VG170927 TV 2 kontret og mente de omdiskuterte målbildene falt inn under nyhetsretten .
VG170927 Nå velger Fotball Media å se mot 2018 og hva TV 2 da gjør med den omstridte nyhetsretten .
VG170927 - Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong.
SA170927 TV 2 kontret og mente at de omdiskuterte målbildene falt inn under nyhetsretten .
SA170927 Nå velger Fotball Media å se mot 2018 og hva TV 2 da gjør med den omstridte nyhetsretten .
SA170927 - Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong.
FV170927 TV 2 kontret og mente at de omdiskuterte målbildene falt inn under nyhetsretten .
FV170927 Nå velger Fotball Media å se mot 2018 og hva TV 2 da gjør med den omstridte nyhetsretten .
FV170927 - Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong.
DN170927 TV 2 kontret og mente de omdiskuterte målbildene falt inn under nyhetsretten .
DN170927 - Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong.
DB170927 Nå velger Fotball Media å se mot 2018 og hva TV 2 da gjør med den omstridte nyhetsretten .
DB170927 - Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong.
BT170927 TV 2 kontret og mente at de omdiskuterte målbildene falt inn under nyhetsretten .
BT170927 Nå velger Fotball Media å se mot 2018 og hva TV 2 da gjør med den omstridte nyhetsretten .
BT170927 - Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong.
AP170927 Nå velger Fotball Media å se mot 2018 og hva TV 2 da gjør med den omstridte nyhetsretten .
AP170927 - Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong.
SA170922 TV 2 mener at de har dekning for sin praksis og henviser til den såkalte nyhetsretten .
SA170922 TV 2 mener at de har nyhetsretten på sin side når de viser målene i sitt FotballXtra, mens Fotball Media mener at dette er eksklusive rettigheter for Discovery som har betalt i dyre dommer.
SA170922 Samtidig må vi hegne om vår redaksjonelle uavhengighet og nyhetsretten .
FV170922 TV 2 mener at de har dekning for sin praksis og henviser til den såkalte nyhetsretten .
FV170922 TV 2 mener at de har nyhetsretten på sin side når de viser målene i sitt FotballXtra, mens Fotball Media mener at dette er eksklusive rettigheter for Discovery som har betalt i dyre dommer.
FV170922 Samtidig må vi hegne om vår redaksjonelle uavhengighet og nyhetsretten .
BT170922 TV 2 mener at de har dekning for sin praksis og henviser til den såkalte nyhetsretten .
BT170922 TV 2 mener at de har nyhetsretten på sin side når de viser målene i sitt FotballXtra, mens Fotball Media mener at dette er eksklusive rettigheter for Discovery som har betalt i dyre dommer.
BT170922 Samtidig må vi hegne om vår redaksjonelle uavhengighet og nyhetsretten .
AP170922 TV 2 mener at de har dekning for sin praksis og henviser til den såkalte nyhetsretten .
AP170922 TV 2 mener at de har nyhetsretten på sin side når de viser målene i sitt FotballXtra, mens Fotball Media mener at dette er eksklusive rettigheter for Discovery som har betalt i dyre dommer.
AP170922 Samtidig må vi hegne om vår redaksjonelle uavhengighet og nyhetsretten .
DB170920 Kravet er at det skal være bak betalingsmur, men så velger de uten rettigheter å vise til nyhetsretten .
SA170616 Konflikten TV 2 står midt oppi, omtaler Årsæther som en saklig konflikt om nyhetsretten .
SA170616 Dette aksepterer ikke NTF/NFF, ettersom de mener det er brudd på rettighetene og at TV 2s visning av målene ikke er omfattet av den journalistiske nyhetsretten .
BT170616 Konflikten TV 2 står midt oppi, omtaler Årsæther som en saklig konflikt om nyhetsretten .
BT170616 Dette aksepterer ikke NTF/NFF, ettersom de mener det er brudd på rettighetene og at TV 2s visning av målene ikke er omfattet av den journalistiske nyhetsretten .
