DB171206 Sju prosent ble også brukt som norm da Oljedirektoratet gjorde sin oppdaterte lønnsomhetsvurdering av feltet i 2015.
SA171204 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) har lagt fram nye beregninger etter å ha fått kritikk for å ikke lagt fram tall fra Oljedirektoratet tidligere i høst.
AP171130 Når de store prosjektene er ferdigstilt i 2020, spår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil øke.
DN171129 Dette skaper enorme verdier for samfunnet, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet ( OD ), til avisen.
SA171128 november påstår Rolf Wiborg at det gamle Oljedirektoratet ( OD ) hadde mer makt enn Ptil og OD i dag.
SA171128 Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix ¶ | Oljedirektoratet gir Statoil tillatelse til kontroversiell leteboring ¶
DB171128 Gjennom pressen og Oljedirektoratet har Stortingets politikere fått vite at Goliat kan bli et tap i milliardklassen - og mange på Stortinget har refset Terje Søviknes for å ikke holde de folkevalgte oppdatert på feltet.
DB171127 I ettertid er det kommet fram at Oljedirektoratet satt med en rapport som viste at Goliat kunne bli et tapsprosjekt, men Søviknes hevder han ikke kjente til dette.
DB171127 Det er tall for feltene som vi vet at Oljedirektoratet har, sier han.
DB171127 - Som vi hele tiden har trodd finnes det kompetanse i både departementet og i Oljedirektoratet til å finne ut om, eventuelt når staten går i pluss på Goliat.
NL171124 Dette inngår i " fortellingen om Barentshavet og det som skjer der " konkluder han før et nytt kart fra oljedirektoratet presenteres, som viser enda flere potensielle olje- og gassprospekter på russisk side, hentet fra åpningsmeldingen for Barentshavet sørøst ( side 19 ).
SA171122 KRONIKK : For oppsplittingen i 2003 hadde Oljedirektoratet fagkunnskap innen alle de områdene oljeselskapene dekket.
SA171122 Det gamle oljedirektoratet kunne ha intervenert med sikkerhetsregelverk, ressursregelverk og petroleumsloven i hånden.
SA171122 De første 30−35 årene kunne brev fra oljedirektør, sikkerhetsdirektør og ressursdirektør i Oljedirektoratet ( OD ) føre til viktige endringer i beslutningene.
SA171122 Oljedirektoratet hadde fagkunnskap innenfor alle de områdene oljeselskapene dekket.
SA171122 Oljeproduksjonen i oktober ligger 4,5 prosent under Oljedirektoratet sin prognose.
SA171122 Det viser de foreløpige produksjonstallene fra Oljedirektoratet ( OD ).
SA171122 Rolf Wiborg, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet , er kritisk til Petroleumstilsynets håndtering av Goliat-saken.
SA171122 - Hadde Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet gjort jobben sin, ville aldri Goliat kommet ut i Barentshavet før den var ferdig, sier oljeveteran Rolf Wiborg.
DB171121 Viser til konkurranse ¶ Oljedirektoratet forteller Dagbladet at de har sladdet delene av dokumentet fordi det er av « konkurransemessig betydning å hemmeligholde » på vegne av Eni, som driver Goliat-feltet.
DB171121 Ved å offentliggjøre balanseprisen fra 2015 og de andre delene av dokumentet som er sladdet, vil det være mulig å beregne underliggende detaljer om operatørens kostnadsstrukturer, sier Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet .
DB171121 Hege Liadal i Ap mener Oljedirektoratet med dette ikke spiller med åpne kort : ¶
DB171121 Den siste tida er det blitt kjent at Oljedirektoratet faktisk regnet på lønnsomheten til Goliat tilbake i 2015.
DB171121 Blant annet har Oljedirektoratet valgt å tilbakeholde hva slags oljepris som må til for at Goliat-feltet skal gå i pluss, og hvilket påvirkning forskjellig oljepris har for lønnsomheten til feltet : Hvor mye staten tjener ved en oljepris på 60 dollar fatet eller oljepris på 70 dollar fatet, for eksempel.
DB171121 Tallene lå hele tiden hos Oljedirektoratet .
DB171121 Den påfølgende kritikken ble besvart dagen etter, i en pressemelding, hvor departementet innrømmet at de da var blitt gjort kjent med at en ny vurdering av lønnsomheten var gjort av Oljedirektoratet allerede i 2015.
