Dagbladet har spurt Kilsdonk-van Der Hulst om hvordan hun stiller seg til kritikken som omhandler fotorutinene, samt anklagene om at selskapet har gitt ansatte sparken på grunn av « bad attitude ».
DA170505 En kjent historie i klanskretser omhandler en Vålerenga-fan som var på ferie i Spania og dro på tyrefekting.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Utspillene omhandler spørsmål som utvalget kommer til å ta stilling til, forteller Lysne, og gjør det klart at utvalget stiller seg til rådighet dersom departementet « ser et behov for et avklarende møte ».
AP170505 Rådmannen ber politiet vurdere om det som er skjedd er i strid med straffelovens paragraf 387, som omhandler korrupsjon.
AP170505 Utspillene omhandler spørsmål som utvalget kommer til å ta stilling til, forteller Lysne, og gjør det klart at utvalget stiller seg til rådighet dersom departementet « ser et behov for et avklarende møte ».
VG170504 Den viser blant annet at kvaliteten på etterforskningen i oppstartfasen på en sak som omhandler mishandling i nære relasjoner holder lavere kvalitet enn i voldtektssaker.
DB170504 Dagbladet har spurt Kilsdonk om hvordan hun stiller seg til kritikken som omhandler fotorutinene, samt anklagene om at selskapet har gitt ansatte sparken på grunn av « bad attitude ».
FV170503 I dag har innsatte i norske fengsler innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv.
DB170503 - I dag har innsatte i norske fengsler innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv.
DB170503 - Det er et viktig rettssikkerhetsprinsipp at innsatte har innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv, sier Henriksen.
DB170503 ( Dagbladet ) : Washington Post-spaltist Richard Cohen mener at enhver som har lest Christopher Clarks bok « The Sleepwalkers », som omhandler oppløpet til første verdenskrig, vil gjenkjenne en Trump-aktig figur.
DB170503 Ingar Sletten Kolloen er forfatteren bak den autoriserte biografien « Dronningen », som omhandler dronning Sonja.
DA170503 I dag har innsatte i norske fengsler innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv.
AA170503 I dag har innsatte i norske fengsler innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv.
VG170502 I tillegg til de tretten originale episodene, har Netflix produsert en ekstraepisode som tar for seg de sensitive temaene som serien omhandler .
AA170502 Høyer skal være aktor i den kommende straffesaken som omhandler uriktig forklaring.
VG170501 De delene som omhandler selve etterforskningen har også noen troverdighetsbrister, som at en tidligere ansatt på Beckomberga får hjelpe til med å avhøre en mistenkt.
AP170501 Den mest vanlige formen for overgrep er ved berøring, men hver femte innrapportering omhandler voldtekt hvor den seksuelle omgangen er samleie, analsex, oralsex eller penetrering med en gjenstand.
SA170430 Rettsdokumentene i saken omhandler et « høytstående medlem av Fifa, Kuwaits fotballforbund og IOC i Asia.
AP170430https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Fifa-topp-trekker-seg-etter-korrupsjonsanklager-234776b.html Rettsdokumentene i saken omhandler et « høytstående medlem av Fifa, Kuwaits fotballforbund og IOC i Asia.
AP170430 Rettsdokumentene i saken omhandler et « høytstående medlem av Fifa, Kuwaits fotballforbund og IOC i Asia.
DA170429 Mange av årets paroler landet over omhandler krav om en fastere tilknytning til arbeidslivet.
BT170429 Han viser også til at det i dommer i kriminalsaker som omhandler miljøet i Bergen, Kristiansand og Stavanger også er blitt henvist til overføringer ved hjelp av tjenester som Moneygram.
VG170426 Nå har det kommet enda en rapport som omhandler denne tematikken.
DB170426 Handelen omhandler verdier for omtrent 20 milliarder kroner, forklarte Lippestad i den etterfølgende spørsmålsrunden.
DB170426 Foto : Spansk politi BRENNPUNKT : Se litt av NRKs Brennpunkt-episode ved navn « Lykkelandet », som omhandler rumenske tiggere i Norge.
VG170425 Når biografien attpåtil omhandler en av førstekvinnene i verdens mest matrealistiske og overeksponerte familier, prydet med en tittel så klisjéfull at den kunne blitt solgt i pyntebokstaver som « Home » og « Love », er ikke forventningene skyhøye.
DA170425 Ellers omhandler denne saken et kundeforhold, og jeg kan derfor ikke kommentere saken.
DA170425 Det ble begrunnet ned at det av allmennpreventive grunner skal reageres strengt på slike lovbrudd da dette omhandler trafikksikkerheten på veiene.
BT170425 Men den gir ingen fasit, og den omhandler kun ett nettverk i Bergen. | - Den anonyme bergensduoen har laget to klassikere ¶
BT170425 Det var en vanskelig, nesten umulig oppgave å formidle et budskap som omhandler voldtekt av barn.
AP170425https://www.aftenposten.no/norge/Parwin-og-dotrene-romte-fra-tvangsekteskap-Norske-myndigheter-viser-til-sharialover-nar-hun-nektes-a-fa-barna-til-Oslo-616902b.html Det er spesielt viktig i saker som omhandler barn og hvor hjemlandets identitetsdokumenter er vanskelig å etterprøve, sier nemndleder Camilla Myhrer Abrahamsen.
AP170425 Det er spesielt viktig i saker som omhandler barn og hvor hjemlandets identitetsdokumenter er vanskelig å etterprøve, sier nemndleder Camilla Myhrer Abrahamsen.
AA170425 Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, sa før saken kom opp at mannen har erkjent straffskyld for store deler av tiltalen, men ikke for punktene som omhandler overgrep mot hans egen datter.
VG170424 - Etter min oppfatning er man her ikke i nærheten av det denne straffebestemmelsen omhandler , og det vil bli et markert tema fra vår side videre i denne saken, sier Sandland til VG.
VG170424 - Dette er en tiltale som omhandler vold og mishandling i nære relasjoner.
VG170424 - Det er hva tiltalte har foretatt seg som er hovedtema, og det er det tiltalen omhandler .
DB170424 De har allerede startet forbedringsarbeid som omhandler kvalitetssikring, ansvarsfordeling og oppfølging innad i tjenesten.
DB170424 BRENNPUNKT : Se litt av NRKs Brennpunkt-episode ved navn « Lykkelandet », som omhandler rumenske tiggere i Norge.
DA170424 Ville det ikke være naturlig å sende en kopi til Linda Krüger, den som e-posten omhandler ?
DB170423 IMPONERENDE MUSEUM : 14 meter under bakken, i kjelleren til denne særegne kuben, bygget rett utenfor Gdansk på et område som ble jevnet med jorden i 1945, finner du et museum på 5000 kvadratmeter som omhandler andre verdenskrig.
BT170422 - Vi vet at saker som omhandler barn er ekstra vanskelige.
AA170422 Norske myndigheters utvisningsvedtak ble fattet på grunnlag av utlendingslovens paragraf 122, som omhandler « utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet ».
DB170421 I etterkant av NRK Brennpunkts gode dokumentar « Lykkelandet », som omhandler organisert menneskehandel, narkotikasalg og vinningskriminalitet i Bergen, har en gammel debatt om tiggeforbud blusset opp på ny.
