SA171208 Mandag vil Ptil vil presentere sin ferskeste vurdering av sikkerhetssituasjonen i oljeindustrien for de cirka 120 gjestene på konferansen.
DN171207 God fart i oljeindustrien bidrar til omslaget.
DB171206 Sejersteds poeng i 1999 var at samspillet mellom politikk, forvaltning og næringsliv i oljeindustrien hadde resultert i en « petrolisering... av det offentlige med de rent forretningsmessige hensyn som de overordnete.
DB171205 Teknisk Museums utstilling om oljeindustrien er kjøpt og betalt av Shell, Statoil og Exxon Mobil Debatt ¶
DB171128 - Det er et paradoks at vår minister holder et innlegg hvor etterlatt inntrykk er at intet endrer seg i oljeindustrien .
DN171123 | Var jeg ung i dag, ville jeg blitt oljeingeniør ¶ ¶ Oljeindustrien vil kjempe om de nyutdannede, noe som vil gi hyggelig betingelser når man er ferdig utdannet.
SA171122 Oljedirektør Gunnar Berge legger fram årsrapporten for oljeindustrien for 2002, det siste året før OD ble delt.
SA171122 En gruppering dominert av pensjonerte mannlige akademikere med bakgrunn fra oljeindustrien og ulike universitets- og forskningsmiljøer.
DB171121 Da minner jeg om at det må skapes fjorten nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen for hver arbeidsplass vi mister i oljeindustrien .
VG171120 DOF ASA er et børsnotert offshoreselskap som hovedsakelig jobber med å bistå oljeindustrien globalt.
AP171114 Organisasjonene peker på at oljeindustrien ble gitt utvinningstillatelser i spesielt sårbare naturområder, og at oljeutvinningen her vil gi store klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.
BT171113 FOTO : Junge, Heiko / Scanpix ¶ Oljeindustrien på Vestlandet er vant til at vekslende regjeringer har hatt et godt øye til næringen.
AP171113 Det er ikke lett å si hva vi bør gjøre med oljeindustrien .
DA171110 - Ikke alle, men det er svært skuffende når politikere snur fra å være rimelig fornuftige til varme forsvarere av oljeindustrien .
DB171109 Til tross for motstand fra oljeindustrien innførte han økt skatt på oljeindustrien .
DB171109 Til tross for motstand fra oljeindustrien innførte han økt skatt på oljeindustrien.
AP171109 I denne situasjonen argumenterer oljeindustrien og en del politikere som om det er trygt å fortsette å forurense atmosfæren med store mengder klimagasser.
DB171103 Dagen han ble pågrepet skal han ha publisert et meningsinnlegg, der han skal ha skrevet at valget til den irakiske statsministeren om å ta tilbake Kirkuk var motivert av interessen til internasjonale oljeselskap, som tjener på å utvikle oljeindustrien i byen.
DN171031 - Ville vi tillatt at oljeutslipp kunne ta livet av 30 % av sjøfuglene hvert år uten at det skulle få konsekvenser for oljeindustrien ? spør biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.
DA171031 Fra nå av må oljeindustrien belage seg på å måtte jage marginer på samme måte som resten av industrien allerede har gjort i flere tiår.
DA171031 Norge er et av landene som har fått mye kritikk for sin subsidiering av oljeindustrien .
DA171031 KONFERANSE : Tidligere Obama-rådgiver advarer mot videre subsidiering av oljeindustrien . optimist : Verdensøkonomien blir hurtig renere og grønnere, og prisen på fornybar energi stuper, påpeker Brian Reese.
AP171031 Oljens dårlige rykte ¶ Oljeindustrien sliter i dag med et dårlig rykte.
AP171031 Men de som skal finne svar på hva Norge skal leve av etter oljen, står på skuldrene til oljeindustrien .
AP171031 - Tiden med superprofitt i oljeindustrien er kanskje over.
SA171025 De siste årene har problemene i oljeindustrien preget også denne byen, noe som først og fremst reflekteres i lavere skatteinngang.
AP171023 Kritikk fra Europarådet kunne få negative konsekvenser for gass- og oljeindustrien som var avhengig av investeringer fra Europa.
AP171023 Hverken Petroleumstilsynet eller miljømyndigheter har en slik rolle overfor oljeindustrien .
DA171021 * Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP171021 Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA171017 - Områdene det er snakk om er interessante for oljeindustrien fordi de allerede er åpnet for oljeaktivitet eller er attraktive for oljeindustrien .
DA171017 - Områdene det er snakk om er interessante for oljeindustrien fordi de allerede er åpnet for oljeaktivitet eller er attraktive for oljeindustrien.
DA171017 - Områdene det er snakk om er interessante for oljeindustrien fordi de allerede er åpnet for oljeaktivitet eller er attraktive for oljeindustrien .
DA171017 - Områdene det er snakk om er interessante for oljeindustrien fordi de allerede er åpnet for oljeaktivitet eller er attraktive for oljeindustrien.
DB171016 ¶ HARDE KOSTNADSKUTT : Men på digitalisering er det mer å gå på for oljeindustrien .
DB171016 ( Finansavisen ) : Oljeindustrien har gjennomført kraftige kostnadskutt for å tilpasse seg mye lavere oljepriser.
AP171016 - Jeg har snakket med ledere i oljeindustrien i Saudi-Arabia, og de har skjønt at de må diversifisere.
AP171015 - Jeg har snakket med ledere i oljeindustrien i Saudi-Arabia, og de har skjønt at de må diversifisere.
AP171015 - Jeg har snakket med ledere i oljeindustrien i Saudi-Arabia, og de har skjønt at de må diversifisere.
AA171009 Delstaten har også opplevd politisk motivert vold som følge av den lukrative oljeindustrien som en rekke ulike grupperinger ønsker kontroll over. ( ©NTB ) ¶
DA171004 - Fiskeflåten har måttet holde seg borte fra dette feltet i åtte-ni år fordi det er et viktig gyteområde for tobisbestanden, men så snart oljeindustrien trenger å få tilgang, får den det.
DA171004 - Fiskeflåten har måttet holde seg borte fra dette feltet i åtte-ni år fordi det er et viktig gyteområde for tobisbestanden, men så snart oljeindustrien trenger å få tilgang, får den det.
DN170928 Globalt sett ville vi være på et mye mye verre sted om vi la ned oljeindustrien i Norge.
DN170925 Optimismen på full fart tilbake i oljeindustrien ¶ ¶
DB170925 - Begynner oljeindustrien å satse på leting igjen, vil seismikkindustrien, kanskje verdens mest sykliske bransje, få seg et oppsving, legger han til.
DN170921 I 2019 oppjusteres anslaget for investeringsøkningen i oljeindustrien fra 5,1 prosent i juni-rapporten til 7 prosent i rapporten som ble lagt frem torsdag.
DN170918 Oljeindustrien kuttet over tre år 500 milliarder dollar, og mellom 30 og 40 prosent av alle ansatte.
VG170914 De tre partiene Høyre, Frp og Senterpartiet fikk en samlet oppslutning på henholdsvis 47 prosent ( Finnmark ), 54 prosent ( Troms ) og 55 prosent ( Nordland ) i de tre nordligste fylkene, så vi må anta at det er en interesse for å utvikle oljeindustrien i landsdelen.
AP170914 Mye har endret seg på tiårene som er gått siden Norge fikk den internasjonale oljeindustrien til å dele sine kunnskaper med oss. 1978 var året da overføringen av ekspertise kom i gang for alvor.