DB171119 Denne uka ble det kjent at Goliat kan bli et tapsprosjekt i milliardklassen, basert på utregninger Oljedirektoratet gjorde i 2015.
DB171119 ( Dagbladet ) : Denne uken ble det klart at Oljedirektoratet i 2015 beregnet skandaleplattformen Goliat til et mulig tapsprosjekt for Norge.
DN171117 | Vil ikke regne på nytt ¶ Oljedirektoratet har ingen planer om å oppdatere det omstridte interne notatet som indikerte at Goliat kunne være ulønnsomt allerede i 2015.
DN171117 Notatet er ført i pennen av en saksbehandler med initialene JBW og adressert til Ingrid Sølvberg, en av direktørene i Oljedirektoratet .
DN171117 Ingrid Sølvberg er direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet .
DN171117 Denne uken har hans departement måttet vedgå at Oljedirektoratet ( OD ) allerede i 2015 laget en analyse der Goliat-prosjektet omtales som marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt, avhengig av hva som skjer med gassen i feltet.
DN171117 - ​Vil Oljedirektoratet nå oppdatere den samme analysen etter diskusjonen som er kommet opp ?
DB171117 På tirsdag, etter Dagbladets avsløring samme dag, innrømmet oljeminister Terje Søviknes at Oljedirektoratet ( OD ) faktisk har regnet på lønnsomheten til Goliat.
DB171117 I spørretimen på Stortinget sa Solberg også at Oljedirektoratet ikke hadde ferske nok tall fra Goliat-feltet.
DA171117 Han har ved flere tilfeller feilinformert Stortinget om lønnsomheten, og en analyse fra Oljedirektoratet fra 2015 sår tvil om oljefeltet noen gang vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomt.
SA171116 Winthershall ¶ Oljedirektoratet melder at samtykke er gitt oppstart av Maria-feltet i Norskehavet.
SA171116 Et godt gjennomført prosjekt og raske og effektive boreoperasjoner har bidratt til dette, skriver Oljedirektoratet .
SA171116 - Oljedirektoratet er godt fornøyd med utviklingen av Maria-prosjektet, sier Kalmar Ildstad, underdirektør i Oljedirektoratet for utbygging og drift i Norskehavet.
SA171116 - Oljedirektoratet er godt fornøyd med utviklingen av Maria-prosjektet, sier Kalmar Ildstad, underdirektør i Oljedirektoratet for utbygging og drift i Norskehavet.
DN171116 Saken er betent fordi toppen av embetsverket i olje- og energidepartementet tilsynelatende bare hentet inn sine opplysninger fra informasjonssjefen i Goliat-eier Eni, og ikke konsulterte med fagfolk i det underliggende Oljedirektoratet .
DN171116 Hun henviste til data fra 2015 som Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet ( OED ) « satt på ».
DN171116 Hauge viser til at Oljedirektoratet sitter på feltspesifikke tall samlet inn i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og betviler at direktoratet ville ringt informasjonsdirektøren i Eni.
DN171116 Denne uken kom det frem at Oljedirektoratet faktisk hadde gjort en større lønnsomhetsvurdering av Goliat-feltet i 2015, der den dystre konklusjonen var " marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt ".
DN171116 Bellona-leder Frederic Hauge reagerer på at statsministeren onsdag sa at også Oljedirektoratet måtte hentet inn oppdaterte opplysninger på samme måte som Olje- og energidepartementet gjorde.
DN171116 - Statsministeren lyver når hun sier Oljedirektoratet ville kontaktet Eni på samme måten, sier Hauge.
DN171116 Oljedirektoratet sier at det sitter på disse tallene, og at det bare hadde vært å spørre, sier Kaski.
DN171116 Energi- og miljøkomiteen ber videre statsråden svare på om Oljedirektoratet har tallgrunnlag og mulighet for selv å beregne hvilken oljepris som er nødvendig for at staten skal sitte igjen med positiv nåverdi fra Goliat-utbyggingen.
AA171116 Et godt gjennomført prosjekt og raske og effektive boreoperasjoner har bidratt til dette, skriver Oljedirektoratet .
SA171115 Ved å kontakte Oljedirektoratet ville Olje- og energiminister Terje Søviknes fått oppdaterte tall på økonomien i Goliat-prosjektet.
