VG170327 | Oljetyveri står for milliardinntekter til terrorister og narko-kartell ¶ Oljetyveri er et undervurdert problem og en trussel mot verdensøkonomien og sikkerheten, mener en forskerne bak ny studie.
VG170327 Ralby som har vært med og forfatte studien hevder overfor The Guardian at oljetyveri er en multimilliard-industri som påvirker mange mennesker rundt om i verden.
VG170327 OLJETYVERI : En ny studie viser at oljetyveri er et omfattende globalt problem.
VG170327 Mens olje til en verdi av 1 milliard kroner blir stjålet i Mexico hvert år, gikk EU glipp av fire milliarder euro i skatteinntekter i 2012 på grunn av oljetyveri , ifølge en ny studie på oljekriminalitet.
VG170327 Dette er den første store studien på globalt oljetyveri , og fokuserer på hvordan det påvirker verdensøkonomien og sikkerheten.
VG170327 - Hvor stort problem er oljetyveri for verdensøkonomien ?
VG170327 - Hvis oljetyveri har vært et stort problem lenge, slik artikkelforfatterne av studien hevder.
VG170327 - Det kan ha noe med at det er blitt økt fokus på at terrororganisasjoner som IS baserer inntektene sine på oljetyveri , sier Saltvedt.
VG170327 | Oljetyveri står for milliardinntekter til terrorister og narko-kartell ¶
VG170327 OLJETYVERI : En ny studie viser at oljetyveri er et omfattende globalt problem.