DN171231 Etter det kraftige oljeprisfallet i 2014 og 2015 var det bare 18 prosent som trodde på bedre tider.
DN171231 - Synet på egen økonomiske framtid er tilbake der vi var før oljeprisfallet .
DA171231 Etter det kraftige oljeprisfallet i 2014 og 2015 var det bare 18 prosent som trodde på bedre tider.
DA171231 - Synet på egen økonomiske framtid er tilbake der vi var før oljeprisfallet .
DA171231 Etter det kraftige oljeprisfallet i 2014 og 2015 var det bare 18 prosent som trodde på bedre tider.
DA171231 - Synet på egen økonomiske framtid er tilbake der vi var før oljeprisfallet .
DN171221 Da industrikonsernet Marwin gikk over ende i kjølvannet av oljeprisfallet høsten 2015, var Kragerø Sparebank en betydelig kreditor.
DB171221 Nesten parallelt med oljeprisfallet har kronen svekket seg, og den har svekket seg kraftig.
DB171221 De seneste årene, etter oljeprisfallet , har investeringene i olje- og gassnæringen falt kraftig - fra et toppnivå på rundt 230 milliarder kroner til drøyt 150 milliarder kroner i 2017.
DN171219 Vi opplever at vi har fått veldig god tilbakemelding både fra OECD, fra Det internasjonale pengefondet og andre for hvordan vi håndterte oljeprisfallet og for hvordan vi har modernisert i offentlig sektor.
DN171219 Leverandørindustriens omstillingsevne etter oljeprisfallet er hennes mest positive overraskelse på næringslivssiden de siste årene.
DN171219 Hun opplever at det har vært stor forståelse for behovet for å bruke mye penger i statsbudsjettet etter oljeprisfallet .
DN171219 - Oljeindustriens evne til å omstille seg etter oljeprisfallet , sier Solberg.
DB171219 - Det er gledelig at OECDs analyser bekrefter at norsk økonomi er i bedring etter oljeprisfallet .
DB171219 Statsministeren sier videre at regjeringen vant gjenvalg fordi den håndterte både oljeprisfallet og migrasjonskrisen på en god måte.
AA171219 Rentenivået i Norge har lenge vært lavt, hovedsakelig for å få fart på en økonomi som har vært tynget av oljeprisfallet i 2014.
DA171218 Norges nedgang forklares med oljeprisfallet de siste årene, mens Irlands framgang først og fremst forklares med at multinasjonale selskaper etablerer seg i landet som følge av lav selskapsskatt.
DA171218 Norges nedgang forklares med oljeprisfallet de siste årene, mens Irlands framgang først og fremst forklares med at multinasjonale selskaper etablerer seg i landet som følge av lav selskapsskatt.
DN171217 Riggmarkedet ble kraftig rammet i kjølvannet av oljeprisfallet som startet på sensommeren 2014.
AP171216 At økonomi og sysselsetting er blitt viktigere, kan ha sammenheng med oljeprisfallet og den økte arbeidsledigheten som da kom.
DN171215 Oljesmellen, som startet allerede med det kraftige oljeprisfallet høsten 2014, har vedvart og tilstøtende bransjer som oljeservice og shipping slikker fortsatt sårene etter den kraftige nedgangen.
DN171208 Også Stavanger, som har sett revpar bli mer enn halvert siden oljeprisfallet , kan notere pen vekst i etterspørsel, pris og belegg.
DN171206 NOV i Norge har siden oljeprisfallet startet høsten 2014 gått gjennom en dramatisk nedbemanning.
DN171204 Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, sa Jensen under mandagens finansdebatt i Stortinget.
DN171204 Oljebransjen har vært gjennom harde omstillinger de siste årene, ikke minst i kjølvannet av det voldsomme oljeprisfallet høsten 2014.
AP171204 Oljebransjen har vært gjennom harde omstillinger de siste årene, ikke minst i kjølvannet av det voldsomme oljeprisfallet høsten 2014.
SA171203 I dag er situasjonen at vi, selv etter det kraftige oljeprisfallet fra 2014, har nærmere 40.000 arbeidsplasser på Forus.
DA171201 Bedrifter tilknyttet olje- og gassnæringen har siden oljeprisfallet i 2014 bidratt til å trekke ned den samlede forventningsindeksen.
BT171201 For første gang siden oljeprisfallet i 2014, er oljebedriftene de største optimistene på Vestlandet.
AP171201 For første gang siden oljeprisfallet i 2014, er oljebedriftene de største optimistene på Vestlandet.
AP171201 Bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen har siden oljeprisfallet i 2014 bidratt til å trekke ned den samlede forventningsindeksen.
AP171201 - Ja, det er første gang siden oljeprisfallet for tre og et halvt år siden at forventningene til lønnsomhet og sysselsetting er høyere i olje- og gassbedriftene enn i andre næringer, sier konserndirektør i banken, Ragnhild Janbu Fresvik.
SA171129 - Etter svak vekst siden oljeprisfallet i 2014, ser det nå ut til at konjunkturnedgangen er over, sier han.
AA171129 - Etter svak vekst siden oljeprisfallet i 2014, ser det nå ut til at konjunkturnedgangen er over, sier Baltzersen.
AP171128 Etter oljeprisfallet er det blitt litt lettere å være ullvarefabrikk blant oljestrimler.
DN171123 Aktiviteten i byggenæringen er påvirket av oljeprisfallet , men økt offentlig pengebruk og økende boliginvesteringer har hatt stor betydning.
DN171122 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets viser til at yrkesdeltagelsen i det norske arbeidsmarkedet fortsatt er lav etter at mange trakk seg ut av arbeidsmarkedet etter oljeprisfallet i 2014.
DN171122 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets viser til at yrkesdeltagelsen i det norske arbeidsmarkedet fortsatt er lav etter at mange trakk seg ut av arbeidsmarkedet etter oljeprisfallet i 2014.
DN171122 Sen forklarer at vi ennå ikke har sett den fulle effekten av den lave oljeprisen vi har hatt fordi vi ennå ikke har merket kuttene i investeringer som ble gjort i årene like etter oljeprisfallet .
AA171120 At en lav oljepris skaper trøbbel for oljenæringa, viste oljeprisfallet i 2014 oss.
DN171114 Da vil oljeprisfallet stoppe opp, og da vil du få mer produksjon fra skiferolje.
DN171113 Sørlandet ble ikke like hardt rammet av oljeprisfallet som de andre fylkene fra Rogaland til Trøndelag, og antall gaseller per 10.000 innbyggere vokser nå raskere i Agder-fylkene enn det som er gjennomsnittet for Norge, kunne sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv fortelle de fremmøtte på årets gasellekonferanse i Kristiansand.
DN171113 ¶ Hotelldirektør Ulrika Larsson sammenligner hotellmarkedet i Stavanger siden oljeprisfallet i 2014 med en berg-og-dalbanetur i det hun tar heisen opp til 21. etasje på Scandic Forum i Stavanger.
DB171106 « Stigende etterspørsel, kombinert med lavere tilbud som følge av underinvesteringer etter oljeprisfallet i 2014, forklarer prisoppgangen i det siste », skriver Borgen Gjerde i morgenrapporten fra Nordea.
VG171103 Oljeprisfallet og lavere oljeutvinning, samtidig som vi stadig blir flere « eldre eldre », vil i løpet av få år kunne lede til et gap på mange milliarder kroner mellom inntekter og utgifter i statlige finanser.
DN171103 Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt størst i Rogaland, der mange sysselsatte ble hardt rammet av oljeprisfallet , og ligger nå på 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
DB171103 Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet og omstilling etter oljeprisfallet .
NL171031 I 2016 var tallet 73 000, hvilket betyr at denne regjeringa har klart å holde tallet stabilt selv med det største oljeprisfallet på 30 år som førte til flere arbeidsledige.
NL171031 I 2016 var tallet 73 000, hvilket betyr at denne regjeringa har klart å holde tallet stabilt selv med det største oljeprisfallet på 30 år som førte til flere arbeidsledige, skriver Høyres Heidi Nordby Lunde.
