DA171029 Man kan spørre om det er et strengere regelverk for oljefondet , enn det man har i ammunisjonsindustrien.
DA171029 - Vi mener at oljefondet ikke skal investere i ting som er etisk tvilsomt.
DA171029 - Det finnes selskaper som oljefondet ikke kan investere i, men som vi driver et forsvarsindustrielt samarbeid med.
DA171029 Oljefondet har et etikkråd.
DA171029 Man kan spørre om det er et strengere regelverk for oljefondet , enn det man har i ammunisjonsindustrien.
DA171029 - Vi mener at oljefondet ikke skal investere i ting som er etisk tvilsomt.
DA171029 - Det finnes selskaper som oljefondet ikke kan investere i, men som vi driver et forsvarsindustrielt samarbeid med.
DA171029 Oljefondet har et etikkråd.
DB171028 Når det de neste åra skal investeres på for rundt 150 milliarder årlig, er mye av dette finansiert av fellesskapet, gjennom midler som ellers ville gått til Oljefondet .
AA171028 Tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslo i sommer å flytte Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , ut av sentralbanken og inn i et eget særlovsselskap underlagt Finansdepartementet.
AA171028 Fredag presenterte Slyngstad kvartalstallene for oljefondet , hvor det ble kjent at fondet noterte en avkastning på 3,2 prosent i tredje kvartal.
VG171027 | Norge sier nei til millionmedisin - oljefondet investerer i selskapet ¶
VG171027 Norske myndigheter mener den livsforlengende medisinen Spinraza er « uetisk høyt priset » - og har sagt nei til å innføre medisinen for behandling, men oljefondet har investert milliarder i legemiddelselskapet.
VG171027 Men selv om Oljefondet investerer i selskapet, så vet vi ingenting om hvor mye Norge har tjent på at medisinen selges i andre land, sier han til TV 2.
VG171027 Det norske oljefondet ( Statens Pensjonsfond ) har investert nesten fem milliarder norske kroner ( 4,840.082.911 kroner ) i selskapet, det utgjør 0,91 prosent eierskap i selskapet.
VG171027 Det må det være mulig å mene selv om oljefondet er en av eierne, sier han.
VG171027 - Jeg mener oljefondet bør ha vurderinger for sine investeringer i selskaper som dette, og stille noen krav hvis det er slik at de er med på å fyre opp prisene i vårt eget land og andre land.
VG171027 - Oljefondet er finansielle eier i en rekke internasjonale selskaper, men det kan ikke være sånn at norske myndigheter av den grunn ikke kan stille krav til hvilke priser vi aksepterer når vi kjøper produktet deres, legger han til.
DN171027 Debatten pågår for fullt om Oljefondet bør være i eller utenfor Norges Bank.
DN171027 - Jeg tror fondet kommer til å vare i mange, mange tiår, uavhengig av organisasjonsmodell, sier sjefen i Oljefondet , Ynge Slyngstad.
DN171027 Oljefondet ¶ | « Boligbygg har en svak forhandlingsposisjon ¶
DN171027 Oljefondet vil bestå uavhengig av om fondet legges utenfor eller forblir i Norges Bank, mener Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.
DN171027 | Oljefondet med 192 milliarder i pluss ¶ Oljefondet leverte nok et kvartal med positiv avkastning.
DN171027 Yngve Slyngstad, sjefen for Oljefondet , presenterer fredag fondets resultat for tredje kvartal.
DN171027 Verdien av Oljefondet var ved kvartalets slutt var 7952 milliarder kroner.
DN171027 Norges Bank-topper i maktkamp om Oljefondet ¶ ¶
DN171027 Mener Oljefondet kan bli værende i Norges Bank ¶
DN171027 Foto : Javad Parsa ¶ Oljefondet fikk en avkastning på 3,2 prosent i tredje kvartal 2017, viser kvartalsrapporten som legges frem fredag klokken 11.
DN171027 ( Vilkår ) ¶ ¶ | Oljefondet med 192 milliarder i pluss ¶
DA171027 Samtidig har staten via Oljefondet investert 4,8 milliarder kroner i selskapet som produserer den.
DA171027 Nå viser det seg at Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet , har investert over 4,8 milliarder i Biogen, og det er lite trolig at selskapet blir utelukket fra oljefondets portefølje.
DA171027 Det må det være mulig å mene selv om Oljefondet er en av eierne, sier han.
DA171027 | Oljefondet inne i Spinraza-selskapet ¶
DA171027 - Oljefondet er finansiell eier i en rekke internasjonale selskaper, men det kan ikke være sånn at norske myndigheter av den grunn ikke kan stille krav til hvilke priser vi aksepterer når vi kjøper produktet deres.
DA171027 Samtidig har staten via Oljefondet investert 4,8 milliarder kroner i selskapet som produserer den.
DA171027 Nå viser det seg at Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet , har investert over 4,8 milliarder i Biogen, og det er lite trolig at selskapet blir utelukket fra oljefondets portefølje.
DA171027 Det må det være mulig å mene selv om Oljefondet er en av eierne, sier han.
DA171027 ( NTB ) ¶ | Oljefondet inne i Spinraza-selskapet ¶
DA171027 - Oljefondet er finansiell eier i en rekke internasjonale selskaper, men det kan ikke være sånn at norske myndigheter av den grunn ikke kan stille krav til hvilke priser vi aksepterer når vi kjøper produktet deres.
SA171026 | Olsen : Norges Bank godt rustet til å forvalte oljefondet
SA171026 Utvalget foreslo før sommeren å flytte Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet , ut av Norges Bank.
SA171026 Sentralbanksjef Øystein Olsen er ikke i tvil om at Norges Bank også i fremtiden kan forvalte oljefondet , men åpner for å vurdere dagens styringsmodell nærmere.
SA171026 Gjedrem-utvalget begrunnet sitt forslag om å flytte oljefondet ut av Norges Bank med at fondet er blitt stort og komplekst.
SA171026 Oljefondet er i dag underlagt Norges Bank, og det er hovedstyret i sentralbanken som er fondets styre.
DN171026 Mener Oljefondet bør forbli i Norges Bank ¶
DN171026 ¶ Sentralbanksjef Øystein Olsen mener Norges Bank er i stand til å ta vare på Oljefondet , gitt at det ikke går inn i eksempelvis unoterte aksjer.
DN171026 | Åpner for å beholde makten over Oljefondet
DN171026 | Mener Oljefondet kan bli værende i Norges Bank ¶ Oljefondet har det godt i Norges Bank, mener sentralbanksjefen.
DN171026 | Mener Oljefondet kan bli værende i Norges Bank ¶
DN171026 Ett av de mest omdiskuterte forslagene handler om å skille ut forvaltningen av Oljefondet i et eget selskap utenfor Norges Bank.
DA171026 En slik utvikling kan også ramme Oljefondet , Folketrygdfondet, SDØE ( Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten ) og gjøre statens eierandeler i Statoil langt mindre verdt.
AP171026 | Norges Bank svarer « tja » til å flytte ut Oljefondet
AP171026 Ved å skille Norges Bank og Oljefondet blir det lettere å bygge opp kompetanse og å styre virksomhetene.
AP171026 Utvalget forslo å flytte Oljefondet ut av Norges Bank og å gi det et eget styre underlagt Finansdepartementet.
AP171026 Olsen har tidligere gjentatte ganger omtalt Norges Bank som « et godt hjem » for Oljefondet .
AP171026 Norges Bank gjør utflyttingen av Oljefondet avhengig av om oljepengene skal få bevege seg utenfor børsene.
AP171026 Hvis Oljefondet flytter ¶
AP171026 Hvis Oljefondet blir i banken ¶
AP171026 Hvis Oljefondet blir flyttet ut av banken, taler dette imot en egen rentekomité, mener Norges Bank.
AP171026 Begge dele er blitt mer krevende med årene Ved å skille Norges Bank og Oljefondet blir det lettere å bygge opp kompetanse og å styre virksomhetene.
VG171025 Utvalgets begrunnelse er at det er stor forskjell på å styre Norges Bank og Oljefondet .
VG171025 Under seg har han Yngve Slyngstad, som styrer Oljefondet .
VG171025 Olsen vil beholde Oljefondet i Norges Bank.
VG171025 Og professorene i styret til Norges Bank har ikke nødvendigvis greie på det Oljefondet driver med.
VG171025 Og når Gjedrem vil flytte Oljefondet , må han ha egne erfaringer i mente.
VG171025 Og det er noe av det viktigste med forvaltningen av Oljefondet .
VG171025 Men de to svært mektige mennene er uenige om fremtiden, ifølge Dagens Næringsliv som mandag trykket saken « Norges Bank-topper i maktkamp om Oljefondet ».
VG171025 Les også VG mener : Oljefondet bør ikke politiseres ytterligere ¶
VG171025 Kommentar Det er strid i Oljefondet om hvem som skal sjefe.
VG171025 I dag er Norges Banks sjef Øystein Olsen øverste sjef for Oljefondet .
VG171025 Foto : Jørgen Braastad, VG ¶ Oljefondet er fantastisk.
VG171025 For Olsen er det best å beholde Oljefondet .
VG171025 Finans Norge mener Oljefondet skal få bli der det er, for å unngå mer politisk overstyring.
VG171025 Det hadde vært lettere om de skulle opprettet Oljefondet i dag.
VG171025 Det er strid i Oljefondet om hvem som skal sjefe.
VG171025 Da Oljefondet fikk nei til mer investeringer i infrastruktur, var det Finansdepartementet som sto bak.
VG171025 Bakgrunnen er at et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem mener Oljefondet bør flyttes vekk fra Norges Bank.
VG171025 Alt dette kan føre til mer politisk debatt og en oppmerksomhet Oljefondet neppe ønsker seg.
DA171025 Tilhører oljefondet nordmenn ?
AP171022 Utvalget som foreslår å ta Oljefondet ut av Norges Bank har vært ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjerdrem.
AP171022 På Twitter : @Haraldvn ¶ | Oljefondet ut av Norges Bank ?
AP171022 Om Oljefondet legges under et nytt særselskap, slik Gjedrem-utvalget vil, øker risikoen for mer akrobatikk.
AP171022 Med Oljefondet lagt innunder Norges Bank trenger ikke prinsipalen ( Finansdepartementet ) å ta i bruk ekstra incentiver eller kontroll utover det som forvaltning av åtte tusen milliarder kroner tilsier for å få agenten ( Norges Bank ) til å oppføre seg som departementet vil.
AP171022 Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Norges Bank mister oppgaven med å forvalte Oljefondet .
AP171022 | Oljefondet ut av Norges Bank ?
DB171020 ¶ VIL UT : Sjef for Oljefondet , Yngve Slyngstad mener fondet bør flyttes ut av Norges Bank.
DB171020 Sentralbanklovutvalget foreslo at oljefondet , eller Statens pensjonsfond utland ( SPU ), skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
DB171020 Ifølge flere kilder avisen har snakket med, vil sjefen for oljefondet ha det ut av banken. 9. oktober la Slyngstad fram sitt og fondets syn for hovedstyret i Norges Bank.
DB171020 Oljefondet er på litt under 8.000 milliarder kroner.
SA171019 Foto : Julio Cortez / AP / NTB scanpix ¶ | Oljefondet investerer i israelske banker som dansk pensjonsfond har svartelistet ¶
SA171019 Det norske oljefondet er medeier i alle fire.
SA171019 Dansk pensjonsfond svartelister israelske selskap som er involvert i ulovlige bosetninger, men det norske oljefondet investerer i dem.
DN171019 Norges Bank-topper i maktkamp om Oljefondet
DN171019 Norges Bank-topper i maktkamp om Oljefondet
DN171019 Norges Bank-topper i maktkamp om Oljefondet
DN171019 May ber EU-borgere og deres familier bli i Storbritannia ¶ Oljefondet investerer i israelske banker, dansk pensjonsfond svartelister dem ¶ ¶
DN171019 ¶ Sjef Yngve Slyngstad i Oljefondet vil flytte hjemmefra, mens sentralbanksjef Øystein Olsen ( bakerst ) mener at Norges Bank har vært et « godt hjem for fondet.
DN171019 | Norges Bank-topper i maktkamp om Oljefondet
DN171019 Ved å kjøpe statsobligasjoner låner oljefondet i praksis penger til den israelske stat, som har okkupert de palestinske områdene ulovlig i 50 år.
DN171019 Kritikere mener at oljefondet gjennom investeringene i israelske statsobligasjoner og selskap som bidrar til okkupasjonen av palestinske områder, indirekte støtter opp om folkerettsbrudd.
DN171019 Det uavhengige danske medie- og forskningssenteret Danwatch ga tidligere i år ut en rapport som avdekket at det norske oljefondet har investert i 35 selskap som har virksomhet i de ulovlige israelske bosetningene.
DN171019 Det norske oljefondet er medeier i alle fire.
DN171019 Det norske oljefondet , Statens Pensjonsfond Utland, er medeiere i alle de fire selskapene som nå svartelistes av Sampension.
DN171019 Danwatch-rapporten vakte reaksjoner i Norge, og Norsk Folkehjelp oppfordret oljefondet til å trekke seg ut av disse selskapene.
DN171019 ( Vilkår ) ¶ ¶ | Oljefondet investerer i israelske banker, dansk pensjonsfond svartelister dem ¶
DN171019 Oljefondet investerer i omstridte israelske selskaper.
DN171019 - Oljefondet er verst i klassen av de fem største europeiske pensjonsfondene når det gjelder investeringer som støtter opp om bosetningene på palestinsk land.
DB171019 Det krymper, og ikke bare fordi veksten i inntektene fra Oljefondet er nedadgående, men også fordi den underliggende veksten i skatte- og avgiftsinntektene også faller.
AP171019 Det uavhengige danske medie- og forskningssenteret Danwatch ga tidligere i år ut en rapport som avdekket at det norske oljefondet har investert i 35 selskap som har virksomhet i de ulovlige israelske bosetningene.
AP171019 Det norske oljefondet er medeier i alle fire.
AP171019 Det norske oljefondet , Statens pensjonsfond utland, er medeiere i alle de fire selskapene som nå svartelistes av Sampension.
AP171019 Danwatch-rapporten vakte reaksjoner i Norge, og Norsk Folkehjelp oppfordret oljefondet til å trekke seg ut av disse selskapene.
AP171019 | Oljefondet investerer i israelske banker som blir svartelistet av dansk pensjonsfond ¶
AP171019 Oljefondet har passert 8000 milliarder : 1,5 millioner for hver av oss ¶
AP171019 - Oljefondet er verst i klassen av de fem største europeiske pensjonsfondene når det gjelder investeringer som støtter opp om bosetningene på palestinsk land.
NL171017 Spesielt ikke når Statens pensjonsfond eller Oljefondet som hun er øverste leder for, er en av investorene i Dakota Access Pipeline som ytterligere fortrenger urfolket i Nord-Dakota og forurenser deres drikkevann.
NL171017 Spesielt ikke når Statens pensjonsfond eller Oljefondet som hun er øverste leder for, er en av investorene i Dakota Access Pipeline som ytterligere fortrenger urfolket i Nord-Dakota og forurenser deres drikkevann, skriver Marie Kvernmo.
AP171017 Bildet kan ikke skilles fra ministerposten og at Oljefondet investerer i undertrykkingen av amerikansk befolkning, sier Prestø, og sikter til den omstridte Dakota Access-rørledningen i USA.
DB171016 Oljefondet har investert i ledningen.
DB171015 Et nytt fall i oljeprisen vil være ubeleilig for Norge, og vi kan rammes ved at aksjene vi har i oljefondet faller i verdi.
DB171014 Vi har jo spart og spart i mange år for å skape denne nye næringen : Avkastning fra oljefondet .
DB171014 Neste år blir nesten 14 prosent av statens utgifter finansiert av inntekter fra oljefondet .
DB171014 Likevel henter Siv Jensen - nok en gang - rekordmye penger fra oljefondet : 231 milliarder blanke kroner pumpes fra fondet inn i statsbudsjettet.
DB171014 Klart vi er mer avhengig av oljefondet enn før.
DB171014 Enkelte frykter det blir høyt pengebruk uansett om oljefondet går ned eller opp, sier Olsen.
DB171014 Disse inntektene kommer i stadig større grad fra investeringene oljefondet foretar, ikke direkte fra olje- og gassnæringen.
DB171014 Det gjør oss sårbare for et fall i aksje- og obligasjonskurser, slik at verdien av oljefondet reduseres.
DB171014 Avkastningen på oljefondet antas å ligge rundt to prosent i året i åra som kommer, men en styrket kronekurs kan gå kraftig ut over oljefondets verdi.
DB171014 - På virkelig lang sikt vil tre prosent av oljefondet være tilnærmet lik null.
DB171014 - Norge er blitt mye mer avhengige av finansinntektene fra oljefondet .
DB171014 - Faller oljefondet i verdi, gir handlingsregelen mindre penger å bruke i statsbudsjettet.
DB171014 - Det er betydelig risiko for at et fall i verdien av oljefondet vil falle sammen med en økonomisk nedgang hos våre handelspartnere, som også vil svekke norsk økonomi, sier Holden.
AP171014 Spørsmålet om falske nyheter er viktig, også for Oljefondet .
AP171014 FOTO : Oljefondet
AP171014 | Oljefondet , Facebook og falske nyheter Carine Smith Ihenacho ¶
DB171013 Som nervøse rentenister som lever på renter av arv etter oljeformuen, må Norge med skjelvende fingre jevnlig klikke seg inn på Norges Banks hjemmesider for å sjekke hva oljefondet er verdt.
DB171013 Før denne stortingsperioden er omme, vil avkastningen fra oljefondet ikke engang være nok til å dekke utgiftsveksten.
DB171013 Fra kl 08 til 10 visste vi hvor mange prosent av oljefondet regjeringen ville bruke, men vi visste ikke hvor stort de beregnet fondet til å være.
DB171013 En skal selvsagt ikke overdrive betydningen av inntektene fra oljefondet , verdien av arbeidskraften - hva du og jeg bidrar med i inntekter til staten, er langt større.
DB171013 Det kan bli nær sagt umulig å fiske ut milliarder fra oljefondet - i alle fall uten å bryte handlingsregelen på tre prosent og dermed begynne å spise av arven vi har satt av til framtidige generasjoner.
DB171013 Da denne regjeringen låste seg inn på kontorene i 2013 kom hver femte krone fra oljefondet .
DB171013 Veksten i Oljefondet har stoppet opp, og oljepengebruken stanger nå mot handlingsregelens treprosentgrense.
DB171013 Men man bruker fortsatt mer penger i år enn man gjorde i fjor, også målt som andel av økonomien og av Oljefondet .
DB171013 2,9 prosent av Oljefondet . 0,3 prosentpoeng over hva økonomene har beregnet den forventede realavkastningen på fondet til de neste 30 åra.
DB171013 Oljefondet blir større, som Helleland viser til, og det er litt av poenget.
AA171013 Veksten i årets statsbudsjett er mer moderat enn fjorårets, men Norge er fremdeles for avhengig av Oljefondet .
AA171013 Likevel er Norge fremdeles for avhengig av Oljefondet .
AA171013 Hvis et linjeskift gir et fall i markedet, kan regjeringen fort ta et større jafs av Oljefondet enn beregnet.
VG171012 Når oljepengebruken ligger vel 231 milliarder kroner, og er på 2,9 prosent av oljefondet i år, er det høyt, men omtrent som ventet.
VG171012 Regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018.
VG171012 - Man har kommet under tre prosent delvis fordi oljefondet har økt kraftig, og mer enn man så for seg i revidert nasjonalbudsjett, så man har hatt noe medvind, sier Dørum.
VG171012 I en tid hvor vi får en stadig eldre befolkning, hvor inntektene fra olje og gass går ned, og hvor også innfasingen fra oljefondet må reduseres, så kan vi ikke samtidig fortsette med en så lav sysselsettingsandel, sier Tajik.
DN171012 Og Oljefondet legger på seg.
DN171012 Klarer du å styre norsk økonomi uten å tømme Oljefondet ?
DN171012 Klarer du å styre norsk økonomi uten å tømme Oljefondet ?
DN171012 Man burde i gjennomgåelsen av handlingsregelen også tenkt på hvordan man kunne brukt en glattet versjon av Oljefondets kapital over tid og ikke bare årets verdi av Oljefondet , sier Olsen.
DN171012 - Man er veldig utsatt for verdien i Oljefondet , enten det er kronekurs eller markedsutvikling, når man er så tett på tretallet.
DB171012 De beregner å bruke 2,9 prosent av oljefondet i budsjettet for 2018.
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet .
DB171012 Han frykter at Norge kan være dårlig stilt, dersom et børskrakk fører til at oljefondet lider store tap.
DB171012 Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg ( H ) hadde også i forkant varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger, og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet , i tråd med handlingsregelen.
DB171012 En høy andel av de 8000 milliardene vi har i oljefondet er investert i aksjer.
DB171012 Der ble det klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018.
DB171012 - Vi har nå 8000 milliarder i oljefondet .
DB171012 - Det viktigste regjeringen har gjort i den forbindelse var å sette det tallet ned fra fire til tre prosent av oljefondet .
DB171012 * Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg ( H ) har varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger, og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet , i tråd med handlingsregelen.
DB171012 - Det er mindre i skattelette enn det de har gitt tidligere, men uttaket fra oljefondet øker også betydelig mindre.
DB171012 Regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet
DB171012 Regjeringen bruker 2,9 prosent av oljefondet til neste år ¶
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet .
DB171012 Allerede klokka 08.00 i dag ble nøkkeltallene for statsbudsjettet lagt fram, og her framgikk det at regjeringen ønsker å bruke 2,9 prosent av oljefondet til statsbudsjettet 2018.
DB171012 Der ble det klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018.
DB171012 Allerede klokka 08.00 ble det klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018 og regner med en sterk jobbvekst i året som kommer.
DB171012 Regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av kapitalen i oljefondet .
DB171012 Regjeringen bruker 2,9 prosent av oljefondet til neste år ¶
DB171012 Oljepengebruk som prosent av Oljefondet : 2,9 pst.
DB171012 Handlingsregelen er regelen for uttak fra Oljefondet .
DB171012 Det er i dette budsjettet Oljefondet er rekordstort, på grunn av svak kronekurs og sterk vekst i verdens aksjemarkeder.
DB171012 Oljefondet vil ikke vokse noe særlig mer.
DA171012 Bastholm synes det er alvorlig at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet - tett opp mot sin egen grense på 3 prosent - i en tid hvor økonomien går godt.
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet , på statsbudsjettet for neste år.
DA171012 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener at neste års statsbudsjett bør smøres med 2,9 prosent av kapitalen i oljefondet .
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet .
DA171012 Det er allerede klart at regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet .
AP171012 Jensen spår at Oljefondet ved årsskiftet vil være på 7899 milliarder kroner.
AP171012 Her snevrer det seg inn i takt med dempet vekst i Oljefondet og voksende, upåvirkelige utgiftsposter i folketrygden.
AP171012 Her ser hun på den underliggende veksten i skatteinntekter, veksten i statens utgifter og veksten i penger fra Oljefondet , gitt mange forutsetninger : ¶
AP171012 Rommet for økning er mindre nå fordi veksten i Oljefondet har dabbet av i takt med lavere oljepriser. 2.
AP171012 Resten blir hentet fra Oljefondet .
AP171012 I 2018 foreslår Regjeringen å bruke 2,9 prosent av Oljefondet i 2018.
AP171012 Her er de første tallene fra statsbudsjettet 2018 : Regjeringen forslår å bruke 2,9 prosent av Oljefondet , som i år.
AP171012 Bruker 2,9 prosent av Oljefondet
AP171012 Skatter, moms og penger fra Oljefondet er statens viktigste inntekter.
AP171012 Differansen mellom samlede utgifter og inntekter blir dekket ved å hente penger fra Oljefondet .
AP171012 * Oljefondet ventes å ha en verdi på 8.465 milliarder kroner ved utgangen av 2018 - en økning på 6,1 fra dagens verdi ( 12. oktober 2017 ).
AP171012 - Vi skulle gjerne sittet med hele oljefondet , men vi kan ikke trylle.
AA171012 Nå er ikke lenger oljeinntekter den største inntekten til Oljefondet .
AA171012 For neste år regner regjeringen med at oljepengebruken blir på 2,9 prosent av oljefondet , noe som er litt under rettesnoren for oljepengebruken som regjeringen har satt på 3,0 prosent.
AA171012 Det betyr at hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, nå hentes fra oljefondet .
AA171012 - Man har kommet under 3 prosent delvis fordi oljefondet har økt kraftig, og mer enn man så for seg i revidert nasjonalbudsjett, så man har hatt noe medvind.
AA171012 Bastholm synes det er alvorlig at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet - tett opp mot sin egen grense på 3 prosent - i en tid hvor økonomien går godt.
AA171012 Statsminister Erna Solberg ( H ) sa nylig til Aftenposten at oljepengebruken vil ligge i underkant av 3 prosent av avkastningen av oljefondet .
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet , på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet , på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet .
DB171011 Full strid om Oljefondet
DB171011 - Men det kommer til et punkt der man burde tenke at oljefondet er pensjonen til folk.
DB171011 ( Dagbladet ) : Kvelden før finansminister Siv Jensen skal legge fram statsbudsjettet, advarer FpU-lederen sin partileder mot å fortsette tappingen av oljefondet .
DB171011 Oljefondet har nådd historisk milepæl : - Vi er nesten så rike at vi må skamme oss ¶
DB171011 Til Bloomberg sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen at selv om utvalget selv ikke skal vurdere ny politikk, er ikke vurdering av oljebransjen eller oljefondet utelukket.
DB171011 Samtidig avgrenser mandatet utvalget fra å vurdere hvordan oljefondet skal forvaltes og hvordan handlingsregelen skal fungere.
DA171011 Både Jensen og Solberg har vært tydelig på at oljepengebruken nå skal ned, og at budsjettet i år vil ha en oljepengebruk på i underkant av 3 prosent av avkastningen av oljefondet .
AP171011 Statsminister Erna Solberg lover å bruke under 3 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet 2018.
AP171011 Omtrent hver syvende krone på offentlige budsjetter blir i år hentet fra Oljefondet .
AP171011 Vil bruke under 3 prosent av oljefondet
AP171011 Hun legger opp til en oljepengebruk på under 3 prosent av Oljefondet .
AP171011 Det gjør at oljefondet ikke lenger vokser i samme takt, og at avkastningen ikke blir like mye større år for år.
AP171011 Avbildet er finansminister Siv Jensen ( Frp ), under en tidligere debatt om forvaltingen av oljefondet i Stortinget.
DN171010 Det mener jeg er riktig ut fra både økonomien og Oljefondet , sier Mehlum.
DN171010 Allerede i forrige uke kunne statsminister Erna Solberg ( H ), i et intervju med Aftenposten, varsle at hun vil bruke under tre prosent av Oljefondet .
DN171010 - Oljefondet har steget mye i verdi de siste årene takket være høy avkastning på finansmarkedene og fallet i kronekursen.
DB171010 Jeg vil også minne om at oljefondet tross alt er nær doblet siden 2013, og at det er bred politisk enighet om innfasingen av oljepengene.
DA171010 Handlingsregelen for Oljefondet , som formelt heter Statens Pensjonsfond Utland ( SPU, ) tilsier at en sum tilsvarende 3 prosent av fondskapitalen kan brukes til å dekke underskudd på statsbudsjettet.
DA171010 Oljefondet er i dag på om lag 8.000 milliarder.
AP171010 Statsminister Erna Solberg lover å bruke under 3 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet 2018.
AP171010 Omtrent hver syvende krone på offentlige budsjetter blir i år hentet fra Oljefondet .
