DA171214 Kommunen skal være en av flere aktører på lik linje med næringslivet, innbyggere og andre offentlige aktører.
VG171022 Vi sparer ikke i nedturer, men bruker mer offentlige penger for å holde hjulene i gang.
DB171022 Samtidig vil offentlige radio og fjernsyn i Catalonia, som anklages for å være partisk, få nye ledere.
DB171022 Den offentlige katalanske administrasjonen skal fortsette som før.
DB171022 ( Den samme anklagen kan uten tvil rettes mot Spanias offentlige kringkasting. ) ¶
DB171022 Detaljer rundt det berømte møtet er godt belyst i flere sammenhenger, også av Penn selv i Rolling Stone-artikkelen og i hans mange offentlige uttalelser siden.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/rvggm/Planen-for-alle-gode-ting Kunsten og kritikken av den bør ikke henge i navlestreng til det offentlige , men utøves fritt og uhemmet.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/w7AW5/Ikke-trekk-konklusjoner-for-stovlene-er-tomt For å få det til, må vi forstå hvordan offentlige aktører anvender kunnskap om klimaendringer i beslutningsprosesser.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Universitetsbibliotekar Paul Botten-Hansens boksamling dannet Bergen offentlige biblioteks grunnstamme.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Jeg oppfordrer ledelsen ved Bergen offentlige bibliotek til å synliggjøre Valborg Platou ved å gi hovedbibliotekets auditorium hennes navn.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Hun ble ansatt ved Bergen offentlige bibliotek i 1882 og arbeidet der i 27 år, og det var hun som satte i gang en pengeinnsamling til en ny bygning - Hovedbiblioteket.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Gjennom sin innsats som sjef for Bergen offentlige bibliotek, leverte Valborg Platou bevis på at også kvinner kunne ha lederposisjoner.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Episoden fant sted i 1910 i Bergen offentlige bibliotek, som den gang holdt til i Kjøttbasaren.
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket Bergen offentlige bibliotek markerer i år 100-årsjubileum for bygging av Hovedbiblioteket under slagordet « 100 år - intet glemt ».
BT171022https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Lvvax/Kvinnen-bak-Hovedbiblioteket 100 ÅR : Bergen offentlige bibliotek markerer i år 100-årsjubileum for Hovedbiblioteket.
VG171021 Men jeg har alltid vært tydelig på å sette grensene mellom det offentlige og det private livet.
DB171021 Dette var den første offentlige opptredenen til Spencer etter at han i august ledet an i under nazimarsjen i Charlottesville.
AP171021https://www.aftenposten.no/osloby/i/0ewwA/De-frykter-at-barn-kan-vare-utsatt-for-vold-eller-overgrep_-og-foler-seg-alene-i-systemet-Men-det-er-hjelp-a-fa Både offentlige ansatte og de som yter tjeneste på vegne av det offentlige .
AP171021https://www.aftenposten.no/osloby/i/0ewwA/De-frykter-at-barn-kan-vare-utsatt-for-vold-eller-overgrep_-og-foler-seg-alene-i-systemet-Men-det-er-hjelp-a-fa Både offentlige ansatte og de som yter tjeneste på vegne av det offentlige.
VG171020 Et av de største problemene er hvem som skal ta smellen, dersom minusen blir skikkelig stygg : ¶ * 1 Det offentlige har allerede gått inn med 52 millioner kroner, og det er ingen selvfølge at det beløpet bør økes.
VG171020 Det hjelper litt med Vipps-aksjonen, og det kan godt være det kommer noe mer fra det offentlige til slutt.
VG171020 Løsepengeviruset, som gikk under navnet « WannaCry », brakte ikke mye penger i kassen til regimet i Pyongyang, men infiserte og lammet 200.000 datamaskiner i private og offentlige virksomheter i 150 land.
VG171020 Om det offentlige rettshjelpstilbudet faktisk dekket rettshjelpsbehovet i samfunnet, hadde det ikke vært behov for alternative rettshjelptiltak.
SA171020 Det er stort sett offentlige bygg vi jobber med, og det er særlig inspirerende å jobbe med bygg som skal fungere for barn og unge, sier hun.
NL171020 Målet er at forskere, kunstnere, bedrifter, private og offentlige organisasjoner sammen skal utvikle brukbar kunnskap om hvordan vi kan skape gode mangfoldige byer.
DN171020 Eierskapet i sparebanken er spredt over en stor liste med eiere, både private investeringsselskap fra Norge og utlandet, og investeringsselskap eid av det offentlige .
DN171020 Det er kjempefint at vi får til et spleiselag mellom det offentlige og private og et samarbeid der alle - bedrifter, forskning og akademia skal samarbeide, sier Mæland.
DB171020 Arrangementet var Spencers første offentlige opptreden siden han ledet an under nazimarsjen i Charlottesville i august hvor én motdemonstrant ble drept og mange ble skadd den påfølgende dagen.
DB171020 Man må betale for å slippe inn på offentlige sykehus, og det offentlige helsevesenet er en katastrofe, forteller Rønning.
DB171020 Man må betale for å slippe inn på offentlige sykehus, og det offentlige helsevesenet er en katastrofe, forteller Rønning.
DB171020 Noe av det første jeg gjorde var å kontakte JURK ( juridisk rådgivning for kvinner ) for å få gratis råd og veiledning i et ellers så rotete byråkrati og offentlige instanser.
DB171020 Hovedtema i den offentlige samtalen denne uka var ikke statsbudsjettet, som for øvrig er blant årets viktigste temaer.
BT171020https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/8bwLr/Donald-Trump-snakket-usant-om-mislykket-samtale-med-soldatenke AVVIST : Donald Trump har på Twitter og i offentlige uttalelser blankt avvist det som usant at han under samtalen med enken sa at soldaten « visste hva han gikk til da han meldte seg ».
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/XGlAm/Befolkningen-ma-kreve-et-fastlegeloft Fastlegeordningen har fra den ble innført i 2001 blitt scoret av befolkningen som den nest beste offentlige tjenesten.
AP171020https://www.aftenposten.no/osloby/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Jeg mener det offentlige burde ta dette ansvaret, slik myndighetene i Sverige har gjort, sier Johnsen.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/W4LL2/Helsesenter-for-papirlose-far-offentlig-stotte-for-forste-gang Jeg mener det offentlige burde ta dette ansvaret, slik myndighetene i Sverige har gjort, sier Johnsen.
AA171020 Toppsjef Svein Olav Munkeby i NTE Marked sier at privat næringsliv og offentlige myndigheter må gå sammen om å bekjempe det digitale klasseskillet i Norge.
AA171020 NTE har selv banet vei med sitt Bygdefiber-prosjekt de siste årene, der NTE, beboerne selv og ulike offentlige etater og institusjoner, går sammen i spleiselag for å få lagt fiberbredbånd frem til mindre tettsteder og bygder.
AA171020 Munkeby lover fortsatt fokus på dette i sin bransje, men de kan ikke løfte all utbygging uten hjelp fra det offentlige .
AA171020 - Vi skal fortsatt bidra med betydelige midler til fiberutbygging i årene som kommer, men vi synes det også i større grad må gjenspeiles i offentlige prioriteringer i form av økt bevilgninger til våre bydefiberprosjekt, understreker Munkeby.
VG171019 - Dessverre kommer ofte russiske spillere i skandaler på grunn av mangel på fornuft og normer for hvordan du skal oppføre deg på offentlige steder.
VG171019 Ifølge det offentlige arrestasjonsdokumentet fra Palm Springs Police Department, ble Brendon arrestert i ni-tiden på kvelden 10. oktober, og registrert i systemet i 03-tiden den natten.
VG171019 Det kan blant annet innebære at regjeringen tar kontroll over viktige offentlige tjenester, utlyser nyvalg og effektivt forhindrer alle planer om løsrivelse.
VG171019 FDA ( The food and Drug Administration ) utfører samme jobben som Beslutningsforum i Norge, og bestemmer hvilke medisiner som skal tas i bruk ved offentlige sykehus.
SA171019 Høie mener at denne konkurransen vil fremme effektivitet i det offentlige tilbudet og har fjernet taket på hvor mye behandling det offentlige sykehuset får gi.
SA171019 Høie mener at denne konkurransen vil fremme effektivitet i det offentlige tilbudet og har fjernet taket på hvor mye behandling det offentlige sykehuset får gi.
SA171019 Det foreligger ingen god forskning på at disse gir bedre behandling enn det offentlige tilbudet, det er derimot mye som kan tale for at lokal forankring vil gi bedre behandlingsresultater.
SA171019 Det er lett å se for seg en negativ spiral i fremtiden der nedbygging av tilbud og fagmiljø i Stavanger driver pasientene til andre behandlingstilbud og videre nedskalering av det offentlige tilbudet.
SA171019 Det er imidlertid ikke bevilget mer penger for at det offentlige skal øke aktiviteten, og den private plassen som pasienten har valgt fritt, betales fra samme budsjett.
SA171019 DEBATT : Det er ikke bevilget mer penger for at det offentlige skal øke aktiviteten, og den private plassen som pasienten har valgt fritt, betales fra samme budsjett.
DB171019 » Han lovet også å rydde søppel rundt de offentlige skolene i området.
DB171019 Derfor raser de ansatte, og omtaler sin egen ledelse i harde og høyst offentlige ordelag.
DB171019 Skal faktasjekke det offentlige ordskiftet.
DB171019 Offentlige oppdrag skal gjennomføres i henhold til loven om offentlige anskaffelser.
DB171019 De mener også at Statsbygg har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.
DB171019 Offentlige oppdrag skal gjennomføres i henhold til loven om offentlige anskaffelser.
DA171019 Dersom Aps eneste politiske svar fremover skal være skatteøkninger og fortsatt vekst i offentlige utgifter, vil de bli svar skyldig.
DA171019 I tillegg til at det er uverdig, vil det å overlate pleien til det offentlige koste enormt mye penger, sier Annexstad og legger til : ¶
DA171019 - Når foreldrene ikke gis mulighet til å pleie barna sine, må det offentlige ta ansvar.
DA171019 Flere rapporter både fra Nav og offentlige utvalg viser at det er særlig mødrene som er hjemme med barnet i kontantstøtteperioden og reduserer sin yrkesdeltakelse.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/wy6X4/-Drapsdomt-gutt-skal-henrettes-i-Iran-torsdag Bildet viser politifolk ved repet som i 2005 ble brukt til den offentlige hengningen av en massedrapsmann i byen Pakdasht.
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/0ee6G/IS-er-beseiret-i-Mosul-og-Raqqa-Hva-skjer-med-terrororganisasjonen-na- Her ser vi angivelig IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi på det som skal være hans første offentlige opptreden, i en moské i den irakske byen Mosul.
AP171019https://www.aftenposten.no/osloby/i/el11Q/Lover-rettsmaraton-om-Regjeringskvartalet Hvis klageren ikke er fornøyd med svaret er det juridiske systemer som behandler om denne offentlige anskaffelsen har gått rett for seg, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.
AP171019https://www.aftenposten.no/osloby/i/el11Q/Lover-rettsmaraton-om-Regjeringskvartalet Fakta : Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ) ¶
AP171019https://www.aftenposten.no/osloby/i/el11Q/Lover-rettsmaraton-om-Regjeringskvartalet Et uavhengig rådgivende klageorgan som håndhever regelverket for offentlige anskaffelser.
AP171019https://www.aftenposten.no/osloby/i/el11Q/Lover-rettsmaraton-om-Regjeringskvartalet - Om vi sammen med vår klient fastholder at man burde få kontrakten, også etter at Statsbygg har svart, kan vi klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ).
AP171019https://www.aftenposten.no/norge/i/8bwpw/Under-streken Godt at det offentlige er tidlig på nye trender.
AA171019 - Denne utstillingen er ikke politisk eller religiøst rettet, det er en sosial handling ute i det offentlige rom.
VG171018 Da valgte Slottet å gå ut med nyheten etter at hertuginne Catherine, kalt Kate, hadde måtet melde avbud på flere offentlige oppdrag på grunn av alvorlig svangerskapskvalme.
SA171018 Vi prioriterer flere læreplasser, øker lærlingtilskuddet og stiller krav om lærlinger i offentlige anbud.i ¶
SA171018 | Bedehuset ønsker et oppgjør med kirkens offentlige lære ¶
SA171018 Forutsetningen er at « inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres ».
NL171018 UNGDOMSSKOLE : Rektor Mariann Janson ved NTG i Tromsø vil fra neste høst av etablere privat ungdomsskole i byen, med vesentlig mer vekt på fysisk aktivitet enn det som er tilfelle i den offentlige skolen.
NL171018 Til syvende og sist er spørsmålet om vi trenger flere private tilbud eller om vi ikke heller burde bruke pengene på å styrke den offentlige skolen.
NL171018 Den store regningen for denne ungdomsskolen, som alle andre private skoler, betales av det offentlige .
DN171018 - Gjelder prinsippet om å bruke offentlige penger til å bevare et meningsmangfold kun når organisasjonen støtter opp under regjeringspartienes politiske agenda ? ville Ap-lederen vite.
DN171018 Økokrim tiltalte Sekkelsten for å ha vært med på å utforme fiktive konsulentkontrakter og overprisede kontrakter med underleverandører knyttet til kontrakter med offentlige institusjoner i Romania.
DN171018 Forutsetningen er at « inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres ».
DB171018 Han ble tiltalt for å ha vært med å utforme fiktive konsulentkontrakter og overprisede kontrakter med leverandører knyttet til kontrakter med offentlige institusjoner i Romania.
DB171018 Intervjuet er den heltemodige sikkerhetsvaktas første offentlige uttalelser etter skytemassakren for to og en halv uke siden.
DB171018 Forutsetningen er at « inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres ».
DB171018 Innvandrere skal få muligheten til å bidra i det norske arbeidslivet og i samfunnet, ikke bli passive mottakere av offentlige ytelser.
DB171018 Orkesteret får en totalpakke som fungerer på kort sikt, og offentlige tilskudd dekker store deler av kostnadene.
DB171018 På linje med hippier på slakkline, forsøpler Fido i det fri offentlige parkområder.
DA171018 Forutsetningen er at « inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres ».
AP171018https://www.aftenposten.no/osloby/i/7X9GW/Flere-tidligere-bekjente-av-de-tre-dode-kvinnene-pa-Romsas-har-tatt-kontakt-med-politiet Både bydelen og politiet jobber nå med å finne ut av hvilken kontakt det offentlige har hatt med de tre kvinnene.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke I budsjettet står det at det er « tatt hensyn til kompensasjon (... ) til inngåtte offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester ».
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant Lindgren mener det blir mye billigere for det offentlige at foreldrene får pleie barna med 100 prosent av tidligere inntektsgrunnlag.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant Forskningen viser at barn som pleies av det offentlige får langt oftere akutte innleggelser på sykehus.
AA171018 Politiet har også undersøkt offentlige registre for å se om kvinnene hadde fått oppfølging fra det offentlige , samt å undersøke historikken deres ellers.
AA171018 Politiet har også undersøkt offentlige registre for å se om kvinnene hadde fått oppfølging fra det offentlige, samt å undersøke historikken deres ellers.
AA171018 Forutsetningen er at « inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres ».
SA171017 Også det offentlige må levere systemer som tåler klimaet vi vet kommer.
SA171017 Det offentlige oppnevnte « Overvannsutvalget », slo i 2015 fast at de totale skadekostnadene fra overvann er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 milliarder per år.
SA171017 Til slutt ble det nesten ble umulig for tyskerne å tenke utenfor den offentlige rasistiske språkbrukens rammer.
SA171017 Negative karakteristikker av islam og muslimer fra offentlige personer, som politikerne Sylvi Listhaug og Siv Jensen og aktivisten Hege Storhaug, skaper i sum en ny og skadelig virkelighetsforståelse.
SA171017 KRONIKK : Ord uttrykt i det offentlige kan være som små doser av gift som over tid gjør stor skade på samfunnet.
SA171017 I boken drøfter Klemperer nazistenes ord og uttrykk, og hvordan den rasistiske ordbruken så raskt kom til å styre den offentlige samtalen, på basis av nyord som « folkekamerater », « artsfremmed », « avjødifisering », « arianisering », « raseskjending », « undermenneske », « blod og jord ».
DN171017 Nå kommer en politisk reaksjon om at det offentlige skal ta tilbake mer av it-driften i egen regi.
DB171017 Forbes' beregninger baserer seg i stor grad på aksjebeholdninger, eiendomsverdier og offentlige regnskaper.
DB171017 Militantene brukte plassen til å utføre offentlige henrettelser og halshogginger.
DB171017 Den symbolske plassen i IS' selverklærte hovedstad ble brukt til offentlige henrettelser.
DB171017 Ifølge BBC har SDF erobret al-Naim-plassen, der IS har holdt flere offentlige henrettelser.
DB171017 Torbjørn Urfjell, direktør for Virke Produsentforeningen, mener det var problematisk at informasjonen ble hemmeligholdt, og sier han er glad TV 2 nå vil bidra til den offentlige debatten i større grad.
DB171017 Også det offentlige må levere systemer som tåler det tøffere klimaet.
DB171017 Det offentlige oppnevnte « Overvannsutvalget » slo i 2015 fast at de totale skadekostnadene fra overvann er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 milliarder per år.
DA171017 Over lang tid har det vært strid rundt organisasjonen, som får offentlige penger for å være et « ressursmiljø på integreringsfeltet ».
DA171017 IMDi har ansvar for å følge opp de ulike organisasjonene som får penger fra det offentlige for å jobbe med integrering.
DA171017 - Fordi vi må tåle kraftig uenighet i den offentlige debatten.
DA171017 I sin åpningstale etterlyste hun grep om offentlige pensjoner.
DA171017 - For fire år siden trodde vi at Høyre og Frp-regjeringen skulle endre de offentlige ansattes pensjonsordninger og særaldersgrenser.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/r0Bx3/Tre-dode-som-folge-av-ekstremvaret-Ophelias-herjinger-i-Irland Over hele landet holdt skoler og offentlige kontorer stengt.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/RPP6r/Amerikanskstottede-styrker-har-erobret-hele-Raqqa-fra-IS SDFs fremrykking skjer dagen etter at opprørerne tok kontroll over en rundkjøring som IS har brukt som åsted for offentlige hengninger og korsfestelser.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/r00El/Rettsmedisiner-Vanskelig-a-fastsla-om-de-tre-kvinnene-pa-Romsas-dode-samtidig Adhanom mener familien burde blitt fulgt bedre opp av det offentlige .
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet I brevet viser Støvring til at det siden 2011 er gjennomført omfattende utredninger, parallelloppdrag og prekvalifisert arkitektkonkurranse, uten at relevante innspill fra sentrale ledd i den offentlige forvaltningen virker å være hensyntatt på en adekvat måte.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet - Det er også̊ grunn til å sette spørsmålstegn ved om regjeringens vedtak knyttet til samlokalisering av departementer samsvarer med god offentlig forvaltning og om dette er i konflikt med Oslo kommunes egne demokratiske prosesser knyttet til sentrumsutvikling, forvaltning av offentlige gater, byrom og infrastruktur.
AP171017https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yLLva/Omdommesvikt-for-Posten_-Norwegian-og-Reitan-gruppen Selskapet driver markedsundersøkelser blant private og offentlige aktører i Norge.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yL4g2/--Flere-generasjoner-ma-involveres--Halima-El-Abassi Det er også et felt preget av politikk, følelser og fordommer i den offentlige debatten.
AP171017https://www.aftenposten.no/kultur/i/JKKBj/Spraket-vart-Instrumental-mann Og burde det ikke stå « samarbeid » mellom offentlige og private institusjoner ?
AA171017 Over hele landet holdt skoler og offentlige kontorer stengt.
AA171017 SDFs framrykking skjer dagen etter at opprørerne tok kontroll over en rundkjøring som IS har brukt som åsted for offentlige hengninger og korsfestelser.
AA171017 Det offentlige verken kan eller bør løse alle oppgaver.
VG171016 Risiko for angrep vurderes imidlertid som størst ved større offentlige trådløse nettverk, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
VG171016 Ved alle offentlige utbygninger skal høringsrunder gi alle mulighet til å komme med innspill, uavhengig av kompetanse, og gjerne i form av en advokat de har satt på saken.
VG171016 Når alle skal være med å bestemme blir det vanskelig for det offentlige å få gjennomført store, nødvendige byggeprosjekter, som nye skolebygg.
VG171016 Det offentlige er blitt så bundet av overdrevne rettigheter til medbestemmelse, at det offentlige må finne på finurlige, kostnadskrevende måter for å unngå handlingslammelse i store byggeprosjekter, og få jobben gjort.
VG171016 Det offentlige er blitt så bundet av overdrevne rettigheter til medbestemmelse, at det offentlige må finne på finurlige, kostnadskrevende måter for å unngå handlingslammelse i store byggeprosjekter, og få jobben gjort.
VG171016 Demokratisk medbestemmelse har blitt så omfattende, så mange yrkesgrupper og organiserte interesser skal ha medbestemmelsesrett, at det lammer offentlige byråkraters og politikeres gjennomføringsevne, handlekraft til å bygge skolebygg.
VG171016 Ansvaret for utarbeidelsen av hvordan skolen skal bygges blir av det offentlige overlatt til arkitekten, som tegner skolebygget, og det private selskapet som skal bygge og drifte det ferdige skolebygget.
SA171016https://www.aftenbladet.no/utenriks/i/j82g9/Tre-dode-som-folge-av-ekstremvaret-Ophelias-herjinger-i-Irland Over hele landet holdt skoler og offentlige kontorer stengt.
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/EdQP2/Alle-burde-vare-antirasister Statsminister Erna Solberg er også klar på at hat må bekjempes, og hun ønsker å kartlegge omfanget av og innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom.
SA171016 Over hele landet holdt skoler og offentlige kontorer stengt.
SA171016 Statsminister Erna Solberg er også klar på at hat må bekjempes, og hun ønsker å kartlegge omfanget av og innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom.
SA171016 Etterforskere som forsøker å finne ut hva som kan ha skjedd i leiligheten, leter nå i andre offentlige registre etter svar.
SA171016 - De må på et eller annet vis ha fått en viss oppfølging fra det offentlige .
NL171016 I Tromsø bor det mange samer, og det offentlige har i noen grad lyktes å få på plass tilbud.
DB171016 Den foreløpig siste offentlige uttalelsen fra manager Sabine Kehm kom for ei snau uke siden i forbindelse med en Schumacher-utstilling.
DB171016 Deres arbeidsgivere, som i stor grad er offentlige institusjoner, vil kunne bekrefte at de holder det samme faglige nivå som andre psykologer.
DB171016 - De må på et eller annet vis ha fått en viss oppfølging fra det offentlige .
DB171016 Utnevnelsen kommer bare fire år etter Kim Yo-jongs offentlige framtreden, ifølge The Guardian.
DB171016 Ifølge BBC skal Yo-jong også ha håndtert logistikken rundt diktatorens offentlige opptredener.
DB171016 I den rollen har hun bidratt til å rosemale Kim Jong-un som en folkelig og tilgjengelig leder, tydelig inspirert av den offentlige personligheten til bestefaren Kim Il-sung.
DB171016 Rundt 200 offentlige og private nettsteder har blitt stengt og flere titalls personer er siktet for å ha publisert kopier av de stengte nettstedene.
DB171016 De er ikke bare et viktig supplement til offentlige ordninger, men et lavterskeltilbud som styrker rettssikkerheten og tilliten til rettssystemet blant de mest rettsløse av oss.
DA171016 - I Rygge er det kun to offentlige barnehager og ni private.
DA171016 Etterforskere som forsøker å finne ut hva som kan ha skjedd i leiligheten, leter nå i andre offentlige registre etter svar.
DA171016 - De må på et eller annet vis ha fått en viss oppfølging fra det offentlige .
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Jeg kan forstå at det er blitt slik, fordi muren mellom det private og det offentlige er revet til grunnen, blant annet av teknologiens utvikling og den steinharde kampen om oppmerksomheten.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Det kan skyldes at ikke alle klarer å dra nytte av veksten gjennom arbeid og inntekt, svake offentlige støtteordninger og fastlåste sosiale skillelinjer og diskriminering.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/KOJJ5/Familieband_-lekkasjer-og-et-bryllup-Sor-Afrika-rystes-av-korrupsjonsskandale Ifølge Sør-Afrikas sivilombudsmann finnes det bevis for at så vel Zuma som andre høye myndighetspersoner har brukt sin innflytelse for å sikre Gupta-brødrenes bedrifter lønnsomme offentlige oppdrag.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/KOJJ5/Familieband_-lekkasjer-og-et-bryllup-Sor-Afrika-rystes-av-korrupsjonsskandale Da Sør-Afrikas finansdepartement for to år siden stilte ubehagelige spørsmål om Gupta-familiens offentlige oppdrag, inviterte en av brødrene, Ajay, visefinansminister Mcebisi Jonas på besøk i Johannesburg-forstaden Saxonwold.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/dxkpq/Kjente-tenkere-og-vitenskapsfolk-ble-til-mosekunst Han mener mer synlig kunst fra lokale kunstnere på offentlige steder er en enkel måte å skape mer kultur i byen på.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j6V79/UDs-toppembetsmann-Wegger-Strommen-blir-ny-ambassador-i-London Det kan også finnes andre kandidater som ikke står på de offentlige søkerlistene.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLqVE/Ungdommer_-dere-kan-fa-hjelp-til-a-velge-utdanning--Krogh-Eide-og-Seville Det finnes offentlige karrieresentre i nesten hele landet, skriver Krogh Eide og Seville.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLqVE/Ungdommer_-dere-kan-fa-hjelp-til-a-velge-utdanning--Krogh-Eide-og-Seville Det finnes offentlige karrieresentre i nesten hele landet som tilbyr profesjonell karriereveiledning for alle over 19 år.
AA171016 Etterforskere som forsøker å finne ut hva som kan ha skjedd i leiligheten, leter nå i andre offentlige registre etter svar.
AA171016 - De må på et eller annet vis ha fått en viss oppfølging fra det offentlige .
AA171016 Etterforskere som forsøker å finne ut hva som kan ha skjedd i leiligheten, leter nå i andre offentlige registre etter svar.
AA171016 - De må på et eller annet vis ha fått en viss oppfølging fra det offentlige .
VG171015 Regjeringens høringsforslag skal stoppe offentlige tilskudd til trossamfunn som anses som skadelige for barn, men hva med alle barna i skadelige trossamfunn som ikke mottar offentlige tilskudd ?
VG171015 Regjeringens høringsforslag skal stoppe offentlige tilskudd til trossamfunn som anses som skadelige for barn, men hva med alle barna i skadelige trossamfunn som ikke mottar offentlige tilskudd ?
VG171015 Likevel har Jehovas vitner mottatt titalls millioner i offentlige tilskudd i en årrekke og gjør det fortsatt.
VG171015 I det nye lovforslaget for trossamfunn blir det stadfestet at trossamfunn som anses som skadelige for barn ikke skal motta offentlige tilskudd.
VG171015 Hvorfor mottar trossamfunn som bryter barns fundamentale rettigheter offentlige tilskudd ?
VG171015 Debatt Hvorfor mottar trossamfunn som bryter barns fundamentale rettigheter offentlige tilskudd ?
DN171015https://www.dn.no/nyheter/2017/10/15/1701/Eiendom/eiendomsmeglerforbundet-hvor-er-respekten-for-offentlige-midler | Eiendomsmeglerforbundet : - Hvor er respekten for offentlige midler ?
DN171015https://www.dn.no/nyheter/2017/10/15/1701/Eiendom/eiendomsmeglerforbundet-hvor-er-respekten-for-offentlige-midler Hvis Oslo kommune har handlet leiligheter til overpris, har kommunen misbrukt offentlige midler til å presse prisnivået på boliger kunstig høyt, mener Norges Eiendomsmeglerforbund.
DN171015 | Eiendomsmeglerforbundet : - Hvor er respekten for offentlige midler ?
DN171015 Hvis Oslo kommune har handlet leiligheter til overpris, har kommunen misbrukt offentlige midler til å presse prisnivået på boliger kunstig høyt, mener Norges Eiendomsmeglerforbund.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dVgo1/Kan-jeg-miste-kontrollen-og-faktisk-gjore-det Likevel velger en del å betale for privat behandling, fordi tabuet er så sterkt at de ønsker større diskresjon enn det offentlige kan gi, eller fordi desperasjonen gjør at de ikke kan vente på fastlegetime og saksbehandling før de får hjelp.
VG171014 Les også : Bjørg Dalen ( 47 ) reddet livet med medisin det offentlige ikke kunne gi henne ¶
DB171014 En talskvinne for Maizière sier ifølge Reuters at forbundsrepublikkens grunnlov gir ansvaret for å bestemme offentlige høytider til den enkelte delstat, og at forbundsinnenriksministeren ikke har noen innvirkning på hvorvidt det skal innføres muslimske høytidsdager.
DB171014 president har Trumps Twitter-meldinger og offentlige tabber vært et yndet tema.
DB171014 Det er, som sagt, en del av hans offentlige persona.
DB171014 Det blir en del av den offentlige personaen.
DB171014 Det fører til enorme forskjeller, men også store sosiale problemer og økte offentlige utgifter.
DA171014 Men det er snakk om mange hundre tusen, som ikke gjenspeiles i noen offentlige statistikker.
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ebpQy/Jeg-heier-pa-treige-hverdagssyklister--Kristin-Hildre-Rorvik Det er ikke bare positivt for den enkelte, men betyr også mindre offentlige utgifter på helse og trygd.
NL171013 Alt av offentlige institusjoner må ikke lokaliseres til Tromsø.
NL171013 Mye handler om frykten for tap av offentlige arbeiderplasser, mens den private verdiskapningen og det vi skal leve av, skyves i bakgrunnen.
NL171013 I tillegg til aktører i randsonen av offentlige tilskudd, som helt eller delvis livnærer seg av skattebetalernes penger.
NL171013 I et slikt bilde er det hasardiøst å etablere en forestilling om at offentlige arbeidsplasser er det som skal sikre bosettingen.
NL171013 Det er en svakhet at hovedfokuset er offentlige arbeidsplasser, hvordan de skal fordeles, og hvor « hovedstaden » skal ligge.
DN171013 Carli i Roma er mest bekymret for den offentlige gjelden.
DB171013 - I det offentlige rom har ordet « inkompetanse » blitt brakt på banen.
DB171013 Alle, ikke minst de som er utsatt for hets og hat i den offentlige debatten, tjener på en presis og etterrettelig journalistikk.
DB171013 Når 80 prosent av kinoene går med underskudd, er altså løsningen på problemet å gi dem enda mer offentlige subsidier eller å øke billettprisen.
DA171013 Det er blitt stadig vanskeligere for muslimer å ta del i den offentlige debatten uten å gå gjennom en kryssild av netthets og trusler, og dobbelt opp blir det hvis debattanten attpåtil er kvinne og muslim.
AP171013https://www.aftenposten.no/kultur/i/q2lz1/Kulturbudsjett-kjemisk-fritt-for-nytenkning--Sarah-Sorheim Budsjettets hovedretning den samme som i de tre forrige : Vi skal fortsatt ha en stor grad av offentlig finansiering av kultur, men virksomheten må i større grad lønne seg, og feltet må finne flere finansieringskilder enn det offentlige .
AA171013 Gruppen av offentlige etater siden 2013 har hatt en kontrakt med SAS.
VG171012 Oslo kommune har en liste med 100 navn som har fått oppfølging fra det offentlige .
VG171012 I utgangspunktet må frivillighet være finansiert av frivillige og ikke offentlige budsjetter, sier Dale.
VG171012 - Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen.
DB171012 Presidenten fortalte at private og offentlige ansatte kunne ta seg en fridag, og at skoler ville holde stengt.
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.
DB171012 Også lærlingetilskuddet økes, og regjeringen har satt krav om lærlinger i offentlige anbud for at flere skal få lærlingeplass.
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.
DB171012 Human Rights Service har til sammen fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171012 Kommersielle og private selskaper som tar profitt på levering av velferdstjenester til det offentlige .
DA171012 Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.
DA171012 - Jeg tror ikke det er kun det offentlige som skal drive dette.
DA171012 - I det offentlige får du dine tilskudd uansett hva du leverer.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ebA69/Gar-hver-sin-vei-Strammere-for-Siv-Jensen_-romsligere-for-folk-flest Samtidig legger de « tekniske bergningene » til grunn at standard og dekning i offentlige tjenester er uendret.
AA171012 Det betyr at hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, nå hentes fra oljefondet.
VG171011 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, s om pensjonister, krigsveteraner og fattige.
VG171011 Når verken det tvilsomme mobilbeviset eller de feilaktige DNA-beviset holder til å så tilstrekkelig tvil, forteller det om styrken i den offentlige bevisstheten om at Viggo Kristiansen er skyldig.
VG171011 I Norge trenger vi ikke å frykte forfølgning eller offentlige henrettelser, men livet som homofil er ikke nødvendigvis bekymringsfritt av den grunn.
VG171011 Jahr må forstå at jeg og mannen min ikke lenger er offentlige personer, sier Andersen.
SA171011 Det er offentlige konflikter mellom spillere og fotballforbund i land som Brasil, USA og Danmark.
NL171011 I Europa ser vi at interessen for å bruke offentlige data til å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri er stor.
DB171011 Jeg mener at regjeringen også må redusere de offentlige utgiftene, sier han.
DB171011 - Regjeringen har løst ting slik Norge er vant til å løse det i nedgangstider, med en motkonjunkturpolitikk, der man spytter inn offentlige midler for å få det til å gå rundt.
DB171011 Pasienter som mister tilbudet sitt og trenger øyeblikkelig hjelp, må søke hjelp fra det offentlige , legger han til.
DB171011 Behandlingen i offentlige helsetjenester avsluttes ikke umiddelbart når det kommer tilsynssaker, sier Wasmuth opprørt.
DB171011 Samtidig scorer sykehjem dårligst på tilfredshet i undersøkelser om nordmenns tilfredshet med offentlige tjenester.
DB171011 Innbyggerundersøkelsen ( DIFI ) viser at nordmenn er minst fornøyd med sykehjem blant offentlige tjenester.
DB171011 Det samme bør vel gjelde på et sykehjem, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB171011 Fram til nå har de fleste republikanske politikerne forsøkt å unngå å havne i offentlige krangler med ham.
DB171011 Vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte.
DB171011 NRK skal fremme den offentlige samtalen og bidra til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne delta aktivt i demokratiske prosesser.
DB171011 Post og offentlige tilbud forsvinner mange steder, mens politiet samles i byene.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Det er offentlige konflikter mellom spillere og fotballforbund i land som Brasil, USA og Danmark.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/j67PL/Katalanerne-er-ikke-de-eneste-som-onsker-uavhengighet-Her-er-atte-mulige-nye-stater Ytre høyre fløy i Flandern er imot at offentlige møter i regionen holdes på fransk, til tross for at nederlandsk er det offisielle språket i regionen.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Foreldrene vet at elevene er helt avhengig av offentlige ansattes velvilje og oppmerksomhet.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Den offentlige Vkontakte-siden til klassen i Sotsji.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Da president Vladimir Putin i juni arrangerte sin årlige « Åpen linje », fikk han flere kritiske spørsmål om offentlige lønninger i Russland.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Både i barnehager, skoler, legekontor, sykehus, aldershjem og offentlige kontorer er det ikke uvanlig at foreldre eller pasienter forventes å betale små bestikkelser.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OGdMb/Frp-med-full-stotte-til-Human-Rights-Service Kjos mener flertallet vil svekke mangfoldet i den offentlige debatten.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Omtrent hver syvende krone på offentlige budsjetter blir i år hentet fra Oljefondet.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/v41Am/Var-viktigste-jobb-er-a-sikre-et-barekraftig-velferdssamfunn--Erna-Solberg Da må det offentlige holde igjen pengebruken.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Det er offentlige konflikter mellom spillere og fotballforbund i land som Brasil, USA og Danmark.
AA171011 Hun varslet videre at veksten i oljepengebruken vil være lavere enn den har vært, samtidig som mange offentlige utgifter vil øke, og viste til eldre befolkning, opprustning av forsvaret og nye sykehus.
AA171011 Den engelske oversettelsen har form av en arbeidskopi, og er primært til bruk ved det offentlige forsvaret.
VG171010 - Det er helt horribelt at han ser for seg at det offentlige skal dekke opp for hans ugjerninger.
NL171010 Når Statsbygg må dekonstruere denne helheten til målbare, tekniske og økonomiske parametere for tilsynelatende å møte lover og regler omkring offentlige anskaffelser er det ekstremt viktig at den arkitektfaglige kvaliteten og helhetsforståelsen ivaretas.
NL171010 Det er offentlige bygg som skal representere de verdier staten og samfunnet står for, både overfor omverdenen og ikke minst overfor de som skal befolke byggene - studentene.
DB171010 Anslagsvis 1500 hus og offentlige bygninger er ødelagt, opplyser Californias øverste brannsjef Ken Pimlott overfor Reuters.
DA171010 Der er tema adgang, og hvem som får adgang til den offentlige debatten.
DA171010 - Man kan bidra til inndekning ved å redusere innsatsen på andre områder, øke folks betaling for offentlige tjenester, finansiere veiprosjekter i større grad med bompenger, eller øke de kommunale eiendomsskattene, sier von Brasch.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Politiet har sperret av parken utenfor det katalanske parlamentet og holder vakt ved offentlige bygninger bare timer før Catalonias president holder sin tale, tirsdag.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Omtrent hver syvende krone på offentlige budsjetter blir i år hentet fra Oljefondet.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/q2nKm/Legeforeningen-krever-at-Justisdepartementet-korrigerer-brosjyre Hun mener fremstillingen av legen som nekter pasienten behandling, er svært uheldig som informasjonsformidling fra offentlige myndigheter.
AA171010 | Spansk politi på plass utenfor offentlige bygninger i Barcelona ¶
AA171010 Politiet sperrer av parken utenfor det katalanske parlamentet og holder vakt ved offentlige bygninger bare timer før Catalonias president skal holde sin tale.
VG171009 POSITIV : Viseminister Stergios Pitsiorlas mener utenlandske selskapers overtagelse av greske offentlige selskaper bare er et gode.
VG171009 Men av utenlandske kjøp er det stort sett statlige selskaper som har overtatt det som var greske offentlige selskaper, sier hun og nevner italienernes overtagelse av toget, tyskerne av flyplasser og telefoni og kinesernes kjøp av havner.
VG171009 Jeg ser av den offentlige debatten at det er lett å blande sammen hva som er E-tjenestens oppgave, og hva som er kriminalitetsbekjempelse.
VG171009 At Mehtab Afsar har satt sin person foran IRN bevitner en ekstrem arroganse som er sjeldent å se i offentlige Norge.
VG171009 Når han har mistet tilliten i det offentlige Norge, så smitter den manglende tilliten han har, over på organisasjonen.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Hold-deg-saklig_-Hilmarsen-243517b.html Er dette vanlig omgangstone i de offentlige debatter i kommunestyret ?
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Hold-deg-saklig_-Hilmarsen-243517b.html DEBATTINNLEGG : Jeg blir av og til spurt, fra ulike hold, hvorfor så få fotballspillere deltar i det offentlige ordskiftet.
DB171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige .
DB171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DB171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige .
DB171009 I brevet skriver Legeforeningen at « framstillingen av legen som nekter pasienten behandling, er svært uheldig som informasjonsformidling fra offentlige myndigheter ».
DB171009 - Man kan rett og slett ta ut det bildet om hvordan leger reagerer, så får departementet holde seg til det som er deres offentlige politikk.
DB171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DB171009 Avisa siterer en person « som er kjent med hvordan lørdagens episode ble forberedt », men som ikke kan stå fram ved navn da personen ikke er autorisert for offentlige uttalelser av TV-kanalen NBC, som står bak « SNL ».
DB171009 For det tredje slår høringsnotatet fast at det er stor avstand mellom virkeligheten og den offentlige debatten.
DB171009 Innledningsvis under rådets møte måtte kringkastingssjefen ta replikk under et innlegg fra rådets leder og gjøre oppmerksom på at klager til Kringkastingsrådet er offentlige .
DA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige .
DA171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DA171009 lbake statsstøtten etter flere måneders grundig vurdering hvor departementet til slutt landet på at det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige .
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Hold-deg-saklig_-Hilmarsen-243517b.html DEBATTINNLEGG : Jeg blir av og til spurt, fra ulike hold, hvorfor så få fotballspillere deltar i det offentlige ordskiftet.
AA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige . 650.000 kroner, som opprinnelig var ment for IRN, vil nå vil gå til andre dialogprosjekter eller o
AA171009 Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige .
AA171009 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
AA171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige .
AA171009 Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige .
VG171008 Siden har Raqqa delvis vært symbolet på IS sin fremgang og tilsynelatende uovervinnelighet, men også på deres grusomme behandling av sivilbefolkningen med offentlige henrettelser, herunder korsfestelser, og avstraffelser.
DN171008 - Alle offentlige virksomheter skal ha et personvernombud.
DN171008 Det er også bygget et mer markert steinskille, med metallstolper og en stor blomsterpotte mot den offentlige nabostranden.
DA171008 Å hjelpe til med kostnadene for enhver EU-borger som jobber i offentlig sektor vil « hjelpe oss med å beholde legene, sykepleierne og andre verdifulle offentlige tjenestefolk vi har behov for », heter det videre i uttalelsen.
DA171008 Bedriften ser mot nye markeder, og har fått 1,3 millioner offentlige kroner til omstilling.
DA171008 Idrett blir stadig dyrere å drive med, og de offentlige tilskuddene gjør sitt til at foreldres økonomi ikke avgjør om barna får spille fotball.
AA171008 Å hjelpe til med kostnadene for enhver EU-borger som jobber i offentlig sektor vil « hjelpe oss med å beholde legene, sykepleierne og andre verdifulle offentlige tjenestefolk vi har behov for », heter det videre i uttalelsen.
VG171007 Aldri før har en medisin som bruker pasientenes egne gener til å bekjempe kreft blitt godkjent til bruk ved offentlige sykehus.
DB171007 - Vi mener at de norske fondene burde bli offentlige fond som kan bli brukt av den polske regjeringen, sa Glinski ifølge den polske nettavisa wpolityce.pl.
DB171007 Samtidig har den begrepsbaserte og erfaringsfattige kritikken fullstendig tatt over den offentlige samtale om sex, makt og verdier.
DB171007 Disse reformene har stort sett handlet om bedre kvalitet og mer rasjonell organisering av offentlige tjenester.
VG171006 - Man skal ikke kunne skjule seg i det offentlige rom, sier partiets politiske ordførere Jakob Ellemann-Jensen.
NL171006 Tromsø er allerede overrepresentert når man ser på andelen de har av offentlige ansatte.
NL171006 Byen trenger heller ikke mange nye offentlige arbeidsplasser for å fortsette veksten, her går veksten omtrent av seg selv.
DN171006 Samtidig vil offentlige budsjetter øke og befolkningen eldes.
DB171006 Forslaget vil innebære et ikke-religiøst motivert forbud mot maskering i det offentlige rom og so dermed vil ramme muslimer som bruker ansiktsdekkende plagg.
DB171006 Jeg er tilhænger af religiøs frihed & symboler Men ikke at skjule sin identitet i det offentlige rum #dkpol ¶
DB171006 Jeg er tilhenger av religiøs frihet og symboler, men ikke å skjule sin identitet i det offentlige rom », skriver den danske finansministeren Kristian Jensen om forbudet.
DB171006 I Norge avviste Stortinget i 2010 et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB171006 Frankrike, Belgia, Østerrike og enkelte kantoner i Sveits har forbudt heldekkende hodeplagg i det offentlige rom.
DB171006 - Det er ikke rimelig å skjule seg i det offentlige rom, legger han til.
DA171006 Skoler, offentlige kontorer og banker er stengt over hele landet.
DA171006 Ifølge anklagene unnlot katalansk politi å gripe inn for å hjelpe det spanske nasjonalpolitiet som den dagen raidet flere offentlige kontorer og pågrep en rekke katalanske tjenestemenn i forkant av folkeavstemningen.
DA171006 Stavanger kommune inviterte innbyggere og offentlige instanser til å si sin mening om kommunedelplanen for Stavanger sentrum.
DA171006 De private merknadene er ikke tilgjengelige ennå, men blant de offentlige instansene er det særlig to deler ved planen som får kritikk ; utbyggingen på Holmen og planene for området ved Stavanger stasjon.
DA171006 Oslo kommune har en liste på om lag 100 elever som på ulikt vis har fått oppfølging fra det offentlige .
DA171006 Det blir offentlige møter så vi får tilbakemelding fra folk i en vanskelig sak.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G44vB/Ikke-steng-folk-ute-fra-universitetene-Steven-Ray-Wilson Forfatterne skriver at ansiktsdekkende plagg særlig går utover de muntlige, offentlige aspektene til akademia ; signaler og tilbakemeldinger via ansiktsmimikk blir borte.
AA171006 Ifølge anklagene unnlot katalansk politi å gripe inn for å hjelpe det spanske nasjonalpolitiet som den dagen raidet flere offentlige kontorer og pågrep en rekke katalanske tjenestemenn i forkant av folkeavstemningen.
AA171006 Skoler, offentlige kontorer og banker er stengt over hele landet.
AA171006 Ifølge anklagene unnlot katalansk politi å gripe inn for å hjelpe det spanske politiet som den dagen raidet flere offentlige kontorer og pågrep en rekke katalanske tjenestemenn i forkant av folkeavstemningen.
AA171006 - Man skal ikke kunne skjule seg i det offentlige rom, sier partiets politiske ordførere Jakob Ellemann-Jensen.
AA171006 Når noen skriver sine meninger rett på veggen - i det offentlige rom - er det ofte ikke bare meningsinnholdet som provoserer, men også selve ytringsformen.
DN171005 Han mener dommen fra EMD ikke nekter Økokrim, eller andre offentlige etater, å be journalister avsløre deres kilder.
DB171005 Tre prosent bør sees på som en øvre grense når man skal bruke oljepenger da de offentlige utgiftene er blitt en så stor del av økonomien.
DB171005 Eksperter som Dagbladet har vært i kontakt med er klare på at det må kuttes i offentlige utgifter hvis Solberg gir skattelette.
DB171005 Det er ingen tegn på at regjeringen er i stand til å dempe de offentlige utgiftene.
DB171005 - Skal man kutte i skattene må man også kutte i offentlige utgifter.
DB171005 Norge har gjentatte ganger tatt opp bekymring for situasjonen for seksuelle minoriteter i Russland, både direkte med russiske myndigheter og i det offentlige rom.
DB171005 Han må holde seg minst 30 meter unna skolegårder, parker, offentlige svømmebasseng, lekeplasser og spillehaller, skriver The Guardian.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Han mener det har vært mulig for eiere å finansiere nedbetaling av lån med offentlige midler og foreldrebetaling - og på den måten få « syltet verdiene ned ».
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Forliket sikret private aktører økt offentlige støtte, både til etablering og drift.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Det er snakk om offentlige overføringer som politikerne burde ha sikret tilbakeført til det offentlige , legger han til.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Det er snakk om offentlige overføringer som politikerne burde ha sikret tilbakeført til det offentlige, legger han til.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager - Han kunne også se på hvor store formuer som ligger i nedbetalte barnehager finansiert av det offentlige , sier han.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager - Burde det offentlige ha gardert seg, slik at noen ikke kunne « cashe ut » store gevinster ?
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager 86 prosent av utgiftene i private barnehager blir dekket av offentlige tilskudd. 16 prosent av foreldrebetaling.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen Men noen ganger kan fotografering og filming på offentlige institusjoner komme i konflikt med retten til personvern og privatliv, sier han.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen Høie presiserer at ytringsfrihet og personvern er grunnleggende rettigheter både for mottagere av tjenestene og for dem som yter dem, og sier at åpenhet og innsyn er med på å gjøre offentlige tjenester bedre.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen Han vil ha en offentlig debatt om problemstillingene ved å fotografere og filme der vi mottar offentlige tjenester - fra barnehager, skoler, barnevern, sykehus og sykehjem, og setter fredag ned et utvalg som skal diskutere dette.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen Det skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, fotografering og reportasjer fra offentlige oppvekst-, utdannings- helse- og omsorgsinstitusjoner.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/eALdO/Helseminister-Bent-Hoie-vil-ha-retningslinjer-for-nar-det-er-OK-a-dele-bilder-fra-sykehuset_-barnehagen-og-skolen - Utvalgets arbeid skal ikke føre til innstramminger i medienes muligheter til å sette kritisk søkelys på offentlige tjenester.
VG171004 Samtidig skal Pence ha bedt Tillerson opptre respektfullt overfor presidenten, både i møter og i offentlige opptredener, og gjøre opp på kammerset, dersom de ble uenige.
VG171004 Tilfellet VG i dag omtaler er i en krevende gråsone, og gjør at mange stiller seg spørsmålet : Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører - som leies inn på offentlige budsjetter - tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte ?
VG171004 Private tilbydere innen rusomsorg, psykiatri, barnevern og ulike helse-/omsorgstjenester gjør en viktig jobb og er i mange henseende et nødvendig supplement til det offentlige tjenestetilbudet.
VG171004 Oslo kommune mente forretningsdriften var uforenlig med jobben i det offentlige barnevernet og avskjediget ham.
VG171004 Den andre legger til grunn at sosiale tjenester må kunne tilbys av private og kjøpes av det offentlige i likhet med tilsvarende tjenester og servicetilbud.
VG171004 " Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører - som leies inn på offentlige budsjetter - tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte ?
VG171004 - Det fremkommer avslutningsvis at forbrytelsen skjedde bevisst og at det ble lagt frem et krav fra det offentlige .
VG171004 Finansieres ellers av oppdragsforskning for det offentlige , arbeidslivets parter og internasjonale organisasjoner som FN-systemet og Verdensbanken.
VG171004 De offentlige likningstallene viser at Bjørnstad har hatt en stabil inntekt liggende mellom 800 000 og en million kroner de senere årene.
VG171004 - Nei, det skyldes i hovedsak at vi har vunnet en masse oppdrag, også mange offentlige anbud.
NL171004 Grunnen til at du ikke hører så mye om dette i det offentlige rom er at ansatte innen disse institusjonene blir pålagt munnkurv og også får trusler om tap av oppgaver, prosjekter eller sågar stillinger om de ytrer seg offentlig.
NL171004 I Omsorgsplan 2020 beskrives fremtidens frivillige som enkeltindivider som skal læres opp, veiledes og koordineres av de lokale offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Er økt frivillig innsats en hensiktsmessig måte å få ned kostnadene til offentlige helse - og omsorgstjenester ?
NL171004 En sa : " Vi ønsker ikke å gjøre det offentlige sin jobb ".
NL171004 Det synes som om kunnskapsoverføringen er enveis - fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene til de frivillige, og at den enkelte frivillige skal bidra med oppgaver som er definert av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det synes som om kunnskapsoverføringen er enveis - fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene til de frivillige, og at den enkelte frivillige skal bidra med oppgaver som er definert av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det kan være verd å spørre de frivillige selv, om hvordan de forstår sin egen rolle i og sitt bidrag til de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det kan være verd å spørre de frivillige selv, om hvordan de forstår sin egen rolle i og sitt bidrag til de offentlige helse- og omsorgstjenestene, skriver Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran.
NL171004 Det er ikke gitt at frivillige kun ønsker å bidra til de oppgavene og på den måten de offentlige helse- og omsorgstjenestene ønsker.
NL171004 Det er heller ikke gitt at frivillige kun ønsker å bidra til de oppgavene og på den måten de offentlige helse- og omsorgstjenestene ønsker.
NL171004 De så lokale behov, initierte nye ordninger, for så å la det offentlige ta over.
NL171004 De frivilliges posisjon som selvstendige foreninger med tilknytning til nasjonale medlemsorganisasjoner og opparbeidet organisasjonserfaring, er imidlertid avgjørende for at de fortsatt skal kunne være talspersoner og et kritisk korrektiv til de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Samtidig som vi understreker oppvekstperspektivet som faglig og daglig fundament for vår offentlige beskyttelse av nasjonens barn, vil vi signalisere at vi vil komme med nye utspill om form og innhold for det formål.
NL171004 ¶ Vi i mediene bør ha høy terskel for å omtale søkerlister på underordnede stillinger, men vi bør utvilsomt omtale søkerlister på lederstillinger i det offentlige .
NL171004 « For potensielle søkere er redselen for å få navnet sitt på trykk med på å bidra til at de ikke velger å søke offentlige stillinger », skriver Lindberg.
NL171004 Vi i mediene bør ha høy terskel for å offentliggjøre søkerlister på underordnede stillinger, men vi bør utvilsomt publisere søkerlister på lederstillinger i det offentlige .
NL171004 Risikerer vi å miste gode ledere i det offentlige som følge av at søkerlistene er offentlige ?
NL171004 Risikerer vi å miste gode ledere i det offentlige som følge av at søkerlistene er offentlige ?
NL171004 I stedet bør ledere, både i offentlige og private virksomheter, bygge opp under en kultur hvor det er aksept for å søke nye utfordringer.
NL171004 Fra sitt kontor i Tromsø opplever hun at det offentlige går glipp av gode søkere når lederstillinger utlyses.
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Verdien av offentlige tjenester som f.eks. gratis eller subsidierte barnehager, helsetjenester, fritidsaktiviteter mv. inngår ikke.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Målet benytter husholdets inntekter etter skatt, som omfatter yrkesinntekter, kapitalinntekter og ulike offentlige overføringer.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XP0XB/Erna-Solberg-Vi-bruker-under-3-prosent-av-Oljefondet Spørsmål om hvor mye penger vi har til nye reformer, kommer an på hvor godt vi klarer å gjennomføre reformer, som å fjerne « tidstyvene » i det offentlige . | 10 tips for helgen 6. - 8. oktober ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/KdgA6/Aftenposten-mener-Human-Rights-Service-bor-miste-statsstotten Hege Storhaugs invitasjon til nasjonal fotodugnad for å visualisere islams fremvekst i Norge er bare det siste i en lang rekke stadig mindre konstruktive bidrag til det offentlige ordskiftet om innvandring og integrering.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2EeEv/Vi-bor-vare-mer-opptatt-av-velferdsstyring-enn-velferdsprofitt--Rune-Jansen-Hagen Partier som Rødt og SV hevder at deres fremgang blant annet skyldes at de er motstandere av at det offentlige kjøper tjenester fra private aktører som tjener penger på oppdragene.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2EeEv/Vi-bor-vare-mer-opptatt-av-velferdsstyring-enn-velferdsprofitt--Rune-Jansen-Hagen Mer generelt har den politiske høyresiden lenge ivret for konkurranseutsetting av offentlige tjenester.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d68gB/I-mote-med-mediene-virker-kristne-a-lytte-mer-til-janteloven-enn-Bibelen--Finn-Olav-Felipe-Jossang Gitt de hundretusener i landet vårt som bekjenner seg til kristen tro, er det bemerkelsesverdig at ikke flere deltar i det offentlige ordskiftet, skriver innleggsforfatteren.
VG171003 * 1 Handlingen eller gjerningspersonen må tvinge offentlige organ eller en mellomstatlig organisasjon til å enten gjøre noe, eller avstå fra en handling. * 1 Handlingen må destabilisere eller forstyrre grunnleggende politiske konstitusjonelle økonomiske eller sosiale strukturer.
VG171003 Vi krever at myndighetene nå samkjører seg langt bedre, slik at vi får en slutt at det gis offentlige midler til folk som ikke behandler dyrene sine godt nok, sier hun.
VG171003 Samtidig som Helge Alne ( 33 ) jobber for den offentlige barnevernvakta i Follo, selger selskapet hans private barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.
VG171003 Hun legger til at det bare er én person som jobber hos dem på fulltid, og at det dermed er vanskelig å unngå at de ansatte har bierverv - både i det offentlige og private.
NL171003 Spørsmålet jeg til slutt sitter igjen med er om det ikke er tilstrekkelig for det offentlige å kun gjøre søkerlisten tilgjengelig for de øvrige søkerne til stillingen.
NL171003 For potensielle søkere er redselen for å få navnet sitt på trykk med på å bidra til at de ikke velger å søke offentlige stillinger.
NL171003 For potensielle søkere er redselen for å få navnet sitt på trykk med på å bidra til at de ikke velger å søke offentlige stillinger, skriver Kristin Lindberg.
NL171003 For den offentlige arbeidsplassen, om det er i stat, fylkeskommune eller kommune, er det uheldig at de går glipp av kandidater som både har rett kompetanse, motivasjon og personlige egenskaper til å fylle stillingen.
DN171003 Etterretningskomiteene har bedt Facebook, Twitter og Google om å avgi offentlige forklaringer.
DN171003 Offentlige forklaringer ¶
DB171003 Han har ikke myndighet til å avskjære dere fra å ta bilder i det offentlige rom.
DB171003 Human Rights Service har fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171003 I bildeteksten hevdes det at islam « dominerer mer og mer i det offentlige rom ».
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/8ekKd/Ny-antiterrorlov-skal-stemmes-over-i-Frankrike Loven vil blant annet gi myndighetene til å plassere folk i husarrest, ransake hus og forby offentlige arrangementer uten at det godkjennes av en dommer.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Ett av resultatene er en høyere andel offentlig etterspørsel enn noen gang, og høyere andel offentlige ansatte enn noe annet industriland.
AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/RvwzA/Kronikk-Jordbruk-for-fremtiden-eller-for-1960-tallet--Ole-Jacob-Christensen Man skal ikke kjenne mye til bygdene for å forstå at det store flertallet av bruk er utelukket fra offentlige investeringsmidler.
AA171003 Loven vil blant annet gi myndighetene rett til å plassere folk i husarrest, ransake hus og forby offentlige arrangementer uten at slike tiltak må godkjennes av en dommer.
AA171003 Loven vil blant annet gi myndighetene rett til å plassere folk i husarrest, ransake hus og forby offentlige arrangementer uten at slike tiltak må godkjennes av en dommer.
DB171002 ULLEVAAL STADION ( Dagbladet ) : I dag la Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komiteé ( NIF ) fram sin søknad om offentlige midler for 2018.
DB171002 FC Barcelona gir også sin offentlige støtte til det katalanske folket.
DB171002 Det avslører at forståelsen for spill som kulturuttrykk og underholdning er fraværende i det offentlige ordskiftet.
DA171002 Fjerner du Saugbrugs fra Halden, kan du ta bort 1.500 offentlige ansatte, hvis du tar et samfunnsregnskap på det.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/lB09k/Stephen-Paddock-64-identifisert-som-den-antatte-gjerningsmannen-i-Las-Vegas-massakren Jaktlisens registrert i Texas ¶ Offentlige registre viser at Paddock har hatt adresse flere steder i USA.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget Også i SV gis det uttrykk for at de neppe vil bidra til å gjenvelge Thommessen i det det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen.
AA171002 Departementet for innenriks sikkerhet vurderer situasjonen slik at det ikke er noen trussel mot andre offentlige sammenkomster i Las Vegas etter skytingen søndag kveld. ( ©NTB ) ¶
NL171001 Men titter Hurtigruten bakover i historien, har offentlige penger vært svært gode å ha, når de økonomiske brottsjøene har rullet over rederiet.
DB171001 Og den offentlige skittkastingen er for alvor i gang.
DB171001 ¶ OKKUPERER SKOLER : En domstol ber politiet hindre bruk av offentlige bygninger til folkeavstemningen, men da skoledagen var ferdig fredag, okkuperte blant annet foreldre med barn klasserom flere steder i Barcelona der det er planlagt stemmegivning.
DB171001 Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania Et klart flertall av ordførerne i regionen har sagt ja til at offentlige bygninger kan brukes som stemmelokaler, men de er senere blitt truet med straffeforfølgelse av den spanske staten om de lar det skje.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Vi har offentlige stemmeretningslinjer som blant annet omhandler ansvarlig forretningsdrift.
AA171001 Ifølge innenriksdepartementet er de fleste offentlige bygningene som skulle brukes til å avgi stemme, stengt.
AA171001 En domstol ba onsdag politiet hindre bruk av offentlige bygninger til folkeavstemningen, men da skoledagen var ferdig fredag, okkuperte blant annet foreldre med barn klasserom flere steder i Barcelona der det er planlagt stemmegivning.
AA171001 Avtalen var betinget av myndighetenes godkjennelse, og etter å ha mottatt alle nødvendige godkjennelser fra de respektive offentlige organene, ble avtalen sluttført søndag. ( ©NTB ) ¶
DN170930 Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.
DN170930 Fredag ​​avfeide han privatflybruken som « litt BS ( bullshit ) om reiser », men la til at skattebetalerne har rett til å vite hvilke reiseutgifter det offentlige har.
DB170930 De to justisministrene mener også at Trump har brutt mange løfter om å skille sine offentlige oppgaver og sine private forretningsinteresser.
DB170930 Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.
DB170930 Det var gode nyheter at folk i Puerto Rico og mange andre offentlige tjenestefolk jobber sammen, sa Duke da hun ankom Puerto Rico fredag.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/zv3V5/Spent-foran-folkeavstemning-Katalonerne-mot-resten-av-Spania Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.
AA170930 Fredag ​​avfeide han privatflybruken som « litt BS ( bullshit ) om reiser », men la til at skattebetalerne har rett til å vite hvilke reiseutgifter det offentlige har.
AA170930 Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.
AA170930 Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen.
VG170929 Ved flere anledninger har han blitt funnet skyldig i å ha brutt loven om offentlige forsamlinger.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Vålerenga har bygd nytt stadion med der det offentlige har vært sterkt involvert sammen med næringslivet.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Både det offentlige , næringslivet, klubben og supportere må samspille på hva vi ønsker å være.
SA170929 Vipps-aksjonen og offentlige garantier kan sikre sykkel-VM.
NL170929 Hvis det var så enkelt, kan vi vel føre dialog med storkapitalen også, når den ruller inn og tapetserer det offentlige rom med sexistisk og kvinnediskriminerende reklame, i stedet for å bøtelegge den ?
NL170929 For på sosiale medier og i det offentlige rom for øvrig trår stadig flere kvinner fra disse miljøene fram i protest mot patriarkatet.
DB170929 Vi skal være et supplement til den offentlige legevakten, fortsetter Rooth.
DB170929 Fredag avfeide han privatflybruken som « litt BS ( bullshit ) om reiser », men la til at skattebetalerne har rett til å vite hvilke reiseutgifter det offentlige har.
DB170929 - For meg er dette både sløsing og svært lite fornuftig bruk av offentlige penger som er tatt fra innbyggerne i Oslo fra blant annet eiendomsskatten som mange innbyggere nå må betale, kommenterer Hoksrud.
DB170929 I slutten av juli publiserte han også et parbilde på sin offentlige Facebook-profil.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/bRovB/I-arevis-har-sorkoreanerne-tatt-naboens-trusler-med-stoisk-ro-Na-kjoper-flere-stridsrasjoner-og-pakker-overlevelsessekker Etter Nord-Koreas sjette atomprøvesprengning, en bombe 16 ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben, en rekke rakettester og de offentlige personangrepene mellom landets leder og USAs president Donald Trump, er spenningen på Korea-halvøya økt.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Vålerenga har bygd nytt stadion med der det offentlige har vært sterkt involvert sammen med næringslivet.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Både det offentlige , næringslivet, klubben og supportere må samspille på hva vi ønsker å være.
AA170929 Fredag ​​avfeide han privatflybruken som « litt BS ( bullshit ) om reiser », men la til at skattebetalerne har rett til å vite hvilke reiseutgifter det offentlige har.
AA170929 Onsdag beordret en dommer at politiet må gripe inn og hindre at offentlige bygninger blir brukt som stemmelokaler.
VG170928 Nettroll har en tendens til å kapre den offentlige samtalen og gjør at oppriktige folk skygger unna.
VG170928 I det offentlige ordskiftet har jeg selv opplevd at velmenende mennesker tar til orde for at vi heller burde ta en kaffe og snakke om det, i stedet for å skrive om det til alles skue.
VG170928 Senteret står bak offentlige nettsteder som slettmeg.no og nettvett.no.
VG170928 Han forteller at litt av hensikten med prisen dessuten er at det skal lønne seg å velge offentlige transportmidler, noe som er et politisk ønske.
NL170928 Alt fra maktovertramp i det offentlige til all idrettsgleden som finner sted under et onsdagsrenn på Storelva.
DN170928 Dette kan for eksempel gjøres ved å øke brukerbetalingen eller gebyrene på offentlige tjenester. 2.
DN170928 Det må strammes betraktelig til i offentlige budsjetter om ikke kursen legges om i oljepengebruken, mener NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.
DB170928 Rajoy har satt Catalonia under økonomisk formynderskap, for å hindre bruk av offentlige penger til ulovlig folkeavstemning.
DB170928 Ordførerne i landsdelen trues med straff om de bruker offentlige bygninger som stemmelokaler, men mer enn 700 av i alt 948 ordførere sier de vil trosse advarselen.
DB170928 Hun har hele tida vært demokrat, og har gjennom sin offentlige karriere støttet de demokratiske presidentkandidatene.
DA170928 Den største amerikanske fagforeningen stemplet planen for et narrespill som sannsynligvis vil føre til kutt i viktige offentlige tjenester og sosiale utgifter i de kommende årene.
BT170928https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Politikerne-ville-ikke-love-mer-i-tilskudd-til-sykkel-VM-242989b.html Vipps-aksjonen og offentlige garantier kan sikre sykkel-VM.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/d67QJ/Europol-Losepengevirus-er-den-storste-digitale-trusselen Dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Tirsdagens kongelige dekret følger et annet dekret kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner På enkelte offentlige steder, som for eksempel kjøpesentre, er det egne etasjer eller soner for kvinner der de kan ta av seg abayen, skriver BBC.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/95MQl/-Trumps-skattereform-far-blandet-mottagelse Den største amerikanske fagforeningen stemplet planen for et narrespill som sannsynligvis vil føre til kutt i viktige offentlige tjenester og sosiale utgifter i de kommende årene.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Tenk deg partiene som heller sier at velferdssatsingene er over og som gjennomfører pinefulle reformer for å effektivisere offentlige sektor.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Slik kan vi unngå reformer, økte skatter eller kutt i det offentlige tjenestetilbudet.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Dørum har lest Regjeringens perspektivmelding på nytt og er bekymret for gapet som vil åpne seg mellom offentlige utgifter og inntekter.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet - Det partiet som tradisjonelt har vært mest opptatt av velferdsstaten, burde være mest opptatt av brede forlik for å reformere offentlige sektor, sier han.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/055qG/Kjare-Aksel-Hvordan-akseptere-at-jeg-trenger-hjelp-uten-a-fole-meg-oppmerksomhetssyk Hvis du ønsker psykolog, kan du gå til fastlegen din og be om henvisning til offentlige psykisk helsetjenester.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Politikerne-ville-ikke-love-mer-i-tilskudd-til-sykkel-VM-242989b.html Vipps-aksjonen og offentlige garantier kan sikre sykkel-VM.
