VG171117 SV vil redusere antallet nye kampfly for å dekke inn, mens Venstre og KrF i stor grad omdisponerer penger innenfor det foreslåtte forsvarsbudsjettet.
DN171002 | Avisinvestor omdisponerer for millioner i Budstikka ¶
DA170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
BT170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
AP170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.
AA170419 Grunnen til at politiet omdisponerer , er trusselvurderingen fra PST, som innebærer at politiet må ha større mannskaper til stede, blant annet i Bergen sentrum.