DB171009 « Selv en såkalt « enkel » eller passiv forvaltning av Oljefondet krever mye kompetanse og ressurser, » argumenterer NHH-miljøet.
DB171009 « Dette (... ) er det som vil gjøre både Norges Bank og NBIM ( Oljefondet ) sterkest rustet til å møte utfordringer i årene som kommer, » skriver Døskeland og Klovland om utskillingen i sin uttalelse, ifølge Finansavisen.
DB171009 Også professor Steinar Holden er klart skeptisk til å skille Oljefondet ut fra Norges Bank.
DB171009 I likhet med utvalgsleder Svein Gjedrem, argumenterer de som om Oljefondet er en næring, og viser til at kontantstrømmen fra fondet overstiger eksportinntektene fra fisk og nesten når halvparten av olje- og gassinntektene.
DB171009 Det viktige, og uadresserte, spørsmålet rundt Oljefondet er ikke hvordan fondet organiseres, men ligger i beslutningene om investeringsstrategien, valg om risikospredning og generelt i forholdet mellom prinsipal og agent, har Henriksen utdypet.
DB171009 Både under BIs høring om Gjedrem-utvalget og overfor Finansavisen har førsteamanuensis i finans, Espen Henriksen ved BI, etterlyst en reell begrunnelse for å skille Oljefondet fra Norges Bank.
DB171009 - Det krever i hvert fall en klarere argumentasjon, svarte Henriksen Finansavisen på spørsmålet om det er feil eller riktig å skille Oljefondet fra sentralbanken.
DB171009 ( Finansavisen ) : Hvis finansminister Siv Jensen ønsker, kan hun etter høringsrunden oppsummere med at fagøkonomiske miljøer går inn for at Oljefondet bør skilles fra Norges Bank.
AA171009 Den kraftige veksten i oljefondet vil ikke fortsette, sa kong Harald da han leste regjeringens trontale i Stortinget mandag.
DA171008 Både finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har den siste uken gitt tydelige signaler om at de vil bruke mindre oljepenger og holde seg under handlingsregelens grense på 3 prosent av oljefondet .
AA171008 Både finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har den siste uken gitt tydelige signaler om at de vil bruke mindre oljepenger og holde seg under handlingsregelens grense på 3 prosent av oljefondet .
DB171007 Når kronekursen er lav, gjør det at oljefondet blir mer verdt målt i norske kroner.
DB171007 Det gjør oljefondet større og mengden oljepenger man kan bruke innenfor handlingsregelen høyere.
DN171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer.
DN171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av de samme selskapene.
DN171006 Hun synes Norge, og politikerne, har vært naive mens Oljefondet vokste : ¶
DB171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i noen av disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer.
DA171006 Helt til slutt i mandatet til Skancke og hans utvalgskolleger presiseres det at utvalget ikke skal vurdere retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland - oljefondet .
DA171006 Han sier det virker merkelig at alt som har med oljefondet og norsk oljepolitikk å gjøre er utelatt fra utvalgets mandat : ¶
DA171006 Greenpeace-leder Truls Gulowsen er skeptisk til at oljefondet og norsk oljepolitikk er utelatt fra utvalgets mandat.
DA171006 Et ekspertutvalg skal finne klimarelaterte risikofaktorer for norsk økonomi, men oljefondet og petroleumspolitikken skal ikke vurderes.
DA171006 - Vi er positive til at det nedsettes et utvalg, men er skeptisk til at det kan se ut som at utvalget ikke skal få lov til å se på verken investeringsstrategien for oljefondet , petroleumsskattesystemet eller petroleumspolitikken.
DA171006 - Utvalget burde både sett på oljepolitikken, investeringspolitikken til oljefondet og sett på tiltak som reduserte faren for klimaendringer, men det får de ikke lov til.
DA171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i noen av disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer.
AA171006 Helt til slutt i mandatet til Skancke og hans utvalgskolleger presiseres det at utvalget ikke skal vurdere retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland - oljefondet .
AA171006 Han sier det virker merkelig at alt som har med oljefondet og norsk oljepolitikk å gjøre er utelatt fra utvalgets mandat : ¶
AA171006 Et ekspertutvalg skal finne klimarelaterte risikofaktorer for norsk økonomi, men oljefondet og petroleumspolitikken skal ikke vurderes.
AA171006 - Vi er positive til at det nedsettes et utvalg, men er skeptisk til at det kan se ut som at utvalget ikke skal få lov til å se på verken investeringsstrategien for oljefondet , petroleumsskattesystemet eller petroleumspolitikken.
AA171006 - Utvalget burde både sett på oljepolitikken, investeringspolitikken til oljefondet og sett på tiltak som reduserte faren for klimaendringer, men det får de ikke lov til.
AA171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i noen av disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer.
DB171005 Man kan ikke regne med store oljeinntekter framover eller at framtidige oljeinntekter vil fylle opp oljefondet igjen, sier Holden.
DB171005 - Man bør redusere bruken av oljepenger i tilfelle oljefondet faller i verdi.
DB171005 - Den høye veksten skyldes at oljefondet har økt mye i verdi, men man regner ikke med den samme økningen fremover.
DB171005 - Oljefondet er nå er på nesten 8000 milliarder, etter mange år med god avkastning og en kraftig kronesvekkelse.
NL171004 Videre vil vi foreslå at det etableres et oppvekstfond av en betydelig størrelse i det såkalte oljefondet , med retningslinjer for kommunene for å søke tilskudd.
DN171004 | Solberg vil bruke under 3 prosent av oljefondet
DN171004 Hun legger opp til en oljepengebruk på under 3 prosent av oljefondet .
AP171004 | Erna Solberg : Vi bruker under 3 prosent av Oljefondet
AP171004 Overfor Aftenposten avslører hun at « bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2018 blir på under tre prosent av Oljefondet ».
AA171004 | Solberg vil bruke under 3 prosent av oljefondet
AA171004 Hun legger opp til en oljepengebruk på under 3 prosent av oljefondet .
DB171003 I motsetning til Oljefondet her hjemme, har ikke Kuwaits fond til vane å offentliggjøre informasjon om portefølje og avkastning, skriver Finansavisen.
DB171003 I likhet med Oljefondet , ble Kuwait-fondet opprettet med landets oljeinntekter.
AP171003 Den er fortsatt basert på at et stort fall i verdien av Oljefondet kan kompenseres ved at det fylles opp igjen av store fremtidige oljeinntekter.
AP171003 - Vi bør bruke mindre enn forventet realavkastning av Oljefondet , som en sikkerhetsmargin, sier han.
AP171003 - Hvis handlingsregelen skal bestå og vi ikke skal tappe Oljefondet , vil vi i gjennomsnitt ha 3 milliarder kroner mer å bruke hvert år frem til 2030.
VG171002 Jeg ser at det ene fondet, som jeg har hatt i 20 år, og som er et anerkjent fond, ikke har de samme kriteriene for etiske investeringer som Oljefondet , som jeg mener er riktig å ha om jeg ble statsminister.
DN171002 Senere innrømmet Støre at han også hadde investert i et aksjefond i London som ikke fulgte tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet .
DN171002 Dette fondet har ikke etiske retningslinjer tilsvarende oljefondet , om å blant annet holde seg unna investeringer i atomvåpenindustrien.
DN171002 DN omtalte i valgkampen at Støre hadde plassert deler av sin formue i fond som ikke fulgte tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet .
DB171002 Da pengeplasseringene kom i fokus i valgkampen, blant annet fordi Støre hadde investert i aksjefond som ikke hadde like strenge etiske regler som Oljefondet , sa Støre at han hadde tenkt å selge seg ut dersom han ble statsminister.
AP171002 Når det gjaldt plasseringen av foreldrearven, sa Støre at han hadde planlagt å sette den i fond som fulgte regelverket til statens pensjonsfond utland ( oljefondet ) når han ble statsminister.
AP171001 Ved årsskiftet hadde banken investert 16,2 milliarder kroner av Oljefondet i Facebook, noe som tilsvarer 0,57 prosent av aksjene i selskapet.
AP171001 Skuffet over Oljefondet ¶ 55 prosent av nordmenn sier at de ukentlig leser nyheter som de oppfatter som delvis eller helt usanne, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet.
AP171001 Norges Bank har plassert over 50 milliarder kroner fra Oljefondet i Facebook og Alphabet, Googles eierselskap.
AP171001 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har det overordnede politiske ansvaret for Oljefondet , som har valgt å stemme nei til forslag om større åpenhet om falske nyheter i Facebook og Google.
AP171001 Finansdepartementet, som har det politiske ansvaret for Oljefondet , påpeker at departementet ikke legger seg opp i bankens håndtering av enkeltselskaper.
AP171001 Eric Risberg / AP / NTB scanpix ¶ Oljefondet skal være « aktive eiere », heter det på nettsidene til Norges Bank.
DB170929 Lavere vekst i oljefondet sammen med ny finanspolitisk regel vil legge begrensninger på stimulanser fra finanspolitikken, og veksten fra investeringer i bolig vil avta », heter det.
DN170928 NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener politikerne reelt sett kun har fire valg hvis oljefondet skal bevares i fremtiden.
DN170928 Dersom handlingsregelen skal bestå og Oljefondet bevares for ettertiden, har vi som samfunn reelt sett bare fire valg, ifølge Dørum : ¶ 1.
DN170928 - Hvis man fortsetter å øke oljepengebruken i det tempoet vi har sett de siste årene, vil man ganske raskt måtte begynne å tømme Oljefondet , sier Dørum.
AP170928 | Toppøkonomens skrekkscenario : Politikere som dropper tøffe reformer og begynner å spise av Oljefondet
AP170928 Samtidig sier de at vi kan bruke litt mer av Oljefondet enn handlingsregelens 3 prosent fordi vi « tross alt er så rike ».
AP170928 Hvis ikke reformene blir gjennomført, frykter han for at politikerne begynner å spise av Oljefondet i stedet.
AP170928 Derfor frykter Dørum fristelsene som ligger i Oljefondet i form av nesten 8000 milliarder kroner.
AP170928 - Oljefondet er elefanten i rommet ¶
DN170926 Dette er mer enn den årlige verdiskapingen for Indonesia, Thailand og Singapore til sammen - og nesten dobbelt så mye som verdien av Oljefondet .
DN170925 juni frem en utredning der det anbefales å ta Oljefondet ut av Norges Bank.
AP170925 Statsbudsjettet er mer følsomt for variasjoner i oljefondet enn før, samtidig som hensynet til velferdsstatens bærekraft diskuteres stadig heftigere i kulissene.
AP170925 Statsbudsjettet er mer følsomt for variasjoner i oljefondet enn før, samtidig som hensynet til velferdsstatens bærekraft diskuteres stadig heftigere i kulissene, skriver Lars Kolbeinstveit.
AP170925 Solliens forslag er nok mer en illustrasjon på hvor vanskelig det er for Arbeiderpartiet å vinne valg mot en regjering som har ført en Ole Brumm-politikk, hvor en har klart å levere både litt skattelette og høy vekst i offentlige utgifter, ved å forsyne seg av oljefondet .
AP170925 For det andre var det da veksten i oljefondet virkelig begynte å skyte fart.
AP170925 Det vi vet er at vi aksepterer store uttak fra oljefondet .
DA170921 Heldigvis kommer oljefondet til å fortsette å gi avkastning.
AP170920 Nå maner Ap til forsiktighet, mens Solberg-regjeringen øser penger ut av oljefondet .
DN170919 Leketøysgigant : Toys R Us i Norden ikke truet av konkurs ¶ Oljefondet runder 1000 milliarder dollar ¶
DN170919 Lxs også : ¶ Oljefondet runder 1000 milliarder dollar ¶
DB170919 Tall fra 2015 viste at oljefondet hadde en eierandel på 1,3 prosent av alle verdens børsnoterte selskaper.
DB170919 Sparegrisen han snakker om er oljefondet , der forvalterne så seint som i august i år kunne juble over at fondet hadde passert 8000 milliarder kroner i markedsverdi.
DB170919 NBIM legger ikke til grunn at man vil se den samme enorme veksten i oljefondet i framtida som vi har sett de siste årene.
DB170919 I NBIMs egne prognoser for fondets markedsverdi er det anslått at oljefondet vil være verdt 10 584,9 milliarder kroner 1. januar 2025.
DB170919 Han viser til finanskrisen, som startet i 2008, og sier at oljefondet aldri hadde nådd den historiske milepælen man had sett i dag - dersom forvaltningen hadde falt for fristelsen til å selge aksjene når alle piler pekte nedover.
DB170919 - Disiplinerte ¶ Oljefondet ble opprettet ved lov i 1990.
DB170919 - Betyr ikke så mye ¶ Oljefondet har investert i rundt 9000 selskap i over 70 land.
DB170919 ( Dagbladet ) : For første gang i historien har oljefondet bikket 1000 milliarder amerikanske dollar i markedsverdi.
DB170919 Oljefondet utgjør i dag rundt 2,5 ganger Norges bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
DB170919 Oljefondet har passert 8000 milliarder kroner i markedsverdi ¶
AP170919 Blant strategene på Youngstorget er det en klar oppfatning om at « drittpakkene » om angivelig svart arbeid og ulovlig bryggearbeid, boligprosjekt og investeringer i fond med lavere etisk standard enn reglene for nasjonalformuen i oljefondet , ble plantet i tur og orden.
AA170919 Verdien av oljefondet passerte natt til tirsdag offisielt 1.000 milliarder dollar for første gang.
AA170919 ( ©NTB ) ¶ | Oljefondet passerte 1.000 milliarder dollar ¶
NL170918 Inntjeningen og prisene fra norsk sokkel har falt som en stein, det har gjort at vi første kvartal i år for første gang tok mer ut fra oljefondet enn vi satt inn.
NL170918 Misjonering er en del av vår virksomhet, derfor er vi veldig fornøyde med at Statens pensjonfond utland - altså Oljefondet - har investert 101 milliarder norske kroner i selskaper som jobber beinhardt mot klimareguleringer.
DN170918 Derfor anbefaler vi høy aksjeandel i pensjonssparing, og derfor har staten selv valgt høy aksjeandel i oljefondet , skriver han videre.
VG170917 Fikk du med deg denne ? Oljefondet storeier i skrekkleir-selskap ¶
NL170917 Oljefondet vil vokse svakere enn verdiskapningen her til lands.
AP170917 Derfor anbefaler vi høy aksjeandel i pensjonssparing, og derfor har staten selv valgt høy aksjeandel i oljefondet .
DB170916 Vi har dessuten etablert oljefondet , på den måten får alle borgerne kakesmuler i overskuelig framtid.
DB170916 Bruk oljefondet .
DB170916 En femdel av statsbudsjettet dekkes nå med midler fra oljefondet .
DA170915 - Ja, i inneværende periode fikk vi jo Oljefondet ut av kull, selv om ingen andre til å begynne med trodde at det var mulig.
DA170915 * Trekke oljefondet helt ut av investeringer i fossil energi, fordi « fossile løsninger tilhører gårsdagen og er verken ansvarlige, anstendige eller lønnsomme i framtiden ».
DB170913 Ny rapport peker ut oljefondet som « verstingen » : - Investerer milliarder av euro i selskaper med ulovlige bosetninger ¶
DB170913 Ifølge Marthe Skaar, presseansvarlig i Norges Bank Investment Management som er oljefondets forvalter, har klimarisiko vært et fokusområde for Oljefondet i mer enn ti år.
DB170913 Hun legger til at oljefondet har klare forventninger til selskapene det investeres i, blant annet rapportering av utslipp og om hvordan selskapene jobber mot offentlige myndigheter og andre policy-utviklere i forhold til klimareguleringer.
DB170913 Det åpner for en diskusjon om hvorvidt oljefondet bør forvaltes på en måte som tar vesentlig mer hensyn til etikk og bærekraft enn i dag, sier hun.
DB170913 Det viser seg at statens pensjonsfond utland - altså det norske oljefondet - har investert over 101 milliarder norske kroner i selskaper som kåres til de aller verste når det kommer til å jobbe mot klimareguleringer.
DB170913 Dagbladet har gått over selskapene på rangeringen og om oljefondet har investert i disse.
DB170913 - Stoler Ola og Kari nordmann blindt på Oljefondet ?
DB170913 - Skal oljefondet være en positiv drivkraft - eller skal vi bruke sparepengene våre til å investere i selskaper som jobber aktivt mot klimaet, spør Bakken Riise.
DB170913 - I kommende stortingsperiode kommer det en diskusjon om organiseringen og rammene for oljefondet , gjennom diskusjonen om ny sentralbanklov.
DB170913 - Det er hårreisende, og nok et eksempel på at vi trenger en debatt om hvordan vi forvalter våre felles sparepenger i oljefondet , sier Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender til Dagbladet.
DB170913 - Det er helt drøyt at oljefondet har investert i åtte av de ti verste selskapene på rangeringen.
DB170913 Oljefondet har investert over 26 milliarder kroner i Exxon.
DB170913 2015 : Vil åpne for å kaste klimaverstinger ut av oljefondet
VG170912 Han undrer seg over at så lite av den politiske diskusjon handler om hvordan Oljefondet forvaltes.
DN170912 Støre solgte seg ut da det ble kjent at fondet ikke fulgte de samme etiske retningslinjene som Oljefondet , formelt kjent som Statens pensjonsfond utland.
DN170912 Samtidig vil bidraget fra Oljefondet som andel av økonomien bli redusert, ettersom fondet fremover vil vokse mindre enn verdiskapingen i økonomien.
AP170912 Jeg kunne klaget på at de blå har økt skattene eller at de bruker mer av oljefondet for å gjennomføre politikken sin.
DN170911 Støre vi heretter kun ha sin formue på mellom 60 - 70 millioner plassert i brede aksjefond med tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet .
DB170911 De har også planer for oljefondet .
DB170911 - Vi vil bruke oljefondet til å bygge grønn industri, kollektivtransport og lyntog mellom de største byene i Sør-Norge, sier Moxnes.
DA170911 Vil trekke Oljefondet ut av fossil energi.
DA170911 Venstre : Vil investere mer av oljefondet i fornybar energi.
DA170911 Rødt : Vil bruke Oljefondet som et grønt omstillingsfond som investerer i industri, infrastruktur og klimatiltak, og etablere 100.000 grønne arbeidsplasser.
DA170911 MDG : Vil investere minst 5 prosent av oljefondet i infrastruktur for fornybar energi.
DA170911 Bruk av Oljefondet
DA170911 - Og ikke minst bruk av Oljefondet , som pådriver i å satse på mer fornybart, sier Riise.
VG170910 Øke klimabistanden med 33 mrd årlig, gjennom overføringer fra oljefondet til FNs klimafond. 4.
DB170909 Størrelsen på oljefondet og avtakende inntekter fra Nordsjøen har gjort handlingsregelen som en fast prosentsats utdatert.
DB170909 Da handlingsregelen ble etablert, var Oljefondet lite målt i forhold til både statsbudsjettet og norsk økonomi.
DB170909 Derfor må Oljefondet få lov til å investere i lønnsom, fornybar infrastruktur, som solenergianlegg og vindparker.
VG170908 Mindre enn tre prosent av framtidens formue ligger i oljefondet , mens hele 75 prosent er vårt arbeid.
VG170908 Som en av verdens største investeringsaktører gir Oljefondet Norge en unik mulighet til påvirkning i global skala ; dette handler om god eller dårlig politikk, ikke om VM i privatmoral.
VG170908 Det må være tillatt for en forretningsmann som selv har normale lovlige investeringer å mene at Statenes pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet , bør følge strengere etiske regler enn det som ellers gjelder i næringslivet.
VG170908 Det er fornuftig å bruke Oljefondet ikke bare til å forvalte formue, men også som et instrument til å fremme verdier vi som samfunn mener er viktige.
DB170908 Mer krevende finanspolitikk - Hvordan gjenopprettes faste rammer for finanspolitikken om verdien av Oljefondet skulle falle 30 prosent ?
DB170908 Mer krevende finanspolitikk - Hvordan gjenopprettes faste rammer for finanspolitikken om verdien av Oljefondet skulle falle 30 prosent ?
AP170908 Det enorme økonomiske handlingsrommet som avkastningen fra Oljefondet har gitt oss, blir mindre.
NL170907 Vi vil advare mot en politikk som tapper oljefondet ytterligere.
DB170907 Konsekvensene av dette er godt kamuflert med at de øser av oljefondet og dermed sender regninga for skattekuttene videre til årene som kommer.
DA170907 Norge er eksponert gjennom Oljefondet og det at vi er en åpen økonomi, sier forskeren.
DA170907 Vi kan ikke lenger basere oss på at oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien.
DA170907 Uansett vil oljeinntektene avta, og avkastningen fra oljefondet blir lavere enn det vi hadde sett for oss til inntil nylig, sier Dørum.
DA170907 I årene framover ligger det an til langt lavere uttak fra oljefondet .
DA170907 * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) som den forventede realavkastningen.
DA170907 Vi kan ikke lenger basere oss på at oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien.
DA170907 Uansett vil oljeinntektene avta, og avkastningen fra oljefondet blir lavere enn det vi hadde sett for oss til inntil nylig, sier Dørum.
DA170907 I årene framover ligger det an til langt lavere uttak fra oljefondet .
DA170907 * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) som den forventede realavkastningen.
AP170907 Først for en uke siden varslet Støre at han selger seg ut av aksjefond som ikke følger de samme etiske retningslinjene som oljefondet .
VG170906 Spesielt når man selv hatt tydelige meninger om hvordan Norge bør forvalte sin nasjonalformue i Oljefondet .
VG170906 Dette fondet investerer bredt i aksjemarkedet, men følger ikke det strenge etiske regelverket som gjelder for Oljefondet .
VG170906 Det betyr at deler av Støres formue til tider kan ha vært plassert i selskaper som Oljefondet ikke har lov å investere i.
DN170905 Underskuddet på 13 milliarder kroner blir dekket inn gjennom overføringer fra Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet .
AP170905 Å etablere et Stortingets Råd for Oljefondet ( SRO ) vil sørge for uavhengig, konfliktfri ekspertise til finanskomiteen slik at den kan bli i stand til å følge opp Finansdepartementet og NBIM.
AP170905 | Hvordan Oljefondet styres er viktigere enn valget Sony Kapoor ¶
AP170905 Interessert i å lese mer om Oljefondet ?
AP170905 Gjedrem-utvalget : Vil ta Oljefondet ut av Norges Bank ¶
AP170905 En mastergrad i økonomi kvalifiserer like lite til å forvalte Oljefondet som en grunnutdanning i medisin kvalifiserer til å foreta hjerneoperasjoner.
AP170905 Det er på tide å bringe Oljefondet inn i det 21. århundret.
AP170905 Bring Oljefondet inn i det 21. århundre ¶
AP170905 Asle Skredderberget, forfatter av boken Usannsynlig rik - historien om Norge og Oljefondet : Siv Jensen er den mest sosialistiske finansministeren vi har hatt ¶ Oljefondet har passert 8000 milliarder : Det utgjør 1,5 millioner for hver av oss ¶
AP170905 Asle Skredderberget, forfatter av boken Usannsynlig rik - historien om Norge og Oljefondet : Siv Jensen er den mest sosialistiske finansministeren vi har hatt ¶
AP170905 Aftenpostens tidligere økonomiredaktør Ola Storeng : Hva har Oljefondet gjort for deg ?
AP170905 Oljefondet : Snart like viktig som hele Norges industri ¶
AP170905 1 prosent av investeringene som Oljefondet gjør.
DN170904 The Crown Estate har beholdt en eierandel på 50 prosent og vil fortsette å forvalte eiendommen på vegne av partnerskapet, skriver Oljefondet i en melding.
DN170904 Èn drøy milliard kroner må det norske Oljefondet bla opp for det økte eierskapet.
DN170904 | Oljefondet på shopping i London ¶
DN170904 Oljefondet handler enda mer eiendom rundt Piccadilly Circus i London.
DA170903 Når oljefondet synes det er lønnsomt å gå inn i svensk og finsk skogsindustri, er det ikke fordi de har så utrolig mye sympati med Sverige og Finland, men fordi de ser på det som en lønnsom investering.
DA170903 - Det er et paradoks at oljefondet har investert 21 milliarder kroner i Sverige og Finland.
VG170902 I fjor var første gang i oljefondets historie at regjeringen hentet ut mer penger av oljefondet enn det som ble satt inn.
VG170902 Hele tanken med oljefondet er at vi tar oljen opp av bakken, setter pengene inn i fond, og bare bruker av avkastningen.
VG170902 Gjør vi ikke det, vil oljefondet forsvinne før vi vet ordet av det.
DB170901 Nå avslører Dagens Næringsliv at Støres familieselskap har kjøpt seg inn i aksjefond som ikke følger de samme etiske regler som oljefondet er pålagt.
DB170831 Nyheten kommer etter at samme avis omtalte at fondet ikke følger samme etiske retningslinjer som oljefondet .
AA170831 Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler at han umiddelbart vil selge seg ut av aksjefondene som ikke følger de samme etiske retningslinjene som oljefondet .
AP170830 Årsaken er at statens løpende oljeinntekter, som går inn på Oljefondet , har stupt med nesten to tredjedeler på to-tre år.
AP170830 Overføringene fra Oljefondet til statsbudsjettet, som i inneværende periode økte med 80 milliarder kroner, kan bli stående neste stille.
AP170830 Nesten en sjettedel av utgiftene på statsbudsjettet dekkes nå av Oljefondet . 3rd-party-bio ¶
AP170830 Nesten en sjettedel av utgiftene på statsbudsjettet dekkes nå av Oljefondet .
AP170830 Men uten overføringene fra Oljefondet til statsbudsjettet måtte Norge i dag ha hatt verdens desiderte høyeste skattenivå.
AP170830 Med mindre vi forsyner oss av selve Oljefondet .
AP170830 Dit kan vi fremdeles komme - hvis vi gradvis begynner å spise av selve Oljefondet og ikke nøyer oss med avkastningen.
AP170830 Det er 16 år siden Stortinget gjorde sitt historiske vedtak : Døren til Oljefondet skulle åpnes.
DN170829 Oljefondet er på over 8000 milliarder kroner, og det er etter letekostnader.
DB170828 Dersom kvinner jobbet like lite som OECD-snittet ville det tilsvart et tap av verdi større enn oljefondet .
AA170828 Senterpartiet har nylig tatt til orde for at forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet flyttes fra Oslo til Bergen og Trondheim.
AA170828 Etter at et offentlig utvalg - Gjedrem-utvalget - nylig la fram en innstilling som foreslår at forvaltningen av Oljefondet etableres utenfor Norges Bank, vil det komme en debatt om organisering og plassering av fondsforvaltningene.
AP170827 | Hvor skal oljefondet ligge ?
AP170827 Vil oljefondet , fristilt fra Norges Bank og lagt under et særselskap, kunne utvikle en sær kultur preget av styret og ledelsens interesser ?
AP170827 Om oljefondet skulle gå på en smell - ledelsen av fondet dummer seg ut - ville det kunne svekke bankens omdømme og gjøre det vanskeligere for den å løse sine sentrale oppgaver ; prisstabilitet, finansiell stabilitet samt bidra til jevn og høy sysselsetting.
AP170827 Et argument som utvalget anfører til støtte for flytting av Oljefondet ut av Norges Bank, er at « spennet i ansvar og oppgaver » blir for stort for sentralbanksjefen om fondet forblir i banken.
AP170827 De samme byråkratene som sørget for trygg forankring av Oljefondet i Norges Bank - eller Statens pensjonsfond utland ( SPU ) som oljefondet nå heter - går inn for å flytte det.
