DA171008 Bedriften ser mot nye markeder, og har fått 1,3 millioner offentlige kroner til omstilling.
DA171006 Stavanger kommune inviterte innbyggere og offentlige instanser til å si sin mening om kommunedelplanen for Stavanger sentrum.
DA171006 De private merknadene er ikke tilgjengelige ennå, men blant de offentlige instansene er det særlig to deler ved planen som får kritikk ; utbyggingen på Holmen og planene for området ved Stavanger stasjon.
DN170629 Hun mener et av problemene i den offentlige diskusjonen er at mediene fortsetter å bruke spalteplass på spørsmålet om klimaendringene skjer eller ikke.
DN170629 Estland har kommet langt i digitaliseringen av offentlige tjenester og ønsker nå å inspirere andre EU-land.
DN170629 | Disse fem digitale tiltakene bidrar til å forbedre norsk offentlige sektor ¶
DB170629 Idrettsforbundet får tilført offentlige midler, og da er det viktig å ha tillit i det norske folk, sier Kvalevåg til Dagbladet.
DB170629 Og sist en oppfordring til mediene og andre samfunnsaktører som har innflytelse i den offentlige meningsbrytningen : Løft også fram guttene og mennene !
DB170629 Det som gjør det ekstra belastende for personer med minoritetsbakgrunn i offentlige debatter, er at hetsen kommer som kryssild fra alle kanter.
DA170629 - De høyreekstreme trenger ikke lenger å få sine saker inn i det offentlige ordskiftet, noe som var et strategisk mål for dem for 20 år siden.
DA170629 Og selv om kreasjonismen vinner fram i flere religiøse friskoler, står evolusjonslæren fortsatt ganske sterkt i offentlige skoler.
DA170629 * Vedtak om å kaste palmeolje ut av offentlige innkjøp.
DA170629 Hun har ledet fem offentlige utvalg tidligere og aldri opplevd noe lignende.
DA170629 Ann-Kristin Olsen har ledet fem offentlige utvalg tidligere og aldri opplevd noe lignende som denne kritikken fra Dinardi.
AA170629 - Utvidelsen av havna i Verdal gjør den til en nasjonal viktig havn for utskiping av kalk, og er et godt eksempel på hvor viktig samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører er, uttaler Einar Hjorthol, som er direktør for Trondheim Havn i en pressemelding.
SA170628 Apanasjen regnes ut basert på avkastningen fra kongehusets offentlige eiendommer.
SA170628 Offentlige tiltak vil både være for kostbare og for lite effektive, mener Mattilsynet.
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
SA170628 Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester, sier Holmøyvik.
NL170628 ¶ Rødts Jens Ingvald Olsen mistenker Høyre og Erlend Svardal Bøe ( bildet ) for å ville kneble ansatte på rådhuset, til tross for at Tromsø kommune nå styres etter formannskapsmodellen og etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom.
NL170628 Vi har til og med vedtatt etiske regler der de ansatte oppfordres til å ytre seg i det offentlige rom.
NL170628 Med gruppeleder Erlend Svardal Bøe i spissen har vi de siste månedene sett flere utspill fra Høyre i Tromsø der de går til dels kraftig imot at ansatte i Tromsø kommune kommer med ytringer i det offentlige rom.
DN170628 - Vi er en koalisjon av militærfolk, politi og sivile offentlige tjenestepersoner som er motstandere av denne kriminelle overgangsregjeringen.
DB170628 Bare i fjor delte utvalgene ut 1,4 milliarder offentlige kroner til kulturlivet i Norge.
DB170628 - Mens den offentlige backlashen over The Times sin ondsinnede kommentar ble større, svarte avisen med å gjøre endringer og « korrigeringer » av sin fabrikkerte sak, sammen med halvhjertede Twitter-beklagelser, men ingen av dem korrigerte tilstrekkelig løgnene som avisen publiserte, står det i søksmålet.
BT170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
BT170628 Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester, sier Holmøyvik.
AP170628 - Vi er en koalisjon av militærfolk, politi og sivile offentlige tjenestepersoner som er motstandere av denne kriminelle overgangsregjeringen.
AP170628 Landets mest fremtredende opposisjonspolitiker, Henrique Capriles, ble forbudt å ha offentlige , politiske verv i 15 år.
AP170628 Det som kreves, er at borgernes identitet kan knyttes til offentlige grunndata som hvert enkelt land sitter på i for eksempel folkeregisteret.
AP170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AP170628 Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester, sier Holmøyvik.
AA170628 Taiwan har svært god ekspertise på behandling av leversykdommer, sier Chiu Chui-cheng, representant for Taiwans øverste offentlige organ for håndtering av forbindelsene til regjeringen i Beijing.
AA170628 - Vi er en koalisjon av militærfolk, politi og sivile offentlige tjenestepersoner som er motstandere av denne kriminelle overgangsregjeringen.
AA170628 Det er et rikt utvalg av offentlige og private behandlingstilbud for alle som ønsker å bli kvitt smertene sine.
NL170627 Det skal bli færre offentlige bidrag eller inngrep.
DB170627 - Dette er også bakgrunnen for at du finner regninger på 200.000 kroner for alkohol, sier kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF, som forteller at både næringslivsfolk, idrettsutøvere, sponsorer og representanter for det offentlige Norge fikk full bevertning under lekene på Lillehammer.
DB170627 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170627 Vi ønsker mest mulig kunst og kultur for de offentlige midlene vi forvalter, og selv om systemet ikke er perfekt, mener vi at dagens system er den beste måten å organisere det på.
DB170627 Flere titalls millioner er sluset fra offentlige sykehusrammer og inn i unødvendig byråkrati.
DA170627 - Vi er ikke teknisk rigget, som for eksempel det offentlige er, til denne typen innsyn.
DA170627 Det vi får fra det offentlige dekker ikke engang halve husleia.
AP170627 Det betyr også at det pågående arbeidet med de midlertidige og det permanente minnestedet i regjeringsområdet, som jeg og Kunst i offentlige rom ( KORO ) har arbeidet med i tett dialog med berørte parter, Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden september 2016, også er avsluttet.
SA170626 KrF har stått i kampen mot menneskehandel lenge, og på Stortinget har vi bidratt til mer ressurser til politi og offentlige etater i kampen mot menneskehandel.
SA170626 7 av 12 politidistrikt mangler fortsatt eget avsnitt for menneskehandel, samhandlingen i det offentlige, samt samarbeidet over landegrensene, er fortsatt for dårlig, og det er fremdeles ikke god nok kompetanse på feltet i offentlige etater.
SA170626 7 av 12 politidistrikt mangler fortsatt eget avsnitt for menneskehandel, samhandlingen i det offentlige , samt samarbeidet over landegrensene, er fortsatt for dårlig, og det er fremdeles ikke god nok kompetanse på feltet i offentlige etater.
SA170626 I den offentlige debatten kan det virke som at i tider med mye uro f.eks. i form av terror, øker legitimeringen av tortur, i den tro at denne type vold kan redusere ustabilitet.
SA170626 Det er også enighet om å vurdere flyttbare bord og stoler på plassen for å skape mer fleksibilitet i bruk av offentlige sitteplasser.
NL170626 Hurtigruten som finansieres av store offentlige midler, kan ikke tillates å svekke denne aktiviteten.
DN170626 Til vår økonomi, våre offentlige tjenester og vårt hverdagsliv.
DN170626 Private utfører i dag bare 15 prosent av oppgavene som det offentlige kan sette ut, viser beregninger som analyseselskapet Oslo Economics har gjort for Virke.
DN170626 Hvert år bruker det offentlige 54 milliarder kroner på hjemmetjenester og 45,8 milliarder kroner på sykehjem.
DN170626 Hovedorganisasjonen Virke mener det er en økonomisk nødvendighet å slippe private til i offentlige tjenester.
DN170626 Det offentlige skal ifølge rapporten kunne spare 227 millioner i året på å sette ut regnskap og lønn, 200 millioner kroner på trening og fysisk aktivitet, og 120 millioner på kundebehandling og callsentre.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?, spør Nina Torp Høisæter.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?
DB170626 Maya Lins Vietnam-monument i Washington 1982 - en svart steinmur i vinkel med ofrenes navn - er i dag ett av USAs viktigste og mest anerkjente offentlige kunstverk.
DB170626 Det krever varsomhet, forhandling, samtale og lydhørhet for å plassere kunst i offentlige rom.
DB170626 Det ble politisk tabu å snakke om dette, men vi må se den politiske dimensjonen når Frp og Høyre, med en kombinasjon av evneveikhet og feighet, gjorde sitt beste for å utvanne og sabotere et prosjekt som myndigheten for kunst i offentlige rom, KORO, var ansvarlig for.
BT170626 HEMMELIG : Mandag morgen møtes stortingsrepresentantene til lukket møte for å diskutere Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets evne til å sikre offentlige bygg og infrastruktur i en trusselsituasjon.
BT170626 Alarmsignalene var mange, og i noen tilfeller kjente offentlige instanser til hva som foregikk.
AP170626 Til vår økonomi, våre offentlige tjenester og vårt hverdagsliv.
AP170626 Personer i faresonen får tilbud av det offentlige
AP170626 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet, sier at personer med normal risiko for å få tarmkreft, i dag ikke har et generelt tilbud om tarmkreftscreening i det offentlige .
AP170626 Jeg ville ikke gå hele sommeren og ha det i bakhodet, mens jeg ventet på en undersøkelse i det offentlige , sier Gelsdorf. 70 prosent økning på fire år ¶
AP170626 I dag er det kun personer med indikasjon på sykdom eller økt sannsynlighet for å få tarmkreft som får tilbud om koloskopi av det offentlige .
AP170626 Hun er sykepleier og kjenner til de lange ventelistene til offentlige spesialister.
AP170626 Den røde grafen viser pasienter som har fått dekket undersøkelsen av det offentlige , den blå viser antall pasienter som har betalt selv.
AP170626 - Men de vil ikke vente til det faktisk blir innført i det offentlige .
AP170626 Når borgerne er aktive deltagere i innovasjonsarbeidet, er grunnlaget også bedre for gode, fremtidige tjenester fra det offentlige .
AA170626 | Vil starte Trondheims første offentlige , internasjonale skoletilbud ¶
AA170626 Vi er glade for at de fleste sender ungene sine til den offentlige nærskolen, slik at de blir en del av nærmiljøet.
AA170626 Rådmannen anbefaler politikerne å se på muligheten for et internasjonalt skoletilbud i den offentlige skolen i Trondheim.
VG170625 Ved slike offentlige møter har presidenten fire sikkerhetsteam rundt seg, med uniformert personell fra militæret og politiet, hans egen dresskledde livvakttjeneste, og sivilkledde fra sikkerhetspolitiet MIT, samtlige iført kakibukser og grønne skjorter i litt ulike nyanser.
VG170625 Vi mener også at han beslagla offentlige kjøretøy, og ga disse videre til IS som brukte dem i selvmordsangrep mot oss, fortsetter han.
NL170625 Men da burde havna, i reell dialog med aktørene, avstemt hvilke behov man har for fasiliteter - i stedet for å bruke 400 millioner offentlige kroner på en terminal som ikke er ønsket.
DB170625 - Han fikk nøyaktig som fortjent, skrev professoren ved det offentlige University of Delaware på sin åpne Facebook-side samme dag som 22-åringen døde.
DB170625 - I noen grad kan innvandring kompensere for dette, men høy innvandring kan også medføre store offentlige utgifter.
BT170625 Og de vil forby homofili i det offentlige rom.
BT170625 I den offentlige skoledebatten virker det som om det viktigste er lærerens rettigheter som lønn og ferie, og ikke sluttproduktet som er barns glede over å lære.
BT170625 I praksis betyr dette at arbeidet retter seg mot å informere det offentlige , og da særlig departement og fagetater.
BT170625 For å hjelpe Anna og andre lavinntektsfamilier, må det offentlige samarbeide bedre.
AA170625 Ekstremistgruppen sprengte i forrige uke både Habda-tårnet og den nesten 900 år gamle Nuri-moskeen, der Abu Bakr al-Baghdadi ga sin første og siste offentlige opptreden som IS-leder i 2014.
VG170624 Markedssjef i Fremskrittspartiet, Helge Fossum, skriver i en e-post til VG at filmen skulle handle om at de vil forby burka og nikab i det offentlige rom.
VG170624 - Å forby kvinneundertrykkende maskering i det offentlige rom er en viktig politisk sak for oss.
SA170624 Den offentlige makteliten, som i praksis har ansvaret for å forvalte Norges olje- og gassressurser, er ledergruppene i Olje- og energidepartementet ( OED ), Oljedirektoratet ( OD ) og Petero.
DB170624 I fjor ga Haraldseth offentlige penger til 115 av sine Facebook-venner.
DB170624 Det føres møtereferater i Kulturrådet, som alle andre steder der offentlige midler forvaltes og fordeles.
DB170624 - Det er bekymringsfullt hvis man ikke får innsyn i kriteriene og saksbehandlingen som ligger til grunn for tildeling av store offentlige midler, sier Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International, organisasjonen som jobber mot korrupsjon over hele verden.
BT170624 Ideelt bør ikke informasjon komme fra anonyme kilder og lekkasjer, men gjennom åpenhet fra det offentlige .
BT170624 For å bedre eget image, for å få mer oppmerksomhet rundt saken de jobber med, eller for å styre den offentlige debatten.
BT170624 Min mor ble overført fra Orange Helse til den offentlige hjemmesykepleien 1 oktober 2016.
BT170624 Offentlige anbudsprosesser må bidra til høyere ressurseffektivitet og skape klimavennlige løsninger.
AP170624 Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
AP170624 Vi har en offentlig sektor som er større enn snittet i OECD ( 44,6 prosent ), men mindre enn den er i Finland, som er det landet i OECD som i 2015 hadde den største offentlige sektoren ( 57,7 prosent ).
VG170623 Derfor var de ytterst forsiktig med noen som helst offentlige handlinger.
VG170623 Presidentens første offentlige reaksjon var kort : ¶
VG170623 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170623 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170623 Særlig gjelder det dersom man avdekker at det straffbare forholdet kan dreie seg om bruk av offentlige midler i utlandet, sier Rui.
VG170623 Det er det i utgangspunktet ikke i det offentlige heller, men tilliten til det offentlige organet tilsier at man bør anmelde dersom det er rimelig grunn til mistanke.
VG170623 Det er det i utgangspunktet ikke i det offentlige heller, men tilliten til det offentlige organet tilsier at man bør anmelde dersom det er rimelig grunn til mistanke.
VG170623 - Nå vet vi ikke konkret hva som er gjort, men det ligger i sakens natur at i slike tilfeller hvor offentlige midler kan ha blitt brukt i strid med retningslinjene så er det naturlig å vurdere om det er rimelig grunn til mistanke, sier Rui.
VG170623 - Men når det er snakk om utøvende makt og utøvende makts bruk av offentlige midler, så taler hensynet til den offentlige tilliten til at dette undersøkes grundig, sier jusprofessoren.
VG170623 - Men når det er snakk om utøvende makt og utøvende makts bruk av offentlige midler, så taler hensynet til den offentlige tilliten til at dette undersøkes grundig, sier jusprofessoren.
VG170623 - Offentlige midler ¶
SA170623 Det er trøbbel i gjære i Møllebukta i Hafrsfjord : To offentlige etater kappes plutselig om å få skilte Slaget i Hafrsfjord.
NL170623 Mange mente at denne lønnsfesten var usmakelig, all den stund Hurtigruten får så mye penger fra den offentlige felleskassen.
DN170623 Siden 1990 har han jobbet for flere offentlige etater og i forsvarsindustrien, ifølge rettsdokumenter. 60-åringen skal ha tatt med seg dokumenter da han sluttet i jobben og solgt dem stykkevis.
DN170623 Vi er nu kommet dit hen at en stor del og kanskje endog flertallet av velgerne får sin inntekt fra det offentlige , enten i form av overføringer eller som offentlig ansatte, sier forfatteren.
DB170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
DB170623 - Å forby kvinneundertrykkende maskering i det offentlige rom er en viktig politisk sak for oss.
DB170623 - Frp lager en film om at vi vil forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB170623 På tv er det debatt der menn har på seg dress og kvinnelige deltakere har bare armer og cleevage, mens de diskuterer seksualisering av det offentlige rom.
DB170623 Dette er en peniscleevage skal jeg forklare, - men fordi penishodet ikke er synlig har det ingenting å gjøre med seksualisering av det offentlige rom, er det ikke flott ?
DB170623 Ofte har flere offentlige instanser vært involvert i en sak med praktisk hjelp og økonomisk bistand uten å avdekke at barna i familien er utsatt for grov vold.
DB170623 Det offentlige har et særlig ansvar for å beskytte barn mot voksnes overgrep, enten det skjer i familien eller på andre arenaer.
DA170623 FOTO : NTB SCANPIX IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, som det nå ryktes at er død, gjorde sin første offentlige opptreden i minareten som eksploderte onsdag.
DA170623 Her er en oversikt over store og mellomstore offentlige sankthansbålene som er meldt inn : ¶
DA170623 - Som advokat kan du pøse på med dokumentasjon fra menneskerettighetsorganisasjoner og offentlige etater.
BT170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
BT170623 Nå åpner helseministeren for at det offentlige tar regningen.
AP170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
AP170623 I 1980 var Littmann med på en aksjon i Hamburg der de knuste speil på offentlige toaletter.
AP170623 Siden 1990 har han jobbet for flere offentlige etater og i forsvarsindustrien, ifølge rettsdokumenter. 60-åringen skal ha tatt med seg dokumenter da han sluttet i jobben og solgt dem stykkevis.
AA170623 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
AA170623 Vi har fått høyere status, både hos publikum, det offentlige og i næringslivet.
VG170622 Presidentens første offentlige reaksjon var kort : ¶
VG170622 Og det har sine gamle feil og mangler som det tar tid å identifisere og rette opp, sier Ranes og peker på at fylkeskommunene eier nesten halvparten av Norges offentlige veinett på rundt 100 000 km.
VG170622 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170622 - Dersom det oppstår mistanke om irregulariteter ved tildeling av offentlige midler i utlandet, så bør allmenheten holdes orientert om at det pågår en gransking.
VG170622 - At en ambassadør innleder private forhold til kvinner i ambassadelandet, kan man i utgangspunktet si er av privat karakter, men når det kommer frem opplysninger som tyder på at han som følge av dette kan ha brutt habilitetsreglene ved tildeling av offentlige midler, så kan ikke dette lenger være underlagt taushetsplikt, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt som
VG170622 * Det offentlige finansierer ca. 70 prosent av legemiddelkostnadene i Norge.
VG170622 « Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet », heter det i et brev til Riksrevisjonen.
VG170622 De mener det ikke finnes hverken kontroll eller oversikt over hvor mye av offentlige penger som går til privat profitt.
VG170622 - Vi ønsker å vite om penger fra det offentlige blir brukt i tråd med formålet.
VG170622 * Har det offentlige tilstrekkelig oversikt og relevant statistikk ?
SA170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
SA170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
DN170622 I stedet skal det opprettes egne offentlige helseordninger for fattige.
DN170622 På spørsmål om å delta i det offentlige ordskiftet innen eget fag, var tallene noe bedre.
DN170622 Halvparten av de offentlige lederne som deltok i Fafo-undersøkelsen mener at det ikke er greit at offentlig ansatte uttaler seg kritisk om kommunen. 35 prosent mente det ikke er greit om en offentlig ansatt deltar i en markering mot kommunen, mens 15 prosent var usikre.
DN170622 Presidenten hevder på sin sida at den nye forsamlingen er nødvendig for å skrive en ny grunnlov og kunne overstyre andre offentlige institusjoner for å sørge for ro og orden etter at tre måneder med politisk uro blant annet har ført til at 75 mennesker er drept.
DB170622 Med flere kameraer i det offentlige rom ville flere drapsmenn og voldtektsforbrytere blitt tatt.
DB170622 Harry fortalte at han ofte har følt seg utilpass i offentlige sammenhenger, men at han til slutt følte han måtte ta seg sammen.
DA170622 I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indikasjoner på at noe var galt.
BT170622 Barnevoldsutvalget ble satt ned i november 2015 og hadde som mandat å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep.
BT170622 Barnevernet og det offentlige har for lite kompetanse, for lite samordning og for lite samarbeid.
BT170622 Vi har fått innblikk i saker hvor barn har fått hele sin barndom tatt fra dem, til tross for at det offentlige hadde nok av indikasjoner på at noe var galt.
AP170622 På reise : Unngå å koble deg til offentlige trådløse nettverk, og ikke ta med din vanlige telefon, nettbrett eller PC til land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.
AP170622 Nå skal det bygges et lavmælt og verdig minnesmerke på Utøya-kaia, og flere i kunstnermiljøet reagerer på at KORO ( Kunst i det offentlige rom ) ikke lenger er involvert i prosessen.
AP170622 Jørn Mortensen frykter at prinsippet om at kunstnere skal bidra til å utforme det offentlige rom, blir sidestilt når Statsbygg skal ta over utformingen av minnesmerket på Utøya-kaia.
AP170622 - Det jeg reagerer på, er at prosessen flyttes fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) og til Statsbygg, og fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sånn helt uten videre, sier Jørn Mortensen.
AA170622 Taliban har tatt på seg skylden for angrepet og har også tidligere gjennomført flere lignende angrep for å ramme offentlige ansatte.
AA170622 I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indikasjoner på at noe var galt.
AA170622 Regjeringen vil nå ha flere ansatte per barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.
AA170622 Barnevernet er bare en av mange offentlige kontor som kunne ha gjort noe til barnets beste.
AA170622 Vi har fått høyere status, både hos publikum, det offentlige og i næringslivet.
VG170621 PS : Tyrkia hadde fram til 2010 et forbud mot at kvinner brukte religiøse hodeplagg i landets universiteter, og fram til 2013 gjaldt det samme forbudet i den offentlige administrasjonen.
SA170621 Slutt med det som Statistisk Sentralbyrå ( SBB ) sier er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.
SA170621 Husholdningers inntekter vil måtte økes med 7 prosentenheter ( 27 prosent ) fram til 2060 for å balansere de offentlige budsjettene.
SA170621 Fremskrivningene i det såkalte basisalternativet viser at offentlige utgifter øker raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet.
SA170621 Fremskrivningene i det såkalte basisalternativet viser at offentlige utgifter øker raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet.
SA170621 Det gjøres helt klart at finansieringen må styrkes og utgiftsveksten i de offentlige ordningene dempes. 1.
SA170621 Dersom en større andel av befolkningen er i arbeid og dessuten jobber mer enn i dag styrker det selvsagt også økonomien, både den private og offentlige .
SA170621 Dersom offentlige budsjetter skal balanseres ved økte skatter alene, vil det lett føre til at færre kommer i arbeid og investeringene vil bli lavere.
SA170621 Den private medfinansieringen utgjør vel 8 prosent av de offentlige inntektene fra fastlandsøkonomien.
SA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer.
DB170621 « Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.
DA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer finanstidsskriftet Kapitals årlige liste over landets 100 mektigste kvinner.
BT170621 - Bruk av riksvåpenet er forbeholdt statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet, skriver Brattested i sitt svar til en av klagerne.
BT170621 Haukeland har i dag tilgang på et av de beste offentlige kollektivtilbudene i fylket.
BT170621 At batteriteknologien går fremover med kvanteskritt, og at elektriske busser etter hvert nærmest vil være enerådende når det gjelder offentlige kommunikasjonsmidler på verdensbasis, hever man seg galant over.
AP170621 Opposisjonelle og kritiske røster kastes i fengsel i Saudi-Arabia, som fortsatt gjennomfører offentlige henrettelser med sabel og praktiserer steining og pisking som straffemetoder.
AP170621 Det innebærer blant annet at det igjen er kontakt på topp-politisk plan og at det er mulig for offentlige norske aktører, som Sjømatrådet, å inngå avtaler med kinesiske partnere.
AP170621 barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.
AP170621 Vi risikerer isteden at det skapes en utrygghet for familier og gravide om når offentlige tjenester vil kunne sende bekymringsmelding.
AP170621 Samme år ble utgifter over offentlige budsjetter knyttet til vold og overgrep innen barnevern, politi, barnehus, krisesentre, utdanningssektor og helsesektor og øvrige instanser beregnet til 8 milliarder.
AP170621 Olsen synes det er spesielt tankevekkende at det var så få offentlige instanser som avdekket de grove sakene.
AP170621 I de fleste av sakene utvalget har gjennomgått, har det offentlige hatt nok av indikasjoner på at noe var galt.
AP170621 Hun mener problemet ikke er at det stilles for høye krav til å sende bekymringsmelding i dag, men at offentlige tjenestepersoner kan ha en feil eller mangelfull forståelse av gjeldende regler.
AP170621 Hun mener det er bedre å innføre tiltak som i større grad kan innby til samarbeid og tillit til offentlige tjenester.
AA170621 Han er imidlertid en av flere franske toppolitikere som har havnet i søkelyset etter avsløringer om at offentlige midler er blitt brukt til å lønne assistenter som ikke har gjort den jobben de har blitt betalt for.
AA170621 Grunnen er mistanke om uregelmessig bruk av offentlige midler.
AA170621 | Folk mindre fornøyd med offentlige tjenester ¶
AA170621 Samtidig mener mange innbyggere at det offentlige kan bli mer effektivt.
AA170621 Folk flest er litt mindre fornøyd med de fleste tjenestene fra det offentlige .
AA170621 Fire av ti innbyggere sier de er uenige i at det offentlige bruker ressursene på en effektiv måte, og nesten halvparten av oss er uenige i at saker og søknader behandles raskt.
AA170621 Det er etter min mening et godt grunnlag for å si at innbyggerne har forventninger til at det offentlige skal bli mer effektivt, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.
AA170621 - I det store og hele er folk fornøyde med kvaliteten på de offentlige tjenestene.
AA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer.
AA170621 Det er politikere og ledere fra det offentlige som dominerer.
AA170621 Rapporten etterlyser en større vilje til å eksperimentere - også politisk - i det offentlige og økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og offentlige virksomheter.
AA170621 Rapporten etterlyser en større vilje til å eksperimentere - også politisk - i det offentlige og økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og offentlige virksomheter.
AA170621 Mange brukere av offentlige tjenester er sårbare.
AA170621 Jo flere slike prosjekter som lykkes og videreføres innen helse og andre offentlige tjenester, jo bedre blir fremtidsutsiktene for velferdsstaten.
AA170621 Hvis dagens velferdsnivå opprettholdes, vil den offentlige pengebruken være større enn statens inntekter i 2030, i følge regjeringens perspektivmelding.
AA170621 Det tyder på at det finnes et uutnyttet potensial for nyskaping i det offentlige .
AA170621 Det er også problematisk at norske forskningsmiljøer i liten grad samarbeider med offentlige virksomheter for å fremme nyskapning.
AA170621 Det er ikke så rart om det offentlige lider av innovasjonsvegring.
AA170621 Det betyr at vilje og evne til nyskaping blir stadig mer påkrevd i det offentlige .
AA170621 Dessverre sprer vellykkede løsninger seg sjelden i det offentlige .
VG170620 Bedre samarbeid mellom offentlige instanser ¶
VG170620 Traavik understreker at ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170620 Norske krefleger har måttet fortelle foreldre med alvorlig syke barn at det finnes medisiner tilgjengelig som det offentlige ikke kan tilby.
VG170620 Jeg syntes det er vanskelig for en lege i det offentlige å anbefale en pasienten en medisin som ikke er godkjent i Norge.
VG170620 Han sier det er uavklart juridisk om leger har plikt til å oppgi om det finnes privat behandling som det offentlige ikke kan tilby.
VG170620 - Jeg mener vi er pliktig til å informere om behandling som er godkjent og tilgjengelig, men som ikke finansieres av det offentlige .
VG170620 * Det offentlige finansierer ca. 70 prosent av legemiddelkostnadene i Norge.
DN170620 - Siden Lee Kuan Yew døde har vi følt oss truet av Hsien Loongs maktmisbruk og innflytelse over regjeringen og offentlige etater.
DB170620 VIKTIG JOBB : Som stortingspresident innehar Olemic Thommesen det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.
DB170620 Fra hjemlandet er de vant til offentlige helsetjenester uten egenandeler, til dels en arv fra kommunistiske tider.
DA170620 Han mener den offentlige debatten om pengesterke personers bidrag til de borgerlige partiene kan ha skremt flere fra å gi penger til valgkampen.
DA170620 Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sa hun.
BT170620 De oppgir ofte motvilje fra familie og venner i forbindelse med nikab-bruk, og viser til erfaringer med diskriminering og verbal trakassering i det offentlige rom, skriver Jacobsen i en e-post.
BT170620 På den andre siden må vi alle stå til ansvar for våre handlinger, også i det offentlige rom.
AP170620 Blant annet er det flere konserter og arrangementer hvor politiet må være til stede, viktige, offentlige bygninger og ambassader som må sikres og en annen demografi.
AP170620 I utgangspunktet var det budsjettert med 6,5 millioner offentlige kroner for at både Rådhusbrygge 2 og 3 skulle fremstå i ny drakt.
AP170620 Og informasjonsplikten gjør at offentlige ledere lett kan stilles til ansvar.
AP170620 Norske medier er altfor avhengige av stoff fra det offentlige og har bygget ned sin kompetanse på det private næringsliv.
AP170620 Dette fører ikke bare til mye omtale av offentlige ledere og virksomheter, men det fører til svært mye stoff.
AA170620 Nå er Bayrou justisminister og har lovet å fremme en reform som skal rydde opp i regelverket for å hindre at politikere misbruker offentlige midler ved å opprette ikke relevante stillinger og ansette nære familiemedlemmer. ( ©NTB ) ¶
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og S
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St.
VG170619 Ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler.
VG170619 Temaet for mandagens møte er Riksrevisjonens rapport som fastslår at forsvaret og politiet samarbeider for dårlig om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
VG170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
SA170619 At dette var et brudd på loven om offentlige anskaffelser, er en ting, men at en dermed gikk glipp av mange andre, kanskje langt mer spennende løsninger i den gigantiske utbyggingen som skulle i gang på Dale er forstemmende.
SA170619 Ingen offentlige midler er misbrukt, og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler ", skriver Traavik i en uttalelse til VG.
NL170619 For det første var det maktpåliggende å styrke bosetting og offentlige arbeidsplasser i den aller ytterste periferi av riket, med liten befolkning, men med enormt rike naturressurser.
NL170619 Dette er forståelig tatt i betraktning Finnmarks sårbarhet med hensyn til offentlige arbeidsplasser, mangel på store bedrifter og den historiske forestillingen om å utgjøre en periferi i periferien.
NL170619 med offentlige bygninger i « nasjonal stil », som den praktfulle amtmannsgården i Vadsø og « kulturelle grensefestninger » i from av kirker, kapeller og internater.
DB170619 - Vi har aldri hevdet at informasjon som omtaler følsomme forhold for Norge, objekter, hvor de ligger, hvordan de tas vare på, skal være offentlige .
DB170619 Ingen offentlige midler er misbrukt, og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler ", skriver Traavik i en uttalelse til VG.
DB170619 De aller fleste skal få sin behandling i offentlige sykehus, det mener alle partier.
DB170619 - Det jeg har gjort siden denne hendelsen fant sted, var først og fremst å sikre at de offentlige tjenestene hadde støtten de trengte for å gjøre jobben de gjorde i kjølvannet av brannen, svarer May.
BT170619 Med et smil om munnen ville jeg nok lirt av meg formaninger om hvor prisgitt vi er den norske effektiviteten og flyten når det gjelder alt fra offentlige tjenester til sikkerhetskontrollen på den forholdsvise lille flyplassen vår.
AP170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
AP170619 Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sier forsvarsministeren.
AP170619 « Tror du, Sire Myhra, at jeg blir fristet til å bruke biblioteket, som var det eneste offentlige vesenet som jeg var glad i ? » spør Egil Ulateig.
AP170619 « Tror du, Sira Myhra, at jeg blir fristet til å bruke biblioteket, som var det eneste offentlige vesenet som jeg var glad i ? » spør Egil Ulateig.
AA170619 Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige , men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år.
AA170619 Det er viktig at Starmus har et tilbud til alle, siden sponsorene og det offentlige støtter festivalen med til sammen 30 millioner kroner.
VG170618 Foreløpig er dette Ronaldos eneste offentlige kommentar til påstandene om skattesvindel : ¶
VG170618 Men Finn Schjøll bærer også på en « hemmelighet » som han ugjerne snakker om i det offentlige rom.
VG170618 Røde Kors har beskrevet det offentlige helsevesenets tilstand som en humanitær krise.
VG170618 Det offentlige helsevesenet står overfor en humanitær krise, sa Røde Kors og NHS ( National Health Services ), etter at to pasienter døde mens de ble etterlatt på bårer på et sykehus tidligere i år.
VG170618 - Det er overveiende sannsynlig at dette skyldes at man har kuttet og kuttet i offentlige tjenester, blant annet i helsevesen og sosiale ytelser, sier Green.
VG170618 | Bjørg Dalen ( 47 ) reddet livet med privat kreftbehandling - fikk medisin som det offentlige ikke kan tilby ¶
VG170618 I februar hadde 31 pasienter fått behandling på Aleris med medikamenter som det offentlige har sagt nei til, viser tall som Dagens Medisin har fått tilgang til.
VG170618 Etter å ha rådført seg med Drammen sykehus, går privatklinikken Aleris i Oslo med på å behandle Bjørg med metoden det offentlige ikke kan tilby.
VG170618 Det skjedde ved at det offentlige anbefalte at vi gikk den veien, sier Vidar.
VG170618 Denne saken er et eksempel på at det offentlige og private helsevesenet har samarbeidet til det beste for pasienten, sier Rusten til VG.
VG170618 - Det finnes en unntaksbestemmelse som sier at hvis pasienten skiller seg vesentlig fra sin pasientgruppe, så kan det gjøres en individuell vurdering av muligheten for å få dekket behandling av det offentlige .
DN170618 - Det er ett av de groveste overtrampene jeg har sett på mine 20 år innen offentlige anbud, sier Fredrik Eldorhagen.
DB170618 Norge er pliktig til å følge barnekonvensjonen, og der står det tydelig at « Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende syn ».
BT170618 HEMMELIG : Mandag morgen møtes stortingsrepresentantene til lukket møte for å diskutere Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets evne til å sikre offentlige bygg og infrastruktur i en trusselsituasjon.
AP170618 - Forutsetningene samsvarer i stor grad med det som er typisk for virksomheten på norsk sokkel og det vi finner i offentlige tall.
AP170618 | Rasismeparagrafen gjør den offentlige debatten bedre Halvor Ekeland ¶
VG170617 Han sier han skulle ønske han fikk fortsette diskusjonen i det offentlige møtet, og at han også tidligere i uken oppsøkte Garaad på hotellet hvor han bodde.
SA170617 « De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene », skriver Inger Helene Venås.
SA170617 Stortinget slo senest i fjor fast at ideelle aktører har særlige fortrinn, egenskaper som er verdifulle for samfunnet og andre vilkår enn store kommersielle og offentlige aktører.
SA170617 De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene.
AP170617 For Norge og Russland står hundrevis av milliarder kroner på spill for å finansiere landenes store offentlige budsjetter.
AP170617 Næringslivet er en vesentlig del av løsningen når det offentlige skal håndtere eldrebølgen.
AA170617 Han vil bli anmeldt for å unndra seg kontroll og for å hindre offentlige tjenestemenn i utføre sitt arbeid, sier Brandmo.
VG170616 Men etter hennes mening var et av problemene at næringslivsfolk ofte ikke vil stille opp i mediene og delta i den offentlige samtalen.
VG170616 Riksrevisjonen kritiserte også det de mente var brudd på offentlige anskaffelsesregler fordi avtalen om prosjektering med Multiconsult ble utvidet uten at formelle regler ble fulgt.
VG170616 Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard offentlige barnevernskroner for å ta seg av norske fosterbarn.
NL170616 Folket fortjener større åpenhet i beslutningsprosesser og Forsvarets embetsmenn må få en friere rolle i den offentlige debatten om faglige forhold, slik at forsvarspolitikk blir mer forståelig for velgerne og slik at politikerne faktisk må argumentere for-, og forsvare sine valg.
NL170616 Det har vel aldri tidligere noen gang i statsforvaltningen vært misbrukt og sløst med offentlige verdier og ressurser i et slikt omfang.
DN170616 I Tyskland finnes allerede i dag lover som gjør at myndighetene kan vurdere, blokkere og nedlegge veto mot oppkjøp fra utenfor EU som innebærer minst 25 prosent av de stemmeberettigede aksjene i tyske selskaper, hvis det « utgjør en trussel mot Tysklands offentlige orden eller sikkerhet ».
DN170616 - Bildet som er skapt i det offentlige rom om at det ikke er godt samarbeid mellom politiet og Forsvaret er ikke riktig.
DN170616 Fasiten ble derimot en annen for selskapet som arrangerer faglige konferanser og fester for det offentlige og private næringsliv.
DB170616 Meldingen fra det russiske forsvarsdepartementet er imidlertid den første offentlige bekreftelsen på at al-Baghdadi kan ha blitt drept i angrepet.
DB170616 lige grillaften av norske svin i Stensparken - med påfølgende stille anders og lengde - er avlyst grunnet stormøtet i Øvre Fagerborg & Hans Lysglimt Seminaret ( ØF & HLS ) om hvordan gjenreise norsk kultur og historie ved å stenge grensene, forby omskjæring av guttebarn og forby islam i det offentlige rom.
DA170616 For å bli med i « Fast plass », måtte minnesmerket være ute i det offentlige rom, ikke innendørs.
DA170616 - Hva tenker du om at offentlige skoler aktivt bidrar til å øke segregeringen ved å avvise vanskeligstilte elever fordi de er ressurskrevende og kan gå ut over skolens omdømme ?
BT170616 « Vi kan dessverre ikke tilby våre gjester noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter », skriver Sigmund Selvik i BT.
BT170616 Vi er derfor bekymret for at det skal gå enda en sommer uten at problemene med manglende offentlige toaletter er løst.
BT170616 Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook ! | Offentlige toaletter, takk !
BT170616 Hvert år kommer det mange klager på manglende offentlige toaletter i sentrum.
BT170616 Det kom ingen sak til komiteen i mai, og heller ikke til møtet i juni var det satt opp noen sak om offentlige toaletter.
AP170616 Alle bilder av IS-lederen er fra hans eneste offentlige opptreden, som var i en moské i Mosul i juli 2014.
AP170616 Da tenker jeg på diverse offentlige personer som simulerer vold mot ham.
AP170616 Stortinget viser til Riksrevisjonens funn og beklager at avtalen om prosjektering inngått etter anbud ble utvidet i strid med lov om offentlige anskaffelser. 5.
AP170616 Stortinget konstaterer at anskaffelsesregelverket omfatter lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift.
AA170616 - For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres i Skien.
AA170616 - at barnas/ungdommenes opphold og botid i hjemmet baserer seg på offentlige « bestillinger ». - at det er veldig mange voksne som skifter på å være i hjemmet. - at de voksne i hjemmet er på jobb og får betalt. - at de voksne i hjemmet er faglige og profesjonelle ; deres tenkning, handlinger og samhandlinger baserer seg for eksempel på miljøterapi og sosialpedagogikk.
AA170616 Rapportering og møtevirksomhet har de siste årene tatt mer og mer tid på en rekke offentlige arbeidsplasser.
VG170615 Uansett hva man mener om hva som skal få stå på hjelmen hans, har det åpenbart vært noen uttalelser i det offentlige rom fra Kristoffersen, som ikke fremstår av det mest modne slaget.
VG170615 Foto : George Kraychyk, Hulu/HBO ¶ OFFENTLIGE HENRETTELSER : Ofglen ( Alexis Bledel ) og Offred ( Elisabeth Moss ) tar turen forbi hengte syndere.
VG170615 Under showet snakket han også som ventet om Russlands økonomi, innenrikspolitikk, offentlige tjenester og utdanning.
DN170615 Europakommisjonen undersøker også jevnlig hvordan europeiske land har digitalisert offentlige tjenester, i sin eGoverment Benchmark Report.
DN170615 - Ettersom man nå erkjenner at bruken av oljepenger over offentlige budsjetter kommer til å være relativt stabil som andel av bnp i årene fremover, er det ikke lenger noen grunn til at Norge skal ha et høyere inflasjonsmål enn våre naboland.
DN170615 Regjeringen presenterer torsdag et forbud mot oljefyring i bolighus, næringsbygg og offentlige bygg.
DB170615 Når de rike får en stadig større del av kaka, samtidig som vi i den offentlige debatten har statsråder som bidrar til mer mistenkeliggjøring mellom folk, så er det også en endring som trekker oss vekk fra det samfunnet vi ønsker å være.
DB170615 Frie kandidater i Alliansen fronter også saker som ; steng grensene, gjenreis norsk kultur og historie, forby omskjæring av guttebarn, forby islam i det offentlige rom.
DB170615 Migrasjon preger vår tids offentlige debatt mer enn noe annet tema.
BT170615 Hvorfor er det kun kommersielle budskap som skal møte våre øyne på offentlige plasser, rom og transportmidler ?
AP170615 Programmet hadde knapt pågått i en halvtime, før Putin hadde lovet store lønnsøkninger til flere offentlige yrkesgrupper ved å love « indeksregulering ».
AP170615 I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
AA170615 − Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge.
AA170615 Vi kan bidra like mye til sammen, som det private og offentlige bedrifter kan få til når de gjør store teknologiske og industrielle endringer, sier Ida Fuchs, som har arrangementssansvaret for pilotprosjektet ved Sør-Trøndelag fylkeskommune.
VG170614 Presidenten understreket at alle som var på baseball-banen var offentlige tjenestepersoner - både politikerne og medlemmene fra nødetatene.
VG170614 Stiftelsestilsynet melder overfor VG at de nå går formelt inn i Fyrlykta-saken for å vurdere om den private stiftelsen, som har fått gigantiske offentlige fosterhjemskontrakter, kan ha brutt stiftelsesloven.
SA170614 I det offentlige rom har ikke seerne noe valg, og jeg som forelder kan ikke skjerme mitt barn for dette når vi tar T-banen, avslutter Sbertoli.
SA170614 Denne typen reklame skal ikke vises i offentlige rom hvor barn ferdes.
NL170614 I praksis skjer dette : Mange av boligene i kommunens portefølje er så dyre at beboerne er gjort avhengig av tilskudd fra offentlige støtteordninger som bostøtte ( både statlig og kommunal ) og sosialhjelp for å klare regningene.
DN170614 EU-midler er unntatt fra de nye reglene, men kun hvis de kanaliseres gjennom offentlige ungarske budsjetter.
DN170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Loven gjelder tigging i gågater, ved stasjoner, på offentlige transportmidler og i eller ved supermarkedet.
DB170614 Et offentlig, statlig eller kommunalt, selskap kan kjøpe tomter, utvikle allerede offentlige tomter og bygge boliger for å nå ulike boligformål.
DB170614 Det offentlige må ta en langt mer offensiv rolle for sosial boligbygging.
DB170614 De private aktørene skal fortsatt ha en stor rolle, men det offentlige både kan og bør ta en større del av både ansvaret og risikoen for å bygge nye boliger.
DB170614 Det hadde vært mer ryddig å heller gjøre det allerede gjeldende maskeringsforbudet mer omfattende ; til å gjelde på alle offentlige plasser og institusjoner, samt steder hvor sikkerhet er ekstra viktig ( som flyplasser og banker ).
DB170614 Det er et liberalt dilemma at individets religionsfrihet blir overkjørt av samfunnets behov, men her mener jeg retten til å kunne se hvem man møter i det offentlige rom trumfer enkeltpersoners rett til å skjule sin identitet.
DB170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Dette vitner om en stillstand i den offentlige debatten om radikalisering og ekstremisme i islams navn.
DB170614 Korrupsjonen finnes over alt i et kleptokrati der partifolk og offentlige tjenestemenn beriker seg på å plyndre staten og fellesgodene.
DA170614 Forskeren viser til den offentlige nettsiden minosloskole.no.
BT170614 I den offentlige skolen bør hensynet til samhandlingen mellom mennesker i en offentlig utdanningsinstitusjon bør likevel veie tyngre enn friheten til å dekke til ansiktet.
BT170614 Erfaringen fra Frankrike, som forbyr tildekking av ansiktet i det offentlige rom, er at en del kvinner først valgte å bruke plagget da debatten tilspisset seg som følge av forbudet.
BT170614 Den motarbeider alt den offentlige skolen jobber for.
BT170614 Er det slik at OTA vil komme opp til Norge å gjennomføre møter med det offentlige rutetilbudet, komponere ruteforslag, besøke destinasjoner, investere i produktutvikling, samarbeide med kommuner, utvikle egne teknologiske system for en buss mellom Sogndal og Geiranger osv.
AP170614 I det offentlige rom har ikke seerne noe valg, og jeg som forelder kan ikke skjerme mitt barn for dette når vi tar T-banen, avslutter Sbertoli.
AP170614 Denne typen reklame skal ikke vises i offentlige rom hvor barn ferdes.
AA170614 - Jeg ønsker å legge hjerte og sjel i hver eneste plikt, inkludert offentlige oppgaver jeg allerede har overtatt fra keiseren, sa 57-åringen.
AA170614 Barnehageloven regulerer allerede i dag at offentlige tilskudd som private barnehager mottar, skal komme barnehagen til gode.
AA170614 Vi er det orkesteret i Norge med størst andel egenfinansiering sett opp mot offentlige midler.
AA170614 Totalt har orkesteret et årlig budsjett på mellom 12 og 14 millioner kroner, inkludert offentlige midler.
VG170613 Jones ble dømt til 19 års fengsel for et ran i den offentlige parken Roeland Park i 1999, og satt uskyldig fengslet i 17 år.
VG170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
VG170613 Det var den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs « Memory Wound » som vant konkurransen om å lage det offentlige minnesmerket, men dette kan altså bety kroken på døra for prosjektet.
SA170613 Ett alternativ kan være gullrekka av offentlige bygg langs Lagårdsveien.
NL170613 ¶ Det burde egentlig vært helt innlysende, men slik er det dessverre ikke : å vandre maskert rundt i det offentlige rom er ikke generelt forbudt i Norge.
NL170613 Utvalgsleder Bård Vegard Solhjell ( SV ) var tydelig i sin tale : å forby niqab og burka ved offentlige institusjoner og å jobbe med sikte på å fjerne bruk av hijab på norske skoler, er svært viktig for at integreringspolitikken skal lykkes.
NL170613 Nå er det bare SV, MDG og Venstre som går imot forbud mot maskering i det offentlige rom.
FV170613 - Folk må gjerne ha sex, men altså ikke i det offentlige , fastslår Klausen.
FV170613 Alle rettsmøter er i utgangspunktet offentlige , men det kan gjøres unntak av ulike grunner.
DN170613 Ifølge nettverksrapporten er det vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet som har bidratt til at veksten har tatt seg opp.
DN170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
DB170613 Mens norsk idrett stadig blir mer profesjonalisert og forvalter større offentlige midler, er kravet om et tydelig skille mellom valgt politisk ledelse og administrasjon et opplagt sparetiltak.
DB170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
DB170613 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170613 Den offentlige delen av møtet skal stort sett foregå som følgende ; presidenten sier noe kort, fotografer tar bilder, en reporter forsøker å stille et spørsmål uten å få svar, og så lukkes dørene.
DB170613 Hos alle tre var det alvorlig, bakenforliggende problematikk i hjemmet som det offentlige ikke visste nok om, da hjelpetilbudet ble satt inn.
DB170613 Offentlige utgifter i Sverige økte fra rundt 45 prosent av BNP i 1970 og til 65-70 prosent på begynnelsen av 1990-årene.
DB170613 Palestinerne i Øst-Jerusalem har mye dårligere offentlige tjenester enn jødene.
DA170613 Kontrollkomiteen har imidlertid besluttet å skyve Riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i den offentlige forvaltningen til over sommeren.
BT170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
AP170613 - Hvis presidenten skal bruke sosiale medier for å komme med plutselige, offentlige kunngjøringer, må vi sørge for at uttalelsene bevares.
AA170613 Stasjonssjef Aage Longva holdt på møtet sin siste offentlige tale før han slutter i stillingen om et par dager.
AA170613 Kontrollkomiteen har imidlertid besluttet å skyve Riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i den offentlige forvaltningen til over sommeren.
VG170612 Det finnes to store elefanter i det franske offentlige rommet som Macron må kunne levere tilfredsstillende løsninger på, og som kan lede til sinne hos mange dersom han ikke gjøre det, påpeker Le Figaro : Frykten for masseimmigrasjon og ytre venstres krav om et samfunn hvor alle har like mye.
VG170612 Den europeiske menneskerettsdomstolen har fastslått at det franske forbudet i det offentlige rom fra 2011 ikke strider med menneskerettighetene.
VG170612 | Frp-topp : Nikab-forbud i skolen må utvides til alle offentlige rom ¶
VG170612 ANSIKT MOT ANSIKT : Erlend Wiborg ( Frp ) er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og ønsker et utvidet forbud mot nikab og burka i det offentlige rommet.
VG170612 - Når de er i det offentlige rommet så må de da innrette seg etter et sett regler som gjelder for alle.
VG170612 - Men hva med offentlige kontorer som NAV ?
VG170612 - Ingen skal kunne maskere seg i det offentlige rom.
VG170612 Det betyr at når bedriftene ansetter ungdom som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging, går det offentlige inn og betaler deler av lønnen.
NL170612 I tillegg har UiT i Narvik laboratorier som ikke finnes andre steder i landsdelen og hvor næringsliv og offentlige etater i mange tiår har henvendt seg for å få løst utfordringer.
NL170612 Det offentlige ordskiftet er da i stor grad flyttet fra redaktørstyrte medier, aviser og tv-kanaler, og over til nettsidene til et kommersielt, globalt nettimperium.
FV170612 SKMU ønsker 40 millioner kroner fra det offentlige .
DN170612 I Aten er man også irritert over at Makedonia etter frigjøringen har brukt den antikke greske kongekrigeren Aleksander den store aktivt i nasjonsbyggingen, blant annet ved å kalle opp en rekke offentlige steder som flyplasser og veier etter Aleksander den store.
DB170612 - For å få en bedre integrering, må vi få til en større deltagelse i det offentlige .
DB170612 Metaforen skal bety at hatefulle ytringer og de som ytrer dem kan bli konfrontert dersom de kommer ut i det offentlige rom.
DB170612 Hvordan kan vi få troverdighet hos våre barn på at mobbing er uakseptabelt dersom vi aksepterer det i det offentlige rom ?
DA170612 Kontoene er opprettet som et motsvar til at Trump prøvde å kneble offentlige tjenestemenn fra å fortelle hvor mange som møtte opp på innvielsesseremonien hans, og har lagt ned medieforbud for flere etater.
DA170612 Gjennom flere ulike Twitter-kontoer har flere anonyme personer som hevder de representerer byråkrater i offentlige etater, begynt å sende ut twittermeldinger som står som korrektiver til Trump.
DA170612 Samtidig viste tall fra Statistisk sentralbyrå i slutten av mai at siden dagens regjering fikk makten i 2013, har antallet barn i offentlige barnehager sunket med 6.775, ifølge Klassekampen.
DA170612 Det er første gang man har registrert en klar reduksjon i antallet barn i offentlige barnehager.
AP170612 Viktigst er at det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region.
AP170612 Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet - både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP170612 Vaksinering, trikkeholdeplasser, offentlige lovbrudd, nytt regjeringskvartal, digitalt grenseforsvar, meslinger og kulturjournalistikk.
SA170611 Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) har regnet ut at skattekuttverktøyet er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.
DB170611 Det er imidlertid ikke statsministeren som bestemmer hva slags sikkerhetsopplegg som følger med når hun beveger seg i det offentlige rom.
DB170611 Poengterte da Kristin Clemet at kanskje venstresidens motiver først og fremst var å sikre kvaliteten til den offentlige skolen ?
BT170611 Må jeg gå i det offentlige rom for å forklare det for barna mine ?
AP170611 Mer kunnskap i det offentlige og hos politiet selv, økt mediefokus og migrasjon trekkes frem som årsaker.
AP170611 Offentlige tjenester som barnevern og politi har fått mer kompetanse på feltet og er dermed blitt flinkere til å fange opp saker.
AA170611 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
AA170611 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
VG170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
VG170610 En 54 år gammel kvinne må for andre gang i år møte i retten tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo ni ganger i slutten av mai.
VG170610 Og det offentlige skal ha ansvaret.
FV170610 SKMU kan bli mye dyrere for det offentlige når de nye lokalene åpner i 2021.
FV170610 Nicolai Tangens kunstgave fører også til større utgifter for det offentlige .
DB170610 Søknaden om LAR ( legemiddelassistert rehabilitering ) urinprøvene, alle brevene med det offentlige , de byråkratiske hindringene.
DB170610 En del folk har i det offentlige ordskiftet, og på sosiale media, spurt om britenes varsel om å bruke paragraf 50 kan trekkes tilbake.
DA170610 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
DA170610 Problemet er at store, offentlige områder blir gjort utilgjengelige av kommersielle aktører, noe som mest av avdekker at det er behov for bedre tilrettelagte arealer ment spesielt for denne typen utendørsvirksomheter i byen om sommeren, sier Erling Dokk Holm til Dagsavisen.
DA170610 - Det er problematisk at kommersielle aktører skal kunne legge beslag på offentlige områder i mange uker i sleng, mener ekspert på byutvikling, Erling Dokk Holm.
BT170610 Men enn så lenge har den offentlige samtalen om selvmord bare ytterpunkter : Enten taushet og berøringsangst, eller glorifisering og sensasjon.
BT170610 Vi kan dessverre ikke tilby våre gjester noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter.
BT170610 Men vi kan dessverre ikke tilby dem noe som alle byer med respekt for seg selv har, offentlige toaletter.
AP170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170610 En 54 år gammel kvinne må møte for andre gang i retten i år, tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo.
AP170610 Den 54 år gamle kvinnen er dømt flere ganger for urinering på offentlige transportmidler, og en rekke andre lignende forhold.
AP170610 På sitt beste er det offentlige en glitrende partner for næringslivet og en driver av grensesprengende teknologiutvikling, skriver Abelia-sjef Håkon Haugli ( bildet ).
AA170610 - I den offentlige sfæren er det ikke påkrevd eller forventet at muslimer skal bruke sine lover i et land der de utgjør en minoritet, sier Liyakat Takim, professor i islamske studier ved McMaster University i Hamilton i Canada.
AA170610 Lørdag har myndighetene erklært offisiell sørgedag, og ved offentlige bygninger i hele landet, samt ved landets ambassader rundt omkring i verden vaiet det afghanske flagget på halv stang. 160 mennesker ble drept og 460 såret da en tankbil fylt med sprengstoff gikk i luften i Kabuls best bevoktede område i forrige uke.
AA170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170610 En 54 år gammel kvinne må for andre gang i år møte i retten tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo ni ganger i slutten av mai.
AA170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170610 En 54 år gammel kvinne må for andre gang i år møte i retten tiltalt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo ni ganger i slutten av mai.
NL170609 Vi liker å si at offentlige tjenester er gratis.
NL170609 Mange forsikringer gir en garanti på konsultasjon innen 10 dager og behandling/operasjon innen 21 dager som er bedre enn hva det offentlige klarer.
NL170609 Liberalistene vil at nordmenn selv skal få velge om de vil finansiere det offentlige tilbudet, eller inngå i et frivillig felleskap gjennom en privat forsikringsordning.
NL170609 Hvorfor gjør vi det når det gjelder det offentlige ?
NL170609 Hvordan klarer private å levere billigere og bedre tjenester enn det offentlige ?
NL170609 Ethvert individ er unikt og har spesielle behov som det offentlige ikke alltid kan imøtekomme.
NL170609 Dermed kan det sies slik at dagens løsninger gjør at noen faller utenfor det offentlige tilbudet, eller får dårlig tilbud fra det offentlig.
NL170609 De private klarer å bruke pengene bedre enn det offentlige , samtidig som de klarer å levere bedre tjenester.
NL170609 brukt til å finansiere offentlige helse- og velferdstjenester.
NL170609 Tilskudd til aktivitet fra øremerkete fond, både i offentlige kilder ( kommuner først og fremst ), og private ( forsikringsselskap m.m. ).
DN170609 - Valgkampen dreide seg faktisk mindre om Brexit og etter hvert mer om klassiske nasjonale saker som skatter, offentlige helsetjenester og skoler.
DN170609 Han sa også at folket har fått nok av innstramminger og kutt i offentlige midler.
DB170609 Premier League vil i dag offentlige en liste over spillere som har blitt frigitt av sine respektive klubber.
DB170609 Nå er det blitt et skjellsord ettersom også middelklassen rammes hardt av offentlige kutt.
DB170609 Etter syv år med innstramninger under de konservative, var det mange som likte hans løfter om å bruke mer penger på velferd og offentlige investeringer.
DB170609 Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter, mellom sivile og militære virksomheter og på tvers av landegrensene.
DB170609 Justis- og beredskapsdepartementet har også tatt et initiativ for bedre deling av informasjon mellom offentlige og private virksomheter, blant annet gjennom etablering av en teknisk plattform.
DB170609 Selv de få gangene det er forventet av ham å stille opp i offentlige sammenhenger - har han uteblitt.
DB170609 Men i motsetning til sitt svært offentlige bryllup 10. juni 1967, vil helgens feiring av den store dagen foregå bak lukkede dører.
DA170609 « Når du gjør dette, Mr Liberal Cool Guy, er du med vilje alliert med de mennene som sender kvinner voldelige pornografiske bilder og voldektstrusler, som med alle mulige midler forsøker å skremme kvinner ut av politikken og det offentlige rom ».
BT170609 | Det offentlige må ta ansvar ¶
BT170609 Hva er galt med at det kan tilbys undervisning på offentlige , videregående skoler til folk som ønsker å forbedre eller å ta nye fag ?
BT170609 EKSAMEN : Så lenge det offentlige fraskriver seg et ansvar, står de private i kø for å kaste seg over privatistene, skriver innsenderne.
AP170609 Comeys offentlige Clinton-refs hadde trolig en effekt i valgkampen.
AP170609 Flere offentlige etterforskninger og granskninger av drapet konkluderte med at mannen som skjøt og drepte Kennedy, var Lee Harvey Oswald.
AA170609 Han sa også at folket har fått nok av innstramminger og kutt i offentlige midler.
AA170609 Mas ble deretter stilt for retten og fradømt retten til å holde offentlige verv i to år. ( ©NTB ) ¶
VG170608 Folk kritiserer det offentlige helsevesenet for å ikke ta vare på folk, men faktisk er det jo nettopp det at folk har bedre helse som gjør at vi lever lenger, og at vi dermed blir flere gamle som belaster helsetilbudene.
VG170608 Likeså hans ønske om å renasjonalisere infrastruktur, som jernbane og vannforsyning, stoppe pågående privatisering av helsevesenet og føre en Syriza-lignende økonomisk politikk med større stat og mindre offentlige kutt.
DN170608 To terrorangrep, usikkerhet rundt brexit og kutt i det offentlige helsevesenet har preget debatten mellom statsminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn.
DB170608 - « Manspreading » er en praksis mange menn har, de sitter med vidåpne bein på offentlige transportmidler og tar opp andres plass, heter det blant annet i oppropet.
DB170608 - Jeg ble også forvirret over den første offentlige forklaringen om avskjedigelsen min.
DB170608 Sanner roter til skillet mellom offentlige og private bevilgninger til kongehuset Leder ¶
DB170608 Juridisk har de hatt sitt på det tørre : Slottet omfattes i dag ikke av offentlighetsloven, slik alle andre offentlige institusjoner gjør.
DB170608 Da vi bestemte oss for å nøste opp i dette, avdekket vi ut at hoffet har brukt midler som er bevilget til til drift av hoffet og de offentlige eiendommene, til å lønne forvaltning, vedlikehold og drift av kongeparet og kronprinsparets eiendommer.
DB170608 Han legger til at budsjettsprekker i det offentlige er svært vanlig.
DB170608 Han legger til at budsjettsprekker i det offentlige er svært vanlig.
DB170608 Undertegnede traff korrespondenten der fra det offentlige kringkastingsselskapet i Canada, CBC, og spurte hva regjeringa i Ottawa ville svare.
DB170608 Barack Obama gjorde sin første, offentlige opptreden etter presidentskapet i april, da han deltok i et panel med unge ledere på universitetet i hjembyen Chicago.