DB170911 Klima og Miljø : Venstres punkt én er å fortsatt sørge for vern av de sårbare områdene Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeindustrien .
VG170909 Hvis næringslivet får økt skatt, oljeindustrien får dårligere rammebetingelser og det skal bygges mindre vei, så risikerer vi at det skapes mindre verdier og færre arbeidsplasser.
VG170907 Jeg oppfordrer også alle som leser dette til å stemme på et parti som vil stoppe videre oljeaktivitet, og som i det minste prøver å ha en plan for hvordan vi kan fase ut den skadelige oljeindustrien så fort som mulig.
VG170907 Det jeg vil prøve å sammenligne her er måten slaveindustrien ble forsvart i Amerika og hvordan mange i våre dager på lignende måter forsvarer oljeindustrien og videreføringen av oljeaktiviteten i Norge.
AA170907 At teknologi fra oljeindustrien kan brukes i andre næringer, viser at mange norske teknologibedrifter er rustet for den omstillingen av næringslivet som vil tvinge seg fram når oljealderen ebber ut.
AA170905 - De nye energiformene lærer av oljeindustrien .
DN170904 | Optimismen på full fart tilbake i oljeindustrien
DN170904 Knudsen, mener oljeindustrien sender et sterkt signal om at bunnen er nådd.
DN170904 For første gang siden oljeprisfallet i 2014 ser lederne i oljeindustrien mer optimistisk på fremtiden enn kolleger i andre bransjer.
DN170904 En fersk konjunkturrapport fra Sparebank 1 SR-Bank viser at optimismen for alvor er tilbake i oljeindustrien .
DN170904 Optimismen på full fart tilbake i oljeindustrien ¶ - 100 prosent permisjon er en luksus du ikke bør unne deg ¶ ¶
DN170904 Optimismen på full fart tilbake i oljeindustrien
DN170904 Optimismen på full fart tilbake i oljeindustrien ¶ ¶
DA170904 Flere av kollegaene mine ble permittert, og i løpet av tre år forsvant 50.000 jobber i oljeindustrien .
AP170904 Selv om det er en viss optimisme å spore i oljeindustrien akkurat nå, må Norge belage seg på fortsatt synkende inntekter fra næringen, en utvikling som har pågått i noen år.
AP170904 Da Norge i sin tid ble forvandlet til verdens rikeste land, var det fordi myndighetene forsto at det lå et stort potensial i oljeindustrien , og innførte skatteincentiver som gjorde det attraktivt å investere i oljeproduksjon og leverandørbedriftene rundt.
AA170904 Vi vil ha en forpliktende plan som sier nei til tildeling av nye felt hvor oljeindustrien kan bore etter olje, som satser på jernbane fremfor nye motorveier og flyplassutvidelser, som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel, som satser på energieffektivisering og fortsatt satsing på utslippskutt fra industrien.
DA170903 Han mener MDG, i likhet med naturvernorganisasjoner, oljeindustrien og Finansdepartementet, trekker i retning av å verne skogen i stedet for å bruke den.
VG170901 Miljølobbyen kan sende en takk til oljeindustrien .
VG170901 Hun ønsket ifølge Aftenposten « å endre milliardstøtten til oljeindustrien ».
DN170831 Skal en utvikle nye systemer i oljeindustrien , koster det fort store penger.
DN170831 Dette er en liten teknologibedrift der mange av folkene kommer fra utsiden av oljeindustrien .
DN170831 Inntektene fra oljeindustrien er lavere enn da målingene startet i 2010, da selskapene tjente 3,54 milliarder kroner på oljenæringen.
DN170831 Den nordnorske leverandørnæringen til oljeindustrien utgjorde 1670 årsverk i fjor, 536 færre årsverk enn året før, viser undersøkelsen.
DA170831 Flere av kollegaene mine ble permittert og i løpet av tre år forsvant 50.000 jobber i oljeindustrien .
AP170829 - Dere går for rask nedbygging av oljeindustrien , samtidig som dere har ganske mange kostbare tiltak i programmet, for eksempel lynrask utbygging av lyntog.
AA170829 Hva vil skje med arbeidsplassene i oljeindustrien i en Ap-ledet regje-ring med støtte fra disse ?
DN170828 Orkanen Harvey skader oljeindustrien i USA ¶ ¶
DN170828 Orkanen Harvey skader oljeindustrien i USA ¶ ¶
DN170828 | Orkanen Harvey skader oljeindustrien i USA ¶
AP170827 Får Simonsen sjansen på Stortinget, vil hun stå hardt på kraver om avviklingen av oljeindustrien .
VG170826 Et lite miljøhåp ble tent når Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, nylig åpnet for å endre milliardsubsidiene til oljeindustrien , den såkalte leterefusjonsordningen.
AP170823 Derfor solgte han seg ut av oljeindustrien .
AA170823 SV vil ikke gi oljeindustrien nye tillatelser til leting etter mer olje og gass og vi vil sikre de sårbare havområdene som Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.
DA170822 Mens Aps Marianne Marthinsen vurderer å endre refusjonsordningen til oljeindustrien , er partikollega Terje Aasland krystallklar på at ordningen ligger fast.
DA170822 Mens Aps Marianne Marthinsen vurderer å endre refusjonsordningen til oljeindustrien , er partikollega Terje Aasland krystallklar på at ordningen ligger fast.
AP170822 Vi ser en positiv utvikling innenfor fisk, turisme og selv oljeindustrien begynner å hente seg inn igjen.
DN170821 | Vil vurdere å endre støtten til oljeindustrien
DN170821 Aps Marianne Marthinsen vil vurdere å endre støtten til oljeindustrien .
DB170821 MDG mener at oljeindustrien skal avvikles innen 15 år - på nyttårsaften 2032 skal den siste dråpen olje være utvunnet.
DB170821 De to partiene har like mål : begge forstår at oljeindustrien ikke er en del av framtida.
AP170820 | Marianne Marthinsen ( Ap ) vurderer å endre milliardstøtten til oljeindustrien
AA170820 Gruppen han viser til inkluderer nyutdannede og en gruppe som har blitt hardt rammet av nedgangen i oljeindustrien .
DB170818 Vi har mistet mer enn 50 000 arbeidsplasser i oljeindustrien og det er ingen lyse utsikter.
VG170817 Venstres klimapolitiske talsmann, Ola Elvestuen, sier det slik : ¶ - Oljeindustrien skal definitivt ikke få fritt frem i fremtiden.
VG170817 TIL ANGREP : Une Aina Bastholm i miljøpartiet De grønne går kraftig ut mot oljeindustrien .
DA170817 - Vi respekterer partiets syn, men mener oljeindustrien ikke er en solnedgangsindustri.
AA170817 - Vi respekterer partiets syn, men mener oljeindustrien ikke er en solnedgangsindustri.
DB170815 Yrkeshygieniker og organisasjonssekretær Halvor Erikstein i fagforeningen Safe synes det er vel og bra at Kreftregisteret fokuserer på kreftforekomst i oljeindustrien , men er kritisk til at faktiske krefttilfeller, som de som ble rapportert fra Ekofisk, aldri er blitt gjenstand for undersøkelser.
DB170815 - Vi trenger en studie som følger opp reelle krefttilfeller i oljeindustrien .
DB170815 - Skal man få en reell framstilling av risiko, som er viktig for å drive god forebyggende virksomhet, må vi få den reelle kreftforekomsten i oljeindustrien på bordet.
DB170814 Det er påfallende at Solberg og Støre er helt like, ved at de notorisk unngår å snakke om problemene oljeindustrien skaper.