AP171031 Et problem her har vært den enorme nedbemanningen etter oljeprisfallet , men også det ryktet næringen har.
AP171031 Den hadde tittelen « Oljeprisfallet gir ingen krise », noe som da var en overraskende - men i etterkant passende - tittel.
DB171028 Oljeprisfallet har skapt fornyet debatt om tempoet på utdelinger av lete- og utvinningslisenser.
SA171026 Nedgangen startet før oljeprisfallet , og har derfor ikke noe med svakere konjunkturer å gjøre.
DN171026 Tidligere har nedskrivningene på land i USA i all hovedsak kommet på grunn av oljeprisfallet .
DN171026 Milliarder av kroner er brukt på investeringer i feltene, men i kjølvannet av oljeprisfallet er verdier barbert bort.
DA171026 Det er særlig siden oljeprisfallet i 2014 at Norge har hatt en nedgang i prosentandelen av sysselsatte.
DA171026 Det er særlig siden oljeprisfallet i 2014 at Norge har hatt en nedgang i prosentandelen av sysselsatte.
AP171026 Oljeprisen er mer enn halvert, men Statoil er nesten like mye verdt som før oljeprisfallet .
DA171023 Gikk til sak : To helikopterpiloter mistet jobben i Helikopter Service AS etter en nedbemanningsrunde i 2015 i forbindelse med oljeprisfallet .
VG171022 Tre år etter oljeprisfallet er det mulig å tjene mer på oljen enn da prisen var på topp.
DA171021 Samtidig peker han på at den negative trenden etter oljeprisfallet i 2014 har snudd.
DA171018 Spesielt etter oljeprisfallet som satte inn høsten 2014, har sentrumshalvøya og Stavanger øst formelig boblet over av tiltakslyst.
DB171014 Selv om oljesektoren fortsatt er viktig, både som inntektskilde og for norsk økonomi, er betydningen likevel blitt mindre etter oljeprisfallet , sier økonom Steinar Holden til Dagbladet.
DB171014 Det store skillet var finanskrisen i 2008, og oljeprisfallet som rammet Norge 5 år senere.
DA171013 De siste årene er det bevilget til sammen 9 milliarder kroner i tiltakspakker til de delene av landet som var hardest rammet av oljeprisfallet .
VG171012 Da skal ikke budsjettimpulsen være ekspansiv, slik den var i årene etter oljeprisfallet , og som etter finanskrisen.
DN171012 Det kraftige oljeprisfallet som startet sommeren 2014 preget de påfølgende årene.
DN171012 Selv om Statoil-aksjen har steget på Oslo Børs i høst, har den fortsatt ikke klart å komme tilbake til markedsverdien i årene før oljeprisfallet sommeren 2014.
DN171012 - Konjunkturnedgangen, som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over.
DA171012 Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, fastslås det.
AP171012 Bakteppet er at oljeprisen holder seg relativt lav, men at norsk økonomi samtidig går mye bedre enn i årene etter oljeprisfallet i 2014. 1.
AP171012 I pressemeldingen skriver departementet at den økonomiske nedturen som startet med oljeprisfallet sommeren 2014 er over « nå ».
AA171012 Hun sier regjeringen har håndtert to spesielt utfordrende situasjoner i løpet av de siste fire årene - oljeprisfallet og migrantveksten.
AA171009 Etter oljeprisfallet , krise i olje- og gassnæringen, stigende ledighet og asylkrisen har norsk økonomi kommet seg helskinnet ut av de økonomiske utfordringene, ifølge Jensen, som mener det nå er på tide å tenke pragmatisk.
DA171004 Hun er imponert over hotellbransjens omstillingsevne etter oljeprisfallet og nedgangen i antall forretningskunder.
DN171002 Statoil-aksjen er nå priset nesten like høyt som den var før oljeprisfallet sommeren 2016.
DB170930 Å justere disse særordningen vil være et viktig skritt mot en oljepolitikk som er tilpasset virkeligheten etter oljeprisfallet .
DB170930 I takt med at etterdønningene etter oljeprisfallet har lagt seg, så har en ny debatt oppstått.
DN170929 Selskapene har klart å kutte kostnader etter oljeprisfallet i 2014, men analytikerne i byrået tror det blir vanskeligere å kutte noe mer.
DN170929 Den kraftige produksjonsøkningen fra skiferoljefelter i USA var med å bidra til oljeprisfallet i 2014.
DN170927 Det har tatt tid å nedjustere kapasiteten i bygg og anleggsbransjen fra en høy etterspørsel før oljeprisfallet til en situasjon med lavere etterspørsel.
DN170927 Det er særlig etter oljeprisfallet i 2014 at Norge har hatt et fall i prosentandelen sysselsatte.
DN170926 Amerikanske Rowan har en markedsverdi på 1,4 milliarder dollar og er blitt rammet hardt av oljeprisfallet .
AP170925 Oljepengebruken kan delvis forsvares som følge av oljeprisfallet , men den var høy før fallet, og det offentliges andel av BNP har økt under tidenes « blåeste » regjering.
DB170924 Oljeprisfallet har gitt en dramatisk reduksjon i statens oljeinntekter og dermed illustrert at oljenæringen ikke trenger å være en like sikker vei til velferd i framtida som i tiårene vi har bak oss.
DN170921 Oljeprisfallet er blitt en tung bør for selskapet.
DN170918 SEBs analytikere Harald Øyen, Halvor Strand Nygård og Terje Fatnes ser i den ferske rapporten om oljeservicebransjen, « SEB's E&P Spending Survey », klare tegn på at oljesektoren har klart å reise seg etter det dramatiske oljeprisfallet for noen år siden.
DB170918 - Etter oljeprisfallet har Høyre snakket mye om behovet for omstilling, og at Høyre tar klima-ansvar.
DB170918 - Etter oljeprisfallet har Høyre snakket mye om behovet for omstilling, og at Høyre tar klima-ansvar.
VG170915 Etter at Maduro tok over styringen av landet, ble Venezuela hardt rammet av oljeprisfallet .
NL170913 Med oljeprisfallet dalte antall søkere til petroleumsstudier fra 850 i 2014 til 153 i 2017 ( NRK 19/7 ).
DN170913 De fleste av aktørene har vært gjennom en tøff nedtur i sin markeder i kjølvannet av oljeprisfallet .
DN170913 Det er oljeprisfallet som har blitt en tung bør for selskapet.
DB170913 Vinteren 2016/2017 ble også de områdene som hadde vært hardest rammet av oljeprisfallet , Vestlandet, like positivt innstilt til framtida som resten av oss.
DB170913 Pessimismen skyldtes antakelig to ting : det kraftige oljeprisfallet året før, og den politiske uroen som følge av flyktningkrisa samme høst.
VG170912 NHO-økonom om Ap-strategi : - Bommet med et år ¶ Oljeprisfallet i 2014, fra godt over 110 dollar til nærmere 30 dollar fatet, førte til at tusener av oljearbeidere og ingeniører i oljerelatert industri mistet jobben.
VG170912 Det var en økende optimisme også i de regioner som hadde vært hardest rammet av oljeprisfallet .
VG170912 - Når Ap bommet fullstendig på krisetimingen - de var ett år for sent ute - og folk så at regjeringens politikk faktisk bidra til lavere ledighet og at økonomien har stabilisert seg etter oljeprisfallet og omstillingen i olje- og oljeservicesektoren, så tjente Høyre på det.
DB170912 Etter oljeprisfallet og rekordhøy ledighet hamret Ap løs på at regjeringen gjorde for lite og for seint.
AA170912 Hun viste også til hvordan regjeringen har håndtert utfordringene med oljeprisfallet og flyktningkrisen.
DB170911 Oljeprisfallet har vist norsk økonomis sårbarhet.
AP170911 EU Observer vinkler sin sak på pressede bånd til EU, mens britiske Financial Times blant annet tar for seg « Jonas Gahr Støre, millionæren som leder Arbeiderpartiet », om Aps fall fra over 40 prosent da oljeprisfallet rammet som verst, og som indirekte har investert i produksjon av deler til atomvåpen.