AA170928 Typiske kunder er nettbanker, forsikringsselskaper og offentlige etater.
AA170928 Dermed bikker de offentlige overføringene per registrerte medlem trolig tusenlappen.
AA170928 Dagens offentlige finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn blir ikke vesentlig endret.
AA170928 NSB brøt loven da en stor vedlikeholdskontrakt ble gitt til et ungarsk verksted uten noen anbudsrunde, ifølge Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ).
AA170928 Veksten i oljepengebruken må reduseres fremover av hensyn til bærekraften i offentlige finanser på sikt, er budskapet.
VG170927 Ifølge avhørsrapportene, som er åpne i offentlige svenske straffesaker der det tas ut tiltale, forteller kone og familien at de måtte gå gjennom mye etter at døtrene skal ha hatt kontakt med de jevnaldrende guttene.
VG170927 Tirsdagens kongelige dekret følger etter et annet dekret som kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.
VG170927 Svenskene har dessuten gjennomført mye privatisering, slik at færre oppgaver er på offentlige hender.
VG170927 Og det er bra å holde hjulene i gang med offentlige penger når konkurser og arbeidsledighet rammer.
VG170927 Mange jobber på oppdrag fra det offentlige med vei og tunnel.
VG170927 Hovedregelen er at alle rettsmøter skal være offentlige , men ofte beslutter domstolen å lukke dem av hensyn til at politiets etterforskning er på et tidlig stadium.
NL170927 Når det skal investeres for milliarder i nytt sykehus skulle en tro at Stortingets krav om at alle offentlige innvesteringer av denne størrelsen skal konsekvensutredes også ville utløse en uavhengig utredning i dette tilfellet.
DB170927 Listhaug sa også det var på tide at den offentlige innvandringsdebatten ble konstruktiv.
AA170927 Regjeringen til Frankrikes president Emmanuel Macron har lagt fram et forslag til nytt statsbudsjett preget av skattekutt og kutt i offentlige utgifter.
AA170927 Avisen hadde plukket ut en liste over kjønnsdiskriminerende titler og tillitsverv fra offentlige registre, lovgivning og idrett.
VG170926 Pressetalskvinnen nektet også for at Trump forsøkte å starte en kulturell krig, og indikerte at protester mot raseforskjeller heller burde bli rettet mot offentlige tjenestemenn som jobber med dette feltet.
VG170926 | Få « mannen » ut av den offentlige forvaltningen !
VG170926 Som foreleser i forvaltningsrett formidler jeg kunnskap om vårt offentlige styringssystem til hundrevis av studenter, hvert semester.
VG170926 Medfører opprettholdelsen av slike tituleringer at det skapes en mer eller mindre usynlig barriere for kvinners følelse av tilhørighet i den offentlige forvaltning ?
VG170926 Fellesnevneren for de fleste slike titler er at de hører til den offentlige forvaltning.
VG170926 Eller mer korrekt ; hvilke signaler gir det at vi fremdeles opererer med slike arkaiske navn på offentlige stillinger ?
VG170926 Dette fikk meg til å undre ; hvem er alle disse mennene i den offentlige forvaltningen ?
VG170926 Det pågår også flere reformer i den offentlige forvaltning, blant annet kommune- og regionreform.
VG170926 - Kjønnsnøytrale titler i den offentlige forvaltningen kan bidra til å viske ut et skille som hører fortiden til, skriver Nicolai K.
VG170926 NYE TIDER : - Jeg har aldri drømt om å figurere i en sutrekronikk som offer for det norske offentlige helsevesen, skriver kronikkforfatteren.
VG170926 Men etter å ha brukt en hel arbeidsdag på en mislykket odyssé gjennom det offentlige vaksinetilbudet, tar jeg meg selv i å spørre : ¶
VG170926 Jeg har heller aldri drømt om å figurere i en sutrekronikk som offer for det norske offentlige helsevesen.
VG170926 Frem til i dag har jeg vært en fast forkjemper for det offentlige helsetilbudet og skeptisk til glossy, private aktører som gliser forførende til meg på dyre billboards.
VG170926 Debatt Frem til i dag har jeg vært en fast forkjemper for det offentlige helsetilbudet og skeptisk til glossy, private aktører som gliser forførende til meg på dyre billboards.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-historiske-bildet-av-Martin-Luther-King-gar-viralt-etter-Trumps-siste-krangel-242872b.html - Vi kan skape en slik arena hvis utøvere, politikere, politi og offentlige myndigheter kommer sammen, sier han.
SA170926 - Vi kan skape en slik arena hvis utøvere, politikere, politi og offentlige myndigheter kommer sammen, sier han.
NL170926 Det vi har sett de siste årene er imidlertid et helsebyråkrati som eser ut, parallelt med en lønnsutvikling som ikke hører hjemme i det offentlige .
NL170926 Det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved både bruk av offentlige penger og lønnsnivå i denne saken.
NL170926 Budsjettoverskridelser kan heller ikke offentlige organisasjoner leve med.
NL170926 ( 1.573.544 kroner i 2016 ) Hvorfor det offentlige skal holde seg med så godt betalte underdirektører, er et spørsmål som burde begynne å interessere politikerne, ikke minst i den blåblå regjeringen.
NL170926 De kaller det en dugnad der frivillige, det offentlige og privat næringsliv bidrar.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Halvannet år og tre filmpremierer senere er snaut 14 millioner kroner tjent inn igjen, ifølge offentlige kinotall fra Norsk filminstitutt ( NFI ) og Filmweb.
DN170926 Fremover ser hun for seg stadig voksende marked innenfor cybersikkerhet, og da gjerne mot offentlige kunder utenfor den tradisjonelle kundegruppen.
DN170926 Løsningen er tettere samarbeid mellom private investorer og det offentlige .
DN170926 Halvannet år og tre filmpremierer senere er snaut 14 millioner kroner tjent inn igjen, ifølge offentlige kinotall fra Norsk filminstitutt ( NFI ) og Filmweb.
DB170926 Mens engelske supportere drakk i det offentlige rom, rykket 150 topptrente russere inn.
DB170926 Tirsdagens kongelige dekret følger etter et annet dekret som kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.
DB170926 « Etter Kommunerevisjonens vurdering må den mangelfulle dokumentasjonen av spørsmål, svar og vurderinger anses å være i strid med kravet til etterprøvbarhet i lov om offentlige anskaffelser § 4 », konkluderer kommunerevisjonen.
DB170926 Kommunerevisjonens notat om saken konkluderer med at Oslo Havn har begått flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.
DB170926 I tillegg til å lede avdelingen for offentlige anskaffelser i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek, er hun også et av medlemmene i Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ).
DB170926 I tillegg til å lede avdelingen for offentlige anskaffelser i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek, er hun også et av medlemmene i Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ).
DB170926 Hun regnes som en av landets mest fremtredende eksperter på offentlige anskaffelser, og reagerer på det som kommer frem.
DB170926 Selvsagt finnes det konservative mennesker som synes det er avskyelig å se to av samme kjønn kline i offentligheten, men synes vi egentlig at klining uansett sammensetning er innafor i det offentlige rom ?
DA170926 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
DA170926 Hvis du verken får medisiner på blå resept eller noen annen støtte fra det offentlige , kan du i dag søke om å få refundert medisinutgiftene dine fra hvit resept.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Tirsdagens kongelige dekret følger etter et annet dekret som kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydGg/Na-far-saudiarabiske-kvinner-lov-a-kjore-bil Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AP170926https://www.aftenposten.no/okonomi/i/e9b8g/Remas-bestevenn-sjef-ma-slutte Da Nielsen la frem de offentlige tallene over markedsandel for første halvår i august i år, hadde Rema tapt 1,2 prosentpoeng av dagligvarehandelen.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-historiske-bildet-av-Martin-Luther-King-gar-viralt-etter-Trumps-siste-krangel-242872b.html - Vi kan skape en slik arena hvis utøvere, politikere, politi og offentlige myndigheter kommer sammen, sier han.
AA170926 Tirsdagens kongelige dekret følger etter et annet dekret som kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.
AA170926 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AA170926 Tirsdagens kongelige dekret følger etter et annet dekret som kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.
AA170926 Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.
AA170926 - Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private.
VG170925 Det er en plattform hvor de føler de finner likesinnede og ikke blir stigmatisert, slik de blir i det offentlige rom.
DN170925 Utsiktene for Storbritannias offentlige finanser har svekket seg betraktelig siden Moody's nedgraderte til en Aa1-rating i 2013.
DB170925 Vi tar imot Linda Hellelands invitasjon til en saklig debatt om både størrelsen på og disponeringen av den offentlige finansieringen i kulturlivet.
DB170925 Fra 1919 til 1935 måtte 121 offentlige tjenestemenn, hvorav 70 statlige, sone dommer på over seks måneders fengsel.
DA170925 De begrunner det med at det vil skje en større overføring av oppgaver fra det offentlige til markedet og sivilsamfunnet.
DA170925 - Vi mener at manglende behovsdekning i det offentlige systemet er den viktigste grunnen til at det vil skje.
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2Q2lx/Kjenner-du-en-familie-som-vil-skatte-60-prosent-av-inntekten-sin--Lars-Kolbeinstveit Vi trenger både Høyres ( gamle ) vilje til å redusere veksten i offentlige utgifter og Arbeiderpartiets vilje til effektiv skattlegging, om vårt velferdssamfunn skal bevares.
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2Q2lx/Kjenner-du-en-familie-som-vil-skatte-60-prosent-av-inntekten-sin--Lars-Kolbeinstveit Skatteøkninger hjelper knapt - veksten i offentlige utgifter skal ned.
AA170925 Spansk påtalemyndighet har varslet at alle som deltar i organiseringen av folkeavstemningen, vil kunne bli siktet for sivil ulydighet, misbruk av stilling og misbruk av offentlige midler.
AA170925 - Det er en anerkjennelse av den enorme innsatsen og oppofrelsene som det greske folket har gjort for å gjenopprette stabiliteten i den offentlige økonomien i landet deres, sier EUs økonomikommissær Pierre Moscovici.
AA170925 Det sentrale er at det offentlige ved Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB sammen har ansvaret for at mine barn transporteres på en måte som alle med et snev av sunn fornuft vurderer som åpenbart uforsvarlig 380 mil i løpet av et skoleår.
VG170924 Han snakker om sosial rettferdighet og behovet for å øke de offentlige investeringene.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Nasjonalt ser vi at forslag om å få offentlige regulerte bordeller og opphevelse av sexkjøpsloven, begrunnes med at dette vil gi kvinner i prostitusjon flere rettigheter og større kontroll over eget liv.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex En Norges offentlige utredninger ( NOU ) er på trappene om sexkjøpsloven, og påstanden om at loven har påført prostituerte kvinner og menn mer vold, vil være et tema når den diskuteres i Stortinget.
DN170924 Her fra en av morens siste offentlige opptredener, en mottagelse i Paris i 2011.
DA170924 » Debatten i kjølvannet av at meldingene Langeland hadde sendt til studenter ble offentlige , handlet om professorens oppførsel, som over lengre tid har vært upassende.
AP170924https://www.aftenposten.no/verden/i/Bgpw0/Malaysia-dropper-olfestival-av-frykt-for-islamistisk-rabalder Senere er saken drøftet i landets regjering og en polititopp har gått ut og begrunnet avslaget med frykt for den offentlige ro og orden.
DB170923 Trumps startet sine offentlige nedsabling av McCain under talen fredag, der han sa at avgjørelsen var « uventet », og omtalte den som « forferdelig ».
DB170923 Et annet stridstema den siste tiden har vært Trumps offentlige ordkrig med NFL-spillere som velger å knele når USAs nasjonalsang spilles.
DB170923 Han fortalte videre at partiet fremmer en rekke forslag, som forbud mot ansiktsdekkende plagg og hodeskjerf for kvinnelige offentlige ansatte.
DA170923 Visit Nordkapp holder på å lage en ny masterplan for reiselivet i området, som i større grad skal - og bør - gjenspeile at området er offentlige arealer.
VG170922 Han får støtte av forfatter, Humanist-redaktør og Vårt Land-spaltist Didrik Søderlind : ¶ @Kvalshaug Altså, er ikke så nøye med å redusere offentlige utgifter når kulturministeren kan få noen bra photo-ops.
VG170922 Om debatten så gjelder islam, offentlige personer eller den notoriske drapsulven, får de ekstreme ytringene - de som er blottet for refleksjon og medmenneskelig respekt - ikke bare mer oppmerksomhet, men også stadig mer plass i kommentarfeltene.
VG170922 * Forbudet vil gjelde både i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven.
NL170922 Dette medfører høy turn-over innen de fleste, eller alle, offentlige sektorer, noe som selvsagt gir lavere kvalitet på de beslutninger som fattes og tjenestetilbudet.
NL170922 Det er Beslutningsforum for nye metoder som vurderer om nye medisiner og/eller behandlingsmetoder skal tas i bruk i offentlige sykehus i Norge.
DN170922 Offentlige midler bør brukes for å fremme systemskifte og ny teknologi.
DB170922 Han lovet også at han ville føre en ny helsepolitikk som både skulle kutte de offentlige utgiftene og ta vare på de svakeste.
DB170922 Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige.
DB170922 Ifølge ham skal ikke en eneste euro av offentlige penger brukes på den ulovlige avstemningen.
DB170922 Også i uttalelsen de kom med til pressen da bruddet ble kjent forrige uke, understreket det tidligere paret at de ville ha nok tid å områ seg på før den offentlige annonseringen.
DA170922 Vi er et åpent parti, og vi skal kunne diskutere med stor takhøyde internt, og vi skal selvfølgelig også både ønske velkommen og tåle debatt om Ap i det store offentlige rom.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/l6dWL/Uber-vil-ikke-fa-ny-lisens-til-a-operere-i-London - Ubers tilgang og atferd viser en mangel på virksomhetsansvar med tanke på en rekke spørsmål, som potensielt har konsekvenser for den offentlige sikkerheten, skriver TfL.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Spent-stemning-foran-planlagt-folkeavstemning-Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania Et klart flertall av ordførerne i regionen har sagt ja til at offentlige bygninger kan brukes som stemmelokaler, men de er senere blitt truet med straffeforfølgelse av den spanske staten om de lar det skje.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Spent-stemning-foran-folkeavstemningen-Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania Et klart flertall av ordførerne i regionen har sagt ja til at offentlige bygninger kan brukes som stemmelokaler, men de er senere blitt truet med straffeforfølgelse av den spanske staten om de lar det skje.
AA170922 - Ubers tilgang og atferd viser en mangel på virksomhetsansvar med tanke på en rekke spørsmål, som potensielt har konsekvenser for den offentlige sikkerheten, skriver TfL.
AA170922 Byen ble raskt et synonym for noen av gruppens grusomste overgrep, inklusive offentlige halshogginger.
AA170922 Wintervolds navn er ikke blant de 28 navnene som er offentlige .
AA170922 Vi er et åpent parti, og vi skal kunne diskutere med stor takhøyde internt, og vi skal selvfølgelig også både ønske velkommen og tåle debatt om Ap i det store offentlige rom. ( ©NTB ) ¶
VG170921 Metall er vel ei grein av den norske kulturen som ble oppdaga av det offentlige rundt år 2000.
DN170921 | Søppelbransjen rett på dunken ¶ ¶ Offentlige anskaffelser, både i og utenfor søppelbransjen, er mer komplisert enn de fleste tror, og krever en bred tverrfaglig kompetanse, skriver artikkelforfatteren.
DB170921 Dokument som er utarbeidet i denne forbindelse er en del av den interne utredningen og derav ikke offentlige , sier Marianne Nordås Frøland, som er prosjektleder Møre og Romsdal politidistrikt sin prosjektleder i forhold til politireformen.
DB170921 Det kreves offentlige tiltak for å sikre at også disse innvandrerne lærer språk, kultur og blir en del av samfunnet.
DB170921 Ved å øke engasjementet inspirerer vi også til kompetanseutveksling mellom det offentlige og private, og vi får på flere måter synliggjort vår mangfoldige kunst- og kulturproduksjon.
DB170921 Ikke én euro av offentlige penger skal brukes på ei ulovlig folkeavstemning, heter det.
DB170921 Offentlige bygninger, som rådhus, kan ikke brukes som stemmelokaler. 712 av 947 ordførere som vil trosse forbudet, kan bli pågrepet, advarte riksadvokaten.
DB170921 Men kjønnsaspektet er bare en del av denne offentlige og ødeleggende partistriden Støre har viklet seg inn i etter valget.
DA170921 * Felles klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser.
DA170921 Etter at Rødt og SV tidligere denne uka gikk ut og sa at søppelhenting må være en oppgave som skal løses av det offentlige , fulgte næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Else-May Botten, opp på onsdag med å si at søppeltømming ikke er en oppgave som burde kunne settes på anbud : ¶
AA170921 Nesten én av fem sier at de er blitt diskriminert av utleiere, arbeidsgivere eller offentlige ansatte de siste fem årene som følge av religion.
VG170920 Opprøret begrunnes med at etterforskningen av et overveldende bevismateriale ikke er tilstrekkelig, og at Russland må ta tydelig ansvar for sviket i det offentlige rom.
VG170920 Alarmen gikk på TV, radio, telefoner og over offentlige høyttaleranlegg.
NL170920 Han sikter til at den offentlige pengebruken er for høy og at flyplassprosjekt som Hauan vil måtte belage seg på å bli ofret på fornuftens og innstrammingens alter.
NL170920 Delvis som en konsekvens av et samarbeid mellom det offentlige og det private.
DB170920https://www.dagbladet.no/annonse/klosteret-naermest-henger-i-luften-her-starter-den-nye-thrilleren-fra-mannen-bak-da-vinci-koden/68704661 Fujiko Nakaya lagde sin første offentlige tåkeskulptur på verdensutstillingen Osaka Expo i 1970, og har siden da stilt ut tåke- og skyskulpturer på større museum og kunstarrangementer over hele verden.
DB170920 At vi vil likebehandle private og offentlige barnehager og ikke nekte folk muligheten til å velge.
DA170920 Mange tror nok på ryktene og historiene som florerer på sosiale medier og i den offentlige debatten.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Luxembourg har også kommet langt, og Tyskland har endret sin grunnlov, fordi de har som mål å digitalisere sine offentlige tjenester innen fem år.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv I tillegg sparer vi miljøet for utslipp, fordi folk ikke trenger å kjøre til ulike offentlige kontorer eller sende mengdevis med papirer i posten, forklarer Kaljulaid.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv I Estland bruker vi derimot den digitale ID-en, som innebærer en chip og to passord, til alle offentlige tjenester, inkludert e-resepter og digital stemmegivning.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Estlands president Kersti Kaljulaid har som mål at data fra offentlige tjenester skal kunne utveksles digitalt mellom ulike land i EU.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Estland har vært først ute med å digitalisere offentlige tjenester innen alt fra helse til skole til politiske valg. 99 prosent av alle offentlige tjenester kan utføres over nettet. 1. juli i år overtok president Kersti Kaljulaid formannskapet i EU for seks måneder.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv - I Estland sparer vi to prosent av bruttonasjonalprodukt hvert år bare ved bruk av digitale signaturer og overføring av informasjon mellom offentlige myndigheter digitalt.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv 99 prosent av alle offentlige tjenester kan utføres over nettet. 1. juli i år overtok president Kersti Kaljulaid formannskapet i EU for seks måneder.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Luxembourg har også kommet langt, og Tyskland har endret sin grunnlov, fordi de har som mål å digitalisere sine offentlige tjenester innen fem år.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv I tillegg sparer vi miljøet for utslipp, fordi folk ikke trenger å kjøre til ulike offentlige kontorer eller sende mengdevis med papirer i posten, forklarer Kaljulaid.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv I Estland bruker vi derimot den digitale ID-en, som innebærer en chip og to passord, til alle offentlige tjenester, inkludert e-resepter og digital stemmegivning.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Estlands president Kersti Kaljulaid har som mål at data fra offentlige tjenester skal kunne utveksles digitalt mellom ulike land i EU.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Estland har vært først ute med å digitalisere offentlige tjenester innen alt fra helse til skole til politiske valg. 99 prosent av alle offentlige tjenester kan utføres over nettet. 1. juli i år overtok president Kersti Kaljulaid formannskapet i EU for seks måneder.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv - I Estland sparer vi to prosent av bruttonasjonalprodukt hvert år bare ved bruk av digitale signaturer og overføring av informasjon mellom offentlige myndigheter digitalt.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv 99 prosent av alle offentlige tjenester kan utføres over nettet. 1. juli i år overtok president Kersti Kaljulaid formannskapet i EU for seks måneder.
AA170920 Byen ble raskt et synonym for noen av gruppens grusomste overgrep, inklusive offentlige halshogginger.
AA170920 * Kunst i offentlige rom-ordningen får økte forvaltnings- og driftstilskudd på i alt 3 millioner kroner.
VG170919 Flere titalls bygninger har kollapset, deriblant bolighus, skoler og offentlige bygninger.
VG170919 Nå skal « å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning », være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.
NL170919 På bordet til formannskapet lå det et framlegg fra administrasjonen om å gå inn for å gjøre både private og offentlige barnehager og skoler i kommunal regi til soner der det ikke er tillatt å bære ansiktsdekkende plagg som niqab eller burka.
DN170919 Han mener initiativene er spesielt viktig i en tid der det merkes en økende misnøye mot offentlige institusjoner.
DN170919 Norsk Transportarbeiderforbund ( NTF ) og NHO Logistikk og Transport ( NHO LT ) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.
DB170919 Offentlige tjenester må være organisert så godt som mulig, samtidig som vi må ha et skattesystem og omfordeling som ikke øker polariseringen i økonomien, men sørger for inkluderende vekst som løfter alle.
DB170919 Noen vil helt klart ha et forbud, i alle offentlige rom.
DA170919 - Vi tror det er rom og behov for et verdikonservativt parti i norsk politikk, og vil så lenge dette ikke fylles av andre partier, fortsette arbeidet med oppbygging av vår partiorganisasjon og engasjere oss i det offentlige rom med saker som gjenspeiler vårt program, sier partileder Erik Selle.
DA170919 Norsk Transportarbeiderforbund ( NTF ) og NHO Logistikk og Transport ( NHO LT ) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjo1E/I-fjor-ble-Slettasulven-fredet-av-Helgesen-Na-lever-den-farlig-igjen Den nye forskriften åpner for felling for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn, eller « andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Skal vi opprettholde vår velferdsmodell i et langsiktig perspektiv må flere flyktninger bli bidragsytere og betale skatt istedenfor å leve av offentlige overføringer.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering - Det er derfor ekstremt viktig å lykkes med integreringen og slik skape skattebetalere og få personer til å bli selvforsørget, istedenfor å leve av offentlige overføringer.
AA170919 Møtet i New York var det første offentlige møtet som har funnet sted mellom Sisi og Netanyahu. ( ©NTB ) ¶
AA170919 Norsk Transportarbeiderforbund ( NTF ) og NHO Logistikk og Transport ( NHO LT ) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.
AA170919 Eksponert for rusmidler som gjør skade, og omgitt av flyktige nettverk og dårlige relasjoner til offentlige tjenestenettverk, skal det være rimelig åpenbart at det er nødvendig å samle alle gode krefter for å gi gode tjenester som svarer ut bestillinger skissert gjennom vedtak, lover og nasjonale retningslinjer.
VG170918 Gjevestad Agledahl får klump i magen av offentlige kjærtegn fra kjæresten, fordi kjæresten hans er en gutt.
VG170918 Nå skal « å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning », være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.
NL170918 Det vil utgjøre en betydelig miljøgevinst når flere enn i dag slipper å bruke bilen, og kan benytte seg av service og offentlige tilbud som finnes i sentrum.
NL170918 Noen få, modige Ap-politikere i Nord-Norge snakket fremdeles om behovet for større kommuner i en tid der landet står overfor et sterkere fokus på å redusere offentlige utgifter.
DB170918 Drevland synes det er synd at ungdom sliter med å vise hvem de er ute i det offentlige rom, og at det derfor er alle andre som skjerpe seg.
DA170918 Det har vært avleveringsstopp for dokumenter i flere år allerede, så mange « brenner inne » med papirene sine nå, sier han, og tenker på statsforvaltningen og andre offentlige instanser, som har plikt til å levere fra seg dokumenter til lagring for ettertiden.
AP170918https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/E6rP3/Hostutstillingen-er-ikke-en-skandale-Den-er-en-fest-Et-opplevelseskammer---Knut-Olav-Amas Norges eldste, største og ofte best besøkte kunstutstilling har vært det første offentlige visningsstedet for så mange fremragende norske kunstnere.
VG170917 Her har de offentlige instanser - som politi, sykehus, barnevern og skole - også et ansvar.
VG170917 De offentlige instanser bør bli bedre til å fange opp faresignalene og ta dem på alvor.
DB170917 Det er blant spørsmålene som en rekke offentlige instanser i USA forsøker å få klarhet i, deriblant spesialetterforskeren Robert Mueller i FBI og en rekke Kongress-komiteer.
DB170917 Studien er basert på en samling av mer enn 35 000 bilder av ansiktet til menn og kvinner, publisert på offentlige dating-nettsteder i USA.
DA170917 Han har også laget flere offentlige utsmykninger og var dessuten professor ved Statens Kunstakademi i årene 1987 - 1993.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo Samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur og påvirke arkitekturpolitikken.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod Han har også laget flere offentlige utsmykninger og var dessuten professor ved Statens Kunstakademi i årene 1987 - 1993.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod - Kleiva har gjort en rekke prosjekter i offentlige rom, blant annet et stort materialarbeid i Det norske teater, sier Nerdrum.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/i/dyEMw/Kunstner-Per-Kleiva-er-dod - Han har beholdt en sentral plass i norsk kunsthistorie hele veien og vil bli stående igjen som en av de mest sentrale kunstnerne fra vår samtid, sier Nora Ceciliedatter Nerdrum, kurator ved Kunst i det offentlige rom ( Koro ).
AA170917 At trusselnivået er hevet til høyeste nivå i Storbritannia, innebærer at hundrevis av soldater er satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder rundt om i landet. ( ©NTB ) ¶
AA170917 At trusselnivået er hevet til høyeste nivå i Storbritannia, innebærer at hundrevis av soldater er satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder rundt om i landet. | 21-åring pågrepet etter angrep mot T-bane i London ¶
AA170917 Han har også laget flere offentlige utsmykninger og var dessuten professor ved Statens Kunstakademi i årene 1987 - 1993.
AA170917 - Kleiva har gjort en rekke prosjekter i offentlige rom, blant annet et stort materialarbeid i Det norske teater, sier Nerdrum.
AA170917 - Han har beholdt en sentral plass i norsk kunsthistorie hele veien og vil bli stående igjen som en av de mest sentrale kunstnerne fra vår samtid, sier Nora Ceciliedatter Nerdrum, kurator ved Kunst i det offentlige rom ( Koro ).
VG170916 I den offentlige innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, viser hele komiteen til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes : ¶
SA170916 - Det ble mange spørsmål om å gjøre innleggene offentlige , så de kunne deles, så derfor opprettet jeg Tinas treningsblogg.
FV170916https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Og så må det offentlige inn og ta regningen.
FV170916https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html - På neste fylkestingsmøte i begynnelsen av oktober kommer jeg til å be om full oversikt over hva som er brukt av offentlige ressurser til dette arrangementet.
FV170916https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - Det ble mange spørsmål om å gjøre innleggene offentlige , så de kunne deles, så derfor opprettet jeg Tinas treningsblogg.
DB170916 I den offentlige debatten får kvinner generelt mer hets.
DB170916 At trusselnivået er hevet til « kritisk » innebærer at hundrevis av soldater blir satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder over hele landet.
DB170916 Oslo kommunes kunstverk er fordelt på offentlige kontorer, skoler, barnehager og offentlige rom.
DB170916 Oslo kommunes kunstverk er fordelt på offentlige kontorer, skoler, barnehager og offentlige rom.
DB170916 De kan bli stjålet i offentlige bygg eller i en kjeller, sier han.
DA170916 At trusselnivået er hevet til « kritisk », innebærer at hundrevis av soldater blir satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder over hele landet.
DA170916 Han er tiltalt for å ha forsøkt å påvirke offentlige tjenestemenn til ikke å gjøre jobben sin samt for truslene i seg selv, som påtalemyndigheten mener var egnet til å framkalle alvorlig frykt.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/sykkel/--Sponsorene-svikter-sykkel-VM-234164b.html Status i dag er at arrangørene har kuttet i arrangementsbudsjettet, og vurderer ytterligere kutt, mens regningen for det offentlige stiger.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - Det ble mange spørsmål om å gjøre innleggene offentlige , så de kunne deles, så derfor opprettet jeg Tinas treningsblogg.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/qjaag/18-aring-pagrepet-for-bombeangrepet-i-London At trusselnivået er hevet til « kritisk » innebærer at hundrevis av soldater blir satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder over hele landet.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - Det ble mange spørsmål om å gjøre innleggene offentlige , så de kunne deles, så derfor opprettet jeg Tinas treningsblogg.
AA170916 At trusselnivået er hevet til « kritisk », innebærer at hundrevis av soldater blir satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder over hele landet.
AA170916 At trusselnivået er hevet til « kritisk », innebærer at hundrevis av soldater blir satt inn for å hjelpe politiet på offentlige steder over hele landet.
AA170916 Frankrike ble i 2011 første europeiske land som innførte generelt forbud mot bruk av plagg som dekker ansiktet i det offentlige rom.
VG170915 - Formålet med World Economic Forum er blant annet å skape partnerskap mellom næringslivet, det offentlige og det sivile samfunn, sier han.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Og så må det offentlige inn og ta regningen.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html - På neste fylkestingsmøte i begynnelsen av oktober kommer jeg til å be om full oversikt over hva som er brukt av offentlige ressurser til dette arrangementet.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/--Sponsorene-svikter-sykkel-VM-234164b.html Status i dag er at arrangørene har kuttet i arrangementsbudsjettet, og vurderer ytterligere kutt, mens regningen for det offentlige stiger.
SA170915 Og så må det offentlige inn og ta regningen.
SA170915 - På neste fylkestingsmøte i begynnelsen av oktober kommer jeg til å be om full oversikt over hva som er brukt av offentlige ressurser til dette arrangementet.
NL170915 I tillegg må vi sørge for at offentlige tjenester er organisert så smart og effektivt som mulig, at vi har et skattesystem og en omfordeling som ikke øker polariseringen i økonomien, men sørger for inkluderende vekst som løfter alle.
NL170915 Vi tar ikke stilling til om Karlsøy kommune har brutt reglene for offentlige anskaffelser.
NL170915 Tvil om habilitet og upartisk saksbehandling i det offentlige , ikke minst i kommunene, er et demokratisk problem.
NL170915 Karlsøy kommune har, etter revisjonsselskapets vurdering, brutt reglene for offentlige anskaffelser.
DN170915 Montoro sier at regjeringen kommer til å ta over administreringen av utgifter til viktige offentlige tjenester og lønnsutbetalinger til offentlige ansatte.
DN170915 Montoro sier at regjeringen kommer til å ta over administreringen av utgifter til viktige offentlige tjenester og lønnsutbetalinger til offentlige ansatte.
DN170915 Det nye systemet skal sørge for at den spanske staten erstatter regionen i de viktigste offentlige utgiftene, og dermed får mer kontroll.
DB170915 Både Simen Godtfredsens « maskeskulptur » av funnet materiale fra et industriområde og Morten Jensen Vågens « Loophole Streetwear », en jakke sydd av materialer fra det offentlige rom, ser ut til å ville kombinere økobevissthet med en interesse for objekter og materialer, men uten å ty til moraliserende pekefingre.
DA170915 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil ha flere ansatte per barn og flere barnehagelærere i private og offentlige barnehager.
DA170915 Jeg drikker veldig sjelden alkohol, i alle fall i offentlige sammenhenger.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Og så må det offentlige inn og ta regningen.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html - På neste fylkestingsmøte i begynnelsen av oktober kommer jeg til å be om full oversikt over hva som er brukt av offentlige ressurser til dette arrangementet.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2reXG/Voldsom-okonomisk-smell-for-valgtaperne--tilsvarende-opptur-for-vinnerne Partiene i Norge har to offentlige inntektskilder på riksplan : ¶
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Pasienter med rett til behandling på det offentliges regning skal kunne velge godkjente privat eller offentlige behandlingssteder.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Også skoler som oppfyller « definerte kvalitetskrav », såkalte profilskoler, kan nå få penger fra det offentlige .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Og så må det offentlige inn og ta regningen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html - På neste fylkestingsmøte i begynnelsen av oktober kommer jeg til å be om full oversikt over hva som er brukt av offentlige ressurser til dette arrangementet.
AA170915 Montoro sier at regjeringen kommer til å ta over administreringen av utgifter til viktige offentlige tjenester og lønnsutbetalinger til offentlige ansatte.
AA170915 Montoro sier at regjeringen kommer til å ta over administreringen av utgifter til viktige offentlige tjenester og lønnsutbetalinger til offentlige ansatte.
AA170915 Det nye systemet skal sørge for at den spanske staten erstatter regionen i de viktigste offentlige utgiftene, og dermed får mer kontroll.
AA170915 Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, reagerer på nyheten.
AA170915 Et flertall ( 56 prosent ) av de spurte svarer at kommunene bør ha ansvaret for å forvalte gravplasser, krematorier, felles seremonirom og andre offentlige oppgaver knyttet til gravferd. ( ©NTB ) ¶
AA170915 Regjeringen må satse langt mer på innovasjon og verdiskaping gjennom FOU, risikokapital, offentlige innkjøp og gründerprogram - vi må kunne matche Sverige !
AA170915 Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon.
AA170915 I årene framover blir det viktigere enn før at utenriksministeren viser vilje til å delta i det offentlige ordskiftet.
VG170914 - I dag tier denne ruvende stemmen, sa Støre og fortalte hvordan Aarebrot foreleste om hvor viktig deltagelse og den offentlige samtalen er for et demokrati.
NL170914 Reformen har som mål å avbyråkratisere de offentlige tjenestene og samtidig bevare styring og økonomikontroll.
NL170914 Mellom 50 og 60 prosent av de spurte mener at det offentlige må ha ansvar for å drifte eldreomsorgen, gjerne i samarbeid med ideelle aktører.
DN170914https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/2232/Politikk/55000-medlemmer-skal-fortelle-ap-hva-som-gikk-galt Konklusjonene fra undersøkelsen blir gjort offentlige .
DN170914 Konklusjonene fra undersøkelsen blir gjort offentlige .
DB170914 Nå har også Trump selv kastet seg inn i den offentlige diskusjonen.
DB170914 Frank tok politikken et skritt lenger og han forklarte oss hvor viktig den offentlige samtalen er for demokratiet, sa Jonas Gahr Støre i sin tale.
DB170914 Enda mer tildekking av kvinner i det offentlige rom ? 'Det begynner i det små og blir mer av det.
DB170914 Det meste av dette er avhengig av offentlige midler, og KrF sørger for at finansieringen er rikelig og sikker.
DA170914 Røykeloven var Fugellis glansnummer og hans store inntreden på den offentlige arenaen.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet Store treningsstudioer som SATS/Elixia har tilbud over hele byen, og de offentlige sykehusene har integrert yoga i ulike rehabiliteringsprogrammer.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ae9ej/Hun-skal-sende-e-post-til-55000-Ap-medlemmer-for-a-finne-ut-hvorfor-Jonas-Gahr-Store-tapte-valget Konklusjonene blir offentlige .
AA170914 Skinnfellen blir overlatt til Viltfondet og kan havne på museum eller andre offentlige institusjoner, forklarer Holmstrøm.
AA170914 Konklusjonene fra undersøkelsen blir gjort offentlige .
VG170913 Lovforslaget innebærer at det offentlige vil dekke kostnader knyttet til sykehusopphold, medisin på resept, mental helse, tannpleie og pleie for nyfødte.
VG170913 Nordmennene ønsker ikke å etterligne amerikansk mediedemokrati, og derfor bør både norske medier og partienes kommunikasjonsrådgivere gi rom for de lange innleggene i den offentlige samtalen.
NL170913 På grunn av fallende oljepris må den offentlige pengebruken begrenses.
DN170913 - Statistikk fra SSB viser at av 330 yrker i Norge ligger pilotene på sjetteplass lønnsmessig med en gjennomsnittlønn på 84.000 i måneden, bare slått av aksje- og skipsmeglere og toppledere fra næringslivet og de største offentlige virksomheter, avslutter Lothe.
DN170913 - Jeg synes det er trist at etter Hillary Clinton drev den mest negative valgkampen i historien, og tapte, så skal det siste kapittelet i hennes offentlige liv bli definert av å fyre under boksalget med falske og hensynsløse angrep, sier Sanders, uten å ville kommentere konkrete eksempler på dette.
DB170913 Hun legger til at oljefondet har klare forventninger til selskapene det investeres i, blant annet rapportering av utslipp og om hvordan selskapene jobber mot offentlige myndigheter og andre policy-utviklere i forhold til klimareguleringer.
DB170913 Reelt behov finner vi eksempelvis innen pensjon, offentlige utgifter og organisering. 4.
DB170913 En million offentlige tjenestemenn har ikke fått lønn på mer enn ti måneder, på tross av at pengene er blitt gjort tilgjengelig av sentralbanken.
DB170913 Jeg ser rundt meg i dagens offentlige klima og sliter med å identifisere særlig mange folk av disse folkas kaliber.
DB170913 De offentlige arbeidet som nå er i gang rundt dette, er et direkte resultat av hans engasjement.
DA170913 Nå er det ikke mulig for filmfeltet å hente ut større andel private midler, med mindre det offentlige bidraget blir økt, slik at man for eksempel har midler til flere filmer innenfor markedsordningen.
DA170913 Røykeloven var Fugellis glansnummer og hans store inntreden på den offentlige arenaen.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/RM5qO/Per-Fugelli-er-dod Da han selv ble kreftpasient, tok han erfaringene sine med ut i det offentlige rom.
VG170912 SMEPUSS : Også på kommende turné er Astrid Smeplass avhengig av offentlige steder for å få pusset tennene.
VG170912 Det er trist at det siste kapittelet i hennes offentlige liv nå kommer til å bli definert av boksalg med falske og hensynsløse angrep.
SA170912 Skistjernen deltar sjelden i den offentlige debatten, men han sendte sin støtte til Sandra Borch da hun sto på stand i Tromsø.
DN170912 Blant annet at det er høyere vekst i offentlig sysselsetting i regjeringene til Arbeiderpartiet, og offentlige skatter og avgifter som andel av fastlands-bnp har steget.
DB170912 Kelly skal ha latt seg frustrere av Bannons hang til å forsøke å påvirke politikk i saker han ikke jobbet med, og hans offentlige feide med Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
DB170912 Først og fremst er nikab et plagg som fratar brukerne deres offentlige identitet.
DB170912 I mange distriktskommuner og regioner skaper dette offentlige arbeidsplasser som lokalsamfunnene er helt avhengige av for å overleve.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Valgvinner-Sandra-Borch-smigret-av-stotten-fra-Petter-Northug--241877b.html Skistjernen deltar sjelden i den offentlige debatten, men han sendte sin støtte til Sandra Borch da hun sto på stand i Tromsø.
DN170911 Ordførerne i flere av de største byene i regionen, blant dem Barcelona, har gjort det klart at de vil rette seg etter kjennelsen fra forfatningsdomstolen og at det derfor ikke kommer på tale å bruke offentlige bygg som stemmelokaler.
DB170911 Vi vil også forby heldekkende plagg som nikab og burka i det offentlige rom, og forby hijab i grunnskole, sier Jensen.
DB170911 Helse og eldre : Ap vil investere 12 milliarder i offentlige sykehus og styrke fritt sykehusvalg.
DB170911 Han vil blant annet gjøre det ulovlig for såkalte velferdsprofittører å tjene penger på å levere offentlige tjenester.
DA170911 - Utslippsfri kollektivtransport, samarbeid om klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser og karbonfrie anleggsplasser vil være viktig for å kutte klimautslippene.
DA170911 * En felles standard for klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rQyw0/Nye-trusler-mot-den-akademiske-frihet--Olle-Trnquist Akademisk frihet er selv å få velge tema og metode for egen forskning, etter offentlige samtaler om hva som er relevant, og å ha ubegrenset adgang til å publisere fritt.
AA170911 Ordførerne i flere av de største byene i regionen, blant dem Barcelona, har gjort det klart at de vil rette seg etter kjennelsen fra forfatningsdomstolen og at det derfor ikke kommer på tale å bruke offentlige bygg som stemmelokaler.
VG170910 Vi hadde håpet vi skulle få litt mer respekt for den gode jobben våre dyktige lærere gjør, og ikke føle at vi er noe det offentlige hele tiden skal være kritiske til, sier Botnen, som hadde forhåpninger om at staten skulle ta en større del av regningen.
VG170910 Siden 2004 har de hatt 22.000 videregående-elever utenfor den offentlige skolen.
VG170910 Partiet vil ifølge partiprogrammet for kommende stortingsperiode gi privatskolene akkurat like mye støtte som de offentlige skolene mottar.
VG170910 I dag får de private videregående skolene en støtte som utgjør 85 prosent av de offentlige skolene.
VG170910 - Tallene viser likevel at de aller fleste elever går i offentlige skoler, og slik skal det fortsatt være, sier Henrik Asheim ( H ) til VG.
VG170910 - Du frykter ikke at de private skal undergrave de etablerte offentlige skolene ?
NL170910 Støyømfintlige bygg på Evenes er ikke medtatt i beregningen, dette gjelder både eneboliger og offentlige bygg.
DN170910https://www.dn.no/nyheter/2017/09/10/2046/Motor/forventer-mange-elbilnyheter Til dette behøves ikke kun offentlige penger, men det må planlegges.
DN170910 Til dette behøves ikke kun offentlige penger, men det må planlegges.
DB170910 Men når vi vet at selvmord nå tar flere liv blant unge i Norden enn både trafikkulykker, overdoser og kreft, er det vanskelig å stå og se på at dødsårsaken som rager høyest blant unge mennesker i dag, får minst oppmerksomhet og færrest konkrete forebyggingstiltak og offentlige kampanjer.
DA170910 Hun roser også Aarebrot for de offentlige analysene av norsk og internasjonal politikk, og særlig valg.
DA170910 Mer religion og tro inn i det offentlige rom.
DA170910 Hun roser også Aarebrot for de offentlige analysene av norsk og internasjonal politikk, og særlig valg.
DA170910 Mer religion og tro inn i det offentlige rom.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/62ME8/Store-skader-pa-Cuba-etter-Irma De fraktet dem bort med buss til tilfluktssentre, offentlige bygninger og skoler.
AP170910https://www.aftenposten.no/reise/Den-californiske-versjonen-av-Venezia-sa-dagens-lys-i-1905-10552b.html Det er sogar lov å røyke medisinsk marihuana på gaten, i motsetning til vanlige sigaretter som er strengt forbudt å nyte i det offentlige rom.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/i/RWnLd/Erna-Solberg-takker-Aarebrot-for-hans-livsverk Hun roser også Aarebrot for de offentlige analysene av norsk og internasjonal politikk, og særlig valg.
AA170910 De fraktet dem bort med buss til tilfluktssentre, offentlige bygninger og skoler.
AA170910 Hun roser også Aarebrot for de offentlige analysene av norsk og internasjonal politikk, og særlig valg.
AA170910 Hun roser også Aarebrot for de offentlige analysene av norsk og internasjonal politikk, og særlig valg.
VG170909 Vi mener de ideologiske brillene må legges bort, enten det er private eller offentlige løsninger man er for.
VG170909 Om myndighetene ikke klarer å være gode oppkjøpere, må velferdsoppgaven overtas av det offentlige .
VG170909 Når det offentlige lar private firma overta velferdsoppgaver, vil også utenlandske eiere kommer på banen.
VG170909 Det er derfor viktig at det offentlige setter inn nok ressurser til å utforme gode regelverk og kontrakter som sikrer standarden.
VG170909 Barnevern er en svært viktig oppgave for det offentlige .
DN170909 Dette var den første offentlige dialogen mellom lederne etter at USAs president Donald Trump tilbød seg å mekle i striden.
DB170909 Det har vært en viktig sak i den offentlige debatten.
DB170909 Flere betaler fra egen lomme for livsforlengende medikamenter det offentlige har sagt nei til.
DB170909 Den offentlige helsetjenesten er under press.
DB170909 De ønsker å styre midlene mot prioriterte områder gjennom en styrking av de offentlige sykehusene.
DB170909 De blåblå svarer med økt individuell valgfrihet i et system med både offentlige og private aktører.
DB170909 Kunsten hans er i offentlige samlinger som Centre Pompidou i Paris, Moderna Museet i Stockholm og Nasjonalmuseet i Oslo.
DA170909 Venstre ønsker også større offentlige bidrag til fellesgodefinansiering i verdensarvområder.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida 40.000 innbyggere er blitt avhengig av offentlige tilfluktsrom mens de stålsetter seg mot nok en orkan, nemlig José.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Han er blitt spurt om ettervern i mange år, men vet fremdeles ikke hva det offentlige legger i ordet.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Det å få hjelp i det offentlige er som å spørre veggen.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Vi må også gi flere tilbud, som lønnstilskudd og bedre samspill mellom bedrift og det offentlige , utdyper han.
VG170908 Florida-guvernør Rick Scott har beordret stenging av alle offentlige grunnskoler, høyskoler, universiteter og kontorer i delstaten fra fredag til mandag.
VG170908 Helsekøene vokste under den rødgrønne regjeringen fordi de heller ville la folk gå syke i kø enn at de ble friske gjennom behandling hos private, finansiert av det offentlige .
VG170908 Det er ingen grunn til å sammenlikne med François Fillon, den konservative kandidaten som tidligere i år ble stanset i forsøket på å bli fransk president da gravejournalistene i Le Canard Enchainé påviste at han trolig hadde svindlet til seg offentlige midler ved å la parlamentet lønne nær familie for fiktivt arbeid.
NL170908 | Tøllefsen benekter harde offentlige fakta ¶ ¶
NL170908 I den offentlige debatten er " kvotebaroner " et vanlig skjellsord, men hvem er de egentlig ?
NL170908 Men så er vi positive til både frivillige/ideelle samt private bedrifter som viktige supplement til den offentlige tjenesten.
NL170908 For hvis de borgerlige skulle være like ideologisk ensrettet måtte vi jo legge ned hele den offentlige helsetjenesten - noe som aldri har vært vår politikk.
NL170908 Det offentlige skal sørge for finansiering og skal styre tildeling og kvalitet.
NL170908 Den ene siden mener alt som er privatisert er det beste, mens den andre siden sverger til at bare det offentlige kan sikre god omsorg.
NL170908 Norge har lang tradisjon for ikke-fortjenestebaserte helsetjenester drevet av ideelle organisasjoner som supplement til offentlige tilbud.
NL170908 Lovregulert begrensning debatteres i årets valgkamp, og handler om en skal tillate at offentlige velferdsmidler brukes til å bygge opp private formuer gjennom produksjon og salg av velferdstjenester.
NL170908 I forbindelse med lansering av rapporten « Verdiskaping i helsenæringen » i Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 uttalte NHO-leder Kristin Skogen Lund at NHO vil arbeide aktivt for å fjerne barrierer som næringen møter knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser, etc. og at deres ambisjon er å være et talerør overfor offentlige myndigheter for hele helsenæringen. (
NL170908 Avisa « Klassekampen » rapporterer samme dato om omsorgsselskapet Unicare som i mai 2016 solgte aksjemajoriteten til det britiske selskapet G Square med stort utbytte, som ifølge avisa stammer fra salg av velferdstjenester til det offentlige , altså finansiert av skattepenger fra « folk flest ».
NL170908 og at deres ambisjon er å være et talerør overfor offentlige myndigheter for hele helsenæringen. ( https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/NHOs-Forum-for-helse-og-velferd/enormt-potensial-i-norsk-helsenaring / ).
NL170908 forbindelse med lansering av rapporten « Verdiskaping i helsenæringen » i Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 uttalte NHO-leder Kristin Skogen Lund at NHO vil arbeide aktivt for å fjerne barrierer som næringen møter knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser, etc. og at deres ambisjon er å være et talerør overfor offentlige myndigheter for hele helsenæringen. ( h
NL170908 I dag velger pasienter i Norge vårt offentlige helsevesenet fordi det er best.
DN170908 Det er trist å se et parti som i opposisjon er så opptatt av at andre skal være ansvarlige og måteholdne i pengebruken og i veksten i offentlige utgifter, slippe alle hemninger når det selv har makt.
DB170908 Trettebergstuen sier Arbeiderpartiet også er opptatt av at flere offentlige kroner blir brukt på barna i barnevernet.
DB170908 Presidenten har som politisk mål å redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene med kutt i blant annet sykepenger og dagpenger.
DB170908 Allerede i en melding i juni meddelte de at det også fremover vil være mulig for pressen å skaffe ligningstall før det offentlige slippet i oktober : ¶
DB170908 Eller Jan Arild Snoen som trodde Erna skulle redusere den offentlige pengebruken.
DB170908 Den offentlige helsetjenesten er under press - Dagens helsepolitikk har nok bredere støtte i befolkningen enn hva en skulle trodd.
DB170908 Dagbladet skal være med å bidra til å åpne opp flere flater i det offentlige ordskiftet som et svar på dette.
DB170908 ¶ Selv om Sylvi Listhaug splitter og hersker i den offentlige samtalen, var partileder Siv Jensen en av de samlende figurene under gårsdagens partilederdebatt.
DB170908 Den offentlige helsetjenesten er under press - Dagens helsepolitikk har nok bredere støtte i befolkningen enn hva en skulle trodd.
DB170908 Dagbladet skal være med å bidra til å åpne opp flere flater i det offentlige ordskiftet som et svar på dette.
DA170908 Veksten vises også i at de offentlige bevilngningene til FoU nå utgjør mer enn 1 prosent av BNP, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, om denne femmeren.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre Professor Sten Ludvigsen ledet utvalget som har levert to sentrale offentlige utredninger om fremtidens skole.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre Mest kjent er han for å ha ledet Ludvigsen-utvalget, som har levert to sentrale offentlige utredninger om fremtidens skole.
AA170908 Kona til Israels statsminister Benjamin Netanyahu risikerer å bli stilt for retten, tiltalt for misbruk av offentlige midler.
AA170908 Hun skal også ha brukt offentlige midler til å finansiere pleie for sin gamle far.
AA170908 Det holder ikke med skoler, næringsliv og offentlige arbeidsplasser, det må noe mere til.
VG170907 - Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus har blitt ødelagt, sier han.
VG170907 Hvor fort ser du for deg at det offentlige eller de ideelle skal klare å ta over arbeidsmengden ?
VG170907 Hvis private ikke skal få lov til å ta ut profitt, hva skal sørge for at de skal gå inn og gjøre den jobben det offentlige etterlyser ?
VG170907 I takt med at det offentlige bruker stadig mer penger på privat barnevern, har nordiske velferdsgiganter gått tungt inn i det norske markedet.
NL170907 Rødt - Vil satse på økte statlig midler til offentlige idrettsanlegg.
DN170907 Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus har blitt ødelagt, sa Maire.
DB170907 En omsorgsovertakelse er noe av det mest inngripende det offentlige kan gjøre overfor en familie.
DB170907 Det vil slå positivt ut og være et incentiv for å få folk bort fra offentlige ytelser og ut i jobb, sier Limi.
DB170907 Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus har blitt ødelagt, sier prefekt Eric Maire i den franske regionen Guadeloupe, ifølge NTB.
DB170907 Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus er ødelagt, sa Maire i natt.
DB170907 Kelly skal ha latt seg frustrere av Bannons hang til å forsøke å påvirke politikk i saker han ikke jobbet med, og hans offentlige feide med Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
DB170907 Norges offentlige sektor er altfor stor og fortsetter å vokse ( ref.
DB170907 Eller bare sant hvis forutsetningen er at vi skal opprettholde antall ansatte i det offentlige som ikke utøver det offentlige mandat.
DB170907 Eller bare sant hvis forutsetningen er at vi skal opprettholde antall ansatte i det offentlige som ikke utøver det offentlige mandat.
DB170907 Det offentlige skal bedrive myndighetsutøvelse, og ¶ 2. tjenesteproduksjon, f.eks. innen skole, helse, transport mm.
DB170907 Det offentlige har all nødvendig informasjon, saksbehandlingen kan elimineres.
DB170907 De offentlige kostnadene i Norge er ute av kontroll, vi bruker mer penger enn vi tjener.
DB170907 Man trenger ikke ta stilling til, eller konfrontere, egne feil og mangler når man med rette kan peke på at de angrep man utsettes for fra andre, går langt utover hva som er rimelig, eller hva som er greit i det offentlige ordskiftet.
DB170907 Ingen påpekninger av at LO-lederen med dette må sies å ha « svekket autoritet » når han etter å ha latt dette passere ved en senere anledning skal repetere sin bekymring over at det offentlige ordskiftet hardner slik til.
DB170907 Norsk MPA samarbeider tett med mange militære avdelinger og flere offentlige instanser.
DA170907 Alle priser skal også inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter.
DA170907 Mens det å ønske 50 milliarder i skattelettelse vil, slik budsjettvirkeligheten ser ut nå, innebære at man også må kutte nær tilsvarende i offentlige utgifter, sier Dørum, og legger til : ¶
DA170907 Mens det å ønske 50 milliarder i skattelettelse vil, slik budsjettvirkeligheten ser ut nå, innebære at man også må kutte nær tilsvarende i offentlige utgifter, sier Dørum, og legger til : ¶
DA170907 - Det sentrale spørsmålet i denne saken er hvorvidt offentlige midler brukes etter forutsetningene.
DA170907 Han jobber for at offentlige instanser skal stille krav om fast ansatte fagarbeidere, antall lærlinger og maks antall ledd av underentreprenører ved anbudskonkurranser.
DA170907 - Hvis ikke engang det offentlige kan stille strengere krav til entreprenørene, kan vi heller ikke forvente at andre gjør det, kommenterer Wilhelmsen.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/XyJng/Orkanen-Irma-raser-gjennom-Karibia--minst-atte-dode Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus er ødelagt, sa Maire.
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/621GW/Sugardating-reklamen-fjernes-fra-Oslos-gater For meg handler denne reklamekampanjen litt om hva slags samfunn vi skal ha, og hva som skal være reklame i det offentlige rom.
AA170907 Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus er ødelagt, sa Maire.
AA170907 Afghanistans førstedame, Rula Ghani, er, i motsetning til sin forgjenger, ikke bare synlig i det offentlige rom, men aktivt engasjert for kvinners rettigheter og en viktig inspirator for afghanske kvinner.
AA170907 - Få tegn til bedring i forholdet mellom Afghanistan og Pakistan, men ingen tilsvarende offentlige utbrudd mot Pakistan fra president Ghani som i desember 2016.
AA170907 Kommunens kunst i offentlige rom-ordning har bidratt med 1,5 millioner og utbyggerne med en samlet sum på 3 millioner kroner.
VG170906 Hun understreker igjen at det er trist at de som deltar i den offentlige debatten mottar trusler, og at hun håper Husseani anmelder.
VG170906 Norcems gruver i Brevik har av ulike offentlige etater blitt fremholdt som det faglig beste alternativet, men det er omstridt og motstanden er stor lokalt.
VG170906 Kartleggingen viser også at utbytte i stadig større grad tas ut gjennom holdingselskaper, fremfor selskaper det offentlige har inngått kontrakter med ( se faktaboks ).
VG170906 Det betyr at omtrent en fjerdel av hver krone Haugan har mottatt av offentlige barnevernsmidler siden 2013, har havnet i holdingselskapet.
NL170906 ¶ Med FrP i regjering og særlig med innvandrings- og integreringsminister Listhaug er det kommet en uforsonlig hardhet inn i den offentlige samtalen som vi hittil har vært uvant med, skriver Tove Karoline Knutsen ( Ap ).
NL170906 Statsministeren har valgt å se en annen vei når regjeringens minste parti lar en splittende og aggressiv retorikk få dominere den offentlige samtalen.
NL170906 Med FrP i regjering og særlig med innvandrings- og integreringsminister Listhaug er det kommet en uforsonlig hardhet inn i den offentlige samtalen som vi hittil har vært uvant med.
NL170906 I følge offentlige uttalelser ( Dagens Medisin 14.08.17 ) gjør han dette ved å ta et par telefoner allerede dagen etter møtet med departements-råden til sin gode venn, direktør Tor Ingebrigtsen.
NL170906 Da velger vi å bruke 12 milliarder kroner på å styrke vårt felles offentlige helsetilbud, slik at det ikke er lommeboka som skal avgjøre om du får den hjelpa du trenger.
NL170906 I OECD gjør regioner/kommuner 59% av de offentlige investeringene her, mens Norge ligger på 49%.
DB170906 Det vil slå positivt ut og være et incentiv for å få folk bort fra offentlige ytelser og ut i jobb, sier Limi til Dagbladet.
DB170906 Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus er ødelagt, sa Maire.
DB170906 En alternativ forklaring på Listhaugs plass i den offentlige samtalen er det store rommet hun har å boltre seg på.
DB170906 Både mediebildet og den offentlige samtalen er for fragmentert til at noe har fått feste seg som viktigst.
DB170906 Da velger vi å bruke 12 milliarder kroner på å styrke vårt felles offentlige helsetilbud, slik at det ikke er lommeboka som skal avgjøre om du får den hjelpa du trenger.
DA170906 Innehaveren av Sør-Vest Distribusjon AS erkjente å skylde penger til det offentlige .
DA170906 - Investere i ordninger som støtter næringslivet og offentlige virksomheter som tar i bruk ny teknologi.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser I vår ble den såkalte Oslomodellen innført for alle virksomheter som ønsker å vinne offentlige anbud med hovedstaden.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser Blant annet har Oslo kommune innført forbud mot kontant betaling, krav om minst ti prosent lærlinger i offentlige byggeprosjekter og strenge påbud om tarifflønn og andel av fagarbeidere blant dem som deltar i prosjektene.
AA170906 Mas ble deretter stilt for retten og fradømt retten til å ha offentlige verv i to år. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Anført av Beyoncé, som gjør sin første offentlige opptreden etter å ha født tvillinger, vil stjernene samle inn penger etter ekstremværet i Texas og Louisiana.
AA170906 Det betyr blant annet at de ikke kan sende epost, lese nettaviser eller motta meldinger fra det offentlige på nett.
AA170906 Vi tror alle, også det offentlige , trenger konkurranse for å bli bedre.
AA170906 Blir profitten for stor tyder det på for lite konkurranse og for dårlige bestillinger fra det offentlige , som Jonas Gahr Støre sa i den første valgdebatten på TV.
VG170905 En ringerunde til diverse offentlige etater og/eller informasjonstelefoner, er « hvorfor er det sånn?»-komikk av det slaget vi kjenner fra standup-scenen.
SA170905 Til tross for den offentlige ydmykelsen ser han frem til å møte sine tyske lagkamerater.
DN170905 Det forholdsvis ferske rådet har som oppgave å påse om nye regler og offentlige krav virkelig er nødvendig, dessuten å vurdere om konsekvensene av nye bestemmelser er skikkelig utredet.
DA170905 * I forrige uke ble ett av Islamsk Råds styremedlemmer dømt for underslag av offentlige trosmidler i Drammen tingrett.
DA170905 Dersom du i dag ikke får medisiner på blå resept og heller ikke får noen annen støtte fra det offentlige , kan du søke om å få refundert dine medisinutgifter fra hvit resept.
DA170905 Spørsmålet forutsetter også at det offentlige bruker alle skattekronene direkte på velferd, noe som heller ikke alltid er tilfelle, sier Tybring-Gjedde.
DA170905 I undersøkelsen har Gulbrandsen også spurte om hva som var viktigst : Bygge ut det offentlige velferdstilbudet eller senke skattene.
DA170905 Her var flertallet i befolkningen, hele 74 prosent, for å bygge ut det offentlige velferdstilbudet framfor å kutte skattene.
DA170905 * I forrige uke ble ett av Islamsk Råds styremedlemmer dømt for underslag av offentlige trosmidler i Drammen tingrett.
BT170905https://www.bt.no/100Sport/fotball/Mens-Jarstein-ble-ydmyket_-la-klubben-hans-ut-en-pussig-video-241464b.html Til tross for den offentlige ydmykelsen ser han frem til å møte sine tyske lagkamerater.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser - Uten et økonomisk løft fra nå av og fremover, vil eldreomsorgen i eldrebølgens tid bli sterkt belastet av treghet, etterslep og manglende sammenheng i det offentlige systemet, sies det i rapporten.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/nzV2o/Hvordan-Oljefondet-styres-er-viktigere-enn-valget---Sony-Kapoor Uttak fra fondet finansierte en syvendedel av det offentlige budsjettet i 2016 og 2017.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mens-Jarstein-ble-ydmyket_-la-klubben-hans-ut-en-pussig-video-241464b.html Til tross for den offentlige ydmykelsen ser han frem til å møte sine tyske lagkamerater.
AA170905 Han tror ikke en nedleggelse av konsesjonsordningen vil spare det offentlige for mye penger.
VG170904 Mye er fortsatt uklart, men offentlige rettsdokumenter kaster lys over den svært tragiske saken.
VG170904 KRITISK : Robert Myhre, en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser, mener kontrakten verdt 30 millioner til konsulentfirmaet Metier må være brudd på regelverket.
VG170904 Advokat Robert Myhre er tidligere leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser og en av landets fremste eksperter på området.
VG170904 Advokat Jan Erlend Rong fra advokatfirmaet Negota, som har lang erfaring med å gi bistand i klageprosesser knyttet til offentlige anskaffelser, har også lest dokumentene.
VG170904 - Eksperter på offentlige anskaffelser VG har pratet med, konkluderer med at prosjektledelse ikke kan anskaffes med rammeavtalen.
VG170904 Dette er utgifter knyttet til en oppgradering av ammunisjonsområde og drivstoffanlegg, oppgradering av banesystemet, økte kostnader til opprydning og sanering på Andøya, utvidelse av flyoperative arealer på Evenes og økte offentlige kostnader knyttet til omstillingen.
VG170904 Det stilles heller ingen offentlige krav til utdanning, så hvem som helst kan tilby alternativ behandling. » Én av fire oppsøker alternativ behandling ¶
SA170904 Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden ( for eksempel kortere/dårligere permisjonsordninger ).
SA170904 Men ikke minst : Vi er et parti som prioriterer gode offentlige tilbud, samtidig som vi er opptatt av å tenke på at tilbudet må kunne være der for kommende generasjoner.
SA170904 Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for dem som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet. 10.
NL170904 Definisjonen som brukes av offentlige myndigheter på barnefattigdom er : « Barn som vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier ».
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden ( for eksempel kortere/dårligere permisjonsordninger ).
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Men ikke minst : Vi er et parti som prioriterer gode offentlige tilbud, samtidig som vi er opptatt av å tenke på at tilbudet må kunne være der for kommende generasjoner.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for dem som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet. 10.
DB170904 Vi har økt lærlingtilskuddet 5 ganger, stilt krav om lærlinger i offentlige anbud.
DB170904 » - En av disse tingene er at vi har innført krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud.
DA170904 De vil « bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører », og nevner blant annet SAS, Bring og NSB.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden ( for eksempel kortere/dårligere permisjonsordninger ).
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Men ikke minst : Vi er et parti som prioriterer gode offentlige tilbud, samtidig som vi er opptatt av å tenke på at tilbudet må kunne være der for kommende generasjoner.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for dem som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet. 10.
AA170904 De var folkelige byggere og forsvarere av den offentlige velferdsstaten. 4.
AA170904 De største utfordrerne i politikken er Høyre og Fremskrittspartiet som vil privatisere og bygge ned den norske offentlige velferdsstaten som våre forfedre og mødre har bygget opp gjennom de siste hundre år. 5.
AA170904 I den etter hvert beryktede eposten skriver Frode Reppe at NSL vil melde en sak til Økokrim for brudd på offentlige anbudsregler.
AA170904 At det nå bevilges offentlige penger for å ta vare på dette, er kjempepositivt, mener hun.
VG170903 De er det tre av : ¶ 1 ) Ikke ha utenforstående på rommene under samlinger, kun på hotellets offentlige rom. 2 ) Være på rommene mellom kveldsmat og frokost. 3 ) Hvis du forlater rommet - meld fra hvor du skal.
DB170903 EØS-midler er også finansiert av offentlige midler og vi kan ikke se annet at det derfor bør avstedkomme tilsvarende reaksjon ».
DA170903 - Vi er gode på dugnader og ad-hoc-hjelp, men vi er ikke gode på å få til langsiktig samarbeid mellom det private og det offentlige .
NL170902 Mangelfull redelighet i prosessen kan knyttes til en rekke forhold, blant annet å unnlate å følge regelverk for offentlige anskaffelser og manglende likebehandling.
DN170902 Etterforskningen i Lime-saken startet da politiet og flere offentlige etater aksjonerte mot 20 butikker i Lime-kjeden i Rælingen, Oslo, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.
DN170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
DB170902 Vi har ingen garanti for at det offentlige faktisk vil benytte våre tjenester.
DB170902 Sandøy påpeker at myndighetene stiller akkurat like strenge krav til innhold, kvalitet og kompetanse for privat som for offentlige barnevern.
