DB171229 Så det må være andre faktorer enn oljepris og rentenivå som har drevet dette, sier sjeføkonom Jan L.
DB171229 Andreassen mener det kan være enda en faktor i kronedramaet, i tillegg til oljepris , rentenivå og boligmarkedet.
DB171228 Store kostnadsoverskridelser og varierende oljepris er hovedårsakene.
DB171228 Det er stor usikkerhet rundt framtidig oljepris , og det vil bli stramme vilkår som følge av Parisavtalen.
DB171227 Kjus tror på en oljepris på 60 dollar pr. fat ved utgangen av 2018.
DB171227 I år som i fjor sitter den største optimisten i Olje- og energidepartementet, der statsråd Terje Søviknes ( FrP ) tror på en oljepris på 67 dollar pr. fat.
DB171225 Det klarte han i løpet av sine første åtte år ved makten, mye takket være høy oljepris .
DB171225 Det klarte han i løpet av sine første åtte år ved makten, mye takket være høy oljepris .
AA171223 Etter en periode med fallende oljepris , peker pilene i riktig retning.
DN171221 I flere år har korrelasjonen mellom oljepris og kronekurs vært sterk.
DN171221 Oljepris og krone har skilt lag ¶
AP171218 Hun har også registrert at landet har klart å kutte i offentlig forbruk, at det også satses på alternative energikilder, og at landet i større grad klarer seg på en lavere oljepris .
AA171215 Ifølge Aker BP er det anslått at Ærfugl, Valhall Flanke Vest og Skogul vil gi samlede olje- og gassinntekter på 100 milliarder kroner ( basert på en oljepris på 60 dollar per fat ).
DN171214 I rapporten skriver hovedstyret at en svakere krone, sammen med sterkere vekst ute og høyere oljepris , bidrar til å løfte den såkalte rentebanen.
DN171214 - Kronen har svekket seg mer enn det som lar seg forklare av utviklingen i oljepris og i rentedifferanse mot utlandet, slår sentralbanksjef Øystein Olsen fast.
AP171214 Med lavere oljepris er nye olje- og gassfelt langt fra infrastruktur ikke det mest populære.
DB171213 I dag ber partiene derfor Stortinget om å kreve en ny beregning fra oljeministeren for å få svar på hvor høy oljepris som faktisk behøves før Norge tjener penger på det omstridte Goliat-feltet.
DB171213 Dersom avkastningskravet oppjusteres, vil Goliat naturligvis også behøve en høyere oljepris for å tjene penger.
NL171212 Med Johan Castberg online i 2022, vil dette øke til 76 milliarder med dagens oljepris .
BT171212 Mandag kveld ble nordsjøolje omsatt for 64,91 dollar per fat - en oppgang på over 2 prosent og høyeste oljepris siden 24. juni 2015.
AP171212 Mandag kveld ble nordsjøolje omsatt for 64,91 dollar per fat - en oppgang på over 2 prosent og høyeste oljepris siden 24. juni 2015.
DN171211 Med høyere oljepris ligger kronesvekkelsen trolig bak oss, heter det i rapporten « økonomisk overblikk » for fjerde kvartal.
DN171211 Hovedorganisasjonen mener Norge møter en dobbel økonomisk utfordring : « Fellesskapets inntekter går ned som følge av lavere oljepris , mens fellesskapets utgifter går opp, blant annet fordi en aldrende befolkning øker utgiftene til pensjoner og helse- og omsorgstjenester ».
DN171211 - Siste tids tilbakegang har kommet til tross for gode vekstutsikter og en oljepris på høyt nivå, så det vil overraske meg om ikke børsen beveger seg oppover igjen mot nyttår, selv om norske aksjer er ganske stivt priset, sier han.
BT171211 Lav oljepris er hardt for den oljeavhengige økonomien, som nå har verdens høyeste inflasjon og arbeidsledighet, ifølge IMF.
BT171211 De prognosene som er laget inneholder usikkerhet peker nesten uten unntak på en oljepris som ligger betydelig høyere per fat enn hva dette feltet koster å bygge ut.
DB171206 Med dagens oljepris framover og et konservativt avkastningskrav på fire prosent, altså lavere enn vanlig for slike prosjekter, gir Goliat-feltet om lag 2,9 milliarder 2009-kroner i lønnsomhet for skattebetalerne.
DA171206 - Vi kan ikke ha rammebetingelser som svinger i takt med oljepris og valuta, sier han.
DN171205 For fire år siden var en oljepris på 80 dollar nødvendig.
DN171205 UBS venter at seismikketterspørselen vil stige i 2018, som følge av et høyere oljepris vil stabilisere pengebruken på leting.
DN171205 Meglerhuset venter imidlertid at seismikketterspørselen vil hentes seg inn gitt de seneste års underinvesteringer, en god lisensauksjons-pipeline og en mer stabil oljepris .
DB171205 - LØNNSOMT : Halverte investeringskostnader gjør det enorme Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet, ifølge Statoil.
DB171205 - Vi har gjort et estimat med variabler for både lav oljepris og høy oljepris , for lav ressurstilgang på feltet og høy ressurstilgang.
DB171205 - Vi har gjort et estimat med variabler for både lav oljepris og høy oljepris, for lav ressurstilgang på feltet og høy ressurstilgang.
DB171205 har lagt til grunn en oljepris på 500 til 600 kroner fatet, noe som er langt høyere enn hva man først forholdt seg til i 2009.
DA171205 Halverte investeringskostnader gjør det enorme Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet, ifølge Statoil.
SA171201 Økt oljepris og svakere krone skaper større optimisme i næringslivet i Rogaland, går det frem av den ferske Vestlandsindeksen.
DN171201 Kutt i produksjonen tilsier høyere oljepris .
DA171201 - Denne økte forventningen skyldes nok den siste tids økte oljepris og svekkelse av kronen.
DA171201 - Et kjennetegn ved nedgangstidene på Vestlandet de siste årene er at svakere oljepris har tvunget fram betydelige kostnadsreduksjoner og et sterkt behov for effektivisering.
AP171201 Hun forklarer dette dels med en brukbar oljepris og høy dollarkurs.
AP171201 Analysen viser at det er en sammenheng mellom oljepris og statens oljeformue.
DN171130 Ifølge Bloomberg har Iran sagt at de fleste i Opec er fornøyd med en oljepris på 62 - 65 dollar fatet.
DN171130 Ifølge Bloomberg har Iran sagt at de fleste i Opec er fornøyd med en oljepris på 62 - 65 dollar fatet.
AP171130 Kostnadskutt og bedre oljepris
DN171129 Det kan bli noe mindre aktivitet i vintersesongen, men med en oljepris over 50 dollar fatet tror jeg at etterspørselen i subsea vil holde seg bra, sier Remøy.
DN171128 Under Statoils høstkonferanse i Det Norske Teatret tirsdag påpekte lederen i Det internasjonale energibyrået IEA at mange oljeskiferprodusenter i USA allerede tjener store penger med en oljepris på 60 dollar fatet.
VG171126 Statoil opererer med 25 prosent avkastning på de olje- og gass-prosjektene de nå bygger og skal starte før 2022, basert på en oljepris på 70 dollar fatet.
DA171126 Statoil opererer i dag med 25 prosent avkastning på olje- og gassprosjektene de bygger ut, basert på en oljepris på 70 dollar fatet.
AP171126 Statoil opererer i dag med 25 prosent avkastning på olje- og gassprosjektene de bygger ut, basert på en oljepris på 70 dollar fatet.
NL171124 Og med lav oljepris og med internasjonale sanksjoner lys av annekteringen av Krim-halvøya har dette ført til at det ikke er lov til å gjennomføre leteboringer for utenlandske selskaper ( på dypere enn 150 meter ) i samarbeid med russiske aktører, og dette har ført til at letevirksomheten har stoppet opp.
NL171124 Nå etter en kraftig reduksjon i både oljepris og investeringer er mulighetene for både utbygginger og ringvirkninger kraftig redusert, både på norsk og russisk side i Barentshavet.
NL171123 Tross bedring av norsk økonomi med tiltagende aktivitet og fallende arbeidsledighet, oljepris som igjen har klatret over 60 $ fatet og utsikter til god vekst internasjonalt - faller kroneverdien.
NL171123 I en lang periode etter det siste millenniet nøt Norge godt av en stadig sterkere oljepris .
DN171123 Uten geopolitiske kriser er det lite sannsynlig at vi får en oljepris over 65 dollar fatet over lengre perioder, mener analytiker Chris Main i Citigroup.
DN171123 Til sammenligning venter for eksempel DNB Markets en oljepris som vil stige fra 60 dollar fatet gjennom 2018 og 2019 til rundt 75 dollar i 2020.
DN171123 Han er overbevist om at dagens oljepris kommer til å få amerikanske skiferoljeprodusenter til å ville produsere mer og øke det globale tilbudet av olje.
DN171123 - I fravær av geopolitiske kriser er det usannsynlig at vi får se en oljepris over 65 dollar fatet over lengre perioder, sier oljeanalytiker Chris Main i Citigroup til Dagens Industri.
DN171122 Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets tror den neste perioden med høy oljepris vil vare i ett eller to år.
DN171121 Kronen har svekket seg den siste tiden, og SEB understrekes at dette er overraskende sett i lys av en høyere oljepris .
DB171121 Blant annet har Oljedirektoratet valgt å tilbakeholde hva slags oljepris som må til for at Goliat-feltet skal gå i pluss, og hvilket påvirkning forskjellig oljepris har for lønnsomheten til feltet : Hvor mye staten tjener ved en oljepris på 60 dollar fatet eller oljepris på 70 dollar fatet, for eksempel.
DB171121 Blant annet har Oljedirektoratet valgt å tilbakeholde hva slags oljepris som må til for at Goliat-feltet skal gå i pluss, og hvilket påvirkning forskjellig oljepris har for lønnsomheten til feltet : Hvor mye staten tjener ved en oljepris på 60 dollar fatet eller oljepris på 70 dollar fatet, for eksempel.
DB171121 Blant annet har Oljedirektoratet valgt å tilbakeholde hva slags oljepris som må til for at Goliat-feltet skal gå i pluss, og hvilket påvirkning forskjellig oljepris har for lønnsomheten til feltet : Hvor mye staten tjener ved en oljepris på 60 dollar fatet eller oljepris på 70 dollar fatet, for eksempel.
DB171121 Blant annet har Oljedirektoratet valgt å tilbakeholde hva slags oljepris som må til for at Goliat-feltet skal gå i pluss, og hvilket påvirkning forskjellig oljepris har for lønnsomheten til feltet : Hvor mye staten tjener ved en oljepris på 60 dollar fatet eller oljepris på 70 dollar fatet, for eksempel.
DB171121 - Overhodet ikke, dette er jo noe av det vi har spurt om fra Stortinget : Hvilken oljepris trengs for at Goliat skal gå i pluss for den norske stat, sier han.
DB171121 Prosessen fram til der vi står nå har gått cirka slik : Ved skriftlig spørsmål spør SV Søviknes hvilken oljepris som må til for at fellesskapet skal tjene penger på Goliat-prosjektet.
DB171121 I plan for utbygging og drift, den såkalte PUDen, vurderes lønnsomheten som marginal, lite robust for lavere oljepris , høyere investeringskostnader eller mindre oljeressurser enn ventet.
DN171120 DNB Markets tror på fortsatt stigende oljepris
AA171120 At en lav oljepris skaper trøbbel for oljenæringa, viste oljeprisfallet i 2014 oss.
DN171119 Med investeringer på 52 milliarder kroner får vi tilbakebetaling med ti prosents avkastning før skatt i 2021 med en oljepris på 70 dollar per fat og 100.000 fat om dagen i platåproduksjon.
DN171119 I tabellen har vi vist hvordan mer konservative antagelser for produksjon og oljepris gir et senere tidspunkt før man er i pluss.
DB171119 - Dersom oljeselskapene ikke hadde hatt skattefordelene de nyter godt av ville statens tap ved en oljepris på 50 dollar reduseres med om lag 70 prosent, til rett over 3 milliarder, sier Tveter videre.