DB170421 Ideen om « verdensborgeren » omhandler et moralsk grunnlag som man kan kalle for « globalt fellesskap », en opprinnelig enhet av menneskeheten.
BT170421 | Trenger vi advarsler på bøker som omhandler spiseforstyrrelser ?
DB170420 ¶ BRENNPUNKT : Se litt av NRKs Brennpunkt-episode ved navn « Lykkelandet », som omhandler rumenske tiggere i Norge.
AA170420 Tiltalen omhandler også seksuelt krenkende atferd og handling mot ytterligere tre mindreårige jenter.
AA170420 Tiltalen omhandler også seksuelt krenkende atferd og handling mot ytterligere tre mindreårige jenter.
SA170419 Men ikke på situasjoner som omhandler innkast, hjørnespark eller frispark på midtbanen.
DB170419 Foreløpig blir saken kategorisert som innbrudd, og brudd på paragraf ni i dyrevelferdsloven som omhandler seksuelle handlinger mot dyr.
DB170419 BRENNPUNKT : Se litt av NRKs Brennpunkt-episode ved navn " Lykkelandet ", som omhandler rumenske tiggere i Norge.
DA170419 Politiet får stadig flere anmeldelser som omhandler vold i nære relasjoner, men de fleste henlegges.
AP170419 Flere har fremdeles status som siktet i saker som omhandler menneskehandel, hallikvirksomhet, prostitusjon og tyveri.
AP170419 Men ikke på situasjoner som omhandler innkast, hjørnespark eller frispark på midtbanen.
AA170419 Flere har fremdeles status som siktet i saker som omhandler menneskehandel, hallikvirksomhet, prostitusjon og tyveri.
VG170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
SA170418 Til sammen ni medier ble klaget inn for PFU for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
DN170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
DA170418 Til sammen ni medier ble klaget inn for PFU for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
DA170418 Ni norske medier er innklaget for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 som omhandler medienes omtale av barn.
BT170418 Flere har fremdeles status som siktet i saker som omhandler menneskehandel, hallikvirksomhet, prostitusjon og tyveri.
BT170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
BT170418 Ni norske medier er innklaget for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 som omhandler medienes omtale av barn.
AP170418 Ni norske medier er innklaget for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 som omhandler medienes omtale av barn.
AA170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
AA170418 Til sammen ni medier ble klaget inn for PFU for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
DB170416 ¶ MER MAKT : Folkeavstemningen som ble avholdt i Tyrkia i dag omhandler grunnlovsendringer som vil gi president Erdogan mer makt.
AP170416https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-Oslo-lare-av-smarte-London-618203b.html - I dag er begrepet nærmest synonymt med tanken om « fremtidens by », og omhandler alt fra integrert informasjon og myk infrastruktur til « good governance » ( godt styresett, red.anm ), smarte sensorer og automatisering.
AP170416 - I dag er begrepet nærmest synonymt med tanken om « fremtidens by », og omhandler alt fra integrert informasjon og myk infrastruktur til « good governance » ( godt styresett, red.anm ), smarte sensorer og automatisering.
SA170415 Venstre og KrF er fornøyd med store deler av integreringsmeldingen til regjeringen, men stusser over punktene som omhandler å korte ned på norskopplæringen.
DB170415 Den unge gutten er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omhandler besittelse av sprengstoff som skal brukes til terror. 17-åringen nekter straffskyld og sier sprengladningen skulle fyres av i et folketomt område.
VG170413 Filmen var altså den første i en serie knyttet til Harry Potters verden - uten at den omhandler den berømte magikergutten direkte.
VG170412 To av hendelsene omhandler barn.
BT170412 Russland har i løpet av den syriske borgerkrigen lagt ned en rekke veto mot resolusjoner som omhandler Syria.
AA170412 Russland har i løpet av den syriske borgerkrigen lagt ned en rekke veto mot resolusjoner som omhandler Syria.
DB170411 Den unge gutten er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omhandler besittelse av sprengstoff som skal brukes til terror. 17-åringen nekter straffskyld og sier sprengladningen skulle fyres av i et folketomt område.
DB170410 Den unge gutten er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omhandler besittelse av sprengstoff som skal brukes til terror. 17-åringen nekter straffskyld og sier sprengladningen skulle fyres av i et folketomt område.
DA170410 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
AA170410 Flere av hendelsene er knyttet til propaganda som å vise nazihilsen, mens andre omhandler rasistiske kommentarer på nettet.
AA170409 Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.
SA170407https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Jusprofessor-om-TV-2-krangelen--Utspekulert-Ja-Ulovlig-Usikkert-233621b.html Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten.
SA170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten.
FV170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten.
DB170407 Stridstemaet omhandler hvorvidt spanjolene, som arbeidet på norske skip før EØS-avtalen ble inngått i 1994, har et rettslig krav på alderspensjon til tross for at de aldri betalte inn penger til folketrygden.
DA170407 - Når jeg er inne på sosiale medier og leser på grupper som omhandler Viking, da blir jeg til tider sint.
BT170407https://www.bt.no/100Sport/fotball/Jusprofessor-om-TV-2-krangelen--Utspekulert-Ja-Ulovlig-Usikkert-233621b.html Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten.
BT170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten.
AP170407https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jusprofessor-om-TV-2-krangelen--Utspekulert-Ja-Ulovlig-Usikkert-233621b.html Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten.
AP170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten.
SA170406 Selv bidro han til at mursteinen av en bok « Harde slag », som omhandler utviklingen av norsk tennis fra 1872 til 2016.
DB170406 Rapporten omhandler situasjoner som har oppstått på grunn av misforståelser og feilkommunikasjon, ofte som følge av språkferdigheter.
BT170406 Han er siktet for brudd på den gamle straffeloven paragraf 195, som blant annet omhandler seksuelle overgrep mot barn under 10 år.
AP170406 Han er siktet for brudd på den gamle straffeloven paragraf 195, som blant annet omhandler seksuelle overgrep mot barn under 10 år.
AP170406 Selv bidro han til at mursteinen av en bok « Harde slag », som omhandler utviklingen av norsk tennis fra 1872 til 2016.
AA170406 Mannen, som er kommunestyrerepresentant i en vestlandskommune, er siktet for brudd på den gamle straffeloven paragraf 195, som omhandler seksuelle overgrep mot barn under 14 år.
DB170404 ¶ OFFENTLIG KRANGEL : Camilla Läckberg og den svenske artisten Josefine Jinder er i en svært offentlig og frekk krangel på Instagram, som omhandler feminisme og bruken av ordet « hore ».
DA170403 I sakene som omhandler svindel til utlandet, svindlet hver av de anmeldte i snitt Nav for over 230.000 kroner.
SA170402 Norsk drikkekultur : Det tredje funnet i boka omhandler de ikke etnisk norskes problematiske møte med alkoholkulturen rundt arbeidslivet vårt.
DB170402 Kolberg mener Stortingets presidentskap allerede denne uken må iverksette prosessen som skal ende med en avgradering av de hemmelige dokumentene som omhandler svikt i sikringen av sentrale mål mot terror, sabotasje og kriser.
DB170402 - Må iverksette : Martin Kolberg mener presidentskapet allerede denne uken må iverksette prosessen som skal ende med en avgradering av de hemmelige dokumentene som omhandler svikt i terrorsikringen.