DB170902 Mange har valgt seg over i det private fordi de ønsker større grad av fleksibilitet, kreativitet og innovasjon enn det som er mulig i det offentlige systemet, sier Aleris-direktøren som mener norsk barneverntjeneste vil falle sammen uten bidrag fra private aktører.
DB170902 Det er like dedikerte fagfolk i det private som i det offentlige som tar vare på våre mest utsatte barn og unge.
DB170902 Det offentlige har blitt en svært profesjonell innkjøper og det stilles i dag større krav til leverandørene slik at man må investere mer i kompetanse og kvalitet enn tidligere.
DB170902 De kommersielle selskapenes profitt stammer i stor grad fra lavere lønns- og pensjonskostnader enn i offentlige institusjoner, heter det i De Facto-notatet.
DB170902 Barne-, ungdoms og familieetaten ( Bufdir ) hevder at det ikke kan påvises forskjeller i kvalitet på barnevernstjenester fra offentlige , ideelle eller kommersielle leverandører.
DB170902 - Det er også viktig å huske på at private barnevernsaktører driver tjenester uten offentlige tilskudd, og tar all risiko i et svært uforutsigbart tjenesteområde.
DB170902 Det offentlige helsevesenet NHS i Skottland ble i 1999 anklaget for å ha « stjålet » organer og vev fra avdøde, blant dem også barn, mot foreldrenes og pårørendes viten og vilje.
DB170902 Som en « bieffekt » ble de offentlige finansene ødelagt.
DA170902 Og forslaget deres var altså å få offentlige midler til å betale trenere i ungdomsidretten for å øke kvaliteten og dermed få ungdom til å holde på lenger.
DA170902 Disse klubbene må få hjelp og det offentlige har et medansvar, sier Brekke.
DA170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris Definerer sin praksis i grenseland mellom arkitektur, kunst og funksjon, og gjennomfører prosjekter innenfor nybygg, rehabilitering, arealplanlegging og kunst i offentlige rom.
AA170902 Etterforskningen i Lime-saken startet da politiet og flere offentlige etater aksjonerte mot 20 butikker i Lime-kjeden i Rælingen, Oslo, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski. ( ©NTB ) ¶
VG170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
NL170901 Hovedstadsavisene har lagt ned lokalkontorer i stort omfang, og det blir stadig lenger mellom nyheter fra Trøndelag, Vestlandet eller Nord-Norge i de store mediene, som setter dagsorden for den offentlige samtalen.
NL170901 Den offentlige dagsordenen er for viktig til å overlates til dem som mangler forståelse for hvordan forhold og situasjoner oppfattes i « periferien ».
NL170901 ¶ INVESTERER : De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste.
NL170901 Men norske pasienter har siden 2001 hatt rett til å velge behandlingssted og, etter hvert, rehabilitering, røntgen- og laboratorietjenester hos alle offentlige sykehus over hele landet og hos private/ideelle aktører som har avtale med et helseforetak.
NL170901 I motsetning til offentlige sykehus kan aktørene i Fritt behandlingsvalg operere uten klare økonomiske rammer, og bevilgningene tas i sin helhet fra de offentlige sykehusbudsjettene.
NL170901 I motsetning til offentlige sykehus kan aktørene i Fritt behandlingsvalg operere uten klare økonomiske rammer, og bevilgningene tas i sin helhet fra de offentlige sykehusbudsjettene.
NL170901 I Storbritannia har den offentlige National Health Service vært selve juvelen i landets helsetjeneste.
NL170901 Det betyr med rene ord at offentlige sykehusrammer skal gå til å finansiere en frittstående kommersiell sykehussektor, først og fremst i Oslo-regionen.
NL170901 Derfor slår vi ring om de offentlige sykehusene, flaggskipet i vår felles helsetjeneste.
NL170901 Den blåblå regjeringen hevder i sin regjeringserklæring at helsetjenester like gjerne kan ivaretas av private som offentlige aktører.
NL170901 De offentlige sykehusene har mange politiske venner.
NL170901 De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2228/Politikk/regjeringen-vil-stanse-trygd-til-etterlyste-kriminelle Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
DN170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
DB170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
DB170901 En politiker som vil bli statsminister må fjerne all tvil om at det er rene linjer i forholdet mellom det private og det offentlige .
DB170901 Stoltenberg la all sin kraft inn på å modernisere det offentlige Norge slik at vi var rustet for fremtiden.
DB170901 « En stadig voksende gren i den offentlige forargelsens olympiade er forskuddskrenkelse.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-sier-de-jakter-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang På tur med sjefen : For Dmitrij Medvedev er det av stor betydning at Putin har tatt han med på over 13 offentlige opptredener i sommer.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-sier-de-jakter-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang Petersburg, og begrunner dette blant annet med at Putin har tatt med statsministeren på 13 offentlige opptredener, blant annet til Krim.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-sier-de-jakter-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang Moskva-ordføreren dukker opp nesten daglig på TV-skjermene for å åpne nye offentlige prestisjeprosjekter og en av de storslåtte prazdnik'er ( fester og feiringer ) som preger Russlands hovedstad året rundt.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-kilder-sier-de-jakter-kvinnelig-motkandidat-til-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang På tur med sjefen : For Dmitrij Medvedev er det av stor betydning at Putin har tatt ham med på over 13 offentlige opptredener i sommer.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-kilder-sier-de-jakter-kvinnelig-motkandidat-til-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang Petersburg, som begrunner dette blant annet med at Putin har tatt med statsministeren på 13 offentlige opptredener, blant annet til Krim.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-kilder-sier-de-jakter-kvinnelig-motkandidat-til-Putin-Spillet-om-presidentvalget-i-Russland-er-i-gang Moskva-ordføreren dukker opp nesten daglig på TV-skjermene for å åpne nye offentlige prestisjeprosjekter og en av de storslåtte prazdniker ( fester og feiringer ) som preger Russlands hovedstad året rundt.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-har-startet-jakten-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin Siden midten av juni til august har Putin tatt Medvedev med på 13 offentlige opptredener, blant annet til Krim.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-har-startet-jakten-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin På tur med sjefen : For Dmitrij Medvedev er det av stor betydning at Putin har tatt han med på over 13 offentlige opptredener i sommer.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/82QgA/Kreml-har-startet-jakten-pa-en-verdig-kvinne-for-Putin Moskvas ordfører dukker opp nesten daglig på TV-skjermene for å åpne nye offentlige prestisjeprosjekter eller holde tale på en av de storslåtte prazdnik'ene ( fester og feiringer ) som preger Russlands hovedstad året rundt.
AA170901 Regjeringen håper at debatten kan gå i det offentlige rom, uten en lammende landsomfattende streikebølge.
AA170901 Vi kan ikke ha et system der det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på rømmen, sier statsråden.
AA170901 - Kvinner skal slippe belastningen det er å stå måneder i kø eller ha flere timers reisevei for å få utført en enkel gynekologisk undersøkelse, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
VG170831 López er fratatt retten til å stille til valg og delta i offentlige anliggender.
NL170831 Verdigheten vi har hatt i den offentlige debatten er i ferd med å forvitre.
NL170831 Når kommunen slapp taket i det offentlige tjenestetilbudet i Hamnvåg, tok bygdefolket selv tak og sørget for å sikre fellestjenestene som er limet i lokalsamfunnet.
NL170831 Men når det offentlige og systemet svikter, hva gjør man dag ?
DN170831 Faktisk bruker det offentlige i 2017 mer penger på vei enn staten tar inn i bilrelaterte avgifter.
DB170831 Faktisk bruker det offentlige i 2017 mer penger på vei enn staten tar inn i bilrelaterte avgifter.
DB170831 Sykehjemmene og det offentlige er nødt til å tørre å satse.
DB170831 Etter å ha etablert en felles enighet om at for mange har private helseforsikringer, at helsesystemet må brukes til å redusere forskjeller, at helsesektoren må prioritere samarbeid over konkurranse, at det offentlige ikke bør dele på regningen når folk tar private behandlinger, og at sykehusene bør få milliarder ekstra i årene framover, måtte ordstyrer bryte av og spørre debattantene : « Men hvem ska
DA170831 - Vi er for private barnehager, men problemet i dag er at det ikke er en skikkelig regulering på hvordan de offentlige midlene skal brukes, og det er derfor eierne også kan ta dem ut i profitt.
DA170831 Private barnehager ( som en samlebetegnelse for alle typer private barnehager ) har de siste årene skåret marginalt bedre enn de offentlige på brukertilfredshet, og da brukes det for alt det er verdt av dem som har ideologiske eller økonomiske interesser av privatisering i barnehagesektoren.
DA170831 Jeg føler nesten at vår driftsform har mer til felles med offentlige barnehager enn med konserndrevne barnehager.
DA170831 Bare de tre siste årene er over 300 offentlige og private barnehager lagt ned.
DA170831 - Jeg mener at selv om du er annerledes, skal du sikres retten til å delta i den offentlige debatten, på lik linje med andre samfunnsborgere.
DA170831 - Helt uavhengig av at jeg sitter i Kringkastingsrådet, men personlig, og som et samfunnsengasjert menneske, så mener jeg Faten er en ung, tydelig og veldig modig stemme som bør slippes til i den offentlige debatten, slår Rafiq fast.
DA170831 - Først oppfordrer man minoritetskvinnene til å engasjere seg mer på den offentlige arenaen, og etterlyser disse stemmene i debatten.
DA170831 « The Art Life » gir oss et sjeldent, intimt innblikk i den kreative prosessen, selv om Lynch er alt for bevisst sin offentlige fasade til å avsløre noe særlig mer enn han er komfortabel med.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrozQ/-Fagre-lofter-til-Holmlia--men-ingen-penger Fakta : Utfordringer i bydelen ¶ 1 av 4 barn vokser opp i såkalte lavinntektshusholdninger - en gruppe som i den offentlige debatten omtales som fattige - i Søndre Nordstrand bydel. 3 av 10 innbyggere i bydelen er under 20 år.
AP170831https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQP8M/Eksperter-ber-Forbrukerradet-trekke-hele-prisportalen-- - Det er ingen tvil om at offentlige myndigheter belønner den grupperingen som har flest merkevarer.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Blant annet tas ikke verdien av offentlige tjenester med i beregningene.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Aaberge og kollegene ved SSB holder nå på med et arbeid som skal justere for endringer i skattesystemet og inkludere effekten av offentlige tjenester.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/42RMV/Aftenposten-mener-Faktasjekk-ma-handle-om-fakta Det offentlige ordskiftet er fullt av påstander med varierende presisjon, og dedikerte ressurser til å ettergå blant annet politikere kan heve kvaliteten på diskusjonene.
VG170830 Ingen offentlige arrangementer er planlagt på selve 20-årsdagen for dødsfallet torsdag.
NL170830 Tiltakene i det offentlige utdanningssystem bør etter min mening ha som mål å ta vare på samiske språk som en del av vår historie og kulturarv.
NL170830 ¶ Avskaffelsen av ordningen gir også en paradoksal konsekvens : bare de virkelig rike kan benytte seg av et annet tilbud enn det offentlige , skriver Morten Skandfer ( V ) om eldreomsorg i Tromsø kommune.
NL170830 Påfallende nok er det bare 1 prosent sykemelding blant private og rundt 12 prosent blant de offentlige tjenesteytere i Tromsø.
NL170830 Men noen tjenester kan leveres av andre enn det offentlige og der disse kan levere bedre pris og kvalitet bør disse kunne velges.
NL170830 I motsetning til hva som har vært påstått har ikke fritt brukervalg ført til uthuling av det offentlige tilbudet.
NL170830 Den store trusselen mot det offentlige tilbudet ligger snarere i den manglende økonomiske styringa av offentlige tilbudet selv.
NL170830 Den store trusselen mot det offentlige tilbudet ligger snarere i den manglende økonomiske styringa av offentlige tilbudet selv.
NL170830 Avskaffelsen av ordningen gir også en paradoksal konsekvens : bare de virkelig rike kan benytte seg av et annet tilbud enn det offentlige .
NL170830 Andre tjenester utføres også av private for det offentlige .
DB170830 Frivillige ble raskt bedt om å gi donasjoner, og donasjonene har strømmet inn fra både privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser.
DB170830 - Jeg mener at i en fase der infrastrukturen er umoden, så bør det offentlige bidra til at det etableres en infrastruktur for miljøvennlig drivstoff, sier Solberg.
DB170830 Den kjente kokken, som har vært med i en rekke tv-produksjoner som Fingrene av fatet på TV2, ble med Dagbladet for å teste maten en helt tilfeldig dag på tre offentlige institusjoner.
DB170830 Ingen offentlige arrangementer er planlagt på selve 20-årsdagen for dødsfallet torsdag.
DA170830 Spillemidler til offentlige anlegg burde strykes.
DA170830 Og gir svar : - Der hadde vi en ide om at det offentlige bør holde anlegg til sin egen aktivitet.
DA170830 Det vil koste det offentlige noe, men det er en måte å gire opp de tillitsvalgte på.
DA170830 Det offentlige holder musikkrom på skolene, da burde de også holde gymsal.
DA170830 Der eksisterer ikke baneleie fordi det offentlige tar seg av anleggene.
DA170830 Disse avtalene har til hensikt å ta bort alle nasjonale lovverk som hindrer profitten til de multinasjonale konsernene, og å legge forholda til rette for privatisering av offentlige tjenester over hele verden.
AP170830https://www.aftenposten.no/okonomi/i/d3kkO/De-lavtlonnede-sakker-akterut Ikke minst er gratis eller billige offentlige tjenester viktige, sier forskeren.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Men en SSB-sammenstilling viser at norske regjeringer, uavhengig av farge, har brukt offentlige midler forbausende likt de siste 15 årene.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk I fjor ble noe over 40 prosent av offentlige utgifter brukt til « sosial beskyttelse », som pensjon, uføretrygd, sykepenger, barn og familie.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Det viser en fersk sammenstilling Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gjort av bruken av offentlige midler de siste 15 årene.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Det har i Solberg-regjeringens periode vært noe høyere utgiftsvekst innen transport enn den generelle offentlige utgiftsveksten.
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/AObyA/-Vi-ma-ha-kunst-som-ikke-er-bundet-til-de-rikes-smak - Rødt ønsker å styrke den offentlige støtten til nærmest hele kulturlivet.
AA170830 Ingen offentlige arrangementer er planlagt på selve 20-årsdagen for dødsfallet torsdag.
AA170830 Men en SSB-sammenstilling viser at norske regjeringer uavhengig av farge har brukt offentlige midler forbausende likt de siste 15 årene.
AA170830 I fjor ble noe over 40 prosent av offentlige utgifter brukt til « sosial beskyttelse », som pensjon, uføretrygd, sykepenger, barn og familie.
AA170830 Det viser en fersk sammenstilling Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har gjort av bruken av offentlige midler de siste 15 årene.
AA170830 Det har i Solberg-regjeringens periode vært noe høyere utgiftsvekst innen transport enn den generelle offentlige utgiftsveksten.
AA170830 Han var en kasteball mellom offentlige instanser helt til han var 18 år.
VG170829 Etter siste års utgiftsvekst tar nå de offentlige utgifter for første gang på 20 år over « halve kaken », målt som andel av samlet verdiskapning i Norge ( BNP ).
VG170829 Etter siste års utgiftsvekst tar nå de offentlige utgiftene for første gang på 20 år over « halve kaken », målt som andel av samlet verdiskaping i Norge, skriver kronikkforfatteren.
NL170829 Foto : Kjell Ove Storvik / Kunst i offentlige rom ¶
NL170829 Denne tradisjonelle Ap-alliansen mellom offentlige funksjonærer, arbeidere og aktører i primærnæringene, nordmenn med både høy og lav utdanning i by og land, ser nå ut til å være i ferd med å gå delvis i oppløsning.
DN170829 Da Buchardt opprinnelig presenterte planene, stilte sjefen ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, seg kritisk til privat inngripen i offentlige prioriteringer, men han så ikke for seg at Buchardt og Eriksen ville gi seg.
DB170829 Også andre offentlige myndigheter, veldedige organisasjoner og bedrifter sender donasjoner til området.
DB170829 Får den til å handle om valgfrihet og muligheten til å søke hjelp andre steder enn der det offentlige har monopol.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/q56Qg/Grafene-som-forklarer-hvorfor-det-nesten-er-umulig-a-ta-makten-fra-Merkel Tyskerne er svært opptatte av offentlige finanser.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/q56Qg/Grafene-som-forklarer-hvorfor-det-nesten-er-umulig-a-ta-makten-fra-Merkel Da finanskrisen rammet Europa endte mange land opp med store underskudd i de offentlige budsjettene.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene Han mener alle skal ha likeverdig tilgang til helse og sier at Ap derfor vil investere i offentlige sykehus for å møte denne utviklingen.
VG170828 Som kringkastingssjef er det en svært viktig oppgave å sørge for at ingen blir skremt vekk fra den offentlige arena på grunn av religiøs tro, utseende eller seksuell orientering, sier han.
VG170828 Siden IS tok kontroll over Raqqa tidlig i 2014 har byen vært ensbetydende med den ytterliggående islamistgruppas praksis - offentlige halshogginger, steining og jihadistpropaganda i skolen.
VG170828 Selv om medisinen ble hurtigbehandlet tok det to år fra medisinen ble EU-godkjent til den ble tilgjengelig ved offentlige sykehus i Norge.
VG170828 Norske pasienter kan kjøpe medisinene privat, men får dem ikke på offentlige sykehus.
SA170828https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Etterlyser-Tom-Tvedt-Hvorfor-er-idretten-helt-usynlig-i-valgkampen-241113b.html Det har vært lite å se og høre fra idrettspresident Tom Tvedt i det offentlige rom siden framleggingen av regnskapene fra Sotsji og ungdoms-OL, bortsett fra at han forsøkte å innkassere æren for et godt friidretts-VM til organisasjonen sin.
SA170828 Det har vært lite å se og høre fra idrettspresident Tom Tvedt i det offentlige rom siden framleggingen av regnskapene fra Sotsji og ungdoms-OL, bortsett fra at han forsøkte å innkassere æren for et godt friidretts-VM til organisasjonen sin.
NL170828 Det kan være privatpersoner og organisasjoner som leverer merknader, eller offentlige myndigheter som både kan levere merknader eller fremme innsigelser til forslaget.
NL170828 Da vi innførte fritt brukervalg i forrige kommunestyreperiode, sørget vi for at skillet mellom det offentlige og private tilbudet i hjemmetjenesten ble fjernet.
NL170828 Da Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt til å avvikle fritt brukervalg, gjenskapte de et klasseskille mellom de som kun kan benytte seg av det offentlige tilbudet og de som har råd til å kjøpe seg private hjemmetjenester.
NL170828 Vil ditt parti fremme landinger av best mulig fersk kvalitet som gir høyest verdiskaping både på sjø og land gjennom retningslinjene for strukturering av fiskeflåten, fordeling av kvoter og offentlige tilsynsmyndigheter ?
DN170828 USAs president Donald Trump truet forrige uke med nedstenging av offentlige sektor i landet, dersom kongressen ikke bevilger penger til å bygge en mur på grensen mot Mexico.
DB170828 Venstresiden gir ofte inntrykk av at det offentlige har fått mindre penger å rutte med de siste fire årene, men skatteinntektene har faktisk økt.
DB170828 Det betyr at når det offentlige bruker èn krone feil, så straffes skattebetalerne dobbelt.
DB170828 I etterkant av den offentlige striden stoppet heller ikke den bitre feiden mellom duoen.
DA170828 Mens fellesskolen er fullfinansiert av det offentlige , må foreldre i dag betale for skolefritidsordningen selv.
DA170828 Så jeg har skaffet meg 47 meter med gratis kabel for å koble meg til det offentlige avløpet via naboen.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRpA/Leger-blir-fortvilet-nar-de-ma-si-nei-til-medisiner-som-kan-hjelpe Men andre må vente på samme medikament ved de offentlige sykehusene, sa Quist.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRpA/Leger-blir-fortvilet-nar-de-ma-si-nei-til-medisiner-som-kan-hjelpe Han kjenner nesten daglig på dilemmaet om plikten til å informere pasientene om den beste behandlingen, samtidig som han må fortelle pasienten og pasientens familie at det offentlige helsevesenet ikke kan tilby den.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/wWRpA/Leger-blir-fortvilet-nar-de-ma-si-nei-til-medisiner-som-kan-hjelpe Dette innebærer faren av et todelt helsevesen hvor det offentlige ikke lengre er villig til å dekke optimal behandling.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bpXwk/Tvilsom-faktasjekk-av-lonnsnivaer-hos-private-velferdsaktorer--Dag-Ekelberg Hvem som er lønnsvinnerne av offentlige og private helsearbeidere, varierer med ansiennitet.
AP170828https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Etterlyser-Tom-Tvedt-Hvorfor-er-idretten-helt-usynlig-i-valgkampen-241113b.html Det har vært lite å se og høre fra idrettspresident Tom Tvedt i det offentlige rom siden framleggingen av regnskapene fra Sotsji og ungdoms-OL, bortsett fra at han forsøkte å innkassere æren for et godt friidretts-VM til organisasjonen sin.
AA170828 Militante islamistiske grupper har fått et solid fotfeste i området, og retter stadig angrep mot politi og offentlige myndigheter.
AA170828 Sier de ja, kan offentlige sykehus umiddelbart sette i gang behandlingen.
AA170828 Men det er i ferd med å bli tvunget frem av offentlige helsemyndigheter, på grunn av det Quist kaller et « byråkrati av sirup ».
AA170828 Hvis du har god råd eller en god privat helseforsikring, kan du altså berge livet, selv om det offentlige ikke vil spandere på deg den beste behandlingen som er tilgjengelig.
AA170828 Hvis de oppnår å få redusert tiden Statens legemiddelverk tar for å åpne for bruk av et nytt medikament i offentlige sykehus, kan det tjene alle pasientgrupper.
AA170828 For å kunne tas i bruk ved offentlige sykehus, skal medisinen også godkjennes av et stort kontrollsystem som kalles Nye metoder.
AA170828 Der kan man få den medisinen offentlige sykehus ikke for lov til å gi pasienten, så lenge tillatelsen ikke er gitt av Beslutningsforum.
AA170828 De får bare ikke brukes av offentlige norske sykehus.
VG170827 Rundt 12.00 lokal tid måtte et Houstons største offentlige sykehus, Ben Taub, evakueres på grunn av oversvømmelser i kjelleren som påvirket det elektriske anlegget.
VG170827 Selv om det offentlige ordskiftet så langt gir lite følelse av debatt og spenning, betyr ikke det nødvendigvis at tyskere flest er fornøyde med status quo under Merkel, forteller Klaus Hurrelmann, professor ved Hertie School of Governance, til VG.
VG170827 I tillegg presset Arpaio gjennom at alle « mugshots » - profilbilder som tas av mennesker som blir arrestert - skulle være offentlige .
VG170827 Flere, også sentrale politikere, har tatt til orde for at en så viktig virksomhet som Norske Skog må berges med offentlige midler.
VG170827 Vi vil effektivisere Norge, bedre produktiviteten, blant annet gjennom en kombinasjon av offentlige og private tjenester.
VG170827 Hun er opptatt av at det offentlige må bidra med veiledning.
NL170827 Det er byene som er produktive med all sin eiendomsspekulasjon, hårklipp av hverandre og ikke minst gjennom offentlige institusjoner og hovedkontorene til bedrifter som utnytter ressurser ofte lokalisert langt fra de samme " produktive " sentra.
DB170827 Drew Peterson, som i dag er 63 år gammel, har i ti år hevdet sin uskyld i saken, og har i avhør og offentlige uttalelser påstått at kona stakk av med en annen mann, skriver People.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/OMy4l/Fem-dode-og-store-odeleggelser-i-Harveys-herjinger-i-Houston Den lokale nyhetskanalen ABC13 melder at det offentlige sykehuset Ben Taub må evakuere på grunn av oversvømmelser.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/P1dke/Forbrukerradet-ble-advart-mot-feil-ved-sin-nye-prisportal-Likevel-ble-den-lansert - Bare det at offentlige myndigheter lanserer en tjeneste uten å være 100 prosent sikker på at datagrunnlaget er korrekt, er svært alvorlig.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten--Mange-er-litt-forbanna-na Det er menneskene som preger det nasjonale, offentlige ordskiftet.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten Det er menneskene som preger det nasjonale, offentlige ordskiftet.
AA170827 Vann i kjelleren på et av Houstons største offentlige sykehus forstyrrer strømtilførselen, og pasienter evakueres fra bygget.
AA170827 Også der er det gjort store skader på mange bolighus og offentlige bygg, men ingen har ennå helt oversikt.
VG170826 Kombinasjonen av medisiner som hun får i dag er godkjent av amerikanske og europeiske helsemyndigheter ( FDA og EMA ) og brukes ved offentlige sykehus i flere europeiske land, men ikke i Norge.
DN170826 Etter innsettelsen i 2015 avlyste Magufuli den offentlige feiringen av landets nasjonaldag, reduserte statsadministrasjonen med elleve departement og la ned forbud mot kjøp av flyreiser på første klasse.
DN170826 Det er opp til meg å avgjøre hvem som bør få hvilken jobb, sa presidenten etter at over 10.000 offentlige ansatte hadde mistet arbeidet, ifølge New African.
DB170826 Med nasjonalt ID-kort sikrer det offentlige borgeren tilgang til et identitetsbevis med høy tillit og teknisk sikkerhet, og som er lite nok til at du får det i lommeboka.
DB170826 - Nasjonalt ID-kort er et tilbud fra det offentlige til borgeren om å kunne legitimere seg på sikrest mulig måte.
DB170826 Det sparer både det offentlige og vi tid og penger på.
VG170825 Det kan da ikke være slik at hver gang en muslimsk skribent ytrer seg i det offentlige rom, må det dreie seg om muslimsk ekstremisme.
NL170825 Har de ingen yrkesutdanning, så kan de sope gatene og rydde opp på offentlige steder.
DN170825 Frankrikes president Emmanuel Macron får hjelp med sminken før offentlige opptredener.
DB170825 Noen hevder at det å restaurere kjerringer er viktig, og at det kan bli en vekstnæring, dette er noe vi ikke tar stilling til i det offentlige ordskiftet.
DA170825 Blant annet kom retten til at kokken ikke hadde krav på 100 prosent overtid for arbeid på søndager, men at dette bare gjaldt offentlige helligdager.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Ifølge offentlige statistikk var det 6057 slike hendelser i fjor, sammenlignet med 5137 året før.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Trump-truer-med-a-stenge-ned-staten-om-han-ikke-far-penger-til-a-bygge-muren - Ikke i verden, men i USA, fordi staten og offentlige tjenester faktisk ikke fungerer skikkelig mens dette pågår.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Trump-truer-med-a-stenge-ned-staten-om-han-ikke-far-penger-til-a-bygge-muren - Dersom dette skjer gjennom at budsjettet ikke blir vedtatt, vil det føre til at mange offentlige kontorer blir stengt.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Krass-budsjettkrangel-mellom-Trump-og-hans-partifeller-skaper-bekymring-for-amerikansk-okonomi - Ikke i verden, men i USA, fordi staten og offentlige tjenester faktisk ikke fungerer skikkelig mens dette pågår.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Krass-budsjettkrangel-mellom-Trump-og-hans-partifeller-skaper-bekymring-for-amerikansk-okonomi - Dersom dette skjer gjennom at budsjettet ikke blir vedtatt, vil det føre til at mange offentlige kontorer blir stengt.
NL170824 Slike forbedringer av infrastrukturen letter kontakten mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige etater i Norge og Russland.
NL170824 For å få det til må vi ha gode offentlige tjenester, legge til rette for næringsutvikling og spille på lag med frivilligheten.
NL170824 For å få det til må vi ha gode offentlige tjenester, legge til rette for næringsutvikling og spille på lag med frivilligheten, skriver Brage L.
DB170824 Hans strengeste kritikere har ved flere anledninger understreket at ifølge amerikansk lov må alle offentlige uttalelser fra presidenten arkiveres for dokumentasjon.
DB170824 De mener de holdt utenfor det offentlige rom når presidenten blokkerer dem.
DB170824 KLP har nærmere 700 000 offentlige yrkesaktive ansatte med pensjonsrettigheter, opplyser informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs til Dagbladet.
DB170824 Er båndene til publikum, marked og næringsliv så urene, mens de offentlige midlene garanterer kunstnerisk frihet ?
DB170824 I sommer ble også en saudiarabisk kvinne arrestert etter en mengde offentlige klager på sosiale medier, ifølge Associated Press.
DB170824 I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.
DA170824 Ordfører i terrorrammede Nice, Christian Estrosi, etterlyser nå et eget fond fra Europakommisjonen for å hjelpe byene til å utvikle de offentlige rom mot terrorisme.
AP170824https://www.aftenposten.no/verden/i/nz1Ao/Tidligere-CIA-agent-vil-kjope-Twitter-og-blokkere-Trump Hans strengeste kritikere har ved flere anledninger understreket at ifølge amerikansk lov må alle offentlige uttalelser fra presidenten arkiveres for dokumentasjon.
AP170824https://www.aftenposten.no/verden/i/nz1Ao/Tidligere-CIA-agent-vil-kjope-Twitter-og-blokkere-Trump De mener de holdt utenfor det offentlige rom når presidenten blokkerer dem.
AA170824 Hans strengeste kritikere har ved flere anledninger understreket at ifølge amerikansk lov må alle offentlige uttalelser fra presidenten arkiveres for dokumentasjon.
AA170824 De mener de holdt utenfor det offentlige rom når presidenten blokkerer dem.
AA170824 11 millioner mennesker er rammet av oversvømmelsene og 450.000 er innlosjert i midlertidige, offentlige tilfluktsrom.
AA170824 I mindre bygder har både butikk, skole og andre offentlige institusjoner blitt nedlagt.
VG170823 I Hong kong har butikker, offentlige kontorer, skoler og børsen holdt stengt.
VG170823 Senest i 2013 ble deler av offentlige sektor i USA stengt i to uker etter at politikerne ikke klarte å bli enige om et budsjett.
VG170823 Og vi vet ikke engang om den økte bruken av offentlige midler gir de ønskede resultatene.
VG170823 I dag møtes en blåblå regjering som hvert år har økt de offentlige utgiftene mer enn veksten i økonomien.
VG170823 Frp, som påstår de vil slanke det offentlige , må vite at mer stat med flere regler for bemanning, minstenivå på ressursbruk og faste tilskudd svekker motivasjonen for å bruke ressursene effektivt.
NL170823 Når den seks år gamle saken nå bringes inn i det offentlige rom, lukter det som en målrettet drittpakke.
DN170823 Og selv om en økning i offentlige utgifter normalt vil gi økt vekst, er det en kortsiktig effekt, sier seniorøkonomen.
DN170823 Det aller meste av disse oljepengene har gått til å øke de offentlige utgiftene, og bare en mindre andel har gått til skattelettelser.
DN170823 Aamdal mener det er litt merkelig at størrelsen på de offentlige utgiftene ikke blir viet større oppmerksomhet.
DN170823 Senest i 2013 ble deler av offentlige sektor i USA stengt som en følge av at politikerne ikke klarte å bli enige om et budsjett for regjeringen.
DN170823 Dersom politikerne i USA ikke klarer å enes om hvordan midlene skal fordeles i offentligheten, fører det til at alle offentlige funksjoner utenom de aller mest nødvendige stenges ned inntil en avtale kommer på plass, en såkalt « government shutdown ».
DB170823 Sett opp mot samlet verdiskaping er offentlige investeringer rekordhøye.
DB170823 Over tid har offentlige utgifter økt i takt med økonomien for øvrig.
DB170823 Hvis økonomien fortsetter å vokse, kan smartere bruk av offentlige ressurser bidra til å holde offentlig kostnadsvekst tilbake, sier Øystein Dørum.
DB170823 - Det blir nødvendig å prioritere og effektivisere bruken av offentlige ressurser.
DB170823 I tillegg har brukerne av tjenestene blitt mer oppmerksomme på hva de skal forvente av det offentlige tilbudet.
DB170823 De Grønne mener brukere på sykehjem og andre offentlige omsorgsinstitusjoner må garanteres mat til rimelig tid og et godt og variert kosthold, sier han. 5 superfoods du finner på « super'n » til under 30 kroner !
DB170823 På kort sikt virker offentlige investeringer eller forbruk sterkere på inntektsutviklingen og skattegrunnlaget enn skattelette, ikke svakere.
DB170823 Men det er virkelig naivt å tro regjeringen har en bærekraftig plan for framtida, som om den er fremskrevet og forklart i nasjonale offentlige utvalg alene.
DB170823 En rekke offentlige personer tok Barron Trump i forsvar i dagene etter Rich sin Twitter-melding.
DA170823 Og jeg vil være en biskop som framstår med troverdighet i det offentlige rom med det kristne budskapet.
DA170823 Store deler av pengene forumet forvalter er offentlige tilskudd.
DA170823 Nå risikerer han sju måneders fengsel for bedrageri og underslag - der underslaget av offentlige trosmidler regnes som det mest alvorlige.
DA170823 Et tidligere styremedlem i Islamsk Råd møtte i Drammen tingrett i går, tiltalt for Nav-bedrageri og underslag av offentlige trosmidler.
DA170823 En av Islamsk Råds betrodde menn har tilstått å både ha underslått offentlige trosmidler og ha trikset på selvangivelsen.
DA170823 Det andre er at dette utgjør et stort tillitsbrudd, med tanke på både hans rolle i lokallaget og hans andre verv i offentlige organisasjoner, sier Flaten.
AA170823 En av Islamsk Råds betrodde menn har tilstått å både ha underslått offentlige trosmidler og ha trikset på selvangivelsen.
AA170823 Og selv om en økning i offentlige utgifter normalt vil gi økt vekst, er det en kortsiktig effekt, sier seniorøkonomen.
AA170823 Det aller meste av disse oljepengene har gått til å øke de offentlige utgiftene, og bare en mindre andel har gått til skattelettelser.
AA170823 Aamdal mener det er litt merkelig at størrelsen på de offentlige utgiftene ikke blir viet større oppmerksomhet.
AA170823 Årsaken til at Norge gang på gang blir kåret til verdens beste land å bo i, er nettopp vår offentlige velferdsstat.
AA170823 På vegen til det grønne framtidssamfunnet må vi ikke glemme grunnmuren i det norske samfunnet, den offentlige velferdsstaten.
VG170822 Offentlige ordskifter har en egen dynamikk, men at denne debatten raskt utviklet seg til å bli en debatt for eller mot innvandring, er egentlig litt trist.
VG170822 I Sverige har samfunnsøkonomen Ingvar Nilsson og organisasjonen Friends regnet ut av mobbing ved svenske skoler koster det offentlige 17,5 milliarder kroner de påfølgende 30 årene.
NL170822 Vi granskes hele tiden av ulike offentlige tilsyn, meldeordninger og fag-revisjoner.
NL170822 Stopp nedskjæringer og svekkelse av de offentlige sykehusene !
NL170822 Om alle de blå-blås reformer blir gjennomført, forsvinner ubønnhørlig en rekke offentlige arbeidsplasser til mer sentrale strøk, og det vil i neste omgang ramme annen virksomhet.
NL170822 For å få tak i det, trengs også de offentlige arbeidsplassene.
DB170822 - De har virkelig har stilt opp og gjort en stor og viktig innsats for å støtte det offentlige og organiserte redningsapparatet.
DB170822 ( Dagbladet ) : Den tyske barnepiken Lorraine Gilles ( 26 ) har lenge stått i skyggen av den offentlige skittentøyvasken mellom Spice Girls-stjerna Melanie Brown ( 41 ) og filmprodusenten Stephen Belafonte ( 41 ).
DA170822 » Synspunktet er lettvint, all den tid 80 prosent av barnehagefinansieringen består av offentlige kroner.
DA170822 I en verden der pengene er offentlige , kan denne organiseringen også gi muligheter ved å skjule størrelsen på utbyttet.
DA170822 - Gjennom en kombinasjon av faste grenser, tett individuell oppfølging, og godt samarbeid med relevante partnere i det offentlige og næringslivet har Pøbelprosjektet hjulpet « pøbler » tilbake til arbeidsliv og utdanning i 20 år.
DA170822 - Gjennom en kombinasjon av faste grenser, tett individuell oppfølging, og godt samarbeid med relevante partnere i det offentlige og næringslivet har Pøbelprosjektet hjulpet « pøbler » tilbake til arbeidsliv og utdanning i 20 år.
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OMrvw/Det-er-god-klimapolitikk-a-bygge-ut-skognaringene--Leiv-L-Nergaard Det offentlige har her stor påvirkningskraft.
AA170822 - De har virkelig har stilt opp og gjort en stor og viktig innsats for å støtte det offentlige og organiserte redningsapparatet.
VG170821 Frp er et parti som har, sammen med den nye regjeringen, klart å kutte barnetillegg til uføre, sørget for at offentlige sykehus får mindre penger, og gitt Norges pensjonister og uføre dårligere kjøpekraft - hvert eneste år.
VG170821 Norske pasienter kan kjøpe medisinene privat, men får dem ikke på offentlige sykehus.
VG170821 GODKJENT MEDISIN : I to år har norske myndigheter vurdert å ta inn kreftmedisinen Kyprolis for mennesker som ikke responderer på den medisinen det offentlige helsevesenet i Norge har hatt mulighet til å tilby så langt.
NL170821 I tillegg har han brukt mye tid og energi for å pløye gjennom enorme mengder offentlige dokumenter, forskningsrapporter og annen litteratur.
NL170821 Da er det bra med en som Sirkka, som med argumenter, kunnskap og innsikt utøver borgerskapet i det offentlige rom.
DB170821 Det har vokst fram et behov for å kunne snakke om dette i det offentlige rom, og nå ser vi at det skjer, sier Wirgenes.
DB170821 Norge er et kunstinteressert land, men det synes altfor lite i den offentlige debatten.
DB170821 Med sin åpne tilnærming og tydelige språk håper jeg at Sigurdsen kan bidra til å skape nye rom for den offentlige kunstdiskusjonen i Norge.
DB170821 Men dersom man er genuint interessert i å gjøre det norske offentlige ordskiftet mindre polarisert, så er det likevel på tide at de tradisjonelle mediene ser, og tar, sin del av ansvaret.
DA170821 Ifølge tiltalen fra politiadvokat Angjerd Kvernenes er overtredelsen vesentlig fordi det legges vekt på periodens lengde og mangelens omfang, samt at unnlatelsen har vanskeliggjort offentlige myndigheters kontroll med virksomheten.
DA170821 Det har vokst fram et behov for å kunne snakke om dette i det offentlige rom, og nå ser vi at det skjer, sier Wirgenes.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0Wna/Giske-Nekter-for-a-ha-signert-Stans-Velferdsprofitorene Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet ».
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/jGzMw/Utmeldingsbolgen-i-Kirken-er-over Det har vokst fram et behov for å kunne snakke om dette i det offentlige rom, og nå ser vi at det skjer, sier Wirgenes.
AA170821 Det har vokst fram et behov for å kunne snakke om dette i det offentlige rom, og nå ser vi at det skjer, sier Wirgenes.
AA170821 Det har vokst fram et behov for å kunne snakke om dette i det offentlige rom, og nå ser vi at det skjer, sier Wirgenes. ( ©NTB ) ¶
AA170821 Skal Norge ha nok fagfolk i fremtiden, må både det offentlige og private næringslivet strekke seg enda litt lenger.
AA170821 Trafikksikkerhetsarbeidet er basert på langsiktig, kunnskapsbasert og målrettet innsats som involverer et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører.
VG170820 VG har fått tilgang på avhørsrapportene, som er offentlige i svenske straffesaker ved tiltaler.
VG170820 Til sammen 10 millioner mennesker er rammet av oversvømmelsene og nesten 400.000 har søkt ly for vannmassene i midlertidige, offentlige tilfluktsrom.
VG170820 Det finnes ingen eksempler på at antifascistiske aksjonister har plassert bomber i offentlige bygninger som har drept over halvannet hundre mennesker og skadet enda flere, slik den militante høyreekstremisten Timothy McVeigh gjorde i Oklahoma City i 1995.
VG170820 Klagenemndsekretariatet i Bergen med 10 ansatte, som skal støtte Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda.
VG170820 Helseminister Bent Høie ( H ) står bak en av de største nye offentlige etatene, Helseklage-myndigheten som bygges opp i Bergen.
DN170820 President Donald Trumps lave popularitet kan føre til problemer med å få politikerne til å finansiere den offentlige virksomheten i USA fremover, mener økonom Alec Phillips i Goldman Sachs.
DN170820 Dersom politikerne i USA ikke klarer å enes om hvordan midlene skal fordeles i offentligheten, fører det til at alle offentlige funksjoner utenom de aller mest nødvendige stenges ned inntil en avtale kommer på plass, en såkalt « government shutdown ».
DN170820 - På kort sikt tror vi det er 50 prosent sjanse for en kort nedstengning av offentlige kontorer, ettersom presidenten forsøker å øke støtten blant grunnfjellet ved å innta kontroversielle posisjoner, selv om han trenger demokratisk støtte for å få gjennom lover om offentlig pengebruk, skriver Phillips.
DB170820 - Barn behandles gratis i Norge av det offentlige i dag.
DB170820 Beslutningen er tatt på bakgrunn av tre konkrete hendelser i området, hvor det har blitt brukt skytevåpen i det offentlige rom, med nærliggende fare for personers liv.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pwp6w/Aftenposten-mener-Lettvint-om-velferd-og-profitt Det er nesten fascinerende hvor lett stempelet « velferdsprofitør » har etablert seg som et brukbart begrep i det offentlige ordskiftet.
AP170820https://www.aftenposten.no/kultur/i/82BqA/Hijab-klagestorm-mot-NRK-far-kringkastingssjefen-til-a-reagere-kraftig--Jeg-blir-opprort-og-lei-meg - Det utløses av at en ung, norsk, muslimsk jente er synlig på den offentlige arenaen.
DB170819 Kelly skal ikke ha hatt noe personlig imot Bannon, men han skal ha latt seg frustrere av Bannons hang til å forsøke å påvirke politikk i saker han ikke jobbet med, og hans offentlige feide Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
DB170819 Bannon skal også ha irritert Trump, blant annet ved å komme med offentlige uttalelser som går på tvers av Trumps politikk eller retorikk.
DB170819 - Vi mener det er sløsing med offentlige penger og et politisk løftebrudd av dimensjoner.
DB170819 Arbeiderpartiet har begynt å bruke perspektivmeldingens varsel om at offentlige utgifter vil overstige inntektene rundt 2030, som utgangspunkt når de kritiserer regjeringens oljepengebruk.
DB170819 Den samme begrunnelsen ligger til grunn for formuesskatten i dag, i tillegg til behovet for å sikre offentlige inntekter og bidra til effektivitet i skattesystemet.
DB170819 I brevet skriver kronprinsessen blant annet at sønnen har en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom.
DA170819 Filmen er støttet av Fritt Ord med 200.000 og Fond For Lyd og bilde med 250.000, men ingen av de offentlige norske filminstansene har vært involvert.
DA170819 - Offentlige midler har nødvendigvis en treghet ved seg for å sikre rettferdig behandling.
DA170819 HAUGESUND ( Dagsavisen ) : Om prisene ble utdelt i tråd med mantraet « alle skal med », var det under kategorien Årets dokumentarfilm at prisutdeler og TV 2s utenriksjournalist Fredrik Græsvik for alvor navnga elefanten i det offentlige rommet under årets Amanda-show.
DA170818 Fram til 2060 må offentlige investeringer øke med over 4100 milliarder.
DA170818 Hensikten var å forebygge og forhindre frafall, sosial uro og sikre et godt læringsmiljø gjennom et tett samarbeid med flere andre offentlige etater.
DA170818 Fram til 2060 må offentlige investeringer øke med over 4.100 milliarder.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k52rX/Ap-vil-sikre-at-det-snakkes-norsk-pa-byggeplassen - Så kan vi også stille krav, for eksempel ved inngåelse av offentlige kontrakter, sier Bals.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqgwB/Kolberg-inviterer-barnehageeiere-pa-fredspipe Og Kolberg mener at « det vil kunne finnes andre slike eksempler innenfor sektorer som er finansiert av det offentlige ».
VG170817 Da begynner nemlig helse- og omsorgsutgiftene for alvor å belaste offentlige budsjetter og prioriteringene blir enda tøffere.
VG170817 offentlige kroner går til helse og omsorg.
DN170817 - Den filippinske økonomien forventes å gjøre det fortsatt bra på kort sikt - støttet av høye offentlige investeringer og solid privat forbruk, sier kommenterer senior Asia-økonom Gareth Leather hos Capital Economics.
DB170817 Ved å fornye folkeregisteret skal arbeidet med riktig registrering av foretak og personer i offentlige registre styrkes. 9.
DB170817 januar 2017 er regelverket for offentlige anskaffelser strammet inn ved at det nå stilles strengere krav til bestillere og leverandører. 11.
DB170817 Skattenivået vi har i Norge er for høyt, og det er et stort potensial for å effektivisere de offentlige tjenestene vi har.
DB170817 Du trenger heller ikke privat helseforsikring i Norge, både fattig og rik har lik rett til offentlige helsetjenester.
DB170817 Slike stemmer er nesten ikke til å høre i den offentlige samtalen, og de er i stadig mindre grad representert i politikken.
DB170817 statlige forvaltningsnivå, og mellom det offentlige og privat næringsliv.
DB170817 Offentlige arrangementer, næringskonferanser, og politiske sammenkomster slik som Arendalsuka vil delvis oppfattes som et jobbintervju om du tror at din fremtidige arbeidsgiver er til stede.
DB170817 Det er imidlertid forskjell på private bedrifter og offentlige virksomheter som leverer helsetjenester til befolkningen.
DB170817 Flere sørstatsmonumenter i amerikanske byer står for fall nå, i likhet med sørstatsflagget som fires fra stadig flere offentlige bygninger.
DA170817 På papiravisens førsteside kom vi i skade for feilaktig å skrive at SV ønsker at « alle barnehager i Norge skal drives av det offentlige .
DA170817 Hvorfor er det greit å ta ut utbytte om du bygger vei for det offentlige , men ikke om du driver en barnehage ? kontrer Bru.
DA170817 Eirik Faret Sakariassen og Solfrid Lerbrekk ønsker at alle barnehager i Norge skal drives av det offentlige .
DA170817 - Alle disse har ofret egne ressurser og tatt personlig risiko for å skape arbeidsplasser som utfører tjenester på vegne av det offentlige .
DA170817 Og vi vil redusere inntektsskatten, for å motivere flere til å komme seg over fra offentlige ytelser og over i arbeid.
DA170817 Han mener at ansvaret ligger både hos private og offentlige bedrifter.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqPRG/NHO-hevder-formuesskatten-har-okt Han peker på flere årsaker til at lettelsene i reglene ikke viser seg i tilsvarende fall i de offentlige inntektene.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqPRG/NHO-hevder-formuesskatten-har-okt De offentlige inntektene fra formuesskatten falt litt i de to første årene under Erna Solbergs regjering, det vil si i 2014 og 2015.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqPRG/NHO-hevder-formuesskatten-har-okt - At deler næringslivet går bedre etter oljeprisfallet, er positivt for de offentlige inntektene fra formuesskatten.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/01M6E/Faktasjekk-Grande-mener-Lysbakken-tar-feil-om-lonnsforskjeller-Hvem-har-rett Foran dette stortingsvalget, som i tidligere valgkamper, ønsker Aftenposten å faktasjekke påstander som fremsettes i den offentlige debatten.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/01M6E/Faktasjekk-Grande-mener-Lysbakken-tar-feil-om-lonnsforskjeller-Hvem-har-rett Den forteller at de som har pensjonsavtaler med barnehager under PBL, har bedre pensjonsutbetalinger enn de som har avtaler med offentlige barnehager.
AP170817https://www.aftenposten.no/kultur/i/oqJJV/Apner-opp-22-juli-i-spenstig-roman Den offentlige samtalen om 22. juli føles ofte trang og forutsigbar.
AA170817 Der svarte han nei til å forby hijab i grunnskolen, og ja til å tillate nikab i det offentlige rom.
AA170817 Der svarte han nei til å forby hijab i grunnskolen, og ja til å tillate nikab i det offentlige rom.
AA170817 Kompetanse kan ikke lenger begrenses til IT-avdelingen rundt omkring i det offentlige og private næringsliv.
NL170816 Verdiene som nordnorske bedrifter skaper bør gå til vekst og lokale arbeidsplasser, og ikke brukes på en skjev og kortsiktig formueskatt til det offentlige .
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hjørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt, skriver styreleder i Mydland Vilt og Delikatesse, Tom Fredrik Dahl, Målfrid Baik og Tore Wæraas i NHO.
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hj ørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/2226/Politikk/vil-gjore-det-lettere-a-fa-bygge-hytter Frps Helge Andre Njåstad mener altfor mange offentlige bestemmelser hver for seg kan stoppe hyttebygging.
DN170816 Frps Helge Andre Njåstad mener altfor mange offentlige bestemmelser hver for seg kan stoppe hyttebygging.
DN170816 Kinesiske myndigheter, som har fått mulighet til å kommentere rapporten, er ikke enig i risikovurderingen og konklusjonene om at dette skyldes kredittvekst og offentlige tiltak.
DB170816 Ved jevne mellomrom har han kommentert aktualiteter og den offentlige debatten på Twitter, og i helga var det igjen aktivitet på Twitter-kontoen hans.
DB170816 Å binde denne opp i oppgaver som det offentlige allerede løser fremfor verdiskapning i privat sektor er en dårlig prioritering for samfunnet.
DB170816 Politisk debatt har i realiteten handlet om hvem som skal få mest fra det offentlige .
DB170816 Når stadig flere stemmer i næringslivet heller vil overta oppgaver det offentlige allerede gjør enn å skape noe som kan omsettes på et fritt marked vitner det egentlig om dårlig selvtillit til en egen evne til å skape verdier.
DB170816 Men det er ikke det som preger den offentlige debatten.
DB170816 Høyrepolitikk forkledd som næringspolitikk handler alt for ofte først og fremst om å overføre så mange skattekroner som mulig fra offentlige budsjetter til private hender.
DB170816 En eldre befolkning og økende krav til kvalitet i velferden stiller store krav til offentlige budsjetter.
DB170816 - Flere offentlige organer får brev om slike vanskelige livssituasjoner i dag.
DA170816 I tillegg setter de stor pris på offentlige velferdsgoder som offentlig skole, gode og relativt sett rimelige studieordninger og offentlig helsetjeneste.
DA170816 - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon, men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier rektor W.
DA170816 Hun misbruker sin rolle i det offentlige rom, og bærer ved til « motstandsbålet » slik at konfliktnivået øker.
DA170816 I tillegg setter de stor pris på offentlige velferdsgoder som offentlig skole, gode og relativt sett rimelige studieordninger og offentlig helsetjeneste.
DA170816 Vi har den laveste andelen offentlige arbeidsplasser av fylker i Norge.
DA170816 Det er dessuten en myte at Oslo har så mange offentlige arbeidsplasser.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/k5ABa/Hoyreekstreme-i-USA-mobiliserer--til-nye-aksjoner--i-ytringsfrihetens-navn - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon, men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier president W.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/GVobQ/Disse-symbolene-fra-borgerkrigen-splitter-fortsatt-USA Bare sokkelen står igjen etter at offentlige arbeidere fjernet statuen.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/4PnJ6/Kraftig-kritikk-ogsa-fra-USAs-nare-allierte--Jeg-ser-ingen-likeverdighet-mellom-dem-som-fremmer-fascistiske-synspunkter-og-dem-som-protesterer-mot En lang rekke politikere og offentlige personer har onsdag i klartekst sagt hva de mener om president Trumps uttalelser tirsdag.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVyme/Orkla-sjefen--Jeg-tror-naringslivet-kunne-gjort-mye-mer-for-integrering På den tiden hadde vi ikke UDI, NAV eller noen andre offentlige institusjoner som tok seg av flyktninger.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Helseminister Bent Høie ( H ) mener undersøkelsen viser at folk stort sett opplever at de får helsetjenester etter behov betalt av det offentlige .
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Eksperter fortsetter å arbeide i det offentlige helsevesenet.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Bent Høie mener det offentlige helsevesenet er en viktig verdi å bevare.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet - Årsaken er at det meste av aktiviteten er finansiert av det offentlige , og tjenestene derfor er gratis for pasienten.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet - Det offentlige helsevesenet er en edelsten.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/MV4ym/Cybersikkerhet-Telenors-sikkerhetsdirektor-maner-til-okt-samarbeid Selskapets sikkerhetsdirektør etterlyser et bedre samarbeid om datasikkerhet mellom offentlige og private.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/MV4ym/Cybersikkerhet-Telenors-sikkerhetsdirektor-maner-til-okt-samarbeid Hun etterlyser et bedre samarbeid mellom offentlige og private sikkerhetsmiljøer : ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/MV4jM/Folg-med-direkte-fra-kl-12-Hvorfor-snakker-ikke-politikerne-om-teknologi Teknologi vil endre hver arbeidsplass, helsevesenet, offentlige etater, skole og forretningsmodellene i næringslivet.
AA170816 - Synspunktene hans er ikke i tråd med våre verdier som institusjon, men vi må følge loven og ikke diskriminere basert på innhold og gi tilgang til det offentlige rom, sier rektor W.
AA170816 Størst andel med pedagogikk finner vi i de offentlige skolene og blant de eldste lærerne, viser en forstudie Statistisk sentralbyrå publiserte onsdag.
VG170815 Et flertall av de spurte i den samme undersøkelsen, som kalles Velferdsbarometeret, holder fram enslige forsørgere som den enkeltgruppen i Norge med størst behov for hjelp fra det offentlige . 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
VG170815 - Det er sterkt beklagelig at norske pasienter har måttet vente så lenge med å få tilgang til Kadcyla gjennom det offentlige helsevesenet.
DN170815https://www.dn.no/nyheter/2017/08/15/2048/Handel/-en-tjeneste-med-en-handlekurv-der-man-ikke-vet-innholdet-og-med-forrige-ukes-priser Underveis har offentlige tilsyn og dagligvareaktører stått mot hverandre.
DN170815 Underveis har offentlige tilsyn og dagligvareaktører stått mot hverandre.
DB170815 at alle barn i asylmottak bør få gratis helsehjelp, og at asylsøkere er en sårbar gruppe det bør tas særskilte hensyn til : « Særlig personer som har fått avslag på sin asylsøknad, og som ikke kan eller vil returnere, befinner seg i en svært vanskelig situasjon, da den støtten de kan få fra det offentlige er begrenset.
DB170815 - Jeg er svært glad for at vi nå endelig kan tilby dette legemiddelet i våre offentlige sykehus, til beste for pasientene, sier forumets leder Lars Vorland.
DB170815 Den pågående navne-kampanjen har flere mål : Både at kvinner skal kreve å bli kalt ved navn, men også å bli kvitt tabuet som går på at menn ikke kan omtale navnene til kvinnelige slektninger i det offentlige rom.
DB170815 De kaller seg et liberalt parti, men krever tiltak som fordrer strenge offentlige føringer.
DB170815 Ordningen finansieres av offentlig-privat samarbeid, der hver offentlige krone utløser flere private.
DB170815 « Betyr Hiltons offentlige støtte at Trump vil ta henne inn i varmen ?
DA170815 Privatisering av offentlige tjenester, nedlegging av sykehus og sentralisering kunne jeg demonstrert mot.
DA170815 Et flertall av de spurte i undersøkelsen Velferdsbarometeret holder fram enslige forsørgere som den enkeltgruppen i Norge med størst behov for hjelp fra det offentlige . 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/OVwRO/13-omkom-da-tre-veltet-pa-Madeira Regionregjeringen har erklært tre dagers landesorg på øya og det vil bli flagget på halv stang fra alle offentlige bygninger.
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig - Gitt utsiktene for oljeinntektene, de programfestede skattekuttene og utsiktene for de offentlige utgiftene.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rqk1m/Verdens-klima--og-miljoproblemer-er-en-forretningsmulighet-for-Norge--Nils-A-Rokke-og-Johan-Einar-Hustad La klimahensyn veie tungt ved offentlige innkjøp.
AA170815 Et flertall av de spurte i undersøkelsen Velferdsbarometeret holder fram enslige forsørgere som den enkeltgruppen i Norge med størst behov for hjelp fra det offentlige . 28 prosent mener enslige forsørgere er den gruppen som sliter mest økonomisk i Norge i dag.
AA170815 Beslutningsforum for nye metoder godtok prisen på sitt møte tirsdag morgen, og legemiddelet kan dermed innføres til behandling ved offentlige sykehus.
VG170814 12 av 49 land økte andelen offentlige midler som gikk til utdanningsformål mellom 2014 og 2015 og over halvparten av landene fortsatte i budsjettåret 2015 å bruke minst 20 prosent av offentlige utgifter til utdanningsformål.
VG170814 12 av 49 land økte andelen offentlige midler som gikk til utdanningsformål mellom 2014 og 2015 og over halvparten av landene fortsatte i budsjettåret 2015 å bruke minst 20 prosent av offentlige utgifter til utdanningsformål.
VG170814 Ifølge det offentlige eiendomsregisteret er heller ikke søstrene oppført med egen privateid bolig.
NL170814 Frankrike har vedtatt forbud mot tildekking av ansiktet i det offentlige rom.
NL170814 Det er vedtatt forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, hvorfor ikke i resten av det offentlige rom også ?
NL170814 Safaricampene finansierer naturen og dyrelivet i og rundt de offentlige nasjonalparkene.
NL170814 På Mount Snowdon, Englands høyeste fjell, er bedriftene i området med på et initiativ der de 500.000 fjellturistene som hvert år besøker området får mulighet til å støtte frivillige naturforvaltningsprosjekter ut over det som gjennomføres av det offentlige .
DN170814 - Politikerne har ikke vært satt på tøffe prioriteringsprøver mellom kutt i offentlige utgifter og heving av skatter fordi Norge fortsatt har et stort oljefond.
DB170814 Nå starter drakampen om de offentlige arbeidsplassene i regionene.
DB170814 Derfor er den lille vestlandskommunen også særlig sårbar for reformer i det offentlige .
DB170814 Den soleklart største arbeidsplassen er det offentlige , som bidrar med 1250 jobber i den lille kommunen med drøyt 2000 innbyggere.
DB170814 Kommunen har mistet rundt 50 offentlige arbeidsplasser bare siden 2015, og kan ifølge ordføreren regne med å miste rundt førti til når de danner ny kommune med naboene Førde, Gaular og Naustdal fra 2020.
DB170814 Vi trenger et « vi » for å kunne ha offentlige liv, et fellesskap for å gjøre beslutninger i fellesskap mulig.
DB170814 Han står sjelden ved sin kones side i offentlige sammenhenger - også når det er forventet av ham.
DB170814 ( Dagbladet ) : I et innlegg på sin offentlige Facebook-profil tar Aurora Aksnes ( 21 ) et oppgjør med fansiden « Memes de Aurora », etter at det ble fremmet påstander om bergenseren på Facebook-siden, som hun mener er direkte feil.
DA170814 vil bruke mer offentlige kroner, mens høyresiden mener det går ann å modernisere seg ut av problemet.
DA170814 Her er det imidlertid viktig å være klar over at omfordelingseffekten av de offentlige tjenestene ikke er inkludert i tradisjonelle ulikhetsberegninger.
DA170814 vil bruke mer offentlige kroner, mens høyresiden mener det går ann å modernisere seg ut av problemet.
DA170814 Her er det imidlertid viktig å være klar over at omfordelingseffekten av de offentlige tjenestene ikke er inkludert i tradisjonelle ulikhetsberegninger.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje Når private selskaper scorer høyere på kvalitetsbarometre så vil det skape ulikhet hvis de ikke får adgang til å tilby sine tjenester innenfor den offentlige helse- og omsorgssektoren, sier hun.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje Martin Kolberg ønsker at Økokrim skal etterforske private aktører som med offentlige støtte tjener penger innen barnevern, barnehage og rusomsorg.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort Samlet kutt i offentlige inntekter som følge av de to fradragene : Minst 8 milliarder kroner. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort I sum gir dette kutt i de offentlige inntektene med minst 65 milliarder kroner.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort Det offentlige inntektstapet for skatter og avgifter Frp lover å fjerne er relativt enkelt å anslå : ¶ formuesskatt : 14 mrd. kr ¶ kommunal eiendomsskatt : 11 mrd. kr ¶ dokumentavgift : 8 mrd. kr ¶ arbeidsgiveravgift for lærlinger : 1 mrd. kr ¶ flypassasjeravgiften : 1,6 mrd. kr ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort Anslåtte reduserte offentlige inntekter i milliarder kroner. 1 ) DISSE SKATTENE OG AVGIFTENE SKAL AVSKAFFES ¶
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Jajjb/Voksne-tastaturkrigere_-tenk-over-hva-dere-skriver--Kaja-Noor-Baklund Hvordan vi ytrer oss i den offentlige debatten har endret seg ekstremt de siste årene.
AA170814 IS-medlemmene skal ifølge FSB ha planlagt en rekke terrorangrep mot kollektivtransport og kjøpesentre og andre offentlige plasser der det er mye folk rundt om i Moskva.
AA170814 I dag kan de kun jobbe for private eller offentlige arbeidsgivere.
AA170814 Hun er for mange et politisk forbilde, og med slik oppførsel er hun med på å forflate og fordumme det offentlige ordskiftet.
VG170813 Bakgrunnen for demonstrasjonene er de hvite nasjonalistenes misnøye med hvordan byen forsøker å endre hvordan den fremstiller sin historie i det offentlige rom, og er den siste av sitt slag den siste tiden.
VG170813 - Det er USA, så det er lov å bære våpen på offentlige steder, men det reiser spørsmål om bakgrunnen til disse menneskene, og mulig fremtidig vold, sier han og legger til : ¶
VG170813 - Anskaffelsen faller etter vår vurdering ikke under virkeområdet til lov om offentlige anskaffelser, skriver Herse.
VG170813 - For vår del har den ekstra tiden betydd at vi har fått sikret videre drift av en rekke av de hjelpetiltakene som ble etablert, og vi kommer i år til å åpne flere av disse tilbudene, med støtte fra både det offentlige og de private.
DB170813 EØS-minister Frank Bakke-Jensen bekrefter overfor Dagbladet at opplysninger som vil være offentlige etter norske regler, vil kunne måtte hemmeligholdes av de norske ansatte i FMO, i henhold til EFTA-reglene Norge har laget med Island og Liechtenstein.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/k57LQ/n-drept-og-flere-livstruende-skadet-etter-vold-og-kaos-i-Virginia Det har også vært høy temperatur i det offentlige ordskiftet.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/VV061/n-drept-og-flere-livstruende-skadet-etter-vold-og-kaos-i-Virginia Det har også vært høy temperatur i det offentlige ordskiftet.
VG170812 Bakgrunnen for demonstrasjonene er de hvite nasjonalistenes misnøye med hvordan byen forsøker å endre hvordan den fremstiller sin historie i det offentlige rom, og er den siste av sitt slag den siste tiden.
VG170812 « De har operert under nesen på dem som burde ha arrestert dem, og de er blitt fôret med norske folks skattepenger gjennom å ha jobbet på offentlige bygg, sier Haakaas til Aftenposten.
VG170812 Tragedien er fullkommen ved at dette i stor grad altså har skjedd ved bruk av offentlige midler.
VG170812 Er det noe kommuner, politikere og offentlige etater virkelig burde kunne noe om, er det at de forvalter et regime med pålegg og konsekvenser som tilsier at det ikke er mulig å komme under gitte summer når anbud utlyses.
VG170812 Det er oppsiktsvekkende at det offentlige gang etter gang ukritisk synes å akseptere laveste anbud, uten tanke for kvalitet eller om det drives lovlig.
VG170812 At Fremskrittspartiet ( FrP ) ønsker å tilby nye metoder og medisiner så raskt som mulig i den offentlige helsetjenesten, blir tema på partiets valgkampåpning i Sandnes i dag.
VG170812 - Dette er i dag etablert politikk også for andre næringsaktører som leverer ulike varer og tjenester til det offentlige , sier Bekkemellem.
VG170812 * Beslutningsforum bestemmer om medisinen skal brukes i offentlige sykehus.
DB170812 - I mediene havner det private stadig oftere i det offentlige rom, og de intime sonene viskes mer og mer ut, mener Gabrielsen.
DB170812 « Som det første landet i verden forbød Norge offentlige institusjoner å kjøpe produkter som bidrar til avskoging.
DB170812 På veien til « full dekning » hviler det dog et stort ansvar på næringslivet, så vel som institusjonene og det offentlige .
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Verdien av offentlige tjenester som f.eks. gratis eller subsidierte barnehager, helsetjenester, fritidsaktiviteter mv. inngår ikke.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Målet benytter husholdets inntekter etter skatt, som omfatter yrkesinntekter, kapitalinntekter og ulike offentlige overføringer.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/eV3Oy/Aftenposten-mener-Arbeiderpartiets-vanskelige-velferdsprofitorer « Velferdsprofitør » er venstresidens betegnelse på kommersielle aktører som tjener penger på helse- og omsorgstjenester finansiert av det offentlige .
DN170811https://www.dn.no/grunder/2017/08/10/2050/Innlegg/er-du-bortskjemt-om-du-jobber-70-timersuker-uten-a-ta-ut-lonn En annen grunn til at det ikke klages overvettes mye blant seriøse gründere, er at de offentlige ordningene i den første tiden som selskap er ganske gode, skriver artikkelforfatteren.
DB170811 Uansett er det mildt sagt uheldig for det offentlige ordskiftet.
DB170811 God kollektivtrafikk, smart byplanlegging og krav til offentlige innkjøp er bra for klima og gjør byene våre mer attraktive å bo i.
DB170811 Etter en sommer med flere leirer på offentlige steder mener Høyre at Oslo kommunes nye tiltak for å håndtere bostedsløse migranter er bortkastede penger.
DB170811 Dette kunne frigitt både Ruskens og politiets ressurser, samt begrenset bruken av parker, offentlige rom og marka.
DB170811 De bruker offentlige midler på akuttovernattingsplasser og sliter ikke med oslotilstander.
