DN171204 Jensen : Ny tid for bruk av oljepenger
DN171204 | Jensen : Ny tid for bruk av oljepenger
AP171202 Oljefondet la i april frem et dokument som beskriver forventningene til skattebetaling og skattetilpasning i de rundt 9000 selskapene fondet har investert oljepenger i.
AP171123 Kort fortalt viser hans resultater at innvandring fører til mindre oljepenger pr. innbygger, lavere inntektsvekst pr. innbygger og behov for høyere skatter mot 2100.
AP171123 For å holde seg innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger må skatten hvert år 2025 - 2100 ligge nær 10.500 kroner høyere pr. innbygger, sammenlignet med null innvandring og regnet i 2013-kroner.
AP171123 Dette skjer gjennom økt skattebyrde når flere innbyggere skal ha en gitt standard på offentlig velferd innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger .
AP171123 Kort fortalt viser hans resultater at innvandring fører til mindre oljepenger pr. innbygger, lavere inntektsvekst pr. innbygger og behov for høyere skatter mot 2100.
AP171123 For å holde seg innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger må skatten hvert år 2025 - 2100 ligge nær 10.500 kroner høyere pr. innbygger, sammenlignet med null innvandring og regnet i 2013-kroner.
AP171123 Dette skjer gjennom økt skattebyrde når flere innbyggere skal ha en gitt standard på offentlig velferd innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger .
AP171122 jonelle motstanderne Arbeiderpartiet og Høyre var uenige om bare drøyt 1 prosent av statsbudsjettet ved forrige valg, lar det seg lettere gjøre å dele opp et visst antall små kameler til bespisning på borgerlig side og få Venstre til å samarbeide med selveste Fremskrittspartiet, særlig når man har oljepenger å bruke av.
AP171122 Sånn går det når man prøver å blande olje og vann uten norske oljepenger .
AA171117 Grunnen til dette er 1000 milliarder oljepenger som regjeringen har brukt gjennom disse fire årene.
AA171116 Grunnen til dette er 1000 milliarder oljepenger som regjeringen har brukt gjennom disse fire årene.
SA171115 Seniortanken må ikke tolkes dit hen at vi mener oljepenger ikke skal brukes.
SA171115 Når dette har skjedd nokså ubemerket, er forklaringen at det bortfall av verdiskaping dette representerer er blitt kompensert ved bruk av stadig mer oljepenger .
VG171108 Hun har sprutet oljepenger på krisen, akkurat som Ap-finansministrene gjorde før henne.
SA171107 Rystad Energys budskap er at olje- og gasselskaper kan vinke farvel til superprofitt ( og velkommen til innovasjon ), mens Norge forsetter å investere oljepenger i olje i stedet for å diversifisere vekk fra olje.
VG171106 | Venstre vil kutte mindre oljepenger enn KrF ¶
DB171103 Regjeringens bruk av oljepenger er både forsvarlig og godt tilpasset utviklingen i norsk økonomi.
DN171102 KrF mener regjeringen bruker for mye oljepenger og kutter uttaket fra Oljefondet med to milliarder kroner i sitt alternative statsbudsjett.
AP171102 - De vil ta penger fra folk flest og gi til oljefondet, sier han og sikter til at KrF henter inn igjen litt mer penger enn de bruker og dermed bruker mindre oljepenger .
AP171101 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne svarte at kampen mot vold og overgrep mot barn og unge er høyt prioritert, men at det ikke er rom for nye, kostbare satsinger fordi Regjeringen har redusert bruken av oljepenger i budsjettet.
DB171031 Begrunnelsen er som følger : Fordi mindre oljepenger og manglende skattevilje og så videre er vi nødt til å kutte i utgiftene og øke inntektene.
DA171028 Rattsø har pekt på at bruken av oljepenger har dekket over laber vekst i produktivitet i Norge - bare 0,8 prosent per ansatt mellom 2006 og 2014 - og dette rammer velstandsveksten midtskips.
DA171027 Venstre : Vil gjøre Norge mindre oljeavhengige, bruke mindre oljepenger og sørge for at det lønner seg å jobbe.
NL171023 Alle tegn tyder på færre oljepenger og strammere økonomiske rammer.
DA171018 SV har i alle de foregående fire årene, og også i år, foreslått å bruke mindre oljepenger enn regjeringen, påpeker hun.
AP171016 Hvert eneste parti på Stortinget har i sine alternative statsbudsjetter foreslått å bruke mindre oljepenger enn Høyre- og Frp-regjeringen.
DB171013 Regjeringen bruker fortsatt for mye oljepenger Kommentar ¶
DB171013 Med en oljeformue på nesten 8000 milliarder, og kraftig brems i oljeinntekter, er det fra nå svingningene i det internasjonale markedet og hvor mye krona er verdt, som avgjør hvor mye « oljepenger » vi har til rådighet.
VG171012 | Bred støtte til bruken av oljepenger
VG171012 Både økonomene og opposisjonen mener regjeringen har lagt seg på et fornuftig nivå på bruken av oljepenger .
DN171012 Men det er fortsatt en intensjon om at vi skal fase oljepenger inn i økonomien hvert år.
DN171012 Flere norske økonomer mener Jensen burde benyttet den økonomiske bedringen til å begrense bruken av oljepenger over statsbudsjettet i langt større grad enn det neste års budsjettforslag legger opp til.
DN171012 Dette betyr at bruken av oljepenger vokser raskere enn aktiviteten i fastlandsøkonomien normalt øker.
DN171012 - Og så må vi ikke gjøre enhver debatt om statsbudsjettet til å handle om oljepenger .
DN171012 Dette betyr at bruken av oljepenger vokser raskere enn aktiviteten i økonomien normalt øker, målt ved bruttonasjonalprodukt.
DN171012 Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner neste år.
DN171012 Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner.
DN171012 Bruken av oljepenger er innenfor handlingsregelen.
DN171012 Budsjettimpulsen viser hvor mye bruken av oljepenger bidrar til å øke aktiviteten i norsk økonomi.
DN171012 Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner neste år.
DN171012 Bruken av oljepenger er dermed litt lavere enn de tre prosentene i handlingsregelen.
DN171012 Vi må huske på at en god del av grunnen til at vi har klart oss så bra som vi har gjort, er at man har brukt litt mer oljepenger , sier Olsen.
DN171012 Neste års bruk av oljepenger over statsbudsjettet innebærer en nær nøytral stimulans til aktiviteten i norsk økonomi, ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
DN171012 Isolert sett taler det for litt lavere bruk av oljepenger , mens handlingsregelens tre prosent tilsier litt høyere oljepengebruk.
DN171012 Ifølge Olsen vil ti prosent styrking av kronen gi en reduksjon i mulig bruk av oljepenger på 24 milliarder kroner.
DB171012 Nøkkeltallene Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen, viser at regjeringen har lagt seg litt under handlingsregelen på 3 prosent for bruk av oljepenger .
DB171012 Med det sikter Jensen til kronekursen, som regjeringen frykter kan fyke til værs dersom det nå kommer for mye oljepenger i sving i den norske fastlandsøkonomien.
DB171012 Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg ( H ) hadde også i forkant varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger , og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet, i tråd med handlingsregelen.
DB171012 * Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg ( H ) har varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger , og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet, i tråd med handlingsregelen.
DB171012 Solberg mener det faktum at det ikke brukes like mye oljepenger og at de legger fram et budsjett som trekker pengebruken noe tilbake, er nødvendig for å ta vare på gode deler av konkurransekraften for norsk økonomi.
DB171012 Tidligere kunne man bruke oljepenger til skattelette.
DB171012 Som varslet, skal regjeringen bruke mindre oljepenger i 2018-budsjettet.
DB171012 Til sammen betyr det at en betydelig mengde oljepenger vil skytes inn i norsk økonomi neste år.
DB171012 I tillegg kommer den oppå dagens bruk av oljepenger , som er et resultat av for sterk vekst i oljepengebruken over hele forrige stortingsperiode, og deler av dem før det.
DB171012 Ender den så høyt som lekkasjene tilsier, blir det på et nivå som ikke tillater særlig mye høyere bruk av oljepenger de kommende åra, selv om oljepengebruken fortsatt ligger under handlingsregelen.
DB171012 Regjeringen bruker fortsatt for mye oljepenger Kommentar ¶
DA171012 Derfor bruker hun nesten ikke mer oljepenger i budsjettforslaget.
DA171012 Det viser at regjeringen har lagt seg litt under sin egen grense på 3 prosent for bruk av oljepenger med 2,9 prosent.
DA171012 - Det er litt høyere enn nomalveksten, og isolert sett burde man da ha brukt litt mindre oljepenger .
AP171012 Regjeringen foreslår å dempe veksten i bruken av oljepenger kraftig.
AP171012 Det er dermed rett under 3 prosent, som er andelen i den nye og strengere versjonen av handlingsregelen for å bruke oljepenger .
AP171012 Bremser bruken av oljepenger
AP171012 veksten i bruken av oljepenger avtar kraftig.
AP171012 Underliggende inntekter, inklusive veksten i disponible oljepenger , vil øke med 18 milliarder kroner årlig 2019 - 2021.
AP171012 Innfasingen av oljepenger blir lavere, så vi må prioritere hardere, sier hun.
AP171012 I de fire siste årene har bruken av oljepenger økt med drøyt 20 milliarder kroner hvert år, regnet i 2017-kroner.
AP171012 Gass, brems eller ingen av delene blir målt ved endringen i bruken av oljepenger , regnet som andel av fastlandsøkonomien.
AP171012 Det er helt sikkert rekord i milliarder kroner, slik det har vært nesten hvert år siden handlingsregelen for å bruke oljepenger kom inn i verden i 2001.
AP171012 Bruken av oljepenger som andel av samlet produksjon i Fastlands-Norge øker med bare 0,1 prosentenheter.
AP171012 * Bruken av oljepenger øker reelt med 6 milliarder kroner og utgjør 231,1 milliarder kroner i 2018.
AA171012 Derfor bruker hun nesten ikke mer oljepenger i budsjettforslaget.
AA171012 - Regjeringen kommer til å fase inn mindre oljepenger neste år enn vi har gjort de siste årene.
AA171012 Det viser at regjeringen har lagt seg litt under sin egen grense på 3 prosent for bruk av oljepenger med 2,9 prosent.
AA171012 - Det er litt høyere enn nomalveksten, og isolert sett burde man da ha brukt litt mindre oljepenger .
DB171011 Vi må slutte å bruke oljepenger til drift og i stedet leve av skatteinntektene.
DB171011 For det har vært tradisjonen i Norge å bruke oljepenger .
DA171011 Vi burde bruke enda mindre oljepenger , sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til DN.
AP171011 Statsminister Erna Solberg har fulgt opp Jensens signaler med å fortelle Aftenposten at 2018-budsjettets bruk av oljepenger vil ligge under 3 prosent av fondet.
AP171011 Dette betyr at veksten i bruken av oljepenger blir mindre i 2018 enn i årene vi har bak oss.
DN171010 Det er denne som bestemmer hvor mye oljepenger som kan brukes over statsbudsjettet.
DA171010 Men en slik styrking av kronekursen, som ikke er urealistisk, så blir muligheten for bruk av oljepenger mindre.
