SA160531 « Helt feil måte å informere omdette på.
FV160531 « Helt feil måte å informere omdette på.
AP160531https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Voldsomme-reaksjoner-pa-kampanje-rettet-mot-snusbruk-blant-gravide-8522b.html « Helt feil måte å informere omdette på.
SA160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette , men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
FV160115https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Larer-Bjorndals-metode---en-alternativ-versjon-9204b.html Han har gitt lærerne beskjed omdette , men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
FV160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette , men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
AP160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette , men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.