VG170909 Pilene pekte brått nedover på grunn av oljeprisfallet .
DB170909 Aps viktigste kritikk i denne stortingsperioden er at regjeringen kom for seint med og med for få tiltak mot ledighet etter oljeprisfallet og krisa i olje- og gassbransjen.
DB170909 - Med tanke på den økonomiske situasjonen vi har vært gjennom, med det største oljeprisfallet på 30 år, er jeg glad for at velgerne mener vi er best på å holde orden i norsk økonomi og til å skape nye jobber.
DA170909 De kan verken ta all æren for at det nå går bedre, eller all skylden for at det gikk dårlig etter oljeprisfallet , sier Salvanes.
DA170909 mot lysere tider : Vi er over kneika etter oljeprisfallet , konkluderer Anniken Hauglie ( H ).
DA170909 Aps fall på målingene handler om en identitetskrise, og en valgkamp der det har blitt flere gjort feilgrep, mener Todal Jenssen : Ap burde ha spart seg for å snakke for mye om oljeprisfallet , mener eksperten.
DN170908 I likhet med resten av verftsindustrien på Vestlandet har Kleven verft blitt hardt rammet av oljeprisfallet og den påfølgende krisen i markedet for offshore serviceskip.
DN170908 I stortingsvalgkampen for fire år siden var det ingen som så for seg det kraftige oljeprisfallet bare ett år senere.
DB170908 Det nytter ikke å skylde på oljeprisfallet i 2014.
AA170908 Det er liten tvil om at den norske økonomien har kommet over oljeprisfallet i 2014.
AA170908 Den norske økonomien har hentet seg inn etter oljeprisfallet i 2014, men veksten er langt unna nivåene fra 2003 og 2010.
AA170907 Vi har vært utsatt for et veldig stort sjokk gjennom oljeprisfallet .
AA170907 Vi har vært utsatt for et veldig stort sjokk gjennom oljeprisfallet .
VG170906 Oljeprisfallet i 2013 har derimot vært mye hardere for privat sektor, uten at regjeringen kan klandres for det.
NL170906 Den registrerte ledigheten i hele landet sett under ett er nå lavere enn da oljeprisfallet satte inn.
DN170906 Nedturen i kjølvannet av oljeprisfallet ble mye mindre enn man kunne frykte, ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.
DN170906 - Vi er tilbake til en normalsituasjon der nedturen i lys av oljeprisfallet ble mye mindre enn man kunne frykte, sier Bruce.
SA170904 Oljeprisfallet og de 50.000 jobbene som er borte, bare en flau bris i forhold til hva vi kunne opplevd hvis vi ikke hadde Johan Sverdrup.
DN170904 For første gang siden oljeprisfallet i 2014 ser lederne i oljeindustrien mer optimistisk på fremtiden enn kolleger i andre bransjer.
DB170904 Til Dagens Næringsliv i juli i år ville ikke Støre avlyse krisen på Vestlandet som følge av oljeprisfallet . 45 000 jobber forsvant fra regionen da oljeprisen nærmest over natten falt fra 110 til under 30 dollar fatet.
AP170904 Høyre har styrt Norge gjennom det verste oljeprisfallet på 30 år.
VG170901 Regjeringen lovet en tiltakspakke etter oljeprisfallet i 2015, men vi fikk en veik utgave.
VG170901 Først forsvant jobbene i oljen etter oljeprisfallet i 2015, så ble verft, offshore og underleverandører rammet.
DN170901 Denne undersøkelsen har vist aktivitetsnedgang helt siden fjerde kvartal 2014, da effektene av det kraftige oljeprisfallet begynte å gjøre seg gjeldende.
DB170901 Regjeringens skattekutt til de formuende, svekking av arbeidsmiljøloven, åpning for mer midlertidighet og økende arbeidsledighet etter oljeprisfallet , er punkter som vil stå igjen som viktige markører i Solbergs ettermæle.
AP170901 Finanskrise i 2009 og dårligere tider i Norge etter oljeprisfallet i 2014 er pekt på som andre årsaker.
DA170831 På tross av oljeprisfallet opplever de fleste velgerne at det går bra i Norge.
DN170828 Med oljeprisfallet tørket markedet helt inn.
DB170828 Men gjemt bak tallene finner vi en urovekkende tendens : Etter oljeprisfallet i 2014 økte investeringene mer i fastlandsøkonomien enn i olje- og gassnæringen.
VG170827 - Ja, men handlingsrommet er det samme : Vi er like godt stilt nå som før oljeprisfallet , til tross for at vi har måttet bekjempe oljesmellen og har redusert avkastningsforventningen for fondet fra 4 til 3 prosent.
VG170826 Ap-nestleder og førstekandidat i Rogaland, Hadia Tajik, tror rivalene blir straffet for å ha vært for passive i å motvirke arbeidsledighet etter oljeprisfallet i 2015.
DA170826 Fortellingen Ap har prøvd å lage om regjeringens tafatte håndtering av oljeprisfallet får mindre og mindre gjennomslag jo bedre de økonomiske nøkkeltallene blir.
AP170825 Vi så det ikke minst da oljeprisfallet rammet.
VG170824 Forventningsbarometeret til Finans Norge viser at nordmenns tiltro til egen og landets økonomi er tilbake på samme høye nivå som før oljeprisfallet i 2014.
NL170824 ¶ SIV OG ERNA : Hvis Høyre og Frps incentiver for å bøte på effektene av oljeprisfallet i hovedsak skal dreie seg om skattekutt, bør de kanskje reversere strategien.
NL170824 Hvis Høyre og Frps incentiver for å bøte på effektene av oljeprisfallet i hovedsak skal dreie seg om skattekutt, bør de kanskje reversere strategien.
DB170823 Etter oljeprisfallet , tap av 50 000 arbeidsplasser i oljenæringen og 87,1 milliarder i reduserte petroleumsinvesteringer, går det nå bedre i norsk økonomi, meldte statsministeren og finansministeren i et møte med pressen i dag tidlig.
DN170822 Forventningsbarometeret fra Finans Norge viser at fremtidstroen er tilbake på nivåene før oljeprisfallet startet i 2014.
DN170822 - Alt i alt er undersøkelsen nok en indikasjon på at norsk økonomi er på vei til å hente seg inn igjen etter oljeprisfallet , skriver Olsen i morgenrapporten fra meglerhuset tirsdag.
DA170822 | Nordmenns framtidstro tilbake på nivået før oljeprisfallet
DA170822 Tiltroen til vår egen og landets økonomi er tilbake på samme nivå som før oljeprisfallet i 2014, viser det siste forventningsbarometeret til Finans Norge.
DA170822 Nordmenns framtidstro falt kraftig i etterkant av oljeprisfallet i 2014.
DA170822 | Nordmenns framtidstro tilbake på nivået før oljeprisfallet
DA170822 Tiltroen til vår egen og landets økonomi er tilbake på samme nivå som før oljeprisfallet i 2014, viser det siste forventningsbarometeret til Finans Norge.
DA170822 Nordmenns framtidstro falt kraftig i etterkant av oljeprisfallet i 2014.
AP170822 Jensens budskap er at dette viser at regjeringen har lykkes godt med å få Norge trygt gjennom det største oljeprisfallet på 30 år.
AP170822 - Det har gått ned siden 2008, mest i perioder med svak økonomisk utvikling, som etter finanskrisen og oljeprisfallet .
AP170817 I denne perioden har britisk økonomi også hatt raskere vekst enn den norske, som er blitt rammet av oljeprisfallet , men også norsk økonomi har vist tydelige tegn til bedring det siste halvåret, påpeker Haugland.
AP170817 - At deler næringslivet går bedre etter oljeprisfallet , er positivt for de offentlige inntektene fra formuesskatten.
AP170816 I perioder med økt arbeidsledighet, som Norge opplevde etter oljeprisfallet , øker bekymringen for at unge mennesker faller ut av arbeidsmarkedet for godt.
AA170809 Det kraftige oljeprisfallet høsten 2014, som fikk store følger for Norge i form av økt ledighet og svakere vekst, er blitt møtt med tiltakspakker og rekordlav rente.