DB170402 pere sammen " de svaralternativene man måtte ønske - akkurat som en SSB-statistikk kan velge å gruppere Stavanger sammen med resten av Rogaland, eller sammen med andre norske storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim, eller sammen med andre byer med en stor oljenæring - alt ettersom hva statistikken omhandler og hva slags analyser man ønsker å foreta.
VG170401 Fredag talte hun under et arrangement ved Georgetown University i Washington DC som omhandler kvinner i fred og sikkerhet.
DB170401 Så dukker bare § 26b opp fra sidelinjen, uten at man tar hensyn til at kapittel 17 i straffeloven omhandler de samme situasjonene, og uten at man tar hensyn til at det er domstolene som alltid har tatt stilling til om man bryter disse bestemmelsene, sier Høgberg.
DB170401 Paragrafene, både i dagens statsborgerlov og i forslaget, omhandler norske myndigheters mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap.
DB170401 Kapittel 17 omhandler straffbare forhold i strid med grunnleggende interesser.
DB170401 De to nye bestemmelsene, bokstav a og b, omhandler henholdsvis tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser : ¶
DB170401 Artikkelen Page Six har publisert heter « Russell Crowe ser ikke lenger ut som en Gladiator », og omhandler stjernas vektøkning.
DN170331https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/2049/Handel/trump-vil-granske-handelsunderskudd-og-handelsmisbruk ) la sent fredag norsk tid frem to presidentordrer som omhandler handel.
DN170331 ) la sent fredag norsk tid frem to presidentordrer som omhandler handel.
DN170331 Storbritannia overleverte onsdag denne uken formelt brevet til EU som utløser den såkalte artikkel 50 i EU-traktaten, som omhandler et medlemslands utmeldelse av unionen.
AP170331 Storbritannia overleverte onsdag denne uken formelt brevet til EU som utløser den såkalte artikkel 50 i EU-traktaten, som omhandler et medlemslands utmeldelse av unionen.
AA170331 Den omhandler et medlemslands utmeldelse av unionen.
AA170331 Et enstemmig formannskap vedtok at man nå skal inngi en politianmeldelse som omhandler mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestra AS og Prora Holding Utvikling AS.
AA170331 Anmeldelsen omhandler " mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestra AS og Prora Holding Utvikling AS ", skriver Adresseavisen. ( ©NTB ) ¶
DB170330 Til og med Senterpartiet, et parti som vanligvis er imot at sentrale byråkrater i Oslo bestemmer over lokaldemokratiet, har vedtatt politikk som omhandler en sentralstyrt lærernorm.
DA170330 Saken, som ble publisert i Stavanger Aftenblad forrige helg, omhandler Kari Raustein og hennes engasjement i en tomtesak der en venn av henne var involvert.
DA170330 Han henviser til Wedler for kommentarer knyttet til påstandene fra Raustein som omhandler bystyregruppen.
DA170330 Saken, som ble publisert i Stavanger Aftenblad forrige helg, omhandler Kari Raustein og hennes engasjement i en tomtesak der en venn av henne var involvert.
DA170330 Han henviser til Wedler for kommentarer knyttet til påstandene fra Raustein som omhandler bystyregruppen.
DB170329 Kjøreopplæringen på beltekjøretøy i Forsvaret omhandler ikke spesifikt utfordringer med splitfriksjon ved kjøring på vei.
DA170329 Han henviser til gruppeleder Christian Wedler for kommentarer knyttet til påstandene fra Raustein som omhandler bystyregruppen.
SA170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
FV170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
DN170328 Guri Melby er nestleder i Venstres programkomité og står bak dissensen som omhandler økt skatt på primærboligen.
BT170328https://www.bt.no/bil/Test-deg-selv---Klarer-du-bilteorien-9978b.html - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
BT170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
AP170328 - Elever sliter generelt med oppgaver som omhandler fartsgrenser, bremselengder og reaksjonstid.
AA170328 Pressens Faglige Utvalg mener avisen med fordel burde opplyst om Fischers stortingsverv i kommentarer som omhandler politikk, skriver Medier24.
DB170327 I siste episode av realityserien som omhandler den berømte familien, « Keeping up with the Kardashians », røper rapperkona at hun likevel har lyst på et nytt familiemedlem.
DA170327 Hun har i politiforklaring i mars 2013 gitt en detaljert forklaring om fysisk og psykisk mishandling fra tiltaltes side, som også omhandler en rekke tilfeller av at han tiltvang seg samleier, mens hun gjorde slik motstand som hun var i stand til.
AA170327 Meldingene omhandler som regel hull i vei, dårlig asfalt, manglende brøyting eller veier som trenger strøing.
AA170327 Korrupsjon og påvirkningshandel omhandler noe av det samme, men er regulert i ulike bestemmelser, hhv. straffeloven §§ 387 og 389.
AA170327 Korrupsjon og påvirkningshandel omhandler noe av det samme, men er regulert i ulike bestemmelser, hhv. straffeloven §§ 387 og 389.
AA170326 Det har vært flere saker som omhandler beruselse, voldsbruk, narkotika og skadeverk.
VG170324 - Rapporten hans omhandler et tema som er interessant for oss.
BT170324 Når statsadvokaten forsvarer organisert kriminalitet-enhetens innsats mot narkotikakriminalitet i 2016, henviser han til statistikk som omhandler saker som verken er resultat av prioriteringer eller styring.
AA170324 Søndag formiddag har kunsthistoriker Kirsten Stabel omvisning i Middelalderutstillingen på Vitenskapsmuseet, en vandring fra vikingtid til middelalder som omhandler så vel konger og helgener som mannen i gata. | - Trønderne var sjokkerte over det som kom ¶
SA170323 Her tilbys det studieprogrammer rettet mot nyskapning, samfunn og utvikling, men det finnes dessverre ingen studieprogrammer som omhandler f.eks. plantevitenskap eller husdyrfag.
DB170323 « Avdelingsdirektør i politifagavdelingen i POD, Kristin Kvigne, sier at på generelt grunnlag at alle saker som omhandler trusler mot offentlige tjenestemenn er alvorlige og skal tas på alvor av politiet.
BT170323 Til sammen 51 personer i Norge var identifisert som følge av etterforskningen, som omhandler seksuelle overgrep på nett. 20 personer pågrepet i Vest politidistrikt.
BT170323 Politibetjent Svein Føllesdal ved Bergen Vest politistasjon forteller at politiet stort sett henlegger saker som omhandler hærverk på busskur.
DB170322 ÆRESDRAP : Lene Wold har tilbrakt mye tid i Jordan de siste tre åra og er nå ute med boka « Ære være mine døtre » som omhandler æresdrap.
VG170321 På datamaskinen til Eirik Jensen er det funnet et dokument som omhandler samtalene med kilden.
VG170321 - Han er glad for at han ble frikjent for to av postene som omhandlet beføling, men mener også at han er uriktig dømt for posten om omhandler seksuell omgang, sier Eldhuset.
DB170321 Skytingene omhandler bare menn.
AA170321 Avisen skriver at to av overgrepene omhandler seksuell omgang med barn under ti år, mens tre av overgrepene anses som grov voldtekt.
DB170319 Serien omhandler mennesker som har skiftet kjønn eller er i prosessen.