SA171117 Siden har en bedre oljepris gjort at inntektene fra oljeeksport er noe høyere enn for gass.
DN171117 Når dette ikke har skjedd i dette tilfellet, så er prosjektet delvis reddet av økt oljepris , sa Wang til Teknisk Ukeblad i mai 2014.
DN171117 Hun påpeker at den totale lønnsomheten av Goliat i stor grad vil avhenge av fremtidig oljepris , produksjon og eventuelle tilleggsressurser i området, og at man ikke får fasiten før prosjektet er helt avsluttet.
DN171117 - Selskapet venter at markedet vil være svakt i det korte bildet, for deretter å gradvis forbedre seg på økte investeringer i offshoremarkedet på grunn av en mer stabil oljepris og betydelige reduksjoner i oljeselskapenes break-even-rate, skrev rederiet i forbindelse med fremleggelsen av resultatene i tredje kvartal.
DA171117 Borten Moe, som var olje- og energiminister mellom 2011 og 2013, peker på det følgende : Ved alle store utbyggingsprosjekter på sokkelen ligger det et sett forutsetninger til grunn, som oppstartstidspunkt, byggekostnader og oljepris .
DN171116 - Vi gjør ikke en vurdering av fremtidig oljepris , lønnsomhet i olje- og gassektoren, eller bærekraft i sektoren forøvrig, sier Matsen.
DN171116 Energi- og miljøkomiteen ber videre statsråden svare på om Oljedirektoratet har tallgrunnlag og mulighet for selv å beregne hvilken oljepris som er nødvendig for at staten skal sitte igjen med positiv nåverdi fra Goliat-utbyggingen.
DB171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris , fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen.
DB171116 Fallet i oljepris i 2014 og 2015 førte til fall i investeringer og etterspørsel, og sysselsettingen gikk ned i relaterte næringer.
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris , fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris , fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris , fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
BT171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris , fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
AP171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris , fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, skriver visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.
AA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris , fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
DN171115 Kronen har imidlertid vært handlet til uvanlig svake nivåer denne høsten, til tross for bedring i norsk økonomi og høyere oljepris .
BT171115 Disse viste at forsinkelsene som rammet Goliat-utbyggingen og lav oljepris gjorde at prosjektet da ble beregnet til å bli marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt.
DN171114 Der går det fram at det på grunn av forsinkelser og lav oljepris ikke vil bli noen særlig avkastning til samfunnet av den 50 milliarder kroner store investeringen i et område som er beskrevet som svært sårbart for miljøpåvirkninger.
DB171114 « Departementet har ikke en egen beregning for hvilket tidspunkt feltet gir positiv nåverdi eller hvilken oljepris feltet trenger framover for å oppnå en gitt avkastning på investert kapital », hevdet Søviknes overfor Stortinget.
DB171114 Kritikere har lenge påstått at Goliat aldri vil bli lønnsom for staten grunnet budsjettoverskridelser og lav oljepris .
DB171114 Kritikere har lenge påstått at Goliat aldri vil bli lønnsom for staten grunnet budsjettoverskridelser og lav oljepris .
SA171113 Regiondirektøren i NHO liker bare sånn passe at både oljepris og optimisme stiger.
SA171113 Direktør Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland er bekymret for at stigende oljepris og økende optimisme vil hemme arbeidet med omstilling i regionen.
DN171111 - Den merkelige kombinasjonen av høyere oljepris og svakere krone taler for en tidligere renteheving, skriver Bruce i en rapport fra meglerhuset.
DN171110 - Selskapet venter at markedet vil være svakt i det korte bildet, for deretter å gradvis forbedre seg på økte investeringer i offshoremarkedet på grunn av en mer stabil oljepris og betydelige reduksjoner i oljeselskapenes break-even-rate, skriver rederiet.
SA171109 Med dagens oljepris vil et mindre oljefelt være tilbakebetalt på to år.
DB171109 Hvilken oljepris er nødvendig for at staten skal sitte igjen med positiv nåverdi ( gå i pluss ) ved Goliat-utbyggingen, lurte Holmås på.
DB171108 - Jeg tror Saudi-Arabia styrer mot en oljepris på 65-70 dollar fatet mot slutten av 2018, når Saudi Aramco skal børsnoteres, sier han til Finansavisen.
DB171108 ) Sånn sett er han mer avhengig av en høyere oljepris , legger Omdal til.
SA171107 Dette øker Norges eksponering til en langsiktig høyst usikker oljeprisutvikling, utover samfunnets allerede sterke oljepris sensitivitet grunnet fortsatt store gjenværende ressurser og fremtidig produksjon, Statoil eierskapet og generelt oljeavhengig næringsliv.
DN171107 - Da er utsiktene gode, sier Olsen, og viser til at flesteparten av planlagte oljefelt er lønnsomme med en lav oljepris .
DN171107 Commerzbank anslår i sin siste råvarerapport at oljeprisen vil ligge på under 50 dollar fatet ved utgangen av året - rundt 30 prosent lavere enn dagens oljepris .
DN171107 Bloomberg peker også på den pågående konflikten mellom den irakiske regjeringen og kurdiske styrker som en driver for høyere oljepris .
SA171106 Bin Salmans reformer i Saudi-Arabia inkluderer også en plan om å liste deler av det gigantiske statseide oljeselskapet Saudi Aramco neste år, og en høyere oljepris anses å være gunstig for markedsverdien til det fremtidige børsnoterte selskapet.
DN171106 « Vi er fortsatt overbevist om at fundamentale data rettferdiggjør en betydelig lavere oljepris », skriver Commerzbank, men legger til at så lenge geopolitiske nyheter dominerer gir ikke anslag basert på fundamentale data stor mening.
DN171106 Prins Mohammed, som blant annet styrer landets oljeaffærer, har vært en pådriver for høyere oljepris , og har sammen med Russland ledet an Opecs kamp for å kutte i det globale tilbudet av olje.
DN171106 Det betyr at de sannsynligvis ikke synes at oljemarkedet er stabilt ennå, sier Saltvedt, som samtidig peker på en analyse fra Det internasjonale pengefondet ( IMF ) som sier at Saudi-Arabia trenger en oljepris på 70 dollar fatet for å få budsjettet til å gå rundt.
DN171102 - Til tross for positive signaler som økt oljepris , reduserte « break-even»-nivåer på tvers av næringen, og oljeselskaper som har returnert til lønnsomhet, er aktivitetsøkningen tregere enn ventet.
DB171102 De som ikke ville tjene penger før om 10-15 år, når verden uansett snart vil møte knekken i oljepris og etterspørsel, sa Deese.
SA171101 KVARTALSRESULTAT : Mens Statoil tidligere har tatt tap på investeringer i USA på grunn av lav oljepris , må de for første gang innrømme at oljefeltet ikke var så bra som de trodde, mener analytiker Helge André Martinsen.
SA171101 | - Nå kan ikke Statoil skylde USA-tap på lav oljepris
SA171101 Høy produksjon parret med høyere oljepris er forklaringen på økningen i inntekter på 124 prosent - fra 623,8 millioner dollar ( 5,1 milliarder kroner ) til 1,4 milliarder dollar ( 11,4 milliarder kroner ).
DN171101 Høyere oljepris bidrar også til den gode resultatet.
AA171101 Gjennomsnittlig oljepris var 431 kroner per fat mot 345 kroner i samme periode i 2016.
NL171031 Det er godt gjort under en økonomi i vekst og en oljepris på 120 dollar fatet.
DA171031 - Man er nødt til å sikre en sunn avkastning med lavere oljepris .
DB171028 I det oppdaterte svaret var tidspunkt forskjøvet til 2022, mens hvilken oljepris som skal til for å gjøre utbyggingen lønnsom for fellesskapet står fortsatt ubesvart.
DB171028 Det hele begynte med at SV-veteranen Heikki Eidsvoll Holmås, før han forlot Stortinget i høst, rakk å stille statsråden det skriftlige spørsmålet « Hvilken oljepris er nødvendig for at staten skal sitte igjen med positiv nåverdi ( gå i pluss ) ved Goliatutbyggingen ? ».
SA171027 Den kan produsere lønnsomt med en oljepris på under 20 dollar fatet og med kun 5 prosent av utslippene sammenlignet med gjennomsnittet for olje og gass globalt.
SA171026 - Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle forretningssegmentene.
SA171026 Statoil ¶ | - Nå kan ikke Statoil skylde USA-tap på lav oljepris
SA171026 KVARTALSRESULTAT : Mens Statoil tidligere har tatt tap på investeringer i USA på grunn av lav oljepris , må de for første gang innrømme at oljefeltet ikke var så bra som de trodde, mener analytiker Helge André Martinsen.
SA171026 Totalt vil inntektene fra Gina Krog-feltet være på 80 milliarder kroner, med dagens oljepris .
DN171026 Tidligere har Statoil ventet en oljepris på 75 dollar fatet i 2020.
DN171026 Selskapet har lenge tegnet et bilde av kraftige driftsforbedringer i USA, og har lovet at oljeproduksjonen neste år skal være lønnsom med en oljepris på 50 dollar fatet, nær halve nivået av hva Statoil trengte for å gå i pluss i USA i 2014.
DN171026 Med en stadig høyere oljepris sto de store oljeselskapene i kø for å ta del i skiferoljeboomen på land i USA.
DN171026 Lav oljepris er ikke lenger det eneste som plager Statoil i USA.
DN171026 « Vi har foretatt en justering av oljepris på mellomlang sikt », opplyser Statoil torsdag.
DN171026 - Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle forretningssegmentene.
DA171026 - Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle forretningssegmentene.
DA171026 Det regnestykket betinger blant annet en framtidig oljepris på 64 amerikanske dollar fatet.
DA171026 - Jeg tror ikke på en framtidig oljepris på rundt 60 dollar, sier Tveter.
DA171026 - Fallende oljepris
AP171026 I tillegg til spareprogrammet har selskapet fått drahjelp av en stigende oljepris og gode gasspriser.
AP171026 - Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle forretningssegmentene.
SA171024 Totalt vil inntektene fra Gina Krog-feltet være på 80 milliarder kroner, med dagens oljepris .
DB171023 Søviknes fortalte også Stortinget at Goliat-feltet behøver en oljepris på 50 dollar fatet for å gå i null.
DB171023 - Det er helt klart at Norge må ha en langt høyere oljepris enn 50 dollar fatet før Goliat tjener penger til statskassa, hevder Haltbrekken.
DN171020 | Schlumberger tror på høyere oljepris
DN171020 Ifølge estimater innhentet fra Bloomberg News er det ventet en oljepris på 55,88 dollar fatet for 2018.
DN171020 Ian Taylors prognose for 2018 er en oljepris på 45 dollar fatet.
DN171020 Hans prognose for 2018 er en oljepris på 45 dollar fatet.
DN171019 Schlumberger tror på høyere oljepris
DN171018 - I Hydros tilfelle er det aluminiumsprisen som forklarer oppgangen, mens i Statoil kommer det av en oljepris som var 11 prosent høyere i tredje kvartal enn året før, påpeker Harper.
DN171017 Flere analytikere DN var i kontakt med mandag, mente at risikoen for midlertidig nedstengning av oljefeltene rundt Kirkuk allerede er priset inn i en oljepris på rundt 58 dollar fatet.
DN171016 DNB Markets viser videre til at høyere oljepris har bidratt til en styrking av kronekursen. Én euro handles til rundt 9,33 kroner mandag formiddag, mot 9,32 på fredag.
AA171016 Til tross for stigende oljepris , falt hovedindeksen på Oslo Børs mandag med 0,2 prosent til 790,87 poeng.
DB171014 Aksjekurs ikke oljepris
DB171014 - Vi er blitt mindre avhengig av oljepris og oljesektoren enn vi har vært på mange år.
DN171013 De tror det vil komme flere oppkjøp i Nordsjøen fremover, og sier oppkjøp nå skjer til en implisitt langsiktig oljepris på 60 - 65 dollar fatet.