DB170811 De Herbjørnsrud nevner sitter med meningsmakt og har klippekort i media og legitimitet i offentlige utvalg selv om de fronter rasistiske franske romaner.
DB170811 Debatten er et nederlag for alle som ønsker en opplyst offentlig samtale, utsagn som dette forsøpler det offentlige ordskiftet.
DA170811 * Stille krav om mer kunst og utsmykning i det offentlige rom ( KORO ), både utendørs og i bygg.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/AAOmn/Ukrainsk-politi-fant-ulovlig-Bitcoin-farm-ved-statlig-institutt Det er uklart hvordan de involverte har fått mulighet til å sette opp et stort antall datamaskiner inne i svømmebassenget i den offentlige bygningen uten at dette ble avslørt, men offentlig korrupsjon og tjenesteforsømmelser er et stort problem i Ukraina.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/2W2Ra/Frykt-og-forvirring-i-USA-etter-presidentens-atomtrusler Å bruke offentlige uttalelser som Trump gjør her, er neppe med på å overbevise kineserne, sier Melby.
AP170811https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVV4z/NHO-vitnets-utbytte-var-fire-ganger-sa-hoyt-som-formuesskatten Hans bruttoinntekt er dermed høyere enn dette, men slik bruttoinntekt er ikke tilgjengelig i den offentlige ligningen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE5r/Amnesty-International-om-steining-utspill--Frp-og-Siv-Jensen-taler-med-to-tunger Saudi-Arabia gjennomfører fortsatt offentlige henrettelser med sabel og praktiserer steining og pisking som straffemetoder.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app Norge er et lite land, men vi har nærmere 20 offentlige kollektivselskap i tillegg til NSB.
VG170810 Nå får vi bare krysse fingrene for at Warholm får forbli Warholm, også i det offentlige rom, snarere enn at en eller annen kommunikasjonsansvarlig kommer på at nå må han « skjermes », fordi det er så innmari slitsomt å svare på noen spørsmål. * 1 NASJONALFØLELSEN. 400 meter hekk er ingen tradisjonell norsk øvelse, og det gjør noe med selvfølelsen når norske helter slår seg frem p
NL170810 Det offentlige tjenestetilbudet er dimensjonert for å betjene de som bor i kommunene, ikke uforholdsmessig mange tilreisende, slik det for eksempel er i Lofoten.
DN170810 Kommunistledelsen ønsker ikke at skal serveres ved offisielle tilstelninger hvor offentlige ansatte deltar.
DN170810 Offentlige innkjøp av luksusbrennevin sto for over 50 prosent av det samlede forbruket i Kina tidligere, sier fondsforvalter Qi He hos Huathai Pinebridge Fund Management.
DN170810 En annen grunn til at det ikke klages overvettes mye blant seriøse gründere, er at de offentlige ordningene i den første tiden som selskap er ganske gode, skriver artikkelforfatteren.
DB170810 At alt vårt, i det vi trodde hadde vært private rom, var ute i det offentlige , var ubehagelig.
DB170810 Våre identiteter har vært beskrevet som trussel mot kjernefamilien, vår kjærlighet som noe som kan rive samfunnets grunnpilarer i filler og våre parader som seksualisering av det offentlige rom.
DA170810 Tallgrunnlaget for kommune-NM er hentet fra offentlige kilder for 2016.
DA170810 Det er på tide at regjeringen nå endrer den utdaterte havne- og farvannslovens paragraf 39, lovverket som havnesjefer gjemmer seg bak når de peker på plikten til å ta imot cruiseskip ved offentlige havner.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Motsatsen er ofte at prisen på offentlige tjenester går opp, som for eksempel barnehageprisen, sier han.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Vedta en lov som sikrer at ansatte i private barnehager skal ha samme eller likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige , for å motta offentlig støtte.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene LO - kongressen la seg på en noe mer moderat linje med vedtak om at « offentlige tjenester i all hovedsak må drives i offentlig regi.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, heter det på hjemmesiden.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten « Nytt i år var at det ble klart for oss at seksjonen systematisk henlegger et svært antall saker fra det offentlige hvor det foreligger grundig dokumentasjon av alvorlige lovbrudd. (... ) ¶ 1/3 av de sakene som har kommet inn til seksjonen blir henlagt uten etterforskning.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten De har operert under nesen på dem som burde ha arrestert dem, og de er blitt foret med norske folks skattepenger gjennom å ha jobbet på offentlige bygg, sier Haakaas.
AA170810 Den som på nett krenker « væremåten i det offentlige rom », kan bli fengslet i inntil ett år og bli ilagt en bot på vel 50.000 kroner.
AA170810 I den ferske statusrapporten « IT i praksis 2017 " oppgir for første gang over halvparten av offentlige virksomheter at de i all hovedsak leverer digitale tjenester som er rettet mot den enkelte.
AA170810 - De leverer ikke avanserte tjenester der det offentlige bruker dataene de har om meg.
AA170810 79 prosent er helt eller delvis enige i at økt digital kommunikasjon med det offentlige er en forbedring, mot 81 prosent i fjor.
AA170810 I det gamle Roma var det en selvfølge av man var naken i de offentlige badene.
AA170810 I Norge har kanskje mange det selvbildet at vi er liberale og tolerante når det gjelder nakenhet i det offentlige rom.
VG170809 Man kunne føye til den kontroversielle og utagerende offentlige skikkelsen Vigdis Hjorth også, og etter denne romanen fra lillesøster kunne man føye til andre adjektiver, om man legger Helga Hjorths versjon til grunn.
VG170809 - Å ha formue gir deg et ansvar for å delta i det offentlige rom.
NL170809 Regjeringen og deres støtteparti for LTP'en, Arbeiderpartiet, har altså en helt annen virkelighetsoppfatning enn det vår sikkerhetsgarantist, USA, kommuniserer i den offentlige debatten.
NL170809 I mange år var jernbane i nord et ikke-tema i det offentlige ordskiftet, bare enkelte lokal- og fylkespolitikere jobbet iherdig for å sette saken på dagsorden.
DB170809 » Ikke overraskende gikk blant andre tidligere stortingspolitiker Hallgrim Berg ut og støttet Foslis offentlige angrep på tenåringen.
DB170809 Slike verdensbilder er med på å skape et snevrere rom, spesielt for de kvinner som har krav på en langt større plass i det offentlige rom.
DB170809 At alt vårt, i det vi trodde hadde vært private rom, var ute i det offentlige , var ubehagelig.
DB170809 Selv om det oppleves som en ren hevnbok, et karakterdrap på både hovedpersonens søster og den offentlige debatten, er det et interessant innblikk i hvordan det kan føles å bli fiksjonalisert.
DA170809 Zuma beriket seg ved å bruke urettmessig mye offentlige midler på oppgradering av sin bolig i hjemstedet Nkandla, og ble dømt til å betale tilbake en del av pengene.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/3nnK9/Bistandsorganisasjoner-Ti-tusen-jemenitter-med-behov-for-behandling-i-utlandet-dode-pa-grunn-av-stengt-flyplass Eskaleringen av konflikten, med påfølgende ødeleggelser på infrastruktur og kollaps av offentlige tjenester innebærer en rask forverring av en av verdens største humanitære kriser, mener Hamdan.
AA170809 Eskaleringen av konflikten, med påfølgende ødeleggelser på infrastruktur og kollaps av offentlige tjenester innebærer en rask forverring av en av verdens største humanitære kriser, mener Hamdan. ( ©NTB ) ¶
VG170808 I tillegg har vi jobbet sammen med det offentlige helsevesenet for å sørge for at situasjonen er håndtert og begrenset, heter det videre.
SA170808 I tillegg har vi jobbet sammen med det offentlige helsevesenet for å sørge for at situasjonen er håndtert og begrenset, heter det videre.
DN170808 Jeg mener det dreier seg om tilgang til offentlige tjenester, makt i eget liv og deltakelse i arbeidslivet, sier statsministeren.
DN170808 - Når det kommer ordrer i Kina fra toppen følger offentlige ansatte disse med militær presisjon.
DN170808 ¶ Erna Solberg og Siv Jensen har skjønt at det offentlige må legge til rette for å bygge landet - spesielt når staten har mye penger, skriver artikkelforfatteren.
DB170808 I tillegg har vi jobbet sammen med det offentlige helsevesenet for å sørge for at situasjonen er håndtert og begrenset, het det videre.
DB170808 Skal faktasjekke det offentlige ordskiftet.
DB170808 Da blir direkte, offentlige spørsmål kanskje den beste måten å skape klarhet på.
DB170808 HADDE FÅTT NOK : Irmela ( 70 ) så seg lei av nynazistiske symboler i det offentlige rom.
DB170808 Jeg savner derfor en avklaring på om noen av landets beste sykehjem er en del av Arbeiderpartiets omsorgsplan, eller om gode sykehjem fortsatt skal overtas av det offentlige , bare fordi de ikke driftes av kommunen.
DB170808 For dem som skal bruke tilbudet vil man fritt kunne velge mellom offentlige eller private aktører - men prisen er den samme.
DB170808 Men viktigst av alt er det at offentlige maktpersoner, som politikere, ikke selv er med på polariseringen, ved å bruke en svært negativ og fordomsfull karakterisering av folk med en annen bakgrunn eller et annet politisk ståsted.
DB170808 Likevel kan denne saken være et godt utgangspunkt for nok en gang å diskutere det offentlige hjelpetilbudet til særlig utsatte unge mennesker.
DA170808 Og det er et veldig godt eksempel på at vi bør ha noen private og noen offentlige hjemmetjenester.
DA170808 Det offentlige var verre før det ble inspirert av det private.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/EV165/Trump-advarer-Nord-Korea--Vil-bli-mott-med-ild-og-raseri Siegfried Hecker anslås å være den siste offentlige tjenestemannen som personlig har inspisert Nord-Koreas atomkraftverk.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/4Ppma/Flere-nettsider-i-Venezuela-hacket Hackerne kaller seg « The Binary Guardians » og angrep flere offentlige portaler for blant annet regjeringen og høyesterett.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Lund sier 80 prosent av omfordelingen skjer gjennom trygder og offentlige tjenester.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Lund sier 80 prosent av omfordelingen skjer gjennom trygder og offentlige tjenester.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Flere-utovere-matforgiftet-pa-VM-hotell-239946b.html I tillegg har vi jobbet sammen med det offentlige helsevesenet for å sørge for at situasjonen er håndtert og begrenset, heter det videre.
AA170808 Hackerne kaller seg « The Binary Guardians » og angrep flere offentlige portaler for blant annet regjeringen og høyesterett.
AA170808 I anbud med forhandlinger har oppdragsgiver ( her : Helse Midt ) veiledningsplikt som innebærer at leverandør ( her : Betania Malvik og LHL-klinikkene Røros ) skal få konkret tilbakemelding på forhold som er helt sentrale for leverandørens mulighet til å vinne kontrakten ( kilde : Difis fagsider om offentlige anskaffelser ).
VG170807 Vi får ikke vite hva medisinene det offentlige kjøper inn koster og heller ikke hvordan sykehusene bruker pengene.
DB170807 Han søkte på universiteter verden rundt og fikk et ettertraktet stipend ved University of Michigan, et av USAs beste offentlige universiteter.
DB170807 Politiet og lokale myndigheter i « sanctuary cities » mener det er skadelig for den offentlige sikkerheten å deportere udokumenterte innvandrere som ikke er anklaget for alvorlig kriminalitet.
DB170807 Noen vil kanskje si at dette er en fantastisk gründer-suksess, men dette er i realiteten vekst basert på oppkjøp, omsetning basert på skattepenger og et tilbud som i liten grad skiller seg fra det offentlige barnehagetilbudet.
DB170807 Å nekte dem retten til offentlige meninger, spesielt når andre ekstremt radikale røster får slippe til, vil bare kaste mer bensin på nazistenes propagandabål.
DA170807 Rasmussen hadde også fått offentlige verv av NS-regimet, og i et brev til Stortinget i 1941 skrev han at det var grunnen til forsinkelsen.
DA170807 Kulturrådet anbefalte i 1968 å dele opp søylen, og stille ut de ferdige delene, eller inkorporere dem i andre offentlige byggeprosjekter.
DA170807 Det er altså en grense for hva man kan ytre seg om i det offentlige rom, men jeg mener at så lenge ytringer forblir meninger bør de ikke være straffbare, selv om det ville vært straffbart om disse ekstreme meningene ble omsatt i praksis.
DA170807 Bør det gå noen grense for hva slags budskap man skal kunne fronte i offentlige demonstrasjoner, og hvor bør i tilfelle den gå ?
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/k5nwa/USAs-landbruksdepartement-sensurerer-bruk-av-ordet-klimaendringer Senteret saksøker for øyeblikket flere offentlige etater for å få dem til å gi ut informasjon angående sensuren av ord relatert til klimaendringene.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqMkq/Store-og-Solberg-kranglet-om-milliardlofter-til-helse - Å åpne et privat sykehusmarked for de offentlige sykehusenes regning, det var en dårlig løsning da den kom og den vil de nå utvide.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Svaret fra Høyre på å redusere antall helseforsikringer er å redusere ventetiden i den offentlige helsetjeneste og å øke pasientens valgmuligheter på det offentliges regning.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Jonas Gahr Støre mener fritt behandlingsvalg tapper offentlige sykehus for penger.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Høies svar : « Vi har klart å oppnå resultatene for pasientene, redusert ventetid og ikke minst får flere pasienter hjelp i de offentlige sykehusene nå selv om vi ikke har nådd hele pengemålet. » 2.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Han mener også fritt behandlingsvalg tapper offentlige sykehus for penger.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Fritt behandlingsvalg : Høyre gikk inn for at pasienter med rett til behandling skulle kunne velge mellom private og offentlige sykehus dersom det er ventetid på de offentlige sykehusene.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Fritt behandlingsvalg : Høyre gikk inn for at pasienter med rett til behandling skulle kunne velge mellom private og offentlige sykehus dersom det er ventetid på de offentlige sykehusene.
AA170807 - Det offentlige skal ha hovedansvaret for å sikre et godt helsetilbud.
AA170807 Han mener de legger for lite vekt på det offentlige helsevesenet, og at flere pasienter kunne fått hjelp hvis offentlige sykehus hadde fått like mye oppmerksomhet fra Høyre som de private.
AA170807 Han mener de legger for lite vekt på det offentlige helsevesenet, og at flere pasienter kunne fått hjelp hvis offentlige sykehus hadde fått like mye oppmerksomhet fra Høyre som de private.
AA170807 Det vil ikke rokke nevneverdig for ventetiden til de 1,4 millioner pasientene som får behandling i vårt offentlige helsevesen, sier Micaelsen. ( ©NTB ) ¶
AA170807 - Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent fokuserer på de drøyt 4000 pasientene som årlig skal få privat behandling betalt av det offentlige .
AA170807 Forslagene herfra måtte kanskje tape i kampen om ressurser fra det offentlige , men komiske er de ikke.
AA170807 Andre mener at de blir motarbeidet av fiendtlig innstilte offentlige tjenestemenn.
AA170807 I tillegg kommer dekningsgraden av offentlige tjenester, politibetjenter, brannvesen, renovasjon etc.
VG170806 Siden 2013 har offentlige utgifter til legemidler steget med fem milliarder kroner.
VG170806 Forbudet gjelder ikke rabatter som følger av avtale mellom det offentlige og legemidlets rettighetshaver for å sikre offentlig finansiering av legemidlet.
VG170806 De bestemmer hvilke medisiner som skal brukes i offentlige sykehus i Norge. 4.
VG170806 - Norske myndigheter, inkludert de regionale helseforetakene, ønsker at legemiddelpriser skal være offentlige .
DN170806 De offentlige institusjonene i Venezuela er helt og holdent tatt som gissel av presidenten og hans parti, hevder opposisjonen i landet.
DB170806 Horne påpeker at private, akkurat som offentlige virksomheter, må bidra dersom Norge skal lykkes med å redusere matsvinnet.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/aVRJ5/Opposisjonen-Venezuela-er-tatt-som-gissel De offentlige institusjonene i Venezuela er helt og holdent tatt som gissel av presidenten og hans parti, hevder opposisjonen i landet.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/MV0PK/Sopp--og-barsesong-litt-forsinket - Det satses mye fra det offentlige , og også fra vår side, på å få barn og barnefamilier ut på tur, sier Roe i Sopp- og nyttevekstforbundet.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/eVneR/Minoritetsmenn-er-ikke-tause-Men-vi-blir-ofte-svartmalt-og-mistenkeliggjort-nar-vi-ytrer-oss--Abdirahman-Hassan Det offentlige ordskiftet har det siste året introdusert oss for nye unge stemmer.
AP170806https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k59K9/Legg-ned-hele-bydelssystemet--Johnny-Gimmestad Samtidig er forskjellene på hva Oslos borgere mottar av offentlige ytelser og tjenester i ulike bydeler enorm.
AA170806 De offentlige institusjonene i Venezuela er helt og holdent tatt som gissel av presidenten og hans parti, hevder opposisjonen i landet.
AA170806 Utvalgte skjønnhetssalonger og klinikker i Trondheim med offentlige regnskap.
AA170806 Siden 2013 har offentlige utgifter til legemidler steget med fem milliarder kroner.
AA170806 Siden 2013 har offentlige utgifter til legemidler steget med fem milliarder kroner.
AA170806 - Det satses mye fra det offentlige , og også fra vår side, på å få barn og barnefamilier ut på tur, sier Roe i Sopp- og nyttevekstforbundet.
AA170806 Frp går samtidig til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i offentlige rom.
VG170805 Ikke bare for demokratiets fremtid, men også for den offentlige samtale og den pluralistiske orden.
DB170805 - For vanlige folk, som ikke er en del av den aldersgruppa, er ikke risikoen større enn den alltid er når det blir avfyrt skudd i det offentlige rom, sier sjefspolitinspektør Jørgen Skov under en pressebrief.
DB170805 - Denne tvilen står i sterk kontrast til ditt offentlige , skråsikre image ?
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dVE3O/Vi-er-i-ferd-med-a-bli-en-digital-dement-nasjon--Kjetil-Landrog I en rekke offentlige utredninger og dokumenter er det gjennom mange år slått fast at det er stor fare for at digitalt skapte arkiver kan gå tapt.
VG170804 - Jeg snakket ikke om mine første forhold som ble offentlige fordi jeg ønsket at noen personlige ting skulle forbli mine.
DB170804 Hans offentlige beklagelse ble gjort i en tale til IAAF-kongressen i forkant av friidretts-VM i London, og det beskrives som et viktig steg på veien mot at russerne kan tas inn i varmen igjen.
DB170804 Protestene var både høylydte og offentlige , men de vi aldri fikk høre fra, var de som behandlet gutten selv.
DA170804 Og ikke bare ute i gatene i det offentlige , men langt mer i sine hjem.
DA170804 Hvis alle dem skal bli forsøkt holdt borte fra det offentlige ordskiftet gjennom slike virkemidler, er det ikke særlig sunt for demokratiet, påpeker hun. | - Vi er alle Peer Gynt ¶
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/lqmEM/Heroinbolgen-odela-mor-og-far-Na-oppdrar-de-fire-besteforeldrene-Melina-7-sammen I West Virginia, en av statene som er verst rammet, hadde de brukt opp budsjettet for offentlige begravelser før halvparten av året var omme.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ja9w4/Med-ti-punkter-vil-Trygve-Slagsvold-Vedum-endre-Norge Sp vil bevare Staten som bedriftseier, og Vedum åpner også for å bruke offentlige muskler for å redde Norske Skog.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/vqBPw/-Os-kommune-anmelder-drapstrusler-etter-avliving-av-Havnesjefen Dette er offentlige personer som utfører et yrke og et verv, så det er helt uakseptabelt med slike trusler, sier fungerende lensmann i Os, Audun Hadler-Olsen til rikskringkasteren.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgRy/-Denne-parkeringsboten-bor-du-ikke-betale Olsen, nestleder i den nye offentlige Parkeringsklagenemnda som ble opprettet 1. januar i år.
AA170804 Dette er offentlige personer som utfører et yrke og et verv, så det er helt uakseptabelt med slike trusler, sier fungerende lensmann i Os, Audun Hadler-Olsen til rikskringkasteren.
NL170803 Tromsø har de sentrale funksjonene i ufattelig mange offentlige instanser, og for mange private bedrifter av en viss størrelse.
DB170803 Som kulturminister Helleland vil Jonas Gahr Støre også ha kontroll over bruken av offentlige midler til idrettsbevegelsen, men han er prinsipielt opptatt av hvordan denne kontrollen skal bedrives : ¶
DB170803 Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.
DB170803 Norge har også en av verdens mest velutviklede velferdsstater, som i vesentlig grad basere seg på at det offentlige ikke bare bidrar med kontantytelser, men også med sterkt subsidierte eller gratis velferdstjenester.
DB170803 Inntekten fra arbeid og investeringer legges sammen med overføringer fra det offentlige , mens skatteutgifter trekkes fra.
DB170803 Et mål som også inkluderer offentlige tjenester vil bidra til å gjøre innsatsen mer treffsikker.
DB170803 Et bedre mål vil blottlegge konsekvensene for dem med lavest inntekt, om politikerne prioriterer ved å kutte i offentlige tjenester.
DB170803 Det er også verdt å minne om at en av grunnene til at regjeringens politikk nå slår bedre ut på mål som inkluderer offentlige tjenester er den sterke veksten i bruken av oljepenger.
DB170803 Det er kvinner som brenner for å gi barn en god og trygg barnehageplass, og som gjør en uvurderlig innsats som supplement til det offentlige .
DA170803 Vil vi ha mindre forskjeller, må vi støtte partier og politikere som er imot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.
DA170803 Hvordan ser dere på privatisering av offentlige tjenester ?
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar I neste periode ønsker Frp det samme forbud innført i det offentlige rom, f.eks. på trikk, buss og på fortau - kort sagt på alle offentlige møteplasser.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar Hun sier også at Frp nå går til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar på trikk, buss og på fortau - kort sagt på alle offentlige møteplasser.
AP170803https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/WVz9r/Bystyret-ma-skru-igjen-krana-til-Valerenga-Andreas-Slettholm Oftest blir det offentlige sittende med regningen til slutt, gjerne etter allerede å ha strukket seg langt ved tidligere anledninger.
AA170803 Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.
VG170802 Den markerte at han pensjonerer seg fra videre offentlige oppdrag, i tillegg til at det er den hundrede og siste dagen i de den britiske marinens veldedighetsløp.
VG170802 Avisen The Sun publiserte en lignende artikkel i mai, like etter at det ble annonsert etter et hastemøte på det britiske slottet at prins Philip skulle trekke seg tilbake fra videre offentlige oppdrag.
VG170802 I stedet for å vise frem hvordan offentlige midler er blitt forvaltet da de ble spurt om det, tviholdt idrettsstyret på et uforståelig hemmelighetskremmeri, som endte med et sviende nederlag for toppledelsen.
NL170802 Det er bred enighet mellom offentlige myndigheter, bedrifter og blant arbeidstakernes organisasjoner at det er samarbeid og tilrettelegging, tilskudd og etablering av infrastruktur fra det offentlige som er nøkkelen for å kunne etablere nye og vekst i bedriftene i Nord-Norge.
NL170802 Det er bred enighet mellom offentlige myndigheter, bedrifter og blant arbeidstakernes organisasjoner at det er samarbeid og tilrettelegging, tilskudd og etablering av infrastruktur fra det offentlige som er nøkkelen for å kunne etablere nye og vekst i bedriftene i Nord-Norge.
NL170802 Det offentlige må ta initiativ og gå inn med tiltak.
DN170802 - Aldri før har jeg opplevd at sentralisering har vært framme i det offentlige ordskiftet slik det er nå, påpeker hun.
DN170802 Det er stor uenighet blant offentlige instanser om løsningen for fremtidige fødselsnummer i Norge.
DB170802 Det er det offentlige som avgjør hvem som skal motta og hvem som skal utføre tjenestene.
DB170802 ¶ ØNSKER SEG NYTT MÅL : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at verdien av offentlige tjenester må regnes med når vi ser utviklingen i fattigdom og ulikhet over tid.
DB170802 SVs Oslo-kandidat Kari Elisabeth Kaski kunne riktignok si seg enig i at det var på tide å inkludere offentlige tjenester i statistikken, men hennes partileder var langt krassere da han talte på Sosialistisk Ungdoms sommerleir.
DB170802 På den andre sida vil det å avvise den være enda verre, siden fire millioner fattige vil gå glipp av de offentlige ytelsene fattigdomsstatusen gir dem rett på.
DB170802 Målet på hvem som er fattige, eller « del av lavinntektsgruppen » som det heter på fint, er likevel en viktig del av den offentlige debatten, særlig i et år hvor ulikhet og forskjeller seiler opp som en viktig valgkampsak.
DB170802 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag.
DB170802 Johnson annonserte krig mot fattigdom i 1965 tok myndighetene utgangspunkt i nettopp dette målet, og fortsatt danner det grunnlaget for hvem som har krav på en rekke offentlige ytelser.
DB170802 I en slik situasjon er det dem som prioriterer de fattigste, enten ved å gjøre skattesystemet mer progressivt eller gjennom mer midler til offentlige tjenester og stønader, som tjener politisk på et nytt fattigdomsmål.
DB170802 Fattigdom- og ulikhetsmål som inkluderer verdien av offentlige tjenester vil « belønne » statlig pengebruk som ikke går rett i lomma til folk, i motsetning til nå, hvor statlig paternalistisk « straffes ».
DB170802 Det kunnskapsministeren ønsker er at inntektsbegrepet som brukes når fattigdom og ulikhet måles ikke bare skal inkludere inntekten fra arbeid og investeringer og offentlige overføringer, men også verdien av det offentlige tjenestene vi mottar.
DB170802 Det kunnskapsministeren ønsker er at inntektsbegrepet som brukes når fattigdom og ulikhet måles ikke bare skal inkludere inntekten fra arbeid og investeringer og offentlige overføringer, men også verdien av det offentlige tjenestene vi mottar.
DB170802 Ulike estimater viser at en stilling i hjemmesykepleien koster det offentlige rundt en halv million kroner - dette inkluderer både lønn og andre driftsutgifter.
DB170802 En undersøkelse fra 2013 viser at rundt halvparten av alle kommunikasjonsfolk jobber i det offentlige - og den største andelen finnes i departementer, etater, direktorater og ved universitetene.
DB170802 De siste årene har antallet kommunikasjonsfolk i det offentlige økt kraftig.
DB170802 Allerede i 2011 brukte det offentlige rundt en milliard kroner på kommunikasjonsfolk.
DB170802 Videoen gikk imidlertid ikke upåaktet hen i Det hvite hus, der både Donald Trump og hans kone Melania kom med hver sin offentlige uttalelse i etterkant.
DB170802 Jeg er ikke så glad i å kommentere privatlivet mitt i offentlige medier, kommenterte Johaug den gang til Dagbladet.
DA170802 De har gjerne et godt renommé, og deres forsøk på å bekjempe ekstremistene blir da en del av deres helt egne maktkamp om det offentlige rom, sier Adly. | 56-åring dømt for innsidehandel ¶
DA170802 - Det offentlige rom har helt klart bare blitt mindre, ikke kun siden revolusjonen i 2011, men også i forhold til hvordan det var under president Husni Mubarak, sier Adly.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/lqRJG/I-denne-videoen-kaster-diktatoren-kniver-og-avfyrer-handvapen-som-i-amerikanske-filmer Presidenten er også kjent for å gjøre smått bisarre offentlige opptredener.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/lqRJG/I-denne-videoen-kaster-diktatoren-kniver-og-avfyrer-handvapen-som-i-amerikanske-filmer Bisarre offentlige opptredener ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/rq2k3/Ser-du-disse-plantene-Da-bor-du-melde-fra - Hvis du blir oppmerksom på disse plantene på offentlige steder, må du gi beskjed, sier Andres Søyland i Bymiljøetaten.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/2Wzrl/-Syv-av-ti-legebesok-kan-gjores-digitalt De er på linje med egenandelen hos offentlige fastleger.
AA170802 | Prins Philip holder sin siste offentlige opptreden ¶
AA170802 Dronning Elizabeths mann, prins Philip ( 96 ), holder onsdag sin siste offentlige opptreden før han går av med pensjon.
AA170802 Ved tilsyn har det offentlige full anledning til å kreve hele p-anlegget omprosjektert og rettet slik krevd.
AA170802 Det er derfor heller ikke for sent for bygningsrådet å ta tak i og vurdere denne saken som berører betydelige offentlige interesser både pga. omfanget av brudd på funksjonskravet i byggeteknisk forskrift i denne saken, omfanget av problemet og bruddene på kommunens parkeringsveileder og risiko for misligheter, noe som ble avdekket i Drammen.
VG170801 « Dersom det oppdages tilstander som må utredes videre, hjelper vi dem til de rette folkene, enten i Aleris eller i samarbeid med det offentlige helsevesenet.
VG170801 Funn tyder på at de private klinikkene gjennomfører flere undersøkelser som ikke er medisinsk nødvendige, enn det offentlige gjør.
VG170801 De har jo rutiner på andre offentlige toaletter, så hvorfor skulle ikke de klare det, spør Marita oppgitt.
VG170801 Avdelingsleder for park i Drammen kommune, Frode Vestgarden forteller at det dessverre ikke er første gang kommunen har fått melding om tilgrisede offentlige toaletter.
VG170801 - Det er et problem med tilgrising av offentlige toaletter, men det er uvanlig at det er så grisete som dette, sier Vestgarden til VG.
NL170801 Siden det offentlige ikke har ønsket ansvar for kaien på Sandøya, så er den i privat eie.
DB170801 I Saudi-Arabia er det også offentlige henrettelser og IS har også gjort det i stor grad, sier han til Dagbladet.
DB170801 Å rose de ansatte har vært fokuset i mange av hans offentlige opptredener, og han har ofte svart på kritiske spørsmål ved å si at han er forpliktet til å følge grunnloven.
DB170801 ¶ OMSORG : Erna Solberg og hennes allierte prøver å late som det er en slags feminisme å berike seg på offentlige pengestrømmer, skriver artikkelforfatteren.
DB170801 Målet kan ikke være bunnlinje, eller hensynet til NHOs medlemsbedrifter, uansett hvor fristende det måtte være å få fingre og hender ned i offentlige honningkrukker.
DB170801 Men også det snakket er unnskyldninger for at noen enkeltmennesker og kapitalsterke selskaper skal få kloa i offentlige midler.
DB170801 Men Erna og hennes allierte prøver å late som det er en slags feminisme å berike seg på offentlige pengestrømmer.
DB170801 Rapporten må studeres av alle, både offentlige og private aktører, som er opptatt av helsa til verdens barn.
DB170801 De ønsker derfor å forby homofili i det offentlige rom, og å fengsle skeive aktivister.
DB170801 Med de offentlige arbeidsplassene forsvinner jo nettopp folk i arbeidsfør alder.
DA170801 Oslo kommune var den eneste offentlige instansen som var interessert i å kjøpe bygget, og fikk tilbud om å kjøpe den til takst.
DA170801 - Byrådet bruker offentlige midler på å rekruttere barna inn i barnehagen, mens regjeringa bruker offentlige midler på å holde dem utenfor fellesskapet, sier Tellevik Dahl.
DA170801 - Byrådet bruker offentlige midler på å rekruttere barna inn i barnehagen, mens regjeringa bruker offentlige midler på å holde dem utenfor fellesskapet, sier Tellevik Dahl.
DA170801 - Vi ser at det mobiliseres, og at de tar større plass i det offentlige rom.
AA170801 Dette fordi mesteparten av kraftbransjen eies av det offentlige .
VG170731 Ordførerne forteller om store utgifter for å håndtere avfall, parkering, turstier og offentlige toaletter.
NL170731 Med de offentlige arbeidsplassene forsvinner jo nettopp folk i arbeidsfør alder.
NL170731 Offentlige ansatte, entreprenører, unge og gamle - bruk slutten av ferien og den oppbygde energien til å snu flere steiner enn bare de mest åpenbare.
DN170731 ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester. 200.000 soldater ¶
DN170731 Kinesiske myndigheter ønsker at en større del av verdiskapingen skjer fra tjenesteytende sektor og at økonomien blir mindre avhengig av eksport, offentlige prosjekter og gjeldsfinansierte private investeringer.
DN170731 ANZ skriver i en rapport på mandag at nye investeringer i offentlige infrastrukturprosjekter vil holde aktivitetsveksten oppe.
DB170731 ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester.
DB170731 Det offentlige ordskiftet og den politiske kampen mellom partier er en pågående diskusjon nettopp om hvilke verdier vi setter høyest.
DB170731 PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ) er veldig positive til at barn, foreldre og politikere stiller høye krav til barnehagene uavhengig om de er private eller offentlige .
DB170731 Dette kom bare dager etter at hun selv hadde angrepet norske kritikere, en yrkesgruppe som gjennom flere århundrer har bidratt nettopp til å trekke frem og spre nettopp norske fortellinger, ved å starte brede, offentlige samtaler om dem.
DB170731 Det er ytringer som vi må tåle fremsettes i det offentlige rom, og tanken er at dette bør bekjempes uten å presse det under jorden.
DB170731 Det er politiets oppgave å legge til rette for at alle kan ytre seg i det offentlige rom.
DB170731 Det er for det første en krenkelse av ytringsfriheten å nekte dem å fremsette lovlige ytringer i det offentlige rom.
DB170731 De som mener nynazister ikke bør få gi uttrykk for sine holdninger i det offentlige rom overhodet, vil ikke bare i ganske mye større utstrekning enn i dag innskrenke ytringsfriheten.
DA170731 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ) anbefalte i fjor at HRS burde miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner i året, og den offentlige støtten til organisasjonen er blitt debattert en rekke ganger.
DA170731 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ) anbefalte i fjor at HRS burde miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner i året, og den offentlige støtten til organisasjonen er blitt debattert en rekke ganger.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/9944l/Folk-mangler-det-meste-I-gatene-er-det-brannbomber-og-taregass-Na-kan-det-bli-enda-verre-i-verdens-mest-oljerike-land Da oljeprisen var høy, økte Venezuelas tidligere leder Hugo Chávez de offentlige utgiftene i stor stil.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre På spørsmål om kommuner som kun benytter offentlige sykehjem og sliter med å innfri garantien, da vil måtte kjøpe plasser av private - hvis den finnes i nærheten - svarer Støre slik : ¶
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre Det ligger ikke noe absolutt nei når det gjelder det, men det må ikke tolkes på noen måte som om det offentlige fraskriver seg ansvar og åpner for løsninger som ikke kommer alle til gode, sier Ap-lederen som gjerne ser at det bygges sykehjem og studentboliger i tilknytning til hverandre.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre - Kan Ap se for seg at det offentlige bidrar med investeringstilskudd til private omsorgsboliger ?
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVEwJ/Ap-vil-ikke-ha-hjelp-fra-private-om-kommuner-svikter-sin-kjarlighetsgaranti-overfor-eldre - Da er løsningen at det offentlige må skjerpe seg, og ta tak slik at den rettigheten gjelder, sier han.
AA170731 - Dette avslutter hertugens program med offentlige oppdrag.
AA170731 ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester. 200.000 soldater ¶
DN170730https://www.dn.no/grunder/2017/07/30/1135/Handel/lagde-hurtigfrisor-na-starter-de-legevakt-uten-ko-pa-venterommet Foto : Javad Parsa Daniel Sørli merket pasientenes frustrasjon over lange ventetider på offentlige legevakter.
DN170730https://www.dn.no/grunder/2017/07/30/1135/Handel/lagde-hurtigfrisor-na-starter-de-legevakt-uten-ko-pa-venterommet Dropin å utkonkurrere både offentlige legevakter og private legeklinikker.
DN170730 Saksbehandlingen i det offentlige kan i enkelte tilfeller være opptil halvannet til to år, ifølge bekymringsmeldinger fra norske kreftleger.
DN170730 Private tilbud er et fint supplement til det offentlige på mange områder, mener hun.
DN170730 Når sikkerheten og effekten av et medikament er dokumentert i EU, blir det tillatt å markedsføre og ta medikamentet i bruk ved private og offentlige sykehus i hele EØS-området.
DN170730 Men mens private kan tilby medisinene med en gang, må offentlige sykehus vente til myndighetene eventuelt sier ja.
DN170730 Derfor må det offentlige rustes opp, sier Ryel.
DN170730 - Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet jobber med å effektivisere metodevurderingene, men det er ikke nok at de offentlige etatene arbeider raskt.
DN170730 - Ingen ønsker et system hvor mennesker med penger og kunnskap kan få beste behandling ved private sykehus, mens pasienter i det offentlige risikerer å dø, sier han.
DN170730 Foto : Javad Parsa Daniel Sørli merket pasientenes frustrasjon over lange ventetider på offentlige legevakter.
DN170730 Dropin å utkonkurrere både offentlige legevakter og private legeklinikker.
DA170730 Jan Erik Strøm forsvarer sin aktive offentlige kamp mot nedleggelsen av Samlok i Drammen.
DA170730 Geofilterne er en del av « Snapchat samfunn », og brukes på offentlige steder.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Portretter viser landets to første ledere : Kim Il-sung, som formet Nord-Korea til en av verdens mest undertrykkende stater, og hans sønn, Kim Jong-Il, som skapte personlighetskultene som nå dominerer det offentlige liv.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Det var en økning i ungdomsorientert opprør etter Kims overtagelse som førte til offentlige løfter om lojalitet overfor de unge.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/01y36/Blodig-valg-i-Venezuela--USA-overveier-sanksjoner ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud - I en enda bredere forstand : Finnes det noen andre land som viser at det private driver bedre enn det offentlige ?
AA170730 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
AA170730 Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge.
AA170730 Røe Isaksen mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom.
AA170730 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken, vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
VG170729 Vil ha testen inn i offentlige sykehus ¶
VG170729 Testen ville kostet det samme for offentlige sykehus.
VG170729 Det kan du ikke på offentlige sykehus, mener Øgreid.
DN170729 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
DN170729 Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge.
DN170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
DN170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
DB170729 ¶ VIL REGNE PÅ NYTT : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) sier offentlige ytelser gir et helt annet bilde av fattigdommen og ulikheten i Norge.
DB170729 Verdien av de offentlige tjenestene man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller helse - tas derimot ikke med i beregningen.
DB170729 SV-topp Kari Elisabeth Kaski mener også det er på tide at verdien av offentlige ytelser inkluderes i ulikhetsmålene i Norge.
DB170729 SSB-forsker Rolf Aaberge har selv forsket på effekten av offentlige ytelser på fattigdom i Norge.
DB170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier han til Dagbladet.
DB170729 Ifølge Røe Isaksen - Høyres tidligere arbeids- og sosialpolitiske talsmann - er det to viktige grunner til at vi bør ta høyde for offentlige ytelser i fattigdomsstatistikken : 1 ) Vi får ikke det riktige bildet av hvor stor fattigdom og ulikhet Norge faktisk har. 2 ) Folket får ikke med seg hvor mye regjeringa gjør for å redusere forskjellene mellom Ola og Kari Nordmann.
DB170729 I årevis har han også ønsket å inkludere offentlige ytelser i fattigdomsberegninger.
DB170729 I 2009 gikk GINI ned fra 0,232 til 0,180 når Aaberge og kollegene Langørgen og Lindgren inkluderte verdien av offentlige ytelser.
DB170729 Han ønsker å ta med verdien av offentlige ytelser i regnestykket.
DB170729 Forskning fra SSB viser at fattigdommen i Norge omtrent halveres dersom man tar med offentlige ytelser i statistikken.
DB170729 Det mener Aaberge gir et ufullstendig bilde av fordelingen av økonomisk velferd, siden befolkningen også nyter godt at offentlige tjenester.
DB170729 Den såkalte GINI-koeffisienten, som måler ulikhet i Norge, synker også betraktelig når offentlige tjenester inkluderes i regnestykket.
DB170729 De er tydeligvis mindre opptatt av å se at mye av ulikheten og fattigdommen i Norge blir borte når man tar med offentlige ytelser i regnestykket, sier Røe Isaksen.
DB170729 - Ulikheten blir mindre, og fattigdommen omtrent halvvert, når vi tar med verdien av de store offentlige tjenestene som barnehage, skole og pleie- og omsorg til eldre, sier han.
DB170729 - Det overrasker meg at venstresida, som før var så opptatt av å se verdien av offentlige ytelser, nå virker til å stirre seg blinde lønnsstatistikken.
DB170729 Planlagte stopp på reiseruta er selvsagt også bedrifter, offentlige etater, sykehjem og kulturinstitusjoner.
DB170729 - IS planla offentlige halshogginger i Australia ¶
DB170729 Organisasjonen har også varslet oppbygging av et eget alternativt « forskernettverk », uten at dette så langt har gitt synlige resultater Vi har lenge savnet at politikere og den øvrige oppdrettsindustrien tar et offentlig oppgjør med NSLs bøllete opptreden og bruk av pseudovitenskap i den offentlige debatten.
AA170729 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
AA170729 Røe Isaksen, som tidligere var Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, mener man ved å ta inn offentlige ytelser i fattigdomsberegningen vil få et riktigere bilde av fattigdom og ulikhet i Norge.
AA170729 Men å inkludere verdien av offentlige ytelser i ulikhetsstatistikken vil gi et riktigere bilde av ulikheten i Norge i dag, sier statsråden til Dagbladet.
AA170729 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener verdien av offentlige ytelser må telles med når man skal beregne fattigdom i Norge.
VG170728 Så langt har ikke norske frimenn vært stort annet enn plagsomme besøkende på offentlige kontorer.
VG170728 Han sier at alt har en kostnad, også skattekutt, og at det enten fører til kutt i offentlige utgifter, økt skatt på andre områder eller økt oljepengebruk.
VG170728 - Eldre i Norge foretrekker at hovedansvaret tas av det offentlige .
NL170728 Svært interessante avsløringer, men det merkelige er jo at blottleggingen av så alvorlige hendelser later til å ha gått under radaren i den offentlige debatten.
NL170728 Vi må være nok til å innrømme at balansen mellom det personlige ansvar og fellesskapet/det offentlige ikke fungerer godt nok i det norske samfunn i dag som på mange måter har blitt et sutresamfunn hvor vi krever.
NL170728 Vi forsøker ikke en gang å ordne opp i det selv før vi henvender oss til fellesskapet, det offentlige , kommune, fylkeskommune eller stat.
NL170728 Velferdsstaten hvor det offentlige skal gjøre alt for oss fra vugge til grav har liten plass til de gamle dyder.
NL170728 Her i landet har vi et velutviklet velferdssamfunn hvor den offentlige sektor spiller en stor rolle.
NL170728 Det offentlige er et sikkerhetsnett for oss borgere.
DN170728 Grå neshorn Store, mektige privateide selskaper som ikke er børsnoterte og heller ikke er underlagt oppsyn fra offentlige tilsyn.
DB170728 Det handler om ei jente i psykisk ubalanse, men det offentlige kan ha et medansvar for det som har skjedd.
DB170728 Den offentlige drittkastinga har ikke gått upåaktet hen hos Donald Trump.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/i/KVb26/Husk-Det-som-var-HOT-pa-KOS-i--89-kan-godt-vare-NOT-pa-HVASSER-i-2017- Ikke at Nora pleier å frekventere de offentlige strendene i særlig grad, til det er sommeren way too short og tiden for dyrebar, men det hender jo hun padler forbi med SUP-brett eller surfer innom på nettet - og i den forbindelse kan det jo være greit å minne om strandvettnettreglene : ¶ 1.
AA170728 Det er legitimt å være bekymret for at ordfører Rita Ottervik og Ap har skapt en så bred politisk allianse at det offentlige ordskiftet forsvinner.
VG170727 Offentlige dokumenter ¶
VG170727 Å sette offentlige oppgaver ut på anbud til privat sektor er jo sånt som arbeiderbevegelsen pleier å være mot.
VG170727 Båtutleiere har ikke noe stort ønske om å drive offentlige toaletter for campingturister.
VG170727 Det vi var opptatt av var at det ikke skal frita det offentlige fra å bidra, sier han.
NL170727 Den fører til store inntekter for alle offentlige forvaltningsnivåer og legger til rette for industriproduksjon over hele landet.
NL170727 Ved å tie lar kvinner i Norge menn dominere den offentlige debatten.
NL170727 Rundt 60 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, men likevel er kun 70 prosent av de som er engasjerte i den offentlige debatten menn.
NL170727 Det er et rungende fravær av kvinner i den offentlige debatten.
NL170727 Dersom den offentlige debatten skal være så nyansert som mulig trenger vi også at kvinnene kommer på banen, og det gjelder ikke unikt kvinner med politiske verv.
NL170727 Da er det et paradoks at kvinner som har mulighet og rett til å delta i den offentlige debatten velger av egen vilje å avstå fra å gjøre det - ikke minst fordi det kan gjøres bak et tastatur.
DB170727 Jeg forstår at det har vært belastende for Gjevjon, det må selvsagt være lov å diskutere praktiske løsninger for garderober, sport og offentlige toaletter uten å hetses for det.
DA170727 - Vi mener at ingen av skyteepisodene har foregått i offentlige rom.
DA170727 - Vi mener at ingen av skyteepisodene har foregått i offentlige rom.
AA170727 Tilstanden på flere av de offentlige tilfluktsrommene er ukjent for kommunen.
AA170727 I rådmannens notat kommer det fram at tilstanden på flere av de offentlige tilfluktsrommene er mer eller mindre ukjent for kommunen.
AA170727 Da det er et prosjekt på lengre sikt med søking om offentlige midler, og han mener at det ikke er store midler som skal til for å få tilfluktsrommene i Trondheim i brukbar stand.
AA170727 Bare 19 av de 1.000 tilfluktsrommene er offentlige - og tenkt til å hjelpe de som befinner seg i nærheten ved en trusselsituasjon.
AA170727 Kristiansen understreker at de ikke mener at noen av skyteepisodene har foregått i offentlige rom.
AA170727 - Vi mener at ingen av skyteepisodene har foregått i offentlige rom.
AA170727 juli ) : « Grunnen til at det er et marked for private aktører i barne- og ungdomsfotballen, er jo nettopp fordi det offentlige tilbudet er for svakt.
VG170726 Men så langt jeg vet har aldri Levi Fragell eller Jens Brun-Pedersen blitt diagnostisert i den offentlige debatten på grunn av kritikken deres mot kirken, kristne og kristendom.
VG170726 Nystrøm forteller at dette ofte er en krevende problemstilling for offentlige etater, som forvalter en del gradert informasjon, samtidig som de får beskjed om å kutte kostnadene til IT-systemer og drift.
VG170726 - Krevende for offentlige etater ¶
VG170726 - Det er helt sammenfallende med en del offentlige etater som strever med samme beslutninger i Norge.
VG170726 Da må det offentlige betale, mener Breivik.
VG170726 Vi har offentlige toaletter på en del gjestehavner og strender.
VG170726 Vi har offentlige toaletter der vi mener det er størst behov for det, men vi skulle alltids ønske at det var flere.
VG170726 - Vi ser nok at det foregår en større forurensning av søppel på denne årstiden, og at offentlige toaletter er en utfordring.
DN170726 Sist leiligheten ble solgt, for rundt fire og et halvt år siden, var prisen på 565.000 kroner, ifølge offentlige registre.
DN170726 I offentlige registre kommer det frem at leiligheten sist ble omsatt for rundt 4,5 år siden.
DB170726 Tillitsbrudd som disse, der offentlige myndigheter selv er ansvarlige for at sensitiv informasjon havner i gale hender, er svært alvorlige.
DB170726 Den norske sikkerhetsloven skal beskytte forsvarshemmeligheter bedre enn det ser ut som tilsvarende lov gjør i Sverige, men heller ikke våre offentlige instanser makter å beskytte oss godt nok.
DB170726 At myndighetene underveis i prosessen reduserte kontorarealet til 100.000 kvadratmeter, endret ikke det faktum at disse betingelser ikke kan betraktes « som annet enn en hån mot arkitektstanden og hele ideen om at våre viktigste offentlige bygg skal utformes av de ypperste formgiverne blant oss ».
DA170726 Dersom dette skal finansiere gjennom kutt i offentlige tilbud, kan det gi økende ulikhet. 4.
DA170726 - Kommunen ser på vårt hus som et bra supplement til det offentlige tjenestetilbudet når det gjelder arbeidsrettede tiltak, sier Greni.
AA170726 | Eksperter kan ikke utelukke at digitale offentlige tjenester gir datalekkasjer ¶
AA170726 Til Klassekampen sier han at en av lærdommene fra den svenske skandalen, er at når stadig flere offentlige tjenester blir digitalisert, må aktørene gjøre helhetlige risikovurderinger som omfatter mer enn sin egen sektor. ( ©NTB ) ¶
AA170726 Thon mener det er god kontroll på norske, offentlige registre.
VG170725 Les også : En av tre nordmenn forstår ikke offentlige brev ¶
DN170725 USAs president Donald Trump ( t.v ) fortsetter sin offentlige kritikk av justisminister Jeff Sessions ( t.h. ) via Twitter.
DB170725 - Så lenge han ikke vil si noe blir etterforskningen mer utfordrende, men bruk av våpen i det offentlige rom i er uakseptabelt, og derfor velger vi å etterforske saken videre, for sånn skal vi ikke ha det i byen vår, sier Stølen.
DB170725 - Poenget med barnehus er at barna møter et sted og at alle de offentlige aktørene kommer dit når barnet skal avhøres.
DB170725 Vie er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet - og ivrer sterkt for å flytte servering av middag til rundt klokken 16.00 : ¶
DB170725 Eller private jubileer, eller offentlige konferanser ?
DA170725 Tolkningsproblemet omkring hvorvidt alt er en parodi eller ikke, kan skyldes Lana Del Reys fravær i offentlige medier, som artist og person.
DA170725 Nå må både det offentlige og det private næringsliv sørge for at enda flere får en læreplass, sier han.
AA170725 Nå må både det offentlige og det private næringsliv sørge for at enda flere får en læreplass, sier han.
AA170725 Nå må både det offentlige og det private næringsliv sørge for at enda flere får en læreplass, sier han.
AA170725 Olavsfestdagenes holdning til offentlige anskaffelser er klinkende klar : Vi skal følge regelverket.
AA170725 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er komplisert og vi har ikke kompetansen innomhus, derfor har vi leid inn bistand til å forberede og gjennomføre anskaffelser hos det velrenommerte konsulentfirmaet PwC, som skal sikre at vi har gode anbudsforespørsler og at vi evaluerer og kommuniserer med leverandørene på korrekt v
AA170725 Hun har også skrevet kommentarutgaven til lov om offentlige anskaffelser.
AA170725 Det er likevel vi som har ansvaret, selvsagt, men vi har vært så trygge som vi kan være på at vår praksis for offentlige anskaffelser har vært ryddig og innenfor loven.
AA170725 Men mens både hets og sanksjoner tidligere skjedde mer en-til-en, har ny teknologi i økende grad flyttet begge deler til det offentlige rom som kalles sosiale media.
VG170724 I mange tilfeller vil dette gi større stabilitet og lavere driftskostnader, og dermed være en fristende mulighet både for offentlige og private institusjoner.
VG170724 Offentlige registre bør som hovedregel ikke kunne driftes utenfor landets grenser.
VG170724 | En av tre forstår ikke hva som står i offentlige brev ¶
VG170724 Nå skal vi halvere dette behovet, og regner med at det vil spare innbyggere og det offentlige for 150 millioner kroner, sier Sanner.
VG170724 Nesten fire år senere viser DIFIs innbyggerundersøkelse at folks forståelse av innholdet i brev og epost fra offentlige tjenester, er lavere nå enn i 2013 for de aller fleste etatene i undersøkelsen.
VG170724 Mini-ordliste for offentlige etater ¶
VG170724 Men en av grunnene, tror jeg, er at vedtak i det offentlige baserer seg på lover og forskrifter som er kompliserte og ofte med ubegripelig språk.
VG170724 En av tre nordmenn sliter med å forstå innholdet i brev de mottar fra offentlige etater.
VG170724 Andelen som ikke klarer å oppfatte budskapet fra offentlige tjenestetilbud, har økt siden 2013.
VG170724 - Det er ikke flaut for folk å ikke forstå innholdet i offentlige brev.
DN170724 Men flere offentlige myndigheter skal ha outsourcet driften av sine IT-tjenester.
DB170724 Men flere offentlige myndigheter skal ha outsourcet driften av sine IT-tjenester.
DB170724 ¶ MÅ PRIORITERES : Den begrensede offentlige finansieringa av tannlegetjenester har gitt tannhelse en betydelig sosial dimensjon.
DB170724 For det er liten tvil om at den begrensede offentlige finansieringa av tannlegetjenester har gitt tannhelse i dagens Norge en betydelig sosial dimensjon.
DB170724 Folk trenger jobber, ikke bare i det offentlige . 100 kroner til styrking av arbeidsplasser.
DB170724 Spesielt synlig er dette også når den offentlige debatten berører feltet for foreldreskap, tid med barn og valg mht. oppdragelse og omsorg.
DB170724 Slik temaer også tidligere har blitt løftet fram og ut av det skjulte og inn i det offentlige .
DB170724 Og den offentlige samtalen kan absolutt også ta for seg saker som tilhører det private feltet.
DB170724 Det interessant hvordan visse temaer igjen og igjen kollapser som offentlige samtaleemner, nettopp fordi de oppfattes som å overskride grensa mellom hva som er privat og hva som er offentlig relevant.
DB170724 Dermed lager vi nærmest « no-go-arenaer » for den offentlige samtalen, siden enhver berøring med saken tydeligvis kan såre hver og en av oss i all vår personlige hårsårhet.
DB170724 den stadig like vanskelige offentlige debatten om hvor mye kvinners av- og påkledning som skal offentlig reguleres og menes noe om.
DB170724 Vi vil angripe problemet langs fire spor : vi skal få flere arbeid, vi skal styrke det inntektspolitiske samarbeidet, vi skal styrke det offentlige velferdstilbudet og vi skal gjøre skattesystemet mer omfordelende.
DA170724 Det er viktig å huske på at de som gjør det bra også har konkurransefordeler, både innenfor det private og offentlige .
AP170724https://www.aftenposten.no/osloby/i/4Pg5g/Tre-skyteepisoder-pa-to-uker-Politiet--Oslo-er-fortsatt-en-trygg-by Skyting i det offentlige rom er selvfølgelig noe vi ikke vil ha i byen, det er helt uakseptabelt.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han Det offentlige skal der det er mulig, stille krav om lærlingeplasser i kontrakter ved innkjøp, det private næringsliv skal inngå avtaler om flere læreplasser.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han Ap-lederen slår fast at det offentlige også har et ansvar som arbeidsgiver.
AA170724 Men flere offentlige myndigheter skal ha outsourcet driften av sine IT-tjenester.
AA170724 Det er viktig å huske på at de som gjør det bra også har konkurransefordeler, både innenfor det private og offentlige .
AA170724 Siden Olavsfestdagene i hovedsak finansieres av det offentlige, må de følge lov om offentlige anskaffelser.
AA170724 Siden Olavsfestdagene i hovedsak finansieres av det offentlige , må de følge lov om offentlige anskaffelser.
AA170724 Dragsten, som sitter i klageorganet for offentlige anskaffelser, sier til Adresseavisen at dette er en svært uvanlig og uheldig kobling og en veldig spesiell praksis.
VG170723 Norden er i en særstilling når det gjelder befolkningens tillit til offentlige myndigheter generelt, og domstoler spesielt.
DB170723 Statsapparatet, med alle dets offentlige tjenester, stoppet opp.
DB170723 Siden den gang har paret holdt en lav profil i offentligheten, men søndag kveld delte sjakkspilleren for første gang et bilde av duoen sammen, på sin offentlige Facebook-profil.
AP170723https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqmW7/Regelendring-kan-gi-frislipp-for-skogshugst-i-Marka I det nye forslaget vil Regjeringen erstatte søknadsplikten med en meldeplikt, og alle hugstmeldinger skal gjøres offentlige .
VG170721 Når en ser hvordan ordskiftet i den offentlige debatten og i sosiale medier har utviklet seg, ser vi at det er langt på overtid når det gjelder å sette ned foten og ty til forebyggende tiltak.
VG170721 Det at politikerne opptrådte klokt, og at kommentarene i det offentlige rom var gode, bidro til at storsamfunnet møtte terroren på så bra som vi gjorde.
NL170721 Denne teksten skriver jeg i takknemlighet til dem og alle andre som tar seg bryet med å undersøke sakene, som gjør oppdagelsene sine offentlige , og uten å komme i affekt.
NL170721 Blant disse er det relativt mange offentlige ansatte, som lærere og funksjonærer.
DB170721 Han har også hatt ansvar for Det hvite hus' koordinering av offentlige etater, samt dets samarbeid med det private næringslivet.
DB170721 Det som i hovedsak prioriteres, er en omfattende velferdsstat og sterk vekst i offentlige utgifter, som blant annet går til billigere barnehageplasser for folk med lav inntekt.
DB170721 Vi mener det er feil at barnehagepolitikken bare kan gjennomføres i offentlige barnehager.
DB170721 Politikken kan kun gjennomføres i offentlige barnehager, og ikke i de private barnehagene, som er fristilt lokalpolitiske prioriteringer.
DB170721 Men vi kan ikke kreve at de private barnehagene følger våre rutiner eller standarder, selv om de faktisk får akkurat samme driftsstøtte som de offentlige barnehagene.
DB170721 Arbeiderpartiet vil at barnehagepolitikken skal nå ut til alle barnehager, ikke bare de offentlige .
AA170721 Ifølge lov om offentlige anskaffelser må alle avtaler om samarbeid mellom helseforetak og private aktører, gjennom en omfattende anbudsprosess.
AA170721 De private har ofte stått for nytenkning og alternative metoder som kompletterer det offentlige helsevesenet.
VG170720 Siden har de to benyttet mange offentlige arrangementer til å bygge opp under « konflikten », og tatt i bruk virkemidler som musikkvideoer, parterapi og forkledninger.
VG170720 Robert Kardashian og Blac Chynas veldig offentlige konflikt har potensial til å stå igjen som årets verste kjendiskrangel.
VG170720 Det er lett å tenke at det ikke spiller noen rolle om det er det offentlige eller en person som bruker penger, men sånn er det ikke.
VG170720 Det offentlige er den store dugnaden.
NL170720 Fjorårets fem-årsmarkering satte et punktum for den offentlige , store markeringen av 22. juli, neste runde dag ligger fire år frem i tid.
DN170720 Hele 71 prosent forteller at de ikke vet hvordan de bruker sin egen forsikring, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.
DN170720 Han påpeker at man får rask behandling for alvorlig sykdom i det offentlige helsevesenet.
DN170720 Forsker Karl-Gerhard Hem i SINTEF sier det blir feil å sammenligne behandlingstiden gjennom privat forsikring med gjennomsnittlig ventetid i det offentlige , fordi sistnevnte skjuler store variasjoner.
DN170720 Investeringsveksten er lavere i blant annet Kina til tross for høye offentlige investeringer.
DB170720 Det var flere offentlige feider mellom portugiseren og Guardiola mellom 2010 og 2012 da de ledet henholdsvis Real Madrid og Barcelona.
DB170720 Landet har erkekonservative islamske retningslinjer som pålegger kvinner å dekke seg til i det offentlige rom.
DA170720 | Innloggingen til offentlige tjenester er tilbake i drift ¶
DA170720 ID-porten som leverer de offentlige innloggingstjenestene MinID og BankID i tillegg til de kommersielle tjenesten Buypass og Commfides, var nede på grunn av IT-problemer hos leverandøren Evry.
DA170720 Feilen førte til at offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, for eksempel Nav, Lånekassen og skatteetaten, ikke fungerte.
DA170720 De offentlige innloggingstjenesten MinID og BankID er tilbake i drift igjen etter å ha vært nede i to timer torsdag ettermiddag.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Tannlegeforeningen jobber hovedsakelig med å inkludere enkeltgrupper i den offentlige tannhelsen, fremfor å få gratis tannhelsetilbud til alle.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Personer med god økonomi kan velge å gå til en privat tannlege i stedet for å vente på ledig time for gratis eller sterkt subsidiert behandling i det offentlige .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Høyre : Sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Finland peker seg spesielt ut med at hele befolkningen, også dem over 20, er dekket av den offentlige tannhelsetjenesten mot en avgift, og de som velger å gå til private tannleger får dekket en del av behandlingen gjennom den nasjonale helseforsikringen.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget - Beregninger viser full dekning for alle innenfor det offentlige for tannhelsetjenester, kan koste opp til 10 mrd. kroner i året.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget - I Tynset har vi gode offentlige skoler, et levende miljø innen kultur og idrett og sterke dugnastradisjoner.
AA170720 | Innloggingen til offentlige tjenester er tilbake i drift ¶
AA170720 ID-porten som leverer de offentlige innloggingstjenestene MinID og BankID i tillegg til de kommersielle tjenesten Buypass og Commfides, var nede på grunn av IT-problemer hos leverandøren Evry.
AA170720 Feilen førte til at offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, for eksempel Nav, Lånekassen og skatteetaten, ikke fungerte.
AA170720 De offentlige innloggingstjenesten MinID og BankID er tilbake i drift igjen etter å ha vært nede i to timer torsdag ettermiddag.
AA170720 o AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170720 Det kan være : familie, slekt, skole og barnehage, venner, trenere og ulike offentlige hjelpere som barnet og familien har kontakt med.
VG170719 Jeg skriver dette som en ung muslimsk mann, som stadig finner seg selv som et tema av den offentlige debatten.
VG170719 Dette er ikke et enkelttilfelle : offentlige bygninger, gater, torg blir systematisk oppkalt etter terrorister som har drept hundrevis av israelere.
DN170719 Nord-Korea gjennomfører offentlige henrettelser i skolegårder og på markedsplasser, ifølge en rapport publisert av en sørkoreansk ikke-statlig organisasjon.
DN170719 De britiske TV-personlighetene håver inn på å jobbe for offentlige BBC. Én gruppe er imidlertid så godt som fraværende på listen over de best betalte.
DB170719 Ifølge rapporten har offentlige henrettelser funnet sted ved flere anledninger.
DB170719 Han lovet også at han ville føre en ny helsepolitikk som både skulle kutte de offentlige utgiftene og ta vare på de svakeste.
DB170719 De konservative er mer opptatt av å kutte offentlige utgifter, og mener alle skal ha frihet til selv å velge helseforsikring.
DB170719 Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige.
DB170719 Til gjengjeld er den offentlige gjelden lav, og Norge scorer også bra på inflasjon, governance ( styring ) og - delvis - bankenes utlånstap.
DB170719 I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.
DB170719 Dette skjer i tillegg ute i det offentlige rom.
DB170719 " Jeg tillater meg å spørre om hun ikke mener at de mange offentlige og ideelle barnehagene gir kvalitet og nyskapning ? 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar To måneder senere, før jeg i det hele tatt ville fått konsultasjon i det offentlige , var jeg tilbake i full jobb.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Snarere tror de det speiler offentlige prioriteringer at lettere lidelser sluses ut til det private.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Per Ivar Pedersen nøler ikke med å skryte av kompetansen i det offentlige helsevesenet.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar I de aller fleste tilfeller er det god nok dekning i det offentlige , sier han.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Han sier det gir inntrykk av en bransje som i større grad er opptatt av egen økonomisk vinning enn å være et genuint supplement til den offentlige helsetjenesten.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Han påpeker at man får rask behandling for alvorlig sykdom i det offentlige helsevesenet.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Forsker Karl-Gerhard Hem i SINTEF sier det blir feil å sammenligne behandlingstiden gjennom privat forsikring med gjennomsnittlig ventetid i det offentlige , fordi sistnevnte skjuler store variasjoner.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Fornøyd med det offentlige
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Er det ikke problematisk hvis helseforsikring blir en privat garanti for å få behandlinger det offentlige ikke dekker, slik som immunterapi ?
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Dessuten har forsikringsselskapene klart å snakke ned det offentlige tilbudet og vært flinke til å markedsføre behandlingsforsikring til bedrifter som en løsning på høyt sykefravær, til tross for at forskningen viser noe annet.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Dersom forsikringsselskapet ikke lykkes i å sikre kunden behandling i det offentlige innen garantitiden, tilbys behandling i det private helsevesenet - enten i Norge eller i utlandet.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Dermed mener han Moelven også kan ha spart det offentlige for mange millioner kroner.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar - Det er ikke kompetansen i det offentlige det er noe galt med - den er fenomenal.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar - Den dagen vi ser at de ansatte kommer til behandling innen rimelig tid i det offentlige , så avvikler vi ordningen.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar - Alle har tilgang til samme informasjon på nettet, og du har vurderingsgaranti også i det offentlige .
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar ansatt anslår han at ordningen kan ha spart dem for opp mot 350 år i fraværsdager, sammenlignet med gjennomsnittlige ventetider i det offentlige .
AA170719 Nord-Korea gjennomfører offentlige henrettelser i skolegårder og på markedsplasser, ifølge en rapport publisert av en sørkoreansk ikke-statlig organisasjon.
AA170719 Nord-Korea gjennomfører offentlige henrettelser i skolegårder og på markedsplasser, ifølge en rapport publisert av en sørkoreansk ikke-statlig organisasjon.
NL170718 For e-post-håndtering i det offentlige er blitt et stort problem, sier han til Dagbladet.
NL170718 Det offentlige henger rett og slett ikke med i den teknologiske utviklingen på dette feltet.
DN170718 Blant annet kan det bli aktuelt å avkorte eller fjerne den offentlige partistøtten.
DB170718 Saken skal være henvist til landets offentlige anklager.
DB170718 I henhold til saudiarabisk lov skal alle kvinner bære klesplagget abaya for å dekke seg til når de ferdes i det offentlige rom.
DB170718 Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av arbeidet med privatarkiv.
DB170718 Som lokkemiddel ga de økt finansiering, og åpnet for at eiere kan ta ut et rimelig utbytte, forutsatt at den offentlige finansieringen kommer barna til gode.
DB170718 Prinsipielt er det ikke noe i veien for at private aktører skal tjene penger på å levere tjenester eller produkter til det offentlige .