AP170616 Konflikten TV 2 står midt oppi, omtaler Årsæther som en saklig konflikt om nyhetsretten .
AP170616 Dette aksepterer ikke NTF/NFF, ettersom de mener det er brudd på rettighetene og at TV 2s visning av målene ikke er omfattet av den journalistiske nyhetsretten .
VG170526 Årsaken er kanalens nye måte å sende FotballXtra på, som Fotball Media mener er urettmessig utnyttelse av nyhetsretten .
VG170516 Norsk Toppfotball har som kjent stevnet TV 2 fordi de er uenige i måten kanalen bruker nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder fra kampene mens de fortsatt pågår.
SA170511 Vi mener at TV 2 utnytter nyhetsretten på en utspekulert måte slik de gjør det i forbindelse med FotballXtra-sendingene.
SA170511 TV 2 står hardt på at de har dekning for denne praksisen og henviser til den såkalte nyhetsretten .
SA170511 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
DN170511 Men vi går ikke til dem for å diskutere nyhetsretten - de la ned nyhetene sine i sin tid, sa Sandnes, før han la til at det er alles interesse at man får tydeligere grenser på hvor langt nyhetsretten strekker seg.
DN170511 Men vi går ikke til dem for å diskutere nyhetsretten - de la ned nyhetene sine i sin tid, sa Sandnes, før han la til at det er alles interesse at man får tydeligere grenser på hvor langt nyhetsretten strekker seg.
DN170511 Discovery har siden seriestart vært provosert over at TV 2 bruker nyhetsretten , som gir medier muligheten til å vise inntil 90 sekunder med høydepunkter fra hendelser med stor allmenn interesse, som andre sitter på eksklusive rettigheter til.
DB170511 Vi mener at TV 2 utnytter nyhetsretten på en utspekulert måte slik de gjør det i forbindelse med FotballXtra-sendingene.
DB170511 TV 2 står hardt på at de har dekning for denne praksisen og henviser til den såkalte nyhetsretten .
DB170511 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
BT170511 Vi mener at TV 2 utnytter nyhetsretten på en utspekulert måte slik de gjør det i forbindelse med FotballXtra-sendingene.
BT170511 TV 2 står hardt på at de har dekning for denne praksisen og henviser til den såkalte nyhetsretten .
BT170511 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
AP170511 Vi mener at TV 2 utnytter nyhetsretten på en utspekulert måte slik de gjør det i forbindelse med FotballXtra-sendingene.
AP170511 TV 2 står hardt på at de har dekning for denne praksisen og henviser til den såkalte nyhetsretten .
AP170511 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
SA170426 - Vi er av den oppfatningen at TV 2 bevisst misbruker nyhetsretten for å snylte på eksklusive rettigheter.
BT170426 - Vi er av den oppfatningen at TV 2 bevisst misbruker nyhetsretten for å snylte på eksklusive rettigheter.
AP170426 - Vi er av den oppfatningen at TV 2 bevisst misbruker nyhetsretten for å snylte på eksklusive rettigheter.
SA170425 TV 2 mener at nyhetsretten gir dem denne muligheten, mens Fotball Media mener at TV 2 handler på en utspekulert måte ved å legge inn ekstra nyhetssendinger i FotballXtra.
FV170425 TV 2 mener at nyhetsretten gir dem denne muligheten, mens Fotball Media mener at TV 2 handler på en utspekulert måte ved å legge inn ekstra nyhetssendinger i FotballXtra.
BT170425 TV 2 mener at nyhetsretten gir dem denne muligheten, mens Fotball Media mener at TV 2 handler på en utspekulert måte ved å legge inn ekstra nyhetssendinger i FotballXtra.
AP170425 TV 2 mener at nyhetsretten gir dem denne muligheten, mens Fotball Media mener at TV 2 handler på en utspekulert måte ved å legge inn ekstra nyhetssendinger i FotballXtra.