AP170827 De samme byråkratene som sørget for trygg forankring av Oljefondet i Norges Bank - eller Statens pensjonsfond utland ( SPU ) som oljefondet nå heter - går inn for å flytte det.
AA170825 I perioden bak oss er vi enig med MDG om å ta oljefondet ut av kull, elektrifisering av sokkelen og ny klimalov.
VG170824 Vi kan ikke i lengden basere oss på stadig større uttak av oljefondet .
DN170823 Mitt forslag er at staten bruker to-tre prosent av Oljefondet på å kjøpe de utenlandskeide aksjene i Statoil, slik at selskapet blir nær 100 prosent statseid og tas av børs, sier forfatteren.
DB170823 Tida for tapping av oljefondet er over, slår økonomene fast.
DB170823 Når man tapper oljefondet i tillegg til gi skattelettelser, har man stilt seg i en situasjon at oljepengebruken må opp hvis man skal kunne finansiere nasjonal transportplan, økt satsing på forsvar og kompetansereform.
DB170823 Nå er tiden for store uttak far Oljefondet over, påpeker økonomene.
DB170823 I vinter justerte regjeringen forventet avkastning på oljefondet ned fra 4 til 3 prosent.
DB170823 Han legger til at det alltid vil være usikkerhet knyttet til størrelsen på oljefondet .
DB170823 I hvert fall om Erna Solberg skal holde løftet om at uttak fra oljefondet de neste åra skal ligge « under eller på 3 prosent », som hun sa da hun møtte pressen i forkant av regjeringens avsluttende budsjettkonferanse i dag.
DB170823 Den blir bare ikke så tydelig når man smører budsjettene med friske midler fra Oljefondet .
DB170823 Vi, « de unge » som enten aldri kommer til å eie bolig, eller kommer til å dø med en gjeld som har like mange nuller som oljefondet .
AP170823 Men med høy oljepris og enorme fortjenester har oljeskatten på 78 prosent bidratt stort til Oljefondet .
DN170822 | Kronesmell for Oljefondet ¶ ¶
DN170822 Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet , fikk i andre kvartal 2017 en avkastning på 2,6 prosent, tilsvarende 202 milliarder kroner.
DN170822 Han mener det er tre ting som blir spesielt viktig for amerikanere i tiden fremover : ¶ | Oljefondet med svakere avkastning ¶
DB170822 ¶ GODE TALL : For oljefondet og direktør Yngve Slyngstad.
AP170822 | Rekordtall for oljefondet
AP170822 Verdien av oljefondet passerte 8.000 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.
AP170822 Oljefondet stemte ved 6.818 generalforsamlinger i andre kvartal.
AP170822 | Historisk gode kvartalstall : Oljefondet tjente 202 milliarder ¶
AP170822 Yngve Slyngstad er leder for avdelingen i Norges Bank som forvalter Oljefondet kloden rundt.
AA170822 | Oljefondet har passert 8 000 milliarder kroner ¶
AA170822 Oljefondet passerte i andre kvartal 2017 8000 milliarder kroner i markedsverdi.
AA170822 Oljefondet forvaltes fra Oslo, men nå vil Senterpartiet at det skal flyttes til en annen norsk by. | - Innvandring blir viktigste sak de neste fire årene ¶
AA170822 | Rekordtall for oljefondet
AA170822 Verdien av oljefondet passerte 8.000 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.
AA170822 Oljefondet stemte ved 6.818 generalforsamlinger i andre kvartal.
VG170821 Vi har jo samarbeidet om å få oljefondet ut av kull, om elektrifisering av sokkelen, og om ambisiøse vedtak om å fase ut fossile biler.
VG170821 Vi har tatt initiativet til og sikret flertall for viktige miljøtiltak, som oljefondet ut av kull og elektrifisering på sokkelen.
VG170821 Jeg har alltid vært stolt av å være norsk, satsingen på Regnskogfondet er bra, og jeg er glad for at Oljefondet har ekskludert investeringer i kull.
DB170818 Vil deres parti gi Oljefondet mandat til å investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering ?
DB170818 FrP ønsker ikke å åpne for at oljefondet skal kunne investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering.
DB170818 FrP ønsker at en større del av avkastningen fra oljefondet skal gå til investeringer i infrastruktur i Norge, men det vil skje over statsbudsjettet.
DB170818 Oljefondet har siden 2009 hatt et særskilt miljømandat.
DA170818 For å demme opp for det må staten enten tappe oljefondet eller øke skatter og avgifter betraktelig.
DA170818 Eller så kan man trekke dette fra oljefondet , sa rapportens forfatter Rolf Røtnes ved Samfunnsøkonomisk analyse AS da rapporten ble debattert i Arendal torsdag.
DA170818 For å demme opp for det må staten enten tappe oljefondet eller øke skatter og avgifter betraktelig.
DA170818 Eller så kan man trekke dette fra oljefondet , sa rapportens forfatter Rolf Røtnes ved Samfunnsøkonomisk analyse AS da rapporten ble debattert i Arendal torsdag.
DB170817 Til tross for at etikkrådet til Oljefondet konkluderte med at det foreligger en « uakseptabel risiko for at Leonardo på nytt kan bli involvert i grov korrupsjon ».
DB170817 Mens Politidirektoratet forhandlet med Leonardo tilrådde Etikkrådet for Statens Pensjonskasse Utland - også kjent som Oljefondet - å utelukke Leonardo fra Statens pensjonsfond utland investeringsportefølje på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon.
DB170817 Etikkrådet til Oljefondet mener det er en uakseptabel risiko for grov korrupsjon i selskapet.
DB170817 Andresen og Etikkrådet til Oljefondet mener det er en uakseptabel risiko for grov korrupsjon i selskapet Politidirektoratet har kjøpt nye helikoptre fra.
DA170816 Skulle myndigheten tatt et så drastisk grep som å flytte forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfon-det ut av Oslo, må det være godt faglig begrunnet, mener Johansen.
DA170816 I mandagens utgave av Dagsavisen foreslo Marit Arnstad å flytte forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet ut av Oslo.
DA170816 700 milliarder bare i Oljefondet .
AP170815 HER ER ÅRSAKEN TIL AT DET KOMMER FÆRRE EKSTRAMILLIARDER FRA OLJEFONDET FREMOVER : ¶
AP170815 Et dramatisk skifte ¶ Oljefondet er på 8000 milliarder kroner, og det er mot fondet Jensen vender seg når hun skal få statsbudsjettet til å gå opp.
AP170814 De neste årene vil rommet for overføringer fra oljefondet være svært begrenset og selvsagt langt lavere enn økningen i overføringene i årene bak oss, sier han og legger til at dersom Frp skal « overholde handlingsregelen, innebærer forslaget om skattekutt at det må foretas svært store red
DA170813 | Vil flytte Oljefondet ut av Oslo ¶
DA170813 Utvalget foreslo i juni at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller Oljefondet , skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
DA170813 Trønderen Arnstad mener det kan være fornuftig å flytte Oljefondet dit.
DA170813 Med Norges Bank liggende i Oslo, Oljefondet i Bergen og Folketrygdfondet i Trondheim, tror Sp-politikeren at miljøene kunne skapt faglig dynamikk mellom hverandre som vil styrke miljøene.
DA170813 Med Norges Bank liggende i Oslo, Oljefondet i Bergen og Folketrygdfondet i Trondheim, tror Marit Arnstad fagmiljøene vil bli styrket.
DA170813 - Gjedrem-utvalgets innstilling om å opprette et særlovsselskap av Oljefondet gir oss en mulighet til også å diskutere om vi skal flytte makt når det gjelder forvaltningen av finansformuen, sier Arnstad til Dagsavisen.
VG170811 De åtte kriteriene går på FNs bærekraftsmål, bistand, klima, oljefondet , skatt, våpeneksport, handel og gjeld.
DB170811 Arbeiderpartiet har dessuten fått gjennomslag for å trekke oljefondet ut av kull, elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet, mål om et karbonnøytralt Norge fra 2030 og innføring av en klimalov.
AP170811 Menneskerettighetsorganisasjonen mener Fremskrittspartiet og Siv Jensen praktiserer en dobbeltstandard når partiet skryter over å ta avstand fra personer som anerkjenner steining som virkemiddel, men samtidig sitter med regjeringsmakten og sørger for at Oljefondet investerer flere milliarder i blant annet Saudi-Arabia.
AP170811 Aftenposten skrev i april at Oljefondet har investert 3,9 milliarder i Saudi-Arabia.
DB170806 Norge er på mange måter i en særstilling og vi kommer ikke unna kapitalrikeligheten Oljefondet representerer.
AP170802 Norges Bank har i oppgave å sørge for at Oljefondet forvaltes ansvarlig og med utgangspunkt i internasjonale prinsipper for bærekraftig investering.
AP170802 For eksempel har Oljefondet siden 2004 vært underlagt etiske retningslinjer, for å sikre at fondet forvaltes med hensyn til nettopp slike faktorer.
DB170728 Fokuset på Oljefondet og Norfunds investeringer via skatteparadis har begynt å bære frukter etter at Oljefondet i juni bestemte å flytte sine holdingsselskaper ut av skatteparadis som Luxemburg og delstaten Delaware.
DB170728 Fokuset på Oljefondet og Norfunds investeringer via skatteparadis har begynt å bære frukter etter at Oljefondet i juni bestemte å flytte sine holdingsselskaper ut av skatteparadis som Luxemburg og delstaten Delaware.
DN170727 For å illustrere hvor mye penger det er, tilsvarer verdien av det norske Oljefondet , 7800 milliarder kroner, nå ganske nøyaktig verdien av Facebook og Amazon til sammen.
DN170726 Det tilsvarer omtrent 4000 milliarder kroner, omtrent halvparten av Oljefondet .
DB170726 Her kan publikum more seg med å " telle kronene som renner inn i Oljefondet ", " ta plass i borebua og dreie borestrengen ", og " betjene komfyren som med noen millioner års koketid lager olje og gass.
DB170725 Mer tungtveiende er det kanskje derfor at det holder viktige skatteinntekter unna stater i utvikling, skatteinntekter vi selv har vært veldig god til å tilegne oss, og som i dag utgjør Oljefondet .
DB170725 I 2013 kunne Aftenposten fortelle om hvordan både Statoil og Statkraft opererte med internbanker i Belgia, noe som sparte dem for store summer skatt i Norge, og de siste årene har både Oljefondet og Norfunds investeringer via skatteparadiser vekket reaksjoner.
DB170725 Hvilken skatteregning Oljefondet kan akseptere er også en del av debatten i etterkant av Sentralbanklovutvalgets forslag om å flytte pensjonsfondet ut av sentralbanken.
DN170724 Både Nav, psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den omstridte riksrevisorens filleristing.
DN170724 Sistnevnte ble for øvrig ekskludert fra oljefondet i 2007 på grunn av medvirkning til alvorlig miljøskade og brudd på menneskerettigheter.
DA170724 Både Nav, psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den frittalende riksrevisorens filleristing.
DA170724 Både Nav, psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den omstridte riksrevisorens filleristing.
AA170724 Både Nav, psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den frittalende riksrevisorens filleristing.
AA170724 Både Nav, psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den frittalende riksrevisorens filleristing. ( ©NTB ) ¶
AA170724 Både Nav, psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den omstridte riksrevisorens filleristing.
DB170720 Ny rapport peker ut oljefondet som « verstingen » : - Investerer milliarder av euro i selskaper med ulovlige bosetninger ¶
DA170720 I tillegg har oljen bare indirekte finansiert velferdsstaten gjennom oljefondet , og fondet vil fortsette å eksistere selv om oljenæringen blir mindre, sier Hustveit.
DA170720 I tillegg har oljen bare indirekte finansiert velferdsstaten gjennom oljefondet , og fondet vil fortsette å eksistere selv om oljenæringen blir mindre, sier Hustveit.
DN170717 Lxs også : ¶ Oljefondet investerer i kontoreiendom i Berlin ¶
DN170717 Norges Bank Investment Management forvalter oljefondet på vegne av Finansdepartementet, som står som formell eier av fondet på vegne av det norske folk.
DN170717 ( Vilkår ) ¶ ¶ | Oljefondet investerer i kontoreiendom i Berlin ¶
DN170717 Oljefondet har investert i kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden, i tillegg til såkalte logistikkeiendommer som er tilknyttet globale distribusjonskjeder.
AA170717 Norges Bank Investment Management forvalter oljefondet på vegne av Finansdepartementet, som står som formell eier av fondet på vegne av det norske folk.
AA170717 Oljefondet har investert i kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden, i tillegg til såkalte logistikkeiendommer som er tilknyttet globale distribusjonskjeder.
AA170717 ( ©NTB ) ¶ | Oljefondet investerer i kontoreiendom i Berlin ¶
DB170707 Slik sett har Jensen vært langt mer moderat, som har finansiert sine skattekutt med økte uttak fra Oljefondet .
DB170707 Hennes regjering har bidratt til å svekke finansieringsgrunnlaget gjennom kutt i skattene og nedtapping av oljefondet i rekordfart.
DN170705 Her er Yngve Slyngstad, sjef i Oljefondet, og Øystein Olsen, sentralbanksjef, på vei til en stortingshøring om Oljefondet .
DN170705 Her er Yngve Slyngstad, sjef i Oljefondet , og Øystein Olsen, sentralbanksjef, på vei til en stortingshøring om Oljefondet.
DN170705 Det er bra at mesteparten av risikotagningen i Oljefondet handler om systematisk risikotagning, ikke aksjeplukking.
AP170705 mai om at det vil være problemfritt for Norge å gi vekk hele Oljefondet , som en filantropisk gest.
DN170703 Prisfall mest sannsynlig ¶ Oljefondet med investering i Washington ¶
DN170703 IS-terroristenes dommedag ¶ ¶ | Oljefondet med investering i Washington ¶
DN170703 I London eier blant annet Oljefondet 25 prosent av den populære handlegaten Regent Street i London.
DN170703 Fredag la oljefondet 625 millioner kroner på bordet for å sikre seg et nytt signalbygg i Washington D.C.
DN170703 Fredag kjøpte oljefondet 900 16th Street i Washington D.C. for 74 millioner dollar, omlag 625 millioner kroner etter dagens kurs.
DN170703 Oljefondet er, gjennom Norges Real Estate Management, blant de største utenlandske investorene av eiendom på Manhatten i New York.
AP170702 Og som SSB poengterer i rapporten " Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten " fra 2010 : Mesteparten av oljepengene sparer vi i Oljefondet .
BT170630 Samtidig har man denne stortingsperioden tatt ut svimlende store summer av Oljefondet , som skal komme fremtidige generasjoner til gode.
SA170629 Norges Bank har satt to selskaper oljefondet er investert i, til observasjon av frykt for at de bryter menneskerettighetene på fabrikker i Vietnam.
DN170629 Norges Bank har satt to selskaper oljefondet er investert i, til observasjon av frykt for at de bryter menneskerettighetene på fabrikker i Vietnam.
DN170629 - Selskapene settes til observasjon på grunn av risiko for at de er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettigheter, skriver oljefondet i en uttalelse torsdag.
DN170628 ¶ Tidligere sentralbanksjef og toppbyråkrat Svein Gjedrem vil ha Oljefondet ut av Norges Bank.
DN170628 | DN mener : En skilsmisse mellom Norges Bank og Oljefondet kan bli i dyreste laget ¶
SA170627 | Jussprofessor kritisk til å ta oljefondet ut av Norges Bank ¶
SA170627 Jussprofessor Hans Petter Graver mener forslaget fra Gjedrem-utvalget om å skille ut oljefondet i et eget selskap, begrenser Stortingets kontroll.
DN170627 Lxs også : ¶ Oljefondet vil holde Snapchat utenfor ¶
DN170627 Russland : Uakseptabel amerikansk trussel mot Assad ¶ ¶ | Oljefondet vil holde Snapchat utenfor ¶
DN170627 Nå kaster det norske Oljefondet , en av verdens største institusjonelle investorer, seg inn i debatten.
DN170627 Oljefondet
AA170627 Forventningene til mindre avkastning fra oljefondet og utfordringene som regjeringen selv peker på i perspektivmeldingen, gjør at de som vinner valget til høsten, må belage seg på bare å øke oljepengebruken med 3 milliarder kroner i året, ifølge rapporten.
AA170627 | Jussprofessor kritisk til å ta oljefondet ut av Norges Bank ¶
AA170627 Sentralbanklovutvalget foreslo fredag at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet , skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AA170627 Jussprofessor Hans Petter Graver mener forslaget fra Gjedrem-utvalget om å skille ut oljefondet i et eget selskap, begrenser Stortingets kontroll.
DN170624 | Frykter at Oljefondet tappes til gode formål ¶
DA170624 Hva er den største endringen i norsk politikk siden du kom inn på Stortinget ? - Oljefondet er et helt nytt element.
DA170624 Da jeg kom inn i 2001 var det lite på fondet, men nå er hver åttende krone på statsbudsjettet fra Oljefondet .
VG170623 Om vi ikke skal bruke opp Oljefondet , må vi prioritere.
SA170623 | Gjedrem-utvalg vil ta Oljefondet ut av Norges Bank ¶
SA170623 Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil flytte forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank.
SA170623 Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Norges Bank mister oppgaven med å forvalte Oljefondet .
SA170623 Dette er det offisielle navnet på Oljefondet .
DN170623 | Frykter at Oljefondet tappes til gode formål ¶
DN170623 | Eks-finansråd Svein Gjedrem foreslår at Oljefondet flyttes ut av Norges Bank ¶
DN170623 Thorburn ved NHH, har lenge vært kritisk til at Oljefondet ikke har et eget, profesjonelt styre.
DN170623 Svein Gjedrem-utvalget foreslår at Oljefondet tas ut av Norges Bank.
DN170623 I forslaget anbefaler et enstemmig utvalg at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), populært kalt Oljefondet , skal forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.
DN170623 Gjedrem-utvalget har utredet en ny sentralbanklov og organiseringen av kapitalforvaltningen i Norges Bank, altså Oljefondet .
DN170623 Foto : Eivind Senneset ¶ Oljefondet bør forvaltes av et eget selskap utenfor Norges Bank.
AP170623 | Gjedrem-utvalg vil ta Oljefondet ut av Norges Bank ¶
AP170623 Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil flytte forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank.
AP170623 Sentralbanksjef Øystein Olsen er dagens vert for Oljefondet , men uttaler seg i fortid når kommenterer Gjedrems utredning.
AP170623 Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Norges Bank mister oppgaven med å forvalte Oljefondet .
AP170623 Dette er det offisielle navnet på Oljefondet .
AP170623 Det mest dramatiske forslaget fra utvalget er å flytte forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank : ¶
AP170623 Dermed gjør utvalget det samme som Oljefondet kjemper for i amerikanske selskaper det eier en del av : Splitter rollen som styreleder og adm. direktør.
AP170623 Det mest dramatiske forslaget fra utvalget er å flytte forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank : ¶
AP170623 Dermed gjør utvalget det samme som Oljefondet kjemper for i amerikanske selskaper det eier en del av : Splitter rollen som styreleder og adm. direktør.
AP170623 | Gjedrem-utvalg vil ta Oljefondet ut av Norges Bank ¶
AP170623 Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil flytte forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank.
AP170623 Sentralbanksjef Øystein Olsen er dagens vert for Oljefondet , men uttaler seg i fortid når kommenterer Gjedrems utredning.
AP170623 Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Norges Bank mister oppgaven med å forvalte Oljefondet .
AP170623 Dette er det offisielle navnet på Oljefondet .
AA170623 | Utvalg vil ha oljefondet ut fra Norges Bank ¶ Oljefondet er blitt så stort og komplekst at tiden er inne for å flytte det ut av Norges Bank, mener utvalg.
AA170623 | Utvalg vil ha oljefondet ut fra Norges Bank ¶
AA170623 Utvalget har vurdert ny sentralbanklov, organiseringen av Norges Bank og altså forvaltningen av oljefondet .
AA170623 Utvalget foreslår derfor et det etableres et forvalterselskap for oljefondet som et særlovsselskap etter en modell som ligner Folketrygdfondets modell.
AA170623 Sentralbanklovutvalget foreslår derfor at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet , skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AA170623 Gjedrem advarer også mot å gjøre fondet til et politisk virkemiddel, og han ber politikerne unngå at oljefondet blir et " statsbudsjett nummer to ".
AA170623 Fra den spede begynnelsen for vel 20 år siden er oljefondet blitt en internasjonal gigant som forvalter verdier for over 8.000 milliarder kroner.
AA170623 For Norges Bank kommer forvaltningen av oljefondet på toppen av tradisjonell sentralbankvirksomhet, som pengepolitikk og rentesetting.
AA170623 Finansministeren er forsiktig i sine kommentarer til forslaget om å flytte oljefondet ut av Norges Bank.
AA170623 Det advarer samtidig mot å dele opp forvaltningen av oljefondet i flere selskaper.
AA170623 | Utvalg mener oljefondet bør forvaltes utenfor Norges Bank ¶
AA170623 Utvalget har vurdert ny sentralbanklov, organiseringen av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet .
AA170623 Utvalget foreslår et det etableres et forvalterselskap for oljefondet som et særlovsselskap etter en modell som ligner Folketrygdfondets modell.
AA170623 Utvalget advarer samtidig mot å dele opp forvaltningen av oljefondet i flere selskaper.
AA170623 Sentralbanklovutvalget foreslår at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AA170623 Finansministeren er forsiktig i sine første kommentarer om å flytte oljefondet ut av Norges Bank.
AA170623 Oljefondet har i dag en verdi på over 8.000 milliarder kroner og er blitt en betydelig global aktør.
DN170622 Den norske statens fordringer er dominert av utenlandske aksjer og obligasjoner gjennom Statens pensjonsfond utland ( oljefondet ).
DN170619 Oljefondet får dermed 4 milliarder kroner mer i avkastning hvert år.
AP170618 Men det er langt fra dette tallet til ekstra penger i Oljefondet .
AP170618 Forlenget inn i Oljefondet gir resultatet grunnlag for en varig éngangsøkning i utgiftsnivået på statsbudsjettet med 4 milliarder kroner.
AP170618 Deretter har han forlenget analysen inn i Oljefondet og ut til endestasjonen for ekstra oljeinntekter : Mulig økt pengebruk på de årlige statsbudsjettene.
AP170618 - 133 milliarder kroner tilsvarer rundt 1,7 prosent av Oljefondet .
DA170614 Det er for øvrig ganske spesielt å få kritikk på økonomisk ansvarlighet av Høyre som har tatt milliarder ut av oljefondet , og brukt over 20 milliarder kun på skattelettelser, sier Pedersen, og sender stafettpinnen videre til Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Ap.
SA170613 Han kommer fra jobb som porteføljeforvalter i Oljefondet , med et spesielt ansvar for Kina.
DN170612 Stensruds erstatter kommer også fra Oljefondet .
DN170612 Schanke kom inn i rollen i fjor, rett fra jobb i Oljefondet i London.
AP170611 | Oljefondet flytter eiendommene hjem ¶ Oljefondet eier eiendommer via et selskap i Luxembourg.
AP170611 Skatt har vært ett av mange hensyn når Oljefondet har organisert eiendomsinvesteringene.
AP170611 Fondet kommenterer ¶ Oljefondet vil kommentere hjemflyttingen ved å bruke e-post.
AP170611 FOTO : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶ Oljefondet vil legge ned sine holdingsselskaper innen fast eiendom i Luxembourg, USA og Storbritannia.
AP170611 Det er tydelig at Oljefondet har planer om rask hjemflytting av eierskapet.
AP170611 | Oljefondet flytter eiendommene hjem ¶
AP170611 Oljefondet tenker på skatten ¶
VG170607 Dagen da lydbåndopptak med Temer ble avslørt, « tapte » oljefondet i underkant av ti milliarder kroner av sin verdi i Brasil.
DN170606 Underskudd i statsregnskapet dekkes inn med overføringer fra oljefondet . ( ©NTB ) ¶
AA170606 Underskudd i statsregnskapet dekkes inn med overføringer fra oljefondet . ( ©NTB ) ¶
BT170602 Dreie bruken av oljefondet og andre norske investeringer bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer, både i Norge og internasjonalt.
AP170530 Oljefondet forbereder seg på ekstremvær og tørke ¶
VG170529 Å kutte i skattene nå og finansiere det med framtidens generasjoners sparepenger i oljefondet , er uklokt.
AP170528 Det norske oljefondet i fjor investerte 590 millioner kroner i selskapet og eier 0,42 prosent.
AP170528 Andre forhold som påvirker inntektene er eksempel bedre pris for olje og annen eksport eller Wall Street-inntekter til Oljefondet .
BT170526 HJELP : Direktør Ole Christian Bech-Moen i Oljefondet setter nobelprisvinner Robert Engle i gang med å forske på sammenhengen mellom klimaendringer og forvaltningen av 8000 milliarder.
BT170526 FOTO : Håvard Bjelland ¶ | Oljefondet tar høyde for ekstremvær og tørke ¶
BT170526 En nobelprisvinner i økonomi skal hjelpe Oljefondet til å møte klimaendringene.
AP170526 Hvis en observant fotgjenger tenker seg om, forstår hun at de er plassert der for å hindre for eksempel et bilangrep inn i bygningen som huser sentralbanken og oljefondet .
AP170525 Pengene blir spart i Oljefondet og noe blir brukt på de årlige statsbudsjettene.
AP170525 Men Oljefondet går inn i dette bare i rollen som en langsiktig investor.
AP170525 Med andre ord : Oljefondet vil ikke på eget initiativ investere for å dempe selve klimaendringene.
AP170525 Les om hvordan oljefondet gikk fra 0 kroner til tusenvis av milliarder på kort tid ¶
AP170525 For å kunne møte klimaendringene har Oljefondet i internasjonal konkurranse tildelt to forskningsprosjekter til to fremtredende amerikanske økonomer : ¶
AP170525 FOTO : ANTONIO BRONIC / X02994 ¶ Oljefondet setter i gang forskning for å finne ut om det er lurt å møte klimaendringene med økte investeringer i elbilprodusenten Tesla.
AP170525 En nobelprisvinner i økonomi skal hjelpe Oljefondet med å møte klimaendringene.
AP170525 Direktør Ole Christian Bech-Moen i Oljefondet setter nobelprisvinner Robert Engle i gang med å forske på sammenhengen mellom klimaendringer og forvaltningen av 8000 milliarder kroner.
AP170525 Dette må deretter innarbeides i livet ved skjermene i Oljefondet og kan peke i retning av at noen investeringer skal opp, mens andre skal ned.
AP170525 Det store spørsmålet Oljefondet stiller seg er om risikoen for slike klimaendringer skal inngå i vurderingene når fondet skrur på knappene i forvaltningen.
AP170525 - Det er to kjennetegn ved Oljefondet .
AP170525 - AllianzGI UK ( @AllianzGI_UK ) May 24, 2017 ¶ | Oljefondet forbereder seg på ekstremvær og tørke ¶
AP170524 Fondet han sikter til, Abu Dhabi Investment Authority, ble for et år siden rangert som det femte største offentlige fondet i verden, to plasser bak det norske Oljefondet .
AP170524 Valutafondet anslår at økonomien på fastlandet ( altså unntatt inntektene fra sokkelen, som går rett i Oljefondet ) vil vokse med 1,45 prosent i år og 2,25 prosent i neste år.
AP170524 Fondet han sikter til, Abu Dhabi Investment Authority, ble for et år siden rangert som det femte største offentlige fondet i verden, to plasser bak det norske Oljefondet .
AA170524 Fondet støtter også opp om regjeringens nedjustering av den forventede avkastningen i oljefondet fra 4 til 3 prosent.