DN170803 | Milliardtap for Høegh ¶ Oljeprisfallet har ført til lavere aktivitet i markedet for bilskip.
DN170802 Rystad mener prispresset vil komme fra underinvesteringene som har oppstått etter oljeprisfallet høsten 2014.
DB170728 Allerede har omtrernt 50 000 mistet jobben på grunn av oljeprisfallet , og Statoil har tapt over 200 milliarder av fellesskapets penger på sine mislykkede forsøk på å satse i utlandet.
DN170726 - Det er et kvalitetsselskap som har havnet i en ugunstig situasjon, sier han, og viser til oljeprisfallet .
DN170724 Songa Offshore har siden oljeprisfallet i 2014 vært inne i en krevende periode med refinansiering og økonomiske problemer.
DN170723 - Vestlandet er blitt hardt rammet av oljeprisfallet , men optimismen er nå på vei tilbake, sier Høie, som mener at det da er én ting regionen ikke trenger.
AA170723 - Det var ikke Arbeiderpartiets skyld at vi fikk finanskrisen, og det er ikke Høyre og Frps skyld at vi fikk oljeprisfallet .
VG170720 Ifølge Faktisk.no var også veksten i norsk økonomi bedre før oljeprisfallet og den pågående krisen.
DN170719 Til tross for at selskapets omsetning ble mer enn halvert fra 2014 til 2016 på grunn av oljeprisfallet , ned fra 96,7 milliarder dollar til 45,7 milliarder dollar ( cirka 370 milliarder kroner ), er plassen ikke truet.
AP170719 Realiteten er at arbeidsledigheten har stabilisert seg og er på det samme nivået som før oljeprisfallet , skriver Fredrik Halsen ( 19 ).
AA170717 En viktig årsak til krisen er det kraftige oljeprisfallet for noen år siden.
AP170716 Vi har gjennomført flere reformer ikke minst etter oljeprisfallet , og det vil det også være behov for i neste stortingsperiode.
DN170711 Gundersen mener økningen i år skyldes at mange opplevde usikkerhet for jobb og inntekt etter oljeprisfallet .
DB170711 Gundersen mener økningen i år skyldes at mange opplevde usikkerhet for jobb og inntekt etter oljeprisfallet .
AA170711 Gundersen mener økningen i år skyldes at mange opplevde usikkerhet for jobb og inntekt etter oljeprisfallet .
AP170707 - Vi ser positive tegn etter en lavkonjunktur i kjølvannet av oljeprisfallet .
VG170706 Landets økonomi er i stor grad basert på oljesektoren, og har klart seg dårlig etter oljeprisfallet .
DB170705 Den korte, men brå økonomiske nedgangen etter oljeprisfallet ble en åpenbaring av den ubehagelige sorten : Selv dem som ikke ble truffet direkte, kjente på kroppen hvordan norsk økonomi uløselig er knyttet sammen.
DB170705 Oljeprisfallet ble en vekker fra det Spekter-sjef, Anne Kari Bratten, i årevis har kalt « den oljemarinerte hengekøya ».
BT170701 TRE FRYKTELIGE ÅR : - Vi har hatt tre fryktelige år, sier hovedeier og konsernsjef i GC Rieber, Paul-Christian Rieber, og sikter til at det hele startet med oljeprisfallet sommeren 2014.
BT170701 Nedturen startet med oljeprisfallet sommeren 2014.
DN170628 Selskapet er gjennom en av norgeshistoriens mest omfattende restruktureringsprosesser etter at det havnet i gjeldstrøbbel som følge av oljeprisfallet i 2014.
DA170628 Derfor har vi ført en aktiv kamp for økt sysselsetting, og ledigheten er på vei ned etter det største oljeprisfallet på 30 år.
VG170627 Men etter oljeprisfallet har det vært tre magre år, og på papiret har pensjonistene gått i minus.
AA170627 Oljenæringen sier opp færre enn før og har gjennomført kostnadskutt og effektiviseringer som både øker lønnsomheten og demper effekten av oljeprisfallet .
AA170627 NHO peker på flere årsaker som har dempet effekten av oljeprisfallet og som gir grunn til en forsiktig optimisme.
DA170626 Er dagens krise - et begrep næringslivsfolk i Rogaland har erstattet med « oljeprisfallet » - sterk nok til å mobilisere velgere ?
DA170626 Arbeids-ledigheten etter oljeprisfallet er vel en stor nok sak ?
DA170626 Oljeprisfallet har skapt trøbbel for en Erna i regjering - og kan skape vansker for en Jonas som prøver å komme i regjering.
BT170624 Den økte oljepengebruken har ikke vært nødvendig for å innfri valgkampløftene, men for å holde folk i arbeid og aktivitet i kjølvannet av oljeprisfallet .
BT170624 Den økte oljepengebruken har ikke vært nødvendig for å innfri valgkampløftene, men for å holde folk i arbeid og aktivitet i kjølvannet av oljeprisfallet , skriver Erna Solberg.
DB170623 ¶ AKER-EIER KJELL INGE RØKKE merker oljeprisfallet på pengepungen.
SA170622 Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gå så langt som å si at han " friskmelder " norsk økonomi etter det kraftige oljeprisfallet .
SA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
DN170622 De reagerer også på at staten ikke tok med seg oljeprisfallet fra 2014 til 2016 i sine beregninger.
DN170622 National Oilwell Varco kutter staben med ytterligere 170 personer i Norge i det som er selskapets femte nedbemanningsrunde etter oljeprisfallet .
DN170622 Det vil likevel ta tid før virkningene av oljeprisfallet fases ut og aktiviteten normaliseres, sier sentralbanksjefen på en pressekonferanse.
DB170622 Tre år etter det brutale oljeprisfallet peker pilene i riktig retning.
DA170622 Siden oljeprisfallet har redusert staben fra over 5000 til 1720 ansatte i dag, skriver avisen.
AA170622 Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gå så langt som å si at han " friskmelder " norsk økonomi etter det kraftige oljeprisfallet .
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
AA170622 Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gå så langt som å si at han " friskmelder " norsk økonomi etter det kraftige oljeprisfallet .
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
AA170622 Tidligere i vår sa administrerende direktør Frode Jensen til Dagens Næringsliv at det ikke var planer om ytterligere nedbemanning etter at selskapet siden oljeprisfallet har redusert staben fra over 5.000 til 1.720 ansatte i dag.
AA170622 National Oilwell Varco kutter staben med ytterligere 170 personer i Norge i det som er selskapets femte nedbemanningsrunde etter oljeprisfallet .
DN170621 Blandet på Wall Street ¶ Oljeprisfallet tynget Wall Street ¶
DN170620 Trump kan gå på sitt første valgnederlag ¶ | Oljeprisfallet tynget Wall Street ¶
DN170620 Statsministeren trakk blant annet frem oljeprisfallet , migrasjonskrisen og sikkerhetssituasjonen i Europa som utfordringer regjeringen har opplevd.
DN170620 Statsministeren pekte på oljeprisfallet , migrasjonskrisen og sikkerhetspolitikk som regjeringens tre største utfordringer.
DN170620 - Oljeprisfallet var et av de mest dramatiske sjokkene for norsk økonomi, sier statsministeren.
DB170620 Det første var oljeprisfallet .
AA170620 Oljeprisfallet kommer etter en melding om at Libya åpner opp to nye oljefelt.
SA170618 Nylig kom nyheten om at arbeidsledigheten nå er like lav som før oljeprisfallet .
SA170618 Oljeprisfallet har ført til en krevende situasjon for mange.
DN170617 Antall konkurser var ventet å øke etter oljeprisfallet , og de 12 månedene fram til og med 1. kvartal var det 8,7 prosent flere konkurser enn i de foregående 12 månedene.
AA170617 Antall konkurser var ventet å øke etter oljeprisfallet , og de 12 månedene fram til og med 1. kvartal var det 8,7 prosent flere konkurser enn i de foregående 12 månedene.
NL170616 Å kjempe mot arbeidsledigheten som kom med oljeprisfallet er god og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk, men gir liten resonans i Troms, der situasjonen er en helt annen enn på Sørvestlandet.