AP171010 Statsminister Erna Solberg har fulgt opp Jensens signaler med å fortelle Aftenposten at 2018-budsjettets bruk av oljepenger vil ligge under 3 prosent av fondet.
AP171010 Dette betyr at veksten i bruken av oljepenger blir mindre i 2018 enn i årene vi har bak oss.
AA171010 Mindre oljepenger , strammere pengebruk og en bærekraftig offentlig sektor har vært omkvedet fra regjeringspartiene.
DN171009 Vi burde bruke enda mindre oljepenger , sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
DN171009 - Vi burde bruke enda mindre oljepenger , sier Harald Magnus Andreassen om oljepengebruken han anslår finansminister Siv Jensen vil legge seg på.
DA171009 Torsdag blir regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram, og både finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har varslet at tiden for omfattende vekst i bruken av oljepenger er over.
DB171008 Regjeringen har stått for en vanvittig sløsing av oljepenger .
DB171008 Noe er klart : Statsminister Erna Solberg ( H ) har vært tydelig på at regjeringen vil bruke mindre oljepenger i 2018-budsjettet enn tidligere.
DB171008 BEKYMRET : Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, mener regjeringen har brukt for mye oljepenger i tidligere budsjett.
DA171008 Både finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har den siste uken gitt tydelige signaler om at de vil bruke mindre oljepenger og holde seg under handlingsregelens grense på 3 prosent av oljefondet.
AA171008 Både finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har den siste uken gitt tydelige signaler om at de vil bruke mindre oljepenger og holde seg under handlingsregelens grense på 3 prosent av oljefondet.
DB171007 Vel så viktig som hvor mye oljepenger man bruker er hva man gjør med de over 1300 milliardene på statsbudsjettet.
DB171007 Siden det er norske kroner vi bruker over statsbudsjettet, og norske kroner vi måler oljepengebruken i, betyr en svak krone at vi kan bruke mer oljepenger uten å bryte handlingsregelen.
DB171007 Det gjør oljefondet større og mengden oljepenger man kan bruke innenfor handlingsregelen høyere.
VG171006 Høyre er under Erna Solberg et liberalt og romslig sentrumsparti, og Frp er så glade i å bruke oljepenger til alle mulige formål at man i visse stunder skulle tro de var infiltrert av muldvarper fra partiet Rødt.
DB171005 Tre prosent bør sees på som en øvre grense når man skal bruke oljepenger da de offentlige utgiftene er blitt en så stor del av økonomien.
DB171005 Tidligere kunne man bruke oljepenger til skattelette.
DB171005 Ser man at arbeidsledigheten er høyere enn normalt kan man bruke noen flere oljepenger og er den lavere enn normalt bør man bruke mindre enn året før, sier Kjetil Olsen, sjefsøkonom i Nordea ¶
DB171005 Ifølge Hauglands regnestykke blir det betydelig mindre oljepenger å rutte med de kommende årene.
DB171005 De siste fire åra har regjeringen hentet inn 20 milliarder ekstra oljepenger , hvert år.
DB171005 - Man bør redusere bruken av oljepenger i tilfelle oljefondet faller i verdi.
AP171004 Overfor Aftenposten avslører hun at « bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2018 blir på under tre prosent av Oljefondet ».
AA171004 - Det er altså slik at veksten i oljepengebruken kommer til å gå ned, men vi skal fortsatt fase oljepenger inn i økonomien.
AP171003 Hun varsler nå en ny økonomisk hverdag med langt mindre vekst i bruken av oljepenger .
AP171003 De siste fire årene har Regjeringen brukt oljepenger som aldri før.
NL171002 Men da må det skapes ny politikk uten overbud, når realiteten er at Norge må stramme kraftig inn på bruken av oljepenger .
AP170928 Med høstens valgkamp friskt i minne ser han for seg at kjente mekanismer trer i kraft : Politikerne begynner å lukke gapet ved å bruke mer oljepenger enn handlingsregelen gir grunnlag for.
AP170928 Det har vært penger til alt, bruken av oljepenger har økt kraftig og samtidig har fondet vokst svært raskt.
AP170928 De siste fire årene har bruken av oljepenger økt med 20 milliarder kroner hvert år, regnet i faste 2017-kroner.
VG170927 Norge derimot, ligger an til et underskudd på 220 milliarder i år, dekket av oljepenger .
VG170927 Men det var neppe et argument for tenåringsgraviditet Erna Solberg og Siv Jensen mente å gi med sin ufattelige bruk av oljepenger .
DN170927 Han tror ikke det blir enklere enn foregående år for regjeringen å « smøre » samarbeidspartiene Venstre og KrF med oljepenger i høstens budsjettforhandlinger.
DN170927 Det er oljefondets verdi ved utgangen av 2017 som bestemmer hvor mye oljepenger som kan brukes neste år.
DN170927 Dermed blir det vanskeligere å si at vi må bruke mer oljepenger fordi økonomien er svak.
AP170927 Siden fondet økte i verdi, ga handlingsregelen også den gangen rom for økt bruk av oljepenger .
AP170927 Regjeringen har holdt bruken av oljepenger godt innenfor de rammene handlingsregelen setter.
AP170927 Bruken av oljepenger er bærekraftig.
AP170927 Bruken av oljepenger er ansvarlig.
AP170927 september tidligere påstander om at Regjeringens bruk av oljepenger er uansvarlig.
AA170927 Han tror ikke det blir enklere enn foregående år for regjeringen å « smøre » samarbeidspartiene Venstre og KrF med oljepenger i høstens budsjettforhandlinger.
AA170927 Det er oljefondets verdi ved utgangen av 2017 som bestemmer hvor mye oljepenger som kan brukes neste år.
AA170927 Dermed blir det vanskeligere å si at vi må bruke mer oljepenger fordi økonomien er svak.
AP170925 Det er liten tvil om at Arbeiderpartiet og Høyre er blitt likere hverandre de siste tiårene : De stjeler strategier fra hverandre og vinner gjenvalg ved å gjøre det samme som motstanderen, godt av hjulpet oljepenger .
AP170925 Det bidro til gjenvalg i 2009, godt hjulpet av oljepenger og at mange nødvendige reformer av offentlig sektor var satt på vent.
AP170924 Regjeringen unnskylder den voldsomme veksten i bruk av oljepenger med tilbakeslaget i norsk økonomi.
DB170919 Vi bruker en del oljepenger , men mindre enn de løpende inntektene, sier han videre.
DB170919 Da fondet fikk sin første tilførsel av oljepenger i mai 1996, tror jeg ingen forestilte seg at fondet kom til å nå 1000 milliarder dollar.
AA170919 Da fondet fikk sin første tilførsel av oljepenger i mai 1996, tror jeg ingen forestilte seg at fondet kom til å nå 1.000 milliarder dollar.
NL170918 Det er ny situasjon i Norge som stort sett har løst dette ved å putte mer oljepenger inn i økonomien for å finansiere nye satsninger.
NL170918 De fire siste årene er bruken av oljepenger , eller strukturelt oljekorrigert underskudd som finansdepartementet kaller det, nærmest doblet fra 138 til 225 milliarder.
AP170918 Den blå regjeringen har brukt en rekordstor mengde oljepenger .
DN170917 Solberg minner om handlingsregelen på 3 prosent som begrenser bruken av oljepenger .
DN170917 Men samtidig er tiden for å bruke stadig mer oljepenger til å smøre forhandlinger og « bestikke » samarbeidspartiene Venstre og KrF med, trolig over.
DN170917 Det har også vært kostbart for regjeringen å oppnå budsjettenighet med Venstre og KrF, og Venstre har flere ganger advart mot å bruke stadig mer oljepenger .
DN170917 Solberg minner om handlingsregelen på 3 prosent som begrenser bruken av oljepenger .
DN170917 Men samtidig er tiden for å bruke stadig mer oljepenger til å smøre forhandlinger og « bestikke » samarbeidspartiene Venstre og KrF med, trolig over.
DN170917 Det har også vært kostbart for regjeringen å oppnå budsjettenighet med Venstre og KrF, og Venstre har flere ganger advart mot å bruke stadig mer oljepenger .
DN170917 Et annet moment er at vekstimpulsene i økonomien, som boliginvesteringer og den økte bruken av oljepenger over statsbudsjettet, kommer til å avta fremover.
DB170916 I forrige stortingsperiode svidde Solberg og Jensen av mer oljepenger enn noen før dem.
AP170916 Regjeringen sier også selv at tempoet i innfasing av oljepenger må ned, og at det blir trangere tider.
DA170915 Frp har levert på sin kjernesak, innvandring, og presset Høyre til å bruke mer oljepenger enn de ønsket.
DA170915 De har smurt Frp-velgerne med oljepenger , til samferdsel og veier.
AP170915 Flertallet er skjørt og oljepenger kan ikke brukes som smøremiddel i knirkete prosesser i samme grad.
AP170915 Oljepenger som plaster på misnøye ¶
AP170915 Oljepenger og omfangsrike statsbudsjett har gjort at misnøyen med reformene ikke tok helt knekken på Regjeringen.
NL170913 Store skattekutt til de rikeste i landet vil ta seg dårlig ut når Høyre og FrP ikke lengre kan kompensere med bruk av oljepenger .
DN170912 Fra 2013 til 2017 er bruken av oljepenger over budsjettet blitt økt med 96 milliarder kroner.
DB170912 Støre mener Erna Solberg ( H ) vant valget fordi pilene i norsk økonomi gikk opp nå, og mener også det er en forklaring at regjeringen har brukt uhemmet med oljepenger , og derfor ikke har behøvd å gjøre tøffe prioriteringer.
AA170912 Hittil har Høyre og Frp vært usedvanlig villige til å spe på med oljepenger framover å gjennomføre upopulære reformer, som kutt i sykelønnen.
DB170911 Samtidig faller mengden nye oljepenger som kan sprøytes inn i statsbudsjettet.
AP170911 Det skal mye til for å veie opp for fallet i nye oljepenger fra handlingsregelen.
AP170911 Det betyr at den neste regjeringen har en stor utfordring : Det blir vanskeligere å få statsbudsjettet til å gå opp fordi det ikke kan smøres like mye av oljepenger .
AP170911 Den er strammet til slik at den årlige økningen i disponible oljepenger faller fra 20 milliarder kroner pr. år, til bare 3 - 4 milliarder kroner de neste årene.
AP170911 Det har i alle år vært typisk norsk å fylle alle hull med oljepenger .
DB170910 Fortsette å sette av store mengder oljepenger på bok.
VG170909 Når man betaler det meste av skattekuttene med oljepenger , slik Frp og Høyre har gjort i denne perioden, merker ikke folk flest følgene på kroppen.
AP170908 Utgiftssiden er krevende å påvirke i et land som Norge, som er vant til å fylle hull med oljepenger .
DB170907 Han mener regjeringen har brukt opp handlingsrommet i norsk økonomi, og ikke kan bruke mer oljepenger for å innfri løfter.
DB170907 - Hvor mye oljepenger man skal bruke, er et spørsmål om hvordan det går i økonomien.
DA170907 Aldri har det blitt brukt så mye oljepenger som under Høyre-leder og statsminister Erna Solbergs første regjering.
DA170907 - Vi kommer fortsatt til å fase inn oljepenger i årene som kommer.
DA170907 * Sentralbanksjef Øystein Olsen kommenterte dette i sin årstale i februar 2017 : Nivået på bruken av oljepenger har nådd 8 prosent av BNP for Fastlands-Norge [... ].