DB170319 Die Welt-journalisten har blant annet skrevet kritiske reportasjer om regjeringens bruk av sosiale medier i en skandale som omhandler Erdogans svigersønn, energiminister Berat Albayrak.
DB170318 I tillegg til å ha hatt sex i parken, omhandler siktelsen mot fru Wadsworth usømmelige handlinger knyttet til sju gutter under 18 år.
BT170318 De 51 klagene omhandler inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter eller sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontor eller politistasjoner.
AA170318 De 51 klagene omhandler inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter eller sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontor eller politistasjoner.
DB170317 Flere andre medier, som viser til kilder i det amerikanske rettssystemet, oppgir at maskinen inneholder opplysninger som omhandler rikets sikkerhet.
DA170317 Ingen av de fire foreløpige kravene til regjeringsdeltakelse omhandler nedrustning.
BT170317 - Tiltalepunktet som omhandler forholdet i Bergen bygger i hovedsak på forklaringer og elektroniske spor, sier Jordet i Hedmark og Oppland statsadvokatembete.
BT170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
AA170317 Flere andre medier, som viser til kilder i det amerikanske rettssystemet, oppgir at maskinen inneholder opplysninger som omhandler rikets sikkerhet. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Rovdyrdebatten, og særlig saker som omhandler jakt på rødlistede arter opprører folk og det syns vi ikke man skal skjule, legger hun til. | - Nedslående bilbeltekontroll ¶
AA170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
DN170316 - Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp, sier Eriksen Søreide.
DB170316 En forholdsmessighetsvurdering skal i utgangspunktet finne sted i saker om omhandler utvisning, men advokat Blaasvær mener at Alexander Prue har krav på en forholdsmessighetsvurdering, selv om saken ikke er en utvisningssak.
DB170316 I en pressemelding skriver ambassaden videre at « vi tror at « Ali's » sak og alle andre saker som omhandler sårbare grupper hører til i en avtale mellom Norge, Afghanistan og FN, samt innunder andre internasjonale konvensjoner ».
BT170316 Og kapittelet som omhandler sex legger spesielt vekt på frivillighet, etter en del hendelser med russevoldtekter i Norge tidligere.
AA170316 Reportasjen omhandler Foreningen Acem, som er den største aktøren innen meditasjon i Norden.
AA170316 Tiltalen omhandler nå bare brudd på arbeidsmiljøloven, skrev Adresseavisen i januar.
SA170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
FV170315 Havarikommisjonen har tidligere publisert en rapport som omhandler bremsesvikt på mobilkran i forbindelse med en kranulykke i Oslo i 2007.
FV170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
DB170315 Omkring tre kvarter etter annonseringen skriver Maddow at de sitter på en selvangivelse fra 2005 - som omhandler Trumps innrapportering av inntekt.
DB170315 Omkring tre kvarter etter annonseringen skriver Maddow at de sitter på en selvangivelse fra 2005 - som omhandler Trumps innrapportering av inntekt.
BT170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
AP170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
AP170315 Veteranen følger også med på alt som omhandler Therese Johaug, hvis dom på 13 måneders utestengelse ble anket til CAS, Idrettens voldgiftsdomstol.
AA170315 Hans klient erkjente ikke straffskyld på punktet som omhandler voldsutøvelse.
AA170315 Han erkjenner eller ikke skyld i tilleggstiltalen, som omhandler fotografering og seksuell berøring av kvinnen mens hun sov.
AA170315 Hans klient erkjente ikke straffskyld på punktet som omhandler voldsutøvelse.
AA170315 Han erkjenner eller ikke skyld i tilleggstiltalen, som omhandler fotografering og seksuell berøring av kvinnen mens hun sov.
VG170314 - Vi har godkjent filmen, men det er en liten kutt som omhandler et homofilt øyeblikk.
DB170312 Landsmøtet avviste en dissens om å « gjeninføre kravet om at bruk av overskuddinformasjon fra kommunikasjonskontroll forutsetter at informasjonen omhandler forhold som ville gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll i første omgang. » | Gjengleder Aregai ( 26 ) kan ha blitt lurt inn i drapsfelle i brutalt oppgjør.
DB170311 Den omhandler en lang liste av lovbrudd inkludert drap, planting av falske bevis, narkotika og bankran.
VG170310 Ifølge Washington Post har Choi, som verken har noen formell stilling i statsapparatet eller sikkerhetsklarering, tilsynelatende gitt presidenten råd om alt fra hvilke klær hun skal ha på seg til taler som omhandler gjenforening med Nord-Korea.
VG170310 Politiet advarer russen om at flere av tekstene omhandler ting som bryter med norsk lov.
DB170310 Menneskerettighetenes artikkel 8 omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv : « Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
DB170310 I utlendingsforskriften omhandler § 8-7 UNEs mulighet til å gi oppholdstillatelse, der retur ikke er mulig å gjennomføre.
DB170310 Skytingene omhandler bare menn.
AA170309 50-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 311 som omhandler fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn.
DB170308 Punkt 6 omhandler tilknytning til Djibouti.
DA170308 Det er satt av en halv dag til saken som omhandler en såkalt midlertidig forføyning.
AA170308 En rekke internasjonale avtaler og konvensjoner som omhandler biologisk mangfold, har derfor egne bestemmelser som gjelder fremmede arter.
AA170308 Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, sier mannen har erkjent straffskyld for store deler av tiltalen, men ikke for punktene som omhandler overgrep mot hans egen datter.
DB170307 Sju av dommene omhandler seksuell omgang med mindreårige.
DB170307 - Han har nok syntes at det har vært vanskelig å sone med flere personer som har dommer som omhandler overgrep mot barn.
DB170307 KILDEKRITIKK : Paragraf 3.2 i Vær Varsom-plakaten omhandler kildekritikk.
DB170306 Punkt 5 omhandler somaliske dokumenter som Mahad har framlagt i forbindelse med saken.
DB170306 Punkt 1 omhandler Mahad Abib Mahamuds reiserute til Norge.
DB170306 Punkt 6 omhandler tilknytning til Djibouti.
DB170306 Punkt 6 omhandler tilknytning til Djibouti.
DB170306 En del av disse omhandler personer som har oppgitt at de kommer fra Somalia, men som har vist seg å komme fra Djibouti.
DB170306 Punkt 3 omhandler en språktest utført av Skandinavisk Språkanalys i Sverige på vegne av UNE/UDI i 2016.
DB170306 Punkt 3 omhandler en språktest utført av Skandinavisk Språkanalys i Sverige på vegne av UNE/UDI i 2016.
DB170306 Punkt 6 omhandler tilknytning til Djibouti.
DB170306 Punkt 6 omhandler tilknytning til Djibouti.
DB170306 - Men vi vil oppfordre artisten som har rettighetene om å fjerne eller endre den delen av sangen som omhandler 13-åringer.
DA170306 Mauland synes en av de viktigste parolene i år er den som omhandler intimkirurgi, porno og kroppsidealer.
DA170306 - Parolen som omhandler porno, kroppsidealer og intimkirurgi er viktig fordi den tar opp mange problemstillinger som berører unge jenter, sier Sara Mauland i 8. mars-komiteen, som forteller at parolen har fått navnet « Stopp pornokulturen og syke kroppsidealer - kjønnslepper skal ikke designes ».
