SA171202 - For eksempel er det viktig at ledelsen griper inn og omfordeler om en politijurist blir sittende med en stor sak som spiser all tid, sier Jåtun og fortsetter : ¶
DA171115 Og så omfordeler vi tydelig andre steder i budsjettet, som for eksempel på skatt.
VG171109 - Omfordeler allerede ¶
DN170905 - Kapasiteten kommer til å øke i Skandinavia, og fremover ser vi at flere av konkurrentene våre tar imot store flyleveranser og samtidig omfordeler produksjonen sin til egne nystartede produksjonsselskaper for å møte prispresset i markedet.
AP170812 SV-leder Audun Lysbakken vil gjeninnføre arveavgiften og ha et skattesystem som omfordeler mer.
VG170809 - Hagen har mange korrekte poenger om formuesskatt, men det fundamentale mangler : Vi trenger et skattesystem som omfordeler effektivt, sier han.
DB170719 juli at « folketrygden omfordeler vår rikdom, og gjør de økonomiske forskjellene i Norge små.
DB170706 Folketrygden omfordeler vår rikdom, og gjør de økonomiske forskjellene i Norge små.
DA170420 Vi omfordeler , utjevner og skaper et sterkere fellesskap, sier Ap-byråden.
DA170420 Vi omfordeler , utjevner og skaper et sterkere fellesskap, sier Ap-byråden.
DB170401 Vi har en velferdsstat som omfordeler mye.
VG170318 Et skattesystem som får ned forskjellene og omfordeler skikkelig.
DB170308 Land med brede ordninger, som går til alle, omfordeler mer enn land med målretta ordninger mot dem med lave inntekter.
BT170307 Barnetrygden omfordeler fra dem som ikke har barn til dem som har barn.
BT170307 Barnetrygden omfordeler fra dem som ikke har barn til dem som har barn.
VG170228 OMFORDELER : President Donald Trump vil gi enorme summer til forsvaret - og kutte tilsvarende fra resten av staten i sitt budsjettforslag.
VG170227 OMFORDELER : Trump vil gi enorme summer til forsvaret - og kutte tilsvarende fra resten av staten.
AP170129 Regjeringen omfordeler systematisk vekk fra våre områder og andre distrikter.
AP160203 Mye takket være solidariteten og kunnskapen til den organiserte arbeidskraften og de politiske partiene den støttet, produserte den lange kampen et system som gjør kapitalismen mer eller mindre kooperativ, og som omfordeler godene den hjelper å produsere.