DA170810 Osmundsen, som også er konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, mener at det er det norske samfunnet som må ta støyten hvis oljeindustrien faller.
DA170810 Osmundsen, som også er konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, mener at det er det norske samfunnet som må ta støyten hvis oljeindustrien faller.
DN170809 Banksjef Austreid minner likevel om at det fortsatt er tøffe tak i den delen av oljeindustrien som er kapitalintensiv, som i rigg og supply, og som derfor sliter med kapitalkostnader det ikke er lett å kutte seg bort fra.
DN170809 Det anerkjente energianalyselskapet Wood Mackenzie tror at oljeindustrien globalt først får smake på stagnasjon fra 2025.
DB170809 Lundberg mener rapporten vider betydningen av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon og at den understreker viktigheten av å fase ut oljeindustrien .
DB170809 Det er kontrakter som går ut, og vi trenger mer stabil tilførsel av nye prosjekter innen oljeindustrien .
DA170809 MDG : Vil at det skal bli lettere å velge, jobbe og leve miljøvennlig, og vil fase ut oljeindustrien kontrollert til fordel for grønt næringsliv.
DA170807 Vi skal heller ikke glemme at oljeindustrien er en viktig « motor » for utvikling av annen industri.
DN170803 Videre sier Moen at digitalisering er et virkemiddel for videre effektivisering av oljeindustrien , og mener at dette skaper store muligheter.
DB170803 ¶ LOFOTEN : Ett av de stedene der oljeindustrien og de største politiske partiene ønsker å åpne opp for oljeboring.
DB170803 Nylig avviste også Jonas Gahr Støre regjeringssamarbeid med MDG fordi parti er så avvisende overfor oljeindustrien .
AA170803 - Et av SVs krav for å delta i en rødgrønn regjering er at ingen nye områder skal åpnes for oljeindustrien .
AA170803 Petoro passer i rapporten på å uttrykke bekymring for antallet alvorlige hendelser i oljeindustrien der selskapet er involvert.
DA170801 Det er kontrakter som går ut, og vi trenger mer stabil tilførsel av nye prosjekter innen oljeindustrien .
DN170731 Den politiske og økonomiske krisen i Venezuela merkes over hele oljeindustrien .
DA170731 Det er kontrakter som går ut, og vi trenger mer stabil tilførsel av nye prosjekter innen oljeindustrien .
DN170730 Natur og Ungdom mobiliserer mot at oljeindustrien kan få slippe til i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og slår leir med øvelser i sivil ulydighet.
DN170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris.
DA170730 Natur og Ungdom mobiliserer mot at oljeindustrien kan få slippe til i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og slår leir med øvelser i sivil ulydighet.
DA170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris.
AA170730 Natur og Ungdom mobiliserer mot at oljeindustrien kan få slippe til i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og slår leir med øvelser i sivil ulydighet.
AA170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris.
DB170729 Han tror Ap nå ser sitt snitt til å rappe mandater fra Erna på hennes egen hjemmebane, hvor krisa i oljeindustrien har ført til bevegelse i velgermassene.
AP170729 - Det som har gjort Vestlandet annerledes de siste årene har med problemene i oljeindustrien , som har skapt sysselsettingsproblemer i større grad enn i resten av landet, sier han.
DN170728 Statoil ser selv positivt på fremtiden i oljeindustrien og oljeprisen.
DA170728 Men krisen i oljeindustrien har ført til bevegelse i velgermassene også i vest.
DB170726 " At oljeindustrien er en sentral årsak til verdens klimakrise, underspilles kraftig.
DN170725 Mens oljeindustrien for det meste er optimistiske og ser sterk etterspørsel i uoverskuelig fremtid, ser miljøbevegelsen ingen stor fremtid for oljeindustrien hvis målene i Parisavtalen skal nås.
DN170725 Mens oljeindustrien for det meste er optimistiske og ser sterk etterspørsel i uoverskuelig fremtid, ser miljøbevegelsen ingen stor fremtid for oljeindustrien hvis målene i Parisavtalen skal nås.
DA170725 Krisen i oljeindustrien innvirker fortsatt på norsk leverandørindustri.
DN170724 Vi har hatt den kanskje største nedgangen i oljeindustrien noensinne - med titalls tusen jobber borte - men man har klart å balansere norsk økonomi og ser nå tendenser til bedring.
DA170720 Derfor må flere av de flinkeste hodene inn i oljeindustrien .
DA170720 Oljeindustrien kommer til å være en like viktig næring i Norge som i dag.
DA170720 - Oljeindustrien skaper inntektene som betaler for jobbene til lærere og sykepleiere.
DA170720 - Oljeindustrien betaler for lærerjobbene ¶
DA170720 Derfor må flere av de flinkeste hodene inn i oljeindustrien .
DA170720 Oljeindustrien kommer til å være en like viktig næring i Norge som i dag.
DA170720 - Oljeindustrien skaper inntektene som betaler for jobbene til lærere og sykepleiere.
DA170720 - Oljeindustrien betaler for lærerjobbene ¶
VG170716 I år investeres det omtrent sju ganger mer i oljeindustrien enn i all annen industri i Norge.
VG170714 - Fly- og oljeindustrien , for eksempel, kan ha stor nytte av en slik værmelding.
DB170713 - Oppdrettsindustrien er vandt med politikere i regjering som løper deres ærend, på en måte som bare oljeindustrien kan sammenlignes med, sier Hansson.
AP170707 Frederic Hauge mener oljeindustrien går en usikker fremtid i møte.
AP170707 Det vil på kort sikt få store konsekvenser for bilindustrien og for oljeindustrien .
AP170707 - Om Seba bare har rett i halvparten av sine antagelser, så er dette en betydelig usikkerhet for oljeindustrien , sier Bellona-leder Frederic Hauge om analysene.
AP170707 Oljeindustrien tror på sitt eget produkt ¶
AP170702 Vi bruker den unike kompetansen fra oljeindustrien til å bli verdensledende på utslippsfri teknologi.
AP170702 Parallelt med at vi bygger oljeindustrien ned, bygger vi nye arbeidsplasser opp.
AP170629 - Men hvis Regjeringens eneste perspektiv å elektrifisere oljeindustrien , har de ambisjoner som ikke rekker Statoil til sokkene engang.
AP170629 - Men hvis Regjeringens eneste perspektiv å elektrifisere oljeindustrien , har de ambisjoner som ikke rekker Statoil til sokkene engang.
VG170627 Hun sier det handler om å skape arbeidsplasser som kan ta over etter oljeindustrien .
DN170625 i begynnelsen av 2016 da det så som mørkest ut for oljeindustrien .
AA170625 Hun har et syn på oljeindustrien som finner klangbunn i partiprogrammene til MDG og SV, og boken hennes er klart preget av egne politiske meninger.
SA170624 Dere som er rammet av nedturen, gjør noe med det, ta utfordringen, og still de politiske partiene til ansvar for konkret å bidra til en snarlig og endelig løsning på sysselsettingsproblemet i oljeindustrien .
SA170624 Denne, mer av den samme strategien, gir lite håp til de oppsagte oljearbeiderne om å få jobbe innen oljeindustrien igjen, eller for den saks skyld, få en ny jobb.
NL170623 Slik legges kysten langsomt øde mens oljeindustrien får dure fram som de vil.
DN170622 Karsten Moholt tilbyr service, rengjøring og tester av tunge maskiner, motorer og turbiner fra kunder som Jernbaneverket, vannkraftverk og oljeindustrien .