BT170306 Austegard understreker at de ikke støtter innholdet i teksten og tar avstand fra alle tekster som omhandler vold og seksuelle overgrep mot barn og voksne.
BT170306 Austegard understreker at de ikke støtter innholdet i teksten og tar avstand fra alle tekster som omhandler vold og seksuelle overgrep mot barn og voksne.
VG170305 Han mener at Trump ved å beskylde tidligere president Barack Obama for telefonavlytting, forsøker å lede publikums og medienes oppmerksomhet bort fra saker som omhandler presidenten og hans administrasjons « samtaler med og bånd til Russland ».
DB170305 I boken får man innblikk i USAs største saker som omhandler seriemordere, blant annet « The Atlanta child murderer », mannen som jaktet på prostituerte i Alaska og « Green River Killer » i Seattle.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
DB170304 Seks av bruddene omhandler arbeidstid over 13 timer per døgn, mens de resterende 14 er brudd på hviletidsbestemmelser, ifølge etaten.
VG170303 Listhaug gikk så til regelrett angrep på norske biskoper for deres engasjement i flere enkeltsaker som omhandler asylsøkere som har fått avslag.
DB170303 - Men vi vil oppfordre artisten som har rettighetene om å fjerne eller endre den delen av sangen som omhandler 13-åringer.
AA170303 Politiet undersøker nå hver enkelt dukke, for å vurdere om de rammes av straffelovens paragraf 311, som omhandler fremstilling som seksualiserer barn, opplyser hun videre.
VG170302 - Seks brudd omhandler arbeidstid over 13 timer per døgn, mens de øvrige 14 går på hviletid, skriver etaten i en pressemelding torsdag.
DN170302 Jeg aner ikke hva disse anklagene omhandler .
DB170302 - Seks brudd omhandler arbeidstid over 13 timer per døgn, mens de øvrige 14 går på hviletid, skriver etaten i en pressemelding torsdag.
DB170302 - « Sølvpilen », « Søl » og « Silver » tror vi omhandler en person, sier Labråten.
DA170302 Seks brudd omhandler arbeidstid over 13 timer per døgn, mens de øvrige 14 går på hviletid », heter det i en statusoppdatering fra Renovasjonsetaten i Oslo kommune torsdag ettermiddag.
AA170302 - Seks brudd omhandler arbeidstid over 13 timer per døgn, mens de øvrige 14 går på hviletid, skriver etaten i en pressemelding torsdag.
DB170301 Dette omhandler blant annet brev som har en smigrende og appellerende form, og som er tilstendt flere kvinner.
DB170301 « Dette pålegget innebærer at 66 saker må gjennomgås for å sikre rettsikkerheten til de barna sakene omhandler .
DA170301 Det omhandler også salting og kjemikalier.
AA170301 Kvålsvoll har utarbeidet et treningsprogram for de ansatte, som omhandler mer enn bare sykling.
DB170228 Sju av dommene omhandler seksuell omgang med mindreårige, viser dommer Dagbladet har fått tilgang til, tidligere omtalte av Aftenposten.
DB170228 Telefonkontakten som gjennomgås i retten nå omhandler ikke ham, får retten opplyst. 37 Cappelen-mobiler ¶
DB170228 Boken er skrevet av Jim Berkenstadt, og omhandler livet til trommeslager Nicol, som var vikar for Ringo Starr i 13 dager i 1964, fordi Starr var syk og måtte fjerne mandlene.
DB170228 Thin Ice omhandler kvinnen Lou ( Bridgit Mendler ) som ender opp på forskningsstasjonen McMurdo på Antarktis.
DB170228 Det første premisset omhandler forvaltningen av ordningen, fra forlagets påmelding til boka står i bibliotekhylla.
AA170228 YS' krav omhandler også pensjonsordningene i privat sektor.
VG170227 - Siktelsen omhandler 15 barn, sier leder for felles enhet for påtale i Agder-politiet, Terje K.
DB170227 Sju av dommene omhandler seksuell omgang med mindreårige, viser dommer Dagbladet har fått tilgang til, tidligere omtalte av Aftenposten.
DB170227 februar, og omhandler et godt diskutert forslag i Arbeiderpartiets nye partiprogram.
VG170226 Dette året har Oscar-akademiet blitt kritisert for at det er få kvinner som er nominert i kategoriene som ikke omhandler skuespillere.
VG170225 Det kommer tydelig frem i en rapport fra Riksrevisjonen, som også omhandler oppfølgingen av beredskapen etter 22. juli.
VG170225 At fylkesmenn slåss for å beholde egne kommuner er ikke særegent for Nordland og det kan ikke være slik at stortingsrepresentanter er inhabile når det gjelder behandling som omhandler eget fylke.
DB170225 I Norge går blotting under paragrafen som omhandler seksuelt krenkende atferd ( se faktaboks ) med en strafferamme på inntil ett år.
AP170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke.
AA170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke.
DB170224 CNNs korrespondent i Det hvite hus, Athena Jones, skriver på Twitter at hun minner om et paragraf i grunnloven ( First amendment ) som omhandler pressefrihet.
DB170224 Under intervjuet, som blant annet omhandler hennes fars kreft og hvordan hun forholder seg til « deadlines », tar hun nok et oppgjør med barneoppdragelse.
DA170224 Som omhandler den samme kanonen som på bildet, et fortidsminne i Bodø.
DA170224 I DT-artikkelen Dagsavisen Fremtiden omtalte lørdag, står det spesifisert at « Det er de ulovlige byggetiltakene og arbeid som Gilani i egenerklæringen ved salget oppga at er utført av fagfolk denne saken omhandler . » - Vi har forholdt oss til det som etter forskriftene er tillatt og ikke tillatt å gjøre med sin bolig, og i de kommunale dokumentene står det at han skal ha bygd om to boder til oppholdsrom ute
AP170224 Ingen ansatte i selskapet er blitt dømt i saker som omhandler mulig korrupsjon.
DB170223 En oppkuttet finger dyppet i ketchup og krydder reklamerer for zombieserien, som omhandler kannibalisme i en amerikansk forstad, er blitt for drøy kost for byens innbyggere.
VG170222 Pressemeldingen omhandler testing under Lahti-VM, men på siste side av dokumentet offentliggjør de datoen for beslutningen i Johaug-saken.
VG170222 Staten argumenterer for at Mahamud og familien har forskjellige forklaringer som omhandler så grunnleggende hendelser i livene deres som det ikke er mulig å forklare ved hukommelsestap, og staten mistenker derfor at deler av historiene og personene er konstruerte.
DB170222 Spådommene hun har truffet med, omhandler blant annet Heidi Weng som førjuls- og Tour de Ski-dronningen, vinnere i diverse enkeltrenn og Marit Bjørgens utvikling i sesongen.
DB170222 Et av punktene omhandler Mahads språkkunnskaper, og spesielt hvor god han var i fransk.
DB170222 Et av punktene omhandler bekreftelser fra somaliske myndigheter, som Mahad har framlagt.
DB170222 Særlig omhandler dette trusler eller vold fra ungdommer med en veldig sammensatt problematikk.
DA170222 Der la statsadvokat Oddbjørn Søreide ned påstand om at 19-åringen ble frifunnet posten som omhandler voldtekt, flere poster som gikk på seksuell handling med barn under 16 år, vold og overtredelser av besøksforbud.