DB170608 Framtida ligger i å støtte NHS, offentlige tjenester og utdanning av unge mennesker, skrev han.
AP170608 juni kritiserer Mathias Meyer ( 19 ) fra Unge Høyre Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) for å ville innføre kjøttfri dag i offentlige kantiner.
AP170608 Det offentlige , i likhet med det private, må stille seg helt fundamentale spørsmål : Hvor lenge kan vi leve godt dersom vi ikke gjør noe med måten vi løser brukerproblemer på ? skriver Anette Mellbye.
AA170608 De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Helgesen.
SA170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
NL170607 Ser vi på « lillesøster » så har hun nok ikke hatt de samme mulighetene, men hvem husker ikke partiet mot offentlige avgifter ?
FV170607 Det offentlige blir bedt om å bidra med 40 millioner i året fra 2021.
DN170607 I det nye regelverket innføres en rett for ledningseiere til å legge ledning langs offentlige veier, bruer og tunneler.
DB170607 På dagtid : Den lille parken på oversiden av Y-blokka, rett overfor Deichman, det eneste offentlige grøntområdet.
DA170607 Hun mener brexit definitivt vil være en viktig sak for velgerne når de skal stemme, men at også levestandard, situasjonen for sårbare mennesker, helsevesenet og andre offentlige tjenester er viktig.
DA170607 Han følger dermed opp en oppfordring fra fagforbundene Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta og fra arbeidsgiverforeningen KS, som alle ønsker flere offentlige ansatte i hele stillinger. 49 prosent i Rygge ¶
DA170607 Det er ikke greit at noen forsøker å true andre til stillhet i det offentlige rom.
BT170607 - Det er ikke dekning i denne rapporten for å si at det er noen forskjell på private og offentlige skoler.
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
BT170607 Men jeg observer også at måten mennesker lever sine liv på, er basert på tillit til mange institusjoner, funksjoner og tilbud fra det offentlige .
BT170607 Lave priser på naturgass og fornybar energi er de viktige drivkreftene for utfasing av kull, ikke de offentlige reguleringene.
AP170607 Når James Comey vitner torsdag, blir det hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170607 Første offentlige uttalelser ¶
AP170607 Når James Comey vitner torsdag, blir det hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170607 Første offentlige uttalelser ¶
AP170607 Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.
AP170607 TALL : Til sammen var det 282.600 barn i private og offentlige barnehager i 2016, 959 færre enn i 2015.
AA170607 Rousseff ble stilt for riksrett etter anklager om misbruk av offentlige midler.
AA170607 De vil også ha økt minimumslønn og bedre offentlige tjenester.
AA170607 De vil finansiere økt bruk av offentlige midler med å høyne skattene for dem som tjener mest.
AA170607 Trolig er det heller ikke lov til å nekte offentlige innkjøp av den.
AA170607 I forrige uke ble det klart at opposisjonen på Stortinget sikrer flertall for å forby palmeolje i alt drivstoff som det offentlige kjøper inn.
AA170607 Overlege Ola Evjen har lang erfaring fra både det offentlige helsevesen og private klinikker, før han nå lanserer Klinikk Trondheim sammen med sine kone Audhild.
VG170606 Måten hun og teamet hennes har håndtert både rettsprosessen på Ullevaal og fremferden i det offentlige rom de siste månedene, har åpenbart styrket standingen hennes.
VG170606 Det krever sin ryggrad å takle det den avgåtte landslagslegen har vært gjennom i det offentlige rom de siste månedene.
VG170606 Heller enn å unngå ethvert mulig ubehag, burde vi anse dette rommet for rasjonelt begrunnet etisk uenighet som et uvurderlig gode, også innenfor det offentlige .
VG170606 Riksrevisjonen mener at Stortinget brøt reglene for offentlige anskaffelser i byggeprosjektet som til nå har vist seg å koste 1,8 milliarder kroner.
NL170606 Den ene siden mener alt som er privatisert er det beste, mens den andre siden sverger til at bare det offentlige kan sikre god omsorg.
NL170606 Organisering av anbudene kan følge ordinær statlig anbudspraksis som ved fordeling av konsesjoner til Hurtigruten, flyvning på småflyplasser, offentlige innkjøp m.v.
NL170606 Salg av leveringsforpliktelsene har vært praktisert med godkjennelse fra det offentlige .
DB170606 Likevel fortsetter vi å gå inn i denne krisen, med øynene vidåpne, selv med den påvirkningen det har på helsa vår, de offentlige tjenestene og økonomien, skrev Oliver.
DB170606 Men det eksisterer også et stort overtall av kvinner i den offentlige likestillings- og familieforvaltningen som BUFDIR, Likestillingsombudet, Barneombudet samt barne- og familievernet.
DB170606 ¶ Leder av det Morgenbladet kåret til Norges beste offentlige utredning ( NOU 1989 : 5 ), Tormod Hermansen.
DB170606 Resultatet ble det Morgenbladet kåret til tidens beste offentlige utredning : « En bedre organisert stat » ( NOU 1989:5 ), ledet av Tormod Hermansen.
DB170606 Dette er bare en av flere offentlige nedskjæringer som er synlig for vanlige briter.
DA170606 Strategien vil også se på bruk av ulike områder og hvor det vil være naturlig å gi tilbud om offentlige toaletter, samt ulike driftskonsepter, forteller Martinussen.
DA170606 Stegastein ble kåret til verdens beste offentlige toalett i 2015.
DA170606 Som om ikke dette er nok er Bymiljøetaten i Oslo også i gang med en strategi for offentlige toaletter.
DA170606 Også flere andre offentlige toaletter bygd langs de nasjonale turistveiene har fått mye ros og omtale, får Dagsavisen opplyst.
DA170606 Men også gamle offentlige toaletter kan være vel verdt å ta vare på.
DA170606 Mange av de offentlige toalettene som er bygd de seneste årene, er forøvrig ikke noe billig drit.
DA170606 Landet rundt er dessuten mange nye offentlige toaletter under bygging eller planlegging, både i regi av kommuner og Statens vegvesen.
DA170606 I 2015 kåret designettstedet DesignCurial Stegastein i Aurland, som er del av konseptet Nasjonale turistveier, til verdens beste offentlige toalett.
DA170606 Hvor mange flere offentlige toaletter dette vil kunne tilsi, er så langt uklart.
DA170606 Det er til tider et stort behov for offentlige toaletter. 17. mai sto folk i kø for å få gjort sitt fornødne ved de karakteristiske toalettene i rødt, hvitt og blått som er plassert ikke langt fra Stortinget i Oslo sentrum.
DA170606 De nye offentlige toalettene synes å være høyst påkrevd.
DA170606 De offentlige toalettene sprer seg som diaré i en barnehage.
DA170606 Bare fra 2013 til inngangen av 2017 økte antallet offentlige toaletter fra 843 til 1.012, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
DA170606 - Hvordan kommuner velger å prioritere bygging av offentlige toaletter er opp til det kommunale selvstyre, påpeker kommunikasjonsrådgiver Kristell K.
DA170606 - Det er en stor skam at det ikke har vært offentlige toaletter tilgjengelig i Hønefoss sentrum, heter det der.
BT170606 Private barnehager driver ofte mer effektivt en de offentlige , og de klarer også å bygge barnehager for en lavere pris, ifølge en rapport av konsulentselskapet PWC.
AA170606 - Tingrettens dom er prinsipielt viktig da den overlater til pressens redaktøransvar når det er riktig å gjengi navn på personer som dømmes i offentlige straffesaker.
VG170605 Hodge mente i 2006 at « fordelingen av offentlige midler » skapte frustrasjon, fordi hvite etnisk briter følte de havnet bak innvandrere i køen for kommunale boliger.
VG170605 - Dette handler om å balansere, høre på og svare på en sterkt følt urettferdighet i fordelingen av offentlige midler.
FV170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
DB170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
BT170605 Årsaken er at privatskoler opererer med tidligere opptaksfrist enn offentlige .
BT170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
AP170605 Det blir hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.
AP170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
AP170605 Dersom pasientjournaler er offentlige dokumenter, jf.
AA170605 En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri.
AA170605 Meget gode resultater levert fra den offentlige tannhelsetjenesten som har satset på å lage større og mer robuste tannklinikker.
AA170605 Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.
AA170605 Liberalisering er en prosess som innebærer at mer i samfunnet blir overlatt til markedet, og vi får økt privatisering av offentlige tjenester ut fra en visjon om lønnsomhet.
VG170604 De offentlige helligdagene er en viktig del av kristen kulturarv, og vi har ingen ønske om at loven som omhandler dette skal avvikles., sier generalsekretær Mehtab Afsar.
DN170604 Hun mener bestillere av store offentlige IT-prosjekter ofte har for liten kunnskap om hva som er beste framgangsmåte.
DB170604 Den offentlige fortellingen om autisme er så annerledes.
BT170604 Strømsnes og Ormberg ber meg løfte blikket og diskutere det prinsippielle ved gaver til det offentlige i bysykkelsaken.
BT170604 Og de skiller heller ikke mellom offentlige tjenestemenn som bryter regler for å oppnå særfordeler, og kommuneansatte som viser kreativitet og engasjement for å få realisert et positivt tiltak for byens innbyggere.
BT170604 Jovisst er det helt riktig at gaver til det offentlige skal behandles med aktsomhet for å unngå at det oppstår en ukultur der private givere får særfordeler og det offentlige mister integritet.
BT170604 Jovisst er det helt riktig at gaver til det offentlige skal behandles med aktsomhet for å unngå at det oppstår en ukultur der private givere får særfordeler og det offentlige mister integritet.
AA170604 Bare gjennom samarbeid mellom brukerne og det offentlige kan vi sikre en bedre naturopplevelse for alle.
VG170603 Vi er over gjennomsnittet opptatt av forenkling i alle ledd og dette er et meget godt eksempel, hvor det private og offentlige etater finner hverandre i et samarbeid, som gjør det lettere for forbrukerne, som reduserer kostnadene og som kan bidra til å gjøre det lettere å finne eventuelle kriminelle.
VG170603 SAMMEN OM NYTT VERKTØY : Det offentlige og det private skal samarbeide digitalt for å hjelpe forbrukerne og ta kriminelle.
DB170603 ( Dagbladet ) : Vanstyre av offentlige midler, korrupsjon, og alvorlige overgrep som tortur, vilkårlig fengsling, forsvinninger, undertrykkelse av samfunnsgrupper og opposisjonspolitikere, samt urettferdige rettssaker : ¶
VG170602 Riksrevisjonen er pålagt en omfattende taushetsplikt som er strengere enn ellers i det offentlige Norge, og Foss og de andre medlemmene i riksrevisjonen har signert en omfattende taushetsplikterklæring da de startet i Riksrevisjonen.
NL170602 Private løsninger har vist seg å være ekstremt fordyrende for det offentlige på absolutt alle områder.
NL170602 " Den svenske regjeringa går nå i spissen for en tillitsreform som skal gjennomføres i hele den svenske offentlige sektor.
DB170602 Opp gjennom åra, blant direktorater, departement, politi og andre offentlige instanser, har lederen for en lite kjent institusjon stadig dukket opp i brev og diskusjoner om lagring av bevis.
DB170602 Hovedbudskapet var både klart og alvorlig : Fortsetter vi som i dag vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene i 2030.
DB170602 Offentlige budsjetter eser ut.
DA170602 Offentlige utgifter i Norge er allerede høye, og endringene for å kutte forbruk tar tid.
BT170602 I løpet av de siste fire årene har Åsane Byggmesterforretning tjent over 160 millioner kroner på å bygge hus og offentlige bygg i Bergen.
BT170602 « Den offentlige samtalen om bøker er i fullt forfall », sier forlagsredaktør Trygve Riiser Gundersen i Forlaget Press til Klassekampen.
BT170602 På sikt kan det også være sunt for den « offentlige samtalen » om kultur, som kritikerne i Klassekampen etterlyser.
BT170602 For øvrig : At det blir galt å sammenligne pensjonsordningene i Akasia med ordningen i offentlige barnehager, slik det hevdes i innlegget, er også en påstand som er høyst diskuterbar.
BT170602 Derfor er det mer relevant å sammenligne private barnehager med offentlige barnehager, enn med annen næringsvirksomhet.
BT170602 De private barnehagene er en del av det offentlige barnehagetilbudet, og er offentlig finansierte.
BT170602 Det offentlige utøver myndighet på flere områder.
BT170602 Det offentlige kan være gavemottaker på ett område, samtidig som det de er myndighetsutøver overfor gavegiveren på et annet område.
BT170602 Både Schjelderup og Bøe synes å se gaver til det offentlige som noe utelukkende positivt.
AP170602 Etter planen skal Russland gjennom en storstilt privatisering av de store offentlige selskapene som kontrollerer det meste av Russlands økonomi.
AP170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AP170602 Han fikk ikke til et generelt forbud mot biodrivstoff fra palmeolje, men lyktes med et forbud for alle offentlige innkjøpere.
AP170602 Da er det klart at vi må kunne stille krav om at drivstoffet vi skal fylle på busser, anleggsmaskiner og andre offentlige kjøretøyer skal være fritt for regnskogødeleggelser.
AP170602 - Vi stiller krav om nullutslippsferger i offentlige anbud.
AP170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AP170602 - De ber meg vurdere om det er mulig å få til et palmeoljeforbud i offentlige innkjøp.
AA170602 - Man finner det underlig at de offentlige tilsynsorgan finner ting i orden, at virksomheten har rettet seg etter de råd og veiledning den har fått av disse, samtidig som dommen beskriver at dette ikke er tilstrekkelig.
AA170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AA170602 - De ber meg vurdere om det er mulig å få til et palmeoljeforbud i offentlige innkjøp.
AA170602 UENIGE OM PALME-FORBUD : SVs Heikki Holmås har fått med seg et flertal på Stortinget til å forby offentlige innkjøp av biodrivstoff med palmeolje.
AA170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AA170602 Da er det klart at vi må kunne stille krav om at drivstoffet vi skal fylle på busser, anleggsmaskiner og andre offentlige kjøretøyer skal være fritt for regnskogødeleggelser.
AA170602 - Vi stiller krav om nullutslippsferger i offentlige anbud.
AA170602 Her i Trondheim samarbeider flere offentlige etater og frivillige organisasjoner om en markering av dagen.
AA170602 Private høyskoler, slik som vår, opplever i tillegg ofte større pågang av signerte kontrakter etter at Samordnet Opptak er ferdig, da mange også søker offentlige tilbud.
AA170602 Men selvfølgelig ble det en riking i en annen by, Christian Ringnes, som fikk reist den første offentlige Elmgren & Dragset-skulpturen i Norge.
AA170602 I hele Trøndelag er det bare syv av 34 offentlige videregående skoler som tilbyr undervisning i musikk, dans og drama i det hele tatt.
VG170601 Kommisjonens mandat har vært å vurdere de faktiske forhold som er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av katastrofebrannen, offentlige myndigheters oppfølging av saken, oppfølgingen av anbefalinger og ivaretakelsen av overlevende og pårørende.
VG170601 Svartdahl : - Offentlige høytidsdager som markerer at den Hellige Ånd ble sendt til jorden, for 2000 år siden.
VG170601 Han omtaler det som et stort dilemma å representere det offentlige helsevesenet, samtidig som han ønsker å ivareta pasientens interesser.
VG170601 Han har av åpenbare grunner engasjert seg i kreftsaken og i arbeidet med å få raskere medisinbehandlinger i det offentlige .
VG170601 Ektemannen Finn Helge Quist ( 55 ) jobber med å få raskere medisinbehandling i det offentlige .
VG170601 Bør jeg da aktivt orientere dem om tilbudet som fins, eller late som ingenting og informere om tilbudet som jeg har i det offentlige , spør legen i intervjuet.
VG170601 Beviset er hvordan kreftpasienter i dag kan betale for behandling hos Aleris og andre lignende aktører, som er bedre enn det som tilbys av det offentlige .
VG170601 - Politikerne må ta et valg : Enten må man akseptere at det er forskjeller i helsetilbudet avhengig av folks lommebok, ellers så må man satse mer på det offentlige .
VG170601 - De to-tre siste årene har vi til en hver tid hatt en viss andel kreftpasienter som ikke kan tilbys den best dokumenterte behandlingen innenfor det offentlige .
SA170601 På tomten er det gjort arkeologiske funn fra steinalderen, og gården ble nevnt i offentlige registre allerede på 1300-tallet.
SA170601 Under en rettssak ble ACS beskyldt for å ha bestukket offentlige tjenestemenn for å sikre lukrative byggekontrakter.
FV170601 Kristiansand kommune er kåret til landsdelens smarteste offentlige strømbruker.
DN170601 I Oslo har offentlige subsidier ført til så stor kapasitet i forbrenningsanleggene at vi må importere avfall, blant annet fra Storbritannia, for å sikre god anleggsutnyttelse, mener forfatterne.
DB170601 Kortet gjelder i alle EØS-land og Sveits, og sikrer deg samme behandlingstilbud hos offentlige leger og på offentlige sykehus som landets egne borgere har.
DB170601 Kortet gjelder i alle EØS-land og Sveits, og sikrer deg samme behandlingstilbud hos offentlige leger og på offentlige sykehus som landets egne borgere har.
DB170601 Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg.
DB170601 er du berettiget rettighetene kortet gir, kan personell i Norge sende en hasteblankett til det offentlige sykehuset eller til den offentlige legen du befinner deg hos, sier Heidi Kvaal Djupvik i Helfo servicetjenester.
DB170601 er du berettiget rettighetene kortet gir, kan personell i Norge sende en hasteblankett til det offentlige sykehuset eller til den offentlige legen du befinner deg hos, sier Heidi Kvaal Djupvik i Helfo servicetjenester.
DB170601 Og den skal gi kvalifisert informasjon til den offentlige samtalen.
DA170601 - Helfo kan da eventuelt sende en « hasteblankett » til det offentlige sykehuset eller legesenteret du befinner deg på, sier Djupvik.
DA170601 De resterende, større kraftverkene er i all hovedsak eid av det offentlige - av Statkraft, og norske kommuner og fylkeskommuner.
BT170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige .
BT170601 Men et bredt flertall forbyr palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
BT170601 Det blir galt å sammenligne med ansatte i offentlige barnehager, for i offentlig sektor har alle ansatte uansett yrke ytelsesbasert pensjon.
AP170601 Forsikringsbransjen sier det viktig å med seg helsetrygdekort på ferie i EØS-land, men de opplever også at en del offentlige sykehus ikke har kunnet hjelpe i alle tilfeller.
AP170601 - Kan oppleve dårlig standard på offentlige sykehus ¶
AP170601 - Flere land har dårligere standard på en del offentlige sykehus.
AP170601 - Det er verdt å merke seg at noen offentlige sykehus i Europa krever at det du har med deg det europeiske helsetrygdekortet når du innlegges på sykehuset, selv om du fremlegger gyldig reiseforsikringsbevis.
AP170601 Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
AP170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige .
AP170601 Men til det offentlige leveres det i hovedsak på egne tankanlegg.
AP170601 Men et bredt flertall forbyr palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
AP170601 Holmås håper det vil bli ulønnsomt og upraktisk å fortsette med innblanding av palmeolje når det offentlige ikke kan bruke drivstoffet.
AP170601 Det offentlige er store aktører.
AP170601 - Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff, sier Miljøpartiet de Grønnes Une Bastholm.
AP170601 På tomten er det gjort arkeologiske funn fra steinalderen, og gården ble nevnt i offentlige registre allerede på 1300-tallet.
AP170601 Under en rettssak ble ACS beskyldt for å ha bestukket offentlige tjenestemenn for å sikre lukrative byggekontrakter.
AA170601 - Sivilforvaltningen avgjorde i går ( onsdag ) at det offentlige bare skal gi 63.000 kroner.
AA170601 - Helfo kan da eventuelt sende en « hasteblankett » til det offentlige sykehuset eller legesenteret du befinner deg på, sier Djupvik. ( ©NTB ) ¶ | 74 kommuner forsvinner fra kartet ¶
SA170531 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige .
SA170531 Men et bredt flertall forbyr palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
NL170531 Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.
DN170531 Når helsedata brukes til å trene algoritmer som kan ha kommersiell verdi, hvem eier da algoritmene - tjenesteleverandøren eller det offentlige ?
DN170531 Kan de klare det samme med offentlige data ?
DB170531 Jeg synes det er en merkelig måte det offentlige behandler folk på, sier Endresen.
DB170531 Det er det libanesiske økonomi- og handelsdepartementet som har bedt etterretningstjenesten om å forby offentlige visninger av superheltfilmen.
DB170531 Ungdomspanelet er satt ned for bedre å ruste industrien og det offentlige til å kommunisere med og til ungdom.
DB170531 Jo da, debatten har handlet om hva slags kunst offentlige institusjoner skal og bør vise, om børs og katedral, og det er en viktig diskusjon dét, men først og fremst handler den om personer, navn og posisjoner.
DB170531 I årsrapporten for 2016 står det for eksempel at « Kulturrådet har mål om å være en synlig og tydelig aktør i kunst- og kulturfeltet og i den offentlige samtalen » og at « aktiviteter som øker kunnskapen om og stimulerer til offentlig debatt omkring beslutningene som tas » prioriteres.
DB170531 Forrige uke opplevde det offentlige Norge noe vi ikke har hatt på en god stund : ¶
DB170531 Kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser viser dermed at de private ikke på noen måte står tilbake for de offentlige , snarere tvert imot.
DA170531 Et av funnene var at 95 % av de kommersielle barnehagene har lavere pensjonsutbetalinger enn hva tilskuddene deres fra det offentlige tilsier at de burde ha.
DA170531 Men barnevernsloven sier ikke at private aktører kan gjøre dette på vegne av det offentlige , utdyper Bjerkan overfor Dagsavisen.
DA170531 I en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag argumenterer Bjerkan for at den makten disse private aktørene nå utøver på vegne av det offentlige er ulovlig.
DA170531 Formålet med en gjennomgang vil være å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene.
DA170531 - Vi varsler at det er behov for å vurdere nærmere på hvilke områder de private best kan brukes og hvordan det kan sikres at det offentlige ivaretar sitt ansvar.
DA170531 - Og vi forslår at det skal gjøres en gjennomgang og settes i verk tiltak for å hindre at de utøver myndighetsutøvelse som er forbeholdt det offentlige , sier Mandt.
BT170531 Han mener at hvis det skal være opp til grunneier om man skal kunne røyke i det offentlige rom, så bør restauranter også få bestemme selv.
AA170531 Debatten i seg selv var en støyende affære der tema som brexit, økonomien, offentlige tjenester, klimaendringer, innvandring ble tatt opp.
AA170531 Etter det har sikkerhetsmyndighetene fått overvåke mistenkte, gjennomføre ransakelser uten en rettsordre, sette mistenkte i husarrest og forby samlinger av folk på offentlige steder.
AA170531 Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
AA170531 Nei til palmeolje : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regejringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmolje i det offentlige .
AA170531 Men til det offentlige leveres det i hovedsak på egne tankanlegg.
AA170531 Men nå går et bredt flertall inn for å forby palmeolje i alt drivstoff det offentlige kjøper inn.
AA170531 Holmås håper det vil bli ulønnsomt og upraktisk å fortsette med innblanding av palmeolje når det offentlige ikke kan bruke drivstoffet.
AA170531 Det offentlige er store aktører.
AA170531 - Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff, sier Miljøpartiet de Grønnes Une Aina Bastholm.
AA170531 Beskytter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen de rødgrønnes lokale strategi ; at all elevtallsvekst skal forbeholdes de offentlige skolene ?
AA170531 Det er vanskelig å forstå hva som rører seg i hodet på dem når de sitter ved tastaturet og ramser opp nedverdigende grusomheter de har lyst til å foreta seg overfor bestemte kvinner - gjerne kvinner som tilkjennegir klare standpunkter i den offentlige debatten.
VG170530 mai har hundretusener av pc-er i hjem, bedrifter, offentlige institusjoner og bedrifter i 150 land blitt angrepet og infisert av viruset som rammer Windows operativsystemer og som låser datamaskinene.
VG170530 * 1 Det finnes gjennomgående svakheter knyttet til vurdering av regelverk for offentlige anskaffelser og reglene for offentlig støtte forut for avtaleinngåelsen. * 1 Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen. * 1 Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til opp
VG170530 REDSELSKULTUR : Riksrevisor Per-Kristian Foss rapporterer om hvordan departementene holder igjen dokumenter som burde vært offentlige .
VG170530 Publikums rett til innsyn i offentlige dokumenter er ikke reell.
VG170530 Justisdepartementet venter i gjennomsnitt 61 kalenderdager fra dokumentene er ferdigstilt, til de er tilgjengelige i den den offentlige søkbare postjournalen. tett fulgt av Kunnskapsdepartementet som lar det gå 55 dager i snitt.
VG170530 Han går langt å antyde at mange departementer har speilvendt lovens hensikt, som er å slå fast at alle dokumenter i forvaltningen er offentlige , med mindre hemmelighold kan begrunnes i særskilte unntak.
SA170530 Leverandør til sivil sektor innen petroleumsvirksomhet, bygg og anlegg, samt offentlige prosjekter som barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehus osv.i ¶
SA170530 Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
DN170530 - Dette gjelder både private og offentlige aktører.
DB170530 Til tross for arbeidstakerne i noen grad « lurer » systemet ved å velge rasjonelt, er merutgiftene i form av økte offentlige pensjonsutgifter beskjedne, mener forskerne.
DB170530 I Politidirektoratet har man sørget for å holde kontrakter med eksterne leverandører og overskridelsesfullmakter utenfor den offentlige journalen.
DB170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
DB170530 Samtidig preges det offentlige rommet av stadig mer betalt innhold.
DB170530 I en undersøkelse av hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og hvordan det offentlige kan stimulere disse, mener vi at tidsskriftene og kritikk burde hatt en større plass.
DB170530 Det er et kulturpolitisk ansvar å sikre rom for sterke og mangefasetterte offentlige samtaler om kunst.
DB170530 ¶ GRØNT : Offentlige kantiner uten kjøtt ?
DB170530 Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å tvinge noen til å spise i offentlige kantiner, vi ønsker at det offentlige skal gjøre innkjøp som er bedre for kloden, dyra og folks helse.
DB170530 Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å tvinge noen til å spise i offentlige kantiner, vi ønsker at det offentlige skal gjøre innkjøp som er bedre for kloden, dyra og folks helse.
DB170530 Mange vegrer seg og tror det blir krise om de ikke får servelat i den offentlige kantina hver bidige dag.
DB170530 Det gjelder også folk som aldri har satt sin fot i en offentlige kantine.
DB170530 Det offentlige gjør store innkjøp.
DB170530 Da skulle det bare mangle at det offentlige følger opp med å tilby mat som er i tråd med norske kostholdsråd og forskning.
DA170530 Nå har det offentlige brukt mye penger de siste årene på å investere i fornybar energi.
DA170530 Han avfeier, som Kaski, kritikken om at det offentlige ikke forvalter eierskapet godt nok, og sier : ¶
DA170530 Først peker Kaski på at hun mener argumentene om at det offentlige ikke er profesjonelle og gode eiere i kraftsektoren, faller på sin egen urimelighet.
DA170530 For å gjøre de store investeringene du peker på, har vel offentlige eiere også behov for tilgang på kapital ?
DA170530 - Det offentlige kan i aller høyeste grad være gode og langsiktige eiere av vannkraft og fornybar energi i Norge, det har vi vist gjennom mange tiår.
DA170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
DA170530 * Forskriftsfeste universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg og sikre finansiering av dette.
DA170530 Den som sliter med sosial dumping og mektige bemanningsbyråer, og som de siste 10 - 15 årene har blitt mer og mer dominert av både offentlige og private byggherrer som helst velger seg den billigste arbeidskraften, ofte fra EU-landene i Øst-Europa ?
DA170530 - Gjennom det Riksrevisjonen har lagt fram, og alle medieoppslagene, vet vi jo godt at selv mange store, offentlige byggeprosjekter inneholder innslag av arbeidskriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelse.
DA170530 Kinoen er den første offentlige i sitt slag i Saudi-Arabia, noe som betyr at menn og kvinner for første gang skal sitte i samme kinosal.
BT170530 I år blir 115 millioner kroner flyttet fra offentlige til private skoler i Hordaland.
BT170530 Vi mener de offentlige skolene må rustes opp i kampen mot private, sier stortingsrepresentant Erik Skutle ( H ) Foto : Gorm Gaare FOTO : GORM K GAARE ¶
BT170530 I Politidirektoratet har man sørget for å holde kontrakter med eksterne leverandører og overskridelsesfullmakter utenfor den offentlige journalen.
BT170530 Sørg for en samlet dato for inntak slik at ikke de private kan ta inn elever en måned før de offentlige .
BT170530 Når offentlige skoler står halvtomme finnes det bare en utvei ; å legge dem ned.
BT170530 Dette går selvfølgelig utover elever i det offentlige som i 2015 tapte 115 millioner nettopp på grunn av de private.
BT170530 Regelverket om offentlige anskaffelser har bl.a til hensikt å sørge for fri konkurranse, og å unngå at det offentlige kjøper tjenester på bakgrunn av uformell kontakt mellom offentlig ansatte og private aktører ( korrupsjon, vennetjenester o.l ).
BT170530 Regelverket om offentlige anskaffelser har bl.a til hensikt å sørge for fri konkurranse, og å unngå at det offentlige kjøper tjenester på bakgrunn av uformell kontakt mellom offentlig ansatte og private aktører ( korrupsjon, vennetjenester o.l ).
BT170530 EØS-regelverket sier at anskaffelser på over 1,75 mill skal ut på anbud, men Ormberg og Strømsnes må da skjønne at dette kun gjelder offentlige anskaffelser, og at de midlertidige bysyklene i dette tilfellet slett ikke er noen offentlig anskaffelse ?
BT170530 Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
AP170530 I denne tiden fylles ofte restauranter og offentlige steder i regionen opp etter solnedgang.
AP170530 Hermansen påpeker at samtlige anskaffelser har vært offentliggjort på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 | Hadde det vært opp til meg, hadde alle offentlige kantiner blitt helt kjøttfrie Christine Evjen ¶
AP170530 Vårt høye kjøttforbruk er ugunstig for både klimaet og folkehelsen, og det bør derfor være helt ukontroversielt å innføre en vegetardag i offentlige kantiner over hele landet.
AP170530 Vi bør bruke offentlige innkjøp til å stimulere til at nordmenn spiser mer grønt og mindre kjøtt.
AP170530 Vegetardag i offentlige kantiner burde være en selvfølge, skriver Christine Evjen ( 16 ).
AP170530 Det finnes nesten 300 forskjellige offentlige trafikkskilt langs norske veier, og NAF får ofte henvendelser fra folk som sliter med å forstå hva de betyr.
AA170530 I årets første kvartal sank det offentlige forbruket og eksporten med 0,2 prosent, og importen med 0,9 prosent.
AA170530 - Det er tjenesteeksporten og det offentlige forbruket som overrasker, sier Winsth, men understreker at økonomien fortsatt er sterk, og at det ikke er grunn til å bekymre seg over tallene.
AA170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
AA170530 Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer », skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.
AA170530 - Vi ønsker at folk skal kunne vise sin tro i det offentlige rom.
AA170530 Det forutsetter at kundene kan ta opplyste valg, noe som igjen forutsetter at vi har uavhengige forskere, kritiske medier som kan informere og offentlige kontrollorganer som kan passe på.
VG170529 Nyhetsstedene viser til offentlige arrestlogger.
VG170529 Prinsen gjør det videre klart at han er avhengig av stabiliteten familielivet gir ham, for å kunne gjøre sine offentlige oppgaver på en god måte.
VG170529 Fortsetter denne trenden kan « Trump-håndtrykkologi » bli den moderne arvtageren til kremlinologien, der eksperter forsøkte å lese sovjetisk politikk ut fra ørsmå tegn under offentlige opptredener.
SA170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
DN170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ) Foto : Ruud, Vidar ¶
DN170529 - Jeg kom fra det private næringsliv og tok med lønnen da jeg ble rekruttert inn i det offentlige .
DN170529 Dermed bør kostnader som følge av individuelle tilpasninger til levealdersjustering av pensjoner ikke tillegges betydelig vekt i utformingen av offentlige pensjonssystemer, skriver forskerne i rapporten.
DN170529 Start i de offentlige kantinene.
DB170529 Bakgrunnen var at Reinertsen hadde bedt om offentlige gjeldsforhandlinger i desember i fjor.
DB170529 Men det er også nødvendig å være selvkritisk til den offentlige eide og drevne virksomheten.
DB170529 - Det ligger ikke noe respekt i å kaste stein mot offentlige myndigheter.
DA170529 Kritiserer offentlige eiere ¶
DA170529 De resterende, større kraftverkene er i all hovedsak eid av det offentlige - av Statkraft, og norske kommuner og fylkeskommuner.
DA170529 - Vi har enkelte ganger sett at det offentlige ikke klarer å se forskjellen på å ta ut utbytte og på å plyndre et selskap.
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer.
DA170529 - Selve vannfallene bør være eid av det offentlige slik de er i dag.
DA170529 - Det offentlige Norge bør ha full kontroll over vannfallene, men stå fritt til å leie vannfallet ut til hvem de vil en best mulig pris.
DA170529 - Jeg kom fra det private næringsliv og tok med lønnen da jeg ble rekruttert inn i det offentlige .
DA170529 Kritiserer offentlige eiere ¶
DA170529 De resterende, større kraftverkene er i all hovedsak eid av det offentlige - av Statkraft, og norske kommuner og fylkeskommuner.
DA170529 - Vi har enkelte ganger sett at det offentlige ikke klarer å se forskjellen på å ta ut utbytte og på å plyndre et selskap.
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer.
DA170529 - Selve vannfallene bør være eid av det offentlige slik de er i dag.
DA170529 - Det offentlige Norge bør ha full kontroll over vannfallene, men stå fritt til å leie vannfallet ut til hvem de vil en best mulig pris.
DA170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
BT170529 Norge har forsøkt å ta et oppgjør med behandlingen disse gruppene har blitt utsatt for opp gjennom historien, med blant annet offentlige beklagelser og økonomiske kompensasjoner.
BT170529 Det betyr forhåpentlig at flere forskere, politi og andre fagfolk også forstår at kvinner kan begå seksualforbrytelser, og at menn og kvinner kan løfte sine tabubelagte hemmeligheter om kvinneovergrep ut i det offentlige rom uten å møte myter og fordommer. » | Norden har gått foran ¶
AP170529 Offisielt er begrunnelsen mistanke om underslag av offentlige kulturmidler i perioden 2011 til 2014.
AP170529 Her har det vært noen ungdom som har kastet stein mot offentlige tjenestemenn på et åsted i forbindelse med en brann.
AP170529 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg holdt mandag lukket høring om sikring av viktige offentlige bygg og installasjoner ( objektsikring ).
AA170529 - Men når vi er ute i offentlige sammenhenger eller sammen med venner eller familie, kan det skje.
AA170529 Boliger og det offentlige tar pengene.
AA170529 Det offentlige må bli enda mer bevisst hvordan vi kan bruke innkjøpsmakt for å fremme grønne høyteknologiske innovasjoner og verdikjeder innen områder der Norge har ledende posisjoner.
DB170528 - Det er mange som tror at det offentlige kan ordne opp.
DB170528 Hos alle tre var det alvorlig, bakenforliggende problematikk i hjemmet som det offentlige ikke visste nok om, da hjelpetilbudet ble satt inn.
DB170528 Mellom de kongeliges offentlige gjøremål og det de foretar seg på kammerset, henger det et tett slør.
DB170528 De har uendeligheter av artikler om alt Olav foretok seg i det offentlige - alle hans reiser og møter med folk - men nesten ingenting om private forhold.
BT170528 Til venstre er han avbildet i 2014, under sin eneste offentlige opptreden.
AP170528 I diplomatiet er de personlige møtene vel så viktige som offentlige ytringer, forklarer Macron til Journal du Dimanche, referert i BBC : « Jeg griper de sjansene jeg får.
VG170527 Forslaget fra Frp og Unge Høyre om å la lovlydige borgere over 18 år få nyte sin medbrakte pilsner i offentlige parker, lyder som et ukomplisert og fremfor alt sosialt innspill.
VG170527 Det er altså ikke folk flest som ønsker at det skal bli enda flere offentlige arenaer å drikke alkohol på.
SA170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
FV170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
DB170527 Milwaukee County undersøker nå om sheriff Clarke misbrukte offentlige ressurser da han beordret inngripen overfor Dan Black.
DB170527 Clarke er kjent for sin offentlige støtte til president Donald Trump. 17. mai skrev The Atlantic at han er hentet inn av Trump-administrasjonen til en jobb i det amerikanske sikkerhetsdepartementet.
DB170527 Skatteinntektene kommer til å gå ned og de offentlige utgiftene opp.
DA170527 Sakte, men sikkert innskrenker regjeringen de liberales nærvær i det offentlige rom, som i stedet blir skjøvet ut i den politiske periferien og beskrevet som « svikere » eller « illegitime ».
DA170527 Regjeringen har allerede i flere år forsøkt å begrense kritikken i det offentlige rom.
DA170527 Samtidig skisseres det en fleksibel løsning som gjør at kunstverkene kan flyttes ut i det offentlige rom.
DA170527 Forslaget fra Höegh Eiendom er å plassere figurene i flyttbare glasspaviljonger, slik at de også brukes til utsmykking av det offentlige rom.
DA170527 Det betyr at figurene kan flyttes ut i det offentlige rom når det er behov for det.
BT170527 » Formålet med anskaffelsesregelverket er at det offentlige skal opptre med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnsmessig tjenlig måte.
BT170527 » Formålet med anskaffelsesregelverket er at det offentlige skal opptre med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnsmessig tjenlig måte.
BT170527 Regelverket krever at offentlige anskaffelser settes ut på anbud, slik at potensielle leverandører får like muligheter til å tilby sine produkter, og mer effektiv bruk av fellesskapets midler oppnås.
BT170527 Nærmest alle leveranser til det offentlige er midlertidige.
BT170527 Byrådets avvisende holdning gir grunn til å ønske seg en uavhengig vurdering av saken fra for eksempel Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ).
BT170527 Dette er barnehager som har mottatt millioner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling, skriver Marte Teigen ( R ).
BT170527 » Avslutningsvis skriver departementet at « Anskaffelsesregelverket kommer ikke til anvendelse på sponsoravtaler der det offentlige kun mottar pengeytelser fra den private.
BT170527 Våre jurister viser for øvrig til Dragsten og Lindalens kommentarutgave om offentlige anskaffelser.
BT170527 Rene sponsoravtaler hvor oppdragsgiver ikke påtar noen forpliktelser, er å anse som gaver og faller utenfor regelverket » ( Dragsten og Lindalen : Offentlige anskaffelser, kommentarutgave ( 2005 ) ) ( min understrekning ).
BT170527 Det er ikke uvanlig at offentlige oppdragsgivere mottar en ytelse hvor vederlaget fra oppdragsgiver er eksponering av varer og/eller leverandører gjennom for eksempel utstillingsplass eller reklameplass.
BT170527 Der det offentlige ikke er forpliktet til å gi en motytelse, eller kun er forpliktet til å opplyse hvem som har levert varen eller tjenesten, vil kontraktsvilkåret ikke være oppfylt.
BT170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
AP170527 Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.
VG170526 Fredag holdt en tunisisk domstol den første offentlige høringen i rettssaken mot 26 personer, hvorav seks er politimenn som anklages for bevisst ikke å ha hjulpet mennesker i nød.
SA170526 I Norge har vi heldigvis få uteliggere med psykiske lidelser, vi har i stedet opprettet bofellesskap betalt av det offentlige .
SA170526 Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.
NL170526 Alle offentlige anbud krever minimum samme lønn som i offentlig sektor, ikke bare oppfyller vi vilkårene, men ligger altså over.
NL170526 Uten hjelp fra det offentlige og uten kunnskap om hva slags potensiale disse barna hadde, var innesperring, selvskading og tidlig død resultatet for mange.
NL170526 De skal legge til rette for at Outsider's Art både er synlig, får sin plass i det offentlige rom og holdes levende.
NL170526 Det alt vesentlige av tilgjengelig informasjon om radaranleggene i Vardø kommer fra amerikanske offentlige kilder.
FV170526 Fædrelandsvennen har tidligere omtalt at selskapet søker økt støtte fra det offentlige .
DB170526 Opplysningene er heller ikke å finne i kommunens offentlige journal.
DB170526 I utgangspunktet er alle offentlige dokumenter offentlige , påpeker Sundelin.
DB170526 I utgangspunktet er alle offentlige dokumenter offentlige, påpeker Sundelin.
DB170526 - Skatteopplysninger generelt er jo offentlige .
DB170526 Jeg tror, og er nesten helt sikker på, at det bare er menn som har blitt skutt i år, menn som blir skutt på offentlige plasser, sa Appelgren til Dagbladet i mars.
DB170526 * Staten tar over ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn.
DB170526 Norges offentlige sektor er stor nok til å kunne holde seg med egne data-medarbeidere.
DB170526 Artistens advokater har tidligere uttalt at etterforskningen har påført « store og langvarige skader », spesielt på grunn av det offentlige aspektet.
BT170526 Men vi er nødt til å anmelde de mest alvorlige truslene, slik at vi sender tydelige signaler om hvordan vi ønsker at den offentlige debatten skal fungere.
BT170526 I årevis har det vært en fanesak for venstresiden at alle elever skal gjennom det offentlige skolesystemet.
BT170526 I stedet for å klage på at noen andre vil gjøre noe bra for yrkesfagelevene i Hordaland, bør de rødgrønne skolepolitikerne heller konsentrere seg om å gjøre den offentlige skolen så god at den blir like attraktiv.
BT170526 FÅR LOV : Offentlige skoler er fortsatt hovedregelen for de aller fleste elever.
BT170526 En rekke bedrifter har meldt tilbake til politikerne at den offentlige yrkesfagsutdannelsen ikke har vært tilstrekkelig nok.
BT170526 Offentlige skoler er fortsatt hovedregelen for de aller fleste elever.
AP170526 Boligpolitikken endret seg fra at Husbanken finansierte mesteparten av boligbyggingen med rimelige lån, til at den offentlige innsatsen i hovedsak ble rettet mot de aller vanskeligstilte på boligmarkedet.
AA170526 Storbritannias innenriksminister sier folk kan forvente å se store politistyrker ved offentlige arrangementer denne helgen.
DB170525 En omsorgsovertakelse er noe av det mest inngripende det offentlige kan gjøre overfor en familie.
BT170525 For at Hellas' skal få nye kriselån, har landets kreditorer krevd store kutt i de greske offentlige utgiftene.
AP170525 Det offentlige helsevesenet NHS har bedt de 27 største akuttmottakene ha høy beredskap, gjennomgå sine nødplaner og ha nok ansatte tilgjengelig på grunn av faren for nye terrorangrep gjennom den kommende langhelgen, også kalt « Bank Holiday ».
AP170525 Får partiet det som de ønsker, vil du i fremtiden helt lovlig kunne drikke øl i parken - men fortsatt ikke på gater, torg, rasteplasser, badestrender og alle andre offentlige steder.
AP170525 Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.
AP170525 Kreftprofessoren mener det i dag er stor forskjell på hvem som får hjelp til å forsøke utprøvende behandling i det offentlige helsevesenet.
AA170525 For at Hellas' skal få nye kriselån, har landets kreditorer krevd store kutt i de greske offentlige utgiftene.
AA170525 - Vi står fram med dette fordi foreldre i « Dark Room»- saken må være oppmerksomme på hva de kan oppleve fra politi, rettsvesen og fylkesmann - det offentlige , sier jentas far til avisen.
AA170525 Men derfra til å kreve at krimforfattere skal utvise samfunnsengasjement i sine bøker eller gjennom sin rolle som offentlige figurer ?
VG170524 Skaset meldt seg på i den offentlige debatten rundt spørsmålet om tidvis omstridte Inge Andersens etterfølger.
VG170524 Men den offentlige , politiske diskusjonen om lærerrollen fanger ikke opp en sånn visjon.
VG170524 Eller han skrev engasjerte leserinnlegg i avisene og deltok i den offentlige debatten.
VG170524 I Norge markerer vi hele åtte av kirkens merkedager som offentlige fridager, både jul, påske og pinse.
VG170524 Som leder av Stortingets justiskomité, er Tajik helt enig i at hun har et ekstra ansvar for ikke å bryte loven - eller unnlate å betale billett på offentlige kommunikasjonmidler.
NL170524 De vanskelige sakene må behandles i det offentlige rom, men slik er det for sjelden i Sapmi, der tausheten tvert imot kan være misbilligende.
NL170524 Snarere tvert imot, det er et ønske om opprydding som ligger til grunn : Konsekvensene fra den offentlige fornorskningspolitikken merkes enda.
DN170524 Den offentlige gjelden, målt som en andel av bruttonasjonalprodukt, ventes å passere 40 prosent i 2018 og 45 ved slutten av dette tiåret.
DN170524 Men nettstedet har derimot ingen offentlige kontaktpersoner og er registrert via en anonym domenetilbyder i Panama.
DB170524 På små offentlige plasser - deriblant foran Europakommisjonen - som normalt brukes av publikum, har politiet sperret av og brukt til stasjonert bilene sine.
DB170524 - Man er avhengig av private underleverandører fordi det offentlige ikke produserer denne typen tjenester og utstyr, sier Høie.
DB170524 - Det kan derfor se ut som om byråden ønsket å informere min sønn, for å legitimere bruken av sin egen stemme i det offentlige rom, sier mora og legger til : ¶
DB170524 Nettsiden Hear the news har ifølge Dagens Næringsliv ingen offentlige kontaktpersoner, og er registrert via en anonym domeneaktør i Panama.
DA170524 Til slutt : Som en av landets største private barnehagedrivere synes vi det er rett og rimelig at vi blir sett i kortene, og at det er debatt rundt bruk av offentlige midler, som jo finansierer vår sektor.
DA170524 Kanskje Rødt mener at ekte engasjement kun finnes i kommunene og andre offentlige etater ?
DA170524 - Vi mener det er mer skånsomt å bli hentet på bosted nattetid enn på dagtid mens man deltar i aktiviteter i det offentlige rom, der det kan være mange potensielle tilskuere til stede.
DA170524 - Vi mener det er mer skånsomt å bli hentet på bosted nattetid enn på dagtid mens man deltar i aktiviteter i det offentlige rom, der det kan være mange potensielle tilskuere til stede.
BT170524 Festspillene tåler ikke den typen intern uro og offentlige oppgjør særlig mange ganger.
AP170524 SLT-modellen handler om forpliktende, kriminalitetsforebyggende samarbeid på tvers av ulike offentlige etater og andre.
AP170524 Dette fordi det er vanskelig for offentlige etater å komme i kontakt med personer det er knyttet bekymringer til.
AP170524 Fondet han sikter til, Abu Dhabi Investment Authority, ble for et år siden rangert som det femte største offentlige fondet i verden, to plasser bak det norske Oljefondet.
AP170524 Fondet han sikter til, Abu Dhabi Investment Authority, ble for et år siden rangert som det femte største offentlige fondet i verden, to plasser bak det norske Oljefondet.
AA170524 - Man er avhengig av private underleverandører fordi det offentlige ikke produserer denne typen tjenester og utstyr, sier han.
NL170523 Isteden flytter vi den offentlige beredskapen lengre og lengre fra de lokale samfunn.
NL170523 Beredskapen som det offentlige har bygget opp er altså ikke dimensjonert for en sivil krig som dukker opp her og der, når vi minst venter det.
NL170523 Fakultet i Narvik og tidligere Høgskolen har « alltid » bidratt - og må i samråd med det offentlige og næringslivet fortsette med det.
NL170523 Det er også visse saklighetskrav som må gjelde i den offentlige faglige debatten.
DN170523 Ifølge offentlige dokumenter Financial Times har sett, er Abedi født i Manchester.
DN170523 Ifølge offentlige dokumenter Financial Times har sett, er Abedi født i Manchester.
DN170523 - I år er det flere faste og trygge jobber, full lønn under sykdom, et skattesystem som minsker forskjellene og mindre konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester som løftes fram, sier nyvalgt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.
DB170523 52 offentlige toaletter er renset og satt i stand, og 50 kokospalmer er plantet på stranda.
DB170523 De to mennene, som er henholdsvis 20 og 23 år gamle, vil bli tildelt 85 slag hver under utførelsen av straffen som vil finne sted i det offentlige .
DB170523 I den offentlige uttalelsen, publisert på kongehusets nettsider, uttrykker dronningen stor sorg.
BT170523 Mens Akasia og Spekter har tilbudt de ansatte en innskuddsordning, har de ansatte og fagforeningene ønsket en ytelsesbasert pensjonsordning, som har vært vanlig i det offentlige .
AP170523 Det er naturlig nå, i lys av det som har skjedd, at man er enda mer våken og skjerpet for å få best mulig oversikt over det som skjer i det offentlige rom utenfor konsertarenaene i samarbeid med politiet, sier Kirkeleite.
AA170523 Sammen med moren Janet fulgte hun minnestunden hvor sjefene for flere offentlige etater, borgermesteren, biskopen og andre deltok.
VG170522 | Dronning Sonja kaller naturen pustehullet fra det offentlige livet ¶
VG170522 Dronning Sonja kjenner ofte på kontrasten mellom stillheten i naturen og det offentlige livet hun lever.
VG170522 Det er nettopp derfor man kanskje trenger pustehullet fra det offentlige livet.
VG170522 I det en politisk beslutning er fattet, i det Stortinget har vedtatt noe, da må etater og offentlige institusjoner gjøre det de får beskjed om.
VG170522 Det er enkelt og billig å opprette detaljerte profiler av internettbrukere gjennom massovervåkning av aktører, både offentlige og private.
NL170522 Fylkeskommunen gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, har sikret nordmenn flest et godt og likeverdig tannhelsetilbud.
DN170522 Dersom politikerne i USA ikke klarer å enes om hvordan midlene skal fordeles i offentligheten, fører det til at alle offentlige funksjoner utenom de aller mest nødvendige stenges ned inntil en avtale kommer på plass, en såkalt « government shutdown ».
DN170522 * Facebook betrakter alle med over 100.000 følgere som offentlige personer, noe som fratar dem den beskyttelsen som private personer har.
DN170522 Det betyr at bedrifter, det offentlige og private i hele Europa må ha kontroll på sine data, sier Bredvei.
DB170522 De 11 offentlige søkerne til en av Idretts-Norges mest innflytelsesrike jobber, er : ¶
DB170522 Man kan til tider tro at den vestlige sivilisasjon var truet når man registrerer hvilke emosjoner som vekkes i det offentlige rom overfor denne religiøse tradisjon.
DA170522 Dette vil for noen bli krevende, og foran fylkeskommunen ligger det nye betydelige kostnader som skal dekkes inn i konkurranse med andre offentlige oppgaver.
DA170522 Da er det rett og rimelig at en større del dekkes over statsbudsjettet, slik at det blir større rom for lettelse i bompengene der de rammer hardest og en mindre tilstramming i de offentlige budsjetter i fylkeskommunen og kommunene.
DA170522 - Vi velger oss noe mye mer prosaisk, og rammer inn de offentlige rommene som vi beveger oss mellom hver dag, slik som skoler og institusjoner.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for de
BT170522 Det gjelder først og fremst pasientdata etter nærmere utførte undersøkelser, en prosjektorganisasjon og fasiliteter for å kunne utføre undersøkelsene og de nødvendige offentlige tillatelser for å kunne gjennomføre studien.
BT170522 Jeg er også lei av å høre om den nye oljen, om det nå er kunst, media, stein, landbruk eller offentlige ansatte.
BT170522 Det som overrasker, er at LOs konklusjon er at dette må vi gjøre og erstatte jobbene med offentlige arbeidsplasser.
BT170522 I den offentlige debatten må de derfor tåle å bli motsagt og motarbeidet.
AP170522 I den offentlige grunnskolen i Oslo, altså 1. til 10. trinn, arbeidet det i fjor nesten 5800 lærere totalt.
AP170522 Den offentlige barneskolen ( 1. til 7. trinn ) i hovedstaden har ca. 46.400 elever dette skoleåret.
AP170522 Korrupsjonssakene er på toppnivå i skjæringen mellom det offentlige og enkelte store, familieeide bedrifter.
AP170522 | Aftenposten mener : Det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt ¶
AP170522 Oslo kommune, i likhet med en rekke andre offentlige byggherrer, har en lite ærerik historie når det kommer til å forhindre grov arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen.
AA170522 Situasjonen i kommunen er svært alvorlig, og det er viktig at ofre og pårørende blir godt ivaretatt av det offentlige , understreker han.
DN170521 I dag er det full barnehagedekning i de fleste kommuner, i stor grad takket være den felles dugnaden mellom det offentlige og private på 2000-tallet, sier forfatteren.
DN170521 Det burde være en enkel sak å sørge for lik skattlegging av medier innenfor det norske skatte- og avgiftsområdet - slik at dybdejournalistikken kan fortsette å bidra til den offentlige samtalen.
DB170521 Årsaken er at offentlige etater nekter å ta konsekvensene av bred forskning som dokumenterer at delt bosted er det beste for barnet.
AP170521 Amnesty International mener at konsekvensene for de over 100.000 offentlige ansatte som er blitt sparket, er fatale.
AP170521 MDG vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlige matinnkjøp er lokalt produsert eller økologisk. 11.
AP170521 MDG vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlige matinnkjøp er lokalt produsert eller økologisk. 11.
VG170520 Selv de tjenestene det er lovfestet at det offentlige må stå for, fant de en løsning på.
VG170520 Han har ikke sett dokumentasjon på at privatiseringen faktisk har ført til sparte utgifter for det offentlige .
VG170520 Da president Barack Obama og hans kone Michelle besøkte Saudi-Arabia i 2015 i forbindelse med kong Abdullahs begravelse vakte også hun oppsikt ved å stille opp på flere offentlige arrangementer uten slør.
VG170520 Keiseren var en høyreist og ganske staselig mann som kunne gjøre feiende flotte offentlige opptredener.
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål.
VG170520 Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål, skriver Inga Marte Thorkildsen ( bildet ) og Kari Elisabeth Kaski.
VG170520 Partiets landsmøte vedtok også lørdag at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken - og at kantinene alltid skal ha et « fristende vegetartilbud ».
VG170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
VG170520 Horne kalte inn til møtet etter VGs avsløring om Stiftelsen Fyrlykta, som har fått nærmere en halv milliard kroner fra det offentlige for å tilby fosterhjem.
SA170520 | MDG vil bruke det offentlige til å endre folks matvaner ¶
SA170520 MDG vil at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken.
SA170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
SA170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
SA170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
FV170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
FV170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
FV170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
DN170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
DB170520 Partiet vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlig matinnkjøp er lokalt eller økologisk.
DB170520 Her må det offentlige gå foran, sier partiets talsperson Une Aina Bastholm til NTB.
DB170520 Et annet virkemiddel De grønne vil bruke for å få bukt overforbruk, er å bruke det offentlige til å signalisere at folk må spise mer grønt.
DB170520 Det er dette som er barnehagepolitikken til Høyre, så de skal være litt forsiktige med hva de sier.. Offentlige barnehager slipper eiendomsskatt.
DB170520 MDG vil at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken.
DB170520 Hun er også fornøyd med at partiet har programfestet kravet om 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige innkjøp.
DB170520 Her må det offentlige må gå foran, sier hun.
DB170520 Her må det offentlige må gå foran, sier Une Aina Bastholmhun, talsperson og 1.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) i Oslo.
BT170520 VEGETARPARTIET : Miljøpartiet De Grønne vil ha kjøttfri dag i alle offentlige kantiner.
BT170520 MDG vil at alle offentlige kantiner skal servere kun vegetarmat minst én dag i uken, vedtok partiets landsmøte lørdag.
BT170520 Dessuten vedtok landsmøtet at offentlige kantiner alltid skal ha et fristende vegetartilbud.
BT170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
BT170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
BT170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
AP170520 Uten registrering og oppholdstillatelse har de heller ikke til offentlige helsetjenester - noe som også er et stort problem, fortsetter hun.
AP170520 Sukharev sier at korrupsjon i tilknytning til store, offentlige byggeprosjekter er et stort problem.
AP170520 I St Petersburg går den kraftige budsjettsprekken imidlertid ut over det offentlige tilbudet til lokalbefolkningen, siden byen - i motsetning til de andre VM-vertene i Russland - betaler for byggingen selv.
VG170519 - Den offentlige debatten rundt idrettens åpenhet og pengebruk det siste året gjør at alle vil være tjent med å få faktum på bordet.
VG170519 En ekspert på offentlige anskaffelser har tidligere sagt at tildelingen av hundremillionerskontrakten var ulovlig fordi direktoratet ikke kunne påvise at Fyrlykta var ideell.
SA170519 Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.
SA170519 Funnet informasjon på offentlige myndigheter sine nettsideri ¶
DB170519 - Han har utfordret det lukkede offentlige rom.
DB170519 La meg meg også presisere at jeg ikke er i mot den offentlige skolen.
DB170519 Kanskje disse barna hadde møtt voksne i den offentlige skolen eller på fritiden sin, som mente at det ikke passet seg for barn å gå med for eksempel joggebukse, rosa hår eller cap på 17. mai eller andre dager, slik at disse barna følte seg utenfor.
DB170519 De som begynte på Steinerskolen senere, begynte der kanskje fordi de av en eller annen grunn ikke fant seg til rette i den offentlige skolen.
DB170519 Før Pippa gir sin utkårede sitt « ja », tar vi et tilbakeblikk på hennes liv og fremmarsj i det offentlige de siste åra.
BT170519 Kleppe omtalte det Jensen har gjort som et alvorlig tillitsbrudd overfor offentlige myndigheter, og som motarbeidelse av rettsstaten.
BT170519 Fylkesrådmannen peker på at det i dag er kapasitet til flere elever innen bygg og anlegg i den offentlige skolen, og at « ei godkjenning vil ha negative konsekvensar for den offentlege skulestrukturen ».
BT170519 Anleggsgartnerbransjen ønsker ikke noe privat utdanning, men et fruktbart samarbeid med de offentlige utdanninginstitusjonene som finnes i Bergen.
AP170519 Offentlige satellittbilder dokumenterer at minst 65 kvadratkilometer skog og mark brant ned.
AP170519 Nå åpner Arbeiderpartiet for å endre det offentlige tilbudet etter en dansk modell, slik at dødssyke nordmenn kan føle seg bedre ivaretatt.
AP170519 Flere pårørende og pasienter forteller at grunnen til at de reiser, er lav tillit til det norske helsevesenet og en opplevelse av at det offentlige tilbudet er for konservativt.
AP170519 Kleppe omtalte det de mener Jensen har gjort som et alvorlig tillitsbrudd overfor offentlige myndigheter, og som motarbeidelse av rettsstaten.
AP170519 Funnet informasjon på offentlige myndigheter sine nettsider ¶
AA170519 Her er det viktig at kommunene og fylkeskommunen er mer samkjørt sånn at næringslivet og det offentlige får tilført rett kompetanse.
AA170519 De forvalter jo offentlige penger og en offentlig kunstsamling.
VG170518 En islamsk shariadomstol i Indonesia har dømt to menn til offentlige stokkeslag for å ha hatt sex.
VG170518 Amundsen sa til VG onsdag at DSB må forholde seg til samme effektivitetskrav som andre offentlige etater, og at det nødvendigvis fører til strammere budsjett.
SA170518 Svaret er at det finnes grupperinger som jobber aktivt mot en slik utvikling, enten fordi privatpersoner mister en fordel, eller fordi offentlige etater mener at deres fagområde veier tyngst.
SA170518 Offentlige prosjekter kan bidra positivt, men det er de private, kommersielle prosjekter som må stå for volumet i en utvikling.
SA170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
NL170518 Om offentlige embeter og arbeidsplasser i den nye nordnorske regionen.
NL170518 Men det er nå en gang « Stortingets fordømte plikt » å organisere det offentlige Norge på den til enhver tid beste måten.
NL170518 Men det er han jo ikke lengre, i et Norge der de offentlige budsjettene kommer til å krympe.
DN170518 Bråthen er dømt til tre års fengsel og til å betale erstatning til Skatteetaten på 1.225.000 kroner samt saksomkostninger til det offentlige på 20.000 kroner.
DB170518 Judin ledet arbeidet med rapporten « Sporing i offentlige rom » i fjor.