SA170421 Fotball Media mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
FV170421 Fotball Media mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
DB170421 Han illustrerer kampen mellom eksklusive TV-rettigheter og nyhetsretten slik : ¶
DB170421 Discovery og TV 2 krangler om den såkalte nyhetsretten , som gir ikke-rettighetshaver lov til å vise 90 sekunder fra blant annet fotballkamper.
DB170421 - Det er helt legitimt at striden om nyhetsretten havner i retten, men det er høyst beklagelig at det går utover den frie journalistikken.
BT170421 Fotball Media mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
AP170421 Fotball Media mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
VG170420 Sundvor ønsker ikke å uttale seg om TV 2s forvaltning av nyhetsretten under årets Eliteserie-kamper, og forklarer dette med at saken skal i retten for å bli avgjort der.
VG170420 Slik forklarer han TV 2s avgjørelse om å bruke nyhetsretten til å sende høydepunkter fra Eliteserie-runden mens den pågår : ¶
VG170420 NFF, NTF og Fotball Media har sammen tatt ut stevning mot TV 2 for urettmessig utnyttelse av nyhetsretten .
VG170420 Jeg bare registrerer at måten vi har håndtert nyhetsretten på, ikke har endt i retten, mens TV 2s praksis i hvert fall har endt med stevning.
VG170420 - Våre konkurrenter hevder nyhetsretten og publiserer innhold som er under eksklusive rettigheter, og enhver som overtar rettighetene, må forvente at mediehusene forvalter og bruker nyhetsretten , sier Årsæther.
VG170420 - Våre konkurrenter hevder nyhetsretten og publiserer innhold som er under eksklusive rettigheter, og enhver som overtar rettighetene, må forvente at mediehusene forvalter og bruker nyhetsretten, sier Årsæther.
VG170420 - Vi har jo vurdert Sportsrevyen som et nyhetsprogram og mener den bruken vi har av referat fra eksklusive rettigheter, er innenfor forståelsen av nyhetsretten .
VG170420 - Vi har hatt rettigheter til norsk idrett i veldig mange år, og har sett at NRK og VG har brukt nyhetsretten på sin måte på dette innholdet.
VG170420 - Jeg skulle ønske at de også så verdien i grensene i nyhetsretten .
VG170420 - Nyhetsretten er ennå ikke prøvd rettslig, så jeg synes Norsk Toppfotball skal la være å blande kortene.
VG170420 - Jeg skulle ønske at de også så verdien i grensene i nyhetsretten .
VG170420 - Har du noen formening om TV 2s bruk av nyhetsretten i sine sendinger ?
VG170420 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
VG170420 - Nyhetsretten er ennå ikke prøvd rettslig, så jeg synes Norsk Toppfotball skal la være å blande kortene.
VG170420 Skulle vi da lagt inn et lavere bud på norsk fotball fordi Sportsrevyen ( NRK ) bruker nyhetsretten til å sende høydepunkter ?
VG170420 Man må bake inn at nyhetsretten eksisterer og finnes der, det må de ta høyde for på samme måte som vi gjør når vi kjøper OL-, fotball- eller hockeyrettigheter, sier Årsæther og tillegger : ¶
VG170420 Grunnen er at Discovery - rettighetshaver til både Eliteserien, hockey-VM og kommende vinter-OL - mener TV 2 bevisst misbruker den såkalte nyhetsretten for å « snylte på eksklusive rettigheter ».
VG170420 Også VG benytter seg jevnlig av nyhetsretten i Sportsnyhetene.
VG170420 Det som gjør at temaet har eskalert nå, er at TV 2 aggressivt påberoper seg nyhetsretten tidligere og tydeligere enn det fotballen har levd med.
VG170420 Det sentrale spørsmålet er hvordan man fyller denne nyhetsretten med innhold - hvor skal grensen gå ?