DN171115 Nå kritiseres Søviknes for å ikke ha brukt tall fra Oljedirektoratet , som kom med en beregning av lønnsomheten for Goliat i 2015.
DB171115 Tirsdag skrev Dagbladet at Oljedirektoratet faktisk hadde all informasjon Søviknes ba Eni om.
DB171115 Professor Bernt sier, i likhet med flere andre, det er åpenbart at Oljedirektoratet kunne skaffet alle tallene Stortinget ønsket seg.
DB171115 Hvis departementet ikke har rutiner for løpende rapportering av denne type informasjon fra et fagdirektorat som Oljedirektoratet , eller i alle fall har direkte tilgang til disse dataene, er det etter mitt skjønn påfallende.
DB171115 Framfor å be Oljedirektoratet , departementets fagorgan, om bistand, gikk Søviknes rett til italienske Eni, som driver feltet.
DB171115 Da Stortinget ba Søviknes svare på lønnsomheten til det digre oljefeltet i Barentshavet, hoppet statsråden bukk over Oljedirektoratet , som hadde tall som viste at feltet ikke blir lønnsomt.
DB171115 - Jeg kan ikke helt skjønne hvordan et departement, som sitter med ansvaret både for dette prosjektet og for helheten i vår utvinningsvirksomhet, ikke ønsker å ta pulsen på bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å sørge for løpende rapportering fra Oljedirektoratet , og selvsagt i alle fall når slik informasjon etterspørres i Stortinget.
DB171115 - Det normale er at informasjon fra private aktører som Eni kommer til Stortinget sammen med offentlig tall, som for eksempel tall fra Oljedirektoratet .
DB171115 - Det er rart at et departement, som sitter med det store ansvaret i dette prosjektet, ikke ønsker å ta pulsen på lønnsomhet ved å gå til Oljedirektoratet .
DB171115 Men som oljetidskriftet Upstream viste mandag, lå tallene for å gjøre beregningene Stortinget ba om hele tiden tilgjengelig hos Søviknes underliggende etat, Oljedirektoratet .
DB171115 I en pressemelding i går ettermiddag innrømmet Olje- og energidepartementet også at de nå er blitt gjort kjent med at Oljedirektoratet i 2015 brukte disse tallene i et internt notat, som belyste lønnsomheten ved nettopp Goliat-utbyggingen.
BT171115 Søviknes har fått kritikk for å ikke bruke tall fra Oljedirektoratet da han i høst skulle opplyse Stortinget om lønnsomheten i Goliat-feltet.
BT171115 Han understreker også at de tallene som Oljedirektoratet utarbeidet i et internt notat i 2015, aldri ble oversendt Olje- og energidepartementet.
BT171115 Etter å ha fått spørsmål om dette, la departementet tirsdag frem tall som Oljedirektoratet utarbeidet i 2015.
DN171114 I en pressemelding tirsdag opplyser imidlertid Olje- og energidepartementet at Oljedirektoratet allerede i 2015 utarbeidet et internt notat hvor den samfunnsøkonomiske betydningen av Goliat-feltet ble omtalt.
DN171114 I en analyse fra 2015 skriver Oljedirektoratet at Goliat-utbyggingen ikke vil bli lønnsom for staten på grunn av forsinkelsene som rammet prosjektet.
DN171114 Foto : Pål Harald Uthus ¶ | Oljedirektoratet : Goliat blir ikke lønnsom for staten ¶
DN171114 At Søviknes gikk til operatøren på feltet i stedet for sin egen faginstans, finner den tidligere ressursdirektøren Rolf Wiborg i Oljedirektoratet underlig.
DN171114 - Oljedirektoratet foretar fortløpende beregninger på lønnsomheten til felt, også etter utbygging.
DB171114 Rolf Wiborg, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet , fortalte Dagbladet i dag tidlig at det var enkelt for Søviknes å skaffe de omstridte beregningene : Det er bare å spørre.
DB171114 I presseskrivet i ettermiddag kom det også fram at Oljedirektoratet allerede i 2015 slo fast at Goliat-feltet i beste fall blir « marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt ».
DB171114 ( Dagbladet ) : I ettermiddag innrømmet olje- og energidepartementet at Oljedirektoratet i 2015 gjorde en lønnsomhetsvurdering av Goliat-feltet.
DB171114 - Oljedirektoratet har hatt mulighet til å gi Søviknes svar på de spørsmål vi har stilt, i stedet har han henvendt seg til det italienske oljeselskapet ENI, konkluderer Haltbrekken.