DN170621 - Oljeindustrien vært i fire nedgangsperioder.
DN170621 Han mener regjeringen også ensidig bryr seg om sysselssettingen, og mener å merke at retorikken har endret seg fra den blåblå regjeringens tidlige dager, da det var snakk om et grønt skift for Norge og at oljeindustrien ikke kunne være motor for fremtidig sysselsetting og vekst.
AA170621 - Regjeringen spiller hasard med vårt sårbare hav og setter helt klart hensynet til oljeindustrien foran hensynet til fiskeriene, sjøfuglen og verdifull natur, sier Haltbrekken som er stortingskandidat for SV.
SA170620 Det handler ikke om å stenge ned oljeindustrien , men om å lete og finne mer.
DA170619 Heller ikke Nordea varsler noe nedsalg i oljeindustrien overfor Dagsavisen.
DB170617 - Oljeindustrien er en gedigen elefant i rommet, sier leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom.
SA170616 MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson savner krav til oljeindustrien i regjeringens nye stortingsmelding om klimapolitikken i Norge.
FV170616 Den årlige varehandelsrapporten til SpareBank 1 SR-Bank viser at krisen i oljeindustrien ikke rammet handelsstanden på Sørlandet så mye som mange hadde fryktet.
AA170616 - Oljeindustrien er en gedigen elefant i rommet, sier leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom.
SA170615 Oljeindustrien må stoppe osv.
SA170613 Rederinæringen har hatt det tungt etter at nedturen i oljeindustrien begynte for tre år siden.
DN170612 Akastor selger nå det Singapore-baserte KOP Surface Products, som blant annet leverer brønnhoder, undervannstrær og ventiler til oljeindustrien , til Weir Group for oppunder en milliard kroner.
VG170609 Den britiske 62-åringen, som tidligere jobbet i oljeindustrien i Norge, er dypt skuffet over flere av de politiske partiene ved dette valget.
DB170608 Samtidig lever vi i ei tid der mange ledere i shipping- og oljeindustrien synes det er helt stuereint å bruke kvinnekropper i tettsittende kondomdrakter som levende reklameplakater for deres produkter og tjenester.
AA170601 - Donald Trump har som oppdrag å ofre vår planet til kull- og oljeindustrien .
NL170531 Regjeringen tegner en politisk iskant i Arktis som vil tillate oljeindustrien å trenge inn i noe av den mest sårbare naturen verden har.
NL170531 Det nye forslaget bryter fullstendig med miljøfaglige råd og er laget for å slippe oljeindustrien lenger inn i det sårbare Arktis.
DA170530 Det internasjonale energibyrået, IEA, oppfordrer Norge til å øke olje- og gassproduksjonen i framtiden, og anbefaler å gi oljeindustrien tilgang til nye områder.
AP170530 Det internasjonale energibyrået, IEA, oppfordrer Norge til å øke olje- og gassproduksjonen i framtiden, og anbefaler å gi oljeindustrien tilgang til nye områder.
SA170529 Alexander Kielland-ulykken er ikke oppklart, mener nestorene i oljeindustrien , tidligere tilsynsdirektør Magne Ognedal og tidligere stortingspolitiker og OD-direktør, Gunnar Berge.
SA170524 Færre utenlandsreiser i kjølvannet av kostnadskuttene i oljeindustrien sier seg selv, men det er oppsiktsvekkende at Minge i fullt alvor ser ut til å mene at kommuner og fylkeskommunen har et særskilt ansvar for flyrutetilbudet på Sola.
DB170522 Å ta vare på folk og arbeidsplasser i oljeindustrien , vil si at de får hjelp og støtte til omstilling.
DB170521 Vel har arrangørene vært maksimalt uheldige med nedgangen for oljeindustrien , men en sponsorinntekt på bare 25 millioner er lite for et VM.
DA170521 Mindre morsomt var intervjuet hun nylig leste, med en som begynte i Natur og Ungdom og gikk over i oljeindustrien .
AP170521 Fase ut oljeindustrien i løpet av 15 år ¶
AP170521 Både sentralstyret og programkomiteen innstilte på å fase ut oljeindustrien i løpet av 20 år, mens Grønn Ungdom ville skjerpe inn tidsrammen til 15 år.
AP170521 Både Une Bastholm og Rasmus Hansson stemte mot å legge ned oljeindustrien innen 15 år, men fikk et overveldende flertall mot seg på landsmøtet.
AP170521 Videre tar partiet utgangspunkt i Norges sterke avhengighet til oljeindustrien .
AP170521 Teknologisk utvikling vil gjøre oljeindustrien mindre arbeidsintensiv i årene som kommer.
AP170521 Miljøpartiet de Grønne ( MDG ) har vedtatt at partiet skal jobbe for utfasing av oljeindustrien innen 2032.
AP170521 Miljøpartiet De Grønne har vedtatt av oljeindustrien skal utfases innen 2032.
AP170521 Det er videre et faktum at Norge er svært avhengig av oljeindustrien , noe som gjør oss sårbar for prisfall som det vi så i 2014.
AP170521 Videre tar partiet utgangspunkt i Norges sterke avhengighet til oljeindustrien .
AP170521 Miljøpartiet de Grønne ( MDG ) har vedtatt at partiet skal jobbe for utfasing av oljeindustrien innen 2032.
AP170521 Miljøpartiet De Grønne har vedtatt av oljeindustrien skal utfases innen 2032.
AP170521 Det er videre et faktum at Norge er svært avhengig av oljeindustrien , noe som gjør oss sårbar for prisfall som det vi så i 2014.
VG170520 Les også : Så raskt vil de kvitte seg med oljeindustrien
DB170520 Å legge ned oljeindustrien vil være krevende i en overgangsfase, men på sikt er det uansett umulig å leve av denne næringen.
BT170520 Vi skal fase ut oljeindustrien på 15 år, jublet talsmann Ola Eian for Grønn Ungdom på Twitter sent fredag kveld.
BT170520 - Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han.
BT170520 - Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han til Aftenposten.
AP170520 Vi skal fase ut oljeindustrien på 15 år, jublet talsmann Ola Eian for Grønn Ungdom på Twitter sent fredag kveld.
AP170520 - Det ville føre til økte utslipp fra oljeindustrien om disse legges ned, sier han.
AP170520 - Men det er vel forskjell på at endringen vil tvinge seg frem fordi det blir for dyrt eller tomt for olje, og det å aktivt bygge ned oljeindustrien ?
NL170518 Men det vil nå være klokt av oljeindustrien å rette sin oppmerksomhet mot andre havområder.
NL170518 Oljeindustrien presser på for åpning.
DB170514 Konklusjonen er at utfordringene med tap av arbeidsplasser i oljeindustrien er fullt ut håndterbare.
VG170513 Fellesforbundet, som har mange av sine medlemmer i oljeindustrien , reagerte sterkt.
VG170512 Debatt : Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd ¶
DN170511 Det snakkes og snakkes mellom aktørene i oljeindustrien , men foreløpig er det lite håndfast å melde, melder Aker-sjef Øyvind Eriksen.
DN170511 Vi kan heller ikke erstatte arbeidsplassene i oljeindustrien med en storstilt utbygging av offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding torsdag.
DB170510 Det, struping av oljeindustrien og debatt om EØS-avtalen er det siste Norge trenger.
DB170509 ¶ SETTER PRIS PÅ UTFASING AV OLJE : En ny rapport har beregnet hva det vil koste for Norge om vi bevisst skulle gå inn for å avvikle oljeindustrien .