DN170616 Råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i meglerhuset SEB mener oljeprisfallet denne uken skyldes en kombinasjon av IEAs månedsrapport og nye tall fra amerikanske lagre.
VG170615 Oljeprisfallet som rammet Norge fra 2014 førte til økt ledighet, som igjen førte til at regjeringen leverte flere tiltakspakker med mål om å få flere i jobb.
DN170615 At oljelagrene falt mindre enn ventet, var det som forårsaket oljeprisfallet onsdag.
DB170615 Pengebruken ble begrunnet med behovet for aktivitet som motvekt mot sjokket i norsk økonomi etter oljeprisfallet .
DB170615 Etter at oljeprisfallet satt inn har regjeringen også brukt millarder av kroner for å motvirke arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet.
DB170615 Og så sa han at Russland hadde nådd bunnen etter at sanksjonene og oljeprisfallet rammet landet i 2014.
DN170614 Under oljeprisfallet stupte prisen nordsjøoljen Brent Spot fra over 110 dollar fatet sommeren 2014 til under 50 dollar fatet på få måneder.
VG170613 Det har vært bred enighet om moderate lønnsoppgjør de tre siste årene på grunn av oljeprisfallet .
DN170613 Usikkerheten som følge av oljeprisfallet ser ut til å være på vei bort, sier analytikeren.
DN170611 Etter 25 år med nesten kontinuerlig oppgang var det stopp i kjølvannet av oljeprisfallet .
VG170610 Takket være en sterk fagforening er det heldigvis sterke krefter i sving for å hindre at det er arbeidsfolk som skal ta den hardeste smellen av oljeprisfallet .
FV170609 Næringsminister Monica Mæland sier hun er imponert over stå-på-viljen hos ledere og ansatte i bedrifter som er rammet av oljeprisfallet .
DN170609 Det Kjell Inge Røkke-deleide selskapet, som leverer produkter og tjenester for olje- og gassindustrien verden over, har vært gjennom flere tøffe nedbemanningsrunder etter at oljeprisfallet slo inn i 2014.
DN170608 Oljeprisfallet bidro til en svekkelse av råvarevalutaer, deriblant den norske kronen.
AP170608 Nedturen som startet med oljeprisfallet midt i 2014 er over.
DN170607 - Vi har kommet oss raskt gjennom utfordringene vi møtte som følge av oljeprisfallet , sier Jensen.
DN170607 - Vi har sett over tid at spareraten har gått ned i takt med oljeprisfallet og lavere renter, så det er ikke overraskende, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
AA170607 - Vi har kommet oss raskt gjennom utfordringene vi møtte som følge av oljeprisfallet .
BT170602 - Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014, sier Hauglie.
AA170602 - Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014, sier Hauglie.
SA170601 Hvorfor det ? Oljeprisfallet i 2014 har hatt store konsekvenser for arbeidsledigheten i Norge, og Rogaland er hardest rammet.
DB170601 ¶ REDUSERER RISIKO : Oljeprisfallet har ført til at de to Fredriksen-søstrene, Kathrine ( t.v ) og Cecilie har redisert risikoen i farens investeringer.
DB170601 Oljeprisfallet viste at risikoen var uholdbar.
DB170531 SV-leder Audun Lysbakken mente statsministeren « møter seg selv i døra med et smell » når hun tidligere kritiserte den rødgrønne regjeringen for manglende produktivitetsvekst i etterkant av finanskrisen, men selv bruker oljeprisfallet som forklaring på utviklingen under Høyre-Frp-regjeringen.
DB170531 - Vi vet at dette kommer til å ta tid, sa Solberg og minnet videre om at en gjerne ikke ser produktivitetsvekst i en periode med lavkonjektur i økonomien som den vi har vært inne i med oljeprisfallet .
DB170531 Kuttene har hovedsakelig vært begrunnet med omstillingsbehovet i norsk økonomi etter oljeprisfallet sommeren 2014 : Vi kan ikke være avhengige av kun det ene benet å stå på ( olja ).
DN170530 - Skatteetaten tar inn rundt 1000 milliarder kroner i skatter og avgifter - eller litt ned nå med oljeprisfallet .
DB170530 Etter oljeprisfallet i 2014 har 50 000 jobber forsvunnet fra næringen, og i takt med det har også søkertallene til de relevante utdanningene gått ned.
SA170529 Når både lønninger og pensjoner de siste årene har økt noe mindre enn tidligere, er det et uttrykk for tilbakeslaget i norsk økonomi etter oljeprisfallet .
SA170529 Når både lønninger og pensjoner de siste årene har økt noe mindre enn tidligere, er det et uttrykk for tilbakeslaget i norsk økonomi etter oljeprisfallet .
DN170526 Det største oljeprisfallet på tre uker kom etter at Opecs vedtak torsdag om å forlenge gjeldende produksjonskutt med ni måneder, skuffet investorer som hadde håpet det skulle komme mer enn den planen som var blitt flagget før ministermøtet i Wien, skriver Bloomberg News.
DN170525 Saltvedt forklarer oljeprisfallet med at enkelte markedsaktører hadde håpet på ytterligere kutt fra Opec.
DN170524 Etter at oljeprisfallet i 2014 førte til et stadig tøffere riggmarked har selskapets aksjekurs stupt til dagens nivå, et kursfall på omtrent 97 prosent.
DN170524 Etter at oljeprisfallet i 2014 førte til et stadig tøffere riggmarked har selskapets aksjekurs stupt til dagens nivå, et kursfall på omtrent 97 prosent.
AA170523 Landet befinner seg også i en dyp økonomisk krise, delvis som følge av oljeprisfallet som begynte i 2014. ( ©NTB ) ¶
BT170522 Siden oljeprisfallet har blant annet Statoil redusert sin break-even-kostnad på nye oljefelt fra over 70 dollar fatet til under 40.
BT170522 Men strengt tatt er jo dette viktigere for norsk sysselsetting enn noe annet enkelttiltak i Norge siden oljeprisfallet .
DA170520 Oljeprisfallet har rammet viktige direkteruter til Frankfurt og Paris, samtidig som bergensere og hordalendinger har jobbet entusiastisk for nye ruter til Flesland.
DN170518 Oljeprisfallet har medført at 50.000 jobber er borte.
DB170518 Norge er inne i en krevende omstilling på grunn av det største oljeprisfallet på 30 år.
DN170516 Oljeprisfallet har ikke akkurat vært til noen hjelp, sier Kjemperud.
AP170514 Kronekursen målt mot euro lå i gjennomsnitt rundt 8,10 i hele perioden fra 1992 til 2014, mens den i årene etter oljeprisfallet i 2014 har lagt i snitt på 9,11 og svekket seg i forrige uke til 9,50.
VG170512 Jensen legger til at regjeringen har brukt riktig mengde oljepenger til riktig tid, og viser til at det verste oljeprisfallet på 30 år kom på deres vakt.
DN170512 Men etter oljeprisfallet som startet sensommeren 2014 har det blitt tyngre.
DN170512 Oljeriggene dobbelt så effektive som før oljeprisfallet
DB170512 Når ikke oljeprisfallet i 2014 får skylda for arbeidsløshet og forskjeller, er det innvandrere Frp og Høyre skylder på.
AP170512 Hun brukte finanskrisen og oljeprisfallet som noe av forklaringen på at andelen hadde falt i løpet av de siste ti årene.
AP170512 - Vi ble truffet av det kraftigste oljeprisfallet på 30 år.
DN170511 I etterkant av bruddet har det haglet beskyldninger mot Trøim etter at flere selskaper tilknyttet Fredriksen har havnet i trøbbel etter oljeprisfallet i 2014.
DA170511 Det har norsk økonomi gjort i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 og et samtidig fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel.
AA170511 Det har norsk økonomi gjort i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 og et samtidig fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel.
BT170507 Ifølge Innovasjon Norge har oljeprisfallet gitt svimlende 300 milliarder kroner i reduserte eksportinntekter, skatter og avgifter bare siden 2014.