DN170523 I bakgrunnen cruiseskipet « Regal Princess » - riktignok utenlandsk, men med Oljefondet som ikke ubetydelig aksjonær i eierselskapet.
DB170522 I dag eier oljefondet snart 2% av alle børsnoterte selskaper i verden.
AP170522 Oljefondet har alene investert 65 milliarder kroner i Brasil.
SA170521 | De Grønne vil bruke oljefondet til klimabistand ¶
SA170521 Miljøpartiet De Grønne går ikke inn for å øke bistandsbudsjettet, men vil bruke rundt 30 milliarder kroner fra oljefondet på klimabistand.
DB170520 Vi har fått flertall for å trekke Oljefondet ut av kull.
AP170519 Hansson trekker selv frem blant annet dette når han blir bedt om å peke ut partiets største enkeltseire : ¶ gjennomslaget for å få en ny klimalov, ¶ nye grenseverdier for svevestøv, ¶ klimastatistikk for kommunene ¶ beslutningen om å selge Oljefondet ut av kull ¶
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AP170518 Å sette av én prosent av oljefondet til internasjonal klimaomstilling.
AP170518 Det tilsvarte da 1,3 ganger det norske oljefondet .
AA170518 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
DB170516 * Solidaritet : Hvordan kan Norge ta enda større ansvar i verden, hvordan gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, bedre arbeidsvilkår for folk utenfor EØS, fortsatt NATO-medlemskap.
AP170513 TransCanada, der det norske Oljefondet ved årsskiftet eide aksjer for rundt 3,1 milliarder kroner - mer enn dobbelt så mye som året før - planlegger å bygge Keystone XL som et tillegg til den eksisterende oljerørledningen som allerede frakter råolje fra tjæresandfeltene i Alberta til Mexico-golfen.
VG170512 Nå kommer bråstoppen før vi virkelig har behov for å bruke oljefondet som en buffer mot høyere pensjonskostnader, sier hun.
VG170512 I fjor høst : Budsjettguttens andel av oljefondet : 1,4 millioner ¶
VG170512 De har ikke klart å finne inndekning for skattekuttene til de rikeste, men heller hentet penger fra oljefondet .
VG170512 - De har forsynt seg for grovt av sparegrisen som var ment å vare til evig tid, nemlig oljefondet .
SA170512 « Alternativet til å gi bort verdiene i Oljefondet , er å realisere dem i Norge », skriver Ivar Sætre.
SA170512 | Skal vi gi bort Oljefondet ?
SA170512 Om Norge skulle gi bort hele Oljefondet , vil mange nordmenn derimot merke det kraftig.
SA170512 Knapt noen skriver om hva verdiene i Oljefondet består av.
SA170512 Her kan du se hvordan pengene renner inn i Oljefondet , eller ut, sekund for sekund.
SA170512 Det kan med tyngde hevdes at å bruke utenlandsk arbeidskraft for å realisere verdiene i Oljefondet er etisk riktig.
SA170512 Alternativet til å gi bort verdiene i Oljefondet , er å realisere dem i Norge.
SA170512 mai om vi bør gi bort verdiene i Oljefondet .
DN170512 Ledelsens og flertallet i redaksjonskomiteens noe mer moderate Palestina-forslag ba om anerkjennelse av en palestinsk stat, og at Oljefondet og andre oppfordres til å kutte økonomiske relasjoner med selskaper som driver aktivitet på okkuperte områder.
DN170512 Trosser igjen råd fra Oljefondet og eksperter ¶
DN170512 Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) i finanskomiteen på Stortinget, mener det er « uheldig » at oljefondssjefen eier en aksjepost i Golar LNG, som også Oljefondet er investert i.
DN170512 Slyngstads aksjeinvesteringer er i tråd med regelverket, opplyser Thomas Sevang, kommunikasjonssjef i NBIM, Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet .
DN170512 Siden da har Oljefondet både solgt og kjøpt aksjer i selskapet, men Slyngstad har ikke solgt én eneste aksje i selskapet, ifølge aksjonærregisterets tall per 31. desember 2016.
DN170512 Oljefondssjef Yngve Slyngstad eier fortsatt aksjer i gassrederiet Golar LNG, som også Oljefondet er investert i.
DN170512 I 2014 ble det kjent at sjefen i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet , Yngve Slyngstad, eier aksjer i gassrederiet Golar LNG.
DN170512 Oljefondet investerer ikke i Norge, noe som innebærer at det ikke åpner for interessekonflikt når en investerer i norske aksjer.
DN170512 Krever at Oljefondet får tallene for Google og Facebook på bordet ¶
AP170512 Det som derimot er nytt, er at vi har bygget en større buffer i Oljefondet under denne regjeringen, sier hun ¶
DN170511 Finansdepartementets egne fremskrivninger i det reviderte budsjettet viser at oljepengebruken fremover bare kan økes i svært begrenset grad dersom man skal holde seg innenfor forslaget om en revidert handlingsregel der anslått årlig realavkastning for Oljefondet blir redusert til tre prosent.
DN170511 Revidert budsjett viser at årets oljepengebruk tilsvarer 2,9 prosent av verdien av Oljefondet ved inngangen til året, mot 3,0 prosent i det opprinnelige budsjettforslaget i høst.
DN170511 Oljepengebruken er i tråd med regjeringens forslag om redusert anslått realavkastning for Oljefondet .
DN170511 I budsjettet fra i fjor høst ble det lagt opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra Oljefondet .
DN170511 Ifølge handlingsregelen for innfasing av oljepenger bør den årlige oljepengebruken over tid ikke være høyere enn den langsiktige anslåtte realavkastningen i Oljefondet .
DN170511 I budsjettet fra i fjor høst ble det lagt opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra Oljefondet .
DN170511 For å måle bruken av penger fra Oljefondet beregnes det såkalte strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet.
DN170511 | Krever at Oljefondet får tallene for Google og Facebook på bordet ¶
DB170511 Vi ligger fortsatt an til å bruke 220,9 milliarder kroner fra oljefondet i år.
AP170511 Disse pengene bruker hun til å sende et like stort beløp tilbake til Oljefondet .
SA170510 I 2017-budsjettet la regjeringen opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet .
NL170510 I 2017-budsjettet la regjeringen opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet .
DN170510 Andresen er leder i Etikkrådet til Oljefondet og bruker rundt en tredjedel av arbeidstiden på vervet.
DN170510 | Venstre vil ha mer fleksible regler for oljefondet
DN170510 Ved å fraråde oljefondet å øke aksjeandelen gikk NTNU-professor Knut Anton Mork mot flertallet i utvalget han selv ledet.
DN170510 Terje Breivik ( Venstre ) vil ha mer fleksible regler for Oljefondet .
DN170510 Finanskomiteens innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , skal være klar 30. mai.
DN170510 Ettersom oljefondet har vokst voldsomt de siste årene har regjeringen allerede tidligere i år foreslått å stramme inn handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.
DA170510 | Venstre vil ha mer fleksibel regel for oljefondet
DA170510 Ved å fraråde oljefondet å øke aksjeandelen gikk NTNU-professor Knut Anton Mork mot flertallet i utvalget han selv ledet.
DA170510 Finanskomiteens innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , skal være klar 30. mai.
DA170510 Ettersom oljefondet har vokst voldsomt de siste årene har regjeringen allerede tidligere i år foreslått å stramme inn handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.
DA170510 I 2017-budsjettet la regjeringen opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet .
DB170509 - Du kan ikke være for den norske modellen, og samtidig øke forskjellene mellom folk, undergrave det organiserte arbeidslivet gjennom midlertidige ansettelser og rive bort det finansielle grunnlaget ved å tømme oljefondet , sa Gabrielsen.
DA170509 - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
DA170509 - Og at det ble vedtatt å oljefondet skulle trekke seg ut av kullselskaper ?
DA170509 Året etter vedtok Stortinget at Oljefondet skulle ut av selskaper som baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kullkraft og kullgruver.
DA170509 Siden har Oljefondet solgt seg ut av flere titall selskaper.
DA170509 Sentralbanksjef Øystein Olsen, som Jensen møtte senest under høringen om forvaltningen av Oljefondet , er av en annen oppfatning.
DA170509 Når Oljefondet selv mener at de kan håndtere risikoen knyttet til dette, burde de få mandatet til det, påpeker Raavand.
DA170509 Nei til Oljefondet
DA170509 Ikke lenge etter at Oljefondet ble en realitet, begynte det å komme forslag om etiske retningslinjer for fondet.
DA170509 I desember 2015 anbefalte en regjeringsnedsatt ekspertgruppe at Oljefondet måtte få investere i infrastruktur.
DA170509 I 2014 gikk diskusjonen høyt om Oljefondet burde avvikle sine investeringer i internasjonale kullselskaper.
DA170509 Hun mener Oljefondet ikke er godt egnet til å bære politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko knyttet til slike investeringer.
DA170509 Han reagerer kraftig på at Finansdepartementet med finansminister Siv Jensen ( Frp ) i spissen, har sagt nei til å la Oljefondet investere i infrastruktur som ikke-børsnoterte selskaper står bak, slik som solenergianlegg og vindparker.
DA170509 Finansdepartementets sjef Siv Jensen ( Frp ) fortsetter å si nei til å la Oljefondet begynne å investere i unotert infrastruktur.
DA170509 Finansdepartementet er en bremsekloss i arbeidet med Oljefondet , mener Greenpeace.
DA170509 En gjennomgang av gamle avisartikler, avdekker at Finansdepartementet gang på gang har kommet med uttalelser om Oljefondet , som i ettertid framstår som lite treffsikre.
DA170509 Dette vil være overførbart til Oljefondet , som også er en langsiktig investor, mener Raavand.
DA170509 Budskapet ble gjentatt i mars og på nytt under den årlige høringen om forvaltningen av Oljefondet .
DA170509 - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
DA170509 - Opprettelsen av Oljefondet har vært økonomisk smart av flere grunner.
DA170509 - Og at det ble vedtatt å oljefondet skulle trekke seg ut av kullselskaper ?
DA170509 - Et annet urovekkende moment er at når regjeringen ønsker at aksjeandelen skal økes, tvinges Oljefondet inn i enda mer olje og gass, til tross for at ekspertene sier at Norge er overeksponert mot olje og gass.
DA170509 - Dagens Næringsliv har skrevet at retningslinjene har kostet Oljefondet 30 milliarder kroner, men som en langsiktig forvalter bør man fokusere på lengre tidshorisonter.
DN170508 ¶ Første skritt på veien bør være å gi Oljefondet mandatet de selv etterspør for å gjøre investeringer i unotert infrastruktur.
DA170508 Videre kan økt realavkastning på oljefondet fra 3 prosent til 5 prosent eller en økt oljepris til gamle høyder på 110 USD bringe oss raskt til mål.
DN170505 Trosser igjen råd fra Oljefondet og eksperter ¶
DN170505 Foto : Fartein Rudjord Nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet anklager Siv Jensen for feilaktig å tro at Norge kan leve av renter fra Oljefondet fremover.
AA170505 Når Siv Jensen ønsker å åpne oljefondet enda mer, er det nok flere høyrefolk som snur seg en ekstra gang i sengen før de sovner i kveld.
DN170504 ¶ Siv Jensen vil at Oljefondet skal sikre pensjon til kommende generasjoner.
DN170504 Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶ | Oljefondet er politikk ¶
DN170504 Det vil Miljøpartiet De Grønne også - men i motsetning til Jensen tror vi at pensjonen sikres best ved å tillate at Oljefondet får investere i fremtiden, sier forfatteren.
DN170503 ¶ Oljefondets toppsjef Yngve Slyngstad ( til venstre ), sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Siv Jensen under høringen av regjeringens melding om Oljefondet .
DN170503 | DN mener : Da Stortinget debatterte Oljefondet , havnet det viktigste spørsmålet i skyggen ¶
DB170503 Hun mener åpenbart i fullt alvor at oljefondet reduseres, og at en årlig økning i sparegrisen på om lag ett tusen milliarder kroner er å mishandle sparegrisen og tømme sparekontoen.
DB170503 Du kan vinne vanvittige 223 millioner kroner ¶ fra norsk tipping ¶ Oljefondet var 4714 milliarder kroner ved regjeringsskiftet i 2013, og denne uka passerte det formidable 8000 milliarder kroner.
AP170503 Yngve Slyngstad i Oljefondet har passert 8000 milliarder kroner i fondet.
AP170503 I tillegg står hele summen av løpende oljeinntekter på sokkelen mer eller mindre trygt oppsamlet i Oljefondet .
AP170503 Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har regnet på brutto tilførsel av oljepenger fra borehullene, avkastningen av pengene i oljefondet og statens årlige bruk av oljepenger.
AP170503 Bare siden Siv Jensen ble finansminister har Oljefondet lagt på seg 70 prosent.
AP170503 | Oljefondet har passert 8000 milliarder - det utgjør 1,5 millioner for hver av oss ¶
DN170502 | Trosser igjen råd fra Oljefondet og eksperter ¶
DN170502 I stortingshøringen tirsdag om Oljefondet, gjorde finansminister Siv Jensen ( Frp ) det klart at hun ikke vil ha noe av investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet .
DN170502 I stortingshøringen tirsdag om Oljefondet , gjorde finansminister Siv Jensen ( Frp ) det klart at hun ikke vil ha noe av investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet.
DN170502 Foto : Per Thrana Oljefondssjef Yngve Slyngstad var på plass tirsdag under den årlige stortingshøringen om Oljefondet i finanskomiteen.
DN170502 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sier « nei » for andre året på rad til at Oljefondet skal investere i solparker og flyplasser.
DN170502 Et stortingsflertall av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har vært positive til at Oljefondet skal kunne investere i infrastruktur, men får nå altså « nei » for andre året på rad.
DN170502 Oljefondet
DN170502 Lxs også : ¶ Oljefondet passerte 8000 milliarder ¶
DN170502 Finansminister Siv Jensen kan glede seg over at Oljefondet fortsetter å legge på seg.
DN170502 Det hvite hus kaller inn til Nord-Korea-briefing ¶ ¶ | Oljefondet passerte 8000 milliarder ¶
DN170502 Både finanspolitikerne på Stortinget, finansminister Siv Jensen ( Frp ) og det norske folk kan glede seg over at Oljefondet aldri har vært større.
DN170502 Setter foten ned for Oljefondet - igjen ¶
DN170502 Setter foten ned for Oljefondet - igjen ¶
DN170502 Setter foten ned for Oljefondet - igjen ¶
DN170502 | Trosser råd fra eksperter og Oljefondet
DN170502 Utvalget konkluderte i 2015 med at regjeringen bør gi Oljefondet grønt lys til å gå inn i infrastruktur.
DN170502 Per Thrana Oljefondssjef Yngve Slyngstad var på plass i stortingshøringen om Oljefondet tirsdag i finanskomiteen.
DN170502 Lytter ikke til Oljefondet
DN170502 I stortingshøringen tirsdag om Oljefondet, gjorde finansminister Siv Jensen ( Frp ) det klart at hun ikke vil ha noe av investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet .
DN170502 I stortingshøringen tirsdag om Oljefondet , gjorde finansminister Siv Jensen ( Frp ) det klart at hun ikke vil ha noe av investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet.
DN170502 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sier « nei » for andre året på rad til at Oljefondet skal investere i solparker og flyplasser.
DN170502 Et stortingsflertall av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har vært positive til at Oljefondet skal kunne investere i infrastruktur.
DN170502 Oljefondet
DB170502 - De lave rentene tvinger Oljefondet og andre investorer ut av obligasjoner og andre sikre rentebærende plasseringer og inn i aksjer og eiendom.
AP170502 Oljefondet har investert 3,9 milliarder i Saudi-Arabia - ambassadøren tror det bare er starten på et tettere forhold ¶
AP170430 - Etter at Saudi-Arabia i 2015 åpnet opp for utenlandske investeringer, har det norske Oljefondet investert 3,9 milliarder kroner i 34 selskaper i Saudi-Arabia.
AP170430 | Oljefondet har investert 3,9 milliarder i Saudi-Arabia - ambassadøren tror det bare er starten på et tettere forhold ¶
SA170429 | Advarsel mot KrF-lederen : - Selv ikke oljefondet kan redde oss ¶
DN170428 Singapore ble for snart to år siden utpekt som én av to asiatiske storbyer der Oljefondet øyner eiendomsinvesteringer.
DN170428 Nettopp derfor mener jeg at Oljefondet ikke bør sende folk til disse byene.
DN170428 Høsten 2015 åpnet Oljefondet eiendomskontor i Tokyo og Singapore, men kjøpene uteblir.
DN170428 Hvis vi skal investere i fast eiendom, så må vi ha folk på bakken til å gjøre det for oss, sier Trond Grande, nestleder i NBIM ( Norges Bank Investment Management ), som forvalter Oljefondet og legger til : ¶
DN170428 Oljefondet åpnet et eiendomskontor i Tokyo høsten 2015, men har foreløpig ikke foretatt noen investeringer.
DN170428 Foto : Gunnar Lier ¶ Oljefondet dro inn 297 milliarder kroner i første kvartal, og fikk en avkastning på 3,8 prosent.
DN170428 Det viser den endelige rapporten som kom fredag fra NBIM ( Norges Bank Investment Management ), som forvalter Oljefondet .
DN170428 april, men den inneholdt ikke regnskapet for Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet .
DN170428 april rapporterte Oljefondet om en gevinst på 298 milliarder kroner.
DN170428 Oljefondet fikk en papirgevinst på 297 milliarder kroner i første kvartal.
AP170428 Aftenposten mener : Farlig nervekrig om Nord-Korea ¶ | Oljefondet har på to år brukt milliarder i Saudi-Arabia ¶
AP170428 - Etter at Saudi-Arabia i 2015 åpnet opp for utenlandske investeringer, har det norske Oljefondet investert 3,9 milliarder kroner i 34 selskaper i Saudi-Arabia.
AA170428 Ved utgangen av 2016 var bokført verdi av oljefondet 7.509,9 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
DB170427 Bekkevold sier han og KrF, foreløpig uten Arbeiderpartiets støtte, også ønsker at Oljefondet skal trekke seg ut av alle utenlandske bettingselskaper.
DB170427 - For meg er det veldig umusikalsk at fellesskapets penger, for det er jo dét Oljefondet er, skal investeres i selskap som igjen tapper fellesskapet for store midler, sier han og kikker på Trettebergstuen.
DB170427 De bygde velferdsstaten, fant opp ordet « bærekraft » og opprettet oljefondet .
VG170424 Og selv om oljefondet for tiden er på 7830 milliarder kroner og vil øke, så er økningen i antallet pensjonister og nedgangen i andelen i arbeidsfør alder, så alvorlig at finansminister Siv Jensen sier det så brutalt : ¶
DB170421 Hun anklager regjeringen for å hentet ut penger fra oljefondet i stedet for å prioritere.
DB170421 Det har gjort at de skattekuttene de gikk til valg på, og har gjennomført, ikke har vært finansiert gjennom prioriteringer, men gjennom å hente penger i oljefondet av barn og barnebarns sparepenger.
DB170421 - Inntrykket fra landsmøtet så langt tyder på at Ap både vil kutte i velferd og øke skattene for å fylle opp oljefondet .
AP170421 | Siv Jensen har 2000 milliarder til overs i Oljefondet
AP170421 Skiftende regjeringer har brukt mye mindre oljepenger enn avkastningen i Oljefondet . 2000 milliarder er blitt liggende ubrukt.
AP170421 Inntil nylig har rettesnoren i handlingsregelen vært at staten i normale tider skal kunne bruke 4 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet.
AP170421 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har et par tusen milliarder kroner å gå på før hun har brukt opp avkastningen i Oljefondet .
AP170421 Den helt grunnleggende tanken i bruken av oljepenger er dette : Bruk avkastningen i Oljefondet , men la selve fondet stå urørt.
AP170421 Bare i årene 2012 - 2016 var avkastningen i oljefondet 9,3 prosent, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170421 Skiftende regjeringer har brukt mye mindre oljepenger enn avkastningen i Oljefondet .
AP170421 Inntil nylig har rettesnoren i handlingsregelen vært at staten i normale tider skal kunne bruke 4 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet.
AP170421 Finansminster Siv Jensen ( Frp ) har et par tusen milliarder kroner å gå på før hun har brukt opp avksatningen i Oljefondet .
AP170421 Den helt grunnleggende tanken i bruken av oljepenger er dette : Bruk avkastningen i Oljefondet , men la selve fondet stå urørt.
AP170421 Bare i årene 2012 - 2016 var avkastningen i oljefondet 9,3 prosent, regnet som årlig gjennomsnitt.
AP170421 | 2000 milliarder til overs i Oljefondet
AP170420 Skarpt fall i oljeprisene, halvering av verdien av rubelen og Ukraina-sanksjonene førte til at oljefondet mistet 16 milliarder kroner i løpet av 2014.
AP170420 Sberbank er omfattet av sanksjonene mot Russland, men oljefondet kjøpt aksjene før sanksjonene ble innført etter Russlands annektering av Krim i 2014.
AP170420 Eller at vi gjennom det norske oljefondet er Norge også en liten eier av Russlands Gazprom, rabattkjeden Dixi og gassgiganten Novatek, som styres av Russlands rikeste oligark Leonid Michelson ?
AP170420 Det er imidlertid langt igjen til at oljefondet har tatt igjen alt det tapte etter at den russiske økonomien ble rammet av den « perfekte storm » i 2014 : ¶
AA170419 Målet er å få oljefondet til å gjøre det samme.
AA170419 At alle norske banker nå har trukket seg ut av DAPL-prosjektet er gledelig, nå venter vi bare på at Oljefondet skal følge etter, for dette vil ikke det norske folk ha noe av, dette er svineri vi ikke kan stå inne for.
DB170418 « Det er bred politisk enighet om at Oljefondet ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken », sa Siv Jensen da den årlige « Oljefondsmeldingen » nylig ble lagt fram.
DB170418 | Forandrer litt, bevarer mest ¶ ¶ OLJEFONDET : - Det er ikke bare når det kommer til Oljefondets olje- og gassaksjer at finansminister Siv Jensen nekter å høre på ekspertene, skriver kronikkforfatteren.
DB170418 Ved å gjøre Oljefondet fossilfritt vil Norge treffe verdensnormalen når det kommer til denne finansielle risikoen.
DB170418 Regjeringens ekspertrapport fra 2016 trekker fram det unoterte markedets størrelse som for lite for Oljefondet .
DB170418 Norge eier, hovedsakelig gjennom Oljefondet og statens eierskap i Statoil, dobbelt så mye olje- og gassaksjer som vi burde ut ifra normal finansiell risikospredningsstrategi.
DB170418 Helt siden 2006 har Norges Bank, som forvalter Oljefondet , ønsket å få mandat til å gå inn i den unoterte infrastruktur, altså infrastruktur som ikke er børsnotert.
DB170418 Greit nok, men det er skremmende at finansministeren ikke forstår de finansielle sidene av viktige diskusjoner om forvaltningen av Oljefondet , som vi i miljøbevegelsen jobber med fra et klimaperspektiv.
DB170418 For hva er vel vitsen med at Oljefondet , som skal sikre vår framtidige pensjon, både investeres økonomisk uforsvarlig og på en klimafiendtlig måte ?
DB170418 Finansminister Siv Jensen roper « morna, ansvarlighet » når hun, stikk i strid med rådene fra økonomiekspertene, tvinger Oljefondet inn i enda mer olje og gass og fortsetter å nekte investeringer i unotert, fornybar infrastruktur.
DB170418 Ekspertene må lyttes til, og prosessen for å gjøre Oljefondet fossilfritt må startes, samtidig som det må åpnes for at fondet kan investeres i unotert infrastruktur.
DB170418 Det er nemlig økonomisk fornuftig å selge Oljefondet ut av fossilt, samt å la fondet investere i såkalt unotert, fornybar infrastruktur.
DB170418 Det er nemlig ingenting i veien for at Oljefondet forvaltes smart, både for vår framtidige pensjon og vårt framtidige klima.
DB170418 Den fornybare delen av markedet er nemlig blitt trukket fram som det mest aktuelle markedet for Oljefondet å gå inn i.
DB170418 At det kan komme til å gjøre olje- og gasselskaper mindre verdt er ikke vanskelig å se for seg, og da burde Oljefondet investere mindre, ikke mer, penger i olje og gass.
DB170418 At det er bra for klimaet å selge Oljefondet ut av olje og gass er selvsagt, og det er også derfor vi i Greenpeace jobber for det.
DB170418 Oljefondet bør selges ut av olje og gass, er konklusjonen til Michael Hoel og Vista Analyse i en ny rapport, skrevet på bestilling fra Greenpeace.
DN170414 | Sier ja til superlønninger ¶ Oljefondet stemmer ja til 91 prosent av de feteste lønningene i USA.
DN170414 « Som global investor er vi opptatt av at administrerende direktør avlønnes på en måte som skaper verdier for selskapet og aksjonærene », skriver Oljefondet i notatet.
DN170414 | Banktopp sier fra seg bonus som Oljefondet stemte for ¶
DN170414 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet , var med 4,93 prosent av aksjene nest største aksjonær i Credit Suisse ved utgangen av 2016.
DN170414 Slik vil Oljefondet endre lederlønningene ¶ Oljefondet kaster ut flere kullselskaper ¶
DN170414 Slik vil Oljefondet endre lederlønningene ¶
DN170414 Oljefondets nye lønnspolitikk er en dreining fra den praksisen Oljefondet tidligere har hatt.
DN170414 Ledelsen kutter bonusene med 40 prosent - en bonus Oljefondet stemte for i fjor.
DN170414 Kraftig fossilskyts mot Oljefondet
DN170414 Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Oljefondet ønsker ikke uttale seg om det var riktig å stemme for bonusene.
DN170414 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet , hadde ved utgangen av 2016 en eierandel i Credit Suisse på 4,93 prosent, ifølge fondets hjemmeside.
DN170414 Norges Bank, som forvalter det norske Oljefondet , vil ikke kommentere saken.
DN170414 Oljefondet nest største eier ¶
VG170413 Oljefondet eide ved årsskiftet 0,39 prosent av aksjene i selskapet, tilsvarende en verdi på 786 millioner kroner.
DN170412 Statens pensjonsfond utland, Oljefondet , har i flere år vært den største aksjonæren i Tesco - med en investering verdt 9,9 milliarder kroner ved utgangen av 2016.
DN170412 Ifølge årsoversikten eide Oljefondet da 5,51 prosent av selskapet.
VG170410 Uansett kan vi i sum si at oljefondet er en suksess, som har sikret og skapt store verdier for de generasjonene som kommer etter oss.
VG170410 Siden 1996 har altså oljefondet ved sine plasseringer gjort at vi har fått like mye i gevinst som vi har satt inn.
VG170410 Første kvartal ga meget god avkastning for Statens Pensjonsfond Utland, mer kjent som oljefondet .
VG170410 - Jeg endret ikke mening i dag, for å si det sånn ! | Oljefondet bør ikke politiseres ytterligere ¶
DN170410 Slik vil Oljefondet endre lederlønningene ¶
AP170409 Statens løpende inntekter fra olje- og gassvirksomheten blir i utgangspunktet ført inn i Oljefondet .
AP170409 Nettverket Tax Justice Network ( TJN ) er raus i rosen av Oljefondet skattedokument.
AP170409 Fakta : Oljefondet
AP170409 Abonner i Itunes her, eller lytt i spilleren under : ¶ | Oljefondet kutter skatten på en « rimelig » måte ¶
AP170409 - Vi vet at Oljefondet blir sett til av mange ansvarlige investormiljøer verden over og vi spår at det nye forventningsdokumentet vil gi en stor smitteeffekt.