AA171013 Stigende oljepris , som følge av økte spenninger i Kurdistan etter at Irak kunngjorde en offensiv for å ta kontrollen over byen Kirkuk, har trolig medvirket til at børsen endte uka i pluss.
SA171012 - Vestlandet og hvilken betydning har pakkene hatt på oppsvingen i økonomien og arbeidsmarkedet på Sør- og Vestlandet kontra økt oljepris , svak krone og så videre, Siv Jensen ?
DN171012 Meglerhuset estimerer at implisitt oljepris i aksjekursen er 60 - 65 dollar fatet.
DN171012 « I 2018 i sin helhet vil oljeetterspørselen og produksjon utenfor Opec stige med omtrent det samme volumet og det er disse utsiktene som kanskje kan legge en demper på ambisjoner om en høyere oljepris », skriver byrået.
DN171011 Siden aksjen bunnet på Oslo Børs på i overkant av 40 kroner i januar 2016 har imidlertid aksjen føket til værs på bedre utsikter til kontrakter og i takt med høyere oljepris .
DN171011 Siden aksjen bunnet på Oslo Børs på i overkant av 40 kroner i januar 2016 har imidlertid aksjen føket til værs på bedre utsikter til kontrakter og i takt med høyere oljepris .
AP171011 Årsaken er at oljeinntektene har falt mye på grunn av en nedadgående oljepris .
DN171006 - Alle kan si de gjorde mye, men fakta er at fra 2004 til 2014 var høy oljepris nær sagt vår eneste vekstmotor.
SA171005 Og uventet høy produksjon fra landet på over én million fat per dag har tidvis ført til en lavere oljepris enn mange eksperter forventet.
DN170929 Samtidig vet vi at det skjer enormt mye på sokkelen, sa hun, og viste til at oljenæringen påvirkes av det grønne skiftet, teknologiske endringer og kostnadskutt som følge av fallende oljepris .
DN170929 Moody's : Så høy oljepris trenger amerikanske produsenter ¶
DN170929 | Moody's : Så høy oljepris trenger amerikanske produsenter ¶
DN170929 Siden den gang har det lenge vært usikkerhet om hvor lav oljepris skiferoljeprodusentene kan leve med.
DN170929 Og derfor vil ikke selskapene kunne nå break-even-nivå med oljepris under 50 dollar per fat, ifølge byrået.
DN170929 Ifølge kredittvurderingsbyrået Moody's trenger amerikanske skiferoljeprodusenter en oljepris på over 50 dollar fatet for å gå i null.
DN170929 Amerikanske oljeprodusenter trenger en høy oljepris for å få det til å gå rundt fremover, om man skal tro kredittvurderingsbyrået Moody's.
DN170929 Aksjeanalytiker Teodor Sveen Nilsen fortalte nylig til DN at skiferoljeselskapene trenger en oljepris på over 60 dollar fatet for å få en positiv kontantstrøm.
DN170927 - Kjøperne er sikre på at det ikke går ned til 25 dollar og selgerne sikre på at det ikke skal tilbake til 100 dollar, sier Watson, som forklarer at en stabil oljepris gjør det lettere å bli enige om prisen på et eventuelt oppkjøp eller en sammenslåing.
DN170927 Norges Bank legger imidlertid til grunn en oljepris på 55 dollar fatet ut 2020.
DN170927 I tillegg kan økt oljepris føre til at kronen styrkes.
DN170927 Flere analytikermiljøer tror på en oljepris på nær 60 dollar fatet i 2018.
DN170927 - Økt oljepris fører også gjerne til at norsk økonomi går bedre.
DN170927 - Samlet sett har høyere oljepris liten virkning på budsjettet, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.
AA170927 Norges Bank legger imidlertid til grunn en oljepris på 55 dollar fatet ut 2020.
AA170927 I tillegg kan økt oljepris føre til at kronen styrkes.
AA170927 Flere analytikermiljøer tror på en oljepris på nær 60 dollar fatet i 2018.
AA170927 - Økt oljepris fører også gjerne til at norsk økonomi går bedre.
AA170927 - Samlet sett har høyere oljepris liten virkning på budsjettet, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.
DN170926 Siden den tid har spekulasjonene gått om hvor lav oljepris skiferoljeprodusentene kan leve med.
DN170926 Han mener skiferoljeselskapene trenger en oljepris på over 60 dollar fatet for å få positiv kontantstrøm.
DN170926 Høyere oljepris , raskere renteoppgang og en mer robust oppgang i norsk økonomi taler for en sterkere krone.
DN170926 Tyrkia truer med å stenge oljeeksporten fra Kurdistan, og man må helt tilbake til sommeren 2015 for å finne en like høy oljepris .
DN170926 Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets har ventet en oljeprisoppgang, og spådde en oljepris på 60 dollar fatet i fjerde kvartal.
DB170926 Basert på en forventning om fortsatt lave renter og en oljepris som etablerer seg i overkant av 60 dollar fatet, tror han børsoppgangen kommer til å fortsette inn i 2018.
DB170926 ( Finansavisen : ) Med en oljepris som nærmer seg 60 dollar fatet, og gode makrotall verden over, suser hovedindeksen på Oslo Børs av gårde, skriver Finansavisen.
AA170926 - Høyere oljepris er åpenbart godt nytt for norsk økonomi.
DN170923 Høyeste oljepris siden februar ¶
DN170922 | Høyeste oljepris siden februar ¶
DN170918 | Tror på økt oljepris - satser på Aker ¶
DN170918 Meglerhuset tror på økt oljepris og mener det er bra for Aker.
NL170917 Men en fallende oljepris og mindre penger til fordeling de kommende årene, må vi være forberedt på at også store prosjekter i vår landsdel, vil komme under press.
DB170916 Med Høyre og Frp i regjeringskontorene kom Norge seg på beina igjen etter perioder med høy arbeidsledighet og lav oljepris .
NL170915 Så er det greit å minne om at da Arbeiderpartiet hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar fatet, så økte faktisk sykehuskøene, det ble 15 000 flere fattige barn og hele sysselsettingsveksten fra 2008 gikk ifølge SSB til utenlandsk arbeidskraft.
DN170914 Høyeste oljepris siden april ¶ ¶
DN170914 | Høyeste oljepris siden april ¶
NL170913 På grunn av fallende oljepris må den offentlige pengebruken begrenses.
DB170913 Hovedårsaken er at etter tre år med kutt i budsjettene har oljeselskapene nå en positiv kontantstrøm på dagens oljepris .
DB170913 De seneste månedene har likevel sentimentet for oljeserviceaksjer kommet kraftig ned primært på grunn av en volatil oljepris og økt usikkerhet rundt aktivitetsnivået.
VG170912 « Fallet i oljepris er allerede et fjernt og ubehagelig minne », skriver Financial Times korrespondent om det norske valget.
DN170912 Hedgefond-sjef venter oljepris på 65 dollar ¶
DN170912 Hedgefond-sjef venter oljepris på 65 dollar ¶
DN170912 | Hedgefond-sjef venter oljepris på 65 dollar ¶
DN170912 På kort sikt tror imidlertid Schieldrop at fallende riggtall, kombinert med en oljepris over 50 dollar fatet, kan gi investorene økt optimisme.
DN170912 Investeringsdirektøren i verdens største hedgefond tror på en oljepris på 65 dollar fatet.
AP170911 Da var Norge midt i noen glade år med høy oljepris og tosifret årlig vekst i oljeinvesteringene.
AP170911 Backet av stigende oljepris vokste den russiske økonomien med 10 prosent flere år på rad.
DB170909 Flere økonominyheter Hvem er best posisjonert for en oljepris på 50 dollar ?
NL170908 Det skjer samtidig med at fall i oljepris og økt arbeidsledighet i oljesektoren gir tilgjengelig kompetanse og store muligheter for teknologioverføring til andre næringer.
VG170907 Høyere oljepris
NL170907 For landets neste regjering står utfordringene i kø - med klimakrise, digitalisering og automatisering, innvandring, et svakt forsvar, og fallende oljepris .
DA170907 Hvor fort bestemmes av klimakrav, funn og oljepris .
DA170907 Hvor fort bestemmes av klimakrav, funn og oljepris .
DN170905 - Det er mange som mener mye om scenarioer for oljepris og klimakrav fremover.
SA170904 Nå trenger Statoil en oljepris på kun 25 dollar per fat for å gå i pluss.
DB170904 Stavanger og omegn har ifølge SR-bank lykkes med å tilpasse utgiftene til en oljepris på rundt 50 dollar fatet.
VG170901 Mens det varte satset oljeselskapene på knalldyre felt som krevde oljepris opp mot 100 dollar for å gå rundt.
VG170901 Men troen på en høy, varig oljepris er litt på hell.
DN170830 Sysselsettingen i bransjen var på topp i 2015 med rundt 8000 årsverk, men krevende tider med lav oljepris førte til en betydelig reduksjon.
DA170830 Sysselsettingen i bransjen var på topp i 2015 med rundt 8000 årsverk, men krevende tider med lav oljepris førte til en betydelig reduksjon.
DN170829 Nye skuffelser fra boreprogrammet til Statoil og en fallende oljepris bidro til fallet, men mest oppmerksomhet internasjonalt fikk Nord-Koreas siste rakettoppskyting.
DN170829 Utsikter til forsiktig oppgang i styringsrenten og gradvis høyere oljepris i årene fremover gjør at meglerhuset ser for seg at kronen skal styrkes.
DB170828 Da Arbeiderpartiet satt ved makten hadde de både arveavgift og høyere formuesskatt, vekst i økonomien og en oljepris på 120 dollar.
VG170825 Vi har greid å fase inn nedgangen i oljepris og fall i oljeaktiviteten, men hvis Norge skal slutte å lete, vil store deler av vår oljerelaterte virksomhet, også på land, stanse opp relativt raskt.
DA170823 En refusjonsordning som dette har blant annet gjort det mulig å finne Johan Sverdrup-feltet - som med en oljepris på 41 dollar fatet er verdt 85 milliarder kroner.
AP170823 Men med høy oljepris og enorme fortjenester har oljeskatten på 78 prosent bidratt stort til Oljefondet.
AP170823 Elvestuen mener den tiden er forbi at en kan forvente vekst i oljepris og dermed inntekter, slik petroleumsskatten er skreddersydd for.
DA170818 I sitt regnestykke legger forskerne til grunn at Finansdepartementets anslåtte oljepris holder seg, og at alle steder vi i dag tror det finnes olje faktisk gir positive letefunn og at hver eneste dråpe pumpes opp.
DA170818 I sitt regnestykke legger forskerne til grunn at Finansdepartementets anslåtte oljepris holder seg, og at alle steder vi i dag tror det finnes olje faktisk gir positive letefunn og at hver eneste dråpe pumpes opp. 100 milliarder årlig ¶
AA170817 Den svake børsdagen for oljegigantene kom til tross for økt oljepris .
AP170815 Lavere oljepris gir lavere vekst i fondet ¶
AP170815 Lavere oljepris gir lavere vekst i fondet ¶
DN170814 Selv om oljebransjen fortsatt sliter med lav oljepris , har aktørene langt på vei tilpasset kostnadsnivået deretter.
AA170814 Skattelettelsene har stort sett gått til bedrifter, hvilket var helt nødvendig, ikke minst på grunn av fallende oljepris , sa Hareide.
DN170812 Nordea-analytikerne viser til at kronen bør styrkes som følge av høyere oljepris , samt at den norske økonomien stadig viser tegn til bedring.
AA170809 Den svake børsdagen for oljegiganten Statoil kom til tross for økt oljepris .
AA170808 Også konkurransebildet, teknologi, oljepris , Norges bytteforhold mot utlandet og produktivitet spiller inn, ifølge NHO-sjefen. ( ©NTB ) ¶
DB170805 Peak oljeetterspørsel betyr også peak oljepris .
DN170804 - Vårt perspektiv er at vi har valgt å sikre lite på en høy oljepris , men øker sikringene når oljeprisen har falt betydelig, har tidligere finansdirektør Frode Foss forklart for DN.