DB170718 I Sverige ble organiseringen av private tilbydere av offentlige tjenester utredet i 2016.
DB170718 Den offentlige kvalitetskontrollen må strammes til.
DB170718 De mener offentlige midler og foreldrebetaling skal gå til drift av et godt barnehagetilbud, og ikke i lomma på eierne.
DA170718 Men vi vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode, og ikke tas ut som profitt til private eiere.
DA170718 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme ungene i barnehagen til gode.
DA170718 Den handler om i hvilken grad offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut som privat fortjeneste.
DA170718 Debatten handler ikke først og fremst om private eller offentlige barnehager.
DA170718 Vi skal ta i bruk alle god krefter for å få det til, både offentlige , frivillige og private.
AA170718 Isteden skulle republikanerne innføre en ny helsepolitikk, som både skulle kutte offentlige utgifter og ta vare på de dårligst stilte brukerne.
AA170718 - Presidenten vil slå ned på lokale terrorgrupper og alt annet som truer den offentlige sikkerheten i Mindanao, sier talsmannen Ernesto Abella.
VG170717 Det vil si - det sistnevnte partiet går under navnet Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep helt til vinteren 1977.
VG170717 * Beslutningsforum bestemmer om medisinen skal brukes i offentlige sykehus.
NL170717 Flere mener nå at vi kanskje er blitt litt for komfortable i disse mediene når majoriteten av valgkampen er flyttet fra det åpne, offentlige rom og til medier hvor man selv styrer hva man skal se og hva man ønsker å være foruten.
NL170717 Ikke alt ved reformene er negativt, men kursen må likevel endres radikalt om vi skal bevare kvaliteten på og oppslutningen om vårt felles offentlige helsevesen.
DB170717 I den senere tid har vi kunnet observere to ytterpunkter av offentlige overgrep.
DB170717 « Om mitt eget kjøtt og blod virkelig brydde seg om hvordan jeg hadde det, ville han ikke ha ringt meg direkte og hatt en samtale med meg, i stedet for å rette oppmerksomhet mot seg selv på dette veldig offentlige forumet ? », skrev Aaron blant annet i sin tirade.
DA170717 Vi mener at det er det offentlige som skal forvalte norsk lov.
AA170717 I nyttårstalen i 2015 opplyste dronningen at ektemannen ville trekke seg fra offentligheten og kun delta i noen få offentlige begivenheter. ( ©NTB ) ¶
AA170717 - Å tilpasse språk etter situasjon er et eget punkt i læreplanen i norskfaget, og lærerne er flinke til å bevisstgjøre elevene sine på hva slags språkbruk som passer i ulike sammenhenger, sier Skovholt, og legger til at det i arbeidslivet og offentlige sammenhenger alltid vil være nødvendig å kunne uttrykke seg godt skriftlig.
AA170717 Det understrekes imidlertid at i unntakstilfeller vil likevel den enkeltes aktivitet kunne gå på bekostning av viktige offentlige hensyn. ( ©NTB ) ¶
AA170717 Stadig leser vi hjerteskjærende oppslag om pasienter som ikke får livsviktige medisiner fordi de er for dyre for det offentlige helsevesenet.
AA170717 Hva gjør du når du ikke får en antatt livsforlengende medisin dekket av det offentlige ?
AA170717 Det kan virke kynisk når hensynet til de store offentlige pengene settes opp mot din egen mulighet til å få leve lenger.
VG170716 - Erdogan sa at vi måtte beskytte offentlige bygg mot kuppsoldatene.
VG170716 Mark Zuckerberg offentlige image har gått fra å være en kynisk datanerd til å bli en frittalende velgjører.
VG170716 Han mister kontrollen over aksjene dersom han forlater selskapet frivillig - men ikke dersom han forlater selskapet midlertidig for å ta på seg politiske eller offentlige verv.
VG170716 april 1973 : Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ( senere Fremskrittspartiet ) stiftes.
AP170716https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k51lB/Borge-Brende--Det-eneste-Store-og-Macron-har-til-felles_-er-at-begge-snakker-fransk Nå er han valgt på at han vil reformere flere offentlige sektorer og redusere skattene, der Støre vil øke dem med 15 milliarder kroner, sier Brende.
VG170715 Hun påstår at brukerne ikke tenker over at offentlige personer kan bli såret av innleggene.
VG170715 - Snakk med barna dine om nettvett og at offentlige personer også er mennesker.
VG170715 - Jeg har følelsen av at en ofte tenker at vi ikke tar oss nær av slike kommentarer fordi vi er offentlige personer, men det sårer like mye for meg som for deg, sier Sveinsdottir.
VG170715 Han er bekymret over at det offentlige tilsynelatende ikke dekker pasientenes behov.
DB170715 Så sent som fredag ble ytterligere 7.400 offentlige tjenestemenn avskjediget på grunn av angivelige bånd til kuppmakerne.
DB170715 - Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbebid med andre havner for å holde prisene høye og unngå konkurranse, sa prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS i mai.
DB170715 I den siste runden med masseoppsigelser fikk mer enn 7000 offentlige ansatte sparken.
AA170715 Så sent som fredag ble ytterligere 7.400 offentlige tjenestemenn avskjediget på grunn av angivelige bånd til kuppmakerne.
AA170715 - Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye og unngå konkurranse, sa prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS i mai.
VG170714 Denne typen journalistikk bidrar ikke til å øke kvaliteten på den offentlige samtale i en tid hvor det absolutt er nødvendig.
VG170714 Prosessen er transparent på den måten at alle utvalgsmedlemmene er offentlige, styrets medlemmer er offentlige - og de skiftes ut med jevne mellomrom.
VG170714 Prosessen er transparent på den måten at alle utvalgsmedlemmene er offentlige , styrets medlemmer er offentlige - og de skiftes ut med jevne mellomrom.
NL170714 Kommentator Anne Grenersen sier det slik : " Sakte - og nesten umerkelig - presses jenter ut av offentlige fellesrom og inn i lukkede soner ".
NL170714 Videregående skolegang er en rettighet i Norge, det offentlige betaler, ikke mamma og pappa, slik tilfellet er i mange andre land.
DB170714 HETSES : Jan Thomas, MDG-politiker Lan Marie Nguyen Berg og AUF-leder Mani Hussaini er blant flere offentlige personer i Norge som må takle hets og sjikane på nett.
DB170714 Tvert imot presenteres de offentlige kostholdsrådene uten noe særlig forbehold som en oppskrift til et sunt kosthold.
DB170714 Om fagmiljøet som har utarbeidet de offentlige kostholdsrådene skal kunne klare å redde et allerede frynsete rykte, må det betydelig større ydmykhet og nyanser til.
DB170714 Myndighetene i de fleste land har skjønt nettopp dette, og har derfor opprettet offentlige ernæringsråd for å gi oss moderlige råd om hva vi skal spise.
DB170714 I de nye offentlige kostholdsanbefalingene inngår et råd om å redusere inntaket av rødt kjøtt.
DB170714 Dessverre er det lite av denne tenkningen å spore i de offentlige kostholdsrådene som vi har blitt presentert for til nå.
DB170714 Gapestokk, mener noen, men en som selv har eksponert seg, kan ikke vente beskyttelse i det samme offentlige rom.
DB170714 Regjeringa kutter i offentlige budsjetter, også til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) og Folkehelseinstituttet ( FHI ).
DB170714 Det gjør vi gjennom å gi kommunene inntekter til å styrke velferdstjenestene, gjennom å gjøre offentlige tjenester tilgjengelig for folk, satse mer på samferdsel og på drive en aktiv næringspolitikk for å skape arbeidsplasser i hele landet.
DA170714 Så ambulansesyklistene blir ambassadører for oss i det offentlige rom, og det synes vi jo er svært hyggelig.
VG170713 Han har vært den viktigste offentlige representanten for at Kina skal respektere menneskerettighetene, grunnstenen i ethvert liberalt samfunn.
NL170713 Blant den stadig voksende flokken av kommunikasjonsmedarbeidere finnes det folk som faktisk verken skjønner eller respekterer at kameratslige eposter er offentlige , også når de blir sendt til en såkalt privat konto som en statsråd eller en statssekretær disponerer.
DB170713 Disse to var også alene i en dissens om Californias rett til å forby gevær på offentlige steder.
AP170713https://www.aftenposten.no/reise/Fersk-undersokelse-Slik-endrer-terrorfrykten-reisevanene-vare-10377b.html - Jeg tror disse attentatene i det offentlige rom på turistmål får en del til å tenke på hvilke områder skal de reise til.
AA170713 I dag gjelder et slikt forbud kun for bedrifter og offentlige etater, melder NRK.
VG170712 Om han forlater Facebook for politiske eller offentlige verv beholder han kontrollen.
VG170712 Det offentlige strandområdet hadde vært i bruk av naturister i rundt 30 år.
SA170712 Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
NL170712 Dette samrøret og kompis-forespørslene om vennetjenester er ikke bare pinlig for statssekretæren, det er også brudd på retningslinjer for journalføring i det offentlige .
NL170712 Det er ikke noe som heter privat epost, hvor folkevalgte eller ansatte i det offentlige kan drive saksbehandling i embeds medfør.
FV170712https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-har-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
DB170712 All email-korrespondanse bør gjennomgås av uavhengige granskere, slik at man kan bringe på det rene om hvor mange andre e-poster politikerne har holdt unna den offentlige debatten og de statlige postjournalene.
DB170712 Denne banketten er Ri Sol-jus første offentlige opptreden siden begynnelsen av mars, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået.
DB170712 Flere av pasientene påpeker at det er urettferdig at folk med en privat betalingsvilje og evne, kan velge vekk det offentlige , og få behandlingen ved private sykehus.
DB170712 Reppe forteller at NSL vil melde saken til Økokrim for brudd på offentlige anbudsregler, og ber ministeren og statssekretæren formidle dette til Klima- og miljødepartementet og Riksrevisjonen, uten at det kan spores tilbake til oppdretterne.
DA170712 Gruppa på sju personer mener at når de er blokkert av Trump på Twitter, blir de holdt utenfor det offentlige rom.
DA170712 - Medieomtale, annonsekampanjer og det offentlige ordskiftet kan bygge ned tabuer og myter om overgrep slik at det blir lettere å snakke om det, definere hva man har vært utsatt for, og søke hjelp etter slike hendelser, også når det bare er mistanke om at overgrep kan ha skjedd.
BT170712https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
AP170712https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Den-eldste-i-soskenflokken-far-en-spesiell-egenskap-10369b.html Selv ønsker han å bruke utdanningen til å jobbe med prosedyre, Vilde jobber med arbeidsrett, Hjalmar har spesialisert seg på entreprise og offentlige anskaffelser, mens Cornelia har lyst til å bli dommer når hun er ferdig med skolen.
NL170711 Eiere må være offentlige myndigheter og næringsdrivende langs vegen.
NL170711 På reiselivssenteret er ulike offentlige og private aktører samlokalisert.
NL170711 Det er ikke rart mange mister pågangsmotet i møtet med det offentlige byråkratiet.
DN170711 Tilbakeslaget i Hong Kong viser ifølge avisen hvor følsom Tesla kan være overfor offentlige incentivprogrammer.
DB170711 « REDDE » : I denne e-posten ber lobbyisten Reppe statssekretær Angelvik og minister Sandberg om hjelp til å få kontakt med andre sentrale personer i og utenfor den offentlige forvaltningen.
DB170711 Så nektet han for å selv ha benyttet seg av den offentlige stranda i etterkant av stengingen.
DA170711 Ministeren er selv svekket på grunn av mistanker om at offentlige innkjøpsregler ikke ble overholdt under et arrangement for Macron-kampanjen i Las Vegas i fjor.
DA170711 Det svekker den offentlige debatten om reformen, sier sosialisten Boris Vallaud.
DA170711 Et tettere samarbeid mellom fengslene og de offentlige karrieresentrene, som finnes i alle landets fylker, og som tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. 4.
DA170711 - Vi vil jobbe for et økt samarbeid med de offentlige karrieresenterne.
AA170711 LianTunet er et ikke-kommersielt selskap der de gjennom samarbeid med både offentlige og private aktører fremmer god matkultur, der skoleelever og ansatte i skole, barnehager og SFO kan lære og praktisere hvordan en kan lage god hverdagsmat av lokale råvarer.
DB170710 Bogotás tidligere ordfører, den eksentriske matematikkprofessoren Antanas Mockus, ble verdenskjent da han ved hjelp av skuespillere og surrealistisk pedagogikk i det offentlige rom omformet trafikkbildet i Colombias hovedstad fra en hobbesiansk kamp for overlevelse til en kultur preget av hensyn og samarbeid.
DA170710 Det å ikke fullføre videregående skole gir en betydelig risiko for framtidig utenforskap, og personer som ikke har fullført videregående opplæring er overrepresentert blant dem som er avhengig av offentlige stønader.
AP170710https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVbz1/Kraftig-nedgang-i-vold-pa-byen--For-var-det-helt-kaos I samme periode er de offentlige kravene til dørvakter blitt kraftig innskjerpet.
AP170710https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bVeKk/-Byliv-skapes-gjennom-summen-av-store-og-sma-tiltak--Janne-Wilberg Det er ikke bare gårdeierne som eier byens fasader, det gjør alle byens brukere av det offentlige rom.
VG170709 I 2000 ble han valgt til ordfører i Chacao-distriktet, men i 2008 ble han nektet å stille til gjenvalg etter anklager om misbruk av offentlige midler.
SA170709 Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
SA170709 Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
DB170709 Via begges kontoer på sosiale medier har det haglet ukvemsord, og fansen har nærmest ukentlig blitt vitne til eksparets offentlige krangler.
DB170709 Kjendisdattera får i tillegg rettighetene til moras offentlige image, samt at hun overtar alt knyttet til Fishers åndsverk.
AP170709https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Endelig-en-nordmann-forst-over-mallinjen-i-Tour-de-France-238541b.html Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
AP170709https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Endelig-en-nordmann-forst-over-mallinja-i-Tour-de-France-238541b.html Hun har gjort det helt klart at hun er positiv til at det offentlige vil bidra til.
AA170709 - Jeg har to andre aktuelle saker på mitt bord, der det verken er kommet hjelp fra ambassaden, UD eller andre offentlige instanser.
VG170708 - Institutt for kultur- og språkvitenskap håndterer saken og vil følge reglene for saksbehandling i det offentlige .
NL170708 ved lakserømminger ( som utgjør mange ganger mer enn det naturlige innsiget av villaks ) - i likhet med diverse forskningsmiljøer knyttet til oppdrettet, Mattilsynets og andre offentlige etaters unnfallenhet vedrørende restriksjoner på miljø- og helseskadelig medisinering, etc.
AA170708 Senere empiriske studier fra Tyskland viser ikke signifikant effekt på det totale opptaket til tyske offentlige universiteter i etterkant av introduksjon av studieavgift.
AA170708 I Skottland fjernet man studieavgift ved offentlige universiteter i 2007.
VG170707 Ikke minst er de bekymret for hvilken skade denne offentlige skittentøyvasken kan påføre Rob og Blacs lille datter på sikt.
VG170707 * Offentlige kontor som skolehelsetjenesten, fastlegen, familievernet eller barnevernet.
VG170707 * 1 Dekning av sivilbefolkningen : Dette skal skje i offentlige og private tilfluktsrom, der vi i dag har plass til godt under halvparten av befolkningen.
NL170707 Jo, fordi hver gang en tjeneste flyttes ut fra det offentlige , så flyttes også penger og makt lenger unna fellesskapet.
NL170707 Jeg stiller meg derimot uforstående til spørsmålet om kun offentlige aktører er skikket til å levere offentlig omsorgstjenester.
NL170707 Derfor skal de offentlige sykehusene styrkes med bedre økonomi om Arbeiderpartiet kommer i regjering fra høsten.
DN170707 Mislykkede offentlige prosjekter medfører unødvendig bruk av fellesskapets penger, skriver artikkelforfatteren.
DB170707 Istedenfor økt vekst og sunne offentlige finanser, har delstaten opplevd svak vekst og store underskudd, som igjen har ført til skatteøkninger, underfinansiering av skoler og utsettelse av veiprosjekter.
DB170707 ( Dagbladet ) : En fersk rapport kritiserer hvordan den digitale revolusjonen har forbigått IKT-systemene til det offentlige britiske helsevesenet.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner - Dette viser at vi har ganske mye å hente når det gjelder organisasjonsformer i det offentlige , skyter statsministeren inn.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/oqV6m/Aftenposten-mener-Sykehusene-ma-ha-felles-praksis Et sted å begynne, er å sikre at forskjellene innenfor den offentlige delen av helsevesenet er så små som mulig.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/mq3WE/Kvinnene-med-fast-plass-i-byrommet kvinnen i vårt lands historie som har fått sitt monument i det offentlige rom.
AA170707 Navalnyj ble funnet skyldig i å ha brutt loven om offentlige forsamlinger flere ganger.
AA170707 Kadcyla er tilgjengelig over offentlige budsjett i 18 europeiske land, blant annet i Sverige og Danmark.
VG170706 Blant kjendisene som blandet seg inn i det offentlige dramaet var Snoop Dogg og T.I.
NL170706 Nei, det skyldes at privatisering av offentlige omsorgsoppgaver fortsatt har svært negativ klang hos store deler av befolkninga.
NL170706 Jeg nevnte dette tvert imot for å vise hvordan tilrettelegging av privatisering av offentlige velferdstjenester foregår, helt legalt.
NL170706 Samtidig er en slik fremgangsmåte helt i henhold til lov om offentlige anskaffelser.
NL170706 Når vi samtidig vet at vi blir stadig flere eldre og færre unge, står vi overfor utfordringer som krever felles løsninger og samarbeid mellom offentlige og private aktører.
NL170706 Mener ordføreren og Arbeiderpartiet at kun offentlige aktører er skikket til å levere offentlig omsorgstjenester ?
NL170706 Lov om offentlige anskaffelser tillater ikke slike kontakter Olsen hevder har foregått.
NL170706 I tillegg mener vi at gode offentlige kvalifikasjonskrav i kombinasjon med konkurranse i markedet bidrar til å skjerpe kvalitet og innhold på lovpålagte tjenester til befolkningen.
NL170706 Derfor handler fritt brukervalg om kommunens eget valg om konkurranseutsetting av lovpålagte offentlige tjenester.
DN170706 Dette er Trumps første offentlige uttalelse siden Nord-Koreas prøveoppskytning av en ny rakett tirsdag.
DN170706 | Liv og lære i det offentlige
DB170706 Dansken tjener 1,9 millioner kroner i året, samtidig som festspillene mellom de syv fjell støttes årlig med over 20 millioner fra Kulturrådet, og ytterligere 15 millioner av andre offentlige midler, ifølge festspillenes årsrapport for 2016.
DB170706 « Vi franske er avhengige ( misbrukere ) av offentlige utgifter », sa han.
DB170706 Han vil ha de offentlige utgiftene ned fra 56 prosent av BNP, som er mindre enn Danmark og Norge, til 53 prosent.
DB170706 Det var på mandag at popstjerna dukket opp på Haga slott for å møte de to svært offentlige skikkelsene i den svenske kongefamilien.
DB170706 - I dag er den viktigste dagen i min karriere, men også den siste dagen av mitt offentlige liv, fortalte artisten dagen det ble kjent at han ga seg.
AA170706 Dette er Trumps første offentlige uttalelse siden Nord-Koreas prøveoppskytning av en ny rakett tirsdag.
AA170706 Skal verdien av offentlige tjenester tas med når vi beregner graden av ulikhet ?
AA170706 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de fleste nye arbeidsplassene har kommet i det offentlige .
VG170705 Vitner på stedet der politibetjentene var innlosjert forrige helg, har beskrevet at de besøkende var fulle, hadde sex på offentlige steder og misbrukte våpen.
VG170705 Målet er å bidra til et mer faktabasert og raust ordskifte i Norge ved å avdekke falske nyheter, og faktasjekke påstander i den offentlige debatten.
VG170705 Borten Moe stiller jeg kritisk til faktasjekk-satsingen, som han tviler på om vil tilføre det offentlige ordskiftet noe.
VG170705 Når et medikament er godkjent for markedsføring her, kan det ta opp mot ett år før det offentlige får tilgang - selv om produktet kan kjøpes på apoteket.
VG170705 Når et firma får markedsføringstillatelse i Danmark, betyr det at offentlige helsevesen kan bruke medikamentet.
VG170705 Men det er ikke tilstrekkelig at de offentlige etatene arbeider raskt.
VG170705 * Beslutningsforum bestemmer om medisinen skal brukes i offentlige sykehus.
DN170705 ¶ Helge Lund, rådgiver i Clayton, Dubilier & Rice stilte i mai opp i Oslo for å holde foredrag, i en av sine få offentlige opptredener etter at han sluttet som oljetoppsjef.
DN170705 Fra skoleåret 2014/15 til 2016/17 ble det lagt ned 129 offentlige skoler.
DN170705 Det ble opprettet 51 nye privatskoler og 41 nye offentlige skoler i samme periode.
DN170705 Aps Trond Giske har hevdet at for hver private skole som opprettes, må det offentlige legge ned én.
DB170705 ( Dagbladet ) : - Faktisk er en uavhengig redaksjon som skal faktasjekke samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet.
DB170705 « For hver skole som opprettes i det private, så må det offentlige legge ned én ».
DB170705 Skal faktasjekke det offentlige ordskiftet ¶
DB170705 Faktisk har gått gjennom Giskes uttalelse og kan vise til at det fra 2014 til 2017 ble lagt ned 129 offentilge skoler, og at det i samme periode ble opprettet 51 nye privatskoler og 41 nye offentlige skoler.
DB170705 - Sjekken som er gjort av Faktisk burde sett på hvordan privatskoler gir kutt i offentlige tilbud.
DB170705 - Det er et stort problem for den offentlige debatten at useriøse nettsteder blir spedd.
DB170705 Andre til økt andel høykompetente innvandrere, lavere økonomisk ulikhet, bedre ledelse i bedrifter og det offentlige , mer effektive energikilder, deregulering, skattelettelser eller fortetting i byer.
DB170705 ¶ SKEPTISK TIL PRIVATE : SV er et av partiene som har vært kritiske til private sin rolle i den offentlige velferden.
DB170705 I Dagsnytt 18 hevdet SVs Kari Elisabeth Kaski, at de som jobber innenfor barnehagesektoren må være offentlige ansatte, med begrunnelse at sektoren trenger varme hender.
DB170705 For tre år siden gikk jeg til privat sektor etter 20 år i det offentlige .
DB170705 Det er pussig argumentasjon, ettersom det ikke stilles slike krav i andre bransjer som utfører arbeid for det offentlige , slik som rørleggere, fastleger eller renholdere.
DB170705 Personen bak Facebook-sida Sløseriombudsmannen skriver i en melding til Dagbladet at dette er en av utallige sake som viser at politikerne ikke bruker skatte- og avgiftspengene på de offentlige kjernesakene helse, eldreomsorg og utdanning.
DB170705 Kunst vil ofte være kontroversielt, og det er helt lov til å være kritiske, men å dra det så langt som at dette er sløsing av offentlige penger blir feil, sier han.
DB170705 Facebook-brukeren understreker også at dette ikke er noe kritikk av Mette Edvardsen og kunsten hennes, men at det er et godt eksempel på « hvordan det offentlige sløser bort våre skattepenger på prosjekter som ikke bør finansieres av pengene vi betaler i skatter og avgifter ».
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Samtidig åpner loven for annen opplæring enn gjennom den offentlige grunnskolen.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Faktiskno-fant-feil-hos-Jensen_-Vedum_-Giske-og-Borten-Moe-624612b.html Fra skoleåret 2014/15 til 2016/17 ble det lagt ned 129 offentlige skoler.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Faktiskno-fant-feil-hos-Jensen_-Vedum_-Giske-og-Borten-Moe-624612b.html Det ble opprettet 51 nye privatskoler og 41 nye offentlige skoler i samme periode.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Faktiskno-fant-feil-hos-Jensen_-Vedum_-Giske-og-Borten-Moe-624612b.html Aps Trond Giske har hevdet at for hver private skole som opprettes, må det offentlige legge ned én.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fa-utfordringer-er-mer-krevende-enn-faren-som-tror-han-har-en-ny-Messi-pa-soverommet-238321b.html Ideelt sett skulle idrett vært sidestilt med kultursektoren der lærerne, i for eksempel musikkskolen, er lønnet av det offentlige .
AA170705 Mas ble deretter stilt for retten og fradømt retten til å ha offentlige verv i to år. ( ©NTB ) ¶
AA170705 Nesten 30.000 personer har søkt ly i offentlige evakueringssentre.
AA170705 Tidligere i år opplyste den italienske regjeringen at den også planlegger å bruke offentlige midler på å redde to mindre banker i Venezia. ( ©NTB ) ¶
AA170705 Etter at eurosonens bankunion ble opprettet, var planen at det ikke lenger skulle være nødvendig å bruke offentlige midler til å redde banker.
AA170705 Ifølge talsmannen vil i alt 6.150 ansatte innen helse, utdanning og andre offentlige sektorer bli berørt.
AA170705 Fra skoleåret 2014/15 til 2016/17 ble det lagt ned 129 offentlige skoler.
AA170705 Det ble opprettet 51 nye privatskoler og 41 nye offentlige skoler i samme periode.
AA170705 Aps Trond Giske har hevdet at for hver private skole som opprettes, må det offentlige legge ned én.
AA170705 Målet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor som gir relevant og anvendbar kunnskap for offentlige aktører og deres brukere.
AA170705 Målet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor som gir relevant og anvendbar kunnskap for offentlige aktører og deres brukere.
VG170704 Dronning Sonja : Kaller naturen pustehullet i det offentlige livet ¶
VG170704 Ifølge Rios Offentlige Sikkerhetinstitutt ( ISP ) mistet 920 mennesker livet i fjor under politi-rassiaer og patruljeringer i delstaten Rio de Janeiro, en av Brasils 27 delstater.
VG170704 Målet med Faktisk er å bidra til et rausere og mer faktabasert ordskifte i Norge gjennom å avdekke falske nyheter og faktasjekke det offentlige ordskiftet.
VG170704 FAKTASJEKKERNE : Journalister fra VG, Dagbladet, NRK og TV2 har gått sammen for å ta knekken på falske nyheter og avsløre uriktige påstander i det offentlige ordskiftet.
VG170704 Og jeg vil fremheve at jeg ikke er så veldig glad for den offentlige uthengingen som skjer nå.
SA170704 Over hele Europa er det en voksende erkjennelse at dab er den fremtidsbaserte kjerneplattformen for radio fra nasjonale og europeiske beslutningstakere, myndigheter og offentlige og kommersielle kringkastere.
DN170704 President Emmanuel Macrons regjering varsler derfor drastiske kutt i offentlige utgifter.
DN170704 Målet er å redusere de offentlige utgiftene fra 56 til 53 prosent av Frankrikes bruttonasjonalprodukt ( bnp ), noe som ifølge Philippe blant annet skal skje ved å føre en mer resultatorientert politikk innen offentlig sektor og tette skattehull.
DN170704 ¶ Med en voksende datamengde er det flere og flere som får øynene opp for de offentlige registrene og verdien av dataene.
DB170704 Erfaringer fra andre land i Europa kan tyde på at den sekulære offentlige skolen med sitt trosfravær, ikke har lykkes med å demme opp for utviklingen av ekstremisme.
DB170704 Elevsammensetningen ved livssynsskoler er om lag like variert som ved offentlige skoler.
DB170704 Det gjelder ikke minst i den offentlige skolen, særlig i de store byene hvor sosialt og kulturelt tyngdepunkt varierer fra bydel til bydel.
DB170704 Kunst som skapes med offentlige midler basert på en armlengdes avstand fra politikken er i tråd med de verdiene vi liker å trekke frem i det norske samfunnet, nemlig retten til frie ytringer og tillit til både statlige institusjoner og hverandre.
DB170704 Etter at ekteskapet havarerte i 2010, havnet eksparet stadig i bitre, og svært offentlige feider - med den ene beskyldningen etter den andre.
DA170704 Et av tiltakene har vært å stille krav til at bedriftene som er byggherre av offentlige anlegg skal være lærebedrift.
DA170704 Det er delvis fordi en del bedrifter, særlig offentlige , har satt som krav for anbud at bedriften skal være en lærebedrift.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Venstresiden-er-dum_-hoyresiden-er-ond-336361b.html Dæhlie ble raskt portrettert som en person som utnyttet alle de offentlige midlene han fikk av Olympiatoppen og sin egen status som nasjonalhelt til å tjene seg søkkrik.
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Fylkesmannen-opphever-byradets-millionkrav-mot-barnehager-624500b.html Det skulle bli første gang en kommune gikk grundig inn i Barnehagelovens §14a, som sier at « Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode ».
AP170704https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqOAA/Facebook-har-trolig-milliardoverskudd-i-Norge---betalte-under-500000-kroner-i-skatt Vi jobber blant annet for at disse tallene skal være offentlige .
AA170704 President Emmanuel Macrons regjering varsler derfor drastiske kutt i offentlige utgifter.
AA170704 Målet er å redusere de offentlige utgiftene fra 56 til 53 prosent av Frankrikes bruttonasjonalprodukt ( BNP ), noe som ifølge Philippe blant annet skal skje ved å føre en mer resultatorientert politikk innen offentlig sektor og tette skattehull.
AA170704 - Det er interne handlingsregler om blant annet at man skal være veldig sikker på at mottakeren av informasjon man kommer med er klar over hvilken rolle vi har, og at alt vi gjør overfor offentlige etater eller politikere skal dokumenters skriftlig.
AA170704 - Vi strever med å få oss hus, men det er lite å hente hos det offentlige .
AA170704 » Festivalen forvalter store offentlige tilskudd på vegne av fellesskapet.
AA170704 Samtidig er sistnevnte sjanger i dag under betydelig press i det offentlige rom, og trenger den drahjelpen Olavsfestdagene kan bidra med, mens den kommersielle popmusikken må antas å klare seg godt på egen hånd.
VG170703 Dronning Sonja : Kaller naturen pustehullet i det offentlige livet ¶
VG170703 De harde ordene under den offentlige talen var derimot ingenting mot den påfølgende middagen bak lukkede dører.
VG170703 Flere folkevalgte mener Stortingets administrasjon må skjerpe seg for å unngå å bli oppfattet som jålete og slepphendte med offentlige midler.
VG170703 - Nasjonalforsamlingen har også et ansvar for å fremstå som et forbilde for andre gjennom sin forvaltning av offentlige midler, mener Ap-politikeren fra Hordaland.
VG170703 * Beslutningsforum bestemmer om medisinen skal brukes i offentlige sykehus.
DB170703 Så nektet han for å selv ha benyttet seg av den offentlige stranda i etterkant av stengningen.
DA170703 At den danske avisa Politiken kjørte en serie med reportasjer der tidligere voldtektsofre på Roskilde-festivalen stor fram med sine historier, brakte tematikken opp i dagen under årets festival og satte dagsorden i den offentlige danske debattsfæren.
DA170703 At den danske avisa Politiken kjørte en serie med reportasjer der tidligere voldtektsofre på Roskilde-festivalen stor fram med sine historier, brakte tematikken opp i dagen under årets festival og satte dagsorden i den offentlige danske debattsfæren.
AP170703https://www.aftenposten.no/verden/New-Jerseys-guvernor-stengte-strand_-men-dro-dit-selv-624530b.html New Jerseys omstridte guvernør Chris Christie stengte i helgen offentlige parker og strender, men ikke for seg selv og sin egen familie.
AP170703https://www.aftenposten.no/verden/New-Jerseys-guvernor-stengte-strand_-men-dro-dit-selv-624530b.html En budsjettstrid med demokratene fikk i helgen republikaneren Chris Christie til å stenge alle offentlige parker og strender for allmennheten, angivelig for å spare penger.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Hvis standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret, så blir behovet på statsbudsjettet halvert til rundt 5 milliarder ekstra hvert år fra 2030.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Hvis standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret, så blir behovet på statsbudsjettet halvert til rundt 5 milliarder ekstra hvert år fra 2030.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Foran dette stortingvalget, som i tidligere valgkamper, ønsker Aftenposten å faktasjekke påstander som fremsettes i den offentlige debatten.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Foran dette stortingvalget, som i tidligere valgkamper, ønsker Aftenposten å faktasjekke påstander som fremsettes i den offentlige debatten.
AA170703 Sammen med kong Felipes søster, prinsesse Cristina, var Urdangarin en av 18 tiltalte i bedragerisaken der totalt 58 millioner kroner i offentlige midler ble unndratt gjennom den ideelle organisasjonen Noos.
AA170703 Bokens tittel var « Offentlige Taler over Aftensangstexter ».
VG170702 For våpenentusiastene var det derimot et lite tilbakesteg at man gjør et unntak for offentlige sykehus og institusjoner for psykisk helse.
VG170702 Flere stater har innført at det er lov å ha med seg våpen, så lenge det er skjult, på ulike offentlige steder.
VG170702 - Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten.
VG170702 I praksis forbyr loven homoparader og andre offentlige markeringer til støtte for homofili, men kritikerne hevder den gjør det umulig å diskutere rettigheter for LHBT i det hele tatt.
DN170702 - Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten.
DN170702 ¶ Administrerene direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen mener det kan være store beløp å spare på å konkurranseutsette flere offentlige tjenester.
DN170702 | DN mener : Flere offentlige tjenester bør legges ut på anbud ¶
DB170702 Seinere samme dag gikk både Kendall, Kylie og selskapet deres ut med offentlige beklagelser.
DA170702 Cashmere Cats lave offentlige profil gjør ikke underverker for oppmerksomheten.
AP170702https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Lettvint-om-retten-til-selvbestemt-juridisk-kjonn---Jeanette-J-Solstad-Remo-624367b.html Dette bør komme på plass i alle offentlige bygg, skriver artikkelforfatteren.
AA170702 - Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten.
VG170701 Videoen er fra da hun deltok på et TED-talk arrangement i 2015, hvor hun forteller om den offentlige ydmykelsen og mobbingen hun opplevde etter utroskapsskandalen med Bill Clinton i 1998.
SA170701 30 bolighus og flere offentlige bygninger har mistet strømmen som følge av Israels aksjon, skriver den israelske avisa Haaretz.
DN170701 Hurtigruten mener kommunene tar seg for mye betalt i de offentlige havnene langs kysten.
DN170701 De private havnene vi anløper, tar halvparten så mye som de offentlige .
DB170701 - Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Jeg-fornektet-problemet-mitt-altfor-lenge-336059b.html Det første er at vi må tørre å snakke mer om alkoholproblemer i det offentlige rom.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/-Sprakradet-blir-i-Oslo_-en-varslet-katastrofe-er-unngatt-336305b.html Med gjester fra inn- og utland vil offentlige rom fylles av levende tegnspråk og kulturelle opplevelser - åpent for alle.
AA170701 30 bolighus og flere offentlige bygninger har mistet strømmen som følge av Israels aksjon, skriver den israelske avisa Haaretz.
AA170701 Ifølge offentlige kilder kan han ha dynket seg i noe brennbart og forsøkt å sette fyr på seg selv, før han skjøt og drepte seg selv.
AA170701 Hurtigruten mener kommunene tar seg for mye betalt i de offentlige havnene langs kysten.
AA170701 De private havnene vi anløper, tar halvparten så mye som de offentlige .
AA170701 Gode fellesskapsarenaer og gode offentlige tjenester må sikres.
AA170701 En helhetlig gjennomføring må styres av offentlige interesser slik at vi får bygd parker, idrettsanlegg, veier og gode byrom.
AA170701 Da er det viktig å holde en tydelig eierstyring av områdene, og sørge for at alle utbyggere, private og offentlige er med å tar sin del.
VG170630 Det er derfor viktig at offentlige instanser gir et realistisk bilde av hvilken hjelp de unge kan forvente å få i utlandet dersom de velger å reise.
VG170630 Og Helleland og andre kritikere har selvsagt rett i at staten ikke bør opprettholde støtten når det viser seg at offentlige midler går til noe annet enn det som var hensikten.
VG170630 Den offisielle begrunnelsen er at marsjen kan forstyrre offentlige ro og orden.
VG170630 Behandlingen til transpersoner skal skje i regi av det offentlige , sier Bjurstrøm.
SA170630 Ifølge offentlige kilder kan han ha dynket seg i noe brennbart og forsøkt å sette fyr på seg selv, før han skjøt og drepte seg selv.
SA170630 Har ikke alle fått lov å si dette tilstrekkelig mange ganger nå, til å ha fått tilfredsstilt sine undertrykte lyster til å si noe litt grovt i det offentlige rom ?
SA170630 Han har sittet i avhør hos politiet og ikke vært i stand til å kjenne igjen seg selv på videoopptak fra gater og offentlige steder.
SA170630 Han har sittet i avhør hos politiet og ikke vært i stand til å kjenne igjen seg selv på videoopptak fra gater og offentlige steder.
DN170630 Derfor mener Solberg at det offentlige må ta en større del i en fase da landet står overfor viktig omstilling.
DN170630 Lederen av Nasjonal Front i Frankrike, Marine Le Pen, er siktet for misbruk av offentlige midler.
DN170630 Det kommer i kjølvannet av et halvt år med offentlige krangler og søksmål mellom de to partene.
DN170630 - At selskapet nå har gjennomført en grundig sårbarhetsanalyse og tatt en beslutning om blant annet å bruke egne ansatte til kritiske oppgaver og å bygge et robust internt fagmiljø, bør skape presedens for andre private og offentlige virksomheter, sier Randeberg.
DB170630 Muslimers medmenneskelighet er verdt å skrive om, fordi ordskiftet i det offentlige rom, men også i mange muslimers hverdag, ikke uforbeholdent legger til grunn en tone der folk er folk, først og fremst.
DA170630 * Et finansieringssystem som likebehandler offentlige og private skoler.
DA170630 - Et problem med det offentlige virkemiddelapparatet er at vi som snart lykkes ikke finansieres.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Trump-gar-ut-mot-TV-program-igjen-624377b.html - Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Solskjars-tidligere-kaptein-har-slitt-med-psykiske-problemer-i-arevis--Jeg-er-bare-glad-for-a-vare-i-live-238079b.html Han har sittet i avhør hos politiet og ikke vært i stand til å kjenne igjen seg selv på videoopptak fra gater og offentlige steder.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-tidligere-Tottenham--og-Liverpool-spilleren-har-slitt-med-psykiske-problemer-i-arevis---Jeg-er-bare-glad-for-a-vare-i-live-238079b.html Han har sittet i avhør hos politiet og ikke vært i stand til å kjenne igjen seg selv på videoopptak fra gater og offentlige steder.
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
VG170629 Følgende 11 søkere var offentlige : Torbjørn Gaarder ( 61 ), Thorbjørn Gyberg ( 55 ), Bettina Berglie ( 26 ), Tor Erik Tobiassen ( 53 ), Terje Hagen ( 67 ), Espen Sjøvold ( 30 ), Blanco Belic ( 40 ), Brynjar Jensen ( 48 ), May Hynne ( 59 ), Terje Johnsen ( 52 ), Else-Marthe Sørlie Lybekk ( 38 ).
VG170629 I juni i år rykket irakiske styrker stadig nærmere moskeen der Baghdadi holdt sin eneste offentlige tale.
VG170629 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
SA170629 Målet med alle valg er å velge personer som skal være med på å ta beslutninger som gjelder alle : Nasjonale lover og forordninger, offentlige tjenester eller investeringer.
SA170629 Det samme gjelder offentlige institusjoner og samfunnets infrastruktur.
DN170629 Hun mener et av problemene i den offentlige diskusjonen er at mediene fortsetter å bruke spalteplass på spørsmålet om klimaendringene skjer eller ikke.
DN170629 Estland har kommet langt i digitaliseringen av offentlige tjenester og ønsker nå å inspirere andre EU-land.
DN170629 | Disse fem digitale tiltakene bidrar til å forbedre norsk offentlige sektor ¶
DB170629 Idrettsforbundet får tilført offentlige midler, og da er det viktig å ha tillit i det norske folk, sier Kvalevåg til Dagbladet.
DB170629 Når det om kort tid vil gå opp for norske politikere at de gudstroende er i ferd med å utgjøre et mindretall i landet, unner jeg ikke de kristne å bli behandlet slik minoriteter til nå er blitt behandlet i offentlige fellesinstitusjoner.
DB170629 Veldig ofte utvikler folk sykdommer som vårt moderne og meget gode norske offentlige helsevesen i det store og hele gir veldig god utredning og behandling for, på ulike nivåer.
DB170629 Og : i slike situasjoner kan ofte private klinikker være nyttige og gode supplementer til det offentlige tilbudet, der de offentlige tilbudene f.eks har for lange ventetider.
DB170629 Og : i slike situasjoner kan ofte private klinikker være nyttige og gode supplementer til det offentlige tilbudet, der de offentlige tilbudene f.eks har for lange ventetider.
DB170629 Og sist en oppfordring til mediene og andre samfunnsaktører som har innflytelse i den offentlige meningsbrytningen : Løft også fram guttene og mennene !
DB170629 Det som gjør det ekstra belastende for personer med minoritetsbakgrunn i offentlige debatter, er at hetsen kommer som kryssild fra alle kanter.
DB170629 En kartlegging av 41 kommuner og fem fylkeskommuner i 2013, gjennomført av Multiconsult og Norges Bygg og Eiendomsforening ( NBEF ), viser at seks av 10 offentlige bygg må utbedres.
DB170629 Diskusjonen som foregår i mitt borettslag er et mikroeksempel på hvordan mange lokal- og rikspolitikere prioriterer knappe offentlige kroner.
DB170629 Dette har medført at man har gigantiske offentlige vedlikeholdsetterslep i de fleste sektorer i Norge : ¶
DA170629 - De høyreekstreme trenger ikke lenger å få sine saker inn i det offentlige ordskiftet, noe som var et strategisk mål for dem for 20 år siden.
DA170629 Og selv om kreasjonismen vinner fram i flere religiøse friskoler, står evolusjonslæren fortsatt ganske sterkt i offentlige skoler.
DA170629 * Vedtak om å kaste palmeolje ut av offentlige innkjøp.
DA170629 Hun har ledet fem offentlige utvalg tidligere og aldri opplevd noe lignende.
DA170629 Ann-Kristin Olsen har ledet fem offentlige utvalg tidligere og aldri opplevd noe lignende som denne kritikken fra Dinardi.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Trump-far-kritikk-for-a-ha-hanet-kvinnelig-journalist-336342b.html Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten.
AA170629 Det vi forsøker å gjøre her er å prøve å få til en mer sivilisert tone i den offentlige debatten.
AA170629 - Utvidelsen av havna i Verdal gjør den til en nasjonal viktig havn for utskiping av kalk, og er et godt eksempel på hvor viktig samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører er, uttaler Einar Hjorthol, som er direktør for Trondheim Havn i en pressemelding.
VG170628 Når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vurderer departementenes arbeid med beredskap, har vi sørget for at tilsynsrapportene er offentlige - den rødgrønne regjeringen valgte hemmelighold.
SA170628 Apanasjen regnes ut basert på avkastningen fra kongehusets offentlige eiendommer.
SA170628 Offentlige tiltak vil både være for kostbare og for lite effektive, mener Mattilsynet.
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
SA170628 Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester, sier Holmøyvik.
NL170628 ¶ Rødts Jens Ingvald Olsen mistenker Høyre og Erlend Svardal Bøe ( bildet ) for å ville kneble ansatte på rådhuset, til tross for at Tromsø kommune nå styres etter formannskapsmodellen og etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom.
NL170628 Vi har til og med vedtatt etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom.
NL170628 Med gruppeleder Erlend Svardal Bøe i spissen har vi de siste månedene sett flere utspill fra Høyre i Tromsø der de går til dels kraftig imot at ansatte i Tromsø kommune kommer med ytringer i det offentlige rom.
DN170628 - Vi er en koalisjon av militærfolk, politi og sivile offentlige tjenestepersoner som er motstandere av denne kriminelle overgangsregjeringen.
DB170628 Bare i fjor delte utvalgene ut 1,4 milliarder offentlige kroner til kulturlivet i Norge.
DB170628 - Mens den offentlige backlashen over The Times sin ondsinnede kommentar ble større, svarte avisen med å gjøre endringer og « korrigeringer » av sin fabrikkerte sak, sammen med halvhjertede Twitter-beklagelser, men ingen av dem korrigerte tilstrekkelig løgnene som avisen publiserte, står det i søksmålet.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester, sier Holmøyvik.
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Maduro-har-satt-sikkerhetsstyrkene-i-full-beredskap-624151b.html - Vi er en koalisjon av militærfolk, politi og sivile offentlige tjenestepersoner som er motstandere av denne kriminelle overgangsregjeringen.
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Denne-videoen-spilt-inn-av-en-politimann_-oker-spekulasjonene-om-et-kupp-i-Venezuela-624171b.html Landets mest fremtredende opposisjonspolitiker, Henrique Capriles, ble forbudt å ha offentlige , politiske verv i 15 år.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-vil-ha-felles-e-ID-i-Norden-624206b.html Det som kreves, er at borgernes identitet kan knyttes til offentlige grunndata som hvert enkelt land sitter på i for eksempel folkeregisteret.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester, sier Holmøyvik.
AA170628 Taiwan har svært god ekspertise på behandling av leversykdommer, sier Chiu Chui-cheng, representant for Taiwans øverste offentlige organ for håndtering av forbindelsene til regjeringen i Beijing.
AA170628 - Vi er en koalisjon av militærfolk, politi og sivile offentlige tjenestepersoner som er motstandere av denne kriminelle overgangsregjeringen.
AA170628 Det er et rikt utvalg av offentlige og private behandlingstilbud for alle som ønsker å bli kvitt smertene sine.
NL170627 Det skal bli færre offentlige bidrag eller inngrep.
DB170627 - Dette er også bakgrunnen for at du finner regninger på 200.000 kroner for alkohol, sier kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF, som forteller at både næringslivsfolk, idrettsutøvere, sponsorer og representanter for det offentlige Norge fikk full bevertning under lekene på Lillehammer.
DB170627 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170627 Vi ønsker mest mulig kunst og kultur for de offentlige midlene vi forvalter, og selv om systemet ikke er perfekt, mener vi at dagens system er den beste måten å organisere det på.
DB170627 Flere titalls millioner er sluset fra offentlige sykehusrammer og inn i unødvendig byråkrati.
DA170627 - Vi er ikke teknisk rigget, som for eksempel det offentlige er, til denne typen innsyn.
DA170627 I hovedsak har de jobbet med oljerelaterte ting, men har også jobbet for det offentlige og private kunder.
DA170627 september i fjor ble Gjesdal Pels AS slått konkurs med en gjeld til det offentlige på 947.997 kroner. 31. januar i år ble bobehandlingen innstilt i forbindelse med at boets midler ble levert tilbake til skyldneren til fri rådighet.
DA170627 Noen tror kanskje SV har allergi mot private aktører, men vi kjemper jo med de ideelle aktører for å sikre gode supplement til offentlige tjenester.
DA170627 Det kan man jo forstå, fordi det offentlige er en sikker og stor betaler.
DA170627 Det er en stor vekst i antallet private selskaper som vil ha tilgang til den offentlige pengesekken.
DA170627 Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige , supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge.
DA170627 De finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
DA170627 Barnehageloven forutsetter at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skulle komme barna i barnehagen til gode.
DA170627 Det vi får fra det offentlige dekker ikke engang halve husleia.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Regjeringen-tror-ikke-pa-kunstens-rolle--Jonas-Dahlberg-624096b.html Det betyr også at det pågående arbeidet med de midlertidige og det permanente minnestedet i regjeringsområdet, som jeg og Kunst i offentlige rom ( KORO ) har arbeidet med i tett dialog med berørte parter, Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden september 2016, også er avsluttet.
SA170626 KrF har stått i kampen mot menneskehandel lenge, og på Stortinget har vi bidratt til mer ressurser til politi og offentlige etater i kampen mot menneskehandel.
SA170626 7 av 12 politidistrikt mangler fortsatt eget avsnitt for menneskehandel, samhandlingen i det offentlige, samt samarbeidet over landegrensene, er fortsatt for dårlig, og det er fremdeles ikke god nok kompetanse på feltet i offentlige etater.
SA170626 7 av 12 politidistrikt mangler fortsatt eget avsnitt for menneskehandel, samhandlingen i det offentlige , samt samarbeidet over landegrensene, er fortsatt for dårlig, og det er fremdeles ikke god nok kompetanse på feltet i offentlige etater.
SA170626 I den offentlige debatten kan det virke som at i tider med mye uro f.eks. i form av terror, øker legitimeringen av tortur, i den tro at denne type vold kan redusere ustabilitet.
SA170626 Det er også enighet om å vurdere flyttbare bord og stoler på plassen for å skape mer fleksibilitet i bruk av offentlige sitteplasser.
NL170626 Hurtigruten som finansieres av store offentlige midler, kan ikke tillates å svekke denne aktiviteten.
DN170626 Til vår økonomi, våre offentlige tjenester og vårt hverdagsliv.
DN170626 Private utfører i dag bare 15 prosent av oppgavene som det offentlige kan sette ut, viser beregninger som analyseselskapet Oslo Economics har gjort for Virke.
DN170626 Hvert år bruker det offentlige 54 milliarder kroner på hjemmetjenester og 45,8 milliarder kroner på sykehjem.
DN170626 Hovedorganisasjonen Virke mener det er en økonomisk nødvendighet å slippe private til i offentlige tjenester.
DN170626 Det offentlige skal ifølge rapporten kunne spare 227 millioner i året på å sette ut regnskap og lønn, 200 millioner kroner på trening og fysisk aktivitet, og 120 millioner på kundebehandling og callsentre.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?, spør Nina Torp Høisæter.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?
DB170626 Maya Lins Vietnam-monument i Washington 1982 - en svart steinmur i vinkel med ofrenes navn - er i dag ett av USAs viktigste og mest anerkjente offentlige kunstverk.
DB170626 Det krever varsomhet, forhandling, samtale og lydhørhet for å plassere kunst i offentlige rom.
DB170626 Det ble politisk tabu å snakke om dette, men vi må se den politiske dimensjonen når Frp og Høyre, med en kombinasjon av evneveikhet og feighet, gjorde sitt beste for å utvanne og sabotere et prosjekt som myndigheten for kunst i offentlige rom, KORO, var ansvarlig for.
DA170626 Den offentlige skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment kunnskapsnivå og tro på egne evner.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Strenge-sikkerhetstiltak-nar-Stortinget-diskuterer-manglende-terrorsikring-335838b.html HEMMELIG : Mandag morgen møtes stortingsrepresentantene til lukket møte for å diskutere Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets evne til å sikre offentlige bygg og infrastruktur i en trusselsituasjon.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/leder/Et-svik-mot-barna-336132b.html Alarmsignalene var mange, og i noen tilfeller kjente offentlige instanser til hva som foregikk.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/May-vil-la-nordmenn-bli-etter-brexit-624023b.html Til vår økonomi, våre offentlige tjenester og vårt hverdagsliv.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Personer i faresonen får tilbud av det offentlige
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet, sier at personer med normal risiko for å få tarmkreft, i dag ikke har et generelt tilbud om tarmkreftscreening i det offentlige .
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Jeg ville ikke gå hele sommeren og ha det i bakhodet, mens jeg ventet på en undersøkelse i det offentlige , sier Gelsdorf. 70 prosent økning på fire år ¶
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html I dag er det kun personer med indikasjon på sykdom eller økt sannsynlighet for å få tarmkreft som får tilbud om koloskopi av det offentlige .
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Hun er sykepleier og kjenner til de lange ventelistene til offentlige spesialister.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Den røde grafen viser pasienter som har fått dekket undersøkelsen av det offentlige , den blå viser antall pasienter som har betalt selv.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html - Men de vil ikke vente til det faktisk blir innført i det offentlige .
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-27-juni-623993b.html Når borgerne er aktive deltagere i innovasjonsarbeidet, er grunnlaget også bedre for gode, fremtidige tjenester fra det offentlige .
AA170626 | Vil starte Trondheims første offentlige , internasjonale skoletilbud ¶
AA170626 Vi er glade for at de fleste sender ungene sine til den offentlige nærskolen, slik at de blir en del av nærmiljøet.
AA170626 Rådmannen anbefaler politikerne å se på muligheten for et internasjonalt skoletilbud i den offentlige skolen i Trondheim.
VG170625 Ved slike offentlige møter har presidenten fire sikkerhetsteam rundt seg, med uniformert personell fra militæret og politiet, hans egen dresskledde livvakttjeneste, og sivilkledde fra sikkerhetspolitiet MIT, samtlige iført kakibukser og grønne skjorter i litt ulike nyanser.
VG170625 Vi mener også at han beslagla offentlige kjøretøy, og ga disse videre til IS som brukte dem i selvmordsangrep mot oss, fortsetter han.
NL170625 Men da burde havna, i reell dialog med aktørene, avstemt hvilke behov man har for fasiliteter - i stedet for å bruke 400 millioner offentlige kroner på en terminal som ikke er ønsket.
DB170625 - Han fikk nøyaktig som fortjent, skrev professoren ved det offentlige University of Delaware på sin åpne Facebook-side samme dag som 22-åringen døde.
DB170625 - I noen grad kan innvandring kompensere for dette, men høy innvandring kan også medføre store offentlige utgifter.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Jeg-barer-mitt-rosa-merke-med-stolthet-336014b.html Og de vil forby homofili i det offentlige rom.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html I den offentlige skoledebatten virker det som om det viktigste er lærerens rettigheter som lønn og ferie, og ikke sluttproduktet som er barns glede over å lære.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html I praksis betyr dette at arbeidet retter seg mot å informere det offentlige , og da særlig departement og fagetater.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html For å hjelpe Anna og andre lavinntektsfamilier, må det offentlige samarbeide bedre.
AA170625 Ekstremistgruppen sprengte i forrige uke både Habda-tårnet og den nesten 900 år gamle Nuri-moskeen, der Abu Bakr al-Baghdadi ga sin første og siste offentlige opptreden som IS-leder i 2014.
VG170624 Markedssjef i Fremskrittspartiet, Helge Fossum, skriver i en e-post til VG at filmen skulle handle om at de vil forby burka og nikab i det offentlige rom.
VG170624 - Å forby kvinneundertrykkende maskering i det offentlige rom er en viktig politisk sak for oss.
SA170624 Den offentlige makteliten, som i praksis har ansvaret for å forvalte Norges olje- og gassressurser, er ledergruppene i Olje- og energidepartementet ( OED ), Oljedirektoratet ( OD ) og Petero.
DB170624 I fjor ga Haraldseth offentlige penger til 115 av sine Facebook-venner.
DB170624 Det føres møtereferater i Kulturrådet, som alle andre steder der offentlige midler forvaltes og fordeles.
DB170624 - Det er bekymringsfullt hvis man ikke får innsyn i kriteriene og saksbehandlingen som ligger til grunn for tildeling av store offentlige midler, sier Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International, organisasjonen som jobber mot korrupsjon over hele verden.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html Ideelt bør ikke informasjon komme fra anonyme kilder og lekkasjer, men gjennom åpenhet fra det offentlige .
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html For å bedre eget image, for å få mer oppmerksomhet rundt saken de jobber med, eller for å styre den offentlige debatten.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-bekymret-for-omsorgen-i-ferien-335913b.html Min mor ble overført fra Orange Helse til den offentlige hjemmesykepleien 1 oktober 2016.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Heldig-med-oljekrisen-336082b.html Offentlige anbudsprosesser må bidra til høyere ressurseffektivitet og skape klimavennlige løsninger.
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-na-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
AP170624https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Offentlig-sektor-eser-ut-Likevel-er-det-flere-grunner-til-at-skattene-ikke-bor-okes-Her-er-fire-av-dem--Kristin-Clemet-623837b.html Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
VG170623 Derfor var de ytterst forsiktig med noen som helst offentlige handlinger.
VG170623 Presidentens første offentlige reaksjon var kort : ¶
VG170623 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170623 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170623 Særlig gjelder det dersom man avdekker at det straffbare forholdet kan dreie seg om bruk av offentlige midler i utlandet, sier Rui.
VG170623 Det er det i utgangspunktet ikke i det offentlige heller, men tilliten til det offentlige organet tilsier at man bør anmelde dersom det er rimelig grunn til mistanke.
VG170623 Det er det i utgangspunktet ikke i det offentlige heller, men tilliten til det offentlige organet tilsier at man bør anmelde dersom det er rimelig grunn til mistanke.
VG170623 - Nå vet vi ikke konkret hva som er gjort, men det ligger i sakens natur at i slike tilfeller hvor offentlige midler kan ha blitt brukt i strid med retningslinjene så er det naturlig å vurdere om det er rimelig grunn til mistanke, sier Rui.
VG170623 - Men når det er snakk om utøvende makt og utøvende makts bruk av offentlige midler, så taler hensynet til den offentlige tilliten til at dette undersøkes grundig, sier jusprofessoren.
VG170623 - Men når det er snakk om utøvende makt og utøvende makts bruk av offentlige midler, så taler hensynet til den offentlige tilliten til at dette undersøkes grundig, sier jusprofessoren.
VG170623 - Offentlige midler ¶
SA170623 Det er trøbbel i gjære i Møllebukta i Hafrsfjord : To offentlige etater kappes plutselig om å få skilte Slaget i Hafrsfjord.
NL170623 Mange mente at denne lønnsfesten var usmakelig, all den stund Hurtigruten får så mye penger fra den offentlige felleskassen.
DN170623 Siden 1990 har han jobbet for flere offentlige etater og i forsvarsindustrien, ifølge rettsdokumenter. 60-åringen skal ha tatt med seg dokumenter da han sluttet i jobben og solgt dem stykkevis.
DN170623 Vi er nu kommet dit hen at en stor del og kanskje endog flertallet av velgerne får sin inntekt fra det offentlige , enten i form av overføringer eller som offentlig ansatte, sier forfatteren.
DB170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
DB170623 - Å forby kvinneundertrykkende maskering i det offentlige rom er en viktig politisk sak for oss.
DB170623 - Frp lager en film om at vi vil forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB170623 På tv er det debatt der menn har på seg dress og kvinnelige deltakere har bare armer og cleevage, mens de diskuterer seksualisering av det offentlige rom.
DB170623 Dette er en peniscleevage skal jeg forklare, - men fordi penishodet ikke er synlig har det ingenting å gjøre med seksualisering av det offentlige rom, er det ikke flott ?
DB170623 Ofte har flere offentlige instanser vært involvert i en sak med praktisk hjelp og økonomisk bistand uten å avdekke at barna i familien er utsatt for grov vold.
DB170623 Det offentlige har et særlig ansvar for å beskytte barn mot voksnes overgrep, enten det skjer i familien eller på andre arenaer.
DA170623 FOTO : NTB SCANPIX IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, som det nå ryktes at er død, gjorde sin første offentlige opptreden i minareten som eksploderte onsdag.
DA170623 Her er en oversikt over store og mellomstore offentlige sankthansbålene som er meldt inn : ¶
DA170623 - Som advokat kan du pøse på med dokumentasjon fra menneskerettighetsorganisasjoner og offentlige etater.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Republikanerne-mangler-flertall-om-helsereform-336057b.html I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Hoie-vil-ta-regningen-for-Odins-trening-336074b.html Nå åpner helseministeren for at det offentlige tar regningen.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Republikanerne-mangler-flertall-for-forslag-til-helsereform-623813b.html I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Hitler-skjerpet-straffen-mot-homofile---80-ar-senere-vil-titusener-av-menn-bli-renvasket-623820b.html I 1980 var Littmann med på en aksjon i Hamburg der de knuste speil på offentlige toaletter.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/-Amerikaner-siktet-for-spionasje-til-fordel-for-Kina-623814b.html Siden 1990 har han jobbet for flere offentlige etater og i forsvarsindustrien, ifølge rettsdokumenter. 60-åringen skal ha tatt med seg dokumenter da han sluttet i jobben og solgt dem stykkevis.
AA170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
AA170623 Vi har fått høyere status, både hos publikum, det offentlige og i næringslivet.
VG170622 Presidentens første offentlige reaksjon var kort : ¶
VG170622 Og det har sine gamle feil og mangler som det tar tid å identifisere og rette opp, sier Ranes og peker på at fylkeskommunene eier nesten halvparten av Norges offentlige veinett på rundt 100 000 km.
VG170622 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170622 - Dersom det oppstår mistanke om irregulariteter ved tildeling av offentlige midler i utlandet, så bør allmenheten holdes orientert om at det pågår en gransking.
VG170622 - At en ambassadør innleder private forhold til kvinner i ambassadelandet, kan man i utgangspunktet si er av privat karakter, men når det kommer frem opplysninger som tyder på at han som følge av dette kan ha brutt habilitetsreglene ved tildeling av offentlige midler, så kan ikke dette lenger være underlagt taushetsplikt, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt som
VG170622 I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indikasjoner på at noe var galt.
VG170622 * Det offentlige finansierer ca. 70 prosent av legemiddelkostnadene i Norge.
VG170622 « Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet », heter det i et brev til Riksrevisjonen.
VG170622 De mener det ikke finnes hverken kontroll eller oversikt over hvor mye av offentlige penger som går til privat profitt.
VG170622 - Vi ønsker å vite om penger fra det offentlige blir brukt i tråd med formålet.
VG170622 * Har det offentlige tilstrekkelig oversikt og relevant statistikk ?
SA170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
SA170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
DN170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
DN170622 På spørsmål om å delta i det offentlige ordskiftet innen eget fag, var tallene noe bedre.
DN170622 Halvparten av de offentlige lederne som deltok i Fafo-undersøkelsen mener at det ikke er greit at offentlig ansatte uttaler seg kritisk om kommunen. 35 prosent mente det ikke er greit om en offentlig ansatt deltar i en markering mot kommunen, mens 15 prosent var usikre.
DN170622 Presidenten hevder på sin sida at den nye forsamlingen er nødvendig for å skrive en ny grunnlov og kunne overstyre andre offentlige institusjoner for å sørge for ro og orden etter at tre måneder med politisk uro blant annet har ført til at 75 mennesker er drept.
DB170622 Med flere kameraer i det offentlige rom ville flere drapsmenn og voldtektsforbrytere blitt tatt.
DB170622 Harry fortalte at han ofte har følt seg utilpass i offentlige sammenhenger, men at han til slutt følte han måtte ta seg sammen.
DA170622 I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indikasjoner på at noe var galt.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html Barnevoldsutvalget ble satt ned i november 2015 og hadde som mandat å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html Barnevernet og det offentlige har for lite kompetanse, for lite samordning og for lite samarbeid.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Vi har fått innblikk i saker hvor barn har fått hele sin barndom tatt fra dem, til tross for at det offentlige hadde nok av indikasjoner på at noe var galt.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Slik-skal-politikerne-unnga-valg-hacking-i-Norge-623620b.html På reise : Unngå å koble deg til offentlige trådløse nettverk, og ikke ta med din vanlige telefon, nettbrett eller PC til land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.
AP170622https://www.aftenposten.no/kultur/22-juli-minnesmerket-Frykter-at-kunstnerne-blir-satt-pa-sidelinjen-623767b.html Nå skal det bygges et lavmælt og verdig minnesmerke på Utøya-kaia, og flere i kunstnermiljøet reagerer på at KORO ( Kunst i det offentlige rom ) ikke lenger er involvert i prosessen.
AP170622https://www.aftenposten.no/kultur/22-juli-minnesmerket-Frykter-at-kunstnerne-blir-satt-pa-sidelinjen-623767b.html Jørn Mortensen frykter at prinsippet om at kunstnere skal bidra til å utforme det offentlige rom, blir sidestilt når Statsbygg skal ta over utformingen av minnesmerket på Utøya-kaia.
AP170622https://www.aftenposten.no/kultur/22-juli-minnesmerket-Frykter-at-kunstnerne-blir-satt-pa-sidelinjen-623767b.html - Det jeg reagerer på, er at prosessen flyttes fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) og til Statsbygg, og fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sånn helt uten videre, sier Jørn Mortensen.
AA170622 Taliban har tatt på seg skylden for angrepet og har også tidligere gjennomført flere lignende angrep for å ramme offentlige ansatte.
AA170622 I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indikasjoner på at noe var galt.
AA170622 Regjeringen vil nå ha flere ansatte per barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.
AA170622 Barnevernet er bare en av mange offentlige kontor som kunne ha gjort noe til barnets beste.
AA170622 Vi har fått høyere status, både hos publikum, det offentlige og i næringslivet.
VG170621 PS : Tyrkia hadde fram til 2010 et forbud mot at kvinner brukte religiøse hodeplagg i landets universiteter, og fram til 2013 gjaldt det samme forbudet i den offentlige administrasjonen.
SA170621 Slutt med det som Statistisk Sentralbyrå ( SBB ) sier er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.
SA170621 Husholdningers inntekter vil måtte økes med 7 prosentenheter ( 27 prosent ) fram til 2060 for å balansere de offentlige budsjettene.
SA170621 Fremskrivningene i det såkalte basisalternativet viser at offentlige utgifter øker raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet.
SA170621 Fremskrivningene i det såkalte basisalternativet viser at offentlige utgifter øker raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet.
SA170621 Det gjøres helt klart at finansieringen må styrkes og utgiftsveksten i de offentlige ordningene dempes. 1.
SA170621 Dersom en større andel av befolkningen er i arbeid og dessuten jobber mer enn i dag styrker det selvsagt også økonomien, både den private og offentlige .
SA170621 Dersom offentlige budsjetter skal balanseres ved økte skatter alene, vil det lett føre til at færre kommer i arbeid og investeringene vil bli lavere.
SA170621 Den private medfinansieringen utgjør vel 8 prosent av de offentlige inntektene fra fastlandsøkonomien.
SA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer.
DB170621 « Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.
DA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer finanstidsskriftet Kapitals årlige liste over landets 100 mektigste kvinner.
BT170621 - Bruk av riksvåpenet er forbeholdt statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet, skriver Brattested i sitt svar til en av klagerne.
BT170621 Haukeland har i dag tilgang på et av de beste offentlige kollektivtilbudene i fylket.