DA170509 Utgangspunktet for streiken var at de ansatte mente de hadde altfor lav lønn sammenlignet med andre som jobbet i oljeindustrien .
SA170507 Norge er rikt på råstoffer som kan brukes til avansert biodiesel, og det finnes kompetanse med erfaring fra oljeindustrien .
SA170505 Slike løfteoppdrag i oljeindustrien , som her på Åsgard-feltet, er ikke dekket av norsk lov, selv om det skjer på norsk sokkel.
DA170431 - Det skal bli spennende å se når det går bedre i oljeindustrien , om det blir færre ansettelser når det også går bedre, og om bedriftene vil gå for en løsning med midlertidige arbeidsforhold, sier Svane, som sier det er plusser og minuser med midlertidige ansettelsesforhold.
SA170430 Selskapet ville ha ideer som kan gjøre oljeindustrien sikrere, mer kostnadseffektiv eller mer miljøvennlig.
BT170429 Både for oljeindustrien , de ansatte og etterlatte etter ulykken er det viktig å vite hvordan en slik katastrofe kunne skje, nok en gang.
AP170429 Selskapet ville ha ideer som kan gjøre oljeindustrien sikrere, mer kostnadseffektiv eller mer miljøvennlig.
DA170428 Nedgangen i oljeindustrien har mye av skylden, men Rye mener piratbiler stadig blir et mer alvorlig problem.
DB170427 Tirsdag foreslo De Grønne på Stortinget å fase ut oljeindustrien over en 20-årsperiode, og bygge opp grønne arbeidsplasser.
DA170426 - Regionen har merket endringene i oljeindustrien mer enn de fleste andre steder i Norge.
DB170421 Men de skal slippe å ha oljeindustrien enda nærmere fiskeområder og boplasser.
DB170421 Det gir oljeindustrien akkurat det de har mast om.
BT170421 » NEDSKALERING : Ap burde støtte De Grønnes forslag om en planlagt og styrt nedskalering av oljeindustrien , skriver innsender.
BT170421 Ap burde heller støtte De Grønnes forslag om en planlagt og styrt nedskalering av oljeindustrien , og samtidig skape ti tusen nye grønne arbeidsplasser hvert år.
AP170421 Med dette forslaget har Støre gitt oljeindustrien akkurat det området de har siklet etter i flere tiår, og dersom området utenfor Lofoten blir åpnet for oljevirksomhet, står områdene utenfor Vesterålen og Senja for tur.
DA170420 Sammen vil de oppfordre Ap å fortsette å støtte opp under oljeindustrien .
DA170420 Ap får i dag en høylytt beskjed fra hundrevis av industriarbeidere : Vern om oljeindustrien - ikke LoVeSe.
DA170420 - Etter å ha brukt tre år på kjempe oss ut av en krise, trenger vi at Ap er garantist for oljeindustrien .
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
DA170420 Sammen vil de oppfordre Ap å fortsette å støtte opp under oljeindustrien .
DA170420 Ap får i dag en høylytt beskjed fra hundrevis av industriarbeidere : Vern om oljeindustrien - ikke LoVeSe.
DA170420 - Etter å ha brukt tre år på kjempe oss ut av en krise, trenger vi at Ap er garantist for oljeindustrien .
DA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
AA170420 Blant de fremmøtte var slagordene « Oljeindustrien skaper arbeid og velferd » og « Ja til arbeid - kysten rundt ».
VG170419 Teknologi og kompetanse i oljeindustrien vil danne basis for utvikling av nye næringer.
VG170419 | Oljeindustrien sikrer arbeid og velferd ¶
DN170418 - Den regionen har klart seg bra og er ikke blitt rammet av nedgangen i oljeindustrien .
SA170409 Han har senere deltatt i arbeidslivet i halv stilling, men på grunn av krisen i oljeindustrien i 2015 måtte han ut.
DB170409 Resultatene ble kritisert av oljeindustrien for teoretisk sett kan du balansere økt oljeproduksjon i Arktis med kraftige kutt i kullproduksjon.
BT170409 Det må nevnes at oljeindustrien har kuttet i sine klimagassutslipp takket være CO2-avgiften og krav om å bytte ut gassturbiner på plattformer med strøm fra land, men det store bildet ligger fast.
AP170409 Han har senere deltatt i arbeidslivet i halv stilling, men på grunn av krisen i oljeindustrien i 2015 måtte han ut.
SA170408 Han har senere deltatt i arbeidslivet i halv stilling, men på grunn av krisen i oljeindustrien i 2015 måtte han ut.
DN170404 Det er tapt 50.000 arbeidsplasser i oljeindustrien , men samtidig er det pluss på antall arbeidsplasser i Norge på 17.000.
DN170404 Bedring kvartal for kvartal, men fortsatt trått i oljeindustrien
DA170404 Ikke minst har det vært fokus på å få på plass nye arbeidsplasser i Rogaland og andre fylker på Vestlandet, til erstatning for de om lag 50.000 arbeidsplassene som er blitt borte i oljeindustrien der.
DN170403 - Det er to kurver som har beveget seg i hver sin retning, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, som mener mye av fremgangen skyldes to faktorer i oljeindustrien .
DB170330 KrF kaller regnestykket « for dumt » og Miljøpartiet beskriver det hele som « for dumt », men Steffensen mener Søviknes' svar viser hvor håpløst det er å frikoble Norge fra oljeindustrien .
DA170330 - Det vi må gjøre er det samme som vi gjorde for 50 år siden med oljeindustrien .
VG170329 Dette skyldes økte utslipp fra oljeindustrien og økt antall fossilbiler, sier Hauge.
VG170327 Hun forklarer at de mange leddene i oljeindustrien gjør det enkelt for ulovlige aktører å hvitvaske olje.
DB170327 Ferd-direktøren tror ikke pristoppen er nådd, og venter comeback for oljeindustrien i Stavanger.
AP170323 - Det er ingen grunn til at ikke Norge skulle klare å tilpasse seg press på kostnader og lavere priser og fortsette å utvikle sine ressurser, sier oljeeksperten, som leder IEAs avdeling for oljeindustrien og oljemarkedet.
DB170320 - President Trump er bra for oljeindustrien .
VG170318 Virkeligheten for oljeindustrien på Vestlandet er tøff nok for tiden, de trenger ikke destruktiv politikk på toppen.
DN170318 Oljeindustrien har nærmest gått i stå på grunn av mangel på teknologi. reservedeler og ekspertise.
AA170318 Det er bra på flere måter, men da må vi sørge for å redusere utslippene andre steder, som i transportsektoren, og slutte å fordele nye lisenser til oljeindustrien , sier Haltbrekken. ( ©NTB ) ¶
DB170317 ¶ VIL ENDRE NAVN : Torgeir Knag Fylkesnes i SV vil ta fra oljeindustrien det han mener er begrepenes makt.
SA170316 Støtten kommer fra uventet hold når Høyres Siri Meling er enig med Aps Torstein Tvedt Solberg i at lovverket i oljeindustrien trenger opprydding.
DB170315 Vi trenger gjester hele året, og de må komme uavhengig av om oljeindustrien går dårlig eller om høsten har satt inn.
AP170314 Det er nettopp Nordland 6 oljeindustrien vil slå kloen i, fordi det er det området som kan være mest verdifullt å utvinne.
DA170313 Også Bellona reagerer kraftig på at regjeringen vil la oljeindustrien omringe Bjørnøya.
