DA171016 Hennes funn ble presentert i en artikkel i tidsskriftet for tannleger, Aktuel Nordisk odontologi , tidligere i år.
DA171016 Hennes funn ble presentert i en artikkel i tidsskriftet for tannleger, Aktuel Nordisk odontologi , tidligere i år.
AP170925 Professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen, Professor Bente Brokstad Herlofson, Førsteamanuenis Lene Hystad Hove er alle ved Institutt for klinisk odontologi , Universitetet i Oslo.
VG170915 Mange velger prestisjeutdanninger som medisin, farmasi og odontologi .
VG170915 Odontologi er et tungt studie, så foreldrene er ofte veldig stolte over barna og egne valg, sier han.
NL170512 Dette må vi bare beklage på det sterkeste, sier Inger Njølstad, prodekan for utdanning i medisin og odontologi ved UiT.
NL170512 Dette må vi bare beklage på det sterkeste, sier Inger Njølstad, prodekan for utdanning i medisin og odontologi ved UiT.
DN170420 Også studiet i odontologi domineres av kvinner.
BT170420 Medisinstudiet ved UiB har 70 prosent kvinnelige søkere, odontologi har 76,8 prosent mens profesjonsstudiet i psykologi har 75 prosent kvinnelige søkere.
AP170313 Samfunnsfag, humaniora, utdanningsvitenskap, jus, medisin, odontologi , og teologi har alle kun 23 - 40 prosent menn.
BT170308 Det samme kan skje ved odontologi og medisin.
DB170124 Professor i odontologi , Gunhild Strand, er slett ikke sikker på det.
DB170124 Professor Gunhild Strand ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen var derimot ikke helt sikker da hun i 2013 snakket med Forskning.no.
DB170110 - For meg virker det fjernt, og som barnelege har jeg ikke noe behov for å bruke det begrepet, sier legen, som viser til førsteamanuensis Sigrid Kvaal ved avdeling for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo for en forklaring på hvorfor ordet negroid må brukes.