BT170621 At batteriteknologien går fremover med kvanteskritt, og at elektriske busser etter hvert nærmest vil være enerådende når det gjelder offentlige kommunikasjonsmidler på verdensbasis, hever man seg galant over.
AP170621https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-Kongen-sparket-nevoen-og-forfremmet-sonnen-623640b.html Opposisjonelle og kritiske røster kastes i fengsel i Saudi-Arabia, som fortsatt gjennomfører offentlige henrettelser med sabel og praktiserer steining og pisking som straffemetoder.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/Norsk-sjomat-ut-til-nettkunder-i-hele-Kina-623630b.html Det innebærer blant annet at det igjen er kontakt på topp-politisk plan og at det er mulig for offentlige norske aktører, som Sjømatrådet, å inngå avtaler med kinesiske partnere.
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-vil-kreve-flere-ansatte-og-mer-kompetanse-i-barnehagen-623674b.html barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.
AP170621 Opposisjonelle og kritiske røster kastes i fengsel i Saudi-Arabia, som fortsatt gjennomfører offentlige henrettelser med sabel og praktiserer steining og pisking som straffemetoder.
AP170621 Det innebærer blant annet at det igjen er kontakt på topp-politisk plan og at det er mulig for offentlige norske aktører, som Sjømatrådet, å inngå avtaler med kinesiske partnere.
AP170621 barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.
AP170621 Vi risikerer isteden at det skapes en utrygghet for familier og gravide om når offentlige tjenester vil kunne sende bekymringsmelding.
AP170621 Samme år ble utgifter over offentlige budsjetter knyttet til vold og overgrep innen barnevern, politi, barnehus, krisesentre, utdanningssektor og helsesektor og øvrige instanser beregnet til 8 milliarder.
AP170621 Olsen synes det er spesielt tankevekkende at det var så få offentlige instanser som avdekket de grove sakene.
AP170621 I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indikasjoner på at noe var galt.
AP170621 Hun mener problemet ikke er at det stilles for høye krav til å sende bekymringsmelding i dag, men at offentlige tjenestepersoner kan ha en feil eller mangelfull forståelse av gjeldende regler.
AP170621 Hun mener det er bedre å innføre tiltak som i større grad kan innby til samarbeid og tillit til offentlige tjenester.
AA170621 Han er imidlertid en av flere franske toppolitikere som har havnet i søkelyset etter avsløringer om at offentlige midler er blitt brukt til å lønne assistenter som ikke har gjort den jobben de har blitt betalt for.
AA170621 Grunnen er mistanke om uregelmessig bruk av offentlige midler.
AA170621 | Folk mindre fornøyd med offentlige tjenester ¶
AA170621 Samtidig mener mange innbyggere at det offentlige kan bli mer effektivt.
AA170621 Folk flest er litt mindre fornøyd med de fleste tjenestene fra det offentlige .
AA170621 Fire av ti innbyggere sier de er uenige i at det offentlige bruker ressursene på en effektiv måte, og nesten halvparten av oss er uenige i at saker og søknader behandles raskt.
AA170621 Det er etter min mening et godt grunnlag for å si at innbyggerne har forventninger til at det offentlige skal bli mer effektivt, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.
AA170621 - I det store og hele er folk fornøyde med kvaliteten på de offentlige tjenestene.
AA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer.
AA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer.
AA170621 Rapporten etterlyser en større vilje til å eksperimentere - også politisk - i det offentlige og økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og offentlige virksomheter.
AA170621 Rapporten etterlyser en større vilje til å eksperimentere - også politisk - i det offentlige og økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og offentlige virksomheter.
AA170621 Mange brukere av offentlige tjenester er sårbare.
AA170621 Jo flere slike prosjekter som lykkes og videreføres innen helse og andre offentlige tjenester, jo bedre blir fremtidsutsiktene for velferdsstaten.
AA170621 Hvis dagens velferdsnivå opprettholdes, vil den offentlige pengebruken være større enn statens inntekter i 2030, i følge regjeringens perspektivmelding.
AA170621 Det tyder på at det finnes et uutnyttet potensial for nyskaping i det offentlige .
AA170621 Det er også problematisk at norske forskningsmiljøer i liten grad samarbeider med offentlige virksomheter for å fremme nyskapning.
AA170621 Det er ikke så rart om det offentlige lider av innovasjonsvegring.
AA170621 Det betyr at vilje og evne til nyskaping blir stadig mer påkrevd i det offentlige .
AA170621 Dessverre sprer vellykkede løsninger seg sjelden i det offentlige .
VG170620 Bedre samarbeid mellom offentlige instanser ¶
VG170620 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170620 Norske krefleger har måttet fortelle foreldre med alvorlig syke barn at det finnes medisiner tilgjengelig som det offentlige ikke kan tilby.
VG170620 Jeg syntes det er vanskelig for en lege i det offentlige å anbefale en pasienten en medisin som ikke er godkjent i Norge.
VG170620 Han sier det er uavklart juridisk om leger har plikt til å oppgi om det finnes privat behandling som det offentlige ikke kan tilby.
VG170620 - Jeg mener vi er pliktig til å informere om behandling som er godkjent og tilgjengelig, men som ikke finansieres av det offentlige .
VG170620 * Det offentlige finansierer ca. 70 prosent av legemiddelkostnadene i Norge.
DN170620 - Siden Lee Kuan Yew døde har vi følt oss truet av Hsien Loongs maktmisbruk og innflytelse over regjeringen og offentlige etater.
DB170620 VIKTIG JOBB : Som stortingspresident innehar Olemic Thommesen det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.
DB170620 Fra hjemlandet er de vant til offentlige helsetjenester uten egenandeler, til dels en arv fra kommunistiske tider.
DA170620 Han mener den offentlige debatten om pengesterke personers bidrag til de borgerlige partiene kan ha skremt flere fra å gi penger til valgkampen.
DA170620 Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sa hun.
BT170620 De oppgir ofte motvilje fra familie og venner i forbindelse med nikab-bruk, og viser til erfaringer med diskriminering og verbal trakassering i det offentlige rom, skriver Jacobsen i en e-post.
BT170620 På den andre siden må vi alle stå til ansvar for våre handlinger, også i det offentlige rom.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-har-satt-egne-etterforskere-pa-straffesaker-pa-Mortensrud-og-Holmlia-623606b.html Blant annet er det flere konserter og arrangementer hvor politiet må være til stede, viktige, offentlige bygninger og ambassader som må sikres og en annen demografi.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Havns-bryggeprosjekt-skulle-koste-6_5-mill-og-vart-ferdig-i-var-Na-er-det-forsinket-og-blir-fem-ganger-dyrere-623543b.html I utgangspunktet var det budsjettert med 6,5 millioner offentlige kroner for at både Rådhusbrygge 2 og 3 skulle fremstå i ny drakt.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mediene-gir-oss-en-offentlig-overdose_-men-svikter-i-omtalen-av-naringslivet--Arild-Aspoy-623574b.html Og informasjonsplikten gjør at offentlige ledere lett kan stilles til ansvar.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mediene-gir-oss-en-offentlig-overdose_-men-svikter-i-omtalen-av-naringslivet--Arild-Aspoy-623574b.html Norske medier er altfor avhengige av stoff fra det offentlige og har bygget ned sin kompetanse på det private næringsliv.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mediene-gir-oss-en-offentlig-overdose_-men-svikter-i-omtalen-av-naringslivet--Arild-Aspoy-623574b.html Dette fører ikke bare til mye omtale av offentlige ledere og virksomheter, men det fører til svært mye stoff.
AP170620 Blant annet er det flere konserter og arrangementer hvor politiet må være til stede, viktige, offentlige bygninger og ambassader som må sikres og en annen demografi.
AP170620 I utgangspunktet var det budsjettert med 6,5 millioner offentlige kroner for at både Rådhusbrygge 2 og 3 skulle fremstå i ny drakt.
AP170620 Og informasjonsplikten gjør at offentlige ledere lett kan stilles til ansvar.
AP170620 Norske medier er altfor avhengige av stoff fra det offentlige og har bygget ned sin kompetanse på det private næringsliv.
AP170620 Dette fører ikke bare til mye omtale av offentlige ledere og virksomheter, men det fører til svært mye stoff.
AA170620 Nå er Bayrou justisminister og har lovet å fremme en reform som skal rydde opp i regelverket for å hindre at politikere misbruker offentlige midler ved å opprette ikke relevante stillinger og ansette nære familiemedlemmer. ( ©NTB ) ¶
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og S
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St.
VG170619 Ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170619 Temaet for mandagens møte er Riksrevisjonens rapport som fastslår at forsvaret og politiet samarbeider for dårlig om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
VG170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
SA170619 At dette var et brudd på loven om offentlige anskaffelser, er en ting, men at en dermed gikk glipp av mange andre, kanskje langt mer spennende løsninger i den gigantiske utbyggingen som skulle i gang på Dale er forstemmende.
SA170619 Ingen offentlige midler er misbrukt, og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler ", skriver Traavik i en uttalelse til VG.
NL170619 For det første var det maktpåliggende å styrke bosetting og offentlige arbeidsplasser i den aller ytterste periferi av riket, med liten befolkning, men med enormt rike naturressurser.
NL170619 Dette er forståelig tatt i betraktning Finnmarks sårbarhet med hensyn til offentlige arbeidsplasser, mangel på store bedrifter og den historiske forestillingen om å utgjøre en periferi i periferien.
NL170619 med offentlige bygninger i « nasjonal stil », som den praktfulle amtmannsgården i Vadsø og « kulturelle grensefestninger » i from av kirker, kapeller og internater.
DB170619 - Vi har aldri hevdet at informasjon som omtaler følsomme forhold for Norge, objekter, hvor de ligger, hvordan de tas vare på, skal være offentlige .
DB170619 Ingen offentlige midler er misbrukt, og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler ", skriver Traavik i en uttalelse til VG.
DB170619 De aller fleste skal få sin behandling i offentlige sykehus, det mener alle partier.
DB170619 - Det jeg har gjort siden denne hendelsen fant sted, var først og fremst å sikre at de offentlige tjenestene hadde støtten de trengte for å gjøre jobben de gjorde i kjølvannet av brannen, svarer May.
BT170619 Med et smil om munnen ville jeg nok lirt av meg formaninger om hvor prisgitt vi er den norske effektiviteten og flyten når det gjelder alt fra offentlige tjenester til sikkerhetskontrollen på den forholdsvise lille flyplassen vår.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/-Regjeringen-far-hard-medfart-etter-lukket-stortingsmote-623535b.html Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sier forsvarsministeren.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/55GMW/Hvorfor-tok-det-to-uker-a-fa-tre-boker-til-biblioteket--Egil-Ulateig « Tror du, Sira Myhra, at jeg blir fristet til å bruke biblioteket, som var det eneste offentlige vesenet som jeg var glad i ? » spør Egil Ulateig.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hvorfor-tok-det-to-uker-a-fa-tre-boker-til-biblioteket--Egil-Ulateig-623496b.html « Tror du, Sira Myhra, at jeg blir fristet til å bruke biblioteket, som var det eneste offentlige vesenet som jeg var glad i ? » spør Egil Ulateig.
AP170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
AP170619 Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sier forsvarsministeren.
AP170619 « Tror du, Sire Myhra, at jeg blir fristet til å bruke biblioteket, som var det eneste offentlige vesenet som jeg var glad i ? » spør Egil Ulateig.
AA170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
AA170619 Det er viktig at Starmus har et tilbud til alle, siden sponsorene og det offentlige støtter festivalen med til sammen 30 millioner kroner.
VG170618 Foreløpig er dette Ronaldos eneste offentlige kommentar til påstandene om skattesvindel : ¶
VG170618 Men Finn Schjøll bærer også på en « hemmelighet » som han ugjerne snakker om i det offentlige rom.
VG170618 Røde Kors har beskrevet det offentlige helsevesenets tilstand som en humanitær krise.
VG170618 Det offentlige helsevesenet står overfor en humanitær krise, sa Røde Kors og NHS ( National Health Services ), etter at to pasienter døde mens de ble etterlatt på bårer på et sykehus tidligere i år.
VG170618 - Det er overveiende sannsynlig at dette skyldes at man har kuttet og kuttet i offentlige tjenester, blant annet i helsevesen og sosiale ytelser, sier Green.
VG170618 | Bjørg Dalen ( 47 ) reddet livet med privat kreftbehandling - fikk medisin som det offentlige ikke kan tilby ¶
VG170618 I februar hadde 31 pasienter fått behandling på Aleris med medikamenter som det offentlige har sagt nei til, viser tall som Dagens Medisin har fått tilgang til.
VG170618 Etter å ha rådført seg med Drammen sykehus, går privatklinikken Aleris i Oslo med på å behandle Bjørg med metoden det offentlige ikke kan tilby.
VG170618 Det skjedde ved at det offentlige anbefalte at vi gikk den veien, sier Vidar.
VG170618 Denne saken er et eksempel på at det offentlige og private helsevesenet har samarbeidet til det beste for pasienten, sier Rusten til VG.
VG170618 - Det finnes en unntaksbestemmelse som sier at hvis pasienten skiller seg vesentlig fra sin pasientgruppe, så kan det gjøres en individuell vurdering av muligheten for å få dekket behandling av det offentlige .
DN170618 - Det er ett av de groveste overtrampene jeg har sett på mine 20 år innen offentlige anbud, sier Fredrik Eldorhagen.
DB170618 Norge er pliktig til å følge barnekonvensjonen, og der står det tydelig at « Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende syn ».
BT170618 HEMMELIG : Mandag morgen møtes stortingsrepresentantene til lukket møte for å diskutere Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets evne til å sikre offentlige bygg og infrastruktur i en trusselsituasjon.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Forutsetningene samsvarer i stor grad med det som er typisk for virksomheten på norsk sokkel og det vi finner i offentlige tall.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Rasismeparagrafen-gjor-den-offentlige-debatten-bedre--Halvor-Ekeland-623357b.html | Rasismeparagrafen gjør den offentlige debatten bedre Halvor Ekeland ¶
AP170618 - Forutsetningene samsvarer i stor grad med det som er typisk for virksomheten på norsk sokkel og det vi finner i offentlige tall.
AP170618 | Rasismeparagrafen gjør den offentlige debatten bedre Halvor Ekeland ¶
VG170617 Hun og andre medmødre har hatt samme rettigheter som far i et foreldreskap siden 2009, men har fremdeles ikke et eget alternativ å krysse av i mange offentlige skjemaer - inkludert NAVs.
VG170617 Han sier han skulle ønske han fikk fortsette diskusjonen i det offentlige møtet, og at han også tidligere i uken oppsøkte Garaad på hotellet hvor han bodde.
SA170617 « De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene », skriver Inger Helene Venås.
SA170617 Stortinget slo senest i fjor fast at ideelle aktører har særlige fortrinn, egenskaper som er verdifulle for samfunnet og andre vilkår enn store kommersielle og offentlige aktører.
SA170617 De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene.
AP170617https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-sondag-18-juni-623386b.html Næringslivet er en vesentlig del av løsningen når det offentlige skal håndtere eldrebølgen.
AP170617 For Norge og Russland står hundrevis av milliarder kroner på spill for å finansiere landenes store offentlige budsjetter.
AP170617 Næringslivet er en vesentlig del av løsningen når det offentlige skal håndtere eldrebølgen.
AA170617 Han vil bli anmeldt for å unndra seg kontroll og for å hindre offentlige tjenestemenn i utføre sitt arbeid, sier Brandmo.
VG170616 Men etter hennes mening var et av problemene at næringslivsfolk ofte ikke vil stille opp i mediene og delta i den offentlige samtalen.
VG170616 Riksrevisjonen kritiserte også det de mente var brudd på offentlige anskaffelsesregler fordi avtalen om prosjektering med Multiconsult ble utvidet uten at formelle regler ble fulgt.
VG170616 Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard offentlige barnevernskroner for å ta seg av norske fosterbarn.
NL170616 Folket fortjener større åpenhet i beslutningsprosesser og Forsvarets embetsmenn må få en friere rolle i den offentlige debatten om faglige forhold, slik at forsvarspolitikk blir mer forståelig for velgerne og slik at politikerne faktisk må argumentere for-, og forsvare sine valg.
NL170616 Det har vel aldri tidligere noen gang i statsforvaltningen vært misbrukt og sløst med offentlige verdier og ressurser i et slikt omfang.
DN170616https://www.dn.no/nyheter/2017/06/16/2052/Utenriks/merkel-og-macron-vil-stoppe-kineserne I Tyskland finnes allerede i dag lover som gjør at myndighetene kan vurdere, blokkere og nedlegge veto mot oppkjøp fra utenfor EU som innebærer minst 25 prosent av de stemmeberettigede aksjene i tyske selskaper, hvis det « utgjør en trussel mot Tysklands offentlige orden eller sikkerhet ».
DN170616 I Tyskland finnes allerede i dag lover som gjør at myndighetene kan vurdere, blokkere og nedlegge veto mot oppkjøp fra utenfor EU som innebærer minst 25 prosent av de stemmeberettigede aksjene i tyske selskaper, hvis det « utgjør en trussel mot Tysklands offentlige orden eller sikkerhet ».
DN170616 - Bildet som er skapt i det offentlige rom om at det ikke er godt samarbeid mellom politiet og Forsvaret er ikke riktig.
DN170616 Fasiten ble derimot en annen for selskapet som arrangerer faglige konferanser og fester for det offentlige og private næringsliv.
DB170616 Meldingen fra det russiske forsvarsdepartementet er imidlertid den første offentlige bekreftelsen på at al-Baghdadi kan ha blitt drept i angrepet.
DB170616 lige grillaften av norske svin i Stensparken - med påfølgende stille anders og lengde - er avlyst grunnet stormøtet i Øvre Fagerborg & Hans Lysglimt Seminaret ( ØF & HLS ) om hvordan gjenreise norsk kultur og historie ved å stenge grensene, forby omskjæring av guttebarn og forby islam i det offentlige rom.
DA170616 For å bli med i « Fast plass », måtte minnesmerket være ute i det offentlige rom, ikke innendørs.
DA170616 - Hva tenker du om at offentlige skoler aktivt bidrar til å øke segregeringen ved å avvise vanskeligstilte elever fordi de er ressurskrevende og kan gå ut over skolens omdømme ?
BT170616 « Vi kan dessverre ikke tilby våre gjester noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter », skriver Sigmund Selvik i BT.
BT170616 Vi er derfor bekymret for at det skal gå enda en sommer uten at problemene med manglende offentlige toaletter er løst.
BT170616 Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook ! | Offentlige toaletter, takk !
BT170616 Hvert år kommer det mange klager på manglende offentlige toaletter i sentrum.
BT170616 Det kom ingen sak til komiteen i mai, og heller ikke til møtet i juni var det satt opp noen sak om offentlige toaletter.
AP170616https://www.aftenposten.no/verden/Forsker-advarer-Hets-mot-Trump-kan-gi-mer-politisk-vold-623319b.html Da tenker jeg på diverse offentlige personer som simulerer vold mot ham.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html Stortinget viser til Riksrevisjonens funn og beklager at avtalen om prosjektering inngått etter anbud ble utvidet i strid med lov om offentlige anskaffelser. 5.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html Stortinget konstaterer at anskaffelsesregelverket omfatter lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift.
AP170616 Alle bilder av IS-lederen er fra hans eneste offentlige opptreden, som var i en moské i Mosul i juli 2014.
AP170616 Da tenker jeg på diverse offentlige personer som simulerer vold mot ham.
AP170616 Stortinget viser til Riksrevisjonens funn og beklager at avtalen om prosjektering inngått etter anbud ble utvidet i strid med lov om offentlige anskaffelser. 5.
AP170616 Stortinget konstaterer at anskaffelsesregelverket omfatter lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift.
AA170616 - For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres i Skien.
AA170616 - at barnas/ungdommenes opphold og botid i hjemmet baserer seg på offentlige « bestillinger ». - at det er veldig mange voksne som skifter på å være i hjemmet. - at de voksne i hjemmet er på jobb og får betalt. - at de voksne i hjemmet er faglige og profesjonelle ; deres tenkning, handlinger og samhandlinger baserer seg for eksempel på miljøterapi og sosialpedagogikk.
AA170616 Rapportering og møtevirksomhet har de siste årene tatt mer og mer tid på en rekke offentlige arbeidsplasser.
VG170615 Uansett hva man mener om hva som skal få stå på hjelmen hans, har det åpenbart vært noen uttalelser i det offentlige rom fra Kristoffersen, som ikke fremstår av det mest modne slaget.
VG170615 Foto : George Kraychyk, Hulu/HBO ¶ OFFENTLIGE HENRETTELSER : Ofglen ( Alexis Bledel ) og Offred ( Elisabeth Moss ) tar turen forbi hengte syndere.
VG170615 Under showet snakket han også som ventet om Russlands økonomi, innenrikspolitikk, offentlige tjenester og utdanning.
DN170615 Europakommisjonen undersøker også jevnlig hvordan europeiske land har digitalisert offentlige tjenester, i sin eGoverment Benchmark Report.
DN170615 - Ettersom man nå erkjenner at bruken av oljepenger over offentlige budsjetter kommer til å være relativt stabil som andel av bnp i årene fremover, er det ikke lenger noen grunn til at Norge skal ha et høyere inflasjonsmål enn våre naboland.
DN170615 Regjeringen presenterer torsdag et forbud mot oljefyring i bolighus, næringsbygg og offentlige bygg.
DB170615 Når de rike får en stadig større del av kaka, samtidig som vi i den offentlige debatten har statsråder som bidrar til mer mistenkeliggjøring mellom folk, så er det også en endring som trekker oss vekk fra det samfunnet vi ønsker å være.
DB170615 Frie kandidater i Alliansen fronter også saker som ; steng grensene, gjenreis norsk kultur og historie, forby omskjæring av guttebarn, forby islam i det offentlige rom.
DB170615 Migrasjon preger vår tids offentlige debatt mer enn noe annet tema.
BT170615 Hvorfor er det kun kommersielle budskap som skal møte våre øyne på offentlige plasser, rom og transportmidler ?
AP170615https://www.aftenposten.no/osloby/Deichman-blir-herre-i-eget-hus-623269b.html I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
AP170615 Programmet hadde knapt pågått i en halvtime, før Putin hadde lovet store lønnsøkninger til flere offentlige yrkesgrupper ved å love « indeksregulering ».
AP170615 I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
AA170615 − Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge.
AA170615 Vi kan bidra like mye til sammen, som det private og offentlige bedrifter kan få til når de gjør store teknologiske og industrielle endringer, sier Ida Fuchs, som har arrangementssansvaret for pilotprosjektet ved Sør-Trøndelag fylkeskommune.
VG170614 Presidenten understreket at alle som var på baseball-banen var offentlige tjenestepersoner - både politikerne og medlemmene fra nødetatene.
VG170614 Stiftelsestilsynet melder overfor VG at de nå går formelt inn i Fyrlykta-saken for å vurdere om den private stiftelsen, som har fått gigantiske offentlige fosterhjemskontrakter, kan ha brutt stiftelsesloven.
SA170614 I det offentlige rom har ikke seerne noe valg, og jeg som forelder kan ikke skjerme mitt barn for dette når vi tar T-banen, avslutter Sbertoli.
SA170614 Denne typen reklame skal ikke vises i offentlige rom hvor barn ferdes.
NL170614 I praksis skjer dette : Mange av boligene i kommunens portefølje er så dyre at beboerne er gjort avhengig av tilskudd fra offentlige støtteordninger som bostøtte ( både statlig og kommunal ) og sosialhjelp for å klare regningene.
DN170614 EU-midler er unntatt fra de nye reglene, men kun hvis de kanaliseres gjennom offentlige ungarske budsjetter.
DN170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Loven gjelder tigging i gågater, ved stasjoner, på offentlige transportmidler og i eller ved supermarkedet.
DB170614 Et offentlig, statlig eller kommunalt, selskap kan kjøpe tomter, utvikle allerede offentlige tomter og bygge boliger for å nå ulike boligformål.
DB170614 Det offentlige må ta en langt mer offensiv rolle for sosial boligbygging.
DB170614 De private aktørene skal fortsatt ha en stor rolle, men det offentlige både kan og bør ta en større del av både ansvaret og risikoen for å bygge nye boliger.
DB170614 Det hadde vært mer ryddig å heller gjøre det allerede gjeldende maskeringsforbudet mer omfattende ; til å gjelde på alle offentlige plasser og institusjoner, samt steder hvor sikkerhet er ekstra viktig ( som flyplasser og banker ).
DB170614 Det er et liberalt dilemma at individets religionsfrihet blir overkjørt av samfunnets behov, men her mener jeg retten til å kunne se hvem man møter i det offentlige rom trumfer enkeltpersoners rett til å skjule sin identitet.
DB170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Dette vitner om en stillstand i den offentlige debatten om radikalisering og ekstremisme i islams navn.
DB170614 Korrupsjonen finnes over alt i et kleptokrati der partifolk og offentlige tjenestemenn beriker seg på å plyndre staten og fellesgodene.
DA170614 Forskeren viser til den offentlige nettsiden minosloskole.no.
BT170614 I den offentlige skolen bør hensynet til samhandlingen mellom mennesker i en offentlig utdanningsinstitusjon bør likevel veie tyngre enn friheten til å dekke til ansiktet.
BT170614 Erfaringen fra Frankrike, som forbyr tildekking av ansiktet i det offentlige rom, er at en del kvinner først valgte å bruke plagget da debatten tilspisset seg som følge av forbudet.
BT170614 Den motarbeider alt den offentlige skolen jobber for.
BT170614 Er det slik at OTA vil komme opp til Norge å gjennomføre møter med det offentlige rutetilbudet, komponere ruteforslag, besøke destinasjoner, investere i produktutvikling, samarbeide med kommuner, utvikle egne teknologiske system for en buss mellom Sogndal og Geiranger osv.
AP170614https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Reagerer-pa-reklamefilm--Barn-har-rett-til-ikke-a-bli-utsatt-for-denne-type-voldsomme-inntrykk-10261b.html I det offentlige rom har ikke seerne noe valg, og jeg som forelder kan ikke skjerme mitt barn for dette når vi tar T-banen, avslutter Sbertoli.
AP170614https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Reagerer-pa-reklamefilm--Barn-har-rett-til-ikke-a-bli-utsatt-for-denne-type-voldsomme-inntrykk-10261b.html Denne typen reklame skal ikke vises i offentlige rom hvor barn ferdes.
AP170614 I det offentlige rom har ikke seerne noe valg, og jeg som forelder kan ikke skjerme mitt barn for dette når vi tar T-banen, avslutter Sbertoli.
AP170614 Denne typen reklame skal ikke vises i offentlige rom hvor barn ferdes.
AA170614 - Jeg ønsker å legge hjerte og sjel i hver eneste plikt, inkludert offentlige oppgaver jeg allerede har overtatt fra keiseren, sa 57-åringen.
AA170614 Barnehageloven regulerer allerede i dag at offentlige tilskudd som private barnehager mottar, skal komme barnehagen til gode.
AA170614 Vi er det orkesteret i Norge med størst andel egenfinansiering sett opp mot offentlige midler.
AA170614 Totalt har orkesteret et årlig budsjett på mellom 12 og 14 millioner kroner, inkludert offentlige midler.
VG170613 Jones ble dømt til 19 års fengsel for et ran i den offentlige parken Roeland Park i 1999, og satt uskyldig fengslet i 17 år.
VG170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
VG170613 Det var den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs « Memory Wound » som vant konkurransen om å lage det offentlige minnesmerket, men dette kan altså bety kroken på døra for prosjektet.
SA170613 Ett alternativ kan være gullrekka av offentlige bygg langs Lagårdsveien.
NL170613 ¶ Det burde egentlig vært helt innlysende, men slik er det dessverre ikke : å vandre maskert rundt i det offentlige rom er ikke generelt forbudt i Norge.
NL170613 Utvalgsleder Bård Vegard Solhjell ( SV ) var tydelig i sin tale : å forby niqab og burka ved offentlige institusjoner og å jobbe med sikte på å fjerne bruk av hijab på norske skoler, er svært viktig for at integreringspolitikken skal lykkes.
NL170613 Nå er det bare SV, MDG og Venstre som går imot forbud mot maskering i det offentlige rom.
FV170613 - Folk må gjerne ha sex, men altså ikke i det offentlige , fastslår Klausen.
FV170613 Alle rettsmøter er i utgangspunktet offentlige , men det kan gjøres unntak av ulike grunner.
DN170613 Ifølge nettverksrapporten er det vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet som har bidratt til at veksten har tatt seg opp.
DN170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
DB170613 Mens norsk idrett stadig blir mer profesjonalisert og forvalter større offentlige midler, er kravet om et tydelig skille mellom valgt politisk ledelse og administrasjon et opplagt sparetiltak.
DB170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
DB170613 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170613 Den offentlige delen av møtet skal stort sett foregå som følgende ; presidenten sier noe kort, fotografer tar bilder, en reporter forsøker å stille et spørsmål uten å få svar, og så lukkes dørene.
DB170613 Hos alle tre var det alvorlig, bakenforliggende problematikk i hjemmet som det offentlige ikke visste nok om, da hjelpetilbudet ble satt inn.
DB170613 Offentlige utgifter i Sverige økte fra rundt 45 prosent av BNP i 1970 og til 65-70 prosent på begynnelsen av 1990-årene.
DB170613 Palestinerne i Øst-Jerusalem har mye dårligere offentlige tjenester enn jødene.
DA170613 Kontrollkomiteen har imidlertid besluttet å skyve Riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i den offentlige forvaltningen til over sommeren.
BT170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
AP170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
AA170613 Stasjonssjef Aage Longva holdt på møtet sin siste offentlige tale før han slutter i stillingen om et par dager.
AA170613 Kontrollkomiteen har imidlertid besluttet å skyve Riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i den offentlige forvaltningen til over sommeren.
VG170612 Det finnes to store elefanter i det franske offentlige rommet som Macron må kunne levere tilfredsstillende løsninger på, og som kan lede til sinne hos mange dersom han ikke gjøre det, påpeker Le Figaro : Frykten for masseimmigrasjon og ytre venstres krav om et samfunn hvor alle har like mye.
VG170612 Den europeiske menneskerettsdomstolen har fastslått at det franske forbudet i det offentlige rom fra 2011 ikke strider med menneskerettighetene.
VG170612 | Frp-topp : Nikab-forbud i skolen må utvides til alle offentlige rom ¶
VG170612 ANSIKT MOT ANSIKT : Erlend Wiborg ( Frp ) er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og ønsker et utvidet forbud mot nikab og burka i det offentlige rommet.
VG170612 - Når de er i det offentlige rommet så må de da innrette seg etter et sett regler som gjelder for alle.
VG170612 - Men hva med offentlige kontorer som NAV ?
VG170612 - Ingen skal kunne maskere seg i det offentlige rom.
VG170612 Det betyr at når bedriftene ansetter ungdom som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging, går det offentlige inn og betaler deler av lønnen.
NL170612 I tillegg har UiT i Narvik laboratorier som ikke finnes andre steder i landsdelen og hvor næringsliv og offentlige etater i mange tiår har henvendt seg for å få løst utfordringer.
NL170612 Det offentlige ordskiftet er da i stor grad flyttet fra redaktørstyrte medier, aviser og tv-kanaler, og over til nettsidene til et kommersielt, globalt nettimperium.
FV170612 SKMU ønsker 40 millioner kroner fra det offentlige .
DN170612 I Aten er man også irritert over at Makedonia etter frigjøringen har brukt den antikke greske kongekrigeren Aleksander den store aktivt i nasjonsbyggingen, blant annet ved å kalle opp en rekke offentlige steder som flyplasser og veier etter Aleksander den store.
DB170612 - For å få en bedre integrering, må vi få til en større deltagelse i det offentlige .
DB170612 Metaforen skal bety at hatefulle ytringer og de som ytrer dem kan bli konfrontert dersom de kommer ut i det offentlige rom.
DB170612 Hvordan kan vi få troverdighet hos våre barn på at mobbing er uakseptabelt dersom vi aksepterer det i det offentlige rom ?
DA170612 Kontoene er opprettet som et motsvar til at Trump prøvde å kneble offentlige tjenestemenn fra å fortelle hvor mange som møtte opp på innvielsesseremonien hans, og har lagt ned medieforbud for flere etater.
DA170612 Gjennom flere ulike Twitter-kontoer har flere anonyme personer som hevder de representerer byråkrater i offentlige etater, begynt å sende ut twittermeldinger som står som korrektiver til Trump.
DA170612 Samtidig viste tall fra Statistisk sentralbyrå i slutten av mai at siden dagens regjering fikk makten i 2013, har antallet barn i offentlige barnehager sunket med 6.775, ifølge Klassekampen.
DA170612 Det er første gang man har registrert en klar reduksjon i antallet barn i offentlige barnehager.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Kan-bli-blamandag-for-tidligere-knutepunktfestivaler-622282b.html Viktigst er at det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet - både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP170612 Viktigst er at det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region.
AP170612 Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet - både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP170612 Vaksinering, trikkeholdeplasser, offentlige lovbrudd, nytt regjeringskvartal, digitalt grenseforsvar, meslinger og kulturjournalistikk.
SA170611 Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) har regnet ut at skattekuttverktøyet er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.
DB170611 Det er imidlertid ikke statsministeren som bestemmer hva slags sikkerhetsopplegg som følger med når hun beveger seg i det offentlige rom.
DB170611 Poengterte da Kristin Clemet at kanskje venstresidens motiver først og fremst var å sikre kvaliteten til den offentlige skolen ?
BT170611 Må jeg gå i det offentlige rom for å forklare det for barna mine ?
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Mer kunnskap i det offentlige og hos politiet selv, økt mediefokus og migrasjon trekkes frem som årsaker.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Offentlige tjenester som barnevern og politi har fått mer kompetanse på feltet og er dermed blitt flinkere til å fange opp saker.
AP170611 Mer kunnskap i det offentlige og hos politiet selv, økt mediefokus og migrasjon trekkes frem som årsaker.
AP170611 Offentlige tjenester som barnevern og politi har fått mer kompetanse på feltet og er dermed blitt flinkere til å fange opp saker.
AA170611 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
AA170611 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
VG170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
VG170610 En 54 år gammel kvinne må for andre gang i år møte i retten tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo ni ganger i slutten av mai.
VG170610 Og det offentlige skal ha ansvaret.
FV170610 SKMU kan bli mye dyrere for det offentlige når de nye lokalene åpner i 2021.
FV170610 Nicolai Tangens kunstgave fører også til større utgifter for det offentlige .
DB170610 Søknaden om LAR ( legemiddelassistert rehabilitering ) urinprøvene, alle brevene med det offentlige , de byråkratiske hindringene.
DB170610 En del folk har i det offentlige ordskiftet, og på sosiale media, spurt om britenes varsel om å bruke paragraf 50 kan trekkes tilbake.
DA170610 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
DA170610 Problemet er at store, offentlige områder blir gjort utilgjengelige av kommersielle aktører, noe som mest av avdekker at det er behov for bedre tilrettelagte arealer ment spesielt for denne typen utendørsvirksomheter i byen om sommeren, sier Erling Dokk Holm til Dagsavisen.
DA170610 - Det er problematisk at kommersielle aktører skal kunne legge beslag på offentlige områder i mange uker i sleng, mener ekspert på byutvikling, Erling Dokk Holm.
BT170610 Men enn så lenge har den offentlige samtalen om selvmord bare ytterpunkter : Enten taushet og berøringsangst, eller glorifisering og sensasjon.
BT170610 Vi kan dessverre ikke tilby våre gjester noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter.
BT170610 Men vi kan dessverre ikke tilby dem noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter.
AP170610https://www.aftenposten.no/osloby/Tisset-pa-trikken-ni-ganger-i-slutten-av-mai--ma-nok-en-gang-i-retten-622936b.html I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170610https://www.aftenposten.no/osloby/Tisset-pa-trikken-ni-ganger-i-slutten-av-mai--ma-nok-en-gang-i-retten-622936b.html En 54 år gammel kvinne må møte for andre gang i retten i år, tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo.
AP170610https://www.aftenposten.no/osloby/Tisset-pa-trikken-ni-ganger-i-slutten-av-mai--ma-nok-en-gang-i-retten-622936b.html Den 54 år gamle kvinnen er dømt flere ganger for urinering på offentlige transportmidler, og en rekke andre lignende forhold.
AP170610https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fremdriften-til-MS-Norge-er-avhengig-av-et-bedre-samspill-mellom-stat-og-naringsliv--Hakon-Haugli-622881b.html På sitt beste er det offentlige en glitrende partner for næringslivet og en driver av grensesprengende teknologiutvikling, skriver Abelia-sjef Håkon Haugli ( bildet ).
AP170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170610 En 54 år gammel kvinne må møte for andre gang i retten i år, tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo.
AP170610 Den 54 år gamle kvinnen er dømt flere ganger for urinering på offentlige transportmidler, og en rekke andre lignende forhold.
AP170610 På sitt beste er det offentlige en glitrende partner for næringslivet og en driver av grensesprengende teknologiutvikling, skriver Abelia-sjef Håkon Haugli ( bildet ).
AA170610 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
AA170610 Lørdag har myndighetene erklært offisiell sørgedag, og ved offentlige bygninger i hele landet, samt ved landets ambassader rundt omkring i verden vaiet det afghanske flagget på halv stang. 160 mennesker ble drept og 460 såret da en tankbil fylt med sprengstoff gikk i luften i Kabuls best bevoktede område i forrige uke.
AA170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170610 En 54 år gammel kvinne må for andre gang i år møte i retten tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo ni ganger i slutten av mai.
AA170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170610 En 54 år gammel kvinne må for andre gang i år møte i retten tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo ni ganger i slutten av mai.
NL170609 Vi liker å si at offentlige tjenester er gratis.
NL170609 Mange forsikringer gir en garanti på konsultasjon innen 10 dager og behandling/operasjon innen 21 dager som er bedre enn hva det offentlige klarer.
NL170609 Liberalistene vil at nordmenn selv skal få velge om de vil finansiere det offentlige tilbudet, eller inngå i et frivillig felleskap gjennom en privat forsikringsordning.
NL170609 Hvorfor gjør vi det når det gjelder det offentlige ?
NL170609 Hvordan klarer private å levere billigere og bedre tjenester enn det offentlige ?
NL170609 Ethvert individ er unikt og har spesielle behov som det offentlige ikke alltid kan imøtekomme.
NL170609 Dermed kan det sies slik at dagens løsninger gjør at noen faller utenfor det offentlige tilbudet, eller får dårlig tilbud fra det offentlig.
NL170609 De private klarer å bruke pengene bedre enn det offentlige , samtidig som de klarer å levere bedre tjenester.
NL170609 brukt til å finansiere offentlige helse- og velferdstjenester.
NL170609 Tilskudd til aktivitet fra øremerkete fond, både i offentlige kilder ( kommuner først og fremst ), og private ( forsikringsselskap m.m. ).
DN170609 - Valgkampen dreide seg faktisk mindre om Brexit og etter hvert mer om klassiske nasjonale saker som skatter, offentlige helsetjenester og skoler.
DN170609 Han sa også at folket har fått nok av innstramminger og kutt i offentlige midler.
DB170609 Premier League vil i dag offentlige en liste over spillere som har blitt frigitt av sine respektive klubber.
DB170609 Nå er det blitt et skjellsord ettersom også middelklassen rammes hardt av offentlige kutt.
DB170609 Etter syv år med innstramninger under de konservative, var det mange som likte hans løfter om å bruke mer penger på velferd og offentlige investeringer.
DB170609 Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter, mellom sivile og militære virksomheter og på tvers av landegrensene.
DB170609 Justis- og beredskapsdepartementet har også tatt et initiativ for bedre deling av informasjon mellom offentlige og private virksomheter, blant annet gjennom etablering av en teknisk plattform.
DB170609 Selv de få gangene det er forventet av ham å stille opp i offentlige sammenhenger - har han uteblitt.
DB170609 Men i motsetning til sitt svært offentlige bryllup 10. juni 1967, vil helgens feiring av den store dagen foregå bak lukkede dører.
DA170609 « Når du gjør dette, Mr Liberal Cool Guy, er du med vilje alliert med de mennene som sender kvinner voldelige pornografiske bilder og voldektstrusler, som med alle mulige midler forsøker å skremme kvinner ut av politikken og det offentlige rom ».
BT170609 | Det offentlige må ta ansvar ¶
BT170609 Hva er galt med at det kan tilbys undervisning på offentlige , videregående skoler til folk som ønsker å forbedre eller å ta nye fag ?
BT170609 EKSAMEN : Så lenge det offentlige fraskriver seg et ansvar, står de private i kø for å kaste seg over privatistene, skriver innsenderne.
AP170609https://www.aftenposten.no/verden/To-vinnere-og-fire-tapere-etter-Comey-horingen-622857b.html Comeys offentlige Clinton-refs hadde trolig en effekt i valgkampen.
AP170609 Comeys offentlige Clinton-refs hadde trolig en effekt i valgkampen.
AP170609 Flere offentlige etterforskninger og granskninger av drapet konkluderte med at mannen som skjøt og drepte Kennedy, var Lee Harvey Oswald.
AA170609 Han sa også at folket har fått nok av innstramminger og kutt i offentlige midler.
AA170609 Mas ble deretter stilt for retten og fradømt retten til å holde offentlige verv i to år. ( ©NTB ) ¶
VG170608 Folk kritiserer det offentlige helsevesenet for å ikke ta vare på folk, men faktisk er det jo nettopp det at folk har bedre helse som gjør at vi lever lenger, og at vi dermed blir flere gamle som belaster helsetilbudene.
VG170608 Likeså hans ønske om å renasjonalisere infrastruktur, som jernbane og vannforsyning, stoppe pågående privatisering av helsevesenet og føre en Syriza-lignende økonomisk politikk med større stat og mindre offentlige kutt.
DN170608 To terrorangrep, usikkerhet rundt brexit og kutt i det offentlige helsevesenet har preget debatten mellom statsminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn.
DB170608 - « Manspreading » er en praksis mange menn har, de sitter med vidåpne bein på offentlige transportmidler og tar opp andres plass, heter det blant annet i oppropet.
DB170608 - Jeg ble også forvirret over den første offentlige forklaringen om avskjedigelsen min.
DB170608 Sanner roter til skillet mellom offentlige og private bevilgninger til kongehuset Leder ¶
DB170608 Juridisk har de hatt sitt på det tørre : Slottet omfattes i dag ikke av offentlighetsloven, slik alle andre offentlige institusjoner gjør.
DB170608 Da vi bestemte oss for å nøste opp i dette, avdekket vi ut at hoffet har brukt midler som er bevilget til til drift av hoffet og de offentlige eiendommene, til å lønne forvaltning, vedlikehold og drift av kongeparet og kronprinsparets eiendommer.
DB170608 Han legger til at budsjettsprekker i det offentlige er svært vanlig.
DB170608 Han legger til at budsjettsprekker i det offentlige er svært vanlig.
DB170608 Undertegnede traff korrespondenten der fra det offentlige kringkastingsselskapet i Canada, CBC, og spurte hva regjeringa i Ottawa ville svare.
DB170608 Barack Obama gjorde sin første, offentlige opptreden etter presidentskapet i april, da han deltok i et panel med unge ledere på universitetet i hjembyen Chicago.
DB170608 Framtida ligger i å støtte NHS, offentlige tjenester og utdanning av unge mennesker, skrev han.
AP170608 juni kritiserer Mathias Meyer ( 19 ) fra Unge Høyre Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) for å ville innføre kjøttfri dag i offentlige kantiner.
AP170608 Det offentlige , i likhet med det private, må stille seg helt fundamentale spørsmål : Hvor lenge kan vi leve godt dersom vi ikke gjør noe med måten vi løser brukerproblemer på ? skriver Anette Mellbye.
AA170608 De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Helgesen.
VG170607 Temer har nemlig stått for klassisk høyrepolitikk med kutt i offentlige budsjetter, pensjonsreform og kraftig innskjerping av arbeidstakernes rettigheter.
SA170607https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
SA170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
NL170607 Ser vi på « lillesøster » så har hun nok ikke hatt de samme mulighetene, men hvem husker ikke partiet mot offentlige avgifter ?
FV170607 Det offentlige blir bedt om å bidra med 40 millioner i året fra 2021.
DN170607 I det nye regelverket innføres en rett for ledningseiere til å legge ledning langs offentlige veier, bruer og tunneler.
DB170607 På dagtid : Den lille parken på oversiden av Y-blokka, rett overfor Deichman, det eneste offentlige grøntområdet.
DA170607 Hun mener brexit definitivt vil være en viktig sak for velgerne når de skal stemme, men at også levestandard, situasjonen for sårbare mennesker, helsevesenet og andre offentlige tjenester er viktig.
DA170607 Han følger dermed opp en oppfordring fra fagforbundene Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta og fra arbeidsgiverforeningen KS, som alle ønsker flere offentlige ansatte i hele stillinger. 49 prosent i Rygge ¶
DA170607 Det er ikke greit at noen forsøker å true andre til stillhet i det offentlige rom.
BT170607https://www.bt.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 - Det er ikke dekning i denne rapporten for å si at det er noen forskjell på private og offentlige skoler.
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 Men jeg observer også at måten mennesker lever sine liv på, er basert på tillit til mange institusjoner, funksjoner og tilbud fra det offentlige .
BT170607 Lave priser på naturgass og fornybar energi er de viktige drivkreftene for utfasing av kull, ikke de offentlige reguleringene.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Sparket-FBI-sjef-Trump-ba-om-lojalitet-622757b.html Når James Comey vitner torsdag, blir det hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Sparket-FBI-sjef-Trump-ba-om-lojalitet-622757b.html Første offentlige uttalelser ¶
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.
AP170607https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
AP170607 Når James Comey vitner torsdag, blir det hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170607 Første offentlige uttalelser ¶
AP170607 Når James Comey vitner torsdag, blir det hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170607 Første offentlige uttalelser ¶
AP170607 Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.
AP170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
AA170607 Rousseff ble stilt for riksrett etter anklager om misbruk av offentlige midler.
AA170607 De vil også ha økt minimumslønn og bedre offentlige tjenester.
AA170607 De vil finansiere økt bruk av offentlige midler med å høyne skattene for dem som tjener mest.
AA170607 Trolig er det heller ikke lov til å nekte offentlige innkjøp av den.
AA170607 I forrige uke ble det klart at opposisjonen på Stortinget sikrer flertall for å forby palmeolje i alt drivstoff som det offentlige kjøper inn.
AA170607 Overlege Ola Evjen har lang erfaring fra både det offentlige helsevesen og private klinikker, før han nå lanserer Klinikk Trondheim sammen med sine kone Audhild.
VG170606 Måten hun og teamet hennes har håndtert både rettsprosessen på Ullevaal og fremferden i det offentlige rom de siste månedene, har åpenbart styrket standingen hennes.
VG170606 Det krever sin ryggrad å takle det den avgåtte landslagslegen har vært gjennom i det offentlige rom de siste månedene.
VG170606 Heller enn å unngå ethvert mulig ubehag, burde vi anse dette rommet for rasjonelt begrunnet etisk uenighet som et uvurderlig gode, også innenfor det offentlige .
VG170606 Riksrevisjonen mener at Stortinget brøt reglene for offentlige anskaffelser i byggeprosjektet som til nå har vist seg å koste 1,8 milliarder kroner.
NL170606 Den ene siden mener alt som er privatisert er det beste, mens den andre siden sverger til at bare det offentlige kan sikre god omsorg.
NL170606 Organisering av anbudene kan følge ordinær statlig anbudspraksis som ved fordeling av konsesjoner til Hurtigruten, flyvning på småflyplasser, offentlige innkjøp m.v.
NL170606 Salg av leveringsforpliktelsene har vært praktisert med godkjennelse fra det offentlige .
DB170606 Likevel fortsetter vi å gå inn i denne krisen, med øynene vidåpne, selv med den påvirkningen det har på helsa vår, de offentlige tjenestene og økonomien, skrev Oliver.
DB170606 Men det eksisterer også et stort overtall av kvinner i den offentlige likestillings- og familieforvaltningen som BUFDIR, Likestillingsombudet, Barneombudet samt barne- og familievernet.
DB170606 ¶ Leder av det Morgenbladet kåret til Norges beste offentlige utredning ( NOU 1989 : 5 ), Tormod Hermansen.
DB170606 Resultatet ble det Morgenbladet kåret til tidens beste offentlige utredning : « En bedre organisert stat » ( NOU 1989:5 ), ledet av Tormod Hermansen.
DB170606 Dette er bare en av flere offentlige nedskjæringer som er synlig for vanlige briter.
DA170606 Dette er en ytelsesbasert pensjon som er minst like god som den offentlige pensjonen.
DA170606 Strategien vil også se på bruk av ulike områder og hvor det vil være naturlig å gi tilbud om offentlige toaletter, samt ulike driftskonsepter, forteller Martinussen.
DA170606 Stegastein ble kåret til verdens beste offentlige toalett i 2015.
DA170606 Som om ikke dette er nok er Bymiljøetaten i Oslo også i gang med en strategi for offentlige toaletter.
DA170606 Også flere andre offentlige toaletter bygd langs de nasjonale turistveiene har fått mye ros og omtale, får Dagsavisen opplyst.
DA170606 Men også gamle offentlige toaletter kan være vel verdt å ta vare på.
DA170606 Mange av de offentlige toalettene som er bygd de seneste årene, er forøvrig ikke noe billig drit.
DA170606 Landet rundt er dessuten mange nye offentlige toaletter under bygging eller planlegging, både i regi av kommuner og Statens vegvesen.
DA170606 I 2015 kåret designettstedet DesignCurial Stegastein i Aurland, som er del av konseptet Nasjonale turistveier, til verdens beste offentlige toalett.
DA170606 Hvor mange flere offentlige toaletter dette vil kunne tilsi, er så langt uklart.
DA170606 Det er til tider et stort behov for offentlige toaletter. 17. mai sto folk i kø for å få gjort sitt fornødne ved de karakteristiske toalettene i rødt, hvitt og blått som er plassert ikke langt fra Stortinget i Oslo sentrum.
DA170606 De nye offentlige toalettene synes å være høyst påkrevd.
DA170606 De offentlige toalettene sprer seg som diaré i en barnehage.
DA170606 Bare fra 2013 til inngangen av 2017 økte antallet offentlige toaletter fra 843 til 1.012, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
DA170606 - Hvordan kommuner velger å prioritere bygging av offentlige toaletter er opp til det kommunale selvstyre, påpeker kommunikasjonsrådgiver Kristell K.
DA170606 - Det er en stor skam at det ikke har vært offentlige toaletter tilgjengelig i Hønefoss sentrum, heter det der.
BT170606 Private barnehager driver ofte mer effektivt en de offentlige , og de klarer også å bygge barnehager for en lavere pris, ifølge en rapport av konsulentselskapet PWC.
AA170606 - Tingrettens dom er prinsipielt viktig da den overlater til pressens redaktøransvar når det er riktig å gjengi navn på personer som dømmes i offentlige straffesaker.
VG170605 Hodge mente i 2006 at « fordelingen av offentlige midler » skapte frustrasjon, fordi hvite etnisk briter følte de havnet bak innvandrere i køen for kommunale boliger.
VG170605 - Dette handler om å balansere, høre på og svare på en sterkt følt urettferdighet i fordelingen av offentlige midler.
FV170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
DB170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
BT170605 Årsaken er at privatskoler opererer med tidligere opptaksfrist enn offentlige .
BT170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/Dette-kan-vi-vente-av-James-Comeys-vitnemal-i-Kongressen-torsdag-622352b.html Det blir hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170605 Det blir hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
AP170605 Dersom pasientjournaler er offentlige dokumenter, jf.
AA170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
AA170605 Meget gode resultater levert fra den offentlige tannhelsetjenesten som har satset på å lage større og mer robuste tannklinikker.
AA170605 Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.
AA170605 Liberalisering er en prosess som innebærer at mer i samfunnet blir overlatt til markedet, og vi får økt privatisering av offentlige tjenester ut fra en visjon om lønnsomhet.
VG170604 De offentlige helligdagene er en viktig del av kristen kulturarv, og vi har ingen ønske om at loven som omhandler dette skal avvikles., sier generalsekretær Mehtab Afsar.
DN170604 Hun mener bestillere av store offentlige IT-prosjekter ofte har for liten kunnskap om hva som er beste framgangsmåte.
DB170604 Den offentlige fortellingen om autisme er så annerledes.
BT170604 Strømsnes og Ormberg ber meg løfte blikket og diskutere det prinsippielle ved gaver til det offentlige i bysykkelsaken.
BT170604 Og de skiller heller ikke mellom offentlige tjenestemenn som bryter regler for å oppnå særfordeler, og kommuneansatte som viser kreativitet og engasjement for å få realisert et positivt tiltak for byens innbyggere.
BT170604 Jovisst er det helt riktig at gaver til det offentlige skal behandles med aktsomhet for å unngå at det oppstår en ukultur der private givere får særfordeler og det offentlige mister integritet.
BT170604 Jovisst er det helt riktig at gaver til det offentlige skal behandles med aktsomhet for å unngå at det oppstår en ukultur der private givere får særfordeler og det offentlige mister integritet.
AA170604 Bare gjennom samarbeid mellom brukerne og det offentlige kan vi sikre en bedre naturopplevelse for alle.
VG170603 Vi er over gjennomsnittet opptatt av forenkling i alle ledd og dette er et meget godt eksempel, hvor det private og offentlige etater finner hverandre i et samarbeid, som gjør det lettere for forbrukerne, som reduserer kostnadene og som kan bidra til å gjøre det lettere å finne eventuelle kriminelle.
VG170603 SAMMEN OM NYTT VERKTØY : Det offentlige og det private skal samarbeide digitalt for å hjelpe forbrukerne og ta kriminelle.
DB170603 ( Dagbladet ) : Vanstyre av offentlige midler, korrupsjon, og alvorlige overgrep som tortur, vilkårlig fengsling, forsvinninger, undertrykkelse av samfunnsgrupper og opposisjonspolitikere, samt urettferdige rettssaker : ¶
VG170602 Riksrevisjonen er pålagt en omfattende taushetsplikt som er strengere enn ellers i det offentlige Norge, og Foss og de andre medlemmene i riksrevisjonen har signert en omfattende taushetsplikterklæring da de startet i Riksrevisjonen.
NL170602 Private løsninger har vist seg å være ekstremt fordyrende for det offentlige på absolutt alle områder.
NL170602 " Den svenske regjeringa går nå i spissen for en tillitsreform som skal gjennomføres i hele den svenske offentlige sektor.
DB170602 Opp gjennom åra, blant direktorater, departement, politi og andre offentlige instanser, har lederen for en lite kjent institusjon stadig dukket opp i brev og diskusjoner om lagring av bevis.
DB170602 Hovedbudskapet var både klart og alvorlig : Fortsetter vi som i dag vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene i 2030.
DB170602 Offentlige budsjetter eser ut.
DA170602 Offentlige utgifter i Norge er allerede høye, og endringene for å kutte forbruk tar tid.
BT170602 I løpet av de siste fire årene har Åsane Byggmesterforretning tjent over 160 millioner kroner på å bygge hus og offentlige bygg i Bergen.
BT170602 « Den offentlige samtalen om bøker er i fullt forfall », sier forlagsredaktør Trygve Riiser Gundersen i Forlaget Press til Klassekampen.
BT170602 På sikt kan det også være sunt for den « offentlige samtalen » om kultur, som kritikerne i Klassekampen etterlyser.
BT170602 For øvrig : At det blir galt å sammenligne pensjonsordningene i Akasia med ordningen i offentlige barnehager, slik det hevdes i innlegget, er også en påstand som er høyst diskuterbar.
BT170602 Derfor er det mer relevant å sammenligne private barnehager med offentlige barnehager, enn med annen næringsvirksomhet.
BT170602 De private barnehagene er en del av det offentlige barnehagetilbudet, og er offentlig finansierte.
BT170602 Det offentlige utøver myndighet på flere områder.
BT170602 Det offentlige kan være gavemottaker på ett område, samtidig som det de er myndighetsutøver overfor gavegiveren på et annet område.
BT170602 Både Schjelderup og Bøe synes å se gaver til det offentlige som noe utelukkende positivt.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Full-forvirring-om-Stortingets-palmeolje-vedtak-622451b.html En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Full-forvirring-om-Stortingets-palmeolje-vedtak-622451b.html - De ber meg vurdere om det er mulig å få til et palmeoljeforbud i offentlige innkjøp.
AP170602 Etter planen skal Russland gjennom en storstilt privatisering av de store offentlige selskapene som kontrollerer det meste av Russlands økonomi.
AP170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AP170602 Han fikk ikke til et generelt forbud mot biodrivstoff fra palmeolje, men lyktes med et forbud for alle offentlige innkjøpere.
AP170602 Da er det klart at vi må kunne stille krav om at drivstoffet vi skal fylle på busser, anleggsmaskiner og andre offentlige kjøretøyer skal være fritt for regnskogødeleggelser.
AP170602 - Vi stiller krav om nullutslippsferger i offentlige anbud.
AP170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AP170602 - De ber meg vurdere om det er mulig å få til et palmeoljeforbud i offentlige innkjøp.
AA170602 - Man finner det underlig at de offentlige tilsynsorgan finner ting i orden, at virksomheten har rettet seg etter de råd og veiledning den har fått av disse, samtidig som dommen beskriver at dette ikke er tilstrekkelig.
AA170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AA170602 - De ber meg vurdere om det er mulig å få til et palmeoljeforbud i offentlige innkjøp.
AA170602 UENIGE OM PALME-FORBUD : SVs Heikki Holmås har fått med seg et flertal på Stortinget til å forby offentlige innkjøp av biodrivstoff med palmeolje.
AA170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AA170602 Da er det klart at vi må kunne stille krav om at drivstoffet vi skal fylle på busser, anleggsmaskiner og andre offentlige kjøretøyer skal være fritt for regnskogødeleggelser.
AA170602 - Vi stiller krav om nullutslippsferger i offentlige anbud.
AA170602 Her i Trondheim samarbeider flere offentlige etater og frivillige organisasjoner om en markering av dagen.
AA170602 Private høyskoler, slik som vår, opplever i tillegg ofte større pågang av signerte kontrakter etter at Samordnet Opptak er ferdig, da mange også søker offentlige tilbud.
AA170602 Men selvfølgelig ble det en riking i en annen by, Christian Ringnes, som fikk reist den første offentlige Elmgren & Dragset-skulpturen i Norge.
AA170602 I hele Trøndelag er det bare syv av 34 offentlige videregående skoler som tilbyr undervisning i musikk, dans og drama i det hele tatt.
VG170601 Kommisjonens mandat har vært å vurdere de faktiske forhold som er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av katastrofebrannen, offentlige myndigheters oppfølging av saken, oppfølgingen av anbefalinger og ivaretakelsen av overlevende og pårørende.
VG170601 Svartdahl : - Offentlige høytidsdager som markerer at den Hellige Ånd ble sendt til jorden, for 2000 år siden.
VG170601 Han omtaler det som et stort dilemma å representere det offentlige helsevesenet, samtidig som han ønsker å ivareta pasientens interesser.
VG170601 Han har av åpenbare grunner engasjert seg i kreftsaken og i arbeidet med å få raskere medisinbehandlinger i det offentlige .
VG170601 Ektemannen Finn Helge Quist ( 55 ) jobber med å få raskere medisinbehandling i det offentlige .
VG170601 Bør jeg da aktivt orientere dem om tilbudet som fins, eller late som ingenting og informere om tilbudet som jeg har i det offentlige , spør legen i intervjuet.
VG170601 Beviset er hvordan kreftpasienter i dag kan betale for behandling hos Aleris og andre lignende aktører, som er bedre enn det som tilbys av det offentlige .
VG170601 - Politikerne må ta et valg : Enten må man akseptere at det er forskjeller i helsetilbudet avhengig av folks lommebok, ellers så må man satse mer på det offentlige .
VG170601 - De to-tre siste årene har vi til en hver tid hatt en viss andel kreftpasienter som ikke kan tilbys den best dokumenterte behandlingen innenfor det offentlige .
SA170601 På tomten er det gjort arkeologiske funn fra steinalderen, og gården ble nevnt i offentlige registre allerede på 1300-tallet.
SA170601 Under en rettssak ble ACS beskyldt for å ha bestukket offentlige tjenestemenn for å sikre lukrative byggekontrakter.
FV170601 Kristiansand kommune er kåret til landsdelens smarteste offentlige strømbruker.
DN170601 I Oslo har offentlige subsidier ført til så stor kapasitet i forbrenningsanleggene at vi må importere avfall, blant annet fra Storbritannia, for å sikre god anleggsutnyttelse, mener forfatterne.
DB170601 Kortet gjelder i alle EØS-land og Sveits, og sikrer deg samme behandlingstilbud hos offentlige leger og på offentlige sykehus som landets egne borgere har.
DB170601 Kortet gjelder i alle EØS-land og Sveits, og sikrer deg samme behandlingstilbud hos offentlige leger og på offentlige sykehus som landets egne borgere har.
DB170601 Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg.
DB170601 er du berettiget rettighetene kortet gir, kan personell i Norge sende en hasteblankett til det offentlige sykehuset eller til den offentlige legen du befinner deg hos, sier Heidi Kvaal Djupvik i Helfo servicetjenester.
DB170601 er du berettiget rettighetene kortet gir, kan personell i Norge sende en hasteblankett til det offentlige sykehuset eller til den offentlige legen du befinner deg hos, sier Heidi Kvaal Djupvik i Helfo servicetjenester.
DB170601 Og den skal gi kvalifisert informasjon til den offentlige samtalen.
DA170601 - Helfo kan da eventuelt sende en « hasteblankett » til det offentlige sykehuset eller legesenteret du befinner deg på, sier Djupvik.
DA170601 De resterende, større kraftverkene er i all hovedsak eid av det offentlige - av Statkraft, og norske kommuner og fylkeskommuner.
BT170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige .
BT170601 Men et bredt flertall forbyr palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
BT170601 Det blir galt å sammenligne med ansatte i offentlige barnehager, for i offentlig sektor har alle ansatte uansett yrke ytelsesbasert pensjon.
AP170601https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-reise-i-sommer-Husk-dette-kortet-10224b.html Forsikringsbransjen sier det viktig å med seg helsetrygdekort på ferie i EØS-land, men de opplever også at en del offentlige sykehus ikke har kunnet hjelpe i alle tilfeller.
AP170601https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-reise-i-sommer-Husk-dette-kortet-10224b.html - Kan oppleve dårlig standard på offentlige sykehus ¶
AP170601https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-reise-i-sommer-Husk-dette-kortet-10224b.html - Flere land har dårligere standard på en del offentlige sykehus.
AP170601https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-reise-i-sommer-Husk-dette-kortet-10224b.html - Det er verdt å merke seg at noen offentlige sykehus i Europa krever at det du har med deg det europeiske helsetrygdekortet når du innlegges på sykehuset, selv om du fremlegger gyldig reiseforsikringsbevis.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige .
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Men til det offentlige leveres det i hovedsak på egne tankanlegg.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Men et bredt flertall forbyr palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Holmås håper det vil bli ulønnsomt og upraktisk å fortsette med innblanding av palmeolje når det offentlige ikke kan bruke drivstoffet.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Det offentlige er store aktører.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html - Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff, sier Miljøpartiet de Grønnes Une Bastholm.
AP170601https://www.aftenposten.no/bolig/-Jeg-blir-overnervos-av-at-folk-skal-ha-det-sa-perfekt_-for-det-perfekte-finnes-ikke-10147b.html På tomten er det gjort arkeologiske funn fra steinalderen, og gården ble nevnt i offentlige registre allerede på 1300-tallet.
AP170601https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fridde-til-verdens-beste-pa-serviett-Plukket-Beckham-pa-utseende-Slik-bygde-milliardaren-stjernefabrikken-Real-Madrid-236563b.html Under en rettssak ble ACS beskyldt for å ha bestukket offentlige tjenestemenn for å sikre lukrative byggekontrakter.
AP170601 Forsikringsbransjen sier det viktig å med seg helsetrygdekort på ferie i EØS-land, men de opplever også at en del offentlige sykehus ikke har kunnet hjelpe i alle tilfeller.
AP170601 - Kan oppleve dårlig standard på offentlige sykehus ¶
AP170601 - Flere land har dårligere standard på en del offentlige sykehus.
AP170601 - Det er verdt å merke seg at noen offentlige sykehus i Europa krever at det du har med deg det europeiske helsetrygdekortet når du innlegges på sykehuset, selv om du fremlegger gyldig reiseforsikringsbevis.
AP170601 Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
AP170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige .
AP170601 Men til det offentlige leveres det i hovedsak på egne tankanlegg.
AP170601 Men et bredt flertall forbyr palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
AP170601 Holmås håper det vil bli ulønnsomt og upraktisk å fortsette med innblanding av palmeolje når det offentlige ikke kan bruke drivstoffet.
AP170601 Det offentlige er store aktører.
AP170601 - Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff, sier Miljøpartiet de Grønnes Une Bastholm.
AP170601 På tomten er det gjort arkeologiske funn fra steinalderen, og gården ble nevnt i offentlige registre allerede på 1300-tallet.
AP170601 Under en rettssak ble ACS beskyldt for å ha bestukket offentlige tjenestemenn for å sikre lukrative byggekontrakter.
AA170601 - Sivilforvaltningen avgjorde i går ( onsdag ) at det offentlige bare skal gi 63.000 kroner.
AA170601 - Helfo kan da eventuelt sende en « hasteblankett » til det offentlige sykehuset eller legesenteret du befinner deg på, sier Djupvik. ( ©NTB ) ¶ | 74 kommuner forsvinner fra kartet ¶
SA170531 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige .
SA170531 Men et bredt flertall forbyr palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
NL170531 Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.
DN170531 Når helsedata brukes til å trene algoritmer som kan ha kommersiell verdi, hvem eier da algoritmene - tjenesteleverandøren eller det offentlige ?
DN170531 Kan de klare det samme med offentlige data ?
DB170531 Jeg synes det er en merkelig måte det offentlige behandler folk på, sier Endresen.
DB170531 Det er det libanesiske økonomi- og handelsdepartementet som har bedt etterretningstjenesten om å forby offentlige visninger av superheltfilmen.