AP170409 | Aftenposten mener : Oljefondet tar teten i kampen mot skatteplanlegging - særlig hos andre ¶
AP170409 Finansinntektene blir viktigere og viktigere for Oljefondet .
AP170409 FOTO : Terje Pedersen, NTB scanpix ¶ Oljefondet får skryt for å engasjere seg i kampen mot skatteparadiser og aggressiv skatteplanlegging.
DN170407 | Slik vil Oljefondet endre lederlønningene ¶ Oljefondet vil blant annet at det skal settes et tak på hva ledere kan tjene.
DN170407 | Slik vil Oljefondet endre lederlønningene ¶
DN170407 - Færre boliger til leie i Oslo enn på veldig lenge ¶ Oljefondet slo indeksen ¶
DN170407 « Snakkende bokser » kan snu opp ned på norsk dagligvare ¶ | Oljefondet slo indeksen ¶
DN170407 | Oljefondet slo indeksen ¶ Oljefondet dro inn 298 milliarder i avkastning i årets første kvartal.
DN170407 Derfor har Oljefondet veddet mot de amerikanske teknologigigantene ¶
DB170407 Den er rett og slett et markedsføringsstunt av et av verdens største reklamebyråer, MC Cann, betalt og bestilt av State Street, som forvalter verdier for 20900 milliarder kroner, mer enn det dobbelte av det norske oljefondet .
AP170407 | Oljepenger utgjør nå under halvparten av Oljefondet ¶ Oljefondet fikk en meget god avkastning med 3,8 prosent i året tre første måneder.
AP170407 | Oljepenger utgjør nå under halvparten av Oljefondet
AP170407 I årevis har Oljefondet blitt større og større.
AP170407 I Oljefondet er det nå mer penger tjent på Wall Street enn penger tjent på å selge olje.
AP170407 Han bygget opp Oljefondet .
AP170407 Gevinst fra Oljefondet i fjor : 85.000 kroner pr. nordmann ¶
AP170407 Fredag formiddag la Oljefondet frem foreløpige resultater for 1. kvartal.
AP170407 Oljefondet har nå mer penger fra børs enn fra oljesalg.
AP170407 | Penger fra Wall Street er i flertall i Oljefondet ¶ Oljefondet fikk en meget god avkastning med 3,8 prosent i året tre første måneder.
AP170407 | Penger fra Wall Street er i flertall i Oljefondet
AP170407 I årevis har Oljefondet blitt større og større.
AP170407 I Oljefondet er det nå mer penger tjent på Wall Street enn penger tjent på å selge olje.
AP170407 Han bygget opp Oljefondet .
AP170407 Gevinst fra Oljefondet i fjor : 85.000 kroner pr. nordmann ¶
AP170407 Fredag formiddag la Oljefondet frem foreløpige resultater for 1. kvartal.
AP170407 Oljefondet har nå mer penger fra børs enn fra oljesalg.
AA170407 ( ©NTB ) ¶ | Oljefondet fikk tredje beste kvartalsresultat noensinne ¶
DN170406 Det blir snabt, snabt, snabt ¶ Oljefondet bør forvaltes passivt ¶
VG170405 Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) hadde bompengene vært erstattet med penger fra oljefondet , dersom Frp hadde flertall i Stortinget.
VG170405 Til nå har man klart å overoppfylle NTP, men det er fordi staten har hatt god råd på grunn av oljefondet .
DB170405 Disse inkluderer lavere oljeinntekter og inntekter fra Oljefondet , aldringen av befolkningen og lav sysselsettingsgrad blant innvandrerne og en offentlig sektor som nå utgjør over 50 prosent av økonomien.
DN170404 Forventet avkastning av oljefondet er nedjustert til 3 prosent, og uttaket reduseres tilsvarende.
DN170404 | Jensens politiske styring av Oljefondet
AP170404 Dessuten er forventet avkastning av oljefondet nedjustert til 3 prosent, og uttaket reduseres tilsvarende.
DN170403 Lxs også : Oljefondet bør forvaltes passivt ¶ ¶
VG170402 ¶ RAPPORT OM OLJEFONDET : Regjeringen ønsker ikke at Oljefondet skal kjøpe infrastruktur som fengsler, flyplasser, jernbane og vindmøller i utlandet.
VG170402 ¶ RAPPORT OM OLJEFONDET : Regjeringen ønsker ikke at Oljefondet skal kjøpe infrastruktur som fengsler, flyplasser, jernbane og vindmøller i utlandet.
VG170402 Men i den nye Stortingsmeldingen om Oljefondet avviser regjeringen forslaget.
VG170402 Les mer : Oljefondet kan få kjøpe infrastruktur : - Sjansene bør være store ¶
VG170402 For et par år siden ba Stortinget regjeringen utrede om Oljefondet bør få tillatelse til å investere i infrastruktur som ikke er på børs.
VG170402 Det medfører en helt annen politisk risiko å kjøpe seg stort opp i en utenlandsk havn enn det Oljefondet stort sett driver med i dag, altså å eie mindre andeler i en hel rekke aksjeselskaper.
VG170402 | Oljefondet er ikke et miljøfond ¶
VG170401 Hver tørre brønn som forlates, er i snitt en milliard kroner rett ut av oljefondet på grunn av vårt skattesystem, sier hun.
DB170401 Oljefondet vil i enkelte år kunne gå mye ned i verdi, målt i forhold til størrelsen på den norske økonomien og statsbudsjettet.
DA170401 Tre av selskapene Oljefondet har investert i, SABMiller, Heineken og Diageo, utgjør 90 % av det afrikanske bryggevaremarkedet, ifølge nettstedet Mgafrica, sammen med selskapet Castel.
DA170401 Penger i Heineken ¶ Oljefondet hadde i 2016 investert 62 milliarder i sju multinasjonale selskaper som opererer i alkoholmarkedet.
DA170401 Oljefondet har solgt seg helt av tobakksindustrien.
DA170401 - Oljefondet må ut av alkoholindustrien.
VG170331 Senterpartiets Geir Pollestad mener Oljefondet bør kjøpe utenlandske selskap og flytte hovedkontorene til Norge.
DN170331 Samtidig vil bidraget fra oljefondet som andel av økonomien bli redusert, ettersom økonomien fortsetter å vokse og tilførselen av inntekter fra olje- og gassvirksomheten reduseres.
DN170331 Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken om en rapport fra Vista Analyse der det argumenteres for at Norge tar « dobbelt oljerisiko », ved at staten både eier norsk oljeproduksjon, Statoil og oljeaksjer gjennom Oljefondet .
DN170331 Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.
DN170331 | Derfor får ikke Oljefondet investere i sol, vind og strøm ¶
DN170331 Regjeringen la fredag formiddag frem den den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet .
DN170331 Norges Bank rådet regjeringen til å la Oljefondet investere i infrastruktur, men svaret er nei.
DN170331 Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg la fredag frem den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet .
DN170331 Der kommer det frem at regjeringen ikke vil la Oljefondet investere i såkalt unotert infrastruktur, til tross for at Norges Bank har rådet regjeringen til å åpne for slike investeringer.
DN170331 De fleste nye fornybarprosjekter er i imidlertid i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet i dag ikke har mandat til å investere i.
AP170331 Avkastningen på pengene i Oljefondet blir lavere enn før.
DB170330 Hele oljefondet
DB170330 Basert på beregningen fra Søviknes fra Steffensen selv regnet seg fram til følgende : 200 000 vindmøller vil koste omtrent 7800 milliarder, omtrent hele det norske oljefondet .
DA170330 | SV vil ha oljefondet ut av oljeaksjer ¶
DA170330 SV ønsker at oljefondet skal trekkes ut av oljeaksjer og mener fondet tar for stor risiko.
DA170330 Klimarisikoen var hovedargumentet da Stortinget i 2015 tok oljefondet ut av kullaksjer.
DA170330 Ifølge økonomiprofessor Michael Hoel er Norge overeksponert mot olje, og han sier oljefondet burde selge seg ut av oljeaksjer.
DA170330 Oljefondet tar for stor risiko i dag, sier hun til Dagens Næringsliv.
DA170330 - Oljefondet må ikke bli et politisk verktøy, men ha avkastning som overordnet mål.
AP170330 | Mork advarer mot økt aksjeandel for oljefondet
AP170330 Samtidig ber flere organisasjoner og politiske partier oljefondet om å trappe ned sin oljesatsing.
AP170330 SV vil at oljefondet skal trekke seg ut av oljeaksjer og peker på at staten også er overeksponert mot olje gjennom eierskap i Statoil og felter på norsk sokkel, ifølge DN.
AP170330 Fredag legger regjeringen frem sin årlige stortingsmelding om forvaltningen av oljefondet .
AP170330 - Å ta økt risiko i oljefondet vil måtte medføre uheldige variasjoner i skattesatser eller offentlige tjenester, skriver han i en kronikk i Dagens Næringsliv.
AA170330 | SV vil ha oljefondet ut av oljeaksjer ¶
AA170330 SV ønsker at oljefondet skal trekkes ut av oljeaksjer og mener fondet tar for stor risiko.
AA170330 Klimarisikoen var hovedargumentet da Stortinget i 2015 tok oljefondet ut av kullaksjer.
AA170330 Ifølge økonomiprofessor Michael Hoel er Norge overeksponert mot olje, og han sier oljefondet burde selge seg ut av oljeaksjer.
AA170330 Oljefondet tar for stor risiko i dag, sier hun til Dagens Næringsliv.
AA170330 - Oljefondet må ikke bli et politisk verktøy, men ha avkastning som overordnet mål.
DN170329 Norsk klimastiftelse ber nå Oljefondets Etikkråd om at oljeselskapet ExxonMobil kastes ut av Oljefondet .
DN170329 Blackrock er verdens største kapitalforvalter, og det norske Oljefondet er nest største aksjonær og en viktig kunde.
DN170329 SV vil ha Arbeiderpartiet med på å trekke Oljefondet ut av oljeaksjer, på samme måte som man gjorde med kullaksjer i 2015.
DN170329 Oslo-listetopp Kari Elisabeth Kaski i SV vil ha Arbeiderpartiet med på et valgløfte om at Oljefondet skal selge seg ut av oljeaksjer.
DN170329 I meldingen om oljefondet vil detaljene komme om regjeringens varslede kursjustering.
DN170329 Fredag legger utenriksminister Børge Brende ( H ) fram stortingsmeldingen om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, mens finansminister Siv Jensen ( Frp ) presenterer meldingen om forvaltningen av oljefondet samt perspektivmeldingen - der det intet mindre står om framtiden for den norske velferdsstaten.
DN170329 Oljefondet
AP170329 Til sammenligning var Oljefondet verdt 7.800 milliarder kroner tirsdag ettermiddag.
AP170329 Nå er klasseskillet blitt betydelig ¶ Oljefondet på shoppingraid på Oxford-street : Kjøpte billig fra Brexit-desperate briter ¶
DN170328 Forvalter Reitan-pengebingen « slik Oljefondet tenker » ¶
VG170327 » Etter hvert kom den med at det bare er Oljefondet som har mer penger.
VG170327 Da krangelen mellom Skullerud og Fagermo gikk som verst for noen år siden, meldte Odd-sjefen at « bare Oljefondet har mer penger enn Molde ».
SA170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs, tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet .
DB170327 Det hele startet da Odd-treneren sendte stikk som at « Molde hadde mer penger enn oljefondet » og gjorde narr av manglende talentutvikling i rosenes by.
DB170327 Da kom jeg blant annet med kommentaren om at bare oljefondet hadde mer penger enn Molde.
DB170327 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
DB170327 - Nå er det bare oljefondet som har penger inne i prosjektet fra norsk side.
DA170327 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
DA170327 - Nå er det bare oljefondet som har penger inne i prosjektet fra norsk side.
AP170327 | Urfolk kjemper for å få Oljefondet ut av omstridt rørledning ¶
AP170327 Vi ber om at Oljefondet trekker ut investeringene fra selskaper som er involvert i rørledningen, sier hun til Aftenposten etter møtet.
AP170327 Sara Jumping Eagle fra Siouxindianerne vil ha Oljefondet til å trekke investeringer på 6,7 milliarder kroner ut av selskaper som er involvert i Dakota Access-rørledningen.
AP170327 Når Oljefondet , som er det største fondet, tar en avgjørelse, så er de retningsgivende for mange andre investorer i verden, sier sametingspresident Larsen.
AP170327 Målet var å påvirke Oljefondet til å avvikle sine investeringer i selskaper som er inne den omstridte rørledningen Dakota Access i USA.
AP170327 Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Oljefondet tidligere skrevet i en e-post til Aftenposten om selskapene som er involvert i rørledningen : ¶
AP170327 Hvis Oljefondet blir stående igjen, ja da er det virkelig en sinke i rettighetsspørsmål, sier Larsen, ¶
AP170327 Hun vil at det norske folk skal få vite at Oljefondet er involvert i et selskap som er « dirty ».
AP170327 Hun mener det vil gi et signal til alle andre selskaper hvis Oljefondet trekker seg ut.
AP170327 Det vil si at Oljefondet har investert over 6,7 milliarder kroner i selskapene som er ansvarlige for oljerørledningen.
AP170327 - Når vi har vært i kontakt med DNB, KLP og alt det der, så henviser de bare til at de gjør det samme som Oljefondet .
AP170327 - Jeg forventer at Oljefondet trekker seg ut av denne investeringen, og at man for fremtiden unngår å bryte urfolks rettigheter.
AP170327 Oljefondet hadde ved årsskiftet investeringer i alle tre : ¶ 2,4 milliarder kroner i rentepapirer i Energy Transfer Partners. 442 millioner kroner i rentepapirer i Sunoco Logistics. 2,9 milliarder kroner i aksjer i Phillips 66, samt rundt 1 milliard i rentepapirer i samme selskap og datterselskapet.
AP170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs, tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet .
AA170327 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
AA170327 - Nå er det bare oljefondet som har penger inne i prosjektet fra norsk side.
DN170326 - Vi bruker enormt mye tankekraft om forvaltningen av Oljefondet , men jeg spør meg om vi bruker like mye tankekraft på risikobildet knyttet til gjenværende olje- og gassressurser, sier Lunde.
DN170326 Staten eier både norsk oljeproduksjon, Statoil og oljeaksjer gjennom Oljefondet .
DN170326 Foto : Mikaela Berg ¶ Oljefondet bør selge seg ut av oljeaksjer, hevder samfunnsøkonomiprofessor Michael Hoel i en rapport Vista Analyse har skrevet på oppdrag for Greenpeace.
DN170326 Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.
DN170326 Norske interesser vektlegges tyngre i alt fra sterkere forsvar, med kraftig styrking av Heimevernet, til eierskapspolitikken der for eksempel Oljefondet skal kunne kjøpe seg opp i selskaper staten allerede er eier av.
DA170326 WWF har tro på at dette vil skje, etter at Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg, som har plass i Stortingets finanskomité, uttalte følgende om dette : ¶ « Oljefondet skal ut av kullselskaper.
DA170326 Manglende finansering og politiske vedtak har stanset byggingen av over 100 nye kullkraftverk i Kina og India, men Oljefondet fortsetter å investere i selskaper som vil bygge kullkraftverk.
DA170326 Ifølge WWFs beregninger vil kullkraftverkene som Oljefondet kan bidra til, alene slippe ut CO2 tilsvarende 10 ganger Norges årlige utslipp, hvert år de neste 40 årene.
DA170326 Hun håper nå at Stortinget vil tette dette « smutthullet » i forbindelse med behandlingen av årets stortingsmelding om Oljefondet .
DA170326 Dette skjer til tross for at Stortinget i 2015 vedtok å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft.
DA170326 Dette er på langt nær de eneste investeringene Oljefondet har gjort i selskaper som vil bygge nye kullkraftverk.
DA170326 Blant dem som er involvert er 19 japanske selskaper Oljefondet har investert 13,5 milliarder kroner i.
DA170326 - Så lenge Oljefondet ikke sørger for å unngå investeringer i ny kullkraft, risikerer vi at norske sparepenger brukes til å finansiere en klimaversting.
DA170326 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
DA170326 Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.
AP170326 Også Oljefondet har betydelige investeringer i prosjektet.
AP170326 Nå er det bare Oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen.
AP170326 Dermed er det bare Oljefondet som av norske interesser er involvert i prosjektet.
AP170326 Oljefondet : Å flytte en større del av forvaltningen av Oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) hjem til Norge, skille forvaltningen av fondet ut fra Norges Bank, flytte deler av fondets administrasjon ut av Oslo og åpne for at fondet kan investere i infrastruktur.
AP170326 Oljefondet : Å flytte en større del av forvaltningen av Oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) hjem til Norge, skille forvaltningen av fondet ut fra Norges Bank, flytte deler av fondets administrasjon ut av Oslo og åpne for at fondet kan investere i infrastruktur.
SA170324 | Senterpartiet vurderer alkolås på oljefondet
SA170324 Senterpartiet vurderer alkolås på oljefondet .
SA170324 Alkohol er så skadelig at oljefondet bør trekke seg ut av hele bransjen, mener mindretallet i Senterpartiets programkomité.
AA170324 | Senterpartiet vurderer alkolås på oljefondet
AA170324 Mehl påpeker at det er produktet i seg selv som er problemet, og det er dermed lite investorer som oljefondet kan gjøre for å gjøre bransjen etisk forsvarlig.
AA170324 Alkohol er så skadelig at oljefondet bør trekke seg ut av hele bransjen, mener mindretallet i Senterpartiets programkomité.
AA170324 - Oljefondet bør ikke bli et utenrikspolitisk verktøy for å blande seg inn i andre lands alkoholpolitikk.
DN170323 ¶ Geir Pollestad, næringspolitisk talsmann i Senterpartiet, vil bruke Oljefondet til å tvangsflytte utenlandske selskaper til Norge.
DN170323 | DN mener : Oljefondet bør holdes langt unna statseide selskapers eventyr i utlandet ¶
DN170323 | Derfor har Oljefondet veddet mot de amerikanske teknologigigantene ¶
AP170323 Senterpartiet vil utrede muligheten for at oljefondet kan kjøpe seg opp i viktige selskaper utenlands for å flytte hovedkontorene deres til Norge.
AP170323 - I dag eier oljefondet 1 - 2 prosent av bortimot alle børsnoterte aksjer i hele verden.
AA170323 Senterpartiet vil utrede muligheten for at oljefondet kan kjøpe seg opp i viktige selskaper utenlands for å flytte hovedkontorene deres til Norge.
AA170323 - I dag eier oljefondet 1 - 2 prosent av bortimot alle børsnoterte aksjer i hele verden.
DN170322 | Derfor har Oljefondet veddet mot de amerikanske teknologigigantene ¶
VG170319 De erstatter kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med å lage forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal muliggjøre et kutt på tre millioner CO2 i løpet av fireårsperioden.
VG170319 - Vi har nå fått på plass enighet om klima og kampen mot å trekke oljefondet ut av fossil energi kan vi ta en gang i året, men å få til en ramme om utslippene er en viktig kamp.
VG170319 De skrotet å få oljefondet ut fra fossile investeringer som hovedkrav og krever heller utslippskutt.
AP170319 » Knappe to uker etter Brexit-voteringen fikk Oljefondet denne meldingen fra briter som ville selge et bygg på Oxford Street.
AP170319 Ved utgangen av 2016 hadde eiendomssjef Karsten Kallevig i Oljefondet investert i eiendommer utenfor børs på 191 milliarder kroner.
AP170319 Selv begynner han å forberede de formelle beslutningene som må tas internt i Oljefondet .
AP170319 Pengene frigjøres til selger, mens bygget i Oxford Street går til Oljefondet .
AP170319 Nervøsiteten etter Brexit førte til at Oljefondet lynkjapt kjøpte dette bygget på Oxford Street i London, med det de selv karakteriserer som en god rabatt.
AP170319 Karsten Kallevig er leder for eiendomsinvesteringene i Oljefondet .
AP170319 I løpet av de 20 dagene fra Brexit-voteringen til Oljefondet overførte pengene, svekket pundet seg med 13 prosent mot dollar, som er Oljefondets valuta.
AP170319 Hele veien måtte Oljefondet undersøke alt mulig knyttet til bygget.
AP170319 Hele tiden jobber eiendomsfolkene i Oljefondet med « hjemmeleksen ».
AP170319 Han er sjefanalytiker for eiendom i Willis Towers Watson, et London-basert firma som gir råd til store investorer som Oljefondet .
AP170319 FOTO : Knut-Erik Mikalsen ¶ | Oljefondet kjøpte billig på Oxford Street fra Brexit-desperate briter ¶
AP170319 Eiendomssjefen i Oljefondet , Karsten Kallevig, tenker tilbake på en av de mer spesielle opplevelsene i løpet av sine mange år i den internasjonale eiendomsbransjen. 15. juli i fjor går det ut pressemelding fra Oljefondet om at de har kjøpt 100 prosent av adressen 355 - 361 Oxford Street i London.
AP170319 Eiendomsfolkene i Oljefondet starter med det Kallevig kaller « hjemmeleksen ».
AP170319 Dagen etter melder Oljefondet tilbake til Aberdeen-fondet som trenger penger.
AP170319 juli i fjor går det ut pressemelding fra Oljefondet om at de har kjøpt 100 prosent av adressen 355 - 361 Oxford Street i London.
AP170319 Et forslag om å bruke av oljefondet for å finansiere jernbaneutbygging falt.
AA170319 På spørsmål om kravet om å trekke fossile investeringer ut av oljefondet nå er skrinlagt, svarer Valen benektende.
DB170318 Hun sier verden vil legge merke til at oljefondet går bort fra fossil energi.
DB170318 Haltbrekken understreker at han støtter Kaskis ønske om å trekke oljefondet ut av fossile investeringer.
DB170318 Flertallet ønsker et krav som sier at oljefondet skal trekke alle investeringer i fossil energi.
DA170318 | Vil frata Norges Bank styringen over oljefondet
DA170318 Statens pensjonsfond utland ( SPU ), populært kalt oljefondet , er i dag under styringen til Yngve Slyngstad.
DA170318 I tillegg mener Holmås det er et selvstendig poeng at Norges Bank og sentralbanksjefen ikke skal sitte med ansvar for oljefondet .
DA170318 Heikki Holmås ( SV ) foreslår å fjerne oljefondet fra Norges Bank og heller legge det direkte under finansdepartementets styring.
DA170318 Derfor har han foreslått at SV bør programfeste å skille oljefondet fra Norges Bank, og heller la fondets ledelse stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter.
DA170318 - Jeg vil ha en tydeligere styring av oljefondet, og bedre kontroll med hva oljefondet driver med.
DA170318 - Jeg vil ha en tydeligere styring av oljefondet , og bedre kontroll med hva oljefondet driver med.
DA170318 Oljefondet på godt over 7.000 milliarder ( 7 billioner ) kroner er en underliggende virksomhet av Finansdepartementet i dag, men den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank.
DA170318 Landsmøtet til SV skal i helgen ta stilling til hva de vil gjøre med avkastningen til hele Norges pengebinge : Det såkalte oljefondet .
DA170318 Derfor mener han vi må bruke noe av oljefondet til å gjøre store infrastrukturinvesteringer i Norge.
DA170318 De ville bruke mer av oljefondet for å finansiere velferdsløft og massive skattelettelser, sier Fylkesnes.
AA170318 Det sier nei til oljeutvinning i såkalt sårbare områder i nord samt at oljefondet skal trekke seg ut av fossil energi.
DA170314 | Oljefondet har kullsviertro på kull ¶ Oljefondet har doblet eierandelen i gruveselskapet BHP Billiton, en av verdens verste klimaforurensere.
DA170314 Verdien av aksjene har falt med over 2,3 milliarder kroner, selv om Oljefondet har kjøpt seg opp i selskapet.
DA170314 Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet , er nå verdt nær 7.000 milliarder kroner, og er det største fondet av sitt slag i verden.
DA170314 Samtidig som Oljefondet har kjøpt seg opp i BHP Billiton, har det nemlig solgt seg ut av et titall andre kullselskaper.
DA170314 LES OGSÅ : Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes ¶ | Oljefondet har kullsviertro på kull ¶
DA170314 I desember anbefalte et ekspertutvalg, ledet av siviløkonom Martin Skancke, at Oljefondet måtte fortsette å investere i kullselskaper, og bruke sin eiermakt til å tvinge fram omstillinger i disse selskapene.
DA170314 Fagsjef i WWF-Norge, Arild Skedsmo, er enig med sin navnebror i at Oljefondet nå må få opp farten og komme seg ut av fossile energiselskaper fortest mulig.
DA170314 En oversikt utarbeidet av WWF-Norge, viser at Oljefondet har investert i 117 av de 200 selskapene med de største fossilreservene.
DA170314 Disse investeringene hadde en avkastning på 5 prosent, altså hele 2,6 prosent lavere enn den samlede avkastningen for Oljefondet .
DA170314 Det viser at også Oljefondet ser at det skjer store ting i verden nå, og at risikoen ved å investere som før, kan bli uholdbarg høy for fondet som en investor.
DA170314 Det vi har funnet ut, er at Oljefondet har eierandeler i nærmere 650 selskaper som enten bryter kull eller brenner kull, tilføyer han.
DA170314 Det tilsier at Oljefondet skal investere mellom 30 og 50 milliarder kroner i slik teknologi.
DA170314 Da gikk Oljefondet blant annet ut av seks indonesiske kullselskaper.
DA170314 - I tillegg til at Oljefondet har solgt seg ut av en del kullgruver, har det også solgt seg ut av oljesand og kraftproduksjon basert på kull.
DA170314 - Hvorfor er det så viktig at Oljefondet får beskjed om å selge seg ut av kull ?
DA170314 Oljefondet videreførte i 2014 « vårt arbeid knyttet til avskoging, gruvedrift og klimagassutslipp.
DA170314 Oljefondet fortsatte også med sine investeringer i miljøteknologi, i tråd med et mandat fra Finansdepartementet.
DA170314 - Oljefondet bør starte med kull.
AP170313 I Nasjonalbudsjettet 2017 er det en tallrekke for forventet vekst i Oljefondet i mange år fremover, gitt en rekke forutsetninger. 4 prosent i den utgåtte versjonen av handlingsregelen er satt opp i en annen rekke, regnet i faste priser.
AP170313 I Hurdal vil statsrådene møte konsekvensene av finansministerens budskap fra en pressekonferanse om Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet , 16. februar.
AP170313 En tilsvarende rekke med 3 prosent av Oljefondet viser at det ikke i noe år i den nye stortingsperioden blir ekstra oljepenger til budsjettet, bortsett fra en milliard eller to.
AP170313 Det tilsvarer reduksjonen fra å kunne bruke 4 prosent av Oljefondet til å kunne bruke bare 3 prosent.
AP170313 Alle tre sier at avkastningen i Oljefondet fremover blir lavere enn 4 prosent.
BT170311 Riktignok gjør det gigantiske Oljefondet at staten ikke har trengt å snurpe igjen pengebruken gjennom krisen, slik Gro måtte på 1980-tallet.
BT170311 Oljefondet gjør også noe med hodene til folk og bedrifter : Noen kommer til å redde oss om det går skikkelig ille, så hvorfor holde igjen ?
BT170311 Oljefondet .
DN170310 | Forvalter Reitan-pengebingen « slik Oljefondet tenker » ¶
AA170310 Til de rødgrønnes forsvar kan det innvendes at de blå stikker hånden dypt ned i oljefondet for å betale moroa.
VG170309 Blant Frp-velgerne vil 44 prosent heller bruke mer av oljefondet , mens 29 prosent mener det er bedre å redusere tjenestetilbudet. 36 prosent av Høyre-velgerne svarer « vet ikke » når de blir spurt om hva staten skal gjøre hvis den trenger mer penger. 25 prosent går inn for å redusere tilbudet, mens 22 prosent vil øke bruken av oljepenger.