DA170907 Aldri har det blitt brukt så mye oljepenger som under Høyre-leder og statsminister Erna Solbergs første regjering.
DA170907 - Vi kommer fortsatt til å fase inn oljepenger i årene som kommer.
DA170907 * Sentralbanksjef Øystein Olsen kommenterte dette i sin årstale i februar 2017 : Nivået på bruken av oljepenger har nådd 8 prosent av BNP for Fastlands-Norge [... ].
DA170906 Høyre vil ikke gi noe konkret svar på hvordan partiet vil finansiere det som er varslet som lavere bruk av oljepenger og reduserte skatter, blant annet i form av kutt i formueskatten.
DA170905 | Solberg advarte mot økonomisk oljedoping, bruker 60 prosent mer oljepenger
DA170905 Det var i boka « Mennesker, ikke milliarder » fra 2011 at Høyre-lederen advarte mot et Norge på oljedop og fastslo at det ikke er mulig å fortsette å bruke oljepenger som Jens Stoltenberg og hans regjering.
AA170905 20 milliarder i skattekutt, tidligere har de finansiert det med oljepenger .
AA170905 | Solberg advarte mot økonomisk oljedoping, bruker 60 prosent mer oljepenger ¶ i 2011 kritiserte Erna Solberg de rødgrønne for å gjøre Norge for avhengig av oljepengene.
AA170905 Det var i boka « Mennesker, ikke milliarder » fra 2011 at Høyre-lederen advarte mot et Norge på oljedop og fastslo at det ikke er mulig å fortsette å bruke oljepenger som Jens Stoltenberg og hans regjering.
VG170904 Samtidig varsler statsministeren mindre bruk av oljepenger .
DN170904 Første gang norske oljepenger ble brukt til å kjøpe eiendommer fra den britiske kongefamilien var i 2013.
DA170904 Derfor er det viktigere nå enn før at jeg er med, sier Brundtland, og nevner skattelette og oljepenger som avgjørende faktorer for henne.
DA170904 - De siste fire årene har det blitt lagt vekt på skatteletter, og det har blitt brukt oljepenger til det.
AP170904 Det koster penger, og mange av pengene kommer fortsatt til å være oljepenger .
VG170902 Men det handler mest av alt om at Høyre regjerer sammen med Frp, som alltid har hatt som uttalt politikk at de vil bruke mer oljepenger enn alle andre.
VG170902 Ingen regjering har brukt mer oljepenger enn dem.
VG170830 Men utviklingen krever mer og mer bruk av oljepenger , og det blir stadig vanskeligere å komme seg ut av.
VG170830 Dosen med oljepenger blir større og større når slarket i maskineriet blir mer påtakelig.
VG170830 Oljepenger kan brukes til tiltak som fremmer arbeid, for eksempel til å betale mellomlegg for jobbtrening.
DB170830 Der regjeringen bruker oljepenger som fulle Høyre-folk, for å sitere Jan Arild Snoen, er ungdomspolitikerne nøkterne.
DB170829 Solberg-regjeringen har brukt historisk mye oljepenger i den inneværende perioden, men er forsiktig med å love for mye denne gang.
AP170829 I det alternative budsjettet vårt bruker vi mindre oljepenger enn de andre partiene, men får det likevel til å gå i hop, fordi vi prioriterer annerledes.
DB170828 Den viktigste grunnen til at hans regjering har kunnet kutte skattene uten å kutte i vår felles velferd, er at de har brukt mye mer oljepenger enn noen før dem.
DB170828 De har brukt ekstremt mye oljepenger .
DB170826 Frp og Høyre har brukt rekordmye oljepenger for å unngå å prioritere.
DB170825 Finansminister Siv Jensens forklaring er at oppturen skyldes regjeringens klassiske motkonjunkturpolitikk : Rekordforbruk av oljepenger har fått fart på økonomien igjen.
VG170824 Vi har lenge advart mot en altfor ekspansiv bruk av oljepenger .
NL170824 Øse ut stadig mer oljepenger .
NL170824 Regjeringa har smurt sine budsjetter med oljepenger , heller enn å ta tøffe prioriteringer.
VG170823 Den er snarere rødlilla, presset av vekten av det overdimensjonerte sugerøret som søler og spruter oljepenger inn i alle områder i norsk økonomi.
DN170823 Det er litt merkelig at debatten ikke handler mer om hvorvidt den økningen i bruken av oljepenger har vært den riktige, sier Aamdal.
DB170823 Selv når statsbudsjettene vasser i oljepenger er det noen som implisitt får mindre når noen får mer.
DB170823 På plussiden finner man veksten i skatteinntekter og økningen i tilgjengelige oljepenger siden fjoråret.
DB170823 I tillegg taler sterkere vekst i norsk økonomi for mer sparsommelig bruk av oljepenger .
AA170823 Det er litt merkelig at debatten ikke handler mer om hvorvidt den økningen i bruken av oljepenger har vært den riktige, sier Aamdal.
DN170822 Regjeringen har i sine budsjetter forsøkt å stimulere en hardt presset norsk økonomi med økt bruk av oljepenger .
DB170815 - Ordet « nødvendig » handler om at det ikke lenger bare er å pøse på med oljepenger , som Høyre/Frp-regjeringen har gjort.
AP170815 Vi kommer til å fortsette å fase oljepenger inn i norsk økonomi i all overskuelig fremtid.
AP170815 I de fire gylne årene fra 2014 til 2017 har Jensen økt bruken av oljepenger med 20 milliarder kroner hvert år, regnet i faste 2017-kroner.
AP170815 Handlingsregelen for å bruke oljepenger er endret fra 4 prosent av fondet til 3 prosent av fondet.
AP170815 Den årlige strømmen av ferske oljepenger fra borehullene og inn i statskassen er omtrent halvert etter at Jensen startet som finansminister høsten 2013.
AP170815 Bjørnland er professor ved Handelshøyskolen BI og dypt engasjert i debatten om oljepenger .
AP170815 Vi kommer til å forsette å fase oljepenger inn i norsk økonomi i all overskuelig fremtid.
AP170815 I de fire gylne årene fra 2014 til 2017 har Jensen økt bruken av oljepenger med 20 milliarder kroner hvert år, regnet i faste 2017-kroner.
AP170815 Handlingsregelen for å bruke oljepenger er endret fra 4 prosent av fondet til 3 prosent av fondet.
AP170815 Den årlige strømmen av ferske oljepenger fra borehullene og inn i statskassen er omtrent halvert etter at Jensen startet som finansminister høsten 2013.
AP170815 Bjørnland er professor ved Handelshøyskolen BI og dypt engasjert i debatten om oljepenger .
DN170814 Det er nødvendig fordi vi står overfor oppgaver i landet vårt nå som vi ikke kan fortsette å pøse på med enda mer oljepenger .
DB170814 - Det er nødvendig og rettferdig, fordi vi står overfor oppgaver vi ikke kan løse ved å pøse på med mer oljepenger .
DB170814 De to statsministerkandidatene var naturlig nok hovedpersoner i første bolk, Erna Solberg har kuttet stort i skattene og brukt mye oljepenger for å finansiere det.
AA170814 - Økt skatt er nødvendig, fordi vi står overfor noen oppgaver i landet vi ikke kan løse med enda mer oljepenger , sa Støre.
DN170813 Acer Predator XB321HK ¶ | Oljepenger til Korea ¶
DN170811 Foto : Fartein Rudjord ¶ | Oljepenger til Korea ¶
VG170810 Offentligheten er full av politikere uten praktisk erfaring, kommentatorer i halvstatlig sektor, kulturelite som krever « noen andre penger » enn oljepenger som kunststipend, forskere som teoretiserer om skatt.
VG170810 Vi kan ikke løse problemer med oljepenger lenger.
DB170809 - Hvis det er en som har lent seg på oljepenger , er det Erna Solberg.
VG170806 Høyre og Frp skal kutte mellom 20 og 50 milliarder i skattene, og når vi ikke kan fase inn stadig mer oljepenger slik de har gjort er det en uansvarlig kurs som gir grunn til å bytte dem ut, sier Støre.
DA170804 H/Frp-regjeringen har vist handlekraft og brukt oljepenger for å støtte opp under arbeid, aktivitet og omstilling, sier finansministeren.
DA170804 - Sammen med en forsvarlig bruk av oljepenger gir det et godt utgangspunkt for å møte fremtidige utfordringer, mener Jensen.
DA170804 - Når man bruker så mye oljepenger nå er det også mindre rom for å stimulere økonomien i kommende nedgangstider.
DA170804 - Dersom vi hadde fortsatt å fase inn oljepenger i samme tempo som Høyre og Frp har gjort i regjering, så ville pensjonsfondet vært tomt tidlig på 2040-tallet, sier Støre og viser til utregninger gjort av NHO.
DB170803 Det er også verdt å minne om at en av grunnene til at regjeringens politikk nå slår bedre ut på mål som inkluderer offentlige tjenester er den sterke veksten i bruken av oljepenger .
DA170803 - Desto større budsjettunderskudd som i dag må dekkes av oljepenger , desto mer hold er det i påstanden om at politikerne bruker opp velferden til Rainuzzos generasjon, mener Mi Ah Schøyen, forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA.
DA170803 - Desto større budsjettunderskudd som i dag må dekkes av oljepenger , desto mer hold er det i påstanden om at politikerne bruker opp velferden til Rainuzzos generasjon, mener Mi Ah Schøyen, forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA.
DB170802 ¶ OLJEPENGEBRUK : Siv Jensen påstår blant annet at regjeringen ikke har fått kritikk for å ha brukt for mye oljepenger .
DB170802 Perspektivmeldingen som hun selv har lagt frem, er heller ikke enig i at hun kan fortsette å bruke oljepenger i samme tempo.
DB170802 I tillegg påstår hun at regjeringen ikke har fått kritikk for å ha brukt for mye oljepenger .
DB170802 I Stortinget har hele opposisjonen, inkludert KrF og Venstre, ment at regjeringen bruker for mye oljepenger .
DB170802 Det er også en av grunnene til at regjeringen har brukt langt mer oljepenger enn den burde.
DB170731 Norge tjener mer oljepenger med mindre klimagassutslipp per krone.
VG170728 - Det skal fases oljepenger inn i norsk økonomi med mindre Ap vil skjerpe skattene unødvendig da.
VG170724 Reddet av oljepenger
VG170722 - Regjeringen bruker hundre milliarder kroner mer i oljepenger og gir skattelettelser til de rikeste.
DN170720 Høyre og Frp har kunnet gjennomføre skattekutt og dekke regningen med å pøse inn mer oljepenger .
DA170708 - Utrolig hva litt oljepenger har fått til, ler han, og setter seg på sin transportable hvilestol.
AP170705 Kort og godt i dag handler om oljepenger , akser i politikken og forskjellen på en sjømil og en nautisk mil.
AP170705 juli fastholder professor Klaus Mohn at oljepenger ikke er som andre penger.
AP170629 Norwegian, barnehagepolitikk, bussjåfører og oljepenger .
AA170627 Regjeringen kan heller ikke fortsette å smøre økonomien med oljepenger på samme måte som den har gjort, ifølge NHO.
AP170625 - Er årsaken at Regjeringen har brukt for lite oljepenger for å holde opp farten i økonomien ?