VG170420 Dermed er det både logisk og legitimt at fotball-toppene ønsker en rettslig avklaring av hvor langt den såkalte « nyhetsretten » kan strekkes.
VG170420 Den konkrete striden handler om at TV2 har valgt å sette opp program som defineres som « nyheter », der man svitsjer mellom FotballXtra og sportsnyhetene, og påberoper seg nyhetsretten som hjemmel til å vise scoringer og høydepunkter underveis.
SA170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder.
SA170420 Discovery mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
SA170420 - Vi har fått beskjed om at det ikke blir snakk om akkrediteringer, så lenge det er en uavklart konflikt om nyhetsretten og norsk fotball.
SA170420 - Vi er av den oppfatningen at TV 2 bevisst misbruker nyhetsretten for å snylte på eksklusive rettigheter.
SA170420 - Det er et maktmiddel de har, men jeg vil på det sterkeste oppfordre dem til å la journalister jobbe med journalistikk så får juristene behandle nyhetsretten , sier Jan Ove Årsæther.
SA170420 TV 2 på sin side peker på at de bruker bildene i samsvar med nyhetsretten , som de mener gir dem rett til å vise bilder av nasjonal interesse.
SA170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
SA170420 Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball i seks år, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.
FV170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder.
FV170420 Discovery mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
FV170420 - Vi har fått beskjed om at det ikke blir snakk om akkrediteringer, så lenge det er en uavklart konflikt om nyhetsretten og norsk fotball.
FV170420 - Vi er av den oppfatningen at TV 2 bevisst misbruker nyhetsretten for å snylte på eksklusive rettigheter.
FV170420 - Det er et maktmiddel de har, men jeg vil på det sterkeste oppfordre dem til å la journalister jobbe med journalistikk så får juristene behandle nyhetsretten , sier Jan Ove Årsæther.
FV170420 TV 2 på sin side peker på at de bruker bildene i samsvar med nyhetsretten , som de mener gir dem rett til å vise bilder av nasjonal interesse.
FV170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
FV170420 Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball i seks år, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.
DB170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
DB170420 Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.
DB170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
DB170420 Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.
DA170420 Videre het det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
DA170420 Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.
BT170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder.
BT170420 Discovery mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
BT170420 - Vi har fått beskjed om at det ikke blir snakk om akkrediteringer, så lenge det er en uavklart konflikt om nyhetsretten og norsk fotball.
BT170420 - Vi er av den oppfatningen at TV 2 bevisst misbruker nyhetsretten for å snylte på eksklusive rettigheter.
BT170420 - Det er et maktmiddel de har, men jeg vil på det sterkeste oppfordre dem til å la journalister jobbe med journalistikk så får juristene behandle nyhetsretten , sier Jan Ove Årsæther.
BT170420 TV 2 på sin side peker på at de bruker bildene i samsvar med nyhetsretten , som de mener gir dem rett til å vise bilder av nasjonal interesse.
BT170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
BT170420 Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball i seks år, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.
AP170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder.
AP170420 Discovery mener TV 2 går utover den såkalte nyhetsretten til å vise rettighetsbelagte bilder.
AP170420 - Vi har fått beskjed om at det ikke blir snakk om akkrediteringer, så lenge det er en uavklart konflikt om nyhetsretten og norsk fotball.
AP170420 - Vi er av den oppfatningen at TV 2 bevisst misbruker nyhetsretten for å snylte på eksklusive rettigheter.
AP170420 - Det er et maktmiddel de har, men jeg vil på det sterkeste oppfordre dem til å la journalister jobbe med journalistikk så får juristene behandle nyhetsretten , sier Jan Ove Årsæther.
AP170420 TV 2 på sin side peker på at de bruker bildene i samsvar med nyhetsretten , som de mener gir dem rett til å vise bilder av nasjonal interesse.
AP170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
AP170420 Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball i seks år, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.
VG170419 « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
VG170419 Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter.
VG170419 Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten .
VG170419 - NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år.
VG170419 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
VG170419 - Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten .
VG170419 - Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten , men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.
VG170419 Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement.
VG170419 - Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.
SA170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
SA170419 Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter.
SA170419 Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten .
SA170419 - NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år.
SA170419 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
SA170419 - Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten .
SA170419 - Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten , men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.
SA170419 Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement.
SA170419 - Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.
SA170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
SA170419 Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter.
SA170419 Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten .
SA170419 - NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år.
SA170419 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
SA170419 - Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten .
SA170419 - Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten , men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.
SA170419 Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement.
SA170419 - Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.
FV170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
FV170419 Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter.
FV170419 Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten .
FV170419 - NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år.
FV170419 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
FV170419 - Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten .
FV170419 - Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten , men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.
FV170419 Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement.
FV170419 - Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.
DB170419 Videre heter det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
DB170419 Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter.
DB170419 Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten .
DB170419 - NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år.
DB170419 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
DB170419 - Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten .
DB170419 - Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten , men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.
DB170419 Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement.
DB170419 - Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.
BT170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
BT170419 Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter.
BT170419 Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten .
BT170419 - NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år.
BT170419 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
BT170419 - Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten .
BT170419 - Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten , men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.
BT170419 Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement.
BT170419 - Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.
AP170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag.
AP170419 Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter.
AP170419 Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten .
AP170419 - NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år.
AP170419 - En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.
AP170419 - Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten .
AP170419 - Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten , men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.
AP170419 Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement.
AP170419 - Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.
SA170417 TV 2s nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther sier kanalens vurdering av den mye omdiskuterte nyhetsretten ligger fast.
SA170417 TV 2 har vist til nyhetsretten og la inn sportsnyheter regelmessig i FotballXtra for å kunne vise scoringene i Eliteserien.
SA170417 Kristvang, daglig leder i Fotball Media mener at TV 2 fortsatt forsøker å omgå meningen med nyhetsretten .
SA170417 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
FV170417 TV 2s nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther sier kanalens vurdering av den mye omdiskuterte nyhetsretten ligger fast.
FV170417 TV 2 har vist til nyhetsretten og la inn sportsnyheter regelmessig i FotballXtra for å kunne vise scoringene i Eliteserien.
FV170417 Kristvang, daglig leder i Fotball Media mener at TV 2 fortsatt forsøker å omgå meningen med nyhetsretten .
FV170417 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
DB170417 TV 2 har vist til nyhetsretten og la inn sportsnyheter regelmessig i FotballXtra for å kunne vise scoringene i Eliteserien, til stor irritasjon hos Discovery og Fotball Media.
DB170417 Dette er etter vår mening fortsatt ikke ordinære nyhetssendinger, men plassert der for å vise bilder fra kampene og dermed omgå meningen med nyhetsretten , sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang, til NTB søndag kveld.
DB170417 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
BT170417 TV 2s nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther sier kanalens vurdering av den mye omdiskuterte nyhetsretten ligger fast.
BT170417 TV 2 har vist til nyhetsretten og la inn sportsnyheter regelmessig i FotballXtra for å kunne vise scoringene i Eliteserien, til stor irritasjon hos Discovery og Fotball Media.
BT170417 Der er det også krangel om den såkalte nyhetsretten . ( ©NTB ) ¶
BT170417 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
AP170417 TV 2s nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther sier kanalens vurdering av den mye omdiskuterte nyhetsretten ligger fast.
AP170417 TV 2 har vist til nyhetsretten og la inn sportsnyheter regelmessig i FotballXtra for å kunne vise scoringene i Eliteserien, til stor irritasjon hos Discovery og Fotball Media.
AP170417 Der er det også krangel om den såkalte nyhetsretten . ( ©NTB ) ¶
AP170417 - Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving.
SA170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten .
SA170407 De påberopte seg nyhetsretten og la inn sportsnyheter med jevne mellomrom i studiosendingen og viste scoringer fra pågående kamper.