VG170309 19 prosent vil bruke mer av oljefondet , mens 14 prosent heller vil redusere tilbudet til innbyggerne. 31 prosent svarer « vet ikke » på dette spørsmålet.
DB170309 Regjeringen brukte ikke bare rekord-mye oljepenger ( det gjør tross alt alle regjeringer de fleste år siden oljefondet stadig vokser ).
DN170308 I fjor kastet Oljefondet ut selskapet fra porteføljen etter en rekke påstander om korrupsjon over hele verden.
DA170308 Faktisk lønner det seg enda mer at norske kvinner er i arbeid, enn det norske oljefondet .
DN170307 Unntaket er grønne obligasjoner eller datterselskaper med vesentlig aktivitet knyttet til fornybar energi, opplyser oljefondet i en pressemelding tirsdag.
DN170307 Studerte Trump i en uke ¶ | Oljefondet kaster ut flere kullselskaper ¶
DN170307 Norges Bank har besluttet å ekskludere ytterligere ti selskaper fra oljefondet på bakgrunn av det såkalte kullkriteriet som Stortinget vedtok i fjor.
DN170307 Oljefondet
AP170307 Folketrygdfondet og Oljefondet er statens to store pengebinger.
AP170307 Avkastningen var den samme som i Oljefondet .
AP170307 Oljefondet leverer også penger inn på de årlige statsbudsjettene.
AP170307 Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i fjor.
AP170307 Oljefondet er storebror ¶
AP170307 Oljefondet er mye, mye større og hadde ved utgangen av 2016 en verdi på 7510 milliarder kroner.
AA170307 Unntaket er grønne obligasjoner eller datterselskaper med vesentlig aktivitet knyttet til fornybar energi, opplyser oljefondet i en pressemelding tirsdag.
AA170307 Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , har i dag en verdi på vel 7.600 milliarder kroner.
AA170307 Norges Bank har besluttet å ekskludere ytterligere ti selskaper fra oljefondet på bakgrunn av det såkalte kullkriteriet som Stortinget vedtok i fjor.
AA170307 I forbindelse med et presseseminar om ansvarlig forvaltning tirsdag ble det også kjent at oljefondet i fjor avholdt 3.790 selskapsmøter med totalt 1.589 selskaper.
AA170307 God selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis vil bidra til høyere avkastning på lang sikt, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet .
AA170307 Oljefondet stemte på totalt 11.294 generalforsamlinger i fjor.
AA170307 ( ©NTB ) ¶ | Oljefondet kaster ut flere kullverstinger ¶
DN170306 Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Oljefondet ønsker ikke å kommentere om fondet fikk et lignende tilbud fra Snap denne gangen.
DN170306 Før Facebooks børsnotering i 2012 fikk Oljefondet muligheten til å kjøpe « billige » aksjer, men takket nei.
DN170306 Oljefondet takket nei til Facebook ¶
DN170305 Kraftig fossilskyts mot Oljefondet
DN170305 | Kraftig fossilskyts mot oljefondet ¶ Oljefondet økte i fjor sine investeringer i fossil energi med 50 milliarder, ifølge studie.
DN170305 | Kraftig fossilskyts mot oljefondet
DN170305 Tirsdag holder Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , presseseminar om arbeidet med ansvarlig forvaltning av den norske oljeformuen på 7.500 milliarder kroner.
DN170305 Stortinget har pålagt oljefondet å investere ekstra i miljøteknologi gjennom såkalte miljørelaterte mandater.
DN170305 Men FIVH peker på at det pågår en omfattende utbygging av sol- og vindkraft i USA, Kina og EU, hvor oljefondet er tungt inne, og at sol og vind er i ferd med å utkonkurrere fossil energi.
DN170305 Krever kriterier ¶ Oljefondet har økt sine investeringer i selskaper som sterkest bidrar til klimaendringer, som Exxon, Chevron og Suncor, ifølge FIVH.
DN170305 Det nye kullkriteriet som Stortinget vedtok i fjor, førte i 2016 til at oljefondet trakk seg ut av 59 kullselskaper og satte elleve andre til observasjon.
DN170305 - Vi legger merke til at det fortsatt er en stor forskjell på antall kullselskaper vi identifiserte i 2015 og antall kullselskaper som oljefondet har solgt seg ut av, sier energi- og klimarådgiver Martin Norman.
DN170305 - Dette er en svært skuffende utvikling for oljefondet .
DN170305 - Det er spesielt alvorlig etter at oljefondet ble pålagt av Stortinget å ta sterkere hensyn til klima, sier Klyve.
DN170303 Tianjin-frihandelssonen i Kina tilbake på sporet ¶ Oljefondet taper på veddemål ¶ ¶
AA170302 | Oljefondet satte investeringsrekord i Israel i fjor ¶ Oljefondet satte investeringsrekord i Israel i 2016.
AA170302 Statens pensjonsfond utland - det såkalte oljefondet - la tirsdag fram sin rapport for 2016.
AA170302 Bak denne investeringen er det nok grundige analyser fra våre flinke folk i oljefondet , sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170302 - Etikkrådet i oljefondet bør ta dette på alvor, og foreta et etisk ansvar for sine investeringer, sier Jensen.
AA170302 ( ©NTB ) ¶ | Oljefondet satte investeringsrekord i Israel i fjor ¶
AA170302 | Ny rekord for oljefondet i Israel ¶
AA170302 Statens pensjonsfond utland, oljefondet , hadde en samlet beholdning på 25,6 milliarder kroner i israelske aksjer og rentepapirer ved årsskiftet.
AA170302 Til forskjell brukte de rødgrønne 3,2 prosent av oljefondet i sine budsjetter.
AA170302 Fordi vi ønsker at oljeformuen skal komme fremtidens generasjoner til gode, foreslo regjeringen derfor nylig å endre handlingsregelen ved å senke anslaget for forventet avkastning av oljefondet fra fire til tre prosent.
VG170301 Årsrapporten for 2016 viser at Statens pensjonsfond utland, oftere kalt oljefondet , fikk en avkastning på 6,9 prosent eller 447 milliarder kroner.
VG170301 Vi kan ikke lenger finansiere svulmende statsbudsjetter basert på en antakelse av at oljefondet bare skal fortsette å vokse.
VG170301 Utviklingen var langt bedre i andre halvår, noe som sikret Oljefondet en langt bedre avkastning enn i 2015.
VG170301 Norges Bank har lykkes med dette det siste tiåret og oljefondet har vokst kraftig i verdi.
VG170301 Leder Oljefondet oppnådde god avkastning i et turbulent 2016.
VG170301 I februar kunngjorde regjeringen at de strammer inn handlingsregelen fra fire til tre prosent av avkastningen fra oljefondet .
VG170301 Oljefondet oppnådde god avkastning i et turbulent 2016.
VG170301 Oljefondet er ment for fremtidige generasjoner, ikke for å finansiere et overdrevet offentlig forbruk i dag.
VG170301 62 prosent av oljefondet er investert i aksjer og bare 3,2 prosent i eiendom.
DB170301 Det meste av pengene de investerer er penger som ellers ville ha kommet inn til det norske fellesskapet, til statsbudsjettet eller oljefondet , basert på oljereservene på norsk sokkel - som er fellesskapets eiendom.
DA170301 Til tross for dette har Oljefondet økt sine investeringer i selskap som Exxon, Chevron og Suncor, som ifølge FIVH alle er blant selskapene « som sterkest bidrar til klimaendringer.
DA170301 Fjorårets gode avkasting i Oljefondet har sin pris.
DA170301 Dette skjedde til tross for fjorårets innføring av et klimakriterie vedtatt av Stortinget, i de etiske retningslinjene til Oljefondet .
DA170301 - En svært skuffende utvikling for Oljefondet , sier derimot Christoffer R.
DA170301 - Det er problematisk at Oljefondet øker sine investeringer i fossil energi når de kunne ha satset tungt på fornybar energi.
DA170301 | Oljefondet lever opp til navnet ¶
DA170301 Oljefondet utgjorde 7.510 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.
DA170301 Oljefondet har også økt sine investeringer i Shell med nesten 25 milliarder kroner, ifølge miljøorganisasjonen.
SA170228 Venstre foreslår at oljefondet satser på passiv forvaltning av formuen fremfor såkalt aksjeplukking.
SA170228 Statssekretær Tore Vamraak ( H ) i finansdepartementet opplyser at diskusjonen om den aktive forvaltningen av oljefondet først vil bli vurdert neste år. ( ©NTB ) ¶
SA170228 Regjeringen har foreslått å øke aksjeandelen i oljefondet til 70 prosent, men har ikke det påkrevde stortingsflertallet bak seg.
SA170228 Ifølge avisen har den aktive aksjeforvaltningen i oljefondet vært kostbar på grunn av høye forvalterhonorarer, men har gitt dårlige resultater.
SA170228 Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole ( NHH ) sier det ikke er noen grunn til å tro at oljefondet er bedre enn andre forvaltere.
SA170228 Finanspolitisk talsmann Terje Breivik ( V ) vil ha stopp i " forvalterfesten " i oljefondet .
SA170228 Oljefondet har avvist dette.
FV170228 Britiske Tesco, der det norske oljefondet eier 5,5 prosent av aksjene, er verdens tredje største detaljhandelsbedrift målt etter resultat og den femte største detaljhandelsselskapet målt etter omsetning.
DN170228 Oljefondet reduserer eiendomssatsingen ¶ ¶ | Oljefondet taper på veddemål ¶
DN170228 Hadde ikke Oljefondet drevet med aktiv forvaltning, ville resultatet blitt dobbelt så bra i fjor.
DN170228 Trump hevder Obama står bak lekkasjer ¶ Oljefondet reduserer eiendomssatsingen ¶ ¶
DN170228 Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet , er investert i aksjer verden over.
DN170228 Se oversikten over hvilke selskaper Oljefondet har den største eierandelen i, og hvilke investeringer som er verd mest, under.
DN170228 Rapporten viser at Oljefondet så vidt slo markedet - og fikk en avkastning på 6,9 prosent i fjor, tilsvarende 447 milliarder kroner.
DN170228 Hvis man regner sammen verdien på aksjene og obligasjonene Oljefondet eier i selskapet kommer det på til sammen 51,7 milliarder kroner.
DN170228 Du og Oljefondet eier ti prosent i et irsk bølgepappselskap.
DN170228 Oljefondet oppgir ikke om disse investeringene endrer verdi fordi markedsverdien endrer seg eller om fondets forvaltere har endret Oljefondets posisjon i selskapet.
DN170228 Oljefondet eier 9,6 prosent av aksjene i det irske bølgepappselskapet Smurfit Kappa Group PLC.
DN170228 Dette tjener de på å forvalte Oljefondet ¶ 330 tiltalt i samme rettssak etter kuppforsøket i Tyrkia ¶
DN170228 | Dette tjener de på å forvalte Oljefondet
DN170228 Stilling : Aksjesjef i Oljefondet siden 2011.
DN170228 Slik mener ekspertgruppe det vil bli enklere å forstå Norges Bank ¶ Oljefondet reduserer eiendomssatsingen ¶
DN170228 I den ferske treårsplanen for Oljefondet kommer det frem at eiendomssatsningen skal reduseres.
DN170228 I London eier blant annet Oljefondet 25 prosent av den populære handlegaten Regent Street i London.
DN170228 Bakgrunn : Johnsen startet som senior porteføljeforvalter og sjef for sektorstrategier i Oljefondet .
DN170228 Oljefondet er blant de største utenlandske investorene av eiendom på Manhattan i New York.
DN170228 Statoil får ha nattarbeid på ny plattform ¶ Oljefondet reduserer eiendomssatsingen ¶
DN170228 » Reidar Sandal ( i midten ) har bedt om en mer konkret strategi fra Oljefondet innen 15. mai.
DN170228 Tirsdag la Oljefond-sjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen fram en ny treårs-plan for Oljefondet , strategiplanen for 2017 - 2019.
DN170228 Oljefondet ¶ | Oljefondet reduserer eiendomssatsingen ¶
DN170228 I London eier blant annet Oljefondet 25 prosent av den populære handlegaten Regent Street i London.
DN170228 Fra venstre : Administrerende direktør Yngve Slyngstad i Oljefondet og sentralbanksjef Øystein Olsen.
DN170228 Bildet er tatt fra fjorårets høring på Stortinget om Oljefondet .
DN170228 Oljefondet ville øke andelen eiendom til ti prosent, med et slingringsmonn på fem prosent på toppen, men fikk nei fra Jensen.
DN170228 Oljefondet er blant de største utenlandske investorene av eiendom på Manhatten i New York.
DN170228 Oljefondet eier blant annet 25 prosent av den populære handlegaten Regent Street i London.
DN170228 Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet , fikk en avkastning på 6,9 prosent i fjor, tilsvarende 447 milliarder kroner.
DN170228 Markedene stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fikk nok en gang en god aksjeavkastning, skriver administrerende direktør Yngve Slyngstad i NBIM ( Norges Bank Investment Management ), som forvalter Oljefondet , i en pressemelding.
DN170228 | 447 milliarder i pluss for Oljefondet ¶ Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i 2016 og slo markedet med knapp margin.
DN170228 | 447 milliarder i pluss for Oljefondet
DN170228 Oljefondet
DN170228 KREVER STANS AV FORVALTERFESTEN I OLJEFONDET .
DN170228 Den aktive aksjeforvaltningen i Oljefondet har store kostnader og dårlige resultater.
DA170228 | Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent ¶ Oljefondet fikk i fjor en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner, viser årsrapporten for 2016.
DA170228 Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , utgjorde ved utgangen av året 7510 milliarder kroner. 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.
DA170228 Det skjer etter at eksperter og oljefondet selv lenge har advart mot at avkastningen kommer til å bli svakere i årene som ligger foran oss.
DA170228 | Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent ¶
DA170228 | Oljefondets gullalder trolig over ¶ Oljefondet har mer enn doblet seg de siste fem årene og har økt sin markedsverdi med 4.198 milliarder kroner.
DA170228 Vekst ligger bak oss ¶ Oljefondet la tirsdag også fram en ny strategi for årene 2017 til 2019.
DA170228 Den viste at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , ved utgangen av fjoråret hadde en verdi på 7.510 milliarder kroner etter formidabel avkastning de siste fem årene.
AP170228 Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet , fikk en avkastning på 447 milliarder kroner i fjor, en økning på 6,9 prosent, viser årsrapporten for 2016.
AP170228 Siden 2010 har Oljefondet investert milliarder av kroner i eiendom i utlandet.
AP170228 Reduserer eiendomsinvesteringen ¶ Oljefondet har tidligere hatt som mål at eiendomsinvesteringene skal utgjøre fem prosent av fondet.
AP170228 Luftfoto av Paris, med Place Vêndome, der Oljefondet har kjøpt en eiendom, i rødt.
AP170228 I 2016 investerte Oljefondet i blant annet disse eiendommene : ¶ 1.
AP170228 Gevinst fra Oljefondet i fjor : 85.000 kroner pr nordmann ¶
AP170228 , som til sammen koster Oljefondet rundt 1,7 milliarder kroner. 100 First Street i San Francisco.
AP170228 Oljefondet er nå blant de største internasjonale investorene i eiendom på Manhatten i New York.
AP170228 10 Piccadilly i London, som Oljefondet har investert i. 73 - 89 Oxford Street i London.
AP170228 Ser på verdiendringen ¶ Oljefondet rapporterte tirsdag om en avkastning på 6,9 prosent i fjor.
AP170228 Norges Bank lar prisveksten synke kraftig og utsetter renteheving ¶ | Oljefondet er snart like viktig som hele norsk industri ¶
AP170228 Men verdiskapingen i næringen er likevel bare en fjerdedel av den løpende inntekten i Oljefondet .
AP170228 Men inntektene blir helt ulikt fordelt i Oljefondet og i næringslivet på fastlandet : ¶
AP170228 Men dette betyr også at næringslivet har en mye større direkte betydning for folks inntekter enn Oljefondet har.
AP170228 I Oljefondet tilfaller nesten alle de 199 milliardene staten som eier av fondet, bortsett fra en drøy milliard som går til fondets egne ansatte som lønn.
AP170228 Fakta : Oljefondet 2016 ¶
AP170228 FOTO : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶ Oljefondet er i ferd med å bli en av Norges aller viktigste næringer, målt ved de løpende inntektene.
AP170228 Ekstremt lønnsomt ¶ Oljefondet skiller seg fra fastlandets næringer ved at den løpende inntekten til landet er ekstremt høy i forhold til arbeidskraften som er satt inn.
AP170228 Den løpende pengestrømmen inn i Oljefondet viser noe av det samme fra oljepengene.
AP170228 De løpende inntektene i Oljefondet var 199 milliarder kroner i fjor.
AP170228 - Bruttoproduktet i næringslivet og de løpende inntektene til Oljefondet bidrar på lik linje til landets samlede inntekter, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.
AP170228 | Oljefondet er snart like viktig som hele norsk industri ¶
AP170228 Oljefondet ligger hakk i hæl.
AP170228 Oljefondet har likevel en stor indirekte betydning for folks inntekter ved at mye oljepenger blir brukt på statsbudsjettet til å lønne offentlig ansatte i skole, helse og omsorg.
AP170228 Oljefondet hadde ved utgangen av 2016 bare 568 ansatte som sørget for et par hundre milliarder i løpende inntekter.
AP170228 Britiske Tesco, der det norske oljefondet eier 5,5 prosent av aksjene, er verdens tredje største detaljhandelsbedrift målt etter resultat og den femte største detaljhandelsselskapet målt etter omsetning.
AP170228 | Gevinst fra Oljefondet i fjor : 85.000 kroner pr nordmann ¶
AP170228 Spillsuksesser fra Nintendo bidro til sterk gevinst for Oljefondet i fjor.
AP170228 Her kan du lese om de fire som styrer pengene i Oljefondet : ¶
AP170228 FOTO : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Oljefondet tjente gode penger på Pokémon Go-feberen som har herjet store deler av verden siden sommeren 2016.
AP170228 Oljefondet sjef Yngve Slyngstad rapporterer om et godt 2016.
AP170228 Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i fjor.
AP170228 Oljefondet eier en liten bit av Nintendo.
AP170228 Telenor og Statoil gjorde det vanskelig ¶ Oljefondet går på autopilot, mens Statoil og Telenor har prøvd å tenke selv.
AP170228 Så, på månedens siste dag la Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet , frem sitt regnskap for 2016.
AP170228 | Oljefondet gjør det enkelt.
AP170228 Oljefondet tjente mye penger i fjor, 85.000 kroner pr. nordmann.
AA170228 Venstre foreslår at oljefondet satser på passiv forvaltning av formuen fremfor såkalt aksjeplukking.
AA170228 Statssekretær Tore Vamraak ( H ) i finansdepartementet opplyser at diskusjonen om den aktive forvaltningen av oljefondet først vil bli vurdert neste år. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Regjeringen har foreslått å øke aksjeandelen i oljefondet til 70 prosent, men har ikke det påkrevde stortingsflertallet bak seg.
AA170228 Ifølge avisen har den aktive aksjeforvaltningen i oljefondet vært kostbar på grunn av høye forvalterhonorarer, men har gitt dårlige resultater.
AA170228 Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole ( NHH ) sier det ikke er noen grunn til å tro at oljefondet er bedre enn andre forvaltere.
AA170228 Oljefondet har avvist dette.
AA170228 | Oljefondets gullalder trolig over ¶ Oljefondet har mer enn doblet seg de siste fem årene og har økt sin markedsverdi med 4.198 milliarder kroner.
AA170228 Den viste at Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , ved utgangen av fjoråret hadde en verdi på 7.510 milliarder kroner etter formidabel avkastning de siste fem årene.
AA170228 Oljefondet la tirsdag også fram en ny strategi for årene 2017 til 2019.
AA170228 | Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i 2016 ¶ Oljefondet fikk i fjor en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner, viser årsrapporten for 2016.
AA170228 Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , utgjorde ved utgangen av året 7.510 milliarder kroner. 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.
AA170228 Det skjer etter at eksperter og oljefondet selv lenge har advart mot at avkastningen kommer til å bli svakere i årene som ligger foran oss. ( ©NTB ) ¶
AA170228 ( ©NTB ) ¶ | Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i 2016 ¶
VG170227 | NIF ber oljefondet selge betting-aksjer ¶
VG170227 ULLEVAAL STADION ( VG ) Norges Idrettsforbund reagerer på at oljefondet eier aksjer for flere milliarder kroner i utenlandske spillselskaper.
VG170227 Statens pensjonsfond - også kalt « oljefondet » - hadde ved utgangen av 2015 investert svimlende 19,1 milliarder kroner i utenlandske spillselskaper.
VG170227 Nå rykker idrettspresident Tom Tvedt ut med følgende beskjed : Oljefondet bør ut av den utenlandske spillbransjen.
VG170227 NYTT BETTING-ANGREP : Idrettspresident Tom Tvedt forstår ikke hvordan oljefondet kan investere i spillselskaper man ikke ønsker å ha i Norge.
VG170227 Man endret regelen som sa noe om hvor oljefondet kan investere pengene sine.
VG170227 Forvaltningen av oljefondet er underlagt Finansdepartementet, som ikke lover NIF-toppene stort på VGs spørsmål om det er aktuelt å trekke spillselskaper ut av fondet : ¶
VG170227 - Det er en utfordring når den største utenlandske eieren i Betsson er oljefondet .
VG170227 Oljefondet har eierandeler i omkring 9000 selskaper.
DN170227 | Krever stans av forvalterfesten i Oljefondet
DN170227 Thorburn mener Oljefondet bør bli 100 prosent passivt forvaltet.
DN170227 Regjeringen vil at aksjeandelen i Oljefondet skal økes til 70 prosent.
DN170227 Foto : Ida von Hanno Bast Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) foreslo nylig at Oljefondet bør investere 70 prosent av formuen i aksjer.
DN170227 Foto : Eivind Senneset ¶ - Oljefondet bør ikke drive med aksjeplukking, sier finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik.
DN170227 Finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre, foreslår at Oljefondet slutter med aksjeplukking og satser på passiv forvaltning av oljeformuen.
DN170227 Den aktive aksjeforvaltningen i Oljefondet har store kostnader og dårlige resultater.
DN170227 Dagens Næringsliv har gjennom en rekke artikler vist at den aktive aksjeforvaltningen i Oljefondet har vært kostbar med høye forvalterhonorarer, men gitt dårlige resultater - noe Oljefondet selv har avvist.
DN170227 Dagens Næringsliv har gjennom en rekke artikler vist at den aktive aksjeforvaltningen i Oljefondet har vært kostbar med høye forvalterhonorarer, men gitt dårlige resultater - noe Oljefondet selv har avvist.
DN170227 Utenriksminister Børge Brende ( H ) lander i USA med ferske tall over hvor mange arbeidsplasser norske bedrifter og Oljefondet bidrar til.
DN170227 Metoden for å regne ut de 390.000 jobbene skapt av Oljefondet har vært å bruke estimatet om at 41,5 millioner amerikanere jobber for børsnoterte aksjeselskaper ( publicly listed companies ).
DN170227 Men det er ingen tvil om at det er « Norway's Sovereign Wealth Fund », Oljefondet , som skaper mest aktivitet i USA.
DN170227 Derfor er sammenstillingen av hva norske bedrifter og Oljefondet bidrar til i hver eneste av de 50 statene noe norske myndigheter kan bruke ekstra aktivt i månedene og årene som kommer.
DN170227 390.000 av dem et resultat av investeringene til Oljefondet .
AP170227 | Tirsdag legges årsrapporten frem : 2016 ble et dårlig år for Oljefondet
AP170227 Utviklingen i de globale finansmarkedene peker i retning av at siste kvartal i fjor ga solid negativ avkastning i Oljefondet .
AP170227 Fakta : Oljefondet
AP170227 Oljefondet rapporterer sin avkastning regnet i en kurv av valutaer nær sammensetningen av Norges import.
AP170227 Oljefondet legger frem resultater hvert kvartal.
DB170226 Større risikovilje er bra for eksportindustrien, og børsoppgang gir mer penger å bruke fra Oljefondet .
DB170226 Ifølge sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er en viktig grunn til oppgangen at lave renter har fått investorer over hele verden - inkludert det norske Oljefondet - til å flytte penger over til aksjemarkedet.
BT170220 Uvettig bruk av Oljefondet vil være en hvilepute for politikerne og næringslivet, fordi veksten skjuler behovet for omstilling og effektivisering.
BT170220 Regelen sier hvor stor andel av Statens pensjonsfond utland ( Oljefondet ) som kan fases inn i statsbudsjettet hvert år.
BT170220 Oljefondet skal ha et evighetsperspektiv.
DN170217 Regjeringens forslag om nedjustering av forventet avkastning av oljefondet var i fokus.
DN170217 Statens pensjonsfond utland ( Oljefondet ) er åttende største aksjonær, ifølge den siste aksjonæroversikten.
DB170217 Som Olsen påpeker i talen, er oljefondet nå så stort at også avkastningen fra fondet vil kunne variere stort fra år til år.
DB170217 Det skyldes både at inntektene fra oljesektoren ikke lenger vil være så høye, samt at avkastningen vi får fra oljefondet vil være langt under fire prosent.
AA170217 Det var hans første regjering som innførte regelen, som setter en grense for hvor mye av oljefondet politikerne kan bruke i statsbudsjettene. ( ©NTB ) ¶
VG170216 Støre har vist til beregninger som antyder at oljefondet vil være tomt innen fire tiår dersom staten fortsetter å bruke penger slik Solberg-regjeringen til nå har gjort.
VG170216 Regjeringen vil stramme inn handlingsregelen fra fire til tre prosent av avkastningen av oljefondet .
VG170216 I VG i går refset Ap-leder Jonas Gahr Støre statsministeren for uansvarlighet i pengebruken og tapping av oljefondet .
VG170216 Han viste til at drøyt en femtedel av statens utgifter i år vil måtte dekkes av en overføring fra Statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet .
VG170216 - Dersom statens øvrige inntekter også svikter og utgiftssiden på statsbudsjettet skjermes, tas regningen av oljefondet , krone for krone, lød sentralbanksjefens varsku.
VG170216 Visste du ? Oljefondet har aksjer for 460 mill.
VG170216 Støre : Oljefondet kan tømmes ¶
VG170216 Sett denne ? Oljefondet investerer i selskap anklaget for IS-tilknytning ¶
VG170216 Sentralbanksjefen har tidligere foreslått en lavere grense enn fire prosent fordi han har ment at når Oljefondet har blitt så stort som det har blitt, vil fire prosent innebære for mange milliarder inn i norsk økonomi.
VG170216 Likevel har oljepengebruken aldri vært høyere enn i 2017, fordi Oljefondet har blitt så stort.
VG170216 Handlingsregelen for oljepengebruken bestemmer hvor mye penger politikerne maksimalt kan ta ut fra Oljefondet hvert år.
VG170216 Handlingsregelen er innrettet slik at uttaket fra Oljefondet over tid skal være fire prosent, men i enkeltår kan det brukes både mer og mindre.
VG170216 - Dersom vi fortsetter å bruke oljepenger i samme tempo som Høyre/Frp-regjeringen vil oljefondet tømmes i løpet av en generasjon, skriver han i en mail til VG via sin rådgiver.
VG170216 Utgiftene er økt, skattekuttene er store og de tapper oljefondet for å betale for det.
VG170216 De har ivret for store uttak som på sikt kan tømme oljefondet for penger, sier Arbeiderparti-lederen.
