DB170913 - Dette gir økt fleksibilitet til igangsettelse av nye prosjekter, som vil være positivt for offshoreoljeservice .