AP170625 - Er årsaken at Regjeringen har brukt for lite oljepenger for å holde opp farten i økonomien ?
BT170624 Mengden oljepenger som brukes, må ses i forhold til fondets størrelse.
BT170624 Med andre ord kommer innfasingen av oljepenger til å bli lavere fremover.
AP170624 Vi må skru ned bruken av oljepenger , og venne oss til at vi bare har skatteinntektene til rådighet.
AP170624 Vi må altså skru ned både forventningene og bruken av oljepenger , og gradvis venne oss til at vi, som andre land, bare har de vanlige skatteinntektene til rådighet.
AP170624 Vi må skru ned bruken av oljepenger , og venne oss til at vi bare har skatteinntektene til rådighet.
AP170624 Vi må skru ned bruken av oljepenger , og venne oss til at vi bare har skatteinntektene til rådighet.
VG170623 Når omstilling og reform har uteblitt, handler det om at vi har hatt så mye oljepenger .
SA170621 Følgelig er det ikke rom for å bruke mer oljepenger .
AP170618 At det gir rom for å bruke 4 milliarder kroner mer på statsbudsjettet gjennom handlingsregelen for å bruke oljepenger .
DN170615 - Ettersom man nå erkjenner at bruken av oljepenger over offentlige budsjetter kommer til å være relativt stabil som andel av bnp i årene fremover, er det ikke lenger noen grunn til at Norge skal ha et høyere inflasjonsmål enn våre naboland.
VG170606 Og særlig nå, etter advarslene som har kommet om risikoen ved økt bruk av oljepenger , sier Strøm, som nå er tilknyttet analyseselskapet Vista.
NL170522 I et land dopet av oljepenger er det lett å glemme de problem, dilemmaer, konflikter og allianser som ligger bak framgangen for nasjonalstaten.
AA170513 Mange vil nok hevde at dagens unge vokser opp i et lykkeland med curlingforeldre, sølvskje i munnen og med barnetrygd og oljepenger på bok.
VG170512 Regjeringen gjør et stort nummer av at de i revidert budsjett vil bruke noe mindre oljepenger enn de selv la til grunn i statsbudsjettet for 2017.
VG170512 Men uansett om regjeringen er rød eller blå kan vi ikke fortsette å øke bruken av oljepenger .
VG170512 TOMT : Marianne Marthinsen - her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre - beskylder regjeringen for å ha tømt handlingsrommet for mer oljepenger .
VG170512 Marthinsen i Ap mener Jensen og Solbergs overforbruk av oljepenger er en viktig grunn til at bråstoppen kommer 18 år for tidlig.
VG170512 Jensen legger til at regjeringen har brukt riktig mengde oljepenger til riktig tid, og viser til at det verste oljeprisfallet på 30 år kom på deres vakt.
VG170512 I 16 år har politikerne på Stortinget økt bruken av oljepenger hvert eneste år, fra 17,5 milliarder kroner i 2001, og opp til 220,9 milliarder kroner i år.
VG170512 Høsten 2014 lå det an til at det kunne fases inn stadig mer oljepenger helt fram til 2035.
VG170512 - Regjeringen har hvert år brukt mindre enn 3 prosent av fondsverdien, til tross for at vi har brukt ekstra oljepenger for å bekjempe ledighet.
VG170512 - Poenget med handlingsregelen er å bruke oljepenger i et fornuftig og bærekraftig tempo.
VG170512 Meyer mener det har vært riktig å bruke mer oljepenger i perioder med krise i økonomien, i finanskrisen og krisen som oppsto med fallet i oljeprisen.
VG170512 Eks-statsråd Morten Andreas Meyer ( H ) svinger pisken over regjeringen og Stortinget, etter at handlingsrommet for økt bruk av oljepenger er borte, og oljefesten er over.
VG170512 Der slås det fast at det ikke er rom for ytterligere økning i bruken av oljepenger .
VG170512 « Når det gjelder skatt, er vi uenige med Høyre og Frp som deler ut milliarder i skattekutt til dem som har mest fra før, samtidig som de bruker rekordmye oljepenger .
SA170512 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har brukt oljepenger i massevis de siste fire årene.
SA170512 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har brukt oljepenger i massevis de siste fire årene.
DB170512 Som sentralbanksjef Øystein Olsen påpekte i et intervju med NRK i februar : « Nivået på bruk av oljepenger har nådd åtte prosent av verdiskapingen for Fastlands-Norge ».
DB170512 Om lag en femtedel av statens utgifter vil i år dekkes av oljepenger .
DA170512 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Oljepenger
AP170512 Mer oljepenger ingen nyhet ¶
AP170512 Bruken av oljepenger har økt fra 138 milliarder kroner i 2013 til 221 milliarder kroner i år, regnet i faste 2017-kroner.
AP170512 - Det at vi faser oljepenger inn i økonomien er jo ingen nyhet.
AA170512 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har brukt oljepenger i massevis de siste fire årene.
DN170511 Regjeringen reduserer årets bruk av oljepenger med 4,7 milliarder kroner til 220,9 milliarder kroner.
DN170511 Ifølge handlingsregelen for innfasing av oljepenger bør den årlige oljepengebruken over tid ikke være høyere enn den langsiktige realavkastningen i fondet.
DN170511 Bruken av oljepenger i år blir lavere enn regjeringen opprinnelig la opp til i statsbudsjettet i fjor høst, slik DN skrev tidligere denne uken.
DN170511 Oljepenger
DN170511 Sammenlignet med Stoltenberg-regjeringen bruker Høyre/Frp-regjeringen vesentlig mer oljepenger .
DN170511 | NTB : Regjeringen bruker mindre oljepenger i revidert budsjett ¶
DN170511 Regjeringen reduserer årets bruk av oljepenger med nær fem milliarder kroner, ifølge NTB.
DN170511 Målet er å få frem den faktiske underliggende bruken av oljepenger , uten at bildet forstyrres av for eksempel midlertidig lav skatteinngang eller forbigående høye utgifter til arbeidsledighetstrygd.
DN170511 Ifølge handlingsregelen for innfasing av oljepenger bør den årlige oljepengebruken over tid ikke være høyere enn den langsiktige anslåtte realavkastningen i Oljefondet.
DN170511 Bruken av oljepenger i år blir lavere enn regjeringen opprinnelig la opp til i statsbudsjettet i fjor høst.
DN170511 NTB : Regjeringen bruker mindre oljepenger i revidert budsjett ¶
DB170511 Statens viktigste inntektskilde er imidlertid ikke oljepenger , men folk i arbeid.
DB170511 Om lag en femtedel av statens utgifter vil i år dekkes av oljepenger .
DA170511 Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.
DA170511 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mye oljepenger i en tid hvor økonomien sliter i motvind.
BT170511 FÅR PENGER : Mindre oljepenger til tross, regjeringen setter av penger til å pusse opp Statsraad Lehmkuhl.
AP170511 | Siv Jensen kutter bruken av oljepenger med 4,7 milliarder kroner ¶
AP170511 Nå regner Regjeringen altså å klare det med mindre oljepenger .
AP170511 Kutter bruken av oljepenger
AP170511 Alt dette summerer seg opp til at Siv Jensen kan kutte den planlagte bruken av oljepenger med 4,7 milliarder kroner.
AP170511 Likevel øker hun bruken av oljepenger med 24 milliarder kroner fra i fjor til i år.
AP170511 Hun trenger minde oljepenger for å få budsjettet i balanse, ¶
AP170511 Hun kan levere et kraftig kutt i bruken av oljepenger , regnet i forhold til det opprinnelige 2017-budsjettet.
AP170511 Derfor : bruken av oljepenger i år blir justert ned fra 225,6 milliarder kroner til 220,9 milliarder kroner.
AP170511 Selv om lavere utgifter til lønn og pensjoner smører budsjettet, setter Regjeringen Solberg enda en gang rekord i bruken av oljepenger i år.
AP170511 Selv om lavere utgifter til lønn og pensjoner smører budsjettet, setter Regjeringen Solberg enda en gang rekord i bruken av oljepenger i år.
AA170511 Ledigheten vil falle, økonomien er i bedring og regjeringen bruker mindre oljepenger enn anslått.
AA170511 | Kutter bruken av oljepenger
AA170511 Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.
AA170511 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mye oljepenger i en tid hvor økonomien sliter i motvind.
SA170510 Men i tråd med at utsiktene nå er lysere, mener både Aftenposten og DN å vite at bruken av oljepenger blir noe redusert i det reviderte budsjettet.
NL170510 Men i tråd med at utsiktene nå er lysere, mener både Aftenposten og DN å vite at bruken av oljepenger blir noe redusert i det reviderte budsjettet.
DA170510 Men i tråd med at utsiktene nå er lysere, mener både Aftenposten og DN å vite at bruken av oljepenger blir noe redusert i det reviderte budsjettet.
AP170509 | Siv Jensen kutter årets bruk av oljepenger i revidert budsjett ¶
AP170509 Samtidig blir det rom for å kutte bruken av oljepenger .
AP170509 Mindre underskudd betyr derfor mindre bruk av oljepenger .
AP170509 Kutter oljepenger
AP170509 Gjennomgangen gir ferske tall som i sum går finansminister Siv Jensens vei : Hun får nye, disponible penger som gjør det mulig både å øke enkelte utgiftsposter og å kutte bruken av oljepenger i år.
AP170508 Summen av disse er slik at Regjeringen ikke trenger å øke bruken av oljepenger for å finansiere de nye forslagene i revidert budsjett.
AP170508 Men Regjeringen øker ikke bruken av oljepenger .
AP170508 Bruker ikke mer oljepenger
DN170507 Da må man i hvert fall ikke bruke mer oljepenger og øke stimulansene ytterligere, fortsetter han.
DA170505 Og Siv Jensen kunne også love at partiet kommer til å fortsette med å pøse oljepenger inn i norsk økonomi dersom den blåblå regjeringen får fortsette etter valget.
AP170505 Bruken av oljepenger skulle opp.
AP170505 Bruken av oljepenger skulle opp.
AA170505 Oljepenger
AA170505 Regjering bruker mye mer oljepenger enn før.
AA170505 Ifølge Frp-lederen skal nye år med Frp også sørge for at det skal bli mer penger til Forsvaret, enda mer penger til vei og samferdsel, enda mer bruk av oljepenger , mer privat velferd, strengere straffer og kutt i barnetrygden for utenlandske arbeidere i Norge som har barn bosatt i utlandet - det er budskap som går rett i kjernen av Frps politikk.
AP170503 Tilførsel av friske oljepenger fra Finansdepartementet etter at årets statsbudsjett har tatt sitt, eventuelt uttak av penger fra fondet for å balansere statsbudsjettet hvis de friske oljepengene ikke er nok.
AP170503 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har regnet på brutto tilførsel av oljepenger fra borehullene, avkastningen av pengene i oljefondet og statens årlige bruk av oljepenger .
AP170503 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har regnet på brutto tilførsel av oljepenger fra borehullene, avkastningen av pengene i oljefondet og statens årlige bruk av oljepenger.
AP170503 Faktisk er det heller slik at ymse finansministre opp gjennom årene har brukt langt mindre oljepenger enn det som har vært avkastningen, regnet i løpende milliarder kroner.
VG170430 For det betyr at Norge får en svært kostbar, lite omstillingsvennlig regjering som betaler mellomlegget med oljepenger .
