DN171205 Det var bred nedgang på Oslo Børs tirsdag, med størst nedgang for blant annet oljerelaterte aksjer og Norsk Hydro.
SA171130 Forus Næringspark har ment at nærheten til det høyteknologiske, oljerelaterte Forus kan være like interessant og har argumentert for at Ullandhaug og Forus bør koples nærmere sammen.
DN171129 Økningen i bankenes tap og misligholdsvolum de siste årene skyldes i hovedsakelig de store bankenes tap på utlån til selskaper i oljerelaterte næringer.
DN171106 | Norwegian falt på positiv børs ¶ ¶ ¶ Oljerelaterte aksjer ledet an i oppgang på Oslo Børs mandag etter god oljeprisutvikling siden stengetid på fredag.
DA170901 Jeg er stolt over at arbeidsledigheten i dag faktisk ikke er høyere enn da vi gikk inn i regjeringen, dette til tross for at rundt 50.000 arbeidsplasser har blitt borte innen oljerelaterte virksomheter.
VG170826 Søkertallene til oljerelaterte utdanninger stuper, spesielt blant unge.
VG170825 Vi har greid å fase inn nedgangen i oljepris og fall i oljeaktiviteten, men hvis Norge skal slutte å lete, vil store deler av vår oljerelaterte virksomhet, også på land, stanse opp relativt raskt.
DN170824 I et kundenotat tirsdag, skrev Nordea Markets at en slik vekst er et tegn på at den oljerelaterte nedturen i Norge er over.
DN170719 Men Tekna-presidenten mener de som har valgt oljerelaterte studier nå gjør noe riktig og viktig : ¶
DN170719 Antallet søkere til oljerelaterte studier har stupt de siste årene, og man ser ingen tegn til at dette vil snu med det første, peker Lise Lyngsnes Randeberg på.
DN170719 Swedbanks norske virksomhet har vel 46 milliarder kroner i utlån til bedriftsmarkedet, og oljerelaterte næringer har vært et viktig satsingsområde før og etter oppkjøpet av First Securities i 2009.
DN170719 - Avsetningene er relatert til oljerelaterte engasjementer, sier Swedbank Norge-sjef Charlotte Aleblad.
DA170627 I hovedsak har de jobbet med oljerelaterte ting, men har også jobbet for det offentlige og private kunder.
DN170626 Aksjeekspertene følger naturlig nok også oljerelaterte selskaper nøye.
DN170616 Oslo Børs ble dratt med ned i dragsuget og avsluttet torsdagen med sitt tredje største fall så langt i år, ledet an av oljerelaterte selskaper som Statoil, Subsea 7 og Aker Solutions.
AA170608 På den annen side bidro oljerelaterte næringer som maskin- og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri til å dempe oppgangen i den samlede industriproduksjonen.
DN170602 Spetalen sitter også på verdier i oljerelaterte selskaper, blant annet offshorerederiet Standard Drilling.
SA170601 Fortsatt er det blytungt innen oljerelaterte yrker.
DN170529 Ekspertene satser alle på oljerelaterte aksjer, men har ulike strategier for å komme godt ut av den eventuelle oppturen.
AA170526 OPEC-møtet så imidlertid ut til å påvirke en rekke oljerelaterte aksjer negativt.
VG170522 Oljerelaterte bedrifter i Norge har slitt tungt og titusener har mistet jobben.
AP170522 Anslagsvis 40.000 - 50.000 oljerelaterte jobber er forsvunnet.
DN170515 Pensjonistforbundet mener utviklingen i oljerelaterte næringer med økt ledighet og betydelig overgang til dårligere betalte jobber, påvirker regnestykkene til pensjonistene negativt.
AA170505 Flere oljerelaterte aksjer noterte seg for kursfall da børsen åpnet.
AA170504 Statoil gikk i pluss, men med synkende oljepris falt de øvrige oljerelaterte aksjene på Oslo Børs torsdag.
DN170425 Utlånstapene i de tre landene er nesten identisk med de oljerelaterte tapene i banken i kvartalet.
DN170425 Avtroppende sjef for Swedbank Norge, Charlotte Aleblad, må legge frem nye tap fra oljerelaterte lånekunder.
DN170420 Listen viser antall førstevalgssøkere per april og er ikke en fullstendig oversikt over alle landets oljerelaterte studier.
DN170420 I mars var hun med på å arrangere den såkalte Petroleumskvelden ved universitetet, der sviktende rekruttering til oljerelaterte studier var et hovedtema.
DN170420 Antallet søkere til oljerelaterte studier har stupt de siste årene, men nå kan bunnen være nådd.
DN170420 Søkere til oljerelaterte studier har stupt de siste årene.
DN170407 Samtidig bidro oljerelaterte næringer som maskinindustri og metallvareindustri til å dempe oppgangen i den samlede industriproduksjonen.
DN170322 Både bankaksjer, sykliske aksjer og oljerelaterte aksjer faller på Oslo Børs onsdag.
AA170322 Så å si alle aksjer på hovedindeksen falt, inkludert de fleste oljerelaterte selskapene som slo følge med oljeprisen.