DB170518 - Alt fra butikker, offentlige virksomheter, museer, sykehus, kinoer, teatre og biblioteker er interessert i dette, sier administrerende direktør Espen Thømming i norske LinkAnalytix, som står bak systemet, til Dinside.
DB170518 Ifølge offentlige registre skal ingen av de arresterte mennene ha blitt dømt for voldelig kriminalitet tidligere.
DB170518 Ambassadøren understreker at det er legitimt å kritisere omskjæring, og påpeker at religiøs satire kan være et viktig verktøy som burde være en del av den offentlige debatten i ethvert fritt, demokratisk samfunn.
DB170518 Indeksen tar ikke hensyn til offentlige tjenester som utdanning, helse og barnehager, tjenester som tilbys nettopp for å motvirke ulikhet.
DB170518 Det er dokumentert at hvis offentlige tjenester var inkludert i gini-indeksen, ville Norge kommet enda bedre ut på indeksen enn vi gjør i dag.
DB170518 I et så gjennomregulert samfunn som det norske, er offentlige godkjenninger, innkjøp og tillatelser områder der det er størst mulighet for maktmisbruk og berikelse.
DA170518 « Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.
DA170518 Den er dessuten viktig for kunstens og teaterets plass i det offentlige rom, som nå blir utvidet, mener Ulfsby.
BT170518 Filipinenes president Rodrigo Duterte har signert en presidentordre som forbyr røyking på alle offentlige steder i landet, både innen- og utendørs.
BT170518 Det inkluderer lekeplasser, sportsarenaer, fortau, skoler, kontorlokaler, offentlige bygg og restauranter.
BT170518 Den innebærer at det blir forbudt å røyke på alle offentlige steder, både innendørs og utendørs.
BT170518 I anledning Bob Dylans 76-årsdag har Bergen Offentlige Bibliotek funnet fem personer - fem kvinner ! - som på hver sitt vis skal hylle den amerikanske nobelprisvinneren.
BT170518 Hvor : Bergen Offentlige Bibliotek.
AP170518 En viktig del av striden har vært i hvor stor grad man skulle føre denne saken i det offentlige rom.
AP170518 Innen samme frist, 2025, vil MDG ha « fossilfri anleggsdrift i offentlige byggeprosjekter og stille krav om nullutslipp ».
AP170518 Det er få signaler om offentlige innsparinger i programmet - med unntak av f.eks. nei til nye motorveier, innkjøp av noen jagerfly, og kanskje i folketrygdens utgifter ?
AP170518 - Solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse - Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger - Solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet.
AA170518 Filipinenes president Rodrigo Duterte har signert en presidentordre som forbyr røyking på alle offentlige steder i landet, både innen- og utendørs.
AA170518 Det inkluderer lekeplasser, sportsarenaer, fortau, skoler, kontorlokaler, offentlige bygg og restauranter.
AA170518 Den innebærer at det blir forbudt å røyke på alle offentlige steder, både innendørs og utendørs.
AA170518 ) : For å få en tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnett og nytt toalettbygg.
VG170517 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) skriver i en epost til VG at DSB må forholde seg til samme effektivitetskrav som andre offentlige etater, og at det nødvendigvis fører til strammere budsjett.
SA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser, hevder sosialistene.
DN170517 Hvis vi som bransje ikke engang klarer det selv, blir det vanskelig å hevde at offentlige myndigheter skal gjøre det.
DB170517 Det offentlige eide selskapet rykket raskt ut og sa de kom til å nekte å betale regninga med renter.
DB170517 For fem år siden kom pålegg i EU og Norge om at offentlige myndigheter skal godkjenne helsepåstander rundt produkter før man får bruke påstandene i markedsføring.
DB170517 Nye materialer i offentlige bygg er en viktig nøkkel her.
AP170517 | Aftenposten mener : Difi bør samordne kunnskap om offentlige IKT-anskaffelser ¶ ¶
AP170517 Den gode nyheten er at det offentlige ser ut til å være blitt en bedre IT-kunde de siste ti årene.
AA170517 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
AA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser, hevder sosialistene.
AA170517 Flaggreglene gjelder i prinsippet bare for offentlige bygg, men det kan være kjekt å kjenne dem likevel.
VG170516 Departementet har ellers understreket overfor NIF at toppidrettssatsingen ikke kun kan basere seg på en økning i offentlige tilskudd.
VG170516 TØFF VINTER : Vidar Løfshus har vært gjennom en sesong med mye støy i det offentlige rom.
VG170516 For sjefen leverte minst like svak innsats i det offentlige rom som Mosvik-mannen gjorde i løypene i vinter, og da trengtes det at en løper som Northug sa tydelig fra, for eksempel om effekten av delvis å skylde på mediene for Johaug-saken.
VG170516 VG har i det siste beskrevet hvordan den private stiftelsen Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard kroner fra det offentlige for å ta seg av norske fosterbarn.
VG170516 Spørsmålet som reises er altså ikke kvaliteten på tjenesten, men om stiftelsen er blitt misbrukt for å skaffe seg tilgang til offentlige midler, berike utenlandske bakmenn og unndra skatt.
VG170516 Leder VG har i det siste beskrevet hvordan den private stiftelsen Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard kroner fra det offentlige for å ta seg av norske fosterbarn.
VG170516 Det er hverken ulovlig eller umoralsk å tilby alternative omsorgstjenester som ikke er drevet av det offentlige .
VG170516 Den norske virksomheten, stiftelsen Fyrlykta, har mottatt nær en halv milliard offentlige kroner for å ta seg av norske fosterbarn.
SA170516 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
SA170516 Også der ser det offentlige betydningen av godt flytilbud for å styrke næringslivets rammebetingelser.
SA170516 En rekker offentlige aktører har reist store pengesummer for en blytung satsing på flytilbudet.
NL170516 I løpet av få uker er det inngått kontrakter for cirka 250 millioner kroner for offentlige og private oppdragsgivere i Bergen og omegn, ifølge Arve Sande i Consto.
NL170516 I løpet av få uker er det inngått kontrakter for cirka 250 millioner kroner for offentlige og private oppdragsgivere i Bergen og omegn, ifølge Arve Sande i Consto.
NL170516 Samfunnsoppdraget er nordnorsk, og i noen sammenhenger handler det om tilstedeværelse og nærhet til både det offentlige og næringslivet.
NL170516 En stedlig ledelse med nordnorske vilje og kraft, støttet opp av det offentlige og næringslivet, har sikret en faglig utvikling og et sterkt utdannings- og forskningsmiljø.
NL170516 Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet.
NL170516 Det skjer best gjennom de vanlige måtene vi som samfunn produserer kunnskap : forskningsatsinger og offentlige utredninger på klart avgrensede områder.
DN170516 Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.
DB170516 Samtlige nekter at de har gjort noe kriminelt, ifølge deres offentlige forsvarere.
DB170516 Ifølge offentlige registre skal ingen av de arresterte mennene ha blitt dømt for voldelig kriminalitet tidligere, skriver Aftonbladet.
DB170516 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170516 På landsmøtet blir det diskusjoner om hvor raskt oljenæringen skal avvikles, sykelønn og karensdag, kjøttfri dag i offentlige kantiner og hvordan MDG skal jobbe for å få ned normalarbeidstiden.
DB170516 Samtlige nekter at de har gjort noe kriminelt, ifølge deres offentlige forsvarere.
DB170516 Ifølge offentlige registre skal ingen av de arresterte mennene ha blitt dømt for voldelig kriminalitet tidligere.
DB170516 Læreplanene for norsk skole har helt siden det offentlige skolevesen ble opprettet, vært arena for nasjonalistisk kanonisering.
DA170516 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
DA170516 Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.
DA170516 Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.
DA170516 Kielland insisterte på at litteraturen skulle være til nytte for samfunnet, og Kapittel er en vellykket festival fordi vi siden starten har prøvd å styrke den offentlige samtalen ved å forene perspektiver fra litteraturen og samfunnsdebatten, sier festivalsjefen.
DA170516 Norske produsenter skal likevel valfarte til den franske Rivieraen for å finne prosjekter eller finansiering, og den offentlige delen av filmbransjen skal selge både norsk film og Norge som filmland.
DA170516 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) har siden søndag arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
DA170516 Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.
BT170516 Det er ikke mer som skal til for å slå et selskap eller offentlige institusjoner i bakken.
AP170516 Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.
AA170516 Men vi i Høyre vet også at det er ikke offentlige virkemidler som skaper aktivitet og arbeid.
AA170516 Etableringsstøtte og andre offentlige virkemidler er vel og bra, spesielt for bedrifter i oppstartsfasen.
VG170515 NSM startet i helgen med å gå gjennom brannmurene hos departementer, offentlige etater og eiere av kritisk infrastruktur.
NL170515 16.30 i ettermiddag melding fra både offentlige instanser og pårørende som var bekymret for en mann som framsto som truende og suicidal.
DN170515 Hackingen kan medføre store kostnader for selskaper og offentlige organer som rammes, men for it-sikkerhetsselskaper betyr det mer jobb og forventninger om økte investeringer i sikkerhet.
DN170515 Nesten 30.000 kinesiske institusjoner, deriblant offentlige etater, er rammet av det globale dataangrepet, opplyser Qihoo 360, et kinesisk datasikkerhetsfirma.
DN170515 Siden søndag har de arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
DB170515 Blant de mange ofrene er store selskaper, offentlige etater og konserner.
DB170515 Sentralstyret støtter imidlertid dissensen om at MDG skal nøye seg med å jobbe for « et godt vegetartilbud i offentlige kantiner ».
DB170515 Landsmøtet skal også ta stilling til om offentlige kantiner må ha én kjøttfri dag i uken.
DB170515 Blant annet blir det diskusjon om hvorvidt det skal stilles krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp.
DB170515 Dette tilbudet finnes ikke i den offentlige skolen.
DB170515 Det skyldtes at offentlige kunstsamlinger tidlig på 1800-tallet ble betraktet som sivilasjonsmarkører.
DA170515 Med det får selskapet flere hundre millioner offentlige midler med på kjøpet - og fulle rettigheter til å gjøre det de vil med vaksinen.
DA170515 I sine offentlige tilsvar har militærledelsen også skrevet at den ikke kan pålegge Sanofi at vaksinen blir tilgjengelig til en gitt pris.
DA170515 Sentralstyret støtter imidlertid dissensen om at MDG skal nøye seg med å jobbe for « et godt vegetartilbud i offentlige kantiner ».
DA170515 Landsmøtet skal også ta stilling til om offentlige kantiner må ha én kjøttfri dag i uken.
DA170515 Blant annet blir det diskusjon om hvorvidt det skal stilles krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp.
DA170515 - Fra dokumenter i den offentlige postjournalen, vet vi at utformingen av den « oppdaterte iskanten » for Barentshavet, var en politisk bestilling uten faglig grunnlag, påpeker han.
BT170515 De går gjennom offentlige etater og gjennomgår brannmuren for å se om det er noen hull.
BT170515 Hele « boligfesten » er en historie om hvordan offentlige reguleringer, markedskrefter og massesuggesjon kan drive folk til å ta ekstremt risikofylte valg.
BT170515 IT blir også et viktig redskap for å tilby nye tjenester i det offentlige .
AP170515 Særlig berømt var hans offentlige foredrag i Berlin.
AP170515 Hans offentlige foredragsrekker i Berlin skulle bli legendariske og la grunnen for en første vitenskapelig allmenndannelse.
AP170515 Siden har ikke gruppen kommet med noen offentlige uttalelser på sin Twitter-konto, og det er vanskelig å se hvordan et slikt løsepengevirus skulle fremme noen politisk agenda.
AP170515 Nesten 30.000 kinesiske institusjoner, deriblant offentlige etater, er rammet av det globale dataangrepet, opplyser Qihoo 360, et kinesisk datasikkerhetsfirma.
AP170515 - Men dette stemmer dårlig med det som har kommet frem tidligere om utdaterte datasystemer i det offentlige ?
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515 - Det er stadige utfordringer i datasystemene til offentlige virksomheter, det er det skrevet mye om.
AP170515 - NSMs ønske er å nå alle offentlige virksomheter og eiere av kritisk infrastruktur, og oppfordrer virksomheter til å ta kontakt for å få gjennomført skanning av sine systemer, sier Arnøy.
AP170515 - Målet er å dekke alle offentlige etater i Norge, som direktorater og departementer, sier hun.
AP170515 - Men dette stemmer dårlig med det som har kommet frem tidligere om utdaterte datasystemer i det offentlige ?
AP170515 - Fører et slikt angrep til økt årvåkenhet om datasikkerhet blant bedrifter og offentlige virksomheter ?
AP170515 - Det er stadige utfordringer i datasystemene til offentlige virksomheter, det er det skrevet mye om.
AP170515 De går gjennom offentlige etater og gjennomgår brannmuren for å se om det er noen hull.
AA170515 - Per i dag er ingen offentlige systemer rammet, sier Tom Bossert, som er rådgiver i administrasjonen med ansvar for innenlands- og cybersikkerhet, mandag kveld.
AA170515 Nesten 30.000 kinesiske institusjoner, deriblant offentlige etater, er rammet av det globale dataangrepet, opplyser Qihoo 360, et kinesisk datasikkerhetsfirma.
AA170515 Dataviruset WannaCry rammet selskaper, offentlige virksomheter og privatpersoner over hele verden i løpet av helgen.
AA170515 Siden søndag har de arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
VG170514 VG dokumenterte mandag hvordan tyske Peer Salström-Leyhs ( 63 ) stiftelser har fått tilgang til en offentlige milliardpott ved å kalle seg ideelle.
VG170514 Men i motsetning til Fyrlykta er det ingen pengepremier tilknyttet den offentlige vervingen.
SA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
SA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene, melder NRK.
DN170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene, melder NRK.
DN170514 I disse tider, med bekymring for fake news eller falske nyheter, kan hele den offentlige debatten stå i fare, skriver nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen.
DB170514 Hjelp oss med å finne Pablo igjen, skriver det danske luftforsvaret på sin offentlige Facebook-side.
DB170514 Det er et sensornettverk som finnes hos de fleste samfunnsviktige, offentlige institusjoner, samt hos ganske mange private aktører.
DB170514 Om vi skulle kompensert tapet av arbeidsplassene utelukkende med offentlige investeringer, ville behovet vært på i snitt 59 mrd. årlige kroner.
DB170514 Fallet i sysselsettingen kan kompenseres ved å øke offentlige investeringer og konsum og tilrettelegging av grønne arbeidsplasser.
DA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) kontakter søndag offentlige etater og departement og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene, melder NRK.
BT170514 To vanntankbiler fra vann fra det offentlige vannettet ble brukt til slukkingen.
BT170514 Microsoft har dominert offentlige kontorer i Norge.
BT170514 Det offentlige psykiske helsevernet har sine mangler, men når det kommer til å hjelpe personer i de verste krisene, så er det mange instanser og personer som ser alvoret og gjerne vil bidra.
AP170514 Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
AP170514 Ifølge NRK tar Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) søndag kontakt med offentlige etater og departementer og tilbyr å lete etter hull i brannmuren i datasystemene deres.
AP170514 Det har ikke fått forvaltningsmessige konsekvenser og trolig bryter dagens offentlige rypeforvaltning med rettslige forutsetninger gitt av miljømyndighetene etter Naturmangfoldloven.
AA170514 Dataangrepet begynte fredag, og siden da har både bedrifter, offentlige etater og enkeltpersoner mange steder opplevd å miste tilgang til filene sine. ( ©NTB ) ¶
AA170514 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) begynte søndag arbeidet med å hjelpe offentlige etater og departement med å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
AA170514 NSM har kontaktet offentlige etater og departementer og tilbudt dem å lete etter hull i brannmuren i datasystemene.
VG170513 * Ukjente datakriminelle gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
VG170513 Hun har tatt oppgjør med dem som hindrer nødvendig omstilling, og hun har sørget for at private og offentlige deler av LO trekker i samme retning.
VG170513 Viruset WannaCry er verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner.
VG170513 Fredag ble private og offentlige datamaskiner i nær 100 land, inkludert Norge, angrepet av løsepengeviruset WannaCry.
VG170513 Europol sier at både offentlige og private virksomheter er angrepet.
SA170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
SA170513 Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
SA170513 - Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på mandag, når mange bedrifter og offentlige etater som ikke er aktive i helgene skal starte opp igjen, sier Sofie Nystrøm til Aftenposten.
DN170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
DN170513 * Ukjente IT-forbrytere gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
DB170513 Besøket var Barack Obamas første offentlige utenlandsopptreden siden han gikk av som president.
DB170513 * Ukjente IT-forbrytere gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
DA170513 Fritt behandlingsvalg innebærer at du kan velge om du vil få behandling hos det offentlige eller hos en privat aktør, og at det offentlige tar regningen uansett.
DA170513 Fritt behandlingsvalg innebærer at du kan velge om du vil få behandling hos det offentlige eller hos en privat aktør, og at det offentlige tar regningen uansett.
AP170513 mars : Utsatte regelendringer som ville gjort enkelte offentlige bygninger mer energieffektive. * ¶ 15. mars : Utsatte endringer som var ment å modernisere motorveier i USA ved blant annet å innføre strengere miljøkrav. * ¶ 15. mars : Beordret evaluering av utslippskravene for biler og lastebiler. 24. mars : Godkj
AP170513 Fredag gjennomførte ukjente datakriminelle et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
AP170513 - Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg på mandag, når mange bedrifter og offentlige etater som ikke er aktive i helgene skal starte opp igjen, sier Sofie Nystrøm.
AA170513 Både offentlige og private virksomheter har siden fredag opplevd at datamaskinene blir infisert av programvare som gjør at brukerne mister tilgang til datafilene og blir avkrevd en løsesum.
AA170513 Totalt 48 av Storbritannias 248 offentlige helseforetak, som driver landets sykehus, ble rammet av dataangrepet, opplyste innenriksminister Amber Rudd lørdag.
AA170513 Det offentlige skal betale for dem til de blir 90 år.
VG170512 Så får vi håpe for idrettens del at det ikke er noe mer ugreit der, enn det som allerede er avdekket og ute i det offentlige rom.
VG170512 - Det som er litt flott er at vi kan bruke offentlige penger til å skape andre arbeidsplasser, sier Handel og Kontors Ingunn Gjerstad samtidig til NRK.
VG170512 I for stor grad baserer vi oss på at inntekter fra olje skal betale både skattekutt og økte offentlige utgifter.
VG170512 Fremover trenger vi uansett så mye arbeidskraft for å sikre økonomisk verdiskapning i privat sektor og offentlige velferdstjenester i verdensklasse, at vi alle må belage oss på å jobbe både mer og lenger.
VG170512 Der kan man klage på administrative avgjørelser foretatt av offentlige myndigheter i utlandet.
VG170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
VG170512 « Dersom det tas hensyn til at skatteøkningen kan bidra til å svekke arbeidstilbudet og skattegrunnlaget for finansieringen av offentlige velferdsordninger, vil den nødvendige økningen i skattenivået bli større enn dette », heter det videre.
VG170512 Horne innrømmer at kjøp fra private er komplisert og dyrere enn de offentlige løsningene.
SA170512 En åpenhet som bare går tilbake til 2015, vil føre til at for eksempel detaljerte regnskaper for ungdoms-OL blir offentlige , men det vil neppe lette på presset.
DN170512 - Det er fordi behovet er så stort og vi ønsker flere friskoler for yrkesfag som et supplement til det offentlige tilbudet.
DN170512 Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye og unngå konkurranse, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS.
DN170512 - Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester, kan tvinge prisene opp overfor kundene.
DN170512 - Skjønner du uttrykket « prime the pump », spør han journalisten om et uttrykk som kan oversettes med « å smøre hjulene » i form av statsstøtte eller offentlige tiltak.
DB170512 * Ukjente IT-forbrytere gjennomførte fredag et av verdens hittil største dataangrep mot private og offentlige datamaskiner i nær 100 land.
DB170512 Likevel var det et problem at ROK ikke hadde tilgang til offentlige personregistre man kunne samkjøre søknadene mot.
DB170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
DB170512 I tillegg er utviklingen en trussel mot lokale, offentlige skoler, som kan få problemer med å holde seg flytende hvis Wang setter støvsugeren sin mot elevgrunnlaget deres.
DB170512 Det hører med at idrettsungdomsskolene ikke inneholder færre fag enn offentlige skoler ; de holder i stedet elevene på skolen i flere timer.
DA170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
BT170512 Bergen Filharmoniske Orkester, Ekkofestivalen, Borealisfestivalen, BIFF, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Cornerteateret, Bergen Opera, Bergen Kunsthall, Bergen Offentlige Bibliotek er bare noen få eksempler fra den utrolig lange og imponerende listen av særegne, sterke, populære og utfordrende innholdsleverandører.
BT170512 En åpenhet som bare går tilbake til 2015, vil føre til at for eksempel detaljerte regnskaper for ungdoms-OL blir offentlige , men det vil neppe lette på presset.
AP170512 Samtidig har denne typen offentlige milliardprosjekter under styring av korrupte politikere og byråkrater gjort oligarkene og Putins maktelite søkkrike.
AP170512 I Storbritannia har det offentlige helsevesenet NHS store problemer på grunn av angrepet.
AP170512 Det største offentlige helseforetaket i Storbritannia, Barts i London, har avlyst legetimer og sender ambulanser videre.
AP170512 Det offentlige helsevesenet NHS' datasystem i England og Skottland har store problemer på grunn av et dataangrep.
AP170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
AP170512 Den alminnelige aldersgrensen for offentlige tjenestemenn er 70 år.
AP170512 Arbeids- og sosialdepartementet, som forvalter aldersgrenseloven, sier de ikke har tall på hvor ofte offentlige embetsmenn oppnevnt av Kongen i statsråd har fått en slik godkjennelse de siste ti årene.
AP170512 En åpenhet som bare går tilbake til 2015, vil føre til at for eksempel detaljerte regnskaper for ungdoms-OL blir offentlige , men det vil neppe lette på presset.
AA170512 Bakgrunnen for prisen er å øke oppmerksomheten om ruspolitikk og personer som har satt ruspolitikk på dagsordenen i det offentlige ordskiftet.
AA170512 Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye og unngå konkurranse, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS.
AA170512 - Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester, kan tvinge prisene opp overfor kundene.
VG170511 - Åpenbart på grunn av de mange offentlige framtredener, svarer hun.
VG170511 Det ble tidlig kjent at han hadde vært utsatt for intern kritikk fra sjefen for flere av sine offentlige opptredener.
DN170511 Trump skal ifølge The New York Times ( NYT ) også ha vært meget irritert på FBI og Comeys etterforskning av Trumps Russland-forbindelser, og FBI-sjefens manglende interesse av å etterforske lekkasjer fra FBI og andre offentlige organer.
DN170511 Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet.
DN170511 Øker de offentlige utgiftene ¶ ¶
DN170511 President Macrons nye administrasjon står overfor betydelige økonomiske utfordringer hva gjelder Frankrikes høye gjeld og den svake veksten i økonomien, skriver byrået, som peker på at den offentlige gjelden er nær 100 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( bnp ), og at det er lite sannsynlig at den vil synke merkbart før 2020.
DN170511 I tillegg til at han har lovet å holde underskuddet på statsbudsjettet under tre prosent av bnp over hans femårige presidentperiode, og å kutte offentlige utgifter med 60 milliarder euro innen 2022.
DB170511 Panukhnyk er på mange måter det offentlige ansiktet til LHBT-miljøet i Kiev, en tøff viktig, men også farlig jobb.
DB170511 Akademikere og annen ekspertise kan dermed styre samfunnet på en bedre måte gjennom planstyring og offentlige reguleringer.
DB170511 De bør få bevare kontrollen over ideen og utførelsen, uten for mye innblanding fra offentlige instanser.
DA170511 Israel forsøker å holde fangene fjernt fra det offentlige lyset.
BT170511 Jeg er glad for at reklamen i Bergen er begrenset til butikkfasader, og det bekymrer meg at reklamene får prege våre felles offentlige rom i stadig flere norske byer, sier hun.
AP170511 De offentlige protestene mot Trumps avsettelse av Comey var mange og skarpe.
AP170511 I Saudi-Arabia lever kvinner og menn adskilt i det offentlige rom.
AP170511 Offentlige skoler for jenter har bare et nummer, mens guttenes skoler er navngitt etter menn som har utmerket seg.
AA170511 I en pressemelding skriver organisasjonen at livreddende innsats i kjøpesenter og andre offentlige steder er en stor oppgave for vekterne, som ofte er de første på stedet når en hendelse oppstår.
AA170511 Omskjæring bør imidlertid ikke være en tjeneste som legger beslag på offentlige helsetjenester og fortrenger viktigere tilbud.
AA170511 Vrange lærere som varsler i offentlige medier behandles som en personalsak.
AA170511 Vi begynner å bli vant med at ledere i offentlige stillinger sitter på sin høye hest og bedriver ovenfra og ned hersketeknikk med lærere som forsøker å varsle om de tilstander som ødelegger deres arbeid med barns læring.
VG170510 - Vi skal stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
SA170510 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) måtte svare på mange spørsmål om terrorsikring av offentlige bygg og situasjonen i Heimevernet da hun møtte i Stortingets spørretime onsdag.
SA170510 Det er også klart at statsminister Erna Solbergs ( H ) hjemby Bergen tilgodeses med titalls millioner til rehabilitering av offentlige bygg.
NL170510 Det er også klart at statsminister Erna Solbergs ( H ) hjemby Bergen tilgodeses med titalls millioner til rehabilitering av offentlige bygg.
DN170510 Stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud, sa Ap-lederen.
DN170510 Mork mener behovet for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter taler mot å la fondet kjøpe mer aksjer.
DB170510 Etter at Kristoff reiste hjem fra Paris-Roubaix med et solid kutt i håndflaten og DNF, for did not finish, på resultatlistene - har i hvert fall den offentlige dialogen mellom partene vært som skrudd på lydløs.
DB170510 I dopingsaker mener blant annet Europarådet at « høringer bør være offentlige så fremt ikke domsutvalget bestemmer at det ikke skal være det ».
DB170510 Nei, da må du vær så god å gå tilbake ut i avgangshallen, til de offentlige toalettene i vrimlehallen.
DB170510 Datatilsynet ga i fjor ut rapporten « Sporing i det offentlige rom ».
DB170510 - stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
DB170510 Sessions fikk sparken på grunn av pengerot, fordi han blandet private interesser og offentlige midler.
DB170510 Det er godt dokumentert i en rekke offentlige utredninger at barnevernet trenger mer, ikke mindre kunnskap om sakskomplekset i barnevernet.
DA170510 Mork mener behovet for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter taler mot å la fondet kjøpe mer aksjer.
DA170510 Omfattende prosjekter innen bygg og anlegg - inkludert tunneler, hoteller og offentlige bygninger - betyr bedre tider for entreprenørene, samtidig som mange Johan Sverdrup-kontrakter har gått innenlands.
DA170510 Det er også klart at statsminister Erna Solbergs ( H ) hjemby Bergen tilgodeses med titalls millioner til rehabilitering av offentlige bygg.
BT170510 GAVEDRYSS : Kongeparet har fått en rekke gaver fra offentlige etater i Norge, deriblant dette bildet som viser kong Olavs edsavleggelse.
BT170510 For øvrig har en rekke offentlige etater punget ut for å gi kongeparet gaver.
BT170510 Hvis private aktører tjener for godt på barnevernet, betyr det at offentlige midler misbrukes, og at Bufdir ikke gjør jobben sin.
AP170510 Årets offentlige pengebruk blir lavere enn Regjeringen forventet.
AP170510 Kongeparet har fått en rekke gaver fra offentlige etater i Norge, deriblant dette bildet som viser kong Olavs edsavleggelse.
AP170510 For øvrig har en rekke offentlige etater punget ut for å gi kongeparet gaver.
VG170509 I tillegg til å være tiltalt for to drap og drapsforsøk, er kvinnen også tiltalt på flere andre punkter, inkludert grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
VG170509 VG dokumenterte i går hvordan tyske Peer Salström-Leyhs ( 63 ) stiftelser har fått tilgang til en offentlige milliardpott ved å kalle seg ideelle.
VG170509 Det er positivt med flere aktører i barnevernet, men vi skal ikke betale mer enn nødvendig for tjenester som det offentlige kjøper av private.
VG170509 HAR VURDERT KONTRAKTENE : Advokat Marianne Dragsten er medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( Kofa ) og partner i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek.
VG170509 Er selvstendig og uavhengig av offentlige og kommersielle interesser ¶
VG170509 Advokat Marianne Dragsten er medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( Kofa ) og partner i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek.
SA170509 Helseminister Bent Høie ( H ) vil at kommunene overtar den offentlige tannhelsetjenesten.
DN170509 Han sier videre at NSA varslet sine franske motparter før Frankrike kom med sine offentlige kunngjøringer om hendelsene. - « Hør, vi overvåker russerne, og vi ser at de trenger igjennom deler av infrastrukturen deres.
DN170509 « Offentlige tilsyn vil slå hardt ned på ulovlige finansinstitusjoner i gråmarkedet og annen uønsket praksis.
DB170509 SHT velger å oversende dette sikkerhetskritiske varselet til både Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som relevante offentlige myndigheter i saken », heter det.
DB170509 « De offentlige uttalelsene forteller en overbevisende historie om at meningen med den andre presidentordren er å realisere muslim-forbudet ».
DB170509 - Og det stemmer overens med mine offentlige uttalelser, sa Clapper, ifølge New York Times.
DB170509 Samfunnsøkonomisk Analyse mener derimot at det er mulig å motvirke sysselsettingfallet fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum.
DB170509 Det kan ikke vi ta stilling til, vi har bare lagt til grunn det offentlige myndigheter, sier han.
DB170509 - Her tenker en seg at det offentlige tar på seg alle kostnadene.
DB170509 Politiet i København har beskrevet hendelsen som « galskapsseilas », og uttalte at de vil fortsette samarbeidet med andre offentlige instanser for å sikre at havnen er et trygt sted å befinne seg, med tanke på « den smerte og det savn som de pårørende må føle ».
DB170509 Dagen etter var Dansk Folkeparti ute og sa at de ville forby vannscootere i offentlige havner.
DB170509 Forslaget om å klargjøre og utvide private og offentlige arbeidsgiveres aktivitetsplikt bringer vernet til minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelse opp på samme nivå som vernet mot kjønnsdiskriminering etter likestillingsloven.
DA170509 Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet, og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.
DA170509 - Vi er interessert i å få et samlet LO på de store sakene, og vi er ikke tjent med en splittelse mellom de offentlige og de private i LO.
DA170509 Løsningen på rasisme er ikke å trakassere rasister, men Å gi dem jobb, nettverk og inkludere dem i den offentlige samtalen, sier komiker Joachim Skage.
DA170509 Han hyllet Kadra Yusuf for å ha gått foran og banet vei for mange som nå våger å heve stemmen i den offentlige debatten.
AP170509 Han har foreslått dramatiske offentlige budsjettkutt.
AP170509 Et av problemene har vært at parker, offentlige rom og skogsområder er blitt hjemsøkt av tilreisende som etablerer overnattingssteder.
AA170509 Talen på matkonferansen Global Food Innovation var Obamas første offentlige utenlandsopptreden siden han gikk av som president.
AA170509 Han sier videre at NSA varslet sine franske motparter før Frankrike kom med sine offentlige kunngjøringer om hendelsene. - « Hør, vi overvåker russerne, og vi ser at de trenger igjennom deler av infrastrukturen deres.
AA170509 Kritikere advarer imidlertid mot at tiltakene vil tømme den offentlige pengesekken.
AA170509 Rapporten mener derimot at det er mulig å motvirke disse tallene fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum.
AA170509 Det forutsetter at politikere, næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige støttespillere jobber sammen for å utnytte Trøndelags fortrinn i den globale konkurransen.
VG170508 Det finnes mange idealistiske sjeler der ute som kan mye om barn og ungdom, og som ønsker å jobbe friere enn det som er vanlig innenfor det offentlige .
VG170508 De som får kontrakter med det offentlige , med oppdrag å organisere fosterhjem, skaffe fosterforeldre, lære dem opp og gi dem hjelp og støtte underveis.
VG170508 De fikk ikke den offentlige respekten eller de påskjønnelsene de fortjente.
VG170508 Begge er aktive i den offentlige samfunnsdebatten.
DB170508 oreningens renommé som interesseorganisasjon - en forening som etter over fire uker med konflikt plutselig kommer på banen med påstander om at de sitter med dokumentasjon og sannhetsbevis på en rekke tilfeller av grove og meget trakasserende overtramp utført av et av medlemmene, men som trengte den offentlige skittentøyvasken mellom Terje Hauge og Svein-Erik Ed
DB170508 Ifølge den ferske perspektivmeldingen fra Finansdepartementet vil handlingsrommet i offentlige budsjetter krympe vesentlig allerede om ti år : « Skal vi videreføre og bedre vår velferdsmodell med gode fellesfinansierte løsninger, må finansieringen styrkes og utgiftsveksten i ordningene dempes.
DB170508 I Norge kjøper det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 450 milliarder kroner i året.
DB170508 Arbeiderpartiet har løftet politikken inn i sitt nye partiprogram med « krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud ».
DB170508 Alle offentlige anbud skal stille krav om minst 50 prosent fagarbeidere og 15 prosent lærlinger - og ikke mer enn ett ledd med underleverandører.
DB170508 Offentlige anbud blir kanskje dyrere, men søppelskandalen i Oslo er en av mange påminnelser om hva som er alternativet.
DA170508 Samtidig er det slik at den sterke veksten i offentlige arbeidsplasser må løye.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ? spør regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO i dette debattinlegget.
DA170508 Kan Norge fortsette å ha en slik vekst i offentlige stillinger ?
DA170508 Hvor mye mer kan da direktoratene vokse, hvor mye mer passe-på-industri kan vi ta initiativ til, og hvor mange flere halvsjefer kan vi stappe inn i det offentlige Norge før det blir umulig å nå målet om 0,3 prosent effektivitetsøkning ?
BT170508 Vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene med kutt i bl.a. sykepenger og dagpenger.
BT170508 Macron har varslet at han vil liberalisere Frankrikes svært detaljerte arbeidslov ytterligere og kutte 120.000 stillinger i det offentlige .
AP170508 Den politiske styringen av Seiersdagen har også gitt seg utslag i at offentlige ansatte er beordret til å marsjere i « Det udødelige regiment ».
AP170508 Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.
AP170508 Innenfor rammen av barnehagelovens § 14 a første ledd skal offentlige midler og foreldrebetaling komme barna i barnehagen til gode.
AA170508 Macron har varslet at han vil liberalisere Frankrikes svært detaljerte arbeidslov ytterligere og kutte 120.000 stillinger i det offentlige .
AA170508 - Vi som bor langs den trafikkfarlige Bratsbergvegen har med håp om endring / utbedring i en årrekke henvendt oss til de ansvarlige offentlige instanser ; Trondheim Kommune, Statens Vegvesen og Politiet.
AA170508 SINTEF og flere offentlige og private utdannings- og forskningsinstitusjoner deltar i programmet, hvor også Trondheim kommune er partner.
DN170507 Han vil også redusere offentlige utgifter og satse.
DN170507 Emmanuel Macron vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro i de neste fem årene.
DN170507 Noen av Macrons kampsaker er å redusere arbeidsledigheten og kutte i de offentlige budsjettene med til sammen 60 milliarder euro i de kommende fem årene.
DN170507 Noen av Macrons kampsaker er å redusere arbeidsledigheten og kutte i de offentlige budsjettene med til sammen 60 milliarder euro i de kommende fem årene.
DA170507 Han tar til orde for å kutte 120.000 stillinger i det offentlige i løpet av de neste fem årene.
BT170507 SKAL TVINGES : I fremtiden skal personer i Tyskland som bruker nikab kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
BT170507 I perspektivmeldingen som ble lagt frem før påske, slås det fast at vi må gjøre snarlige grep for å redusere sykefraværet og reformere offentlige ytelser.
BT170507 For mennesker med kronisk sykdom eller nedsatt arbeids- og funksjonsevne betales hele sykelønnen av det offentlige fra dag 1.
BT170507 Arbeidsgiver, det offentlige og den syke betaler en tredjedel hver.
AP170507 Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.
AP170507 Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet.
AA170507 At et parti som er stiftet for å gjennomføre sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ser rødt hver gang skattespørsmål kommer opp til debatt, er ikke så veldig merkelig.
AA170507 Sammen med en rekke andre velmente tiltak, gir det nye offentlige utgifter i mangemilliardklassen.
AA170507 Det går mot trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter.
SA170506 Microsoft har dominert offentlige kontorer i Norge.
DN170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
DB170506 Hun har gjort seg meget bemerket i det offentlige rom, hun er meget populær, hun står på det hun mener er riktig, har ben i nesen og tåler å stå i en storm og står for det hun mener er riktig, sier Hagen til Dagbladet.
DB170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
DA170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
AP170506 Det er viktig å løfte frem de ulike forståelsene av mobbing i det offentlige rom.
AA170506 Blant annet skal det offentlige fortsatt finansiere trosopplæring og en prest i hvert kirkesogn.
AA170506 De siste årene har vi opplevd økt interesse fra næringsliv, organisasjoner og offentlige institusjoner for å inngå studentsamarbeid.
SA170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
DN170505 Men generelt mener han det er for lite kunnskap i det offentlige om IT-sikkerhet.
DB170505 Mister foreldre et barn på annen måte, så får de mye mer hjelp og både private og det offentlige stiller mer opp for dem.
DB170505 Ingen av de fem er tilhørende her i distriktet, sier lensmann Nervik Nilsen, og vil foreløpig ikke utdype noe om motivet for at de fem dukket opp på gården, kjent som både Orderud gård og Olerud gård i offentlige registre.
DB170505 Ifølge offentlige registre overtok Per Orderud gården for 2,9 millioner kroner i 2004.
DB170505 Til grunn for den offentlige debatten ligger en idé om den frie markedsøkonomien som et naturlig og effektivt system, hvor man har forskjellig syn på hvor mye man bør gripe inn i det frie markedet.
DA170505 Aps skolepolitikere frykter at en slik skole vil føre til at ny, offentlig skole i bydelen utsettes, og at den offentlige skolen i Stavanger svekkes.
BT170505 CIA har i samarbeid med sørkoreansk etterretning « klekket ut en ond plan » som inkluderer uspesifiserte « biokjemiske substanser » for å drepe Nord-Koreas unge leder under offentlige opptredener i Pyongyang, heter det i en uttalelse fra nordkoreanske myndigheter.
BT170505 Sammenlignet med mange offentlige personer i dag, som vil at alt skal fremstå så fint og perfekt, viser jeg det uperfekte.
BT170505 Ny teknologi og samling av kompetanse skal styrke de offentlige velferdsordningene i en fremtid med strammere økonomisk handlingsrom.
BT170505 Offentlige kontorer skaper ikke trygghet.
BT170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
AP170505 Dersom det offentlige skal tilby det, må det betales av den enkelte selv, understreker hun.
AP170505 - Vi er godt kjent med at mange åpenbart offentlige dokumenter stemples som unntatt/skjermet på forhånd.
AP170505 - Det følger av offentlighetsloven at det skal være særskilt hjemmel i lov for å nekte innsyn i offentlige dokumenter.
AP170505 « Konsekvensen av unntaket er at offentligheten ikke får innsyn i robustheten til Nødnett, et svært viktig system som tidligere er blitt utsatt for kritiske spørsmål i den offentlige debatten », slår Riksrevisjonen fast i utkastet til rapporten.
AP170505 Men før de legger dokumenter i Offentlig elektronisk postjournal ( OEP ), har offentlige virksomheter anledning til å unnta dokumentene fra offentlighet.
AP170505 Offentlige virksomheter skal dokumentene i sakene i en journal.
AP170505 Den brukes først og fremst av ulike offentlige myndigheter i deres arbeid med å regulere innførsel og spredning av fremmede arter.
AA170505 CIA har i samarbeid med sørkoreansk etterretning « klekket ut en ond plan » som inkluderer uspesifiserte « biokjemiske substanser » for å drepe Nord-Koreas unge leder under offentlige opptredener i Pyongyang, heter det i en uttalelse fra nordkoreanske myndigheter.
AA170505 Saken skapte overskrifter verden over og satte fart i debatten om seksuell trakassering og kvinners sikkerhet i det offentlige rom i India.
AA170505 Mange offentlige prosjekter er stanset, og skattene har steget som følge av lavere oljeinntekter. ( ©NTB ) ¶
VG170504 I fjor gjorde prins William like mange offentlige oppdrag som sin bestemor, 80, mens prins Harry hadde 86 dager med offisielle oppdrag i kalenderen, ifølge Telegraph.
VG170504 Hertugen av Edinburgh hadde 110 dager med offentlige opptredener i fjor, ifølge BBC.
VG170504 Det kan likevel være hertugen selv velger å være til stede på enkelte offentlige arrangementer, opplyser Slottet.
VG170504 Både dronningen og hennes gemal har kuttet ned på antall offentlige opptredener de siste årene.
SA170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
SA170504 Videre bygger vi vår argumentasjon på gjeldene kommunedelplan for Sandnes for perioden 2011 til 2025, som på kart viser hvor framtidens offentlige parkeringsplasser i sentrum skal ligge.
DN170504 Han vil ikke takke ja til nye invitasjoner til besøk og arrangementer, men kan velge å delta på offentlige arrangementer fra tid til annen, opplyser slottet.
DN170504 Hva som gjenstår er finanspolitikken og offentlige infrastrukturinvesteringer.
DN170504 Offentlige stimuli er i ferd med å forsvinne og det er i ferd med å forflytte seg til prisene, blant annet kobber og jernmalm, sier råvareanalytiker Dane Davis hos Barclays til CNBC Asia.
DB170504 ¶ DAGEN DERPÅ : Orderud gård- også kalt Olerud gård i offentlige registre - morgenen etter at fem personer ble pågrepet for angrep på en gjest hos gårdens eier og beboer Per Orderud.
DB170504 Konsekvensene blir at tallene i den offentlige debatten er altfor lave, og diskusjonen i samfunnet føres på feil premisser, heter det i uttalelsen, som fortsetter slik : ¶
DB170504 Dette står i sterk kontrast til hva vi har for andre institusjoner i den offentlige forvaltningen, der det stilles strenge krav til åpenhet.
DB170504 - De forvalter store offentlige midler og har en viktig oppgave på vegne av fellesskapet.
BT170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
BT170504 Nødtvedt til forfattersamtale på Bergen Offentlige bibliotek torsdag kveld.
BT170504 Kjendisforfatter og eks-blogger Linnéa Myhre ( 23 ) sørget for at ungdommene strømmet til Bergen offentlige bibliotek torsdag kveld.
BT170504 Norge skal ikke alltid være en oljefyrt økonomi, og det demrer kanskje for kulturlivet at det ikke bare kan leve på offentlige bevilgninger i årene som kommer.
AP170504 Prins Philip trekker seg fra offentlige oppdrag, kunngjorde Buckingham Palace torsdag.
AP170504 Med en korrekt bruk av registeret hos offentlige etater, tror vi at fordelene ved å kunne motta servicemeldinger som påminning om legetime eller avstenging av kommunal vannforsyning vil være vesentlig større enn ulempene ved å motta denne typen meldinger.
AP170504 Ifølge bilpartiet Frp skal « bilrelaterte avgifter (... ) i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet », men partiet vil som før « fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier ».
AP170504 Den alminnelige aldersgrensen for offentlige tjenestemenn er 70 år.
AP170504 Arbeids- og sosialdepartementet, som forvalter aldersgrenseloven, sier de ikke har tall på hvor ofte offentlige embetsmenn oppnevnt av Kongen i statsråd har fått en slik godkjennelse de siste ti årene.
AP170504 Aftenposten har vært i kontakt med flere fagmiljøer innen arbeidsrett som hjelper en rekke selskaper og offentlige virksomheter med arbeidsrettslige spørsmål.
AA170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
AA170504 - Hans Kongelige Høyhet, hertugen av Edinburgh, har besluttet at han ikke lenger vil delta i offentlige arrangementer fra og med høsten.
AA170504 Vår sluttappell med denne kronikken er ; Tenk gjennom hvordan dere fremstår overfor barna både i det offentlige rommet og i grupper på Face book- det kan være vesentlige forskjeller på hvordan barn og ungdom og dere selv opplever hverdagen.
VG170503 Men Marine Le Pen fra Nasjonal Front vil ikke høre snakk om reduserte offentlige ytelser og bryr seg lite om Frankrikes økende gjeldsbyrde.
VG170503 Macron vil kutte 120 000 offentlige stillinger.
VG170503 Hun vil gjennomføre kostbare offentlige reformer, som å redusere pensjonsalderen fra 62 til 60 år.
VG170503 Hollande gikk til valg på å øke skattene for de rike og bruke offentlige midler for å stimulere til økonomisk vekst.
VG170503 En av årsakene til Marine Le Pens fremgang er hennes forsvar for sjenerøse offentlige velferdsordninger.
VG170503 Den offentlige sektor er større i Frankrike enn i noe annet euroland, om enn mindre enn i Skandinavia.
VG170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
SA170503 Bomben gikk av midt i morgenrushet i Kabul, i et område med flere offentlige bygninger, samt den amerikanske ambassaden.
SA170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
SA170503 I mars gjentok Regjeringen bekymringene for den norske, offentlige pengesekken, som vil krympe i årene som kommer.
SA170503 Erna Solberg og Siv Jensen har advart mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering.
DB170503 En måned inn i den offentlige skittentøyvaska mellom partene, da saken endelig var løst og generalsekretær Pål Bjerketvedt kunne puste ut, fant dommerne det opportunt å kaste seg inn i kampen.
DB170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DB170503 På den tiden, i denne delen av byen er tusenvis av mennesker på vei til jobb, hovedsakelig til offentlige institusjoner.
DB170503 Synes PBL det er greit at enkelte barnehageeiere bygger seg opp store private formuer eller tjener hundrevis av millioner på å selge barnehager, når disse i hovedsak er fullfinansiert av det offentlige og foreldrebetaling ?
DB170503 Når vi samtidig vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom og at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene, så er det grunn til å spørre om barnehageloven godt nok sikrer barnas rettigheter og behov.
DB170503 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DB170503 Jeg er derfor overrasket over at Olsen ikke deler min bekymring for at offentlige tilskudd og foreldrepenger havner på avveier.
DB170503 Det er politikernes ansvar å reagere dersom det er grunn til å tro at offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke blir brukt slik de var ment.
DB170503 I alt er slike bidrag 173 prosent større enn i 2005, mens den offentlige støtten har vokst med 60 prosent.
DB170503 En viktig begrunnelse for den offentlige partistøtten har vært det politiske systemets behov for uavhengighet.
DA170503 Vil kutte 120.000 arbeidsplasser i det offentlige for å få ned utgiftene og imøtekomme EUs krav om budsjettdisiplin.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 EØS-avtalen forbyr krav om gjennomsnittslønn, pensjonsrettigheter kan ikke tas inn i lov om offentlige anskaffelser og EU ønsker lovbestemt minstelønn i stedet for den nordiske forhandlingsmodellen.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Noe av det viktigste med prosjektet er at kommunene skal få bedre oversikt over alle private VA-anlegg, både stikkledninger som er koblet til det offentlige ledningsnettet og spesielt private septiktanker og brønner.
BT170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 Vadsø er i dag fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Høyres eneste stortingsrepresentant i Finnmark, Laila Davidsen, svarer slik på spørsmålet om hun frykter tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark.
AP170503 Helge Andre Njåstad ( FrP ), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AP170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
AP170503 I mars gjentok Regjeringen bekymringene for den norske, offentlige pengesekken, som vil krympe i årene som kommer.
AP170503 Erna Solberg og Siv Jensen har advart mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering.
AP170503 Vadsø er i deg fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 - Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 - Du frykter ikke tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark ?
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AP170503 Det vi mener bør omfattes av offentlighetsloven er kongens offentlige virke i Det kongelige hoff, hva slottet bruker offentlige midler til, sier Nyrud.
AP170503 Det vi mener bør omfattes av offentlighetsloven er kongens offentlige virke i Det kongelige hoff, hva slottet bruker offentlige midler til, sier Nyrud.
AP170503 Det bekrefter en ubehagelig sannhet : Norske ledere aner ikke hva de driver med, de prioriterer galt - og det offentlige er verstingen.
AA170503 På morgenen er denne delen av byen fylt av tusenvis av mennesker på vei til jobb, hovedsakelig til offentlige institusjoner.
AA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AA170503 Å formidle kunst er riktignok ressurskrevende, men svært få vil bidra økonomisk eller donere en privat kunstsamling hvis det offentlige ikke er på banen og tør å tenke stort om noe som kan sette Trondheim og regionen på kartet, sier Riis.
AA170503 Og ekstra ille er det hvis offentlige museer oppleves på den måten.
AA170503 Han tok til orde for et spleiselag mellom ham, andre private kunstsamlere, næringslivsaktører og det offentlige .
AA170503 - Målet er å få kunst som fortjener det opp i dagen, og jeg samarbeider gjerne både med det offentlige og privatpersoner.
AA170503 - Den gang ble jeg kritisert av Mist for at jeg som privatperson gikk ut offentlig i mediene med museumsdrømmen, men jeg synes det er viktig med offentlige debatter og vyer på vegne av kunsten.
VG170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål. #Europe Travel Alert- We alert U.S. citizens to the continued threat of terrorist attacks throughout Europe. http://t.co/Z1vjRmuU9O ¶
VG170502 Forskjellen mellom hva du ser i det offentlige rom, og hva som faktisk foregår bak husets fire vegger er stor.
VG170502 Men tanken bak friskolene er nettopp at foreldre, innenfor rimelige grenser, skal ha mulighet til å velge et annet livssynsalternativ enn den offentlige skolen for sine barn.
VG170502 Det betyr at for eksempel kristne friskoler som i dag kan få godkjenning etter en helhetlig vurdering ( hvor for øvrig også hensynet til den offentlige skolen er viktig ) i fremtiden vil være helt avhengige av det politiske flertallet i kommunestyret.
VG170502 - Respekten for offentlige trafikkskilt er for dårlig, slår han fast og legger til at det trengs en holdningsendring hos mange.
DN170502 Til tross for at produktene ofte står på offentlig grunn og til syvende og sist leveres til det offentlige, er det ikke det offentlige som er selskapets største kunde.
DN170502 Til tross for at produktene ofte står på offentlig grunn og til syvende og sist leveres til det offentlige , er det ikke det offentlige som er selskapets største kunde.
DN170502 - Det offentlige kjøper veldig lite direkte lenger.
DN170502 - Offentlige kjøper veldig lite direkte ¶
DB170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål.
DB170502 Ifølge Bergensavisen har Herstad stort sett hatt toppstillinger i det offentlige hele livet.
DB170502 - Det offentlige utjevner forskjeller gjennom velferdsordninger, men ideen om at forskjeller kan jevnes ut med skatt tror jeg fortsatt ikke på.
DB170502 cott Bjerkeli, styreleder i Harry Benjamin ressurssenter ( HBRS ) gir i sitt tilsvar Mennesker er ikke bare sine kropper, uttrykk for at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven, og alt gikk veldig fort, og at loven ville vært tjent med en diskusjonen løftet mer ut i det offentlige .
DB170502 Også Scott Bjerkeli, styreleder i Harry Benjamin ressurssenter ( HBRS ) gir i sitt tilsvar Mennesker er ikke bare sine kropper, uttrykk for at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven, og alt gikk veldig fort, og at loven ville vært tjent med en diskusjonen løftet mer ut i det offentlige.
DA170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
DA170502 Tema for høringen blir riksrevisjonens rapport som kritiserer mangelfull sikring av viktige offentlige bygg og regjeringens forsøk på å holde kritikken hemmelig.
BT170502 Statsministeren sa videre at senteret er et eksempel på samarbeid, både mellom flere kommuner, mellom kommunene og fylkeskommunen og mellom det offentlige og privat næringsliv.
BT170502 - DNS er en institusjon for hele Norge, og definert som en nasjonal institusjon med 100 prosent av det offentlige driftstilskuddet fra kulturdepartementet.
BT170502 En del politikere og offentlige tjenestemenn fortsetter å klage over mangelen på stemmerett når det gjelder ny lovgivning.
AP170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål.
AP170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
AP170502 Det andre prinsippet mangler en tilsvarende begrunnelse, og det kan best forstås som ordinære offentlige tilskudd til organisasjoner i sivilsamfunnet.
AA170502 Kjøpesentre, flyplasser, offentlige bygg og restauranter pekes ut som mulige angrepsmål.
AA170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
VG170501 Muligheten til å stille krav om en ordning som ligner den kommunale og statlige pensjonsordningen, er blitt borte fordi det er i strid med EU-retten å kreve at selskaper som vil ha offentlige anbud skal ha en akseptabel pensjonsordning.
VG170501 94 gir myndighetene rett og plikt til å sikre lønns- og arbeidsforhold hos selskaper som blir tildelt offentlige anbud.
SA170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
SA170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
FV170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
FV170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
DB170501 Foreldrene har vært åpne om valget på sine offentlige Facebook-profiler.
DB170501 Når kvinners rettigheter i Saudi-Arabia blir et tema i Norge, som det seinest ble i forrige uke, er det offentlige ordskiftet litt lite nyansert, mener stipendiaten.
DB170501 Landet har erkekonservative islamske retningslinjer som pålegger kvinner å dekke seg til i det offentlige rom.
DB170501 Det skapte furore i det norske offentlige ordskiftet i forrige uke da Saudi-Arabias ambassadør til Norge Esam Abid Al Thagafi skrev en kronikk om kvinners rettigheter i landet.
DB170501 Som rådgiver for avgående president François Hollande og som næringsminister sto han for en politikk som ga større spillerom for markedskreftene, lover som svekket arbeidernes rettigheter og for offentlige innstramminger.
BT170501 Når kommentarfelt i sosiale medier bugner over av bastante og selvrettferdige monologer om hvor forferdelige og ondsinnede politikerne våre er, sier det seg selv at avstanden mellom folk flest og politikken gjøres større, og at man henvises til hver sin sfære av det offentlige rom.
BT170501 Et utslag av en venstrepopulistisk maktkritikk kan bli en overdrevet mistillit til alt som på noe vis kan representere « eliten » i det offentlige ordskiftet.
BT170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
BT170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
AP170501 - Terrorangrep og flyktningkrise preget lenge den offentlige debatten.
AP170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud.
AP170501 Jonas Lopes ledet delstatskomiteen som skulle sikre at offentlige kontrakter ble inngått på riktig måte.
VG170430 Den offentlige helsetjenesten kan eller vil aldri kunne anbefale en behandling som ikke er vitenskapelig dokumentert å virke.
SA170430 Offentlige utgifter utgjør 57 prosent av bruttonasjonalprodukt ( BNP ), nest høyest i Europa, til dels fordi staten er overadministrert, til dels fordi svært mange pensjonerer seg tidlig.
DN170430 Snapsale sikret seg ti millioner kroner i offentlige tilskudd, ved siden av store private investeringer.
DN170430 I det lovende bedrifter, som blir hjulpet i gang med offentlige midler, får konseptene frastjålet av storselskapene, da slukes også skattebetalernes penger.
DB170430 Selv har Håvik flere ganger dukket opp ropende og filmende i offentlige bygninger, blant annet rettssaler, der han mener det begås urett mot borgere.
DB170430 SOSIALE MEDIA : Gunnar Virittsekk Håvik bruker sosiale media for å publisere sin motstand mot offentlige myndigheter.
DB170430 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170430 Han tilhører et miljø som er stolte av at de jevnlig konfronterer politifolk og andre offentlige ansatte som utfører arbeidet sitt.
DB170430 Og Høyre har i sitt partiprogram vedtatt at alle offentlige tjenester skal kunne utføres av private bedrifter - finansiert av fellesskapet - dvs. skattepenger.
DB170430 Offentlige utgifter må reduseres.
DA170430 * Forskriftsfeste universell utforming av dagens skoler og andre offentlige bygg og sikre finansiering av dette.
AP170430 Andre kalte offentlige tjenestemenn for « vantro » og sang « IS kommer », minnes Zorgui.
AP170430 Holm har doktorgrad fra Arkitekt- og designhøyskolen, og forsker på offentlige , kommersielle og urbane rom ved Høyskolen Kristiania.
AP170430 - Man kunne fått mye bedre offentlige rom.
AP170430 Synes du dette var en lite seriøs sak fra landsmøtet, kan du få mer substans i om vedtak fra møtet i denne saken : Rullestol-adgang til alle landets offentlige bygg.
AP170430 Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann, vedgår at det blir krevende å gjennomføre alle vedtakene på KrFs landsmøte Han fikk lagt inn i programmet at den offentlige pengebruken « må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen ».
AP170430 Bare programposten om universell utforming av alle offentlige bygg er tidligere anslått til å koste et sted mellom 10 og 80 milliarder kroner, kunne vi her i avisen fortelle.
AA170430 De første røde flaggene som ble heist på offentlige bygninger her i landet skapte skarp strid.
VG170429 Avisen har gått gjennom etterforskningsdokumentene, som i Sverige blir offentlige samtidig som en tiltale tas ut, noe som skjedde i går.
SA170429 I en tekst i VG i januar 2014 tok hun for seg den norske bluferdigheten og nordmenn som ikke dusjer nakne i dusjen i offentlige bad.
DB170429 Försäkringskassan er en svensk statlig myndighet med ansvaret for store deler av de offentlige trygdesystemene.
DB170429 I vår har man vært vitne til stor mediedekning og omfattende offentlige diskusjoner i kjølvannet av Islamsk Råd Norge ( IRN ) sin ansettelse av en nikab-bærer, og IRN ser nå tilsynelatende ut til å rakne i sømmene.
DB170429 Hun levde som kvinne på si, og som mann i det offentlige .
DB170429 Forrige uke hadde han sin første offentlige opptreden etter presidentskiftet.
DA170429 Foreldre kan ikke ta hele regningen, og det offentlige bør derfor gå inn å medfinansiere den nye aktivitetsskolen slik byrådet gjør i Oslo.
BT170429 Offentlige ekspertutvalg som Arbeidstidsutvalget og Skift/turnusutvalget har i tillegg dokumentert sammenhengen mellom helgearbeid og deltid, som også har vært gjenstand for diskusjoner mellom partene over flere år.
AP170429 Universell utforming av « dagens skoler og andre offentlige bygg.
AP170429 Rullestol-adgang til alle landets offentlige bygg.
AP170429 Den offentlige pengebruken må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen.
AP170429 vedtok universell utforming av alle offentlige bygg, ikke bare grunnskoler som opprinnelig foreslått.
VG170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
SA170428 | For å lykkes med omstilling må det offentlige spille på lag og ikke aktivt motarbeide gode initiativ ¶
SA170428 For å lykkes med omstilling og nye jobber må det offentlige spille på lag og ikke aktivt motarbeide gode initiativ.
DN170428 Tidligere har offentlige sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene. ( ©NTB ) ¶
DN170428 Det kan fordreie og tilspisse det offentlige ordskiftet, advarer Norsk Journalistlag ( NJ ).
DB170428 Vi får håpe at ikke for mange blir for skremt til å stå i det offentlige lyset som følger med stillingen.
DB170428 på annet sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted, ¶ 5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass, ¶ 6. på skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel for almenheten.
DB170428 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170428 - Hvor går grensa for hva som er akseptabelt å utsette barnevernansatte for i det offentlige rom ?
DB170428 », skrev hun på sin offentlige Facebook-side.
BT170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
AP170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AP170428 Underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen går inn for å forby slør som dekker ansiktet for personer som er på jobb i offentlige stillinger.
AP170428 I fremtiden skal personer som bruker nikab, også kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
AP170428 - Anskaffelseskomiteens oppgave var å påse at lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt interne regler i Oslo kommune, ble fulgt underveis i prosessen.
AP170428 ungdomspartiet, KrFU, kritiserer moderpartiet for å bruke for mye penger, vil KrF utrede å innlemme optikere i det offentlige helsetilbudet.
AP170428 Av og til får den slitne foreldregruppen inn foredragsholdere som forteller noe dere allerede vet : at det er kampen mot det offentlige som er det verste, ikke det å få et alvorlig sykt barn.
AP170428 | Åpne oppsigelsesbrev, offentlige skittentøyvask og lederflukt.
AA170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AA170428 Underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen går inn for å forby slør som dekker ansiktet for personer som er på jobb i offentlige stillinger.