SA170429 | Brukte mindre oljepenger enn ventet i fjor ¶
AA170428 | Brukte mindre oljepenger enn ventet i fjor ¶
VG170427 « Både vi og landets velgere bør derfor få vite i god tid før stortingsvalget om det er kommunene som skal ta regningen for skattekutt og utgiftsøkninger i en tid med mindre oljepenger , skriver Kåss i oppropet. - 320 ordførere og fylkesordførere har til nå skrevet under, blant dem åtte fra KrF, men ingen fra Høyre og Frp.
VG170426 Tidvis er det vært vanskelig å se at den blåblå regjeringen har noen grense for hvor mye oljepenger de er villige å glasere sine støttepartier i.
DA170424 Hun understreker at forskningen ikke bare handler om å tjene mest mulig oljepenger .
DB170421 Først har de brukt mye tid på å kritisere oss for å bruke for lite penger for å bekjempe ledighet, for så for å bruke for mye oljepenger for å bekjempe ledighet.
DB170421 - Hvis vi skal forholde oss til det handlingsregelen faktisk sier, om at ikke at spise opp fondet, men bare bruke av avkastningen, betyr det at veksten i bruk av oljepenger må kraftig ned, fortsetter Marthinsen.
AP170421 Wulfsberg mener slike utsagn gir et « mangelfullt » inntrykk av bruken av oljepenger .
AP170421 Vi kunne fått store innstramminger det ene året og høy bruk av oljepenger året etter, sier Wulfsberg.
AP170421 Skiftende regjeringer har brukt mye mindre oljepenger enn avkastningen i Oljefondet. 2000 milliarder er blitt liggende ubrukt.
AP170421 Nå har det aldri vært tanken at den årlige bruken av oljepenger skal følge den årlige avkastningen i fondet.
AP170421 I 2016 var et historisk år i oljepengebruken fordi bruken av oljepenger på statsbudsjettet var større enn de friske oljepengene som kom opp av borehullene.
AP170421 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett bakover til 1998 for å gjøre opp regnskap for statens bruk av oljepenger .
AP170421 For at det ikke skal koke over i norsk økonomi har bruken av oljepenger derfor ligget mye lavere enn 4 prosent de siste ti årene, men med et unntak for finanskriseåret 2009.
AP170421 Den helt grunnleggende tanken i bruken av oljepenger er dette : Bruk avkastningen i Oljefondet, men la selve fondet stå urørt.
AP170421 Bruken av oljepenger på statsbudsjettet var mye mindre enn avkastningen i fondet også i 2016.
AP170421 Andre hensyn enn handlingsregelen har bestemt bruken av oljepenger .
AP170421 - Også dette ville gitt for høy bruk av oljepenger i forhold til det økonomien tåler, sier Wulfsberg.
AP170421 - I fjor ble det for første gang tatt penger ut av fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet ( underskuddet på statsbudsjettet før bruk oljepenger , red.anm. ), sa Olsen.
AP170421 Wulfsberg mener slike utsagn gir et « mangelfullt » inntrykk av bruken av oljepenger .
AP170421 Vi kunne fått store innstramminger det ene året og høy bruk av oljepenger året etter, sier Wulfsberg.
AP170421 Skiftende regjeringer har brukt mye mindre oljepenger enn avkastningen i Oljefondet. 2000 milliarder er blitt liggende ubrukt.
AP170421 Nå har det aldri vært tanken at den årlige bruken av oljepenger skal følge den årlige avkastningen i fondet.
AP170421 I 2016 var et historisk år i oljepengebruken fordi bruken av oljepenger på statsbudsjettet var større enn de friske oljepengene som kom opp av borehullene.
AP170421 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett bakover til 1998 for å gjøre opp regnskap for statens bruk av oljepenger .
AP170421 For at det ikke skal koke over i norsk økonomi har bruken av oljepenger derfor ligget mye lavere enn 4 prosent de siste ti årene, men med et unntak for finanskriseåret 2009.
AP170421 Den helt grunnleggende tanken i bruken av oljepenger er dette : Bruk avkastningen i Oljefondet, men la selve fondet stå urørt.
AP170421 Bruken av oljepenger på statsbudsjettet var mye mindre enn avkastningen i fondet også i 2016.
AP170421 Andre hensyn enn handlingsregelen har bestemt bruken av oljepenger .
AP170421 - Også dette ville gitt for høy bruk av oljepenger i forhold til det økonomien tåler, sier Wulfsberg.
AP170421 - I fjor ble det for første gang tatt penger ut av fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet ( underskuddet på statsbudsjettet før bruk oljepenger , red.anm. ), sa Olsen.
AP170421 Wulfsberg mener slike utsagn gir et « mangelfullt » inntrykk av bruken av oljepenger .
AP170421 Vi kunne fått store innstramminger det ene året og høy bruk av oljepenger året etter, sier Wulfsberg.
AP170421 Skiftende regjeringer har brukt mye mindre oljepenger enn avkastningen i Oljefondet.
AP170421 Nå har det aldri vært tanken at den årlige bruken av oljepenger skal følge den årlige avkastningen i fondet.
AP170421 I 2016 var et historisk år i oljepengebruken fordi bruken av oljepenger på statsbudsjettet var større enn de friske oljepengene som kom opp av borehullene.
AP170421 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett bakover til 1998 for å gjøre opp regnskap for statens bruk av oljepenger .
AP170421 For at det ikke skal koke over i norsk økonomi har bruken av oljepenger derfor ligget mye lavere enn 4 prosent de siste ti årene, men med et unntak for finanskriseåret 2009.
AP170421 Den helt grunnleggende tanken i bruken av oljepenger er dette : Bruk avkastningen i Oljefondet, men la selve fondet stå urørt.
AP170421 Bruken av oljepenger på statsbudsjettet var mye mindre enn avkastningen i fondet også i 2016.
AP170421 Andre hensyn enn handlingsregelen har bestemt bruken av oljepenger .
AP170421 - Også dette ville gitt for høy bruk av oljepenger i forhold til det økonomien tåler, sier Wulfsberg.
AP170421 - I fjor ble det for første gang tatt penger ut av fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet ( underskuddet på statsbudsjettet før bruk oljepenger , red.anm. ), sa Olsen.
VG170416 En annen FN-rapport fra mars slår ifølge nyhetsbyrået AP fast at Sør-Sudans regjering bruker oljepenger på våpen mens landet er på vei inn i en sultkatastrofe.
VG170415 Men poenget er at det å bruke oljepenger til offentlige prosjekter ikke er en langsiktig resept på økt sysselsetting, sier sjeføkonomen.
BT170409 Det tunge flertallet av politikere vil derfor tyne så mye oljepenger ut av sokkelen som overhodet mulig.
AP170409 I dokumentet beskriver fondet sine forventninger til skattebetaling og skattetilpasning i de rundt 9000 selskapene fondet har investert oljepenger i.
AP170409 I dokumentet beskriver fondet sine forventninger til skattebetaling og skattetilpasning i de rundt 9000 selskapene fondet har investert oljepenger i.
AP170407 Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.
AP170407 Friske oljepenger tjent på salg av olje og gass satt inn i fondet av Finansdepartementet etter at statsbudsjettet har tatt sitt.
AP170407 For første gang er oppsamlet avkastning større enn oppsamlet tilførsel av friske oljepenger fra Finansdepartementet.
AP170407 | Oljepenger utgjør nå under halvparten av Oljefondet ¶
AP170407 Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.
AP170407 Friske oljepenger tjent på salg av olje og gass satt inn i fondet av Finansdepartementet etter at statsbudsjettet har tatt sitt.
AP170407 For første gang er oppsamlet avkastning større enn oppsamlet tilførsel av friske oljepenger fra Finansdepartementet.
AP170407 | Oljepenger utgjør nå under halvparten av Oljefondet ¶
AP170407 Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.
AP170407 Friske oljepenger tjent på salg av olje og gass satt inn i fondet av Finansdepartementet etter at statsbudsjettet har tatt sitt.
AP170407 For første gang er oppsamlet avkastning større enn oppsamlet tilførsel av friske oljepenger fra Finansdepartementet.
DN170404 - Det betyr vesentlig mindre oljepenger til statsbudsjettet.
DB170404 Statsministeren måtte tidlig svare for å ha brukt mye oljepenger .
AP170404 - Det betyr vesentlig mindre oljepenger til statsbudsjettet.
DA170401 Jeg mener det er viktig å fremme en politikk som kombinerer utdanning, næring og miljø for å skape nye inntektsmuligheter slik at vi slipper å bruke så mye oljepenger .
DA170401 Regjeringens viktigste budskap er at det fra 2030 ikke er samsvar mellom inntekter, utgifter og bærekraftig bruk av oljepenger .
AP170331 Et parti som vil bruke mindre oljepenger enn andre, og ikke øke skattenivået, kan umulig få penger nok til å gjennomføre et program som til en viss grad fortoner seg som en ønskeliste fra mange grupperinger.
AP170330 | Skaper oljepenger krig ?
AP170330 | Skaper oljepenger krig ?
AP170330 Et parti som vil bruke mindre oljepenger enn andre, og ikke øke skattenivået, kan umulig få penger nok til å gjennomføre et program som til en viss grad fortoner seg som en ønskeliste fra mange grupperinger.
DN170329 Klimalov, oljepenger , likestilling og kostnader ved innvandring.
DN170329 I stedet blir det oljepenger og lange linjer som preger sakene i de to statsrådsmøtene som gjenstår før påskestillheten senker seg.
BT170327 Vi trenger modige politikere som ikke løser problemer ved å bruke flere oljepenger .
BT170327 Og blir den det, trenger vi modige politikere som ikke løser problemer ved å bruke flere oljepenger , men som gjennomfører de reformene som må til.
AA170325 Når regjeringen i de neste 6 månedene kommer til å skryte av at de har bevilget mer til alle gode formål samtidig, som det er gitt store skattelettelser til de som har mest, er det fordi de har brukt mer oljepenger enn noen andre før dem i historien.
DB170319 Vi har mindre oljepenger i våre alternative budsjetter enn Arbeiderpartiet, kontrer Holmås.
AP170319 - SV er det partiet på Stortinget som bruker minst oljepenger i våre alternative statsbudsjetter.
DB170318 - SV er det partiet som bruker minst oljepenger i våre alternative budsjetter, så det er ikke en helt korrekt observasjon av Tor-Arne, svarer Lysbakken.
DA170318 Oljepenger : Regjeringen strammer inn handlingsregelen fra 4 til 3 prosent av oljefondets avkastning.
AA170318 Regjeringen i Sør-Sudan bruker oljepenger på våpen samtidig som landet er på vei inn i en sultkatastrofe, viser en FN-rapport.
AA170318 Også om oljepenger til jernbaneutbygging, et eget og svært ambisiøst mål for norske utslippsreduksjoner og avkriminalisering av narkotikabruk ligger det an til spennende voteringer søndag formiddag.
AA170318 Voteringen om oljepenger til jernbane finner sted søndag. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Voteringen om oljepenger til jernbane finner sted søndag.
BT170317 En dør som er kjøpt, betalt og pusset opp tre-fire ganger for oljepenger .
DA170316 Om problemet med manglende fordeling ikke kommer til syne fordi vi bare bruker mer oljepenger , så bør vi gjøre noe med det.