DA170804 Samtidig har en kontinuerlig lav oljepris ført til krise i oljebransjen, og blant underleverandørene deres.
DB170803 Sykehuskøene økte og det ble 15.000 flere fattige barn med Ap i regjering, til tross for at de hadde 21 milliarder mer i skatteinntekter, en oljepris på opp mot 120 dollar fatet og en økonomi i vekst.
DN170802 Jarand Rystad i Rystad Energy ser for seg høyere oljepris etter 2020.
DN170801 Juli var preget av en sterk resultatsesong og høyere oljepris .
DN170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris .
DA170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris .
AA170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris .
DN170728 En oljepris på under 50 dollar fatet har tvunget flere store oljeselskaper til å kutte i investeringene, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg News, som peker på ConocoPhillips, Hess Corporation og den norske oljegiganten Statoil.
DB170728 Trusselen om lavere oljepris gjør allerede at Norge står i fare for å tape store penger på nye oljeinvesteringer.
DA170728 Det er heller ikke gitt at dagens oljepris , som ligger på rundt 50 dollar, er et langsiktig prisleie for næringen å justere seg etter, mener han.
DN170727 Statoil fikk hjelp av litt høyere oljepris i andre kvartal i år.
DN170727 Høyere oljepris
DN170727 Oljepris og boligmarked ¶
DN170727 Finansdirektøren forteller at Statoil i dag er i stand til å tåle en mye svakere oljepris en for få år siden.
AA170727 De tre første kvartalene i fjor var Statoils svakeste siden før finanskrisen, men i de siste par kvartalene har det gått bedre, blant annet på grunn av høyere oljepris .
AA170727 De tre første kvartalene i fjor var Statoils svakeste siden før finanskrisen, men i de siste par kvartalene har det gått bedre, blant annet på grunn av høyere oljepris .
DN170726 Feltet blir kan bli lønnsomt selv med lav oljepris , ifølge administrerende direktør Helge Hammer.
DN170726 Brasse ligger på relativt grunt vann, nær eksisterende infrastruktur, og kan derfor utvikles raskt og med god lønnsomhet selv på lav oljepris , sier administrerende direktør Helge Hammer i Faroe Petroleum Norge i pressemeldingen.
DN170724 Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i meglerhuset SEB skriver i en kommentar at Saudi-Arabia med det sier at de vil ha en raskere rebalansering av markedet, raskere lagertrekk og en høyere oljepris .
DN170721 - Jeg håper det blir den personen som har vist at man klarer å styre i vanskelige tider, med en stor flyktningkrise og det største fallet i oljepris på 30 år.
DN170721 I USA er det for eksempel kjøresesong, hvilket betyr at det er et høyere forbruk av olje og bensin, som igjen sørger for trekk i oljelagrene, som normalt sett fører til høyere oljepris .
DB170720 Når fornybare energikilder øker i utbredelse samtidig som prisen faller, blir det vanskelig å leve av en stadig lavere oljepris .
AP170717 Analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, mener et godt risikosentiment internasjonalt og høyere oljepris er de viktigste årsakene til dagens høye indeks.
VG170716 Årsaken er ikke Miljøpartiet De Grønne, men ganske enkelt nedskjæringer som følge av vedvarende lav oljepris .
VG170716 Statoil på sin side, planlegger sine prosjekter for en oljepris på opp mot 80 dollar.
VG170716 En vedvarende lav oljepris betyr titalls milliarder i tapte investeringer, plattformer i opplag, supplyskip i havn, og raffinerier som står ubrukt.
DN170714 - Oljeprisen har nådd bunnen, og jeg tror vi vil se en litt høyere oljepris fremover.
DN170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
DN170713 - Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet.
DB170713 - Vi har hatt signifikant økte kostnader for leasing av fly, høyere oljepris og flypassasjeravgiften innført av regjeringen i Norge i fjor, som har hatt negativ påvirkning på resultatet.
DB170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 Ifølge selskapet skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 - Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet.
DB170629 Nicolás Maduro har ingen skyhøy oljepris , ingen personlig karisma, og han har vist seg som en stadig mer autoritær politisk klossmajor etter hvert som samfunnet nærmer seg sammenbruddet.
DB170629 Det nokså burleske « demokratiske eneveldet » til Chávez hvilte på en skyhøy oljepris og presidentens personlige karisma.
DN170627 Meglerhuset trekker imidlertid frem positive faktorer som høy europeisk forbrukertillit, lavere oljepris og at andre og tredje kvartal er sterke kvartaler.
DA170626 Er lav oljepris like politisk opphissende som ulver i Hedmark ?
SA170625 - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris .
AP170625 - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris .
AP170625 - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris .
SA170624 Det finnes veldokumenterte forskningsbaserte løsninger for flesteparten av dagens nedleggingstruede norske felt, som viser at oljeproduksjonen og oljereservene kan økes til en kostnad som sikrer lønnsom drift i minst 10-15 år, godt innenfor dagens oljepris og norske rammebetingelser.
DN170622 Deutsche Bank-analytikerne ser en oljepris på 54,3 dollar fatet i 2018, mot tidligere 63 dollar fatet.
DN170622 - Da sitter de der med en oljepris på antagelig under 40 dollar fatet.
DN170622 Sentralbanken peker på at en svakere krone og høyere vekst i norsk økonomi løfter prognosen, mens lavere oljepris , en mer gradvis renteoppgang internasjonalt og svakere pris- og kostnadsvekst her hjemme trekker rentebanen ned.
DN170622 - Oljepris og krone går relativt godt i takt, og vi trenger et sentimentskifte i oljemarkedet for å dra kronen sterkere, sier han.
SA170621 Ingenting tilsier at vi bør høre på Kvam når hun hevder at Statoil opererer med forretningsplaner som « krever oljepris langt over det vi kan forvente, med konkurranse fra fornybare energikilder ».
SA170621 At rapporten ikke sier noe om klimapolitikk og oljepris , gjør den mindre relevant, mener han.
SA170621 | Analytiker : - Det kan bli tøft for norske selskaper med dagens oljepris
DN170621 Men hvis bin Salman fortsetter å føre en like aggressiv utenrikspolitikk, kan vi få en høyere oljepris , sier Mallinson.
DN170621 Selskapet lover nå at utbyggingen skal kunne være lønnsom selv med en oljepris nedi 35 dollar fatet.
DN170621 Miljømotstanden mot oljeleting i nord er allerede betydelig, og med en oljepris som onsdag ligger under 46 dollar fatet er det også mange som stiller spørsmål ved lønnsomheten av utforskning i Barentshavet.
AA170621 Fallende oljepris var med på å sørge for en ny nedtur.
DN170620 Statoil-sjef Eldar Sætre la frem forventninger om at Statoil vil ha positiv kontantstrøm og uendret gjeldsgrad med en oljepris på 50 dollar fatet under kapitalmarkedsdagen til selskapet tidligere i år.
DN170620 Analytikerne i storbanken skriver at de i sin Statoil-modell opererer med en Brent-oljepris på 55 dollar for 2017 og 60 dollar for 2018, men at de har testet utslagene i modellen av en oljepris på 50 dollar i både 2017 og 2018, som en følge av prisutviklingen den seneste tiden.
DN170619 Frem til da venter banken en oljepris på godt under 50 dollar fatet.
DN170619 Mohn viser til at Oljedirektoratets forventninger til ressurser i det såkalte LoVeSe- området og en oljepris på 60 dollar per fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.
AP170618 Mohn viser til at Oljedirektoratets forventninger til ressurser i LoVeSe- området og en oljepris på 60 dollar pr. fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.
AP170618 Mohn viser til at Oljedirektoratets forventninger til ressurser i LoVeSe- området og en oljepris på 60 dollar pr. fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.
SA170615 Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets tror på en oljepris over 60 dollar mot slutten av 2018.
SA170615 Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets tror på en oljepris over 60 dollar mot slutten av 2018.
DN170615 Lav oljepris , konkurranse fra lavprisselskap og en svekket turistnæring får Emirates, et av verdens største og mest luksuriøse flyselskap, til å tenke utenfor boksen for å puste liv i inntektene igjen.
DN170615 Oljeprisveksten er blitt dempet av økt oljeproduksjon fra amerikanske produsenter, som kan stikke kjepper i hjulene for Opec-avtalen og målet om høyere oljepris .
DN170615 Den viktigste endringen i norsk økonomi er at oljebransjen har klart å rigge seg for å tjene penger selv ved lavere oljepris enn i dag.
DN170615 - Den største gamechangeren i norsk økonomi siden i fjor høst er at oljeselskapene på norsk sokkel har fått investeringene ned på et slikt nivå at det er lønnsomhet selv med litt lavere oljepris enn vi har i dag, sier Jullum.
DN170615 Nordea spår lavere oljepris
DN170615 | Nordea spår lavere oljepris
DN170615 Tidligere ventet meglerhuset en oljepris på 57 dollar fatet totalt for året i 2017 og 62 dollar per fat i 2018.
DN170613 Dette skyldes at kronen styrket seg sammen med en høyere oljepris gjennom fjoråret.
SA170612 Når det settes i gang prosjekter som krever oljepris langt over det vi kan forvente, med konkurranse fra fornybare energikilder, - ja da er det fellesskapets midler som risikeres.
DN170612 - De brenner penger med en oljepris på 54 dollar fatet, noe som betyr at de ikke har en høy nok pris til å være i balanse ennå.
DB170612 Etter tre tøffe år med en kraftig redusert oljepris , mangel på finansiering og oljeselskaper som har barbert investeringene og redusert oljeletingen, er nesten halve riggflåten uten arbeid.
DA170612 Stigende oljepris var med på å føre hovedindeksen på Oslo Børs opp med 0,74 prosent til 711,91 poeng på ukens første handledag.
AA170612 Stigende oljepris var med på å føre hovedindeksen på Oslo Børs opp med 0,74 prosent til 711,91 poeng på ukens første handledag.
DN170609 Da vil en gå tilbake til en situasjon hvor kanskje dagens oljepris er den rette, sier Sveen-Nilsen.
DN170609 Da vil en gå tilbake til en situasjon hvor kanskje dagens oljepris er den rette, sier Sveen-Nilsen.
SA170604 For få år siden ble det mumlet om at en oljepris på 85 dollar fatet - ja, kanskje helt opp mot 100 - var påkrevd om det skulle lønne seg å hente opp ressursene fra Johan Castberg-feltet.
AA170602 Med en oljepris som falt igjen, gikk hovedindeksen på Oslo Børs nedover på ukens siste handledag.
AA170601 En fallende oljepris var sterkt medvirkende til onsdagens nedtur på børsen, men steg noe torsdag.
AA170531 Medvirkende til nedgangen på børsen var også dagens oljepris , som også gikk markert ned.
SA170530 Svarene måtte tåle lav oljepris og ha høy miljøbevissthet.
AA170530 Blant de større selskapene på hovedindeksen var det nedgang i samtlige, noe som sammen med en fallende oljepris nok var med på å dempe den marginale oppgangen.
DN170529 Ser sterkere korrelasjon mellom oljepris og kronekurs ¶
SA170526 | Opec-ministere : - Frykter ikke USAs skiferolje og lavere oljepris Oljeanalytiker : - Spill for galleriet ¶
SA170526 Angolas oljeminister Jose Maria Botelho de Vasconcelos ønsker seg en oljepris på 60 dollar per fat.
DA170526 I tillegg til fallende oljepris var hovedårsaken til ConocoPhilips nedbemanning at tre store prosjekter på feltene Ekofisk og Eldfisk ble avsluttet.
DN170525 | Ser sterkere korrelasjon mellom oljepris og kronekurs ¶
AA170525 Mindre olje betyr som regel høyere oljepris , men i takt med at oljeprisen har steget fra bunnivåene, har flere amerikanske produsenter kommet tilbake i markedet.
AP170524 - Hvordan har de siste tre årene med betydelig lavere oljepris påvirket landet ditt ?