SA170407 De mener at visning av mål fra kamper som pågår ligger utenfor den såkalte nyhetsretten .
SA170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser, sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
SA170407 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
FV170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten .
FV170407 De påberopte seg nyhetsretten og la inn sportsnyheter med jevne mellomrom i studiosendingen og viste scoringer fra pågående kamper.
FV170407 De mener at visning av mål fra kamper som pågår ligger utenfor den såkalte nyhetsretten .
FV170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser, sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
FV170407 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
BT170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten .
BT170407 De påberopte seg nyhetsretten og la inn sportsnyheter med jevne mellomrom i studiosendingen og viste scoringer fra pågående kamper.
BT170407 De mener at visning av mål fra kamper som pågår ligger utenfor den såkalte nyhetsretten .
BT170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser, sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
BT170407 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
AP170407 Fotball Media mener at TV 2 bryter de delene av Åndsverkloven som omhandler den såkalte nyhetsretten .
AP170407 De påberopte seg nyhetsretten og la inn sportsnyheter med jevne mellomrom i studiosendingen og viste scoringer fra pågående kamper.
AP170407 De mener at visning av mål fra kamper som pågår ligger utenfor den såkalte nyhetsretten .
AP170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser, sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
AP170407 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
VG170406 TV 2 hevder på sin side at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten , som gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.
VG170406 NFF, NTF og Fotball Media har torsdag tatt ut stevning mot TV 2 for urettmessig utnyttelse av nyhetsretten .
VG170406 NFF, NTF og Fotball Media bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten , og partene har ikke kommet til en felles forståelse eller løsning ved dialogen som har vært.
SA170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
SA170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
SA170406 TV 2 hevder at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten , som gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.
SA170406 NFF, NTF og Fotball Media bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten .
SA170406 I en pressemelding går det frem at NFF, NTF og Fotball Media torsdag har tatt ut stevningen mot TV 2 for det de mener er urettmessig utnyttelse av nyhetsretten til Eliteserien og 1. divisjon.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
SA170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser.
SA170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
FV170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
FV170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
FV170406 TV 2 hevder at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten , som gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.
FV170406 NFF, NTF og Fotball Media bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten .
FV170406 I en pressemelding går det frem at NFF, NTF og Fotball Media torsdag har tatt ut stevningen mot TV 2 for det de mener er urettmessig utnyttelse av nyhetsretten til Eliteserien og 1. divisjon.
FV170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
FV170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser.
FV170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
DB170406 Tidligere har de avvist å ha brutt nyhetsretten .
BT170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
BT170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
BT170406 TV 2 hevder at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten , som gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.
BT170406 NFF, NTF og Fotball Media bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten .
BT170406 I en pressemelding går det frem at NFF, NTF og Fotball Media torsdag har tatt ut stevningen mot TV 2 for det de mener er urettmessig utnyttelse av nyhetsretten til Eliteserien og 1. divisjon.
BT170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
BT170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser.
BT170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
AP170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
AP170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
AP170406 TV 2 hevder at de har rett til å vise utdragene som følge av den såkalte nyhetsretten , som gir muligheter til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse.
AP170406 NFF, NTF og Fotball Media bestrider at TV 2s handlinger ligger innenfor nyhetsretten .
AP170406 I en pressemelding går det frem at NFF, NTF og Fotball Media torsdag har tatt ut stevningen mot TV 2 for det de mener er urettmessig utnyttelse av nyhetsretten til Eliteserien og 1. divisjon.
AP170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten , konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser.
AP170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
SA170405 Det er Discovery som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, men TV 2 mener de kan sende målene og peker på den såkalte nyhetsretten .
SA170405 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
FV170405 Det er Discovery som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, men TV 2 mener de kan sende målene og peker på den såkalte nyhetsretten .
FV170405 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
DB170405 Vi prøver å forstå hva som er brudd på nyhetsretten og hva de mener vi gjør galt, sier Årsæther.
