DN171002 | Avisinvestor omdisponerer for millioner i Budstikka ¶
DA170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
BT170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
AP170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
AA170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.