AA170428 I fremtiden skal personer som bruker nikab, også kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
AA170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
AA170428 Tidligere har offentlige sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene. ( ©NTB ) ¶
VG170427 - I de årene jeg var toppdommer var det stadig vekk uenigheter og diskusjoner, men det tok vi intern hos oss og ikke i det offentlige , sier den tidligere dommeren med 136 eliteseriekamper under beltet.
VG170427 Vi er ikke imot å spare tid og ressurser, men vi føler også at de verdiene vi har lært oss om å være offentlige tjenestepersoner er truet, sier han.
SA170427 Samtidig oppfordrer WHO offentlige helseorganisasjoner verden over til å legge de økonomiske rammene bedre til rette, både for private og offentlige laboratorier, slik at utvikling av nye antibiotika blir ansett som en mer attraktivt enn det det er i dag.
SA170427 Samtidig oppfordrer WHO offentlige helseorganisasjoner verden over til å legge de økonomiske rammene bedre til rette, både for private og offentlige laboratorier, slik at utvikling av nye antibiotika blir ansett som en mer attraktivt enn det det er i dag.
DN170427 Spar det offentlige for nye reformer med uklare mål ¶
DB170427 - Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den.
DB170427 Ja, de er blitt straffeforfulgt av offentlige myndigheter for noen av uttalelsene, men det fratar dem ikke for den retten de har til å søke rettferdighet, sier Reikerås.
DB170427 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170427 Fra talerstolen i Tallinn uttalte han, med en aksent som vitner om skolegang i USA i ungdommen : ¶ - Offentlige myndigheter i Norge har en altfor arrogant holdning til de rettighetene vi har, med de lidelser det påfører.
DB170427 Videre er det slik at mange transpersoner unngår offentlige toaletter og garderober på grunn av sin særlige utsatthet for vold og trakassering i disse situasjonene.
DB170427 Jeg forstår at det er ubehagelig for Høyre, som har ansvaret for barnehagene, å ikke ha kontroll på hvor offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling havner.
DB170427 I barnehageloven står det at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DA170427 Ved å gjøre begrepet « offentlige interesser » til en tilstrekkelig begrunnelse til å drepe ulv, risikerer man å slå bunnen ut av hele naturmangfoldsloven.
DA170427 Fordi hva som helst kan selvfølgelig være offentlige interesser, hvordan man definerer det er svært uklart, sier Hansson, og legger til : ¶
BT170427 Hvor : Amalies Hage/Bergen offentlige bibliotek.
BT170427 Striden sto om naturmangfoldlovens paragraf 18c, der det står at regjeringen kan tillate uttak av ulv « for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
BT170427 Stortinget har nå vedtatt en romslig forståelse av hva som er å regne som « offentlige interesser av vesentlig betydning ».
BT170427 Hareide snakket om alt fra familieverdier til offentlige såkornfond.
BT170427 Han lover skattekutt til store selskaper, å kutte 120.000 offentlige stillinger og arbeidsmarkedsreformer med sikte på å utvide arbeidsuken og heve pensjonsalderen.
AP170427 - Kvinner skriver i avisene og deltar i den offentlige dialogen.
AP170427 Hvis god familiepolitikk defineres ut ifra antall offentlige støtteordninger, ligger KrF godt an med det programforslaget som nå ligger på bordet.
AP170427 Ataturk var sekulært og vestlig orientert, men han ville definitivt ikke « fortrenge islam fra den offentlige sfære.
AP170427 april « (... ) landsfaderen [ Atatürk ] ville fortrengte [ sic ] islam fra den offentlige sfære (... ) ».
AA170427 Kina leverer mesteparten av drivstoffet til Nord-Korea, og i mangel på offentlige forklaringer går det rykter om at Beijing har knepet inn på eksporten.
AA170427 Det ene partiet etter det andre dytter mest mulig av barndommen inn i det offentlige .
VG170426 - Hovedgrunnen til at en slikt fartøy vises fram, er at det brukes som et verktøy i det offentlige diplomatiet som pågår nå.
VG170426 Kan vi for eksempel opprettholde våre velferdsytelser på samme nivå som i dag, dersom det viser seg at forholdstallet mellom de som er i jobb og de som lever på offentlige ytelser, ikke vil være bærekraftig over tid ?
VG170426 - Vi satser på yrkesrettet språkopplæring, styrker introduksjonsprogrammet og styrker samarbeid med private og offentlige aktører, sier han.
SA170426 - Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den.
DN170426 Sist gang en såkalt « shutdown » av offentlige funksjoner skjedde var i 2013.
DB170426 Vi mener at for å få i gang digitaliseringen i det offentlige , må vi ha legene med på laget.
DB170426 Det offentlige må i samarbeid med industrien utvikle gode og sikre digitale verktøy som forbedrer og effektiviserer helsetjenesten.
DB170426 Når « vesentlige offentlige interesser » skal åpne for større uttak av ulv, betyr det at distriktspolitiske hensyn, elgjakt- og næringsinteresser og psykososiale forhold skal vurderes.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
DB170426 Inntektene fra Norges « kraft-arvesølv » er for viktig og verdifull til at det offentlige skal forvalte eierskapet alene.
DB170426 Et delprivatisert og børsnotert kraftselskap, der det offentlige er majoritetseier, er den beste eierskapsformen.
DB170426 Å delta i det offentlige ordskiftet, å skrive artikler eller kronikker i allment tilgjengelige tidsskrifter og aviser, belønnes ikke.
DA170426 Utviklingen av bydelen er et godt eksempel på hva det er mulig å få til når både private og offentlige aktører drar i samme retning.
BT170426 For 20 år siden var rock og annen « ungdomsartet musikk » fremdeles et kulturpolitisk utskudd, som i alle fall ikke hadde noe i offentlige budsjetter å gjøre.
AP170426 - Vi bruker så mye offentlige midler på idrett at vi som politikere må være tydelige på hvilke forventninger vi har til den.
AA170426 Men det er ikke bare « det offentlige » som bidrar med aktiviteter som gir god integrering.
VG170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser, og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr.
SA170425 Jeg tenker mer på det forhold at Stavanger Næringsforening i 2014 kunngjorde at papirselskapet Krafttak Ryfast ikke kunne bidra med 30 millioner som alle offentlige dokumenter uttrykkelig sier at Stavanger Næringsforening har lovet.
DN170425 Hun ønsker seg også et eksportprogram, samt offentlige kunder som er villige til å prøve ut teknologien.
DN170425 - Norge har vist gang etter gang at vi kan være et testmarked for teknologiinnovasjon, men det er viktig også at det offentlige er en god innkjøper, sier investor Trond Riiber Knudsen i TRK Group.
DN170425 - Det krever åpne innkjøpsmetoder fra det offentlige så man får prøve seg.
DB170425 I Finans Norges undersøkelse er det bankene som de spurte har mest tillit til å skulle samle banktjenester fra flere banker i én felles tjeneste, etterfulgt av offentlige myndigheter og forsikringsselskap.
DB170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter, med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
DB170425 ¶ BLÅVEIS : Prinsesse Märtha Louise la selv ut disse bildene på sin offentlige Facebook-profil etter at hun falt med hesten Carshall.
DB170425 », skriver hun på sin offentlige Facebook-side.
DA170425 Han snakker samtidig mye om å kjempe for vanlige folk og sørge for at det offentlige sikkerhetsnettet fungerer.
AP170425 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter, med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
AP170425 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AA170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser, og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Ordningen er omdiskutert, og det offentlige utvalget som i mars la fram sine konklusjoner etter å ha sett på støtten til barnefamilier, foreslo å fjerne den for å finansiere gratis barnehage til alle barn.
AA170425 Bakgrunnen er den generelle økningen av grunnsikringsnivået rundt private og offentlige bygg og virksomheter, med høy nasjonal- eller symbolverdi som har vist seg nødvendig etter terrorhandlingene.
VG170424 I grunnlaget for tiltalen heter det at 45-åringen « gjentatte ganger » skal ha unnlatt « å sørge for at hennes datter [... ] fikk nødvendig helsehjelp og behandling og vanskeliggjorde at X helsetilstand kunne oppdages av andre offentlige myndigheter.
VG170424 Fylkesmannen vil ikke utelukke at det har vært bekymringer for at barn som har blitt utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt som ikke har blitt tatt opp med de offentlige tjenestene.
VG170424 Påtalemyndigheten mener at moren har opptrådte slik at det vanskeliggjorde at datterens helsetilstand kunne behandles av offentlige myndigheter.
VG170424 Er du 16 år, topper du statistikken over dem som får mest offentlige overføringer i ung alder : Alle 16-åringer får 155 000 kroner i offentlige overføringer årlig.
VG170424 Er du 16 år, topper du statistikken over dem som får mest offentlige overføringer i ung alder : Alle 16-åringer får 155 000 kroner i offentlige overføringer årlig.
VG170424 Basert på tall fra Perspektivmeldingen 2017 har VG laget grafikken som viser hvor mye du får i offentlige overføringer fra du er født til du dør - og hvor mye ditt årskull bidrar til verdiskapningen i samfunnet.
SA170424 Kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune vil ha en full granskning av mulig sløsing med offentlige midler, styrets og administrasjonens ansvar og om revisjonen av Dale Eiendomsutvikling AS har vært i tråd med god revisjonsskikk - om det ikke blir for dyrt.
SA170424 Et av tiltakene som nå vurderes av samarbeidspartene, er å stille ut noe av avfallet som « Port Bin » samler opp i det offentlige rom sammen med en oversikt over nedbrytningstid i havet.
SA170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
DN170424 Fillon var favoritt til å vinne presidentvalget inntil avsløringene knyttet til hans bruk av offentlige midler til å lønne medlemmer av sin egen familie.
DN170424 Søndag ble det kjent at partene har kommet til en enighet, som foreløpig sparer begge for pinlige offentlige forhandlingssamtaler knyttet til milliardene, melder The Wall Street Journal, som viser til nærstående kilder.
DN170424 NTNU-professoren sikter til at Macron vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene.
DN170424 Macron vil spare inn 60 milliarder euro i det offentlige gjennom kutt.
DN170424 Han vil også redusere offentlige utgifter og satse.
DN170424 Sist gang en såkalt « shutdown » av offentlige funksjoner skjedde var i 2013, og varte litt over to uker.
DN170424 Hvis ikke må en rekke offentlige kontorer og funksjoner stenge fordi det ikke er penger til å betale lønninger og andre utgifter.
DB170424 I hovedsak er det foreldre selv eller offentlige instanser som varsler barnevernet.
DB170424 SPØKEFULL Barack Obama var i et godt humør under sin første offentlige opptreden etter presidentskiftet.
DB170424 Dette var hans første offentlige opptreden etter at han for tre måneder siden overlot presidentembetet til Donald Trump.
DB170424 Det har vært stille fra Obama siden innsettelsen av Trump for snart 100 dager siden, og han har nektet å kommentere etterfølgerens politikk i det offentlige .
DB170424 Jentene ble forledet til å begå tyverier på busser, trikken og andre offentlige steder, tyverier mannen og kvinnen ble dømt for å ha medvirket til.
DB170424 Vi mener også at loven ville ha vært tjent med å ha løftet diskusjonen opp mer i det offentlige .
DB170424 Vi i HBRS er helt enige i at det var særdeles lite diskusjon i det offentlige om den nye loven, og alt gikk veldig fort.
DB170424 På regjeringsnivå og i offentlige forvaltning er det en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket.
DB170424 STORMFULLT FORHOLD : Rob Kardashian og Blac Chyna har hatt flere offentlige krangler etter at de ble foreldre.
DA170424 Jeg skal ikke avsløre for mye, men bare nevne at performancen ble skapt som en reaksjon på Kristiansand kommune og statlige Kunst i Offentlige Rom/KOROs sensur av den offentlige utsmykkingen « Fantasihjelmen » ( det skjer oftere enn vi liker å tro ).
DA170424 Jeg skal ikke avsløre for mye, men bare nevne at performancen ble skapt som en reaksjon på Kristiansand kommune og statlige Kunst i Offentlige Rom/KOROs sensur av den offentlige utsmykkingen « Fantasihjelmen » ( det skjer oftere enn vi liker å tro ).
BT170424 Fillon var favoritt til å vinne presidentvalget inntil avsløringene knyttet til hans bruk av offentlige midler til å lønne medlemmer av sin egen familie.
BT170424 Et av tiltakene som nå vurderes av samarbeidspartene, er å stille ut noe av avfallet som « Port Bin » samler opp i det offentlige rom sammen med en oversikt over nedbrytningstid i havet.
BT170424 Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170424 Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske regler.
AP170424 Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske kodekser.
AP170424 Macron vil også kutte 120.000 offentlige stillinger, senke selskapsskatten og forsøke å få budsjettunderskuddet innunder EU-kravet til tre prosent av bruttonasjonalproduktet.
AP170424 Hun vil prioritere franske selskaper i kampen om offentlige kontrakter og ønsker seg en ekstra skatt på ansettelser av utlendinger for å gjøre fransk arbeidskraft mer konkurransedyktig.
AP170424 Han vil kjempe for å beholde den strenge sekularismen i det offentlige Frankrike, men var for eksempel imot å forby at universitetsstudenter kan bruke slør. 7.
AP170424 - Det er kuttene på de offentlige budsjettene som har skapt disse kreftene.
AP170424 - Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret.
AP170424 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AP170424 I den offentlige samtalen er det ingen grenser for hva skolen skal ta ansvar for.
AA170424 Fillon var favoritt til å vinne presidentvalget inntil avsløringene knyttet til hans bruk av offentlige midler til å lønne medlemmer av sin egen familie.
AA170424 - Det offentlige handler for 480 milliarder kroner i året.
AA170424 - Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170423 - Jeg kunne kanskje stemt på François Fillon, men når det ble kjent at han hadde stukket fingrene i den offentlige kassen, ble han politisk død for meg.
VG170423 Fillon etterforskes for mulig misbruk av offentlige midler i forbindelse med lønnsutbetalinger til sin kone, Penelope.
VG170423 Fillon etterforskes for mulig misbruk av offentlige midler i forbindelse med lønnsutbetalinger til sin kone, Penelope.
DB170423 Den offentlige samtalen har aldeles ikke vært fraværende, men det kan hende Gjevjon ikke har fått den med seg ?
DA170423 Stille krav til lønns- og pensjonsvilkår hos private leverandører til offentlige velferdstjenester.
DA170423 - Så selv om mange medier skulle likt det, så har man ikke fullt monopol på den offentlige samtalen.
DA170423 - Klart, men det er også en frase for å legitimere ansvarsfraskrivelsen det er å kutte i offentlige stipender til kunstnere og økonomien til institusjonene.
BT170423 De fleste av våre kandidater havner i det offentlige , i forvaltningen eller i skolen.
BT170423 Viktige deler som angår økonomi og kontakt med det offentlige krever at man mestrer teknologi.
AP170423 Den konservative kandidaten Fillon er siktet for å ha misbrukt offentlige midler, fordi han skal ha ansatt kone og to av barna som politiske assistenter i fiktive stillinger ved hans kontor i nasjonalforsamlingen.
AP170423 Labours leder Jeremy Corbyn går til valg på et løfte om å innføre fire nye offentlige fridager.
AP170423 I dag har Storbritannia åtte offentlige fridager, noe som er godt under snittet for store industriland.
AP170423 - Vi vil være avhengige av det offentlige , av private, ideelle, frivillige og nøkkelpersoner rundt hver bruker.
AP170423 - Vi vil være avhengige av det offentlige , av private, ideelle, frivillige og nøkkelpersoner rundt hver bruker.
AP170423 Nedsalg av offentlige eiendeler ¶
AA170423 Labours leder Jeremy Corbyn går til valg på et løfte om å innføre fire nye offentlige fridager.
AA170423 I dag har Storbritannia åtte offentlige fridager, noe som er godt under snittet for store industriland.
VG170422 Mélenchon er kjent for å være « kongen av YouTube », med sin egen kanal, og nylig lanserte han et dataspill hvor målet er å fange skurker som tar penger fra den offentlige pengepungen.
VG170422 I en presidentkampanje som i stor grad har vært preget av beskyldninger om at både Marine Le Pen og François Fillon skal ha utnyttet offentlige penger til egen vinning, ser mange nå på Mélenchon, som vil gi mer makt til parlamentet og mindre til presidenten, som en velkommen motpol til de andre politikerne.
VG170422 Flere offentlige utvalg har pekt på utfordringen ved å bevare vårt velferdssamfunn i møte med nykommere fra andre deler av verden.
VG170422 Dokumentet er journalført i Røros kommune offentlige postjournal.
SA170422 Leder av kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune mener det som er mest relevant å undersøke nå, er om bruken av offentlige midler på Dale ble brukt til det beste for innbyggernes interesser. 254,5 millioner er brukt på prakteiendommen ved Gandsfjorden siden politikerne i Rogaland fylkeskommune vedtok å opprette Dale Eiendomsutvikling AS i 1997.
SA170422 Vil styret og daglig leder i Dale Eiendomsutvikling AS bli stilt til ansvar for bruken av offentlige midler på Dale ?
DN170422 Helhetsansvaret for tjenestene skal være offentlig, og innkjøp fra det private må styres av det offentlige , heter det i forslaget, som også presiserer at det må stilles like krav til kvalitet og innhold.
DA170422 - Utallige offentlige utredninger og uttalelser fra sentrale politikere har utnevnt Nord-Norge til dynamoen i nasjonen Norges framtidige næringsliv.
BT170422 Samtidig har Mélenchon rykket kraftig frem og ligger side om side med Fillon, som ser ut til å komme upåvirket fra skandalene om urettmessig bruk av offentlige midler.
BT170422 Den offentlige gjelden er nå i Frankrike som i Hellas ute av kontroll.
AP170422 François Fillon ( 20% ) : Det konservative partiets kandidat som er blitt hemmet av skandaler etter at det ble kjent at han i mange år har lønnet kona og barna med offentlige midler.
AP170422 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AP170422 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AA170422 Samtidig har Mélenchon rykket kraftig fram og ligger side om side med Fillon, som ser ut til å komme upåvirket fra skandalene om urettmessig bruk av offentlige midler.
VG170421 Men det er den uheldige virkeligheten mange av oss i det offentlige lys må leve med i dag, skriver han videre.
SA170421 Hvor er den offentlige debatten på vei om dødsstraff og grov sjikane for og av politiske motstandere og religiøse grupper er akseptert og legitimert av deler av befolkningen, forankret i politiske uttalelser som på ingen måte oppfordrer til slike handlinger ?
DN170421 - Jeg mener at DN gjorde den offentlige debatten en stor tjeneste ved å publisere Riksrevisjonens sammendrag.
DN170421 Han tror samtidig at Fillon kan få flere velgere enn det målingene viser - til tross for at han er siktet for misbruk av offentlige midler.
DN170421 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for avsløringene om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DN170421 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for at han tidligere i år ble bedragerisiktet etter avsløringer om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DB170421 « Disse pengene kan bli spart gjennom enkle reformer og sunn fornuft », har Trump forklart i forbindelse med at han har sagt at han vil kutte 800 millioner dollar i offentlige utgifter i forbindelse med den nye skatteplanen.
DB170421 - Dette er en tragedie fra ende til annen for alle de som er involvert, og for alle pårørende, som soner i det offentlige rom.
DB170421 Kunsten er sterkt preget av primærfargene rødt, gult og blått, og kunstverkene hans preger en rekke offentlige bygg.
DA170421 Det Smedvig-eide datasenteret Green Mountain har overtatt NATOs gamle ammunisjonslager inne i en fjellhall, der banker, IT-selskaper og offentlige etater er kunder.
AP170421 Den mest fremtredende opposisjonspolitikeren, Henrique Capriles, fikk for to uker siden beskjed om at han forbys å ha offentlige , politiske verv i 15 år.
AP170421 Kulturminister og visestatsminister Piotr Glinski har også kommentert de norske midlene : - Vårt forslag er at « Nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet » skal være operatør, slik at pengene fra Norge blir offentlige midler som kan disponeres av den polske regjeringen.
AP170421 Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten.
AP170421 Selv har hun aldri vurdert å gi seg i politikken på grunn av motstanden i det offentlige ordskiftet.
AP170421 De bør lage interne strukturer og støtteordninger som ruster medlemmer til å delta i det offentlige ordskiftet, sier Midtbøen.
AP170421 - Flere har fått muligheten til å bidra i det offentlige ordskiftet på grunn av sosiale medier, som er bra.
AA170421 Her stiller den moderate sentrumspolitikeren Emmanuel Macron sterkt som en relativt pålitelig kandidat sammenlignet med den konservative republikaneren François Fillon, som er beskyldt for å ha brukt offentlige midler til å lønne kone og barn i fiktive stillinger.
VG170420 Det er skjebnen for dagens politikere, som har langt færre tv-debatter og andre brede offentlige arenaer å opptre i enn sine forgjengere.
VG170420 Mélenchon ( 65 ) lover en massiv økning av offentlige budsjetter, tollmurer for å beskytte fransk industri og 100 prosent toppskatt for de rikeste.
SA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
SA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
DN170420 Privatskolen er ikke en del av Samordna Opptak, som torsdag formiddag offentliggjorde søkertall til en rekke offentlige utdannelsesinstitusjoner.
DN170420 Tidligere denne uken sa Trump i sin « Buy American/Hire American-tale " at han vil få alle statlige entreprenører til å bruke amerikansk stål i offentlige infrastrukturprosjekter.
DB170420 I det siste har det norske samfunnet også vært vitne til en økt islamkritikk fra høyrepopulister og eks-muslimer i det offentlige ordskiftet.
DB170420 I neste stortingsperiode vil digitalisering og kunstig intelligens slå inn for fullt i de store offentlige tjenesteområdene - i skolen, universitetene, samferdsel, og energi - og ikke minst - i omsorgstjenestene og sykehusene våre.
DB170420 For politiet er det ganske enkelt å overvåke offentlige plasser som del av deres ordinære virke.
DB170420 Da dette ikke førte frem, fant noen på at man kunne innføre et forbud mot å sove på offentlige steder.
DB170420 Han var hverken å se på treningsstudioet, på offentlige arrangementer, ei heller på tv.
DA170420 Han tror samtidig at Fillon kan få flere velgere enn det målingene viser - til tross for at han er siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170420 Fillon har klort seg fast som nummer tre på gallupen, til tross for avsløringene om at kona Penelope og to av parets barn skal ha blitt lønnet med offentlige penger uten at de i realiteten utførte arbeid for ham.
DA170420 Ekspertene peker også på veksten til kandidaten på ytre venstre, Mélenchon, den siste tiden er fanget opp, samt nedgangen i Fillons velgerbase da det ble kjent at den konservative kandidaten ble siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170420 Ekspertene peker også på veksten til kandidaten på ytre venstre, Mélenchon, den siste tiden er fanget opp, samt nedgangen i Fillons velgerbase da det ble kjent at den konservative kandidaten ble siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170420 - Det er viktig at offentlige midler går til velferdstjenester til folket, og ikke i lommene til de som driver private velferdstilbydere, sier leder av Hordaland Ap, Hans-Erik Ringkjøb.
DA170420 - Det er mange ansatte som blir utsatt for vold og trusler, og mange av dem er offentlige ansatte.
BT170420 Ikke fordi det finnes noen utbredt begeistring over at folk blir rike på å produsere velferdstjenester for det offentlige , men fordi det har sine praktiske fordeler å beholde regelverket som i dag. 4.
AP170420 Enorme norske offentlige verdier investert i Russland ¶
AA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
AA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.
AA170420 Politikerne må våge å tenke nytt om samarbeid mellom private og offentlige initiativtakere.
AA170420 Mange kan bo hjemme til de er langt opp i årene, etter hvert med hjelp fra familie og det offentlige .
VG170419 Men det er den uheldige virkeligheten mange av oss i det offentlige lys må leve med i dag, skriver han videre.
VG170419 Sinnet var derfor stort hos mange da La Canard Enchaine publiserte nyheten om at Fillon ga sin kone 7 millioner kroner av offentlige midler for en assistentjobb som ikke så langt har latt seg bevise at hun gjorde.
VG170419 Republikaneren og den tidligere statsministeren François Fillon har for omverden nesten blitt mer kjent for etterforskningen for misbruk av offentlige penger han er under, enn for sin politikk.
VG170419 Vi vil at det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud. 4.
VG170419 Vi vil at det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud. 4.
VG170419 Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser ¶
VG170419 Badetøy bør kun brukes på strender ( offentlige og private ) eller ved svømmebasseng.
SA170419 Ikke vær på offentlige trådløse nett som ikke er beskyttet ¶
FV170419 Ikke vær på offentlige trådløse nett som ikke er beskyttet ¶
DN170419 Statsminister Erna Solberg ( H ) innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
DN170419 I 2015 gikk det om lag 15.500 studenter på de 94 offentlige og private fagskolene.
DN170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene i hovedsak har gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger disse milliardene til å skape bedre velferdstjenester.
DB170419 Ifølge Bergens Tidende er private sponsorer budsjettert som mesterskapets viktigste inntektskilde etter den offentlige støtten. 33 millioner sponsorkroner var det opprinnelige målet, men er senere blitt nedjustert til 25 millioner.
DB170419 Det offentlige ligger an til å dekke 70 prosent av kostnadene.
DB170419 I dag ser vi dessverre eksempler hvor offentlige byggherrer kun etterspør på laveste pris og kontrakter som åpenbart opererer i gråsonen, sier Sandnes.
DB170419 Hauglie svarer at regjeringen har skjerpet regelverket for offentlige innkjøp.
DB170419 Den andre endringen vi innfører er at det offentlige fra nå av skal stille krav om bruk av lærlinger.
DB170419 BNL stiller seg kritiske til hvordan det offentlige innkjøpet foretas i dag.
DB170419 - Det offentlige skal fra nå stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden i bygg- og renholdsbransjen.
DB170419 Det var antatt at de lærte om dette da de oppdaget konsentrasjonsleirene, men de kom med disse offentlige kommentarene i desember 1942, sier Dan Plesch, forfatter av den ferske boka « Human Rights After Hitler ».
DB170419 Den offentlige samtalen omkring endring av juridisk kjønn har vært fraværende og har ikke inkludert befolkningen.
DB170419 - Den offentlige samtalen omkring endring av juridisk kjønn har vært fraværende og har ikke inkludert befolkningen, skriver artikkelforfatteren.
DB170419 Kanskje kan også ideer fra aktører utenfor det offentlige være gunstige.
DB170419 Norske politikere må ta stilling til mange av disse spørsmålene, etter betenkninger fra blant annet Bioteknologirådet, og de må bestemme om disse vidunderteknikkene skal kunne tilbys av det offentlige helsevesenet.
DB170419 Statsminister Erna Solberg ( H ) innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
DB170419 Tallene viser at mange innvandrere ikke kommer i jobb og blir passive mottakere av offentlige ytelser.
DA170419 Dette innebærer at de som framover vil gi anbud til det offentlige , må kunne dokumentere et visst minimum antall lærlinger etter tildeling.
DA170419 januar ble det innført nye forskrifter om krav til lærling ved offentlige anbud.
DA170419 - Og da ikke bare i sosiale medier, som man gjerne vil tro, men også på offentlige steder, som i sentrum og i nabolag, sier Lillebakken til NRK.
BT170419 Ikke vær på offentlige trådløse nett som ikke er beskyttet ¶
BT170419 Ikke vær på offentlige trådløse nett som ikke er beskyttet ¶
BT170419 Status i dag er at arrangørene har kuttet i arrangementsbudsjettet, og vurderer ytterligere kutt, mens regningen for det offentlige stiger.
AP170419 En sterk offentlig sektor der oppgavene utføres av offentlige ansatte enten de jobber i sykehus eller på jernbanen.
AP170419 Det betyr neppe et utstrakt ønske om å sette pleietrengende bestemødre « på anbud », men kan være et tegn på at Ap mener det vil være behov for både private og offentlige hender i omsorgstjenestene når andelen eldre virkelig begynner å øke.
AP170419 Hovedbegrunnelsen er at kuttene hovedsaklig skal ha gagnet Norges rikeste, og at det offentlige trenger flere milliarder for å betale for bedre velferdstjenester.
AP170419 SSB-ledelsens hastverk med å omorganisere kan svekke modellene for offentlige budsjetter, politikk og lønnsdannelse for alltid.
AP170419 Ikke vær på offentlige trådløse nett som ikke er beskyttet ¶
AP170419 Status i dag er at arrangørene har kuttet i arrangementsbudsjettet, og vurderer ytterligere kutt, mens regningen for det offentlige stiger.
AA170419 Han understreker likevel at Ap er urolig for at den offentlige videregående skolen settes under press enkelte steder i landet fordi det " blomstrer opp kommersielle skoler som henter penger fra fylkene over skolebudsjettet ". ( ©NTB ) ¶
AA170419 - Og da ikke bare i sosiale medier, som man gjerne vil tro, men også på offentlige steder, som i sentrum og i nabolag, sier Lillebakken til NRK. ( ©NTB ) ¶
VG170418 Hans offentlige opptredener hadde alltid et mål.
VG170418 At hver eneste offentlige opptreden kommuniserer politikk og en retning for Norge.
VG170418 For myndighetenes del kanskje at hvis den offentlige informasjonen er for svak og usystematisk, oppstår kaos - og at etterforskningen kan hemmes fordi ubekreftede rykter spres over en lav sko.
SA170418 Aftenbladet har kun sett på inntekter de får i kraft av å være lokalpolitikere, fra offentlige organer og selskaper.
SA170418 Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene. 6.
SA170418 Statsminister Erna Solberg ( H ) innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
SA170418 Status i dag er at arrangørene har kuttet i arrangementsbudsjettet, og vurderer ytterligere kutt, mens regningen for det offentlige stiger.
DN170418 - Kapitalinvesteringer er fortsatt avhengig av offentlige infrastrukturinvesteringer, påpeker Evans-Pritchard.
DB170418 Selvfølgelig var det en tankeløs og ufølsom formulering i emnefeltet på e-posten vi sendte ut tirsdag, og vi beklager på det aller dypeste feilen vår, skriver Adidas i sin offentlige beklagelse.
DB170418 Som vi tidligere har gitt deg en oversikt over, så er 2017 et ganske bra år med tanke på ekstrafridager som helligdager og offentlige høytidsdager bidrar med.
DB170418 Når er pinsa 2017 ? 2016 var litt snau i forhold til « ekstrafridagene » som alle de offentlige høytidsdagene i mai og juni bidrar med, mest fordi 1. mai var på en søndag, men kanskje også fordi det føltes snaut at alle mai-fridagene var over med siste hurra-rop på 17. mai.
DB170418 I år får vi imidlertid full uttelling for alle offentlige høytidsdager i mai og juni.
DB170418 Korrupsjon av tollere og offentlige tjenestemenn spiller en sentral rolle i smuglertrafikken.
DB170418 Hun viser til at det offentlige var avhengig av private barnehager for å komme i mål med barnehageløftet, som skulle garantere småbarnsfamilier barnehageplass.
DB170418 Det er strid med forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd, sier hun.
DB170418 Hun har tidligere tatt til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene bør utvides til alle offentlige steder.
DB170418 Og de lover kraftigere lut fra det offentlige for å gjøre noe med arbeidsledigheten.
DB170418 Eia holder foredrag i skriving av sakprosa, og henter ofte eksempler fra lærebøker, offentlige rapporter og andre verk, hvor han mener at forfatterne kåler det til.
DA170418 Fillon er siktet for misbruk av offentlige penger, etter at han skal ha lønnet ektefelle og barn som assistenter i nasjonalforsamlingen, et arbeid de ikke skal ha utført.
DA170418 God dekning av både offentlige og privatpraktiserende spesialister er vesentlig for å unngå at ventetid skal føre til økte problemer, eller at man lar være å søke hjelp før problemet er svært stort.
DA170418 Den slipper offentlige barnehager å betale, fordi loven gir unntak for offentlig eide bygg.
BT170418 | Religion og livssyn i det offentlige rom ¶
AP170418 Den slipper offentlige barnehager å betale, fordi loven gir unntak for offentlig eide bygg.
AP170418 Der var blant annet Ruters direktør for mobilitetstjenester Endre Angelvik for å fortelle hvordan de ser for seg at transporttilbudet vil bli i hovedstaden i fremtiden og hvilken rolle de ser for seg at det offentlige foretaket skal ha.
AP170418 Samtidig ser vi et engasjement for at den offentlige støtten til dem bør øke.
AP170418 - Bør dette få noen konsekvenser for reglene for offentlige stønader ?
AP170418 Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene.
AA170418 Selskapet har tilstått at det hadde et bestikkelsessystem på flere millioner dollar for å få over 100 offentlige byggekontrakter i tolv land.
AA170418 Spørsmålet som ble stilt var : « Bør det offentlige betale for assistert befruktning til single norske kvinner, eller bør de koste dette selv ? ».
AA170418 En meningsmåling Norstat har gjort for Vårt Land, viser at et flertall sier nei til at det offentlige skal betale for tilbudet. 56 prosent av de spurte vil at de enslige skal betale selv. 24 prosent mener det offentlige bør betale.
AA170418 24 prosent mener det offentlige bør betale.
VG170417 Flere analytikere avskrev tidligere i år høyresidens kandidat François Fillon etter at han ble siktet for å ha lønnet kona med offentlige midler.
DB170417 Melania har hatt relativt få offentlige opptredener så langt, men har vært å se i Washington, D.C. ved enkelte anledninger.
DA170417 Fillon, den skandalerammede konservative kandidaten, er tiltalt for misbruk av offentlige midler for å lønne sin ektefelle og barn for arbeid som de ikke hadde utført som assistanter i nasjonalforsamlingen.
AP170417 I den offentlige debatten har Nasjonal Front og Le Pen stort sett blitt sett på som et en-saks parti.
AP170417 Det er noe annet enn når offentlige personer eller institusjoner bruker symbolene, sier hun.
AP170417 - En skal ha lov til å bruke sine religiøse symboler i det offentlige rom.
VG170416 Nå er det tillatt med hijab i offentlige stillinger.
DB170416 Rundt offentlige wi-fi-soner finner man disse selgerne overalt.
DB170416 Når man får kontroll over rettsapparatet og mediene på denne måten, har man egentlig kontroll over hele den offentlige samtalen.
DB170416 - Kontroll over hele den offentlige samtalen ¶
DB170416 Men de første resultatene ble likevel offentlige etter kort tid.
AP170416 Landsfaderens ansikt er å gjenfinne i alle offentlige lokaler over hele Tyrkia.
AP170416 Det er synlig gjennom større offentlige byggeprosjekter, blant annet en stor fotballarena - Recep Tayyip Erdogan Stadium - oppkalt etter presidenten.
AP170416 Landsfaderens ansikt er å gjenfinne i alle offentlige lokaler over hele Tyrkia.
AP170416 Det er synlig gjennom større offentlige byggeprosjekter, blant annet en stor fotballarena - Recep Tayyip Erdogan Stadium - oppkalt etter presidenten.
AP170416 Det inkluderer også « grønne » bygninger, sanntid-apper, bedre og mer miljøvennlig trafikkflyt, gratis internett, enklere kommunikasjon med det offentlige , spesialtilpassede helsetilbudet, sikrere vann- og strømforsyning, førerløs transport, infrastruktur som « snakker » sammen, transparent datainnsamling og et inkluderende politisk styre.
AP170416 Appen har gjort en enorm forskjell på effektiviteten i Londons offentlige transportsystem, sier Charles Armstrong.
AA170416 Han forsvant to måneder før stillingskontrakten gikk ut, og han sa da at han ikke hadde stjålet en eneste peso av offentlige midler eller sendt penger til utlandet.
VG170415 Å bedre offentlige tjenester i en nedgangstid som Norge har opplevd de siste årene handler ikke om å ese ut offentlig sektor, men å bekjempe den økte ledigheten som et konjunkturtiltak.
VG170415 Hvis vi bruker penger på offentlige prosjekter, vil rundt 1/3 gå til private selskaper som får oppdragene.
VG170415 - Finansminister Siv Jensen vil si at LO vil ha nesten 30.000 nye offentlige byråkrater ; det er stort sett i kommunene og offentlig sektor det vil bli skapt arbeidsplasser med LOs modell ?
VG170415 Men poenget er at det å bruke oljepenger til offentlige prosjekter ikke er en langsiktig resept på økt sysselsetting, sier sjeføkonomen.
VG170415 Det er fornuftig å fremskynde offentlige investeringer og vedlikehold, i en lavkonjunkturperiode, som vi har vært inne i nå.
VG170415 - Det er ikke noe oppsiktsvekkende at modellberegninger viser at du får flere jobber på kort sikt av å øke offentlige utgifter fremfor å kutte skattene.
DB170415 Det påfølgende strategimøtet statslederne holdt på det offentlige restaurantområdet på golfklubben, fikk mye kritikk.
DB170415 Men på toppen av det hele skal denne sesongen foregå midt i den offentlige debattstormens øye, og gjøre noe så enestående og tilforlatelig, så enkelt og så vanskelig, som å fortelle denne historien gjennom en ung muslimsk jente, på jakt etter det samme som oss alle : mening, fellesskap og sin egen identitet.
DA170415 Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ha lønnet ektefelle og barn som assistenter ved parlamentet.
AP170415 - Ja-siden bruker offentlige ressurser og de presser på mediene for at nei-sidens stemmer ikke skal bli hørt, sier han.
AP170415 I tillegg til at viktige anlegg ble lagt inn i fjell, ble alle nye offentlige bygg over en viss minstestørrelse « tilfluktsromspliktige », det vil si at de også måtte bygges med store og bombesikre tilfluktsrom.
VG170414 Det amerikanske forsvardepartementet vil ikke kommentere saken og sier at de ikke vil bidra med offentlige spekulasjoner om mulige fremtidige scenarier, skriver Reuters.
SA170414 Det gode samspillet mellom frivillige og offentlige redningsmannskaper er en av årsakene til at vi har færre tragedier i påskefjellet, mener Aftenbladet.
DN170414 Økt skatt for de rike skal betale for styrking av den offentlige velferden.
DB170414 Slike episoder har ført til frykt blant befolkningen, og jenter blir ofte mistenkeliggjort på markeder og offentlige steder, skriver Unicef.
DB170414 Det finnes ingen offentlige tall på hvor mange av disse som er forsvunnet.
DB170414 Med flere kameraer i det offentlige rom ville flere drapsmenn og voldtektsforbrytere blitt tatt.
DB170414 Allerede i fjor annonserte han planer om at selskapet ville komme med elektriske kjøretøy i form av semitrailer, busser til offentlige transport, en ny type pick-up og Tesla-suv.
DB170414 Som om den offentlige karakteren hadde tatt over.
DB170414 Som de kongelige kan vi alle nå konstruere offentlige identiteter.
DB170414 Når vi blir vant til å manipulere det offentlige bilde av oss selv, er det selvsagt også nærliggende å bruke strategien på kroppen.
DB170414 Likevel, i mangel av et alternativt lovverk, vil de aller fleste offentlige virksomheter gjøre alt for å forsikre omverdenen om at de følger lover og regler til punkt og prikke.
DB170414 Da bør du lese dette ¶ fra Instabank ¶ Offentlige anbudsregler kan oppfattes som unødvendig snirklete.
BT170414 Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien.
BT170414 Det er denne som skal unntas offentlige reguleringer.
AP170414 Hver måned koster den ubrukelige Berlin-flyplassen det offentlige 123 millioner kroner.
AP170414 | Hver måned koster den ubrukelige Berlin-flyplassen det offentlige 123 millioner kroner.
AP170414 Hver måned koster den ubrukelige Berlin-flyplassen det offentlige 123 millioner kroner.
AA170414 Odebrecht er mistenkt for å ha betalt bestikkelser verdt totalt 785 millioner dollar, over 6,7 milliarder kroner, i tolv land for å få offentlige kontrakter.
AA170414 - Det har aldri skjedd, sier han om et møte i 2010 der en bedriftsleder skal ha bestukket Temer og to andre politikere med 40 millioner dollar, over 340 millioner kroner, i donasjoner i bytte mot offentlige kontrakter med Brasils statseide oljeselskap Petrobras.
VG170413 - Polske statsborgere bosatt i Norge rådes til å unngå offentlige samlinger, flyplasser, tog og buss-stasjoner, festivaler, konserter, skriver ambassaden på sine hjemmesider.
DB170413 Bygget huser det største offentlige biblioteket i Skandinavia og er det største kulturbygget i Danmark siden Operaen i København.
DB170413 Men siden det tok en stund før slike planer kunne bli realisert, og det ikke var noen private området til rådighet, ble Dalglish tvunget til å ta en personlig telefon til et lokalt kommunestyre for å låne offentlige baner som klubben kunne trene på.
DB170413 Det største problemet var at treningene ble offentlige , noe som gjorde at tusenvis av supportere kom for å se Newcastle da klubben kjempet om ligagullet i 1995/96-sesongen.
DB170413 ( 2016-tallene er ikke offentlige ennå. ) ¶
DB170413 På bakgrunn av dette blir polske borgere i Norge oppfordret til å unngå offentlige plasser.
DB170413 Hans svært offentlige og veldokumenterte forhold med modellene Cindy Crawford og Carey Lowell fikk særlig oppmerksomhet.
AP170413 Den såkalte Besson-loven sier at hver by med over 5000 innbyggere skal tilby slike stoppesteder med offentlige vannkraner og dusjer.
SA170412 De ønsker også dispensasjon for byggehøyder, utnyttelse, bruk av friområder, tilgang samt fjerning av offentlige parkeringsplasser.
DB170412 Siden jeg er en fotballspiller syns folk noen ganger at det er rart, men jeg har alltid vært veldig ydmyk og jeg har ikke hatt noen problemer med å ta offentlige transportmidler.
DB170412 Robinho er fortsatt den samme ydmyke mannen som brukte offentlige transportmidler for å komme seg rundt i Manchester, og det er bra, for FourFourTwo har noen spørsmål vi vil ha svar på.
DA170412 - Det offentlige må gjøre oss mer oppmerksomme.
AP170412 En president som i løpet av oppsiktsvekkende kort tid har skapt en helt ny debatt om ordenes betydning i den offentlige samtalen.
AA170412 I påsken er Røde Kors, Norsk Folkehjelp og det offentlige hjelpeapparatet i alarmberedskap for å bistå uheldige turfolk.
VG170411 Søknadshistorikken til Mangfoldhusets mest aktive gründer, fysioterapeut Fatih Mehmet Deveci, gir et bilde av en mann som til tross for at han stadig skifter beite, hele tiden har fokus på offentlige midler.
VG170411 Men NRK-fortellingen om gulenister som uskyldige ofre, harmonerer svært dårlig med ansiktene ledende gulenister viser i journalførte søknader om offentlige midler.
VG170411 GÜLEN : - NRK-fortellingen om gulenister som uskyldige ofre, harmonerer svært dårlig med ansiktene ledende gulenister viser i journalførte søknader om offentlige midler, skriver kronikkforfatteren.
VG170411 Som en uskreven lov, får koptere sjeldent viktige offentlige stillinger, og de er stengt ute fra posisjoner i statlige sikkerhets- eller etterretningstjenester.
VG170411 FOR ALLE : Waikiki Beach havner stadig på listene over USAs beste offentlige strender.
VG170411 Blant de mest kjente er den offentlige stranden Waikiki Beach, hvor palmene svaier over den hvite sandstranden og restaurantene ligger på rekke og rad.
DN170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser, men at den har en egenverdi.
DN170411 Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester, men være et supplement.
DN170411 - Det er særlig viktig når det offentlige nå stenger over en så lang periode som i påsken, sier president Sven Mollekleiv i Røde Kors.
DN170411 Mange tabuer, mye som ikke skal uttales, mange som roper høyt når personer setter ord på brutale fakta i det offentlige rom.
DB170411 Rapporten viser at han i lengre tid har hatt et forhold til sin egen kommunikasjonsdirektør Rebekah Mason, og at han ha misbrukt offentlige midler.
DB170411 Man kommer ikke uskadd ut av en serie offentlige ydmykelser.
DB170411 Jeg skjønner at det må finnes planer som av sikkerhetsmessige grunner ikke kan deles med det offentlige .
DB170411 Han står sjelden ved sin kones side i offentlige sammenhenger - også når det er forventet av ham.
DB170411 Det betyr ikke at kongemedlemmene dropper den offentlige feiringa, forteller TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, til Dagbladet.
DA170411 Schytz har dessuten tro på at hydrogenbiler med det første kan bli tatt i bruk av både det offentlige og næringslivet.
AP170411 Aftenposten har nylig dokumentert at flere offentlige etater har holdt bruk av millionbeløp skjult for offentligheten.
AA170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser, men at den har en egenverdi.
AA170411 Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester, men være et supplement.
AA170411 - Det er særlig viktig når det offentlige nå stenger over en så lang periode som i påsken, sier president Sven Mollekleiv i Røde Kors.
VG170410 * 1 Norske selskap får igjen delta i store offentlige anbudskonkurranser. * 1 Den positive viljen til normalisering og bred dekning i kinesiske medier av normaliseringen gjør at kinesiske selskaper ser at det igjen er legitimt å gjøre handle norske varer.
DB170410 En rekke skoler i delstaten Wisconsin er i dag stengt fordi Jakubowski ennå ikke er pågrepet, og det fryktes at han vil slå til mot offentlige institusjoner.
DB170410 Dragsten regnes som en av landets fremste eksperter på regelverket om offentlige anskaffelser og er partner i advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS.
DB170410 Advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, Marianne Dragsten.
DB170410 Man hører stadig om problemer med nynorsk i det offentlige .
DB170410 Han er ikke overrasket over at det dukker opp denne typen språkfeil i det offentlige .
DB170410 Jeg bruker Benetton for å formidle et budskap - og på den måten kunne delta i den offentlige debatten gjennom bilden mine, sa Oliviero Toscani til Dagbladet i forbindelse med bilder han tok for Benetton på Røros i 1996.
DB170410 Marie Simonsen ser ut til å glemme at offentlige høringer er til nettopp for at regjeringen skal få innspill.
DB170410 bestemmelser om likelønn, kjønnsbalanse i offentlige utvalg og rettigheter ved foreldrepermisjon.
DB170410 Men enda mer, mellom organisasjonene oppstår det nødvendigvis rivalisering om offentlige tilskudd.
DB170410 Det er blitt en rusbransje der organisasjonene svermer om offentlige midler.
BT170410 det i § 5 følgende om hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om konsesjon til anlegg og drift av taubaner : «... hvor langt taubaneanlegget ligger fra offentlig eller privat vei, turstier, elektriske ledninger i luft, hus, gårdstun, hage, kulturminner, viltområder, naturvernområder og offentlige friluftsområder ».
BT170410 Dessverre prioriterer man der synlighet over god formidling, noe som gjør at det offentlige fylles av sterke markedsavdelinger som mangler det nyanserende språket som tilhører formidlingens felt.
AP170410 Via ulike apper vil du kunne få vite hvor det er ledige bysykler, trafikkmønstrene i byene, det kan brukes i store offentlige bygg som kan gi en bedre og mer effektiv drift av skoler og kontorbygg.
AP170410 Utfordringen er at ingen har ansvaret for tett befolkede områder i det offentlige rom.
AP170410 Hun er forsker ved Transportøkonomisk institutt ( TØI ) og har skrevet doktorgrad om terror i offentlige rom.
AP170410 Denne var preget av bilbomben ved Regjeringskvartalet, og fokuserte mye på å hindre tilgangen for biler til viktige offentlige bygninger.
AP170410 Vi gir barn fra lavinntektsfamilier bedre tilgang til offentlige tjenester og bedre muligheter til å delta i aktiviteter sammen med andre barn.
SA170409 På denne tiden hadde vi store offentlige prosjekter som SPOR, som ble ledet fra Oljedirektoratet med deltagelse fra oljeselskapene.
SA170409 På denne tiden hadde vi store offentlige prosjekter som SPOR, som ble ledet fra Oljedirektoratet med deltagelse fra oljeselskapene.
DN170409 Ifølge flere analytikere har Fillon for lengst tapt kampen etter at han ble siktet for å ha lønnet kona med offentlige midler.
DB170409 Disse offentlige stemmene står i fare for å bli terroristenes nyttige idioter.
DB170409 Det mangler selvfølgelig ikke på økonomiske utredninger som viser at det er effektivt og riktig å konkurranseutsatte offentlige tjenester.
BT170409 Kåre Willoch var alltid opptatt av de offentlige utgiftene og manet alltid til moderasjon.
AP170409 Tanken er at skolens offentlige tilbud og eksponering av aktivitet i fasaden bidrar til liv i allmenningen utenfor.
AP170409 Skolens offentlige tilbud - som butikk, kafé og restaurant vender mot allmenningen helt i forkant.
AP170409 Finansieringen ble sikret gjennom bidrag fra offentlige myndigheter og innsamlede midler fra bedrifter og kommuner i Nord-Norge.
SA170408 Flaggene vil vaie på halv stang ved offentlige bygg i Stockholm lørdag.
SA170408 Innlegget på den offentlige Facebook-profilen til politikeren fra Fremskrittspartiet fikk et stor antall « tommel opp », nesten 1200 etter seks timer, mens andre viste sin misbilligelse med å trykke « sint fjes ».
FV170408 Etter 12 år på institusjoner og i psykiatrisk behandling mener det offentlige at det ikke nytter å behandle henne.
DN170408 Ifølge Klassekampen vil kommunesammenslåingen medføre en rekke endringer i offentlige datasystemer.
DN170408 Han mener alle offentlige etater må undersøke hva kommunereformen betyr for IT-systemene i hele 2017 og tiden framover.
DB170408 ( Dagbladet ) : Det er et Sverige som våkner opp til « sorgens dag » i dag : Lørdag vil flaggene vaie på halv stang ved offentlige bygg i Stockholm. 4 mennesker ble drept da en mann kjørte en lastebil ned Drottninggatan, Sveriges mest trafikkerte gågate, i Stockholm sentrum fredag.
BT170408 Nikab er forbudt både i Belgia, på offentlige bygninger i Nederland og i enkelte regioner i Spania og Sveits.
BT170408 EMD har aldri kommet til at forbud mot hijab og turban ved offentlige skoler og universiteter krenker religionsfriheten, og har avvist flere klager som « åpenbart grunnløse ».
BT170408 Jeg betaler årsavgift, piggdekkavgift, parkeringsavgift og bompengeavgift til det offentlige for i det hele tatt for å få lov til å bruke bilen min til å skaffe meg « brød på bordet ».
BT170408 Til beste for den offentlige samtalen, for utstillingsstedene, som i stor grad driver ideelt og i pur trass, for kunstnerne og kunstrelaterte fagmiljøer og for en kommune som fremtidsrettet satser på kunst og kultur.
AP170408 Men opplysningene er ikke riktige, og på sin offentlige profil på det russiskspråklige sosiale nettstedet Vkontakte slår han nå tilbake.
AP170408 Ifølge Klassekampen vil kommunesammenslåingen medføre en rekke endringer i offentlige datasystemer.
AP170408 Han mener alle offentlige etater må undersøke hva kommunereformen betyr for IT-systemene i hele 2017 og tiden framover.
AA170408 Flaggene vil vaie på halv stang ved offentlige bygg i Stockholm lørdag.
SA170407 Det setter også den svenske offentlige samtalen på en ny prøve.
SA170407 Knuter som innebærer og/eller kan føre til nakenhet i det offentlige rom må tenkes nøye gjennom før disse blir utført.
SA170407 Dette på grunn av : a ) Mulighet for politianmeldelse via blotting og b ) Hensyn til barn, sarte sjeler og andre som kan finne nakenhet i det offentlige rom som en sjenanse.
SA170407 I Sverige har det lenge vært forbud mot å bruke sprøytemidler i offentlige grøntanlegg. ( illustrasjonsfoto ) ¶
DB170407 Hele byens T-banenett er stengt av, sammen med flere offentlige bygg - blant dem parlamentsbygget Riksdagen.
DB170407 Det er ikke bare nettroll bak skjermen, men politikere, offentlige ansatte, som ytrer sin frykt over islam, og det ukjente.
DB170407 Det tok dermed ikke lang tid før reaksjonene rundt deres svært offentlige sammenkomst i desember begynte å svirre i sosiale medier.
DB170407 Donald Trump sverget gjennom valgkampen sin å kutte offentlige midler til Planned Parenthood, noe som har fått enkelte til å rase.
DA170407 Men også andre offentlige transportmidler satte litt ekstra krefter inn for å få innbyggerne trygt hjem til sine kjære : ¶
DA170407 Lørdag vaier flaggene på halv stang ved offentlige bygg i Stockholm etter det som mistenkes å være et terrorangrep.
AP170407 Innlegget på den offentlige Facebook-profilen til politikeren fra Fremskrittspartiet fikk et stor antall « tommel opp », nesten 1200 etter seks timer, mens andre viste sin misbilligelse med å trykke « sint fjes ».
AA170407 Banker, skoler og de fleste offentlige arbeidsplasser måtte stenge. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Parallelt foregår den offentlige reguleringsprosessen i Trondheim kommune.
VG170406 Haley og Perry blir nå « fast møtende » medlemmer av rådet, ifølge memorandumet publisert i det offentlige registeret i går, ifølge The Hill.
SA170406 Vi trenger et mangfold av stemmer, både internt i organisasjonen, men også i den offentlige debatten.
SA170406 Slett ikke alle liker den offentlige skittentøysvasken.
DB170406 Perspektivmeldingen, anslagene over utviklingen i offentlige inntekter og utgifter de kommende tiårene, viser at vi mot slutten av planperioden må kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke inn økende utgifter til helse og eldre.
DB170406 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for Høyre at barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene og skattebetalerne ?
DB170406 Dette handler ikke om private eller offentlige barnehager.
DB170406 Det viser at med Høyre i førersetet hadde det verken blitt dugnad eller nok private eller offentlige barnehager i dette landet.
DA170406 - Ved at hjemmene våre har blitt offentlige gjennom sosiale medier, gjør at de har blitt noe man kan vise fram på en helt annen skala enn før.
DA170406 * For jernbanen vil regjeringen legge til grunn nullutslippsløsninger i alle framtidige offentlige materiellanskaffelser.
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AP170406 Vel så viktig er det at avstanden mellom den teknologien som folk bruker privat, og den du møter i det offentlige , ikke blir for stor.
AP170406 Ved å invitere innovative private bedrifter til å være med å utvikle løsninger for det offentlige, vil det offentlige kunne får bedre løsninger igjen for pengene, samtidig som de blir et marked for nye teknologiselskaper.
AP170406 Ved å invitere innovative private bedrifter til å være med å utvikle løsninger for det offentlige , vil det offentlige kunne får bedre løsninger igjen for pengene, samtidig som de blir et marked for nye teknologiselskaper.
AP170406 Hagerup mener det ligger et enormt stort potensial for innovasjon, vekst og verdiskaping i samspillet mellom det offentlige og private.
AP170406 Det gapet er vi helt avhengig av å gjøre mindre, for ha folks tillit til at det offentlige og kommune drives effektivt og fornuftig, sier Johansen.
AP170406 - Smartby-teknologi handler om å benytte digitaliseringsrevolusjonen til å forbedre og utvikle offentlige tjenester, administrasjon og infrastruktur.
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AP170406 Vi trenger et mangfold av stemmer, både internt i organisasjonen, men også i den offentlige debatten.
AP170406 Slett ikke alle liker den offentlige skittentøysvasken.
AP170406 Slett ikke alle liker den offentlige skittentøysvasken.
SA170405 Åpenhet er en felles verdi i samfunnet og når man mottar store offentlige midler kan ikke merarbeid brukes som motstanden mot mer åpenhet.
SA170405 Visepresidenten mener det offentlige ordskiftet tidvis har vært unyansert og hvor enkelte har hatt et heller lurvete forhold til fakta.
DN170405 Trump skapte usikkerhet i Kina om han ville opprettholde den holdningen etter en rekke offentlige uttalelser i kjølvannet av at han mottok en gratulasjonssamtale fra Taiwans øverste politiske leder etter at han ble valgt.
DB170405 « Det følger av bestemmelsens første ledd nummer fire at det er forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling selv om dette skjer uten vederlag på 'sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted.' », skrev Helsedirektoratet i sin tolkning av alkoholoven, som Dagbladet omtalte i februar.
DB170405 Fra og med i år skjerpes nemlig skjenkepraksisen slik at det ikke lenger blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer i russetida.
DB170405 uttrykt støtte til æresdrap, ønsker å påby kvinner å bære hijab på offentlig sted, men vil også holde offentlige avstraffelser for personer fra den islamistiske undergrunnsbevegelsen.
BT170405 - Det står hele tiden at dette gjelder offentlige steder, men de fleste festivalene er på privat grunn og blir arrangert av private aktører.
BT170405 Kunstmiljøet har over tid blitt mindre viktig for BT, og vi erfarer at den offentlige diskusjon om vårt fag har måttet finne andre arenaer å utspille seg på enn i avisen.
AP170405 For eksempel har de aller fleste som mottar tannhelsetjenester fra det offentlige , nær kontakt med kommunen fordi de går på skole eller er på sykehjem.
AP170405 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AP170405 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AP170405 Politidirektoratet strammer inn på skjenkereglene slik at det ikke lenger blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer.
AP170405 Åpenhet er en felles verdi i samfunnet og når man mottar store offentlige midler kan ikke merarbeid brukes som motstanden mot mer åpenhet.
AP170405 Visepresidenten mener det offentlige ordskiftet tidvis har vært unyansert og hvor enkelte har hatt et heller lurvete forhold til fakta.
AA170405 Politidirektoratet strammer inn på skjenkereglene slik at det ikke lenger blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer.
SA170404 Statoil har et annet syn på sin rolle i den offentlige debatten enn bokforfatteren Anne Karin Sæther har.
SA170404 | Irske fotballjenter truer med streik - må skifte på offentlige toaletter : - Det er fornedrende ¶
SA170404 Flere ganger skal de irske landslagsjentene ha måttet skifte på offentlige toaletter etter kamper.
DN170404 Jonas Gahr Støre mener det viktigste tiltaket for å skape flere arbeidsplasser er at det offentlige har en mer aktiv næringspolitikk.
DN170404 Det offentlige kan stille opp med mer kapital ved oppstart, for eksempel ved et akselerator-program hvor det er femti prosent offentlig og femti prosent privat finansiering.
DN170404 De har i stor grad blitt erstattet med nye offentlige arbeidsplasser, sa han.
DN170404 - Det vil si mer bruk av offentlige midler ?
DN170404 Hun viser til ekstra milliarder til forskning som støtter nyskapning, og mener en serie reformer i hennes periode gir bedre kapitaltilgang og gjør at Norge får mer ut av offentlige budsjetter enn før.
DN170404 En del offentlige administrative funksjoner som nå ligger i Beijing skal flyttes til Xiongan.
DB170404 | Kina rasjonerer dopapiret på offentlige toaletter.
DB170404 Skanning av dogjestenes ansikt skal sørge for at ingen får mer enn 60 centimeter dopapir på offentlige toaletter i Beijing.
DB170404 Shanghai har dessuten fått sin første kjønnsnøytrale offentlige toalett for å bidra til større tilgjengelighet og effektivitet.
DB170404 Satsingen på offentlige toaletter har vært enorm i Kina de to siste årene.
DB170404 I Beijing er det vedtatt at det skal bygges minst 34.000 offentlige toaletter, mens 23.000 pusses opp.
DB170404 ANSIKTSGJENGJENNING : Et nytt teknologisk system, basert på ansiktsgjenkjenning, skal sørge for at kundene ikke stikker av med dopapiret fra Beijings offentlige toaletter.
DB170404 Flere ganger skal de irske landslagsjentene ha måttet skifte på offentlige toaletter etter kamper.
DB170404 Hun har hatt relativt få offentlige opptredener så langt, men har vært å se i Washington, D.C. ved enkelte anledninger.
DB170404 Fram til nå har el-sykkelen blitt regnet som motorisert kjøretøy ved sykling på andre steder enn offentlige veier.
DA170404 Styrken i en slik modell er at de kan vokse i takt med etterspørselen i markedet, samt gi løsninger på utfordringer det offentlige ikke har klart å løse selv.
DA170404 Sosiale entreprenører brenner for å hjelpe mennesker - noen få er avhengig av tilskudd fra det offentlige og gaver- men de fleste skaffer seg inntekt på egen hånd ved å selge tjenester.
DA170404 - En analyse vi har gjennomført, viser at hydrogensatsingen må drives fram av det offentlige de fem neste årene, men også at hydrogenstasjoner er et attraktivt konsept for bensinstasjonskjedene å gå inn i når kjøretøyflåten kommer opp i volum, uttalte Kari Asheim, fagsjef for transport i Zero.