AA170313 Også Bellona reagerer kraftig på at regjeringen vil la oljeindustrien omringe Bjørnøya.
DN170310 - Denne redselsfulle beslutningen viser hvor raskt Pruitt omgjør EPA til en myntautomat for oljeindustrien , uttalte Vera Pardee fra organisasjonen Center for Biological Diversity.
DB170310 | USA og Tyrkia kan støte sammen i Syria ¶ ¶ Oljeindustrien taper : Bærekraftig biodrivstoff er en viktig løsning for å fase ut fossile drivstoff i transportsektoren.
DB170310 Så langt er det oljeindustrien som har mest å tape på det økte omsetningskravet, ikke klimaet. | - Blir noen sjokkert er jo det en bonus ¶
DB170310 Så langt er det oljeindustrien som har mest å tape på det økte omsetningskravet, ikke klimaet, skriver kronikkforfatterne.
DA170310 - Denne redselsfulle beslutningen viser hvor raskt Pruitt omgjør EPA til en myntautomat for oljeindustrien , uttalte Vera Pardee fra organisasjonen Center for Biological Diversity.
AA170310 - Denne redselsfulle beslutningen viser hvor raskt Pruitt omgjør EPA til en myntautomat for oljeindustrien , uttalte Vera Pardee fra organisasjonen Center for Biological Diversity. ( ©NTB ) ¶
SA170307 Statoil satte oljeindustrien på tidenes hestekur.
AP170306 Kværner leverer avanserte teknologiske løsninger til oljeindustrien og blant annet er dypvannsvirksomhet rammet av sanksjonene.
AP170306 Kværner leverer avanserte teknologiske løsninger til oljeindustrien og blant annet er dypvannsvirksomhet rammet av sanksjonene.
AA170306 Forslaget fra Arbeiderpartiets programkomité om å droppe konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen kan ikke ses på som noe annet enn en seier for AUF og krefter på venstresiden i partiet som vil oljeindustrien til livs.
DN170303 Avtalen har ført til økt oppmerksomhet om omfattende korrupsjon i oljeindustrien i Nigeria.
DN170302 Ulikt mange andre leverandører til oljeindustrien , har undervannsspesialisten hatt en god ordrebok og relativt god lønnsomhet gjennom oljenedturen.
DB170302 Her signerer han et presidentdekret som gjelder oljeindustrien , i Det ovale kontor i Det hvite hus den 24. januar.
VG170301 Nordland VI blir ansett for å være det viktigste området for oljeindustrien å konsekvensutrede, fordi det er dette området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som anses for å være olje-indrefileen i området.
AP170301 Nedbemanningen i oljeindustrien er heller ikke er over.
BT170228 Mannen i 50-årene ble nylig tilkjent 11,7 millioner kroner i erstatning og sakskostnader av Romsdal tingrett etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
AA170228 Mannen i 50-årene ble nylig tilkjent 11,7 millioner kroner i erstatning og sakskostnader av Romsdal tingrett etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
DB170227 Dette er mer enn hva landets bilindustri, jordbruket og oljeindustrien eksporterer for, sier Sacks til The Forbes.
BT170227 En mann i 50-årene er tilkjent 11,7 millioner i erstatning og sakskostnader etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
DA170226 Det kjekkeste på museet var å svare på spørsmål om oljeindustrien og hvor mye olje vi pumper opp.
DA170226 - Tittelen i seg selv er både et bilde på jegets tilstand, og det rent faktiske ; geofysiske undersøkelser av havbunnen som blant annet utføres av oljeindustrien når det letes etter olje.
SA170224 | Statoil satte oljeindustrien på tidenes hestekur.
VG170223 - Hassan Khaire er et kontroversielt navn pga hans forbindelser til oljeindustrien og tidligere anklager om korrupsjon.
SA170223 Bildet viser et flerbruksfartøy, som er en samlebetegnelse på konstruksjonsskip, dykkerskip og vedlikeholdsfartøy som brukes i oljeindustrien på norsk sokkel.
AP170221 Hun bør også svare på hvorfor regjeringen fremmer forslag om å øke klimaendringene ved å utlyse nye leteområder for olje og gass, og hvorfor oljeindustrien subsidieres med 78 prosent av letekostnadene for felt som ikke bør bygges ut.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
AA170221 Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å " opprettholde et høyt og forutsigbart tempo " i tildelingen av nye arealer.
DN170220 Nedgangen i oljeindustrien er hovedgrunnen til fallende produktivitetsvekst, mener SSB-forsker og leder Ådne Cappelen i Teknisk beregningsutvalg.
VG170218 I ettertid virker ikke Haugesund som et totalt upraktisk sted for Sjøfartsdirektoratet, selv om de den gang slet med rekruttering på grunn av konkurranse fra oljeindustrien .
DA170217 Sammen med at det er foretatt en betydelig kostnadsreduksjon på norsk sokkel og at vi ser en økende oljepris, ligger mye til rette for økt investeringsnivå i oljeindustrien .
DA170217 Nå skal vi fortsette regjeringens arbeid med å gi oljeindustrien og næringslivet stabile rammer og vilkår.
BT170217 KRITISK : Terje Hernes Pettersen i Sjømannsorganisasjonenes fellesorganisasjon liker ikke at sjøfolk som jobber for oljeindustrien i Norge tjener ned mot 35 kroner timen.
BT170217 Da var pappa sjømann, selv om han jobbet på oppdrag for oljeindustrien .
DB170216 Oljeindustrien har gitt oss så stor velstandsøkning at mange tror det ikke finnes et godt alternativ.
DB170216 - Viser bare at vi ikke kan stole på oljeindustrien
DA170216 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
DB170215 - Det viser bare at vi ikke kan stole på oljeindustrien .
DA170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
AP170215 To slike er utslippsregler for kullindustrien og forbud mot fakling i oljeindustrien .
AP170215 Tiltak som styrket våpenkontroll og miljøregler for kull og oljeindustrien : Dette står på listen over tiltak som Kongressens republikanske flertall nå vil oppheve.
AP170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
AP170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
AA170215 - Gasskraftinvesteringene til Jens Stoltenberg og oljeindustrien har kostet fellesskapet dyrt.
DN170213 Budskapet var enkelt, men tydelig : Norge støtter oljeindustrien , men kostnadene måtte ned.
AP170213 Slikt er dårlig nytt for den norske kriserammede oljeindustrien som har blødd kraftig i årene med lav oljepris.
SA170212 HAN STØRSTE BIDRAG : - Mitt viktigste bidrag til oljeindustrien vil være nye leteområder.
SA170212 De store kostnadskuttene i oljeindustrien får olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) til å spå veldig lønnsomme oljeutbygginger fremover.
BT170212 HAN STØRSTE BIDRAG : - Mitt viktigste bidrag til oljeindustrien vil være nye leteområder.
BT170212 De store kostnadskuttene i oljeindustrien får olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) til å spå veldig lønnsomme oljeutbygginger fremover.
AP170212 De store kostnadskuttene i oljeindustrien får olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) til å spå veldig lønnsomme oljeutbygginger fremover.
AP170212 Allerede abonnent ? | - Mitt viktigste bidrag til oljeindustrien vil være nye leteområder ¶
AP170212 - Mitt viktigste bidrag til oljeindustrien vil være nye leteområder.