DB170405 Fotball Media mener dette er kritikkverdig og feil måte å benytte seg av nyhetsretten .
DB170405 TV 2 står på at de ikke bryter nyhetsretten .
DB170405 Det er Discovery som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, men TV 2 mener de kan sende målene og peker på den såkalte nyhetsretten .
BT170405 Det er Discovery som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, men TV 2 mener de kan sende målene og peker på den såkalte nyhetsretten .
BT170405 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
AP170405 Det er Discovery som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, men TV 2 mener de kan sende målene og peker på den såkalte nyhetsretten .
AP170405 - Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten .
SA170404 NRK benyttet seg av nyhetsretten , selv om det ødela for TV 2s sending.
FV170404 NRK benyttet seg av nyhetsretten , selv om det ødela for TV 2s sending.
BT170404 NRK benyttet seg av nyhetsretten , selv om det ødela for TV 2s sending.
AP170404 NRK benyttet seg av nyhetsretten , selv om det ødela for TV 2s sending.
SA170403 - Vi har mange års erfaring med praktisering av nyhetsretten .
FV170403 - Vi har mange års erfaring med praktisering av nyhetsretten .
BT170403 - Vi har mange års erfaring med praktisering av nyhetsretten .
AP170403 - Vi har mange års erfaring med praktisering av nyhetsretten .
VG170402 Vi følger nyhetsretten slik den er ment å fungere, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther til NTB.
VG170402 - Vi må huske at nyhetsretten er til for seerne.
SA170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
SA170402 Kanalen mener den såkalte nyhetsretten gir dem mulighet til dette.
SA170402 Nyhetsretten er en rett til å vise det viktigste som skjer i sportsverdenen.
FV170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
FV170402 Kanalen mener den såkalte nyhetsretten gir dem mulighet til dette.
FV170402 Nyhetsretten er en rett til å vise det viktigste som skjer i sportsverdenen.
DB170402 Vi følger nyhetsretten slik den er ment å fungere, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther til NTB.
BT170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
BT170402 Kanalen mener den såkalte nyhetsretten gir dem mulighet til dette.
BT170402 Nyhetsretten er en rett til å vise det viktigste som skjer i sportsverdenen.
AP170402 Problemstillingen rundt nyhetsretten er ikke noe nytt.
AP170402 Kanalen mener den såkalte nyhetsretten gir dem mulighet til dette.
AP170402 Nyhetsretten er en rett til å vise det viktigste som skjer i sportsverdenen.
SA170401 fortsetter med sine FotballXtra-sendinger fra hovedrunden, og det er blitt antydet at TV 2 vil benytte seg av den såkalte « nyhetsretten » og vise opptil 90 sekunder med mål og høydepunkter fra kampene underveis.
FV170401 fortsetter med sine FotballXtra-sendinger fra hovedrunden, og det er blitt antydet at TV 2 vil benytte seg av den såkalte « nyhetsretten » og vise opptil 90 sekunder med mål og høydepunkter fra kampene underveis.
BT170401 fortsetter med sine FotballXtra-sendinger fra hovedrunden, og det er blitt antydet at TV 2 vil benytte seg av den såkalte « nyhetsretten » og vise opptil 90 sekunder med mål og høydepunkter fra kampene underveis.
BT170401 fortsetter med sine FotballXtra-sendinger fra hovedrunden, og det er blitt antydet at TV 2 vil benytte seg av den såkalte « nyhetsretten » og vise opptil 90 sekunder med mål og høydepunkter fra kampene underveis.
AP170401 fortsetter med sine FotballXtra-sendinger fra hovedrunden, og det er blitt antydet at TV 2 vil benytte seg av den såkalte « nyhetsretten » og vise opptil 90 sekunder med mål og høydepunkter fra kampene underveis.
VG170328 TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra på åpen kanal.
VG170328 - NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år.
SA170328 TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra på åpen kanal.
SA170328 - NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år.