VG170221 Mye spenning knytter seg til denne sesongen, fordi den omhandler ranet i Paris der Kim Kardashian West ble kneblet og bundet på hotellrommet mens hun ble rundstjålet.
DN170221 Samtidig har Esa to klagesaker på bordet som omhandler mulig ulovlig statsstøtte til Hurtigruten, som frakter lokalpassasjerer og turister langs kysten.
DB170221 Spørsmålet er : Har far diktet opp nye historier fordi han er syk, som omhandler helt grunnleggende forhold i livet ?
DB170221 Nygård sier at tipseren har skrevet to av artiklene som omhandler Mahad, og at han har tilknytning til en tredje artikkel.
DB170220 Nå er hun trebarnsmor, og skriver daglig innlegg som omhandler barna.
DB170219 Wessel-Aas sier at alt som omhandler den ansattes familie og slekt er rettslig problematisk.
AP170219 Nordiske skiturister har flest uhell som omhandler kneskader, ifølge ny undersøkelse.
DB170218 Politiet i Beverly Hills bekrefter overfor ukebladet at de har mottatt en anmeldelse som omhandler Michael Lockwood og påstander om barnemishandling.
DB170218 Ifølge People har Presley og musikerektemannen, som giftet seg i 2006, havnet i en bitter strid som omhandler langt mer enn bare uforenlige forskjeller.
DB170218 Et kjapt søk på Google henter for øvrig fram et fem år gammelt topptreff som omhandler et helt annet scenario, da TV 2 plukket opp et småkomisk øyeblikk mellom Rønning og kona på langrennslandslagets samling i Italia.
AA170218 Mannen er ennå ikke avhørt, ifølge politiadvokat Bøklepp, men i fengslingsmøtet forklarte 37-åringen at han var i Norge i perioden som siktelsen omhandler - for å begå tyverier.
VG170217 Paragrafen omhandler « utøverens status under utelukkelse ».
DN170217 Listhaug er settestatsråd for Siv Jensen i saker som omhandler Silver, på grunn av Jensens nære vennskap med Silvers tidligere styremedlem Gro Myking.
DB170217 Først og fremst omhandler de hennes eget møte med barnevernet.
DB170217 Det omhandler i utgangspunktet hvor raskt vi fanger opp og reagerer på at en variant har endret klassifisering.
DB170217 Norges Fredsråd mener derfor prinsipielt at beslutninger som omhandler norske militære bidrag i utlandet alltid må behandles i et åpent storting, med mindre det er i sterk konflikt med nasjonale sikkerhetsinteresser.
DB170217 Det er ikke all informasjon som omhandler vitale sikkerhetspolitiske spørsmål som bør debatteres åpent og fritt.
AA170217 Listhaug er settestatsråd for Siv Jensen i saker som omhandler Silver, på grunn av Jensens nære vennskap med Silvers tidligere styremedlem Gro Myking.
SA170216 Thorsen blar i dokumentene som omhandler sønnen Elias' fødsel og død.
DA170216 Mannen møtte nylig i Gulating lagmannsrett i Stavanger tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 195 og 196 som omhandler seksuell omgang med barn under 14 og 16 år.
DA170216 Det vi jobber med er utviklingshjelp som i stor grad omhandler kontakt med land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, sier Lien.
AA170216 - Paragraf 3 i veitrafikkloven, som omhandler aktsomhet i trafikken, tar alt sånt.
VG170215 Etter det VG erfarer var dette en av flere statuser som omhandler broren, som kvinnen først har lagt ut og deretter slettet over et kortere tidsrom.
DB170215 Etterforskningen omhandler mulige bånd mellom russiske tjenestemenn og ansatte i Trump-administrasjonen.
DB170215 Tiltakene, som omhandler investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen, beskrives som omfattende.
DB170215 Mattilsynet prioriterer i vår erfaring saker som omhandler produksjonsdyr.
DN170214 Det andre er at han kan ha brutt en lov som omhandler at uautoriserte personer ikke har lov til å forhandle med andre lands myndigheter om konflikter.
DB170213 Av konfliktrådets ca 7500 saker årlig, omhandler ca. 700 konflikter mellom naboer.
DB170212 I stedet har vi bedt Kreische om å gjenfortelle en av de mest bisarre historiene som omhandler østtysk fotball : Hvordan et medlem at den vesttyske regjeringen veddet fem flasker whisky med en østtysk spiller på at Vest-Tyskland ikke ville komme til VM.
AP170212https://www.aftenposten.no/verden/Trumps-etikkproblemer-star-i-ko-Ett-av-dem-er-Melanias-onske-om-a-tjene-millioner-pa-forstedametittelen-614994b.html - Hver gang det er en finanstransaksjon mellom utenlandske myndigheter - eller et selskap som kontrolleres av utenlandske myndigheter - og et Trump-selskap, vil det være et potensiale for forfordeling som kan bryte denne artikkelen i grunnloven, samt lovverk som omhandler korrupsjon, skrev Painter og Norman Eisen, Barack Obamas etikksje
AP170212 - Hver gang det er en finanstransaksjon mellom utenlandske myndigheter - eller et selskap som kontrolleres av utenlandske myndigheter - og et Trump-selskap, vil det være et potensiale for forfordeling som kan bryte denne artikkelen i grunnloven, samt lovverk som omhandler korrupsjon, skrev Painter og Norman Eisen, Barack Obamas etikksjef
AP170212 - Hver gang det er en finanstransaksjon mellom utenlandske myndigheter - eller et selskap som kontrolleres av utenlandske myndigheter - og et Trump-selskap, vil det være et potensiale for forfordeling som kan bryte denne artikkelen i grunnloven, samt lovverk som omhandler korrupsjon, skrev Painter og Norman Eisen, Barack Obamas etikksjef
VG170211 Dobbeltgjengeren ble sist sett i en bokhandel, der han leste blader som omhandler andre verdenskrig.
VG170210 Blant annet har Trumps avgjørelse om å trekke USA fra handelsavtalen Trans-Pacific Partnership ( TPP ), som omhandler en rekke stillshavsland, tidligere bekymret Japan.
DA170210 For bydelen er det registrert 305 saker som omhandler narkotika.
AA170210 Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche viste til at saken omhandler " betydelige beløp " og la ned påstand om ti måneders fengsel og en bot på 250.000 kroner.
DB170208 Spørsmålet som avgjør om hun blir dømt eller oppnår full frifinnelse, omhandler graden av skyld.
DB170208 Dette gjelder alle livstestament, også de som omhandler begrensning eller avslutning av livsforlengende behandling - som ikke har noe med eutanasi å gjøre, verken i Nederland eller i Norge.
DB170208 Den omhandler forhold i Veireno i november.
DB170207 I min analyse av dommer som omhandler ulovlig jakt på truede rovdyr i Norge, er det enkelte iøynefallende faktorer.
DB170206 I saker som omhandler inngrep i samiske tradisjonelle næringer, opplever vi at samene ikke blir hørt av storsamfunnet.
AA170205 I en pressemelding søndag opplyste politiet at siktelsen gjelder straffelovens paragraf 275, som omhandler drap eller medvirkning til drap.
VG170204 REPORTASJE : Et av bildene fra serien var på trykk i en VG Helg reportasje i sommer som omhandler kontrasten mellom den amerikanske drømmen og den amerikanske virkeligheten.