BT170404 Det er et fornuftig tiltak som vil redusere både sykefraværet og offentlige utgifter.
BT170404 Både sykefraværet og offentlige utgifter må reduseres.
AP170404 Offentlige virksomheter skal også registrere dokumentene i sakene i en journal.
AP170404 | Irske fotballjenter truer med streik - må skifte på offentlige toaletter : - Det er fornedrende ¶
AP170404 Flere ganger skal de irske landslagsjentene ha måttet skifte på offentlige toaletter etter kamper.
AA170404 Med det offentlige hjertestarterregisteret på plass er målet at flest mulig idrettslag, institusjoner og bedrifter registrerer sine hjertestartere her.
AA170404 Generelt er det heldigvis lite hærverk i det offentlige rom.
AA170404 Avtalen om reklamefinansierte bymøbler er en veldig god avtale for publikum og for det offentlige .
VG170403 Og det er ganske enkelt denne overbevisningen om at det offentlige rommet må være livssynsåpent, raust og respektfullt som kommer til uttrykk i den merknaden Heggelund gjengir.
VG170403 Derfor reagerer vi så sterkt på når politikere forsøker å snevre inn det offentlige rommet ved å idealisere en slags « livssynsnøytralitet ».
VG170403 Men det som virkelig er kritikkverdig, er at det skader den offentlige debatten og den kritiske journalistikken, sier Andersen til VG.
VG170403 Selv mener hun og flere av innbyggerne at de betaler langt mer enn de får tilbake fra kommunen i offentlige goder.
SA170403 juni 2004 : Mer enn 90 personer, de fleste polititjenestemenn, ble drept da islamistiske opprørere angrep politihovedkvarteret og andre offentlige bygninger i Nazran i Ingusjetia. * 3. desember 2003 : 44 personer ble drept da en selvmordsbomber slo til på et pendlertog i det sørlige Russland, to dager før parlamentsvalget i Russland. * 1. august 2003 : Mer enn 50 personer drept
SA170403 Framtidsnæringer løftes fram av innovative entreprenører, aktive bransjeorganisasjoner og med massiv offentlig innsats - bare tenk på hvor mange offentlige kroner som har bidratt til dagens havbruksnæring.
DN170403 Og det krever en fri og uavhengig presse som kan ettergå påstander i den offentlige debatten.
DN170403 I en serie offentlige høringer i regi av etterretningskomiteen i Representantenes hus, har amerikanske politikere de siste ukene fått belyst omfanget av den påståtte russiske valginnblandingen.
DN170403 Mye av omstillingen som har skjedd til nå, har ført til at tapte arbeidsplasser innen industri- og oljesektor er blitt erstattet av flere arbeidsplasser i det offentlige .
DN170403 Bergesen mener det som er spesielt med Trump som republikaner er den store villigheten til å bruke offentlige penger.
DN170403 Utfordreren Lasso vil kutte både skatter og offentlige budsjetter.
DB170403 | Kina rasjonerer dopapiret på offentlige toaletter.
DB170403 Dette er ikke bekreftet av offentlige myndigheter.
DB170403 Dette er ikke bekreftet av offentlige myndigheter.
DB170403 Det vitner om en selvtillit som har sprengt seg ut av normale rammer, slik at man ikke lenger forstår hvordan det offentlige ordskiftet fungerer.
DB170403 - Undersøkelsen viser at tilnærmet halvparten mener at offentlige myndigheter har et stort ansvar i å øke befolkningens mediekompetanse.
DA170403 - Undersøkelsen viser at tilnærmet halvparten mener at offentlige myndigheter har et stort ansvar i å øke befolkningens mediekompetanse.
DA170403 Etaten har tilgang til en rekke offentlige register, som a-ordningen med inntektsopplysninger, arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.
BT170403 juni 2004 : Mer enn 90 personer, de fleste polititjenestemenn, ble drept da islamistiske opprørere angrep politihovedkvarteret og andre offentlige bygninger i Nazran i Ingusjetia. * 3. desember 2003 : 44 personer ble drept da en selvmordsbomber slo til på et pendlertog i det sørlige Russland, to dager før parlamentsvalget i Russland. * 1. august 2003 : Mer enn 50 personer drept da en s
BT170403 Enslaved er blant de flinkeste til å hale ut penger fra det offentlige .
AP170403 « Sikkerheten er nå skjerpet ved all russisk transportinfrastruktur og ved travle offentlige steder », heter det i en melding fra den nasjonale antiterrorkomiteen.
AP170403 Etter tre år med rekordraskt vekst i offentlige utgifter og oljepengebruk, og kort etter en euforisk nasjonal transportplan som signaliserte en nærmest ubegrenset tro på vår evne og vilje til å finansiere veier, tunneler, broer og jernbane i årene som kommer, presenterte Regjeringen sin perspektivmelding i forrige uke.
AA170403 Valgvinner Moreno har lovet å satse på høye skatter og sosiale ytelser, mens utfordreren Lasso sa han ville kutte både skatter og offentlige budsjetter.
AA170403 - Undersøkelsen viser at tilnærmet halvparten mener at offentlige myndigheter har et stort ansvar i å øke befolkningens mediekompetanse.
VG170402 Den tidligere statsministeren er nå formelt siktet for å ha betalt sin kone Penelope og sine barn 4,5 millioner kroner av offentlige penger i lønn for assistentarbeid som det ikke er bevist at de har gjort.
VG170402 - Det jeg synes er mest oppsiktsvekkende er at Fillon ikke går tilbake, med tanke på at han og familien hans er under etterforskning for misbruk av offentlige midler, sier Rieker.
VG170402 Om 10 år vil eldrebølgen slå inn, den ferske Perspektivmeldingen fra regjeringen spår trangere tider for offentlige finanser.
VG170402 De ble henvist til å kose seg på mindre offentlige steder.
FV170402 Daglig utsettes bedrifter og offentlige etater for dataangrep fra utlandet, og innsatsen mot angrepene styrkes.
DN170402 - Rettens avgjørelse bekrefter mitt forsvar for kunstneres rett til å referere til, samt appropriere fra offentlige rom, sier 36-åringen.
DB170402 - Fordelen med en godkjenningsordning er at det forplikter det offentlige til å gi lærere det de trenger for å bli sertifisert, sier Guri Melby.
DB170402 Kunstneren startet karrieren med å male skilter og reklameplakater på Times Square og andre offentlige steder.
DB170402 Den offentlige transporten i Mexico City har lenge hatt et dårlig rykte angående kvinners sikkerhet.
DB170402 Barack Obama gjør, ifølge Washington Post, sin første offentlige opptreden som ekspresident i mai - for å motta en hedersmedalje under 100-årsmarkeringen for John F.
AA170402 Juryleder Bernt Olufsen sier i begrunnelsen på Skup lørdag kveld at avsløringen " til de grader " oppfyller pressens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner.
VG170401 Å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner. » - Vi er utrolig takknemlige for at det vi har jobbet med det siste halvannet året kan nå opp til en Skup-pris.
VG170401 - Det er utrolig viktig at denne typen journalistikk når opp, fordi det er offentlige midler det er snakk om.
VG170401 Vi ønsker oss at det er denne rettskrivningen som læres på skolen, som brukes i offentlige dokumenter, som skrives av de fleste av oss.
VG170401 Norskfødte kvinner koster dessuten det offentlige mer enn ikke-vestlige innvandrerkvinner, skal man holde seg til regjeringens tall.
SA170401 Flere menn i omsorgsyrker vil bidra til økt likestilling fordi menn påtar seg omsorgsoppgaver i det offentlige , og bidra til å redusere et svært kjønnsdelt arbeidsmarked.
SA170401 Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal i henhold til likestillingslovens paragraf 12 arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene.
DN170401 * ikke godkjenne friskoler dersom det medfører negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. * foreløpig beholde fraværsgrensen i videregående skole, men at den skal evalueres. * endre valgkretsene til stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner. * la kommunene selv bestemme åpningstider i butikker og tidspunkt for salg og skjenking av alkohol. * avvikle sexkjøp
DN170401 Opplysninger om økonomien til rundt 180 av de øverste tjenestemennene må føres opp i offentlige tilgjengelige dokumenter, og sent fredag friga Det hvite hus flere av disse, melder nyhetsbyrået AP.
DB170401 Vi kommer dessverre ikke utenom høyere skatter og kutt i offentlige utgifter.
DB170401 Selv om vi er nødt til å kutte i offentlige utgifter for å få budsjettene til å gå opp, er vi nødt til å spare investeringene som går til morgendagens arbeidskraft.
DB170401 Og paradoksalt nok kan økte offentlige utgifter være en løsning på våre problemer.
DB170401 Det går mot trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter.
DB170401 Foruten noen få offentlige innlegg på Facebook, er også denne profilen lukket.
DA170401 La meg minne dere på at den siste offentlige granskingen vi gjorde, var om Benghazi.
BT170401 Jeg kommer til å savne det å bo i en by der man har ølservering på det offentlige hovedbiblioteket, der man har platesjapper som Apollon, studentplasser som Hulen, kulturelle samlingssteder som Verftet og en paraply-reparatør.
AP170401 Og vi ser at det er godt egnet til bymessig utbygging med sentral plassering og gode offentlige kommunikasjoner, sier Edvardsen.
AA170401 Opplysninger om økonomien til rundt 180 av de øverste tjenestemennene må føres opp i offentlige tilgjengelige dokumenter, og sent fredag friga Det hvite hus flere av disse, melder nyhetsbyrået AP.
AA170401 Juryleder Bernt Olufsen sier i begrunnelsen på Skup lørdag kveld at avsløringen " til de grader " oppfyller pressens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner.
VG170331 Da kan kineserne virkelig bli invitert som turister til Norge og norske bedrifter kan få delta i offentlige innkjøp.
VG170331 Sikkerhet er storindustri, arbeidsplasser og offentlige sektorer som konkurrerer om budsjetter.
VG170331 Han mener det er bra at det blir debattert i samfunnet og blant politikerne om det er det offentlige eller foreldrene selv som skal sette grenser for barnas nettbruk.
VG170331 I diskrimineringsloven om seksuell orientering paragraf 12 står det at « offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ».
VG170331 Offentlige institusjoner som NAV opererer nemlig kun med begrepene « mor » og « far » i skjemaer som henvender seg til foreldre.
FV170331 Lyspunktet er at de store, offentlige jobbene endelig har begynt å komme.
DN170331 Fremskrivningene i perspektivmeldingen viser at denne utviklingen vil føre til at offentlige utgifter vil øke raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet.
DN170331 Fremskrivningene i perspektivmeldingen viser at denne utviklingen vil føre til at offentlige utgifter vil øke raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet.
DN170331 I forbindelse med fremleggelsen kommer finansminister Siv Jensen med en advarsel : Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis det ikke blir gjort endringer.
DN170331 Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter ¶
DN170331 « Forskjellen på 9,5 millioner kroner motsvares i betydelig grad av at det offentlige har nettoutgifter på til sammen 5,4 millioner kroner fram til 25 år for en gutt som blir født i Norge.
DN170331 Totalt sett over den delen av livsløpet en er bosatt i Norge, er forskjellen i de samlede offentlige nettoutgiftene mellom mannlige innvandrere og menn født i Norge anslått til 4 millioner kroner », heter det i meldingen.
DN170331 Tallene baserer seg på at mannlige ikke-innvandrere gir et positivt bidrag til de offentlige budsjettene på i alt 3,5 millioner kroner fra 25 år og ut livet.
DN170331 I tillegg lever kvinner lengre, noe som trekker i retning høyere mottak av pensjon og større bruk av offentlige omsorgstjenester.
DB170331 En av de halsbrekkende snuttene har blitt delt mer enn 2500 ganger via Granheims offentlige Facebookside.
DB170331 Prisen, ei gullforgylt verktøykasse, deles ut til en som har misbrukt sin offentlige posisjon til å spre eller bygge opp under usannheter.
DB170331 Prisen deles ut til den som har misbrukt sin offentlige posisjon til å spre eller bygge opp under usannheter.
DB170331 I den offentlige debatten må vi dra troll, som nekter å innrømme at de tar feil, ut i sola.
DB170331 Humanistisk Ungdom håper Tenkekassa vil bidra til at offentlige aktører ikke slipper unna når de sprer usanne påstander, og at folket ikke svelger alt de blir servert.
DB170331 Det finnes andre aktører i det offentlige ordskiftet som også kunne blitt nominert.
DB170331 Derfor håper vi også at den som til slutt vinner prisen, bruker den til å forbedre sin offentlige stemme.
DB170331 Dette reiser likevel spørsmål om eierskapet til offentlige dokumenter, og til hvordan sikkerhetsloven skal håndteres.
BT170331 Ofte er det det offentlige som må betale regningen, sier Dyrdal.
BT170331 « Hvorfor skulle ikke offentlige parker og friområder inneholde spiselige planter, trær og busker ?
BT170331 Når vi vet at mange barnehager har for lav bemanning, at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte er dårligere enn i de offentlige barnehagene : Er det da greit for barnehageeiere tjener 250 millioner kroner gjennom kjøp og salg av barnehager som er fullfinansiert av foreldrene og skattebetalerne ?
BT170331 Dette handler ikke først og fremst om private eller offentlige barnehager.
BT170331 Det handler om i hvilken grad offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut som privat fortjeneste.
AP170331 Bloomberg skriver at ifølge offentlige dokumenter har dette fondet støttet hennes valgkamp med 6 millioner euro.
AP170331 « Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis vi ikke gjør endringer.
AP170331 De to regjeringspartiene går til valg til høsten med løfte om flere skattekutt, til tross for et langsiktig gap der utgiftene på offentlige budsjetter stiger raskere enn inntektene.
AP170331 Meldingen har også et « basisforløp » der standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret.
AP170331 Mange offentlige tjenester er gratis for den enkelte i Norge, det vil si null egenandel.
AP170331 I 2060 er Norge med denne løsningen tilbake på nivået fra tidlig på 1990-tallet når det gjelder offentlige timeverk pr. innbygger.
AP170331 For å fylle hele det snille hullet på 5 milliarder kroner årlig, må antall offentlige timeverk synke med 0,5 prosent hvert år til 2060.
AP170331 Mens et annet sentrumsparti, Sp, ofte etterlyser offentlige tilskudd, ber Venstre i praksis om det samme - på andre områder - men i en litt annen forkledning : skattefradrag.
AP170331 Selv om de aller fleste befinner seg på skoler, i barnehager, sykehus, sykehjem og ulike kommunale etater, er mange tusen å se i offentlige byrom.
AP170331 I Norge eller Europa fører ikke navnet eller ansiktet hans til hevede øyebryn, men i USA har Simmons status på linje med Jane Fonda når de snakker om offentlige treningsguruer.
AA170331 Ikke-vestlige innvandrerkvinner mottar til sammenligning 11,3 millioner i nettooverføringer fra det offentlige .
AA170331 Av meldingen framgår det at en mannlig ikke-vestlig innvandrer i gjennomsnitt mottar 6 millioner kroner i netto overføringer fra det offentlige gjennom livet.
AA170331 For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter foreslås det også en utvidet taushetsplikt om varslerens identitet.
AA170331 De endringene vi foreslår, vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet, sier Hauglie.
AA170331 - Det å ha en partileder som snakker ned dressen til en motdebattant er ikke slik vi diskuterer i det offentlige ordskifte.
VG170330 Men i februar ble Obamas direktiv opphevet og i et brev sendt til landets offentlige skoler begrunner Trumps administrasjon beslutningen med at det tidligere direktivet skapte forvirring, som igjen førte til rettssaker.
VG170330 Bakgrunnen for « toalettloven » er at delstaten Nord-Carolina i fjor vedtok en lov som pålegger transpersoner å benytte offentlige toaletter som samsvarer med deres biologiske kjønn.
VG170330 Fillon er siktet for å ha misbrukt offentlige midler, og tirsdag kveld sier en kilde i rettsvesenet som ikke ønsker å bli navngitt til Reuters at det også er startet en formell etterforskning av Penelope.
VG170330 Personer må tro på hva de vil, men når man får offentlige penger for å drive brobygging og forfekter åpent ekstreme holdninger og legger seg tett opp til radikal Islam har vi en plikt å sette ned foten, sier Sandberg.
VG170330 Vi er medborgere, alle sammen, skal vi ha et menneskesyn der vi ikke aksepterer mennesker på grunn av klesplagg, og sier at dere kan ikke være synlige i det offentlige rom, spør han.
VG170330 Bakgrunn : IRN har brukt offentlige midler til å ansette nikabforkjemper ¶
VG170330 - Men skjønner du at noen mener nikab ikke egner seg i det offentlige rom ?
DN170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
DN170330 - Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon.
DN170330 Det er mulig å unngå kutt i offentlige tjenester eller økt skatt i fremtiden.
DB170330 På resten av dem så hun litt trist ut mens hun utførte sine offentlige plikter.
DB170330 Ekstremværet har også tvunget myndighetene i Queensland til å stenge skoler og offentlige bygg.
DB170330 Paradoksalt nok i motsetning til når offentlige penger brukes til utbygging av infrastruktur.
DB170330 Krav som tjenestetilbyderne må oppfylle, enten de er offentlige eller private.
DB170330 Dette er alle områder der det samlede tjenestetilbudet består av en stor andel private, som leverer tjenester av høy kvalitet, som folk generelt er fornøyd med og der tilfredsheten og resultatene ofte er bedre enn i tilsvarende offentlige tjenester.
DB170330 Det er selvsagt andre krav til de som skal drive barnehage og ivareta deres behov for omsorg, lek, dannelse og læring, enn det er til de som leverer IT-tjenester til det offentlige eller legger asfalten vi kjører på.
DB170330 Vi har et finansielt handlingsrom i offentlige budsjetter det neste tiåret.
DB170330 Likevel må selvsagt knappe offentlige ressurser brukes effektivt.
DB170330 I Norge er alle offentlige enheter styrt etter mål- og resultatstyringsprinsippet, som skal sikre at vi har øye på målet og kan justere underveis, og at de ansvarlige holdes ansvarlig.
DB170330 En viktig årsak til presset på offentlige finanser er naturligvis at vi blir eldre.
DB170330 Antakelig er det også rom for å løse offentlige oppgaver bedre.
DB170330 Alt som skal inn, må på et eller annet tidspunkt også ut igjen, og også her er festivalen godt skodd med mer enn 3000 offentlige toaletter.
DB170330 For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter, foreslås det også en utvidet taushetsplikt om varslerens identitet.
DA170330 - Jeg tror de fleste innser at russerne er aktivt involvert i valget i Frankrike, sa Burr under den første offentlige høringen som ledd i Senatets gransking.
DA170330 Mantovani har trukket seg tilbake fra den offentlige oppmerksomheten, mens han avviser alle forespørsler om intervjuer, foredrag og panelsamtaler.
DA170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
DA170330 Å kutte i offentlige utgifter er en metode, men det tror han blir vanskelig.
DA170330 Den forrige perspektivmeldingen kom i 2013, og der het det at de offentlige utgifter vil være større enn inntektene om bare åtte år, i 2025.
DA170330 - Nå har vi hatt talspersoner for nettopp den linjen i regjering i fire år, men antallet offentlige ansatte har fortsatt å øke også i sentraladministrasjonen.
DA170330 ynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd « knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige », heter det i budsjettet.
AP170330 Den såkalte Besson-loven sier at hver by med over 5000 innbyggere skal tilby slike stoppesteder med offentlige vannkraner og dusjer.
AP170330 Behov for forutsigbarhet og stabilitet i offentlige budsjetter gjør at NTNU-professor Knut Anton Mork ikke mener regjeringen bør øke oljefondets aksjeandel.
AP170330 - Å ta økt risiko i oljefondet vil måtte medføre uheldige variasjoner i skattesatser eller offentlige tjenester, skriver han i en kronikk i Dagens Næringsliv.
AP170330 Mens et annet sentrumsparti, Sp, ofte etterlyser offentlige tilskudd, ber Venstre i praksis om det samme - på andre områder - men i en litt annen forkledning : skattefradrag.
AA170330 - Jeg tror de fleste innser at russerne er aktivt involvert i valget i Frankrike, sa Burr under den første offentlige høringen som ledd i Senatets gransking.
AA170330 Reguleringen av offentlige toaletter overlates nemlig helt til delstatsmyndighetene.
AA170330 Loven som ble vedtatt i mars i fjor, fastslo at i skoler og offentlige bygg må transkjønnede personer bruke toalettene som tilsvarer det kjønnet de er oppført med i fødselsattesten.
AA170330 Den amerikanske delstaten North Carolina vil oppheve den kontroversielle loven om hvilke toaletter transpersoner kan bruke i offentlige bygg.
AA170330 Endringer i den offentlige tjenestepensjonen ble stilt i bero i fjor.
AA170330 - Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon.
AA170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
AA170330 Mer enn hvert åttende barn - 135.953 - levde i 2015 i husholdninger som mottok mer enn halvparten av de samlede inntektene gjennom offentlige overføringer.
VG170329 - Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon.
VG170329 Det sier utvalgets leder Anne Kari Lande Hasle på onsdagens pressekonferanse der hun overrakte den offentlige utredningen til justisministeren.
SA170329 - Jeg respekterer Arild Hausbergs rett til å karakterisere den han vil, på den måten han vil, i det offentlige rom.
DN170329 Hurtigruten får beholde offentlige tilskudd frem mot 2019, og vil gjerne forlenge avtalen etter det.
DN170329 Det er regler for statsstøtte, offentlige anskaffelser, konkurranse.
DN170329 Penelope og parets barn ble ansatt mens François var representant i den franske nasjonalforsamlingen, og han brukte offentlige midler til å lønne dem.
DN170329 Paret anklages for misbruk av offentlige midler.
DB170329 I svaret trekker hun også fram at Stortinget har bedt Regjeringen utrede forslag som kan gi Skatteetaten bedre mulighet til å dele informasjon med andre offentlige etater.
DB170329 Lauvås sier at han personlig mener nikab ikke har noe i det offentlige rom å gjøre.
DB170329 Det er ikke slik at alle gode krefter i samfunnet befinner seg i offentlig sektor, og vi bør legge til rette for at også private aktører kan tilby tjenester på vegne av det offentlige .
DB170329 Det er en misforståelse å tro at alle skattepengene kommer innbyggerne til gode dersom tjenestene leveres rett fra det offentlige .
DB170329 Da barnehageforliket ble vedtatt i 2003 var vi helt avhengige av en felles dugnad mellom private og offentlige aktører for å nå målet om full barnehagedekning.
DB170329 mars at han vil endre Norge gjennom færre direktorat og tilsyn, og at han vil bygge ned og effektivisere det offentlige byråkratiet.
DB170329 Toppene i idrettsforeninger representerer brede folkebevegelser, tungt finansiert av det offentlige .
DB170329 Det hevdes av flere at forskning på kreft hos barn underprioriteres av de store legemiddelfirmaene og av offentlige forskningsprogrammer fordi kreft på barn utgjør mindre enn én prosent av alle krefttilfeller i Norge.
DA170329 Torsdag holdes den første offentlige høringen som ledd i granskingen.
BT170329 Formålet med driftsstøtten var direkte knyttet opp til rollen som brobygger og arbeidet med dialog, både internt og overfor storsamfunnet og det offentlige .
BT170329 - Jeg respekterer Arild Hausbergs rett til å karakterisere den han vil, på den måten han vil, i det offentlige rom.
AP170329 ynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter det i budsjettet.
AP170329 Han uttaler i den offentlige utredning som utvalget har avgitt, NOU 2017:9, at han er enig i utvalgets vurderinger, men at han legger større vekt på at politiet må være forberedt på det uforutsigbare.
AP170329 ynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter det i budsjettet. ( ©NTB ) ¶
AP170329 Men vi oppfordrer samtidig Norge til å åpne for mer konkurranse i offentlige anskaffelsesprosesser av denne størrelsen i fremtiden, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
AP170329 - Jeg respekterer Arild Hausbergs rett til å karakterisere den han vil, på den måten han vil, i det offentlige rom.
AA170329 I tillegg har regjeringen slått ned på bestikkelser og korrupsjon - noe som har ført til at færre offentlige tjenestemenn får gjenstander i elfenbein i gave.
AA170329 Provinsrådet i Kirkuk nord i Irak, vil bruke det kurdiske flagget på offentlige bygg.
AA170329 Høyrekandidaten og eksstatsminister François Fillon fra partiet Republikanerne levnes heller ingen sjanser ettersom han etterforskes for misbruk av offentlige midler.
AA170329 Torsdag holdes den første offentlige høringen som ledd i granskingen.
AA170329 ynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter det i budsjettet. ( ©NTB ) ¶
AA170329 ynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter det i budsjettet.
AA170329 ynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter det i budsjettet. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Men vi oppfordrer samtidig Norge til å åpne for mer konkurranse i offentlige anskaffelsesprosesser av denne størrelsen i fremtiden, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
AA170329 Islamsk Råd har vært i hardt vær denne uken etter at det ble kjent at de hadde brukt offentlige penger ment for en " brobygger-stilling " til å ansette nikabkledde Leyla Hasic som ny administrasjonsmedarbeider.
VG170328 Kjenner også næringslivet og det offentlige Norge godt.
VG170328 - En komplisert og langvarig byråkratisk prosess er sannsynlig, som involverer forslag til nye reguleringer som kan erstatte Clean Power Plan og offentlige høringer om disse.
VG170328 - Jeg synes det signalet de sender nå er et signal om at de egentlig bare vil kommunisere med dem som aksepterer nikab, som jo er et ganske ekstremt hodeplagg som veldig mange i det offentlige ordskiftet har tatt avstand fra.
SA170328 Petter Uteligger treffer godt når han belyser sider ved det å ha rusproblemer som blir utfordrende i møtet med vårt offentlige system.
SA170328 Når det skrives om at folk som har et rusproblem ikke får god nok hjelp av det offentlige , blir det ofte satt i sammenheng med det som kalles ettervernet.
DB170328 Det innebærer både noen oppmykninger i det private, men også noen innstramninger i det offentlige .
DB170328 Hun baserer mye av sin komedie på ideer om 6-timersdag og forbud mot profitt på offentlige tjenester.
DB170328 Men i Norge er avliving inntil videre det eneste som finansieres av offentlige midler.
DB170328 Den første og eneste offentlige utredning om hjemløse katter i Norge ble publisert i 2001 ( Katteutvalget ), og slo fast at Norge har et omfang av hjemløse katter som utløser plikt til å iverksette tiltak etter Europeisk konvensjon om beskyttelse av kjæledyr.
DB170328 Den offentlige reaksjonen på hjemløse katter i Norge har ofte vært å snu ryggen til, eller vilkårlige og meningsløse avlivingsaksjoner.
BT170328 OMDISKUTERT : Noen muslimske land tillater ikke kvinner å bære nikab på offentlige skoler og universiteter.
BT170328 Jeg ser at du i bystyret, Trygve Birkeland, mener at det å søke Europride 2020 til Bergen vil medføre en seksualisering av det offentlige rom.
AP170328 Penelope og parets barn ble ansatt mens François var representant i den franske nasjonalforsamlingen, og han brukte offentlige midler til å lønne dem.
AP170328 Paret anklages for misbruk av offentlige midler.
AP170328 Slike offentlige investeringer vil gjøre at Trump igjen barker sammen med « frihetsgruppen ».
AP170328 Den er ikke villige til å gå med på noe som vil føre til store offentlige utgifter.
AA170328 Tencent har betalt om lag 1,8 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 15 milliarder kroner, for den lille aksjeposten i selskapet til Elon Musk, ifølge offentlige amerikanske dokumenter.
AA170328 Penelope og parets barn ble ansatt mens François var representant i den franske nasjonalforsamlingen, og han brukte offentlige midler til å lønne dem.
AA170328 Paret anklages for misbruk av offentlige midler.
AA170328 Uoffisielt er Gaddafi-familien anklaget for å ha stjålet mellom 30 og 80 milliarder dollar av offentlige midler i landet i løpet av sin regjeringstid, som varte fra 1969 til 2011.
AA170328 Vårt Land skriver at par som velger offentlige prøverørsklinikker i Norge får dekt tre forsøk på statens regning, med forbehold om lang ventetid.
AA170328 - I dag er det kø i det offentlige tilbudet.
AA170328 Det digitale rom brukes aktivt og i stadig større omfang til etterretning, sabotasje og påvirkning, sa Søreide, som la til at det hver dag avverges digitale angrep mot norske bedrifter og offentlige etater.
AA170328 Hvordan er standarden på vannledninger, avløp, jernbane, strømnett og andre deler av den offentlige infrastrukturen ?
VG170327 Det er den offentlige debatten, den politiske kampen, den akademiske striden og mannjevningen mellom ulike syn ( og medier ) som må avgjøre hva som er holdbart eller ikke », skrev en uvanlig naiv Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen på Facebook da det denne uken ble kjent at Dagbladet, VG og NRK går sammen om en e
VG170327 De snakker flittig om verdier, dansk språk og kultur, men de er ideologisk fullstendig uenig i at markedet ofte lykkes bedre enn offentlige reguleringer og lever godt med et høyt skatte- og avgiftsnivå.
SA170327 Han har hjulpet ufrivillig barnløse ved blant annet antibiotikabehandling i 35 år, og mener de positive resultere i stor grad blir ignorert av det offentlige .
FV170327 Han har hjulpet ufrivillig barnløse ved blant annet antibiotikabehandling i 35 år, og mener de positive resultere i stor grad blir ignorert av det offentlige .
DN170327 Nye næringstomter kan nå kun selges til selskaper, offentlige institusjoner og organisasjoner, fremgår det i meldingen fra Beijings avdeling for plan og bygg.
DB170327 For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger.
DB170327 Man må nemlig ha særskilte tillatelser for å arrangere for eksempel demonstrasjoner på offentlige steder i Russland.
DA170327 Vi vil også jobbe for å beholde et trygt arbeidsliv, utjevne forskjeller ved en mer rettferdig skattepolitikk, styrke fellesskolen, gi de eldre god omsorg og ikke minst ha offentlige sykehus med nok ressurser.
DA170327 Stavanger Forums nye satsing mot konferanse- og utstillingsmarkedet bekymrer private aktører, som advarer mot dobbeltkjøring med offentlige penger.
DA170327 - Å bygge opp en ny aktør i stavangerregionen, basert delvis på offentlige midler, er ikke nødvendigvis samlet sett det beste alternativet, heter det i brevet.
DA170327 - Er det feil bruk av offentlige penger å bygge opp en ny organisasjon som skal utføre samme oppgaver som Region Stavanger allerede gjør ?
DA170327 Likevel svarer bare halvparten at de har ganske stor eller svært stor tillit til at det offentlige vil sørge for at de får disse tjenestene.
DA170327 - Oslo kommune var den eneste offentlege instansen som meldte interesse for eiedommen i forbindelse med den offentlige avklaringsrunden i vinter.
DA170327 Likevel svarer bare halvparten at de har ganske stor eller svært stor tillit til at det offentlige vil sørge for at de får disse tjenestene.
BT170327 Siden mange av trygde- og pensjonsordningene er basert på folks skatt, har forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister og trygdede en direkte innvirkning på de offentlige budsjettene.
BT170327 Siden forrige perspektivmelding i 2013 har vi hatt et stort fall i oljeprisen, og kostnadene til offentlige helsetjenester og pensjoner har økt mer enn forutsatt siden den gang.
BT170327 Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser.
BT170327 Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser.
BT170327 PENSJONER : Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser, ifølge debattanten.
BT170327 PENSJONER : Perspektivmeldingen for 2017 bør si noe om offentlige pensjoner, fordi pensjonsreformer tar lang tid før de får full virkning og betyr mye for offentlige finanser, ifølge debattanten.
BT170327 Jeg påpekte at dersom vi fortsetter å arbeide mindre, samtidig som vi ønsker å øke kvaliteten på offentlige tjenester, ville det være mer riktig å si at underskuddet på statsbudsjettet i prosent av fastlands-BNP ville ligge på nærmere 25 prosent i 2060.
BT170327 Ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv vil meldingen blant annet komme inn på innvandringens betydning for offentlige finanser fremover.
BT170327 Hensikten med regjeringens perskektivmelding er å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.
BT170327 Endringer i produktiviteten i offentlig sektor vil derfor slå kraftig ut i de offentlige budsjettene når man ser det litt over tid.
BT170327 Den må følges opp av en tilsvarende endring for offentlige pensjonsordninger, og da særlig for offentlig tjenestepensjon og for AFP i offentlig sektor.
BT170327 I forrige program hadde Høyre en formulering om at hver enkelt ansatt i det offentlige kunne bruke sin egen målform i arbeidet, også i kommunikasjon med omverden.
AP170327 Kvinnen er i utgangspunktet nektet adgang på offentlige transportmidler i Oslo.
AP170327 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170327 Å få behandling for alvorlige og dødelige sykdommer er jo selve kjernen i hva det offentlige helsevesenet skal håndtere, sier Ryel.
AP170327 Ryel mener det private helsevesenet avlaster det offentlige på mange områder.
AP170327 Normann sier hun føler med pasienter og pårørende som er i en situasjon der det finnes behandling som den offentlige tjenesten ennå ikke har tatt i bruk.
AP170327 - Det private helsevesenet avlaster det offentlige på mange områder.
AP170327 - Dersom vi ikke bruker nok ressurser til å ruste opp og organisere det offentlige helsevesenet bedre, vil de private helseforetakene øke kapasiteten og behandle raskere og bedre.
AP170327 | Det offentlige har for mange IT-avdelinger Kjetil Nilsen ¶
AP170327 Derfor gjorde Dagens Næringsliv den offentlige debatten en stor tjeneste da avisen offentliggjorde Riksrevisjonens sammendrag av kritikken mot Solberg-regjeringen for manglende oppfølging av Gjørv-kommisjonens rapport.
AP170327 Men om få år kan kassen i butikken være automatisert, på lik linje med banken, innsjekking på flyplasser og mange offentlige kontorer.
AP170327 Han har hjulpet ufrivillig barnløse ved blant annet antibiotikabehandling i 35 år, og mener de positive resultere i stor grad blir ignorert av det offentlige .
AA170327 - Vi betaler til det offentlige for veivedlikehold, og om det er kommunen eller staten som har ansvar for veien, er revnende likegyldig for meg.
AA170327 - Det er mange krav til oss som bileiere, og vi betaler til det offentlige for vei.
AA170327 Offentlige myndigheter skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig, melder NRK.
AA170327 En kvinne er dømt til fengsel i sju måneder for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo.
AA170327 Likevel svarer bare halvparten at de har ganske stor eller svært stor tillit til at det offentlige vil sørge for at de får disse tjenestene.
AA170327 I dag bruker vi ordet når enkeltpersoner eller grupper forsøker å påvirke offentlige myndighetspersoner.
AA170327 I dag bruker vi ordet når enkeltpersoner eller grupper forsøker å påvirke offentlige myndighetspersoner.
VG170326 - Å gjennomføre ulovlige demonstrasjoner er brudd på loven og utgjør en trussel mot den offentlige sikkerhet.
DN170326 - Vi har strammet inn to knepp på leverandørpolitikken i det offentlige og nærmer oss nok fagbevegelsen i flere spørsmål, sier Pollestad. 4.
DB170326 - Jeg har fått veldig lite støtte fra det offentlige for å utføre det arbeid vi som er eiere av fredede eiendommer er pålagt å gjøre.
DB170326 Aichas offentlige matreise begynte på Instagram, der hun la ut bilder av maten hun laget til familien hjemme i Bergen.
DB170326 - Vi ønsker å stille ut dette på grunn av den store offentlige interessen som har vært for denne flystyrten og den døde piloten, men også fordi det er en god historie.
DB170326 Blokkerte personer kan ikke se statusoppdateringene dine ; ei heller om de er offentlige .
DA170326 Republikanernes François Fillon, som står tiltalt for misbruk av offentlige penger, er praktiserende katolikk, og skeptisk til loven for likekjønnede ekteskap og abort.
AA170326 Opprinnelig lå det er forslag fra programkomiteen som la opp til å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
SA170325 Når vi, år etter år, får tilsynsrapporter som avdekker svikt og hele det offentlige Norge lar seg sjokkere, så kan vi ikke la være å kommentere at de som bør være mest aktivert nå, er de kommuneledelser som ennå ikke har tatt innover seg sitt ansvar for å drive systematisk og grunnleggende kvalitetssikringsarbeid i sine kommuner.
DN170325 En ny helsereform skulle kutte offentlige kostnader med 1000 milliarder dollar, slik at Trump skulle kunne gi skattelette uten å øke budsjettunderskuddet, men nå regner mange skattekutt som mindre sannsynlig.
BT170325 Studier ved NTNU viser at flere offentlige prosjekter har blitt enormt mye dyrere enn først antatt.
AP170325 I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.
AA170325 Hvordan vet jeg ikke helt, men jeg ønsker å trekke inn organisasjoner og selskaper, både private og offentlige .
AA170325 Offentlige penger skal gå til offentlige tjenester, sier Toppe.
AA170325 Leder Beate Marie Dahl Eide mener penger som det offentlige bruker på velferd må gå til nettopp det, ikke til profitt for store selskaper.
AA170325 Offentlige penger skal gå til offentlige tjenester, sier Toppe.
AA170325 Hun viser til Riksrevisjonens rapport om beredskap, der det går fram at politiet og Forsvaret ikke er i stand til sikre viktige offentlige bygninger og viktige installasjoner på forsvarlig vis.
AA170325 De skal i tillegg bidra til at den offentlige debatten i større grad baserer seg på korrekte fakta.
VG170324 * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider.
VG170324 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige.
SA170324 På denne måten har vi også klart å utnytte både utstyr og personellressurser på tvers av kommune- og distriktsgrenser på en god måte, akkurat slik regjeringen begrunner Politireformen, omleggingen av Forsvaret og andre store offentlige reformer.
SA170324 Derfor har jeg i dag, ikke bare på vegne av alle våre medlemmer innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, men også på vegne av alle barna i Rogaland sendt et brev til fylkespolitikerne våre, ordførerne våre og stortingsrepresentantene våre for å få hjelp til å stoppe raseringen av en så viktig offentlig helsetjeneste.
SA170324 Alle faglige vurderinger og til og med en egen offentlig utredning, NOU 2005:11, konkluderer med at fylkeskommunen er et godt og velegnet forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten.
SA170324 I en pressemelding skriver organisasjonen at livreddende innsats i kjøpesenter og andre offentlige steder er en stor oppgave for vekterne, som ofte er de første på stedet når en hendelse oppstår.
SA170324 Det som snarest må skje er at Northug og Løfshus setter seg ned og blir enige om kommunikasjonen i det offentlige rom.
SA170324 Zlatan kan lire av seg den mest bitende ironi, noe John Carew fikk erfare, men han går nesten aldri i strupen på sine overordnede i det offentlige rom.
SA170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
SA170324 Finnes det en arbeidsplass der en medarbeider kan uttale seg i så kritiske ordelag om sin overordnede i det offentlige rom ?
FV170324 Zlatan kan lire av seg den mest bitende ironi, noe John Carew fikk erfare, men han går nesten aldri i strupen på sine overordnede i det offentlige rom.
FV170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
FV170324 Finnes det en arbeidsplass der en medarbeider kan uttale seg i så kritiske ordelag om sin overordnede i det offentlige rom ?
FV170324 Det som snarest må skje er at Northug og Løfshus setter seg ned og blir enige om kommunikasjonen i det offentlige rom.
DN170324 Regjeringen har som ambisjon å forenkle saksbehandlingen i det offentlige , blant annet er to kommuner i gang med et pilotprosjekt der roboter behandler byggesøknader.
DN170324 Bromander i politijuristene ønsker å se rapporten i det offentlige rom.
DN170324 - Fordelen med å få dette ut i det offentlige rom er at man kan få en offentlig debatt om hva som må gjøres.
DN170324 François Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ansette sin kone og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid.
DN170324 I London ble det torsdag flagget på halv stang på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.
DB170324 På sin offentlige Instagram-konto er 23-åringe Corinne tilsynelatende mindre opptatt av å verne om privatlivet sitt enn det faren er.
DA170324 Jeg blir sint av hvordan det offentlige ordskiftet har utviklet seg, sier Austestad.
DA170324 Han sier at de derfor foreslår at det etableres en uavhengig undersøkelseskommisjon som kan undersøke hva som gikk galt og hvorfor - både hos offentlige og private tjenesteytere.
BT170324 Det som snarest må skje er at Northug og Løfshus setter seg ned og blir enige om kommunikasjonen i det offentlige rom.
BT170324 Zlatan kan lire av seg den mest bitende ironi, noe John Carew fikk erfare, men han går nesten aldri i strupen på sine overordnede i det offentlige rom.
BT170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
BT170324 Finnes det en arbeidsplass der en medarbeider kan uttale seg i så kritiske ordelag om sin overordnede i det offentlige rom ?
BT170324 Det som snarest må skje er at Northug og Løfshus setter seg ned og blir enige om kommunikasjonen i det offentlige rom.
AP170324 I Kina er det ingen selvfølge at papir er tilgjengelig på offentlige toaletter.
AP170324 Beijings bymyndigheter tar i bruk høyteknologi for å stanse plyndring av dopapir fra offentlige toaletter : Ansikt-skanning.
AP170324 Angivelig stjeles det kilometervis fra de offentlige avtredene bare her i Himmeltempelparken.
AP170324 På 31 år har antallet offentlige skoler gått ned med 619.
AP170324 Det som snarest må skje er at Northug og Løfshus setter seg ned og blir enige om kommunikasjonen i det offentlige rom.
AP170324 Zlatan kan lire av seg den mest bitende ironi, noe John Carew fikk erfare, men han går nesten aldri i strupen på sine overordnede i det offentlige rom.
AP170324 Ingen organisasjon kan la seg herje med av ansatte i det offentlige rom.
AP170324 Finnes det en arbeidsplass der en medarbeider kan uttale seg i så kritiske ordelag om sin overordnede i det offentlige rom ?
AA170324 Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler ved å ansette sin kone og to av parets barn som assistenter, uten at de reelt sett utførte arbeid.
AA170324 I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.
AA170324 I den senere tid har eurokrise, innvandring, brexit og populisme dominert den offentlige samtalen.
VG170323 Flere har stått åpent opp for kravet om å få vite hvordan penger er brukt av et sentralledd som lever av offentlige midler.
VG170323 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170323 Her har loven en regel om inhabilitet også i kurante saker, hvis « offentlige ... interesser tilsier at han viker sete », fremholder Bernt.
SA170323 I London ble det torsdag flagget på halv stang på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.
SA170323 I London flagges det torsdag på halv stang både på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.
SA170323 Det ble flagget på halv stang på Parlamentet og en rekke andre offentlige bygninger i London torsdag.
SA170323 Vent på utredningen ¶ Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud.
SA170323 I den offentlige utredningen har Folkehelseinstituttet anslått at alkoholkonsumet vil gå ned med 2-4 prosent dersom ordningen fjernes.
SA170323 DEBATT : Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud.
SA170323 Offentlige utredninger har vist at miljø- og helsegevinstene ved å fjerne ordningen er svært begrensede.
DB170323 « Avdelingsdirektør i politifagavdelingen i POD, Kristin Kvigne, sier at på generelt grunnlag at alle saker som omhandler trusler mot offentlige tjenestemenn er alvorlige og skal tas på alvor av politiet.
DB170323 - I straffeloven finnes det flere bestemmelser som gjelder vern av offentlige tjenestemenn.
DB170323 - Er vi godt nok rustet til å stå imot de økende truslene på sosiale medier mot offentlige tjenestemenn ?
DB170323 - Arbeidet mot vold og trusler mot offentlige tjenestemenn krever et tett samarbeid mellom alle berørte parter, arbeidstaker, arbeidsgiver og politiet.
DB170323 Forskere bør ta en større plass i det offentlige ordskiftet og se til Future of Humanity Institute i Oxford for inspirasjon til tverrfaglig miljøbygging.
DB170323 At ikke forskningen som publiseres er tilgjengelig for alle når en så stor andel av forskningen allerede er finansiert av det offentlige , er en skandale.
DA170323 I London ble det torsdag flagget på halv stang på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.
DA170323 Da programutkastet ble lagt fram, gikk Borten Moe ut i Dagsavisen og frontet forslaget om å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
AP170323 Ferreira har jobbet med en rekke offentlige kunstprosjekter og separatutstillinger og er representert i flere private og offentlige kunstsamlinger i Norge og utlandet. | 10 tips for helgen ¶
AP170323 Ferreira har jobbet med en rekke offentlige kunstprosjekter og separatutstillinger og er representert i flere private og offentlige kunstsamlinger i Norge og utlandet. | 10 tips for helgen ¶
AP170323 Niqab/burka : Programkomiteens flertall ønsket forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygg og institusjoner.
AA170323 I London flagges det torsdag på halv stang både på Parlamentet og en rekke andre kjente offentlige bygninger.
AA170323 Noen melder til og med om moraliserende eller uhøflig oppførsel fra lege eller annet helsepersonell, noe vi synes er bekymringsfullt, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.
AA170323 Hun mener språklige og kulturelle barrierer gjør det krevende for denne gruppen å benytte seg av det offentlige helsetilbudet, noe som også taler for målrettede tiltak gjennom en ny og forbedret handlingsplan.
AA170323 - Utdanningsforbundet krever en blåkopi av det offentlige avtaleverket innført på private skoler som Skagerak.
AA170323 I en pressemelding skriver organisasjonen at livreddende innsats i kjøpesenter og andre offentlige steder er en stor oppgave for vekterne, som ofte er de første på stedet når en hendelse oppstår.
VG170322 VG er blitt tipset om at den offentlige Facebook-siden til « Making A Hit » ikke lenger er tilgjengelig.
VG170322 Slike angrep har en tendens til å bli glemt ganske raskt i den store offentlige hukommelsen.
DB170322 I offentlige sammenhenger har de ofte blitt avbildet med hverandre, og Choudhary har selv publisert bilder av seg selv med Izzadeen ved sin side.
DB170322 Den norske modellen, med høy tillit, frie markeder, en organisert lønnsdannelse og arbeidsliv, ikke-korrupte offentlige institusjoner som behandler borgerne med respekt, får gode skussmål i rapporten.
DB170322 Hvis du ikke har tid, hold deg i det minste til de offentlige retningslinjene.
DB170322 VGs ferske sjefredaktør Gard Steiro sa tirsdag at de tre konkurrentene i det norske medielandskapet nå samarbeider om dette prosjektet i en tid der det offentlige ordskiftet er preget av udokumenterte påstander og noen ganger blank løgn.
DA170322 Sakariassen ønsker å støtte fagforeningene i at offentlige innkjøpere må sikre norske arbeidsplasser.
DA170322 - Det kan bety at vi i praksis like gjerne sender regjeringens krisemillioner til Danmark og Polen, sier Sakariassen, som framholder at det bare er offentlige anskaffelser på over 1,1 millioner kroner pluss moms som må på anbud.
DA170322 Tiår med bilorientert utvikling har latt bilen ta langt mer enn sin rettferdige andel av det offentlige rommet.
DA170322 Jeg er bekymret for språkbruken i det offentlige ordskiftet, for hvordan man omtaler folk på flukt.
AP170322 » I siste runde slo han ut Alain Juppé, som tidligere er dømt for å ha misbrukt offentlige midler i partisammenheng.
AP170322 Dermed mener fransk Økokrim at dette er svindel med offentlige midler og dokumentforfalskning.
AP170322 Den nye saken, som også er avslørt av satiremagasinet Le Canard Enchainé, kommer på toppen av saken der François Fillon er siktet for bedrageri av offentlige midler og forfalskning.
AP170322 Selv om Sp vil innføre stillingsstopp i statsforvaltningen og « stanse veksten i statsbyråkratiet », gis det ingen signaler om at man ønsker færre statlige eller offentlige støtteordninger.
AP170322 FOTO : Terje Bendiksby, NTB-Scanpix ¶ « Offentlige tjenester skal tilbys nær folk.
AP170322 Vi er voksne mennesker som er lønnet av det offentlige , og da forventer jeg ikke kontroverser og masse tullball, sier Aas.
AA170322 Der slår Riksrevisjonen fast at i 2015 hadde verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, evne til å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170322 Riksrevisjonen slår fast at i 2015 hadde verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, evne til å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170322 VGs ferske sjefredaktør Gard Steiro sa tirsdag at de tre konkurrentene i det norske medielandskapet nå samarbeider om dette prosjektet i en tid der det offentlige ordskiftet er preget av udokumenterte påstander og noen ganger blank løgn.
AA170322 De tar rett og slett ansvar for eget transportbehov i stedet for å overlate ansvaret til det offentlige .
VG170321 På topp på meningsmålingene finner vi Marine Le Pen og Emmanuel Macron, og republikanernes François Fillon henger fortsatt med i toppsjiktet, selv om hans valgkamp i meget stor grad har vært preget av den pågående etterforskningen han er under, for å ha misbrukt offentlige midler.
VG170321 François Fillon, som altså etterforskes for å ha betalt sin kone store summer av offentlige penger, for en assistentjobb det ikke så langt finnes bevis for at hun har gjort, var påfallende kort i sitt svar, og brukte ikke mer enn fem sekunder på sin noe ulne respons.
VG170321 Det innenriksminister Bruno Le Roux må svare på tirsdag, er hvordan det er rimelig at nesten 500.000 kroner i utbetalinger av offentlige penger kunne gå til hans døtre, i sommerne mellom 2009 og 2016, når det ikke er funnet bevis på at de utførte et arbeid.
VG170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170321 Derfor vil VG, i samarbeid med Dagbladet og NRK, faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
VG170321 Nå har mediehusene VG, Dagbladet og NRK blitt enige om å gå sammen om tjenesten Faktisk, som skal motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
VG170321 FAKTASJEKKERNE : Mediehusene VG, Dagbladet og NRK går sammen om å faktasjekke det offentlige ordskifte og avsløre falske nyheter.
VG170321 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
SA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. ( ©NTB ) ¶
SA170321 Å se transpersoner i det offentlige rom, er nok også nytt.
SA170321 « Sandra Moe ved UiS er én av mange som i det siste har begynt å kreve sin plass i det offentlige rom », skriver Karoline Skarstein.
SA170321 Sandra Moe ved UiS er bare en av mange som i det siste har begynt å kreve sin plass i det offentlige rom ( Aftenbladet 4. mars ), men hun er en av de første som utfordrer universitets- og høgskolesektoren.
SA170321 Den nye tjenesten skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter, skriver NRK.
FV170321 VG, Dagbladet, og NRK lanserte tirsdag prosjektet Faktisk som faktasjekke det offentlige ordskiftet.
FV170321 Dagbladet, VG og NRK skal sammen faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
FV170321 - Dette er en historisk dag, samarbeidet er historisk, og jeg er glad det kommer i en tid der det offentlige ordskiftet er preget av udokumenterte påstander og noen ganger blank løgn, sier VGs ferske sjefredaktør Gard Steiro.
DN170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
DN170321 Sementgiganten Cemex har USA som sitt største marked utenfor hjemlandet, og en femtedel av kontraktene i USA er offentlige anbud.
DN170321 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
DN170321 Han har under valgkampen måttet håndtere beskyldninger om å ha lønnet sin kone og parets barn med offentlige midler for arbeid de angivelig ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
DN170321 Den prisvinnende journalisten Kristoffer Egeberg ( i midten ) skal lede en ny tjeneste som skal faktasjekke det offentlige ordkskiftet.
DB170321 Det skal også være økende støtte blant mer moderate republikanere, etter at Trump og hans folk har adressert bekymringer som knytter seg til det offentlige helseprogrammet Medicaid, og hva slags effekt det vil ha på folk over 50.
DB170321 Det får man som oftest i bena, ifølge den offentlige opplysningsnettstedet helsenorge.no.
DB170321 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170321 Det vil jeg ikke bidra med hvis jeg nå begynner å bli en del av den offentlige debatten.
DB170321 ¶ GÅR AV : Innenriksminister Bruno Le Roux anklages for å lønnet både kona og barna med offentlige midler.
DB170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
DB170321 med tilgang til offentlige registre og mulighet til å kreve framlegging av opplysninger.
DB170321 Sammen ønsker mediehusene å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
DB170321 - Jeg er glad for at vi ble invitert, og målet er at dette skal styrke hele den offentlige arenaen, sier Eriksen under pressekonferansen.
DA170321 63 år gamle François Fillon er fra før siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
DA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
BT170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. ( ©NTB ) ¶
BT170321 Dagbladet, VG og NRK inngår et samarbeid for å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
BT170321 Koordinatoren skal spille på lag med de frivillige organisasjonene i byen, men også alle mulige andre arrangører og private og offentlige virksomheter.
AP170321 Disse sakene har i forholdsvis stor grad preget den offentlige samtalen i de to månedene som er gått siden innsettelsen av president Donald Trump.
AP170321 Etter å ha blitt avsatt og fratatt sin immunitet, skal Park Geun-hye nå avhøres av offentlige anklagere og risikerer at det blir reist straffesak mot henne.
AP170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
AA170321 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
AA170321 Han har under valgkampen måttet håndtere beskyldninger om å ha lønnet sin kone og parets barn med offentlige midler for arbeid de angivelig ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
AA170321 Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. ( ©NTB ) ¶
AA170321 63 år gamle François Fillon er fra før siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170321 Dagbladet, VG og NRK skal sammen faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
AA170321 - Dette er en historisk dag, samarbeidet er historisk, og jeg er glad det kommer i en tid der det offentlige ordskiftet er preget av udokumenterte påstander og noen ganger blank løgn, sier VGs ferske sjefredaktør Gard Steiro.
AA170321 Rapporten konstaterer også at de private røntgeninstituttene vurderer henvisningene mindre strengt enn de offentlige , og at de regionale helseforetakene ikke fører tilsyn for å avklare om bruken av private tjenester er medisinsk nødvendige.
AA170321 - Dette er dårlig ressursutnyttelse ved at det påfører både pasienter og det offentlige unødige tidstap og utgifter, og det gir samtidig risiko for at befolkningen påføres unødvendig stråling, sier riksrevisor Per-Kristian Foss ¶
AA170321 Dagbladet, VG og NRK inngår et samarbeid for å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter.
AA170321 I likhet med alle andre offentlige instanser blir det gjort feil i barnevernet, som ofte står overfor særdeles vanskelige spørsmål.
VG170320 Påstandene om misbruk av offentlige midler har gjort at Fillon har gått fra å være forhåndsfavoritt i valget, til å ha sunket enormt i oppslutning.
VG170320 Fillon, som tidligere hadde så prikkfritt rykte at han bare ble kalt for « Herr Ren », er etter en mye omtalt etterforskning, nå formelt siktet for å ha betalt sin kone Penelope og sine barn 4,5 millioner kroner av offentlige penger i lønn, for assistentarbeid som ikke så langt har latt seg bevise at familiemedlemmene faktisk har gjort.
VG170320 Om pris betyr alt i anbudet, kan likevel ikke det offentlige bruke skjønn når deltakerne er godkjent.
VG170320 Langt ut på venstresiden ønsker partiene private til å ta oppgaver det offentlige tradisjonelt har hatt.
VG170320 At det offentlige har monopol på alle mulige tjenester vil ikke en gang SV.
VG170320 Verken LDO eller andre offentlige instanser tilbyr rettshjelp til ofre for diskriminering, slik at et erstatningssøksmål må gjøres for egen regning.
VG170320 Hun viser til at de i sitt nye forslag til partiprogram skriver at de vil « gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager ».
VG170320 Læreren er i tillegg fradømt retten til å være lærer ved både offentlige og private skoler, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170320 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170320 Riksrevisjonen fastslo i oktober at politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170320 De to etatene har blant annet som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.
DB170320 Du er samboer og samboeren din er ansatt i offentlig sektor : Ikke rett til etterlattepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordning.
DB170320 Du er gift og ektefellen din er ansatt i offentlig sektor : Alle offentlige tjenestepensjonsordninger omfatter ektefellepensjon.
DA170320 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
DA170320 Ropstad er ikke den eneste som et hendig tiltak for å øke kompetansen blant offentlige ansatte.
DA170320 I den forbindelse foreslår KrF å opprette en egen sertifiseringsordning for alle offentlige ansatte som er i kontakt med barn.
DA170320 Han mener at når vi kan gjennomføre miljøsertifiseringer og EU-sertifiseringer, må det også være mulige å « voldsertifisere » de offentlige ansatte på samme måte.
BT170320 EU-MOTSTANDER : Geert Wilders snakker med media under en av sine få offentlige opptredener under valgkampen i Nederland.
AP170320 Han har blant annet sagt at han vil beordre alle kriminelle drept og at han vil gjeninnføre offentlige hengninger.
AP170320 Etter at det i 2006 hadde vært ni skyteepisoder i det offentlige rom på Furuset i Groruddalen, tok jeg opp en debatt i Stortinget og mediene om innsatsen mot kriminelle gjenger og særlig B-gjengen, som sto sterkt der.
AA170320 På strekningen mellom Melhus og Klett vrimler det av offentlige skilt, skriver Trønderbladet.
AA170320 Læreren er i tillegg fradømt retten til å være lærer ved både offentlige og private skoler, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170320 I sin rapport fra 2016 påpekte Riksrevisjonen at instruksen om bedre terrorsikring av blant annet offentlige bygg fra 1. januar 2011, ikke er blitt fulgt opp godt nok, og at politiet og Forsvaret, verken hver for seg eller sammen kan beskytte viktige objekter på en tilfredsstillende måte.
VG170319 Det er et godt mål å forenkle villniset av offentlige reguleringer og kontroller, som særlig belaster små aktører.
DN170319 PBL avviser regnestykket og sier det alene vil koste 25 milliarder kroner for det offentlige å kjøpe bygningsmassen som i dag kontrolleres av barnehageselskaper.
DB170319 Av denne inntekten vil det offentlige spare 18,1 prosent av lønnen din gjennom Folketrygden til din pensjon.
DB170319 Hennes først offentlige framtreden etter oppholdet, var under « American Music Awards ».
BT170319 Politiet og Forsvaret sliter fortsatt med samarbeidet om sikring av offentlige bygg.
BT170319 Fakta : Terrorsikring av offentlige bygg ¶
BT170319 juli 2011 tok det lang tid før det ble satt i verk ekstra sikringstiltak mot viktige offentlige bygg i Oslo sentrum, blant annet Stortinget.
BT170319 Politiet og Forsvaret sliter fortsatt med samarbeidet om sikring av offentlige bygg.
BT170319 Fakta : Terrorsikring av offentlige bygg ¶
BT170319 juli 2011 tok det lang tid før det ble satt i verk ekstra sikringstiltak mot viktige offentlige bygg i Oslo sentrum, blant annet Stortinget.
BT170319 Et forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
BT170319 Snittkarakteren for de private skolene kjenner jeg ikke, men på offentlige skoler som Amalie Skram og Bergen katedralskole må søkerne ha rundt 4,5 og 5 i snitt for å få plass.
BT170319 I stedet for å gi muligheter for elever med middels eller svakt karaktersnitt til å få plass ved de mest populære offentlige sentrumsskolene, skal nå inntaksreglementet prøve å sikre at elever som ønsker det, etter en skjønnsmessig vurdering skal ha en slags fortrinnsrett til den skolen de bor nærmest til.
BT170319 Erfaringene fra tidligere år har vist at de mest populære skolene, både de offentlige og de private, ligger i Bergen sentrum.
BT170319 Dette førte igjen til altfor mange ledige skoleplasser i de offentlige skolene.
AP170319 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170319 En kvinne som flere ganger er dømt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo, er på nytt tiltalt for å ha gjort fra seg på trikken og T-banen.
AA170319 Forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
AA170319 Et forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
AA170319 Forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
AA170319 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170319 En kvinne som flere ganger er dømt for å ha urinert på offentlige transportmidler i Oslo, er på nytt tiltalt for å ha gjort fra seg på trikken og T-banen.
VG170318 Offentlige og private utbyggere bidro sammen til full barnehagedekning.
VG170318 SV vil gå til kamp på at offentlige skattepenger ikke skal havne i lommene på velferdsprofitører.
VG170318 I tillegg ser vi at Frp har adoptert uttrykk som « falske nyheter », og da beveger vi oss inn i et rom der demokratiske prinsipper og den offentlige samtalen og delaktigheten blir satt på prøve, sier Bergstø.