AP170524 - Hvordan har de siste tre årene med betydelig lavere oljepris påvirket landet ditt ?
VG170522 - Dersom selskapenes forventninger til langsiktig oljepris skulle falle, kan investeringer skyves ut i tid eller faller bort.
DB170520 Når vi attpåtil vet at de fleste nye felt er ulønnsomme med dagens oljepris , blir det en øvelse i politisk og økonomisk uansvarlighet å investere mer av fellesskapets ressurser i denne næringen, som truer både klimaet og den langsiktige bærekraften i velferdsstaten vår.
AA170519 Ifølge Dagens Næringsliv er det mye takket være industribedriftene og sjømat, men også en stigende oljepris har bidratt.
DN170518 Derfor ser den en oljepris på 48 dollar fatet i siste kvartal 2017.
DN170518 Den tyske storbanken Commerzbank tror oljekartellet Opec vil øke oljeproduksjonen i løpet av 2017 og ser derfor en oljepris på under 50 dollar fatet mot slutten av året.
DN170515 Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets venter at høyere oljepris vil gi betydelig styrking av kronen det neste året.
DN170514 Lars Christian Bacher lover at Statoils nye store prosjekter internasjonalt skal være lønnsomme med en oljepris helt nedi førti dollar fatet.
AP170513 Statoil hevder at de har kuttet kostnadene sine så mye at de nye oljefeltene deres nå klarer seg fint med dagens oljepris .
AP170513 Dermed har de kunnet sløse bort hundrevis av milliarder på mislykkede utenlandsprosjekter og gjort sin norske produksjon avhengig av høy oljepris .
AP170513 Statoil hevder at de har kuttet kostnadene sine så mye at de nye oljefeltene deres nå klarer seg fint med dagens oljepris .
VG170512 Vi kan imidlertid ikke basere vårt forbruk på høy oljepris .
DN170512 Goldman Sachs frykter oljepris under 50 dollar fatet ¶
DN170510 Johansen påpeker likevel at seismikkmarkedet vil kunne være godt med en oljepris rundt dagens nivå, dersom oljeselskapene får tid til å tilpasse seg, og legger til at oljeselskaper tidligere har klart seg med priser rundt dagens nivå.
DN170510 Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶ | - Trenger ikke oljepris på 70 dollar fatet for å ha godt seismikkmarked ¶
DN170510 - Man trenger ikke en oljepris på 70 dollar fatet for å ha et godt seismikkmarked, sier Johansen.
DN170509 Kjus og DNB Markets ser en oljepris på 70 dollar fatet i fjerde kvartal.
DN170509 Han ser en oljepris på 70 dollar fatet i fjerde kvartal 2017.
DN170509 Oljepris på 70 dollar fatet ¶
DN170508 Goldman Sachs frykter oljepris under 50 dollar fatet ¶
DN170508 Goldman Sachs frykter oljepris under 50 dollar fatet ¶
DN170508 | Goldman Sachs frykter oljepris under 50 dollar fatet ¶
DN170508 Samme dag sendte den amerikanske storbanken Goldman Sachs ut en oppdatering til kundene hvor den skriver at den frykter deres forventninger om en oljepris på 50 dollar fatet for 2017 på råvarebørsen i London er i fare dersom prisene fortsetter å være så presset som de er nå, skriver Marketwatch.
DN170508 Nå frykter den amerikanske storbanken Goldman Sachs at de må nedjustere sitt anslag på en oljepris på 50 dollar fatet i 2017.
DA170508 Videre kan økt realavkastning på oljefondet fra 3 prosent til 5 prosent eller en økt oljepris til gamle høyder på 110 USD bringe oss raskt til mål.
AA170505 Den baserer seg også på dagens oljepris og en vekslingskurs mot dollar på 8,5, ifølge Dagens Næringsliv.
DN170504 Økte resultater med økt oljepris
DN170504 På toppen av oljeboomen i 2013 trengte Statoils nye prosjekter i snitt en oljepris på 70 dollar fatet for å være profitable.
DN170504 Prosjektene vil gi en avkastning på 20 prosent etter skatt ved 50 dollar fatet stigende til 30 prosent etter skatt med en oljepris på 90 dollar fatet.
DN170504 I snitt kan de nye prosjektene være lønnsomme med en oljepris helt nede på 27 dollar fatet.
DN170504 Investorene fordøyer rentebeskjeden fra Fed, lavere oljepris og flere resultatrapporter - og venter på avstemningen om helsereformen i Kongressen.
DA170504 Gjennomsnittlig oljepris i første kvartal var 49 dollar fatet, mot bare 29 dollar i første kvartal i fjor.
AP170504 Høyere oljepriser : Mens Statoil i de første tre månedene i fjor i snitt oppnådde en oljepris på 29 dollar fatet, var prisen i år økt til 49 dollar i snitt.
AA170504 Gjennomsnittlig oljepris i første kvartal var 49 dollar fatet, mot bare 29 dollar i første kvartal i fjor.
AA170504 | Synkende oljepris trakk børsen ned ¶
AA170504 Statoil gikk i pluss, men med synkende oljepris falt de øvrige oljerelaterte aksjene på Oslo Børs torsdag.
AA170504 Gjennomsnittlig oljepris i første kvartal var 49 dollar fatet, mot bare 29 dollar i første kvartal i fjor.
DN170503 Oljepris er ikke noe god forklaring, sier sjefanalytikeren.
AP170503 Jeg må nesten minne AUF og Arbeiderpartiet om at de i åtte år satt i en flertallsregjering med en oljepris på godt over 100 dollar fatet, skriver Nicolas Wong.
SA170430 Det er lav oljepris og dårlige tider, kostnadskutt og oppsigelser i oljebransjen som får skylden for at de unge skygger unna.
AP170430 Ifølge ham er det behagelig for Saudi-Arabia med en oljepris på rundt 55 til 60 dollar fatet.
AP170429 Det er lav oljepris og dårlige tider, kostnadskutt og oppsigelser i oljebransjen som får skylden for at de unge skygger unna.
SA170428 | Aker BP opp på økt oljepris
SA170428 Oljeselskapet har økt oljepris bidratt godt til økte inntekter.
SA170428 | Aker BP opp på økt oljepris
SA170428 Oljeselskapet har økt oljepris bidratt godt til økte inntekter.
DN170428 Aker BP mer enn doblet oljeproduksjonen til 145.300 fat oljeekvivalenter per dag ( mboed ) i årets tre første måneder ( 60.600 ) og realiserte en gjennomsnittlig oljepris på 54 dollar fatet, mot 37 dollar fatet i samme periode i fjor.
AP170428 Ifølge ham er det behagelig for Saudi-Arabia med en oljepris på rundt 55 til 60 dollar fatet.
DB170427 Nesten ingen nye oljefelt er lønnsomme med dagens oljepris .
DN170424 Meglerhuset venter en oljepris på 70 dollar fatet i fjerde kvartal 2017.
DN170424 Han peker på at sammenhengen mellom oljepris og kronekurs de siste ukene har vært svak, men kommer oljeprisen over de nevnte nivåene venter DNB Markets at dette igjen skal bidra til å løfte kronen.
DN170421 Statoil-sjef Eldar Sætre kunne nylig presentere en break-even oljepris på 25 dollar fatet for utbyggingen av Johan Sverdrup.
DN170421 « Vi mener tekniske, heller enn fundamentale, faktorer står drivkraften bak prisfallet », skriver Goldman Sachs-analytikerne i rapporten og gjentar sin forventning om en oljepris på 59 dollar fatet i årets andre kvartal.
DN170419 Kilde : Infront ¶ | Oljepris tynget Wall Street ¶
DN170419 | Oljepris tynget Wall Street ¶
SA170418 Med en oljepris stabilt over 50 dollar fatet, forventes den største økningen i amerikansk oljeproduksjon på over to år.
DN170411 Tror på oljepris rundt 56 dollar fatet ¶
DN170411 Stigende oljepris hjalp børsen opp ¶ ¶
DN170410 | Stigende oljepris hjalp børsen opp ¶
DN170410 Realisert oljepris vil i tillegg være fire dollar per fat høyere enn i fjerde kvartal, det er kun én skattebetaling i kvartalet, og skatteraten er lavere enn i en normalsituasjon med stigende oljepriser.
SA170409 Krav til lønnsom implementering var da en oljepris mellom 20-30 USD/fat, i kontrast til datiden oljepris på 18 USD/fat.
SA170409 Krav til lønnsom implementering var da en oljepris mellom 20-30 USD/fat, i kontrast til datiden oljepris på 18 USD/fat.
SA170409 Fysikken og kjemien har vært på vår side siden 1990-tallet, nå er også oljepris og lønnsomhet på samme side.
SA170409 EOR-reaktivering et spennende alternativ til dagens ensidige satsing på leting, som innenfor dagens oljepris og kostnadsnivå har potensial til fullstendig å reversere nedturen i norsk oljeindustri, forlenge lønnsom levetid for nedleggingstruede felt med 10-15 år, og øke det tekniske reservegrunnlaget på norsk sokkel med 6-12 milliarder fat olje.
SA170409 Begge investeringene er lønnsomme innenfor dagens kostnadsnivå, og oljepris .
SA170409 Krav til lønnsom implementering var da en oljepris mellom 20-30 USD/fat, i kontrast til datiden oljepris på 18 USD/fat.
SA170409 Krav til lønnsom implementering var da en oljepris mellom 20-30 USD/fat, i kontrast til datiden oljepris på 18 USD/fat.
SA170409 Fysikken og kjemien har vært på vår side siden 1990-tallet, nå er også oljepris og lønnsomhet på samme side.
SA170409 EOR-reaktivering et spennende alternativ til dagens ensidige satsing på leting, som innenfor dagens oljepris og kostnadsnivå har potensial til fullstendig å reversere nedturen i norsk oljeindustri, forlenge lønnsom levetid for nedleggingstruede felt med 10-15 år, og øke det tekniske reservegrunnlaget på norsk sokkel med 6-12 milliarder fat olje.
SA170409 Begge investeringene er lønnsomme innenfor dagens kostnadsnivå, og oljepris .
VG170408 Sjeføkonomen presiserer at det ikke bare er stigende oljepris som gir bedre tider.
VG170408 - Oljeprodusentene kan nå leve med en lavere oljepris .
DN170407 Videre sier Omdal at økt oljepris historisk sett er den umiddelbare reaksjonen på økt konfliktnivå og at dette ofte er positivt for norske børser, men ikke nødvendigvis positivt for amerikanske og europeiske markeder.
FV170406 Lav oljepris og sviktende marked i Sør-Korea er årsaken.
DN170406 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier de rødgrønne tidligere surfet på en høy oljepris .
DN170404 Solberg mener Arbeiderpartiet kastet bort muligheten til å legge til rette for den omstillingen som nå er helt nødvendig i norsk økonomi i deres regjeringstid, fordi de « surfet på en høy oljepris ».
DN170404 Hun viste også en rapport fra LO som konkluderer med de mange arbeidsplassene som ble skapt under den rødgrønne regjeringstiden, skyldes lav rente, høy oljepris og høy offentlig pengebruk.
DN170404 Økt oljepris betyr også økt kronekurs, hvilket svekker den kostnadsmessige konkurranseevnen til norske bedrifter, sier Dørum.
DN170404 NHO viser også til at regjeringen i sin perspektivmelding legger til grunn en oljepris på 65 dollar per fat.
DB170404 Den rødgrønne regjeringen surfet på en høy oljepris , og later som det var deres politikk.
AP170404 Den økonomiske krisen og det kraftige fallet i levestandarden som følge av lav oljepris og sanksjoner, har økt spenningene ytterligere.
AP170404 Den økonomiske krisen og det kraftige fallet i levestandarden som følge av lav oljepris og sanksjoner, har økt spenningene ytterligere.
AP170404 Lav oljepris gir økonomiske problemer for utstyrsleverandører og redere med supplybåter.
AP170404 Lav oljepris gir økonomiske problemer for utstyrsleverandører og redere med supplybåter.