VG170315 Dette er i stor grad finansiert med oljepenger .
DN170314 Statsministeren sier at tiden er over for sterk vekst i bruken av oljepenger .
DN170314 Det er også litt handlingsrom igjen fra innfasingen av oljepenger .
DN170314 Innstrammingen av handlingsreglene for bruk av oljepenger er en av grunnene til at sjefstrateg Jostein Tvedt mener det er på tide å senke inflasjonsmålet, skriver Finansavisen.
DN170314 Da det ble satt til 2,5 prosent i 2001 var innfasing av oljepenger hovedargumentet.
AA170314 Innstrammingen av handlingsreglene for bruk av oljepenger er en av grunnene til at sjefstrateg Jostein Tvedt mener det er på tide å senke inflasjonsmålet, skriver Finansavisen.
AA170314 Da det ble satt til 2,5 prosent i 2001 var innfasing av oljepenger hovedargumentet.
VG170313 BERLIN ( VG ) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Høyre ikke kan fortsette å kutte skattene og bremse økningen i bruk av oljepenger , og samtidig investere tungt i vei, jernbane og forsvar.
AP170313 » Dermed er handlingsregelens mulige bruk av oljepenger redusert med en fjerdedel.
AP170313 På 2018-budsjettet må bruken av oljepenger holdes uendret, gitt at Regjeringen følger sin nylig innstrammede handlingsregel.
AP170313 På 2018-budsjettet blir det ikke ekstra oljepenger til gode formål.
AP170313 Ikke mer oljepenger
AP170313 I sin regjeringstid har Solberg økt bruken av oljepenger slik : ¶ 2014 : 21,5 milliarder kroner mer enn året før ¶ 2015 : 20,1 milliarder mer ¶ 2016 : 32,3 milliarder mer ¶ 2017 : planen på budsjettet er å bruke 15,1 milliarder mer enn i fjor ¶
AP170313 Her kan du lese om utvalget som har sett på bruken og forvaltningen av oljepenger : ¶ 75 milliarder tatt bort ¶
AP170313 Fra 2001 har den såkalte handlingsregelen vært retningslinjen for bruken av oljepenger på statsbudsjettet.
AP170313 Fakta : Bruke oljepenger
AP170313 En tilsvarende rekke med 3 prosent av Oljefondet viser at det ikke i noe år i den nye stortingsperioden blir ekstra oljepenger til budsjettet, bortsett fra en milliard eller to.
AP170313 Budsjettfest med oljepenger
AP170313 Oljepenger er på én måte ikke som andre penger på statsbudsjettet.
AP170312 Så mye høyere måtte skattene være hvis dagens utgifter på statsbudsjettet skulle ha vært finansiert uten oljepenger .
AP170310 - Jeg tror først og fremst det er uttrykk for at Høyre ikke ønsker en valgkamp om det de har brukt mest penger på, at de ikke ønsker diskusjon om de mer kontroversielle siden av egen politikk, sier han og snakker om store skattelettelser finansiert gjennom en « vanvittig bruk av oljepenger ».
VG170309 25 prosent går inn for å redusere tilbudet, mens 22 prosent vil øke bruken av oljepenger .
DB170309 Regjeringen brukte ikke bare rekord-mye oljepenger ( det gjør tross alt alle regjeringer de fleste år siden oljefondet stadig vokser ).
DB170303 Bruken av oljepenger må bremses.
AA170302 Til forskjell fra de rødgrønne har ikke regjeringen bare vært opptatt av hvor mye oljepenger vi har brukt, men til hva.
AA170302 Samtidig var det bred enighet i Norge da handlingsregelen ble laget om at det ikke bare er viktig hvor mye oljepenger vi bruker, men hva vi bruker dem på.
AA170302 Den sier ikke at det ikke skal brukes oljepenger , men at olje- og gassinntektene gradvis skal innfases i norsk økonomi.
VG170301 | Varsom bruk av oljepenger
VG170301 Viktigere enn fordelingen av aksjer og obligasjoner er at vi demper bruken av oljepenger .
VG170301 I den økonomiske politikken må vi uansett holde igjen på bruken av oljepenger .
VG170301 * 1 Jens Stoltenberg er som tidligere statsminister, finansminister og olje- og energiminister blant annet arkitekten bak den såkalte handlingsregelen som definer hvor mye staten kan bruke av oljepenger , og en rekke andre reformer i norsk miljø- og energipolitikk.
AP170228 Oljefondet har likevel en stor indirekte betydning for folks inntekter ved at mye oljepenger blir brukt på statsbudsjettet til å lønne offentlig ansatte i skole, helse og omsorg.
AP170228 Lavere oljepriser har gjort det slutt på at fondet netto får tilført nye, friske oljepenger fra Finansdepartementet.
AP170228 I fjor brukte finansminister Siv Jensen 95,7 milliarder kroner mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som kom opp som friske oljepenger fra borhullene.
AP170228 I fjor brukte finansminister Siv Jensen 95,7 milliarder kroner mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som kom opp som friske oljepenger fra borhullene.
AP170228 Oljefondet har likevel en stor indirekte betydning for folks inntekter ved at mye oljepenger blir brukt på statsbudsjettet til å lønne offentlig ansatte i skole, helse og omsorg.
AP170228 Lavere oljepriser har gjort det slutt på at fondet netto får tilført nye, friske oljepenger fra Finansdepartementet.
AP170228 I fjor brukte finansminister Siv Jensen 95,7 milliarder kroner mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som kom opp som friske oljepenger fra borhullene.
AP170228 I fjor brukte finansminister Siv Jensen 95,7 milliarder kroner mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som kom opp som friske oljepenger fra borhullene.
AP170227 Regjeringen senker forventningen til avkastningen og snevrer inn rommet for bruken av oljepenger : ¶
AP170225 - De svømmer i oljepenger og ser på dette som en god investering.
BT170220 Høyre- og Frp-regjeringen, med KrF og Venstres stemmer, har vedtatt rekordhøy bruk av oljepenger .
BT170220 PERSPEKTIV FRA FØRSTE RAD : Høyre- og Frp-regjeringen må starte bremsingen med å bruke mindre oljepenger .
AA170218 Stortingsrepresentanten fra Troms sier til Klassekampen at handlingsregelen gjerne må strammes inn, men at han vil skille mellom oljepenger til store investeringer og til drift, slik Frp lenge har foreslått.
VG170217 - Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av å legge til rette for at vi skal bruke oljepenger for å bygge landet.
DB170217 Renta har vært holdt på 0,5 i et år, mens regjeringen har brukt oljepenger som aldri før.
DB170217 Regelen har bundet politikerne til masten og forhindret overdreven bruk av oljepenger .
DB170217 Handlingsregelen må derfor tilpasses for å sikre at fondet ikke taper seg i størrelse og økonomien ikke oversvømmes av oljepenger .
VG170216 VG mener : « Vettløs bruk av oljepenger » ¶
VG170216 Simpelthen fordi den nåværende regjeringen har brukt uforsvarlig mye oljepenger for å kunne finansiere stadig større statsbudsjetter.
VG170216 Nivået på bruken av oljepenger har nådd åtte prosent av vårt brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge.
VG170216 Mindre bruk av oljepenger var et hovedpremiss i Olsens tale.
VG170216 Han hevdet at det var dagens regjering som fulgte intensjonen i handlingsregelen, i motsetning til forgjengernes planløse bruk av oljepenger .
VG170216 - Dersom vi fortsetter å bruke oljepenger i samme tempo som Høyre/Frp-regjeringen vil oljefondet tømmes i løpet av en generasjon, skriver han i en mail til VG via sin rådgiver.
VG170216 Regelen innebærer at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som tilsvarer den årlige avkastningen vi ved inngangen av året kan regne med å få fra SPU.
VG170216 Erna Solberg er uansvarlig i sin bruk av oljepenger - selv om hun nå endrer handlingsregelen.
VG170216 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg er uansvarlig i sin bruk av oljepenger - selv om hun nå endrer handlingsregelen.
VG170216 vil endre regelen, kan ikke Ap-lederen gi noe konkret løfte om hvor mye oljepenger han selv vil bruke dersom han blir statsminister etter stortingsvalget i høst.
DN170216 Torsdag ble det kjent at regjeringen foreslår å redusere « krittstreken » i handlingsregelen for bruk av oljepenger fra fire til tre prosent og at aksjeandelen i Oljefondet, økes til 70 prosent.
DN170216 Det var jo igjen veldig tydelig at nå må det være slutt på økning i bruk av oljepenger , så det var ingen veldig stor overraskelse denne gangen, sier Andresen.
DN170216 Bruken av oljepenger var det store temaet under talen.
DN170216 Bare få timer før Olsen skulle holde talen, ble det kjent at regjeringen foreslår å redusere « krittstreken » i handlingsregelen for bruk av oljepenger fra fire til tre prosent og at aksjeandelen i Oljefondet, økes til 70 prosent.
DN170216 Olsen mener det er stor risiko forbundet med å fortsette å bruke oljepenger på nivå med det som er gjort de siste årene.
DN170216 Når sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag kveld snakker til en sal full av Norges beslutningstagere, er det blant annet bruken av oljepenger han legger vekt på.
DN170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel, er nivået for bruken av oljepenger som andel av BNP.
DN170216 I talen sin påpeker Olsen at i år vil om lag en femtedel av statens utgifter dekkes av en overføring fra fondet, og at nivået på bruken av oljepenger har nådd åtte prosent av bnp for Fastlands-Norge.
DN170216 I sitt siste budsjett før valget advarte også finansminister Siv Jensen sine etterfølgerne om at de ikke kan være i nærheten av å bruke like mye oljepenger som hun har gjort.
DN170216 Det er under handlingsregelen på fire prosent, som er anslått langsiktig realavkastning for fondet, men likevel tilsvarer det altså en betydelig økning i bruken av oljepenger .
DN170216 - Perioden med økt bruk av oljepenger bør være over, sier Olsen i årets tale.
DN170216 - Bruken av oljepenger bør bremses, sier Olsen i talen.
DN170216 Han kommer likevel med en liten advarsel om å tukle for mye med innrettingen på bruken av oljepenger .
DN170216 Han er ubekymret for at den sittende regjeringen strammer inn på kommende regjeringers mulighet til å bruke oljepenger .
DN170216 Det handler om hvordan vi skal forvalte penger, og fortsette å fase oljepenger inn i norsk økonomi, sier Jensen til DN etter pressekonferansen.
DN170216 Det at vi nå endrer på forventet realavkastning er jo ikke et signal om at vi ikke skal bruke oljepenger fremover.
DN170216 De siste årene har vi ikke diskutert hvor mye oljepenger vi faktisk bruker over statsbudsjettet, men hvor stor økningen skal være fra år til annet, sier Torvik.
DN170216 Handlingsregelen ble innført i 2001, og regulerer hvor mye oljepenger politikerne kan bruke hvert år.
DN170216 Der presenterte de to store nyheter om oljefondet og bruken av oljepenger .
DB170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
DB170216 Når de nå sier dette forut for perspektivmeldingen og stortingsvalget, så vil det få betydning for tempoet i innfasing av oljepenger , sier Dørum.
DB170216 Når oljeinntektene faller, investeringene reduseres og arbeidsledigheten øker eller stabiliserer seg på et relativt høyt nivå, vil det friste mer og mer å fortsette å pumpe oljepenger inn i økonomien.