DB170531 Ungdomspanelet er satt ned for bedre å ruste industrien og det offentlige til å kommunisere med og til ungdom.
DB170531 Jo da, debatten har handlet om hva slags kunst offentlige institusjoner skal og bør vise, om børs og katedral, og det er en viktig diskusjon dét, men først og fremst handler den om personer, navn og posisjoner.
DB170531 I årsrapporten for 2016 står det for eksempel at « Kulturrådet har mål om å være en synlig og tydelig aktør i kunst- og kulturfeltet og i den offentlige samtalen » og at « aktiviteter som øker kunnskapen om og stimulerer til offentlig debatt omkring beslutningene som tas » prioriteres.
DB170531 Forrige uke opplevde det offentlige Norge noe vi ikke har hatt på en god stund : ¶
DB170531 Kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser viser dermed at de private ikke på noen måte står tilbake for de offentlige , snarere tvert imot.
DA170531 Et av funnene var at 95 % av de kommersielle barnehagene har lavere pensjonsutbetalinger enn hva tilskuddene deres fra det offentlige tilsier at de burde ha.
DA170531 Men barnevernsloven sier ikke at private aktører kan gjøre dette på vegne av det offentlige , utdyper Bjerkan overfor Dagsavisen.
DA170531 I en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag argumenterer Bjerkan for at den makten disse private aktørene nå utøver på vegne av det offentlige er ulovlig.
DA170531 Formålet med en gjennomgang vil være å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene.
DA170531 - Vi varsler at det er behov for å vurdere nærmere på hvilke områder de private best kan brukes og hvordan det kan sikres at det offentlige ivaretar sitt ansvar.
DA170531 - Og vi forslår at det skal gjøres en gjennomgang og settes i verk tiltak for å hindre at de utøver myndighetsutøvelse som er forbeholdt det offentlige , sier Mandt.
BT170531 Han mener at hvis det skal være opp til grunneier om man skal kunne røyke i det offentlige rom, så bør restauranter også få bestemme selv.
AA170531 Debatten i seg selv var en støyende affære der tema som brexit, økonomien, offentlige tjenester, klimaendringer, innvandring ble tatt opp.
AA170531 Etter det har sikkerhetsmyndighetene fått overvåke mistenkte, gjennomføre ransakelser uten en rettsordre, sette mistenkte i husarrest og forby samlinger av folk på offentlige steder.
AA170531 Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
AA170531 Nei til palmeolje : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regejringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmolje i det offentlige .
AA170531 Men til det offentlige leveres det i hovedsak på egne tankanlegg.
AA170531 Men nå går et bredt flertall inn for å forby palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
AA170531 Holmås håper det vil bli ulønnsomt og upraktisk å fortsette med innblanding av palmeolje når det offentlige ikke kan bruke drivstoffet.
AA170531 Det offentlige er store aktører.
AA170531 - Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff, sier Miljøpartiet de Grønnes Une Aina Bastholm.
AA170531 Beskytter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen de rødgrønnes lokale strategi ; at all elevtallsvekst skal forbeholdes de offentlige skolene ?
AA170531 Det er vanskelig å forstå hva som rører seg i hodet på dem når de sitter ved tastaturet og ramser opp nedverdigende grusomheter de har lyst til å foreta seg overfor bestemte kvinner - gjerne kvinner som tilkjennegir klare standpunkter i den offentlige debatten.
VG170530 mai har hundretusener av pc-er i hjem, bedrifter, offentlige institusjoner og bedrifter i 150 land blitt angrepet og infisert av viruset som rammer Windows operativsystemer og som låser datamaskinene.
VG170530 * 1 Det finnes gjennomgående svakheter knyttet til vurdering av regelverk for offentlige anskaffelser og reglene for offentlig støtte forut for avtaleinngåelsen. * 1 Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen. * 1 Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til opp
VG170530 REDSELSKULTUR : Riksrevisor Per-Kristian Foss rapporterer om hvordan departementene holder igjen dokumenter som burde vært offentlige .
VG170530 Publikums rett til innsyn i offentlige dokumenter er ikke reell.
VG170530 Justisdepartementet venter i gjennomsnitt 61 kalenderdager fra dokumentene er ferdigstilt, til de er tilgjengelige i den den offentlige søkbare postjournalen. tett fulgt av Kunnskapsdepartementet som lar det gå 55 dager i snitt.
VG170530 Han går langt å antyde at mange departementer har speilvendt lovens hensikt, som er å slå fast at alle dokumenter i forvaltningen er offentlige , med mindre hemmelighold kan begrunnes i særskilte unntak.
SA170530 Leverandør til sivil sektor innen petroleumsvirksomhet, bygg og anlegg, samt offentlige prosjekter som barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehus osv.i ¶
SA170530 Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
DN170530 - Dette gjelder både private og offentlige aktører.
DB170530 Til tross for arbeidstakerne i noen grad « lurer » systemet ved å velge rasjonelt, er merutgiftene i form av økte offentlige pensjonsutgifter beskjedne, mener forskerne.
DB170530 I Politidirektoratet har man sørget for å holde kontrakter med eksterne leverandører og overskridelsesfullmakter utenfor den offentlige journalen.
DB170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
DB170530 Samtidig preges det offentlige rommet av stadig mer betalt innhold.
DB170530 I en undersøkelse av hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan det offentlige kan stimulere disse, mener vi at tidsskriftene og kritikk burde hatt en større plass.
DB170530 Det er et kulturpolitisk ansvar å sikre rom for sterke og mangefasetterte offentlige samtaler om kunst.
DB170530 ¶ GRØNT : Offentlige kantiner uten kjøtt ?
DB170530 Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å tvinge noen til å spise i offentlige kantiner, vi ønsker at det offentlige skal gjøre innkjøp som er bedre for kloden, dyra og folks helse.
DB170530 Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å tvinge noen til å spise i offentlige kantiner, vi ønsker at det offentlige skal gjøre innkjøp som er bedre for kloden, dyra og folks helse.
DB170530 Mange vegrer seg og tror det blir krise om de ikke får servelat i den offentlige kantina hver bidige dag.
DB170530 Det gjelder også folk som aldri har satt sin fot i en offentlige kantine.
DB170530 Det offentlige gjør store innkjøp.
DB170530 Da skulle det bare mangle at det offentlige følger opp med å tilby mat som er i tråd med norske kostholdsråd og forskning.
DA170530 Nå har det offentlige brukt mye penger de siste årene på å investere i fornybar energi.
DA170530 Han avfeier, som Kaski, kritikken om at det offentlige ikke forvalter eierskapet godt nok, og sier : ¶
DA170530 Først peker Kaski på at hun mener argumentene om at det offentlige ikke er profesjonelle og gode eiere i kraftsektoren, faller på sin egen urimelighet.
DA170530 For å gjøre de store investeringene du peker på, har vel offentlige eiere også behov for tilgang på kapital ?
DA170530 - Det offentlige kan i aller høyeste grad være gode og langsiktige eiere av vannkraft og fornybar energi i Norge, det har vi vist gjennom mange tiår.
DA170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
DA170530 * Forskriftsfeste universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg og sikre finansiering av dette.
DA170530 Den som sliter med sosial dumping og mektige bemanningsbyråer, og som de siste 10 - 15 årene har blitt mer og mer dominert av både offentlige og private byggherrer som helst velger seg den billigste arbeidskraften, ofte fra EU-landene i Øst-Europa ?
DA170530 - Gjennom det Riksrevisjonen har lagt fram, og alle medieoppslagene, vet vi jo godt at selv mange store, offentlige byggeprosjekter inneholder innslag av arbeidskriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelse.
DA170530 Kinoen er den første offentlige i sitt slag i Saudi-Arabia, noe som betyr at menn og kvinner for første gang skal sitte i samme kinosal.
BT170530https://www.bt.no/bil/De-fleste-kan-for-lite-om-skilt_-mener-NAF-Er-du-n-av-dem-10106b.html Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
BT170530 I år blir 115 millioner kroner flyttet fra offentlige til private skoler i Hordaland.
BT170530 Vi mener de offentlige skolene må rustes opp i kampen mot private, sier stortingsrepresentant Erik Skutle ( H ) Foto : Gorm Gaare FOTO : GORM K GAARE ¶
BT170530 I Politidirektoratet har man sørget for å holde kontrakter med eksterne leverandører og overskridelsesfullmakter utenfor den offentlige journalen.
BT170530 Sørg for en samlet dato for inntak slik at ikke de private kan ta inn elever en måned før de offentlige .
BT170530 Når offentlige skoler står halvtomme finnes det bare en utvei ; å legge dem ned.
BT170530 Dette går selvfølgelig utover elever i det offentlige som i 2015 tapte 115 millioner nettopp på grunn av de private.
BT170530 Regelverket om offentlige anskaffelser har bl.a til hensikt å sørge for fri konkurranse, og å unngå at det offentlige kjøper tjenester på bakgrunn av uformell kontakt mellom offentlig ansatte og private aktører ( korrupsjon, vennetjenester o.l ).
BT170530 Regelverket om offentlige anskaffelser har bl.a til hensikt å sørge for fri konkurranse, og å unngå at det offentlige kjøper tjenester på bakgrunn av uformell kontakt mellom offentlig ansatte og private aktører ( korrupsjon, vennetjenester o.l ).
BT170530 EØS-regelverket sier at anskaffelser på over 1,75 mill skal ut på anbud, men Ormberg og Strømsnes må da skjønne at dette kun gjelder offentlige anskaffelser, og at de midlertidige bysyklene i dette tilfellet slett ikke er noen offentlig anskaffelse ?
BT170530 Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Denne-antiterrorfilmen-gar-sin-seiersgang-i-Midtosten_-men-far-ogsa-refs-622180b.html I denne tiden fylles ofte restauranter og offentlige steder i regionen opp etter solnedgang.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hadde-det-vart-opp-til-meg_-hadde-alle-offentlige-kantiner-blitt-helt-kjottfrie--Christine-Evjen-622117b.html | Hadde det vært opp til meg, hadde alle offentlige kantiner blitt helt kjøttfrie Christine Evjen ¶
AP170530https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hadde-det-vart-opp-til-meg_-hadde-alle-offentlige-kantiner-blitt-helt-kjottfrie--Christine-Evjen-622117b.html Vårt høye kjøttforbruk er ugunstig for både klimaet og folkehelsen, og det bør derfor være helt ukontroversielt å innføre en vegetardag i offentlige kantiner over hele landet.
AP170530https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hadde-det-vart-opp-til-meg_-hadde-alle-offentlige-kantiner-blitt-helt-kjottfrie--Christine-Evjen-622117b.html Vi bør bruke offentlige innkjøp til å stimulere til at nordmenn spiser mer grønt og mindre kjøtt.
AP170530https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hadde-det-vart-opp-til-meg_-hadde-alle-offentlige-kantiner-blitt-helt-kjottfrie--Christine-Evjen-622117b.html Vegetardag i offentlige kantiner burde være en selvfølge, skriver Christine Evjen ( 16 ).
AP170530https://www.aftenposten.no/bil/De-fleste-kan-for-lite-om-skilt_-mener-NAF-Er-du-n-av-dem-10106b.html Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
AP170530 I denne tiden fylles ofte restauranter og offentlige steder i regionen opp etter solnedgang.
AP170530 Hermansen påpeker at samtlige anskaffelser har vært offentliggjort på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 | Hadde det vært opp til meg, hadde alle offentlige kantiner blitt helt kjøttfrie Christine Evjen ¶
AP170530 Vårt høye kjøttforbruk er ugunstig for både klimaet og folkehelsen, og det bør derfor være helt ukontroversielt å innføre en vegetardag i offentlige kantiner over hele landet.
AP170530 Vi bør bruke offentlige innkjøp til å stimulere til at nordmenn spiser mer grønt og mindre kjøtt.
AP170530 Vegetardag i offentlige kantiner burde være en selvfølge, skriver Christine Evjen ( 16 ).
AP170530 Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
AA170530 I årets første kvartal sank det offentlige forbruket og eksporten med 0,2 prosent, og importen med 0,9 prosent.
AA170530 - Det er tjenesteeksporten og det offentlige forbruket som overrasker, sier Winsth, men understreker at økonomien fortsatt er sterk, og at det ikke er grunn til å bekymre seg over tallene.
AA170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
AA170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
AA170530 - Vi ønsker at folk skal kunne vise sin tro i det offentlige rom.
AA170530 Det forutsetter at kundene kan ta opplyste valg, noe som igjen forutsetter at vi har uavhengige forskere, kritiske medier som kan informere og offentlige kontrollorganer som kan passe på.
VG170529 Nyhetsstedene viser til offentlige arrestlogger.
VG170529 Prinsen gjør det videre klart at han er avhengig av stabiliteten familielivet gir ham, for å kunne gjøre sine offentlige oppgaver på en god måte.
VG170529 Fortsetter denne trenden kan « Trump-håndtrykkologi » bli den moderne arvtageren til kremlinologien, der eksperter forsøkte å lese sovjetisk politikk ut fra ørsmå tegn under offentlige opptredener.
SA170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
DN170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ) Foto : Ruud, Vidar ¶
DN170529 - Jeg kom fra det private næringsliv og tok med lønnen da jeg ble rekruttert inn i det offentlige .
DN170529 Dermed bør kostnader som følge av individuelle tilpasninger til levealdersjustering av pensjoner ikke tillegges betydelig vekt i utformingen av offentlige pensjonssystemer, skriver forskerne i rapporten.
DN170529 Start i de offentlige kantinene.
DB170529 Bakgrunnen var at Reinertsen hadde bedt om offentlige gjeldsforhandlinger i desember i fjor.
DB170529 Men det er også nødvendig å være selvkritisk til den offentlige eide og drevne virksomheten.
DB170529 - Det ligger ikke noe respekt i å kaste stein mot offentlige myndigheter.
DA170529 Kritiserer offentlige eiere ¶
DA170529 De resterende, større kraftverkene er i all hovedsak eid av det offentlige - av Statkraft, og norske kommuner og fylkeskommuner.
DA170529 - Vi har enkelte ganger sett at det offentlige ikke klarer å se forskjellen på å ta ut utbytte og på å plyndre et selskap.
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer.
DA170529 - Selve vannfallene bør være eid av det offentlige slik de er i dag.
DA170529 - Det offentlige Norge bør ha full kontroll over vannfallene, men stå fritt til å leie vannfallet ut til hvem de vil en best mulig pris.
DA170529 - Jeg kom fra det private næringsliv og tok med lønnen da jeg ble rekruttert inn i det offentlige .
DA170529 Kritiserer offentlige eiere ¶
DA170529 De resterende, større kraftverkene er i all hovedsak eid av det offentlige - av Statkraft, og norske kommuner og fylkeskommuner.
DA170529 - Vi har enkelte ganger sett at det offentlige ikke klarer å se forskjellen på å ta ut utbytte og på å plyndre et selskap.
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer.
DA170529 - Selve vannfallene bør være eid av det offentlige slik de er i dag.
DA170529 - Det offentlige Norge bør ha full kontroll over vannfallene, men stå fritt til å leie vannfallet ut til hvem de vil en best mulig pris.
DA170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
BT170529 Norge har forsøkt å ta et oppgjør med behandlingen disse gruppene har blitt utsatt for opp gjennom historien, med blant annet offentlige beklagelser og økonomiske kompensasjoner.
BT170529 Det betyr forhåpentlig at flere forskere, politi og andre fagfolk også forstår at kvinner kan begå seksualforbrytelser, og at menn og kvinner kan løfte sine tabubelagte hemmeligheter om kvinneovergrep ut i det offentlige rom uten å møte myter og fordommer. » | Norden har gått foran ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/verden/10-ar-gamle-Oskar-leste-dikt-pa-gaten-Det-likte-ikke-politifolkene-i-Moskva-622047b.html Offisielt er begrunnelsen mistanke om underslag av offentlige kulturmidler i perioden 2011 til 2014.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/-Dette-skal-snakkes-ihjel_-sier-politiet-etter-branner-og-steinkasting-622114b.html Her har det vært noen ungdom som har kastet stein mot offentlige tjenestemenn på et åsted i forbindelse med en brann.
AP170529 Offisielt er begrunnelsen mistanke om underslag av offentlige kulturmidler i perioden 2011 til 2014.
AP170529 Her har det vært noen ungdom som har kastet stein mot offentlige tjenestemenn på et åsted i forbindelse med en brann.
AP170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
AA170529 - Men når vi er ute i offentlige sammenhenger eller sammen med venner eller familie, kan det skje.
AA170529 Boliger og det offentlige tar pengene.
AA170529 Det offentlige må bli enda mer bevisst hvordan vi kan bruke innkjøpsmakt for å fremme grønne høyteknologiske innovasjoner og verdikjeder innen områder der Norge har ledende posisjoner.
DB170528 - Det er mange som tror at det offentlige kan ordne opp.
DB170528 Hos alle tre var det alvorlig, bakenforliggende problematikk i hjemmet som det offentlige ikke visste nok om, da hjelpetilbudet ble satt inn.
DB170528 Mellom de kongeliges offentlige gjøremål og det de foretar seg på kammerset, henger det et tett slør.
DB170528 De har uendeligheter av artikler om alt Olav foretok seg i det offentlige - alle hans reiser og møter med folk - men nesten ingenting om private forhold.
BT170528 Til venstre er han avbildet i 2014, under sin eneste offentlige opptreden.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Macron-om-Trump-handtrykket-Ville-sette-seg-i-respekt-622059b.html I diplomatiet er de personlige møtene vel så viktige som offentlige ytringer, forklarer Macron til Journal du Dimanche, referert i BBC : « Jeg griper de sjansene jeg får.
AP170528 I diplomatiet er de personlige møtene vel så viktige som offentlige ytringer, forklarer Macron til Journal du Dimanche, referert i BBC : « Jeg griper de sjansene jeg får.
VG170527 Forslaget fra Frp og Unge Høyre om å la lovlydige borgere over 18 år få nyte sin medbrakte pilsner i offentlige parker, lyder som et ukomplisert og fremfor alt sosialt innspill.
VG170527 Det er altså ikke folk flest som ønsker at det skal bli enda flere offentlige arenaer å drikke alkohol på.
SA170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
FV170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
DB170527 Milwaukee County undersøker nå om sheriff Clarke misbrukte offentlige ressurser da han beordret inngripen overfor Dan Black.
DB170527 Clarke er kjent for sin offentlige støtte til president Donald Trump. 17. mai skrev The Atlantic at han er hentet inn av Trump-administrasjonen til en jobb i det amerikanske sikkerhetsdepartementet.
DB170527 Skatteinntektene kommer til å gå ned og de offentlige utgiftene opp.
DA170527 Sakte, men sikkert innskrenker regjeringen de liberales nærvær i det offentlige rom, som i stedet blir skjøvet ut i den politiske periferien og beskrevet som « svikere » eller « illegitime ».
DA170527 Regjeringen har allerede i flere år forsøkt å begrense kritikken i det offentlige rom.
DA170527 Samtidig skisseres det en fleksibel løsning som gjør at kunstverkene kan flyttes ut i det offentlige rom.
DA170527 Forslaget fra Höegh Eiendom er å plassere figurene i flyttbare glasspaviljonger, slik at de også brukes til utsmykking av det offentlige rom.
DA170527 Det betyr at figurene kan flyttes ut i det offentlige rom når det er behov for det.
BT170527 » Formålet med anskaffelsesregelverket er at det offentlige skal opptre med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnsmessig tjenlig måte.
BT170527 » Formålet med anskaffelsesregelverket er at det offentlige skal opptre med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnsmessig tjenlig måte.
BT170527 Regelverket krever at offentlige anskaffelser settes ut på anbud, slik at potensielle leverandører får like muligheter til å tilby sine produkter, og mer effektiv bruk av fellesskapets midler oppnås.
BT170527 Nærmest alle leveranser til det offentlige er midlertidige.
BT170527 Byrådets avvisende holdning gir grunn til å ønske seg en uavhengig vurdering av saken fra for eksempel Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ).
BT170527 Dette er barnehager som har mottatt millioner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling, skriver Marte Teigen ( R ).
BT170527 » Avslutningsvis skriver departementet at « Anskaffelsesregelverket kommer ikke til anvendelse på sponsoravtaler der det offentlige kun mottar pengeytelser fra den private.
BT170527 Våre jurister viser for øvrig til Dragsten og Lindalens kommentarutgave om offentlige anskaffelser.
BT170527 Rene sponsoravtaler hvor oppdragsgiver ikke påtar noen forpliktelser, er å anse som gaver og faller utenfor regelverket » ( Dragsten og Lindalen : Offentlige anskaffelser, kommentarutgave ( 2005 ) ) ( min understrekning ).
BT170527 Det er ikke uvanlig at offentlige oppdragsgivere mottar en ytelse hvor vederlaget fra oppdragsgiver er eksponering av varer og/eller leverandører gjennom for eksempel utstillingsplass eller reklameplass.
BT170527 Der det offentlige ikke er forpliktet til å gi en motytelse, eller kun er forpliktet til å opplyse hvem som har levert varen eller tjenesten, vil kontraktsvilkåret ikke være oppfylt.
BT170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
AP170527https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Irritert-Olaf-Tufte---Vi-kan-hyle-og-skrike-sa-mye-vi-vil_-men-det-skjer-ikke-noe-236303b.html Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
AP170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
VG170526 Fredag holdt en tunisisk domstol den første offentlige høringen i rettssaken mot 26 personer, hvorav seks er politimenn som anklages for bevisst ikke å ha hjulpet mennesker i nød.
SA170526 I Norge har vi heldigvis få uteliggere med psykiske lidelser, vi har i stedet opprettet bofellesskap betalt av det offentlige .
SA170526 Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.
NL170526 Alle offentlige anbud krever minimum samme lønn som i offentlig sektor, ikke bare oppfyller vi vilkårene, men ligger altså over.
NL170526 Uten hjelp fra det offentlige og uten kunnskap om hva slags potensiale disse barna hadde, var innesperring, selvskading og tidlig død resultatet for mange.
NL170526 De skal legge til rette for at Outsider's Art både er synlig, får sin plass i det offentlige rom og holdes levende.
NL170526 Det alt vesentlige av tilgjengelig informasjon om radaranleggene i Vardø kommer fra amerikanske offentlige kilder.
FV170526 Fædrelandsvennen har tidligere omtalt at selskapet søker økt støtte fra det offentlige .
DB170526 Opplysningene er heller ikke å finne i kommunens offentlige journal.
DB170526 I utgangspunktet er alle offentlige dokumenter offentlige , påpeker Sundelin.
DB170526 I utgangspunktet er alle offentlige dokumenter offentlige, påpeker Sundelin.
DB170526 - Skatteopplysninger generelt er jo offentlige .
DB170526 Jeg tror, og er nesten helt sikker på, at det bare er menn som har blitt skutt i år, menn som blir skutt på offentlige plasser, sa Appelgren til Dagbladet i mars.
DB170526 * Staten tar over ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn.
DB170526 Norges offentlige sektor er stor nok til å kunne holde seg med egne data-medarbeidere.
DB170526 Artistens advokater har tidligere uttalt at etterforskningen har påført « store og langvarige skader », spesielt på grunn av det offentlige aspektet.
BT170526 Men vi er nødt til å anmelde de mest alvorlige truslene, slik at vi sender tydelige signaler om hvordan vi ønsker at den offentlige debatten skal fungere.
BT170526 I årevis har det vært en fanesak for venstresiden at alle elever skal gjennom det offentlige skolesystemet.
BT170526 I stedet for å klage på at noen andre vil gjøre noe bra for yrkesfagelevene i Hordaland, bør de rødgrønne skolepolitikerne heller konsentrere seg om å gjøre den offentlige skolen så god at den blir like attraktiv.
BT170526 FÅR LOV : Offentlige skoler er fortsatt hovedregelen for de aller fleste elever.
BT170526 En rekke bedrifter har meldt tilbake til politikerne at den offentlige yrkesfagsutdannelsen ikke har vært tilstrekkelig nok.
BT170526 Offentlige skoler er fortsatt hovedregelen for de aller fleste elever.
AP170526https://www.aftenposten.no/osloby/Er-du-sykepleier_-larer-eller-enslig_-klarer-du-faktisk-ikke-a-kjope-deg-en-ordentlig-leilighet-i-Oslo-621982b.html Boligpolitikken endret seg fra at Husbanken finansierte mesteparten av boligbyggingen med rimelige lån, til at den offentlige innsatsen i hovedsak ble rettet mot de aller vanskeligstilte på boligmarkedet.
AP170526 Boligpolitikken endret seg fra at Husbanken finansierte mesteparten av boligbyggingen med rimelige lån, til at den offentlige innsatsen i hovedsak ble rettet mot de aller vanskeligstilte på boligmarkedet.
AA170526 Storbritannias innenriksminister sier folk kan forvente å se store politistyrker ved offentlige arrangementer denne helgen.
DB170525 En omsorgsovertakelse er noe av det mest inngripende det offentlige kan gjøre overfor en familie.
BT170525 For at Hellas' skal få nye kriselån, har landets kreditorer krevd store kutt i de greske offentlige utgiftene.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Medisinprofessor-Norske-kreftpasienter-forskjellsbehandles-621597b.html Kreftprofessoren mener det i dag er stor forskjell på hvem som får hjelp til å forsøke utprøvende behandling i det offentlige helsevesenet.
AP170525 Det offentlige helsevesenet NHS har bedt de 27 største akuttmottakene ha høy beredskap, gjennomgå sine nødplaner og ha nok ansatte tilgjengelig på grunn av faren for nye terrorangrep gjennom den kommende langhelgen, også kalt « Bank Holiday ».
AP170525 Får partiet det som de ønsker, vil du i fremtiden helt lovlig kunne drikke øl i parken - men fortsatt ikke på gater, torg, rasteplasser, badestrender og alle andre offentlige steder.
AP170525 Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.
AP170525 Kreftprofessoren mener det i dag er stor forskjell på hvem som får hjelp til å forsøke utprøvende behandling i det offentlige helsevesenet.
AA170525 For at Hellas' skal få nye kriselån, har landets kreditorer krevd store kutt i de greske offentlige utgiftene.
AA170525 - Vi står fram med dette fordi foreldre i « Dark Room»- saken må være oppmerksomme på hva de kan oppleve fra politi, rettsvesen og fylkesmann - det offentlige , sier jentas far til avisen.
AA170525 Men derfra til å kreve at krimforfattere skal utvise samfunnsengasjement i sine bøker eller gjennom sin rolle som offentlige figurer ?
VG170524 Skaset meldt seg på i den offentlige debatten rundt spørsmålet om tidvis omstridte Inge Andersens etterfølger.
VG170524 Men den offentlige , politiske diskusjonen om lærerrollen fanger ikke opp en sånn visjon.
VG170524 Eller han skrev engasjerte leserinnlegg i avisene og deltok i den offentlige debatten.
VG170524 I Norge markerer vi hele åtte av kirkens merkedager som offentlige fridager, både jul, påske og pinse.
VG170524 Som leder av Stortingets justiskomité, er Tajik helt enig i at hun har et ekstra ansvar for ikke å bryte loven - eller unnlate å betale billett på offentlige kommunikasjonmidler.
NL170524 De vanskelige sakene må behandles i det offentlige rom, men slik er det for sjelden i Sapmi, der tausheten tvert imot kan være misbilligende.
NL170524 Snarere tvert imot, det er et ønske om opprydding som ligger til grunn : Konsekvensene fra den offentlige fornorskningspolitikken merkes enda.
DN170524 Den offentlige gjelden, målt som en andel av bruttonasjonalprodukt, ventes å passere 40 prosent i 2018 og 45 ved slutten av dette tiåret.
DN170524 Men nettstedet har derimot ingen offentlige kontaktpersoner og er registrert via en anonym domenetilbyder i Panama.
DB170524 På små offentlige plasser - deriblant foran Europakommisjonen - som normalt brukes av publikum, har politiet sperret av og brukt til stasjonert bilene sine.
DB170524 - Man er avhengig av private underleverandører fordi det offentlige ikke produserer denne typen tjenester og utstyr, sier Høie.
DB170524 - Det kan derfor se ut som om byråden ønsket å informere min sønn, for å legitimere bruken av sin egen stemme i det offentlige rom, sier mora og legger til : ¶
DB170524 Nettsiden Hear the news har ifølge Dagens Næringsliv ingen offentlige kontaktpersoner, og er registrert via en anonym domeneaktør i Panama.
DA170524 Til slutt : Som en av landets største private barnehagedrivere synes vi det er rett og rimelig at vi blir sett i kortene, og at det er debatt rundt bruk av offentlige midler, som jo finansierer vår sektor.
DA170524 Kanskje Rødt mener at ekte engasjement kun finnes i kommunene og andre offentlige etater ?
DA170524 - Vi mener det er mer skånsomt å bli hentet på bosted nattetid enn på dagtid mens man deltar i aktiviteter i det offentlige rom, der det kan være mange potensielle tilskuere til stede.
DA170524 - Vi mener det er mer skånsomt å bli hentet på bosted nattetid enn på dagtid mens man deltar i aktiviteter i det offentlige rom, der det kan være mange potensielle tilskuere til stede.
BT170524 Festspillene tåler ikke den typen intern uro og offentlige oppgjør særlig mange ganger.
AP170524 SLT-modellen handler om forpliktende, kriminalitetsforebyggende samarbeid på tvers av ulike offentlige etater og andre.
AP170524 Dette fordi det er vanskelig for offentlige etater å komme i kontakt med personer det er knyttet bekymringer til.
AP170524 Fondet han sikter til, Abu Dhabi Investment Authority, ble for et år siden rangert som det femte største offentlige fondet i verden, to plasser bak det norske Oljefondet.
AP170524 Fondet han sikter til, Abu Dhabi Investment Authority, ble for et år siden rangert som det femte største offentlige fondet i verden, to plasser bak det norske Oljefondet.
AA170524 - Man er avhengig av private underleverandører fordi det offentlige ikke produserer denne typen tjenester og utstyr, sier han.
NL170523 Isteden flytter vi den offentlige beredskapen lengre og lengre fra de lokale samfunn.
NL170523 Beredskapen som det offentlige har bygget opp er altså ikke dimensjonert for en sivil krig som dukker opp her og der, når vi minst venter det.
NL170523 Fakultet i Narvik og tidligere Høgskolen har « alltid » bidratt - og må i samråd med det offentlige og næringslivet fortsette med det.
NL170523 Det er også visse saklighetskrav som må gjelde i den offentlige faglige debatten.
DN170523https://www.dn.no/nyheter/2017/05/23/1808/Utenriks/naboer-til-den-angivelige-selvmordsbomberen-til-dn-det-er-skremmende-a-tenke-pa-at-vi-har-hatt-en-mistenkt-terrorist-gaende-rett-utenfor-dorstokken Ifølge offentlige dokumenter Financial Times har sett, er Abedi født i Manchester.
DN170523 Ifølge offentlige dokumenter Financial Times har sett, er Abedi født i Manchester.
DN170523 - I år er det flere faste og trygge jobber, full lønn under sykdom, et skattesystem som minsker forskjellene og mindre konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester som løftes fram, sier nyvalgt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.
DB170523 52 offentlige toaletter er renset og satt i stand, og 50 kokospalmer er plantet på stranda.
DB170523 De to mennene, som er henholdsvis 20 og 23 år gamle, vil bli tildelt 85 slag hver under utførelsen av straffen som vil finne sted i det offentlige .
DB170523 I den offentlige uttalelsen, publisert på kongehusets nettsider, uttrykker dronningen stor sorg.
BT170523 Mens Akasia og Spekter har tilbudt de ansatte en innskuddsordning, har de ansatte og fagforeningene ønsket en ytelsesbasert pensjonsordning, som har vært vanlig i det offentlige .
AP170523 Det er naturlig nå, i lys av det som har skjedd, at man er enda mer våken og skjerpet for å få best mulig oversikt over det som skjer i det offentlige rom utenfor konsertarenaene i samarbeid med politiet, sier Kirkeleite.
AA170523 Sammen med moren Janet fulgte hun minnestunden hvor sjefene for flere offentlige etater, borgermesteren, biskopen og andre deltok.
VG170522 | Dronning Sonja kaller naturen pustehullet fra det offentlige livet ¶
VG170522 Dronning Sonja kjenner ofte på kontrasten mellom stillheten i naturen og det offentlige livet hun lever.
VG170522 Det er nettopp derfor man kanskje trenger pustehullet fra det offentlige livet.
VG170522 I det en politisk beslutning er fattet, i det Stortinget har vedtatt noe, da må etater og offentlige institusjoner gjøre det de får beskjed om.
VG170522 Det er enkelt og billig å opprette detaljerte profiler av internettbrukere gjennom massovervåkning av aktører, både offentlige og private.
NL170522 Fylkeskommunen gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, har sikret nordmenn flest et godt og likeverdig tannhelsetilbud.
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner Det betyr at bedrifter, det offentlige og private i hele Europa må ha kontroll på sine data, sier Bredvei.
DN170522 Dersom politikerne i USA ikke klarer å enes om hvordan midlene skal fordeles i offentligheten, fører det til at alle offentlige funksjoner utenom de aller mest nødvendige stenges ned inntil en avtale kommer på plass, en såkalt « government shutdown ».
DN170522 * Facebook betrakter alle med over 100.000 følgere som offentlige personer, noe som fratar dem den beskyttelsen som private personer har.
DN170522 Det betyr at bedrifter, det offentlige og private i hele Europa må ha kontroll på sine data, sier Bredvei.
DB170522 De 11 offentlige søkerne til en av Idretts-Norges mest innflytelsesrike jobber, er : ¶
DB170522 Man kan til tider tro at den vestlige sivilisasjon var truet når man registrerer hvilke emosjoner som vekkes i det offentlige rom overfor denne religiøse tradisjon.
DA170522 Dette vil for noen bli krevende, og foran fylkeskommunen ligger det nye betydelige kostnader som skal dekkes inn i konkurranse med andre offentlige oppgaver.
DA170522 Da er det rett og rimelig at en større del dekkes over statsbudsjettet, slik at det blir større rom for lettelse i bompengene der de rammer hardest og en mindre tilstramming i de offentlige budsjetter i fylkeskommunen og kommunene.
DA170522 - Vi velger oss noe mye mer prosaisk, og rammer inn de offentlige rommene som vi beveger oss mellom hver dag, slik som skoler og institusjoner.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for de
BT170522 Det gjelder først og fremst pasientdata etter nærmere utførte undersøkelser, en prosjektorganisasjon og fasiliteter for å kunne utføre undersøkelsene og de nødvendige offentlige tillatelser for å kunne gjennomføre studien.
BT170522 Jeg er også lei av å høre om den nye oljen, om det nå er kunst, media, stein, landbruk eller offentlige ansatte.
BT170522 Det som overrasker, er at LOs konklusjon er at dette må vi gjøre og erstatte jobbene med offentlige arbeidsplasser.
BT170522 I den offentlige debatten må de derfor tåle å bli motsagt og motarbeidet.
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html Korrupsjonssakene er på toppnivå i skjæringen mellom det offentlige og enkelte store, familieeide bedrifter.
AP170522https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Det-offentlige-ma-bruke-sin-innkjopsmakt-621683b.html | Aftenposten mener : Det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt ¶
AP170522https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Det-offentlige-ma-bruke-sin-innkjopsmakt-621683b.html Oslo kommune, i likhet med en rekke andre offentlige byggherrer, har en lite ærerik historie når det kommer til å forhindre grov arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.
AP170522 I den offentlige grunnskolen i Oslo, altså 1. til 10. trinn, arbeidet det i fjor nesten 5800 lærere totalt.
AP170522 Den offentlige barneskolen ( 1. til 7. trinn ) i hovedstaden har ca. 46.400 elever dette skoleåret.
AP170522 Korrupsjonssakene er på toppnivå i skjæringen mellom det offentlige og enkelte store, familieeide bedrifter.
AP170522 | Aftenposten mener : Det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt ¶
AP170522 Oslo kommune, i likhet med en rekke andre offentlige byggherrer, har en lite ærerik historie når det kommer til å forhindre grov arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.
AA170522 Situasjonen i kommunen er svært alvorlig, og det er viktig at ofre og pårørende blir godt ivaretatt av det offentlige , understreker han.
DN170521 I dag er det full barnehagedekning i de fleste kommuner, i stor grad takket være den felles dugnaden mellom det offentlige og private på 2000-tallet, sier forfatteren.
DN170521 Det burde være en enkel sak å sørge for lik skattlegging av medier innenfor det norske skatte- og avgiftsområdet - slik at dybdejournalistikken kan fortsette å bidra til den offentlige samtalen.
DB170521 Årsaken er at offentlige etater nekter å ta konsekvensene av bred forskning som dokumenterer at delt bosted er det beste for barnet.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-vil-gi-deg-syv-timer-kortere-arbeidsuke-621555b.html MDG vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlige matinnkjøp er lokalt produsert eller økologisk. 11.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-vil-gi-deg-syv-timer-kortere-arbeidsuke-621555b.html MDG vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlige matinnkjøp er lokalt produsert eller økologisk. 11.
AP170521 Amnesty International mener at konsekvensene for de over 100.000 offentlige ansatte som er blitt sparket, er fatale.
AP170521 MDG vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlige matinnkjøp er lokalt produsert eller økologisk. 11.
AP170521 MDG vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlige matinnkjøp er lokalt produsert eller økologisk. 11.
VG170520 Selv de tjenestene det er lovfestet at det offentlige må stå for, fant de en løsning på.
VG170520 Han har ikke sett dokumentasjon på at privatiseringen faktisk har ført til sparte utgifter for det offentlige .
VG170520 Da president Barack Obama og hans kone Michelle besøkte Saudi-Arabia i 2015 i forbindelse med kong Abdullahs begravelse vakte også hun oppsikt ved å stille opp på flere offentlige arrangementer uten slør.
VG170520 Keiseren var en høyreist og ganske staselig mann som kunne gjøre feiende flotte offentlige opptredener.
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål.
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål, skriver Inga Marte Thorkildsen ( bildet ) og Kari Elisabeth Kaski.
VG170520 Partiets landsmøte vedtok også lørdag at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken - og at kantinene alltid skal ha et « fristende vegetartilbud ».
VG170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
VG170520 Horne kalte inn til møtet etter VGs avsløring om Stiftelsen Fyrlykta, som har fått nærmere en halv milliard kroner fra det offentlige for å tilby fosterhjem.
SA170520 | MDG vil bruke det offentlige til å endre folks matvaner ¶
SA170520 MDG vil at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken.
SA170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
SA170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
SA170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
FV170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
FV170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
FV170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
DN170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
DB170520 Partiet vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlig matinnkjøp er lokalt eller økologisk.
DB170520 Her må det offentlige gå foran, sier partiets talsperson Une Aina Bastholm til NTB.
DB170520 Et annet virkemiddel De grønne vil bruke for å få bukt overforbruk, er å bruke det offentlige til å signalisere at folk må spise mer grønt.
DB170520 Det er dette som er barnehagepolitikken til Høyre, så de skal være litt forsiktige med hva de sier.. Offentlige barnehager slipper eiendomsskatt.
DB170520 MDG vil at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken.
DB170520 Hun er også fornøyd med at partiet har programfestet kravet om 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige innkjøp.
DB170520 Her må det offentlige må gå foran, sier hun.
DB170520 Her må det offentlige må gå foran, sier Une Aina Bastholmhun, talsperson og 1.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) i Oslo.
BT170520 VEGETARPARTIET : Miljøpartiet De Grønne vil ha kjøttfri dag i alle offentlige kantiner.
BT170520 MDG vil at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken, vedtok partiets landsmøte lørdag.
BT170520 Dessuten vedtok landsmøtet at offentlige kantiner alltid skal ha et fristende vegetartilbud.
BT170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
BT170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
BT170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
AP170520https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Byggingen-av-Putins-prestisjearena-er-blitt-et-ti-ar-langt-mareritt-Prislapp-6_4-milliarder-kroner-235858b.html Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
AP170520https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Byggingen-av-Putins-prestisjearena-er-blitt-et-ti-ar-langt-mareritt-Prislapp-6_4-milliarder-kroner-235858b.html Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
AP170520https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Byggingen-av-Putins-prestisjearena-er-blitt-et-ti-ar-langt-mareritt-Prislapp-6_4-milliarder-kroner-235858b.html I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
AP170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
AP170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
AP170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
VG170519 - Den offentlige debatten rundt idrettens åpenhet og pengebruk det siste året gjør at alle vil være tjent med å få faktum på bordet.
VG170519 En ekspert på offentlige anskaffelser har tidligere sagt at tildelingen av hundremillionerskontrakten var ulovlig fordi direktoratet ikke kunne påvise at Fyrlykta var ideell.
SA170519 Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.
SA170519 Funnet informasjon på offentlige myndigheter sine nettsideri ¶
DB170519 - Han har utfordret det lukkede offentlige rom.
DB170519 La meg meg også presisere at jeg ikke er i mot den offentlige skolen.
DB170519 Kanskje disse barna hadde møtt voksne i den offentlige skolen eller på fritiden sin, som mente at det ikke passet seg for barn å gå med for eksempel joggebukse, rosa hår eller cap på 17. mai eller andre dager, slik at disse barna følte seg utenfor.
DB170519 De som begynte på Steinerskolen senere, begynte der kanskje fordi de av en eller annen grunn ikke fant seg til rette i den offentlige skolen.
DB170519 Før Pippa gir sin utkårede sitt « ja », tar vi et tilbakeblikk på hennes liv og fremmarsj i det offentlige de siste åra.
BT170519 Kleppe omtalte det Jensen har gjort som et alvorlig tillitsbrudd overfor offentlige myndigheter, og som motarbeidelse av rettsstaten.
BT170519 Fylkesrådmannen peker på at det i dag er kapasitet til flere elever innen bygg og anlegg i den offentlige skolen, og at « ei godkjenning vil ha negative konsekvensar for den offentlege skulestrukturen ».
BT170519 Anleggsgartnerbransjen ønsker ikke noe privat utdanning, men et fruktbart samarbeid med de offentlige utdanninginstitusjonene som finnes i Bergen.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/Da-Svein-Kristiansens-kreftsyke-kone-var-doende_-folte-de-seg-avvist-av-det-norske-helsevesenet-621373b.html Nå åpner Arbeiderpartiet for å endre det offentlige tilbudet etter en dansk modell, slik at dødssyke nordmenn kan føle seg bedre ivaretatt.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/Da-Svein-Kristiansens-kreftsyke-kone-var-doende_-folte-de-seg-avvist-av-det-norske-helsevesenet-621373b.html Flere pårørende og pasienter forteller at grunnen til at de reiser, er lav tillit til det norske helsevesenet og en opplevelse av at det offentlige tilbudet er for konservativt.
AP170519https://www.aftenposten.no/digital/Norge-er-i-Europatoppen-pa-digitale-ferdigheter-Sjekk-hvordan-du-ligger-an-10183b.html Funnet informasjon på offentlige myndigheter sine nettsider ¶
AP170519 Offentlige satellittbilder dokumenterer at minst 65 kvadratkilometer skog og mark brant ned.
AP170519 Nå åpner Arbeiderpartiet for å endre det offentlige tilbudet etter en dansk modell, slik at dødssyke nordmenn kan føle seg bedre ivaretatt.
AP170519 Flere pårørende og pasienter forteller at grunnen til at de reiser, er lav tillit til det norske helsevesenet og en opplevelse av at det offentlige tilbudet er for konservativt.
AP170519 Kleppe omtalte det de mener Jensen har gjort som et alvorlig tillitsbrudd overfor offentlige myndigheter, og som motarbeidelse av rettsstaten.
AP170519 Funnet informasjon på offentlige myndigheter sine nettsider ¶
AA170519 Her er det viktig at kommunene og fylkeskommunen er mer samkjørt sånn at næringslivet og det offentlige får tilført rett kompetanse.
AA170519 De forvalter jo offentlige penger og en offentlig kunstsamling.
VG170518 En islamsk shariadomstol i Indonesia har dømt to menn til offentlige stokkeslag for å ha hatt sex.
VG170518 Amundsen sa til VG onsdag at DSB må forholde seg til samme effektivitetskrav som andre offentlige etater, og at det nødvendigvis fører til strammere budsjett.
SA170518https://www.aftenbladet.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
SA170518 Svaret er at det finnes grupperinger som jobber aktivt mot en slik utvikling, enten fordi privatpersoner mister en fordel, eller fordi offentlige etater mener at deres fagområde veier tyngst.
SA170518 Offentlige prosjekter kan bidra positivt, men det er de private, kommersielle prosjekter som må stå for volumet i en utvikling.
SA170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
NL170518 Om offentlige embeter og arbeidsplasser i den nye nordnorske regionen.
NL170518 Men det er nå en gang « Stortingets fordømte plikt » å organisere det offentlige Norge på den til enhver tid beste måten.
NL170518 Men det er han jo ikke lengre, i et Norge der de offentlige budsjettene kommer til å krympe.
DN170518 Bråthen er dømt til tre års fengsel og til å betale erstatning til Skatteetaten på 1.225.000 kroner samt saksomkostninger til det offentlige på 20.000 kroner.
DB170518 Judin ledet arbeidet med rapporten « Sporing i offentlige rom » i fjor.
DB170518 - Alt fra butikker, offentlige virksomheter, museer, sykehus, kinoer, teatre og biblioteker er interessert i dette, sier administrerende direktør Espen Thømming i norske LinkAnalytix, som står bak systemet, til Dinside.
DB170518 Ifølge offentlige registre skal ingen av de arresterte mennene ha blitt dømt for voldelig kriminalitet tidligere.
DB170518 Ambassadøren understreker at det er legitimt å kritisere omskjæring, og påpeker at religiøs satire kan være et viktig verktøy som burde være en del av den offentlige debatten i ethvert fritt, demokratisk samfunn.
DB170518 Indeksen tar ikke hensyn til offentlige tjenester som utdanning, helse og barnehager, tjenester som tilbys nettopp for å motvirke ulikhet.
DB170518 Det er dokumentert at hvis offentlige tjenester var inkludert i gini-indeksen, ville Norge kommet enda bedre ut på indeksen enn vi gjør i dag.
DB170518 I et så gjennomregulert samfunn som det norske, er offentlige godkjenninger, innkjøp og tillatelser områder der det er størst mulighet for maktmisbruk og berikelse.
DA170518 « Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.
DA170518 Den er dessuten viktig for kunstens og teaterets plass i det offentlige rom, som nå blir utvidet, mener Ulfsby.
BT170518https://www.bt.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
BT170518 Filipinenes president Rodrigo Duterte har signert en presidentordre som forbyr røyking på alle offentlige steder i landet, både innen- og utendørs.
BT170518 Det inkluderer lekeplasser, sportsarenaer, fortau, skoler, kontorlokaler, offentlige bygg og restauranter.
BT170518 Den innebærer at det blir forbudt å røyke på alle offentlige steder, både innendørs og utendørs.
BT170518 I anledning Bob Dylans 76-årsdag har Bergen Offentlige Bibliotek funnet fem personer - fem kvinner ! - som på hver sitt vis skal hylle den amerikanske nobelprisvinneren.
BT170518 Hvor : Bergen Offentlige Bibliotek.
AP170518https://www.aftenposten.no/verden/Derfor-tok-det-atte-ar-a-fa-French-hjem--UD-var-for-optimistiske-621433b.html En viktig del av striden har vært i hvor stor grad man skulle føre denne saken i det offentlige rom.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Innen samme frist, 2025, vil MDG ha « fossilfri anleggsdrift i offentlige byggeprosjekter og stille krav om nullutslipp ».
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Det er få signaler om offentlige innsparinger i programmet - med unntak av f.eks. nei til nye motorveier, innkjøp av noen jagerfly, og kanskje i folketrygdens utgifter ?
AP170518 En viktig del av striden har vært i hvor stor grad man skulle føre denne saken i det offentlige rom.
AP170518 Innen samme frist, 2025, vil MDG ha « fossilfri anleggsdrift i offentlige byggeprosjekter og stille krav om nullutslipp ».
AP170518 Det er få signaler om offentlige innsparinger i programmet - med unntak av f.eks. nei til nye motorveier, innkjøp av noen jagerfly, og kanskje i folketrygdens utgifter ?
AP170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
AA170518 Filipinenes president Rodrigo Duterte har signert en presidentordre som forbyr røyking på alle offentlige steder i landet, både innen- og utendørs.
AA170518 Det inkluderer lekeplasser, sportsarenaer, fortau, skoler, kontorlokaler, offentlige bygg og restauranter.
AA170518 Den innebærer at det blir forbudt å røyke på alle offentlige steder, både innendørs og utendørs.
AA170518 ) : For å få en tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnett og nytt toalettbygg.
VG170517 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) skriver i en epost til VG at DSB må forholde seg til samme effektivitetskrav som andre offentlige etater, og at det nødvendigvis fører til strammere budsjett.
SA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser, hevder sosialistene.
DN170517 Hvis vi som bransje ikke engang klarer det selv, blir det vanskelig å hevde at offentlige myndigheter skal gjøre det.
DB170517 Det offentlige eide selskapet rykket raskt ut og sa de kom til å nekte å betale regninga med renter.
DB170517 For fem år siden kom pålegg i EU og Norge om at offentlige myndigheter skal godkjenne helsepåstander rundt produkter før man får bruke påstandene i markedsføring.
DB170517 Nye materialer i offentlige bygg er en viktig nøkkel her.
AP170517https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Difi-bor-samordne-kunnskap-om-offentlige-IKT-anskaffelser-621281b.html | Aftenposten mener : Difi bør samordne kunnskap om offentlige IKT-anskaffelser ¶ ¶
AP170517https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Difi-bor-samordne-kunnskap-om-offentlige-IKT-anskaffelser-621281b.html Den gode nyheten er at det offentlige ser ut til å være blitt en bedre IT-kunde de siste ti årene.
AP170517 | Aftenposten mener : Difi bør samordne kunnskap om offentlige IKT-anskaffelser ¶ ¶
AP170517 Den gode nyheten er at det offentlige ser ut til å være blitt en bedre IT-kunde de siste ti årene.
AA170517 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
AA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser, hevder sosialistene.
AA170517 Flaggreglene gjelder i prinsippet bare for offentlige bygg, men det kan være kjekt å kjenne dem likevel.
VG170516 Departementet har ellers understreket overfor NIF at toppidrettssatsingen ikke kun kan basere seg på en økning i offentlige tilskudd.
VG170516 TØFF VINTER : Vidar Løfshus har vært gjennom en sesong med mye støy i det offentlige rom.
VG170516 For sjefen leverte minst like svak innsats i det offentlige rom som Mosvik-mannen gjorde i løypene i vinter, og da trengtes det at en løper som Northug sa tydelig fra, for eksempel om effekten av delvis å skylde på mediene for Johaug-saken.
VG170516 VG har i det siste beskrevet hvordan den private stiftelsen Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard kroner fra det offentlige for å ta seg av norske fosterbarn.
VG170516 Spørsmålet som reises er altså ikke kvaliteten på tjenesten, men om stiftelsen er blitt misbrukt for å skaffe seg tilgang til offentlige midler, berike utenlandske bakmenn og unndra skatt.
VG170516 Leder VG har i det siste beskrevet hvordan den private stiftelsen Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard kroner fra det offentlige for å ta seg av norske fosterbarn.
VG170516 Det er hverken ulovlig eller umoralsk å tilby alternative omsorgstjenester som ikke er drevet av det offentlige .
VG170516 Den norske virksomheten, stiftelsen Fyrlykta, har mottatt nær en halv milliard offentlige kroner for å ta seg av norske fosterbarn.
SA170516 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
SA170516 Også der ser det offentlige betydningen av godt flytilbud for å styrke næringslivets rammebetingelser.
SA170516 En rekker offentlige aktører har reist store pengesummer for en blytung satsing på flytilbudet.
NL170516 I løpet av få uker er det inngått kontrakter for cirka 250 millioner kroner for offentlige og private oppdragsgivere i Bergen og omegn, ifølge Arve Sande i Consto.
NL170516 I løpet av få uker er det inngått kontrakter for cirka 250 millioner kroner for offentlige og private oppdragsgivere i Bergen og omegn, ifølge Arve Sande i Consto.
NL170516 Samfunnsoppdraget er nordnorsk, og i noen sammenhenger handler det om tilstedeværelse og nærhet til både det offentlige og næringslivet.
NL170516 En stedlig ledelse med nordnorske vilje og kraft, støttet opp av det offentlige og næringslivet, har sikret en faglig utvikling og et sterkt utdannings- og forskningsmiljø.
NL170516 Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet.
NL170516 Det skjer best gjennom de vanlige måtene vi som samfunn produserer kunnskap : forskningsatsinger og offentlige utredninger på klart avgrensede områder.
DN170516 Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.
DB170516 Samtlige nekter at de har gjort noe kriminelt, ifølge deres offentlige forsvarere.
DB170516 Ifølge offentlige registre skal ingen av de arresterte mennene ha blitt dømt for voldelig kriminalitet tidligere, skriver Aftonbladet.
DB170516 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170516 På landsmøtet blir det diskusjoner om hvor raskt oljenæringen skal avvikles, sykelønn og karensdag, kjøttfri dag i offentlige kantiner og hvordan MDG skal jobbe for å få ned normalarbeidstiden.
DB170516 Samtlige nekter at de har gjort noe kriminelt, ifølge deres offentlige forsvarere.
DB170516 Ifølge offentlige registre skal ingen av de arresterte mennene ha blitt dømt for voldelig kriminalitet tidligere.
DB170516 Læreplanene for norsk skole har helt siden det offentlige skolevesen ble opprettet, vært arena for nasjonalistisk kanonisering.
DA170516 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
DA170516 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
DA170516 Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.
DA170516 Kielland insisterte på at litteraturen skulle være til nytte for samfunnet, og Kapittel er en vellykket festival fordi vi siden starten har prøvd å styrke den offentlige samtalen ved å forene perspektiver fra litteraturen og samfunnsdebatten, sier festivalsjefen.
DA170516 Norske produsenter skal likevel valfarte til den franske Rivieraen for å finne prosjekter eller finansiering, og den offentlige delen av filmbransjen skal selge både norsk film og Norge som filmland.
DA170516 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) har siden søndag arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
DA170516 Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.
BT170516 Det er ikke mer som skal til for å slå et selskap eller offentlige institusjoner i bakken.
AP170516https://www.aftenposten.no/norge/Dagbladet-Ap-Store-og-Rimi-Hagen-investerer-i-samme-boligprosjekt-621231b.html Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.
AP170516 Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.
AA170516 Men vi i Høyre vet også at det er ikke offentlige virkemidler som skaper aktivitet og arbeid.
AA170516 Etableringsstøtte og andre offentlige virkemidler er vel og bra, spesielt for bedrifter i oppstartsfasen.
VG170515 NSM startet i helgen med å gå gjennom brannmurene hos departementer, offentlige etater og eiere av kritisk infrastruktur.
NL170515 16.30 i ettermiddag melding fra både offentlige instanser og pårørende som var bekymret for en mann som framsto som truende og suicidal.
DN170515 Hackingen kan medføre store kostnader for selskaper og offentlige organer som rammes, men for it-sikkerhetsselskaper betyr det mer jobb og forventninger om økte investeringer i sikkerhet.
DN170515 Nesten 30.000 kinesiske institusjoner, deriblant offentlige etater, er rammet av det globale dataangrepet, opplyser Qihoo 360, et kinesisk datasikkerhetsfirma.
DN170515 Siden søndag har de arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
DB170515 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170515 Sentralstyret støtter imidlertid dissensen om at MDG skal nøye seg med å jobbe for « et godt vegetartilbud i offentlige kantiner ».
DB170515 Landsmøtet skal også ta stilling til om offentlige kantiner må ha én kjøttfri dag i uken.
DB170515 Blant annet blir det diskusjon om hvorvidt det skal stilles krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp.
DB170515 Dette tilbudet finnes ikke i den offentlige skolen.
DB170515 Det skyldtes at offentlige kunstsamlinger tidlig på 1800-tallet ble betraktet som sivilasjonsmarkører.
DA170515 Med det får selskapet flere hundre millioner offentlige midler med på kjøpet - og fulle rettigheter til å gjøre det de vil med vaksinen.
DA170515 I sine offentlige tilsvar har militærledelsen også skrevet at den ikke kan pålegge Sanofi at vaksinen blir tilgjengelig til en gitt pris.
DA170515 Sentralstyret støtter imidlertid dissensen om at MDG skal nøye seg med å jobbe for « et godt vegetartilbud i offentlige kantiner ».
DA170515 Landsmøtet skal også ta stilling til om offentlige kantiner må ha én kjøttfri dag i uken.
DA170515 Blant annet blir det diskusjon om hvorvidt det skal stilles krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp.
DA170515 - Fra dokumenter i den offentlige postjournalen, vet vi at utformingen av den « oppdaterte iskanten » for Barentshavet, var en politisk bestilling uten faglig grunnlag, påpeker han.
BT170515 De går gjennom offentlige etater og gjennomgår brannmuren for å se om det er noen hull.
BT170515 Hele « boligfesten » er en historie om hvordan offentlige reguleringer, markedskrefter og massesuggesjon kan drive folk til å ta ekstremt risikofylte valg.
BT170515 IT blir også et viktig redskap for å tilby nye tjenester i det offentlige .
AP170515https://www.aftenposten.no/viten/-Forskeren-som-snudde-naturen-pa-hodet-621175b.html Særlig berømt var hans offentlige foredrag i Berlin.
AP170515https://www.aftenposten.no/viten/-Forskeren-som-snudde-naturen-pa-hodet-621175b.html Hans offentlige foredragsrekker i Berlin skulle bli legendariske og la grunnen for en første vitenskapelig allmenndannelse.
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/Nasjonal-sikkerhetsmyndighet-fortsetter-a-undersoke-utsatte-virksomheter-for-sikkerhetshull-etter-internasjonalt-virusangrep-621216b.html - NSMs ønske er å nå alle offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur, og oppfordrer virksomheter til å ta kontakt for å få gjennomført skanning av sine systemer, sier Arnøy.
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/Nasjonal-sikkerhetsmyndighet-fortsetter-a-undersoke-utsatte-virksomheter-for-sikkerhetshull-etter-internasjonalt-virusangrep-621216b.html - Målet er å dekke alle offentlige etater i Norge, som direktorater og departementer, sier hun.
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/Nasjonal-sikkerhetsmyndighet-fortsetter-a-undersoke-utsatte-virksomheter-for-sikkerhetshull-etter-internasjonalt-virusangrep-621216b.html - Men dette stemmer dårlig med det som har kommet frem tidligere om utdaterte datasystemer i det offentlige ?
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/Nasjonal-sikkerhetsmyndighet-fortsetter-a-undersoke-utsatte-virksomheter-for-sikkerhetshull-etter-internasjonalt-virusangrep-621216b.html - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515https://www.aftenposten.no/norge/Nasjonal-sikkerhetsmyndighet-fortsetter-a-undersoke-utsatte-virksomheter-for-sikkerhetshull-etter-internasjonalt-virusangrep-621216b.html - Det er stadige utfordringer i datasystemene til offentlige virksomheter, det er det skrevet mye om.
AP170515 Særlig berømt var hans offentlige foredrag i Berlin.
AP170515 Hans offentlige foredragsrekker i Berlin skulle bli legendariske og la grunnen for en første vitenskapelig allmenndannelse.
AP170515 Siden har ikke gruppen kommet med noen offentlige uttalelser på sin Twitter-konto, og det er vanskelig å se hvordan et slikt løsepengevirus skulle fremme noen politisk agenda.
AP170515 Nesten 30.000 kinesiske institusjoner, deriblant offentlige etater, er rammet av det globale dataangrepet, opplyser Qihoo 360, et kinesisk datasikkerhetsfirma.
AP170515 - Men dette stemmer dårlig med det som har kommet frem tidligere om utdaterte datasystemer i det offentlige ?
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515 - Det er stadige utfordringer i datasystemene til offentlige virksomheter, det er det skrevet mye om.
AP170515 - NSMs ønske er å nå alle offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur, og oppfordrer virksomheter til å ta kontakt for å få gjennomført skanning av sine systemer, sier Arnøy.
AP170515 - Målet er å dekke alle offentlige etater i Norge, som direktorater og departementer, sier hun.
AP170515 - Men dette stemmer dårlig med det som har kommet frem tidligere om utdaterte datasystemer i det offentlige ?
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515 - Det er stadige utfordringer i datasystemene til offentlige virksomheter, det er det skrevet mye om.
AP170515 De går gjennom offentlige etater og gjennomgår brannmuren for å se om det er noen hull.
AA170515 - Per i dag er ingen offentlige systemer rammet, sier Tom Bossert, som er rådgiver i administrasjonen med ansvar for innenlands- og cybersikkerhet, mandag kveld.
AA170515 Nesten 30.000 kinesiske institusjoner, deriblant offentlige etater, er rammet av det globale dataangrepet, opplyser Qihoo 360, et kinesisk datasikkerhetsfirma.
AA170515 Dataviruset WannaCry rammet selskaper, offentlige virksomheter og privatpersoner over hele verden i løpet av helgen.
AA170515 Siden søndag har de arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
VG170514 VG dokumenterte mandag hvordan tyske Peer Salström-Leyhs ( 63 ) stiftelser har fått tilgang til en offentlige milliardpott ved å kalle seg ideelle.
VG170514 Men i motsetning til Fyrlykta er det ingen pengepremier tilknyttet den offentlige vervingen.
SA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
SA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene, melder NRK.
DN170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene, melder NRK.
DN170514 I disse tider, med bekymring for fake news eller falske nyheter, kan hele den offentlige debatten stå i fare, skriver nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen.
DB170514 Hjelp oss med å finne Pablo igjen, skriver det danske luftforsvaret på sin offentlige Facebook-side.
DB170514 Det er et sensornettverk som finnes hos de fleste samfunnsviktige, offentlige institusjoner, samt hos ganske mange private aktører.
DB170514 Om vi skulle kompensert tapet av arbeidsplassene utelukkende med offentlige investeringer, ville behovet vært på i snitt 59 mrd. årlige kroner.
DB170514 Fallet i sysselsettingen kan kompenseres ved å øke offentlige investeringer og konsum og tilrettelegging av grønne arbeidsplasser.
DA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene, melder NRK.
BT170514 To vanntankbiler fra vann fra det offentlige vannettet ble brukt til slukkingen.
BT170514 Microsoft har dominert offentlige kontorer i Norge.
BT170514 Det offentlige psykiske helsevernet har sine mangler, men når det kommer til å hjelpe personer i de verste krisene, så er det mange instanser og personer som ser alvoret og gjerne vil bidra.
AP170514https://www.aftenposten.no/verden/Europol-Dataangrepet-rammet-200000-ofre-i-over-150-land-621140b.html Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
AP170514 Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
AP170514 Ifølge NRK tar Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) søndag kontakt med offentlige etater og departementer og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene deres.
AP170514 Det har ikke fått forvaltningsmessige konsekvenser og trolig bryter dagens offentlige rypeforvaltning med rettslige forutsetninger gitt av miljømyndighetene etter Naturmangfoldloven.
AA170514 Dataangrepet begynte fredag, og siden da har både bedrifter, offentlige etater og enkeltpersoner mange steder opplevd å miste tilgang til filene sine. ( ©NTB ) ¶
AA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) begynte søndag arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
AA170514 NSM har kontaktet offentlige etater og departementer og tilbudt dem å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
VG170513 * Ukjente datakriminelle gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
VG170513 Hun har tatt oppgjør med dem som hindrer nødvendig omstilling, og hun har sørget for at private og offentlige deler av LO trekker i samme retning.
VG170513 Viruset WannaCry er verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner.
VG170513 Fredag ble private og offentlige datamaskiner i nær 100 land, inkludert Norge, angrepet av løsepengeviruset WannaCry.
VG170513 Europol sier at både offentlige og private virksomheter er angrepet.
SA170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
SA170513 Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
SA170513 - Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på mandag, når mange bedrifter og offentlige etater som ikke er aktive i helgene skal starte opp igjen, sier Sofie Nystrøm til Aftenposten.
DN170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
DN170513 * Ukjente IT-forbrytere gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
DB170513 Besøket var Barack Obamas første offentlige utenlandsopptreden siden han gikk av som president.
DB170513 * Ukjente IT-forbrytere gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
DA170513 Fritt behandlingsvalg innebærer at du kan velge om du vil få behandling hos det offentlige eller hos en privat aktør, og at det offentlige tar regningen uansett.
DA170513 Fritt behandlingsvalg innebærer at du kan velge om du vil få behandling hos det offentlige eller hos en privat aktør, og at det offentlige tar regningen uansett.
AP170513https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-har-endret-pa-23-av-Obamas-miljotiltak-Na-blir-den-gamle-stridsoksen-om-Keystone-XL-rorledningen-gravd-frem-igjen-620271b.html mars : Utsatte regelendringer som ville gjort enkelte offentlige bygninger mer energieffektive. * ¶ 15. mars : Utsatte endringer som var ment å modernisere motorveier i USA ved blant annet å innføre strengere miljøkrav. * ¶ 15. mars : Beordret evaluering av utslippskravene for biler og lastebiler. 24. mars : Godk
AP170513https://www.aftenposten.no/norge/Dataangrepet--Jeg-frykter-at-mandag-kan-bli-en-svart-krevende-dag-for-mange-IT-avdelinger-621129b.html Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
AP170513https://www.aftenposten.no/norge/Dataangrepet--Jeg-frykter-at-mandag-kan-bli-en-svart-krevende-dag-for-mange-IT-avdelinger-621129b.html - Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på mandag, når mange bedrifter og offentlige etater som ikke er aktive i helgene skal starte opp igjen, sier Sofie Nystrøm.
AP170513 mars : Utsatte regelendringer som ville gjort enkelte offentlige bygninger mer energieffektive. * ¶ 15. mars : Utsatte endringer som var ment å modernisere motorveier i USA ved blant annet å innføre strengere miljøkrav. * ¶ 15. mars : Beordret evaluering av utslippskravene for biler og lastebiler. 24. mars : Godkj
AP170513 Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
AP170513 - Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på mandag, når mange bedrifter og offentlige etater som ikke er aktive i helgene skal starte opp igjen, sier Sofie Nystrøm.