AP170404 Høyere oljepris betyr også økt kronekurs, hvilket svekker den kostnadsmessige konkurranseevnen til norske bedrifter.
AP170404 Dørum peker på at regjeringen i perspektivmeldingen som ble lagt fram forrige uke, legger til grunn en oljepris på 65 dollar fatet.
DN170403 Til tross for et dårlig 2016 viste både Shell og Exxon muskler i forrige kvartal, men analytikere som Wall Street Journal har snakket med mener likevel en oljepris på 50 dollar fatet vil fortsette å være utfordrende for selskapene.
DN170403 BP sier ifølge avisen at de trenger en oljepris på 60 dollar fatet for å balansere internt tilførte midler og utbytter, samt investeringer.
AP170403 | Lav oljepris kutter statsinntektene med 10 prosent ¶
VG170402 Han mener at Venstres beste argument er det Bellona mener er dramatisk svekket sikkerhet på oljeplattformene som følge av lav oljepris og kostnadskutt : ¶
AP170402 Lav oljepris , økonomisk krise og de vestlige sanksjonene rammer ambisjonene om Arktis hardt.
SA170331 | Lav oljepris og svak krone sikrer en halv milliard i overskudd ¶
SA170331 Lav oljepris og svak krone, fører til at ferjeselskapene går bedre enn på lenge.
FV170330 | Lav oljepris og svak krone sikrer en halv milliard i overskudd ¶
FV170330 Lav oljepris og svak krone, fører til at ferjeselskapene går bedre enn på lenge.
AP170330 Oljepris avgjør ¶
AP170330 Oljepris avgjør ¶
AP170330 Dagens oljepris på 51 dollar fatet er så lav at det for øyeblikket er helt ulønnsomt å utvinne stordelen av Russlands fremtidige olje- og gassressurser.
DN170329 Hovedtemaet denne gang er økende utgifter til helse og pensjon, lavere oljepris og problemene og kostnadene ved innvandringen til Norge.
VG170327 Hvis ikke utbyggingstakten øker kan det bety langt høyere oljepris enn i dag.
SA170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs, tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet.
SA170327 Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
SA170327 Verken Gina Krog eller Aasta Hansteen er lønnsomme prosjekter med dagens oljepris , sier Tore Guldbrandsøy i analyseselskapet Rystad Energy.
BT170327 Som en del av arbeidet med Perspektivmeldingen 2017 arrangerer Finansdepartementet seminarer som tar for seg endring i oljepris , befolkningsutvikling, innvandring og integrering. | « Vi er ikke redde » ¶
AP170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs, tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet.
AP170327 Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
AP170327 I klartekst : Norges gullalder, tiåret etter utvidelsen av EU mot øst i 2004, ble muliggjort både av høy oljepris og høy arbeidsinnvandring.
AP170324 Børsnoteringen vil få en dårlig start med lav oljepris .
AP170324 - Det er ikke umulig at vi vil se en oljepris på 100 dollar fatet i 2020, sier Kjus.
DN170321 Foto : Gunnar Blöndal Oljepris .
VG170319 Kronekursen påvirkes av oljepris og rentenivå, og konkurransevilkårene kan raskt endre seg. 2016 ble et rekordår, med en økning i besøk og inntekter.
VG170318 I dagens politiske debatt, har lav oljepris fått enkelte til å omtale norsk olje- og gassvirksomhet nærmest som et onde.
DN170316 Ser oljepris på 54 dollar fatet mot 2020 ¶
BT170316 « Krisen » som er koblet mot oljepris er overkommunisert, da vi har mye av utgiftene i kroner på Norsk Sokkel, og inntekter i dollar der kursen har steget betraktelig de siste årene.
DN170315 Partene diskutere flere politiske spørsmål, blant annet konfliktene i Jemen og Syria, og økonomi, inkludert oljepris , sier den saudiarabiske delegasjonen til journalister.
AA170315 Partene diskutere flere politiske spørsmål, blant annet konfliktene i Jemen og Syria, og økonomi, inkludert oljepris , sier den saudiarabiske delegasjonen til journalister.
BT170313 Vi glemmer at sent på nittitallet så vi en oljepris på rundt 10 dollar fatet.
DA170309 | Årets laveste oljepris
AA170309 Det er også en tilpasning til en periode med lavere oljepris .
DN170308 Men størrelsen på nedsalget kom likevel som et sjokk på oljetradere, etter to måneder med uvanlig stabil oljepris , skriver FT.com.
DN170308 - At veksten er på vei opp og at norsk økonomi greier seg bra på tross av lav oljepris er tydeligvis nok til å trigge kronekjøp, selv om synet på Norges Bank ikke endres vesentlig, skriver han i dagens morgenrapport fra meglerhuset.
DB170308 Dette kvartalet er ikke helt som forventet grunnet tre ting - høyere oljepris , dollaren og seteavgift, sier konserndirektør Eivind Roald i en kommentar til NTB onsdag morgen.
AP170308 Dette kvartalet er ikke helt som forventet grunnet tre ting - høyere oljepris , dollaren og seteavgift, sier konserndirektør Eivind Roald i en kommentar til NTB onsdag morgen.
AA170308 Resultatet er egentlig helt som forventet grunnet tre ting - høyere oljepris , dollaren og seteavgift, sier konserndirektør Eivind Roald i en kommentar til NTB onsdag morgen.
AA170308 Dette kvartalet er ikke helt som forventet grunnet tre ting - høyere oljepris , dollaren og seteavgift, sier konserndirektør Eivind Roald i en kommentar til NTB onsdag morgen.
DN170307 - Bedre utsikter for verdensøkonomien, oppgang i oljepris og rekordhøye laksepriser ga solide resultater for året, sier Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet.
AP170307 - Bedre utsikter for verdensøkonomien, oppgang i oljepris og rekordhøye laksepriser ga solide resultater for året, sier Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet.
AP170303 Norske tankrederne tjener gode penger, tross lav oljepris
AP170303 Oljepris på 100 dollar ?
VG170301 Svekket oljepris har dessuten gjort noe med utsiktene for økonomisk uavhengighet.
DB170301 Også dette er sjokkerende optimistisk : det britiske Olje- og energidepartementet slår fast at 55 dollar er en realistisk langsiktig oljepris når vi skal nå klimamålene våre.
DB170301 Med andre ord : Statoil ønsker både å gamble med urealistisk høy oljepris og i tillegg gamble med at verden mislykkes i å stoppe farlig oppvarming av kloden.
DB170301 Hvis Norge og verden skal nå Paris-avtalens mål og stoppe farlig oppvarming av kloden, må målet være en enda lavere oljepris .
DN170228 Saudi-Arabia vil trenge en oljepris på 83 dollar fatet for å unngå et budsjettunderskudd i 2020, ifølge en analyse.
DN170228 Oljekartellet Opec har gjentatte ganger hevdet at de ikke sikter seg inn mot en spesifikk oljepris , men at målet er å balansere markedet.
DN170228 Analyseselskapet Bernstein anslo i en analyse fredag forrige uke at Saudi-Arabia vil trenge en oljepris på 83 dollar fatet for å unngå et budsjettunderskudd i 2020, ifølge Bloomberg.
AP170228 Dagens situasjon er en annen med nedgang i oljepris , - investeringer og - inntekter, i tillegg til at et teknologisk skifte kan eliminere jobber.
AP170228 Dagens situasjon er en annen med nedgang i oljepris , - investeringer og - inntekter, i tillegg til at et teknologisk skifte kan eliminere jobber.
AA170228 Dagens situasjon er en annen med nedgang i oljepris , - investeringer og - inntekter, i tillegg til at et teknologisk skifte kan eliminere jobber.
SA170227 De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.
DN170227 De burde bruke kapasiteten på industri, særlig hvis man tror på fortsatt moderat oljepris og lav kronekurs.
BT170227 De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.
AP170227 De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.
AA170227 De burde bruke kapasiteten på industri, særlig hvis man tror på fortsatt moderat oljepris og lav kronekurs. ( ©NTB ) ¶
AP170226 I kjølvannet av lavere oljepris fra tidlig i 2015 har reallønnsveksten i norsk økonomi sunket kraftig.
DN170224 Trenger høyere oljepris
DN170224 Saudi-Arabia vil trenge en oljepris på 83 dollar fatet for å unngå et budsjettunderskudd i 2020, anslår analyseselskapet Bernstein i en fersk analyse fredag ifølge Bloomberg.
DN170223 Kombinasjonen av økt oljepris og redusert kostnadsnivå gjennom 2016 gjør at oljeselskapene vurderer igangsettelse av nye prosjekter, som vil være positivt for etterspørselen », heter det i rapporten.
AP170223 - Folk ser at årsaken til veksten for skogbruk og fiskeri for eksempel ikke har noe med regjeringens politikk å gjøre, men kronekurs og oljepris .
VG170222 Lavere oljepris har bidratt til å svekke verdien av den norske kronen.
VG170222 Kommentar Oljepris , kronekurs og rentenivå er viktigere for privatøkonomien enn noen kroner i lønnstillegg denne våren.
VG170222 Oljepris , kronekurs og rentenivå er viktigere for privatøkonomien enn noen kroner i lønnstillegg denne våren.
VG170222 - Folk ser at årsaken til veksten for skogbruk og fiskeri for eksempel ikke har noe med regjeringens politikk å gjøre, men kronekurs og oljepris , sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
DB170222 - Folk ser at årsaken til veksten for skogbruk og fiskeri for eksempel ikke har noe med regjeringens politikk å gjøre, men kronekurs og oljepris .
AA170222 - Folk ser at årsaken til veksten for skogbruk og fiskeri for eksempel ikke har noe med regjeringens politikk å gjøre, men kronekurs og oljepris .
BT170221 Regjeringspartienes kontraargument er selvsagt veldig enkelt : Den forrige regjeringen surfet på bølgen av stigende oljepris , mens den sittende ble dratt ned av oljepriskollapsen.
SA170220 Industrien vil heller ha fortsatt svak krone enn oljepris på 100 dollar.
SA170220 FOTO : Fredrik Refvem ¶ | Oljepris på 100 dollar ?
BT170220 Nå spås det lav økonomisk vekst, lav oljepris og mindre aktivitet på norsk sokkel.
BT170220 Disse inntektene forutsetter både høy oljepris og mye aktivitet på norsk sokkel.
AP170219 Industrien vil heller ha fortsatt svak krone enn oljepris på 100 dollar.
AP170219 | Oljepris på 100 dollar ?
DN170217 Undersøkelsen har som utgangspunkt at Norge med dagens oljepris må doble verdien av eksport av varer og tjenester fra andre næringer for å opprettholde samme levestandard i 2040.
DA170217 Sammen med at det er foretatt en betydelig kostnadsreduksjon på norsk sokkel og at vi ser en økende oljepris , ligger mye til rette for økt investeringsnivå i oljeindustrien.
DN170216 Han viser til at Oljefondet er svært utsatt for svingninger i både oljepris og i finansmarkedene, og han argumenterer for at finanspolitikken og norsk økonomi må skjermes fra disse svingningene i årene som kommer.
DN170215 Nå har vi levd med en lavere oljepris i et par år.
DN170215 Det har ført til at Kværner har vunnet flere viktige kontrakter i et markedet som fortsatt er preget av kostnadskutt, lav oljepris og investeringsbrems.
AP170213 Slikt er dårlig nytt for den norske kriserammede oljeindustrien som har blødd kraftig i årene med lav oljepris .
AP170213 Norsks okkel trenger høyere oljepris for å tjene mer penger på felt som Oseberg.
AP170213 De store oljeeksportørene trenger høyere oljepris .
DN170210 Økonomisk vekst, stabilisert dollar og høyere oljepris gjør at amerikanske selskaper ligger an til å få en inntjeningsvekst på seks prosent, ifølge sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea.
VG170209 Utsiktene for norsk økonomi avhenger i stor grad av ytre forhold, som oljepris og internasjonal handelspolitikk.
