BT171227 Men de er i et sørgelig mindretall, og nynorsken drukner lett i konkurranse med bokmål og den tiltakende norskengelsken.
AP171221 Han mener også at det ville være nedverdigende for nynorsken om bokmål/riksmål fikk navnet norsk.
AP171218 » Nynorsken er som kjent eit skriftspråk tufta på Ivar Aasens systematisering av norske dialektar.
BT171102 En sterk vestnorsk region er viktig å få på plass, ikke minst med tanke på fremtiden til nynorsken , sier Fosse.
AP171021 Dansk-norsken ble gradvis fornorsket ; jamstillingsvedtaket i 1880-årene skapte rom for nynorsken og utløste en kulturell nyskaping uten like.
AP171021 Nynorsken inspirerte en etno-romantisk demokratisk nasjonalisme med langt mindre ytre agg.
AA170719 - Visit Norway klarer å gi sin informasjon på 13 andre språk, så dermed burde de ha kapasitet til å få med nynorsken også, sier Aasbrenn, som mener praksisen bryter med språkloven.
DB170410 Men der de fleste har et naturlig forhold til bokmål, krever nynorsken bedre kunnskap om grammatikk.
DB170410 Her er det et krav, og da må folk som ellers ikke ville ha skrevet nynorsk, skrive « på målet », og nynorsken blir deretter, sier han.
DB170410 Det er ikke bare skoleelever som sliter med nynorsken .
BT170401 - De sier de gjør dette for nynorskens beste, men det jeg foreslår kan være en styrke for nynorsken , svarer Melby.
BT170327 SIDEMÅL : Det kan være uenighet om virkemidlene for hvordan våre to målformer skal bevares og videreutvikles, men det er noe ganske annet enn at Høyre vil nynorsken til livs, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
BT170327 Det kan være uenighet om virkemidlene for hvordan våre to målformer skal bevares og videreutvikles, men det er noe ganske annet enn at Høyre vil nynorsken til livs.
BT170327 Dagens sidemålsordning har på mange måter henvist nynorsken til norskfaget, men Høyres ambisjon er at elevene skal møte begge målformer også utenfor dette faget.
BT170317 Det er forsvinnende få som bytter fra bokmål til nynorsk, og når nynorsken går tilbake skyldes det at man mister « sine egne ».
BT170317 mars, fullførte vi i Høyre « kampen mot nynorsken » under vårt landsmøte i år.
BT170317 Det er forsvinnende få som bytter fra bokmål til nynorsk, og når nynorsken går tilbake skyldes det at man mister « sine egne ».
BT170317 mars, fullførte vi i Høyre « kampen mot nynorsken » under vårt landsmøte i år.
DN170304 - Og kompensere for at utviklingen kan svekke små aviser og dermed legge press på nynorsken , sier han.
AA170304 - Og kompensere for at utviklingen kan svekke små aviser og dermed legge press på nynorsken , sier han.
SA170227 Nynorsken vant med en overvekt av 21 stemmer, eller 53 prosent.
DB170227 Tilsvarende foreslår han at Nynorsk kultursentrum kan få ansvaret for nynorsken .
DB170221 Islolert sett er det neppe mange som synes den uhederlige omtalen av nynorsken er det største problemet for landets distrikter.
DB170221 At Høyres ungdomspolitikere har bygget opp store deler av sine valgkamper i og rundt Oslo på hetse nynorsken hører til regelen snarere enn unntaket.
AP170209 Få timer med undervisning, lite fokus på nynorsken og ikke minst at « nynorske skriveøkter » blir nedprioritert, og ikke regnes som en stor vurdering.
DB170204 Selv om bergensk jo er influert av dansk og riksmål, ligger nynorsken i bunnen også her.
DB170204 Og nynorsken er en viktig bestanddel.
DB170116 For Norges Mållag er det naturligvis et « angrep på nynorsken » når Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister og leder av Høyres programkomité, foreslår å avvikle ordningen med egen sidemålskarakter på ungdomstrinnet og i videregående skole.
DA160227 Yes, det er award season, unnskyld nynorsken .