DN170505 Lager kjøtt og egg av blomster i laboratorium ¶ ¶ | Oljeprisfallet dro med seg kronen ¶
DN170505 Kronen fortsatte å svekkes ytterligere fredag morgen i takt med at oljeprisfallet forsterkes, men hentet seg noe inn igjen.
DN170505 Kronen fortsatte å svekkes fredag morgen i takt med oljeprisfallet .
DN170505 Det er hovedsakelig oljeprisfallet som svekker den norske kronen, men analytikere sliter fortsatt med å forstå den siste tidens kronefall.
DN170505 november i fjor og oljeprisfallet har ført til at verdien på den norske kronen har rast.
DN170505 Enorm gjeld ¶ | - Nå begynner markedet å miste troen ¶ Oljeprisfallet legger press på oljekartellet Opec.
DN170505 Det er i hovedsak fire grunner bak oljeprisfallet : ¶
DN170505 Oljeprisfallet har også ført til at den norske kronen har rast.
DN170504 Kronen svekkes ytterligere torsdag kveld i takt med at oljeprisfallet forsterkes.
DA170503 Sammen med Margaret Eide Hillestad jobber han nå med å fullføre en rapport der de ser på om Norge har greid å revitalisere industrien for å møte oljeprisfallet .
SA170501 I begynnelsen av april innrømmet hovedeier John Fredriksen at selskapet ikke har vært godt nok forberedt på det kraftige oljeprisfallet .
DA170430 | Leder : Fuktige Forus ¶ Oljeprisfallet og nedturen som har preget regionen siden høsten 2014, har gjort noe med perspektivene våre, skriver Bjørn G.
DA170428 Alfheim og Industri Energi har stått midt i industrikrisa på Sør- og Vestlandet siden oljeprisfallet kom.
DN170426 Oljeprisfallet tok med seg den godt betalende forretningstrafikken i dragsuget og det har aldri vært så mange ledige rom i oljebyen som nå.
DN170425 Swedbanks norske virksomhet sliter fortsatt med store tap etter oljeprisfallet .
DB170424 ( Dagbladet ) : - Den siste tida har vi sett en rekke tegn på at norsk økonomi er i bedring etter den krevende tiden som kom med oljeprisfallet , sa Erna Solberg da hun i dag avsluttet Høyres sentralstyremøte, på dagen 140 dager før valget 2017.
DN170421 Tror finansspillere står bak ¶ Oljeprisfallet kom i kjølvannet av den ukentlige oppdateringen på oljelagre i USA onsdag.
DN170421 I rapporten peker storbanken på at oljeprisfallet er drevet av finansielle aktører som handler oljekontrakter i markedet, og understreker at de amerikanske oljelagertallene var « i tråd med forventningene », er oppløftende for markedet, og at mengden olje som lagres i USA vil falle i løpet av de neste månedene.
AP170421 - Nedgangskonjunkturer påvirker ledighetstallene helt åpenbart, og det er ingen som har forsøkt å plassere skylden for oljeprisfallet på Regjeringen.
AA170420 I tillegg til den politiske konflikten er Venezuela rammet av en alvorlig økonomisk krise i kjølvannet av oljeprisfallet de siste årene.
DN170418 - DNB faller litt på grunn av oljeprisfallet , og aksjen tynges også av en begynnende frykt for boligprisfall, sier meglersjef Gaute Eie.
DN170418 - DNB faller litt på grunn av oljeprisfallet , og aksjen tynges også av en begynnende frykt for boligprisfall, mener Eie.
SA170416 I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver hun i en epost til avisen.
DN170416 I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver hun i en epost til avisen.
DA170416 I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver hun i en epost til avisen.
DA170416 I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver hun i en epost til avisen.
AA170416 I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver hun i en epost til avisen. ( ©NTB ) ¶
VG170415 I vår regjeringsperiode har det vært skapt jobber hvert år, til tross for det største oljeprisfallet på 30 år, skriver Brein-Karlsen.
DN170415 Hun peker på det tøffe arbeidsmarkedet etter oljeprisfallet som den helt klart største faktoren til nedgang i sysselsettingsandelen.
VG170408 Det store oljeprisfallet som kom, forsterket nedturen.
DB170407 Ifølge Finansavisen skyldes ikke det oljeprisfallet , men fordi regjeringen ikke lenger tror på produktivitetsvekst.
VG170406 - Det er utfordrende tider, og veldig høy arbeidsledighet på grunn av oljeprisfallet .
DN170331 | Trump vil granske handelsunderskudd og handelsmisbruk ¶ Oljeprisfallet kan redde Norge fra Trump-administrasjonens handelsgranskning.
AP170331 Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet.
AP170331 Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet.
AA170331 Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet.
DN170330 Oljeserviceselskapet Aker Solutions er blant selskapene som er blitt rammet av fallet i oljeprisfallet de siste årene.
VG170327 IEA forventer også at oljeprisen vil stige i femårsperioden, blant annet fordi det er blitt investert lite i nye prosjekter etter oljeprisfallet i 2014.
DN170327 Det amerikanske høyrentemarkedet har reagert negativt på det nylige oljeprisfallet , men det er et sunnhetstegn at markedet her hjemme holder stand.
DN170324 Før oljeprisfallet i 2014 ble hundrevis av milliarder dollar sprøytet inn i den texanske økonomien.
DB170324 Saiz innrømmer å ha latt seg overraske over Norges motstandsdyktighet mot oljeprisfallet .
DN170323 Før oljeprisfallet i 2014 ble hundrevis av milliarder dollar sprøytet inn i den texanske økonomien.
DN170321 Oljeanalytiker Kjus sier at aktører i finansmarkedene solgte unna oljekontrakter på den siste tidens prisoppgang, noe som kan ha bidratt til det store oljeprisfallet .
DN170321 Det var dermed det store antallet shortposisjoner som bidro til oljeprisfallet : ¶
DN170321 Subsea 7 måtte si opp 1200 ansatte globalt i fjor sommer, etter å ha vært gjennom en tøff periode i et vanskelig marked for oljeservice i kjølvannet av oljeprisfallet siden 2014.
DB170320 Danmark har hatt topplasseringen tre år på rad, men passers av Norge til tross for oljeprisfallet .
SA170317 Siden oljeprisfallet har destinasjon Stavanger posisjonert seg sterkere mot større møter, eventer og kongresser.
DN170317 Saudi-brev stagget oljeprisfallet
DA170317 Siden oljeprisfallet har destinasjon Stavanger posisjonert seg sterkere mot større møter, eventer og kongresser.
DN170316 Et godt stykke ut i det som har vært det kraftigste oljeprisfallet på flere tiår, utvikler markedet seg som en berg-og-dalbane.
DN170315 Saudi-brev stagget oljeprisfallet
DN170315 | Saudi-brev stagget oljeprisfallet
SA170314 Det kraftige oljeprisfallet har ikke gjort det enklere på arbeidsmarkedet, verken for dem som før hadde en jobb å gå til, eller for dem som nå står på terskelen på vei ut i arbeid.
DN170314 Professoren er kjent for å ha varslet oljeprisfallet fra godt over 100 dollar fatet i 2012, da han forutså overkapasiteten som var i ferd med å bygge seg opp i markedet.
DN170314 Maugeri er kjent for å ha varslet oljeprisfallet fra godt over 100 dollar fatet i 2012, da han forutså overkapasiteten som var i ferd med å bygge seg opp i markedet.
DN170314 Kronen er klart svakere enn før oljeprisfallet , og sammen med moderate lønnsoppgjør og lavere bedriftsbeskatning bedrer kronesvekkelsens norske bedrifters konkurranseevne og det letter omstillingen, konstaterer Siv Jensen.
DN170313 Siden oljeprisfallet startet for alvor mot slutten av 2014, er losjiinntekten per rom mer enn halvert.
DN170313 Siden oljeprisfallet startet for alvor mot slutten av 2014, er losjiinntekten per rom mer enn halvert.
FV170311 De kommer ikke til å favorisere områder som er rammet av oljeprisfallet .
DN170311 Det største oljeprisfallet på mer enn åtte måneder, overraskende handelsunderskudd i Kina og selvsagt « Månedens viktigste tall ».