VG170216 - Vi skylder våre barn og barnebarn at de også får sin andel av oljefondet , sier Støre.
VG170216 - Erna Solberg må forstå at oljefondet er ingen Sareptas krukke som man kan forsyne seg av i evig tid.
VG170216 - Erna Solberg hadde bare så vidt blitt utnevnt som statsminister før hun staket ut kursen og startet de ekstraordinære uttakene fra oljefondet allerede senhøsten 2013 - før oljeprisfallet.
SA170216 | Regjeringen justerer kursen for oljefondet
DN170216 « Det er i dag gjort kjent at Regjeringen vil forslå at aksjeandelen i Oljefondet økes til 70 prosent.
DN170216 Torsdag ble det kjent at regjeringen foreslår å redusere « krittstreken » i handlingsregelen for bruk av oljepenger fra fire til tre prosent og at aksjeandelen i Oljefondet , økes til 70 prosent.
DN170216 Bare få timer før Olsen skulle holde talen, ble det kjent at regjeringen foreslår å redusere « krittstreken » i handlingsregelen for bruk av oljepenger fra fire til tre prosent og at aksjeandelen i Oljefondet , økes til 70 prosent.
DN170216 Så mye tar Siv Jensen ut fra Oljefondet ¶ ¶ | - Tapet kan bli stort for Norge ¶
DN170216 Olsen mener at både innretningen på Oljefondet og bruken av avkastningen bør justeres for å unngå at fondet minker raskt.
DN170216 Lxs også : ¶ Oljefondet tomt i 2043 med dagens tempo ¶
DN170216 Han viser til at Oljefondet er svært utsatt for svingninger i både oljepris og i finansmarkedene, og han argumenterer for at finanspolitikken og norsk økonomi må skjermes fra disse svingningene i årene som kommer.
DN170216 Det betyr at regjeringen bruker tre prosent av Oljefondet .
DN170216 - Vi kan ikke lenger basere oss på at Oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien, sier sentralbanksjefen.
DN170216 Torsdag kom regjeringen med forslag til endringer i forvaltningen av det såkalte Oljefondet .
DN170216 Arbeiderpartiets leder reagerer på at regjeringen foreslår endringer for Oljefondet kun timer før sentralbanksjefens årlige tale.
DN170216 Vi er med dette tilbake til intensjonen med handlingsregelen : nemlig ikke å tære på hovedstolen i Oljefondet , sier Andreassen.
DN170216 Regjeringen understreker at den ikke endrer handlingsregelen som ligger til grunn for finanspolitikken, men peker samtidig på at bruken av olje- og fondsinntekter over tid skal følge realavkastningen i oljefondet .
DN170216 Regjeringen legger nå opp til å øke aksjeandelen for oljefondet fra 62,5 til 70 prosent.
DN170216 Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.
DN170216 Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene.
DN170216 Regelen er at man over tid kan bruke fire prosent av verdien på oljefondet ved inngangen til året.
DN170216 Der presenterte de to store nyheter om oljefondet og bruken av oljepenger.
DN170216 - Regjeringen vil foreslå å øke aksjeandelen i oljefondet til 70 prosent.
DN170216 Regjeringen foreslår at aksjeandelen i oljefondet økes fra 62,5 til 70 prosent, og at det legges til grunn en forventet avkastning av fondet på tre prosent.
DN170216 Følg pressekonferansen med Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen Regjeringen melder torsdag ettermiddag at de foreslår to endringer som har betydning for forvaltningen av oljefondet og den økonomiske politikken.
DN170216 Andreassen tror sentralbanksjefen kan komme til å vende tilbake til det som etter hvert kan karakteriseres som en klassiker i Olsens taler : Den fremtidige avkastningen i Oljefondet blir ikke så høy som vi har trodd og oljepengebruken over statsbudsjettet burde innrettes deretter.
DB170216 Nå sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen at nedjusteringen fra fire til tre prosent dreier seg om å tilpasse kartet til terrenget, fordi den forventede realavkastningen av Oljefondet ikke lenger er på fire prosent..
DB170216 Frp har siden Oljefondet ble opprettet, vært mot handlingsregelen, som Carl I Hagen mente var utformet av « vever- og skredderøkonomer i finansdepartementet ».
DB170216 Arbeiderpartiet støtter forslaget om en ny kurs for oljefondet , men fastholder kritikken mot regjeringens oljepengebruk.
DB170216 - VI kan ikke fortsette å bruke av oljefondet i samme takt som siden 2001, fordi inntektene til fondet ikke vil vokse, sier Solberg.
DB170216 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen sa på en pressekonferanse tidligere i dag at regjeringen er klare for å redusere det årlige uttaket fra oljefondet .
DB170216 Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet , har i dag en verdi på rundt 7500 milliarder kroner.
DB170216 Fornuftig, mener sentralbanksjef Øystein Olsen om regjeringens kursjustering for oljefondet .
DB170216 Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO peker på at vi på grunn av oljefondet har hatt en vekst i offentlig pengebruk som ikke kan sammenliknes med noe annet land.
DB170216 Regjeringen vil endre handlingsregelen fra 4 til 3 prosent av avkastningen fra oljefondet .
DB170216 Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene.
DB170216 - Vi har 7500 milliarder kroner på oljefondet .
DB170216 I fjor måtte vi ta av selve oljefondet , og ikke bare avkastningen, for å finansiere forbruket.
DA170216 | Justerer kursen for oljefondet
DA170216 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket torsdag at forslaget om å redusere forventet avkastning i oljefondet til 3 prosent ikke betyr en endring av handlingsregelen.
DA170216 Regjeringens justering av forvaltningen av oljefondet vil trolig få liten betydning, mener DNB.
DA170216 Regjeringen legger nå opp til å øke aksjeandelen for oljefondet fra 62,5 til 70 prosent.
DA170216 Regelen forutsetter at det over tid brukes like mye av oljefondet som den forventede realavkastningen.
DA170216 Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.
DA170216 Forslaget om å redusere forventningen til avkastning i oljefondet møter liten motbør hos opposisjonen.
DA170216 Forslagene vil bli lagt fram i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , 31. mars.
DA170216 Et stadig større uttak fra oljefondet har fått mange økonomer til å slå alarm om at oljepengebruken har nådd et for høyt nivå.
DA170216 Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene.
DA170216 Både Erna Solberg og Siv Jensen understreker at forslaget om en forventet avkastning i oljefondet på 3 prosent ikke betyr en endring av handlingsregelen.
DA170216 Oljefondet har i dag en verdi på omkring 7.500 milliarder kroner.
DA170216 Sentralbanksjefen har over flere år bedt politikerne om å revurdere den såkalte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet til 4 prosent av fondets verdi.
DA170216 Han er bekymret for at politikerne er for glade i å dekke inn stadig større budsjettunderskudd med penger fra oljefondet .
BT170216 Sentralbanksjefen har over flere år bedt politikerne om å revurdere den såkalte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet til 4 prosent av fondets verdi.
BT170216 Han er bekymret for at politikerne er for glade i å dekke inn stadig større budsjettunderskudd med penger fra oljefondet .
BT170216 | Sentralbanksjefen positiv til kursendringer for oljefondet
BT170216 Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet , har i dag en verdi på rundt 7.500 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶ | - Gjenoppbyggingen av Aleppo vil flere ta år og koste titalls milliarder ¶
BT170216 Fornuftig, mener sentralbanksjef Øystein Olsen om regjeringens kursjustering for oljefondet .
BT170216 Arbeiderpartiet støtter forslaget om en ny kurs for oljefondet , men fastholder kritikken mot regjeringens oljepengebruk.
BT170216 Statens evne til å bære risikoen ved å ha mange aksjer i Oljefondet , har vært avgjørende.
BT170216 Samtidig reduseres handlingsregelen, slik at maks tre prosent av avkastningen til oljefondet kan brukes til å krydre statsbudsjettet.
BT170216 Regjeringen vil endre handlingsregelen fra fire til tre prosent av Oljefondet .
BT170216 Etter det VG erfarer, vil budskapet være at handlingsregelen endres fra dagens 4 til 3 prosent, som skal tilsvare avkastningen av Oljefondet .
BT170216 Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på Oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene.
BT170216 De justerer opp aksjeandelen i Oljefondet til 70 prosent.
BT170216 Statens evne til å bære risikoen ved å ha mange aksjer i oljefondet , har vært avgjørende.
BT170216 Samtidig reduseres handlingsregelen, slik at maks tre prosent av avkastningen til oljefondet kan brukes til å krydre statsbudsjettet.
BT170216 Regjeringen vil endre handlingsregelen fra 4 til 3 prosent av oljefondet .
BT170216 Etter det VG erfarer, vil budskapet være at handlingsregelen endres fra dagens 4 til 3 prosent, som skal tilsvare avkastningen av oljefondet .
BT170216 Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene.
BT170216 De justerer opp aksjeandelen i oljefondet til 70 prosent.
AP170216 Å la en fast prosentsats av Oljefondet være retningsgivende for statsbudsjettet kalles handlingsregelen for å bruke oljepenger.
AP170216 Samtidig skal Oljefondet ta større risiko ved å investere mer i aksjer.
AP170216 Regjeringen går inn for å redusere rammen for det årlige uttaket av oljepenger fra 4 prosent til 3 prosent av Oljefondet .
AP170216 Mer risiko i Oljefondet
AP170216 I tillegg vil Regjeringen gå inn for å øke aksjeandelen i Oljefondet fra 60 prosent til 70 prosent.
AP170216 Fakta : Oljefondet
AP170216 Dagens aksjeandel i Oljefondet er 60 prosent.
AP170216 Alle statens oljeinntekter blir i utgangspunktet plassert i Oljefondet .
AP170216 Siv Jensen gjør det som Jens Stoltenberg kviet seg for : Hun forteller det norske folk at Oljefondet ikke vil gi oss så mye penger som vi trodde.
AP170216 For fem år siden forslo han nettopp det regjeringen gjør nå - å basere seg på tre prosent i stedet for fire prosent avkastning av Oljefondet .
AP170216 Siv Jensen gjør det som Jens Stoltenberg kviet seg for : Hun forteller det norske folk at Oljefondet ikke vil gi oss så mye penger som vi trodde.
AP170216 For fem år siden forslo han nettopp det regjeringen gjør nå - å basere seg på tre prosent i stedet for fire prosent avkastning av Oljefondet .
AA170216 Sentralbanksjefen har over flere år bedt politikerne om å revurdere den såkalte handlingsregelen, som begrenser bruken av penger fra oljefondet til 4 prosent av fondets verdi.
AA170216 Han er bekymret for at politikerne er for glade i å dekke inn stadig større budsjettunderskudd med penger fra oljefondet .
AA170216 Regjeringen understreker at den ikke endrer handlingsregelen som ligger til grunn for finanspolitikken, men peker samtidig på at bruken av olje- og fondsinntekter over tid skal følge realavkastningen i oljefondet .
AA170216 Regjeringen legger nå opp til å øke aksjeandelen for oljefondet fra 62,5 til 70 prosent.
AA170216 Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.
AA170216 Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene.
DN170215 Vi kan ikke lenger basere oss på at Oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien.
DN170215 Svikter samtidig statens øvrige inntekter og utgiftssiden på statsbudsjettet skjermes, tas regningen av Oljefondet , krone for krone.
DN170215 Når og hvis det skjer, tar Oljefondet støyten.
DN170215 Med dagens størrelse på Oljefondet kan utslaget i fondsverdien bli stort fra et år til et annet.
DN170215 I tillegg til Oljefondet , består denne formuen av olje og gass i bakken.
DN170215 Det er i dag gjort kjent at Regjeringen vil forslå at aksjeandelen i Oljefondet økes til 70 prosent.
DN170215 Oljefondet og handlingsregelen har lenge vært viktige bærebjelker i den økonomiske politikken.
DN170215 Oljefondet er bredt investert i aksjer, obligasjoner og eiendom.
DA170214 15 år senere vet vi mer om hvordan det gikk, at oljefondet aldri fikk en avkastning som den gang var forventet.
AP170214 Oljefondet er til sammenligning på 7.000 milliarder kroner.
AA170214 Hittil har oljefondet vokst i et eventyrlig tempo og sørget for stadig mer fløte å skumme.
AA170214 Det gir nokså lave odds at han da igjen vil omtale politikernes bruk av penger fra oljefondet .
AA170213 Vi må ikke stelle oss slik at den eneste befatning de som fødes i dag, får med oljefondet , er det de kan lese på Wikipedia.
AA170213 Overføringen fra oljefondet til statsbudsjettet er på ufattelige 225 milliarder kroner, noe som tilsvarer 14 prosent av statens utgifter.
AA170213 Hvis oljefondet skal ha et evighetsperspektiv, må uttakene begrenses til summen av innskudd og avkastning.
AA170213 Etableringen av oljefondet og den tilhørende handlingsregelen er to av de klokeste politiske beslutningene i moderne norsk historie.
AA170213 Arbeiderpartiet foreslår at handlingsregelen for oljefondet endres slik at de årlige uttakene reduseres fra maksimalt fire til tre prosent.
BT170210 TJENER PENGER : Mens Oljefondet ekskluderer selskaper og norske myndigheter fraråder all handel med okkuperte Vest-Sahara, fortsetter rederier i Hordaland å tjene gode penger på Afrikas siste koloni, skriver Jostein Kobbeltvedt i Rafto.
BT170210 Mens Oljefondet ekskluderer selskaper og Utenriksdepartementet fraråder all handel med okkuperte Vest-Sahara, fortsetter rederier i Hordaland å tjene gode penger på Afrikas siste koloni.
AP170210 LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen viser til at avkastningen fra oljefondet var en helt annen da 4-prosentgrensen ble vedtatt i 2001.
AP170210 I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer rundt 3 prosent av oljefondet .
AA170210 LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen viser til at avkastningen fra oljefondet var en helt annen da 4-prosentgrensen ble vedtatt i 2001.
AA170210 I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer rundt 3 prosent av oljefondet . ( ©NTB ) ¶
VG170208 Skal vi beholde den rause blåblå velferdsstaten uten å tømme oljefondet , så må det noe mer penger inn.
VG170208 De må fortelle om de vil kutte på andre områder, eller ta mer penger fra oljefondet , sier Ap-lederen.
DB170208 Regelen fastslår hvor stor andel av oljefondet som fra år til år kan brukes i norsk økonomi, og ble vedtatt i Stortinget våren 2001.
DB170208 Erkjennelsen begynner nok å synke inn at oljefondet ikke i all framtid kan brukes til å kjøpe oss ut av konjunkturkriser.
DB170208 Oljefondet er ikke lenger forventet å ha en så høy avkastning som den har hatt tidligere.
VG170207 Det norske oljefondet skal ta unna det verste ved å betale de enorme pensjonsutgiftene som kommer.
DB170207 Kan tømme oljefondet
DB170207 - Vi kan selvfølgelig tømme Oljefondet hvis vi vil, dersom resten av verden går dårlig, sier Ole Håkon Eek-Nielsen til Finansavisen.
BT170207 Verdien på vår felles formue i Oljefondet kan bli mindre med Donald Trump som president i USA, sier NHH-professor Thore Johnsen til BT.
BT170207 HØRER SÅ LITE : - Det er pussig at vi hører så lite om Oljefondet , men det er vel fordi det er vanskelig finne noe negativt om det, sier NHH-professor Thore Johnsen ( til h. ) til visesentralbanksjef Egil Matsen, som har ansvaret for fondet i Norges Bank.
AP170207 Norges Banks hovedstyre har styreansvar for Oljefondet .
AP170207 Norges Bank vil øke andelen aksjer i Oljefondet .
AP170207 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre.
AP170207 Kjær sier også nesten rett ut at Norges Banks hovedstyre gaper over for mye ved både å lede Oljefondet og å drive norsk pengepolitikk.
AP170207 Kjær sier det er « nokså krevende » for Norges Banks hovedstyre å både lede Oljefondet og drive pengepolitikk.
AP170207 Helt siden starten er Oljefondet blitt drevet med en gitt prosentvis fordeling på aksjer, langsiktige rentepapirer og fast eiendom.
AP170207 Finansdepartementet har med forankring i Stortinget bestemt at 60 prosent av Oljefondet skal plasseres i aksjer.
AP170207 Fakta : ØKT AKSJEANDEL I OLJEFONDET
AP170207 Fakta : OLJEFONDET
AP170207 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet .
AP170207 desember i fjor foreslår Norges Bank å øke aksjeandelen i Oljefondet fra 60 til 75 prosent.
AP170207 Norges Banks hovedstyre har styreansvar for Oljefondet .
AP170207 Norges Bank vil øke andelen aksjer i Oljefondet .
AP170207 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre.
AP170207 Kjær sier også nesten rett ut at Norges Banks hovedstyre gaper over for mye ved både å lede Oljefondet og å drive norsk pengepolitikk.
AP170207 Kjær sier det er « nokså krevende » for Norges Banks hovedstyre å både lede Oljefondet og drive pengepolitikk.
AP170207 Helt siden starten er Oljefondet blitt drevet med en gitt prosentvis fordeling på aksjer, langsiktige rentepapirer og fast eiendom.
AP170207 Finansdepartementet har med forankring i Stortinget bestemt at 60 prosent av Oljefondet skal plasseres i aksjer.
AP170207 Fakta : ØKT AKSJEANDEL I OLJEFONDET
AP170207 Fakta : OLJEFONDET
AP170207 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet .
AP170207 desember i fjor foreslår Norges Bank å øke aksjeandelen i Oljefondet fra 60 til 75 prosent.
DB170206 Oljefondet blir lite i den sammenhengen.
AP170206 Norges Banks hovedstyre har styreansvar for Oljefondet .
AP170206 Norges Bank vil øke andelen aksjer i Oljefondet .
AP170206 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre ¶
AP170206 Kjær sier også nesten rett ut at Norges Banks hovedstyre gaper over for mye ved både å lede Oljefondet og å drive norsk pengepolitikk.
AP170206 Kjær sier det er « nokså krevende » for Norges Banks hovedstyre å både lede Oljefondet og drive pengepolitikk.
AP170206 Helt siden starten er Oljefondet blitt drevet med en gitt prosentvis fordeling på aksjer, langsiktige rentepapirer og fast eiendom.
AP170206 Finansdepartementet har med forankring i Stortinget bestemt at 60 prosent av Oljefondet skal plasseres i aksjer.
AP170206 Fakta : ØKT AKSJEANDEL I OLJEFONDET
AP170206 Fakta : OLJEFONDET
AP170206 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet .
AP170206 desember i fjor foreslår Norges Bank å øke aksjeandelen i Oljefondet fra 60 til 75 prosent.
AP170206 Oljefondet ønsker ikke å kommentere det Kjær sier.
BT170205 Verdien på vår felles formue i Oljefondet kan bli mindre med Donald Trump som president i USA, sier NHH-professor Thore Johnsen til BT.
BT170205 HØRER SÅ LITE : - Det er pussig at vi hører så lite om Oljefondet , men det er vel fordi det er vanskelig finne noe negativt om det, sier NHH-professor Thore Johnsen ( til h. ) til visesentralbanksjef Egil Matsen, som har ansvaret for fondet i Norges Bank.
DB170201 Vanskelig problemstilling ¶ Oljefondet har 235 millioner euro i israelske banker, som direkte finansierer bosetninger, og ikke benekter det.
DB170201 Selskaper som bygger bosetninger er utelukket fra oljefondet .
DB170201 Samtidig investerer Oljefondet i israelske banker som finansierer ulovlige bosettinger, og undergraver muligheten for en bærekraftig palestinsk stat.
DB170201 Ny rapport peker ut oljefondet som « verstingen » : - Investerer milliarder av euro i selskaper med ulovlige bosetninger ¶
DB170201 Men dette er et problematisk område, og det er flere selskaper som har blitt utelukket fra Oljefondet på grunn av slik virksomhet, sier han.
DB170201 Ifølge Skancke er det høy terskel for at et selskap skal bli utelukket fra oljefondet .
DB170201 Forventer at oljefondet følger prinsippene ¶
DB170201 Det norske oljefondet alene « tar kaka » med hele 5,2 milliarder euro i investeringer.
DB170201 Det er ikke slik at oljefondet direkte kan følge disse retningslinjene.
DB170201 Dersom norsk næringsliv og Oljefondet velger å investere på okkupert område, så følger det med store utfordringer når det gjelder beskyttelse av menneskerettighetene, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.
DB170201 - Hvis vi skulle knytte utelukkelser fra Oljefondet direkte til FNs retningslinjer, ville det snevret veldig inn hvilke saker vi ville se på, sier Skancke.
DB170201 Oljefondet er verst i klassen av de fem største europeiske pensjonsfondene når det gjelder investeringer som støtter opp om bosettingene på palestinsk land, sier Kathrine Raadim, leder for utlandsavdelingen i Norsk Folkehjelp, i en pressemelding.
DB170201 Oljefondet har fått det med seg, og har investert snaut 20 milliarder norske kroner i den internasjonale spillindustrien ).
BT170201 Som likhet, rettferdighet, utjevning, og konstruksjoner som omfatter alt fra Nav til Oljefondet .
BT170201 Som likhet, rettferdighet, utjevning, og konstruksjoner som omfatter alt fra Nav til Oljefondet .
DB170131 ( Dagbladet ) : Den største investoren er den norske stats pensjonsfond, altså Oljefondet , med hele 5.2 milliarder euro av den samlede totalen på 7.5 milliarder euro.
AP170129 | Han bygget opp Oljefondet .
AP170129 Kjær ledet Oljefondet i drøyt ti år fra starten og frem til 2008.
AP170129 Kjær ledet Oljefondet frem til 2008.
AP170129 Fakta : Oljefondet
AP170129 Alle statens oljeinntektene går i utgangspunktet inn i Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet .
DN170127 Forskere fra Science Po mener en kostnad på 480 milliarder euro i året er mer realistisk - nok til å tømme det norske oljefondet på mindre enn to år.
DB170126 Så lenge vi har oljepenger å ta av, så er det mer sannsynlig at manglende inntekter for staten vil hentes fra oljefondet enn upopulære kutt i offentlig virksomhet og ytelser, akkurat slik den sittende regjeringen har gjort.
DB170123 | Trumps pressetalsmann ønsker å snakke sant ¶ ¶ OLJEFONDET : Investeringsdirektør Geir Øivind Nygård i NBIM vil gå så stille i dørene som mulig.
DB170123 Han forvalter deler av Oljefondet og 70 prosent av porteføljen på 7.450 milliarder kroner direkte.
DB170123 Norge er en stor våpeneksportør, deltar i kriger, investerer i inhumane våpen gjennom oljefondet og har tjent seg rik på oljeproduksjon.
DB170123 Norge betaler andre land for å la være å hugge ned regnskogen, men vil selv fortsette med å selge olje og gjennom oljefondet investere i kullproduksjon.
DN170122 « Svært bekymringsverdig » at Oljefondet står utenfor, mener investor og tidligere McKinsey-topp Trond Riiber Knudsen.
DN170122 Til sammenligning er Oljefondet , Statens pensjonsfond utland, fredag verdsatt til 7460 milliarder kroner.
DN170122 Han mener mandatet til Oljefondet må endres for å tillate investeringer i denne typen selskaper.
DN170122 Oljefondet investerer ikke i private selskaper med mindre de snarlig skal børsnoteres.
BT170122 Det er stor forskjell på Oljefondet som beholdning og pengestrømmene ( i form av avkastning ) som kan flyte inn i studieplasser, ny teknologi og infrastruktur.
SA170119 Oljefondet på over 7000 milliarder kroner sikrer fortsatt vekst og velstand for både vår egen og kommende generasjoner.
DB170119 De ble satt tilbake i oljefondet eller til å dekke opp underskudd på andre budsjettposter utenfor bistandsbudsjettet.
DN170116 Venstres Terje Breivik mener Norges Banks administrasjon er for mektig i dagens styringsmodell for Oljefondet .
SA170115 Budsjettet for Norges Bank, inkludert oljefondet , ble vedtatt 20. desember med to merknader.
SA170115 - Hovedstyret har i en rekke møter behandlet strategien for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland ( oljefondet ) for 2017-2019.
SA170115 - Oljefondet er verdens største statlige investor og Norges største pengebinge.
DN170115 Styreleder Øystein Olsen i Norges Bank får klar beskjed av sitt eget representantskap, som etterlyser konkrete strategier og mål for banken og Oljefondet for 2017.
DN170115 Styreleder Øystein Olsen i Norges Bank får klar beskjed av sitt eget representantskap, som etterlyser konkrete strategier og mål for banken og Oljefondet for 2017.
AP170111 | Svein Gjedrem : - Oljefondet er Norges viktigste næring ¶ Oljefondet gir mange jobber ved å finansiere 15 prosent av de offentlige utgiftene.
AP170111 | Svein Gjedrem : - Oljefondet er Norges viktigste næring ¶
AP170111 Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem mener Oljefondet overtar for oljeutvinning som Norges viktigste næring.
AP170111 Så jeg synes det er okei å kalle Oljefondet en næring, sier han.
AP170111 Størrelsen på Oljefondet har økt, slik at forventede inntekter derfra er økt, sier han.
AP170111 På lang sikt tror jeg Oljefondet vil være en god og sikker inntektskilde.
AP170111 Måler ved forventet inntekt ¶ Oljefondet kan i en nær fremtid overta for selve oljesektoren som Norges største inntektskilde.
AP170111 Gjedrems budskap er at vi i fremtiden skal leve av utbytte, renter og verdiendinger fra Oljefondet , i tillegg til mange andre inntekter.
AP170111 Fakta : Oljefondet
AP170111 FOTO : Elisabeth Sperre Alnes ¶ - Oljefondet er Norges viktigste næring.
AP170111 Den tidligere sentralbanksjefens budskap er Oljefondet er en like god næring som for eksempel industrien.
AP170111 Bygg og anlegg : 177 milliarder kroner ¶ Oljefondet gir gjennomgående større inntekter enn disse næringene.
AP170111 Alle oljeinntektene går i utgangpunktet inn i Oljefondet .
AP170111 - Målt ved forventet inntekt er Oljefondet Norges viktigste næring.
AP170111 - Men Oljefondet gir jo ingen jobber, bortsett fra rundt 500 ansatte i Norges Bank ?
AP170111 Oljefondet foran andre næringer ¶
AP170110 I både Tyskland og USA har investorer - blant andre Oljefondet - saksøkt dem.
DN170104 - Meningsløst å grave ned pengene i Oljefondet Oljepengene må brukes til å ri teknologitsunamien som treffer alle bransjer de neste årene- ikke graves ned, mener investor og gründer Tharald Nustad. mer ¶
DN170103 Teknologi og investeringer ¶ | - Meningsløst å grave ned pengene i Oljefondet
DN170103 Nustad mener alle bransjer fremover vil treffes av en « tsunami » av teknologi som skaper banebrytende endringer, og at Norge bør sette av minst to prosent av Oljefondet for å kunne ri denne bølgen og ikke bli offer for den.
DN170103 Lxs også : ¶ | - Meningsløst å grave ned pengene i Oljefondet
AP161211 Gjennom særskilt høye skatter på den felleseide, knappe naturressursen havner en svært høy andel av verdiskapingen i statskassen og Oljefondet .
AP160604 Alt tyder på at økningen i uttak fra Oljefondet om ikke mange år må vendes hardt til en kraftig nedtrapping.
AP160530 Tirsdag feirer sentralbanksjef Øystein Olsen 20 år med penger i Oljefondet .
AP160530 Resten av de årlige inntektene fra sokkelen er i årene bak oss satt inn i Oljefondet .
AP160530 Olsen har fulgt Oljefondet tett alle de 20 årene.
AP160530 Men med loven om Oljefondet fra 1990 bestemte Stortinget at staten også skulle ha en sparekonto.