FV170328 TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra på åpen kanal.
FV170328 - NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år.
DB170328 TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt « FotballXtra » på åpen kanal.
DB170328 - NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år.
DA170328 TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra på åpen kanal.
DA170328 - NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år.
BT170328 TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra på åpen kanal.
BT170328 - NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år.
AP170328 TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra på åpen kanal.
AP170328 - NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år.
SA170317 NRK og TV 2 kan likevel benytte seg av nyhetsretten og vise bilder fra eliteserien, uten at de har betalt penger for det.
SA170317 Kanalene mener at nyhetsretten gir dem anledning til å vise inntil 90 sekunder fra hver kamp : ¶
SA170317 Hvordan vi håndtrerer nyhetsretten får du se i premieren søndag 2. april, sier TV 2s fotballsjef Vegard Jansen Hagen til Bergens Tidende.
SA170317 Dersom medier hevder bruk av nyhetsretten for å vise levende bilder fra kampene, så skal det være i ordinære nyhetssendinger som for eksempel Dagsrevyen klokken 19 og TV 2 Nyhetene 18.30 eller 21.00, fortsetter han.
SA170317 - Vi mener at dette er innenfor nyhetsretten vår.
FV170317 NRK og TV 2 kan likevel benytte seg av nyhetsretten og vise bilder fra eliteserien, uten at de har betalt penger for det.
FV170317 Kanalene mener at nyhetsretten gir dem anledning til å vise inntil 90 sekunder fra hver kamp : ¶
FV170317 Hvordan vi håndtrerer nyhetsretten får du se i premieren søndag 2. april, sier TV 2s fotballsjef Vegard Jansen Hagen til Bergens Tidende.
FV170317 Dersom medier hevder bruk av nyhetsretten for å vise levende bilder fra kampene, så skal det være i ordinære nyhetssendinger som for eksempel Dagsrevyen klokken 19 og TV 2 Nyhetene 18.30 eller 21.00, fortsetter han.
FV170317 - Vi mener at dette er innenfor nyhetsretten vår.
BT170317 NRK og TV 2 kan likevel benytte seg av nyhetsretten og vise bilder fra eliteserien, uten at de har betalt penger for det.
BT170317 Kanalene mener at nyhetsretten gir dem anledning til å vise inntil 90 sekunder fra hver kamp : ¶
BT170317 Hvordan vi håndtrerer nyhetsretten får du se i premieren søndag 2. april, sier TV 2s fotballsjef Vegard Jansen Hagen til Bergens Tidende.
BT170317 Dersom medier hevder bruk av nyhetsretten for å vise levende bilder fra kampene, så skal det være i ordinære nyhetssendinger som for eksempel Dagsrevyen klokken 19 og TV 2 Nyhetene 18.30 eller 21.00, fortsetter han.
BT170317 - Vi mener at dette er innenfor nyhetsretten vår.
AP170317 NRK og TV 2 kan likevel benytte seg av nyhetsretten og vise bilder fra eliteserien, uten at de har betalt penger for det.
AP170317 Kanalene mener at nyhetsretten gir dem anledning til å vise inntil 90 sekunder fra hver kamp : ¶
AP170317 Hvordan vi håndtrerer nyhetsretten får du se i premieren søndag 2. april, sier TV 2s fotballsjef Vegard Jansen Hagen til Bergens Tidende.
AP170317 Dersom medier hevder bruk av nyhetsretten for å vise levende bilder fra kampene, så skal det være i ordinære nyhetssendinger som for eksempel Dagsrevyen klokken 19 og TV 2 Nyhetene 18.30 eller 21.00, fortsetter han.
AP170317 - Vi mener at dette er innenfor nyhetsretten vår.
DB170315 Vi forholder oss til de muligheter nyhetsretten gir for oss, sier Jansen Hagen.
DB170315 - At TV 2 bruker muligheten som nyhetsretten gir er helt greit for oss, så lenge de holder seg innenfor regelverket.