DB171114 Upstreams gjennomgang av nasjonalbudsjettet for 2018 viser at olje- og energidepartementet - gjennom Oljedirektoratet - selv satt på tallgrunnlaget Stortinget ba om.
DB171114 Tallene Rolf Wiborg og Oljedirektoratet sikter til ble også brukt av Søviknes' eget departement i arbeidet med nasjonalbudsjettetfor 2018.
DB171114 Rolf Wiborg, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet , sier det er enkelt for Søviknes å skaffe de omstridte beregningene : Det er bare å spørre.
DB171114 Men tallene lå hele tiden tilgjengelig i Oljedirektoratet .
DB171114 Disse tallene fra Oljedirektoratet ble også brukt i regjeringens arbeid med nasjonalbudsjettet for 2018, ifølge en gjennomgang fra nettstedet Upstream, som meldte om saken først.
DB171114 Blant annet på figur 2.8 på side 31 i budsjettet presenterer regjeringen beregninger basert på tall Oljedirektoratet har fått fra operatørene på norsk sokkel, inkludert italienske Eni, som driver Goliat.
DB171114 Oljedirektoratet er underlagt Søviknes' eget departement.
DB171114 Oljedirektoratet bekrefter også selv at de har på tallene om lønnsomheten til hvert enkelt oljefelt tilgjengelig.
DB171114 - Oljedirektoratet foretar fortløpende beregninger på lønnsomheten til felt, også etter utbygging.
DB171114 ¶ PRESSES : Oljeminister Terje Søviknes sier departementet hans aldri fikk lønnsomhetsvurderingen Oljedirektoratet gjorde av Goliat.
DB171114 Rolf Wiborg, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet , fortalte Dagbladet i dag tidlig at det var enkelt for Søviknes å skaffe de omstridte beregningene : Det er bare å spørre.
DB171114 I en artikkel tirsdag morgen viste Dagbladet at departementets egen faginstans, Oljedirektoratet , satt på tallene Stortinget ba Søviknes om.
DB171114 Dagbladet ) : Terje Søviknes spurte aldri sitt eget fagorgan, Oljedirektoratet , da Stortinget ville ha svar på når det omstridte Goliat-feltet blir lønnsomt.
DB171114 Oljedirektoratet bekreftet også overfor Dagbladet at de satt med tallene Stortinget ba Søviknes om.
DB171114 - Oljedirektoratet foretar fortløpende beregninger på lønnsomheten til felt, også etter utbygging.
AP171114 Skjermdump Oljedirektoratet ¶ 3.
SA171113 | Riksrevisoren refser Oljedirektoratet for dårlig informasjonssikkerhet ¶
DN171009 Mandag meldte Oljedirektoratet at også den siste, Koigen Central, var knusktørr.
AP171007 Med vårt kjennskap til de påviste og antatt uoppdagede ressursene på norsk sokkel, slik de er presentert av Oljedirektoratet , er det rett og slett umulig å holde på det produksjonsnivået vi har nå ( like lite som det var mulig å holde på nivået fra 2001 og frem til i dag ).
DA170916 * Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
VG170908 Leder Silje Ask Lundberg av Naturvernforbundet mener dette ikke akkurat skaper tillit til Oljedirektoratet .
VG170908 Eldbjørg Vaage Melberg, pressetalskvinne i Oljedirektoratet , sier det får være opp til andre å vurdere om dette burde føre til en granskning eller ikke.
VG170908 Da tastet Oljedirektoratet feil.
DB170908 Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.
DB170908 Oljedirektoratet erkjenner feilen.
DB170908 Regnefeilen førte til at Oljedirektoratet beregnet 130 milliarder mer i inntekter.
DB170908 Feilen erkjennes av Oljedirektoratet .
DB170908 De påvirkes ikke av anslagene fra Oljedirektoratet og mener selv at Barentshavet sørøst er verdt risikoen, fortsetter den tidligere olje- og energiministeren.
DB170908 Da Dagbladet kontakter Ola Borten Moe, omtaler han feilen som pinlig for Oljedirektoratet .
DB170908 - Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe har videreført disse tallene og direkte feilinformert Stortinget, sier Hauge til Dagbladet om feilen som er blitt erkjent av Oljedirektoratet .
DA170908 Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.