DN170309 Det markerte oljeprisfallet til tross, Statoil-toppene trøster seg med at den globale oljeetterspørselen stadig stiger.
DN170309 Det markerte oljeprisfallet til tross, Statoil-toppene trøster seg med at den globale oljeetterspørselen stadig stiger.
DN170309 Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets mener oljeprisfallet er overraskende, og peker på to ulike muligheter for at prisene kan ha stupt : ¶ | - Opec kommer til å sprekke ¶
DB170309 Mens finanskrisen var en akutt krise som man kunne anta at ville gå over, er ledigheten etter oljeprisfallet en strukturell endring som krever at økonomien tilpasser seg en mindre oljenæring.
DB170309 Da det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 førte til stadig økende arbeidsledighet, særlig på Sør- og Vestlandet, hadde Arbeiderpartiet et mantra de gjentok igjen og igjen for å karakterisere regjeringens innsats : « For lite, for sent ».
DN170307 Siden oljeprisfallet startet er revpar mer enn halvert.
AA170302 Det skyldes at det har vært helt nødvendig å bruke penger for å stimulere norsk økonomi, for å motvirke nedgangen i norsk økonomi etter oljeprisfallet .
DA170301 Men å skylde på regjeringen for høy arbeidsledighet når vi har sett det oljeprisfallet som vi har, det er å ha liten tiltro til at velgerne tenker selv.
AP170227 « Nedgangen i alderspensjonistenes realinntekt i årene fra 2015 til 2017 er et uttrykk for tilbakeslaget i norsk økonomi etter oljeprisfallet », skriver statssekretær Christl Kvam ( h ) i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til Aftenposten.
DN170224 Siden oljeprisfallet i 2014 har det vært en overflod av olje i markedet, som har presset prisene ned fra toppnivåene på over 115 dollar fatet.
DN170223 - Det er oljeprisfallet og dermed svakere hotellmarkeder i oljebeltet fra Kristiansund til Kristiansand som fortsatt preger bransjen og dermed gjør at utviklingen i Norge er ganske flat.
DN170223 Trenden ser ut til å ha snudd etter det enorme oljeprisfallet og kostnadskuttene de siste to årene.
BT170223 Når det gjelder lokaliseringen av Fornybarfondet har man lykkes med å trykke på de rette politiske knappene og sørget for at de lange skyggene av oljeprisfallet har vippet valget i Stavangerregionens favør.
BT170223 Når det gjelder lokaliseringen av Fornybarfondet har man lykkes med å trykke på de rette politiske knappene og sørget for at de lange skyggene av oljeprisfallet har vippet valget i Stavangerregionens favør.
AA170223 Trenden ser ut til å ha snudd etter det enorme oljeprisfallet og kostnadskuttene de siste to årene.
BT170221 Men kanskje ville en Ap-regjering håndtert oljeprisfallet på en bedre måte.
AP170220 Turisme er en næring som har styrket seg etter oljeprisfallet .
AP170220 Etter oljeprisfallet i siste halvdel av 2014 har deler av næringslivet vært i kraftige omstillinger.
AP170220 Turisme er en næring som har styrket seg etter oljeprisfallet .
AP170220 Etter oljeprisfallet i siste halvdel av 2014 har deler av næringslivet vært i kraftige omstillinger.
AP170219 - I kjølvannet av oljeprisfallet fikk vi en kronekurs som har vært meget hyggelig for industrien.
VG170216 - Erna Solberg hadde bare så vidt blitt utnevnt som statsminister før hun staket ut kursen og startet de ekstraordinære uttakene fra oljefondet allerede senhøsten 2013 - før oljeprisfallet .
DN170216 Men vanstyre, vold, undertrykking, kriminalitet, narkotrafikk og korrupsjon, kombinert med oljeprisfallet , har ført landet ut på kanten av stupet.
DN170216 Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror sentralbanksjefen i talen kommer til å tegne et bilde av en økonomi som klarer seg overraskende bra i lys av oljeprisfallet .
DB170216 I møte med oljeprisfallet har vi brukt budsjettpolitikken aktivt for å motvirke ledighet gjennom særskilte tiltak.
DB170216 I Norge er vi mest bekymret for konsekvensene av oljeprisfallet for norsk økonomi og hvor vanskelig det vil bli å foreta en grønn omstilling.
DA170216 - I møte med oljeprisfallet har regjeringen de siste årene brukt finanspolitikken aktivt for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeidsledighet, sier Jensen.
AP170216 | Olsen ber næringslivet bidra mer etter oljeprisfallet
AP170216 Olsen støtter økt oljepengebruk og tar ansvaret for den lave renten i årene etter oljeprisfallet .
AP170216 Statens skatteinntekter fra oljeselskapene har falt kraftig i tre år på grunn av oljeprisfallet .
AP170216 Statens skatteinntekter fra oljeselskapene har falt kraftig i tre år på grunn av oljeprisfallet .
DN170215 Men oljeprisfallet og utviklingen i norsk økonomi de siste par årene har minnet oss på et uomgjengelig faktum : På sikt må vi dyrke fem en større konkurranseutsatt sektor utenom oljevirksomheten.
DN170215 Få av oss forutså finanskrisen som traff oss i 2008, og oljeprisfallet høsten 2014 kom som en overraskelse på mange.
AP170208 Hviterusserne mener russerne ikke har satt ned gassprisene i samsvar med oljeprisfallet , mens Russland mener prisen allerede er sterkt subsidiert.
AP170208 Hviterusserne mener russerne ikke har satt ned gassprisene i samsvar med oljeprisfallet , mens Russland mener prisen allerede er sterkt subsidiert.
DN170207 Årsregnskapet for Houston-baserte National Oilwell Varco ( NOV ) viser med all mulig tydelighet hvor tøff nedturen har vært for denne bransjen etter oljeprisfallet .
DN170207 National Oilwell Varcos norske selskap har vært gjennom en dramatisk nedskalering siden oljeprisfallet startet.
DN170206 Etter oljeprisfallet i 2014 har spesielt den oljeavhengige industrien slitt stort.
DN170206 Siden oljeprisfallet var svikten særlig stor for bransjen i Vest-Agder og i Rogaland.
DN170201 Hun mener Norge har klart å ri av stormen etter oljeprisfallet temmelig bra, med felles innsats fra både pengepolitikken og finanspolitikken.
DN170130 Vi har bidratt vesentlig til å begrense effektene av oljeprisfallet i tidligere oppgjør, sier han.
AP170127 Røykende utlendinger som bor i Saudi-Arabia og elsker brus, rammes ekstra hardt av oljeprisfallet .
DB170120 Riktignok har lønnsomheten i næringen falt med oljeprisfallet .
DN170117 I plansje etter plansje pekte Reiten på store kostnadskutt i bransjen de siste tre årene i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet .
DN170117 I plansje etter plansje pekte Reiten på store kostnadskutt i bransjen de siste tre årene i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet .
DN170115 Nå setter statsråd Anniken Hauglie ned et utvalg for å finne ut om det er en sammenheng mellom de mange hendelsene og de store kostnadskuttene som er tatt i bransjen i kjølvannet av oljeprisfallet .
DN170115 Nå setter statsråd Anniken Hauglie ned et utvalg for å finne ut om det er en sammenheng mellom de mange hendelsene og de store kostnadskuttene som er tatt i bransjen i kjølvannet av oljeprisfallet .
DN170112 Aker Solutions har rundt 15.000 ansatte, og har vært gjennom store nedbemanninger etter at oljeprisfallet slo inn i 2014.
DN170110 Etter to år med tosifret globalt fall i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 venter Barclays altså nå at trenden snur.
BT170107 Selv om arbeidsmarkedet på lang sikt vil bedre seg, kan konsekvensen av oljeprisfallet bli varig fordi mange flere er langtidsledige.
DN170105 Farstad Shipping, som har plattform-supplybåter og ankerhåndteringsfartøyer i sin flåte, er blitt kraftig rammet av oljeprisfallet og det lavere aktivitetsnivået blant annet i Nordsjøen.