AA170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
AA170513 Totalt 48 av Storbritannias 248 offentlige helseforetak, som driver landets sykehus, ble rammet av dataangrepet, opplyste innenriksminister Amber Rudd lørdag.
AA170513 Det offentlige skal betale for dem til de blir 90 år.
VG170512 Så får vi håpe for idrettens del at det ikke er noe mer ugreit der, enn det som allerede er avdekket og ute i det offentlige rom.
VG170512 - Det som er litt flott er at vi kan bruke offentlige penger til å skape andre arbeidsplasser, sier Handel og Kontors Ingunn Gjerstad samtidig til NRK.
VG170512 I for stor grad baserer vi oss på at inntekter fra olje skal betale både skattekutt og økte offentlige utgifter.
VG170512 Fremover trenger vi uansett så mye arbeidskraft for å sikre økonomisk verdiskapning i privat sektor og offentlige velferdstjenester i verdensklasse, at vi alle må belage oss på å jobbe både mer og lenger.
VG170512 Der kan man klage på administrative avgjørelser foretatt av offentlige myndigheter i utlandet.
VG170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
VG170512 « Dersom det tas hensyn til at skatteøkningen kan bidra til å svekke arbeidstilbudet og skattegrunnlaget for finansieringen av offentlige velferdsordninger, vil den nødvendige økningen i skattenivået bli større enn dette », heter det videre.
VG170512 Horne innrømmer at kjøp fra private er komplisert og dyrere enn de offentlige løsningene.
SA170512 En åpenhet som bare går tilbake til 2015, vil føre til at for eksempel detaljerte regnskaper for ungdoms-OL blir offentlige , men det vil neppe lette på presset.
DN170512 - Det er fordi behovet er så stort og vi ønsker flere friskoler for yrkesfag som et supplement til det offentlige tilbudet.
DN170512 Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye og unngå konkurranse, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS.
DN170512 - Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester, kan tvinge prisene opp overfor kundene.
DN170512 - Skjønner du uttrykket « prime the pump », spør han journalisten om et uttrykk som kan oversettes med « å smøre hjulene » i form av statsstøtte eller offentlige tiltak.
DB170512 * Ukjente IT-forbrytere gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
DB170512 Likevel var det et problem at ROK ikke hadde tilgang til offentlige personregistre man kunne samkjøre søknadene mot.
DB170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
DB170512 I tillegg er utviklingen en trussel mot lokale, offentlige skoler, som kan få problemer med å holde seg flytende hvis Wang setter støvsugeren sin mot elevgrunnlaget deres.
DB170512 Det hører med at idrettsungdomsskolene ikke inneholder færre fag enn offentlige skoler ; de holder i stedet elevene på skolen i flere timer.
DA170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
BT170512 Bergen Filharmoniske Orkester, Ekkofestivalen, Borealisfestivalen, BIFF, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Cornerteateret, Bergen Opera, Bergen Kunsthall, Bergen Offentlige Bibliotek er bare noen få eksempler fra den utrolig lange og imponerende listen av særegne, sterke, populære og utfordrende innholdsleverandører.
BT170512 En åpenhet som bare går tilbake til 2015, vil føre til at for eksempel detaljerte regnskaper for ungdoms-OL blir offentlige , men det vil neppe lette på presset.
AP170512https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettspresident-Tom-Tvedt-er-i-en-vond-skvis-nar-idretten-skal-avgjore-hvor-apen-den-tor-vare-235383b.html En åpenhet som bare går tilbake til 2015, vil føre til at for eksempel detaljerte regnskaper for ungdoms-OL blir offentlige , men det vil neppe lette på presset.
AP170512 Samtidig har denne typen offentlige milliardprosjekter under styring av korrupte politikere og byråkrater gjort oligarkene og Putins maktelite søkkrike.
AP170512 I Storbritannia har det offentlige helsevesenet NHS store problemer på grunn av angrepet.
AP170512 Det største offentlige helseforetaket i Storbritannia, Barts i London, har avlyst legetimer og sender ambulanser videre.
AP170512 Det offentlige helsevesenet NHS' datasystem i England og Skottland har store problemer på grunn av et dataangrep.
AP170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
AP170512 Den alminnelige aldersgrensen for offentlige tjenestemenn er 70 år.
AP170512 Arbeids- og sosialdepartementet, som forvalter aldersgrenseloven, sier de ikke har tall på hvor ofte offentlige embetsmenn oppnevnt av Kongen i statsråd har fått en slik godkjennelse de siste ti årene.
AP170512 En åpenhet som bare går tilbake til 2015, vil føre til at for eksempel detaljerte regnskaper for ungdoms-OL blir offentlige , men det vil neppe lette på presset.
AA170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
AA170512 Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye og unngå konkurranse, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS.
AA170512 - Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester, kan tvinge prisene opp overfor kundene.
VG170511 - Åpenbart på grunn av de mange offentlige framtredener, svarer hun.
VG170511 Det ble tidlig kjent at han hadde vært utsatt for intern kritikk fra sjefen for flere av sine offentlige opptredener.
DN170511 Trump skal ifølge The New York Times ( NYT ) også ha vært meget irritert på FBI og Comeys etterforskning av Trumps Russland-forbindelser, og FBI-sjefens manglende interesse av å etterforske lekkasjer fra FBI og andre offentlige organer.
DN170511 Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet.
DN170511 Øker de offentlige utgiftene ¶ ¶
DN170511 President Macrons nye administrasjon står overfor betydelige økonomiske utfordringer hva gjelder Frankrikes høye gjeld og den svake veksten i økonomien, skriver byrået, som peker på at den offentlige gjelden er nær 100 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( bnp ), og at det er lite sannsynlig at den vil synke merkbart før 2020.
DN170511 I tillegg til at han har lovet å holde underskuddet på statsbudsjettet under tre prosent av bnp over hans femårige presidentperiode, og å kutte offentlige utgifter med 60 milliarder euro innen 2022.
DB170511 Panukhnyk er på mange måter det offentlige ansiktet til LHBT-miljøet i Kiev, en tøff viktig, men også farlig jobb.
DB170511 Akademikere og annen ekspertise kan dermed styre samfunnet på en bedre måte gjennom planstyring og offentlige reguleringer.
DB170511 De bør få bevare kontrollen over ideen og utførelsen, uten for mye innblanding fra offentlige instanser.
DA170511 Israel forsøker å holde fangene fjernt fra det offentlige lyset.
BT170511 Jeg er glad for at reklamen i Bergen er begrenset til butikkfasader, og det bekymrer meg at reklamene får prege våre felles offentlige rom i stadig flere norske byer, sier hun.
AP170511https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Pa-skolen-i-Saudi-Arabia-larte-jeg-at-de-fleste-av-dem-som-havner-i-helvete_-er-kvinner---Hana-Al-Khamri-621010b.html I Saudi-Arabia lever kvinner og menn adskilt i det offentlige rom.
AP170511https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Pa-skolen-i-Saudi-Arabia-larte-jeg-at-de-fleste-av-dem-som-havner-i-helvete_-er-kvinner---Hana-Al-Khamri-621010b.html Offentlige skoler for jenter har bare et nummer, mens guttenes skoler er navngitt etter menn som har utmerket seg.
AP170511 De offentlige protestene mot Trumps avsettelse av Comey var mange og skarpe.
AP170511 I Saudi-Arabia lever kvinner og menn adskilt i det offentlige rom.
AP170511 Offentlige skoler for jenter har bare et nummer, mens guttenes skoler er navngitt etter menn som har utmerket seg.
AA170511 I en pressemelding skriver organisasjonen at livreddende innsats i kjøpesenter og andre offentlige steder er en stor oppgave for vekterne, som ofte er de første på stedet når en hendelse oppstår.
AA170511 Omskjæring bør imidlertid ikke være en tjeneste som legger beslag på offentlige helsetjenester og fortrenger viktigere tilbud.
AA170511 Vrange lærere som varsler i offentlige medier behandles som en personalsak.
AA170511 Vi begynner å bli vant med at ledere i offentlige stillinger sitter på sin høye hest og bedriver ovenfra og ned hersketeknikk med lærere som forsøker å varsle om de tilstander som ødelegger deres arbeid med barns læring.
VG170510 - Vi skal stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
SA170510 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) måtte svare på mange spørsmål om terrorsikring av offentlige bygg og situasjonen i Heimevernet da hun møtte i Stortingets spørretime onsdag.
SA170510 Det er også klart at statsminister Erna Solbergs ( H ) hjemby Bergen tilgodeses med titalls millioner til rehabilitering av offentlige bygg.
NL170510 Det er også klart at statsminister Erna Solbergs ( H ) hjemby Bergen tilgodeses med titalls millioner til rehabilitering av offentlige bygg.
DN170510 Stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud, sa Ap-lederen.
DN170510 Mork mener behovet for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter taler mot å la fondet kjøpe mer aksjer.
DB170510 Etter at Kristoff reiste hjem fra Paris-Roubaix med et solid kutt i håndflaten og DNF, for did not finish, på resultatlistene - har i hvert fall den offentlige dialogen mellom partene vært som skrudd på lydløs.
DB170510 I dopingsaker mener blant annet Europarådet at « høringer bør være offentlige så fremt ikke domsutvalget bestemmer at det ikke skal være det ».
DB170510 Nei, da må du vær så god å gå tilbake ut i avgangshallen, til de offentlige toalettene i vrimlehallen.
DB170510 Datatilsynet ga i fjor ut rapporten « Sporing i det offentlige rom ».
DB170510 - stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
DB170510 Sessions fikk sparken på grunn av pengerot, fordi han blandet private interesser og offentlige midler.
DB170510 Det er godt dokumentert i en rekke offentlige utredninger at barnevernet trenger mer, ikke mindre kunnskap om sakskomplekset i barnevernet.
DA170510 Mork mener behovet for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter taler mot å la fondet kjøpe mer aksjer.
DA170510 Omfattende prosjekter innen bygg og anlegg - inkludert tunneler, hoteller og offentlige bygninger - betyr bedre tider for entreprenørene, samtidig som mange Johan Sverdrup-kontrakter har gått innenlands.
DA170510 Det er også klart at statsminister Erna Solbergs ( H ) hjemby Bergen tilgodeses med titalls millioner til rehabilitering av offentlige bygg.
BT170510 GAVEDRYSS : Kongeparet har fått en rekke gaver fra offentlige etater i Norge, deriblant dette bildet som viser kong Olavs edsavleggelse.
BT170510 For øvrig har en rekke offentlige etater punget ut for å gi kongeparet gaver.
BT170510 Hvis private aktører tjener for godt på barnevernet, betyr det at offentlige midler misbrukes, og at Bufdir ikke gjør jobben sin.
AP170510 Årets offentlige pengebruk blir lavere enn Regjeringen forventet.
AP170510 Kongeparet har fått en rekke gaver fra offentlige etater i Norge, deriblant dette bildet som viser kong Olavs edsavleggelse.
AP170510 For øvrig har en rekke offentlige etater punget ut for å gi kongeparet gaver.
VG170509 I tillegg til å være tiltalt for to drap og drapsforsøk, er kvinnen også tiltalt på flere andre punkter, inkludert grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
VG170509 VG dokumenterte i går hvordan tyske Peer Salström-Leyhs ( 63 ) stiftelser har fått tilgang til en offentlige milliardpott ved å kalle seg ideelle.
VG170509 Det er positivt med flere aktører i barnevernet, men vi skal ikke betale mer enn nødvendig for tjenester som det offentlige kjøper av private.
VG170509 HAR VURDERT KONTRAKTENE : Advokat Marianne Dragsten er medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( Kofa ) og partner i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek.
VG170509 Er selvstendig og uavhengig av offentlige og kommersielle interesser ¶
VG170509 Advokat Marianne Dragsten er medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( Kofa ) og partner i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek.
SA170509 Helseminister Bent Høie ( H ) vil at kommunene overtar den offentlige tannhelsetjenesten.
DN170509 Han sier videre at NSA varslet sine franske motparter før Frankrike kom med sine offentlige kunngjøringer om hendelsene. - « Hør, vi overvåker russerne, og vi ser at de trenger igjennom deler av infrastrukturen deres.
DN170509 « Offentlige tilsyn vil slå hardt ned på ulovlige finansinstitusjoner i gråmarkedet og annen uønsket praksis.
DB170509 SHT velger å oversende dette sikkerhetskritiske varselet til både Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som relevante offentlige myndigheter i saken », heter det.
DB170509 « De offentlige uttalelsene forteller en overbevisende historie om at meningen med den andre presidentordren er å realisere muslim-forbudet ».
DB170509 - Og det stemmer overens med mine offentlige uttalelser, sa Clapper, ifølge New York Times.
DB170509 Samfunnsøkonomisk Analyse mener derimot at det er mulig å motvirke sysselsettingfallet fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum.
DB170509 Det kan ikke vi ta stilling til, vi har bare lagt til grunn det offentlige myndigheter, sier han.
DB170509 - Her tenker en seg at det offentlige tar på seg alle kostnadene.
DB170509 Politiet i København har beskrevet hendelsen som « galskapsseilas », og uttalte at de vil fortsette samarbeidet med andre offentlige instanser for å sikre at havnen er et trygt sted å befinne seg, med tanke på « den smerte og det savn som de pårørende må føle ».
DB170509 Dagen etter var Dansk Folkeparti ute og sa at de ville forby vannscootere i offentlige havner.
DB170509 Forslaget om å klargjøre og utvide private og offentlige arbeidsgiveres aktivitetsplikt bringer vernet til minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelse opp på samme nivå som vernet mot kjønnsdiskriminering etter likestillingsloven.
DA170509 Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet, og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.
DA170509 - Vi er interessert i å få et samlet LO på de store sakene, og vi er ikke tjent med en splittelse mellom de offentlige og de private i LO.
DA170509 Løsningen på rasisme er ikke å trakassere rasister, men Å gi dem jobb, nettverk og inkludere dem i den offentlige samtalen, sier komiker Joachim Skage.
DA170509 Han hyllet Kadra Yusuf for å ha gått foran og banet vei for mange som nå våger å heve stemmen i den offentlige debatten.
AP170509https://www.aftenposten.no/viten/i/dKz4J/Macron-Flytt-fra-Trump-til-Frankrike Han har foreslått dramatiske offentlige budsjettkutt.
AP170509https://www.aftenposten.no/viten/Macron-Flytt-fra-Trump-til-Frankrike-620805b.html Han har foreslått dramatiske offentlige budsjettkutt.
AP170509 Han har foreslått dramatiske offentlige budsjettkutt.
AP170509 Et av problemene har vært at parker, offentlige rom og skogsområder er blitt hjemsøkt av tilreisende som etablerer overnattingssteder.
AA170509 Talen på matkonferansen Global Food Innovation var Obamas første offentlige utenlandsopptreden siden han gikk av som president.
AA170509 Han sier videre at NSA varslet sine franske motparter før Frankrike kom med sine offentlige kunngjøringer om hendelsene. - « Hør, vi overvåker russerne, og vi ser at de trenger igjennom deler av infrastrukturen deres.
AA170509 Kritikere advarer imidlertid mot at tiltakene vil tømme den offentlige pengesekken.
AA170509 Rapporten mener derimot at det er mulig å motvirke disse tallene fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum.
AA170509 Det forutsetter at politikere, næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige støttespillere jobber sammen for å utnytte Trøndelags fortrinn i den globale konkurransen.
VG170508 Det finnes mange idealistiske sjeler der ute som kan mye om barn og ungdom, og som ønsker å jobbe friere enn det som er vanlig innenfor det offentlige .
VG170508 De som får kontrakter med det offentlige , med oppdrag å organisere fosterhjem, skaffe fosterforeldre, lære dem opp og gi dem hjelp og støtte underveis.
VG170508 De fikk ikke den offentlige respekten eller de påskjønnelsene de fortjente.
VG170508 Begge er aktive i den offentlige samfunnsdebatten.
DB170508 oreningens renommé som interesseorganisasjon - en forening som etter over fire uker med konflikt plutselig kommer på banen med påstander om at de sitter med dokumentasjon og sannhetsbevis på en rekke tilfeller av grove og meget trakasserende overtramp utført av et av medlemmene, men som trengte den offentlige skittentøyvasken mellom Terje Hauge og Svein-Erik Ed
DB170508 Ifølge den ferske perspektivmeldingen fra Finansdepartementet vil handlingsrommet i offentlige budsjetter krympe vesentlig allerede om ti år : « Skal vi videreføre og bedre vår velferdsmodell med gode fellesfinansierte løsninger, må finansieringen styrkes og utgiftsveksten i ordningene dempes.
DB170508 I Norge kjøper det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 450 milliarder kroner i året.
DB170508 Arbeiderpartiet har løftet politikken inn i sitt nye partiprogram med « krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud ».
DB170508 Alle offentlige anbud skal stille krav om minst 50 prosent fagarbeidere og 15 prosent lærlinger - og ikke mer enn ett ledd med underleverandører.
DB170508 Offentlige anbud blir kanskje dyrere, men søppelskandalen i Oslo er en av mange påminnelser om hva som er alternativet.
DA170508 Samtidig er det slik at den sterke veksten i offentlige arbeidsplasser må løye.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ? spør regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO i dette debattinlegget.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ?
DA170508 Hvor mye mer kan da direktoratene vokse, hvor mye mer passe-på-industri kan vi ta initiativ til, og hvor mange flere halvsjefer kan vi stappe inn i det offentlige Norge før det blir umulig å nå målet om 0,3 prosent effektivitetsøkning ?
BT170508 Vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene med kutt i bl.a. sykepenger og dagpenger.
BT170508 Macron har varslet at han vil liberalisere Frankrikes svært detaljerte arbeidslov ytterligere og kutte 120.000 stillinger i det offentlige .
AP170508https://www.aftenposten.no/verden/I-dag-er-det-blamandag-for-Macron-Dette-gir-ham-hodepine-620697b.html Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.
AP170508https://www.aftenposten.no/osloby/Privat-barnehageaktor--Virker-som-det-er-viktigere-at-barnehagene-er-kommunale_-enn-at-det-bygges-nok-barnehager-620713b.html Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.
AP170508 Den politiske styringen av Seiersdagen har også gitt seg utslag i at offentlige ansatte er beordret til å marsjere i « Det udødelige regiment ».
AP170508 Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.
AP170508 Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.
AA170508 Macron har varslet at han vil liberalisere Frankrikes svært detaljerte arbeidslov ytterligere og kutte 120.000 stillinger i det offentlige .
AA170508 - Vi som bor langs den trafikkfarlige Bratsbergvegen har med håp om endring / utbedring i en årrekke henvendt oss til de ansvarlige offentlige instanser ; Trondheim Kommune, Statens Vegvesen og Politiet.
AA170508 SINTEF og flere offentlige og private utdannings- og forskningsinstitusjoner deltar i programmet, hvor også Trondheim kommune er partner.
DN170507https://www.dn.no/nyheter/2017/05/07/2114/Utenriks/slik-vil-han-forandre-frankrike Han vil også redusere offentlige utgifter og satse.
DN170507https://www.dn.no/nyheter/2017/05/07/2114/Utenriks/slik-vil-han-forandre-frankrike Emmanuel Macron vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro i de neste fem årene.
DN170507https://www.dn.no/nyheter/2017/05/07/2000/Utenriks/macron-blir-president-her-er-alt-du-ma-vite-om-ham Noen av Macrons kampsaker er å redusere arbeidsledigheten og kutte i de offentlige budsjettene med til sammen 60 milliarder euro i de kommende fem årene.
DN170507 Han vil også redusere offentlige utgifter og satse.
DN170507 Emmanuel Macron vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro i de neste fem årene.
DN170507 Noen av Macrons kampsaker er å redusere arbeidsledigheten og kutte i de offentlige budsjettene med til sammen 60 milliarder euro i de kommende fem årene.
DN170507 Noen av Macrons kampsaker er å redusere arbeidsledigheten og kutte i de offentlige budsjettene med til sammen 60 milliarder euro i de kommende fem årene.
DA170507 Han tar til orde for å kutte 120.000 stillinger i det offentlige i løpet av de neste fem årene.
BT170507 SKAL TVINGES : I fremtiden skal personer i Tyskland som bruker nikab kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
BT170507 I perspektivmeldingen som ble lagt frem før påske, slås det fast at vi må gjøre snarlige grep for å redusere sykefraværet og reformere offentlige ytelser.
BT170507 For mennesker med kronisk sykdom eller nedsatt arbeids- og funksjonsevne betales hele sykelønnen av det offentlige fra dag 1.
BT170507 Arbeidsgiver, det offentlige og den syke betaler en tredjedel hver.
AP170507 Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.
AP170507 Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet.
AA170507 At et parti som er stiftet for å gjennomføre sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ser rødt hver gang skattespørsmål kommer opp til debatt, er ikke så veldig merkelig.
AA170507 Sammen med en rekke andre velmente tiltak, gir det nye offentlige utgifter i mangemilliardklassen.
AA170507 Det går mot trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter.
SA170506 Microsoft har dominert offentlige kontorer i Norge.
DN170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
DB170506 Hun har gjort seg meget bemerket i det offentlige rom, hun er meget populær, hun står på det hun mener er riktig, har ben i nesen og tåler å stå i en storm og står for det hun mener er riktig, sier Hagen til Dagbladet.
DB170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
DA170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
AP170506 Det er viktig å løfte frem de ulike forståelsene av mobbing i det offentlige rom.
AA170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
AA170506 De siste årene har vi opplevd økt interesse fra næringsliv, organisasjoner og offentlige institusjoner for å inngå studentsamarbeid.
SA170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
DN170505 Men generelt mener han det er for lite kunnskap i det offentlige om IT-sikkerhet.
DB170505 Mister foreldre et barn på annen måte, så får de mye mer hjelp og både private og det offentlige stiller mer opp for dem.
DB170505 Ingen av de fem er tilhørende her i distriktet, sier lensmann Nervik Nilsen, og vil foreløpig ikke utdype noe om motivet for at de fem dukket opp på gården, kjent som både Orderud gård og Olerud gård i offentlige registre.
DB170505 Ifølge offentlige registre overtok Per Orderud gården for 2,9 millioner kroner i 2004.
DB170505 Til grunn for den offentlige debatten ligger en idé om den frie markedsøkonomien som et naturlig og effektivt system, hvor man har forskjellig syn på hvor mye man bør gripe inn i det frie markedet.
DA170505 Aps skolepolitikere frykter at en slik skole vil føre til at ny, offentlig skole i bydelen utsettes, og at den offentlige skolen i Stavanger svekkes.
BT170505 CIA har i samarbeid med sørkoreansk etterretning « klekket ut en ond plan » som inkluderer uspesifiserte « biokjemiske substanser » for å drepe Nord-Koreas unge leder under offentlige opptredener i Pyongyang, heter det i en uttalelse fra nordkoreanske myndigheter.
BT170505 Sammenlignet med mange offentlige personer i dag, som vil at alt skal fremstå så fint og perfekt, viser jeg det uperfekte.
BT170505 Ny teknologi og samling av kompetanse skal styrke de offentlige velferdsordningene i en fremtid med strammere økonomisk handlingsrom.
BT170505 Offentlige kontorer skaper ikke trygghet.
BT170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Offentlighetsekspert-om-funnene-Snakk-om-ulovlig-tilbakeholdelse-av-informasjon-620345b.html - Vi er godt kjent med at mange åpenbart offentlige dokumenter stemples som unntatt/skjermet på forhånd.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Offentlighetsekspert-om-funnene-Snakk-om-ulovlig-tilbakeholdelse-av-informasjon-620345b.html - Det følger av offentlighetsloven at det skal være særskilt hjemmel i lov for å nekte innsyn i offentlige dokumenter.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html « Konsekvensen av unntaket er at offentligheten ikke får innsyn i robustheten til Nødnett, et svært viktig system som tidligere er blitt utsatt for kritiske spørsmål i den offentlige debatten », slår Riksrevisjonen fast i utkastet til rapporten.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Men før de legger dokumenter i Offentlig elektronisk postjournal ( OEP ), har offentlige virksomheter anledning til å unnta dokumentene fra offentlighet.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Offentlige virksomheter skal dokumentene i sakene i en journal.
AP170505https://www.aftenposten.no/bolig/135-planter-er-svartelistet-i-Norge-10014b.html Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
AP170505 Dersom det offentlige skal tilby det, må det betales av den enkelte selv, understreker hun.
AP170505 - Vi er godt kjent med at mange åpenbart offentlige dokumenter stemples som unntatt/skjermet på forhånd.
AP170505 - Det følger av offentlighetsloven at det skal være særskilt hjemmel i lov for å nekte innsyn i offentlige dokumenter.
AP170505 « Konsekvensen av unntaket er at offentligheten ikke får innsyn i robustheten til Nødnett, et svært viktig system som tidligere er blitt utsatt for kritiske spørsmål i den offentlige debatten », slår Riksrevisjonen fast i utkastet til rapporten.
AP170505 Men før de legger dokumenter i Offentlig elektronisk postjournal ( OEP ), har offentlige virksomheter anledning til å unnta dokumentene fra offentlighet.
AP170505 Offentlige virksomheter skal dokumentene i sakene i en journal.
AP170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
AA170505 CIA har i samarbeid med sørkoreansk etterretning « klekket ut en ond plan » som inkluderer uspesifiserte « biokjemiske substanser » for å drepe Nord-Koreas unge leder under offentlige opptredener i Pyongyang, heter det i en uttalelse fra nordkoreanske myndigheter.
AA170505 Saken skapte overskrifter verden over og satte fart i debatten om seksuell trakassering og kvinners sikkerhet i det offentlige rom i India.
AA170505 Mange offentlige prosjekter er stanset, og skattene har steget som følge av lavere oljeinntekter. ( ©NTB ) ¶
VG170504 I fjor gjorde prins William like mange offentlige oppdrag som sin bestemor, 80, mens prins Harry hadde 86 dager med offisielle oppdrag i kalenderen, ifølge Telegraph.
VG170504 Hertugen av Edinburgh hadde 110 dager med offentlige opptredener i fjor, ifølge BBC.
VG170504 Det kan likevel være hertugen selv velger å være til stede på enkelte offentlige arrangementer, opplyser Slottet.
VG170504 Både dronningen og hennes gemal har kuttet ned på antall offentlige opptredener de siste årene.
SA170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
SA170504 Videre bygger vi vår argumentasjon på gjeldene kommunedelplan for Sandnes for perioden 2011 til 2025, som på kart viser hvor framtidens offentlige parkeringsplasser i sentrum skal ligge.
DN170504 Han vil ikke takke ja til nye invitasjoner til besøk og arrangementer, men kan velge å delta på offentlige arrangementer fra tid til annen, opplyser slottet.
DN170504 Hva som gjenstår er finanspolitikken og offentlige infrastrukturinvesteringer.
DN170504 Offentlige stimuli er i ferd med å forsvinne og det er i ferd med å forflytte seg til prisene, blant annet kobber og jernmalm, sier råvareanalytiker Dane Davis hos Barclays til CNBC Asia.
DB170504 ¶ DAGEN DERPÅ : Orderud gård- også kalt Olerud gård i offentlige registre - morgenen etter at fem personer ble pågrepet for angrep på en gjest hos gårdens eier og beboer Per Orderud.
DB170504 Konsekvensene blir at tallene i den offentlige debatten er altfor lave, og diskusjonen i samfunnet føres på feil premisser, heter det i uttalelsen, som fortsetter slik : ¶
DB170504 Dette står i sterk kontrast til hva vi har for andre institusjoner i den offentlige forvaltningen, der det stilles strenge krav til åpenhet.
DB170504 - De forvalter store offentlige midler og har en viktig oppgave på vegne av fellesskapet.
BT170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
BT170504 Nødtvedt til forfattersamtale på Bergen Offentlige bibliotek torsdag kveld.
BT170504 Kjendisforfatter og eks-blogger Linnéa Myhre ( 23 ) sørget for at ungdommene strømmet til Bergen offentlige bibliotek torsdag kveld.
BT170504 Norge skal ikke alltid være en oljefyrt økonomi, og det demrer kanskje for kulturlivet at det ikke bare kan leve på offentlige bevilgninger i årene som kommer.
AP170504 Prins Philip trekker seg fra offentlige oppdrag, kunngjorde Buckingham Palace torsdag.
AP170504 Med en korrekt bruk av registeret hos offentlige etater, tror vi at fordelene ved å kunne motta servicemeldinger som påminning om legetime eller avstenging av kommunal vannforsyning vil være vesentlig større enn ulempene ved å motta denne typen meldinger.
AP170504 Ifølge bilpartiet Frp skal « bilrelaterte avgifter (... ) i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet », men partiet vil som før « fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier ».
AP170504 Den alminnelige aldersgrensen for offentlige tjenestemenn er 70 år.
AP170504 Arbeids- og sosialdepartementet, som forvalter aldersgrenseloven, sier de ikke har tall på hvor ofte offentlige embetsmenn oppnevnt av Kongen i statsråd har fått en slik godkjennelse de siste ti årene.
AP170504 Aftenposten har vært i kontakt med flere fagmiljøer innen arbeidsrett som hjelper en rekke selskaper og offentlige virksomheter med arbeidsrettslige spørsmål.
AA170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
AA170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
AA170504 Vår sluttappell med denne kronikken er ; Tenk gjennom hvordan dere fremstår overfor barna både i det offentlige rommet og i grupper på Face book- det kan være vesentlige forskjeller på hvordan barn og ungdom og dere selv opplever hverdagen.
VG170503 Men Marine Le Pen fra Nasjonal Front vil ikke høre snakk om reduserte offentlige ytelser og bryr seg lite om Frankrikes økende gjeldsbyrde.
VG170503 Macron vil kutte 120 000 offentlige stillinger.
VG170503 Hun vil gjennomføre kostbare offentlige reformer, som å redusere pensjonsalderen fra 62 til 60 år.
VG170503 Hollande gikk til valg på å øke skattene for de rike og bruke offentlige midler for å stimulere til økonomisk vekst.
VG170503 En av årsakene til Marine Le Pens fremgang er hennes forsvar for sjenerøse offentlige velferdsordninger.
VG170503 Den offentlige sektor er større i Frankrike enn i noe annet euroland, om enn mindre enn i Skandinavia.
VG170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
SA170503 Bomben gikk av midt i morgenrushet i Kabul, i et område med flere offentlige bygninger, samt den amerikanske ambassaden.
SA170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
SA170503 I mars gjentok Regjeringen bekymringene for den norske, offentlige pengesekken, som vil krympe i årene som kommer.
SA170503 Erna Solberg og Siv Jensen har advart mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering.
DB170503 En måned inn i den offentlige skittentøyvaska mellom partene, da saken endelig var løst og generalsekretær Pål Bjerketvedt kunne puste ut, fant dommerne det opportunt å kaste seg inn i kampen.
DB170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DB170503 På den tiden, i denne delen av byen er tusenvis av mennesker på vei til jobb, hovedsakelig til offentlige institusjoner.
DB170503 Synes PBL det er greit at enkelte barnehageeiere bygger seg opp store private formuer eller tjener hundrevis av millioner på å selge barnehager, når disse i hovedsak er fullfinansiert av det offentlige og foreldrebetaling ?
DB170503 Når vi samtidig vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom og at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene, så er det grunn til å spørre om barnehageloven godt nok sikrer barnas rettigheter og behov.
DB170503 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DB170503 Jeg er derfor overrasket over at Olsen ikke deler min bekymring for at offentlige tilskudd og foreldrepenger havner på avveier.
DB170503 Det er politikernes ansvar å reagere dersom det er grunn til å tro at offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke blir brukt slik de var ment.
DB170503 I alt er slike bidrag 173 prosent større enn i 2005, mens den offentlige støtten har vokst med 60 prosent.
DB170503 En viktig begrunnelse for den offentlige partistøtten har vært det politiske systemets behov for uavhengighet.
DA170503 Vil kutte 120.000 arbeidsplasser i det offentlige for å få ned utgiftene og imøtekomme EUs krav om budsjettdisiplin.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 EØS-avtalen forbyr krav om gjennomsnittslønn, pensjonsrettigheter kan ikke tas inn i lov om offentlige anskaffelser og EU ønsker lovbestemt minstelønn i stedet for den nordiske forhandlingsmodellen.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Noe av det viktigste med prosjektet er at kommunene skal få bedre oversikt over alle private VA-anlegg, både stikkledninger som er koblet til det offentlige ledningsnettet og spesielt private septiktanker og brønner.
BT170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 Vadsø er i dag fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Høyres eneste stortingsrepresentant i Finnmark, Laila Davidsen, svarer slik på spørsmålet om hun frykter tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark.
AP170503 Helge Andre Njåstad ( FrP ), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AP170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
AP170503 I mars gjentok Regjeringen bekymringene for den norske, offentlige pengesekken, som vil krympe i årene som kommer.
AP170503 Erna Solberg og Siv Jensen har advart mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering.
AP170503 Vadsø er i deg fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 - Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 - Du frykter ikke tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark ?
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AP170503 Det vi mener bør omfattes av offentlighetsloven er kongens offentlige virke i Det kongelige hoff, hva slottet bruker offentlige midler til, sier Nyrud.
AP170503 Det vi mener bør omfattes av offentlighetsloven er kongens offentlige virke i Det kongelige hoff, hva slottet bruker offentlige midler til, sier Nyrud.
AP170503 Det bekrefter en ubehagelig sannhet : Norske ledere aner ikke hva de driver med, de prioriterer galt - og det offentlige er verstingen.
AA170503 På morgenen er denne delen av byen fylt av tusenvis av mennesker på vei til jobb, hovedsakelig til offentlige institusjoner.
AA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AA170503 Å formidle kunst er riktignok ressurskrevende, men svært få vil bidra økonomisk eller donere en privat kunstsamling hvis det offentlige ikke er på banen og tør å tenke stort om noe som kan sette Trondheim og regionen på kartet, sier Riis.
AA170503 Og ekstra ille er det hvis offentlige museer oppleves på den måten.
AA170503 Han tok til orde for et spleiselag mellom ham, andre private kunstsamlere, næringslivsaktører og det offentlige .
AA170503 - Målet er å få kunst som fortjener det opp i dagen, og jeg samarbeider gjerne både med det offentlige og privatpersoner.
AA170503 - Den gang ble jeg kritisert av Mist for at jeg som privatperson gikk ut offentlig i mediene med museumsdrømmen, men jeg synes det er viktig med offentlige debatter og vyer på vegne av kunsten.
VG170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål. #Europe Travel Alert- We alert U.S. citizens to the continued threat of terrorist attacks throughout Europe. https://t.co/Z1vjRmuU9O ¶
VG170502 Forskjellen mellom hva du ser i det offentlige rom, og hva som faktisk foregår bak husets fire vegger er stor.
VG170502 Men tanken bak friskolene er nettopp at foreldre, innenfor rimelige grenser, skal ha mulighet til å velge et annet livssynsalternativ enn den offentlige skolen for sine barn.
VG170502 Det betyr at for eksempel kristne friskoler som i dag kan få godkjenning etter en helhetlig vurdering ( hvor for øvrig også hensynet til den offentlige skolen er viktig ) i fremtiden vil være helt avhengige av det politiske flertallet i kommunestyret.
VG170502 - Respekten for offentlige trafikkskilt er for dårlig, slår han fast og legger til at det trengs en holdningsendring hos mange.
DN170502 Til tross for at produktene ofte står på offentlig grunn og til syvende og sist leveres til det offentlige, er det ikke det offentlige som er selskapets største kunde.
DN170502 Til tross for at produktene ofte står på offentlig grunn og til syvende og sist leveres til det offentlige , er det ikke det offentlige som er selskapets største kunde.
DN170502 - Det offentlige kjøper veldig lite direkte lenger.
DN170502 - Offentlige kjøper veldig lite direkte ¶
DB170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål.
DB170502 Ifølge Bergensavisen har Herstad stort sett hatt toppstillinger i det offentlige hele livet.
DB170502 - Det offentlige utjevner forskjeller gjennom velferdsordninger, men ideen om at forskjeller kan jevnes ut med skatt tror jeg fortsatt ikke på.
DB170502 cott Bjerkeli, styreleder i Harry Benjamin ressurssenter ( HBRS ) gir i sitt tilsvar Mennesker er ikke bare sine kropper, uttrykk for at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven, og alt gikk veldig fort, og at loven ville vært tjent med en diskusjonen løftet mer ut i det offentlige .
DB170502 Også Scott Bjerkeli, styreleder i Harry Benjamin ressurssenter ( HBRS ) gir i sitt tilsvar Mennesker er ikke bare sine kropper, uttrykk for at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven, og alt gikk veldig fort, og at loven ville vært tjent med en diskusjonen løftet mer ut i det offentlige.
DA170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
DA170502 Tema for høringen blir riksrevisjonens rapport som kritiserer mangelfull sikring av viktige offentlige bygg og regjeringens forsøk på å holde kritikken hemmelig.
BT170502 Statsministeren sa videre at senteret er et eksempel på samarbeid, både mellom flere kommuner, mellom kommunene og fylkeskommunen og mellom det offentlige og privat næringsliv.
BT170502 - DNS er en institusjon for hele Norge, og definert som en nasjonal institusjon med 100 prosent av det offentlige driftstilskuddet fra kulturdepartementet.
BT170502 En del politikere og offentlige tjenestemenn fortsetter å klage over mangelen på stemmerett når det gjelder ny lovgivning.
AP170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål.
AP170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
AP170502 Det andre prinsippet mangler en tilsvarende begrunnelse, og det kan best forstås som ordinære offentlige tilskudd til organisasjoner i sivilsamfunnet.
AA170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål.
AA170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
VG170501 Muligheten til å stille krav om en ordning som ligner den kommunale og statlige pensjonsordningen, er blitt borte fordi det er i strid med EU-retten å kreve at selskaper som vil ha offentlige anbud skal ha en akseptabel pensjonsordning.
VG170501 94 gir myndighetene rett og plikt til å sikre lønns- og arbeidsforhold hos selskaper som blir tildelt offentlige anbud.
SA170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
SA170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
FV170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
FV170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
DB170501 Foreldrene har vært åpne om valget på sine offentlige Facebook-profiler.
DB170501 Når kvinners rettigheter i Saudi-Arabia blir et tema i Norge, som det seinest ble i forrige uke, er det offentlige ordskiftet litt lite nyansert, mener stipendiaten.
DB170501 Landet har erkekonservative islamske retningslinjer som pålegger kvinner å dekke seg til i det offentlige rom.
DB170501 Det skapte furore i det norske offentlige ordskiftet i forrige uke da Saudi-Arabias ambassadør til Norge Esam Abid Al Thagafi skrev en kronikk om kvinners rettigheter i landet.
DB170501 Som rådgiver for avgående president François Hollande og som næringsminister sto han for en politikk som ga større spillerom for markedskreftene, lover som svekket arbeidernes rettigheter og for offentlige innstramminger.
BT170501 Når kommentarfelt i sosiale medier bugner over av bastante og selvrettferdige monologer om hvor forferdelige og ondsinnede politikerne våre er, sier det seg selv at avstanden mellom folk flest og politikken gjøres større, og at man henvises til hver sin sfære av det offentlige rom.
BT170501 Et utslag av en venstrepopulistisk maktkritikk kan bli en overdrevet mistillit til alt som på noe vis kan representere « eliten » i det offentlige ordskiftet.
BT170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
BT170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
AP170501https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Atte-maneder-etter-OL-kommer-den-rystende-sannheten-frem-234847b.html Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
AP170501https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Atte-maneder-etter-OL-kommer-den-rystende-sannheten-frem-234847b.html Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
AP170501 - Terrorangrep og flyktningkrise preget lenge den offentlige debatten.
AP170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
AP170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
VG170430 Den offentlige helsetjenesten kan eller vil aldri kunne anbefale en behandling som ikke er vitenskapelig dokumentert å virke.
SA170430 Offentlige utgifter utgjør 57 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ), nest høyest i Europa, til dels fordi staten er overadministrert, til dels fordi svært mange pensjonerer seg tidlig.
DN170430 Snapsale sikret seg ti millioner kroner i offentlige tilskudd, ved siden av store private investeringer.
DN170430 I det lovende bedrifter, som blir hjulpet i gang med offentlige midler, får konseptene frastjålet av storselskapene, da slukes også skattebetalernes penger.
DB170430 Selv har Håvik flere ganger dukket opp ropende og filmende i offentlige bygninger, blant annet rettssaler, der han mener det begås urett mot borgere.
DB170430 SOSIALE MEDIA : Gunnar Virittsekk Håvik bruker sosiale media for å publisere sin motstand mot offentlige myndigheter.
DB170430 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170430 Han tilhører et miljø som er stolte av at de jevnlig konfronterer politifolk og andre offentlige ansatte som utfører arbeidet sitt.
DB170430 Og Høyre har i sitt partiprogram vedtatt at alle offentlige tjenester skal kunne utføres av private bedrifter - finansiert av fellesskapet - dvs. skattepenger.
DB170430 Offentlige utgifter må reduseres.
DA170430 * Forskriftsfeste universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg og sikre finansiering av dette.
AP170430https://www.aftenposten.no/verden/I-Tunisia-drar-stadig-farre-IS-krigere-til-Irak-og-Syria-I-stedet-terroriserer-og-dreper-de-sin-egen-befolkning-620051b.html Andre kalte offentlige tjenestemenn for « vantro » og sang « IS kommer », minnes Zorgui.
AP170430 Andre kalte offentlige tjenestemenn for « vantro » og sang « IS kommer », minnes Zorgui.
AP170430 Holm har doktorgrad fra Arkitekt- og designhøyskolen, og forsker på offentlige , kommersielle og urbane rom ved Høyskolen Kristiania.
AP170430 - Man kunne fått mye bedre offentlige rom.
AP170430 Synes du dette var en lite seriøs sak fra landsmøtet, kan du få mer substans i om vedtak fra møtet i denne saken : Rullestol-adgang til alle landets offentlige bygg.
AP170430 Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann, vedgår at det blir krevende å gjennomføre alle vedtakene på KrFs landsmøte Han fikk lagt inn i programmet at den offentlige pengebruken « må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen ».
AP170430 Bare programposten om universell utforming av alle offentlige bygg er tidligere anslått til å koste et sted mellom 10 og 80 milliarder kroner, kunne vi her i avisen fortelle.
AA170430 De første røde flaggene som ble heist på offentlige bygninger her i landet skapte skarp strid.
VG170429 Avisen har gått gjennom etterforskningsdokumentene, som i Sverige blir offentlige samtidig som en tiltale tas ut, noe som skjedde i går.
SA170429 I en tekst i VG i januar 2014 tok hun for seg den norske bluferdigheten og nordmenn som ikke dusjer nakne i dusjen i offentlige bad.
DB170429 Försäkringskassan er en svensk statlig myndighet med ansvaret for store deler av de offentlige trygdesystemene.
DB170429 I vår har man vært vitne til stor mediedekning og omfattende offentlige diskusjoner i kjølvannet av Islamsk Råd Norge ( IRN ) sin ansettelse av en nikab-bærer, og IRN ser nå tilsynelatende ut til å rakne i sømmene.
DB170429 Hun levde som kvinne på si, og som mann i det offentlige .
DB170429 Forrige uke hadde han sin første offentlige opptreden etter presidentskiftet.
DA170429 Foreldre kan ikke ta hele regningen, og det offentlige bør derfor gå inn å medfinansiere den nye aktivitetsskolen slik byrådet gjør i Oslo.
BT170429 Offentlige ekspertutvalg som Arbeidstidsutvalget og Skift/turnusutvalget har i tillegg dokumentert sammenhengen mellom helgearbeid og deltid, som også har vært gjenstand for diskusjoner mellom partene over flere år.
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html Universell utforming av « dagens skoler og andre offentlige bygg.
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html Rullestol-adgang til alle landets offentlige bygg.
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html Den offentlige pengebruken må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen.
AP170429https://www.aftenposten.no/norge/politikk/KrF-har-vedtatt-en-politikk-som-er-sa-dyr-at-selv-partiet-mener-det-kan-vare-for-mye-620133b.html vedtok universell utforming av alle offentlige bygg, ikke bare grunnskoler som opprinnelig foreslått.
AP170429 Universell utforming av « dagens skoler og andre offentlige bygg.
AP170429 Rullestol-adgang til alle landets offentlige bygg.
AP170429 Den offentlige pengebruken må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen.
AP170429 vedtok universell utforming av alle offentlige bygg, ikke bare grunnskoler som opprinnelig foreslått.
VG170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
SA170428 | For å lykkes med omstilling må det offentlige spille på lag og ikke aktivt motarbeide gode initiativ ¶
SA170428 For å lykkes med omstilling og nye jobber må det offentlige spille på lag og ikke aktivt motarbeide gode initiativ.
DN170428 Tidligere har offentlige sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene. ( ©NTB ) ¶
DN170428 Det kan fordreie og tilspisse det offentlige ordskiftet, advarer Norsk Journalistlag ( NJ ).
DB170428 Vi får håpe at ikke for mange blir for skremt til å stå i det offentlige lyset som følger med stillingen.
DB170428 på annet sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted, ¶ 5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass, ¶ 6. på skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel for almenheten.
DB170428 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170428 - Hvor går grensa for hva som er akseptabelt å utsette barnevernansatte for i det offentlige rom ?
DB170428 », skrev hun på sin offentlige Facebook-side.
BT170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
AP170428https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-KrF-Det-bor-ikke-vare-lommeboken-som-avgjor-om-man-gar-til-optiker-620073b.html ungdomspartiet, KrFU, kritiserer moderpartiet for å bruke for mye penger, vil KrF utrede å innlemme optikere i det offentlige helsetilbudet.
AP170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AP170428 Underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen går inn for å forby slør som dekker ansiktet for personer som er på jobb i offentlige stillinger.
AP170428 I fremtiden skal personer som bruker nikab, også kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
AP170428 - Anskaffelseskomiteens oppgave var å påse at lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt interne regler i Oslo kommune, ble fulgt underveis i prosessen.
AP170428 ungdomspartiet, KrFU, kritiserer moderpartiet for å bruke for mye penger, vil KrF utrede å innlemme optikere i det offentlige helsetilbudet.
AP170428 Av og til får den slitne foreldregruppen inn foredragsholdere som forteller noe dere allerede vet : at det er kampen mot det offentlige som er det verste, ikke det å få et alvorlig sykt barn.
AP170428 | Åpne oppsigelsesbrev, offentlige skittentøyvask og lederflukt.
AA170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AA170428 Underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen går inn for å forby slør som dekker ansiktet for personer som er på jobb i offentlige stillinger.
AA170428 I fremtiden skal personer som bruker nikab, også kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
AA170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
AA170428 Tidligere har offentlige sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene. ( ©NTB ) ¶
VG170427 - I de årene jeg var toppdommer var det stadig vekk uenigheter og diskusjoner, men det tok vi intern hos oss og ikke i det offentlige , sier den tidligere dommeren med 136 eliteseriekamper under beltet.
VG170427 Vi er ikke imot å spare tid og ressurser, men vi føler også at de verdiene vi har lært oss om å være offentlige tjenestepersoner er truet, sier han.
SA170427 Samtidig oppfordrer WHO offentlige helseorganisasjoner verden over til å legge de økonomiske rammene bedre til rette, både for private og offentlige laboratorier, slik at utvikling av nye antibiotika blir ansett som en mer attraktivt enn det det er i dag.
SA170427 Samtidig oppfordrer WHO offentlige helseorganisasjoner verden over til å legge de økonomiske rammene bedre til rette, både for private og offentlige laboratorier, slik at utvikling av nye antibiotika blir ansett som en mer attraktivt enn det det er i dag.
DN170427 Spar det offentlige for nye reformer med uklare mål ¶
DB170427 - Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den.
DB170427 Ja, de er blitt straffeforfulgt av offentlige myndigheter for noen av uttalelsene, men det fratar dem ikke for den retten de har til å søke rettferdighet, sier Reikerås.
DB170427 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170427 Fra talerstolen i Tallinn uttalte han, med en aksent som vitner om skolegang i USA i ungdommen : ¶ - Offentlige myndigheter i Norge har en altfor arrogant holdning til de rettighetene vi har, med de lidelser det påfører.
DB170427 Videre er det slik at mange transpersoner unngår offentlige toaletter og garderober på grunn av sin særlige utsatthet for vold og trakassering i disse situasjonene.
DB170427 Jeg forstår at det er ubehagelig for Høyre, som har ansvaret for barnehagene, å ikke ha kontroll på hvor offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling havner.
DB170427 I barnehageloven står det at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DA170427 Ved å gjøre begrepet « offentlige interesser » til en tilstrekkelig begrunnelse til å drepe ulv, risikerer man å slå bunnen ut av hele naturmangfoldsloven.
DA170427 Fordi hva som helst kan selvfølgelig være offentlige interesser, hvordan man definerer det er svært uklart, sier Hansson, og legger til : ¶
BT170427 Hvor : Amalies Hage/Bergen offentlige bibliotek.
BT170427 Striden sto om naturmangfoldlovens paragraf 18c, der det står at regjeringen kan tillate uttak av ulv « for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
BT170427 Stortinget har nå vedtatt en romslig forståelse av hva som er å regne som « offentlige interesser av vesentlig betydning ».
BT170427 Hareide snakket om alt fra familieverdier til offentlige såkornfond.
BT170427 Han lover skattekutt til store selskaper, å kutte 120.000 offentlige stillinger og arbeidsmarkedsreformer med sikte på å utvide arbeidsuken og heve pensjonsalderen.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html - Kvinner skriver i avisene og deltar i den offentlige dialogen.
AP170427 - Kvinner skriver i avisene og deltar i den offentlige dialogen.
AP170427 Hvis god familiepolitikk defineres ut ifra antall offentlige støtteordninger, ligger KrF godt an med det programforslaget som nå ligger på bordet.
AP170427 Ataturk var sekulært og vestlig orientert, men han ville definitivt ikke « fortrenge islam fra den offentlige sfære.
AP170427 april « (... ) landsfaderen [ Atatürk ] ville fortrengte [ sic ] islam fra den offentlige sfære (... ) ».
AA170427 Kina leverer mesteparten av drivstoffet til Nord-Korea, og i mangel på offentlige forklaringer går det rykter om at Beijing har knepet inn på eksporten.
AA170427 Det ene partiet etter det andre dytter mest mulig av barndommen inn i det offentlige .
VG170426 - Hovedgrunnen til at en slikt fartøy vises fram, er at det brukes som et verktøy i det offentlige diplomatiet som pågår nå.
VG170426 Kan vi for eksempel opprettholde våre velferdsytelser på samme nivå som i dag, dersom det viser seg at forholdstallet mellom de som er i jobb og de som lever på offentlige ytelser, ikke vil være bærekraftig over tid ?
VG170426 - Vi satser på yrkesrettet språkopplæring, styrker introduksjonsprogrammet og styrker samarbeid med private og offentlige aktører, sier han.
SA170426 - Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den.
DN170426 Sist gang en såkalt « shutdown » av offentlige funksjoner skjedde var i 2013.
DB170426 Vi mener at for å få i gang digitaliseringen i det offentlige , må vi ha legene med på laget.
DB170426 Det offentlige må i samarbeid med industrien utvikle gode og sikre digitale verktøy som forbedrer og effektiviserer helsetjenesten.
DB170426 Når « vesentlige offentlige interesser » skal åpne for større uttak av ulv, betyr det at distriktspolitiske hensyn, elgjakt- og næringsinteresser og psykososiale forhold skal vurderes.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
DB170426 Inntektene fra Norges « kraft-arvesølv » er for viktig og verdifull til at det offentlige skal forvalte eierskapet alene.
DB170426 Et delprivatisert og børsnotert kraftselskap, der det offentlige er majoritetseier, er den beste eierskapsformen.
DB170426 Å delta i det offentlige ordskiftet, å skrive artikler eller kronikker i allment tilgjengelige tidsskrifter og aviser, belønnes ikke.
DA170426 Utviklingen av bydelen er et godt eksempel på hva det er mulig å få til når både private og offentlige aktører drar i samme retning.
BT170426 For 20 år siden var rock og annen « ungdomsartet musikk » fremdeles et kulturpolitisk utskudd, som i alle fall ikke hadde noe i offentlige budsjetter å gjøre.
AP170426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-frykter-omdommeproblem---Vi-er-nodt-til-a-handle-234564b.html - Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den.
AP170426 - Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den.
AA170426 Men det er ikke bare « det offentlige » som bidrar med aktiviteter som gir god integrering.
VG170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser, og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr.
SA170425 Jeg tenker mer på det forhold at Stavanger Næringsforening i 2014 kunngjorde at papirselskapet Krafttak Ryfast ikke kunne bidra med 30 millioner som alle offentlige dokumenter uttrykkelig sier at Stavanger Næringsforening har lovet.
DN170425 Hun ønsker seg også et eksportprogram, samt offentlige kunder som er villige til å prøve ut teknologien.
DN170425 - Norge har vist gang etter gang at vi kan være et testmarked for teknologiinnovasjon, men det er viktig også at det offentlige er en god innkjøper, sier investor Trond Riiber Knudsen i TRK Group.
DN170425 - Det krever åpne innkjøpsmetoder fra det offentlige så man får prøve seg.
DB170425 I Finans Norges undersøkelse er det bankene som de spurte har mest tillit til å skulle samle banktjenester fra flere banker i én felles tjeneste, etterfulgt av offentlige myndigheter og forsikringsselskap.
DB170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter, med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
DB170425 ¶ BLÅVEIS : Prinsesse Märtha Louise la selv ut disse bildene på sin offentlige Facebook-profil etter at hun falt med hesten Carshall.
DB170425 », skriver hun på sin offentlige Facebook-side.
DA170425 Han snakker samtidig mye om å kjempe for vanlige folk og sørge for at det offentlige sikkerhetsnettet fungerer.
AP170425https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Hatprat-fikk-meg-til-a-tie--Fatema-Al-Musawi-619854b.html Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AP170425 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter, med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
AP170425 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AA170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser, og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Ordningen er omdiskutert, og det offentlige utvalget som i mars la fram sine konklusjoner etter å ha sett på støtten til barnefamilier, foreslo å fjerne den for å finansiere gratis barnehage til alle barn.
AA170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter, med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
VG170424 I grunnlaget for tiltalen heter det at 45-åringen « gjentatte ganger » skal ha unnlatt « å sørge for at hennes datter [... ] fikk nødvendig helsehjelp og behandling og vanskeliggjorde at X helsetilstand kunne oppdages av andre offentlige myndigheter.
VG170424 Fylkesmannen vil ikke utelukke at det har vært bekymringer for at barn som har blitt utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt som ikke har blitt tatt opp med de offentlige tjenestene.
VG170424 Påtalemyndigheten mener at moren har opptrådte slik at det vanskeliggjorde at datterens helsetilstand kunne behandles av offentlige myndigheter.
VG170424 Er du 16 år, topper du statistikken over dem som får mest offentlige overføringer i ung alder : Alle 16-åringer får 155 000 kroner i offentlige overføringer årlig.
VG170424 Er du 16 år, topper du statistikken over dem som får mest offentlige overføringer i ung alder : Alle 16-åringer får 155 000 kroner i offentlige overføringer årlig.
VG170424 Basert på tall fra Perspektivmeldingen 2017 har VG laget grafikken som viser hvor mye du får i offentlige overføringer fra du er født til du dør - og hvor mye ditt årskull bidrar til verdiskapningen i samfunnet.
SA170424 Kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune vil ha en full granskning av mulig sløsing med offentlige midler, styrets og administrasjonens ansvar og om revisjonen av Dale Eiendomsutvikling AS har vært i tråd med god revisjonsskikk - om det ikke blir for dyrt.
SA170424 Et av tiltakene som nå vurderes av samarbeidspartene, er å stille ut noe av avfallet som « Port Bin » samler opp i det offentlige rom sammen med en oversikt over nedbrytningstid i havet.
SA170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
DN170424 Fillon var favoritt til å vinne presidentvalget inntil avsløringene knyttet til hans bruk av offentlige midler til å lønne medlemmer av sin egen familie.
DN170424 Søndag ble det kjent at partene har kommet til en enighet, som foreløpig sparer begge for pinlige offentlige forhandlingssamtaler knyttet til milliardene, melder The Wall Street Journal, som viser til nærstående kilder.
DN170424 NTNU-professoren sikter til at Macron vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene.
DN170424 Macron vil spare inn 60 milliarder euro i det offentlige gjennom kutt.
DN170424 Han vil også redusere offentlige utgifter og satse.
DN170424 Sist gang en såkalt « shutdown » av offentlige funksjoner skjedde var i 2013, og varte litt over to uker.
DN170424 Hvis ikke må en rekke offentlige kontorer og funksjoner stenge fordi det ikke er penger til å betale lønninger og andre utgifter.
DB170424 I hovedsak er det foreldre selv eller offentlige instanser som varsler barnevernet.
DB170424 SPØKEFULL Barack Obama var i et godt humør under sin første offentlige opptreden etter presidentskiftet.
DB170424 Dette var hans første offentlige opptreden etter at han for tre måneder siden overlot presidentembetet til Donald Trump.
DB170424 Det har vært stille fra Obama siden innsettelsen av Trump for snart 100 dager siden, og han har nektet å kommentere etterfølgerens politikk i det offentlige .
DB170424 Jentene ble forledet til å begå tyverier på busser, trikken og andre offentlige steder, tyverier mannen og kvinnen ble dømt for å ha medvirket til.
DB170424 Vi mener også at loven ville ha vært tjent med å ha løftet diskusjonen opp mer i det offentlige .
DB170424 Vi i HBRS er helt enige i at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven, og alt gikk veldig fort.
DB170424 På regjeringsnivå og i offentlige forvaltning er det en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket.
DB170424 STORMFULLT FORHOLD : Rob Kardashian og Blac Chyna har hatt flere offentlige krangler etter at de ble foreldre.
DA170424 Jeg skal ikke avsløre for mye, men bare nevne at performancen ble skapt som en reaksjon på Kristiansand kommune og statlige Kunst i Offentlige Rom/KOROs sensur av den offentlige utsmykkingen « Fantasihjelmen » ( det skjer oftere enn vi liker å tro ).
DA170424 Jeg skal ikke avsløre for mye, men bare nevne at performancen ble skapt som en reaksjon på Kristiansand kommune og statlige Kunst i Offentlige Rom/KOROs sensur av den offentlige utsmykkingen « Fantasihjelmen » ( det skjer oftere enn vi liker å tro ).
BT170424 Fillon var favoritt til å vinne presidentvalget inntil avsløringene knyttet til hans bruk av offentlige midler til å lønne medlemmer av sin egen familie.
BT170424 Et av tiltakene som nå vurderes av samarbeidspartene, er å stille ut noe av avfallet som « Port Bin » samler opp i det offentlige rom sammen med en oversikt over nedbrytningstid i havet.
BT170424 Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170424https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-far-plass-i-FNs-kvinnekommisjon--Som-a-la-en-pyroman-bli-brannsjef-619767b.html Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske regler.
AP170424 Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske kodekser.
AP170424 Macron vil også kutte 120.000 offentlige stillinger, senke selskapsskatten og forsøke å få budsjettunderskuddet innunder EU-kravet til tre prosent av bruttonasjonalproduktet.
AP170424 Hun vil prioritere franske selskaper i kampen om offentlige kontrakter og ønsker seg en ekstra skatt på ansettelser av utlendinger for å gjøre fransk arbeidskraft mer konkurransedyktig.
AP170424 Han vil kjempe for å beholde den strenge sekularismen i det offentlige Frankrike, men var for eksempel imot å forby at universitetsstudenter kan bruke slør. 7.
AP170424 - Det er kuttene på de offentlige budsjettene som har skapt disse kreftene.
AP170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170424 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AP170424 I den offentlige samtalen er det ingen grenser for hva skolen skal ta ansvar for.
AA170424 Fillon var favoritt til å vinne presidentvalget inntil avsløringene knyttet til hans bruk av offentlige midler til å lønne medlemmer av sin egen familie.
AA170424 - Det offentlige handler for 480 milliarder kroner i året.
AA170424 - Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170423 - Jeg kunne kanskje stemt på François Fillon, men når det ble kjent at han hadde stukket fingrene i den offentlige kassen, ble han politisk død for meg.
VG170423 Fillon etterforskes for mulig misbruk av offentlige midler i forbindelse med lønnsutbetalinger til sin kone, Penelope.
VG170423 Fillon etterforskes for mulig misbruk av offentlige midler i forbindelse med lønnsutbetalinger til sin kone, Penelope.
DB170423 Den offentlige samtalen har aldeles ikke vært fraværende, men det kan hende Gjevjon ikke har fått den med seg ?
DA170423 Stille krav til lønns- og pensjonsvilkår hos private leverandører til offentlige velferdstjenester.
DA170423 - Så selv om mange medier skulle likt det, så har man ikke fullt monopol på den offentlige samtalen.
DA170423 - Klart, men det er også en frase for å legitimere ansvarsfraskrivelsen det er å kutte i offentlige stipender til kunstnere og økonomien til institusjonene.
BT170423 De fleste av våre kandidater havner i det offentlige , i forvaltningen eller i skolen.
BT170423 Viktige deler som angår økonomi og kontakt med det offentlige krever at man mestrer teknologi.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Nedsalg av offentlige eiendeler ¶
AP170423 Den konservative kandidaten Fillon er siktet for å ha misbrukt offentlige midler, fordi han skal ha ansatt kone og to av barna som politiske assistenter i fiktive stillinger ved hans kontor i nasjonalforsamlingen.
AP170423 Labours leder Jeremy Corbyn går til valg på et løfte om å innføre fire nye offentlige fridager.
AP170423 I dag har Storbritannia åtte offentlige fridager, noe som er godt under snittet for store industriland.
AP170423 - Vi vil være avhengige av det offentlige , av private, ideelle, frivillige og nøkkelpersoner rundt hver bruker.
AP170423 - Vi vil være avhengige av det offentlige , av private, ideelle, frivillige og nøkkelpersoner rundt hver bruker.
AP170423 Nedsalg av offentlige eiendeler ¶
AA170423 Labours leder Jeremy Corbyn går til valg på et løfte om å innføre fire nye offentlige fridager.
AA170423 I dag har Storbritannia åtte offentlige fridager, noe som er godt under snittet for store industriland.
VG170422 Mélenchon er kjent for å være « kongen av YouTube », med sin egen kanal, og nylig lanserte han et dataspill hvor målet er å fange skurker som tar penger fra den offentlige pengepungen.
VG170422 I en presidentkampanje som i stor grad har vært preget av beskyldninger om at både Marine Le Pen og François Fillon skal ha utnyttet offentlige penger til egen vinning, ser mange nå på Mélenchon, som vil gi mer makt til parlamentet og mindre til presidenten, som en velkommen motpol til de andre politikerne.
VG170422 Flere offentlige utvalg har pekt på utfordringen ved å bevare vårt velferdssamfunn i møte med nykommere fra andre deler av verden.
VG170422 Dokumentet er journalført i Røros kommune offentlige postjournal.
SA170422 Leder av kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune mener det som er mest relevant å undersøke nå, er om bruken av offentlige midler på Dale ble brukt til det beste for innbyggernes interesser. 254,5 millioner er brukt på prakteiendommen ved Gandsfjorden siden politikerne i Rogaland fylkeskommune vedtok å opprette Dale Eiendomsutvikling AS i 1997.
SA170422 Vil styret og daglig leder i Dale Eiendomsutvikling AS bli stilt til ansvar for bruken av offentlige midler på Dale ?
DN170422 Helhetsansvaret for tjenestene skal være offentlig, og innkjøp fra det private må styres av det offentlige , heter det i forslaget, som også presiserer at det må stilles like krav til kvalitet og innhold.
DA170422 - Utallige offentlige utredninger og uttalelser fra sentrale politikere har utnevnt Nord-Norge til dynamoen i nasjonen Norges framtidige næringsliv.
BT170422 Samtidig har Mélenchon rykket kraftig frem og ligger side om side med Fillon, som ser ut til å komme upåvirket fra skandalene om urettmessig bruk av offentlige midler.
BT170422 Den offentlige gjelden er nå i Frankrike som i Hellas ute av kontroll.
AP170422 François Fillon ( 20% ) : Det konservative partiets kandidat som er blitt hemmet av skandaler etter at det ble kjent at han i mange år har lønnet kona og barna med offentlige midler.
AP170422 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AP170422 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AA170422 Samtidig har Mélenchon rykket kraftig fram og ligger side om side med Fillon, som ser ut til å komme upåvirket fra skandalene om urettmessig bruk av offentlige midler.
VG170421 Men det er den uheldige virkeligheten mange av oss i det offentlige lys må leve med i dag, skriver han videre.
SA170421 Hvor er den offentlige debatten på vei om dødsstraff og grov sjikane for og av politiske motstandere og religiøse grupper er akseptert og legitimert av deler av befolkningen, forankret i politiske uttalelser som på ingen måte oppfordrer til slike handlinger ?
DN170421 - Jeg mener at DN gjorde den offentlige debatten en stor tjeneste ved å publisere Riksrevisjonens sammendrag.
DN170421 Han tror samtidig at Fillon kan få flere velgere enn det målingene viser - til tross for at han er siktet for misbruk av offentlige midler.
DN170421 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for avsløringene om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DN170421 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for at han tidligere i år ble bedragerisiktet etter avsløringer om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DB170421 « Disse pengene kan bli spart gjennom enkle reformer og sunn fornuft », har Trump forklart i forbindelse med at han har sagt at han vil kutte 800 millioner dollar i offentlige utgifter i forbindelse med den nye skatteplanen.
DB170421 - Dette er en tragedie fra ende til annen for alle de som er involvert, og for alle pårørende, som soner i det offentlige rom.
DB170421 Kunsten er sterkt preget av primærfargene rødt, gult og blått, og kunstverkene hans preger en rekke offentlige bygg.
DA170421 Det Smedvig-eide datasenteret Green Mountain har overtatt NATOs gamle ammunisjonslager inne i en fjellhall, der banker, IT-selskaper og offentlige etater er kunder.
AP170421https://www.aftenposten.no/verden/Venezuelas-rasende-demonstranter-har-fatt-en-naken_-stillferdig-helt-619536b.ht