DA170908 - Ingen konsekvens ¶ Oljedirektoratet erkjenner feilen.
AP170908 Det var under arbeidet med rapporten sin for Greenpeace at Greaker og Rosendahl oppdaget det de karakteriserer som en grov regnefeil fra Oljedirektoratet .
AP170908 Da inntektene fra nesten 20 år med potensiell oljevirksomhet i Barentshavet sørøst skulle summeres opp, bommet Oljedirektoratet på kolonnene i Excel-dokumentet, skriver Teknisk Ukeblad.
AP170908 Oljedirektoratet erkjenner feilen.
AA170908 Her ble det presentert to scenarioer basert på tall fra Oljedirektoratet : Ett scenario med høy aktivitet, og ett scenario med lav aktivitet.
AA170908 Erkjenner feilen ¶ Oljedirektoratet erkjenner overfor TU at det er gjort feil i utregningen av bruttoinntekt for det lave scenarioet - og at dette er videreført til konsekvensutredningen.
AA170908 Da inntekter fra nesten 20 år med potensiell oljevirksomhet i Barentshavet sørøst skulle summeres opp, tastet Oljedirektoratet en grov feil i et Excel-dokument, skriver Teknisk Ukeblad ( TU ).
AA170908 Oljedirektoratet skal ha erkjent feilen, som skjedde da den totale mulige produksjonen i et scenario ble summert opp.
AA170908 Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.
AA170908 Oljedirektoratet erkjenner feilen.
AP170829 Fremskrivningene fra Oljedirektoratet viser at det vil være lite produksjon igjen fra eksisterende felt om 15 år.
DA170823 KOMMENTAR : Stavangers status som oljehovedstad kom med Stortingets lokalisering av Statoil og Oljedirektoratet i 1972.
VG170628 Stoknes har jobbet som rådgiver for Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet , Statkraft, og jobbet for noen av verdens største oljeselskap som Shell, Schlumberger og Baker Hughes.
SA170624 Den offentlige makteliten, som i praksis har ansvaret for å forvalte Norges olje- og gassressurser, er ledergruppene i Olje- og energidepartementet ( OED ), Oljedirektoratet ( OD ) og Petero.
DN170621 Det melder Oljedirektoratet ( OD ) onsdag.
DN170619 ¶ Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP boret en tørr brønn, ifølge en melding fra Oljedirektoratet mandag.
SA170615 | Norges oljereserver har økt med 40 prosent siden 1990 ¶ Oljedirektoratet sier vi ikke engang er kommet halvveis i petroleumsproduksjonen på norsk sokkel.
SA170615 Det er mye å hente av olje og gass på norsk sokkel fortsatt, ifølge Oljedirektoratet .
DN170615 Inntil 5,4 millioner fat ¶ Oljedirektoratet har nå også kartlagt et teknisk potensial for betydelige mengder olje og gass.
DN170615 Her Oljedriektoratets Bente Nyland fra en tidligere anledning Foto : Tomas Larsen ¶ Oljedirektoratet la klokken ti torsdag frem den årlige ressursrapporten.
DN170615 Det vil gi lønnsom produksjon i mange tiår fremover », sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet i en pressemelding.
DN170615 Oljedirektoratet la i formiddag frem sin ressursrapport.
DN170615 Ingrid Sølvberg ( fra venstre ), direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet , Eldbjørg Vaage Melberg, kommunikasjonsrådgiver i OD, og Arvid Østhus, underdirektør utbygging og drift, la torsdag frem en ny rapport som viser at det er store reserver i funn på norsk sokkel.
DN170615 Mer enn halvparten av all oljen og gassen på norsk sokkel ligger fortsatt i bakken, anslår Oljedirektoratet i ressursrapporten for 2017.
DN170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
DN170615 Forbereder børsinnrykk fra Kina ¶ ¶ | Oljedirektoratet mener 77 funn kan utvinnes ¶
DN170615 - De største funnene er i Barentshavet, Johan Castberg er det største enkeltfunnet og utgjør 14 prosent av funnporteføljen på totalt 700 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet .
DN170615 Oljedirektoratet har økt totalanslaget for olje og gass på norsk sokkel med 40 prosent siden 1990.
DA170615 Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.
DA170615 - De største funnene er i Barentshavet, Johan Castberg er det største enkeltfunnet og utgjør 14 prosent av funnporteføljen på totalt 700 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet .
DA170615 Oljedirektoratet har økt totalanslaget for olje og gass på norsk sokkel med 40 prosent siden 1990.
AA170612 Gina Krog-feltet ligger rundt 25 mil vest for Stavanger, og Oljedirektoratet ga 24. mai tillatelse til produksjonsstart på feltet.
DN170601 Volumet av eksportert norsk gass er ifølge Oljedirektoratet ventet å falle gradvis de neste tyve årene, fra 115 milliarder standard kubikkmeter, til rundt 100 milliarder.
DN170601 I Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike utgjør norsk gass mellom 20 og 40 prosent av det samlede forbruket, ifølge Oljedirektoratet .
DB170601 - Den vil ikke øke videre, sier han, og viser til at Oljedirektoratet regner med at eksporten de neste 20 åra vil falle fra 115 milliarder standardkubikkmeter i året til ca. 100 milliarder.
AA170529 - Ifølge Oljedirektoratet har vi hentet opp 49 prosent av oljen og gassen på norsk kontinentalsokkel.
NL170518 Men begrunnelsen for dette er svekket etter at Oljedirektoratet har presentert en kraftig oppjustering over de norske petroleumsressursene i Barentshavet.
DB170516 Dagsavisens sak kommer bare uker etter at Oljedirektoratet doblet anslaget for uoppdagede olje- og gassressurser i Barentshavet.
NL170515 Under Barentshavskonferansen hørte vi Oljedirektoratet ( OD ) oppjustere ressursanslaget for Barentshavet.
VG170512 Og nylig doblet Oljedirektoratet sine anslag for hvor mye olje og gass som finnes i Barentshavet.
DB170511 225 milliarder kroner i tapte salgsinntekter, etter beregner fra Oljedirektoratet .
VG170507 Les mer : Frp-Sylvi hardt ut mot å tillate surrogati ¶ Oljedirektoratet anslo i 2010 at det finnes nesten 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter totalt i området, og beregnet den gang lønnsomheten til 105 milliarder kroner.
AA170505 Utregningen er basert på ressursberegninger fra Oljedirektoratet og legger til grunn at Aps fredning av Nordland VII og Troms II utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gjennomføres.
SA170503 Med 2020 som basisår vil man trenge å erstatte 200 Tw/h i 2030 om anslagene til Oljedirektoratet for norsk produksjon legges til grunn.
DA170502 Illustrasjon : Stavanger kommune Det nye Arkivenes hus ligger i umiddelbar nærhet til UiS, Oljedirektoratet , Petoro og IRIS.
DA170502 Det nye Arkivenes hus har ambisjoner om å bli et sentralt dokumentasjon- og forskningssenter i umiddelbar nærhet til UiS, Oljedirektoratet , Petoro, IRIS med flere.
SA170430 På samme måte som Sjøfartsdirektoratet hører hjemme i sjøfartsbyen Haugesund, og Oljedirektoratet i oljehovedstaden Stavanger, er det liten tvil om at Landbruksdirektoratet hører hjemme i matfylket Rogaland.
DN170425 Undersøkelsene er gjort for å kartlegge mulige olje- og gassforekomster i områdene lengst nordøst, noe Oljedirektoratet har plikt til å gjøre uavhengig om områdene er åpnet for oljeboring eller ikke, sier Nyland.
DN170425 Ny oljeprovins lengst nord ¶ Oljedirektoratet har i flere år samlet inn seismikk og gjort grunne boringer i det nordøstlige Barentshavet, særlig i de nye områdene som Norge fikk etter grenseavtalen med Russland i 2012.
DN170425 Leder Fredric Hauge i Bellona reagerer kraftig på Oljedirektoratets oljejakt i de lukkede delene av Barentshavet, og er særlig negativ til at Oljedirektoratet undersøker olje- og gassressurser i vernesonen rundt Svalbard.
DN170425 Ifølge Oljedirektoratet kan det nordøstlige Barentshavet inneholde rundt 1,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, eller omlag 10 milliarder fat oljeekvivalenter.
DN170425 I fjor anslo Oljedirektoratet at halvparten av de uoppdagede petroleumsressursene ligger i Barentshavet.
DN170425 Barentshavet nordøst kan ha olje- og gassressurser for opp mot 900 milliarder kroner, viser ny rapport fra oljedirektoratet .