AP160530 Forarbeidene til loven om Oljefondet viser at ingen da forutså det som skulle skje.
AP160530 Finansdepartementet ventet smått med penger i Oljefondet .
AP160530 Fakta : OLJEFONDET
AP160530 Da skal han på erkenorsk feiring med bløtkake og kaffe hos Oljefondet .
AP160530 | Oljefondet fra 0 til 7000 mrd. på to tiår ¶
AP160530 - Oljefondet synliggjør at oljeinntektene ikke er vanlige inntekter.
AP160530 Sjefen for Statens pensjonsfond utland, Oljefondet på folkemunne, sier i et lengre intervju med VG at Facebook tok kontakt for flere år siden og lurte på om fondet vil bli med som investor.
AP160530 I løpet av de årene har Oljefondet kjøpt seg opp til å eie litt over en halv prosent av selskapet, en investering som i fjor ble verdsatt til drøyt 13,6 milliarder kroner.
AP160530 Før børsnoteringen i 2012 ville Facebook ha oljefondet med på investorsiden.
AP160530 | Oljefondet sa nei til Facebook ¶
AP160530 Oljefondet er 20 år.
AP160530 Tirsdag feirer sentralbanksjef Øystein Olsen 20 år med penger i Oljefondet .
AP160530 Resten av de årlige inntektene fra sokkelen er i årene bak oss satt inn i Oljefondet .
AP160530 Olsen har fulgt Oljefondet tett alle de 20 årene.
AP160530 Men med loven om Oljefondet fra 1990 bestemte Stortinget at staten også skulle ha en sparekonto.
AP160530 Forarbeidene til loven om Oljefondet viser at ingen da forutså det som skulle skje.
AP160530 Finansdepartementet ventet smått med penger i Oljefondet .
AP160530 Fakta : OLJEFONDET
AP160530 Da skal han på erkenorsk feiring med bløtkake og kaffe hos Oljefondet .
AP160530 | Oljefondet fra 0 til 7000 mrd. på to tiår ¶
AP160530 - Oljefondet synliggjør at oljeinntektene ikke er vanlige inntekter.
AP160530 År etter år har årsrapportene til Oljefondet fortalt nordmenn at vi er blitt rikere og rikere.
AP160530 Trenden med å ta stadig mer penger ut av Oljefondet bidrar til at fondet kan fungere som en hvilepute for politikerne, som dermed kan skyve på tøffe politiske beslutninger.
AP160530 Og da finansminister Arne Skauge ( H ) skar igjennom og sørget for loven om Oljefondet i 1990, var Norge på vei inn i en økonomisk krise.
AP160530 Når finansminister Siv Jensen ( Frp ) henter ut over 200 milliarder kroner fra Oljefondet , betyr det at hun tar mer penger ut av fondet enn det fylles på, noe som er et dramatisk skifte fra tidligere år.
AP160530 Med dagens oljepengebruk risikerer finansminister Siv Jensen at Oljefondet blir det det absolutt ikke skulle være : Et ekstrabudsjett som gjør at politikerne slipper å prioritere i statsbudsjettet.
AP160530 Idet Oljefondet passerte noen hundre millioner, økte også det politiske presset for å bruke av pengene i Norge.
AP160530 I stedet for å bruke Oljefondet til å tette budsjetthullene år for år, burde fondet videreutvikles slik at denne enorme finansressursen både gir avkastning og bidrar til langsiktig vekst - slik oljeressursen gjorde det gjennom flere tiår.
AP160530 Her finner du flere av Ola Storengs kommentarer om Oljefondet : ¶
AP160530 For nøyaktig 20 år siden i dag kom det aller første innskuddet i Oljefondet .
AP160530 Da Oljefondets leder, Yngve Slyngstad, la frem årsrapporten i februar 2015, før oljeprisen sank til bunns, kom det frem at Oljefondet hadde en avkastning på 2,7 prosent, tilsvarende 334 milliarder kroner.
AP160530 Asle Skredderberget er forfatter av boken Usannsynlig rik - Historien om Norge og Oljefondet
AP160530 Oljefondet er blitt til gjennom en serie kloke, politiske beslutninger kombinert med flaks og tilfeldigheter.
AP160527 | Hva har Oljefondet gjort for deg ?
AP160527 Vi kan ikke engang se bort fra at Oljefondet kan synke i verdi hvis de årlige overføringene til statsbudsjettet fortsetter å øke i samme tempo som de siste årene.
AP160527 Vi har vennet oss til å bruke stadig mer penger fra Oljefondet .
AP160527 Vi fikk en handlingsregel som sa at vi « bare » skulle nøye oss med å bruke et beløp svarende til avkastningen av oljefondet .
AP160527 Skatteøkningene kan dempes hvis Oljefondet fortsetter å vokse.
AP160527 Ola Storeng ¶ Oljefondet 20 år.
AP160527 Når renten i store deler av verden faller til null, rammes Oljefondet hardt.
AP160527 Norge ville selvsagt ha utviklet seg annerledes uten oljeinntektene og Oljefondet .
AP160527 Men slik det nå ser ut, er det usikkert om Oljefondet om nye 20 år vil være særlig større enn i dag.
AP160527 Med Oljefondet som støtpute tar det tid før vi merker det.
AP160527 Likevel har Oljefondet vokst til en solid støtpute - som vi ikke hadde i 1986 og som mange andre oljeproduserende land fremdeles mangler.
AP160527 I løpet av et drøyt tiår ble de løpende oljeinntektene mangedoblet - men denne gangen ble det meste plassert i Oljefondet .
AP160527 Hvis staten skulle greie seg uten overføringene fra Oljefondet , måtte altså hver nordmann betale 40.000 kroner mer i skatt ( igjen, gang gjerne opp med antall medlemmer i familien din ).
AP160527 For første gang var det penger å plassere på Oljefondet , som hadde stått tomt siden Stortinget i 1990 vedtok å opprette det.
AP160527 En peanøtt i forhold til hva hver av oss har stående på oljefondet .
AP160527 Eller gjør det egentlig det ? 31.mai for 20 år siden satte Finansdepartementet for første gang satte inn penger på Oljefondet . 3rd-party-bio ¶
AP160527 Det kommer ikke lenger friske oljepenger inn på Oljefondet .
AP160527 Oljefondet tjente 334 milliarder kroner i fjor.
AP160527 Oljefondet og avkastningen det gir, bidrar altså både til offentlig velferd og privat velstand.
AP160527 Oljefondet er nå en så stor støtpute at det vil ta tid før konsekvensene vil melde seg med tyngde.
AP160527 | Hva har Oljefondet gjort for deg ?
AP160527 Ola Storeng ¶ Oljefondet 20 år.
AP160527 Eller gjør det egentlig det ? 31.mai for 20 år siden satte Finansdepartementet for første gang satte inn penger på Oljefondet .
AP160525 | En femtedel av Oljefondet i skatteparadiser Kirsten Sandberg Natvig ¶
AP160525 Vi som jobber med bistand, miljø, fred og menneskerettigheter møter daglig mennesker som får livet sitt forbedret - eller forverret - som følge av adferden til selskaper som det norske Oljefondet er investert i. 3rd-party-bio ¶
AP160525 Penger fra narkotika, terrornettverk, menneskesmugling og korrupsjonspenger blandes inn i økonomien og hvitvaskes sammen med penger fra multinasjonale selskaper, pensjonsfond og utviklingsfond - som det norske Oljefondet og Norfund.
AP160525 Oljefondets største eksponering for skatteparadiser er imidlertid den indirekte, der selskapene Oljefondet har investert i på forskjellige måter gjør bruk av skatteparadiser for å redusere eller unndra skatt.
AP160525 Hensikten er at Oljefondet stiller klare forventninger til selskapene om å vise åpenhet om interne pengestrømmer mellom land, skattebetaling og eierskapsregistre.
AP160525 For oss er ikke Oljefondet bare en teknisk innretting som skal sikre nordmenn pensjon i fremtiden, men et stort og viktig stykke Norge som representerer vårt ansikt utad i over 70 land.
AP160525 Etiske retningslinjer for Oljefondet må på plass ¶
AP160525 Det vil kunne innebære at Oljefondet vil måtte betale noe mer skatt på eiendomsinvesteringene sine.
AP160525 Oljefondet alene kan ikke endre de globale finansmarkedene.
AP160520 Sprengkraften ligger i at et slikt tak på uttak fra Oljefondet vil gjøre det slutt på store, årlige tilførsler av friske oljepenger til statsbudsjettet når Oljefondet ikke lenger kan ventes å vokse noe særlig.
AP160520 Sprengkraften ligger i at et slikt tak på uttak fra Oljefondet vil gjøre det slutt på store, årlige tilførsler av friske oljepenger til statsbudsjettet når Oljefondet ikke lenger kan ventes å vokse noe særlig.
AP160520 Men for staten kan skatt fra nye næringer ikke veie opp for fallet i oljeskatter og lavere avkastning av Oljefondet .
AP160520 Konkret foreslår IMF at den årlige bruken oljepenger ikke bør utgjøre enn større andel av Oljefondet enn i år, 2,8 prosent.
AP160520 IMF mener at Oljefondet neppe vil få særlig større avkastning enn dette i det neste tiåret, og at Oljefondet vil trenges for å møte eldrebølgen.
AP160520 IMF mener at Oljefondet neppe vil få særlig større avkastning enn dette i det neste tiåret, og at Oljefondet vil trenges for å møte eldrebølgen.
AP160520 I seg selv er en slik regel ingen revolusjon - den er jo avledet av hvor stor andel av Oljefondet Regjeringen bruker nå.
AP160520 I fremtiden vil det bli mye tydeligere at utviklingen i skattenivået må bestemmes av utgiftsveksten - med mindre det aksepteres at Oljefondet reduseres i størrelse.
AP160520 Oljefondet og handlingsregelen har i sum bidratt til en gradvis og forholdsvis kontrollert økning i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet.
AP160515 | Oljefondet går til søksmål mot Volkswagen ¶ Oljefondet går til søksmål mot Volkswagen etter avsløringen av bilprodusentens utslippsjuks, melder Financial Times.
AP160515 Kilde : Skytrax ¶ | Oljefondet går til søksmål mot Volkswagen ¶
AP160515 Fakta : Islands økonomiske kollaps ¶ | Oljefondet går til søksmål mot Volkswagen ¶
AP160515 Oljefondet har tidligere kritisert eierstrukturen i Volkswagen.
AP160515 Oljefondet er ifølge Financial Times skeptisk til VW-ledelsens påstand om at ansatte som handlet uten klarering ovenfra, utarbeidet programvaren som var designet for å lure utslippstester.
AP160515 | Oljefondet går til søksmål mot Volkswagen ¶ Oljefondet går til søksmål mot Volkswagen etter avsløringen av bilprodusentens utslippsjuks, melder Financial Times.
AP160515 | Oljefondet går til søksmål mot Volkswagen ¶
AP160515 Oljefondet har tidligere kritisert eierstrukturen i Volkswagen.
AP160515 Oljefondet er ifølge Financial Times skeptisk til VW-ledelsens påstand om at ansatte som handlet uten klarering ovenfra, utarbeidet programvaren som var designet for å lure utslippstester.
AP160512 Med mindre da Regjeringen - hvis den vinner valget i 2017 - velger å forsyne seg av selve Oljefondet og sende regningen videre til kommende generasjoner.
AP160512 I år vil Oljefondet for første gang antagelig ikke legge på seg i løpet av året, men heller krympe litt.
AP160512 En periode hvor Oljefondet økte raskt, er brått over.
AP160512 Det er begrunnelsen for at mesteparten av oljeinntektene skulle spares i Oljefondet .
AP160511 Skal man fortsette å øke oljepengebruken i samme tempo som de siste årene, må man da antagelig snart gå løs på selve Oljefondet - og la det reduseres i størrelse.
AP160511 I år synker for første gang Oljefondet i størrelse.
AP160511 I følge Finansdepartementet anslag vil Oljefondet ved neste årskifte være på snaue 7200 milliarder kroner.
AP160511 Fra begynnelsen av 2013 til 1.januar 2016 steg økte Oljefondet fra 3800 milliarder til 7500 milliarder kroner, altså med gjennomsnittlig vel 1200 milliarder kroner i året.
AP160511 For første gang krymper i år Oljefondet i størrelse.
AP160511 Det skjer akkurat da Oljefondet begynner å flate ut.
AP160511 Det høres ut som at Oljefondet kan gå en utrygg fremtid i møte.
AP160511 Det høres ut som Oljefondet kan gå en utrygg fremtid i møte.
AP160511 Dermed vil ikke avkastningen av Oljefondet lenger gi mange nye, friske milliarder til statsbudsjettet hvert år.
AP160511 Dermed blir økningen i bruken av oljepenger og penger fra Oljefondet på nesten 40 milliarder kroner fra 2015 til 2016.
AP160511 Den nye utfordringen er at en lengre periode med fantastisk rask vekst i Oljefondet nå er over.
AP160511 | Oljefondet går en utrygg fremtid i møte ¶
AP160509 Oljefondet fjerner ikke problemene ¶ Oljefondet er en særdeles viktig støtpute.
AP160509 Oljefondet fikk en avkastning på 2,7 prosent på sine investeringer i fjor : ¶ Oljefondet kjøper oss tid.
AP160509 Men vi har sletts ingen garanti for det vil - eller kan - fortsette slik ¶ Oljefondet fjerner ikke problemene ¶
AP160509 Men staten har fett på kroppen - penger på bok i Oljefondet .
AP160509 Det meste av Norges oljeinntekter går rett inn i statskassen og Oljefondet .
AP160509 Den såkalte handlingsregelen sier at oljepengebruken over statsbudsjettet skal begrenses til avkastningen av Oljefondet .
AP160509 Avkastningen på pengene som alt er samlet opp i Oljefondet blir lavere : Renten går mot null, og svakere økonomisk vekst vil ventelig gi mindre overskudd i selskapene Oljefondet har aksjer i.
AP160509 Avkastningen på pengene som alt er samlet opp i Oljefondet blir lavere : Renten går mot null, og svakere økonomisk vekst vil ventelig gi mindre overskudd i selskapene Oljefondet har aksjer i.
AP160509 Oljefondet og handlingsregelen er bare en mekanisme for å spre virkningen av lavere oljeinntekter ut i tid.
AP160509 Oljefondet kjøper oss tid.
AP160509 Oljefondet fikk en avkastning på 2,7 prosent på sine investeringer i fjor : ¶
AP160502 | Oljefondet vil sette lederlønninger under lupen ¶ Oljefondet har planer om å engasjere seg sterkere i lønnspolitikken i selskapene det har plassert penger i, varsler fondets sjef Yngve Slyngstad.
AP160502 Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet , går i gang med en prosess for å slå ned på høye lederlønninger i selskaper over hele verden, skriver Financial Times mandag.
AP160502 | Oljefondet vil sette lederlønninger under lupen ¶
AP160502 Oljefondet har i dag en verdi på omkring 7.000 milliarder kroner.
AP160428 Tax Justice Network viser til at det er flere år siden oljefondet uttalte at det jobbet med et forventningsdokument om skatt og skatteparadiser.
AP160428 Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet , drøftes i en åpen høring på Stortinget fredag.
AP160428 Stortinget har tidligere stemt ned forslag om å forby oljefondet på generelt grunnlag å gjøre slike investeringer.
AP160428 Samtidig har de godkjent at Oljefondet har plassert sparepengene våre i skatteparadiser.
AP160428 Nylig demonstrerte 40 organisasjoner utenfor Stortinget med krav om at oljefondet trekker seg ut av skatteparadiser.
AP160428 Jacobsen peker på at det er flere grep oljefondet kan ta for å styrke arbeidet mot skattesnusk.
AP160428 Fra Tax Justice Network Norge er budskapet klart : Oljefondet må avvikle sine kontorer i skatteparadiser, og det må stilles større krav til fondet som eier.
AP160428 Der bør oljefondet kreve at selskaper det investerer i, redegjør for sine strategier for skatteplanlegging og er åpne om sine selskapsstrukturer, mener hun.
AP160428 - Vi forventer at oljefondet blir en tydelig eier og behandler skattesnusk som et etisk spørsmål på lik linje med andre ting de anser som etisk forkastelig, som brudd på menneskerettighetene, sier daglig lederSigrid Klæboe Jacobsen.
AP160428 | Oljefondet må svare for kontakt med skatteparadiser ¶
AP160428 | Oljefondet i minus i første kvartal ¶ Oljefondet fikk en negativ avkastning på 0,6 prosent i første kvartal av 2016.
AP160428 For første gang offentliggjorde oljefondet torsdag en rapport med en oversikt over fondets investeringer i unotert eiendom.
AP160428 Det pågår nå en diskusjon om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal kunne investere en større andel av oljefondet i eiendom.
AP160428 Det pågår nå en diskusjon om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet , skal kunne investere en større andel av oljefondet i eiendom.
AP160428 Denne uroen avtok betydelig i mars, sier Trond Grande, nestleder i avdelingen som forvalter Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet .
AP160428 | Oljefondet i minus i første kvartal ¶
AP160423 Våren 2009 slapp Kreftforeningen jubelen løs da det ble kjent at Oljefondet omsider solgte seg ut av tobakksindustrien.
AP160423 Når Norge kastet ut tobakksindustrien av Oljefondet , tydeliggjorde vi for omverden hvor alvorlige konsekvensene av tobakk er.
AP160423 Financial Times skriver at Oljefondet kunne ha tjent rundt 16 milliarder kroner på aksjene som ble solgt.
AP160423 Etikk og tap16 milliarder kan høres mye ut isolert sett, men da er det verdt å minne om at Oljefondet i samme periode har hatt en avkastning på hele 2195 milliarder kroner.
AP160423 Det har skapt internasjonal oppsikt at Norge har tapt milliarder på ikke å investere i tobakksaksjer i Oljefondet .
AP160419 Det norske oljefondet er på i overkant av 850 milliarder dollar.
AP160419 Ifølge Financial Times har Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet , gått glipp av 1,94 milliarder dollar i avkastning på ikke å investere i tobakk i årene 2006 til 2015.
AP160419 Ifølge Financial Times hadde Oljefondet en akkumulert avkastning på 288 milliarder dollar fra 2006 til 2015.
AP160419 I forrige uke ble det kjent at Norges Bank har besluttet å utelukke 52 selskaper som er engasjert i kullproduksjon, fra Oljefondet .
AP160419 Etikk og moral har kostet Oljefondet milliarder.
AP160419 At Oljefondet ikke eier tobakksselskaper har redusert avkastningen med 16 milliarder kroner de siste ni årene.
AP160419 Oljefondet har de siste ti årene trukket seg ut av en rekke selskaper på grunn av det etiske regelverket.
AP160322 For første gang tar vi i år penger ut av oljefondet , og uttaket vil akselerere fremover.
AP160309 | Oljefondets avkastning i fjor halvert sammenlignet med året før ¶ Oljefondet tjente 334 milliarder kroner i fjor.
AP160309 Tapte mest på Shell, Google mest lønnsom ¶ Oljefondet tjente i fjor mest penger på sine aksjeinvesteringer i Googles morselskap Alphabet, den amerikanske nettbutikken Amazon.com og teknologiselskapet Microsoft.
AP160309 Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet , hadde i fjor en avkastning på 2,7 prosent, tilsvarende 334 milliarder.
AP160309 I fjor hadde Oljefondet to store eiendomsinvesteringer.
AP160309 I 2014 fikk Oljefondet en avkastning på 7,6 prosent, tilsvarende 544 milliarder kroner.
AP160309 Finansdepartementet har nemlig en referanseindeks, som sammenligner Oljefondet med markedet for øvrig.
AP160309 Ett år senere, da vi gikk inn i 2016, var Oljefondet på 7.475 milliarder. - 2015 har vært et urolig år med negative renter, valutauro, fallende oljepris og svekkende forventninger til veksten i fremvoksende markeder.
AP160309 Eiendomsinvesteringene, som bare utgjør 3,1 prosent av Oljefondet , hadde en avkastning på 10,0 prosent.
AP160309 Det kommer frem i årsrapporten, som onsdag formiddag ble lagt frem av Oljefondets leder Yngve Slyngstad og Øystein Olsen, Norges Bank-sjef og styreleder i Oljefondet , i Norges Banks lokaler i Oslo.
AP160309 Både i andre og tredje kvartal i fjor tapte oljefondet penger.
AP160309 - I år har investeringen tilført Oljefondet betydelig under snittet, sier Slyngstad.
AP160309 | I år vil Regjeringen ta dobbelt så mye ut av Oljefondet som de satte inn i fjor, spår sentralbanksjefen ¶
AP160309 Vi har sett at oljepris og oljeinntekter har gått kraftig ned, sier Øystein Olsen, Norges Bank-sjef og styreleder i Oljefondet , til Aftenposten.
AP160309 Siden oppstarten har Oljefondet kun blitt tilført penger.
AP160309 Investeringer bør skje skrittvis og kunnskapsbasert, med høy langsiktig avkastning til akseptabel risiko, sa Olsen da han onsdag la frem årsrapporten til Oljefondet .
AP160309 I januar ble detfor aller første gang tatt penger ut av Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet .
AP160309 I fjor fikk Oljefondet 42 milliarder friske oljekroner inn.
AP160309 I 2014 hadde Oljefondet en avkastning på 7,6 prosent : I fjor ble det mer enn halvert ¶
AP160309 Før året er omme, anslår Olsen at det totalt er tatt ut 80 milliarder fra Oljefondet .
AP160309 Dermed har vi 120 nye milliarder å kjøpe for i året, sier Yngve Slyngstad, leder av Oljefondet .
AP160309 - Så du føler deg sikker på at Oljefondet vil tilføres penger igjen ?
AP160306 | Første uttak fra oljefondet
AP160306 Samtidig som det tas ut penger fra oljefondet , er verdien av fondet redusert med rundt 300 milliarder kroner hittil i år, som følge av fall i det globale aksjemarkedet.
AP160306 Reduserte inntekter til staten som følge av den lave oljeprisen gjør at 2016 er ventet å bli det første året med uttak fra oljefondet .
AP160306 Overførselen til oljefondet har falt de siste årene, og endte på 46 milliarder kroner i 2015, basert på Oljefondets rapport per tredje kvartal pluss overførsler i november og desember.
AP160306 Oslo ( NTB ) : For første gang tas det penger ut av oljefondet .
AP160219 Fordi vi har Oljefondet kan vi over tid ha et høyere forbruk enn andre land, alt annet likt.
AP160219 Da må vi enten bryte handlingsregelen om å bruke 4 prosent av Oljefondet eller trappe ned bruken av oljepenger ¶
DN160215 Krever kutt for Lund ¶ Oljefondet stemte for ¶
DN160215 Det norske oljefondet har tidligere bekreftet at det godkjenner transaksjonen.
DN160215 Det norske oljefondet er femte største investor i Shell med en eierandel på 2,46 prosent.
DN160215 Oljefondet har også vært nest største aksjonær i BG med en eierandel på 3,73 prosent.
DN160215 Oljefondet er Shells femte største investor med 2,46 prosent av aksjene og BGs nest største investor med 3,73 prosent av aksjene, ifølge Thomson Reuters.
FV160210 Ved forrige årsskifte hadde Oljefondet aksjer i store spillselskape for over 3 milliarder kroner.
FV160210 Og noe HELT annet : ¶ | Oljefondet har plassert milliarder i utenlandske spillselskap ¶
FV160210 Kulturdepartementet har ingen mening i denne saken og sender oss derfor videre til Finansdepartementet som har det overordnede ansvaret for Oljefondet .
FV160210 INVESTERINGER : Oljefondet hadde i 2014 større eller mindre aksjeposter i alle disse utenlandske spillselskapene.
FV160210 I tillegg til disse selskapene som driver med spill direkte, hadde Oljefondet i 2014 en aksjepost i Discovery Networks på 526 mill. kroner, i MTG som eier Viasat/TV3 med 397 millioner kroner.
FV160210 I de politisk vedtatte retningslinjene for hvordan Oljefondet skal investere, er det ikke sagt noe om at spillselskaper er utelukket som investeringsobjekt.
FV160210 Her er noen av spillselskapen som Oljefondet hadde investeringer i 2014.
FV160210 Fakta : Oljefondet og spillselskaper ¶
FV160210 FOTO : Montasje Geir Bekkevold ( Krf ) mener at Oljefondet må ut av spilleselskapene.
FV160210 - Disse investeringene bør etikkrådet til Oljefondet se på så fort som mulig.
FV160210 Oljefondet hadde også en aksjepost i Sky på verdt 2,7 milliarder kroner.
FV160210 Oljefondet hadde for øvrig ved forrige årsskifte en aksjepost på 526 millioner kroner i Discovery Networks.
FV160210 Oljefondet eide også på det tidspunktet aksjer i Modern Times Group ( MTG ) for nesten 400 millioner kroner.
BT160210 Ved forrige årsskifte hadde Oljefondet aksjer i store spillselskape for over 3 milliarder kroner.
BT160210 Kulturdepartementet har ingen mening i denne saken og sender oss derfor videre til Finansdepartementet som har det overordnede ansvaret for Oljefondet .
BT160210 Kilde : Norsk Tipping ¶ | Oljefondet har plassert milliarder i utenlandske spillselskap ¶
BT160210 INVESTERINGER : Oljefondet hadde i 2014 større eller mindre aksjeposter i alle disse utenlandske spillselskapene.
BT160210 I tillegg til disse selskapene som driver med spill direkte, hadde Oljefondet i 2014 en aksjepost i Discovery Networks på 526 mill. kroner, i MTG som eier Viasat/TV3 med 397 millioner kroner.
BT160210 I de politisk vedtatte retningslinjene for hvordan Oljefondet skal investere, er det ikke sagt noe om at spillselskaper er utelukket som investeringsobjekt.
BT160210 Her er noen av spillselskapen som Oljefondet hadde investeringer i 2014.
BT160210 Geir Bekkevold ( Krf ) mener at Oljefondet må ut av spilleselskapene.
BT160210 Fakta : Oljefondet og spillselskaper ¶
BT160210 - Disse investeringene bør etikkrådet til Oljefondet se på så fort som mulig.
BT160210 Oljefondet hadde også en aksjepost i Sky på verdt 2,7 milliarder kroner.
BT160210 Oljefondet hadde for øvrig ved forrige årsskifte en aksjepost på 526 millioner kroner i Discovery Networks.
BT160210 Oljefondet eide også på det tidspunktet aksjer i Modern Times Group ( MTG ) for nesten 400 millioner kroner.
DN160204 Miljøorganisasjoner : - Oljefondet vil spare på å bli grønnere ¶
DN160204 Går rett inn i oljefondet
AP160130 Christian Ringnes skal hjelpe Oljefondet : ¶
AP160126 Det norske Oljefondet skal eie en andel på 1,1 prosent i dette selskapet.
AP160120 Hvis man mener 10 milliarder er for mye, burde Regjeringen kunne penger direkte fra oljefondet slik også Flyktningehjelpens Jan Egeland har bedt om.
AP160120 Et skikkelig tilskudd fra oljefondet , slik Hagen foreslår, er bra.
AP160113 Hele konstruksjonene av Oljefondet bygger på at statsbudsjettet skal skjermes for svingningene i oljeprisen.
AP160113 Heldigvis har Norge fått mye av oljen opp av bakken og spart inntektene i Oljefondet .
AP160113 Oljefondet tar støyten ¶
AP160102 Stortinget har holdt igjen i pengebruken i forhold til det som har vært mulig med det store Oljefondet i bakhånd.
AP160102> Stortinget har holdt igjen i pengebruken i forhold til det som har vært mulig med det store Oljefondet i bakhånd.