AA170204 Først og fremst fordi vi fikk formidle journalistikk som omhandler en gruppe vi ikke alltid treffer til vanlig, sier Bergesen.
DB170203 - Teksten i statusen min omhandler skatteøkning generelt, ikke arveavgiften spesielt.
AA170202 Jeg vil helst engasjere meg i absolutt alle saker som omhandler dyr.
DB170131 Siden Finers artikkel ble publisert i går, er den blitt oppdatert med en kommentar som omhandler at det var Obama-administrasjonen som satte opp lista over de sju landene som Trump nå har innført innreiseforbud overfor.
DB170130 Nå er han aktuell i en film som omhandler homofil kjærlighet.
AP170130 - Når presidentordrer omhandler store ting som får omfattende konsekvenser er det vanlig at de blir nøye vurdert og går gjennom en lang prosess før de utstedes.
AP170130 - Når presidentordrer omhandler store ting som får omfattende konsekvenser er det vanlig at de blir nøye vurdert og går gjennom en lang prosess før de utstedes.
DB170129 Han har tidligere samarbeidet med rabbien Charlie Schwartz på en rekke digitale prosjekter, som setter søkelys på saker som omhandler jødene.
DB170128 Jensen sender en rekke SMS-er og e-poster til Cappelen i 2011 som han hevder omhandler snusen : ¶
DB170125 Så kommer det store spørsmålet om graden av skyld, som denne høringen hovedsaklig omhandler : Var det tilstrekkelig at Johaug fulgte lege Fredrik Bendiksens råd, eller burde hun ha dobbeltsjekket da det sto clostebol på pakningsvedlegget ?
VG170124 Det er foreløpig vanskelig å vite om avtalen omhandler hele det syriske kartet, eller bare spesifikke områder.
DB170124 Og neste måned åpner et nytt stort museum som omhandler andre verdenskrig.
DB170124 - Vi har et stort museum som omhandler dette, European Solidarity Centre.
BT170123 Jussprofessoren fra UiB har skapt mye debatt det siste året, særlig gjennom innlegg som omhandler voldtekt, rus og politiet.
DB170121 Selv om avgjørelsen indikerer lite generøsitet og et ønske om å vise hvem som styrer, i tillegg til at det medfører personlige vanskeligheter for dem det omhandler , må ambassadørene ha vært klar over at de skulle ut av stillingen ganske kjapt etter 20. januar, sier Hoare til CNBC.
DB170121 Jeg tror ingen, eller ytterst få, tar meg i øvelser som omhandler reaksjon, forteller Piasecki.
SA170120 Andre dokumenter som ble presentert like etter innsettelsen av Trump, omhandler blant annet energipolitikk, utenrikspolitikk, arbeidsplasser og handelsavtaler.
FV170120 Andre dokumenter som ble presentert like etter innsettelsen av Trump, omhandler blant annet energipolitikk, utenrikspolitikk, arbeidsplasser og handelsavtaler.
DB170120 - Selvfølgelig er det folk som reagerer på at jeg ikke kan betale eiendomsskatt, men jeg peker på et prinsipp som omhandler at jeg skatter til kommunen jeg bor i.
BT170120 Andre dokumenter som ble presentert like etter innsettelsen av Trump, omhandler blant annet energipolitikk, utenrikspolitikk, arbeidsplasser og handelsavtaler.
SA170119 Obstfelder reiste nærmest som en nomade mellom byer i Europa, og hans dikt omhandler nettopp tendenser i fin-de-siècle-tidens Europa.
DB170119 Noen omhandler trusler mot hjemmepleiere, andre omhandler bruk av narkotika.
DB170119 Noen omhandler trusler mot hjemmepleiere, andre omhandler bruk av narkotika.
DB170119 Derretter får Jensen et svar fra Cappelen som også omhandler krisa i hjemmet.
DB170117 I sosiale medier omhandler en god prosentandel av alt hun publiserer, om nettopp barna.
SA170116 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sa 24-åringens advokat, Sulman Hussain, til NTB da kravet ble fremmet for halvannen uke siden.
SA170116 Omhandler privatlivet ¶
DB170116 Det finnes ingen spesifikk regel som omhandler transport av hunder i Norge, men i 2010 kom regelen som sier at hunder skal sikres i bil.
DB170116 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sa 24-åringens advokat, Sulman Hussain, til NTB da kravet ble fremmet for halvannen uke siden.
DB170116 Omhandler privatlivet ¶
DB170113 Påstandene som kommer fram i rapporten omhandler blant annet at Russland skal sitte på informasjon som vil gjøre det mulig for myndighetene å drive utpressing av USAs påtroppende president.
SA170112 Året er 2017 og jeg blir iblant regelrett fysisk uvel av å gå inn på sosiale medier og lese kommentarer som omhandler innvandrerdebatten.
SA170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
FV170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
FV170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
DB170112 « I kveld hadde jeg muligheten til å snakke med påtroppende president Donald Trump for å diskutere medieutspillene som omhandler etterretningsmøtet vårt forrige fredag.
DB170112 Motparten, staten, fikk imidlertid medhold i at de ikke har brutt artikkel 8, som omhandler retten til privatliv.
DB170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio til NTB. 50.000 kroner ¶
BT170112 Hun jobber med maling, video, installasjoner og tekst, som omhandler tid og konstruksjonen av fiktive steder.
AP170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB.
AP170112 Syv nordmenn er utsatt for det samme, blant annet i Operasjon Dark Room - der politiet har etterforsket flere store saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn, skriver Adresseavisen.
SA170111 Kristine Schilling fra Spesialenheten la i Oslo tingrett fram en rekke dokumenter som omhandler informantinstruksen.
DB170111 Artikkelen omhandler retten til privatliv, og terroristen mener brevkontrollen han er underlagt, strider mot bestemmelsen. 37-åringen har sendt og mottatt flere tusen brev i tida han har sittet i Ila og Skien fengsel, hvorav noen hundre er stoppet, hovedsakelig pga. at de anses som forsøk på å bygge høyreekstreme
DB170111 Omhandler eiendom, prostituerte og bestikkelser ¶
AP170111 Det er i alt 17 rapporter som omhandler forskjellige tema som angår Trump og hans medarbeideres forhold til Russland.
AP170111 Det er i alt 17 rapporter som omhandler forskjellige tema som angår Trump og hans medarbeideres forhold til Russland.
AP170110 Dommen omhandler svømmeundervisning ved en barneskole for barn fra 1. til 4. klassetrinn.
SA170109 Dette omhandler alt fra den innkomne bombetrusselen til informasjon som politiet har mottatt underveis.
DB170109 Saken vil etterforskes basert på spor som omhandler den innkomne bombetrusselen og informasjon de har mottatt underveis.
AP170106 Ifølge domsavsigelsen har Hodne forklart at hun oppfatter hijab som et plagg som symboliserer en farlige politisk ideologi, muhammedanismen, og at bruk av hijab ikke er forankret i den del av Koranen som omhandler « gudetro », men er politisk forankret.
DB170103 Og dette året er det mange av dem som omhandler deg som kjører bil.
DB170102 At de nylanserte elbil-selskapene med store ambisjoner kjenner på voksesmerter og desperat trenger mer innsprøytning av rede penger, er blitt en gjenganger i sakene som omhandler dem i finanspressen.