DN170209 Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skrev i en oppdatering mandag at meglerhuset forventer en oljepris på 55 dollar fatet i 2017, 60 dollar fatet i 2018 og 80 dollar fatet i 2019.
DN170208 I 2018 er planen at selskapet skal ha en kontantmargin på 12,5 dollar fatet ved en oljepris på 50 dollar fatet, mens planen tidligere la opp til 10 dollar i kontantmargin.
DN170208 I 2015 lå tallet på fem dollar fatet ved femti dollar oljepris .
DN170208 Fortsatt jobber Reitan etter den samme planen som han kommuniserte i London for ett år siden : USA-porteføljen skal være lønnsom med en oljepris på 50 dollar fatet i 2018, nær en halvering fra break-even-nivået på 90 dollar fatet i 2014.
DN170208 Dagens oljepris er rundt ti dollar for lav til at virksomheten går i pluss selv etter at Statoil har satt en strek over prisen selskapet historisk betalte for eierandelene.
DB170208 Den får hjelp av høyere oljepris , at Norges Bank går mot en nøytral holdning, og av strømmene - at Norges Bank kjøper 1 milliard kroner hver dag hjelper, og vi tror de blir nødt til å øke kjøpene ytterligere, sier Blomgren.
FV170207 Tirsdag forklarte oljeanalytiker Torbjørn Kjus at økt etterspørsel vil gi stigende oljepris de nærmeste årene.
DN170207 Vi indikerer at vi skal klare å holde gjeldsraten på det nivået med oljepris på 50 dollar fatet.
DN170207 Statoil venter nå en oljepris på 75 dollar fatet i 2020.
DN170207 | Statoil ser positiv kontantstrøm med oljepris på 50 dollar ¶
DN170207 Selskapet kunngjorde da at det trengte en oljepris på 60 dollar fatet i 2017 for å være såkalt kontantstrømsnøytralt - det vil si at gjeldsgraden etter utbytteutbetalinger ikke skulle øke.
DN170207 Olaisen i ABG Sundal Collier var før resultatfremleggelsen interessert i om Statoil nå kan klare seg med en lavere oljepris enn 60 dollar fatet for å være kontantstrømsnøytralt etter utbytte.
DB170207 En dominerende faktor kan da være lavere transportbehov og lavere oljepris og svakere krone.
AP170207 I år har vi hatt en oljepris på 44 dollar pr. fat, og det er en tung belastning for et oppstrømsselskap.
DN170206 Men aksjemarkedet priser inn en høyere langsiktig oljepris enn vi tror på, sier Olaisen.
AP170206 Men mindre aktivitet som følge av lavere oljepris , har tvunget flere skip i opplag.
AP170206 Færre oppdrag som følge av lav oljepris har sendt langt over 100 offshorefartøyer i bøyene.
VG170204 Aldring og oljepris kan vi ikke gjøre noe med.
DN170130 - Shipping-markedet har vært fullstendig i kjelleren i 2016 og vi tror det kommer tilbake i 2017 drevet av høyere oljepris og at tilbudssiden forbedrer seg, legger han til.
DB170127 Dørum sier mange aktører nok kunne ønske seg en kombinasjon av høy oljepris og svak krone.
AP170127 Sjeikdømmet, som er verdens største eksportør av råolje, hadde rett og slett ikke råd til å leve med en oljepris på 30 dollar fatet, der prisen var for et par år siden.
DN170125 | Svakere oljepris etter lagertall ¶
DN170124 På den andre siden er han proteksjonistisk, det betyr mindre konkurranse for oss og lavere oljepris for amerikanerne.
DN170124 Det vil i tilfellet tale for lavere oljepris .
DN170124 De amerikanske statsrentene har trukket med seg blant andre norske statsrenter opp, og også en høyere oljepris og et hett boligmarked trekker rentenivået oppover i Norge.
DN170123 Råvaresjef Bjarne Schieldrop mener kuttet har begynt å føre til en stabil oljepris .
DN170121 Konturene av en stabil oljepris begynner omsider å komme til syne.
DN170119 Men massive kostnadsreduksjoner og høyere oljepris har endret dette.
BT170119 Årsaken til tilbakegangen ligger i fallende oljepris og mindre investeringer som følge av lavere pris.
DN170118 Dere må spørre dere selv om det med dagens oljepris er verdt å gjøre.
DN170118 - En oljepris på 50 dollar er faktisk en høy pris historisk sett, sa Helm og viste forsamlingen grafen over utviklingen siden 1870.
DN170118 Der Norges Bank legger til grunn en oljepris nær 57 dollar fatet mot slutten av neste år, venter vi en oljepris som er nesten 20 prosent høyere.
DN170118 Der Norges Bank legger til grunn en oljepris nær 57 dollar fatet mot slutten av neste år, venter vi en oljepris som er nesten 20 prosent høyere.
DN170118 - Kronen bør trekkes sterkere av høyere oljepris , et høyt rentenivå og det at kronen er unormalt svak, skriver valutastrateg Magne Østnor i prognoserapporten « Økonomiske utsikter » som ble lagt frem onsdag.
DN170118 Oppsvinget vil ifølge meglerhuset blant annet bli drevet av at oljeinvesteringsfallet flater ut, siden noe høyere oljepris , kombinert med kraftige kostnadskutt i leverandørindustrien, gjør at lønnsomheten i mange prosjekter på norsk sokkel er vesentlig forbedret.
DN170117 - Avkastningen på totalkapitalen, til tross for en oljepris på 100 dollar, var i beste fall moderat.
DN170117 - Avkastningen på totalkapitalen, til tross for en oljepris på 100 dollar, var i beste fall moderat.
SA170115 Like fullt : Oljeindustrien er, og vil fortsatt være, en viktig vekstmotor i norsk økonomi og vår klart største inntektskilde mange tiår fremover - selv med varierende oljepris .
DB170115 « I henhold til våre kalkulasjoner er en oljepris på 65 dollar priset inn i oljeaksjene, noe vi mener er for optimistisk.
DB170115 ( Finansavisen ) : Til tross for forventingen om en oljepris på 55 dollar, venter ABG Sundal Collier økt aktivitet i olje og offshore.
DN170112 Oljeanalytikere venter gradvis høyere oljepris gjennom 2017, men anslagene spriker til dels kraftig.
DN170112 Oljeanalytikere venter gradvis høyere oljepris gjennom 2017, men anslagene spriker til dels kraftig.
DN170111 Vi har tro på økt oljepris .
DB170110 - Når du legger til deg et høyt forbruk basert på en høy oljepris , så har du etter hvert et forbruk som ikke kan opprettholdes når oljeprisen faller.
AP170110 Verdensbanken spår en oljepris på 55 dollar i 2017 og en forsiktig økning året etter.
AP170110 Det norske statsbudsjettet for 2017 opererer med en oljepris på 425 kroner fatet - tilsvarende omtrent 50 dollar med valutakursen nå.
AP170110 Verdensbanken spår en oljepris på 55 dollar i 2017 og en forsiktig økning året etter.
AP170110 Det norske statsbudsjettet for 2017 opererer med en oljepris på 425 kroner fatet - tilsvarende omtrent 50 dollar med valutakursen nå.
AP170110 Dette tilsvarer rundt 1270 millioner fat olje med en samlet verdi på 600 milliarder kroner med dagens oljepris ( 55 dollar pr. fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirekt
AP170110 Dette tilsvarer rundt 1270 millioner fat olje med en samlet verdi på 600 milliarder kroner med dagens oljepris ( 55 dollar pr. fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljed
AP170110 Dette tilsvarer rundt 1270 millioner fat olje med en samlet verdi på 600 milliarder kroner med dagens oljepris ( 55 dollar pr. fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljed
AP170110 Dette tilsvarer rundt 1270 millioner fat olje med en samlet verdi på 600 milliarder kroner med dagens oljepris ( 55 dollar pr. fat ) og dollarkurs ( 8,5 kroner pr. dollar ). - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektorat
AP170108 Lav oljepris tvinger Saudi-Arabia til å snu ¶
DB170106 Et selskap som ifølge avisen nyter godt av lav oljepris , fordi den svekker norsk krone, er Kristiansand Dyrepark.
DB170106 Miljøhysteri og « oljepris på verdensmarkedet » skal ikke ha noen innvirkning på hva vi nordmenn skal betale for vår egen diesel og bensin på pumper i Norge !
BT170105 Muligens er det verste snart over, men det gjelder altså konsekvensene av lavere oljepris .
AP170105 I starten oppnådde de ønsket effekt : en stadig lavere oljepris .
AP170105 I starten oppnådde de ønsket effekt : en stadig lavere oljepris .
DB170104 ( Finansavisen ) : Pareto-analytiker Trond Omdal mener kombinasjonen av høyere oljepris og lavere kostnader gjør at Statoils frie kontantstrøm i år kan bli det høyeste siden 2008, skriver Finansavisen.
DB170104 OLJEPRIS AVGJØRENDE : Oljeprisgangen har hatt stor betydning for samlet vekst, påpeker Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.
DB170104 OLJEPRIS AVGJØRENDE : Oljeprisgangen har hatt stor betydning for samlet vekst, påpeker Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.
DN170103 Nettopp høyere oljepris er en av forklaringene på at meglerhuset venter markert sterkere krone i løpet av 2017.
DN170102 En høyere oljepris gir bedre stemning på Sørvestlandet, mener bedriftsmarkedssjef Tore Medhus, banksjef Arne Austreid og sjeføkonom Kyrre M.
DN170102 En høyere oljepris gir bedre stemning på Sørvestlandet, mener bedriftsmarkedssjef Tore Medhus, banksjef Arne Austreid og sjeføkonom Kyrre M.
SA170101 Gjesdal og Rogaland surfet i mange år aller fremst på den økonomiske medgangsbølgen skapt av høy oljepris og en « booming » olje- og leverandørindustri.
AA161227 | Eksperter spår høyere oljepris i 2017 ¶
AA161227 Snittprisen ekspertene spår er så vidt høyere enn dagens oljepris på 55,2 dollar fatet, men betydelig høyere enn snittprisen for nordsjøolje i løpet av det som har vært et tungt år for oljebransjen.
AP161209 | Norske tankredere tjener gode penger, tross lav oljepris
AP161209 Mens lav oljepris har ført til krise i rigg- og offshoremarkedet, øker etterspørselen etter olje og skip til å frakte den med.
AP161006 Mye lavere oljepris gjør at strømmen av ferske oljekroner inn på det årlige statsbudsjettet ikke er nok til å bringe det i balanse.
AP161004 Til tross for dårligere tider og lavere oljepris , er det blitt flere jobber under Jensens styre.
AP161004 Deretter smalt det i oljemarkedet : Lavere oljepris har definert Jensens tid som finansminister.
AP160915 Litt økende oljepris framover trekker i retning av en sterkere krone, mens relativt høy inflasjon i Norge trekker i motsatt retning.
AP160913 Dagens oljepris ligger rundt 47 dollar fatet.
AP160901 Russlands økonomi fortsetter å synke som en stein på grunn av lav oljepris og Vestens økonomiske sanksjoner.
AP160829 Med lavere oljepris vil det lønne seg å la de vanskeligste og dyreste dråpene bli liggende.
AP160817 - Fallende oljepris gjør at møllehjulene rikker på seg, men de vil ikke spinne før folk er omstillingsdyktige i hodene sine, påpeker NHH-professor Tor W.
AP160817 - Fallende oljepris gjør at møllehjulene rikker på seg, men de vil ikke spinne før folk er omstillingsdyktige i hodene sine, påpeker NHH-professor Tor W.
SA160809 Men snittet i 2013 trengte en oljepris på 70 dollar fatet, var snittet i februar i år på 41 dollar.
AP160709 Lav oljepris og vestlige sanksjoner har imidlertid ført til negativ økonomisk vekst, og redusert forsvarsbudsjett i 2016, forklarer Lodgaard overfor Aftenposten.
AP160530 Da de første to milliardene kom inn på fondet i 1996, var det starten på en milliardstrøm uten sidestykke i norsk historie, godt hjulpet av en stadig høyere oljepris .
