SA160531 « Helt feil måte å informere omdette på.
FV160531 « Helt feil måte å informere omdette på.
AP160531 « Helt feil måte å informere omdette på.
SA160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette , men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
FV160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette , men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
AP160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette , men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.