BT161228 Jeg uttaler meg om saker som omhandler både utfordringer med etnisk norske og minoriteter, fordi jeg ser at det er mye å ta tak i på begge sider.
FV161213 - Avtalen som vi signerte med First Lady Promotions, omhandler fem kamper.
BT161213 - Avtalen som vi signerte med First Lady Promotions, omhandler fem kamper.
AP161111https://www.aftenposten.no/reise/En-fuktig-tur-langs-Skottlands-storste-innsjo-6738b.html Angivelig skrevet av en fange som ventet på henrettelse : The Bonnie Banks of Loch Lomond omhandler en gammel, keltisk myte - som sier at en skotte som dør utenfor hjemlandet etterhvert vil finne sjeleveien tilbake.
SA161025 De to sakene som omhandler brudd på dopingreglene står fortsatt sentralt når medier møter norske langrennsløpere.
FV161025 De to sakene som omhandler brudd på dopingreglene står fortsatt sentralt når medier møter norske langrennsløpere.
BT161025 De to sakene som omhandler brudd på dopingreglene står fortsatt sentralt når medier møter norske langrennsløpere.
AP161006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-vil-budsjettet-pavirke-lommeboken-din-355b.html Egenandelstak 2 omhandler fysioterapi, rehabilitering, behandlingsreiser til utlandet og utgifter til bestemte typer tannbehandling.
AP161006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-vil-budsjettet-pavirke-lommeboken-din-355b.html Egenandelstak 1 omhandler utgifter til lege, psykolog, poliklinikk, røntgen, laboratorieprøver m.m.
AP161006 Egenandelstak 2 omhandler fysioterapi, rehabilitering, behandlingsreiser til utlandet og utgifter til bestemte typer tannbehandling.
AP161006 Egenandelstak 1 omhandler utgifter til lege, psykolog, poliklinikk, røntgen, laboratorieprøver m.m.
DN160831https://www.dn.no/grunder/2016/08/31/0904/over-60-ubersjfrer-avskiltet-i-norge Loven som omhandler pirattaxi i Norge er yrkestransportlovens paragraf 4, første ledd.
BT160830 Men i et høringsnotat fra Kulturdepartementet er det foreslått å endre lovteksten som omhandler strømming.
SA160827 Innlegget er publisert sammen med en artikkel fra nettstedet sport.pl, som omhandler astmabråket i Norge.
FV160827 Innlegget er publisert sammen med en artikkel fra nettstedet sport.pl, som omhandler astmabråket i Norge.
BT160827 Innlegget er publisert sammen med en artikkel fra nettstedet sport.pl, som omhandler astmabråket i Norge.
AP160827 Innlegget er publisert sammen med en artikkel fra nettstedet sport.pl, som omhandler astmabråket i Norge.
SA160816 Bestemmelsene i forvaltningsloven omhandler blant annet krav om varsling til partene, skolens utrednings - og informasjonsplikt, rett til innsyn, skolens plikt til å informere og begrunne vedtak som er fattet, samt plikt til å informere om klageadgang og klageinstans.
SA160812 Rosenborg har som policy ikke å kommentere saker som omhandler spillerlogistikk.
AP160812 Rosenborg har som policy ikke å kommentere saker som omhandler spillerlogistikk.
BT160522 Saken, som omhandler en familie der far er rumensk, har også vært tungt dekket i rumensk media.
SA160515 Flere saker som omhandler hageliv, vår og herlige uteaktiviteter : ¶
BT160515 Flere saker som omhandler hageliv, vår og herlige uteaktiviteter : ¶
AP160515 Flere saker som omhandler hageliv, vår og herlige uteaktiviteter : ¶
VG160502 Bildet av Hill sittende alene foran et dusin hvite mektige menn i dress ble for mange selve symbolet på hvor alene en kvinne kan være i saker som omhandler seksuell trakassering.
BT160426 Jeg forsker på innvandring og interkulturell pedagogikk, og er derfor våken for innlegg som omhandler dette temaet.
BT160426 Jeg avslutter denne lite givende korrespondansen med noen tanker omkring solidaritet, medmenneskelighet, og at jeg er sjokkert over hvor mange som faktisk tillater seg å skrive rent rasistiske uttalelser på saker som omhandler innvandrere.
DN160425https://www.dn.no/nyheter/utenriks/2016/04/25/1413/SaudiArabia/saudiarabia-vil-gjre-tidenes-strste-brsnotering Planen omhandler blant annet planer om å effektivisere landets offentlige sektor, tiltak for å dreie landets private økonomi vekk fra olje, og planer om å gjøre Saudi-Arabias økonomi drevet mer av investeringer.
BT160412 Programmer som « Hvem bryr seg » ( TV2 ) og « Typisk deg » ( TVNorge ) viser at psykologi kan være lett tilgjengelig for allmennheten og omhandler nettopp problemstillinger skolen kunne inkludert i undervisningen.
BT160412 I det siste har det dukket opp flere tv-programmer som omhandler unges psykiske helse.
AP160412 Oversikten under gjelder gammel straffelov : Legemiddelloven ( § 31 ) : Omhandler bruk og besittelse av narkotika.
AP160412 Første ledd omhandler også lite alvorlig kriminalitet og små doser narkotika, men store nok til at politiet anser det som beregnet på videresalg.
AP160403 Spørsmålene omhandler flere av de konkrete funnene som er gjort.
AP160322https://www.aftenposten.no/osloby/--Kommuneplanen-er-sa-komplisert-at-folk-ikke-ser-konsekvensene-55811b.html Men selv om planen omhandler store og omfattende endringer og prosesser, så hadde det vært mulig å være mer tydelig på konsekvensene av den, sier Larre.
SA160315 Samtidig er det viktig å involvere forskerne fra de ulike fagfeltene som omhandler mat, så vi er vi er sikre på at vi gjør de rette tingene, skriver direktør i Eat, Gunhild Stordalen, i en e-post.
BT160315 Samtidig er det viktig å involvere forskerne fra de ulike fagfeltene som omhandler mat, så vi er vi er sikre på at vi gjør de rette tingene, skriver direktør i Eat, Gunhild Stordalen, i en e-post.
AP160315 Samtidig er det viktig å involvere forskerne fra de ulike fagfeltene som omhandler mat, så vi er vi er sikre på at vi gjør de rette tingene, skriver direktør i Eat, Gunhild Stordalen, i en e-post.
SA160309 Fram til onsdag kveld har Riises spillselskap virket urokkelig på punktet som omhandler reklamefilmene.
DA160202 Ifølge Meling har ikke departementet oversikt eller statistikk over hvor mange ganger kommune i landet har blitt overstyrt kommunens ønske i saker som omhandler etablering av privatskoler.
DA160202 Ifølge Meling har ikke departementet oversikt eller statistikk over hvor mange ganger kommune i landet har blitt overstyrt kommunens ønske i saker som omhandler etablering av privatskoler.
DA160122 - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.
DA160122> - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.
DA160122> target="avis" href= - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.
DA160122> target="avis" href= target="avis" href= - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.
DA160122> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.
DA160122> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.
DA160122> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Noe av det viktigste som kommer fram i rapporten, spesielt for denne regionen, er tallene som omhandler arbeidsledighet og situasjonen i boligmarkedet.