SA170318 Således har EU-domstolen tidligere sagt at i Frankrike hvor man har lovfestet forbud mot religiøse plagg i offentlige stillinger, må hijab vike.
DB170318 - Skolen må kanskje ha egne elev- og foreldreundersøkelser i tillegg til den offentlige undersøkelsen.
DA170318 Meldingen kommer heller ikke med klare føringer for hvordan problemet skal løses, selv om det antydes at en frivillig finansieringsmodell med et spleiselag mellom frivillige, private og offentlige aktører bør være utgangspunktet, eller at de nye landsdelselskapene skal ordne opp.
AP170318 I Wyoming, en av delstatene der det offentlige bidrar med de største tilskuddene pr. innbygger, vil effekten av den nye helsereformen bli brutal dersom den blir vedtatt i sin nåværende form : En gjennomsnittlig helseforsikring vil øke med 4183 dollar ( rundt 35.000 kroner ) i året, ifølge den uavhengige organisasjonen Center on Budget and Po
AP170318 Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet som velger til tillitsvervet.
VG170317 - Jeg mener det er tryggest at dette gjøres i regi av det offentlige helsevesenet.
VG170317 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170317 * Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
SA170317 På tross av tidenes overskudd i nasjonens olje-/pensjonsfond, så har vi nådd toppen av hva vi kan forvente innen offentlige ytelser fremover.
SA170317 På Nord-Jæren mangler mange bedrifter, det offentlige og innbyggerne kunnskap om Smartby, både hva begrepet inneholder og hvordan arbeidet og endringene skal drives fram i egen organisasjon.
SA170317 Næringslivsaktører har tradisjon for utveksling og overføring av kompetanse til kommuner og andre offentlige organisasjoner og innbyggere.
DB170317 Det er sagt at psykologer ikke skal gå ut med diagnoser på offentlige mennesker som de ikke selv har undersøkt.
DA170317 Han advarer mot å undervurdere de konservatives kandidat François Fillon, til tross for at det formelt ble tatt ut en siktelse mot ham for misbruk av offentlige penger denne uka.
DA170317 Når verden oppdager at det ikke egentlig virker, da kan selskapet bare legges ned, den offentlige støtten er for lengst tatt ut og konvertert til champagne og Louis Vuitton.
DA170317 Hvorfor vi skal kaste offentlige penger på dem.
BT170317 Fjerne ufrivillig deltidsarbeid i det offentlige , fjerne løsarbeidersamfunnet og bli strengere det Lysbakken kaller « lovløse tilstander på norske byggeplasser ». 5.
BT170317 Slik skal informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettstryggheten for den enkelte og tilliten til det offentlige styrkes.
BT170317 Men selv i saker hvor det offentlige ikke vil gi innsyn i dokumenter, skal såkalt merinnsyn vurderes.
BT170317 Revisjonen slo fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
BT170317 Fjerne ufrivillig deltidsarbeid i det offentlige , fjerne løsarbeidersamfunnet og bli strengere det Lysbakken kaller « lovløse tilstander på norske byggeplasser ». 5.
BT170317 Vi kan stå i stormen, bli stemplet som « grønne fanatikere », la FrP-politikere be oss dra til Nord-Korea fordi vi føler sterkt for høye bomavgifter og vegetarmat i offentlige kantiner.
AP170317 - I den offentlige debatten er den blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
AA170317 Revisjonen slo fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170317 - I den offentlige debatten er den blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
AA170317 Selv om den politiske situasjonen er bedre enn på lenge, har Somalia, svært dårlig utviklede offentlige tilbud etter årevis med krig og terror.
VG170316 Da vi inngikk barnehagekompromisset med Frp ble vi enige om at prisen skulle ned, utbyggingen opp og at private og offentlige aktører skulle likebehandles.
VG170316 Husker du ? 200 offentlige bassenger stengt ¶
VG170316 - I den offentlige debatten i etterkant, har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
SA170316 - I den offentlige debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
FV170316 - Vi er opptatt av at klinikkene, både offentlige og private, følger med på utviklingen og erfaringer av ulik art.
DN170316 Tirsdag ble den tidligere statsministeren formelt siktet for misbruk av offentlige midler.
DN170316 Fillon er fra før under hardt press på grunn av tidligere avsløringer om at han lønnet flere familiemedlemmer med offentlige midler.
DN170316 De franske konservatives presidentkandidat Francois Fillon fortsetter valgkampen, på tross av at han er formelt siktet for misbruk av offentlige midler.
DB170316 ¶ ETTERFORSKES : Republikanernes presidentkandidat Francois Fillon, er siktet for misbruk av offentlige midler.
DB170316 Tirsdag ble den tidligere statsministeren formelt siktet for misbruk av offentlige midler.
DB170316 Fillon er fra før under hardt press på grunn av tidligere avsløringer om at han lønnet flere familiemedlemmer med offentlige midler.
DB170316 Han mener det er « usedvanlig fornuftig » å bruke offentlige midler på elbiler og i enda større grad på elsykler.
DB170316 « En objektiv observatør, opplyst av den spesifikke historiske konteksten, offentlige uttalelser og de spesifikke hendelsene som førte fram til utstedelsen av ordren, vil konkludere med at presidentordren ble utstedt med en hensikt om å disfavorisere en bestemt religion », heter det i kjennelsen fra dommeren.
DB170316 » I programutkastet til Arbeiderpartiet for neste stortingsperiode understreker partiet igjen behovet for et aktivt statlig eierskap ( side 49 ) : «..Vi vil bruke det offentlige eierskapet aktivt og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte ».
DA170316 - I den offentlige debatten i etterkant, har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
DA170316 Olstad forteller at det er knappe rammer, både i private og offentlige sykehjem.
DA170316 - Vi ser for oss at det fokuseres på utfasing av fossil oppvarming av bygg og industri, bymiljøavtaler med overgang til kollektivtrafikk, raskere innfasing av elbiler og krav til nullutslipp ved offentlige innkjøp, nevner Kaski.
AA170316 Tirsdag ble den tidligere statsministeren formelt siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170316 Fillon er fra før under hardt press på grunn av tidligere avsløringer om at han lønnet flere familiemedlemmer med offentlige midler.
AA170316 - I den offentlige debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
AA170316 - Dette er uheldig fordi utredninger er grunnlaget for beslutninger som påvirker folks liv, og som bestemmer hvordan offentlige midler skal brukes.
AA170316 I løpet av disse årene har vi fått Altinn og andre tjenester for kommunikasjon med det offentlige , og vi kjøper billetter og alt annet vi kan tenke oss med et par sveip på telefonen.
VG170315 Det var Karjakin selv som på sin twitter-konto la ut bilde av brevet som han har fått fra Putin, der han presidenten ber om at sjakk-spilleren blir med i det såkalte offentlige kammeret, et råd som skal overvåke og gi råd til parlamentet, regjeringen og andre statlige organer.
VG170315 Kenyas offentlige leger har streiket i 100 dager.
VG170315 Så vi har de samme offentlige kronene til å sørge for at det er like mange barnehageplasser, også om kommersielle skulle - stikk i strid med de sier - nekte å drive barnehager hvis de ikke får ta ut profitt, sier Lysbakken.
VG170315 Og for det andre er det jo offentlige penger som finansierer disse barnehagene, og de forsvinner ikke.
VG170315 Og det er de, for det er offentlige penger.
VG170315 Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sier Støre til VG.
SA170315 - Vi er opptatt av at klinikkene, både offentlige og private, følger med på utviklingen og erfaringer av ulik art.
SA170315 Vi bør heller håpe at flere offentlige institusjoner følger etter politikerne som har vedtatt at Sandnes Rådhus skal bygges med svært få parkeringsplasser.
DB170315 Vi tåler ingen konkurranse i jakt og bruker offentlige midler for å drepe alt som er av mindre rovdyr.
DB170315 Også Tysklands Angela Merkel støtter delvis forbud av religiøse plagg i det offentlige rom.
DB170315 Dommen går i samme retning som en tidligere dom i en annen domstol, nemlig Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som har opprettholdt en fransk dom om forbud mot burqa på offentlige steder.
DB170315 Fastlegeordningen er på topp blant folks tilfredshet med offentlige tjenester.
DA170315 - Kona jobber i det offentlige og tjener mindre enn 2000 gryvni i måneden ( = ca. 600 kr ), derfor er ikke hun med på skitur, forklarer Borsjevskij på toppen av alpinbakken.
BT170315 Private barnehageeiere skal selvsagt ha lønn og de kan også hente ut avkastning av egne investeringer, men penger som kommer fra det offentlige eller gjennom foreldrebetaling skal ikke ende som privat profitt, sier nestleder Snorre Valen.
AP170315 - Vi er opptatt av at klinikkene, både offentlige og private, følger med på utviklingen og erfaringer av ulik art.
AA170315 Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170315 Private barnehageeiere skal selvsagt ha lønn og de kan også hente ut avkastning av egne investeringer, men penger som kommer fra det offentlige eller gjennom foreldrebetaling skal ikke ende som privat profitt, sier nestleder Snorre Valen.
AA170315 EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Kristiansand kommune brøt EØS-reglene for offentlige anskaffelser da kontrakten ble tildelt.
VG170314 - Flere moderate republikanske senatorer har uttrykt bekymring for dette, da særlig hva gjelder forandringene i Medicaid, som er den offentlige dekningen for dem med lavest inntekter.
VG170314 FÅ OPPTREDENER : Geert Wilders har uteblitt fra en rekke debatter og offentlige arrangementer, fordi han frykter for sin egen sikkerhet.
VG170314 Infrastrukturen, offentlige tjenester og demografiske fremtid er elendige.
VG170314 « Det er viktig at den offentlige debatten om biodrivstoff ikke blir så ensidig og preget av motstand at det fører til usikkerhet », advarte Arbeiderpartiet.
VG170314 I april i fjor avslørte VG at det var store mangler i den offentlige tvangsstatistikken i Norge.
VG170314 Jeg tror vi kan få mer behandling på de offentlige sykehusene ved å bruke dem flere timer i døgnet.
SA170314 Hun har brukt sin vitenskapelige innsikt og skarpsindighet til å endre vilkårene for den offentlige debatten og har dermed gjort filosofiske temaer relevante for et mye bredere publikum », heter det i begrunnelsen fra Holbergkomiteen.
SA170314 Til Aftenbladet sa foreldrene Mette og Jan Audun Gjermundsen blant annet at de ofte har følt seg mistrodd av det offentlige , og at de opplever at folk ikke forstår hvordan det er å jobbe dobbelt og gå på jobben dagen etter at ambulansen eller politiet har vært på besøk om natten.
SA170314 Vi har gitt mulighet til økt bruk av lønnstilskudd hvor arbeidsgivere kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom.
DN170314 Opplysningene ble kjent samme dag som den konservative presidentkandidaten François Fillon formelt ble siktet som følge av anklager om at hans kone er blitt lønnet med offentlige midler uten å ha utført relevant arbeid.
DN170314 Fillon siktet for misbruk av offentlige midler ¶
DN170314 Fillon siktet for misbruk av offentlige midler ¶
DN170314 | Fillon siktet for misbruk av offentlige midler ¶
DN170314 Fillon har innrømmet å ha brukt offentlige midler til å lønne kona og to av parets barn, men insisterer på at de jobbet for ham som assistenter.
DN170314 Ett av punktene i siktelsen er misbruk av offentlige midler.
DN170314 Vi må greie å håndtere denne typen problemstillinger uten at vi bruker ord om hverandre som ikke hører hjemme det offentlige ordskiftet, sier Brende.
DN170314 Etter å ha mislykkes med å snu selskapet kan Ackmans Pershing Square Capital Management ha tapt 2,8 milliarder dollar på Valeant-aksjer de eide ved utgangen av 2016, ifølge offentlige registre.
DB170314 Fillon har innrømmet å ha brukt offentlige midler til å lønne kona og to av parets barn, men insisterer på at de jobbet for ham som assistenter.
DB170314 Ett av punktene i siktelsen er misbruk av offentlige midler.
DB170314 Man kunne jo håpe at NHO hadde en mer offensiv strategi for verdiskaping enn at kommersielle selskaper skal berike seg på overføringer fra det offentlige .
DB170314 Ifølge dem gir konkurranse om offentlige kontrakter « innovasjon og næringsutvikling ».
BT170314 Vi må greie å håndtere denne typen problemstillinger uten at vi bruker ord om hverandre som ikke hører hjemme det offentlige ordskiftet, sier Brende. ( ©NTB ) ¶
BT170314 Men den viktigste effekten var at de fleste kulturaktører ble sett og nevnt, og kanskje fant sin vei inn i offentlige budsjetter.
BT170314 Hun har brukt sin vitenskapelige innsikt og skarpsindighet til å endre vilkårene for den offentlige debatten og har dermed gjort filosofiske temaer relevante for et mye bredere publikum », heter det i begrunnelsen fra Holbergkomiteen.
AP170314 SVs søsterparti i Sverige, Vänsterpartiet, fikk gjennomslag for å nedsette et utvalg som skulle få på bordet hvor mange offentlige velferdskroner som ender opp i utbytte til eierne.
AP170314 Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sier Støre til avisen.
AP170314 Disse barna får dermed ikke de helsekontroller og vaksiner de har krav på fra den offentlige helsetjenesten.
AP170314 Disse barna får dermed ikke de helsekontroller og vaksiner de har krav på fra den offentlige helsetjenesten.
AA170314 Vi må greie å håndtere denne typen problemstillinger uten at vi bruker ord om hverandre som ikke hører hjemme det offentlige ordskiftet, sier Brende. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Opplysningene ble kjent samme dag som den konservative presidentkandidaten François Fillon formelt ble siktet som følge av anklager om at hans kone er blitt lønnet med offentlige midler uten å ha utført relevant arbeid. ( ©NTB ) ¶
AA170314 | Fillon formelt siktet for misbruk av offentlige midler ¶
AA170314 Fillon har innrømmet at han brukte offentlige midler til å lønne kona og to av parets barn mens han var representant i den franske nasjonalforsamlingen.
AA170314 Ett av punktene i siktelsen er misbruk av offentlige midler.
AA170314 Hun har senere påvirket flere generasjoner på områder som menneskerettigheter, bioetikk og ansvarliggjøring av og tillit til det offentlige .
AA170314 Vi må nå greie å håndtere denne typen problemstillinger uten at vi bruker ord om hverandre som ikke hører hjemme i det offentlige ordskiftet, konstaterer Brende.
VG170313 Utover det loves mer penger til helse, lavere skatt, « masse ekstra penger til forsvar og politi » og null offentlige midler til utviklingshjelp, innovasjon, kunst og kringkasting.
VG170313 SJELDEN OPPTREDEN : Frihetspartiets leder Geert Wilders har avlyst nesten alle offentlige arrangementer i valgkampen, fordi han frykter for sin egen sikkerhet.
VG170313 Etter det har Wilders fortsatt å avlyse flere offentlige opptredener og debatter med begrunnelsen at han frykter for sin egen sikkerhet.
VG170313 * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider.
VG170313 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige.
VG170313 - Retten til å avholde offentlige møter og drive politisk virksomhet er viktig og man må ha høy terskel for å underlegge slike aktiviteter begrensinger, så fremt de gjennomføres i henhold til relevante lover og regler.
SA170313 For kort tid siden hadde Aftenbladet et annet langt innslag om et ektepar som var fortvilet fordi de ikke lenger ville få brev i posten fra det offentlige om utbetalinger fra NAV, skattekort, osv.
FV170313 Ordfører Harald Furre mener ikke det offentlige bør redusere sin støtte til Sørlandet Kunstmuseum som en følge av at direktøren får tre millioner i lønn.
DN170313 I New York vil alle offentlige skoler holde stengt på tirsdag.
DB170313 Her er Trump omkranset av sin egen regjering etter å ha undertegnet en presidentordre om reorganisering av offentlige ansatte mandag.
DB170313 Domstolen konkluderte med at lokale myndigheter kan styre andre offentlige arrangementer selv, men at tyrefekting er en del av nasjonalarven og må beskyttes.
DA170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
DA170313 Flere stiller nå som betingelse for å få oppdrag for det offentlige at vedkommende bedrift har lærlinger.
DA170313 Eddi Eidsvågs « Pøbelprosjekt » er et eksempel på hvordan frivilligheten kan trekkes med i kombinasjon med støtte fra det offentlige .
DA170313 Detter er et eksempel på hvordan den kommersielle/private delen av arbeidslivet kan virke sammen med det offentlige .
DA170313 At det offentlige opptrer sjenerøst i denne fasen vil være en god investering.
DA170313 I perspektivmeldingen fra 2013 heter det at offentlige utgifter vil være større enn inntektene om bare åtte år, i 2025.
BT170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
BT170313 Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for å bidra til at pleie- og omsorgspersonalet får nødvendig opplæring og gi nødvendig behandling.
AP170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
AP170313 Deretter viste Jensen til to offentlige utvalg og ett råd fra Norges Bank.
AP170313 Han sier at Arbeiderpartiet blant annet vil styrke lærlingeordningen og understreker viktigheten av at det settes krav om lærlinger ved offentlige anbud.
AP170313 Alle offentlige skoler i New York City og Boston vil være stengt tirsdag, skriver The New York Times.
AA170313 Mubaraks advokat har argumentert for at Mubarak bør settes fri fordi han i påvente av denne dommen allerede har sonet tre år for underslag av offentlige midler.
AA170313 Vi adopterte og våre etterkommere fortjener også at praksisen ved offentlige sykehus kommer fram i lyset.
VG170312 Oppslutningen for deres kandidat, Francois Fillon, stupte etter at det ble innledet etterforskning for påstått misbruk av offentlige midler.
VG170312 Denne brukes av mange tusen pasienter hvert år, også til å velge mellom offentlige sykehus, sier Høie.
VG170312 Aps fem viktigste helsesatsinger ¶ 1 ) Styrke felles offentlige helsetjenester for å sikre et likeverdig tilbud over hele landet.
VG170312 - Regjeringen har tatt penger fra offentlige sykehus for å betale private tilbydere samtidig som sykehusene får mindre enn lovet.
DN170312 ¶ Fordelingseffekten er at grunnrentebeskatningen vrir inntektene fra offentlige vannkraftverk over til staten, sier forfatteren.
DB170312 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170312 Folk som jobber i en barneverntjeneste er å anse som offentlige tjenestemenn.
DB170312 Dagbladets avsløringen av hvordan de kongelige har brukt hoffets ressurser til sine private eiendommer, selv om Stortinget bevilget midlene til de offentlige eiendommene, er beviset på at systemet har feilet.
DB170312 Han var hverken å se på treningsstudioet, på offentlige arrangementer, ei heller på tv.
DB170312 Blant annet har 68-åringen også jobbet aktivt for å promotere viktigheten av å ta vare på helsa, og er en kjent forkjemper for å få fysisk aktivitet på timeplanen i offentlige skoler.
AP170312 I en uttalelse fra UD i Nederland kan det dessuten se ut som noe mer enn den offentlige ro og orden som står på spill.
AP170312 Begge landene argumenterer med hensyn til den offentlige ro og orden når de ikke tillater tyrkiske ministre å holde møter.
AA170312 Det er mindre enn seks uker til den første runden i det franske presidentvalget, og Fillon strir med anklager om at han har brukt offentlige midler til å lønne sin kone og sine barn.
AA170312 - Det starter med buing under de offentlige møtene med pressen og ender med at folk tyr til antisemittiske avbildninger for å svekke sine motstandere, sa han til avisen La Croix.
AA170312 Fillon, som er presidentkandidat for det borgerlige partiet Republikanerne, er allerede under politietterforskning for å ha lønnet både kone og barn med flere millioner kroner i offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170311 Slike supplement til det offentlige tilbudet er viktig.
VG170311 Erna Solberg kan oppleves som utilnærmelig i offentlige sammenhenger.
DN170311 Han er overrasket over hvor lite støtte han har fått fra Nav og andre offentlige tjenester med tanke på å entre arbeidslivet.
DN170311 - Det som har vært noe overraskende er hvor lite støtte og hjelp det er å få fra det offentlige , sier nyutdannede Christer Halsøy Normann ( 25 ) fra Stavanger.
DN170311 Men vi har andre instrumenter til å forby ting i det offentlige rom, sa han fredag kveld.
DB170311 * Arbeide for mer bruk av tre i private og offentlige nybygg ¶
BT170311 « Disse kampanjene og samlingene er også en seksualisering av det offentlige rom som vi ikke har et ønske om å stå bak », sa han til BT torsdag.
BT170311 Det han kaller seksualisering av det offentlige rom, er den faste paraden.
BT170311 Men disse offentlige tjenestene er blitt så utbredt at både Høyre og andre partier vil måtte fortsette å diskutere hvem og hvor mange som skal betale.
BT170311 Argumentene hans var ikke spesielt gode, og han hoppet glatt over det faktum at utbyggingen av barnehager har økt offentlige utgifter til barnefamilier betraktelig.
AP170311 Tidligere denne uken uttalte Nederlands statsminister Mark Rutte at tyrkerne ikke respekterte reglene for offentlige sammenkomster.
AP170311 Etterpå tok voldtektsmannen og hans familie en hevn som har utløst den viktigste offentlige samfunnsdebatten i Russland på lenge.
AA170311 Men vi har andre instrumenter til å forby ting i det offentlige rom, sa han fredag kveld.
AA170311 Høyre-ledelsen mener det er krevende å love større skattekutt mot et bakteppe av økende offentlige utgifter, eldrebølge, oljenedtur og krav om mindre oljepengebruk.
AA170311 En mann i 20-årene er i Bergen tingrett varetektsfengslet i fire uker etter flere episoder med vold mot offentlige tjenestemenn.
VG170310 På spørsmål om at det - altså amerikanske og privateide X Games - krever offentlige midler, svarer han at det gjøre alle slike arrangementer.
VG170310 Her treffer vi en stor gruppe i den uorganiserte idretten som står for en enorm aktivitet, og det bør vi støtte opp under fra det offentlige , tilføyer Ola Elvestuen.
VG170310 Vidar Løfshus beklaget senere denne uttalelsen, og Skogstad ga korreks i det offentlige : ¶
VG170310 Resten har gått til å øke de offentlige utgiftene. 3.
VG170310 Det er generelt svært liten interesse i Norge for om økte offentlige utgifter eller økte skatter virker etter hensikten.
VG170310 Av Banting og Kymlickas « multicultural policy index » framstår Norge som svært restriktiv, ved at Norge aldri har bekreftet multikulturalisme som førende i utvikling av politiske virkemidler, ikke har vedtatt lover som ivaretar minoriteters representasjon i offentlige medier, ikke tillater dobbelt statsborgerskap, ikke har ( affirmative action ) i lovgivning for minoriteter som er marg
SA170310 - Jeg skjønner at det er fristende å finansiere nye offentlige ytelser ved å gjøre endringer i en ordning man har.
DN170310 - Behovet for datasikkerhet forsvarer likevel ikke en omgåelse av regler etablert av offentlige lover om journalføring og åpenhet.
DN170310 - Hun har brutt grunnloven ved å ha lekket offentlige dokumenter og statshemmeligheter og ha latt Choi blande seg inn i offentlige hemmeligheter uten å ha en formell rolle eller være sikkerhetsklarert, sier domstolens leder Lee Jung-Mi i en uttalelse.
DN170310 - Hun har brutt grunnloven ved å ha lekket offentlige dokumenter og statshemmeligheter og ha latt Choi blande seg inn i offentlige hemmeligheter uten å ha en formell rolle eller være sikkerhetsklarert, sier domstolens leder Lee Jung-Mi i en uttalelse.
DB170310 I konvensjonen av 1954 står det følgende : « Stater skal ikke utvise en statsløs som lovlig oppholder seg på deres territorium, med mindre det skjer av hensyn til den nasjonale sikkerhet eller den offentlige orden ».
DB170310 Slottet bør ikke gå bakveien, men bruke offentlige kanaler for å gjøre sine synspunkter kjent.
DB170310 Jeg tror, og er nesten helt sikker på, at det bare er menn som har blitt skutt i år, menn som blir skutt på offentlige plasser, sier Appelgren til Dagbladet.
DB170310 Hoffets virkelighetsoppfatning og bruk av offentlige skattepenger ble deretter gjenstand for skarp kritikk, blant annet under arbeidet med statsbudsjettet og seinere fra Stortingets talerstol.
DB170310 Da det ble klart at han - begrunnet med den tidligere Gestapo-sjefens selvsagte rett til et forsvar - kom til å møte, fikk Kleve føle « gode » landsmenns vrede i form av både personlige og offentlige mishagsytringer.
DB170310 Tall fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) viser at staten ved utgangen av februar har brukt til sammen nesten 10,2 millioner kroner på prosjektene, ifølge Aftenposten.
DA170310 FOTO : ÅSNE GULLIKSTAD VALGKAMP : Geert Wilders har ikke mange offentlige opptredener, men denne uka var han på valgkamptreff i Breda i Nederland, der han møtte fans.
BT170310 De siste drøyt fire årene siden historien deres ble kjent, har kommunen gått gjennom all befatning offentlige etater har hatt med søsknene, som beløper seg til over 2000 sider med dokumentasjon.
BT170310 - For å få en god regional balanse i offentlige arbeidsplasser, ønsker regjeringen å vurdere fylkesmannens lokalisering i sammenheng med lokalisering av fylkeskommunenes administrasjoner, sier Sanner.
BT170310 - Jeg skjønner at det er fristende å finansiere nye offentlige ytelser ved å gjøre endringer i en ordning man har.
AP170310 Til skrekk og gru lister Charlie Taneys forfar, høyesterettsjustitiarius Roger Brooks Taney, opp hva som kan skje hvis Dred Scott skulle vinne sin sak : « Personer av negerrase ville kunne (... ) reise hvor de vil, (... ) få full ytringsfrihet offentlig og privat om alle temaer, holde offentlige møter om politiske saker og eie og bære våpen hvor enn de drar. » - Man kan ikke rømme ¶
AP170310 Lynne Jackson sier til tidsskriftet Time at hun føler hun har fått noe mer enn en avslutning etter den offentlige beklagelsen.
AP170310 Charles Taney og Lynne Jackson omfavnet hverandre etter den offentlige seremonien der han ba henne om unnskyldning.
AP170310 Rundt sto arkeologer, representanter for det offentlige , nysgjerrige innbyggere i området og pressen og så på.
AP170310 Lederen av FRI, Ingvild Endestad, er opptatt av at alle har krav på respekt og tilgang til offentlige rom.
AP170310 Bjurstrøm skriver at det er viktig at både offentlige og private aktører innhenter kunnskap på området.
AP170310 Kristin Vinje, som varmt forsvarte å fjerne barnetrygden for å kunne innføre gratis barnehage og gratis SFO, mente det var en mye mer målrettet måte å motvirke barnefattigdom og viste til at flere offentlige utvalg hadde anbefalt aktive tilbud fremfor kontantutbetalinger.
AA170310 * Grønnstruktur og to offentlige torg : ¶
AA170310 - Jeg skjønner at det er fristende å finansiere nye offentlige ytelser ved å gjøre endringer i en ordning man har.
AA170310 Han minnet om at Norge står overfor en tid med en strammere økonomi, og at det ikke er mulig å øke de offentlige utgiftene og kutte skattene, samtidig som man skal begrense oljepengebruken.
AA170310 | En femdel av Norge står uten eiere ¶ 20 prosent av Fastlands-Norge er uten eier i offentlige registre.
AA170310 Ifølge NRK er store deler av fjell, myr og skog i dag er registrert uten eier i det offentlige eiendomsregistret.
AA170310 Tall fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) viser at staten ved utgangen av februar har brukt til sammen nesten 10,2 millioner kroner på prosjektene, ifølge Aftenposten.
VG170309 Ifølge rettspsykiateren er det svært sjeldent at personer som har fått en dom om tvungent psykisk helsevern begår voldshandlinger i det offentlige rom.
SA170309 Tall fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) viser at staten ved utgangen av februar har brukt tilsammen nesten 10,2 millioner kroner på prosjektene.
SA170309 Juli 2012 : KORO ( Kunst i offentlige rom ) nedsetter et kunstutvalg som består av representanter for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, AUF, regjeringen og Statsbygg, samt en arkitekt, og to kunstkonsulenter fra KORO.
DN170309 - Det må stilles krav til lærlinger i offentlige anbud og økt lærlingtilskudd, sa Solberg.
DN170309 Samtidig må vi være i forkant av den debatten som vil komme om unødvendig høye offentlige utgifter i Norge, sier Riise, som også har sittet i Høyres programkomité.
DB170309 Ernst og Johaug fikk vite om anken mandag kveld, rett før den offentlige pressemeldingen rundt klokka 7 tirsdag morgen.
DB170309 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DA170309 LEDER : Løgnaslagets humor har en brodd som ofte stikkes mot offentlige personer med ytterliggående meninger - som også er en forsiktig karakteristikk av Merete Hodne, skriver Bjørn G.
DA170309 Humoren deres har en brodd som ofte stikkes mot offentlige personer med ytterliggående meninger - som også er en forsiktig karakteristikk av Merete Hodne.
BT170309 Disse kampanjene og samlingene er også en seksualisering av det offentlige rom som vi ikke har et ønske om å stå bak, sier Birkeland.
BT170309 Disse kampanjene og samlingene er også en seksualisering av det offentlige rom som vi ikke har et ønske om å stå bak, sier Birkeland.
BT170309 Hvor : Ved Bergen Storsenter & Bergen Offentlige Bibliotek ¶
BT170309 Vedtak om tvungen adopsjon eller at det offentlige overtar omsorgen for barn uten foreldrenes samtykke, vil ofte oppfattes som like alvorlig som en straffedom.
BT170309 Når det offentlige overtar omsorgen for barn, må det avgjøres av en domstol - ikke en nemnd.
AP170309 Nesten 20 år etter den første handlingsplanen mot tvangsekteskap, hever en ny generasjon unge med innvandrerbakgrunn stemmen i den offentlige debatten.
VG170308 Nå er spørsmålet hvilken effekt den offentlige profilen til Erik Røste og Vidar Løfshus i Johaug-saken kan ha hatt på det internasjonale klimaet. * 1 Menneskelig sett er det all grunn til å ha forståelse for skipresidentens ønske om å støtte en utøver han har kjent lenge, som befinner seg i en forferdelig situasjon.
VG170308 STYRER PENGEBINGEN : Norsk filminstitutt, her ved direktør Sindre Guldvog, administrerer de årlige offentlige utbetalingene til norske filmskapere.
VG170308 Filmen mottok kun 2,1 millioner i offentlige tilskudd i produksjonsåret 2015.
VG170308 - De offentlige støtteordningene er ofte på etterskudd i forhold til hvordan kinomarkedet oppfører seg.
VG170308 ( Tallene for offentlige tilskudd som det er referert til i teksten er hentet fra nøkkeltall-statistikker hos Norsk Filminstitutt ).
VG170308 - Offentlige myndigheter har et særlig ansvar.
SA170308 Nå er Aspen en liten by med knapt 8000 innbyggere og de bevilget 125.000 offentlige dollar ( rundt en million kroner ) årlig i 2013 og 2014 til arrangementet i egen by.
SA170308 - For idretten er det mange penger, men vi har aldri hatt et internasjonalt arrangement av den størrelsen i Oslo som har kostet det offentlige så lite penger.
DN170308 I høst skal flere hundre offentlige tjenestemenn roteres eller gå av, sier Nordeas sjefanalytiker i Asia.
DN170308 Det er også vektlagt at selskapet ved ett tilfelle er domfelt for korrupsjon, at det er ilagt foretaksstraff, og at det har vært midlertidig utestengt fra offentlige anbudskonkurranser », skrev Etikkrådet i tilrådningen.
DB170308 - Jeg ønsker at flere kvinner engasjerer seg og er med i debatter, enten det er i lokalmiljøet sitt eller i det store offentlige rom.
DB170308 - Offentlige myndigheter har et særlig ansvar.
DB170308 I nesten 70 år har parkometre vært forbudt på alle offentlige gater i staten Nord-Dakota i USA.
DB170308 Ved å øke mengden kvinner i offentlige institusjoner gjør vi dem mer representative, øker innovasjon, forbedrer bestemmelsesgjøring og det er en fordel for hele samfunn.
DB170308 Og det er ekstra viktig at offentlige dokumenter kan leses og forstås av folk som ikke er byråkrater.
DB170308 Slike summer er vanskelig å be om når tidens melodi er at veksten i offentlige utgifter må bremse i takt med fallende oljeinntekter og stigende utgifter til pensjoner og helse.
DA170308 - Ut over de rent personlige konsekvensene, kan en viktig konsekvens være at kvinner velger å trekke seg tilbake fra det offentlige ordskiftet.
BT170308 Kvinner utsettes for hersketeknikker, hets og trusler når de tar del i den offentlige debatten.
BT170308 Det at kvinner i betydelig større grad enn menn utsettes for hersketeknikker, hets og trusler når de tar del i den offentlige debatten, gjør at noen trekker seg fra debatten, og noen ikke våger eller orker ta del i debatten.
BT170308 La oss ta det vi måtte ha av omsorgsevner ut i det offentlige .
AP170308 Ledes av stortingspresident Olemic Thommessen ( H ), som innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter kongen.
AP170308 - Offentlige myndigheter har et særlig ansvar.
AP170308 Nå er Aspen en liten by med knapt 8000 innbyggere og de bevilget 125.000 offentlige dollar ( rundt en million kroner ) årlig i 2013 og 2014 til arrangementet i egen by.
AP170308 - For idretten er det mange penger, men vi har aldri hatt et internasjonalt arrangement av den størrelsen i Oslo som har kostet det offentlige så lite penger.
AA170308 I slutten av februar måtte Wilders stoppe alle offentlige arrangementer.
AA170308 Og i offentlige organer er representasjonen 40 mot 60, i menns favør, sier Holm.
AA170308 Han var ikke selv til stede da flertallet i kontrollkomiteen - mot regjeringspartienes stemmer - tirsdag inviterte statsminister Erna Solberg ( H ) til høringen om rapporten fra Riksrevisjonen om såkalt objektsikring av offentlige bygninger.
AA170308 - Sandkassementalitet, sier Venstres Abid Raja om at både Erna Solberg og Jens Stoltenberg er bedt om å stille til høring om terrorsikring av offentlige bygg.
AA170308 - Offentlige myndigheter har et særlig ansvar.
VG170307 Mens Streep har vært svært direkte i sin offentlige kritikk av Trump, og har fått svar på tiltale fra presidenten, har Hanks vært mildere stemt overfor den nye regjeringen.
VG170307 * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider.
VG170307 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige.
VG170307 Kan det virkelig være god politikk å gi offentlige midler til folk som på alle måter kan klare seg selv.
VG170307 Flertallet i utvalget som har utredet den offentlige støtten til barnefamiliene, foreslår å inntektsprøve barnetrygden.
VG170307 Slike objekter kan være politiets og Forsvarets egne nøkkelanlegg, sentraler for energiforsyning og telekommunikasjon, landanlegg for oljevirksomheten, vannforsyning og offentlige symbolbygg.
SA170307 Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
SA170307 Samtidig understreker utvalget at norske politikere så raskt som mulig må endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene for de offentlige ordningene i et mye høyere tempo enn hittil.
SA170307 Slik vil han frigjøre midler for å balansere offentlige budsjetter bedre.i ¶
SA170307 Når en slik politikk blir fulgt av store offentlige underskudd, forsterker det boblene.
SA170307 Dermed ligger det an til enda større offentlige budsjettunderskudd enn de siste årene.
DN170307 « Etterspørselen støttes av en svært ekspansiv finanspolitikk, blant annet via offentlige finansinstitusjoner som igjen bidrar til økte private investeringer og handel.
DN170307 Strukturelle reformer og forventet lønnsvekst for offentlige ansatte gir økt innenlandsk etterspørsel.
DN170307 - Vi ser at vi har greid å skape et produkt som løser mange av problemene både private og offentlige personer har i de vanligste sosiale mediene i dag, sier gründer og daglig leder Kristoffer Lande.
DN170307 - Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som mulig, og med mye høyere tempo enn hittil.
DB170307 Etterspørselen fra husholdningene er fortsatt sterkere enn fra næringslivet, og veksten for næringslivet blir særlig trukket opp av økt etterspørsel fra det offentlige .
DB170307 Det offentlige trekker opp ¶
DB170307 - For øvrig imøteser vi eventuelle nye anbefalinger fra det offentlige utvalget som vurderer dette, sier Tajik.
DB170307 At Russland vil utestenge sentrale personer i det norske offentlige liv, er ingen privatsak, sier Øy til Dagbladet.
DB170307 Det er mer vilje hos danske politikere til å satse på den offentlige maten enn her hjemme.
DB170307 Derfor : « Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som mulig ».
DB170307 Avdelingen har også levert analyser og utredninger til en lang rekke offentlige utvalg.
DB170307 Alle offentlige virksomheter burde gjøre noe liknende med jevne mellomrom.
DB170307 Til tross for de siste måneders støy i Oslo er renovasjon en tjeneste som egner seg godt for offentlige anbudskonkurranser.
DB170307 Samspillet mellom offentlige bestillere og private bedrifter gir mulighet til å fremme nye innovative løsninger, for eksempel bruk av null-utslippskjøretøy.
DB170307 Konkurranse om offentlige kontrakter gir innovasjon og næringsutvikling.
DB170307 Her legger kommunene premissene, men det er stor enighet mellom leverandører og oppdragsgivere om at kvalitet bør vektlegges mer, og pris mindre ved framtidige offentlige innkjøp.
DB170307 Gjennom Leverandørutviklingsprogrammet samarbeider NHO, KS og Difi med å hjelpe statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke offentlige anskaffelser for å skape innovasjon og næringsutvikling.
DB170307 For det første : Vi ser altfor ofte at pris vektlegges for høyt på bekostning av kvalitet ved offentlige innkjøp.
DB170307 For det andre kan private bedrifter bli enda flinkere til å dele sine erfaringer med offentlige bestillere.
DB170307 Det må være et felles mål å bidra til at offentlige tjenester som skal utføres blir stadig bedre og mer miljøvennlige.
DB170307 I forsvaret for den lille mann og i jakten på menneskelige hverdagshistorier avspores ofte den offentlige debatt.
DA170307 I tiår har diktatorene brukt Israel som unnskylding for å unngå politiske reformer, noe som igjen har begrenset det offentlige rom og produsert heller magre resultat i både industri og lokal forskning.
DA170307 I tillegg vil det også bli krevd at hun skal betale saksomkostninger til det offentlige . | - Truet med å ta livet av seg dersom han ble navngitt som overgriper ¶
DA170307 Samtidig har både private og offentlige arbeidsgivere funnet ut at det er gunstig å opprette deltidsstillinger.
DA170307 En regionreform som begynner med å fordele offentlige kontorer med ansvar for videregående skoler og distriktstannleger, engasjerer kun fylkespolitikerne.
DA170307 Kommandørkaptein Svein Jacobsen i Sjøheimevernet mener HV nå blir pålagt « å sløse bort » offentlige penger for å skape fred mellom samarbeidspartiene og regjeringen.
DA170307 - Det som nå skjer kan dessverre ikke beskrives som annet enn sløsing med offentlige penger.
BT170307 Det er ikke nødvendigvis rett bruk offentlige midler.
BT170307 - Utvalget ber norske politikere om å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene med de offentlige ordningene så raskt som råd, og med mye høyere tempo enn hittil.
BT170307 Teaterbygningen må derfor betraktes som et kunstverk i det offentlige rom som skal stå fritt og oppleves fra alle sider.
BT170307 DNS må betraktes som et kunstverk i det offentlige rom som skal stå fritt og oppleves fra alle sider.
BT170307 Det er ikke nødvendigvis rett bruk offentlige midler.
AP170307 Riksrevisjonens undersøkelser avslørte at flere offentlige bygg ikke var fysisk sikret etter regelverket.
AP170307 Bakgrunnen er Riksrevisjonens sterke kritikk av Solberg-regjeringen for manglende sikring av offentlige bygg, fem år etter 22. juli.
AP170307 De foreslår at den totale offentlige støtten som går til norske medier, økes med opptil 843 millioner kroner ( fra nesten 7,7 milliarder kroner ).
AP170307 At det ikke tas tilstrekkelig hensyn til « taperguttene » i skolen, er bare ett av ankepunktene den norske feminismen møter i dagens offentlige debatt.
AP170307 Det trengs styrkede offentlige ordninger for å sikre den kritiske, årvåkne journalistikken - raskt.
AP170307 De raske endringene i mediesituasjonen, mediebruken og medieøkonomien har gjort arbeidet med den offentlige utredningen om fremtidens mediepolitikk til en spesielt krevende oppgave.
AP170307 Jeg mener at også vi kvinner har et ansvar for å delta i den offentlige samtalen.
AA170307 Anklagene går ut på at han skal ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de utførte konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
AA170307 Anklagene fremmes tirsdag i Le Canard Enchainé, som også i vinter sto bak de første avsløringene som førte til at Fillon etterforskes for misbruk av offentlige midler.
AA170307 - Jeg er veldig stolt over at Norge ofte tar en ledende rolle i å finne gode løsninger og skape offentlige og private partnerskap på dette feltet.
AA170307 Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170307 - Jeg skjønner at det er fristende å finansiere nye offentlige ytelser ved å gjøre endringer i en ordning man har.
AA170307 Den offentlige utredningen skal ut på høring, før dempartementet leverer en Stortingsmelding om den nye mediepolitikken.
VG170306 Wilders tok nylig et kort avbrekk fra offentlige arrangementer på grunn av bekymringer rundt egen sikkerhet etter at en av politibetjentene som skulle passe på ham, ble pågrepet mistenkt for å ha lekket informasjon.
VG170306 Wilders tok nylig et kort avbrekk fra offentlige arrangementer på grunn av bekymringer rundt egen sikkerhet etter at en av politibetjentene som skulle passe på ham, ble pågrepet mistenkt for å ha lekket informasjon.
VG170306 Offentlige tall fra den amerikanske riksrevisjonen ( GAO ) viser at en firedagers golftur for Barack Obama i 2013, der han spilte golf med legenden Tiger Woods, kostet skattebetalerne ca. 30 millioner kroner.
VG170306 * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider.
VG170306 * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige.
VG170306 Et hopetall med offentlige utredninger vil heller ikke føre oss nærmere en løsning.
VG170306 Utvalget har gått gjennom det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, deriblant barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, støtte til enslig mor eller far, bidragsforskudd, barnetillegg i trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, sk
VG170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
SA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
FV170306 Det innebar økt utbygging, likebehandling av private og offentlige barnehager, lovfestet rett til plass for ettåringer og makspris på oppholdsbetalingen.
DN170306 Det samsvarer ikke med bruken av offentlige midler, som ligger langt over gjennomsnittet for OECD, heter det.
DN170306 Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler, men har likevel valgt å fortsette som presidentkandidat.
DB170306 - Man bør være varsom på alle offentlige steder, inkludert turiststeder og befolkede områder, spesielt der inngangen ikke er kontrollert.
DB170306 De registrene vi snakket om tidligere er de store, offentlige registrene.
DB170306 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170306 Den offentlige debatten som fulgte har tydeligvis ikke gjort nevneverdig inntrykk på norske dommere.
DA170306 Vi er syv Venstre-kvinner som derfor har gått sammen om å skrive en kronikk om likestilling eller heller om mangelen på den, om kvinner i politikken og hvilke utfordringer vi kan møte på når vi kaster oss ut i det offentlige rom.
DA170306 Kvinner kan da ikke være trygge i det offentlige rom.
DA170306 Hvis vi ikke klarer å rekruttere flere kvinner, hvordan skal vi da oppnå en 50-50 fordeling i politikken og i andre styrer/utvalg i offentlige og i private virksomheter ?
BT170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
BT170306 For første gang ble det også drøftet om ulven kan skytes av hensyn til samfunnets og offentlige interesser.
BT170306 Utvalget mener målene med de offentlige ytelsene må være å sikre god oppvekst og like muligheter for barna.
BT170306 - De sparer ikke på kruttet, sa barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) etter å ha mottatt forslagene fra utvalget som har sett på de offentlige ytelsene til barnefamilier.
BT170306 Vi er klar over at det vil ta noe tid før alle reisende er blitt oppmerksomme på endringen av familierabatten, som nå bare gjelder på helgedager og offentlige fridager.
AP170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AP170306 François Fillon siktes for misbruk av offentlige midler, men fortsetter som presidentkandidat ¶
AP170306 Fillon er under hardt press etter å ha blitt siktet for misbruk av offentlige midler.
AP170306 For familier med lav inntekt vil også offentlige stønader som regel være en viktig inntektskilde.
AP170306 Det innebar økt utbygging, likebehandling av private og offentlige barnehager, lovfestet rett til plass for ettåringer og makspris på oppholdsbetalingen.
AA170306 Han sa også at han ikke støtter et generelt forbud mot at tyrkiske regjeringsmedlemmer deltar på offentlige arrangement i Tyskland.
AA170306 En rekke parlamentarikere som står Sarkozy nær, møttes mandag for å diskutere situasjonen som har oppstått i det konservative partiet Republikanerne etter at partiets presidentkandidat ble siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Forsøket på å skape smutthull og dermed delvis avkriminalisere korrupsjon i det offentlige kom samtidig som lederen for regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, står tiltalt for korrupsjon.
AA170306 Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler i forbindelse med at hans kone var ansatt som hans assistent, men han har likevel valgt å fortsette som presidentkandidat.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Fillon er under hardt press etter å ha blitt siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170306 Fillon er under hardt press etter å ha blitt siktet for misbruk av offentlige midler, og mandagens møte i partiet ble holdt for å " evaluere " situasjonen.
AA170306 Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning, uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte.
AA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
AA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
AA170306 Av den samlede legemiddelomsetningen på 25,3 milliarder kroner, dekket det offentlige 18,2 milliarder, eller 72 prosent av utgiftene.
AA170306 Utvalget mener målene med de offentlige ytelsene må være å sikre god oppvekst og like muligheter for barna.
AA170306 - De sparer ikke på kruttet, sa barne- og familieminister Solveig Horne ( Frp ) etter å ha mottatt forslagene fra utvalget som har sett på de offentlige ytelsene til barnefamilier.
VG170305 Jeg bekymrer meg ikke bare for Scarletts fremtid, men for fremtiden til barn over hele verden, fordi det blir formidlet så mye hat i den offentlige diskursen nå, sier Alex Sabour til VG i København.
DN170305 Neste generasjon mobilnett vil åpne nye muligheter for både offentlige tjenester og næringslivet.
DN170305 Siktelsene i Danmark gikk blant annet ut på at firmaene Atea og 3 Ait skulle ha bestukket høytstående offentlige ansatte med bevertning og reiser.
DB170305 Han sa også at han ikke støtter et generelt forbud mot at tyrkiske regjeringsmedlemmer deltar på offentlige arrangement i Tyskland.
DB170305 Utvalgets forslag om et konsekvent individorientert pensjonssystem er basert på en snever forståelse av de behovene det offentlige pensjonssystemet skal dekke, og det virker helt urimelig å gi forslagene tilbakevirkende kraft for store grupper av kvinner som ikke lenger har en reell mulighet til å tilpasse seg endringene gjennom å øke sin deltakelse i arbeidsmarkedet.
DB170305 Vi kommer ikke til å få tak på kjønnsbetinget hets, men hvis ikke kvinner deltar så overlates det offentlige rommet til bøllene.
DB170305 Mange av dem handler om at menn er for høyrøstet og at det koster mer for kvinner å delta i den offentlige debatten.
DB170305 Det jeg vet er at det å delta i den offentlige debatten kan være ubehagelig.
DB170305 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170305 En av disse offentlige ansatte sitter ifølge Skarsvåg på lensmannskontoret i Orkdal.
DB170305 De nekter å betale gjeld og regninger, etterkommer ikke offentlige pålegg, aksepterer ikke leieavtaler og nekter å etterkomme offentlige krav.
DB170305 De nekter å betale gjeld og regninger, etterkommer ikke offentlige pålegg, aksepterer ikke leieavtaler og nekter å etterkomme offentlige krav.
DB170305 - En av årsakene til at folk søker ut fra det juridiske systemet og tenker i de banene som frimann-miljøet er at de ser den korrupsjonen, uærligheten og lovbruddene som enkelte offentlige ansatte dessverre begår.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
AP170305 Siden det offentlige betaler for en stadig større andel av de totalte utgiftene, blir merkostnaden ved å ta hele regningen også mindre.
AP170305 Og i dag kommer det offentlige utvalget som har gått gjennom alle overføringene til barnefamiliene for å se om pengene brukes på best mulig måte.
AP170305 Det innebar økt utbygging, likebehandling av private og offentlige barnehager, lovfestet rett til plass for ettåringer og makspris på oppholdsbetalingen.
VG170304 Det handler ikke bare om det offentlige som gir tilskudd, men også om « hvermannsen » rundt omkring i landet, sier Thorbjørn Jungård fra Bossekop til VG.
VG170304 IS har vandalisert byens historiske steder, og de har brukt det romerske amfiteateret til offentlige henrettelser.
VG170304 I går kom den offentlige bekreftelsen.
VG170304 Det som Skartveit unnlater å ta opp i sin kommentar, er at mediene selv i stor grad er å skylde for at de mister rollen som plattform for den offentlige samtalen.
VG170304 De finner vi derimot i Sverige, hvor den offentlige debatten over flere år har blitt kneblet så til de grader av politisk korrekthet, at man nå spør seg om når trykkokeren vil eksplodere.
VG170304 De ser at uten en velfungerende presse forvitrer den offentlige samtalen.
VG170304 GLAD : Bjørn Dybdahl er lettet og glad over det offentlige nå tar regningen for nyrekreftpasienter som kan ha nytte av Nivolumab.
VG170304 Dette dekkes av det offentlige .
DN170304 Mens Le Pen etterforskes, er Fillon formelt siktet for å ha brukt offentlige midler til å lønne familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
DN170304 Her antydet hun at offentlige ansatte som bruker " ulovlige metoder " til å ramme politiske motstandere, kan bli straffet.
DN170304 - Folk i hele landet må kunne ta del i den offentlige samtalen.
DB170304 Ekspertene slår også alarm om offentlige autoriteter som rakker ned på mediene med betegnelser som « løgnere » og « opposisjon ».
DB170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan « øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ».
DB170304 Professor Frank Aarebrot mener at Kellyanne Conway er en dyktig strateg, men at hennes svake side, er hennes offentlige framtreden.
DB170304 Det offentlige bildet av henne er en svakhet.
DB170304 - Hvordan påvirker hennes offentlige atferd omdømmet til Det hvite hus ?
AP170304 Misbrukte offentlige midler ¶
AP170304 Juppé ble i 2004 funnet skyldig i å ha misbrukt offentlige midler i egenskap av partileder.
AP170304 Han hadde tidlig i sin karrière brukt offentlige midler til valgkamp.
AP170304 Dermed kan det være svindel med offentlige midler.
AA170304 Vi mener offentlige plasser i Nederland ikke er et passende sted for andre lands politiske kampanjer, sier Rutte på Facebook.
AA170304 Mens Le Pen etterforskes, er Fillon formelt siktet for å ha brukt offentlige midler til å lønne familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.
AA170304 Her antydet hun at offentlige ansatte som bruker " ulovlige metoder " til å ramme politiske motstandere, kan bli straffet.
AA170304 Ekspertene slår også alarm om offentlige autoriteter som rakker ned på mediene med betegnelser som " løgnere " og " opposisjon ".
AA170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan " øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ". ( ©NTB ) ¶
AA170304 - Folk i hele landet må kunne ta del i den offentlige samtalen.
AA170304 En tilleggstiltale mot en av dem, en 31-åring, omfatter trusler mot offentlige tjenestemenn.
VG170303 I desember sa presidenten på direktesendt TV at han ville kaste myndighetspersoner som misbruker offentlige midler ut av helikoptre i lufta.
SA170303 Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep.
DN170303 Fredag kveld norsk tid holder hun sin siste offentlige tale før hun samler medlemmene i den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, til å sette renten i USA den 15. mars.
DB170303 « Det er ikke uvanlig at tvangsekteskap inngås gjennom utenomrettslige avtaler og religiøse seremonier, noe som blant annet skyldes at formell inngåelse av ekteskap kan være kostbart og medfører unødig bruk av tid på offentlige kontorer eller lignende.
DB170303 Den franske ytre høyre-lederen Marine Le Pen nekter å møte til et avhør hun er innkalt til i forbindelse med anklager om ulovlig bruk av offentlige penger.
DB170303 Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.
DB170303 mars, og han blir da etter alt å dømme formelt siktet for misbruk av offentlige midler.
DB170303 Her tror regjeringen at effektiv styring av det offentlige nødvendigvis må forutsette og innebære sentralisering.
DA170303 LEDER : For motstandere av privatisering av offentlige tjenester har Oslos forsøk på å se ut som og lukte som Napoli vært en eneste stor gavepakke, skriver Bjørn G.
DA170303 For motstandere av privatisering av offentlige tjenester har Oslos forsøk på å se ut som og lukte som Napoli vært en eneste stor gavepakke.
BT170303 Den franske ytre høyre-lederen Marine Le Pen nekter å møte til et avhør hun er innkalt til i forbindelse med anklager om ulovlig bruk av offentlige penger.
BT170303 Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep.
BT170303 Bergen kommune har tilrettelagt ved å bygge tre offentlige hundeluftegårder i Bergen.
AP170303 Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep.
AP170303 I saken vises det til tall fra offentlige statistikker ( KOSTRA ), og det er skapt et inntrykk av at ett fylkestingsmedlem i Rogaland får utbetalt i underkant av 500 000 kroner i lønn per år.
AA170303 Det var offentlige inspektører som oppdaget det skyhøye alkoholinnholdet.
AA170303 Mer enn 80 politikere sier nå at de ikke lenger kan støtte Fillon etter at han formelt er siktet for misbruk av offentlige midler, ifølge avisa Le Parisien.
AA170303 Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.
AA170303 Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.
AA170303 Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep.
AA170303 Leder av Voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, sier politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep.
VG170302 « Don't Kill My Vibe », hennes eneste « offentlige » låt føles allerede som en klassiker, selv om det bare er uker siden den kom ut i virkeligheten.
VG170302 Men problemene tok for alvor til da det franske satiriske ukemagasinet Le Canard Enchaîné i januar avslørte at Fillon i løpet av 15 år skal ha brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler på å betale ektefellen lønn for å være hans assistent, uten at hun faktisk skal ha jobbet for ham.
VG170302 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført, i følge nyhetsbyrået AFP.
VG170302 Muslimske nordmenn har fortalt om svært ubehagelige opplevelser i det offentlige rom i timene rett etter terroren.
SA170302 Tar man med de løpende leieinntekter i selskapet og de offentlige bevilgninger, så beløper dette seg til rundt en kvart milliard kroner.
DN170302 Når Macron torsdag legger frem sin politiske plattform, skjer det dagen etter at den konservative presidentkandidaten François Fillon kunngjorde at han ikke trekker seg selv om han er siktet for misbruk av offentlige midler.
DN170302 Vandermeyer selv sier avslutningsvis til avisen at hun håper søksmålet og hennes offentlige uttalelser ikke vil gjøre slutt på hennes karriere i Tesla, men at hun nå er veldig usikker på om hun lenger har noen fremtid der.
DN170302 Mange av selskapene innenfor stålproduksjon, gruvevirksomhet og annen tradisjonell industri er offentlige eide - og nedlastet med gjeld.
DN170302 - Mange tusen offentlige selskaper er blitt avhengig av enkel tilgang på lån.
DB170302 ¶ Francois Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
DB170302 I en uttalelse fredag opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DB170302 I en uttalelse fredag opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DB170302 François Fillon siktes for misbruk av offentlige midler, men fortsetter som presidentkandidat ¶
DB170302 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
DB170302 I etterkant av dødsfallet ble en rekke offentlige instanser gransket av Fylkesmennene i Oslo og Akershus og Oppland.
DB170302 Vi ønsker at Dagbladets artikler og journalistikk skal være gjenstand for debatt, og vi har selvsagt forståelse for at våre vinklinger og perspektiver blir bestridt i det offentlige ordskiftet - blant annet på Facebook.
DB170302 Det offentlige ordskiftet er avhengig av at så mange som mulig opptrer ryddig.
DB170302 Vi må redusere de økonomiske forskjellene gjennom økt skattlegging av de rikeste, slik at flere bidrar til fellesskapet, gjennom styrket barnetrygd og gjennom offentlige , ikke kommersielle, velferdstjenester.
DA170302 Oppdagelsen førte til at Wilders i forrige uke kunngjorde at han trekker seg fra alle offentlige valgkamparrangementer.
DA170302 Geert Wilders viser seg sjelden i offentlige sammenhenger, men gjorde et unntak i Rotterdam lørdag for halvannen uke siden.
DA170302 Fillon er siktet for å ha misbrukt offentlige midler.
DA170302 Det vil han absolutt ikke, til tross for at han i går kunngjorde at han blir siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170302 I saken vises det til tall fra offentlige statistikker ( KOSTRA ), og det er skapt et inntrykk av at det enkelte fylkestingsmedlem får utbetalt i underkant av 500.000 kroner i lønn per år.
DA170302 Fylkeskommunen opplyser at de har varslet SSB om at antallet representanter i Rogaland er feil i de offentlige statistikkene.
DA170302 Den andre forklaringen er at utgiftene, som er hentet fra offentlige statistikker ( SSB ), er inkludert pensjonspremier og arbeidsgiveravgift fylkeskommunen har som arbeidsgiver.
BT170302 - Når du jobber i politiet, som i alle andre offentlige etater, kan du aldri være helt fornøyd.
AP170302 Aksjonen er et ledd i etterforskningen av Fillon, som er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
AP170302 Den hadde vitenskapelig dokumentert effekt, men var for dyr til at det offentlige ville betale.
AP170302 I tillegg mener statsadvokaten at moren har gjort det vanskelig for andre offentlige myndigheter å kunne oppdage datterens helsetilstand.
AP170302 Dette til tross for at han nå er under formell etterforskning for å ha latt offentlige midler tilflyte familiemedlemmer på ureglementert vis.
AA170302 Aksjonen er et ledd i etterforskningen av Fillon, som er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.
AA170302 Når Macron torsdag legger fram sin politiske plattform, skjer det dagen etter at den konservative presidentkandidaten François Fillon kunngjorde at han ikke trekker seg selv om han er siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170302 | Fikk utmerkelse for klart språk i det offentlige
AA170302 Utmerkelsen får hun fordi hun er ildsjel for klart språk i det offentlige .
AA170302 - Det har lenge vært tradisjon for at det offentlige skriver tungt og vanskelig.
AA170302 - Tidligere hadde det offentlige bedre kapasitet enn det vi hadde privat, men nå har vi fått bedre løsninger hjemme.
AA170302 Det betyr at jeg slutter som kulturredaktør og først kommer tilbake til NRK høsten 2018, skriver Duckert på sin offentlige Facebook-profil torsdag.
AA170302 Mer tog og bedre veier er framtidsrettet bruk av offentlige midler.
AA170302 Hvis de som jobber i offentlige etater, skriver på denne måten, sørger de for at du og jeg ikke får den informasjonen vi har bruk for.
AA170302 Hun er en av mange som arbeider aktivt og systematisk for å forbedre det offentlige språket.
AA170302 Gjennom mange år har offentlige språkdoktorer jaktet på « substantivsjuken » og andre vederstyggeligheter.
VG170301 TREKKER SEG IKKE : Francois Fillon trekker seg ikke fra den franske valgkampen, til tross for etterforskning om misbruk av offentlige midler.
VG170301 Problemene for forhåndsfavoritten Fillon startet da avisen Le Canard Enchaîné i januar avslørte at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent.
VG170301 Fillon kunngjorde onsdag selv at han blir siktet for anklager om å ha misbrukt offentlige midler ved å ha betalt lønn til sin kone og barn for " falske jobber " ¶
VG170301 Les om hotell-milliardær Petter Stordalen : - Jeg har ikke behov for offentlige subsidier ¶
SA170301 KOSTRAS lønnsutgifter er hentet fra offentlige statistikker ( SSB ), og er inklusive pensjonspremier og arbeidsgiveravgift. i ¶
SA170301 Først for å se om det er flere feil i de offentlige statistikkene - dernest for å se om de nye tallene gir et annet bilde av hvilke fylker som bruker mye eller lite midler på sine politikere, sier redaktør Tarald Aano i en kommentar til fylkeskommunens tallgjennomgang.
DN170301 François Fillons popularitet har fått seg en trøkk etter anklager om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne sin ektefelle og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.