SA170317 Et ferskt samarbeid mellom verftet Rosenberg Worleyparsons AS i Stavanger og den mekaniske bedriften Aarbakke AS på Bryne skal gjøre dem i stand til å få større oljerelaterte kontrakter.
VG170313 Solberg mener at han ikke har tatt inn over seg at 45.000 oljerelaterte arbeidsplasser har gått tapt.
BT170313 Vi glemmer at studentene også da rømte fra oljerelaterte studier, og elever i videregående skole turte ikke ta sjansen på å velge slike fag.
BT170313 Det er en kraftig nedgang i norske studenter som søker seg til oljerelaterte studier, skriver Teknisk Ukeblad 27. februar.
DA170312 - Jeg synes det er rart å stå i Rogaland og snakke uten å ta inn over seg at vi har mistet 45.000 arbeidsplasser i oljerelaterte næringer, sier hun til NTB.
AA170312 - Jeg synes det er rart å stå i Rogaland og snakke uten å ta inn over seg at vi har mistet 45.000 arbeidsplasser i oljerelaterte næringer, sier hun til NTB.
DN170306 Gruppen har i lang tid peilet seg inn mot landets oljerelaterte infrastruktur og forsøkt å oppnå kontroll over landets oljefelter.
DN170228 Akers oljerelaterte selskaper har hatt en god progresjon den siste tiden, ifølge Eriksen.
AA170224 Lønnsutviklingen er ulik og påvirket av ledigheten som særlig rammer oljerelaterte næringer.
AA170219 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) tror Arbeiderpartiet har glemt at oljeprisen var tre ganger så høy, og at de aller fleste jobbene som ble skapt under dem var oljerelaterte .
AP170216 Veksten i disse næringene har veid opp for nedganger i oljerelaterte virksomheter, der hver femte jobb er blitt borte.
DN170215 Veksten i disse næringene har veid opp for nedgangen i oljerelaterte virksomheter, der hver femte jobb er blitt borte.
AA170215 Huset har tidligere blant annet huset oljerelaterte Aibels kontor.
DN170209 Det skjer samtidig som den oljerelaterte delen av industriselskapet opplever omsetningssvikt og fall i inntjeningen.
DN170206 Ifølge SSB var nedgangen i hovedsak knyttet til oljerelaterte industrinæringer, og denne sektoren er fortsatt et lodd på veksten.
DB170202 Dette er ifølge DNB i hovedsak relatert til store og internasjonale bedrifter innenfor oljerelaterte næringer.
AP170202 Konsernsjef Rune Bjerke viser til lavere renteinntekter og større tap grunnet nedskrivninger innenfor oljerelaterte virksomheter og shipping som de viktigste grunnene til at resultatene faller.
AP170202 Konsernsjef Rune Bjerke viser til lavere renteinntekter og større tap grunnet nedskrivninger innenfor oljerelaterte virksomheter og shipping som de viktigste grunnene til at resultatene faller.
DN170131 Han understreker at det fremdeles er stor forskjell mellom oljerelaterte bedrifter og annen industri.
BT170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
AP170126 Den økte ledigheten blant dem med høyere utdanning må ses i sammenheng med redusert sysselsetting i oljerelaterte næringer, der utdanningsnivået er relativt høyt.
DB170120 Det betyr at oljerelaterte jobber er dobbelt så mye verdt for velferdsstaten som arbeidsplassene i andre næringer, i gjennomsnitt.
DN170119 De venter at praksisen også vil være uendret i første kvartal, men enkelte banker trekker frem at den svake utviklingen i oljerelaterte næringer trekker i retning av strammere kredittpraksis.
BT170114 Det er spesielt de oljerelaterte jobbreisene det blir kuttet ned på.
NL170110 Det forventes økt press på veinettet både fra bil-/bussturisme, samt fra den oljerelaterte industrien.
AP170109 Det er imidlertid uenighet i programkomiteen om en del andre oljerelaterte forslag.
AP160427 Ved flere av de oljerelaterte utdanningstilbudene gikk søkertallene ned med rundt 50 prosent.
AP160402 - Det alle frykter er at det som skjer i de oljerelaterte næringer skal slå over i den øvrige økonomien.
AP160131 Norsk økonomi - og oljerelaterte aksjer på Oslo Børs - merker oljeprisfallet mest.
AP160125 - Det er klart at de opplever en kritisk situasjon i oljerelaterte næringer i Rogaland, Hordaland og Kristiansand-distriktet.
AP160125 Også en rekke andre, særlig oljerelaterte , selskaper er tilstede i Angola.
AP160122 Også en rekke andre, særlig oljerelaterte , selskaper er tilstede i Angola.
AP160120 Det var ikke bare oljeaksjer eller oljerelaterte aksjer som falt.
AP160118 Av de ti mest omsatte aksjene mandag morgen falt de oljerelaterte selskapene Statoil og Norsk Hydro med henholdsvis 0,5 og 0,3 prosent, mens Frontline og Seadrill steg med henholdsvis 0,3 og 2,8 prosent.
AP160118 I fjor høst var det en norsk næringslivsdelegasjon i Iran sammen med statssekretær i UD Tore Hattrem, ved siden av oljerelaterte selskaper var rederinæringen, fornybar energi og akvakultur med.