SA170210 En mann er tilkjent 11,7 millioner kroner i erstatning og sakskostnader etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
DN170210 En mann i 50-årene er tilkjent 10,6 millioner i erstatning og sakskostnader etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
BT170210 En mann i 50-årene er tilkjent 11,7 millioner i erstatning og sakskostnader etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
AP170210 - Lønningene er nok preget av at det generelt har vært høye lønninger i Rogaland på grunn av oljeindustrien , men vi er opptatt av lønningene skal ligge på et fornuftig nivå.
AA170210 En mann er tilkjent 11,7 millioner kroner i erstatning og sakskostnader etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
SA170209 Fem av de 40 klyngene er relatert til oljeindustrien .
DN170209 - Hvis Trump pålegger sanksjoner mot oljeindustrien i Iran vil det fort kunne gi en stor endring i balansen, sier Saltvedt. 80 dollar fatet i 2019 ¶
SA170207 I havet ligger også store muligheter for marin bærekraftig næringsutvikling, som kan erstatte deler av oljeindustrien som vi vet må utfases.
DN170207 Kostnadskuttene i oljeindustrien presser Eldar Sætre og Statoil til nye nedskrivninger.
AP170207 Han forteller at prosjektet er blitt personlig, ettersom han vokste opp i en kystkultur i en tid hvor oljeindustrien har hatt statsapparatets oppmerksomhet.
DN170206 Det kan gå raskere utforbakke med oljeindustrien enn tidligere antatt, ifølge ny rapport.
DN170201 - Og for å være helt klar : utfordringene Norge nå står overfor, med lavere vekstbidrag fra oljeindustrien til fastlandsøkonomien, er først og fremst en varig, strukturell endring i norsk økonomi.
AP170127 Det utløste en global krise i oljeindustrien som også rammet Norge.
BT170126 OLJEINDUSTRIEN PARKERT : I Skipavika, en kort båttur over Fensfjorden fra Mongstad, ligger seks rigger.
DN170124 Dette har sterk sammenheng med nedgangen i oljeindustrien .
DN170124 Schieldrop ser imidlertid ikke for seg at Trump kommer til å øke subsidiene til oljeindustrien , ettersom han i utgangspunktet ønsker å redusere myndighetenes inngripen i økonomien.
DN170124 Kanskje vil han fjerne restriksjoner og øke subsidier til oljeindustrien .
DN170124 - Det kan gagne oljeindustrien , sier hun, og peker på at oljeselskaper som ExxonMobil tidligere har vært operative i Russland og ønsker seg tilbake.
DN170124 Flere ledige fra oljeindustrien kunne derfor kanskje ønsket at de i stedet bodde i Singapore, som nå er et av landene i verden hvor det er lettest å finne ny jobb.
SA170121 Det skal ikke sås noen tvil om at oljeindustrien har vært en viktig faktor for velferdssamfunnet vårt.
DN170120 Han har ikke helt tenkt å ta farvel med oljeindustrien fremover.
DB170120 « Det er », ifølge Mina Gerhardsen, « som om oljeindustrien skulle laget lukkede databaser over aktører i miljøbevegelsen... for å se om de kunne finne noe å ta dem på.
BT170120 | Her står oljeindustrien parkert ¶
BT170120 Her står oljeindustrien parkert Det skulle vært bråk og støy, og to tusen kvinner og menn i arbeid på riggene.
DB170119 « Skrittvis » og « varsomt » skal oljeindustrien få alt de peker på.
DB170119 To år senere fikk oljeindustrien tildelt to utvinningstillatelser i dette havområdet.
SA170116 Arbeiderpartiet gir oljeindustrien det de vil i Lofoten og ignorere råd fra miljøfaglige etater.
DN170116 GRANSKER SIKKERHETEN ETTER KOSNTADSKUTT I OLJEINDUSTRIEN .
DN170116 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil sette ned et utvalg for å undersøke om kostnadskuttene i oljeindustrien truer sikkerheten.
SA170115 Like fullt : Oljeindustrien er, og vil fortsatt være, en viktig vekstmotor i norsk økonomi og vår klart største inntektskilde mange tiår fremover - selv med varierende oljepris.
DN170115 Truer kostnadskuttene i oljeindustrien sikkerheten ?
DN170115 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter ned et utvalg som skal vurdere sikkerheten i oljeindustrien .
DN170115 Truer kostnadskuttene i oljeindustrien sikkerheten ?
DN170115 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter ned et utvalg som skal vurdere sikkerheten i oljeindustrien .
BT170114 - Situasjonen i oljeindustrien gir en merkbar nedgang i passasjertransport til og fra oljeinstallasjonene, men vi merker også en stagnasjon i innenlandstrafikken.
DN170112 mer ¶ Oljeindustrien kan snart få halvparten av hva den håper på, hvis Ap virkelig sikrer konsekvensutredning av Nordland VI. mer ¶
DN170111 Hvis Ap virkelig sikrer konsekvensutredning av leteområdet Nordland VI, kan oljeindustrien snart få halvparten av hva den har håpet på.
DB170111 Politikere må legge fra seg billig retorikk om arbeidsplasser i oljeindustrien .
DA170111 « Et svik mot oljeindustrien , » raste olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ), som ble fulgt opp lignende overspill fra andre Frp- og Høyre-politikere.
DN170110 Arbeiderpartiets beslutning om å utsette mulig oljevirksomhet i store deler av Lofoten, Vesterålen og Senja, får olje- og energiminister Terje Søviknes til å tro at Arbeiderpartiet vil slite med å drive valgkamp i de delene av landet der oljen og oljeindustrien er viktigst.
SA170109 | Søviknes : Et svik mot oljeindustrien
AP170109 - Dette er et område oljeindustrien har siklet på lenge.
AP170109 - Dette er et område oljeindustrien har siklet på lenge.
AP170109 - Dette er et område oljeindustrien har siklet på lenge.
DN170106 Rederiet med 55 fartøyer, 1725 ansatte og kontorer i fire land har nesten utelukkende vært en leverandør til oljeindustrien , og har i likhet med konkurrentene fått lide etter oljepriskollapsen.
DB170106 - I den situasjonen vi er i nå har vi faktisk blomstret, selv om oljeindustrien i den regionen vi holder til i har vært utrolig betydningsfull.
DB170106 Arbeidsledigheten har steget i nabofylket Rogaland på grunn av problemene i oljeindustrien , noe artikkelforfatteren mener også NRK burde være opptatt av.
BT170105 NESTEN HALVERT : Med de 100 årsverk som ble permittert ved Framo Flatøy ved årsskiftet, er arbeidsstokken ved bedriften som lager pumper til oljeindustrien nesten halvert på bare femten måneder.
BT170104 NESTEN HALVERT : Med de 100 årsverk som ble permittert ved Framo Flatøy ved årsskiftet, er arbeidsstokken ved bedriften som lager pumper til oljeindustrien nesten halvert på bare femten måneder.
DN170103 Osmundsen mener slike signaler fra regjeringen skremmer unge mennesker fra å ville satse på oljeindustrien .
DN170103 Men det er vanskelig å se for seg at en skal gjøre noe helt annet etter ni år i oljeindustrien .
DN170103 Osmundsen mener slike signaler fra regjeringen skremmer unge mennesker fra å ville satse på oljeindustrien .
DN170103 Men det er vanskelig å se for seg at en skal gjøre noe helt annet etter ni år i oljeindustrien .
BT161229 - På Sør- og Vestlandet, og spesielt bedrifter som er tilknyttet oljeindustrien , sliter fremdeles hardt.
SA161203 I så fall mister Stavanger kommune en gylden anledning til å skape nye arbeidsplasser i en by som er allerede sterkt rammet av nedgang i oljeindustrien .