DN170301 François Fillons popularitet har fått seg en trøkk etter anklager om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne sin ektefelle og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.
DN170301 Det var i januar i år at den franske avisen Le Canard Enchaîné publiserte opplysninger som skal vise at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over syv millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent.
DB170301 Men i USA håndhever vi ikke denne regelen, og det legger press på de offentlige ressursene som våre fattigste innbyggere er avhengige av, sa Trump.
DB170301 Noen offentlige kommentarer ville ikke Tillerson gi, men Norges utenriksminister, Børge Brende, var storfornøyd etterpå.
DB170301 Da Ina var gravid var det aldri et alternativ for henne å foreta en fostervannsprøve gjennom det offentlige eller en NIPT-test i privat regi.
DB170301 Han holdt en lav profil i den offentlige debatten de sist par tiårene, men blåste kraftig ut mot norske myndigheters håndtering av statsløse i et intervju med Dagbladet i 2011.
DB170301 SIKTET : Francois Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler.
DB170301 I en uttalelse fredag opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DB170301 I en uttalelse fredag opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DB170301 Den franske presidentkandidaten François Fillon siktes for misbruk av offentlige midler, men sier han fortsetter som presidentkandidat, melder NTB.
DB170301 Ifølge offentlige registre eide Trump selv aksjer i ETP til en verdi av 1 million dollar i 2015, og så seint som i mai i fjor hadde han verdier der for 50000 dollar.
DB170301 Jo flere som står utenfor arbeid, jo flere må motta offentlige ytelser uten selv å bidra til finansieringen.
DB170301 Hvis robotene erstatter stadig flere mennesker, vil skatteinntektene skrumpe inn samtidig med at det offentlige finansieringsbehovet øker.
DB170301 Bowling Green-massakren har altså aldri funnet sted, og Conway ble umiddelbart hetset, kritisert og latterliggjort for å fare med nok et eksempel på Trump-administrasjonens vilje til å bruke « alternative fakta » i den offentlige debatt.
DA170301 Vi andre har ingenting vi skulle sagt, og alle viktige debatter holdes unna det offentlige rom, sier Navarsete.
DA170301 Jeg kan ikke tvinge statsråden til å svare, men vi kan få opp den offentlige debatten om disse tingene.
BT170301 Vi mener dette representerer særdeles korttenkte og dårlige løsninger som vil skade rekrutteringen av helsepersonell og bidra til en flukt av tiltrengt kompetanse bort fra det offentlige helsevesenet.
AP170301 Men i USA håndhever vi ikke denne regelen, og det legger press på de offentlige ressursene som våre fattigste innbyggere er avhengige av.
AP170301 De vil ha kutt i offentlige utgifter og velferdsordninger.
AP170301 | François Fillon siktes for misbruk av offentlige midler, men fortsetter som presidentkandidat ¶
AP170301 I en uttalelse fredag kveld opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AP170301 I en uttalelse fredag kveld opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AP170301 Fillon kunngjorde onsdag at han blir siktet for anklager om å ha misbrukt offentlige midler ved å ha betalt lønn til sin kone og barn for « falske jobber ».
AP170301 Den franske presidentkandidaten François Fillon siktes for misbruk av offentlige midler, men sier han fortsetter som presidentkandidat.
AP170301 Avisen Journal du Dimanche skriver at Fillon ble innkalt til dommeravhør onsdag for å forklare seg om misbruk av offentlige midler i forbindelse med at hans kone Penelope fikk lønn av ektemannen, flere hundre tusen euro fra statlige midler, gjennom 15 år.
AA170301 Men i USA håndhever vi ikke denne regelen, og det legger press på de offentlige ressursene som våre fattigste innbyggere er avhengige av.
AA170301 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført. ( ©NTB ) ¶
AA170301 Det sentrum-høyrepartiet UDI trekker sin støtte til presidentkandidat François Fillon etter at han har blitt siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170301 Wilders og hans parti har siden torsdag forrige uke holdt seg unna alle offentlige aktiviteter etter pågripelsen av en politibetjent.
AA170301 Fillon kunngjorde onsdag at han blir siktet for anklager om å ha misbrukt offentlige midler ved å ha betalt lønn til sin kone og barn for " falske jobber ".
AA170301 Den franske presidentkandidaten François Fillon fortsetter som presidentkandidat, selv om han er siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170301 | Fillon går videre tross siktelse for misbruk av offentlige midler ¶
AA170301 Fredag ble det kjent at påtalemyndigheten innledet etterforskning av Fillon for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AA170301 Fredag ble det kjent at påtalemyndigheten innledet etterforskning av Fillon for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AA170301 François Fillon mener han er blitt utsatt for et politisk attentat og fortsetter som presidentkandidat selv om han er siktet for misbruk av offentlige midler.
AA170301 Fillon kunngjorde onsdag at han er blitt siktet for misbruk av offentlige midler ved å ha betalt lønn til sin kone og barn for " falske jobber ".
AA170301 Fransk påtalemyndighet vil ta ut siktelse også mot kona til presidentkandidat François Fillon for misbruk av offentlige midler.
AA170301 Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siket for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha betalt flere hundre tusen euro lønn til kona Penelope og til deres barn for arbeid de angivelig skulle ha utført for ham.
AA170301 Trusler og sjikane mot ansatte i barnevernet er selvsagt totalt uakseptabelt, selv om det offentlige systemet kan ha gjort en dårlig jobb.
VG170228 Hvis man ønsker slike stemmer i den offentlige samtalen, bør de vel ikke få foregå uimotsagt ?
SA170228 Denne planen skal bidra til en « større bevissthet både hos politikere og hos allmenheten rundt kunsten i det offentlige rom, og til større opplevelser til alle ».
DN170228 Transaksjonen ventes å være endelig i andre kvartal 2017, og vil være gjenstand for ordinær betingelser, inklusive eventuelle offentlige godkjennelser.
DN170228 Trump har også tweetet om at han vil si noe om offentlige investeringer i infrastruktur, og mange vil også følge nøye med hva han sier om handel over grensene og skattleggingen av den.
DN170228 februar ba sentralbanksjef Janet Yellen om varsomhet når det gjelder stimuleringstiltak og økte offentlige budsjetter.
DN170228 Det vil kreve større og raskere offentlige investeringer for å redusere flaskehalser i infrastrukturen og ytterligere forbedringer for utenlandske investeringer og forenkling i å drive forretninger », skriver OECD.
DB170228 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170228 Han sier han heller ikke besøkte offentlige institusjoner eller at han hadde noen fra embetsverket med seg.
DB170228 Det gjøres feil i alle virksomheter - både private og offentlige .
DB170228 Funnet samsvarer godt med det Arbeidstilsynet konstaterte etter 171 tilsyn i fjor på offentlige og private barnevernsinstitusjoner.
DB170228 De rammes spesielt hardt av en råere og mer truende tone i deler av den offentlige samtalen.
DB170228 Men offentlige debatter om underkjenninger er ikke noe nytt, og diskusjonene var til tider like krasse da ankenemnda var i virksomhet.
DB170228 Dette reiser også noen prinsipielle spørsmål : Skal Kulturrådet komme med offentlige uttalelser om litteratur ?
DB170228 Bowling Green-massakren har altså aldri funnet sted, og Conway ble umiddelbart hetset, kritisert og latterliggjort for å fare med nok et eksempel på Trump-administrasjonens vilje til å bruke « alternative fakta » i den offentlige debatt.
BT170228 Badet kan bli et glimrende scenekunsthus, uten flere hundre millioner i offentlige ombyggingsmidler.
BT170228 At det offentlige skal bruke nær en milliard på å gi to kulturaktører permanent opphold i Sentralbadet, er vanskelig å forsvare.
BT170228 mars klokken 19, arrangerer Naturvernforbundet Hordaland arrangementet : « Flyet - klimaversting som slipper unna ? » på Bergen offentlige bibliotek.
BT170228 mars klokken 19, arrangerer Naturvernforbundet Hordaland arrangementet : « Flyet - klimaversting som slipper unna ? » på Bergen offentlige bibliotek.
AP170228 Presidenten vil forsøke å skjerme Social Security, som er det amerikanske pensjonssystemet, og Medicare, som er den offentlige helseforsikringen for eldre, skriver New York Times.
AP170228 Hele den offentlige debatten om innvandring og identitet har endret seg radikalt.
AP170228 Den offentlige nettsiden vigo.no var tirsdag kveld nede i flere timer dagen før søknadsfristen for å søke skoleplass går ut, melder VG.
AA170228 Søkere til plass ved videregående skoler har i dag opplevd at det offentlige nettstedet vigo.no var nede i flere timer.
VG170227 Selv om få nordmenn har tilsvarende erfaring fra det offentlige ordskiftet, skygget Johnsen banen i åpenhetsdebatten. * 1 Jorodd Asphjell er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og styremedlem i Norges idrettsforbund. * 1 Styremedlem Guri Ramtoft har Ap-bakgrunn på lokalplan.
DN170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DN170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DN170227 Boliger og offentlige investeringer øker derimot.
DN170227 Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til næringslivet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel.
DB170227 Dersom myndighetene tror at du skal gjøre en straffbar handling i utlandet eller fordi du av erfaring påfører det offentlige kostnader så blir det norgesferie på deg også i år.
DB170227 Les hele saken her : http://www.dagbladet.no/a/67316399 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170227 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
DB170227 Allerede fire måneder etter han truet Liv, truet mannen på nytt offentlige ansatte.
DB170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DB170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige , er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige , er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 MINISTRE : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunalminister Jan Tore Sanner har vist ulik grad av interesse for språket i det offentlige .
DB170227 Hensikten med prisene er å premiere leservennlige, klare og tydelige offentlige dokumenter.
DB170227 De mange skrivene vi mottar fra det offentlige , er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige , er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 Han sier også at mange andre land ikke har offentlige organer som driver med språknormering, men private institusjoner som akademi og liknende.
DB170227 De spør riktignok om tillit til « government », så en del respondenter vil nok tenke mer på offentlige etater enn på rikspolitikere, men det burde likevel gi en viss pekepinn på det spørsmålet som Aarebrot drøfter.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige , er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige , er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 For noen uker siden la det offentlige delingsøkonomiutvalget fram sin rapport og anbefalinger.
DB170227 Dette gjør at flere som kunne tenkt seg å delta i det offentlige ordskiftet ikke orker å utsette seg for dette.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige , er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DA170227 Ved skattelette, privatisering av offentlige tjenester og utsalg av AS Norge.
DA170227 - Dagens offentlige inntekter baserer seg mye på å beskatte arbeid.
DA170227 Om lag 80 prosent av alle offentlige ansatte og rundt 40 prosent av alle privatansatte i Norge er medlemmer av en fagforening.
BT170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
BT170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
BT170227 Det er på tide å starte en aksjon mot firkanthoder i offentlige etater, og kanskje også mot politikere som sitter på Stortinget og ikke foretar seg noe.
BT170227 Foran hvert eneste valg får vi, nærmest uten unntak, lese tilsvarende historier hvor eldre enten ikke får den hjelpen de trenger eller blir utsatt for uverdig behandling fra det offentlige .
BT170227 Det er på tide å starte en aksjon mot firkanthoder i offentlige etater, og kanskje også mot politikere som sitter på Stortinget og ikke foretar seg noe.
AP170227 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170227 Og jeg ble spurt av organisasjoner og offentlige institusjoner om jeg kunne komme og snakke om temaet.
AA170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AA170227 Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AA170227 Kundene til Allegro Kapitalforvaltning er hovedsakelig formuende privatpersoner, organisasjoner med overskuddslikviditet, stiftelser og offentlige institusjoner.
AA170227 Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til næringslivet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel.
AA170227 - Jeg tar det som et tegn på at de store gigantene er i ferd med å forstå at de ikke lenger kan være ansiktsløse i den offentlige debatten, sier han.
AA170227 Tallene viser at de offentlige helseforetakenes driftskostnader beløp seg til 138 milliarder kroner i 2015.
AA170227 Av dette ble 117 milliarder kroner brukt til helsetjenester i de offentlige helseforetakene, mens altså 14,1 milliarder ble brukt til å kjøpe tjenester fra private aktører.
AA170227 » I dag er den en blomstrende bydel med sine små trehus og offentlige rom, som Gåsaparken, Krana og Bakklandstorget og et viktig eksempel på at det nytter å slåss for et godt miljø.
VG170226 » Og så gjorde han noe som har forbløffet meg og andre som følger tyrkiske medier og den offentlige debatten : Han demonstrerte kunsten å snakke uten å snakke.
VG170226 - Vi har allerede innført krav til at det, så langt det lar seg gjøre, skal brukes fossilfri energi på offentlige byggeplasser i Oslo, også når det gjelder byggtørk og varme.
DB170226 Northugs offentlige støtte, og råd om å fortsette i VM, har også gjort inntrykk på ham.
DB170226 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang.
BT170226 Desto større andel av den risikofylte rusbruken som foregår inne på sprøyterommet, jo flere mennesker vil få helsehjelp og veiledning, desto flere ulykker og dødsfall kan forhindres, og flere sprøytespisser forsvinner fra offentlige områder.
SA170225 Mens vi venter, skal vi på ferden videre fortsette å tilby og utvikle den best tenkelige offentlige spesialisthelsetjenesten i lag med våre lokale ledere.
SA170225 Ifølge Bratten er det « uvanlig i partsforhold å ha offentlige meninger om hvordan motparten organiserer seg ».
DA170225 Hun håper Kulturøya skal få leve lenge, men for å få det til er prosjektet avhengig av offentlige midler.
DA170225 « Det er Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som informasjonseiere, som tar stilling til hvilke opplysninger som må være gradert etter sikkerhetsloven og hvilke som kan være offentlige », skriver statssekretær Ingvild Stub ved Statsministerens kontor til Klassekampen.
AP170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter.
AP170225 Trump holder fram den nye presidentordren om kutt i offentlige reguleringer.
AA170225 Innenriksminister Muricio Lopez Bonilla knyttes også til denne saken, som dreier seg om underslag av offentlige midler.
AA170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter.
AA170225 I 2012 ble Azmi dømt til sju års fengsel og beordret til å betale en bot på drøyt 16 millioner kroner etter at han ble kjent skyldig i å ha beriket seg ulovlig på sine offentlige embeter.
AA170225 Er du alene uten nær familie, kan det bli en tilværelse prisgitt kun den omsorg det offentlige kan gi.
VG170224 I de hundrevis av byene i landet hvor vi har offentlige toalettfasiliteter for transpersoner, er det ingen som poserer som trans for å overfalle kvinner, understreker skuespilleren.
VG170224 - Disse toalettlovene handler om hvorvidt transpersoner har rett til å eksistere i det offentlige rom.
VG170224 Danske TV2 skriver at den 42-årige mannen skal ha brent Koranen i sin egen hage og lagt ut en video på den offentlige Facebook-gruppen « Ja til frihet - nei til Islam ».
VG170224 Leder En av Norges rikeste, Stein Erik Hagen, har fått miljøstøtte fra det offentlige .
VG170224 Et viktig prinsipp når det offentlige subsidierer, er å unngå å gi penger til tiltak som uansett ville blitt gjennomført.
VG170224 En av Norges rikeste, Stein Erik Hagen, har fått miljøstøtte fra det offentlige .
VG170224 Avsløringen av at tusen vedtak om beltebruk manglet i den offentlige statistikken, førte til at helseministeren krevde at sykehusene og helsedirektoratet måtte levere nye tvangstall for 2014 og 2015.
VG170224 Hotell-milliardær Petter Stordalen : - Jeg har ikke behov for offentlige subsidier ¶
SA170224 Mandatet skal inneholde en evaluering av dagens kunst i byens offentlige rom, og innspill til retningslinjer for fremtidig forvaltning av kunst i det offentlige rom.
SA170224 Mandatet skal inneholde en evaluering av dagens kunst i byens offentlige rom, og innspill til retningslinjer for fremtidig forvaltning av kunst i det offentlige rom.
SA170224 Hvilken kunst skal være representert i byens offentlige rom ?
SA170224 Forhåpentligvis vil denne « kulturutviklingen » føre til en større bevissthet både hos politikere og hos allmenheten rundt kunsten i det offentlige rom, og til større opplevelser for alle.
SA170224 Flere og flere kunstnere ønsker å arbeide i det offentlige rom.
SA170224 En slik tilnærming til kunst i det offentlige rom krever tverrfaglighet, og at noen tar grep og snakker sammen.
SA170224 Med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen får Norsk olje og gass en sjef som skal høres i den offentlige debatten.
DB170224 NHO-advokaten påpeker at den nye forskriften om offentlige anskaffelser som kom i år har strammet kraftig inn på kravene til lønns- og arbeidsvilkår.
DB170224 NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes har offentlige anskaffelser som spesialfelt, og mener det er grunn til å kritisere kommunen for vektingen.
DB170224 NHO tror likevel at mange innkjøpere i det offentlige er redde for å avvise tilbud, av frykt for å bli saksøkt og bli påført ekstrakostnader.
DB170224 - Vi er opptatt av at alle offentlige anskaffelser skal skje på like vilkår.
DB170224 - Om denne skandalen i Oslo kan bidra til at offentlige anskaffelser foregår på mer like vilkår og med mer forutsigbarhet, har vi oppnådd noe.
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
DB170224 På grunn av dette er bruk av språkanalytiske verktøy som LADO ( Language Analysis for the Determination of Origin ) i rettslige og offentlige instanser svært problematisk.
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
DB170224 VGs gjennomgang av tildelingene fra 1997 og fram til i fjor høst « viser at minst 80 innbyggere i Oslo med en formue på over 49 millioner kroner, har mottatt støtte fra det offentlige klimafondet.
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
DB170224 I San Fransisco eksperimenterer de med nye måter å fremme innovasjon på gjennom nye former for offentlige innkjøp.
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶ ¶
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
DB170224 Det er viktig med offentlige screeningprogram, som Mammografiprogrammet.
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
DB170224 | Rikinger som gladelig tar imot offentlige subsider burde skamme seg ¶
AP170224 I en uttalelse fredag kveld opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AP170224 I en uttalelse fredag kveld opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AP170224 Tilsammen 13 personer er pågrepet i en sak som handler om tildeling av offentlige kontrakter.
AP170224 Flere eksperter på jus rundt offentlige anskaffelser tilbakeviser dette.
AP170224 Det offentlige skal ifølge spanske medier som El Pais, Cronica Business og ABC España, foruten Reuters og en rekke andre europeiske medier, ha betalt ut ekstra beløp til Acciona og andre spanske selskaper.
AP170224 Deler av dette skal være ført tilbake til offentlige ansatte.
AP170224 Aftenposten har også skrevet at Nye Veier ifølge ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Robert Myhre, på en uheldig måte har lempet på kravene til forretningsetikk etterhvert som de har vurdert entreprenører til prosjektene som følger etter E18 Tvedestrand-Arendal.
AA170224 I en uttalelse fredag kveld opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AA170224 I en uttalelse fredag kveld opplyste en særskilt påtalemyndighet for økonomisk kriminalitet at Fillon etterforskes for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig.
AA170224 Obama mente at de private fengslene var mangelfulle, farligere og dyrere enn offentlige fengsler og bestemte at de skulle fases ut.
AA170224 " Det er Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som informasjonseiere som tar stilling til hvilke opplysninger som må være gradert etter sikkerhetsloven og hvilke som kan være offentlige ", skriver statssekretær Ingvild Stub ved Statsministerens kontor til Klassekampen.
AA170224 Sistnevnte er en spansk entreprenør som ifølge Aftenposten er anklaget for omfattende korrupsjon i forbindelse med offentlige kontrakter i hjemlandet.
VG170223 Vi spør ikke pasientene om årsaken til at de velger noe annet enn den offentlige helsetjenesten.
VG170223 Valgfrihet må være grunnleggende i den offentlige helsetjenesten.
VG170223 Valgfrihet må være grunnleggende i den offentlige helsetjenesten, skriver helseminister Bent Høie ( H ).
VG170223 Når vi i tillegg fjerner det øvre taket på hvor mange pasienter de offentlige sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.
VG170223 Det AP kaller for økt byråkrati og kostnader til byråkrati i ordningen, handler om å gi pasientene moderne enklere nettbaserte løsninger for å kunne velge behandling, også mellom offentlige sykehus.
VG170223 Den kommer nemlig i tillegg til den behandlingskapasiteten som er i de offentlige sykehusene og omfanget som det er inngått avtaler om gjennom anbud.
VG170223 Det blir nesten umulig å føre bevis for den som beskyldes for å ha kommet med feil opplysninger, særlig siden man kan være avhengig av å hente bevis fra land som ikke fungerer like godt når det gjelder offentlige register o.l. som Norge, sier han.
VG170223 - Jeg er enig med staten å ha en sunn skeptisk og være kritisk, men det er noe annet enn å avfeie alle dokumenter det er etter min mening nedverdigende og et diskriminerende utgangspunkt i alle fall for mennesker i offentlige stillinger som uttaler seg på vegne av sin egen stat, sier Humlen til VG.
SA170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
SA170223 Er det slik en utvikling vi ønsker for den offentlige skolen som skal passe for ALLE ?
SA170223 Hun gikk på den « offentlige » vekten, mest for syns skyld.
FV170223 Hun gikk på den « offentlige » vekten, mest for syns skyld.
DB170223 Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB170223 - Vi ser at det er stadig flere som tegner helseforsikringer, men at det er altfor få som vet hvordan de skal bruke den - og det ønsker vi å sette fokus på, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB170223 Beskjeden til offentlige skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd var klar : skoler måtte ikke behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn den behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
DB170223 Grensebyen ble overveldet og offentlige myndigheter sviktet, skriver avisa.
DA170223 I San Francisco gis de papirløse ID-kort slik at de kan få tilgang til offentlige tjenester.
BT170223 Det vil ikke bli gitt penger til privatpersoner, men frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om midler, ifølge Miljødirektoratet.
BT170223 I Bergen er det det offentlige som må bære byrdene for den økte cruisetrafikken.
BT170223 Det offentlige må i større grad styre utviklingen.
BT170223 BELASTNING FOR BYEN : Det offentlige må i større grad styre utviklingen.
BT170223 Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at erke-borgerlige Bergen, oppbygget på handel, maritim sektor, industribygging og privat næringsinitiativ, nå roper på nødhjelp etter flere offentlige arbeidsplasser fra sentralmakten innerst i Oslofjorden.
BT170223 I kommentaren « Skal noen hilse hjem til Bergen snart ? », synger Gudbrandsen sin klagesang over at regjeringens Bergens-statsråder, ved Erna Solberg og Monica Mæland, ikke hilser godt nok hjem til Bergen, ved å tildele byen flere offentlige arbeidsplasser.
BT170223 Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at erke-borgerlige Bergen, oppbygget på handel, maritim sektor, industribygging og privat næringsinitiativ, nå roper på nødhjelp etter flere offentlige arbeidsplasser fra sentralmakten innerst i Oslofjorden.
BT170223 I kommentaren « Skal noen hilse hjem til Bergen snart ? », synger Gudbrandsen sin klagesang over at regjeringens Bergens-statsråder, ved Erna Solberg og Monica Mæland, ikke hilser godt nok hjem til Bergen, ved å tildele byen flere offentlige arbeidsplasser.
BT170223 Hun gikk på den « offentlige » vekten, mest for syns skyld.
AP170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170223 Nedbetale gjelden til bompengeselskapene og dermed fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier.
AP170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170223 Tirsdag fortalte Aftenposten om politiet og beredskapstroppens første offentlige kritikk av kommisjonen nesten seks år etter terroren.
AP170223 Hun gikk på den « offentlige » vekten, mest for syns skyld.
AA170223 Frihetspartiet innstiller inntil videre alle offentlige aktiviteter inntil alle fakta i forbindelse med etterforskningen er kjent ", skriver Wilders på Twitter.
AA170223 Den nederlandske politikeren Geert Wilders og hans parti holder seg unna alle offentlige aktiviteter etter pågripelsen av en politibetjent.
AA170223 Militæret er den siste offentlige tyrkiske institusjonen hvor forbudet blir opphevet.
AA170223 At han skrev at hun er en viktig stemme, begrunner Røe Isaksen med at hun kommer med viktig mediekritikk i den offentlige debatten.
AA170223 Den HMS-ansvarlig ble i tillegg til den betingende dommen dømt til å betale sakskostnader til det offentlige på 5.000 kroner.
AA170223 For eksempel vil en « Beskrivelse av geologien på Hadeland » neppe vekke global begeistring, men være nyttig for lokalbefolkningen, det stedlige næringsliv og den offentlige forvaltning.
AA170223 - Det er uaktuelt å tenke at vi er i mål med de offentlige tilskuddene.
VG170222 I fjor vedtok Nord-Carolina en « toalettlov » som pålegger transpersoner å benytte offentlige toaletter som samsvarer med deres biologiske kjønn.
VG170222 I et brev sendt til landets offentlige skoler begrunner Trumps administrasjon beslutningen med at det tidligere direktivet skapte forvirring, som igjen førte til rettssaker.
VG170222 Høies reform « fritt behandlingsvalg », derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker, der de selv kan velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens regningen må tas av de offentlige sykehusene.
VG170222 Når nå hele det offentlige Norge, med dertil hørende myndighetspersoner, er samlet i det samme bygget, så får vi ikke nødvendig tillit eller bistand, til å ivareta det som er vår funksjon og vårt ansvarsområde.
VG170222 Men helt fri for offentlige subsidier er Stordalen derimot ikke : ¶
VG170222 - Jeg synes ikke at jeg har behov for offentlige subsidier for å bedre mitt miljøregnskap på privaten, sier Stordalen til VG.
VG170222 Støtteordningen er nå overført til statlige Enova, som i likhet med Oslo kommunes klimafond utbetaler støtte til offentlige og private byggeiere som ønsker å bli mer miljøvennlige.
VG170222 Jeg mener dette er god bruk av offentlige penger, sier Berg til VG.
VG170222 Hvor mye hver Tesla mottar i støtte fra offentlige myndigheter kan du lese her.
VG170222 Flere økonomer VG har snakket med, sier at offentlige penger utbetalt til personer som likevel ville ha utført tiltaket pengene er ment å stimulere til, er høyst diskutabelt.
VG170222 Det viser at minst 80 innbyggere i Oslo med en formue på over 49 millioner kroner, har mottatt støtte fra det offentlige klimafondet.
SA170222 Seldals forslag om at Spekter må byttes ut, får stå for hans egen regning, men det er uvanlig i partsforhold å ha offentlige meninger om hvordan motparten organiserer seg.
DB170222 ( Dagbladet ) : Fra juni til desember i fjor, førte Arbeidstilsynet 171 tilsyn overfor offentlige og private barneverninstitusjoner.
DB170222 Hvorfor er det så mange av oss som ikke tør å ta del i de offentlige debattene som handler om kjønnslemlestelse, æreskultur og råderett over egen kropp og eget liv ?
AP170222 De hadde til og med øvd på angrepet på forskjellige offentlige steder, inkludert et kjøpesenter i sentrum av Kuala Lumpur.
AP170222 Strømdahl er glad for at man endelig tar opp æresvold og sosial kontroll i det offentlige .
AP170222 Strømdahl er glad for at man endelig tar opp æresvold og sosial kontroll i det offentlige .
AP170222 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170222 Ønsket om mest mulig likhet i det offentlige tjenestetilbudet er viktigere for den norske befolkningen enn lokalt selvstyre og autonomi.
AP170222 Den siste tiden har den gamle konfliktlinjen mellom by/land og sentrum/periferi fått økt oppmerksomhet i den offentlige debatten.
AA170222 Det har vi redegjort for i våre offentlige svarbrev.
VG170221 Det har vi redegjort for i våre offentlige svarbrev.
VG170221 De samarbeider fortsatt ikke godt nok om å sikre offentlige eiendommer, konkluderte Riksrevisjonen.
DN170221 Noe av det aller første Trump gjorde som president, var å sende ut en presidentordre der han truer med å holde tilbake den offentlige pengestøtten til såkalte « sanctuary cities », byer hvor papirløse innvandrere kan bo uten å bli sjekket av myndighetene.
DB170221 Jeg liker ikke å vente på offentlige transportmidler : ¶
DB170221 Offentlige tjenestemenn har et spesielt sterkt vern.
DB170221 Når det gjelder modernisering, og evnen til å håndtere vanskelige spørsmål i det offentlige rom, er resultatene sprikende.
DB170221 Hun har hatt flere svært offentlige forhold, deriblant med Ian Somerhalder.
DA170221 Det har vi redegjort for i våre offentlige svarbrev.
BT170221 Det er et skrekkens eksempel på hvor ille det kan gå ved anbudsinnhenting til offentlige oppdrag.
BT170221 BOSSKAOS : Veireno-saken er et skrekkens eksempel på hvor ille det kan gå ved anbudsinnhenting til offentlige oppdrag.
BT170221 Økt bruk av private tilbydere kan ha effekt, men kanskje ville nedgangen vært større hvis bevilgningene heller gikk til offentlige sykehus.
BT170221 Men vi er også fascinerende opptatt av regler og strukturer, enten det er kommunegrenser, forsvarsstrukturer, åpningstidsregler eller offentlige virksomheter.
AP170221 Han er svært forsiktig med å forskuttere sakens utfall, men slår fast at oppdragsgiver har et ansvar for at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter følges.
AP170221 « Lotteritilsynet har, som vi tidligere har informert dere om, fått forholdsvis mange henvendelser i form av tips og spørsmål fra privatpersoner, andre offentlige myndigheter og media », heter det i brevet.
AP170221 I ettertid viste det seg at flytteprosessen ikke førte til mer dramatikk enn det enhver omorganisering i det offentlige gjør, sier Norman.
AP170221 Tirsdag ble det også klart at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil til bunns i hvorfor politiet og Forsvaret ikke er i stand til å sikre viktige offentlige bygg godt nok.
AP170221 Det har vi redegjort for i våre offentlige svarbrev.
AP170221 De to etatene har som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.
AP170221 | Høring på Stortinget om manglende sikring av offentlige bygg ¶
AP170221 Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ( Ap ) er sterkt kritisk til regjeringens hemmlighold av rapporter om manglende sikring av viktige offentlige bygg.
AP170221 Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil til bunns i hvorfor politiet og Forsvaret ikke er i stand til å sikre viktige offentlige bygg godt nok.
AP170221 juli-terroren, mente det var « svært alvorlig » at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170221 Strategien innholdet en rekke viljeserklæringer og planer for hvordan de offentlige myndighetene skal legge til rette for at de etablerte havnæringene skal vokse, og hvordan kunnskaps- og teknologiutvikling skal bidra til at nye næringer kan utvikles.
AA170221 Strategien inneholder en rekke viljeserklæringer og planer for hvordan de offentlige myndighetene skal legge til rette for at de etablerte havnæringene skal vokse og hvordan kunnskaps- og teknologiutvikling skal bidra til at nye næringer kan utvikles.
AA170221 Offentlige tjenestemenn har et spesielt sterkt vern.
AA170221 | Høring på Stortinget om manglende sikring av offentlige bygg ¶
AA170221 Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil til bunns i hvorfor politiet og Forsvaret ikke er i stand til å sikre viktige offentlige bygg godt nok.
AA170221 juli-terroren, mente det var « svært alvorlig » at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170221 - Vi vurderer jevnlig rettslige skritt i forskjellige saker, og det kan det godt tenkes at vi gjør også i denne saken, sierfagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, til NRK.
VG170220 * Republikanernes presidentkandidat, François Fillon, anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler for udokumentert assistentarbeid.
VG170220 Pakken tok sikte på å stimulere etterspørselen med økte offentlige utgifter i form av støtteordninger og byggeprosjekter og skattelette.
SA170220 GJESTEKOMMENTAR : Det er brudd på menneskerettighetene hvis brukere av offentlige helse-, sosial- eller velferdstjenester ikke kan forhandle om utformingen av sine egne tjenester.
SA170220 På samme måte kan den offentlige debatten om universitetsbyråkratiet etterlate akademia i fullstendig fatigue.
DN170220 Virksomhet : Selger rundreiser med i hovedsak offentlige transportmidler i Norge.
DN170220 Fjord Tours syr sammen og selger reiser med offentlige transportmidler til i hovedsak utenlandske turister og er særlig kjent for rundreisen « Norway in a nutshell » til fjordene på Vestlandet.
DN170220 Jeg tror forsikringsselskapene gradvis vil dreie tilbudet mot det det offentlige ikke tilbyr.
DN170220 De aller fleste i Norge får hjelp gjennom det offentlige .
DN170220 - Målet mitt er fortsatt at det ikke skal være nødvendig med helseforsikring for at man skal få de tjenester det offentlige tilbyr.
DB170220 - Utilsiktet orienterte jeg visepresidenten og andre med ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren, meddelte Flynn i sitt offentlige oppsigelsesbrev.
DB170220 Kilde : Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 7 ¶
DB170220 Det gikk så langt at det ved offentlige anbud ble stilt som krav at en del av arbeidet skulle utføres av ufaglærte, for å få presset timekostnadene mest mulig ned.
DB170220 Det offentlige bildet av Kaci var gjerne også litt stramt og tekkelig, understreket av den berømte hårspennen og adresse Bærum.
DB170220 Det gikk så langt at det ved offentlige anbud ble stilt som krav at en del av arbeidet skulle utføres av ufaglærte, for å få presset timekostnadene mest mulig ned.
DA170220 Helsestasjonene er den offentlige tjenesten som kommer tettest og tidligst i kontakt med barn og deres foreldre og kan oppdage og eventuelle støttebehov tidlig.
DA170220 Det handler om hvorvidt Oslo og det offentlige Norge bør sette ut kritiske jobber til private.
BT170220 EU-MOTSTANDER : Geert Wilders snakker med media under en av sine få offentlige opptredener under valgkampen i Nederland.
BT170220 Det er ikke offentlige etater som sørger for at Danny får en god oppvekst med faren sin i den vesle sigøynervognen ; det er i stedet når de får være i fred.
BT170220 Norsk økonomi trenger lavere vekst i offentlige utgifter.
AP170220 - Jeg synes det er veldig arrogant av etat og kommune, sukker fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.
AP170220 Arbeidet med omstilling i det offentlige er ikke satt på pause.
AP170220 februar : « Hva sier du til de som frykter at dette bryter ned den offentlige samtalen ? ».
AA170220 Den venstreorienterte kandidaten vil satse på høye skatter og sosiale ytelser, mens utfordreren Lasso vil kutte både skatter og offentlige budsjetter. 63 år gamle Moreno bruker rullestol som følge av en skuddskade han fikk under et ran på slutten av 1990-tallet.
VG170219 SITTER GODT I DET : De franske Republikanernes presidentkandidat François Fillon klarer ikke gjenvinne velgernes tillit etter beskyldningene om å ha misbrukt offentlige penger.
VG170219 * Republikanernes presidentkandidat, Francois Fillon, anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler for udokumentert assistentarbeid.
VG170219 Kim-klanens terror : Gift, bomber og kidnappinger ¶ Offentlige henrettelser, hungersnød og et stort nettverk av konsentrasjonsleirene, som ifølge FN-observatører bare kan sammenlignes med Pol Pots dødsmarker i Kambodsja og Nazi-Tyskland, er hverdagen under det brutale regimet.
SA170219 Politiet beslagla alt av egg og mel de kom over i Sandnes natt til mandag, etter meldinger om tilgrising av biler og offentlige områder.
SA170219 Spekter, blant landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjoner, har harselert med sykepleiere og lokførere, og koketterer nå med at man har tatt for seg legene, som om det er et mål i seg selv.
SA170219 Jeg tror en annen partsrepresentant ville håndtert denne konflikten bedre for den offentlige spesialisthelsetjensten.
DN170219 Den nye avtalen kan også være brudd på regelverket for offentlige anskaffelser : ¶
DN170219 " Fordi avtalen må inngås på svært kort varsel, innebærer den en risiko for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.
DB170219 ¶ DER DE HØRER HJEMME : Det er helt umulig å teste disse bilenes grenser på offentlige veier.
DB170219 Les om Trumps tale her : åpnet valgampen for 2020 ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 ( NTB ) ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶ ¶
DB170219 Verdenslederne krangler om den globale ordenen ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 Disse kattungene ble funnet i en søppelkasse ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 ( NTB ) ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 ( ©NTB ) ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶ ¶
DB170219 | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 ( NTB ) ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170219 Slik forholdene er i Kongo, med stor korrupsjon og svake offentlige institusjoner, er risikoen overhengende for at dette blir resultatet, sier daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet.
DB170219 Hun dro til Iran og brukte hijab i det offentlige rom.
AA170219 Mens Moreno har varslet en politikk preget av høye skatter og sosiale ytelser, vil Lasso, som ligger som nummer to på meningsmålingene, både kutte skatter og offentlige budsjetter.
AA170219 To tredeler av franske velgere ønsker at den konservative kandidaten François Fillon trekker sitt kandidatur etter anklager om misbruk av offentlige midler.
AA170219 Det finnes så mange skjebner, og med all respekt for de barna som blir feilbehandlet av det offentlige ; forstår jeg at slike feil faktisk skjer.
VG170218 Urdangarin var sammen med en forretningspartner tiltalt for å ha underslått offentlige midler tilsvarende 58 millioner kroner via den ideelle organisasjonen Noos.
VG170218 Anklagene mot Republikanernes presidentkandidat, François Fillon, om at han angivelig skal ha betalt sin kone og to sine barn store summer i lønn av offentlige penger for assistentarbeid som ikke har latt seg bevise at de faktisk har gjort, har snudd opp ned på den franske valgkampen.
VG170218 Men det er ganske nytt at de legger det ut i sosiale medier, som et innlegg i den offentlige debatten, snarere enn en diplomatisk note til vårt utenriksdepartement.
DB170218 Ifølge offentlige tall fra den amerikanske riksrevisjonen ( GAO ) kostet en firedagers reise for Obama i 2013 - der han bl.a. spilte golf med Tiger Woods i Florida - skattebetalerne ca. 30 millioner kroner.
DB170218 ( ©NTB ) ¶ | Offentlige ansatte trues på nett : « Vi går etter HELE nære slekten til ALLE i det norske barnevern » ¶
DB170218 Derfor ble mediene strengt sensurert, og uønskede synspunkter kom nesten aldri fram i det offentlige rom.
DB170218 Både private og offentlige visjoner kan være positive, men å utforme slike er ikke en arbeidsoppgave som passer for målstyrte byråkratier.
DB170218 Det siste året har han også sittet i utvalget som har levert den offentlige utredningen « Integrasjon og tillit.
BT170218 Mens den offentlige diskursen om ruspolitikk i andre deler av verden nå handler om hvordan vi skal implementere en mer humanistisk ruspolitikk, fritatt fra moralisme og stigmatisering, diskuterer vi i Norge fremdeles hvorvidt rusavhengige skal få lov til å innta heroin på en trygg eller en utrygg måte.
AP170218 Det er hans virkelighetsforståelse, menneskesyn og pedagogiske ideer som har gjort skolen til et motkulturelt alternativ til den offentlige skolen og en viktig brikke i antroposofenes modernitetskritiske forsøk på å åndeliggjøre menneske og samfunn.
VG170217 Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trussler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
VG170217 Han tror også at den offentlige konflikten med etterretningen kan gjøre det vanskeligere for flere republikanere å støtte Trump.
VG170217 - Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trusler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
VG170217 - Dette har vært en lang og stor prosess med to store, offentlige utvalg og annet.
SA170217 Grunneier Stavanger kommune og politikerne er enda ikke enige om ny brannstasjon skal plasseres her og opparbeidelse av den offentlige parken lar vente på seg.
SA170217 Fylkeslege Helga Arianson, som ledet den offentlige granskingen av « Idas » sak, fortalte på høringen at saken har forandret henne.
SA170217 Grunneier Stavanger kommune og politikerne er enda ikke enige om ny brannstasjon skal plasseres her og opparbeidelse av den offentlige parken lar vente på seg.
DN170217 Nye skritt tas for å gi Stortinget et ugradert sammendrag av den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen om sviktende terrorsikring av offentlige bygg.
DN170217 juli-terroren, mente det var « svært alvorlig » at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
DN170217 Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trusler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
DB170217 Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trussler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
DB170217 De mener den offentlige diskusjonen i Norge ikke står i stil til hverken virkeligheten slik de selv forstår den eller slik den oppfattes av de som faktisk har kontakt med Russland.
DB170217 Det finnes så mange skjebner, og med all respekt for de barna som blir feilbehandlet av det offentlige , forstår jeg at slike feil faktisk skjer.
DB170217 I meldingen, som ble lagt ut på Tybring-Gjeddes offentlige Facebook-side torsdag, reagerer han på bilder som skulle vise daværende SV-leder Halvorsen tildekt med slør som legger « seg ned og ber en bønn på islamsk vis » - under det som skulle være et besøk til Pakistan.
DB170217 Det er vanskelig å diskutere i det offentlige rom.
DB170217 Oljepengene utgjør nå hver femte krone i offentlige utgifter og totalt 8 prosent av BNP for fastlands-Norge.
DB170217 Store datasett og mange hundre offentlige bygninger og områder ble åpnet opp til felles anvendelse.
DB170217 Målet var å « kultivere fellesskap » med økt samhold og delt bruk av offentlige og private ressurser som sentrale verdier.
DB170217 Delingsøkonomiutvalget leverte nylig sin NOU ( Norges offentlige utredninger ) til finansminister Siv Jensen.
DB170217 « Alle kommenterte at jeg hadde så uren hud, og jeg følte meg som den eneste offentlige personen som sliter med urenheter.
DA170217 Hennes portrett føles innledningsvis innøvd og utstudert kunstig ; mer en imitasjon enn et virkelig menneske - noe som i løpet av filmens gang viser seg å være en treffsikker skildring av Jackie Kennedys offentlige fasade, og en sterk kontrast til den betydelig mer kompliserte privatpersonen hun var utenfor rampelyset.
BT170217 Vi kan som by redusere bilbruken på dager med høy luftforurensing og frigjøre bussplasser til dem i offentlig og privat sektor som har jobber som ikke kan utføres hjemme ifra, ved å koordinere et « jobbe hjemmefra » beredskap i offentlige sektor.
BT170217 Dette innebærer at vi som innbyggere, offentlige institusjoner og privat sektor i fellesskap må bidra til å gjøre byen vår god å leve i for alle.
AP170217 Like fullt står Hellas ifølge IMF overfor « fundamentale utfordringer » knyttet til sårbare offentlige finanser, betydelig skatteunndragelse, ineffektiv skatteinnkreving, høy gjeld i bankene og hos privatpersoner og grunnleggende strukturelle hindringer for økonomisk vekst.
AP170217 Han tror heller ikke at flytting av noen offentlige arbeidsplasser vil påvirke befolkningspresset i Oslo.
AP170217 Det er en undervurdering av offentlige arbeidsplasser, og man bommer hvis man tror at disse bare kan flyttes rundt, mener han.
AP170217 - Undervurderer offentlige arbeidsplasser ¶
AP170217 - Mange tror at offentlige arbeidsplasser ikke krever noe.
AA170217 Urdangarin var sammen med en forretningspartner tiltalt for å ha underslått offentlige midler tilsvarende 58 millioner kroner via den ideelle organisasjonen Noos.
AA170217 - Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land.
VG170216 De franske Republikanernes presidentkandidat har stupt på meningsmålingene, etter anklagene om å ha betalt sin egen kone og barn av offentlige penger for arbeid de ikke skal ha utført.
VG170216 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170216 Den offentlige bredsiden fra Trump mot de hemmelige tjenestene ble nok en gang tydelig da presidenten kommenterte den nylig avgåtte sikkerhetsrådgiveren Michael Flynns omstridte kontakt med den russiske ambassadøren.
VG170216 Deler av Cappelens informasjon ble tatt inn i den store, offentlige rapporten Oslo 2022, skrevet av Jensen og tre kolleger, med to visepolitimestere i styringsgruppen.
VG170216 Ved resten av de offentlige sykehusene er det mellom tre og 30 ukers ventetid.
VG170216 VIL STYRKE OFFENTLIGE SYKEHUS : Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, vil heller bruke penger på å utvide åpningstidene ved poliklinikkene på de offentlige sykehusene.
VG170216 VIL STYRKE OFFENTLIGE SYKEHUS : Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, vil heller bruke penger på å utvide åpningstidene ved poliklinikkene på de offentlige sykehusene.
VG170216offentlige sykehus er ventetiden mellom tre og 52 uker.
VG170216 Mens regjeringen vil utnytte ledig kapasitet blant private behandlere, har Ap foreslått å bruke penger på å utvide åpningstidene på poliklinikkene på de offentlige sykehusene og inngå avtaler med flere avtalespesialister.
VG170216 Mens man kan få time i løpet av en uke på Moloklinikken, kan ventetiden være svært lang på en del offentlige sykehus.
VG170216 Helseministeren har gitt sykehusene i oppdrag å sørge for å gi pasientene mer informasjon om muligheten til å velge både privat leverandør og mellom offentlige sykehus.
VG170216 Alle offentlige og noen private behandlingssteder har denne retten.
VG170216 - Mens de offentlige sykehusene får svært strenge effektivitetskrav, har man åpnet opp en annen fil for de private.
VG170216 - Fritt behandlingsvalg er bra for de 1700 pasientene som har benyttet seg av det, men vi mener å kunne dokumentere at man ved å heller bruke pengene i de offentlige sykehusene, ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris, sier han.
VG170216 * 1 Ledig kapasitet både i det offentlige og det private helsevesenet. * 1 To-deling av pasientgrupper ved at flere tegner private helseforsikringer.
VG170216 SKAL KUTTE : Dag Strømsnes ( i midten ), avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) med statsrådene Jan Tore Sanner og Monica Mæland.
VG170216 - I våre gjennomganger av avtaler viser det seg eksempelvis at det skiller fem ganger mellom billigste og dyreste mobilavtale ; telefonibruk, sier Dag Strømsnes, avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT ( DIFI ) ; leder for det nyopprettede Statens innkjøpssenter.
VG170216 2 av 3 nye jobber under denne regjeringen har kommet i det offentlige . * 1 Skattekuttene : Inntektene til det offentlige kuttet med om lag 25 milliarder. * 1 Byråkrativeksten : Høyre/Frp fortsetter å øke byråkratiet, og aldri før har flere jobbet i det offentlige. * 1 Budsjettunderskuddet : Har økt til 7,9 pst. av BNP og har aldri vært større. * 1 Offentlig
VG170216 * 1 Skattekuttene : Inntektene til det offentlige kuttet med om lag 25 milliarder. * 1 Byråkrativeksten : Høyre/Frp fortsetter å øke byråkratiet, og aldri før har flere jobbet i det offentlige. * 1 Budsjettunderskuddet : Har økt til 7,9 pst. av BNP og har aldri vært større. * 1 Offentlig konsum : Veksten i offentlig konsum har ligget over vek
VG170216 * 1 Byråkrativeksten : Høyre/Frp fortsetter å øke byråkratiet, og aldri før har flere jobbet i det offentlige . * 1 Budsjettunderskuddet : Har økt til 7,9 pst. av BNP og har aldri vært større. * 1 Offentlig konsum : Veksten i offentlig konsum har ligget over veksten i økonomien.
SA170216 - Vi mener å kunne dokumentere at man ved heller å bruke pengene i de offentlige sykehusene, ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris.
DN170216 « Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå « med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet ».
DB170216 - I Alpene samarbeider ofte alpinaleggene med private sykehus, ettersom disse som regel befinner seg nærmere enn offentlige , sier Annika Persson, direktør i Codan Forsikring.
DB170216 I 2016 var det offentlige forbruket hovedkilde til vekst, fordi vi satte i gang prosjekter for å holde folk i jobb, sier Solberg.
DB170216 « Broen til framtiden » har derfor bedt Samfunnsøkonomisk analyse om å regne på konsekvensene av en utfasing av oljen, samt se hva som trengs av offentlige investeringer for å kunne bevare velferden og sysselsettingen, blant annet ved hjelp av nye klimajobber.
DB170216 I år engasjerer vi også økonomene, for å sette en pris på nedtrappingen av olje og de offentlige investeringene vi trenger så sårt.
DB170216 Det som nå haster, veldig, er å vri de offentlige investeringene slik at Norge raskt blir et lavutslippssamfunn.
DB170216 Min lesning av det offentlige ordskiftet er annerledes.
DB170216 Hver femte krone i offentlige utgifter kommer fra oljepengene og utgjør åtte prosent av bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge.
DA170216 Sammen med et titalls innbyggere i Roya-dalen hjelper han folk over grensen fordi de mener at fransk grensepoliti ulovlig returnerer enslige mindreårige asylsøkere til Italia, i stedet for å gi dem hjelp fra det offentlige .
DA170216 - Det er jeg som er ansvarlig, som huser barn og familier i eget hus når det offentlige ikke gjør jobben sin, sier Herrou.
DA170216 En foreløpig opptelling viser at både dagsfraværet og timefraværet synker i de offentlige videregående skolene i Rogaland, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.
BT170216 Under høringen kan brukere, naboer og offentlige instanser komme med innspill.
BT170216 Den offentlige høringen på planforlaget vil vare frem til 10. april.
BT170216 Utstillingen er hennes første offentlige soloutstilling i Norge.
BT170216 Cecilie Hellestveit holder også foredrag om boken og krigen i Syria på Bergen Offentlige Bibliotek torsdag 16. februar. | - Selena Gomez elsket låten ¶
AP170216 De offentlige investeringene er blitt trappet opp, og lave renter har bidratt til høy boligprisvekst og etter hvert sterk økning i bolig byggingen, sier Olsen i talen.
AA170216 Fransk påtalemyndighet fortsetter etterforskningen av republikanernes presidentkandidat François Fillon, som anklages for misbruk av offentlige midler.
VG170215 * 1 I 1954 gjorde hun sin første offentlige opptreden i Oslo sammen med sin far og storebror Reidar. * 1 I 1960 vant hun talentkonkurransen « Ti på topp » på Chat Noir.
VG170215 Også i Clermont-Ferrand har hans møte med velgere blitt « stadig utsatt » etter beskyldningene om misbruk av offentlige midler, skriver avisen Figaro.
VG170215 Fillon er anklaget for å ha betalt kona og barna flere millioner offentlige kroner for assistentarbeid de tilsynelatende ikke har utført.
VG170215 Det var i januar at Le Canard Enchaîné hevdet at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over syv millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent.
VG170215 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170215 Problemene for forhåndsfavoritten Fillon startet da avisen Le Canard Enchaîné i januar avslørte at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent.
VG170215 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170215 Den har redusert fraværet kraftig viser offentlige tall fra Buskerud og Sør-Trøndelag.
VG170215 Her fra 1989 i deres første offentlige opptreden etter årene i fangenskap i Nord-Korea.
VG170215 » Den offentlige bredsiden fra presidenten mot USAs egne hemmelige tjenester er oppsiktsvekkende, og sender sjokkbølger inn i verdens sikkerhetspolitiske miljø.
DN170215 Samtidig bør en være på vakt overfor forsøk på å fremstå med merkelappen « grønn » for å kvalifisere til offentlige subsidier.
DN170215 De offentlige investeringene er blitt trappet opp, og lave renter har bidratt til høy boligprisvekst og etter hvert sterk økning i boligbyggingen.
DN170215 Offentlige utgifter forutsettes deretter å vokse i takt med forventet vekst i økonomien, det vil si at utgiftene skjermes selv i en situasjon der inntektene svikter.
DB170215 - Gebyrene kunne til sammen utgjøre ganske store beløp dersom man var avhengig av flere sykehusbesøk over tid, uttaler fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, i en pressemelding.
DB170215 Jeg blir mildest talt sjokkert over å høre at det offentlige ved Oslo kommune har visst om dette, sier Ole Einar Adamsrød til Dagbladet.
DB170215 - Når det offentlige skal kjøpe tjenester av det private, skal innkjøper sørge for at norsk lov følges.
DB170215 Påstanden styrkes av uttalelser fra professor Halvor Mehlum ved UiO og påtroppende sjeføkonomi i LO, Roger Bjørnstad, som mener nye modeller vil gjøre det lettere å drive høyrepolitikk, fordi de undervurderer de økonomiske virkningene av offentlige investeringer og forbruk, samt at de tar utgangspunkt i individuelle lønnsforhandlinger.
DB170215 Det tok nemlig ikke lang tid før reaksjonene rundt deres svært offentlige sammenkomst i natt, begynte å svirre i sosiale medier.
DB170215 ( Dagbladet ) : En av de største og mest offentlige kranglene så langt i 2017 har funnet sted.
DA170215 Arild Molstad, som jobber som reiselivsrådgiver med bærekraftig turisme som spesialområde, er ikke imponert over nivået på den offentlige reiselivsdiskusjonen i Norge.
BT170215 Ikke først og fremst for å for å forsvare den store offentlige kostnaden, men for å gi livbergende hjelp til mennesker som trenger det.
BT170215 Bevegelsen var vellykket, fordi den fikk mye oppmerksomhet rundt saken, bidro til politiske endringer og aktiviserte en gruppe amerikanere som ikke ofte høres i den offentlige debatten.
BT170215 Det finnes så mange skjebner, og med all respekt for de barna som blir feilbehandlet av det offentlige ; forstår jeg at slike feil faktisk skjer.
AA170215 - Når befolkningen ønsker å sikre sin identitet ved bruk av biometri, er det viktig at både det offentlige og næringslivet tar dette signalet på alvor.
VG170214 Det ble en skikkelig krasjlanding på popularitetsbarometeret for forhåndsfavoritt François Fillon, etter anklager om at han skal ha betalt kona og barna flere millioner kroner av offentlige penger for assistentarbeid de tilsynelatende ikke har utført.
VG170214 Også pressesekretær Sean Spicer skal ha blitt utsatt for intern kritikk fra sjefen for flere av sine offentlige opptredener.
SA170214 Den greske fagorganisasjonen ADEDY har oppfordret offentlige ansatte til å legge ned arbeidet fra 12.30 og ut dagen slik at de kan slutte seg til bondeprotesten. ( ©NTB ) ¶
SA170214 - Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp, plikter å ta imot kontanter ved betaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.
DN170214 I sin tale i Kongressen tirsdag, ba sentralbanksjef Janet Yellen i Federal Reserve om varsomhet når det gjelder stimuleringstiltak og økte offentlige budsjetter.
DN170214 Hun ba om varsomhet med tanke på stimuleringstiltak og økte offentlige budsjetter.
DN170214 Sent mandag sa to anonyme kilder som kjente situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted.
DB170214 Søppelkrisa i Oslo viser at det er på tide å tenke nytt rundt offentlige anbudsprosesser.
DB170214 Det fungerer grovt sagt slik at det offentlige spesifiserer behov - for eksempel krav til bruk av lærlinger og tydeliggjorte forventninger til arbeidsmiljø - og lar markedet komme opp med gode løsninger til en gitt pris.
DB170214 I et høringsbrev til forsvarsdepartementet skriver han at det er grunn til å anta at negative krefter « vil søke å dominere den offentlige debatten ».
DB170214 For å motvirke dette ber generalen om at departementet vurderer « ytterligere informasjonstiltak for å unngå misforståelser i det offentlige rom om hva DGF egentlig innebærer ».
DB170214 Det er åpenbart nødvendig å påvirke den offentlige debatten.
DA170214 Sent mandag sa to anonyme kilder som kjente situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted.
DA170214 Vi lever på livets grønne gren, men med voksende offentlige utgifter blir vekten på grenen stadig tyngre.
BT170214 Sent mandag sa to anonyme kilder som kjente situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted.
BT170214 Sent mandag sa to anonyme kilder som kjente situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted.
BT170214 Men selv om skolene og det offentlige i dag tar større ansvar for barns læringsmiljø og mentale helse, skal vi ikke undervurdere enkeltpersoners - og særlig foreldres - betydning og ansvar.
AP170214 Den Oslo-fødte multikunstneren sto bak over 50 offentlige utsmykninger i Norge og andre land.
AA170214 I en tale i Kongressen tirsdag ba hun om varsomhet når det gjelder stimuleringstiltak og økte offentlige budsjetter.
AA170214 Sent mandag sa to anonyme kilder som kjente situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted.
AA170214 Den greske fagorganisasjonen ADEDY har oppfordret offentlige ansatte til å legge ned arbeidet fra 12.30 og ut dagen slik at de kan slutte seg til bondeprotesten. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Sent mandag sier to anonyme kilder som kjenner situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted.
AA170214 - Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp, plikter å ta imot kontanter ved betaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.
AA170214 Uten kutt i den offentlige pengebruken gjenstår dermed bare det alternativet sentralbanksjefen advarer så sterkt mot : Å slakte sparegrisen.
AA170214 Høyresiden har foreløpig ikke tydelig vist " hvilke offentlige utgifter som skal begrenses ", påpeker tankesmia.
AA170214 Men det er også negative sider ved filantropi, hvis private pengegaver griper inn i prioriteringene i den skattebetalte offentlige sektor.
VG170213 De siste ukene har den franske presidentvalgkampen blitt snudd helt på hodet, da favoritten til å vinne, François Fillon, kjent som « Herr Ordentlig », nå er under etterforskning for å ha betalt sin kone og barn store summer av offentlige penger for å utføre assistentarbeid som det ikke foreløpig har latt seg bevise at de har gjort.
VG170213 Jeg tror ikke Norge trenger å skamme seg for hva vi bruker av offentlige penger på forskning, men vi må åpne for mer næringsutvikling innenfor helseområdet, slik vi jobber for.
VG170213 Den offentlige pengebøssen er det Forskningsrådet som sitter på.
DN170213 I 2012 pekte det offentlige Riggutvalget på svært høye kostnader på norsk side i Nordsjøen.
DB170213 I det ligger også at han mener det bør innføres forbud mot bruk av « prangende religiøse eller kulturelle plagg som hijab, burka og niqab » for alle offentlige ansatte i arbeidstiden.
DB170213 Han foreslår også at Frp skal gå inn for forbud om burka og niqab ikke bare på utdanningsinstitusjoner i Norge, men generelt i det offentlige rom.
DB170213 At innvandrere som mottar offentlig støtte til livsopphold og som nekter deltagelse i norskopplæring, kurs i norske verdier og samfunnsliv og andre integrerings- og arbeidsforbedringstiltak får sterkt redusert eller mister offentlige ytelser.
DB170213 Nå ryster den kommunen, og utløser en nødvendig debatt om kontroll med offentlige anbud.
DB170213 Dette var Beyoncés første offentlige opptreden siden hun for to uker siden avslørte at hun er gravid med tvillinger.
DB170213 Kommentaren var angivelig rettet mot Britneys veldig offentlige sammenbrudd i 2007, da hun barberte av seg alt håret og gikk løs på en bil med en paraply - før hun ble innlagt på psykiatrisk sykehus.
DA170213 - Jeg vil aldri slutte å irritere meg over at offentlige milliarder kastes bort på overskridelser og ineffektivitet i offentlig drift.
BT170213 En domstol i Pakistan har nedlagt forbud mot feiring av Alle hjerters dag, også kjent som valentinsdagen, på alle offentlige steder i Pakistan.
BT170213 Hun peker på at trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 En domstol i Pakistan har nedlagt forbud mot feiring av Alle hjerters dag, også kjent som valentinsdagen, på alle offentlige steder i Pakistan.
AA170213 Regjeringens forsøk på å avkriminalisere visse former for korrupsjon i det offentlige , skjedde samtidig som lederen for regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, står tiltalt for korrupsjon. ( ©NTB ) ¶
AA170213 Trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 Mer koordinering og bedre informasjonsflyt mellom offentlige etater.
AA170213 Den bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015, der hovedmålet var å bygge opp et tettere samarbeid og bedre koordinering mellom offentlige etater for å få bukt med kriminelle i arbeidslivet.
AA170213 Hun peker på at trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 Det kan brukes til å referere til mennesker der kjønn er ukjent eller irrelevant - for eksempel i en lærebok eller i offentlige papirer der man vanligvis ville brukt « han»/«hun ».
VG170212 Nasjonal front har bedt François Fillon om å trekke seg som konservativ presidentkandidat som følge av anklager om at han har misbrukt offentlige midler, melder NTB.
VG170212 * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.
VG170212 Nasjonal front har bedt François Fillon om å trekke seg som konservativ presidentkandidat som følge av anklager om at han har misbrukt offentlige midler, melder NTB.
VG170212 Det er svært vanskelig å få visum til det eneveldige kongeriket som er kjent for olje, krig i Jemen, offentlige henrettelser, en svært streng tolkning av sharialoven og dypt undertrykkede kvinner.