BT170105 Fakta : Oljeprisfallet
BT170105 Nå er det på ingen måte slik at oljeprisfallet har gjort digitaliseringen enklere i seg selv.
DN170104 Det kraftige oljeprisfallet fra 2014 har gjort mange av verdens oljefelt ulønnsomme.
AP170101 Samtidig er det i denne verden vi skal hindre at arbeidsledigheten biter seg fast etter oljeprisfallet .
AP161231 Mye på grunn av oljeprisfallet i 2014 ble prisveksten i fjor skyhøy, målt i forhold til Norges Banks målsetting.
AP161031 Han understreker at flytrafikken i Norge har vært igjennom en sterk konjunkturnedgang, som de fleste næringer i Norge, etter oljeprisfallet .
AA161031 Han understreker at flytrafikken i Norge har vært igjennom en sterk konjunkturnedgang, som de fleste næringer i Norge, etter oljeprisfallet .
SA161024 I dag ligger riktignok en del av denne virksomheten nede på grunn av oljeprisfallet , men kjernen i dette er de investeringene som har vært og vil bli gjort fremover, samt myndighetenes evne til fortsatt å legge til rette for at bedriftene kan utvikle seg videre.
AP161012 - Arbeiderpartiet prøver å overbevise opinionen om at de kan oppheve skadevirkningene av oljeprisfallet , sa han. ( ©NTB ) ¶
DA160919 At inntektene går ned omtrent tilsvarende det kraftige oljeprisfallet , målt i norske kroner, er som forventet, sier sjeføkonom Kyrre M.
AP160915 Den er likevel 23 prosent svakere enn toppnivået i februar 2013 og 15 prosent svakere enn gjennomsnittet i tiåret før oljeprisfallet .
AP160915 Oljeprisfallet startet sommeren 2014 og forsterket nedgangen i petroleumsnæringens investeringer, en nedgang som begynte alt mot slutten av 2013.
AP160830 - Vestlandet har møtt den tøffeste hverdagen etter oljeprisfallet , her har ledigheten vokst, og det er viktig å lytte til hvordan hverdagen oppleves i bedriftene her, sier han.
AP160830 - Vestlandet har møtt den tøffeste hverdagen etter oljeprisfallet , her har ledigheten vokst, og det er viktig å lytte til hvordan hverdagen oppleves i bedriftene her, sier han.
AP160829 | Nå er ikke lenger Statoil-sjefen landets mektigste i oljeindustrien ¶ Oljeprisfallet har laget jordskjelv i maktbalansen i oljeindustrien.
SA160617 Langt på veg er dette en effekt av regjeringens økonomiske tiltak som ble rettet særlig mot vår og andre regioner som er så sterkt rammet av oljeprisfallet .
AP160615 Omfordeling av velferds goder i det oljesmurte landet kollapset etter oljeprisfallet .
AP160527 Derfor utløste det store oljeprisfallet i 1986 flere år med magre budsjetter.
AP160514 Brasil er faktisk netto importør av olje og tjener for så vidt på oljeprisfallet .
AP160509 Målt opp mot det store inntektsbortfallet som Norge opplever på grunn av det store oljeprisfallet , blir bildet et litt annet.
AP160507 - Med oljeprisfallet har de vist liten interesse for å kjøpe norske kroner.
AP160427 Siden oljeprisfallet begynte i 2014 har selskapet annonsert at over 4.500 stillinger skal bort.
AP160412 Den oljenasjonen som er hardest rammet siden oljeprisfallet er Venezuela.
AP160330 Siden olje og gass selges i dollar, oppveier dette noe av oljeprisfallet ved at staten og oljeselskapene tjener flere rubler.
AP160322 - Oljeprisfallet vil vel ikke dere ta æren for ?
AP160322 Her har oljeprisfallet ført til at over 30.000 jobber er bort fra oljenæringen.
AP160310 Oljeprisfallet er en hovedårsak til at prisveksten har falt i eurolandene.
AP160305 Det bratte oljeprisfallet siden 2014 og den kraftige svekkelsen av kronekursen som dette har gitt.
AP160229 Så kom oljeprisfallet .
AP160229 Så kom oljeprisfallet , og nedturen begynte.
AP160225 Nå må politistyrken slankes igjen som følge av oljeprisfallet .
AP160224 Russlands bruttonasjonalprodukt sank med nesten fire prosent i fjor som følge av oljeprisfallet .
AP160215 - Jeg kan ikke forstå at regjeringen kan stå inne for dette i den situasjonen landsdelen er i etter oljeprisfallet .
AP160213 Etter det dramatiske oljeprisfallet i 1986 måtte regjeringene omsider lytte til sentralbanksjefenes råd og stramme inn.
AP160204 Resultatet viser at deler av norsk næringsliv fortsatt vokser til tross for det kraftige oljeprisfallet .
DA160202 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Oljeprisfallet og flyktningsituasjonen har gjort handlingsrommet i statsbudsjettet mindre enn før.
AP160131 Oslo Børs er en oljebørs og falt i takt med det store oljeprisfallet .
AP160131 Norsk økonomi - og oljerelaterte aksjer på Oslo Børs - merker oljeprisfallet mest.
SA160125 I rapporten skriver DNV GL at det er naturlig at oljeindustrien på bakgrunn av oljeprisfallet har tatt kortsiktige grep, som å redusere antall stillinger, utsette investeringer og legge trykk på oljeserviceindustrien.
AP160125 Merker oljeprisfallet gradvis ¶
AP160124 Oljeprisfallet og bortfall av handel med Kina er de to grunnene som klarest peker seg ut når nedgangen skal forklares.
AP160122 Angola har nesten alle sine inntekter fra olje, og rammes brutalt av oljeprisfallet : ¶
DN160120 Oljeselskapet Royal Dutch Shell bekrefter å ville kutte 10.000 stillinger for ytterligere å redusere kostnadene i kjølvannet av oljeprisfallet , ifølge en såkalt foreløpig resultatmelding.
AP160118 Til tross for solid økonomi, står Norge også overfor utfordringer, spesielt etter oljeprisfallet siden høsten 2014, påpeker OECD-ekspertene.
AP160118 Mindre bruk av oljepenger ¶ Oljeprisfallet siden høsten 2014 aktualiserer bruken av oljepengene i statsbudsjettet.
AP160118 Oljeprisfallet har ført til kronefall og lavere lønnsvekst noe som bidrar til å øke konkurranseevnen til eksportindustrien utenom oljenæringen og skipsfarten.
AP160116 Hvordan påvirker oljeprisfallet norsk økonomi ?
AP160108 Russerne merket oljeprisfallet : Mindre kaviar og cognac ¶
AP160108 Oljeprisfallet har gjort at for eksempel dyr skiferolje i USA nå er ulønnsom.
AP160108 Oljeprisfallet gjør det tøffere for sjeikene : Må betale to kroner literen for bensin ¶
AP160107 Nordea-sjef Gunn Wærsted merker oljeprisfallet mer enn kronekurssvekkelsen.
AP160107 Men på kort sikt er det oljeprisfallet som dominerer.
AP160107 Men er det nok til å veie opp for oljeprisfallet ?
AP160107 Kronekursfallet virker andre veien og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i landindustrien, men oljeprisfallet veier definitivt tyngst.
AP160107 Espedal ¶ †" LO-medlemmene merker definitivt oljeprisfallet best.
AP160107 Espedal ¶ †" Akkurat nå har ikke vi noen problemer med oljeprisfallet , fordi vi håndterer oljen som eksporteres fra Russland.
AP160107 Erna Solberg, statsminister i Norge : ¶ †" Vi merker oljeprisfallet best, fordi det kom på toppen av at vi hadde en olje- og leverandørbransje som var i utakt på konkurransekraften sin, og aktivitetsnivået var på vei til å gå nedover.
AP160107 Oljeprisfallet har helt klart slått betydelig inn på en del av våre virksomheter.
AP160107 Banken skriver i en rapport at de økonomiske utsiktene for Norge på kort sikt er forverret med oljeprisfallet .
AP160101 Oljeprisfallet har gjort at omstillingen skjer raskere.