SA161024 | Hva kan ny leverandørindustri for helsesektoren lære av oljeindustrien ?
AP161018 Dere sier dere bidrar til det grønne skiftet mens dere gir store fordeler til oljeindustrien .
DA160926 - Jeg har fulgt oljeindustrien i 30 år.
AP160907 - Regjeringen inviterer oljeindustrien selv til å komme med forslag til hvor de skal lete etter olje.
AP160829 | Nå er ikke lenger Statoil-sjefen landets mektigste i oljeindustrien
AP160829 Oljeprisfallet har laget jordskjelv i maktbalansen i oljeindustrien .
AP160825 Programkomiteens leder sier at utfasing av oljeindustrien vil i tillegg til å kutte klimagassutslipp, også redusere kostnadspresset i norsk økonomi, gjøre øvrig eksportindustri mer konkurransedyktig og bidra til å flytte folk og finanser over til grønne næringer.
AP160604 Men de to foregående års kraftfulle økninger greide seg uten slike begrunnelser, og jeg tviler på at pengebruken ville blitt så mye annerledes i år selv uten omstillingsproblemene i oljeindustrien .
AP160523 Denne gavepakken til oljeindustrien kommer knapt én uke etter at Erna Solberg var i USA og besøkte Barack Obama.
AP160502 Det er ikke nødvendig å være en del av oljeindustrien for å kunne relatere seg til det.
AP160429 For noen er oljeindustrien store millardbeløp, for oss på Vestlandet er dette hverdagen og arbeidsplasser.
AP160429 « Alle » har en forbindelse til oljeindustrien , eller kjenner noen som har det.
AP160421 Venstre er opptatt av å få flyttet statlige arbeidsplasser ut i distriktene, og særlig til Vestlandet, som har vært hardt rammet av innskrenkninger i oljeindustrien .
AP160421 Venstre er opptatt av å få flyttet statlige arbeidsplasser ut i distriktene, og særlig til Vestlandet, som har vært hardt rammet av innskrenkninger i oljeindustrien .
AP160419 - Tekna har advart oljeindustrien mot å tenke kortsiktig når de nedbemanner.
VG160416 Hver tredje bedrift som leverer til oljeindustrien planlegger å gå til oppsigelser kommende kvartal, ifølge NHO.
AP160408 RIO DE JANEIRO ( Aftenposten ) : En av de største korrupsjonsskandalene i verden har rammet oljeindustrien i Brasil.
AP160408 - Det vil jeg ikke ha noen oppfatning om, men vi ser at oljeindustrien generelt nå er mer opptatt av l ønnsomhet enn produksjonsvekst.
AP160408 - Det er en effekt av den økonomiske nedturen at det nå arbeides med bedre vilkår for oljeindustrien .
AP160402 Særlig de som leverer til oljeindustrien er opptatt av å bevare arbeidsplassene.
AP160402 Særlig de som leverer til oljeindustrien er opptatt av å bevare arbeidsplassene.
AP160308 Mens det noen steder lagres under bakken, selger andre CO2 til oljeindustrien som bruker det for å hente ut mer olje, det kalles EOR.
DB160226 I skrivende stund ser jeg på Facebook at en av dem som ennå har jobb i oljeindustrien , er på Ullevålsæter med dattera si.
AP160226 Putnam er én av over 2000 som er nedbemannet i oljeserviceselskapet National Oilwell Varco, og var bare innom oljeindustrien i tre og et halvt år, før han mistet jobben.
AP160224 - Vi er ikke ferdige med den runden som oljeindustrien er inne i, sier oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt.
AP160224 - Oljeindustrien er ikke ferdig med den runden de er inne i, sier oljeanalytiker.
AP160216 Med oljeindustrien i omstilling tilbyr vannkraft nye vekst†" og forretningsmuligheter som det nye, blå gullet for Norge. 3rd-party-bio ¶
AP160216 Med et sideblikk til de mange ansatte i for eksempel oljeindustrien , påpeker han til stadighet at vi begge har trygge yrker, vi er sikret jobb for all fremtid, vår innsats vil aldri kunne erstattes til fulle av « robonurses » eller datamaskiner !
AP160214 Parallelt med nedgangen i arbeidsplasser i oljeindustrien kan ny teknologi også true en del tradisjonelle arbeidsplasser.
AP160213 Som kommisjonen påpeker, er denne utviklingen i Norge blitt maskert av høye oljepriser og overføring av stadig mer arbeidskraft til en næring med overlegen betalingsevne - oljeindustrien .
AP160204 Statoil og resten av oljeindustrien har hatt for mye fett på kroppen.
AP160204 Statoil og resten av oljeindustrien har hatt for mye fett på kroppen.
AP160203 - Arbeiderpartiet mangler fullstendig visjoner for å kutte utslipp fra Norges største forurenser, oljeindustrien .
AP160202 Oljeanalytikere verden over tror nå en kan se en oppkjøpsbølge i oljeindustrien , fordi oljeselskapene ikke har råd til å lete etter egen ny olje.
AP160130 - Vi hører stadig om ansatte i oljeindustrien som innser at de ikke kan tjene en million lenger, og aksepterer store lønnskutt for å bytte bransje, sier direktør Knut E.
AP160126 Det er oljefylkene på Sør- og Vestlandet som rammes hardest av nedturen i oljeindustrien .
SA160125 I rapporten skriver DNV GL at det er naturlig at oljeindustrien på bakgrunn av oljeprisfallet har tatt kortsiktige grep, som å redusere antall stillinger, utsette investeringer og legge trykk på oljeserviceindustrien.
AP160125 Både Solberg og Jensen understreket at det ikke er noen krise i norsk økonomi selv etter det dramatiske fallet i oljeprisen det siste året, investeringstørke og masseoppsigelser i oljeindustrien og stigende arbeidsledighet.
AP160122 Hovedbudskapet hans er følgende : Norsk levemåte er ingen klimatrussel, oljeindustrien får fortsette å herje stadig lenger nord, og viktigst av alt : Teknologi skal fikse problemet.
AP160122 Jeg kan huske to klasseelever som ikke hadde foreldre som jobbet i oljeindustrien .
AP160121 Toppene i oljeindustrien har denne uken vært samlet til en årlig konferanse i Sandefjord.
AP160121 Ola Storeng ¶ Oljeindustrien mener at hensynet til klimaet kan gi norsk sokkel nesten evig liv.
AP160121 Men slik var det ikke, selv om konferansens hovedbudskap selvsagt var at oljeindustrien - og Norge - står overfor store utfordringer.
AP160118 Oljeindustrien er bare en av sektorene som nå vil inn i landet.
AP160115 Krisegruppen til Statnett, Statkraft og Hafslund - KractCERT - undersøkte imidlertid saken, og konkluderte med at dette var virkelig alvor : ¶ desember ble det sendt en advarsel til norske sikkerhetsmyndigheter, kraftselskaper og oljeindustrien om russiske hackere nå er i stand til å slå av strømforsyningen i naboland.
AP160115 Krisegruppen til Statnett, Statkraft og Hafslund - KractCERT - undersøkte imidlertid saken, og konkluderte med at dette var virkelig alvor : ¶ desember ble det sendt en advarsel til norske sikkerhetsmyndigheter, kraftselskaper og oljeindustrien om russiske hackere nå er i stand til å slå av strømforsyningen i naboland.
AP160107 Det er ingen tvil om at oljeprisen merker vi på våre kunder som er relatert mot olje, offshore og hele oljeindustrien .