VG170212 Det er ikke ulovlig å ansette et familiemedlem, men det er ulovlig å bruke offentlige midler til å betale en som faktisk ikke jobber.
FV170212 Det betyr at en rekke offentlige svømmeaktiviteter ikke kan arrangeres mandag.
DN170212 Dette handler om at det offentlige må se på regnskapsfører som en god hjelper, til beste for alle parter, sier Hegdahl.
DN170212 Dette handler om at det offentlige må se på regnskapsfører som en god hjelper, til beste for alle parter, sier Hegdahl.
DN170212 Ifølge Holten er det nå 43 såkalte « tjenesteeiere » eller offentlige institusjoner, pluss et stort antall kommuner, som kan sende ut e-meldinger til Altinn-mottagerboksene.
DN170212 E-meldinger fra offentlige etater til bedriftene har økt med 75 prosent på ett år.
DN170212 Altinn-systemet inneholder nemlig også en elektronisk postboks dit beskjeder fra offentlige myndighetene til bedrifter og enkeltpersoner med verv eller lederjobber kan sendes.
DN170212 Altinn er systemet som lar bedriftene rapportere opplysninger de er pålagt å gi til skatteetaten, Nav, SSB og andre offentlige etater elektronisk i stedet for på papir.
DN170212 - Det offentlige sendte 11,25 millioner meldinger til bedrifter og organisasjoner i 2016 - opp 32 prosent fra året før.
DB170212 Samme dag ble bilen hans funnet av ansatte i den offentlige skogsforvaltningen.
DB170212 I et høringsbrev til forsvarsdepartementet skriver sjefen for e-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, at det er grunn til å anta at negative krefter « vil søke å dominere den offentlige debatten » om Lysne-utvalgets forslag til et digitalt grenseforsvar ( DGF ).
DB170212 Får dette fortsette vil det føre til nedkjøling av den offentlige debatten og tap av tillit mellom folket og myndighetene.
DB170212 For å motvirke negative holdninger, ber generalen om at departementet vurdere « ytterligere informasjonstiltak for å unngå misforståelser i det offentlige rom om hva DGF egentlig innebærer ».
DB170212 Det er så lett å glemme at alle mennesker trenger en frihetssfære som er beskyttet mot innsyn eller kontroll fra offentligheten eller det offentlige .
DB170212 Den offentlige samtale i et fritt samfunn har sitt utgangspunkt i slike fri og utvungne prosesser, den springer frem fra den beskyttede privatsfære ».
DB170212 Med en kronprinsesse i landet fikk prinsesse Astrid mindre å gjøre i det offentlige .
DA170212 Sosial rettferdighet handler ikke bare om økonomiske forskjeller, men også hvordan vi ivaretar mindre privilegerte grupper i det offentlige rom og lager offentlige rom som inviterer til mangfold og deltakelse.
DA170212 Sosial rettferdighet handler ikke bare om økonomiske forskjeller, men også hvordan vi ivaretar mindre privilegerte grupper i det offentlige rom og lager offentlige rom som inviterer til mangfold og deltakelse.
AA170212 Det som skulle være en fredelig protest ble ifølge politiet avbrutt av hundrevis av demonstranter som angrep politibetjenter, vandaliserte offentlige bygninger og satte fyr på søppeldunker og kjøretøy.
AA170212 Velgernes tillit har rast etter at ukemagasinet Le Canard Enchainé skrev at Fillon over flere år har lønnet sin kone med flere millioner offentlige kroner - uten at det har blitt klart hva slags arbeid hun utførte. ( ©NTB ) ¶
AA170212 Det streikende politiet i delstaten krever høyere lønninger, midt i en situasjon med økonomisk nedtur i Brasil, der særlig det offentlige har stramme budsjetter.
VG170211 I midten av januar gjorde skuespilleren sin første offentlige opptreden etter skilsmissen.
VG170211 De fleste fratas ifølge Landinfo også sitt statsborgerskap, får begrenset adgang til utdanning og helsevesen, nektes arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap.
VG170211 - Vi snakker om folk som er en trussel mot den offentlige sikkerheten og en trussel mot integriteten til innvandringssystemet, sier talskvinnen Gillian Christensen til The Washington Post, og legger til at de fant papirløse innvandrere fra flere latinamerikanske land.
VG170211 Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester, skriver Dagbladet.
SA170211 Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester, skriver Dagbladet.
FV170211 Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester, skriver Dagbladet.
DB170211 For å få dekket deler av en begravelse, er det er to offentlige stønadsordninger som gjelder : Behovsprøvd gravferdsstønad : Full stønad er i dag 22.723 kroner.
DB170211 Byråets tjenester som konsultasjon, stell og nedlegging i kiste, pynting, tilstedeværelse og rydding etter seremonien, kontakt med offentlige myndigheter og transporter, kan koste fra i underkant av 10 000 kroner ( nedlegging 1.080 kr.+ transport 3.065 kr. + mannskap i seremoni 1.760 kr. + byråets honorarer 3.845 kr. ) til i overkant av 12.000 kroner ( nedlegging 1.080 kr. + transport 3.065 kr. + mannskaper i seremoni 2
DB170211 « Det følger av bestemmelsens første ledd nummer fire at det er forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling selv om dette skjer uten vederlag på 'sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted.' », skriver Helsedirektoratet i sin tolkning av alkoholoven.
DB170211 I stedet må arrangementene ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på offentlige fester.
DA170211 Samtidig er det legitimt at de som får offentlige ytelser skal gjøre en innsats for å bli selvforsørget.
DA170211 - Det ser vi ingen grunn til å akseptere når det gjelder offentlige støtteordninger for arbeidssøkende fra Nav, sier Hadia Tajik som har ledet programarbeidet.
BT170211 Den store kjærligheten kan ramme de fleste, men er sjelden synlig i offentlige embetsarkiv.
BT170211 Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester, skriver Dagbladet.
BT170211 Med en kronprinsesse i landet fikk prinsesse Astrid mindre å gjøre i det offentlige .
BT170211 De gir uttrykk for at noen verdier, som offentlige , historiske kulturbygg og parker, er umistelige verdier som tilhører hele samfunnet.
BT170211 Byfolket fikk vann fra bekker og åpne brønner ; 1875 private og 24 offentlige brønner i 1826.
AP170211 Derfor er det ganske naturlig at han er besatt av sitt offentlige image, men det passer jo dårlig for en president.
AP170211 Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester, skriver Dagbladet.
AA170211 Med en kronprinsesse i landet fikk prinsesse Astrid mindre å gjøre i det offentlige .
AA170211 Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester, skriver Dagbladet.
AA170211 Må ta kontakt med alle offentlige registre og informere mine på Facebook om siste kjønnsidentitets-status.
AA170211 Må ta kontakt med alle offentlige registre og informere mine på Facebook om siste kjønnsidentitets-status », skriver Katrine Engedal Foto : Privat ¶
AA170211 Leste i går at Arbeiderpartiet åpner opp for at man kan omregistreres i alle offentlige registre til sin aktuelle kjønnsidentitet.
VG170210 Skoler og butikker er stengt og den offentlige transporten har stoppet opp.
VG170210 Representanter fra det streikende politiet og fra offentlige myndigheter skal ha møttes for samtaler onsdag i et forsøk på å komme til en løsning.
VG170210 I den offentlige debatten kan man få inntrykk av at statsborgerskap fratas tilfeldig, basert på tips, uten klagemulighet.
VG170210 Men Jacobsen har rett når han påpeker at økte offentlige utgifter og økt antall ansatte i offentlig sektor ikke over tid er kompatibelt med store skatteletter.
VG170210 Dersom VG hadde spurt om folk var villige til å betale mer skatt for å finansiere bistandsmidler vi ikke kan gjøre rede for, kostnadssprekker i offentlige prosjekter, skoler som ikke har elever, store mengder unødvendig kontorrekvisita, kulturlunsj i bedrifter og utvikling av en app som viser veien til nærmeste kebab-sjappe, så ville svaret antageligvis vært annerledes.
VG170210 Neste gang alle de offentlige ladepunktene i nærområdet er opptatt, kjører jeg heller lengre på jakt etter et sted jeg kan lade, og tar buss eller taxi hjem.
VG170210 Man er avhengig av offentlige ladepunkter.
SA170210 - Vi må gjøre private aktører mer interesserte i å investere i nyoppstartede selskaper, for eksempel gjennom å løse ut offentlige midler når private investorer viser interesse, sier Ap-nestlederen.
SA170210 I Haugesund tegnet han mange eneboliger og offentlige bygg, som folkebiblioteket, turnhallen, Victoriahjørnet, Haugesund Sparebank, Haugesund Billedgalleri og Steinerskolen.
SA170210 Haugesundsarkitekten har navnet sitt på mange bolighus både i hjembyen og i hovedstaden, mange offentlige bygg også.
DN170210 - Det gjelder for eksempel til energieffektivisering og for å ta inn vedlikeholdsetterslep i det offentlige , sier Nord.
DB170210 Conways klesmerke-kommentarer kan være i strid med føderal lovgivning i USA, som slår fast at en ansatt, som er en del av en regjerings utøvende gren, ikke skal « bruke sin offentlige rolle for ens egen private vinning, reklamere for et produkt, en tjeneste eller en bedrift, eller gi inntekt for personer, venner, slektninger eller personer som den ansatte har en ikke-statlig knytning til
DB170210 Da er det bedre å få et best mulig kunnskapsgrunnlag som flest mulig stoler på som utgangspunkt for den offentlige diskusjonen.
DB170210 Lov om offentlige anskaffelser - for Oslo gir da Veireno bedre betingelser enn det de andre selskapene konkurrerte på.
DB170210 I september i fjor ble Valen dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted.
DA170210 Han kritiseres for ikke å ha et detaljert politisk program, men er opptatt av å lette forholdene for næringslivet, og snakker mye om å kjempe for vanlige folk og sørge for at det offentlige sikkerhetsnettet fungerer.
BT170210 I Haugesund tegnet han mange eneboliger og offentlige bygg, som folkebiblioteket, turnhallen, Victoriahjørnet, Haugesund Sparebank, Haugesund Billedgalleri og Steinerskolen.
BT170210 Haugesundsarkitekten har navnet sitt på mange bolighus både i hjembyen og i hovedstaden, mange offentlige bygg også.
AP170210 Hans økonomiske reformer inneholder blant annet å kutte 500.000 offentlige ansatte, heve pensjonsalderen og forlenge den ukentlige arbeidstiden.
AP170210 Det skjedde mellom 2010 og 2014 for å få offentlige kontrakter.
AP170210 I Haugesund tegnet han mange eneboliger og offentlige bygg, som folkebiblioteket, turnhallen, Victoriahjørnet, Haugesund Sparebank, Haugesund Billedgalleri og Steinerskolen.
AP170210 Haugesundsarkitekten har navnet sitt på mange bolighus både i hjembyen og i hovedstaden, mange offentlige bygg også.
VG170209 Han lovte å tiltale skoleadministrasjoner som tillot samlinger av denne typen, jamfør en lov fra 1992 som gjorde det ulovlig for offentlige universiteter å grunnlegge grupper som promoterte den typen handlinger.
VG170209 - I Kabul er det slik at man har større frihet til å bevege seg i sentrum av byen, selv om det har vært flere terrorangrep ved offentlige bygg.
SA170209 Det vil si at jeg etter denne datoen ikke får dekket mine psykologutgifter gjennom det offentlige , gjennom Helfo og frikortordningen.
SA170209 Altså privat behandling, dekket gjennom det offentlige .
SA170209 Ja, hun er truet på livet, som mange andre som deltar i den offentlige debatten, men ikke alle får livvakt døgnet rundt.
SA170209 Stikkord er nedbemanning og omstrukturering i bedriftene og de rette rammebetingelsene fra det offentlige .
SA170209 Og selv om ikke alle vil nå fram med søknadene sine til Norwegian Innovation Clusters, er det fullt mulig for næringslivet og det offentlige regionalt å drifte klyngene på annen måte, og likevel få anledning til å delta i det nasjonale klyngenettverket.
FV170209 Både kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) og Ap-leder Jonas Gahr Støre så vel som Koro, som har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, mener det er fornuftig av AUF og støttegruppa å prøve å få til et kompromiss om det omdiskuterte minnestedet.
DB170209 Valen var tiltalt for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted.
DB170209 Ifølge et etisk lovverk skal ikke en ansatt, som er en del av en regjerings utøvende gren, « bruke sin offentlige rolle for ens egen private vinning, reklamere for et produkt, en tjeneste eller en bedrift, eller gi inntekt for personer, venner, slektninger eller personer som den ansatte har en ikke-statlig knyting til », skriver New York Times.
DB170209 t det for mange av de kvinnene er langt viktigere at hun har stått smilende ved farens side gjennom hans mange problematiske uttalelser om kvinner, enn at hun hevder å lage smykker for dem ; at det er vesentligere at det delvis på grunn av henne nå kommer en utdanningsminister som vil bygge ned det offentlige skolesystemte enn at Ivanka på Twitter-ko
DB170209 Hunder masseavles, dumpes og sviktes av eierne på ulike måter, og samles opp i offentlige mottak der de avlives inhumant eller utryddes systematisk med sult og vanstell.
DB170209 ¶ GOD RÅD : Anette Trettebergstuen ( Ap ) har i Klassekampen gått ut og flørtet med å gi private ansatte offentlige pensjoner.
DB170209 Ap har derfor foreslått i forslaget til nytt partiprogram for 2017 - 2021 at de vil « gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager.
DB170209 ( Dagbladet ) : I september i fjor ble komiker og Melodi Grand Prix-aktuelle Kristian Valen ( 42 ) dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted.
DA170209 Offentlige ansatte i USA er bundet av regler som forbyr dem å fremme « produkter, tjenester eller virksomheter ».
DA170209 Han mener selv at det er riktig å kutte i offentlige utgifter, med tanke på velferdsstatens bærekraft.
DA170209 Fremskrittspartiets programkomité er tydelig på at det må gjøres noe med de offentlige ytelsesordningene.
DA170209 kvartal i fjor var det 211.748 sykepengetilfeller betalt av det offentlige , ifølge Nav-statistikk.
BT170209 Både kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) og Ap-leder Jonas Gahr Støre så vel som Koro, som har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, mener det er fornuftig av AUF og støttegruppa å prøve å få til et kompromiss om det omdiskuterte minnestedet.
AP170209 « Dette ser ut til å være et skoleeksempel på brudd på etikklovene og - reglene som skal hindre at offentlige ansatte misbruker sine stillinger », skriver Elijah Cummings, som er demokratenes høyest rangerte medlem i kontrollkomiteen, i et brev til Chaffetz.
AP170209 Som føderalt ansatt er Conway, som har tittelen « rådgiver for presidenten », underlagt etikkreglene og - lovene for offentlige ansatte som skal hindre rolleblanding.
AP170209 Myndighetene i Massachusetts og Connecticut har gitt offentlige ansatte som ikke har livsviktige funksjoner fri og ber folk generelt holde seg innendørs.
AP170209 I mars produserte de ikke i det hele tatt, for første gang siden den offentlige energiforsyningen kom på plass i 1882, skriver Carbonbrief.org.
AP170209 Det er viktig å ha en kritisk holdning til økonomiske incentiver i den offentlige helsetjenesten, men vi må heller ikke glemme bakgrunnen for og fordelene med systemet vi har i dag.
AA170209 Avgangen kommer en drøy uke etter at regjeringen vedtok å endre straffeloven slik at offentlige underslag under en viss sum ikke lenger skulle straffeforfølges.
AA170209 Dommen gjelder også to tilfeller av vold mot offentlige tjenestemenn.
AA170209 Både kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) og Ap-leder Jonas Gahr Støre så vel som Koro, som har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, mener det er fornuftig av AUF og støttegruppa å prøve å få til et kompromiss om det omdiskuterte minnestedet.
VG170208 Og når en borgerlig regjering øker de offentlige utgiftene, øker antallet ansatte i offentlig sektor, samtidig som de senker skattene, da blir det ideologiske kartet rotete.
VG170208 Når den offentlige fattigdommen skjærer i øynene og mugglukten river i nesen når du går på do etter et foreldremøte på skolen, da skjønner man at stat og kommune trenger litt mer penger.
SA170208 Han har rett og slett diktert offentlig helsesektor til å bruke mer av sine ressurser på de private aktørene, slik at de offentlige må trappe ned sin egen behandling, for eksempel til ruspasienter.
SA170208 De private aktørene i « fritt behandlingsvalg » unndrar seg i stor grad offentlige krav til prioriteringer, uansett hva Høie påstår.
SA170208 De kan nemlig selv bestemme hvilke pasientgrupper de vil tilby tjenester til og på fritt grunnlag velge hvor de vil etablere seg - mens pengene tas fra de offentlige sykehusenes budsjetter.
SA170208 DEBATT : Helseminister Bent Høie skriver at det ikke er avgjørende for regjeringen om det er offentlige eller private helseaktører som utfører tjenestene.
DN170208 Planen innebærer blant annet å effektivisere landets offentlige sektor, innføre tiltak for å dreie landets private økonomi vekk fra olje samt gjøre Saudi-Arabias økonomi drevet mer av investeringer.
DN170208 Samtidig mener organisasjonen at private må få konkurrere med det offentlige på like vilkår og lovverk og innrapporteringskrav må forenkles ytterligere.
DB170208 Det medmenneskelige aspektet ser ut til å havne i manges glemmebok når det er offentlige personer som er i vinden.
DB170208 Purcell pekte på offentlige uttalelser fra president Trump og hans samarbeidspartnere.
DB170208 - Han opplever det som vanvittig at det offentlige i stedet bruker enorme ressurser på å få ham dømt, sier advokaten som forteller at klienten ikke aksepterer at det han har gjort skal være brudd på besøksforbud.
DB170208 Lista inneholder også angrep uten drepte, og drap som av offentlige myndigheter ikke er blitt knyttet til IS.
DB170208 For det tredje vil eldrebølgen føre til en dramatisk økning i offentlige utgifter.
DB170208 Grunnen er at mye av det offentlige tilbudet består av tjenester som det er vanskeligere å øke produktiviteten i.
DB170208 Det er også en grunn til å tro at befolkningens skattevilje vil øke når den ser at alle som kan bidra bidrar, og at tjenestene de får fra det offentlige holder en høy kvalitet.
DB170208 Det er derfor en helt vesentlig del av forslaget at det offentlige tilbyr jobber i siste instans.
DB170208 skal utgjøre 30 prosent av gjennomsnittsinntekten og andre offentlige utgifter er antatt å kreve en skattesats på 20 prosent, må samlet skattesats være 50 prosent. 30 prosent av gjennomsnittsinntekten er i dag på omtrent 110 000 kroner, som tilsvarer gjennomsnittlig mottak av sosialhjelp.
DB170208 I den tok han blant annet til orde for å bytte ut loven om skille mellom stat og kirke med en ny lov som skulle tillate religionsundervisning i offentlige skoler.
DB170208 Før avsløringen i Le Canard Enchainé om den etter alt å dømme urettmessige lønna til hans kone Penelope, kom han med et utspill som truet med å velte hele kampanjen : Like før jul i fjor tok han til orde for en kraftig reduksjon i de offentlige trygdeytelsene.
DB170208 Musikklubbene mottar ingen driftsstøtte fra det offentlige , og høye leiepriser gjør det svært vanskelig å overleve.
DB170208 Vi har behov for offentlige midler for å levere det mangfoldet som er ønskelig.
DA170208 Hun tilhører en svært rik familie fra delstaten Michigan og har lenge kjempet for bruk av offentlige midler til finansiering av kristne privatskoler.
DA170208 I tillegg ønsker regjeringen at asylsøkere skal jobbe for liten eller ingen lønn på offentlige prosjekter.
BT170208 At delingsaktørene både blir pålagt opplysningsplikt til det offentlige og innberetning til skattemyndighetene, virker naturlig.
AP170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, slippe flere private til i det offentlige , på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser.
AP170208 Fillon har latt offentlige midler tilflyte egen familie på ureglementert vis.
AP170208 Fillon har latt offentlige midler tilflyte egen familie på ureglementert vis.
AA170208 I tillegg ønsker regjeringen at asylsøkere skal jobbe for liten eller ingen lønn på offentlige prosjekter.
AA170208 1,2 millioner offentlige ansatte har mottatt lite eller ingen lønn de siste månedene, og krisen vokser dag for dag. ( ©NTB ) ¶
AA170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, slippe flere private til i det offentlige , på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser.
AA170208 Det har gått ut over grupper som ellers også har stått svakt i den offentlige kollektive erindringen av krigshistorien, nemlig de kommunistledede sabotørgjengene, men også partisanene.
AA170208 KrFs Anders Tyvand stilte spørsmål om det fortsatt skal være slik at det offentlige er villig til å betale mer for opplæring ute i bedrift enn opplæring i skolen.
AA170208 Det betyr at det offentlige betaler deler av lønna til arbeidstakere som har hull i CV-en, eller som sliter med lettere sykdom.
VG170207 Også norske toppolitikere har rettet offentlige angrep mot Trump.
VG170207 Det siste halvåret har det vært svært mange alvorlig terrorangrep rettet mot både sivile og mot offentlige mål.
VG170207 - Men hvis pengene ikke strekker til for å gjennomføre partiprogrammet, vil Ap kutte andre steder i de offentlige utgiftene ?
VG170207 - De offentlige utgiftene vil måtte tilpasses den økonomiske virkeligheten i hvert enkelt år, svarer Støre.
SA170207 Hun tilhører en svært rik familie fra delstaten Michigan og har lenge kjempet for bruk av offentlige midler til finansiering av kristne privatskoler.
SA170207 Begge er bekymret for at DeVos vil bidra til å svekke offentlige skoler på landsbygda. ( ©NTB ) ¶
SA170207 Selskapet hadde i 13 av årene ikke behov for å få overført offentlige tilskudd fra Rogaland fylkeskommune.
DN170207 Det var i januar at Le Canard Enchaîné avslørte at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent.
DN170207 Det er magasinet Le Canard Enchaîné som i sin onsdagsutgave skriver at Fillon skal ha brukt til sammen 45.000 euro, om lag 400.000 kroner, i offentlige midler til å betale kona Penelope etterlønn da hun sluttet som hans assistent.
DN170207 Reglene i eurosonen er at den offentlige gjelden ikke skal overstige 80 prosent av bnp.
DN170207 Finansinstitusjoner og analyseselskaper er i tvil om hvordan den amerikanske sentralbanken ( Fed ) vil reagere på store offentlige , lånefinansierte investeringer, som Trump har lovet.
DB170207 Ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som arbeidsgiverne betaler ut lønn.
DB170207 I tillegg har hun jobbet i flere år med å få finansiert privatskoler med offentlige midler.
DB170207 Før høringen fikk også DeVos kritikk for at hun har lite erfaring med offentlige skoler, siden både hun og barna hennes har gått på privatskole.
DB170207 Forslaget har ført til brølende sinne blant offentlige støttespillere og fagforeninger for lærere.
DB170207 Law Newz var først ute med å gjengi den offentlige beklagelsen fra Tarpley, ifølge Washingtonian.
AP170207 Hun tilhører en svært rik familie fra delstaten Michigan og har lenge kjempet for bruk av offentlige midler til finansiering av kristne privatskoler.
AP170207 Begge er bekymret for at DeVos vil bidra til å svekke offentlige skoler på landsbygda. ( ©NTB ) ¶
AP170207 Hun tilhører en svært rik familie fra delstaten Michigan og har lenge kjempet for bruk av offentlige midler til finansiering av kristne privatskoler.
AP170207 Begge er bekymret for at DeVos vil bidra til å svekke offentlige skoler på landsbygda. ( ©NTB ) ¶
AP170207 De er uenige om i hvilken grad private skal utføre oppgaver for det offentlige , og de er uenige om statlig eierskap.
AA170207 Hun tilhører en svært rik familie fra delstaten Michigan og har lenge kjempet for bruk av offentlige midler til finansiering av kristne privatskoler.
AA170207 Begge er bekymret for at DeVos vil bidra til å svekke offentlige skoler på landsbygda. ( ©NTB ) ¶
AA170207 I desember i fjor sendte prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum Kjell Håvard Nilsen en e-post til byplansjefen der han skrev : « Vi tror ikke at det er noen heldig løsning at grunnlagsdokumentene for saksfremlegget blir offentlige tilgjengelige.
AA170207 - Kjenner ikke du som en erfaren prosjektleder at dette er offentlige dokumenter som alle skal ha tilgang til ?
AA170207 Ifølge en mail fra byplansjef Hilde Bøkestad skrev Nilsen blant annet : « Vi tror ikke at det er noen heldig løsning at grunnlagsdokumentene for saksfremlegget blir offentlige tilgjengelige.
AA170207 Hvis ikke er det med på å mistenkeliggjøre et utbyggingsprosjekt, og på å lage dårlig grobunn for den offentlige debatten.
AA170207 Byplansjef Hilde Bøkestad nektet Nilsen dette, med bakgrunn i at alle grunnlagsdokumenter er offentlige .
AA170207 De offentlige midlene skal bidra til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut på egen hånd.
AA170207 Under framleggelsen av Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) i forrige uke kom det fram at flere offentlige etater, deriblant en høyskole er forsøkt hacket av det som kan være russiske myndigheter.
AA170207 Nav-ledere i Trondheim avviser Bjarne Brøndbos påstander om at det er enkelt å leve på offentlige velferdsordninger. 7000 fikk arbeid ¶
AA170207 Dette er imidlertid noe som sjelden uttales i det offentlige rom.
VG170206 Trump prioriterer å kaste ut personer som er tiltalt, men ennå ikke dømt, for kriminelle forhold, de som mottar offentlige velferdsgoder og matkuponger ved å bruke falske ID-papirer og kjører bil uten gyldig førerkort.
VG170206 Hvorfor skal vi ha ordninger som legger til rette for at folk blir mottakere av offentlige penger ?
VG170206 Nå saksøkes Forsvarsdepartementet for brudd på loven om offentlige anskaffelser.
VG170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
DN170206 Fillon holdt mandag en pressekonferanse for å forsvare seg mot anklagene om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne sin ektefelle Penelope og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.
DN170206 Fillon holdt mandag en pressekonferanse for å forsvare seg mot anklagene om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne sin ektefelle Penelope og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.
DB170206 Under framleggelsen av Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) i forrige uke kom det fram at flere offentlige etater, deriblant en høyskole er forsøkt hacket av det som kan være russiske myndigheter.
DB170206 Så langt er 15 offentlige høringer gjennomført, og de siste skal finne sted i løpet av de neste ukene.
DB170206 Gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager.
DB170206 Ap vil også endre reglene for private barnehager, slik at kommunene kan stille samme krav til private og offentlige aktører når det gjelder for eksempel bemanning, åpningstider og innhold.
DB170206 - Når finansieringen er den samme som i offentlige barnehager, bør kravene være de samme også, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som har ledet arbeidet med partiprogrammet som legges fram mandag.
DB170206 I strebete forsøk på å bli offentlige navn, filtreres tekster, meninger, bilder og videoer så mye at de reduseres til søvndyssende irrelevante gjesp.
DB170206 Jeg er ikke så glad i å kommentere privatlivet mitt i offentlige medier, kommenterte Johaug den gang til Dagbladet.
AP170206 Fillon holdt mandag en pressekonferanse for å forsvare seg mot anklagene om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne sin ektefelle Penelope og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.
AP170206 Fillon holdt mandag en pressekonferanse for å forsvare seg mot anklagene om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne sin ektefelle Penelope og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.
AP170206 Nå saksøkes Forsvarsdepartementet for brudd på loven om offentlige anskaffelser.
AP170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
AP170206 | Litteraturen mister sitt offentlige feste.
AP170206 Nedskjæringer i Ubok på grunn av mangel på støtte og nedleggelsen av Litteraturtidsskriftet Kamilla og poesiprogrammet Diktafon på NRK, varsler en dyster fremtid for litteraturens plass i det offentlige rom.
AP170206 Carl Schiøtz Wibye er ikke fremmed for å forby niqab i offentlige rom eller kreve at alle imamer i Norge skal snakke norsk.
AA170206 Fillon skal forsvare seg etter å ha blitt utsatt for beskyldninger i over en uke om at han skal ha lønnet sin kone med offentlige midler, for arbeid hun ikke har utført, opplyser nære kilder til Reuters.
AA170206 Sølvi Margrethe Dahlen sier at det nesten er ingen unge som får offentlige ytelser, som ikke er med på en eller annen aktivitet.
AA170206 Nav-ledere i Trondheim avviser Bjarne Brøndbos påstander om at det er enkelt å leve på offentlige velferdsordninger.
AA170206 Nå saksøkes Forsvarsdepartementet for brudd på loven om offentlige anskaffelser.
AA170206 Blue Aerospace mener dette er i strid med forhandlingsforbudet etter forskrift om offentlige anskaffelser.
AA170206 Hvorfor skal vi ha ordninger som legger til rette for at folk blir mottakere av offentlige penger ?
AA170206 Samenes offentlige synlige nærvær i Nidaros domkirke i form av kunstneriske uttrykk eller inventar, har vært fraværende.
DB170205 Bowling Green-massakren finnes kort og godt ikke, og Conway ble umiddelbart hetset, kritisert og latterliggjort for å fare med nok et eksempel på Trump-administrasjonens vilje til å bruke « alternative fakta » i den offentlige debatt.
BT170205 Også i hovedstaden Kabul snødde det tett søndag, noe som har fått myndighetene til å stenge alle offentlige kontorer.
AP170205 Offentlige skal være partner og stille krav til norsk industri som skal bli verdensledende innen bærekraft.
AP170205 Offentlige skal være partner og stille krav til norsk industri som skal bli verdensledende innen bærekraft.
VG170204 - Det er på tide at de som står bak disse budskapene - enten de er politikere, radio- eller tv-verter eller andre offentlige personer - innser hvilken skade deres ord kan forårsake, sa Trudeau til stor applaus, ifølge Toronto Star.
VG170204 Sentrale offentlige institusjoner har i liten grad tatt inn over seg disse endringene.
VG170204 Og innvandrerne jobber ofte færre timer, de har en løsere tilknytning til arbeidslivet, og de mottar i større grad offentlige ytelser.
VG170204 Advokater, dommere, politifolk, militære og andre offentlige ansatte har blitt arrestert.
VG170204 Jeg mener det offentlige må gå foran og prioritere kvalitet mye høyere.
VG170204 Altfor ofte er også det offentlige mest opptatt av lavest mulig pris på arbeidet.
DB170204 Derfor både kan og bør det offentlige spille en viktig rolle.
AP170204 mai 2018 vil alle offentlige og private virksomheter som har, samler inn eller bruker personopplysninger om EU- eller EØS-borgere være omfattet av en ny lovgivning - personvernforordningen GDPR ( General Data Protection Regulation ).
AA170204 Puertoricanerne betaler inn til trygdesystemet og offentlige helseordninger, men får færre velferdsgoder enn fastlandet.
AA170204 Når en lokal privatskole går utover den offentlige skolen er det et problem, sier leder av utdanningskomiteen Trond Giske til Dagsavisen.
AA170204 Da styrer det private tilbudet, i stedet for å være et supplement til den offentlige skolen, fortsetter han.
AA170204 - I Hordaland er det opprettet så mange private videregående skoler med rett til støtte at det offentlige må legge ned skoler når elevtallet går ned.
VG170203 « PENELOPEGATE » Politiet vil ha alt av dokumenter på bordet for å finne ut om presidentkandidat Fillon har brukt offentlige penger til å lønne sin kone Penelope og sine to barn.
VG170203 Fransk politi har torsdag formiddag gjennomført en razzia mot det franske senatet i Paris, på jakt etter beviser for at Republikanernes presidentkandidat François Fillon har misbrukt offentlige midler.
VG170203 Fillons mistenkes for å ha gitt sin kone Penelope tilsvarende 4,5 millioner kroner av offentlige penger over en tiårsperiode, for arbeid det ikke lar seg dokumentere at hun har gjort.
VG170203 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
SA170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
SA170203 Da estiske myndigheter i 2007 ville flytte et krigsmonument, ble nettsidene til presidenten og flere offentlige etater slått ut i et tre uker langt massivt dataangrep.
SA170203 - Støy i det offentlige rom.
FV170203 - Støy i det offentlige rom.
DN170203 », stod det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170203 Ifølge nyhets- og satiremagasinet Carnard Enchaine lønnet François Fillon i en årrekke kona Penelope med offentlige midler, for arbeid det ikke har latt seg gjøre å dokumentere at hun utførte.
DN170203 Fransk politi har gjennomført en razzia mot det franske senatet, på jakt etter beviser for at François Fillon har misbrukt offentlige midler.
DN170203 ¶ Den digitale postkassen for innbyggerne er kun ett av mange viktige tiltak for å lykkes med digitaliseringen og forenkle dialogen mellom innbygger og det offentlige , sier forfatteren.
DB170203 Den ferske ministeren tok ikke for seg noen utenrikspolitiske temaer da han kom med sine første offentlige uttalelser, men grep umiddelbart fatt i misnøyen en rekke diplomater har gitt uttrykk for i kjølvannet av Trumps innreiseforbud.
DB170203 Det bør være et minimum å kunne forvente at offentlige personer skriver ting som er sant, sier han.
DB170203 Der hvor følelser får plass i den offentlige samtalen på grunn av resultatet i enkeltsaker, er det vanskelig å få gehør for faktiske opplysninger om saksbehandlingen.
DB170203 Han som av de fleste politiske iakttakerne var regnet som nesten sikker vinner, den konservative katolikken og forsvareren av god moral, François Fillon, er rammet av anklager om svindel med offentlige penger.
DB170203 Det juridiske dreier seg om kona og barna overhode har utført noe arbeid for den offentlige lønna de har mottatt.
DB170203 - Mange aktører, både offentlige og private, vil ha stor interesse av disse dataene.
BT170203 - Støy i det offentlige rom.
AP170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AP170203 Da estiske myndigheter i 2007 ville flytte et krigsmonument, ble nettsidene til presidenten og flere offentlige etater slått ut i et tre uker langt massivt dataangrep.
AP170203 Fillon var inntil nylig den klare favoritten i presidentvalget, men sliter nå på grunn av anklager om misbruk av offentlige midler.
AP170203 Beskyldningene går blant annet ut på at han har lønnet sin kone med rundt 8 millioner kroner i offentlige midler, uten at hun har utført noe reelt arbeid for mannen.
AP170203 Hong / TT / NTB Scanpix ¶ Offentlige dokumenter om den planlagte noteringen, viser at selskapet vil legge ut aksjer for 3 milliarder dollar, som tilsvarer snaut 25 milliarder kroner etter dagens kurs.
AP170203 Ifølge nyhets- og satiremagasinet Carnard Enchaine lønnet François Fillon i en årrekke kona Penelope med offentlige midler, for arbeid det ikke har latt seg gjøre å dokumentere at hun utførte.
AP170203 François Fillon og kona Penelope er under etterforskning for misbruk av offentlige midler.
AP170203 Fransk politi har gjennomført en razzia mot det franske senatet, på jakt etter beviser for at François Fillon har misbrukt offentlige midler.
AP170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AP170203 Da estiske myndigheter i 2007 ville flytte et krigsmonument, ble nettsidene til presidenten og flere offentlige etater slått ut i et tre uker langt massivt dataangrep.
AP170203 Slik byråkrat-lingo er typisk for en stat som vil digitalisere alt fra FM-nett til offentlige tjenester, postkontor og bank.
AP170203 Dette offentlige kontoret vil aldri behandle søknaden din.
AP170203 Bibliotekene er en av svært få åpne, offentlige møteplasser hvor alle innbyggere kan møtes på tvers av bakgrunn, etnisitet, inntekt og tilhørighet, skriver Rina Mariann Hansen.
AP170203 - Støy i det offentlige rom.
AA170203 Offentlige dokumenter om den planlagte noteringen, viser at selskapet vil legge ut aksjer for 3 milliarder dollar, som tilsvarer snaut 25 milliarder kroner etter dagens kurs.
AA170203 Parallelt foregår den offentlige reguleringsprosessen i Trondheim kommune.
AA170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AA170203 Da estiske myndigheter i 2007 ville flytte et krigsmonument, ble nettsidene til presidenten og flere offentlige etater slått ut i et tre uker langt massivt dataangrep.
AA170203 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AA170203 Da estiske myndigheter i 2007 ville flytte et krigsmonument, ble nettsidene til presidenten og flere offentlige etater slått ut i et tre uker langt massivt dataangrep.
VG170202 PÅ TUR : Fellesforbundets leder Jørn Eggum slår i dag fast at « det ikke kan være slik at det offentlige og andre sektorer skal kunne bevilge seg større tillegg enn det LOs medlemmer i konkurranseutsatt sektor får ».
VG170202 Mange av våre folk i industrien er mye mer opptatt av å beholde jobben, og da kan det ikke være slik at det offentlige og andre sektorer skal kunne bevilge seg større tillegg enn det LOs medlemmer i konkurranseutsatt sektor får, sier Eggum.
DN170202 Så langt er det bare gjort oppdagelsesferder til månen finansiert i statlig regi og med offentlige midler.
DN170202 Statsråden er overbevist om at skattefunn virker og rettferdiggjør de offentlige milliarduttellingene.
DN170202 Skattefunn er den beste av de offentlige støtteordningene for å få til innovasjon, sier næringsminister Monica Mæland.
DN170202 Mæland mener også skattefunn gir best effekt på innovasjon og næringsutvikling av alle de offentlige stimuleringstiltakene.
DN170202 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra PST.
DN170202 Gurov skriver at rapporten fra PST inneholder antirussiske beskyldninger, og at påstandene om forsøk på påvirkning av Nobelkomitéen « er et nytt forsøk på å lage « heksejakt », innstille den offentlige meningen mot vårt land og skremme den norske befolkningen, som er oppriktig interessert i utviklingen av forbindelser med Russland ».
DN170202 Franske myndigheter utvider etterforskningen av presidentkandidaten François Fillon, som er anklaget for misbruk av offentlige midler.
DN170202 Frankrikes konservative presidentkandidat, François Fillon, er anklaget for urettmessig bruk av offentlige midler, og skal blant annet ha betalt familien sin med offentlige midler.
DN170202 Frankrikes konservative presidentkandidat, François Fillon, er anklaget for urettmessig bruk av offentlige midler, og skal blant annet ha betalt familien sin med offentlige midler.
DN170202 I porteføljen finnes også Norsk Hydro, Hennes & Mauritz og Novo Nordisk, viser DNs gjennomgåelse av offentlige dokumenter.
DN170202 I det offentlige referatet fra Det hvite hus heter det at de to « understreket styrken og nærheten i forholdet, som er avgjørende for fred, stabilitet og velstand i stillehavsregionen og globalt ».
DN170202 Hun ser ut til å betrakte utdanning ut fra sin egen erfaring med å fremme alternativer til den offentlige skolen i Detroit og andre byer, sier Collins.
DN170202 De to senatorene setter spørsmålstegn ved DeVos engasjement for USAs offentlige skoler.
DB170202 - Når antisemittisme, rasisme, hatkriminalitet og andre spørsmål knyttet til jøder blir diskutert i det offentlige , i politisk debatt og i media, vil antisemitter føle seg mer trygge eller mer motiverte til å uttrykke sine fordommer offentlig, forklarer Rich.
DB170202 Susan Collins og Lisa Murkowski er bekymret for at DeVos mangler den nødvendige erfaringen til å være utdanningsminister og forbedre den offentlige skolen, spesielt i utkantstrøk.
DB170202 Overfor AP peker Collins på at DeVos har mye å lære om den offentlige skolen, og at det virker som hun er farget av sin erfaring med å fremme alternativer til offentlig utdanning i Detroit og andre byer.
DB170202 Jeg er bekymret for at DeVos manglende erfaring med offentlige skoler vil gjøre det vanskelig for henne å fullt ut forstå, identifisere og hjelpe til med de utfordringene, spesielt skoler i utkantstrøk i stater som Maine, har, sier Collins, som er stemt inn i Senatet fra nettopp Maine.
DB170202 Hun er ikke overbevist om at DeVos' bakgrunn gjør henne i stand til å styrke den offentlige skolen, som avsidesliggende lokalsamfunn i Alaska er avhengige av.
DB170202 DeVos har nemlig ingen profesjonell erfaring med offentlige skoler, hun gikk ikke selv på offentlig skole, noe heller ikke hennes barn gjorde.
DB170202 * Vil Høie sørge for at krav til offentlige anbud skal vekte kvalitet på kurs og opplæring minst like høyt som pris ?
DB170202 Etter at hun tapte valget mot Donald Trump, til tross for at hun fikk flest stemmer, har hun stort sett holdt seg unna det offentlige ordskiftet.
DB170202 ende institusjonelle fornyelsen kan vi nå avlese i en rekke samfunnssykdommer, som er spesielt fremtredende i de landene som har forsømt seg aller mest : økonomisk stagnasjon, økende ulikheter, høy arbeidsledighet, lavere valgdeltagelse, lavere deltagelse i sivilsamfunnet, sviktende tillit til offentlige myndigheter og synkende sosial tillit, intoleranse og snikende autoritærisme.
AP170202 Nå er også barna til Fillon trukket inn i saken der han anklages for misbruk av offentlige midler, ifølge en anonym kilde.
AP170202 - Speiler motsetninger i den offentlige debatten ¶
AA170202 Også barna til François Fillon etterforskes i saken der den franske presidentkandidaten er anklaget for misbruk av offentlige midler, ifølge en anonym kilde.
AA170202 Franske myndigheter utvider etterforskningen av presidentkandidaten François Fillon, som er anklaget for misbruk av offentlige midler.
AA170202 Frankrikes konservative presidentkandidat, François Fillon, er anklaget for urettmessig bruk av offentlige midler, og skal blant annet ha betalt familien sin med offentlige midler.
AA170202 Frankrikes konservative presidentkandidat, François Fillon, er anklaget for urettmessig bruk av offentlige midler, og skal blant annet ha betalt familien sin med offentlige midler.
DN170201 Stat og kommune slår privat sektor klart, men også internt i det offentlige har kvinner økt lønnen langt mer enn menn, ifølge statistikken.
DN170201 Ifølge SSB har menn i privat sektor og offentlige foretak klart svakest lønnsutvikling, med 1,1 prosent vekst, mens kvinner i samme sektor økte lønnen med 2,1 prosent.
DN170201 Publiseringen av årlige offentlige trusselvurderinger begynte på starten av 2000-tallet - men det var ikke før i 2015 at PST navnga landene som vurderes som de potensielt mest skadelige aktørene for Norge.
DN170201 Onsdag slapp Politiets sikkerhetstjeneste, PST, sin offentlige trusselvurdering for 2017, der Russland pekes på som den største etterretningstrusselen mot norske interesser.
DN170201 Ifølge Brochmann har innvandring beskjedne effekter for offentlige finanser sammenlignet med det som følger av en aldrende befolkning og nedgangen i petroleumsformuen.
DN170201 Publiseringen av årlige offentlige trusselvurderinger begynte på starten av 2000-tallet - men det var ikke før i 2015 at PST navnga landene som vurderes som de potensielt mest skadelige aktørene for Norge.
DN170201 », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170201 Delindeksene viser en noe svakere utvikling for de største selskapene, men dette er også påvirket av kinesisk nyttår og reduksjon av midlertidige offentlige støtteordninger for statseide selskaper de siste månedene.
DB170201 Bildene kommer ikke fra Norge, men er publisert av offentlige instanser eller under creative commons i forbindelse med hunder tatt av ulver i USA. 10 000, 5000, 3500-4000 eller 2500 - hvor mange deltok egentlig i ulvemarkeringen ?
DB170201 Resultatet har ikke vært et dårligere tilbud - tvert imot har Transportøkonomisk institutt konkludert med at «... konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen har bidratt til lavere kostnader for det offentlige og bedre tilbud for passasjerene, uten at dette har gått på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser ».
DB170201 Bedrifter og organisasjoner bør inviteres til et samarbeid med de offentlige aktørene, slik at vi kan gjøre veien inn i arbeidslivet kortere gjennom kvalifisering og bedre utnyttelse av kompetansen flyktninger har fra hjemlandet.
DB170201 I vårt åpne og tolerante samfunn bør folk føle seg trygge når de diskuterer personlig erfaring med MDMA, både i det offentlige og med sin lege. 4.
BT170201 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og PST-sjef Benedicte Bjørnland la onsdag frem PSTs offentlige trusselvurdering for 2017.
BT170201 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AP170201 Den satte en stopper for offentlige skoler som var delt mello hvite og svarte.
AP170201 Den satte en stopper for offentlige skoler som var delt mello hvite og svarte.
AP170201 « Innvandring vil altså forsterke fremtidige kutt i offentlige velferdstilbud eller økninger i skattebyrden som følge av eldrebølgen og avtagende inntekter fra olje- og gassproduksjonen », konkluderer utvalget.
AP170201 Til Brochmann-utvalget har SSB også levert ferske regnestykker på hvordan innvandrere påvirker offentlige finanser, sammenlignet med norskfødte.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 SSBs livsløpsberegning rendyrker hvordan « innvandreradferd » påvirker offentlige finanser i forhold til norskfødtes adferd.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner ( i 2013-kroner - omregnet til 2016-kroner : 59 022 ) når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning.
AP170201 Nettobidraget til offentlige finanser fra en norskfødt kvinne fra hun er 25 år og ut livet utgjør i gjennomsnitt om lag minus 99 000 kr pr. år.
AP170201 Hvis en stor del av innvandrerne ikke er selvforsørgende, vil høy innvandring øke veksten i velferdsutgifter og offentlige tjenestetilbud med dagens norske velferdsnivå, mener utvalget.
AP170201 Forskerne har gjennomgått hvor stor del av inntekten som er velferdsytelser fra det offentlige sammenlignet med yrkes- og kapitalinntekter for ulike innvandrergrupper for 2014.
AP170201 Det å regne på innvandringens utgifter ble sett på som moralsk forkastelig og uhørt i den offentlige debatten.
AP170201 Det samme gjelder for de samlede offentlige overføringer.
AP170201 De forsørges i stedet av offentlige overføringer, som ganske raskt blir uføretrygd lik 2,48 G frem til alderspensjon.
AP170201 Blant arbeidsinnvandrere er det derimot få som tidlig får økonomisk støtte fra det offentlige .
AP170201 Bidrag til offentlige netto utgifter per ny mannlig flyktning som ankommer som 25-åring i 2016.
AP170201 Beregningen viser at i 2031, når flyktningene er 40 år gamle, gir de maksimalt integrerte et nettobidrag på 240 000 2013-kroner til det offentlige, mens de ikke-integrerte - innvandrere som faller utenfor arbeidslivet - svekker offentlige finanser med 258 000 kroner.
AP170201 Beregningen viser at i 2031, når flyktningene er 40 år gamle, gir de maksimalt integrerte et nettobidrag på 240 000 2013-kroner til det offentlige , mens de ikke-integrerte - innvandrere som faller utenfor arbeidslivet - svekker offentlige finanser med 258 000 kroner.
AP170201 Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 SSBs livsløpsberegning rendyrker hvordan « innvandreradferd » påvirker offentlige finanser i forhold til norskfødtes adferd.
AP170201 SSB har laget noen nye beregninger for hvordan innvandrere påvirker offentlige finanser, sammenlignet med norskfødte.
AP170201 Norske menn bidrar årlig med 54.000 kroner når en ser bort fra barne- og ungdomsårene, der det offentlige investerer i skole og utdanning.
AP170201 Med lavere oljeinntekter vil scenarioet bli enten kutt i det offentlige velferdstilbud eller økte skatter, konkluderer utvalget.
AP170201 Hvis en stor del av innvandrerne ikke er selvforsørgende, kan høy innvandring øke veksten i velferdsutgifter og offentlige tjenestetilbud, som også vil utfordres av eldrebølgen de neste tiårene.
AP170201 Det samme gjelder forløpet for samlede offentlige overfø ringer.
AP170201 De forsørges i stedet av offentlige overfø ringer, som ganske raskt blir uføretrygd lik 2,48 G frem til alderspensjon ¶
AP170201 Bidraget til offentlige finanser fra en norskfødt kvinne fra hun er 25 år og ut livet utgjør i gjennomsnitt om lag minus 99 000 kr pr. år.
AP170201 Bidrag til offentlige netto utgifter per ny mannlig flyktning som ankommer som 25-åring i 2016.
AP170201 Beregningen viser at i 2031, når flyktningene er 40 år gamle, gir de maksimalt integrerte et nettobidrag på 240 000 2013-kroner til det offentlige, mens de ikke-integrerte - innvandrere som faller utenfor arbeidslivet - koster offentlige finanser 258 000 kroner.
AP170201 Beregningen viser at i 2031, når flyktningene er 40 år gamle, gir de maksimalt integrerte et nettobidrag på 240 000 2013-kroner til det offentlige , mens de ikke-integrerte - innvandrere som faller utenfor arbeidslivet - koster offentlige finanser 258 000 kroner.
AP170201 Virkninger på offentlige netto utgifter pr. ny innbygger i 2016. 1000 2013-kroner.
SA170131 Nok en gang har det vist seg at styrer for offentlige prosjekt sammensatt av kun politikere ikke utøver tilstrekkelig styring.
SA170131 KRONIKK : Nok en gang har det vist seg at styrer for offentlige prosjekter som er sammensatt av kun politikere, ikke utøver tilstrekkelig styring.
SA170131 Reformen omfatter også de offentlige sykehusene, som har fått større frihet til å behandle flere pasienter.
SA170131 Pasientene må først rettighetsvurderes i offentlige sykehus eller hos private med myndighet til å tildele pasient- og brukerrettigheter.
SA170131 Grung og Knutsen tar feil når de påstår at aktørene i fritt behandlingsvalg ikke behøver å forholde seg til rammer og prioriteringer som offentlige sykehus er forpliktet til.
DN170131 Magasinet Le Canard Enchaîné skrev sist uke at Penelope Fillon hadde mottatt 500.000 euro i lønn, betalt med offentlige midler, for jobben som mannens assistent i parlamentet.
DN170131 Det har nå også kommet frem at Fillon, også her med offentlige midler, betalte ut 84.000 euro til to av deres fem barn mens han var senator.
DB170131 NESTEN LIKE MANGE, og da tenker jeg ikke på mail-avsenderne som fronter Trond Sollied eller Tom Nordlie og som ikke skjønner hvorfor de ikke en gang er med i den offentlige trenerdebatten, stiller spørsmålet, hvorfor ikke Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ?
DB170131 Rieber-Mohn bekreftet at det står så ille til med tolkene som brukes i rettsvesenet, at mange av tolkene selv vil trenge språkhjelp i kommunikasjon med offentlige myndigheter.
DB170131 Nyhetsbyrået sier det har fått tak i et utkast til en presidentordre som ber om at lovlige innvandrere som er avhengige av enkelte offentlige velferdsgoder « så raskt som mulig » identifiseres og fjernes.
DB170131 Dersom Trump signerer ordren, vil den også føre til at myndighetene skjerper innsatsen for å stanse innvandrere som antas å bli avhengige av bistand fra det offentlige .
DB170131 Den konservative og strengt katolske Fillon har imidlertid kommet i hardt vær med anklager om misbruk av offentlige midler.
DB170131 IA-avtalen i praksis har for meg betydd diskusjoner mellom offentlige etater om hvem som skal betale for å tilrettelegge på arbeidsplassen min og spørsmål om hvor mye jeg egentlig trenger å bevege meg rundt på arbeidsplassen min.
BT170131 | Professor vil ha slankemedisiner til Norge - og ber det offentlige betale ¶
AP170131 Administrasjonens mann sa at ordren ble utformet med hjelp fra flere eksperter på innvandring knyttet til Kongressen og deretter godkjent hos Justisdepartementets loveksperter og dessuten sett over av enkelte offentlige etater.
AP170131 Nyhetsbyrået sier det har fått tak i et utkast til en presidentordre som ber om at lovlige innvandrere som er avhengige av enkelte offentlige velferdsgoder « så raskt som mulig » identifiseres og fjernes.
AP170131 Dersom Trump signerer ordren, vil den også føre til at myndighetene skjerper innsatsen for å stanse innvandrere som antas å bli avhengige av bistand fra det offentlige .
AP170131 Både foreningen og Stiftelsestilsynet har de siste årene registrert flere saker der det offentlige ser bort fra selve grunnpilaren i stiftelsesinstituttet : ¶
AP170131 - Når man først har valgt å etablere en stiftelse, har det offentlige også gitt fra seg eierrådigheten.
AP170131 - Det kan virke som om enkelte kommuner og fylkeskommuner ser på seg selv som hevet over loven fordi de er offentlige , sier daglig leder Bjørn Øiulfstad i Stiftelsesforeningen.
AP170131 - De tror de kan gjøre som de selv vil med stiftelser, fordi det offentlige bevilger penger til dem og kanskje har vært med på å opprette dem.
AP170131 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), som onsdag legger frem sin offentlige trusselvurdering, støtter innføringen av digitalt grenseforsvar.
AP170131 Også Riksadvokaten mener det bør bli mulig for E-tjenesten å dele informasjonen som kommer i digitalt grenseforsvar med « andre offentlige myndigheter ».
AP170131 I det nye brevet til komiteen hevder Dalen at statsråden flytter fokus bort fra det denne saken handler om, « nemlig kritikkverdige forhold knyttet til en av de største offentlige anskaffelsene i 2016 ».
AP170131 Aftenposten har også skrevet at Nye Veier ifølge ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Robert Myhre, på en uheldig måte har lempet på kravene til forretningsetikk etterhvert som de har vurdert entreprenører til prosjektene som følger etter E18 Tvedestrand-Arendal.
SA170130 Fra begynnelsen av 1978 ble en rekke etater i det offentlige engasjert både i enkeltprosjekter og i den overordnede programstyringen.
SA170130 Fra begynnelsen av 1978 ble en rekke etater i det offentlige engasjert både i enkeltprosjekter og i den overordnede programstyringen.
DN170130 I forrige uke skrev magasinet Le Canard Enchaine at den konservative presidentkandidaten i en tiårsperiode lønnet sin kone Penelope med flere millioner offentlige kroner.
DN170130 En god digital dialog med det offentlige i 2017 må innebære noe mer enn muligheten til å motta tekst i en felles postkasse mener administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen.
DB170130 Kierulf mener reglementet i praksis ikke bare begrenser ytringsfriheten til Renovasjonsetatens ansatte, men også begrenser den offentlige samtalen.
DB170130 Både Eriksen og Kierulf understreker at offentlige ansatte har stor grad av ytringsfrihet, så lenge man uttaler seg på egne - og ikke arbeidsgiverens - vegne.
DB170130 Vi argumenterer for å styrke individets frihet til å bestemme over sin egen tid, og ikke bare muligheten til å benytte mer effektive offentlige institusjoner.
DB170130 Det spiller imidlertid ingen rolle hvor godt utrustet og kompetent det offentlige apparatet er, hvis de ikke blir koblet inn.
BT170130 Studentersamfunnet i Bergen inviterer til frokostmøte om norsk våpeneksport på Bergen Offentlige Bibliotek i morgen. | « Du er jo jente, du kan ikke gå alene » ¶
AP170130 Trump forsvarer seg også mot kritikk om at hverken reisende, flyselskaper eller offentlige etater var forberedt.
AP170130 | Professor vil ha slankemedisiner til Norge - og ber det offentlige betale ¶
DN170129 Her trekker man det offentlige ordskiftet ned på et nivå som ikke er verdig en mann som har en fremtredende plass ved kongens bord.
DB170129 To advokater med ekspertise innen offentlige anskaffelser uttalte til Bistandsaktuelt at " det er alvorlige mangler i UDs argumentasjon og dokumentasjon og anskaffelsen som førte til at Abyrints to eiere tok seks millioner kroner i utbytte kan ha vært ulovlig.
DB170129 Samtidig er det klart at man kan diskutere konsulentbruk med utgangspunkt i om det er optimal bruk av offentlige penger i hvert enkelt tilfelle.
DB170129 Rapporten konkluderte med at det ikke var anledning til å gi støtte til kommersielle aktører under den aktuelle tilskuddsordningen, at kontrakten med ILPI " trolig burde fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ", og at det " uansett burde vært vurdert grundig og på en etterprøvbar måte før beslutningen om støtte til prosjektet ble fattet ", noe som ikke ble gjort.
DB170129 Kontrakter med kommersielle aktører, som ILPI utvilsomt er, skal som klar hovedregel følge reglene om offentlige anskaffelser.
DB170129 En betydelig del av midlene har blitt gitt gjennom såkalte tilskuddsavtaler, der man ikke følger reglene om offentlige anskaffelser.
DB170129 Dette er regler som skal sikre konkurranse om offentlige oppdrag og dermed mest mulig samfunnstjenlig ressursutnyttelse.
DB170129 Det offentlige kjøper konsulenttjenester i stort omfang på en rekke områder.
DB170129 " Et oversendelsesbrev som fulgte instruksen til Norad starter med å vise " til den senere tids offentlige debatt ", som naturligvis er ILPI-oppslagene i VG.
DB170129 Hvor går grensene mellom det private og det offentlige , det personlige og det allmenne, offentlig performance og politisk ytring ?
AP170129 Bannon, som ikke hadde noen erfaring i det offentlige bortsett fra syv år som offiser i den amerikanske marinen, fremstår nå som administrasjonens kanskje mest innflytelsesrike rådgiver.
AP170129 Bannon, som ikke hadde noen erfaring i det offentlige bortsett fra syv år som offiser i den amerikanske marinen, fremstår nå som administrasjonens kanskje mest innflytelsesrike rådgiver.
AP170129 Familierabatt : Kravet om voksenbillett fjernes slik at lørdager, søndager og offentlige fridager kan reisende over 18 år med gyldig billett ha med inntil fire barn under 16 år gratis.
AP170129 Etter lov om offentlige anskaffelser i den aktuelle tidsperioden, skulle som hovedregel alle kontrakter som det var grunn til å anta overstiger 500.000 kroner, legges ut på anbud, skriver Aftenbladet.
FV170128 Jobben går ut på å samle inn offentlige journaler og tilrettelegge innholdet slik at det kan leses og forstås av dataprogrammer.
BT170128 Små geriljagrupper er allerede etablert i mange av de offentlige etatene som ikke lenger får formidle faktisk kunnskap til borgerne.
DB170127 Det trenger ikke bare være veier, men også gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr kan stikke av med den prestisjetunge tittelen, så lenge anlegget er en del av det offentlige vegnettet.
AP170127 I en Twitter-post fra 2012 fordømmer Fillon dem som ikke jobber og mottar offentlige penger, et hovedtema i hans valgkampanje.
AP170127 Etterforskningen ble satt i gang etter at franske Le Canard Enchaîné nylig skrev at François Fillons kone, Penelope Fillon, hadde fått betalt rundt 4,5 millioner kroner i offentlige penger for en « fiktiv » jobb.
AP170127 - Min kone har alltid jobbet for meg, hun har alltid vært ved min side i mitt offentlige liv, sa han.
AP170127 I en Twitter-post fra 2012 fordømmer Fillon dem som ikke jobber og mottar offentlige penger, et hovedtema i hans valgkampanje.
AP170127 Etterforskningen ble satt i gang etter at franske Le Canard Enchaîné nylig skrev at François Fillons kone, Penelope Fillon, hadde fått betalt rundt 4,5 millioner kroner i offentlige penger for en « fiktiv » jobb.
AP170127 - Min kone har alltid jobbet for meg, hun har alltid vært ved min side i mitt offentlige liv, sa han.
AP170127 Årsaken er at saken er blitt et symbol på at moskovitter får for lite igjen for pengene de bruker på offentlige tjenester.
AP170127 Familierabatt : Kravet om voksenbillett fjernes slik at lørdager, søndager og offentlige fridager kan reisende over 18 år med gyldig billett ha med inntil fire barn under 16 år gratis.
AP170127 Saudi-Arabia har en langsiktig plan for å gjøre seg mindre avhengig av oljeinntekter og redusere offentlige utgifter.
SA170126 Som hovedregel skal slike søkerlister være offentlige .
SA170126 På listen over offentlige søkere finner vi : ¶
SA170126 Disse fem er offentlige
SA170126 En trend er å skape en mer personlig atmosfære på offentlige steder, ifølge Sivertsen.
DN170126 Lars Erik Tellmann, Telenors Myanmarsjef, poengterer at kompetansen i de offentlige institusjonene i Myanmar fortsatt er veldig tynn, og at det vil t