DB170216 Men som sentralbanksjef Øystein Olsen påpekte i Norges Banks årstale, vil mer oljepenger gjøre vondt verre.
DB170216 Men samtidig fortsetter vi å blåse ut oljepenger for å løse problemene vi har her og nå.
DA170216 De har jo selv vist at det er vanskelig å holde seg i skinnet når det gjelder bruk av oljepenger , sier finanspolitisk talsperson i SV, Snorre Valen.
DA170216 - Alle prinsipper om handlingsregelen ligger fast, framholdt Solberg og la til at bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2017 tilsvarer akkurat 3 prosent av fondet.
DA170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 - Uansett er det all grunn til å advare mot innfasingstakten av oljepenger under dagens regjering.
BT170216 Derfor kan man ikke fortsette å bruke oljepenger i samme takt som man har gjort siden 2010, sier statsministeren.
BT170216 Budsjettet for 2017 baserer seg på tre prosent oljepenger .
BT170216 Derfor kan man ikke fortsette å bruke oljepenger i samme takt som man har gjort siden 2010, sier statsministeren.
BT170216 Budsjettet for 2017 baserer seg på tre prosent oljepenger .
AP170216 Å la en fast prosentsats av Oljefondet være retningsgivende for statsbudsjettet kalles handlingsregelen for å bruke oljepenger .
AP170216 Statsminister Solberg bremser veksten i bruken av oljepenger .
AP170216 Solberg sier at veksten i bruken av i Oljepenger ikke kan fortsette i samme tempo som etter 2001.
AP170216 Regjeringen går inn for å redusere rammen for det årlige uttaket av oljepenger fra 4 prosent til 3 prosent av Oljefondet.
AP170216 Men på pressekonferansen avviser Jensen å spekulere i hvordan det blir å lage statsbudsjett med det som kan bli et mye mindre ekstra oljepenger .
AP170216 Handlingsregelen for å bruke oljepenger åpner for å bruke 4 prosent av fondet hvert år. 60 prosent av fondet er plassert i aksjer.
AP170216 Han vil heller holde bruken av oljepenger fast som andel av samlet produksjon ( BNP ) i Fastlands-Norge.
AP170216 - Men viktigere enn valg av aksjeandel, er nivået for bruken av oljepenger som andel av BNP.
AP170216 Som alle år tidligere er Olsen også i år bekymret for den økende bruken av oljepenger på statsbudsjettet. 2016 var et merkeår i pengebruken.
AP170216 Sagt på en annen måte : Finansministeren bruke mer oljepenger enn det som kom inn fra Nordsjøen i løpet av året.
AP170216 Lav rente og økt bruk av oljepenger har mildnet vinteren.
AP170216 Lav rente og mer oljepenger har drevet omstillingene etter fallet i oljeprisen.
AP170216 Ikke mer oljepenger
AP170216 Finansministeren endret regelen for å bruke oljepenger .
AA170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
DN170215 Nivået på bruken av oljepenger har nådd 8 prosent av bnp for Fastlands-Norge, se figur 15.
DN170215 Men med et høyere nivå på bruken av oljepenger blir nedsiden større.
DN170215 Men et enda viktigere valg er hvilket nivå på bruken av oljepenger vi skal legge oss på.
DN170215 I startåret for beregningene er bruken av oljepenger 3 prosent av fondet- nær dagens nivå.
DN170215 I de gule søylene er bruken av oljepenger i startåret forutsatt å øke til 4 prosent- en velkjent størrelse.
DN170215 Bruken av oljepenger bør bremses ¶
DA170214 Handlingsregelen ble vedtatt i 2001 og har to hoveddeler : Hvor mye oljepenger vi bruker og hva vi bruker de på.
DA170214 Etter at vi fant det sorte gullet utenfor kysten, har norske politikere faset inn stadig mer oljepenger i økonomien.
DA170214 Den første grunnpilaren fastslår at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger over statsbudsjettet enn det som er forventet årlig avkastning.
DA170214 - Etter at vi fant det sorte gullet utenfor kysten, har norske politikere faset inn stadig mer oljepenger i økonomien, skriver Aleksander Stokkebø ( H ).
AA170214 Problemene ved fortsatt økt bruk av oljepenger er nemlig mange og store.
AA170213 For at det skal være oljepenger igjen til glede for fremtidige generasjoner, må statens pengebruk reduseres kraftig.
AP170210 LO stiller seg bak forslaget om å stramme inn i handlingsregelen for bruk av oljepenger .
AA170210 LO stiller seg bak forslaget om å stramme inn i handlingsregelen for bruk av oljepenger .
DB170208 Thøgersen-utvalget, nedsatt av dagens regjering, har også anbefalt en saktere innfasing av oljepenger inn i økonomien enn i dag.
DB170208 Oljepenger er i den sammenheng ikke tilstrekkelig, men ment som en sikkerhetsbuffer på veien.
AP170207 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AP170207 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AP170207 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
DB170206 Men troen på at vi bare kan øke innfasingen av oljepenger for å møte alle behov, den kan vi ikke legge til grunn, sier Støre.
AP170206 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
AP170206 Norges samlede oljeformue består av to deler : olje i bakken og oljepenger i fondet.
SA170130 Denne regjeringen har svekket fellesskapets inntekter og økt underskuddet ved å pøse inn oljepenger .
DN170130 Denne regjeringen har svekket fellesskapets inntekter og økt underskuddet ved å pøse inn oljepenger .
DB170130 Denne regjeringen har svekket fellesskapets inntekter og økt underskuddet ved å pøse inn oljepenger .
AP170130 Denne regjeringen har svekket fellesskapets inntekter og økt underskuddet ved å pøse inn oljepenger .
SA170129 Hardt arbeid og mindre oljepenger », skriver Anna Kvam.
SA170129 Hardt arbeid og mindre oljepenger .
AP170129 Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.
AP170129 - Hvorfor skal vi med åpne øyne plassere oljepenger i noe som gir ingen eller negativ avkastning og samtidig høy risiko ?
AP170129 Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.
AP170129 - Hvorfor skal vi med åpne øyne plassere oljepenger i noe som gir ingen eller negativ avkastning og samtidig høy risiko ?
DB170126 Så lenge vi har oljepenger å ta av, så er det mer sannsynlig at manglende inntekter for staten vil hentes fra oljefondet enn upopulære kutt i offentlig virksomhet og ytelser, akkurat slik den sittende regjeringen har gjort.
DN170125 Å gå til valg på å beholde milliardskattekutt og fortsette å bruke oljepenger i regjeringens tempo er økonomisk uansvarlig.
DN170122 Han trekker fram flere mulige faktorer, som bruk av oljepenger , mindre fall i oljeinvesteringene, et rentedrevet løft i boligbyggingen og et moderat lønnsoppgjør.
DB170110 Disse brukte mye oljepenger, i motsetning til Norge som har spart sine oljepenger .
DB170110 Disse brukte mye oljepenger , i motsetning til Norge som har spart sine oljepenger.
DN170103 Tharald Nustad mener oljepenger må investeres nå - for at Norge skal ta del i fremtiden.
DN170103 Tharald Nustad mener oljepenger må investeres nå - for at Norge skal ta del i fremtiden.
AP161204 - Egentlig er det ikke så mange kameler å snakke om, de har bare smurt oljepenger over hele fjøla, sier Jan Arild Snoen i Minerva.
AP161201 Økt aksjeandel skal motsvares av mindre andel oljepenger i omsettelige rentepapirer ( obligasjoner ).
AP161201 Derfor : I fremtiden er det mer å tjene ekstra på å plassere oljepenger i aksjer.
AP161118 Økonomiprofessor Steinar Holden utfordrer finansminister Siv Jensen i kjernen i handlingsregelen for å bruke oljepenger .
AP161118 Summa summarum kan Holdens nye og mer avanserte handlingsregel føre til at satsen for å bruke oljepenger blir rundt 2 prosent av fondet med dagens aksjenandel.
AP161118 Sentralbanksjef Øystein Olsen tok allerede i årstalen i februar 2012 til orde for å senke bruke av oljepenger til 3 prosent av fondet.
AP161118 Professor Steinar Holden vil kutte i Siv Jensens muligheter til å bruke oljepenger .
AP161118 IMFs råd betyr at finansminister Siv Jensen ikke kan forsette å øke bruken av oljepenger , regnet som andel av Oljefondet.
AP161118 IMF skriver at et en årlig pengebruk av oljepenger på statsbudsjettet som tilsvarer rundt 2,5 - 3 prosent av Oljefondet «... er nødvendig for å bevare oljeinntektene og å møte de langsiktige utfordringene på statsbudsjettet... ».
AP161118 Han vil stramme inn handlingsregelen for å bruke oljepenger .
AP161118 Etter handlingsregelen for å bruke oljepenger kan politikerne hvert år bruke inntil 4 prosent av fondet på statsbudsjettet.
AP161118 Dagens bruk av oljepenger tilsvarer 226 milliarder kroner fra Oljefondet.
AP161118 Anslaget for den langsiktige avkastningen i fondet er viktig fordi den leder over til handlingsregelen for å bruke av oljepenger på statsbudsjettet.
AP161109 I senteret kan de sette renten og forvalte oljepenger på liksom.
AP161006 Økt bruk av oljepenger har holdt farten opp i økonomien.
AP161006 Planlagt bruk av oljepenger på statsbudsjettet er knapt 226 milliarder kroner neste år.
AP161006 Neste år regner Regjeringen med å bruke oljepenger som tilsvarer 3 prosent av fondet.
AP161006 Han sier Regjeringen samtidig har holdt seg innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger .
AP161006 Fra 2013 til 2017 har den blå regjeringen økt bruken av oljepenger fra knapt 137 milliarder kroner til knapt 226 milliarder kroner.
AP161006 Regjeringen Solberg fortsetter dermed på den veien den la ut på straks den tiltrådte : Økningen i bruken av oljepenger har vært større enn under tidligere regjeringer.
AP161004 Bruken av oljepenger er økt fra 123 milliarder kroner i 2013 til knapt 206 milliarder kroner i år.
AP161003 Vi er i ferd med å nå toppen av den innfasingen av oljepenger vi kan ha, sa han til NTB før sommeren.
AP161003 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) vil sette ny rekord i bruk av oljepenger når hun legger fram forslaget til statsbudsjett torsdag, tror ekspertene.
AP161003 - Regjeringen har respondert på oljebremsen ved å bruke mer oljepenger i 2015, 2016 og trolig i 2017, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.
AP160830 Venstre har hele tiden kritisert Regjeringen for å bruke for mye oljepenger .
AP160830 Bruk av oljepenger - strid om kutt ¶
AP160818 Å bruke mer oljepenger har vært en viktig kampsak for Frp - men ikke for Høyre.
AP160818 Tall Aftenposten har fått fra Finansdepartementet viser følgende om hvor stor andel av budsjettene i stat og kommuner som finansieres av oljepenger : ¶
AP160818 Stortinget slutter opp om bruken av oljepenger som Regjeringen har lagt opp til.
AP160818 Og selv om Høyre har holdt løftet om ikke å bruke mer enn den såkalte handlingsregelen tilsier, har bruken av oljepenger skutt fart mens Siv Jensen ( Frp ) har sittet øverst i Finansdepartementet og styrt budsjettbalansen under Erna Solbergs ( H ) ledelse.