DB170425 » « Oljedirektoratet dobler anslaget over uoppdagede olje- og gassressurser i Barentshavet. » « Flottings !
DA170425 Venter rekord ¶ Oljedirektoratet forventer dessuten ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år.
DA170425 Usikkert ¶ Oljedirektoratet presenterte tallene under Barentskonferansen i Hammerfest tirsdag, og oljedirektør Bente Nyland understreker at tallene er usikre.
DA170425 Basert på nye data dobler Oljedirektoratet anslaget over uoppdagede olje- og gassressurser i Barentshavet.
AA170425 ¶ Det skriver Oljedirektoratet i en pressemelding tirsdag, etter å ha kartlagt den østlige delen av Barentshavet nord.
AA170425 | Oljedirektoratet dobler anslaget over de uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet ¶ Oljedirektoratet dobler anslaget over de uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet ¶
AA170425 ( ©NTB ) ¶ | Oljedirektoratet dobler anslaget over de uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet ¶
AA170425 Basert på nye data dobler Oljedirektoratet anslaget over uoppdagede olje- og gassressurser i Barentshavet.
AA170425 Oljedirektoratet presenterte tallene under Barentskonferansen i Hammerfest tirsdag, og oljedirektør Bente Nyland understreker at tallene er usikre.
AA170425 Oljedirektoratet forventer dessuten ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år.
AA170425 Basert på nye data dobler Oljedirektoratet anslaget over uoppdagede olje- og gassressurser i Barentshavet.
AA170425 Oljedirektoratet presenterte tallene under Barentskonferansen i Hammerfest tirsdag, og oljedirektør Bente Nyland understreker at tallene er usikre.
AA170425 Oljedirektoratet forventer dessuten ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år.
SA170412 Anslag fra Oljedirektoratet tyder på at mer enn 50 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel finnes i Barentshavet.
DA170412 Anslag fra Oljedirektoratet tyder på at mer enn 50 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel finnes i Barentshavet.
DA170412 - Ressursgrunnlaget for denne regionen vil trolig øke, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet .
AA170412 Anslag fra Oljedirektoratet tyder på at mer enn 50 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel finnes i Barentshavet.
AA170412 - Ressursgrunnlaget for denne regionen vil trolig øke, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet .
DN170410 Vi vet også at den norske olje- og gassproduksjonen har vært sterk i januar og februar, ifølge tall fra Oljedirektoratet », konkluderer Nordea Markets.
SA170409 På denne tiden hadde vi store offentlige prosjekter som SPOR, som ble ledet fra Oljedirektoratet med deltagelse fra oljeselskapene.
SA170409 På denne tiden hadde vi store offentlige prosjekter som SPOR, som ble ledet fra Oljedirektoratet med deltagelse fra oljeselskapene.
SA170327 I 2015 godkjente myndighetene fire planer for utbygging og drift ( PUD ), mot kun én i 2014 og fire i 2013, ifølge Oljedirektoratet .
SA170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs, tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet.
AP170327 Verdiskapning : Ifølge Oljedirektoratet venter man at det ligger et sted rundt 1270 millioner fat olje i området til en samlet verdi av cirka 540 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs, tilsvarende cirka 7 prosent av Oljefondet.
AA170327 Oljedirektoratet anslår at det i alt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje. ( ©NTB ) ¶
SA170313 Oljedirektoratet
AP170313 Skjermdump Oljedirektoratet
AP170313 Han reagerer også sterkt på at Regjeringen skriver at utlysningen kun er basert på petroleumsfaglige vurderinger gjort av Oljedirektoratet .
AP170313 Forslaget er basert på ønsker spilt inn fra oljeselskapene og faglige råd fra Oljedirektoratet .
AP170313 Skjermdump Oljedirektoratet
AP170313 Han reagerer også sterkt på at Regjeringen skriver at utlysningen kun er basert på petroleumsfaglige vurderinger gjort av Oljedirektoratet .
AP170313 Forslaget er basert på ønsker spilt inn fra oljeselskapene og faglige råd fra Oljedirektoratet .
BT170306 Tvert imot så anslår SSB og Oljedirektoratet at det finnes minst like mye olje igjen på norsk sokkel som det vi har tatt opp til sammen så langt.
DB170223 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken gjør oppmerksom på at Oljedirektoratet i sine prognoser har en liten nedgang i oljeinvesteringene i 2018 også, mens Norges Bank venter en liten oppgang.