AP160518 Den siste tiden har også lav oljepris skapt økt usikkerhet omkring prosjekter i Barentshavet, hvor den antatte lønnsomhetsprisen ligger godt over dagens oljepris på under 50 dollar fatet.
AP160518 Den siste tiden har også lav oljepris skapt økt usikkerhet omkring prosjekter i Barentshavet, hvor den antatte lønnsomhetsprisen ligger godt over dagens oljepris på under 50 dollar fatet.
AP160510 Lavere oljepris og økende arbeidsledighet har skapt hodebry for finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) under arbeidet med det justerte budsjettet for 2016 som legges frem onsdag og arbeidet med et nytt budsjett for 2017.
AP160507 - I mars la Nordea Markets frem prognoser hvor dere venter en rente i null og en oljepris på 50 dollar mot slutten av året og rundt 60 dollar i løpet av 2017.
AP160504 Høy oljepris sikret en jevn strøm av penger til statskassen.
AP160428 Oljeekspertene tror det ligger olje og gass til en verdi av 5000 milliarder bare i Barentshvaet, og det er regnet med dagens oljepris .
AP160428 Grovt regnet betyr det at med en oljepris på 40 dollar per fat og med dagens kronekurs, kan det ligge olje og gass med en verdi på nær 5.000 milliarder kroner i Barentshavet.
AP160423 Samtidig har vi ment at dette nærmest var uunngåelig : Det ville vært urimelig å vente både høyere oljepris og fortsatt svak krone.
AP160423 Men om kronestyrkingen avspeiler høyere oljepris - som nå - er det ikke like opplagt at renten skal kuttes mer.
AP160423 - Sammen med økt oljepris får du sterkere krone.
AP160419 Lav oljepris og lav rente er elendig for Norge : ¶
AP160419 Alle håpet at helgens møte i Doha skulle føre til en økt oljepris .
AP160419 Lav oljepris og lav rente er elendig for Norge : ¶
AP160419 Alle håpet at helgens møte i Doha skulle føre til en økt oljepris .
AP160413 Kronekursen må styrkes betydelig for å trigge et rentekutt i juni, spesielt hvis styrkelsen skyldes høyere oljepris , mener Nordea-økonom Erik Bruce.
AP160413 I takt med stigende oljepris stiger kursen på norske kroner.
AP160408 - I kjølvannet av en krise med lav oljepris , vil det komme oppkjøp av selskaper eller andeler i felt.
AP160408 - I kjølvannet av en krise med lav oljepris , vil det komme oppkjøp av selskaper eller andeler i felt.
AP160403 Det gikk fint så lenge oljeprisen holdt seg over 100 dollar fatet, men med dagens oljepris på omtrent 40 dollar, er situasjonen dramatisk.
AP160310 Lav oljepris og lave rente er en elendig kombinasjon for Norge.
AP160310 Lav oljepris og lave rente er en elendig kombinasjon for Norge.
AP160310 Lav oljepris og lave rente er en elendig kombinasjon for Norge.
AP160309 Ulempen er at det blir støy når selskapet nå betaler ut bonus tross lav oljepris , store kostnadskutt og røde tall i regnskapet.
AP160309 - 2015 har vært et urolig år med negative renter, valutauro, fallende oljepris og svekkende forventninger til veksten i fremvoksende markeder.
AP160309 Nordea forventer nå en oljepris på 41 dollar fatet for 2016 og 60 dollar fatet for 2017.
AP160309 I sine nyeste prognoser nedjusterer departementets statistikkavdeling sine spådommer for årets oljepris med 3 dollar fatet, fra 37 til 34 dollar fatet.
AP160309 Vi har sett at oljepris og oljeinntekter har gått kraftig ned, sier Øystein Olsen, Norges Bank-sjef og styreleder i Oljefondet, til Aftenposten.
AP160309 Med oljepris på dagens nivå vil det være en stund til, men oljeprisen kan jo svinge kraftig opp igjen for det vi vet.
AP160309 Avhenger av oljepris
AP160309 Men lavere oljepris og lavere avkastning betyr at det også i Norge - gradvis - blir mindre penger å dele.
AP160309 Lav oljepris og lave rente er en elendig kombinasjon for Norge.
AP160301 Var han enig i at dette blir en vanskelig budsjetthøst, gitt lav oljepris og flyktningutgifter ?
AP160301 Det er nok bekymringer rundt den omstillingen vi har, med sviktende oljepris , og situasjonen i Europa setter oss på prøve.
AP160301 Lav oljepris og flyktninger trumfer hjertesaker.
AP160229 Med en oljepris på rundt 35 dollar pr. fat, tjener Statoil penger på driften av disse områdene, forklarer Reitan.
AP160229 Regjeringen har i 2016-budsjettet stipulert med en oljepris på rundt 440 kroner pr. fat, noe som er rundt 50 dollar med dagens valutakurs.
AP160229 Hun mener også de må være forsiktig med å komme med virkemidler på budsjettet for å motvirke arbeidsledigheten, fordi dette kan slå negativt ut for deler av norsk økonomi som går bra, ettersom lav oljepris først og fremst preger økonomien på Sør- og Vestlandet.
AP160229 De to påpekte at handlingsrommet er mindre og usikkerheten større på grunn av lav oljepris , høyere arbeidsledighet og uvissheten knyttet til asyltilstrømmingen.
AP160229 De er jo usikre på hvilken oljepris de skal legge til grunn.
AP160229 - Vi har store utfordringer knyttet til lav oljepris og aktivitetssvikten som rammer Sør- og Vestlandet med høyere ledighet enn vi er vant til, sa Solberg da hun møtte pressen sammen med finansminister Siv Jensen ( Frp ) i forkant av den tre dager lange budsjettkonferansen på Hurdalsjøen hotell i Akershus.
AP160229 - Hvor problematisk er lav oljepris og usikre asylkostnader når det gjelder innfasing av nytt skattesystem ?
AP160220 Økt oljepris vil føre til noe mer kullbruk, men også noe større motivasjon til å investere i alternativ grønn teknologi.
AP160217 Det siste året har fallende oljepris og manglende investeringer ført til oppsigelser i stort monn i bransjen.
AP160210 Høy oljepris og økende bruk av oljepenger har gitt høy inntektsvekst og maskert den lave veksten i produktiviteten, sier Rattsø ¶
AP160204 Så nylig som i 2013 krevde en ny feltutbygging i Statoil-regi en oljepris på 70 dollar bare for å gå i null.
AP160204 Så nylig som i 2013 krevde en ny feltutbygging i Statoil-regi en oljepris på 70 dollar bare for å gå i null.
AP160204 Mens Statoil i 2013 trengte en oljepris på 70 dollar for at nye oljefelt skulle være lønnsomt, mener Statoil at de i løpet av de neste 5 - 6 årene vil greie seg med 41 dollar for at nye felter skal gå i pluss.
AP160203 Og selv med fallende oljepris , økende arbeidsledighet og en god del spørsmålstegn knyttet til norsk økonomi, realiserer nordmenn hyttedrømmen som aldri før.
AP160203 Likevel, på hyttemarkedet merker de lite til økt arbeidsledighet og lav oljepris .
AP160202 | Lav oljepris vil gjøre oljeselskaper til kannibaler ¶
AP160202 Vi må tilbake til 1998 og en oljepris på rundt 10 dollar fatet for å finne et år hvor de store oljeselskapene tjente mindre penger enn nå.
AP160127 - Dels etter utviklingen i Ukraina og Georgia, men også som følge av forverret økonomi, igjen som følge av sanksjoner og en historisk lav oljepris .
AP160125 En stadig økende oljepris har derimot ikke stimulert industrien til å ta ut potensielle effektivitetsgevinster, og vi er derfor ikke konkurransedyktige med dagens oljepris .
AP160125 En stadig økende oljepris har derimot ikke stimulert industrien til å ta ut potensielle effektivitetsgevinster, og vi er derfor ikke konkurransedyktige med dagens oljepris.
AP160125 En stadig økende oljepris har derimot ikke stimulert industrien til å ta ut potensielle effektivitetsgevinster, og vi er derfor ikke konkurransedyktige med dagens oljepris .
AP160125 En stadig økende oljepris har derimot ikke stimulert industrien til å ta ut potensielle effektivitetsgevinster, og vi er derfor ikke konkurransedyktige med dagens oljepris.
AP160124 Med fallende oljepris presser kostnadene for gigantarrangementet landet.
AP160123 Trekantdramaet mellom USA, Iran og Saudi-Arabia får store følger for både konfliktbildet og oljepris .
AP160120 Lavere oljepris sender børsen ned.
AP160119 Mens fallende oljepris er den største trusselen for norsk økonomi, mener Bjerke at raske teknologiske endringer er den største utfordringen for DNB.
AP160119 Les dette, og unngå depresjon tross børsfall og lav oljepris
AP160118 Les dette, og unngå depresjon tross børsfall og lav oljepris ¶ 3.
AP160118 Svarer med kriger og lav oljepris
AP160118 De kan leve lenger med en lav oljepris , og det har de tenkt å utnytte.
AP160118 Svarer med kriger og lav oljepris
AP160118 De kan leve lenger med en lav oljepris , og det har de tenkt å utnytte.
AP160114 Vet du hva som er den beste kuren mot lav oljepris ?
AP160114 Onsdag la meglerhuset DNB Markets frem prognoser med en oljepris på 55 dollar pr. fat i år, stigende til 70 dollar pr. fat i 2018 og 2019.
AP160114 Lav oljepris !
AP160114 Vet du hva som er den beste kuren mot lav oljepris ?
AP160114 Onsdag la meglerhuset DNB Markets frem prognoser med en oljepris på 55 dollar pr. fat i år, stigende til 70 dollar pr. fat i 2018 og 2019.
AP160114 Lav oljepris !
AP160113 Lav oljepris og en dramatisk svekkelse av rubelen har ført til kraftig prisvekst og lavere lønninger for russere flest.
AP160113 I løpet av et års tid kommer imidlertid produksjonen til å falle, ifølge russernes egne prognoser : ¶ 70 prosent av Russlands oljereserver er per i dag ikke lønnsomme å utvinne med en oljepris rundt 40 dollar.
AP160113 Det russiske statsbudsjettet baserte seg på en oljepris på 50 dollar fatet, og det er det nesten ingen lengre som tror på.
AP160113 | Les dette, og unngå depresjon tross børsfall og lav oljepris
AP160113 Med oljepris ned mot 30 dollar pr. fat og mer børsuro i Kina kan tungsinnet igjen komme krypende.
AP160113 Med lavere oljepris trenger Norge bedre lønnsomhet og høyere vekst i tradisjonelle konkurranseutsatte næringer.
AP160111 Men lavere oljepris betyr jo det motsatte på lengre sikt : Staten får mindre å rutte med og må dermed bruke mindre oljepenger.
AP160108 Lav oljepris koster jobber : Her forsvinner oljejobbene ¶
AP160108 I statsbudsjettet for 2016, som Saudi-Arabia la frem i romjulen, anslår analytikere at landet forbereder seg på en oljepris på rundt 40 dollar neste år.
AP160107 Nå er det gått mye mer nedover på grunn av lav oljepris .
AP160107 Den har falt mye, noe henger tett sammen med kull- og oljepris i hele Europa.
AP160107 | Statoil tror på høyere oljepris
SA160101 Konsekvensene av lav oljepris og et høyt kostnadsnivå traff oss betydelig i 2015, og vil følge med oss inn i 2016.
SA160101> Konsekvensene av lav oljepris og et høyt kostnadsnivå traff oss betydelig i 2015, og vil følge med oss inn i 2016.
SA160101> target="avis" href= Konsekvensene av lav oljepris og et høyt kostnadsnivå traff oss betydelig i 2015, og vil følge med oss inn i 2016.
SA160101> target="avis" href= target="avis" href= Konsekvensene av lav oljepris og et høyt kostnadsnivå traff oss betydelig i 2015, og vil følge med oss inn i 2016.