AP160818 Mengden oljepenger har økt kraftig etter at den Høyre-ledede regjeringen overtok regjeringsmakten.
AP160818 - Under vår regjering har vi dessuten dreid bruken av oljepenger mot vekstfremmende tiltak som satsing av infrastruktur, kunnskap og skattelette.
AP160818 - Det er ingen hemmelighet at Høyre og Frp har et ulikt syn på bruk av oljepenger .
AP160817 Hvor mye oljepenger skal de bruke ? parerte Støre.
AP160727 | Hvem er mest avhengig av oljepenger her i landet ?
AP160604 Noe av svaret på Høyres sans for å bruke oljepenger ligger nettopp i det korporative terrenget.
AP160604 Dagens bruk av oljepenger skviser nok ut privat sektor, slik som før i tiden, men finansieringen er annerledes.
AP160604 Dagens bruk av oljepenger skviser nok ut privat sektor, slik som før i tiden, men finansieringen er annerledes, påpeker Einar Lie.
AP160530 Vi sparer oljepenger til glede for fremtidige generasjoner, sier Olsen.
AP160530 Tirsdag legger sentralbanksjef Øystein Olsen bekymringene for overdreven bruk av oljepenger til side en stund.
AP160530 Staten bruker hvert år oljepenger på statsbudsjettet.
AP160530 Men så gikk det så bra med både oljeinntekter og fastlandsøkonomien at det ble oljepenger til overs.
AP160530 I år blir det for første gang tatt oljepenger ut av fondet for å dekke pengebruken på statsbudsjettet.
AP160530 I 1996 var han embetsmann i Finansdepartementet, og hadde nettopp utredet hvordan oljepenger til overs skulle behandles i statens regnskap og kontosystem.
AP160530 I 1990 var vi langt unna en situasjon med oljepenger til overs, sier han.
AP160530 Hver sjette utgiftskrone blir dermed finansiert med oljepenger
AP160530 Forarbeidene til loven oser av Finansdepartementets skrekk for at eventuelle oljepenger til overs skulle føre til løssluppen pengebruk i staten : ¶
AP160530 Bruken av oljepenger skulle skje innenfor statsbudsjettets trygge rammer.
AP160530 Bruken av oljepenger bør ikke øke videre, målt i forhold til fastlandsøkonomien, selv om det nå godt kan være godt begrunnet med en høy oljepengebruk i en omstillingsfase.
AP160530 Vi sparer oljepenger til glede for fremtidige generasjoner, sier Olsen.
AP160530 Tirsdag legger sentralbanksjef Øystein Olsen bekymringene for overdreven bruk av oljepenger til side en stund.
AP160530 Staten bruker hvert år oljepenger på statsbudsjettet.
AP160530 Men så gikk det så bra med både oljeinntekter og fastlandsøkonomien at det ble oljepenger til overs.
AP160530 I år blir det for første gang tatt oljepenger ut av fondet for å dekke pengebruken på statsbudsjettet.
AP160530 I 1996 var han embetsmann i Finansdepartementet, og hadde nettopp utredet hvordan oljepenger til overs skulle behandles i statens regnskap og kontosystem.
AP160530 I 1990 var vi langt unna en situasjon med oljepenger til overs, sier han.
AP160530 Hver sjette utgiftskrone blir dermed finansiert med oljepenger
AP160530 Forarbeidene til loven oser av Finansdepartementets skrekk for at eventuelle oljepenger til overs skulle føre til løssluppen pengebruk i staten : ¶
AP160530 Bruken av oljepenger skulle skje innenfor statsbudsjettets trygge rammer.
AP160530 Bruken av oljepenger bør ikke øke videre, målt i forhold til fastlandsøkonomien, selv om det nå godt kan være godt begrunnet med en høy oljepengebruk i en omstillingsfase.
AP160527 Det kommer ikke lenger friske oljepenger inn på Oljefondet.
AP160527 Det er lett å overse - ja, de fleste vet det vel ikke - at staten på begynnelsen av 1980-tallet brukte masse oljepenger .
AP160520 Sprengkraften ligger i at et slikt tak på uttak fra Oljefondet vil gjøre det slutt på store, årlige tilførsler av friske oljepenger til statsbudsjettet når Oljefondet ikke lenger kan ventes å vokse noe særlig.
AP160520 Konkret foreslår IMF at den årlige bruken oljepenger ikke bør utgjøre enn større andel av Oljefondet enn i år, 2,8 prosent.
AP160520 Fremskrittspartiet og Høyre har så langt kunnet finansiere skattelettelsene med økte tilførsler av oljepenger .
AP160512 I en slik situasjon burde en kunne forvente at en finansminister - eller statsminister - forklarte at den sterke veksten i bruken av oljepenger i denne stortingsperioden ikke kan fortsette.
AP160512 ET REGJERINGSOPPNEVNT UTVALG ledet av professor Øystein Thøgersen foreslo i fjor sommer at den årlige økningen i bruken av oljepenger burde begrenses til omtrent en femtedel av hva regjeringen Solberg hadde lagt seg på.
AP160511 | Siv Jensen forventer høyere ledighet, svakere vekst og vil bruke mer oljepenger
AP160511 Jeg tror man overvurderer hvilken stimulans 10 milliarder i økte oljepenger vil ha, fordi endel av dette er reduserte inntekter til staten, ikke økte utgifter.
AP160511 Den reviderte bruken av oljepenger for 2016 er 92,8 milliarder kroner under den såkalte 4-prosentbanen.
AP160511 Stadig mer oljepenger over statsbudsjettet ¶
AP160511 Regjeringen Solberg hvert år siden den tiltrådte har utmerket seg med å øke bruken av oljepenger mer enn tidligere regjeringer.
AP160511 Den vil betale omtrent en femtedel av utgiftene på statsbudsjettet med oljepenger , i alt 205,9 milliarder kroner ( målt ved strukturelt, oljekorrigert underskudd på budsjettet ).
AP160511 Regjeringen setter i Revidert nasjonalbudsjett en solid personlig rekord i bruken av oljepenger .
AP160511 Hun ville ikke angi noen øvre grense for bruken av oljepenger .
AP160511 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) foreslår i Revidert nasjonalbudsjett en større økning i bruken av oljepenger enn noen gang siden 2009, etter finanskrisen.
AP160511 Det er slutt på tilførsler av friske oljepenger til fondet, samtidig som avkastningen av investeringene synker. 3rd-party-bio ¶
AP160511 Dermed blir økningen i bruken av oljepenger og penger fra Oljefondet på nesten 40 milliarder kroner fra 2015 til 2016.
AP160511 Da blir det logisk at Revidert nasjonalbudsjett er fullt av advarsler mot fortsatt rask økning i bruken av oljepenger .
AP160509 Økningen i bruken av oljepenger kan snarere øke raskere enn noen gang før.
AP160509 Helt siden Regjeringen Solberg overtok etter valget i 2013, har økningen i bruken av oljepenger gått vesentlig raskere enn tidligere.
AP160422 - På snart tre år med sin egen partileder som finansminister, har det knapt skjedd noen ting i eldreomsorgen - og det på tross av at regjeringen har satt ny rekord i bruk av oljepenger , sier han.
AP160422 Han vedgår at Frp har blant de flittigste til å bruke oljepenger , og har også følgende pek til partiet.
AP160422 - Skattekuttene i denne perioden burde vært finansiert med budsjettkutt, i stedet for « å betale » skattelettene med oljepenger .
AP160409 Slik kristne misjonærer har sørget for å bygge kirker der de har kommet, sørger arabiske misjonærer med oljepenger for at moskeene blir flere og større.
AP160404 - Det må kuttes i noen velferdsgoder og vi må bruke mindre oljepenger .
AP160310 At Norge har penger på bok, og « handlingsregelen » som styrer hvor mye oljepenger som kan pumpes inn i økonomien, bidrar godt til at staten kan stabilisere økonomien og passe på at fallet ikke blir for hardt.
AP160309 Så mye oljepenger tror sentralbanksjefen at Regjeringen vil ta ut i år.
AP160309 Frem til i fjor hadde staten alltid masse oljepenger til overs etter å ha dekket underskuddet på statsbudsjettet.
AP160309 Det slutter ikke der : Oljefondet må avskrive alle håp om å få mer oljepenger fra staten.
AP160219 Uten muligheten til å gi mer gass med mer oljepenger , ville veksten vært enda dårligere.
AP160219 Tallene viser at mer oljepenger på statsbudsjettet sto for omtrent halvparten av den økonomiske veksten i fjor.
AP160219 Samtidig kan renten snart ikke kuttes mer og bruken av oljepenger på statsbudsjettet er i ferd med å nå taket.
AP160219 Da må vi enten bryte handlingsregelen om å bruke 4 prosent av Oljefondet eller trappe ned bruken av oljepenger
AP160213 Gjennomslaget for pessimismen var imidlertid lite, og mindre ettersom oljepenger begynte å strømme inn.
AP160213 Dagens sjef, Øystein Olsen innledet dristig, med å gi et råd som politikerne opplagt ikke ville ha, gjennom forslaget om å redusere handlingsregelen for bruk av oljepenger fra fire til tre prosent av kapitalen i Oljefondet.
AP160211 Ytre rammer• Norge blir mer likt andre rike land.• Produksjonen og investeringene i oljen flater ut.• Tilførselen av ferske oljepenger til staten blir lavere.• Vi går fra yngrebølge til eldrebølge.
AP160210 Ytre rammer• Norge blir mer likt andre rike land.• Produksjonen og investeringene i oljen flater ut.• Tilførselen av ferske oljepenger til staten blir lavere.• Vi går fra yngrebølge til eldrebølge.
AP160210 Lav vekst holdt skjult av oljepenger
AP160210 Høy oljepris og økende bruk av oljepenger har gitt høy inntektsvekst og maskert den lave veksten i produktiviteten, sier Rattsø ¶
AP160118 Mindre bruk av oljepenger
AP160113 Statens bruk av oljepenger på budsjettet andel av fondet er under 3 prosent.
AP160111 Ved massiv bruk av oljepenger kunne det kanskje vært unngått i en kort periode.
AP160111 Men lavere oljepris betyr jo det motsatte på lengre sikt : Staten får mindre å rutte med og må dermed bruke mindre oljepenger .
AP160111 Derfor er ikke mer oljepenger løsningen i det lange løp, sier Olsen.
AP160108 Regjeringen har fått tilslutning i Stortinget til å bruke stadig mer oljepenger .
AP160108 Regjeringen bruker mer oljepenger
AP160108 Målt i forhold til resten av økonomien har bruken av oljepenger steget hvert år siden 2012.
AP160108 Mer bruk av oljepenger betyr derfor økt etterspørsel.
AP160108 Mer oljepenger bidrar til å kompensere for noe av den etterspørselen som faller bort fordi oljeinvesteringene faller.
AP160108 Men det er ikke mulig å målrette den økte bruken av oljepenger mot den delen av økonomien ( les : Vestlandet ) som blir hardest rammet av oljenedturen. 5.
AP160108 Mellomrommet fylles med oljepenger .
AP160108 Finanminister Siv Jensen ble historisk høsten 2015 : ¶ Oljepenger skiller seg fra andre inntekter på statsbudsjettete ved at de ikke drar inn kjøpekraft fra skattebetalende bedrifter og personer.