DB170223 Han tror også at det meste av nedgangen på 3 - 4 prosent i 2018, som Oljedirektoratet venter, vil komme som en følge av et overheng fra 2017.
SA170204 Selv har jeg erfaring om mangelen på ansvarsforhold mellom statlige tilsynsinstanser ( Oljedirektoratet og Arbeidstilsynet ).
SA170204 Dette ble da gjort og ansvaret ble lagt under Oljedirektoratet .
SA170130 Faktum er at Oljedirektoratet ( OD ) ( den gang var Petroleumstilsynet ( Ptil ) ) en del av OD ) satte i gang et omfattende F&U-program om sikkerhet og beredskap på sokkelen allerede i 1977.
SA170130 Faktum er at Oljedirektoratet ( OD ) ( den gang var Petroleumstilsynet ( Ptil ) ) en del av OD ) satte i gang et omfattende F&U-program om sikkerhet og beredskap på sokkelen allerede i 1977.
SA170126 I motsetning til industrien mente myndighetene og fagforeningene at sikkerheten var alvorlig svekket, og i årsmeldingen for Oljedirektoratet kan vi lese : « Direktoratet ser alvorlig på at det synes å ha blitt etablert en kultur hvor brudd på forskrifter og prosedyrer er blitt innarbeidet i vanlig praksis og akseptert » ( side 3 ).
AP170120 Skjemmes over Oljedirektoratet
AP170120 - Det er skammelig at Oljedirektoratet står og skryter av at borekostnadene er halvert, samtidig som slike ting skjer på sokkelen.
DN170112 | Feirer halvering av kostnadene ¶ Oljedirektoratet er svært fornøyd med utviklingen på norsk sokkel.
DN170112 Det kommer frem i den årlige statistikken som ble lagt frem av Oljedirektoratet torsdag formiddag.
DN170112 - Vi opplever nå en gryende optimisme, sa Bente Nyland, toppsjef i Oljedirektoratet da hun i formiddag la frem den årlige statistikken over aktiviteten på norsk sokkel.
DN170112 Oljedirektoratet regner med fortsatt fallende investeringer frem til 2018.
DN170112 I 2010 anslo Oljedirektoratet at det kunne være rundt 1,3 milliarder fat olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen.
DN170112 Hun smiler bredt i konferansesalen på Ullandhaug etter å ha lagt frem den mest optimistiske årsgjennomgåelsen fra Oljedirektoratet på lang tid.
DN170112 Torsdag legger Oljedirektoratet frem sin offisielle oppsummering av oljeåret 2016 og går også gjennom planene for 2017.
DN170112 I 2010 anslo Oljedirektoratet at det kunne være rundt 1,3 milliarder fat olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen.
DN170112 Hun smiler bredt i konferansesalen på Ullandhaug etter å ha lagt frem den mest optimistiske årsgjennomgåelsen fra Oljedirektoratet på lang tid.
AP170110 Også Oljedirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at det aldri noensinne har vært aktuelt å åpne for oljeaktivitet i Vestfjorden.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
AP170110 - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
AP170110 Også Oljedirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at det aldri noensinne har vært aktuelt å åpne for oljeaktivitet i Vestfjorden.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
AP170110 - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
AP170110 Også Oljedirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at det aldri noensinne har vært aktuelt å åpne for oljeaktivitet i Vestfjorden.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
AP170110 - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
AP170110 Også Oljedirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at det aldri noensinne har vært aktuelt å åpne for oljeaktivitet i Vestfjorden.
AP170110 Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området.
AP170110 - 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
AP170110 Til gjengjeld åpner programkomiteen i Ap for konsekvensutredning av Nordland VI, havområdet sør for Røst, som Oljedirektoratet mener er det mest lovende og interessante feltet.
AP170109 * Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
AP170109 * Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
AP170109 * Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
AP170109 * Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
AP170109 * Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
AP160901 ¶ Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet gikk « all in » for et engelsk ordspill og gjorde messestanden til et bibliotek.
AP160830 Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
AP160830 Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
AP160829 En gjennomgang Oljedirektoratet har gjort på åtte av prosjektene som ligger fremst i utbyggingsprosessen, viser at kostnaden på disse har falt 40 prosent de to siste årene, ifølge Stavanger Aftenblad.
AP160427 Letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet manet tidligere i måneden bransjen til å øke letingen : ¶